Page 1

W O

N

E

N

Z O A

L

S

J

E

B

E

N

K ARAKTERS KOMEN SAMEN 8 H E R E N H U I Z E N & 1 0 S TA D S A P PA R T E M E N T E N

T


W O

N

E

N

Z O A

L

S

J

E

B

E

N

K ARAKTERS KOMEN SAMEN 8 H E R E N H U I Z E N & 1 0 S TA D S A P PA R T E M E N T E N

T


ON BE ZORGD

W O

N

E

N

Z O A

L

S

J

E

B

E

N

T

U R B A N

CHIQUE

4

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


RU I � T E V O O R

K A R A K T E R

U I TGE SPROKEN K A R A K T E R

L E I D E N

\

5


10 W O N E N

I N

K A R A K T E R

24 D E

K A P E L W O N I N G E N

40 D E

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

52 D E

6

\

H E R E N H U I Z E N

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


NOG MEER GENIETEN

8

\

Karakters komen samen

11

\

Historisch oud krijgt nieuw karakter

12

\

Karaktereigenschappen project

14

\

Bijzonder wonen

17

\

Fantastisch Leiden

18

\

Oog voor detail

68

\

Karakter in vele vormen

71

\

De architect: Karakter geven aan het pand

72

\

DOEN: Elke woning is bijzonder

74

\

Een slimmere hypotheek via VORM

76

\

Keuken, sanitair en tegelwerk

78

\

Aangenaam kennismaken met het verkoopteam

B I J Z O N D E R

LICHT

K A R A K T E R

L E I D E N

\

7


Karakters K O

M

E N

S A

M

E N

Het St. Lidwinahuis is zonder twijfel een uniek gebouw met

wordt nu de locatie herontwikkeld tot 18 prachtige nieuwe

veel karakter en een indrukwekkende geschiedenis. Het is

woningen. Verdeeld over 4 woonlagen, met allemaal een

een gemeentelijk monumentaal pand en ligt aan de rand

parkeerplaats en grote buitenruimte (tuin, terras, balkon

van het historische centrum en in de Burgemeesterswijk

of loggia).

in Leiden. Hier geniet je iedere dag van veel groen want het St. Lidwinahuis ligt aan de mooiste singel van Leiden:

Het gebouw bestaat uit drie aan elkaar geschakelde

de Zoeterwoudsesingel. Langs de singel vind je prachtige

woonblokken.

groene stadsparken.

8 herenhuizen (4 kapelwoningen, 3 herenhuizen en 1 casco

Verdeeld

over

deze

blokken

worden

woning) en 10 stadsappartementen (9 appartementen en Het gebouw is in 1933 gebouwd naar een ontwerp van de

1 penthouse) gerealiseerd. Stuk voor stuk heel bijzondere

architecten Van der Laan. Vroeger was het St. Lidwinahuis

woningen met elk een eigen karakter.

een internaatsgebouw voor katholieke meisjes met een

8

\

geestelijke beperking. Het historische gebouw heeft als

De buitenzijde wordt volledig gerenoveerd. Binnen kun je

inspiratiebron gediend waarin volop ruimte is gemaakt

de woning in overleg met ons nog aanpassen. Vraag de

voor een zeer gevarieerd en exclusief woningaanbod.

makelaar en de kopersadviseur naar de mogelijkheden. Een

Waar ooit de zusters Ursulinen de zorg voor katholieke

mix van oud en nieuw, historie en nieuwe toekomstplannen.

meisjes met een geestelijke beperking op zich namen

Hier komen karakters samen.

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


K A R A K T E R

L E I D E N

\

9


“ won e n i n karakter i s won e n i n s t i j l�

1 0

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


historisch oud K

R

I

J

G T

N

I

E U

W

K

A

R

A

K

T E R

In 1929 kwamen de zusters Ursulinen van de congregatie

Links ligt de naar achter uitgebouwde kapel. Alle bouwdelen

van de Goddelijke Voorzienigheid naar Leiden om de zorg

zijn aaneengebouwd op een samengestelde, L-vormige

voor katholieke meisjes met een geestelijke beperking op

plattegrond.

zich te nemen. Tussen 1930 en 1938 lieten zij onder leiding van de architecten Leo en Jan van der Laan uit Leiden in

In het gebouw liepen de functies door de te onderscheiden

twee fasen het bestaande internaatsgebouw bouwen.

bouwdelen heen. Zo waren de keukens en stookkelder

Het Lidwinahuis in Leiden maakte deel uit van een aantal

ondergebracht in de kapelvleugel en waren functies van

stichtingen van de Ursulinen in Holland die zich alle richtten

het internaat gedeeltelijk voorzien op de verdieping en in

op het meisjesonderwijs.

de kap van het gebouw.

Het St. Lidwinahuis, ook wel Cunera-gebouw genoemd,

Nieuw Karakter

ligt aan de Zoeterwoudsesingel. Deze singel is onderdeel

Nu krijgt het St. Lidwinahuis een andere bestemming met een

van de in de 19e eeuw tot park omgevormde 17e eeuwse

nieuw karakter. In dit historische gebouw worden namelijk

vestingwerken van Leiden. Tot de 19e eeuw lagen in dit

18 royale eigentijdse woningen gerealiseerd. Karakter biedt

gebied vooral tuinen met speelhuizen en enkele blekerijen.

ruimte aan een gemĂŞleerd gezelschap van nieuwe bewoners. Zo hebben mensen die van een speels of eigenzinnig

