Page 1

621834

Mini katalog 2011 - 2012 www.uniortools.com

pský výrob vro

E

www.creatim.com

Kovintrade Praha spol. s r.o. Průmyslová 890 537 01 Chrudim T: +420 469 660 999 F: +420 469 660 990 E: chrudim@kovintrade.cz I: www.kovintrade.cz

CZ

Od

ce

Mini katalog 2011 - 2012

CZ

• CS

ro k u 1 9 19


• CS

Záruka Společnost UNIOR poskytuje záruku na veškeré své nářadí, a to na vady vzniklé na materiálu nebo při výrobě, přičemž vady budou opraveny zdarma, jestliže je nářadí používáno správně, nebo budou nahrazeny produktem s odpovídající dokumentací. Záruka se nevztahuje na nářadí, které bylo upraveno bez souhlasu společnosti Unior nebo je opotřebované či jinak poškozené. Záruku nelze uplatnit na poškození, která vyplynou z používání tohoto nářadí.

Tento katalog je chráněn autorským zákonem. Reprodukce celého katalogu nebo reprodukce jednotlivých části katalogu jsou přípustné pouze po dohodě s Unior d.d. Obrázky výrobků v katalogu jsou čistě symbolické a jsou určeny k zobrazení aktuálního stavu produktů. Vzhledem k tomu, že neustále pracujeme na zlepšení našich produktů, jejich vzhled a technické specifikace se mohou měnit. Neneseme odpovědnost za tiskové chyby a omlouváme se za ně. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Všeobecné podmínky prodeje a dodávky nářadí UNIOR se vztahují na všechny transakce. Uvedené ceny jsou velkoobchodní ceny bez DPH.


E

Od

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19

MINI KATALOG 2011 - 2012

www.uniortools.com


Kování součástí

Sintr

Ruční nástroje

Sp e ciální stroje

Cestovní ruch

4


Unior, akciová společnost je jedním z

Bohatá tradice ikování nástrojů spolu s využíváním

největších a nejdůležitějších evropských

nových technologických vynálezů a velmi kvalitních

výrobců a vývozců

materiálů zaručují dlouhou životnost, zatímco naše technologie tvůrčího designu zajišťují mimořádnou

S pomocí svých pěti výrobních úseků: kování sou-

použitelnost, efektivitu a příjemný vzhled nástrojů

částí, ruční nástroje, obráběcí stroje, sintr a aktivity

Unior.

v cestovním ruchu, se společnost zavázala k vysoké kvalitě, velkému využití vlastních kapacit, k rozšíření

Cílem společnosti Unior je zavádět kvalitativní systé-

výroby a také zvýšení rentability Společnost fungu-

my v souladu s mezinárodními normami a směrnice-

je v souladu se systémem certifikace jakosti Meziná-

mi, které povedou k dosažení našich cílů, k efektivitě

rodní normy ISO 9001.

a úspěchu a zdokonalení ve všech oblastech výroby.

Světová distribuční síť

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 ZREČE, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com 5


Mezníky korporace Unior Ze Štýrska do celého světa

Na okrajích pohoří Pohorje byly v 18. století budovány první železárny (slévárny). Fungovaly jako větší kovárny, ve kterých byly zemědělské a řemeslnické nástroje tvarovány pomocí rukou.

V roce 1919 byla vybudována kovárna Štajerska železoindustrijska družba (Štýrská železářská společnost), se zkráceným názvem Štajerska Zreče. Vyráběla kované ruční nástroje pro zemědělství, lesnictví a různá další odvětví.

V 70. letech získal závod, vyzbrojený novou strategií rozvoje, nový název: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Nový název byl vytvořen ze slov “Univerzalno Orodje” (Univerzální nástroje), jimiž byla společnost známá po dlouhou dobu.

Závod, který během války vyhořel a v poválečných letech byl částečně renovován, přešel v roce 1950 do vlastnictví státu s novým jménem Tovarna kovanega orodja Zreče (TKO). Nové výrobní celky (nástrojárna a závod na mechanické zpracování ručních nástrojů) tvořily základ pro vývoj dvou výrobních linek: výroba ručních nástrojů a zápustkových výkovků.

6


Neskonalé nadšení nám dodává sílu k překonávání mezníků

Díky neustálému rozvoji spolu s uvědomováními si potřeby změn a výhody konkurence se stále pouštíme do nových úkolů s ohledem na všechny aktivity společnosti a tím zajišťujeme úspěšnou provozní činnost

V polovině 70. let 20. století začala společnost Unior budovat klimatické zdravotnické středisko Rogla a Olympijské centrum v pohoří Pohorje a o několik let později začala stavba lázní Terme Zreče a spolu s ní byl odstartován program cestovního ruchu.

Do 80. let 20. století si společnost Unior vybudovala své jméno jakožto důležitý partner evropského automobilového průmyslu, jmenovitě jako jeden z největších evropských výrobců lehkých výkovků a jako jeden z největších evropských výrobců spojovacích tyčí pro benzínové motory. Počáteční vývoj byl umožněn smlouvou s koncernem Renault, na základě níž byl ve Zreče vybudován závod na výrobu výkovků v rámci společného podniku. Zároveň společnost Unior vyvinula svou výrobu homokinetických kloubů a obráběcích strojů, které byly původně určeny pro vlastní potřeby společnosti.

V roce 1997 se tato úspěšná slovinská společnost se stabilními mezinárodními společnými podniky transformovala na UNIOR, d. d. akciovou společnost. Již tehdy společnost fungovala v souladu s kvalitativními standardy ISO 9001.

Unior, akciová společnost je dnes jedním z největších a nejdůležitějších slovinských vývozců. Díky svým pěti výrobním úsekům společnost sleduje tradici vysoké kvality a inovace. Společnost Unior, která se zavazuje k vysokému využívání vlastních kapacit, zvyšuje povědomí o vlastní značce s pomocí více než 2400 zaměstnanců a 32 společností skupiny po celém světě.

2011 7


Vize a zkušenosti hoden důvěry • UNIOR PATŘÍ MEZI PŘEDNÍ VÝROBCE V EVROPĚ • JASNÝ POHLED DO DAŮŠÍHO DESETILETÍ • TÉMĚŘ STOLETÍ VÝVOJE Sdružení a činnosti skupiny Unior představují základy pro jeho mezinárodní úspěch. Jednotlivé operace představují základ pro inovace ve všech oblastech. Na základě zkušeností A znalostí a vlasního rozvoje. UNIOR splňuje očekávání svých zákazníků, zaměstnanců i majitelů. Strategie skupiny se zaměřuje na trvalý rozvoj a zlepšení účinnosti a spolehlivosti. UNIOR, jako stabilní a mezinárodně úspěšný obchodní systém, hodlá posílit svou pozici jako vedoucí dodavatel náročných výkovků, sintrových dílů a komponentů pro automobilový průmysl a se stal jedním z pěti největších výrobců v Evropě Unior již umístěn mezi nejlepší evropské dodavatele ručního nářadí a do konceroku 2010 se chce dostat mezi 5 nejlepších výrobců v Evropě, pokud jde o podíl na trhu. Unior posiluje svou pověst a s ní i úspěch jeho ochranné známky na základě splnění potřeby specifických uživatelů, kterým Unior poskytuje inovativní, kvalitativní, bezchybné ruční nářadí, které je přizpůsobeno potřebám zákazníků Rozvíjí novinky s využitím vlastních znalostí, a dává na trh s použitím současných marketingových přístupů. Trvalý rozvoj zůstává nezměněn v celé historii průmyslu výkovků ve společnosti UNIOR. Jeho historie sahá až do první železárny na Pohorje.

8


Nejvyšší světová kvalita STANDARDY KVALITY • OCENĚNÍ KLIENTY • ODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A JEHO STANDARDŮM • SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Odpovědnost k životnímu prostředí. Vytvořením managamentu životního prostředí dle požadavků mezinárodního standardu ISO14001, přijala společnost Unior hledisko na ochranu životního prostředí a podnikla kroky, aby se zabránilo možným nehodám a mimořádným situacím. Program řízení ochrany životního prostředí se zaměřuje na snížení využívání zdrojů, zlepšení technologických procesů a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Cílem programu je přispět k pozitivnímu, ekonomickému A ekologickému stavu našeho životního prostředí.

Vysoká jakost skrze kvalitu Systém jakosti podle mezinárodních norem s předepsanými pokyny průvodce k dosažení cílů, účinnosti a úspěchu a pro zlepšení ve všech oblastech činnosti. Unior zavedl do svého obchodního systému a získali certifikaci pro následující systémy: • systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008, • systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ISO 14001/2004, • systém zabezpečování jakosti pro automobilovém růmyslu v souladu s požadavky následujících norem - ISO / TS 16949, VDA 6.1, - VDA 6.4.

Společenská odpovědnost Jsme hrdí na naši schopnost naslouchat potřebám společnosti, poskytujeme morální a finanční podporu na širší sociální prostředí. Jsme si plně vědomi důležitosi aktivně a odpovědně se zapojit v širším sociálním prostředí a snažit se pomoci jednotlivým organizacím a společnostem zvyšovat povědomí a poskytovt finanční prostředky. The Unior joint-skladem Společnost cítí povinnost přispívat k rozvoji města Zreče prostřednictvím investic a rozvoje cestovního ruchu, který přispívá ke zlepšení kvality svých spoluobčanů a celkovému pokroku a prosperitě v regionu. Unior také sponzoruje a daruje peníze, na iniciativy a jednorázové akce pořádané společností a jinými organizacemi. Firma sponzoruje a daruje peníze, na celou řadu kulturních, sportovních a charitativní projekty každý rok.

Certified ISO 9001 : 2000 by

9


Vyrobil Unior

Vyrobeno v Evropě Za vyvíjení nástrojů odpovídá skupina zkušených specialistů na zvláštní oblasti, která pokaždé upravuje nabídku firmy Unior podle nejnovějších norem a problémů mezinárodního trhu.

Kvalita materiálů a výroba se podrobují zkouškám v extrémních pracovních podmínkách a zkouškám v trvalém použití.

Výroba Unioru je efektivní a spolehlivá. Investice do zařízení a neustálá modernizace výrobních linek, dovednosti a zkušenosti zaměstnanců Unioru, to vše nadále zůstává nenahraditelnou konkurenční výhodou.

Ústřední továrna firmy Unior se nachází v jedné z nejkrásnějších, ale zároveň nejcitlivějších oblastí Slovinska. S neustálou péčí o výrobu, které nelze z environmentálního hlediska nic vytknout, zajišťuje společnost Unior podmínky pro spolupráci dvou tak odlišných odvětví, jako jsou cestovní ruch a kovovýroba.

10


Správné nářadí pro všechny typy řemeslníků • UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ • NÁŘADÍ PRO ZVLÁŠTNÍ AKTIVITY • OPTIMÁLNÍ POMĚR MEZI KVALITOU A CENOU Kromě své nepostradatelného univerzálního ruční nářadí, Unior soustavně obohacuje svůj výběr nástrojů určených pro individuální skupiny řemeslníků - personálu údržby, servisů strojníků, elektrikářů, instalatéřů a dalších profesionálních uživatelů. Tato zvláštní skupina nástrojů je také orientovánana na řemeslníky pro opravy a údržbu jízdních kol. Poslední skupina speciálních nástrojů zahrnuje speciální pneumatické nářadí. Všichni profesionální uživatelé nářadí UNIOR jsou potěšeni s dílenským nářadím šitým na míru jejich potřebám. Vzory všech nástrojů jsou založeny na úplné pochopení potřeb jednotlivých uživatelů, proto není překvapující, že nářadí UNIOR zajišťuje vysokou úroveň spokojenosti zákazníků - a to i pro ty nejnáročnější úkoly. Velké množství nářadí UNIOR je patentováno. Jsou proslulí o dobře promyšlenými koncepty k zajištění účinného fungování s malou fyzickou námahou, jak jen to je možné, a mají ergonomický design a dlouhou životnost. Původní implementace řešení zajišťuje příkladnou použitelnost nástrojů s ohledem na jejich účelu a estetický vzhled. Zvláštní výhodou nářadí UNIOR je optimální poměr mezi kvalitou a cenou. Extrémní odolnost a dlouhou životnost nářadí UNIOR je zajištěna prostřednictvím kvalitních materiálů a přísnou kontrolou během všech fází výroby.

11


UNIOR - Partnerský program Cesta ke spokojenosti zákazníků vede přes úzkou spolupráci s distributory a velkoobchodníky. Nabízíme marketingovou podporu ve formě společné účasti na ukázkách nových výrobků, dodáváme katalogy a specializované brožury. Na našich internetových stránkách se může i konečný kupec dostat k podrobným informacím o jednotlivých nářadí. Neustále sledujemet podmínky na jednotlivých trzích a pomáháme našim partnerům s výběrem jejich pro-

12

dejního programu a zároveň cenové politiky. Všechny informace od našich partnerů ohledně trhu jsou pečlivě vyhodnoceny a brány v úvahu při vývoji nových produktů. Na rozdíl od poskytovatelů ručního nářadí bez vlasní výroby, UNIOR poskytuje kompletní technickou pomoc, rychlé řešení reklamací a vývoj nářadí dle jejich návrhu. Během let se prodejni partnerská siť firmy UNIOR vyvinula v účinný systém založený na důvěře a pokračování ve společné spolupráci.


u

r u ko u UN

ich

Z ár

IO R

ka

V ys o k

E

v a lit a

ie

ro k u 1 9 19

ák

Ergonom

Od

ce

pský výrob vro

U - o chran

av

13


www stránky UNIOR Vyberte nástroje online Unior on-line katalog usnadňuje objednání produktů. Podrobné informace o produktech, řadách a videa ohledně praktického použití, je jen několik možností praktického využití on-line katalogu UNIOR. Připravte si seznam vašich produktů a pošlete e-mailem vašemu nebližšímu zástupci UNIOR, nebo si ho vytiskněte a pošlete poštou.

www.uniortools.com

Propagace

14

Sortiment nářadí


Katalogy a brožury Objednávka viz. Str. 332 Kromě obecného katalogu s celou nabídkou te

rg

p

ro

on

omi

c

firmy Unior existují také specializované kata-

ct y s– our hand

e

rg ur h ands – e

yo

pr o m ic s -

ot

e

ur h ands

on

er

ct

yo

ic

om

te

yo

gon

o

TTo ools Fram ffo e and or d rive s

IO

pro

ct

ct

IO

UN

R

vybavení. Nové výrobky Unior jsou prezentovány v příležitostných letácích.

er

I r -p

s.com tool m .unior ike.co www .unior-b www

ols nd to

kola, automobilových nástrojů a dílenského

R

UN

EN

UN

ha rer of factu manu ce 1919 sin pean Euro

logy pro náročné uživatele nástrojů na jízdní

ur h ands

Bike tools 2011/12

gon

pr o m ic s -

ot

e

nds

nds

rh a

rh a

ou

ou

ty

e

m ic s - pr ote c

y

no

rante

er

er

go

ty

qualit

R

R m ic s - pr ote c

Gua

U NI O

U NI O

no

gh

Hi

go

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

Letáky nářadí pro kola

Wh ee

h

ee

Hig

Katalog nářadí pro kola quality

ls, s te

Guaran

t

erin

accessor

ies

g an

Pliers

d h

ubs

Insulate

d tools

Plumbing

• Drip

tools

1929

Shears

• • Grid dolly •

Screwdr ivers Hammer and chis s, punches els

Rolle r-t 2076 ype /1

En

Pullers

Quick pipe s -

ls

e

• Multi-functi

ng too

n gi

Measuri Worksh

on

• 1 socinkjectors

op equ

/2

e gin riv en d sel are ie 7/2 qu r d 20 ” s t fo - 2 e

Pneum

ipment

atic too

ls

• A sock

Additio

Measuring tools

Insulated tools

www.uniortools.com

www.uniortools.com

on

• Strap w

ols

t

m

ic

tec

ur

han

ds – erg

on

o

n

Pro 05/2t duc catalo rench - 2

pro

ing

ce

gue

Lubrification

and ter filtration le oil-fil Adjustab 76/2 - 19 wrench

yo

filtratio

otive to

Wheels, steer

Autom

d n and tion Lubrifica

ice

Maintenan

manufact ure since 191 r of hand too ls 9

Pneumatic tools

ati

tools

bicycle serv

tomotive tools for simple and demanding car repairs

Europe an

Workshop equipment

e

bin om r c 9 ato 20 rn t - 2 e

d tools

tools

Automo tive Tools for

lte

nal han

Set of

U NIO er

mi

o c s - p r o te ct y

u

U NIO R go

no

rh

er

an

ds

go

no

rh

o c s - p r o te ct y

an

u

r

mi

niortools .com

ds

U NIO R

o

no

www.u

mi

o c s - p r o te ct y

u

www.uniortools.com

www.uniortools.com

Isolované nářadí

Letáky nářadí pro automobilový průmysl

Dílenské vybavení

Nářadí na měření

Pneumatické nářadí

Letáky 563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS 1800, 1800 L, 1805, 1805 L EuroVISION 514 BI

sig n

i

s–

co

m

la

a

i

z ilo

– tr ik r at d a

ljš

a

re

ns

ne

ge

i te

ch

ide –

dr ei m

al

län

ilit y.

Multifunkční elektrikářské kleště

Vozík na nářadí Eurovision

Bezpečnostní boty

Nůřky PLUS s vloženou čepelí

PLUS sekáče šroubů

15

ility!

rab la

de

du

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

p r ac y

ortu mf -d

ko

rk! wo

rt

oe

fo

delo!

no

ob

it!

rb e lA

oh

mi

7 c zy n nośc

or

t ty p e s of w

re n

ca

yp

7

ffe

di

! n ih opr avil

z l ič ra

k.

n! ne e F u nk ti o

den

h ie

sc

ia

wan

ko yt

ce Life

e rv i

rS ge

jsk a d o b a!

jen

ud

fo r s af e a n d bez st w pieczensurfaces. Smooth cutting through challenging

za va rno i n

vl

l ji –

ži

dzeit!

ja

–1

0 times gre

at e

r

e

an

e�

ow

s et kr at v

b no f or m

Stan

O so

– de

b

i lo

t ed

ez

I nser

e

r

au

o

c h L e be ns d

en

e

e i fa

V st a vlj

ng

ev

e

nn

w

sh

für s icher und

ty

e–

Safe

uh

Safety and comfort go hand in hand.

i

sk

re

For the most demanding users.

i e c k i g e r Kli

e - jedn y m

dr

Ergonomically Ergonomically designed handles for faster and easier use B u ty o chr o

i r o f p li er s

Lacquer Lacquer coated coated

ż

Longer Longer working life

Shock Shock absorbers

itn

an

– T h r e e f ol One tool for the wide erange of operations.

su

Broader Broader range of use

Oil Oil and chemical resistant and

Za š�

d łuż szy cza

10 10 times greater durability times

Anti-static

ch

on

nie

Faster Faster and more comfortable use

Puncture Puncture resistant

tss

dl

ot

Inserted Inserted blade hardness 64 HRC

200 200 Joule toecap protection Joule

Ar bei

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake Durable ow ne z 7 enable enable mobility and stability an zc pa f or i is s

to

i am

iw e r s a l n e z a s

z e n im i kl eš č

o

r

ad

kr

y

la

Bl

Trz

gu

Trostr o

Trian

gth and

D reise

me

a–

Advantages:

High High quality and functionally designed drawers

t m weigh minimu ces um for maxim e to the sistanc ding re g Outstan g cuttin ed durin generat istance sion res orro ti-c andling plete an roper h Com ce and p d guidan injuries tforwar ntion of Straigh e preve r for th bsorbe Shock a

d ex tre

ab

Un

r

Higher Higher quality ball-bearing slides

e–

ve

High durability

ages:

e stren

cap ab cu ttin g

ANTI-SLIP covering offers damage protection ANTI-SLIP for for the cover plate

urp ose us

in e Za n ge , 7

or

eb

up

sg

–e

lt i-p

a men s ka

B en ut zun g

Ve čn

es

Ergonomically shaped handle Extra strong grip ie t

Special ANTI-SLIP covering offers damage protection Special for for the drawer Mu

W elt

Multi-toothed jaw

de

Advantages:

D re

7 different functions

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

rn

ik a!

ao bl

de

rn

rn

sig n

ik a!

de

ou

o ns and m

er

c tio

Num

un

fu

de

na

n aln o t in m o s

Izje m

fu

cio

Advantages:

Extrem

tin g an

nk

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes SLO ANG have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is e s nk fu de cio od nc n a l n o t i n m oalso available. tio n s a n d m s

Advantages:

Advant

Lo ng las

na

special forged is adjustble jaw s. replacea e position has thre able and ened, ction hard r As it is indu sts wea ully resi r it successf triangula , while its life and tear service its s then blade leng is further d. The tool by a threefol damage d from ecte prot orber. Han shock abs d special uere lacq made of ic dles are ergonom es. Their steel tub lation with insu shape and ble sings ena e and plastic hou guidanc forward straight g. handlin proper

ANG

ao bl

lt PLUS bo The 596 made of drop are l. The cutters tool stee

rn

eable

S

Izje m

are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

terchang with in TTERS s BOLT CU cutting edge ar triangul

PLUS TIN SNIPS with inserted blade PLUS Tin Snips are the

The EuroVISION tool carriage series is the latest addition to Unior product range. The carriage is distinguished by its functionality and modern design, which follows the latest trends. In this context, Unior has developed a drawer handle, which can be gripped from SLOthe top

The electricians multifunctional pliers 596 PLU

SAFETY SHOES conformant to European standards

EurOVISION TOOL CA CArrIAGE

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS

os

trz


Obsah

16


1 Klíče

20

2 Hlavice a ovladače

44

3 Kontrolní a měřící nářadí

102

4 Kleště

114

5 Izolované nářadí

118

6 Hasáky, řezače trubek a nářadí na montáž trubek 140 7 Nůžky

154

8 Šroubováky

166

9 Stahováky

186

10 Kladiva, průbojníky, sekáče

198

11 Dílenské vybavení

204

12 Sady nástrojů

228

13 Pneumatické nástroje

268

14 Nástroje pro opravu automobilů

278

15 Nástroje na servis kol

308

16 Marketingový materiál

328


2027 /2 Stah ovák ná •

Číslo výrobku

mate boje kola • s p riál misek a bu ěti h bnu • pro vytahov áků: moly a kola cími bden staho h vání á k 250 m y nábo m; jů ko l až d o prů Post měru up: otvo ru 1. Sm ontu jt e nás vytah troj, n o v acích amo 2. Vy n t h 3. Ot ahovací h áků, kolik tujte pou áčejt ze á jic k y bubn e vřeten namon h bude p tolik tu ot u kola em, a byste jte na bub řeba • Ten zahá e jili sta n kola to n hová nábo ástroj je u ní jů rč použ kola. Je u en k roze ití. S v brán rčen í různ pro je ytaho být o ých dn ds vá háčk traněna t kem háč oduché a y, a to ků , n řemi, áboji flexibilní čtyřm v záv k tom ,m islo in u pěti v , že jeho p sti na ty ebo doko ůže pu ná ytaho oužit n í je ve boje. ce pěti většin váky Vz lm há u Tento druhů ná čků, nás i flexibiln hledem tro íd b n háčk ástroj se ojů až do j je vhod íky ný pr s ůak ovan kládá z v průměru o rovn 250 řete é há ěž háčk další záře kem zvlá ne pěti vy mm. ůzp d t z a , kter n osuv nebo ý zab out. Ruk hováků néh oje ra ro umo zebírání o nástroje ňuje vyta ť má žň ná ho ,b vysok uje bezpe boje. Siln ěhem mo vání čn á o n nepo u zátěží. D é a dlouh konstrukc táže užíva e é D1 ma x. jí pne oporučuje použití s uma tická me, abyst e kladiv a!

Vyhledávání v mini katalogu

Název výrobku

360 o /n

D2 ma

x.

Žluté pole - nový produkt

xxxx xx 6192 78

Kód

№ xxxx

xx

2027

/2

D1

D2

250 250

18,5 18,5

Předmět

24 24

3-5 3-5

Technická data

1 1

Ks v sadě

Použité symboly Počet položek Kód Rozměry

Balení

Cena

18

Značení výrobků

Cena na vyžádání

CS

sady v kartonu

/1

Pochromováno, leštěné hlavy

Do vyprodání zásob

CB

krabice v kartonu

/2

Pochromováno, leštěné hlavy

Metr

PB

balení v plastu

/3

Poniklováno

Stopy

MS

Kovový podstavec

/4

Fosfátováno

Průměr

PH

Plastický háček

/5

Pozinkováno

Číslo výrobku

PS

Plastový stojan

/6

Lakováno

Volty

FH

Skládací držadlo

/7

Olejováno proti korozi

Barva

CT

Pouzdro

/8

Ostatní


Legenda symbolů použitých v katalogu Rozměry 3/8" vnitřní čtyhran

1/4" přípojka

Max. průměr drátu v mm

3/4" vnitřní čtyřhran

1/2" přípojka

Vnější rozměry v mm

1/4" vnitřní čtyřhran

1" přípojka

Rozměry v palcích

1/2" vnitřní čtyřhran

1.1/2" přípojka

Moment v Nm

1" vnitřní čtyřhran

Průměr drátu v mm

Moment v lbf.ft

1.1/2" vnitřní čtyřhran

Průměr trubky v mm

Vrtání mm

3/8" přípojka

Průměr trubky v palcích

vstupní hrozba v mm

3/4" přípojka

Max. průměr trubky v mm

Váha v kg

Nástrčná hlavice čtyřhranná

IMBUS s dírou

TX profil s dírou

Nástrčná hlavice šestihranná

IMBUS

ZX profil

Nástrčná hlavice dvanáctihranná

Čtvercový profil nebo čtvercová část

TXP profil

Vnitřní TX profil

Profil šroubovák plochý

Profil RIBE

Vnitřní TX profil s dírou

Profil šroubovák , PH

Profil SDS PLUS upínací sekáč

Vnitřní TXP profil

Profil šroubovák, PZ

Vnitřní ZX profil

Pilník plochý

Vnitřní profil RIBE

Pilník půlkulatý

Vnitřní PH profil

Pilník kulatý

Profily

Vnitřní plochý profil Vnitřní PZ profil IMBUS s vnitřním čtyřhranem

Profil SDS MAX upínací sekáč Matice pro hákový klíč Matice pro hákový klíč Specielně chráněný profil

Pilník trojhranný LIFE profil TX profil

Ostatní Čelisti na odizolování

Kleště na pojistné kroužky

Čelisti na odizolování

Pro pojistné kroužky dle DIN471 a DIN983 pro průměr hřídele Pro pojistné kroužky dle DIN472 a DIN984 pro průměr hřídele

Čelisti ploché Čelisti štípací Čelisti štípací Čelisti štípací Čelisti štípací Čelisti kulaté Čelisti rovné, polokruhové Kleště na pojistné kroužky

VDE DP - dvojjitá barevná izolace Výrobek s VDE certifikátem Výrobek dle GS standardů

Lžícová škrabka

Výrobek dle VDE standardů

Škrabka trjúhlá

Motor

Síla v N Váha kladiva v gramech Převodní poměr Maximum

Brzdové nastavení kg

Síla magnetu v kg Na papír 5drážka

Minimum

19


Klíče

Klíče ploché

Klíče očkoploché

Očkové klíče

Úderové klíče

Klíče univerzální

Klíče s T rukojetí

Klíče IMBUS

Klíče na olejové filtry

Hákové klíče

Dlouhá životnost

Inovativní design

Pomocí jejich speciálního

Francouzské klíče jsou vyrobeny z

Nejmodernější design činí z klíčů Unior

bezpečnostního zářezu zabraňují klíče

vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli

výrobky, které zaručují přesný a účinný

poškození rohů a hran šroubů a matic

s vyšší hustotou v bodech působení

přenos síly na hlavy šroubů a matice.

tím, že sílu rozdělují rovnoměrně na

nejvyššího tlaku a takovéto rozměry a

povrch směrem od vnějších linií matice

výroba pouze zvyšují jejich extrémní

či hlavy šroubu namísto působení silou

sílu a odolnost.

te

ct

om

pro

ic

Bezpečnostní zářez

yo

rg ur h ands – e

on

přímo na hrany.

rh a

ou

ct

y

go

er

ic s - pr ote

R

20

om

U NI O

Hlavní výhody profilu LIFE • utahuje hladinové šrouby, matice šroubů pouze v šesti bodech • ochrana šroubů a hran matic šroubů • rychlejší pozice a pohodlná práce • vhodné také na poškozené šrouby, matice šroubů

nds

”Profil LIFE”

no

m


HLAVNÍ PŘIKÁZÁNÍ NA CESTĚ KE ZDOKONALENÍ Všechny technologické procesy výroby ručních nástrojů Unior jsou pečlivě navrhovány, rigorózně kontrolovány a splňují náročné certifikace kvality. Kromě nejlepších procesů je vynikající kvalita konečných výrobků zaručena použitím materiálů a strojů té nejvyšší kvality.

Kování podélných výrobků, např. francouzských klíčů, vyžaduje několik charakteristických přípravných a pomocných operací před tím, než výkovky získají svůj konečný tvar. Na začátku kování francouzských klíčů jsou předvalky vyřezány z pásové oceli prostřednictvím speciálních čepelí. Nařezané předvalky se poté

vyrovnají jedním či dvěma údery a jsou následně kováním upravovány na patřičný tvar. Jelikož lze řez pomocí řezacích čepelí nastavit s vysokou přesností, spotřeba vybraného kvalitního materiálu je minimální.

Speciální postup výroby kombinovaného klíče 24 10 z 27 hlavních kroků 1. Řezání: na stroji, plochá ocel se nařeže do požadovaných tvarů; přesností řezu je zajištěna minimální spotřeba kvalitního materiálu. 2. Kování: pomocí procesů kování prováděných na renomovaných strojích LASCO se zvyšuje houževnatost kombinovaných klíčů. S použitím vhodných technik kování jsme schopni udržet správnou orientaci vláken (stejnou jako u válcovaných předvalků), což má klíčový význam u výrobků, které jsou vystaveny těžkému dynamickému namáhání (např. francouzské klíče zn. Unior). 3. Ořezávání: odstranění otřepů (odpadový materiál odpadávající z tenkých švů mezi kryty razidla při síle kovacího kladiva) se provádí speciálním odstřihovacím strojem; hmotnost odřezků, které mají být odstraněny, aby se získal požadovaný tvar pro kování, musí být vždy menší než hmotnost kované součásti.

4. Perforace: po fázi kování a ořezávání se do obrobku provede perforace proražením či řezáním. Tento proces lze provádět na horkých i studených obrobcích. 5. Odstraňování otřepů a broušení: s pomocí mechanických a chemických látek se hrubé hrany na výkovcích odstraní pomocí stroje na srážení ostřin a následně se francouzské klíče nasadí na brousicí stroje pro jejich tvarové obrábění. Povrch a hrany klíče se tak vyhlazují a zaoblují. 6. Označování a ohýbání strojem: v souladu se stanovenými normami se na každý výrobek natiskne příslušná značka; kroužek klíče se vyrovná podle relativních požadavků. 7. Protahování: při protahování se materiál odstraní v jednoduchém kroku následným působením několika řezacích čepelí zabudovaných do protahováku. Při výrobě francouzských klíčů Unior se vnitřní zuby kroužku vyrobí pomocí protahovacího stroje MAE. 8. Popouštění: popouštění zahříváním a ochlazováním slouží pro zlepšení směru vláken oceli, a tudíž zvýšení houževnatosti klíče v požadovaných bodech; tento proces tepelného zpracování uděluje klíčům Unior dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým zátěžím a tlaku.

9. Broušení a leštění: různé abrazivní látky otryskávají povrch klíčů pomocí stlačeného vzduchu. Abraziva odstraňují z povrchu ostřiny, přičemž mu zároveň propůjčují určitou drnost, která je důležitá pro následnou aplikaci vhodné galvanické (ochranné) vrstvy. U určitých variant jsou povrchy hlavy klíče leštěny, aby ve výsledku vypadaly atraktivně.

10. Chromování: klíče se pokrývají tenkou pevnou vrstvou oxidu chromičitého a jsou tak chráněny před korozí, opotřebením a poškrábáním; chróm se používá ve slitinách oceli a plechů, zatímco klíči zároveň propůjčuje půvabný lesklý vzhled. 21


110/1

L

B1

B2

A

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600102

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605549

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602594

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

Otevřený maticový klíč

600101

• • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy ISO 10102 (pouze metrické rozměry)

B1

603316

4 x 4.5

B2

L

A

602595

46 x 50

460

94.8

103.9

15.6

605348

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

618658

1/4” x 9/32”

121

14.4

16.4

3.4

605349

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

618656

11/32” x 13/32”

159

22.7

24.2

4.5

605350

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605351

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605352

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605353

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

L

B1

B2

A

605354

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

100

13.6

13.6

3.4

605355

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

603317

4x5

100

13.6

13.6

3.4

618657

3/4” x 13/16”

232

43.5

46

6.7

603318

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605356

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

600059

5x7

121

14.4

16.4

3.4

605357

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600060

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

605358

1” x 1.1/8

279

53.8

58.8

8.2

600061

6x7

121

14.4

16.4

3.4

605359

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600062

7x8

140

18.4

22.9

3.7

600063

7x9

140

18.4

22.9

3.7

110/1CB

600064

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600065

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

Sada otevřených maticových klíčů v lepenkové krabici

600066

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600067

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600068

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600069

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600070

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600071

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600072

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600074

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600075

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600076

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600077

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603846

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600078

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600079

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600080

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600081

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600082

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603121

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600083

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600084

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600085

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603847

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600086

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600087

19 x 24

232

43.5

46

6.7

600088

20 x 22

232

43.5

46

6.7

600089

21 x 23

249

46

52

7.2

600090

22 x 24

249

46

52

7.2

600091

22 x 27

249

46

52

7.2

600092

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600093

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600094

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2 8.2

600095

25 x 28

279

62.8

58.8

600096

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600097

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600098

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600099

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2 9.6

603848

30 x 34

315

62.8

68.8

602593

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

600100

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

22

600105

110/1CB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600106

110/1CB

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600107

110/1CB

6 - 41 / 13

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 611018

110/1CB

6 - 27 / 10

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605530

110/1CB

1/4” - 3/4” / 8

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605531

110/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”)


110/1CS

110/1PH

Sada otevřených maticových klíčů v papírové krabici

Sada otevřených maticových klíčů v plastovém závěsném pouzdře

602844

110/1CS

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CT

610835

110/1PH

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

Sada otevřených maticových klíčů v pouzdře

110/1MS Sada otevřených maticových klíčů v plechovém stojanu

615465

110/1CT

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110

CT110 Prázdný obal • rozměr 430 x 275, pro art. 110 a 125 • Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely, • zavírací pás není zapotřebí

605528

110/1MS

6 - 32 / 12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 605532

110/1MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

615480

A

B

430

275

110/1PB Sada otevřených maticových klíčů v plastovém pouzdře

600108

110/1PB

6 - 17 / 6

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 600109

110/1PB

6 - 22 / 8

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

23


110/2

L

B1

B2

A

Otevřený maticový klíč

602596

30 x 36

319

62.8

78.8

9.6

• • • •

600152

32 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600153

34 x 36

327

68.8

78.8

9.6

600154

36 x 41

360

78.8

86.8

9.6

605550

38 x 42

360

78.8

86.8

9.6

602597

41 x 46

410

86.8

94.8

14.6

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy ISO 10102 (pouze metrické rozměry)

B1

B2

L

A

602598

46 x 50

460

94.8

103.89

15.6

605458

1/4” x 5/16”

121

14.4

16.4

3.4

605459

5/16” x 3/8”

140

18.4

22.9

3.7

605460

3/8” x 7/16”

159

22.7

24.2

4.5

605461

7/16” x 1/2”

172

26.3

29.2

4.9

605462

1/2” x 9/16”

192

31.2

33.2

5.4

605463

9/16” x 5/8”

192

31.2

33.2

5.4

605464

5/8” x 11/16”

206

35.7

37.7

5.7

605465

11/16” x 3/4”

223

39.5

41.5

6.2

L

B1

B2

A

605466

13/16” x 7/8”

249

46

52

7.2

603319

4 x 4.5

100

13.6

13.6

3.4

605467

15/16” x 1”

265

51.8

55.3

7.7

600110

4x5

100

13.6

13.6

3.4

605468

1” x 1.1/8”

279

53.8

58.8

8.2

603320

5 x 5.5

100

13.6

13.6

3.4

605469

1.1/16” x 1.1/4”

309

62.8

67.3

9.6

600111

5x7

121

14.4

16.4

3.4

600112

5.5 x 7

121

14.4

16.4

3.4

110/2CB

600113

6x7

121

14.4

16.4

3.4

600114

7x8

140

18.4

22.9

3.7

Sada otevřených maticových klíčů v lepenkové krabici

600115

7x9

140

18.4

22.9

3.7

600116

8x9

140

18.4

22.9

3.7

600117

8 x 10

140

18.4

22.9

3.7

600118

9 x 10

159

22.7

24.2

4.5

600119

9 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600120

10 x 11

159

22.7

24.2

4.5

600121

10 x 12

172

26.2

29.2

4.5

600122

10 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600123

10 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600124

11 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600126

12 x 13

172

26.2

29.2

4.9

600127

12 x 14

172

26.2

29.2

4.9

600128

13 x 14

192

31.2

33.2

5.4

600129

13 x 15

192

31.2

33.2

5.4

603849

13 x 16

192

31.2

33.2

5.4

600130

13 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600131

14 x 15

192

31.2

33.2

5.4

600132

14 x 17

200

31.2

37.7

5.7

600133

15 x 17

206

35.7

37.7

5.7

600134

16 x 17

206

35.7

41.5

5.7

603122

16 x 18

213

35.7

41.5

6.2

600135

17 x 19

223

39.5

41.5

6.2

600136

17 x 22

223

39.5

41.5

6.2

600137

18 x 19

223

39.5

41.5

6.2

603850

18 x 21

223

39.5

46

6.2

600155

110/2CB

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 600156

110/2CB

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600158

110/2CB

6 - 41 / 13

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41) 603345

110/2CB

6 - 27 / 10

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 605533

110/2CB

1/4” - 3/4” / 8

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605534

1/4” - 1.1/4” / 12 110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

600138

19 x 22

232

43.5

46

6.7

600139

19 x 24

232

43.5

46

6.7

110/2CS

600140

20 x 22

232

43.5

46

6.7

Sada otevřených maticových klíčů v papírové krabici

600141

21 x 23

249

46

52

7.2

600142

22 x 24

249

46

52

7.2

600143

22 x 27

249

46

52

7.2

600144

24 x 26

265

51.8

55.3

7.7

600145

24 x 27

265

53.8

55.3

7.7

600146

24 x 30

279

53.8

58.8

8.2

600147

25 x 28

279

62.8

58.8

8.2

600148

27 x 29

309

62.8

67.3

9.2

600149

27 x 30

309

62.8

67.3

9.2

600150

27 x 32

309

62.8

67.3

9.2

600151

30 x 32

309

62.8

67.3

9.2

603851

30 x 34

315

62.8

68.8

9.6

24

602846

110/2CS

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


110/2CT

110/2MS

Sada otevřených maticových klíčů v pouzdře

Sada otevřených maticových klíčů v plechovém stojanu

615466

605529

110/2CT

6 - 22 / 8

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 605535

110/2PB

110/2MS

110/2MS

1/4” - 1.1/4” / 12

110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”), 977/1

Sada otevřených maticových klíčů v plastovém pouzdře

110/2VDEDP Klíč plochý jednostranný, izolovaný • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

B

600159

110/2PB

6 - 17 / 6

600160

110/2PB

L

A

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17) 6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

110/2PH Sada otevřených maticových klíčů v plastovém závěsném pouzdře

610836

110/2PH

6 - 22 / 8

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L

B

A

618370

6

74

16

6.9

618331

7

74

16.1

6.9

617801

8

108

21

7

621575$

9

109.5

24.5

7.5

612175

10

109.5

24.5

7.5

612176

11

113

26

7.5

612177

12

127

28

8

612178

13

131

30.5

8.5

612179

14

143

33

8.5

612180

15

150

35

9

621576$

16

158

40

10

612181

17

158

40

10

621577$

18

173

44

11

612182

19

173

44

11

618333

20

180

46.4

12.2

619201

21

183

48.8

12.5

612183

22

198

49

13

618335

23

215

52.8

13.1

612184

24

224

56

14

621578$

26

235

59

15

617802

27

235

59

15

621579$

28

267

66

15.8

618336

30

267

66.1

15.8

618337

32

283

71.4

17.6

25


110/2VDEDPCB

114/2

Sada otevřenýh klíčů VDE v lepenkové krabici

Klíč vidlicový elektrikářský • materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

L

B

A

618623

3.2

75

10

2

618624

3.5

75

10

2

618625

4

75

10.5

2

618626

4.5

75

10.5

2

112/2

618627

5

85

12

2

Otevřené maticové klíče

618628

5.5

85

12.2

2

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom • Vyrobeno podle normy DIN 895postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

618629

6

85

12.5

2

618630

7

95

14.5

2

618631

8

95

16.5

2

618632

9

110

19

3

618633

10

110

21

3

618634

11

110

23.5

3

618635

12

125

24

3

618636

13

125

27.5

3

618637

14

125

28

3

618638

15

135

30

3

618639

16

135

32

3

618640

17

135

34

3

618641

7/32”

85

12.2

2

618642

11/32”

110

19

3

618643

9/32”

95

14.5

2

612676

110/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

B1

A1

602081

6x7

B2

L

A2

L

B1

B2

A1

A2

97

15

17

3

3.2

602082

8 x 10

115

18

22

4.2

4.2

613222

10 x 11

122

23

24.5

5

5

605045

10 x 12

128

22

28

5

5

603611

10 x 13

137

26

28.5

5.2

5.2

602083

11 x 13

132

26

28.5

5

5.4

602084

12 x 14

146

28

32

5.5

5.5 5.5

612773

13 x 14

146

28

32

5.5

602085

13 x 15

152

28

32

6

6

603134

13 x 17

158

30

35

6.5

6.5

612774

14 x 15

137

26

28.5

5.4

5.4

602086

14 x 17

158

30

35

6.5

6.5

602087

17 x 19

170

35

40

7

7

602088

19 x 22

197

42

48

8

8

605921

21 x 23

217

46

51

9

9

26

114/2PB Sada vidlicových klíčů elektrikářských

619287

114/2PB

3.2 - 14 / 15

114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)


117/4

118/7

Otevřené maticové klíče jednostranné

Úderové klíče otevřené

• • • •

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • antikorozní ochrana • postupově kované, zcela tvrzeno a temperovánoVyrobeno dle normy DIN 133

materiál: chrom vanadium Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 Použití: v průmyslu pro práce na strojích, motorech a ostatních zařízeních. Větší rozměry jsou vhodné pro stavbu lodí, ropný průmysl a ostatní odvětví těžkého průmyslu, kde jsou používány velké stroje a zařízení. • Tento klíč je mimořádně vhodný pro práce vyžadující vyšší kroutivou sílu a větší pákový efekt v obtížně dosažitelných místech. • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno • Vyrobeno dle normy DIN 894

B L

A

B

L

A

L

B

A

L

A

B

620466$

24

170

56

15

615262

10

104

4.5

22

620467$

27

170

56

15

620207$

12

123

5

26

620468$

30

200

70

18

615263

13

132

5.4

28

620469$

32

200

70

18

615264

17

157

5.9

36

620470$

36

200

70

18

615265

19

170

6.9

40

620471$

41

240

88

20

615266

21

195

7.9

46

620472$

46

240

88

20

615267

22

195

7.9

46

620473$

50

265

102

20

615268

24

218

8.7

50

620474$

55

305

112

24

615269

27

240

9.7

56

620475$

60

305

112

24

615270

30

265

10.7

62

620476$

65

335

123

27

615271

32

275

11.7

66

620477$

70

370

154

30

615272

34

275

11.7

70

620478$

75

370

154

30

615273

36

295

12.5

74

620479$

80

400

170

33

615274

38

295

12.5

74

620480$

85

400

170

33

615275

41

335

13.5

84

620481$

90

450

192

38

615276

46

365

14.5

94

620482$

95

450

192

38

615277

50

400

15.5

102

620483$

100

485

225

45

615278

55

475

16

110

620484$

105

485

225

45

615279

60

475

17

120

620485$

110

515

236

48

615280

65

550

18

130

620486$

115

515

236

52

615281

70

550

19

140

620487$

120

535

253

53

615282

75

620

20

150

620488$

125

535

253

53

615283

80

620

21

160

620489$

130

565

273

53

615284

85

665

22

170

620490$

135

565

273

53

615285

90

740

23

190

620491$

140

635

300

58

615286

95

740

23

190

620492$

145

635

300

58

615287

100

800

24

200

620493$

150

635

300

58

27


120/1

L

B2

B1

A2

A1

Očkoploché klíče, dlouhý typ

618508

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • leštěná hlavaočková část LIFE profilpostupově kované, zcela tvrzeno a temperovánoVzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

618509

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618510

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618511

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

618512

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618513

1.3/4”

560

69

94

23

16

618515

1.13/16”

560

69

94

23

16

618516

1.7/8”

560

69

94

23

16

618518

2”

580

75

103

24

17

B2

B1 L

A1

A2 15°

120/1CB Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v lepenkové krabici L

B2

B1

A2

A1

600357

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600358

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600359

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600360

9

152

14.3

21

7.3

4

600361

10

163

15.9

23

7.5

4.2

600362

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600363

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600364

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600365

14

210

22

31.5

9

5.2

600366

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600367

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600368

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600369

18

257

27.7

40

1

7.2

600370

19

268

29.3

42

12

7.2

600371

20

280

31

44

12.5

7.7

600372

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600373

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600374

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600375

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600376

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600377

26

349

40.1

56

15

8.5

600383

120/1CB

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600384

120/1CB

6 - 32 / 26

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 611019

120/1CB

8 - 22 / 10

120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611020

120/1CB

10 - 30 / 12

120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619397

120/1CB

1/4” - 3/4” / 9

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619398

120/1CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

600378

27

360

41.6

57.5

15

9

120/1CS

600379

28

373

43.2

59.5

15.5

9

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v papírové krabici

9.5

600380

29

383

44.9

61.5

16

600381

30

395

46.5

63.5

16

10

600382

32

416

49

68

16.5

10.5

607019

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602601

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605838

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602602

41

540

62

86.8

21

14.6

618514

46

560

69

94

23

16

618517

50

580

75

103

24

17

618491

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5

618492

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

3.9

618493

3/8”

