Page 1

Share a magazine about growing values

| Det handler om mad Årsrapport 2009/10

verdensmænd

Danish Crown er med, når erhvervsledere og statsledere fra hele verden mødes. I april i år gæstede den russiske præsident, Dmitrij Medvedev, Danmark, og flere gange i løbet

af året har der personer fra det officielle Danmark besøgt andre nationer i selskab med repræsentanter fra Danish Crown. - Relationer er uhyre vigtige, når man bevæ-

ger sig på verdensmarkedet, og derfor er disse møder værdifulde for os, fortæller CEO for Danish Crown Kjeld Johannesen. Læs mere på side 12. |

Indhold

2| INDLAND

10| UDLAND 16| Debat

Der skulle ansvarlige og svære beslutninger til i årets løb, hvor DC Future har sat dagsordenen. I oktober lukkede afdelingen i Rødding. |

I løbet af de seneste år har DC etableret sig markant i Sverige. I august fik KLS Ugglarps besøg af den svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt. |

 Vilje til forandring

Danish Crown i hele ­verden

Et ejerskab med værdier

Diskussion om selskabsform har præget kredsen af landmænd, der ejer Danish Crown. I oktober stemte repræsentantskabet ja til at danne et aktieselskab. |

25| job

32| Kultur

erhverv

Når man fylder fem år, skal det fejres med balloner og gæster og lagkage. Frida spredte smil, da verdens mest moderne slagteri i Horsens fyldte fem år i maj. |

I juni kunne Rasmus Kofoed kalde sig Europas bedste kok, da han vandt Bocuse D’Or. Danish Crown var med som sponsor. |

Nye regnskabsregler og et større og mere omfattende regnskab præger de lyserøde sider i årets avis. Resultatet blev fremlagt for repræsentantskabet den 2. januar. |

Den globale arbejdsplads

Det gode kød

2. sektion


2 | INDLAND | Vilje til forandring

INDLAND

Vilje til forandring DC Future har fået svinetransporterne til

atter at have kurs mod Danish Crowns slagterier. Halvandet års massiv indsats giver resultater.

Når bøtten vender

Udgiver

Marsvej 43 8960 Randers Telefon | +45 8919 1919 dc@danishcrown.dk www.danishcrown.dk

Få dage før jeg gik på sommerferie, landede der en udfordring på mit skrivebord. En udfordring, som jeg ikke har set meget længe. Jeg var nødt til at lave en venteliste. Jeg var nødt til at sætte slagtesvin på venteliste, fordi tilmeldinger af nye slagtesvin gik så stærkt, at vi ikke kunne følge med. Alle dem, der kom forbi mit kontor den dag, vil kunne fortælle om en meget glad Kjeld, for det er ikke nogen hemmelighed, at de seneste års nedgang i antallet af slagtesvin – og de mange gange, vi har skullet sig farvel til en kollega et eller andet sted i virksomheden – har gjort det tungt at komme igennem hverdagen.

ville vælge at levere deres grise til Danish Crown. Og at vi på den måde kunne bevare danske arbejdspladser. Umiddelbart før min sommerferie rundede vi tilmeldinger på godt 1.000.000 slagtesvin. Det betyder nu, at vi sikrer 300-400 arbejdspladser i Danmark. Jeg tør godt sige det ligeud: DC Future virker. Ventelisten er allerede væk igen, for når en landmand gerne vil levere sine slagtesvin til DC, så vil vi gå langt for at gøre det muligt. Men udfordringerne er ikke væk.

så skal vi nå samtlige mål i DC Future. Når de 18 måneder med DC Future gøres op, så når vi syv af ni punkter bedre end forventet. Men på to områder er vi ikke i mål. Vi når ikke reduktionen af lønomkostninger på 20 pct. inden for de 18 måneder – men mit klare signal er, at vi når dem. Det tager bare en anelse længere. Allerede nu er der konstruktive drøftelser i gang på en række afdelinger. Og så skal vi arbejde videre med de politiske rammevilkår. Vi er en del af en verden, hvor udfordringerne aldrig hører op, og netop nu møder der vores ejere nye udfordringer i form af stigende foderpriser. Men derfor er der alligevel plads til at stoppe op og tage en dyb vejrtrækning og glædes over, at det hårde arbejde faktisk bærer frugt. |

Kjeld Johannesen | CEO Danish Crown A/S

Det var jo lige præcis det, vi ville opnå, da vi satte DC Future i søen. At kunne betale så meget for slagtesvinene, at landmændene i Danmark

For selvom vi lige nu har lavere omkostninger, forbedret indtjening, markederne med os og valutaerne i ryggen, så har vi også så meget erfaring, at vi ved, at markedet og valutaerne vil forandre sig igen. Og skal vi være klar til også at stå stærkt i den situation,

Redaktion

Redaktion

Foto

Idé og Koncept

Tryk

Ansvarshavende redaktør Anne Villemoes Koncernkommunikations­ direktør

Rune Jungberg Madsen Jan Fønss Bach Lisbeth Carøe Kirsten Meisner Thilde Danielsen Larsen Mette Sehested Christina S. Johansen Frank B. Winther Michael Borgen

Erik Zappon Per Gudmann Cphotography m.fl.

Anne Villemoes / CZOO

Scanprint A/S

DESIGN OG PRODUKTION CZOO


Vilje til forandring

| INDLAND | 3

Et år med DC Future

DC Future har sat sit tydelig præg på Danish Crown i 2009/10. Ikke kun på selskabets resultat, som er det bedste i mere end 20 år. Planen har også sat sit præg på både ekstern og intern kommunikation over året. Her er et udpluk, som tegner et billede af forløbet. månedsløn ved ere ho m lørdags­slagtning

Fuld af gode idéer Oktober 2009

17. september åbnede Danish Crown mailadressen minarbejdsplads@danishcrown.dk for at få gode idéer fra medarbejderne til, hvordan vi kan nå i mål med DC Future. Siden er det løbende strømmet ind med gode input. Nogle af forslagene tager udgangspunkt i helt lokale forhold, mens andre retter sig mod forhold, der berører hele virksomheden.

Ser på alt

- Alle idéer er velkomne. Intet­ er for stort eller for småt, for vi kikker meget nøje på alt, der kan hjælpe os med at nå målet, siger Kjeld Johannesen. Både timelønnede og funktionærer har sat sig til tastaturet og sendt en mail med gode idéer til besparelser og effektiviseringer. |

MERE ­EFFEKTIV ­KØDKONTROL

Danish Crown bruger årligt en mia. kr. på fødevaresikkerhed.

Pres fra erhvervet fik Fødevarestyrelsen til at se på, om kødkontrollen kan blive mere effektiv. Konkurrencedygtigheden var under pres. Oktober 2009

Fra 1. januar 2010 skal en ny organisation for myndighedernes kødkontrol på slagterierne være på plads, meddeler Fødevarestyrelsen. Det sker som følge af en undersøgelse, der viser, at det kan lade sig gøre at effektivisere kødkontrollen uden at slække på den høje danske fødevaresikkerhed. Undersøgelsen blev gennemført tidligere i år på initiativ af fødevareminister Eva Kjer Hansen, der lyttede til kritik fra slagterier og branche om, at udgifterne til den offentlige kødkontrol er eksploderet de senere år til alvorlig skade for danske virksomheders konkurrence­dygtighed. Det fører altså til, at Fødevarestyrelsen nu etablerer en selvstændig organisation for kødkontrollen, der skal dække hele landet. Samtidig oprettes en ledelsesstruktur, som entydigt placerer ansvaret for pro­ duktivitet, budget, omkost-

ningsstyring og bemanding, oplyser Føde­ varestyrelsen i en pressemeddelelse. Ifølge den viser undersøgelsen, at der er et stort potentiale for at nedbringe omkostningerne til kødkontrollen ved hjælp af en række administrative ændringer og om­organiseringer. Undersøgelsen viser også, at effektiviseringer kan gennemføres, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed. - Ved at samle kødkontrollen kan vi effektivisere vores indsats og nedbringe omkostningerne for slagte­ rierne, samtidig med at vi opretholder kvaliteten i kontrollen, siger Eva Kjer Hansen i meddelelsen. Den nye kødkontrol bemandes med medarbejdere fra de nuværende tre fødevareregioner, der for fremtiden­ omdannes til to nye stærke regio­ner,­region ’øst’ og region ’vest’. |

Oktober 2009

Februar 2010

Oktober 2009 Kjeld på stuemøde September 2009 Bestyrelse og repræsentanter går foran

På repræsentantskabsmødet i Vejle i sidste uge blev det besluttet, at både repræsentantskab og bestyrelse reducerer honorar og vederlag med 10 pct.

Kantinerne på afdelinger rundt om i landet får i disse uger besøg af Danish Crowns CEO, Kjeld Johannesen.

Oktober 2009 Fortsat jagt på at mindske omkostningerne

Oktober 2009 Fuld af gode idéer

I løbet af det seneste halv­ andet år har Danish Crown lukket 10 afdelinger og afskediget 3.000 medarbejdere som led i at strømline virksom­heden.

Oktober 2009 MERE ­EFFEKTIV ­KØDKONTROL

Det er en af de største afskedigelsesrunder, nogen dansk virksomhed har været ude i.

Læs ovenfor…

Læs ovenfor…

Februar 2010 Halvvejs med DC Future

Danish Crowns repræsentantskab fik på det seneste møde i tirsdags forelagt en status på DC Future efter de første ni måneder. Barometeret viser, at den store­indsats i hele organisa­ tionen giver resultater. Ni måneder inde i den 18 måneder lange proces er vi derfor på en række punkter længere end halvvejs, når det handler om at nå målene.


4 | INDLAND | Vilje til forandring Vognmænd bakker op om DC’s fremtid

Marts 2010

- Vi står sammen med vores kunder, for vi eksisterer ikke uden svine­producenterne, siger ­vognmand. Samtlige vognmænd, der transporterer svin for Danish Crown, har valgt at støtte slag-

teriet i bestræbelserne på at forbedre konkurrenceevnen. Derfor besluttede de 20 vognmænd, allerede inden der var indgået overenskomst på transportområdet, at de ville­ sluge en lønstigning selv i stedet for at sende regningen videre til Danish Crown. |

Det koster det Marts 2010

En slagteriarbejders løn er flit­tigt debatteret i pressen. her er fakta. Slagteriarbejdernes lønninger har gennem længere tid ofte været fremme i pressen. Danish Crowns medarbejderblad Krogen gik derfor på jagt i taljunglen.

Akkordløn inkl. 7 pct. forhøjet ­akkordbasis Timeløn Timetillæg

119,54 kr. 6,20 kr. 54,65 kr.

Branchetillæg

2,55 kr.

Fritvalgsordning

6,24 kr.

Gennemsnitlig timeløn i alt

189,19 kr.

Timeløn i gennemsnit

Lønstatistikken fra Slagteriernes Arbejdsgiverforening sætter tal på, hvad en slagte­ riarbejder tjener. I fjerde kvartal af 2009 så den gennemsnitlige timeløn sådan ud:

Samlet udgift

Af og til popper der i debatten endnu højere tal op. Det er, når en række tillæg regnes med. Inkl. genetillæg, f­erie-

og søgnehelligdagsgodtgørelse, pension, personlige tillæg og ATP-bidrag ender lønmodtagerens arbejdsfortjeneste ifølge lønstatistikken på 255,33 kr. Dertil kommer, at virksom­ heden har en række yderligere omkostninger, for eksempel til arbejdsskadeforsikring, 1. og 2. ledighedsdag, gruppeliv og pensionsbidrag under barsel. Det betyder, at virksomhedens samlede omkostninger pr. time for en slagterimedarbejder ligger på 264,95 kr. |

Manglende forhandlingsvilje koster a ­ rbejdspladser Marts 2010

Det lykkedes ikke at nå en aftale om en ny overenskomst. Til det sidste var der for langt mellem parterne, og det koster nu de første danske arbejdspladser.

DI og Fødevareforbundet NNF kunne ikke nå til enighed. Umiddelbart før første møde hos forligsmand Asbjørn Jensen blev der ellers holdt et ekstraordinært møde mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen i Danish Crown, og her understregede tillidsrepræsentanterne igen, at de stod enstemmigt bag en hensigtserklæring om en

0-lønsregulering for 20102012 og en begyndelsesløn for nye medarbejdere.

Tillidsbrud

Under forhandlingerne valgte Fødevareforbundet NNF at sidde hensigtserklæringen fra et stort flertal af medlemmerne på overenskomstområdet overhørig.

- Vi havde sammen med tillidsrepræsentanterne stillet vores ejere og medarbejdere i udsigt, at vi i fællesskab ville finde en løsning, der bragte os tættest muligt på målet i DC Future. Senest på repræsentantskabsmødet i begyndelsen af februar, hvor alle tillidsrepræsentanterne var til stede. Derfor er jeg også både overrasket og skuf-

fet over, at Fødevareforbundet NNF ikke­lytter til deres medlemmer, siger CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen.

skridt i plan B, der koster danske arbejdspladser. - Inden for ganske kort tid må vi sige farvel til de første knap 600 medarbejdere på slagterierne. Det er rigtig ærgerligt, at man tilsyneladenPlan B En 0-lønsregulering var et de ikke har forstået sagens af flere elementer, der skulle­ alvor, for uanset hvordan så sikre DC Future-planens skal vi nå de mål, vi har stilop­ fyldelse. Danish Crown let ejerne i udsigt, siger Kjeld må derfor nu tage de første Johannesen. |

Marts 2010 Marts 2010 Positive tilbagemeldinger

Danish Crown har igennem den seneste gode uge modtaget et væld af positive tilkendegivelser fra selskabets ejere. De mange e-mails er sendt til forskellige medarbejdere og ledere i koncernen og kommer i kølvandet på DC’s udmelding mandag den 22. marts. Her bebudede vi, at udgangen på overenskomstforhandlingerne ikke rokker ved, at vi når målene i DC Future.

april 2010 Marts 2010 Manglende forhandlingsvilje koster ­arbejdspladser Læs andet sted på siden…

Marts 2010 Det koster det

Læs andet sted på siden…

Marts 2010 Vognmænd bakker op om Danish Crowns fremtid

Læs andet sted på siden…

Marts 2010 Set med ejernes øjne

Formand for Danske Slagte­rier og medlem af Danish Crowns bestyrelse Asger Krogsgaard fortæller i medarbejderbladet Krogen, hvordan landmændene ser på den aktuelle situation.

April 2010 Afskedigelser i Danish Crown rammer landet over

April 2010 Kjeld Johannesen beklager afskedigelser

April 2010 ESBJERG-TILLIDSMAND: - NU TAGER VI FAT Læs andet sted på siden…


Vilje til forandring

| INDLAND | 5

Stærkt halvårsresultat efter et år med DC Future maj 2010

Danish Crown fremlagde onsdag den 5. maj et stærkt halvårsresultat for bestyrelsen. Med en omsætning på 21,8 mia. kr. og et nettoresultat på 604,4 mio. kr. har virksomheden bevist, at det seneste års indsats på alle fronter har skabt en øget konkurrencedygtighed. - Vigtigst er det, at vi på nuværende tidspunkt er konkurrencedygtige, når det handler om afregningen til virksomhedens ejere. Efter et år med DC Future kan vi se, at alle selskaber som minimum leverer de ambitiøse mål, der er sat – og at en del af dem leverer mere end det, og det er meget positivt, siger CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen.

TILFREDS CHEF ROSER LEDERNE

Overordnet set er omkostningerne i Svinekødsdivisionen reduceret med 30 øre per kilo,­og divisionens globale afsætningsstrategi har demonstreret sin værdi. - Vi har generelt en meget stærk afsætning på markederne, og vores tilgang til de forskellige markeder demonstrerer, at vi kan tilpasse os efter, hvor der er en betydelig merpris, siger Kjeld Johannesen.

- Vi kan slå fast, at vi når de overordnede mål med DC Future – sådan som vi har lovet ejerne. Men hvor nogle områder bidrager mere end forventet, så er der andre områder, vi skal arbejde med i en lidt længere periode. Når

vi ser på lønomkostningerne, når vi en reduktion på 10 pct. gennem effektiviseringer og besparelser, og her skal vi – efter overenskomstens ud­ fald – finde andre måder at nå de sidste 10 pct. på, siger Kjeld Johannesen.

Overenskomstresultatet bliver på kort sigt opvejet af stærke resultater i især forædlingsselskaberne, hvor Tulip Ltd i England igen har leveret et flot resultat. Samtidig har Tulip Food Company leveret et meget imponerende

halvårsregnskab med øget indtjening på næsten alle markeder og en markant positiv effekt af virksomhedens sparetiltag. |

Juli 2010

- Vi er meget glade for, at arbejdet med DC Future nu for alvor fører til en markant øget tilførsel af svin til Danish Crowns slagterier, og at det betyder flere danske arbejdspladser, siger Danish Crowns CEO, Kjeld Johannesen.

Målet med DC Future er at øge virksomhedens konkurrencedygtighed, så ejerne sikres en bedre afregning, og det er den forbedrede konkurrencedygtighed, der nu bringer flere svin til slagteriet. |

Også i Oksekødsdivisionen er der skabt stærke resultater det seneste halvår. Her er omkostningerne ligeledes­reduceret betydeligt som føl­ge af især udflagning, og sam­tidig leverer både datter­selskaber og forædlingsakti­ viteter i ­divisionen flotte resultater. DC Future-planen blev sat i gang i maj 2009 med en løbetid på 18 mdr. for at nå en forbedret indtjening og en styrket konkurrencedygtighed på samlet 1,3 mia. kr. Hertil kommer lettelse af politiske særbyrder for i alt 300 mio. kr. Kjeld Johannesen orienterer om resultatet på ledermøder.

Juni 2010

- Det går godt. Fortsæt det gode arbejde. Det er de to hovedbudskaber, som Danish Crowns topchef, Kjeld Johannesen, er rejst rundt med på møder for DC’s ledere i hele landet. |

DC sikrer 400 arbejdspladser

maj 2010

juni 2010 Maj 2010 FORÅRET ER PÅ VEJ

Maj 2010 Stærkt halvårsresultat efter et år med DC Future

Læs andet sted på siden…

På baggrund af en massiv indsats gennem det seneste­år genetablerer Danish Crown 400 danske arbejdsplad­ ser. Dertil kommer et øget antal arbejdspladser på virksomhedens udenlandske afdelinger.

I sidste uge satte vi for første­ gang i lang tid afregningen til landmændene op med 30 øre. Det lyder ikke af meget, men når man ganger det med det antal kilo kød, den enkelte­landmand leverer, så betyder det en hel del. Det er tiltrængte penge i landbruget, og det er samtidig et udtryk for, at den markant forbedrede indtjening fortsætter ud over det første halvår i 09/10.

Juni 2010 TO KILO EKSTRA SPARER 65.000 KR. En lille opdagelse i hverdagen­ giver plus på bundlinjen.

Juni 2010 DC Esbjerg stopper slagtningerne på aftenholdet

Juni 2010 TILFREDS CHEF ROSER LEDERNE Læs andet sted på siden...

september 2010 september 2010 SKRUEN I VANDET

Over det seneste halvandet år har vi i fællesskab vist, at vi kan manøvrere i en verden, hvor forholdene hele tiden ændrer sig. Vi har vist, at vi kan holde en stærk flåde af små og store skibe i vandet – og sikre, at de fortsat skyder fart.

