Kultúrbrigád kiadvány

Page 1

BÚCSÚAZÁTRIUMTÓL

20 24

KÖSZÖNJÜK, HOGY AMÍG LEHETETT, KÖZÖNSÉGÜNK SEGÍTETT NEKÜNK

MŰKÖDTETNI EGY HELYET, AMI OLYAN VOLT, AMILYENNEK SZERINTÜNK LENNIE KELLETT.

KULTÚRBRIGÁD 2024

Fotók: Czibor Attila, Csányi Mónika, Csengery Dániel, Dudás Ernő, Lakatos Péter, Mészáros Csaba, Molnár Edvárd, Pribék Nóra, Puska Judit, Reviczky Zsolt, Szilvás Zoltán. A kiadványban reprodukált szövegeket és fényképeket a szerzői jog védi. A jogtulajdonos és a kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos a kiadványt részben vagy egészben lemásolni, sokszorosítani és terjeszteni, akár hagyományos, akár elektronikus formában vagy módon, beleértve a fénymásolást, az adathordozó eszközöket és bármilyen számítógépes megjelenést vagy továbbítást. A fentiek megszegése, tűrése vagy folytatása polgári peres eljárással és büntetőjogi felelősségre vonással jár. Előállította a Pannónia Nyomda Kft. Kiadja a THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. Marketingreferens: Keresztes Dániel. Szerkesztette: Ugrai István. Felelős kiadó: Nyulassy Attila ügyvezető

BÚCSÚ AZÁTRIUMTÓL

Kedves Nézőnk, az Átriumban zajló színházi tevékenységünket 2024 nyarán befejezzük.

A mai magyar kulturális kormányzat teremtette körülmények között nincsen remény arra, hogy méltó és kiszámítható környezetben dolgozzunk, hogy a kormányzati ideológiának való befolyástól mentesen folytassuk a munkánkat. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a túléléshez – de nem lehet minden évben csupán túlélni. Egy olyan intézményt tartunk fenn, amelyben egy ember három helyett dolgozik, ahol egy pillanatra sem lehet nem százhúsz százalékot nyújtani, ahol minden egy hajszálon múlik. Azelőtt szeretnénk befejezni, hogy ez elkezdene látszani a művészeti munkánkon, kollégáink mentális és fizikai egészségén. A jelenlegi helyzet emberileg és szakmailag is fenntarthatatlan. Elfáradtunk, mert ez a most már öt éve tartó kötéltánc pont azt a kíváncsi és alkotni vágyó energiát veszi el mindenkitől, amiért érdemes és élvezetes színházat csinálni.

Nem a színházcsinálást szeretnénk feladni, ez az életünk. De a harc az egyik hónapról a másikra való túlélésért, az alapvető intézményi létezés finanszírozásáért, a nulla-huszonnégyes munkakényszer minden energiánkat felemészti. És egyedül maradtunk, senki nem állt mellénk, rajtatok, a közönségen kívül, ami emberileg nagyszerű és felemelő érzés, és nem lehet eléggé megköszönni, de rajtunk kívül senkinek nem érdeke, hogy legyen egy ilyen szabad hely is ebben az országban. Kénytelenek vagyunk elengedni a helyet, amibe az elmúlt tíz évünket beletettük. Átrium lesz persze ezután is, az ingatlant visszaadjuk a tulajdonosának, de ezek az előadások itt nem lesznek láthatók. Valahol majd talán igen. Mi ezen leszünk, mert fontos, hogy legyen alkalom, ahol találkozhatunk, és gondolkodhatunk arról, hogyan is érdemes élni itt és most. Bízunk benne, hogy velünk jöttök, hogy követtek bennünket: https://facebook.com/kulturbrigad Tényleg mindent köszönünk!

A Kultúrbrigád csapata (az Átrium üzemeltetője 2017–2024)

TOMSCHULMAN:

CARPE DIEM KÉT RÉSZBEN

Sçe elk:

BÁNYAI KELEMEN BARNA | John Keating, tanár

VÉGH PÉTER | Paul Nolan, iskolaigazgató

BAKSA IMRE | Perry úr, Neil apja

KATONA PÉTER DÁNIEL | Neil Perry

KOVÁCS MÁTÉ | Todd Anderson

KENÉZ ÁGOSTON | Knox Overstreet

BÁRDI GERGŐ | Charlie Dalton

MÁRFI MÁRK | Steven Meeks

HAJDU TAMÁS MIKLÓS | Richard Cameron

BIRÓ PANNA DOMINIKA | Chris

Magyar szöveg: Ug ai I¨¶Öáo

Díszlet: TihaoÝi Ildi

Jelmez: Kálmáo E¨ç¶e  Zene: Mzoz i Aod á¨ Világítás: Cçibz  A¶¶ila Rendező: VIDOVSZKY GYÖRGY

2 óra 30 perc, egy szünettel. 15 éven felülieknek.

Amúltszázadközepénegyhagyománytisztelőamerikaiiskolatanárikarábanfelbukkanegykülönc,sajátos módszerekkeloktatópedagógus,JohnKeating.Arigorózusszabályokszerinttanulódiákokéletétfelkavarjaa jövevény,akiaztszeretné:vegyékészre,hogygondolataikszabadonszárnyalhatnak,hogyéletükmagaa művészet.Adiákoklassanelkezdikfelfedeznisajátszemélyiségüket,aziskolábanpedigvisszafordíthatatlanul elindulalázadás...

Az 1989-es világsikerű Oscar-díjas filmklasszikus írója, Tom Schulman maga készítette el forgatókönyvének színpadi változatát, ezt láthatják nézőink a számtalan szakmai és kritikai díjjal elismert Vidovszky György, az ifjúsági drámák avatott szakembere rendezésében.

A Touchstone Pictures filmje, Tom Schulman forgatókönyve alapján. A színdarab ősbemutatója a Classic Stage Company előadásában New Yorkban volt, Adam Zotovich engedélyével. Művészeti igazgató: John Doyle. Vezérigazgató: Jeff Griffin. A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. www.theatrum-mundi.hu Az előadás létrehozásában közreműködött a KULT2. Támogató: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

4

DAVIDJAVERBAUM:

EGYESTEAMINDENHATÓVAL

Szereplők:

ALFÖLDI RÓBERT | Isten szerepében

IVANICS TAMÁS | Gábriel

KOVÁCS MÁTÉ / VARGA ÁDÁM | Mihály

Fordította: C¨¾kᨠMá ¶zo & C¨¾kᨠBa oabá¨

A találkozás megvalósításában segédkezett:

Alf„ldi R{be ¶, B a¨ch Beoce, Ug ai I¨¶Öáo, Cçibz  A¶¶ila, Reme¶e Ma cell, Ge gÝe K i¨ç¶iáo, Laka¶z¨ Pé¶e , Bali V. Ge g, Halma Ágoe¨, Me ¶l Eoik, Nݾla¨¨Ý A¶¶ila, S¶¾doicçkÝ Lá¨çl{, Z¨edéoÝi Baláç¨, Z¨zloaÝ Aod ea

1 óra 20 perc, szünet nélkül. 15 éven felülieknek.

Isteneljönhozzánk,mertnagyonsokmondanivalójavan.Megosztja gondolataitazelmúltnéhánytízezerévtörténéseirőléstapasztalatairól, válaszolazidőközbenfelmerültkérdésekreésbemutatjaaprojekt fejlesztésénektovábbilépcsőit.

David Javerbaum tizenháromszoros Emmy-díjas szövegíró, producer, a Daily Show, az Agymenők, a Kominsky-módszer és a Disjointed sorozatok forgatókönyv-írójának darabja a Broadway-n Jim Parsons főszereplésével aratott nagy sikert.

