Issuu on Google+

621834

Mini katalog 2011 - 2012 www.uniortools.com

pský výrob vro

E

www.creatim.com

Kovintrade Praha spol. s r.o. Průmyslová 890 537 01 Chrudim T: +420 469 660 999 F: +420 469 660 990 E: chrudim@kovintrade.cz I: www.kovintrade.cz

CZ

Od

ce

Mini katalog 2011 - 2012

CZ

• CS

ro k u 1 9 19


• CS

Záruka Společnost UNIOR poskytuje záruku na veškeré své nářadí, a to na vady vzniklé na materiálu nebo při výrobě, přičemž vady budou opraveny zdarma, jestliže je nářadí používáno správně, nebo budou nahrazeny produktem s odpovídající dokumentací. Záruka se nevztahuje na nářadí, které bylo upraveno bez souhlasu společnosti Unior nebo je opotřebované či jinak poškozené. Záruku nelze uplatnit na poškození, která vyplynou z používání tohoto nářadí.

Tento katalog je chráněn autorským zákonem. Reprodukce celého katalogu nebo reprodukce jednotlivých části katalogu jsou přípustné pouze po dohodě s Unior d.d. Obrázky výrobků v katalogu jsou čistě symbolické a jsou určeny k zobrazení aktuálního stavu produktů. Vzhledem k tomu, že neustále pracujeme na zlepšení našich produktů, jejich vzhled a technické specifikace se mohou měnit. Neneseme odpovědnost za tiskové chyby a omlouváme se za ně. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Všeobecné podmínky prodeje a dodávky nářadí UNIOR se vztahují na všechny transakce. Uvedené ceny jsou velkoobchodní ceny bez DPH.


E

Od

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19

MINI KATALOG 2011 - 2012

www.uniortools.com


Kování součástí

Sintr

Ruční nástroje

Sp e ciální stroje

Cestovní ruch

4


Unior, akciová společnost je jedním z

Bohatá tradice ikování nástrojů spolu s využíváním

největších a nejdůležitějších evropských

nových technologických vynálezů a velmi kvalitních

výrobců a vývozců

materiálů zaručují dlouhou životnost, zatímco naše technologie tvůrčího designu zajišťují mimořádnou

S pomocí svých pěti výrobních úseků: kování sou-

použitelnost, efektivitu a příjemný vzhled nástrojů

částí, ruční nástroje, obráběcí stroje, sintr a aktivity

Unior.

v cestovním ruchu, se společnost zavázala k vysoké kvalitě, velkému využití vlastních kapacit, k rozšíření

Cílem společnosti Unior je zavádět kvalitativní systé-

výroby a také zvýšení rentability Společnost fungu-

my v souladu s mezinárodními normami a směrnice-

je v souladu se systémem certifikace jakosti Meziná-

mi, které povedou k dosažení našich cílů, k efektivitě

rodní normy ISO 9001.

a úspěchu a zdokonalení ve všech oblastech výroby.

Světová distribuční síť

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 ZREČE, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com 5


Mezníky korporace Unior Ze Štýrska do celého světa

Na okrajích pohoří Pohorje byly v 18. století budovány první železárny (slévárny). Fungovaly jako větší kovárny, ve kterých byly zemědělské a řemeslnické nástroje tvarovány pomocí rukou.

V roce 1919 byla vybudována kovárna Štajerska železoindustrijska družba (Štýrská železářská společnost), se zkráceným názvem Štajerska Zreče. Vyráběla kované ruční nástroje pro zemědělství, lesnictví a různá další odvětví.

V 70. letech získal závod, vyzbrojený novou strategií rozvoje, nový název: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Nový název byl vytvořen ze slov “Univerzalno Orodje” (Univerzální nástroje), jimiž byla společnost známá po dlouhou dobu.

Závod, který během války vyhořel a v poválečných letech byl částečně renovován, přešel v roce 1950 do vlastnictví státu s novým jménem Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO). Nové výrobní celky (nástrojárna a závod na mechanické zpracování ručních nástrojů) tvořily základ pro vývoj dvou výrobních linek: výroba ručních nástrojů a zápustkových výkovků.

6


Neskonalé nadšení nám dodává sílu k překonávání mezníků

Díky neustálému rozvoji spolu s uvědomováními si potřeby změn a výhody konkurence se stále pouštíme do nových úkolů s ohledem na všechny aktivity společnosti a tím zajišťujeme úspěšnou provozní činnost

V polovině 70. let 20. století začala společnost Unior budovat klimatické zdravotnické středisko Rogla a Olympijské centrum v pohoří Pohorje a o několik let později začala stavba lázní Terme Zreče a spolu s ní byl odstartován program cestovního ruchu.

Do 80. let 20. století si společnost Unior vybudovala své jméno jakožto důležitý partner evropského automobilového průmyslu, jmenovitě jako jeden z největších evropských výrobců lehkých výkovků a jako jeden z největších evropských výrobců spojovacích tyčí pro benzínové motory. Počáteční vývoj byl umožněn smlouvou s koncernem Renault, na základě níž byl ve Zreče vybudován závod na výrobu výkovků v rámci společného podniku. Zároveň společnost Unior vyvinula svou výrobu homokinetických kloubů a obráběcích strojů, které byly původně určeny pro vlastní potřeby společnosti.

V roce 1997 se tato úspěšná slovinská společnost se stabilními mezinárodními společnými podniky transformovala na UNIOR, d. d. akciovou společnost. Již tehdy společnost fungovala v souladu s kvalitativními standardy ISO 9001.

Unior, akciová společnost je dnes jedním z největších a nejdůležitějších slovinských vývozců. Díky svým pěti výrobním úsekům společnost sleduje tradici vysoké kvality a inovace. Společnost Unior, která se zavazuje k vysokému využívání vlastních kapacit, zvyšuje povědomí o vlastní značce s pomocí více než 2400 zaměstnanců a 32 společností skupiny po celém světě.

2011 7


Vize a zkušenosti hoden důvěry • UNIOR PATŘÍ MEZI PŘEDNÍ VÝROBCE V EVROPĚ • JASNÝ POHLED DO DAŮŠÍHO DESETILETÍ • TÉMĚŘ STOLETÍ VÝVOJE Sdružení a činnosti skupiny Unior představují základy pro jeho mezinárodní úspěch. Jednotlivé operace představují základ pro inovace ve všech oblastech. Na základě zkušeností A znalostí a vlasního rozvoje. UNIOR splňuje očekávání svých zákazníků, zaměstnanců i majitelů. Strategie skupiny se zaměřuje na trvalý rozvoj a zlepšení účinnosti a spolehlivosti. UNIOR, jako stabilní a mezinárodně úspěšný obchodní systém, hodlá posílit svou pozici jako vedoucí dodavatel náročných výkovků, sintrových dílů a komponentů pro automobilový průmysl a se stal jedním z pěti největších výrobců v Evropě Unior již umístěn mezi nejlepší evropské dodavatele ručního nářadí a do konceroku 2010 se chce dostat mezi 5 nejlepších výrobců v Evropě, pokud jde o podíl na trhu. Unior posiluje svou pověst a s ní i úspěch jeho ochranné známky na základě splnění potřeby specifických uživatelů, kterým Unior poskytuje inovativní, kvalitativní, bezchybné ruční nářadí, které je přizpůsobeno potřebám zákazníků Rozvíjí novinky s využitím vlastních znalostí, a dává na trh s použitím současných marketingových přístupů. Trvalý rozvoj zůstává nezměněn v celé historii průmyslu výkovků ve společnosti UNIOR. Jeho historie sahá až do první železárny na Pohorje.

8


Nejvyšší světová kvalita STANDARDY KVALITY • OCENĚNÍ KLIENTY • ODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A JEHO STANDARDŮM • SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Odpovědnost k životnímu prostředí. Vytvořením managamentu životního prostředí dle požadavků mezinárodního standardu ISO14001, přijala společnost Unior hledisko na ochranu životního prostředí a podnikla kroky, aby se zabránilo možným nehodám a mimořádným situacím. Program řízení ochrany životního prostředí se zaměřuje na snížení využívání zdrojů, zlepšení technologických procesů a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Cílem programu je přispět k pozitivnímu, ekonomickému A ekologickému stavu našeho životního prostředí.

Vysoká jakost skrze kvalitu Systém jakosti podle mezinárodních norem s předepsanými pokyny průvodce k dosažení cílů, účinnosti a úspěchu a pro zlepšení ve všech oblastech činnosti. Unior zavedl do svého obchodního systému a získali certifikaci pro následující systémy: • systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008, • systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ISO 14001/2004, • systém zabezpečování jakosti pro automobilovém růmyslu v souladu s požadavky následujících norem - ISO / TS 16949, VDA 6.1, - VDA 6.4.

Společenská odpovědnost Jsme hrdí na naši schopnost naslouchat potřebám společnosti, poskytujeme morální a finanční podporu na širší sociální prostředí. Jsme si plně vědomi důležitosi aktivně a odpovědně se zapojit v širším sociálním prostředí a snažit se pomoci jednotlivým organizacím a společnostem zvyšovat povědomí a poskytovt finanční prostředky. The Unior joint-skladem Společnost cítí povinnost přispívat k rozvoji města Zreče prostřednictvím investic a rozvoje cestovního ruchu, který přispívá ke zlepšení kvality svých spoluobčanů a celkovému pokroku a prosperitě v regionu. Unior také sponzoruje a daruje peníze, na iniciativy a jednorázové akce pořádané společností a jinými organizacemi. Firma sponzoruje a daruje peníze, na celou řadu kulturních, sportovních a charitativní projekty každý rok.

Certified ISO 9001 : 2000 by

9


Vyrobil Unior

Vyrobeno v Evropě Za vyvíjení nástrojů odpovídá skupina zkušených specialistů na zvláštní oblasti, která pokaždé upravuje nabídku firmy Unior podle nejnovějších norem a problémů mezinárodního trhu.

Kvalita materiálů a výroba se podrobují zkouškám v extrémních pracovních podmínkách a zkouškám v trvalém použití.

Výroba Unioru je efektivní a spolehlivá. Investice do zařízení a neustálá modernizace výrobních linek, dovednosti a zkušenosti zaměstnanců Unioru, to vše nadále zůstává nenahraditelnou konkurenční výhodou.

Ústřední továrna firmy Unior se nachází v jedné z nejkrásnějších, ale zároveň nejcitlivějších oblastí Slovinska. S neustálou péčí o výrobu, které nelze z environmentálního hlediska nic vytknout, zajišťuje společnost Unior podmínky pro spolupráci dvou tak odlišných odvětví, jako jsou cestovní ruch a kovovýroba.

10


Správné nářadí pro všechny typy řemeslníků • UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ • NÁŘADÍ PRO ZVLÁŠTNÍ AKTIVITY • OPTIMÁLNÍ POMĚR MEZI KVALITOU A CENOU Kromě své nepostradatelného univerzálního ruční nářadí, Unior soustavně obohacuje svůj výběr nástrojů určených pro individuální skupiny řemeslníků - personálu údržby, servisů strojníků, elektrikářů, instalatéřů a dalších profesionálních uživatelů. Tato zvláštní skupina nástrojů je také orientovánana na řemeslníky pro opravy a údržbu jízdních kol. Poslední skupina speciálních nástrojů zahrnuje speciální pneumatické nářadí. Všichni profesionální uživatelé nářadí UNIOR jsou potěšeni s dílenským nářadím šitým na míru jejich potřebám. Vzory všech nástrojů jsou založeny na úplné pochopení potřeb jednotlivých uživatelů, proto není překvapující, že nářadí UNIOR zajišťuje vysokou úroveň spokojenosti zákazníků - a to i pro ty nejnáročnější úkoly. Velké množství nářadí UNIOR je patentováno. Jsou proslulí o dobře promyšlenými koncepty k zajištění účinného fungování s malou fyzickou námahou, jak jen to je možné, a mají ergonomický design a dlouhou životnost. Původní implementace řešení zajišťuje příkladnou použitelnost nástrojů s ohledem na jejich účelu a estetický vzhled. Zvláštní výhodou nářadí UNIOR je optimální poměr mezi kvalitou a cenou. Extrémní odolnost a dlouhou životnost nářadí UNIOR je zajištěna prostřednictvím kvalitních materiálů a přísnou kontrolou během všech fází výroby.

