Page 1

Share a magazine about growing values

Udsyn… Forædlingsvirksomheder trækker læsset

lyden af Danish crown Dialog, nærvær og et strejf af humor

DC2015

Historien om et endnu stærkere ­ Danish Crown


Dybvad En smuk gård fra det 15. århundrede, som i dag danner rammen om produktion af avlsdyr til svineproduktion. Louise Kreutzfeldt er næste generation på Dybvad – her har hun selskab af Mads, som er ansat på gården.


Indhold

fra DC Future TIL DC2015 LEDER Den sidste dag i september 2010 ­tilbragte vi i selskab med DC's bestyrelse. På den tid af året bruger bestyrelsen to dage på at gennemgå det kommende års budgetter, så vi hvert år er sikre på, at vi meget præcist har lagt en plan for det ­kommende år. Den sidste dag i september var også den sidste dag med DC Future. Og det var startskuddet på den næste ambitiøse plan, der ligger for DC – den femårs strategi, vi meget ligetil kalder DC2015. Vi satte for halvandet år siden ud på en rejse med et klart defineret mål – og med en klart defineret tidsramme. Nu har vi igen lanceret en meget ambitiøs plan, og også den skal vi i fællesskab opfylde. DC2015 tegner et billede af de kommende års udvikling for Danish Crown – en rettesnor og et klart mål. Overordnet er der tale om en vækststrategi. Det betyder, at repræsentantskabet og bestyrelsen har besluttet, at DC skal være et endnu stærkere selskab, som på grund af en større robusthed er mindre følsomt over for konjunkturerne i et internationalt marked.

4|

share 2009/2010

Vi er allerede i dag en international virksomhed, og det vil vi styrke yderligere i de kommende år. Vi skal blandt andet være endnu stærkere internationalt for at sikre råvaregrundlaget og dermed de ­danske ­arbejdspladser. Beslutningen om at omdanne Danish Crown til et aktieselskab er et led i de kommende års strategi. I begyndelsen af det nye regnskabsår stemte næsten 95 pct. af repræsentantskabet ja til at lave et aktieselskab. Det er foreløbig fortsat et aktieselskab, der er fuldstændig ejet af andelshaverne, men det giver DC mulighed for i de kommende år at finde ud af, hvordan – og hos hvem – vi skal hente den ekstra kapital, der skal bruges, hvis vi for eksempel skal opkøbe nye virksomheder – eller det giver mulighed for at samarbejde tæt med andre virksom­heder, som også er aktieselskaber. Sikkert er det, at det kræver kapital, hvis vi skal være større. Foran os ligger fem spændende år – og på tærsklen til det næste ryk er det en fornøjelse at kunne levere det bedste resultat i mere end 20 år. |

Kjeld Johannesen | CEO

Niels Mikkelsen | Bestyrelsesformand

Danish Crown

Danish Crown


Indhold

28 | udsyn… Det er forædlings­

34 4 | leder 8 | Værdier i vækst DC Future

nye dåser - der er succes med ny

­trukket det store læs i DC kon­

emballage.

cernen. Tulip Food Company er et af de stærke selskaber. 34 | Traditioner i et moderne Polen Babuni betyder bedstemor

har genskabt konkurrencedygtig-

på polsk. I Sokołów betyder det

heden i Danish Crown. Nu er den

også succes.

ambitiøse plan afløst af DC2015 strategien for de næste fem år.

blevet stærke i broderlandet.

med kød.

Crowns forædlingsstrategi. Danish

68 | DAT-Schaub Puha, der er penge i

lyder af bacon på engelsk.

tarme…

18 | Amerikanere i front for en

72 | på farten Mennesker og viden i

renere verden Plumrose USA som alliancepartner.

bevægelse.

22 | aktier i udviklingen Har man

40

aktier i udviklingen eller andel i foretagendet? I oktober 2010

46 | når svinekød handles i yen De kalder ham Johannesen-san.

­vokser syd for grænsen.

DCs eksport til Japan overstiger den samlede japanske eksport til Danmark.

52 | side om side Kvalitet og føde­

12 Udgiver

Marsvej 43 8960 Randers SØ Telefon | +45 8919 1919 dc@danishcrown.dk www.danishcrown.dk

65 | Skibet er lastet med…­ Containere. Massevis af ­containere

Ltd er en af hjørnestenene i Danish

24 | stærkere i tyskland DC

60

40 | svensk grænsehandel DC er

12 | "Mission Accomplished" Tulip

stemte andelshaverne ja til A/S.

60 | emballage Det er samme kød på

virksomhederne, der i år har

varesikkerhed følges ad, når Danish

76 | luft til nye ideer På færøerne skal kødet tørres… længe… Danish Crown afsøger muligheder med Slagter Munch.

72 | Friland Det er helt naturligt. 80 | dette er ikke en T-shirt Det handler om omdømme.

88 | hvordan lyder Danish Crown? Læs selv…

Crown skal afsætte produkterne.

Redaktion Ansvarshavende redaktør Anne Villemoes Koncernkommunikationsdirektør

Foto Erik Zappon, Per Gudmann, Morten Fauerby, Joachim Rode, Cphotography m.fl.

Redaktion Rune Jungberg Madsen, Jan Fønss Bach, Lisbeth Carøe, Kirsten Meisner, Christina S. Johansen, Mette Sehested,­ Thilde Danielsen Larsen, Frank B. Winther, Michael Borgen

idé og koncept Anne Villemoes/CZOO DESIGN og PRODUKTION CZOO Tryk Scanprint A/S


værdier i vækst Værdier Danish Crown bygger på flere slags værdier. Når det drejer sig om kroner og ører, pund, dollars, yen og euro, er det CFO Preben Sunke, der har ansvaret. Her passer han på pengene i bankboksen hos Danske Bank.


I m책l med DC Future 8|

share 2009/2010


fremtid 18 måneder, ni punkter, eet mål. Det var konkurrencedygtigheden, der var på spil, da Danish Crown i maj 2009 søsatte DC Future. - På 18 måneder skulle svinetransporterne vendes, så de atter havde kurs mod Danish Crowns slagterier, og det krævede en indsats på samtlige områder i koncernen. Omkostningerne skulle ned, indtjeningen skulle op, siger CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen. De 18 måneder er gået, og på de syv punkter, som Danish Crown har entydig kontrol over, er varen leveret – og mere til. De første syv punkter indebar forbedringer for samlet 700 mio. kr., og når regnskabet gøres op, er der leveret forbedringer for 895 mio. kr. Hertil kommer forbedringer på 262 mio. kr. som følge af lavere rente – det vil sige en samlet forbedring på 1.157 mio. kr.

Planen omfattede også en reduktion af lønomkostninger på 20 pct. per produceret kilo kød. Med de tiltag, der er sat i værk ved årets udgang, har Danish Crown reduceret lønomkostningerne med halvdelen af de 20 pct. - Selv om de 18 måneder med DC Future er gået, er arbejdet ikke slut. Vi har indtil nu med medarbejdernes hjælp skabt besparelser, som svarer til halvdelen af lønomkostningsreduktionen, men vi måtte sande, at viljen ikke var til stede ved forhandlingsbordet, da overenskomstforhandlingerne skulle afsluttes. Vi når den lovede lønomkostningsreduktion, men på grund af overenskomsten tager det lidt længere tid, end vi havde håbet, siger Kjeld Johannesen.

har vist sig svære at holde. Her var målet lettelser for samlet 300 mio. kr. og med et resultat på 39 mio. kr. ved årets udgang er det ikke tilfredsstillende. Det skal der derfor også arbejdes videre på i den kommende strategiperiode. - DC Future var en ambitiøs og nødvendig plan. Vi stod overfor at se råvarerne og dermed arbejdspladserne forsvinde, og med DC Future indgik vi en slags kontrakt med andelshaverne. Målet var at få svinene tilbage på Danish Crowns slagterier, og resultatet taler for sig selv – hen over sommeren 2010 så vi en million slagtesvin på årsbasis vende tilbage, fortæller Kjeld Johannesen. |

Også de politiske løfter, den tidligere fødevareminister afgav over for virksomheden ved DC Future periodens begyndelse

a magazine about growing values

|9


DC2015

DC2015 Strategi For en virksomhed af Danish Crowns størrelse bør der altid være et nyt, ambitiøst mål i sigte. En plan, en strategi med klare mål. At være i stadig bevægelse er en forudsætning for at bevare den styrke, virksomheden har opnået gennem en lang årrække, og derfor ligger den næste 5-års strategi nu klar.

Udgangspunktet for DC2015 er beslutningen om, at hvis virksomheden skal vokse sig stærkere for ikke at tabe terræn. - Af erfaring ved vi i dag, at vi enten skal være af en meget markant størrelse på de forskellige markeder – eller slet ikke være der. Derfor er en vækststrategi med fokus på udvalgte markeder et fornuftigt valg, men også et valg, der repræsenterer nogle udfordringer, siger CEO Kjeld Johannesen. Det handler blandt andet om at skabe en virksomhed, der er mindre følsom overfor de enkelte markeders konjunkturer, og en virksomhed, som er endnu mere robust. - Igennem de seneste år har vi set, hvordan valutakurs-udsving, råvarepriser og andre udefra kommende ting har kunnet få stor indflydelse på konkurrencedygtigheden,­ og DC2015 skal sikre, at Danish Crown har den fornødne balance i sin struktur, så udsving på forskellige områder påvirker konkurrence­dygtigheden mindst muligt. En af vores største udfordringer er konkurren-

10 |

share 2009/2010

cedygtigheden i Danmark, og vi kan tydeligt se, at i de lande, hvor vilkårene er fornuftige, er Danish Crown en meget konkurrencedygtig virksomhed. Og det er trods alt i udlandet det meste af afsætningen ligger, siger Kjeld Johannesen.

Vejen til robusthed hedder vækst, og i DC2015 er der opstillet nogle klare mål for væksten. Her hedder det blandt andet, at virksomhedens omsætning i løbet af de næste fem år skal vokse mere end 30 ptc. Det kan ske gennem opkøb og organisk vækst på definerede markeder. - Vi har med beslutningen om at etablere et aktieselskab sikret, at vi har mulighed for at rejse den kapital, der skal til for at skabe vækst, og nu er det op til selskabets ejere at analysere og diskutere, hvordan kapitalen skal rejses, siger bestyrelsesformand Niels Mikkelsen. Et led i strategien er også at fortsætte med reduceringen af lønomkostningerne for at sikre konkurrencedygtigheden på den lange bane. Igennem de seneste halvandet år har en massiv indsats bragt konkurrencedygtig­ heden tilbage, og det arbejde fortsætter. - Vi har gjort os nogle erfaringer i løbet af DC Future, og dem tager vi med os og bygger videre på, siger Kjeld Johannesen. |


DC2015

a magazine about growing values

| 11


Forædling

"Mission Accomplished" Carsten Jakobsen siger farvel til Danish Crown efter fuldført mission.

Carsten Jakobsen

afsked Viceadministrerende direktør/­ President International Carsten Jakobsen har valgt at sige farvel til Danish Crown ­efter 14 år i kødbranchen.

˻˻ Carsten Jakobsen, 65 år. ˻˻ Født og opvokset i Ikast. ˻˻ 1975-1984: Direktør i virksom­ hederne Sthyr & Kjær, Lund & ­Rasmussen, Dagros, Brdr. Justesen, Dagrofa. ˻˻ 1984-1990: Adm. direktør, SAS Service Partner. ˻˻ 1990-1994: Adm. direktør, Bording A/S. ˻˻ 1994-1996: Adm. direktør, Hatting Bakery International. ˻˻ 1996-1998: Chief Executive Officer, VJS Holding, UK. ˻˻ 1998 - : Adm. direktør i Vestjyske­ Slagterier. Efter fusionen med ­Danish Crown viceadm. direktør i andelskoncernen med særligt ­ansvar for Storbritannien og USA. ˻˻ Fra 2002 base i England. Bor i byen Straford-upon-Avon sammen med hustruen og to sønner.

12 |

share 2009/2010

Carsten blev en del af koncerndirektionen i forbindelse med fusionen med Vestjyske Slagterier i 1998, hvor han var administrerende direktør, og han har efter sin 65-års fødselsdag i efteråret 2010 besluttet, at det er på tide at give stafetten videre. Carsten Jakobsen har som President International været arkitekten bag den meget markante position, Tulip Ltd i dag har på det engelske marked. Her har han været drivkraften bag etable­ ringen af en virksomhed, som på få år er gået fra en omsætning på tre mia. kr. til i dag at omsætte for ti mia. kr. og en procentvis t­ ilsvarende vækst i antallet af medarbejdere.­Virksomheden i England, hvor Carsten Jakobsen har haft fast base siden 2002, er i dag Englands næststørste kødforsyningsvirksomhed og omfatter 17 produktionsanlæg. - Den vækst, vi har set i England, er i høj grad Carstens fortjeneste, ligesom hans indsats som bestyrelsesformand for Plumrose USA er uvurderlig. Det er en af de markante skikkelser i branchen, der forlader Danish Crown, men Carsten Jakobsen har sikret arve­følgen, og begge virksomheder står klar

til at løfte arven, siger bestyrelsesformand i Danish Crown Niels Mikkelsen. Carsten Jakobsen har ønsket at fratræde i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 09/10, og hans sidste egentlige arbejdsdag i koncernen bliver derfor repræsentantskabsmødet den 2. december i år. - Men Carsten har lovet at stå til rådighed for Danish Crown frem til 31. oktober 2011, siger Niels Mikkelsen. For Carsten Jakobsen kommer beslutningen efter flere års intenst arbejde for at opfylde strategien – både i UK og i USA. - I denne branche står man aldrig stille, men jeg synes, jeg kan sige "Mission Accomplished", og det er et naturligt tidspunkt for mig at give ansvaret videre til dygtige mennesker som CEO Steve Murrells i UK og CEO David Schanzer i USA, siger Carsten Jakobsen,­som glæder sig til at følge den virksomhed, han har udviklet i en årrække. Opgaven som bestyrelsesformand for Tulip Ltd og Plumrose USA overtages af CEO for Tulip Food Company Flemming Enevoldsen, som i dag er medlem af koncerndirektionen. Koncerndirektionen vil fremadrettet bestå af CEO for Danish Crown Kjeld Johannesen,­ CFO Preben Sunke og altså Flemming ­Enevoldsen. | 07.10.10


Forædling

Bromborough

˻˻ Fabrikken i Bromborough er bygget af Tulip International i midten af 90'erne til slicede produkter. ˻˻ Den blev lukket i forbindelse med Tulip Ltd's fusion med George Adams & Son for cirka to år siden og er nu blevet bygget helt om, så den i dag fremstår som verdens mest moderne pølsefabrik. ˻˻ Fabrikken har en kapacitet på 1.000 tons per uge og erstatter fabrikken­ i Peckham i London, der har en ­kapacitet på 550 tons per uge. ˻˻ Der er i forbindelse med ombygningen tænkt meget på energiforbruget, og sammenlignet med fabrikken i Peckham bruger fabrikken i Bromborough 59 pct. mindre vand per produceret ton og 63 pct. mindre­el per produceret ton.

Pølser i England

˻˻ Pølser er englændernes favoritspise ˻˻ Der bliver årligt spist 175.000 tons pølser i England til en værdi af 485 millioner pund (4,4 milliarder kr.) ˻˻ Der er 470 varianter af pølser i England.

Tulip åbner fremtidens pølsefabrik Verdens mest moderne pølsefabrik ligger i Bromborough nær Liverpool, og det er Tulip Ltd, der står bag.

tulip uk Torsdag 10. juni kunne verdens mest moderne pølsefabrik slå dørene op i Brombo­rough nær Liverpool.­Herfra skal ­Tulip Ltd sikre en stor del af efterspørgslen på de populære engelske morgenmadspølser, Bangers, og da englænderne årligt spiser omkring 175.000 tons pølser, er der tale om et marked med et ­meget stort potentiale.

den fokus, der er lagt på miljøet i forbindel­ se­med ombygningen af fabrikken i Bromborough. Direktøren, som var til stede ved indvielsen, fremhævede desuden TESCOs behov for at samarbejde med producenter, der er i stand til at fokusere på både kvalitet, fødevaresikkerhed, pris og innovation på samme tid.

Hensyn til miljøet I den nye fabrik er der dog tænkt på mere end bare pølse – også miljøhensyn har ­været med i overvejelserne.

Alle skal have pølsefingre Og netop udvikling og produktkendskab er centralt for den nyindviede fabrik i Bromborough. Således er der ud over fabrikken blevet plads til et nyt pølseakademi, der også blev indviet den 10. juni.

