Page 1

MilitĂŚrhistoriske rejser 2011

CULTOURS.DK


REJSELEDERE KOMMANDØR POUL GROOSS Kommandør Poul Grooss er pensioneret søofficer og er nu ansat på Forsvarsakademiet som militærhistoriker på Center for Militærhistorie. Han har undervist som lærer i moderne søkrigsoperationer frem til 2009 på Søværnets Officersskole. Han har gennemgået stabskursus ved Royal Navy i Greenwich og har været dansk forsvarsattaché i Storbritannien i mere end 4 år

CAND.MAG. TORSTEN GRANOV Torsten Granov er cand. mag. i fransk og historie og har bl.a. undervist i fransk historie på Århus Universitet. Han er grundlægger af rejsebureauet Cultours og har ledet utallige ture verden over. Torsten Granov har beskæftiget sig indgående med militærhistorie, herunder Det nazistiske Tyskland og Normandiet og invasionskysten, og har besøgt områderne mange gange. Torsten Granov er forfatter til bogen “D-Dag · optakten, dramaet og efterspillet“ og en stor ekspert i militærhistorie.

OBERSTLØJTNANT HANS JüRGEN JüRGENSEN Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen er pensioneret fra Hæren. Han har bl.a. været ansvarlig for planlægningen af invasionsforsvaret af Sjælland, chef for en panserbataljon og ansvarlig for den taktiske uddannelse på Hærens Officersskole. Han har dyrket krigshistorie som hobby i mange år, og er en særdeles rutineret og vidende rejseleder.

PH.D. PETER HAMBRO MIKKELSEN Peter Hambro Mikkelsen er Ph.d. i Forhistorisk Arkæologi og med suppleringsfag i Historie. Afdelingsleder ved Konserverings og Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum med mangeårig interesse i, og stort kendskab til, militærhistoriske forhold.

CAND.MAG. MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

Kære militærhistorisk interesserede Takket være den store interesse for vore rejser, har vi igen i år udvidet antallet af militærhistoriske rejser. Ud over vore tidligere gennemførte rejser, har vi i år en ny spændende rejse til et ret ukendt område: Isonzo fronten, hvor nogle af 1. verdenskrigs mest voldsomme slag fandt sted. Derudover har vi en ny rejse til Nordtyskland, til stederne, hvor slutspillet for nazityskland fandt sted i april/maj 1945. Vi har også, i samarbejde med MuseumsCenter Hansholm, arrangeret en to-dages rejse til Atlanterhavsvolden i Vestjylland. I anledningen af 70 året for overfaldet på Pearl Harbor har vi ændret vor rejse til Stillehavet. Takket være vor god ven og samarbejdspartner, historikeren Daniel Martinez fra USS Arizona Memorial i Pearl Harbor, har vi fået mulighed for at være med ved højtideligholdelsen af overfaldet d. 7. december. Daniel Martinez kommer igen til Danmark i august 2011 og holder foredrag om overfaldet og om Stillehavskrigen. Vi glæder os til at se både alle de mange, der allerede har rejst med os og til at byde velkommen til mange nye rejsedeltagere. Med venlig hilsen Torsten Granov, Direktør, Rejseleder m.m.

DET 3. RIGES SIDSTE DAGE

s. 3

NORMANDIET D-DAG

s. 4

NORMANDIET II

s. 6

ISONZO FRONTEN

s. 8

ØSTPRØJSEN

s. 10

DET 3. RIGES HJERTE

s. 12

BELGIEN OG NORDFRANKRIGS SLAGMARKER

s. 14

ENGLAND 1940 - 44

s. 16

BERLIN 1933 - 45

s. 18

BERLIN II

s. 20

STALINGRAD OG MOSKVA

s. 22

VESTFRONTEN

s. 24

Martin Cleemann Rasmussen er cand.mag. i russisk og historie. Han taler flydende russisk og har boet og rejst flere år i Rusland, Ukraine og andre Østeuropæiske lande. Martin Rasmussen har solid erfaring som rejseleder og foredragsholder og har mangeårig interesse i militærhistoriske forhold.

DEN AMERIKANSKE BORGERKRIG

s. 26

WHASHINGTON OG PEARL HARBOR

s. 28

CAND.MAG. PETER PRÆSTGAARD

ENDAGS TURE

s. 30

HITLERS DANSKE ATLANTERHAVSVOLD

s. 31

Peter Præstgaard har i mange år beskæftiget sig med perioden 1940-45. Mangeårigt medlem af Besættelsesmuseet bestyrelse. Foredragsholder, tilrettelægger og leder korte temature med historisk indhold for forskellige interessegrupper.

2

CULTOURS.DK www.cultours.dk · rejser@cultours.dk · tlf. 86 10 86 05

Medlem af rejsegarantifonden nr. 553 · Medlem af Pakkerejse-Ankenævnet


Det 3. Riges sidste dage Afslutningen i Nordtyskland – april og maj 1945 Flensborg, Slesvig og Hamborg 2. - 4. september 2011 Rejseledere: cand.mag. Peter Præstgaard og cand.mag. Torsten Granov

Storadmiral Dönitz, Albert Speer og Alfred Jodl anholdt af engelske soldater. De var alle tre, med Dönitz som leder, en del af Flensborg-regeringen, der holdt 23 dage – fra 1. til 23. maj 1945.

I april 1945 vidste alle, at det 3. Rige var nær sin undergang. Efter Hitlers selvmord, flyttede efterfølgeren, Storadmiral Dönitz, hovedstaden til Flensborg. Det er stederne, hvor begivenhederne i Det 3. Riges sidste dramatiske dage fandt sted, der er hovedemnet for denne rejse. Undervejs ser vi også Hamborg og hører om bombardementerne af byen, om koncentrationslejren Neungamme og mange fangers tragiske død i krigens sidste dage. Vi besøger også Frøslevlejren og meget mere. TURENS PROGRAM 2. september Afgang fra Aarhus kl. 5.45. Opsamling langs motorvejen mod grænsen. Afgang Fredericia kl. 7.15 (vi afventer togankomst fra Kbh./Fyn kl. 7.09) Inden vi krydser grænsen, gør vi ophold i Hokkerup, hvor danske soldater 9. april kæmpede mod Værnemagten. Derefter videre til Padborg med mindet om 3 grænsegendarmer, der blev dræbt som de første d. 9. april. I Harrislee ser vi mindesmærket for de danskere, der blev deporteret fra Frøslevlejren. Vi fortsætter til Marinesportschule Mürvik i Flensburg, hvor rigsregeringen under Dönitz havde sit sæde. Vi hører om Flensborgs korte historie som Reichhauptstadt. Turen fortsætter til Stadtmuseum Schleswig, som har en afdeling om Slesvig fra 33-45. Vi fortsætter gennem Holsten til bymuseet i Hamborg. Et omfattende museum med en helt moderne afdeling om perioden 33-45. På vej til hotellet standser vi ved en helt uskadt Hochbunker, der dels

var platform for kraftige antiluftskyts og dels tjente som beskyttelsesrum for næsten 20.000 borgere. På turen fortælles om de forskellige militære og politiske begivenheder, der var særegne for netop denne del af Tyskland. Vi overnatter 2 nætter i Hamborg. 3. september Dagens første mål er Mahnmal St. Nikolai. Kirken, hvor kun ydermure og tårn står tilbage, som et symbol på de mere end 200 bombeangreb, der blev rettet mod byen. Vi hører om Operation Gomorrha i juli 43, der resulterede i en såkaldt Feuersturm, ildstorm, og dræbte titusinder. Vi fortsætter til Dessauer Ufer i havneområdet, en af Neungammes udekommandoer, hvor også danske fanger var på tvangsarbejde. Herfra videre til Bullenhuser Damm. En skole her blev af SS brugt i forbindelse med medicinske forsøg bl. a. på børn. Da englænderne nærmede sig i slutningen af april, blev børnene dræbt. På stedet findes bl. a. en rosenhave til minde om børnene. Turen går videre til Kz-lejren Neungamme. Lejren med sine 96 udekommandoer blev taget i brug i 1938 og kostede i sin levetid mere end halvdelen af de 106.000 fanger livet. 4880 danskere sad i lejren. Vi får en rundvisning af en lokal guide. På tilbagevejen til hotellet besøger vi Bunkermuseum Hamburg, et af de få tilgængelige civile beskyttelsesrum. 4. september På hjemvejen kører vi til Langenhorn Kaserne i det nordlige Hamborg. Her fik Frikorpset sin første uddannelse i 1941, inden det blev sendt

til fronten. I de sidste dage af krigen tømtes lejren i Neungamme. Mere end 10.000 fanger blev transporteret til Lübeck og kom ombord på skibe, Bl. a. Cap Arcona. 3. maj blev skibene angrebet af RAF. Af Cap Arconas 4.500 fanger overlevede kun 350. Vi besøger mindestedet og det lille museum i Neustadt. Herfra kører vi til den forhenværende ubådsskole i Plön. Her mødtes Dönitz efter Hitlers selvmord med general Lindemann og Dr. Best fra Danmark og med Seyss-Inquart fra Holland for at planlægge den videre kamp. Næste stop er Marine Ehrenmal Laboe, hvor vi besøger krigsmarinens mindesmærker og ubådsmuseet. Efter grænsen er passeret er der besøg i Frøslevlejren, lejren husede Det tyske Sikkerhedspolitis fanger i Danmark og herfra deporteredes mange danske fanger til KZ-lejre i Tyskland.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 2.945,Tillæg for enkeltværelse kr. 600,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Bustransport i moderne langtursbus. 2 overnatninger på godt, centralt beliggende hotel i Hamborg. Morgenmad og aftensmad (første måltid er aftensmad d. 2. og sidste er morgenmad d. 4.) Alle entréer, udflugter og specialarrangementer. To kyndige rejseledere. Alle skatter og afgifter.

3


Normandiet D-dag Invasionskysten med mere 2. - 8. maj (Afgang fra Jylland og Kbh.) Rejseleder: cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen 9. - 15. maj (Afgang fra Jylland) Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov 15. - 21. august (Afgang fra Kbh.) Rejseleder: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen 5. - 11. september (Afgang fra Jylland) Rejseleder: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen 19. - 25. september (Afgang fra Jylland og Kbh.) Rejseleder: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen 26. september - 2. oktober (Afgang fra Jylland) Rejseleder: cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen

Landgangen på Omaha Beach om morgenen den 6. juni 1944. Omaha Beach blev den blodigste af de fem strande, hvor de allierede gik i land. Omaha havde de bedst udbyggede tyske stillinger og de bedste tyske tropper. På grund af skrænterne bag stranden, var den også den nemmeste at forsvare. Amerikanernes modvilje mod at bruge de engelske mineryddere og andre opfindelser gjorde det vanskeligt for dem at kæmpe sig væk fra stranden. Da landgangsfartøjerne skulle sejle mere end dobbelt så langt som ved de engelske og canadiske invasionsstrande, var scenen sat til det blodbad, der blev resultatet.

Den 6. juni 1944 gik de allierede i land på Normandiets kyst. Kodenavnene for invasionsstrandene: Utah, Juno, Sword, Gold og ikke mindst Omaha gik over i historien. Steven Spielberg har med sin film "Saving Private Ryan" genskabt begivenhederne fra Invasionen. Stederne findes endnu, og der er stadig mange minder om kampene og spændende museer at se. På turen skal vi se stederne hvor det fandt sted, og undervejs bliver der fortalt indgående om baggrunden for Invasionen, hvorfor den fandt sted i Normandiet, om forberedelserne, om hvad der gik galt, og hvad der gik godt, og ikke mindst skal vi høre om, hvorledes begivenhederne blev oplevet af dem, der var med. På turen til Normandiet skal vi også se stranden ved Dunkerque, hvorfra englænderne i juni 1940 evakuerede 350.000 soldater, og Dieppe, skuepladsen for den fatale fiasko i 1942, der fortalte de allierede, hvordan man ikke skulle foretage invasionen. Vi besøger området ved Falaise, hvor tyskerne led det endelige nederlag i Normandiet, og

4

på vejen tilbage besøger vi Arnhem, hvor de allieredes fejlslagne forsøg på at tage broen fandt sted i september 1944. TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Ålborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45 og fra Fredericia banegård kl. 7.15 med opsamling langs motorvejen. Afgang fra København 4.45, med opsamling langs motorvejen til Fredericia. Samling til én bus i Jylland (afg. 15/08 er via Rødby/Puttgarten). Vi fortsætter gennem Nordtyskland forbi Hamburg og videre gennem Belgien til vort første overnatningssted Dunkerque, umiddelbart efter vi er kommet ind i Frankrig. Vi regner med at være fremme kl. 20.00. Vi holder frokost og eftermiddagspauser ved rastepladser med restaurant, så man kan komme ud og strække benene. Der er mulighed for at købe kaffe, øl og vand i bussen. Undervejs giver rejselederen en introduktion til 2. verdenskrig og begivenhederne frem til Invasionen.

2. dag Inden vi fortsætter sydpå, skal vi se stranden, hvorfra evakueringen skete i 1940. Der er ikke meget at se fra dengang, men når man har været her, forekommer det helt utroligt, at det var muligt at udskibe 350.000 mand herfra i løbet af få dage. Fra Dunkerque fortsætter vi til Dieppe. Raidet på Dieppe var de allieredes første prøve på tyskernes evne til at forsvare fastlandet. Det katastrofale resultat blev afgørende for de allieredes valg af Normandiet som skueplads for Invasionen. Efter frokost fortsætter vi sydpå over Seinen til Caen, hvor vi skal se museet, Memorial de la Paix. Museet dækker ikke kun Invasionen, men tager udgangspunkt i Versaillesfreden og fortæller om optakten til 2. verdenskrig, besættelsen og invasionen. Museet er meget instruktivt og moderne. Vi fortsætter herfra til Bayeux, hvor vi skal bo 3 nætter. 3. dag Vi begynder dagen med at køre til Cherbourg. Det var af afgørende betydning for de allierede at erobre en forsyningshavn. Efter meget heftige kampe blev Cherbourg erobret 26. juni, stærkt


ødelagt. Vi ser museet i byens fort, hvorfra vi har et vidt udsyn over havnen. Syd for Cherbourg ligger resterne af en affyringsstaion for V-1 raketter. Den ligger på privat grund, men vi har fået tilladelse til at besøge anlægget, der er ret velbevaret. Vi tager nu til Ste. Mére-Eglise, hvor amerikanske faldskærmssoldater blev kastet ned natten til den 6. juni. Det var her en af faldskærmssoldaterne blev hængende i kirketårnets spir. Vi ser det spændene airborne museum. Efter frokost besøger vi Utah Beach, hvor 4. US Infanteri Division gik i land 6. juni 1944. På vejen dertil gør vi holdt ved mindesmærket for de 800 danske søfolk, der deltog i Invasionen. Efter

ton, som de allierede sejlede til Normandiet og samlede her. Vi ser museet for havnen, inden vi returnerer til Bayeux. Vi slutter dagen med invasionsmuseet i Bayeux, der giver et godt samlet overblik over invasionen og tiden før og efter. Her vises også dokumentarfilm optaget under kampene. 5. dag Vi forlader Bayeux og kører langs Gold, Juno og Sword strandene mod øst. Vi gør holdt ved huset, hvor Montgomery havde sit hovedkvarter efter invasionen. Vi ser den store bunker, den tidligere tyske ildledercentral, der nu er museum. Vi besøger også Pegasus Bridge, der var skuepladsen for

seet for kampene ved Arnhem, hvor de allierede led deres største nederlag i krigens sidste år. Vi ser broen, der ikke blev erobret i september 1944 og soldaterkirkegården, inden vi overnatter nord for Arnhem. 7. dag Vi kører nordpå gennem Tyskland til Danmark med stop ved grænsesupermarkederne. Vi regner med at være i Fredericia ca. kl. 17.00, i Århus ca. 18.30 og i Aalborg ca. 20.30. Hjemkomsttidspunktet til København er ca. kl. 20.00.