Juli 2010 Danish Crown sikrer 400 danske arbejdspladser

Læs andet sted på siden…


6 | INDLAND | Vilje til forandring

Erhvervspris til DC Hadsund 31.03.10

på 5.000 kr. til med­arbejdere samt diplom og fire ikoner til at pryde væg­gene med til ledelsen.

Rotary-klubben uddeler hvert år en erhvervspris til en virksomhed, som på forbil­ledlig vis har markeret sig positivt som arbejdsplads i Hadsund. I år løber Danish­Crown i Hadsund med pri­ sen og modtager samtidig en check

- Danish Crown i Hadsund er en af områdets store virksomheder og beviset på, at 100 pct. fokus på kundernes ønsker og behov gør en virksomhed berettiget. Med mottoet ”Vi laver det, de andre ikke kan eller vil” har en

prisvindere

Rotary-prisen blev overrakt af præsident Flemming Linde­ gaard til fabrikschef Jørn ­Sølvsten og tillidsmand Laurids Rasksen.

dygtig og engageret ledelse og medarbejderstab gjort produkter fra Danish Crown i Hadsund unikke. De specielle udskæringer og forarbejdede ­produkter er meget efterspurgte på eksportmarkeder rundt om i verden, s­ådan ­lyder det i begrundelsen for valget af DC. |

Støjsvag pris til Tulip Nye vaner og ­tekniske løsninger har mindsket støjen med 25 pct.

sidste uge blev de hædret med ArbejdsmiljøPrisen 2009 for deres store arbejde med at sænke støjniveauet på virksomheden.

prisvindere

Fabrikken har fået prisen, fordi de ansatte har arbejdet målrettet på at reducere støjen i det daglige. Et arbejde, som alle medarbejdere har deltaget aktivt i.

December 2009 Medarbejderne på Tulips fabrik i Svenstrup ved Aalborg har dæmpet sig så meget, at de har fået en pris for det. I

Prisvindende aspiranter

Jakob Jensen og Martin Jensen modtager Studie­ projektprisen

prisvindere Maj 2010 Et flot og gennemført stykke arbejde. Sådan beskriver teknisk chef på DC i Horsens Philip Bojtas et bachelorprojekt, som to af DC’s maskinmesteraspiranter har lavet. Og han er ikke den eneste, som er imponeret over deres arbejde. Jakob Jensen og ­Martin Jensen har nemlig netop fået Studieprojektprisen på 15.000 kr. af Den ­Danske Vedligeholdsforening. Idéen bag projektet er at optimere det system, der hånd­terer DC Horsens papiraffald. Dels på energiområdet, sådan at maskinen bruger mindre energi til samme mængde affald, og dels at optimere vedligeholdelsen af maskinen, sådan at man på den måde kan spare energi. |

- Jeg er utrolig glad for, at medarbejderne får den aner-

kendelse, de har fortjent, for deres store indsats. Vi har de seneste fem år arbejdet meget målrettet med at skabe et bedre arbejdsmiljø i Svenstrup, og det arbejde kan vi nu fortsætte med ekstra stor motivation, siger fabrikschef Jan Thomsen, som tilføjer at støjen er sænket med 25 pct.

Bedre vaner

Selve arbejdet med at mindske støjen har været en kombination af ændringer i ad-

færden og vaner og tekniske løsninger. ArbejdsmiljøPrisen uddeles­ af Arbejdsmiljørådet, og det er den største hæder, en dansk virksomhed kan få inden for arbejdsmiljø. Det var tredje år i træk, at et selskab i Danish Crown-koncernen modtog prisen. I fjor var det DAT-Schaub for støj, og for to år siden var det Danish Crown for projektet med at reducere arbejdsulykker. |

DANISH CROWN får klimapris prisvindere - I har skabt en god forretning for Danish Crown, og I har skabt en god forretning for miljøet. Det vil Realkredit­ Danmark gerne belønne med Kloge m2 Prisen. Tak for indsatsen og tillykke, siger­erhvervskundedirektør Jacob­ Christensen Flarup. Han står i receptionen på slagteriet i Horsens sammen med miljøchef Charlotte Thy og fabrikschef Per Laursen.

Foran dem står forsyningschef Gregor Kaster, projektchef Jesper Frørup og teknisk chef Philip Bojtas, som alle har været med til at planlægge slagteriet i Horsens og er nogle af hjernerne bag det miljøvenlige og energibesparende slagteri. - Når man driver slagteri, så er det især med energiforbruget,­ vi kan gøre noget for klimaet og miljøet. Det havde vi for øje, da vi byggede slagte­ riet i Horsens. Intet må gå til spilde, og alle ressourcer­skal udnyttes så klogt som muligt, siger Charlotte Thy, miljøchef hos Danish Crown.

Koteletten og klimaet

En almindelig dansk svinekotelet har en samlet klimabelastning på 360 gram CO2 eq. Det svarer til, at man enten: -- drikker fire kopper kaffe -- kører 1 km i bil -- støvsuger 25 minutter -- ser tv i 4 timer og 45 ­minutter -- tager et halvt karbad (hvis vandet ­varmes op med fjernvarme) Omvendt er klimabelastningen for en ­flyrejse for 1 person til Thailand på 2 tons CO2 – det svarer til et forbrug på 5.555 ­koteletter. |

Kongelig hæderspris­ for anden gang til ­DAT-Schaub DAT-Schaub er den første danske virksomhed, som har modtaget Kong Frederik den Niendes Hæderspris for Fortjenstfuld Indsats for Dansk Eksport to gange. prisvindere 15.06.10 Det var Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, som i går overrakte Kong Frederik den Niendes Hæderspris for Fortjenstfuld Indsats for Dansk Eksport til DAT-Schaub. Det betyder, at tarmvirksom­ heden er den første danske virksomhed nogensinde, som har vundet prisen to g ­ ange. Prisoverrækkelsen fandt sted på Kongeskibet Danne­ brog, og til stede, for at modtage prisen, var ad­ mi­ nistrerende direktør Jan ­Roelsgaard og produktionsdirektør Knud Andersen. - Det er en utrolig ære at modtage hædersprisen og et tydeligt bevis på, at vi som eksportvirksomhed har været i stand til at føre Danmark helt i front inden for vores branche, siger

Jan Roelsgaard efter overrækkelsen. - Det betyder virkelig meget for os endnu en gang at modtage prisen. Sidste gang var i 1988, og vi har siden hen brugt prisen m ­ eget aktivt i markeds­føringen af vores virksomhed senest på IFFA-messen i Frankfurt. Hædersprisen er et kæmpe­skulderklap til både vores medarbejdere og vores leve­randører – landmændene, fortæller administrerende direktør, Jan Roelsgaard. DAT-Schaub har en enestå­ ende position på verdens­ plan inden for opar­ bej­­d­ning af tarme fra svine­­slagterier til en ræk­ke­ specialprodukter, her­under­ især naturtarme­til pølser,­ men også in­gre­dien­ser og råvarer til den farma­ ceutiske industri. |

Så meget CO2 sparer Horsens

-- Aktuelt vandforbrug i Horsens er 197 liter pr. slagtning. I 1974 brugte slagterierne 1.000 l/gris, dvs. en vandbesparelse på mere end 80 pct. I år 2000 var gennemsnittet for hele Danish Crown 210 liter, og besparelsen i Horsens alene 53.300 m3. Det svarer til 380 familiers vandforbrug. -- 2.000 elsparemotorer sparer 1.200 MWh/år. Det svarer til 240 familiers strømforbrug – en besparelse på 570 tons CO2 per år. -- Kedlerne bruger animalsk fedt, der er CO2-neutralt. Besparelse ca. 5.000 tons CO2 per år -- Ændret opbygning af kølesystem giver en besparelse på 4.100 MWh/år. Det svarer til 820 familiers strømforbrug – en besparelse på 1.900 tons CO2. -- 20.200 tons biologisk affald sendes til biogasanlæg, der laver ca. 505.000 m3 gas. Det svarer­til 268 familiers varmeforbrug -- Varmegenvinding fra produktionsprocesserne udgør 41 pct. Det sparer 17.300 MWh, og det svarer til 850 familiers varmeforbrug – en besparelse på 8.200 tons CO2 per år. -- Danish Crown bruger ammoniak som kølemiddel, som ikke har en klimapåvirkning – i modsætning til freonbaserede kølemidler, der er over 1.000 gange stærkere klimagasser end CO2, og som bruges mange steder i udlandet. -- 95 pct. af de ca. fire mio. grise, der slagtes i Horsens, har været transporteret højst to timer til slagteriet. -- Hele grisen bruges, intet går til spilde. Alt animalsk affald sorteres, en del forarbejdes til dyrefoder, en del forarbejdes til brændsler, bl.a. biodiesel hos DAKA.

Fra prisoverrækkelsen på Kongeskibet Dannebrog. Administrerende direktør i DAT-Schaub Jan Roelsgaard er her flankeret af produktionsdirektør Knud Andersen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen.


Vilje til forandring

| INDLAND | 7 Online års­ rapport nomineret til pris Danish Crowns årsrapport flot ­nomineret som årets bedste ”Informational website.” prisvindere 10.03.10 Creative Circle, der er de kreatives brancheforening i dansk reklame, design og digital kommunikation, har netop offentliggjort udtagelserne til årets Creative ­ Circle Award – som førhen hed Guldkornet. Her er Danish Crowns online årsrapport flot nomineret i kategorien ”Informational web­ site”. De øvrige nominerede­i denne kategori er politik­ en.dk, Folketinget og Gyldendal.

Lukningen af Danish Crown i Rødding har været halvandet år undervejs, fra medarbejderne første gang fik det at vide i februar 2009. 29. oktober 2010 lukkede porten for sidste gang.

Om lidt bliver­der stille i ­Rødding

For at blive udtaget til en ­Creative Circle Award skal produktet ifølge for­ eningen være originalt og inspire­rende,­ relevant i forhold­til konteksten og sublimt­ ­eksekveret. Se www.creativecircle­ award.dk. |

Optimisme, irritation og afklarethed. Følelserne er mange hos medarbejderne på Danish Crown i Rødding, efter de har fået den endelige lukkedato. 28.09.10 - Selvfølgelig skal vi nok finde et andet job – os slagteri­ arbejdere kan bestille noget, vi er jo vant til akkordarbejde, fortæller Jonny Larsen, som sammen med kollegerne mister sit job, når afdelingen i Rødding endeligt lukker 29. oktober. Lukningen har været halvandet år undervejs, fra med­ arbejderne første gang fik det at vide i februar 2009. Dengang arbejdede 308 mand på stedet, nu er der omkring

140 tilbage. Ud af dem ­regner endelig lukkedato for en afde­tillidsmand og jobbankbesty- ling, og produktionsdirektør­ rer Niels-Henrik Sørensen­ Arthur Petersen understremed, at der blot vil være ger, at Rødding har været en 50-60 stykker, som står uden meget speciel lukning. job, når kalenderen viser - Det sker meget sjældent, at 29. oktober. Danish Crown lukker en afJobbanken oprettes altid af deling uden at give en endeDanish Crown, når en afde- lig lukkedato, fortæller han. ling må lukke, for at hjælpe medarbejderne videre i job - Men på grund af usikkerhed om, hvor mange grise der eller uddannelse. ­ville være til slagtning i frem­ tiden, og derved usikkerhed En ganske speciel om den fortsatte struktur i lukning Det er bestemt ikke hverdags­ svinekødsdivisionen, var det kost, at DC ikke fastsætter en nødvendigt – også af hensyn

til at undgå fejlinvestering – at udskyde beslutningen om en endelig lukkedato. Enden på det hele blev jo så også, at Røddings produktion af saltvarer ikke blev flyttet til Esbjerg, som først besluttet, men i stedet til Blans, hvor en ny afdeling startes op fra 4. oktober i år, fortsætter Arthur Petersen, som samtidigt roser de ansatte i Rødding. - Vi forstår udmærket, at det har været en frustrerende situa­ tion for medarbejderne i Rødding, og vi sætter stor pris på, at de hele vejen igen-

nem har været meget loyale og engagerede, fortæller han. Fabrikschefen Carl Jakobsen er enig: - Medarbejderne har holdt humøret højt lige til det ­sidste og virkelig givet den en ­ skalle. Og har det for eksempel været nødvendigt ­ med lørdagsarbejde, er alle mødt op. De har simpelthen bare været SÅ gode! |

Danish Crowns online årsrapport var i selskab med politiken.dk, Folketinget og Gyldendal i kategorien ­”Informational Website” ved årets Creative Circle Award.


8 | INDLAND | Vilje til forandring

12 kilo rørende-forben i stedet for 10 kilo i hver karton giver en årlig besparelse på 65.000 kr.

TO KILO EKSTRA SPARER 65.000 KR.

Minister til bords med de mindste

Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann i godt selskab i Børnehaven Firkløveren i ­Roskilde.

juni 2010 En simpel opdagelse har givet kontant bonus for Danish Crowns slagteri i Horsens. Normalt pakkes kartoner med forende-rørben med 10 kilo, men det har vist sig ikke at være en optimal udnyttelse. Kvalitetsassistent Per Frandsen fik en dag fat i en karton og opdagede, at indholdet raslede rundt. Han undrede sig og gik i gang med at prøve forskellige muligheder af. Han er nu endt med en løsning, hvor der pakkes 12 kilo rørben i hver karton. - Det giver en besparelse på 65.000 kr. om året alene i ­Horsens, forklarer Per Frandsen. Den gode idé fra Horsens er nu blevet indført i hele ­Danish Crown-systemet, og besparelsen forventes at nå op på omkring 230.000 kr. Derudover betyder den bedre udnyttelse, at der skal køre 55 færre lastbiler af sted med forende-rørben fra DC, og det resulterer i en ikke nærmere beregnet reducering af CO2udledningen. |

Lægehelikopter på plads i Ringsted

29.10.09 Tulip stod for den varme mad, da Indenrigs- og Social­ minister Karen Ellemann tirs­dag var i børnehave i Roskilde for at høre om Børne­ haven Firkløverens erfaringer med institutionsmad.

Sammen med tre andre institutioner i Roskilde Kommune har Firkløveren i en forsøgsperiode fået maden leveret af firmaet Fru Hansens Kælder, der har Tulip som leverandør af pålæg samt varme og lune retter. Og det har været så positiv en oplevelse, at

­ ovedparten af institutionerh ne i Roskilde i løbet af 2010 får indført den model – og det skal de ikke være kede af, lød bud­ skabet samstemmende fra børn, per­sonale og forældre­bestyrelsen. - Der var meget skepsis hos

Bonde møder dronning 29.07.10

Falcks lægehelikopter benytter en del af slagteriets grund i Ringsted som landingsplads. 13.09.10 I den seneste tid har nabo­erne hver dag kunnet se en heli­ kopter lette og lande tæt på Danish Crown i Ringsted. Det skyldes ikke, at slagteriet er begyndt at flyve grisene ind til slagtning, men derimod at DC har indgået en aftale med Falck om at bruge en del af slagteriets grund som landingsplads for en læge­helikopter, der dækker hele Sjælland, inkl. hovedstadsområdet og Lolland-Falster. Slagteriet i Ringsted fylder kun omkring en fjerdedel af grunden. Resten er forpagtet­ud til landbrug, og der er desuden udlejet jord til en lille flyveplads – det er her heli­kop­ teren letter og lander,­hvilket den har gjort 2,6 gange­om dagen i gennemsnit siden maj. - Vi fik en henvendelse om, at placeringen her i Ringsted­er den mest optimale for at ­kunne dække hele området. Vi tjener ikke noget på aftalen,­men som an­svarlig virksomhed hjælper vi selvfølgelig gerne, når vi kan være til gavn for samfundet, fortæller kontorleder Peter Jensen fra Ringsted. |

forældrene. Ikke mindst fordi Fru Hansens Kælder arbejder sammen med store firmaer som Tulip, men vi er blevet meget positivt overraskede, og vi har kun fået positive reaktioner, fortalte forældrebestyrelsesmedlem Thomas Kyllesbech. |

modsætning til vores kolleger ude i verden, har fuld kontrol over værdikæden. Fra grisen fødes, til den ender på bordet i Japan, USA, Rusland eller Hirtshals, siger Søren Bonde, der er medlem af Danish Crowns repræsentantskab.

Dronning Margrethe besøgte forleden Patriotisk Selskab i anledning af selskabets 200-års jubilæum. Dronningen er protektor for selskabet og ­ under besøget kom hun blandt andet i snak med ­Søren Bonde,­der er næstformand i selskabet. - Jeg fortalte om min produktion og om det at være andelshaver i Danish Crown. At vi som andelshavere, ­efter Søren Bonde, der er medlem af Danish Crowns repræsentantmin mening, ejer verdens­ skab, hilser på Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved Pabedste slagteri, og at vi, i triotisk Selskabs 200-års jubilæum.

Uden for selskabets lokaler var der opstillet telte, hvor der var buffet. Og ved små borde kunne dronningen og de øvrige gæster se nærmere­ på produkter fra Crown of Cooking og Danepak. |

Højt ­humør til maratonløb på slagteriet 31.05.10 Selvom regnen silede ned, ødelagde det ikke humøret hos de 150 deltagere, der søndag stillede op til maraton rundt om slagteriet i Horsens som afslutning på fabrikkens 5-års jubilæum. Tvært­ imod var der en rigtig god stem-

ning med fin opbakning fra tilskuerne, der heppede i målområdet på den 1400 m ­ eter lange rundstrækning – og tilskuerne er en vigtig brik til et maraton. - Det betyder simpelthen alt med god opbakning, fortæller løbets primus motor,

t­illidsmand Lars Mose, der selv er ekstremløber. Blandt de 150 løbere var 25 DC’ere. Et stafethold bestod udelukkende af DC-folk, der kaldte sig Krone 1. Og et andet hold var en blanding af medarbejdere fra administration og produktion. Det blev

dog en anden DC’er, Thomas Lassen fra planlægnings­ afdelingen, der kom på vinder­holdet i stafetten. Løbet var arrangeret af ­Horsensrun og var samtidig DGI Landsdelsmesterskab i maraton. |


10 | UDLAND | Danish Crown i hele verden

UDLAND

Danish crown i hele verden Danish Crown er en virksomhed,

man regner med på det internationale marked. Skal de danske arbejdspladser bevares, så skal det løntunge arbejde ligge uden for landets grænser.