A színdarabot Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség képviseli. www.theatrum-mundi.hu Egyes meghirdetett időpontokban angol nyelvű feliratozással játsszuk.

5

REGINALDROSE:

ÍTÉLET KÉT RÉSZBEN

Sçe elk:

VARGA ÁDÁM | Elnök

SZATORY DÁVID | Kettes esküdt

MUCSI ZOLTÁN | Hármas esküdt

DEBRECZENY CSABA | Négyes esküdt

KOVÁCS MÁTÉ | Ötös esküdt

LECSŐ PÉTER | Hatos esküdt

SÜTŐ ANDRÁS | Hetes esküdt

GYABRONKA JÓZSEF | Nyolcas esküdt

LUGOSI GYÖRGY | Kilences esküdt

BRASCH BENCE | Tízes esküdt

NYULASSY ATTILA | Tizenegyes esküdt

KATONA PÉTER DÁNIEL | Tizenkettes esküdt

CZIBOR ATTILA / HORVÁTH PÉTER | Hivatalsegéd

ÖSKÜ BÁLINT | Karbantartó

ZNAMENÁK ISTVÁN | a bíró hangja (felvételről)

Magyar szöveg: Ug ai I¨¶Öáo

Díszlet: Mzloá  Zzl¶áo

Jelmez: Mz¨kzÖi¶¨ K i¨ç¶ioa

Rendező: C¨á¨çi Ádám

Mũvészeti vezető: Fehé  Baláç¨ Beo

2 óra 30 perc, egy szünettel. 15 éven felülieknek.

Tizenkétembernekkelldöntenieegyembersorsáról:bűnösvagynembűnös.Avád:apagyilkosság.Dehogyan hozhategyhangúdöntést,hogyantalálhatjamegaközösnevezőtegyteljesenkülönbözőemberekbőlálló társaság,akikmégaszavakjelentésébensemtudnakmegegyezniegymással?

„Mucsi Zoltán tragikus alakítása példázza: milyen nehéz a szembenézés magunkkal, döntéseinkkel, mulasztásainkkal és előítéleteinkkel. Mint ahogy az egész előadás is példabeszéd arról, hogy milyen pusztító hatású a véleménymanipuláció, az ellenségkép-kreálás, a társadalmi megosztás, a humánus értékek semmibevevése, az emberek egymás ellen fordítása. Mindez nem didaktikus tandrámában, hanem jól megcsinált, akár bulvárnak is tekinthető krimiben fogalmazódik meg.” (Nánay István, Revizor)

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. www.theatrum-mundi.hu

6

MOLNÁRFERENC:

VÍGJÁTÉK VALÓS IDŐBEN

Sçe elk:

ALFÖLDI RÓBERT | Norrison

SZATORY DÁVID | Antal

LÉNÁRDT LAURA | Lydia

LUGOSI GYÖRGY | Graef

PARTI NÓRA | Kunó kisasszony

DEBRECZENY CSABA | Felix

MERTZ TIBOR | Gróf Dubois-Schottenburg

KOVÁCS MÁTÉ | Ciring / Colleon

JANICSEK PÉTER | Osso / Dr. Faber

IVANICS TAMÁS | Dr. Pinsky / Dr. Wolff

DÉKÁNY BARNABÁS | Schmidt / Parker

BARNA ZSOMBOR / NYULASSY ATTILA | Krisztián

KATONA VANDA | Posner kisasszony

HAJDÚ CSILLA | Brasch kisasszony

HORVÁTH EMMI | Petrovics kisasszony

Dramaturg: Ug ai I¨¶Öáo

Díszlet: Zoameoák I¨¶Öáo

Jelmez: C¨eléoÝi N{ a

Fény: Kehi Richá d

Maszk: Vég A¶¶ila

Zene: Z¨áge -Va ga Ákz¨

Az előadás koproducerei:

Hz Öá¶h K i¨ç¶ioa, Ki álÝ J¿lia, Má¶Ýá¨falÖi G݄ gÝ, Va ga Zzl¶áo

Rendező: ZNAMENÁK ISTVÁN

1 óra 40 perc, szünet nélkül.

Norrisonbankigazgatóapihenésérekészülődik,amikoracsaládjánálvendégeskedőlány–jónevűamerikai milliomosházaspáregyetlengyermeke–vészhelyzetetjelentbe:férjhezment.Amimégrosszabb:aszülők megtudták,ésútbanvannakide.Amiennélisrosszabb:aférjegyáltalánnemgazdag.Sőt.Sőt.Sőt!Deamia legrosszabb:máragyerekisútonvan.Norrisonnakegyetlenórájavan,hogykifordítsaasarkábólavilágot. Perszeennekáravan.Magasára.Deegybankgépezetetaláneléghozzá…

Támogatók: Rozsnyai Handmade Shoes, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.

A bemutató Molnár Ferenc örököseinek engedélyével, a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével valósult meg. Az előadást angol nyelvű feliratozással játsszuk.

7

YASMINAREZA:

HÁZASPÁRBAJ EGY RÉSZBEN

Sçe elk:

HERCZEG ADRIENN | Véronique Houllié

HEVÉR GÁBOR | Michel Houllié

PÉTERFY BORI | Anette Reille

PÁL ANDRÁS | Alain Reille

Fordította: Bzgoá  R{be ¶

Dramaturg: Mik{ C¨aba

Díszlet: Sçakác¨ Fe eoc

Jelmez: Pe¶ Ka¶a

Zene: KákzoÝi Á ád

Koproducerek: Lad{ J¾di¶, Pzlgá  Aod á¨, Va ga Zzl¶áo

Rendező: BERECZKI CSILLA

1 óra 20 perc, szünet nélkül. 15 éven felülieknek.

Kétkisfiújátszikatéren,majdegyikkiütiamásiknakafogát.Négyszülőbeszélgetegylakásban,majdkiderül: semmivelsemjobbak,mintagyermekeik.Afranciaírónővilághírűkomédiájaleleplezőőszinteséggelbeszéla kispolgáriálszentségről,ésarról,hogymindannyiunkbanmennyisérelem,előítéletésdühkavarog.

„Nagy dolognak tartom, hogy egy óvónő ismerősöm, miután látta az előadást, gyakorlatilag közönséget szervezett rá. Hozott egy nagyjából tizenöt fős csoportot, mondván, kötelező látni a szülőknek, jó lenne, ha szembesülnének magukkal, hogyan akadunk ki hülyeségeken, hogyan csinálunk kis dolgokból őrült nagyot. Többször próbálunk mást mutatni magunkból, mint amilyenek vagyunk. Az öldöklés istene tükörképet mutat, hogy miként megyünk bele nevetséges helyzetekbe gyereknevelés címén, hogyan viselkedünk felül helyzeteket. Másrészt nagyon erős tükör a házasságokban kimondatlan dolgokra. Azt hiszem, előrébb tartanánk, ha a párok nem csak éles helyzetekben beszélgetnének egymással.” (Herczeg Adrienn)

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. www.theatrum-mundi.hu

8

TOTTHBENEDEK:

ÚSZÁS EGY RÉSZBEN

Jᶨ¨ça: KATONA PÉTER DÁNIEL

Színpadi változat:

KzÖác¨ Má¶é, Nݾla¨¨Ý A¶¶ila, Ug ai I¨¶Öáo

Zene:

Reme¶e Ma cell, Kzl¶aÝ K i¨ç¶iáo S{lÝzm

Rendező:

KOVÁCS MÁTÉ

Külön köszönet: Móczó Martin, Gátos Iván, Barbárfivérek, Vajda Kristóf 1 óra 40 perc, szünet nélkül. 16 éven felülieknek.

„A váltás a világ legegyszerűbb dolga: addig nem ugrasz el, amíg a másik meg nem érinti az ujjával a falat. Egyetlen folyamatos mozdulat vagytok.”

