__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Bontás

február 19.

19:00

Terrorista | Teroristka – nyitófilm

A film után vendégünk lesz a film főszereplője, Iva Janžurová február 20.

19:00

Festett madár | Nabarvené ptáče

február 21.

19:00

Nemzeti sugárút | Národní třída

február 22.

17:00

Forman vs. Forman

február 22.

19:00

Tulajdonosok | Vlastníci

február 23.

17:00

Terrorista | Teroristka

február 23.

19:00

Nők, ha futnak | Ženy v běhu

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

További részletek: budapest.czechcentres.cz Cseh Centrum


Köszöntő

Ha február és farsang, akkor Cseh Filmkarnevál! Ezt a jól bevált hagyományt 2020-ban is megtartjuk. Öt napon át várjuk a cseh filmek szerelmeseit a farsangi időszak végén a Toldi moziban, ahol megtekinthetik az elmúlt év legsikeresebb és legnagyobb visszhangot kiváltó cseh filmjeit. A művészfilmek kedvelőinek ajánljuk a tavalyi cseh Oscar-jelölt drámát, amely fekete-fehér képsoraival az emberi gonoszság és rosszindulat legmélyebb bugyraiba enged betekintést (Festett madár). Egy fantasztikus portréfilmmel tisztelgünk az Oscar-díjas cseh rendező, Miloš Forman emléke előtt, aki nyolc éve az első Cseh Filmkarnevál inspirálója volt (Forman vs. Forman). Három film – bár különböző szemszögből és hangulatban – a rendszerváltás óta eltelt időszak negatív jelenségeit veszi célba. Az egyikben egy nyugdíjas tanárnő – ezt szó szerint értve – próbál rendet tenni értékvesztett világunkban (Terrorista), a másikban egy lakótelepi magányos farkas harcol vélt és valós ellenségeivel (Nemzeti sugárút). A harmadikban a magyar néző talán észre sem veszi, hogy a film nem Budapesten, hanem Prágában játszódik, hiszen a társasházi lakógyűlés összes szereplőjében a saját szomszédait véli majd felismerni (Tulajdonosok). A Filmkarnevált pedig egy olyan vígjátékkal zárjuk, amely a tavalyi évben tarolt a cseh mozikban, másfél millióan váltottak rá jegyet (Nők, ha futnak). Itt a nagyszerű alkalom, álljanak fel a képernyők elől és éljenek át egy kellemes közösségi moziélményt! Lucie Orbók és Gál Róbert karneválfelelősök Kiadja a budapesti Cseh Centrum / Felelős kiadó: Gál Róbert megbízott igazgató / Grafika: Atelier Kiss / Lapzárta: január 20. / Készült 1.000 példányban.


Komédia / Dráma Feliratos cseh film, 2019 95 perc

Terrorista Teroristka Shotgun Justice február 19., 19:00 február 23., 17:00

Rendező:

A fekete komédia főszereplője Marie, egy nyudí-

Radek Bajgar

jas tanítónő. A sok megaláztatás után úgy dönt,

Forgatókönyvíró: Radek Bajgar

többé nem hagyja, hogy hülyét csináljanak belő-

Operatőr:

le. Amikor konfliktusba keveredik a helyi kiskirál�-

Lukáš Hyksa

lyal, és a polgármester asszony sem akar segí-

Szereplők: Iva Janžurová, Martin

teni neki, elindul, hogy fegyvert szerezzen, és

Hofmann, Tatiana

megtegye azt, ami sokunknak és sokszor eszébe

Dyková (Vilhelmová),

jutott már, de aztán a gondolatot ésszerűen el

Pavel Liška, Eva

is vetettük. Hamarosan rájön, hogy a gyilkosság

Holubová, Jana Plodková, Kristína

nemcsak erkölcsileg összetett dolog, a gyakor-

Svarinská

latban sem olyan egyszerű a kivitelezése. Annak

Producer:

ellenére, hogy feltételesen szabadlábon lévő

Petr Erben, Logline

egykori diákja értékes életvezetési tanácsokkal látja el: „A bűnözés igen egyszerűnek tűnik, tanító néni, de aztán valami mindig elszaródik.“ # nagymamaflintaval

Cseh Oroszlán: 1 jelölés A film után vendégünk lesz a film főszereplője, Iva Janžurová.