- Tulip er en ansvarlig virksomhed. Også i forhold til det omgivende samfund og miljøet, og derfor er der tænkt meget på at spare på for­bruget, og fabrikken her i Bromborough er et eksempel­på en fabrik,­ hvor der er tænkt miljø ind på alle­områder, sagde DC's viceadministrerende direktør, ­Carsten Jakobsen. Også Sir Terry Leahy, der er administrerende­ direktør for supermarkedskæden TESCO, som aftager masser af Bangers, fremhæver­

- Alle ansatte skal prøve at lave en pølse på akademiet,­så de kender hele processen. Vi håber også, at rigtig mange lokale borgere vil besøge os og lave deres egne pølser. Inden længe har vi måske et byskilt, hvor der står "Bromborough, home of the British sausages," sagde Tulip Ltd's marketing­ direktør, Seamus Rooney, i forbindelse med åbningen af akademiet. | 11.06.10


Forædling

Innovation i centrum Tulip Ltd har både markedsført en fræk gris og cementeret Danepaks enestående ­position på markedet. tulip uk Innovation har været i centrum for udviklingen af langsigtet og holdbar vækst for Tulip Ltd. Igennem det seneste år har produktlinjen Danepak opnået position som UK's førende brand inden for svinekød. Opfindsomheden giver sig løbende udslag i nye produkter og nye kampagner, der styrker virksomhedens afsætning – og den tætte kontakt med både kunder og forbrugere. Blandt de nye produkter er de såkaldte deli­ fillers, der er baseret på det amerikanske koncept pulled pork, hvor kødet bliver til­ beredt meget langsomt og nemt kan skilles ad i mindre stykker. Det er derfor ideelt at bruge i eksempelvis sandwiches. - Der er udviklet tre smagsvarianter af det nye produkt, som sikrer, at vi nu får et stærkt produkt på markedet for sandwichfyld. Det er en kategori, der årligt omsætter for cirka en milliard kroner, og den har tidligere været drevet af private label-produkter. Men med vores nyhed på markedet har vi nu et mærkevareprodukt af høj kvalitet, som

kan styrke både Tulip og kategorien som helhed. Samtidig vil det styrke Tulips posi­ tion som den mest innovative og fremadrettede leverandør af svinekødsprodukter, siger Marketing Manager Rob Stroud om de nye deli-fillers, der bliver lanceret i 2011. Fræk gris på Facebook Ud over arbejdet med nye produkter arbejdes der også med nye marketingtiltag, der placerer Tulip som et af de mest moderne brands i England. Det er sket under navnet Wicked Pig ­(frække gris), hvor Tulip i samarbejde med den netbaserede comedy-kanal stytv har udbredt kendskabet til Wicked Pig til målgruppen af købere mellem 17 og 35 år. Wicked Pig har også en meget populær Facebook-side, og til trods for et meget beskedent budget er det lykkedes at udbrede kendskabet til Wicked Pig i hele England. - Stytv havde over 100 millioner besøgende i de første seks måneder, så det er

meget­p ­ opulært og en perfekt måde for os at ramme målgruppen for Wicked Pig-produkterne på. Serien består af fire forskellige snacks baseret på svinekød, men krydret forskelligt.­De kan spises både varme og kolde og passer perfekt til fodboldkampe, studenterfest og, selvfølgelig, til at nyde hjemme foran fjernsynet, siger Rob Stroud. Danepak i centrum Ud over arbejdet med nye produkter og mærker har Tulip også set et stort løft i englændernes interesse for Tulips stærkeste brand, Danepak. Det er blandt andet sket gennem intensiveret markedsføring i forbindelse med de meget populære madprogrammer på Channel 4 i England. Kampagnen har desuden været stærkt medvirkende til, at salget i sidste kvartal steg med 5,4 pct. i forhold til året før og dermed cementerede Danepaks enestående position på markedet. |

a magazine about growing values

| 15


16 |

share 2009/2010


Forædling

I samarbejde med Variety Club Children's Charity sikrer Tulip Ltd, at også de fattigste børn i England får en god jul.

Tulip står for julegaverne i England CSR I samarbejde med Variety Club Children's Charity ­sikrer Tulip Ltd, at også de fattigste børn i England får en god jul

Tulip Ltd er en af Englands store ­virksomheder. Derfor er det også naturligt at tage del i det omkringliggende samfund. Det gør Tulip blandt andet ved at hjælpe fattige børn.

Danepak står ikke bare for kvalitet i England. Tulip Ltd's stærke mærke bliver i dag også kædet tæt sammen med virksomhedens arbejde for at skaffe julegaver til de fattigste børn i England. Således går en penny fra salget af alle Danepak-produkter solgt i perioden fra oktober til midt i december til Children's Charity Fund, der hjælper børn i ­fattige familier til en bedre jul. Samtidig har Tulip været sponsor for de prestigefyldte Variety Club Awards, der var vigtig i bestræbelserne på at nå målet om at indsamle 100.000 pund til det gode formål. - Tulip er en stor virksomhed i England, og dermed er vi også en vigtig del af det engelske samfund. Derfor er det vigtigt for os at være med til at sikre, at børn i nogle af Englands fattigste familier får en god jul, siger President International i Danish Crown og formand for Tulip Ltd's bestyrelse Carsten Jakobsen. Hjælp til kolleger Ud over at sikre fattige børn en bedre jul har Tulipansatte også bidraget til at hjælpe økonomisk­trængte­ familier i The Butchers' and Drovers' C ­ haritable ­Institution (BCDI), der støtter ansatte i kødindustrien,­ som er kommet i personlige problemer.

Pengene til det gode formål blev blandt andet indsamlet gennem et golfarrangement og et gocartarrangement, og kronen på værket var et fuldstændig udsolgt velgørenhedsarrangement på Grosvenor Hotel, som Carsten Jakobsen kunne byde velkommen til i efteråret 2010. Her blev deltagerne blandt andet underholdt af en af Storbritanniens mest kendte entertainere, Chris Evans, og aftenen sikrede, at en række får hjælp til en bedre tilværelse. |

a magazine about growing values

| 17


Forædling

Hjertet på rette sted CSR - Jeg har flere gange hørt, at 80 pct. af ­forbrugernes valg bliver truffet ved hylden i supermarkedet. Derfor gælder det om at ­have en fordel der, og det har vi fået. Sådan siger CEO i Plumrose USA David Schanzer om det faktum, at virksomhedens produkter snart bliver prydet af logoet fra American Heart Association. Et logo, som de fleste amerikanere kender, og derfor betyder det meget for Plumrose at kunne co-brande sig med netop den organisation. Det er da også kulminationen på flere års koncentreret arbejde med at sænke saltindholdet i virksomhedens produkter, så Plumrose USA i dag har både de sundeste og mest velsmagende produkter på markedet. - Vi har længe haft fokus på at reducere saltindholdet, og det har resten af det amerikanske samfund også fået nu. Blandt andet New York City, hvor der nu er regler for, hvor meget salt produkter må indeholde per 100 gram, hvilket giver problemer for en del af vores konkurrenter, fortæller David Schanzer.

Han kan så glæde sig over, at det ikke g ­ iver nogen grund til bekymring i Plumrose. Tværtimod. - Vi ligger langt under grænsen, og vi kan konstatere, at efterspørgslen efter produkter med lavt saltindhold er meget stor og voksende. Det er blevet specielt vigtigt, i takt med at befolkningen bliver ældre, og det har Plumrose heldigvis forberedt sig på i mange år, så vores produkter er tilpasset de ændrede forbrugsmønstre, siger David Schanzer. Den gamle skole Han kan også afsløre, at metoden til at sænke saltindholdet ikke handler om ny teknologi og tilsætningsstoffer. Tværtimod har Plumrose kigget bagud, så virksomhedens skinkeprodukter i dag bliver cured i 48 timer. - Den gammeldags metode gør ikke pro­duk­ terne dyrere at producere. Den betyder­bare, at de smager bedre og indeholder sundere ingredienser og mindre salt, siger David Schanzer.

Den amerikanske hjerteforening anbefaler forbrugerne at købe produkter fra Plumrose USA, der er markedsleder, når det handler om at mindske saltindholdet.

18 |

share 2009/2010

Faktisk er succesen så stor, at Plumrose USA kun har et rigtigt stort problem tilbage. - Vi arbejder på fuld kapacitet, så vi må kæmpe meget hårdt for at få presset mere produktion gennem fabrikkerne. Det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med, så på et tidspunkt bliver vi nødt til at udvide kapaciteten, hvis vi skal følge med efterspørgslen, siger David Schanzer. |


Plumrose USA står i første række, når det handler om initiativer, der skal reducere­ CO2-udslippet og skabe en bedre verden.

Amerikanere i front for en renere verden CSR Europæere ser ofte sig selv som frontkæmpere, når det handler om at tage initiativer til at reducere udledningen af drivhusgasser til gavn for miljøet. Men måske er det, fordi de aldrig har været en tur i Plumrose USA. Det er nemlig en virksomhed, der de seneste to år er gået forrest i kampen for klimaet og har opnået en betydelig reduktion i udledningen af de problematiske stoffer. - Det er noget, vi har arbejdet med i en ­årrække, men de seneste to år har vi for alvor taget fat. Vi har arbejdet målrettet på at sænke både forbruget og udledningen af CO2 samt på at mindske udledningen af ­spildevand. Det har vi både gjort på vores egne fabrikker og hos vores leverandører, fortæller CEO i Plumrose USA David Schanzer. Og kunderne har taget rigtig godt imod anstrengelserne. Således er Plumrose USA blevet strategisk partner med verdens største supermarkedskæde Walmart, der på sin hjemmeside fremhæver Plumroses store arbejde. - De har lagt en video om Plumrose ind på deres hjemmeside, og det er vi selvfølgelig stolte over. Walmart har brugt masser af tid og penge på at fortælle om Plumrose og v­ ores kamp for miljøet, og det er klart, at det giver ekstra troværdighed, når det er andre, der fremhæver de ting, vi har gjort, siger David Schanzer. Mindre aftryk Han kan konstatere, at Plumrose i dag

­ elaster miljøet langt mindre end tidligere b og samtidig sparer penge. - Noget af det interessante er jo, at vi, fordi vi har mindsket forbruget, også har sparet penge. Derfor kan vi tilbyde bedre priser til vores kunder og forbrugerne, og derfor får alle jo noget ud af vores målrettede indsats, siger David Schanzer. Han mener, at arbejdet med at belaste miljøet mindre aldrig stopper, og netop nu er Plumrose i gang med en ekstra indsats over for de ansatte. - Vi prøver at hjælpe alle vores medarbejdere til at se, hvordan de kan spare på ressourcerne. Ikke bare, når de er på arbejde, men også i deres fritid. Vi vil gerne understrege, at det ikke bare handler om "talk the talk", men også "walk the walk", som vi siger. Derfor er vi også meget selektive, når vi indgår aftaler med nye leverandører. De skal kunne leve op til vores krav om at mindske forbruget af ressourcer, så på den måde går vi også foran, siger David Schanzer. Han er ikke i tvivl om, at det gavner forretningen, at Plumrose USA går forrest i klimakampen, selvom bevidstheden om klimaproblemerne og lysten til at gøre noget er meget forskellig fra stat til stat i USA. - Man kan generelt sige, at kyststaterne går foran på det her område, men jeg er ikke i tvivl om, at bevidstheden om miljøet vil brede sig og fylde mere og mere over hele USA, og det vil gavne Plumrose, siger David Schanzer. |

a magazine about growing values

| 19


Aktier i udviklingen Børsen Har man aktier i udviklingen – eller andel i foretagendet? I oktober 2010 stemte andelshaverne i Danish Crown ja til at lægge ­driften af selskabet over i et aktieselskab. Det optimerer redskaberne i værktøjskassen i de kommende år.


CSR

Selskabsform til debat i ­Danish Crown Debatten på dagens ­repræsentant­skabsmøde er et vigtigt led i DC's aktuelle strategi­ arbejde, som er med til at udstikke retningen for DC i de ­kommende år.

22 |

share 2009/2010


Aktieselskab Skal Danish Crown hedde­ A/S til efternavn? Hvis virksomheden skal følge en vækststrategi, hvor skal finansie­ ringen så komme fra? Det var udgangspunktet for en debat, der blev skudt i gang på dagens repræsentantskabsmøde i Herning. Faldende leverancer, dras­tisk ændrede vilkår på de ­finansielle markeder og et ønske om at give mulighed for vækst gør det betimeligt igen at tage fat på en debat, som allerede i 2005 var på bordet i Danish Crown. Denne gang er det hensigten, at debatten skal munde ud i en beslutning i ejerkredsen inden for en overskuelig­fremtid, og det var da også et engageret repræsentantskab, der tog hul på en følelsesladet­debat, som rører ved nogle tungt funderede historiske værdier.

Blandt de alternativer, der kom på banen på mødet, er den nuværende andelsform og andre mulige modeller i form af aktieselskaber i forskellige konstruktioner med mulighed for at inddrage eksterne investorer.

Derfor er jeg også meget spændt på, hvordan debatten omkring ejerformen bliver på sommerens kredsmøder, hvor det bliver et af emnerne, siger Danish Crowns næstformand, Erik Bredholt, og fortsætter:

Debatten på mødet i dag er et vigtigt led i Danish Crowns aktuelle strategiarbejde, som er med til at udstikke den retning, ­Danish Crown som globalt orienteret fødevarevirksomhed skal tage i de kommende år.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er taget nogen beslutninger omkring den fremtidige selskabsform.­Netop denne debat hører hjemme ude hos ejerne i bredest­mulig form, og det er dem, der skal beslutte, h ­ vordan fremtiden skal se ud. Vi skal bare sikre, at debatten foregår på et oplyst grundlag. | 09.06.10

Derfor er mødet i dag også en affyrings­ rampe, så debatten flyver med ud på sommerkredsmøderne senere i juni måned. - Det var en meget spændende debat, som kommer på et interessant tidspunkt, hvor vi ser en stigende optimisme i primærbruget.

a magazine about growing values

| 23


opkøb

Klar fokus på udvalgte ­kategorier har sikret Tulip en bedre forretning i Tyskland.

Fokuseret vækst i Tyskland Tulip Food company Det er bedre at være en stor fisk i en lille dam end at være en lille fisk i en stor dam. Det er tanken bag Tulips nye strategi i Tyskland, hvor Tulip har sadlet om og nu satser på nogle få katego­rier, hvor virksomheden har en markant position. - Vi har gennem nogle år arbejdet på at omstrukturere vores forretning i Tyskland, så vi i dag satser på nogle få kategorier, hvor vi er stærke. Det drejer sig om bacon, konserves, suppe og så vores Wickie Chicken Nuggets, som er en stærk mærkevare i Tyskland, fortæller Tulips internationale salgsdirektør, René M. Olsen. Han begrunder valget med, at det er afgørende at satse på kategorier, hvor Tulip gør en forskel. - Bacon er en nichekategori i Tyskland, men det er også en kategori, hvor vi sidder på 35 pct. af markedet, og en kategori, hvor vi har mærkevarestyrken og innovationskraften til at gøre en forskel og drive markedet, siger René M. Olsen. Det samme gælder inden for både konser­ ves og suppe, og René M. Olsen er ikke i tvivl om, at det er en rigtig strategi at opdyrke nye områder, der ikke er så store i Tyskland endnu. - Inden for eksempelvis pølser, skinke og s­ alami slås nogle meget store tyske

24 |

share 2009/2010

v­ irksomheder om markedet, og det kan de så gøre. Omvendt oplever vi en solid stigning i salget af MOU suppe i en kategori, hvor vi ikke har nogen konkurrenter på markedet, siger den internationale salgsdirektør. Nye muligheder Han glæder sig samtidig over, at Tulip med købet af Nietfeld Feinkost i februar 2010 har øget sin styrke i Tyskland. - Købet af Nietfeld betyder dels, at vi har fået adgang til nye kædesystemer som ALDI Süd, og dels, at Tulip er blevet en virksomhed, man skal regne med. Vi har fået en kritisk masse i markedet, der gør, at vi kan ranke ryggen og tage kampen op i Tyskland på mere lige vilkår, end vi kunne tidligere, siger René M. Olsen. Han forventer også, at Tulip vil være i stand til at øge mulighederne for det i forvejen meget veldrevne Nietfeld Feinkost. - Præcist som købet har givet Tulip adgang til Nietfelds systemer, har de også fået adgang til vores, og det giver mulighed for at sælge flere af de gode fjerkræprodukter fra Nietfeld. Salget af fjerkræprodukter vokser støt i Tyskland, og derfor er det selvfølgelig en stor styrke, at vi nu også kan tilbyde ­kvalitetsprodukter på det område, siger René M. Olsen. |


opkøb

Danish Crown køber tysk svineslagteri DC Future Danish Crown har underskrevet en aftale om at købe det tyske svineslagteri D&S Fleisch. Aftalen er blandt andet betinget af en godkendelse fra konkurrencemyndighederne, men begge parter har en forventning om, at en godkendelse kan opnås i løbet­af kort tid. Med 3,5 mio. slagtninger årligt er D&S ­Fleisch Tysklands fjerdestørste slagteri, og Danish Crown opfylder med købet endnu et konkret punkt på planen DC Future.

Danish Crown har købt Tysklands fjerdestørste slagteri og udvider dermed sine aktiviteter i Tyskland.

- Igennem de senere år har det tyske marked og økonomien omkring tyske slagterier repræsenteret en væsentlig udfordring for Danish Crown. Derfor vurderede vi allerede for halvandet år siden, at vi vil kunne opnå en betydelig effekt ved at være­aktiv på det tyske råvaremarked, og nu har vi fundet den optimale løsning, siger ­Danish Crowns CEO, Kjeld Johannesen. Tyskland er i forvejen et væsentligt marked­ for Danish Crown, og et tysk slagteri til tyske­slagtesvin vil give­en adgang til markedet, som kommer hele koncernen til gode. Med købet opnår Danish­Crown en hjemmemarkedsposition i Tyskland og en øget robusthed i den i­nternationale afsætning. - Vi har i dag gode erfaringer med fersk kød både i Sverige, UK og Polen, og Tyskland er det næste naturlige skridt. Som i de øvrige lande, hvor vi har slagteaktiviteter, er det hensigten, at det er l­okale ­tyske svin, vi vil

slagte. Det betyder også, at det ikke umiddelbart får indflydelse på de danske arbejdspladser, siger Kjeld Johannesen. D&S Fleisch ligger i Essen (Oldenburg) tæt på en række af Danish Crowns øvrige afdelinger i Nordtyskland. Ud over slagteanlægget i Essen (Oldenburg) overtager Danish Crown D&S Fleischs andet slagteanlæg i Cappeln. Danish Crown planlægger ikke blot at videreføre anlægget i Essen med den nuværende kapacitet, men at udvide kapaciteten og beskæftigelsen i fremtiden. Indtil nu har D&S Fleisch ­været et privatejet selskab. - Vi har igennem nogen tid arbejdet på at finde den rigtige køber til vores slagteri, og valget faldt på Danish Crown, fordi de med deres adgang til verdensmarkedet passer godt til den forretning, D&S Fleisch har bygget op, siger Herbert Dreckmann, en af ejerne af D&S Fleisch. D&S Fleisch er en virksomhed, som igennem de seneste år har haft stærk vækst. De producerer både til detailhandel, for­ arbejdnings­industri og eksport, og svine­ leverancerne sker på baggrund af kontrakter, som Danish Crown overtager ved købet. Convenience-virksomheden Fleisch Krone Feinkost indgår ikke i overdragelsen, men drives videre af de hidtidige ejere. | 07.10.10

Tulip vokser i støvlelandet For femte år i træk har Tulip tocifrede vækstrater i Italien Fødevarer er generelt ikke et område, der udviser to-cifrede vækstrater ret mange steder i Europa. Én undtagelse er dog Tulip Food Companys aktiviteter i Italien, der for femte år i træk buldrer derudad med kraftigt øget salg. Væksten i seneste regn-

skabsår var på 15 pct., og Tulips internationale salgsdirektør, René M. ­Olsen, mener stadig, at der er masser af mulig­ heder for fortsat vækst. - I sidste regnskabsår har vi blandt andet bevæget os ind på foodservicemarkedet, ligesom vi har lanceret Wickie-produkterne i Italien, og begge dele har været en stor succes, ­forklarer René M. Olsen.