Eztafolyamatosmozdulatot mutatjabeTotthBenedekműve, amelynekfiatalszereplőiegynagy lendülettelvetikbelemagukat azokbaamélységekbe,ahonnét kievickélnimárcsakegymást lenyomvalehet.Milyensorsokés történetekvannakegyérem mögött?Kikazok,akiketeltakarnakadobogónfeszítve?Kika gyerekeink?Ellenállhatatlanul sodródunkezekkelafiatalokkala történetben.Süllyedünkvelüka csendben,aközönyben,miközben őkaStayin’Alive-otdúdoljáka Madagaszkárból.

Az előadáshoz oktatási segédanyag kapcsolódik. A színdarabot a szerző szíves engedélyével játsszuk.

9

ZENÉS NÉPI KORTÁRS KABARÉ EGY RÉSZBEN

Szereplők

ALFÖLDI RÓBERT | Hendrik Höfgen

HARTAI PETRA

HUZELLA JÚLIA / FÜLÖP TÍMEA PÉTERFY BORI TORNYI ILDIKÓ

VEREBES ANDREA

Gátos Iván | zongora

Nagy Zsolt / Papp Dániel | dob Pál Gábor / Studniczky László Zsatyi | basszusgitár

Koreográfus: Widder Kristóf

Zenei vezető: Gátos Iván

Jelmez: Pető Kata

Rendező: URBÁN ANDRÁS

1 óra 50 perc, szünet nélkül. 18 éven felülieknek.

Az interjúitokban ugattok a rendszer és a hatalom ellen.

Pedig az előadásaitok ugyanazt a világot képviselik, ugyanannak a világnak a részei, amitől egyébként annyira szabadulnátok. A ti művészetetek ágyazott meg a politikának.

A semmitmondó, megalázkodó művészet, ami nem akart és nem mert valamiről szólni.

Csak hangulatokról, nüanszokról és bugyuta, túllihegett szakmaiságról.

A legmesszebbmenő kritika egy aranyos allúzió volt, amin összekacsintottatok a nézővel.

És mindenki elégedett lett, hogy tett valamit.

Hogy is változhatna meg a valóság, ha a színházaitok nem változnak, ha nem meritek újjá, szabaddá tenni a kultúrát, és tovább fürödtök a kiszolgáló művészet langymelegében.

De hát ki akar itt változást?

Elég, ha a pozíciónk kényelmes marad, és nem kényszerít senki a bajokra gondolni. Nincs baj. Everything is all right, baby!

Hol vagyok ebben én? Ugyanott. Nekem is fáj, ha visszanyal a fagyi.

Eladtam a lelkem, mocskos vagyok, lelketlen és megalkuvó.

Művész.

Tiszta, mint a hó. Ne bántsatok.

Az előadást angol nyelvű feliratozással játsszuk.

KLAUSMANNREGÉNYENYOMÁN,MIKÓCSABAÉSKUKKZSÓFIA ÁTDOLGOZÁSAALAPJÁNURBÁNANDRÁSÉSATÁRSULAT:
10

ELIZABETH INTÉZET

ROBERT ICKE: AZ ORVOS

THRILLER

LÁSZLÓ ZSOLT | Ruth Wolff

PARTI NÓRA | Charlie

KATONA PÉTER DÁNIEL | Sami

KOCSIS PÁL | Hardiman

SZATORY DÁVID | Copley

MÁRTON ANDRÁS | Cyprian

VALCZ PÉTER | Murphy

KOVÁCS MÁTÉ | Asszisztens

FÜLÖP TÍMEA | Roberts

Dr. Ruth Wolff nem enged be egy katolikus papot a műtőbe, ahol egy fiatal lány haldoklik egy elrontott abortusz miatt. Miután a pappal való fizikai összetűzésről készült felvétel kikerül az internetre, az eset vírusként terjed a közösségi médiában, petíciókat és tévévitákat provokál, és nemcsak az orvos saját karrierjét, hanem az általa vezetett intézet jövőjét és a kormány által finanszírozott új épületet is veszélybe sodorja.

Robert Icke darabja Arthur Schnitzler Bernhardi professzor című 1913-as drámájának mai változata. Az identitás, a faji és egyéb előítéletek, a kiváltságok, a vallás, az orvosi etika, a mentális egészség, a szexualitás és a közösségi média hatásmechanizmusának témáit körüljáró színpadi thrillerben az önmagunkról és a mai világról alkotott nézeteink egymásnak feszülő olvasatai alkotnak robbanásveszélyes koktélt.

KOCSIS GERGELY | Atya / Apa

SÖPTEI ANDREA | Flint

Fordította: Hevér Ádám

Díszlet- és jelmeztervező: Tihanyi Ildi

Dramaturg: Ugrai István

Világítástervező: Czibor Attila

Hangtervező: Remete Marcell

Rendező: ALFÖLDI RÓBERT

2 óra, szünet nélkül. 16 éven felülieknek.

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. www.theatrum-mundi.hu

Támogató: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

ANTONYJAY&JONATHANLYNN:

VÁLSÁGKOMÉDIA BETILTOTT ELŐADÁS VESZÉLYHELYZETI VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN

Sçe elk: HEVÉR GÁBOR | Jim Hacker, miniszterelnök

ALFÖLDI RÓBERT | Sir Humphrey Appleby, kabinetfőnök SZATORY DÁVID | Bernard Wooley, személyi titkár

PARTI NÓRA | Claire Sutton, politikai tanácsadó MARTON RÓBERT | Kumranisztán nagykövete

Magyar szöveg: Fa ag{ Z¨¾ç¨a & Ug ai I¨¶Öáo

Dramaturg: Ug ai I¨¶Öáo

Zene: Z¨áge -Va ga Ákz¨

Díszlet: DáÖid Má k, Laka¶z¨ Pé¶e

Jelmez: TihaoÝi Ildi

Rendező: ZNAMENÁK ISTVÁN

2 óra 30 perc, egy szünettel. 15 éven felülieknek.

Anglia,a21.században,azEurópaiUniónmáréppen kívül,demégegykicsitbelül.AzegészEurópátfenyegetőenergia-,gazdaságiésazangliaikormányzativálságtetőpontjánaminiszterelnökazzalszembesül, hogyegykeletiországkormányaerkölcsilegmegkérdőjelezhetőéshatalmasdiplomáciaibotránnyalveszélyeztető,ámgordiuszimegoldástkínálEurópaösszes problémájára.Milyenáldozatotlehethozniapolitika ésközgazdaságoltárán,afenekedőbulvárlapokszenzációraéhesújságíróinakgyűrűjében,mégismindig megfelelveanép,azistenadtanéptetszésének?Mi történik,haakormányunortodoxmegoldásokhoz folyamodik?Mittehetahatalomegyháborúsveszélyhelyzetben?Hogyanrontjaahelyzetetaglobálisfelmelegedés?Mileszabrexittel?Hogyanválikakormányfőavilágpolitikameghatározószereplőjévé? Nagy-BritanniaésEurópanemsejti,hogysorsaegy fiatallányokraéhezőkülügyminiszterésegybevándorlómagyarszakácsnőkezébenvan,atüntetődiákok pedigbontjákakordont...Ezenazéjszakán,úgytűnik, mindeneldől...

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. www.theatrum-mundi.hu

12

RAINERWERNERFASSBINDER:

SZERELMI TÖRTÉNET

Sçe elk:

HERNÁDI JUDIT | Emmi Kurowski

BÁNYAI KELEMEN BARNA | Ali

PARTI NÓRA

FRIEDENTHAL ZOLTÁN

MIHÁLYFI BALÁZS SZATORY DÁVID

Színpadi változat, dramaturg: Ug ai I¨¶Öáo

Díszlet: TihaoÝi Ildi

Jelmez: NagÝ F ¾ç¨ioa

Az előadás koproducerei: Hz Öá¶h K i¨ç¶ioa, Ki álÝ J¿lia, Simz  Aod á¨, T{¶h J¾di¶, Va ga Zzl¶áo

A produkció létrehozásában közremũködött a Ve¨¶io EŸ¾i¶Ý Kf¶.

