Page 1

Anul III, Nr.8

Revistă de divertisment

Iunie 2012

TURCENI XX Născut în aprilie 1888 la Turcenii de Jos, judeţul Gorj, Alexandru Calotescu-Neicu este cunoscut în literatura română ca poet, epigramist, prozator şi traducător. A publicat: „Crucea dragostei” (schiţe şi nuvele, 1914), „Amintiri” (traduceri, nuvele de Guy de Maupassant, 1922), „Epigrame” (1931), „Antologia epigramei româneşti” (în colaborare cu Nicolae Crevedia, 1933, ed.a II-a -1934), „Epigrame” (1935), „Sburături” (epigrame, 1936), „Caiet cu epigrame” (1940), „Drept la ţintă” (epigrame, 1940), „Alte vremuri, altă lume” (povestiri, 1941). A fost cel mai mare proprietar al Gorjului, dar şi un inegalabil susţinător al fenomenului cultural din epocă (un „sponsor” foarte generos!).

Păsărin, originar din localitatea Strâmba-Jiu, inclusă în prezent în oraşul Turceni), Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Primăria şi Consiliul Local Turceni, Casa de Cultură şi Grupul Industrial Turceni, Cenaclul „Hohote” din Târgu-Jiu. Juriul, alcătuit din Alexandru Păsărin – preşedinte, Olimpia Bratu, Spiridon Popescu, Nicolae Dragoş, Grigore Marian Dobreanu – membri, Constantin Popescu – secretar, a acordat următoarele premii: -La secţiunea „Epigramă” (minim 10 creaţii, din care 3 la tema „alegeri/culegeri”): P1 - Gheorghe Filiş (Târgu-Jiu), P2 – Janet Nică (Zăval, Gighera, Dolj), P3 – Grigore Tunşanu (Târgu-Jiu). -La secţiunea „Reviste de TURCENI 2012 - De la stânga spre dreapta: umor” (apărute în 2011/2012): P1 Geo Filiş, Iulian Pena – PAI, Nelu Pochea, Janet Nică, „Turburele”, director fondator şi Nelu Vasile, Grigore Tunşanu. redactor-şef Nelu Vasile (Turburea, Gorj). -La secţiunea „Umor la rotativă” (creaţie literară umoristică, fotografie şi caricatură, publicate în presă): P1 – Nelu Pochea (Izvoarele, Plopşoru, Gorj). -La secţiunea „Elevi” (inclusă în Festival începând cu anul 2003), s-au acordat premii pentru creaţie: P1 – Loredana Lupu şi Alexandru Pochea, P2 – Isabela Lăcătuşu şi Alexandru Mateescu, P3 – Maria Sgurescu şi Cristina Cauc; pentru interpretare monolog: P1 – Alexandru Mateescu şi Cristina Cauc; pentru interpretare grup: P1 - Trupa „Chimiştii”, În memoria sa, gorjenii organizează anual la coordonator Margareta Vladu. Turceni, începând din 1992 (exceptând anul 1998), Începând din anul 2007, în cadrul Festivalului este vernisată expoziţia unui caricaturist profesionist, Festivalul de Creaţie Umoristică „Al.C.CalotescuNeicu”, care a ajuns în 2012 la ediţia a XX-a, jubiliară. iar autorul este premiat, anul acesta fiind prezent la Primele ediţii au avut caracter judeţean, din 1996 Turceni graficianul Iulian PENA-PAI (Ploieşti), cuprinderea a devenit interjudeţeană (include cele cinci deţinător a peste 70 de premii internaţionale şi (doar) judeţe ale Olteniei), începând cu ediţia a XI-a (2003) 23 de premii naţionale. Despre creaţia sa au vorbit s-a spus că are caracter interjuveţean (include judeţele Alexandru Păsărin şi Nicolae Dragoş. „locuite de juveţi”), denumire la care s-a renunţat prea La recitalul de epigramă, care a urmat după uşor, din păcate. festivitatea de premiere, au participat premianţii de la La unele ediţii s-a realizat revista „Rândunel” toate secţiunile, precum şi Marian Dobreanu, Nicolae (numele calului lui Calotescu-Neicu), iar la ediţia a Brelea (Târgu-Jiu), Virgil Cercelaru (Aninoasa, XV-a, a fost tipărit volumul „Epigrame” (2007), cu Gorj). selecţii din creaţiile lui Calotescu-Neicu din perioada Întâlnirea de la Turceni a fost moderată în 1931-1940, editor fiind Centrul Judeţean pentru acest an, din partea CJCPCT Gorj, de către poetul Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Viorel Surdoiu, iar fotografia este semnată de care a fost în toţi anii catalizatorul organizării Mugurel Petrescu. festivalului, având ca de fiecare dată alături Liga Reporter delegat al revistei „Turburele”, Culturală „Fiii Gorjului” (preşedinte, Alexandru Evelin Laşu

Îşi punea căciula pe-o ureche, deoarece nu avea cuier.


