Page 1

FIRST LEGO LEAGUE MO I RANA 2009

Lek og læring Lørdag 7. november, Polarsirkelen videregående skole, avdeling Moheia.

Undervisning med FLL side 3

Sikkerhet og miljø side 6

Se program side 12


HJERTELIG VELKOMMEN TIL...

FIRST LEGO LEAGUE i Mo i RANA

D

a er det endelig klart for nok en vennskapelig dyst i aulaen på Polarsirkelen videregående skole, avdeling Moheia. I år har vi med 6 lag i konkurransen som gjennomføres for femte gang i Rana. Gjennom en hektisk dag skal et av disse lagene kvalifisere seg til den skandinaviske finalen som i år går i Eskilstuna i Sverige. I tillegg til tittelen som FIRST LEGO League Champion på indre Helgeland, konkurrerer lagene om 6 andre priser. Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak FLL. Med hovedkontor i Bodø har organisasjonen gjennom 10 år bygd opp en turnering som i år gjennomføres samtidig i 39 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og på Færøyene. I Mo i Rana er det Høgskolen i Nesna som er prosjekteier. Turneringen gjennomføres i tett samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, Rana Utviklingsselskap og Polarsirkelen videregående skole, avdeling Moheia. FLL Mo i Rana er sponsorfinansiert og største bidragsyter er Indre Helgeland Regionråd gjennom sitt partnerskap med Nordland fylkeskommune. Turneringen ligger inne som en aktivitet i handlingsplanen til Partnerskapsprogram for Indre Helgeland. Bakgrunnen for etableringen av FIRST Scandinavia var en erkjennelse blant flere skandinaviske virksomheter, profesjonelle organisasjoner og offentlige institusjoner om at det innenfor en kort årrekke vil oppstå en betydelig mangel på talentfull arbeidskraft med teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. Skal denne trenden snus er det behov for å tilby barn og unge i meget ung alder teknologirelaterte prosjekterer som de begeistres for. Vi gratulerer 10-årsjubilanten og feirer dagen med ei flott turnering på Mo!

«Tilby barn og unge i meget ung alder teknologirelaterte prosjekterer som de begeistres for»

– Gjør teknologi tilgjengelig og praktisk rettet! Er du lærer og har lyst til å få matematikk/ naturfag undervisningen mer spennende og kreativ. Da bør du delta i FIRST LEGO League med elevene dine!

F

IRST LEGO League er en teknologiturnering for barn og unge i alderen 10-16 år. Kreativitet, samarbeid, design, stå-på vilje, teamånd, entusiasme, markeringsvilje, lek og læring er sentrale elementer i FLL. Det er Stiftelsen FIRST Scandinavia har som formål å gi barn og unge bedre grunnlag for valg av utdanning og yrker innen naturvitenskap og tekniske/matematiske fag. Dette skjer gjennom inspirerende møter med fagene, samt gode mestringsopplevelser. Hvert år er det nye samfunnsaktuelle temaer som lagene skal løse. Oppdraget slippes i september, laget får 8 uker på seg for å løse en oppgave av teoretisk og praktisk karakter. Lagene blir bedømt av dommere fra næringslivet. FLL er tverrfaglig og kan

For FIRST LEGO League Mo i Rana,

Dag-Arild Berg prosjektleder

enkelt integreres i skolehverdagen. Det er et perfekt prosjekt for skole – hjem samarbeid. Både innhold og arbeidsmåter i FLL egner seg godt i forhold til arbeid med den generelle delen av LK06, i flere av fagplanene, og ikke minst i de grunnleggende ferdighetene i fagene. Det er utviklet materiell til hjelp for lærere som ønsker å bli kjent med prosjektet. «FLL i skolen», inspirasjonsmateriell til årets tema, samt at nyttige lenker gjøres tilgjengelig. En periodeplan med det aktuelle tema utarbeides også hvert år med konkrete limker inn i lærerplanen.