Han forklarer Tulips succes med populariteten af virksomhedens bacon. - Vores bacon er meget populært, og det er et område, hvor vi har rigtig god konkurrencekraft. Det giver os adgang til mange kæder, hvilket vi har udnyttet til også at få andre produkter ind i deres sortiment, siger René M. Olsen. |

a magazine about growing values

| 25


Udsyn…

Pålæg Det er forædlingsvirksomhederne, der i år har trukket det store læs i Danish Crown koncernen. I dag ligger 86 pct. af forædlingen uden for Danmark – for at skabe bedst mulig værdi til de danske landmænd. Tulip Food Company er et af de stærke forædlingsselskaber.


Forædling

Tulip Food company Hver uge sender Tulip tusindvis af tons ud verden i store containere. Containere med danske fødevarer, der bærer navnet Tulip, som er synonymt med høj kvalitet og fødevaresikkerhed, uanset om man spørger forbrugerne i Sverige og Tyskland eller i Japan og Puerto Rico. Tulip er nemlig et navn, som er kendt langt ud over Danmarks grænser for mange forskellige aktiviteter, og derfor har ledelsen med CEO Flemming N. Enevoldsen i spidsen også brugt de seneste år på at få skabt ­fælles værdier og klare målsætninger for virksomheden.

28 |

share 2009/2010

- Mit primære mål har været at skabe en stærk sammenhæng mellem de mange aktiviteter i Tulip. Det er en kompleks virksomhed, som er skabt af en række fusioner af selskaber med en selvstændig identitet, og derfor har mit fokus hele tiden været at sikre, at alle i Tulip arbejder mod et fælles mål, siger Flemming N. Enevoldsen. En af de første og vigtigste forudsætninger har været at få en klar ledelsesstruktur, hvor ansvaret er entydigt placeret. - Det er en fornøjelse at arbejde med de meget dygtige ansatte i Tulip, og at se,

hvordan vi har været i stand til at blande erfarne Tulip-kræfter med nytilkomne ­ledere og skabe en meget resultatorienteret ånd i virksomheden, samtidig med at der er ­respekt for vores godt 120-årige historie, fortæller Flemming N. Enevoldsen. Og arbejdet har været en succes. Uanset om man kigger i regnskabet eller spørger kunderne, er resultatet af virksomhedens målrettede arbejde entydigt positivt. - Et godt eksempel er vores leveringsevne, som vi måler hver dag. Det er det absolut vigtigste parameter for vores kunder, og et


Forædling

»

Tulip på vej ud i verden Flere års arbejde med strukturen i Tulip betyder, at virksomheden nu er stærkere end nogensinde.

a magazine about growing values

| 29


ForĂŚdling

30 |

share 2009/2010


Forædling

område, hvor vi har forbedret os massivt. Vi har i dag en meget flot leveringsevne, og når kunderne bliver spurgt i uvildige undersøgelser, viser svarene, at vi er blevet markant bedre på det område, siger Flemming N. Enevoldsen. Stram styring Det er blandt andet opnået gennem en meget stram styring, som var nødvendig at sætte i gang, da den nuværende CEO satte sig i stolen i 2006. - Tulip var alt for kompleks, med for mange forskellige produkter og mærker, der skulle vedligeholdes og understøttes. Derfor var det nødvendigt at begynde arbejdet med at nedbringe antallet af varenumre og kompleksiteten generelt. Der er ingen tvivl om, at både ansatte og kunder af den grund har følt, at vi også kan være en meget rigid virksomhed. Men det var en nødvendig øvelse, og jeg tror ikke, du kan finde nogen i dag, der mener, at vi ikke gjorde det rigtige, siger Flemming N. Enevoldsen. Nu er Tulip kommet så langt i arbejdet med at forbedre konkurrenceevnen, at der er plads til lidt bredere rammer, og til at nogle af reglerne igen kan bøjes en smule. - Men det skal gøres med omtanke, så vi ikke står med nye problemer om nogle år, for så har det hårde arbejde jo været spildt, fastslår Tulips CEO. Ud over fokus på enkelhed og overskuelighed skal Tulip også fortsat holde omkostningerne nede og finde besparelser, hvor det er muligt. En målsætning som Flemming N. Enevoldsen har holdt fast i, siden han overtog ansvaret i 2006. Det har blandt andet betydet, at Tulip i dag har ansat 20 pct. færre funktionærer, ligesom dele af produktionen er flyttet til Tyskland. En nødvendig og rigtig beslutning for virksomheden .

- Tulip er en international virksomhed, der afsætter sine varer i 80 lande. Derfor er det også nødvendigt at have vores produktion fordelt rent geografisk. Det gælder både i forhold til logistik og omkostninger, men også fordi vi i Danmark bliver pålagt en række ekstra administrative byrder, som betyder, at vi ikke kunne konkurrere på de udenlandske markeder, hvis vi kun producerede i Danmark, siger han. Gode resultater Han kan da også konstatere, at Tulip på en række markeder nu har vendt problematiske aktiviteter til gode forretninger i vækst. - Jeg kan blandt andet nævne Frankrig, Tyskland og Italien, som er tre lande, hvor vi nu oplever en rigtig god indtjeningsvækst og ser en lys fremtid. Specielt i Frankrig har vi lavet en stor turnaround, hvor vi tog nogle afgørende beslutninger, som nu har vist sig at bære frugt, og det er en stor fordel både for Tulip og for de ansatte, der nu ikke længere skal bekymre sig om deres arbejdsplads, siger Flemming N. Enevoldsen. Han glæder sig over, at Tulip har været i stand til at skabe organisk vækst og udnytte opkøbte virksomheders kompetencer optimalt. Derfor står Tulip godt rustet til at øge sin tilstedeværelse på en række markeder, og det er en nødvendighed i den kommende strategiperiode. - Vi oplever en konsolidering på markedet, hvor kun de største aktører har mulighed for at få en position som mærkevarevirksomhed. Det er vi klar over i Tulip, og derfor overvejer vi nøje, hvilke markeder vi skal satse på, hvorefter vi går helhjertet ind i projektet. Jeg er ikke i tvivl om, at det er den rute, vi skal følge, og jeg er overbevist om, at Tulip står godt rustet til at fortsætte den positive udvikling i de kommende år, siger Tulips CEO. |

a magazine about growing values

| 31


Forædling

Tulip ind i ­Afghanistan

Steff er flyvende i Korea Inspireret af salget af Steff-pølser fra lufthavnen i Kastrup er det nu også muligt at købe en Steff Hotdog i Sydkoreas store internationale lufthavn i Incheon. Det er et af de nyeste af i alt knap 300 udsalgssteder i Sydkorea, hvor andre findes på steder som ved biografer og togstationer, hvor der kommer mange mennesker forbi. Steff-Houlberg er et sær­de­les kendt navn i Sydkorea, hvor cirka 200 udsalgssteder hvert år sammenlagt langer 3,5 milli­oner danske pølser over ­disken til de sydkoreanske ­forbrugere. Pølserne produceres på Vejle Nord og i Svenstrup. | 01.06.10

Selvom der stadig er hårde kampe flere steder i Afghanistan, sker der også udvikling inden for detailhandlen, og efter lang tids forarbejde og forhandling med en lokal distributør kan indbyggerne i Kabul nu glæde sig over Tulips halalprodukter på hylderne i mange butikker i den ­afghanske hovedstad. - Afghanistan er et land med 28 millioner indbyggere, så derfor er det selvfølgelig også interessant for Tulip. I begyndelsen er det selvfølgelig små mængder, vi sælger i landet, men den første container med konserves er sendt ud på butikshylderne, og jeg forventer,

at vi snart kan sende endnu en container af sted, siger eksportchef i Tulip Kim Tofteskov Skovmøller. Også i Oman Og det er ikke kun i ­Afghanistan, at Tulip er ny på hylderne. Således har Tulip indgået en aftale med virksomhedens distributør i De Forenede Arabiske Emirater, ­Federal Foods, om også at videresælge Tulips produkter i Oman. - Oman er et svært land at handle i. Specielt fordi det logistisk er en stor udfordring, siger Kim Tofteskov Skovmøller. | 09.09.10

Tulip på strandtur Den 4. juli fejres uafhængighedsdagen i USA. Det betyder fri fra arbejde og mange mennesker på stranden, og netop derfor havde Tulip også valgt den fjerde juli til premiere for den nye "beach patrol", der uddeler gratis Mezclasandwicher­til heldige strand­gæster. Og det tog ikke lang tid, før alle de medbragte sandwicher var uddelt til glade strandgæster. | 07.07.10

Tulip sælger et Eiffeltårn af frikadeller

Pølser til en by i Rusland Pølser – de skal da være fra Tulip. I hvert tilfælde, hvis man spørger i Rusland, hvor salget af Tulippølser er i kraftig vækst. Russerne er vilde med den høje kvalitet, Tulippølserne har, og det kan ses på salgstallene. - Fra 2006 til 2009 har vi firedoblet salget af pølser på de 18 russiske­ Statoil tanksta­tioner, og alene i oktober, ­november og december 2009 steg salget med 43 pct. sammenlignet med samme peri­ode året før, fortæller eksport­ chef Dennis Lucassen fra ­Tulip, der har ansvaret for salget til Rusland. Han konstaterer des32 |

share 2009/2010

uden, at den klassiske danske hotdog bliver mere og mere populær i Rusland, når russerne bruger tankstationerne til at ­stille sulten. - De russiske tankstationer ligner meget de danske med et stort udvalg af fast food, og vores produkter bliver behandlet præcist lige så godt og præsenteret lige så indbydende i Rusland, som de gør herhjemme i Danmark, siger Dennis Lucassen. Desuden sælges Tulips pølser også fra en række Statoil stationer i Litauen, hvor der ligeledes er gode resultater. | 04.03.10

Tulip blomstrer på Okinawa Okinawas største indkøbscentre danner i denne periode rammen om Tulips store Mabuyer-shows. Den lokale helt Ryujin Mabuyer optræder sammen med sit nye sidekick Ganasy med et stort show, som tiltrækker både børn og voksne. Det sker selvfølgelig omringet af masser af Tulip logoer, og der er rift om

at få en autograf fra en af de lokale superhelte. - Vi har i hvert tilfælde fået udbredt budskabet om Tulip Luncheon Meat. Der er ikke nogen af de børn, der har set med, der tror, at Tulip er en blomst, lyder det fra Asuka Ganeko, der har stået for det praktiske i forbindelse med arrangementerne i indkøbscentrene. | 01.12.09

Frikadellerne smager som hjemmelavede. Men det er de færreste husmødre, der kan følge med Tulip, som årligt sender 11 millioner kilo frikadeller ud i verden. Det svarer til vægten af Eiffeltårnet, inklusive stålkonstruktion, restaurant og adskillige amerikanske turister. Selvom de fleste danskere betragter frikadellen som et nationalklenodie, var det faktisk tyrkiske lejesoldater, der omkring år 1700 præsenterede danskerne for den f­ ørste version af ­frikadellen. | 05.07.10


Forædling

Tulip i orkanens øje Fra 1. juni til 30. november sætter orkansæsonen ind i området omkring Puerto Rico­, og det mærkes tydeligt hos Tulip, som er en af verdens­største producenter af kødkonserves – efterspørgslen­ ­stiger eksplosivt, når en orkan nærmer sig. - Myndighederne opfordrer alle borgere til at have­ konserves og drikkevarer til en uge, så når der kommer et orkanvarsel, bliver butikkerne hurtigt tømt for varer, fortæller brand manager i Tulip Tina Roed Garza.

Uden mad og drikke… Engelske pubs er hovedsageligt kendt for iskolde­ pints, men hovedparten af omsætningen kommer fra salg af mad – blandt andet skinker fra Danish Crown. PUBmad De fleste forbinder en engelsk pub med dart, pool og selvfølgelig masser af kolde pints. Men selvom der hver dag langes masser af øl over engelske bardiske, kommer en væsentlig del af omsætningen fra salget af mad. -I gennemsnit kommer 60 pct. af omsætningen fra salget af øl, mens de ­øvrige 40 pct. kommer fra salget af mad. Rigtig mange singler spiser fast på pubben i stedet for selv at lave mad, forklarer direktør i Danish Crown Foodservice i England Lars Albertsen. Det er en del af forklaringen på, at de engelske pubber årligt omsætter for 72 milliarder pund og dermed skaber gode muligheder for at sælge Danish Crowns produkter til de sultne engelske pub­ gæster. - Pubberne er et kæmpestort marked. En meget stor del af de måltider, der spises ude i England, bliver spist på pubberne, og vores største kunde er én pubkæde, der aftager mellem 20.000 og 25.000 saltede skinker hver uge, siger Lars Albertsen.

Følger vejrud­sigten nøje Tina Roed Garza følger selv med i vejret præcist som befolkningen i Puerto Rico og på de omkringliggende øer. - Mange har et kort derhjemme, hvor de løbende indtegner de varslede storme, så de hele tiden er up to date med situationen. Det er afgørende, at alle familier har mad, så de kan overleve, indtil hjælpen når frem, siger Tina Roed Garza. Derfor reklamerer Tulip lige­­som en række andre fir­maer­også på The Weather Channel,­der er ­meget set i orkansæsonen. | 19.08.10

Skinkerne skæres typisk ud på selve pubben som en del af et spis hvad du kan-tilbud, og skinkerne er meget populære blandt gæsterne. Mad på dåse passer godt til uvejr. Derfor mærker Tulip tydeligt orkansæsonen i Puerto Rico.

Lars Albertsen forventer derfor også, at et rekordstort antal juleskinker fra ­Danish Crown i Faaborg vil ende hos ­britiske pubgæster. - Vi forventer at sælge en million juleskinker i år, og da skinkerne vejer 5-6 kilo stykket, bliver det til mange tons, smiler Lars Albertsen. Nye muligheder Salget på pubberne er et af de projekter, der løbende er med til at udvide omsætningen hos Danish Crown Foodservice i England. - Foodservice udgør cirka 20 pct. af ­Danish Crowns omsætning i England, men det er et marked, der vokser, og vi har 200-300 cateringgrossister som kunder. Derudover leverer vi hver uge 300400 tons direkte ud til lokale slagtere, der så typisk har kontrakt på at levere færdig mad til eksempelvis skoler eller plejehjem, så det er også et interessant marked, forklarer Lars Albertsen. Han mener, at der er masser af muligheder for yderligere vækst, og der arbejdes allerede med konkrete produkter, der kan øge udbuddet til blandt andre pubberne og på den måde sikre Danish Crown en endnu større del af det store marked for pubmad. |

Grisehjerne hitter i Mexico Når mexicanere føler trang til et hurtigt mellemmåltid, falder valget ofte på Taco Sesos. Eller på dansk – tacos med hjerne – blandt andet grisehjerne. Hjernerne bliver som oftest kogt og efterfølgende stegt med løg, tomater, koriander og chili og derefter pakket ind i tortillas med passende dressing. - Vi har i en lang årrække haft en god og stabil afsætning af grisehjerner til Mexico,

hvor det er en meget efterspurgt delikatesse, fortæller Peter ­Frederiksen, eksportchef i Danish Crown med ansvar for Sydamerika. Danish Crown er et af de få europæiske slagterier godkendt til eksport af hjerner til Mexico, der aftager godt 65 pct. af de hjerner, der bliver taget fra. Det samme gælder ørerne, der også er en stor ­lokal delikatesse. | 26.08.10

Tacos med grise­hjerne. Et hit i Mexico...

a magazine about growing values

| 33


Traditioner i et moderne Polen Babuni betyder "bedstemor" på polsk. I dag er det også navnet på en lang række traditionsrige produkter, som har vundet indpas i de polske hjem. Bag ideen står virksomheden Sokołów, som er en af Polens største kødproducenter, og som på den måde har gjort tradition til en af deres største nyskabelser. 34 |

share 2009/2010


a magazine about growing values

| 35


Forædling

"Det er meget vigtigt for os, at vi ikke ændrer på smagen eller på ingredienserne" Tradition Boguslaw Miszczuk var leder af Sokołóws slagteri i Czyzew, da han i 1993 fandt på at hente ideen til det næste produkt i en gammel madtradition. Skinken fik navnet Babuni, som betyder "bedstemor", og selvom Boguslaw Miszczuk troede på ideen, havde han ikke forestillet sig, at det ville udvikle sig til det toneangivende ­produkt, det er i dag. Produktet har taget Polen med storm, og en lang række priser i både ind- og udland, bl.a. ved den prestigefyldte IFA Fair i Frankfurt, vidner om, at både forbrugere, kunder og konkurrenter hurtigt måtte erkende, at Boguslaw Miszczuk, som i dag er chef for Sokołóws ledergruppe, havde ændret markedet i Polen med sin nyskabelse. Efter flere års grundige test havde Sokołów nemlig formået at forene den traditionelle polske skinke med moderne masseproduktion, der sikrer, at Sokołów hver dag kan sende tonsvis af velsmagende skinker ud til de polske forbrugere. Og Sokołów har i 36 |

share 2009/2010

dag en hel serie af produkter med navnet Babuni, der er kendt af næsten alle polske forbrugere for markedets bedste pålæg, pølser og skinker. Og hemmeligheden er enkel. Opskriften på babuniskinken er ikke blevet ændret i 17 år. - Det er meget vigtigt for os, at vi ikke ændrer på smagen eller på ingredienserne. Vi har selvfølgelig oplevet et pres fra kunder, der gerne vil have en billigere produktion, men vi har holdt fast i den oprindelige opskrift. Det betyder, at babuniskinken har et højt indhold af kød, og at den bliver røget på den traditionelle metode, der sikrer præcis den røgsmag, som forbrugerne efterspørger, fortæller Boguslaw Miszczuk. Øget kapacitet Han er stolt af, at det er lykkedes at forene den klassiske smag og produktion med den moderne produktion, der finder sted hos ­Sokołów i dag, og han kan da også konstatere, at Babuni-mærket er blevet så populært, at en lang række andre producenter i

dag bruger Babuni-mærket og på den måde er med til at øge de polske forbrugeres kendskab til superskinken helt uden omkostninger for Sokołów. Samtidig arbejdes der selvfølgelig også på at udbrede den gode skinke til endnu flere forbrugere. En god babuniskinke vejer nemlig omkring otte kilo, og da det er i overkanten for en singlehusholdning, er Sokołów nu ved at overføre den store skinkes popularitet til markedet for slicede produkter. - Efterspørgslen er meget stor, og det er blevet besluttet, at kapaciteten for slicede produkter skal firedobles, så vi også i fremtiden er i stand til at følge med den høje efterspørgsel, siger Boguslaw Miszczuk, der fra sit kontor i Sokołóws hovedkontor nær Warszawa hver dag kan skue ud over en vaske­ægte succeshistorie skabt ved ihærdighed og innovation blandt de ansatte på det lille slagteri i Czyzew. |


Forædling

Lucyna Pomeranska er medarbejder i Sokołów.