Statsminister på slagteribesøg Tirsdag eftermiddag var der prominent besøg på Ugglarps slagteri, der er en del af Danish Crowns ­svenske datterselskab KLS Ugglarps. 18.08.10 Under stor mediebevågenhed lagde den svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt, vejen forbi Ugglarps slagteri i det sydsvenske, som er en del af KLS Ugglarps, der er D ­ anish Crowns datterselskab. Han var på besøg for at høre nærmere om virksomhedens lærlingeprogram, der er lavet i samarbejde med Trelleborg Kommune for at hjælpe unge i arbejde og samtidig bidrage til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til slagteriet. Lærlingeprogrammet er målrettet unge arbejdsløse mellem 18 og 30 år. Det er indtil videre gennemført to gange med i alt 12 deltagere, hvoraf otte siden har fået fast arbejde på Ugglarps slagteri. - Statsministeren ville gerne­ vide mere om, hvordan vores­ lærlingeprogram funge­rer,

fordi det ligger fint på linje med den svenske regerings strategi om at støtte udviklingen af nye jobs i den private­sektor i Sverige, fortæller ­Johan Andersson, der er ­administrerende direktør i KLS Ugglarps. Han tog selv imod Fredrik­ Reinfeldt sammen med fabriks­ ledelsen og to unge slagter­lærlinge. - Under rundvisningen viste de to slagterlærlinge en meget interesseret statsmi­ nister, hvordan man udbener en gris, og de fortalte ham også­om lærlingeprogrammet, som han udtrykte sig meget­positivt om, siger ­Johan ­Andersson. | Forrest ses fra venstre administrerende direktør Johan Andersson, fabrikschef Anders Lundbladh og Sveriges stats­ minister, Fredrik Reinfeldt.


Danish crown i hele verden

| UDLAND | 11

Danish Crown fusionerer­ Vækst i Sverige svenske ­virksomheder KLS Ugglarps vokser i Sverige 26.08.10

Svenske KLS, Ugglarps og DC Livsmedel har i dag formelt fusioneret. 13.11.09 KLS Ugglarps er navnet på Sveriges næststørste slagteri­ virksomhed. Det nye selskab blev i dag en realitet, efter at KLS, Ugglarps og DC Livsmedel formelt har fusioneret, efter at fusionen er blevet­ godkendt af de svenske ­myndigheder.

godkendelse fra de svenske myndigheder, siger Karsten Deibjerg Kristensen, direktør i DC Nordic.

Bedre udnyttelse af ressourcer

Det nye selskab udnytter mulighederne i en forenklet­ struktur inden for administration og regnskab samt fordelene ved, at indkøb og De tre selskaber har tidligere­ salg bliver tættere koordialle været ejet af Danish neret. Dermed bliver planCrown og indgår nu i KLS lægningen bedre, og alt i alt Ugglarps, der er 100 pct. ejet ­betyder det en bedre udnytaf Danish Crown. telse af ressourcerne. - Der er tale om en formel fusion, fordi vi i praksis har knyttet de tre selskaber tæt sammen fra starten. Vi har blot ventet på den officielle

Ifølge den seneste officielle­slagtestatistik fra Kött och Chark­företagen for andet kvar­tal i år er KLS Ugg­larps’ andel af den svenske land­slagtning steget markant i forhold til samme periode sidste år. S ­ åledes er antallet af slagtede svin steget med 20 pct., antallet af kreaturer­er steget med 11 pct., mens antallet­af lam er steget med hele 21 pct.

Fakta KLS Ugglarps

KLS Ugglarps er nu Sveriges næststørste slagterivirksomhed med faciliteter i Ugglarps ved Trelleborg og i Kalmar. Virksomheden slagter på årsbasis godt 500.000 svin, cirka 52.000 kreaturer og omkring 20.000 får og lam. Virksomheden beskæftiger godt 400 medarbejdere.

Fakta Team Ugglarps

Team Ugglarps er et kreaturslagteri i Hörby. Virksomheden har ca. 60 medarbejdere og slagter ca. 65.000 kreaturer om året, hvoraf ca. 37.000 er lønslagtning.

Kreaturslagteriet Team Ugg­ larps var tidligere et datter­ selskab i DC Livsmedel og indgår nu som datterselskab i det nye selskab KLS U ­ gglarps. |

13.04.10 KLS Ugglarps, som er en del af DC Nordic, har haft stor succes med at indfri ambitionerne om at vokse­på slagtningen af både kreaturer og svin på det svenske marked.­ Således er slagt­ ningerne­på anlæggene­i Kalmar og i Ugg­­ ­ larp, i årets første tre måneder sammenlignet med samme­periode sidste år, steget­med cirka 12 pct. på kvæg, 24 pct. på svin og 19 pct. på lam. Det er sket, på trods af at pro­duktionen af svin i landet­er faldet med fire pct. i ­samme periode. En aftale med 15 svenske økologiske svineproducenter betyder, at Friland i fremtiden skal stå for salget af omkring tre fjerdedele af den svenske produktion af økologiske svin.

Friland styrker sin position som Europas førende leverandør af økologisk svinekød efter ny aftale med svenske økologiske svineproducenter.

Hovedparten af svine­ kødet ventes dog at blive afsat til svenske detailbutikker og svensk forædlingsindustri, som Fri­ land­for øjeblikket forhandler med.

17.12.09

Aftalen omfatter slagtning af omkring 15.000 økologiske svin om året, hvoraf hovedparten fra årsskiftet skal slagtes på KLS Ugglarps’ slagteri

i den sydsvenske by Kalmar. KLS Ugglarps er ligesom Friland et datterselskab af ­ Danish Crown.

svin, så med den nye af­ tale kommer det totale antal slagtninger i Sverige op på næsten 17.000 svin.

Øgede eksportmuligheder

Aftalen betyder, at Friland skal varetage salget af de I forvejen slagter KLS Ugg­ svenske grise i både Sverige larps knap 2.000 økologiske­ og på eksportmarkederne.

De svenske svin giver også Friland øgede eksportmuligheder, idet de i modsætning til de danske grise kan eksporteres til kunder i Storbritannien, som kræver godkendelse af det økologiske kontrolorgan Soil Association. Det private svenske kontrolorgan KRAV kan – i modsætning til den danske statskontrol – udstede godkendelser, som anerkendes af det britiske kontrolorgan. |

KLS Ugglarps og Atria i samarbejde om udbening 09.09.10 KLS Ugglarps har indgået en samarbejdsaftale med den svenske fødevarevirksomhed­ Atria Supply om, at Atria Supply hjælper med at ud­ bene et mindre antal del-

stykker for KLS Ugglarps i de næste to år. Aftalen løber fra 4. oktober, og i den første periode vil der være medarbejdere fra KLS Ugglarps på plads hos Atria for at sikre det optimale udgangspunkt for samarbejdet.

KLS Ugglarps er Sveriges næst­største slagterivirksomhed med faciliteter i Ugglarp ved Trelleborg, Kalmar og i Hörby­ (kreaturslagteri). Virk­ somheden slagter på årsbasis godt 500.000 svin, cirka 70.000 kreaturer og omkring 20.000 får og lam og beskæftiger omkring 450 medarbejdere. |

KLS Ugglarps øger produk­tionen i et faldende marked

Friland skal sælge svenske økogrise

En aftale med 15 svenske økologiske svineproducenter­ betyder, at Friland i frem­ tiden skal stå for salget af omkring tre fjerdedele af den svenske produktion af økologiske svin. Dermed bliver Frilands position som Europas førende leverandør af økologisk svinekød blot styrket.

- Vi er meget tilfredse med vores vækstplan, som har forløbet særdeles tilfredsstillende. På flere punkter ser det ud til, at vi er foran planen, og det er med til at styrke vores­konkurrenceevne i Sverige, hvor vi startede som en lille­toer,­ men nu er vokset til en stærk toer, siger Karsten Deibjerg Kristensen, direktør i DC Nordic.

- Vi har fået flere svin til slagtning og ved at flytte en del af udbeningen til Atria kan vi holde tempoet oppe. Det er glædeligt, at vi oplever en øget efterspørgsel efter vores kød, og vi arbejder på at udvide vores forretning

baseret på vækst, siger Johan Andersson, admini­strerende direktør i KLS Ugglarps. |

- Vi har haft en klar strategi om at vokse betydeligt på det svenske marked, og derfor er jeg meget taknemmelig for den tillid, som de svenske producenter har vist os, siger Karsten Deibjerg Kristensen, direktør i DC Nordic. - Vi vil være den mest attrak­tive forretningspartner for svenske grise-, kvæg- og lam­me­producenter. Vi satser derfor fortsat meget offen­sivt­i konkurrencen og betaler derfor en god pris for dyrene,­­siger Johan Andersson, administrerende direktør­for KLS Ugglarps. |

Scan-Hide overtager det svenske Kontrollhudar International 21.10.09 Hudefirmaet Scan-Hide har overtaget det svenske Kontrollhudar International (KHI), som bliver et 100 pct. ejet datter­selskab af Scan-Hide. Samtidig bliver den tidligere ejer af KHI, Scan AB, andelshaver i Scan-Hide og får plads i bestyrelsen. - Med konsolideringen af Scan-Hide bliver vi en af Europas største forædlere af huder, og det er et godt udgangspunkt for at agere i et stærkt konkurrencepræget marked, siger formanden for Scan-Hide, Lorenz Hansen. Med overtagelsen af KHI øger Scan-Hide råvaregrundlaget med 30 pct. og forventer at for­arbejde 1,2 millioner huder om året. KHI beskæftiger­i dag 31 medarbejdere og forarbejder omkring 90 pct. af huderne på det svenske marked. På længere sigt vil der ske en overflytning af en stor del af den svenske produktion til Danmark. |


12 | UDLAND | Danish Crown i hele verden

kloden rundt Årets ­juleskib til ­Rusland 10.12.09 Novaya Zemlya står der med store bogstaver i stævnen. Skibet ligger i Østhavnen i Aalborg og er ved at blive­læsset. Nede på kajen kører trucks i zig-zag mellem containere­ og paller med kødkasser fra Danish Crown. I alt knap 105.000 kasser skal lastes – eller 2.431 tons nakker, bove, skinker, forender og lidt diverse. Målet er Skt. Petersborg i Rusland. Og skibet skal være fremme inden jul, forklarer eksportchef Jens Rahbek fra Danish Crown. - Det bliver årets sidste skib. Og det bliver fyldt med julemad til russernes jul, der ligger i den anden uge i det nye år. Det er næsten blevet en hel tradition, at vi sender et jule­skib af sted. Og hvis vejret arter sig, så når vi det også i år uden problemer, siger Jens Rahbek. |

Cubanere får ­sikkerhedsudstyr fra Holstebro 21.07.10 Godt 300 brynjehandsker og 125 veste fra DC’s lukkede slagteri i Holstebro kommer nu i brug igen hos cubanske slagteriarbejdere. Gunnar Andersen er til daglig fællestillidsmand på Cheminova i Harboøre, men er også involveret i humanitært arbejde. Ved en konference i København mødte han fem cubanere, der efterlyste brynjehandsker. - Jeg tog derfor kontakt til Danish Crown, og det viste sig, at der var en del udstyr tilovers i Holstebro, som af forskellige årsager ikke kan genbruges på de danske slagterier,­ men som er helt i orden og kan gøre stor gavn på Cuba, fortæller ­Gunnar Andersen. |

Kjeld Johannesen i en munter samtale med den russiske præsident, Dmitrij Medvedev, og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Claus Bjørn Larsen.

Cubanske slagteriarbejdere får glæde af dansk udstyr.

verdens længste Porchetta med DC kød 07.06.10 Det var en af Danish Crowns kunder, italienske Lorenzi, som i lørdags stod for den 30 meter lange Porchetta, som nu bliver optaget i Guinness Rekordbog. En Porchetta er en italiensk specialitet, som er fremstillet af svinekamme og krydderier rullet ind midterstykker og tilberedt på grill. - Midterstykkerne var leveret af Danish Crown, som også­ sponserede kammene. Porchettaen blev solgt til fordel for den italienske leukæmifond, og alt var udsolgt på blot 40 minutter, fortæller Martin Thomsen fra Danish Crown i Chiasso, der er virksomhedens salgskontor for det italienske­ marked. |

Johannesen­ møder ­Medvedev Ruslands præsident, Dmitrij Medvedev, mødte blandt andre Kjeld Johannesen ­under sit besøg i Danmark. 29.04.10 Den russiske præsident Dmitrij Medvedev har netop været på et historisk stats­ besøg i Danmark, hvor der var talrige møder med det politiske og det officielle Danmark.

I den forbindelse blev der i går holdt en stor dansk-russisk erhvervskonference, hvor CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen havde mulighed for at møde Dmitrij Medvedev i en samtale med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Rusland ligger i top fem over de vigtigste markeder for Danish Crown, og inden for det seneste år har vi fordoblet vores eksport af svine­ kød til landet. Samtidig er der også sket en betydelig stigning i eksport af både genetik

og knowhow, som samlet set er med til at styrke de tætte handelsrelationer, vi har med vores russiske partnere, siger Kjeld Johannesen. |


Danish crown i hele verden

Boizenburg sætter nye rekorder

OD nyder godt af fuld adgang til det russiske marked 20.07.10 Oksekødsdivisionen nyder igen godt af at have fået fuld adgang til det russiske marked for eksport af kød fra dyr over 48 måneder. Gennem 14 måneder var det ikke muligt at eksportere kødet fra de lidt ældre dyr, fordi det ikke var muligt at få de nødvendige veterinærcertifikater forhandlet på plads mellem Bruxelles og Moskva. Også selvom dyrene var tes­ tede for BSE. Rusland ville kun a­ ftage kød fra dyr, der var BSE-testede på 30 måneder og derover. Men siden 1. marts i år har certifikaterne været på plads. Og det har g ­ ivet travlhed i både salgs- og shippingafdelingen.

Mere end 30.000 forender om dagen. 5 dage om ugen. Året rundt. Det går stærkt på Danish Crown i Boizenburg. Rigtig stærkt! 15.07.10 Danish Crown startede fabrikken i den tyske by Boizenburg i april 2003. Målet var at kunne udbene 30.000 forender om ugen fra virksomhedens danske svineslagterier. Siden er mængder­ ne steget støt, og nu er an­tallet af forender mere end fem­doblet på fabrikken, der er centralt placeret i Tyskland mellem Berlin og Hamburg. De 300 medarbejdere i afdelingen arbejder i to hold og

udbener omkring 2 millioner­ kg forender om ugen. På ­årsplan bliver det til 8-9 millioner forender.

Perfekt dagsrytme

- Det kører rigtig godt. Vi er fuldt bemandet lige nu med dygtige medarbejdere, og ingen skæreborde står tomme. Vi udbener normalt 160165.000 forender om ugen, men for nylig nåede vi helt op på 195.000 i en uge, hvor vi også arbejdede lørdag, fortæller en tilfreds f­abrikschef Ole Lyngesen.

- Dagsrytmen passer perfekt­ i forhold til transporten af ­ forender fra de danske slagte­ rier. De råvarer, der bliver skåret på daghold i Danmark, bliver udbenet på natholdet i Boizen­burg. Dagholdet hernede får forender fra aftenhold i Danmark, så der kommer hele tiden friske råvarer ind på fabrikken til ­videre forarbejdning, siger Ole Lyngesen. Hver dag ankommer 16-17 lastbiler med forender fra Danmark, og mindst 20 last-

biler ruller ud fra fabrikken i den anden ende. Herfra går varerne ud til kunder over det meste af Europa. |

De 300 medarbejdere i Boizen­ burg arbejder i to hold og udbener omkring 2 millioner kg forender om ugen.

Sokołów er Polens bedst kendte kødbrand

Forbrugerne i Polen nævner Sokołów, Danish Crowns polske datterselskab, når de skal nævne det kødbrand, de ­kender bedst. Danish Crowns polske datterselskab er anerkendt som en moderne og innovativ føde­vareproducent, der sætter nye standarder inden for både produktudvikling,

­roduktion og markedsfø­ p ring i Polen. Virksomheden kommer da også ind som både nummer 1 og 2 i en undersøgelse foretaget af et polsk branchetids­ skrift. Hele 46 pct. af forbru-

gerne nævner et af Sokołóws produkter som det første, når de bliver spurgt om, hvilke pålægs- eller kødmærker de kender.

forbrugerne det i under­ søgelsen, og det er altså nok til både at indtage første- og andenpladsen – et godt stykke foran nærmeste forfølger.

Tager man specifikt Sokołównavnet, nævner 38 pct. af

- Sokołów-brandet er garant for kvalitet, fødevaresikker­

- Det har betydet, at vi har kunnet øge vores eksport ­be­tydeligt. Samtidigt har det l­ettet vores produktion,­fordi­vi ikke skal holde kødet­fra dyr under 30 og over 48 måneder adskilt, s­iger Jacob ­Rahbek Pedersen,­ eks­port­chef­ i Oksekøds­ divisionen.

Flere forbedringer på vej

Sokołów-brandet er garant for kvalitet, fødevaresikkerhed og sundhed, skriver et polsk branche­tidsskrift.

17.06.10

| UDLAND | 13

hed og sundhed, skriver maga­sinet i forbindelse med den store polske forbruger­ undersøgelse. |

Årsagen til den noget besværlige situation skal findes tilbage i starten af 2009. Per 1. januar sidste år hævede EU-Kommissionen test­alderen for BSE fra 30 til 48 måne­ der for normale dyr for at reducere­antallet af tests og for at reducere udgifterne. Men desværre fulgte vete­rinærcertifikaterne ikke med, og det betød, at russerne udelukkede kødet fra de ­ældre dyr. Kødet blev i den mellemliggende tid afsat på andre europæiske markeder, og det har, set i bakspejlet, vist sig at være en heldig disponering for Oksekødsdivisionen. Jacob Rahbek Pedersen ser frem til, at der i næste måned igen sker en forbedring af Danish Crowns muligheder for at eksportere til det attraktive russiske marked. Det sker, når det efter knap 10 års udelukkelse, på grund af frygten for BSE, igen bliver muligt at eksportere kød med ben. |


14 | UDLAND | Danish Crown i hele verden Danske ben hitter i USA Danish Crown-pro­dukter i mere end 32 millioner ame­ri­kanske måltider s­ idste år. 22.02.10 De amerikanske forbrugere elsker at sætte tænderne i baby­ backribs og spareribs. Og heldigvis foretrækker de ben fra Danmark, når der skal ekstra godt kød på­tallerkenen. Mere end 5.500 restauranter­over hele USA får således ­leveret produkter fra Danish Crown. I sidste regnskabsår­ tilberedte de mere end 22.500.000 portioner babybackribs fra Danish Crown til de lækkersultne gæster. Samme ­restauranter serverede godt 3.300.000 portioner fladben fra Danish Crown. I 2009 leverede Danish Crown desuden, hvad der svarer til næsten 6.000.000 portioner spareribs, der primært blev solgt via amerikanske supermarkeder. Alt i alt blev det til mere end 32 millioner serveringer sidste år. |

Et bedre liv som Tomasz Przybylak har valgt livet som kontraktansat for at kunne give sine børn den opvækst, han mener, de fortjener. juni 2010 Danish Crown-produkter var en vigtig bestanddel af mere en 32 millioner serveringer på amerikanske restauranter sidste år.

holdningen en helt anden. I ­Tyskland bor og arbejder tuI Danmark er kontraktansat­ sindvis af kontraktarbejdere, et fyord, men tager man som ofte kommer fra det østen tur syd for grænsen, er lige Europa.

Købet af Nietfeld styrker Tulips position i Tyskland betydeligt.

Tomasz Przybylak er en af godt 300 kontraktmedarbej­ dere på Danish Crown i Boizenburg. Han er 35 år, ­ gift og far til en pige på 11 og

en dreng på 7. Sammen med ­familien bor han i et hus i en polsk by tæt på den tyske grænse. Hver uge fra mandag til fredag arbejder han i Boizenburg for at kunne give sine børn det, han selv kalder for en anstændig opvækst.

