Page 1


d Stockholm i

9 ecember 200

Varsågod!

rsta år. ra smedjas fö lo eg S m o telsen rt Här är berät olika sätt gjo t se hur vi på at er bilda. m lk m o fo k s- och r detta er, opionion Du som läse ts la sp te ö m n mellan m att skapa ningspunkte är sk i teologi geno at rk ve ntals m gått har vi ått ut till tuse n ar h i V . ga Under året so mhälleli både stift ella och det sa edarbetare i m at det existenti er ir sp in ch inte minst människor o ngar. ättelser om och församli ulera nya ber rm fo ch o ed åstadja vill vara m d. Det vi har ti m sa s Seglora smed iö ig ltirel urell och mu början. en mångkult et är bara en år a gn n gå et er d ska kommit und et med Sven tisk solidarit ri k i tanke ar rk gi ve edja pa teolo sk ju rd fö ch o Vår tankesm t förnya är dialogen ll bidra till at älle. För oss h m kyrkan. Vi vi sa ch o a k uttryck i kyr kultur viktig. och religiösa ligioner och re r, ga in n åd k edjan mellan livsås handling. I sm ch o e k n ta e Seglora untra till båd andet. Det är k n tä Vi vill uppm a ig rd fä entitet modiga, ickefolkrörelseid s an k yr k a värnar vi det m Svensk att slå vakt o hälle. smedjas sätt kratiskt sam o em d ch o t öppet och stärka et g! Trevlig läsnin

lein, z och Helle K ot H st vi q d in Ewa L glora smedja Grundare Se

Följ med på en resa genom vårt första år »


Tänkt & tyckt seglorasmedja.se är vårt pulserande hjärta på nätet. Fantastiska texter av krönikörer och skribenter har tillsammans med läsarkommentarer skapat en levande och mångfacetterad mötesplats som aldrig vilar. Tanke föder tanke och bidrar till ett aktivt teologiskt samtal där alla kan delta. Här kan ungdomsledaren i en församling diskutera med domprosten direkt. På nätet möblerar vi om i kyrkans hierarkier. Inför 2010 bygger vi om webbplatsen till en nättidskrift med en egen redaktion. Ansvarig utgivare är Ewa Lindqvist Hotz. Debattartiklar med smedjan som avsändare har publicerats i Kyrkans tidning vid två tillfällen i mellanösternfrågan och angående domkapitlens roll i samband med utredandet av sexuella övergrepp i Svenska kyrkan. Seglora akademi har varit en tankemässig frizon för teologisk fördjupning och utveckling i skärningspunkten mellan det existentiella och samhälleliga. Under året har akademin samlats vid tre tillfällen. Från och med 2010 ersätts akademin av ett redaktionsråd med nära koppling till nättidskriften.

Kyrkans tidning 28 maj 2009

l srae da I litet d ä el R uta rtik n br attaess ege b e D d 15/1 från ar

ppn

1

JANUARI

d

sme

lora

eg /1 S

eö ja.s

kt? kt? ens l Sv demi a Svens a t s m a s a k ä s a lora lora kem Seg Seg Tan 1/2 1/2 5/2 FEBRUARI

sen

t bpla log? ? web l Dia Dialog r a t ö m ässa tf a sa efes glor Tankem leas e e S R 3 1/3 5/3 18/ MARS


Samtal Vi tror på samtalets progressiva kraft, att världen förändras när människor möts. Vi vill vara en gränsöverskridande mötesplats i skärningspunkten mellan det samhälleliga och det existentiella som öppnar upp för eftertanke och innovation. I mötet mellan erfarenhet och kreativitet är vi alla med och formar framtidens kyrka och samhälle. Under 2009 har vi fördjupat samtalet om Europa. Under teman som Vad är svenskt?, Dialog?, Hat och Tillit har vi samtalat om vad det innebär att vara medborgare och medskapare i ett mångkulturellt Europa. Våra gäster har bland andra varit Per T Ohlsson, Nalin Pekgul, Mikael Mogren, Hans Ucko, Elisabeth Ohlsson Wallin, Tomas Böhm och Wanja Lundby Wedin. Under hösten har vi bjudit in till en serie samtal om grundläggande värderingar; om Girighet med Antonia Ax:son Johnson och Carl Bennet samt om Aktiv dödshjälp med Lars Björklund och Martin Engqvist. I december avslutade vi serien med ett glöggdoftande samtal om Att tro med förnuftet i behåll med Stefan Edman och Johan Frostegård.