De traditionelle skinker har været med til at skabe grobunden for Sokołóws succes.

Skinkerne bliver røget på traditionel vis, og det sikrer præcis den røgsmag, de polske forbrugere efterspørger.

a magazine about growing values

| 37


CSR

Fra gris til pølse - i Polen er der tæt samarbejde mellem landmand og kødvirksomhed.

38 |

share 2009/2010


CSR

Slagteri hjælper svineproducenter i Polen Sokołów arbejder målrettet sammen med polske svine­producenter omkring blandt andet avlsarbejdet, moderniseringer af produktionen og tiltag til gavn for miljøet.

CSR Together into the future. Sådan lyder navnet på det program, Sokołów gennem­ fører sammen med en række polske svineproducenter. Sokołów er et af Polens stærkeste kødbrands – og Polens næststørste kødforsyningsvirksomhed. Og målet for Sokołów er at forbedre råvarerne og sikre en stabil tilgang af slagtesvin, mens de svineproducenter, der er med i programmet, får hjælp til blandt andet bedre avlssæd, viden om ny teknologi, hjælp til samtaler med banken samt hjælp til at forbedre dyrevelfærden ude i staldene. - Formålet med programmet er af få et langsigtet samarbejde med en række svineavlere, der forpligter sig til at levere råvarer af høj kvalitet, og specielt arbejdet med at få de bedste gener ind i avlsarbejdet fylder meget, fortæller Jerzy Majchrzak. Han er ikke i tvivl om, at et tæt samarbejde med svineproducenter er den bedste måde at øge Sokołóws styrke på det polske ­marked på.

for os, at vi får set på alle aspekter af produktionen. En professionel landmand skal jo ikke kun tænke på penge, men også på, hvordan hans landbrug påvirker omgivelserne og på, hvordan dyrene har det. Derfor stiller vi gennem vores program både professionelle dyrlæger og landbrugsrådgivere til rådighed for producenterne, og vi hjælper også landmændene i mødet med deres bankforbindelse, siger Jerzy Majchrzak. Svin er fremtiden I dag køber Sokołów cirka 50 pct. af sine råvarer fra producenter, der er tilknyttet programmet, og ifølge Jerzy Majchrzak er det afgørende, at Sokołów hele tiden øger tilgangen af råvarer. - Den polske befolkning spiser rigtig meget svinekød, og mængden er stigende. Derfor har vi brug for store mængder gode råvarer for at følge med efterspørgslen. Samtidig er det jo afgørende, at aspekter som miljø og dyrevelfærd er med i programmet, fordi det er emner, der fylder mere og mere, og det her er et program, som skal udgøre en vigtig del af fundamentet for Sokołóws forretning i mange år fremover, siger Jerzy Majchrzak. |

- Vi er de første i Polen, der gennemfører et program af den her type, og det er vigtigt

a magazine about growing values

| 39


Den svenske identitet er vigtig for KLS-Ugglarps, der ikke skilter med de danske ejere i hverdagen

KLS-Ugglarps Danskere og svenskere ligner hinanden. Det er i hvert fald den fornemmelse, mange mennesker i verden har. Men nogle gange er det i detaljen, man kan se de store forskelle – som for eksempel, når det handler om mad. Langt de fleste mennesker verden over foretrækker produkterne fra deres eget land – her er hverken Danmark eller Sverige en undtagelse, og det betyder meget for de svenske forbrugere at vide, at grisen er fra Sverige, når de putter koteletten i indkøbskurven. Derfor er der heller ikke ændret på den ­svenske identitet hos KLS Ugglarps, selvom Danish Crown i dag ejer virksomheden. - Navnet er meget værd for os, og derfor har det også været vigtigt for os at holde fast i det. Man kan sige, at vi er et svensk firma med Danish Crowns stærke muskler,­ for­klarer administrerende direktør i KLS ­Ugglarps Johan Andersson. Han står i spidsen for en virksomhed, der ­siden Danish Crowns overtagelse løbende­ har øget sin andel af slagtningerne på det svenske marked. Blandt andet fordi virksom­ heden gennem produktudvikling er i stand til at fremstille produkter af høj kvalitet. - Det indgår i strategien, at vi udvikler en række high-end-produkter, og samtidig har vi ansat en person til at tage sig af food­ service, så vi forventer også en vækst på det område, forklarer Johan Andersson. Han understreger, at der er væsentlige forskelle på Danmark og Sverige. Det gælder både forbrugernes foretrukne smag og de

40 |

share 2009/2010


Svensk firma med danske muskler fysiske rammer som eksempelvis temperaturen i køledisken. - Svenskere fortrækker generelt en mere ­røget smag. I Sverige er 80 pct. af de skinker,­vi sælger, meget røgede i smagen, mens det i Danmark er meget få. Svenskerne foretrækker også mere salte produkter, som også har den fordel, at de holder sig bedre ved højere temperaturer. I Sverige er temperaturen i køledisken otte grader, mens den i Danmark kun er fem grader, og det betyder, at mindre saltede produkter holder sig bedre i Danmark, siger Johan Andersson, der dog håber, at temperaturen bliver sænket i Sverige.

KLS Ugglarps har gennem de seneste år øget sin andel af slagtninger i Sverige fra 12 til 20 pct., og Johan Andersson er ikke i tvivl om, at virksomheden i de kommende år vil opnå en endnu større andel af slagtningerne i Sverige. - Vores officielle mål er at komme op på 25 pct. af slagtningerne i Sverige, siger Johan Andersson, der har Sveriges nye madlov­ givning i tankerne, når han skal sikre, at den målsætning opfyldes.

- Intentionen med loven er, at vi udvikler­ ­vores forretning og vores produkter ud fra fire parametre. Det handler om forbruger­nes velbefindende og helbred, klima og miljø, et bredt sortiment og gennemsigtighed i produktionen. Det er fire punkter, som vi ­både kan og vil forholde os til i KLS Ugglarps,­ og jeg er ikke i tvivl om, at forretningen i ­Sverige fortsat vil udvikle sig positivt med fokus på, at vi fortsat er en svensk virksomhed med et stærkt Danish Crown i ryggen, siger Johan Andersson. |

- I Europa tror jeg kun, at det er Sverige og Albanien, der har så høj en temperatur, ­smiler Johan Andersson. Succes på grillen Trods forskellene mener Johan Andersson dog, at der er masser af muligheder for at skabe flere synergier mellem Danish Crown i Sverige og Danmark. - Svenskere og danskere køber i høj grad de samme udskæringer, og Grill It-produkterne­ har været en succes både i Danmark og ­Sverige. Der er måske en lille forskel på krydderierne, men generelt er der gode muligheder for at opnå fordele gennem et endnu tættere samarbejde, siger Johan ­Andersson.

a magazine about growing values

| 41


Sverige

Tulip og Danish Crown har spillet en vigtig rolle i udviklingen af ­Nordens største indkøbscenter ­placeret i svenske Nordby tæt på den norske grænse.

På grænsen til succes Grænsehandel Hvis en dansker bliver bedt om at udpege Nordens største indkøbscenter, vil mange nok umiddelbart tænke på Fields i København. Måske strejfer tanken også indkøbsmuligheder i Oslo eller måske et lækkert center for dyrt mærketøj i Sveriges hovedstad, Stockholm. Men det er hverken B&O, dyre restauranter eller mærketøj, der skaber den største omsætning i Norden. Det er kød. Hver dag kører titusinder af nordmænd nemlig til Svinesund, hvor de krydser grænsen til Sverige. Her besøger de den lille by Nordby i Strömstad kommune, hvor det lokale indkøbscenter årligt omsætter for cirka 3,7 milliarder svenske kroner. Og en stor del af den omsætning kommer fra produkter fra Danish Crown, der årligt sælger cirka 2.700 tons forædlede kødvarer og fersk kød på grænsen til Norge. Det forklarer driftsleder i Grensemat AB Göran Lundgren. Grensemat ejer de tre største madbutikker i området, nemlig MaxiMat Svinesund, MaxiMat Nordby og Nordby ­Supermarket. Göran Lundgren var selv med til at indlede indkøbseventyret, der forvandlede en lille butik på 500 kvadratmeter til et indkøbscenter, der nu årligt har 6,5 millioner besøgende, og på en god sommerdag kan nå helt op på 42.000 kunder. De fleste af dem er nordmænd, og mange kommer for at købe kød i store mængder.

42 |

share 2009/2010

- De tre butikker, jeg har svaret for, omsætter årligt for 1,8 milliarder kroner, og cirka 45 pct. af omsætningen kommer fra kødprodukter. 98 pct. af kunderne er nordmænd, og da halvdelen af Norges befolkning bor i området omkring Oslo-fjorden har vi et rigtig stort kundegrundlag i Norge, fortæller Göran Lundgren.

an-

Tæt samarbejde For at skabe den succes har han arbejdet meget tæt sammen med en række leverandører. Blandt dem Tulip Food Company og Danish Prime, hvis produkter fylder rigtig meget, når man går en tur i Maximat Nordby. - Vi satser meget på kvalitet og på at have stærke mærker som Danish Prime, Tulip og Danish Crown. Det er meget vigtigt at have et godt samarbejde med leverandørerne og vide, at vi altid kan få leveret de varer, vi skal bruge. Med 42.000 besøgende på en god dag skal der jo bruges rigtig mange varer for at opfylde kundernes behov, siger Göran Lundgren. For kunderne køber ofte ind til meget lang tid, og det er ikke usædvanligt at se nordmænd med hele indkøbsvogne fyldt med bacon, pølser, bøffer og svinemørbrad. - Der er rigtig meget at spare for nordmændene. Bacon, hamburgere og svinemørbrad er typisk 60 pct. billigere her end i Norge,

Danish Crown og Tulip har en stor andel af grænsehandlen i Nordsverige. Her strømmer nordmænd til for at købe kød.


Sverige

og vi reklamerer massivt i aviser og radio i de områder af Norge, der ligger tættest på Nordby. Blandt andet har vi haft en annonce i den største norske avis, VG, hvor vi beskrev prisforskellen mellem den billigste kæde i Norge, REMA, og priserne her i Nordby, på blandt andet bacon og en række andre ­produkter, fortæller Göran Lundgren. 100 millioner hamburgere på grænsen Også hos Tulip er der tilfredshed med samarbejdet. Specielt baconsalget er enormt, men også salget af GØL-grillpølser, hamburgere og JAKA-produkter er stort i Nordby. Blandt andet har butikkerne på grænsen i år rundet et magisk tal, når det gælder salget af hamburgere fra Danish Prime, - Vi har nu solgt 100 millioner hamburgere, hvilket jo er et imponerende tal, siger Lars Uppling fra ML-food, som ­repræsenterer Danish Prime i Sverige. Også Andreas Nilsson fra Tulip er rigtig glad for samarbejdet, og han besøger Grensemat hver uge for at følge op på salget og samarbejdet. - Vi er utrolig glade for samarbejdet med ­Grensemat. Det er jo en stor fordel for alle parter. Centrets ejere er glade, vi er glade, og de mange nordmænd, der kommer her hver dag, er selvfølgelig også glade, fordi de kan købe produkter af høj kvalitet langt billigere end i Norge, siger Andreas Nilsson. Øget vækst Som det ser ud i dag, kommer hovedparten af Danish Crowns koncernens omsætning i Nordby fra Tulip-produkter produceret under navne som GØL, Danish Prime og JAKA, mens resten er ferske produkter leveret af Danish Crown. Og spørger man Göran Lundgren, er der ingen grund til at frygte, at omsætningen på grænsen falder. Tværtimod. Nordby Shoppingcenter har haft meget høje vækstrater de seneste år. 2010 bliver således det bedste år nogensinde, og forventningen er, at de kommende år bliver endnu bedre. - Nordby Shoppingcenter er vokset meget hurtigt, og det er nu Nordens største, ligesom Maximat Nordby og Nordby Supermarket er Nordens største madbutikker, og vi planlægger at vokse endnu mere de kommende år, siger Göran Lundgren. |

a magazine about growing values

| 43


Kvalitet på verdensmarkedet Eksport Japan er et af de vigtige eksportmarkeder for Danish Crown. Her ­serverer CEO for Danish Crown Kjeld Johannesen sushi af svinekød for den nyudnævnte japanske ambassadør i Danmark Toshio Sano. Kjeld Johannesen er desuden japansk konsul, og DC i Randers danner rammen om det japanske konsulat.


EKSPORT

Japan I alt eksporterer Danish Crown mere end 110.000 tons frosne kamme, nakker, sider af brystflæsk og specialproduktioner til det japanske marked og indtager dermed førstepladsen over de største svinekødseksportører til landet – foran USA og Canada. Danish Crowns samlede eksport udgør årligt omkring 3 mia. kr.

Det danske salg af svinekød til Japan startede i 1973. Danske slagterier blev som nogle af de første godkendt til at sælge på det ellers lukkede marked, hvor det dengang skete gennem ESS-FOOD. I dag er der flere om buddet, men Danmark indtager stadig en særstatus, og det kan virksomheden mærke på kunderelationerne.

- Vi er nummer ét i landet på frossent kød, hvor vores markedsandel ligger på lidt over en fjerdedel. Vores eksport til Japan har nu i en årrække ligget på niveau med Danmarks samlede import fra landet. Men krisen har også sat sine spor på den danske import, og aktuelt ligger vores eksport derfor omkring 800 mio. kroner over importen af blandt andet biler og elektronik, siger Kjeld Johannesen, CEO i Danish Crown.

Et stærkt brand - Japanerne foretrækker i stor grad kødet fra Danish Crown, fordi vi har verdens højeste fødevaresikkerhed. Der er ingen medicinrester i kødet, det er magert, meget ensartet og vi kan levere i meget store mængder. Det gør os til en af de stærkeste udbydere på markedet, når vi i bogstaveligste forstand skræddersyr produkterne til de japanske ­fabrikker, forklarer Kjeld Johannesen.

Og det sker blandt andet i Horsens, hvor slagteriarbejdere med præcise og rutinerede snit udskærer kamme, så de højst svinger nogle få gram i vægt, eller afkorter brystflæsk, så det størrelsesmæssigt passer optimalt ind i den japanske kundes produktionsapparat. Flere af slagterierne får desuden løbende besøg af japanske kontrollører og kunder, som ved selvsyn vil inspicere verdens mest moderne slagteri. Et vigtigt marked Danish Crowns eksport til Japan udgør 10 pct. af Svinekødsdivisionens samlede tonnage. Men i kroner og ører udgør salget mellem 15 og 20 pct. af omsætningen, og derfor har eksporten til Japan en betydende

Når svinekød handles i yen

Kulturforståelse er en vigtig forudsætning for samhandel. Da DC's bestyrelse besøgte Japan i 2010, gik turen også forbi Den Gyldne Pavillon i Kyoto.


EKSPORT

indflydelse på Danish Crowns afregning til ejerne og er med andre ord et af DC's vigtigste markeder. Også politisk er der stor interesse for Danish Crowns samhandel med Japan. Således var Kjeld Johannesen med, da statsminister­ Lars Løkke Rasmussen stod i spidsen for en større erhvervsdelegation, der havde møder med kunder og det politiske system i starten af marts måned. Og i slutningen af maj tager Danish Crowns bestyrelse til Japan for blandt andet at være vært for et større arrangement på den danske ambassade. | 07.05.10

Hver dag forlader 20 containere Danish Crowns fabrikker med kurs mod Japan. 100 om ugen eller omkring 5000 containere om året.

Ritualer i tøfler Det er helt afgørende for japanerne, at ritualer b ­ liver overholdt, for sådan vurderer de, om man er til at stole på, og det er udgangspunktet for ethvert samarbejde i Japan. Japan De bukker begge to let, mens gaven eller visitkortet rituelt afleveres med begge hænder. Japan er ritu­ alernes land, og man skal vide, hvordan man gebærder sig, hvis man vil have succes med samhandelen – både høflighed og ­ærbødighed har sin plads i enhver form for professionelt samvær. Det får Danish Crowns bestyrelse lov at opleve på d ­ eres besøg i Japan. For eksempel bliver der på besøg hos en række af de japanske kunder udvekslet høflighedsfraser fra talerstolene, og for den udenforstående kan det lyde som fyld. - Men det er helt afgørende for japanerne, at ritualerne er overholdt, siger Kjeld Johannesen, og fortsætter: - Det er sådan, de vurderer, om du er til at stole på, og det er udgangspunktet for ­ethvert samarbejde i Japan. MELLEM Japanerne har markant fokus­på fødevaresikkerhed, og da ­Danish Crowns bestyrelse i dag var på formelt besøg, var der anerkendelse for den høje­danske kvalitet. Den skrappe kontrol med ­fødevaresikkerheden opleve­de bestyrelsen på egen krop under besøget hos en af J­apans største kødvirksom­he­der, Nippon Meat Packers. - Japanerne kører alle kød­varer igennem metaldetek­torer og selv ved en tur på en besøgsgang bag ved vægge­og glasruder har man to ­hårnet oven på hinanden, fortæller næstformanden i ­Danish Crowns bestyrelse, Erik Bredholt. | 01.06.10

I sommeren 2010 besøgte DC's bestyrelse kunder i Japan. a magazine about growing values

| 47


EKSPORT

Dansk svinekød Kjeld med stats­ Dansk svinekød en hitter i japansk ministeren i Japan bestseller i Japan nudelsuppe Japan - Japan er et vigtigt marked for os og at kunne møde de j­apanske kunder i selskab med vores statsminister sender et stærkt signal, siger Kjeld J­ohannesen, CEO for D ­ anish Crown.

Japan Pølserne har halv størrelse, og for de danske ganer er de både federe og lidt ­sødere i smagen, end vi er vant til. Men i ­Japan er de små p ­ ølser fra Marudai Food for tredje år i træk kåret som de bedste.

Japan 500 skåle om dagen – 365 dage­om året. Og det er bare­i den ene nudelrestaurant, der hedder Hiday Hidaka.­Den ligger i Tokyo og er en del af en kæde med 250 restauranter­af samme navn.

