Page 1

www.learnwelsh.org.uk 01495 333710


Ebbw vale Learning Action Centre Croeso i bawb / All welcome

10:00-11:00am

Pob bore Dydd Gwener Every Friday morning

Bore Coffi / Coffee Morning

05/07/2014—”The Olympia” (Wetherspoons, Tredegar)

14/06/2014—”The Pontlottyn” (Wetherspoons, Abertillery)

10/05/2014—”The Picture House” (Wetherspoons, Ebbw Vale)

12/04/2014—”The Olympia” (Wetherspoons, Tredegar)

15/03/2014—”The Pontlottyn” (Wetherspoons, Abertillery)

01/02/2014—”The Picture House” (Wetherspoons, Ebbw Vale)

04/01/2014—”The Olympia” (Wetherspoons, Tredegar)

14/12/2013—”The Pontlottyn” (Wetherspoons, Abertillery)

09/11/2013—”The Picture House” (Wetherspoons, Ebbw Vale)

12/10/2013—”The Olympia” (Wetherspoons, Tredegar)

21/09/2013—”The Pontlottyn” (Wetherspoons, Abertillery)

10:00am-12:00pm

Come along for a cuppa and a chat with other Welsh learners and speakers.

Dewch i gael paned a sgwrs gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Sadyrnau Siarad/ Saturday Chats

01945 355595

You MUST book a place by contacting Brynmawr LAC

Lefel Sylfaen-Canolradd Level 25/09/2013, 23/10/2013, 27/11/2013, 15/01/2014, 12/02/2014, 19/03/2014, 30/04/2014, 04/06/2014

RHAID archebu lle drwy gysylltu gyda Brynmawr CGD

16/10/2013, 20/11/2013, 08/01/2014, 05/02/2014, 12/03/2014, 09/04/2014, 21/05/2014, 25/06/2014

Lefel Canolradd

09/10/2013, 13/11/2013, 11/12/2013, 29/01/2014, 05/03/2014, 02/04/2014, 14/05/2014, 18/06/2014

Lefel Sylfaen

02/10/2013, 06/11/2013, 04/12/2013, 22/01/2014, 19/02/2014, 26/03/2014, 07/05/2014, 11/06/2014

Lefel Mynediad

Brynmawr Learning Action Centre

1:00-2:00pm

Sesiynau Adolygu Revision Sessions

Brynmawr Learning Action Centre

1:00-2:00pm

Unwaith y mis ar ddydd Mercher Once a month on Wednesday

Clwb Darllen Reading Club

Come and meet other Welsh learners and speakers in an informal and welcoming atmosphere.

Dewch I gwrdd â dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chroesawgar.

Abertillery Learning Action Centre Croeso i bawb / All welcome

7:00-9:00pm

Pob nos Iau Every Thursday Night

Clwb Clonc / Chat Club


Tymor/Term 3 01/05/2014 08/05/2014 15/05/2014 22/05/2014 05/06/2014

Tymor/Term 2 16/01/2014 23/01/2014 30/01/2014 06/02/2014 13/02/2014 20/02/2014 06/03/2014 13/03/2014 20/03/2014 27/03/2014

Tymor/Term 2 07/01/2014 21/01/2014 04/02/2014 18/02/2014 04/03/2014 18/03/2014 01/04/2014 29/04/2014

Come and meet other Welsh learners and speakers in an informal and welcoming atmosphere.

Dewch I gwrdd 창 dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chroesawgar.

