Page 1

KJØKKEN - BAD - GARDEROBE

mandag

Langåpent tirsdag og torsdag til 18

28. september 2009

HÅNDVERKSHUSET Gml. Sokndalsvei 38, 4370 Egersund Tlf 415 30 170

SIDE 11

Stor fotballglede SIDE 18-19

2 1/2 ganger rundt jorda

FOTO: JAN GRIDSVÅG

FOTO: EGIL MONG

Ny kammerfestival?

FOTO: CATHARINA LARSEN

■ årgang 125 ■ nr. 112 ■ kr 15.-

SIDE 23-25

Skuffet over Skogen

— Se den utsikten!

Varaordfører Solveig Ege Tengesdal er skuffet over Rolf Magne Skogen. I forrige avis ytret han seg om politikerkolleger som ikke møtte på Fyrlyssenterets presentasjon. Det viser seg nemlig at det bare var et fåtall som ante noe om presentasjonen. Ege Tengesdal var ikke orientert selv. ■ SIDE 4

Pengeknipe Mens Egersund næringspark ventar på pengehjelp med det planfrie krysset, skjer det fint lite på Eigestad. Selskapet som står bak utviklinga av næringsområdet, ønskjer ikkje å ta heile rekninga med det planfrie krysset som må vera på plass før den første bedrifta kan etablera seg. ■ SIDE 6

Hard betongsak Fylkesmannen har betongindustrien på Hovland i kikkerten. – Bedriften kan ikke fortsette å slippe ut kraftig partikkelforurenset vann i kaikanten utenfor anlegget, ifølge Fylkesmannen. Torsdag er saken på ny tema i miljøutvalget. FOTO: EGIL MONG

■ SIDE 4

Over 250 ville gå friidrettens tur til byfjellene. Ole Kr. Egaas var blant dem. Han viste mer enn gjerne Ingvild Thorsen Egaas byen fra Kråkefjellet, et fjell han ikke hadde vært på siden 1970. Frøya fikk seg også en søndagstur. – Vi er kjempefornøyd med responsen. Dette blir årvisst, ifølge Gunnar Kvassheim i arrangørklubben. ■ SIDE 10

Dobbelt museumsbesøk Nesten 40.000 besøkte Dalane Folkemuseum i 2008. Det er en økning på 100 prosent. Og neste år blir det nytt fajansemuseum… ■ SIDE 8

GJELDER MANDAG T.O.M ONSDAG

Laksefilet med skinn, uten ben, pr. kg

-40%

På all juice fra Coop og Røra (Gjelder ikke X-tra som er fast lavpris)

Tilbudene gjelder ut denne uke.

6990

59

90

Ferskt fårikålkjøtt av lam, Gilde,1 kg

Bananer

12 pr. kg

90

Forbehold om utsolgt og trykkfeil. www.coop.no


Frittstående og uavhengig lokalavis etablert i 1885 Utkommer i Egersund hver mandag, onsdag og fredag i 8.418 eksemplarer. Ansvarlig redaktør: Kjetil Stormark

Pinlig

Klar med historien om Ole Høyland

Da Fyrlyssenteret tirsdag i forrige uke la fram en rapport som Eigersunds-politikerne selv hadde bestilt, var det bare en politiker som dukket opp på møtet. Det er bare ett ord som kan beskrive dette: Pinlig. Kommunestyremedlem Rolf Magne Skogen (Ap), som selv er tørrlagt alkoholiker, var den eneste som kom. Lederen av Frelsesarmeens rusomsorg i region Vest, Ole Andreas, Westby, sa til Dalane Tidende etter møtet at han var overrasket over at det ikke kom flere politikere. «Det er viktig for oss å samarbeide med politikerne, og det er dumt det ikke er mer engasjement rundt denne saken», sa Westby. Bakgrunnen for møtet var at rådmannen tidligere i år foreslo at kommunen skulle kutte samarbeidet med Frelsesarmeen om drift av Fyrlyssenteret. Politikerne ønsket imidlertid først å få på bordet en evalueringsrapport fra Frelsesarmeen. Rapporten skulle gi grunnlag for en litt grundigere prosess. Det var denne rapporten som ble lagt fram tirsdag. Etter planen skal politikerne i Eigersund kommunestyre realitetsbehandle rådmannens forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen senere i høst. Maiken B. Steinberg, som er daglig leder ved Fyrlyssenteret, var glad det i alle fall kom en del brukere på møtet. Det viser at de er opptatt av hva som skjer med saken. Steinberg mener at Fyrlyssenteret og den kommunale rusomsorgen utfyller hverandre. Også politiet var tilstede på møtet, og ga uttrykk for at de mener at Fyrlyssenteret representerer et trygt og godt omsorgstilbud til rusmisbrukere. Det er mye som tyder på at Eigersund kommune ikke strekker helt til i rusomsorgen, og at det er forbedringspotensiale i forhold til kommunens innsats på området. En rusomsorg på sparebluss og redusert fokus på forebygging kan kanskje spare noen kommunale kroner i den ene enden, men vil kunne føre til sterkt økede omkostninger både i kroner og mellommenneskelig sett i den andre. La det herske liten tvil om at det er den enkelte som må ta et ansvar for seg selv og hvilket liv man lever. Men det er likevel en brutal kjensgjerning at det ikke er alle som greier dette. Mange faller utenom, og trenger særskilt oppfølging for å leve et noenlunde normalt liv. Årsakene kan være så mange. Men i slike situasjoner er det definert som en kommunal omsorgsoppgave å ivareta både enkeltmenneskene og samfunnets behov i forhold til de som velger å ruse seg. Men det er mange frivillige organisasjoner som har engasjert seg på området, og som fremstår som viktige og gode støttespillere for det kommunale arbeidet. Det er betegnende for kommunens handlingslammelse på området at Eigersund kommune overhodet ikke en gang har svart på en henvendelse fra Frelsesarmeen for halvannet år siden om å dra i gang det såkalte «Jobbenprosjektet» også i Eigersund. Prosjektet er allerede er forsøkt i Lillehammer, Molde og Mandal, og går ut på å gi rusmisbrukere tilbud om enkle arbeidsoppgaver. Selv om Frelsesarmeen selv er nøye med å understreke, på beste diplomatiske vis, at de selv ikke har presset så voldsomt på, er det likevel kritikkverdig at kommunen ikke er flinkere til å benytte de anledningene som byr seg. La gode støttespillere slippe til, i stedet for å spenne beina under dem eller møte dem med politisk unnfallenhet. Rolf Magne Skogen sa det meget treffende: «Frelsesarmeen vil satse. Vi kan ikke svare med å være tause».

✆ Sentralbord: 51461100

TIPS OSS! tips@dalane-tidende.no

Postboks 68, 4379 Egersund - faks: 51 46 11 01 post@dalane-tidende.no Åpent mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Annonsefrister:

Abonnement 2009:

Kl 1100, to dager før innrykk — til mandagsavisen på fredag.

Kr 1090,- pr. år – kr 425,- pr. termin. Studentpris kr 50,- pr. mnd.

Ansvarlig redaktør: Kjetil Stormark [kjetil@dalane-tidende.no]

51 46 11 12 mob. 417 75 050

I MÅL: Endelig er Alf Christian Oddane ferdig med boka om mestertjuven Ole Høyland. Den ble et større prosjekt enn han regnet med og sidetallet endte på 156.

Endelig er boka om Ole Høyland ferdig, og Alf Christian Oddane kan puste lettet ut. – Jeg hadde satt meg fore å ha boka ferdig nå i høst, helst til Marken. Den planen holdt, om enn hardt, sier Oddane som nylig fikk i hende det ferdige oppsettet til boka. Han er godt fornøyd med resultatet. Boka er blitt slik han hadde håpet den ville bli; en blanding av kriminalfortelling og biografi om den slagferdige mestertjuven, som faktisk ennå har en plass i folks minne, mer enn 160 år etter sin død. LANGDRYGT PROSJEKT: – Mens kameratene mine i ungdommen leste «Hardyguttene» fordypet jeg meg i fortellingene om Ole Høyland og Gjest Bårdsen, forteller Alf Christian Oddane. Dette er med andre ord en historie han har jobbet med i årevis. I sommer leverte han råmanuset til Kristian Fuglseth, og fikk

utført språksjekk og korrektur hos Kjell Aase. – Det var nødvendig å få språklig hjelp av kompetente folk. Ikke minst siden jeg har basert mye av boka på gamle skriftlige kilder, der språkføringen har vært så ymse, sier han. UTSPEKULERT: Særlig har han

pløyd seg gjennom mange rettsprotokoller. Til å tyde disse har Oddane hatt god hjelp av Abram Sørdal. Én bestemt skriftlig kilde er da også årsaken til at han har valgt skrivemåten Høyland i stedet for Høiland, som er den mest brukte. Dåpsprotokollen forteller at Ole Høyland ble født nord i Adnedal i 1797. Familien levde i fattige kår og gutten kom fort inn i en kriminell løpebane. Slutten var tragisk; Ole Høyland hengte seg på Akershus festning i 1848. Men i dette

Redaksjonssekretær: DIREKTE Olaf Omdal [olaf@dalane-tidende.no] 51 46 11 17 Nettansvarlig: Ingve Aalbu [ingve@dalane-tidende.no] 51 46 11 19 Journalister: Frøydis Bredeli [froydis@dalane-tidende.no] 51 46 11 20 Egil Mong [egil@dalane-tidende.no] 51 46 11 13 Keth Odland [keth@dalane-tidende.no] 51 46 11 14 Merete Horpestad [merete@dalane-tidende.no] 51 46 11 15 Sylvie A. Skadberg [sylvie@dalane-tidende.no] 51 46 11 16 Teknisk sjef: Erling Svensen [erling@dalane-tidende.no] 51 46 11 30

MOBIL 4000 8531

4000 8532 4000 8533 4000 8535 4000 8534 9431 9139 917 17 323

MANGE BILDER: – Bokprosjektet

har vært omfattende, mye mer omfattende enn forfatteren selv hadde forutsett da han begynte på ferden i Høylands fotefar. Det gjelder også bildematerialet i boka, som han har skaffet til veie blant annet fra en rekke bygdemuseer og fotograf Wilses samlinger. – Jeg har reist Sørlandet på kryss og tvers og besøkt stedene der mestertjuven utførte sine kupp. Jeg har vært i kontakt med en rekke historielag og nå viser det seg at skoler er interessert. Ole Høyland er tema i timer med lokalhistorie, sier Oddane. Tekst og foto: FRØYDIS BREDELI

Lokalmedarbeidere: Lund:

9520 5050

forholdsvis korte livsløpet rakk han altså å utføre en nesten imponerende rekke med kupp og tjuverier.

Tom Leif Rusdal

PRIVAT

MOBIL

41 64 57 28 912 47 973

Ingunn D. Ueland 51 40 08 48 Sokndal: Even Bergum 51 47 75 75 995 69 072 Markedssjef: Harald Hebnes [harald@dalane-tidende.no] 51 46 11 07 - 900 86 512

www.dalane-tidende.no

Dalane Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjoner og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 41 56 80 ,faks 22 41 19 80. Rådhusgt. 17, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55.


■ SIDEBLIKK

Ja til nytt kjøkken

Svakt kjønn, svake piller Å bli kjønnsdiskriminert når du er sjuk, er ingen god medisin. Dette er historia om ein sjuk mann og ei sjuk kone, éin diagnose og to sortar tablettar. Han vakna med verk rundt kjakebeinet og konkluderte straks med biholebetennelse. Ho, det vil seia underteikna, hadde alt vore influensasjuk i nærmare ein månad. Dei siste par dagane hadde biholene jamra seg og begynt å plaga både kjeve og hovud. Han ringde straks til legekontoret og fekk time seinare på dagen. Ho avventa litt, men fann til slutt ut at den sjukaste ikkje kunne sitja igjen heime når han med fersk verk drog av garde for å bli god. Me fekk time samtidig. Klokka tre fredag ettermiddag sat me vegg i vegg og la fram vondtane våre til kvar vår lege på Vikeså. Sjå det føre deg!

Komisk var det, men alvorleg nok. Begge fekk medhald; typisk biholebetennelse. Medisin fekk me òg, kvar vår tredagarskur. I bilen heimover samanlikna me tablettar like ivrig som eg minnest me småjentene studerte kvarandre sine glansbiletesamlingar kvar gong desse var blitt supplerte med fine englar og søte kattar. Medikamentsamanlikninga avdekte at tablettane våre var forskjellige. Han hadde nokon store, stygge kvite; tre stykk. Eg hadde fått seks. Dei var raude i eine enden og gule i den andre. To om dagen, morgon og kveld, var instruksen. Vel heime blei første pille skylt ned i kvart sitt hardt prøvde halshol. Begge blei betre. Penicillinen blei lovprist. Fantastisk stoff! Takk Alexander Fleming at du oppdaga vidunderet! Eg bestemte meg for aldri meir å bera smertene i det stille, for aldri å tenkja stygt om dei som «renn ned dørene på legekonto-

ret». Nei, kvifor li når ein kan sleppa så lett? Her skulle smerteterskelen høvlast ned, og det snarast. Men kor lenge var det no eigentleg Adam var i paradiset? Sjølv var eg der bare nokre få kveldstimar. Dagen etter var elendet tilbake. Biholene var igjen fylte opp med grums. Han, derimot, var god. Og sånn gjekk helga, med glimt av betring og håp, og nedslåande tilbakefall. For underteikna, vel å merkja. Han var og blei god. Først tre-fire dagar etter at dei små raude og gule var oppetne, forsvann plagene frå mitt hovud – frå det svake hovudet. For konklusjonen min etter denne erfaringa må bli at legestanden gjer forskjell på folk etter kva kjønn dei er. Dette fenomenet blir kalla kjønnsdiskriminering og var ganske utbreidd i heile samfunnet før i tida. I dag er det nesten avskaffa. Bortsett frå på legekontoret,

altså. Der er visst det legevitskaplege credoet at det sterke kjønnet treng sterke piller, mens det svake kjønnet bør klara seg med svakare stoff. Dette prinsippet er truleg basert på ei anna ufråvikeleg sanning, nemleg at det er representanten for det sterke kjønnet som held liv i og forsørgjer familien. Alt må naturlegvis setjast inn på å gjera han frisk fort. I det tilfellet som erfaringa mi skriv seg frå, skulle den sterke ut på jobb i Nordsjøen like over helga. Klart det var viktigare å få frisk han enn ho som bare skulle jobba for knappar, glansbilete, avis, hus, heim og ungar på land. Bør eg skifta kjønn eller lege, tru?

Keth

Serena i storfint selskap 4AD har tidligere gitt ut plater med band som Pixies, Cocteau Twins og Lush. Nå har det legendariske, britiske selskapet fått en lunddøl i stallen. Når Emil Nikolaisen gir ut sin nye plate med gruppa Serena-Maneesh, blir det på det klassiske indieselskapet 4AD. Albumet er ferdig innspilt, men skal først på markedet i mars neste år. Nikolaisen, som er fra Moi, sier til Dagbladet at hvis noen hadde spurt ham om hvilket selskap han aller helst ville blitt gitt ut på, ville han trolig ha svart 4AD. – Det er en stor inspirasjon, rett og slett, uttaler Emil Nikolaisen. Debuten «Serena-Maneesh» ble kåret til

årets beste norske plate i Dagbladet i 2005. Sven Ove Bakke, som er musikkansvarlig i avisa, påpeker at 4AD er et av de virkelig klassiske indieselskapene. – De ga ut plater med distinkt omslagsdesign og hadde en gjennomført estetikk som ble speilet i bandene de ga ut. Storhetstiden var nok på 80- og tidlig 90-tall, men de er på vei opp igjen nå, sier Bakke til Dagbladet. Han mener at Serena-Maneesh vil passe perfekt på selskapet. 4AD har de siste åra gitt ut plater med artister som Bon Iver, TV On The Radio, The Big Pink og Scott Walker. Emil Nikolaisen var sist i aksjon i Dalane under Egersund Visefestival. Tekst: INGVE AALBU

Støtter Kultursenteret Gamle skolen SOKNDAL: Kultursenteret Gamle skolen får 30.000 kroner fra kommunens kulturfond til å renovere kjøkkenet i Festsalen. De får dessuten 10.000 kroner i støtte til å installere varmepumper. Politikerne i hovedutvalg for kultur, som møttes i sist uke, var enige med rådmannen og fulgte innstillingen. Ifølge rådmannen er det et verdifullt arbeid som blir gjort i regi av kultursenteret. Derfor er det bekymringsfullt at så mye av energien til styret og medlemsforeningene går med til å holde bygningsmassen ved like og ikke til å drive kulturarbeid, heter det i saksutredningen.

Ja til tre nye kanoer SOKNDAL: Speiderne får 15.000 kroner i støtte fra Kulturfondet til å kjøpe nye kanoer til sin utstyrsbank. Det bestemte hovedutvalg for kultur i sist uke. I 2007 opprettet sokndalsspeiderne en utstyrsbank der skoler, bedrifter og privatpersoner kan leie friluftsutstyr. Ved oppstarten fikk de 47.400 kroner til prosjektet fra Kulturfondet. Utstyret som brukes flittig, trenger imidlertid stadig å fornyes, forbedres og suppleres, ifølge rådmannen som mener at banken fortsatt må sies å være i oppstartsfasen. Derfor laget han en positiv innstilling til søknaden om støtte til tre nye kanoer. Søknaden var på nærmere 17.000 kroner som er halvparten av prisen.

Dalane Tidende

SOKNDAL: Jøssingfjord Vel har søkt om å få 40.000 kroner fra Kulturfondet for å sette inn nytt kjøkken. I sist møte vedtok hovedutvalg for kultur å gi velforeningen 10.000 kroner til formålet. Meningen med fornyelsen er at bygget kan brukes av flere og at de dermed også kan få noen leieinntekter. Kulturfondet skal ikke brukes til vedlikehold, men pengene kan gå til oppussing. Ifølge rådmannen kommer det mange søknader om støtte til å oppgradere lokaler. Nøyaktig hvor grensen går for hva som er vedlikehold og hva som er oppussing, er ikke alltid like lett å si. Rådmannen konkluderer med at selv om grendehuset i Jøssingfjord ikke brukes særlig mye, er det viktig med aktive grendelag. I tillegg peker han på verdien av at gamle og ærverdige forsamlingshus, som skoler og bedehus blir brukt og tatt vare på. Det gir økt samhold og aktivitet.

Fikk hjelp hjem EGERSUND: Seint på natt til søndag kom politipatruljen over en overstadig beruset mann som ikke visste å finne veien hjem. Dette skjedde på Husabø. Politipatruljen tok seg av mannen og fikk ham trygt plassert hjemme.

■ INNOM I DØRA

– Husk vikeplikten! EGERSUND: – Det irriterer meg grenseløst at så mange gir blaffen i å overholde vikeplikten i Sjukehusveien og Langevannsveien. Knapt noen kommer på at de skal stoppe for trafikk fra høyre også i dette området, sier en beboer i Langevannsfeltet. Han er innom i DT-redaksjonen og ber om spalteplass for budskapet. I samme slengen ber han oss fortelle leserne at det er 30-sone i de nevnte veiene. Mannen påstår at det er flere som kjører nærmere 50 enn 30. Så er det nevnt…

Vi gratulerer Stavanger Sea Rafting med kjøp av Yamaha 350 HK. Verdens største 4-takt motor.

www.hovlandbaat.no

Mandag 28. september 2009

3


Skal snart rullera

Stikkvegane skal regulerast

Vil ta ut løstein

BJERKREIM: Kommuneplanen for Bjerkreim er igjen moden for revidering. Kommunestyret valde i sist møte ei arbeidsgruppe for rulleringsprosessen. Torbjørn Ognedal (Sp), Hallvard Veen (KrF), Karl Gjedrem (Ap), Margun A. Hegelstad (H) og Mauritz Bjerkreim (V) utgjer gruppa, som i første omgang skal leggja fram ein plan for gjennomføringa av rulleringa. Planen skal presenterast for kommunestyret 14. oktober.

STAVTJØRN: «Alle» vil kjøra heilt fram til hyttene på Stavtjørn. Mange kan det alt i dag, men vegane dei kjører på, er ulovlege i den forstand at dei er i strid med gjeldande reguleringsplanar. Skal kjøreveg tillatast heilt fram til hyttedøra, må reguleringsplanane endrast. Dette kan i utgangspunktet ikkje skje som såkalla mindre vesentlege reguleringsendringar, har kommunen gitt beskjed om til utbyggjarane. Arbeidet med reguleringsendring er no sett i gang for dei to første hyttefelta. Oppstart av reguleringsarbeid er nemleg varsla i forbindelse med endring av planane for hyttefelta Stavtjørnknuten og Langebu. Det første planområdet utgjer cirka 550 dekar, det siste rundt 170.

EIKELAND: I forbindelse med nydyrkingsarbeid blei det oppdaga tilsynelatande gode førekomstar av løstein i eit område nær Asheimvatnet på garden til Aarne Undheim. Han planlegg no å sprengja ned området cirka fem meter, ta ut stein og deretter ha på jord igjen for å dyrka arealet, som ligg cirka 700 meter vest for riksveg 503. Arbeidet med å få regulert det rundt 60 mål store arealet til steinbrot/dyrkingsområde er no sett i gang.

– Visste ikke om Frelsesarme Fungerende ordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) var ukjent med at rapporten om Fyrlyssenteret var klar for presentasjon.

■ SAKEN

– Alle e

* Rådmannen foreslo tidligere i år at kommunen skulle kutte samarbeidet med Frelsesarmeen om drift av Fyrlyssenteret.

Tysdag skal intervjuutvalet leggja fram sitt syn på kven som bør bli den nye rådmannen i Lund.

* Politikerne ville ikke gå så fort fram, men bestilte i stedet en evalueringsrapport fra Frelsesarmeen. Rapporten skal utgjøre grunnlaget for en grundigere prosess. Etter planen skal detlegges fram en sak om temaet før budsjettbehandlingen seinere i høst.

– Invitasjonen fra Frelsesarmeen har ikke nådd fram til meg. Det synes jeg er veldig synd. Jeg er veldig opptatt av å holde meg oppdatert om hva Fyrlyssenteret bidrar med i lokalsamfunnet og synes det er er sterkt beklagelig at vi gikk glipp av møtet, sier Ege Tengesdal. Hun reagerer på Rolf Magne Skogen (Ap) sine uttalelser i fredagens DT. Skogen gjør det klart at han er «kjempeskuffet» over sine politikerkolleger. Ap-veteranen var den eneste som møtte opp da rapporten ble presentert. – Min oppfordring til Skogen, som har lang erfaring, er at han tar litt mer hensyn til sine politikerkolleger. Det var en forklaring på at invitasjonen ikke nådde fram i

Det er formannskapet og Anne Brit Jegtvik som er intervjuutvalet. Jegtvik representerer dei tilsette. Kandidatane blei intervjua på fredag, og tysdag blei referansane gjennomgått. Når intervjuutvalet si innstilling er klar, skal saka opp i administrasjonsutvalet. Deretter avgjer formannskapet kven som blir den nye rådmannen i Lund. Det er tre søkjarar til jobben. To av dei jobbar i Lund kommune i dag; Rolv Lende og Trond A. Skjæveland. – Skulle de helst hatt fleire søkjarar? – Eg har opplevd at det har vore 20 søkjarar til ein jobb, men likevel få kvalifiserte. I dette tilfellet er alle tre søkjarane kvalifiserte. Derfor valde me å ikkje lysa ut stillinga på nytt. Det er òg eit

* Da rapporten ble lagt fram tirsdag i forrige uke, var det kun Rolf Magne Skogen (Ap) som møtte fram av politikerne.