Centraal in het pand ligt het eigenlijke internaatsgebouw,

karakter houden de mogelijkheid een woning te kopen

bestaande

vier,

en tegelijk is Karakter een unieke kans voor mensen die

respectievelijk drie bouwlagen met rechts daarvan een

houden van een historische ambiance en veel ruimte. Straks

ingebouwde dienstwoning bestaande uit drie bouwlagen.

is dit een fantastische plek om te wonen, leven en genieten.

uit

verspringende

bouwdelen

met

K A R A K T E R

L E I D E N

\

1 1


Karakter eigenschappen F A C

LICHT R U I M T E L I J K U I T G E S P R O K E N

4

WOON LAGEN

V I D E WENTEL T R A P

B I N N E N T E R R E I N

MET EIGEN PARKEERPLAATS

1 2

\

MET LIFT

P E N T H O U S E

ZOETERWOUDSESINGEL

LEIDEN

18

H E R E N H U I Z E N

STA DSA PPA RTE M E NTE N

&H E R E N H U I Z E N

2

570 M

RAAM OPPPERVLAKTE

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

AUTH ENTIEKE

TRAPPEN B A L K O N T U I N L O G G I A O F

BIJZONDER

GELEGEN

BOUWJAAR 1933

3.900 M

C E N T R A A L

historisch pand

3

T S

WONEN

T

kapelwoningen

E C

TRANSFORMATIE

P R O J


ROYA A L W O N E N

K A R A K T E R

L E I D E N

\

1 3


Bijzon de r won e n Het monumentale gebouw met haar karakteristieke

grote buitenruimte met uitzicht op het binnenterrein,

architectuur wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van

georiĂŤnteerd op het zuidwesten. Iedere woning heeft een

stalen raamkozijnen, glas-in-lood ramen en natuurstenen

luxe keuken, badkamer en toilet, compleet voorzien van

elementen. Bij de transformatie worden muren, daken

sanitair en tegelwerk (zie pagina 76). Bovendien beschikt

en gevels hersteld en gerenoveerd. Het oorspronkelijke

iedere woning over een parkeerplaats op het binnenterrein

gevelmetselwerk wordt ook gereinigd, waardoor het

van het gebouw. Het St. Lidwinahuis gaat een nieuwe

gebouw weer heerlijk fris oogt. Door de hoeveelheid

toekomst tegemoet, met nieuwe karakters maar wel met

ramen

volledig behoud van de historie en oude elementen van

is

iedere

woning

zonovergoten.

Daarnaast

beschikt ieder stadsappartement of herenhuis over een

1 4

\

H E R E N H U I Z E N

&

het gebouw.

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


W O

N

E

N

Z O A

L

S

K A R A K T E R

J

E

B

E

L E I D E N

N

\

T

1 5


LUMC

LEIDEN CENTRAAL

5 12

6 3 4

CENTRUM

LEIDEN

13

9

15

10 14

8

16

11

1

7

2

LEIDEN LAMMENSCHANS

A4

Hotspots Leiden 1

> Wijnbar ‘t Leydsch Wijnhuys

2

> Plantsoentheater

3

> Leidse Schouwburg

4

> Kijkhuis Leiden

5

> Naturalis

6

> Museum de Lakenhal

7

> Plantsoen

8

> Het Ankerpark

9

> Waag [ Lekker happen in drieënhalve eeuw Leidse historie ]

10

> City Hall [ Italian bar bistro. Lunchen en dineren in stijl ]

11

> Prentenkabinet [Franse keuken met ruim assortiment wijnen]

12

> Crabbetje [ Hét visrestaurant van Leiden op een bijzonder locatie ]

13

> Olive Garden [ Italiaanse keuken die geen pizza’s serveert ]

14

> Fresh & Fast [ Biologische eetgelegenheid met heerlijke burgers]

15

>  Annie’s [ Klassieker. Genieten van een lekker biertje of borrelhapje in de oude kelderwoningen of aan het waterterras ]

16

1 6

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

> Belgisch Bier Café Olivier [ Biercafé in voormalig ziekenhuis ]


fa n ta s t i s c h L E I

D

E N

Karakter is gelegen aan de Zoeterwoudsesingel, direct

zoals het Leidens Ontzet en het Leids Film Festival. In de

aan de centrumsingel. Het levendige centrum bevindt

directe omgeving van Karakter kunnen de kinderen naar

zich op loopafstand. Hier kun je uitstekend terecht

school. Ook zijn er diverse (sport-)verenigingen waar

voor jouw dagelijkse boodschappen en een middag

je je bij aan kunt sluiten. In de buurt kun je bijvoorbeeld

winkelen. Naast goede restaurants en de vele barrertjes

tennissen of voetballen.

kun je voor een avond uit naar één van de bioscopen of theaters die Leiden rijk is, zoals het Plantsoentheater

Bereikbaarheid

of de Leidse Schouwburg. Ook heeft Leiden een groot

Karakter is centraal gelegen. Vanaf de A4 ben je in circa

aantal bezienswaardigheden en musea zodat in deze stad

7 minuten op de Zoeterwoudsesingel. De bushalte is

genoeg te bekijken en te ontdekken is. Daarnaast worden

binnen één minuut loopafstand tot jouw beschikking en in

er regelmatig evenementen en activiteiten georganiseerd,

8 minuten sta je op Leiden Centraal Station.

K A R A K T E R

L E I D E N

\

1 7


o o g vo or de ta i l S

Karakter

bestaat

uit

drie

aan

elkaar

I T U A T I

E

geschakelde

de woningen zelf. Wat betreft de gehele invulling van

delen. Centraal ligt het gedeelte B waarin 6 royale

de parkeervoorziening en bijbehorende ontsluiting dient

stadsappartementen en 1 penthouse zullen worden

een en ander nog definitief met de Gemeente Leiden te

gerealiseerd. Aan de westkant bevindt zich het gedeelte

worden afgestemd omdat de parkeerinvulling gelegen aan

C, welke onderverdeeld wordt in 3 stadsappartementen

het binnenterrein een tijdelijke parkeervoorziening is die

en 3 herenhuizen. Geheel westelijk vind je nog de

door VORM zal worden gerealiseerd en zal waarschijnlijk

cascowoning.

worden overgedragen aan de Gemeente Leiden.