153

14.3

21

7.3

4 4.5

618494

7/16”

176

17.8

24.5

8

618495

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

618496

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618497

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618498

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618499

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618500

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618501

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618502

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618503

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618504

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618505

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618506

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5

618507

1.5/16”

417

49

68

16.5

10.5

28

603709

120/1CS

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)


120/1CT

120/2

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v pouzdře

Očkoploché klíče, dlouhý typ • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

B2

B1 L

A1

A2 15°

615475

120/1CT

8 - 22 / 8

120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/1MS Sada očkoplochých klíčů, dlouhý v plechovém stojanu

605537

120/1MS

6 - 22 / 17

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

L

B2

B1

A2

A1

3.2

105

8

14

4

3.2

616746

4

105

8

14

4

3.2

616747

4.5

105

8

14

4

3.2

616748

5

119

10.4

14.5

5

3.5

616749

5.5

119

10.4

14.5

5

3.5

600386

6

119

10.4

14.5

5

3.5

600387

7

129

11.5

16.5

5.8

3.9

600388

8

141

13.2

18.5

6.9

3.9

600389

9

152

14.3

21

7.3

4

600390

10

163

15.9

23

7.5

4.2

616745

600391

11

176

17.8

24.5

8

4.5

600392

12

186

19.4

26.5

8.5

4.7

600393

13

199

20.4

29.5

8.5

5.2

600394

14

210

22

31.5

9

5.2

600395

15

222

23.2

33.5

9.5

5.7

600396

16

234

24.8

36

10.5

6.2

600397

17

245

26.1

38

10.5

6.7

600398

18

257

27.7

40

1

7.2

120/1PH

600399

19

268

29.3

42

12

7.2

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plastovém závěsném pouzdře

600400

20

280

31

44

12.5

7.7

610837

120/1PH

8 - 19 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610838

120/1PH

8 - 18 / 8

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

600401

21

291

32.6

45.5

13

8.2

600402

22

303

34.1

46.5

13

8.2

600403

23

314

35.7

50.5

13

8.2

600404

24

330

37.3

52.5

14

8.5

600405

25

337

39

54.5

14.5

8.5

600406

26

349

40.1

56

15

8.5

600407

27

360

41.6

57.5

15

9

600408

28

373

43.2

59.5

15.5

9 9.5

600409

29

383

44.9

61.5

16

600410

30

395

46.5

63.5

16

10

600411

32

416

49

68

16.5

10.5

607020

35

500

53.5

78.8

20

13.6

602689

36

500

53.5

78.8

20

13.6

605839

38

515

58

82.8

20.5

14.1

602690

41

540

62

86.8

21

14.6

616750

46

560

69

94

23

16

616751

50

580

75

103

24

17

616752

55

600

83

112

26

18

616753

60

620

91

120

28

20

616754

65

640

100

130

30

21

616755

70

660

108

140

32

23

616756

75

680

116

150

34

24

616757

80

700

124

160

36

26

618519

1/4”

119

10.4

14.5

5

3.5 3.9

618520

5/16”

142

13.2

18.5

6.9

618521

3/8”

153

14.3

21

7.3

4

618522

7/16”

176

17.8

24.5

8

4.5

29


L

B2

B1

A2

A1

120/2CT

618523

1/2”

199

20.4

29.5

8.5

5.2

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v brašně

618524

9/16”

211

22

31.5

9

5.2

618525

5/8”

234

24.8

36

10.5

6.2

618526

11/16”

245

26.1

38

10.5

6.7

618527

3/4”

268

29.3

42

12

7.2

618528

13/16”

291

32.6

45.5

13

8.2

618529

7/8”

303

34.1

46.5

13

8.2

618530

15/16”

330

37.3

52.5

14

8.5

618531

1”

337

39

54.5

14.5

8.5

618532

1.1/16”

360

41.6

57.5

15

9

618533

1.1/8”

372

43.2

59.5

15.5

9

618534

1.1/4”

417

49

68

16.5

10.5 10.5

618535

1.5/16”

417

49

68

16.5

618536

1.3/8”

500

53.5

78.8

20

13.6

618537

1.7/16”

500

53.5

78.8

20

13.6

618538

1.1/2”

500

53.5

78.8

20

13.6

618539

1.5/8”

540

62

86.8

21

14.6

120/2MS

618540

1.11/16”

540

62

86.8

21

14.6

618541

1.3/4”

560

69

94

23

16

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plechovém stojanu

618542

1.13/16”

560

69

94

23

16

618543

1.7/8”

560

69

94

23

16

618544

2”

580

75

103

24

17

615476

120/2CT

8 - 22 / 8

120/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

120/2CB Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v lepenkové krabici

600412

120/2CB

6 - 22 / 17

605538

120/2CB

6 - 32 / 26

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 603670

120/2CB

8 - 22 / 10

6 - 22 / 17

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 600413

120/2MS

120/2PH Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plastovém závěsném pouzdře

120/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603671

120/2CB

10 - 30 / 12

120/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30) 619399

120/2CB

1/4” - 3/4” / 9

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”) 619400

120/2CB

1/4” - 1.1/4” / 16

120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

120/2CS Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v papírové krabici

610839

120/2PH

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610840

120/2PH

8 - 18 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

603710

120/2CS

8 - 19 / 8

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

30


125/1

L

B2

B1

A2

Očkoploché klíče, krátký typ

605373

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

• • • • •

605374

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5 10.5

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperovánoVzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

B2

B1 L

A1

A2 15°

A1

618560

1.5/16”

343

49

68

16.5

618561

1.3/8”

400

53.5

78.8

20

13.6

618563

1.7/16”

400

53.5

78.8

20

13.6

618565

1.1/2”

400

53.5

78.8

20

13.6

618567

1.5/8”

420

62

86.8

21

14.6

618568

1.11/16”

420

62

86.8

21

14.6

618569

1.3/4”

440

69

94

23

16

618571

1.13/16”

440

69

94

23

16

618572

1.7/8”

440

69

94

23

16

618574

2”

460

75

103

24

17

125/1CB 600414

6

L

B2

B1

A2

A1

100

10.4

14.5

5

3.5

600415

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

600416

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

600417

9

123

14.3

21

7.3

4

600418

10

128

15.9

23

7.5

4.2

600419

11

135

17.8

24.5

8

4.5

600420

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

600421

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

600422

14

160

22

31.5

9

5.2

600423

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

600424

16

180

24.8

36

10.5

6.2

600425

17

190

26.1

38

10.5

6.7

600426

18

200

27.7

40

11

7.2

600427

19

210

29.3

42

12

7.2

600428

20

220

31

44

12.5

7.7

600429

21

230

32.6

45.5

13

8.2

600430

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602089

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602090

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602091

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602092

26

275

40.1

56

15

8.5

602093

27

292

41.6

57.5

15

9

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v lepenkové krabici

600431

125/1CB

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602098

125/1CB

6 - 32 / 26

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605541

125/1CB

3/8” - 1” / 8

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605542

125/1CB

1/4” - 1.1/4” / 15

125/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 611021

125/1CB

8 - 22 / 10

125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 611022

125/1CB

10 - 30 / 12

125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

602094

28

296

43.2

59.5

15.5

9

602095

29

300

44.9

61.5

16

9.5

125/1CS

602096

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v papírové krabici

602097

32

343

49

68

16.5

10.5

618562

35

400

54

78.8

20

13.6

603332

36

400

54.5

79.5

20

13.5

618564

38

400

54

78.8

20

14.6

618566

41

420

62

86.8

21

14.6

618570

46

440

69

94

23

16

618573

50

480

75

103

24

17

605360

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5

618655

9/32”

109

16.5

11.5

3.9

5.8

605361

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

3.9

618654

11/32”

123

21

14.3

4

7.3

605362

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605363

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605364

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605365

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605366

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605367

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605368

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607857

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605369

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605370

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605371

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

605372

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

603711

125/1CS

8 - 19 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

31


125/1CT

125/2

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v pouzdře

Očkoploploché klíče, krátký typ • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

B2

B1 L

A1

A2 15°

615478 125/1CT

8 - 22 / 8

125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 619504 125/1CT 619505 125/1CT

3/8” - 7/8” / 9

B2

B1

A2

3.2

77

4.2

9.6

3

A1 3

618650

4

77

4.2

9.6

3

3

618651

5

84

5.8

12

3

3

3/8” - 1” / 11

618652

5.5

84

5.8

12

3

3

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”)

602099

6

100

10.4

14.5

5

3.5

602100

7

109

11.5

16.5

5.8

3.9

602101

8

119

13.2

18.5

6.9

3.9

602102

9

123

14.3

21

7.3

4

602103

10

128

15.9

23

7.5

4.2

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”) 619506 125/1CT 619507 125/1CT

3/8” - 1.1/4” / 14

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)

125/1MS Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plechovém stojanu

605539

L 618649

3/8” - 3/4” / 7

125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)

125/1MS

6 - 22 / 17

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

602104

11

135

17.8

24.5

8

4.5

602105

12

139

19.4

26.5

8.5

4.7

602106

13

150

20.4

29.5

8.5

5.2

602107

14

160

22

31.5

9

5.2

602108

15

170

23.2

33.5

9.5

5.7

602109

16

180

24.8

36

10.5

6.2

602110

17

190

26.1

38

10.5

6.7

602111

18

200

27.7

40

11

7.2

602112

19

210

29.3

42

12

7.2

602113

20

220

31

44

12.5

7.7

602114

21

230

32.6

45.5

13

8.2

602115

22

247

34.1

46.5

13

8.2

602116

23

250

35.7

50.5

13

8.2

602117

24

266

37.3

52.5

14

8.5

602118

25

270

39

54.5

14.5

8.5

602119

26

275

40.1

56

15

8.5

602120

27

292

41.6

57.5

15

9

602121

28

296

43.2

59.5

15.5

9 9.5

602122

29

300

44.9

61.5

16

125/1PH

602123

30

323

46.5

63.5

16

10

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plastovém závěsném pouzdře

602124

32

343

49

68

16.5

10.5 13.5

610841 610842

36

400

54.5

79.5

20

7/32”

84

5.8

12

3

3

605470

1/4”

100

10.4

14.5

5

3.5 3.9

605471

5/16”

119

13.2

18.5

6.9

605472

3/8”

128

14.3

21

7.3

4

605473

7/16”

135

17.8

24.5

8

4.5

605474

1/2”

150

20.4

29.5

8.5

5.2

605475

9/16”

160

22

31.5

9

5.2

605476

5/8”

180

24.8

36

10.5

6.2

605477

11/16”

190

26.1

38

10.5

6.7

605478

3/4”

210

29.3

42

12

7.2

607858

13/16”

230

32.6

45.5

13

8.2

605479

7/8”

247

34.1

46.5

13

8.2

605480

15/16”

266

37.3

52.5

14

8.5

605481

1”

270

39

54.5

14.5

8.5

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

605482

1.1/16”

292

41.6

57.5

15

9

125/1PH

605483

1.1/8”

296

43.2

59.5

15.5

9

605484

1.1/4”

343

49

68

16.5

10.5

125/1PH

8 - 19 / 8 8 - 18 / 8

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

32

603333 618653


125/2CB

125/2MS

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v lepenkové krabici

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plechovém stojanu

602125

125/2CB

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 602126

125/2CB

6 - 32 / 26

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 605543

125/2CB

3/8” - 1” / 8

125/2 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”) 605544

125/2CB

1/4” - 1.1/4” / 15

605540

125/2MS

6 - 22 / 17

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3

125/2PH Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v plastovém závěsném pouzdře

125/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”) 603347

125/2CB

8 - 22 / 10

125/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) 603348

125/2CB

10 - 30 / 12

125/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

125/2CS Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v papírové krabici 610843

125/2PH

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19) 610844

125/2PH

8 - 18 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)

129/1 Kombinované klíče IBEX • • • • • 603712

125/2CS

8 - 19 / 8

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil Síla při činnosti na boku při nechráněném vnitřním úhlu • 3 šroubovací povrchy pro větší sílu • 100% nastavení klíče • vytáčecí akce bez sundání

B1

L

A1

125/2CT

B2 A2 15°

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v pouzdře

611762

615479

125/2CT

8 - 22 / 8

125/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110

8

L

B2

B1

A2

A1

140

13.2

18.5

6.9

3.9

611763

10

160

15.9

23

7.5

4.2

611764

11

174

17.8

24.5

8

4.5

611765

12

183

19.4

26.5

8.5

4.7

611766

13

196

20.4

29.5

8.5

5.2

611767

14

206

22

31.5

9

5.2

611768

15

217

23.2

33.5

9.5

5.7

611769

16

227

24.8

36

10.5

6.2

611770

17

238

26.1

38

10.5

6.7

611930

18

250

28

40

11

7.2

611771

19

261

29.3

42

12

7.2

611772

22

296

34.1

46.5

13

8.2

611773

24

321

37.3

52.5

14

8.5

33


129/1CB

CT129

Sada ráčnových klíčů IBEX v lepenkové krabici

Prázdný obal • Rozměr 470 x 330, pro art. 129, 120, 130, 180, 202 • Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely, • zavírací pás není zapotřebí

611776

129/1CB

8 - 24 / 12

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24) 615464

A

B

470

330

129/1CS Sada ráčnových klíčů IBEX v papírové krabici

129/1PH Sada ráčnových klíčů IBEX v plastovém závěsném pouzdře

611775

129/1CS

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

129/1CT Sada ráčnových klíčů IBEX v pouzdře 611774

129/1PH

8 - 19 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 611967

129/1PH

8 - 18 / 8

129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)

130/1 Očkoplochý klíč vyhnutý • • • • • • 615474

129/1CT

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

8 - 22 / 8

129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129

B2

B1 L

A1

A2

129/1

Síla působí na hřbet matice, aby ochránila její úhel

Ùplné polohování klíče

34

15°

3 hnací povrchy pro větší sílu

Přetáčení bez odstraňování nástrojů

L

B2

B1

A2

A1

610047

6

113

11

14.5

5

3.5

610048

7

126

12

16.5

5.8

3.8

610049

8

132

14

18.5

6.9

3.8

610050

9

145

15

21

7.3

4

610051

10

157

17

23

7.5

4

610052

11

170

18

24.5

8

4.5

610053

12

176

20

26

8.5

4.7

610054

13

189

20.5

29

8.5

5

610055

14

202

22

31

9

5

610056

15

209

23.5

33

9.5

5.5

610057

16

221

25

35.5

10.5

6

610058

17

228

26

37.5

10.5

6.5

610059

18

247

27.5

39.5

11

7

610060

19

259

29.5

41.5

12

7

610061

20

265

31

43.5

12.5

7.5


160

L

B2

B1

A2

A1

610062

21

275

32.5

45

13

8

Očkoploché ráčnové klíče

610063

22

286

34

46

13

8

610064

23

296

36

50

13.5

8

610065

24

311

37.5

52

14

8.5

• materiál: chrom vanadium • celkově tvrzený a temperovaný • 72 - zubů, 5° pracovní úhel

610066

25

318

39

54

14.5

8.5

610067

26

329

40

55

15

8.5

610068

27

340

41.5

56.5

15

9

610069

28

351

43

58.5

15.5

9

612319

29

363

45

60

16

9.5

610070

30

373

46

62

16.5

10.5

610071

32

394

49

67

16.5

11

Sadao čkoplochých klíčů v lepenkové krabici

130/1CB

L

A1

130/1CB

610204

B2

B1

611609

6 - 22 / 13

130/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

8

A2

L

B2

B1

A2

A1

144

17.5

18

7.7

4.5

611610

9

150

21

20.1

8

4.7

611611

10

157

21

22.5

8

5.3 5.7

611612

11

165

22.5

24.8

9

611613

12

172

25

26.5

9

6

611614

13

182

25

27.5

9

6.7

611615

14

189

27.5

31

9

7.1

611616

15

202

27.5

32.5

9

7.5

611617

16

216

30.5

34

10.5

7.8

611618

17

226

30.5

37

10.5

8.1

611619

18

237

33.5

38.5

11.5

8.3

611620

19

248

33.5

41

11.5

8.5

130/1PH

617753

20

251

42

41.8

12.2

9.2

Sada očkoplochých klíčů vyhnutých v plastovém závěsném pouzdře

617754

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617755

22

267

42

46

12.2

9.2

617756

24

315

47

50.1

14.2

10.2

160CB Sada očkoplochých ráčnových klíčů v lepenkové krabici

611016

130/1PH

8 - 19 / 8

130/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

135/2 611957

Jednostranný klíč pro plyn • povrch chrom • vyrobená z plechu

B1 A

L

160CB

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

B2

160CT Sada očkoplochých ráčnových kíčů v brašně

600262

27

L

B1

B2

A

187

52

22

4

615468

160CT

8 - 19 / 6

160 (8, 10, 12, 13, 17, 19), CT252

35


160PH

161CT

Sada očkoplochých ráčnových kíčů v plastovém závěsném držáku

Sada očkoplochých ráčnových klíčů s kloubem v brašně

617541

615469

160PH

8 - 19 / 8

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

161CT

8 - 19 / 7

161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19), CT252

161

165

Očkoploché ráčnové klíče s kloubem

Očkové ráčnové klíče

• materiál: chrom vanadium • celkově tvrzený a temperovaný • 72 - zubů, 5° pracovní úhel

• materiál: rohatka, chrom vanad • tělo: leštěný plech, povrch chrom • plastový obvod klíčeotvory jsou celé kalené a temperovanéminimální úhel otočení je 20° B2

B1

B1

L

A1

A2

B2

L

A1

A2

L

B2

B1

A2

A1

611621

8

143

17.5

18

9

4.5

L

B1

B2

A1

A2

611623

10

158

21

22.5

10

5.3

611633

6x7

116.2

20.1

20.1

11.2

11.2

611624

11

164

22.5

24.8

10

5.7

611634

7x8

136.3

20.8

23.3

11

11

611625

12

171

25

26.5

10

6

611635

8x9

136.3

20.8

23.3

11

11

611626

13

177

25

27.5

10

6.7

611636

8 x 10

136.3

20.8

23.3

11

11

611627

14

187

27.5

31

10

7.1

611637

10 x 11

143.8

23.5

26.5

11.1

11.1

611628

15

195

27.5

32.5

10

7.5

611638

12 x 13

175

30.1

32.1

13

13.4

611629

16

211

30.5

34

13

7.8

611639

12 x 14

175

30.1

32.1

13

13.4

611630

17

220

30.5

37

13

8

618769

1/4” x 5/16”

116

20.1

20.1

11.2

11.2

611631

18

235

33.5

38.5

13

8.3

618770

3/8” x 7/16”

144

23.5

26.5

11.4

11.1

611632

19

244

33.5

41

13

8.5

618771

1/2” x 9/16”

175

30.1

32.1

12.8

12.9

617757

20

251

42

41.8

12.2

9.2

617758

21

259

42

43.9

12.2

9.2

617759

22

267

42

46

12.2

9.2

617760

24

285

47

50.1

14.2

10.2

161CB Sada očkoplochých ráčnových klíčů s kloubem v lepenkové krabici

611958

161CB 161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

36

8 - 19 / 7


166

170CB

Očkové ráčnové klíče vyhnuté

Sada očkových ráčnových klíčů v lepenkové krabici

• materiál: rohatka, chrom vanad • tělo: leštěný plech, povrch chrom • plastový obvod klíčeotvory jsou celé kalené a temperovanéminimální úhel otočení je 20° B1

L

A1

B2 A2

611959

170CB

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19) L

B1

B2

A1

611640

6x7

111

20

20

11.2

A2 11

611641

7x8

130

20.6

23

11

11.2

611642

8x9

130

20.6

23

11

11.2

611643

8 x 10

130

20.6

23

11

11.2

611644

10 x 11

136

23.4

26.4

11

11

611645

12 x 13

167

30.1

32

13

13.1

611646

12 x 14

167

30.1

32

13

13.1

170CT Sada očkových ráčnových klíčů v brašně

170 Očkové ráčnové klíče • materiál: chrom vanadium • celkově tvrzený a temperovaný • 72 - zubů, 5° pracovní úhel

B1 A1

B2 L

A2

615470

170CT

8 - 19 / 6

170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19), CT252

175/2 B2

B1

A2

A1

611647

8x9

133

21

17.5

8

7.7

611648

8 x 10

133

21

17.5

8

7.7

611649

10 x 11

152

22.5

21

8

8

611650

10 x 12

162

25

21

9

8

611651

10 x 13

162

25

21

9

8

611653

12 x 13

182

25

25

9

9

611654

12 x 14

192

27.5

25

9

9

611655

14 x 15

202

27.5

27.5

9

9

611656

14 x 17

212

30.5

27.5

10.5

9

611658

16 x 18

232

33.5

30.5

11.5

10.5

611659

17 x 19

232

33.5

30.5

11.5

10.5

617761

20 x 22

250

42

42

12.2

12.2

617762

21 x 23

260

47

42

14.2

12.2

617763

22 x 24

260

47

42

14.2

12.2

618765

1/4” x 5/16”

133

21

17.5

8

7.7

618766

3/8” x 7/16”

152

22.5

21.0

8.0

8.0

618767

1/2” x 9/16”

192

27.5

25

9

9

618768

7/8” x 15/16”

260

47

42

12.2

12.2

Klíč na olejový filtr • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované L1 D

L2

L

605112

8 x 10

L1

L2

D

203

169

10

37


176

176CS6

Oboustranné nástrčné klíče úhlové (6-hran)

Sada úhlových klíčů v papírové krabici

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

D1

620581$ 176CS6

8 - 19 / 6

176 (8, 10, 11, 13, 17, 19) L1

L2

C

D1

T

L3

609102

6

100

22

21

10

7

27

D2 6

176CS11

609103

7

100

22

21

11

8

27

6

Sada úhlových klíčů v papírové krabici

609104

8

120

25

24

12

9

30

7

609105

9

120

25

25

13

9

30

7

609106

10

127

30

30

15

12

36

8

609107

11

127

30

30

16

13

36

8

609108

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609109

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609110

14

170

40

40

21

14

48

12

609111

15

171

40

40

22

15

48

14

609112

16

197

45

46

24

17

57

15

609113

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609114

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609115

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609116

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

620582$ 176CS11

8 - 24 / 11

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

609117

21

220

54

55

30

22

63.5

15

609118

22

241

60

61

32

22

68

16

177

609119

23

241

60

61

33

24

74

20

Oboustranné násrtčné klíče úhlové (12-hran) • materiál: chrom vanadium • povrch chrompostupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

609120

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

609121

25

242

63

65

35

26

77.5

20

609122

26

278

67

70

36

27

81

22

609123

27

278

67

70

36.5

28

81

22

609124

28

294

71

70

38.5

29

84

23

609125

29

300

73

85

40

30

90

24

609126

30

316

75

85

42

31

96.5

25

609127

32

305

79

85

44

32

97.5

25

609128

35

385

93

88

48.5

35

100

27

609129

36

395

94

88

49.5

36

101

27

D2

L2

L3 95

T C

O

L1

176CB Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici

609130 609131

176CB

8 - 24 / 16

L2

C

D1

T

L3

8

120

25

24

12

9

30

D2 7

609084

9

120

25

25

13

9

30

7

609085

10

127

30

30

15

12

36

8

609086

11

127

30

30

16

13

36

8

609087

12

143

34

34

17

13

43.5

8

609088

13

150

34

34

20

13

43.5

12

609089

14

170

40

40

21

14

48

12

609090

15

171

40

40

22

15

48

14

609091

16

197

45

46

24

17

57

15

609092

17

197

45

46

25.3

18

57

15

609093

18

209

52

49

28.5

18

61

15

609094

19

209

52

49

28.5

19

61

15

609095

20

220

54

55

29.5

21

63.5

15

609096

21

220

54

55

30

22

63.5

15

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

609097

22

241

60

61

32

22

68

16

176CB

609098

23

241

60

61

33

24

74

20

609099

24

242

63

65

34.5

25

77.5

20

8 - 32 / 22

176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

38

L1 609083

D1


177CB

178/2

Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici

Otevřený klíč jednostranný • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

L B

d

A

609100

177CB

H

8 - 24 / 16

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

177CS6 Sada úhlových klíčů v papírové krabici

620583$ 177CS6

8 - 19 / 6

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

620821$

24

A

B

d

H

L

17

42

18.5

30

180

620822$

27

17

42

18.5

30

180

620823$

30

17

42

18.5

30

180

620824$

32

18

50

20.5

35

235

620825$

36

18

50

20.5

35

235

620826$

41

18

55

20.5

35

235

620827$

46

22

70

23.5

40

265

620828$

50

22

70

23.5

40

265

620829$

55

22

75

23.5

40

265

620830$

60

30

94

29.5

50

345

620831$

65

30

94

29.5

50

345 365

620832$

70

35

107

29.5

55

620833$

75

35

107

29.5

55

365

620834$

80

40

125

29.5

59

385

620835$

85

40

125

29.5

59

385

620836$

90

45

140

29.5

63

410

620837$

95

45

140

29.5

63

410

177CS11

178.1/2

Sada úhlových klíčů v papírové krabici

Tyč pro 178/2 • materiál: chrom molybden • povrch chrom

L

D

620584$ 177CS11

8 - 24 / 11

177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

D

d

L

620840$

24 - 30

25

19

460

620841$

32 - 41

27

21

610

620842$

46 - 55

30

24

760

620843$

60 - 95

37

30

860

d

178/2

39


179/2

L

B1

B2

A1

Montážní očkový klíč

603124

30 x 36

395

43.5

48.8

15

18

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • povrch chrom

600536

32 x 36

410

48.2

54.2

17.8

19.4

600537

36 x 41

450

49

57

19

21

602664

41 x 46

472

57

62

21

23

618659

7/32” x 15/64”

145

9.5

11.8

5.5

6.0

B1

L

A1

B2 A2

A2

605375

1/4” x 5/16”

178

10.3

11.8

5.5

6.1

605376

5/16” x 3/8”

190

13.3

14.8

6.7

7.3

618660

11/32” x 13/32”

182

14.1

16.7

7.9

8.4

605377

3/8” x 7/16”

205

16.3

17.8

7.9

8.4

605378

7/16” x 1/2”

205

16.7

17.7

9

9

605379

1/2” x 9/16”

205

17.7

20.3

9

10

605380

9/16” x 5/8”

235

22.3

23.3

10

10.5

L

B1

B2

A1

A2

605381

5/8” x 11/16”

258

25.3

26.3

11

11.5

316

34

35

17

17

605382

11/16” x 3/4”

270

26.3

29.3

11.4

12.4

605383

13/16” x 7/8”

295

31.2

34.2

12.8

13.7

180/1

605384

15/16” x 1”

325

37.2

40.2

14.6

15.4

Očkové vyhnuté klíče

605385

1” x 1.1/8”

335

39.2

43.2

15

16.2

605386

1.1/16” x 1.1/4”

360

41.2

48.2

15.8

17.8

605042

• • • • • •

21 x 22

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava očková část LIFE profil Vzrobeno dle normy ISO 10104 (pouze metrické rozměry) postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

180/1CB Sada očkových klíčů vyhnutých v lepenkové krabici

B1

L

B2 A2

A1

L

B1

B2

A1

600509

5x7

145

9.5

11.8

5.5

A2 6

600510

5.5 x 7

145

9.5

11.8

5.5

6

600511

6x7

178

10.3

11.8

5.5

6.1

600512

8x9

190

13.3

14.8

6.7

7.3

600513

8 x 10

166

13.3

16

6

8

602663

9 x 11

182

14.1

16.7

7

9

600514

10 x 11

205

16.3

17.8

7.9

8.4

602997

10 x 12

210

16.3

19.3

7.9

9

600515

11 x 12

205

16.7

17.7

9

9

600541

180/1CB

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 603674

180/1CB

6 - 27 / 10

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27) 600542

180/1CB

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 600543

180/1CB

6 - 41 / 13

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

600516

12 x 13

220

19.3

20.9

9

600517

12 x 14

205

17.7

20.3

9

10

600518

13 x 15

235

20.8

23.3

9.5

10.5

600519

13 x 17

258

20.8

26.3

9.5

11.5

600520

14 x 15

235

22.3

23.3

10

10.5

600521

14 x 17

257

20.5

24.3

10

12

600522

16 x 17

258

25.3

26.3

11

11.5

603123

16 x 18

259

23.6

26.5

11

12

600523

17 x 19

270

26.3

29.2

11.4

12.4

180/1CS

600524

18 x 19

270

28.2

29.2

11.9

12.4

Sada očkových klíčů v papírové krabici

600525

19 x 22

293

29.2

34.2

12.4

13.7

600526

20 x 22

295

31.2

34.2

12.8

13.7

600527

21 x 23

305

32.2

36.2

13.3

13.3

600528

22 x 24

315

34.2

37.2

13.7

13.7

600529

24 x 26

325

37.2

40.2

14.6

14.6

600530

24 x 27

325

37.2

41.2

14.6

14.6

600531

25 x 28

335

39.2

43.2

15

15

600532

27 x 29

335

41.2

44.2

15.8

15.8

600533

27 x 30

360

39.2

43.4

15

15

600534

27 x 32

360

41.2

48.2

15.8

15.8

600535

30 x 32

370

45.2

48.2

17

17

603845

30 x 34

366

43.5

48

15

15

40

9.5 605546

180/1CB

1/4” - 3/4” / 8

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”) 605547

180/1CB

1/4” - 1.1/4” / 12

180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)

602845

180/1CS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


180/1CT

180/1MS

Sada očkový vyhnutých klíčů v brašně

Sada očkových klíčů vyhnutých v plechovém stojanu

615473

605545

180/1CT

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

180/1MS

6 - 32 / 12

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/4

180/1PB Sada očkových klíčů vyhnutých v plastovém pozdře

180/2VDEDP Klíč očkový jednostranný, izolovaný • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

B A

600540

180/1PB

6 - 17 / 6

L

L

B

A

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)

621580$

6

155

13.5

8.5

180/1PB

621581$

7

155

15

9

621582$

8

160

16.5

9.5

621583$

9

160

17.5

10

180/1PH

612185

10

162

19.5

11

Sada očkových klíčů vyhnutých v plastovém závěsném pouzdře

612186

11

175

20

11.5

612187

12

185

21.5

11.5

612188

13

185

23

12.5

612189

14

190

25.5

13

612190

15

195

27

13.5

621584$

16

190

27.5

14.5

612191

17

208

30.5

15.5

621585$

18

195

30

15.5

612192

19

227

33

15.5

621586$

20

245

34.5

16.2

619202

21

244

36.4

13.2

612193

22

250

37.5

17.5

621587$

23

250

39.8

16.8

612194

24

255

42

18.5

621588$

26

265

44

18

621589$

27

270

44.8

18

621590$

28

280

36.5

18.5

621591$

30

310

47

19

621592$

32

325

51.5

19.5

600544

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

610845

180/1PH

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

41


180/2VDEDPCB Sada otevřenýh klíčů jednostranných VDE v lepenkové krabici

L

B1

B2

A

617670

24 x 27

258

34.8

37.3

11.5

612014

25 x 28

286

36

40.3

12.5

612015

27 x 29

298

38.8

41.8

13

617635

27 x 30

298

38.8

41.8

13

612016

30 x 32

318

42.7

45.2

13.5

617636

36 x 41

350

50

58

15

182/2ACB Sada očkových klíčů rovné v lepenkové krabici 612677

180/2VDEDPCB

10 - 24 / 10

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

180/2AVDEDP Očkový klíč VDE, zahnutý 90° • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Elektricky testováno

612567 B

L1

182/2ACB

6 - 22 / 8

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

L2

612568

A

182/2ACB

6 - 32 / 13

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)

182/2BTX Očkový klíč rovný TX L1

L2

B

A

619123

10

220

78

18.2

10

619124

12

220

78

21.2

10

619125

13

220

78

23.3

11

619126

14

230

85

24.4

11.6

619127

17

255

100

29.3

13.8

619128

19

255

103

30.6

13

619129

20

267

107

33.3

16

619130

22

265

115

35.8

16

619131

24

265

115

38.8

16.9

• • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil 15° úhel zaručí šroubovat matice na nesnadno přístupných místech postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

B1

B2

L

15°

A

182/2A

L

B1

B2

A

Očkový klíč rovný

612892

6x8

97

10

11.3

4.6

• • • • •

612893

10 x 12

112

12.7

14

5.6

612894

14 x 18

137

16.5

21

6.6

612895

20 x 24

174

23

27.3

8.6

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil Vyrobeno dle normy DIN 837 (pouze metrický rozmětr) postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

183/2 B1 A

L

L

B1

B2

A

612004

6x7

97

10

11.3

4.6

612005

8x9

112

12.7

14

5.6

612006

10 x 11

132

15.6

16.5

6.6

612007

12 x 13

147

18

19

7.6

B2

Klíče na převlečné matice • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom profil klíče je do rozměru 12x14 (6-ti hran) a od 17x19 do 30x32 (12-ti hran) Použití: v průmyslu a opravnách specializovaných na hydraulické a pneumatické instalace • Tento klíč pomáhá při práci na kloubech, kde je použití standardních kroužkových klíčů nemožné z důvodu charakteru dané práce (například spojení ocelových lan, hydraulických a vodních potrubí, práce na ventilech, apod.). • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno C1 B1

C2

L

15°

A1

613223

13 x 17

167

20.5

21.5

7.6

612008

14 x 15

162

20.5

21.5

7.6

612009

16 x 17

172

23.2

24.2

8.6

612010

18 x 19

186

25.9

27.4

9.6

612011

20 x 22

206

28.9

31.8

11

612012

21 x 23

231

29.9

32.9

11.2

L

A1

A2

B1

B2

C1

617634

22 x 24

231

29.9

32.9

11.2

612701

8 x 10

145

7

8.5

18

20

6

7

11.5

612702

10 x 11

152

8.5

9

20

22

7

8.5

612013

42

24 x 26

258

34.8

37.3

A2

15°

C2

B2


L

A1

A2

B1

B2

C1

C2

L

B

A

612703

11 x 13

165

9

11

22

26

8.5

10

620504$

65

275

97.6

27

612704

12 x 14

178

10

12

24

28

9

11

620505$

70

330

108

33

615147

16 x 18

196

12

12.5

30.5

33.5

13

14

620506$

75

330

108

33

612705

17 x 19

210

13

14

32

35

14

15

620507$

80

360

124

36

612706

19 x 22

233

14

16

35

41

15

17

620508$

85

360

124

36

612707

22 x 24

252

16

17

41

45

17

18

620509$

90

390

142

39

612708

24 x 27

265

17

17

45

48

18

20

620510$

95

390

142

39

612709

30 x 32

285

21

23

50

52

22

24

620511$

100

425

153

44

620512$

105

425

153

45

183/2CB

620513$

110

450

168

47

Sada klíčů na převlečné matice v lepenkové krabici

620514$

115

450

168

47

620515$

120

495

190

53

620516$

125

495

190

53

620517$

130

520

200

58

620518$

135

520

200

60

620519$

140

575

220

61

620520$

145

575

220

61

620521$

150

575

220

61

620522$

1.1/16”

180

49

16

620523$

1.1/8”

180

49

16

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)

620524$

1.3/16”

180

49

16

183/2CB

620525$

1.1/4”

190

58

18

620526$

1.5/16”

190

58

18

620527$

1.3/8”

190

58

18

183/2CT

620528$

1.7/16”

190

58

18

Sada klíčů na převlečné matice v brašně

620529$

1.1/2”

235

74

22

620530$

1.5/8”

235

74

22

620531$

1.11/16”

235

74

22

620532$

1.3/4”

235

74

22

620533$

1.13/16”

235

74

22

620534$

1.7/8”

235

74

22

620535$

2”

235

74

22

620536$

2.1/16”

275

98

27

620537$

2.1/8”

275

98

27

620538$

2.3/16”

275

98

27

620539$

2.1/4”

275

98

27

620540$

2.5/16”

275

98

27

620541$

2.3/8”

275

98

27

620542$

2.1/2”

300

102

28.5

620543$

2.9/16”

300

102

28.5

620544$

2.5/8”

300

102

28.5

184/7

620545$

2.3/4”

330

108

33

Úderové klíče očkové

620546$

2.15/16”

330

108

33

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • antikorozní ochrana • Vyrobeno dle normy DIN 7444 (pouze metrický rozměr) • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

620547$

3”

330

108

33

620548$

3.1/8”

360

124

36

620549$

3.3/8”

360

124

36

620550$

3.1/2”

390

142

39

620551$

3.3/4”

390

142

39

620552$

3.7/8”

425

153

44

620553$

4”

425

153

44

620554$

4.1/8”

425

153

45

620555$

4.1/2”

450

168

47

612985 612986

183/2CB

8 - 22 / 6 8 - 32 / 9

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)

615467

183/2CT

8 - 24 / 6

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252

B L

A

L

B

A

620494$

24

180

48.6

16

620495$

27

180

48.6

16

620496$

30

180

48.6

16

620497$

32

190

58.4

18

620498$

36

190

58.4

18

620499$

41

235

74

22

620500$

46

235

74

22

620501$

50

235

74

22

620502$

55

275

97.6

27

620503$

60

275

97.6

27

43


Hlavice a ovladače

Nářadí 1/4”

Nářadí 3/8”

Nářadí 3/4”

Nářadí 1”

T-klíče

Trubkové klíče

Nářadí 1/2”

IMPACT nástrčné hlaéice

Klíče na kola křížové

Klíče na kola

Přesnost

Bezpečnost

Ovládání ráčny, která doprovází

Spolu s neodmyslitelnými ráčnami

Speciální systém pro zadržení

nástrčné klíče, je založeno na

umožňují nástrčné klíče Unior

nástrčného klíče s tlačítkem pro

mechanismu ze 75 zubů, který

rovnoměrné, předvídatelné a přesné

uvolnění jedním stisknutím zajišťuje

rozděluje plný kruh 360° na úseky o

utahování a povolování šroubů a

větší bezpečnost při práci a

úhlu 4,8 stupňů, a tím zaručuje snazší

matic - práce s rohatkami Unior je

zvýšenou rychlost uzamykání

použití dokonce v téměř nepřístupných

bezpečnější a přesnější.

om

pro

ic

Snadné použití

te

ct

yo nástrčného klíče.rgo ur h a s–e

n

nd

místech. S pomocí vyšších výstupků rohatky, méně otočeními a menším úsilím můžete dosáhnout větší

rh a

ou

m ic s - pr ote c

ty

go

er

er

44

no

R

R

go

U NI O

U NI O

nds

spolehlivosti a vyšší přesnosti.

no

m


Vlastnosti nástrčných klíčů Unior

4,8˚

Vlastnosti pojistky Unior

Pojistka Nástrčný klíč se uvolní ze západky prostým stisknutím tlačítka. Vyšší rychlost a efektivita Rychlost práce bude jištěna blokovacím systémem a mechanismem pro uvolňování nástrčného klíče.

45


185/2

187/2TX

Klíče na svíčky

Zástrčné hlavice TORX 1/4“

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

B

D D

L

L1

D

L

L

B

600771

16

19

145

120

L

L1

D

607956

19

22

115

120

607903

TX 8

32

13

12

600772

21

24

115

120

607904

TX 10

32

13

12

600773

21

24

180

120

607905

TX 15

32

13

12

607906

TX 20

32

13

12

186BI

607907

TX 25

32

13

12

Sada klíčů na svíčky 3/8“ s příslušenstvím

607908

TX 27

32

13

12

607909

TX 30

32

13

12

607910

TX 40

32

13

12

187/2SL Zástrčné hlavice ploché 1/4“ • Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované 619401

186BI

4

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (21) 619402

186BI

4

D

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (19) 619403

186BI

L1

4

L

238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (16) 607895

a

b

L

L1

D

0.8

4

32

13

12

186.4/2

607896

1

5.5

32

13

12

Hlavice na svíčky 3/8“

607897

1.2

7

32

13

12

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

187/2PH Zástrčná hlavice PHILLIPS 1/4“ • Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L

D

L

620819$

13

17.9

63

603193

16

22

63

620820$

18

24.7

63

603192

19

26

63

600776

21

27

66

187/2HX Zástrčné hlavice IMBUS 1/4“ • • • •

L

L

L1

D

607892

PH 1

32

13

12

607893

PH 2

32

13

12

607894

PH 3

32

13

12

188/2 6p

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

Nástrčné hlavice 1/4“ • • • •

D L1

D L1

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

L

L

L1

D

607898

3

32

13

12

607899

4

32

13

12

D2

D1 T

L

607900

5

32

13

12

L

D1

D2

T

607901

6

32

13

12

618682

3.2

25

6

12

4

607902

7

32

13

12

600815

4

25

6.7

12

4

46


L

D1

D2

T

188/2F6p

4.5

25

7.3

12

4

Otočná hlavice 1/4“

600817

5

25

8

12

5

600818

5.5

25

8.6

12

5.5

600819

6

25

9.2

12

6

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

600820

7

25

11

12

6

600816

600821

8

25

12

12

7.5

600822

9

25

13

13

7.5

600823

10

25

14.5

14.5

9

600824

11

25

16

15.5

10.5

603130

12

25

17

17

10.5

L

D1

D2

600825

13

25

18

18

10.5

620790$

6

35.4

9.2

13.8

5

603131

14

25

19.5

19.5

13

620791$

7

37.4

10.5

13.8

5

618683

3/16”

25

8

11.9

5

620792$

8

37.4

12.2

13.8

5

618684

7/32”

25

8.8

11.9

5

620793$

9

37.4

12.2

13.8

5

618685

1/4”

25

9.3

11.9

5

620794$

10

39.9

14.7

13.8

6

618686

9/32”

25

10.5

11.9

5

620795$

11

39.9

15.9

13.8

6

618687

5/16”

25

10.5

11.9

5

620796$

12

39.9

16.9

13.8

6

618688

11/32”

25

10.5

13.1

5

620797$

13

39.9

17.9

13.8

7

618689

3/8”

25

10.5

14.6

8

618690

13/32”

25

10.5

14.6

8

188/2F12p

618691

7/16”

25

10.5

15.9

8

Nástrčná kloubová hlavice 1/4“

618692

1/2”

25

10.5

17.9

10

618693

9/16”

25

10.5

19.7

10

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1 T

L

T

188/2 12p Nástrčné hlavice 1/4“, 12-hran • • • •

T

D2

D1 T

D2

D1

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

L

L

D1

D2

T

L

L

D1

D2

T

620798$

3/16”

35.4

7.7

13.8

4

620799$

7/32”

35.4

8.6

13.8

4

620800$

1/4”

35.4

9.5

13.8

4

620801$

9/32”

37.4

10.7

13.8

5

620802$

5/16”

37.4

12.2

13.8

5

620803$

11/32”

37.4

13.1

13.8

5 5

620804$

3/8”

39.9

14.7

13.8

620805$

7/16”

39.9

15.9

13.8

6

620806$

1/2”

39.9

17.9

13.8

7

616857

4

25

6.8

11.9

5

616858

4.5

25

7.1

11.9

5

188/2L6p

616859

5

25

8

11.9

5

Nástrčné hlavice 1/4“, prodloužené

616860

5.5

25

8.3

11.9

5

616861

6

25

9.3

11.9

5

• • • •

616862

7

25

10.5

11.9

5

616863

8

25

10.5

11.9

5

616864

9

25

10.5

13.1

8

616865

10

25

10.5

14.5

8

616866

11

25

10.5

15.8

8

616867

12

25

10.5

16.8

8

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

616868

13

25

10.5

17.8

10

616869

14

25

10.5

19.6

10

616870

3/16”

25

8

11.9

5

618697

616871

7/32”

25

8.3

11.9

5

616872

1/4”

25

9.3

11.9

5

616873

9/32”

25

10.5

11.9

616874

5/16”

25

10.5

616875

11/32”

25

616876

3/8”

25

616877

13/32”

25

616878

7/16”

25

616879

1/2”

25

616880

9/16”

25

L

L

D1

D2

T

3.2

50

6

12

8

616881

4

50

6.8

11.9

5

616882

4.5

50

7.1

11.9

5

5

616883

5

50

8

11.9

5

11.9

5

616884

5.5

50

8.3

11.9

5

10.5

12.9

5

616885

6

50

9.3

11.9

8

10.5

13.9

8

616886

7

50

10.5

11.9

8

10.5

14

8

616887

8

50

10.5

11.9

8

10.5

15.8

8

616888

9

50

10.5

13.1

11

10.5

17.8

10

616889

10

50

10.5

14.5

11

10.5

19.6

10

616890

11

50

10.5

15.8

11

47


L

D1

D2

T

188BI

616891

12

50

10.5

16.8

13

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

616892

13

50

10.5

17.8

13

616893

14

50

10.5

19.6

16

616894

3/16”

50

8

11.9

5

616895

7/32”

50

8.3

11.9

5

616896

1/4”

50

9.3

11.9

5

616897

9/32”

50

10.5

11.9

5

616898

5/16”

50

10.5

11.9

5

616899

11/32”

50

10.5

12.9

5

616900

3/8”

50

10.5

13.9

8

616901

13/32”

50

10.5

14

8

616902

7/16”

50

10.5

15.8

8

616903

1/2”

50

10.5

17.8

10

616904

9/16”

50

10.5

19.6

10

611996

16

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150)

188/2L12p Nástrčné hlavice 1/4“, prodloužené 12-hran • • • •

188BI

188BI12P16

materiál: chrom molybden povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

618698

3.2

50

6

12

8

618694

7/32”

50

8.8

11.9

5

618695

9/32”

50

10.5

11.9

8

618696

11/32”

50

10.5

11.9

11 617118

188H

188BI12P16

16

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”)

Držák pro nástrčné hlavice 1/4“ • rozměr 165 - pro sadu 10 ks 4-13, maximální počet 13 držáků • rozměr 205 - 10 ks sada stejného rozměru (14), maximální počet 17 držáků

188BI6P16INCH Sada gola 1/4“ v plechové krabici

L 619088

165

619235

205

188H1 Sada 10 háčků pro 188 H

619413 619410

48

188BI6P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 6p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)


188BI12P16INCH

188C

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

619414

188BI12P16INCH

3/16” - 9/16” / 16

188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188/2 12p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)

615151

33

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

188BI6P36 Sada hlavic a bitů 1/4“

188C

188D Sada gola 1/4“ s bity v plechové krabici

621407$ 188BI6P36

36

188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.9 (1/4” - 1/4”), 188.8 (1/4”)