EINASTE POLITIKAR: Rolf Magne Skogen var den einaste politikaren som møtte på Fyrlyssenteret på tysdag, for å få ein gjennomgang av arbeidet Frelsesarmeen gjer. Her er han i drøs med Jan Petter Leidland frå Eigersund kommune.

Bare éin politikar kom Rolf Magne Skogen (Ap) var den einaste kommunepolitikaren som møtte då Frelsesarmeen la fram ein rapport politikarane sjølv har bestilt. – Det er eg kjempeskuffa over, seier

kommunale tilbodet. Det er han lei

er meir engasjement rundt denne saka, seier han. Han seier at Frelsesarmeen ikkje kjem til å stå steilt på at det er dei som skal driva Fyrlyssenteret i framtida. – Me vil akseptera det dersom

OMSORG: Politiet var òg representert i salen, med politibetjent John Øygard og politistudent Sigbjørn Sørenes. – Eg kjenner godt til tilbodet frå før, og fekk bekrefta det eg veit om at Fyrlyssenteret gir eit trygt og

karane, seier Øygard. – Det er eit tilbod i Frelsesarmeen si ånd. Dei dekkjer basale behov samtidig som dei gir omsorg, legg han til. Tekst og foto: MERETE HORPESTAD

INDISK: Uninor blir det indiske namn

Vil satsa, får ikkje svar

Telenor Uninor

Legger press på betongindustri Både Fylkesmannen og Eigersund kommune truer B&G med tvangsmulkt.

etter at det er kommet nye henvendelser om ulovlig utslipp fra betongindustrien. Fylkesmannen har hatt en langvarig disputt med bedriften for måten betongrester håndteres. Fylkesmannen poengterer også overfor B&G at det er ulovlig å bruke betongrester som fyllmasse. Slike rester som ikke anvendes til et konkret produkt, er avfall, ifølge Fylkesmannen. En av kontroversene som betongindustrien har hatt med Fylkesmannen, går på hvordan betongvann spyles ut i sjøen. – Bedriften kan ikke fortsette å slippe ut kraftig partikkelforurenset vann i kaikanten utenfor anlegget, påpeker Fylkesmannen. Det ble gitt et pålegg om utbedring av sedimentanlegget. Et oppdrag om å se på anlegget har B&G gitt til Nodland Rør, ifølge et brev fra bedriften. Der skrives det også at Egersund Betongindustri ikke har konkludert, og at «alternativet

Det Bertelsen & Garpestad-eide selskapet Egersund Betongindustri AS ser ut til stadig å være på kant med regler for hvordan betongrester skal behandles. Ifølge et brev til B&G Eiendom AS fra byggesakssjef Jarle Valle har kommunen mottatt melding og fotografier som viser at det dumpes betongrester i sjøen ved bedriftens anlegg på Hovland. BETONG I SJØEN: En fyldig foto-

IKKE FYLLMASSE: Fylkesmannen

varsler om oppfølgende kontroll

4

FOTO: PRIVAT

dokumentasjon viser at sjøen var grå av betongrester og –vann. Tidligere har dumping også foregått ved Langholmen. Det har også kommet fram at betongbil fra B&G har spylt i sjøen ved Ryttervik. 18. september sendte byggesakssjef Jarle Valle brev til B&G og varslet at kommunen vurderer å pålegge bedriften å rydde opp etter utslippene. B&G gis en svarfrist på to uker.

AUGUST: Betongdumping i sjøen ved B&G på Hovland i august i år.

Mandag 28. september 2009

Dalane Tidende


Ny avtale med misjonshuset

Fysioterapeut får større tilskot

Lusket rundt

VIKESÅ: Kommunestyret i Bjerkreim har godkjent den reforhandla avtalen med Vikeså misjonshus om leige av lokale til psykiatritenesta. I den nye avtalen er leiga for dei 73 kvadratmetrane sett til 55.000 kroner, mot 10.000 i avtalen som gjekk ut 1. januar i år. Grunnen til den kraftige auken er at kommunen i den tidlegare avtalen fekk rabatt på leiga for i si tid å ha stilt med gratis tomt og for å ha gjort ein del innvendige investeringar, noko som no er nedskrive.

BJERKREIM: Kommunestyret har godkjent ein auke i driftstilskotet til fysioterapeut Gjertrud Lygren frå 20 til 40 prosent med verknad frå 1. juli i år. Bakgrunnen er både det reelle behovet for fysioterapitenester i kommunen og ønsket om å gjera det lettare å rekruttera og behalda kvalifisert arbeidskraft ved Vikeså fysikalske institutt. Før auken bidrog kommunen med eitt heilt driftstilskot, tilsvarande 292.800 kroner, fordelt med 80 prosent til Tore Jacobsen og 20 prosent til Lygren. 20 prosents auke utgjer 58.400 kroner i ekstra årlege utgifter for kommunen.

EGERSUND: En person som var fryktet av en bestemt beboer i et boligområde i Eigersund, ble bedt om å holde seg borte fra den aktuelle personen. Det var politiet som tok forholdet opp med mannen etter en bekymringsmelding. Patruljen fikk de to til å love at de ikke skulle oppsøke hverandre igjen.

ens møte tide. Når ingen møter, er det grunn til å spørre om hva som har skjedd. Jeg synes det er synd at de unge og ferske politikerne i helse- og omsorgsutvalget blir hengt ut på denne måten, sier Ege Tengesdal. BER OM MØTE: Hun skal sjekke

rutinene internt i kommuneadministrasjonen for å finne ut om det er der feilen lå. – Jeg har også bedt om et møte med Fyrlyssenteret allerede denne uka, og at rapporten blir presentert for ordføreren, sier KrF-politikeren. Hun har inntrykk av at politikerne er svært opptatt av Fyrlyssenteret og rusomsorgen. – Det var ikke vond vilje som var grunnen til at ingen møtte opp. Forklaringen er nok enklere enn som så, mener Ege Tengesdal.

avtale på kvelden som jeg ikke kunne gjøre om på, sier Fredriksen. Han har besøkt Fyrlyssenteret flere ganger tidligere og hadde svært gjerne tatt turen innom igjen. – Dessverre ble varselet altfor kort. At verken jeg eller noen andre av medlemmene i helse- og omsorgsutvalget møtte opp, skyldes ikke uvilje eller nedprioritering, påpeker Fredriksen, som også reagerer på at det ikke sto noe om Fyrlyssenter-rapporten i invitasjonen. – Jeg regner uansett med at vi får den skriftlig i neste omgang, sier utvalgslederen, som lover at rapporten vil bli behandlet på grundig og skikkelig vis.

TØFF TOPPLEILIGHET I LYGREMARKA Adr.: Gamle Hestnesvei 94 Bta/P.rom: Soverom: Byggeår: Tomt: Prisant.: Visning:

Stilig nyere leilighet med god standard i attraktivt boligområde, solrik beliggenhet med fin utsikt mot Lygrefjorden. Kort vei til skole, barnehage, handel og kort vei til sentrum.

NYE LEILIGHETER PÅ “SOLSIDEN” I ÅRSTADDALEN Adr.: Jonas Rodveltsvei 24

Tekst: INGVE AALBU

Bta./P.rom: Soverom: Byggeår: Tomt:

FOR SEINT: Kjell Fredriksen (Frp),

leder av helse- og omsorgsutvalget, bekrefter at så er tilfelle. – Jeg fikk invitasjonen per mail klokka 09.00 på morgenen 22. september, det vil si ni timer før møtet. Da hadde jeg allerede en annen

Pris: Visning:

en UTÅLMODIG: Svaret ser ikke ut til

KLAGE: I miljøutvalget 1. oktober

å berolige Fylkesmannen som gir uttrykk for at en ikke lenger ser seg tjent med å vente på utredninger om forbedring. – Bedriften har nå hatt nok tid på seg til å finne brukbare løsninger på sitt avløpsproblem. Vi forutsetter at bedriften reduserer eller tilpasser produksjonen slik at vann som går til utslipp ikke er synlig forurenset, skriver Fylkesmannen. For å passe på at virksomheten følger opp påleggene varsles det at Fylkesmannen i nærmeste framtid dukker opp uanmeldt på Egersund Betongindustri for å kontrollere om driften foregår i lovlige former.

er B&G igjen på sakskartet. Nå skal politikerne ta stilling til en klage fra B&G via advokat Asbjørn Stokkeland. B&G har klaget på et vedtak angående ulovlig fylling og betongdumping ved Langholmen. Advokaten påpeker at en rapport fra Sintef viser at betongrester ikke skal være skadelige. Han hevder også at naboene til Langholmens advokat, Eyolf Lund, i brevs form setter fram en rekke udokumenterte påstander om ulovlig dumping. Rådmannen innstiller på å avvise klagen. Blir det vedtatt, blir saken oversendt Fylkesmannen for avgjørelse. Da blir det opp til forvaltningsavdelingen å avgjøre om saken er håndtert rett av miljøutvalget.

POLITISAK?: – Dersom Egersund

Betongindustri på det tidspunkt fremdeles ikke er i stand til å dokumentere lovlig disponering av all restbetong og nødvendig fjerning av partikler i vaskevannet, vurderes tvangsmulkt og politianmeldelse. Da blir det kort frist til å

Dalane Tidende

KONTORLOKALER TIL LEIE Adresse: Lerviksgården Arealer: Fellesar.: Kontorer: Visning:

rydde opp og høy tvangsmulkt, skriver assisterende fylkesmiljøsjef Marit Surdsvik Bendixen til Bertelsen & Garpestad Eiendom AS.

95/88 kvm 2 stk 2009 Andel av felles tomt kr 2.195.000,+ omk. Etter avtale med megler

Vestvendt beliggenhet med stor solrik terrasse, utvendig bod og garasje/carport. Høy standard med parkett, kjøkken med integrerte hvitevarer m.m. Kort vei til sentrum og handel.

3 SOLGT

med å rense vaskevannet ytterligere utredes og vil bli forelagt Fylkesmannen for godkjenning i løpet av kort tid.»

72/66 kvm 2 stk 2005 Andel av festetomt 1.475.000,+ omk. Tirsdag 29/9 kl 16.30

48 kvm 49 kvm 4 stk Etter avtale med megler

Lyse kontorlokaler sentralt beliggende med god eksponering. Fellesarealer med møterom, spiserom, tekjøkken, wc og gang i fellesskap med Jæren Data Dalane. Ledig for overtakelse.

Advokat- og meglerhuset i Nygaten 3

Tekst: EGIL MONG

Mandag 28. september 2009

5


FOTO: KJETIL STORMARK

FOTO: RUNE BERTELSEN

Mens Egersund næringspark ventar på pengehjelp med det planfrie krysset, skjer det fint lite på Eigestad. Aksjeselskapet som står bak utviklinga av næringsområdet på grensa mellom Eigersund og Bjerkreim, ønskjer ikkje å ta heile rekninga med det planfrie krysset som må vera på plass før den første bedrifta kan etablera seg i næringsparken. Totalt med bru over E39, av- og påkjøringsrampar vil krysset få ein prislapp på rundt 40 millionar kroner. VIKTIG KRYSS: – Vegvesenet vil ikkje vera med å betala. Krysset er eit trafikksikringstiltak på ei strekning med mykje tungtransport; det

6

er eit viktig tiltak. Men dette skal altså ein privat aktør ordna for det offentlege utan å forventa å få noko igjen for det, seier Per Gunnar Bøgwald, som er dagleg leiar i Egersund næringspark. Han har vore i kontakt med fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord om saka. – Eg har ikkje fått anna svar enn at det er slik staten gjer det på stamvegane; skyv rekninga over på dei private. Så kynisk er det, seier Bøgwald. PAPIRA ER KLARE: Egersund næringspark har anbodspapira for krysset klar. – Dei kunne vore sende ut for fleire månader sidan. Men me treng nokon til å vera med på finansieringa. Me har prøvt oss hjå Innovasjon Norge i håp om at dei kunne sjå på krysset som ein del av

■ SAKA * Bertelsen & Garpestad og Seabrokers Group har etablert Egersund Næringspark AS for å utvikla eit 700 dekar stort næringsområde på Eigestad mellom Helleland og Bjerkreim * I forbindelse med reguleringsplanen for området har Vegvesenet stilt rekkefølgjekrav om at eit planfritt kryss på E39 skal vera etablert før byggjeløyve kan bli gitt.

eit industriområde som skal utviklast. Men det me satsar mest på, er å få prosjektet inn i bompengepakken for Dalane ved at det blir rekna som ein del av West Link-forbindelsen til Egersund. Men Dalanepakken treng godkjenning av Stor-

Mandag 28. september 2009

tinget. Det kan ta tid, opptil eit år, etter det eg forstår. Så lenge kan me ikkje venta, uttaler Per Gunnar Bøgwald. Han seier at arbeidet med å utvikla næringsområdet står i stampe i påvente av kryssløysinga. MISTAR INTERESSENTAR:

– Finanskrisa legg vel uansett ein dempar på etableringslysta i næringslivet. Hastar det eigentleg så veldig med krysset? – Pågangen frå bedrifter og potensielle etablerarar har ikkje vore veldig stor. Men eg er overbevist om at det skyldast at når folk kjører forbi, så ser dei at me ikkje har noko næringsområde å tilby – enno. Derfor har me heller ikkje gått aktivt ut og marknadsført næringstomter. I mellomtida etablerer bedriftene seg andre plassar, seier Bøgwald.

– De kan ikkje venta på Stortinget si godkjenning av Dalanepakken, men kva er alternativet, viss de ikkje vil ta heile rekninga sjølv? KOMMUNAL FORSKOTTERING?:

– Me må prøva å få «nokon» til å vera med å ta ansvar for finansieringa, i tiltru til at ein vil få pengane tilbake, seier næringsparksjefen. Men «nokon» meiner han først og fremst Eigersund kommune. Han meiner at det må vera eit vinnvinn-tiltak for Egersund næringspark og Eigersund kommune å forskottera pengar til eit kryss som opnar både for 700 mål med nytt næringsareal og ein rakare og raskare vegforbindelse mellom E39 og Egersund, utanom dagens flaskehals på Klungland. Tekst: KETH ODLAND

Dalane Tidende


KLOSS I STAMVEGEN: Det nye næringsområdet ligg i tilknyting til E39, like ved kommunegrensa med Bjerkreim. Det skal byggjast planfri avkjørsel frå stamvegen til næringsparken. Vegvesenet har stilt krav om at krysset må vera på plass før byggjeløyve kan bli gitt. Næringsområdet er ytterlegare opparbeidd etter at dette biletet blei teke.

Alt står og fell med transportplanen Det er ikkje aktuelt for Eigersund kommune å forskottera pengar til krysset på Eigestad før Dalane-pakken er på plass i ein godkjent transportplan. Fungerande eigersundsordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) forstår frustrasjonen til aktørane i Egersund næringspark, og er frustrert sjølv òg. Forskotterte midlar til medfi-

Dalane Tidende

nansiering av den planfrie avkjørselen til næringsparken kan ho ikkje lova før bompengepakken for Dalane er godkjent som ein del av Nasjonal Transportplan. Men det ho kan lova, er at ho skal stå på for å få fortgang i saka. – Framdrifta i denne saka er veldig viktig; det er så mykje som står og fell med godkjenninga av Dalane-pakken i transportplanen. Jo tidlegare me får ei avklaring i forhold til Nasjonal Transportplan, jo tidlegare kan me få gjort noko med Eigestad-krysset. Men det er vanskeleg for kommunen å diskutera forskottering til

dét prosjektet før me har ein godkjent transportplan, seier Solveig Ege Tengesdal. Ho viser til at stamnettilknytinga West Link er eitt av fleire prosjekt i Dalanepakken sin byggekloss 3, og signaliserer at det kan bli aktuelt å diskutera ei omprioritering av dei planlagde bompengeprosjekta. – Det er sett av 70 millionar til West Link. Det planfrie krysset

Mandag 28. september 2009

har ein kostnad på rundt 40 millionar. Viss det ikkje er nok pengar, må me sjå på kva det vil bety for dei andre prosjekta i pakken, seier ho. – Treng Eigersund kommune å sjå at første spadestikk på West Link-traseen blir teke før det er aktuelt å forskottera midlar til krysset? – Nei. Det held å sjå at Dalanepakken ligg inne i ein godkjent transportplan, fastslår Ege Tengesdal. Ho håper i løpet av kort tid å få i stand eit møte mellom fylket, Eigersund kommune og Samferd-

selsdepartementet om saka. Seinast på fredag var ho i kontakt med avtroppande statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet. – Han forsikrar at han vil informera den nye statssekretæren om arbeidet som pågår i Dalane i forbindelse med transportplanen. Anbefalinga hans er at fylkesordførar Tom Tvedt tek initiativet til eit møte. Det er eg sikker på at han vil gjera ganske snart, seier Ege Tengesdal

7


Påkjørt av bussen

EKSPRESS: Det ble store skader på stasjonsvogna som fikk Stavangerekspressen i baken.

En personbil fikk Stavangerekspressen i bakluka lørdag ettermiddag.

Uhellet skjedde mellom Nodland og Svånes på riksvei 44 litt før klokka 17 lørdag ettermiddag. Ifølge de to passasjerene i bussen snakket bussjåføren i mobiltelefonen mens han kjørte. Kollisjonen skjedde på en rett, oversiktlig

strekning. Sjåføren av personbilen forklarte til DT at bussen pluteslig kom svært nær etter at en bil som lå mellom dem hadde svingt av veien. Da jeg så måtte bremse for noen i veien, kjørte bussen på

meg. Jeg har vondt i nakken. Setet i bilen er deformert av trykket, forklarte bilføreren. Det var to passasjerer i bussen. De ble hentet av en taxi som tok dem videre mot Sokndal. Personbilen fikk store materielle skader.

Dobling for museet Dalane Folkemuseum hadde nesten 40.000 besøkende i 2008. Det har blitt langt mer populært å besøke Dalane Folkemuseum. Det viser statistikken fra ABM-utvikling – statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Senteret samler inn opplysninger om hvor mange som setter sine bein på de ulike museene. I Rogaland var det 546.602 besøkende på 12 forskjellige museer. Best besøkt var Jærmuseet med over 160.000. Dalane Folkemuseum er rangert som nummer fem av de tolv. Samlet hadde museene en økning i besøket på 16 prosent. Museet i Dalane hadde en økning på 102 prosent. I 2007 var det knapt 20.000 som gikk på museum i Dalane. Det blir ventelig en ytterligere økning i tilstrømmingen til museet i Dalane når det nye Fajansemuseet står ferdig neste år. Da feirer Dalane Folkemuseum, som også eier Fajansemuseet, 100 år med å åpne et helt nytt, og moderne museum i de tidligere lokalene til fajansefabrikken. Tekst: EGIL MONG

8

Også bussen var merket av sammenstøtet. Begge førerene ble lettere skadet. Tekst og foto: EGIL MONG

Kastet dukke foran toget HELLVIK: En togfører fikk en svært ubehagelig opplevelse klokka kvart på ti lørdag kveld. Da han kom kjørende med lokaltoget inn på Hellvik stasjon hadde noen laget ei dukke formet som et voksent menneske og lagt denne på jernbanesporet. – Dette er svært dårlig gjort. De fleste vet at det er en fæl opplevelse for en togfører å oppdage et menneske i sporet. Slik bør ikke skje igjen, er den klare oppfordringen fra vakthavende på politistasjonen i Eigersund.

To i arrest EGERSUND: Natt til søndag kom politiet over to dalbuer i slutten av 20-åra som var hadde røket i tottene på hverandre i Bøckmannsgaten i Egersund sentrum. Politiet tok begge med seg til kjellerlokalet i politistasjonen. Der måtte de tilbringe resten av natta.

Stjålet moped

100 PROSENT OPP: Dalane Folkemuseum er det femte mest besøkte museet i Rogaland.

Mandag 28. september 2009

EGERSUND: En moped ble torsdag stjålet fra parkeringsplassen ved Dalane videregående skole, melder politiet i Eigersund. De vil foreløpig ikke gå ut med registreringsnummeret.

Dalane Tidende


– Jeg er glad i deg! Aud Braathen Eia fikk det aller første Sokndals-hjertet. Det rørte henne til tårer. – Har jeg fortjent dette? Nå må jeg grine, sier Aud Braathen Eia og gjemmer ansiktet i hendene før hun kaster armene rundt halsen på smykkets designer, Johnny Vatland Øvstebø, og takker. HJERTEVENN: – Aud fortjener det første Sokndals-hjertet fordi hun alltid er så smilende og har tid til andre. Aud har et stort engasjement for sine medmennesker og hun utviser nestekjærlighet. Dessuten er hun en god venn som jeg har kjent hele livet. Hun tar seg alltid tid til å stoppe opp og slå av en prat, forteller Vatland Øvstebø. – Helt fra du var liten og ruslet rundt i butikken min, har du vært min gutt, og det vil du alltid være. Nå har du blitt en fantastisk flink designer. Tusen takk, sa en tydelig rørt og glad Aud. SETTER SPOR: Også ordfører i

Sokndal, Dag Sørensen, næringssjef Nils Jacobsen og oppvekst- og kulturkonsulent, Tron Løvås, fikk være med da Sokndals-hjertet skulle overrekkes fredag ettermiddag. De syntes ideen om å lage en «hjertepris» var god. – Dette viser at Kjærlighetsuka setter spor i både mennesker og i lokalsamfunnet. Jeg synes dette er utrolig flott, roser Sørensen. – Har Sokndal noen andre lokale smykker, som ei beltespenne eller ei slipsnål? – Nei, det eneste vi har, er vel faktisk Sokndals-kofta. Den ble faktisk designet og laget av Aud. Så at hun nå får Sokndal-shjertet, er ganske passende, synes de tre.

HJERTEPRIS: – Dette må vi kunne kalle en hjertepris? mente ordføreren i Sokndal, Dag Sørensen. Fra venstre: Næringssjef i Sokndal, Nils Jacobsen, «prisvinner» Aud Braathen Eia, oppvekst- og kulturkonsulent Tron Løvås (bak), Johnny Vatland Øvstebø og ordfører i Sokndal, Dag Sørensen.

LOKALE MOTIV: Sokndals-hjertet

er laget ut fra samme idé som egersundsdråpe-smykket, som gullsmedlærlingen lanserte under Julebyen i fjor. – Jeg laget først en dråpeformet smykkeskisse med motiver fra Sokndal, men så følte jeg at jeg ville lage noe som var mer tilpasset bygda, slik jeg kjenner den. Slik kom ideen om å forme smykket som et hjerte og lansere det i forbindelse med Kjærlighetsuka, forteller Vatland Øvstebø. Smykket har et unikt design med hele ti motiver fra bygda. – Jeg ville at smykket skulle innholde elementer som både fastboende og turister, som besøker bygda, kan kjenne igjen. Og siden smykket har to sider, fikk jeg plass til både Blåfjell, hakkene i kommunevåpenet, Lille Presteskjær fyr, husene i Helleren, sjøbuene i Nesvåg, kirka og sjøbuene på Sogndalstrand, samt den gamle brua, Strandakongen og en krusenblomst, forteller Johnny Vatland Øvstebø. Tekst og foto: SYLVIE A. SKADBERG

Dalane Tidende

BÆRE EVIG: – Jeg skal aldri ta av meg smykket. Du har gitt meg dagens mest fantastiske overraskelse og jeg er veldig glad i deg, sa Aud Braathen Eia da hun fikk Sokndals-hjertet av designeren Johnny Vatland Øvstebø.

