Natur & Miljø nr. 3 september 2021

Page 28

KONFLIKTART MOSEGRIS

ÆBLETRÆETS RØDDER ER MOSEGRISENS LIVRET Stadig flere haveejere hylder tankegangen om vilde haver til gavn for biodiversiteten, men hvad, hvis de vilde dyr begynder at fælde havens æbletræer? Mosegrisens spisevaner rejser spørgsmålet om, hvor meget vildskab vi lader slippe ind bag havelågen.

B

elle de boskoop-æbletræets hvide og sart rosa blomster folder sig ud fra træets grene, som æbleblomster plejer på denne tid af året, hvor forår hælder mod sommer. Men da Sandra Engen rokker let i stammen, bliver det tydeligt, at noget er galt. Hele træet rokker med, som om stammen blot var en løs pind stukket ned i jorden. Hvilket nærmest også er tilfældet. For nogen har gnavet træets rødder af. “Tidligere på foråret gik jeg en runde i haven og så pludselig, at begge vores to æbletræer lå ned,” fortæller Sandra Engen, mens hendes fingre stryger over grenene, hvor lav i støvede grågule nuancer vokser hen over barken. “Vores to æbletræer har en lidt speciel betydning, fordi vi fik det ene i indflyttergave, den dag jeg fandt ud af, at jeg var gravid med vores søn Anker, og det andet fik Anker i fødselsgave for snart fem år siden. Det er Ankers træer,” fortsætter hun. Samme dag, som træerne lå væltede i haven, havde Sandra Engen svigerfamilien på besøg, og svigerfar, der har været økologisk landmand, havde hurtigt et bud på, hvem NATUR & MILJØ

28

synderne var. Mosegrise. “De træer er færdige,” lød hans dom. Sandra Engen er vildhaveentusiast. Omkring hendes fødder vokser plænens græs højt. Hun har spredt frø fra vilde, hjemmehørende planter overalt på matriklen, og en af hendes havedrømme er en blomstereng, som kan brødføde og være vært for vilde bier, svirrefluer og sommerfugle, hvoraf mange arter er i drastisk tilbagegang. Men episoden med æbletræerne rejste spørgsmålet i familien om, hvor vild haven egentlig bør være. “Min kæreste og svigerfamilie syntes, det var træls,” siger hun. Men selv er hun ikke i tvivl: “Jeg har det sådan med min have, at jeg låner et stykke natur, og når der kommer arter til, som ikke er invasive, lader jeg dem få plads,” siger Sandra Engen, der er grafisk designer og brand-designer. Tidligere på året sagde hun dog sit job op for at starte vildhavevirksomheden Naturengen. Havefilosofien gælder også mosegrise. ØKOLOGISKE FRUGTAVLERE PLAGES MEST. Til dem, der ikke kender mosegrisen, er det en op til 20 centimeter lang gnaver med brun pels. Ved første øjekast kan den måske 03 : 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.