11


UNIOR - Partnerský program Cesta ke spokojenosti zákazníků vede přes úzkou spolupráci s distributory a velkoobchodníky. Nabízíme marketingovou podporu ve formě společné účasti na ukázkách nových výrobků, dodáváme katalogy a specializované brožury. Na našich internetových stránkách se může i konečný kupec dostat k podrobným informacím o jednotlivých nářadí. Neustále sledujemet podmínky na jednotlivých trzích a pomáháme našim partnerům s výběrem jejich pro-

12

dejního programu a zároveň cenové politiky. Všechny informace od našich partnerů ohledně trhu jsou pečlivě vyhodnoceny a brány v úvahu při vývoji nových produktů. Na rozdíl od poskytovatelů ručního nářadí bez vlasní výroby, UNIOR poskytuje kompletní technickou pomoc, rychlé řešení reklamací a vývoj nářadí dle jejich návrhu. Během let se prodejni partnerská siť firmy UNIOR vyvinula v účinný systém založený na důvěře a pokračování ve společné spolupráci.


u

r u ko u UN

ich

Z ár

IO R

ka

V ys o k

E

v a lit a

ie

ro k u 1 9 19

ák

Ergonom

Od

ce

pský výrob vro

U - o chran

av

13


www stránky UNIOR Vyberte nástroje online Unior on-line katalog usnadňuje objednání produktů. Podrobné informace o produktech, řadách a videa ohledně praktického použití, je jen několik možností praktického využití on-line katalogu UNIOR. Připravte si seznam vašich produktů a pošlete e-mailem vašemu nebližšímu zástupci UNIOR, nebo si ho vytiskněte a pošlete poštou.

www.uniortools.com

Propagace

14

Sortiment nářadí


Katalogy a brožury Objednávka viz. Str. 332 Kromě obecného katalogu s celou nabídkou te

rg

p

ro

on

omi

c

firmy Unior existují také specializované kata-

ct y s– our hand

e

rg ur h ands – e

yo

pr o m ic s -

ot

e

ur h ands

on

er

ct

yo

ic

om

te

yo

gon

o

TTo ools Fram ffo e and or d rive s

IO

pro

ct

ct

IO

UN

R

vybavení. Nové výrobky Unior jsou prezentovány v příležitostných letácích.

er

I r -p

s.com tool m .unior ike.co www .unior-b www

ols nd to

kola, automobilových nástrojů a dílenského

R

UN

EN

UN

ha rer of factu manu ce 1919 sin pean Euro

logy pro náročné uživatele nástrojů na jízdní

ur h ands

Bike tools 2011/12

gon

pr o m ic s -

ot

e

nds

nds

rh a

rh a

ou

ou

ty

e

m ic s - pr ote c

y

no

rante

er

er

go

ty

qualit

R

R m ic s - pr ote c

Gua

U NI O

U NI O

no

gh

Hi

go

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

Letáky nářadí pro kola

Wh ee

h

ee

Hig

Katalog nářadí pro kola quality

ls, s te

Guaran

t

erin

accessor

ies

g an

Pliers

d h

ubs

Insulate

d tools

Plumbing

• Drip

tools

1929

Shears

• • Grid dolly •

Screwdr ivers Hammer and chis s, punches els

Rolle r-t 2076 ype /1

En

Pullers

Quick pipe s -

ls

e

• Multi-functi

ng too

n gi

Measuri Worksh

on

• 1 socinkjectors

op equ

/2

e gin riv en d sel are ie 7/2 qu r d 20 ” s t fo - 2 e

Pneum

ipment

atic too

ls

• A sock

Additio

Measuring tools

Insulated tools

www.uniortools.com

www.uniortools.com

on

• Strap w

ols

t

m

ic

tec

ur

han

ds – erg

on

o

n

Pro 05/2t duc catalo rench - 2

pro

ing

ce

gue

Lubrification

and ter filtration le oil-fil Adjustab 76/2 - 19 wrench

yo

filtratio

otive to

Wheels, steer

Autom

d n and tion Lubrifica

ice

Maintenan

manufact ure since 191 r of hand too ls 9

Pneumatic tools

ati

tools

bicycle serv

tomotive tools for simple and demanding car repairs

Europe an

Workshop equipment

e

bin om r c 9 ato 20 rn t - 2 e

d tools

tools

Automo tive Tools for

lte

nal han

Set of

U NIO er

mi

o c s - p r o te ct y

u

U NIO R go

no

rh

er

an

ds

go

no

rh

o c s - p r o te ct y

an

u

r

mi

niortools .com

ds

U NIO R

o

no

www.u

mi

o c s - p r o te ct y

u

www.uniortools.com

www.uniortools.com

Isolované nářadí

Letáky nářadí pro automobilový průmysl

Dílenské vybavení

Nářadí na měření

Pneumatické nářadí

Letáky 563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS 1800, 1800 L, 1805, 1805 L EuroVISION 514 BI

sig n

i

s–

co

m

la

a

i

z ilo

– tr ik r at d a

ljš

a

re

ns

ne

ge

i te

ch

ide –

dr ei m

al

län

ilit y.

Multifunkční elektrikářské kleště

Vozík na nářadí Eurovision

Bezpečnostní boty

Nůřky PLUS s vloženou čepelí

PLUS sekáče šroubů

15

ility!

rab la

de

du

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

p r ac y

ortu mf -d

ko

rk! wo

rt

oe

fo

delo!

no

ob

it!

rb e lA

oh

mi

7 c zy n nośc

or

t ty p e s of w

re n

ca

yp

7

ffe

di

! n ih opr avil

z l ič ra

k.

n! ne e F u nk ti o

den

h ie

sc

ia

wan

ko yt

ce Life

e rv i

rS ge

jsk a d o b a!

jen

ud

fo r s af e a n d bez st w pieczensurfaces. Smooth cutting through challenging

za va rno i n

vl

l ji –

ži

dzeit!

ja

–1

0 times gre

at e

r

e

an

e�

ow

s et kr at v

b no f or m

Stan

O so

– de

b

i lo

t ed

ez

I nser

e

r

au

o

c h L e be ns d

en

e

e i fa

V st a vlj

ng

ev

e

nn

w

sh

für s icher und

ty

e–

Safe

uh

Safety and comfort go hand in hand.

i

sk

re

For the most demanding users.

i e c k i g e r Kli

e - jedn y m

dr

Ergonomically Ergonomically designed handles for faster and easier use B u ty o chr o

i r o f p li er s

Lacquer Lacquer coated coated

ż

Longer Longer working life

Shock Shock absorbers

itn

an

– T h r e e f ol One tool for the wide erange of operations.

su

Broader Broader range of use

Oil Oil and chemical resistant and

Za š�

d łuż szy cza

10 10 times greater durability times

Anti-static

ch

on

nie

Faster Faster and more comfortable use

Puncture Puncture resistant

tss

dl

ot

Inserted Inserted blade hardness 64 HRC

200 200 Joule toecap protection Joule

Ar bei

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake Durable ow ne z 7 enable enable mobility and stability an zc pa f or i is s

to

i am

iw e r s a l n e z a s

z e n im i kl eš č

o

r

ad

kr

y

la

Bl

Trz

gu

Trostr o

Trian

gth and

D reise

me

a–

Advantages:

High High quality and functionally designed drawers

t m weigh minimu ces um for maxim e to the sistanc ding re g Outstan g cuttin ed durin generat istance sion res orro ti-c andling plete an roper h Com ce and p d guidan injuries tforwar ntion of Straigh e preve r for th bsorbe Shock a

d ex tre

ab

Un

r

Higher Higher quality ball-bearing slides

e–

ve

High durability

ages:

e stren

cap ab cu ttin g

ANTI-SLIP covering offers damage protection ANTI-SLIP for for the cover plate

urp ose us

in e Za n ge , 7

or

eb

up

sg

–e

lt i-p

a men s ka

B en ut zun g

Ve čn

es

Ergonomically shaped handle Extra strong grip ie t

Special ANTI-SLIP covering offers damage protection Special for for the drawer Mu

W elt

Multi-toothed jaw

de

Advantages:

D re

7 different functions

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

rn

ik a!

ao bl

de

rn

rn

sig n

ik a!

de

ou

o ns and m

er

c tio

Num

un

fu

de

na

n aln o t in m o s

Izje m

fu

cio

Advantages:

Extrem

tin g an

nk

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes SLO ANG have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is e s nk fu de cio od nc n a l n o t i n m oalso available. tio n s a n d m s

Advantages:

Advant

Lo ng las

na

special forged is adjustble jaw s. replacea e position has thre able and ened, ction hard r As it is indu sts wea ully resi r it successf triangula , while its life and tear service its s then blade leng is further d. The tool by a threefol damage d from ecte prot orber. Han shock abs d special uere lacq made of ic dles are ergonom es. Their steel tub lation with insu shape and ble sings ena e and plastic hou guidanc forward straight g. handlin proper

ANG

ao bl

lt PLUS bo The 596 made of drop are l. The cutters tool stee

rn

eable

S

Izje m

are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

terchang with in TTERS s BOLT CU cutting edge ar triangul

PLUS TIN SNIPS with inserted blade PLUS Tin Snips are the

The EuroVISION tool carriage series is the latest addition to Unior product range. The carriage is distinguished by its functionality and modern design, which follows the latest trends. In this context, Unior has developed a drawer handle, which can be gripped from SLOthe top

The electricians multifunctional pliers 596 PLU

SAFETY SHOES conformant to European standards

EurOVISION TOOL CA CArrIAGE

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS

os

trz


Obsah

16


1 Klíče

20

2 Hlavice a ovladače

44

3 Kontrolní a měřící nářadí

102

4 Kleště

114

5 Izolované nářadí

118

6 Hasáky, řezače trubek a nářadí na montáž trubek 140 7 Nůžky

154

8 Šroubováky

166

9 Stahováky

186

10 Kladiva, průbojníky, sekáče

198

11 Dílenské vybavení

204

12 Sady nástrojů

228

13 Pneumatické nástroje

268

14 Nástroje pro opravu automobilů

278

15 Nástroje na servis kol

308

16 Marketingový materiál

328


2027 /2 Stah ovák ná •

Číslo výrobku

mate boje kola • s p riál misek a bu ěti h bnu • pro vytahov áků: moly a kola cími bden staho h vání á k 250 m y nábo m; jů ko l až d o prů Post měru up: otvo ru 1. Sm ontu jt e nás vytah troj, n o v acích amo 2. Vy n t h 3. Ot ahovací h áků, kolik tujte pou áčejt ze á jic k y bubn e vřeten namon h bude p tolik tu ot u kola em, a byste jte na bub řeba • Ten zahá e jili sta n kola to n hová nábo ástroj je u ní jů rč použ kola. Je u en k roze ití. S v brán rčen í různ pro je ytaho být o ých dn ds vá háčk traněna t kem háč oduché a y, a to ků , n řemi, áboji flexibilní čtyřm v záv k tom ,m islo in u pěti v , že jeho p sti na ty ebo doko ůže pu ná ytaho oužit n í je ve boje. ce pěti většin váky Vz lm há u Tento druhů ná čků, nás i flexibiln hledem tro íd b n háčk ástroj se ojů až do j je vhod íky ný pr s ůak ovan kládá z v průměru o rovn 250 řete é há ěž háčk další záře kem zvlá ne pěti vy mm. ůzp d t z a , kter n osuv nebo ý zab out. Ruk hováků néh oje ra ro umo zebírání o nástroje ňuje vyta ť má žň ná ho ,b vysok uje bezpe boje. Siln ěhem mo vání čn á o n nepo u zátěží. D é a dlouh konstrukc táže užíva e é D1 ma x. jí pne oporučuje použití s uma tická me, abyst e kladiv a!

Vyhledávání v mini katalogu

Název výrobku

360 o /n

D2 ma

x.

Žluté pole - nový produkt

xxxx xx 6192 78

Kód

№ xxxx

xx

2027

/2

D1

D2

250 250

18,5 18,5

Předmět

24 24

3-5 3-5

Technická data

1 1

Ks v sadě

Použité symboly Počet položek Kód Rozměry

Balení

Cena

18

Značení výrobků

Cena na vyžádání

CS

sady v kartonu

/1

Pochromováno, leštěné hlavy

Do vyprodání zásob

CB

krabice v kartonu

/2

Pochromováno, leštěné hlavy

Metr

PB

balení v plastu

/3

Poniklováno

Stopy

MS

Kovový podstavec

/4

Fosfátováno

Průměr

PH

Plastický háček

/5

Pozinkováno

Číslo výrobku

PS

Plastový stojan

/6

Lakováno

Volty

FH

Skládací držadlo

/7

Olejováno proti korozi

Barva

CT

Pouzdro

/8

Ostatní


Legenda symbolů použitých v katalogu Rozměry 3/8" vnitřní čtyhran

1/4" přípojka

Max. průměr drátu v mm

3/4" vnitřní čtyřhran

1/2" přípojka

Vnější rozměry v mm

1/4" vnitřní čtyřhran

1" přípojka

Rozměry v palcích

1/2" vnitřní čtyřhran

1.1/2" přípojka

Moment v Nm

1" vnitřní čtyřhran

Průměr drátu v mm

Moment v lbf.ft

1.1/2" vnitřní čtyřhran

Průměr trubky v mm

Vrtání mm

3/8" přípojka

Průměr trubky v palcích

vstupní hrozba v mm

3/4" přípojka

Max. průměr trubky v mm

Váha v kg

Nástrčná hlavice čtyřhranná

IMBUS s dírou

TX profil s dírou

Nástrčná hlavice šestihranná

IMBUS

ZX profil

Nástrčná hlavice dvanáctihranná

Čtvercový profil nebo čtvercová část

TXP profil

Vnitřní TX profil

Profil šroubovák plochý

Profil RIBE

Vnitřní TX profil s dírou

Profil šroubovák , PH

Profil SDS PLUS upínací sekáč

Vnitřní TXP profil

Profil šroubovák, PZ

Vnitřní ZX profil

Pilník plochý

Vnitřní profil RIBE

Pilník půlkulatý

Vnitřní PH profil

Pilník kulatý

Profily

Vnitřní plochý profil Vnitřní PZ profil IMBUS s vnitřním čtyřhranem

Profil SDS MAX upínací sekáč Matice pro hákový klíč Matice pro hákový klíč Specielně chráněný profil

Pilník trojhranný LIFE profil TX profil

Ostatní Čelisti na odizolování

Kleště na pojistné kroužky

Čelisti na odizolování

Pro pojistné kroužky dle DIN471 a DIN983 pro průměr hřídele Pro pojistné kroužky dle DIN472 a DIN984 pro průměr hřídele

Čelisti ploché Čelisti štípací Čelisti štípací Čelisti štípací Čelisti štípací Čelisti kulaté Čelisti rovné, polokruhové Kleště na pojistné kroužky

VDE DP - dvojjitá barevná izolace Výrobek s VDE certifikátem Výrobek dle GS standardů

Lžícová škrabka

Výrobek dle VDE standardů

Škrabka trjúhlá

Motor

Síla v N Váha kladiva v gramech Převodní poměr Maximum

Brzdové nastavení kg

Síla magnetu v kg Na papír 5drážka

Minimum

19


Klíče

Klíče ploché

Klíče očkoploché

Očkové klíče

Úderové klíče

Klíče univerzální

Klíče s T rukojetí

Klíče IMBUS

Klíče na olejové filtry

Hákové klíče

Dlouhá životnost

Inovativní design

Pomocí jejich speciálního

Francouzské klíče jsou vyrobeny z

Nejmodernější design činí z klíčů Unior

bezpečnostního zářezu zabraňují klíče

vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli

výrobky, které zaručují přesný a účinný

poškození rohů a hran šroubů a matic

s vyšší hustotou v bodech působení

přenos síly na hlavy šroubů a matice.

tím, že sílu rozdělují rovnoměrně na

nejvyššího tlaku a takovéto rozměry a

povrch směrem od vnějších linií matice

výroba pouze zvyšují jejich extrémní

či hlavy šroubu namísto působení silou

sílu a odolnost.

te

ct

om

pro

ic

Bezpečnostní zářez

yo

rg ur h ands – e

on

přímo na hrany.

rh a

ou

ct

y

go

er

ic s - pr ote

R

20

om

U NI O

Hlavní výhody profilu LIFE • utahuje hladinové šrouby, matice šroubů pouze v šesti bodech • ochrana šroubů a hran matic šroubů • rychlejší pozice a pohodlná práce • vhodné také na poškozené šrouby, matice šroubů

nds

”Profil LIFE”

no

m


HLAVNÍ PŘIKÁZÁNÍ NA CESTĚ KE ZDOKONALENÍ Všechny technologické procesy výroby ručních nástrojů Unior jsou pečlivě navrhovány, rigorózně kontrolovány a splňují náročné certifikace kvality. Kromě nejlepších procesů je vynikající kvalita konečných výrobků zaručena použitím materiálů a strojů té nejvyšší kvality.

