Botans vänner våren 2023

Page 1

Bli medlem i dag!

Är du en vän till Botaniska trädgården i Lund? Brukar du promenera i Botaniska trädgården i Lund?

… eller sitta på en bänk i solen och njuta av blommorna?

… eller ha picknick med dina vänner på Botans gräsmattor? … eller gå till Café Botan för lunch eller en kopp kaffe? … eller ta en joggingrunda i parken?

Ja, då är du nog en av Botans vänner.

Vad är Botans vänner?

I mars 2016 bildades Vänföreningen för Botaniska trädgården vid Lunds universitet – Botans vänner – vars mål är: – att främja trädgården och dess verksamhet, – att stödja utveckling och forskning vid trädgården samt inom botanik och hortikultur i övrigt, – att verka för kunskapsförmedling och folkbildning i samarbete med trädgården.

Varför ska du bli medlem i Botans vänner?

Om du vill visa din uppskattning för Botaniska trädgården eller stödja dess verksamhet ska du bli medlem. Botan tillhör och drivs av Lunds universitet och får även medel från Lunds kommun, men Botan är beroende av donationer och andra tillskott. Redan under sina första år har Botans vänförening kunnat stödja flera projekt i trädgården genom inköp av växter och utrustning som inte täcks av Botans budget.

Hur blir du medlem i Botans vänner?

Du betalar in medlemsavgiften på bankgiro 707-8769 eller via Swish 1230078683 och anger då namn, e-post och i mån av plats telefon och adress. Skicka även ett e-postmeddelande med samtliga uppgifter till botansvannerilund@gmail.com, så att vi säkert får korrekta kontaktuppgifter i medlemsregistret. Bekräftelse på din inbetalning får du genom våra utskick om olika aktiviteter. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och är 200 kr/person och 300 kr för familjer. För företag och organisationer är avgiften 500 kr/år.

Medlemsförmåner för Botans vänner

Botaniska trädgården och växthusen är redan tillgängliga för alla utan avgift. Medlemmar i Botans vänner får 10 % rabatt på inköp i butiken. För medlemmarna ordnas dessutom olika visningar och intressanta föreläsningar som i regel är kostnadsfria. Information om dessa skickas ut med e-post eller brev.

Välkommen till Botans vänner!

För styrelsen: Eva Björklund, Elfe Olsson, Jacquette Lyttkens Lindén, Louise Gripenhov, Ingrid Perlhagen, Kerstin Cederlund, Anders Björklund, Mona Book och Ingrid Stankiewicz.

För Botaniska trädgården: Sofie Olofsson och Allison Perrigo.

Vårens program 2023

Tisdag 14 februari kl. 17.30

»Hur fick rosor sina namn?« Föreläsning av Marie Widén.

Tisdag 14 mars kl. 17.30

»Botan genom århundraden.« Föreläsning av Lennart Engstrand.

Onsdag 26 april kl. 17.30 Årsmöte. Därefter föreläsning av Allison Perrigo:

»Koppla samman människor, forskning och bevarandearbete för att gynna biologisk mångfald.«

Torsdag 11 maj kl. 17.30

»Vandring genom växternas utveckling.«

Visning i Botan med Julia Borg. Torsdag 8 juni kl. 17.30

»Biologisk mångfald.«

Visning i Botan med Allison Perrigo.

Föredragen äger rum i IOGT:S lokaler, Bantorget 5, Lund, och visningarna i Botaniska trädgården.

Läs mer om hur du blir medlem på www.botansvanner.se

www.botansvanner.se · www.botan.lu.se botansvannerilund@gmail.com

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.