Dráma Fekete-fehér, feliratos cseh-szlovák-ukrán film, 2019 169 perc

Festett madár Nabarvené ptáče The Painted Bird február 20., 19:00 Csak 18 éven felülieknek!

Rendező:

A második világháború alatt a szülők egy vidéki

Václav Marhoul

rokonukhoz küldik kisfiukat, valahová Kelet-Eu-

Forgatókönyvíró: Václav Marhoul

rópába. A nagynéni azonban váratlanul meghal,

(A forgatókönyv Jerzy

ezért a gyermek kénytelen teljesen egyedül és

Kosiński azonos című

magára hagyva útnak indulni a vad és ellenséges

regénye alapján készült.) Operatőr:

világba, ahol csak a helyi szabályok, előítéletek és

Vladimír Smutný

hiedelmek érvényesülnek. Útközben szörnyűsé-

Szereplők:

gek sorozatát éli át, az emberi rosszindulatnak

Petr Kotlár, Udo Kier,

és gonoszságnak láthatóan nincs határa. Szó

Lech Dyblik, Jitka Čvančarová, Stellan

szerint a fizikai túlélésért vívott harcát a hábo-

Skarsgård, Harvey

rú után egy másfajta harc váltja fel... A Festett

Keitel, Julian Sands,

madár egy mélyen drámai történet, amely egyik

Barry Pepper, Alexej

oldalon a szörnyűségek és kegyetlenségek, a

Kravčenko, Petr Vaněk Producer: Václav Marhoul

másik oldalon az ártatlanság és szeretet közvetlen kapcsolatát elemzi. # csaksotetbenlatniafenyt

Cseh Oroszlán: 11 jelölés Cseh Filmkritikusok Díja: 4 jelölés


Dráma Feliratos cseh-német film, 2019 91 perc

Nemzeti sugárút Národní třída National Street február 21., 19:00

Rendező:

Ahol régen sűrű erdő volt, ma egy lakótelep áll.

Štěpán Altrichter

Itt él Vandam, aki a várossal, a közelmúlttal és a

Forgatókönyvíró: Jaroslav Rudiš, Štěpán

családja démonaival vívott örök párbajról me-

Altrichter

sél. A magányos farkas minden nap edz, hogy

(A forgatókönyv Jaroslav

móresre taníthassa, akit kell, vagy akit akar, és

Rudiš azonos című regénye alapján készült.)

hogy készen álljon a végső ütközetre. Erre készíti

Operatőr:

fel fiatal kollégáját, Psychót is, akivel a panel-

Cristian Pirjol

házak tetejét mázolják. Vandamot lenyűgözi a

Szereplők:

hadtörténet és a törzshelyén dolgozó Lucka.

Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina,

A haverjai nemzeti hősnek becézik, és az a hír

ifj. Václav Neužil, Jiří

járja, hogy ő robbantotta ki az 1989-es bársonyos

Langmajer, Jiří Šoch,

forradalmat. A Jaroslav Rudiš valós események

Martin Sobotka, Andrej

által inspirált, azonos című kisregénye alapján

Polák, Ivana Jirešová, Lubor Šplíchal, Martin

készült film a drámai történetet fekete humorral

Siničák, Erika Stárková

ötvözi. Durva és melankolikus történet a prágai

Producer:

panelvalóságról, amelyben az emberek és házak

Pavel Strnad, Petr

dacolnak az elkerülhetetlen véggel.

Oukropec, Negativ

# aztnyomatjakhogylegyelboldog Cseh Oroszlán: 3 jelölés


Feliratos cseh-francia dokumentumfilm, 2019 78 perc

Forman vs. Forman február 22., 17:00

Rendező:

A Cannes-i filmfesztiválon bemutatott,

Helena Třeštíková,

cseh-francia koprodukcióban készült alkotás az

Jakub Hejna Forgatókönyvíró:

egyik legismertebb, Oscar-díjas cseh rendező,

Helena Třeštíková

Miloš Forman összefoglaló életrajzi portréja. A

Operatőr:

film fantasztikus kollázsa a sok esetben isme-

David Cysař Szereplők:

retlen, eddig még sosem publikált, magán- és

Miloš Forman,

hivatalos archívumokból előkerült anyagoknak,

Petr Forman (narrátor)

valamint személyes visszaemlékezéseknek,

Producer:

amelyeket a rendező fia, Petr Forman tolmácso-

Kateřina Černá, Negativ

lásában hallhatunk. Új és izgalmas részleteket tudhatunk meg belőle a Tűz van, babám, a Hair, a Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a többi nagy sikerű film készítéséről. A filmmel tisztelegni szeretnénk Miloš Forman (1932-2018) emléke előtt, aki 8 éve az első Filmkarneválunk inspirálója volt. # mindorokkeforman

Cseh Oroszlán: 1 jelölés


Komédia / Dráma Feliratos cseh film, 2019 97 perc

Tulajdonosok Vlastníci Owners február 22., 19:00

Rendező:

A lakógyűlésen az idealista szemléletű Zahrád-

Jiří Havelka

ková asszony és férje azt hiszik, közös erővel

Forgatókönyvíró: Jiří Havelka

megmenthetik a társasházukat. Az ifjúházas

Operatőr:

Bernášekék lelkesen támogatják őket. Roubíč-

Martin Žiaran

ková asszony pedánsan felügyeli a gyűlés sza-

Szereplők: Tereza Ramba, Vojtěch

bályos levezetését, Horváthová asszony pedig

Kotek, Dagmar Havlová,

minden kezdeményezést kommentál. A naiv Švec

Jiří Lábus, Pavla

úr az édesanyja helyett érkezett. Procházková

Tomicová, Ondřej Malý,

asszony és Novák úr csak arra koncentrál, hogy

Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Stanislav Majer,

még értékesebbé tegye az ingatlanját. Nitranský

David Novotný, Andrej

úr szeretné megkaparintani a tetőteret, Kubát úr

Polák, Ladislav Trojan,

pedig következetesen szabotál bármiféle meg-

Jiří Černý, Maria Sawa,

egyezést. A háttérben a Čermák fivérek állnak

Halka Třešňáková Producer:

lesben, egyelőre csak az idős Sokol professzor úr

Marek Jeníček,

nem kommentálja az eseményeket…

Cinemart

„Akik nem éltek társasházban, azoknak komédia. Dráma azoknak, akik benne élnek.“ # okiscsehulallnak Cseh Oroszlán: 12 jelölés Cseh Filmkritikusok Díja: 5 jelölés


Komédia Feliratos cseh film, 2019 93 perc

Nők, ha futnak Ženy v běhu Women on the Run február 23., 17:00

Rendező:

Věrának csodás élete volt Jindřich mellett, ezért

Martin Horský

eltökélte, teljesíti férje utolsó kívánságát – lefutja

Forgatókönyvíró: Martin Horský

a maratont. Három lány anyjaként ebben nem lát

Operatőr:

semmi problémát: szépen beosztják a távot és

Jan Drnek

családi stafétaként teljesítik azt. Igaz, hogy eddig

Zene: Jakub Kudláč

senki sem futott, még a villamos után sem, de az

Szereplők:

indulásig rengeteg idejük van, a fiatal edző, Vojta,

Zlata Adamovská,

pedig nagyszerű edzéstervet állított össze. Csak

Tereza Kostková,

el kell kezdeni! A lányok nincsenek oda az ötletért,

Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa

mert egészen más gondjaik vannak. A legidősebb,

Boková, Ondřej Vetchý,

Marcela, három fia balhéját próbálja menedzselni,

Vladimír Polívka, Martin

a gyermekek apja viszont húsz év után sem képes

Hofmann, Bolek Polívka

megkérni a kezét. A középső, Bára, gyermekre

Producer: Tomáš Hoffman, Infinity Prague

vágyik, de még nem talált rá az igazira. A legfiatalabbnak, Kateřinának ugyan van hódolója, de már nős. Így anyukának minden erejét össze kell szedni, hogy a családi stafétát rajtvonalhoz állítsa. # fussukleamaratont Több mint 1,5 millió nézővel 2019 legnézettebb filmje volt cseh mozikban.


MINŐSÉGI PILLANATOKHOZ FŐZVE

Profile for Czech Centre Budapest

Cseh Filmkarnevál 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded