Klas@Kunst 2022-2023

Page 1


Wie zijn wij? Samen met het team Klas@Kunst kunnen kinderen kunst & cultuur beleven in alle onderdelen van ons bedrijf.

Colofon Vormgeving Studio Rodenhuis Redactie Annemarie de Boer | Monica Sierat Cultuurbedrijf Noordoostpolder Harmen Visserplein 2 8302 BW Emmeloord cultuureducatie@cultuurbedrijfnop.nl Team Klas@Kunst Annette van Dongen hoofd educatie (0527) 76 06 08 Monica Sierat adviseur | coördinator cultuureducatie (0527) 76 06 11 Marlot Hendriks adviseur | coördinator cultuureducatie (0527) 76 06 00 Koenie Wind administratie (0527) 76 06 03 Rachel Onstwedder medewerker cultuureducatie Anneke Broekhuizen medewerker cultuureducatie Foto’s © Pim van der Maden | © Monica Sierat | © Evelien Fotografie Met dank aan OBS De Keerkring | De Fladderiep | OBS Roderik van Voorst | Frits Bodeschool | De Paulusschool | Harmpje Visserschool Foto voorzijde leerling van OBS De Keerkring

Niet elk kind krijgt van huis uit een kennismaking met kunst, cultuur en (lokaal) erfgoed mee. Daarom bieden wij, met ondersteuning van de gemeente Noordoostpolder, deze basis onder schooltijd aan. Onze activiteiten worden professioneel begeleid door

2

enthousiaste vakdocenten, met elk hun eigen specialiteit. En natuurlijk is er daarna de mogelijkheid om in de vrije tijd door te gaan. Onze benadering is laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij het kind zelf, want kunst is spelen en leren tegelijk!


Inhoudsopgave Klas@Kunst Visie | Bouwstenen | Geld voor cultuureducatie . . . . . . . . . . . . . . .

4

Trajecten (kort & lang) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

CultuurPlus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Modules Muziek | Beeldend | Media | Dans | Theater | Erfgoed . . . . . . . . . .

Kunstuitleen Workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museum Schokland

6 13

Workshops | Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Provinciale ontmoetingen

.. . . . . . . . . . . . . . . .

20

Voorstellingen | Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Theatervoorstellingen

Workshops Muziek | Beeldend | Media | Dans | Theater | Erfgoed . . . . . . . . .

Speciale projecten

25

Cultuureducatiedagen | Dansdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Algemene voorwaarden

31

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


Klas@Kunst Visie

Kunst en cultuur kun je leren! Creatief vermogen ontwikkel je door te ontdekken hoe iets je raakt, waarom iets bijzonder is en hoe je op een andere manier naar jezelf en je omgeving kunt kijken. Kunst doet ook een beroep op 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en communiceren. Klas@Kunst biedt activiteiten op alle locaties van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarbij je leert om je uit te drukken in muziek, beeldend,

Bouwstenen

4

TRAJECT

Welke bouwstenen sluiten het best aan bij de schoolvisie? Het team van Klas@Kunst helpt je graag op weg met losse workshops/voorstellingen, modules, korte of langere trajecten of het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn. Daarnaast kunnen wij ook deskundigheidsbevordering bieden op het gebied van cultuureducatie voor teams en leerkrachten. Heb je specifieke wensen of maatwerkvragen, laat het ons dan weten.

(kort & lang)

Een traject is altijd maatwerk, waarbij de vraag van de school centraal staat. Voor een korte of langere periode verzorgt een vakdocent kunstlessen in de klas. Als leerling en leerkracht krijg je meer tijd om je te verdiepen en te bekwamen in een kunstdiscipline. Ook kan de vakdocent coaching op maat geven aan de leerkracht en/of het team. Je kunt ook kiezen voor een traject in carrouselvorm. Daarbij maak je kennis met verschillende muziekinstrumenten, zoals gitaar, dwarsfluit of slagwerk of diverse beeldende technieken, zoals tekenen, schilderen, boetseren en textiel. In overleg met de school wordt hiervoor een passend plan gemaakt. Ook de invulling van de lessen, thema’s en een eventuele eindpresentatie worden afgestemd met de school. Kunstlessen in één of meerdere disciplines kunnen ook samen een aansprekend dagproject vormen voor de hele school, waarbij een centraal thema gekozen kan worden. Heel geschikt voor het samen vieren van een jubileum of andere feestelijkheden!

Prijs → € 70 per uur

erfgoed

theater

dans

media

Geld voor cultuureducatie

beeldend

muziek

WORKSHOP / VOORSTELLING

MODULE

De school kiest

media, theater en dans en al je zintuigen hierbij te gebruiken. Vaak zijn de activiteiten goed te verbinden met grotere thema’s en vakoverstijgende opdrachten. Je leert ook om op eigen werk en dat van anderen te reflecteren en cultureel erfgoed te waarderen. Dit zijn immers de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie. Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken hiermee aan hun culturele competenties. Doen en ontdekken staat hierbij centraal.

Trajecten

Vanuit de Lumpsum ontvangt elke school een bekostiging voor duurzame onderwijsverbetering. Hiervan is € 16,86 (incl. € 3 voor museumbezoek) per leerling bestemd voor cultuureducatie. Daarnaast bevat de Lumpsum ook een bijdrage van € 111,53 per school en € 4,65 per leerling voor culturele vorming, voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode of materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Scholen zijn vrij om meer te besteden aan cultuureducatie, bijvoorbeeld om leerkrachten te professionaliseren ten aanzien van cultuureducatie of doorgaande leerlijnen te ontwikkelen. NPO gelden die de school ontvangt mogen ook ingezet worden t.b.v. cultuureducatie. Kijk voor een volledig overzicht van landelijke financiële kaders op: → cultuureducatieflevoland.nl/ beschikbaar-budget-voorcultuureducatie-op-jouw-school


Een programma voor elke school Voor het tweede jaar kunnen Flevolandse scholen meedoen met CultuurPlus, het programma dat scholen de kans biedt hun cultuuronderwijs een extra impuls te geven. Meedoen met CultuurPlus betekent dat je vanuit je wensen en ambities een volgende stap kunt zetten in cultuureducatie. Er is een matchingsbedrag per leerling beschikbaar en je krijgt passende begeleiding van je intermediair. Door deelname aan CultuurPlus kun je kiezen uit inspirerend cultuuraanbod van je intermediair. Je kunt ook meer activiteiten en lessen organiseren voor je leerlingen in samenwerking met cultuurmakers. Ook biedt het aanvullende scholingsmogelijkheden voor jou als leerkracht.