Et bedre liv

- Ved at arbejde i Tyskland tjener jeg fire gange så meget,


| UDLAND | 15

Danish crown i hele verden 35-årige Tomasz Przybylak er kun hjemme ved sin familie i weekenden, for i hverdagen arbejder han på Danish Crown i Boizenburg. Alligevel vil han ikke bytte det for et job i hjemlandet Polen. Danish Crown i Boizenburg er et af Danish Crowns meget effektive tyske produktionsanlæg. De 300 medarbejdere på afdelingen udbener omkring 2 millioner kg forender om ugen. På årsplan bliver det til 8-9 millioner forender.

kontraktansat i DC som jeg ville, hvis jeg havde­ et rigtig godt betalt job i Polen.­Så det liv, jeg kan give min familie, er meget bedre, når jeg arbejder her, end hvis jeg arbejdede i Polen, fortæller Tomasz Przybylak. Med et job i Polen ville han kun lige kunne holde skindet på næsen og betale de fleste regninger. Men der ville ikke

være meget at leve for, og der ville ikke være råd til, at han kunne give sine børn det liv, han mener, at de fortjener.

råd til at købe et hus hjemme i Polen, men jobbet havde også sine omkostninger:­

- Jeg så kun min familie en weekend hver fjerde eller For tre år siden rejste Tomasz­ femte­uge, eller når jeg havde­ til Nykøbing Mors, hvor han ferie. For der var 1.000 km fik job på Danish Crowns slag­ hjem. teri. I et år arbejdede han i Danmark, og den gode løn gjor­de, Af sted til Tyskland at Tomasz ­ Przybylak havde Da Danish Crown i Nykøbing­

Tjente til et hus

Mors lukkede i 2008, fandt Tomasz Przybylak hurtigt en ny løsning. Han henvendte sig til firmaet Mroz, der ansætter kontraktmedarbejdere til DC’s tyske afdelinger.

Kort tid efter begyndte Tomasz­Przybylak på DC i Boizenburg, og Tomasz er ikke i tvivl om, at han vil foretrække jobbet i Tyskland frem for jobbet i Danmark.

- Jeg valgte at søge til Mroz, fordi jeg vidste, at det var dem, der havde medarbejdere­ på Danish Crown i Tyskland, fortæller Tomasz Przybylak.

- Lønnen hernede er ikke som i Danmark, men den er stadig meget bedre end i Polen. Og så har jeg mulighed for at være meget mere

Tulip vokser i Tyskland

Fakta om Tulip Food Company Tulip har en årlig omsætning på ca. 5 milliarder og ca. 2.000 ansatte.

Tulip Food Company har i dag købt tyske Nietfeld og omsætter nu for mere end en milliard danske kroner i Tyskland.

virksomhed, som giver kunderne langt flere muligheder, end de har i dag, siger han.

11.02.10

- Da vi besluttede at kigge ­efter en ny ejer til virksom­ heden, var det vigtigt for os, at det blev en virksomhed med samme værdier som vores­egne. Vi har et stort engagement og tager ansvar over for både vores kunder og medarbejdere. Det samme­gælder for Tulip, som var ­ ­ vores førstevalg, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi har fundet en løsning sammen med Tulip, siger Gottfried N ­ ietfeld. |

en milliard kr., og Tu­lips­administrerende direktør, Flem­ Det bedste fra to verdener­ ming N. Enevoldsen, er ikke i mødtes, da Tulip Food Com­ tvivl om, at købet af Niet­feld panys ledelse og ejerne af vil styrke Tulip bety­de­ligt. Nietfeld Feinkost i dag satte deres signatur på den aftale, - Virksomheden passer perder betyder, at Tulip Food fekt ind i Tulip. Begge virkCompany overtager tyske somheder har et godt ry som Nietfeld med virkning fra leverandører af kvalitets­ pro­dukter og med fokus på 1. januar i år. kun­ dernes behov. Når man Med opkøbet runder Tulips samler Tulips og Nietfelds årlige omsætning i Tyskland sor­ti­ment, får vi samtidig en

sammen med min familie og samtidig give dem et godt liv, siger han. |

”Tulip var vores førstevalg”

Også den tidligere ejer af Nietfeld, Gottfried Nietfeld, ­ glæder sig over de nye muligheder, familievirksomheden­ får som en del af Tulip.

Efter købet af Nietfeld har Tulip 10 fabrikker. Seks i Danmark, tre i Tyskland og én i Sverige. Tulip er førende inden for produktionen af blandt andet bacon, pølser, pålæg og konserves. Se Tulips hjemmeside.

Fakta om Nietfeld Nietfeld blev grundlagt i 1967, men f­ abrikken blev genopbygget og moderniseret efter en brand i 2005. Fabrikken har 238 ansatte. Omsætningen var i 2008 på 58,0 mio. euro (431 mio. kr.). Nietfeld producerer en lang række pålægs­ produkter samt et bredt sortiment af stegte convenience-produkter.


16 | DEBAT | Et ejerskab med værdier

debat

Et ejerskab med værdier Traditioner må ikke blive til

stopklodser. Danish Crowns ejere har besluttet at skabe et aktieselskab – uden at sætte værdierne over styr.

Debat om strategi og selskabsform går et skridt dybere

DC’s repræsentantskab tager hul på strategidebatten

Hvordan skal DC’s fornyede strategi DC2015 finansieres? Det diskuterede repræsentant­ skabet på onsdagens møde.

Februarmødet for DC’s repræsentantskab bød på en åben diskussion om fremtidige scenarier for DC’s udvikling.

DC’s bestyrelse har fået ikke mindre end seks nye medlemmer. Derfor benyttede man lejligheden til at præsentere de nye medlemmer­for repræsentantskabet, herunder også de to nye eksterne­ bestyrelsesmedlemmer,­ som repræsentantskabet 04.03.10 tog vel imod. På mødet Hvordan ser DC’s fremtidige­ blev der gjort status over udvikling ud? Det diskutere- DC Future, der på de flede Danish Crowns repræsen­ ste områder forløber plantantskab på februarmødet mæssigt. DC har også som et første led i årets stra- regnskabsmæssigt fået en tegiarbejde. Desuden disku­ god start på året. terede repræsentantskabet de udfordringer, som frem­ Der blev fra mange reprætiden­indebærer – herunder­ sentanter udtrykt meget også­spørgsmål om langsig- stor frustration over de tet ­sel­skabs­struktur, finan­sie­ danske rammevilkår for rings­model og udviklingsret- kødproduk­tionen, herunning. Debatten vil blive fulgt der risikoen­for nye beop ved senere lejligheder i grænsninger i landbru­gets udviklings­muligheder. | årets løb.

09.09.10 Danish Crowns repræsentantskab gik på onsdagens repræsentantskabsmøde et skridt dybere i debatten om selskabets strukturelle udvik­ ling. Koncernen står over for at forny strategien frem mod år 2015, og i den forbindelse var det væsentligt at få vendt alle sten med hensyn til finansieringen af en eventuel kommende vækststrategi. - Strukturel fornyelse og finansiering hænger uløseligt sammen. Da vi i år 2000 besluttede os for en forædlingsstrategi, finansierede vi det via indbetaling på de personlige konti. Uden den beslutning ville vi i dag ikke have aktiviteterne i Polen, UK, Sverige

og til dels Tyskland. Aktiviteter, der i dag bidrager særdeles positivt til selskabets samlede resultat. I ­forbindelse med udarbejdelsen af strategiplan DC2015 er det naturligt at drøfte, hvordan den fremtidige vækst skal finansieres, siger formanden for Danish Crown, Niels ­Mikkelsen. I løbet af sommeren har både den kommende strategi og eventuel fornyelse af selskabsformen været diskuteret på kredsmøderne, hvor ejerne fik præsenteret den overordnede problemstilling. Tilbagemeldingerne herfra indgik i debatten på mødet i Vejle, og bestyrelsen og repræsentantskabet vil arbejde videre hen mod en beslutning i løbet af efteråret. |

Massivt ja til Danish Crown A/S Der var fuld opbakning fra repræsentantskabet til ­beslutningen om at om­ danne Danish Crown til et aktie­selskab.

tantskabsmøde. Siden har det været på dagsordenen på samtlige repræsentantskabsmøder, og det var temaet på sommerkredsmøderne, som holdes landet over for alle ejerne - og i dag blev beslutningen om Danish Crown A/S så truffet.

Randers, 13. oktober 2010

- Det er et spørgsmål om at sikre, at vi har de værktøjer, der skal til på sigt, hvis vi skal opfylde den vækststrategi, repræsentantskabet har vedtaget. I første omgang har vi vedtaget at danne det aktieselskab, der åbner for en række muligheder på længere sigt. Men det er muligheder, som herefter skal analyseres indgående. Mulighederne skal løbende drøftes med ejerne, og de skal i givet fald vedtages af repræsentantskabet, siger Niels Mikkelsen.

Danish Crowns repræsentantskab sagde i dag med et massivt flertal ja til dannelsen af et aktieselskab. - Den beslutning, der er truffet i dag, betyder i praksis ingen forandring for selskabets ejere. Der er alene tale om, at andelsselskabet etablerer et aktieselskab, som er 100 pct. ejet af andelsselskabet. Der er således ikke tale om, at aktieselskabet erstatter andelsselskabet, siger bestyrelsesformand for Danish Crown Niels Mikkelsen. Oplægget har været debatteret blandt selskabets ejere siden februar i år, hvor det blev præsenteret på et repræsen-

På mødet i dag blev planen for de kommende år – DC2015 – fremlagt, og den blev mødt med ros og entydig opbakning fra repræsentantskabet. | Bestyrelsesformand Niels Mikkelsen


Hvis du vil fejre en ægte dansk jul, skal flæskestegen, frikadellerne, mørbraden og alle de andre juleklassikere naturligvis være 100% Dansk.

Vind 24 halve grise i december på www.100pctdansk.dk


18 | DEBAT | Et ejerskab med værdier

Den første kvinde i Kreaturudvalget 08.04.10 Et par marklængder syd for byen Vroue, ligger Sønder­ gård. Her driver Britt Brøchner-­Nielsen, sammen med sin mand Poul-Erik Iversen, en kvæggård med omkring 135 sortbrogede malkekøer. - Det er hele mit liv, det her. Jeg ånder og lever for mine dyr og nyder hver dag på gården, siger Britt BrøchnerNielsen

Britt Brøchner-Nielsen har i mange år søgt politisk indflydelse uden for markskellet. Siden 1998 har hun været i Danish Crowns repræsentantskab, hun er med i Arlas repræsentantskab og i bestyrelsen for Midtjysk­ Skov­dyrkerforening. I januar­ blev hun så valgt ind i ­Danish Crowns I&K Udvalg, i Kreatur­forum og, som den første kvinde nogensinde, i ­Kreaturudvalget. |

Nye medlemmer af Danish Crowns ­bestyrelse Danish Crown har fået to nye bestyrelsesmedlemmer.

Cay Wullf Sørensen, Grenå.

Palle Joest Andersen, Hjørring.

14.12.09

dannelsen af LandboNord og sidder i dag i bestyrelsen for På et valgforsamlingsmøde­ AKV-Langholt - Andelskari Randers i dag blev Cay toffelmelsfabrikken VendsysWullf Sørensen, Grenå, og sel. Han er i den brede offentPalle Joest Andersen, Hjør- lighed især blevet­kendt for ring, valgt for en treårig pe- at have lagt jord og bygninriode i stedet for Niels Jakob ger til Realdanias byggeri af Hansen og Karl Kristian An- fremtidens landbrug. dersen, der begge valgte ikke at genopstille ved de netop Derudover blev Niels Aage overståede kredsmøder. Arve, Hjortshøj, valgt til ­Danish Crowns SvineproduCay Wullf Sørensen har i tre centudvalg, mens Karl Eric år siddet i Danish Crowns Pedersen, Grenå, blev nyt Svineproducentudvalg og medlem af I&K-udvalget. | har derigennem et indgående kendskab til Danish Crown. Palle Joest Andersen er netop blevet valgt ind i repræsentantskabet for første gang. Han har tidligere været involveret i foreningsarbejdet med

Valg af eksterne ­bestyrelsesmedlemmer 26.11.09 Repræsentantskabet valgte på det ordinære møde to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, som var indstillet af bestyrelsen. Det drejer sig om Jeff Olsen Gravenhorst, der siden 2008 har bestridt en stilling som COO i ISS. Hans erhvervskarriere dækker ud over syv år i ISS poster i ALTO INTERNATIONAL, Wittenborg og Arthur Andersen. Jeff Olsen Gravenhorst er uddannet cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School.

Det andet nye bestyrelsesmedlem er Søren Bach, der er CEO i BTX Group, der består af en lang række tekstilvirksomheder. Han har tidligere været direktør for Elbodan og har haft ledende stillinger i Dansk Supermarked, Scanform Kontorsystemer, House of Denmark og Domo Boligvarehus. Søren Bach har bestyrelseserfaring fra sine poster i Peter Justesen Company og fra Aktielselskabet Carl Christensen Aarhus. Søren Bach har flere uddannelser bag sig – blandt

andet HD i udenrigshandel og organisation. De to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer er fra dags dato medlem af Danish Crowns bestyrelse. |

Søren Bach CEO i BTX Group HD i udenrigshandel og organisation.

Jeff Olsen Gravenhorst COO i ISS Cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School.


Et ejerskab med værdier

| DEBAT | 19

DC Afregning har stor ­effekt I oktober lancerede Danish Crown et nyt afregningskoncept, DC Afregning. 15.04.10

en difference på 70 øre per kilo mellem dem, der ramDC Afregning består af en mer vægten og kødprocenten række tilbud til den enkelte­ bedst, og så dem, der er minandelshaver og indeholder­ dre heldige, sagde Vagner­ tre hovedelementer: DC Lo­ Bøge, underdirektør i DC gi­­ stik, DC Kontrakt og DC Ejer­service i forbindelse med Marked. De tre elementer lanceringen af DC Afregning. øger fleksibiliteten, har bredere vægtgrænser og intro- DC Afregning giver de ducerer en ny prismaske, ønskede resultater og målet er gennem ændret Et halvt år efter lanceringen adfærd at øge indtjeningen havde stort set alle andelspå den enkelte landmands havere gjort brug af et eller ­bedrift. flere af elementerne i DC Afregning. Alt afhængig af produktionsform og størrelse er Store gevinster Hvor meget der kan tjenes det forskellige muligheder i ekstra ved at tilmelde sig DC Afregning, der er taget i DC Afregning, afhænger af anvendelse, og det er helt efen lang række forhold, og ter planen, forklarede under­ hvilke­valg den enkelte pro- direktør i DC Ejerservice, ducent træffer. Dertil kom- Vagner Bøge, da der blev gjort mer effekten af den ændrede status efter de første seks måadfærd, som ikke umiddel- neder med DC ­Afregning. bart er målbar. - Vi kan se, at mangfoldig- Vi kan se, der er stor forskel heden og valgmulighederne på, hvor meget der tjenes­ i DC Afregning virker efter på den enkelte gris. Der er hensigten. Ejerne vælger de

løsninger, der netop passer til deres bedrift. Og vi får flere og flere positive tilbagemeldinger, sagde Vagner Bøge i april og fortsatte: - Vi hører fra flere ejere, at de oplever DC Afregning nemmere at planlægge efter, end de forventede, og at deres modstand over for ændringerne i starten måske var større end reelt begrundede.

Effektivisering styrker noteringen.

Især DC Logistik har mødt stor interesse blandt andels­ haverne. Men også DC Marked og muligheden for ­ ­sektionsvis levering under­ DC Kontrakt – eventuelt kom­ bineret med rullende tilmel­ ding – har været med til at tiltrække flere nye andels­havere. I april viste statistikken, at den gennemsnitlige læssestørrelse er steget fra 188 til

197, at antallet af svin per ­afhentning er øget med over 20 pct., og at antallet af restgrise per læs er faldet med 30 pct. i ugerne 49-51 set i forhold til året før. Omkostningerne til indtransporten falder, i takt med at effektiviseringerne slår igennem, og de besparelser, Danish­Crown opnår, bliver sendt videre til styrkelse af noteringen. |

Lanceringen af det nye afregningskoncept DC Afregning har givet Danish Crowns andelshavere flere valgmuligheder.

Lineær vægtafregning – En ny måde at afregne vægten på Oksekødsdivisionens nye afregningssystem træder i kraft mandag den 4. januar. 22.12.09 Den 4. januar går Oksekødsdivisionens nye afregningssystem i luften. Systemet vil gælde for ungtyre, kvier under 14 måneder, køer og rest-

gruppen af kvier og stude. I praksis vil det betyde, at der ved en bestemt formklasse vil være præcise afregninger på bestemte vægte.

ved 180 kg. Det samme gør sig gældende for køer ved en vægt over 360 kg.

Ved 180 kg er prisen i eksemplet på 9,30 kr. per kg, og ved I figuren nedenfor er der vist 240 kg er prisen 10,50 kr. per en model for den lineære­ kg. I mellem de to præcise­tal vægt­ afregning for ældre kan findes prisen på en vægt køer.­Her vil der være en ved for eksempel 220 kg line­ær­vægtafregning fra 180 og 221 kg til henholdsvis­ kg til 360 kg. Under 180 kg vil 10,10 kr. og 10,12 kr. Med pri­sen være den samme som andre ord vil der ikke være

den samme pris for bestemte vægtintervaller som før – for eksempel mellem 201-220 kg og 221-240 kg. Principperne for vægtafregningen for yngre køer og ved køer af bedre form vil være de samme, blot vil priserne være højere. Ungtyre, form 4, og kødkvægsungtyre, form 14, har

forskellige kurver, idet kød- være mindre end ved U- og kvægsungtyre skal være­R-klasse. stør­­re ved slagtning end ung­ tyre af malkekvægrace. Det Ungtyre fra form 6 og nedad til­gode­ser Danish Crown ved vil stige i pris op til 260 kg’s den lineære vægtafregning, slagtevægt. Det er illustreret som er vandret fra 260 til 340 ved figuren nedenfor. | kg fra form 7 og opad, sådan at man får samme pris i intervallet. Efter 340 kg og op til 400 kg vil det være forskelligt, hvor hurtigt kurven går nedad. Ved E-klasse vil faldet

DC Logistik Antal svin

Regulering kr./stk.

Bonus for hele læs kr./stk.