In het zuidoosten staat de voormalige kapel, gedeelte A,

De

welke wordt omgebouwd naar 4 unieke kapelwoningen.

gebruikersovereenkomst met de Gemeente Leiden wat

Alle woningen in Karakter krijgen een eigen berging in

betreft de parkeerplaatsen op het binnenterrein van het

de kelder of op het binnenterrein, een riante tuin, balkon

project Karakter afsluit. Indien Gemeente Leiden of een

of loggia en een parkeerplaats op het binnenterrein.

derde het achtergelegen deel (bestaande schoolgebouwen)

De buitenruimte zijn allen gesitueerd op het westen of

tot ontwikkeling gaat brengen (verwachting binnen 3 tot

zuidwesten, zo heb je in jouw tuin, loggia of op je balkon

5 jaar) zal de Gemeente Leiden of derde zorgdragen dat

altijd volop zon.

de 21 parkeerplaatsen die momenteel zijn voorzien op het

verwachting

is

dan

ook

dat

de

VvE

een

binnenterrein van dit project worden opgenomen in de Parkeren

totaal ontwikkeling van het achtergelegen aangrenzende

Voor elk herenhuis, stadsappartement of kapelwoning is

gebied wat door de Gemeente Leiden of derde zal worden

ĂŠĂŠn parkeerplaats voorzien. De parkeerplaatsen bevinden

ontwikkeld. De verkrijging van de 21 parkeerplaatsen in

zich op het binnenterrein, zijn niet overdekt en zijn niet vrij

het project Karakter met minimaal gelijke kwaliteiten en

toegankelijk vanaf de openbare weg. Bezoekers kunnen

zoveel mogelijk grenzend (nog nader te bepalen) aan

niet parkeren op het binnenterrein. Zij kunnen parkeren

het project Karakter, zal mogelijk gepaard gaan met een

in de directe omgeving, langs de openbare weg. De

lidmaatschap in een VvE of een vereniging van beheer

parkeerplaatsen worden mogelijk later opgeleverd dan

met betrekking tot het parkeerterrein.

NOORDOOSTGEVEL ZICHTBAAR VANAF LORENTZHOF

1

1 8

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


l ge in es ds ou w er et Zo Zoeterwoudsesingel

2

1

1 CASCO WONING

6 STADS APPARTEMENTEN + PENTHOUSE

TYPE D

3 HERENHUIZEN

TYPE B

4K

TYPE C

3 STADS APP. TYPE C

Lor

en

t zh

NG NI WO EL A PE TY

of

AP EN

DEEL BERGINGEN

definitieve inrichting nader te bepalen

INR U IT IT / R IT

NOORDGEVEL ZICHTBAAR VANAF ZOETERWOUDSESINGEL

2

K A R A K T E R

L E I D E N

\

1 9


o o g vo or de ta i l B O

U

W

L

A G

E N

O V

E R

Z I

C

H T

De bouwdelen bestaan uit drie, respectievelijk vier

deel aan de westzijde. In het westelijke deel vind je

bouwlagen. De kapelwoningen zijn de A typen in deze

ook de C typen herenhuizen, ook met 3 woonlagen. En

brochure en hebben 3 woonlagen. De stadsappartementen

helemaal westelijk vind je type D1: een casco woning.

en penthouse kun je vinden onder de B en C typen. Deze

De

stadsappartementen en penthouse liggen gesitueerd

stadsappartementen

gebruiksoppervlakte

2

in zowel het midden gedeelte als het verspringende

en

van

de

herenhuizen

kapelwoningen, varieert

van

2

ca. 85 m tot ca. 213 m .

kapelwoningen stadsappartementen herenhuizen

D1 C6 C5 C4

B2

C1

casco woning

B1

A4 A3 A2 A1

BEGANE GROND

4 3

ZUIDGEVEL ZICHTBAAR VANAF BINNENTERREIN

3

20

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


B7

DERDE VERDIEPING

B7

C6 C5 C4

B6

C3

B5

A4 A3 A2

TWEEDE VERDIEPING

A1

D1 C6 C5 C4

B4

C2

B3

A4 A3 A2

EERSTE VERDIEPING

A1

ZUIDWESTGEVEL ZICHTBAAR VANAF BINNENTERREIN

4

K A R A K T E R

L E I D E N

\

2 1


W O

22

\

N

H E R E N H U I Z E N

E N

&

Z O A L S

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

J

E

B

E

N

T


K A R A K T E R

L E I D E N

\

2 3


k a p e lw o n i n g e n V O

L

K

A

R

T E R

waardoor je op deze plek veel rust zult ervaren. Elke

historische gebouw transformeert naar 4 royale

kapelwoning heeft ter plaatse van de algemene

kapelwoningen. Straks is dit een fantastische plek

ruimte in de kelder een eigen berging. Daarnaast

om te wonen, leven en genieten.

beschikt elke woning over een parkeerplaats.

