Page 1

MEDEWERKER TEVREDENHEID VERHOGEN

6B WONEN

BETER BOUWEN DOE JE SAMEN

De ontwikkelingen

Mooie resultaten in beeld

Juni 2015 | Redactie: Afdeling Innovatie | Ontwerp & realisatie: Teeuw Media

“Groen” licht voor 6B Wonen! Na een verkenning van een jaar werd de intentieovereenkomst getekend voor de bouw van de 6B Woning, de biobased woning van VORM en haar bouwpartners. Deze bouwpartners zijn: Timmerfabriek de Kievit, H.Ek Installatie maatschappij, Topvorm, IOB ingenieursbureau, BBS de Hoop en S&N Houtkonstrukties. Voor 6B Wonen betekent

kunnen we verwerken tot

het ondertekenen van de

isolatiemateriaal en van

intentieovereenkomst een doorbraak

afval van aubergineplanten

op het gebied van samenwerken en

maken we gevelpanelen

materiaalgebruik.

We zijn dus op zoek naar een manier van bouwen die

UNIEKE SAMENWERKING

het milieu minder belast.

De samenwerking tussen de bouwpartners

In theorie leidt biobased

gerealiseerd doordat afvalverwerker Vliko

willen wij ervoor zorgen dat 6B Wonen

is op basis van transparantie en

bouwen dus tot een beter milieu.

dit faciliteerde. Door de kennis te halen bij

een kennisplatform wordt voor circulair en

ketenpartners, zorg je ervoor dat een ieder

biobased bouwen.

gelijkwaardigheid. Dit houdt in dat men een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor

MEERWAARDE GROENE OMGEVING

het welslagen van het project. Door een

Met biodiversiteit bedoelen we “het leven

circulaire biobased woning te ontwikkelen

in al zijn vormen”. Dit betekent alles

werkt 6B Wonen aan een vermindering van

wat groeit en bloeit. Groen verhoogt

de CO2 uitstoot, een kleinere ecologische

de kwaliteit van leven en zorgt voor

footprint en een bewust wordende keten. Het circulair

ontspanning.

6B Wonen: doorbraak op het gebied van samenwerken

biobased bouwen

doet waar hij goed in is. Op die manier

In het kort

Dat is hoe wij

Bij BIOBASED in de bouw gaat het over het bouwen met producten

woningen

uit de levende natuur, producten die worden gewonnen zonder

willen bouwen,

daarmee de natuur ernstig of onherstelbaar te beschadigen.

6B Wonen!

is voor 6B Wonen dé manier om te laten

De kennis die we gedurende het proces

Bij CIRCULAIR bouwen gaat het om het sluiten van de kringloop.

zien dat er daadwerkelijk mogelijkheden

opdoen gaan we op termijn verder

Dit heeft als gevolg dat er gekeken moet worden naar de juiste

zijn voor een groenere omgeving met

ontwikkelen. Inmiddels werd van

ontwerp-, materiaal-, en constructiekeuzen.

een kwalitatief hoogwaardige woning die

verschillende kanten duidelijk dat er

het milieu .niet aantast en mogelijk zelfs

belangstelling is voor de woningen. Met

Bij MODULAIR bouwen gaat het om het eenvoudig kunnen

bijdraagt aan de natuur. De biodiversiteit

name de biodiversiteit van de buitenruimte

aanpassen van een woning, door middel van elementen zoals een

van de buitenruimte is namelijk essentieel

zorgt ervoor dat er een evenwicht komt

uitbouw, een dakkapel of een badkamer op de begane grond.

voor een gezond woonklimaat. Vandaar dat

naar de “menselijke maat”. Dit betekent dat

dit een belangrijk aandachtsgebied is bij de

de woonomgeving weer van de bewoner

ontwikkeling van de woonomgeving.

wordt!

BIOBASED MATERIALEN

“BETER BOUWEN DOE JE SAMEN!”