Han har netop været i Japan, hvor en lang række af Danish­Crowns japanske kunder fik mulighed for at møde statsminister Lars Løkke Rasmussen, som var af sted med en erhvervsdelegation sammen­med blandt ­andre Kjeld ­Johannesen.

Hovedingrediensen i de populære pølser­ er kødet­fra danske slagtesvin – op­ vokset,­slagtet og forarbejdet i Danmark, for netop det anses for et utvetydigt ­kvalitetsstempel.

I hver skål japansk nudel­suppe, der langes over disken­i løbet af frokostpausen,­­ligger 40 gram svinekød fra Danish Crown. Og når det regnestykke gøres op på årsplan, så betyder det, at der fortæres flere end 45 milli­ oner skåle nudelsuppe med dansk svinekød. Alene i restaurantkæden Hiday Hidaka.

Turen gav også anledning til at drøfte vigtige spørgsmål med japanske erhvervs­ organisationer, og her brugte Kjeld Johannesen mulig­heden for at bringe en fri­handelsaftale med EU op. Det er ikke første gang, Kjeld Johannesen deltager i en dansk erhvervsdelegation med en statsminister. Senest var han i J­apan med Anders Fogh Rasmussen i 2006. | 11.03.10

48 |

share 2009/2010

Onsdag morgen lagde Danish­Crowns bestyrelse­vejen forbi hovedkontoret­for en af de helt store for­æd­lingsvirksom­heder i Japan – Marudai Food i Osaka – som baserer en del af sin 100.000 tons store årlige produktion på r­ åvarer fra ­Danish Crowns ejere. Bestyrelsens besøg hos de japanske kunder opleves­af japanerne som et signal­om, at markedet har høj p ­ rioritering. | 02.06.10

Her reklameres­specifikt med, når kødet er dansk. | 31.05.10


EKSPORT

Fem retter, fire målgrupper og ­ 20 japanere Japan Opgaven lød på at udvikle fem nye retter inden for en time på baggrund af restprodukter fra produktionen på slagteriet. Det drejede sig om afskårne stykker, som ikke normalt bruges i den finere madlavning – men som via optimering måske kan ende som forædlede produkter på det japanske marked. Til at løse opgaven stod 20 j­apanere, som forleden­var i Århus for at prøve­kræfter­ som innovative mad­ud­vik­lere­som led i deres­uddannelse på Pork Academy. De 20 japanere på Pork Acade­my kommer fra op mod 15 forskellige japanske­virksomheder, hvor de arbejder som produktudviklere, indkøbere,­marketingmedarbejdere og sælgere. | 03.06.10

Smagen af Controlled by ­japansk skolemad Mr. Shimojo Japan Hver dag spiser 15 millioner japanske skolebørn i den lokale skolemadsordning. Maden bliver tilberedt lokalt, men menuen bliver bestemt centralt i det japanske undervisningsministerium af diæ­tister, der følger ministeriets retningslinjer. Og netop syv diætister fra centralregeringen har været på besøg hos både Danish Crown og Tulip for at smage­på de danske råvarer. Og det bragte dem blandt andet til Tulips ­Inventorium i Vejle, som er et eksperimente­rende køkken, hvor der blandt andet udvikles helt nye ­produkter. Her står en lille mand med store visioner – Jørn Sølvsten, fabrikschef i Hadsund. I den ene hånd har han en kniv, i den anden et godt stykke dansk brystflæsk. Med fire hurtige og præcise snit fremstiller han et perfekt stykke brystflæsk, udskåret efter ­japanske specifikationer. - Japanerne stiller stort set de samme krav til skolemad og ernæringsmæssige krav, som vi allerede i dag lever op til i for eksempel produkter­ne fra Den Grønne Slagter, fortæller Mette­K. Iversen, projektleder og ­ernæringskonsulent i Tulip. På diætisternes frokostbord var netop smagsprøver fra både Tulip og Danish Crown. Men det var de håndlavede­hotdogs med japanske pølser,­der vakte størst ­begejstring. | 19.08.10

Japan Hver uge besøger en japansk kontrollant slagterierne i Horsens, Ringsted og Herning for at sikre, at de ekstreme krav til fødevaresikkerhed er overholdt. Seks timers kontrol Den nuværende inspektør hedder Kazuya Shimojo og er ansat hos Marudai Food Company som kontrollant. Han er udstationeret i Vejle og besøger hver uge Danish Crowns slagterier i Horsens, Ringsted og Herning. Hvert besøg i Horsens tager seks ­timer, hvor han tager stik­prøver af brystflæsk, nakker og kamme. - Jeg kigger efter alle former for uønskede rester fra produktionen – det kan være knoglestumper, brusk, hår og fremmedlegemer såsom plastik.­Derudover kontrollerer jeg længde, bredde og tykkelse på udskæringerne i henhold til vores specifika­tioner, forklarer Kazuya Shimojo­på vej ned gennem slagteriets lange gange. Ny kødstøvsuger Udstyret med tommestok, temperaturmåler og meget følsomme fingre går Kazuya ­Shimojo i gang med at finkæmme overfladen på de udvalgte kødstykker. Til slut bliver der taget billeder af dagens kontrolresultater, der sammen med ­dagens rapport bliver sendt til ­hovedkontoret i ­Japan. | 08.10.09

a magazine about growing values

| 49


Side om side Horsens Høj kvalitet og fødevaresikkerhed følges ad og er afgørende, når Danish Crown skal afsætte produkterne. Uanset om kunden aftager containervis af ensartede varer på den anden side af kloden – eller om det er en stjernekok, der skal bruge 10 svinekæber.


Kvalitet

Slagter Munch på grillen Skagen er et af danskernes foretrukne feriesteder herhjemme, og når man kommer til Skagen, er det for mange et must at besøge den velrenommerede Slagter Munch. - Noget af det kød, som vir­ke­lig er et hit denne sommer, er højreb modnet på ben, som vi modtager fra Danish Crown. Det er virkelig kvalitetskød, siger Jens Munch og fortsætter:

- Vi oplever, at kunderne kommer igen efter mere, når de har smagt oksefileten eller mørbraden. Det er bare rigtig godt kød, som kunderne ­gerne står i kø for, fortæller Jens Munch. Et af de andre hits til grillen denne sommer er T-bones af svin, og også koteletter af kalv fra Danish Crown er et stort hit blandt forretningens kunder. | 08.07.10

Grisehaler til verdens bedste For første gang nogensinde er en dansk restaurant kåret til verdens bedste. Det blev en kendsgerning, da Restaurant noma løb med den store­hæder ved San Pellegrino Awards i London i mandags. Nummer to blev legenda­riske El Bulli fra Spanien, mens The Fat Duck fra England blev nummer tre. Danish Crowns Guldrum i Kolding leverer flere spe­ cialiteter til noma, og herfra lyder et stort tillykke til ­restauranten. Guldrummet leverer blandt andet delikatesser som Duroc-gris, brisler og grisehaler med haleben til noma. - Det er typisk de lidt skæve­ting, noma efterspørger hos os. Det er de særlige udskæringer og specialiteter, der passer fint ind i nomas helt unikke menuer og brug af sjældne nordiske råvarer, s­ iger Rone Stokholm Kruse, som er daglig leder af Guldrummet i Kolding. | 26.04.10

Stjernedrys over ­Stjerneruten Der blev sat en tyk streg under­Københavns status som gourmetby i Michelinguiden 2010. I alt 12 Michelinstjerner­ blev uddelt til en række af hovedstadens toprestauranter. Tre af de danske Michelinre­stauranter er med på Danish Crowns stjernerute. Det dre­jer sig om Formel B, Kong Hans Kælder og Søllerød Kro. Stjerneruten er DC's 52 |

share 2009/2010

sam­arbejde med ­nogle af Dan­marks dygtigste kokke og restauranter. DC leverer blandt andet kød til over 30 af de ­bedste gourmetrestauran­ter. | 17.03.10

Når en skinke er sin vægt værd i guld Slagter Christiansen, der er blevet drevet af Henrik Christiansen og hustruen Rikke gennem 16 år, holder godt fast i det gode slagterhåndværk. Alle slagtervarer bliver lavet fra bunden, og det vækker anerkendelse. Sidste år blev butikken tildelt årets slagterpris af Danish Meat Association – nu L&F – og foreningen af Danske Slagtermestre kårede ægteparret til æresslagter. Og så var der også konkurrencen i Tyskland, fortæller Henrik Christiansen med et smil. - Vi regnede ikke med at vinde noget. Men vi fik seks guldmedaljer og én sølvmedalje. Og det er vist ikke sket før, fortæller Henrik Christiansen.

Fanø Skinken Siden 1996 har Slagter Christian­sen fremstillet den lokale Fanø Skinke. Produktionen tager 6 måneder, og smagen er blandt det bedste, man kan få. For nylig er både skinken og flere andre produkter blevet certificeret og godkendt til at kunne blive markedsført under varemærket Vadehavsguld, der til­byder forbrugerne kvalitetsprodukter, der respekterer autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Henrik Christiansen modtager hver uge 40 tungsvineskinker fra Danish Crown sammen med de øvrige råvarer fra Guldrummet. | 12.11.09

DEN bedste spegepølse Dommerne var ikke i tvivl, da de for nylig afgjorde, hvem der laver Sønder­jyllands bedste spegepølse. Valget faldt på slagtermester Hans Henrik Johansen fra Aabenraa Slagteren, der løb med både 1.- og 2.-pladsen i Jyske Vestkystens konkurrence, hvor en række sønder­jyske slagtere mødtes i dysten om at være bedst i regionen. Den sønderjyske slagter er en del af Gourmetslagterne, der er DC's samarbejde med en række af landets absolut bedste slagtere. | 14.09.10

Topkokke lavede stegt flæsk af DCkød Blæksprutte-aske, øllebrødssorbet og blade med smag af østers var blandt smagsindtrykkene, da unge udenlandske topkokke fra nogle af verdens bedste restauranter gæstede København – Danish Crown var med som sponsor. - Vi er nødt til at tage hånd om de dygtige, unge kokke,­som er på vej mod toppen, og give dem mulighed for at lege og eksperimentere­ for at finde frem til nogle ander­ledes og spændende resulta­ ter, fortæller Henrik Rosbjerg,­salgschef i DC. | 02.09.10


Kvalitet

INSPEKTION Hvert år bliver Danish Crowns slagterier inspiceret af k­ under og myndigheder. Marks & Spencers inspektør har tjekket Ringsted otte gange i år.

»

kl. 05.01 CSR De sidste fire år har Mel Brend inspiceret Danish Crowns slagterier for Marks & Spencer, så hun føler sig efterhånden lidt hjemme på slagterierne. Hygiejneslusen er hurtigt klaret, og med nyvaskede hænder går inspektionen i gang. Hun begynder sin minutiøse kontrol på den sorte slagtegang. - Jeg tjekker, at der er ordentligt rent på slagteriet. Er der kødrester på knivene? Er gulvet rent nok? Er maskinerne gjort ­ordentligt rene? Selvom det er den sorte slagtegang, så mener Marks & Spencer, at rengøringen her er lige så vigtig. Alt, hvad Mel Brend bemærker på inspektionen, bliver skrevet ned. Da kontrollen af slagtegangen er færdig, samles de relevante mestre, lederen af egenkontrollen, Margrethe Jensen, og Mel Brend. Inspektøren fortæller, hvad hun har af gode og dårlige bemærkninger, hvorefter kontrollen fortsætter i skærestue 3.

kl. 06.07 I opskæringen er Mel Brend specielt opmærksom på fremmedlegemer. - Selvom der er lavet mange tiltag for at forbedre det, så får vi stadig en del henvendelser fra kunder, som finder fremmedlegemer i deres mad. Og det er bare ikke i orden. Derfor kigger jeg efter, om plastikbakkerne er flossede, om maskinerne er i god stand,

» a magazine about growing values

| 53


Kvalitet

En række af DC's internationale kunder inspicerer løbende de danske slagterier for at sikre den høje kvalitet. Her er det Marks & Spencer.

» om der er risiko for, at der kan falde noget ned i maden, for eksempel fra loftet, eller om der er andre ting, som kan ende som et fremmedlegeme i maden, som vi sender ud til vores forbrugere, fortæller Mel Brend. - Hvis der er noget, der ikke er, som det skal være, så bliver det påtalt og bragt i orden med det samme. På den måde kan jeg se, at de er villige til at rette op på de ting, jeg påpeger, fortæller Mel Brend.

kl. 07.00 Mel Brend og Margrethe Jensen forlader produktionsafdelingerne og går over til ­administrationsbygningen. Her skal hun tjekke papirer for at sikre sig, at det kød, Marks & Spencer får, virkelig kommer fra velfærdsgrise. - Det er vigtigt for Marks & Spencer at sikre sig, at de får velfærdsgrise, for de betaler ekstra for det, siger Mel Brend og kigger ­videre i papirerne.

kl. 11.00 Ved 11-tiden er inspektionen af produktionen færdig. Sammen med Margrethe Jensen gennemgår Mel Brend egenkontroldokumentationen og til slut, kl. 13.30, inspektionens resultater. Denne inspektion var Mel Brends sidste af otte i år, men hun regner med at komme tilbage næste år. |

54 |

share 2009/2010


Kvalitet

FRA KØD TIL MAD

En høj fødevaresikkerhed kræver konstant fokus, og at alle medarbejdere gør en indsats.

CSR Den danske kødproduktion er kendt for at have en høj fødevaresikkerhed, måske verdens bedste. Vi sætter sikker mad i højsædet, når vi sætter os til bords, og det er grundlaget for Danish Crowns eksport – og dermed virksomhedens eksistens og en masse arbejdspladser.

varesikkerhed, for eksempel Japan, USA, ­Australien og Kina. For at blive ved med at leve op til kundernes tillid kræver det, at DC hele tiden har øje for at leve op til den standard, de forlanger. |

Danish Crown eksporterer 90 pct. af produktionen og sælger produkter til lande, der stiller skrappe krav til hygiejne og føde-

HURTIGT SVAR PÅ SALMONELLA Hurtige svar på analyser for salmonella er vigtige for Danish Crown. Derfor har DC indført Danmarks hurtigste metode, der kun tager 11 timer.

Tid er penge, når det handler om eksport. Derfor tog Danish Crown i efteråret 2009 en ny og langt hurtigere metode til analyse af salmonella i brug.

CSR Danish Crown eksporterer cirka 90 pct. af produktionen. Det betyder, at der hver uge sendes mange hundrede tons kød ud af landet. Inden det ferske kød sendes ud til kunder i blandt andet Sverige, Finland og Tyskland, er det vigtigt, at kødet er undersøgt for salmonella.

- Den nye metode bringer den samlede analysetid ned på 11 timer, hvor den før lå på cirka 19-20 timer. Det er altså væsentligt hurtigere, siger laboratorieleder i Horsens Pia Andersen. Flere nye tiltag Der er desuden lavet andre tiltag for at bringe analysetiden ned. Blandt andet er der på laboratorierne i Horsens og Herning kommet nathold.

- Natholdet er ansat, for at vi kan komme før i gang med at analysere prøverne fra dagen før. Nu går vi i gang med analyserne allerede ved midnatstid, og de er så klar om morgenen. Før vi fik natholdet, havde vi først svar på prøverne mellem klokken 12 og 14. Så det har gjort vores analyser mere effek­tive, siger Pia Andersen. Det gør lager- og transportlogistikken bedre, fordi eksportafdelingen bedre kan planlægge,­hvad der skal sendes ud hvornår. Og det smitter også af på kunderne, som er glade for, at de kan få deres varer endnu hurtigere – helt op til et døgn før. |

DANSK FØDEVARESIKKERHED den bedste i verden 16. - 17. Frankrig/Italien

15. Irland

14. Tyskland

13. Belgien

12. Schweiz

11. Sverige

10. Norge

Landbrugsavisen omtaler med JohnsonShoyama G ­ raduate School of Public Policy som kilde.

9. Østrig

8. Holland

7. Finland

6. Japan

Canada/USA 4. - 5.

3. Storbritannien

2. Australien

1. Danmark

CSR Dansk fødevaresikkerhed ligger på en førsteplads. Det viser en canadisk under­ søgelse, der omfatter 17 lande, og som

Top 17 Her er landene i rækkefølge i den canadiske undersøgelse:

a magazine about growing values

| 55


Kvalitet

Slagteren og ­kokken – Peter Mortensen (t.v.) og Jesper Koch – er ­imponeret af ­Danish Crowns Guldrum, der leverer­lige præcis det kød og den udskæring, de

vil have.