Rendező: ALFÖLDI RÓBERT

2 óra 20 perc, szünet nélkül. 15 éven felülieknek.

Anémetszínházésfilmmegújítója,RainerWernerFassbinderműveegy idősödőtakarítónőésegybevándorlószerelménkeresztülazemberi kiszolgáltatottságtörténetétmesélielszívszorítóegyszerűséggelés tisztasággal.Afilmszínpadiadaptációjamagyarországiősbemutatóvolt.

„Ez egy egyszerű szerelmi történet, ami sok minden mellett arról beszél, mit jelent a valós szeretet, a valódi összetartozás, a másik tisztelete és megbecsülése.” (Alföldi Róbert, rendező)

Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder Copyright © Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, Németország. Minden jog fenntartva. A szerző örököseinek engedélyét a Mayer-Szilágyi Színházi Ügynökség közvetítette.

13
A BOLDOGSÁG NEM MINDIG VIDÁM.

JEANPOIRETSZÍNDARABJÁBÓL JERRYHERMAN–HARVEYFIERSTEIN:

AzŐrültNőkKetreceegyolyanhely, aholmindenkiazlehet,aki.Vagyépp az,akilenniakar.Dehamuszáj másnakmutatnodmagad,mintaki vagy?Hit,remény,szeretet,munka, család,haza,tegnap,ma,holnap, én,te–éskettenegyütt.

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Egyes meghirdetett időpontokban angol nyelvű feliratozással játsszuk.

14

MUSICAL KÉT RÉSZBEN

Sçe elk: HEVÉR GÁBOR | Georges

STOHL ANDRÁS | Albin KOVÁCS MÁTÉ | Jean-Michel

FEHÉR TIBOR / JÓZAN LÁSZLÓ | Jacob FRIEDENTHAL ZOLTÁN / MARTON RÓBERT / MIHÁLYFI BALÁZS | Aristide Bouteille

PARTI NÓRA / TORNYI ILDIKÓ | Jacqueline CSARNÓY ZSUZSANNA / SÖPTEI ANDREA | Marie FODOR BOGLÁRKA / HARTAI PETRA | Anne IVANICS TAMÁS / NYOMÁRKAY ZSIGMOND e.h. | Francis

BENKŐ DÁVID, CS. KERCSÓ ATTILA, DOBOS RICHÁRD, DRAHOTA ALBERT, HORÁNYI ANDRÁS, HORVÁTH ZOLTÁN, HUNYADI BALÁZS, JENEI MÁRTON, LAKATOS ZSOLT, MOCSÁR PATRIK, SZEIFERT MÁTÉ, SZELLE MARCELL | Madárkák

AblzocçÝ KeÖe / Ba ¶ek Z¨zl¶, C¨eoge Ý Dáoiel / G {¨ç Z¨¾ç¨aooa, MagÝa  Fe eoc / Gaál Zzl¶áo, NagÝ Z¨zl¶ / Pa Dáoiel, S¶¾doicçkÝ Lá¨çl{ Z¨a¶Ýi / Pál Gábz  | a Ketrec zenekara

Magyar szöveg, dramaturg: Ug ai I¨¶Öáo

Zenei vezető: C¨eoge Ý Dáoiel

Koreográfus: Ge gÝe K i¨ç¶iáo

Betanító koreográfus: Laka¶z¨ Z¨zl¶

Díszlet: Meocçel R{be ¶

Jelmez: TihaoÝi Ildi

Maszk: Vég A¶¶ila

Sound design: Sçab{ SçilÖe¨ç¶e

Rendező: ALFÖLDI RÓBERT

3 óra 15 perc, egy szünettel. 15 éven felülieknek.

15

HOMINEM TE ESSE MEMENTO.

MÓRAFERENCNOVELLÁJA,VALAMINTFÁBRIZOLTÁN, GYENESISTVÁNÉSSZÁSZPÉTERFORGATÓKÖNYVENYOMÁN DERESPÉTERÉSVIDOVSZKYGYÖRGY:

Ikonikussáválttörténetegytanárról,NyúlBéláról, akitmeghurcolnak,feláldoznakapolitikaoltáránegy Hannibálrólszóló,látszólagjelentéktelentanulmány miatt,amelynekállításaitnemhajlandóvisszavonni.

„A Hannibál tanár úr letűnt korszakot idéző, keserédes története megdöbbentően pontos, gondolatilag nyugtalanító és különösen aktuális társadalmi látleletté vált mára. A történet főhőse Nyúl Béla, egy óbudai gimnázium szürke kis latintanára ír egy tudományos értekezést Hannibál haláláról, ami természetesen senki nem érdekel, egészen addig, míg az iskola évkönyvében váratlanul helyet kap, hogy egy elmaradt cikket sürgősen pótoljanak vele. Nyúl egyszer csak az érdeklődés középpontjába kerül, egy parlamenti interpellációban is említik nevét, a kollégái hirtelen befolyásos emberként tekintenek rá, sőt egyik éjjel – álmában – maga Hannibál is meglátogatja. Másnap jön a kijózanodás, a dédelgetett ókori dolgozat politikai felhangot kap, kiragadva a saját szövegkörnyezetéből, átértelmezve, kisajátítva »politikai uszítássá« minősül. Nyúl teljesen tehetetlen, hogy megvédje magát az elvtelen vádak ellen. Felfüggesztik tanári állásából, és arra kényszerítik, hogy vonja vissza »lázító tanait«.”

(Vidovszky György, rendező)

Az előadás létrehozásában közreműködött a KULT2.

Támogató: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

TANULMÁNY KÉT RÉSZBEN

Sçe elk:

MUCSI ZOLTÁN | Nyúl Béla, tanár

DÓRA BÉLA | Muray, képviselő / Hannibál

GYABRONKA JÓZSEF | Ofenthaler, gimnáziumigazgató

MAKRANCZI ZALÁN | Vidrozsil, tornatanár

KOVÁCS KRISZTIÁN | Török, matematika- és fizikatanár / Lacika, segéd

KATONA LÁSZLÓ | Schwarcz, földrajztanár / Vogelmeyer, fũszeres

LUGOSI GYÖRGY | Danielisz, hittantanár / Gébics, hentes

FEHÉR BALÁZS BENŐ | Dubrovics, altiszt

BAKSA IMRE | Manzák, vendéglős

PARTI NÓRA | Lola, a felesége

DEBRECZENY CSABA | Nagyajtay, miniszteri biztos / Bélteky, újságíró

IVANICS TAMÁS | Petrik, magántanítvány, rikkancs, Kati udvarlója

MOLDVAI KISS ANDREA | Nyúlné

BÍRÓ PANNA DOMINIKA | Kati, Nyúlék lánya

NYOMÁRKAY ZSIGMOND e.h. | Iván, Nyúlék fia és Mici szerepében: GRISNIK PETRA

Sçé Aod á¨ / Fel¨çegi Dalma | zongora

NagÝ Z¨zl¶ / Cçibz  A¶¶ila | dob Pál Gábz  / GÝáoÝi Tamᨠ| nagybőgő

Zene: Fa ag{ Béla

Díszlettervező: Kálmáo E¨ç¶e

Jelmeztervező: Ba¶i Nikzle¶¶a Világítástervező: Cçibz  A¶¶ila

Koreográfus: GÝeÖi-Bí { E¨ç¶e  Zenei vezető, korrepetitor: Sçé Aod á¨

Rendező: VIDOVSZKY GYÖRGY

2 óra 20 perc, egy szünettel. 15 éven felülieknek.

