Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ Διπλωματική εργασία Συνεργάτες: Μπόβολου Άννα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ανάπλαση περιοχής στην Ακαδημία Πλάτωνος Συνεργάτες: Μπόβολου Άννα, Πάλλη Καλλιόπη

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Επανασχεδιασμός πλατείας Συνεργάτες: Μπόβολου Άννα, Πάλλη Καλλιόπη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Επανάχρηση βιομηχανικού κελύφους στο Μεταξουργείο Συνεργάτες: Μπόβολου Άννα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ Η εργασία αφορά ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με συμπληρωματικές πολιτιστικές λειτουργίες. Το κτίριο περιλαμβάνει δύο χώρους εργαστηρίων, ένα μαγειρικής και ένα μικροκατασκευών (χρησιμοποιώντας υλικά όπως ξύλο, μέταλλο, ύφασμα), ένα αμφιθέατρο, μια βιβλιοθήκη και ένα πωλητήριο. Τα αντικείμενα που θα παράγονται από τους μαθητές θα πωλούνται προς όφελος του συγκροτήματος και της συντήρησής του. Πέρα όμως από τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα ο χώρος θα λειτουργεί και ως χώρος συναναστροφής, συζήτησης, πολιτισμού και συνάντησης. Σκοπός είναι το εργαστήριο αυτό να ανοίξει νέες προοπτικές για την περιοχή δίνοντας τη δυνατότητα για μόρφωση και διάλογο, παράλληλα να αποτελεί κίνητρο για εύρεση νέων ενδιαφερόντων.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Κέντρο του δήμου Δύσβατη πλαγιά βόρια του κέντρου Περιοχή πάνω από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών Περιοχή Ν.Ικονίου

Παρατηρώντας συνολικά την έκταση του δήμου φαίνεται πως αυτός θα μπορούσε να χωριστεί σε τέσσερις υποπεριοχές ανάλογα με την ποιότητα κατοίκησης, τον χωρικό παράγοντα και την αίσθηση που αυτές δημιουργούσαν στον επισκέπτη. Η περιοχή πάνω από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών φάνηκε να παρουσιάζει τα περισσότερα προβλήματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου. Ένας παράγοντας για την επιλογή της ήταν η έλλειψη σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωνικές υποδομές. Γενικότερα σε όλο το δήμο υπάρχουν ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές όμως στη συγκεκριμένη περιοχή το πρόβλημα είναι εντονότερο. Το κυριότερο όμως πρόβλημα αποτελούν οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, οι οποίες φαίνεται να εισχωρούν στον οικισμό, καθώς βρίσκονται σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από αυτόν. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Πέρα από τις τοξικές αναθυμιάσεις, τις οχλήσεις και την κυκλοφοριακή φόρτιση, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος ατυχημάτων όπως εκρήξεις και ανατινάξεις φιαλών, πυρκαγιές και διαρροές αγωγών. Έτσι η αρχική πρόθεση είναι η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την κατοικημένη περιοχή, διότι αποτελούν ασύμβατη χρήση με την κατοικία ενώ μοιάζουν να χωρίζουν την οικιστική περιοχή σε δύο μέρη. Ο χώρος που θα ελευθερωθεί θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ώστε να χωροθετηθούν χρήσεις οι οποίες λείπουν από την δήμο, όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και το τοπικό εμπόριο και να συντελέσει στην ενοποίηση του οικισμού.


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το οικόπεδο που επιλέχθηκε βρίσκεται μεταξύ του οικισμού και της περιοχής η οποία πρόκειται να υποδεχτεί τις νέες χρήσεις μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών. Στόχος ήταν η επιλογή ενός χώρου που να βρίσκεται στην καρδιά της γειτονιάς, να αναφέρεται στον κάτοικο και παράλληλα να λειτουργεί σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ κατοικίας και παραγωγής. Το χαρακτηριστικό του οικοπέδου είναι το έντονο ανάγλυφο, η θέα στη θάλασσα και τέλος η σχέση που έχει το οικόπεδο με την εκκλησία με την οποία γειτνιάζει.