De kapelwoningen zijn uniek in haar soort en bieden

Wie zoiets bijzonders in handen heeft, moet de

een bijzondere woonomgeving. Dit zie je terug in

vrijheid krijgen om inspraak te hebben bij de indeling

de royale woonoppervlakten, de geveldetails, de

van de woning. Zo kun je je eigen creativiteit en

glas-in-lood ramen en de verdiepingshoogtes.

woonwensen toepassen in de woning om je eigen

De hoogte van de ruimte wordt gebruikt door een

karakter vorm te geven. Uiteraard binnen de

entresol te gebruiken die niet de gehele ruimte

gestelde technische mogelijkheden. Hier komen

afdekt. De ruime tuinen liggen aan het binnenterrein,

karakters samen. Wonen zoals je bent.

> Gebruiksoppervlakte vanaf ca. 142 m2 > Royale verdiepingshoogten > Tuin grenzend aan binnenterrein en gelegen op het westen > Een parkeerplaats > Uniek wonen in de oude kapel > Luxe keuken, badkamer & toilet > 3 tot 4 slaapkamers

\

K

Aan de oostzijde ligt het bouwdeel De Kapel. Dit

ROYALE KAPELWONINGEN

24

A

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


K A R A K T E R

L E I D E N

\

2 5


u i tge sproken won e n I

26

\

N

H E R E N H U I Z E N

D

&

E

K

A

P E

L W O

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

N

I

N

G

E N


\

\

ca. 10600 mm

ca. 9025 mm

\

\

4

1

ca. 11360 mm

1

3

2

\

UITGELICHT

Zeer ruime tuin

\

ca. 11050 mm

\

\

ca. 7970 mm

OPPERVLAKTES

1

Woonkamer/keuken ca. 61,2 m2

2

Slaapkamer 1

ca. 17,0 m2

3

Badkamer 1

ca. 4,4 m2

4

Tuin

ca. 225 m2

A1

K

B

E

A

G

P

A

E

L W

N

E

type

O

N

G

I

R

N

O

G

N

D

A1

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

K A R A K T E R

L E I D E N

\

2 7


5

Slaapkamer 2

ca. 11,1 m2

6

Slaapkamer 3

ca. 12,9 m2

7

Badkamer 2

ca. 3,0 m2

8

Balkon

ca. 3,0 m2

\

OPPERVLAKTES

8

6

ca. 9430 mm

7

\

5

\

K

E

E

R

S

A

T

P

E

E

L W

V

type

\

ca. 4870 mm

E

O

R

N

D

I

N

G

I

E

P

I

N

G

A1

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

28

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

A1


OPPERVLAKTES

Slaapkamer 4

ca. 4,8 m2

\

10 Kleedruimte

ca. 13,0 m2

ca. 6950 mm

10

gemeten op 1500+ vloer

9

\

9

\

K

T

W

E

E

A

D

P

E

E

type

A1

\

ca. 4870 mm

L W

V

E

O

R

N

I

N

G

D

I

E

P

I

N

G

A1

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

K A R A K T E R

L E I D E N

\

2 9


INTERIEURIMPRESSIE KAPELWONING TYPE A1

30

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


RU I � T E V O O R

K A R A K T E R

K A R A K T E R

L E I D E N

\

3 1


Stat ig won e n I

32

\

N

H E R E N H U I Z E N

D

&

E

K

A

P E

L W O

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

N

I

N

G

E N


\

\

ca. 10410 mm

ca. 5500 mm

OPPERVLAKTES

Keuken

ca. 24,7 m2

2

Slaapkamer 1

ca. 15,5 m2

3

Badkamer 1

ca. 3,5 m2

4

Tuin

ca. 52 m2

4

\

\

1

ca. 11590 mm

1

3

\

2

\

\

ca. 5080 mm K

B

E

A

G

P

A

E

L W

N

E

type

O

N

G

I

R

N

O

G

N

D

A3

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. A3

K A R A K T E R

L E I D E N

\

3 3


OPPERVLAKTES

Woonkamer

ca. 47,7 m2

\

5

\

ca. 9820 mm

5

\

K

E

E

\

ca. 5200 mm

R

S

A

T

P

E

E

L W

V

type

E

O

R

N

D

I

N

G

I

E

P

I

N

G

A3

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

34

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

A3


OPPERVLAKTES

Slaapkamer 2

ca. 11,1 m2

7

Slaapkamer 3

ca. 7,3 m2

8

Badkamer 2

ca. 2,9 m2

\

6

gemeten op 1500+ vloer

6

8

\

ca. 5260 mm

7

VIDE

\

K

T

W

\

ca. 5200 mm

E

E

A

D

P

E

E

type

L W

V

E

O

R

N

I

N

G

D

I

E

P

I

N

G

A3

interieuri�pressie A3

De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

K A R A K T E R

L E I D E N

\

3 5


WO N E N Z O A L S

36

\

H E R E N H U I Z E N

&

J E

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

B E N T


INTERIEURIMPRESSIE KAPELWONING TYPE A3

K A R A K T E R

L E I D E N

\

3 7


W O

38

\

N

H E R E N H U I Z E N

E N

&

Z O A L S

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

J

E

B

E

N

T


K A R A K T E R

L E I D E N

\

3 9


sta d s a p pa r t e ďż˝ e n t e n V O

L

K

A

R

A

K

T E R

In Karakter worden 9 stadsappartementen en

De stadsappartementen zijn onderverdeeld in B

1 penthouse gerealiseerd. Ze zijn, door het behoud

en C typen, waarbij de B typen gelegen zijn in

van de monumentale gevel, voorzien van veel glas

het bouwdeel met 4 woonlagen en de C typen

waardoor er veel daglicht naar binnen komt. Aan de

gelegen zijn in het bouwdeel met 3 woonlagen. Elk

voorkant heb je een prachtig uitzicht op het water

stadsappartement heeft een eigen berging in de

van de Zoeterwoudsesingel en aan de achterkant

kelder of op het binnenterrein en een parkeerplaats.

ervaar je de rust van het privĂŠ binnenterrein.

