Page 1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG HUNEDOARA

„Eu şi copilul meu”

Comunicat de presă

Proiect naţional Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara – structura teritorială a Agenţiei Naţioanale Antidrog a implementat în perioada septembrie 2012 – iunie 2013 proiectul naţional „Eu şi copilul meu”, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al judetului Hunedoara si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala. Astfel în perioada septembrie – octombrie 2011 au fost desfăşurate două sesiuni de formare, la care au participat 14 psihologi şcolari. După desfăşurarea formării a început implementarea proiectului în unităţile de învăţământ din judeţul Hunedoara. Proiectul s-a implementat în 8 unităţi de învăţământ din judeţ (Deva, Orăştie, Hunedoara, Geoagiu, Călan) şi au fost desfăşurate 62 de activităţi la care au participat aproximativ 60 de părinţi participanţi. Obiectivul proiectului a fost creşterea factorilor de protecţie şi reducerea factorilor familiali de risc faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri la preadolescenţi. Obiective specifce: • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficienţă între părinţi şi copii • Îmbunătăţirea supravegherii comportamentului copiilor • Creşterea frecvenţei utilizării de către părinţi a metodelor de disciplinare pozitivă • Dezvoltarea abilităţii părinţilor de a stabili reguli de comportament clare şi coerente • Exersarea strategiilor de rezolvare eficientă a conflictelor dintre părinţi şi copii • Diminuarea frecvenţei şi intensităţii conflictelor familiale • Îmbunătăţirea competenţelor consilierilor şcolari în domeniul consileirii familiale • •

Evaluarea chestionarelor aplicate părinţilor a scos în evidenţă următoarele aspecte: Evaluarea activităţilor – foarte interesante Puncte tari – înţelegerea eficienţei comunicării, dorinţa de a socializa, de a găsi soluţii, dezvoltarea unor comportamente pozitive, sensibilizarea la nevoile copiilor, calitatea şi actualitatea informaţiilor, abordarea problematicilor în cadrul unor discuţii libere, motivaţie şi dorinţă de formare, entuziasm, deschidere, implicare din partea părinţilor, comunicare eficientă, feed-back permanent, exemplificări, experienţă acumulată, îmbunătăţirea/optimizarea relaţiei părinte/copil , informaţii noi, utile şi interesante pentru părinţi, modul interactiv de participare la discuţii, posibilitatea identificării unor noi modalităţi de motivare a copiilor, aplicaţiile practice care implică activ toţi participanţii (jocurile de energizare), alegerea subiectelor prezentate în cadrul activităţilor, părinţii au aflat într-un timp scurt multe informaţii noi, caracterul plăcut, relaxant al activităţilor, posibilitatea dezvoltării abilităţilor de comunicare, participarea activă în crearea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive în educarea copilului


Puncte slabe – gestionarea timpului, programul întâlnirilor şi orele stabilite anterior, unii participanţi fiind nevoiţi să se învoiască de la serviciu, dificultăţi în a atrage ambii părinţi în program, unele diferenţe culturale şi educaţionale ale părinţilor, nemulţumirea faţă de activităţile în care au considerat că au scris prea mult Alte aspecte considerate utile de discutat – îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, eficientizarea comunicării părinte/copil, cunoaşterea şi prevenirea aderării copilului la grupuri de prieteni problematice, construirea unei relaţii de încredere părinte/copil, cum să mă respecte copilul meu, abordarea unor subiecte privind îndeplinirea tuturor ”poftelor” şi acordarea FĂRĂ de resurse financiare, participarea2010 copiilor la activităţi comune cu ZIUA NAŢIONALĂ TUTUN – 18 Noimebrie părinţii, prevenirea violenţei, timpul îndelungat petrecut la televizor şi calculator, agresivitate, educaţie sexuală, antidrog Evaluarea consilierilor şcolari – excelentă

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Chestionarul de satisfacţie AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

privind participarea la programul ”Eu şi copilul meu” a fost completat de 45 participanţi. Majoritatea participanţilor (40 participanţi) au fost total de acord cu faptul că în urma participării la program îşi dau mai bine seama de responsabilitatea pe care o au ca părinte în educaţia copiilor, iar 5 au fost de acord; Cea mai mare parte din părinţi (33 respondenţi) au fost total de acord cu faptul că, în urma participării la program se simt mai CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE capabili decât erau înainte să reacţioneze la conflictele cu copiii lor, iar 12 au fost de acord; o ANTIDROG HUNEDOARA mare parte din participanţi (38 participanţi) au fost total de acord cu faptul că în cadrul acestui program au învăţat cum să îmbunătăţească comportamentul copilului, iar 7 au fost de acord; majoritatea participanţilor (40 părinţi) au răspuns total de acord privind satisfacţia participării la acest program, iar 5 au fost de acord. Este de remarcat faptul că 41 din participanţi au răspuns total de acord la întrebarea referitoare la recomandarea programului şi altor părinţi, iar 4 au fost de acord. Astfel implementarea proiectului la nivelul judeţului a avut un impact pozitiv, majoritatea psihologilor care au desfăşurat cursul în anul şcolar 2011 – 2012 doresc să desfăşoare acest curs şi în acest an şcolar, existând solicitări din partea părinţilor. Pentru alte detalii: Insp. pr. Adriana Almăşan CPECA HUNEDOARA 0254.22.99.35 0723.347.903

Biroul de presă


Comunicat de presă


ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN – 18 Noimebrie 2010

Comunicat de presa - Caentrul de Prevenire si Evaluare Antidrog Hunedoara  

Agentia Nationala Antidrog