613074

188D

19

6472C6,3 (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

188B

188E

Sada gola 1/4“ v plechové krabici

Sada gola 1/4“ s bity v plechové krabici

615150

188B

44

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

613075

188E

26

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10), 6460C6,3 (0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 0, PH 1, PH 2, PH 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)

49


188MS

188.1/1FBI

Sada hlavic 1/4“ v plechové krabici

Přepínací ráčna 1/4“ s kloubem • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť Ozubení 40-poloh ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90º s 22,5º podélným sklonem • Kované tělo • Zcela kalené a popouštěné • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 A

B

610566

188MS

L

116

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 980D

188.1/1ABI 618367

Ráčna přepínací 1/4“ • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť Ozubení 40-poloh Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B 25

188.2/2BI

A

1/4”

A 22

Vratidlo kloubové 1/4“

B

611901

L 180

L

A

B

157

24.5

25

L

• • • • • •

materiál: chrom molybden ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné L

L 611902

1/4”

150

188.3/2 T - vratidlo 1/4“ • • • •

materiál: chrom vanadium Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné D2 A

L

600830

1/4”

L

A

D1

D2

120

30

7

14

D1

188.4/2 Nástavec ráčny, dlouhý 1/4“ • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D1

D2

L

50

L

D1

D2

600826

1/4”

50

8

12

600827

1/4”

150

8

12


188.4/2F

188.8

Nástavec ráčny pružinový 1/4“

Nástavec s rukojetí 1/4“

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • Vyrobeno dle normy ISO 3315

D1 L

D2

C

612868

1/4”

L

D1

D2

150

8.3

12

188.4/2S

607349

1/4”

L

L

C

150

50

Nástavec ráčny zesílený 1/4“ • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

L

L

D1

D2

610910

150

8

12

610911

50

8

12

188.6/2

D2

Univerzální kloub 1/4“ - kardan

188.9

• • • •

Redukce pro bity

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

• • • •

D

pro bity E6,3 a C6,3 materiál: uhlíková nástrojová ocel povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D

L

607821

1/4”

L

D

41

14

L

612867

1/4” - 1/4”

L

D

25

12

188.7/2 Redukce 1/4“

188.10

• • • •

Nástavec pro hlavice

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

• materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované • Vyrobeno dle normy DIN 7428

L D

L

L

607976

1/4” - 3/8”

604531

1/4” (6.3) - 1/4”

50

L

D

616808

1/4” (6.3) - 3/8”

50

35

12

616809

1/4” (6.3) - 1/2”

50

51


188.10A

190/1 6p

Nástavec do vrtačky s vnitřním šestihranem

Nástrčná hlavice 1/2“

• materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované • Vyrobeno dle normy DIN 7424

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D1

T

D2

D1

L

T

D1

L

T

L

619448

6.3(1/4”)

8

12.5

65

3.9

L

D1

D2

618701

6.3(1/4”)

10

14.5

65

5

605307

8

38

13.2

22.9

12

9

38

13.9

22.9

12

T

618702

6.3(1/4”)

13

18

65

6

610155

618703

6.3(1/4”)

17

23.3

65

9.5

600851

10

38

15

22.9

12

600852

11

38

16.3

22.9

12

188.11

600853

12

38

17.9

22.9

12

Sada náhradních dílů pro 188.1A BI

600854

13

38

18.8

22.9

12

600855

14

38

19.7

22.9

12

600856

15

38

20.4

22.9

12

600857

16

38

22.9

21.5

12

600858

17

38

24.3

22

12

600859

18

38

25.5

23

12

600860

19

38

26.8

24

14

600861

20

38

28.1

24

14

600862

21

38

29.3

25

14

600863

22

38

30.4

25

14

600864

23

40

31.7

26

14

600865

24

42

33.1

28

16

600866

25

42

34.2

29

16

600867

26

42

35.3

30

16

600868

27

43

37

30

18

188.13

600869

28

43

38

31

20

Adaptér na bity s 10mm nástavcem na klíč

610156

29

43

39

32

20

• materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované

600871

30

46

40.7

34

22

600872

32

46

43.2

36

22

610105

5/16”

38

13.2

22.9

12

610106

3/8”

38

15

22.9

12

610107

7/16”

38

16.3

22.9

12

610108

1/2”

38

18.8

22.9

12

610109

9/16”

38

20.4

22.9

12

610110

5/8”

38

22.9

21.5

12

612503

11

620858$

1/4”

620859$

5/16”

189/2 Nástrčná hlavice TX 1/4“ • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

L

D2

D1

607911

E4

25

12

5.4

607912

E5

25

12

6.7

607913

E6

25

12

7.7

607914

E7

25

12

8.3

607915

E8

25

12

10.1

607916

E 10

25

12

11.3

607917

E 11

25

12

12.9

52

610111

11/16”

38

25.5

23

12

610112

3/4”

38

26.8

24

14

610113

13/16”

38

29.3

25

14

610114

7/8”

40

31.7

26

14

610115

15/16”

42

33.1

28

16

610116

1”

42

35.3

30

16

610117

1.1/16”

43

37

30

18

610118

1.1/8”

43

39

32

20

610119

1.3/16”

46

40.7

34

22

610120

1.1/4”

46

43.2

36

22


190/1L12p

190/1 12p

Nástrčné hlavice 1/2“, prodloužené (12-hran)

Nástrčná hlavice 1/2“ (12-hran)

• • • • •

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

D2

D1 T

L

L

D1

D2

L

T

D1

D2

L

T

603812

10

15

22.9

38

12

610762

10

15

22

77

12

603813

11

16.3

22.9

38

12

610763

11

16.3

22

77

12

603814

12

17.9

22.9

38

12

610764

12

17.6

22

77

12

603815

13

18.8

22.9

38

12

610765

13

18.8

22

77

12

603816

14

19.7

22.9

38

12

610766

14

20.4

22

77

15

603817

15

20.4

22.9

38

12

610767

15

21.6

20.7

77

15

603818

16

22.9

21.5

38

12

610768

16

22.9

21.5

77

15

603819

17

24.3

22

38

12

610769

17

24

22

77

15

603820

18

25.5

23

38

12

610770

18

25.4

23

77

18

603821

19

26.8

24

38

14

610771

19

26

21

77

18

603822

20

28.1

24

38

14

610772

20

27.9

24

77

18

603823

21

29.3

25

38

14

610773

21

28

25

77

18

603824

22

30.4

25

38

14

610774

22

30

26

77

21

603825

23

31.7

26

40

14

610775

23

31.6

27

77

21

603826

24

33.1

28

42

16

610776

24

32

28

77

24

603827

27

37

30

43

18

610777

27

36

30

77

27

603828

30

40.7

34

46

22

610778

30

40

34

77

30

603829

32

43.2

36

46

22

610779

32

42

36

77

33

621722$

36

48

42

46

22

610780

3/8”

15

22

77

12

609366

3/8”

15

22.9

38

12

610781

7/16”

16.3

22

77

12

609367

7/16”

16.3

22.9

38

12

610782

1/2”

18.8

22

77

15

609368

1/2”

18.8

22.9

38

12

610783

9/16”

20.4

22

77

15

609369

9/16”

20.4

22.9

38

12

610784

19/32”

21.6

20.7

77

15

609370

19/32”

20.4

20.7

38

12

610785

5/8”

22.9

21.5

77

15

609371

5/8”

22.9

21.5

38

12

610786

11/16”

24

22

77

15

609372

11/16”

25.5

23

38

12

610787

3/4”

26

23

77

18

609373

3/4”

26.8

24

38

14

610788

25/32”

27.9

24

77

18

609374

25/32”

27.9

24

38

14

610789

13/16”

28

25

77

18

609375

13/16”

29.3

25

38

14

610790

7/8”

30

26

77

21

609376

7/8”

31.7

26

40

14

610791

15/16”

32

28

77

24

609377

15/16”

33.1

28

42

16

610792

1”

34

30

77

24

609378

1”

35.3

30

42

16

610793

1.1/16”

36

30

77

27

609379

1.1/16”

37

30

43

18

610794

1.1/8”

38

32

77

27

609380

1.1/8”

39

32

43

20

610795

1.3/16”

40

34

77

30

609381

1.3/16”

40.7

34

46

22

610796

1.1/4”

42

36

77

33

609382

1.1/4”

43.2

36

46

22

53


190/2VDEDP

190H

Hlavice nástrčné, izolované 1/2“

Držák pro nástrčné hlavice 1/2“

• • • • • • •

• rozměr 330 - pro sadu 10 ks 8-23, maximální počet 14 háčků • rozměr 450 - 10 ks sada stejného rozměru (22), maximální počet 19 háčků

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

D2 T

L

L

619090

330

619237

450

D1

D2

L

T

617803

8

18

27.4

54.6

12

621593$

9

51.5

17.1

26.5

12

190H1

612195

10

18

26

51.5

12

Sada 10 ks háčků pro 190 H 1/2“

612196

11

19.5

26.5

51.5

12

612197

12

20.5

26.5

51.5

12

612198

13

21.5

26.5

51.5

12

612199

14

22.5

26.5

51.5

12

621594$

15

51.5

23.5

26.5

12

621595$

16

51.5

26

25.2

12

612200

17

28

26

51.5

12

621596$

18

51.5

28.5

26.5

12

612201

19

30

28

51.5

14

621597$

20

51.5

31.3

27.3

14

190BI6P14

621598$

21

51.5

32.5

28.2

14

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

612202

22

34

29

51.5

14

621599$

23

53.5

35.1

29.4

14

612203

24

37

32.5

55

16

621600$

26

55.5

38.8

33.2

16

617804

27

40.5

32.5

58

18

621601$

28

56.5

41.3

33.4

20

621602$

30

59.5

44

37.1

22

621603$

32

59.5

46.6

39.4

22

619412

190/2LVDEDP Nástrčná hlavice 1/2“, izolovaná prodloužená • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno podle normy EN60900 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

611940

190BI6P14

10 - 24 / 14

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI6P23 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

619104

10

96

20.7

27

27

619105

11

96

21.6

27

27

619106

12

96

22.6

27

27

619107

13

96

23.3

27

27

619108

14

96

25.8

27

35

619109

15

96

26.8

27

35

619110

16

96

27.4

27

35

619111

17

96

30

27

35

619112

18

96

31.7

27

35

619113

19

96

32

27

35

619114

20

96

33.4

27

35

619115

21

96

33

27

35

621604$

22

96

33.6

29.6

35

621605$

24

96

35.6

31.6

35

54

612779

190BI6P23

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)


190BI6P24

190BI12P24

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

611939

611941

190BI6P24

10 - 32 / 24

190BI12P24

10 - 32 / 24

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)

190BI12P14

190BI12P23IN

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

Sada gola 1/2“ v plechové krabici

611943 611942

190BI12P14

10 - 24 / 14

190BI6P22IN Sada gola 1/2“ v plechové krabici

615180 615327

190BI12P23

10 - 32 / 23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

3/8” - 1.1/4” / 23

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”)

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)

190BI12P23 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

190BI12P23IN

190BI6P22IN

5/16” - 1.1/4” / 22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190/1 6p (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”)

55


190BI6P43

190BI6P28

Sada gola 1/2" v plastovém boxu

Sada gola 1/2" v plastovém boxu

612162

190BI6P28

10 - 32 / 28

190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1L12p (12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 190.1/1ABI (1/2”) 611944

190BI6P43

10 - 32 / 43

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 188.1/1ABI (1/4”)

190-6P17 Gola sada 1/2“ v plastovém boxu

190BITX1P22 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

622022$ 190-6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.9/2BI, 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75) 611945

190BITX1P22

22

190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 190.1/1ABI (1/2”)

190BI6P17 Gola sada 1/2“ v plastovém boxu

190BIHX1P20 Sada gola 1/2“ v plechové krabici

611946

190BIHX1P20

20

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125, 250)

56

622023$ 190BI6P17

10 - 32 / 17

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)


190MS6P49

190MS12P106

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

610648

610651

190MS6P49

10 - 32 / 49

190MS12P106

10 - 32 / 106

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190/1 6p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS12P49

190VDE6P11A

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

Gola sada 1/2“ v plechové krabici

612678 610650

190MS12P49

10 - 32 / 49

190VDE6P11A

10 - 24 / 11

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

190/1 12p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B

190MS6P106

190VDE6P11

Sada hlavic 1/2“ v plechovém stojanu

Sada gola 1/2“ izolovaného nářadí v plechové krabici

616704 610649

190MS6P106

10 - 32 / 106

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A

190VDE6P11

11

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19), 192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125)

57


190VDEDP6P13B

190.1/1ABI

Sada VDE 1/2“ v plechové krabici

Ráčna přepínací 1/2“ • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B

L

A

611782 619420

190VDEDP6P13B

8 - 27 / 13

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP, 190.4/2VDEDP (125)

190VDE6P10 Sada gola 1/2“ izolovaného nářadí v plastovém boxu

1/2”

L

A

B

260

36

45

190.1/1FBI Přepínací ráčna 1/2“ s kloubem • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90º s 22,5º podélným sklonem • Kované tělo • Zcela kalené a popouštěné • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

A

B

618369

621646$ 190VDE6P10

13 - 27 / 10

190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1VDE (1/2”), 190.4/2VDEDP (125, 250), 981PBM2

58

L

L

A

B

320

36

40


190.1VDE

190.2/1BI

Ráčna přepínací, izolovaná

Vratidlo kloubové 1/2“

• • • • • •

• • • • • •

materiál: chrom vanadium 36 zubů minimální úhel pro posun je 10° tlačítko pro změnu směru otáčení Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

materiál: chrom molybden ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné L

A

L

B

L 611899

1/2”

390

611900

1/2”

460

190.3/1 612206

1/2”

L

B

A

275

66

46

T - vratidlo 1/2“ • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné

D2 A

L

600876

1/2”

L

A

D1

D2

300

45

14

25.5

D1

190.4/1 Nástavec ráčny 1/2“, prodloužený • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316 D1

D2

L

190.1AVDEDP 607955

Přepínací ráčna 1/2“ • • • • • • • •

materiál: chrom vanadium 36 zubů minimální úhel pro posun je 10° tlačítko pro změnu směru otáčení Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

1/2”

L

D1

D2

75

16.8

24

600874

1/2”

125

16.8

24

600875

1/2”

250

16.8

24

190.4/2 Prodloužení 1/2“ • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno A

L B

D1

D2

L

619119

L

B

A

245

80

49

612565$

1/2”

L

D1

D2

600

16.8

24

59


190.4/1S

190.5/2VDEDP

Nástavec ráčny zesílený, prodloužený 1/2“

Ohnutá rukojet 1/2“, izolovaná

• • • • •

• • • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D1

materiál: chrom vanadium povrch chrom Kované, kalené a popouštěné Vyrobeno podle normy EN60900 Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

D2

L

L2

D L1

610909

L

D1

D2

75

16.8

24

610908

125

16.8

24

610907

250

16.4

24

190.4/2VDEDP

615178

L1

L2

250

72

Nástavec ráčny 1/2“, izolovaný • • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy EN60900 D

L

D

612204

1/2”

250

28

612205

1/2”

125

27

L

190.5/2 Ohnutá rukojeť 1/2“

190.6/2

• • • •

Kardan 1/2“

materiál: chrom vanadium povrch chrom Vyrobeno dle normy ISO 3315 Kované, kalené a popouštěné L2

D

• • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

L1

D

L

610933

L

L1

D

250

59

16.8

600873

1/2”

D

L

23

75.5

190.7/2 Redukce 1/2“ • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D L

60

D

L

603334

1/2” - 3/8”

23

38

607975

1/2” - 3/4”

22

35


190.9/2BI

191/1

Ráčna s přesuvným čtyřhranem 1/2“

Nástrčné hlavice TX 1/2“

• • • • •

• • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

B

L

A

600909

D2

D1

L

607141

E 10

22

14

38

607142

E 11

22

15

38

607143

E 12

22

15

38

607144

E 14

22

17

38

607145

E 16

22

19

38

607146

E 18

22

21

38

607147

E 20

26

23

40

A

B

L

607148

E 22

26

25.3

40

38

43.5

252

607149

E 24

28

27.3

40

190.10

191MB1

Přesuvný čtyřhran ráčny 1/2“

Sada zástrčných hlavic TX 1/2“ v plechové krabici

• • • •

přesuvný čtyřhran 190.9/2BI otvory jsou celé kalené a temperované materiál: uhlíková nástrojová ocel Vyrobeno dle normy ISO 3315

L 603378

1/2”

40

190.11 Sada náhradních dílů pro 190.1A BI 607314

191MB1

9

191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

612504

12

190.12 Rychloupínací hlavice pro bity 1/2“ • materiál: uhlíková nástrojová ocel • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D

L

620856$

1/2” - 1/4”

L

D

41

25

61


192/2HX

192/2HXL

Zástrčné hlavice IMBUS 1/2“

Zástrčné hlavice IMBUS 1/2“, prodloužené

• • • •

• • • •

materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D

L

L1

D

L

L1

L

600978

4

23

60

24

D

L

L1

603420

5

23

60

24

603380

5

22.9

100

64

603421

6

23

60

24

619803

5

22.9

203

167

603422

7

23

60

24

603381

6

22.9

100

64

603423

8

23

60

24

619804

6

22.9

163

127

605923

9

23

60

24

619805

6

22.9

183

147

603424

10

23

60

24

603383

7

22.9

100

64

603425

12

23

60

24

603384

8

22.9

100

64

603426

14

23

60

24

619806

8

22.9

143

107

603427

17

24

60

20

603386

10

22.9

100

64

603428

19

26.5

60

20

619807

10

22.9

163

127

619894

3/16”

22.9

40

24

603455

12

22.9

100

64

619895

7/32”

22.9

40

24

619808

12

22.9

163

127

619896

1/4”

22.9

40

24

619415

14

22.9

100

64

619898

5/16”

22.9

40

24

619809

14

22.9

163

127

24

619899

3/8”

22.9

40

619900

1/2”

22.9

40

24

192/2HXSL

619901

9/16”

22.9

40

24

Kolová objímka pro šroubovák, dlouhá • materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

619902

5/8”

22.9

40

24

619904

3/4”

26.8

40

21

192/2HXVDEDP Zástrčná hlavice IMBUS, izolovaná • • • • • • •

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D L1

L

L

L1

D

L

L

D

L1

618704

5

203

22.9

180

619810

6

163

22.9

127

618705

6

243

22.9

220

619811

7

163

22.9

127

619812

8

163

22.9

127

618706

8

243

22.9

220

619813

10

163

22.9

127

618707

10

243

22.9

220

615173

4

76

18

27

615174

5

76

18

27

192/2SL

615175

6

76

18

27

Zástrčné hlavice PLOCHÉ 1/2“

615176

8

76

18

27

615177

10

76

18

27

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

62

L

a

b

D

L

L1

605551

1.2

8

22.9

63

27

605552

1.6

10

22.9

63

27

605553

2

12

22.9

63

27

605554

2.5

14

22.9

63

27

605555

2.5

16

22.9

63

27


192/2PH

192/2TR

Zástrčné hlavice PHILLIPS 1/2“

Nástrčky na šroubovák s profilem TX a otvorem 1/2“

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

D

L

L1

619820

20

22.9

58

22

605556

PH 2

22.9

54

18

619821

25

22.9

58

22

605557

PH 3

22.9

54

18

619822

27

22.9

58

22

605558

PH 4

22.9

57

21

619823

30

22.9

58

22

619824

40

22.9

58

22

192/2PZ

619825

45

22.9

58

22

Zástrčné hlavice POZIDRIV 1/2“

619826

50

22.9

58

22

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

619827

55

22.9

58

22

619828

60

22.9

58

22

192/2TX Zástrčné hlavice TORX 1/2“

D L1

L

D

L

L1

605559

PZ 2

22.9

54

18

605560

PZ 3

22.9

54

18

605561

PZ 4

22.9

57

21

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel

D L1

L

192/2R

D

L

L1

Nástrčná hlava na šroubovák 1/2“ s profilem Ribe

605562

TX 20

22.9

52

16

605563

TX 25

22.9

52

16

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel

605564

TX 27

22.9

52

16

605565

TX 30

22.9

52

16

605566

TX 40

22.9

52

16

605567

TX 45

22.9

52

16

605568

TX 50

22.9

52

16

605569

TX 55

22.9

57

21

605570

TX 60

22.9

57

21

D L1

L

D

L

L1

619891

M5

22.9

43

17

619892

M6

22.9

43

17

192/2TXL

619893

M7

22.9

43

17

Zástrčné hlavice TX 1/2“, prodloužené

619814

M8

22.9

43

17

619815

M9

22.9

43

17

619816

M 10

22.9

43

17

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

619817

M 12

22.9

43

17

619818

M 13

22.9

43

17

619819

M 14

22.9

43

17

D L1

L

D

L

L1

612422

TX 20

22.9

100

64

612423

TX 25

22.9

100

64

612424

TX 27

22.9

100

64

612425

TX 30

22.9

100

64

612426

TX 40

22.9

100

64

612427

TX 45

22.9

100

64

612428

TX 50

22.9

100

64

612429

TX 55

22.9

100

64

612430

TX 60

22.9

100

64

619857

TX 70

24.3

105

65

619858

TX 80

24.3

105

65

619859

TX 90

26,8

105

65

619860

TX 100

26.8

105

65

63


192/2ZX

192/12

Zástrčné hlavice ZX 1/2“

Sada zástrčných hlavic TX 1/2“ v plechové krabici

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované D L1

L

D

L

L1

612165

M5

22.9

52

16

612166

M6

22.9

52

16

612167

M8

22.9

52

16

612168

M 10

22.9

57

21

612169

M 12

22.9

57

21

612170

M 14

22.9

57

21

620257$

M 16

22.9

57

21

603657

192/12

9

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

192/13 192/2ZXL

Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

Zástrčné hlavice ZX 1/2“, prodloužené • materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

L

D

L

L1

M6

22.9

100

64

612172

M8

22.9

100

64

612173

M 10

22.9

100

64

612174

M 12

22.9

100

64

619845

M 14

22.9

100

64

620258$

M 16

22.9

100

64

612171

603658

192/13

9

192/2HX (8, 10, 12), 192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 27, TX 30, TX 45)

192/14 192/10

Sada zástrčných hlavic IMBUS 1/2“ v plechové krabici

Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

607064 603655

192/10

9

192/14

9

192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

192/11 Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

192/14INCH Sada zástrčných hlavic IMBUS 1/2“ v plechové krabici palcové rozměry

603656

621759$ 192/14INCH

192/11

9

192/2HX (6, 8, 10, 12), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

64

3/16” - 3/4” / 9

192/2HX (3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”)


192/15

192/18

Sada zástrčných hlavic 1/2“ v plastovém boxu

Sada redukcí v plechové krabici

619418

192/18

1/4” - 3/4” / 6

188.7/2 (1/4” - 3/8”), 238.7/1 (3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”), 190.7/2 (1/2” - 3/8”, 1/2” - 3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

193HX IMBUS klíče s T- rukojetí 617125

192/15

10

192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • dřík povrch chrom, černý hrot

192/16 Sada nástrčných hlavic IMBUS prodloužených v plastovém boxu

C1

L1 L2 C2

607161

2.5

L1

C1

C2

L2

155

125

15

61

607162

3

155

125

15

61

607163

3.5

155

125

15

61

607164

4

155

125

15

61

607165

4.5

188

150

20

88

607166

5

188

150

20

88

607167

6

188

150

20

88

607168

7

223

175

25

113

607169

8

223

175

25

113

607170

10

248

200

25

113

193HXCB Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v lepenkové krabici 619416

192/16

5 - 14 / 7

192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)

192/17 Sada nástrčných hlavic TORX prodloužených v plastovém boxu

608879

193HXCB

2.5 - 10 / 10

193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

619417

192/17

TX 20 - TX 50 / 7

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

65


193HXCS

193N

Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v papírové krabici

Klíče s T- rukojetí • materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

D

B L

607890

193HXCS

2.5 - 10 / 7

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

D

L

B

621649$

5

8.2

230

88

608283

5.5

8.8

230

88

608284

6

9

230

88

193HXS

608285

7

11

230

88

IMBUS klíče s kuličkou a T- rukojetí

608286

8

12

230

88

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • dřík povrch chrom, černý hrot

608287

9

13

230

88

608288

10

14

230

88

608289

11

16

230

88

608290

12

17.5

230

88

608291

13

18

230

88

608292

14

20

230

88

608293

15

22

230

88

608294

16

22

230

88

608295

17

23

230

88

C1

L1 L2 C2

L1

C1

C2

L2

608276

2.5

155

125

15

61

608277

3

155

125

15

61

193NTX

608278

4

155

125

15

61

Hlavice s vnitřním TX profilem a T rukojetí

608279

5

188

150

20

88

608280

6

188

150

20

88

608281

8

223

175

25

113

• materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

608282

10

248

200

25

113

193HXSCS Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS s kuličkou v papírové krabici

D

B L

621376$

E10

D

L

B

13

230

89

193TX TORX klíče s T- rukojetí • materiál: chrom vanadium • rukojeť - polypropylen • dřík povrch chrom, černý hrot

609337

193HXSCS

3 - 10 / 7

C1

L1 L2

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) C2

66

L1

C1

C2

L2

607171

TX 6

155

125

15

61

607172

TX 7

155

125

15

61

607173

TX 8

155

125

15

61

607174

TX 9

155

125

15

61

607175

TX 10

155

125

15

61

607176

TX 15

155

125

15

61

607177

TX 20

155

125

15

61

607178

TX 25

188

150

20

88

607179

TX 27

188

150

20

88

607180

TX 30

188

150

20

88

607181

TX 40

223

175

25

113

607182

TX 45

223

175

25

113


193TXCB

D

B

L

607996

10

15

175

450

607997

11

16.5

175

450

607998

12

17.5

175

450

607999

13

19

175

450

608101

14

20.5

180

500

608102

15

21.7

180

500

608103

16

23

180

500

608104

17

24

180

500

608105

18

25.4

180

500

608106

19

26.6

220

500

608107

20

27.7

220

500

608108

21

29

220

500

193TXCS

608109

22

30.5

220

500

Sada klíčů s T-rukojetí TORX v lepenkové krabici

608110

24

33

220

500

Sada klíčů s T-rukojetí TORX v lepenkové krabici

608880

193TXCB

TX 6 - TX 45 / 10

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

194/2B1 3/8“ klíče s T- rukojetí - kardan • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

607888

193TXCS

TX 10 - TX 45 / 7 B

193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45) L

193TXMS 608113

Sada klíčů s T-rukojetí TORX v plechovém stojanu

3/8”

B

L

200

450

194/1B2 1/2“ klíče s T- rukojetí - kardan • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

B L

608114 607889

193TXMS

1/2”

B

L

250

500

TX 6 - TX 45 / 10

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

194/2C1 IMBUS klíče s T- rukojetí - kardan

194/1A1 Klíče s T- rukojetí - kardan

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

B

D

B

L

L

D

B

L

608117

B

L

3

200

400

607992

6

10.5

165

400

608118

4

200

400

607993

7

11.5

165

400

608119

5

200

400

607994

8

12.5

165

400

608120

6

200

400

607995

9

13.8

175

450

608121

8

200

400

67


194/2D1

D

B

L

12.2

165

300

9

13

175

300

10

14.6

175

300

11

16

175

300

608128

12

17.2

175

300

608129

13

18

175

300

608130

14

19.7

180

300

608131

15

22

180

300

608132

16

23

180

300

Klíč na svíčky s T- rukojetí - kardan

608124

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

608125 608126 608127

D

B L

8

D

B

L

608133

17

24

180

300

608111

16

21

250

300

608134

18

25.5

180

300

608112

20.8

27

250

300

608135

19

26.6

220

300

608136

20

28

220

300

194/2D1L

608137

21

29

220

300

Klíče na svíčky s T- rukojetí, prodloužené

608138

22

30

220

300

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

608139

24

33

220

300

196/2BVDEDP Klíč s T-rukojetí

D

• • • • • • •

B L

D

B

L

608115

16

21

250

500

608116

20.8

27

250

500

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. otvory jsou celé kalené a temperované Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

D

196/2 Nástrčné klíče s T- rukojetí

B L

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

L

D

B

619116

3/8”

210

20

145

619117

1/2”

210

24

145

196/2LVDEDP D

Nástrčné klíče s rukojetí VDE, prodloužené

B L

D

B

L

602075

8

12.5

165

235

602076

10

15

180

260

605000

11

16

180

260

605001

12

18

180

260

602077

13

19.2

180

260

605002

14

20.2

180

260

602078

17

24

220

285

• • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. otvory jsou celé kalené a temperované Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

D

L

196/1A1 Nástrčné klíče s T- rukojetí • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

D

B

B L

L

B

D

619143$

10

300

160

20

619150$

11

300

160

21

619151$

12

300

160

24

619152$

13

300

160

24

619153$

14

300

160

27

619154$

17

300

160

30

619155$

19

300

160

32

619156$

20

300

160

34

619157$

21

300

160

34

D

B

L

619158$

22

300

160

34

608122

6

9.4

165

300

619159$

23

300

160

45

608123

7

11

165

300

619160$

24

300

160

45

68


197/1 6p

D1

D2

L

T

Nástrčné hlavice 3/4“

618668

24

34.2

36

51

16

• • • • • •

618669

26

37

36

52

16

618670

27

38

36

52

22

618671

28

39.5

36

52

22

619703

29

38

40.4

52.2

24.5

618672

30

42

38

54

24

618673

32

44

38

56

26

618674

34

47

38

56

26

618675

36

50

42

58

28

618676

38

52

45

60

28

618677

41

56

45

64

30

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný kroutící moment: DIN 899 rozsah E postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

618678

46

62

47

68

34

619698

19

29.2

32.9

50

14.5

618679

50

68

48

72

36

602723

22

32.2

36

50

14

618680

55

74

48

76

40

602724

23

33.2

36

50

14

618681

60

80

48

78

42

602725

24

34.2

36

51

16

602726

26

37

36

52

16

197/1L6p

602727

27

38

36

52

22

602728

28

39

36

52

22

Nástrčné hlalvice 3/4“, prodloužené

619702

29

38

40.6

51.8

24.1

602729

30

42

38

54

24

602730

32

44

38

56

26

602731

34

47

38

56

26

619701

35

42.1

48.2

58

30.3

602732

36

50

42

58

28

602733

38

52

45

60

28

602734

41

56

45

64

30

602735

46

62

48

68

34

602736

50

68

48

72

36

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

L

617527

55

48

74

76

603135

60

80

48

78

42

D1

D2

L

T

609383

7/8”

32.2

36

50

14

610797

22

32.2

36

90

26

32

609384

15/16”

34.2

36

51

16

610798

23

33.2

36

90

26

609385

1”

37

36

52

16

610799

24

34.2

36

90

26

609386

1.1/16”

38

36

52

22

610800

26

37

36

90

28

609387

1.1/8”

40

38

52

22

610801

27

38

36

90

28

609388

1.1/4”

44

38

56

24

610802

28

39

38

90

28

609389

1.5/16”

46

38

56

26

610803

30

42

40

90

28

609390

1.3/8”

48

42

58

26

610804

32

44

42

90

28

609391

1.7/16”

50

42

58

28

610805

34

47

44

90

28

609392

1.1/2”

52

45

60

28

610806

36

50

44

90

30

609393

1.5/8”

56

45

64

30

610807

38

52

44

90

34

609394

1.11/16”

58

45

65

32

610808

41

56

44

90

34

609395

1.13/16”

62

48

68

34

610809

46

62

44

90

34

609396

1.7/8”

64

48

70

34

610810

50

68

44

90

36

609397

2”

68

48

72

36

618700

55

74

54

90

38

609398

2.1/16”

70

48

72

36

610811

60

80

54

90

40

610812

7/8”

32.2

36

90

26

197/1 12p

610813

15/16”

34.2

36

90

26

Nástrčná hlavice 3/4“, 12 hran

610814

1”

37

36

90

26

• • • • •

610815

1.1/16”

38

36

90

28

610816

1.1/8”

40

38

90

28 28

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

610817

1.1/4”

44

42

90

610818

1.5/16”

46

44

90

30

610819

1.3/8”

48

44

90

30

610820

1.7/16”

50

44

90

30

610821

1.1/2”

52

44

90

34

610822

1.5/8”

56

44

90

34

610823

1.11/16”

60

44

90

34

610824

1.13/16”

62

44

90

34

610825

1.7/8”

64

44

90

34

618666

22

32.2

36

50

14

610826

2”

68

44

90

36

618667

23

33.2

36

50

14

610827

2.1/16”

70

54

90

36

69


197/2AHX

197.3/1

Šestiúhelníkové nástrčné hlavice na šroubováky 3/4“

T- vratidlo 3/4“

• • • •

• • • • •

materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. bit: speciální nástrojová ocel Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) otvory jsou celé kalené a temperované

3/4”

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné

D L1

D2

L

D

L

L1

619836

14

33.85

80

30

619837

17

33.85

80

30

619838

19

33.85

80

30

619839

22

33.85

80

30

A

L

197/2ATX

602738

Nástrčné hlavice na šroubováky s TX profilem 3/4“

A

D1

D2

L

60

20

37

455

197.4/1

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

Nástavec ráčny 3/4“, prodloužený • • • • •

D L1

3/4”

D1

3/4”

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

L

D

L

L1

619840

60

33.85

80

30

619841

70

33.85

80

30

619842

80

33.85

80

30

619843

90

33.85

80

30

619844

100

33.85

80

30

D1

D2

L

197/2AZX

L

D1

D2

602739

3/4”

400

25.3

36

602740

3/4”

200

25.3

36

Zástrčná hlavice 3/4“ ZX 197.6/1

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

Kardan 3/4“ • • • •

3/4”

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D L1

L

D

L

L1

620816$

M14

33.9

80

30

620817$

M16

33.9

80

30

620818$

M18

33.9

80

30

D

L

617657

197.1/1 Ráčna přepínací 3/4“ • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B

L

A

602737

70

3/4”

A

B

L

58

63.5

500

3/4”

D

L

40

107


197.7/1

197MB2

Redukce 3/4“

Sada nástrčných hlavic 3/4“ v plechové krabici

• • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D L

L

D

602741

3/4” - 1/2”

54

34

610695

3/4” - 1”

62

38

197.11 Sada náhradních dílů pro 197.1 600954

197MB2

22 - 50 / 14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)

197MB3 Sada gola 3/4“ v plechové krabici

616806

11

197MB1 Sada nástrčných hlavic 3/4“ v plechové krabici

617119

197MB3

7/8” - 1.7/8” / 14

197/1 6p (7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”, 1.3/8”, 1.1/2”, 1.5/8”, 1.7/8”), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)

197MB4 Sada 3/4“ nástrčného klíče v kovové krabici

602742

197MB1

22 - 46 / 14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

619927

197MB4

22 - 55 / 15

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200), 197.6/1 (3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)

71


199/1 6p

199.3/1

1“ nástrčné hlavice

T- vratidlo 1“

• • • • •

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné

D2 A

L

D1

D2

D1

L

D1

D2

L

T

603096

46

65

50

75

34

603097

50

70

55

75

34

603098

55

76

57

80

40

603099

60

82

57

84

42

199.4/1

603100

65

88

57

87

44

Nástavec ráčny 1“, dlouhý

603101

70

94

68

93

48

603102

75

100

68

97

52

603103

80

105

68

103

54

• • • • •

603105

199/1 12p

1”

A

D1

D2

L

80

28

49

560

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

Nástrčná hlavice 1“, 12 hran • • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D1

D2

D1

D2

L

L

D1

603106

1”

400

33.6

D2 48

603107

1”

200

33.6

48

L

618699

65

D1

D2

L

T

199.6/1

82

56.9

84

42

Kardan 1“ • • • • •

199.1/1 Ráčna přepínací 1“ • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 B A

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D

L

L

617658

D

L

49

141

199.7/1 603104

1”

A

B

L

71

71.5

665

Adaptér 1“ • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D L

619905

72

1” - 3/4”

D

L

48

65


199.11

200/2CB

Sada náhradních dílů pro 199.1

Sada klíčů STARTER v lepenkové krabici

600677

200/2CB

11 - 22 / 5

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

616807

202/1

11

Klíč s výkyvnými hlavicemi • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

199MB1 Sada nástrčných hlavic 1“ v plechové krabici

D1

L

603095

199MB1

46 - 80 / 12

199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 199.1/1 (1”), 199.3/1 (1”), 199.4/1 (400, 200)

200/2 Klíče STARTER • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom očková část LIFE profil postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

L

D1

609132

8x9

198

12

13

609133

8 x 10

200.5

12

14.6

D2

D2

609134

10 x 11

214

14.6

16

609135

12 x 13

227

17

18

609136

13 x 17

242

18

23

609137

14 x 15

241

19.5

20.5

609138

16 x 17

255

22

24

609139

18 x 19

273

24.5

26

609140

19 x 22

291.5

26

30

609141

20 x 22

295

27.5

30

609142

21 x 23

298

29

31

609143

24 x 27

323

32

36

609144

30 x 32

363

40

42

202/1CB Sada klíčů s výkyvnými hlavicemi v lepenkové krabici

B1 A1

600671

L

11 x 13

B2 A2

L

B1

B2

A1

A2

150

16.5

19

7

8.5

600672

13 x 17

185

19.2

24.2

8.7

10.3

600673

14 x 17

185

20.5

24.2

8.7

10.3

600674

15 x 16

185

21.6

23.6

8.7

10.3

600675

15 x 17

185

21.6

24.2

8.7

10.3

600676

19 x 22

230

27.2

31.8

10

11.5

609145

202/1CB

8 - 22 / 7

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 609146

202/1CB

8 - 32 / 10

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32)

73


202/1CT

202/2ATX

Sada klíčů s výkyvnými hlavicemi v brašně

Klíč se dvěma otočnými konci s TX profilem • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

L

615472

202/1CT

L

D1

D2

619865

TX15 x TX20

208

15

15

619866

TX25 x TX27

208

15

15

619867

TX30 x TX40

208

15

15

619868

TX45 x TX50

226

18

18

619869

TX55 x TX60

240

20

20

205/2

8 - 22 / 8

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 13 x 17, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129

Páskový klíč na olejový filtr • • • •

202/1TX Klíč se dvěma otočnými nástrčnými hlavami s vnitřním TX profilem

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Popruch z pogumované látky

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

L

L

D1

L

D2

601024

220

60

140

205.1 Popruh pro 205/2 L

D1

D2

619861

E6 x E8

182

13

13

619862

E10 x E12

198

15

15

619863

E14 x E18

226

19

22

619864

E20 x E24

226

22

26

• Popruch z pogumované látky

202/2AHX

602841$

Klíč se dvěma otočnými šestiúhelníkovými konci

206/2 Řetězový klíč na olejový filtr

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

L

D2

L

L

D1

D2

619870

3x4

207.5

15

15

619871

5x6

226

18

18

619872

8 x 10

242

20

20

619873

12 x 14

248

22

22

619874

17 x 19

285

24

30

619875

1/8” x 5/32”

207.5

15

15

619876

3/16” x 7/32”

223

18

18

619877

1/4” x 5/16”

225

18

20

619878

3/8” x 1/2”

240

20

22

619879

9/16” x 5/8”

255

22

24

L 601025

220

60

206.1 Náhradní řetěz pro art. 206 - 206.1

L 620938$

74

500

140

D2


210/2

213/2VDEDP

Klíče na kola

Křížový klíč VDE

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

• • • • •

L2

dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. hlava chrumovaná Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

O

100

L1

L1

L2

600782

17

255

27

600783

19

285

29.5

L

L

212/2

619093

10

11

14

17

207

Klíče na kola

619094

11

12

13

17

207

• • • •

619095

10

13

14

17

207

619096

11

13

14

17

207

619097

13

17

19

22

207

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO DIN 3122

215/2 Trubkový klíč

D1

• • • •

L2 D2

L1

L1

D1

L2

D2

600785

17

260

26

300

12

600786

19

280

28.5

300

12

materiál: chrom molybden povrch chrom otvory jsou celé kalené a temperované Vyrobeno dle normy DIN 896 (pouze metrický rozměr)

D1

D3

D3

T1

T2

D2

600787

22

300

32

300

12

600788

24

315

33.5

400

14

L

D1

D2

D3

T1

600789

27

355

38.5

400

20

600696

6x7

105

10

11.2

6.3

8

8

8x9

105

12.7

14

6.3

9

9

L

T2

600790

30

425

42.5

400

20

600697

600791

32

430

48

400

20

600698

8 x 10

120

12.8

15

6.3

8

8

609815

33

430

48

400

20

600699

10 x 11

120

15.5

16.7

6.3

10

10

600700

12 x 13

140

18.2

19.5

8.5

12

12

213/6

600717

13 x 17

150

20

24.6

10.5

13

13

Klíče na kola křížové

600701

14 x 15

140

21.2

22.3

8.5

14

14

• materiál: chrom vanadium • lakovaný • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno • Vyrobeno dle normy ISO 6788 (pouze metrický rozměr)

600718

14 x 17

150

21.2

24.6

10.5

13

13

L

L

600702

16 x 17

150

23.5

24.6

10.5

15

15

607957

16 x 18

100

23.5

25.8

10.5

14

14

600719

17 x 19

160

24.6

27

12.5

16

16

607958

17 x 21

165

24.6

29.3

12.5

16

16

600703

18 x 19

155

25.8

27

12.5

16

16

605043

18 x 21

160

25.8

29.3

12.5

16

16

605044

19 x 22

170

27

31.4

12.5

18

18

607960

19 x 24

160

27

33.7

14.5

20

20

600705

20 x 22

165

29

31.4

12.5

18

18

600706

21 x 23

165

30.3

32.5

14.5

20

20

607962

22 x 24

160

31.4

33.7

14.5

20

20

600707

24 x 26

180

33.7

36

14.5

22

22

600723

24 x 27

190

33.7

37.2

14.5

22

22

600708

25 x 28

200

34.8

38.3

16.5

24

24

607964

27 x 29

200

38.1

40.5

16.5

25

25

617633

27 x 30

200

38.1

41.6

16.5

25

25

L

600709

27 x 32

200

38.1

44

16.5

27

27

600810

17

19

11/16”

1/2”

370

602557

30 x 32

200

41.6

44

16.5

27

27

600811

17

19

22

1/2”

370

603128

30 x 36

215

42.6

49.6

18.5

28

28

600809

17

19

21

23

370

603129

36 x 41

215

51.6

57.4

18.5

31

31

600812

17

19

22

24

370

618575

41 x 46

235

52

57

22

34

34

600813

24

27

30

3/4”

700

618576

46 x 50

235

59

63

22

68

68

600814

24

27

30

32

700

618577

50 x 55

235

63

68

22

75

75

75


215.1/2

216.1

Vratidlo pro 215

Vratidlo trubkového klíče

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

D1

D2

D1

D3

L

D1 D2 D3 L

D4 D2

L

L

D1

D2

D3

D1

D2

D3

D4

L

600745

6 - 17

230

6

8

10

615243

6 - 19

3.5

4.5

5.5

7.5

165

600747

18 - 41

330

12

14

16

615244

20 - 32

9.5

11.8

0

0

210

215/2CB

216/1CB

Sada trubkových klíčů v lepenkové krabici

Sada trubkových klíčů v lepenkové krabici

600710

615252

215/2CB

6 - 32 / 14

216/1CB

615253

216/1CB

6 - 32 / 14

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 216.1 (6 - 19, 20 - 32)

216/1 Trubkový klíč • • • • •

6 - 22 / 9

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 216.1 (6 - 19)

215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41)

217/2

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava otvory jsou celé kalené a temperované Vyrobeno dle normy DIN 896 (pouze metrický rozměr)

Trubkový klíč 90°

D3 D2

D3

T2

D1 L

T1

• materiál: chrom molybden • povrch chrom • Použití: v průmyslu a opravnách pracujících v nedostupných nebo špatně dostupných místech. Průchozí otvor umožňuje dotahování upevňovacích součástek s dlouhým vystupujícím závitem. • otvory jsou celé kalené a temperované

D1

D3

D2 T1

L

D1

D2

T1

T2

90

T2

O

L1

D

L2 D2

615229

6x7

105

10

11

5

6

4

L

L1

D1

D2

D3

T1

T2

615230

8x9

110

12.5

13.5

6

7

5

617051

4

115

94

7

4

4.3

4.5

4.5

115

94

7

5

4.3

5

5

615231

10 x 11

120

15

16

7.5

8

7

617052

5

615232

12 x 13

140

17.5

19

8

9.5

8

617053

5.5

115

94

7

5.5

4.3

5

5

615233

14 x 15

145

20

21.5

10

11

8

617054

6

121

100

9

6

6.3

5.5

5.5

615234

16 x 17

155

22.5

24

11

12

10

617055

7

125

102

9

7

6.3

5.5

5.5

615235

18 x 19

165

25.5

26

13

15

12

617056

8

135

110

11

8

6.3

6.5

6.5

615236

20 x 22

175

28

30

15

16

14

617057

9

135

110

11

9

6.3

6.5

6.5

615237

21 x 23

185

29

31

16

17

14

617058

10

150

118

13

10

6.3

7.5

7.5 7.5

617640

22 x 24

185

30

32.5

16

19

14

617059

11

150

121

13

11

6.3

7.5

615238

24 x 26

195

32.5

36.5

19

21

18

617060

12

165

124

16

12

8.5

9

9

615239

24 x 27

195

32.5

36.5

19

21

18

617061

13

165

128

16

13

8.5

9

9 10.5

615240

25 x 28

205

34

37

19

21

18

617062

14

175

135

18

14

8.5

10.5

615241

27 x 29

205

36

39

21

22

18

617063

15

175

137

18

15

8.5

10.5

10.5

617641

27 x 30

205

36

42

21

22

22

617064

16

185

141

20

16

10.5

11.5

11.5

615242

30 x 32

210

40

42.5

22

26

22

617065

17

185

141

20

17

10.5

11.5

11.5

617642

32 x 36

230

44

50

26

30

22

617066

18

20

151

22

18

12.5

14

14

76


617067

19

L

L1

D1

D2

D3

T1

T2

200

151

22

19

12.5

14

14

601045

12

L1

L2

137

57

617068

20

210

158

25

20

12.5

15.5

15.5

601046

14

154

70

617069

21

210

158

25

21

12.5

15.5

15.5

601047

17

177

80 89

617070

22

220

170

25

22

12.5

15.5

15.5

601048

19

199

617071

23

225

170

27

23

14.5

16

16

616966

1/20”

41

13

617072

24

230

175

30

24

14.5

17

17

616967

3/64”

