Page 1

MYNDIGHEDS PROJEKT enfamiliehus


25.03.2011 Arkitekt Dahlerup Husumgade 26, 1. th. 2200 Kbh. N tlf.3028 1928

25.03.2011 Arkitekt Dahlerup Husumgade 26, 1. th. 2200 Kbh. N tlf.3028 1928

SE: 27 10 04 30

SE: 27 10 04 30

Egedal Kommune Byggesagsafdelingen Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Arealberegninger: Grundareal

Ansøgning om byggetilladelse

1285 m2

Boligareal: Kælder, ikke beboelig: Garage med lofthøjde under 1,25m i forhold til terræn: Garage med lofthøjde over 1,25m i forhold til terræn: Drivhus:

235 m2 188 m2 68 m2 12 m2 35 m2

Fradrag (BR10, Bilag 1.1.3 stk.4,2) Samlet bebygget areal (235 + 12 + 35 -35)m2

- 35 m2 247 m2

Jeg ansøger hermed om tilladelse til at opføre en nybygning i Stenløse Syd. Mosekæret 22 Stenløse Syd Grundstykke 022 Matr. Nr: 40ar

Bebyggelsesprocent: (247 / 1285) m2

Bygningen er omfattet af byggelovens § 16, stk. 3.

Tegningsmateriale :

Byggeriet udføres i henhold til bygningsreglement BR10, Lokalplan samt gældende SBIanvisning. Udvendige materialer: Pudset og filset hvid, med malet sokkelkant i maks. 30 cm over terræn. Tagdækning: sort tagpap. Varmeform: Jordvarme suppleret med solfangere i bygningsdel på tag.

Der vedlægges følgende tegninger:

Dispensationsansøgning (2 stk.): Der ansøges om dispensation til at hæve nordfacaden 20 cm. For at bevare en så lille rejsning på det ensidigt hældende tag som muligt. Begrundelsen er et ønske om at give mulighed for et katabatisk flow til at supplere ventilationsformen i huset. På tagets midte opføres en ’ryttergang’ med oplukkelige vinduer, der supplerer ventilationssystemet med mulighed for naturlig ventilation. Denne mulighed lader sig gøre ved at holde et forholdsvist fladt tag. Såfremt taget mod nord sænkes yderligere 20 cm vil det medføre en ophobning af varmt luft, langs syd facaden i køkken, spisestue og stue. Hvor det ikke vil være muligt at få den varme luft ventileret bort ved hjælp af katabatisk flow (naturlig ventilation). Katabatisk flow er en naturlig vind, der opstår ved at den opvarmede luft søger opad. Man har gennem tiden brugt den i byggeri, som naturlig udluftning, men i det moderne samfund er det blevet overtaget af mekanisk ventilation. Idéen er at man har et rum der ligger højre end resten af loftet, hvor den varme luft søger hen. Herfra kan man i den kolde tid trække den varme luft ind i husets genvex anlæg. I perioder hvor der ikke er brug for at generere varme, kan man derimod lukke for genvex anlægget og i stedet åbne vinduer i den høje del af byggeriet, hvor varmen samles, og dermed generere en naturlig ventilation. Fordelene er at der spares energi i de perioder hvor genvex anlægget er slukket og der bruges generelt mindre energi til varmegenindvinding, da varmen er samlet på et sted. Med begrundelse i den skrånende grund ansøges der om dispensation til at fjerne 0,69m jord lokalt ved bygningens nordøstlige hjørne. Dette for at sikre en udgang fra forældresoveværelset samt et ønske om at soveværelset ikke skal have en ’kælderlignende’ placering.