1 - 89

- 13

0

90 - 114

- 11

0

115 - 144

-9

0

145 - 179

-7

2

180 -

-4

4


20 | DEBAT | Et ejerskab med værdier

DC Ejerservice går i marken

Det summede i Herning 17.06.10 Der var positiv stemning på sæsonens første kredsmøde, som i aftes blev holdt i Herning. Baggrunden for møde­ rækken er blandt andet Danish Crowns stærke halvårsregnskab og orienteringen om de opnåede mål

i DC Future. En plan, der har været med til at bringe Danish Crown helt i front, ­ når det gælder afregningen til ejerne. Og selvom planen stopper i løbet af efteråret, så fortsætter Danish Crown bestræ­ belserne på at forbedre

­k on­k urrence­­d ygtigheden, når kon­cernens kommende stra­tegi­plan DC 2015 træder i kraft. Derfor var der også­ en lang, p ­ositiv og åben debat­om mål og midler, når det gælder udviklingen af Danish­Crown i fremtiden. En debat, der blev skudt i gang på det seneste repræsentantskabsmøde, og som alle andelshavere nu er inviteret til at deltage i. |

Nyt kursus i optimering af slagtesvineproduktion i Danish Crown. 04.03.10

- Vi har efterhånden fået samlet lidt af en værktøjskasse, 35 ejere drog i går til Her- der ved første øjekast måske ning for at høre mere om mu- kan virke en smule uoverlighederne for at optimere­ skuelig. Derfor vil vi gerne­ slagtesvineproduktionen på vise bredden i de mange bag­grund af Danish Crowns redskaber. Og vi ved af erstatistikker på Landmands­ faring, at langt de fleste kan hente­nyttige oplysninger, og portalen.dk. i mange tilfælde også kroner Kurset i Herning er blandt de og ører, ud af de tørre statiførste i en ny kursusrække stikker, siger Søren Højby, udviklet for at give ejere og andelshaverkonsulent i DC deres medarbejdere bedre ar- Ejerservice. bejdsredskaber i stalden. En af deltagerne var Jens Lind- Også som bjerg fra Holstebro, der alle- ledelsesinstrument rede i dag er flittig bruger af Mange af deltagerne på kurset Landmandsportalen.dk. brugte allerede Landmands­ portalen.dk aktivt,­men de - Jeg har brugt det i tre-fire færreste brug­te­ por­talens år, men jeg var ikke klar over, ­oplysninger le­del­sesmæssigt. at der var så mange mulig­ En af dem, der dog gør dette,­ heder for at gå i dybden med er Carsten Boye Jensen fra tallene. Det er noget, jeg al- Kobberup ved Skive. lerede på fredag vil bruge sammen med min dyrlæge, - På en bedrift med fem annår vi blandt andet skal have satte er der behov for stykigget på kødprocenten over ring og management i alle en periode, siger Jens Lind- led, og derfor er jeg alle­rede bjerg, der fortæller, at han vil i dag meget fokuseret på at tilmelde sig den elektroniske optimere. Jeg bruger især afregning for at få afregnin- Landmandsportalen til at gen med statistikken så hur- bench­marke mig i forhold til tigt som muligt og direkte i gennemsnittet og i forhold mailboksen. til de 10 pct. bedste i DC. Og det går ganske fornuftigt. Men også vi kan blive Stor værktøjskasse Ud over statistik blev der og- bedre.­Derfor vil jeg nu også så talt om DC Afregning, til- gå hjem og få sat en måltavle­ medarbejderne, så vi melding via sms, og hvordan op til ­ man får sat fokus på sine mål har ­noget at sigte efter, siger ­Carsten Boye Jensen. | via en måltavle.

Tæt kontakt til ejerne

På Danish Crowns slagteri i Tønder ringer telefonerne flittigt fra landmænd, der har et spørgsmål eller to.

02.03.10

- Det er vores mål, at andelshaverne får hentet dyrene til tiden. Det betyder i praksis, at de Dagligt ringer landmændene med alle typer­ hentes i ugen efter tilmeldingen, som er seforespørgsler til DC’s slagteri i Tønder. Mange­ nest torsdag kl. 13.00. Men opstår der akutte ringer angående tilmeldinger, afregning­ en situationer, så finder vi også hurtigt en løseller­for at høre et bud på forventningerne til ning på det, siger Kurt Brade. fremtiden. - Vi fungerer som den forlængede arm af DC Ejerservice, hvor vores vigtigste opgave er at servicere landmændene.­Vi håndterer stort set alle ­sager lokalt, og så er vi også bindeleddet mellem landmand og vognmand, siger Kurt Brade, kontorleder på Tønder slagteri.

Stor fleksibilitet

Slagteriet slagter i dag knap 2.000 dyr om ugen, men det kan svinge lidt fra uge til uge – afhængig af den aktuelle tilmelding. Men det giver plads til at tage ekstra dyr ind med ­meget kort varsel.

Råd og vejledning

Er landmændene i tvivl om et dyr er transportegnet, ringer flere og flere også til slagte­ riets dyrlæger. - Vi vil hellere end gerne fortælle om lovgivningen, og vi rådgiver også i konkrete tilfælde inden en eventuel transport. Det vil vi hellere end at slå folk i hovedet bagefter, siger afdelingsdyrlæge Karin Ravnkilde Jensen, der har været tilknyttet slagteriet siden januar 2007. |


Et ejerskab med værdier

| DEBAT | 21

Når kreaturerne alle hedder Angus På besøg hos Christian Baun, der er blandt de s­ idste aktive kvægavlere på Fanø. 03.11.09 Fra Svenskergården lidt syd for Nordby på Fanø går turen ud til de mange parceller, hvor Christian Baun har sit kvæg stående. I alt 300 krea­turer passer han sammen med sin søn Michael. - Jeg har næsten altid haft Angus. Det er en race, der egner sig godt til det barske klima her på Fanø. Om sommeren driver jeg dem ned på strandengene, og om vinteren står de inde i skoven, fortæller Christian Baun. Christian Baun er sammen med fem-seks ­andre de sidste aktive kvægavlere på øen. Selv var han den sidste svineproducent, da han stoppede sidste år på grund af dårlige knæ, som gjorde at han ikke længere kunne komme ind i grisehytterne ude på marken.

Kreaturer til Friland

Grisene blev leveret til Friland, ligesom kreaturerne gør det. - Hvert år får jeg besøg af kontrollanterne fra Dyrenes­Beskyttelse, og de glæder sig til at komme herover. De ­siger, det ikke bliver b ­ edre i hele Danmark, smiler C ­ hristian Baun stort. Selvom færgen til øen går hyppigt, så er den med til at gøre det vanskeligere at være landmand på Fanø, for transporten er dyr, så både foder og korn koster ekstra. Men det er en del af prisen for at bo på den flotte ø, hvor samspillet med den barske natur, med vinden og med havet altid har været en del af historien. | Christian Baun holder 300 Angus-kvæg på den yderste kant af Danmarks vestkyst. - Jeg har næsten altid haft Angus. De klarer sig bedst her – både sommer og vinter, siger han.

At se en ko fra to sider 07.09.10

dyrene, og så at jeg også kan være med til at hjembringe Det er en af årets første efter­ den bedste pris til ejerne. Jeg årsdage. Solen står allerede ser ligesom koen fra to sider, markant senere op. Duggen­ siger Betina. sidder som små perler i græsset og gør skoene våde­i snu- Lille, rød Massey den. Vi befinder os sydvest Ferguson lokkede for Randers, i byen Houl- Henrik og Betina købte Tjærbjerg. Her bor Betina H. bæk Limousine, som gården Chris­tensen og hendes mand hedder i dag, tilbage i 1997. Henrik. Betina arbejder for I første omgang ikke, fordi­ DC som sælger i Hjemme- de skulle være kvægpro­ du­ markedsafdelingen, mens center. Henrik er andelshaver i DC. - Henrik var dengang helt - Jeg er rigtig stolt over at ar- vild med amerikanerbiler, bejde for Danish Crown og at så han ville have værksted i være andelshaver på samme den ene længe. Men der stod tid. Det giver en ekstra di- en lille, rød Massey Ferguson mension af glæde og slutter og fyldte. Og så var han bare faktisk ringen for mig. At jeg solgt, for den skulle jo bruges både er med til at producere til noget, fortæller Betina.

Der blev derfor aldrig bygget gamle biler i den firlængede gård, men Henrik fik nu allige­vel sine limousiner, dog i form af fire limousinekøer. I dag er bestanden vokset til omkring 50 køer, to avlstyre og lidt over 50 kalve.

Betina kom til Danish Crown, to år før parret blev andelshavere. Først som ferie­­ af­ løser og vikar og siden som fast sælger. I dag sælger hun mest svinekød til hjemmemarkedet. |

En glad andelshaver

Henrik startede som andelshaver helt tilbage i Vestjyske og fulgte med over i Danish Crown, da de to selskaber ­fusionerede i 1998 - Det var et helt naturligt valg dengang at blive andels­haver og medejer. Og det har jeg været meget glad for. I dag leverer vi til Limousine Unik og er meget tilfredse med ­noteringen

Betina H. Christensen og ­hendes mand Henrik er andels­ havere i Danish Crown, og samtidig arbejder Betina hos Danish Crown som sælger i Hjemmemarkedsafdelingen.


22 | DEBAT | Et ejerskab med værdier

Fremtiden ligger på Langeland

Friland søger nye grise 11.03.10 Stigende eksport betyder, at Friland har fået akut behov­for flere Frilandsgrise. Selskabet efterlyser derfor nu kontakt med producenter, som har en etableret produktion, eller som er interesserede i hurtigt at etablere frilandsproduktion. Derfor er tillægget for Frilandsgrise også netop blevet hævet til det hidtil højeste i selskabets 18-årige historie. - Vi er interesserede i producenter af såvel smågrise som slagtesvin. Dog har vi et særligt behov for flere slagtesvin til levering allerede i år, siger Jens Peter Nannerup, leder af Frilands Leverandørkontakt, og gør opmærksom på, at etablering af frilandsproduktion – i modsætning til økologisk produktion – ikke kræver lang omlægningstid. |

21.06.10 En drægtighedsstald på 2.222 m2 er netop blevet færdig, ­ senere kommer en ny farestald, renovering af en eksisterende farestald til løbe­ afdeling. Derudover er foderladen blevet ombygget,­ og der er opført en tredje

amerikanersilo. Ulrik Bremholm kunne fredag i sidste uge holde åben stald over første etape af en større udvidelse af Rubenlund Agro.

ud i afdelingerne. Søerne i den nye drægtighedsstald vil b ­live udstyret med nye transpondere, og de er delt ind i ­fire hold, fortæller Ulrik Bremholm, der er producent af UK-grise.

byggede drægtighedsstald. I øjeblikket står der allerede 650 søer på ejendommen – det tal stiger til 1300, når produktionen er i fuldt gear. |

Efter ombygning foregår fremstillingen af foder centralt i laden, og vådfoderet­ I går blev de første søer sat vil blive pumpet restløst ind i den nyvaskede og ny-

Eksport? Privatslagteri?

P R ØV Danis

h Crowns n ye afregnings system! DET ER BE DRE END DU TROR

Ring og hør om mulighederne DC Ejerservice

89 19 19 20

Danish Crown støtter nedbringelse af medicinforbruget i primærproduktionen Den netop offentliggjorte antibiotikaliste er ikke et middel, der gavner processen for at nedbringe medicinforbruget i svinestaldene. 22.07.10 Danish Crown støtter til enhver tid initiativer, der er med til at sænke forbru­ get af medicin i dansk svine­­

produktionen. Men den netop offentliggjorte anti­ ­ biotika­ liste er ikke et middel, der gavner den proces. Den hænger enkeltpersoner ud uden saglig grund. Det mener­Erik Bredholt, formand for Danish Crowns svine­producentudvalg. - Listen over svineprodu­ cen­ terne kan ikke bruges til meget andet end at ­kaste mistanke over en lang række­navngivne personer. Personer, der efter bedste

overbevisning og i samråd med deres dyrlæge har fået ­anvisninger på, hvordan de bedst muligt sikrer dyrevelfærden i deres besætninger. Listen ­tager i den offentliggjorte form ikke højde for hverken sygdomsforløb eller for besætningernes størrelse,­ og derfor er den praktisk talt uanvendelig, siger Erik ­Bredholt. Han fortæller, at Danish Crowns slagterier løbende følger op på, at reglerne for

tilbageholdelsestid overholdes, når der leveres grise til slagterierne. - Allerede i dag er Danish Crown meget opmærksom på dyrenes sundhedstilstand og fødevaresikker­ heden i pro­ duktionen, fordi en stor del af vores eksport er be­ tinget af, at der er styr på medicinforbruget, siger Erik Bredholt. |


Et ejerskab med værdier

| DEBAT | 23

Danish Crown slagter rekordmange kreaturer Hen over året var der synlige beviser på, at Oksekødsdivisions bestræbelser på at få flere dyr til slagtning har givet pote. 10.08.10 58,6 pct. af landsslagtningen blev slagtet på et af koncernens tre danske kreaturslagterier i de tre første måneder af regnskabsåret. Det svarer til en fremgang på et procentpoint. - Ved udgangen af regnskabsåret fik vi vendt udviklingen til et lille plus. Nu ser vi en pæn fremgang, som skyldes ­flere faktorer. Blandt andet har vi etableret godt og lang­ sigtet samarbejde med flere kunder, resultaterne fra DC Future slår nu igennem i en bedre notering, og andelshaverne gør mere og mere brug af den ekstra service, vi kan tilbyde i DC Ejerservice, sagde afdelingsleder Ejvind Kviesgaard fra DC Ejerservice i januar.

Ekstra travlt i august

Tilgangen af kreaturer fortsatte hen over året, og i en enkelt uge i august var der særlig travlt på kreaturslagterierne. Meget store tilmeldinger til ugens slagtninger gav nemlig en ekstra travl uge. Alle slagtesteder måtte udvide med slagtning om lørdagen, og alle mand blev kaldt på arbejde. Målet var at slagte 7.335 kreaturer.

For andet år i træk er Lars Børgesen blevet hædret med titlen som Danmarks bedste svineproducent.

Grisehviskeren fra Tapdrup For andet år i træk er Lars Børgesen blevet kåret som Danmarks bedste svineproducent. 26.11.09 - Jeg har jo aldrig lært at passe­grise. Jeg har lyttet lidt her og der. Men ellers gør jeg mine egne erfaringer. Jeg analyserer alt, hvad jeg l­aver – både når det går godt, og især når det går skidt, siger Lars Børgesen, som for andet år i træk er blevet kåret som Danmarks bedste svine­ producent.

krogene. Jeg plejer at sige, at hvis de vil slikke gulvet, så er de færdige, forklarer Lars Børgesen, der selv skifter støvler flere gange under sine daglige besøg i stalden – det gælder om at minimere risikoen for at sprede smitte.

Grisene skal lære mig at kende

- Når jeg går ind i stalden, kan jeg med det samme

mærke­om, der er noget galt med grisene – for eksempel med diarre. Især i starten er jeg i stalden flere gange om dagen. De nye grise skal ­lære mig at kende. Så falder de hurtigere til ro. Og den dag, de ankommer, er stalden tør og opvarmet, og jeg har strøet foderet ud på det ­faste gulv. Så lærer de hurtigt, hvor de skal skide, fortæller Lars Børgesen.

Smågrisene bliver kønssorte­ ret ved ankomsten og for­ bliver adskilte hele vejen gennem produktionen. Mens sogrisene får en foderblanding med hovedvægt på ­hvede, så er der også lidt byg i foderet til galtgrisene. Alle dyr får lidt grønmel og havre blandet i for at holde maven i orden. De mindste få ekstra proteiner, som så nedtrappes i løbet af vækstperioden. |

- Vi har i øjeblikket en stor tilgang af nye andelshavere, og det giver helt naturligt mange dyr til slagtning. Samtidig er der lidt oprydning fra ferien og en lille rest udsatte dyr fra sidste uge, fortalte Lorenz Hansen, direktør i Oksekødsdivisionen.

Ejerne bakker op om Danish Crown

Normalt slagter Danish Crown godt 5.500 kreaturer om ugen i Danmark – og omkring 6.000, når det går rigtig godt. Derfor gave denne uges store tilmelding anledning til en god portion optimisme hos divisionsdirektøren. - Vi har ført en særdeles attraktiv noteringspolitik, hvor vi hen over regnskabsåret har tilbudt en notering, der har ligget helt i toppen. Det er kommet vores andelshavere til gavn og har også øget interessen for at blive ny andels­ haver i selskabet. Så vi ser i dag meget lyst på fremtiden, sagde Lorenz Hansen.

60,4 pct. af landsslagtningen

Med knap 10.000 flere kreaturer til slagtning over hele året lykkedes det da også at øge andelen af landsslagtningen til 60,4 pct. mod 57,6 pct. sidste regnskabsår. Danish Crown slagtede samlet cirka 278.500 kreaturer i Danmark i regnskabsåret 2009/10. |

Lars Børgesen er uddannet­ landmand med speciale i kvæg­brug. I knap seks år arbejdede han som foder­mester og senere som inseminør.­I 2002 slog han sig ned som svineproducent i Tapdrup uden for Viborg. I dag modtager han omkring 3.500 smågrise om året fra en smågriseproducent i nærheden, der er nysaneret og med en god sundhedsstatus. - Et nyt hold starter, når det gamle ryger ud. Jeg er helt hysterisk med rengøringen, og selvom jeg bruger et rengøringsfirma, så sker det, at jeg selv går staldene efter i

Danish Crown har øget andelen af landsslagtningen til 60,4 pct. mod 57,6 pct. sidste regnskabsår.


På et ægte dansk påskebord skal ingredienserne være 100% Dansk. Prøv f.eks. ølmarineret svinemørbrad med svampesalat og små vagtelspejlæg. Se opskriften på www.100pctdansk.dk

Leverandør til Danmarks påskeborde


DEn globale arbejdsplads

JOB

Den globale arbejdsplads To tredjedele af Danish Crowns

medarbejdere arbejder uden for Danmark. Der er hård konkurrence, så virksomheden skal tilpasse sig.

Færre kommer til skade

Det nytter at sætte ind mod arbejds­skader. Siden 2006/07 er antallet af arbejds­skader på D ­ anish Crowns fabrikker faldet med mere end 30 pct. Januar 2010

seks år siden og er blevet udbredt på alle DC-fabrikker.

Der sker færre fald og ikke nær så mange skæreulykker­ - Det her projekt har vist, at rundt om på de danske det nytter noget at forebygge slagte­ rier i Danish Crown. arbejdsskader. Specielt når Gennemsnitlig er antallet­ både ledelsen, sikkerhedsaf arbejdsulykker på grupperne og medarbejderfabrikkerne­faldet med hele ne bakker op om det, fortæl34 pct. siden 2006/07. Kuren ler arbejdsmiljøkoordinator mod arbejdsulykkerne hed- Randi Madsen fra Danish der ”ulykkesprojek­ tet”. Det Crowns eget forsikringsselblev indledt i Ringsted for skab, DC Insurance – hun

har været med til at søsætte ulykkes­projekterne. Der er stadig grund til at arbejde målrettet med arbejdsskader på slagterierne.

02.09.10 - Det er altid noget, at du siger, du har set værre, griner René Dif til forendemester Frank Wolff, før han igen retter opmærksomheden mod forenden og kniven i sine hænder. - Jeg ville gerne gøre det hurtigere, men hvis jeg sætter farten op, snitter jeg mig bare i fingrene, fortsætter René­Dif, som gæsteslagtede på Danish Crowns slagteri i Horsens 2. september.