RØRT: – Nå må jeg grine litt, sa en tydelig rørt og glad Aud Braathen Eia, da hun fikk det aller første Sokndalshjertet av gullsmedlærling og smykkedesigner Johnny Vatland Øvstebø.

Mandag 28. september 2009

RIKT: Sokndals-hjertet inneholder ti ulike motiver hentet fra bygda. – Målet var å lage et smykke med motiver som fastboende kjenner godt, samtidig som det skaper gjenkjennelse hos turister som har besøkt bygda vår. Prisen for et smykke vil antakelig ligge på 1.500 til 1.600 kroner, og det kan også fås i gulldublett, forklarer designeren bak smykket, Johnny Vatland Øvstebø.

9


Kø av folk til byfjellene – Dette er noe av det kjekkeste jeg har vært med på å arrangere, oppsummerte Gunnar Kvassheim i går ettermiddag.

fire toppene Årstadfjelltoppen, Kråkefjellet, Varberg eller Kontrari. Ganske mange gikk til alle toppene. En god del brukte sykler mellom dem. Da Dalane Tidende var oppom Kråkefjellet i går ettermiddag. Møtte vi bare blide fjes. Mange var der for første gang og noen hadde hatt mange besøk. Felles for de fleste var begeistringen av å se byen fra den kanten. – Dette har vært utrolig kjekt. Vi kommer til å gjenta opplegget til neste år. Vi skal utvikle det litt, blant annet med noe bedre merking. Ved å ta noen enkle grep tror vi også at flere utenbys enn de som var her denne gangen, kan finne at dette er en kjekk opplevelse, sier Gunnar Kvassheim.

EIK friidrett arrangerte sammen med Egersund Byutvikling søndagsturen til de fire fjelltoppene som omkranser Egersund. I forkant uttalte Gunnar Kvassheim til Dalane Tidende at han hadde en drøm om at 100 deltakere kom for å gå turen. Da er det ikke rart at han strutter av glede og entusiasme når han forteller at over 250 deltok. – Vi har hatt egersundere i 70åra som sier at de i dag var på Kråkefjellet for første gang i sitt liv. Det er kjekt at det var akkurat oss som trakk dem til Kråkefjellet, smiler Kvassheim. Deltakerne fikk en pins etter at de leverte klippekortet. Da hadde de besøkt minst en av de

Tekst og foto: EGIL MONG

OVERSIKT: Norvald Erlandsen har bodd ett år i Egersund. I går fikk han se byen for første gang fra Kråkefjellet.

God respons i Soknatun En fullsatt sal var med på notene da Stavanger Symfoniorkester hadde konsert i Soknatun torsdag. Siste nummer framkalte til og med antydning til allsang.

vanger Konserthus fredager. Konserten bestod av to deler. I første del framførte orkesteret «Symfoni i C» av Georges Bizet, mens andre del hadde overskriften «Fra Broadway til West End». Programmet var ikke satt opp i forhold til kjærlighetsuka i Sokndal, men det passet jo bra at nettopp andre del inneholdt noen kjærlighetssanger.

– Det var veldig fint å være her og få en slik varm mottakelse, smiler dirigent Steven Sloane etter konserten. Og han legger til at han og orkesteret gjerne kommer igjen. PÅ TIDE: Det er mange år siden symfoniorkesteret hadde konsert i Sokndal og nå mente de selv at det var på tide å komme igjen. Konserten er en del av klassikerprogrammet som spilles i Sta-

10

GNISTRENDE SANG: Solistene

SOLISTER: Solistene Mary Carewe og Michael Dore sammen med resten av Stavanger Symfoniorkester ga alt under konserten i Soknatun.

Mandag 28. september 2009

Mary Carewe og Michael Dore varmet publikum med sin framførelse av musikalperler. De lokket fram smilene hos de fleste, og da ABBA-medleyen avsluttet det faste programmet, lokket de til og med fram sanggleden hos enkelte. – Andre del består av en del ørehengere eller vennlig musikk,

forteller programsjef Claus Due. Han var strålende fornøyd med mottakelsen og skrøt av publikum. FULL SAL: – Jeg er litt nervøs for

at det kommer for mye folk, sa Tron Løvås før konserten. En kanskje litt uvanlig uttalelse fra en kulturkonsulent foran et arrangement, men bakgrunnen var at selve symfoniorkesteret var så stort at det la beslag på halve salen i Soknatun. Det betydde at det kun var tribunen som var tilgjengelig for publikum. Det gikk bra og 130 frammøtte kunne nyte en god kulturopplevelse i kulturbygda Sokndal. Tekst og foto: GRO EIA ØSTBY

Dalane Tidende


Innholdsrike musikkdager Unge, lovende musikere og solide lærerkrefter har satt sitt preg på Egersund i flere dager. Årets kammermusikkfestival er over. Men det kommer kanskje en ny festival. Selv om det er harde tak når det står på, er kunstnerisk leder Ingrid Geuens positivt innstilt, selv dagen etter at det hele er avsluttet. – Mange konserter har hatt godt med publikum, mens andre godt kunne hatt flere. Tilbakemeldingene er likevel gode. Mange av musikerne ønsker seg tilbake til Egersund. Det er tredje året vi arrangerer festivalen. Vi skulle gjerne visst allerede nå om det blir satt av penger til en ny festival. Det hadde gjort det lettere for oss å planlegge, sier Ingrid Geuens. VARIERT: Det er et stort løft å trekke musikalske krefter fra store deler av kloden til Egersund. Mange i Egersund er entusiastiske til festivalen. De stiller opp på dugnad, byr fram sine hjem for overnat-

ting og stiller egne stuer til disposisjon for konsert. Huskonsert var nytt av året. Både hos Rolf Skåra og Gudrund Aarstad. Den kunstneriske lederen er opptatt av å bygge videre på det som nå er kommet godt i gang. Hun viser til at festivalen er i ferd med etablere seg skikkelig. – Nrk har her og gjort opptak til et program på P2. De har samtidig gitt beskjed om at de neste år vil være på plass under hele kammermusikkfestivalen og gjøre opptak av alle konsertene. Det vil jo ha stor betydning, sier Geuens. VIDERE SATSING?: Hun er veldig spent på om politikerne i Eigersund er villige til å satse videre. – Jeg synes ikke dette må stoppe nå, utfordrer hun. Samtidig sier Geuens at hun tror at det blir satt av midler til en fortsettelse. Dersom ikke Eigersund kommune er villige til å fortsette, tror den kunstneriske lederen at festivalen kanskje legges til Stavanger. Allerede i år har det vært et fruktbart samarbeid med Universitetet i Stavanger om talentopplæring. Dette er

tenkt å fortsette neste år, med en utvidelse. Da er det nærliggende å anta at hele festivalen eventuelt flyttet ut av Eigersund og Dalane om det ikke blir satt av penger i Dalane, ifølge Ingrid Geuens. VIL TILBAKE: I år har Kammermusikkfestivalen, eller The Egersund youth chamber music festival, som er det offisielle navnet, hatt et budsjett på cirka 800.000 kroner. – Vi har store navn som vil avtale å komme til Egersund neste år. Men siden vi ikke vet om vi får fortsette, er det umulig å inngå avtaler. Jeg håper vi skal kunne får en avklaring som strekker seg lenger enn fra år til år, sier Ingrid Geuens. Hun er overbevist om at festivalen står over for et større gjennombrudd. Tekst og foto: EGIL MONG

ÅRSTAD: Låven til Gudrund Aarstad var full av publikum og stemningsfull musikk lørdag formiddag.

Må drøftes på kammerset Varaordfører Solveig Ege Tengesdal ønsker en diskusjon om fortsettelsen. Varaordføreren forstår godt at Ingrid Geuens ønsker en avklaring så snart som mulig. Den kunstneriske lederen har en 20 prosent stilling i Eigersund kommune for å jobbe med festivalen. Nå går dette engasjementet ut. Det er derfor nødvendig å få på plass flere brikker før neste festival

planlegges. – Jeg har bedt levekårssjefen om å legge fram en sak vedrørende framtida for Egersund kammermusikkfestival. Når vi har den på bordet,m kan vi drøfte eventuell fortsettelse. Vi må se dette i sammenheng med kommunens budsjett for 2010. Festivalen har blitt litt mer omfattende for hvert år. Det er også en av årsakene til at vi må vurdere framtida, sier Solveig Ege Tengesdal. Hun legger til at også forholdene til sponsorer må

avklarer før en eventuelt bestemmer om det blir ny festival neste år. Levekårssjef Kåre Ingvar Helland lover å legge fram en positiv innstilling. Han ønsker å jobbe videre med festivalen og vil foreslå at politikerne legger en fast årlig ramme slik at kammermusikkfestivalen kan fortsette. Den kommunale delen av budsjettet er på rundt 150.000 kroner. Selv var levekårssjefen på mange av konsertene. Han hadde mange gode musikkopplevelser, forteller han.

Kammermusikk som take-away Torsdag kveld ble kammermusikk brakt ut og hjem til folk i Holanveien 27.

30 tilhørere som kunne nyte verker av blant andre Bach, Rachmaninoff og Debussy framført av til sammen åtte flinke festivaldeltakere.

Der det er hjerterom, er det husrom, både for kammermusikk og publikum. Det fikk de frammøtte på huskonserten i Holanveien erfare torsdag kveld.

SPESIELL KVELD: De som var

STUA FULL: I regi av kammer-

musikkfestivalen ble musikken brakt ut av saler og kirkerom og hjem i stua til Rolf og Anne Marie Skåra. Der satt det samlet rundt

KAMMERSPILL: Tina og Jelena Presthus på henholdsvis fiolin og klaver var med på å føre kammermusikk tilbake til opprinnelsen. Den er egentlig musikk for de små rom.

Diesel – Parafin – Dieseltanker til GODE priser! BRIGT VOLD

MARTIN VOLD

HARALD HERIKSTAD

Vi gir deg min.

Tekst og foto: FRØYDIS BREDELI

UT PÅ TUR?

BRYNE BOBIL utleie. Tlf. 928 36 300

www.brynebobil.no

kr 10.000,- for din gamle bil

(må være reg.)

ved kjøp av bruktbil før 17. oktober TORALF NILSEN

Bruktbiloversikt: egersund.toyota.no

Vi leverer fra Rennesøy til Lyngdal

Tl f. 982 00 000 - w w w . j a e r e n o l j e . n o Dalane Tidende

med på å gjøre torsdagskvelden i Holanveien helt spesiell, var førstefiolinisten i Gavriel Lipkindkvartetten, Ysuke Hayashi, Teresa Mantorski og Tina Presthus, fiolin, Jelena Presthus, Ekaterina Vostrikova, Vera Kalmykova, Elsine Haugstad og Nathalie Strelchenko, alle klaver. – Veldig kjekt og flott, er vert-

skapets egen kommentar til huskonserten.

ˆiʇÊ{ÎÇäÊ }iÀÃ՘`]Ê/v°Êx£Ê{ÈÊ£ÇÊääÊUÊ>˜`>}ʇÊvÀi`>}ʎ°Êän‡£ÈÊUÊ/ˆÀÃ`>}ʏ>˜}`>}Ê̈ÊŽ°Ê£™ Mandag 28. september 2009

11


Action på Haua MANUS: Ida Marie Krone jobber med manuset til «Den lakkerte morderen».

Bilkrasj, blod, ambulanse og politi er et syn som har møtt enkelte sokndøler de siste ukene. Men slapp av, det er kun til film. Ida Marie Krone er ansvarlig for alt dette kaoset. Hun er snart ferdig med opptakene til filmen «Den lakkerte morderen». Resultatet blir å se i begynnelsen av neste år. – Det har vært mye organisering, men det har gått bra, smiler en fornøyd men sliten regissør.

– Filmen er et hjertesukk etter å ha mistet en god venn og et håp om at andre skal slippe den smerten, forteller hun. Hun luftet ideen om film for fotograf Raimond Mydland og Johnny Brekke fra Egersund Bilberging. Begge tente på ideen med det samme.

STERKE INNTRYKK: To forskjellige trafikkulykker er iscenesatt på henholdsvis Bøstølen og Bakkaåno. Det er redningsaksjonen som er i fokus – med både ambulansepersonell og politi til stede. De forulykkede er sminket med teaterblod for å få et ekte inntrykk. – Jeg ønsker å plukke fram hva som kan føre til at det kan skje ulykker, sier Ida Marie. Hun håper at folk etter å ha sett filmen tenker seg om før de setter seg i bilen, og at de tar ansvaret for konsekvensene som kan komme av sine valg bak rattet. Hun tenker i første rekke på bruk av bilbelte, og handlinger som gjøre oss uoppmerksomme i trafikken.

MASSE POSITIVITET: Det er

INTERVJUER: I tillegg til iscene-

satte ulykker, har Ida Marie også intervjuet pårørende. – Det er respektfullt og sterkt gjort av pårørende å legge fram sin historie på film, sier hun. – Vi får et inntrykk fra dem om hvordan det er å sitte igjen etter å ha mistet en man er glad i på en brutal og uventet måte, fortsetter hun. MISTET BARNDOMSKAMERAT:

Trangen til å forebygge trafikkulykker kom etter at Ida Marie mistet en barndomskamerat i en motorsykkelulykke for noen år siden.

mange personer i sving for å få til disse opptakene. Hele ti skuespillere er med, og apparatet rundt innspillingen består av et team på sju personer. Det er hovedsakelig familie, venner og kollegaer som stiller opp. Bilvrak skaffer Johnny Brekke i Egersund Bilberging, og Brian Torgersen bidrar med musikk. – Det vanskeligste har vært å organisere at alle kan delta samtidig og at det ikke blir for mye bry for dem som stiller opp. Og så var det jo været da, sukker hun og ser ut på regnet utenfor. SPONSORER: For å få inn penger

til filmen, satt Ida Marie flere lange netter i tiden foran Sokndalsdagene og rullet lodd. – Det koster å lage film, men alle butikker i Sokndal som fikk forespørsel om sponsing med en gave til loddsalget, sa ja, og jeg fikk nok penger til å komme i havn, smiler Ida Marie. Hun fikk inn over 10.000 kroner på loddsalget. I tillegg bidrar blant annet hovedsponsorene Sokndal kommune og Dr. Peter Schleier, spesialist i oralkirurgi, med nok penger slik at Ida Marie fikk realisert prosjektet. Resultatet kan sokndøler og andre dalbuer glede seg til å se i starten av neste år. Tekst og foto: GRO EIA ØSTBY

■ DEN LAKKERTE MORDEREN * Ida Marie Krone er regissør av filmen «Den lakkerte morderen» * Foto og redigering er Raimond Mydland ansvarlig for * Tittelen «Den lakkerte morderen» henspiller på en morder som er

lakkert, dvs bil, motorsykkel eller annet kjøretøy * Opptakene fullføres nå i høst, og redigering er fastsatt til i vinter * Premiere i Sokndal i starten av 2010

12

KOLLISJON: Regissør Ida Marie Krone under opptak på Bakkaåno hvor en bil har kollidert med et tre.

Mandag 28. september 2009

Dalane Tidende


I AKSJON: Fotograf Raimond Mydland i aksjon sammen med regissør Ida Marie Krone.

BRUTALT: Det ser brutalt ut når Stina Eia finner Tone Pettersen i bilen som kolliderte ved Bakkaåno.

Dalane Tidende

Mandag 28. september 2009

BLOD MÅ TIL: Her sminker Ida Marie Krone skuespiller Tone Pettersen som nettopp har kollidert med et tre. Bare på film altså.

13


■ SPORT

Team-Mathiesen ble for dyrt Jone B. Mathiesen ønsket å fortsette som EIK-trener. Totalpakken ble for dyr for klubben. Denne sesongen har Mathiesen hatt med seg Thomas Åvedal og Arnt Ove Ivesdal i trenerapparatet. Han så for seg et liknende opplegg for 2010sesongen. – Vi har et budsjett for Alagstrener og støtteapparatet rundt. Det må vi forholde oss til, sier Sigvart Bilstad, styremedlem i EIK fotball.

ØKONOMISKE REALITETER:

Heller ikke Bilstad vil gå i detaljer. – Det er ingen dramatikk i Jones avgang. Vi må bare forholde oss til de økonomiske realitetene. Det er nemlig ei smertegrense for hvor langt vi kan strekke oss. EIK har en sunn økonomi. Det ønsker vi å fortsette med. Andre klubber har brent seg på å bruke mer penger enn de har. Den fella ønsker ikke vi å gå i, sier Bilstad. Samtidig understreker han at Mathiesen har gjort en god jobb de to åra han har vært EIK-trener. FORTSATT SATSING: – Betyr

ØNSKET Å FORTSETTE: Den

rammen var for lav for Mathiesen. Den ville, etter det DTsporten erfarer, betydd at han ville hatt mindre å rutte med enn det han har hatt i år. Det kunne han ikke gå med på. – Jeg ønsket å fortsette, men ikke på de betingelsene jeg ble forespeilet, sier en skuffet Mathiesen. Ut over dette ønsker ikke den avtroppende EIK-treneren å kommentere mer om årsaken til at det blir med to år som sjef for EIKs A-lag. Han kommer uansett til å fortsette ut sesongen.

det at dere legger ned ambisjonsnivået? – Nei, på ingen måte. Arbeidet med å finne en ny trener er allerede i gang. Fortrinnsvis søker vi lokalt, med de samme rammene. Derfor har jeg god tro på at vi skal få dette til. – EIK skal ansette daglig leder, har Mathiesens avgang sammenheng med økte utgifter til denne stillingen? – Nei, den stillingen har vi rom for utenom, sier Sigvart Bilstad. Tekst og foto: OLAF OMDAL

– Helt håpløst EIK-spillerne reagerte til dels kraftig da ble kjent at Jone B. Mathiesen skulle slutte. – Helt håpløst. Når vi endelig har blitt et stabilt og godt 3. divi-

sjonslag, så skjer altså dette, sier Kristian Koldal. Han har fem sesonger bak seg på EIKs A-lag. På den tida har klubben hatt 12 A-lagstrenere!

– Det er altfor mange. Med Jone har det blitt mer stabilt. Jeg hadde håpet og regnet med at han skulle fortsette, sier en skuffet Kristian Koldal. Spissen Espen Rasmussen har like lang fartstid som Koldal på tigrenes førstelag. Han ble like overrasket på torsdagens spiller-

Årets første Eiger-tap FOTBALL: Det var ikke veldig

overraskende at Eiger skulle gå på sitt første tap denne sesongen borte mot Sola, men måten det ble gjort var heller skuffende. Slett forsvarsspill og dårlig avslutninger gjorde sitt til at de røde og blå gikk av banen med hele 0-5 i bagasjen. Sola tok kommandoen fra start og tok ledelsen da klokka viste at kampen var elleve minutter gammel. Elleve minutter senere doblet hjemmelaget ledelsen på et straffespark etter at Eiger-forsvaret var helt i ubalanse. Etter scoringen tok Eiger seg litt sammen og fikk spillet til gli bedre. Flere ganger rullet bortelaget opp fine angrep, men avslutningene stod aldri helt i stil. Både Stian Vigrestad og Hans Marius Slettebø burde ha satt inn en

14

reduseringen. Istedenfor ble det fomling foran målet. Det beste forsøket stod venstreback Marius Andersen for. Men kanonskuddet til den lovende spilleren ble mesterlig reddet av hjemmelagets sisteskanse. To minutter før sidebytte fikk Sola på ny straffe, men denne gangen reddet Asle Sirevåg. Eiger fikk den verst tenkelig startet på de siste 45 minuttene. Allerede før omgangen var åtte minutter spilt hadde hjemmelaget punktert kampen med ytterligere to scoringer. Begge gangene etter rot i Eiger-forsvaret. Sluttresultatet ble til slutt 5-0 etter en ny Sola-scoring fire minutter før full tid. Nå må Eiger hjem å snu kjerringen i neste kamp mot Ganddal. SU

Seriekamp i 4.divisjon, Sola Stadion:

Sola – Eiger 5-0 (2-0) Målene: 1-0 (11), 2-0 (22) (Str.), 3-0 (49), 4-0 (52), 5-0 (86). Stjernetoppen: ** Eivind Blakstad * Marius Andersen Dommer: Sigve Jan Melby, Hundvåg Tilskuere: ca. 70 Laget (4-4-2): Asle Sirevåg – Asbjørn Larshus Larsen, Torgny Torgersen, Fredrik Andersen (kapt.), Marius Andersen – Kim Robert Nyborg, Eivind Blakstad, Stian Vigrestad, Kjetil Refsland – Hans Marius Slettebø, Håkon Leidland Benyttede innbyttere: Kjetil Vigrestad, Stian Sæstad

Mandag 28. september 2009

møte da det ble kjent at Mathiesen bare har en måned igjen av sin trenerkarriere i EIK. – Etter at Jone overtok, har det bare gått

bedre og bedre. – Hva betyr Jones avgang i forhold til din videre satsing? – Det har jeg ikke tatt stilling til. Dette kom vel brått på, sier Espen Rasmussen.

Rune Pedersen vant match-finale GOLF: Egersundsmatchen er en turnering som foregår over et par måneder. 32 golfere var påmeldt denne gang, og spillerne ble fordelt ut i et sluttspill hvor man spilte mot hverandre, to-og-to. Torsdag var det klart for finalen. Rune Pedersen møtte Jostein Jensen, etter å ha spilt seg gjennom fire matcher før. På grunn av høyere handicap startet Jostein med 14 slag mer enn Rune. Rune åpnet solid, og gikk de første ni hullene på 37 slag (to over par). Dette gjorde at han ledet med fire hull etter halvspilt runde. På siste runden ble det litt jevnere, og Jostein knap-

pet litt innpå etter et nydelig bunkerslag på hull fire og en god chip på hull fem. Men da spillerne kom på hull syv for andre gang, ble det avgjort. Rune la ballen trygt på greenen på tre slag, mens Jostein måtte bruke fire. Og da Jostein bommet sin tre-meters putt, og Rune satte sin korte par-putt, var det avgjort. Rune ledet med tre hull, og bare to hull igjen å spille. Dermed kunne Rune Pedersen kalle seg Egersundsmester i matchplay, 2009. ref

Dalane Tidende


■ SPORT

BIL får lånegaranti

Storseier til EIK

BJERKREIM: Bjerkreim idrettslag får ein lånegaranti frå kommunen på 500.000 kroner, halvparten av det søknaden lydde på. Det har kommunestyret avgjort. SRbank har bekrefta at BIL kan betena eit lån til den pågåande stadionutbygginga på 1 million, hovudsakleg med parkeringsavgift kravt inn under Bjerkreimsmarken. Bjerkreim kommune kan gi garantiar knytt til låneopptak så sant pengane ikkje skal brukast til næringsverksemd, men garantiar over 500.000 kroner skal godkjennast av Fylkesmannen. Garantien kommunen har gitt, vil i første rekkje vera knytt til kunstgrasbanen.