41

13 23

617073

27

230

182

30

27

14.5

20

20

616968

7/64”

66

617074

30

260

195

34

30

16.5

21.5

21.5

616969

9/64”

72

26

617075

32

280

210

34

32

16.5

23

23

611905

1/16”

47

16

611906

5/64”

52

18

611907

3/32”

58

20

217/2CB Sada trubkových klíčů 90°

617123 617124

611908

1/8”

66

23

611909

5/32”

74

29

611910

3/16”

85

33

611911

7/32”

91

36

611912

1/4”

96

38

611913

5/16”

108

44

611914

3/8”

122

50

611915

7/16”

130

53

611916

1/2”

145

63

616970

9/16”

154

69

616971

5/8”

176

76

616972

3/4”

199

89

217/2 (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22)

616973

7/8”

222

102

217/2CB

616974

1”

275

125

217/2CB

6 - 22 / 11 6 - 22 / 17

217/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

220FH Sada zástrčných klíčů IMBUS v držadle

617146

220FH

2.5 - 10 / 7

220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 617148

220FH

3/32” - 5/16” / 6

220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”)

220/3 Zástrčný klíč IMBUS • • • •

617149

220FH

3/32” - 3/8” / 7

220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

materiál: chrom vanadium kalené v oleji povrh nikl Vyrobeno dle normy ISO 2936 (pouze metrický rozměr)

220/3PB Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém pouzdře

L2 L1

607823

1.5

L1

L2

46.5

15.5

607824

2

52

18

607825

2.5

58.5

20.5

601036

3

66

23

601037

4

74

29

601038

5

85

33

601040

6

96

38

601041

7

102

41

601042

8

108

44

601044

10

122

50

601057

220/3PB

3 - 10 / 6

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10) 601059

220/3PB

3 - 14 / 8

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14) 601061

220/3PB

3 - 19 / 10

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

77


220/3PB1 618819

Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém boxu

610914 612161

220/3PB1

2 - 10 / 8

2.5

L1

L2

58.5

20.5

618820

3

66

23

618821

4

74

29

618822

5

85

33

618823

6

96

38

618824

7

102

41

618825

8

108

44

618826

10

122

50

618829

12

137

57

618831

14

154

70

618833

17

177

80

618835

19

199

89

220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

618839

3/64”

41

13

220/3PB1

618816

1/20”

41

13

618828

1/16”

47

16 18

5/64” - 3/8” / 8

220/3 (5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

618843

5/64”

52

220/3PH

618837

3/32”

58

20

Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém závěsném pouzdře

618847

7/64”

66

23 23

607852 617079 617081

220/3PH

1.5 - 10 / 9

618834

1/8”

66

618850

9/64”

72

26

618842

5/32”

74

29

618836

3/16”

85

33

618846

7/32”

91

36

618832

1/4”

96

38

618841

5/16”

108

44

618840

3/8”

122

50

618845

7/16”

130

53

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

618830

1/2”

145

63

220/3PH

618849

9/16”

154

69

1.5 - 12 / 10

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

618844

5/8”

176

76

220/3PH

618838

3/4”

199

89

618848

7/8”

222

102

618827

1”

275

125

1/16” - 3/8” / 9

220/3 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

220/3MH Sada zástrčných klíčů IMBUS v kovovém skládacím držáku

220/4PH Sada IMBUS klíčů v plastovém závěsném pouzdře

619404 610986

220/3MH

2.5 - 10 / 7

220/4PH

1.5 - 10 / 9

220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

619405

220/4PH

1.5 - 12 / 10

220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

220/4 IMBUS klíče • • • •

619406

1/16” - 3/8” / 9

220/4 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

materiál: chrom vanadium kalené v oleji Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 Vyrobeno dle normy ISO 2936 (pouze metrický rozměr)

L2 L1

L1

L2

618817

1.5

46.5

15.5

618818

2

52

18

78

220/4PH


220/3L

220/3LPH

Zástrčný klíč IMBUS prodloužený

Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužrné v plastovém závěsném pouzdře

• • • •

materiál: chrom vanadium kalené v oleji povrh nikl Vyrobeno dle normy ISO 2936 (pouze metrický rozměr)

L2 L1

608533

220/3LPH

1.5 - 10 / 9

220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 617080 L1

L2

608510

1.5

91.5

15.5

608511

2

102

18 20.5

220/3LPH

617082

220/3LPH

608512

2.5

114.5

3

129

23

220/3LVDEDP

608514

4

144

29

Klíč IMBUS VDE • • • • • •

608515

5

165

33

6

186

38

608517

7

197

41

608518

8

208

44

608519

10

234

50

608520

12

262

57

608521

14

294

70

608522

17

337

80

608523

19

379

89

616975

1/16”

92

16

616976

5/64”

102

18

616977

3/32”

114

20

1/16” - 3/8” / 9

220/3L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

608513

608516

1.5 - 12 / 10

220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

materiál: chrom vanadium dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 otvory jsou celé kalené a temperované

L2 L1

619136$

3

L1

L2

130

26

616978

1/8”

129

23

619137$

4

145

31

616979

9/64”

140

26

619138$

5

165

36

616980

5/32”

144

29

619139$

6

188

40

616981

3/16”

165

33

619140$

8

206

49

616982

7/32”

176

36

619141$

10

234

55

616983

1/4”

186

38

619142$

12

262

58

616984

5/16”

208

44

616985

3/8”

234

50

220/4L

616986

7/16”

261

53

Zástrčné klíče IMBUS, prodloužené • • • •

616987

1/2”

293

63

616988

9/16”

294

69

616989

5/8”

336

76

616990

3/4”

379

89

materiál: chrom vanadium kalené v oleji Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 Vyrobeno dle normy ISO 2936 (pouze metrický rozměr)

220/3LPB2 Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužené v plastovém boxu

L2 L1

220/3LPB2

2 - 10 / 8

220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Od

ce

pský výrob vro

E

610915

ro k u 1 9 19

L1

L2

618786

1.5

91.5

15.5

618787

2

102

18 20.5

618788

2.5

114.5

618789

3

129

23

618790

4

144

29

618791

5

165

33

618792

6

186

38

618793

7

197

41

618794

8

208

44

618795

10

234

50

618797

12

262

57

618799

14

294

70

618801

17

337

80

618803

19

379

89

618796

1/16”

92

16

79


618810

5/64”

618805

3/32”

618802

1/8”

L1

L2

220/3S

102

18

Zástrčné klíče IMBUS s kuličkou

114

20

129

23

• materiál: chrom vanadium • kalené v oleji • povrh nikl

618815

9/64”

140

26

618809

5/32”

144

29

618804

3/16”

165

33

618813

7/32”

176

36

618800

1/4”

186

38

618808

5/16”

208

44

618807

3/8”

234

50

618812

7/16”

261

53

L2 L1

607826

1.5

L1

L2

46.5

15.5

618798

1/2”

293

63

607827

2

52

18

618814

9/16”

294

69

607828

2.5

58.5

20.5

618811

5/8”

336

76

607829

3

66

23

618806

3/4”

379

89

607830

4

74

29

607831

5

85

33

220/4LPH

607832

6

96

38

Sada IMBUS klíčů prodloužených v plastovém závěsném pouzdře

607834

8

108

44

607835

10

122

50

220/3SFH Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužených s kuličkou v držadle

619407

220/4LPH

1.5 - 10 / 9

220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 619408

220/4LPH

1.5 - 12 / 10

220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) 619409

220/4LPH

1/16” - 3/8” / 9

220/4L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”) 617147

220TVDE

220/3SFH

2.5 - 10 / 7

220/3S (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Klíč IMBUS s T-rukojetí VDE

220/3SPB1

• Elektricky testováno • Vyrobeno podle normy EN60900

Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou v plastovém boxu

B L

619132

4

L

B

200

69

619133

5

203

69

619134

6

207

98

619135

8

209

99

220TVDE4PB

610916

220/3SPB1

2 - 10 / 8

220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Sada izolovaných zástrčných klíčů T v plastovém boxu

220/3SPH Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou, v plastovém závěsném pouzdře

621648$ 220TVDE4PB 220TVDE (4, 5, 6, 8)

80

4-8/4

607853

220/3SPH

1.5 - 10 / 9

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)


220/3SL

220/7TXMH

Zástrčné klíče IMBUS prodloužené s kuličkou

Sada zástrčných klíčů TORX v kovovém skládacím držáku

• materiál: chrom vanadium • kalené v oleji • povrh nikl

L2 L1

608524

1.5

L1

L2

91.5

15.5

608525

2

102

18

608526

2.5

114.5

20.5

608527

3

129

23

608528

4

144

29

610987

220/7TXMH

TR 9 - TR 40 / 8

220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

608529

5

165

33

608530

6

186

38

220/7TXPH

608531

8

208

44

608532

10

234

50

Sada zástrčných klíčů TORX v plastovém závěsném pouzdře

220/3SLPB2 Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužený s kuličkou v plastovém boxu

613089 610917

220/3SLPB2

220/7TXPH

TR 9 - TR 40 / 8

220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

2 - 10 / 8

220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TXN 220/3SLPH

Zástrčné klíče TORX

Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou v plastovém závěsném pouzdře

• materiál: chrom vanadium • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • otvory jsou celé kalené a temperované

L2 L1

608534

220/3SLPH

1.5 - 10 / 9 616991

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TX Zástrčné klíče TORX • materiál: chrom vanadium • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • otvory jsou celé kalené a temperované

L2 L1

L1

L2

TX 6

44.5

18.5 18.5

616992

TX 7

50.5

616993

TX 8

51

19

616994

TX 9

51

19

616995

TX 10

54

20

616996

TX 15

57.5

21.5

616997

TX 20

61

23

616998

TX 25

64.5

24.5

616999

TX 27

69.5

26.5

617000

TX 30

76

30

617001

TX 40

83

33

617002

TX 45

91

37

L1

L2

617003

TX 50

104

41

616296

TR 9

59

19

617004

TX 55

120

47

609173

TR 10

65

20

617005

TX 60

134

52

609174

TR 15

75.5

20.5

87

22

97.5

22.5 25.5

609177

TR 27

105.5

609178

TR 30

111

30

609179

TR 40

119

33

pský výrob vro

E

TR 20 TR 25

Od

ce

609175 609176

ro k u 1 9 19

81


220/7TXNFH

220/7TXS

Sada zástrčných klíčů TORX v držadle

Zástrčné klíče TORX s kuličkou • materiál: chrom vanadium • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • otvory jsou celé kalené a temperované

L2 L1

617150

220/7TXNFH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

617083

TX 9

L1

L2

67

19

609180

TX 10

76

20

220/7TXNPH

609181

TX 15

86.5

20.5

Sada zástrčných klíčů TORX v plastovém závěsném pouzdře

609182

TX 20

98

22

609183

TX 25

100.5

22.5 25.5

609184

TX 27

111.5

609185

TX 30

125

30

609186

TX 40

139

33

609187

TX 45

145

37

609188

TX 50

149

41

609189

TX 55

157

47

220/7TXSPH 617077

220/7TXNPH

Sada zástrčných klíčů TORX s kuličkou v plastovém závěsném pouzdře

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

220/7TXP Zástrčné klíče TXP • materiál: chrom vanadium • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • otvory jsou celé kalené a temperované 613090

220/7TXSPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXS (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

L2 L1

617006

TX 9

L1

L2

59

19

617007

TX 10

65

20

617008

TX 15

75.5

20.5

617009

TX 20

87

22

617010

TX 25

94.5

22.5 25.5

617011

TX 27

105.5

617012

TX 30

111

30

617013

TX 40

119

33

220/7TXPPH Sada zástrčných klíčů TXP v plastovém závěsném pouzdře

617078

220/7TXPPH

TX 9 - TX 40 / 8

220/7TXP (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

82


220/7ZX

221ATXPPB3

Zástrčné klíče ZX

Sada IMBUS klíčů TXP s rujkojetí v plastové krabici

• materiál: chrom vanadium • kalené v oleji • antikorozní ochrana

L2 L1

610918

M5

L1

L2

75

30

610919

M6

86

34

610920

M8

98

40

610921

M 10

110

46

610922

M 12

124

52

610923

M 14

139

59

610924

M 16

156

72

618901

TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20

221ATXRPB3 Sada IMBUS klíčů TXR s rujkojetí v plastové krabici

220/7ZXMH Sada zástrčných klíčů ZX v kovovém skládacím držáku

610988

220/7ZXMH

M 5 - M 12 / 5

220/7ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12)

618900

TXR 5.6.7.8.9.10 .15.20

221AHXPB3

221HXPB3

Sada IMBUS klíčů s rujkojetí v plastové krabici

Sada IMBUS klíčů s rujkojetí v plastové krabici

618902

HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3

221ATXPB3 Sada IMBUS klíčů TORX s rujkojetí v plastovém pouzdře

618899

TX5.6.7.8.9.10 .15.20

618898

HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3

221TXPB3 Sada IMBUS klíčů TX s rujkojetí v plastové krabici

618895

TX 5.6.7.8.9.10 .15.20

83


221TXPPB3

230.4/4

Sada IMBUS klíčů TXP s rujkojetí v plastové krabici

IMPACT 3/8" nástavec ráčny • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

L

D1

612075

75

12.5

D2 19

612076

125

12.5

19

230.6/4 IMPACT 3/8" kloubový adaptér 618897

TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

221TXRPB3 Sada IMBUS klíčů TXR s rujkojetí v plastové krabici

D

L

612077

D

L

23.9

51

230.7/4 IMPACT 3/8" redukce • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno 618896

TXR 5.6.7.8.9.10.15.20

230/4 6p IMPACT 3/8" nástrčná hlavice • • • •

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 (pouze metrický rozměr)

D

L

612078

D1

D

L

22

36

230.8/4 IMPACT 3/8" příslušenství

D2

T

3/8” - 1/2”

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

L

D2

D1

L

T

612060

8

19

13.8

30

8

612061

9

19

15

30

8

612062

10

19

16.3

30

8

612063

11

19

17.5

30

9

612064

12

19

19

30

9

D

d

L

d1

612065

13

22

20

30

10

612079

6 - 12

16

2.4

15

2.5

612066

14

22

21.3

30

11

612080

13 - 21

19

2.4

18

2.5

612067

15

22

22

30

11

612081

22 - 22

20

2.4

18

2.5

612068

16

22

24

30

12

612069

17

22

25

30

12

612070

18

22

26

30

12

612071

19

22

27.5

30

19

612072

20

22

28

30

13

612073

21

22

30

30

13

612074

22

23

32

30

13

L

pský výrob vro

E

d

d1

Od

ce

84

D

ro k u 1 9 19


230/4MB1 Sada průmyslových hlavic 3/8" v plechové krabici

D1

D2

L

T

44

38

40

17

618724

1.1/4”

618725

1.5/16”

45

38

43

19

618726

1.3/8”

48.5

38

50

24

618727

1.7/16”

50.5

38

50

24

618728

1.1/2”

52.5

38

50

24

231/4 Nástrčkové klíče se používají hlavně na šrouby strojů.

612590

230/4MB1

Kvůli velkým a nárazovým zátěžím klíčů během šroubování strojů jsou následující podmínky považovány během jejich výroby za záruku dlouhé životnosti • speciální nástrojová ocel s garantovaným složením • přesné tepelné zpracování pro dosažení vysoké pevnosti • tvrzení klíče • ochranný systém s prstencem a kolíkem proti uvolnění z nástroje

8 - 22 / 16

230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22), 230.4/4 (75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21, 22 - 22)

231/4 6p IMPACT 1/2" nástrčné hlavice • • • •

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 (pouze metrický rozměr)

D1

D2

T

L

D1

D2

L

T

603962

10

17.5

25

38

12

603963

11

18.7

25

38

12

603964

12

20

25

38

12

603965

13

21.3

25

38

12

231/4L6p

603966

14

22.5

25

38

12

603967

15

23.7

30

38

12

IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, prodloužené

603968

16

25

30

38

12

603969

17

26.2

30

38

13

609399

18

27.5

30

38

13

603970

19

28.7

30

38

13

603971

21

30

30

38

13

603972

22

32

30

38

13

603973

23

32

30

38

13

603974

24

35

30

45

20

D1

D2

L

T

603975

27

38.7

30

50

24

607918

10

17.5

25

78

14

609400

28

40

30

50

24

607919

11

18.7

25

78

14

603976

30

42

30

50

24

607920

12

20

25

78

14

605548

32

42

30

50

24

607921

13

21.3

25

78

14

618709

5/16”

15

22

38

9

607922

14

22.5

25

78

17

618710

3/8”

16

22

38

12

607923

15

23.7

30

78

17

618711

7/16”

18

22

38

12

607924

16

25

30

78

17

618712

1/2”

20

22

38

12

607925

17

26.2

30

78

17

618713

9/16”

22

24

38

12

609401

18

27.5

30

78

17

618714

5/8”

25

25

38

12

607926

19

28.7

30

78

19

618715

11/16”

26

26

38

13

607927

21

30

30

78

24

618716

3/4”

28

28

38

13

607928

22

32

30

78

24

618717

13/16”

30

30

38

14

607929

23

32

30

78

24

618718

7/8”

32

32

38

15

607930

24

35

30

78

24

618719

15/16”

34

34

38

13

607931

27

38.7

30

78

24

618720

1”

36

36

38

14

609402

28

40

30

78

24

618721

1.1/16”

38

38

40

17

607932

30

42

30

78

24

618722

1.1/8”

40

38

40

17

607933

32

44

30

78

24

618723

1.3/16”

42

38

40

17

618729

5/16”

15

22

78

13

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1 T

L

85


D1

D2

L

T

231/4XXL6p

16

22

78

14

Nástrčné hlavice 1/2", prodloužené

78

14

78

14

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

618730

3/8”

618731

7/16”

18

22

618732

1/2”

20

22

618733

9/16”

22

24

78

17

618734

5/8”

25

24

78

17

618735

11/16”

26

26

78

17

618736

3/4”

28

28

78

19

618737

13/16”

30

30

78

24

618738

7/8”

32

32

78

24

618739

15/16”

34

34

78

24

D1

D2

L

T

15

25

200

10

9

16

25

200

12

10

17.5

25

200

12

11

18.5

25

200

12

24

618979

12

20

25

200

12

24

618980

13

21

25

200

12

24

618981

14

22.5

25

200

12

24

618982

15

23.5

30

200

12

618983

16

25

30

200

13

618984

17

26

30

200

13

618985

18

27.5

30

200

13

618986

19

28.5

30

200

13

618987

20

30

30

200

13

618988

21

31

30

200

13

618989

22

32

30

200

14

618990

23

34

30

200

14

618991

24

35

30

200

15

618992

25

36

30

200

15

618993

26

38

30

200

16

618994

27

38.5

30

200

17

1”

36

36

78

24

1.1/16”

38

38

78

24

618975

618742

1.1/8”

40

38

78

24

618976

24

618977

24

618978

1.3/16”

618744

42

1.1/4”

618745

44

1.5/16”

618746

45

1.3/8”

618747

48.5

1.7/16”

618748

50.5

1.1/2”

52.5

38 38 38 38 38 38

78 78 78 78 78 78

231/4XL6p Nástrčné hlavice 1/2", prodloužené • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

D2 T

L

D1

618740 618741 618743

D2 T

L

8

D1

D2

L

T

618955

8

15

25

180

10

231/4XXXL6p

618956

9

16

25

150

12

nástrčné hlavice 1/2" IMPACT, dlouhé

618957

10

17.5

25

150

12

618958

11

18.5

25

150

12

618959

12

20

25

150

12

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

618960

13

21

25

150

12

618961

14

22.5

25

150

12

618962

15

23.5

30

150

12

618963

16

25

30

150

13

618964

17

26

30

150

13

618965

18

27.5

30

150

13

D1

D2 T

L

D1

D2

L

T

15

25

250

10

618966

19

28.5

30

150

13

618995

618967

20

30

30

150

13

618996

9

16

25

250

12

13

618997

10

17.5

25

250

12

14

618998

11

18.5

25

250

12

14

618999

12

20

25

250

12

15

619000

13

21

25

250

12

15

619001

14

22.5

25

250

12

16

619002

15

23.5

30

250

12

17

619003

16

25

30

250

13

619004

17

26

30

250

13

619005

18

27.5

30

250

13

619006

19

28.5

30

250

13

619007

20

30

30

250

13

619008

21

31

30

250

13

619009

22

32

30

250

14

619010

23

34

30

250

14

619011

24

35

30

250

15

619012

25

36

30

250

15

619013

26

38

30

250

16

619014

27

38.5

30

250

17

618968 618969 618970 618971 618972 618973 618974

86

21 22 23 24 25 26 27

31 32 34 35 36 38 38.5

30 30 30 30 30 30 30

150 150 150 150 150 150 150

8


231/4NS

231/4P

Nástrčné hlavice 1/2" se speciálním profilem

Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na šrouby hliníkových kol

• • • •

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 (pouze metrický rozměr)

• • • •

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 s plastovou ochranou postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

D2 T

L

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

616762

15

24

30

80

14

616763

17

27

30

85

14

D1

D2

L

T

616764

19

29

30

85

15

616765

21

31

30

85

17

618925

10

15.6

22.6

38.1

7.5

619144

11

17.8

22.6

38.1

8.5

619145

12

18.2

24.3

38.1

10

231/4P.1

618926

13

19.3

24.3

38.1

10

plastová ochrana pro 231P

618927

14

22

24.3

38.1

10.5

618928

15

23.2

26.6

38.1

10.5

618929

16

24.3

26.6

38.1

12

618930

17

25.4

26.6

38.1

12.5

618931

18

26.6

26.6

38.1

12.5

618932

19

28.3

28.3

38.1

12.5

618933

21

31.5

31.5

38.1

14

618934

22

33.1

33.1

38.1

14

616766

15

618935

23

33.8

33.8

44.5

16

616767

17

618936

24

34.8

34.8

44.5

16

616768

19

618937

25

36.4

36.4

44.5

19.5

616769

21

618938

26

37.8

37.8

50.8

19.5

618939

27

39.4

39.4

50.8

20

231/4PCB Sada nástrčných hlavic 1/2" IMPACT

231/4LNS Nástrčné hlavice 1/2" se speciálním profilem, prodloužené • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

616770

T

17 - 21 / 3

231/4P (17, 19, 21)

D2

D1

231/4PCB

L

D1

D2

L

T

618940

10

17.5

24.8

80

13

619146

11

19

24.8

80

13

619147

12

20

24.8

80

14

618941

13

21

24.8

80

15

618942

14

23

24.8

80

15

618943

15

24

24.8

80

16

618944

16

25

24.8

80

16

618945

17

26.5

29.8

80

17

618946

18

28

29.8

80

18

618947

19

29

29.8

80

19

618948

21

31.8

30

80

21

618949

22

33

30

80

22

618950

23

33.8

30

80

23

618951

24

34.8

30

80

24

618952

25

36.3

30

80

25

618953

26

37.8

30

80

26

618954

27

39

30

80

27

231/4PPB Sada 1/2" nástrčných hlavic IMPACT pro slitinová kola v plastové krabici

619965

231/4PPB

17 - 21 / 3

231/4P (17, 19, 21), 981PBM1

87


231/4PL

231/4TX

Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na Al-kola, prodloužené

IMPACT 1/2" nástrčná hlavice TX

• • • •

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 s plastovou ochranou postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

D1

T

D2 T

L

L

D1

D2

L

T

612880

E 10

D1

D2

L

T

15

25

38

7.5

619015

17

27

25

130

24

612881

E 12

16

25

38

8.5

619016

19

29

30

130

24

612882

E 14

18.5

25

38

10

619017

21

31

30

130

24

612883

E 16

20

25

38

11

612884

E 18

22

25

38

12

231/4PLPB

612885

E 20

25

30

38

13.5

Sada 1/2" dlouhých nástrčných hlavic IMPACT pro slitinová kola v plastové krabici

612886

E 24

28.5

30

45

21

231/4AHX IMPACT 1/2" zástrčné hlavice IMBUS • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D L1

619966

231/4PLPB

17 - 21 / 3

231/4PL (17, 19, 21), 981PBM1

L

D

L

L1

615218

5

25

75

15

615219

6

25

75

15

615220

8

25

75

25

231/4SQ

615221

10

25

75

25

Nástrčná hlavice 1/2" IMPACT - ČTYŘHRAN

615222

12

25

75

25

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

615223

14

25

75

25

615224

17

25

75

25

615225

19

25

75

25

618749

3/16”

25

75

11

618750

7/32”

25

75

15

618751

1/4”

25

75

15

618752

9/32”

25

75

20

618753

5/16”

25

75

25

D1

D2 T

L

L

D1

D2

T

618754

3/8”

25

75

25

616625

17

40

32

30

20

618755

7/16”

25

75

25

616626

19

45

36

30

20

618756

1/2”

25

75

25

616627

22

45

42

30

20

618757

9/16”

25

75

25

616628

24

50

44

30

22

618758

5/8”

25

75

25

616629

30

50

53

30

22

618759

11/16”

25

75

25

616655

32

50

56

30

22

618760

3/4”

25

75

25

88


231/4ATX

231.8/4

IMPACT 1/2" zástrčné hlavice TX

IMPACT 1/2" příslušenství

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

D d

D L1

d1

L

L

D

L

D

d

L

d1

L1

603997

10 - 14

20

4

20

3

603998

15 - 32

25

4

25

3

612874

TX 30

25

55

3.3

612875

TX 40

25

55

3.3

612876

TX 45

25

55

3.6

231/4PB1

612877

TX 50

25

55

4.5

Sada průmyslových hlavic 1/2" v plastovém boxu

612878

TX 55

25

55

5

612879

TX 60

25

55

7.2

618761

TX 70

25

55

8.6

231.4/4 IMPACT 1/2" nástavec ráčny, dlouhý • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

L

D1

D2

603977

125

16.9

25

603978

75

16.9

25

612506

231/4PB1

15 - 30 / 12

231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

231.6/4 IMPACT 1/2" kloubový adaptér

231/4PB2

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

Sada průmyslových hlavic 1/2" v plastovém boxu

D

L

609460

D

L

32

60

231.7/4 IMPACT 1/2" redukce 612507

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

231/4PB2

15 - 30 / 12

231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4L6p (15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 18)

D

L

D

L

603979

1/2” - 3/4”

30

48

612120

1/2” - 3/8”

25

38

89


231/4PB3

232/4L6p

Sada průmyslových hlavic 1/2" v plastovém boxu

IMPACT 3/4" nástrčné hlavice, prodloužené • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1 T

L

D1

D2

L

T

607934

17

31

44

95

17

607935

19

33

44

95

19

607936

21

35

44

95

21

607937

22

37

44

95

22

607938

24

39

44

95

24

607939

27

43

44

95

27

609404

28

44

44

95

28

607940

30

47

44

95

30

607941

32

49

44

95

32

231/4PB4

607942

33

51

44

95

33

Sada průmyslových hlavic 1/2" v plastovém boxu

607943

36

54

44

95

36

607944

41

60

44

95

38

607945

46

67

44

95

38

612508

231/4PB3

17 - 24 / 12

231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 22, 24)

232.4/4 IMPACT 3/4" nástavec ráčny, dlouhý

3/4”

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

L

615227

231/4PB4

13

231/4TX (10, 12, 14, 16, 18, 20, 24), 231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

D1

250

25.5

D2 44

603993

175

25.5

44

232.6/4 IMPACT 3/4" kloubový adaptér

232/4 6p

3/4”

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

IMPACT 3/4" nástrčné hlavice • • • •

L 603992

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 (pouze metrický rozměr)

D

L D1

D2

T

603994

D

L

44

90

L

232.7/4 IMPACT 3/4" redukce

D1

D2

L

T

603980

17

31

44

50

12

603981

19

33

44

50

14

603982

21

35

44

50

14

603983

22

37

44

50

14

603984

24

39

44

50

16

603985

27

43

44

54

23

609403

28

44

44

54

23

603986

30

47

44

54

23

603987

32

50

44

56

23

603988

33

51

44

56

23

603989

36

54

44

56

23

D

L

603990

41

60

44

58

24

603995

3/4” - 1/2”

44

56

603991

46

67

44

63

27

618708

3/4” - 1”

44

63

90

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D

L


232.8/4

233/4L6p

IMPACT 3/4" příslušenství

Nástrčná hlavice 1" IMPACT prodloužená

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

d1

D d

L

D2

D1 T

603996

3/4”

17 - 46

D

d

L

d1

35

4.5

35

4

L

D1

D2

L

T

616771

22

40

54

100

21

232PB1

616772

24

42

54

100

21

Sada prodloužených nástrčných hlavic3/4" v plastovém boxu

616773

27

46

54

100

24

616774

30

50

54

100

24

616775

32

52

54

100

24

616776

33

53

54

100

24

616777

34

55

54

100

40

616778

36

56

54

100

65

616779

38

59

54

100

65

616780

41

63

54

100

64

616781

42

64

54

100

64

616782

46

69

54

100

63

616783

50

74

54

100

62

616784

55

80

54

100

60

616785

60

86

54

120

78

616786

65

92

54

125

80

616787

70

99

54

125

80

616788

75

104

86

135

85

616789

80

109

86

135

85

621459$ 232PB1

24 - 36 / 7

232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), 232.8/4 (3/4”), 981PBM2

233/4 6p

233/4SQ

IMPACT 1" nástrčné hlavice

Nástrčné hlacice 1", 4-hran

• • • •

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 (pouze metrický rozměr)

D1

D2

T

D1

D2 T

L

L

D1

D2

L

T

615195

22

40

54

58

17

618763

18

615196

24

42

54

58

17

618764

23

48

54

60

27

615197

27

46

54

58

17

618762

1”

52

54

60

27

615198

30

50

54

60

21

615199

32

52

54

60

21

233.4/4

615200

33

53

54

60

21

IMPACT 1" nástavec ráčny

615201

34

55

54

62

21

615202

36

56

54

65

30.5

615203

38

59

54

65

30

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

615204

41

63

54

67

31

615205

42

64

54

74

38

615206

46

69

54

74

38

615207

50

74

54

80

42

615208

55

80

54

84

44.5

615209

60

86

54

87

44.5

615210

65

92

54

90

46.5

615211

70

99

54

96

51

D1

D2

L

615212

75

104

86

98

52

615214

34

54

175

615213

80

109

86

100

53

615215

34

54

250

D1

D2

L

T

42

52

57

24

D2

D1

L

91


233.6/4

234.4/4

IMPACT 1" kloubový adaptér

Nástavec 1 1/2" IMPACT

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1

D

L

L

615216

L

D1

D

L

617708

125

49

D2 86

54

110

617709

250

49

86

617710

500

49

86

233.7/4 IMPACT 1" redukce

234.6/4

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

Kloubový adaptér 1 1/2" IMPACT • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D

L

D

D

L

615217

1” - 3/4”

54

75

617303

1” - 1.1/2”

54

90.5

L

617689

L

D

182

86

233.8/4 IMPACT 1" příslušenství

234.7/4

• materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

Redukce 1 1/2" IMPACT • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

d1

D d

L D

D

d

L

d1

615254

22 - 70

46

3.5

43

5

615255

75 - 80

75

5.7

75

6

234/4 6p Nástrčná hlavice 1 1/2" IMPACT • • • •

materiál: chrom molybden Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 (pouze metrický rozměr)

L

D

L

616800

1.1/2” - 1”

86

100

617711

1.1/2” - 2.1/2”

86

120

617712

1.1/2 - 5S

86

125

234.8/4 1 1/2" IMPACT příslušenství • materiál: chrom molybden • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

D1

D

D2

d

T

d1

L

L

D1

D2

L

T

D

d

L

d1

616790

80

116

86

110

54

617126

80 - 90

75

5.7

75

6

616791

85

125

86

118

52

617127

95 - 120

85

5.7

84

6

616793

90

130

86

118

52

616794

95

138

86

118

52

616795

100

140

86

125

59

616796

105

150

95

125

59

616797

110

156

95

125

59

616798

115

160

95

135

67

616799

120

168

95

135

67

E

Od

ce

92

pský výrob vro

ro k u 1 9 19


236/2HX

236/2PH

Zástrčná hlavice IMBUS 3/8"

Zástrčné hlavice PHILLIPS 3/8"

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) • otvory jsou celé kalené a temperované

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

L

L1

D

612092

PH 1

18

48

22

612082

4

48

22

18

612093

PH 2

18

48

22

612083

5

48

22

18

612094

PH 3

18

48

22

612084

6

48

22

18

612085

8

48

22

18

236/2PZ

612086

10

48

22

18

617662

1/8”

48

22

18

Zástrčné hlavice POZIDRIV 3/8"

617663

9/64”

48

22

18

617664

5/32”

48

22

18

617665

3/16”

48

22

18

617666

7/32”

48

22

18

617667

1/4”

48

22

18

617668

5/16”

48

22

18

617669

3/8”

48

22

18

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

L

236/2HXVDEDP

D

L

L1

Zástrčná hlavice IMBUS 3/8"

612095

PZ 1

18

48

22

• • • • • • •

612096

PZ 2

18

48

22

612097

PZ 3

18

48

22

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 otvory jsou celé kalené a temperované

236/2SL Zástrčné hlavice PLOCHÉ 3/8" • Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D

L

L1

L

L1

D

619171

4

67

6

23.6

619172

5

67

7.4

24.4

612098

L

D

L

L1

5.5

18

48

22

619173

6

67

8.5

23.4

612099

8

18

48

22

619174

8

67

9.4

24

612100

10

18

48

22

619175

10

67

10.2

23.4

236/2TR Nástrčné hlavice na šroubovák s profilem TX a otvorem 3/8"

236/2HXL Zástrčné hlavice IMBUS 3/8", prodloužené

• materiál: hlavice, chrom molybden. Leštěná, povrch chrom. • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr) • otvory jsou celé kalené a temperované

D L1

D L1

L

L

D

L

L1

619829

20

18

92

66

L

L1

D

619830

25

18

92

66

612087

4

92

66

18

619831

27

18

92

66

612088

5

92

66

18

619832

30

18

92

66

612089

6

92

66

18

619833

40

18

92

66

612090

8

92

66

18

619834

45

18

92

66

612091

10

92

66

18

619835

50

18

92

66

93


236/2TX

237/1

Zástrčné hlavice TX 3/8"

Nástrčné hlavice 3/8" TX

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D L1

L

D2

D1

D

L

L1 L

612101

TX 15

18

48

22

612102

TX 20

18

48

22

L

L1

D2

612103

TX 25

18

48

22

612121

E8

28

11

16.8

12

612104

TX 27

18

48

22

612122

E 10

28

11

16.8

13.5

612105

TX 30

18

48

22

612123

E 11

28

11

16.8

14

612106

TX 40

18

48

22

612124

E 12

28

11

16.8

15

612125

E 14

28

11

17.8

17

612126

E 16

28

11

19.8

19

236/2TXL Zástrčné hlavice TX 3/8", prodloužené

237/1F

• Matriál: hlavice, chrom molybden • bit: speciální nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované

Nástrčná kloubová hlavice 3/8" s vnitřním profilem TX • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D L1

D1

L

D2

D1

L

L1

D

612107

TX 15

92

66

18

612108

TX 20

92

66

18

612109

TX 25

92

66

18

L

D1

D2

T

612110

TX 27

92

66

18

620811$

E8

51.4

18.8

11.2

5.9

612111

TX 30

92

66

18

620812$

E10

51.4

18.8

13.2

6.6

612112

TX 40

92

66

18

620813$

E12

51.4

18.8

14.8

8.2

620814$

E14

51.4

18.8

16.8

9.5

236/2ZX Zástrčné hlavice ZX 3/8" • • • •

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel otvory jsou celé kalené a temperované Vyrobeno dle normy DIN 2324

D L1

L

L

L1

D

612113

M5

48

22

18

612114

M6

48

22

18

612115

M8

48

22

18

612116

M10

48

22

18

236/2ZXL Zástrčné hlavice ZX 3/8", prodloužené • • • •

Matriál: hlavice, chrom molybden bit: speciální nástrojová ocel otvory jsou celé kalené a temperované Vyrobeno dle normy DIN 2324

D L1

L

L

L1

D

612117

M6

92

66

18

612118

M8

92

66

18

612119

M10

92

66

18

94

T

L


238/1 6p

L

D1

D2

T

Nástrčné hlavice 3/8"

616914

16

30

21.8

21.8

10

• • • • •

616915

17

30

23.4

23.4

10

616916

18

30

24.7

21

12

616917

19

30

25.8

23

12

616918

20

32

27.1

24

12

616919

21

32

27.8

25

12

616920

22

32

29.5

26

14

616921

23

32

31.5

27

14

616922

24

32

31.8

28

14

616923

1/4”

28

10.2

16.7

8

616924

5/16”

28

11.8

16.7

8

616925

3/8”

28

14.5

16.7

8

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

L

L

D1

D2

T

605322

6

28

9.9

16.9

4

616926

7/16”

28

15.7

16.7

8

605323

7

28

10.6

16.9

4

616927

1/2”

28

15.7

17.7

8

605324

8

28

11.8

16.9

5

616928

9/16”

28

15.7

19.5

12

605325

9

28

13.2

16.9

5

616929

5/8”

30

15.7

21.7

12

605326

10

28

14.5

16.9

6

616930

11/16”

30

15.7

23.3

12

605327

11

28

15.7

16.9

7

616931

3/4”

30

25.7

23

14

605328

12

28

16.9

16.9

8

616932

13/16”

32

27.7

25

14

605329

13

28

17.9

17.9

8

616933

7/8”

32

29.5

26

14

605330

14

28

19.6

19.6

10

616934

15/16”

32

31.7

28

14

605331

15

28

21

21

10

616935

1”

32

33.7

30

14

605332

16

30

21.8

21.8

10

605333

17

30

23.4

23.4

10

238/1F12p

605334

18

30

24.7

21

12

605335

19

30

25.8

23

12

Nástrčná hlava 3/8"

605336

20

32

27.1

24

12

605337

21

32

27.8

25

12

605338

22

32

29.5

26

14

612051

3/8”

28

14.5

16.7

8

612052

7/16”

28

15.7

16.7

8

612053

1/2”

28

17.75

17.7

8

612054

9/16”

28

19.55

19.5

12

612055

5/8”

30

21.75

21.7

12

612056

11/16”

30

23.3

23.3

12

T

• • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D2

D1 T

L

612057

3/4”

30

25.7

23

14

L

D1

D2

612058

13/16”

32

27.7

25

14

619793

10

51

14.2

18.8

6

612059

7/8”

32

29.5

26

14

619794

11

52

15.5

18.8

7

619795

12

52

16.7

18.8

8

238/1 12p

619796

13

53

18

18.8

8

Nástrčné hlavice 3/8", 12-hran

619797

14

53

19

18.8

10

• • • • •

619798

15

54

20.5

18.8

10

619799

16

54

21.7

18.8

10

619800

17

56

23

18.8

10

619801

18

56

24.2

18.8

12

619802

19

57

25.5

18.8

12

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

238/1L6p Nástrčné hlavice 3/8", prodloužené D2

D1 T

L

L

D1

D2

617122

6

28

10.6

16.9

T 4

616905

7

28

10.6

16.9

4

616906

8

28

11.8

16.9

5

616907

9

28

13.2

16.9

5

616908

10

28

14.5

16.9

6

• • • • •

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

D2

D1 T

L

616909

11

28

15.7

16.9

7

616910

12

28

16.9

16.9

8

L

D1

D2

616911

13

28

17.9

17.9

8

612036

8

63

11.8

16.8

9

9

63

13.2

16.8

9

10

63

14.5

16.8

9

616912

14

28

19.6

19.6

10

612037

616913

15

28

21

21

10

612038

T

95


L

D1

D2

T

238/2VDEDP

612039

11

63

15.7

16.8

12

Nástrčné hlavice 3/8"

612040

12

63

16.8

16

12

612041

13

63

17.8

16.5

12

612042

14

63

19.55

17

15

612043

15

63

20.75

18

15

612044

16

63

21.75

19

15

612045

17

63

23.3

20

15

• • • • • • •

612046

18

63

24.5

21

18

612047

19

63

25.7

23

18

612048

20

63

27

24

18

612049

21

63

27.7

25

18

612050

22

63

29.5

26

21

238/1L12p

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Vyrobeno podle normy EN60900 postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

D2 T

L

D1

D2

L

T

619161

10

18.7

23

46.5

10

619162

11

20.7

23

46.5

10

Nástrčné hlavice 3/8", 12-hran prodloužené

619163

12

21.8

23

46.5

10

• • • • •

619164

13

23

23

46.5

10

619165

14

24.9

23

46.5

14

619166

17

28.6

23

49

15

619167

19

31.4

23

49

17

619168

22

35

23

51

17

materiál: chrom molybden povrch chrom leštěný postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

238H

D2

D1 T

Držák pro nástrčné hlavice 3/8"

L

L

D1

D2

T

616936

7

63

10.6

16.9

6

616937

8

63

11.8

16.9

9 9

616938

9

63

13.2

16.9

616939

10

63

14.5

16.9

9

616940

11

63

15.7

16.9

12

616941

12

63

16.8

16.9

12

616942

13

63

17.8

17.9

12

616943

14

63

19.6

19.6

15

616944

15

63

21

21

15

616945

16

63

21.8

21.8

15

616946

17

63

23.4

23.4

15

616947

18

63

24.7

21

18

616948

19

63

25.8

23

18

616949

20

63

27.1

24

18

616950

21

63

27.8

25

18

616951

22

63

29.5

26

21

616952

23

63

31.5

27

21

616953

24

63

31.8

28

21

616954

1/4”

63

9.9

16.8

6

616955

5/16”

63

11.8

16.8

9

616956

3/8”

63

14.5

16.8

9

616957

7/16”

63

15.7

16.8

12

616958

1/2”

63

17.8

16.5

12

616959

9/16”

63

19.5

17

15

616960

5/8”

63

21.7

19

15

616961

11/16”

63

23.3

20

15

616962

3/4”

63

25.7

23

18

616963

13/16”

63

27.7

25

18

616964

7/8”

63

29.5

26

21

616965

15/16”

63

31.7

28

21

• rozměr 260 - pro sadu 10 ks 6-22, maximální počet 15 háčků • rozměr 345 - 10 ks sada stejného rozměru (22), maximální počet 20 háčků

L 619089

260

619236

345

238H1 10 ks sada háčků pro 238 H

619411

238.1/1ABI Ráčna přepínací 3/8" • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B

L

A

E

Od

96

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19

612501

3/8”

L

A

B

200

30

35


238.1/1ALBI

238.2/1BI

Přepínací ráčna 3/8", prodloužená

Vratidlo kloubové 3/8"

• • • • • • •

• • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů Kované tělo Zcela kalené a popouštěné Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315

B

materiál: chrom molybden ergonomická dvou komponentní rukojeť Kované tělo Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540 Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné

L

A

617631

L

L

A

B

260

30

35

L 612502

210

238.1/1FBI

238.3/1

Přepínací ráčna 3/8" s kloubem

T - vratidlo 3/8"

• • • •

• • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90º s 22,5º podélným sklonem • Kované tělo • Zcela kalené a popouštěné • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN 12540

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava Vyrobeno dle normy ISO 3315 Zcela kalené a popouštěné A

L

A

B

3/8”

D1

L

605341

618368

D2

L

A

B

260

30

35

L

A

D1

D2

165

34

10.4

19

238.4/1 Nástavec ráčny 3/8", dlouhý

238.1AVDEDP

• • • • •

Přepínací ráčna 3/8" izolovaná • • • • • • •

dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. 36 zubů minimální úhel pro posun je 10° tlačítko pro změnu směru otáčení Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316 D1

D2

L

A

L

L

D1

D2

600777

3/8”

45

12.5

18

600778

3/8”

75

12.5

18

605343

3/8”

125

12.5

18

605342

3/8”

250

12.5

18

B

619118

3/8”

L

B

A

200

72

42

238.4/1S Nástavec ráčny zesílený 3/8", dlouhý • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

D1

610913

L

L

D1

D2

125

12.5

18

D2

97


238.4/2VDEDP

238.11

Nástavec ráčny 3/8" izolovaný

Sada náhradních dílů pro 238.1A BI

• • • • • • •

materiál: chrom vanadium hlava chrumovaná Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno podle normy EN60900

D

L

612505

8

L

D

238.12

619169

3/8”

125

144

17

Rychloupínací hlavice pro bity 3/8"

619170

3/8”

250

268

17

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

238.5/2 Ohnutá rukojeť 3/8" • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom Vyrobeno dle normy ISO 3315 Kované, kalené a popouštěné

D

L

620855$

L2

L

D

33

19

238MS

D

Sada hlavic 3/8" v plechovém stojanu

L1

611962

3/8” - 1/4”

3/8”

L1

L2

D

200

45

10

238.6/1 Kardan 3/8" • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316 610565

238MS

6 - 22 / 100

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 980C

239A Sada gola 3/8" v plechové krabici

D

L

605344

L

D

54

19

238.7/1 Redukce 3/8" • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 3316

D L

D

L

607977

3/8” - 1/4”

18

32

605345

3/8” - 1/2”

17

38

98

612509

239A

6 - 22 / 24

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)


239A12P24

239D

Sada gola 3/8" v plechové krabici

Sada gola 3/8" v plechové krabici

617117

613073

239A12P24

6 - 22 / 24

238/1 12p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)

239D

6 - 19 / 30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.5/2 (3/8”), 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10), 236/2HXL (4, 5, 6, 8, 10), 238.1/1ABI (3/8”)

239B

239VDEDP6P13

Sada gola 3/8" v plechové krabici

Sada nástrčných hlavic 3/8" VDE v plechové krabici

612510

239B

3/8” - 7/8” / 16

238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238/1 6p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”), 238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)

619419

239VDEDP6P13

13

238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250), 196/2BVDEDP (3/8”), 238/2VDEDP (10, 11, 13, 14, 17, 19), 236/2HXVDEDP (4, 5, 6)

239C

239VDEDP6P10

Sada gola 3/8" v plechové krabici

Izolovaná Gola sada 3/8" v plastovém boxu

613072

239C

6 - 22 / 30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 236/2HX (4, 5, 6, 8), 236/2PH (PH 2, PH 3), 236/2SL (5.5, 8), 238.1/1ABI (3/8”)

621647$ 239VDEDP6P10

10

238/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19), 238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250)

99


250/1

250/1VDEDP

Nastavitelné klíče

Nastavitelný klíč VDE

• • • • • •

• • • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava se stupnicí postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 6787

A

materiál: chrom vanadium povrch chrom se stupnicí Elektricky testováno dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. Vyrobeno podle normy EN60900

L

611917

L

A

100

110

9.8

A

17

L

611918

150

155.5

11.7

23

601016

200

205

14.4

28

L

A

601017

250

254

16.9

32

616849

200

215

35

28

601018

300

303.5

19.1

38

616850

250

265

35

32

616851

300

310

36

38

601019

380

375

23.8

50

605113

450

458.5

26.3

60

615148

600

608

29.7

70

250.1/1 Náhradní díly k nastavitelnému klíči 250, 250A

250/1ADP nastavitelný klíč • • • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěná hlava se stupnicí dvoukomponentní plastová rukojeť Vyrobeno dle normy ISO 6787

A

L

L

A

611978

100

611979

150

602070

200

602071

250

617246

200

205

14.8

28

602072

300

617247

250

254

17

32

602073

380

617248

300

304

20

38

602069

450

617249

380

381

25.5

50

615149

600

250/1VDEDP Nastavitelný ozubený šroub

Plochý tvar

Nstavitelné čelisti

Materiál: chrom-vandium

Klíč udržuje oba směry rotace při opravě kola

100

Měřící stupnice


251/4

255/2

Nastavitelné klíče

Hákové klíče

• • • • • •

• • • •

materiál: chrom vanadium Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 levotočivé nastavení se stupnicí postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno Vyrobeno dle normy ISO 6787

materiál: chrom vanadium povrch chrom otvory jsou celé kalené a temperované Vyrobeno dle normy DIN 1810

B

C

D

A A

612870

L

L

L

A

150

155.7

11.7

L

C

D

A

B

613050

12 - 14

109

1.2

1.5

3

12

20

613051

16 - 20

109

1.5

2

3

12 21

612871

200

204.3

14.4

25

613052

25 - 28

136

2

2.5

4

612872

250

254

16.9

30

613053

30 - 32

136

2

2.5

4

21

612873

300

303.5

19.1

36

613054

34 - 36

171

2.5

3

5

28.5

613055

40 - 42

171

2.5

3

5

28.5

CT252

613056

45 - 50

207

3

3.5

6

37

Prázdný obal

613057

52 - 55

207

3

3.5

6

37

• pro Art. 160, 161, 170, 171, 183

613058

58 - 62

242

3.5

4

7

46

613059

68 - 75

242

3.5

4

7

46

613060

80 - 90

281

4

5

8

61

613061

95 - 100

281

4

5

8

61

613062

110 - 115

334

4

5

10

81

613063

120 - 130

334

4

5

10

81

255/2CT 615155

A

B

360

290

Sada hákových klíčů v brašně

253/2DP Nastavitelný klíč • Čepy: černé provedení • Nastavitelný klíč je navržen pro instalaci a demontáž volnoběhu. 2,3mm a 2,8mm čepy jsou vzájemně zaměnitelné a vzdálenost mezi nimi je nastavitelná. Největší vzdálenost mezi čepy je 50 mm při otevření a 10 mm při zavření. • materiál: chrom vanadium • otvory jsou celé kalené a temperované • povrch chrom • dvoukomponentní plastová rukojeť

615156

255/2CT

9

255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)

255/2F Hákové klíče nastavitelné D

L

• materiál: chrom vanadium • povrch chrom • otvory jsou celé kalené a temperované

616294

253.1/4A Sada dvou čepů pro 253 A - 253.1 a B

C

D

A

621020$

L

L

C

D

A

B

615027

15 - 35

140

3

3.5

7

25

615028

35 - 50

201

4

4

10

41.5

615029

50 - 80

262

5

5

12

68

615030

80 - 120

320

5.5

5.5

14

86

615031

120 - 180

420

7.5

9

16

134

101


Kontrolní a měřící nářadí

Momentové klíče

Posuvná měřítka

Vodováhy

Zednické profily

Úhelníky

Spárové měrky

Další měřicí nástroje

Metry

Přesnost při měření

Vícenásobné verze Přesné nástroje Unior

Odzkoušené použití

Pásmová měřítka,

jsou dostupné v

Měřicí nástroje jsou přesné

momentové klíče s ochranou proti přetížení, posuvná měřítka (také digitální), vodováhy, úhelníky, zednické vodováhy a spároměry jsou vynikajícími zástupci přesných měřicích nástrojů, bez nichž je

klasických variantách a nejmodernějších digitálních verzích s dodatečnými časovači a dalšími funkcemi. Všechny nástroje jsou navržené a vyrobené v souladu s aktuálními mezinárodními normami.

a zároveň se snadno používají - jak při obecných měřeních s klasickými pásmovými měřítky v různých variantách, tak i u specifických zednických a kovářských prací, při měření závitů atd.

prostě nemožné představit si úspěšné plánování a provedení práce.