CultuurPlus sluit aan bij wat je school al doet aan cultuureducatie

Is CultuurPlus iets voor jouw school? Als school bepaal je samen met je intermediair hoe je meedoet. Je kunt instappen in een van de drie treden: Trede 1: voor scholen die in een verkennende, aanbod-gestuurde fase zitten en CultuurPlus gebruiken om een sterker en passender cultuuraanbod voor haar leerlingen samen te stellen;

Trede 2: voor scholen die hun cultuuronderwijs al goed op orde hebben en dit verder willen ontwikkelen door met een cultuurmaker een cultuurproject of -traject op maat uit te voeren;

Meedoen

Trede 3: voor scholen die hun cultuuronderwijs dat al heel goed staat, verder willen verdiepen en borgen en dit met een cultuurmaker in meerdere jaren gaan realiseren.

= meer betekenisvolle Flevolandse cultuurlessen voor leerlingen

Je hebt elk jaar dat je school deelneemt aan CultuurPlus recht op een busrit naar een provinciale cultuurontmoeting.

Kunstmuseum Floriade (Almere) My HeArt beats Groep 4-6.

De Verbeelding (Zeewolde) Reis naar verbeelding Groep 1-4.

Batavialand (Lelystad) Van Plank tot schip (lessenserie) Groep 5-8.

Waterloopbos (bij Kraggenburg) Professoren in het bos Groep 6-8.

Enthousiast geworden?

Neem contact op met:

We vertellen je graag meer over de kansen, mogelijkheden en voorwaarden om deel te kunnen nemen aan CultuurPlus.

Monica Sierat

Urk Urk: beleef de geschiedenis Groep 5-6.

Lelystad Street Art Tour Groep 7-8.

adviseur | coördinator cultuureducatie m.sierat@cultuurbedrijfnop.nl

Meer informatie over voorwaarden van deelname: cultuureducatieflevoland.nl/cultuurplus

Organiserende partners

Subsidiënten

5


Modules Een module bestaat uit 3 lessen en is gericht op verdieping van het cultuuronderwijs in samenhang met andere vakgebieden. Op deze manier werk je aan je culturele competenties, die ook deel uitmaken van je brede ontwikkeling: beleven | creëren | reflecteren | presenteren

6

Elke module bestaat uit:

→ Voorbereidende les (door de leerkracht op school)

→ Workshop (1 uur of 1,5 uur) (door een vakdocent op school of Cultuurbedrijf Noordoostpolder)

→ Verdiepende les (door de leerkracht op school)

Bij de modules hoort een lesbrief met aanvullend lesmateriaal, zoals muziek, filmpjes en PowerPoints. De contactpersoon van de school ontvangt 4 weken voor de workshopdatum een herinneringsmail met vermelding van de downloadsite.


Module → muziek Wakker worden!

NIEUW!

Beestenboel

Elke dag doe je het opnieuw: wakker worden, opstaan, ontbijten en naar school. Met energieke muzieklessen verken je al deze ochtendrituelen. Je zingt, maakt ritmes en een voorstelling op muziek met een eigen verhaal. Alleen voor héél wakkere kinderen!

Door goed te luisteren, te zingen en te bewegen leer je betekenis te geven aan bestaande en nieuwe dierenliedjes. Je ontdekt de verschillen tussen hoge en lage muziektonen en kleine en grote dieren. Vervolgens maak je hiermee een eigen dierenroute in een dierentuin.

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Groen doen

NIEUW!

Tas vol liedjes

Bossen maken plaats voor wegen en huizen en we gooien veel te veel weg. In dit muzikale avontuur maak je ritmes met woorden en verander je afval in een instrument. Een module over duurzaamheid, hergebruik en het zorgen voor de natuur.

Met je klas oefen je een liedje uit de tas. Vervolgens maak je er met bewegingen en muziekinstrumenten een leuke presentatie van voor een zelf te kiezen publiek. Aan bod komen de domeinen componeren/improviseren, zingen, bewegen, spelen, muziek noteren en luisteren.

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Gewoon schoon

NIEUW!

Ritme met rommel

Duurzaamheid, recyclen, kringlopen… wat kun je daar zelf in betekenen? Buiten ga je met het schoonpriklied flink opruimen en afval verzamelen. Je zoekt naar ritmes in je directe omgeving, misschien wel in afval. Met muziek maak je jouw omgeving schoner!

Met behulp van vier oefenfilms ga je lekker drummen in de klas. Dan ontdek je op welke manier je geluid kunt halen uit afval en hoe je hiermee kunt drummen. In de derde les ga je samen met de vakdocent drummen op emmers, kliko’s, speciekuipen en pannen.

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Vocals only

Beats & Bytes

Kun je muziek maken zonder muziekinstrumenten? Jazeker! Door simpelweg gebruik te maken van je stem. Eerst oefen je met je klas en in de derde les ga je samen met de vakdocent het a capella lied zingen en opnemen. Een uniek stukje muziek.

Hoe gaat een componist te werk? Wordt hij al wakker met een beat in zijn hoofd? En hoe krijg je muziek die in je hoofd zit op papier? Ontdek hoe je een partituur kunt maken, zonder dat je noten hoeft te kunnen lezen en dirigeer een eigen compositie met de klas.

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent in de klas (1 uur) Prijs → € 80

7


Module → beeldend Hatsjoe!

8

NIEUW!

Beer

In een verhalende context onderzoek je het thema ziek zijn. Suus is ziek en de dokter komt op bezoek... en wat gebeurt er dan? Je gaat tekenen, uitbeelden en boetseren. Zo leer je woorden kennen en beter begrijpen. Een creatieve impuls voor je woordenschat!

Beer ligt op zijn buik, met zijn snoet op de grond en zijn dikke billen hoog de lucht in. Wat is hij toch aan het doen? Spelenderwijs onderzoek je samen wat Beer allemaal van plan zou kunnen zijn. Je tekent, boetseert en bouwt op dit onvergetelijk berenavontuur!

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 80

Letterpret

Mijn toren

NIEUW!

Wist je dat je overal om je heen letters kunt zien? Ga mee letterwandelen en ontdek ook kunstwerken in de vorm van een letter. Met textiel, ijzerdraad en schuim bouw je de eerste letter van je naam als letterkunstwerk. Zo wordt taal een kleurig spel!

Een toren is spannend om te beklimmen. Je kunt ver kijken en ontdekt dingen die je vanaf de grond niet ziet. Torens kunnen er ook heel bijzonder uitzien. Ontdek het geheim van de kleurige toren en maak je eigen toren, waar je wel een poosje zou willen wonen.

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110

Naturalis

Afvalvriend

Creatief natuuronderwijs! Je ontdekt de fascinerende wereld van het kleine leven en bekijkt insecten in allerlei soorten en maten. Je maakt kennis met ‘insectenkunstenaars’ en leert een speciale druktechniek. Hiermee maakt je jouw eigen kunstzinnige insecten.

Al die plastic soep in de oceaan... hoe komen we er vanaf? Gelukkig kun je met afval ook mooie dingen maken! Laat je inspireren door kunstenaars om op een creatieve manier van afval een nieuwe vriend te maken. Een module over milieu, recyclen en hergebruik.

