Speleofotografia 2020

Page 1


SPELEOFOTOGRAFIA 2020 20. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže s jaskyniarskou tematikou The 20th year of the international photo contest with the theme of speleology


Speleofotografia

Speleophotography

Jaskyniari stoja pri objavovaní nepoznaných jaskýň pred mnohými výzvami. Zameranie a vyhotovenie mapovej dokumentácie je prvým krokom k predstaveniu novej jaskyne svetu. Aby si však jej priestory vedeli dokonalo predstaviť aj tí, ktorí ich nenavštívili, treba chodby, siene, priepasti a dómy zdokumentovať fotograficky. Na scénu nastupujú jaskynní fotografi – fotografi, ktorí sa rokmi praxe adaptovali na špecifiká podzemného sveta. Jedinečnosť, akú ukrýva každá z jaskýň, zachytávajú so zreteľom na vhodnú kompozíciu, svetlo prispôsobujú scéne, svoj objekt pozorujú a skúmajú v snahe preniknúť do hlbín jeho duše. Práve v tom spočíva umenie. V snahe zaznamenať svet svojím vlastným, osobitým pohľadom. Umelec je mediátorom, ktorý nám pomáha vidieť veci, aké bežní smrteľníci v zhone súčasného života často prehliadajú. Niekto na svoje umelecké vyjadrenie použije štetce a plátno, iný fotoaparát. Nástroje sa odlišujú, ale podstata ostáva rovnaká. V našom prípade – zhmotniť ideu podzemia.

There are many of challenges, which the cavers, discovering the untouched caves, face day by day. The survey and drawing the cave-plan represent just the first step to the introduction of a new cave to the world. However, for perfect imagination, even by those, who did not visit its corridors, abysses, and chambers, the cave must be documented photographically. In this moment, cave photographers enter the scene – photographers, who have adapted to the specifics of the underground world over the years of practice. They bring the uniqueness of each of the caves regarding a suitable composition; they adapt the lights to the scene, as well as observe their object penetrating deep into its soul. That is the principle of art. Trying to record the world with your own unique perspective. An artist is a mediator, who helps us to see things, that ordinary people, in the rush of world around, may overlook. Someone uses brushes and canvas for their artistic expression, another uses a camera. The tools are different, but the essence is the same: to materialize the idea of the underground.

Roku 2020 prebehol symbolický 20. ročník fotografickej súťaže s témou jaskýň – Speleofotografia 2020. Svoje diela predstavilo 42 fotografov zo 14 krajín sveta. Opäť sa prezentovali v dvoch kategóriách – Krása jaskýň a Speleomoment. Zachytili tak nielen úžasné detaily jaskynnej výzdoby a krás podzemného sveta, ale aj momenty z objavovania jaskýň a ich prieskumu. Striedajú sa tak statické motívy neživej prírody s dynamikou sveta, ktorý do jaskýň preniká spolu s ich objaviteľmi. Odborná porota súťaž vyhodnotila a jej výsledky spolu so stovkou najúspešnejších fotografií nájdete v katalógu, ktorý práve držíte v rukách. Prajeme Vám príjemné chvíle pri jeho listovaní! Lukáš Vlček

In 2020, the symbolic 20th year of the photographic competition with the theme of caves – Speleofotografia 2020 – took place. Within two categories – Beauty of Caves and Speleomoment – 42 photographers from 14 countries presented their pictures. They represented not only plenty of amazing details of the cave formations as decoration of the underground world, but also the feeling of moments of discovering and exploration of caves. Thus, the static motifs of inorganic nature alternate with the dynamics of the elements, which penetrates the caves together with their discoverers. The jury evaluated the competition, and its results, together with a hundred of the top photographs, can be found in the catalogue you are holding in your hands. We wish you pleasant moments while browsing it! Lukáš Vlček


Usporiadatelia – Organizers

Organizačný výbor – Organizing Committee

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva M EU ÚZ

RANY PRÍRO OCH DY

LIP

A

J

A RSTV NIA KY AS

SLOVE NS KÉ M

Slovak Museum of Nature Protection and Speleology

TO V

SKÝ MIK UL

ÁŠ

Správa slovenských jaskýň

Slovak Caves Administration, Liptovský Mikuláš

Slovenská speleologická spoločnosť

Predseda – Chairman:

doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

Členovia – Members:

Ing. Michal Danko

Mgr. Bohuslav Kortman

RNDr. Dagmar Lepišová

Mgr. Mária Ošková

Mgr. Lukáš Vlček, PhD.