102

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


260

261

Momentový klíč 1/4"

Momentový kllíč 3/8"

• všechny modely jsou vybaveny nýtovacími vřeteny se dvěma konci • všechny modely mají ochranu proti přetížení • všechny modely mají zvukový signál • všechny modely jsou dodávány v odolném skladovacím pouzdře • Vyrobeno dle normy ISO 6789 • Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu. • Dvojí stupnice lbf.ft a NM

• • • • • •

všechny modely jsou vybaveny nýtovacími vřeteny se dvěma konci všechny modely mají ochranu proti přetížení všechny modely mají zvukový signál všechny modely jsou dodávány v odolném skladovacím pouzdře Vyrobeno dle normy ISO 6789 Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu. • Dvojí stupnice lbf.ft a NM

a

L

607139

8 - 40

20 - 360

a

L

69

244

3/8”

262 Momentový klíč 1/2" • • • • • •

všechny modely jsou vybaveny nýtovacími vřeteny se dvěma konci všechny modely mají ochranu proti přetížení všechny modely mají zvukový signál všechny modely jsou dodávány v odolném skladovacím pouzdře Vyrobeno dle normy ISO 6789 Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu. • Dvojí stupnice lbf.ft a NM a

L

607138

2.4 - 12

4 - 120

a

L

61

244

1/4” a L

607140

16 - 80

50 - 600

a

L

86

435

1/2”

263B Momentový klíč • • • •

Přesnost +/-3% Měřítko pro jednoduché a bezchybné nastavení. Nastavení točivého momentu. Aplikace: jednosměrně, ale vždy ve směru, který je vyznačen na rukojeti klíče • Ráčna: pracje oběma směry, 75 zubů a 5° ůhel otáčení • Rukojeť: dvousložkový materiál • Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu.

L

L 620109

8 - 50

8 - 35

280

1/2”

103


263A

264

1 / 2 "momentový klíč pro nástrčné hlavice

Momentové klíče

• • • •

• • • • •

Přesnost +/-3% Měřítko pro jednoduché a bezchybné nastavení. Nastavení točivého momentu. Směr otáčení: možnost oběma směry, ale vždy ve směru který je označen na rukojeti momentového klíče. • Rukojeť: dvousložkový materiál • Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu.

oboustranná západková hlava klíč pracuje ve směru i proti směru pohybu hodinových ručiček pro utahování levostranných i pravostranných závitů nezaměnitelný signál v okamžiku dosažení hodnoty kroutivé síly Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu. • Vyrobeno dle normy ISO 6789

L

L 615485 L

L

1/4”

2 - 24

20 - 200

275

615486

3/8”

5 - 110

5 - 80

306

615487

1/2”

28 - 210

10 - 150

450 635

620110

30 - 150

20 - 110

455

1/2”

615488

1/2”

35 - 350

25 - 250

620111

50 - 250

40 - 185

560

1/2”

615489

3/4”

70 - 560

50 - 300

850

615490

3/4”

140 - 700

100 - 500

1060

615491

1”

140 - 980

100 - 700

1120

263L Momentový klíč 1/2"

264

• všechny modely jsou vybaveny nýtovacími vřeteny se dvěma konci • všechny modely mají ochranu proti přetížení • všechny modely mají zvukový signál • všechny modely jsou dodávány v odolném skladovacím pouzdře • Dvojí stupnice lbf.ft a NM • Kalibrační interval momentoého klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu. • Vyrobeno dle normy ISO 6789

KROK PO KROKU ovládání momentového klíče 264: 1. odšroubování zadního šroubu pro uvolnění šroubu pro nastavení utahovacího momentu

2. nastavení na jmenovitý utahovací moment

3. našroubování zadního šroubu zpět pro zajištění nastavení utahovacího momentu

4. UPRAVTE a ZAČNĚTE s utahováním (předepsaný směr utahování) 5. když uslyšíte zvukový signál (cvaknutí), byl dosažen stanovený utahovací moment – PŘESTAŇTE S UTAHOVÁNÍM! DŮLEŽITÉ!

L

L 607948

104

60 - 330

45 - 250

675

1/2”


264VDEDP

267A

Momentový klíč 1/2" VDE

Momentové klíče 1/2" s fixním momentem

• dvouvrstvá - dvoubarevná izolace • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno podle normy EN60900

• • • • •

materiál: chrom vanadium v souladu s ISO 6789, ANSI 107.14M a U.S. Fed GGG-W-686D přednastavený krouticí moment snadno použitelný a přesný pracovní vyměřená přesnost v mezích +/-4%

L

L 619120$

5 -50

619121$

20 - 100

20 - 70

470

619122$

40 - 220

30 - 160

540

5 - 35

375 L

L

265 Momentový klíč 3/4" • robustní konstrukce zajišťuje přesné výsledky do +/- 4 %, a to i v obtížných pracovních podmínkách • každý klíč je dodáván s certifikátem podle ISO 9000:2000 • Velký úhel lomu zvyšuje přesnost tím, že snižuje možnost použití příliš vysoké kroutivé síly • Vačkové řízení mechanismu poskytuje kontrolovaný lom, který nebude problémem pro obsluhu • dvojitá stupnice, N.m a lbf.ft (libry na stopy) • Vyrobeno dle normy ISO 6789

618915

90

66.4

400

618916

100

73.7

400

618917

110

81.1

400

618918

120

88.5

400

618919

130

95.9

400

267B Momentové klíče 3/4" s fixním momentem

3/4”

• materiál: chrom vanadium • v souladu s ISO 6789, ANSI 107.14M a U.S. Fed GGG-W-686D • přednastavený krouticí moment • snadno použitelný a přesný • pracovní vyměřená přesnost v mezích +/-4%

L

L 616801

3/4”

150 - 700

100 - 500

1090

616802

3/4”

200 - 800

150 - 600

1140

616803

3/4”

300 - 1000

200 - 750

1470

L

L 618920

400

295

950

618921

450

332

950

618922

500

369

950

618923

550

406

950

618924

600

442

950

105


270A

271

Digitální nonius

Posuvné měřítko

• • • •

• Rozložení: 0,01 mm / 0,0005" • funkce: vnitřní měření, vnější měření, měření hloubky • Vyrobeno dle normy DIN 862

Rozložení: 0,01 mm / 0,0005" rychlost měření: 1,5 m/sec funkce: vnitřní měření, vnější měření, měření hloubky Vyrobeno dle normy DIN 862

B

612035

D

L

D

B

L

0 - 150

40

235

272 Mikrometr • • • • •

B

619881

106

D

vyroben z kvalitní slitiny vřeteno o průměru 6,5 mm s dorazovou řehtačkou shodně s DIN 863 měřící rozsah 0 - 25 mm, min.údaj 0,01 mm Vyrobeno dle normy DIN 863

L

D

B

L

0 - 150

40

235

617698


280 Násobič momentu • 5:1 multiplikátor kroutivé síly, garantovaná přesnost lepší než +/-4 % • dodáván se dvěma reakčními tyčkami pro maximální univerzálnost použití • Robustní konstrukce zajišťuje minimální údržbu a dlouhou životnost • Dodáván v přenosném pouzdře. Ideální pro vložení do soupravy nástrojů pro těžká vozidla

HA D

C

D

A

C

H

616804

1300

960

5:1

1/2” (32mm)

3/4”

108

126

210

180

616805

2700

2000

5:1

3/4” (36mm)

1”

108

128

210

186

300/5

300/6B

Montážní páky

Montážní páka

• • • • •

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • lakovaný

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované povrchová úprava: pozinkováno postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

L1

L

L

L

L1

608815

500

120

18

608816

600

120

18

L

608817

800

120

18

617661

200

608821

1000

120

20

601755

300

601756

400

300/5C

601757

500

Montážní páky s rukojetí • materiál: chrom vanadium • povrch chrom • ergonomická dvou komponentní rukojeť

300/5A Montážní páky • materiál: chrom vanadium • povrchová úprava: pozinkováno • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

a b

L

axb

613103

320

1.1 x 13

L

613104

410

1.5 x 15

537

613105

610

1.5 x 21

L

601758

L

107


300CCB

352.1/6

Sada montážních pák s rukojetí

ohýbací kleště • materiál ze speciální slitiny, vysoce odolný • krokový ohýbací mechanismus • rychlouvolňovací systém

613106

300CCB

3 621534$

300/5C (320, 410, 610)

300/6E

352.2

Páčidlo

ohýbací adaptérer

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • lakovaný • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

L

621535$

10

621536$

12

621537$

14

621538$

15

L

621539$

16

617782

4

700

621540$

18

617783

5

800

621541$

20

617784

6

900

621542$

22

617785

8

1100

621543$

3/8”

617786

10

1200

621544$

1/2”

617787

12

1300

621545$

5/8”

621546$

3/4”

621547$

7/8”

352/6PB Sada na ohýbání trubek

352.3 Ohýbací část

621533$ 352/6PB

10 - 22 / 11

352.1/6, 352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), 352.3 (10, 12 - 22)

108

621548$

12 - 22

621549$

10


355/6

358.1/7

Nářadí pro zpracování trubiček

Řezné kolečko pro 357 a 360 velikost 6-67

• • • • • • • •

rameno kované, lakované hlava a čelisti jsou z oceli se zvlá?tní strukturou čelisti niklované, ostatní časti chráněné proti korozi určeno k přípravě různých nástavců na měděných trubkách, mo?nost tvarovaní hran je 45 nebo 90° pro tvar 90° se musí nejprve pou?ít 45° pro tvarovaní hran trubek o průměru 4,75; 5; 6; 8; 10; 12; 14 kód 618465 pro nálevkovitě rozšířené trubky 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 kód 620112 pro rozšiřování trubiček 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" 601102

358.2/5 Náhradní váleček pro 358

601103

360/6 601100

Řezač trubek

618465

• • • •

620112

358/6

řezná kolečka a válečky jsou vyrobeny ze speciální oceli, kalené v oleji lakovaný povrh náhradní kolečko v rukojeti vyměnitelné části: řezací kolečka a válečky

Řezač trubek • • • •

materiál: hliníková slitina pro měděné, mosazné a hliníkové trubky nový model - malý poloměr otáčení výměnné části: řezné kolečko a váleček

B

E

L A

E

A

L

3 - 32

55

19

28

135

602080

6 - 67

94

18

38

287

360.1/7

B E

B 601104

náhradní řezné kolečko pro 360 L A

601101

3 - 16

B

A

E

L

36.5

20.5

18

50

601105

3 - 32

621249$

6 - 67

360.2/5 náhradní váleček pro 360

601106

3 - 32

616498

6 - 67

109


361/6

361.1/7

Řezač trubek

Náhradní řezné kolečko pro 361

• lakovaný povrh • váleček je kalený v oleji

B E

L

601109

1/8” - 2”

602683

1.1/4” - 4”

361.2/7

A

Náhradní váleček pro 361 B

A

E

L

601108

1/8” - 2”

106.5

48.5

32

455

602592

1.1/4” - 4”

162

53

42

640

601111

1/8” - 2”

603393

1.1/4” - 4”

363 Řezač trubek • odhrotuje vnitřní a vněj?í časti trubky • kryt plastový • ostří je ze speciální nástrojové oceli

B L

601112

4 - 36

370 Sada na úpravu trubek

601099

370 355/6, 360/6, 363

110

3

B

L

50

46


375/6

382

Pumpa pro testování vodovodního potrubí

Kulaté odizolovací kleště

• udělaná na přezkou?ení vodních a olejových systémů do 50 barů • maximální kapacita 12 litrů • veškeré důležité díly jsou odolné proti korozi a jsou vyměnitelné

• pro kruhové kabely 8 - 13 mm2 • možnost použití na těžko dostupných místech • není potřeba upravovat hloubku řezu

610927

H

8 - 13

L

B

602600

L

B

H

605

160

286.5

380 Kleště na odizolování vodičů • automatické odizolování vodíčů 0,2 - 6 mm2 • nastavitelná délka odizolování 5 - 12 mm • snadno přístupné štípací břity pro max. 2mm

384 Odizolovací kleště na koaxiální kabely • 2 nebo 3 stupně odizolování koaxiálních kabelů 4,8 - 7,5 mm2 a kruhových kabelů (0,75 mm2 - 10 mm2 - 16 mm2) • není potřeba upravovat hloubku řezu

610925

610929

0.2 - 6

4.8 - 7.5

375/6

uzavřete ventil

nalijte vodu

vyjměte pojistný kolík

připojte výtokovou hadici

začněte s čerpáním

111


385H

385VDE

Nůž na odizolování kabelů

Nůž na odizolování vodičů

• přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kruhových kabelů 4 - 28 mm2 • nastavitelná hloubka řezu zabrání poškození kabelů • otočné ostří se automaticky nastaví podle typu řezu • náhradní ostrří v rukojeti

L

L 610930

4 - 28

615494

385G

385AVDE

Nůž na odizolování kabelů

Nůž izolovaný

180

• přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kruhových kabelů 4 - 28 mm2 • nastavitelná hloubka řezu zabrání poškození kabelů • otočné ostří se automaticky nastaví podle typu řezu • náhradní ostrří v rukojeti

L

L 619101 610931

140

4 - 28

385BVDE Nůž izolovaný

L

L 619102

112

140


113


Kleště

Kleště pro elektrotechniky

Kleště izolované

Kleště standard

Konektorové kleště

Kleště na pojistné kroušky

Kleště štípací

Kleště na betonářské armatury

Kleště GRIP

Kleště speciální

Ergonomické rukojeti

Ochrana povrchu

Vysoká přesnost

Flexibilita

Kleště jsou vyrobené z

S dokonalým designem a

Zcela se přizpůsobí

Pomocí ergonomických

prvotřídní oceli se speciálně

technologickými přednostmi

zvláštnímu použití,

vylepšeným složením.

zajišťují kleště Unior velmi

nevyžadují nadbytečné

Několik modelů přichází

přesné upínání v jakémkoli

úsilí!

s dodatečnou ochranou

případě obecného či

chromovaných povrchů.

jednoúčelového použití.

rukojetí a speciálně navrženého uchopení poskytují povrchové kleště Unior maximální pohodlí při práci a vysokou účinnost s minimální námahou.

114

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


Vlastnosti nástrčných klíčů Unior Tři série: • materiál: speciální kompozitní ocel vhodná ke kalení a popouštění • kovaná, zcela kalená a popouštěná • indukčně kalené řezné hrany • hlava leštěná • konečná úprava povrchu: chromované • dvojsložkové rukojeti pro těžký provoz • elektronické razítko UNIOR • materiál: speciální kompozitní ocel vhodná ke kalení a popouštění • kovaná, zcela kalená a popouštěná • indukčně kalené řezné hrany • hlava broušená • konečná úprava povrchu: fosfátování • plastové rukojeti pro těžký provoz • materiál: speciální kompozitní ocel vhodná ke kalení a popouštění • kovaná, zcela kalená a popouštěná • indukčně kalené řezné hrany • hlava broušená • konečná úprava povrchu: fosfátování • rukojeti potažené plastem

Speciální postup výroby kleští 1. Řezání

2. Kování

3. Ořezávání 4. Perforace 5. Odstraňování ostřin a broušení 6. Označování a ohýbání strojem

7. Protahování 8. Popouštění

9. Broušení a leštění

10. Chromování

115


400

402B

403C

Sada hasáků a SIKO kleští v papírové krabici

Sada kleští v papírové krabici

Sada elektro šroubováků a kleští v plastovém kufříku

612599

617933

400

3

482/6 (1, 1.1/2”), 447/6 (240)

402B

3

406/4G (180), 461/4G (160), 445/4G (240)

401PB6

403A

sada kleští a šroubováků v plastovém boxu

Sada elektronických kleští v pouzdře

621692$ 403C

11

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), 615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), 472/4E (135), 455/4E (110), 461/4E (115), 508/4E (135)

405/1BI Kleště kombinované • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5746 620212$ 403A

621420$ 401PB6

6

406/4E (120), 455/4E (110), 461/4E (115), 472/4E (135), 506/4E (140), 512/4E (140)

6

461/1BI (160), 506/1BI (140), 605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80)

403B Sada elektronických kleští v kartonové krabici

402A

B

Sada kleští v papírové krabici

C

L

A

L

B

C

A

607867

160

24

35

9.5

607868

180

27

38

10

607869

200

29

41

10.5

kapacita střihu (10N=1kg) L 617818

402A

620963$ 403B

3

406/1BI (180), 461/1BI (160), 445/1BI (240)

E

Od

116

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19

3

406/4E (120), 461/4E (115), 508/4E (135)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607867

160

1,6

2,0

607868

180

1,8

2,5

607869

200

2,0

2,5


405/4G

406/1BI

406/4P

Kleště kombinované

Klaště kombinované

Kleště kombinované

• • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5746

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení značka UNIOR na rukojeti Vyrobeno dle normy ISO 5746

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • rukojeti izolované plastovým návlekem • Vyrobeno dle normy ISO 5746

B C

L

A B C

L

A B C

L

A

C

23

32

8

608682

160

24

35

9.5

C

A

607870

160

24

35

9.5

608683

180

27

38

10

180

27

38

10

608684

200

29

41

10.5

608685

220

32

47

11

L

B

C

A

160

24

35

9.5

607872

200

29

41

10.5

608669

180

27

38

10

608354

220

32

47

11

608670

200

29

41

10.5

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg)

L (max 650 N/mm²)

A

B

608668

(max 1600 N/mm²)

B

140

L 607871

L

L 608681

L (max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608681

140

1,6

2,0

607870

160

1,6

2,0

608682

160

1,6

2,0

608668

160

1,6

2,0

607871

180

1,8

2,5

608683

180

1,8

2,5

608669

180

1,8

2,5

607872

200

2,0

2,5

608684

200

2,0

2,5

608670

200

2,0

2,5

608354

220

2,0

3,0

608685

220

2,0

3,0

405/4P

406/4G

Kleště kombinované

Kleště kombinované

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • rukojeti izolované plastovým návlekem • Vyrobeno dle normy ISO 5746

• • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5746

B C

L

A

B C

L

A

L

B

C

608673

140

23

32

A 8

608674

160

24

35

9.5

608675

180

27

38

10

L

B

C

A

608676

200

29

41

10.5

608678

160

24

35

9.5

608677

220

32

47

11

608679

180

27

38

10

kapacita střihu (10N=1kg)

608680

200

29

41

10.5

L

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608673

140

1,6

2,0

608674

160

1,6

2,0

608678

160

1,6

2,0

608675

180

1,8

2,5

608679

180

1,8

2,5

608676

200

2,0

2,5

608680

200

2,0

2,5

608677

220

2,0

3,0

117


Izolované nářadí

Izolované klíče

Kleště izolované

Izolované ráčny

Šroubováky izolované

Hlavice nástrčné izolované

Ostaní izolované nářadí

Celková ochrana

Vysoce jakostní ocel

Předpisy VDE

Izolované VDE nástroje Unior zajišťují

Izolované klíče, kleště, nůžky,

Nástroje Unior, izolované a zkoušené

celkovou ochranu, i když jsou

šroubováky a další nástroje pro práci

podle VDE předpisů, určené pro práci

používány u obvodů pod proudem

s elektrickými a dalšími napájenými

v elektrických prostředích, splňují

s potenciálem až 1000 voltů. Užitná

zařízeními jsou vyrobené z vysoce

požadavky mezinárodně uznávané

hodnota nástrojů je důkladně ověřena

jakostní nástrojové oceli s dodatečnou

evropské normy EN 60900.

prostřednictvím rázové síly, elektrické

ochranou a navrženy pro jednoduché a

zkoušky, zkoušky pro snížení hořlavosti,

bezpečné použití.

te

ct

rg ur h ands – e

on

nds

rh a

R

go

er

er

ou

U NI O

Elektrická zkouška (10 kV) Před zkouškou se nástroje ponoří do vodní lázně při teplotě 23 °C na dobu 24 hodin +- 5 hodin. Zkušební díly jsou go přijatelné, pokud nedochází t yvýboji, přeskoku n o k elektrickému m ic s - pr ote c či výboji jiskrou a pokud proudový svod je menší než 1mA pro izolaci 20 mm. R

118

yo

U NI O

Zkouška snížení hořlavosti Na zkušební díl se působí plamenem po 10 sekund. Zkušební díl je přijatelný, pokud výška plamene na hořící rukojeti nepřekročí 120 mm v době pozorování 20 sekund po odstranění hořáku.

om

zkoušen zvlášť.

pro

tvrdosti, přičemž je každý nástroj

ic

zkoušky adheze izolace a zkoušky

no

m


Řada VDE BI

Francouzské klíče

• • • • • • •

• materiál: chrom vanad

materiál: speciální kompozitní ocel vhodná ke kalení a popouštění kovaná, zcela kalená a popouštěná indukčně kalené řezné hrany hlava leštěná, konečná úprava povrchu: chromované dvousložkové rukojeti pro těžký provoz elektronické razítko Unior

Šroubováky • • • •

čepel: ocel chrom-vanad-molybden leštěný hrot, trojsložkový materiál otvor pro zavěšení

• • • •

čepel: ocel chrom-vanad-molybden leštěný hrot rukojeť: polypropylen otvor pro zavěšení

Řada VDE DP • • • • • •

materiál: speciální kompozitní ocel vhodná ke kalení a popouštění kovaná, zcela kalená a popouštěná indukčně kalené řezné hrany hlava leštěná konečná úprava povrchu: chromované dvouvrstvová izolace VDE nástrojů, dvojnásobná bezpečnost • stanovte opotřebení vašich VDE DP nástrojů právě včas

ORANŽOVÁ JE VAROVNÝ SIGNÁL

Řada VDE • • • • • •

materiál: speciální kompozitní ocel vhodná ke kalení a popouštění kovaná, zcela kalená a popouštěná indukčně kalené řezné hrany hlava leštěná konečná úprava povrchu: chromované plastové rukojeti pro těžký provoz

Dvojjitá plastová ochrana nářadí VDE zajišťuje dojjité zabezpečení a umožňuje upozornit na opotřebení během práce. Při opotřebení nástroje se objeví oranžová barva (druhá ochranná vrstva), což je znamení, že nástroj by měl být okamžitě nahrazen.

Bezpečné nářadí

Ruční nářadí pro práce pod napětím až do 1000 V

Registrováno úřadem na certifikaci nástrojů (VERBAND DEUTCHER ELEKTROTECHNIKER)

Zkouška izolační schopnosti Před provedením zkoušky se zkušební díl ohřívá na teplotu 70 C -/+ 2° C po dobu 168 hodin. Rameno se zatíží závažím (500 N). Zkouška trvá 3 minuty. Zkušební díl je přijatelný, pokud rukojeť zůstává pevně připevněná k vodivé části.

Označení o tom, že nástroje jsou v souladu s označením standardů (DIN), která předepisuje základní požadavky pro nástroje (rozměr, tvrdost, mechanické testování apod.)

Zkouška tvrdosti Vtlačovací tělísko se zatíží závažím působícím silou 20 N a přiloží se do středu rukojeti. Zkouška je úspěšná, pokud zkušební díl následně projde elektrickou zkouškou.

Opotřebovaný nástroj - okamžitá výměna

Rázová zkouška Zkouška se provádí při okolní teplotě +/- 23 °C. Kladivo se volně spustí na zkušební díl 3krát. Zkušební díl je přijatelný, pokud rukojeť nepraskne, nezlomí se nebo neprojeví známky odlupování.

119


406/1VDE

406/1VDEDP

406/4E

Kleště kombinované elektro

Kleště kombinované

Elektronické kombinační kleště

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

D C

L

A

B

620069

B C

C

L

A

A

L

B

B

C

605007

140

23

32

8

619177

140

23

32

8

605008

160

24

35

9.5

619178

160

24

35

9.5

C

620069

A

605009

180

27

38

10

619179

180

27

38

10

605010

200

29

41

10.5

619180

200

29

41

10.5

605011

220

32

47

11

619181$

220

32

47

11

L

kapacita střihu (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

605007

140

1,6

2,0

619177

140

1,6

2,0

605008

160

1,6

2,0

619178

160

1,6

2,0

605009

180

1,8

2,5

619179

180

1,8

2,5

605010

200

2,0

2,5

619180

200

2,0

2,5

605011

220

2,0

3,0

619181

220

2,0

3,0

406/1VDEBI Kleště kombinované • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN 60900

B C A

L

kapacita střihu (10N=1kg) L

B

C

A

610421

160

24

35

9.5

610421

160

1,6

2,0

610422

180

27

38

10

610422

180

1,8

2,5

610423

200

29

41

10.5

610423

200

2,0

2,5

610424

220

32

47

11

610424

220

2,0

3,0

120

L

(max 1600 N/mm²)

C

A

15.8

8.2

L

L

kapacita střihu (10N=1kg)

B 13.6

kapacita střihu (10N=1kg)

L

A

L 120

(max 650 N/mm²)

120

(max 750-850 N/mm²) 1,5


418/2 Kleště kombinované - na trubky • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • s čelistmi na drát • dvě polohy pro nastavení čelistí • povrchová úprava: chrom

420/1VDE

420/1VDEDP

Kleště kombinované elektro

Kleště kombinované

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy EN 60900

B A

C

L

B C

L

B

A

C

601262

160

601263

180

5

9

28

5

10

30

607125

L

B

C

A

180

24

45

11

Elektrokombinované kleště

L 607125

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

C

(max 1600 N/mm²)

180

2,5

619176

L

B

C

A

180

24

45

11

420/1VDEBI Kleště kombinované elektro

kapacita střihu (10N=1kg)

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy EN 60900

619176

L

C

L

A

L

B

C

A

180

24

45

11

180

(max 1600 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

2,5

L

A

610425

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 650 N/mm²)

1,8

B C

180

L

A

B

607873

B

kapacita střihu (10N=1kg)

420/1BI

607873

L

A

L

B

C

A

180

24

45

11

kapacita střihu (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

1,8

L

(max 650 N/mm²)

2,5

610425

180

(max 1600 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

2,5

121


423.1R

423.2B

423.4R

Kabelová koncovka - kruhová

Kabelová koncovka - vidlicová

Kabelová koncovka - samec

A L

A L

A

A

L

A

L

L

609207

4

1.5 - 2.5

21

609208

5

1.5 - 2.5

21

A 609215

L

4

0.5 - 1.5

609193

3

0.5 - 1.5

17

609194

4

0.5 - 1.5

17

423.2J

423.4B

609195

5

0.5 - 1.5

20

Kabelová koncovka - vidlicová

Kabelová koncovka - samec

21

423.1B Kabelová koncovka - kruhová A L

A L

A A L

A

L

609209

4

2.5 - 6

25

609210

5

2.5 - 6

25

609211

6

2.5 - 6

25

A 609216

L

5

1.5 - 2.5

21

423.5R

L

609196

4

1.5 - 2.5

22

423.3R

609197

5

1.5 - 2.5

22

Kabelová koncovka - kolík

609198

6

1.5 - 2.5

27

609199

8

1.5 - 2.5

27

Kabelová koncovka - samice

423.1J Kabelová koncovka - kruhová

A

A L

L

A 609212

A L

A

1.9

L 0.5 - 1.5

21

A 609217

L

4

0.5 - 1.5

423.3B

423.5B

Kabelová koncovka - kolík

Kabelová koncovka - samice

24

L

609200

5

2.5 - 6

26

609201

6

2.5 - 6

31

609202

8

2.5 - 6

34

609203

10

2.5 - 6

34

A

A L

423.2R Kabelová koncovka - vidlicová

L

A 609213

1.9

L 1.5 - 2.5

21

A 609218

L

5

1.5 - 2.5

24

423.3J

423.6R

Kabelová koncovka - kolík

Kabelová koncovka - nožová samec

A L A

A

L

609204

3

0.5 - 1.5

21

609205

4

0.5 - 1.5

21

609206

5

0.5 - 1.5

21

122

A L

B

A 609214

2.8

L 2.5 - 6

25

609219

L

A

B

6.3

0.8

L 0.5 - 1.5

22


423.6B

423.8R

423.10R

Kabelová koncovka - nožová samec

Kabelová koncovka - nožová samice, izolovaná

Kabelová spojka

A B

609220

A L

B

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

22

609226

A L

L

A

B

6.3

0.8

L 0.5 - 1.5

23

A 609231

1.6

423.6J

423.8B

423.10B

Kabelová koncovka - nožová samec

Kabelová koncovka - nožová samice, izolovaná

Kabelová spojka

A B

609221

A L

B

A

B

6.3

0.8

L 2.5 - 6

22

609227

L 0.5 - 1.5

25

1.5 - 2.5

26

2.5 - 6

26

A L

L

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

24

A 609232

2.3

423.7R

423.8J

423.10J

Kabelová koncovka - nožová samice

Kabelová koncovka - nožová samice, izolovaná

Kabelová spojka

L

A B

L

A B

A

B

609222

2.8

0.5

0.5 - 1.5

20

609223

6.3

0.8

0.5 - 1.5

22

A L

L

L 609228

A

B

6.3

0.8

A

L 2.5 - 6

24

609233

3.6

L

423.7B

423.9R

423.11R

Kabelová koncovka - nožová samice

Kabelová koncovka - nožová univerzál

Kabelová spojka s vnitřním kontaktem

L

A B B

A B

609224

L

A

B

6.3

0.8

L 1.5 - 2.5

22

609229

L

A

B

6.3

0.8

L

L 0.5 - 1.5

22

609234

0.5 - 1.5

20

423.7J

423.9B

423.11B

Kabelová koncovka - nožová samice

Kabelová koncovka - nožová univerzál

Kabelová spojka s vnitřním kontaktem

L

A B B

A B

609225

L

A

B

6.3

0.8

L 2.5 - 6

22

609230

L

A

B

6.3

0.8

L

L 1.5 - 2.5

22

609235

1.5 - 2.5

20

123


424/4P

425/4B

426/3A

Kleště konektorové

Kleště konektorové

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

• • • • • •

• • • •

• • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 pro neizolované kabelové koncovky rukojeti izolované plastovým návlekem

vyrobená z plechu Zcela kalené a popouštěné pro izolované a neizolované kabelové spoje Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí

pro izolované kabelové koncovky dvou kloubový systém zajišťuje velkou sílu sevření ocelové čelisti, kalené v oleji, fosfátované povrch rukojetí niklován vyrobená z plechu

L L

L L

L 607949

0.5 - 2.5

140

607950

0.25 - 16

180

L 601137

1.5 - 6

425/4A

425/4AB Kleště konektorové

• • • •

• • • •

vyrobená z plechu Zcela kalené a popouštěné pro izolované a neizolované kabelové spoje Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí

424/4P

124

240

• • • • •

pro neizolované kabelové koncovky dvou kloubový systém zajišťuje velkou sílu sevření ocelové čelisti, kalené v oleji, fosfátované povrch rukojetí niklován vyrobená z plechu

L

L

L 1.5 - 6

220

426/3B

240

L

601136

0.5 - 6

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

Kleště konektorové vyrobená z plechu Zcela kalené a popouštěné pro izolované a neizolované kabelové spoje Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí

601138

L

L 605806

1.5 - 6

240

425/4

601139

0.5 - 10

220


427/4AG

427/4CG

427/4FG

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

• pro kabelové konce 0,08-10 mm² / AWG 28-7 • silný kovový profil s elekktrickým pokovením • čtvercový stisk umožňuje lepší kontakt, než tradiční profil • zesílené spojovací pružiny pro lepší životnost

• specielně navržené upínací čelisti drží bezpečně drát při odizolovacím procesu. • otočné kolečko mikronastavování pro tenčí drát do 30AWG (0,5mm2), nebo silnější drát do 8AWG (8mm2) • lisování neizolovaných spojek 10-22AWG (1.5 -6.0mm²) • izolované spojky 10-22AWG (1,5-6,0 mm2) • izolované autospojky proti vnícení 7 - 8 mm

• • • •

hexagonálné lisování použití malé síly s pomocí rozvodů snadné držení příslušný průřez je dán rotačním profilem disku

621555$

428/4

621550$

Kleště GRIP - konektorové

427/4BG Kleště na telefonní připojení • profesionální nářadí pro řezání a odstraňování izolace z telefonních kabelů • pro lisování 4,-, 6- a 8 pólových konktorů „Western“ typu RJ 45 (11.68 mm šíře, typu RJ 11/12 (9.65 mm šíře) • přesné lisování • možnost odizolování kulatých kabelů • s dlohým řzákem a odizolovacím nožem pro ploché kabely šíře 6 a 12 mm

621552$

• čelisti zápustkově kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji • dvou kloubový systém zajišťuje velkou sílu sevření • velká odolnost plastových rukojetí • možnost výměny čelistí • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476

427/4DG Kleště na telefonní připojení • nářadí pro řezání a odstraňování izolace z telefonních kabelů • pro lisování 6- a 8 pólových konktorů „Western“ typu RJ 45 (11.68 mm šíře, typu RJ 11/12 (9.65 mm šíře) • přesné lisování • možnost odizolování kulatých kabelů • s dlohým řzákem a odizolovacím nožem pro ploché kabely šíře 6 a 12 mm

L

L 621551$

621553$

602327

0.5 - 6

240

125


428/4AGPB Sada vyměnitelných čelistí konektorových kleští • systém rychlé výměny pro 4 druhy čelistí. • automatický mechanismus umožňuje spolehlivou práci. • pro izolované svorky AWG 10-12/14-16//18-22 (46/1,5-2,5/0,5-1mm2) • pro neizolované svorky do AWg14-6(0,2-16mm2) • pro kabelové konce svorek AWG 22-6(0,5-16mm) • pro BNC/TNC koaxiální súpojky RG-58,RG-59/62. Hexagonální spojky 0,255(6.48mm2), 0,213(5,41mm2), 0-068(1,73mm2)

429/3

431/2

Kleště grip

Kleště na brzdové obložení

• • • • •

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • pohyblivá hlava kalená v oleji , fosfátovaná, povrch těla kleští chromován

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno nastavitelný šroub fosfátován symetrické čelisti

621557$

428.1/4

A L

D

Náhradní čelisti pro Art. 428 • náhradní čelist

L

A

L

A

613101

175

10

30

605206

250

12

35

613102

300

14

40

601554

L

A

D

325

53

25

602328

430/3

432/3A

Kleště grip

Kleště grip, svařovací

• • • •

• • • • •

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno nastavitelný šroub fosfátován

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno nastavitelný šroub fosfátován pro upevnění jeklu

C

L

A

A

126

L

A

601551

175

10

30

601552

250

12

35

601553

300

14

40

L

B

601142

L

A

B

C

D

280

30

76

75

45


433/4D Kleště grip na svařování • materiál: čelisti - chrom-vanadium, rukojeti jsou plechové • sevření je dosaženo pohybem flexibilní čelisti • manipulace jednou rukou • malá velikost a systém rozevírání umožňuje snadný přístup do obtížných a omezených míst • přímé čelisti, pro připevňování plochého tabulového materiálu

A D B

L 612890

432/3C

433/4B Kleště grip na svařování

Kleště grip, svařovací • • • • •

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno nastavitelný šroub fosfátován pro ploché materiály a profily

A

D

B

A

19

25

15

200

433/4E

• materiál: čelisti - chrom-vanadium, rukojeti jsou plechové • sevření je dosaženo pohybem flexibilní čelisti • manipulace jednou rukou • malá velikost a systém rozevírání umožňuje snadný přístup do obtížných a omezených míst • široké ohnuté čelisti pro bodové svařování a pro montáž hranaté oceli

D

L

Kleště grip na svařování • materiál: čelisti - chrom-vanadium, rukojeti jsou plechové • sevření je dosaženo pohybem flexibilní čelisti • manipulace jednou rukou • malá velikost a systém rozevírání umožňuje snadný přístup do obtížných a omezených míst • široké ohnuté čelisti pro bodové svařování a pro montáž hranaté oceli

A

C

D

B

C

A

B

L

C

L

D

L

B

601144

L

A

B

C

D

280

82

10

55

50

L 612888

220

D

C

A

B

7

20

15

45

L 612891

433/4A Kleště grip

A

• materiál: čelisti - chrom-vanadium, rukojeti jsou plechové • sevření je dosaženo pohybem flexibilní čelisti • manipulace jednou rukou • malá velikost a systém rozevírání umožňuje snadný přístup do obtížných a omezených míst • široké ohnuté čelisti pro bodové svařování a pro montáž hranaté oceli

C

C

C

A

25

14

15

434/3A Samosvorné klěště GRIP • • • •

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno povrch chromován

D

C

A

B

12

30

50

70

L 612889

230

A

C

D

B

L

L

B

14

A

D

B

200

D

433/4C Kleště grip na svařování

• materiál: čelisti - chrom-vanadium, rukojeti jsou plechové • sevření je dosaženo pohybem flexibilní čelisti • manipulace jednou rukou • malá velikost a systém rozevírání umožňuje snadný přístup do obtížných a omezených míst • široké ploché čelisti pro bodové svařování

612887

210

L

D

C

A

B

10

12

25

45

L

616721

L

A

270

16

120

127


434/3B

436/4P

Samosvorné kleště GRIP

Univerzální kleště pro svařování

• • • •

• Univerzální svařovací kleště vyrobené pro údržbu svařovacích pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (svařování MAG / MIG) • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • s pružinou pro samovolné otevření • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • rukojeti izolované plastovým návlekem

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno povrch chromován

A

L

616722

L

A

220

16

B

50

C A

D

L

434/3C Samosvorné kleště GRIP • • • •

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno povrch chromován

špinavá tryska

odstranění rozstřiků zevnitř a vně trysky

odstranění rozstřiku z konce trysky

očištění trysky

vyjmutí a instalace trysky

vyjmutí a instalace hrotu

řezání drátů

vyříznutí drátu

vyjmutí a instalace instalačního pouzdra

zatloukání

A

L

616723

L

A

250

16

80

434/3D Samosvorné kleště GRIP • • • •

čelisti jsou kované, ze speciální oceli rukojeti jsou plechové povrchová úprava: niklováno povrch chromován

A

L

616724

128

L

A

250

16

100

L

B

D

A

C

616493

180

25

3

10

59

616494

210

34

3.5

11

80


441/1BI

441/4G

441/7PR

Kleště SIKO přestavitelné

Kleště SIKO přestavitelné

Kleště přestavitelné SIKO

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení posuvný spoj nastavitelné čelisti do 5 poloh Vyrobeno dle normy ISO 8976

L

A

616728

L

A

170

13.8

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 velká odolnost plastových rukojetí posuvný spoj nastavitelné čelisti do 5 poloh Vyrobeno dle normy ISO 8976

L

A

616730

30

L

A

170

13.8

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované posuvný spoj regulace rozevření do 6 pozic hlava kleští jemně broušena rukojeti ergonomicky tvarované rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 8976

601464

30

L

A

L

A

240

8

35

441/4BI

441/4P

442/1BIST

Kleště SIKO přestavitelné

Kleště SIKO přestavitelné

• • • • • • • •

• • • • •

Sada přestavitelných kleští HYPO v papírovém stojanu

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení posuvný spoj nastavitelné čelisti do 5 poloh Vyrobeno dle normy ISO 8976

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena rukojeti izolované plastovým návlekem posuvný spojPovrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • nastavitelné čelisti do 5 poloh • Vyrobeno dle normy ISO 8976

L

A L

A

616729

L

A

170

13.8

30

L

A

616731

170

13.8

30

608686

240

7.5

35

615185

442/1BIST

6

442/1HYPO (240)

442/1HYPO Kleště přestavitelné HYPO samonastavitelné • • • • •

Kleště “HYPO” • Dokonalá schopnost přizpůsobit se obrobku jakéhokoli tvaru do Ø 40mm. • rychlejší a snadné upnutí práce pouze s jednou hlavou • ergonomický tvar • dvousložkové rukojeti pro těžký provoz • maximální schopnost přizpůsobení se ruce

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění čelisti indukčně kalené povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení celé kalené a temperované

A

L

A

616727

180

9.5

33

611780

240

9

40

uzavírací knoflík

L

• uzavírací mechanismus • upínání obrobku je snadnější

elektronické razítko UNIOR

129


445/1BI

445/1P

Kleště přestavitelné SIKO

Kleště přestavitelné SIKO

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení rýhovaný spoj rozevření čelistí - 5 stupňů velikost 180, 6 stupňů velikost 240 a 300 Vyrobeno dle normy ISO 8976

A

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom rukojeti izolované plastovým návlekem rýhovaný spoj regulace rozevření do 11 pozic Vyrobeno dle normy ISO 8976

L L

A

L

A

607885

180

9.9

25

620557$

240

10.8

35

607887

300

12.2

40

608213

A 15

105

446/2 Kleště univerzální - nastavitelné maticí

445/1BIST

• • • • •

Sada přestavitelných kleští SIKO v papírovém stojanu

615183

L 410

445/1BIST

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění povrchová úprava chrom plynule nastavitelné celé kalené a temperované matice umožňuje rozevření čelistí

6

L

A

445/1BI (240)

445/4P 445/4G Kleště přestavitelné SIKO • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 velká odolnost plastových rukojetí rýhovaný spoj rozevření čelistí - 5 stupňů velikost 180, 6 stupňů velikost 240 a 300 • Vyrobeno dle normy ISO 8976

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem rýhovaný spoj rozevření čelistí - 5 stupňů velikost 180, 6 stupňů velikost 240 a 300 • Vyrobeno dle normy ISO 8976

L

A

L

601461

Kleště přestavitelné SIKO

L

35

446/2P Kleště SIKO univerzální • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění povrchová úprava chrom plynule nastavitelné celé kalené a temperované matice umožňuje rozevření čelistí rukojeti izolované plastovým návlekem

A

L

A

608690

180

9.9

25

608687

180

9.9

25

620558$

240

10.8

35

620559$

240

10.8

35

608692

300

12.2

40

608689

300

12.2

40

130

A 7.5

L

A

A

L 260

607732

L

A

260

7.5

35


447/6

447/1HPP

Kleště přestavitelné SIKO

Kleště na vodní pumpu

• • • • • •

• • • • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené červěně lakován rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic Vyrobeno dle normy ISO 8976

• •

• L

A

L

A

607348

175

6.5

26.5

603160

240

7.5

35

605006

300

8.5

42

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu otvor čelistí nastavitelný do 10-ti poloh HPP kleště mají tlačítko pro rychlou regulaci čelistí, která umožňuje rychlé a přesné přizpůsobení čelistí k sevření obrobku. Extrémní síla stisku: design a tvar čelistí kleští umožňuje i přes tenkou konstrukci, lepší držení obrobku, což vede ke stabilitě, bezpečnosti práce a vyšší efektivitě při práci.Povrchová úprava: kleště jsou kované z vysoce kvalitní nástrojové oceli a tepelně ošetřené. použití: kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v težce dostupných místech Vyrobeno z dvojnásobných konstrukčních materiálů, které omezují prokluzování ruky při práci, a tak umožnují bezpečný a efektivní přenos z ruky do čelisti kleští rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky, a umožnily lepší manipulaci a bezpečnost při práci.