16

VÁMOSMIKLÓS:

EGYSZERFENN, EGYSZERLENN SZÜNET NÉLKÜL

Játssza:

IVANICS TAMÁS

Színpadi változat: IÖaoic¨ Tamá¨, Nݾla¨¨Ý A¶¶ila, Ug ai I¨¶Öáo

Jelmez: TihaoÝi Ildi

Világítás: Cçibz  A¶¶ila

Hang: Reme¶e Ma cell

Rendező: NYULASSY ATTILA

Külön köszönet: Pa ¶i N{ a, C¨eoge Ý Dáoiel, Kzc¨i¨ Ge gelÝ, Kzc¨i¨ Pál, Lá¨çl{ Z¨zl¶, Ma ¶zo R{be ¶, Sça¶z Ý DáÖid

1 óra 45 perc, szünet nélkül. 15 éven felülieknek.

Fennéslenn,fennéslenn,fennéslenn.ÍgyélimindennapjaitözvegyMaros AndornészületettKozinkayPiroskaaPannónia(voltRajkLászló)utcában, ahuszadikszázadkilencveneséveiben,megazaztmegelőzőhatvan(vagyhetven) évben.Egyszerfenn,aztánlenn–ahogyazamániásdepressziósoknálszokás. Afentiidőszakcsodás:anyugdíjaséletvidám,abarátokhűségesek,acsalád szerető,ésazújszerelemlehetőségesemreménytelen.Aztánbeköszöntalent, apokol:azöregségkínokkalteli,amagányelviselhetetlen,acsaládhálátlan, aszerelempedig…kiemlékszikmárarra?!

Lenn,lenn,lenn,lenn.ÍgyélimindennapjaitMarosLászlóhumorista,„avicces Ladó”,ahogyegyországismeri.Házasságaromokban,Vera,aszéptévébemondónő csakabolondjátjáratjavele,értelmiségihumoránidőnkéntugyannevetaközönség,deőmárszintesemmin.Volnamitrendbehozniazéletében,demivelanya csakegyvan,ráadásulolyan,amilyen,legtöbbszörazőéletétkénytelenegyengetni.ÉseztözvegyMarosAndornészületettKozinkayPiroskabizonyelisvárja. Ajó„Lacpac”elsőszóraugrik,otthagyvacsapot-papot,legyenszómunkáról, családieseményről,titkosrandevúról.Ladószabadszeretnelenni,deéletét beárnyékoljaafolyamatoskészenlétésfüggés–hiszensosemlehettudni,mikor csörrenatelefon.Éshamégsemérrá,jönalelkiterror,majdalelkiismeretfurdalás.

Történikmindezegydarabjairahullottcsaládban,amelynektagjainemképesek valóbanbeszélnisemmagukról,semegymásról.Azéletmegcsaktelik,amíg… Meddigéljükfelmenőinkéletétésmikorkezdjükelélniasajátunkat?

Miértolyanrohadtnehézmegértenünkegymástcsaládonbelül?

Mennyittudunkamentálisbetegségekről?

Mennyittudunkarról,mitjelentmegöregedni,ésegyéletvégefeléközeledni?

Ésmennyirevagyunkazonosakazzalazörökséggel,amitalehetőlegtávolabb szeretnénktudnimagunktól?

A színdarabot a szerző szíves engedélyével játsszuk.

17

A TRIANONI CSATA URB

DÍSZELŐADÁS, RÉSZEKRE SZAKÍTVA

Szereplők:

Apuka ........ ALFÖLDI RÓBERT

Anyuka ........... PÉTERFY BORI

Nickelsdorf ....... BÚBOS DÁVID

Szabadka ........... FÜLÖP TÍMEA

Fejér ................ KOVÁCS MÁTÉ

Zólyom .......... KUCSOV BORISZ

Ungvár ..... MÉSZÁROS GÁBOR

Hargita ..... VEREBES ANDREA .

Gá¶z¨ IÖáo / Sçe da Á ád | zongora

NagÝ Z¨zl¶ / Pa Dáoiel | dob

Pál Gábz  / S¶¾doicçkÝ Lá¨çl{ Z¨a¶Ýi | basszusgitár

Zene, dalszöveg: Sçe da Á ád

Jelmez: Ve zoika Ke e¨ç¶e¨zÖá

Világítás: Cçibz  A¶¶ila

Dramaturg: Ug ai I¨¶Öáo

Rendező: URBÁN ANDRÁS

Külön köszönet Ungváry Krisztiánnak az előadás elkészítésében nyújtott segítségért.

2 óra 20 perc, egy szünettel. 18 éven felülieknek. A budapesti Kultúrbrigád és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadása.

Száz éve máshogy élünk mi, magyarok, itt, Magyarországon, és ők, magyarok, ott, egy másik országban. Ők ugyanúgy magyarok, mint mi, de hogyan lettek ők ők, ha ők mi voltunk (és vagyunk)? Hogyan élünk és mit érzünk ugyanúgy és másképpen? Mi az, ami összeköt minket? Mi az, ami elválaszt? Mitől vagyunk sorstársak, és mitől nem? Sűrű száz év áll mögöttünk. Ki bírja jobban? A budapesti Kultúrbrigád és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház művészei minden határt eltörölnek ezen az estén.

Három budapesti színész egy – azóta megszűnt – színház Trianonról szóló díszelőadásán külhoni, délvidéki kollégákkal találkozik a nyílt színen. A drámaivá váló beszélgetés során egymásnak szegezik fájdalmaikat és gyanakvásaikat, a többség nem tudja megérteni a kisebbséget, a kisebbség nem tudja tolerálni azt, hogy a többség nem érti, de a többség nem érti. A találkozót követően nem sokkal, egy sorsdöntő választás után a sikeres fővárosi sztárszínész már nem kap munkát, de megvilágosodik, megnősül, és örökbe fogadja fiatal vajdasági színésztársait (meg egy anyaországit). A család létrehozza a Magyar Újjászületés Pártját, amely kimondottan az elszakított területek visszacsatolásáért küzd. De a nagy tervek megvalósításához

ÁNANDRÁS – UGRAIISTVÁN:
Támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Szabadka Város, Budavári Önkormányzat, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Emberi Erőforrások Minisztériuma.

HÁYJÁNOS:

ROKENDROLL + CSAJOK + FÁJÁS

Játssza:

KOVÁCS MÁTÉ

Rendező:

KOCSIS GERGELY

1 óra 30 perc, szünet nélkül. 15 éven felülieknek.

Van ez a srác, aki nem a Dózsa György unokája, de azért lehet belőle valaki. Jár is hát rendületlenül gitárórákra. Persze a leckékből a legmerészebb fantáziával sem lesz nagyszóló meg Dzsimi Hendriksz. Majd jövőre, ha leteszi a vizsgát! Útnak indul a bogyósgyümölcsültetvényről, hogy felfedezze a nagyvilágot.

„Hogyavilágésaszabadság,minden,amit azéletjelent,azbennelenneezekbenazapró, kétnapnyiszedésutánkifejezetten ellenszenvesbogyókban–hogyanishihetné elegyfejébenkozmikusméretűgondolatokat forgatókamasz.”(HáyJános)

Az előadáshoz oktatási segédanyag kapcsolódik. A színdarabot a szerző szíves engedélyével játsszuk.