Met biobased bouwen maak je gebruik

Het initiatief voor 6B Wonen komt voort

van materialen uit de levende natuur.

uit het programma “Beter bouwen doe

Zo kunnen we een boom verzagen

je samen”. In dit programma worden de

tot planken en de reststukken tot

“hoofdpijndossiers” van de bouw aan de

spaanplaat verwerken. Het zaagsel

kaak gesteld. De 100% afvalscheiding werd

UNIEKE INNOVATIE OP HET GEBIED VAN BIOBASED BOUWEN

Ministerie van VORM @VORMHolding

Volgen

Intentieovereenkomst getekend met partners van 6B Wonen! @CoreIdentity @6BWonen #champagne #biobased 10:58 - 8 april 2015 6 RETWEETS

6BWONEN.NL


6B pilot: Zoeterwoude - VerdeVista De eerste 6B woningen wordt gerealiseerd in Zoeterwoude - VerdeVista. Het plangebied wordt in meerdere fasen ontwikkeld. VORM is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen. Negen beneden-/bovenwoningen worden vervangen door het 6B Wonen concept. Deze kavel is zeer geschikt voor de realisatie van de 6B woningen omdat de tuin op het zuiden gelegen ligt met grenzend aan het water dat uitmond in de Oude Rijn. Deze ‘groene’ omgeving zorgt voor voldoende kans waarbij ingespeeld kan worden op de biodiversiteit in de buitenruimte. De basis van de woningen is afkomstig van 6D Wonen, type HS5400A. De 6B woningen worden ‘nul op de meter’ woningen, anders gezegd energieneutraal. Aanvullend wordt bekeken hoe de biodiversiteit voor zowel 6B Wonen als het gehele plangebied op een andere manier kan worden ingestoken.

Gevelafwerking in leemstuc

Schelpen als kruipruimteisolatie

Gevelbekleding uit aubergine afval

Groendak

In één swipe de gordij

nen open met domotica

Houten palen

Spaanplaat uit uit houtafval

Rieten kap

Isolatie van gebruikte

Verf uit lijnzaad

spijkerbroeken

Start 6B

HR haakt aan

Bespreking Gerrit Zalm (ABN) en M. Braungart (C2C)

12-2-2014

23-4-2014

2-6-2014

CoP MVO Drechtsteden

Inspiratiesessie 6D

Lancering Provada

28-2-2014

21-5-2014

4-6-2014


Biodiversiteit in de buitenruimte cultuurhistorische waarden van erfgoed

vaker in het nieuws en wordt door

vallen hier ook onder.

Bron: PBL, 2014 Planbureau voor de Leefomgeving

Biodiversiteit is de afgelopen tijd steeds opdrachtgevers meer gevraagd en geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen.

ALLEEN GRAS IS NIET GENOEG

Maar wat houdt biodiversiteit nu eigenlijk

Momenteel wordt binnen het plangebied

in? En hoe kunnen wij, als VORM,

een groenstructuur vastgesteld dat geen

hierop inhaken? Biodiversiteit, ook wel

bijdrage levert aan de biodiversiteit in de

ecosystemen genoemd, wordt ook

leefomgeving. Veel ‘groen’ is ingetekend,

wel onderverdeeld in diensten die er in

maar met een gazon komt er geen

de wereld spelen. Diensten die zijn te

biodiversiteit op af. “Een gazon is leuk

verdelen in Productiediensten,

voor een picknick of om een

Regulerende diensten &

balletje te trappen, maar

Culturele diensten.

verder doet de mens niets met het gemillimeterd groen!”

1. Productiediensten

Aldus ecoloog Robbert Snep

zoals voedsel- en

van Alterra Wageningen UR.

houtproductiediensten zijn

“Biodiversiteit is niet alleen

de goederen en producten

goed voor de natuur en voor

die bedrijven uit ecosystemen onttrekken.

Ir. Robbert Snep

de diverse ecosystemen die erop af komen, daarnaast is biodiversiteit goed voor de

2. Regulerende diensten zijn processen

kwaliteit van de woonomgeving, voor de

zoals waterzuivering, bestuiving en

gezondheid van de mens en wordt de

klimaatregulatie. Bijv. drinkwaterbedrijven

wateropgave (gesteld door het waterschap)

Zo stijgt de prijs van een woning met 10%

EXTERN DESKUNDIGE

benutten het reinigende vermogen van

juist opgelost door toepassing van juiste

indien die in het groen ligt, 0 meter tot aan

In samenwerking met Robbert Snep wordt

zandbodems om water te zuiveren voor

beplanting” (Snep, 2015)

drinkwaterproductie. WAARDESTIJGING

een pilotproject uitgevoerd met

Gazon is leuk voor een picknick, maar verder doet de mens er niets mee

het integreren van biodiversiteit in de buitenruimte. De pilot wordt uitgevoerd op locatie Uithoorn – De