Den amerikanske kirkegård bag Omaha Beach. Det sidste hvilested for over 9000 amerikanske soldater.

hjemkomsten til Bayeux ser vi Bayeuxtapetet, der beretter om en anden invasion, nemlig Vilhelm Erobrerens togt til Engalnd i 1066. Bayeux-tapetet er en enestående historisk kilde, fyldt med detaljer og spændende historier. 4. dag Dagens tur går til invasionsstrandene Omaha og Gold. Vi tager os god tid til at standse og se stederne, hvor verdenshistorien blev skrevet. Vi står på stranden og hører om de mest afgørende timer i dette århundrede. Vi begynder dagen med et besøg på den tyske soldaterkirkegård med 21.000 faldne. Derefter til Pointe du Hoc, hvor amerikanske rangere kæmpede sig op ad klinten for at uskadeliggøre store tyske kanoner. Vi gør holdt på Omaha Beach og går en lille tur. Bag Omaha Beach besøger vi den amerikanske soldaterkirkegård, hvor mere end 9000 amerikanere ligger begravet. Det er her ”Saving Private Ryan” begynder og slutter. Efter besøget kører vi til et tysk kystbatteri, hvor kanonerne stadig kan ses, nogle sønderrevne efter kampene på Ddag, andre næsten intakte. Vi slutter dagen i Arromanches, hvor der stadig er rester af den store havn, Port Wins-

en af de mest bemærkelsesværdige operationer på D-Dag. Broen blev erobret i løbet af få minutter af engelske soldater, der landede i glidefly få meter fra broen. Ved siden af Pegasus Bridge ligger Café Gondrée i første hus, der blev befriet under invasionen. Vi besøger Café Gondrée og møder muligvis Madame Gondrée, der selv oplevede begivenhederne som lille pige. Vi kører herfra til området omkring Falaise. Her led de tyske tropper det endelige nederlag i slaget om Normandiet i august 1944. Enorme mængder materiel gik tabt og ca. 25.000 soldater blev taget til fange. Stedet er også blevet kaldt "Stalingrad i vest". Efter besøget her kører vi igen nordpå til vort hotel ved Amiens. 6. dag Vi forlader Amiens og få kilometer herfra befinder vi os på skuepladsen for Somme-offensiven i 1916, en af de blodigste nogensinde for den engelske hær. Vi besøger mindesmærket ved Thiepval med navnene på mere end 76.000 faldne fra Somme-slaget. Vi fortsætter nordpå gennem Frankrig og Belgien, til vi når frem til Arnhem sidst på eftermiddagen. Her ser vi først mu-

Landsætningen ved landsbyen St. Aubin-surMer. Bag soldaten med briller ses losningen af en minimotorcykel, der oprindeligt var beregnet til at blive kastet ned med faldskærmstropper.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 7.245,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Busrejse i moderne langtursbus. Overnatning i på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser. Morgenmad og 3 retters menu til aften. Entréer (11 i alt) til alle de i programmet nævnte museer og samlinger, alle udflugter. Alle skatter og afgifter. Historisk kyndig ekspertrejseleder.

5


Normandiet II Den længere fortælling – med kanaløerne Jersey og Guernsey 17. - 25. juni 2011 Rejseledere: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen og cand.mag. Torsten Granov

Efter kampene i Villiers-Bocage, en af de mest berømte træfninger under kampene i Normandiet. Det tyske panser-es Mikael Wittmann ødelagde her 25 engelske køretøjer og kampvogne, inden hans egen kampvogn blev ødelagt, og han selv måtte forlade stedet til fods.

Batterie Todt ved Cap Griz Nez. Kanonerne i Batterie Todt kunne beskyde England hen over Kanalen, og blev brugt fligtigt i propagandaen for Atlanterhavsvolden.

Vi har i mere end ti år arrangeret militærhistoriske rejser til Normandiet, og flere hundreder har deltaget i rejserne. Mange har ønsket en forsættelse, hvor vi så noget af alt det, man ikke ser på ”Normandiet D-dag”. Med denne rejse, forsøger vi at imødekomme dette ønske.

anvendt svævefly til et militært angreb. Vi ser fortet udefra og går op til området, hvor de tyske glidefly landede. Vi overnatter ved byen Namur.

Specielt den del af Normandiet, der ligger ude i kanalen, Jersey og Guernsey, der var besat af tyskerne, er interessante. Øerne har Atlanterhavsvoldens bedst bevarede tyske befæstningsværker fra 2. verdenskrig. Store underjordiske hospitaler, specielle pejletårne og mange bunkere, hvor det indre er intakt eller genskabt. Øerne er virkelig et besøg værd. Ud over Kanaløerne oplever vi eksempelvis at stå ovenpå det store belgiske grænsefort Eben Emael, som tyskerne erobrede på få timer i august 1940, vi ser hvor Rommel og Guderian gik over Meuse floden. Vi besøger Hitlers hovedkvarter under Vestfelttoget, Wolfsschlucht, samt Eisenhowers hovedkvarter i Reims, hvor tyskerne kapitulerede. Togvognen i Compiégne skoven, hvor våbenhvilen i 1918 og 1940 blev underskrevet, besøger vi også. Vi ser Merville batteriet i Normandiet, høj 113

6

syd for Caen samt Villier-Bocage, hvor Michael Wittmann på få minutter ødelagde 25 engelske kampvogne. St. Lô, Den amerikanske kirkegård i St. James samt Mortain området, hvor tyskernes modoffensiv i august 1944 blev standset. Dette er en rejse, hvor vi ser meget, som er vanskeligt at finde og besøge på egen hånd. TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Århus kl. 5.45 og fra Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Der er opsamling langs motorvejen til grænsen. Under turen gennem Tyskland bliver der introduceret til de steder, vi skal se undervejs, og de bliver sat ind i en større militær og historisk ramme. Sidst på eftermiddagen når vi frem til det store belgiske grænsefort Eben Emael. Det skulle beskytte grænsen mod Tyskland. De belgiske grænseforter var tænkt som en forlængelse af Maginotlinjen og blev stærkt udbygget mellem 1. og 2. verdenskrig. Fortet blev erobret på under 48 timer umiddelbart efter tyskernes overfald på Belgien 10. maj 1940. Der blev her for første gang

2. dag Vi kører herfra via Dinant ved Meuse floden, vi ser stedet, hvor Rommel krydsede Meuse floden, og videre til Brûly-de-Peche til det beskedne Førerhovedkvarter Wolfsschlucht, hvor Hitler opholdt sig under en del af Frankrigsfeltoget i 1940. Vi fortsætter til Sedan, hvor vi skal se stedet, hvor Guderian krydsede Meuse. Fra en højtbeliggende punkt ved en tysk soldaterkirkegård kan vi se ud over hele terrænet. Det var den succesfulde overgang, der var med til at afgøre Frankrigsfelttogets første fase. Fra Sedan kører vi sydpå til Reims, hvor vi ser det rum i general Eisenhowers hovedkvarter, hvor han modtog tyskernes overgivelse 8. maj 1945. Stedet er i dag indrettet som et lille museum. Fra Reims kører vi til Compiégne skoven, hvor vi ser togvognen og stedet, hvor tyskerne overgav sig efter 1. verdenskrig og franskmændene i 1940. Vi overnatter vest for Compiégne. 3. dag Vi fortsætter mod vest, hvor vi skal se nogle af de steder, hvor der blev kæmpet hårdt omrking Caen. Vi begynder ved artilleribatteriet ved Merville,


hvor oberst Otway natten til d. 6. juni 1944 med en alt for lille styrke gjorde det næsten umulige: at erobre det vigtige artilleribatteri, der kunne være farligt for invasionsskibene og soldaterne på Sword invasionsstranden. Vi passerer også Carpiquet flyvepladsen på vej til Villers-Bocage, hvor vi ser det sted, hvor det tyske panser-es Michael Wittmann holdt med sin Tiger d. 13. juni, inden han begyndte beskydningen af de engel-

dens hovedkvarter. Om eftermiddagen tager vi færgen til Jersey, hvor vi skal bo i to nætter. 5. dag Der er meget at se på Jersey, vi tager med bus rundt på øens vestside, hvor vi skal se nogle af tyskernes mest imponerende forsvarsværker. Bunkere, panserværn m.v. er forbavsende velbevarede. Der er ikke gjort mange forsøg på at fjerne det tyske kystforsvar. Vi be-

8. dag Vi begynder dagen med at besøge den store kystartilleribunker i Batterie Todt ved Cap Griz Nez mellem Boulogne-sur-Mer og Calais. Det var Batterie Todt, der altid blev afbildet i tyske propagandablade, når man ønskede at fremstille Atlanterhavsvoldens styrke. Selvom batteriet oprindeligt var planlagt før nogen tænkte på Atlanterhavsvolden, indgik det i befæstningen. Kanonerne i Batterie Todt kunne be-

Lokale beboere i den stærkt ødelagte by St. Lo hilser amerikanerne som befriere.

Et af de specielle tyske pejletårne på Guernsey. Kanaløerne var den eneste del af det engelske territorium, der var besat af tyskerne under 2. verdenskrig. Øerne blev under krigen kraftigt befæstet, og der var en stor tysk garnison. Der er mange tyske installationer, bunker- og befæstningsanlæg at se både på Jersey og Guernsey.

ske kampvogne. Hans angreb resulterede i engelske tab af 25 kampvogne. Vi tager herfra til byen St. Lo. I og omkring St. Lo fandt nogle af de hårdeste og mest langvarige kampe i Normandiet sted. Det var et traffikknudepunkt af stor militær betydning, og byen blev næsten helt ødelagt. Vi ser også nogle af de minder, der er tilbage, bl.a. en tysk kirkegård med ca. 30.000 faldne. Vi ser stedet, hvorfra general Bradley begyndte udbruddet fra Normandiet, operation Cobra, og vi kører gennem de landskaber, der blev fuldstændigt sønderbombede som forberedelse til offensiven. Vi overnatter i nærheden af byen Coutances. 4. dag Vi kører om morgenen til Carteret hvor vi tager færgen til Guernsey. Kanaløerne var den eneste del af det engelske territorium, der var besat af tyskerne under 2. verdenskrig. Øerne blev under krigen kraftigt befæstet, og der var en stor tysk garnison. Der er mange tyske installationer, bunker- og befæstningsanlæg at se både på Jersey og Guernsey. Vi tilbringer dagen på Guernsey, der byder på spændende museer, befæstninger og bunkeranlæg. Vi tager til øens nord- og vestside og ser Museet for den tyske besættelse og besøger bl.a. et velbevaret tysk pejletårn og flå-

søger The Channel Islands Military Museum, hvor dele af den spændende samling er til salg. Vi besøger også det fremragende Jersey War Tunnels museum, indrettet i de gange, som var tænkt som hospital for tyske soldater. Der bliver også tid på egen hånd i byen St. Helier, hvor vi bor. 6. dag Vi ser mange flere af øens militærinstallationer, og tager sidst på eftermiddagen færgen fra St. Helier til St. Malo, hvor vi overnatter. 7. dag Vi begynder dagen med at besøge den amerikanske kirkegård ved St. James. Den er mindre end kirkegården ved Omaha Beach, men den gør også indtryk. Vi kører derefter mod Mortain, hvor tyskernes forsøg på modangreb og afskæring af de fremrykkende panserstyrker mislykkedes. Det endte med katastrofen ved Falaise og tyskernes fuldstændige nederlag i Normandiet. Ved Mortain kører vi op på det højdedrag, der blev hårdnakket forsvaret af en lille amerikansk enhed, der var medvirkende til, at det tyske modangreb blev en fiasko. Inden vi fortsætter nordpå besøger vi en bondegård, hvor der fremstilles Calvados – den kendte æblebrændevin .

skyde England hen over Kanalen. Der er i dag et spændende museum i kanonstillingen. Fra Batterie Todt kører vi til La Coupole, en kæmpemæssig betonhal, hvor V-2 raketterne blev klargjort, inden de blev trukket udenfor og affyret mod London. Kuplen huser i dag et museum om de tyske hemmelige våben, og om den franske befolknings livsvilkår under den tyske besættelse. Vi fortsætter nordpå gennem Belgien til Tyskland, hvor vi overnatter. 9. dag Vi kører gennem Tyskland nordpå og regner med at være i Fredericia kl. 18.00 og i Århus kl. 19.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr.10.985,Tillæg for enkeltværelse kr. 2.300,Depositum v. tilmelding kr. 1.500,Prisen indbefatter: Busrejse i moderne langtursbus. Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser, morgenmad og 3retters menu hver aften, alle de i programmet nævnte entréer, udflugter og arrangementer, færgebilletter til og fra Guernsey og Jersey, alle gebyrer, skatter og afgifter og to historisk kyndige ekspertrejseledere.

7


Italien · Isonzo slagene 1915 - 18 Hvor Rommel fik ”Pour le Mérite” og kampene udødeliggjort i Hemmingways ”Farvel til våbnene” 27. april - 1. maj 2011 Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov

8

Af 1. verdenskrigs mange meningsløse kampe med 10.000vis af faldne udgør Italiens 11 angreb ved Isonzo fronten nogle af de mest ubegribeligt tåbelige. Det samlede antal italienske faldne ved Isonzo var mindst 200.000, men formentlig mange flere.

Østrigske tropper på bjergsiden af Pal Piccolo.

Af 1. verdenskrigs mange meningsløse kampe med 10.000vis af faldne udgør Italiens 11 angreb ved Isonzo fronten nogle af de mest ubegribeligt tåbelige. Kampene og soldaternes forhold blev udødeliggjort i Ernest Hemmingways roman ”Farvel til våbnene”, der fik stor betydning for opfattelsen af 1. verdenskrig. Kampene fandt sted i den smukke bjergrige egn ved den smaradgrønne Isonzo flod. Området ligger i dag i Slovenien og floden hedder nu Soça. Området lå i 1914 på grænsen mellem Italien og Det Østrig-Ungarske kejserdømme. I dag på grænsen mellem Slovenien og Italien. Det samlede antal italienske faldne ved Isonzo var mindst 200.000, men formentlig mange flere. I kampene deltog på Østrig-Ungarsk side også tyske tropper. Det var i bjergene ved Isonzo floden den unge kaptajn Erwin Rommel fik den højeste tyske militær dekoration ”Pour le Mérite”. Vi skal se stedet, hvor han kæmpede.

TURENS PROGRAM

Frontlinien forløb langs bjergkammene og skyttegrave, kanonstillinger og huler til mandskabet er hugget ud af klippen. De er derfor velbevarede og frontens forløb kan stadig ses i landskabet, området rummer vel nok de mest autentiske og velbevarede minder fra 1. verdenskrig i Europa. Det meste af frontlinien ligger i dag i Slovenien. På turen skal vi se to af de pompøse italienske, fascistiske monumenter over de faldne, begge indviet af Mussolini. Vi skal også besøge det italienske museum i grænsebyen Gorizia og museet i Kobarid/Caparetteo/Karfreit. Vi skal besøge steder, hvor der blev kæmpet, og vi skal på udvalgte steder gå på den såkaldte fredssti, der løber langs frontlinien. Vi skal smage god lokal mad, vin og øl, som egnen er kendt for.

1. dag Vi tager med fly fra Kastrup om formiddagen og lander et par timer senere i Venedigs Marco Polo lufthavn. Her venter vor bus, der bringer os til det største italienske monument for de faldne i 1. verdenskrig. Her hviler ca. 100.000 faldne italienere. Monumentet ligner, hvad det er, fascistisk propaganda. På 22 gigantiske trappetrin er indskrevet navnene på de kendte faldne samt antallet af de ukendte. Vi besøger også det lille museum, der findes ved monumentet. Vi fortsætter de få kilometer til grænsebyen, Gorizia, hvor vi overnatter. 2. dag Vi besøger om formiddagen byens meget spændende museum for 1. verdenskrig. På museet vises den italienske side af kampene. Fra Gorizia kører vi langs Isonzo floden, hvor vi passerer steder kendt både fra skildringen af Isonzo fronten og fra ”Farvel til våb-


nene”. Inden vi kommer til den centrale by Tolmein, besøger vi et af de østrig-ungarske støttepunkter med udhuggede skyttegrave, huler til kanoner og lyskastere. Stillingen er udførligt omtalt i Rommels fægtningsberetning, idet det var udgangspunktet for hans berømte angreb på de italienske linier. Vi gør holdt i Tolmein inden vi fortsætter gennem Isonzo dalen forbi byen Kobarid/ Carparetto/Karfreit til byen Bovec/ Flitsche, hvor vi skal bo i 3 nætter.

på Isonzo fronten. Her er restaurerede skyttegrave, huler og udsigtspunkter, hvor man får et godt indtryk af frontens forløb og vanskelighederne ved at kæmpe i dette terræn. Området ligger på grænsen mellem Slovenien og Italien, og tidligere gik grænsen mellem Jugoslavien og Italien her. Selvom grænsen ikke var så udbygget her som andre steder langs ”Jerntæppet”, var den velbevogtet og ruiner af de jugoslaviske grænsetroppers huse finder vi også

og hvorigennem østrig-ungarerne fik mange tusinde tons forsyninger og forstærkning af tusindvis af soldater. Her findes også en kirkegård for østrig-ungarske faldne, hvoraf mange var muslimer. Vi fortsætter over Predel passet, som igennem århundreder har været en af forbindelsesvejen mellem Middelhavsområdet og Østrig. Gennem passet kom betydelige mængder forsyninger til Østrig-ungarerne ved Isonzo fronten. Passet er grænsen til Italien og vi fort-

En ung Erwin Rommel. Det var i bjergene ved Isonzo floden den unge kaptajn Erwin Rommel fik den højeste tyske militær dekoration ”Pour le Mérite”. Vi skal se stedet, hvor han kæmpede.

Terrænet i området omkring Isonzo floden kunne være ganske ufremkommeligt. For at komme i stilling måtte kreativitet tages i brug.

3. dag Vi befinder os ved Isonzo frontens øvre afsnit, hvor nogle af de hårdeste kampe fandt sted på bjergtoppene i op til 2500 meters højde i kulde, sne og regn og med modstandernes skyttegrave nogle steder mindre end 50 meter væk. Om formiddagen besøger vi det østrig-ungarske grænsefort Kluzé, der stor set er intakt. Derefter ser vi frontlinien med skyttegrave ved Ravelink, hvor 1. og 2. skyttegravslinie stadig tydeligt ses i terrænet. Efter frokost besøger vi et af de små, private museer, som lokale samlere har opbygget af ting, som blev efterladt eller som dukker op af jorden eller findes i afsidesliggende bjergegne. Deltagere, der har lyst, kan om eftermiddagen deltage i en lidt længere vandretur til en af de fjernere liggende stillinger. Turen foregår i et kuperet terræn og varer ca. 2 timer. De øvrige kan slappe af i Bovec

sætter til motorvejen, der bringer os direkte til Marco Polo lufthavnen. Vort fly går sidst på eftermiddagen og vi vil være tilbage i Kastrup først på aftenen.