René Dif, der er musiker i det danske band Aqua, var på besøg i forbindelse med sit støtteprojekt til fordel for foreningen Familier med kræftramte børn, hvor han gik fra København til Skagen og tog forskellige job undervejs. Ved besøget i Horsens arbejdede han en lille times tid i

forendeafdelingen og fik som ”løn” for sit arbejde 5.000 kr. fra personaleforeningen i Horsens. DC valgte at supplere op, så han i alt kunne tage fra slagteriet med hele 15.000 kr. som støtte til det gode formål. I alt fik han samlet godt 450.000 kr. ind på den 500 kilometer lange gåtur. |

37

2008/09 2009/10

8

RØNNE

70 64

78%

SÆBY

9%

18 12

AALBORG

33% 6 6

HADSUND

0%

18 17

8 11

HOLSTEBRO OD

6%

70

FAARVANG

38%

48

HERNING

31%

6 7

SKJERN

88 75

0 1

17%

SDR. FELDING HORSENS

100%

85 70

15%

62

5 5

ESBJERG

18%

KOLDING 11

56% 11 3

TØNDER

73%

48%

23

SKÆRBÆK 63 53

32

RINGSTED

0%

25

- Men vores projekt har især vist, at det handler om holdning, og her har meget flyttet sig, siger Randi Madsen. |

René Dif som ­slagter i Horsens Musikeren René Dif var gæsteslagter på slagteriet i Horsens som led i sin landsindsamling til fordel for Familier med kræftramte børn.

| JOB | 25

10

FAABORG

57%

BLANS

11%

Tjek på brandsikkerhed Marts 2010 For fremtiden bliver alle Danish Crowns fabrikker gået igennem fra A til Z hver eneste måned. Det sker for at forebygge brande. 1. marts indførte DC såkaldte selvinspektioner, som lokale ansvarlige står for. I Sæby er det miljømedarbejder Susanne Stenbro, der har fået opgaven at lave brandtekniske gennemgange af hele fabrikken. - Fabrikken er delt ind i 12-13 områder, inklusive udenomsarealerne. Jeg tager en tur rundt i hvert område med en tjekliste i hånden. Det kan være at gennemgå, hvilke rum der er i afdelingen, om brandsektionerne er

o.k., om plomberingen på brandudstyr er brudt, om der står materialer steder, hvor de ikke skal stå, og om der er ryddet op, som der skal, forklarer Susanne Stenbro. Derefter kommer alt papirarbejdet, for observationerne skal skrives ind i et computerprogram, der skal laves handlingsplaner, og der skal følges op. Ud over at de lokale ansvarlige laver deres rundgange, er der også gjort andre tiltag for at forhindre brand. Alle elektriske apparater, som medarbejdere har taget med hjemmefra, skal for eksempel fjernes, ligesom der er lavet en masse andre tiltag. |


DEn globale arbejdsplads

Danish Crown ­sætter massivt ind mod nedslidning Sundhedsprojekt over tre år fokuserer både på ­medarbejdernes arbejde og ­helbred. 17.08.10 den enkeltes helbred. Ud over Danish Crown sætter 1. okto- at afdække arbejdets­ind­ ber et skelsættende projekt i virkning på medarbejderne­ gang, der skal give både virk- tænkes den enkeltes sundhed­ somheden og hele slagteri- også ind, ved at kost og branchen viden om, hvordan mo­ tion indgår i pilotproman kan forebygge fysisk jektet, som omfatter 1160 nedslidning. produktions­medarbejdere på svine- og soslagteriet i SæSundhedsprojektet har både­ by, kreaturslagteriet i Aalfokus på arbejdspladsen­og borg og forædlingsvirksom­

heden ­Tulip Food Company i ­Aalborg. Målet er, at medarbejderne får et sundere og bedre liv, hvor den fysiske nedslidning er mindsket, og sygefraværet er sænket til 5 pct. Samtidig stiler projektet efter, at medarbejderne skal opleve 30 pct.

færre smerter i bevægeapparatet, og at de selv vurderer, at deres helbred er blevet 30 pct. bedre i løbet af de tre år, projektet varer. Sundhedsprojektet er så nyskabende, at Forebyggelsesfonden har bevilget 12,4 mio. kr. til projektet.

Arbejdet med at sænke antallet af nedslidningsskader følger i kølvandet på Danish Crowns succes med at bringe antallet af arbejdsulykker ned. En omfattende indsats gennem flere år har reduceret arbejdsulykkerne markant,­ så de i hele koncernen de fal­ det­med 30 pct. |

| JOB | 27

Slagter for altid Hans krop er allerede fyldt af tato­ veringer, nu har den fået endnu en. Tværs over bryst­ kassen bugter sig Butcher For Ever. 09.09.10 - Jeg er glad for mit arbejde, så hvorfor ikke vise det, så kort og kontant er forklaringen­bag Michael Fechtners tatovering hen over bryst­kassen. Med store svungne bogstaver står der ”Butcher For Ever” og tallet 3589 nedenunder – tallet er hans med­arbejdernummer. Michael Fechtner har fast plads ved organudtageren­ i Blans. Han skærer for og kontrollerer, at robotten­ gør arbejdet rigtigt, når ind­voldene skal tages ud. Tid­lige­re har han også været i ud­beningsafdelingen, i skæreafdelingen og på kamlinjen. Han kan udfylde alle pladser på et slagteri, og så elsker han sit arbejde.

Radio Horsens’ lyttere erklærede sig enig med Michael Kristensen: han har det fedeste job.

Michael har det fedeste job

- Jeg har været i Blans i ­fire år, og det er den bedste arbejdsplads, jeg har været på. Arbejdsklimaet­ er super, kolle­ gerne og mesteren er venlige, og så er lønnen bedre end i Tyskland, siger Michael Fecht­ ner, som har været­ slag­ter­i 28 år. - Det er mit drømmejob. Jeg har altid elsket at være slagter, og i dag har jeg ikke lyst til at være andet, siger M ­ ichael Fechtner. |

Radio Horsens’ lyttere kårede Michael ­Kristiansens job i stikkerstien i Horsens til det fedeste. 28.05.10 - Jeg har verdens fedeste arbejdsplads, fordi jeg får ­ lov til at udføre 9.800 drab i døgnet, sådan lød Michael ­ Kristiansens sms til Radio Horsens, da de skulle kåre det absolut fedeste job. Det erklærede lytterne sig enige i, og derfor vandt ­Michael konkurrencen.

mig, da værterne fra ­ Radio Horsens pludselig stod der. Men jeg er selvfølge­lig meget glad og stolt, siger ­Michael, som fejrede sejren med en god middag med familien, og en af dagene tager han ­kage med til kollegerne.

- Det, der betyder allermest for, om man er glad for sit arbejde, det er kollegerne. Der- Jeg kunne næsten ikke sige­ for skal jeg da også fejre det noget, for det kom helt bag på med dem, siger Michael. |

- Det er mit drømmejob. Jeg er glad for mit arbejde. Den bedste måde, jeg kunne vise det på, var ved at få en tatovering: Butcher For Ever – slagter for altid. Michael Fechtner, Blans, slagteriarbejder gennem 28 år.


28 | JOB | Den globale arbejdsplads 83.000 kr. indsamlet i horsens

ende sygdom, der har fået et ønske opfyldt. - Jeg glæder mig mest til at se prinsesser, siger Cathrine,­ mens hun genert drejer på sine lyserøde sko – i morgen går turen til Disneyland iP ­ aris sammen med mor, far og lillesøster.

som fik idéen om at samle penge ind til Familier med kræftramte børn, fordi Radio­H ­ orsens på det tidspunkt stod bag en stor indsamling til organisationen. Idéen var faktisk så god, at flere andre­afdelinger også valgte at være­med.

04.03.10 25 øre for hver forende, der kom under kniven i en uge. Det var et af de tiltag, med­ arbejderne i Horsens satte gang i til fordel for forenin-

gen Familier med kræftramte børn tilbage i marts. I alt blev der indsamlet 83.000 kr. Det var forendeafdelingens­ daghold sammen med fæl­ les­­tillidsmand Lars Mose,­

Derfor blev resultatet også­ de flotte 83.000 kr., som re­ præsen­ tanter for slagteriet kunne præsentere for Radio Horsens’ lyttere.

Slagteriarbejdere donerer 450.000 kr.

- Det er simpelthen gået over al forventning, siger en glad forendemester Frank Wolff. |

08.10.09 34 syge børn og 36 handicappede fik deres ønsker opfyldt takket være 450.000 kr. fra Slagteriarbejdernes Hjælpe­fond fra det nedlagte

svine­slagteri i Holstebro – en hjælpe­fond, som oprindeligt var til syge slagteriarbejdere. 6-årige Cathrine Sørensen er et af de børn med en livstru-

- Vi kunne ikke have brugt pengene på noget bedre,­siger­ jobbankbestyrer i Holste­bro­ Jørgen Christensen,­mens han kigger over på lille­Cathrine,­ der står med en Mickey Mouse-bamse i hånden. Fra fonden gik der også 30.000 kr. til Multihuset­for psykisk og fysisk handi­ cappede i Holstebro. De 36 brugere ønskede sig bræn­ den­ de en overdækket bålplads, så det fik de. |

Stor fødselsdagsfest i Horsens En 5-års fødselsdag skal fejres med manér, og det blev den også, da Horsens havde ­fødselsdag 21. maj. 21.05.10 En pølsevogn i forhallen, ­balloner i loftet og kringle til medarbejderne. Det var bare nogle af de ting, medarbejdere og gæster kunne op­leve, da Danish Crowns slagte­ri holdt 5-års fødselsdag i Horsens. I dagens anledning var Danish­Crowns pølsevogn blevet kørt indenfor på det store slagteri, og efter taler fra CEO Kjeld Johannesen og fabrikschef Per Laursen var

der grønne pølser, sodavand og lagkage til alle gæsterne. Medarbejderne var selvfølge­ lig også med til at fejre den store dag. I kantinerne var der pyntet op med flag, og der blev serveret fødselsdags­ kringle og grønne­pølser til alle. Sammen med grisen Frida kiggede Kjeld Johannesen forbi i kantinerne og ønskede de mange medarbejdere tillykke med dagen. |

Slagteriet i Horsens På fem år er der blevet slagtet 18.667.241 svin. Der er 1.371 medarbejdere på slagteriet. Der har været 121.763 gæster på besøg på slagteriet. Slagteriet fylder 82.116 kvadratmeter. Slagteriet ligger på en 49 hektar stor grund. Slagteriet har 11 skorstene.


DEn globale arbejdsplads

MEDARBEJDERNE BAKKER OP OM DC Oktober 2009 Både motivationen og engagementet er i top hos medarbejderne i Danish Crown, viser resultatet af DC Tjekmålingen i maj. Begge dele er steget i forhold til den første måling for to år siden, og samtidig er de vokset mere end det mål, der blev fastsat dengang - Det glæder mig utrolig meget, at medarbejderne er så

dedikerede over for vores fælles virksomhed i en tid, hvor vi er under stort pres. Det lover godt for fremtiden, siger Kjeld Johannesen, CEO.

Flere gode resultater

- Resultatet viser at Danish Crown er en god arbejdsplads med gode medarbejdere, der er levende optaget af, hvordan virksomheden har det. Det er et værdifuldt grundlag at arbejde ud fra, understreger Kjeld Johannesen.

Målet for DC Tjek 2009 var, at motivationen skulle stige to point, men den er øget med hele tre point. For engagementet var målsætningen, at den skulle op med et, men den ligger to point over 2007-resultatet.

Såvel i moderselskabet som i koncernen er motivationen og engagementet højere end i tilsvarende store virksomheder.

Også en anden målsætning om at øge andelen af helstøbte ledere er lykkedes til fulde. I 2007 blev 19 pct. af lederne betegnet som helstøbte ledere, det vil sige både fagligt dygtige og gode personaleledere. I år er det tal 26 pct. Målet var at nå op på 25 pct. Endelig er svarprocenten tårnhøj. 91 pct. har deltaget i trivselsmålingen – mod 66 pct. sidste gang. |

Danish Crown Svinekødsdivisionen Oksekødsdivisionen

Vurdering

DK arbejdsmarked (over 500 ansatte)

100

| JOB | 29

Succesfuld ­jobbank lukker ned Det er gået bedre end forventet med at skaffe nyt arbejde til de ansatte efter lukningen af Tulip i Sdr. Borup. 03.09.10 156 medarbejdere måtte sige farvel til deres arbejdsplads, da Tulips fabrik i Sdr. Borup lukkede i december 2009. Siden da har tillidsmand og jobbankbestyrer John Møller hjulpet med at skaffe nyt arbejde til kollegerne, og nu hvor jobbanken lukker, kan han så gøre status over ni måneders hårdt arbejde. - 100 af kollegerne har fundet et andet arbejde, og 13 er gået på efterløn, mens 43 tidligere kolleger er jobsøgende eller under efteruddannelse, fortæller John Møller.

Jobbanker er vigtige

Han er tilfreds med resultatet og er ikke i tvivl om, at socialplaner og jobbank er vigtige instrumenter til at hjælpe afskedigede medarbejdere videre.

80 60

72 [+3]

72 [+4]

72 [+6]

71 [+3]

79 [+2]

79 [+2]

78 [+1]

40

76 [+4]

- Det har selvfølgelig været hårdt, men det, som Danish Crown koncernen har med jobbank og socialplan, er noget, som vi godt kan være stolte af. Det giver i hvert tilfælde nogle muligheder, og når man tænker på, at fabrikken lukkede midt i finanskrisen, er det gået bedre end frygtet, siger John Møller.

Hårdtarbejdende medarbejdere

Han håber på, at mange af de 43 medarbejdere, der endnu ikke har afklaret fremtiden, snart finder et nyt job.

20 0

- De steder, hvor mine tidligere kolleger er kommet hen, har alle været imponeret over, hvor gode medarbejderne fra Sdr. Borup er. De arbejder virkelig hårdt, og derfor er flere også blevet ansat samme sted, siger John Møller.

Motivation

Engagement

Guldregn i Holstebro

Fire organisationer fik glæde af de 285.000 kroner, der var tilovers i kantinen, da svine­ slagteriet i Holstebro lukkede.

19.01.10

Det gælder også inden for DC. Således har 36 af de 100 beskæftigede fundet et nyt job inden for Danish Crownkoncernen. |

varme­stue, Ung Verden, hvor de syv beboere skal til Køben­ 285.000 kr. – så mange­penge­ havn, og dagplejemød­rene i var der tilbage i DC’s ned- Ejerlauget Ellebæk Område 1, lagte svineslagteris kan­ der ønsker sig en rutsjebane. tine­i Holstebro. 205.000 af pen­ gene gik til den lands­ - Jeg føler mig lidt som jule­ dæk­kende organisation­ La manden. Det er en fornøjelse Vida for børn med en livs­ hver gang, man deler penge truende­ sygdom. ud til et godt formål, s­iger jobbankbestyrer Jørgen ChriMen tre lokale organisationer­ stensen. i Holstebro fik også del i de mange penge fra Slagteri­ Sidste gang Slagteriarbejderarbejdernes Hjælpefond – nes Hjælpefond fra slagte­ nem­ lig Kirkens Korshærs riet i Holstebro gav penge

til godgørende formål var i oktober 2009. Dengang var ­ det 450.000 kr., der gik ubeskåret til forskellige børn med livstruende sygdomme og Multihuset for psykisk og fysisk handicappede voksne i Holstebro. Desuden har Kirkens Korshær i Holstebro i år fået 40.000 kr. til at gøre projektet­ ”vi er også mennesker” til virkelighed. Kirkens Kors­ hærs­varmestue har 107 brugere hver dag. |


30 | JOB | Den globale arbejdsplads

Ledere lærer om dyrevelfærd Marts 2010 I næste uge sætter 20 ledere fra produktionen sig på ­skole­bænken i to dage for at blive klogere på emnet dyre­ velfærd. Det sker på et kursus, som Danish Crown har udviklet med hjælp fra eksperter ud fra den grundtanke,­ at dyrenes ve og vel altid skal være i fokus i en føde­ varevirksomhed som DC. Blandt oplægsholderne er med­arbejdere fra DC’s salgsafdelinger for eksport og hjemmemarked, lige som et medlem af DC’s bestyrelse som repræsentant for produ­centerne vil give sit besyv med. Desuden vil kundernes krav og forventninger til god dyre­ velfærd blive præsenteret for kursisterne. Kurset­tager­også slagtesvins adfærd og behandling op i praksis og ser på hele processen fra aflæsning over bedøvelse til slagtning. Et vigtigt punkt er lovgivningen, både den hjemlige og den, der kommer fra EU. DC-kurset i god dyrevelfærd er et unikt kursus i branchen, da det går ud over, hvad lovgivningen kræver. Det har ført til, at den store engelske supermarkedskæde Tesco har godkendt kurset på linje med det såkaldte Bristol-­kursus, der er et udvidet kursus i dyrevelfærd, og som Tesco­normalt kræver, at leve­randørerne skal have gennemført. |

DC i Rønne har succes med nabokontaktgruppe 02.03.10 Danish Crown i Rønne har taget initiativ til en nabokontaktgruppe for at skabe bedre kommunikation og forståelse mellem de to parter. Det har været en stor succes. Nabokontaktgruppen opstod, da slagteriet for et års tid siden inviterede naboerne indenfor, i forbindelse med at slagteriet ville opsætte en ammoniaktank. På mødet var der straks fire personer, som meldte sig til at være med i nabokontaktgruppen, og flere fik visitkort med hjem, så de kunne overveje det. Én af naboerne er Randi Andersen, som er glad for, at Danish Crown har taget naboernes klager til efterretning. - Vi er utrolig glade for, at vi har fået en person, vi kan ringe til. Der er taget hånd om de ting, vi har bragt på banen, om både lugtgener og støjproblemer, siger Randi Andersen til Danmarks Radio. |

DC’ere hædret af kronprinsen En døv og en hørende arbejdskollega fra Danish Crown i Horsens er kåret til Danmarks bedste kolleger af Danske ­Døves Landsforbund. 09.09.10 Den 8. september var hvide slagtekitler skiftet ud med skjorte og jakke, da slagteri­ arbejder Karsten Urup, der er døv, og tillidsmand Lars Mose, der er hørende, fik overrakt Danske Døves Landsforbunds (DDL) arbejdsmarkedspris ”Min bedste kollega” af selveste Hans Kongelige Højhed Kronprinsen på Amalienborg. - Dommerpanelet har valgt, at prisen skulle gå til Lars og Karsten, fordi de sammen har vist, at døve og høren­de medarbejdere selvfølgelig kan og skal samarbejde og kommunikere på lige fod i det daglige. De har ikke ladet­sig slå ud af udfordringen­ved at kommunikere på tværs af dansk talesprog og dansk tegnsprog, men har tværtimod set det som en mulighed for spændende læring,­sagde Asger Bergmann,­landsformand i Danske Døves Landsforbund, efter overrækkelsen.

Armene oppe over hovedet

Både Karsten Urup og Lars Mose, som sammen blandt andet har arrangeret tegnsprogskurser for kollegerne, var meget stolte over at modtage prisen.