Seriekamp 3. divisjon, Idrettsparken:

EIK - Sandnes Ulf II 6-0 (4-0) Målene: 1-0 (7) Stian S. Hunnestad, 2-0 (10) Stian S. Hunnestad, 3-0 (33) Mathias K. Perttamo, 4-0 (44) Mathias K. Perttamo, 5-0 (84) Børge Hansen, 6-0 (87) Espen Rasmussen Dommer: Karl Ivar Hansen, Viking - god Tilskuere: 90 Stjernetoppen: *** Espen Rasmussen ** Stian S. Hunnestad * Jonas Mong EIKs lag (4-4-1-1): Stig Jarle Sleveland - Vidar Nodland, Arild Nodland, Kim Josef Haaland (Kristian Koldal inn 46), Børge Hansen (Jone Mathiesen inn 85) - Jonas Mong, William Havsø (Marius Larsen inn 46), Arnt Ove Ivesdal, Mathias K. Perttamo (Bernt Skipstad Ollestad inn 72) - Stian S. Hunnestad Espen Rasmussen

TRE IGJEN: Jone B. Mathiesen har tre kamper igjen som trener for EIKs A-lag. Fredag gjorde laget hans en ny, god kamp da Sandnes Ulfreservene ble sendt hjem med 6-0-tap.

FOTBALL: Tross turbulens utenfor banen stod spillerne samlet og leverte en flott kamp fredag kveld. Gjestene fra Sandnes fikk halvdusinet fullt i sekken, og måtte se seg slått av et sprudlende EIK-lag. Spilleren som sprudlet mest i åpningen av kampen, og hadde en mer offensiv rolle enn vanlig, var Stian S. Hunnestad. Den godeste nummer 10 noterte seg to mål før ti minutter var spilt. Først som en målpirker da Espen Rasmussens innlegg havnet i Hunnestads bein etter en retur. Fra rundt fem meter satte han ballen kontant i mål. Det andre målet var av den mer teknisk utsøkte sorten da han lekte med forsvaret før en velplassert lobb traff undersiden av tverrliggeren og i mål. I de neste tjue minuttene falt intensiteten en del og spillet ble mer rotete og lite presist. Flere fikse kom-

FOTO: OLAF OMDAL

Hellvik slo Klepp

FIKK KJØRT SEG: Keeperen til det unge Sandnes-laget fikk virkelig kjørt seg. Her er det det Børge Hansen (delvis skjult) og Arnt Ove Ivesdal som forsøker seg.

binasjoner ble sløst bort uten at gjestene var særlig farlige. Sandnes Ulf-laget var ikke å skryte av med stort sett bare juniorspillere. Laget ankom Husabø få minutter før avspark og så totalt uforberedt ut. Mathias Kvåle Perttamo ble også tomålsscorer. Første sklei han inn et Børge Hansen-innlegg før et nydelig gjennomspill sendte «Pert» gjennom. Alene med keeper gjorde han ingen feil. Andreomgangen var en heller rolig affære med EIK mange hakk over gjestene. Sjansene kom på løpende bånd, spesielt det siste kvarteret. Innbytter Bernt Ollestad kunne fått sitt første seriemål, men skjøt på

keeper fra kloss hold. Venstreback Børge Hansen klarte omsider å øke ledelsen da han fosset opp på venstresiden for så å lobbe over keeperen. Ballen dalte inn. Hansen ble deretter byttet ut med EIKtrener Jone Mathiesen. Hardtjobbende Espen Rasmussen fikk som fortjent bestemannsprisen etter nok en helhjertet innsats. Det hele ble kronet med scoring da han kom alene gjennom og scoret sikkert. På overtid skjøt Jone Mathiesen i stolpen i det som kunne ha vært den perfekte avslutningen på kampen. I stedet ble det «bare» seks mål i en feiende flott oppvisning av tigrene. RG

Andersen vant med snau margin SEILING: Da båtene ble gjort klar

for seiling, var det en vestlig kastevind som gjorde noen bekymret i forhold til det å seile alene, da ikke alle hadde mannskap nok denne dagen. Å seile alene er ikke problem i lite vind, men i kraftig vind, med mye kryssing, er dette en tung oppgave, men som ved hjelp av autopilot er mulig å gjennomføre. Størrelsen på båten har selvsagt stor betydning på slike singel handed-seilinger fordi seilarealet øker normalt med størrelsen på båten. Per Ståle Haver mønstret først på som mannskap i en av de andre båtene, men ombestemte seg like før start og hentet sin egen båt for å satse singel handed. Det ble derfor to båter denne dagen som seilte alene, i tilegg til at flere bare var to om bord. Da starten nærmet seg, hadde

Dalane Tidende

vinden løyet noe, slik at de fleste derfor kjørte på med fulle seil ut mot Isakflu som denne dagen var første vending før retur til korrigeringsbøyen ved Langholmen med målgang ved Tyskerbryggen som normalt. Rune Andersen med sin forholdsvis nye båt «Hasta La Vista», som i LYS-tall er foreningens klart raskeste båt, fikk en god start, tett fulgt av Øyvind Misje med «Bua», som for dagen hadde med seg sist ukes vinner, Tor Fuglseth. De andre båtene fulgte tett, og de båtene som holdt seg nærmest Hestneslandet på vei ut, kom best ut av denne strekningen. På utsiden av Viberodden fyr trodde nok de fleste at vinden igjen skulle øke på, men så skjedde ikke. Båtene forflyttet seg mot Isakflu i behagelig tempo, men like før vending økte vinden

slik den pleier på sjøen, plutselig og voldsomt. I tillegg til en sterk vind rundt bøyen med mye strøm hadde de fleste for mye seilføring. Rundingen av staken ved Isakflu ble derfor en utfordring. Flere drev faktisk så mye av at de ikke klarte å passere staken på rett side. Disse måtte derfor ta en runde og prøve på nytt. På vei inn til Viberodden gikk det fort unna med mye krenging i opp mot 30 knops vindstyrke, men Rune Andersen klarte å holde på ledelsen da båtene startet med kryssing i sterk motstrøm inn mot Ryttervik. Passasjen mellom Ryttervik og Sundstø er veldig vanskelig, spesielt når strømmen er sterk. I mål var Rune Andersen godt over 20 minutter foran Øyvind Misje og Roy Hovland som ble de to neste båtene i mål. På korrigert

Mandag 28. september 2009

tid var det knyttet stor spenning til om Rune med sitt høye LYS-tall hadde vunnet med nok tid i forhold til Knut Takle som har et mye lavere fartspotensial gjennom sitt LYS-tall. Det viste seg imidlertid at Rune gikk av med sin første seier i denne båten da han slo Knut Takle som kom på andreplass på korrigert tid, med cirka tre minutter. De øvrige resultatene var som følger: Totalt etter sju seilaser, der de fem beste er tellende, leder nå Knut Takle med 3,5 poeng foran Tor Fuglseth, og med Øyvind RH Misje på tredjeplass. 1. Hasta La Vista/Rune Andersen . . . . . . .1.330 2,18,39 2. Buffalo/Knut Takle . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105 2,21,13 3. S/Y Bua/Øyvind Misje . . . . . . . . . . . . . . 1.205 2,30,47 4. Akvaria/Roy Hovland . . . . . . . . . . . . . . 1.225 2,35,20 5. Sofie/John Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170 2,50,02 6. Watermark/J. M. Hestnes . . . . . . . . . . .1.225 2,58,27

FOTBALL: Hellviks jenter 16 år tok sin tredje strake ettmålsseier da laget vant 1-0 borte mot Klepp. I en jevn, spennende og meget sjanserik kamp, der pauseresultatet var 0-0, satte Elin H. Pedersen inn seiersmålet for gjestene et stykke ut i andre omgang. Hele Hellvik-laget må berømmes for god innsats med pluss til keeperne Karoline Pedersen og Elise Hellvik, som sto hver sin omgang i mål. Hellvik er nå på topp i sin pulje før de siste og avgjørende kampene i høst. KP

Endelig borteseier FOTBALL: Hovsherad ristet av seg nedrykks-spøkelset i fredagens bortekamp i 6. divisjon mot Undheim. Hovsherad viste styrke og vant 3-2 på høgjæren. Stillingen ved halv tid var 2-2. Notorisk måljeger Tommy A. Strand sammen med robuste Kai Arne Østrem, sørget for Hovsherads nettkjenninger. Stortalentet Joakim Ødegård avgjorde til Hovsherads fordel i sluttminuttet på et sikkert TLR ekspedert straffespark.

SIK-seier i toppkamp FOTBALL: I en seriekamp for Blag i sjuerfotball har Sokndal slått Figgjo 3-1 (1-1) i Sokndal. I toppkampen i pulja klarte SIK å vinne til slutt, etter en god andre omgang. Målscorere var Kenneth Gyland (2) og Geir HÅ Krone.

Sportsplakaten FOTBALL ■ 3. divisjon, kvinner EIK - Hana, i dag ■ 5. divisjon, menn Hellvik - Eiger II, i dag FRIIDRETT ■ Avslutningsstevne Sandnes stadion, tirsdag ORIENTERING ■ Treningsløp Vannbassengan, i dag PISTOLSKYTING ■ Nais Fotland, tirsdag

15


Tilbudet gjelder i to uker fra 28.september til og med 10.oktober

s r e p n e g a w s k l o V 0 1 0 2 E Y på N stider g n i n Åp kene: u o t disse

Passat BlueMotion Business Volkswagen Passat er og har vært en av

6.30 1 l i t ag 0 Mand 20.0 .00 l i t g 9 Tirsda sdag til 1 r ag/to til 16.00 d s n O g Freda til 14.00 g Lørda

Norges mest populære biler siden den ble lansert. Andre generasjon Passat BlueMotion har de samme egenskapene som vi kjenner fra Passat og er tilgjengelig med den nye 1,6 105 hk motoren med Common Rail teknologi. Denne motoren har enda lavere forbruk, CO2 utslipp og lavere støynivå. Ett års FN- godkjent klimakvote inkludert. Bilen er basert på Comfortlinemodellen som har standardutstyr som: •Cruise control •Multifunksjonsratt •Alufelger •Climatronic •6-veis regulerbare komfortseter •Start/stopp funksjon •Metallic lakk

Priseks.: Passat BlueMotion Business stv. fra 312.650,- SPAR 18.610,-

+ Superkupp,velg mellom: Ekstra Utstyr: kontantrabatt:

8.580,-

10.580,-

Lav rente:

f.eks: lån kr.100.000,-Fast rente i 3 år til

1,95%

Kjøpesum...312.650 Kontantandel/innbyttebil...216.500 Lånebeløp...100.000 Antall terminer...36 Mndbeløp...2.937 Kredittkjøpspris...322.235 Kredittkostnader...9.585 Effektiv rente...6,46%

Høy innbyttepris: (Vurderes enkeltvis)

Touran BlueMotion

Flerbruksbilen. Av og til familiebil. Av og til ikke. Det er kanskje derfor den er en av Norges mest populære biler. Stor plass, kombinert med kompakt kjøreopplevelse. Robust og praktisk, kombinert med lekre småfinesser. Kom innom for prøvekjøring. Alene, eller med hele familien.

Priseks.: Touran Freestyle 105 TDI BlueMotion 5seter fra kr 301.250,- + Superkupp Golf BlueMotion

Nå får du også nye Volkswagen Golf som BlueMotion. Hemmeligheten bak BlueMotion er en teknologi som utnytter motorens kraft på en mer effektiv måte. Golf BlueMotion har også start/stopp funksjon som reduserer både CO2-utslipp og drivstoff-forbruk betraktelig. Du kan faktisk kjøre opptil 1340 kilometer på én tank. Siden den også er rimeligere enn en tradisjonell Golf, er den snill mot både miljøet og lommeboka.

Priseks.: Golf 105 TDI Trendline Blue Motion fra kr. 250.060,- + Superkupp

mollerbil.no 16

Stavanger Sandnes og Jæren Egersund Forus, Stavanger Ganddal, Sandnes Tengs, Egersund Tlf: 24 03 40 00 Tlf: 51 68 33 00 Tlf. 51 46 14 00 /stavanger /sandnes Mandag 28. september 2009

Egersund Tengs, Egersund Tlf: 51 46 14 00 /egersund

dnes og ddal, S 51 68 3 ndnes Dalane Tidende


M: O L L E VELG M

Tilbudet gjelder:

Jetta, Passat, Tiguan, Scirroco, Touran

Lav rente!

Stavanger Aftenblad

! r e l i b n o s Golf, Beetle, Eos,

t n a t Kon ! t t a b a r Mye ekstrautstyr! Høy innbyttepris !

NYE POLO!

Femte generasjon av Polo er her! Litt lengre, litt bredere – og mye frekkere... Legg merke til alle detaljene, for eksempel sidespeilene med integrerte blinklys, de sorte grillribbene, karosseriprofilene og de stilige frontlyktene. Den nye Polo er lettere enn forgjengeren, noe som reduserer forbruket og gjør den enda enklere å håndtere. Interiøret er detaljert og utstyrslisten er mer omfattende enn noen gang. Du kan få bilen med integrert navigasjonssystem, panoramasoltak og xenonlys.

Nye Polo lanseres med 7 motoralternativer; fire bensindrevne og tre dieseldrevne. Fem av disse er helt nyutviklede og får dermed premiere i Polo. Polo Trendline 1,2 60hk Fra 181.530,-* *Veiledende pris levert forhandler. Års 2 avgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. Forbruk Polo: blandet 0,42-0,59 l/mil variert kjøring. CO2-utslipp 109-139 g/km. Superkuppet gjelder ikke NYgjelder POLO OBS! Superkuppet

g Jæren Sandnes 33 00

ikke VW Polo

Egersund Tengs, Egersund Tlf: 51 46 14 00 /egersund Dalane Tidende

dnes og Jæren ddal, Sandnes 51 68 33 00 ndnes

Egersund Tengs, Egersund Tlf: 51 46 14 00 /egersund

Mandag 28. september 2009

17


FORNØYDE GUTTER: Eiger gutter 8 år etter premieutdeling: Oppe fra venstre: Mikal Haugland Aasberg, Henrik Leidland, Sondre Tollefsen, Odd Eirik Ellingsen Nodland, Mathias Supphellen Seglem. Nede fra venstre: Øyvind Garpestad og Steinar Kristian Sande Kjeilen.

Suksess med fotballcup 1.500 spilte fotball på Husabø i går. Søndag ble Bendit-cup sparket i gang for andre gang på Idrettsmarka. Værgudene var på cupens side og holdt regnet borte. Dette resulterte i et vellykket arrangement for unge fotballspillere. Cupen er for barn fra 7-12 år. Turneringslederen, Trond Arild Olsen, kan fortelle at i år var det 155 lag påmeldt. Det er hele 71 lag mer enn i fjor, da det var 84 lag. Grunnen til dette var at arrangementet fikk så mange gode tilbakemeldinger i fjor, og derfor kom idrettsklubber med flere lag i år, opplyser Olsen. – Kan ikke forvente bedre enn dette, avslutter han. I år besøkte avtroppende landslagsjef for kvinner, Bjarne Berntsen turneringen. Dette er

SANGGLADE JENTER: Trine Uthaug sammen med Marie Hansen underholdte med sang.

18

Mandag 28. september 2009

hans første gang som representant i Egersund. I fjor var han på Bendit-cup i Hundvåg. Cupen arrangeres flere steder i landet. Meningene hans om cupen var klare. – Et kjempebra arrangement med flott anlegg med 15 baner som ligger så nærme hverandre. Det er kjekt å se så masse idrettsglede og så engasjerte foreldre. Dette er et stort arrangement i Norge, sier Berntsen. Det var ikke bare fotball som var i fokus. Leker og underholdning stod også på menyen. Trine Uthaug (11) fremførte tre sanger. Heiagjengen «Oaks» som bestod av jenter på 11 og 12 år, framførte også to danser. Det var salg av kaker, brus og masse frukt. Tekst og foto: CATHARINA LARSEN OG SANO AAMODT.

I AKSJON: Øyvind Garpestad fra Eiger gutter 8 alene med keeper.

Dalane Tidende


LEKER: Mange prøvde seg på svampekasting.

FRUKTMENN: Hos Pål Haneferd og Børge Hetland sørget for at ingen spilte på tomme mager.

FRUKTGLADE JENTER: Tonstadjenter lader opp krefter med frukt. Tonje Moe (t.v) og Live Kathrin Berge Jesdal.

KAMPSITUASJON: EIK 4 og Helleland gutter 12 år i aksjon.

SPREKE JENTER: Heiagjengen underholdt store og små. Oppe fra venstre: Silje Celine Mathiesen Ree, Kine Løvold Mong, Gabriella Hovland, Ingrid Figved, Anne Louvise Lopez Eilertsen, Karoline Salvesen, Sofie Berentsen, Johanna Antonia Assersen Skadberg. Nede fra venstre: Marta Stornes, Vanessa Oddane, Celin Stordahl, Therese Leidland, Inger Kvalsund og Hege Mikkelsen.

Dalane Tidende

Mandag 28. september 2009

19


SKREDDER FRA THAILAND

Rusavhengige i familien?

Mr. Rocky

besøker igjen EGERSUND Stort utvalg av kvalitetsvarer for dame og herre.

Trenger du som pårørende noen å snakke med? Ta kontakt med LMS lokalt, tlf.: 948 26 779 eller LMS støttetlf.: 815 00 205 LMS Eigersund

1 dress med silkeskjorte og silkeslips kun kr 2190,2 dresser kun kr 3790,Frakke kun kr 2590,-

Grand Hotell tirsdag 29. september kl 13-20

DOMENE TI

SALG!

N

maygtt gratis asin!

Kr 1.436,-

Kr 945,-

Kom innom for flere gode tilbud.

Hansgrohe Talis S 1-greps servantbatteri m/ oppløftsventil. Nrf 4242412

84 s insp ider irasjo

n!

Kr 2.790,-

Kr 1.895,-

Luksuriøst

Korsbakken Niza møbel hvit

Pakketilbud!

440x250x470 M/servant og speil.

Kr 7.690,Kr 6.265,-

Kr 835,Kr 540,Hansgrohe Croma dusjsett.

Dette er inkludert i pakketilbudet:

Nordic dusjkabinett Hjørneinngang, 2 skyvedører, bakvegger, dusjkar, krom/glass og dusjsett. 90x90 cm. Nrf 6318337/ 6318357/ 6318367

J. Tollefsen AS

Miljøgevinst

Nrf 4244916

Kr 8.390,Kr 5.865,-

• Villeroy & Boch Subway Compact skål • Villeroy & Boch Subway Compact sete • GROHE trykkplate, Nova Cosmopolitan hel/halvspyling • GROHE Rapid SL innbyggingssisterne

vb.no

Volden Rør

Lindøyveien 6, 4370 Egersund Industriveien 2, 4380 Hauge i Dalane 51 47 22 00 51 47 61 89 Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Tilbudet gjelder fra 21.09.09 til 03.10.09 eller så langt lageret rekker. Utvalget kan variere fra forhandler til forhandler. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

GUTT OG JENTE

B-YOUNG

BLEND

ALLE DONGERIBUKSER

DIESEL

NYHET!

NYHET!

GABBA FRANKQ LEVIS OUTFITTERS

÷100,-

Hettegenser fra NYHET!

399,-

PULZ FUNAKI

NYHET!

OUTFITTERS BLEND SHE

Hettegenser

799,NYHET!

NYHET!

fra mandag-lørdag

599,Mandag 9-17 Tirsdag 9-17 Onsdag 9-17 Elvegaten 7 – tlf 51 49 25 57

20

LEE

CULTURE

MOGUL

T-shirts

GUTT

Mandag 28. september 2009

Torsdag 9-18 Fredag 9-17 Lørdag 9-15

NYHET!

NYHET!

Dalane Tidende


www.sig-halvorsen.no

Vi skal gjøre vårt beste – til ditt beste!

KVALITETSSALG ÷15%

ALLE VARER

på hele sortimentet

÷15-30%

Aspen Viskan - rent skandinavisk design. 130 cm dobbel høyglans hvit med svart porselensstopp. 4 skuffer skjuler seg bak de 2 heldekkende frontene. 65 cm sidebord m/matt svart benkeplate. Speil med belysning. Hylle i svart glass. Veil pris. 48 085,- Nå 39 900,-

i alle butikkene!

÷15% RABATT på alle massasje- og badekar!

÷15% PÅ ALLE Dusjhjørner • Nisjedører • Kabinetter • Kampanjemodeller Vi har dusjer til alle bad fra kjente leverandører som Duscholux, Ifø, Inr, Makro

Vi fører kvalitetsbad- og boblekar i fra bl.a. Villeroy & Boch, Interform, Hurricane, Imma. Alle våre bestillingskar

Subway vegghengt toalett Komplett pakke, topp kvalitet fra Villeroy & Boch. Grohe sisterne krom betjeningsplate, hardplastsete med mykdemping og quick-release.

Våre tilbud gjelder alle • Baderomsmøbler • Belysning, • Servanter • Toaletter • Blandebatterier • Baderomstilbehør • Fliser

NÅ KUN 6.990,-

• Sentralstøvsugere • Badekar • Massasjekar, • Dusjer • Kroker og knagger

Komplett pakke fra IFØ

NÅ KUN 3.300,Dansani Inzo - Dansk design og kvalitet på sitt beste. Inzo møbelsett 101 cm. Porselensservant og speilskap med lys og stikk. Fås i flere farger.

NÅ KUN

÷20%

12.990

til servant, dusj, badekar og kjøkken Sammen med vårt standar sortiment . Fra de kjente leverandørene: Grohe, Vola, Alessi, Damixa, Oras, La Torre, Dornbracht og Gustavsberg.

Dansani - Dansk design og kvalitet på sitt beste!

NYHET! ZARO DRIVTØMMER Rustikk eleganse. 120cm møbel med porselensservant og speilskap med lys og stikk. Fås i flere utførelser. Veil pris 28 650,- Nå kun 22.920

÷15%

÷30%

SJEKK PRISEN

SPAR 5037,NÅ KUN 11.753,Dalane Tidende

ALLE BATTERIER

S TAVAN G E R A F T E N B L A D

Duscholux Dusjkabinett 90 x 90cm med svingdører Topp kvalitet, produsert i Sveits. Sølv profiler og klart herdet glass. Integrert dusjtermostat. Førpris 16.790,-

Topp kvalitet og design!

SANDNES Bedriftsvn. 14, Vibemyr Tlf. 51 68 23 00

BRYNE Hålandsvn. 22, Håland Vest Tlf. 51 77 96 00

Mandag 28. september 2009

KLEPP RØR Bjørkestubben 4, Klepp, Tlf. 51 42 26 60

EGERSUND Gamle Sokndalsv. 38 i Håndverkshuset, Egersund Tlf. 51 46 39 90

TAU Ryfylkeveien 1988 Tlf. 51 74 98 61 Telefaks 51 74 80 55

21


Samlet inn til blærescanner – Pengene kommer godt med. 105.000 kroner er nok til å kjøpe en ny blærescanner, smiler en fornøyd Johannes Bergsåker-Aspøy. Den summen ble nemlig resultatet av en «spontanaksjon» Rolf Magne Skogen og Edmund Iversen gjorde overfor lokale næringslivsbedrifter. – Tross finanskrisa klarte vi å samle inn såpass mye penger fra fire bedrifter. Vi var også i kontakt med en som ønsket å gi, men syntes ikke det var passende når det samtidig ble sendt ut permitteringsvarsel til ansatte. Men dette viser at det er mange som bryr seg om å ha et godt, utstyrt lokalsjukehus. Det lokale sjukehuset har alltid stått folk nær, sier Skogen, og minnes aksjonen i 1987 der flere tusen deltok for å jage bort nedleggingsspøkelset. – Men er det ikke egentlig det offentlige som bør drive og sørge for at sjukehus har det nødvendige utstyret? – I prinsippet er det selvsagt det. Men kan vi være med og bidra til at avdelinger ikke blir lagt ned, ser jeg ikke noe galt i at private er med og bidrar på denne måten, sier Rolf Magne Skogen. Det var for øvrig Edmund Iversen som tok initiativet. Ideen fikk han etter et møte i ei prosjekt-

FORNØYDE: Prosjektleder Johannes Bergsåler-Aspøy (t. v.), avdelingsleder Mariann Svanes og administrasjonssjef Thorbjørn Brandsberg takker Rolf Magne Skogen og Edmund Iversen for sjekken på 105.000 kroner

gruppe for brukere av sjukehustjenestene i Rogaland. – Jeg fikk høre at andre hatt gjort noe liknende. Da var det bare å kontakte Rolf, som jeg visste hadde gode kontakter. Han tente selvsagt med en gang, smi-

ler Iversen. Fredag overrakte han, sammen med Iversen, sjekken til prosjektlederen ved Dalane distriktsmedisinske senter på Lagård. Pengene er øremerket utstyr til 2Vest.