4. dag Vi begynder dagen med at køre til Kolovrat bjergkæden. Her finder vi nogle af de mest velbevarede stillinger

her. Det var her Rommel omgik den stærke italienske position og sneg sig bag den italienske forsvarslinie til flere bjergtoppe som han erobrede. Det var især for denne bedrift han fik sit ”Pour le Mérite”. Vi fortsætter herfra til Kobarid/Caporetto/Karfreit, hvor vi besøger det udmærkede museum for kampene ved Isonzo fronten. Museet giver et godt indtryk af de forhold man kæmpede under og af soldaternes liv langs fronten. Efter besøget i museet besøger vi ”Fredsstiens” lille udstilling. Til sidst går vi en tur ad en del af Kobarids historiske sti. Vi skal besøge et støttepunkt ved selve floden, hvor en af de få broer over Isonzo var. Vi besøger også det lokale monument for de italienske faldne, også indviet af Mussolini. Vi returnerer til Bovec til afslutningsmiddag på hotellet. 5. dag Vi forlader Bovec og fortsætter langs Isonzo flodens øvre løb til Log pod Mangorton, hvor vi ser indgangen til den mine, der gennem bjerget havde forbindelse til dalen på den anden side

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 6.885,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Flyrejse Kastrup - Venedig t/r. Bustransport. Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser. Morgenmad og 3 retters menu til aften. Alle entréer, udflugter, skatter og afgifter. Historisk kyndig ekspertrejseleder, og lokal engelsk- italiensk- og slovensktalende rejseleder.

9


Østprøjsen Königsberg · Wolfsschanze · Danzig · koncentrationslejren Stutthof 9. - 16. april 2011 Rejseledere: Kommandør Poul Grooss og cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen

Hitler på gåtur udenfor Wolfsschanze, hans hovedkvarter i lange perioder under 2. verdenskrig. Området blev udvalgt i september 1939, og byggearbejdet begyndte i sommeren 1940. Under dække af, at der skulle opføres en kemisk fabrik, lukkede man hele skoven.

Det tyske Kejserrige nåede før 1. verdenskrig helt ud på den anden side af Kaliningrad, der i dag er en russisk enklave mellem Polen og Litauen. Byen hed dengang Königsberg, og var tysk med et berømt universitet, hvor blandt mange andre fremrangende videnskabsmænd Emmanuel Kant underviste. Det, der i dag er det nordlige Polen langs med Østersøen hørte også til Kejserriget. her lå den gamle tyske hansestad Danzig, i dag Gdansk, og Stettin, i dag Szczein, samt en række større og mindre tyske byer. Den østligste del af Tyskland hed Østprøjsen. Herfra udgik gennem århundrede angrebene mod de slaviske folk, og herfra kom angrebene østfra mod Tyskland. Byerne var derfor befæstede, og der lå flere store fæstninger i området. På turen skal vi koncentrere os om områdets betydning under 1. og 2. verdenskrig. Det var her, ved Tannenberg, at den russiske hær led et stort nederlag allerede i august 1914. Vi passerer området ved Tannenberg. Vi skal også besøge Königsberg og se, hvad der er tilbage af den historiske by, og vi skal til Danzig, der spillede en afgørende rolle ved 2. verdenskrigs udbrud. Under Tysklands store angreb mod øst under 2. verdenskrig etablerede Hitler sit krigs-

10

I Polen besøger vi Marienburg, som var Den tyske Ridderordens hovedkvarter. Det enorme fæstningsværk dækker over 21 ha og har en tagflade på over 5 ha. I middelalderen blev borgen kaldt ”Det største bjerg af tegl nord for Alperne“.

hovedkvarter i Østprøjsen. Fra sommeren 1941 og til november 1944 opholdt Hitler sig mere end 800 dage i Wolfsshanze, som førerhovedkvarteret blev kaldt. Vi skal besøge stedet, og vi ser de forskellige bunkere, eller resterne af dem, bl.a. Hitlers egen bunker med et betondæk, der er 14 meter tykt.

Wolffschanze skal vi bo på hotellet, der er indrettet hvor officererne for SSFührerbegleit-kommando fra Leibstandarte Adolf Hitler engang boede. Vi når et første besøg i området bl.a. ved "banegården", hvor Mussolini, Mannerheim og mange flere blev modtaget af "Føreren".

TURENS PROGRAM

3. dag Formiddagen er afsat til rundvisning i Wolfsschanze, Hitlers hovedkvarter i lange perioder under 2. verdenskrig. Området blev udvalgt i september 1939, og byggearbejdet begyndte i sommeren 1940. Under dække af at der skulle opføres en kemisk fabrik, lukkede man hele skoven. til de naturlige hindringer, som de mange søer i området udgjorde, tilføjede man pansergrave, minefelter og pigtrådsspærringer for at gøre området helt utilgængeligt. Wolfsschanze blev anlagt fjernt fra de store færdselsårer, dog med en jernbane i nærheden. På den stærkt hemmelige og stærkt bevogtede byggeplads opstod efterhånden Førerhovedkvarteret, hvis område var inddelt i 3 zoner. Den inderste zone var forbeholdt Hitler og hans nærmeste medarbejdere. Her havde Føreren selv, Bormann, Keitel, Göring og nogle få andre nære medarbejdere deres personlige bunkere. I zone 2 boede hærsta-

1. dag Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Århus kl. 5.45 og Fredericia banegård kl. 7.15 (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Videre mod den tyske grænse og gennem Nordtyskland mod Berlin. Vi kører nord om Berlin. Inden vi passerer den polske grænse besøger vi et museum ved Seelower Höhen, hvorfra marskal Zhukovs angreb mod Berlin i 1945 udgik. Vi overnatter i Polen. 2. dag Vi kører mod øst og passerer stedet, hvor Tannenbergslaget fandt sted i august 1914. Her vandt Hindenburg og Ludendorf en af 1. verdenskrigs største sejre. Vi finder også stedet, hvor det store Tannenberg monument lå. Her blev Hindenburg gravsat i 1935. I dag er kun lidt af fundamentet synligt, da selve monumentet blev sprængt i forbindelse med krigsafslutningen. Ved


ben og her var officersmesse, fjernskrivercentral og forbindelsesstab til flåde og luftvåben. Zone 3 omfattede området omkring zone 1 og 2. Her var panserværnsstillinger, luftværnskanoner m.v. Vi får en rundvisning af en lokal ekspert på området, og vil vil besøge en række af de bunkere, der kan besøges uden fare for liv og lemmer. Medtag en lommelygte, da der ikke er indlagt lys. Vi ser bl.a. Speers og Görings huse, eller rettere, det der er tilbage af dem, og vi skal stå på stedet, hvor oberst Claus von Stauffenbergs mislykkede attentat mod Hitler fandt sted 20. juli 1944. Efter frokost fortsætter vi mod grænsen mellem Polen og Kaliningradområdet dvs. Rusland. Efter grænseformaliteterne, der godt kan tage noget tid, fortsætter vi mod byen Kaliningrad, det gamle Königsberg, hvor vi skal bo 2 nætter. 4. dag Vi tager på byrundtur i Kaliningrad og forsøger at finde, hvad der er tilbage af Königsberg. Byen blev stærkt ødelagt under de allieredes bombeangreb i 1944 og siden under kampene i foråret 1945. Byen blev efter krigen overtaget af Sovjetunionen, som her etablerede Østersøflådens hovedkvarter. Byen var derfor i mange år stort set lukket for udlændinge, og det er først i de sidste år, at det igen er blevet muligt at besøge den gamle historiske by. Mange af de gamle tyske bygninger, der blev beskadiget under krigen, blev fjernet og i selve midtbyen er der kun lidt tilbage. Meget af det forsøger man nu at restaurere, bl.a. den historiske domkirke, der rummer et museum for byens store søn, filosoffen Emmanuel Kant. Om eftermiddagen har vi fået mulighed for, at besøge den tidligere tyske flådebase Pillau, nu den russiske Baltijsk. Området har været lukket og dele af baseområdet er stadig utilgængeligt. Vi ser havnen og de få tilbageværende skibe fra den engang så stolte Østersøflåde. I Pillau udspillede der sig voldsomme tragedier omkring havnen, hvorfra tusindvis af flygtninge søgte at blive evakueret i vinteren 1945. 5. dag Efter at have spist morgenmad forlader vi Kaliningrad og kører tilbage til Polen. Vi kører til Marienburg, (i dag Malbork), som var Den tyske Ridderordens hovedkvarter. Den tyske Ridderorden var et af forbillederne for opbygningen af SS. Marienburg er en enorm fæstning der dækker over 21 ha, og har en tagflade på over 5 ha. I middelalderen blev borgen, der er omgi-

vet af en 4,5 m høj ringmur kaldt "Det største bjerg af tegl nord for Alperne". Vi får en rundvisning på borgen. Derefter går turen til Koncentrationslejren Stutthof, hvor en del danske fanger sad. I bogen "Rapport fra Stutthof" giver Martin Nielsen, der selv var fange i lejren, en realistisk og rystende skildring af livet i Stutthof. Vi kører herfra til Danzig/Gdansk, hvor vi skal bo midt i byen i to nætter. Danzig blev stærkt beskadi-

dre kendte gengældelsesvåben, nemlig V-3. Wolin er muligvis identisk med sagaernes ”Jomsborg”. Herfra kører vi til Stettin. Byen blev stærkt ødelagt under 2. verdenskrig, men er nu helt genopbygget, enkelte dele ser ud som før ødelæggelserne. 8. dag Efter morgenmaden er der afgang mod Danmark. Vi kører ad den nordlige motorvej mod Danmark. Vi pas-

Danzig/Gdansk 1945. I krigens slutfase blev byen stærkt beskadiget af bombardementer og artilleribeskydning.

get af bombardementer og artilleribeskydning i krigens slutfase, men den er nu helt genopbygget. 6. dag Vi begynder dagen med at køre til Westerplatte i udkanten af byen. Det var her det tyske slagskib "SchleswigHolstein" affyrede det første skud i 2. verdenskrig den 1. september 1939. Vi ser resterne af befæstningen, hvor der blev kæmpet hårdt i den første uge af krigen. Herfra tager vi tilbage til midtbyen i Gdansk/Danzig. Efter 1. verdenskrig blev byen en fristad under Folkeforbundet, og byen var et af Hitlers påskud for at begynde 2. verdenskrig. Vi får en rundvisning i den gamle bydel med bl.a. rådhuset, der er genopbygget i sin oprindelige skikkelse fra 1750. Vi ser Neptunbrønden, der symboliserer byens tætte tilknytning til havet, og vi ser også Postkontoret, hvor hårde kampe, og de første tyske krigsforbrydelser, fandt sted under 2. verdenskrig. Vi går en tur i Mariacka gaden, der består af 45 fine gamle borgerhuse, minutiøst genopført efter 2. verdenskrig. Eftermiddagen er fri i Gdansk. Vi overnatter igen på vort hotel i Gdansk. 7. dag Vi forlader byen og kører mod vest. Vi spiser frokost undervejs. Vi besøger Wolin, hvor der siden 2005 har været et museum for et af Hitlers min-

serer Rostock i løbet af formiddagen og deltagere fra Sjælland/Københavnsområdet kan blive kørt til færgen i Rostock, og blive sat af her. Herfra tager det kortere tid for deltagerne øst for Storebælt at nå hjem. Vi passerer ikke Rostock på udrejsen. Påstigning for deltagere øst for Storebælt er i Fredericia på udrejsen. Vi regner med at være i Fredericia ca. kl. 18.00, i Århus ca. kl. 19.30 og i Aalborg ca. kl. 21.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse Tillæg for enkeltværelse Depositum v. tilmelding Visum (betales m. dep.)

kr. 8.185,kr. 1.900,kr. 1.000,kr. 400,-

Prisen indbefatter: Busrejse i moderne langtursbus. Overnatning på hoteller med bad og toilet på alle værelser. Da der kun kommer få turister til Kaliningrad er hotellerne her af jævn standard. Alle de i programmet nævnte udflugter og entréer. Helpension dvs. alle måltider, fra aftensmad første dag til morgenmad sidste dag, dog er frokost én dag ikke indbefattet. Drikkevarer til måltiderne er ikke inkl. To historisk kyndige ekspertrejseledere.

11


Det 3. Riges hjerte Nürnberg · München · Berchtesgaden med ”Ørnereden” 7. - 12. juni 2011 Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov

Reichparteitage i Luitpold Arena i Nürnberg. SA og SS er opmarcheret for at høre Føreren tale. Inden vandrer Hitler gennem mængden til Æreshallen for de faldne fra 1. verdenskrig og kampen for Nationalsocialismen. Hele det kæmpemessige område, der udgjorde Reichparteitagsgelände og en del af den monumentalarkitektur Hitler fik opført her, står overraskende intakt den dag i dag.

På turen besøger vi steder, der var helt centrale i det nazistiske Tyskland, og som ses på utallige billeder og film om Det 3. Rige. Vi skal opleve stederne, hvor begivenhederne fandt sted. Vi begynder rejsen i Nürnberg, med Reichparteitagsgelände, mest kendt fra Leni Riefenstahls berømte og berygtede film ”Viljens triumf”. De store rigspartidage fandt sted her over flere dage, med bl.a. kæmpeparader. De store paradepladser findes endnu, og de er lette at genkende fra film og billeder. Det var i Nürnberg, Hitler mødtes med partimedlemmerne, og vi ser stederne og de enorme anlæg. Det var også i Nürnberg, at efterspillet, krigsforbryderprocesserne, fandt sted. Her blev højtstående Naziledere stillet til regnskab for deres gerninger. I München begyndte Adolf Hitlers karriere som politiker, og her fandt nazisternes forsøg på statskup sted i 1923. Det var også i München, at nazipartiet blev grundlagt, og her, partihovedkvarteret lå. Såvel i München som på turens

12

tredje mål, Berchtesgaden, med Hitlers ”Ørnerede”, er den historiske arv bevaret selvom man i 60 år har forsøgt at tie den ihjel. Nazipartiets mange bygninger findes stadig i München. I Berchtesgaden er både Hitlers ”Ørnerede” og selve elevatoren, der førte derop intakt. Her findes også et museum med adgang til Hitlers underjordiske bunkerkompleks. Dette er en rejse til det, der engang var Det 3. Riges hjerte. TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Ålborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45 og fra Fredericia banegård kl. 7.15. (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Vi fortsætter sydpå over grænsen ind i Tyskland til Nürnberg, hvor vi bor midt i byen. 2. dag Vi begynder dagen med at tage til "Reichparteitagsgelände", området, hvor partimedlemmerne mødtes til de store partidage. Vi ser Zeppelin-feld, hvor mange af paraderne fandt sted, og

hvor meget er bevaret. Vi ser den store kongresbygning, der skulle kunne rumme over 50.000 mennesker, men som aldrig blev færdigbygget. Vi besøger museet i bygningen og går en tur på området, hvor vi ser Luitpold Arena og meget mere. Om eftermiddagen besøger vi lokalet, hvor krigsforbryderprocesserne mod Nazitysklands ledere fandt sted efter krigen. Sidst på eftermiddagen er der lejlighed til at gå en tur i Nürnbergs gamle bymidte, der er genopbygget efter krigens næsten totale ødelæggelse. 3. dag Vi forlader Nürnberg og kører til Berchtesgarden. I nærheden i landsbyen Obersalzberg lå Hitlers Berghof, hvor han ofte opholdt sig, og hvor et utal af besøgende berømtheder er fotograferet. Huset er væk, og der er på stedet plantet træer så tæt, at det er umuligt for nynazisterne at lave et mindested. Vi ser stedet, hvor Berghof lå, og kører forbi nogle af de huse, som andre af Nazitysklands topfolk havde. Der er dog ikke mange tilbage, idet det


meste er revet ned. Vi besøger også museet, hvorfra der er adgang til en lille del af det kæmpemæssige tunnel- og hulekompleks, der blev sprængt ud i klipperne under Obersalzberg, den berømte "Alpefæstning". Det meste står i dag under vand, er lukket eller bortsprængt. Vi ser den del, der er tilgængelig. Til sidst kører vi med bus op til "Ørnereden", et hus bygget på en bjerg-

skulle blive til Det Tyske Nationalsocialistiske Arbejderparti. Vi passerer Hofbräuhaus, hvor Hitler talte ved politiske møder. Vi ser Feldherrenhalle, hvor kupmagerne i 1923 blev stoppet, og hvor Nazipartiets første "helte" faldt. Vi ser nazipartiets Gauhaus og universitets forhal, hvor søskendeparret Scholl fra modstandsgruppen "Hvide Rose" blev arresteret. Vi fortsætter til området,

Adolf Hitler ”indvier“ en ny fane ved at berøre den med ”blodfanen“, der var med ved kupforsøget 9. november 1923 i München. Denne ceremoni fandt sted hvert år ved Reichparteitage i Nürnberg på Luitpoldshain, en del af det kæmpestore område, Reichparteitagsgelände, hvor partidagene fandt sted. Vi besøger stedet under rejsen.