FIRST LEGO League er oppbygd rundt følgende hovedpunkter: Lag bestående av barn i alderen 10–16 år 8 uker for å løse en oppgave av teoretisk og praktisk karakter Designe og bygge en robot Gjøre teoretiske bakgrunnsstudier Profilere lag/finne sponsorer Lage loggbok Etter 8 uker: turnering – robotløp og presentasjoner

First lego league MAGASINET, Mo i Rana 2009

Informasjonsmagasin for First Lego League, Mo i Rana 2009. 2

FIRST LEGO LEAGUE

Ansvarlig redaktør: Dag Arild Berg Produksjon: Mye i Media – www.myeimedia.no Grafisk design: David André Erichsen – www.daesign.no Opplag: 2.000 stk. Forsidefoto: Rami Abood – www.myeimedia.no


FLL i undervisninga I åtte uker har vi kjørt et tverrfaglig prosjekt med hovedtema energibruk og fornybar energi. Gøril Himberg

lærer Bjarkøy skole

A

lle elevene i 8. - 10- trinn har vært med, og vi har involvert fagene naturfag, matematikk, samfunnsfag, engelsk, norsk og litt KRL (etiske problemstillinger). Det har vært et prosjekt som har vært fabelaktig variert mht input: bygging med legoklosser etter byggetegning, film, animasjon, engelske, norske, svenske og danske fagtekster, skrive bidrag til dagboka, sørge for fotodokumentasjon til dagboka,

«Det er en opplevelse som de vokser mye på!» design og bygging av robot, programmering av robot, kjøring med robot, matematikkoppgaver som har gått ut på å undersøke/beregne kostnader til energibruk hjemme, kontakt med fagfolk utenfor skolen, muntlig framleg-

ging av teoriprosjekt for kommunens ledelse og fagdommere i FLL osv.. Hvilke andre prosjekt i skolen klarer å oppvise en slik variasjon i ressursene som brukes til å bygge opp forståelsen til elevene? Det har i alle fall ikke vi klart uten de ressursene som gjøres så lett tilgjengelig ved hjelp av FLL. Det er derfor spesielt supert å være lærer for et FLL- lag disse ukene. Negativt ? Litt stressa på slutten av perioden kanskje,- men det er vel egentlig ganske normalt for en lærer i perioder. Det som har vært mest positivt for elevene i prosjektet er for det første det at undervisningen har vært så variert. Kommentarene fra elevene i etterkant har gått på at det er det artigste prosjektet de har vært med på, men også at det har vært litt slitsomt,- og da spesielt på slutten. I tillegg har alle vært med på å legge fram det faglige arbeidet sitt for Formannskapet i kommunen i tillegg til å legge fram for fremmende mennesker i forbindelse med regional finale. Det er ikke noe de er vant til, og på tross av nervøsitet og skjelvende ben, så har de gjennomført det likevel. Det er en opplevelse som de vokser mye på! Fem linjer som beskriver arbeidet med FLL i undervisninga: FLL er en fin anledning til å bryte opp den vanlige undervisninga og kjøre tverrfaglig

First lego league FIRST LEGO League er et internasjonalt prosjekt som går i over 40 land. Hvert år i april/mai arrangeres det to internasjonale turneringer; World Festival og FIRST LEGO League Open Championship. Skandinavia er representer i begge disse og kvalifiserte lag som har deltatt i den skandinaviske finalen vil få en invitasjon.

prosjekt med det aktuelle års utfordring som overgripende tema. Det er en fin anledning til å gi elevene øvelse i samarbeid i små og større grupper, og flott at elevene får erfare at de sammen kan utrette mye mer enn de i utgangspunktet hadde trodd. Læreplanens målsetninger om samarbeid, utforskning, problemløsning og kreativitet blir godt ivaretatt gjennom arbeidet med dette prosjektet. FIRST LEGO LEAGUE