Αυτό που επιδιώχθηκε ήταν να λειτουργεί το κτίριο σαν πέρασμα, έτσι οι ροές στο οικόπεδο οργανώθηκαν με στόχο την ένωση των εισόδων του, ενώ ενδιάμεσα να υπάρχει πέρασμα από την αυλή του εργαστηρίου στην αυλή της εκκλησίας. Η κεντρική ιδέα λοιπόν ξεκινά με αυτή την διαδρομή για τους πεζούς και την ένωση των δύο αυλών. Το επόμενο στοιχείο ήταν το έντονο ανάγλυφο και οι θέες έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για όγκους τοποθετημένους αμφιθεατρικά προσανατολισμένους στο νότο. Έτσι οι συνθετικές αρχές λειτούργησαν ώστε οι όγκοι να διαμορφωθούν μέσω των εξωτερικών διαδρομών με αποτέλεσμα ο περιβάλλοντας να γίνεται κτίριο και το κτίριο περιβάλλοντας.

ΚΑΤΟΨΕΙΣ


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ|ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


ΤΟΜΕΣ Το κτίριο προκειμένου να εντάσσεται καλύτερα στον τόπο, διατηρείται σε χαμηλό ύψος ακολουθώντας την κλίση του εδάφους. Έτσι το κτίσμα εισχωρεί στο οικόπεδο. Σημαντική ήταν η επιθυμία για φυσικό φωτισμό. Έτσι οι λειτουργίες που απαιτούν καλύτερο φωτισμό χωροθετούνται νότια, ενώ στα βόρια τμήματα των όγκων υπάρχουν διάδρομοι και κλιμακοστάσια. Για τους χώρους που βρίσκονται κάτω από το έδαφος έχει γίνει επίσης μέριμνα για φωτισμό με φωτιστικές σχισμές ή ανοίγματα στην οροφή


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ακαδημία Πλατωνος

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπλαση τμήματος της περιοχής, που βρίσκεται μεταξύ της Λ.Αθηνών και νοτιοδυτικά του πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος.


ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Στην περιοχή αυτή η χρήση της κατοικίας εμπλέκεται με τη βιοτεχνία, ενώ μεγάλα κτίρια γραφείων συναντώνται στη Λ.Αθηνών. Η περιοχή δίνει έτσι την αίσθηση της εγκατάλειψης, καθώς αρκετές κατοικίες έπαψαν να χρησιμοποιούνται λόγω αυτής της εμπλοκής των χρήσεων. Στόχος λοιπόν, είναι ο καλύτερος διαχωρισμός μεταξύ κατοικίας και βιοτεχνίας, με την κατοικία να καταλαμβάνει την περιοχή που συνορεύει με το πάρκο, ενώ η βιοτεχνία περιορίζεται δίπλα στη Λ.Αθηνών. Στην περιοχή αυτή διαμορφώνονται τρεις ανοιχτοί χώροι-πλατείες, για τη συγκέντρωση και συναναστροφή των κατοίκων της περιοχής, με τα συγκροτήματα των κατοικιών να διατάσσονται γύρω από αυτούς. Εσωτερικές διαδρομές ενώνουν τις πλατείες μεταξύ τους αλλά και με το πάρκο. Στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που συνορεύει με τη βιοτεχνία, τοποθετούνται τετραώροφα συγκροτήματα με σκοπό την οριοθέτηση της περιοχής κατοικίας, ενώ πλησιάζοντας το πάρκο τα συγκροτήματα γίνονται διώροφα με σκοπό την αξιοποίηση της θέας προς αυτό.


MASTERPLAN


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ|ΜΟΝΑΔΕΣ Επιχειρήθηκε η εύρεση μιας μονάδας η οποία να μπορεί να διαμορφώσει κατοικίες για διάφορους τύπους οικογενειών. Έτσι επιλέχθηκε ένα "κουτί" 5x5 το οποίο με την επανάληψή του οργανώνει κατοικίες από 50τμ έως 125τμ.


Στη συνέχεια οι κατοικίες αυτές διατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να συγκροτήσουν δυο διαφορετικού ύψους (δυο και τεσσάρων ορόφων) συγκροτήματα-μονάδες. Αυτά με τη σειρά τους επαναλαμβάνονται ώστε να διαμορφώσουν το σύνολο των κατοικιών.


ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Η πλατεία της Βαρβακείου αγοράς αναδιαμορφώθηκε το 2004 ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων και σχεδιάστηκε ώστε να διακρίνονται σε αυτήν δύο περιοχές. Η πρώτη περιοχή της πλατείας (αστική πλατεία) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την οδό Αθηνάς και πάνω σ’ αυτή λειτουργεί μια υπαίθρια λαχαναγορά. Η δεύτερη περιοχή (κυρίως πλατεία) βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο και διαμορφώνεται από διαδρόμους, που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να την περπατήσει. Στο κομμάτι αυτό στεγάστηκε και ένα αναψυκτήριο, με σκοπό τη διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων. Παρόλα αυτά η πλατεία δεν λειτουργεί σύμφωνα με το σχεδιασμό της. Λόγω της ανύψωσής της από το επίπεδο του δρόμου χάθηκε τελείως η οπτική επαφή με αυτόν, πράγμα το οποίο βοήθησε στη αύξηση φαινόμενων παραβατικότητας και κατά συνέπεια η πλατεία εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους. Έτσι σκοπός της εργασίας είναι ο επανασχεδιασμός της πλατείας της Βαρβακείου αγοράς προκειμένου να γίνει και πάλι πόλος έλξης της περιοχής.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ|ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ Ο επανασχεδιασμός της πλατεία ξεκινά με στόχο τη διατήρηση λαχαναγοράς, τη διαμπερότητα και την εύκολη κίνηση κατά μήκους της πλατείας, την άμεση πρόσβαση από τις οδούς Αθηνάς και Σωκράτους και τέλος τον σχεδιασμός πλατείας στο ύψος του δρόμου, ώστε να υπάρχει η οπτική επαφή. Kεντρική ιδέα είναι η δημιουργία κανάβου σύμφωνα με τη χάραξη του οποίου θα δημιουργείται ένα γλυπτό στο δάπεδο, που αλλού θα βυθίζεται και αλλού θα ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Διαμορφώνοντας έτσι περιοχές "πυρήνες" με διαφορετική ποιότητα υλικών και χρήσεων ανάλογα με τους βασικούς άξονες κίνησης. Καθώς ορίζεται με τυποποίηση η αντιστοιχία υλικών και χρήσεων, το αποτέλεσμα είναι μια αυστηρή γεωμετρική χάραξη με ομαλές μεταβάσεις σε υλικά και επίπεδα, που δημιουργεί ένα παιχνίδι στο χώρο, ενώ ορίζει απόλυτα τις περιοχές στάσης και κίνησης.


ΚΑΤΟΨΗ


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Επανάχρηση βιομηχανικού κελύφους στο Μεταξουργείο

Η εργασία αφορά στην επανάχρηση ενός εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού κελύφους στην περιοχή του Μεταξουργείου. Διατηρώντας τον ήδη υπάρχοντα σκελετό του κτιρίου προτείνεται η δημιουργία ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου, που θα παρέχει μαθήματα ζωγραφικής, μικρογλυπτικής, κοσμήματος και φωτογραφίας για του κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα θα λειτουργεί στο κτίριο εκθεσιακός χώρος με προσωρινές εκθέσεις των μαθητών ή άλλων καλλιτεχνών. Στον αίθριο χώρο μπορούν να φιλοξενούνται εκθέσεις ή να γίνονται μαθήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο ισόγειο του κτιρίου θα λειτουργεί μια κλειστή αιθουσα πολλαπλών χρήσεων (θέατρο, χορός κλπ) και μια αίθουσα ελεύθερης διάταξης, στην οποία θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Στο ισόγειο έχει προστεθεί ένα πατάρι που έχει τη λειτουργία του εξώστη στο κομμάτι που βρίσκεται πάνω από το θέατρο και τη λειτουργία του παρατηρητηρίου πάνω από την αίθουσα των εργαστηρίων. Η είσοδος στην έκθεση θα γίνεται έξω από τον κύριο όγκο του κτιρίου και θα καταλήγει στον όροφο αυτού, όπου θα υπάρχει και μια καφετέρια. Η διαδρομή αυτή αποτελείται από αίθουσες "κουτιά", που σταδιακά το ένα μετά το άλλο ανυψώνονται και ενώνονται με εξωτερικές ράμπες για να καταλήξουν στον κύριο όγκο. Η ιδέα των κουτιών δεν περιορίζεται μόνο στο αίθριο αλλά εισέρχεται και στο κτίριο και μπλέκεται με αυτό. Από τις όψεις γίνεται αντιληπτός ο εμφανής μπετονένιος σκελετός που θυμίζει ακόμα το παλιό βιομηχανικό κέλυφος.


ΚΑΤΟΨΕΙΣ|ΤΟΜΕΣ


Danai Matthaiou | Architecture Portfolio  

A selection of academic projects

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you