Königsplatz i München. Alle bygninger på billedet tilhører Nazipartiet. De to ens pavilloner rummer ”blodvidnerne“, dvs. de faldne under Hitlers kupforsøg i München 9. november 1923. Mellem dem ses „Det brune hus“, nazipartiets første bygning, det er det eneste af de mere end 30 huse, hvor det nazistiske parti havde sin ledelse, der ikke eksisterer idag. Til venstre for pavillonerne ses huset, hvor Hitler havde sit kancelli som fører for nazipartiet. Det var her Münchenaftalen blev indgået i 1938.

top. Ørnereden var en gave fra folket til Føreren på hans 50 års dag i 1939. Vi kører op til toppen med Hitlers egen elevator. Huset er intakt, og der er nu indrettet restaurant med en fantastisk udsigt. Fra Berchtesgarden kører vi til München, hvor vi skal bo i 2 nætter.

hvor partiet havde sit hovedkvarter i over 30 bygninger, hvoraf langt de fleste eksisterer endnu, bl.a. Hitlers eget store sekretariat, hvor Münchenaftalerne blev forhandlet og underskrevet i 1938. Vi besøger også bymuseets meget spændende udstilling om nazismen i München. Resten af dagen er til fri disposition. Middag spiser vi på Hofbräuhaus i salen, hvor Adolf Hitler holdt sin første store, offentlige tale.

4. dag Vi begiver os til fods gennem byen. Vi går forbi huset, hvor Hitler for første gang deltog i et møde i det, der

5. dag Vi tilbringer formiddagen i München, inden vi tager afsted ved frokosttid. Vi besøger koncentrationslejren Dachau. Meget er forsvundet, men fløjen med celler til de prominente fanger eksistere endnu lige som indgangspar tiet og krematoriet. De fleste af fangernes barakker er markeret med sten i terrænet. En er rekonstrueret, så man får et indtryk af forholdene i lejren. Fra

Dachau fortsætter vi nordpå til vort overnatningshotel ved Fulda. 6. dag Vi forlader hotellet og kører gennem Tyskland. Vi regner med at være i Fredericia kl. 18.00, i Århus kl. 19.30 og i Aalborg kl. 21.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 6.845,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.300,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,-

"Ørnereden", et hus bygget på en bjergtop. Ørnereden var en gave fra folket til Føreren på hans 50 års dag i 1939. Vi kører op til toppen med Hitlers egen elevator. Huset er intakt, og der er nu indrettet restaurant med en fantastisk udsigt.

Vi kommer på turen ind i retssalen hvor Nürnbergsprocessen mod de nazistiske krigsforbrydere fandt sted. Salen har været ombygget, men er nu blevet reetableret som den så ud under processerne.

Prisen indbefatter: Bustransport i moderne langtursbus. Overnatning på centralt beliggende hoteller med bad og toilet på alle værelser. Morgenmad og 3 retters menu hver aften. Alle de i programmet nævnte entréer og udflugter. Skatter og afgifter. Historisk kyndig ekspertrejseleder og lokale specialguider.

13


Belgien og Nordfrankrig Slagmarker fra 1. og 2. verdenskrig Flandern · Ypres · Verdun · Maginotlinien · Ardennerne 13. - 18. september 2011 Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov

Tyske soldater iført gasmaske ved slaget om Verdun. Verdun er et af de mest berømte steder fra 1. verdenskrig. På mindre end 2 år faldt her over 800.000 franskmænd og tyskere, under nogle af krigens voldsomste kampe.

Amerikanske soldater i Ardennerne. Det var tyskernes sidste store offensiv omkring årsskiftet 1944-45, og resulterede i hårde kampe for de amerikanske tropper, der blev omringet ved byen Bastogne.

På denne rejse skal vi besøge kendte og mindre kendte slagmarker, befæstninger, museer med mere fra 1. og 2. verdenskrig. Fra Flanderns mudder til Ardenneroffensiven i 1944-45. Vi ser nogle af stederne, hvor afgørende slag fandt sted, vi hører om, hvad der skete og prøver at forstå baggrunden.

Herfra tager vi til den engelske kirkegård ved Tyne Cot, inden vi besøger Paschendale museet. Vi krydser Menin Road og kører til Kremmelberg syd for Ypres. Det er områdets højeste punkt, som der blev kæmpet hårdt om flere gange. Vi besøger også nogle restaurerede skyttegrave. Om eftermiddagen besøger vi det meget spændende museum "In Flanders Field" indrettet i Ypres gamle klædehal. Det fortæller på en meget levende måde om især de engelske soldaters indsats under 1. verdenskrig. Sidst på dagen ser eller genser vi Menin Gate og hører The Last Post.

Vi begynder i Flandern, hvor flere hundrede tusinde englændere døde i mudderet fra 1914-18. Vi skal besøge frontlinjen fra 1. verdenskrig ved Vimy med bevarede skyttegrave, vi besøger Verdun og området omkring, og vi skal på besøg i Maginotlinjens største militære anlæg, hvor et lille elektrisk tog bringer os rundt i det kæmpemæssige anlæg. På vejen tilbage besøger vi området i Ardennerne, hvor tyskernes sidste store offensiv fandt sted i 1944-45. På turens sidste dag besøger vi Wewelsburg, hvor SS kulten havde sit åndelige hovedkvarter.

14

TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Ålborg kl. 4.00, Århus kl. 5.45, Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Opsamling ved byerne langs motorvejen til grænsen. Under turen gennem Tyskland vil der blive givet en introduktion til de steder, vi skal se, og der vil blive fortalt om den historiske sammenhæng, som de indgår i. Vi kører gennem Tyskland og Holland til Belgien, hvor vi skal bo to nætter i den berømte by Iper eller Ypres. Vi regner med at være fremme kl. 19.30 så vi kan nå at høre "The Last Post" blive blæst i Menin Gate, det engelske monument for de faldne, som det er sket hver aften siden 1928. 2. dag Vi begynder dagen med at besøge slagmarkerne nord for Ypres. Vi ser monumentet for de canadiere, der faldt ved et af 1. verdenskrigs mange giftgasangreb. Vi fortsætter til den tyske kirkegård ved Langemarck, hvor "barnemordet" fandt sted i 1914 og hvor ca. 47.000 faldne ligger begravet.

3. dag Fra Ypres kører vi ind i Frankrig til området nord for byen Arras. Her ligger Notre-Dame-de-Lorette, hvor der fandt voldsomme kampe sted. Her finder vi Frankrigs største soldaterkirkegård med mere end 20.000 grave og benhuse med resterne af 26.000 uidentificerede soldater. I forbindelse med kirkegården ligger et lille interessant museum med et område, hvor man har bevaret en del af frontlinjen fra


1. verdenskrig med næsten helt sammenfaldne skyttegrave. Ved museet findes også en samling af meget realistiske billeder fra 1. verdenskrigs skyttegrave. I kort afstand herfra finder vi Vimy højden, hvor voldsomme kampe fandtsted i 1915 og i 1917. Her er et monument for de mere end 76.000 faldne canadiere fra 1. verdenskrig. I nærheden er en del af frontlinjen bevaret og restaureret, og både canadiske og tyske skyttegrave kan ses. Der findes

Franske soldater ved batteri under kampene i Verdun.

stadig kratere efter granatnedslag og miner. Vi holder frokostpause undervejs mod sydøst og Verdun. Vi gør holdt ved den danske kirkegård i Braie, hvor en del sønderjyder ligger begravet. Efter ankomsten til Verdun ser vi lidt på byen, hvor vi skal bo i to nætter. 4. dag Verdun er et af de mest berømte steder fra 1. verdenskrig. På mindre end 2 år faldt her over 800.000 franskmænd og tyskere under nogle af krigens voldsomste kampe. Vi ser på byen Verdun med minderne fra kampene. Vi kører derefter en rundtur over slagmarkerne nord for byen. Vi besøger det store ossuaire de Douaumont. (benhus) med resterne af tusindvis af uidentificerede døde. Vi besøger også det indre af fort Douaumont, hvor først franskmændene siden tyskerne forsvarede sig. Overalt i området findes granathuller og spor efter kampene. Vi besøger også Verdun mindemuseet, der ligger midt i området, inden vi returnerer til Verdun.

5. dag Vi begynder dagen med at køre til området nord for Thionville, hvor de største af Maginotlinjens støttepunkter lå. Her er en række befæstninger og bunkere forbundet med kilometerlange underjordiske gange, flere af dem med en smalsporet elektrisk jernbane. Vi skal køre med toget langt ind i befæstningerne, og vi giver os god tid under besøget, således at vi får en fornemmelse af tankerne bag Maginotlinjen, og det kæmpearbejde det var at bygge den. Vi

6. dag På vor tur nordpå i Tyskland gør vi holdt ved Wewelsburg, der under nazismen var SS-skole og var tænkt som germanerkultens højborg. Her havde Heinrich Himmler sit private kontor og i borgens krypt skulle SS's vigtigste rituelle handlinger foregå. Borgen er i dag museum, og der er næsten intet tilbage fra dens tid som SS-kultens center. Men selv set udefra fornemmer man borgens særegne atmosfære. Fra Wewelsburg fortsætter vi nordpå gennem

Maginotlinien var en række støre forter og mindre befæstninger, der strakte sig gennem Frankrig 800 km fra den schweiziske grænse til den belgiske grænse. På billedet ses den engelske kong Georg VI på besøg i det største af forterne, Hackenberg, sammen med den franske øverstkommanderende general Gamelin. De kører i et af de elektriske tog, der forbinder fortets forskellige afdelinger. Togene eksisterer stadigvæk og vi skal køre med toget under vort besøg i Hackenberg.

hører om, hvorfor dette mesterstykke i militærarkitektur, Frankrigs stolthed, viste sig værdiløst, da det skulle stå sin prøve. Maginotlinjen blev opført mellem 1930 og 1940 og er beregnet til at have kostet det astronomiske beløb af 36 milliarder guldfrancs til datidens kurs. Man kan konstatere at pengene havde været anvendt bedre til anskaffelse af andre former for krigsmateriel. Der vil blive fortalt om selve forsvarsværket, men også baggrunden for, at man valgte at prioritere sine ressourcer på denne måde. Hvad lå der bag de beslutninger, der for eftertiden forekommer indlysende forkerte? Der kan under besøget i de underjordiske rum være steder, hvor der kun er adgang, hvis man er fuldt mobil. Fra Maginotlinjen kører vi nordpå gennem Luxembourg til byen Diekirch i Ardennerne. Vi befinder os i området, hvor tyskernes sidste store offensiv, Ardenneroffensiven fandt sted ved årsskiftet 1944-45. Vi skal se det spændende museum i byen, inden vi kører ud af Luxembourg til vort overnatningshotel i Tyskland.

Tyskland, og vi forsøger at samle indtrykkene fra turen. Vi regner med at være i Fredericia ca. kl. 19.00 og i Århus kl. 20.30 og i Ålborg ca. kl. 22.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 6.845,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.300,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Bustransport i moderne langtursbus. Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser. Morgenmad og 3 retters menu hver aften. Alle de I programmet nævnte entréer, arrangementer og udflugter. Skatter og afgifter. Historisk kyndig ekspertrejseleder.

15


England 1940 - 44 Forberedelserne til D-dag · Slaget om England Luftkrigen over Tyskland og de besatte områder 22. - 27. august 2011 Rejseleder: Kommandør Poul Grooss

En Spitfire klargøres til en ny indsats i Slaget om England. Det tog kun ca. 35 minutter at klargøre en Spitfire mellem togter. Så om nødvendigt, kunne de gå op så meget som 10 gange på en dag.

Efter Frankrigs nederlag og våbenstilstand med Tyskland i juni 1940, var Det Britiske Imperium Tysklands eneste modstander indtil Tysklands overfald på Sovjetunionen i juni 1941 og Tysklands krigserklæring til USA i december 1941. I denne periode planlagde tyskerne en invasion af England, rettede voldsomme bombeangreb mod britiske militære installationer og senere mod Storbritaniens store byer, især London. Storbritaniens kapacitet til at imødegå en invasion og bombeangrebene var begrænsede. Den mandlige befolkning, der ikke var i hæren, blev organiseret i Home Guard og store forberedelser til at modstå et tysk angreb blev gjort i Sydengland. De relativt få jagerfly, som Storbritanien rådede over i efteråret 1940, blev alle sat ind næsten i døgndrift. De bekæmpede med stor succes de tyske bombefly. En af grundene til succesen var det for den tid avancerede engelske luftmeldesystem og koordineringen af jagerindsatsen. Til sidst opgav Hitler drømmen om en invasion af England og vendte sig mod Sovjetunionen. Tysklands to nye, store mod-

16

standere, Sovjetunionen og USA, blev to værdifulde allierede for Storbritanien. Allerede i 1942 begyndte forberedelserne til det, der skulle blive historiens mest komplicerede militæroperation, Invasionen i Normandiet. Inden Invasionen gik igang 6. juni 1944 var store dele af Sydengland omdannet til en stor militærlejr og opmarchområde med over en million soldater i forskellige lejre og flere hundrede tusinde køretøjer. Hele operationen blev ledet fra Southwick House, hvor den øverstkommanderende for invasionshæren, general Eisenhower, havde sit hovedkvarter. Det var herfra, at igangsættelsesordren blev givet 4. juni 1944. På turen skal vi besøge Eisenhowers hovedkvarter og mange andre steder og museer, der er relevante i forhold til Storbritaniens indsats i 2. verdenskrig og i forbindelse med D-dag. TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Århus Lufthavn og Københavns lufthavn med ankomst til Stansted om formiddagen. En bus venter os for at køre os direkte til det nær-

liggende Imperial War Museums afdeling i Duxford. Duxford var en vigtig flybase under krigen, og fly herfra spillede en betydelig rolle i Slaget om England. Museet indeholder over 100 fly. Der er en britisk og en amerikansk flysamling. Der er specialudstillinger for marinefly, for Royal Anglian Regiment, for landkrigen og for krigen i det fjerne Østen, og Montgomerys operationsvogne og beboelsesvogn er udstillet her. Det er omfattende udstillinger, så vi tilbringer resten af eftermiddagen her. Vi overnatter nord for London. 2. dag Vi besøger om formiddagen Bletchley Park, hvor det britiske efterretningsvæsen under 2. Verdenskrig arbejdede med at bryde tyskernes koder. Det var her excentriske matematikere arbejdede med bl.a. dekrypte ring af meddelelser fra ”Enigma“ maskinen. Vi får en rundvisning på stedet, der var lukket område helt frem til midten af 1990’erne. Herefter er der besøg på Flymuseet i Hendon og National Army Museum i Chelsea. Vi overnatter de næste to nætter inde i London.


3. dag Vi begynder dagen med at besøge The Cabinet War Rooms med en særdeles god udstilling om Winston Churchill. Vi går derhen til fods, og passerer på vejen Westminster Bridge, Big Ben, The Cenotaph, Ministry of Defence, War Office, Admiralty, Horse Guards, Downing street 10 m.m. Efter besøget, fortsætter vi med metroen ( alle udstyres med et Day Pass - et dagskort til al offentlig transport i centrum) til Britain at War Experience. Efter frokost besøger vi Imperial War Museum. London

4. dag Vi forlader London og kører til Portsmouth. Byen var centrum for opbygningen af invasionshæren, og det var her i Southwick House, at den øverstkommanderende for Invasionen, general Eisenhower havde sit hovedkvarter. Southwick House ligger i dag på militært område og kan kun besøges efter særlig tilladelse. Det har vi fået, og vi besøger det rum, hvor situations-kortet hænger, nøjagtigt som under Invasionen for 65 år siden. Vi skal også besøge det store D-dags museum i Portsmouth,

Amerikanske tropper på vej til indskibningen før D-dag. Allerede fra 1943 var de amerikanske styrker, der skulle deltage i invasionen, begyndt at komme til England. I tiden, der gik frem til invasionen, nåede de amerikanske styrker i England op på omkring 950.000.

har mange andre spændende militære tilbud, eksempelvis HMS Belfast eller Greenwich, og hvis man hellere vil se dem, vil der være mulighed for at gøre det på egen hånd. Rejselederen hjælper gerne, også med at finde vej.

Hårdtarbejdende kvinder i Bletchley Park. Her arbejdede det britiske efterretningsvæsen under 2. verdenskrig med at bryde tyskernes koder. Det var her excentriske matematikere arbejdede med bl.a. dekryptering af meddelelser fra ”Enigma“ maskinen. Vi får en rundvisning på stedet, der var lukket område helt frem til midten af 1990’erne.

som bl.a. har en moderne pendant til Bayeuxtapetet, som viser invasionshistorien fra 1944. I Portsmouth skal vi også se flådemuseet med admiral Nelsons flagskib ”Victory“ fra slaget ved Trafalgar i 1805, og havnen hvor mange skibe lå, inden de sejlede til Normandiet. Efter besøget her forsætter vi til Brighton på den engelske sydkyst, hvor vi overnatter. 5. dag Vi fortsætter langs kysten til Hastings, hvor vi i centrum af byen Battle finder skuepladsen for slaget efter en anden invasion, nemlig Wilhelm Erobrerens i 1066. Vi fortsætter til Hawkinge, hvor vi efter frokost besøger Battle of Britain Museum. RAF flyvestationen i Hawkinge var den flyvestation under slaget om England, som lå nærmest fjenden, og derfor havde tab fra såvel voldsomme bombeangreb som artilleriild fra kanonstillinger på den franske kyst. Fra Hawkinge kører vi til Canterbury, hvor vi overnatter. Det er en hyggelig by, med den berømte domkirke. Vi besøger det lille museum for The Buffs (såfremt det er færdigrenoveret). Da

der ikke var nogen egentlig dansk enhed på allieret side, blev de fleste danske frivillige samlet i det samme regiment, ”The Buffs“, hvor Frederik den 9. og Christian den 10. var æresoberster, og Dronning Margrethe stadig er det i dag. The Buffs har deres eget kapel i Canterbury Cathedral. Her bliver der hver dag afholdt en lille ceremoni for de faldne og sårede danskere. Vi håber at kunne nå at lægge blomster inden kirken lukkes på grund af ”evensong”, som man er velkommen til at overvære.