MP 01 MP 02 MP 03 MP 04 MP 05 MP 06 MP 07 MP 08 MP 09

Situationsplan Stueplan Kælder Snit A-A Snit B-B N. facade Ø. facade S. facade V. facade

19,2 %

1:200 1:100 1:100 1:50 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100

Teknisk dokumentation: Energiberegning indsendes særskilt efter tilkendegivelse af at bygningens fysiske rammer kan godkendes. Ingeniørprojekt indsendes særskilt, når der er givet byggetilladelse. Kloakplan eftersendes af autoriseret kloakmester. Brandforanstaltninger i henhold til BR10 eftersendes. Byggeskadeforsikring: Selskab oplyses inden igangsættelse af byggeriet. Kontakt mig endelig pr. tlf., såfremt I har spørgsmål til det fremsendte materiale. Med håb om positiv tilbagemelding. Venlig hilsen

___________________ Martin A. Dahlerup Arkitekt maa. København 25.03.2011

Side 1 af 2

Side 2 af 2


støttemur i terrænhøjde til trappe

SEL

Placering af bygning

0

IG O

1010

VER

KØR

235 M2

2565

FRE

MTID

2500

2865

2500

2500

500

LAV MOSBEPLANTNING

støtte

500

TERRASSE

mur

DRIVHUS TERRASSE

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.01 Situationsplan MÅL 1:200

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928


30520 19400

A

3800

3300

3300

3550

1900

15 M²

15 M²

4200

16 M²

GÅRDHAVE

3400

1800

BRUS

VÆRN +0,9M

TEKNIK

MOS 12100

HÅNDKL. TØRRER

8 m2 TERRASSE

1800

DAMP

OVENLYS I HELE RUMMET

4980

1100

15080

MATERET GLAS

TERRASSE

MULIGHED FOR DRIVHUS

A

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.02 Stueplan MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928

15740

B

1800

B


Arealer: 235 m2 bolig 188 m2 kælder, lofthøjde er under 1,25m i forhold til fremtidigt terræn. 80 m2 garage, 68 m2 har lofthøjde under 1,25m i forhold til fremtidigt terræn. 12 m2 har lofthøjde over.

A

35 m2 drivhus - Fradrag på 35 m2 anvendes til drivhus

BRUS

RUM 3 DISP. KÆLDER 39 M2

GROVKØKKEN

12 M2 MED LOFT OVER 1,25M I FORHOLD TIL TERRÆN

RUM 4 DISP. KÆLDER 14 M2

GARAGE

TEKNIK

B

PÅKLÆDNING

RUM 1 DISP. KÆLDER 12 M2

RUM 2 DISP. KÆLDER 20 M2

VIKTUALIERUM

VÆRKSTEDSBORD

A

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.03 Kælder MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928

Beregning: Boligareal: 235 m2 Garage: 12 m2 Grund: 1285 m2 Bebyggelses procent: 19,2 B


4400

2308

3700

2541

NIVEAUPLAN

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.04 Snit A-A MÅL 1:50

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928


2600

NIVEAUPLAN KT. 19.87

2500

690

1050

EKSISTERENDE NIVEAU

2400

EKSISTERENDE NIVEAU

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.05 Snit B-B MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928


3700

3240

1180 1330

KT. 20.16

EKSISTERENDE NIVEAU

NIVEAUPLAN KT. 19.87 KT. 18.86 KT. 18.06

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.06 Nordfacade MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928


B

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.07 Østfacade MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928


1220

4400

Placering af solfangere og solceller

KT. 20.11

KT. 19.56

NIVEAUPLAN SÆTTES MIDT PÅ BYGNING TIL: KT. 19.87

EKSISTERENDE NIVEAU

KT. 18.06

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.08 Sydfacade MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928


B

M 2330

NIVEAUPLAN

Mosekæret 22 Myndighedsprojekt 25.03.2011

MP.09 Vestfacade MÅL 1:100

Matr. Nr.: 40ar Stenløse Syd Grundstykke 022

ARKITEKT DAHLERUP

HUSUMGADE 26, 1. TH. 2200 KBH. N. TLF. 3028 1928

Myndighedsprojekt  
Myndighedsprojekt  

Myndighedsprojekt på enfamiliehus, energi optimeret

Advertisement