EU digitalna COVID potvrda

Page 1

EU digitalna COVID potvrda Što je EU digitalna COVID potvrda? Potvrda koja pokazuje da osoba ne boluje od koronavirusa. Pomoću potvrde osoba može putovati bez ograničenja.

Tko može dobiti potvrdu? • Osobe koje su se cijepile protiv koronavirusa • Osobe koje imaju negativan nalaz na test koronavirusa • Osobe koje su preboljele koronavirus 11 dana nakon pozitivnog testa na koronu

Tko izdaje potvrdu? Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Što sadrži potvrda? • Tvoje osnovne podatke • QR kod


QR kod je digitalni kod kvadratnog oblika. Ispunjen je crnim i bijelim mrljama. Osobe koje provjeravaju tvoju potvrdu moraju skenirati kod. On pokazuje da ne boluješ od koronavirusa.

Gdje možeš preuzeti potvrdu? • Na stranici e-Građani • U Zavodu za zdravstveno osiguranje

Ako želiš preuzeti potvrdu na stranici e-Građani, zamoli osobu od povjerenja za pomoć: • Skrbnika • Roditelja • Braću, sestre • Prijatelja kojem vjeruješ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.