ROYALE STADSAPPARTEMENTEN EN PENTHOUSE > Gebruiksoppervlakte vanaf ca. 85m2 > Tuin, balkon of loggia grenzend aan binnenterrein en gelegen op zuidwesten > Een parkeerplaats > Ruime luxe open keuken > Luxe badkamer & toilet > 2 tot 3 slaapkamers > Uitzicht op Zoeterwoudsesingel

40

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


K A R A K T E R

L E I D E N

\

4 1


rust ig won e n I S T A

42

\

H E R E N H U I Z E N

D S A

&

N

P P A

D

E

R T E M

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

E N T E N


OPPERVLAKTES

\ 1

Woonkamer/keuken ca. 7 7,9 m

2

Slaapkamer 1

ca. 1 1,5 m2

3

Slaapkamer 2

ca. 1 0,8 m2

4

Badkamer

ca. 5,1 m2

5

Balkon

ca. 24 m2

\

ca. 8760 mm

ca. 2720 mm

\

2

\

\

5

ca. 11500 mm

1

4

3

\

2

\

\

ca. 11320 mm

S

E

E

T A

R

S

D

T

S

E

A

P

V

type

P A

E

R

R

T

D

E

M

I

E

E

N

P

T

I

N

G

B3

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

B3

K A R A K T E R

L E I D E N

\

4 3


INTERIEURIMPRESSIE STADSAPPARTEMENT TYPE B3

44

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


RU I � T E V O O R

K A R A K T E R

K A R A K T E R

L E I D E N

\

4 5


onbezorgd won e n I

N

H

P E N T H

E O

T U S

E

6

2

5

1

4 3

\

ca. 20300 mm

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

B7

46

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


OPPERVLAKTES

Woonkamer/keuken ca. 89,7 m2

2

Slaapkamer 1

ca. 1 4,2 m2

3

Slaapkamer 2

ca. 11,7 m2

4

Slaapkamer 3

ca. 9,8 m2

5

Badkamer

ca. 7,3 m2

6

Loggia

ca. 12 m2

\

1

P

E

N

D E

R

H

E

R

D

type

I

O

U

D E

S

E

I

N

E P

G

B7

\

LIFT

gemeten op 1500+ vloer

ca. 7630 mm

V

T

UITGELICHT

Penthouse entree op de tweede verdieping

Lift tot in de woning

\

K A R A K T E R

L E I D E N

\

47


INTERIEURIMPRESSIE PENTHOUSE TYPE B7

48

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


WO N E N Z O A L S

J E

B E N T

K A R A K T E R

L E I D E N

\

49


50

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


W O N E

N

Z O A L S

J

E

B

E

N

K A R A K T E R

T

L E I D E N

\

5 1


herenhuizen V O

L

K

A

R

A

K

T E R

Wonen in één van de herenhuizen is een bijzondere

het binnenterrein, waardoor je op deze plek veel rust

ervaring. Het meest oostelijke bouwdeel wordt

zult ervaren. Elk herenhuis heeft een eigen berging

getransformeerd tot 3 royale herenhuizen. Dat

en een parkeerplaats.

is nog niet alles, in de herenhuizen beleef je écht nog de historie. In type C6 blijft zelfs de

Wie zoiets bijzonders in handen heeft, moet de

historische monumentale trap behouden. Bij type

vrijheid krijgen om inspraak te hebben bij de indeling

C4, C5 en C6 blijft de historische tegelvloer in de

van de woning. Zo kun je je eigen creativiteit en

hal gehandhaafd.

woonwensen toepassen in de woning om je eigen karakter vorm te geven. Uiteraard binnen de gestelde

De bijzondere woonervaring kenmerkt zich door

technische mogelijkheden. Met de komst van

de

nieuwe bewoners krijgt dit historische gebouw een

royale

woonoppervlakten,

de

glas-in-lood

ramen en de ruime verdiepingshoogtes. De ruime

nieuw karakter.

achtertuinen gelegen op het zuidwesten liggen aan

ROYALE HERENHUIZEN > Gebruiksoppervlakte vanaf ca. 153 m2 > Royale verdiepingshoogten > Tuin grenzend aan binnenterrein en gelegen op het zuidwesten > Een parkeerplaats > Ruime luxe open keuken > Luxe badkamer & toilet > 4 tot 5 slaapkamers > Uitzicht op Zoeterwoudsesingel

52

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


K A R A K T E R

L E I D E N

\

5 3


roďż˝ a nt i sch won e n I H

54

\

H E R E N H U I Z E N

&

E R

N

E N

D H

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

U

E I Z E N


\

\

ca. 5950 mm

1

Woonkamer/keuken ca. 52,5 m2

2

Tuin

ca. 10050 mm

OPPERVLAKTES

2

ca. 11050 mm

\

\

ca. 59 m2

UITGELICHT 1

\

Bestaande monumentale tegelvloer in de entreehal blijft gehandhaafd.