56 |

share 2009/2010


Kvalitet

kokken, slagteren - og guldrummet Gourmet Det handler om kød. Ikke masser af kød, men håndplukkede udskæringer udvalgt efter lige netop de krav, som hver enkelt kunde stiller. Her gælder mottoet "hvad du ønsker, skal du få" hver eneste gang. På kroge i kølerummet hænger store okse­ højreb med gullige flager af fedt, og i en kasse i hjørnet ligger afpudsede mørbrad. Som fagfolk er Gourmet-slagter Peter ­Mortensen fra Lemvig og Stjerne-kok Jesper Koch fra Århus i deres es. De ænser knap, at temperaturen er tæt på frysepunktet. Den holdes konstant mellem 0 og 1 grad og luftfugtigheden på 76 pct., det er de mest optimale forhold at modne højreb under. I 90 dage hænger højrebene og bliver bare bedre og bedre. For i Guldrummet, som ­kølerummet kaldes, er kun det bedste godt nok. Det er en indstilling, som passer de to kvalitetsbevidste fagfolk. - Guldrummet er guld værd for os slagtermestre. I vores små specialbutikker har vi ikke mulighed for selv at have sådan et rum, men vi vil tilbyde vores kunder det ypperste kød af den bedste kvalitet og med den bedste smagsoplevelse. Det giver samarbejdet med Danish Crown os mulighed for. ­Guldrummet er et wellness-center for kød, siger Peter Mortensen. Igennem fem år har Danish Crown samarbejdet med Gourmet-Slagterne, en halv

»

snes af Danmarks dygtigste slagtere, som kompromisløst arbejder ud fra deres ­håndværkstraditioner. De har en række ­særlige krav til kødet. For eksempel foretrækker de at få oksehøjreb, der kun har modnet i tre uger, inden de får dem leveret, og de selv skærer dem ud i butikken til ­fileter og ribeye. Hver især har slagterne desuden deres helt egne ønsker og ideer til kødet. For Peter Mortensen er det en drøm at få kød, der er ekstra fedtmarmoreret. Det giver den ­bedste smag, synes han. - Næsten lige som Kobe-kød, siger han med et smil, der går fra munden op i øjnene. Også Jesper Koch, der sammen med sin ­tvillingebror Michael og deres lillebror Lasse driver gourmetrestaurant, brasserie og ­catering på havnen i Århus, sætter stor pris på at kunne få lige, hvad han peger på som en af de cirka 30 topkokke i Danmark, der er med i Stjerneruten. - Det er en stor fordel, at vi kan få de udskæringer, vi vil have, i Guldrummet. Her vælger de det bedste til os, og vi kan få lige nøjagtigt det, vi skal bruge. Vi kan jo ikke tage fem paller ad gangen. Jeg synes, det er flot, at det kan lade sig gøre, at vi kan få for eksempel 10 svinekæber leveret til døren.­ Det er sindssygt flot, kommer det med ­eftertryk fra Jesper Koch.

a magazine about growing values

| 57


Han går forbi en mandshøj stabel kasser og stikker næsen op i den øverste. - Hvad er det? Rulle? Kan jeg ikke lige få ­sådan en kasse med i morgen? Så er den bestilling på brystflæsk afgivet. Sådan går det ofte. Som bestyrer af Guldrummet er Rone Stokholm Kruse vant til, at kokke er impulsive. Han har prøvet at blive vækket klokken kvart i to en søndag nat af en kok, der lige var kommet i tanke om, at han skulle bestille kalvehjerter. - Sådan er det. Han havde sikkert lukket restauranten og ryddet op og kunne se, han skulle bruge mere kød. I Guldrummet sørger

58 |

share 2009/2010

vi for at levere lige præcis det, vores kunder vil have. Jeg plejer at sige, at hvis det sidder på dyret, kan vi skaffe det, forklarer Rone Stokholm Kruse. Står det ikke på Guldrummets sortimentsliste, er det ikke nogen hindring. Han finder ud af, hvilken afdeling i Danish Crown der kan producere den specielle udskæring, ­kunden ønsker. Som uddannet butiksslagter er det en æressag for Rone Stokholm Kruse at levere varen hver gang. Jesper Koch lægger vægt på samspillet mellem Guldrummet og kokkene. Med høje krav til kvaliteten er det en tryghed for ham, at han kan stole på det kød, han får. Både Jesper

Koch og Peter Mortensen er ikke blege for at ringe og sige, hvis de føler, den ikke er i orden. - Så bliver det rettet. Sådan var det ikke for ti år siden, bemærker Gourmet-slagteren fra Lemvig. Kokken fra den berømte restaurant Brdr. Koch i Århus istemmer: - For os er det sindssygt godt, at vi kan stole på kvaliteten. Jeg er ikke bange for at spise råt kalve-, okse- og svinekød, det kan jeg kun gøre, fordi jeg er sikker på kvaliteten. Sådan et stort firma som Danish Crown kan ikke tåle, at fødevaresikkerheden og kvaliteten ikke er i orden, siger Jesper Koch.


» For de gourmetslagtere, Danish Crown samarbejder med, har Gourmet-samarbejdet sine åbenlyse fordele. - Jeg kan godt lide, at jeg ved at være med i samarbejdet kan få specielle ting som Duroc-gris. Det er vigtigt for en slagter­butik som min, at jeg kan tilbyde mine kunder nogle særlige produkter, som de ikke kan få andre steder, forklarer Peter Mortensen. I Gourmet-samarbejdet er der også Marsklam, kalvehøjreb og Frilandsgris i ­kølemontren til at kræse for kundernes ­ganer. Og det er populært. Nogen gange i en grad, så Peter Mortensen oplever, at han ikke kan følge med efterspørgslen.

- Men det er der ikke noget at gøre ved. Hvis varen ikke er klar, fordi den ikke er modnet færdig, så får de at vide, at de må komme igen næste uge, slår han fast. Kvaliteten vil han ikke gå på kompromis med, hverken når han køber kødet eller sælger det. Også Stjerne-restauranterne har deres ­favoritter og særpræg, der kræver noget ekstra. For eksempel har Kong Hans sat tørret bacon,­også kaldet ventreche, på menukortet. Her samarbejder Guldrummet med Slagter Aalbæk om at fremstille den velsmagende bacon, der tørres, langtids­ steges og lægges i pres, men ikke ryges som det meste bacon.

For Jesper Koch er nogle af yndlingsretterne glaseret svineskank langtidsstegt i 28 timer ved 71 grader. - Når man serverer sådan en hel skank ved et bord, jamen folk synes, det smager vildt godt, siger han og nævner, at han også køber rigtig mange spoleben, grillkøller, ­svinekæber, brisler og hotballs – en muskel af skankekødet, der trækker sig sammen som en kugle og nærmest smager som benløse fugle – men også milt og tryner har Koch'en eksperimenteret med. Uanset om det er specielt eller småt, så kan Guldrummet levere det. For det handler om mad. |

a magazine about growing values

| 59


Innovation

1.

2.

DC-emballage vinder nordisk pris Danish Crown og SCA Packaging har sammen udviklet en ny emballage, der sikrer markante besparelser på alle parametre – og det har de vundet en pris for. Emballage Hidtil har Danish Crown eksporteret sine frosne nakke­fileter i en transportemballage­bestående af tre dele i form af en firepunkts limet bund, et låg samt et løst indlæg til rumopdeling. Nu har SCA Packaging Denmark og Danish­Crown udviklet en ny løsning, som giver en række­ markante fordele – og det får de tilmed en Scanstar-pris for i dag. Den nye emballage, som er én af i alt ni Scanstar-vindere,­er fremstillet af ét stykke bølge­pap, der også integrerer indlægget.

Tulip er med til at skabe fremtidens emballagE Tulip er med i projekt, som skal gøre det nemmere for forbrugerne at komme ind til maden. Emballage Rigtig mange danskere kæmper dagligt med emballagen på rengøringsmidler, medicinpakninger eller pålæg, og det skal der gøres noget ved.

60 |

share 2009/2010

3.

4.

- Det er en emballage, som giver effektiv produktion, re­ducerer materialespild, for­ korter pakketiden, effek­tivi­serer logistikken og minds­ker miljøbelastningen, siger Scanstar-juryen i sin begrun­delse for at tildele den en Scanstar. - Den giver faktisk så mange­fordele, at der er tale om en mindre revolution, fastslår Kim Revsbæk, der er koncern­indkøber hos Danish Crown.

at der skal sendes mindre end halvt så mange lastbiler af sted med emballager, hvilket igen reducerer CO2-aftrykket tilsvarende. Og ydermere bliver den påkrævede lagerplads hos DC også reduceret. Den nye emballage er blevet testkørt på slagteriet i Horsens og er snart klar til at b ­ live sat ind i stedet for den hidtidige løsning. | 20.10.09

Plads-, tids- og Co2-besparende - Vi stiller konstant krav til vores leverandører om at finde besparelser i kroner og ører, men også meget gerne i CO2-belastningen, og den nye løsning fra SCA indfrier i høj grad begge dele. Og så giver den os tilmed en emballage, som er blevet tre til fire gange så stærk. Det kan man da kalde en betydelig forbedring, siger Kim Revsbæk. Alene på kartonet giver den nye emballage Danish Crown en besparelse på mere end 750.000 kr. årligt, men også arbejdsmæssigt er der en gevinst. For den nye emballageløsning sparer også tid og arbejdskraft. Desuden fylder den mindre, hvilket vil sige,

200g Samme kød på nye dåser. Det er baggrunden for et stort projekt hos ­Teknologisk Institut, hvor Tulip som den eneste deltagende fødevare­virksomhed, skal gøre det nemmere for forbrugerne at komme ind til maden. - Det er vigtigt for Tulip, at forbrugerne har en god op­levelse, når de køber vores­produkter. Produkter fra T ­ ulip skal smage bedst, se lækre ud og være nemme at åbne og lukke, siger produktudviklingschef i Tulip Bent Dahlgaard.

DC-emballage vinder nordisk pris Koncernindkøber hos Danish Crown Kim Revsbæk (i midten), samt konstruktør Poul Jensen (th.) og Key Account Manager Benny Olesen (tv.) fra SCA Packaging med den nye emballageløsning, som netop er blevet tildelt en Scanstar.

En undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at Tulips Pålækker-emballage er nogle af de nemmeste at åbne. Men det kan gøres endnu bedre, mener Bent Dahlgaard: - På dagens møde kom der mere end bare viden. Efter nogle timers arbejde med ­folier, tape og saks blev der også udviklet tre nye proto­typer, som der nu skal arbejdes videre med, og som skal danne baggrund for nye spændende pålægsemballager i butikkerne. Bent Dahlgaard har store forventninger til projektet, som blandt andet skal munde ud i en stor rapport med anbe­falinger til alle industrier. | 21.01.10


EmbalLage

340g Det er stadig dåsemad, men nu kan dåsen åbnes og lukkes igen og igen. Innovation på emballageområdet har skabt succes for Danish Crown­ koncernen verden rundt.

Ny emballage med mange egenskaber Emballage Års arbejde med at udvikle­ en ny plastkonserves er færdig­gjort, og de nye emballager er på markedet til gavn for både forbrugerne og Tulip. - For forbrugere kan sammen­ligningen mellem de traditionelle metaldåser og den nye plastemballage sammenlignes med aldrig at have kørt i en bil med servostyring før. Hvis man ikke har prøvet det, er det ikke noget problem, men har man først haft en bil med servo, er det svært at gå tilbage. Sådan beskriver international salgsdirektør René M. Olsen­egenskaberne ved de nye plast­dåser, som allerede­er sendt på markedet i Frankrig­og i den kommende­tid skal introduceres over hele Europa­såvel som på en række oversøiske markeder. Den nye emballage kommer i to størrelser, nemlig som 200-grams og 340-grams pakninger. Den nye emballage er meget nemmere at åbne og tømme, og hvis forbrugeren har lyst til at gemme lidt til senere, betyder den nye emballage, at forbrugerne bare kan sætte låget på igen og spise resten ­senere. | 16.11.10

Plastdåsen indtager England Emballage Med en lille officiel ceremoni­blev det torsdag markeret, at Tulips nye plastkonserves o­ fficielt indtager det engelske marked. I den forbindelse var der fornemt besøg i Vejle, da Steve Murells, direktøren for Tulip Ltd, besøgte fabrikken og personligt fik overrakt den første plastdåse. Der er tale om tre forskellige slags redesignet sort plast­emballage til Tulips Bacon­Grill, Chopped Pork and Ham­ samt Pork Luncheon Meat. - Vi har fået listninger i stort set alle engelske kæder, hvor TESCO har taget alle tre ­varianter ind, mens andre har taget to varianter, fortæller René M. Olsen, Tulips ­internationale salgs­ direktør. | 10.05.10

Et hus til emballage, etiketter og vask Emballage Efter et byggeri i rekordfart er den nye tilbygning i Sdr. Felding nu taget i brug. Byggeriet startede i april, der blev holdt rejsegilde den 1. juni, og bygningerne blev ­taget i brug i starten af juli. - Vi rykkede ind, før håndværkerne var helt ude, siger afdelingschef Kim Smed med et smil. Tilbygningen, der er på 600 m2, huser emballage, etiketter og vaskefaciliteter til de mange vogne, der dagligt bruges til blandt andet marineringen af sæsonens mange grillprodukter - Det har forbedret vores ­arbejdsforhold væsentligt, at vi har fået skilt tingene­ ad og fået frigjort mere produk­tions­ kapacitet til den daglige produktion, siger Kim Smed. | 20.07.10

a magazine about growing values

| 61


Skibet er lastet med… containere Masser af containere med kød, der skal indtages i andre lande. Smag og behag er forskellig, og Danish Crown afsætter alle dele af grisen. Så i nogle containere er der grisefødder – i andre er der mørbrad.


EKSPORT

Kina Når kineserne sætter tænderne i grise­ører, -tæer og -tryner, kommer en del af råvarerne fra Danish Crown, som gennem de senere år har øget eksporten af danske biprodukter til verdens næststørste økonomi markant. Kineserne er selv verdens største producenter af svinekød, men langt den største­ del af produktionen foregår lokalt ude på landet og når ikke ind til det voksende købe­dygtige publikum i de store byer langs østkysten. I efteråret blev der indgået en handelsaftale med Kina, der åbner det kinesiske marked yderligere for Danish Crown-koncernens produkter. Det har stor betydning for D ­ anish Crowns fremtidige satsninger i landet, fortæller Søren Tinggaard, under­ direktør i D ­ anish Crown. - Vi har gennem mange år haft en stigende eksport af biprodukter, og handelsaftalen åbner nu for salg af pølser og konserves. Når aftalen er endeligt godkendt, giver det os helt nye muligheder og kan forhå-

bentlig være med til at lukke op for salg af høj­kvalitetsprodukter på længere sigt, forklarer­Søren Tinggaard. Han fortæller, at der i de store byer langs kysten er en voksende middelklasse, der er villig til at betale en betydelig merpris for vestlige fødevarer med en høj grad af føde­ varesikkerhed. Derfor det også planen at målrette indsatsen mod kinesiske detail­ kæder og samtidig arbejde på at udvide ­produktpaletten. - I dag finder vi allerede vestlige varer på de kinesiske hylder til meget høje priser. Udbuddet er stadig begrænset til et fåtal af supermarkeder, men vokser hele tiden. Derfor er det meget interessant for os at se på mulighederne for at afsætte egentlige udskæringer som nakke, kamme, koteletter, spareribs og lignende, for det er også produkter, de kinesiske forbrugere værdsætter, siger Søren Tinggaard.

Danish Crown har gennem de senere år øget eksporten af ­biprodukter markant til verdens næst­ største økonomi, Kina. Alene det seneste år er ­eksporten øget med 15 pct.

Alene det seneste år er ­eksporten til Kina øget med 15 pct. |

Kina udvider menukortet 64 |

share 2009/2010


EKSPORT

Fælles indsats i Kina Kina Danish Crown, Friland og ESS-FOOD forenede kræfterne med en fælles stand i forbindelse med det store danske fødevarefremstød i Kina, som netop er afsluttet. Standen var en del af det ­arrangement, som 12 danske fødevarevirksomheder og Landbrug og Fødevarer ­havde stablet på benene i Nordic Light House i Shanghai i fredags. Her mødte repræsentanter fra kinesiske

­ etailkæder, ­distributører og importører­op d for at få en snak med de tre DC-virksomheder om ­deres produkter, som samlet set dækker bredt i forhold til efterspørgslen i Kina. Danish Crown var repræsenteret af eksportchef Arnth Henriksen, der netop er ­flyttet til Hongkong for at styrke DC's indsats på det ­kinesiske marked. | 30.08.10

Ører, tæer og tryner på ­tallerkenen KINA I Danmark spiser vi sjældent grisens ører, tæer, hjerne, tryne, mave og lunger. I Kina er det derimod delikatesser, der bruges flittigt i madlavningen. I en typisk kinesisk køledisk ligger der ofte danske biprodukter

side om side med traditionelle udskæringer af svine-, okse- og kyllingekød. Og både i de kinesiske hjem og på restauranter og gadekøkkener er disse dele af grisen værdsatte ingredienser i kinesiske delikatesser.

Arnth skal slå hul i den kinesiske mur KINA For at styrke arbejdet med at etablere kontakter til kinesiske kunder har Danish Crown i 2010 udsendt eksportchef Arnth Henriksen til Kina. Han får base i Hongkong efter at have solgt varer fra Danish Crowns hovedkontor i Randers til Kina de seneste tre år. - Danish Crown har, som et af de få udenlandske selskaber, haft direkte adgang til Kina gennem flere år, og det har sikret

det direkte flow af varer uden fordyrende ­mellemled, og vi har derfor etableret gode handelsrelationer, som nu her i første fase skal udvikles yderligere. Der er stadig et stykke vej, inden vi ser svinekam og lignende i de kinesiske butikker, men det er målet, siger Arnth Henriksen. Danish Crowns salg i Kina foregår via datterselskabet ESS-FOODs salgskontor i Hongkong. |

DC lancerer hjemmeside på kinesisk KINA Kina udgør Danish Crowns tredjestørste marked rent mængdemæssigt, og marke­det bliver stadig vigtigere.­Derfor har www.danish­crown.cn netop set dagens lys. Det er en mindre, kinesisk udgave af DC's hjemmeside, som skal hjælpe med til at skabe kontakt til nye kunder. - Vi vil gerne udvide vores handel med Kina, så det ikke kun er til grossister, men også til supermarkeder og produktionsvirksomheder. De efter­spørger en nem måde at tilgå vores produktpræsenta­tioner på,

og det kan hjemmesiden bidrage til, siger Area ­Manager Arnth Henriksen fra Danish Crowns eksportafdeling. Hjemmesiden indeholder blandt andet en række af de væsentligste fakta om virksomheden, produktkataloger og kontaktdata på DC's og ESS-FOODs kinesiske eksportsælgere. Ud over hjemmesiden bliver der også udarbejdet trykte markedsføringsmaterialer på kinesisk til brug for kunde­besøg og messer i Kina. | 31.05.10

a magazine about growing values

| 65


Afsætning

ESS-FOOD regerer i Kina ESS-FOOD omsatte i det forgangne år for næsten i m ­ illion kroner i Kina. ­Alligevel ligger der masser af vækstmuligheder forude.

Trading Ofte er sælgeres opgave at sikre, at det er muligt at sælge alt det, virksomheden kan producere. Sådan er det ikke for ESS-FOOD i Kina. Her er kundegrundlaget stort og efterspørgslen massiv, så begrænsningen er ikke afsætningen – men antal slagtede grise. Med 1,2 milliarder forbrugere i Kina er der nemlig masser af efterspørgsel. Administrerende direktør i ESS-FOOD Morten Holm er derfor ikke bange for at love, at der fortsat er masser af muligheder i Kina, selvom virksomheden bare det seneste år har øget salget med næsten 50 pct.

- Danmark er blandt de lande, der har direkte adgang til det kinesiske marked, og derfor kan vi faktisk sælge alt, hvad vi kan få leveret, når det handler om Kina-varer som for eksempel grisehoveder, siger han. ESS-FOOD har i dag kontor i Hongkong og i Qingdao, og sammen står de for alt salg af Danish Crown-produkter i Kina. - Det er en stor fordel, at alt salg i Kina i dag er samlet i ESS-FOOD. Det sikrer, at Danish Crown ikke konkurrerer med sig selv i markedet, og derudover giver det bedre muligheder for at sikre synergier og op-

Fransk fremgang Konjunkturerne har været med ESS-FOOD Frankrig, der har ­forbedret indtjeningen over hele linjen.