Der blev oprettet Observatør Korps rundt om i England, som havde til opgave at holde øje med himlen og spotte efter tyske fly i luftrummet. Her spottes der over London.

6. dag Der er afgang fra Gattwick til Københavns Lufthavn, og fra København videre til Århus.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 9.985,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.900,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Flyrejse Århus Stansted eller Kastrup - Stansted og retur Gattwick - Kastrup - Århus. Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser. Bustransport i henhold til programmet, alle de i programmet nævnte udflugter, entréer og specialarrangementer, alle skatter og afgifter. Der er halvpension (morgenmand og aftensmad), undtagen dag 2 og 3 i London, hvor aftensmad er på egen hånd. Rejselederen giver gerne råd med hensyn til spisesteder, som der er mange af nær hotellet i London.

17


Berlin 1933 - 45 Hitlers Berlin · fra triumf til tragedie 22. - 25. september 2011 Rejseleder: Ph.d. Peter Hambro Mikkelsen

Hitlers Berlin i triumf. Brandenburger Tor som det så ud under den Nazistiske storhedstid. Her er det SS-Leibstandarte "Adolf Hitler" i paraden til ære for føreren på hans 50 års fødselsdag.

Hitlers Berlin i tragedie. Brandenburger tor ses i forgrunden, midt i en by i totalt ruiner.

Berlin er igen blevet en vigtig by i Europa og verden. Folk strømmer til for at se den nye verdensby. På denne tur vil vi især beskæftige os med den periode, hvor Berlin sidste gang var et verdenspolitisk centrum; 1933-45. Vi vil også se på tiden før og efter, men det er historien og historierne om Berlin og berlinerne under nazismen der er hovedemnet.

sen, hvor de store bogbrændinger fandt sted. Også på Museumsøen bærer husene prøg af de sidste kampe. Alexanderplatz med fjernsynstårnet er helt ombygget i DDR tiden, og fra den tid finder vi også en af de få tilbageværende statuer af Marx og Engels. I det tidligere Østberlins centrum findes ikke meget fra nazitiden, til gengæld kan man se kommunist arkitektur fra arbejder- og bondeparadiset, f.eks. den tidligere Stalin Allée. Vi spiser forkost i et af de gamle Østkvarterer, hvor mange restauranter og caféer er skudt op i løbet af de sidste ti år. Efter frokost besøger vi det eneste af de kæmpestore luftforsvarstårne, som endnu eksisterer. Tårnene blev bygget for at beskytte Berlin mod de allieredes luftangreb, og ud over at have talrige antiluftskytsbatterier fungerede tårnene også som beskyttelsesrum for tusindvis af Berlinere. Herfra tager vi til museet i Karlshorst i en af Berlins forstæder. Det var her, underskrivelsen af kapitulationen overfor russerne fandt sted. Det er et meget interessant museum opbygget efter murens fald af russiske og tyske historikere i fællesskab. På vejen tilbage

TIURENS PROGRAM 1. dag Vi tager afsted fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45 og fra Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Der er mulighed for påstigning langs motorvejen. Undervejs til Berlin vil der blive orienteret om Tysklands og Berlins historie og specielt om perioden 1933-45. Vi kører direkte til Zossen syd for Berlin. Her havde ledelsen af den tyske hær, Oberkommando des Heeres og Oberkommando der Wehrmacht, sine store bunkere, hvor bl.a. alle telefonsamtaler mellem hærenhederne over hele Europa gik igennem. Vi besøger den største af bunkerne, der

18

også blev benyttet af russerne som hovedkvarter for hæren i Tyskland frem til murens fald. Bunkeranlægget er først for nyligt blevet tilgængeligt. Vi overnatter i nærheden af Zossen. 2. dag Vi kører til Berlin. På vejen mod midtbyen passerer vi Tempelhof Lufthavnen, et af Nazitidens prestigebyggerier, og vi fortsætter til kvarteret ved Brandenburger Tor, Rigsdagen og Wilhelmsstrasse. Her vil vi bl.a. se Rigsdags-bygningen, der brændte i 1933 (renoveret med ny kuppel). Ved siden af ligger bygningen, hvor Görings kontorer lå. Tæt ved finder vi Brandeburger Tor, hvor Unter den Linden ender, her finder man også det nye monument for Europas myrdede jøder. Vi kører ad Unter den linden, hvor vi på vejen østpå mod det kejserlige Berlins centrum passerer Ruslands (tidligere Sovjetunionens) ambassade, nye og nyrenoverede regeringsbygninger, Humboldt Universitet med skudhuller, mindelser om de sidste dages kampe om Berlin. De russiske styrker stod her mindre en en kilometer fra førerbunkeren, da Hitler begik selvmord. Tæt ved Staatsoper ligger plad-


til vort hotel i Berlins centrum besøger vi det store russiske mindesmærke for de faldne i Trepkow. 3. dag Vi vil til fods besøge Berlins militære og politiske centrum i nazitiden. Vi vil besøge den store bygning, hvor Oberkommando der Wehrmacht, OKW havde til huse. Det var i gården til dette kompleks, at von Stauffenberg blev skudt efter det mislykkede attentat på Hitler den. 20. juli 1944. I bygningen findes et museum for den tyske modstand mod nazisterne. Ikke langt herfra finder vi Admiralitetets bygning. her blev overfaldet på Danmark og Norge, "Operation Weserübung", planlagt i 1939-40. Af Hitlers Rigskancelli er der ikke noget tilbage, men man kan se stedet, hvor det lå, og stå ovenpå stedet, hvor førerbunkeren ligger. I kort afstand herfra ligger bygningen hvor Goebbels havde sit propaganda-ministerium. I samme kvarter finder vi ruinerne af Gestapo og SD hovedkvarteret i Prinz Albrechtstrasse med museet for nazisternes terror "Topografie des Terrors". Vi passerer også Görings luftfartsministerium, nu finansministerium. Sidst på dagen kører vi til Potsdam, hvor vi skal se Cecilien-hof, hvor Potsdamkonferencen mellem Churchill (senere Attlee), Stalin og Truman fandt sted i august 1945. Det var her, Tysklands og Europas historie blev fastlagt for mange år frem. 4. dag Vi forlader vort hotel og kører til Plötzensee, hvor vi ser fængslet og stedet, hvor skyldige og uskyldige i attentatet mod Hitler den 20. juli 1944 blev hængt i tynde snore. Herfra kører vi til koncentrationslejren Sachenhausen lige nord for Berlin. Vi besøger lejren, inden turen går tilbage til Danmark. Hjemkost til Fredericia ca. kl. 19.30 og til Århus kl. ca. 21.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 4.185,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Busrejse i moderne langtursbus. Overnatning med morgenmad på gode, centralt beliggende hoteller med bad og toilet på alle værelser. Aftensmad på turens første dag, alle de i programmet nævnte udflugter og entréer. Alle skatter og afgifter. Historisk kyndig ekspertrejseleder

Den Finske Vinterkrig Leningrads belejring · Kampene ved Narva Fortsættelseskrigen 25. september - 3. oktober 2012 Rejseleder: Kommandør Poul Grooss Denne militærhistoriske rejse vil bringe deltagerne til de steder rundt om Den Finske Bugt, hvor nogle af de mest kendte kampe fandt sted fra 1939-1944. Danskere var engageret som frivillige i kampene i Finland og som Waffen SS frivillige i de hårde kampe ved Narva. Vi skal se nogle af stederne, hvor der blev kæmpet, vi skal se hvad der er tilbage af forsvarsværker i terrænet. Vi skal også se nogle af de mange museer og mindesmærker, der holder mindet om kampene levende. Vi tager afsted på et tidspunkt, hvor vejret stadig er tåleligt og hvor myggene ikke længere generer. Vi kører turen med bus, så vi får lejlighed til at opleve landskaberne og stederne, og således at der kan fortælles og introduceres til stederne i bussen, inden vi når frem. TIURENS PROGRAM 1. dag Gennem Sverige til Stockholm, hvorfra vi tager færgen til Åbo 2. dag Vi kører fra Åbo over Salo sydpå til landtangen ved Hangø. Vi ser frontmuseet, hvor grænsen gik, efter at finnerne ved fredsslutningen efter Vinterkrigen måtte overlade russerne halvøen Hangø som base. På begge sider af vejen er der stadig rester af skyttegrave. Vi besøger også en af de bunkers, der blev bygget som forsvar mod et eventuelt fornyet russisk angreb. På vej mod Helsinki passerer vi Porkala-området, som Sovjetunionen "lejede" efter fredsslutningen i 1944. Vi overnatter 2 nætter i Helsinki. 3. dag Vi begynder dagen med en byrundtur, og derefter besøger vi det spændende Krigsmuseum. Om eftermiddagen besøger i Sveaborg, en stor fæstning, der ligger på en ø ud for Helsinki. Fæstningen blev bombarderet af den britiske flåde under Krimkrigen,b l.a. med en ubåd fra fortsærrelseskrigen. Der findes på øen flere museer med militærhistorisk interesse, inklussiv en finsk ubåd fra krigen. 4. dag Vi forlader Helsinki, og kører over grænsen, til Viborg. Vi besøger stedet, hvor den berømte forsvarslinje Mannerheimlinjen lå. Den er stadig tydelig gennem terrænet. På vej videre mod Skt. Petersborg passerer vi frontlinjen fra belejringen af Leningrad 1941-44. Belejringen varede i næsten 900 dage, og kostede ca. 1 million af byens befolkning livet. Vi overnatter i Skt. Petersborg de næste 3 nætter. 5. dag Vi tager på byrundtur i Skt. Petersborg. Vi besøger Peter-Paul fæstningen, hvor tårnet på Zarens gravkirke var et af det tyske artilleris sigtepunkter i byen. Om eftermiddagen besøger vi den store mindekirkegård i Piskarevskoye, hvor en stor del af ofrene for belejringen er begravet. Vi besøger også belejringsmuseet, der beskriver forholdene omkring belejringen, kampene osv. 6. dag Vi kører mod syd og gør holdt ved Pulkova højdedraget, hvor frontlinjen gik, og hvor der stod hårde kampe. Vi fortsætter over frontlinien til Pusjkin, hvor vi ser slotsparken og hører om dens betydning under belejringen. 7. dag Vi forlader Skt. Petersborg og på vej mod øst, passerer vi igen frontlinjen fra belejringen. Vi fortsætter over grænsen og når hurtigt Narva, hvor resterne af frikorpset, der indgik i regiment Danmark i Division Viking kæmpede i efteråret 1944. Vi skal se nogle af de steder, hvor kampene fandt sted. Vi overnatter i grænsebyen Narva i Estland 8. dag Vi fortsætter mod Tallin, hovedstaden i Estland. Undervejs hører vi om Valdemars Sejrs togt til Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen. Vi når et besøg i den velbevarede middelalderby inden vi tager færgen til Stockholm. 9. dag Vi ankommer om morgenen til Stockholm og kører gennem Sverige til Helsingbrog og samme rute gennem Danmark, som på udturen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse Tillæg for enkeltværelse (ikke på færgen) Depositum v. tilmelding Visum (betales m. depositum)

kr. 10.245,kr. 1.500,kr. 1.000,kr. 500,-

Prisen indbefatter: Busrejse i moderne langtursbus, to-køjeskahyt på færgen frem og tilbage til Stockholm. Overnatning på gode og centralt beliggende hoteller med bad og toilet på alle værelser. Aftensmad og morgenmad på færgen (stort ta’ selv bord). Morgenmad og aftensmad i Helsinki, morgenmad, frokost og aftensmad i Skt. Petersborg og aftensmad i Estland. Alle de i programmet nævnte udflugter, specialarrangementer og entréer. Militærhistorisk kyndig dansk rejseleder og lokale eksperter. Alle skatter og afgifter.

19


Berlin II Olympiaden 1936 · Bunkerne under Berlin · V-1 og V-2 forsøgsområdet på Peenemünde 25. - 29. maj 2011 Rejseleder: cand.mag. Torsten Granov

Hitler under åbningstalen til de Olympiske lege i 1936 på Olympiastadion i Berlin. Vi besøger Det olympiske Stadion, der dannede rammen om nazisternes mest vellykkede propaganda kampagne. Stadionet er restaureret men mange bygninger og anlæg står i dag stadig med tydelige nazistiske spor.

Da der findes en mængde ting at se i Berlin, har vi planlagt en ny Berlin rejse, hvor intet af det, der ses på Berlin 1933-45 er på programmet. Vi skal bl.a. se Den olympiske landsby fra 1936, Olympiastadion, Gattow flymuseum, De store civile beskyttelsesbunkere, Stasihovedkvarteret i Normannenstrasse, det nye Historische Museum, Penemünde området med V1 og V-2 museerne og den største tilbageværende ruin fra Det tredje Rige, Kraft durch Freude Hotellet på Rügen. Det kæmpemæssige kompleks skulle have været et feriecenter til intet mindre end 20.000 gæster.

20

TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Århus kl. 5.45 og fra Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Opsamling langs motervejen gennem Jylland. Gennem Nordtyskland med forkostpause på rasteplads i nærheden af den gamle zonegrænse. Midt på eftermiddagen ankommer vi til Den olympiske Landsby fra Olympiaden i 1936. Den bærer spor af tidens tand, men der er meget at se, da den blev benyttet af det russiske militær og i DDR tiden lå på militært område. Vi får en rundvisning i landsbyen, som man forsøger at restaurere – bl.a. bygningen og selve værelset hvor den amerikanske atlet Jesse Owens boede. Den olympiske Landsby var en del af alle de olympiske nyskabelser, som nazisterne

imponerede verden med i 1936. Vi får historien om de nazistiske olympiske lege. Fra Den olympiske Landsby køre vi mod Berlin. Vi gør holdt ved den store kirkegård ved Charlottenburg for engelske og amerikanske faldne, det er især besætninger fra fly, der ligger begravet her. Vi besøger også det Det olympiske Stadion, der dannede rammen om nazisternes mest vellykkede propaganda kampagne. Stadionet er restaureret men mange bygninger og anlæg står i dag stadig med tydelige nazistiske spor. Herfra kører vi til vort centralt beliggende hotel. 2. dag Vi kører om formiddagen til en af de store beskyttelsebunkere, der blev bygget til Berlins befolkning under krigen. Mange af disse store underjordiske rum er stadig intakte og kan under


kyndig vejledning besøges. Vi besøger også det indre af det sidste tilbageværende af de store FLAK tårne, der skulle beskytte Berlin mod allierede bombeangreb. Efter frokost besøger vi det tidligere hovedkvarter for Østtysklands hemmelige politi, Stasi, beliggende i Normannenstrasse. Mange af lokalerne står som da medarbejderne forlod kontorerne. I huset er der er udstilling om Stasi og Stasis omfattende aktiviteter.

denskrig. Vi besøger også øen, hvor de ledende nazister som Goebbels, Göring og Speer havde deres private villaer. Vi besøger monumentet for Berlins deporterede jøder på Grünewall station. Det var fra perron 17 på stationen, at transporterne blev sendt af sted, og sporet er omdannet til et mindesmærke. Inden vi vender tilbage til vort hotel besøger vi Alliertenmuseet, om de allieredes tilstedeværelse i Berlin.

5. dag Vi fortsætter langs Østersøkysten mod Danmark. Vi kører til havnen i Rostock, hvor deltagere, der ønsker det, kan tage færgen til Gedser. Vi andre forsætter mod Jylland, og vi forventer at være i Fredericia ca. kl. 17 og i Århus ca. kl. 18.30.

Soldater i stilling i et af Berlins FLAK tårne. Vi besøger det indre af det sidste tilbageværende af de store FLAK tårne.

Kraft durch Freude hotellet på Rügen skulle have været feriecenter for 20.000 gæster. Stort set hele komplekset står der den dag i dag, og stedet anses for at være det største tilbageværende ruin fra 2. verdenskrig.

Herfra kører vi til det nyindrettede Deutsche Historische Museum i Tøjhuset på Under den Linden. Det er et fremragende museum, der har afdelinger for alle dele af Tysklands historie, især er samlingerne om tiden 19141945 meget interessante. 3. dag Vi besøger Lichterfelde kasernen, hvor Leibstandarte Adolf Hitler havde til huse, og hvor en del af Hitlers modstandere blev myrdet i forbindelse med De lange knives Nat i 1934. Det var også her Istedløven, stod indtil 1945. Herfra kører vi til flymuseet i Gatow, den nu nedlagte lufthavn, hvor man efter sigende kan se alle de fly, som Tyskland har benyttet i luftvåbenet siden dets oprettelse omkring 1. Ver-

4. dag Vi forlader Berlin og kører nordpå til øen Usedorm, hvor afprøvnings- og udviklingsanlæggene for nazisternes gengældelsesvåben V-1 og V-2 var placeret. Peenemünde er øens nordlige spids. Her er i indrettet et stort, interessant museum og resterne af forsknings og afprøvningsanlæggene kan ses. Det dækker et stort område, og er meget interessant. Om eftermiddagen kører vi til Rügen, hvor vi skal se den største tilbageværende ruin fra Det tredje Rige, Kraft Durch Freude Hotellet. Det kæmpemæssige kompleks skulle have været et feriecenter til intet mindre end 20.000 gæster. Vi kører herfra til vort overnatningshotel i Stralsund.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 4.985,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Busrejse med moderne langtursbus. Overnatning med morgenmad på gode, centralt beliggende hoteller med bad og toilet på alle værelser. Alle de i programmet nævnte udflugter og entréer. Middag på turens 1. og 4. dag. Alle skatter og afgifter. Militærhistorisk kyndig rejseleder.