447/1

1.

2.

3.

4.

Kleště přestavitelné SIKO • • • • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené povrchová úprava: chrom rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic Vyrobeno dle normy ISO 8976

A

L

620172$

605237

A

240

6.5

A 8.5

40

L

A

L

L 245

447/4PHPP Nůžky na vodovodní baterie 35

• • • • • • • • •

• • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 hlava kleští jemně broušena rukojeti izolované plastovým návlekem ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu otvor čelistí nastavitelný do 10-ti poloh HPP kleště mají tlačítko pro rychlou regulaci čelistí, která umožňuje rychlé a přesné přizpůsobení čelistí k sevření obrobku. Extrémní síla stisku: design a tvar čelistí kleští umožňuje i přes tenkou konstrukci, lepší držení obrobku, což vede ke stabilitě, bezpečnosti práce a vyšší efektivitě při práci.Povrchová úprava: kleště jsou kované z vysoce kvalitní nástrojové oceli a tepelně ošetřené. použití: kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v težce dostupných místech Vyrobeno z dvojnásobných konstrukčních materiálů, které omezují prokluzování ruky při práci, a tak umožnují bezpečný a efektivní přenos z ruky do čelisti kleští rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky, a umožnily lepší manipulaci a bezpečnost při práci.

A

L

620421$

L

A

245

8.5

40

131


447/1BI

447/1VDEBIST

447/1VDEDP

Kleště přestavitelné SIKO

Sada přestavitelných kleští SIKO v papírovém stojanu

Kleště SIKO přestavitelné

• • • • • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené povrchová úprava: chrom rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení Vyrobeno dle normy ISO 8976

610984

A

240

6.5

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené povrchová úprava: chrom rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy ISO 8976 a EN 60900

L

A

L

• • • • • •

615186

447/1VDEBIST

6

447/1VDEBI (240)

35

447/1VDEBI

L

A

Kleště SIKO s čepem elektro • • • • • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené povrchová úprava: chrom rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení Vyrobeno dle normy ISO 8976 a EN 60900

619199

L

A

240

6.5

35

449/1PYTHON Kleště přestavitelné PYTHON • • • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované povrchová úprava: chrom regulace rozevření do 7 pozic čelisti jsou vždy paralelní, aby chránily součást proti poškození • 449.1 náhradní plastové koncovky při práci na pochromovaných a leštěných součástech • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

7x

L

A A

611993

132

L

A

240

6.5

35

L

L

A

615032

240

11

42

616725

300

15

63


449.1

449/1BIST

455/1BI

Plastové koncovky pro Art. 449 PYTHON

Sada přestavitelných kleští SIKO v papírovém stojanu

Čelní štípací kleště

615033

240

2

616726

300

2

615182

449/1BIST

• • • • • •

materiál: Ck 60 celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5748

6 B

449/1PYTHON (240)

C

L

A

Kleště “PYTHON”

609192

• regulace čelistí; kleště jsou k dispozici ve dvou rozměrech.

B

A

C

27

22

7

kapacita střihu (10N=1kg) L 609192

• paralelní čelisti; chrání obrobek před poškozením

(max 1600 N/mm²)

160

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

455/4E • bezpečnost; speciální překážka zabraňuje náhodnému rozmačkání prstů mezi rukojetěmi kleští.

• mimořádná ochrana; s dodatečnými plastovými čelistmi pro práci na chromovaných a leštěných obrobcích.

L 160

Elektronické kleště - přední řezný nástroj • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

• výroba; kované, dodatečně kalené a popouštěné.

B C

• extrémní síla sevření; design a tvar rukojetí kleští, umožňují větší podporu pro vaše ruce během práce. Práce se provádí s větší stabilitou a bezpečnějším přenášením síly.

L

A

620071

L

B

C

A

110

16.6

8.1

13.2

kapacita střihu (10N=1kg) L 620071

(max 750-850 N/mm²)

110

1,5

E • ergonomie; rukojeti dokonale padnou do ruky, díky dvousložkovým rukojetím a materiálu, který snižuje klouzání ruky během práce.

Od

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19

133


455/4G

457/4AP

461/4G

Čelní štípací kleště

Čelní štípací kleště

Boční štípací kleště

• • • • • • •

• • • • • • •

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5749

materiál: Ck 60 celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 velká odolnost plastových rukojetí Vyrobeno dle normy ISO 5748

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 5748

B C C

B

L

C

A

608694

L

B

A

C

27

22

7

618648

kapacita střihu (10N=1kg) 608694

L

B

A

C

180

31.5

28

12.5

L

B

A

C

608697

140

19

9.5

18

608698

160

22.5

10

22

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg)

(max 1600 N/mm²)

160

L

A

160

L

L

A

B

L

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

618648

L

(max 1600 N/mm²)

180

(max 650 N/mm²)

1,6

2,5

(max 1600 N/mm²)

140

1,6

2,0

608698

160

1,6

2,5

455/4P

461/1BI

461/4P

Čelní štípací kleště

Boční štípací kleště

Boční štípací kleště

• • • • • • •

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5749

• • • • • • •

materiál: Ck 60 celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 5748

(max 650 N/mm²)

608697

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 5749

B C

C

C

L

A

C

608695

140

19

9.5

18

9.5

18

608696

160

22.5

10

22

160

22.5

10

22

kapacita střihu (10N=1kg)

B

A

C

607884

22

7

kapacita střihu (10N=1kg)

134

160

L 1,6

2,5

18

B

kapacita střihu (10N=1kg)

608693

C

9.5

19

27

(max 650 N/mm²)

A

19

L

L

(max 1600 N/mm²)

B

125

140

160

L

L 612327

607883

A

608693

L

A

B

L

A

B

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

612327

125

1,6

2,0

607883

140

1,6

2,0

608695

140

1,6

2,0

607884

160

1,6

2,5

608696

160

1,6

2,5


461/1VDE

461/1VDEDP

461/4E

Kleště boční štípací VDE

Boční štípací kleště

Elektronické štípací kleště

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

B C

L

A

L

B

A

C

605012

140

19

9.5

18

605013

160

22.5

10

22

kapacita střihu (10N=1kg) L

B

(max 1600 N/mm²)

C

(max 650 N/mm²)

605012

140

1,6

2,0

605013

160

1,6

2,5

461/1VDEBI Kleště boční štípací elektro

L

A

L

B

A

C

619193

140

19

9.5

18

619194

160

22.5

10

22

C

620072

kapacita střihu (10N=1kg)

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN 60900

L

(max 1600 N/mm²)

L

A

(max 650 N/mm²)

619193

140

1,6

2,0

619194

160

1,6

2,5

L

B

A

C

115

13

8.2

13.5

kapacita střihu (10N=1kg) L 620072

115

(max 750-850 N/mm²)

1,5

B C

L

A

L

B

A

C

610426

140

19

9.5

18

610427

160

22.5

10

22

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610426

140

1,6

2,0

610427

160

1,6

2,5

135


466/1BI

466/4P

466/1VDEBI

Boční štípací kleště

Boční štípací kleště

Kleště boční štípací elektro

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5749

• • • • • • •

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN 60900

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 5749

B

B C

A

L

B

A

C

617686

160

23.5

10

20.5

608850

180

28

11

608837

200

27

11

L

A

B

L

B

A

C

617688

160

23.5

10

20.5

20

608699

180

28

11

20

21

609191

200

27

11

21

kapacita střihu (10N=1kg) L

C

L

C

kapacita střihu (10N=1kg)

(max 2150 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 2150 N/mm²)

L

A

(max 650 N/mm²)

L

B

A

C

610428

180

28

11

20

611756

200

27

11

21

kapacita střihu (10N=1kg)

617686

160

1,6

2,5

617688

160

1,6

2,5

608850

180

1,8

3,0

608699

180

1,8

3,0

610428

180

1,8

3,0

608837

200

2,0

3,5

609191

200

2,0

3,5

611756

200

2,0

3,5

L

(max 2150 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

466/4G

466/1VDE

466/1VDEDP

Boční štípací kleště

Kleště boční štípací elektro

Boční štípací kleště

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5749

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • dvouvrstvá izolace nástrojů VDE, dvojitá bezpečnost! - definuje opotřebení Vašich VDE nástrojů, právě včas. • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN 60900

B C

L

A

B C

L

B

A

C

617687

160

23.5

10

20.5

608700

180

28

11

20

609190

200

27

11

21

B C

605212 (max 2150 N/mm²)

160

1,6

2,5

608700

180

1,8

3,0

609190

200

2,0

3,5

L

B

A

C

619195

180

28

11

20

200

27

11

21

L

B

A

C

619196

180

28

11

20

kapacita střihu (10N=1kg)

(max 650 N/mm²)

617687

136

L

A

kapacita střihu (10N=1kg) L

L

A

kapacita střihu (10N=1kg) L 605212

180

L

(max 2150 N/mm²)

1,8

(max 650 N/mm²)

3,0

(max 2150 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

619195

180

1,8

3,0

619196

200

2,0

3,5


472/1VDEBI Kleště s plochými čelistmi elektro • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • vroubkované čelisti kleští • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B C

472/1BI

472/4P

Kleště s dlouhými plochými čelistmi

Klště s dlouhými plochými čelitmi

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • vroubkované čelisti kleští • Vyrobeno dle normy ISO 5745

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • rukojeti izolované plastovým návlekem • vroubkované čelisti kleští • Vyrobeno dle normy ISO 5745

L

A

B

610430

L

B

C

A

160

16

49

9

472/1VDEDP Kleště s kulatými čelistmi • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • vroubkované čelisti kleští • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B

C

L

C

A

L

A

L

B

C

A

L

B

C

A

607878

140

15

39

8

608702

140

15

39

8

607879

160

16

49

9

608703

160

16

49

9

472/4G

472/1VDE

Kleště s dlouhými plochými čelistmi

Kleště s plochými čelistmi elektro

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • vroubkované čelisti kleští • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5745

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • vroubkované čelisti kleští • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B C

L

A

L

B

C

A

619182

140

15

39

8

619183

160

16

49

9

E

ce

pský výrob vro

B B

C

L

Od

C

A

ro k u 1 9 19

L

A

L

B

C

A

608704

140

15

39

8

608705

160

16

49

9

605015

L

B

C

A

160

16

49

9

137


472/4E

476/1VDE

Elektronické ploché kleště

Kleště s kulatými čelistmi elektro

• • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované vroubkované čelisti kleští dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B

D

C

C

L

A

620070

L

C

A

135

32.5

8.2

A

D

476/1BI

476/4P

Kleště s dlouhými kulatými čelistmi

Kleště s dlouhými kulatými čelistmi

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5745

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • rukojeti izolované plastovým návlekem • Vyrobeno dle normy ISO 5745

L

B

A

C

605016

140

15

9

39

2

605017

160

16

10

49

2.5

L

D

476/1VDEBI Kleště s kulatými čelistmi elektro • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B C A

D

L

B

B C D

L

B

A

C

607880

140

15

9

39

2

607881

160

16

10

49

2.5

476/4G materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 velká odolnost plastových rukojetí Vyrobeno dle normy ISO 5745

B C A

D

L

B

A

C

608708

140

15

9

39

2

608709

160

16

10

49

2.5

138

A

D

D

Kleště s dlouhými kulatými čelistmi • • • • • •

C

L A

D

L

L

B

A

C

D

L

B

A

C

608706

140

15

9

39

2

610431

140

15

9

39

D 2

608707

160

16

10

49

2.5

610432

160

16

10

49

2.5

L


476/1VDEDP

478/4G

478/1VDEBI

Kleště s kulatými čelistmi

Kleště na odizolování vodičů

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • hlava kleští jemně broušena • Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 • velká odolnost plastových rukojetí • možné stahování: max do 0,6 - 10 mm2 • s pružinou pro samovolné otevření

Kleště na odizolování vodičů elektro • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • možné stahování: max do 0,6 - 10 mm2 • s pružinou pro samovolné otevření • Vyrobeno dle normy EN 60900

B C A

D

L

B

B C

A

L

B

A

C

619184

140

15

9

39

2

619185

160

16

10

49

2.5

L 608701

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • možné stahování: max do 0,6 - 10 mm2 • s pružinou pro samovolné otevření

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

478/1VDEDP Kleště na odizolování vodičů • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • možné stahování: max do 0,6 - 10 mm2 • s pružinou pro samovolné otevření • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno dle normy EN 60900

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • možné stahování: max do 0,6 - 10 mm2 • s pružinou pro samovolné otevření • Vyrobeno dle normy EN 60900

B

C

L

A

0.6 - 10

160

B C

L

L 610433

478/1VDE Kleště na odizolování vodičů elektro

B

160

L

A

D

478/1BI Kleště na odizolování vodičů

607882

C

L

B

A

C

18

9

40

L 605018

160

0.6 - 10

C

L

A

B

A

C

18

9

40

L

A

L 619186

160

0.6 - 10

B

A

C

18

9

40

139


Hasáky, řezače trubek a nářadí na montáš trubek

Hasáky

Řezače trubek

Svěráky

Stojany instalatérských svěráků

Ostatní nářadí na montáž trubek

Sada hasáků

Četné další součásti

Ergonomický tvar

Snadná instalace

Řada trubkových klíčů je doplněna

Trubkový klíč se speciální rukojetí díky

Nástroje Unior na trubky umožňují

dalšími nástroji, které jsou

svému ergonomickému tvaru vždy

bezpečnou a efektivní instalaci systémů

jednoúčelově určeny pro potrubní

dokonale pasuje do vaší ruky, přičemž

potrubí, jelikož přenášejí velkou část

instalace, např. různé odřezávače

poskytuje pevné a protiskluzové

dodatečné síly na trubky a poskytují silné

a svěráky trubek, zvedací stojany,

sevření trubek bez ohledu na jejich tvar

a pevné udržení bez matic nebo šroubů.

rozválcovačky trubek, zkušební

nebo šířku.

čerpadla na potrubí apod.

140

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


Vlastnosti trubkových klíčů Unior

• • • •

materiál: chrom vanad lakovaná červenou barvou čelisti kované do zápustky vroubkované čelisti s indukčně kalenými zuby

• • • • • • •

materiál: pouzdro a rukojeť ze speciální slitiny, velmi odolné obě čelisti kované do zápustky, vyrobené ze speciální uhlíkové nástrojové oceli čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené výměnné čelisti lakovaná rukojeť čelisti a šrouby jsou náhradní díly pro výrobky č. 492, 490 a 492L nastavitelná horní čelist

141


480/6

483/6

483/6A

Hasáky 90°

Pevně uchopit hasák

Pevně uchopit hasák s hladkými čelistmi

• • • • •

• • • •

• • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované červěně lakován zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar A

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované červěně lakován zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované červěně lakován precizní sevření matic potrubních armatur bez poškození

L

L 601481

1

50

325

601482

1.1/2”

60

415

601483

2

80

540

601484

3

105

685

611781

1.1/2”

50

418

612668

1.1/2”

50

418

605125

4

125

750

613076

2

70

490

612903

2

70

490

L

L

L

L

481/6 hasáky 45° • • • • •

483/6

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované červěně lakován zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar B

VÝHODY SAMODRŽNÉHO “KLÍČE NA UPÍNÁNÍ TRUBEK”

L

max ø 70 mm

L 601495

1/2”

35

265

601496

1

45

335

601497

1.1/2”

55

430

601498

2

70

555

601499

3

95

700

Max ø 50 mm, 70 mm

• Vysoká odolnost • Perfektní přizpůsobení se obrobku jakéhokoli tvaru do ø 70 mm • Bezpečnost • Žádné poškození při práci • Páčka • Pro upínání a uvolňování • Matice • Pro nastavování šířky sevření • Ergonomický tvar • Maximální schopnost přizpůsobení se ruce

Použití: • Nastavte šířku sevření seřízením kleští pomocí • Matice na rukojeti • S použitím minimálního tlaku na páčku na rukojeti bude dosaženo • Pevného sevření a kleště zůstanou zajištěné v dané pozici • Pro odblokování kleští uvolněte páčku na rukojeti

482/6 Hasák 45°, švédský model, S-model

• PÁČKA • PRO SVÍRÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ

• • • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované červěně lakován zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby tvarované čelisti umožňují pevné sevření půlkruhových a kruhových povrchů • Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar C • MATICE • PRO NASTAVENÍ ŠÍŘKY SEVŘENÍ

L

L 601510

1/2”

35

270

601511

1

50

335

601512

1.1/2”

60

430

601513

2

80

550

601514

3

105

700

142

• ERGONOMICKÝ TVAR • MAXIMÁLNÍ SCHOPNOST PŘIZPŮSOBENÍ SE RUCE


484/6

484.3/7

486.2/7

Řetězový hasák

Náhradní šrouby pro 484

Náhradní šroub pro Art. 486

602709

4

616486

602712

6

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel čelisti zápustkově kované zoubkované čelist si indukčně kalenými zuby otočná čelist lakovaná rukojeť, ošetření proti korozi

L

L 601530

4

160

760

601531

6

200

915

601532

8

300

1130

601533

12

400

1250

484.1/7 Náhradní řetěz pro 484

602715

8

487/2P

602718

12

Kleště pro instalatéry

486/6 Hasák na zdrsňování povrchů trubek • materiál: chrom vanadium • celé kalené a temperované • válečky vyrobeny ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji • červěně lakován • použití pro zdrsnění vnějšího povrchu trubdek až do 1“ • kloubové stahování drsněného materiálu bez proklouznutí

• • • •

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované povrchová úprava: chrom náhradní plastové návleky na čelisti, pro práci s měkkými materiály

L

A

L 612869

235

A 18 - 67

602707

4

602710

6

487.1

602713

8

Plastová čelist pro 487

602716

12

L

14.5

L

484.2/7

602773

Náhradní čelisti pro 484

1.1/2”

60

430

486.1/7 Náhradní rolovací váleček pro Art. 486

619882 602708

4

602711

6

602714

8

602717

12

602346

2

3

143


492/6

493/6

494.1/7

Hasáky pro těžké provozy

Hasák

Sada náhradních dílů

• materiál: tělo ze speciální slitiny, vysoce odolný • čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené • fosfátované vyměnitelné čelisti • lakovaná rukojeť • čelisti a šrouby jako náhradní díly pro Art. 492, 490 a 492L • nastavitelná horní čelist

• • • • • •

tělo ze speciální slitiny, vysoce odolné čelisti kalené v oleji vyměnitelné čelisti lakované rukojeť čelist a matice jsou náhradní díly ploché a nastavitelné čelisti umožňují precizní sevření matic potrubních armatur a chrání je proti poškození

L”

L

620592$

8

200

620593$

10

250

620594$

12

300

620595$

14

350

620596$

18

450

620597$

24

600

620598$

36

900

L

L”

503/4P

L

601544

8

1”

34

200

601545

10

1.1/2”

49

250

618893

12

1.3/4”

55

300

601546

14

2”

60

350

601547

18

2.1/2”

76

450

L

L 601550

1.1/2”

65

601548

24

3”

89

600

493.1/7

601549

36

5”

140

900

Náhradní díly pro 493

618894

48

6”

165

1200

• čelist + matice

270

Kleště telefonní • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem

492.1/7 Sada náhradních dílů pro Art. 492 a 490 • náhradní díly pro hasáky

B C

L

A

602344

602340

8

602332

10

620064

12

494/6

602691

14

Nastavitelný trubkový klíč

602695

18

602699

24

602703

36

620065

48

• rukojeť je vykována ze speciální oceli, vhodné pro kalení a popouštění • vodítko čelisti je z temperované litiny • ozubení broušeno • čelisti indukčně kalené • lakovaný • použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

607863

492AL Hasáky AL pro těžké provozy • materiál: rukojež z hliníkové slitiny, velmi odolná • čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené • fosfátované vyměnitelné čelisti • čelisti a šrouby jako náhradní díly pro Art. 492, 490 a 492L • nastavitelná horní čelist

L

L” 619786$ L

L” 602719

14

L 2”

49

8

L 3/4”

27

200

619787$

10

1”

35

250

619788$

12

1.1/4”

43

300

330

619789$

14

1.1/2”

50

350

18

2”

60

450

602720

18

2.1/2”

67

410

619790$

602721

24

3”

76

555

619791$

24

2.1/2”

76

600

602722

36

5”

100

790

619792$

36

3.1/2”

100

900

144

L

B

A

C

140

17

9

35


503/4AP

506/4P

Kleště telefonní

Kleště pro jemnou mechaniku

• • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745 B C A

D B

C A

D

607330

L

B

D

A

C

160

16

0.8

9

49

L

B

D

A

C

608716

140

15

2

8

39

608717

160

16

2.5

9

49

L

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

506/1BI

608716

140

1,6

2,0

Kleště pro jemnou mechaniku

608717

160

1,6

2,0

• • • • • • • •

Kleště ploché s kulatými čelistmi elektro

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745

506/1VDE

B

C A

D

L

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom velká odolnost plastových rukojetí vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900 B

L

B

D

A

C

607874

140

15

2

8

39

607875

160

16

2.5

9

49

(max 1600 N/mm²)

C A

D

kapacita střihu (10N=1kg) L

L

(max 650 N/mm²)

607874

140

1,6

2,0

607875

160

1,6

2,0

L

B

D

A

C

605019

140

15

2

8

39

605020

160

16

2.5

9

49

L

kapacita střihu (10N=1kg) L

506/4G

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

605019

140

1,6

2,0

605020

160

1,6

2,0

Kleště pro jemnou mechaniku • • • • • • • •

506/1VDEBI

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 velká odolnost plastových rukojetí vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745

Kleště ploché s kulatými čelistmi elektro • • • • • • • • B

B

C A

D

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

L

C A

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

608712

140

15

2

8

39

610434

140

15

2

8

39

608713

160

16

2.5

9

49

610435

160

16

2.5

9

49

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg) L

L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608712

140

1,6

2,0

610434

140

1,6

2,0

608713

160

1,6

2,0

610435

160

1,6

2,0

145


506/1VDEDP

508/4G

Kleště telefonické

Kleště pro jemnou mechaniku

• • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • vroubkované čelisti kleští • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 velká odolnost plastových rukojetí vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745

B

C A

D

B

C

L A

D

L

B

D

A

C

608710

170

17

2.5

9

61

608711

200

17

2.5

9

77

L

kapacita střihu (10N=1kg) L

B

D

A

C

619187

140

15

8

8

39

619188

160

16

2.5

9

49

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608710

170

1,6

2,0

608711

200

1,8

2,5

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

508/4P

619187

140

1,6

2,0

Kleště pro jemnou mechaniku

619188

160

1,6

2,0

• • • • • • • •

506/4E Elektronické kleště s dlouhými čelistmi • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745 B C A

D

D C

B

D

A

C

170

17

2.5

9

61

608715

200

17

2.5

9

77

kapacita střihu (10N=1kg)

L

A

L 608714

L 620073

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

L

B

D

A

C

608714

170

1,6

2,0

140

12.6

3.2

2.4

41.8

608715

200

1,8

2,5

508/1BI

508/1VDE

Kleště pro jemnou mechaniku

Kleště ploché s kulatými čelistmi elektro

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745

B

A

D

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom velká odolnost plastových rukojetí vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B

C

C

L

A

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

607876

170

17

2.5

9

61

605021

170

17

2.5

9

61

607877

200

17

2.5

9

77

605022

200

17

2.5

9

77

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607876

170

1,6

2,0

605021

170

1,6

2,0

607877

200

1,8

2,5

605022

200

1,8

2,5

146

L

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg) L

L


508/1VDEBI

512/1BI

Kleště ploché s kulatými čelistmi elektro

Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté

• • • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení vroubkované čelisti kleští Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

B

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení vroubkované čelisti kleští zahnutí čelistí pod úhlem 45°

B C

L

A

D

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

L

B

D

A

C

610436

170

17

2.5

9

61

607966

170

17

2.5

9

61

610437

200

17

2.5

9

77

607967

200

17

2.5

9

77

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg)

L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 650 N/mm²)

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610436

170

1,6

2,0

607966

170

1,6

2,0

610437

200

1,8

2,5

607967

200

1,8

2,5

508/1VDEDP

512/4G

Kleště telefonické, rovné

Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté

• • • • • • •

• • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • vroubkované čelisti kleští • Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN 60900

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 vroubkované čelisti kleští zahnutí čelistí pod úhlem 45° velká odolnost plastových rukojetí B

C A

45 o

L

D B C

L A

D

L

B

D

A

C

619189

170

17

2.5

9

61

619190

200

17

2.5

9

77

(max 1600 N/mm²)

B

D

A

C

170

17

2.5

9

61

608721

200

17

2.5

9

77

kapacita střihu (10N=1kg) L

kapacita střihu (10N=1kg) L

L 608720

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608720

170

1,6

2,0

608721

200

1,8

2,5

(max 650 N/mm²)

619189

170

1,6

2,0

512/4P

619190

200

1,8

2,5

Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté • • • • • • • •

508/4E Elektronické kleště s dlouhými čelistmi, rovné • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené vroubkované čelisti kleští dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem vroubkované čelisti kleští zahnutí čelistí pod úhlem 45°

B C 45o D

D C A

620074

L

B

D

A

C

135

12.6

3.2

2.4

32.5

L

L

B

D

A

C

608718

170

17

2.5

9

61

608719

200

17

2.5

9

77

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg) L 620074

135

L (max 750-850 N/mm²)

1,5

L A

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

608718

170

1,6

2,0

608719

200

1,8

2,5

147


512/1VDE

512/1VDEDP

Kleště ploché s kulatými čelistmi elektro

Kleště telefonické, zahnuté

• • • • • • • • •

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom velká odolnost plastových rukojetí vroubkované čelisti kleští zahnutí čelistí pod úhlem 45° Vyrobeno dle normy EN 60900

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • vroubkované čelisti kleští • zahnutí čelistí pod úhlem 45° • Vyrobeno dle normy EN 60900

B

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

607123

170

17

2.5

9

61

607124

200

17

2.5

9

77

B C

kapacita střihu (10N=1kg)

D

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607123

170

1,6

2,0

607124

200

1,8

2,5

L

B

D

A

C

619191

170

17

2.5

9

61

619192

200

17

2.5

9

77

512/1VDEBI

kapacita střihu (10N=1kg)

Kleště pro jemnou mechaniku čelně zahnuté elektro

619191

170

1,6

2,0

619192

200

1,8

2,5

• • • • • • • • •

L

A

45 o

L

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení vroubkované čelisti kleští zahnutí čelistí pod úhlem 45° Vyrobeno dle normy EN 60900

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

512/4E Elektronické kleště s dlouhými čelistmi, zahnuté • materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení B

C A

45 o

L

D

L

B

D

A

C

610438

170

17

2.5

9

61

610439

200

17

2.5

9

77

D C

kapacita střihu (10N=1kg)

A

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610438

170

1,6

2,0

610439

200

1,8

2,5

620075

L

B

D

A

140

12.6

3.2

8.2

514/1BI Multifunkční kleště pro jemnou mechaniku • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

514/1BI

B C D

612782

A

L

L

B

D

A

C

160

16

2.5

9

49

kapacita střihu (10N=1kg) L 612782

148

160

(max 1600 N/mm²) 1,6

(max 650 N/mm²) 2,0

L


515/1BI

528/4

Děrovací kleště

Kleště na dlaždice

• • • • • • •

• • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení Použití: pro děrování velice silného papíru, kart, listků, plastu nebo materiálu v těchto kombinacích do 1,5 mm tloušťky

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476

B

D

A D

L

D

611975

160

3

613083

160

4

L

612987

L

B

A

200

40

8.4

L

D 11

528/4BP Kleště na dlaždice • • • • • • •

515.1 Náhradní razidla pro 515

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 model s pružinou rukojeti izolované plastovým návlekem

B

D

A

L

D 613084

3

611976

4

612988

L

B

A

200

40

8.4

527/4P Kleště na dlaždice

529/4P vysoce odolné štípací kleště

• • • • • •

• • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované možné stříhání drátu (max 3 mm) hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem

D 11

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem

D B

610148

B

L

A

C

A

L

B

A

D

200

42.7

19

3

607494

L

B

A

C

280

33

33

19

L

149


529/4PR

530/4PR

Kleště na obtížné materiály

Tesařské kleště

• • • • • •

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 9243

B C

L

A B

C

A

L

L

B

A

C

L

B

A

C

601336

160

46

22

16

280

33

33

19

601337

180

50

23

21

601338

200

54

25

24

530/4

605155

225

54

25

24

Kleště štípací

601339

250

58

26

27

• • • • • •

Kleště štípací

609563

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 Vyrobeno dle normy ISO 9243

531/4 • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 Vyrobeno dle normy ISO 9242

B C

L

A B C

L

B

A

C

601341

160

46

22

16

601342

180

50

23

21

L

B

A

C

601343

200

54

25

24

601372

190

26

22

15

607860

225

54

25

24

601373

224

30

23

17

27

601374

250

36

25

18

601375

280

36

25

18

601344

250

58

26

L

A

530/4P Kleště štípací

531/4P

• • • • • • •

Kleště štípací

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 9243

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 9242

B C

L

B

A

C A

L

B

A

C

608722

160

46

22

16

L

B

A

C

608723

180

50

23

21

608727

190

26

22

15

608724

200

54

25

24

608728

224

30

23

17

608725

225

54

25

24

608729

250

36

25

18

608726

250

58

26

27

608730

280

36

25

18

150

L


531/4PR

532PLUS/1DP

kleště štípacíě

Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy ISO 9242

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení dvojité plastové opláštění rukojetí Vyrobeno dle normy DIN 5254 tvar A Pro montáž pojistných kroužků hřídele pro rozměry 10 - 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

C

B C

D

L

A

D

C

140

L 3 - 10

0.9

40

L

B

A

C

621187$

601386

224

30

23

17

621188$

140

10 - 25

1.3

40

601387

250

36

25

18

621189$

180

19 - 60

1.8

52

601388

280

36

25

18

621190$

220

40 - 100

2.2

63

531/4PST

532PLUS/1DP

Sada štípacích kleští v papírovém stojanu

L

trvanlivost větší o 30%

Vlastnosti kleští na pojistné kroužky • Vložené špičky jsou v úhlu pro lepší uchopení pojistných kroužků. • Optimální tepelné zpracování a kontrola rozměrů. • Vyrobeno ze speciální uhlíkové oceli s vysokou pevností v tahu. Účelem je odstranit efektu střihu. • 30% větší odolnost než standardní kleště.

• Rukojeti vyrobeny z dvousložkové plastové hmoty pro lepší uchopení.

615187

531/4PST

• Velikost označení pro snadnější a rychlejší výběr nástrojů. • Chromováno dle EN 12540. • K dispozici v několika velikostech, pro kroužky o průměru od 8 mm do 100 mm.

6

531/4P (240)

532PLUS/4DP 532/1P

Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé

Kleště na pojistné kroužky - vnější přímé

• • • • • • • • • • •

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy DIN 5254 tvar A

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 Černé provedení dvojité plastové opláštění rukojetí Vyrobeno dle normy DIN 5254 tvar A Pro montáž pojistných kroužků hřídele pro rozměry 10 - 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

C D

L C D

L 616734

300

85 - 140

L

D

C

3 - 10

0.9

40

140

10 - 25

1.3

40

180

19 - 60

1.8

52

220

40 - 100

2.2

63

621191$

140

621192$

D

C

621193$

3.2

86

621194$

L

151


534/1P

536/1P

Kleště na pojistné kroužky - vnější vyhnuté

Kleště na pojistné kroužky - vnitřní přímé

• • • • • • •

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy DIN 5253 tvar B

C

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar A

L

D

C

D

616737

300

85 - 140

L

D

C

280

3.2

68

L 616740

300

85 - 140

D

C

3.2

86

L

534PLUS/1DP Kleště na pojistné kroužky, vnější vyhnuté

536PLUS/1DP

• • • • • • • • • • •

Kleště na pojistné kroužky,vnitřní přímé

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení Vyrobeno dle normy DIN 5253 tvar B dvojité plastové opláštění rukojetí Pro montáž pojistných kroužků hřídele pro rozměry 10 - 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

• • • • • • • • • • •

C

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení dvojité plastové opláštění rukojetí Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar A na pojistné kroužky o průměru děr o rozměrech od 8 do 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

L

D

L

D

C

621195$

140

3 - 10

128

0.9

28

621196$

140

10 - 25

128

1.3

28

621197$

180

19 - 60

166

1.8

38

621198$

220

40 - 100

201

2.3

48

L

534PLUS/4DP Kleště na pojistné kroužky, vnější vyhnuté • • • • • • • • • • •

621203$

140

8 - 13

D

C

0.9

40

621204$

140

12 - 25

1.3

40

621205$

180

19 - 60

1.8

52

621206$

220

40 - 100

2.2

63

Kleště na pojistné kroužky,vnitřní přímé • • • • • • • • • • •

C

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 Černé provedení dvojité plastové opláštění rukojetí Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar A na pojistné kroužky o průměru děr o rozměrech od 8 do 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

L

3 - 10

C

D

D

140

L

L

D

C

128

0.9

28

621207$

140

D

C

8 - 13

0.9

40

621200$

140

10 - 25

128

1.3

28

621208$

140

12 - 25

1.3

40

621201$

180

19 - 60

166

1.8

38

621209$

180

19 - 60

1.8

52

48

621210$

220

40 - 100

2.2

63

621202$

152

220

40 - 100

201

L

536PLUS/4DP

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 Černé provedení Vyrobeno dle normy DIN 5253 tvar B dvojité plastové opláštění rukojetí Pro montáž pojistných kroužků hřídele pro rozměry 10 - 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

621199$

C

D

2.3

L


538/1P

539/1PCT

Kleště na pojistné kroužky - vnitřní vyhnuté

Sada kleští na pojistné kroužky v tašce

• • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení rukojeti izolované plastovým návlekem Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar B

616736 C

300

85 - 140

4

532/1P (300), 534/1P (300), 536/1P (300), 538/1P (300) L

D

616743

539/1PCT

539PLUS/1DPCT Sada kleští na pojistné kroužky v pouzdře

L

D

C

280

3.2

68

538PLUS/1DP Kleště na pojistné kroužky,vnitřní vyhnuté • • • • • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované leštěná hlava povrchová úprava: chrom Černé provedení dvojité plastové opláštění rukojetí Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar B na pojistné kroužky o průměru děr o rozměrech od 8 do 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

621623$ 539PLUS/1DPCT

3 - 10 - 140 / 4

532PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/1DP (140 x 8 - 13), 538PLUS/1DP (140 x 8 - 13) 621624$

539PLUS/1DPCT

10 - 25 - 140 / 4

532PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/1DP (140 x 12 - 25), 538PLUS/1DP (140 x 12 - 25) C

L

621625$

D

621211$

140

8 - 13

539PLUS/1DPCT

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

L

D

C

128

0.9

28

621212$

140

12 - 25

128

1.3

28

621213$

180

19 - 60

166

1.8

38

621214$

220

40 - 100

202

2.3

48

621626$

539PLUS/1DPCT

40 - 100 - 220 / 4

532PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 538PLUS/1DP (220 x 40 - 100)

539PLUS/4DPCT Sada kleští na pojistné kroužky v pouzdře

538PLUS/4DP Kleště na pojistné kroužky,vnitřní vyhnuté • • • • • • • • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 Černé provedení dvojité plastové opláštění rukojetí Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar B na pojistné kroužky o průměru děr o rozměrech od 8 do 100 mm S vloženými hroty O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.

621627$ 539PLUS/4DPCT

3 - 10 - 140 / 4

532PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/4DP (140 x 8 - 13), 538PLUS/4DP (140 x 8 - 13) 621628$ C D

L

D

C

621215$

140

8 - 13

128

0.9

28

621216$

140

12 - 25

128

1.3

28

621217$

180

19 - 60

166

1.8

38

621218$

220

40 - 100

202

2.3

48

539PLUS/4DPCT

10 - 25 - 140 / 4

532PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/4DP (140 x 12 - 25), 538PLUS/4DP (140 x 12 - 25)

L

621629$

539PLUS/4DPCT

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60) 621630$

539PLUS/4DPCT

40 - 100 - 220 / 4

532PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 538PLUS/4DP (220 x 40 - 100)

153


Nůžky

Nůžky na plech

Nůžky na kabely izolované

Nůžky na tyče a svorníky

Nůžky na kabely

Nůžky zahradnické na větve

Elektrotechnické nůžky

Nůžky na plastové trubky

Bezpečný řez

Špičková jakost oceli

Popouštěné čepele

Rozmanitá řada nůžek Unior, určená

Nůžky Unior, vyrobené z uhlíkové oceli

S dokonale popouštěnými čepelemi

pro bezpečné a přesné řezání

o špičkové kvalitě, mají čelisti kalené

můžete pracovat bez nadměrného úsilí

ocelových plechů, betonových výztuh,

do zápustky, indukčně kalené čepele

a se skvělými výsledky!

drátů, kabelů a PVC trubek, zahrnuje

a pevně izolované rukojeti a také

také zahradnické nůžky a nůžky na

představují účinnou ochranu povrchu.

ovoce pro práci v sadech a na vinicích - prokazuje tedy své přednosti v široké oblasti profesionálního a domácího používání.

154

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


542/4PR

544.1/5

550/3PR

Zahradnické hůžky

Náhradní pružina pro 544

Zahradnicé nůžky

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené Povrchová úprava: fosfátováno dle normy DIN 12476 rukojeti izolované plastovým návlekem

• • • • • • • • •

materiál: ostří z legované oceli nůž kalený na 50 HRC spodní čelist hliníková ostří potažené teflonem povrchová úprava: niklováno zajištění proti náhodnému otevření kryt proti prokluzu použití pro zahradní dřeviny a vinnou révu rukojeti izolované plastovým návlekem

601582

544.2/9 Náhradní nože pro art. 544 • nůž + čelist L

L 601578

220

542.1/5 Náhradní pružina pro 542

L

601581 L

546/6

601590

Nůžky na vinnou révu • • • •

200

550.1/9

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené Povrchová úprava: lakované

Náhradní sada nožů pro art. 550 • nůž + čelist + nýt + pouzdro

603870

544/6 Zahradnické nůžky s hliníkovými rukojeťmi • • • • • • •

materiál: ostří z legované oceli hliníkové rukojetï nůž kalený na 50 HRC vyměnitelné čelisti, broušené speciální ergonomické provedení hlava nůžek broušena lakované rukojeti

L

601585 L 601583

190

546.1/5 Náhradní spirála pro art. 546

550.2/9 Náhradní nůž pro 550

L

L 601580

220

601584

601592

155


550.3/9

555.1/9

556B

Náhradní díly pro art. 550

Náhradní nůž pro art. 555

Výsuvný nůž ulamovací

• listová pružina

• • • •

601591

dvou plastová rukojeť 8 vyměnitelných nožů v rukojeti 13 segmentů vyměnitelného nože čepel z vysoce legované oceli

605214

555.2/9

556A

Náhradní čelist pro art. 554 a art. 555

Výsuvný nůž ulamovací • • • •

dvou plastová rukojeť 3 vyměnitelné segmentové nože v rukojeti 13 segmentů vyměnitelného nože čepel z vysoce legované oceli

B L

612136

L

B

160

18

556.1B Sada 10ti náhradních čepelí pro výsuvné nože 556A a 556B

605236

• čepel měníme stisknutím blokace a vytažením z nože • po otupení ostří odlomte segment • po opotřebení posledního segmentu se stisknutím blokace vytáhne zbylá čepel a vymění • novou čepel vložíme zpět společně s blokací

E

Od

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19

B L

616853

L

B

160

18

555/6 Zahradnické nůžky na větve • • • • • • • •

materiál: nůž z legované oceli spodní čelist hliníková slitina, rukojeti ocelové čelist kalená na 35 HRC nůž kalený na 50 HRC, ostře broušený, potažený teflonem na stříhání větví max průměr řezu 40 mm dvojnásobný převod lakované rukojeti s odolnými držadly

612137

L

B

140

18

556C Vysouvací nůž • dvou plastová rukojeť • čepel z vysoce legované oceliautomatické vracení čepelenáhradní čepele

L

L 603522

156

750

622012$


558/5P

562/3P

563R/7PR

Otočné děrovací kleště s 6 razníky

Prostřihovací nůžky na plech

Univerzální nůžky na plech

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

rukojeti z ocelového plechu razníky z nástrojové oceli, popuštěné, nabroušené Povrchová úprava: pozinkované rukojeti izolované plastovým návlekem průměry razníků: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5

rukojeti z ocelového plechu vroubkovaný centrální nůž kryt na rukojeti proti prokluzu zajištění proti náhodnému otevření pružina pro samovolné otevření povrchová úprava: niklováno indukčně kalené ostří cca na 52 HRC

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem

C

L

L 601557

608772

210

C

L

L

B

250

3.3

615037

L

C

280

51

561R/3G

562.1/9

563L/7PR

Převodové nůžky na plech IDEAL

Náhradní nůž pro 562

Univerzální nůžky na plech

• • • •

materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli rukojeti z ocelového plechu Zcela kalené a popouštěné čelisti indukčně kalené na min 57 HRC, art. 562 na 52 HRC • s pružinou pro samovolné otevření • rukojeti niklované a izolované plastovými držadly

C

608771

L

C

260

47.5

• • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem

C

L

L 601569

250

L

615038

L

C

280

51

L

157


563L - PLUS/7DP

Vlastnosti

563R - PLUS/7DP 567R - PLUS/7DP 592R - PLUS/7DP

Vložená čepel pro delší životnost.

Zarážky rukojeti zabraňují sevření prstů uživatele.

Plastové dvousložkové rukojeti pro snadnější a pohodlnější používání.

Ergonomicky navržené rukojeti pro rychlejší a efektivnější používání.

NŮŽKY NA PLECH PRO CHYTRÉ POKRÝVAČE, PRACOVNÍKY S PLECHEM,… Pro extrémní zátěže a 10krát delší životnost stříháním plechu pískem ve srovnání s běžnými nůžkami na plech. Tvrdost HRc až min. 64 HRc

• zápustkově kované • vložená čepel umožňuje přenášení vyšší síly, snižuje fyzické úsilí a zajišťuje delší životnost nůžek na plech navzdory stříhání kovového plechu pískem.

• Ergonomický tvar• Dvousložková rukojeť potahovaná plastem • Maximální schopnost přizpůsobení se ruce. • Vyšší síla a odolnost

• Střihový výkon: • nerez ocel až 1mm • Materiál: uhlíková nástrojová ocel • Nejvyšší rychlost a účinnost

158


563R-PLUS/7DP

566R/7P

Univerzální nůžky na plech

Nůžky na plech

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • zápustkově kované • model s vloženým ostřím, pro použití na povrch s pískem • indukčně kalené ostří cca na min 64 HRC • rukojeti izolované plastovým návlekem

• • • • • • • •

C

615039

L

C

280

51

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem s pružinou pro samovolné otevření

C

L

609333

L

C

250

40

L

563L-PLUS/7DP

567R/7P

568R/7P

Univerzální nůžky na plech

Nůžky na plech PELICAN

Nůžky na plech IDEAL

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • zápustkově kované • model s vloženým ostřím, pro použití na povrch s pískem • rukojeti izolované plastovým návlekem • indukčně kalené ostří cca na min 64 HRC

• • • • • • • •

• • • • • • • •

C

615040

L

C

280

51

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem s pružinou pro samovolné otevření

C

L

609335

L

C

290

56

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem s pružinou pro samovolné otevření

C

L

609336

L

C

250

35

565R/7P

567R-PLUS/7DP

568L/7P

Nůžky na plech - univerzální

Nůžky na plech PELICAN

Nůžky na plech IDEAL

• • • • • • • •

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • zápustkově kované • model s vloženým ostřím, pro použití na povrch s pískem • indukčně kalené ostří cca na min 64 HRC • rukojeti izolované plastovým návlekem • s pružinou pro samovolné otevření

• • • • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem s pružinou pro samovolné otevření

C

609332

L

C

250

70

C

L

615036

L

C

290

56

L

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem s pružinou pro samovolné otevření

C

L

610945

L

C

250

35

L

159


569R/7P

572R/7PR

574/7P

Nůžky na plech BERLINER

Nůžky na plech

Nůžky na cín šikmé

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované hlava kleští jemně broušena povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem s pružinou pro samovolné otevření

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC rukojeti izolované plastovým návlekem

C

615163 C

C

L

615041 609334

L

C

350

55

L

C

280

50

L

• materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli • rukojeti z ocelového plechu • čelisti indukčně kalené na min 57 HRC, art. 562 na 52 HRC • s pružinou pro samovolné otevření • rukojeti niklované a izolované plastovými držadly

• • • • • •

C 40

615164

250

51

615165

325

72

580/1BI

572L/7PR

571R/3G

L 175

Nůžky na kabely • • • • • • • •

Nůžky na plech

Převodové nůžky na plech

L

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované čelisti indukčně kalené leštěná hlava povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení značka UNIOR na rukojeti na řezaní kabelu, které neobsahují ocelový drát

L A C

C

L

615042 608773

L

C

260

40

571L/3G Převodové nůžky na plech • materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli • rukojeti z ocelového plechu • čelisti indukčně kalené na min 57 HRC, art. 562 na 52 HRC • s pružinou pro samovolné otevření • rukojeti niklované a izolované plastovými držadly

L

A

L

C

609238

170

22

10

280

50

609239

230

22

17

573/7P

580/1VDE

Nůžky na plech

Nůžky na kabely elektro

• • • •

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • velká odolnost plastových rukojetí • na řezaní kabelu, které neobsahují ocelový drát • Vyrobeno dle normy EN 60900

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC rukojeti izolované plastovým návlekem

C

C

608774

160

L

L

L

C

615158

175

40

615159

200

40

615160

250

51

L

L A

L

A

L

C

615161

300

70

608502

170

18

10

260

40

615162

350

76

608851

230

22

17


580/1VDEBI

582/3P

583.1/7

Nůžky na kabely elektro

Elektrotechnické nůžky

Náhradní nůž pro Art. 583

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • na řezaní kabelu, které neobsahují ocelový drát • Vyrobeno dle normy EN 60900

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené povrchová úprava: niklováno rukojeti izolované plastovým návlekem

L

C

605419

1”

195

609406

1.5”

215

L

584/2POLLY 601127 L A

L

C

Kleště na ocelová lanka

150

52

• • • •

583/6 Nůžky na plastové trubky

L

A

610440

170

18

10

610441

230

22

17

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění Zcela kalené a popouštěné povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

• materiál: čelisti - molibden nerez ocel, rukojeti - AL slitina • určené pro řezání PVC trubek do 1,5“ • zajišťují pravoúhlý řez • princip postupného řezání

B

B L

L

A

A

L

A

B

605418

195

L 1

615124

170

17

24

609405

210

1.5

620591$

180

17.5

25

580/1VDEDP

585/6

Kleště VDE na kabely

Nůžky na kabely

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • celé kalené a temperované • čelisti indukčně kalené • leštěná hlava • povrchová úprava: chrom • držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • na řezaní kabelu, které neobsahují ocelový drát • Vyrobeno dle normy EN 60900

• • • • •

materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné vyměnitelné čelisti břity čelistí indukčně kalené rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly pro střihání kabelů bez ocelového drátu nebo uvnitř ocelového krytu

A

L

A

L

A

619197

170

18

10

615226

550

38

23

619198$

230

22

17

616732

800

42

39

L

161


585.1/7

585/6P

Náhradní čelisti pro 585

Nůžky na ocelová lana • • • •

618620

550

618621

800

materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné vyměnitelné čelisti břity čelistí indukčně kalené rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

585.1/7P Náhradní čelisti pro 585 P

L

A

618622

765

617672

L

A

760

36

8

586/6 Řezačka závitových tyčí • vyrobeno ze speciální kované nástrojové oceli, s vyměnitelnými čelistmi, pro hladké řezání i nejtvrdších závitových tyčí • Čelisti řezačkyi jsou navíc zakalené pro větší odolnost. • Páka rukojeti s ideální délkou pro umožnění rychlé práce a s jedním řezem, se sníženou potřebou síly pro řezání • Nástroj rukojeti je vyroben z ocelových trubek. Vybavené lakem a plastovou objímkou pro pohodlné uchopení

Výhody: • • • • • • • •

Dokáže snížit závitové tyče ze tří různých rozměrů čisté řezání - bez otřepů na závitové tyči Zachování závitu závitové tyče Chráněno proti korozi Snadno ovladatelné a pohodlné držení Přesné a rychlé řezání závitové tyče Otevřený řezač Chcete-li pracovat správně, musí být nůž otevřen zvednutou horní pákou rukojeti k jeho maximální míře. Při plném otevření, vložte závitové tyče do řezačky podle odpovídajícího rozměru.