\

\

ca. 5530 mm

H

B

E

G

E

A

R

N

type

E

N

E

H

U

G

I

R

S

O

N

D

C5

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. C5

K A R A K T E R

L E I D E N

\

5 5


OPPERVLAKTES

Slaapkamer 1

ca. 19,1 m2

4

Slaapkamer 2

ca. 12,0 m2

5

Werkkamer

ca. 7,9 m2

6

Badkamer

ca. 5,6 m2

6

Balkon

ca. 7 m2

7

\

3

4

ca. 10980 mm

5

6

\

3

\

H

E

\

ca. 5520 mm

E

R

S

T

E

E

R

E

V

type

N

H

E

R

U

D

I

S

I

E

P

I

N

G

C5

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. C5

56

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


OPPERVLAKTES

Slaapkamer 3

ca. 1 3,9 m2

9

Slaapkamer 4

ca. 11,8 m2

\

8

gemeten op 1500+ vloer

ca. 7050 mm

8

\

9

\

H

T

\

ca. 5630 mm

W

E

E

D

E

R

E

type

E

N

V

E

H

R

U

I

D

S

I

E

P

I

N

G

C5

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. C5

K A R A K T E R

L E I D E N

\

5 7


INTERIEURIMPRESSIE HERENHUIS TYPE C5

58

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


RU I � T E V O O R

K A R A K T E R

K A R A K T E R

L E I D E N

\

5 9


eigentijds won e n I H

60

\

H E R E N H U I Z E N

&

E R

N

E N

D H

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

U

E I Z E N


\

\

ca. 6710 mm

1

Woonkamer/keuken ca. 68,2 m2

2

Tuin

ca. 10050 mm

OPPERVLAKTES

ca. 15170 mm

\

\

ca. 67,0 m2

UITGELICHT

Bestaande monumentale tegelvloer in de hal en keuken blijft gehandhaafd.

B

E

G

E

A

R

N

type

E

N

E

H

U

G

I

R

S

O

C6

N

D

\

H

\

ca. 5930 mm

\

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. C6

K A R A K T E R

L E I D E N

\

6 1


7

\

OPPERVLAKTES

3

Slaapkamer 1

ca. 16,7 m2

4

Slaapkamer 2

ca. 12,8 m2

5

Slaapkamer 3

ca. 11,7 m2

6

Badkamer 1

ca. 5,2 m2

7

Balkon

ca.

3

7 m2 4

ca. 15170 mm

6

5

UITGELICHT

\

Het grote originele monumentale trappenhuis met wandtegelwerk maakt dit herenhuis uniek.

\

\

ca. 5870 mm

H

E

E

R

S

T

E

E

R

E

V

type

N

H

E

R

U

D

I

S

I

E

P

I

N

G

C6

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. C6

62

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


OPPERVLAKTES

8

Slaapkamer 4

ca. 28,8 m2

9

Badkamer 2

ca. 5,4 m2

\

ca. 3,7 m2

8

ca. 13170 mm

10

gemeten op 1500+ vloer

9

\

10 Inloopkast

\

H

T

\

ca. 6060 mm

W

E

E

D

E

R

E

type

E

N

V

E

H

R

U

I

D

S

I

E

P

I

N

G

C6

interieuri�pressie De plattegrond is niet op schaal. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. C6

K A R A K T E R

L E I D E N

\

6 3


WO N E N Z O A L S

J E

INTERIEURIMPRESSIE HERENHUIS TYPE C6

64

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

B E N T


K A R A K T E R

L E I D E N

\

6 5


66

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


W O N E

N

Z O A L S

J

E

B

E

N

K A R A K T E R

T

L E I D E N

\

6 7


Karakter I S

E R

I

N

V

E

L E

V O

R

M

E N

Karakter geeft ruimte aan 18 unieke woningen. Op deze pagina's vind je een overzicht van alle typen die in Karakter gerealiseerd worden. De ingekleurde plattegronden kun je vinden in deze brochure. Voor de overige plattegronden kun je terecht bij de makelaar. Laat je inspireren!

zie pagina 26

K

A

P

E

L W

E N

type

O

N

I

N

G

A1 1E

2E

I

N

G

BG

A

P

E

L W

N

K

L W O

type

O

N

I

N

G

A2 1E

2E

P E

BG

A

zie pagina 32

A

K

K

P

E

L W

type

O

N

I

N

G

A3 BG

K

A

P

E

L W

type

O

N

I

N

\

2E

G

A4 BG

68

1E

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

1E

2E


A

P

S T A D S P A R T E M

type

E

N

T

A

P

B1

S T A D S P A R T E M

type

E

N

T

A

P

B2

S T A D S P A R T E M

type

E

N

T

B3 zie pagina 42

A

P

S T A D S P A R T E M

E

N

T

A

P

B4

S T A D S P A R T E M

type

E

N

T

A

P

B5

S T A D S P A R T E M

type

E

N

T

B6

R T E M

type

1E

BG

E N T E N

BG

2E

zie pagina 46

P

E

N

T

type

H

P P A

2E

O

U

S

E

D S A

1E

B7

A

P

S T A D S P A R T E M

type

E

C1

BG

N

T

A

P

S T A D S P A R T E M

type

E

C2

1E

N

T

A

P

S T A D S P A R T E M

type

E

N

S T A

3E

T

C3

2E

K A R A K T E R

L E I D E N

\

6 9


Karakter I S

H

E

R

E R

E

type

N

H

U

I

I

N

V

E

L E

V O

R

M

E N

S

c4 1E

BG

2E

I Z E N

zie pagina 54

H

E

R

E

H

U

I

S

c5

H

U

type

N

E N

BG

1E

2E

E R

zie pagina 60 H

E

R

E

H

type

H C

A

E S

R C

E O

type

N

H

U

I

S

c6

N W

H

U

O

I N

BG

S I

N

1E

2E

G

D1

Voor uitgebreide technische informatie over de casco woning, zie technische omschrijving. BG

70

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N

1E

2E


De architect aan het woord

K a r a k t e r g e v e n a a n h e t pa n d Het

voormalige

St.