21


Stalingrad og Moskva Vendepunktet på Østfronten 16 - 22. maj 2011 Rejseledere: cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen og Kommandør Poul Grooss

En sovjetisk soldat med den røde fane over Stalingrad som symbol for Den Røde Hærs sejr. Byningen til højre i billedet er hotellet vi overnatter på – det er renoveret siden.

Tyske krigsfanger foran den såkaldte kornsilo i Stalingrad. I og omkring siloen fandt hårde kampe sted. I dag benyttes kornsiloen til sit oprindelige formål.

På rejsen til Moskva og Stalingrad (i dag Volgograd) besøger vi afgørende steder for kampene på Østfronten. Mamayev Kurgan, Rossoshka, Kalach og Kreml. Fabrikken Røde Oktober. Floderne Volga og Don. Vi gæster Museet for Den Store Fædrelandskrig og De væbnede styrkers museum.

Stalingrad under belejringen? Hvordan så situationen ud fra tysk side? - og fra russisk? Hvor fandt kampene sted og hvordan ser det ud i dag? Det skal vi se i Volgograd, som Stalingrad hedder i dag.

midt i byen lige ved siden af De faldne Heltes Plads. Her er et stort monument med en evig flamme. I kælderen til et af husene på pladsen havde feltmarskal Paulus sit hovedkvarter, og her kapitulerede han i februar 1943.

Vi besøger museer, kamppladser, mindesmærker og kirkegårde, og takket være vore kontakter møder vi veteraner, som selv var med, som er i stand til at beskrive slaget og forholdene ganske nøje, men det siger sig selv, at deres helbred er skrøbeligt, og at deres tilstedeværelse ikke kan garanteres. Deltagerne får lejlighed til at stille spørgsmål til veteranerne. På tilbageturen gør vi ophold i Moskva, og vi besøger Kreml og nogle af de museer, der fortæller om 2. verdenskrig og Ruslands indsats.

2. dag Vi begynder dagen med en tur til fods gennem byen. Vi går ad De faldne Heltes Allé ned mod floden. Her ligger en portal, der er bygget som mindesmærke for et af de vigtigste overgangssteder over floden. Det var på dette sted, at hovedparten af forsyningen til Stalingrads forsvarere blev sejlet over Volga. Floden danner grænse mellem Europa og Asien, og man kan ad floden sejle til Det Kaspiske Hav. Vi besøger det store varehus (Univermag), hvor der i kælderen findes et museum, hvor Feltmarskal Paulus havde sit hovedkvarter. Herfra går vi til Stalingrads hovedbanegård. Bygningen skiftede hænder flere gange samme dag, og der fandt i ugevis hårde kampe sted omkring bygningen. Vi befinder os her kun 500 meter fra Volga, og tyskerne nåede frem til bredden på dette sted. Det hører vi om, inden vi spiser frokost. Frokosten indtages under en sejlads på Volga. Det er nok ikke verdens mest naturskønne sejltur, men fra floden kan vi se et mindes-

Stalingrad - alene navnet frembringer billeder af kulde, desperate kampe og en stor hær, der går til grunde på grund af den øverstbefalendes hensynsløshed. Ved Stalingrad blev den tyske 6. armé i november 1942 omringet af Den Røde Hær, og i begyndelsen af februar 1943 overgav resterne af de belejrede styrker sig til russerne. Det var et afgørende nederlag for den tyske hær på Østfronten, og det var her, at krigen på Østfronten for alvor vendte. Det var her, en tysk feltmarskal for første gang i historien blev taget til fange. Den øverstkommanderende, genral Paulus, blev i belejringens sidste dage af Hitler udnævnt til feltmarskal. Det var et forsøg på at få Paulus til at begå selvmord, da ingen tysk feltmarskal nogen sinde var blevet taget til fange af fjenden. På trods af udnævnelsen valgte general Paulus at overgive sig, og Hitler blev rasende. Men hvordan var det at opholde sig i

22

TURENS PROGRAM 1. dag Vi flyver fra København og ankommer til Moskvas internationale lufthavn om eftermiddagen (to timers tidsforskel). Her gennemgår vi visumformaliteter og kører derefter med bus til indenrigslufthavnen, hvorfra vi med indenrigsfly fortsætter til Volgograd (Stalingrad). Vi ankommer til byen om aftenen. Vi indkvarteres på vort hotel


mærke i selve floden, og vi kan se de strimler af flodbrinken, som russerne holdt, selv da de var mest pressede af tyskerne i november 42. Efter sejladsen med frokost kører med bus til den nordlige bydel til Mamayev Kurgan, kaldet Højde 102. På toppen findes en 52 meter høj statue, Moder Rusland. Den vejer over 5.500 ton, og er verdens største statue. Neden for statuen findes en mindehal med navnene på de regi-

Zaitzev. På museet findes også det bord, hvor Paulus underskrev kapitulationen og hermed gjorde en ende på 6. armés historie. Ca. 300.000 tyskere blev omringet, og omkring 200.000 omkom. I byens kældre lå næsten 30.000 sårede soldater. 90.000 blev taget til fange, og af dem vendte kun ca. 5.000 tilbage efter op til 12 års fangenskab. Et stort maleri viser slutkampen på Mamayev Kurgan. Efter Panorama-

havet. Kanalen blev bygget under Stalin og skulle have kostet mere end en million arbejdere livet under opførelsen. Vi fortsætter til Don, hvor tyskerne angreb i sommeren 1942 og satte over floden flere steder. Vi ser stederne og området ved Kalach, hvor der i efteråret 1942 fandt store kampvognsslag sted. 5. dag Vi forlader Volgograd/ Stalingrad og flyver med indenrigsfly til Moskva. Vi besøger De Væbnede Styrkers museum som har en meget spændende samling fra 2. verdenskrig. Muligvis får vi tilladelse til (det har vi fået før) at besøge deres arkiver, hvor de har ting hjembragt fra Rigskancelliet i Berlin og meget andet interessant, bl.a. tyske faner og standarter. Vi besøger også andre seværdigheder i det centrale Moskva bl.a. Den røde Plads. 6. dag Vi besøger først museet for Den Store Fædrelandskrig. Efterfølgende kører vi til Kreml, hvor vi får en rundvisning. Vi skal i løbet af dagen også se den berømte metro m.m. 7. dag Formiddagen er fri til at få de sidste indtryk af Rusland med sig hjem. Vi kører fra hotellet til lufthavnen sidst på formiddagen, hvor der er afgang mod København. På grund af tidsforskellen er vi i København først på eftermiddagen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Det lykkedes for Den Røde Hær at omkringe den tyske 6. armé i midten af december 1942. Dette skyldtes bl.a. Den Røde Hærs intensive træning i gadekampe.

menter, der forsvarede højdedraget. I hallen står soldater vagt ved en fakkel med en evig flamme. Vi vil afpasse vort besøg, så vi kan overvære vagtskiftet. Højen blev erobret i 1942 af tyskerne 3. dag Vi besøger en del seværdigheder, mindesmærker mm. med relation til slaget om Stalingrad. Vi begynder med at besøge den såkaldte kornsilo, hvori og omkring der fandt hårde kampe sted. Herefter kører vi til den eneste tilbageværende ruin i midtbyen, Pavlovs hus og besøger panorama-museet ved siden af, hvor der findes en stor samling materiel, våben og uniformer fra både russisk og tysk side. Her findes også den berømte snigskytte, Vasilij Saitzevs riffel. Han skulle ifølge russiske opgivelser have dræbt over 200 tyskere med denne riffel. Spillefilmen „Enemy at the gate“ handler om Vasilij

museet ser vi Ludnikovs ø, Traktorfabrikken Felix Dzerzhinsky og fabrikken Røde Oktober, hvor vi spiser frokost i gæstekantinen. Herefter fortsætter vi med bus til Rossoshka vest for byen. I og omkring de mange slugter var der hårde kampe, da tyskerne erobrede området og senere, da de forsvarede det. Her findes store soldatergrave for både tyskere og russere. I området findes stadig rester af både faldne tyskere og russere, og på og under jorden findes rester af materiel efterladt efter kampene. 4. dag Vi kører efter morgenmaden mod Sovjetsk, hvor et monument markerer stedet, hvor de russiske tropper mødtes og dermed lukkede knibtangen om Stalingrad i november 1942. Her ligger også kanalen, der forbinder Volga med Don, og dermed giver adgang til

Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse Tillæg for enkeltværelse Depositum v. tilmelding Visum (betales m. dep.)

kr. 14.445,kr. 1.800,kr. 1.500,kr. 400,-

Prisen indbefatter: Flyrejse København - Moskva t/r, indenrigsfly Moskva - Volgograd retur. Alle transfers. Overnatning på central tbeliggende hoteller med bad og toilet på alle værelser (Hotellet i Volgograd har, som mange russiske hoteller i provinsen, ikke nogen høj standard). Alle måltider, dvs. morgenmad, frokost og aftensmad, fra aftensmad på turens første dag til morgenmad på turens sidste dag (Maden er til gengæld bedre, end de fleste forestiller sig). Alle de i programmet nævnte udflugter og entréer. Alle skatter og afgifter. To danske ekspertrejseledere, herunder en russisktalende, og lokale russiske, engelsktalende rejseledere.

23


Vestfronten Efteråret 1944 - foråret 1945 4. - 9. oktober 2011 Rejseleder: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen

Broen over Waal ved Nijmegen. Der var mange desperate kampe om denne overgang, for hele operationens succes stod og faldt med, at 30. Korps kunne nå frem til Rhinen ved Arnhem og hjælpe de engelske luftbårne styrker der.

Som det ses på billedet tog Nijmegen meget skade af de store kampe der foregik i og omkring byen. I baggrunden står broen over Waal.

Efter nederlaget ved Falaise i august 1944 er de tyske styrker på hastigt tilbagetog mod nord og øst. Paris bliver befriet, den 3. september befries Bruxelles, den 4. september falder Antwerpen uskadt i de engelske styrkers hænder. Sejren vinker lige om hjørnet. Bare fremad. Et lille nøk mere...så er den der. Men tyskerne er ikke slået endnu. Montgomerys gambling i Operation Market Garden slår fejl. Samtidig har 15. Tyske Armé lukket Schelde-flodens udløb, så Antwerpens havn alligevel ikke kan bruges. Indsejlingen skal først åbnes igen. Det lykkes om sider for canadierne. Den første transport kan losses den 28. november - mens V-1 og V-2 bomber regner ned over havnen, og de belgiske havnearbejdere strejker. Kort efter, i midten af december, bryder tyske styrker overraskende frem i et storstilet angreb gennem Ardennerne med kurs mod Antwerpen. Den allierede offensiv hvis der overhovedet har været tale om det, efter den mislykkede Operation Market Garden - går nu helt i stå og kan ikke vækkes til live igen før i marts 1945.

kampe om disse overgange, for hele operationens succes stod og faldt med, at 30. Korps kunne nå frem til Rhinen ved Arnhem og hjælpe de engelske luftbårne styrker der. Vi vil besøge de steder, hvor kampene var hårdest. Vi vil også besøge det store militærmuseum i Best. Derefter fortsætter turen mod syd til Belgien og vi passerer startlinien for Operation Market Garden ved den belgisk-hollandske grænse. Undervejs bliver der givet en introduktion til kampene omkring Scheldeflodens delta i oktober - november 1944. Det var meget hårde og komplicerede kampe, som var helt afgørende for de allieredes forsyningssituation og deres muligheder for at fortsætte offensiven mod Tyskland. Vi passerer Liège og er nu i Ardennerne, skuepladsen for tyskernes sidste offensiv. På vej til Ardennerne er der introduktion til Ardenner-offensiven, der begyndte 16. December 1944. Vi passerer Malmedy, her er et monumentet på stedet, hvor tyskerne nedskød 92 amerikanske krigsfanger. Vi passerer Stavelot, hvor det lykkedes snarrådige amerikanske vagter, at sætte ild til et stort brændstofdepot lige inden ty-

24

TURENS PROGRAM 1. dag Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Aarhus kl. 5.45, Fredericia kl. 7.15 (tog fra Sjælland/ Fyn ankommer kl. 7.09, bussen afventer evt. sen togankomst). Opsamling langs motorvejen til grænsen. Under turen gennem Tyskland vil der blive givet en gennemgang af den generelle situation i efteråret 1944, herunder den allierede strategi, der er aftalt på Jalta-konferencen. Inden vi når vort overnatningssted ved Nijmegen besøger vi stedet, hvor de allierede satte over floden Waal ved Nijmegen. Inden gennemgås Operation Market Garden på denne tur er vægten lagt på de luftlandsætninger og kampe, der fandt sted sydligere end Arnhem mellem de tyske styrker, de amerikanske luftlandestyrker og det engelske 30. Korps, som rykkede frem ad landevejen fra Belgien. 2. dag Denne dags hovedtema er luftlandsætningerne ved Nijmegen og Graves (broerne over Maas). Nogle af broerne blev erobret intakt, mens andre blev sprængt eller forsvaret af tyskerne. Der var mange desperate


skerne ankom. Det bevirkede, at den tyske Kampgruppe Peiper løb tør for brændstof og måtte sprænge sine kampvogne og køretøjer den 24. december, hvorefter de til fods gik tilbage til Tyskland. Vi besøger museet i Le Gleize, som har en af de eneste tilbageværende Königstiger kampvogne udstillet. Vi kører også ad den snævre vej, hvor Peiper forsøgte at komme vestpå, men blev stoppet ved en mindre bro,

4. dag Vi begynder dagen med et besøg på "Wehrtechnische Studiensammlung" i Koblenz, som rummer en mængde interessant militært materiel fra 2. verdenskrig. Derfra fortsætter vi mod nord langs Rhinen til Remagen og ser resterne af den berømte Rhinbro, som US opklaringsenheder var så heldige at erobre intakt i 1945. Ikke langt fra Remagen findes et spændende minde fra Den kolde Krigs dage, den

til Hamminkeln, hvor en stor luftlandsætningsoperation fandt sted. Herfra til vort overnatningshotel. 6. dag På hjemturen besøger vi i nærheden af Bremen den store intakte ubådsbunker bygget under 2. verdenskrig for at beskytte u-bådene og deres værftsfaciliteter. Herfra går turen tilbage til Danmark. Vi regner med at være i Fredericia omkring kl. 18.

Tyske soldater under fremrykning i Ardenneroffensivens første dage, hvor tyskerne havde stor fremgang. Senere gik offensiven i stå, og de kræfter, som tyskerne havde brugt på offensiven viste sig spildte.

som var blevet sprængt umiddelbart inden han nåede frem. Vi gør et kort holdt ved broen, inden vi fortsætter til vort overnatningshotel. 3. dag Vi fortsætter mod Luxembourg gennem Ardennerne. Vi gør holdt i Bastogne, hvor vi besøger det amerikanske monument, men ikke museet. Vi ser på de angrebsakser, som tyskerne angreb ad i december 1944. I Luxembourg besøger vi det fremragende Nationale Militærmuseum i Diekirch inden vi passerer grænsen til Tyskland. Ardenneroffensiven førte ikke til det resultat, Hitler havde håbet på, og var med til at svække de tyske styrker betragteligt og derved forkorte krigen med måneder. Vi fortsætter ind i Tyskland, hvor vi på den anden side af grænsen besøger en af de få bevarede bunkere fra Vestvolden. Vestvolden blev påbegyndt i 1936, som en tysk parallel til den franske Maginotlinie. Som denne fik heller ikke Vestvolden stor betydning for krigens forløb, men blev dog i et vist omfang genanvendt i efteråret 44 og foråret 45. Herfra kører vi til Koblenz, hvor vi overnatter.

enorme atombeskyttelsesbunker. Den skulle i tilfælde af atomkrig rumme den tyske regering og landets øverste embedsmænd. Der var over 700 rum godt beskytte af panserdøre og beton dybt under jorden. Bunkeren er nu åben for offentligheden og vi besøger anlægget. Herfra kører vi til overnatningshotel. 5. dag Vi besøger en af de største tilbageværende, intakte byggerier fra nazitiden, Ordensburg Vogelsang. Vogelsang blev mellem 1936 og 1939 anvendt til skole for kommende nationalsocialistiske ledere. Hele området blev overtaget af de belgiske besættelsestropper i 1946 og var militært område uden offentlig adgang. I 2006 blev området åbnet for offentligheden. Vi får en rundvisning på dele af det enorme område, og vi ser mange af de intakte bygninger i umiskendelig naziarkitektur. Herfra kører vi til det område ved Rhinen, hvor Montgomery gennemførte sin offensiv i marts 1945 med overgang over Rhinen og luftlandsætninger nord for floden. Vi kører langs med Rhinen fra Reichswald over Kleve , Kalkar og Xanten til overgangen ved Wesel og derfra mod nord

I september 1944 bliver hundredevis af allierede faldskærmstropper kastet ned i Holland som et led i operation Market Garden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 6.785,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.600,Depositum v. tilmelding kr. 1.000,Prisen indbefatter: Busrejse i moderne langtursbus. Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser, morgenmad og 3 retters menu hver aften, alle de i programmet nævnte arrangementer og entréer. Alle skatter og afgifter. Historisk og Militærhistorisk kyndig rejseleder.