Lars Mose og Karsten Urup (yderst til højre) med diplomet for, at de har vundet prisen ”Min bedste­ kollega”, som er indstiftet af Danske Døves Landsforbund, der var repræsenteret af landsformand ­Asger Bergmann (nr. to fra venstre) og medarbejdere. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen overrakte prisen, og det blev overværet af fabrikschef Per Laursen (i midten bagest). Foto: Steen Brogaard. - Jamen altså vi havde armene­ oppe over hovedet og var helt oppe at køre, da vi fik at vide, at vi havde vundet,­fortæller Lars Mose. - Det har været en fantastisk oplevelse, men det er ikke kun Lars og mig, der har arbejdet for det. Jeg vil gerne ­sige en stor tak til vores kolle­ ger, både døve og hørende, der har gjort det muligt, siger Karsten Urup via tolk, og Lars Mose fortsætter:

Finansfolk i køkkenet

Der blev snittet, hakket, skyllet, grinet og talt livligt, da medarbejdere fra Danish Crowns finansafdelinger i hele verden mødtes i køkkenet for at lave deres egen aftensmad.

- Jeg vil gerne fremhæve­ Danish­Crown for ikke­bare­ at sige nej til døve. Virksom­ heden ser ikke kun problemer­ ved at have døve ansat, og det er godt!

Stolt over virksomheden

Også fabrikschef Per Laursen, der overværede prisover­ rækkelsen, er stolt over at arbejde i en virksomhed,­der har fået den anerkendelse, som prisen er.

- Det afspejler den måde, vi løser tingene på. Det er ikke et spørgsmål om tid, penge­og ressourcer, men holdning.­Vi har fem døve, og vi finder­en løsning, så vi kan kommuni­ kere med hinanden,­nøjag­tig som når vi for eksempel får polske medarbejdere, ­siger­ Per Laursen. |

25.05.10 Medarbejdere fra DC’s finansafdelinger i hele verden­ er over to dage samlet til ­Financial Conference i Randers, hvor de forbereder sig til arbejdet med årsrapporten – og her blev de mødt af koncernøkonomidirektør Preben Sunke, som stillede medarbejdere fra DC’s finansafdelinger over for en helt ny opgave. De skulle i køkkenet og lave deres egen aftensmad. Iført Danish Crown-forklæder og matchende t-shirts gik finansfolkene ihærdigt til arbejdet i Danish Crowns mobile køkken, som i dagens anledning var stillet op i maskinhuset hos Erik Bredholt, som er næstformand i DC’s bestyrelse.

Idéen bag aftenens madworkshop var at lade finansfolkene mødes over køkkenbordet, så de på den måde kunne skabe relationer og lære­hinanden bedre at kende­ og derigennem fremme samarbejdet mellem afdelingerne og på tværs af landegrænser. For Laurent Egret var det hans første besøg hos en svineproducent på trods af ­ hans 15 år i Danish Crownkoncernen. - Det er vigtigt for os, som normalt sidder på et kontor, at vi kan komme ud og få fingrene i Danish Crowns kerneværdier. For det handler jo om mad, siger han. |


DEn globale arbejdsplads

Fedt, fuglebolde og fish & chips 24.11.09 Hver dag klokken 16 møder to medarbejdere ind på fedtsmelteriet i Holstebro. Dagens produktion ligger klar i store kar. Op mod 40 tons per dag. Fedt og talg fra stort set alle danske kreaturer skal smeltes. Produktionen ligger rimeligt konstant hen over året. Mellem 180 og 200 tons rå ­ fedt om ugen. Fedt fra fedtsmelteriet på Danish Crown i Holstebro ender blandt andet i danske haver som fuglebolde. Det bliver til 1.000.000 fuglebolde – om dagen.

- Vi er det eneste kreaturfedtsmelteri i Danmark. Så ud over at smelte fedtet fra vores egne slagterier køber vi

| JOB | 31

- Jeg kan godt lide at gå rundt hernede alene, siger Blod-­ Henning. Hans arbejdsdag starter med egenkontrol kl. 04.00 hver morgen og slutter omkring middag.

råvarer hos stort set alle private kreaturslagterier i Danmark, fortæller eksportchef i Oksekødsdivisionen Jacob Rahbek Pedersen. Det smeltede fedt sælges til tre hovedgrupper af aftagere. En del sendes til Skotland, hvor det primært anvendes til friturestegning af fish and chips. En del sendes til Holland, hvor det indgår som tilsætningsstof i mælkeerstatningen til kalve. Og en del ender i de danske haver. I små grønne bolde – i Danmark bliver det til 1.000.000 fuglebolde – om dagen. |

En sikker idé Marts 2010

Han deler blod Jobbene i Danish Crown er mange og alsidige. Marts 2010

Sikkerhed står højt på dagsordenen i Danish Crown, og en sikker arbejdsplads begynder hos den enkelte medarbejder. Derfor har DC Insurance, Danish Crowns eget forsikringsselskab, oprettet mailadressen sikker-ide@dcinsurance. dktil gode forslag til, hvordan det kan blive mere sikkert at færdes på afdelingerne rundt omkring i landet.

Nogle leder efter forsvundne larver, andre viser gæster rundt på slagterierne, og andre igen deler blod, som nu for eksempel Henning Frederiksen. Ikke alle jobs på DC’s slagterier handler om at slagte. Henning Frederiksen står nede i kælderen under slagtegangen ved staldene på slagteriet i Horsens. Her går gennemsigtige, hvide slanger igennem loftet og ændrer kulør, når en mørkerød, tyk masse strømmer igennem og kaster indholdet ned i en stor metalfarvet beholder. - Det minder lidt om mit job som mejerist. Det her stinker bare mere, siger 58-årige Henning Frederiksen – bedre kendt som Blod-Henning.

For eksempel har et par medarbejdere i pakkeriet til skærestue 1 i Esbjerg opfundet en krum kniv for at komme skære- og stikskader til livs. Det lykkedes dem i samarbejde med kolleger fra andre grene af DC-familien. |

De røde og de hvide

I kælderen under stikkestien sørger han for, at de tre og en halv liter blod, der bliver suget ud af hver gris, ikke størkner. Ved at tilsætte citrat forbliver massen flydende. Når blodet ligger i de kæmpe beholdere, skilles de hvide blod-legemer fra de røde. De røde blodlegemer bliver solgt til minkfoder, fordi den fede, røde masse gør pelsen skinnende blank. De hvide blodlegemer er, som Blod-Henning beskriver det, slagteriets guld – de bliver brugt i farsvarer. Når dagen er gået, har tre lastbiler hentet i alt 50 tons blod. |

Der er ingen fare på færde, når medarbejderne på pakkeriet i Esbjerg skærer Strapex-bånd over, efter at de har fundet frem til en velegnet kniv.

Hakkedrengene fra Skjern 09.02.10 - Vi kan godt lide at sætte rekorder, og det er vi godt i gang med igen, siger Jørn Madsen, der er fabrikschef på DC i Skjern. Dagens produktion lyder på 45 tons hakkekød – eller det, der svarer til 90.000 bakker. Nogle dage ryger produk­ tionen helt op på 115.000. Det betyder, at Skjern nu har ­rundet 300 tons hakket oksekød om ugen.

Der er fuld gang i hakkemaskinerne på Danish Crown i Skjern.

Jørn Madsen er ikke i tvivl om, at en af grundene til, at kødet er så efterspurgt, er, at

Afdelingen i Skjern er en del af Oksekødsdivisionen, og ud over hakkekød bliver der også udbenet, udskåret - Den vare, vi leverer, er pak- og pakket kød til det danske ket i en beskyttet atmosfære­ marked. og er mindst holdbar til 7 ­dage efter pakning, siger han. Der er 130 ansatte i produk­ tionen, hvoraf cirka 40 ar­bej­ der i detailafdelingen. Den Nøje fokus på kvalitet I Skjern har de hele tiden­kva- store­efterspørgsel har desliteten under nøje observa­ uden betydet, at fabrikken i tion, og der justeres jævnligt­ uge 8 starter et nyt nathold op. på produktionen for at leve­ op til forbrugernes krav – Siden afdelingen fik den som for eksempel at gøre­ tredje hakkekødslinje i fordia­­meteren på farsstrengen sommeren 2009, er produk­ mind­re, så den tager sig bed­ tiviteten stille og roligt gået i vejret. | re­ud i køledisken. kunderne er sikre på den høje kvalitet, og at det, der står på pakken, er det, de får.


32 |

Kultur

| Det gode kød

Kultur

Det gode kød Det er ikke længere en hemmelighed… når man skal have det

allerbedste kød, skal man have fat i Danish Crown. Det siger landets bedste slagtere og kokke.

På billedet ses kvægavler Søren Vester (tv.), direktør Karsten Deibjerg Kristensen (i midten) og den franske mesterkok Francis Cardenau (th.) med Danmarks første Wagyu-kalv.

Danmarks mest eksklusive stud solgt for 74.350 kr. Den hidtil dyreste danskproducerede stud blev onsdag solgt til den københavnske gourmetrestaurant Umami for 74.350 kr. 29.04.10 Det var Danish Crowns datterselskab Friland, som solgte Danmarks første eksemplar af den eksklusive Wagyu-kvægrace for 74.350 kr. – den hidtil højeste salgspris for et dansk slagtedyr. Der var tale om en knap to år gammel stud med en slagtet vægt på 340 kg. Den samlede pris for dyret svarer til, at for eksempel oksefileten løber op i omkring 800 kr. per kg. – Vi har brugt fire år på at etablere en dansk besætning af renracet Wagyu. Vi føler, vi er kommet rigtig godt fra start med salget af denne­stud. Det er et flot resultat­i vores første forsøg med Wagyu, siger direktør Karsten Deibjerg ­ Kristensen fra Friland.

Kvæget kom til Danmark som embryoner, som Friland importerede i 2008. Siden er de blevet fremavlet af kvægavleren Søren Vester i Finderup nær Viborg.

”Det er ren slik”

Wagyu-kødet, som også kaldes Kobe-kød, har hidtil ­ kun kunnet bestilles på nogle få restauranter, som har importeret det dyre, men meget velsmagende oksekød. Wagyu-kvæget stammer fra Japan, og kødet er kendetegnet ved en helt unik fedtmarmorering, som giver kødet en meget værdsat smag.

på kvalitet, når de køber kød, siger Francis Cardenau, som prøvesmagte oksekødet under vurderingen og fremhævede det som ”slik”, som han glæder sig meget til at servere­i sin restaurant.

75.000 kr. afskrækker ikke

For at finde prisen på det første danske Wagyu-kød måtte Friland og restaurant Umami tage en japansk klassificeringsmodel i brug, hvor der fokuseres særligt på fedtmarmoreringen. Den særlige klassificering går fra 1 til topkarakteren 12, som kunne have udløst en salgspris på over – Jeg er overordentlig glad 300.000 kr. Det første forsøg for, at det nu er muligt at skaf- med Wagyu fik en marmorefe danskproduceret Wagyu. ringsgrad på 5, hvilket købeDet vil forhåbentlig hjælpe ren Francis Cardenau betegtil at øge forbruger­nes fokus­ ner som meget fint.

Restauratøren finder ikke prisen på næsten 75.000 kr. afskrækkende. – Det ligger på niveau med det, man kan forvente af kød i den klasse, og som jeg tidligere har måttet importere­ fra andre steder i verden, ­siger Francis Cardenau, som håber,­at det vil lykkes Friland at etablere en egentlig produktion af Wagyu-kød. Ud over den netop slagtede­ Wagyu har Friland yder­ ligere 10 kreaturer af racen i Danmark. Den næste Wagyu-­ slagtning ventes omkring august-september. |


Det gode kød

Brødrene­ Price griller masser af kød 07.06.10 Kød i flere og måske ikke så ofte anvendte varianter ­sydede på de fire griller, da brødrene Adam og James Price optrådte til en cookout i det udendørs køkken på ­scenen til Weber Camp, der blev holdt i Give i den forgangne weekend. Danish Crown var sponsor på de 400 kilo okse- og svine­kød, der blev brugt på camp’en.

| Kultur | 33 Grill’it er ­blevet en ­sikker vinder 29.07.10 Den nye grillserie, Grill’it, fra Danish Crown er blevet er sikker sællert for Hjemmemarkedsafdelingen. Serien med det karakteristiske flamme-layout blev lanceret i uge 16, og allerede nu har salget slået alle tidligere rekorder. - Det har overgået alle forventninger. Vi var lidt ­bekymrede i juni måned, da vejret ikke ligefrem lokkede folk ud til grillen. Men varmen­og det gode vejr er s­ iden kommet i rigelige mængder, og det har sat yderligere fart på salget, forklarer salgschef i Danish Crown Torben Pedersen.

- Ja, vi er ikke vegetarer, det bliver vi aldrig, indskød bror­ mand James. Brødrene Price grillede også kalvebrisler, lammenyrer og kylling på marokkansk maner i en pyramideformet lerkrukke på grillristen for at vise lidt mere utraditionelle måder at lave grillmad på og til dessert flamberede bananer­med kokosis. |

Grillsæsonen løber frem til uge 35, men flere af produkterne vil stadig ­ være i handlen i nogen tid derefter. |

- Vi bruger meget kød, rige­ ligt med kød, forklarede Adam Price. De danske forbrugere har taget godt imod Danish Crowns nye grillserie, Grill’it.

- Ja, vi er ikke vegetarer, det bliver­ vi aldrig, siger James Price.

Danish Crown leverede det gode kød til Grill-DM 31.08.10 Der var Danish Crown-kød på grillen, da der i lørdags blev holdt DM i Grill på Plænen i Tivoli i Køben­ havn. Oksekødsdivisionen sørgede nem­lig for, at de 18 hold, der stillede op, havde 40 svinemørbrad, 60 babybackribs og 60 ossobucoer at arbejde med. Deltagere i DM tæller almindelige grillentusiaster og grill-landsholdet, som Oksekødsdivisionen også var med til at sponsere, da de deltog i VM i BBQ i USA i maj. Vinderne af arrangementet, som altså nu kan kalde sig danmarksmestre i grill, blev tre glade gutter fra holdet BBQ Team Fyn. |

Tre glade vindere fra BBQ Team Fyn.


34 |

Kultur

| Det gode kød

Godt kød og god musik 50.000 burgere til ­Roskilde Festivalen 29.06.10 DC’s afdeling i Sdr. Felding knokler lige nu på højtryk med en ordre på op til 50.000 burgere, der skal leveres i løbet af Roskilde Festivalen. 10.000 burgere leveres frosne. Resten – cirka 5.000 om dagen – skal leveres ferske.

Danish Crown bag mesterkok

Rasmus Kofoed i aktion ved Bocuse d’Or 2007, hvor han fik sølv.

- Det er en spændende ordre, som vi er meget glade for. Kunden har allerede svaret tilbage, at det er en fremragende bøf, som de får leveret, og det glæder os selvfølgelig meget, siger salgschef Erling Jensen fra Oksekødsdivisionen. |

Bono, ­bøffer og brede smil

Kofoed med at skaffe kva­ li­ tets­ råvarer, som han kan bruge­i sine forberedelser.

17.08.10 35.000 begejstrede tilskuere fik sig en koncertoplevelse i verdensklasse, da irske U2 spillede den første af to totalt udsolgte koncerter i Horsens søndag aften. Til koncerten stod Danish Crown og Tulip for maden til en række af Danmarks topkendisser. Det var det danske grill-landshold, der kokkererede til de 200 såkaldte ”ultra VIPs”, og det var Danish Crowns Oksekødsdivision, som sørgede for kødet – blandt andet Dansk Kalv-filet og oksemørbrad. Også på den mere folkelige front var DC på plads til koncerten. Danmarks største grill fra Gøl var nemlig til stede. |

Bankekød og møre bøffer i Herning 26.04.10 Det var et brag af en boksekamp lørdag aften i Herning, da Mikkel Kessler genvandt titlen som verdensmester mod engelske Carl Froch. Til boksebraget var der mere­mørt kød end det i bokseringen. Cateringafdelingen i Oksekøds­ divisionen havde­nemlig fundet det møre kød frem til aftenens gæster, som i alt konsumerede 400 kg okse­mørbrad under middagen. |

Festival på dåse 30.06.10 Roskilde Festival er lig med Faaborg Leverpostej. I år har den populære dåse fået sin helt egen camp. Her har en gruppe rutinerede festival­gæster besluttet sig for, at deres camp skal være en hyldest til det vigtigste mad for en festivalgæst, nemlig den velkendte Faaborg Leverpostej på dåse. - Faaborg Leverpostej er Roskilde Festival på dåse, siger Rasmus Jacobsen, som er en af Faaborg Leverpostej-campens beboere. - Når vi tager på festival, så er Faaborg leverpostej en fast ingrediens, så vi kontaktede Tulip og spurgte, om de ikke ville sponsorere vores camp, og det ville de gerne, fortæller Rasmus Jacobsen. |

10.06.10 Den danske mesterkok Rasmus Kofoed kan nu også kalde sig Europas dygtigste kok. Tirsdag aften vandt han nem-

Danish Crown er fast sponsor for den danske deltager i Bocuse d’Or-konkurrencerne

Kokkestjerner kæmper med Duroc 15.10.09 Der er Duroc-gris fra Danish Crown på menuen, når to af Danmarks bedste kokke på søndag kæmper om retten til at repræsentere Danmark ved det uofficielle kokkeVM, ­Bocuse d’Or 2010. Det er Rasmus Kofoed, der tidligere har deltaget to gange ved Bocuse d’Or, og køkkenchef Wassim Hallal fra Restaurant Frederikshøj i Århus, som mødes i kamp ved komfuret.

Odense på søndag d. 18. oktober, og de seneste uger har de to duellanter inten­siveret træningen. - Jeg fik kødet i sidste uge og har brugt de sidste par dage på at lære kødets muligheder at kende. Og det er helt fantastisk. Det er første gang i lang tid, at jeg arbejder med kød, der er så mørt, smager så godt, er saftigt og har en helt enestående struktur, fortæller Wassim Hallal. | Duroc er en eksklusiv svinerace, som sikrer mad af en ekstraordinær lækker spisekvalitet. Grisene slagtes, når de vejer 40-50 kg, og det gør kødet finere end hos traditionelle slagtesvin.

Udtagelseskonkurrencen til Bocuse d’Or finder sted i

noma kåret som Kokkenes Kok 03.09.10 Tidligere på året blev Restaurant noma kåret til verdens bedste restaurant, og torsdag fulgte kollegerne i branchen op med mere hæder. Det stod klart, da den københavnske gourmetrestaurant blev kåret til Kokkenes Kok 2010 ved et fundraisingarrangement på Hotel Koldingfjord.

Lejrstemning og leverpostej.

lig Bocuse d’Or Europe, også kendt som EM for kokke.

- En af hovedingredienserne til Bocuse d’Or Europe var schweizisk kalvekød. Derfor hjalp vi Rasmus Kofoed med at skaffe dansk kalvekød med de samme udskæringer, som han skulle bruge i konog var derfor også med, da kurrencen. På den måde er vi Rasmus Kofoed blev europa- også med i forberedelserne til Bocuse d’Or-konkurrencen, mester. fortæller salgschef Henrik Ud over sponsoratet hjælper­ Rosbjerg fra Danish Crown Danish Crown også Rasmus­ Foodservice. |

- Man må sige, at det fantas­ tiske makkerpar Claus Meyer og Rene Redzepi har gjort det.

Fonden til fremme af Dansk Gastronomi blev til på initiativ af en række førende kokke og Danish Crown.