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110

Uitvinden en opstijgen

Street art

Leonardo da Vinci was één van de grootste kunstenaars aller tijden, wetenschapper en uitvinder. 500 jaar geleden tekende hij al ongelooflijk veel ideeën die de wereld hebben veranderd en verbeterd, zoals ‘de vliegende machine’. In deze module ontwerp je jouw eigen multitask-voertuig.

Street-art kunstenaar Banksy maakt kunst vanuit zijn eigen idealen. Hij is voor vrede en voor vrijheid en maakt zijn graffiti kunstwerken op muren van gebouwen. Is het dan kunst of vandalisme? Heb jij ook eigen meningen en idealen? Creëer hiermee dan je eigen Street Art!

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110


Module → media Wat doet de fotograaf? NIEUW! Huis voor Harry Jong geleerd is oud gedaan. In deze module maak je kennis met het fenomeen fotografie en specifiek portretfotografie. Samen met de vakdocent ga je ook zelf aan de slag met de digitale camera’s en in de derde les worden de gemaakte foto’s ruimtelijk verwerkt.

Samen denk je na over verschillende manieren om een verhaal te vertellen; kan dat ook zonder te praten? Je helpt kater Harry uit het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ door berichten te sturen naar mensen ver weg en je maakt een animatiefilmpje over Harry.

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 100

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 100

Techniek & Kunst

Pluk! Van boek naar film

NIEUW!

Ken je Pluk van de Petteflet, het jongetje met zijn rode kraanwagen? En ken je hem uit het boek of de film? In deze module ontdek je hoe je een verhaal goed kunt vertellen en hoe je er een film van maakt. Je gaat aan de slag met storyboards, fotografie én bewegend beeld.

Een samenwerking van →

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 100

Animeren

Selfie of portret

Hoe breng je klei, papier of andere materialen tot leven met filmbeelden? Hoe print je een personage met de 3D-printer? En mijn favoriete muziek, hoe krijg ik die eronder? Samen maak je een origineel animatiefilmpje.

Wat is het verschil tussen een zelfportret en een portret dat door iemand anders gemaakt is? Van Gogh schilderde zichzelf én werd geportretteerd door Gauguin. Je onderzoekt de verschillen en leert hoe je een goede selfie en portretfoto maakt en deze digitaal verwerkt.

Groep → 1-8 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder Prijs → € 120

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 125

Makey Makey

Augmented reality

Met Makey Makey maak je met behulp van alledaagse producten, bijvoorbeeld bananen, een stroomkring. Met deze stroomkring kun je via de computer muziek maken. Bouw je eigen Makey Makey installatie en speel de sterren van de hemel!

In deze module zie je hoe een computerbeeld kan worden toegevoegd aan ‘live’ videobeeld. Zo kun je jezelf in één klik een baard aanmeten of een dinosaurus in de klas rond laten lopen. Je maakt een animatiefilmpje en voegt daar je eigen ‘realiteit’ aan toe. Gebruik je fantasie!

Groep → 1-8 Locatie → Les 1 en 2 → op school Les 3 en 4 → vakdocent op school (2x 45 min) Prijs → € 120

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 en 4 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (2x 1 uur) Prijs → € 200 (beschikbaar vanaf januari 2023)

(1 uur → groep 1 t/m 3 of 1,5 uur → groep 4 t/m 8)

9


Module → dans Het prentenboek danst! NIEUW! Kiekeboe

10

Een glimmend nieuw prentenboek komt in de klas met daarin een brief van de dansdocent. Ze heeft het boek gelezen en kon niet meer stil blijven zitten. Er valt zoveel te ontdekken! Eerst gaan de kinderen het boek lezen en dan brengen ze het al dansend tot leven.

Welke vormen bestaan er allemaal en wat kan je allemaal doen met die vormen? Een cirkel kan rollen, maar een driehoek dan? En kun je samen een vierkant dansen? Tijdens de Kiekeboedans ontdek je vormen op een andere manier en laat ze op muziek bewegen.

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Kleine kapitein

Sjakie en de chocoladefabriek

Duik in het verhaal van ‘De kleine kapitein’ van Paul Biegel en vaar mee als bemanning op het schip de Nooitlek. Je doet klusjes aan boord en vaart naar het Eiland van Groot en Groei, waar je in één nacht groot kunt worden. Je overwint een slechterik en beleeft volop avonturen.

Op bezoek bij Sjakie en de chocoladefabriek, wie wil dat nou niet? Je krijgt een rondleiding en mag het snoepgoed testen. Je leert dansen als een Oempa Loempa, werken in de fabriek en je fantasie vormgeven met je lichaam. Welkom in de wondere wereld van Roald Dahl!

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Beweegfabriek

Dans de wereld rond

De techniek van (oude) machines en apparaten is de bron voor deze module. Je verkent de kracht van lichaamsdelen, bewegingen en ritmes, alsof je onderdeel van een grote machine bent. Aan de lopende band heeft iedereen een onmisbare rol.

Wist je dat overal ter wereld wordt gedanst? Ga mee op wereldreis en leer de oorsprong kennen van diverse soorten dans uit vijf verschillende landen. Een muzikale en fysieke ontdekkingsreis die je laat horen, zien en voelen wat de verschillen zijn.

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Vind ik leuk!

Basketballers en Cheerleaders

NIEUW!

Het leven van tieners speelt zich voor een deel af in een online wereld, die constant verandert. Maak kennis met de verschillende kanalen en verken door te dansen de leuke kanten, maar ook de gevaren van social media. Ook werk je aan een (deels) eigen gemaakte TikTok dans.

In deze module duik je in The American way of life! Op een dansante manier maak je kennis met de wereld van de basketballers en cheerleaders. Je werkt toe naar een (deels) eigengemaakte choreografie waarin energie en creativiteit centraal staan.

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80


Module → theater In het bos

Even stampen!

‘In het bos’ ga je aan de slag met de beginselen van toneelspelen. Je leert verschillende geluiden maken met je stem en lijf bij het imiteren van bosdieren en hoe je op elkaar kunt reageren. Met als resultaat een korte presentatie.

Als je boos bent stamp je op de grond en als je een cadeautje krijgt spring je blij rond. Maar hoe voel je je als je je moeder kwijt bent? Je ontdekt het door samen theater te spelen. Vanuit een mooi verhaal verken je zo de vier basis emoties: blij, verdrietig, bang en boos.

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Dierenparade

Avonturiers

NIEUW!

In deze module komt bijna de héle dierentuin voorbij. Je maakt kennis met allerlei dierenmanieren via de muziek van Saint-Saëns: ‘Carnaval des Animaux’ en bekende werken uit de beeldende kunst. Samen breng je die dierenmanieren tot leven met je stem, lijf en mimiek.

Met z’n allen op reis… Pak de wereldkaart erbij en bepaal samen waar je heen wilt. Ga je voor jungle, zon en zee of stadse avonturen? De reis is spannend en met de nodige obstakels. En dan zijn er nog de belevenissen ter plekke! Je speelt met thema’s als reizen, vervoer, landen en dieren.