– Pengene skal komme godt med. Nå har vi nok til en ny blærescanner. Den vil være til stor hjelp når vi skal behandle pasienter med urinveisproblemer. Skal vi kunne utvikle sjukehustilbudet i Dalane på en best mulig

måte, er gaver som dette av svært stor viktighet, sier BergsåkerAspøy. Tekst og foto: OLAF OMDAL

■ EIENDOMSSALG

BJERKREIMSMARKEN 2009 ACsenteret er Rogalands største varmepumpe leverandør På ACsenteret har vi lang erfaring og et bredt utvalg av varmepumper som gjør oss i stand til å finne den beste løsningen for deg

Besøk vår stand nr. 30 for et godt tilbud. Vi har varmepumper fra

9.900 ferdig montert (inkl. standard montering)

TOR ISE

F

ER

RT

AU

Vel møtt til hyggelig handel på Bryne eller i Stavanger. RH

A N DL

SPAR MILJØET - KJØP VARMEPUMPE! www.acsenteret.no

Breimyra 14 • Håland/Bryne • Tlf: 51 77 78 70 Auglendsveien 14 • 4021 Stavanger • Tlf: 51 88 55 80

22

Gnr 56, bnr 405 er overdradd fra Theodor Sivert Kjørmo til Elen Sofie Berge (25.08.2009) Gnr 56, bnr 405 er solgt for kr 1.000 fra Elen Sofie Berge til Willy Mydland (25.08.2009) Stølsveien 1 (Gnr 57, bnr 110) er solgt for kr 1.850.000 fra Inger Karin Mydland til Leif Harald Midtbø og Line Sand Midtbø (26.08.2009) Gnr 1, bnr 60 er overdradd fra Karen Tobine Vinterstø til Frits Vinterstø (27.08.2009) LUND

En varmepumpe - hjelper deg å spare penger, spare miljøet og det gir deg et godt innemiljø.

O

SOKNDAL

Du finner oss på Bjerkreimsmarken 2.-4. oktober Hilsen Iris og Solveig

Mandag 28. september 2009

Øvre Stranda 62 (Gnr 23, bnr 90) er solgt for kr 1.550.000 fra Wenche Eik Tandrevoll og Tor Reidar Tandrevoll til Olav Fjære og Kirsti Fjære (05.08.2009) Gnr 26, bnr 86 er solgt for kr 50.000 fra Aase Bruun Elve til Jone Østrem (05.08.2009) Storliveien 11 (Gnr 24, bnr 461) er solgt for kr 2.075.000 fra Arve Østrem til Jorunn Solli (07.08.2009) Gnr 13, bnr 82 er solgt for kr 540.000 fra Knut Jone Tjellesvik til Geir Otto Wathne og Gølin Christine Kaurin Nilsen (10.08.2009) Gnr 35, bnr 8 er overdradd fra Magnhild Østebrød Kristensen til Kjellaug Kristensen Olsen, Kjell Johan Kristensen og Johne Asbjørn Kristensen (12.08.2009). Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 55 Gnr 77, bnr 5 er overdradd fra Nils Eide til Birgit Olava Eide (12.08.2009). Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 10 Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 49 Gnr 13, bnr 81 er solgt for kr 250.000 fra Jens Gunnar Kjellesvik til Per Waldeland og Wenche Lillian Dalseth Waldeland (17.08.2009) Gnr 35, bnr 3 er overdradd for kr 1.815.000 fra Einar Johan Surdal til Alf Reidar Surdal (17.08.2009). Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 14 Gnr 60, bnr 33 er overdradd fra Ingeborg Walskaar til Arvid Walskaar, Tor Oscar Walskaar, Tor Arne Karlberg Walskaar, Inger Walskaar Dyrsand, Toril Walskaar og Ernst Walskaar (17.08.2009) Dalane Tidende


Refleksjoner fra en langtur Takk for sist Egersund. Sommer, sol, og festivalstemning. Etter cirka fire år hjemmefra opplevdes gjensynet som en vitamininnsprøytning. Gleden over å kjenne tilhørligheten var ubeskrivelig.

Fortsetter på neste side... Dalane Tidende

Mandag 28. september 2009

23


Vi har nå avsluttet vår eventyrlige reise med egen båt hele veien rundt vår vakre klode. Mangt har vi opplevd og det aller meste kan ikke beskrives på trykk, men vi skal likevel forsøke å formidle en liten del av dette til DTs lesere. Tekst og foto: Astrid og Jan Gridsvåg

LITT HISTORIE Etter ferieseilaser i mange år grep vi muligheten 1998/99 og ett års permisjon fra jobber, til en seilas vestover via Skottland, Irland, over Biscaya til NordSpania, langs Portugal-kysten til Kanariøyene og over Atlanterhavet til Barbados og videre i Karibia for fire-fem måneder, før vi seilte hjemover via Azorene, over Nordsjøen til Egersund. I juli 2002 seilte vi atter i «vesterled» og etter et år med besøk på de forskjellige Kanariøyene ble Atlanteren krysset nok en gang, og vi ankom på ny seilerparadiset Karibia. Omstendighetene ble at vi, etter en sesong der, seilte nok en gang via Azorene, tilbake til Europa, men denne gang til Middelhavet for et år. Så klargjorde vi båten for ny langtur og i Almerimar marina og bestemte oss for jorden rundt-seilas. Etter fire år på langtur, Atlanterhavet (femte gang), ut gjennom Panama-kanalen over diverse hav, og med lange opphold i flere øyriker og land, via Suezkanalen og inn i Middelhavet, er vi nå ankommet Gran Canaria. Vi er så smått i ferd med å etablere oss på landjorda igjen, i vår bolig her på Gran Canaria. Vi tror den nye tilværelsen kan bli en utfordring for oss begge. Refleksjoner og erfaringer i det å bo og farte rundt i båt er ubetinget personlig, og etter sju år har vi muligens litt å dele med andre. Disse årene har, for oss to, vært et godt liv med mye frisk luft, bruk av kropp og «hode» og utfordringer til det å forholde oss til stadig nye mennesker og kulturer, forskjellige språk, og daglige gjøremål med få eller ingen hjelpemidler. Mesteparten av tiden tilbringes jo ved, og i land, for anker, med svømming og snorkling i krystallklart vann, daglige spaserturer og trivelige samvær med andre seilervenner båtene i mellom.

SEILTUREN I GROVE TREKK Atlanterhavet fra Canarias til Karibia er for de fleste det første, store havstrekket, og kanskje mer en tålmodighetprøve enn en strykeprøve og egentlig en «snill» surfeseilas i rundt 16 til 20 døgn til varmen og seilparadiset. Videre seilte vi via Trinidad, med «vårpussen» på «Celin», så vestover til «hollandske caribia», nemlig ABC-øyene (Aruba, Curacao og Bonaire). Vi slet oss i sterke vinder til Colombia, med spennende opphold i historiske Cartagena, og videre til Panama i skiftende vind og seileforhold. Panamakanalen ble en liten utfordring i tålmodighet i forhold til byråkrati og sommel, men i etterkant var det en opplevelse i seg selv. Tilgjengeligheten på det meste var ok, og fullasta seilte vi videre ut i Stillehavet, et enormt, uendelig hav, som sjelden og aldri opplevdes som «stille», og med første avbrekk på Galápagosøyene med sitt unike dyreliv. En distanse på rundt 900 nautiske mil (cirka 1.666 kilometer) fra Panama. UFATTELIG DEILIG: Videre vestover i skiftende forhold, og etter 25 døgn, og cirka 3.000 nautiske mil (5.556 kilometer) fikk vi landkjenning med Fatu Hiva, Heyerdahls «første øy» i Marquesas-gruppen. I hele tre måneder seilte vi mellom øyene i ufattelig deilige Fransk Polynesia. Ferden vestover gikk uventa raskt, da dårlig vær gjorde at vi

24

ikke kunne komme inn til Palmerston og Niue, og ble blåst helt vest til Tonga, Stillehavets eneste kongedømme. Vi passerte datolinjen og mista søndag 2. september... Folkene her er vennlige, mørkhudete, høye og kraftige, dyrker mystikk og overtro, og mange bærer tunge «treskjørt» for å ære kongen. Her har griser større status enn kvinner, og ved ankerplassen mellom båtene svømmer enorme hvaler med «babyene». Etter noen uker her bar det stadig vestover, og neste stopp var «kanibaløyene» Fiji, med mange farlige, umerkede rev, og en folkegruppe bestående av 50/50 melaneser (urbefolkning) og indere som britene i sin tid henta som billig arbeidskraft for sukkerplantasjene. Det har vært store konflikter og maktkamp helt til nyere tid. Vanuatu (Ny hebridene) er spennende øyer med levende vulkaner, deilige krittvite strender, hvor strikkhoppingen stammer fra, og et mørkhudet naturfolk som fortsatt dyrker magi og virker nyfikne, men litt sky.

LOKAL DANS: Slik drives folkedans på Vanuatu.

ANNERLEDES KONTINENT: I slutten av

november 2007 ankom vi Bundaberg i Australia, og fortsatte videre litt sørover til Scarborough, ved Brisbane, for et marinaopphold i seks måneder. Vi leide bil og farta rundt i dette enorme, spennende og annerledes kontinentet, like stort som Europa. Vi besøkte også New Zealand i april 2008 (per fly og leiebil) og i mai starta seilferden nordover langs Queenslands-kysten, og på innsiden av verdens største korallrev (Great Barriers reef). Ubeskrivelig og enormt, og etter cirka to måneder med nye opplevelser, både under og over vannet, rundet vi toppen av Australia, Cap York, surfet gjennom Torresstredet og videre til Darwin blant krokodiller og giftige havslanger. En avstand på hele 1.700 nautiske mil (cirka 3.150 kilometer). Som deltaker i «Sail Indonesia « fikk vi anledning til å besøke interessante og «ukjente» steder, ønsket velkommen av «høvdingen», fikk smake lokal mat og se og delta i kulturelle opptredener for hvert nytt sted. Først Vest-Timor og Kupang, videre vestover, og via utallige deilige øyer, og til sist Bali og Batam. I rundt tre måneder opplevdes Indonesia som positivt, fattig, trygt, og med uvant nyfikent og smilende folk. Likeså en imponerende flott og frodig natur, nærmest jungel, øyer med synlige, aktive vulkaner, rismarker og uendelige krittvite strender. Små landsbyer med spesielle «pælehus» og fiskebåter som lignet sommerfugler, men egentlig en stor utriggerkano med nett utslått mellom stengene. Vi besøkte også Lombok nasjonalpark, der blant andre Komodo-varanene holder til. Som verdens største «dragons» er de totalfreda, unike, digre, uberegnelige og raske, legger «egg» i store jordhauger, og har et bitt(spytt) med livsfarlige bakterier for dyr og mennesker. Ingen har lov å bevege seg inn i området uten følge av spesialtrenede guider, utstyrt med store bambusstokker. Vi besøkte flere «øde» øyer med revsnorkling og mange vakre opplevelse. Men jo lenger vest vi kom, mer «turistifisert» og organisert virket det meste. UFORGLEMMELIG: Hva folket følte om oss,

er vanskelig å si, men vi forsøkte å formidle informasjon om Norge, delte raust ut brosjyrer til skoler og ungdommer. Likeså hadde vi alltid skrivesaker, lesebriller, skotøy, svømmebriller og diverse fiskeredskaper i sekken, og delte ut der vi følte behovet var størst. Uforglemmelige opplevelser, som da «bestefar» litt skeptisk satte på seg brillene og plutselig ser sine nærmeste. Han satte i å gråte, danse og synge av glede. Her ble vi med på landsbyfest. Likeså at billige sandaler kan

VESTOVER: Australia Farwell, mot Indonesia.

SJØGANG: Kairo og kamelriding.

VANUATU: Damene er kledd til fest.

hjelpe mot såre føtter, og fiskekroker fra Mustad blir redskap for «matauk.» Uforglemmelige minner fra øyene i Øst-Indonesia. Bali er deilig, annerledes og enestående med sin hinduisme i muslimske Indonesia. Mange har opplevd øya, og vi farta mye rundt, besøkte vulkanske, frodige fjell, kaffeplantasje, urskog og fosser, templer, museum, lokal vev- og treskjæringkunst, urdans og teaterforestillinger nattestid, og flere byer, likeså daglige snorkle- og badeopplevelser rett ved ankerplassen, på nordsiden. TRIVELIG OG TRAVEL: Som en stor kontrast, ser vi fra Batam (Vest-Indonesia) tydelig Singapores skyline og det sterkt trafikkerte stredet som skiller Indonesia og Malaysia. Singapore er en trivelig, travel og moderne by, deilig rent, men dyrt, og som vi «gjorde» i hele ti dager, før vi seilte videre nordover i Malacastredet og Malaysia. Dette opplevde vi som et fargerikt og flerkulturelt land, med frodig natur og folk, med stor respekt for andre og et land i rask utvikling. Vi trivdes der, og kunne lett tatt en ekstra sesong og reist mer rundt enn vi rakk. Hovedstaden Kuala Lumpur og den eldgamle «hollandske» Malaca var noe av de interessante byene vi besøkte, likeså seilasen til, og oppholdet i, øygruppen Langkawi på grensen til Thailand, hvor vi satte «Celin» på land for understellsbehandling og sjekk. Etter cirka to måneder i Malaysia ankom

Mandag 28. september 2009

vi Thailand for jul og nyttårsfeiring, før videre seilas til Maldivene, et vakkert «stillehavs- paradis». Dessverre er disse lave atollene i faresonen på grunn av klimaendringen og havnivåstigning, men har en evakueringsavtale med Australia om nytt land, om nødvendig. Folkene opplevdes som nesten naivt tillitsfulle, åpnet sine hjem for oss, for dusj og toalettbesøk, bød på gratis vann til seilergjengen (cirka 30 båter), og feira oss med en trivelig byfest. PIRATER: Adenbukta og Rødehavet er havstrekninger vi må passere om vi velger å gå Suezkanalen, fremfor hele veien rundt SørAfrika. Vi registrerte oss ved sikkerhetssenteret i Dubai, og avtalte med en svensk seilbåt om kompiskjøring gjennom hele Adenbukta. Store internasjonale, styrker på over 20 krigsskip og et ukjent antall helikoptre vokter området, og leder nattkonvoiene for mørklagte handelsskip gjennom sikkerhetskorridoren. Det var uvirkelig å se signaler på radaren uten å se lys, og vi aner bare store skygger som siger forbi. Som verdens farligste «piratområde» opplyste Dubai at i måneden før var det 17 angrep på skip, og at vi måtte raskest mulig gjennom og ut, og holde VHF-kontakt døgnet rundt . Etter 15 døgn i havet fra Maldivene, hvor de siste fem døgna var mer spennende enn ønskelig, ankom vi Jemen og havnebyen Aden i god behold. Vi kunne senke skuldrene og nyte gleden av å være ferdig

Dalane Tidende


FAKTA OG INFORMASJON

TRYGGHET: Krigsskip vokter mot pirater i Adenbukta.

HJELP: — «Bestefar» er lykkelig for våre medbrakte briller.

VANUATU: Nærkontakt med aktiv vulkan.

KUPANG: Veving av Ikat er en indonesisk spesialitet.

VARIASJON: Den lange turen bød på opplevelser med stor variasjon.

KUPANG: Mobil dieselfylling ved skutesiden.

KUPANG: Vakker lokal dans.

med dette berykta strekket. Så var vi i arabiske områder, med sand og støv, nesten usynlige kvinner, intense mannlige selgere, spennende og innholdsrike basarer, støy, eksotisk musikk og lukter. Vi opplevde nærområdet per lokalbuss, og videre en guidet dagstur til historiske steder, en populær basar (marked) og den berømte Al Aidross-moskèen fra året 889 stod også på programmet. MOT SUEZ: Litt trette av systemet og all støy,

kasta vi loss og seilte nordover gjennom Bab el Mandeb, (Gate of Sorrow) det trange stredet inn til Rødehavet, og får super seilevind og strøm rett bak. Surfeseiler gjennom, og videre oppover halve Rødehavet, cirka 800 nautiske mil, og helt til Suakin i Sudan. Vi melder vår ankomst til port control, men må vente på en stor båt søkklasta med kameler som losses på land to og to med bare ei stropp under buken! Sudan er Afrikas største land, strengt muslimsk og veldig fattig. Ruinene fra gamle Suakin vitner om svunne tider, med blant annet den siste slavehandelsstasjonen i verden, som for øvrig var i bruk helt fram til slutten av 2. verdenskrig! Vi slet oss videre nordover mot Suez, med vind og strøm midt i nebbet, inneblåst i hele ti døgn i Marsa Girid. Vår guidebok og kart sier vi fortsatt er i Sudan, men med egyptiske marinefartøy i havna blir vi informert om at dette er konfliktområde, «But...This is Egypt, Welcome..» OK, samme for oss. Vi ankommer

Dalane Tidende

Port Suez via Hurgada, sjekker inn via agent Felix, som er veldig dyktig, informativ og korrekt, og skaffer loser til de fleste på «no time». Kanalen må tas i to etapper, først fra Port Suez til Ismalia, cirka halvveis i kanalen, og en grei dagsetappe. I ventetiden på los i Ismalia besøker vi Cairo for noen dager, med blant annet pyramider, museer og kameltur. Etter nye «vente- dager» ankom losen tidlig en morgen klokka 05.00. Overrasket kom vi oss opp av senga, kastet loss og i løpet av to strakser var vi på vei mot Port Said, og uten stopp, direkte ut i Middelhavet. MIDDELHAVET: Første natta frøs vi og slet i motvind. Det gikk sakte, sakte mot Kreta. Vi måtte bøye av til sørkysten, og i vindstilla klokka 00.30 var vi fast i noe garn og motoren stoppet. Vi sjøsatte jolla, slet som fy, og etter cirka en time var vi løs, og jolla fylt med en trålpose av stort kaliber. Ved ankomst Agia Galini var vi dagens attraksjon, som eneste seilbåt, og med et helt «bruk» på kaia. Etter mange avslappende deilige og «europeiske» døgn, satte vi på ny videre vestover, denne gang med sekken full av mange goodiser, lokal frukt, fetaost og olivenolje. Vi seilte til Valetta på Malta, en spesiell og trivelig bastion med preg av maktkamper gjennom tidene. Seilasen videre mot vest ble slitsom, og ufrivillig havna vi nesten i Algerie i tett tåke og merkelig strøm og vindforhold. Vi endret kurs og fikk vinden slik at vi med nød og neppe kunne komme oss inn til Ibiza,

før sterke mistralvinder satte inn fra nord. Men vi hadde som mål å komme til Spanias sørvestkyst og marinaen Almerimar, og etter gode værprognoser seilte vi sørvestover, i fint driv. Økende vind og sjøer gjorde den siste natta urolig, og slitne, men glade kom vi oss innafor moloen i smula, i tidlige morgentimer. HJEMME IGJEN: Vi hadde nå krysset vårt

eget kjølvann. Herfra starta vi denne jorden rundt-turen. Lite kjentfolk og ingen skandinaver, men vi feiret behørig avslutningen. Fløy hjem til Egersund og etter fire deilige uker i sommer-Egersund, er vi atter båtfolk. Vi seilte via Gibraltar og ut av Middelhavets lunefulle vinder, og direkte til Islas Graciosa, en liten perle av en sandøy med «kardemommebyhus» rett nord for Lanzarote, før vi satte seil mot Las Palmas de Gran Canaria. Tilbakelent i godstolen mimrer vi om en eventyrlig tur, fri for ulykker og nærkontakt med korallrev, små eller ingen problemer med båt og besetning, og kun et innbrudd i Vanauatu, hvor det meste av det beste forsvant. Vi har besøkt alle fem verdensdeler, 40 land og øyriker, og utseilt 27.000 nautiske mil (50.000 kilometer). Totalt i vår mangeårige seilerkarriere har vi totalt logget 64.500 nautiske mil, tilsvarende rundt 120.000 kilometer og nesten 2,5 ganger jorden rundt!

Mandag 28. september 2009

Før havseilaser er det viktig at båt og utstyr er sjekka og i orden. Like viktig er at besetningen er positiv, virkelig kjenner hverandre og kan stole på samarbeid, mestrer både slitet og kjedsommeligheten i lag, og tenke «sikkerhet-sikkerhet», for så å nyte gleden av å komme frem. Skipperen har lederansvaret, og spesielt i ustabile forhold er det viktig å kunne stole på dette. Videre er det mange tanker om hva som kan inntreffe og hvordan takle dette alene i ukevis ute på havet. Hva med sykdommer og uhell, matlaging i dårlig vær, vaktordninger, kontakt med andre båter og værmelding, for å ha nevnt noe. Likeså må en være forberedt på en «dypvannskuling», kjedsommelige vakter, gnagsår, solbeskyttelse, nok drikkevann, og ha gjerne med (lyd)bøker og musikk. Ellers er mat og utstyrsproviantering individuelt, men vi har alltid et «baklager» med tørrmat, (kjeks, rosiner, pasta, supper, melblanding ol.) og minimalt med sensitivt, elektronisk og «strømslukende» utstyr. Kortbølgeradioen fungerte veldig bra for oss, og spesielt i havet, som først et viktig og betryggende bindeledd seilere imellom, med viktige opplysninger, for henting av ferske værrapporter og e-mail-kontakt. Vi hadde etter hvert elektronisk kart, med papirkart som «back-up». Videre erfaring angående innsjekkingsprosedyrer og visum, informasjon og guidebøker for diverse land, tilgjengelighet for proviantering, lokal valuta. Vi møtte sjelden noen som hadde problemer med noe av dette, og de fleste steder hvor det bor folk, er det også tilgjengelighet på det meste, og kredittkort fungerte utmerket nesten overalt på vår reise. Solidariteten blant langturseilere er betryggende og føltes til tider som vi var en stor familie. Tøyvask gjorde vi der vi fant et «vannhull». Og der var det oftest nordmenn å se med sine vaskebøtter. Ellers benyttet vi oss ofte av tilbudet fra lokalfolket, som fant muligheten for å tjene en liten penge på vår klesvask. Hvor og hvordan de vaska tøyet, er uvesentlig. Vi mangla aldri et plagg, tøyet var rent. Transportmiddel på land for lange turer, og om mulighet tok vi alltid lokalbussen, spennende og interessant mellom lokalfolket. Ellers leide vi sykler eller mopeder, for det meste spaserte vi... Visum og innsjekking: Innsjekking for båt og mannskap i «port of entry», er som regel en enkel oppgave. De aller fleste land gir deg visum (1-3 måneder) ved ankomst. I Colombia og Panama var vi påtvunget agent som ordnet papirmølla, for en pengesum. Fransk Polynesia gir tre måneder, men krever depositum, tilsvarende hjemreisebilletten, for oss ikke-EUmedlemmer, eller agent som garanterer beløpet mot betaling. Australia krever visum på forhånd (vi fikk seks pluss seks måneder). Båtfolket må også gi beskjed om ankomst landet minst 96 timer på forhånd. Ellers har de en streng (strengeste) kontroll på innførsel av det meste, og spesielt for oss var det ferskvarer, hermetikk, skinn-, tre- og flettverksuvenirer. Indonesia krever visum på forhånd, (to måneder pluss en måned ekstra mot betaling). Mye papirarbeid, rot og misforståelser som endte i «arrest» i Kupang i sju dager. Malaysia tre måneder ved ankomst. Thailand kun en måned, Maldivene en måned, Jemen en til to uker ved ankomst, agent. Egypt en måned ved ankomst port of entry. agent, (samme som for kanalferden). «Systemet» krever bestikkelser (backsheet), ellers blir du «mobba» og sist i køen.