De har om nogen sat Danmark på verdenskortet, og

det vil få stor betydning for Danmarks gastronomiske

udvikling. Verdens bedste restaurant, det kan ikke gøres bedre, lyder det i juryens begrundelse for valget af noma. Bag prisen står Fonden­til fremme af Dansk Gastro­ nomi,­­som blev til på initia­ tiv­af en række førende kokke og Danish Crown. Formålet­med fonden er at støtte ­lovende danske kokke i forbindelse med kurser og studie­ ophold med henblik på at videre­ udvikle kokkekunsten i D ­ anmark. |


Hvis du vil fejre en ægte dansk jul, skal flæskestegen, frikadellerne, mørbraden og alle de andre juleklassikere naturligvis være 100% Dansk.

Vind 24 halve grise i december på www.100pctdansk.dk


36 |

Kultur

| Det gode kød

Dansk Kødkvæg i butikkerne i denne uge 24.08.10

ønsker, bare de overholder vægtkravet og formklasse. Fra fredag kan forbrugerne­ Samtidig har butikkerne købe Danish Crowns nye ­ mulighed for at aftage delkoncept, Dansk Kødkvæg, i stykker modsat før, hvor de udvalgte SuperBest-butikker skulle aftage sæt, hele eller og hos enkelte slagtere lan- halve kroppe. det over. - Vi har gjort konceptet mere Dansk Kødkvæg er en relan- konkurrencedygtigt og flekcering af Friland Kødkvæg sibelt for både producenter med ganske få justeringer. I og kunder. Det, håber vi, kan det nye koncept kan leveran- være med til at øge salget, dørerne levere alle de dyr, de ­siger Kaj Verner Nielsen.

Kvickly og Danish Crown sælger flere Born­holmergrise

For at kunne levere til Dansk Kødkvæg skal dyrene være 12-24 måneder gamle, de skal minimum være klasse 8 og veje mellem 260 og 340 kg. Alle kødracer kan godkendes. I køledisken kommer blandt andet til at ligge Dansk Kødkvæg mørbrad, entrecoter, fileter, cuvetter, culotter og tyndstegsfilet samt udskæringer af tykstegsfilet, inderlår, yderlår og klump. |

01.10.09

80 pct. af svinekødet­i ­ Irma er enten ­økologisk eller ­Frilandsgris 13.11.09 Salget af økologisk svinekød er de seneste år steget eksplosivt i supermarkedskæden ­Irma, hvor økologisk svinekød nu udgør 23,3 pct. af det

samlede salg. Hertil kommer Frilandsgrisen, som udgør 56,4 pct. af salget. Dermed udgør økologisk svinekød og Frilandsgris nu 80 pct. af det samlede salg af s­ vinekød i ­ Irma – målt på mængde.

Målt på omsætning er andelen endda højere. Irma Index er navnet på en undersøgelse gennemført i år af YouGov Zapera for Irma. Den viser, at 64 pct. af alle

for­brugere prioriterer, at dyrene har haft gode vilkår for trivsel. Henholdsvis 66 og 71 pct. af de danske forbrugere forbinder ifølge undersøgelsen kvalitet med dyrevelfærd og respekt for råvarer. |

Kød fra Frilandsgrise hitter i Irma

Kun halvandet år efter introduktionen af Bornholmergrisen er den blevet så populær, at Kvickly i samarbejde med Danish Crown nu øger produk­ tionen af den populære velfærdsgris med op mod 20 pct. - Bornholmergrisen er ble­ vet­den hurtigst voksen­ de nyska­ belse inden for vores premiumsektion­af superbrands, som er over­ bygningen­på v ­ ores basisdel med helt k ­ on­ventionelt kød, fortæller ­Jimmy Andersen, sortimentschef i Kvickly med ansvar for kød og viktualier. Bornholmergrisen sælges­ i alle landets Kvickly-­ butikker, og de mange nye pakker af bornholmsk smag og velfærdsgris vil ligge klar op til julehandlen, fortæller Jimmy ­Andersen. På landsplan fordeler salget sig jævnt over hele landet. Dog sælges der mest i ­Jylland, mens det er på Sjælland, at de butikker, der sælger mest, ligger. |

Bornholmergrisen er hurtigt blevet populær.


Det gode kød

| Kultur | 37

Nye spegepølser med mindre fedt 06.01.10

Tulip -30% er hurtigt blevet populær hos de danske forbrugere. Alene sidste år sparede danskerne 157 tons fedt ved at vælge Tulip -30%, når vi købte pålæg, leverpostej og salami. Vel at mærke uden, at der blev sparet på smagen.

spegepølser. Der er tale om henholdsvis en hvidløgs- og en sønderjysk spegepølse, som er i butikkerne nu. - De to nyheder har samme gode smag som andre spegepølser, men blot mindre fedt, siger trade marketing manager i Tulip Jeanette Valter. |

Kampagnen begynder for alvor fra næste uge med radio­og tv-spots, bannerannoncer på kendte hjemmesider og Facebook samt helsides annoncer i Ude & Hjemme og ­Billedbladet.

Tulip letter på dellerne Der er fokus på både smag og fedt, når Tulip lancerer­ to nøglehulsmærkede frika­ delle­varianter i helt ny emballage – en ny kyllinge­ fri­ kadelle med kun 5 pct. fedt og en fedtreduceret udgave af den klassiske frikadelle med kun 9 pct. fedt. Subcategory manager hos Tulip Lene Rantzau glæder sig over, at Tulip nu lancerer to nyheder, der både er velsmagende og så fedtfat­

01.12.09 Hvis du vil fejre en ægte dansk jul, skal flæskestegen,­medisterpølsen, mørbraden­og alle de andre juleklassikere­naturligvis være 100% Dansk. Sådan lyder det i en stor jule­ kampagne, som Danish Crowns hjemmemarkeds­afdeling nu lancerer.

Og nu bliver der så to nye muligheder for de danskere, der vil have det hele, når Tulip -30% lancerer to nye ­

12.08.10

100% Dansk jul med Danish Crown

- Målet med kampagnen er at gøre forbrugerne opmærksomme på, at 100% Dansk-mærket indeholder alle de svine­kødsprodukter, der hører til et ægte dansk julebord, siger salgschef Torben Pedersen fra Danish Crown. |

tige, at de kan få nøglehulsmærket.

- Den smager, som lam skal

- Mange forbrugere lægger stor vægt på fedtfattige produkter, men det tager tid at udvikle produkter med ­mindre fedt, uden at det går ud over smagen, Det er lykkedes med vores nye frikadeller, og jeg håber, at rigtig mange har lyst til at smage dem, siger Lene Rantzau, som også kan fortælle, at de velkendte,­ ­populære, klassiske, danske frikadeller stadig er på ­markedet. |

24.03.10 En stor test i 24timer efterlader ingen tvivl: Det bedste lam er Danish Crowns Marsk Lam, som har rødder i de nord­ tyske marskområder. Lammet scorer topkarakteren 6 stjerner ud af 6 mulige.­Det er kokkene Erik Larsen­og Søren Damgaard fra Hotel-­og Restaurantskolen, der har testet fem lammekøller fra både danske og udenlandske lam. De to kokke giver Marsk Lam denne vurdering med på vejen: - Herligt saftigt. Smager, som lam skal. Kødet er blødt i strukturen - det nærmest smelter på tungen. Ikke snerten af fedt eller uld i mund. Mmmm… |

750 kilometer jule­medister fra Herning 21.12.09

Danskerne tager en TimeOut 09.04.10

- Det er gået over stok og sten, og der var ingen af os, der havde kalkuleret med, at vi nogensinde kom så langt op, siger produktionschef ­Allan Ernstrøm.

Fastfoodkæden Tulip TimeOut har masser af succes, ­viser tallene fra indehaverne af 11 Tulip TimeOut-butikker ­fordelt ud over hele Danmark. Kunderne tiltrækkes af kombina­tionen af traditionel grillmad og sunde friske sandwich.

Sidste uge satte afdelingen­ ny produktionsrekord ved Detailpak-afdelingen i Herat producere over dobbelt så ning ligger nu 40 pct. højere meget julemedister, hakke­ end forventet for tre år siden. kød og andre produkter til Alene i det seneste år er prosupermarkeder over hele­ duktionen steget med 14 pct. | landet, end det først var planlagt. Alene julemedisteren­ satte rekord med 750 kilo­me­ ter­pølse – bortset fra nogle­få kilo­meter svarer det til strækningen mellem Her­ning­­ og Amsterdam.

- Med Tulip TimeOut giver vi et bredere tilbud til kunderne.­ De kan få den traditionelle og populære grillmad, eller de kan vælge mellem forskellige lækre frisksmurte sandwich, foccaciaboller, rosmarintoast og meget andet, siger brand manager i Tulip Lene Grosen.

Julen er rekordernes tid på Danish Crowns detailpak-afdeling i Herning.

Dermed rammer tilbuddet fra TimeOut hele familien. Samtidig er Tulip TimeOut et stramt styret koncept, der betyder, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten. Læs mere om Tulip TimeOut, og find de eksisterende ­butikker på www.tuliptimeout.dk. |


38 |

Kultur

| Det gode kød

Øje for de rigtige ingredienser Vaskeægte whisky i mari­ naden – det skal der til for at tilføre kødet en auten­ tisk smag. Derfor har DC i år udviklet sin egen marinade ­baseret på den ægte vare. 27.04.10 De nye grillprodukter fra ­Okse­kødsdivisionen er populære ude i handlen. Især de whiskymarinerede produk­ ter går forrygende, fortæller salgsdirektør Finn Klostermann, som også har et bud på hvorfor:

Marinaden er udviklet i et tæt samarbejde mellem afdelingen i Sdr. Felding og innovationsmedarbejder Pia Mejl Krautwald fra Oksekødsdivisionen. Når marinaden skal blandes, bruges der godt fire liter skotsk whisky til omkring 800 kg kød, fortæller hun. - Der breder sig en liflig duft, når vi marinerer kødet. Og det giver altid anledning til lidt ekstra morskab. Men jeg kan forsikre, at alle dråber ender i marinaden, siger Pia Mejl Krautwald med et smil. |

- Vi bruger ægte whisky i marinaden for at tilføre en ­ mere autentisk smag. Sidste­ år var vi ikke helt tilfredse med den færdigkøbte mari­ nade-blanding, og derfor har vi i år udviklet vores helt egen af slagsen – baseret på den ægte vare, siger Finn Klostermann.

”Mit kød” er god smag til spisebordet Under overskriften ”Mit Kød” vil økologiske landmænd i de kommende måneder ­komme til at præge en række super­markeder landet over.

Lejrbål, ­fælles­skab og spejdermad fra Danish Crown 22.07.10 På lørdag bliver Skive invaderet af 15.000 spejdere fra hele landet. 120 ha jord forvandles midler­tidigt til en mindre provinsby med alle faciliteter, når Korpslejr 2010 bliver rammen om KFUM-Spejdernes 100-års jubilæum. Og så mange spejdere bliver helt naturligt også sultne.­Derfor er Danish Crown med, når der skal laves traditionelle spejderretter af 1.250 kg skinkekød i tern, 750 kg koteletter og knap 2.000 kg hakket oksekød. - Vi er meget glade for, at KFUM-Spejderne igen væl­ger os som leverandør­ til deres korpslejr. Det er altid spændende at være med til at bespise så mange­ mennesker og lidt af en udfordring, når det skal foregå ude i det fri, siger Søren Overgaard, salgschef i hjemmemarkeds­ af­ delingen i Danish Crown. |

16.08.10

tede flere SuperBrugser alle­ rede her i sommer, men i den 10 SuperBrugser, 5 Irma- og kommende uge går kam4-5 SuperBest-butikker vil pagnen rigtigt i gang, når i den kommende tid være­ flere­butikker får kølere med udnævnt til Ambassadørbu- ”græskant”, plancher og optikker af Friland, og de vil skrifter stillet op i butikken. kunne tilbyde et særligt stort økologisk kød-sortiment. Økologiske landmænd og deres engagement er i fokus I forbindelse med den så- i Ambassadør-kampagnen, kaldte ”Øko-Karavane” star- som under overskriften ”Mit

Kød” fortæller om de vigtigste kvaliteter ved økologi. Samtidig med åbningen af Ambassadørbutikkerne tages­ også Frilands nye ØKO-logo i brug. | Økologiske landmand og deres engagement er i fokus i Ambassadør-kampagnen.


Det gode kød

| Kultur | 39

Mad bag tremmer med Danish Crown 07.12.09 De indsatte i Statsfængslet Midtjylland fik en unik madoplevelse, da et nyt koncept, Jailhouse Cooking, ­gjorde det klart: Mad er ikke bare mad. Manden bag konceptet er billedkunstneren Jens Juul. I samarbejde med skribenten Elsebeth Hagen er Jens Juul ved at skrive en bog om

Fra campingpladsen til skolebænken 15.000 danske campister fik i løbet af sommeren en forsmag på Tulips gode pålæg, der venter skole­ børnene. 12.08.10 I denne uge sætter rigtig mange børn sig igen på plads på skolebænken efter en lang sommerferie. Og Den Grønne­Slagter har arbejdet hårdt for at sikre, at madpakken bliver et af dagens højdepunkter med to spændende nyheder til Den Grønne Slagters børnesortiment. - Ud over de tre klassikere i form af rullepølse, skinke og kylling er vi også klar med en ny spegepølse og nye minifrikadeller, begge med kun 9 pct. fedt. Ligesom de øvrige­produkter i børne­serien er nyhederne udviklet til de mindste, både når det gælder størrelse og smag, fortæller brand manager i Tulip ­Kamilla Wetke. Omkring 15.000 danskere har dog allerede fået en forsmag på det gode pålæg i forbindelse med Den Grønne Slagters sommerkampagne, hvor der blev delt pålæg og brochurer ud til børnefamilier på 42 danske campingpladser. Kamilla Wetke er ikke i tvivl om, at rigtig mange af campinggæsterne vælger børnesortimentet fra Den Grønne Slagter, nu hvor der igen er gang i madpakkerne rundt omkring i de danske hjem. |

Tulips udsendte medarbejdere deler pålæg og brochurer ud til ­danske campinggæster.

langtidsindsatte. Her fik han idéen til konceptet Jailhouse Cooking. Et koncept, hvor Danish Crown leverede de proteinrige råvarer bestående af kalvetykkam, ribbensstege og côte de boeuf – skåret af oksefilet.

menholdet.­Det er en af de ting, indsatte ofte har brug for, siger Jens Juul.

- Lidt efter lidt blødte de indsatte op og blev mere trygge­ og gik meget op i at lave mad, fortæller Jens Juul, der synes, at det gik rigtig godt - Indsatte er ofte mennesker,­ – så godt, at Jailhouse Cooder er blevet forsømt tid­ king-holdet har planer om at ligere­i livet. Noget så banalt­ videreføre konceptet til lansom at lave mad kul­ ti­ verer dets andre fængsler. | menne­ sker og styrker sam­


40 | UDLAND | Danish Crown i hele verden

Danish Crown i hele verden Prognose for de ti markeder Danish Crown group Udvikling i afsætning fra 2008/09 til 2009/10 (tonnage) 0% -1,6 %

Danmark Det danske­ marked forventes at have en uændret ­udvikling.

Eksport til hele verden Danish Crown er verdens største­kødeksportør. Med ­eksport til mere end 100 lande over hele kloden er Danish Crown en betydelig spiller på verdensmarkedet. Selskabet leverer i 2009/10 det bedste ­resultat i selskabets historie.

-2,2 %

-4,5 %

13,9 %

56,7 %

UK Konkurrencen på det store engelske detailmarked er intensiveret­ meget. ­Danish Crown og Tulip er fortsat gode brands på markedet, og vi forventer på den baggrund en svagt ­stigende ­afsætning.

Tyskland Med købet af to virksomheder i Tyskland og et stigende antal slagtninger vil afsætningen i Tyskland stige.

Sverige Det svenske­ marked er vores 2. hjemme­ marked, og der forventes en fortsat positiv markeds­ udvikling.

Rusland Efter en markant stigning i sidste års afsætning forventes markedet at bliver mere afdæmpet.­ Der ventes en nogen­ lunde uændret afsætning, hvor der dog vil være en ændring i sammen­ sætningen af kundesegmenterne.

-7,3 %

4%

Japan Efter en ­meget moderat stigning sidste år forventes der en stabil afsætning på markedet i det kommende år.

USA Markedet forventes­ at ligge på samme ­niveau som sidste år.

11,6 %

Kina Det kinesiske marked er verdens største marked for svinekød. På trods af en markant fremgang sidste år forventer vi fortsat stigning på ­markedet.

37,2 %

18,8 %

Øvrige Europa En stigende afsætning til øvrige europæiske lande må forventes. Udviklingen i afsætningen er tæt forbundet med den generelle­ markeds­ udvikling for svinekød.

Øvrige verden Med en ­stigende pris på alternative­ proteiner og fortsat høje foderpriser forventer vi en god afsætningssituation. En række nye spændende markeder kan udvikle sig interessant.

Koncernens hoved- og nøgletal Mio. kr.

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

48.534

44.346

46.972

44.757

45.211

Resultat af primær drift

1.860

1.872

1.816

1.730

1.857

Finansielle poster, netto

-490

-491

-672

-459

-257

1.232

1.230

997

1.164

1.648

Resultatopgørelse Nettoomsætning

Årets resultat

-1,6 %

56,7 %

13,9 %

-2,2 % -7,3 %

-4,5 %

11,6 % 4%

Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver

21.706

21.279

23.016

21.306

22.153

849

849

2.446

1.411

812

Ansvarligt lån

1.000

1.000

1.000

995

997

Egenkapital

3.844

4.132

3.975

3.940

4.639

22,3 %

24,1 %

21,6 %

23,3 %

25,4 %

2.738

1.321

-246

1.776

1.656

Soliditetsgrad *) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsog investeringsaktivitet

Danish Crown group Udvikling i afsætning fra 2008/09 til 2009/10 (tonnage)

Antal medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere

26.938

24.334

26.652

24.274

23.305

Restbetaling, kr./kg Restbetaling svin

0,65

0,75

0,60

0,70

0,95

Restbetaling søer

0,65

0,55

0,65

0,65

0,75

Restbetaling kreaturer

0,90

0,85

0,70

0,75

1,25

1.504,8

1.468,9

1.426,7

1.272,3

1.245,7

af Mikael Wulff og Anders Morgenthaler Der er noget rigtigt ved det her. Og noget helt forkert…

Indvejet mio. andelshaver-kg Svin Søer

72,2

67,7

68,1

62,8

62,6

Kreaturer

67,8

69,7

64,3

66,7

68,8

15.044

13.465

12.152

10.685

9.847

Antal andelshavere Antal andelshavere

*) Beregnet på baggrund af ansvarligt lån og egenkapital. Bemærk: De anførte tal for 2008/09 og 2009/10 er udarbejdet efter IFRSstandarderne, mens de anførte tal for de foregående år er udarbejdet efter Årsregnskabsloven.

Første forsøg på det, der skulle udvikle sig til opfindelsen af 'pølsen'.

Årsrapport 2009/10  

Danish Crowns årsrapport 2009/10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you