VORM & Inhoud 2018

Page 20

1.000 x 6D In 2014 werd de sleutel overhandigd van de 1e woning die VORM binnen het 6D-concept realiseerde. Nu, iets meer dan vier jaar later, levert VORM in Bernissepark Zuidland de 1.000e 6D-woning op. Wat maakt 6D zo aantrekkelijk voor de particuliere- en professionele opdrachtgevers? We gaan in gesprek met het leidinggevend team van VORM 6D Wonen B.V.: Pierre van Og, Marcel van Veen en Ad van de Graaf.

Waar staat 6D voor en hoe is het ooit ontstaan?

nagedacht over de inrichting van het totale proces en samenwerking

”6D Wonen staat voor bouwen vanuit een 3D-model, aangevuld met

met vaste partners. Onze conceptwoningen kennen een grote

maximaal inzicht in kosten, planning en exploitatie. Gedwongen

verscheidenheid aan afmetingen, indelingen en duurzaamheids-

door een destijds snel veranderende markt, van projectgroottes van

ambities met veel ruimte om aan de individuele klantwens te

70 woningen terug naar 10 tot 20 woningen. De betaalbaarheid van

voldoen en zo zijn of haar unieke thuis te realiseren. Alle mogelijke

nieuwbouw-woningen stond destijds en staat ook nu weer ernstig

opties (gevelwijzigingen en volumevergrotingen) zijn volledig in BIM

onder druk. De kosten voor mens, materieel en materiaal rijzen de

uitgewerkt. De opdrachtgever kan de woning zo configureren, dat

pan uit. We hebben ons 6D-concept ontwikkeld voor de nieuwe

hij past binnen de stedenbouwkundige kaders, de locatie en

werkelijkheid. Hoe zorg je er dan nog steeds voor dat je klantgericht

doelgroep. Vervolgens kan er een locatiespecifieke architectonische

kunt bouwen, de kwaliteit op hoog niveau houdt en tegelijkertijd de

saus overheen worden gegoten. Door de enorme variatie te

kosten beheersbaar en betaalbaar houdt en daarmee concurrerend

koppelen aan een uiterst efficiënt proces, leveren we maatwerk

blijft? We hebben daarvoor niet alleen de woningen gestandaardiseerd,

tegen de prijs van een standaardwoning.”

de faalkosten zoveel als mogelijk geëlimineerd, maar ook goed

Marcel van Veen, Pierre van Og en Ad van de Graaf 20