Kování podélných výrobků, např. francouzských klíčů, vyžaduje několik charakteristických přípravných a pomocných operací před tím, než výkovky získají svůj konečný tvar. Na začátku kování francouzských klíčů jsou předvalky vyřezány z pásové oceli prostřednictvím speciálních čepelí. Nařezané předvalky se poté

vyrovnají jedním či dvěma údery a jsou následně kováním upravovány na patřičný tvar. Jelikož lze řez pomocí řezacích čepelí nastavit s vysokou přesností, spotřeba vybraného kvalitního materiálu je minimální.

Speciální postup výroby kombinovaného klíče 24 10 z 27 hlavních kroků 1. Řezání: na stroji, plochá ocel se nařeže do požadovaných tvarů; přesností řezu je zajištěna minimální spotřeba kvalitního materiálu. 2. Kování: pomocí procesů kování prováděných na renomovaných strojích LASCO se zvyšuje houževnatost kombinovaných klíčů. S použitím vhodných technik kování jsme schopni udržet správnou orientaci vláken (stejnou jako u válcovaných předvalků), což má klíčový význam u výrobků, které jsou vystaveny těžkému dynamickému namáhání (např. francouzské klíče zn. Unior). 3. Ořezávání: odstranění otřepů (odpadový materiál odpadávající z tenkých švů mezi kryty razidla při síle kovacího kladiva) se provádí speciálním odstřihovacím strojem; hmotnost odřezků, které mají být odstraněny, aby se získal požadovaný tvar pro kování, musí být vždy menší než hmotnost kované součásti.

4. Perforace: po fázi kování a ořezávání se do obrobku provede perforace proražením či řezáním. Tento proces lze provádět na horkých i studených obrobcích. 5. Odstraňování otřepů a broušení: s pomocí mechanických a chemických látek se hrubé hrany na výkovcích odstraní pomocí stroje na srážení ostřin a následně se francouzské klíče nasadí na brousicí stroje pro jejich tvarové obrábění. Povrch a hrany klíče se tak vyhlazují a zaoblují. 6. Označování a ohýbání strojem: v souladu se stanovenými normami se na každý výrobek natiskne příslušná značka; kroužek klíče se vyrovná podle relativních požadavků. 7. Protahování: při protahování se materiál odstraní v jednoduchém kroku následným působením několika řezacích čepelí zabudovaných do protahováku. Při výrobě francouzských klíčů Unior se vnitřní zuby kroužku vyrobí pomocí protahovacího stroje MAE. 8. Popouštění: popouštění zahříváním a ochlazováním slouží pro zlepšení směru vláken oceli, a tudíž zvýšení houževnatosti klíče v požadovaných bodech; tento proces tepelného zpracování uděluje klíčům Unior dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým zátěžím a tlaku.

9. Broušení a leštění: různé abrazivní látky otryskávají povrch klíčů pomocí stlačeného vzduchu. Abraziva odstraňují z povrchu ostřiny, přičemž mu zároveň propůjčují určitou drnost, která je důležitá pro následnou aplikaci vhodné galvanické (ochranné) vrstvy. U určitých variant jsou povrchy hlavy klíče leštěny, aby ve výsledku vypadaly atraktivně.

10. Chromování: klíče se pokrývají tenkou pevnou vrstvou oxidu chromičitého a jsou tak chráněny před korozí, opotřebením a poškrábáním; chróm se používá ve slitinách oceli a plechů, zatímco klíči zároveň propůjčuje půvabný lesklý vzhled. 21


110/1

L

B1

B2

A

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600102

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605549

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602594

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Otevřený maticový klíč

600101

• • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy ISO 10102 (pouze metrické rozměry)

B1

603316

4 x 4.5

B2

L

A

602595

46 x 50

460

94.8

103.9

15.6

605348

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

618658

1/4” x 9/32”

121

14.4

16.4

3.4

605349

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

618656

11/32” x 13/32”

159

22.7

24.2

4.5

605350

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605351

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605352

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605353

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

L

B1

B2

A

605354

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

100

13.6

13.6

3.4

605355

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

603317

4x5

100

13.6

13.6

3.4

618657

3/4” x 13/16”

232

43.5

46

6.7

603318

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605356

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

600059

5x7

121

14.4

16.4

3.4

605357

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600060

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

605358

1” x 1.1/8

279

53.8

58.8

8.2

600061

6x7

121

14.4

16.4

3.4

605359

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600062

7x8

140

18.4

22.9

3.7

600063

7x9

140

18.4

22.9

3.7

110/1CB

600064

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600065

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

Sada otevřených maticových klíčů v lepenkové krabici

600066

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600067

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600068

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600069

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600070

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600071

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600072

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600074

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600075

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600076

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600077

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603846

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600078

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600079

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600080

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600081

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600082

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603121

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600083

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600084

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600085

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603847

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600086

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600087

19 x 24

232

43.5

46

6.7

600088

20 x 22

232

43.5

46

6.7

600089

21 x 23

249

46

52

7.2

600090

22 x 24

249

46

52

7.2

600091

22 x 27

249

46

52

7.2

600092

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600093

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600094

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2 8.2

600095

25 x 28

279

62.8

58.8

600096

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600097

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600098

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600099

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2 9.6

603848

30 x 34

315

62.8

68.8

602593

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

600100

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

22

600105

110/1CB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600106

110/1CB

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600107

110/1CB

6 - 41 / 13

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 611018

110/1CB

6 - 27 / 10

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605530

110/1CB

1/4” - 3/4” / 8

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605531

110/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”)


110/1CS

110/1PH

Sada otevřených maticových klíčů v papírové krabici

Sada otevřených maticových klíčů v plastovém závěsném pouzdře

602844

110/1CS

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CT

610835

110/1PH

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

Sada otevřených maticových klíčů v pouzdře

110/1MS Sada otevřených maticových klíčů v plechovém stojanu

615465

110/1CT

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110

CT110 Prázdný obal • rozměr 430 x 275, pro art. 110 a 125 • Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely, • zavírací pás není zapotřebí

605528

110/1MS

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 605532

110/1MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

615480

A

B

430

275

110/1PB Sada otevřených maticových klíčů v plastovém pouzdře

600108

110/1PB

6 - 17 / 6

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 600109

110/1PB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

23


110/2

L

B1

B2

A

Otevřený maticový klíč

602596

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

• • • •

600152

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600153

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600154

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605550

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602597

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy ISO 10102 (pouze metrické rozměry)

B1

B2

L

A

602598

46 x 50

460

94.8

103.89

15.6

605458

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

605459

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

605460

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605461

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605462

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605463

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

605464

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

605465

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

L

B1

B2

A

605466

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

603319

4 x 4.5

100

13.6

13.6

3.4

605467

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600110

4x5

100

13.6

13.6

3.4

605468

1” x 1.1/8”

279

53.8

58.8

8.2

603320

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605469

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600111

5x7

121

14.4

16.4

3.4

600112

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

110/2CB

600113

6x7

121

14.4

16.4

3.4

600114

7x8

140

18.4

22.9

3.7

Sada otevřených maticových klíčů v lepenkové krabici

600115

7x9

140

18.4

22.9

3.7

600116

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600117

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

600118

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600119

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600120

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600121

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600122

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600123

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600124

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600126

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600127

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600128

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600129

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603849

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600130

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600131

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600132

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600133

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600134

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603122

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600135

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600136

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600137

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603850

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600155

110/2CB

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600156

110/2CB

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600158

110/2CB

6 - 41 / 13

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 603345

110/2CB

6 - 27 / 10

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605533

110/2CB

1/4” - 3/4” / 8

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605534

1/4” - 1.1/4” / 12 110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

600138

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600139

19 x 24

232

43.5

46

6.7

110/2CS

600140

20 x 22

232

43.5

46

6.7

Sada otevřených maticových klíčů v papírové krabici

600141

21 x 23

249

46

52

7.2

600142

22 x 24

249

46

52

7.2

600143

22 x 27

249

46

52

7.2

600144

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600145

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600146

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2

600147

25 x 28

279

62.8

58.8

8.2

600148

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600149

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600150

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600151

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2

603851

30 x 34

315

62.8

68.8

9.6

24

602846

110/2CS

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


110/2CT

110/2MS

Sada otevřených maticových klíčů v pouzdře

Sada otevřených maticových klíčů v plechovém stojanu

615466

605529

110/2CT

6 - 22 / 8

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 605535

110/2PB

110/2MS

110/2MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

Sada otevřených maticových klíčů v plastovém pouzdře

110/2VDEDP Klíč plochý jednostranný, izolovaný • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

B

600159

110/2PB

6 - 17 / 6

600160

110/2PB

L

A

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/2PH Sada otevřených maticových klíčů v plastovém závěsném pouzdře

610836

110/2PH

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L

B

A

618370

6

74

16

6.9

618331

7

74

16.1

6.9

617801

8

108

21

7

621575$

9

109.5

24.5

7.5

612175

10

109.5

24.5

7.5

612176

11

113

26

7.5

612177

12

127

28

8

612178

13

131

30.5

8.5

612179

14

143

33

8.5

612180

15

150

35

9

621576$

16

158

40

10

612181

17

158

40

10

621577$

18

173

44

11

612182

19

173

44

11

618333

20

180

46.4

12.2

619201

21

183

48.8

12.5

612183

22

198

49

13

618335

23

215

52.8

13.1

612184

24

224

56

14

621578$

26

235

59

15

617802

27

235

59

15

621579$

28

267

66

15.8

618336

30

267

66.1

15.8

618337

32

283

71.4

17.6

25


110/2VDEDPCB

114/2

Sada otevřenýh klíčů VDE v lepenkové krabici

Klíč vidlicový elektrikářský • materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

L

B

A

618623

3.2

75

10

2

618624

3.5

75

10

2

618625

4

75

10.5

2

618626

4.5

75

10.5

2

112/2

618627

5

85

12

2

Otevřené maticové klíče

618628

5.5

85

12.2

2

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom • Vyrobeno podle normy DIN 895postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

618629

6

85

12.5

2

618630

7

95

14.5

2

618631

8

95

16.5

2

618632

9

110

19

3

618633

10

110

21

3

618634

11

110

23.5

3

618635

12

125

24

3

618636

13

125

27.5

3

618637

14

125

28

3

618638

15

135

30

3

618639

16

135

32

3

618640

17

135

34

3

618641

7/32”

85

12.2

2

618642

11/32”

110

19

3

618643

9/32”

95

14.5

2

612676

110/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

B1

A1

602081

6x7

B2

L

A2

L

B1

B2

A1

A2

97

15

17

3

3.2

602082

8 x 10

115

18

22

4.2

4.2

613222

10 x 11

122

23

24.5

5

5

605045

10 x 12

128

22

28

5

5

603611

10 x 13

137

26

28.5

5.2

5.2

602083

11 x 13

132

26

28.5

5

5.4

602084

12 x 14

146

28

32

5.5

5.5 5.5

612773

13 x 14

146

28

32

5.5

602085

13 x 15

152

28

32

6

6

603134

13 x 17

158

30

35

6.5

6.5

612774

14 x 15

137

26

28.5

5.4

5.4

602086

14 x 17

158

30

35

6.5

6.5

602087

17 x 19

170

35

40

7

7

602088

19 x 22

197

42

48

8

8

605921

21 x 23

217

46

51

9

9

26

114/2PB Sada vidlicových klíčů elektrikářských

619287

114/2PB

3.2 - 14 / 15

114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)


117/4

118/7

Otevřené maticové klíče jednostranné

Úderové klíče otevřené

• • • •

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • antikorozní ochrana • postupově kované, zcela tvrzeno a temperovánoVyrobeno dle normy DIN 133

materiál: chrom vanadium Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 Použití: v průmyslu pro práce na strojích, motorech a ostatních zařízeních. Větší rozměry jsou vhodné pro stavbu lodí, ropný průmysl a ostatní odvětví těžkého průmyslu, kde jsou používány velké stroje a zařízení. • Tento klíč je mimořádně vhodný pro práce vyžadující vyšší kroutivou sílu a větší pákový efekt v obtížně dosažitelných místech. • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno • Vyrobeno dle normy DIN 894