3


Konkurrerte i Atlanta Elever på 6. trinn ved Refsnes skole i Moss, har deltatt i FIRST LEGO League World Festival i Atlanta. «En fantastisk mulighet til å vise verden at vi i Norge også er opptatt av teknologi og vitenskap», mener elevene på Refsnes skole. Cecilie Sæther

lærer Refsnes skole, Moss

84

lag deltok i verdensfestivalen. Skandinavia var representert med to lag, Smart Cats team Refsnes fra Norge og NXT Generation fra Danmark. FIRST LEGO League er også en international turnering hvor barn og unge i alderen 10 til 16 år må bruke sine ferdigheter innen naturvitenskap, teknologi og matematikk til å løse teoretiske og praktiske oppgaver. I år hadde konkurransen tittelen «Climate connections». Deltakerne skulle forske på klimaendringer i en teorioppgave og de skulle utføre robotoppgaver på en robotbane bygd opp med et arktisk miljø. Robotoppgavene gikk blant annet ut på å heve flombarrierer, redde en isbjørn, heve et hus og begrave skadelig karbondioksid. Den tredje delen av konkurransen gikk ut på å profilere laget og løsningene sine, samt vise engasjement og god lagånd.

På verdensfestival Verdensfestivalen 2009 fant sted 16. - 18. april i Atlanta, Georgia, USA. Smart Cats Team Refsnes fra Moss deltok som eneste lag fra Norge, og som et av syv lag fra Europa. Smart Cats team Refsnes består av elever på 6. trinn. 11-åringene fra Refsnes skole trodde ikke det var sant når de fikk invitasjonen om å reise til verdensfestivalen i Atlanta, USA. De ble invitert som ambassadører for kjernever-

«Stå-på vilje og teamånd gir gode resultater» diene til stiftelsen FIRST. Laget fra Refsnes har tidligere oppnådd tittelen Champion i sin regions konkurranse, og dermed fikk de billett til den skandinaviske finalen i Kongsberg. Gjennom denne deltakelsen viste laget at godt samarbeid, stå-på vilje og teamånd gir gode resultater. Dette er egenskaper som verdsettes og som inngår i FIRST’s kjerneverdier. I Amerika faller disse verdiene under samlebegrepet: «Gracious professionalism».

4

FIRST LEGO LEAGUE

Invitasjonen kom bare noen uker før begivenheten skulle finne sted. Laget måtte hive seg rundt for å realisere muligheten. «Håper vi får inn nok penger!» sa elevene da mulige sponsorer skulle kontaktes. Det viste seg raskt at flere aktører delte elevenes entusiasme, og ville bidra med sponsormidler. Når pengene var vel i havn, var det bare å trimme roboten litt og oversette forskeroppgaven til engelsk. Verdensfestivalen skulle nemlig få høre om flomsituasjonen i byen vår Moss, på engelsk, naturligvis.

Roboter Med norske flagg i hånden reiste de unge ambassadørene over til «The states» for å vise verden hva de var gode for. Laget ankom Atlanta, byen som arrangerte sommer OL i 1996, i reneste OL stil. Under åpningen fikk de delta i paraden inn i den enorme Georgia Dome. De ble lagt merke til med et gigantisk norsk flagg og to smarte maskoter i kattedrakt. Det var en stor ære å få delta i paraden siden den kun besto av fem lag og noen utvalgte deltakere fra FIRST Robotics Competition (FRC) og FIRST Tech Challenge (FTC). FRC og FTC er konkurranser for eldre elever, nemlig unge i alderen 14 til 18 år. De tre konkurransene ble arrangert samtidig i Georgia Dome, og sammen utgjorde de et stort arrangement med over 500 lag.

