Page 1

SEKİZİNCİ BASKI

Kanser Kemoterapi El Kitabı Edited by

Roland C. Skeel Samir N. Khleif

Çeviri Editörü

Prof. Dr. Haluk Onat

ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ


İÇİNDEKİLER

Çevirenler vii Yazarlar ix KISIM I: AKILCI KEMOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ KULLANIMININ TEMEL PRENSİPLER

1

1 Kanser Kemoterapisinin Biyolojik ve Farmakolojik Temeli

1

Roland T. Skeel

2 Hedefe Yönelik Moleküler Tedavinin Biyolojik Temelleri

16

Osama E. Rahma and Samir N. Khleif

3 Kanserli Hastaların Sistematik Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları

45

Roland T. Skeel

4 Kanserli Hastada Tedavi Seçimi

63

Roland T. Skeel

KISIM II: İNSAN KANSERİNİN KEMOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK MOLEKÜLER TEDAVİSİ

69

5 Baş ve Boyun Kanserleri

69

Barbara A. Murphy

6 Akciğer Kanseri

94

David E. Gerber ve Joan H. Schiller iii


7 Gastrointestinal Sistem Kanserleri

120

Maxwell Vergo ve AI B. Benson III

8 Pankreas, Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları Kanserleri

151

Timothy J. Kennedy and Steven K. Libutti

9 Meme Kanseri

172

Patrick Glyn Morris and Clifford A. Hudis

10 Jinekolojik Kanser

199

Thomas McNally, Richard T. Penson, Chau Tran, and Micheal J. Birrer

11 Ürolojik ve Erkek Genital Kanserler

233

Brendan D. Curti and Craig R. Nichols

12 Böbrek Kanseri

250

Mark T. Andolina, Colleen Darnell, and Olivier Rixe

13 Tiroid ve Adrenal Karsinomlar

258

Haitham S. Abu-Lebdeh, Michael E. Menefee, and Keith C. Bible

14 Melanomlar ve Diğer Cilt Maliğniteleri

277

Ragini Kudchadkar and Jeffrey S. Weber

15 Primer ve Metastatik Beyin Tümörleri

297

April Fitzsimmons Eichler and Tracy T. Batchelor

16 Yumuşak Doku Sarkomları

310

Robert S. Benjamin

17 Kemik Sarkomları

324

Robert S. Benjamin

18 Akut Lösemiler

337

Olga Frankfurt and Martin S. Tallman

19 Kronik Lösemiler Khaled el-Shami and Bruce D. Cheson iv

394


20 Myeloproliferatif Neoplazmlar ve Myelodisplastik Sendromlar

418

Elias Jabbour and Hagop Kantarjian

21 Hodgkin Lenfoma

437

Richard S. Stein and David S. Morgan

22 Non-Hodgkin Lenfoma

451

Mark Roschewski ve Wyndham H.Wilson

23 Multipl Miyelom, Diğer Plazma Hücre Bozuklukları ve Primer Amiloidoz

491

Rachid Baz ve Mohamad A. Hussein

24 Primeri Bilinmeyen Metastatik Kanser

514

James M. Leonardo

25 HIV ile İlişkili Maligniteler

523

Thomas S. Uldrick, Mark N. Polizotto ve Robert Yarchoan

KISIM III KANSER HASTALARINDA DESTEK TEDAVİSİ

543

26 Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Ajanların Yan Etkileri

543

Janelle M. Tipton

27 Transfüzyon Tedavisi, Kanama ve Pıhtılaşma

566

Mary R. Smith ve Nur Jehan Quraishy

28 Transfüzyon Tedavisi, Kanama ve Pıhtılaşma

596

29 Onkolojik Aciller ve Kritik Hasta Bakımı Sorunları: Spinal Kord Kompresyonu, Serebral Ödem, Vena Kava Süperior Sendromu, Anafilaksi, Solunum Yetmezliği, Tümör Lizis Sendromu, Hiperkalsemi ve Kemik Metastazı.

617

Roland T. Skeel v


30 Malign Plevral, Peritoneal ve Perikardiyal Efüzyonlar ve Meningeal İnfiltratlar

636

Rekha T. Chaudhary

31 Kanser Ağrısı

649

Richard T. Lee and Michael J. Fisch

32 Kanser Hastasında Emosyonel ve Psikiyatrik Problemler

678

Kristi Skeel Williams and Kathleen S.N Franco-Bronson

KISIM IV: KEMOTERAPÖTİK VE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK AJANLAR VE KULLANIMLARI

693

33 Klinik Olarak Yararlı Kemoterapi ve Moleküler Hedefe Yönelik Tedavide Sınıflama, Kullanım ve Toksisite

693

Roland T. Skeel

Ek A: Yetişkinlerde Boy ve Kilodan Vücut Yüzey Alanın Hesaplanması

843

Ek B: Çocuklarda Boy ve Kilodan Vücut Yüzey Alanın Hesaplanması

844

İndex

vi

845


Çeviri Editörü Prof. Dr. Haluk Onat Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Tıbbı Onkoloji

ÇEVİRENLER Uzm. Dr. Çigdem Usul Afşar Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Onkoloji

Yard. Doç. Dr. Kerem Okutur İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji.

Uzm. Dr. Nilüfer Avcı Balıkesir Devlet Hastanesi

Uzm Dr. Mehmet Akif Öztürk Hatay Antakya Devlet Hastanesi Tıbbı Onkoloji

Uzm. Dr. Mustafa Bozkurt Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Yard. Doç. Dr. Mustafa Canhoroz Fırat Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Lütfiye Demir Aydın Atatük Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Dilek Gürgenyatağı Samsun Eğitim ve Araştırma Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Meral Günaldı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Şeyda Gündüz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Uzm. Dr. Türkan Öztürk Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Ahmet Taner Sümbül Mustafa Kemal Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Erdoğan Selçuk Şeber Tekirdağ Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Nurgül Yaşar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Doç. Dr. Yeşim Yıldırım Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Tıbbı Onkoloji

Uzm. Dr. Sinan Karaarslan Medicalpark Gebze Hastanesi İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji vii


YAZARLAR

Haitham S. Abu-Lebdeh, MD, MSc Assistant Professor Division of Endocrinology Mayo Clinic Consultant Department of Medicine St. Mary’s Hospital-Mayo Clinic Rochester, Minnesota Mark T. Andolina, MD Clinical Instructor and Fellow Department of Hematology/ Oncology University Hospital Cincinnati Cincinnati, Ohio Tracy T. Batchelor, MD Associate Professor Department of Neurology Harvard Medical School Associate Neurologist Department of Neurology Massachusetts General Hospital Boston, Massachusetts Rachid Baz, MD Assistant Member Department of Malignant Hematology H. Lee Moffitt Cancer Center Assistant Professor of Oncologic Services College of Medicine University of South Florida Tampa, Florida

Robert S. Benjamin, MD Chairman P.H. & Fay E. Robinson Distinguished Professor Department of Sarcoma Medical Oncology University of Texas Medical Branch Anderson Cancer Center Houston, Texas Al B. Benson III, MD Professor Division of Hematology/Oncology Department of Medicine Feinberg School of Medicine Northwestern University Professor Division of Hematology/Oncology Department of Medicine Northwestern Memorial Hospital Chicago, Illinois Keith C. Bible, MD, PhD Associate Professor Division of Medical Oncology Department of Oncology Mayo Clinic Consultant Department of Oncology St. Mary’s Hospital—Mayo Clinic Rochester, Minnesota

ix

Kanser kemoterapi el kitabı  
Kanser kemoterapi el kitabı  
Advertisement