B L

A

B

L

A

L

B

A

L

A

B

620466$

24

170

56

15

615262

10

104

4.5

22

620467$

27

170

56

15

620207$

12

123

5

26

620468$

30

200

70

18

615263

13

132

5.4

28

620469$

32

200

70

18

615264

17

157

5.9

36

620470$

36

200

70

18

615265

19

170

6.9

40

620471$

41

240

88

20

615266

21

195

7.9

46

620472$

46

240

88

20

615267

22

195

7.9

46

620473$

50

265

102

20

615268

24

218

8.7

50

620474$

55

305

112

24

615269

27

240

9.7

56

620475$

60

305

112

24

615270

30

265

10.7

62

620476$

65

335

123

27

615271

32

275

11.7

66

620477$

70

370

154

30

615272

34

275

11.7

70

620478$

75

370

154

30

615273

36

295

12.5

74

620479$

80

400

170

33

615274

38

295

12.5

74

620480$

85

400

170

33

615275

41

335

13.5

84

620481$

90

450

192

38

615276

46

365

14.5

94

620482$

95

450

192

38

615277

50

400

15.5

102

620483$

100

485

225

45

615278

55

475

16

110

620484$

105

485

225

45

615279

60

475

17

120

620485$

110

515

236

48

615280

65

550

18

130

620486$

115

515

236

52

615281

70

550

19

140

620487$

120

535

253

53

615282

75

620

20

150

620488$

125

535

253

53

615283

80

620

21

160

620489$

130

565

273

53

615284

85

665

22

170

620490$

135

565

273

53

615285

90

740

23

190

620491$

140

635

300

58

615286

95

740

23

190

620492$

145

635

300

58

615287

100

800

24

200

620493$

150

635

300

58

27


120/1

L

B2

B1

A2

A1

Očkoploché klíče, dlouhý typ

618508

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • leštěná hlavaočková část LIFE profilpostupově kované, zcela tvrzeno a temperovánoVzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

618509

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618510

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618511

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

618512

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618513

1.3/4”

560

69

94

23

16

618515

1.13/16”

560

69

94

23

16

618516

1.7/8”

560

69

94

23

16

618518

2”

580

75

103

24

17

B2

B1 L

A1

A2 15°

120/1CB Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v lepenkové krabici L

B2

B1

A2

A1

600357

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600358

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600359

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600360

9

152

14.3

21

7.3

4

600361

10

163

15.9

23

7.5

4.2

600362

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600363

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600364

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600365

14

210

22

31.5

9

5.2

600366

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600367

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600368

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600369

18

257

27.7

40

1

7.2

600370

19

268

29.3

42

12

7.2

600371

20

280

31

44

12.5

7.7

600372

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600373

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600374

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600375

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600376

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600377

26

349

40.1

56

15

8.5

600383

120/1CB

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600384

120/1CB

6 - 32 / 26

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 611019

120/1CB

8 - 22 / 10

120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611020

120/1CB

10 - 30 / 12

120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619397

120/1CB

1/4” - 3/4” / 9

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619398

120/1CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

600378

27

360

41.6

57.5

15

9

120/1CS

600379

28

373

43.2

59.5

15.5

9

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v papírové krabici

9.5

600380

29

383

44.9

61.5

16

600381

30

395

46.5

63.5

16

10

600382

32

416

49

68

16.5

10.5

607019

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602601

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605838

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602602

41

540

62

86.8

21

14.6

618514

46

560

69

94

23

16

618517

50

580

75

103

24

17

618491

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5

618492

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

3.9

618493

3/8”

153

14.3

21

7.3

4 4.5

618494

7/16”

176

17.8

24.5

8

618495

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

618496

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618497

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618498

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618499

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618500

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618501

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618502

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618503

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618504

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618505

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618506

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5

618507

1.5/16”

417

49

68

16.5

10.5

28

603709

120/1CS

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)


120/1CT

120/2

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v pouzdře

Očkoploché klíče, dlouhý typ • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

B2

B1 L

A1

A2 15°

615475

120/1CT

8 - 22 / 8

120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/1MS Sada očkoplochých klíčů, dlouhý v plechovém stojanu

605537

120/1MS

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

L

B2

B1

A2

A1

3.2

105

8

14

4

3.2

616746

4

105

8

14

4

3.2

616747

4.5

105

8

14

4

3.2

616748

5

119

10.4

14.5

5

3.5

616749

5.5

119

10.4

14.5

5

3.5

600386

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600387

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600388

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600389

9

152

14.3

21

7.3

4

600390

10

163

15.9

23

7.5

4.2

616745

600391

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600392

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600393

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600394

14

210

22

31.5

9

5.2

600395

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600396

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600397

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600398

18

257

27.7

40

1

7.2

120/1PH

600399

19

268

29.3

42

12

7.2

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plastovém závěsném pouzdře

600400

20

280

31

44

12.5

7.7

610837

120/1PH

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610838

120/1PH

8 - 18 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

600401

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600402

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600403

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600404

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600405

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600406

26

349

40.1

56

15

8.5

600407

27

360

41.6

57.5

15

9

600408

28

373

43.2

59.5

15.5

9 9.5

600409

29

383

44.9

61.5

16

600410

30

395

46.5

63.5

16

10

600411

32

416

49

68

16.5

10.5

607020

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602689

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605839

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602690

41

540

62

86.8

21

14.6

616750

46

560

69

94

23

16

616751

50

580

75

103

24

17

616752

55

600

83

112

26

18

616753

60

620

91

120

28

20

616754

65

640

100

130

30

21

616755

70

660

108

140

32

23

616756

75

680

116

150

34

24

616757

80

700

124

160

36

26

618519

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5 3.9

618520

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

618521

3/8”

153

14.3

21

7.3

4

618522

7/16”

176

17.8

24.5

8

4.5

29


L

B2

B1

A2

A1

120/2CT

618523

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v brašně

618524

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618525

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618526

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618527

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618528

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618529

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618530

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618531

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618532

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618533

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618534

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5 10.5

618535

1.5/16”

417

49

68

16.5

618536

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

618537

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618538

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618539

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

120/2MS

618540

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618541

1.3/4”

560

69

94

23

16

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plechovém stojanu

618542

1.13/16”

560

69

94

23

16

618543

1.7/8”

560

69

94

23

16

618544

2”

580

75

103

24

17

615476

120/2CT

8 - 22 / 8

120/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/2CB Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v lepenkové krabici

600412

120/2CB

6 - 22 / 17

605538

120/2CB

6 - 32 / 26

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 603670

120/2CB

8 - 22 / 10

6 - 22 / 17

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600413

120/2MS

120/2PH Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plastovém závěsném pouzdře

120/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603671

120/2CB

10 - 30 / 12

120/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619399

120/2CB

1/4” - 3/4” / 9

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619400

120/2CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

120/2CS Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v papírové krabici

610839

120/2PH

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610840

120/2PH

8 - 18 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

603710

120/2CS

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

30


125/1

L

B2

B1

A2

Očkoploché klíče, krátký typ

605373

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

• • • • •

605374

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5 10.5

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperovánoVzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

B2

B1 L

A1

A2 15°

A1

618560

1.5/16”

343

49

68

16.5

618561

1.3/8”

400

53.5

78.8

20

13.6

618563

1.7/16”

400

53.5

78.8

20

13.6

618565

1.1/2”

400

53.5

78.8

20

13.6

618567

1.5/8”

420

62

86.8

21

14.6

618568

1.11/16”

420

62

86.8

21

14.6

618569

1.3/4”

440

69

94

23

16

618571

1.13/16”

440

69

94

23

16

618572

1.7/8”

440

69

94

23

16

618574

2”

460

75

103

24

17

125/1CB 600414

6

L

B2

B1

A2

A1

100

10.4

14.5

5

3.5

600415

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

600416

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

600417

9

123

14.3

21

7.3

4

600418

10

128

15.9

23

7.5

4.2

600419

11

135

17.8

24.5

8

4.5

600420

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

600421

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

600422

14

160

22

31.5

9

5.2

600423

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

600424

16

180

24.8

36

10.5

6.2

600425

17

190

26.1

38

10.5

6.7

600426

18

200

27.7

40

11

7.2

600427

19

210

29.3

42

12

7.2

600428

20

220

31

44

12.5

7.7

600429

21

230

32.6

45.5

13

8.2

600430

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602089

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602090

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602091

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602092

26

275

40.1

56

15

8.5

602093

27

292

41.6

57.5

15

9

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v lepenkové krabici

600431

125/1CB

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602098

125/1CB

6 - 32 / 26

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605541

125/1CB

3/8” - 1” / 8

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605542

125/1CB

1/4” - 1.1/4” / 15

125/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 611021

125/1CB

8 - 22 / 10

125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611022

125/1CB

10 - 30 / 12

125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

602094

28

296

43.2

59.5

15.5

9

602095

29

300

44.9

61.5

16

9.5

125/1CS

602096

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v papírové krabici

602097

32

343

49

68

16.5

10.5

618562

35

400

54

78.8

20

13.6

603332

36

400

54.5

79.5

20

13.5

618564

38

400

54

78.8

20

14.6

618566

41

420

62

86.8

21

14.6

618570

46

440

69

94

23

16

618573

50

480

75

103

24

17

605360

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5

618655

9/32”

109

16.5

11.5

3.9

5.8

605361

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

3.9

618654

11/32”

123

21

14.3

4

7.3

605362

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605363

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605364

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605365

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605366

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605367

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605368

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607857

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605369

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605370

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605371

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

605372

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

603711

125/1CS

8 - 19 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

31


125/1CT

125/2

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v pouzdře

Očkoploploché klíče, krátký typ • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

B2

B1 L

A1

A2 15°

615478 125/1CT

8 - 22 / 8

125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 619504 125/1CT 619505 125/1CT

3/8” - 7/8” / 9

B2

B1

A2

3.2

77

4.2

9.6

3

A1 3

618650

4

77

4.2

9.6

3

3

618651

5

84

5.8

12

3

3

3/8” - 1” / 11

618652

5.5

84

5.8

12

3

3

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”)

602099

6

100

10.4

14.5

5

3.5

602100

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

602101

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

602102

9

123

14.3

21

7.3

4

602103

10

128

15.9

23

7.5

4.2

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”) 619506 125/1CT 619507 125/1CT

3/8” - 1.1/4” / 14

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

125/1MS Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plechovém stojanu

605539

L 618649

3/8” - 3/4” / 7

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)

125/1MS

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

602104

11

135

17.8

24.5

8

4.5

602105

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

602106

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

602107

14

160

22

31.5

9

5.2

602108

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

602109

16

180

24.8

36

10.5

6.2

602110

17

190

26.1

38

10.5

6.7

602111

18

200

27.7

40

11

7.2

602112

19

210

29.3

42

12

7.2

602113

20

220

31

44

12.5

7.7

602114

21

230

32.6

45.5

13

8.2

602115

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602116

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602117

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602118

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602119

26

275

40.1

56

15

8.5

602120

27

292

41.6

57.5

15

9

602121

28

296

43.2

59.5

15.5

9 9.5

602122

29

300

44.9

61.5

16

125/1PH

602123

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plastovém závěsném pouzdře

602124

32

343

49

68

16.5

10.5 13.5

610841 610842

36

400

54.5

79.5

20

7/32”

84

5.8

12

3

3

605470

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5 3.9

605471

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

605472

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605473

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605474

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605475

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605476

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605477

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605478

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607858

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605479

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605480

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605481

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

605482

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

125/1PH

605483

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

605484

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5

125/1PH

8 - 19 / 8 8 - 18 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

32

603333 618653


125/2CB

125/2MS

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v lepenkové krabici

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plechovém stojanu

602125

125/2CB

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602126

125/2CB

6 - 32 / 26

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605543

125/2CB

3/8” - 1” / 8

125/2 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605544

125/2CB

1/4” - 1.1/4” / 15

605540

125/2MS

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

125/2PH Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plastovém závěsném pouzdře

125/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 603347

125/2CB

8 - 22 / 10

125/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603348

125/2CB

10 - 30 / 12

125/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

125/2CS Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v papírové krabici 610843

125/2PH

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610844

125/2PH

8 - 18 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

129/1 Kombinované klíče IBEX • • • • • 603712

125/2CS

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil Síla při činnosti na boku při nechráněném vnitřním úhlu • 3 šroubovací povrchy pro větší sílu • 100% nastavení klíče • vytáčecí akce bez sundání

B1

L

A1

125/2CT

B2 A2 15°

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v pouzdře

611762

615479

125/2CT

8 - 22 / 8

125/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110

8

L

B2

B1

A2

A1

140

13.2

18.5

6.9

3.9

611763

10

160

15.9

23

7.5

4.2

611764

11

174

17.8

24.5

8

4.5

611765

12

183

19.4

26.5

8.5

4.7

611766

13

196

20.4

29.5

8.5

5.2

611767

14

206

22

31.5

9

5.2

611768

15

217

23.2

33.5

9.5

5.7

611769

16

227

24.8

36

10.5

6.2

611770

17

238

26.1

38

10.5

6.7

611930

18

250

28

40

11

7.2

611771

19

261

29.3

42

12

7.2

611772

22

296

34.1

46.5

13

8.2

611773

24

321

37.3

52.5

14

8.5

33


129/1CB

CT129

Sada ráčnových klíčů IBEX v lepenkové krabici

Prázdný obal • Rozměr 470 x 330, pro art. 129, 120, 130, 180, 202 • Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely, • zavírací pás není zapotřebí

611776

129/1CB

8 - 24 / 12

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24) 615464

A

B

470

330

129/1CS Sada ráčnových klíčů IBEX v papírové krabici

129/1PH Sada ráčnových klíčů IBEX v plastovém závěsném pouzdře

611775

129/1CS

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

129/1CT Sada ráčnových klíčů IBEX v pouzdře 611774

129/1PH

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 611967

129/1PH

8 - 18 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)

130/1 Očkoplochý klíč vyhnutý • • • • • • 615474

129/1CT

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

8 - 22 / 8

129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

B2

B1 L

A1

A2

129/1

Síla působí na hřbet matice, aby ochránila její úhel

Ùplné polohování klíče

34

15°

3 hnací povrchy pro větší sílu

Přetáčení bez odstraňování nástrojů

L

B2

B1

A2

A1

610047

6

113

11

14.5

5

3.5

610048

7

126

12

16.5

5.8

3.8

610049

8

132

14

18.5

6.9

3.8

610050

9

145

15

21

7.3

4

610051

10

157

17

23

7.5

4

610052

11

170

18

24.5

8

4.5

610053

12

176

20

26

8.5

4.7

610054

13

189

20.5

29

8.5

5

610055

14

202

22

31

9

5

610056

15

209

23.5

33

9.5

5.5

610057

16

221

25

35.5

10.5

6

610058

17

228

26

37.5

10.5

6.5

610059

18

247

27.5

39.5

11

7

610060

19

259

29.5

41.5

12

7

610061

20

265

31

43.5

12.5

7.5


160

L

B2

B1

A2

A1

610062

21

275

32.5

45

13

8

Očkoploché ráčnové klíče

610063

22

286

34

46

13

8

610064

23

296

36

50

13.5

8

610065

24

311

37.5

52

14

8.5

• materiál: chrom vanadium • celkově tvrzený a temperovaný • 72 - zubů, 5° pracovní úhel