19

CSODA EGY RÉSZBEN

Játssza:

A Tintanyúl zenekar és a Kultúrbrigád zenés gyerekelőadása az egész családnak, 3–99 éves korig

BÁNSÁGI ILDIKÓ | Varázsnagymama ƛ FARKASHÁZI RÉKA | Kata ƛ STUDNICZKY HANGA | Tündérlány

CSISZÁR FERENC | Nyuszi ƛ DELOV JÁVOR / PAPP DÁNIEL | Fakopáncs

KÁLMÁN TAMÁS | Breki ƛ STUDNICZKY LÁSZLÓ ZSATYI | Medve

„– Mert ha valaki látszólag unatkozik is, akkor is csinál valamit. – Mit?

– Gondolkozik, álmodozik. Néha azt is kell! Nem lehet mindig csak tenni-venni. Nem csak akkor csinálsz valamit, hanem akkor is, amikor álmodozol. Vagy azon gondolkozol, hogy hogy keltsd életre a játékaidat!”

Csodákra akkor is szükség van, ha nem hiszünk bennük.

Kata egyik este nem tud elaludni, mivel nem találja kedvenc nyunyókáját, Tündérlányt. De egyszer csak felbukkan a nagymamája, életre kelnek a plüssjátékai, és közösen Tündérlány keresésére indulnak. A kaland során kiderül, hogy mennyi varázslat veszi körbe az életét.

És még csak álmodni sem kell hozzá!

1 óra, szünet nélkül.

NYULASSYATTILA ÉSATÁRSULAT:

A Mentőcsónak és a Novara előadása

SZÍNHÁZ EGY FIKTÍV ORSZÁGBAN

Játssza:

NAGY ÉVA

ÖSKÜ BÁLINT

PÓSFAI ISTVÁN

Jelmez: Tihanyi Ildi

Rendező: NYULASSY ATTILA

1 óra 40 perc, szünet nélkül. 15 éven felülieknek.

„Valakinekmuszájdöntésekethoznia.Nehézelfogadni,demindigkellvalaki,akiképesdöntésekethozni,ésha valakierrenemképes,akkorannakkövetniekellazokat,akikadöntésekethozzák.Ezaszínház!Ezcsak színház!”

Merthanemhozokdöntéseket,hanemvállalomfelakonfliktusaimat,akkorkiszolgáltatommagamatmásoknak.Dehakiállokmagamért,akkorhogynemnyomomelamásikat?Meddigtartokénésholkezdődikamásik? Egyáltalánvalóbanmagamértállokki,vagymáraproblémáimsemazenyémek?Énhatározommegaközegemetvagyaközegemhatározmegengem?Asajáttörténetemetélemmegvagymásokgondolataitismételgetem? Aszüleimét,abarátaimét,acsaládomét,amunkatársaimét,apolitikusokét.Vagypontaztgondolom,amitők? Vansajátvalóságomvagyezcsakszínház?Érdekelezmégegyáltalánbárkit?

Gergőnekteljesültegyrégivágya:felvettékújságírónakazapjalapjához,deJánosnemakarja,hogyafiaegy propagandalapnáldolgozzon.NóriésKristófmostköltöznekbeazújlakásba,közbenkiderül,hogyegynem tervezettgyerekisérkezneharmadiklakónak.EszterésImreazújfilmjéhezkeresiafőszereplőt,deamikor besétálazideáliskarakter,elszabadulnakazindulatok.

Ezekkitalálttörténetek.Egyfiktívországból.Csakszínház.

21

BASSLÁSZLÓ–FODORKATA–FÁBIÁNGÁBOR:

A Mentőcsónak és a GYERE Gyerekesély Egyesület előadása

INTERAKTÍV SZÍNHÁZI TÁRSASJÁTÉK

Résztvevők:

FÁBIÁN GÁBOR / HERCZEG TAMÁS

HAY ANNA / SIPOS VERA

JASKÓ BÁLINT

BASS LÁSZLÓ | játékvezető és a nézők

Dramaturg: Róbert Júlia

Jelmez: Veronika Keresztesová, Bujtás Móni

Rendező: FÁBIÁN GÁBOR

Kb. 2 óra 30 perc. 17 éven felülieknek.

ASzociopolyamaimagyarországikistelepülésekenélőszegénycsaládokéletérőlszól,egyfiatalembertörténete, akiszembeszállafaluhatalmasságaival.Afalulakói–akiknekhelyzetébenézőinkiskerülnek–szegény családok,akikjövedelemrecsaksegélyekből,alkalmivagyfeketemunkábólszámíthatnak.

A10-15nézőbőlállócsapatoknak(akikegy-egycsaládotképviselnek)egyhónapotkellvégigélniükadarabban.

Ahónapnapjaitjelzőtáblánhaladnak,miközbenszínészekmutatjákberövidjelenetekkeretébenafalu nevezetesebblakóit:azuzsorást,arendőrt,apolgármestert,akikközvetlenülmegisszólítjákanézőket,akiknek döntéseketkellhozniuk:akarnak-efeketéndolgozni,befizetik-eavillanyszámlát,fordulnak-euzsoráshoz kölcsönért?

Adarabbansenkitsemkényszerítünkszereplésre,akiakarja,„passzívan”isvégignézhetiazelőadást,de tapasztalatainkszerintalegvisszahúzódóbbemberisegyszercsakbeleakarszólniadarabmenetébe,acsalád sorsánakalakulásába.

Ajátékkonstruáltavalóságbanmindenkiszegényleszegy-kétórára,ésasajátbőrénfogjaérezniakirekesztődés szorítását.Ajátékérzelmienergiájáthasználjukarra,hogyarésztvevőkátélhessékamunka,pénzéserőforrások nélkülimindennapitúlélésfeszültségeit.

22

FÁBIÁNPÉTER:

A Mentőcsónak és a Láthatáron Csoport előadása

Játssza: CSÁNYI

DÁVID, FEUER YVETTE, HÁDA FRUZSINA / VARGA ORSOLYA

Zene: Horváth Szabolcs | Látvány: Zubor Kata | Rendező: FÁBIÁN PÉTER

1 óra 30 perc, szünet nélkül. 13 éven felülieknek.

TÉMA

AKenyértöréselőadásvisszarepítminketagörög-perzsaháborúkidejébe,aKr.előttiV.századba,amarathoni,athermopülai ésaszalamiszicsatába.LátjukazazúrkékÉgei-tengerenközeledőperzsahajóhadat,Ténoszszigeténekcserjéiközöttvagyunk, halljukakabócákzúgását.AszínenmegjelentDareioszkirályésXerxészhadvezéris.Egyaprógörögszigeten,egyhelléncsalád fordulatostörténeténkeresztülnyerünkbepillantásta2500évvelezelőttieseményekbe.Majdhatalmasdilemmábankell döntenieTénosznépének–azazanézőknek.Mindenkielmondhatjavéleményét–rendkívülizgalmasahomlokegyenestmás, mégisérvényesfelvetésekethallaniadiákoktól,felnőttektől.Végülcserépszavazássalvoksolnak.Adarabaszolidaritásésa háborúviszonyátvizsgáljaaténoszicsaládtörténeténkeresztül.Miahelyesdöntés,haaszolidaritáserkölcsiparancsa ellentétbekerülatúlélésparancsával?Elítélhető-eaz,akineksajátésszűkközösségénekboldogulásaelőbbrevaló,mintabajba jutottértvalókiállás?Ésaz,akiamásikértvalókiállássalsajátközösségétsodorjaveszélybe?Holvanazapillanat,amikormár nemhelyescsöndbenmaradni,ésholvanazapillanat,amikormégcsöndbenkellmaradni?