Pag.2

HALĂ INDUSTRIALĂ – Piaţă în care se vând pe nimic întreprinderi falimentare.

100 Nicolae BURLĂNESCU-ALIN

: COMEMORĂRI 2012 Se împlinesc de la moartea lor .... ani

***

Ce mare prost am mai fost eu La muze să mă-nchin mereu Când, în al vieţii-etern infern, Se-nchină scribii la Guvern. I.L. CARAGIALE Unui filozof pleşuv Măiastră-i natura! În veci nu greşeşte, Ci toate le pune la loc potrivit: Deasupra o lună, sub care domneşte O noapte adâncă şi fără sfârşit! 60 Petre BELLU Pe mormântul meu Mormântul meu, priviţi sărmanul! N-are pe el nici o figură Şi totuşi, mi-a închis aleanul Şi setea mea de băutură! Aurel STERESCU-OREL Epitaf autocritic În groapa asta nu-i nimic. Când o afirm, eu ştiu ce zic, Deşi s-o spun mi-e tare greu, Că ăsta e mormântul meu! Alexandru CALOTESCU-NEICU Epitaf Pe această năsălie Zace unul Polyclet, A murit de bucurie Când s-a spus că e poet. 50 Ion POPESCU-POLYCLET Epitaf (Replică) Pe aceeaşi năsălie Zace Neicu foarte trist De necaz că-n viaţă nimeni Nu i-a zis... epigramist. 45 Ştefan IVANOVICI-TERENŢIU Unui timbroman Din timbre vechi şi căutate Posed un minunat tablou. Dar ce folos de-a mea silinţă, Când n-am ca tine-un "cap de bou"? 40 I.BERG (Isac BERGER) Unui leneş La servici, cam de vreo lună, Toată treaba merge strună. M-am interesat la sediu Şi-am aflat: eşti în concediu! 35 Ion ŞTENEP (Ion PENTEŞ) Epigramistului Calotescu-Neicu „Epigrame”–lor de ieri, Le ziseşi acum „Caiet”. Când n-ai muze-n mângâieri, Schimbi hârtia la pachet.

30 Constantin CALOTĂ Recomandare de dincolo... Voi toţi, iubiţii mei amici, Să ştiţi că nu spun vorbe-n vânt, Vă recomand: veniţi aici; E-o linişte ca de mormânt!

Teodor MARICARU Unui jurist pseudoumorist Nu se teme nici de lege, Nici de vreo jurisprudenţă. Dânsul face, se-nţelege, Un umor... prin imprudenţă.

Octavian MOŞESCU Unui autor Cartea ta de poezie Cititorii toţi o cer Căci s-a constatat să fie Imbatabil... somnifer!

25 Francisc GAVRILEŢ Autoepitaful unui epigramist La despărţire, dragi amici, Regrete cred că nu aveţi; Le am doar eu, că de aici Nu pot să vă trimit săgeţi.

20 Nicolae BRĂDIŞTEANU Lui Tudor Măinescu, pentru volumul „O picătură de parfum”

O picătură de parfum A pus Măinescu în volum Şi pentru asta eu susţin: O picătură e... puţin!... Ion CĂNĂVOIU Definiţie Epigrama? Proiectil Pregătit minuţios, Cu trei versuri de trotil, Iar al patrulea – focos!

15 Veron ENE Mens sana Tratamentul de acasă I-a făcut un corp frumos: Mintea nu-i prea sănătoasă Însă minte sănătos!

Virgil ŞCHIOPESCU La judecata de apoi Când m-o întreba în cer „împărăţia”, De mi-am făcut în lume datoria, Voi spune c-am făcut printre cei vii, Nu una, ci mai multe datorii!

TURBURELE

10 Teodor Sandu CIOBĂNCAN

Epigrama Lovitură de pedeapsă Aplicată celor care La serviciu sau acasă N-au o bună comportare.

Nicolae GHIŢESCU Autoepitaf La loc de veşnică odihnă Dorm somn adânc în nefiinţă; Doar spiritiştii nu-mi dau tihnă: Mă cheamă noaptea la şedinţă!

Ion MECA Regrete târzii Soacra mea e hotărâtă. Susţinea ieri, bunăoară: "N-am fost şi nu sunt urâtă, Proastă, da!... c-am fost fecioară!"

Mircea MATCABOJI Absurditate M-au criticat că nu stau drept, Că-s pumnii strânşi, că nu-s pe piept... N-aveam să ştiu cum să mă port: Sunt pentru prima dată mort.