3. Culturele diensten zoals esthetica,

Naast het feit dat meer

recreatie en inspiratie culturele

groen bijdraagt aan

diensten zijn de immateriële

de kwaliteit van de

diensten uit ecosystemen, zoals

woonomgeving en de gezondheid van

het groen, of met ongeveer 4% indien de

externe deskundige ter ondersteuning van

natuurbeleving, ontspanning, educatie

de mens, draagt het ook bij aan de

afstand tot groen oploopt tot 100 meter

de ontwikkelingen van 6B Wonen.

en inspiratie. Zingevings-, spirituele en

waardevermeerdering van een woning.

(Wagteveld, 2007).

IR. ROBBERT SNEP

Kwakel (De Rietkraag). Naast de pilot is Robbert Snep ook werkzaam als

Cora Jongenotter @CoreIdenity

Samenwerking met Vliko

Volgen

@6BWonen en @Vliko samen sterk in #zoeterwoude waar grondstoffen, biobased bouwen en biodiversiteit samen komen!

Om de samenwerking met Vliko te benadrukken werkte het 6B team op 25 april j.l. mee aan de infodag over de nieuwe huisvesting. Vliko maakte het VORM mogelijk een 100% afvalscheiding te bereiken. Dit betekent dat de bedrijfsvoering van Vliko hierop wordt aangepast. Vliko werkt toe naar een rol als grondstoffen leverancier. In de praktijk betekent dit dat zij onder andere werken aan een oplossing voor een duurzame bouwplaats!

15:30 - 25 april 2015 6 RETWEETS

Bijdrage prof. Ravesloot

Deelname DGBC

Partner NL Greenlabel

Pilot locatie definitief

15-7-2014

1-9-2014

12-11-2014

16-3-2015

Bijdrage prof. Wempe 6B

Bijdrage prof. Haas

Bespreking Bouwend Nederland

Deelname MVO Nieuwjaarsevent

19-6-2014

15-7-2014

3-9-2014

20-1-2015


HARDLOPER

Het efficiencyteam Afdeling Administratie: het financiële hart van VORM. -Under constructionKAIZEN OP DE AFDELING ADMINISTRATIE

motiveert!

De financiële afdeling heeft haar

afdeling door te beginnen met 5S’en.

kans gegrepen om met elkaar te

We hebben met elkaar de afdeling

gaan Kaizen! Prioriteit nummer 1 is

een radicale make-over gegeven

dat het geen afdeling is, maar een

(er zijn 9 kasten van de afdeling

Er is een eerste stap gemaakt op de

hecht team waarbij het werkplezier van mijlenver te merken is. Het mooie

verdwenen). Het

Visie: een stip aan de horizon die een glimlach bezorgt

hieraan is dat

heeft de afdeling overzichtelijker, rustgevender en ruimtelijker gemaakt. De eerste

dit nog gaat lukken ook! Stuk voor

resultaten zijn dus al zichtbaar!

stuk gemotiveerde mensen die met

Dit was de eerste sessie, maar er

elkaar een prachtige visie hebben

komen er meer! Loop eens langs bij

geformuleerd. Deze visie is de stip

administratie en je zult zien wat een

op de horizon die een glimlach

dergelijke sessie kan doen.

bezorgt bij de gedachte eraan en dat

6B stand in ICDuBo Op maandag 11 mei 2015 werd het

Ook 6B Wonen heeft hier een vaste plek.

verbouwde ICDuBo officieel geopend door

Wij ‘droomden’ hier met elkaar over

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend

biobased en circulair bouwen en maken

Nederland. In de loods waar voorheen het

gebruik van deze locatie voor onze

kledingmagazijn van de RDM werf was

Concurrent Engineering (CE) sessies. Ook

gevestigd, zijn nu de laatste ontwikkelingen

voor ons is het belangrijk alles te weten

op het gebied van innovatief en

over wat zich in de branche afspeelt.