FORMAÉSIDŐTARTAM

AKenyértörésnemcsakszínházielőadás,dekiválóalkalomegyrendhagyótörténelemórárais,amelysoránanézőktalálkoznak atörténelemmelmásfélórában.Átélhetőeklesznekszámukraahírescsaták,ahellénekhelyzete,felidézzükazikonikus300 spártaiharcost.ElőadásunkkalazókoriGörögországnemcsupánérettségitétellesz,hanemvalódiidőutazás–háromszínésszel ésnéhánykellékkellétrehozva.Anézőkrésztvevőkkéválvaközösengondolkodnakésvitáznak,miközbenolyankérdésekről beszélgetünk,amelyekmindenkitfoglalkoztatnak.UgyanakkoraKenyértörésteljesenpolitikamenteselőadás.Nemsugall semmitsemazókori,semamostaniháborúkkalkapcsolatban.Nemtörpálcátaszolidaritásvagy a„nemakarokbelefolyni”érzésfelett.Vizsgál,elemez,gondolkodikésgondolkodtat.Állásfoglalásnélkülmutatjabeakülönbözőnézőpontokat,reagálásokat.Éspontosanettőlérdekes minden13+-oskorosztálynakegyaránt.

Az előadást a szerző szíves engedélyével játsszuk.

23

Kritikai tükör

ésakormánypropagandaolvasata

„A pokolian szellemes darabban – és Znamenák István lefegyverzően elegáns rendezésében – minden köznapian ismerős, a kül- és belpolitikai problémák intonálása, megcsócsálása és manipulálása, és minden parabolikusan eltorzított, egészen az abszurdumig, hogy annál világosabb legyen az inkompetens, cinikus, korrupt, haszonelvű, velejéig immorális politizálás, amellyel szüntelenül találkozunk a közéletben.”

(Koltai Tamás, Élet és Irodalom)

IGENIS, MINISZTERELNÖK ÚR!

„Esztétikai értelemben is azok a legsikeresebb alkotások, amelyek után nem markáns véleményt fogalmaz meg magában a néző, hanem újabb gondolatokat. Amelyekre rá tud csatlakozni élményeivel és kérdéseivel, s amelyeknek érzi társadalmi, személyes vagy társadalmi és személyes fontosságát. Ezek az előadások ugyanis valóban rezonálni képesek a jelenre, és benne rá, a jelenben élő magánszemélyre, állampolgárra, adófizetőre, járókelőre, újságolvasóra, szerelmesre, dolgozó kisemberre, nemzeti konzultációban megkérdezettre, gyászolóra, kirekesztettre vagy befogadottra. (…) Ilyen Alföldi Róbert A félelem megeszi a lelket rendezése, amely Rainer Werner Fassbinder azonos című filmjének színpadi adaptációja és egyben magyarországi ősbemutatója is.” (Kovács Natália, Élet és Irodalom)

„A most Vidovszky György rendezésében színre került darab is az eredeti kötetet és filmforgatókönyvet veszi alapul, sem az azokban elhangzottakat, sem a leírt kort (a 30-as évek fasizálódó Magyarországát) nem változtatja meg, nem akarja öncélúan aktualizálni azt a mai viszonyokra. Éppen attól erős, hogy ennek ellenére lesz húsba vágóan mai a történet.

Mert amit a színpadon látunk, nagyon is ismerős. Ma is sokan felállnak, ha felhangzik egy giccses, nemzeti érzelmeket hevítő, himnuszféleségnek tekintett műdal, ma is túl nagy körben divat melldöngetően bizonygatni az igaz magyarsághoz tartozást, és mindenkit lenézni, ellenségnek tekinteni, ha nem fér bele ebbe az igaz magyarnak tartott képbe. Legyen az más népcsoport, más szexuális érdeklődés, más ideológiai alapállás, vagy legyen az, mondjuk, tanár. Az is eléggé ismerős, hogy az érvényesüléshez nem kell műveltség, iskolázottág: bunkón is be lehet kerülni a gazdasági-politikai elitbe.

Mindezt persze már nagyon sokan elmondták, nem is egyszerű erről nem közhelyes, érvényes és izgalmas darabot színre vinni. Ráadásul, nem mindig sül el jól az sem, ha egy kifejezetten ismert filmet próbál színháziasítani egy társulat (...). Vidovszky rendezése viszont nagyon is működik, kifejezetten izgalmas, elgondolkodtató. Időnként humoros is, mégiscsak egy szatíráról van szó, de őszintén nemigen tudunk nevetni.” (Balla István, hvg.hu)

„Amit az alkotók színpadra vittek, az maga a körülöttünk zajló és kitapinthatóélet.” (Faragó Vivien, KultZóna)

24
A FÉLELEM MEGESZI A LELKET
FIA
HANNIBÁL TANÁR ÚR
A BOGYÓSGYÜMÖLCSKERTÉSZ

A TRIANONI CSATA

„A színészcsapat teljesítménye elképesztő, egyetlen gyenge pont nélkül. (...) A színpadon Urbán dramaturgiailag gondosan felépített sfumatót alkot (...), ami felveti a kérdést, hogy mennyire határoz meg bennünket az örökölt identitásunk, mennyire vagyunk képesek azt megérteni, és mennyit fogadunk el belőle adottságnak. Mint mindig, Urbán ravaszul, szellemesen és pontosan dönti a tabukat, és rámutat, hogy összességében a pénz körül zajlik a legnagyobb csata. Nincsenek ideológiák, csak egy paraván, amely mögött a nagytőke játszmája zajlik. Az emberek készek beleegyezni szinte bármibe a pénz kedvéért. Így a történetben követett Család sorsa is obszcénsággal, orgiákkal, őrülettel és halállal teljesedik be. Urbán bohózati hangnemben rendez, amely szinte egyenlő arányban brutális és humoros, és nem felejt el szórakoztatni, mint általában, amikor összetett témákról beszél.” (Nataša Gvozdenović, Vreme)

4A 1darab0 tele van primitív napi politikai utalásokkal, amelyek a Színház- és Filmművészeti Egyetemet sok évtizedig megszállva tartó liberális politikai színház egyeduralmát végre megtörő változásokat ostorozzák, végkicsengése pedig az, hogy Magyarország szörnyű hely. Vagyis egy átlagos balliberális vértolulásos propagandacikket gyúrtak színpadra az ezen színházi világra jellemző unalmas, klisés, botránykeltő szubintellektuális akcionizmus formájában.6 (Ágoston Balázs, Magyar Nemzet)

„Aki habkönnyű nyáresti édességre vágyik, az ne vegyen jegyet Az orvosra az Átriumban! A darab ugyanis nemhogy nem hűsít és nem andalít, hanem durván felráz, sőt sarokba szorít. Nem az érzékeinkre hat, hanem kemény önvizsgálatra késztető kérdéseket vág az arcunkba: korunk fontos erkölcsi kérdéseivel és paradoxonjaival szembesít. Ne tévesszen meg senkit, hogy a plakáton az áll: thriller –borzongás helyett inkább a víz veri le időnként az embert, és nemcsak a nyár okán, hanem mert úgy megdolgoztat minket ez a (valójában) tézisdráma, amely nem a kétórás játékidőre köti le a figyelmünket, hanem napokon át dolgozik bennünk, és valami-képpen hasonló ügyek sorát idézi fel bennünk.” (Kurucz Adrienn, wmn.hu)

4Bár a darab bővelkedett karakterekben, de a szereplőket inkább identitás alapján különböztették meg, sem mint jellegzetes jellembéli jegyeikben. Milyenségüket – különösen a főszereplő személyiségét – elnyomta a konfliktusok sokasága.6 (Kovács Nikol, 0)

„Paradox módon, ahogy közeledünk az anya halálához, egyre több lesz a humor, és ettől mégsem lesz megúszós vagy kevésbé megérintő, amit látunk-hallunk, ekkorra már Ivanics Tamás magabiztos egyensúlyban tartja a tragédiát és a komédiát. Ide már nem kell se pongyola, se paróka, egyértelmű, hogy az alkotóknak van humora, és van érzéke ehhez a libikókához.” (Turbuly Lilla, szinhaz.net)