Vasile MATEI Carul din Caracal Zvonul senzaţional S-a întins ca o pelagră: Carului proverbial, I-au găsit... cutia neagră.

Petruş LUNCAŞU Apel umanitar Sărac şi fără ajutor Un ort la popă sunt dator. Fiţi darnici, pentru Dumnezeu, Daţi ortul popii-n locul meu!

5 Ilie ANTONIE Mesaj din lumea veşniciei De „dincolo” un’ mă găsesc Amicilor: salut frăţesc. Aştept să vină sănătoşi Că simt că sunt invidioşi

Alexandru BĂEŢAN Trecere Ştim tâlcuita vieţii carte, Din naştere grăbim spre moarte; Vedeţi, aşa ne plimbă soarta, De la o gaură, la alta.

Naum SMARANDACHE Epigrama Printre multe doctorii Ce consumi fără să ştii, Epigrama e un hap Care-ţi dă dureri de cap!

Ce era de capul lui, ştiau numai cei de la deparazitare.


Pag. 3

ORIZONTAL: 1) Redactau actele oficiale în Imperiul Otoman. 2) Rege al Irlandei (379-405 d.Hr.) – Din familia crapului. 3) Mãnâncã ºi bea cam mult – Pune mâna pe mingea de fotbal. 4) ªopârlã din þãrile calde – E folositã la fabricarea þesãturilor. 5) A plânge cu hohote - LAURIAN IONICÃ. 6) Sigla Uniunii Epigramiºtilor din România – E un miºel - BURDUªEL GHEORGHE. 7) Joc de cãrþi – Lemn de abanos. 8) Trei ºi paiºpe – Binecunoscutã. 9) Pârâu ºi vale în nord-vestul Italiei – Fãcut neobservat. 10) Debutul lui SÃLCUÞAN (Mihai)! – Piele pentru… filtru de benzinã. VERTICAL: 1) Antilopã din sudul Asiei - Codul aeroportului Port of Spain (Trinidad ºi Tobago). 2) Siglã pentru “National Institute of Agricultural Engineering” – A ocoli neplãcerile. 3) Hainã germanã (pl.). 4) Astru din constelaþia Ursa Mare, satelit al stelei Mizar – Aduce apa la moarã. 5) Pãr dezordonat. 6) GHEORGHE CONSTANTINESCU – Nu e ãsta – “London Film Academy” (abr.). 7) Navã de… plãcere – Iese de la rãdãcina pãrului. 8) Nu e adevãrat - Fluviu în nord-estul Spaniei, tributar Mãrii Mediterane (var.). 9) ALEXANDRU NACU – Limbuºoarã, din familia cruciferelor. 10) Nu sunt altele (var.) – Rocã cu cuarþ, feldspat ºi micã. Dicþionar: NIAL, OTRO, POS, NIAE, LFA, EBRO. P.S.: În casetele marcate gãsiþi un nume hazliu (de douã ori!), iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea de naºtere (1-4) ºi de domiciliu, al cãrei “Cetãþean de Onoare” este (5-14), profesia ºi specialitatea (15-27, 2 cuv.), revista al cãrei redactor-ºef este (28-35) ºi sigla organizaþiei naþionale al cãrei “Membru de Onoare” este (36-38).

CINE-A PUS UMOR PE CLANÞÃ? (fantezie) 1

2

3

4

5

1

35

3

39 38

4

40

5

7

37

11

4

10

9 34 8 13

18 12 10 36

5

9

30 32

23 24 25 28

7

8

33

26

6

8

6

31

2

TURBURELE

IMOBIL – Clãdire care, în caz de cutremur, rãmâne perfect nemiºcatã.