610066

25

318

39

54

14.5

8.5

610067

26

329

40

55

15

8.5

610068

27

340

41.5

56.5

15

9

610069

28

351

43

58.5

15.5

9

612319

29

363

45

60

16

9.5

610070

30

373

46

62

16.5

10.5

610071

32

394

49

67

16.5

11

Sadao čkoplochých klíčů v lepenkové krabici

130/1CB

L

A1

130/1CB

610204

B2

B1

611609

6 - 22 / 13

130/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

8

A2

L

B2

B1

A2

A1

144

17.5

18

7.7

4.5

611610

9

150

21

20.1

8

4.7

611611

10

157

21

22.5

8

5.3 5.7

611612

11

165

22.5

24.8

9

611613

12

172

25

26.5

9

6

611614

13

182

25

27.5

9

6.7

611615

14

189

27.5

31

9

7.1

611616

15

202

27.5

32.5

9

7.5

611617

16

216

30.5

34

10.5

7.8

611618

17

226

30.5

37

10.5

8.1

611619

18

237

33.5

38.5

11.5

8.3

611620

19

248

33.5

41

11.5

8.5

130/1PH

617753

20

251

42

41.8

12.2

9.2

Sada očkoplochých klíčů vyhnutých v plastovém závěsném pouzdře

617754

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617755

22

267

42

46

12.2

9.2

617756

24

315

47

50.1

14.2

10.2

160CB Sada očkoplochých ráčnových klíčů v lepenkové krabici

611016

130/1PH

8 - 19 / 8

130/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

135/2 611957

Jednostranný klíč pro plyn • povrch chrom • vyrobená z plechu

B1 A

L

160CB

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

B2

160CT Sada očkoplochých ráčnových kíčů v brašně

600262

27

L

B1

B2

A

187

52

22

4

615468

160CT

8 - 19 / 6

160 (8, 10, 12, 13, 17, 19), CT252

35


160PH

161CT

Sada očkoplochých ráčnových kíčů v plastovém závěsném držáku

Sada očkoplochých ráčnových klíčů s kloubem v brašně

617541

615469

160PH

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

161CT

8 - 19 / 7

161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19), CT252

161

165

Očkoploché ráčnové klíče s kloubem

Očkové ráčnové klíče

• materiál: chrom vanadium • celkově tvrzený a temperovaný • 72 - zubů, 5° pracovní úhel

• materiál: rohatka, chrom vanad • tělo: leštěný plech, povrch chrom • plastový obvod klíčeotvory jsou celé kalené a temperovanéminimální úhel otočení je 20° B2

B1

B1

L

A1

A2

B2

L

A1

A2

L

B2

B1

A2

A1

611621

8

143

17.5

18

9

4.5

L

B1

B2

A1

A2

611623

10

158

21

22.5

10

5.3

611633

6x7

116.2

20.1

20.1

11.2

11.2

611624

11

164

22.5

24.8

10

5.7

611634

7x8

136.3

20.8

23.3

11

11

611625

12

171

25

26.5

10

6

611635

8x9

136.3

20.8

23.3

11

11

611626

13

177

25

27.5

10

6.7

611636

8 x 10

136.3

20.8

23.3

11

11

611627

14

187

27.5

31

10

7.1

611637

10 x 11

143.8

23.5

26.5

11.1

11.1

611628

15

195

27.5

32.5

10

7.5

611638

12 x 13

175

30.1

32.1

13

13.4

611629

16

211

30.5

34

13

7.8

611639

12 x 14

175

30.1

32.1

13

13.4

611630

17

220

30.5

37

13

8

618769

1/4” x 5/16”

116

20.1

20.1

11.2

11.2

611631

18

235

33.5

38.5

13

8.3

618770

3/8” x 7/16”

144

23.5

26.5

11.4

11.1

611632

19

244

33.5

41

13

8.5

618771

1/2” x 9/16”

175

30.1

32.1

12.8

12.9

617757

20

251

42

41.8

12.2

9.2

617758

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617759

22

267

42

46

12.2

9.2

617760

24

285

47

50.1

14.2

10.2

161CB Sada očkoplochých ráčnových klíčů s kloubem v lepenkové krabici

611958

161CB 161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

36

8 - 19 / 7


166

170CB

Očkové ráčnové klíče vyhnuté

Sada očkových ráčnových klíčů v lepenkové krabici

• materiál: rohatka, chrom vanad • tělo: leštěný plech, povrch chrom • plastový obvod klíčeotvory jsou celé kalené a temperovanéminimální úhel otočení je 20° B1

L

A1

B2 A2

611959

170CB

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19) L

B1

B2

A1

611640

6x7

111

20

20

11.2

A2 11

611641

7x8

130

20.6

23

11

11.2

611642

8x9

130

20.6

23

11

11.2

611643

8 x 10

130

20.6

23

11

11.2

611644

10 x 11

136

23.4

26.4

11

11

611645

12 x 13

167

30.1

32

13

13.1

611646

12 x 14

167

30.1

32

13

13.1

170CT Sada očkových ráčnových klíčů v brašně

170 Očkové ráčnové klíče • materiál: chrom vanadium • celkově tvrzený a temperovaný • 72 - zubů, 5° pracovní úhel

B1 A1

B2 L

A2

615470

170CT

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19), CT252

175/2 B2

B1

A2

A1

611647

8x9

133

21

17.5

8

7.7

611648

8 x 10

133

21

17.5

8

7.7

611649

10 x 11

152

22.5

21

8

8

611650

10 x 12

162

25

21

9

8

611651

10 x 13

162

25

21

9

8

611653

12 x 13

182

25

25

9

9

611654

12 x 14

192

27.5

25

9

9

611655

14 x 15

202

27.5

27.5

9

9

611656

14 x 17

212

30.5

27.5

10.5

9

611658

16 x 18

232

33.5

30.5

11.5

10.5

611659

17 x 19

232

33.5

30.5

11.5

10.5

617761

20 x 22

250

42

42

12.2

12.2

617762

21 x 23

260

47

42

14.2

12.2

617763

22 x 24

260

47

42

14.2

12.2

618765

1/4” x 5/16”

133

21

17.5

8

7.7

618766

3/8” x 7/16”

152

22.5

21.0

8.0

8.0

618767

1/2” x 9/16”

192

27.5

25

9

9

618768

7/8” x 15/16”

260

47

42

12.2

12.2

Klíč na olejový filtr • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované L1 D

L2

L

605112

8 x 10

L1

L2

D

203

169

10

37


176

176CS6

Oboustranné nástrčné klíče úhlové (6-hran)

Sada úhlových klíčů v papírové krabici

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

D1

620581$ 176CS6

8 - 19 / 6

176 (8, 10, 11, 13, 17, 19) L1

L2

C

D1

T

L3

609102

6

100

22

21

10

7

27

D2 6

176CS11

609103

7

100

22

21

11

8

27

6

Sada úhlových klíčů v papírové krabici

609104

8

120

25

24

12

9

30

7

609105

9

120

25

25

13

9

30

7

609106

10

127

30

30

15

12

36

8

609107

11

127

30

30

16

13

36

8

609108

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609109

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609110

14

170

40

40

21

14

48

12

609111

15

171

40

40

22

15

48

14

609112

16

197

45

46

24

17

57

15

609113

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609114

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609115

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609116

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

620582$ 176CS11

8 - 24 / 11

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

609117

21

220

54

55

30

22

63.5

15

609118

22

241

60

61

32

22

68

16

177

609119

23

241

60

61

33

24

74

20

Oboustranné násrtčné klíče úhlové (12-hran) • materiál: chrom vanadium • povrch chrompostupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

609120

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

609121

25

242

63

65

35

26

77.5

20

609122

26

278

67

70

36

27

81

22

609123

27

278

67

70

36.5

28

81

22

609124

28

294

71

70

38.5

29

84

23

609125

29

300

73

85

40

30

90

24

609126

30

316

75

85

42

31

96.5

25

609127

32

305

79

85

44

32

97.5

25

609128

35

385

93

88

48.5

35

100

27

609129

36

395

94

88

49.5

36

101

27

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

176CB Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici

609130 609131

176CB

8 - 24 / 16

L2

C

D1

T

L3

8

120

25

24

12

9

30

D2 7

609084

9

120

25

25

13

9

30

7

609085

10

127

30

30

15

12

36

8

609086

11

127

30

30

16

13

36

8

609087

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609088

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609089

14

170

40

40

21

14

48

12

609090

15

171

40

40

22

15

48

14

609091

16

197

45

46

24

17

57

15

609092

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609093

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609094

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609095

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

609096

21

220

54

55

30

22

63.5

15

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

609097

22

241

60

61

32

22

68

16

176CB

609098

23

241

60

61

33

24

74

20

609099

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

8 - 32 / 22

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

38

L1 609083

D1


177CB

178/2

Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici

Otevřený klíč jednostranný • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

L B

d

A

609100

177CB

H

8 - 24 / 16

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

177CS6 Sada úhlových klíčů v papírové krabici

620583$ 177CS6

8 - 19 / 6

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

620821$

24

A

B

d

H

L

17

42

18.5

30

180

620822$

27

17

42

18.5

30

180

620823$

30

17

42

18.5

30

180

620824$

32

18

50

20.5

35

235

620825$

36

18

50

20.5

35

235

620826$

41

18

55

20.5

35

235

620827$

46

22

70

23.5

40

265

620828$

50

22

70

23.5

40

265

620829$

55

22

75

23.5

40

265

620830$

60

30

94

29.5

50

345

620831$

65

30

94

29.5

50

345 365

620832$

70

35

107

29.5

55

620833$

75

35

107

29.5

55

365

620834$

80

40

125

29.5

59

385

620835$

85

40

125

29.5

59

385

620836$

90

45

140

29.5

63

410

620837$

95

45

140

29.5

63

410

177CS11

178.1/2

Sada úhlových klíčů v papírové krabici

Tyč pro 178/2 • materiál: chrom molybden • povrch chrom

L

D

620584$ 177CS11

8 - 24 / 11

177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

D

d

L

620840$

24 - 30

25

19

460

620841$

32 - 41

27

21

610

620842$

46 - 55

30

24

760

620843$

60 - 95

37

30

860

d

178/2

39


179/2

L

B1

B2

A1

Montážní očkový klíč

603124

30 x 36

395

43.5

48.8

15

18

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • povrch chrom

600536

32 x 36

410

48.2

54.2

17.8

19.4

600537

36 x 41

450

49

57

19

21

602664

41 x 46

472

57

62

21

23

618659

7/32” x 15/64”

145

9.5

11.8

5.5

6.0

B1

L

A1

B2 A2

A2

605375

1/4” x 5/16”

178

10.3

11.8

5.5

6.1

605376

5/16” x 3/8”

190

13.3

14.8

6.7

7.3

618660

11/32” x 13/32”

182

14.1

16.7

7.9

8.4

605377

3/8” x 7/16”

205

16.3

17.8

7.9

8.4

605378

7/16” x 1/2”

205

16.7

17.7

9

9

605379

1/2” x 9/16”

205

17.7

20.3

9

10

605380

9/16” x 5/8”

235

22.3

23.3

10

10.5

L

B1

B2

A1

A2

605381

5/8” x 11/16”

258

25.3

26.3

11

11.5

316

34

35

17

17

605382

11/16” x 3/4”

270

26.3

29.3

11.4

12.4

605383

13/16” x 7/8”

295

31.2

34.2

12.8

13.7

180/1

605384

15/16” x 1”

325

37.2

40.2

14.6

15.4

Očkové vyhnuté klíče

605385

1” x 1.1/8”

335

39.2

43.2

15

16.2

605386

1.1/16” x 1.1/4”

360

41.2

48.2

15.8

17.8

605042

• • • • • •

21 x 22

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil Vzrobeno dle normy ISO 10104 (pouze metrické rozměry) postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

180/1CB Sada očkových klíčů vyhnutých v lepenkové krabici

B1

L

B2 A2

A1

L

B1

B2

A1

600509

5x7

145

9.5

11.8

5.5

A2 6

600510

5.5 x 7

145

9.5

11.8

5.5

6

600511

6x7

178

10.3

11.8

5.5

6.1

600512

8x9

190

13.3

14.8

6.7

7.3

600513

8 x 10

166

13.3

16

6

8

602663

9 x 11

182

14.1

16.7

7

9

600514

10 x 11

205

16.3

17.8

7.9

8.4

602997

10 x 12

210

16.3

19.3

7.9

9

600515

11 x 12

205

16.7

17.7

9

9

600541

180/1CB

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 603674

180/1CB

6 - 27 / 10

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 600542

180/1CB

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600543

180/1CB

6 - 41 / 13

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

600516

12 x 13

220

19.3

20.9

9

600517

12 x 14

205

17.7

20.3

9

10

600518

13 x 15

235

20.8

23.3

9.5

10.5

600519

13 x 17

258

20.8

26.3

9.5

11.5

600520

14 x 15

235

22.3

23.3

10

10.5

600521

14 x 17

257

20.5

24.3

10

12

600522

16 x 17

258

25.3

26.3

11

11.5

603123

16 x 18

259

23.6

26.5

11

12

600523

17 x 19

270

26.3

29.2

11.4

12.4

180/1CS

600524

18 x 19

270

28.2

29.2

11.9

12.4

Sada očkových klíčů v papírové krabici

600525

19 x 22

293

29.2

34.2

12.4

13.7

600526

20 x 22

295

31.2

34.2

12.8

13.7

600527

21 x 23

305

32.2

36.2

13.3

13.3

600528

22 x 24

315

34.2

37.2

13.7

13.7

600529

24 x 26

325

37.2

40.2

14.6

14.6

600530

24 x 27

325

37.2

41.2

14.6

14.6

600531

25 x 28

335

39.2

43.2

15

15

600532

27 x 29

335

41.2

44.2

15.8

15.8

600533

27 x 30

360

39.2

43.4

15

15

600534

27 x 32

360

41.2

48.2

15.8

15.8

600535

30 x 32

370

45.2

48.2

17

17

603845

30 x 34

366

43.5

48

15

15

40

9.5 605546

180/1CB

1/4” - 3/4” / 8

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605547

180/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

602845

180/1CS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


180/1CT

180/1MS

Sada očkový vyhnutých klíčů v brašně

Sada očkových klíčů vyhnutých v plechovém stojanu

615473

605545

180/1CT

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

180/1MS

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/4

180/1PB Sada očkových klíčů vyhnutých v plastovém pozdře

180/2VDEDP Klíč očkový jednostranný, izolovaný • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

