Page 1

CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

Subsemnatul(a)____________________________________________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________ Data:

Semnătura:

CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

Subsemnatul(a)____________________________________________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________ Data:

Semnătura:

CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

Subsemnatul(a)____________________________________________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________ Data:

Semnătura:

CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

Subsemnatul(a)____________________________________________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________ Data:

Semnătura:

CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

Subsemnatul(a)____________________________________________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________

Data:

Semnătura:


CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA Subsemnatul(a)___________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________

Semnatura:

Data:

CĂTRE, PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA Subsemnatul(a)___________domiciliat (ă) în oraşul Petrila ,strada ______________________nr.______bl.________ap._______prin prezenta solicit eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că sunt/ nu sunt platitor de taxe şi impozite, fiindu-mi necesară la__________________________

Semnatura:

Data:

modelcereriadeverinte  
modelcereriadeverinte  

http://www.infopetrila.ro/descarcari/modelcereriadeverinte.pdf

Advertisement