17

6

2

7

16 3

19 14 1

29 27

20

21

9

15

10

22

DE TREI ORI ERA PREA MULT! (fantezie) 1

2

1

3

4

5

22

8

9

2

24

7

8

23

15

6

7

14

11

16

6

5

3

9

10

4

13

5 2

1

6 36

37

38

7

25

26

8 29 9 30

18 10

3

4

27 32

33

12

17

20

19

21

34

35

10 31

28

ORIZONTAL: 1) A face cauzã comunã cu adversarul. 2) Prinde calul de cap (pl.) – Nu e deloc acid. 3) Scoase din ciubãr ºi bãgate în dubã! – Siglã pentru “National Rugby League”. 4) Conflict rãzboinic - VASILE ENE. 5) Onomatopee care însoþeºte o sãriturã - E singuricã. 6) Mod de a se despãrþi de ceva. 7) E un împieliþat – Aflat în zona ieºirii colonului. 8) Adunã uiumul – Localitate în Haiti. 9) Îl face pe om – Slujeºte la turci (pl.). 10) Exclamaþie de surprindere – Sunt printre cei mai mari. VERTICAL: 1) ªtearsã de uzura vremii – Limbã bantu vorbitã în Uganda. 2) Federaþia Românã de Box (siglã) – Mai mult decât coºcogea. 3) APOSTOL CONSTANÞA, din cap pânã-n picioare! – E un prefãcut. 4) Cetate legendarã în Palestina – Întregeºte tabloul. 5) E vãzut dublu! – E o strãdanie. 6) Suge sângele poporului – Veche particulã cu sensul “fiul lui…”. 7) NICOLAE BUNDURI – Un tãtic popular – Debutul lui MORARU (Ion)! 8) Ofertã popularã – Suportã greutãþile. 9) E curatã hãrmãlaie – Vârf în Alpii Dolomitici (2935 m). 10) Împletiturã din inele mici de fier – A spune poveºti. Dicþionar: NRL, TRU, UHAI, FRB, TIOR, ARMI. P.S.: În casetele marcate gãsiþi numele ºi prenumele epigramistului, iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea ºi judeþul în care s-a nãscut (1-14, 2 cuv.), profesia ºi specialitatea (15-29, 2 cuv.), localitatea de domiciliu (30-35) ºi una dintre ocupaþiile care l-au fãcut renumit (36-40).

ORIZONTAL: 1) Nutreþ dat zilnic animalelor – Vechiul secretar comunal. 2) Acid bun pentru ARGÃSEALÃ – Fixeazã afetul tunului, la trageri. 3) Un inorog obiºnuit – Scos din fructe. 4) Spune înspre mine – Înghite zece chile. 5) Prins de gât – Apãrutã în premierã. 6) E tot un noroi – TEOGNOSTE MIHAI. 7) Aflat lângã noi – Dramaturg american (William, 1913-1973). 8) Hei! Te strigã MARINOIU (Ana)! – Debutul lui PÃCURAR (Radu)! – Dacii, pentru greci. 9) Proiectate pe ecran, prin interferenþa luminii (sing.) – Se depune pe rãrunchii celor înstãriþi. 10) Împart dolarii (sg.) – Tragi cu arma, nu i-a foc. VERTICAL: 1) Noroc la purtãtor. 2) E de neînþeles – E tot o doniþã (pl.). 3) A prinde la strâmtoare – Aplecat într-o rânã! 4) Aliaj antifricþiune pe bazã de Pb cu adaos de Ni – Fixeazã þeava puºtii. 5) Þine de cap. 6) Sunt puse bine! – Extraºi din jir! 7) OLARIU SORIN – Se strâng în cercuri. 8) Mica nicovalã – Fãcut cu mâna. 9) A fost deja prins – Forma dispozitivului care indicã direcþia vântului pe aeroport. 10) Spusã la sfadã – Þinutã de baschetbalist. Dicþionar: INGE, NICO. P.S.: În casetele marcate gãsiþi numele ºi prenumele epigramistului, iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea ºi judeþul în care s-a nãscut (1-11, 2 cuv.), localitatea de domiciliu (8-17, 2 cuv.), profesia ºi specialitatea (18-30, 2 cuv.) ºi una dintre ocupaþiile care l-au fãcut renumit (31-40).

Pentru cã ºtia tabla înmulþirii, ºi-a acoperit casa cu ea.

EL E MICUSAN (fantezie) 1

2

1

3

6

34 33

6

39 9 6

10

29

5

28 27

4

3

18 10 25 7

7

17 8

8

15

9

19 23 13 16 22

9

31 26

40

8

37

32

5

7

35 38

4

10

5

36

2 3

4

20

24

1

2 14

30 12 11

21 Paginã realizatã de Vali LENEªU.


TURBURELE

JAVRÃ – Câine profund jignit pentru cã este comparat cu un om.

Pag. 4

UN NOU FESTIVAL... CRIPTOGRAMÃ ”

S

U S

A M

I

R

P

R

A

D E

E

D

I

Þ

I

A

Þ

N

Î

S

E

F A

E

I

E

R E

T

I

V A

L

T

N

O R

I

I

U L

U

à R

à F

N

T

E R

N

F

O M N

O

I

Þ

A

O R

„ U A L D E

S

M U

I

A

R

ª

Ã

R

I

T

Citind literele din grilã într-o anumitã ordine, se va afla ce eveniment cultural se va finaliza în judeþul Suceava în perioada 6-8 iulie 2012.