Trading ESS-FOOD Frankrig har kunnet glæde sig over et år, hvor udviklingen er gået den rigtige vej. - Mange af de ting, vi havde imod os året før, er vendt til vores fordel. Dollarkursen steg, eksportkreditforsikringerne kom tilbage, og mange handler sikrede os en god lagergennemgang, siger administrerende direktør i ESS-FOOD Tommy Jensen. Selskabet fordoblede således mængden af trading, og DESFIS har været fuldt booket op. Samtidig er en stor del af ESS-FOODs rekordstore salg til Rusland blevet gennemført ved kontanthandler, hvilket har styrket virksomhedens cashflow markant. - 80 pct. af det, vi har solgt til Rusland, er blevet betalt kontant, og i stedet for et negativt cashflow har vi fået et positivt cashflow, og det er selvfølgelig en stor fordel. Ligesom mange andre virksomheder blev vi umiddelbart ramt af finanskrisen, men vi

66 |

share 2009/2010

har også lært noget, som vi nu bruger til at styrke forretningen, siger Tommy Jensen. Pres udefra Samtidig konstaterer han dog, at ESS-FOODs egne kunder og leverandører er pressede. - Det er svært at tjene penge i Frankrig, og flere af vores kunder er hårdt pressede. Vi er meget opmærksomme på den økonomiske stramning, der finder sted – ikke bare i Frankrig, men i hele Europa netop nu. Den kan betyde, at efterspørgslen falder, og det er selvfølgelig noget, vi forbereder os på, ­siger Tommy Jensen. Det generelle økonomiske klima i Europa betyder dog ikke, at Tommy Jensen umiddelbart frygter en markant nedgang for ESS-FOOD. - Vores forretning ser meget fornuftig ud, men det er klart, at vi hele tiden skal være på forkant med udviklingen, så vi kan vælge de rigtige løsninger, siger Tommy Jensen. |


Afsætning

spisevaner ændrer sig, i takt med at der kommer en øget købekraft og inspiration fra andre lande, og vi kan allerede nu se tendens i retning af de udskæringer, som vi kender i andre dele af verden, siger Morten Holm.

dukter fra Tulip med. Det var blandt andet bacon og mortadella, og de blev meget positivt modtaget af de potentielle kunder, vi mødte. Indien har et stort behov for forædlede kvalitetsprodukter, siger Morten Holm.

Nye tider I dag sælger ESS-FOOD i Kina hovedsageligt produkter som tryner, ører, maver, for- ­og bagtæer, men ESS-FOODs ledelse er ikke i tvivl om, at markedet er godt på vej til at efterspørge mere traditionelle svinekøds­ produkter.

Når det sker, er ESS-FOOD klar til at møde efterspørgslen, og lige præcis forudseenhed er et vigtigt element i udviklingen af ESSFOOD. Derfor har virksomheden også netop været en tur i Indien for at se på mulighederne i verdens næstmest folkerige nation.

Han understreger dog, at det endnu er for tidligt at finde det helt store smil frem.

- Der er meget stor forskel på, hvad danskere­ og kinesere spiser i dag, men de kinesiske

- Vi har lige haft et roadshow i Indien, hvor vi havde 10-12 forskellige forædlede kødpro-

bygge et stærkt fagligt miljø, der løbende er med til at gøre vores ansatte i Kina endnu dygtigere,­siger økonomidirektør i ESSFOOD Henrik Knage Nielsen.

- Vi kan endnu ikke eksportere til Indien på grund af lovgivningen, for Indien er på det område nogle år bagefter Kina. Men jeg er ikke i tvivl om, at også det indiske marked åbner sig, og når det sker, er det vigtigt at være klar, siger Morten Holm. |

Kina er langt fremme med moderne produktion – og nye tider ændrer også forbrugernes vaner. Derfor efterspørges i stigende grad vestlige udskæringer.

a magazine about growing values

| 67


Afsætning

DAT-Schaub har masser at smile af Det har været et glimrende år for tarmvirksomheden DAT-Schaub, der er et Danish Crown-datterselskab.

FAKTA DAT-Schaub

Tarme På trods af et faldende svinetarmsmarked det sidste halve år kan tarmvirksomheden DAT-Schaub være ganske godt tilfreds, når den ser tilbage på 2010.

˻˻ Har afdelinger i både Portugal, Kina og Danmark.

- Det er faktisk gået bedre end forventet- og budgetteret. Og det er på trods af et svinetarmsmarked, der de sidste seks måneder har været faldende på grund af blandt andet dyrere kød, som også betyder dyrere pølser, fortæller Jan Roelsgaard, direktør for DAT-Schaub, der er et af Danish Crowns ­datterselskaber.

˻˻ Producerer både svinetarme og lammetarme og handler med oksetarme. Derudover distri­ buerer de kunsttarme og sælger ingredienser, emballage og tarmmaskiner. ˻˻ Har cirka 500 medarbejdere i Danmark, 2000 i Europa og 1700 i Kina. ˻˻ Køber 16-17 millioner tarmsæt i Danmark og cirka 40 millioner i alt. ˻˻ Eksportandelen af de danske tarme er cirka 95 pct. ˻˻ Fik i juli i år Kong Frederik den ­Niendes Hæderspris for Fortjenst­fuld Indsats for Dansk Eksport for anden gang. Dermed er DAT-Schaub den første danske virksomhed, der modtager prisen to gange.

68 |

share 2009/2010

Forventningerne blev indfriet - Både herhjemme og i samtlige af vores udenlandske datterselskaber er der kommet positive resultater. Oftest plejer der at være både gode og dårlige resultater i løbet af året, men i år er det faktisk kun gået godt, fortsætter han. Sidste år var DAT-Schaubs bedste år nogen­ sinde, og i år forventede virksomheden derfor ikke helt at nå sidste års højder. Alligevel var forventningerne store til 2010, og de forventninger er altså blevet indfriet – og mere til. Dette skyldes ikke mindst mucosa – eller det mere folkelige tarmslim – som kommer fra svinetarmene, og som i forædlet form bruges som blodfortyndende medicin

i ­medicinalindustrien. Mucosa kan du læse mere om andetsteds på siden. Nyt køb i New Zealand Det sidste år har også budt på indkøb for DAT-Schaub. Ned i indkøbskurven røg en New Zealandsk virksomhed, der producerer­ lammetarme. Waikiwi Casings hedder ­selskabet. - Det har vi gjort for at sikre vores tilstedeværelse på det newzealandske marked, fortæller Jan Roelsgaard og tilføjer med et smil: - Waikiwi Casings ligger i den allersydligste by på den sydligste ø i New Zealand. Tager du meget sydligere, rammer du Antarktis – og det tager 28 timer at rejse dertil, så det er altså ikke lige der, vi lægger fire ugentlige afdelingsmøder. Det næste års tid Oven på et år med positive resultater er det blevet tid til at se frem mod det kommende år. Her forventer DAT-Schaub, at det relativt svage svinetarmsmarked fortsætter ind i 2011. Jan Roelsgaard fortæller: - Vores forventning til og budget for næste år er det samme som i år. Men med det nuværende faldende svinetarmsmarked skal der virkelig kæmpes for det – så det har vi naturligvis tænkt os at gøre. |


Der er penge i slim Tarme Tarmslim. Det lyder måske ikke umiddelbart så lækkert, men faktisk er tarmslim – eller mucosa, som er det helt rigtige navn – en rigtig god forretning for tarmvirksomheden DAT-Schaub.

Mucosa og bændel bliver taget fra i processen med at lave tarme, og i den masse findes heparin. Et blodfortyndende stof, som bruges i sundhedssektoren til at undgå blodpropper før, under og efter operationer.

Mucosaen kommer fra svinetarme, der består af fire lag. De to inderste er mucosa-lag, som gør det muligt for tarmen at optage næring, og det yderste lag er bændler, der holder tarmen på plads i bughulen. Det sidste lag er det, der bliver til tarmen omkring pølsen.

En stigende efterspørgsel I et kilo mucosa findes blot 0,1 til 0,2 gram heparin, og fra én gris kommer 1,9 kilo mucosa. Det er altså ikke meget af det aktive stof, der produceres per gris, men til gengæld er heparin meget efterspurgt.

Der er mere i svinetarme end bare ­pølseskind. Tarmene bidrager også til ­medicinalindustrien. - Mucosa er en vigtig indtægtskilde for os, og vi har i år oplevet en stærkt stigende efterspørgsel fra medicinalindustrien, som i høj grad efterspørger sporbarhed og dermed også sikkerhed i fremstillingsprocessen, og det kan vi tilbyde – vi følger varen fra slagteri til det færdige produkt, fortæller Jan Roelsgaard, direktør for Dat-Schaub. |

Jan Roelsgaard er adm. dir. for DATSchaub, som har haft et stærkt år.

a magazine about growing values

| 69


På farten Bevægelse Både medarbejdere, viden og ­varer bevæger sig over g­ rænserne. Danish Crown er i dag for alvor en international koncern.


EKSPORT

Det er ikke kun kød, Danish Crown importerer og eksporterer over grænserne.

Viden over grænserne 72 |

share 2009/2010


EKSPORT

»

CSR - Det er ude i marken, at det rigtigt sker, -fortæller Carsten Lehrmann, eksportdirektør i Danish Crown. Derfor vælger Danish Crown at udstationere sine salgselever forskellige steder i udlandet i perioder på 2-3 år. - For at blive rigtigt dygtige sælgere får salgseleverne først en grunduddannelse her i Danmark, og siden sender vi dem ud til vores salgskontorer rundt omkring i verden, hvor de bidrager med opdateret viden hjem-

mefra og siden tager opdateret viden udefra med hjem – som for eksempel lokalkendskab til produkter og viden om det lokale marked, og hvilke udfordringer de går rundt med derude, siger Carsten Lehrmann. En dannelsesrejse Lige i øjeblikket har Danish Crown salgselever udstationeret i Tyskland, Italien, England samt USA, og til september næste år tager en salgselev til Rusland. Når der er gået 2-3 år, roteres der, så eleverne får -mulighed for at opleve flere forskellige lande.

- Det er jo en enorm oplevelse, de får. De lærer et nyt land at kende. En ny kultur. Nye måder at arbejde på. Og de får lært sprog. Man kan kalde det en dannelsesrejse. Og alle de ting, mener vi, er med til at gøre dem til bedre sælgere, fortæller Carsten Lehrmann. Når salgseleverne sendes af sted, hjælper Danish Crown med at finde en bolig og hjælper med at få flyttet en eventuel kæreste med og finde arbejde til kæresten. |

a magazine about growing values

| 73


Rundt om i verden sidder adskillige af DC's danske ­udstationerede. Her fortæller tre af dem, hvad både de og Danish Crown får ud af deres ophold i udlandet.

Lars Jensen udstationeres på salgskontoret i Moskva Lars Jensen er først ved at gøre sig klar til at drage ud i verden. Fra september 2011 skal han være en del af teamet i Moskva, og det glæder han sig til. - Nu er der jo et år til, jeg skal af sted, og i det år er planen, at jeg skal klædes så meget på som muligt. På lidt længere sigt er det også meningen, at jeg skal kunne håndtere mindre reklamationer hos vores russiske kunder, og det kræver et godt kendskab til både varen og firmaet, siger Lars Jensen. Han håber, at han i Moskva får en omfattende viden og et grundigt kendskab til

det store russiske marked, som er vigtigt for Danish Crown. - Samtidig håber jeg, at jeg lærer den ­russiske kultur at kende – og ikke mindst det russiske sprog, som jeg har været i gang med at lære siden september. Jeg ser det som en kæmpe udfordring at -skulle udstationeres i et land som ­Rusland, og jeg forventer generelt at få en masse "tæsk" – eller med andre ord erfaring – som på lang og kort sigt kan gavne mig. Og så håber jeg at kunne vise Danish Crown, at det er det værd at ­investere i sådan en som mig, siger Lars ­Jensen med et smil. |

De udstationerede 74 |

share 2009/2010


Martin Thomsen Udstationeret i Schweiz og Italien Da Martin Thomsen 1. september 2008 blev udstationeret til Schweiz og Italien, havde han brugt to år på at sætte sig grundigt ind i både a­ rbejdsgangen på ­hovedkontoret i ­Randers og i, hvordan SAP fungerer, og det er nogle af de ting, han hver dag kan trække på i sit arbejde i et nyt land. - Jeg kan bruge min viden hjemmefra i hverdagen – og samtidig har jeg lært fantastisk meget om især det italienske

marked, om mentaliteten og selvfølgelig­ kulturen, siger Martin Thomsen og ­fortsætter: - Og så har jeg i dag et rigtigt godt ­pro­dukt­kendskab, synes jeg. Martin Thomsen håber, at det også ­kom­mer Danish Crown til gode, at han i dag kan kommunikere på italiensk – og at opholdet i udlandet har gjort ham mere moden. |

Michael Fruelund Pedersen Udstationeret i Borgstedt i Tyskland Der er ikke langt til den tyske by Borgstedt,­men for Michael Fruelund ­Pedersen er det en anden verden.

ligesom alle de ting, han lærer i Tyskland, kommer både Michael og Danish Crown til gode.

- Når man skifter sproget og kulturen ud, så ændres en masse ting, og det l­ærer man meget af, men læringen kan gå begge veje. For eksempel har jeg en viden med hjemmefra om, hvordan hverdagen­ fungerer på hovedkontoret, og der kan jeg være med til at få nogle problemer løst, fordi jeg kender menneskene og ­arbejdsflowet, fortæller Michael Fruelund Pedersen, som har været udstationeret i Borgstedt siden oktober 2009.

- Den sproglige udvikling spiller en vigtig rolle. Jeg lærer at klare mig bedre på egen hånd, og det gavner min selvstændighed i dagligdagen. Jeg har også fundet ud af, at den tyske arbejdsmåde er en del ander­ledes end i Danmark, og dette har jeg naturligvis også lært meget af. En udstationering gavner både den personlige og arbejdsmæssige udvikling og gør mig til en mere selvstændig og erfaren sælger, siger Michael Fruelund Pedersen. |

Michael har også et stærkt kendskab til SAP med på rejsen, og det er gavnligt –


Innovation

Skærpekød I byen Norddepli, på en af de allernordligste øer på Færøerne og næsten lige ud til Atlanterhavet, står der på havnen et lille nybygget skur. Et fadebur, bygget helt efter de gamle færøske traditioner med luftsprækker mellem de lodrette brædder. Det dufter stadig af nyt træ, og et strejf af frisk fisk fra den nærliggende fiskefabrik blander sig i næsens opmærksomhed. Norddepli ligger ned til det smalle stræde, der adskiller­Bordø og Vidø. Tårnende­skrå­ninger omkranser og ska­ber læ om det lille fiskerleje. Spændingen udløses Døren til det nybyggede skur er låst med en lille sort hængelås. Det er ikke sædvane heroppe, men dét, der er inde i skuret, er heller ikke­sædvanligt. Foran skuret står en gruppe mænd, der med spænding venter på, at Jogvan Høj, direktøren for fiske­fabrikken, låser op. De har ventet på dette øjeblik i

76 |

share 2009/2010

næsten­fem måneder. Hele Færøerne har ventet på dette øjeblik. En af de ventende mænd er Jens Munch fra Slagter Munch i Skagen, som står bag Skagen Skinken. Han har den helt rigtige ekspertise, når det gælder tørring af skinker. Da dørene åbnes, retter han straks blikket mod seks stykker kød, der hænger under taget. - Det ser spændende ud. Det ser meget spændende ud, siger han og rækker ud efter det første stykke kød, der trykkes let mellem tommel- og pegefinger. Kødet er smurt ind i et lag krydret fedt, og der er kun et lille åndehul, hvor væden fra tørreprocessen kan løbe ud. Jens Munch er på Færøerne for at se det foreløbige resultat af et nyt samarbejde mellem Danish Crown og en lille gruppe færøske gourmeter, der vil skabe et helt nyt kulinarisk produkt. En lufttørret færøsk skinke.

Forfærdelig ensformigt Manden bag ideen om at skabe en færøsk skinke hedder Johan Mortensen og er til daglig beskæftiget med opgaver inden for den færøske olieindustri. Derudover har han, som de fleste færinger, en stor passion for de færøske skikke og traditioner, men han ønsker også udvikling og nytænkning. - Vi har en masse gode rå­varer på øerne, men vi har ikke været gode nok til at udnytte dem tilstrækkeligt. Vi har en forfærdelig ensformig færøsk gastronomi, hvor vi traditionelt bare har spist kartofler, fisk, lamme­kød og fugle. Der har ikke været de vildt spændende opskrifter, forklarer han. Har tørret kød siden vikingerne Johan Mortensen begyndte for ti år siden, sammen med en gruppe færinger, at arbej­ de for at skabe mere variation i det færøske køkken. Blandt andet forskede de i lufttørring af lammekød, fisk og hvalkød.


Innovation

Der føles og lugtes og smages, når Slagter Munch ser til DC's udvikling af skærpekød på Færøerne.

Skinkerne tørres og bliver en delikatesse.

- Vi har altid tørret kød heroppe, og stort set alle gør det. Det går sikkert helt tilbage til vikingerne, der også havde behov for at konservere kødet. Men vi har ikke haft den præcise viden om processerne.­Hvad sker der, og hvorfor sker det? Vi ville gerne kunne styre processen mere præcist, siger Johan Mortensen. Da den nye viden om faserne i tørreprocessen var på plads, tog Johan Mortensen en snak med Danish Crowns salgs­direktør, Claus Hein. Og det resulterede i, at de første 15 skinker blev saltet ved forskellige koncentrationer en måneds tid i Danmark, inden de blev sendt af sted fra DC Hadsund til Færøerne, hvor de blev hængt op tre forskellige steder på øerne. Steder, der er kendte for at levere lufttørret kød af den bedste kvalitet. To bliver valgt ud Tilbage på havnen i Norddepli bliver skinkerne nu undersøgt og vurderet. To tages ud

og bæres op i fiske­fabrikkens kantine, hvor Jens Munch med stor omhu vasker dem rene og fri for fedt. Skinkerne lægges på bordet og kredsen af nysgerrige mænd venter spændt på skinkemesterens vurdering. - De ser gode ud, siger han og holder en kort pause, i­nden han fortsætter: De har en flot farve. Han løfter den ene skinke op og trykker den på midten. - Men det er ikke nok endnu. De skal tørre noget mere. Det skal de. De skal helst blive­ endnu fastere. Det kan vi bedre vurdere, når vi skærer dem igennem på midten, lyder det fra Jens Munch. Han skærer gennem den første skinke, deler den i to, kigger på den og lugter til kødet. - Den dufter godt, sådan lidt fermenteret, siger han, inden han begynder at skære af det mørke, tørre kød.