25


Den amerikanske Borgerkrig Slagmarkerne · stederne · menneskene Richmond, Petersburg, Fredericksburg, Gettysburg og Washington DC 25. maj - 5. juni 2011 Rejseledere: cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen og cand.mag. Torsten Granov

Petersburg 21. juni 1864. Et batteri er kommet under beskydning. Da Petersburg ligger syd for Richmond, var den under krigen beskyttet mod angreb fra nord, men i 1864 omgik General Ulysses S. Grant Richmond og prøvede at isolere Richmond ved at indtage Petersburg.

General Ulysses S. Grant.

Den amerikanske Borgerkrig er blevet kaldt den første moderne krig. Her anvendte man for første gang mange af de opfindelser, der siden fik stor militær betydning: Jernbaner, telegraf og moderniserede våben. Den teknologiske udvikling muliggjorde transport af store troppestyrker og forsyningen af dem. Derved voksede hærenes størrelse dramatisk og krigen kom til at involvere langt flere soldater og langt større styrker end man før havde set.

2. dag Vi begynder dagen med et besøg på Museum of the Confederacy, der rummer den største samling af genstande fra Sydstaterne. Det er det bedste museum om Konføderationen, dens opståen og død. Et fremragende museum med store samlinger af våben, uniformer og fotografier. Vi giver os god tid til besøget.Vi skal om eftermiddagen besøge Richmond National Battlefield Park Visitor Center, som er en introduktion til besøgene på slagmarkerne rundt om Richmond. Vi besøger også Virginia Historical Society, der har spændende genstande som blodvædede uniformer og en samling af alle våben fremstillet i Konføderationen.

Industrien sørgede for, at der til stadighed var store mængder våben og ammunition til dem, der havde adgang til disse industriprodukter dvs. hovedsageligt Nordstaterne. Plejen af sårede var præget af ukendskab til smitteveje, og infektioner slog mange ihjel. Det var også den første krig, som i stor målestok blev fotograferet. I fremragende fotos gengives krigens gru og ødelæggelser, og de centrale personer såvel som de ukendte aktører ser i dag på os fra gulnede fotografier. Den amerikanske Borgerkrig er også historien om kompetente og inkompetente generaler og ledere. Om opofrelse, heroisme og fejhed. Om Konføderationen og Unionen, hvor barndomskammerater kom til at kæmpe på hver sin side, om menneskelig storhed og nederdrægtighed. Om

26

store blodige slag og menneskelige tragedier. Om slaveriets ophævelse og skabelsen af det moderne Amerika. Vi skal på denne rejse høre om det hele og se stederne, hvor det skete. TURENS PROGRAM 1. dag Der er afgang fra København ved middagstid og ankomst til Washington sidst på eftermiddagen. Fra Washington kører vi direkte til Richmond. Vi ankommer først på aftenen til vort hotel, hvor vi skal bo i fire nætter. I maj 1861 bestemte Konføderationens kongres, at hovedstaden skulle flyttes fra Montgomery i Alabama til Richmond. Byen blev hermed Konføderationens hovedby, farligt tæt på Washington, Unionens hovedstad. Selvom byen ikke havde stor militærstrategisk betydning, blev der brugt mange ressourcer på at undgå en erobring. Byen blev først indtaget i Borgerkrigens sidste fase, efter at General Ulysses S. Grant i flere måneder havde udmattet den forsvarende sydstatshær. Selvom Grant tabte en række slag, var virkningen på sydstatshæren ødelæggende. Til sidst måtte den rømme Richmond, der blev sat i brand af plyndrende menneskemængder inden nordstaternes hær ankom.

3. dag Syv-dages slaget fandt sted i slutningen af juni og begyndelsen af juli i 1862. Det var her, at Sydstaternes legendariske leder Robert E. Lee formåede at forsvare Richmond mod den talmæssigt meget stærkere nordstatshær under general George B. McClellan. Det var også her, at Thomas ”Stonewall” Jackson og Lee arbejdede sammen for første gang. Slaget bestod af en række kampe nord og øst for Richmond. Kampene resulterede i 20.000 døde og sårede på Sydstaterne side og ca. 16.000 på Nordstaternes, men da Nordstaterne trak sig tilbage


betragtes det som en sejr for Sydstaterne. Området spillede også en afgørende rolle i 1864, og det var ved Cold Harbor, at Grant begik en af sine største militære fadæser, da han sendte bølge efter bølge af sine soldater i nytteløse frontalangreb mod sydstaternes befæstede stillinger. Vi skal på en rundtur på slagmarkerne, hvor vi bl. a. besøger Gaines Hill, Cold Harbor og Malvern Hill. Under kyndig vejledning fra lokale eksperter fortælles om slagene og deres forløb på stederne, hvor de fandt sted.

mantik blev skabt, som mange amerikanere selv i dag forbinder med borgerkrigen. Vi besøger slagmarken ved Cedar Creek og Stonewall Jacksons hovedkvarter i Winchester, inden vi fortsætter til området i nærheden af Sharpsburg og Antietam slagmarken, som vi besøger inden vi overnatter.

11. dag Vi skal fra hotellet ved middagstid og herfra kører vi til det enestående flymuseum ved John Foster Dulles lufthavnen. En række berømte fly findes her, bl. a. Enola Gay, hvorfra atombomben over Hiroshima blev kastet. Her er også raketter bl. a. V-1 og V-2 fra den nazistiske udviklingscentral på Peene

4. dag Vi kører mod syd til Petersburg – et centralt vej- og jernbaneknudepunkt under krigen. Da byen ligger syd for Richmond, var den under krigen beskyttet mod angreb fra nord, men i 1864 omgik Grant Richmond og prøvede at isolere Richmond ved at indtage Petersburg. Byen blev ikke erobret, men belejret i resten af krigen. Vi besøger byen og nogle af slagmarkerne i byens omegn ved Petersburg National Battlefield. Vi returnerer til Richmond for den sidste overnatning. 5. dag Vi forlader Richmond og kører til Fredericksburg. I december 1862 forsøgte Nordstaterne et overraskelsesangreb i retning mod Sydstaternes hovedstad Richmond. Fredericksburg ligger på vejen, og hvis man erobrede byen regnede man med, at Richmond kunne nåes inden Sydstaterne fik organiseret et forsvar. Fremrykningen skete langsomt, og Sydstatshæren fik lejlighed til at befæste højdedraget over Fredericksburg. Byen blev plyndret af Nordstatshæren, men da de senere angreb højdedragene over byen led de et sviende nederlag og måtte trække sig tilbage nordpå igen. I kampene ved Fredericksburg havde Nordstatshæren ca. 12.000 sårede og faldne, medens Sydtaterne ”kun” havde 5.000. Vi besøger Frederickburg Visitors Center og slagmarkerne udenfor byen. Vi overnatter i Fredericksburg. 6. dag Vi forlader Fredericksburg og kører mod Shenandoah dalen. Dalen var under borgerkrigen en strategisk ”genvej” imellem Washington og Sydstaternes hovedstad Richmond og et frodigt ”forrådskammer” for begge sider, som da også kæmpede indædt for kontrol over dalen. Her ligger byerne Harpers Ferry og Winchester, hvor bl.a. ”Stonewall” Jackson legede kispus med de langt mere talrige Nordstatsstyrker, og hvor mange af de legender og den ro-

New York Heralds journalister og fotografer med ”pressevogn”. Den amerikanske Borgerkrig var den første krig, som i stor målestok blev fotograferet. I fremragende fotos gengives krigens gru og ødelæggelser, og de centrale personer såvel som de ukendte aktører ser i dag på os fra gulnede fotografier.

7. dag Vi fortsætter mod Gettysburg, hvor det største og mest afgørende slag stod under Borgerkrigen. Vi begynder med Visitors center og fortsætter med en rundtur på slagmarkerne. Blandt nogle af de mange steder, som vi skal se er Little Round Top, Pickets Charge og Cementary Hill. Vi bruger resten af dagen her og overnatter i nærheden. 8. dag Vi ser flere af de interessante steder og over middag sætter vi kursen mod turens sidste stop: Washington DC. Vi skal bo centralt i byen ikke langt fra Det hvide Hus. 9. dag Vi tager på en byrundtur i Washington. Her er det ikke kun Borgerkrigen, der er temaet. Vi skal se Arlington Militærkirkegården, som før Borgerkrigen tilhørte sysstatsgeneralen Robert E. Lee, Flådemuseet, og Capiton Hill, Vietnam- og Koreamonumentet, osv. 10. dag Vi holder fri i Washington. Her bliver der mulighed for sammen eller på egen hånd at besøge museer eller spændende steder i byen. Afslutningsmiddag om aftenen.

münde , men også mindre raketter, der ikke findes andre steder i verden. Herfra til lufthavnen og med fly mod København. 12. dag Vi ankommer til København om morgenen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 22.545,Tillæg for enkeltværelse kr. 3.600,Depositum v. tilmelding kr. 2.500,Prisen indbefatter: Flyrejse København-Washington DC retur. Overnatning på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser. Alle transfers. Halvpension, dvs. morgenmad og aftensmad (aftensmad dag 3, 4, og 9 er ikke inkl.). Transport i vor egen bus mellem byerne og på udflugter. Rundtur i bus til museer, seværdigheder og slagmarkerne i henhold til programmet. Byrundtur i Washington DC. Alle entréer, alle skatter og afgifter. To erfarne og vidende militærhistoriske rejseledere og lokale ekspertguider på slagmarkerne.

27


Pearl Harbor og Washington Tokyo og Hiroshima

En rejse Jorden rundt!

70 året for overfaldet på Pearl Harbor og USA´s indtræden i 2. verdenskrig 29. november - 10. december (13. december v. forlængelse i Japan) Rejseledere: Kommandør Poul Grooss og cand.mag. Torsten Granov I Honolulu medvirker lederen af USS Arizona Memorials historiske afdeling, Ph.d. Daniel Martinez

7. december 1941 overfaldt japanske flyv den amerikanske flådebase Pearl Harbor på Hawaii. Angrebet skulle sætte den amerikanske stillehavsflåde ud af spillet, inden Japan begyndte sin erobringskrig i Stillehavet. På billedet ses et eksploderende amerikansk krigskib i Pearl Harbor.

D. 7 december 2011 er det 70 år siden japanerne angreb Pearl Harbor og USA indtrådte i 2. verdenskrig. Vi har gennem vore kontakter i Honolulu fået reserveret plads ved den officielle mindehøjtidelighed. De deltagere, der har lyst, kan uden beregning deltage i et symposium på Hawaiis universitet om Pearl Harbor and the Pacific War. Vi skal under opholdet i Honolulu se alle de mange minder om overfaldet og Stillehavskrigen. Ud over Arizona Memorial, museums u-båden Bowfinn, slagskibet Missourri, Pacific Aviaition Museum m.m. mere. Vi skal også på rundtur på øen, Oahu, det er den ø i Hawaii øgruppen, hvor Pearl Harbor og Honolulu ligger. I Washington skal vi på byrundtur og vi skal se mange af de berømte mindesmærker og museer med tilknytning til USAs krige og militærhistorie: Arlington, monumenterne for 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen m. fl. Vi skal se flådemuseet og flymuseet, hvor Enola Gay, bombemaskinen, der kastede den første atombombe over Hiroshima er udstillet. For ikke at flyve ”mod uret”,

28

har vi valgt at flyve hjem fra Honolulu via Japan. For dem, der har lyst kan rejsen udviddes med 4 dages ophold i Japan. Det giver lejlighed til at se både den berømte Yasukuni helligdom og det militære museum i Tokyo, admiral Togos flagskib, Mikasa, fra den Russisk-Japanske krig i 1905 samt i Hiroshima, Fredsmuseet og stedet hvor Atombomben sprang. TURENS PROGRAM 29. november Afrejse Danmark ankomst Washington. Indkvartering og spisning. 30. november Vi tager på en byrundtur. Vi begynder med at besøge Arlington Kirkegården, hvor mange kendte og ukendte fra USAs mange krige er begravet. Her hviler også Kennedy brødrene, hvis gravsted vi ser. Fra Arlington kører vi til The Mall, der går fra Lincoln Monumentet til Capitol. Her besøger vi monumenterne for 2. verdenskrig og fra Korea- og Vietnamkrigen, Lincolm

Memorial og monumentet for præsident Franklin D. Roosevelt. Vi kører også forbi Det hvide Hus, som vi ser udefra. Resten af dagen er fri til museumsbesøg og til at se nærmere på Washington. 1. december Vi besøger om formiddagen The Navy Museum. Museet beskæftiger sig især med USAs flådes indsats, både under krig og i civile operationer som ekspeditioner til fjerne steder på kloden. 2. Verdenskrig er stærkt repræsenteret med samlinger om både indsatsen på Atlanterhavet, i Stillehavet og på hjemmefronten. Efter besøget på The Navy Museum går turen til The Smithsonian National Air and Space Museum. Det kan nok ikke lade sig gøre at se alle 20 udstillingshaller. Der skal f. eks. vælges mellem de mere end 300 fly, hvor en hel hal er reserveret fly fra 2. verdenskrig bl. a. den berømte japanske Mitsubishi A6M ”Zero-Sen”.


2. december Vi besøger om formiddagen Dulles Air and Space Museum. Det ligger udenfor Washington, men er turen værd. Her kan man se bombeflyet Enola Gay, som kastede atombomben over Hiroshima, små og store tyske raketter fra 2. verdenskrig, hvoraf nogle ikke findes andre steder. Der er også en række nyere og gamle fly.Vi returnerer til Washington og holder resten af dagen fri. Der er mulighed for på egen hånd at besøge museer, monumenter forretninger osv. 3. december Vi forlader Washington om morgenen og flyver til Honolulu på Hawaii. Turen tager ca. 12 timer med flyskifte undervejs. Vi ankommer sidst på eftermiddagen lokal tid. Vi skal bo i området ved den berømte Waikiki strand. Efter indkvartering er der muligvis tid til en lille gåtur inden aftensmaden. 4. december Vi besøger Fort Russy, museet for den amerikanske militære tilstedeværelse på Hawaii. Vi går langs Waikiki stranden til Fortet, så der bliver lejlighed til at se den mere moderne del af øen. Sidst på eftermiddagen går vi en tur i Honolulus midtby. Der findes mange af de bygninger fra 1941, hvor soldaterne gik i biografen, sad i arresten, spiste på restaurant eller gik på natklub eller bordel. Vi har en lokal historiker til at vise rundt i Honolulu anno 1941, og vi spiser på en restaurant, hvor kun lidt er ændret siden. Vi tilrettelægger dages program således, at alle, der har lyst, kan deltage i seminaret om Stillehavskrigen på Hawaii Universitet. De der ikke ønsker at deltage, kan nyde stranden, det gode vejr eller blot slappe af. 5. december Vi besøger USS Arizona Memorial, med udstilling og den flydende mindehal, som ligger umiddelbart over resterne af slagskibet, som man tydeligt kan se under vandet. Ved siden af Arizona Memorial ligger museums ubåden Bowfinn, som vi besøger. Herfra tager vi til slagskibet Missouri. Skibet er nu museumsskib, hvor stort set al teknik, herunder de store kanoner er bevaret. Det var på dækket af Missouri, der lå opankret ud for Tokyo, at japanerne underskrev deres overgivelse efter 2. verdenskrig. Vi besøger også det relativt nyåbnede Pacific Aviation Museum. Vi bevæger os i området, hvor slagskibene d. 7. December 1941 var ankret op på linie, Battleship Row, og her, hvor japanernes angreb var mest succesfulde.