duurzaam bouwen zichtbaar. De 2500m2 expositieruimte inspireert partners en

Kortom: laat je inspireren door de

bezoekers tot een andere manier van

omgeving en de informatie die ICDuBo

bouwen en samenwerken.

biedt! Je bent welkom! www.icdubo.nl

Biodiversiteit in de buitenruimte De wens van duurzaam wonen

Afstudeeronderzoeken

Tekenen intentieovereenkomst

Samenwerking Vliko

6B deelname CE Boostcamp

17-3-2015

8-4-2015

14-4-2015

4-6-2015

Brainstormsessie ministerie I&M 9-3-2015

Bespreking Stadsontwikkeling Dordrecht 9-4-2015

Stand ICDuBo 30-4-2015


DE 5 VAN VORM Voor het 3e jaar op rij was VORM

van 10, 15, 21 of 30 kilometer. Het Westlandse

sponsor van de 5 kilometer, als

loopevenement trekt jaarlijks veel deelnemers en

onderdeel van de Arcade Halve

enthousiaste toeschouwers.

Marathon in Naaldwijk. De Arcade Halve Marathon is een jaarlijks

TALENT IN VORM

terugkerend evenement met

De organisatie wilde jeugdige en talentvolle lopers

start en finish in hartje Naaldwijk.

op de 5 kilometer wat meer tot hun recht laten

Naast de halve marathon zijn

komen. Daarom werd er een apart klassement

er wedstrijden over 5 en 10 km

voor de lopers op de 5 kilometer tot en met 17 jaar

en is er een kidsrun over 500

gemaakt. De eerste 3 jongens en meisjes die nog

en 1.200 meter. Wandelaars

geen 18 jaar zijn, kregen een eigen huldiging op

kunnen kiezen voor een afstand

het plein met bijbehorende prijzen.

Afstuderen binnen VORM Ministerie van VORM @VORMHolding

Volgen

Leuk! Alle stagiaires en studenten laten pitchen op kantoor over toekomstdromen! @debouwmaakthet_

DAVE TORK | BIODIVERSITEIT IN DE BUITEN� RUIMTE

TONNIE REIJM | WATERDICHTE AFSPRAKEN VOOR ONDERGRONDSE PARKEERKELDERS

In het kader van

gegeven op de vraag

onderzoek zich

uitvoeringsfase invloed

op de bewustwording

heeft op lekkages in

van de toegevoegde waarde van

ondergrondse parkeerkelders op

verminderd kan worden.

biodiversiteit in de buitenruimte.

projecten van VORM Bouw. Hier

Het onderzoek richt

Tijdens het onderzoek wordt

wordt gekeken naar de aspecten

zich op twee

onderzocht hoe diverse

kennis en cultuur. Dit komt naar

projecten, dit zijn

stakeholders, zoals beleidsbepalers,

voren onder het platform “Beter

Bentwoudpark

omliggende faciliteiten en

Bouwen Doe Je Samen”. Het

(een lopend

eindgebruikers denken over de

resultaat van dit onderzoeksrapport

project) en de

inrichting van de buitenruimte. Als

zal er toe leiden dat VORM

Hoornsekade (een

deze informatie is ingewonnen,

inzicht krijgt in wat invloed heeft

afgerond project).

wordt er onderzocht hoe deze

op lekkages in ondergrondse

stakeholders bewust gemaakt

parkeerkelders.

kunnen worden van de toegevoegde waarde van biodiversiteit. ANNIKA DE JONG | BOUWPLAATSOP� TIMALISATIE

LUUK VER� KIJK | DE AFVALVRIJE BOUW� PLAATS

hoe transportstromen van en naar de bouwplaats

JORDAN ARINK | DE WENS VAN DUURZAAM WONEN Een praktijk-onderzoek dat zich richt op wat eindgebruikers verwachten van een duurzame woning. Wat heeft deze verwachting

Het onderzoek richt

Dit onderzoek

tot gevolg voor

zich op de logistieke

valt binnen het

het ontwerp van

kader van de afvalvrije bouwplaats.

de woning op

Het onderzoek wijst uit hoe VORM

het gebied van

samenwerking met de ”4 in VORM”

isolatieafval op de bouwplaats kan

materialen en

worden verschillende logistieke

voorkomen dan wel minimaliseren.