Odborná porota – Jury

Slovak Speleological Society, Liptovský Mikuláš Predseda poroty – Chairman:

Pavol Kočiš (Slovakia)

Mesto Liptovský Mikuláš Town Liptovský Mikuláš

Členovia – Members:

Marek Audy (Czech Republic)

Cosmin Berghean (Romania)

Daniel Lee (Russian Federation)

Pavol Staník (Slovakia)


Ocenení – Awarded Hlavná cena Grand Prize Romain Venot (France) – Gonvillars River

Kategória A – Krása jaskýň Category A – Beauty of Caves 1. miesto – The 1st Prize

Rémi Flament (France) – Les racines du Paradis

2. miesto – The 2nd Prize

Marek Csukás (Czech Republic) – Reincarnation

3. miesto – The 3rd Prize

Rainer Straub (Germany) – Deep Blue

Kategória B – Speleomoment Category B – Speleomoment 1. miesto – The 1st Prize

Romain Venot (France) – Hyperspace Caver

2. miesto – The 2nd Prize

Rémi Flament (France) – Eye for Eye

3. miesto – The 3rd Prize

Mark Burkey (United Kingdom) – Alum Pot

Internetové hlasovanie Public Vote Prize Christos Pennos (Greece) – Maaras Cave

Hlavná cena – Grand Prize Romain Venot Gonvillars River


Krása jaskýň – Beauty of Caves Prvé miesto – The 1st Prize

Krása jaskýň – Beauty of Caves Druhé miesto – The 2nd Prize

Rémi Flament Les racines du Paradis

Marek Csukás Reincarnation


Speleomoment Prvé miesto – The 1st Prize Romain Venot Hyperspace Caver

Krása jaskýň – Beauty of Caves Tretie miesto – The 3rd Prize Rainer Straub Deep Blues