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Sportstudio

Slapstick

NIEUW!

In deze module ga je aan de slag met verschillende aspecten van drama. Zoals (grote) emoties spelen, emotionele (sport)situaties spelen, bedenken en uitwerken in een scène en een scène spelen voor de klas.

Met deze theatervorm ga je vooral aan de slag met het gebruik van je lijf. Met weinig woorden, maar des te meer met het effect van je houding, bewegingen, gebaren en uitdrukking. Zo creëer je komische situaties en word je bewuster van je lichaamstaal.

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Hier komen de Grieken NIEUW! Van Snelle tot Shakespeare Ontdek de inspirerende verhalen uit de Griekse mythologie en breng ze tot leven! Wie zijn die Griekse goden en welke betekenis hebben ze? Welke rol speelden zij in de Griekse heldenverhalen? Je gaat zelf de verhalen spelen en presenteren in theatrale levende schilderijen.

In deze module ga je aan de slag met teksttheater, zonder dat het één moment saai wordt. Je experimenteert met betekenis en intonatie en werkt met schrijvers van toen en rappers van nu. Hoe kan jij je publiek met deze teksten raken? Ook een handige training voor de eindmusical.

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent op school in speellokaal (1 uur) Prijs → € 80

11


Module → erfgoed Flevoland Tweeluikjes

Leeftijdmuseum

Wist je al dat de polder vroeger zee was? Je gaat aan de slag met vissen, huizen en muziek, en maakt hiermee een tweeluik. Met de vakdocenten maak je kunstige huizen en echte bouwmuziek. Samen wordt dit een mooie presentatie.

Ontdek je eigen geschiedenis, het allereerste erfgoed dat je leert kennen! Je verzamelt foto’s en voorwerpen en ontdekt tijdens de workshop hoe leuk taaltekenen is. Tot slot maak je een vitrinekastje over jezelf van vroeger voor een echte museumtentoonstelling in de klas.

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 4 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Les 3 → vakdocent muziek op school (1 uur) Prijs → € 160

Groep → 1-2 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1 uur) Prijs → € 80

Vroeger was hier de zee

Dansende bodemschatten

In deze module ontdek je dat je leeft op de bodem van de zee. Je bouwt een dijk, maakt samen met de vakdocent muziek een hoorspel over het ontstaan van Flevoland en maakt van klei een monument voor de zee.

Hijs de zeilen! Zo verken je de Zuiderzee, net als vroeger toen de VOC-schepen hier voeren. Met beweging en dans ga je ook op zoek naar scheepswrakken. Tijdens de dansworkshop kruip je onder de grond in de huid van de archeoloog.

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent muziek op school (1 uur) Prijs → € 80

12

Groep → 3-4 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent dans op school (1 uur) Prijs → € 80

Vliegtuigwrakken

Water wordt land

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel vliegtuigen neergestort in het IJsselmeer. Ook op de plek waar nu Flevoland ligt. Waarom herdenken we deze gebeurtenissen? Je maakt een eigen herdenkingskunstwerk en een persoonlijk gedicht.

Historische verhalen en liedjes nemen je mee op tijdreis door Flevoland van de oudheid tot nu. Je tekent een tweeluikje van de Zuiderzee als Flevo Lacus en Almaere. Tijdens de muziekworkshop leer je de Zuiderzeeballade. Tot slot schilder en bezing je onze woeste wateren.

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110

Groep → 5-6 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → vakdocent muziek op school (1 uur) Prijs → € 80

Scheepswrakken

Flevoroots

Maak kennis met het werk van de archeoloog! Deze module gaat over bijzondere vondsten: scheepswrakken. Er zijn er heel wat gevonden in de polder en het IJsselmeer rondom Urk. Met Oost-Indische inkt maak je een echte wrakkenkaart van Urk.

Via de symbolen van beeldend kunstenaar Willem Hoogeveen maak je kennis met de geschiedenis van de polder. Je ontwerpt een persoonlijk symbool dat iets vertelt over wie jij bent. Tijdens de workshop maak je samen een herkenningsteken voor jouw woonplaats.

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110

Groep → 7-8 Locatie → Les 1 en 3 → op school Les 2 → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur) Prijs → € 110


Workshops Bij deze workshops ontdek je de wondere wereld van de beeldende kunst en maak je kennis met beroemde kunstenaars en bekende thema’s. Je maakt een eigen kunstwerk en na afloop zoek je samen een kunstwerk uit dat voor 3 weken mee mag naar school. Met behulp van de bijbehorende lesbrief kan je op school nog fijn even verder werken. Deze workshops worden begeleid door een vakdocent van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

13


Kunstbus Wil je op een speelse manier vertrouwd raken met het kijken naar kunst en kunst in de school halen? Bestel dan de kunstbus! Een vakdocent komt met deze mobiele expo het plein oprijden en als de deuren open gaan kun je de kunstwerken komen bekijken. Daarna ga je direct aan de slag! Tijdens deze leuke kijk & doe workshop ontdek je het verhaal achter het kunstwerk en maak je ook een eigen kunstwerkje. De leerkracht ontvangt een eenvoudig stappenplan voor een speelse manier van kunst beleven in de klas. De kunstwerken mogen een aantal weken op school blijven en kunnen rouleren door de klassen. Na afloop komt de kunstbus ze weer ophalen. Met recht dus kunst van deur tot deur!

Prijs → vanaf €190 (deze prijs is incl. een workshop van 1,5 uur voor 2 groepen + lenen kunstwerk) Tegen een meerprijs van € 110 per groep kunnen er extra groepen meedoen.

Kinderkunst lenen? Hoe leuk is het om als school het hele jaar door echte kunst in huis te hebben? Op een centrale plek in de hal of juist reizend van klas naar klas… Kunstuitleen Emmeloord heeft een speciale kindercollectie! Voor € 3,50 per maand ben je als school lid van de Kunstuitleen. Je kunt dan een kunstwerk naar keuze lenen voor 6 maanden, met eventuele verlenging tot een jaar en wisselen zoveel je wilt. Wij bieden hiervoor ook een haal- en brengservice aan. Meer informatie:

→ kunstuitleenemmeloord.nl 14


Kunstkijkers Op visite bij Klaas Kunstenaar Bij Klaas Gubbels danst het servies op tafel. Met zijn gekke kannen en scheve koffiepotten is hij wereldberoemd geworden. Teken en schilder je met hem mee? Een kopje thee drinken bij Klaas is iets heel bijzonders!

Groep → 1-2 Prijs → € 110 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur)

Brief van Corneille In een brief aan de klas vertelt de beroemde Cobrakunstenaar Corneille over zijn schilderijen vol kleur, beweging en wonderlijke wezens. Met schilderen en collage maak jij ook een echte Corneille!

Groep → 3-4 Prijs → € 110 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur)

Het oerwoud van Matisse Matisse was een groot liefhebber van planten en dieren en kon er niet genoeg van krijgen om ze bekijken. Hij knipte en plakte zijn hele atelier er mee vol. Met een spannende combinatie van tekenen en boetseren creëer je jouw eigen mini-jungle!