Řezání závitové tyče 1. Vložte závitové tyče do otvoru s příslušným rozměrem. 2. Závitové tyče musí přiléhat do řezací hlavy.

Důležité poznámky při řezání 1. Při práci na podlaze, je tlak na rukojeť větší. 2. Řezačka je navržena pouze pro řezání M8, M10, M12 závitových tyčí. 3. Řezačka není určena pro řezání kalených závitových tyčí a svorníků. 4. Při opotřebení, vždy vyměňte i řezačky čelistí. • náhrada za zničené řezací čelisti • materiál řezacích čelistíl: 60WCrV7 • řezání závitových tyčí M8, M10, M12 s čistým řezem, bez otřepů • čistý řez, bez otřepů • zachování vláken • jednoduché ovládání

Upozornění! • Před operací si přečtěte návod. • Při práci, vždy používejte vhodné ochranné vybavení. • celé kalené a temperované

B

L A

L

B

A

620256$

945

95

210

621479$

945

95

210

162


586.1/7

591R-PLUS/3DP

592R/7PR

Nůž pro 586

Převodové nůžky na plech PELICAN

Nůžky na plech PELICAN

• • • •

• • • • • •

materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli rukojeti z ocelového plechu s pružinou pro samovolné otevření model s vloženým ostřím, pro použití na povrch s pískem • indukčně kalené ostří cca na min 64 HRC • rukojeti izolované plastovým návlekem

621480$

materiál: uhlíková nástrojová ocel zápustkově kované čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC celé kalené a temperované povrchová ochrana proti korozi rukojeti izolované plastovým návlekem

M6

620653$

M8

620654$

M10

620655$

M12

C

C

L

591R/3G

615035

Převodové nůžky na plech PELICAN • materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli • rukojeti z ocelového plechu • čelisti indukčně kalené na min 57 HRC, art. 562 na 52 HRC • s pružinou pro samovolné otevření • rukojeti niklované a izolované plastovými držadly

C

615043

L

C

260

37

L

C

350

90

595/6A Nůžky na tyče a svorníky

591L-PLUS/3DP Převodové nůžky na plech PELICAN • • • •

materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli rukojeti z ocelového plechu s pružinou pro samovolné otevření model s vloženým ostřím, pro použití na povrch s pískem • indukčně kalené ostří cca na min 64 HRC • rukojeti izolované plastovým návlekem

• materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné • vyměnitelné čelisti s oboustranným ostřím • břity čelistí indukčně kalené • rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

L B

608775

L

L

C

260

37

C

591L/3G

615044

Převodové nůžky na plech PELICAN • materiál: čelisti zápustkově kované z uhlíkové oceli • rukojeti z ocelového plechu • čelisti indukčně kalené na min 57 HRC, art. 562 na 52 HRC • s pružinou pro samovolné otevření • rukojeti niklované a izolované plastovými držadly

A

L

L

C

260

37

592R-PLUS/7DP

C

L

L

A

B

C

612127

750

43

95

38

612128

900

43

108

45

kapacita střihu (10N=1kg)

Nůžky na plech PELICAN • materiál: uhlíková nástrojová ocel • zápustkově kované • model s vloženým ostřím, pro použití na povrch s pískem • indukčně kalené ostří cca na min 64 HRC • rukojeti izolované plastovým návlekem

L

(max 1600 N/mm²)

612127

750

5

12

612128

900

7

14

(max 650 N/mm²)

595.1/7A Náhradní čelisti • čelist + šrouby + 2 matice

C

608776

C

L

L

C

260

37

613196

L

L

C

612129

750

350

90

612130

900

163


596/6A

596/6AB

596.1PLUS/7

Nůžky na tyče a svorníky

Nůžky na tyče a svorníky s držákem čelisti

Náhradní čelisti pro 596 PLUS

• materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné • břity čelistí indukčně kalené • rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly • Ochrana excentrických šroubů pro nastavování ostří s kovaným zahloubením zajišťuje 100% ochranu • Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou

• čelist + šrouby + 2 matice

• materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné • břity čelistí indukčně kalené • rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly • Ochrana excentrických šroubů pro nastavování ostří s kovaným zahloubením zajišťuje 100% ochranu • Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou 615258

750

615259

900

596.2PLUS/7 Náhradní ostří pro 596 PLUS • náhradní díly: 2 ostří, 4 štítky pro ostří, 4 šrouby, 4 matice

B d B A

A

C

C

L

L

L

A

B

C

610963

300

26

40

16

610964

350

26

55

24

610965

450

34

70

36

610966

600

38

84

40

610967

750

43

96

46

610968

900

47

109

50

612984

1050

48

120

46

L

A

B

C

d

620360$

450

26

55

24

3

620053$

600

34

70

36

5

615260

750

620362$

750

38

84

40

7

615261

900

596PLUS/6G Nůžky na tyče a svorníky s vyměnitelným tříhranným ostřím • materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné • vyměnitelné čelisti a posuvné do 3 pozic • rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610963

300

3

5

610964

350

3,5

5

610965

450

5

8

610966

600

7

10

610967

750

8

13

610968

900

9

16

612984

1050

10

19

596.1/7A Náhradní čelisti • čelist + šrouby + 2 matice

B A

L

A

B

C

615256

750

43

96

46

615257

900

47

109

50

C

L

610969

300

610970

350

610971

450

610972

600

610973

750

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

610974

900

615256

750

8

13

613078

1050

615257

900

9

16

164

kapacita střihu (10N=1kg)


596.3PLUS/7

596.1/7B

Ostří pro 596 PLUS

Náhradní čelisti

• náhradní díl jedno ostří

• čelist + šrouby + 2 matice

616521

750

610977

450

616522

900

610978

600

596/6B

598/6

Nůžky na tyče a svorníky

Nůky na tyče a svorníky

• materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné • břity čelistí indukčně kalené • rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly • Ochrana excentrických šroubů pro nastavování ostří s kovaným zahloubením zajišťuje 100% ochranu • Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou

• materiál: čelisti - speciální nástrojová ocel, zápustkově kované, kalené a popuštěné • vyměnitelné a nastavitelné čelisti • břity čelistí indukčně kalené • rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

B

C L

A B A

C

L

607153

L

A

B

C

600

46

100

43

L

A

B

C

610228

800

46

100

43

610975

450

34

70

29

608442

1000

46

100

43

610976

600

36

84

32

kapacita střihu (10N=1kg)

kapacita střihu (10N=1kg) L

(max 1600 N/mm²)

L

(max 1600 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

(max 650 N/mm²)

607153

600

11

13

800

11

13

1000

11

13

610975

450

5

8

610228

610976

600

7

10

608442

598.1/7 Náhradní čelisti • čelist + šrouby + 2 matice

607968

600 - 1000

165


Šroubováky

TBI šroubováky

CR šroubováky

NI šroubováky

VDE šroubováky

VDE TBI šroubováky

Bity

Úderové šroubováky

Jiné doplňky

Větší točivý moment

Trojsložková rukojeť

Sevření bez prokluzu

Speciální trojsložková

Ergonomicky navržené rukojeti

Spolu s různou konzistencí plastové rukojeti, která

rukojeť - patent Unior zajišťuje díky své kombinaci

Špičková kvalita

velkou účinnost a sevření

prakticky eliminuje riziko klouzání šroubováku v

měkkých a tvrdých povrchů

ruce, zajišťuje lepší sevření

komfort a efektivní výkon

také větší točivý moment.

s minimálním namáháním

Toho lze rovněž dosáhnout

zápěstí při práci.

vložením tyče do perforace, kterou jsou k tomuto účelu vybaveny všechny

materiálů použitých u řady šroubováků Unior je doplněna ergonomicky

Šroubováky Unior zajišťují bez prokluzu, jsou vhodné pro různé profily šroubů a představují inovativní trojsložkové rukojeti.

navrženými rukojetěmi pro poskytnutí vynikajícího uchopení.

rukojeti (vyjma šroubováků s dřevěnými rukojetěmi) a která funguje také jako otvor pro zavěšení pro šikovnější uschování.

166

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


ERGONOMISKÁ RUKOJEŤ!

Vlastnosti šroubováků Unior

čepel: ocel chrom-vanad-molybden

• rukojeť: ergonomický tvar • trojsložkový materiál

Kombinace tvrdého a měkkého povrchu zlepšuje zatížení a zajišťuje hladký pohyb při šroubování. Rukojeť byla vyvinuta tak, aby se o zdraví uživatele starala tím, že snižuje napětí svalů v ruce.

čepel chromovaná, leštěný hrot otvor pro zavěšení

čepel: ocel chrom-vanad-molybden

• rukojeť: ergonomický tvar • rukojeť - polypropylen

Velká kontaktní plocha´= větší točivý moment

čepel chromovaná, leštěný hrot otvor pro zavěšení

čepel: ocel chrom-vanad-molybden

• rukojeť: ergonomický tvar • rukojeť - polypropylen

čepel niklovaná otvor pro zavěšení

rukojeť: dřevěná čepel: ocel chrom-vanad-molybden

Ergonomiská rukojeť = ochrana vaší ruky

čepel chromovaná, leštěný hrot

materiál: čepel - chrom vanad

hrot s protikorozní ochranou

ergonomická dvousložková rukojeť pro těžký provoz

rukojeť s otáčivým víčkem

167


600TBI

602TBI

603VDETBI

Šroubovák TBI ploché s šestihranem

Šroubovák TBI ploché - prodloužené

Šroubovák ploché VDE TBI

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor

a a b

b

D C

D C

L

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno podle normy EN60900

a

L

b

axb

C

L

D

C

L

axb

C

L

D

612797

0.4 x 2.5

60

145

2.5

611680

1.0 x 5.5

100

200

5

8

612798

0.4 x 2.5

75

160

2.5

611681

1.2 x 6.5

125

235

6

10

611684

0.5 x 3.0

100

185

3

616437

0.5 x 3.0

100

185

611682

1.2 x 8.0

150

270

7

13

612799

0.5 x 3.0

150

235

3

616438

0.6 x 3.5

100

185

611683

1.6 x 10.0

175

295

8

13

612800

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616439

0.8 x 4.0

100

185

612801

0.8 x 4.0

100

185

4

621247$

1.0 x 4.5

125

225

600CS5TBI

611685

0.8 x 4.0

125

210

4

616440

1.0 x 5.5

125

225

Sada šroubováků TBI s šestihranem

612802

0.8 x 4.0

150

235

4

616441

1.2 x 6.5

150

260

612803

0.8 x 4.0

250

335

4

616442

1.2 x 8.0

175

295

612804

1.0 x 5.5

125

225

5.5

621248$

1.6 x 10.0

200

320

616843

1.0 x 5.5

280

380

5.5

611686

1.0 x 5.5

150

250

5.5

603CS6AVT

612805

1.2 x 6.5

150

260

6.5

Sada šroubováků VDE TBI

616844

1.2 x 6.5

280

390

6.5

612806

1.2 x 8.0

175

295

8

616436

axb

C

L

0.4 x 2.5

75

160

602CR 614007

600CS5TBI

Šroubovák ploché CR prodloužené

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100), 600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125), 616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

600CR

• • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor

Šroubováky ploché CR s šestihranem • • • • • •

617653

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

603CS6ATVT b

616326

a

D C

L

Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka

D C

L

axb

C

L

D

0.4 x 2.5

60

145

2.5 2.5

616327

0.4 x 2.5

75

160

616328

0.5 x 3.0

100

185

3

616329

0.5 x 3.0

150

230

3 3.5

616330

0.6 x 3.5

100

180

616331

0.8 x 4.0

100

190

4

616332

0.8 x 4.0

150

240

4

axb

C

L

D

616333

0.8 x 4.0

250

340

4

616322

1.0 x 5.5

100

200

5

8

616334

1.0 x 5.5

125

225

5.5

616323

1.2 x 6.5

125

235

6

10

616335

1.0 x 5.5

150

250

5.5

616324

1.2 x 8.0

150

270

7

13

616336

1.2 x 6.5

150

250

6.5

616325

1.6 x 10.0

175

295

8

13

616337

1.2 x 8.0

175

285

8

168

6

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)

a

b

603CS6AVT

617654

603CS6ATVT

6

603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)


603CS6VDETBI Sada šroubováků VDE TBI

603VDE

603CS6AVDE

Šřoubovák plochý izolovaný VDE

Sada šroubováků VDE

• • • • • •

617042

603CS6VDETBI

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť: polypropylen závěsný otvor Vyrobeno podle normy EN60900

617655

6

(0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDETBI Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka

6

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100)

a b

603CS6AVDE

C

L

axb

C

L

616470

0.4 x 2.5

75

160

616471

0.5 x 3.0

100

185

616472

0.6 x 3.5

100

185

616473

0.8 x 4.0

100

185

616474

1.0 x 5.5

125

225

616475

1.2 x 6.5

150

260

616476

1.2 x 8.0

175

295

616477

1.6 x 10.0

200

320

603CS6ATVD Sada šroubováků VDE + zkoušečka

603CS6VDE Sada šroubováků VDE

617043

603CS6TVDETBI

617656

6

603VDETBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603CS6ATVD

6

603VDE (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603S50VDETBI

603S50VDE

Sada šroubováků VDE TBI ve stojanu

Sada šroubováků VDE ve stojanu

617044

603CS6VDE

6

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100)

603CS6TVDE Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka

617046

603S50VDETBI

617047

50

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100), 978VDE

617045

603CS6TVDE

6

603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

603S50VDE

50

603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 613VDE (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 623VDE (PZ1 x 80, PZ2 x 100), 978VDE

169


605TBI

605CR

605E

Šroubovák TBI - plochý

Šroubovák ploché CR

• • • • • •

• • • • • •

Šroubovák plochý pro elektromechaniky

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

• • • •

materiál: chrom vanadium ergonomická dvou komponentní rukojeť dřík potažený antikorozní ochranou rukoje? s otočnou hlavou

b

a b

D C

L

a

axb

C

L

D

612810

0.4 x 2.5

60

145

2.5

611687

0.4 x 2.5

75

160

2.5

b

axb

D C

C

L

L

D

a

D C

L

axb

C

L

D

608296

0.25 x 1.2

60

153

2.5

608297

0.23 x 1.5

60

153

2.5

608298

0.3 x 1.8

60

153

2.5

608299

0.4 x 2.5

75

168

2.5

608300

0.5 x 3.0

100

193

3

608301

0.5 x 3.0

150

243

3

611688

0.5 x 3.0

80

165

3

616338

0.4 x 2.5

60

145

2.5

608302

0.8 x 4.0

100

193

4

612811

0.5 x 3.0

100

185

3

616339

0.4 x 2.5

75

160

2.5

608303

0.8 x 4.0

150

243

4

611689

0.5 x 3.0

125

210

3

616340

0.5 x 3.0

80

165

3

612812

0.5 x 3.0

150

235

3

616341

0.5 x 3.0

100

185

3

605NI

612813

0.6 x 3.5

75

160

3.5

616342

0.5 x 3.0

150

235

3

Šroubovák ploché

611690

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616343

0.6 x 3.5

75

160

3.5

611691

0.6 x 3.5

125

210

3.5

616344

0.6 x 3.5

100

185

3.5 3.5

611692

0.8 x 4.0

100

185

4

616345

0.6 x 3.5

125

210

612814

0.8 x 4.0

125

210

4

616346

0.8 x 4.0

100

185

4

611693

0.8 x 4.0

150

235

4

616347

0.8 x 4.0

125

210

4

612815

0.8 x 4.0

200

285

4

616348

0.8 x 4.0

150

235

4

612816

1.0 x 5.5

100

200

5

616349

0.8 x 4.0

200

285

4

611694

1.0 x 5.5

125

225

5.5

616350

1.0 x 5.5

100

200

5

611695

1.0 x 5.5

150

250

5

616351

1.0 x 5.5

125

225

5

612817

1.2 x 6.5

100

210

6

616352

1.0 x 5.5

150

250

5

612818

1.2 x 6.5

125

235

6

616353

1.2 x 6.5

100

200

6

611696

1.2 x 6.5

150

260

6

616354

1.2 x 6.5

125

225

6

611697

1.2 x 6.5

200

310

6

616355

1.2 x 6.5

150

250

6

611698

1.2 x 8.0

175

295

7

616356

1.2 x 8.0

175

285

7

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík niklovaný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

a b

D C

L

612819

1.6 x 8.0

175

295

7

616357

1.6 x 8.0

175

285

7

axb

C

L

611699

1.6 x 10.0

200

320

8

616358

1.6 x 10.0

200

320

8

616419

0.4 x 2.0

60

150

2

611700

2.0 x 12.0

250

370

9

616359

2.0 x 12.0

250

370

9

616420

0.4 x 2.5

75

160

2.5

D

616421

0.5 x 3.0

80

165

3

616422

0.6 x 3.5

100

185

3.5

616423

0.8 x 4.0

100

185

4

616424

1.0 x 5.5

125

225

5

616425

1.2 x 6.5

150

250

6

616426

1.2 x 8.0

175

285

8

616427

1.6 x 10.0

200

320

10

606B5NI Sada šroubováků NI

617033

606B5NI

5

605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

170


606CS5TBI

607B5NI

607CS7CR

Sada šroubováků TBI

Sada šroubováků NI

Sada šroubováků CR

617026 616320

606CS5TBI

5

617037

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5NI

5

605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

606CS5CR

607CS5TBI

607PB8TBI

Sada šroubováků CR

Sada šroubováků TBI

Sada šroubováků TBI v plastovém boxu

617017

606CS5CR

5

611985

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607CS5TBI

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

606CS5E

607CS7E

Sada elektro šroubováků v papírové krabici

Sada elektro šroubováků v papírové krabici 621445$ 607PB8TBI

8

602TBI (0.5 x 3.0), 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBM2

607PB9TBI 620960 620959

606CS5E

5

607CS7E

7

Sada šroubováků TBI v plastovém boxu

605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100), 615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80)

605E (0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)

607B5CR

607CS7TBI

Sada šroubováků CR

Sada šroubováků TBI

621419$ 607PB9TBI 611986 617021

607B5CR

5

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7TBI

7

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

9

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBM2

171


607S50CR

608CS5CR

609CS5TBI

Sada šroubováků CR ve stojanu

Sada šroubováků CR

Sada šroubováků TBI

617028

608CS5CR

5

611987

615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

617027

607S50CR

50

609CS5TBI

5

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

608CS5NI

609CS7CR

Sada šroubováků NI

Sada šroubováků CR

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 978BICR

607S50E Sada elektrotechnických šroubováků ve stojanu 617030 617041

608CS5NI

5

608CS5E

612CR

Sada elektro šroubováků v papírové krabici

Šroubovák PHILLIPS CR prodloužený • • • • •

607S50E

7

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625NI (PZ 2 x 100)

609953

609CS7CR

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor

50

605E (0.25 x 1.2 x 60, 0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100), 615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 1 x 80), 625E (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80), 978E

607S50TBI

620962

Sada šroubováků TBI ve stojanu

612000

607S50TBI

5

D

615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80), 625E (PZ 0 x 60)

C

L

C

L

D

608CS5TBI

616360

PH 1

280

365

4.5

Sada šroubováků TBI

616361

PH 2

200

300

6

616362

PH 2

280

380

6

50

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 978BICR

172

608CS5E

612326

608CS5TBI

5

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625TBI (PZ 2 x 100)


613VDETBI

615TBI

615NI

Šroubováky PHILLIPS VDE TBI

Šroubovák PHILLIPS TBI

Šroubovák PHILLIPS

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN 60900

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík niklovaný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

D

D

C

C

L

C

L

C

L

L

C

L

D

C

L

611701

PH 0

60

145

3

616428

PH 0

60

145

D 3

611702

PH 1

80

180

4.5

616429

PH 1

80

165

4.5

611703

PH 1

200

300

4.5

616430

PH 2

100

200

6

611704

PH 2

100

210

6

616431

PH 3

150

260

8

611705

PH 2

150

260

6

616443

PH0

60

145

611706

PH 2

200

310

6

616TBI

616444

PH1

80

180

611707

PH 3

150

270

8

611708

PH 4

200

320

10

Šroubovák PHILLIPS TBI s šestihranem

616445

PH2

100

210

616446

PH3

150

270

616447

PH4

200

320

Šroubováky PHILLIPS CR

613VDE Šroubováky PHILLIPS VDE • • • • • •

• • • • • •

615CR

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť: polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN 60900

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

D C

D C

C

L

C

L

L

C

L

D

C

L

D

611709

PH 1

80

180

4.5

8

616363

PH 0

60

145

3

611710

PH 2

100

210

6

10

616364

PH 1

80

165

4.5

611711

PH 3

150

270

8

13

616365

PH 1

200

285

4.5

616366

PH 2

100

200

6

616CR

616367

PH 2

150

250

6

616368

PH 3

150

260

8

Šroubovák PHILLIPS CR s šestihranem

616369

PH 4

200

320

10

616478

PH0

60

145

615E

616479

PH1

80

165

Šroubovák křížový PH pro elektromechaniky

616480

PH2

100

200

616481

PH3

150

260

L

• • • •

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

materiál: chrom vanadium ergonomická dvou komponentní rukojeť dřík potažený antikorozní ochranou rukoje? s otočnou hlavou

D C

D L

C

C

L

D

L

608304

PH 000

60

153

2.5

C

L

D

608305

PH 00

60

153

2.5

616370

PH 1

80

180

4.5

8

608306

PH 0

60

153

3

616371

PH 2

100

210

6

10

608307

PH 1

80

173

4.5

616372

PH 3

150

270

8

13

173


616W Šroubovák PHILLIPS - úderové s šestihranem • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: dřevěná Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

620TBI

620CS6VDETBI

Šroubovák IMBUS TBI s kuličkou

Sada šroubováků IMBUS VDE TBI

• • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor

D

617048

C

D C

602817

PH 2

L

C

L

D

100

200

6

10

L

620CS6VDETBI

2.5 - 8 / 6

620VDETBI (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

C

L

D

611715

2

65

150

3

620/1CR

611716

2.5

75

160

3

611717

Šroubovák IMBUS CR

3

75

160

3.5

611718

4

100

200

5

611719

5

100

210

6

611720

6

125

245

7

611721

8

150

270

10

• • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík černěný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor

617TBI 620CR

Šroubovák POZDRIV TBI s šestihranem • • • • • •

Šroubovák IMBUS CR s kuličkou

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

• • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor

C

D C

D C

L

C

L

D

611712

PZ 1

80

180

4.5

8

611713

PZ 2

100

210

6

10

611714

PZ 3

150

270

8

13

617W Šroubovák POZIDRIV - úderové s šestihranem • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: dřevěná Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

L

C

603468

174

PZ 2

L

C

L

D

100

210

6

10

C

L

617128

2

60

145

617129

2.5

60

145

617130

3

75

160

617131

4

75

160

617132

5

85

185

617133

6

95

205

C

L

D

617134

8

105

215

616373

2

60

145

3

617135

3/32”

60

145

616374

2.5

60

145

3

617136

7/64”

60

145

616375

3

70

155

3.5

617137

1/8”

75

160

616376

4

100

185

5

617138

9/64”

75

160

616377

5

100

200

6

617139

5/32”

85

170

616378

6

100

210

7

617140

3/16”

85

185

617141

7/32”

85

185

620VDETBI

617142

1/4”

95

205

Šroubovák IMBUS VDE TBI

617143

5/16”

105

215

617144

3/8”

115

235

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno podle normy EN60900

C

D

L

L

C

L

616448

2.5

75

160

616449

3

75

175

616450

4

75

175

616451

5

75

185

616452

6

100

210

616453

8

100

210


621TBI

621VDETBI

621CS7CR

Šroubovák TORX TBI

Šroubovák TORX VDE TBI

Sada šroubováků TORX CR

• • • • •

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno podle normy EN60900

617031

621CS7CR

TX 10 - TX 40 / 7

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40) C

D C

L

L

621E

C

L

C

L

D

616454

TX 10

60

140

611722

TX 6

60

145

3

616455

TX 15

80

180

611723

TX 7

60

145

3

616456

TX 20

80

180

611724

TX 8

60

145

3

616457

TX 25

80

180

611725

TX 9

60

145

3

616458

TX 27

100

210

611726

TX 10

80

165

3

616459

TX 30

100

210

611727

TX 15

80

165

3

611728

TX 20

100

185

4

611729

TX 25

100

200

4.5

611730

TX 27

115

215

5.5

611731

TX 30

115

225

6

611732

TX 40

130

250

7

611733

TX 45

130

250

8

Šroubovák s TX profilem pro elektromechaniky • • • •

materiál: chrom vanadium ergonomická dvou komponentní rukojeť dřík potažený antikorozní ochranou rukojeť s otočnou hlavou

621CS6VDETBI Sada šroubováků TORX VDE TBI D C

L

C

L

D

604546

TX 4

60

153

3

621CS7TBI

604547

TX 5

60

153

3

Sada šroubováků TORX TBI

608310

TX 6

60

153

3

608311

TX 7

60

153

3

608312

TX 8

60

153

3

608313

TX 9

60

153

3

608314

TX 10

60

153

3

608315

TX 15

60

153

3.5

608316

TX 20

80

173

4

617049

621CS6VDETBI

TX 10 - TX 30 / 6

621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)

621CR

612300

621CS7TBI

Šroubovák TORX CR

621/1TBI

• • • • •

Šroubovák TORX TBI s rukojetí

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor

• • • • •

TX 10 - TX 40 / 7

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621CS7E

D

Sada elektro šroubováků v papírové krabici

620961

621CS7E

TX 6 - TX 20 / 7

621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20)

C

L

C

L

D

616379

TX 6

60

145

3

616380

TX 7

80

165

3

616381

TX 8

80

165

3

D C

L

616382

TX 9

80

165

3

C

L

616383

TX 10

80

165

3

611734

TR 10

80

165

3

616384

TX 15

80

165

3.5

611735

TR 15

80

165

3.5

616385

TX 20

100

185

4

611736

TR 20

100

185

4

616386

TX 25

100

185

4.5

611737

TR 25

100

200

4.5

616387

TX 27

115

215

5.5

611738

TR 27

115

215

5.5

616388

TX 30

115

215

6

611739

TR 30

115

225

6

616389

TX 40

130

240

7

611740

TR 40

130

250

7

D

175


621/1CS7TBI

623VDETBI

625TBI

Sada šroubováků TORX TBI

Šroubovák POZDIDRIV VDE TBI

Šroubovák POZDRIV TBI

• • • • • •

• • • • • •

612308

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN 60900

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

621/1CS7TBI TR 10 - TR 40 / 7 621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

622TBI Šroubovák ČTYŘHRAN TBI • • • • •

D C

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor

C

616460

PZ0

L

L

C

L

C

L

611741

PZ 0

60

145

D 3

60

145

611742

PZ 1

80

180

4.5

616461

PZ1

80

180

611743

PZ 2

100

210

6

616462

PZ2

100

210

611744

PZ 3

150

270

8

616463

PZ3

150

270

625CR

D C

L

C

L

D

90

175

4

612807

SQ 1

612808

SQ 2

100

200

5.5

612809

SQ 3

100

200

5.5

622CR

623VDE

Šroubovák POZIDRIV CR

Šroubovák POZIDRIV VDE

• • • • • •

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel leštěný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť: polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN 60900

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

Šroubovák SQ čtyřhranné CR • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor

D C

D C

L

C

L

L

C

L

C

L

C

L

D

616482

PZ0

60

145

616393

PZ 0

60

145

3

PZ1

80

165

616394

PZ 1

80

165

4.5

D

616390

SQ 1

90

175

4

616483

616391

SQ 2

100

200

5.5

616484

PZ2

100

200

616395

PZ 2

100

200

6

616392

SQ 3

100

200

5.5

616485

PZ3

150

260

616396

PZ 3

150

260

8

176


625E

626CR

627CR

Šroubovák křížový PZ pro elektromechaniky

Šroubovák MINI CR PHILLIPS

Šroubovák MINI CR ploché

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

materiál: chrom vanadium ergonomická dvou komponentní rukojeť dřík potažený antikorozní ochranou rukoje? s otočnou hlavou

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

D C

a

L

C

L

D

608308

PZ 0

60

153

3

608309

PZ 1

80

173

4.5

D

b

C

L

D C

625NI

L

axb

C

L

616399

0.8 x 4.0

25

85

D 4

C

L

D

616400

1.0 x 5.5

25

85

5.5

616401

1.2 x 6.5

25

85

6.5

Šroubovák POZIDRIV

616397

PH 1

25

85

4.5

• • • • • •

616398

PH 2

25

85

6

627TBI

Šroubovák MINI POZIDRIV TBI

Šroubovák MINI PLOCHÉ TBI

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík niklovaný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

628TBI

• • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 2380-1,2

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

D C

L

C

L

D

616432

PZ 0

60

145

3

616433

PZ 1

80

165

4.5

616434

PZ 2

100

200

6

616435

PZ 3

150

260

8

D C a

C

626TBI Šroubovák MINI PHILLIPS TBI • • • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

C

L

612836

PZ 0

25

87

3

617093

PZ 0

35

97

3.0

D

b

L

L

D

axb

C

L

D

612837

PZ 1

25

87

4.5

612832

0.6 x 3.5

25

87

3.5

617094

PZ 1

35

97

4.5

617089

0.6 x 3.5

35

97

3.5

612838

PZ 2

25

87

6

612833

0.8 x 4.0

25

87

4

617095

PZ 2

35

97

6.0

617090

0.8 x 4.0

35

97

4.0

612834

1.0 x 5.5

25

87

5.5

628CR

617091

1.0 x 5.5

35

97

5.5

Šroubovák MINI CR POZIDRIV • • • • • •

612835

1.2 x 6.5

25

87

6.5

617092

1.2 x 6.5

35

97

6.5

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

D C

L

C

L

612829

PH 0

25

87

D 3

617086

PH 0

35

97

3.0

612830

PH 1

25

87

4.5

D C

L

617087

PH 1

35

97

4.5

C

L

D

612831

PH 2

25

87

6

616402

PZ 1

25

85

4.5

617088

PH 2

35

97

6.0

616403

PZ 2

25

85

6

177


629TBI

629VDETBI

Nástrčné klíče s TBI rukojetí

Nástrčný klíč s rukojetí VDE TBI

• • • • • •

• • • • •

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno dle normy DIN 3125

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel rukojeť: ergonomický tvar troj komponentní materiál závěsný otvor Vyrobeno podle normy EN60900

C

L

D

616413

12

125

245

9

616414

13

125

245

9

616415

14

125

245

9

616416

15

125

245

9

616417

16

125

245

9

616418

17

125

245

9

629CS7CR Sada nástrčných klíčů s rukojetí CR

C

L

D C

L

616464

5.5

C

L

125

225

C

L

D

616465

6

125

225

612820

4

125

225

5

616466

7

125

235

612821

4.5

125

225

5

621429$

7/35

135

245

611746

5

125

235

5

616467

8

125

235

612672

5.5

125

235

6

616468

10

125

235

611747

6

125

235

6

616469

13

125

245

611748

7

125

245

6

611749

8

125

245

7

611750

9

125

245

8

611751

10

125

245

8

611752

11

125

245

8

611753

12

125

245

9

611754

13

125

245

9

612825

14

125

245

9

612826

15

125

245

9

612827

16

125

245

9

612828

17

125

245

9

617032

629CS7CR

6 - 17 / 7

629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

629CS6VDETBI

629E

Sada nástrčných klíčů s rukojetí VDE TBI

Nástrčný klíč s rukojetí elektrotechnický • materiál: chrom vanadium • ergonomická dvou komponentní rukojeť • rukoje? s otočnou hlavou

629CS5TBI Sada nástrčných klíčů s rukojetí TBI

617050

629CS6VDETBI

5.5 - 13 / 6

D

629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)

C

629CR 618903

Nástrčný klíč s rukojetí CR • • • • • • 612318

629CS5TBI

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík povrch chrom, černý hrot rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen závěsný otvor Vyrobeno dle normy DIN 3125

2.5

L

C

L

D

60

153

4.5

618904

3

60

153

4.5

618905

3.2

60

153

4.5

618906

3.5

60

153

4.5

618907

4

60

153

4.5

618908

5

60

153

4.5

618909

5.5

60

153

4.5

6 - 13 / 5

630VDE

629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

Zkoušečka napětí 220 - 250 V • rozměr 140 s klipem D C

178

L

C

L

616404

4

125

225

D 5

616405

4.5

125

225

5

616406

5

125

225

5

616407

5.5

125

225

6

616408

6

125

225

6

616409

7

125

235

6

C

L

616410

8

125

235

7

axb

C

L

616411

10

125

235

8

617659

0.5 x 3.0

60

140

616412

11

125

235

8

617660

0.6 x 3.5

90

180


631

635

635PZ

Zkoušečka 6 - 12/24 V

Rukojeť s ráčnou

Dvojité křížové ostří pro 635

• Používá se pouze na prověřené automobilové instalace pro napětí do 12 V, do 24 V. • Použití pro jiné účely nebo jiná napětí může být nebezpečné. • Výrobek by neměl být používán pro ověřování napětí rozvodné sítě!

• rukojeť - polypropylen • rukojeť lze použít pro všechny šestiboké - 6mm ostří šroubováků • ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje maximální kroutivý moment • rychlejší a bezpečnější výměna ostří šroubováků • přesné a rychlé šroubování ve směru i proti směru hodinových ručiček • možnost upevnění západky

• materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • barevné špičky oboustranného ostří šroubováku umožňují rychlý výběr ostří

L

L 618860

PZ 1 - PZ 2

150

6

618861

PZ 2 - PZ 3

150

6

B

L

C

L

axb

C

618851

L

601688

6 - 12

0.5 x 3.0

60

140

601689

6 - 24

0.6 x 3.5

90

180

6

B

L

85

100

• materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • barevné špičky oboustranného ostří šroubováku umožňují rychlý výběr ostří • kulová špička umožňuje pracovat v úhlech až do 25º

635SL drážkované oboustranné ostří pro 635

631B Tester automobilových světel 6 12/24 V • Nezbytný nástroj pro každou automobilovou dílnu • Bezpečnostní kryt pro špičku testeru, který by měl zabránit poranění uživatele • Používá se pro kontrolu elektrických instalací ve všech 6 - 24V systémech ve vozidlech

• materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • barevné špičky oboustranného ostří šroubováku umožňují rychlý výběr ostří

L

L L

POUŽITÍ: • Svorku připojte k jakémukoliv uzemňovacímu bodu. • Propíchněte izolaci kabelu špičkou testeru, abyste se dostali k živému vodiči • Pokračujte v propichování izolace na kabelu do doby, než tester zhasne, což ukazuje, že je drát přerušený. • Použití pro jiné účely nebo jiná napětí může být nebezpečné. • Výrobek by neměl být používán pro ověřování napětí rozvodné sítě!

618862

2.5 - 2.5

150

618863

3-3

150

618852

0.6 x 3.5 - 0.8 x 4.5

150

6

618864

4-4

150

618853

0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0

150

6

618865

5-5

150

618854

1.0 x 5.5 - 1.2 x 6.5

150

6

618866

6-6

150

L

635SLPH

635TX

Kombinované drážkované křížové oboustranné ostří pro 635

Oboustranné ostří s profilem TX pro 635

• materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • barevné špičky oboustranného ostří šroubováku umožňují rychlý výběr ostří

• materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • barevné špičky oboustranného ostří šroubováku umožňují rychlý výběr ostří

L

D

L

C

619856

635HX Kombinované šestihranné a kulaté šestihranné oboustranné ostří pro 635

6 - 24

L

C

D

L

12

1.8

110

L L

633 Magnetizér/demagnetizér

618867

TX 6 - TX 8

150

6

618855

0.8 x 4.0

PH 1

150

6

618868

TX 7 - TX 9

150

6

618856

1.0 x 6.0

PH 2

150

6

618869

TX 10 - TX 15

150

6

618857

1.2 x 6.5

PH 3

150

6

618870

TX 20 - TX 25

150

6

618871

TX 30 - TX 40

150

6

635PH

• materiál: ABS • modrá barva

Křížové oboustranné ostří pro 635 • materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • barevné špičky oboustranného ostří šroubováku umožňují rychlý výběr ostří

635Bits Oboustranné ostří pro bity pro 635 • materiál: chróm - molybden - vanadová ocel • s magnetem

B B

L

A

D L

L 612866

B

A

618858

52

30

618859

PH 1 x PH 2

150

6

PH 2 x PH 3

150

6

618872

1/4” (6.3)

D

L

12

164

6

179


635Soc

636A

637PZ

Oboustranné ostří pro objímku 1/4“ pro 635

Oboustranný šroubovák

Oboustranný šroubovák POZIDRIV ohnutý

• S dvěma dříky (PH2+PH3 a 0,8 x 4,é - 1.2 x 7.0)

• • • •

• materiál: chróm - molybden - vanadová ocel

L

D b

L 618873

1/4”

164

axb

L1

D

L

L

L1

637SL

618783

PZ 1 - PZ 2

125

20

Oboustranný šroubovák PLOCHÝ ohnutý

618784

PZ 2 - PZ 3

150

29

618785

PZ 3 - PZ 4

200

35

• • • •

středová plastová rukojeť odolná úderům pro práci v těsných místech dřík černěný Vyrobeno dle normy DIN 5200

L1

635PB

6

635 (100), 635SL (0.8 x 4.0 - 1.0 x 6.0), 635PH (PH 1 x PH 2), 635PZ (PZ 1 - PZ 2), 635TX (TX 20 - TX 25, TX 30 - TX 40), 981PBM1

L

L

L1

618773

0.6 x 3.5

90

12

618774

0.8 x 4.0

100

13

618775

1.0 x 5.5

125

16

639B

618776

1.2 x 6.5

125

20

Jehla s hrotem 90°

618777

1.2 x 8.0

150

25

618778

1.6 x 10.0

175

33

618779

2.0 x 12.0

200

37

636

637PH Oboustranný šroubovák PHILLIPS ohnutý

dřík: chrom-vanadium-molybden ocel dřík niklovaný rukojeť: ergonomický tvar rukojeť - polypropylen

639A Jehla s přímým hrotem

L

Oboustranné šroubováky • • • •

L

615049 PH 2 PH 3 0.8 x 4.0 1.2 x 7.0 180 7

Sada dlouhých bitů a T-rukojeti s ráčnou

619967

b

D

L

axb

635PB

a

a

6

středová plastová rukojeť odolná úderům pro práci v těsných místech dřík černěný Vyrobeno dle normy DIN 5208

• • • •

L 617773

165

L

L

středová plastová rukojeť odolná úderům pro práci v těsných místech dřík černěný Vyrobeno dle normy DIN 5208

617774

165

639C Jehla s dvojitě zahnutým hrotem

L L1 b

a

D L

axb 608922

1.0 x 6.0

PH 2

a

L

L

b

L

L1

617775

165

618780

PH 1 - PH 2

125

20

L

D

618781

PH 2 - PH 3

150

29

639D

140

6

618782

PH 3 - PH 4

200

35

Jehla s dvojitým zahlým malým hrotem

L

L 617776

180

165


639PB

640/6HSPB

641/6HSPB

Sada jehel

Sada průbojníků v plastovém pouzdře

Sada průbojníků s rukověťmi v plastovém pouzdře

619999

620066

617777

639PB

4

639A, 639B, 639C, 639D

640/6

6

640/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1

Průbojníky • • • • •

640/6HSPB

materiál: chrom vanadium kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 6458

2-8/6

641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1

641/6

642/6

Vytahovače závleček

Důlčíky

• • • • •

• • • • •

materiál: chrom vanadium kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 6450

641/6HSPB

materiál: chrom vanadium kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 7250

D L

D

D

L

601702

1

120

601703

2

120

601704

3

120

601705

4

601706

5

601707

L

D L

D

L

601711

2

115

D

L

601712

3

150

601724

3

100

120

601713

4

150

601725

4

120

120

601714

5

150

601726

5

120

6

120

601715

6

150

602665

7

120

601716

7

150

642A

601708

8

120

601717

8

150

601709

10

120

601719

Samoúderný důlčík

10

150

• konstrukční ocel • robustní mechanismus aktivovaný dolů směřujícím tlakem • kalený vyměnitelný hrot • nastavitelná síla • povrh nikl

640/6HS

641/6HS

Prorážecí trn s rukojetí

Přitlačovací trny s rukojetí

• • • • • •

• • • • • •

materiál: chrom vanadium kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované ergonomická dvou komponentní rukojeť Vyrobeno dle normy DIN 6458

materiál: chrom vanadium kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované ergonomická dvou komponentní rukojeť Vyrobeno dle normy DIN 6450

L

L 616810

125

D

D

L

L

619752

60 - 130

D

642.1A L

D

L

2

120

619759

2

150

619760

3

150

619753

3

120

619754

4

120

619761

4

150

619755

5

120

619762

5

150

619756

6

120

619763

6

150

619757

8

120

619764

8

150

hrot pro 642A

616811

181


642/6HS

645

646

Důlčik s rukojetí

Sada sekáčů, průbojníků a důlčiku

Sada průbojníků a důlčiku

• • • • • •

materiál: chrom vanadium kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované ergonomická dvou komponentní rukojeť Vyrobeno dle normy DIN 7250

D L

D

L

620117$

4

120

620118$

5

120

642LPB sada písmeny označených ocelových důlčíků • materiál: uhlíková nástrojová ocel • antikorozní ochrana • sada 27 důlčíků od písmene A do Z a označení

620944$

4

620945$

6

620946$

8

620947$

10

642NPB sada písmeny označených ocelových důlčíků • materiál: uhlíková nástrojová ocel • antikorozní ochrana • sada 9 důlčíků od č. 0 - 9

620940$

4

620941$

6

620942$

8

620943$

10

182

601739

645

6

640/6 (2, 4, 6), 642/6 (3), 660/6A (125), 670/6A (125)

601737

646

6

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 642/6 (3)


646A

650.2/6

651.3/7

Sada průbojníku s důlčiky

Sekáče špičaté SDS plus

Sekáče žlábkové SDS max

D SDS max.

L D

620178$ 646A

616832

3

b

SDS-plus

L

L

D

250

14

616842

L

D

b

300

18

26

640/6 (4), 642/6 (3, 4)

647

650.3/6

651.4/7

Sekáče žlábkové SDS plus

Sekáče ploché široké SDS max

Sada vytahovačů závlaček

D

SDS-plus

L

616833

601738

647

6-8/6

641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)

L

D

b

16

22

L

D

b

300

18

80

650.4/6

660/6 Sekáč plochý • • • • • •

647A Sada vytahovačů závlaček

620176$ 647A

616841

Sekáče ploché široké SDS plus

616834

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 6453

D SDS-plus

L

L

D

b

250

16

40

b

B L

a

651.1/7

3

641/6 (3, 4, 5)

SDS max.

L

250

b

D

b

b

Sekáče ploché SDS max

L

axb

B

604267

100

9 x 14

15

647B

601732

150

11 x 17

18

Sada vytahovačů závlaček

604242

175

12 x 20

21

601733

200

13 x 23

24

601734

250

13 x 23

25

b

620177$ 647B

D SDS max.