installaties?

punten geanalyseerd. De “4 in

Hiervoor is de huidige situatie

VORM” zijn vier bouwplaats

van twee nieuwbouwprojecten

Daarnaast is elke doelstelling van

medewerkers die input geven voor

in uitvoering (Defensie Eiland

Beter Bouwen Doe Je Samen

verbeteringen op de bouwplaats. Na

en Havenkwartier deelgebied

gekwantificeerd, waardoor het

het analyseren van de (knel)punten

C) uitgelicht. Vervolgens is

inzichtelijk hoe een bouwplaats

wordt door onderzoek een plan

verbredend onderzoek uitgevoerd

presteert.

opgesteld om de punten te

en is bepaald welke mogelijkheden

verhelpen en te implementeren. Bij

geboden kunnen worden. Van de

de oplossingen staan standaardisatie

mogelijkheden die haalbaar blijken

en optimalisatie centraal.

stel ik een implementatieplan op.

bouwplaatsinrichting

“Het opbouwen van deze nieuwe wijk geeft weer een nieuwe beleving aan het gebied dat voorheen bestond uit functieloze bebouwing. Dat maakt bouwen zo mooi!”

wordt antwoord

in hoeverre de

richt mijn

3 RETWEETS

In dit onder-zoek

Een onderzoek

het afstuderen

16:44 - 3 november 2014

RANDHIER BILKHU | TRANSPORTSTROMEN VAN EN NAAR DE BOUWPLAATS

bij start bouw. In

LUUK VERKIJK

VORM DE TOEKOMST

VORM.NL


Met Beter bouwen doe je samen streven we naar perfectie als het gaat om duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Als organisatie bewegen wij voortdurend en zoeken we naar verbetering, samen met onze bouwpartners. Door een platform te vormen wordt input en expertise van alle betrokken partijen de leidende factor om doelen te bereiken.

Dashboard 2014 1. ����������������������

DEFENSIE EILAND 4

5

door de ogen van een student

6

3

7

Bij het project Defensie Eiland te Woerden heb ik veel

2

�����������������

8

1

Laatste cijfer: 8,4

enthousiasme en creativiteit ervaren bij de uitvoerder en bouwplaatsmedewerkers. Tijdens mijn bezoeken hoorde ik

9

0

regelmatig ideeën (ook buiten mijn afstudeeronderwerp) van

10

de uitvoerder en bouwplaatsmedewerkers om het bouwproces te optimaliseren. Een gedeelte hiervan is ook daadwerkelijk doorgevoerd op het project en/of binnen het bedrijf.

2. �����������������

95

76

114

Dagen ongevalvrij gem.: 152

door het vervangen van de bebouwing, sfeer 152

38

���������������������������

Wat ik inspirerend vind aan dit project is dat het,

133

57

en leefbaarheid geeft aan een stuk grond. Het opbouwen van deze nieuwe wijk geeft weer een

171

19

nieuwe beleving aan het gebied dat voorheen

0

189

bestond uit functieloze bebouwing. Dat maakt bouwen zo mooi! - Luuk Verkijk

3. �������������������

€ 220.723,46

€ 119.791,00

���������� € 100.932,46 / 46%

4. �����������������

4

Zonder afvalscheiding

5

6

3

���������������

7

2

Gem. beoordeling: 6,9

Na afvalscheiding

8

1

9

0

10

5. ��������������������� Hard op weg

������������������ Laatste cijfer: 80%

Dat kan beter!

We zijn er bijna!

Geen scheiding?

Goed bezig!

6. ������������

7. ������������������ Beschikbaarheid Bereikbaarheid

1-mei

Standaard indeling

1-juni

Bewegwijzering 0

2

4

6

8

10


Veiligheid op de bouwplaats De afdeling Innovatie houdt zich ook bezig

VGM�WERKPLEKINSPECTIES DOOR

met de coördinatie van de Veiligheid op de

MANAGEMENT

bouwplaats. Dit doen wij door informatie

Top- en middenmanagement en

te delen en (verplichte) registraties bij

operationeel leidinggevenden voeren

EXTRA INTINSIEVE CONTROLE

te houden. Uit die bron van kennis en

maandelijks VGM-werkplekinspecties uit

Voor de maanden mei en juni kondigde de

informatie filteren wij de basis voor de

waarbij wordt gelet op:

Inspectie SZW intensieve controles aan op

doelstellingen voor de komende periode.