Lidwinahuis

aan

de

Leidse

Zoeterwoudsesingel is voor een architect een schitterend

loft of juist een statig herenhuis met meerdere kamers? Karakter biedt echt voor ieder wat wils.

object om te transformeren: een karakteristiek ensemble van gebouwen met een indrukwekkende historie, gelegen

Zeeën van ruimte

op een van de mooiste locaties van de stad. Jarenlang

Ook ruimtelijk gezien weet Karakter zich te onderscheiden.

was de toekomst van het complex onzeker, maar met

Door de royale afmetingen van de woningen - en dan

de ontwikkeling van 18 exclusieve en stuk voor stuk

vooral de indrukwekkende verdiepingshoogte! - en de

unieke woningen, krijgt het voormalige rooms-katholieke

verrassende indelingskeuzes, ontstaan er buitengewoon

meisjesinternaat nu een bijzondere invulling waarmee het

interessante relaties tussen de verschillende woonruimten.

monumentale complex al haar glans wordt teruggegeven. Heden en historie in harmonie Nergens binnen Leiden vind je straks een plek waar

En dan is er natuurlijk de rijke historie van het pand van

je omringd door zoveel licht, ruimte, rust en groen kunt

waaruit alle woningen zijn ontwikkeld. Door de integratie

wonen op slechts een steenworp afstand van het levendige

van de schitterende oorspronkelijke elementen - de

historische hart van Leiden. Maar Karakter is om meerdere

glas-in-loodramen, stalen kozijnen, de houten spanten

redenen een uitzonderlijk project.

in de kapel en penthouse, de verdiepingshoogte, het monumentale trappenhuis - in de toekomstige huizen,

Ongeëvenaarde diversiteit

krijgt elke woning haar eigen karakter en bijzondere

Vooral bijzonder is de grote diversiteit aan woningen

sfeer. Deze brochure biedt een uitgebreid overzicht van

binnen het complex. Of het nu gaat om de ligging in het

de 18 verschillende woningen en hun karakteristieke

gebouw, de oriëntatie, de indeling van de ruimten, de tuin,

kenmerken. De talloze mogelijkheden en variaties laten je

de historische details of het uitzicht: werkelijk elke woning

wellicht even duizelen, maar geven je wel de kans écht de

is anders. Wil je uitzicht op de groene singel waarachter

woning te kiezen die bij je past. Ook dat maakt Karakter

het bruisende hart van Leiden klopt, of kijk je liever op de

uniek. Welke woonwens je ook hebt, Karakter heeft een

rustige, lommerrijke binnentuin? Droom je van een ruime

woning waarbinnen deze uit kan komen.

Ik wens je veel woonplezier!

Ing. Dennis Hofman M. Arch

K A R A K T E R

L E I D E N

\

7 1


E L K E I S B I

W O N I N G J Z O N D E R

ONTWERP JOUW UNIEKE DROOMHUIS SAMEN MET DOEN Harmonie tussen historie en hedendaagse woonwensen Als het om het interieur gaat, verdienen de woningen in het voormalige St. Lidwinahuis een aanpak met oog voor het bijzondere monumentale karakter van het pand.

Daarom kijkt DOEN, bureau voor interieurarchitectuur en -advies, samen met jou hoe de unieke kenmerken van je toekomstige woning binnen Karakter het best gecombineerd kunnen worden met jouw specifieke woon- en interieurwensen Denk aan de hoge ramen, het glas-in-lood, de hoogte van de ruimten en de historische ambiance.

Om het brede spectrum aan mogelijkheden van de bijzondere ruimten zichtbaar te maken, heeft DOEN in samenwerking met de bouwkundig architect de verkoopplattegronden van Karakter samengesteld. De volgende stap is een persoonlijk gesprek om elkaar beter te leren kennen. DOEN analyseert de toekomstige woning, bekijkt de historische details van de ruimte en samen worden uitgebreid je woonwensen en -dromen doorgesproken. Wil je een 2- of 3-kamerindeling, of juist een open loft waarin alle ruimten in elkaar overlopen? Zo creëer je binnen Karakter samen met DOEN jouw ideale huis.

Op basis van deze informatie maakt DOEN een persoonlijk interieurvoorstel in de vorm van een 2D-indelingsplattegrond. Desgewenst werken ze dit verder voor je uit in kleuren, materialen, een lichtplan en realistische 3D-visualisaties van het ontwerp. Contrasten in kleuren en materialen en dynamiek in de toepassing van functionele en decoratieve elementen zorgen altijd voor een verrassend voorstel.

Samen met DOEN haal je het beste uit de bijzondere ruimten naar boven en ontstaat jouw unieke droomhuis met het typische ‘thuisgevoel’. Een huis met karakter. Jouw karakter. DOEN laat je in Karakter écht wonen zoals je bent.

Kimberly van der Velden

Persoonlijk k a r

72

\

H E R E N H U I Z E N

&

a k t e r

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


K A R A K T E R

L E I D E N

\

7 3


een sli��ere hypotheek via

wo o n g o e d k o p e r 74

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


Onze Hypotheekspecialisten helpen u maximaal te profiteren van de voordelen die u als koper van een VORMHuis heeft.

