Slovenská Speleologická Spoločnosť

Slovenská Speleologická Spoločnosť

Liptovský Mikuláš, Slovakia

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)

je odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Dnes má zhruba 800 členov, ktorí pôsobia v 45 jaskyniarskych skupinách a kluboch po celom Slovensku. Ich hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne, ako aj ďalšie krasové javy.

www.sss.sk