- risicovolle taken.

veilig en juist gebruik van ladders, trappen

- naleving veiligheids- en milieuregels

en rolsteigers.

- status, veiligheid en juist gebruik van gereedschap en equipement.

VGM DOELSTELLINGEN 2015

en -voorschriften inclusief gebruik van

Een ander belangrijk aandachtspunt blijft

- terugdringen rapporteerbare ongevallen

persoonlijke beschermingsmiddelen en

het stofbesluit!

IF 2014: 21,5. Doelstelling IF 2015: max 7,5 - elimineren milieu-incidenten (0 in 2014). - doen van meldingen van onveilige situaties/handelingen en het opheffen/ afhandelen ervan (meldingen worden incidenteel gedaan, hierin structuur brengen).

beveiligingen. - orde en netheid.

CALIMITEITENBORD

- gevaarlijke situaties en handelingen/

Recent werd in overleg met de

veilige werkmethoden. - omgaan met gevaarlijke of milieubelastende stoffen.

Materieeldienst een standaard ontwikkeld voor het calamiteitenbord, Het voorstel hiervoor kwam van de uitvoering.

- status van reddingsmiddelen (EHBOkoffer, brandblusapparatuur en

- aantal VGM-inspecties onveranderd - aantal te houden bijeenkomsten,

dergelijke). - veiligheidsvoorzieningen

toolboxen of werkoverleggen

(alarminstructiekaart, vluchtwegen en

ongewijzigd

dergelijke).

De 4 in VORM Wie zijn eigenlijk de “4 in VORM”? Wat doen ze buiten hun normale werkzaamheden? Het programma “Beter bouwen doe je samen” (BBDJS) staat voor het doorvoeren van verbeteringen o.a. op de bouwplaatsen. Om te weten welke verbeteringen prioriteit hebben, wie kun je dan beter raadplegen dan aan de mannen zelf? Die mannen zijn de “4 in VORM”. De groep bestaat uit Bas van Elzakker, Stefan Boutsma, Barry Vermunt en Patrick Faasse. De “4 in VORM” geven vanaf de bouwplaats input en ideeën voor het behalen van de doelstellingen die gesteld zijn vanuit BBDJS. Door hun ervaring vanaf de bouwplaats mee te nemen is de kans van slagen in de praktijk vele malen groter. De activiteiten waar ‘de 4 in VORM’ tot nu aan meewerken zijn onder andere: • Informatie verstrekken voor verschillende afstudeeronderzoeken, zoals: - Onderzoek naar lekkages in ondergrondse parkeergarages (Tonnie Reijm) - Onderzoek naar standaardisering van de zaagloods (Annika de Jong) • Filmpjes maken met klustips voor in homeDNA • Bijeenkomsten om ideeën en nieuwe standaarden te delen. Voor de standaardisering van de zaagloods zijn de ‘4 in VORM’ van groot

4 in VORM: samen optimalisaties ontwikkelen en doorvoeren

belang. De vier geven vanaf hun bouwplaatsen informatie over de huidige situatie. Daarnaast zijn de mannen nauw betrokken bij het ontwikkelen van de oplossingsrichtingen. Op deze manier worden standaarden ontwikkeld die goed op de bouwplaats gebruikt kunnen worden. Als je ook een idee hebt over het doorvoeren van verbeteringen op de bouwplaats kun je de mannen hierover benaderen!

BETERBOUWENDOEJESAMEN.NL


WONEN IN EEN BIOBASED WONING? Geen schade aan de natuur Volledig herbruikbaar (circulair) Uniek natuurlijk wooncomfort CO2-neutraal High-tech technieken zoals domotica (alles bedienen via telefoon of tablet) Biodiverse buitenruimte vrije ruimte voor de natuur Duizenden euro’s voordeel door extra scherp hypotheekrentetarief Besparing op energielasten door perfect geisoleerde woning

UNIEKE INNOVATIE OP HET GEBIED VAN BIOBASED BOUWEN 6BWONEN.NL

Innovatiekrant juni 2015  
Innovatiekrant juni 2015