Groep → 5-6 Prijs → € 110 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur)

De wereld volgens Vincent Wat Vincent van Gogh ook bekijkt, hij ziet vooral kleur en beweging! Zo schildert hij niet alleen zijn zonnebloemen, maar ook zijn prachtige landschappen. Met rake toetsen en dikke verf maak je zelf zo’n origineel landschap.

Groep → 7-8 Prijs → € 110 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder (1,5 uur)

15


Workshops Speuren op Schokland Tijdens deze workshops speur je naar geheimen van het ‘vergeten eiland’ Schokland. Een bijzonder gebied, met zijn oorsprong in de voorlaatste ijstijd en ruim 10.000 jaar bewoningsgeschiedenis. Schokland is een icoon van het waterverhaal van Nederland en staat dan ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Deze workshops worden begeleid door een vakdocent i.s.m. Museum Schokland.

16


Op een eiland Een visser roept HELP op een klein eiland, midden in de ruige Zuiderzee. Het eiland wordt alsmaar kleiner. Hoe komt dat? Met klei en natuurlijke materialen bedenk je je eigen stukje avontureneiland. Samen maak je Schokland weer groter. Een eerste kennismaking met de bijzondere geschiedenis van dit lokale werelderfgoed.

Groep → 1-3 Prijs → € 110 Locatie → op school (1,5 uur)

Wonderkist Tijdens een speurtocht door Museum Schokland vind je wonderlijke dingen. Het is de verzameling van Jannetje, die vroeger op het eiland woonde. Bij elk voorwerp hoort een spannend verhaal. In het atelier op zolder maak je vervolgens zelf een bijzonder mini-museum.

Groep → 3-4 Prijs → € 110 Locatie → Museum Schokland (1,5 uur)

Expeditie Schokland I Een zwerftocht met live muziek, waarbij de geschiedenis van het eiland Schokland tot leven komt. Met de Expeditiekit (doe-map) doe je een aantal mini-onderzoekjes. Je gaat op zoek naar schatten uit het verleden en maakt een eigen kunstwerkje. Met de map kun je op school of thuis nog verder werken.

Groep → 3-6 Prijs → € 130 (inclusief doe-map) Locatie → Museum Schokland (1,5 uur)

Expeditie Schokland II

NIEUW!

Ben jij nieuwsgierig en hou je van verhalen? Ontdek met deze expeditie de verborgen geschiedenis van Wereld Erfgoed Schokland. Samen met de gids volg je een onzichtbaar spoor, doet opdrachten en komt vele bijzonderheden te weten over de geschiedenis en de bewoners van dit voormalige eiland. De doe-map bevat een verdiepende les voor op school.

Groep → 6-8 Prijs → € 130 (inclusief lesmateriaal) Locatie → Museum Schokland (1,5 uur)

17


Modules

Elke module bestaat uit:

→ Voorbereidende les (door de leerkracht op school)

→ Excursieworkshop (door een vakdocent op Schokland)

→ Verdiepende les (door de leerkracht op school)

Tijdmachine

Bij de modules hoort een lesbrief met aanvullend lesmateriaal en PowerPoints. De contactpersoon van de school ontvangt 4 weken voor de excursiedatum een herinneringsmail met vermelding van de downloadsite.

Met deze modules maak je een heuse sprong terug in de tijd. Je leert de mensen kennen die ooit op Schokland of directe omgeving woonden. Hoe zagen ze eruit, wat deden ze in hun dagelijks leven, welke gevaren moesten ze trotseren en wat waren hun specifieke gewoontes? Geschiedenis wordt op een creatieve manier verbonden met lokaal erfgoed. 18


Prehistorie

Leven op de klei Wie waren deze geheimzinnige bewoners van Schokland? Hoe bouwden ze hun huizen en hoe kwamen ze aan eten? Dit leer je door het maken van een potjesarchief. Dat komt tot leven tijdens de workshop in het museum, waar je een prehistorisch dorp maakt met natuurlijk materiaal.

Groep → 5-8 Prijs → € 110 Locatie → Museum Schokland (1,5 uur) Middeleeuwen

Roofridders van Kuinre Je ontmoet ridder Henric de Crane en maakt kennis met het ruige leven van deze beruchte rovers. Niets was veilig in hun buurt en ze waren ook nog eens bekwaam in valsmunterij. Tijdens de workshop in het museum schuif je aan tafel voor een heus feestgelag. Terug op school teken je al deze indrukken op in een eigen scheepsjournaal.

Groep → 5-8 Prijs → € 110 Locatie → Museum Schokland (1,5 uur) Eilandtijd

Vissers van de Zuiderzee Hoe was het om met maar weinig bezittingen op een eiland te leven in de Zuiderzee? In het museum ontdek je van alles over deze stoere vissers; welke kleding ze droegen en hoe ze woonden en leefden in vaak barre omstandigheden. Kunstenaar Ernst Leyden woonde een poosje tussen het ruige vissersvolk om ze te schilderen. Tijdens de workshop leer je een paar van zijn speciale technieken!

Groep → 5-8 Prijs → € 110 Locatie → Museum Schokland (1,5 uur) Pionieren

Van hier tot aan de horizon De Noordoostpolder: net klaar en nog helemaal leeg... Heel veel mensen wilden maar wat graag komen wonen op deze grote, kale vlakte. Wie waren deze pioniers? In het museum ontdek je door een aantal spannende proeven dat het nog niet zo eenvoudig was om geselecteerd te worden. Vervolgens maak je een eigen, creatief polderportret!

Groep → 5-8 Prijs → € 110 Locatie → Museum Schokland (1,5 uur)

19


Provinciale cultuurontmoetingen Ontdek de culturele hotspots in Flevoland. Cultuur+ scholen kunnen op pad NIEUW! met de CultuurBus Flevoland! Reis naar Verbeelding De Verbeelding (Zeewolde) Meneer Vierkant en juffrouw Rond ontvangen de leerlingen in het prachtige paviljoen De Verbeelding. Door de betovering van het gebouw, de vormen en patronen, worden alle zintuigen aangesproken. Op je buik lig je te luisteren naar muziek, terwijl een zwaan voorbij drijft. Je onderzoekt spiegelingen in glas, tekent patronen in zand, bouwt houten torens en ontdekt steeds meer vormen. Alle ogen en oren gaan hier open. Een belevenis met een roulerend aantal activiteiten. Een theatrale inleiding en afsluiting door meneer Vierkant en juffrouw Rond verbinden fantasie en belevenis.