Robotkonkurransen ble utrolig spennende. «Heia Norge og Smart Cats!» ropte heiagjengen under den siste robotkjøringen. De hadde hjertet i halsen. Laget klarte å oppnå den samme høye poengsummen som de fikk under den skandinaviske finalen i Kongsberg. Poengsummen var dessverre ikke høy nok til å overgå enkelte rutinerte lag fra Kina, Singapore og Brasil, men den holdt til 36. plass. Våre venner fra Danmark, NXT Generation, kom høyere opp på pallen, og de smarte kattene fra Norge gratulerte dem. «Mitt beste øyeblikk var å se alle de glade deltakerne rundt konkurransebordet,» sa Helen Johnsen. Smart Cats team Refsnes fikk skryt for sin presentasjon om flomsituasjonen i Moss. «Det gikk jo greit å holde foredrag på engelsk,» konkluderte Mina, Kristine og Melvin etter å ha lagt frem både årsak til flom og mulige løsninger for et amerikansk dommerpanel. Laget måtte også forklare hvordan de hadde samarbeidet underveis i arbeidet, og de fikk en praktisk samarbeidsoppgave som måtte løses på stedet. Arbeidet med FIRST LEGO League og deltakelsen i verdensfestivalen har gitt de unge forskerne fra Moss nyttige opplevelser for livet. Elevene er enige om at lego pluss roboter er lik sant. Foreldrene som har ledet prosjektet, forteller at de gjerne blir med igjen.


Aktivitetsbasert læring i naturfag Aktiviteter er viktig for å lære naturfag, og blir derfor vektlagt i naturfagundervisningen ved Høgskolen i Nesna. Ekskursjoner til sjøen, fjellet, grotter, oppdrettsanlegg, fugletur og vinteraktiviteter er noen av aktivitetene Frode Henanger og Johs Tveita

lærere på naturfag ved Høgskolen i Nesna

V

ed studiestart hver høst reiser vi til Kjennsvatnet. Her har vi feltkurs i fjellområdet, og et av høydepunktene er turen opp til Okstindbreen. Okstindene er Nord-Norges høyeste fjell og breen er Norges sjette største isbre. På vei opp til breen ser vi spor av breens tidligere utbredelse med blant annet morener og skuringsstriper.

Feltarbeid – året rundt! Vi ser også nærmere på hvordan breen har formet landskapet og hvordan breen har preget planteliv i området. Hvis vær- og isforhold tillater det, så tar vi oss en liten tur ut på isen. Studentene undersøker breen, blant annet gjøres forsøk med is. Med en ishakke slås det løs en isklump fra breen. Vann tilsatt fargestoffet Eosin tømmes i isen, det farga vannet renner igjennom, slik at vi tydelig kan se at breisen ikke er tett. Denne egenskaper gjør at mesteparten av smeltevannet renner ut gjennom en tunnel nederst på breen. Utgangen til tunnelen kalles breporten. Ved breporten tas det prøver av vannet, og det måles temperatur og surhetsgrad av vannet. Ved å sammenlikne med bilder fra tidligere år, kan vi også si noe om i hvilken takt breen endrer seg. Opplevelsene og observasjonene

fra denne ekskursjonen blir grunnlag for faglige diskusjoner, og brukes også senere i den teoretiske undervisningen.

Forsøk ute og inne For å skaffe seg kunnskap om oppbygging av for eksempel fuglens indre organer, dissekerer masterstudentene en fugl. Faglærerne forsikrer at de bare bruker fugler som allerede er døde, som de skjærer opp, før de systematisk undersøker innvollene. Men de studerer selvsagt også levende dyr ute i naturen. De to faglærerne Johs og Frode understreker hvor viktig det er at aktivitetene er praktisk lagt opp og at de er relevante for bruk i skolen. Vi gjør aktiviteter i naturfag for å lære om naturfag, for å få kunnskap om fagene og for at det er en spennende måte å lære det på. Gjennom studieåret gjør vi mange forsøk, både innendørs og utendørs, så vel sommer som vinter. Vi gjør forsøk for å lære naturfaglige emner, men også for å lære om naturfaglige arbeidsmåter. I tillegg er det å lære å forske og løse problemer er også en viktig del av aktiviteter i naturfagsundervisningen. FIRST LEGO LEAGUE

5


Årets oppdrag:

Smart moves Hva er det som hindrer mennesker, varer og informasjon å komme trygt frem dit de skal?