25


■ STILLING SØKES Utdannet tysk sekretær søker jobb

■ ARBEID UTFØRES

■ STILLING LEDIG

HAGETILBUD

TRENGER DU HJELP I HAGEN?

på kontor (deltid eller heltid) for å samle erfaring. Gjerne praksisperiode. 968 30 234

Vi klipper hekker, busker og trær. Trefelling, planting, barking og bortkjøring. Gratis befaring.

Tlf 468 03 857 FÅ EN BEDRE MOTOR, KJØP EN YANMAR!

Rengjøringssentralen A/S

51 49 44 55

Daglig renhold - utvask 51 49 51 55

Elvegaten 20 v/ Tengesdal sport

Frem til 30/11 kan du få et ekstra godt tilbud på en Yanmar marine motor til din båt. Kontakt oss for et godt tilbud nå!

Vond rygg, nakke, hofter, legger, lår og føtter. Dårlig blodsirkulasjon Tlf. 980 66 297 massasjeprodukter

Denne uken: Eger Stormarked Uke 41: Amfi Eikunda Mand.-torsd. Kom og prøv.

www.hovlandbaat.no

Hus og Hage Service Klipping av grønt, bortkjøring, vask og maling, mur og murpuss, innvendig sparkling, riving og skifer. 909 40 400

Elektriker? Kontakt EL-EXPERTEN A/S Tlf. 51 49 60 00 www.el-experten.no

BILSERVICE Egersund Vi takserer og reparerer din karosseriskade 480 08 000

POTETBILEN FRA SOLA kommer tirsdag 29. september kl 09-15 på torget i Egersund 911 40 883

KURS

SOFTWARE DEVELOPER Som Software Developer vil dine oppgaver være å designe, implementere og vedlikeholde programvare som blir brukt i forbindelse med behandling av digitale sjøkart og annen navigasjonsrelatert informasjon. Vi søker en person med høyere IT-utdanning og bred erfaring fra programmering/systemutvikling. Ønskelige kvalifikasjoner innen C++, .Net, MS SQL Server, Visual Studio.

PROJECT MANAGER Stillingen ønskes besatt av person med høyere/universitets utdanning og/eller prosjektleder erfaring/utdanning. Stillingene rapporterer til utviklingssjef. At du er resultatorientert med gode kommunikasjonsog samarbeidsevner er det en fordel. Flere opplysninger finner du på www.c-map.no eller kontakt utviklingssjef Frank Orf. frank.orf@jeppesen.com

w

Haakon VIIs gt.1 4306 Sandnes Tlf. 51 62 45 42 team.no/skolen

Jeppesen er et Boeing selskap og har en omfattende internasjonal virksomhet. Jeppesen Norway AS, tidligere C-MAP Norway AS, ble etablert i 1993 i Egersund og har konsernansvar for utvikling og distribusjon på verdensmarkedet av digitale sjøkart og nautisk informasjon til profesjonelle brukere innen shipping, offshore og fiskeri. Jeppesen Norway AS holder til i Fiskarvik Maritime Senter på Eigerøy og har i dag 50 ansatte.

Tlf 51 46 47 00 / 908 45 172

Dato

Kurs

Kl.

Kursdager

30.09 01.10

Løyvekurs

1800

Onsdager

Info + grunnkurs - Tunge kjøretøy

1700

Torsdag

05.10

Truckkurs

1700

Man og ons

05.10

Lastebilkran kurs

1700

Man og ons

06.10

Førerkort C/D

1700

Tirs og tors

Etter avtale

Yrkessjåførdirektivet - Lastebil til buss

-

Alle ukedager

VI ER GODKJENT SOM SKOLE FOR BÅDE PERSON- OG GODS-

Søknadsfrist 18. oktober 2009 Jeppesen Norway AS, Hovlandsveien 52, 4370 Egersund

ESPEGARD FYRFAT – det gode liv… For sikrere bålfyring i hagen og på hytta. Pannestr: 60, 80 og 100 cm. Forskjellig utstyrsnivå. Se vår netthandel for mer info og priser.

TRANSPORT. JFR. DE NYE KRAVA I EU’S NYE SJÅFØRDIREKTIV.

www.espegard.no

Fra 1.okt har vi tilbud om klasse A (motorsykkel-) og klasse B (personbil).

3570 Ål Tlf 3208 6330

Ungdom i 20-årsalderen søkes som

EKSTRAHJELP i ølutsalget

På dalane-tidende.no...

Stikk innom for en prat med Maj-Lis i ølutsalget. www.berentsens.no

Ekstrahjelp søkes Nille Egersund har ledig stilling som ekstrahjelp. Søknadsfrist snarest med CV. Sendes: Nille Egersund Jernbanevn. 5 4370 Egersund

Voksen dame

Døgnvakt ALARM 51 46 11 90

...kan du gå inn på vårt kundesenter...

søkes til regjøring og annen hjelp i huset. Egersund sentrum. 489 99 636

Service Egersund Jernbaneveien - 51 49 06 11

akkurat når det passer deg! LÅSESERVICE 26

Mandag 28. september 2009

Døgnvakt 51 46 11 90

Dalane Tidende


■ RELIGIØST Arken Mandag åpne dører fra kl 12-15. Tirsdag møte kl 19. Alle velkommen i Jesu navn

Møter Tirsdag: Jøssingfjord Torsdag: Bø bedehus og menighetsenter. Tale og sang ved Dagfinn Sandal. Møtetid kl. 19. Hjertelig velkommen HELLVIK BEDEHUS

Møte onsd. 30. sept. kl. 1930 v/David Svendsen og Hanideh Valand, fra Kristen Muslim Misjon. Sosialt samvær. Hjertelig velkommen

Møte torsd. 1. oktober kl. 1930. Tale og sang av landsevangelist Dagfinn Sandal. Offer til DISM. Alle er velkommen

■ SELGES DIVERSE

Hagearbeid, graving og transport utføres 51 49 12 50 DALANE HAGESERVICE Ytre Torvhusvn. 11 www.dalane-hageservice.no

■ KUNNGJØRINGER

Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen Dato: 01.10.2009. Tidspunkt: Kl 12.00 BEFARING/ORIENTERINGER: *Kl; 07.50; Avreise fra rådhuset. *Kl; 08.30; Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 83, Skailand, Harald Austad, Risvikveien 28 B *Kl; 09.45; Spørsmål om ulovlig byggearbeid - Sjøbu / brygge gnr. 9 bnr. 3, Jan Sæstad *Kl; 10.15; Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 - Hovland industriområde *Kl; 10.35; Dispensasjon - Grillhus/takoverbygg til terrasse - gnr. 7 bnr. 563, Sissel og Trond Grastveit *Kl; 11.00; Gjennomgang av Miljøavdelingens generelle økonomi v/økonomirådgiver Åshild Bakken *Kl; 12.00; Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/- 15 min. hver vei. Saksliste: Avgjøres av kommunestyret: *Universell utforming i Eigersund kommune - en statusrapport *Parkeringsforholdene/parkeringsvakter i sentrum Avgjøres av utvalget: *Godkjenning av protokoll fra miljøutvalgets møte 08.09.09 *Klage på miljøutvalgets vedtak datert 10.03.09 sak M-044/09 - utfylling i sjø/ulovlig deponering av betong på Langholmen, gnr. 47 bnr. 26 og 816 Bertelsen & Garpestad Eiendom AS *Spørsmål om ulovlig byggearbeid - Sjøbu / brygge gnr. 9 bnr. 3, Jan Sæstad *Dispensasjon - Grillhus/takoverbygg til terrasse - gnr. 7 bnr. 563, Sissel og Trond Grastveit *Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 - Hovland industriområde *Dispensasjon Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 83, Skailand, Harald Austad, Risvikveien 28 B *Søknad om dispensasjon og rammetillatelse - Produksjonslokaler gnr. 8 bnr. 393 Egersund Seafood AS, Kaupanes *2. gangsbehandling, søknad om dispensasjon for riving av båthus samt oppføring av nytt båthus, gnr. 7 bnr. 452, Ole Lind, *Rammetillatelse og dispensasjon - Båthus/sjøbu gnr. 8 bnr. 32, 493, Jan Larsen og Kjell Reider Tønnesen, Fugloddveien *Regionplan for friluftsliv i Dalane *Referatsaker til miljøutvalgets møte 01.10.09 *Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 01.10.09 Egersund, 22. september Arne Stapnes, Utvalgsleder Randi S. Haugstad, Utvalgsekretær

Canon videokamera + brudekjole str. 44 - 46, AC/DC samling 13 CD pl. 51 32 49 83

3 stk togbilletter med nattoget fra Egersund 7. oktober kl. 23:31 - Oslo kl. 07:26. Fra Oslo kl. 07:37 - Gardemoen kl. 08:03. 412 68 033

Whirlpool oppvaskmaskin 1 år gml. til salgs. 924 58 757

Hummerteiner 250,+ krabbeteiner 150,-. 51 46 55 44 BIL/BÅT

Tresnekke/motorbåt 23 fot, 6-8 HK Sabb m/elstart. rim. til salgs. 970 24 942

Opel Astra 1.7 TD stv., 96 mod, 243.500 km, pris 8.000,-. 412 17 933

■ KJØPES

KINO

Møteinnkalling

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Mandag: 2100 - Tirsdag: 2030 sv - 15 år (2:10)

G.I. Joe: The Rise of Cobra Mandag: 1930 am - 15 år (1:40)

L.A. Gigolo

Bli blodgiver

Tirsdag: 2100 am - 15 år (1:37) Siste dag!

Vi er på Bjerkreimsmarken for å verve blodgivere. Vi trenger flere som kan gi blod. Meld deg som blodgiver på www.GiBlod.no

Crossing over Tirsdag: 1830 am - 15 år (1:53) Film er best på kino

Norges Røde Egersund Kors Røde Kors Egersund Røde Kors Hjelpekorps

www.rodekors.no/egersund

DALANE HØRSELLAG

Hørselhjelpere Din hørsel – vår sak Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

fra Dalane Hørsellag vil være tilstede på Lundeåne Bo- og Servicesenter fredag 2. oktober fra kl. 10-12. De vil gi hjelp, råd og veiledning ang. stell av høreapparater. Batterisalg.

Åpent møte Vår nestleder i Norske Kvinners Sanitetsforening Ellen Sofie Egeland kommer på besøk og forteller om organisasjonens arbeid og virke torsdag 1. oktober kl 19.00. Enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen! Egersund Sanitetsforening – styret

Bli med på laget! Venstre har fått over 1650 nye medlemmer etter valget! Vil du også bli med? Gå til: www.venstre.no/innmelding/ eller ring 48082636

Møte i autismeforeningen mandag 28. september kl 19.00. Årstadtunet. Familievernkontoret informerer

Eigersund Revmatikerforening

MØTE

på Menighetssenteret mandag 28. sept. kl 19. Tema: Besøk av Sandnes og Jæren revmatikerforening. Musikk ved Jærbelgen og opplesning ved Jorunn Bårdsen. Alle velkommen!

TANNLEGE LENA JOHANSEN - Vanlig praksis og spesialistpraksis - Akutt hjelp i åpningstiden Elvegt. 14, Egersund Tlf. 51 46 52 55

Lund kommune ■ TIL LEIE

Anbudskonkurranse Eigersund kommune har lyst ut følgende konkurranse på Doffin.no: ● Opparbeidelse av Tuå boligfelt på Hellvik Referanse: SEP132817. Innleveringsfrist 26/10. Konkurransegrunnlaget fås ved forespørsel pr e-post til: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no For informasjon kontakt overingeniør Annbjørg Skofteland, tlf 51 46 83 11.

EIGERSUND KOMMUNE www.eigersund.kommune.no

Dalane Tidende

Se opp Mandag: 1730 - Tirsdag: 1800 am - 7 år (1:45)

Jenta som lekte med ilden

Herrelaget trener i Sokndalshallen onsdager kl. 20.00. Hjertelig velkommen!

Komplette saksdokumenter er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4. etasje, alle bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.etasje.

Brukt vindu 1 m bredde x 1.10 lengde ønskes. 51 49 36 52

Lyst å spille volleyball??

EGERSUND: Kjøp billetter på internett www.egersundkino.no eller bestill på 51 49 14 13

Vi trenger din støtte - til hjelp for alle sjøfarende! 32 redningsskøyter på vakt hele døgnet - hele året - for å redde liv og berge verdier til sjøs. Bli medlem eller gi ditt bidrag.

POSTGIRO 0805 50 87556 BANKGIRO 6227 05 02445

Redningsselskapet

«Eldres Dag» i Lund Dagen markeres i Lundetun fredag 2. oktober kl 11.00.

1. oktober er internasjonal «Eldres dag»

Variert program: - Åpning. - Svenn Manum, Egersund, vil snakke om eldre og kultur. - Musikk ved Dalagubba. - Helse og omsorgsjef Trond A. Skjæveland orienterer om Lund kommune. - Varm mat serveres. - Det vil bli god tid til «drøs».

Koselig fullt møblert leilighet ca 60m2 tilleie. Ett sov., egen inngang. TV og breiband . Passer for enslig. Depositum. 489 99 636

Moderne leilighet med havutsikt og 2 sov. til leie straks. Møblert. 942 38 875

Ny møbl. leilighet nær Dalane Vgs., ett soverom, ledig straks. 986 77 061

Alle hjertelig velkommen!

■ ØNSKES LEID

Trenger du skyss? Ta kontakt med: Else L. Johansen på tlf. 51 40 48 05 mellom kl. 07.30 - 15.00 innen onsdag 30. sept.

Umøbl. leilighet/hus

Arr.: Lund Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mandag 28. september 2009

ønskes leid snarest strekn. Lagård - Golan. 934 59 856

27


MANDAG 28. SEPTEMBER

21.30: Kautokeino-opprøret 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Norge rundt (ttv) (r) 10.30 Skjergardsmat (t) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Frilandshagen (t) (r) 11.35 Ut i naturen: Svanesjøen (ttv) (r) 12.00 NRK nyheter 12.09 Med hjartet på rette staden (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Par i hjerter (t) (r) 13.53 Offentlige hemmeligheter: Praha (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Naboer (t) (r) 14.28 Andre avenyen (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.07 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Dynastiet (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat (t) 17.25 Tid for tegn (ttv) (r) 17.40 Mánáid-TV – Samisk barne-TV (t)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-TV 18.00 Små Einsteins (ttv) (r) 18.25 Trond med hammer'n

18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) 19.30 Puls (ttv) Programmet som gir deg et bedre liv.

19.55 Tingenes tilstand (ttv) (2:8) Norsk dokumentarserie.

20.25 20.55 21.00 21.35

Redaksjon EN (ttv) Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 (ttv) Kautokeino-opprøret (t)

(2:3) Norsk dramaserie.

22.25 Store studio

20.00: Jakten på kjærligheten

19.00: Lærerne

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.15 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Waschera 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Scrubs (r)

(5:5) Norsk dokumentarserie.

19.30 Elixir (ttv) (r)

Aktualitetsmagasin.

(4:8) Norsk serie.

19.30 Hotel Cæsar (121) Norsk såpeopera. Det er isfront mellom Juni og Viggo fordi han ikke fortalte henne om Victorias alkoholproblem.

20.00 Jakten på kjærligheten

Høyt og lavt i kulturen.

21.00 Jon Stewart (t)

Nyhetene Været Sportsnyhetene Irene Huss: knuste Tang-hesten

(5:6) Br. dokumentarserie.

21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt (r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat (t) (r) 23.05 Mao – frå vekst til fall (ttv) (r)

(1) spenningsserie.

22.35 Dollhouse (19) Am. komiserie.

00.15 Menneskets store vandring (ttv) (r) (2:5) Dokumentarserie. 01.05 Nytt på nytt (ttv) (r) 01.35 Sport jukeboks 03.00-06.30 Country jukeboks u/chat

23.50 Bror mot bror 00.50 Numbers (r) 01.40 Cane (r) 02.30 Sexual healing (r) 03.35 Sportsnyhetene 03.50 Været (r) 04.00-06.25 Sonen

(2:4) Dokumentarserie.

00.05 Puls (ttv) (r) 00.30 Redaksjon EN (ttv) (r) 01.00 Distriktsnyheter

20.30: Pia og Jasmin

06.00 Playbox 07.00 The Rachael Ray Show (r) 07.50 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 09.50 Date My Mom (r) 10.20 Degrassi High (r) 10.45 Steg for steg (r) 11.15 Date My Mom (r) 11.40 Høy på pæra (r) 12.10 Glamour 12.35 Hundehviskeren (r) 13.35 What I Like About You (r) 14.05 Clueless (r) 14.35 Veronica Mars (r) 15.25 Gossip Girl (r) 16.15 Ugly Betty (r) 17.05 SOS Barnevakten (r)

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 Murphy Brown (r) 07.00 Tvins 2009 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 Alle elsker Raymond (r) 09.55 Kongen av Queens (r) 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil (r) 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Sykehuset (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 The Tyra Banks Show 16.30 My Boys (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.05 America's Funniest Home Videos (r) 18.30 John & Kate Plus 8

18.00 Two and a Half Men (r) (79) Am. komiserie. 18.30 Oprah

(1) Am. realityserie.

19.00 Unge mødre (r) (1) Norsk dokumentarserie.

19.30 4-stjerners middag halv åtte (29) Norsk underholdningsserie.

Am. talkshow.

21.25 Blir levert utan batteri (t)

23.25 Kontoret (r)

(11:12) Ty. krimserie.

20.00 NRK nyheter 20.10 Menneskets store vandring (ttv) (2:5) Dokumentarserie.

(3) Bonderomantikk.

(1) Am. dramaserie.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Derrick (t)

06.30 Morgensending 13.05 Schrödingers katt (ttv) (r) 13.30 Barn og språk (t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Dukkenes læremester (t) 15.00 NRK nyheter 15.05 Uka med Jon Stewart (t) (r) 15.30 En plass i livet (t) (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 17.50 Kulturnytt

18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Lærerne (ttv) (r)

(23) Am. komiserie.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid

21.00 21.20 21.25 21.40 Den

20.30: 71 grader nord

20.30 71° nord (1) Norsk realityserie.

22.00 Valens frokost-TV Norsk humorserie.

22.30 Southland (1) Am. spenningsserie.

23.20 The Closer (r) (9) Am. krimserie.

00.10 C.S.I. (r) (4) Am. spenningsserie.

01.00 Special Victims Unit (r) (25) Am. spenningsserie.

01.50 FBI Files (r) (2) Am. dokumentarserie.

02.45-06.00 Playbox Interaktiv underholdning.

(941) Am. talkshow.

19.30 Two and a Half Men (r) (80) Am. komiserie. 20.00 Klokka åtte hos meg (25) Underholdningsserie.

20.30 Pia og Jasmin (6) Norsk realityserie.

21.30 Akutten (323) Am. dramaserie.

22.30 Lipstick Jungle (2) Am. dramaserie.

23.30 Sex og singelliv (r) (61) Am. komiserie.

00.05 Sex og singelliv (r) 00.40 Two and a Half Men (r) 01.10 Two and a Half Men (r) 01.35 Kongen av Queens (r) 02.00 Missing (r) 02.50 Lov og orden 03.30 Mad Men 04.20 Standoff 05.05-06.00 Livet i Alaska (r)

RADIO

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Handy Manny 06.50 Lazytown 07.15 Hannah Montana 07.40 Magikerne på Waverly Place 08.05 Erstatterne 08.15 Spesialagent Oso 08.40 Mikkes klubbhus 09.05 Diverse program 14.45 Hannah Montana 15.10 Kim Possible 15.35 Totally Spies 16.00 Magikerne på Waverly Place 16.25 Hannah Montana 16.50 H2O 17.15 Totally Spies 17.40 Erstatterne 18.05 Hannah Montana 18.30 Magikerne på Waverly Place 18.55 Brian 'O Brian 19.00 Zack og Codys søte hotelliv 19.25 H2O 19.45 Hannah Montana 20.35 Nattsending

28

06.30 Fantorangen 07.00 Super Barne-TV 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Fantorangen 11.00 Super Barne-TV 13.30 Mánáid-TV (r) 13.40 Romnautene (r) 13.55 Dyra i Hjorteparken (r) 14.20 Vampyrskolen (r) 14.35 iCarly (r) 15.00 Newton (r) 15.30 Gutta boys (r) 16.00 iCarly 16.20 Star Wars: The Clone Wars (r) 16.45 Mini-kryp (r) 16.50 Vampyrskolen 17.05 Dyra i Hjorteparken (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.40 Superkviss 19.00-19.23 Vi på Langedrag (r)

07.35 Morgensending 13.25 Futurama: The Beast with a Billion Backs 14.55 Hollywood Reporter 15.25 Drillbit Taylor Am. komedie fra 2008. 17.05 I gode og onde dager – Chuck og Larry Am. komedie fra 2007. (11 år) 19.00 30 Rock 19.30 Flight of the Conchords 20.00 Hung 20.30 Eastbound and Down 21.00 Mannen som elsket Yngve Norsk ungdomsdrama fra 2008. (11 år) 22.35 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Am. action fra 2008. (11 år) 00.30 Nattsending

06.30 Morgensending 13.00 Hollyoaks 13.30 Kamp i kulissene (r) 14.00 South Park (r) 14.30 The Man Show 15.00 Scrubs 15.30 MacGyver (r) 16.20 South Park (r) 16.45 South Park (r) 17.15 Baywatch 18.00 Sportsmagasinet 18.30 Før kampen 18.55 Brann – Odd Grenland 1. omgang Direkte fra Brann Stadion i Bergen i 26. serierunde i Tippeligaen. 19.50 I pausen 20.00 Brann – Odd Grenland 2. omgang Direkte. 21.00 Matchball mandag 22.00 Boston Legal 22.50 Criminal Minds (r) 23.40 Profiler (r) 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 10.00 Racing for Time Am. biografisk drama fra 2008. 12.00 Closing the Ring Br./kan./am. romantisk drama fra 2007. 14.00 O'Horten Norsk komedie fra 2007. 16.00 Jesse Stone: Thin Ice Am. krimdrama fra 2009. (15 år) 18.00 We Own the Night Am. thrillerdrama fra 2007. (15 år) 20.00 Legenden om Narnia – Prins Caspian Br./am. familiefilm fra 2008. 22.00 There Will Be Blood Am. drama fra 2007. (15 år) 00.40 Mood Ring 02.00 Wind Chill 04.00-06.00 Legenden om Narnia – Prins Caspian

