De Brulboei - CV De Oude Gierpont (Wamel)

Page 1

Jubileumuitgave 2021

De Brulboei

De Brulboei

#DeOudeGierpontHoudtDeVaartErin

Een uitgave van Carnavalsvereniging “DE OUDE GIERPONT” Wamel 2021

66 jaar


Ook deze jubileumuitgave hebben wij in samenwerking met CV De Oude Gierpont mogen realiseren

r e i z le p s e le n e k j Heel veel ki

Kerkstraat 10 6629 AS Appeltern T 0487-54 08 29 M 06- 14 30 41 20 janssensteenberg.nl

Allround in Reklame


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 1

Voorwoord Redactie Beste Gierponters en Gierponterinnekes,

Voor u ligt De Brulboei, jubileumeditie 2021. Vanaf afgelopen voorjaar is alles anders, en daarmee ook De Brulboei. In deze versie geen hele of halve onwaarheden over allerhande gebeurtenissen in ons dorp, afgelopen jaar stond vooral in het teken van weinig tot geen activiteiten. We hebben elkaar als dorpsgemeenschap jammer genoeg ook allemaal bar weinig kunnen ontmoeten. Helaas kunnen wij u in deze Brulboei ook niet meenemen in wat een geweldig Carnavalsjaar had moeten zijn voor alle Carnavalsvierders. Daarom nemen wij u als lezer van De Brulboei mee terug in de rijke historie van CV De Oude Gierpont. Een speciaal woord van dank gaat hierbij uit naar de vrijwilligers van Stichting Historie Wamel. Met het digitaliseren van het gehele archief van CV De Oude Gierpont hebben zij ervoor gezorgd dat Carnaval in ’t Veergat door de jaren heen, zowel in woord als in beeld voor de toekomst bewaard blijft. Een grote klus waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn! Als blijk van waardering voor onze adverteerders hebben wij gemeend dit jaar niet langs te gaan voor het ophalen van een advertentie maar hen langs deze weg te bedanken met een vermelding in deze Brulboei voor hun trouwe ondersteuning. Wij vertrouwen erop volgend jaar weer op hun steun te mogen rekenen. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier en we hopen dat er bij velen van u mooie herinneringen aan het Wamelse Carnaval bovenkomen. Wij vertrouwen erop dat we komend Carnavalsjaar verder kunnen gaan waar we gebleven waren en met jong en oud nog veel meer mooie Carnavalsherinneringen kunnen gaan maken! Alaaf! Noot redactie: met de foto’s en teksten uit het archief hebben wij getracht om 66 jaar Carnaval in ’t Veergat in woord en beeld weer te geven. Het archief is dermate groot dat het onmogelijk is om alles en iedereen in deze Brulboei te laten zien!


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 2


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 3

Namens het bestuur Carnavalsvrienden!

Wat hadden wij in dit Carnavalsjaar ontzettend graag ons 66-jarig jubileum met jullie allemaal gevierd. De jubileumcommissie was al gevormd, de eerste bijeenkomsten vonden al plaats. Na een fantastisch Carnavalsfeest 2020 maakten wij ons op om de voorbereidingen voor een geweldig jubileumfeest verder vorm te gaan geven. In het vroege voorjaar moesten we helaas besluiten om deze voorbereidingen stil te leggen en de evenementen om het 66-jarig bestaan van De Oude Gierpont te vieren vooralsnog uit te stellen. 66 jaar CV De Oude Gierpont. Een prachtige mijlpaal voor onze vereniging, waar wij allemaal erg trots op zijn. Al 66 jaar is CV De Oude Gierpont diep in de Wamelse gemeenschap geworteld. Vanaf deze plek zeggen wij oprecht dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan al die jaren Carnaval in ’t Veergat. Dank jullie wel! Op het moment van dit schrijven is het niet duidelijk wanneer wij in de gelegenheid zullen zijn onze activiteiten weer op te pakken. Het staat voor ons vast; samen met alle Carnavalsvierders, van jong tot oud, uit Wamel en verre omstreken gaan wij ons 66-jarig bestaan op uitbundige wijze vieren. We zeggen niet voor niks: De Oude Gierpont houdt de vaart erin! Wij kijken er naar uit om jullie weer te mogen begroeten. Alaaf! Bestuur CV De Oude Gierpont


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 4


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Voorwoord Burgemeester

pagina 5

Beste inwoners van ’t Veergat, Voor u ligt een bijzondere uitgave van De Brulboei. Traditioneel verschijnt De Brulboei een paar weken voor Carnaval. Een blad vol met halve en hele waarheden over het wel en wee van de Wamelse bevolking. Zoals u weet, is dit jaar alles anders. Gelukkig heeft Carnavalsvereniging De Oude Gierpont toch een mooie editie voor u samengesteld. Carnavalsvereniging De Oude Gierpont bestaat 66 jaar. Een indrukwekkende prestatie! Jaar in, jaar uit zijn de vele vrijwilligers druk om een prachtig Carnavalsfeest te organiseren. Maar ook is De Oude Gierpont betrokken bij allerlei mooie initiatieven in het dorp. Het Carnavalsfeest is een jaarlijks hoogtepunt in het land van Maas en Waal. Ook ik kijk er ieder jaar weer naar uit. Helaas kunnen we dit jaar niet bij elkaar komen, we kunnen geen Carnaval vieren zoals we dat gewend zijn. Het jubileum hadden we dit jaar natuurlijk uitbundig met elkaar willen vieren. In plaats daarvan zullen we nog even moeten wachten. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet! Ik wens u toch veel plezier met deze bomvolle uitgave van De Brulboei. Geniet van de mooie verhalen en foto’s van 66 jaar Carnaval in Wamel. Vincent van Neerbos burgemeester


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 6


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Pastoraal Team

pagina 7

Beste Gierponters, Onlangs las ik een artikel over Carnaval van Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie. Hij zegt: “Carnaval zit in ons bloed.” Dat is inderdaad juist. In onze maatschappij is Carnaval hét evenement van het jaar. Carnaval is het feest bij uitstek om iets creatiefs te doen en om iets samen te beleven. Dat hebben we in 2020 niet meegemaakt, vanwege het coronavirus. In 2021 is het ook nog onzeker of we samen kunnen zijn. Ik denk dat we dit wel gaan missen en dat doet veel pijn. Het is helaas een heel ander feest dan dat we allemaal hadden gedacht. Als er een storm of overstroming is, moet de pont goed verankerd worden. Anders wordt de pont elders heen geleid. Op dezelfde manier leidt het coronavirus tegenwoordig onze gemeenschappelijke activiteiten af. In zo’n situatie is het voor De Oude Gierpont nu moeilijk om de gemeenschap samen te brengen en om het vitaal te maken. Maar wel is Carnaval in 2021 ook een uitdaging om er wat van te maken met elkaar. En ook kunnen jullie je dit jaar nog beter voorbereiden, om het Carnaval van 2022 nog mooier te maken. Ik wens alle Carnavalsvierders: dat ‘Hoop’ een lichtje in je hart mag zijn. Dat vandaag moed geeft en morgen kracht, opdat je het zult bewaren en koesteren en misschien zelf ook zult verspreiden. Ik wens De Oude Gierpont veel succes en dat jullie in 2021 er mooie dagen van zult maken met elkaar. Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart. Zo kun je deze moeilijke tijd vol kracht en liefde doorstaan. Pastoor Titus Sint Christoffelparochie West Maas en Waal


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 8


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 9

Jubilea door de jaren heen

Terugkijkend in de historie zijn er al diverse mijlpalen van de Carnavalsvereniging op grootse wijze gevierd. De overlevering vertelt ons dat op Vastenaovond 1954 in Wamel spontaan een bonte avond georganiseerd werd. Tijdens die avond werd op een creatieve manier Chris Kalkers (opa van de huidige voorzitter) pardoes tot Prins Carnaval gebombardeerd. Dit was de aanleiding voor een aantal mensen om later in dat jaar de koppen bij elkaar te steken en een heuse Carnavalsvereniging op te richten. Het oprichtingsjaar van de vereniging is daarmee 1954, Carnaval met en door CV De Oude Gierpont vond voor het eerst plaats in 1955. Officieel vindt een Carnavalsjubileum plaats om de 11 jaar. De jubileumprinsen van toen kijken hier in deze Brulboei op terug. Maar als er een reden is, of gezocht moet worden om te feesten mag je daarvan afwijken, toch? Feest is feest. Zo spraken we met ex-Prins Toon de 20e, die tot Prins werd benoemd in november 1975. Eerder dat jaar was er voor de 20e keer Carnaval gevierd in ’t Veergat. Die 20e keer werd aangegrepen om tijdens de feestelijke opening van het VTC (bouwjaar 1975/opening 1976), waarbij alle verenigingen van Wamel werden opgeroepen om iets te organiseren om het VTC een vliegende start te bezorgen, een gigantisch jubileumfeest te organiseren. Ex-Prins Toon de 20e vertelt: “tijdens mijn Prinsenjaar is het VTC geopend. Als Carnavalsvereniging hebben we tijdens de openingsweek 2 avonden voor onze rekening genomen om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen. De ene avond was een echte Wamelse avond, met o.a. een spetterend optreden van Cloeck en Moedigh. Hier werd in het dorp nog lang over nagepraat. De tweede avond hadden we maar liefst 18 bevriende Carnavalsverenigingen op bezoek. Die kwamen ’s middags al naar Wamel, en ik mocht als Prins voorop in een grote stoet, gevolgd door al deze Carnavalsgezelschappen. Iedereen was uitgenodigd om mee te eten, en ’s avonds zijn er in het VTC heel wat fusten bier leeggemaakt. Daar was het om te doen natuurlijk!”.


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 10


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 11

Het eerste “echte” Carnavalsjubileum werd gevierd aan het einde van het 22-jarig bestaan van CV De oude Gierpont, met Prins Constant de 22e die in november 1977 tot Prins werd benoemd. Ook het jubileum van 3x11 werd gevierd aan het einde van het 33-jarig bestaan van de vereniging, met de in november 1988 benoemde Prins Jan van Brabant. Met de millenniumwisseling in zicht, lag het ook voor de hand om het 44-jarig bestaan van CV De Oude Gierpont te vieren in het Carnavalsjaar 1999-2000, ook weer aan het einde van het jubileumjaar, met Prins Geert d’n Urste aan het roer. In 2009 werd gekozen om het 55-jarig jubileum juist aan het begin van het jubileumjaar te vieren. Op de openingsavond van die jubileumweek werd bekend gemaakt dat Prins Michel d’n Urste de scepter ging zwaaien over ’t Veergat tijdens dat feestelijke jaar. Hiermee is verklaard waarom het verschil tussen 55 en 22 toch maar 32 is, in plaats van 33. Mensen van buiten de vereniging (en dan met name mensen uit andere dorpen…) vragen zich dit nog weleens af, getuige ook een krantenartikel dat wij in ons archief tegenkwamen. Ook het 25-jarig, het 40-jarig én het 50-jarig bestaan van De Oude Gierpont werd telkens aangegrepen om op feestelijke wijze deze lustrums te vieren. In december 1980 was er een weekend met receptie en werd 2x een heuse Carnavalsrevue opgevoerd. Prins Wiet XVIII was heerser over ’t Veergat in dit zilveren jubileumjaar. Bekende optredens uit die tijd zijn “Hertje, hertje” en “Mijn tante uit Marokko”. Tijdens het eerste weekend van november 1995 was er ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan een receptie met feestavond waarin Prins Joost d’n Urste voorop ging, waarna in het daaropvolgende weekend tijdens het Schlagerfestival op zaterdagavond Prins René d’n Elfde werd uitgeroepen tot Prins van ’t Veergat, gevolgd door een speciale Carnavalsmis op de zondagochtend.


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 12


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 13

En tijdens het weekend van Koninginnedag in voorjaar 2005 werden in Zaal Rutten de “Regionale Dweilkampioenchappen” georganiseerd, voorafgegaan op vrijdagavond door een feestavond, en op zondag een Carnavalsmis en matinee. Prins Bart d’n Urste had de eer om Prins te zijn tijdens het 50-jarig bestaan van de vereniging, zelf was hij toen precies de helft zo jong. CV De Oude Gierpont bevindt zich inmiddels in haar 66e levensjaar en we hopen dat we deze 6x11 zo snel mogelijk met iedereen kunnen vieren! In het Carnavalsjaar 1965-1966 bestond CV De Oude Gierpont 11 jaar. Dit eerste Carnavalsjubileum is destijds niet gevierd (dat is later dus wel allemaal dubbel en dwars ingehaald) maar we zijn bijzonder vereerd dat heerser van ’t Veergat in die tijd, Prins Don Cavalero zijn herinneringen aan die periode hier met ons wil delen!


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 14


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Carnaval Wamel

pagina 15

De eerste 11 jaren

Na Prins Gijsbrecht Stout (Chris Kalkers) en Prins Zeldenrust (Cor van Riel, de schoenmaker) mocht ik aantreden als de 3e Prins van ’t Veergat. In die tijd verzamelden we zondagsavonds bij Jan de Kapper en nadat iemand even was gaan kijken of er wel voldoende feestvierders bij De Rut waren (soms wel meer dan 130!) vertrok dan de stoet, met voorop de Hofkapel o.l.v. Kees Bokken, naar de Harmoniezaal. De muziek werd toen nog verzorgd door een compleet orkest uit Millingen met soms wel 7 mankrachten. Ik herinner me de fantastische trompetters van Familie Kievits nog goed. Drie jaar lang mocht ik Prins zijn (2 waren voorzien, het 3e jaar in verband met een geblesseerde Wiet van Rooij) en ik kijk met een erg goed gevoel terug op deze jaren. We hadden het geluk met onze artiest Boudewijn de Groot, met zijn lied “Land van Maas en Waal”. Ik heb hem zelf opgehaald van en weer teruggebracht naar het NS-station in Zaltbommel. Prachtige tijd, bom- en bomvol tot in de jaren daarna met soms wel 1200 feestvierders in de zaal. Het was ook in die tijd dat we op maandag en dinsdag altijd een prominente gast hadden, bijv. iemand bekend van radio en tv of een bekende sporter. Ook organiseerden we een Halfvastenbal, waarop de bekende Max Tailleur zijn moppen kwam tappen. In het Carnavalsseizoen gingen we ook regelmatig op bezoek bij zusterverenigingen, o.a. in Grave, Zaltbommel, Tiel, Wijchen, Boxmeer, Oeffelt, Leuth, we trokken overal heen, te veel om op te noemen. Gouden tijden hebben we ook beleefd met optredens van “Cloeck en Moedigh”. Dit optreden hadden Johan van Glabbeek, Wiet van Rooij en ik geleend uit Venlo! Wij gingen op verschillende plekken ook vaak kijken naar Dansgarde’s, om die vervolgens uit te nodigen voor onze Pronkzittingen in het VTC. Op de eerste rij zat dan steevast Kobus van Rijn, met een dikke sigaar en omhuld met veel rook, te genieten, omgeven door nog meer notabelen…


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 16


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 17

Wat wel jammer was dat we kort na de eerste 11 jaren afscheid moesten nemen van de optocht in Wamel, toch ook door verminderde belangstelling. We hebben er wel het bekende “Zaterdagochtend-optreden” voor in de plaats gekregen. Onze ledenvergaderingen van destijds laten zich het best omschrijven als “zeer zakelijk”, met als hoogtepunt het voorlezen van de notulen door Dhr. Pa Verheijden (vader van Leo). Tranen over de wangen van het lachen! CV De Oude Gierpont, het gaat jullie goed en houdt de boot drijvende! Jan Pompen Ex-Prins, oud-voorzitter, oud-President


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 18


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 19

Tijdens het 22-jarig jubileum stond Prins Constant de 22e aan het roer van CV De Oude Gierpont. Zijn 4 kinderen, Margo, Stephanie, Faan en Liesjeanne blikken daarop terug:

Prins Constant de 22e, Prins van het 22e jubileumjaar Het weekend van de Prinsverkiezing in 1977 kreeg in huize Pompen uit de polder een bijzondere wending, toen bleek dat ons pap als Prins Constant de 22e de scepter ging zwaaien bij De Oude Gierpont, die bestond toen 22 jaar. Op de avond van de verkiezing zat hij met ons mam op een verjaardag en ineens wilde hij naar de Prinsverkiezing. Ons mam vond dit vreemd, hij ging hier nooit heen, maar ze wist dan ook niet dat haar Faan Prins zou worden. Tot de onthulling had hij hier niets van gezegd, het was een enorme verrassing voor ons allen. Pap had wel geregeld dat Ome Toon de eieren bij hun zus Leen moest gaan halen en brood bij Ben Looman. In die nacht was het erg druk in de polder, er was nog nooit een Prins geweest bij De Oude Gierpont die uit de polder kwam. De hele Raad, inclusief de dames en ook De Kurketrekkers ging mee eieren bakken. Een eierbakcentrum was er toen nog niet. Dat was toen gewoon bij de Prins thuis. Het werd die nacht erg laat. De koeien, paarden en alle andere dieren op onze boerderij werden in die tijd bij afwezigheid van ons pap en mam door ons verzorgd. Want dat moest natuurlijk wel doorgaan. In zijn Prinsenjaar werd de PWA-brug omgedoopt tot Constant de 22e -brug. Ook werd ons pap in dat jaar in de boeien geslagen en belandde hij in de gevangenis. Hij werd daar omringd door zijn Dansmariekes, Anke en Ria Janssen, Carola en Anja van Weerdenburg, Marijke van Wel en Dilia van Dreumel. Wat er vooraf gegaan is aan zijn arrestatie weten we niet en zullen we nooit te weten komen.


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 20


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 21

Wel weten wij dat hij kon terugkijken op een heel mooi 22-jarig jubileumjaar, waar hij samen met ons mam en ons met volle teugen van genoten heeft. Hij heeft er zelfs nog een Prinsenjaar aan vastgeknoopt. Later werd hij President van De Oude Gierpont en hij deed dit met veel plezier. Het Carnavalsbloed stroomt verder in zijn kinderen en kleinkinderen die bijna allemaal nog steeds Carnaval vieren in de Prinsenhal van Wamel. Wij zijn hier dan ook dankbaar voor. Margo, Stephanie, Faan en Lisjeanne Pompen


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 22


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 23


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 24


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 25

33 Jaar De Oude Gierpont

Hoe was het om Jubileumprins te zijn? Ergens in oktober 1988 kreeg ik bezoek van Toon Pompen en Toon van Rossum, die mij vroegen of ik dat jaar Prins van ’t Veergat wilde zijn. Na overleg met Truus heb ik daarmee na rijp beraad ingestemd, er rekening mee houdend, dat wij 2 dagen na de Prinsverkiezing 25 jaar getrouwd zouden zijn. Ik voelde mij gesteund door het bestuur, de Raad van Elf, Dansgarde en Hofkapel. Als laatste, maar voor mij belangrijkste factor was wel, dat ik me gesterkt wist door mijn vrouw, die me al 25 jaar de ruimte gaf die ik nodig heb om bepaalde belangrijke taken op me te nemen. Ik ben er nog steeds trots op, dat ik na enkele weken op zaterdag 12 november als eerste Brabander de scepter van ‘t Veergat overhandigd kreeg en mij de versierselen van De Oude Gierpont werden omgehangen. Het was een wens die in vervulling ging. Gelukkig had ik het voorrecht, dat ik al ruim 10 jaar als secretaris in de vereniging meedraaide en al wat rondgeneusd had in het Carnavalskeukentje. Ik was mij ervan bewust, dat het dit seizoen geen gemakkelijke taak was om Prins van het ‘t Veergat te zijn. Zeker niet met zo’n stel prominente voorgangers en met de jubileumviering in het vooruitzicht, die vrijdags van start zou gaan onder het motto: “TWEE DRIEEN MOETE VIEREN”. Je zult begrijpen, dat daar een heel gelukkig mens stond en je mag gerust weten, dat ik me op dat moment niet minder voelde dan “HERTOG JAN’’. Ik wilde echter het jubileumjaar graag tegemoet gaan onder de naam van: “JAN VAN BRABANT D’N URSTE, Prins van het ‘t Veergat”, met mijn leus: “MINSE, DE BEUK ERIN EN LAOT ’T VEERGAT VÉREN’’ Ik ging het nieuwe seizoen in met vier prachtige Dansmariekes, te weten: Esther van den Berg, Astrid Janssen, Yvonne Melssen en Renata van Rossum. De daaropvolgende dagen werd er volop gewerkt in en rondom de feesttent, die speciaal voor de jubileumviering werd geplaatst in het weiland achter bakker Looman.


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 26


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 27

Onze jongens Peter en Jean-Paul hadden op mijn verzoek bij de Carnavalsvereniging de lichtkabels en gekleurde lampen geleend want ons huis aan de Burchtlaan moest er feestelijk uit zien omdat we ‘s maandags 14 november onze zilveren bruiloft vierden. Niemand had dus in de gaten, dat de feestverlichting eigenlijk bedoeld was om het Prinselijk Paleis eens extra in de schijnwerpers te zetten. Het werd een week en eigenlijk jaar vol mooie aaneenschakelingen: het eierbakken thuis na de onthulling, het vieren van ons zilveren huwelijk in het Vrijetijdscentum, op 18 november receptie 33-jarig bestaan in de feesttent aan de Koningsstraat en op 19 november de ontvangst van 11 gastverenigingen en een optocht door het dorp gevolgd door een grandioze koffietafel. En daarna allerlei optredens van alle gastverenigingen, gevolgd door een geweldige feestavond. Maar ook op 20 november de jubileummis met preek van Gieleke, de buutreedner uit Valkenswaard, waarna in optocht naar de feesttent voor een matinee en ‘s avonds het slotbal. En ook in dit jaar mijn 50e verjaardag maar ook op 5 november de afscheidsreceptie van pastoor Kurstjens waarbij onze vereniging zich weer van haar beste kant liet horen en zien. Dan ben ik nu aangekomen bij de dag van de 11de november, dus aan het eind van mijn Prinsschap en ik heb er geen spijt van gehad, dat ik een jaar eerder mijn ja-woord had gegeven. Met veel plezier en met groot enthousiasme heb ik mijn taak kunnen volbrengen, ondanks dat er vaak een aanslag werd gepleegd op mijn uithoudingsvermogen. Ik moest dan ook vaak horen: “Dieje Prins is niet kapot te krijgen”. Ik heb dit alles kunnen opbrengen dankzij de fijne samenwerking met bestuur, de Raad van Elf, de Hofkapel, de Dansgarde en uiteraard de stimulerende rol, die mijn thuisfront in de zijlinie heeft gespeeld. Mijn droom is uitgekomen! Jan van der Cruijsen


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 28


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 29


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 30


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 31


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 32


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 33

44-jarig bestaan met CV De Oude Gierpont Nog voordat ik tot Prins werd uitgeroepen werd het mij toch enigszins moeilijk gemaakt. Vlak voor het alweer 6e Schlagerfestival kreeg ik een auto-ongeluk. In het dorp gonsde het van de geruchten dat de “nieuwe Prins” een ongeluk had gehad. Mijn antwoord was dan; ik lig in bed en kan dus geen Carnaval vieren. Het Schlagerfestival was in die periode een zeer geslaagd evenement. Er waren 9 groepen die eraan meededen. Ze namen elk op hun eigen wijze het dorpsleven van het voorbije jaar op de korrel. Direct na het Schlagerfestival was er het 44-jarig jubileum met als leus: “Na 44 jaar springlevend”. In een korte tijd werd er aan het VTC een grote feesttent gebouwd. De Oude Gierpont kreeg het voor elkaar het hele VTC op bijzondere wijze in gebruik te nemen. Het was een driedaags jubileum wat plaatsvond op 19, 20 en 21 november 1999. Een absoluut hoogtepunt om nooit meer te vergeten. Op zaterdag 20 november hadden zich 16 Carnavalsverenigingen gemeld voor de optocht. Deze Carnavalsverenigingen werden op diverse plaatsen in het dorp ontvangen. In zaal Rutten, bij Van Galen-Van Gelder en in ‘t Sparreke. Om 14:30 uur werd er bij Van Galen-Van Gelder gestart met de optocht door het dorp om uiteindelijk tezamen in het VTC te eindigen. Daar aangekomen was er een warme maaltijd. Dat was een groots gezicht. Driehonderd man aan dissen met een lekkere bord boerenkool of wortelstamp. Na deze maaltijd kon iedere Carnavalsvereniging een optreden verzorgen in de feesttent. Ook waren er zeven hofkapellen die om de beurt een mooie noot speelde in de grote zaal. Zo ontstonden er twee grote feesten in het VTC. De muzikale begeleiding was in handen van De Kurketrekkers en Two PM Plus. Het 44-jarig jubileumfeest ging tot in de late uurtjes door, wat was het gezellig.


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 34


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 35

Echter de volgende dag was De Oude Gierpont weer present voor de Eucharistieviering. Ook hierbij speelde de Hofkapel, popkoor Con Brio en kinderkoor Kikowa. Onze bekende buutreedner Gieleke heeft toen een feestpreek gehouden met de Carnavalsmuziek van De Kurketrekkers. Een zeer mooie viering. In december 1999 zijn de leden van De Oude Gierpont bij eenieder in Wamel langsgegaan om de gegevens van alle inwoners op te halen. Deze gegevens zijn met het millennium met foto’s en kaarten van ons dorp begraven bij de dorpspomp. Deze kunnen dan 100 jaar later weer opgegraven worden. Men kan dan zien hoe het toen was. Voor het echte Carnavalsfeest begon was er in februari nog de jaarlijkse Pronkzitting. Ook dit was weer een gezellig samenzijn in het VTC. Het Carnavalsfeest van De Oude Gierpont in ‘t Veergat is toch altijd weer waar we naar uitkeken. Samen feestvieren met vrienden, bekenden uit Wamel en omstreken. Ze kwamen van heinde en ver. In Wamel is het altijd een geweldig feest. Het 44-jarig jubileum is ook door Stichting Tweestromenland in beeld en geluid vastgelegd en heeft als titel “De ontdekking van ’t Veergat”. Deze film geeft ook aan wat er zo allemaal door De Oude Gierpont georganiseerd werd. Het was een zeer mooi jubileumjaar met veel en zeer goed georganiseerde activiteiten. Nogmaals dank aan De Oude Gierpont. Ik vond het fijn om toen jullie Prins te mogen zijn. Gerard Zondag


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 36


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 37


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 38


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 39


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 40


Brulboei - Jubileumeditie 2021

55-jarig jubileum 11 jaar terug in de tijd

pagina 41

Jubileumprins Michel de 1e, wie is dat hoorde ik diverse mensen zeggen. Op zich begrijpelijk, ik woonde pas 10 jaar in Wamel en was vooral druk met het organiseren van de kindervakantieweek en activiteiten van De Blauwe Knoop. Maar daar kwam snel verandering in, tijdens de feestweek welke volgde na mijn aantreding als Prins werden er voor alle generaties activiteiten georganiseerd. Voor mij de ideale gelegenheid om, enigszins onwennig in dat Prinsenpak, kennis te maken met de totale Wamelse bevolking! Een fantastisch week was het, in De Rut werd er voor iedere leeftijdscategorie iets georganiseerd. Naast de jubileumviering was er een jeugdmiddag, een Revue-avond, een Hollandse avond en niet te vergeten een Hyvesavond. Hyves bestaat allang niet meer, de herinneringen aan die avond wel, met slechts 50 bezoekers welke mondjesmaat De Rut binnen druppelden hebben we een fantastische donderdagavond gehad, het ging nergens over, toch zal die avond mij altijd bij blijven. En toen was het nog maar november, de Carnaval moest nog komen! Carnaval vieren als Prins was voor mij een onvergetelijke ervaring, niet dat ik normaal niet vooropga in de strijd, dit was bij uitstek de kans om er samen met de Carnavalsvereniging en het publiek een mooi feest van te maken. Wat heb ik genoten van iedere dag dat als Prins op pad mocht, het bezoeken van de scholen, samen met de kinderen genieten van het feest! De bejaardenpronkzitting in het Henricus, waar de oudere onder ons een gezellige avond vertier hadden. Het bezoek van de zieken in de zorgcentra, van iets vervelends toch iets leuks proberen te maken. Ik mocht tevens op bezoek bij 2 baby’s, ze zijn nu 11, als ik ze in het dorp tegen kom is het altijd weer een leuke déjà vu. En dan de feestavonden, wat heb ik een plezier gehad en alle, op dat moment, voor mij onbekende mensen welke dagelijks weer terugkwamen naar De Rut. Samen op de dansvloer tekeergaan op de ruige muziek van de band Trigger, afgewisseld door de muzikale inbreng van De Kurktrekkers. Vele hoogtepunten gehad waar ik met heel plezier op terug kijk.


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 42


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 43

En dan die dinsdagavond! Volledig afgebrand kwam ik dinsdag na het Matinee thuis, de inspanningen van de voorgaande dagen hadden hun tol geëist. Na een uurtje geslapen te hebben, toch maar weer samen met mijn Dansmariekes en Adjudant Joost naar De Rut, het was de avond van het afscheid. Hoe mooi is dat, samen met het publiek nog 1 keer als Prins genieten van de fantastische entourage in De Rut om vervolgens door iedereen bedankt te worden voor het supermooie Carnavalsfeest. Beste mensen, nogmaals bedankt dat ik 11 jaar geleden jullie Jubileumprins heb mogen zijn, ik heb super genoten van deze mooie tijd waar lief en leed met elkaar gedeeld is. Michel Megens


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 44


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 45


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 46


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 47


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 48


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 49

Wie is wat in ’t Veergat? Bestuur: Pleun Kalkers Anthony van Wijk Joost Gosselink Erwin Janssen Edwin Ooink

voorzitter secretaris - president penningmeester bestuurslid bestuurslid

Raad van Elf: Jos van der Aa Willy van Aanholt Pepijn van Dijk Mark van Dodeweerd Frans van Echteld Mark Gosselink Tim Janssen Eric van Kessel

Hidde van Kessel Louis van Kessel Maarten Koolhout Peter Koolhout (Hzn) Bob Lamers Harrie Lamers Boudewijn Roeffen Ronny van Rooij

Jeugdprins Sam: Jeugdadjudant Yordy:

Sam van Zuijlen Yordy Brands

Erevoorzitter: Hans Janssen

Dansgarde: Senna Coppes Fleur van Echteld Amber van Ommeren Femke Reijnders Lot Versteeg Aafke Wijkmans

Ereleden: Jan van der Cruijsen Dook Looman Peter Koolhout (Gzn) Toon van Rossum Leidsters: Lieke van Rossum Hanne Janssen-van IJzendoorn Suzanne Lamers-Stevens

Hans Strijker Joop van Verseveld René van Verseveld Freek Walraven Hans van Weerdenburg Peter Wijgerse Rob Zondag Piet van Zwolgen

Minigarde: Liv Brands Elin van Elk Julie Janssen Tess Palma Paras Isis Scheidsbach Floor Stork Linn van der Torre Vera Walraven


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 50


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 51

Verdienstelijk Wamelnaren

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pastoor P. Kurstjens Ɨ Mevr. Cor Koolhout-Merkx Ɨ Dhr. Cees Peters Ɨ Dhr. Herman Graven Ɨ Dr. L. van Hoeke Ɨ Dhr. Dick Schoots Ɨ Dhr. Jan Hoks Ɨ Dhr. Antoon Vermeulen Ɨ Dhr. Hent van Koolwijk Ɨ Mevr. Annie van Oijen-Leijten Ɨ Dhr. Antoon van den Bos Ɨ Mevr. H. den Biezen Ɨ Dhr. H.H.L.M. Pröpper Dhr. Toon Zondag Ɨ Dhr. Toon Pompen Ɨ Dhr. Toon Walraven Ɨ Mevr. Miep van Echteld-Peperkamp Ɨ Antoon Janssen Dhr. M.A. Uyterlinde Ɨ Dhr. Rien van Rossum Ɨ Rem van Maurik Dhr. Toon Burgers Ɨ en Mevr. Bets Burgers-Schoots Ɨ Dhr. Leo Verheiden Ɨ Frans van Oijen Dhr. Toon Berkvens Ɨ en Mevr. Bertje Berkvens-Diels Ɨ Jan Lamers Clasien van Gelder Rini Vermeulen Wiek Kalkers en Riet Kalkers-van Rossum Ryanne den Daas-Reuvers Herman Rekers Wim van Rossum Herman Janssen Pastoor J. van der Maazen Wil van Wel Jet van Verseveld Wil Melssen Leo Bouman John van Bemmel Arno van Kruijsbergen Sjaak Janssen Petra van den Boogaard Monique van der Zandt


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 52


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 53


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 54


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 55


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 56


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 57


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 58


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 59


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 60


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 61


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 62


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 63


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 64


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 65


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 66


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 67


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 68


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 69


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 70


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 71

Boudewijn de Groot - 1967 Burgemeester Maas

Vader Abraham - 1992


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 72


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 73


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 74


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 75


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 76


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 77


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 78


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 79


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 80


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 81


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 82


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 83


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 84


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 85


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 86

UIT: de Waalkanter van 18 februari 1993


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 87


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 88


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 89


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 90


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 91


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 92


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 93


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 94


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 95


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 96


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 97


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 98

Jonge Gierpont - 2002

Ruud Geels - 1977


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 99


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 100


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 101


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 102


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 103


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 104


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Jan Jongbloed - 1978

pagina 105


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 106


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 107


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 108


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 109


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 110


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 111

Coen Moulijn

Adèle Bloemendaal - 1975


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 112

ONTWERP HUISSTIJLEN ADVERTENTIES DRUKKEN PRINTEN FOLDERS/FLYERS BROCHURES/MAGAZINES KRANTEN SPANDOEKEN TEXTIELDRUK BELETTERING RELATIEGESCHENKEN BINNEN- EN BUITENRECLAME MAILINGEN EN NOG VEEL MEER...

VOLG ONS OP

KATTENBURG 60 • 6651 AR DRUTEN 0487 52 90 90 • INFO@NEZZO.NL • WWW.NEZZO.NL


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 113


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 114


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 115


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 116


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 117


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 118

Burgemeester Pröpper 1985

Simon Tahamata Wieteke van Dort 1979


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 119


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 120


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 121


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 122


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Rita Corita - 1977

pagina 123

Burgemeester Deurvorst - 1978

Meester Bakker (midden), mede-oprichter CV De Oude Gierpont en Meester van Teeffelen (rechts op de foto) in De Rut


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 124


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 125


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 126


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 127


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 128

Terugblik Carnaval 2020 Ex-Prins Pang

Ik was gewaarschuwd van tevoren door mijn Adjudant Piet; “geniet, want voor je het weet is het voorbij!” Nou, aan die waarschuwing is geen woord gelogen. Wat fantastisch om dit allemaal te mogen beleven als Prins van ‘t Veergat! Na de onthulling word je al snel meegezogen in de diverse recepties, Prinsonthullingen en andere feestelijkheden. Voor je het in de gaten hebt zit je in de boot bij de Jeugdpronkzitting en de Pronkzitting. Welke beide er uit sprongen vanwege de creativiteit en bereidheid van dorpsgenoten om hun beste beentje voor te zetten. En als de kers op de taart komt er nog een heus Strijker-kest tevoorschijn. Laat maar weer zien hoeveel muzikaliteit er zich verschuilt in ons mooie dorp! En dan gaat het in een snel tempo richting de Carnaval. Omdat er veel ziekenbezoeken op het programma stonden zijn Piet en ik vroeg begonnen hiermee. Wat een eer om te mogen doen! Het voorrecht om als Prins van ‘t Veergat onze zieke dorpsgenoten een hart onder de riem te mogen steken is een herinnering die mij in het geheugen gegrift zal blijven. Op de Carnavalsvrijdag is eindelijk de aftrap, met een geweldige optocht van de Wamelse jeugd. De opkomst hierbij bewijst maar weer dat Carnaval er in ‘t Veergat met de paplepel ingegoten wordt! Na een bezoekje aan het Oeteldonks consulaat bij onze buurman ging het los op de zeer gezellige Seniorenzitting. Om te kunnen genieten van Carnaval maakt het niet uit hoe oud je bent. Het gaat om het genieten! Als kers op de taart nog even gezellig aangesloten bij de Jeugddisco in De Rut, waar Jeugdprins Sam en zijn Adjudant Yordy de tent aan het afbreken waren!


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 129

De zaterdag, nu wordt het echt spannend, eerst de Stunt! Een echte Pang-Plek! Om met het hele dorp oud en nieuw te vieren. Lijkt mij een fantastische afsluiting van het jaar! Wie weet komt het er van…. En dan eindelijk gaat het beginnen, de opkomst in Feesttempel De Rut! Kippenvel van mijn kruin tot mijn tenen! Niet normaal, niet te beschrijven, Vier dagen helemaal los met zijn allen, vol met gezelligheid, flauwekul, dansen en genieten! Proberen de knallende dames van de Dansgarde bij te houden. Verrast worden door de Nozem Brothers. Samen met Christa Egeltje mogen zingen, echt genieten! In een roes knal je door de Carnaval, en nu als het af en toe eens rustig is dan komen er nog steeds stukjes van de film terug. Elke keer krijg ik een lach op mijn lippen omdat ik gedaan heb wat Piet mij adviseerde; genieten. Samen met mijn Adjudant, de Dansgarde, De Oude Gierpont, vrienden, collega’s, en iedereen die zijn steentje bij gedragen heeft, en natuurlijk met jullie! Het is echt genieten van het fantastische publiek dat zich vol overgave in het mooiste feest van de wereld stort, in het mooiste dorpje van de wereld!!! Ex-Prins Pang


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 130

Ex-Prins Pang


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 131

Terugblik Carnaval 2020 door Jeugdprins Sam en Jeugadjudant Yordy

Hier Jeugdprins Sam. Iets meer als een jaar geleden werd ik gevraagd als Jeugdprins, super spannend om dit voor iedereen geheim te houden, zelfs mijn broertjes mochten het niet weten. Stiekem moest de kleding worden gepast en hebben we het programma doorgenomen. Op school werd ondertussen ook flink gespeculeerd, maar gelukkig kon ik mijn hoofd koel houden. Eindelijk de bekendmaking bij de BZT-show, samen met Adjudant Yordy hebben we het Carnavalsseizoen geopend. Thuis kreeg ik heel veel felicitatiekaartjes en berichtjes, dat was erg leuk. In de weken tot aan de Carnaval leerde ik de mensen van de vereniging goed kennen en waren er wat activiteiten om op te warmen, zoals het Prinsentreffen in Nijmegen en waren we te gast bij de radio. Eindelijk Carnavalsvrijdag, De dag, met een leuke optocht en daarna met de scholen naar De Rut. ’s Avonds de Jeugddisco, wat toch wel het allerleukste van de hele Carnaval is, jammer dat de Jeugddisco niet elke avond is. Wat ik ook erg leuk vond was de Playbackshow, er zijn mooie optredens neergezet. Wat niemand toen nog wist is dat we vrij snel na de Carnaval met corona te maken kregen. Al snel kwam de eerste lockdown en ik was toen wel blij dat dit niet tijdens de Carnaval kwam, ik had het namelijk echt niet willen missen. Jammer genoeg duurt het nu wel heel erg lang en kon helaas het jubileum niet doorgaan en zal ook de Carnaval aankomend jaar niet doorgaan. Ik hoop dat volgend jaar de Carnaval weer op volle gang draait want…… “Met Carnaval zijn we niet te houwen, om in De Rut een feestje te bouwen!” Groetjes Jeugdprins Sam


Brulboei - Jubileumeditie 2021

En Jeugdadjudant Yordy vult nog aan:|

pagina 132

Ik ga het nog even met jullie hebben over de Carnaval. Het begon allemaal toen ik werd gevraagd om Jeugdadjudant te worden, natuurlijk zei ik ja! We moesten eerst oefenen en oefenen. Daarna gingen we de kleding passen. Het was best spannend want het was de eerste keer. Op een vrijdagochtend op een schooldag ging ik niet naar school maar naar de Carnavalsvereniging om daar op de tractor te stappen, even later gingen we al rijdend naar mijn school en gingen we een optocht houden! Dat was best een ervaring! We deden de optocht tot de tent en in de tent was het een belevenis, iedereen was aan het dansen en springen, de hele school was aan het rennen en aan het gillen. En wij nog even genieten van de optredens. De volgende dag gingen we in de avond nog feesten en die volgende dag weer feesten en daarna nog een dagje feesten en toen was het klaar met het feesten. Eerder gingen we nog foto’s maken in Nijmegen en daarna gingen we met de Prins en Adjudant naar de McDonalds en daarna nog naar een soort radioachtig iets en daarna naar huis. Toen kwam corona…… en Carnaval ligt nu even stil en natuurlijk vindt niemand dat leuk maar ik wens iedereen het beste en op naar volgend jaar! Iedereen super bedankt, ik heb het als een fantastische tijd ervaren. Alaaf, Alaaf, Alaaf. Groeten van Jeugdadjudant Yordy


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 133

Jeugdprins Sam


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 134

Carnavalsvrijdag


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 135

Seniorenzitting


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 136

Stunt


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 137

Zaterdagavond


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 138

Zondagavond


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Hossenbal

pagina 139


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 140

Maandag Matinee


Brulboei - Jubileumeditie 2021

Maandagavond

pagina 141


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 142

Playbackshow


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 143

Dinsdag Matinee


Brulboei - Jubileumeditie 2021

pagina 144

Dinsdagavond


Ook deze jubileumuitgave hebben wij in samenwerking met CV De Oude Gierpont mogen realiseren

r e i z le p s e le n e k j Heel veel ki

Kerkstraat 10 6629 AS Appeltern T 0487-54 08 29 M 06- 14 30 41 20 janssensteenberg.nl

Allround in Reklame


Jubileumuitgave 2021

De Brulboei

De Brulboei

#DeOudeGierpontHoudtDeVaartErin

Een uitgave van Carnavalsvereniging “DE OUDE GIERPONT” Wamel 2021

66 jaar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.