E

n lyspære kan bevege seg gjennom en fabrikk, fra maskin til maskin uten å bli knust. Derimot ender mange av barna som beveger seg i trafikken på skateboard eller sykkel på sykehus. Kan sikkerheten økes på en smart måte? Og hva skal til for å transportere mennesker og ting på en effektiv og rask måte, ved å bruke så lite energi som mulig?

6

FIRST LEGO LEAGUE

Dette er noen av utfordringene som deltakerne i årets FIRST LEGO League kan gripe fatt i når de skal løse årets oppgave. Transport er en del av hverdagen vår og vi reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker, medisinene vi trenger – alle disse tingene blir transportert på ulikt vis. Det transporteres på motorveier, med jernbanen,

opp og ned elver, over havet, over fjell, gjennom ørkener og langs gatene der vi bor. Informasjon kan vi også tenke oss blir transportert via telefon, mail, gjennom bøker, fra internettsider og i tekstmeldinger. I den teoretiske delen av FIRST LEGO League må deltakerne gjennom tre faser. Først skal de velge en problemstilling som de kan forske på. Deretter skal det finnes en kreativ


Priser Innsiktsprisen Denne prisen går til det laget som gjennom sine studier og presentasjoner viser at de virkelig fullt ut har forståelse for tema. I tillegg må de ha forstått de ulike problemstillingene som er knyttet til årets oppdrag. Det vektlegges nyskapende løsninger. Selve presentasjon vurderes, og kreativitet og engasjement er viktige elementer i tillegg til det faglige.  

Samarbeidsprisen Når man greier å fordele arbeidet mellom lagdeltakerne, og samtidig er villig til å støtte og hjelpe hverandre får man ofte gode resultater. Et godt lag presterer bedre enn summen av alle enkeltpresentasjonene. Samarbeidsevne er viktig. Alle deltakerne skal har kjennskap til hverandres oppgaver, og de bør vise stor grad av selvstendighet. Denne prisen går til det laget som best har demonstrert dette i praksis gjennom arbeidet med FLL.

Teknologiprisen Denne prisen går til det laget som best har kombinert genial konstruksjon, stor oppfinnsomhet og effektiv programmering. Prisen er en “samlepris” for: oppfinner-prisen, programmeringsprisen og konstruksjons-prisen.

Robotkonkurransens 1. pris Denne prisen går til det laget som har det høyeste antall poeng sammenlagt i robotkonkurransens to finaler.

Robotkonkurransens 2. pris Denne prisen går til det laget som har nest mest poeng sammenlagt i robotkonkurransens to finaler.

Profileringsprisen Noen lag vet virkelig å markere seg. Omgivelsene vet godt hvem de er. De høres godt med sine kamprop/sanger, de synes godt med sine spesiallagde effekter og påkledning og de viser tydelig at de har det gøy og setter pris på gode prestasjoner. Denne prisen går til det laget som er mest synlig gjennom hele turneringsdagen. Kreativitet, engasjement og humør vil bli vektlagt.  Det er viktig at det går en ”rød tråd” gjennom hele prosjektet, slik at også profileringen bygger på årets oppdrag. Dersom lagene har underholdning å bidra med fra scenen, skal også denne ha en link til årets oppdrag for å telle med i turneringen!

FIRST LEGO League Champions

«Deretter skal det finnes en kreativ løsning på problemet»

løsning på problemet. Til slutt skal resultatet av prosjektarbeidet deles med andre ved å holde foredrag, lage tegneserie, rap, dikt, sang eller en historie. En internettside, plakater eller brosjyrer kan også være gode måter å spre forskningen og løsningene på. I den praktiske delen skal det konstrueres en robot som på en best mulig måte løser oppgavene på robotbanen på turneringsdagen.