07.50 Morgensending 11.00 Den sjette sans (r) 11.30 En engel iblant oss (r) 12.20 Drømmedesign utenlands (r) 13.15 Judge Judy (r) 13.40 Judge Judy (r) 14.10 Motejuryen (r) 14.40 Ryddige hjem (r) 15.35 Hjelp, vi får ikke solgt – UK 16.05 En engel iblant oss (r) 16.55 Colin & Justin pusser opp (r) 17.55 Legene (r) 18.55 Motejuryen (r) 19.25 Drømmedesign utenlands (r) 20.30 Tori & Dean i Hollywood (5) «Tori Takes Manhattan». 21.30 Studio 5 22.00 Ungkarskvinnen 24.00 Ghost Whisperer (r) 00.50 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Livsfarlig fangst 14.00 Møkkajobber 15.00 Fremtidens våpen 16.00 Gigantprosjekter 17.00 Hvordan gjør de det? 17.30 Hvordan den lages 18.00 Overhaling 19.00 Miami Ink 20.00 Møkkajobber 21.00 Mythbusters 22.00 American Chopper 23.00 Femte gir 23.30 Femte gir 24.00 Skapt av tragedie 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey Show (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Stargate SG-1 (r) 16.55 Fear Factor USA (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons 19.25 Simpsons 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Verdens villeste politivideoer (r) 21.35 Chuck 22.35 The Unit 23.35 Weeds 00.10 Cops (r) 00.40 My Name is Earl 01.10 Nattsending

08.30 Morgensending 09.15 Tennis: WTA-turnering Andre dag, direkte. 13.30 Fotball: FIFA U20-VM (r) Gruppespill: Brasil Costa Rica. 14.15 Fotball: FIFA U20-VM (r) Gruppespill: Tsjekkia - Australia. 15.45 Fotball: Today in Egypt (r) 16.00 Fotball: FIFA U20-VM Gruppespill: Nigeria - Spania, direkte. 18.00 Eurogoals 18.45 Fotball: Eurogoals Champions 20.15 Fotball: Eurogoals One to One (r) 20.30 Sport: Clash Time 20.35 Sport: Watts 20.45 Pro Wrestling 22.10 Sport: Clash Time 22.15 Nattsending

Mandag 28. september 2009

06.00 Morgensending 12.50 Solens mat 13.20-13.50 Plus (r) 14.40 Äktenskapsleken Sv. drama fra 1935. 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 17.00 Hannah Montana 17.25 Playa del Sol (r) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med Aekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 Himmelblå 20.45 Anders och Harri 21.00 Kysst av spriten 21.30 Älskade, hatade förort 22.00 Burma VJ 23.30 Kulturnyheterna 23.45 Mannen under trappan (r) 00.30 Nattsending

12.45 Fotball: The Championship Plymouth – Nottingham Forest. 14.30 Fransk fotball: Ligue 1 (r) 16.15 Fransk fotball: Ligue 1 (r) 18.00 Fotball: Ligue 1 Highlights Høydepunkter fra den sist spilte runden i Ligue 1. 18.30 Høydepunkter fra The Championship 19.30 Fotball: Paddy Crerand Show 20.30 Stoke City – Manchester United Premier League fra MUTV. 22.15 Wigan Athletic – Chelsea 24.00-00.45 Chelsea TV – Weekend Review

09.30 Morgensending 15.05 Med andra ögon (r) 15.35 Gudstjänst (r) 16.35 Landet runt (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Vargen – hatad, älskad, buggad (r) 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Trädgårdsfredag (r) 20.00 Vetenskapsmagasinet 20.30 Det förflutna hälsar på 1809 21.00 Aktuellt 21.30 Fotbollskväll 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 STCC Fra STCC i Mantorp Park. 23.00 Yom Kippur (r) 23.20 Bach bjuder upp! (r) 00.20-01.05 Agenda (r)

11.00 La Liga Søndagens kamp. 13.00 Ishockey: Elitserien Frölunda – Timrå i Scandinavium den 26. september. 16.00 Premier League Sunderland – Wolverhampton på Stadium of Light den 27. september. 18.00 Golf News Siste nytt innen golf. 18.30 Premier League World Eksklusive intervjuer og reportasjer fra Premier League. 19.00 Italiensk Serie A Milan – Bari på Stadio Guiseppe Meazza den 27. september. 20.55 Premier League (58) Manchester City – West Ham, direkte fra City of Manchester Stadium. 23.00-00.45 La Liga

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 10.05 Det fikser P1! 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 12.59 Trafikkradio/Tidssignalet 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barnetimen 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent 22.05 Stjerneklart 00.05 Nattønsket 02.03 P.I.L.S. 03.03 Ryk og reis 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 20.00 og 22.00. 09.03 Mozart og Madonna – en temareise i musikk 10.03 Sånn er livet 11.03 RadioSelskapet 12.30 Verdt å vite 13.03 Kort og klassisk 13.30 Sámi Radio: 14.03 Jazzklubben 15.03 Hallo igjen 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 Kulturnytt 17.03 Bok i P2 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.03 Kort og klassisk 19.30 Musikkmanesjen: Trondheim kammermusikkfestival 21.03 Radioteatret: «Bergtatt» av Ingvar Ambjørnsen 22.05 P2s Blå Mix: 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 og 05.00. 10.02 Radioresepsjonen 12.02 Sexy 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 16.02 Banden 18.03 Juntafil 20.03 Lydverket 21.03 Harald Are Lund 23.03 P3 Natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03 Sexy 05.03 P3 Natt Musikk Nyheter hver halvtime mellom 06.00 og 19.00 og hver time mellom 19.00 og 24.00. 10.00 Hege Tepstad 14.00 Tomm-Espen Kroken 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn 20.03 Edda, samisk på norsk! 20.05 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 God kveld! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! forts 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Babel! 24.00 Variert musikk fra de siste 4 tiår Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00 og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-Kultur kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 17.58. 10.00 Michael direkte 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 20.00 Barnas Beste 20.30 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Misjonen med Antonsen og Golden 24.00 Lyden av P4 05.00 Grytidlig

Dalane Tidende

©Universum

19.30 Bondi Beach (t) 19.55 Bangla mekaniske verksted (t) 20.40 Psych (t) 21.25 Crank (t) Br./am. actiondrama fra 2006. (15 år) 22.50 Spooks (t) (r) 23.40 Jon Stewart (t) 00.05 Svisj topp 10 02.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00-06.00 Svisj


TIRSDAG 29. SEPTEMBER

19.30: Ut i naturen: Magasin 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Puls (ttv) (r) 10.30 Skjergardsmat (t) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Frilandshagen (t) (r) 11.35 Ut i naturen: Englar med skit på vengene (ttv) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Med hjartet på rette staden (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Par i hjerter (t) (r) 13.55 Offentlige hemmeligheter: Edinburgh (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Naboer (t) (r) 14.30 Andre avenyen (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Dynastiet (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat – nyheter på samisk (t) 17.25 På fisketur med Bård og Lars (ttv) (r)

17.55 18.00 18.40 19.00 19.30

Nyheter på tegnspråk Barne-TV Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Ut i naturen: Magasin (ttv)

Naturprogram. Jan Mayen er et eventyrland. Øya langt vest i havet har et landskap som tar pusten fra de fleste.

19.55 Den leiken den ville han sjå: Hvalfangerne (ttv) (2:8) Norsk dokumentarserie. I dag skal vi bli med hvalfangerne på jobb. Vi skal på jakt etter vågehvalen i Nordsjøen og i Vestfjorden.

20.25 Redaksjon EN (ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Brennpunkt (ttv) 22.20 Extra-trekning 22.30 Bokprogrammet: Med dyreblikk (ttv) 23.00 Kveldsnytt 23.15 En sky jævel (ttv) (r) 00.05 Stage Beauty (t) 01.50 Ut i naturen jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

20.00: Da damene dro

20.10 Da Castro inntok..

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.15 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Waschera 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 18.30 18.50 18.55 19.30 20.00

Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Tabloid Hotel Cæsar Da damene dro

(4) Norsk realityserie. Det blir klabb og babb når reineieren Lars prøver seg som barnevakt, og i barnehagen går en utflukt med ungene ikke helt etter planen.

21.00 21.20 21.25 21.40

Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy

(7) Am. dramaserie. Konkurranseinstinktet herjer mellom legene når de kjemper om sin første solo-operasjon.

22.30 Eks-listen (12) Am. dramaserie.

23.20 Harper's Island

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter 14.05 Lunsjtrav forts 14.30 Redaksjon EN (ttv) (r) 15.00 NRK nyheter 15.05 Jon Stewart (t) (r) 15.30 I kveld (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 17.45 Kulturnytt

17.55 4-4-2: Fotballtirsdag: HamKam – Kongsvinger 20.00 NRK nyheter 20.10 Da Castro inntok Hilton (ttv) (r) 21.05 Jon Stewart (t) 21.30 Bakrommet: Fotballmagasin 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt (r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 23.05 Det tause folkets stille død (ttv) (r) 23.55 Ut i naturen: Magasin (ttv) (r) Naturmagasin. Jan Mayen er et eventyrland. Øya langt vest i havet har et landskap som tar pusten fra de fleste.

(13) Am. dramaserie.

00.05 Joey (r) (18) Am. komiserie.

00.30 Medium (r) 01.20 Brothers & Sisters (r) 02.05 Frustrerte fruer (r) 02.55 Sportsnyhetene 03.10 Været (r) 03.20-06.30 Sonen

00.20 Redaksjon EN (ttv) (r) Et nyhetsmagasin med reportasjer og studiogjester.

00.50 Distriktsnyheter

20.30: Savnet

20.30: Singing Bee

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.50 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 09.50 Date My Mom (r) 10.20 Degrassi High (r) 10.50 Ugly Betty (r) 11.40 Høy på pæra (r) 12.10 Glamour 12.35 Hundehviskeren (r) 13.35 What I Like About You (r) 14.05 Clueless (r) 14.35 Veronica Mars (r) 15.25 Gossip Girl (r) 16.15 Ugly Betty (r) 17.05 4-stjerners middag halv åtte (r)

18.05 America's Funniest Home Videos (r) 18.30 John & Kate Plus 8 (2) Am. realityserie.

19.00 Unge mødre (r) (2) Norsk dokumentarserie.

19.30 4-stjerners middag halv åtte (30) Norsk underholdningsserie.Venke Knutson får god hjelp av sin indre stemme på kjøkkenet i kveld – nemlig ektemannen.

20.30 Savnet (r) (1) Da Laila Osmo en ettermiddag for syv år siden kom hjem fra jobb var samboeren og sønnen forsvunnet.

21.30 CSI: Miami (7) Am. spenningsserie.

22.20 C.S.I. (r) 23.10 The Closer (r) 24.00 C.S.I. (r) 00.50 Special Victims Unit (r) 01.40 FBI Files (r) 02.35-06.00 Playbox

06.00 Caroline in the City (r) 06.30 Murphy Brown (r) 07.00 Tvins 2009 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 Alle elsker Raymond (r) 09.55 Kongen av Queens (r) 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil (r) 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Sykehuset (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 The Tyra Banks Show 16.30 Klokka åtte hos meg (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Oprah 19.30 Two and a Half Men (r) 20.00 Klokka åtte hos meg 20.30 Singing Bee (p) (1) Norsk underholdningsprogram.

21.30 N.C.I.S. (138) Am. krimserie.

22.30 The L Word 23.35 N.C.I.S. (r) 00.35 Two and a Half Men (r) 01.00 Two and a Half Men (r) 01.25 Kongen av Queens (r) 01.55 Lipstick Jungle (r) 02.45 Et kyss før døden 04.15 Robin Hood på nye eventyr 05.00 Kongen av Queens (r) 05.25-06.00 Kongen av Queens (r)

RADIO

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Handy Manny 06.50 Lazytown 07.15 Hannah Montana 07.40 Magikerne på Waverly Place 08.05 Erstatterne 08.15 Spesialagent Oso 08.40 Mikkes klubbhus 09.05 Div sendinger 14.05 Phineas og Ferb 14.20 H2O 14.45 Hannah Montana 15.10 Kim Possible 15.35 Totally Spies 16.00 Magikerne på Waverly Place 16.25 Hannah Montana 16.50 H2O 17.15 Totally Spies 17.40 Erstatterne 18.05 Hannah Montana 18.30 Magikerne på Waverly Place 18.55 Brian 'O Brian 19.00 Zack og Codys søte hotelliv 19.25 Kveldssending

Dalane Tidende

06.30 Fantorangen 07.00 Super Barne-TV 09.30 Kuraffen-TV 10.30 Fantorangen 11.00 Super Barne-TV 13.30 Mánáid-TV (r) 13.40 Romnautene (r) 13.55 Dyra i Hjorteparken (r) 14.20 Vampyrskolen (r) 14.35 iCarly (r) 15.00 Utfordringen (r) 15.30 Gutta boys (r) 16.00 iCarly 16.20 Klar – ferdig – gå! (r) 16.50 Vampyrskolen 17.05 Dyra i Hjorteparken (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Barne-TV 18.40 Superkviss Spørreprogram hvor to venner møtes i studio og konkurrerer mot hverandre. 19.00-19.28 Utfordringen (r)

07.00 Morgensending 12.45 Big Love 13.45 Senior Skip Day Am. komedie fra 2008. 15.15 Female Agents Fr. thrillerdrama fra 2008. 17.10 Freedomland Am. thriller fra 2006. (15 år) 19.00 Hung 19.30 Eastbound and Down 20.00 Big Love (5) «For Better or for Worse». 21.00 [Rec] Sp. thriller fra 2007. (15 år) 22.20 Gjensyn med Brideshead Am. drama fra 2008. 00.30 The Hills Have Eyes 2 02.00 Tell No One 04.10 Nattsending

06.30 Morgensending 11.30 South Park (r) 12.00 Den rosa panteren 12.10 Lost World (r) 13.00 Hollyoaks 13.30 Kamp i kulissene (r) 14.00 South Park (r) 14.30 The Man Show 15.00 Scrubs 15.30 MacGyver (r) 16.20 South Park (r) 16.45 South Park (r) 17.15 Baywatch 18.05 Amazing Race (r) 19.00 Mot i brøstet (r) 19.30 Karl & Co (r) 20.00 Menneskejegeren (1) «Chris & Brock». 21.00 Livets glade gutter 21.30 Rush 22.25 Showman 22.55 Criminal Minds (r) 23.45 Sportstabloid 00.45 RAW Wrestling (r) 01.30 South Park (r) 01.55 South Park (r) 02.25 The Man Show (r) 02.50 Nattsending

06.20 Morgensending 10.00 Anja & Viktor – I medgang og modgang Da. komedie fra 2008. 12.00 First Sunday Am. krimkomedie fra 2008. 14.00 My Blueberry Nights Hongkongkinesisk-fr. romantisk drama fra 2007. 16.00 Cassandra's Dream Br./am./fr. thriller fra 2007. (7 år) 18.00 Incendiary Br. thriller fra 2008. (15 år) 20.00 Fishy Sv. drama fra 2008. 22.00 Resident Evil: Extinction Br./am. grøsser fra 2007. (15 år) 24.00 Arvsynden 02.00 The Contractor 04.00-06.00 Fishy

07.50 Morgensending 12.20 Drømmedesign utenlands (r) 13.15 Judge Judy (r) 13.40 Judge Judy (r) 14.10 Motejuryen (r) 14.40 Ryddige hjem (r) 15.35 Hjelp, vi får ikke solgt – UK 16.05 En engel iblant oss (r) 16.55 Colin & Justin pusser opp (r) 17.55 Legene (r) 18.55 Motejuryen (r) 19.25 Drømmedesign utenlands (r) 20.30 Jon & Kate Plus 8 21.00 Unge Mødre 4 21.30 Studio 5 22.00 10 år yngre: Duellen (5) «Dawn Palmer & Sheila Mortimore». 23.00 Personlig assistent søkes! (r) 00.15 Ghost Whisperer (r) 01.05 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Livsfarlig fangst 14.00 Møkkajobber 15.00 Fremtidens våpen 16.00 Gigantprosjekter 17.00 Hvordan gjør de det? 17.30 Hvordan den lages (8) «Profesjonelle hockeykøller/bronsebelagte babysko/tredemøller». 18.00 Overhaling (12) «Popstjerne-plyndring». 19.00 Miami Ink (12) «Under flomlysene». 20.00 Møkkajobber (39) «Insektsoppdretter». 21.00 Mythbusters (80) «Westernmyter». 22.00 Livsfarlig fangst 23.00 Det sorte gullet 24.00 Svære greier 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 11.55 Seinfeld (r) 12.25 Kongen av Queens (r) 12.55 Drew Carey Show (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Kongen av Queens (r) 15.55 Stargate SG-1 (r) 16.55 Fear Factor USA (r) 17.50 Siste nytt fra P4 17.55 Futurama (r) 18.25 Familien Griffin (r) 18.55 Simpsons (r) 19.25 Simpsons (r) 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Cops (r) 20.35 Grensevaktene USA 21.35 Den sjette sansen Am. skrekkdrama fra 1999. (15 år) 23.35 Cops (r) 00.05 My Name is Earl (r) 00.35 Nattsending

08.35 Tennis: WTA-turnering Tredje dag, direkte. 13.30 Eurogoals (r) 15.45 Today in Egypt (r) 16.00 Fotball: FIFA U20-VM Sør-Korea - Tyskland, direkte. 18.00 Fotball: Today in Egypt (r) 18.15 Eurogoals Flash 18.25 Fotball: FIFA U20-VM USA - Kamerun, direkte. 20.45 Fotball: FIFA U20-VM i Ismailia, Egypt Uruguay - Usbekistan, opptak. 21.30 Fotball: FIFA U20-VM Gruppespill: Ghana England, direkte. 23.30 Fotball: Today in Egypt Opptak.

Mandag 28. september 2009

06.00 Morgensending 13.30 Uppdrag Varieté 14.30 Kvarterets olycksfågel Sv. familiefilm fra 1948. 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 17.00 Hannah Montana 17.25 Mitt i naturen (r) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med Aekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 Den stora resan 21.00 Andra Avenyn 21.45 Only You Am. romantisk komedie fra 1994. 23.30 Kulturnyheterna 23.45 Livvakterna (r) 00.35 Nattsending

14.00 Morgensending 18.00 Fotball: Viasat Sport Studio (r) Direkte. 18.25 Fotball: UEFA Champions League Rubin - Inter, andre runde i gruppe F. 20.25 Fotball: Viasat Sport Studio Direkte. 20.40 Fotball: UEFA Champions League Fiorentina - Liverpool, andre runde i gruppe E. 22.45 Fotball: Viasat Sport Studio Direktes. 23.30 Fotball: UEFA Champions League Glasgow Rangers Sevilla, opptak . 01.15-03.00 Fotball: UEFA Champions League Barcelona - Dynamo Kiev, opptak fra andre runde i gruppe F.

09.30 24 Direkt 14.50 Modehuset Chanel (r) 15.20 Snabbare än snabbmat (r) 15.50 STCC (r) 16.20 Fotbollskväll (r) 16.50 Perspektiv 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Historiska resmål 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Out of Practice 19.50 Försvinnande 20.00 Dr. Åsa 20.30 Debatt 21.00 Aktuellt 21.30 Svenska dialektmysterier 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Little Britain USA 23.00 Världen (r) 23.55 Kort om Indien 24.00-01.00 Sverige! (r)

11.45 Premier League Manchester City – West Ham på City of Manchester Stadium den 28. september. 13.30 Allsvenskan (34) AIK – Djurgården på Råsunda Stadion den 28. september. 16.00 Italiensk Serie A (19) Opptak. 18.00 Golf News Siste nytt innen golf. 18.30 Audi MedCup Circuit (5) «Episode 5, Highlights from Carthagena 14-19 Sep». Høydepunkter fra Cartagena 14.-19. september. 19.00 Speedway (23) Direkte. 21.15 BTCC Highlights 22.15 Serie A: Highlights 22.45-00.40 Speedway Kveldens runde.

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 12.59 Trafikkradio/Tidssignalet 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barnetimen 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent forts 22.05 Herreavdelingen 00.05 Nattønsket 02.03 Radio Rock 03.03 Norsk på norsk 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 20.00 og 21.00. 09.03 Mozart og Madonna – en temareise i musikk 10.03 Sånn er livet 11.03 RadioSelskapet 12.30 Verdt å vite 13.03 Kort og klassisk 13.30 Sámi Radio: 14.03 BluesAsylet 15.03 Scenerom 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 Kulturnytt 17.03 Bok i P2 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.03 Kort og klassisk 19.30 Kammertjenerne 20.30 Folkemusikktimen 21.30 P2-Akademiet: Mohammad Usman Rana – Hva er sufisme? 22.05 P2s Blå Mix: 00.05 Notturno Dagsnytt kl. 06.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 og 05.00. P3nyheter hver halvtime mellom 07.00 og 09.00, hver hele time mellom 10.00 og 16.00. 10.02 Radioresepsjonen 12.02 Sexy 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 16.02 Banden 18.03 Juntafil 20.03 Lydverket 21.03 Pyro 23.03 P3 Natt 02.00 Radioresepsjonen 04.03 Sexy 05.03 P3 Natt Musikk Nyheter hver halvtime mellom 06.00 og 19.00 og hver time mellom 19.00 og 24.00. 10.00 Hege Tepstad 14.00 Tomm-Espen Kroken 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn 20.03 Edda, samisk på norsk 20.05 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 God kveld! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! forts 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Babel! 24.00 Variert musikk Nyheter hver hele time 06.0024.00, hver halvtime 06.00-09.00 og 15.00-18.00. Utvidet nyhetssending kl. 07.30. P4-Kultur kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 17.58. 10.00 Michael direkte 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 20.00 Barnas Beste 20.30 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Oss megger i mellom 24.00 Lyden av P4 05.00 Grytidlig

29

©Universum

19.30 Bondi Beach (t) 19.55 Den norske humor (ttv) (r) 20.25 Babylånerne på tur (t) (r) 21.25 Life on Mars (t) Br. krimserie. Samtidig som Sam undersøker en sak om et forsvunnet barn, finner han ut noe om faren sin som han kanskje helst ville ha sluppet å vite. 22.25 Rebus: De dødes navn (t) (r) 23.35 Spooks (t) (r) 00.25 Jon Stewart (t) 00.45 Bangla mekaniske verksted (t) (r) 01.30 Svisj 02.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00-06.00 Svisj


■ MENINGER Dalane Tidende setter pris på at dine meninger og synspunkter deles med våre lesere. Skriv kort og poengtert, så leser flere ditt innlegg. DT forbeholder seg retten til å forkorte innleggene. Bruk fullt navn, og la redaksjonen få din adresse. Leserinnlegg sendes til e-post: redaksjon@dalane-tidende.no

Tanker etter et folkemøte Åna-Sira og Flekkefjord Steinar Log

Torsdag 24. september inviterte formannskapet i Flekkefjord ÅnaSiras innbyggere til møte for å skape et bedre samarbeidsklima. Et godt frammøte ga god stemning, saklige innlegg og mange fine ord. Rune Løyning holdt en informativ innledning om trekk fra utviklingen de siste 40 årene. Fire bygde hus på Flekkefjordsiden mot 40 på Sokndal-siden sier imidlertid ganske mye om kommunenes ulike holdning til lokalsamfunnet gjennom perioden. SPENT: På noen av de som jeg har

snakket med i etterkant, virker det som om møtet har hatt en positiv innvirkning - en slags «nå skal alt bli så mye bedre»-hold-

ning. Jeg hadde en god følelse selv også. Men etter hvert som det hele har kommet på avstand, fokuseres tankene mine mer og mer rundt spørsmålet om det politikerne egentlig sa denne kvelden, gir grunnlag for dette. Hva kom egentlig ut av møtet? Det mest positive var at en av politikerne mot slutten tok ordet og sa at hun nå hadde skiftet mening i saken om å si opp skoleavtalen med Sokndal. Ellers kan jeg ikke se at det ble sagt noe som garanterer for en ny holdning fra kommunens side overfor bygda. Store ord og fine planer har vi jo flere ganger hørt fra den kanten uten at det har ført til noe. Forrige gang jeg opplevde det var på jubileumsfesten på skolen i vår da ordføreren, i samtale rundt kaffebordet, sa at det på nåværende tidspunkt ikke var aktuelt

for Flekkefjord å si opp skoleavtalen. Det gikk ikke to måneder før det var nettopp det som skjedde. KOMITÉ: Det nye denne gangen

er at en komité med deltagelse fra bygda skal settes ned. Den skal blant annet jobbe med tomtespørsmålet og muligheten for å få omgjort vedtaket om oppsigelsen av skoleavtalen. Men en komité har ingen bestemmelsesmyndighet. Uansett hvilke gode forslag den eventuelt måtte komme med, er det bystyret som avgjør. Det som har avgjørende betydning for at bygda skal ha en framtid, er at skolen opprettholdes. Dersom politikerne i Flekkefjord virkelig ønsker å snu den begredelige utviklingen Flekkefjordsiden av bygda har hatt i løpet av kommunens styretid, må de starte med å omgjøre vedtaket

om å si opp skoleavtalen med Sokndal før budsjettet for neste år vedtas. Det er flere gode grunner for å gjøre dette. For det første får bygda et sterkt signal om at de mener alvor med ønsket om å skape et bedre samarbeidsklima. For det andre har flertallet for vedtaket som ble fattet nå bare én stemmes overvekt. For det tredje strekker de handa ut til en nabo som sliter økonomisk, og gir signal om at de vil være med på å ta vare på et lokalsamfunn som kommunene har felles ansvar for. For det fjerde virker ikke vedtaket etter sin hensikt. ØKONOMI?: Rådmannen sa klart

ifra på møtet torsdag at det ikke lå økonomiske årsaker bak det. Men den eneste forandring vedtaket medfører, er nettopp at Flek-

kefjord vil spare penger, og at Sokndal dermed må dekke en større del av skolens budsjett. Jeg har ikke sterke nok ord til å beskrive en slik holdning overfor en nabo og samarbeidspartner. Den ligger i alle fall milevis fra de holdninger jeg forsøker å påvirke mine elever til å innta. Dersom Flekkefjord snur i denne saken, og i tillegg legger til rette for husbygging i området mellom skolen og Roligheten, hvor behovet for nytt blod er størst, er muligheten stor for at vi unngår et nytt krisemøte om 10 år, som visstnok har vært intervallet for slike møter. I stedet kan vi ha et levedyktig lokalsamfunn med skole og et stabilt elevtall på 15-20.

Gratulerer Kjell! Urframføring av «Skapergleden» Rolf Skåra

Bakkebø kirke var fylt til siste sete under urframføringen av kantor Kjell Bjarne Svanæs sin komposisjon «Skapergleden» lørdag ettermiddag. Og tidlig ante vi at dette kom til å bli suksess på høyt nivå. En fantastisk fremføring og oppsetting fra ende til annen. Alt klaffet.

Samspillet mellom organist og musikere; solist; billedfremviser; dansere; sangere; tekstleser; alle de tause medarbeiderne foran og bak «scenen». Men først og fremst var dette Kjell Svanæs sitt verk med dirrende klanger som gikk over i rolige harmonier i et forrykende samspill. Godt regisert og nydelig dramatisering. Jeg er begeistret. Dette må du gå videre med - dette verket har slitestyrke og tåler mange

oppsettinger. Takk Kjell - til deg og alle dine medarbeidere. Dette var ekte saker herlig fritt for alle slags klisjéer. På en skala fra én til seks blir dette en sjuer, fordi du sprengte rammer og grenser! GOD RESPONS: Rolf Skåra likte Kjell Bjarne Svanæs og Husabøelevenes framføring av verket «Skapergleden».

Bjerkreim på ville vegar Adressetildeling Per Spødervold

Kommunestyret i Bjerkreim er på ville vegar viss dei endrar det nåverande, greie adressesystemet ein har, på komunestyremøte 6. oktober. Kvifor pressa nye, framande og uønska adressar på eit mindretal av innbyggjarane når det faktisk ikkje blir særleg lettare å finna fram, slik hensikten var? Kvifor ikkje ha eit einsarta adressesystem der ein tek vare på dei gamle gardsnamna og stadnamna som er er noko av dei eldste kulturminner ein har? Lette å bevara er dei òg. FRAMTIDSRETTA: Statens Kart-

verk føreslo for ei tid sidan kommunen å endra adressane sine. Ved å knytta kvart hus til ei lang veglenke eller hovudveg (til dømes E39, riksveg 503 osv.) skulle det bli mykje lettare å finna fram til rett adresse, vart det sagt. Som medlem av det oppnemnde namneutvalet, har eg granska nøye det adresseoppsettet som administrasjonen laga, og funne ut at det gjer veldig liten gevinst i det å finna fram. Dette er fordi at bortimot 90 prosent av innbyggjarane enten bur i eit byggjefelt, eller ved ein stikkveg og såleis er like vanskeleg å finna fram til, same kva adresse dei får.

30

Dei 10 prosenta som ligg ved dei lange veglenkene, er jo likevel lett å finna fram til, nettopp fordi dei bur ved ein hovedveg. Kvifor ikkje vera litt meir framtidsretta i valg av adressesystem? I dag har alle som skal finna fram ein GPS, der vegen kjem på skjermen. Då trur eg det er meir framtidsretta å velja eit system der vegfarande og turistar får med seg litt av Bjerkreims-kulturen i form av skilt med nedarva stadnamn, i staden for eit urbant adressesystem der kunstige vegnamn dominerar. Det naturlege er vegadressar i byar og tettbygde strok, og områdeadressering i grisgrendte strok. Slik merka eg meg at det til dømes også var på landsbygda i Sverige, der eg var på ferietur i sommar. MINDRE VERD?: Kvifor endrar

ein ikkje adressane i dei store byggjefelta der det verkeleg er vanskeleg å finna fram? Risbakken til dømes har eit virvar av vegar og fleire stengsler som gjer det nærmast umuleg å finna fram. Men å endra adressane her ville «skapa for mykje bry og kostnader» seier administrasjonen. I dei store byggjefelta hadde vegadressar vore på sin plass, mens det i distrikta er mykje betre med stadnamn som adresse. I det nye forslaget til adressar er det flott at 22 gardsnamn blir

bevarte, slik som Hytland, Holmen, Hegelstad, Sundvor, Fuglestad, Vaule, Versland osv. I tillegg er det 14 gardsnamn som òg er bevarte ved at dei har fått det «urbane» «-vegen» etter seg. Kvifor kan ein ikkje også bevara dei andre gardsnamna i Bjerkreim? Det er 25 gardsnamn som står i ferd med å forsvinna viss/når slekter med andre etternamn buset seg der. Det gjeld til dømes Asheim, Svela, Slettebø, Sagland, Gravdal, Tysland, Grøtteland, Brådli og Hustoft. Er dette stadnamn som er mindre verd? PRINSIPPDISKUSJON: På Hel-

land og Varp er dei uenige om kva adressa skal vera, og i namneutvalet var det prinsippdiskusjon om ein skulle velja garden lengst borte, eller garden der det bur mest folk, som det nye adressenamnet. Kvifor ikkje gjera det enkelt, og kalle ei spade for ei spade, ved å setja opp to skilt: Helland og Varp, ved hovudvegen? (Her passar verkeleg Ole Brumm sitt ønske med «Ja, takk, begge deler», best!) Det same gjeld Vikesdal-Berland og Ognedal-Tysland. Dei Skjæveland vil i det nye adresseforslaget få tre forskjellige adressar: Nedrebøvegen, Skjævelandsvegen og Skjæveland. Og dei Ivesdal vil få adressa Skjævelandsvegen. Forvirrande, om du spør meg!

Mandag 28. september 2009

EKSTRA BRY: Ei innvending mot det gamle adressesystemet har vore at vegfarande ikkje veit kva tid til dømes adressa Malmei sluttar og adressa Espeland begynner som adresse. Men skilt med «Espeland» står alt i dag ved vegen og viser det. Dessutan får ein same problemet på E39, riksveg 503 og riksveg 504 i det nye adressesystemet. Vegen vil plutseleg skifta namn ved kommunegrensene, utan at det står skilt. Ei anna innvending har vore at det er høve å få med stadnamnet der ein bur som ei ekstra linje i adressa. Men kven er det vel som vil laga seg det ekstra bryet kvar gong adressa skal skrivast. Dessutan vil dette namnet ikkje stå på noko skilt og kan likevel koma ut av bruk. INGEN SKAM Å SNU: Nå gjeld

det å påverka politikarane til ikkje å vedta eit forvirrande og lite einsarta adressesystem som er uønska av dei fleste som her får pressa på seg ei kunstig ny adresse. La oss heller pynta litt på det adressesystemet som tidlegare er vedteke, og få eit system som tek vare på gardsnamna, som er enkelt oppbyggd og som har fungert bra i Tengesdalskrinsen vel ti år. Statens kartverk kom i si tid ikkje med påbod om å endra adressane. Det var bare eit forslag for at det skulle bli lett å finna

fram, men når så ikkje er tilfelle i Bjerkreim, er det ingen grunn til endring, og det er ingen skam for politikarane å snu i saka! Er du i tvil om forslaget til dei nye adressane, sjå side 14 i Dalane Tidende 7. september.

Vår alles kjære

Anna Vinge f. 7. juli 1924 sovnet fredfullt inn i dag. Flekkefjord/Hauge i Dalane 20. september 2009 To strevsomme hender har lagt seg til ro. Alfred Berthine Peder og Erlinda Maria Malvin Øvrige familie Gravferden har funnet sted i stillhet.

Dalane Tidende


■ FAMILIEN

■ TILBAKEBLIKK

FOTO: STUDIO HJELM, STAVANGER

Stille i havna

Bryllup: – Johanne Koll Hansen og Bjørnar Bø giftet seg 5. juli.

Født:

Gravferd:

– 29. august ble "fighteren" vår, Ole Cillian, født. Han veide 3718 gram og var 50 cm lang. Stolte foreldre er Gunn S. og Kjell Ove Hagen.

Jakob Gyland Sokndal kirke tirsdag 29. september kl 12.00.

Ordfører i ■ 1 ÅR Eigersund, Terje Jørgensen jr., har ikke lykkes å få ei ny ferje til byen. 25. oktober har Fjord Line sitt siste anløp i Egersund. Fra samme dag blir det stille på ferjeterminalen på Hovland. (DT 29. september 2008)

1 år:

2 år:

– Vår blide godgutt Patrick Lindøe ble 1 år 25. september. Hilsen mormor, bestefar og onkel.

– Vi vil gratulere minstejenta vår, Karen Elise Søsæther, med 2-årsdagen i dag 28. september. Bursdagsklem fra Merethe, Amalie, mamma og pappa.

Biblioteket kan miste statsstøtte Eigersund ■ 25 ÅR kommune står i fare for å miste statstilskuddet for folkebiblioteket. Dersom kommunen ikke innen 1. november har gjort bindende vedtak, med tidsplan for å ta i bruk nye lokaler for biblioteket så vil årets tilskudd falle bort. Kommunen har budsjettert med et tilskudd på 130.000 kroner. Videre er det klart at kommunen også i årene som kommer, vil miste et tilsvarende tilskudd.

FOTO: FOTOGRAF HUGO LÛTCHERATH, EGERSUND

(DT 28. september 1984)

4 år: – Cuatro anios muchas Felicidades! Mamma og pappa vil gratulere deg, Aslaug Angelina Løvbrekke, med 4-årsdagen i morgen 29. september. Resten av familien i Norge og Mexico gratulerer deg også.

6 år: 5 år: – Vi vil gratulere Maja og Iselin Kjærstad Karlsen så mye med 5-årsdagen 28. september! Stor klem fra mamma, bestemor, bestefar, onkel, tante og Sophie. Kjempeglad i dere!

– Hipp hurra for Håkon Skailand som blir 6 år søndag 27. september. Hilsen fra Mathilde, mamma og pappa.

Bryllup: – Vi giftet oss fredag 4. september. Hanne A. Sørensen og Tore Sørensen.

Marinelotter i Egersund: Mellom 17 og 35 år Som en ■ 50 ÅR underavdeling av Egersund Lotteforening akter en nå å starte et lag med marinelottejenter og kvinner i alderen fra 17 til 35 år. Marineoffiserer vil i morgen gi en orientering om hvorledes Lottearbeidet i Egersundsavsnittet vil arte seg. (DT 28. september 1959)

Sauetyvene fra Slettebø knepet 7 år:

9 år:

9 år:

10 år:

– Vi vil gratulere vår kjempesnille storebror, Nathaniel Olav Seglem Myklebust med 7-årsdagen som er i morgen, 29. september. Store klemmer fra May Elin og Therese. Mamma og pappa hilser også.

– Mamma vil gratulere sin dyrebare skatt, Morten Andrè Krone, med 9-årsdagen i dag, 28. september. Du er en sprudlande go’gutt!

– Vi vil gratulere Asbjørn Sæstad med 9-årsdagen som er i dag. Håper du får en fin dag! Mange klemmer fra Sebastian, mamma, pappa, bestemor, bestefar og farmor.

– 10 ganger hurra for den snille og flinke jenta vår, Karen Løyning, som blir 10 år i dag, mandag 28. september. Utrolig som tiden flyr! Bursdagskoser fra Herman, Thyra, Ragna, mamma og pappa.

Det ser ut til at politiet har fått fatt ■ 75 ÅR i sauetyvene som forleden stjal 6 lam på Slettebø. På Bryne blev der den 21. ds. solgt 6 lam til en slakter og det viser sig at selgeren er en tidligere tyvsdømt person, hjemmehørende i Gjesdal. Sammen med en annen mann har den mistenkte drevet handel med grønnsaker fra lastebil som de kjører rundt i distriktet med. (DT 28. september 1934)

FOTO: STUDIO HJELM, STAVANGER

Prøvevalg i Helleland

Bryllup: – Carina Jorås og Trygve Lindås giftet seg 14. juli.

11 år:

11 og 18 år:

14 år:

– Vi vil gratulere humørsprederen Mads Andrè Lindø med 11-årsdagen som er i morgen 29. september. Mange klemmer fra Daniel, Martine, Linus, mamma og Vidar. Mormor og morfar gratulerer også.

– Vi vil gratulere vår kjære Aleksander Haaland Larsen med vel overstått 11-årsdag som var 17. august. Vi vil også gratulere vår kjære Kristoffer Haaland Larsen med 18-årsdagen i dag. Kjempeglad i dere! Klem fra Daniel, mamma og pappa.

– Thomas Hovland fyller 14 år i dag 28. september. Hele familien gratulerer så mye med dagen!

39 år:

40 år:

40 år:

58 år:

– En forsinket hilsen til gode gamle Stein Erik Koldal som fylte 39 år 25. september. Håper du fikk en fin dag/helg! PS: Ser fram til storfesten på gutterommet.

– Vi vil gratulere “playboyen” vår, Svein Tore Aarstad, med 40-årsdagen 29. september. Hele familien hilser!

– Gratulerer med 40-årsdagen i dag, mandag 28. september, mamma Brit Norheim! Håper du får en fin dag! Hilsen Tor Even, Glenn og Cathrine. God tur til Roma!

– Vi vil gjerne få gratulere Bitten Fugelsnes med 58årsdagen som var 27. september. Du er alle tiders! Klem fra Josephine, Ranchero, Lisa Irèn og Glenn. Resten av familien Sayo hilser også.

16 år:

Sølvbryllup: – Jane og Inge Andreassen gratuleres med sølvbryllupsdagen i morgen 29. september. Hilsen forloverne.

Dalane Tidende

Storthingsmand ■ 100 ÅR Gjedrem holdt Søndag Eftermiddag Foredrag i Helleland. Efter Foredraget foretoges Prøvevalg paa Storthingsmand og Varamand. Til Storthingsmand fik Gjedrem samtlige afgivne Stemmer. Til Varamand fik Mugaas 20 og Torjusen 19 St.

– Vi vil gratulere verdens beste storesøster og datter, Siri Elin Bjordal, med 16-årsdagen 28. september. Klem fra mamma og pappa, Kine, Thea og Milie :)

Mandag 28. september 2009

(DT 29. september 1909)

31


vinn TIPS OSS! ogFlax-lodd! ✆51 46 11 00  tips@dalane-tidende.no

Været i dag

Nedbør 169

312 (1948)

(normalt)

Stavanger

I morgen

Sol/måne

Bining Venting, midlertidighet, «han fekk ei skjeva te binings», i påvente av neste måltid.

Stavanger Opp kl. 07.39 Ned kl. 19.17

Opp kl. 17.51 Ned kl. 01.28

Samlet av Arvid Midbrød i Dalane Folkemuseums årbok for Dalane 1996-97.

Flekkefjord

Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 617

FREDAG

Egersund: Egersund

kl. 06:46 kl. 19:26

Flo

Fjære kl. 01:56 kl. 14:15

13-17 m/s

TORSDAG

Flo/Fjære

Egersund: Flo

ONSDAG

Opp kl. 18.00 Ned kl. --.--

Flo/Fjære Egersund

Langtidsvarsel Sørvestlandet © SMHI Grafikk/Bulls

Egersund:

Opp kl. 07.37 Ned kl. 19.20

Ord fra Dalane

www.dalane-tidende.no

dttips <ditt tips> til 2097 (Operatørkostnad)

Egersund:

125,6

12 (1915)

Sol/måne

SMS MMS

2-5 m/s

Flekkefjord

kl. kl. Fjære kl. kl.

09:16 21:20 02:55 15:12

Vil ha prisauke på graver Bjerkreim har dei billigaste gravene i Dalane. Bjerkreim sokneråd går inn for at festeavgifta for kyrkjegardane i kommunen blir auka med ti kro-

ner i året frå komande årsskifte. I dag kostar ei festa grav i Bjerkreim 15 kroner i året. Det er billigast i Dalane. I Eigersund og Lund er festeavgifta 50 kroner per år; i Sokndal er ho 25 kroner. I fylket varierer festeavgifta mellom 0 og 180 kroner i året.

Etter gravferdsloven har alle rett til ei fri grav. Fritaket for festeavgift gjeld i fredingstida, som i Bjerkreim er på 40 år. Når fredningstida for ei grav er slutt, er det anledning til å festa grava. Også i forbindelse med dødsfall kan ei grav bli festa, det vil seia

reservert til for eksempel gjenlevande ektefelle. Den budsjetterte inntekta frå festeavgifter i Bjerkreim er i år på 9.000 kroner, noko som er i snauaste laget i forhold til utgiftene soknet har i forbindelse med festegravene.

Det foreslåtte festeavgiftsauken må godkjennast av kommunestyret. Tekst: KETH ODLAND

www.toyota.no

kr 10.000,-

PERSONBILER 08 Toyota Verso 2,2 D 4d 136HK SOL 56.000 km . . . . . . . . . . . . .289.000 09 Toyota Aygo sand 5000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149.000 07 Toyota Corolla 1,4D 4d mye utstyr 24.000 km . . . . . . . . . . . . .219.000 02 Toyota Camry 3,0 V6 automat 125.000 km . . . . . . . . . . . . . . .275.000 03 Toyota Avensis 1,8 Sol 4d 58.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189.000 03 Toyota Avensis 2,0 D 4d 71.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189.000 05 Toyota Prius 1,5 VVT-i 133.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179.000 02 Toyota Rav4 2,0 150 hk 4wd 198.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . .169.000 00 Toyota Avensis 1,6 4D 160.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.000 06 Mazda 6 1,8 Exc 5d 48.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189.000 01 Mazda 323 1,5 Sedan 98.500 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.000 00 Mazda 323 1,5 GLX Sedan 172.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69.000 05 Ford Mondeo 2,0 TDCi 4d 76.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179.000 06 Kia Carens 2,0 CRDi automat 65.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . .179.000 96 Mitsubishi Carisma 1,6 111.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.000 02 Mitsubishi Carisma 1,6 150.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.000 STASJONSVOGNER 04 Toyota Avensis 1,8 SOL 46.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195.000 03 Toyota Avensis 1,8 automat stv 71.000 km . . . . . . . . . . . . . . . .199.000 98 Mitsubishi Galant V6 skinn 175.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . .109.000 01 Skoda Octavia 1,6 Elegance 112.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.000 00 Peugeot 406 2,0 diesel 156.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125.000 VAREBIL 05 Toyota Hiace Turbo diesel vare 92.000 km . . . . . . . . . . . . . . . .139.000 06 VW Transporter 2,5 TDi 4Motion 118.000 km . . . . . . . . . . . . .189.000 95 Opel Frontera 2,8 TD 4x4 113.000 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75.000

Kjøp av bruktbil er en tillitssak! Eie - 4370 Egersund Telefon 51 46 17 00 Telefax 51 46 17 01

Mandag - fredag kl. 08-16 Tirsdag langdag til kl. 19

FOTO: ODDNY S. FRISK

Vi gir deg min. for din gamle bil (Må være reg.) ved kjøp av bruktbil* før 17. okt. * GJELDER BILER OVER KR 50.000,-

Spurvehauk i traktoren HELLELAND: Arne Birkeland, bonde på Hæstad, fikk seg litt av en overraskelse da han skulle ut i traktoren etter middagskvilen her en dag. Da han nærmet seg traktoren så han at det «levde» inni traktoren. En spurvehauk hadde forvillet seg inn dit og kom seg ikke ut. Da både barn, barnebarn og naboer hadde fått studert den flotte fuglen, fikk den slippe fri igjen. Fuglen slapp med skrekken, og mange fikk studert en spurvehauk på nært hold.

Innbrudd i Sokndal SOKNDAL: Midt i Kjærlighetsuka har noen brutt seg inn i en butikk og stjålet både klær og hårpleiemidler. Innbruddet har skjedd i Torvgården i Sokndal natt til fredag. Tjuvene har tatt seg inn ved å knuse et vindu, ifølge politiet.

Høy musikk og narko EGERSUND: Politiet i Eigersund rykket ut til en bolig i sentrum der det ble spilt sjenerende høy musikk. Dette skjedde ved midnatt natt til lørdag. Da politiet hadde kommet inn i boligen fant de ingen folk, men høy musikk og tabletter og narkotika. Foreløpig har ikke politiet oversikt over mengden narkotika. Politiet skudde av musikken og dro fra stedet.

Får alt REKELAND: I DT forrige onsdag klaget Anne Sofie Rekeland og Jon Terje Omdal på manglende utbetaling til et restaureringsprosjekt på Rekeland. De hadde fått 200.000 av 500.000 kroner. Nå venter de på resten. Og de pengene vil komme, ifølge Leif Erik Egaas, som er medlem i fylkesutvalget. 100.000 kroner kommer på nyåret. De er med på 2010-budsjettet. Også 200.000 kroner av de såkalte SMIL-midlene skal komme til prosjektet på Rekeland, lover Egaas.

DT 28. september 2009  

Dalane Tidende