4És még csodálkozik az Átrium mélyen tisztelt vezetősége, hogy senki nem kíváncsi a darabjaikra?6 (Kovács Nikol, 0)

„Ha fel is merült bennem egy pillanatra, hogy az egész előadást csak az utolsó jelenetért csinálták meg, a benyomást gyorsan feledtette, hogy a következő napokban számos jelenet villant be újra és újra az Átrium Holt költők társasága-adaptációjából. Márpedig ez az emlékezetes előadások ismérve: Vidovszky György rendezése egy sikerfilm forgatókönyvét használja fel, és ötvözi a magyar közoktatás sorsáról szerzett keserű és végérvényesnek tűnő tapasztalatokkal.” (Hegedüs Barbara, evamagazin.hu)

AZ ORVOS ANYA CSAK EGY VAN
25
HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA

„Fontos és mellbevágó előadás, ami érzékenyen érintheti a nézőt, de pont annyira szélsőséges és durva, mint a világ, ami körülvesz bennünket. Mindenesetre egy jelentős Mephisto-feldolgozás, amit kétségkívül érdemes látni, hiszen még mindig jobb a színházban szembesülni önmagunkkal, mint kinn, a való világban.” (Gyáfrás István, prae.hu)

„Micsoda fantasztikus és erőteljes előadás! Igazán meglepett, hogy mennyi érzelmi súly van a darabban, és hogy mennyire csodálatosan teljes portrét ad egy szeretetteljes és hosszú távú kapcsolatról. Azt is éreztem, hogy az egyöntetűen kiváló színészgárda teljes meggyőződéssel, tökéletesen elsajátította a sokszor igen éles hangszín- és hangulatváltásokat – egy kevésbé mesterien kivitelezett produkcióban viszonylag könnyen túl éles tempó- és regiszterváltásoknak tűnhetnének ezek, de itt nem.” (Simon A. Bird, Opera Europe)

4(...) van olyan előadásuk, amelyben transzvesztiták szerepelnek.6 (Kreft-Horváth Márk, Magyar Nemzet)

„Pompás egyszemélyes játék – rendező: Alföldi Róbert, két kisegítő, Gábriel és Mihály »angyal« figurájával, Ivanics Tamással és Varga Ádámmal vagy Kovács Mátéval. A játék során szinte végigveszik Mózes első könyvét, meg a tízparancsolatot, természetesen mai kommentárokkal, melyeken – hadd tegyem hozzá – halálra röhögi magát a közönség. Mondjuk, mikor az Isten elmagyarázza, hogy tök félreértés őt mindenhatónak tartani, hisz például azon nem képes segíteni, hogy az emberiség egyik fele ölje a másik felét. Az sátán hatalmát csak módjával képes korlátozni, lásd Jób könyvét… És Claude Lanzmann híres felkiáltását: »Hol volt Isten a Shoah idején?« (...) De nem zavaró az aktualizálás, csak az érti, akinek füle van hozzá, márpedig a nézőtéren szinte kizárólag értelmiségiek ültek, ahogy körülnéztem. Nekem ez akkor derült ki igazán, mikor a nézők a ruhatár előtt egyes sorokba rendeződve várakoztak kabátkájukra. Amit más színházakban, becsszóra, nemigen tapasztaltam: általában verekednek nézők a kabátokért. Itt normál emberi módon viselkedtek, valamint hadd tegyem hozzá, és dobálták be a kitett üvegdobozba az ezreseket (támogatásképp a halódó, ill. halálra ítélt színház fennmaradásáért.) No ez legalább annyira tetszett, mint Alföldi »isten-produkciója«. Ritkaság.” (Almási Miklós, ART7)

„Katona Péter Dániel nagyon plasztikusan, testének és mozdulatainak játékával, a hangja tónusának fizikai változásaival karakterek egész sorát alakítja, nagyon koncentráltan közvetítve jelentésüket. Néha dühös edző, aki a szponzor gyerekeit szereti a legjobban, néha valamelyik barátjának hiányzó édesanyja, a következő pillanatokban egy még fiatalabb fiú, aki az idősebb úszók zaklatását szenvedi el... És mindezt a hormonok kaotikusan hullámzó ritmusán, ennek érezzük a hatását: egyetlen pillanatnyi nyugalom és béke, védettség és biztonság nélkül. (...) A Holtverseny figyelmeztető jel, hogy milyen jövő vár ránk, ha évtizedről évtizedre nemzedékek jelennek meg és vesznek el egymás után. X, Y, Z. Nincs több betű.” (Igor Burić, Dnevnik)

MEFISZTÓ AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE ISTENI VÉGJÁTÉK
26
HOLTVERSENY

IN ENGLISH

Kultúrbrigád offers a special service for our international audience and visitors to Budapest from all over the world: several times a month, we present selected performances with surtitles in English. You can find the dates in our monthly programme; the performances with surtitles are specifically marked.

Our box office staff will be happy to tell you from which seats you will have a good sight-line to the surtitles. For the best view of both stage and surtitles, we recommend seats in the stalls from row 7.

MEFISTO (Mefisztó)

a contemporary vaudeville based on the novel by Klaus MANN translated by Klaudia KOTTÁN | directed by András URBÁN

The original novel, a thinly disguised portrait of German actor Gustaf Gründgens, adapts the Mephistopheles/Dr Faustus theme by having the main character, Hendrik Höfgen, abandon his conscience and continue to act and ingratiate himself with the Nazi Party to keep and improve his job and social position.

Not suitable for children under 18.

ONE TWO THREE (Egy, kettő, három)

a transform comedy in real-time by Ferenc MOLNÁR

translated by Sidney HOWARD | directed by István ZNAMENÁK

The minutes start ticking down for powerful bank president Norrison, when the young heiress under his care announces her secret marriage to a communist taxi driver. She is prepared to make her big announcement to her parents, who are arriving imminently. So begins an hour of hilarity and tongue-twisting dialogue where Norrison sets about to transform this wholly unsuitable suitor into a perfectly wellbred, well-mannered, well-spoken and politically conservative son-inlaw before time runs out.

AN ACT OF GOD (Isteni végjáték)

a one-god show by David JAVERBAUM arranged by Róbert ALFÖLDI, Bence BRASCH, István UGRAI, Attila CZIBOR, Marcell REMETE, Péter LAKATOS, Krisztián GERGYE, Enikő MERTL, Márton CSUKÁS & Barnabás CSUKÁS and co.

The Almighty visits Budapest to share his thoughts on the events of the past ten thousand years, answer questions that have come up in the meantime and to unveil the next steps in the development of his project named Universe™.

Not suitable for children under 15.

LA CAGE AUX FOLLES (Az Őrült Nők Ketrece)

a musical by Jerry HERMAN and Harvey FIERSTEIN based on the play by Jean POIRET choreography by Krisztián GERGYE | musical direction by Dániel CSENGERY directed by Róbert ALFÖLDI

La Cage aux Folles is a place where everyone can be what they are. Or what they want to be. But what if you cannot show what you truly are? Faith, hope, love, work, family, country, yesterday, today, tomorrow, me, you – and us together.

Not suitable for children under 15.

kulturbrigad.hu kulturbrigad.jegy.hu jegy@kulturbrigad.hu +36 20 382 0997 @kulturbrigad MUNKÁNK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGÜNK VAN A KÖZÖNSÉG TÁMOGATÁSÁRA! KÉRJÜK, HA TEHETED, ADÓD 1%-ÁT ADD NEKÜNK, ÉS MI KULTÚRÁT TEREMTÜNK BELŐLE! KÖSZÖNJÜK! 14226238-2-42 THEA Art Nonprofit Kft.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.