Tymor/Term 3 13/05/2014 03/06/2014 17/06/2014

Tymor/Term 1 01/10/2013 15/10/2013 05/11/2013 19/11/2013 03/12/2013

Pob lefel All levels

Pob lefel All levels

Tymor/Term 1 19/09/2013 26/09/2013 03/10/2013 10/10/2013 17/10/2013 24/10/2013 07/11/2013 14/11/2013 14/11/2013 21/11/2013 28/11/2013

Canolfan Addysg Gymunedol y Coed-duon Blackwood Community Education Centre

Sefydliad Crymlyn Crumlin Institute

5:45-6:45pm

Nos Fawrth Tuesday Night

Pob Dydd Iau Every Thursday

11:00am-12:00pm

Clwb Clonc / Chat Club

Bore Coffi / Coffee Morning


Lefel Sylfaen-Uwch Level

Central Library Newport

Pob Dydd Mercher Every Wednesday

9:30-10:30am

Bore Coffi / Coffee Morning

Pob Lefel All levels

Central Library Newport

10:30-11:30am

Pob bore dydd Mercher Every Wednesday morning

Clwb Darllen / Reading Club


Come and meet other Welsh learners and speakers in an informal and welcoming atmosphere.

Dewch I gwrdd 창 dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chroesawgar.

Caldicot Leisure Centre Lefel Mynediad 2 i fyny Mynediad 2 upwards

7:00-8:00pm

Pob dydd Mawrth Every Tuesday

Clwb Clonc / Chat Club

Lefel Sylfaen Level

Gilwern Community Education Centre

7:00-8:00pm

Pob dydd Iau Every Thursday

Clwb Darllen Reading Club

Come and meet other Welsh learners and speakers in an informal and welcoming atmosphere.

Dewch I gwrdd 창 dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chroesawgar.

Capel y Bedyddwyr, Rhaglan Baptist Church Lefel Canolradd i fyny Canolradd upwards

9:30-11:30am

Pob dydd Gwener Every Friday

Clwb Clonc / Chat Club

Come and meet other Welsh learners and speakers in an informal and welcoming atmosphere.

Dewch I gwrdd 창 dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chroesawgar.

Gilwern Community Education Centre Lefel Sylfaen 2 i fyny Sylfaen 2 upwards

10:00-11:00am

Pob dydd Llun Every Monday

Clwb Clonc / Chat Club


Tymor/Term 3 01/05/2014 15/05/2014 05/06/2014 19/06/2014

Tymor/Term 2 09/01/2014 23/01/2014 06/02/2014 20/02/2014 06/03/2014 20/03/2014 03/04/2014

Tymor/Term 1 03/10/2013 17/10/2013 07/11/2013 21/11/2013 05/12/2013 19/12/2013

Lefel Sylfaen-Canolradd Level

“The Settlement” Pontypool

1:00-3:00pm

Bob yn ail ddydd Iau Every other Thursday

Clwb Darllen / Reading Club

12:00-1:30pm

5:45-6:45pm

(07/10/2013, 21/10/2013, 04/11/2013, 18/11/2013, 02/12/2013, 06/01/2014, 20/01/2014, 03/02/2014, 17/02/2014, 03/03/2014, 17/03/2014, 31/03/2014, 28/04/2014, 12/05/2014, 02/06/2014, 16/06/2014, 30/06/2014)

Pob Lefel All levels

Croesyceiliog CEC

Bod yn ail ddydd Llun Every other Monday

Clwb Clonc / Chat Club

Come and meet other Welsh learners and speakers in an informal and welcoming atmosphere.

Dewch I gwrdd â dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chroesawgar.

Pob Lefel All levels

Y Pwerdy, Cembran, Powerstation

Pob dydd Mercher Every Wednesday

Clwb Clonc / Chat Club


Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent Gwent Welsh for Adults Centre

http://gwent.ybont.org

@learnwelshgwent

Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Swyddog E-ddysgu a Dysgu Anffurfiol: For more information contact the E-learning and Informal Learning officer: Gethin Môn Rowlands, gethin.rowlands@coleggwent.ac.uk, 01495 333245

www.learnwelsh.org.uk 01495 333710

Dysgu Anffurfiol CiO Gwent  

Informal Learning with Gwent Welsh for Adults

Dysgu Anffurfiol CiO Gwent  

Informal Learning with Gwent Welsh for Adults

Advertisement