LOCUL DESFêURÃRII EVENIMENTULUI (Biverb eliptic anagramat: 4 + 4 + (4) = 4, 7)

OBIECTIV TURISTIC DIN VAMA (Rebo-metagramã: xCxxx + xxIx + xC + xRx = 7, 3, 4) T L V D

COORDONATORUL EVENIMENTULUI (Rebo-metagramã: Mxxx + xxMxx + Cxxx = 7, 6) A A D

MEMBRU AL JURIULUI (Metagramã anagramatã: xxxxxxxCx = 4, 5) N Dintr-o oiþã anume C-o schimbare ce ne spune S-o anagramãm un pic, Dãm de-un om din Horodnic.

MÃNÃSTIRI DIN BUCOVINA (Scart: xxx0xx)

(Rebo eliptic anagramat: 4 + (5) = 8)

(Metagramã anagramatã: xxxOx) U

(Metagramã: xxxxBxx) N

RONDELUL VÃMUIELII (cu acrostih)

SCRISOARE DE LA PETRONE (rondel cu acrostih)

SCRISOARE DE LA BUJENIÞÃ (rondel cu acrostih)

La vamã nu e lãcomie, Acolo nu se cer cadouri, Cãmãºi, ºosete, bibelouri, Oroare au de-aºa prostie. Mai nou, doar pentru visterie Iau verzi bancnote cu zerouri; E clar cã nu e lãcomie,

Bãtrânul George-a anunþat: „A fost un rapt la Pãstorel! Trei inºi au dat - susþine el O loviturã de palat; Grupul de trei a uzurpat

Gata cu provizoratul Eu revin ca preºedinte! O sã fie ca-nainte Reunindu-se tot natul. Greu de spus cine-i ingratul, Erori fac ºi cei cu minte.

La vamã nu se cer cadouri. Au fost descinderi prin birouri, Vameºi închiºi, dar cum se ºtie, Acuma-s simple apropouri, Mulþi întrebând, în bãºcãlie: „A fost la vamã lãcomie?”

Boemul titlu,-n chip miºel”. Uncheºul George-a anunþat Jaful comis la Pãstorel! Enigma, hoþii-au dezlegat: „Noi fi'nd mai iuþi, cãtre OSIM, Iute cu acte-am alergat; Titlul doar noi îl moºtenim, Aºa cum George-a anunþat!”

κi mânca de sub unghii, pentru cã nu avea farfurii.

Pãrãsind provizoratul Eu revin ca preºedinte! Toþi amicii mi-au dat sfatul: „Reîntoarce-te de-ndatã, O sã fii iarãºi bãrbatul Ne-ntrecut de altãdatã, E de-ajuns provizoratul!” Paginã realizatã de Evelin LAªU


Pag. 5

LATITUDINE – Libertatea de a alege la ce distanþã faþã de ecuator vrei sã trãieºti.

TURBURELE

... DE EPIGRAMà LOCUL ªI PERIOADA DESFêURÃRII EVENIMENTULUI (Rebo-metagramã: Lxxxx + xxxU = 4, 5) V E

TEMA CONCURSULUI (Metagramã anagramatã: xxxxxxR - xxxOxxx)

SECRETARUL FESTIVALULUI (Biverb eliptic anagramat: (9) + 4 + 5 = 8, 9)

EPIGRAMIST SUCEVEAN (Biverb anagramat: 6 + 4 +3 = 6, 7)

DIRECTORUL FESTIVALULUI (Biverb eliptic anagramat: (6) + 5 + 5 = 5, 10)

CENACLU LITERAR (Metagramã anagramatã: xxxxxUxx – xxxxxxxE)

GEOGRAFICÃ (Rebo anagramat: 3 + 5 = 8)

MEMBRI AI JURIULUI (Biverb cu intars (Rebo metagramã: IXXX + DXXX + GXXX = 6, 6) anagramat: xxx xxxNxT) 1

2

OBIECTIVE TURISTICE (Rebo metagramã: Bxx + xxNxxx = 9) (Triverb eliptic anagramat: 3 + 4 + (3) + 4 + 2 = 6, 5; 4) M V

A

FANTEZIE

ARITMOGRILÃ

1 1

2

3

4

5

2 5 21 8 7 ORIZONTAL: 1) Covrig turtit presãrat cu seminþe de susan. 2 19 1 10 6 2) Bumbacul folosit la pansamente. 3) Dimpotrivã – Aur (simb.). 3 17 16 9 11 4) Delimitarea pãmântului (pop.). 4 5) Plantã exoticã. 3 15 20 12 VERTICAL: 5 1) Pieptãnãturã de damã. 4 18 14 13 22 2) Apãrutã. *** 3) Cap de maimuþã - Campion. De la 1 la 22: unul din 4) Pantaloni rustici. sponsorii Festivalului: 9, 9, 4. 5) Lac de munte.

Pânã ºi maºina a condus-o la disperare.

1) A porni. 2) Catalogul cu plante. 3) Consemnatã pe hârtie. 4) Sportivii de pe piste. 5) Ciobanul cu oile. 6) Armurã. 7) Dreptul vieþii. 8) Binedispusã. A-B ºi C-D: Cenaclul literar din Vama ºi Academia liberã din Iaºi.

C

1

1

2

5

3 4 5

3 8 2

6

7

7

4

8

6 B

D

De la 1 la 8: Noþiunea la temã a Festivalului Internaþional de Satirã ºi Umor, Vama – Bucovina, 6-8 iulie 2012. Paginã realizatã de Serghei COLOªENCO.


TURBURELE

MOMENTE ªI SCHIÞE – Clipele în care Caragiale îºi fãcea planuri.

FANTEZIE

A

C

B

D

1

1) Epigramist sibian (ªtefanCornel). 2) Fiul lui Agamemnon ºi al Clitemnestrei (mit.). 3) Patriarh al României (Ciobotea). 4) Epigramist hunedorean (Eugen). 5) Metalurg rus (Dmitri Konstantinovici, 1839-1921). 6) Prenumele unei actriþe – epigramistã (Chiuaru). 7) Epigramist ieºean (Mihai). 8) Epigramist de peste Prut (ªtefan). 9) Poet ceh (Vitìzslav, 1900-1958). 10) Cronicar moldovean (Grigore).

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-B ºi C-D: Doi dintre autorii „Anuarului 2012 al epigramiºtilor români” (6, 4; 4,6).

FONDATORUL CORALEI UNIVERSITARILOR (fantezie) 1

2

1

3

4

28

31

2

22

5

27

6

7

8

9

25

18

30

29

26

16

3

19

4

17

5

6

6

23

8 14 20

10

9 15

40

11

21

12

13

24

10

7

5

39

36

8

3

37

35

9 33 10 34

32

38

4

1 2

7

Pag. 6

C R I P T O G R A M Ã Pornind din colþul marcat cu steluþã ºi urmând o anumitã cale, veþi afla numele ºi prenumele a opt epigramiste care apar în premierã în „Anuarul 2012 al epigramiºtilor români”, înscrise în ordine alfabeticã.

ORIZONTAL: 1) Inima roºie a pocheriºtilor – Sãriturã la… joc. 2) Vechiul vardist (pl.) – VÃDEAN (Elena) la debut!. 3) Un fel de parâmã (pl.) – LUCIAN PERÞA. 4) Abreviere pentru “Royal Aeronautical Society” – Munte în Algeria. 5) EFIM TARLAPAN – Tangentã scurtã – EUGEN ALBU. 6) Limitã pentru mare Dureazã un an. 7) Rãmâne cum s-a stabilit - Închide ochiul. 8) Sfârºitul lui ALEXANDRU (Bãeþan)! – Graminee dulce din þãrile calde (pl.). 9) Retraºi din societate – Pune în evidenþã afecþiunea bronhiilor. 10) A zbârnâi – Formeazã o pereche. VERTICAL: 1) Profund impresionat. 2) Fãrã vreo vinã (fem.) – Cale de acces. 3) Transportor pentru naivi – Apariþia lui LANGA (Vasile) în Galaþi! – CORNEL RODEAN. 4) Cel de faþã – Remarcatã în lume. 5) BINDEA (Ion) vãzut din spate! –Populaþie celticã din Dacia. 6) JIVAN (Alexandru) din cap pânã-n picioare! – Trag tãtãrii la el – Cãmaºa lui IRIMIE (Negoiþã) întoarsã pe dos!. 7) Codul aeroportului Oil City (SUA) – Defineºte o plãcere. 8) Intrarea lui POPESCU (Marian) în Napoca! – Strãlucitor în noapte. 9) CACOVEANU (Viorel) la ieºirea din Braºov! – N-a fost cinstit. 10) Pungã cu bani – Iranian bun de platã. Dicþionar: RAES, ONC, TANG, OIL. P.S.: Pe diagonala marcatã gãsiþi prenumele prescurtat ºi numele epigramistului, iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea ºi judeþul în care s-a nãscut (1-13, 2 cuv.), profesia (14-21), localitatea de domiciliu (22-31, 2 cuv.) ºi numele cenaclului în care activeazã (32-40).

DEZLEGÃRI: P.3: De trei ori era prea mult: NISANGII – A – NIAL – CARAS – LACOM – HENT – GECO – ATA – E – A – URLA – LI – UER – LAS – BG – VIST – EBEN – PI – CELEBRA – OTRO – FURIS – SA – CHAMOIS. (NICOLAE BIS; RAST; CARANSEBES; INGINER SILVIC; APOSTROF; UER). Cine-a pus umor pe clanþã: FRATERNIZA – FRAIE – BAZA – UB – O - T - NRL – S - ARMAT – VE – TOP – UNICA – A - ARUNCA - G – DRAC – ANAL – UIEMAS – TRU – HAINA – IMAMI – HAIT – ENORMI. (MIHAI FRUNZÃ; CÂMPURI, VRANCEA; MEDIC STOMATOLOG; BRÃILA; REBUS). El e Micusan: TAIN – NOTAR – TANIC – SAPA – LICORN – SUC – INCOA – DECA – SAL – NOUA – M - TINA – TM – ACI – INGE – A – NO – PA – GETI – FRANJ – SEU – CENT – RATEU. (EUGEN COÞA; MICEªTI, CLUJ; CLUJNAPOCA; OFIÞER TANCURI; PLASTICIAN). P.4: Criptogramã: PRIMA EDIÞIE A FESTIVALULUI INTERNAÞIONAL DE SATIRà ªI UMOR „UMOR FÃRà FRONTIERE ÎN ÞARA DE SUS”. Locul desfãºurãrii evenimentului: VAMA, SUCEAVA (vase + cuvã + mapã). Coordonatorul evenimentului: AURELIA BADALE (mure + limbã + cale). Membru al juriului: EMIL IANUª (Mieluºicã). Obiectiv turistic din Vama: STÂLPUL LUI VODà (scalp + uliu + ic + orã). Mãnãstiri din Bucovina: PUTNA (putinã); SUCEVIÞA (vase + cuþit); HUMOR (mohor); VORONEÞ (Vorobeþ). P.5: Locul ºi perioada desfãºurãrii evenimentului: VAMA, IULIE (lãmâi + uliu). Tema concursului: LÃCOMIA (Camilar). Directorul festivalului: SORIN COTLARCIUC (lãstun + cocor + arici). Secretarul festivalului: CÃTÃLINA ORªIVSCHI (hortensii + cais + caval). Cenaclu literar: NECTARIE (centauri). Geograficã: BUCOVINA (cub + avion). Epigramist sucevean: VASILE VOROBEÞ (vrabie + stol + ove). Membri ai juriului: ION CERNAT (ocarine); VASILE VAJOGA (Iaºi + Deva + Goga). Obiective turistice: MUZEUL OULUI, VAMA (emu + uliu + emu + vazã + ol); MOLDOVIÞA (bol + doniþã). Aritmogrilã: SIMIT – VATA – CI – AU – OTAR – CASIA: ASOCIATIA TURISTICA VAMA. Fantezie: INCEPE – IERBAR – SCRISA – ATLETI – PASTOR – ARMURA – VIAGER – VESELA (EPIGRAMA). P.6: Fantezie: RODEAN – ORESTE – DANIEL – ILISIU – CERNOV – ANGELA – HAIVAS – AGACHI – NEZVAL – URECHE (RODICA HANU, NELU VASILE). Criptogramã: ANDRIEª ANDA, BERNEVIC TINCUÞA, BRÃNESCU VIRGINIA, CALOTà RODICA, CÃTÃLINA ORªIVSCHI, PAVÃL TEODORA, PETRE RADA, RUSE ANA. Fondatorul...: CUPA – JOCOT – CURCANI – VA – TRESE – LP – S – RAES – H – ONC – ET – TANG – EA – MAL – ANUAL – U – ASA – STOR – RU – TRESTII – ASCETI – RAL – TARAI - DUAL. (AL.STÃNESCU; TITEªTI, VÂLCEA; PSIHOLOG; CLUJ NAPOCA; SATIRICON).

În antetul paginilor 2-8 sunt inserate definiþii din „Dicþionarul impertinent al limbii române”, semnat de Mihai FRUNZÃ din Brãila, iar în subsolul paginilor 1-8 sunt inserate „Sclipiri de artificii”, din volumul cu acelaºi titlu semnat de Alexandru HANGANU din Brãila.

Vrând sã-ºi cureþe dinþii, s-a înscris la box.

Paginã realizatã de Lis VELEANU


TURBURELE Focuri de armă la discotecă La Turburea, un pistolar, Luptând din greu cu turburelu’ A tras trei focuri într-un bar; N-o fi cumva, Vasile Nelu?! Ion MICUŢ, Râmnicu-Vâlcea Mic să fii... noroc să ai Un turburean cam ameţit Ţintea în bar un tip drăguţ, Noroc că nu l-a nimerit!... Că prea i se părea... MICUŢ! Nelu VASILE, Turburea Capra vecinului Ca Penelopa din Itaca A aşteptat, izbăvitor, Capra vecinului, săraca, Un ţap ispăşitor. Vasile MANOLE, Galaţi Aşteptare cu folos A aşteptat Nelu Vasile Un ajutor de la confraţi Şi-apare, după ani de zile, Izbăvitorul din Galaţi. Nelu VASILE, Turburea Evadare pentru un oltean… (acrostih) Neam de muică, viţă de oltean, Elegant în vorbe şi purtare. Lăstăriş, pădure, căprioare, Umbră de umor într-un ocean… Visător în Turburea se pare Antrenat a fi ca un oştean Străbătând cu scrisul său mărgean Insulă de rime plutitoare… Lăstăriş, pădure, căprioare, Evadare pentru un oltean!... Gheorghe GURĂU, Galaţi

NEWTON – Individ din cauza căruia cădem din pat.