B A

600540

180/1PB

6 - 17 / 6

L

L

B

A

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)

621580$

6

155

13.5

8.5

180/1PB

621581$

7

155

15

9

621582$

8

160

16.5

9.5

621583$

9

160

17.5

10

180/1PH

612185

10

162

19.5

11

Sada očkových klíčů vyhnutých v plastovém závěsném pouzdře

612186

11

175

20

11.5

612187

12

185

21.5

11.5

612188

13

185

23

12.5

612189

14

190

25.5

13

612190

15

195

27

13.5

621584$

16

190

27.5

14.5

612191

17

208

30.5

15.5

621585$

18

195

30

15.5

612192

19

227

33

15.5

621586$

20

245

34.5

16.2

619202

21

244

36.4

13.2

612193

22

250

37.5

17.5

621587$

23

250

39.8

16.8

612194

24

255

42

18.5

621588$

26

265

44

18

621589$

27

270

44.8

18

621590$

28

280

36.5

18.5

621591$

30

310

47

19

621592$

32

325

51.5

19.5

600544

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

610845

180/1PH

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

41


180/2VDEDPCB Sada otevřenýh klíčů jednostranných VDE v lepenkové krabici

L

B1

B2

A

617670

24 x 27

258

34.8

37.3

11.5

612014

25 x 28

286

36

40.3

12.5

612015

27 x 29

298

38.8

41.8

13

617635

27 x 30

298

38.8

41.8

13

612016

30 x 32

318

42.7

45.2

13.5

617636

36 x 41

350

50

58

15

182/2ACB Sada očkových klíčů rovné v lepenkové krabici 612677

180/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

180/2AVDEDP Očkový klíč VDE, zahnutý 90° • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Elektricky testováno

612567 B

L1

182/2ACB

6 - 22 / 8

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L2

612568

A

182/2ACB

6 - 32 / 13

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)

182/2BTX Očkový klíč rovný TX L1

L2

B

A

619123

10

220

78

18.2

10

619124

12

220

78

21.2

10

619125

13

220

78

23.3

11

619126

14

230

85

24.4

11.6

619127

17

255

100

29.3

13.8

619128

19

255

103

30.6

13

619129

20

267

107

33.3

16

619130

22

265

115

35.8

16

619131

24

265

115

38.8

16.9

• • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil 15° úhel zaručí šroubovat matice na nesnadno přístupných místech postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

B1

B2

L

15°

A

182/2A

L

B1

B2

A

Očkový klíč rovný

612892

6x8

97

10

11.3

4.6

• • • • •

612893

10 x 12

112

12.7

14

5.6

612894

14 x 18

137

16.5

21

6.6

612895

20 x 24

174

23

27.3

8.6

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil Vyrobeno dle normy DIN 837 (pouze metrický rozmětr) postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

183/2 B1 A

L

L

B1

B2

A

612004

6x7

97

10

11.3

4.6

612005

8x9

112

12.7

14

5.6

612006

10 x 11

132

15.6

16.5

6.6

612007

12 x 13

147

18

19

7.6

B2

Klíče na převlečné matice • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom profil klíče je do rozměru 12x14 (6-ti hran) a od 17x19 do 30x32 (12-ti hran) Použití: v průmyslu a opravnách specializovaných na hydraulické a pneumatické instalace • Tento klíč pomáhá při práci na kloubech, kde je použití standardních kroužkových klíčů nemožné z důvodu charakteru dané práce (například spojení ocelových lan, hydraulických a vodních potrubí, práce na ventilech, apod.). • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno C1 B1

C2

L

15°

A1

613223

13 x 17

167

20.5

21.5

7.6

612008

14 x 15

162

20.5

21.5

7.6

612009

16 x 17

172

23.2

24.2

8.6

612010

18 x 19

186

25.9

27.4

9.6

612011

20 x 22

206

28.9

31.8

11

612012

21 x 23

231

29.9

32.9

11.2

L

A1

A2

B1

B2

C1

617634

22 x 24

231

29.9

32.9

11.2

612701

8 x 10

145

7

8.5

18

20

6

7

11.5

612702

10 x 11

152

8.5

9

20

22

7

8.5

612013

42

24 x 26

258

34.8

37.3

A2

15°

C2

B2


L

A1

A2

B1

B2

C1

C2

L

B

A

612703

11 x 13

165

9

11

22

26

8.5

10

620504$

65

275

97.6

27

612704

12 x 14

178

10

12

24

28

9

11

620505$

70

330

108

33

615147

16 x 18

196

12

12.5

30.5

33.5

13

14

620506$

75

330

108

33

612705

17 x 19

210

13

14

32

35

14

15

620507$

80

360

124

36

612706

19 x 22

233

14

16

35

41

15

17

620508$

85

360

124

36

612707

22 x 24

252

16

17

41

45

17

18

620509$

90

390

142

39

612708

24 x 27

265

17

17

45

48

18

20

620510$

95

390

142

39

612709

30 x 32

285

21

23

50

52

22

24

620511$

100

425

153

44

620512$

105

425

153

45

183/2CB

620513$

110

450

168

47

Sada klíčů na převlečné matice v lepenkové krabici

620514$

115

450

168

47

620515$

120

495

190

53

620516$

125

495

190

53

620517$

130

520

200

58

620518$

135

520

200

60

620519$

140

575

220

61

620520$

145

575

220

61

620521$

150

575

220

61

620522$

1.1/16”

180

49

16

620523$

1.1/8”

180

49

16

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)

620524$

1.3/16”

180

49

16

183/2CB

620525$

1.1/4”

190

58

18

620526$

1.5/16”

190

58

18

620527$

1.3/8”

190

58

18

183/2CT

620528$

1.7/16”

190

58

18

Sada klíčů na převlečné matice v brašně

620529$

1.1/2”

235

74

22

620530$

1.5/8”

235

74

22

620531$

1.11/16”

235

74

22

620532$

1.3/4”

235

74

22

620533$

1.13/16”

235

74

22

620534$

1.7/8”

235

74

22

620535$

2”

235

74

22

620536$

2.1/16”

275

98

27

620537$

2.1/8”

275

98

27

620538$

2.3/16”

275

98

27

620539$

2.1/4”

275

98

27

620540$

2.5/16”

275

98

27

620541$

2.3/8”

275

98

27

620542$

2.1/2”

300

102

28.5

620543$

2.9/16”

300

102

28.5

620544$

2.5/8”

300

102

28.5

184/7

620545$

2.3/4”

330

108

33

Úderové klíče očkové

620546$

2.15/16”

330

108

33

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • antikorozní ochrana • Vyrobeno dle normy DIN 7444 (pouze metrický rozměr) • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

620547$

3”

330

108

33

620548$

3.1/8”

360

124

36

620549$

3.3/8”

360

124

36

620550$

3.1/2”

390

142

39

620551$

3.3/4”

390

142

39

620552$

3.7/8”

425

153

44

620553$

4”

425

153

44

620554$

4.1/8”

425

153

45

620555$

4.1/2”

450

168

47

612985 612986

183/2CB

8 - 22 / 6 8 - 32 / 9

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)

615467

183/2CT

8 - 24 / 6

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252

B L

A

L

B

A

620494$

24

180

48.6

16

620495$

27

180

48.6

16

620496$

30

180

48.6

16

620497$

32

190

58.4

18

620498$

36

190

58.4

18

620499$

41

235

74

22

620500$

46

235

74

22

620501$

50

235

74

22

620502$

55

275

97.6

27

620503$

60

275

97.6

27

43


Hlavice a ovladače

Nářadí 1/4”

Nářadí 3/8”

Nářadí 3/4”

Nářadí 1”

T-klíče

Trubkové klíče

Nářadí 1/2”

IMPACT nástrčné hlaéice

Klíče na kola křížové

Klíče na kola

Přesnost

Bezpečnost

Ovládání ráčny, která doprovází

Spolu s neodmyslitelnými ráčnami

Speciální systém pro zadržení

nástrčné klíče, je založeno na

umožňují nástrčné klíče Unior

nástrčného klíče s tlačítkem pro

mechanismu ze 75 zubů, který

rovnoměrné, předvídatelné a přesné

uvolnění jedním stisknutím zajišťuje

rozděluje plný kruh 360° na úseky o

utahování a povolování šroubů a

větší bezpečnost při práci a

úhlu 4,8 stupňů, a tím zaručuje snazší

matic - práce s rohatkami Unior je

zvýšenou rychlost uzamykání

použití dokonce v téměř nepřístupných

bezpečnější a přesnější.

om

pro

ic

Snadné použití

te

ct

yo nástrčného klíče.rgo ur h a s–e

n

nd

místech. S pomocí vyšších výstupků rohatky, méně otočeními a menším úsilím můžete dosáhnout větší

rh a

ou

m ic s - pr ote c

ty

go

er

er

44

no

R

R

go

U NI O

U NI O

nds

spolehlivosti a vyšší přesnosti.

no

m


Vlastnosti nástrčných klíčů Unior

4,8˚

Vlastnosti pojistky Unior

Pojistka Nástrčný klíč se uvolní ze západky prostým stisknutím tlačítka. Vyšší rychlost a efektivita Rychlost práce bude jištěna blokovacím systémem a mechanismem pro uvolňování nástrčného klíče.

45


185/2

187/2TX

Klíče na svíčky

Zástrčné hlavice TORX 1/4“

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

B

D D

L

L1

D

L

L

B

600771

16

19

145

120

L

L1

D

607956

19

22

115

120

607903

TX 8

32

13

12

600772

21

24

115

120

607904

TX 10

32

13

12

600773

21

24

180

120

607905

TX 15

32

13

12

607906

TX 20

32

13

12

186BI

607907

TX 25

32

13

12

Sada klíčů na svíčky 3/8“ s příslušenstvím

607908

TX 27

32

13

12

607909

TX 30

32

13

12

607910

TX 40

32

13

12

187/2SL Zástrčné hlavice ploché 1/4“ • Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované 619401

186BI

4

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (21) 619402

186BI

4

D

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (19) 619403

186BI

L1

4

L

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (16) 607895

a

b

L

L1

D

0.8

4

32

13

12

186.4/2

607896

1

5.5

32

13

12

Hlavice na svíčky 3/8“

607897

1.2

7

32

13

12

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

187/2PH Zástrčná hlavice PHILLIPS 1/4“ • Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L

D

L

620819$

13

17.9

63

603193

16

22

63

620820$

18

24.7

63

603192

19

26

63

600776

21

27

66

187/2HX Zástrčné hlavice IMBUS 1/4“ • • • •

L

L

L1

D

607892

PH 1

32

13

12

607893

PH 2

32

13

12

607894

PH 3

32

13

12

188/2 6p

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

Nástrčné hlavice 1/4“ • • • •

D L1

D L1

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

L

L

L1

D

607898

3

32

13

12

607899

4

32

13

12

D2

D1 T

L

607900

5

32

13

12

L

D1

D2

T

607901

6

32

13

12

618682

3.2

25

6

12

4

607902

7

32

13

12

600815

4

25

6.7

12

4

46


L

D1

D2

T

188/2F6p

4.5

25

7.3

12

4

Otočná hlavice 1/4“

600817

5

25

8

12

5

600818

5.5

25

8.6

12

5.5

600819

6

25

9.2

12

6

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

600820

7

25

11

12

6

600816

600821

8

25

12

12

7.5

600822

9

25

13

13

7.5

600823

10

25

14.5

14.5

9

600824

11

25

16

15.5

10.5

603130

12

25

17

17

10.5

L

D1

D2

600825

13

25

18

18

10.5

620790$

6

35.4

9.2

13.8

5

603131

14

25

19.5

19.5

13

620791$

7

37.4

10.5

13.8

5

618683

3/16”

25

8

11.9

5

620792$

8

37.4

12.2

13.8

5

618684

7/32”

25

8.8

11.9

5

620793$

9

37.4

12.2

13.8

5

618685

1/4”

25

9.3

11.9

5

620794$

10

39.9

14.7

13.8

6

618686

9/32”

25

10.5

11.9

5

620795$

11

39.9

15.9

13.8

6

618687

5/16”

25

10.5

11.9

5

620796$

12

39.9

16.9

13.8

6

618688

11/32”

25

10.5

13.1

5

620797$

13

39.9

17.9

13.8

7

618689

3/8”

25

10.5

14.6

8

618690

13/32”

25

10.5

14.6

8

188/2F12p

618691

7/16”

25

10.5

15.9

8

Nástrčná kloubová hlavice 1/4“

618692

1/2”

25

10.5

17.9

10

618693

9/16”

25

10.5

19.7

10

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1 T

L

T

188/2 12p Nástrčné hlavice 1/4“, 12-hran • • • •

T

D2

D1 T

D2

D1

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

L

L

D1

D2

T

L

L

D1

D2

T

620798$

3/16”

35.4

7.7

13.8

4

620799$

7/32”

35.4

8.6

13.8

4

620800$

1/4”

35.4

9.5

13.8

4

620801$

9/32”

37.4

10.7

13.8

5

620802$

5/16”

37.4

12.2

13.8

5

620803$

11/32”