Alle smager på skinken og er begejstrede. - Tror du vi kan servere den for Hendes Majestæt Dronning Margrethe, når hun kommer på sommertogt, spørger Johan Mortensen. - Ja, helt absolut, svarer Jens Munch. Den nye ordre Allerede til september, når det igen bliver koldt, vil der igen hænge skinker fra ­Danish Crown til tørre i fade­burene på udvalgte steder. - Vi har ikke besluttet os for, hvor mange vi vil bestille, fordi vi ikke er helt færdige med at eksperimentere. Men hvem ved? Måske vi i fremtiden kan begynde at eksportere ­vores lufttørrede skinker til resten af verden. Så kan det her blive rigtig stort, ­siger Johan Mortensen. | 24.06.10

a magazine about growing values

| 77


FRILAND

Rekordstor restbetaling i friland Friland har haft et år med en positiv udvikling, som har givet en omsætning på 465 mio. kr. og et stærkt resultat. Restbetalingen til selskabets leverandører er den højeste i virksomhedens historie på sammenlagt knap 123 mio. kr. For både Frilandsgris-producenter og økologiske svineproducenter startede året godt og blev i løbet af året endnu bedre. Den største udfordring på svinekødsområdet har været mangel på råvarer til at forsyne kunderne.

Omsætningen af økologisk oksekød var på niveau med året før. Stort set hele produktionen af økologisk oksekød afsættes på hjemmemarkedet. Også kødkvæg afsættes på hjemmemarkedet, og her havde året en vanskelig start med stor omsætningsnedgang. Friland Limousine rettede sig dog i løbet af året så meget, at det meste af det tabte blev indhentet. For Friland Kødkvæg betød de manglende resultater imidlertid, at konceptet måtte justeres, så der nu er bedre

balance mellem udbud og efterspørgsel, og der kan rettes op på indtjeningen i det ­kommende år. Endnu engang er det afsætningen på eksportmarkederne, der har trukket vækstraterne og de høje priser på svinekødet. Det har sikret en større risikospredning i afsætningen og dermed en større stabilitet for leverandørerne. Eksportomsætningen fra Frilands danske afdeling steg med 31 pct. |


FRILAND

Nyt ØKO-logo på kødet I sommer blev det besluttet at at give de økologiske produkter et nyt og mere markant Øko-logo. Formålet med at skifte logo er, at det skal markedsføre de økologiske produkter mere tydeligt. Ud over teksten "ØKO" sender det nye logo også meget tydelige signaler via valget af farver. Farverne lysegrøn og rød i Friland ØKO-logoet er valgt, så de matcher de to vigtigste kontrollogoer for økologi, dels det røde danske mærke "Statskontrolleret Øko-

Nye forarbejdede ­produkter på vej

logisk", dels det nye EU-logo, som består af et lysegrønt flag med et blad tegnet af lyse stjerner. Den forkortede betegnelse "ØKO" som betegnelsen for økologi giver yderligere den fordel, at det let kan skiftes ud med Bio eller Eco, som i flere andre europæiske lande bruges som betegnelse for økologiske produkter. Det tidligere Friland Økologi-logo bruges fortsat, men udfases, efterhånden som ­reklamematerialer og emballage ændres på de forskellige produkter. |

I den seneste tid har Friland arbejdet på at udvide sortimentet af økologiske kød­ produkter med en serie forarbejdede kødprodukter. Arbejdet sker i samarbejde med Tulip, og de første produkter i serien bliver bacon, middagspølser og minipølser. Produkterne lanceres i 2011 og tilbydes både detailhandlen og cateringsektoren. |

Et år med stor aktivitet Mange af Frilands levandører har i årets løb været meget aktive i arbejdet med at fortælle om dyrenes liv og kødets kvalitet. Aktiviteterne var meget forskellige, men bidrog alle til at øge opmærksomheden ­omkring Frilands produkter. I september havde Karsten Olesen ved ­Ejstrupholm stor succes under Åbent Landbrug, hvor de besøgende blandt andet havde mulighed for at se de første Skovgrise, mens børnene både havde en gulerods- og en halmlegeplads til rådighed.

Tidligere på året besøgte tusinder Roskilde Dyrskue, hvor der var mulighed for at se de forskellige kødkvægsracer i levende live – og efterfølgende smage på kødet. I løbet af året har kødkvægsproducenter landet over også delt smagsprøver ud i lokale SuperBest-supermarkeder – fulgt op af åbent hus på gårdene. Seks økologiske svineproducenter rundt om i landet havde pænt besøg ved deres første So'fari, på trods af at vejret gjorde sit bedste­for at sabotere premieren.

Flere økologiske producenter var desuden værter ved de altid velbesøgte Økologiske Høstmarkeder og Økodag, ligesom adskillige har deltaget under arrangementer i COOP-butikkerne, blandt andet i forbindelse med Økokaravanen. En lidt usædvanlig form for åbent hus havde­Nikolaj Pedersen i Klelund d. 1. april, da regionalradioen DR Syd i samarbejde med Friland gennemførte en aprilsnar omkring fangsten af den såkaldte Jels-ulv i en af ­grisehytterne. |

a magazine about growing values

| 79


80 |

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

omdømme

share 2009/2010


Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

omdømme

Dialog og nærvær er forudsætningen for et fornuftigt omdømme. Og så et lille strejf af humor…

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

Ceci n'est pas un T-shirt

omdømme

a magazine about growing values

| 81


omdømme

pr - Vi har været på Danmarks Smukkeste Festival fire år i træk. Det har været i alt 16 meget hæsblæsende dage med masser af besøg, mange arrangementer og masser af gæster. Og mange skøre indfald. Men de 16 dage har gjort mere for Danish Crowns omdømme end flere års deltagelse på utallige dyrskuer, siger Anne Villemoes, kommunikationsdirektør i Danish Crown.

Hvorfor egentlig have Danmarks Smukkeste Svinesti på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg? Jo, det er der flere grunde til… - I Skanderborg har vi både mulighed for at komme i dialog med forbrugerne på en utraditionel og uhøjtidelig måde og for at fortælle historien om Danish Crown. Desuden er det ikke nogen hemmelig­hed, at en væsentlig årsag til vores engagement i Danmarks Smukkeste Festival er den medieinteresse, vi på den måde kan skabe for virksomheden. Vi laver set-uppet for at komme i dialog­med den helt specifikke målgruppe på 50.000 mennesker på festivalområdet – men i mindst lige så høj grad for at skabe opmærksomhed omkring Danish Crown som

virksomhed – og dermed de produkter, vi laver, fortsætter Anne Villemoes. Frida, svinesti og DC i tv - Hvert år er vi nødt til at sikre, at vi har et arrangement eller en event, der kan skabe­ interesse hos medierne.­Sidste år havde vi således et nygift par på bryllupsrejse­i ­Svinestien og året før havde­vi de Sorte Spejdere fra P3 b ­ oende i Svine­stien – og begge­dele gav fuldt udbytte­på medie­ siden. Og i år har vi så haft besøg af Peter Mygind,­som gav en oplevelse­– både­på mediesiden og over for Svine­stiens gæster, siger ­Anne Villemoes. Torsdagen igennem kunne man således høre om Danish­Crowns Svinesti på TV2 News, hvor Grisen Frida og kommunikationsdirektøren var en del af nyhedsloopet­hver time. Torsdag morgen­var det TV2, der fortalte ­historien, ligesom radiokana­ler på DR fortalte om Svinestien. - Som supplement sikrer vi, at alle historier­ bliver fortalt på vores hjemmeside – og herfra henter en række medier historierne om Svinestien og Baconbaren – og altså Danish Crown. Hvert år får vi efterfølgende hilsner fra mennesker, der takker for gode oplevelser­– og som peger på, at det for dem har sat virksomheden Danish Crown i et nyt lys. Og det er netop formålet, siger Anne ­Villemoes. | 12.08.10


omdømme

PR i Svinestien

a magazine a magazine about about growing growing values values

| 83


smuk svin Sidste år modtog Danish Crown flere end 8.000 postkort fra håbefulde festivalgæster, der alle drømte om en Smukfest på første klasse i Danmarks Smukkeste Svinesti. - Men i år har Danish Crown sammen med Danmarks Smukkeste Festival besluttet at bortauktionere svinestiens 18 frilandshytter på Lauritz.com til fordel for Danmarks Indsamlingen 2010, som støtter kvinder i Afrika og ofrene for jordskælvet på Haiti, siger Anne Villemoes, kommunikationsdirektør i DC. Og hytterne indbragte ikke mindre end 126.960 kr. inkl. salær. | 21.01.10

smuk svin

smuk svin For andet år i træk bor Benjamin Risum i Danmarks Smukkeste Svinesti. Sidste år blev han så vild med stedet, at det ikke var et svært valg at byde på en af de 18 hytter, som i januar blev auktioneret væk på Lauritz.com og indbragte 126.960 kr. til fordel for kvinder i Afrika og ofrene for jordskælvet på Haiti. - Det var jo en nem sag at identificere sig med, fortæller en smilende Benjamin Risum og fortsætter: - Og når man nu én gang har prøvet at ligge plant i en svine­hytte, med lys i loftet og maden lige i nærheden, så virker et telt pludselig ikke så attraktivt ­længere. | 07.08.10

En ung gut kommer stormende fra 30 meters afstand. Han styrer direkte mod Danish Crowns to ­meter høje og næsten lige så brede gris, Frida. Han når lige akkurat at stoppe, før han slår armene ud og giver hende et kæmpe kram, som Frida naturligvis gengælder ved at svinge sine store, bløde arme omkring ham. Igen i år var Danish Crowns glade gris Frida med på festival, og hun vækker begejstring overalt, hvor hun kommer. Et sted stod folk ligefrem i kø for at tage billeder og få krammere. | 05.08.10


smuk svin Bank, bank, bank, hånden lander taktfast på svinehyttens dør. Langsomt bliver døren åbnet. På den anden side sidder svinesti-beboer Henrik med morgenhår, søvn i øjnene og et lidt forundret ansigtsudtryk. Det er da også et ganske særligt syn, der møder ham. Foran hans dør står adskillige journalister, fotografer og TV2 News, der sender direkte – foruden grisen Frida, og Peter Mygind, som syngende leverer morgenbrunch på sengen. Peter Mygind, som er en stor fortaler for økologi, er flyttet ind i en af svinehytterne i Svinestien for at leve, som de økologiske grise gør det på marken. | 05.08.10

smuk svin - Det handler om sikkerhed, hygiejne og så kærlighed, lød den entusiastiske peptalk, da de 60 frivillige i Danmarks Smukkeste Svinesti var samlet til møde. De mange frivillige knokler på med krum hals for hurtigt og effektivt og med et smil på læben at kunne lange massevis af bokse med mad over disken­i ­Bacon Baren. Fire af kunderne er Kim, Søren, Pernille og Stine. De er kommet langvejs fra for at få morgenmad. - Vi var hernede i Bacon Baren og få morgenbrunch sidste år og synes, at det var så godt, at vi er vendt tilbage igen i år, fortæller de to drenge, som derfor har lokket pigerne med. | 05.08.10

smuk svin - Det er simpelthen gået intet mindre end fremragende, lyder det fra Agnete Poulsen, der er ansvarlig for Bacon Baren og Svinestien på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg. Faktisk er det gået så godt, at der i år er blevet slået rekord med salget af baconbrunch. 968 bokse med lækker brunch blev i går langet over disken på blot fire timer til de sultne festivalgæster, der gladelig stod i lange køer for at få hver sin boks. Det er mere, end der nogensinde er blevet solgt på så kort tid i Bacon Barens levetid på Danmarks Smukkeste Festival. | 09.08.10


Danish Crown rullede køkkenet ud på Fyn Køkken Hele weekenden var der fuld gang i Danish Crowns telt på fødevaremarkedet Kulinarisk­Sydfyn, hvor DC mødte forbrugerne ved køkkenbordet. Store som små stod de i kø ved for at få fif til stegning af kød eller for at prøve nye opskrifter af ved wokken. Ved sidstnævnte stod Mikkel­ Holm Jensen og Thomas ­Pihl Haahr, som begge er ni år. Både drengene og mor Helle var ­begejstrede for den op­levelse, de fik i køkkenet.

- Måske kan det inspirere­dem til at komme med i køkke­net derhjemme og hjæl­pe til med madlavningen,­ fortsatte mor Helle. grønne pølser skabte kø Uden for teltet var Danish Crowns pølsecykel kørt i stilling, og der blev delt grønne pølser ud til de forbipasserende. - Den ser lidt mærkelig ud. Men den smager godt. Jeg kan godt lide den, fortalte den fire-årige Twan fra Holland, som var på ferie på Fyn. | 28.06.10

- Det er rigtig sjovt at lave mad, fortalte Mikkel Holm Jensen.

Besøg flytter bjerge Køkken Besøgsafdelingen har en vigtig rolle i Danish Crown. Guidernes indsats er med til at ændre omverdenens syn på slagterbranchen. Besøgsafdelingen har været med lige fra den dag, DC Horsens åbnede for fire og et halvt år siden. Siden da har 110.000 gæster besøgt slagteriet. Alt fra ministre og kritiske journalister til japanske kunder og skole-

klasser er blevet guidet igennem slagteriets lange gang. Der er otte guider plus en besøgsleder i besøgsafdelingen. Otte i Horsens og en i Ringsted. Ud over at fortælle om produktionen og produkterne til både kunder og nysgerrige forbrugere, så afliver guiderne også mange myter om dyrevelfærd og hygiejne. |


Fyldt bag Danish Crowns stegepander Køkken Det er fjerde gang i træk, Danish­Crown er med på madmessen­eat, som hvert år afvikles i Ø ­ ksnehallen i København. - Eat er stedet, hvor den bevidste­forbruger lægger vejen­forbi – den nysgerrige­ og opsøgende forbruger, som vil vide noget om den mad, de

spiser. Ved at være til stede møder Danish Crown netop den forbrugergruppe,­som vi har behov for at komme i tættere­dialog med, fortæller­ Anne V ­ illemoes, kommunika­ tionsdirektør i Danish Crown. - Eat præsenterer forbrugerne­ for de bedste danske råvarer­ netop nu. Det synes vi, at

­ anish Crown er en naturlig­ D del af med de mange niche­ produkter, vi repræsenterer. Ved at være med på messen kan vi med et glimt i øjet mane nogle fordomme­om Danish­Crown til jorden.­Messen er altså med til at skabe ny forståelse for Danish­Crown og vores produkter, fortsætter hun. | 29.08.10

Forstå mad Køkken I den store lagerbygning i Valby har Fødevare­ ministeriet samlet cirka 100 skarpe hjerner med forstand på mad. Nu skal Danmark have et ­Madexperimentarium. Som eftermiddagen skrider frem, bliver MadExperimen­ tariet mere end bare et navn. Efter en lang dag med brainstorming for at forme fremtidens fødevarepolitik går de kloge hoveder i køkkenet for at lave­ mad – og det er i Danish Crowns mobile køkken, at magien sker.

- Det er vigtigt, at man mødes ved køkkenbordet, siger Søren Ejlersen, der er en af mændene bag Aarstiderne, og fortsætter: - Når man laver mad sammen, så flytter man viden og videre­ giver kultur. Og så bliver alle sanserne påvirket. Det er livskvalitet, siger han, og leder af Viffos, Gitte Gross, er enig. - Det er sjovt at gå i køkkenet sammen, fordi man får talt med hinanden og lærer hinanden at kende. Det er der, man udvikler bedst, siger hun. | 21.01.10

a magazine about growing values

| 87


Lyden af bøf ­indgår i Danish Crowns ­lydprofil. Derfor­måtte Sonic ­Branding i køkkenet med mikrofoner og instrumenter.

88 |

share 2009/2010


omdømme

Lyden

af Danish Crown Lydlogo Skritsch, dong, plang, tjøsssch… og bong! Et moderne slagteri er fyldt med alverdens forskellige lyde og rytmer, og netop virkelighedens lyde fra verdens mest moderne slagteri i Horsens bliver en del af Danish Crowns nye lyd-identitet. Derfor har slagteriet i Horsens haft besøg af Daniel Schougaard fra virksomheden Sonic Branding, der har specialiseret sig i at skabe lydlogoer og lyd-identiteter. Også en stegepande og et godt stykke kød - fra Danish Crown, naturligvis - er en del af lydbilledet. - Jeg vil finde de lyde, der kendetegner virksomheden, og som sammen med jeres værdier kan danne grundlag for, at vi kan lave Danish Crowns nye lydprofil og -identitet, forklarer Daniel Schougaard, der er musikkonsulent og projektleder. Til alle sanser Flere og flere virksomheder anvender i dag lydidentiteter strategisk for at give virksomheden en tydeligere profil, og for at modtageren får en bedre brugeroplevelse, når han eller hun er i kontakt med virksomheden.

- Derfor skal en lydprofil ses som supplement til de øvrige brandingværktøjer, som virksomheden anvender. En helt unik lyd, der kan bruges til alt fra ventelyd i telefonen, baggrundslyd på hjemmesiden og i forbindelse med annoncer på tv og i radioen kan være med til at styrke brandet Danish Crown, forklarer kommunikationsdirektør i Danish Crown Anne Villemoes. Mange sekunders ventetid Hos DC er der på en dag op mod 1.200 telefonopkald, og det bliver til mange sekunders ventetid. - I gennemsnit er der en ventetid på mellem 4 og 6 sekunder på telefonopkald til receptionen. Men der går i gennemsnit op mod 28 sekunder, før den viderestillede telefon bliver taget. Og her er det oplagt, at man bliver mødt med noget, der giver mening, og som skaber synergi i forhold til vores øvrige branding. Det er rigtig mange menneskers førstehåndsindtryk, der er tale om, forklarer kommunikationsdirektør Anne Villemoes. | 19.10.09

a magazine about growing values

| 89


Share  

A magazine about growing values

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you