ŞARJE AMICALE

Pag.7

Petre GIGEA – GORUN, Craiova Programul unor alegători S-au gândit ca după-alegeri Şi miraţi de ce-o să iasă Să stea-n post şi reculegeri Cu ce-au mai găsit în plasă.

TURCENI XX 2012 Geo FILIŞ - Premiul I Plată şi răsplată Pe-aceia care ne-au sedus Şi-atât de dulce ne-au minţit, I-am tot ales, plantându-i sus, Şi-acum, culegem ce-am sădit.

Viorel MARTIN, Bucureşti Schimbare Analiza pe-ndelete Ne relevă doar atât: Până ieri votam cu sete, Azi votăm... cu foamea-n gât!

Janet NICĂ - Premiul II Pomeni Ne dau pomană să-i alegem şi ne promit cerească mană. Abia la urmă înţelegem că îi votarăm de pomană.

Ana DRĂGOIANU, Ţînţăreni Căsnicie... echilibrată Copiii sunt cuminţi, Soţia e focoasă, În juru-mi toţi sunt sfinţi... Doar soacra are coasă!

Grigore TUNŞANU - Premiul III Eveniment monden Dimineaţa, până-n prânz, Vaca a născut un mânz Armăsaru-i un erou, Tată fericit … un BOU!

Nicolae BRELEA, Târgu Jiu De la Ilici la... Traian Azi, sintagma leninistă Cu îndemnul "ÎNVĂŢAŢI" La post-decembrişti persistă Cu sloganul... „ÎNHĂŢAŢI” !

Nelu VASILE - Premiul pentru REVISTE DE UMOR Cum ne-o fi norocul Mâine, când la urne mergem, Să fim bine înţeleşi: Una este să alegem Şi-alta să-i votăm pe-aleşi.

Aurel ILEA, Borăscu La alegeri în satul Gîrbovu, oraşul Turceni-Gorj La Gîrbovu pe-o uliţă Partidu-i scris pe căruţă, Şi cu sprayul pe măgar Numele unui primar.

Nelu POCHEA - Premiul pentru UMOR LA ROTATIVĂ Dependenţă -Doctore, iarăşi mă prinde, Mă sufoc, nu-mi este bine … Dă-mi un sfat, de ce depinde? -Depinde… cât ai la tine!

Marin SANDU, Craiova MOTTO: "Credeam şi noi odinioară Şi astăzi poate credem încă Deşi iluziile zboară, Că tot ce zboară se mănâncă!"

RONDEL LA MILA 80 (cu acrostih) Gălăţenii sunt în VERVĂ, Hazul umple BUZUNARUL1!... Etalându-şi astfel harul, Odihna nu şi-o prezervă. Răi nu sunt, cum se observă, Glumesc fin, nu dau cu parul, Hai că-s gălăţenii-n VERVĂ, Este prea plin BUZUNARUL!... Grijile li se observă, Unii având, iată, darul Râsul să le fie-amarul!... Alţii-ntreabă cu rezervă: Umoru-n Galaţi e-n VERVĂ? Nelu VASILE, Turburea 1

BUZUNARUL=revistă de umor.

Director fondator: NELU VASILE

Director de imagine: SERGHEI

Tehnoredactori artistici: GRIG. M. DOBREANU (epigramă) şi BOGDAN ARTENE (rebus).

COLOŞENCO

Colectivul de redacţie: Serghei Coloşenco, Marinică Pannduru, N.V.Turbureanu, Lis Veleanu, Vali Leneşu, Evelin Laşu.

Redactor-şef: LELIA VENUS

Redacţia: 217515 TURBUREA, GORJ telefoane: 0742.271654, 0253.472533. e-mail: neva194987@yahoo.com

Îşi purta cu demnitate numele în cârcă.

ISSN 2068 - 6773


Pag.8

OFIŢER ÎN REZERVĂ – Ofiţer internat în spital ca să scape de armată.

CITEŞTE ŞI DĂ MAI DEPARTE!

Îi plăcea cartea când prindea careu sau ful.

TURBURELE

Tulburele  

revista tulburele nr 8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you