37.4

13.1

13.8

5 5

620804$

3/8”

39.9

14.7

13.8

620805$

7/16”

39.9

15.9

13.8

6

620806$

1/2”

39.9

17.9

13.8

7

616857

4

25

6.8

11.9

5

616858

4.5

25

7.1

11.9

5

188/2L6p

616859

5

25

8

11.9

5

Nástrčné hlavice 1/4“, prodloužené

616860

5.5

25

8.3

11.9

5

616861

6

25

9.3

11.9

5

• • • •

616862

7

25

10.5

11.9

5

616863

8

25

10.5

11.9

5

616864

9

25

10.5

13.1

8

616865

10

25

10.5

14.5

8

616866

11

25

10.5

15.8

8

616867

12

25

10.5

16.8

8

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

616868

13

25

10.5

17.8

10

616869

14

25

10.5

19.6

10

616870

3/16”

25

8

11.9

5

618697

616871

7/32”

25

8.3

11.9

5

616872

1/4”

25

9.3

11.9

5

616873

9/32”

25

10.5

11.9

616874

5/16”

25

10.5

616875

11/32”

25

616876

3/8”

25

616877

13/32”

25

616878

7/16”

25

616879

1/2”

25

616880

9/16”

25

L

L

D1

D2

T

3.2

50

6

12

8

616881

4

50

6.8

11.9

5

616882

4.5

50

7.1

11.9

5

5

616883

5

50

8

11.9

5

11.9

5

616884

5.5

50

8.3

11.9

5

10.5

12.9

5

616885

6

50

9.3

11.9

8

10.5

13.9

8

616886

7

50

10.5

11.9

8

10.5

14

8

616887

8

50

10.5

11.9

8

10.5

15.8

8

616888

9

50

10.5

13.1

11

10.5

17.8

10

616889

10

50

10.5

14.5

11

10.5

19.6

10

616890

11

50

10.5

15.8

11

47


L

D1

D2

T

188BI

616891

12

50

10.5

16.8

13

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

616892

13

50

10.5

17.8

13

616893

14

50

10.5

19.6

16

616894

3/16”

50

8

11.9

5

616895

7/32”

50

8.3

11.9

5

616896

1/4”

50

9.3

11.9

5

616897

9/32”

50

10.5

11.9

5

616898

5/16”

50

10.5

11.9

5

616899

11/32”

50

10.5

12.9

5

616900

3/8”

50

10.5

13.9

8

616901

13/32”

50

10.5

14

8

616902

7/16”

50

10.5

15.8

8

616903

1/2”

50

10.5

17.8

10

616904

9/16”

50

10.5

19.6

10

611996

16

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150)

188/2L12p Nástrčné hlavice 1/4“, prodloužené 12-hran • • • •

188BI

188BI12P16

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

618698

3.2

50

6

12

8

618694

7/32”

50

8.8

11.9

5

618695

9/32”

50

10.5

11.9

8

618696

11/32”

50

10.5

11.9

11 617118

188H

188BI12P16

16

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”)

Držák pro nástrčné hlavice 1/4“ • rozměr 165 - pro sadu 10 ks 4-13, maximální počet 13 držáků • rozměr 205 - 10 ks sada stejného rozměru (14), maximální počet 17 držáků

188BI6P16INCH Sada gola 1/4“ v plechové krabici

L 619088

165

619235

205

188H1 Sada 10 háčků pro 188 H

619413 619410

48

188BI6P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 6p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)


188BI12P16INCH

188C

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

619414

188BI12P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 12p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)

615151

33

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

188BI6P36 Sada hlavic a bitů 1/4“

188C

188D Sada gola 1/4“ s bity v plechové krabici

621407$ 188BI6P36

36

188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.9 (1/4” - 1/4”), 188.8 (1/4”)

613074

188D

19

6472C6,3 (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

188B

188E

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

Sada gola 1/4“ s bity v plechové krabici

615150

188B

44

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

613075

188E

26

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10), 6460C6,3 (0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 0, PH 1, PH 2, PH 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

49


188MS

188.1/1FBI

Sada hlavic 1/4“ v plechové krabici

Přepínací ráčna 1/4“ s kloubem • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť Ozubení 40-poloh ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90º s 22,5º podélným sklonem • Kované tělo • Zcela kalené a popouštěné • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 A

B

610566

188MS

L

116

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 980D

188.1/1ABI 618367

Ráčna přepínací 1/4“ • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť Ozubení 40-poloh Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B 25

188.2/2BI

A

1/4”

A 22

Vratidlo kloubové 1/4“

B

611901

L 180

L

A

B

157

24.5

25

L

• • • • • •

materiál: chrom molybden ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné L

L 611902

1/4”

150

188.3/2 T - vratidlo 1/4“ • • • •

materiál: chrom vanadium Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné D2 A

L

600830

1/4”

L

A

D1

D2

120

30

7

14

D1

188.4/2 Nástavec ráčny, dlouhý 1/4“ • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D1

D2

L

50

L

D1

D2

600826

1/4”

50

8

12

600827

1/4”

150

8

12


188.4/2F

188.8

Nástavec ráčny pružinový 1/4“

Nástavec s rukojetí 1/4“

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • Vyrobeno dle normy ISO 3315

D1 L

D2

C

612868

1/4”

L

D1

D2

150

8.3

12

188.4/2S

607349

1/4”

L

L

C

150

50

Nástavec ráčny zesílený 1/4“ • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

L

L

D1

D2

610910

150

8

12

610911

50

8

12

188.6/2

D2

Univerzální kloub 1/4“ - kardan

188.9

• • • •

Redukce pro bity

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

• • • •

D

pro bity E6,3 a C6,3 materiál: uhlíková nástrojová ocel povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D

L

607821

1/4”

L

D

41

14

L

612867

1/4” - 1/4”

L

D

25

12

188.7/2 Redukce 1/4“

188.10

• • • •

Nástavec pro hlavice

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

• materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované • Vyrobeno dle normy DIN 7428

L D

L

L

607976

1/4” - 3/8”

604531

1/4” (6.3) - 1/4”

50

L

D

616808

1/4” (6.3) - 3/8”

50

35

12

616809

1/4” (6.3) - 1/2”

50

51


188.10A

190/1 6p

Nástavec do vrtačky s vnitřním šestihranem

Nástrčná hlavice 1/2“

• materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované • Vyrobeno dle normy DIN 7424

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D1

T

D2

D1

L

T

D1

L

T

L

619448

6.3(1/4”)

8

12.5

65

3.9

L

D1

D2

618701

6.3(1/4”)

10

14.5

65

5

605307

8

38

13.2

22.9

12

9

38

13.9

22.9

12

T

618702

6.3(1/4”)

13

18

65

6

610155

618703

6.3(1/4”)

17

23.3

65

9.5

600851

10

38

15

22.9

12

600852

11

38

16.3

22.9

12

188.11

600853

12

38

17.9

22.9

12

Sada náhradních dílů pro 188.1A BI

600854

13

38

18.8

22.9

12

600855

14

38

19.7

22.9

12

600856

15

38

20.4

22.9

12

600857

16

38

22.9

21.5

12

600858

17

38

24.3

22

12

600859

18

38

25.5

23

12

600860

19

38

26.8

24

14

600861

20

38

28.1

24

14

600862

21

38

29.3

25

14

600863

22

38

30.4

25

14

600864

23

40

31.7

26

14

600865

24

42

33.1

28

16

600866

25

42

34.2

29

16

600867

26

42

35.3

30

16

600868

27

43

37

30

18

188.13

600869

28

43

38

31

20

Adaptér na bity s 10mm nástavcem na klíč

610156

29

43

39

32

20

• materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované

600871

30

46

40.7

34

22

600872

32

46

43.2

36

22

610105

5/16”

38

13.2

22.9

12

610106

3/8”

38

15

22.9

12

610107

7/16”

38

16.3

22.9

12

610108

1/2”

38

18.8

22.9

12

610109

9/16”

38

20.4

22.9

12

610110

5/8”

38

22.9

21.5

12

612503

11

620858$

1/4”

620859$

5/16”

189/2 Nástrčná hlavice TX 1/4“ • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

L

D2

D1

607911

E4

25

12

5.4

607912

E5

25

12

6.7

607913

E6

25

12

7.7

607914

E7

25

12

8.3

607915

E8

25

12

10.1

607916

E 10

25

12

11.3

607917

E 11

25

12

12.9

52

610111

11/16”

38

25.5

23

12

610112

3/4”

38

26.8

24

14

610113

13/16”

38

29.3

25

14

610114

7/8”

40

31.7

26

14

610115

15/16”

42

33.1

28

16

610116

1”

42

35.3

30

16

610117

1.1/16”

43

37

30

18

610118

1.1/8”

43

39

32

20

610119

1.3/16”

46

40.7

34

22

610120

1.1/4”

46

43.2

36

22


190/1L12p

190/1 12p

Nástrčné hlavice 1/2“, prodloužené (12-hran)

Nástrčná hlavice 1/2“ (12-hran)

• • • • •

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

D2

D1 T

L

L

D1

D2

L

T

D1

D2

L

T

603812

10

15

22.9

38

12

610762

10

15

22

77

12

603813

11

16.3

22.9

38

12

610763

11

16.3

22

77

12

603814

12

17.9

22.9

38

12

610764

12

17.6

22

77

12

603815

13

18.8

22.9

38

12

610765

13

18.8

22

77

12

603816

14

19.7

22.9

38

12

610766

14

20.4

22

77

15

603817

15

20.4

22.9

38

12

610767

15

21.6

20.7

77

15

603818

16

22.9

21.5

38

12

610768

16

22.9

21.5

77

15

603819

17

24.3

22

38

12

610769

17

24

22

77

15

603820

18

25.5

23

38

12

610770

18

25.4

23

77

18

603821

19

26.8

24

38

14

610771

19

26

21

77

18

603822

20

28.1

24

38

14

610772

20

27.9

24

77

18

603823

21

29.3

25

38

14

610773

21

28

25

77

18

603824

22

30.4

25

38

14

610774

22

30

26

77

21

603825

23

31.7

26

40

14

610775

23

31.6

27

77

21

603826

24

33.1

28

42

16

610776

24

32

28

77

24

603827

27

37

30

43

18

610777

27

36

30

77

27

603828

30

40.7

34

46

22

610778

30

40

34

77

30

603829

32

43.2

36

46

22

610779

32

42

36

77

33

621722$

36

48

42

46

22

610780

3/8”

15

22

77

12

609366

3/8”

15

22.9

38

12

610781

7/16”

16.3

22

77

12

609367

7/16”

16.3

22.9

38

12

610782

1/2”

18.8

22

77

15

609368

1/2”

18.8

22.9

38

12

610783

9/16”

20.4

22

77

15

609369

9/16”

20.4

22.9

38

12

610784

19/32”

21.6

20.7

77

15

609370

19/32”

20.4

20.7

38

12

610785

5/8”

22.9

21.5

77

15

609371

5/8”

22.9

21.5

38

12

610786

11/16”

24

22

77

15

609372

11/16”

25.5

23

38

12

610787

3/4”

26

23

77

18

609373

3/4”

26.8

24

38

14

610788

25/32”

27.9

24

77

18

609374

25/32”

27.9

24

38

14

610789

13/16”

28

25

77

18

609375

13/16”

29.3

25

38

14

610790

7/8”

30

26

77

21

609376

7/8”

31.7

26

40

14

610791

15/16”

32

28

77

24

609377

15/16”

33.1

28

42

16

610792

1”

34

30

77

24

609378

1”

35.3

30

42

16

610793

1.1/16”

36

30

77

27

609379

1.1/16”

37

30

43

18

610794

1.1/8”

38

32

77

27

609380

1.1/8”

39

32

43

20

610795

1.3/16”

40

34

77

30

609381

1.3/16”

40.7

34

46

22

610796

1.1/4”

42

36

77

33

609382

1.1/4”

43.2

36

46

22

53


190/2VDEDP

190H

Hlavice nástrčné, izolované 1/2“

Držák pro nástrčné hlavice 1/2“

• • • • • • •

• rozměr 330 - pro sadu 10 ks 8-23, maximální počet 14 háčků • rozměr 450 - 10 ks sada stejného rozměru (22), maximální počet 19 háčků

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

D2 T

L

L

619090

330

619237

450

D1

D2

L

T

617803

8

18

27.4

54.6

12

621593$

9

51.5

17.1

26.5

12

190H1

612195

10

18

26

51.5

12

Sada 10 ks háčků pro 190 H 1/2“

612196

11

19.5

26.5

51.5

12

612197

12

20.5

26.5

51.5

12

612198

13

21.5

26.5

51.5

12

612199

14

22.5

26.5

51.5

12

621594$

15

51.5

23.5

26.5

12

621595$

16

51.5

26

25.2

12

612200

17

28

26

51.5

12

621596$

18

51.5

28.5

26.5

12

612201

19

30

28

51.5

14

621597$

20

51.5

31.3

27.3

14

190BI6P14

621598$

21

51.5

32.5

28.2

14

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

612202

22

34

29

51.5

14

621599$

23

53.5

35.1

29.4

14

612203

24

37

32.5

55

16

621600$

26

55.5

38.8

33.2

16

617804

27

40.5

32.5

58

18

621601$

28

56.5

41.3

33.4

20

621602$

30

59.5

44

37.1

22

621603$

32

59.5

46.6

39.4

22

619412

190/2LVDEDP Nástrčná hlavice 1/2“, izolovaná prodloužená • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno podle normy EN60900 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

611940

190BI6P14

10 - 24 / 14

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI6P23 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

619104

10

96

20.7

27

27

619105

11

96

21.6

27

27

619106

12

96

22.6

27

27

619107

13

96

23.3

27

27

619108

14

96

25.8

27

35

619109

15

96

26.8

27

35

619110

16

96

27.4

27

35

619111

17

96

30

27

35

619112

18

96

31.7

27

35

619113

19

96

32

27

35

619114

20

96

33.4

27

35

619115

21

96

33

27

35

621604$

22

96

33.6

29.6

35

621605$

24

96

35.6

31.6

35

54

612779

190BI6P23

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)