d gfal mån

at Hat tal H ässa sam m a e r lo nk Seg 4 Ta 5/4 16/ APRIL

lig nsk ka illit öts ns Mä illit T l Dom mta min m onfere ässa T rtikel a s a k e m batta glor kad ropa nke 5 Se /5 A Eu 4/5 Ta 8/5 De 10/ 10 11/5 1 2 MAJ

kert

osä

ts t rät pitle

JUNI


Tankemässa Vi vill skapa en gudstjänst bortom normen. En radikalt inkluderande gudstjänst, ett slags ”Misa inclusiva” för en mångkulturell svensk kontext. Seglora smedja tror att det är möjligt att arbeta fram en samhällstillvänd liturgi som i ord, praktik och musik tolkar evangeliet med utgångspunkt i de gemensamma erfarenheter vi har som människor, medborgare och medskapare. Seglora smedja vill verka för en gudstjänst som inte kategoriserar utan inkluderar och bejakar gränsöverskridande i ord och handling där våra olikheter berikar. Ett embryo till en sådan gudstjänst finns i form av de experimenterande Tankemässor som vi sedan januari 2009 utvecklat i samarbete med Sofia församling i Stockholms stift. Under 2010 fortsätter gudstjänsten att utvecklas.

. bl.a med nberg e d i r se på P Ro gar h Tiina n i n c o åg Utfr runne 31/7 Eva B JULI

AUGUSTI

i olog h te c o n atio unik lioteksorg m t m t b teb i o a B K b e & ö ässa alsd ok- n i G rkov Tankem 27/9 B mässa y K 25– 6/9 10/9 SEPTEMBER


Mötesplatser Gränsöverskridande möten ägde även rum under Stockholm Pride. Seglora smedjas utfrågningar i kyrktältet under sommarens Pridefestival blev en succé. Trots ett synnerligen märkligt väder som bråkade med oss så kom det riktigt mycket folk. Det blev fantastiskt spännande och roliga samtal om äktenskapet, normer, makt, teologi och politik. Gäster var Mari Saltkjel, Eva Brunne och Tiina Rosenberg. Under höstens Bok- och biblioteksmässa i Göteborg arrangerade vi några panelsamtal. Två kring de första böckerna i Seglora smedjas skriftserie och ett om kyrkornas kamp för mänskliga rättigheter i Burma. I det sistnämnda panelsamtalet deltog den uppsalabaserade fredsaktivisten Lian Sakhong tillsammans med Svenska kyrkans burmakännare Jerker Alf. Seglora smedjas skriftserie består hittills av två titlar; Darwin och Vår Herre – en festskrift (red. Stefan Edman och Helle Klein) och Håller Europa – en antologi om identiteter, mångkultur och religiositet i Europa (red. Ewa Lindqvist Hotz). Båda utgivna på Cordia 2009.

mp an - Ka n t e a r psa r - Klim righet het, se ska dar Kvinno tal Gi ademi a Girig kallel e L s m k s ing erens ra sa lora a emäs yrkan äsn f lo k örel 10 Kon 0 Seg 10 Seg 0 Tankmat & F 0 3/ 4/1 4/ 8/1 kli 1/1 O K TO B E R

1

8/1

NOVEMBER

tal Sam

hjäl

p?

n öde sa D arskap s ä g m r nke dbo 1 Ta me 12/1 och

iv d Akt

öds

ll ehå t i b entstid e t f v u förn t i ad med a Ateis o r t s tt äs tal A kem Sam /12 Tan 2 1 10 6/ DECEMBER