Mens de andre prisene er vunnet av lag som har vært best i en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. FLL turneringens 1. pris går til det laget som på en entusiastisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi og vitenskap er og med sin sterke innsats på alle områder oppfyller visjonen med FIRST LEGO League.

FIRST LEGO LEAGUE

7


Korgen LegoLocos – Korgen sentralskole

Skal forsvare fjorårets finaleseier

K

orgen sentralskole begynner å få gode tradisjoner for å melde på lag til First Lego League. I år er skolen representert for fjerde gang, og et lag sammensatt av 20- 25 elever fra 8.- 10. klasse har mye å forsvare. – I fjor vant vi finalen i Mo i Rana, og kom til skandinavisk finale i Kongsberg, så

vi har litt å leve opp til, forteller lærer Stig Ulvestad. Nils Olav Rønning fra 9A sier at skolearbeidet gjør at han ikke får tid til å leke så mye med Lego som før. Eleven synes riktignok det høres artig ut å konkurrere med de velkjente byggebrikkene. Noe lærdom får eleven også ut av konkurransen.

– Jeg lærer meg å programmere på data hva robotene skal gjøre, sier Nils Olav. Martine Varem Vang fra samme klasse var med på en prøvedag i fjor, og syntes prosjektet var veldig artig. – Jeg lærer å bygge robot, og lærer meg å programmere roboten for å dra dit vi vil, sier Martine.

High tech team – Lyngheim skole

Inspirasjon fra Australia

P

å Lyngheim barneskole kaller det sammensatte laget fra sjuende klasse seg for High Tech Team. Ideen kom fra et lag i Australia som deltar i en lignende konkurranse, og som kaller seg High Tech Kids. Elevene i Mo i Rana trives med teknologiske utfordringer.

8

FIRST LEGO LEAGUE

– Det er artig å lage roboter og programmere dem til å gjøre ting, forteller Sunniva Elisabeth Daae Steiro, som gleder seg til å se på robotene på konkurransedagen. Kristian Hansen Skjelbakken lærer masse gjennom å være med på First Lego League. – Jeg lærer mer om hvordan pro-

grammene fungerer, jeg lærer mer om Lego og jeg lærer om miljø og transport, sier Kristian, som også gleder seg til konkurransedagen. – Jeg gleder meg til kjøringen, til å se hvordan det går og hva vi har jobbet med.


Transporters Hauknes barneskole

Gode vinnertradisjoner på Hauknes

H

auknes barneskoles sjuendetrinn er med for fjerde gang i First Lego League. For to år siden vant skolen finalen på Mo i Rana, og deltok i skandinavisk finale i Danmark. Hver uke kommer elevene sammen for å gjenta den bedriften. Magnus Wetjen er spent på å konkurrere

om noe som laget har lagt ned så mye arbeid i. – Vi jobber i åtte uker for den dagen. Vi har kommet i gang. Vi lærer samarbeid og takle press i grupper, forteller Magnus. – Vi er på gruppe med noen vi vanligvis ikke er på gruppe med. Vi blir mer venner,

forteller Ragnhild Myrbakkli, som gir en innføring i de ulike gruppene som samarbeider innad i laget for å få til et best mulig resultat. Ragnhild tror på Hauknes barneskole i år. – Vi har en god sjanse. Alle gruppene er gode.

