Brochure Cultuurfonds Noord-Brabant 2022

Page 1

Prins Bernhard Cultuurfonds

Noord-BrabantHET BEGIN VAN IETS MOOIS Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds NoordBrabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.


VAN WILDE BERMFLORA TOT POPFESTIVAL Cultuurfonds Noord-Brabant investeert in onze provincie in grote en kleine culturele projecten – van amateurs en professionals. Het zijn stuk voor stuk bijzondere initiatieven van hoge kwaliteit. Variërend van kunst tot wilde bermflora, van tentoonstellingen tot popfestivals, van fotografie tot een publicatie over stoomtreinen en van poëzie tot podcast.


Creatie voor Nationale Opera & Ballet van Bart Hess, Designprijs 2021.


Bram van de Glind, winnaar CTA 2021. Foto: Robert Arts


Zo werken we Cultuurmakers doen een aanvraag voor een financiële bijdrage aan een project. De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door het bestuur van het Cultuurfonds Noord-Brabant. Als de aanvraag is goedgekeurd, sturen wij een bericht met alle details van de bijdrage. En we houden natuurlijk contact met de cultuurmakers over hoe de bijdrage is besteed.

Samen bereiken we meer De wereld is beter af met cultuur. Cultuur raakt, verruimt je blik en maakt creatief. Cultuur verbindt mensen. Cultuurfonds Noord-Brabant stimuleert inspiratie, zingeving en maatschappelijke verbondenheid voor iedereen in Nederland. Dat doen we onder andere door samen te werken. Zo hebben we samen met andere partijen een aantal fondsen opgezet. Wij zijn partner en uitvoerder van deze fondsen.

en Voor ende bruiserele cultu cie! provin Cultuurfonds Noord-Brabant steunt: • Beeldende kunst • Geschiedenis & Letteren • Monumentenzorg • Muziek • Theater, Dans & Film • Natuur


Buurt cult ltuur ‘Iets met Boeren’ geeft op speelse, theatrale wijze inzicht in de actuele landbouw. Foto: Rob ten Broek

fonds


lt

BUURTCULTUURFONDS RUIM 2,5 MILJOEN EURO VOOR MEER DAN 350 BUURTCULTUURPROJECTEN

Je eigen buurt is dé plek om samen te werken aan welzijn, veiligheid, kansengelijkheid en energiehuishouding. We dragen graag bij aan ontmoeting, samenwerking en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Het Buurtcultuurfonds van de provincie Noord-Brabant helpt creatieven een buurt groener, vitaler en levendiger te maken. Iets met Boeren - Bureau Pees Bureau Pees zet cultuur in om de veranderingen in de landbouw een gezicht te geven en om boeren, burgers en buitenlui dichter bij elkaar te brengen. ‘Iets met Boeren’ is een locatievoorstelling die boeren en niet-boeren met elkaar in gesprek brengt over ons eten. “Het Buurtcultuurfonds bleek een fijne partner bij onze voor-

stelling ‘Iets met Boeren’. Zo kregen we ondanks de onderbreking door de coronamaatregelen de boel toch nog voor elkaar. Ons Buurtcultuurproject brengt groepen mensen bij elkaar, het overbrugt afstanden.” - Peter Dictus, artistiek en zakelijk leider Bureau Pees

— Ons Buurtcultuurproject brengt groepen mensen bij elkaar, het overbrugt afstanden.


Buurtna atuur- en waterfo

fonds

25 schuurtjes in de wijk Belcrum zijn van grind naar groen gegaan. Foto: Ilse Wolf


at n fonds BUURTNATUUREN WATERFONDS RUIM 1,3 MILJOEN EURO VOOR MEER DAN 200 BUURTNATUUR- EN BUURTWATERPROJECTEN

Buurtbewoners die samen hun wijk willen vergroenen of het waterbeheer willen verbeteren, kunnen een bijdrage aanvragen bij het Buurtnatuuren waterfonds. Denk aan de aanleg van groene daken, een buurtmoestuin of hergebruik van regenwater. Het Buurtnatuur- en waterfonds is een initiatief van Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Cultuurfonds Noord-Brabant. Een groene impuls Bewoners van de Bredase wijk Belcrum vroegen subsidie aan bij het Buurtnatuur- en waterfonds voor de aanleg van 25 sedumdaken van 7m2. Met een extra bijdrage van de

gemeente Breda werd het kostenplaatje nog aantrekkelijker. Het initiatief verspreidde zich als een groene olievlek in de wijk: inmiddels hebben meerdere straten in Belcrum een aanvraag gedaan bij het Buurtnatuur- en waterfonds. “Met 25 bewoners hebben we sedumdaken op onze houten schuurtjes aangelegd. Het heeft niet alleen andere buurtbewoners geïnspireerd, er zijn zo nog meer duurzame initiatieven ontstaan. Samen geven we Belcrum, de grijste wijk van Breda, een groene impuls!” Mark van Dun, buurtbewoner Belcrum

— Samen geven we Belcrum, de grijste wijk van Breda, een groene impuls!


Schoolp pleinen van de e toeko omst Schoolplein van de toekomst. Foto: KBS Effen


pleinen SCHOOLPLEINEN VAN DE TOEKOMST

Ruim 250 groene oases Op ontdekkingstocht. Lekker struinen. Planten en dieren zoeken. Proeven van eetbaar groen. En uitdagend spelen. Op het Schoolplein van de toekomst kan dat allemaal. Het is klimaatbestendig, natuurlijk avontuurlijk en groen. Het Schoolplein van de toekomst zorgt voor meer planten, insecten, vogels en andere dieren. Goed voor de biodiversiteit en reuze interessant voor de kinderen. Een groen schoonplein is beter voor de natuur én maakt kinderen gezonder en gelukkiger.

de omst

Genoeg redenen om de handen uit de mouwen te steken. Samen met de provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen, Jong Leren Eten en andere partners, legden we kennis, kunde en geld bij elkaar voor de ontwikkeling van groene schoolpleinen. Leerlingen, leraren, ouders,

buurtgenoten, gemeenten en bedrijfsleven gingen aan de slag. En met succes. Er zijn al ruim 250 schoolpleinen in Brabant omgetoverd tot een groen ‘Schoolplein van de toekomst’! “We hebben bijna geen conflicten meer. Kinderen zijn echt bezig, spelen met elkaar, doen spelletjes, ontdekken en verzinnen. Ze zijn trots omdat ze zelf hebben meegedacht over de inrichting.” - Willemien van Deijne, directeur kindcentrum Marimba

— Als ik buiten ben geweest kan ik me daarna beter concentreren binnen. - Beer 11 jaar, leerling Basisschool Effen uit Breda


Cultuurpr prijs Noor ord-Braba bant Pia Meuthen,Cultuurprijs 2018. Foto: Rob Hogeslag


prijs

CULTUURPRIJS NOORD-BRABANT Jaarlijks reiken we de Cultuurprijs Noord-Brabant uit. Deze prijs is er voor een persoon of organisatie die zich bijzonder inzet voor cultuur en natuur. Frank Lammers, Eric Vloeimans en Paul van Kemenade hebben deze mooie prijs van € 10.000 al een keer ontvangen.

“De prijs voelde als een prachtige erkenning voor mijn werk. Een bevestiging voor mijn artistieke zoektocht, juist doordat het een oeuvreprijs is. Daarmee wordt naar je hele werk gekeken en de bijdrage die het levert. Het heeft zeker deuren geopend voor nieuwe samenwerkingen en het heeft mij geholpen om nog meer mensen te bereiken met mijn voorstellingen.” - Pia Meuthen

ord-Braba bant In 2018 ontving Pia Meuthen, artistiek leider van Panama Pictures, de Cultuurprijs voor haar indrukwekkende oeuvre waarmee ze Brabant verrijkt met zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht.

— Het heeft deuren geopend voor nieuwe samenwerkingen om nog meer mensen te bereiken met mijn voorstellingen.


Braban ants Boek Pre esent Tijdelijk Verblijf, het Brabants Boek Present 2021. Foto: Joost van Asch


ants

BRABANTS BOEK PRESENT Samen met Tilt zijn we een nieuwe literaire traditie gestart: het Brabants Boek Present. Sinds 2019 krijgt elk jaar een Brabantse literaire topauteur de opdracht een novelle te schrijven. Dit Brabants Boek Present krijg je cadeau bij vrijwel alle Brabantse boekhandelaren. Schrijvers waren de afgelopen drie jaar: Henk van Straten, Jeroen Thijssen en Vrouwkje Tuinman.

Vrouwkje Tuinman schreef Tijdelijk Verblijf (2021). Het boek verscheen in een gedrukte versie, als e-reader én in gesproken en braillevorm. “Niet eerder heb ik in zo’n korte tijd zo rechtstreeks kunnen meemaken wat een boek teweegbrengt. Het Brabants Boek Present gaf me een heel direct, informeel contact met (aanstaande) lezers, boekhandelaars en het Brabantse literaire veld.” - Vrouwkje Tuinman

esent

— Niet eerder heb ik in zo’n korte tijd zo rechtstreeks kunnen meemaken wat een boek teweegbrengt.


Conserva vatorium Gijs Idema, winnaar CTA 2020. Foto: Wil Roelsma

Talent Award


vatorium m

t d

CONSERVATORIUM TALENT AWARD De Conservatorium Talent Award (CTA) is een unieke muzikale jazzcompetitie, die letterlijk en figuurlijk een podium biedt aan aanstormend talent in verschillende disciplines: van zang tot gitaar en van saxofoon tot piano. De competitie komt voort uit het festival Jazz in Duketown. Het Cultuurfonds Noord-Brabant stelt het prijzengeld ter beschikking. En we organiseren met de finalisten en leden van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw workshops voor jonge musici in verschillende Brabantse regio’s. Zo krijgen nog meer jonge talenten een extra muzikale impuls. Jazzgitarist Gijs Idema (Conservatorium van Amsterdam) won in 2020 de Conservatorium Talent Award. Ook won hij de Mingus-prijs voor de beste compositie – een prijs van het Mingus-Fonds, een van onze CultuurFondsen op Naam.

“Het winnen van de Conservatorium Talent Award in 2020 gaf me de mogelijkheid om een lang gekoesterde droom te verwezenlijken: een album opnemen met nieuw gecomponeerde muziek voor strijkkwartet, gitaar en zang in de Waalse Kerk in Amsterdam. De prijs heeft voor mij een zeer welkome muzikale continuïteit gecreëerd in het afgelopen anderhalf jaar, die er anders absoluut niet was geweest.” Gijs Idema

— Zo krijgen nog meer jonge talenten een extra muzikale impuls.


Simone Post, Designprijs 2019. Foto: Jan Jaap van Rijn

esign

Desi

prijs


esignprijs

s

DESIGNPRIJS

De Designprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aanstormend talent. Zo eren we Brabantse topdesigners als Piet Hein Eek en Bart Hess én bieden we jong talent een podium. De laureaat ontvangt € 10.000 euro.

“Het ontvangen van de Designprijs gaf mij een enorme boost en erkenning voor mijn werk. Het gaf mij energie en het vertrouwen om door te gaan en om ieder project altijd naar het hoogst haalbare niveau te tillen.” - Simone Post

In 2019 ontving de jonge ontwerpster Simone Post de Designprijs. Ze is materiaalexpert, doet diepgaand onderzoek en heeft een grote liefde voor kleur, prints en ambacht.

— Het ontvangen van de Designprijs gaf mij een enorme boost en erkenning voor mijn werk.


nt

Brabant

Bokalen en Lotte Landsheer, Brabant Bokaal 2019. Foto: Marc Bolsius


nt

BRABANT BOKALEN Met de Brabant Bokaal zetten we vrijwilligers in het zonnetje die zich inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Sinds 2008 ontvangen jaarlijks maximaal drie personen de Brabant Bokaal.

“De Brabant Bokaal betekent voor mij een bijzondere honorering. Het geeft bovendien een extra betekenis aan de waarde en het belang van het keramisch ambacht. En natuurlijk voor ons team van makers, studenten en topdesigners die Lotte Landsheer ontving in dag in dag uit onze propositie 2019 de Brabant Bokaal voor Proud People Tough Design haar passie en inzet in de kera- waarmaken.” - Lotte Landsheer miek. Ze is directeur van het keramisch atelier en sociale werkplaats Cor Unum in ‘s-Hertogenbosch en zet ze zich in voor allerlei soorten mensen: van studenten tot mensen die op hun levens- of werkpad gestruikeld zijn.

en

— Het geeft bovendien een extra betekenis aan de waarde en het belang van het keramisch ambacht.


GEEF OM CULTUUR, GEEF AAN CULTUUR Cultuurfonds Noord-Brabant initieert culturele projecten in de provincie en helpt projecten te realiseren en te koesteren. Dat doen we door geld te werven, culturele organisaties en makers te steunen en door informatie over de projecten te delen. Schenken aan het Cultuurfonds geeft zekerheid: wij zorgen ervoor dat uw gift altijd terechtkomt op plekken waar het nodig is. Zo helpt u mee Vanaf 35,- per jaar wordt u al donateur. Kijk op www.cultuurfonds.nl/geef of scan de QR-code. Wilt u op een andere manier schenken? Via een CultuurFonds op Naam of testament? Kijk op onze website www.cultuurfonds.nl voor de mogelijkheden. We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek!

CultuurFonds op Naam Bij het Cultuurfonds kunt u uw eigen fonds op naam instellen met een specifiek doel. Het Cultuurfonds neemt dan alle werk en zorg uit handen. U blijft uiteraard betrokken bij het reilen en zeilen van uw fonds. Engbert en Will TienkampKuijten hebben een Fonds op Naam. Het TienkampKuijten-Fonds steunt restauraties van pijporgels en kleinschalige concerten op monumentale locaties in Noord-Brabant.


Tijdens ‘Beam me up Bach’ werd muziek van Bach gecombineerd met flitsende projecties op het orgel van de Grote Kerk Breda. Het project was mede mogelijk gemaakt door het Tienkamp-Kuijten Fonds, een CultuurFonds op naam. Foto: Jaap Drupsteen


— “Brabant heeft veel inspirerende cultuurprojecten. Vooral kleinschalige projecten zijn interessant. En het is helemaal speciaal als deze op monumentale locaties zijn. Die projecten ondersteunen wij graag. Met name pijporgels kunnen rekenen op onze belangstelling; en daar zijn er veel van in Brabant. Veel kerken sluiten helaas. Naast de vaak monumentale gebouwen zelf, verdienen hun orgels extra aandacht. En daar leent een CultuurFonds op Naam zich uitstekend voor.”

- Engbert en Will Tienkamp-KuijtenPrins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch noordbrabant@cultuurfonds.nl (073) 681 22 09 @cultuurfondsbrabant @cultuurfondsbrabant @cultuurfondsNB www.cultuurfonds/brabant