Groep → 1-4 Prijs → € 9 per leerling Aantal → min. 30 en max. 50 leerlingen met per 5 leerlingen een begeleider vanuit school Duur → 1,5 uur

My HeArt beats Kunstmuseum Floriade (Almere)

Urk: beleef de geschiedenis Urk

Waar word jij echt blij van? Is het een plek, een persoon of een ervaring? In kunstpaviljoen M. maak je zelf deel uit van een internationale kunstinstallatie op de Floriade. Ontdek hoe de kunstenaar deze heartbeats verbeeldt en ervaar zelf waar Flevoland blij van wordt! Met creatieve spelelementen en mindfulness technieken is een zintuigelijke leeromgeving voor de leerlingen gecreëerd. Door zelf te kijken, te zoeken en te maken duik je dieper in je eigen identiteit en waar je hart sneller van gaat kloppen.

Tijdens een bezoek aan Urk en Museum het Oude Raadhuis voelen, proeven en ervaren de leerlingen hoe het is geweest om kind te zijn op Urk, toen het nog een eiland was, en het harde leven op een vissersboot. Een aantal weken voor deze excursie ontvangt de klas een beleefkist vol echte voorwerpen van vroeger en een aantal korte erfgoedlessen voor in de klas.

Groep → 4-6 Prijs → op aanvraag Duur → 75 min. (op aanvraag van januari t/m juli 2023)

20

Groep → 5-6 Prijs → € 8 per leerling Aantal → max. 25 leerlingen Duur → 2 uur


Professoren in het bos Waterloopbos (bij Kraggenburg)

In dit bos deden ingenieurs en waterbouwkundigen onderzoek naar kustverdediging, waterlopen en havens. Om hun ideeën te testen bouwden ze allerlei modellen. Van 1954 tot 1996 was hier het Waterloopkundig Laboratorium gevestigd. Nu is het een rijksmonument, eigenlijk een soort openluchtmuseum voor de wetenschap. Maak kennis met de professoren in het bos en beleef tijdens een theaterworkshop het gevaar van de stijgende zeewaterspiegel. Tijdens de beeldende les maak en test je een zelf ontworpen drijver in een schaalmodel. Daarna is het extra leuk om zelf door het Waterloopbos te wandelen en de schaalmodellen in de levende lijve te zien. Het lesmateriaal bevat een route met opdrachten en kan aansluitend aan de beeldende workshop plaatsvinden.

Groep → 6-8 Prijs → € 200 Aantal → max. 25 leerlingen Duur → ±4,5 uur (module) Introductie op school (leerkracht) → 1 uur Theaterworkshop (vakdocent in de klas) → 1 uur Beeldende workshop (Cultuurbedrijf Noordoostpolder) → 1,5 uur Wandelroute (leerkracht) → ± 1 uur

Van Plank tot schip Batavialand (Lelystad) Welke stappen doorloop je wanneer je een schip bouwt? En welke beroepen had je daar vroeger bij nodig? Je maakt kennis met alle ambachten bij Batavialand. Met kwartetkaarten vol weetjes en opdrachten ga je in groepjes op de werkplaatsen aan de slag. Elk groepje leert andere dingen en aan het einde van het programma mogen de groepjes de nieuwe kennis met elkaar delen. Van Plank tot schip is een serie van 4 lessen, waarvan de 2e les een excursie naar Batavialand is.

Groep → 5-8 Prijs → € 9 per leerling (minimumbedrag € 75), per 10 leerlingen 1 begeleider vanuit school gratis Aantal → max. 32 leerlingen per rondleider Duur → ± 2 uur (lessenserie)

Street Art Tour Lelystad In 2021 zijn in het stadshart van Lelystad verschillende gerenommeerde kunstenaars aan de slag gegaan met het verfraaien van muren door middel van street art. De kunstenaars zijn volop in de geschiedenis en verhalen van de provincie gedoken. Met als resultaat werken in heel veel verschillende soorten en stijlen, allemaal van reusachtig formaat! Je bezoekt een flink aantal van deze werken, hoort meer over de kunstenaars, hun verhalen en interpretatie van het thema, de werkwijze en het eindresultaat. De tour is goed te combineren met de beeldende module Street Art.

Groep → 7-8 Prijs → € 175 per groep Aantal → max. 1 klas per keer (deze wordt gesplitst in tweeën) Duur → 45-60 minuten

21


Voorstellingen Bezoek je een voorstelling? Dan leer je de magische wereld van het theater kennen… licht uit, spot aan en genieten maar. Theater is een echte ontmoeting! Achter de schermen

Licht uit spot aan

Superslow

(theatermodule)

(danstheater op school)

In deze module ervaar je hoe het is om toneel te spelen en zelf in de spotlights van een echt theater te staan. De module bestaat uit 3 lessen. In de eerste les maak je kennis met de aspecten van theater en teken je jezelf als artiest. In de tweede les ga je aan de slag met toneelspelen, verkennen en oefen je het verhaal en je rol in de voorstelling. Deze twee lessen worden door de groepsleerkracht gegeven in de klas. De derde les wordt geleid door de theaterdocent en kom je op bezoek in het theater. Hier speel je samen jullie voorstelling, compleet met licht, geluid en kostuums.

Deze module gaat over de magie van het theater, en dan met name de rol van de acteur én die van de lichttechnicus in het creëren van die magie! In deze lessen ontdek je de wereld achter de schermen; wat maakt theater tot theater? De module bestaat uit 3 lessen. In de eerste les oefen je het toneelspelen met vaste tekst. De tweede les staat in het teken van theaterlicht en wat je daarmee kunt op het podium. Deze lessen doe je samen met je leerkracht in de klas. In de derde les ga je met een theaterdocent en een lichttechnicus in het theater aan de slag. Met deze professionals breng je een scène en het theaterlicht samen op het toneel.

Waarom ben je ergens bang voor, terwijl je het helemaal niet kent? Met Superslow word je klaargestoomd voor stoere dans en theatrale hiphop. Een ode aan de prikkels en het onbekende. Direct na de voorstelling oefen je tijdens een interactief programma hoe je door dans jezelf kan zijn. Na afloop heb je meer zelfvertrouwen, ken je een paar vette moves en ben je nergens meer bang voor! Superslow kan spelen in een gymzaal of klaslokaal op school (data op aanvraag).

Groep → 3-5 Prijs → € 170 (1,5 uur)

Groep → 6-8 Prijs → € 170 (1,5 uur)

(theatermodule)

22

inclusief lenen van de lichtkoffer

Groep → 1-4 Prijs → € 1100

(35 min. + 10 min. educatie) dagprijs voor 1 of 2 voorstellingen per dag met max. 60 leerlingen per voorstelling


Nest (Theatergroep Krijt)

+ lesbrief

De vogels Ooi en Vaar werken al jaren in hun dierenbezorgservice en bezorgen elk jong dier bij de juiste ouders. Tot er op een dag een dier bij hen belandt, dat ze nog nooit hebben gezien. Het huilt, kraait en heeft een luier om. Het lust geen wormen en vliegen kan het al helemaal niet. Voor Ooi en Vaar maakt dat niets uit. Ze vormen met hun nieuwe aanwinst een warm nest. Maar dan melden de echte ouders zich. Waar blijft hun kind? Een grappige en ontroerende voorstelling over dieren, families, bezit en afscheid nemen. Met een onvervalste dosis kleuterhumor en herkenbare situaties.