Speleomoment Tretie miesto – The 3rd Prize Mark Burkey Alum Pot

Speleomoment Druhé miesto – The 2nd Prize Rémi Flament Eye for Eye


Krása jaskýň Beauty of Caves Georg Radu Taffet Waterfall

Public Vote Prize Christos Pennos Maaras Cave


Florian Bachmann The Lake

Tristan Fricker Carriere Gypse


Romain Venot Lancot Cave 2

RĂŠmi Flament Rock Pillar


Gergely Ambrus Gortani

Florian Bachmann Waterdrop


Marek Csukรกs Duck Pearls

Georg Taffet Aragonite


Georg Taffet Symmetry

Ivan Ĺ ulek Macedonian Mirror


Marek Csukรกs Waterdrop

Daniele Sighel Sospensione


Rainer Straub Salt Cubes

Valeria Miele Under the Starry Sky


Marek Csukรกs Against Gravity

Marek Csukรกs Roots of the Cave


Valeria Miele Enchanted Lakes

Igor Harna Broken Rock in the Býčí Skála Cave


Ivan Å ulek Emerald Lake

Luca Castellani Embroidery


Ă gnes BerentĂŠs Eye of the Earth

Mark Burkey Curtain Chamber


Romain Venot Lancot Cave 1

Christian Roustan Gouges Shots


Ivan KleteÄ?ka Speleoheart is Alive

Luca Castellani Gates of Paradise


Rodhial Falah Blind Passage

Rainer Straub Up Light


Gergely Ambrus Baradla 1

Rodhial Falah Underground Lake


Ivo Flek In Hands of Speleo Rescuers

Erik Claes Big Gallery


Viktor Lyagushkin Grotto

Gergely Ambrus Baradla 3


Florian Bachmann Waterfall

Georg Taffet Ice


Ă gnes BerentĂŠs Waiting for the Depht

Mark Burkey Hanke Canal


Michaela Lutz Gem

Georg Scheuring Aragonit Fur


Stuart Gardiner Dan Yr Ogof

Rainer Straub Zebra Pit


SĂŠbastien Colson Concretion

Georg Scheuring Very Tender


Borut Lozej Martel Hall

Rainer Straub Helictites


Mark Burkey Hall of the Mountain King SĂŠbastien Colson Cave Pearls


Luca Castellani Scallops

Romain Venot Orcieres Cave


Speleomoment Speleomoment Petr Vaněk Happiness

Georg Taffet Hanging


Rainer Straub Lakecrossing

Michaela Lutz Boat Trip


Remi Flament Plouf

Christian Roustan Passage


Georg Taffet Packing

Mark Burkey Resurgence


Marek Csukás Christmas Tree

Vladimír Ruček Palaeontologist at Work


Remi Flament The Big Pot

Ágnes Berentés Shadows


Ivan Šulek Don´t Disturb – Caver at Work Miroslav Beňák Crawling


Kamila Šírová Motyčková Kocour

Ivan Šulek Preparation before Diving


Romain Venot Finally Outside

Romain Venot Descending to the Peugier Cave


Rainer Straub Biospeleology

Viktor Lyagushkin Water


Ivo Flek In Hands of Speleo Rescuers

Geza Brautigam Arrived from the Water


Mark Burkey Main Stream

RĂŠmi Flament Destination X


Romain Venot En Versenne Cave

Georg Scheuring Rock Shift


Christian Roustan In the Light

Michaela Lutz Dimensions


Georg Taffet Horizontally Tristan Fricker Carriere Sable


Viktor Lyagushkin Shower

Viktor Lyagushkin Bedroom


Marek Csukรกs Crystal Feather

Georg Taffet Corrosion


Adam Ĺ ada Call of the Abyss

Georg Scheuring Out of the Dark


Romain Venot Lightnings on the Floor

Michaela Lutz Advantage of Long Legs


RĂŠmi Flament The Waterfall of Mende City

Adam Ĺ ada Emerging from the Darkness


Ivan KleteÄ?ka But Why Not?

Georg Taffet Dreaming


Rainer Straub Titanic

Mateusz Jaworski Going Up


Florian Bachmann Caver Krzysztof Papuga Tigmi n´Dou Akal – In the Deep of Mountains of Morocco


Marek Csukás Photo Shooting

Jiří Šír Scanning in the Amatérská Cave


Viktor Lyagushkin Owl

Ă gnes BerentĂŠs Traverse


Zoznam autorov – List of Authors Belgium

Greece

Romania

Claes Erik

Pennos Christos

Taffet Georg Radu

Czech Republic

Hungary

Russian Federation

Csukás Marek Flek Ivo Harna Igor Kletečka Ivan Šír Jiří Šírová Motyčková Kamila

Ambrus Gergely Berentés Ágnes Bräutigam Géza

Lyagushkin Viktor

France

Italy

Colson Sébastien Flament Rémi Fricker Tristan Roustan Christian Venot Romain Germany Bachmann Florian Lutz Michaela Scheuring Georg Oskar Straub Reiner

Slovakia

Castellani Luca Miele Valeria Sighel Daniele

Almásiová Markéta Beňák Miroslav Kovačič Stanislav Ruček Vladimír Šranko Ján Šulek Ivan Vaněk Peter Žůrková Eleonóra

Poland

Slovenia

Jaworski Mateusz Konopelski Andrzej Łada Adam Papuga Krzysztof Pest Robert

United Kingdom

Indonesia Falah Rodhial

Lozej Borut

Burkey Mark Stuart Gardiner


Sponzori – Sponsors

MEDVEDIA ŠTÔLNA

ŽIARSKA DOLINA


Environmentálny fond Tento projekt bol finančne podporený Environmentálnym fondom MŽP SR

SPELEOFOTOGRAFIA 2020 Katalóg výstavy / Exhibition Catalogue © Vydalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika Published by The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, Liptovský Mikuláš, Slovakia Rok vydania / Year of publication: Adresa vydavateľstva / Publisher Address: Zostavil / Compiled by: Grafika / Graphic: Náklad / Edition: Cena / Price: Tlač / Print:

ISBN 978-80-89933-26-6

október / October 2020 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 361 45 114 www.speleofotografia.sss.sk www.facebook.com/speleofotografia Mária Ošková Miroslava Sýkorová 200 ks Nepredajné EQUILIBRIA, s.r.o., Krásnohorská 82, 040 11 Košice


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.