Banana Phone – Gruben barneskole — 7B

Satser på oppmerksomhet

L

aget Banana Phone fra 7B ved Gruben barneskole vurderer å prate i bananer på konkurransedagen. Da vinner kanskje klassen Oppmerksomhetsprisen. Men elevene har også tro på å vinne konkurransen på Legobordet. – Vi vinner fordi vi er best, sier Kristine Bergvik. – Vi vinner fordi vi er smart, legger Veronica Furuheim til. Underveis lærer jentene masse. – Det er masse fag i det, matte, norsk og etikk, hvordan vi skal være mot hverandre i gruppene, sier Veronica. – Det er artig å holde på med Lego, og forske på hvordan man transporterer raskt, effektivt og miljøvennlig, sier Kristine. Medeleven Sigurd Derås tror han også får brukt det han lærer nå, senere i livet. Sigurd avslører framtidige jobbambisjoner. – Kanskje jeg kommer til å jobbe med å lage roboter. FIRST LEGO LEAGUE

9


Robotgjengen – Gruben barneskole — 7C

– Roboten snakker engelsk

T

o engasjerte elever i 7C ved Gruben barneskole syns det er lærerikt å være med på årets utgave av First Lego League. – Jeg lærer om transport, og om nye måter å utvikle biler på for å ikke forurense så mye. Jeg synes det er spennende å bygge opp Lego, å få en robot til å gjøre hva jeg

har lyst til, å få den til å kjøre hvor jeg vil, og snu på flekken. Jeg har programmert roboten til å si engelske kommentarer. Den sier «good», «goodbye» og «watchout», forteller Patrick O ’Keeffe. Medeleven Robert Granhei har bygd Lego hele sitt liv, men tror han ennå kan lære noe.

– Jeg er litt hekta på teknikk og data. Gjennom konkurransen kan jeg lære å bli bedre på data, og bygge mer med Lego. Jeg får mer tips til å bygge Lego, sier Robert, som tror klassen har gode vinnersjanser. Patrick har mer forsiktige forventninger. – Jeg tror ikke vi vil vinne, men jeg tror vi kan gjøre det litt bra.

De blå pirajas – Gruben barneskole — 7A

Målsikkert lag

I

7A på Gruben barneskole holder store deler av klassen på med fotball i fritida. Klassen håper også å treffe mål med First Lego League. Ine Cecilie Bjørnådal er med i sponsorgruppa, og har sammen med resten av 7A ennå en del forberedelser

10

FIRST LEGO LEAGUE

igjen før hun er klar til konkurransedagen. – Vi har ennå ikke fått sponsor. I dag har vi avtalt å møte noen, sier Ine Cecilie. Eleven gleder seg uselvisk nok mest til å følge med på de andre lagene på konkurransedagen.

– Jeg gleder meg mest til å se hvor flinke de andre klassene er, forteller Ine Cecilie. Venninna Malin Elise Jenssen tror riktignok 7A har vinnersjanser. – Vi kan kanskje vinne, sier Malin Elise.


VI SPONSER FIRST LEGO LEAGUE Høgskolen i Nesna

Polarsirkelen videregående skole

FIRST LEGO LEAGUE

11


Vi ønsker deltakere og publikum velkommen til regional finale i FIRST LEGO League i aulaen på Polarsirkelen videregående skole, avdeling Moheia, lørdag 7. november 2009!

PROGRAM KL. 08.00

Oppmøte for lagene, turneringsområdet åpner Kl. 09.00

Tekniske og teoretiske presentasjoner starter Kl. 10.00

Åpningsseremoni med innmarsj og presentasjon av lagene Kl. 10.30

Innledende runde 1 i robotkjøring. Kl. 10.50

Pause med underholdning Kl. 11.10

Innledende runde 2 i robotkjøring Kl. 11.30

Pause med underholdning Kl. 11.50

Innledende runde 3 i robotkjøring Kl. 12.10

Lunchpause med underholdning Kl. 13.10

Mellomrunde robotkjøring, siste sjanse for kvalifisering til semifinale! Kl. 14.00

Semifinaler i robotkjøring Kl. 14.20

Finale i robotkjøring Kl. 14.45

Premieutdeling

Det selges mat og drikke på flere klasserom under hele turneringen. Klassene med veiledere får gratis lunch.

First Lego League Mo i Rana  

Magasin for First Lego League, Mo i Rana.

First Lego League Mo i Rana  

Magasin for First Lego League, Mo i Rana.

Advertisement