Groep → 1-3 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

→ 6 maart 2023 → 9 maart 2023 → 10 maart 2023

Woeste Willem (Harro van Lien producties) Willem geniet van zijn rust die hij heeft verdiend na een leven vol gevaarlijke avonturen. Hij zingt zeeroversliedjes, loert wat door zijn verrekijker over het water tot opeens een klein jongetje de rust verstoort. Een echte landrot, dat is duidelijk. Aan landrotten heb je niks. Landrotten zeuren. Om woest van te worden! ‘Woeste Willem’ is een interactieve vertelvoorstelling over stoer doen, bang zijn en over vriendschappen die je niet aan ziet komen. Naar het gelijknamige boek van Dieter en Ingrid Schubert.

Groep → 1-4 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

→ 23 januari 2023 → 24 januari 2023 → 25 januari 2023

Behoorlijk boos (Oortwolk)

+ lesbrief

Eekhoorn was jarig, maar Spitsmuis kon niet komen om allerlei verzonnen redenen. Nu denkt Spitsmuis dat Eekhoorn daar hartstikke boos over is, maar dat is helemaal niet zo. Dat vindt Spitsmuis niet leuk en gaat er daarom alles aan doen om Eekhoorn tóch boos te krijgen. Ondertussen wordt Spitsmuis zelf steeds kwader... ‘Behoorlijk boos’ is een vrolijke, innemende voorstelling over boos zijn, waarin de taal van Toon Tellegen werkelijk tot leven komt. Inhoudelijk en poëtisch theater over, voor kinderen, zeer herkenbare emoties.

Groep → 3-4 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

→ 13 maart 2023 → 14 maart 2023

De Drakentemmer (Productiehuis Valentijn) Op het eiland ‘Krijt’ kennen de mensen alleen zwart en wit. Alle andere kleuren zoals rood, groen en blauw zijn ooit uit hun leven verdwenen. Dat was het werk van de vuurdraak, maar niemand weet waarom. Totdat een dapper en nieuwsgierig jongetje op zoek gaat naar het antwoord. Slaagt hij erin het geheim van de draak op te lossen? Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. De voorstelling is geïnspireerd op de tekeningen van Mies van Hout, over jezelf durven zijn en vriendschap.

Groep → 3-5 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

→ 6 februari 2023 → 7 februari 2023 → 8 februari 2023

23


De wraak van Lorre (Epos Ensemble)

+ lesbrief

Jop is helemaal in de wolken als Lorre bij hem komt wonen, een prachtig operazingende papegaai. Al gauw kan hij niet meer zonder het lieve beestje. Helaas is Jop niet de enige die wat in Lorre ziet: ook meneer Panini wil hem graag hebben om héél veel geld aan hem te verdienen in de grote operazalen. De geniepige Panini haalt de raarste streken uit om Lorre van Jop af te pakken, maar dát laten Jop en zijn vrienden niet op zich zitten... Een spannend, knotsgek verhaal vol operamuziek en blaasinstrumenten. Ook de kinderen zelf worden aan het zingen gezet!

Groep → 3-5 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Atuk (PNT)

→ 20 februari 2023 + lesbrief

Atuk kent wel honderd woorden voor sneeuw, maar slechts één voor vriendschap: Taruk. Taruk is zijn eigen hond en beste maatje. Op een dag mag Taruk mee met Atuks vader op de grote sledetocht. Hij komt echter terug zonder Taruk... zijn hond is aangevallen door een wolf. Atuk is verdrietig en zint op wraak en gaat op zoek naar de wolf. Een poëtische voorstelling over het verliezen en opnieuw toelaten van iets dierbaars, naar het gelijknamige boek over deze Inuit jongen. Een ontroerend verhaal met poppen en zelfgebouwde instrumenten.

Groep → 5-7 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Later als je groot Band (popband)

→ 27 maart 2023 → 28 maart 2023 + lesbrief

Deze complete live band on stage verzorgt een interactieve optreden met drums, piano en synthesizer, basgitaar, saxofoon en zang. 5 professionele bandleden spelen diverse hedendaagse bekende popsongs en laten zien hoe een nummer tot stand komt en wat er mogelijk is met de verschillende instrumenten. En hoe je moet samenwerken om het mooi te laten klinken. Met behulp van een digitale lesbrief kun je van tevoren songs instuderen en eventueel een verzoeknummer indienen, zodat je samen met de band kunt optreden.

Groep → 6-8 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

De Spion (Held & bloem)

→ 13 april 2023 → 20 april 2023 + lesbrief

Opa Geerling wordt door de geheime dienst gevraagd om spion te worden. Hij moet wel eerst de juiste skills aanleren en krijgt steeds moeilijkere opdrachten, die hilarische scènes opleveren. Zo krijgt hij de taak om de buurvrouw in de gaten te houden, op wie hij stiekem een oogje heeft. Welk geheim speelt zich af achter de voordeur van de buren? Een interactieve theatervoorstelling over uitdagingen, doorzetten en worstelen met onzekerheden bij het doen van iets nieuws. Bij het uitvoeren van de geheime opdrachten blijkt de rol van de kijkers groter te zijn dan verwacht. De spion is ontwikkeld vanuit de theorie van de leerkuil (het leren leren).

Groep → 7-8 Prijs → € 8 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

24

→ 3 april 2023 → 4 april 2023


Workshops Met een workshop duik je voor even in de wereld van muziek, beeldend, dans of theater. Je gaat zelf flink aan de slag en leert hoe je in een korte tijd iets moois kunt maken. Deze workshops zijn losse activiteiten en worden begeleid door een vakdocent van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Bij de workshops hoort geen begeleidend lesmateriaal.

25


Workshops → muziek Hee Kees!

26

NIEUW!

Gitaar

Een muzikale workshop rondom het prentenboek 'Kom mee, Kees’. Zing, beweeg en speel mee met de tocht van kikker Kees en zijn vader naar het concert van de Kwakers!

Wauw, op de gitaar kun je bijna alle muziekstijlen spelen! In deze workshop maak je kennis met dit gave instrument en leer je meerdere nummers spelen.

Groep → 1-2 Prijs → € 75 Locatie → op school

Groep → 5-8 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Djembé

Band in de klas

Samen met de docent ga je echte Afrikaanse trommels bespelen en maak je ritmische patronen. Je voelt het tot in je vingertoppen!

Met keyboard, zang, drums en gitaren speel je samen in de klas als een echte popband. Gaat het dak er af?

Groep → 3-8 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Groep → 5-8 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder


Workshops → beeldend De krijtjes staken

Verffabriek

Op weg van huis naar school is alles anders... de zon kleurt groen, de buurman ruikt paars en in de verte zie je wel honderd kleine regenbogen. Met krijt en verf tover je de wereld vol KLEUR!