Under vort ophold i området fortælles om steder, personer og begivenhederne med relation til angrebet i december 1941. 6. december Vi tager på en heldagstur rundt på øen. Vi besøger bl. a. Scofield Barracks, kasernebygningerne, der var med i filmen ”Herfra til evigheden”, vi ser monumenter og museer med tilknytning til militæret og krigen. Vi besøger også den nordlige strand, hvor den primitive radar opfangede de angribende fly i 1941. Undervejs besøges også udsigtspunktet Nuuanu Poli Lookout. Vi besøger også den store militære kirkegård og mindeplads, Punchbowl, hvorfra der er udsigt ud over Honolulu. 7. december Vort program vil blive fastlagt, når vi kender tidspunkter for de officielle højtideligheder, som vi skal overvære fra reserverede pladser. Ellers vil der være meget at se og opleve på denne dag. Der er også stærke formodninger om, at præsident Obama vil deltage i højtidelighederne. 8. december Afrejse mod Tokyo om formiddagen. 9. december Ankomst til Tokyo om eftermiddagen. Flyvningen tager ca. 10 timer, men vi passerer datolinien. Overnatning nær Narita lufthavn i Tokyo. 10. decmeber Afrejse Tokyo og hjemkomst til Kastrup. FORLÆNGELSE AF REJSEN I JAPAN 9. december Transfer fra lufthavnen til Tokyo by. 10. december Vi besøger kejserpaladsets have og Yasukuni helligdommen, hvor alle de faldne i Japans krige, herunder 2. Verdenskrig mindes. Museet ved helligdommen besøger vi derefter. Det er det nærmeste man kommer et militærmuseum i Japan, og udstillingen og dens tekster udfordrer ens forestillinger om ansvaret for Stillehavskrigen. 11. december Vi tager til en af Japans gamle hovedstæder Kamakura udenfor Tokyo, hvor der er templer og haver. Herfra tager vi til flådebasen i Yokosuka, hvor vi skal se admiral Togos flagskib fra den Russisk-Japanske krig. Under denne krig ødelagde japanerne først den russiske Stillehavsflåde og derefter den russisk Østersøflåde. Skibet er i tør-

dok og rummer mange interssante udstillinger. Efter hjemkomsten til Tokyo er der mulighed for at se på byen. 12. december Vi tager med højhastighedstoget Shinkansen til Hiroshima. Vi besøger fredsparken og museet om atomangrebets konsekvenser, dernæst fundamenterne af det militære hovedkvarter. Kun få steder er tilbage, men det er det eneste sted i Hiroshima, hvor ruiner efter atombombesprængningen har fået lov at ligge. 13. december Vi tager til Osaka og tager herfra med fly til Europa. Der er flyskifte inden vi når København først på aftenen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse kr. 29.845,Tillæg for enkeltværelse kr. 3.900,Depositum v. tilmelding kr. 3.000,Prisen indbefatter: Flyrejse KastrupWashington-Honolulu-Tokyo-København. Overnatning på gode, centralt beliggende hoteller. Morgenmad alle dage, og enten frokost eller aftensmad alle dage undtagen 2. Der serveres mad på flyene. I prisen er ligeledes inkluderet alle transfers, alle de i programmet nævnte udflugter, entréer og specialarrangementer i Honolulu. Alle skatter og afgifter. På rejsen deltager 2 militærhistorisk kyndige rejseledere, og i Washington og på Hawaii deltager lokale rejseledere med stort kendskab til de steder, der besøges. Nogle af disse rejseledere taler engelsk, deres bidrag vil blive oversat til dansk af rejselederne. FORLÆNGELSE AF REJSEN I JAPAN

Turens merpris kr. 4.845,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.500,Den dækker overnatning i dobbeltværelse. Helpension (det er svært at læse et japansk spisekort). Alle udflugter. Alle entréer. Al transport i Japan. Militærkyndig dansk rejseleder og lokale engelsktalende japanske rejseledere. Bestillingen af forlængelsen i Japan skal ske ved tilmeldingen.

29


Militærhistoriske endagsture Århus og omegn under Besættelsen

I Flammen og Citronens fodspor

18. juni | 24. september Rejseleder: cand.mag. Peter Præstgaard

2. april | 11. juni | 15. oktober Rejseleder: cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen

Cand.mag Peter Præstgaard, mangeårigt medlem af bestyrelsen i Besættelsesmuseets venner er leder af denne tur, hvor vi kommer rundt til steder i Østjylland med tilknytning til besættelsestiden.

Bent Faurschou Hviid bedre kendt som "Flammen" og Jørgen Haagen Schmith alias "Citronen". Begge betalte de med livet for deres indsats og de to modstandsfolk står enndu idag for mange som indbegrebet af den danske modstandskamp mod den tyske besættelse. Men hvem var de egentlig? Hvad fik dem til at gå ind i modstandskampen? Hvilke aktioner lavede de? Hvor skete det og hvilke spor er der tilbage idag?

Vi begynder med at besøge Besættelsesmuseet. Herefter går vi til fods til Store Torv med tyskernes hovedkvarter på Hotel Royal. I området hører vi om likvideringen af Dr. Peters, nedskydning af medlemmer af byvagten, Schalburgtagen i Guldsmedegade samt den blodige ildkamp den 5. maj 1945 på Bispetorv. Herefter med bus til havnen, til stedet, hvor den spektakulære sabotage af kraftstationen fandt sted. Videre til Flugabwehrkommandos bunkeranlæg i Marselisborgskoven. Vi standser ved Musikhuset og ser på den tyske henrettelsesplads og mindepladen. Vi passerer arresten i Vester Allé, der blev brugt af Gestapo og senere husede tyskerhåndlangere. Derfra til kollegierne i Universitetsparken, hvor der fortælles om RAFs angreb på Gestapos hovedkvarter den 31. oktober 1944. Vi fortsætter mod Silkeborg, hvor vi på vejen passerer flere sabotagemål, vi hører om kæmneren i Kellerup, der var spion. I Silkeborg spiser vi frokost inden vi besøger det tyske hovedkvarter på Silkeborg Bad. I det tidligere officerskasino hører vi om stedets historie. Vi besøger udstillingsbunkeren og får adgang til von Hannekens personlige bunker. Fra Silkeborg kører vi til Skanderborg. Her lå Luftwaffes administrative hovedkvarter. Vi returnerer vi til Besættelsesmuseet.

Vi mødes ved Holmens Kirke, hvor de to sabotørers kister blev opstillet kort efter befrielsen. Herefter kører vi til Commercial Wine Company i Niels Brocks Gade - også kendt fra Ole Christian Madsens film "Flammen og Citronen". Vi hører om stedet, som under krigen var et yndet samlingssted for både modstandsfolk, tyskere og sortbørsfolk. Vi hører også om Holger Danske og om modstandskampens mindre kendte sider. Herefter kører vi til området omkring Skt. Hans Torv. Det var her, at Citronen ved en tilfældighed blev arresteret og hårdt såret den 19. september 1944. Efter dette besøg går vi til Peblinge Dosseringen, hvor en af de mest omdiskuterede likvideringer fandt sted. Efter frokost går turen til Frimurerlogen, som Flammen og Citronen udførte et katastrofalt mislykket angreb på i 1944. Vi fortsætter til Mindelunden med besøg ved de to frihedskæmperes grave og derefter går turen nordpå langs Strandvejen mod stederne for Flammens og Citronens sidste kamp. Vi besøger områderne, hvor det skete og ser de nærliggende villaer, hvor bl.a. gestapochefen Pancke boede. Vi kører tilbage til København og afslutter på Kongens Nytorv.

Pris pr. person: 785,-

Pris pr. person: 785,-

Prisen indbefatter: Bustur, alle nævnte entreer, frokost og ekspertrejseleder.

Prisen indbefatter: Bustur rundt i København, frokost på Københavnercaféen, alle entréer, ekspertrejseledere.

Flådens historie på Holmen

København 9. april 1940 og under Besættelsen

7. maj | 20. august Rejseleder: Kommandør Poul Grooss

26. marts | 23. april | 27. august | 8. oktober Rejseleder: cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen

I samarbejde med Kommandør Poul Grooss, formand for Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets Venner og underviser i militærhistorie, har vi tilrettelagt en dag i København, der som tema har steder og begivenheder, med tilknytning til flådens og byens historie, ikke mindst under 2. verdenskrig.

Vi har tilrettelagt en dag i København, der som tema har steder og begivenheder i København den 9. april 1940 og under den tyske besættelse.

Vi begynder dagen med en speciel sejltur rundt i havnen. Her fortælles om tyskernes ankomst d. 9. april, om de tyske skibe, som befandt sig i havnen ved krigens afslutning, om fortene ved indsejlingen, Holmen med dokøen, hvor operaen ligger, Holmens Kirke, Søkvæsthuset med Orlogsmuseet og B&W, der blev bombet og saboteret samt om flådebasen ved Tøjhuset, Kongens Bryghus og værftet på Bremerholm. Efter sejlturen rundt i havnen går turen videre med bus, især på Holmen. Til redanerne, hvor nogle af henrettelserne fandt sted efter besættelsen, til Margretheholm, hvor Luftmarinestationen lå og hvor Göring landede i 1920'erne. Der bliver fortalt om 29. august 1943, hvor flåden sænkede sig selv for ikke at falde i tyskernes hænder. Vi ser stederne, hvor det foregik og hører historien. Derefter kører vi til batteriet Sixtus, "Rigets flag" m.m.

Vi begynder dagen ved Hotel d´Angleterre på Kgs. Nytorv, hvortil den tyske øverstkommanderende og hans stab ankom den 9. april 1940, og vi hører om tiden hvor hagekorset vajede over bygningen. Turen fortsætter mod Kastellet. Efter at vi, blandt meget andet, får set sporerne fra sprængningen af Norgesporten den 9. april, går turen videre til Livgardens Kaserne, hvorefter vi indtager frokost i tidstypiske omgivelser i Arbejdermuseets restaurant, Ølhalle. Efter frokost går turen til Frimurerlogen, hvor Schalburgkorpset holdt til, efterfulgt af Shellhuset og Dagmarhuset og området omkring Axeltorv. Her går vi en tur i området, der husede tyskernes vigtigste kontorer og hører om de mange historier, der knytter sig til dem. Vi kører med flere stop undervejs til Vestre Kirkegård med mange tyske og danske grave med tilknytning til besættelsen. Dette er blot et udpluk af de mange spændende steder vi i løbet af dagen vil køre forbi eller besøge, og der vil undervejs på hele turen blive fortalt om stederne, begivenhederne og de mange historier.

Pris pr. person: 895,Prisen indbefatter: Speciel sejltur, bustur rundt i København, frokost og ekspertrejseleder.

30

Pris pr. person: 785,Prisen indbefatter: Bustur rundt i København, frokost på restaurant Ølhalle, alle entréer, ekspertrejseleder.


Hitlers danske Atlanterhavsvold En todages tur i det tyske kystforsvar af Jylland 24. - 25. september 2011 Rejseledere: Leder af MuseumsCenter Hanstholm Jens Andersen cand.mag. Torsten Granov og cand.mag. Martin Cleemann Rasmussen

Der blev bygget mere end 350 forsvarsanlæg langs den danske vestkyst – som en del af Hitlers Atlanterhavsvold. På denne unikke tur får vi adgang til bunkere der normalt er lukkede eller svært tilgængelige.

Som opfølgning på vores meget efterspurgte ture om Danmark under Besættelsen har vi i samarbejde med MuseumsCenter Hanstholm tilrettelagt denne todages tur om det tyske kystforsvar i Jylland 1940-1945. På turen vil vi besøge nogle af de vigtigste af de mere end 350 forsvarsanlæg langs Vestkysten, og besøge en række bunkere og befæstningsanlæg, hvoraf flere normalt er lukkede eller svært tilgængelige. Vi vil høre om baggrunden for byggeriet af de mange og ofte enorme forsvarsværker, om de tyske overvejelser omkring en allieret landgang i Danmark, om skyts og bunkertyper, om bunkerbyggeriets økonomiske betydning for Danmark, samt om de tyske soldaters og de lokale civile danskeres dagligdag under besættelsen. Vi har på denne tur allieret os med Jens Andersen leder af MuseumsCenter Hansholm og en af de førende eksperter på området ”Det tyske kystforsvar i Danmark” og forfatter til flere bøger om emnet. En ekstra fornøjelse er det naturligvis også, at turen foregår i nogle af Danmarks smukkeste naturområder. TURENS PROGRAM

plads ved Fårtoft. Herefter fortsætter vi turen til Værnemagtens skyts- og bunkeranlæg ved Lyngby. Dramatisk ligger de forreste af stillingens ca. 40 betonanlæg næsten opslugt af Vesterhavet, men der er stadig et meget velbevaret system af løbe- og skyttegrave i stillingens bagland. Herfra mod nord til området omkring Vorupør. Her anlagde det tyske luftvåben Luftwaffe i 1942-1943 en avanceret radarstation af typen ”Wassermann S”, der gav tyskerne et meget præcist indtryk af fjendtlige flys højde og retning på meget lang afstand. I dag eksisterer radarstationens 60 meter høje tårn ikke mere, men vi besøger de endnu velbevarede nærforsvarsbunkere, luftværnsstillinger og løbegrave som skulle beskytte radarstationen mod kommandoraids og flyangreb. Herefter til Klitmøller og området for den tidl. tyske flygtningelejr ved Vandet Sø og til 17 cm batteriet sydvest for Hanstholm Fyr. Batteriet blev opstillet allerede i sommeren 1940 og kunne med sine kanoner dække en af de minefri sejlrender imellem Danmark og Norge. Herefter indkvarteres vi på vores hotel og spiser aftensmad med efterfølgende foredrag af Jens Andersen.

Lørdag den 8. september Afgang med bus fra Lindholm station klokken 8.30 med efterfølgende opsamling i Aalborg Lufthavn af deltagere som ankommer med fly. Herefter kører vi mod Vestkysten. På vejen fortælles om Aalborgs og Nordjyllands centrale betydning ved det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940 og om de tidlige tyske forsvarsforanstaltninger i området. På vejen laves et kort stop syd for Thisted ved Dragsbæk, som under krigen tjente som SeefligerHorst – dvs. flyveplads for tyske vandflyvere. Vi hører om flyvepladsens historie og om de allierede luftangreb på den og den nærliggende attrap-søflyve-

Søndag den 9. september Vi begynder dagen på MuseumsCenter Hanstholm. Her får vi en specialrundvisning i museets enorme bunkerkompleks, som under krigen rummede én af de i alt fire 38 cm kanoner, som udgjorde kernen i det mere end 9 km2 store Fæstning-Hanstholm. Vi hører om batteriets rolle, som hjørnesten i det tyske forsvar af Skagerrak og om dagliglivet for de mere end 3000 mand, som udgjorde fæstningens besætning. Vi giver os god tid til museet og til at besøge nogle af de mange bunkere i området og vi kører en tur med jernbanen, - også kendt fra filmen ”Olsen Banden i Jylland” - som transporte-

rede ammunition fra lagrene til batteriet. Efter frokost kører vi til Vigsø, hvor et stort antal bunkere ligger i en nærmest komplet stilling på stranden eller overskylles dramatisk af Vesterhavet som tavse vidnesbyrd om de enorme materielle og økonomiske omkostninger, som byggeriet af Hitlers Danske Atlantvold medførte. Sidst på eftermiddagen besøger vi det 47 meter høje Bulbjerg- i dag et af Danmarks smukkeste udkigspunkter og naturområder. Under krigen var det et område af stor strategisk betydning og derfor kraftigt befæstet. Her findes bl.a. stadig den tyske observationsbunker, hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over hele området. Vi kører herefter tilbage til Aalborg med udstigningsstop ved Aalborg Lufthavn og ankommer til Lindholm station ca. klokken 17.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Rejsens pris pr. person i dobbeltværelse

kr. 1.985,-

Prisen indbefatter: Bus fra Lindholm Station/Aalborg Lufthavn og retur. Bustransport, entréer, overnatning hotel Hansholm, frokost (sandwich) lørdag/søndag og aftensmad lørdag, foredrag v/ museumsleder Jens Andersen, specialrundvisning i MuseumsCenter Hanstholm og i bunkeranlæg, ekspertrejseledere. Deltagere kommer selv til Lindholm station eller Aalborg Lufthavn med tog, fly eller egen bil. Der er gode parkeringsmuligheder ved Aalborg Lufthavn.

31


CULTOURS.DK Ud over vore Militærhistoriske rejser arrangerer vi kvalitetsrejser med højt kvalificerede rejseledere til mange forskellige steder i verden og rejser med temaer. Rundrejser til hele verden På vore rejser til fjerne steder besøger vi både de store seværdigheder og steder, hvor ikke mange besøgende finder hen. Takket være vore gode lokale kontakter og vore højt kvalificerede rejseledere, kan vi give rejsedeltagerne oplevelser, som andre ikke kan tilbyde, alle med et bredt indhold som historie, kultur, gastronomi mm. Vi har rejser til eksempelvis til Påskeøen og Ildlandet - Argentina og Chile, Vietnam, Bhutan eller med Den transsibiriske Jernbane. Kunst og kultur Kunst og kultur er overskriften på de rejser, hvor vi tilbyder en række kulturelle oplevelser i den europæiske zone. Nogle af verdens bedste kunstmuseer, rejser til bemærkelsesværdige arkitektoniske værker, rejser ind i essensen af kulturen eller lidt af det hele på den samme rejse. Rejselederne er højt kvalificerede indenfor området. Vi har rejser til eksempelvis Barcelona, Provence, Skt. Petersborg eller Berlin. Haverejser Haverejser, er rejser til nogle af verdens mest fascinerende haver og parker. Fra engelske lanskabshaver over Italiens imponerende renæssancehaver til nogle af de fjerneste og smukkeste haver i Japan og Bhutan. Ud over haver og parker i alle afstøbninger er indholdet også kulturhistorisk, med besøg på slotte, kunstsamlinger mm. Vi har rejser til eksempelvis Norditalien, Sydengland eller Loire.

Cultours arrangerer rejser for firmaer, foreninger, undervisningsinstitutioner, menighedsråd, organisationer, dagblade og andre lukkede grupper. Takket være vore gode personlige kontakter over hele verden, kan vi arrangere rejser, som er helt specielle og unikke. Vi kan skræddersy en rejse til alle verdenshjørner - også militærhistoriske. For yderligere informationer og tilmelding

www.CULTOURS.DK

Cultours Aps. · Dr. Margrethes Vej 11 · DK-8200 Århus N · 86 10 86 05 · rejser@cultours.dk Medlem af rejsegarantifonden nr. 553 | Medlem af Pakkerejse-Ankenævnet

Militærhistorisk katalog 2011  
Militærhistorisk katalog 2011  

Kataloget over de Militærhistoriske rejser, indeholder fulde, detaljerede dagsprogrammer over samtlige militærhistoriske rejser.