E E N GR E E P U I T DE Z E VO OR DE L E N:

1

2

3

4

PERFECTE HYPOTHEEKOPLOSSINGEN VOOR DOORSTROMERS

MEERWERK (KEUKEN, BADKAMER, VLOEREN E.D.) VOLLEDIG MEE TE FINANCIEREN

OPLOSSINGEN VOOR DUBBELE MAANDLASTEN TIJDENS DE BOUW

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ORIËNTEREN OP BASIS VAN UW FINANCIËLE SITUATIE

5

6

7

EXTRA VOORDELIGE SCHADEVERZEKERINGEN

NÓG LAGERE MAANDLASTEN? ONDER VOORWAARDEN EEN DEEL HYPOTHEEK AFLOSSINGSVRIJ

ADVIES- EN BEMIDDELINGSKOSTEN VOOR UW HYPOTHEEK SLECHTS € 800,-

UW HYPOTHEEK VIA VOR� FINANCE VORM Finance is de financiële divisie van VORM. Bij

Belangrijk om te weten is ook dat VORM Finance een

een hypotheek via VORM Finance profiteert u als koper

onafhankelijke tussenpersoon is. Er wordt altijd gezocht

van een VORMHuis van een groot aantal voordelen.

naar de beste oplossing in uw persoonlijke situatie, waarbij

Daarnaast beschikken onze Hypotheekspecialisten over

VORM Finance uw hypotheek kan onderbrengen bij een

een ongeëvenaard kennisniveau op nieuwbouwgebied.

groot aantal gerenommeerde binnen- en buitenlandse

Belangrijk, want een nieuwbouwhypotheek is écht een

banken.

aparte tak van sport. VORM Finance heeft korte lijnen met

mogelijkheden uitgebreid aan de orde komen, is altijd

alle relevante afdelingen binnen VORM.

volledig gratis en vrijblijvend.

Een

eerste

oriëntatiegesprek,

waarbij

uw

ALVAST MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN? BELT U GERUST MET VORM FINANCE: 0186-618777.

K A R A K T E R

L E I D E N

\

7 5


Bijzon de r won e n , kok e n , leven en genieten... M O G E L I J K H E D E N

Keuken

S A N I T A I R

&

K E U K E N ,

T E G E L W E R K

Uw keuken is een plek die uitstraalt wie u bent

het keukenvak. Of het nu gaat om het advies,

en waar u voor staat, het meest persoonlijke deel

ontwerp, montage of het begeleiden van de

van uw interieur. Met oog voor detail zorgen we

technische aspecten rondom uw keuken, we

dat uw keuken zowel in vorm als functie perfect

staan graag met al onze expertise voor u klaar.

aansluit bij u en uw leefruimte. De adviseurs van Bemmel & Kroon nemen u stap voor stap mee. De materialen, het perfecte keukenontwerp, de

ONTDEK ALLES OVER DE MOGELIJKHEDEN IN DE UITGEBREIDE KEUKENBIJLAGE

apparatuur. Wij realiseren uw droomkeuken! Ons geheime ingrediĂŤnt? Experts met passie voor

Deel van de toegepaste keukenapparatuur in het project Karakter.

76

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


sa n i ta i r

De badkamer in een woning is tegenwoordig méér dan ‘alleen’ maar een badkamer. Het is een ontspanningsruimte om ’s morgens de dag rustig te kunnen beginnen en ’s avonds weer heerlijk te ontspannen na de hectiek van alledag. Voor uw woning in Karakter kunt u voor uw sanitair terecht bij van Munster. Wij bieden u de mogelijkheid uw badkamer volledig in te richten naar eigen wens en smaak. Creëer samen met de adviseur uw eigen droombadkamer en kom straks volledig tot rust in uw eigen creatie.

ONTDEK ALLES OVER DE MOGELIJKHEDEN IN DE UITGEBREIDE SAINTAIRBIJLAGE

Deel van het toegepaste sanitair in het project Karakter.

t e g e lw e r K Mosa tegelwerk (in verschillende uitvoeringen mogelijk) Wandtegeld (15x30cm) en vloertegels (15x15cm of 30x30cm) Showroom: Lingen Keramiek

Wandtegels wit

Vloertegels grijs

beige

crème

K A R A K T E R

warm grijs

koel grijs

L E I D E N

donker grijs

\

7 7


aangenaa� kennis�aken M

E

T

H

E

T

V

E

We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt na het bekijken

R

K O

O

P

T

E

A

M

K AR AKTER IS EEN PROJECT VAN

van deze brochure voor dit bijzondere project. Karakter geeft vorm aan jouw eigen woonwensen! Of dit nu een kapelwoning, stadsappartement of herenhuis is. Heb je vragen en/of opmerkingen? Wij staan voor je klaar en

Altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van

denken heel graag met je mee. Voor vragen over de indeling

Karakter? Volg ons dan op onze Facebookpagina of

van je droomhuis en technische informatie kun je terecht

raadpleeg onze website.

bij Proper Makelaardij. Heb je vragen over Een slimmere

KARAKTERLEIDEN

hypotheek via VORM of je financiële mogelijkheden, dan kun je terecht bij het VORM Finance team.

Verkoop en informatie:

Financiële mogelijkheden: PROPER MAKELAARDIJ O.G.

VORM FINANCE

TERWEEWEG 7

Oost-Voorstraat 75

2341 CL OEGSTGEEST

3262 JH Oud-Beijerland

071 - 519 09 09

0186 - 61 87 77

nieuwbouw@proper-makelaardij.nl

MARISKA DE ROODE

DANIËLLE SCHULLER

071 - 519 09 09

06 - 13 53 91 49

mariska@proper-makelaardij.nl

d.schuller@vorm.nl

WIM KRONENBURG

SYLVESTER GARDUCCI

071 - 519 09 09

06 - 51 49 24 29

wim@proper-makelaardij.nl

s.garducci@vorm.nl

Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat er afwijkingen mogelijk zijn tussen de inhoud van de brochure en de werkelijkheid. Daarom zijn de contractstukken en eventuele errata bindend. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

ONly the BrAve.Nl

78

\

H E R E N H U I Z E N

&

S T A D S A P P A R T E M E N T E N


Brochure Karakter Leiden  

Brochure Karakter Leiden