De oude meesters mengden zelf hun verf... doe je mee? Met kruiden, bietensap en houtskool meng je de mooiste kleuren en hiermee schilder je een origineel stilleven: de gedekte tafel.

Groep → 1-4 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Groep → 3-6 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Collage Creatuur

Tiny house

NIEUW!

In de bergen tijdschriften, kranten en folders die we weggooien kun je vreemde wezens ontdekken, zoals de knipselbuffel en de scheurkanarie. Met collagetechnieken ontwerp je nieuwe diersoorten.

Zou jij ook wel je eigen huis willen bedenken en bouwen in de toekomst? Met klei en andere materialen maak je jouw unieke minihuis en leer je gelijk een paar handige boetseertechnieken.

Groep → 3-6 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Groep → 6-8 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder

27


Workshops → dans

28

Toettoet

Psst... ik heb een geheim! NIEUW!

We gaan op reis… met de bus, de boot en de trein! Met allerlei verschillende vervoersmiddelen bezoeken we eilanden, stranden en steden. Wat een dansavontuur! Ga je mee?

Vertel jij je geheimen weleens aan iemand? Of heb jij met je vrienden een geheime taal? Tijdens deze workshop krijgt iedereen een eigen geheime taal en bewegen we als echte geheimagenten...

Groep → 1-2 Prijs → € 75 Locatie → op school

Groep → 3-4 Prijs → € 75 Locatie → op school

Word wakker!

Coole Moves

Vanaf het moment dat je uit bed stapt is je leven vol beweging en dus vol dans. Wat zijn jouw ochtendrituelen? Ontdek hoe je hiermee een eigen dans kunt maken op muziek. Wakker worden is vanaf nu jouw beste moment!

Stap in de wereld van hippe streetdance met Danscentrum Artistique. Je leert de ‘coolste moves’ en gebruikt hierbij ook je eigen creativiteit.

Groep → 5-6 Prijs → € 75 Locatie → op school

Groep → 3-8 Prijs → € 75 Locatie → Cultuurbedrijf Noordoostpolder


Workshops → theater Lekker in je lijf

Spin, muis, tijger

Door je fantasie te gebruiken en te associëren wordt een verhaal ook heel leuk om zelf te spelen. Tegelijk leer je nieuwe woorden en begrippen en hoe je die met je eigen lijf kunt uitdrukken.

Met theater kun je van gedaante veranderen en word je zo maar een ander mens of dier. Je leert hoe je houding en mimiek kunt gebruiken en maakt een korte scène, waarin je rol tot leven komt.

Groep → 1-2 Prijs → € 75 Locatie → op school

Groep → 3-4 Prijs → € 75 Locatie → op school

Tijdreis

Dit ben ik

Een reis door alle tijden, van de prehistorie tot in de toekomst. Wat deden de mensen vroeger en wat doen de mensen in de toekomst? Dat beantwoord je in deze les!

Waar hou je van en wat past bij jou? Wat zou je later willen worden? Wie ben jij over 20 jaar? Met theater maak je van elk idee (realistisch, komisch of bizar) een spraakmakende presentatie.

Groep → 5-6 Prijs → € 75 Locatie → op school

Groep → 7-8 Prijs → € 75 Locatie → op school

29


Speciale projecten Cultuureducatiedagen Belevingsroute Pioniers Wil je samen met je leerlingen geschiedenis en cultuur eens echt op locatie beleven? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om mee te doen met de Cultuureducatiedagen, de unieke belevingsroute van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Elk jaar staat een ander lokaal geschiedenisthema centraal.

Dit jaar reizen we af naar het voormalig eiland Schokland. Je wordt meegevoerd in een theatraal verhaal en komt tegelijk heel veel te weten over het leven van de Pioniers, die aankwamen toen de polder net drooggelegd was. Wie waren deze mensen, waar kwamen ze vandaan en wat kwamen ze doen in die kersverse, maar o zo kale polder? Wat waren hun dromen en vooral, wie was er goed genoeg om in de nieuwe Noordoostpolder te mogen wonen? Ter voorbereiding in de klas ontvang je de 1e les van de module 'Van hier tot aan de horizon' uit het educatieaanbod van Museum Schokland (zie ook pag. 19). En kom na afloop Museum Schokland nog eens bezoeken om de historie in het echt te bekijken. Voor dit project geldt een aparte inschrijving: je kunt jouw groep tot uiterlijk 1 juni 2022 aanmelden via → m.sierat@cultuurbedrijfnop.nl (voor nadere informatie zie ook de flyer).

→ 19 t/m 30 sept 2022 ('s ochtends) Groep → 6-8 Prijs → € 2 per leerling Locatie → Museum Schokland

Dansdag Artistique

Tijdens deze dag krijgen alle groepen dansles van een professionele dansdocent van Danscentrum Artistique. Er wordt naar een spetterende presentatie toegewerkt, die aan het einde van de dag zal plaatsvinden. Scholen kunnen kiezen uit een aantal thema’s: Op het witte doek / Ga je mee op reis? / Feest! / Jungle Fever!

Groep → 1-8 Prijs → € 500 (basisprijs voor 4 groepen / + € 100 voor elke extra groep) Locatie → Danscentrum Artistique

30


Algemene voorwaarden Cultuureducatie

Aantal leerlingen

Alle scholen voor primair en speciaal onderwijs ontvangen de brochure voor schooljaar 2022-2023 per post. Het aanbod kun je ook vinden op de website van Cultuurbedrijf Noordoostpolder → cultuurbedrijfnop.nl/onderwijs

Per workshop kunnen maximaal 25 leerlingen deelnemen. We hanteren dit aantal i.v.m. de capaciteit van de werkruimtes en de kwaliteit van de les. Wanneer de groep groter is wordt er een evenredig aantal workshops ingepland.

Inschrijving

Planning

Inschrijven voor activiteiten van Klas@Kunst doe je met ingang van schooljaar 2022-2023 digitaal via → cultuurbedrijfnop.plannedculture.nl

De aanvragen worden behandeld en ingepland op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt voor de zomervakantie een conceptplanning met mogelijkheid om waar nodig nog data aan te passen. De definitieve planning van je inschrijvingen ontvang je na de zomervakantie.

Je kunt ook de inschrijfbutton op onze website gebruiken. De inschrijvingen dienen uiterlijk 10 juni 2022 in ons bezit te zijn.

Annuleren Bij calamiteiten wordt bekeken of de lessen ingehaald kunnen worden. Is dit niet het geval dan wordt er in principe geen restitutie verleend. Waar mogelijk wordt een digitaal alternatief aangeboden. Voor boekingen, die zonder overleg niet worden afgenomen, kan helaas geen inhaalmogelijkheid worden geboden. Besproken plaatsen voor voorstellingen kunnen niet worden geannuleerd.

31


Op school maak je kennis met kunst. Smaakt het naar meer? Kijk dan voor de mogelijkheden na schooltijd op

→ cultuurbedrijfnop.nl