190BI6P24

190BI12P24

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

611939

611941

190BI6P24

10 - 32 / 24

190BI12P24

10 - 32 / 24

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190BI12P14

190BI12P23IN

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

611943 611942

190BI12P14

10 - 24 / 14

190BI6P22IN Sada gola 1/2“ v plechové krabici

615180 615327

190BI12P23

10 - 32 / 23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

3/8” - 1.1/4” / 23

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”)

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI12P23 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

190BI12P23IN

190BI6P22IN

5/16” - 1.1/4” / 22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190/1 6p (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”)

55


190BI6P43

190BI6P28

Sada gola 1/2" v plastovém boxu

Sada gola 1/2" v plastovém boxu

612162

190BI6P28

10 - 32 / 28

190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1L12p (12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 190.1/1ABI (1/2”) 611944

190BI6P43

10 - 32 / 43

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 188.1/1ABI (1/4”)

190-6P17 Gola sada 1/2“ v plastovém boxu

190BITX1P22 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

622022$ 190-6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.9/2BI, 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75) 611945

190BITX1P22

22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 190.1/1ABI (1/2”)

190BI6P17 Gola sada 1/2“ v plastovém boxu

190BIHX1P20 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

611946

190BIHX1P20

20

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125, 250)

56

622023$ 190BI6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)


190MS6P49

190MS12P106

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

610648

610651

190MS6P49

10 - 32 / 49

190MS12P106

10 - 32 / 106

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190/1 6p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS12P49

190VDE6P11A

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

Gola sada 1/2“ v plechové krabici

612678 610650

190MS12P49

10 - 32 / 49

190VDE6P11A

10 - 24 / 11

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

190/1 12p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS6P106

190VDE6P11

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

Sada gola 1/2“ izolovaného nářadí v plechové krabici

616704 610649

190MS6P106

10 - 32 / 106

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190VDE6P11

11

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19), 192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

57


190VDEDP6P13B

190.1/1ABI

Sada VDE 1/2“ v plechové krabici

Ráčna přepínací 1/2“ • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B

L

A

611782 619420

190VDEDP6P13B

8 - 27 / 13

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP, 190.4/2VDEDP (125)

190VDE6P10 Sada gola 1/2“ izolovaného nářadí v plastovém boxu

1/2”

L

A

B

260

36

45

190.1/1FBI Přepínací ráčna 1/2“ s kloubem • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90º s 22,5º podélným sklonem • Kované tělo • Zcela kalené a popouštěné • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

A

B

618369

621646$ 190VDE6P10

13 - 27 / 10

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125, 250), 981PBM2

58

L

L

A

B

320

36

40


190.1VDE

190.2/1BI

Ráčna přepínací, izolovaná

Vratidlo kloubové 1/2“

• • • • • •

• • • • • •

materiál: chrom vanadium 36 zubů minimální úhel pro posun je 10° tlačítko pro změnu směru otáčení Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

materiál: chrom molybden ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné L

A

L

B

L 611899

1/2”

390

611900

1/2”

460

190.3/1 612206

1/2”

L

B

A

275

66

46

T - vratidlo 1/2“ • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné

D2 A

L

600876

1/2”

L

A

D1

D2

300

45

14

25.5

D1

190.4/1 Nástavec ráčny 1/2“, prodloužený • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316 D1

D2

L

190.1AVDEDP 607955

Přepínací ráčna 1/2“ • • • • • • • •

materiál: chrom vanadium 36 zubů minimální úhel pro posun je 10° tlačítko pro změnu směru otáčení Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

1/2”

L

D1

D2

75

16.8

24

600874

1/2”

125

16.8

24

600875

1/2”

250

16.8

24

190.4/2 Prodloužení 1/2“ • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno A

L B

D1

D2

L

619119

L

B

A

245

80

49

612565$

1/2”

L

D1

D2

600

16.8

24

59


190.4/1S

190.5/2VDEDP

Nástavec ráčny zesílený, prodloužený 1/2“

Ohnutá rukojet 1/2“, izolovaná

• • • • •

• • • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D1

materiál: chrom vanadium povrch chrom Kované, kalené a popouštěné Vyrobeno podle normy EN60900 Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

D2

L

L2

D L1

610909

L

D1

D2

75

16.8

24

610908

125

16.8

24

610907

250

16.4

24

190.4/2VDEDP

615178

L1

L2

250

72

Nástavec ráčny 1/2“, izolovaný • • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy EN60900 D

L

D

612204

1/2”

250

28

612205

1/2”

125

27

L

190.5/2 Ohnutá rukojeť 1/2“

190.6/2

• • • •

Kardan 1/2“

materiál: chrom vanadium povrch chrom Vyrobeno dle normy ISO 3315 Kované, kalené a popouštěné L2

D

• • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

L1

D

L

610933

L

L1

D

250

59

16.8

600873

1/2”

D

L

23

75.5

190.7/2 Redukce 1/2“ • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D L

60

D

L

603334

1/2” - 3/8”

23

38

607975

1/2” - 3/4”

22

35


190.9/2BI

191/1

Ráčna s přesuvným čtyřhranem 1/2“

Nástrčné hlavice TX 1/2“

• • • • •

• • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

B

L

A

600909

D2

D1

L

607141

E 10

22

14

38

607142

E 11

22

15

38

607143

E 12

22

15

38

607144

E 14

22

17

38

607145

E 16

22

19

38

607146

E 18

22

21

38

607147

E 20

26

23

40

A

B

L

607148

E 22

26

25.3

40

38

43.5

252

607149

E 24

28

27.3

40

190.10

191MB1

Přesuvný čtyřhran ráčny 1/2“

Sada zástrčných hlavic TX 1/2“ v plechové krabici

• • • •

přesuvný čtyřhran 190.9/2BI otvory jsou celé kalené a temperované materiál: uhlíková nástrojová ocel Vyrobeno dle normy ISO 3315

L 603378

1/2”

40

190.11 Sada náhradních dílů pro 190.1A BI 607314

191MB1

9

191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

612504

12

190.12 Rychloupínací hlavice pro bity 1/2“ • materiál: uhlíková nástrojová ocel • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D

L

620856$

1/2” - 1/4”

L

D

41

25

61


192/2HX

192/2HXL

Zástrčné hlavice IMBUS 1/2“

Zástrčné hlavice IMBUS 1/2“, prodloužené

• • • •

• • • •

materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D

L

L1

D

L

L1

L

600978

4

23

60

24

D

L

L1

603420

5

23

60

24

603380

5

22.9

100

64

603421

6

23

60

24

619803

5

22.9

203

167

603422

7

23

60

24

603381

6

22.9

100

64

603423

8

23

60

24

619804

6

22.9

163

127

605923

9

23

60

24

619805

6

22.9

183

147

603424

10

23

60

24

603383

7

22.9

100

64

603425

12

23

60

24

603384

8

22.9

100

64

603426

14

23

60

24

619806

8

22.9

143

107

603427

17

24

60

20

603386

10

22.9

100

64

603428

19

26.5

60

20

619807

10

22.9

163

127

619894

3/16”

22.9

40

24

603455

12

22.9

100

64

619895

7/32”

22.9

40

24

619808

12

22.9

163

127

619896

1/4”

22.9

40

24

619415

14

22.9

100

64

619898

5/16”

22.9

40

24

619809

14

22.9

163

127

24

619899

3/8”

22.9

40

619900

1/2”

22.9

40

24

192/2HXSL

619901

9/16”

22.9

40

24

Kolová objímka pro šroubovák, dlouhá • materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

619902

5/8”

22.9

40

24

619904

3/4”

26.8

40

21

192/2HXVDEDP Zástrčná hlavice IMBUS, izolovaná • • • • • • •

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D L1

L

L

L1

D

L

L

D

L1

618704

5

203

22.9

180

619810

6

163

22.9

127

618705

6

243

22.9

220

619811

7

163

22.9

127

619812

8

163

22.9

127

618706

8

243

22.9

220

619813

10

163

22.9

127

618707

10

243

22.9

220

615173

4

76

18

27

615174

5

76

18

27

192/2SL

615175

6

76

18

27

Zástrčné hlavice PLOCHÉ 1/2“

615176

8

76

18

27

615177

10

76

18

27

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

62

L

a

b

D

L

L1

605551

1.2

8

22.9

63

27

605552

1.6

10

22.9

63

27

605553

2

12

22.9

63

27

605554

2.5

14

22.9

63

27

605555

2.5

16

22.9

63

27


192/2PH

192/2TR

Zástrčné hlavice PHILLIPS 1/2“

Nástrčky na šroubovák s profilem TX a otvorem 1/2“

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

D

L

L1

619820

20

22.9

58

22

605556

PH 2

22.9

54

18

619821

25

22.9

58

22

605557

PH 3

22.9

54

18

619822

27

22.9

58

22

605558

PH 4

22.9

57

21

619823

30

22.9

58

22

619824

40

22.9

58

22

192/2PZ

619825

45

22.9

58

22

Zástrčné hlavice POZIDRIV 1/2“

619826

50

22.9

58

22

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

619827

55

22.9

58

22

619828

60

22.9

58

22

192/2TX Zástrčné hlavice TORX 1/2“

D L1

L

D

L

L1

605559

PZ 2

22.9

54

18

605560

PZ 3

22.9

54

18

605561

PZ 4

22.9

57

21

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel

D L1

L

192/2R

D

L

L1

Nástrčná hlava na šroubovák 1/2“ s profilem Ribe

605562

TX 20

22.9

52

16

605563

TX 25

22.9

52

16

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel

605564

TX 27

22.9

52

16

605565

TX 30

22.9

52

16

605566

TX 40

22.9

52

16

605567

TX 45

22.9

52

16

605568

TX 50

22.9

52

16

605569

TX 55

22.9

57

21

605570

TX 60

22.9

57

21

D L1

L

D

L

L1

619891

M5

22.9

43

17

619892

M6

22.9

43

17

192/2TXL

619893

M7

22.9

43

17

Zástrčné hlavice TX 1/2“, prodloužené

619814

M8

22.9

43

17

619815

M9

22.9

43

17

619816

M 10

22.9

43

17

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

619817

M 12

22.9

43

17

619818

M 13

22.9

43

17

619819

M 14

22.9

43

17

D L1

L

D

L

L1

612422

TX 20

22.9

100

64

612423

TX 25

22.9

100

64

612424

TX 27

22.9

100

64

612425

TX 30

22.9

100

64

612426

TX 40

22.9

100

64

612427

TX 45

22.9

100

64

612428

TX 50

22.9

100

64

612429

TX 55

22.9

100

64

612430

TX 60

22.9

100

64

619857

TX 70

24.3

105

65

619858

TX 80

24.3

105

65

619859

TX 90

26,8

105

65

619860

TX 100

26.8

105

65

63


192/2ZX

192/12

Zástrčné hlavice ZX 1/2“

Sada zástrčných hlavic TX 1/2“ v plechové krabici

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované D L1

L

D

L

L1

612165

M5

22.9

52

16

612166

M6

22.9

52

16

612167

M8

22.9

52

16

612168

M 10

22.9

57

21

612169

M 12

22.9

57

21

612170

M 14

22.9

57

21

620257$

M 16

22.9

57

21

603657

192/12

9

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

192/13 192/2ZXL

Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

Zástrčné hlavice ZX 1/2“, prodloužené • materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

L

D

L

L1

M6

22.9

100

64

612172

M8

22.9

100

64

612173

M 10

22.9

100

64

612174

M 12

22.9

100

64

619845

M 14

22.9

100

64

620258$

M 16

22.9

100

64

612171

603658

192/13

9

192/2HX (8, 10, 12), 192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 27, TX 30, TX 45)

192/14 192/10

Sada zástrčných hlavic IMBUS 1/2“ v plechové krabici

Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

607064 603655

192/10

9

192/14

9

192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

192/11 Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

192/14INCH Sada zástrčných hlavic IMBUS 1/2“ v plechové krabici palcové rozměry

603656

621759$ 192/14INCH

192/11

9

192/2HX (6, 8, 10, 12), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

64

3/16” - 3/4” / 9

192/2HX (3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”)


192/15

192/18

Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plastovém boxu

Sada redukcí v plechové krabici

619418

192/18

1/4” - 3/4” / 6

188.7/2 (1/4” - 3/8”), 238.7/1 (3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”), 190.7/2 (1/2” - 3/8”, 1/2” - 3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

193HX IMBUS klíče s T- rukojetí 617125

192/15

10

192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • dřík povrch chrom, černý hrot

192/16 Sada nástrčných hlavic IMBUS prodloužených v plastovém boxu

C1

L1 L2 C2

607161

2.5

L1

C1

C2

L2

155

125

15

61

607162

3

155

125

15

61

607163

3.5

155

125

15

61

607164

4

155

125

15

61

607165

4.5

188

150

20

88

607166

5

188

150

20

88

607167

6

188

150

20

88

607168

7

223

175

25

113

607169

8

223

175

25

113

607170

10

248

200

25

113

193HXCB Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v lepenkové krabici 619416

192/16

5 - 14 / 7

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)

192/17 Sada nástrčných hlavic TORX prodloužených v plastovém boxu

608879

193HXCB

2.5 - 10 / 10

193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

619417

192/17

TX 20 - TX 50 / 7

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

65


193HXCS

193N

Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v papírové krabici

Klíče s T- rukojetí • materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

D

B L

607890

193HXCS

2.5 - 10 / 7

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

D

L

B

621649$

5

8.2

230

88

608283

5.5

8.8

230

88

608284

6

9

230

88

193HXS

608285

7

11

230

88

IMBUS klíče s kuličkou a T- rukojetí

608286

8

12

230

88

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • dřík povrch chrom, černý hrot

608287

9

13

230

88

608288

10

14

230

88

608289

11

16

230

88

608290

12

17.5

230

88

608291

13

18

230

88

608292

14

20

230

88

608293

15

22

230

88

608294

16

22

230

88

608295

17

23

230

88

C1

L1 L2 C2

L1

C1

C2<