Konferens Seglora smedjas konferensverksamhet är en mötesplats av större format. Där sätter vi under lustfyllda former strålkastarljusen på de existentiella perspektiv som präglar politik och samhällsliv. Under 2009 har vi arrangerat tre konferenser. Inför valet till Europaparlamentet och det svenska ordförandeskapet inbjöd vi till konferensen Mänsklig mångfald som handlade om identiteter, mångkultur och religion i Europa. Bland de medverkande fanns Jan Eliasson, Anders Wejryd, Annika StrömMelin, Ingmar Karlsson, Rebecka Lettevall, Mattias Gardell och Annika Wirén. I boken Håller Europa? En antologi om identiteter, mångkultur och religiositet medverkar de flesta av de föreläsarna från konferensen. Jazzsångerskan Lotta Sjöman med trio stod för underhållningen. Inför kyrkovalet i september bjöd vi in till en Kyrkopolitisk debatt med företrädarna för de sex största politiska grupperna i Svenska kyrkans riksdag, kyrkomötet. Debatten filmades och sändes av SVT24 Direkt. Musik av Jennie Löbel Swing Band. I Kvinnokonferensen i oktober erbjöd smedjan ett smörgåsbord från dagsaktuell idédebatten om klimatfrågor, själavård och feminism. Medverkade bland andra Gudrun Schyman, Staffan Lindberg och Cia Wadstein. Musik med det feministiska coverbandet Superlativa!

Tankemäss0r i Sofia kyrka 21/2 Temasöndag ”Det postsekulära tillståndet” i Sofia kyrka, stiftskollekt 24–25/3 Befriande teologiskt forum i Lund med internationella gäster

11/4Temasöndag ”Den kidnappade religionen” i Sofia kyrka 13/6 Temadag ”I kärlekens tecken” – friluftsgudstjänst & samtal på Skansen 25/10 Konferens Religion och samhälle

2010 bjuder på många spännande teman och möjligheter till gränsöverskridande samtal och möten


Tack vänner! Ert stöd gör smedjan möjlig. huvudpartners

särskilda tack till

Seglora smedja-vänner Ingegerd Wrette-Lundin • Annika Sjöqvist Platzer • Anders Åkerlund • Hans och Maria Lindquist •Maj-Britt Svärd Gudrun Schyman • Martin Lind • Per Ragnar • Malin Sävstam • Janet Zettermarck • Majvor Westling Ester Svärd • Margareta Sundman • Helle Klein • Ewa Lindqvist Hotz • Ann-Sofie Arlebäck Elin Hyldéen Gärtner • Patrik Pettersson • Ylva Jansson • Åsa Persson • Anna-Lena Björk • Gunnel Stenqvist Tomas Lindbom • Wanja Lundby-Wedin • Louise Swedjemark • Mikael Mogren • Gudrun Engström Riedel Catharina Asklin-Westerdahl • Roland och Anita Jansson • Jöran Tyllström • Mika Wallander • Solveig Blom Annafia Hansson • Annika Johansson • Gun Andersson • Mira Lindgren • Mattias Irving Golondrian Stone • Margaretha Peiram • Ann-Katrin Bosbach

vänförsamlingar & vänorganisationer Sofia församling • Boo församling • Farsta församling Stiftsgården Åkersberg • Kriss – Kristna studentrörelsen i Sverige

seglora smedjas styrelse Helle Klein • Hans-Cristian Nyström • Ann-Katrin Bosbach • Patrik Pettersson Ylva Jansson • Hans Ulfvebrand • Tomas Lindbom

seglora akademi Camilla Lif • Ozan Sunar • Annika Borg • Mari Saltkjel • Martin Lind Annika Sjöqvist Platzer • Anders Ekhem • Cia Wadstein • Helena Benaouda Jonas Eek • Bo Larsson • KG Hammar • Mikael Mogren • Annika Wirén Stefan Edman • Bengt Kristensson Uggla • Helle Klein • Ewa Lindqvist Hotz

Smedjans verksamhet finansieras av sökta bidrag och gåvor från privatpersoner och organisationer.

Vill du eller din församling vara med och vidareutveckla smedjan? Bli Seglora smedja-vän! www.seglorasmedja.se

webb www.seglorasmedja.se | E-post info@seglorasmedja.se tel 073-215 09 19 | post Box 22318, 104 22 Stockholm

Seglora årsberättelse 2009  

Årsberättelse för år 2009 från Seglora smedja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you