L

L

D

b

660/6HS

616835

280

18

25

616836

400

18

25

Sekáč plochý s rukojetí

616837

600

18

25

6 - 10 / 3

651.2/7

641/6 (6, 8, 10)

Sekáče špičaté SDS max

650.1/6

• • • • • •

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 6453

Sekáče ploché SDS plus

D SDS max.

b

L

b

616831

D

L

SDS-plus

L

L

D

616838

280

18

L

D

b

616839

400

18

250

14

20

616840

600

18

B

a

608484

L

axb

B

250

13 x 23

25

183


660/6A

666/6A

670/6

zednický sekáč plochý

Sekáč plochý zednický

Sekáč křížový na plech

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 7254

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované

b

B L

a

603477

B

L

axb

B

240

7 x 26

26 b

L

L

B

125

10

12

608492

250

16

23

608493

300

18

26

608494

350

18

26

608495

400

20

30

608496

500

20

30

B L

666/6AHS

608554

a

Sekáč plochý zednický s rukojetí • • • • •

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované

L

axb

B

601747

150

11 x 6

17

601748

200

12 x 8

20

601749

250

13 x 9

23

670/6HS Sekáčý špičatý s rukojetí

660/6AHS Zednický sekáč plochý s rukojetí • • • • • •

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 6541

b

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 7254

• • • • • •

B L

a

608503

L

axb

B

240

7 x 26

26

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 6541

667/6A Sekáč zednický široké • • • • •

B

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované

b

L a

L

L

608485

B

608497

250

16

23

608498

300

18

26

608499

350

18

26

665/6A

b

axb

B

13 x 9

23

670/6A

L

Sekáč špičatý L

axb

B

250

13 x 23

50

667/6AHS

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované

L 250

B

a

608671

Sekáč plochý elektrikářský • • • • •

B

Sekáč zednický široký s rukojetí • • • • •

• • • • • •

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 7256

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované

L

L B b

L

B L

a

L 250

8

10

608501

250

10

10

184

609286

125

604174

250

16

608486

300

18

10

608487

350

18

L

axb

B

604903

400

20

250

13 x 23

50

608488

500

20

B

608500

608555


670/6AHS Sekáč špičatý s rukojetí • • • • • •

materiál: chrom vanadium kované kalené a temperované hrot indukčně kalený povrchová úprava: lakované Vyrobeno dle normy DIN 7256

L

L 608489

250

16

608490

300

18

608491

350

18

671HS Univerzální rukojeť na sekáče

608672

675 Sada sekáčů a průbojníků v plechovém stojanu

611998

675

100

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 641/6 (2, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4, 5), 660/6 (100, 150, 200, 250, 175), 670/6 (150, 200, 250), 980F

675A Sada zednických sekáčů v plechovém stojanu

611997

675A

40

666/6A (240), 670/6A (125, 250, 300), 660/6A (125, 250, 300), 667/6A (250), 980G

185


Stahováky

Dvouramenné stahováky

Tříramenné stahováky

Ostatní stahováky

Snadné použití

Mimořádná odolnost

Stahovací systémy Unior umožňují bezpečné a

Stahováky Unior, dostupné se dvěma, třemi či pěti

efektivní vyjmutí ložisek, pouzder a ozubených

nastavitelnými rameny, s kluzným kladivem či vytahovacími

koleček. Všechny stahováky se používají snadno,

upínacími pouzdry nebo v několika jiných verzích, jsou

jsou flexibilní a extrémně opotřebitelné.

vyrobeny z uhlíkové nástrojové oceli. Speciální proces kování garantuje jejich mimořádnou odolnost.

Vlastnosti stahováků Unior • • • • • •

povrchová úprava leštěním šroub zcela kalený, popouštěný materiál: uhlíková nástrojová ocel ramena nastavitelná ve dvou pozicích, tělo, šroub kované do zápustky povrchová úprava: pozinkované

186

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


680/5

681/5

682/5MS

Dvouramenné stahováky

Dvouramenný stahovák

Sada tříramenných stahováků

• • • • •

• • • • •

materiál: nástrojová ocel postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno povrchová úprava: zinkované nastavitelná ramena do 2 poloh při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen

materiál: nástrojová ocel postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno povrchová úprava: zinkované silné provedení pro velmi těžké stahování obrácením ramen je možné použít stahovák na vnitřní i vnější stahování

612656

682/5MS

4

L max.

Lmax.

682/5 (90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250), 980P3

683/2 D1

Dvouramenné stahováky

D2

D max.

B

D1

D2

L

L

D

601765

300 280 70 - 220 110 - 260 150

612603

0

90

90

601766

400 450 110 - 360 190 - 450 200

601762

1

160

130

601763

2

230

190

682/5

601764

3

300

250

Tříramenný stahovák

680/5MS

materiál: nástrojová ocel postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno povrchová úprava: zinkované nastavitelná ramena do 2 poloh při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen

Lmax.

Sada dvouramenných stahováků

• • • • •

• materiál: nástrojová ocel • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno • Povrchová úprava: chromováno dle normy EN12540, šroub černé provedení • při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen

D1

D2

L max.

615076

60

L

D1

D2

90

65

50 - 90

615077

90

90

90

50 - 110

615078

130

140

130

80 - 140

615079

180

140

180

80 - 180

615080

250

195

250

130 - 250

615081

350

195

350

130 - 350

683/2MS

D max.

Sada dvouramenných stahováků L

612655

680/5MS

4

680/5 (90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250), 980P2

D

612604

0

90

90

601767

1

160

130

601768

2

230

190

601769

3

300

250

615082

683/2MS

6

683/2 (60, 90, 130, 180, 250, 350), 980P2S

187


685/5

687/5

702/5MH

Univerzální stahovák s kluzným vyrážečem

Pětiramenné stahováky

Svěrka truhlářská

• • • •

• • • • •

• • • • • • •

materiál: nástrojová ocel ramena kalená čelisti indukčně kalené povrchová úprava: zinkované použití pro těžko dostupná místa v sadě ramena pro větší a menší průměry ergonomická dvou komponentní rukojeť

D2 D1

L

D1 601771

max.

materiál: nástrojová ocel postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno povrchová úprava: zinkované silné provedení pro velmi těžké stahování

materiál: nástrojová ocel Zcela kalené a popouštěné povrchová úprava: zinkováno určeno dřevařskému a stavebnímu průmyslu rukoje? kovová

L

D2

L

30 - 80 120 - 180

L

125

C

A

600

686/5 Stahovák kulových čepů

D

materiál: nástrojová ocel postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno povrchová úprava: zinkované pro automobily

L

max.

• • • •

B

D max.

D

max.

A

B

608433

120

100

330

L

155

25

608434

160

100

370

155

25

608435

200

100

410

155

25

608436

250

100

460

155

25

L

D

608360

300

120

550

180

35

120

47

608437

400

120

650

180

35

608438

500

120

750

180

35

701

608439

600

120

850

180

35

Listové měrky

608440

800

120

1050

180

35

• certifikát jakosti • nerez ocel

608441

1000

120

1250

180

35

602848

702/5WH

D

Svěrka truhlářská

L

601772

C

Lmax.

D

L

16

260

• • • • •

601896

0.05 - 0.5

8

601897

0.05 - 1

13

601898

0.05 - 1

20

materiál: nástrojová ocel Zcela kalené a popouštěné povrchová úprava: zinkováno určeno dřevařskému a stavebnímu průmyslu rukoje? dřevěná, lakovaná

686/5A Stahovák kulových čepů

701A

• • • •

Měrky závitů

materiál: nástrojová ocel postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno povrchová úprava: zinkované pro automobily

• • • • •

certifikát jakosti nerez ocel pro vnitřní a vnější měření metrický závit: 0,4 - 7 (28 měrek) whitwortův závit: 4 - 62 (20 měrek)

A

L

602369

188

D

L

18

260

616706

48

B

Dmax.

D

D

C

C

L max.

A

B

601783

120

100

330

L

155

25

601784

160

100

370

155

25

601785

200

100

410

155

25

601786

250

100

460

155

25

601787

300

120

550

180

35

601788

400

120

650

180

35

601789

500

120

750

180

35

601790

600

120

850

180

35

601791

800

120

1050

180

35

601792

1000

120

1250

180

35


703/5MH Svěrka univerzální • • • • • •

materiál: nástrojová ocel Zcela kalené a popouštěné povrchová úprava: zinkováno určeno dřevařskému a stavebnímu průmyslu rukoje? kovová pro vnitřní a vnější stahování

B

C

A D

608230

704/5

705/5AMH

Svěrka rychloupínací

Svěrka truhlářská U

• upínání a povolování je rychlé a jednoduché • vřeteno má válcovaný závit, zajišťuje snadný pohyb a maximální sílu sevření • pohyblivá čelist je zápustkově kovaná, kalená, popuštěná a elektrolyticky pokovená • uzamykací západka zabraňuje náhodnému rozevření svěrky

• pohyblivá čelist je zápustkově kovaná, kalená, popuštěná a elektrolyticky pokovená • pohyblivou čelist je možné otočit, vřeteno má válcovaný závit, zajišťuje snadný pohyb a maximální sílu sevření • čelist, vřeteno i tělo jsou chráněné proti korozi

L

D

C

L

A

B

1000

120

1250

35

180

703/5WH Svěrka univerzální • • • • • •

materiál: nástrojová ocel Zcela kalené a popouštěné povrchová úprava: zinkováno určeno dřevařskému a stavebnímu průmyslu rukojet dřevěná, lakovaná pro vnitřní a vnější stahování

A

Bmax.

C D

max.

A

L max.

D

B

C D

607346

A L

C

C

T

Bmax.

L

A

B

609961

160

120

360

25

25

609962

200

120

400

25

25

D

T

609963

250

120

450

25

25

617531

250

60

140 450 170

40

609964

300

140

570

35

25

617539

300 100 140 560 190

40

609965

400

140

670

35

35

617540

400 150 140 710 190

40

609966

500

140

770

35

35

D max.

C

Lmax.

L

A

B

609967

600

140

870

35

35

705/5MH

D

C

L

A

B

609972

800

140

1070

35

35

Svěrka silná

1000

120

1250

35

180

609973

1000

140

1270

35

35

• pohyblivá čelist je zápustkově kovaná, kalená, popuštěná a elektrolyticky pokovená • pohyblivou čelist je možné otočit, vřeteno má válcovaný závit, zajišťuje snadný pohyb a maximální sílu sevření • čelist, vřeteno i tělo jsou chráněné proti korozi

704/5A Rychloupínací svěrka U • upínání a povolování je rychlé a jednoduché • vřeteno má válcovaný závit, zajišťuje snadný pohyb a maximální sílu sevření • pohyblivá čelist je zápustkově kovaná, kalená, popuštěná a elektrolyticky pokovená • uzamykací západka zabraňuje náhodnému rozevření svěrky

A

C

Bmax.

D max.

D

A

T

370

155

30

609968

200

140

410

155

30

609982

250

140

460

155

30

609969

300

140

550

180

40

609970

400

140

650

180

40

B

609971

500

140

750

180

40

40

609975

600

140

850

180

40

40

609983

800

140

1050

180

40

40

609984

1000

140

1250

180

40

L max.

617528 617529 617530

250 300 400

60 100 150

C 120 140 140

L 530 655 805

A 170 190 190

B

140

D

T

A

160

max.

D

L

609974 Bmax.

C

C

Lmax.

189


710P

714

Svinovací metry

Dlouhý svinmovací metr

• dvojtý plast metru • s brzdou

• dvojtý plast metru • akrylem lakovaná ocelová páska umožňuje dlouhou životnost • 6 x rychlejší navinování

om

yo

rg ur h ands – e

on

ou

no

m ic s - pr ote c

no

m ic s - pr ote c

ty

612131

2

0

16

612132

3

0

16

721/6

612133

5

0

19

IRONGATOR dílenský svěrák

612134

8

0

25

612135

10

0

25

612784

2

6

16

612785

3

10

16

• kryt ze šedé litiny • zápustkově kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji • lakovaný povrh, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované • vřeteno chráněno proti poškození • uniPRO umožňuje přesný chod pohyblivé části • svěrák lze kombinovat s otočným podstavcem

19 25

612788

10

33

25

PE

nds

rh a

16 26

European manufacturer of hand tools since 1919

Y

5 8

ty

www.uniortools.com

VŽD

612786 612787

go

ou

d 13

er

m 50

R

621525$

d

U NI O

m

714

d

VN

É UCHO

PE

710R Svinovací metry • dvojtý plast metru • s brzdou

• Pevné čelisti na držení trubek

• kované čelisti z nástrojové oceli, kalené a popouštěné • uzemněné pracovní místo

d

m

d

612789

2

0

16

612790

3

0

16

612791

5

0

19

612792

8

0

25

612793

2

6

16

612794

3

10

16

612795

5

16

19

612796

8

26

25

• uniPRO plátky zajišťují přený pohyb pohyblivých částí

710W

• vřeteno chráněno proti poškození

Dvoumetr skládací • Dvoumetr skládací dřevěný • stupnice mm na obou stranách • třída přesnosti III

• otočná základna - 360°

Další vlastnosti a možnosti • pevná konstrukce z šedé litiny • lze připevnit na pracovní stůl, nebo pracovní vozík • doplňkový model s rychloupínacím systémem • lakováno • čelisti olejovány proti kotozi

d

609365

190

621564$

80

621481$

125

m

d

621567$

150

2

16

621570$

200

go

er

er

go

R

R

rh a

U NI O

nds

te

ct

U NI O

Long measuring steel tape

pro

ic

50 m

no

m ic s - pr ote c

t


722.1AL Náhradní hliníkové čelisti pro 722

VŽD

Y

PE

• materiál: hliník • sada 2 dílů

VN

É UCHO

PE

721Q/6 IRONGATOR Svěrák dílenský s rychloupínacím systémem • kryt ze šedé litiny • zápustkově kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji • lakovaný povrh, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované • uniPRO umožňuje přesný chod pohyblivé části • svěrák lze kombinovat s otočným podstavcem • rychlý pohybový systém

B 619024

80

619025

100

722/6

619026

125

Svěrák dílenský

619027

150

• materiál svěráku ze speciální tempované slitiny • vyměnitelné čelisti z uhlíkové oceli • povrch šedě lakován

619028

175

619029

200

726/6 Třmenový svěrák • materiál ze speciální slitiny, vysoce odolný • zápustkově kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji • lakovaný povrh, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované • možnost připevnění na přenosný stojan

A

C L

B

b

c

D max. a

B 612155

80

612156

100

621565$

80

612157

125

621482$

125

612158

150

621568$

150

612159

175

621571$

200

612160

200

721.1/6 otočný podstavec pro 726/6 a 721Q/6

722.1/7

619613

1/8” - 2”

70

Náhradní čelisti svěráku art. 722

619614

1/8” - 3”

100

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • celé kalené a temperované • sada 2 dílů

741/6 Stojan "PIONIR" • Vytvořen pro maximální stabilitu

B 619018

80

619019

100

621566$

80

619020

125

621483$

125

619021

150

621569$

150

619022

175

621572$

200

619023

200

H 607347

1000

191


750

750VDEDP

753VDEDP

Rámová pilka na kov

Ruční pilka

Ruční pilka

• • • • •

• dvouvrstvá a dvoubarevná izolace • pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový. • Vyrobeno podle normy EN60900

• vyměnitelný list • Vyrobeno podle normy EN60900

lehký rám s ergonomicky tvarovanou rukojetí možnost nastavení pilového listu do 3 poloh v rámu je možné mít 5 náhradních pilových listů povrch rámu chromován, rukojeť lakovaná art. 750/1 s 1 pilovým listem

L

L 615502 L1

601890

L1

L

L

L1

L1

407

310

12”

619098

L

150

753W

L

L1

Ruční pilka

460

270

• dřevěná rukojeť • nastavitelná rukojeť • vyměnitelný list

750B

752

pilka na kov

Ruční pila na větve

• lehký rám s ergonomicky tvarovanou rukojetí • povrch rámu chromován, rukojeť lakovaná • 2 pozice pilového listu

• materiál: pilový list C75 ocel • plastová rukojeť

L1

L1

612163

L

L1

L

150

305

L

609424

L1

L1

L

330

497

L

621531$

L

L1

753P

400

300

Ruční pila VED

753.1 Náhradní pilkové listy pro 753P, 753W a 753VDE

• plastová rukojeť • vyměnitelný pilový list

750.1B náhradní pilové listy pro 750B

617281

755 Pila oblouková • materiál: pilový list C75 ocel • ocelová rukojeť 12.03

L1 L

612164

621532$

L1

L

150

260

2

L1 L

192

L1

L1

L

612236

610

24”

700

609407

762

30”

850

609408

914

36”

1000


755.1

760S

761B

Náhrdní pilové listy pro 755

Pilníky ploché - jemné

Pilníky půlkulaté - hrubé

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

b

a

a

b

axb

axb L1

L1

619297

100

3.5 x 12

619301

100

4 x 11

612237

610

24”

619298

150

4 x 16

619302

150

5 x 16

609409

762

30”

612917

200

5 x 20

612920

200

7 x 21

609410

914

36”

612918

250

7 x 26

612921

250

8 x 24

612919

300

8 x 30

612922

300

10 x 30

757 Ruční pila

760HB

761 1/2S

• materiál: pilový list C75 ocel • plastová rukojeť

Pilníky ploché s rukojetí - hrubé

Pilníky půlkulaté - střední

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

b

a

a

b L

L1 L

609423

L1

L

400

493

L

axb

619291

100

190

3.5 x 12

axb

619292

150

240

4 x 16

619306

150

5 x 16

612992

200

325

5 x 20

612923

200

7 x 21

612993

250

375

7 x 26

612924

250

8 x 24

612994

300

425

8 x 30

612925

300

10 x 30

619305

100

4 x 11

760H1/2S

761S

760B

Pilníky ploché s rukojetí - střední

Pilníky půlkulaté - jemné

Pilníky ploché - střední sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

b

a

b

a

a

b L

L

axb

3.5 x 12

619295

100

190

3.5 x 12

619309

100

4 x 11

axb 619289

100

axb

619290

150

4 x 16

619296

150

240

4 x 16

619310

150

5 x 16

612911

200

5 x 20

612995

200

325

5 x 20

612926

200

7 x 21

612912

250

7 x 26

612996

250

375

7 x 26

612927

250

8 x 24

612913

300

8 x 30

612997

300

425

8 x 30

612928

300

10 x 30

760 1/2S

760HS

761HB

Pilníky ploché - střední

Pilníky ploché s rukojetí - jemné

Pilníky půlkulaté s rukojetí - hrubé

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

b

a

b

a

b

a

L

L

axb

L

axb

3.5 x 12

619299

100

190

3.5 x 12

619303

100

190

4 x 11

axb 619293

100

L

619294

150

4 x 16

619300

150

240

4 x 16

619304

150

240

5 x 16

612914

200

5 x 20

612998

200

325

5 x 20

613002

200

325

7 x 21

612915

250

7 x 26

612999

250

375

7 x 26

613003

250

375

8 x 24

612916

300

8 x 30

613001

300

425

8 x 30

613004

300

425

10 x 30

193


761H1/2S

762/5 1/2S

763B

Pilníky půlkulaté s rukojetí - střední

Sada pilníků - střední sek

Pilníky kulaté - hrubé

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

D

b

L

a L

D

619313

100

4

619314

150

6

L

axb

612935

200

8

619307

100

190

4 x 11

612936

250

10

619308

150

240

5 x 16

612937

300

12

613005

200

325

7 x 21

613006

250

375

8 x 24

763 1/2S

613007

300

425

10 x 30

Pilníky kulaté - střední

619468

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

5

760H1/2S (150), 761H1/2S (150), 763H1/2S (150), 764H1/2S (150), 765H1/2S (150)

761HS Pilníky půlkulaté s rukojetí jemné

762/5 1/2S

612931

762/5 1/2S

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

5

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200) 612932

762/5 1/2S

D

5

760H1/2S (250), 761H1/2S (250), 763H1/2S (250), 764H1/2S (250), 765H1/2S (250)

b

a

L

D

619317

100

4

762/5S

619318

150

6

Sada pilníků - jemný sek

612938

200

8

612939

250

10

612940

300

12

L

L

axb

619311

100

190

4 x 11

763S

619312

150

240

5 x 16

Pilníky kulaté - jemné

613008

200

325

7 x 21

613009

250

375

8 x 24

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

613010

300

425

10 x 30

762/5B D

Sada pilníků - hrubý sek

619469

762/5S

5

760HS (150), 761HS (150), 763HS (150), 764HS (150), 765HS (150) 612933

762/5S

5

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200) 612934

762/5S

5

760HS (250), 761HS (250), 763HS (250), 764HS (250), 765HS (250)

619467

762/5B

L

D

619321

100

4

619322

150

6

612941

200

8

612942

250

10

612943

300

12

763HB Pilníky kulaté s rukojetí - hrubé • materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

5

760HB (150), 761HB (150), 763HB (150), 764HB (150), 765HB (150) 612929

762/5B

D L

5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200) 612930

762/5B

5

760HB (250), 761HB (250), 763HB (250), 764HB (250), 765HB (250)

194

L

D

619315

100

190

4

619316

150

240

6

613011

200

325

8

613012

250

375

10

613013

300

425

12


763H1/2S

764S

765B

Pilníky kulaté s rukojetí - stření

Pilníky trojúhelníkové - jemné

Pilníky čtyřhranné - hrubé

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

B

A

D L

B

A

L

D

619333

100

8

619337

100

4

619334

150

11

619338

150

6

619319

100

190

4

619320

150

240

6

612950

200

14

612953

200

8

613014

200

325

8

612951

250

17

612954

250

10

613015

250

375

10

612952

300

20

612955

300

12

613016

300

425

12

764HB

765 1/2S Pilníky čtyřhranné - střední

Pilníky kulaté s rukojetí - jemné

Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - hrubé

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

763HS

D

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

B L

A L

L

D

L

B

619323

100

190

4

619327

100

190

8

619341

100

A 4

619324

150

240

6

619328

150

240

11

619342

150

6

613017

200

325

8

613020

200

325

14

612956

200

8

613018

250

375

10

613021

250

375

17

612957

250

10

613019

300

425

12

613022

300

425

20

612958

300

12

764B

764H1/2S

765S

Pilníky trojúhelníkové - hrubé

Pilníky trojůhelníkové s rukojetí střední

Pilníky čtyřhranné - jemné

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

B

B

A L L

B

619325

100

B 8

619331

100

190

8

619345

100

A 4

619326

150

11

619332

150

240

11

619346

150

6

612944

200

14

613023

200

325

14

612959

200

8

612945

250

17

613024

250

375

17

612960

250

10

612946

300

20

613025

300

425

20

612961

300

12

764 1/2S

764HS

765HB

Pilníky trojúhelníkové - střední

Pilníky trojúhelníkové s rukojetí jemné

Pilníky čtyřhranné s rukojetí - hrubé

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

B

B

A

L B

L

L

B

L

A

619329

100

8

619335

100

190

8

619339

100

190

4

619330

150

11

619336

150

240

11

619340

150

240

6

612947

200

14

613026

200

325

14

613029

200

325

8

612948

250

17

613027

250

375

17

613030

250

375

10

612949

300

20

613028

300

425

20

613031

300

425

12

195


765H1/2S

766D

767H1/2S

Pilníky čtyřhranné s rukojetí - střední

Rukojeti pro pilníky 763, 764, 765

Rašple plochá s rukojetí

• ergonomická dvou komponentní rukojeť

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

b

a

A

L L

L

A

619343

100

190

4

619344

150

240

6

613032

200

325

8

613033

250

375

10

613034

300

425

12

765HS

L

612964

250

300

L

axb

619773

150

240

5 x 16

613038

200

325

5 x 20

L

613039

250

375

7 x 26

115

613040

300

425

8 x 30

766E

768 1/2S

Rukojeti pro pilníky 760, 761

Rašple půlkulatá

• ergonomická dvou komponentní rukojeť

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel

Pilníky čtyřhranné s rukojetí - jemné • materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel • všechny pilníky mají dvojtý sek

b

a

A axb

L

619774

L

A

L

150

5 x 16

612970

200

7 x 21

L

612971

250

8 x 24

115

612972

300

9 x 28

619347

100

190

4

619348

150

240

6

613035

200

325

8

613036

250

375

10

766F

768H1/2S

613037

300

425

12

Rukojeti pro pilníky 760, 761

Rašple půlkulatá s rukojetí

• ergonomická dvou komponentní rukojeť

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel

766B

612965

250

Rukojeti pro pilníky 763, 764, 765 • ergonomická dvou komponentní rukojeť

b

a L

619775 L

L

612966

300

150

L

axb

240

5 x 16

613041

200

325

7 x 21

L

613042

250

375

8 x 24

115

613043

300

425

9 x 28

L 612962

200

115

766C

767 1/2S

769 1/2S

Rašple plochá

Rašple kulatá, středně jemná

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel

Rukojeti pro pilníky 760, 761 • ergonomická dvou komponentní rukojeť

a

b

D

axb L

612963

196

200

D

619772

150

5 x 16

619776

150

6

612967

200

5 x 20

612973

200

8

L

612968

250

7 x 26

612974

250

10

115

612969

300

8 x 30

612975

300

12


769H1/2S

777/6A

777/6C

Rašple kulatá s rukojetí

Škrabák plochý

Škrabák tříhranný

• materiál: vysoko legovaná uhlíková ocel

• materiál: nástrojová ocel • čepel broušena, tělo lakováno • dřevěná rukojeť

• materiál: nástrojová ocel • čepel broušena, tělo lakováno • dřevěná rukojeť

D

b

L

L

D

a

a L

L

619777

150

240

6

axb

L

A

L

613044

200

325

8

612227

150

5 x 20

255

612233

150

8

255

613045

250

375

10

612228

200

5 x 20

325

612234

200

8

325

613046

300

425

12

612229

250

6 x 20

370

612235

250

8

370

778/4

778/4PB

Vytahovač zlomených šroubů

Sada vytahovačů zlomených šroubů

• • • •

pro vyšroubování zničených šroubů a závitových šroubů bez poškození závitu materiál: chrom vanadium kalené v oleji leštěný

D L

D

L

616812

1

1.75

3.6

50

M3 - M6

2.5

616813

2

2.2

5.0

57

M6 - M8

3.0

616814

3

3.3

6.5

64

M8 - M11

4.5

616815

4

4.75

8.8

71

M11 - M14

6.0

616816

5

6.35

11.0

78

M14 - M18

8.0

616817

6

9.50

15.0

85

M18 - M24

11

616818

7

12.70

19.0

92

M24 - M33

13.5

616819

8

17.50

24.0

100

M33 - M45

18.5

616820

778/4PB

1-5/5

778/4 (1, 2, 3, 4, 5) 616821

778/4PB

1-6/6

778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6) 616822

778/4PB

1-8/8

778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

778/4A

778/4APB

Vytahovač zlomených šroubů

Sada univerzálních vytahovačů zlomených šroubů

• • • • • • • • •

pro vyšroubování zničených šroubů a závitových šroubů bez poškození závitu použití pro pravé i levé závity Vytahovák se zavede do vyvrtaného otvoru kvůli pevnému a bezpečnému držení s centrálním čepem Neklouzavý design a oboustranné zapojení nástroje při kontaktu se šroubem, který má být odstraněn materiál: chrom vanadium kalené v oleji leštěný leštěné ostří

616823

1

6.35 (1/4”)

M5 - M6

3.2 - 4.8

616824

2

9.5 (3.8)

M8 - M10

4.8 - 7.1

616825

3

12.7 (1/2”)

M10 - M12

6.4 - 9.5

616826

4

15.9 (5/8”)

M12 - M16

8.7 - 12.7

616827

5

19.0 (3/6”)

M16 - M20

11.1 - 15.9

616828

6

22.0 (7/8”)

M20 - M24

14.0 - 19.1

616829

7

25.4 (1”)

M24 - M33

19.1- 23.8

616830

778/4APB

1-5/5

778/4A (1, 2, 3, 4, 5)

197


Kladiva, průbojníky, sekáče

Zámečnická kladiva

Zednická kladiva

Svářečská kladiva

Tesařská kladiva

Dvouruční přitloukací kladivo

Montážní paličky

Důlčík

Sekáče

Ergonomický design

Vysoce kvalitní materiál

Přesnost

Jejich nejběžnější použití

Kladiva Unior, vyrobená z

použití nebo tesařských,

- vytahování hřebíků - byl

vysoce jakostní uhlíkové

dlouhou dobu propagován

nástrojové oceli, mají

různými typy kladiva a

indukčně kalený rázový

dalších úderných nástrojů.

povrch a nos. Přednosti

Řada originálních kladiv

materiálů a nejmodernější

s dřevěnou rukojetí byla

výroba jsou dvě kvality,

rozšířena o nástroje s

kterými se vyznačují nejen

kovovými rukojetěmi navíc

kladiva, ale také úderné

izolovanými plastovým

nástroje Unior, např. kované

krytem. Kladiva Unior mají

sekáče a různá razidla.

Účelem kladiv pro obecné rámových, kovářských, svařovacích a dalších kladiv pro specifické použití je efektivně přenášet aktivní sílu do jednoho přesného cíle.

ergonomicky navržené plastové kryty pro zlepšení uchopení a zajišťují bezpečnější použití.

198

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


805

809

Tesařská kladiva

Zednická kladiva

601799

200

280

• • • • • •

• • • • •

601801

250

300

601802

300

300

601803

400

310

601804

500

320

601805

600

330

601806

800

350

601807

1000

360

601808

1250

380

601809

1500

380

601810

2000

400

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem Vyrobeno dle nrmy DIN 7239

L

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem

812A Kladiva zámečnická LSI • • • • •

L

L

L

L 601824

550

320

601825

650

300

805A

810

Tesařská kladiva s magnetem

Zednická kladiva s dřevěnou rukojetí

• • • • • •

• • • • •

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem Vyrobeno dle nrmy DIN 7239

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno jasanová násada s plastovým chráničem, zajištěná vroubkovaným klínkem • Vyrobeno dle normy DIN 1041

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno jasanová násada oválného tvaru

L

L

L

L

L 605516

550

320

200

280

602537

300

300

602538

500

320

602539

800

350

603164

1000

360

L 601826

700

320

813 Tesařské kladivo

806

812

Kladiva strojnická s kulatým nosem

Zámečnická kladiva

• • • •

• • • • • •

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny jasanová násada

602536

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno jasanová násada oválného tvaru Vyrobeno dle normy DIN 1041

• • • • •

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem

L

L 612221

340

323

612222

454

348

L L

L

612223

680

398

601796

100

260

612224

910

398

601797

150

280

L 601828

450

300

199


816

818

820

Kladiva předtloukací

Palice na kámen

Montážní palička

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno jasanová násada oválného tvaru Vyrobeno dle normy DIN 1042

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazové plochy indukčně kalené povrchová úprava: lakováno jasanová násada oválného tvaru Vyrobeno dle normy DIN 6475

materiál: celidor, tvrdost 60-70 D odolná proti olejům hlava paličky ze šedé litiny dřevěná násada, lakovaná určená pro práci s měkkými materiály

D

L

L

D

L

601844

3000

600

L 601832

22

260

L

L

601845

4000

700

601833

27

280

601812

3000

600

601847

5000

800

601834

32

300

601813

4000

700

601848

6000

800

601835

40

320

601814

5000

800

601849

8000

900

601836

50

360

601816

8000

900

601850

10000

900

601837

60

380

817

819A

Palice na kámen

Montážní palička

• • • • • •

• • • • •

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazové plochy indukčně kalené povrchová úprava: lakováno jasanová násada oválného tvaru Vyrobeno dle normy DIN 6475

neodrazová kovová část lakovaná ocelová trubková rukojeť lakovaná s plastovou rukojetí polyuretanové koncovky maximálně bezpečné

Pos.2 Pos.1

Pos.3

KLADIVO S KULOVÝM NOSEM • Kladivo se skládá z pouzdra s rukojetí (poz. 1), příslušenství (poz. 2), cívky a náplně • Pouzdro s rukojetí je vyrobeno z trubky (legovaná ocel), která se vyznačuje vysokou napjatostí a je odolná vůči mechanickému poškození a je schopna snášet vysoká napětí. • Povrch je chráněn práškovým lakováním, které zajišťuje, že není citlivý na poškození. • Příslušenství je vyrobeno z plastické hmoty, která se vyznačuje vysokou pružností za jakýchkoli podmínek a snáší vysoká napětí tlaku při úderech. • Cívka je vyrobena z plastické hmoty, která je na dotek příjemná a neprokluzuje z ruky. • Je ergonomicky tvarovaná, a tudíž umožňuje dobré sevření.

L

L 601840

1000

260

601841

1250

260

601842

1500

280

601843

2000

300

ZPŮSOB POUŽITÍ: • Kladivo se používá k zatloukání, seřizování, posunování různých předmětů, které se nesmí poškodit. Má oproti běžným kladivům s plastovým příslušenstvím tu výhodu, že se neodráží po úderu na povrch, a tudíž je dopad síly kladiva zvýšen

D

615034

200

L

950

L

D

315

45


902/1 Sada nářadí 20 ks v brašně

601967

902/1

19

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 185/2 (21 x 115), 212/2 (19), 205/2 (60 x 140), 220/3 (12), 631 (6 - 12), 812 (300), 406/4P (160), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 2 x 100), 445/4P (240)

820.1 Náhradní koncovka

820.1A

902/2

Náhradní koncovky

Sada nářadí 14 ks v brašně

D

D

D

D

602530

22

605503

22

602531

27

605504

27

602532

32

605505

32

602533

40

605506

40

602534

50

605507

50

602535

60

605508

60

820A

830

Montážní paličky

Svářečské kladivo

• • • • •

• • • • •

materiál: polyuretan, tvrdost 45-55 D odolná proti olejům hlava paličky ze šedé litiny dřevěná násada, lakovaná velmi tuhý materiál, který dovoluje přizpůsobivost použití

601968

materiál: nástrojová ocel Výkovek nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny povrchová úprava: lakováno jasanová násada oválného tvaru

902/2

14

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 812 (200), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

902/3 Sada nářadí 11 ks v brašně

D

L

D

L

605491

22

260

605492

27

280

605493

32

300

605494

40

320

605495

50

360

605496

60

380

L

601969 L

601838

400

320

902/3

11

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 605NI (1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

201


904/2

905BI

906CR

Sada nářadí pro motocykly

Sada nářadí TBI v pouzdře

Sada nářadí CR v pouzdře

620108 613338

904/2

6

461/4G (160), 406/4G (180), 602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0), 615CR (PH 2 x 100), 630VDE (140)

21

190/1 6p (24), 418/2 (180), 6500E6,3 (1.0 x 5.5), 6503E6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6509E6,3 (3, 4, 5, 6), 238/1 6p (8, 10, 12, 13, 14), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 447/6 (175), 188.8 (1/4”), 250/1 (150), 238.5/2 (3/8”), 188.9 (1/4” - 1/4”)

906CR

620105

905BI

13

406/1BI (160), 461/1BI (160), 478/1BI (160), 472/1BI (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905VDE

905CR

Sada nářadí VDE v brašně

Sada nářadí CR v pouzdře

906VDE Sada nářadí VDE v brašně

617572

906VDE

6

461/1VDE (160), 406/1VDE (180), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDE (PH2 x 100), 630VDE (140)

906VDEBI 617570

905VDE

13

406/1VDE (180), 461/1VDE (160), 478/1VDE (160), 472/1VDE (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140)

620106

905CR

13

Sada nářadí VDE BI v brašně

406/4G (180), 461/4G (160), 478/4G (160), 472/4G (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905VDEBI

906BI

Sada nářadí VDE BI v brašně

Sada nářadí TBI v pouzdře

617573

906VDEBI

6

461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDETBI (PH2 x 100), 630VDE (140)

905VDEBI

620107

906BI

6

461/1BI (160), 406/1BI (180), 602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0), 615TBI (PH 2 x 100), 630VDE (140)

Od

ce

202

pský výrob vro

13

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 753VDEDP (150), 385VDE (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 710P (3), 630VDE (140)

E

617571

ro k u 1 9 19


909

910

Brašna elektrikářská

Sada nářadí 39 ks v brašně

B

A H

601939

A

B

H

420

140

320

601998

910

909/1

910/1

Brašna elektrikářská

Sada nářadí 24 ks v brašně

B

39

1000M, 909

A H

602552

A

B

H

350

110

300

602547

910/1

24

1000N, 909/1

203


Dílenské vybavení

Vozíky na nářadí

Pracovní stoly

Bedny na nářadí

Boxy na nářadí

Skříně na nářadí

Velké skříně

Inovativní design

Kvalitní ocelové plechy

Čisté skladování nástrojů

Souhrnné znalosti všech pracovních

Vozíky, bedny, skříňky a různé boxy na

Díky čistému skladování nástrojů a

požadavků místních odborníků měly za

skladování nástrojů a také pracovní

snadné přístupnosti pomáhá dílenské

následek úpravy dílenského vybavení,

stoly, stojany, háky a další příslušenství

vybavení Unior udržet vaši dílnu

které je schopno kdykoli nabídnout

jsou všechny vyrobeny z kvalitních

uspořádanou, a tudíž zvyšuje vaši

velkou přístupnost, čisté skladování

ocelových plechů. Vybavení je díky

produktivitu.

nástrojů a zlepšenou viditelnost.

lakovaným povrchům odolné vůči korozi a poškrábání a je prakticky nezničitelné.

204

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


Vlastnosti vozíku na nářadí Unior EuroPLUS

Materiál: • Perforovaný plech • Zásuvky s kluznicemi s kuličkovými ložisky • Syntetický kryt chrání zásuvky a nástroje před poškozením • Systém uzamykání • Ochranný uzavírací mechanismus zásuvek • Víceúčelová police • Pryže ANTI-SHOCK • Ekologicky lakované barvou bez obsahu kadmia a olova • Průměr koleček 125 mm, pro lepší pohyblivost a stabilitu

Vytahovací polici (290 x 350 mm) lze použít jako nosič dokumentů či dalších věcí. Pokud není používána, lze ji jednoduše zasunout zpět. Nosnost je 10 kg. 10 kg

40 kg Rozměry: Vozík: 810 x 510 x 945 mm Velká zásuvka: 585 x 405 x 155 mm Malá zásuvka: 585 x 405 x 75 mm

Boční stěny mají koš na odpadky.

Kapacita: Velká zásuvka: 40 kg Kapacita statického zatížení bez koleček: 2000 kg

Nové kluznice s kuličkovými ložisky mají vyšší kvalitu ve srovnání se standardními modely. To znamená zvýšení kapacity zatížení o 10 %, přičemž se zásuvka pohybuje stále hladce a téměř bez hluku. Zásuvky lze snadno vyjímat - jednoduchým stisknutím umělohmotných bezpečnostních tlačítek.

Mechanismus uzavírání zásuvky zabraňuje jejímu nechtěnému otevření.

Rohy vozíku jsou vyztužené pryžovými protektory ANTI-SHOCK, které chrání vozík i prostředí před poškozením.

Kryt ANTI-SLIP (proti skluzu) nabízí ochranu zásuvky před poškozením tím, že zabraňuje klouzání nástrojů během otevírání a zavírání šuplíku.

Odolná kolečka o průměru 125 s bezpečnostní brzdou umožňují pohyblivost a stabilitu, dokonce při přejetí plně naloženého vozíku přes kabel. Řádná stabilita při naklopení je velmi užitečná na nerovných dílenských podlahách nebo v mokré dílně.

Příslušenství Držák na papír

Přihrádky

Držák na papír, dostupný ve dvou verzích, zajišťuje, aby byl papír vždy po ruce (920 ES4A, 619445).

Zásuvky vozíku EuroPLUS lze volně rozdělit na části o různé velikosti instalováním přihrádek (920 ES3, 617823).

Stěna s poličkami na nářadí

Děrovaná polička na nářadí z kovových plechů pro zavěšení nástrojů a dalšího příslušenství může být připevněna k vozíku EuroPLUS (920.1, 619711).

Misky na nářadí

Plastové (965) nebo SOS* (964) misky na nářadí z polyethylenové pěny udržují vaše nástroje uspořádané a chrání je před poškozením. *SOS = Safety (bezpečnost) Order (pořádek) Survey (kontrola)


911/1

911N12P21

912/5

Montážní box - 1 dílný

Sada hlavic 1/2" ve výlisku 911N

Montážní box - 5 dílný

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • krátký typ s jednou rukojetí

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • prodloužený s jednou rukojetí

619471$ 911N12P21

10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N 601907

601912

A

B

H

450

215

130

911/5

A

B

H

550

215

240

911V Plastový výlisek pro montážní box 911

912N

• materiál polystyren

Plastový výlisek pro montážní box 912

Montážní box - 5 dílný

• materiál polystyren

H

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • krátký typ s jednou rukojetí

L

H

B

L

B

615448

B

L

H

100

445

43 615452

B

L

H

100

545

43

912/1

601909

A

B

H

450

215

240

Montážní box - 1 dílný

912N6P21

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • prodloužený s jednou rukojetí

Sada hlavic 1/2" ve výlisku 912N

911N Plastový výlisek pro montážní box 911

619472$ 912N6P21

• materiál polystyren

10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N

H

L

912N12P21

B

601910

A

B

H

550

215

130

Sada hlavic 1/2" ve výlisku 912N

912/3 Montážní box - 3 dílný 615451

B

L

H

100

445

43

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • prodloužený s jednou rukojetí 619473$ 912N12P21

911N6P21 Sada hlavic 1/2" ve výlisku 911N

619470$ 911N6P21

10 - 32 / 21

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N

206

10 - 32 / 21

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N

601911

A

B

H

550

215

202


912V

917

920PLUS2

Plastový výlisek pro montážní box 912

Plastová krabice na nástroje

Pojízdný vozík EUROPLUS

• materiál polystyren

H

• • • •

L

B

H

615449

B

L

H

100

545

43

• • • •

A

B

A

B

H

914/3

619765

A

514

280

260

Montážní box - 3 dílný

619766

B

406

252

244

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • Krátký typ se dvě rukojeti

619767

C

394

215

195

• • • •

918

uzamykatelný systém nový bezpečnostní zamykací systém zásuvek multifunkční police nová kolečka o průměru 125 mm pro zlepšení rychlosti a stability protinárazové gumy perorovaný plech na bočních stranách vozíku 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením 7 zásuvek (5 zásuvek 586x405x75mm, 2 zásuvky 585x405x155mm) odolnost vůči statickému zatížení vozíků bez koleček: 2000 kg nosnost malých zásuvek: 28 kg ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

Samotný vozík • pro přepravu montážních boxů 916 a 912/5 • max zdvih 700 mm

H A B

608538

A

B

H

450

200

202

H

A

B

914/5 Montážní box - 5 dílný • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • Krátký typ se dvě rukojeti

607946

A

B

H

460

310

700

920PLUS1 Pojízdný vozík PLUS1 • • • • • • • • •

601985

A

B

H

450

200

260

915/5

• • •

uzamykatelný systém nový bezpečnostní zamykací systém zásuvek multifunkční police nová kolečka o průměru 125 mm pro zlepšení rychlosti a stability protinárazové gumy perorovaný plech na bočních stranách vozíku 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením 8 zásuvek ( 7 zásuvek - 585x405x75mm, 1 zásuvka 585x405x155mm) odolnost vůči statickému zatížení vozíků bez koleček: 2000 kg nosnost malých zásuvek: 28 kg ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

Montážní box - 5 dílný

617101

A

B

H

810

510

945

920ES3 Přihrádky do zásuvek - 4 kusy • pro art. 920 PLUS

H

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • prodloužený dvě rukojeti

A B

617823

920ES4A Držák na papír - maxi role • kovový • dodáváno bez papírových ručníků

607137

A

B

H

550

200

260

617100

A

B

H

945

510

930

619446

207


920ES7

930

938/3V

Držák na láhve pro vozík Europlus

Sada nářadí 82 ks s montážním boxem 912/5

Univerzální skříňka - 3 zásuvky

• vyrobený z plechu A

B H

601996

930

80

1000K, 912/5

931 621019$

A

B

H

267

90

85

• uzamykatelný systém • opatřeno zámkem, když je víko zavřené zásuvky nejdou otevřít • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 3 zásuvky (2x rozměr 585x405x75 mm a 1x rozměri 585x405x155 mm) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

Sada nářadí 112 ks s montážním boxem 912/5 H

920ES8

B

A

Plastová deska

601995

• materiál polystyren

931

113

1000G, 912/5 H

A B

932 Sada nářadí 137 ks v montážním boxu 912/5

615179 619525

A

B

H

965

510

40

601994

932 1000E, 912/5

131

A

B

H

695

435

455

938/5E Univerzální skříňka - 5 zásuvek

920.1PLUS Panel pro zavěšené nářadí • Na pojízdné vozíky Euro PLUS můžeme umístit perforovaný panel pro zavěšení nářadí a dalších doplňků

• uzamykatelný systém • opatřeno zámkem, když je víko zavřené zásuvky nejdou otevřít • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 5 zásuvek (4x 595x285x75 mm a 1x 595x285x150 mm) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

H A

H

A

619711$

208

B

A

B

H

577

75

1235

612497

A

B

H

685

300

615

B


938/5M

939/3EV

939EVS3

Univerzální pojízdný vozík s rukojetí

Bedna na nářadí Eurovision - 3 zásuvky

• uzamykatelný systém • opatřeno zámkem, když je víko zavřené zásuvky nejdou otevřít • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 5 zásuvek (4x 595x285x75 mm a 1x 595x285x150 mm) • 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 3 zásuvky (2x 585x320x75 mm, 1x 585x320x155 mm) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

sada přihrádek 3 ks pro skříň na nářadí EUROVISION

H

H

621400$ B

A A

• vyrobená z plechu

B

939/5E Skříň na nářadí - 5 zásuvek • uzamykatelný systém • opatřeno zámkem, když je víko zavřené zásuvky nejdou otevřít • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 5 zásuvek, rozměr 595x285x75 mm • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

612901

A

B

H

695

300

615 620556$

A

B

H

690

355

394

H

938/5V

A

Skříňka na nářadí s 5 zásuvkami

939/4EV

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 5 zásuvek (4x rozměr 585x405x75, 1x rozměr 585x405x155) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

Bedna na nářadí Eurovision - 4 zásuvky • uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 4 zásuvky s rozměry 585x320x75 mm • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

H A

H A

B

B

611784

618662

A

B

H

695

435

615

B

620420$

A

B

H

690

355

394

A

B

H

685

300

535

209


940E1

940E4

940E6

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYL"

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 4 zászvky (3 zásuvky o rozměrech 585x405x75mm, 1 zásuvka o rozměru 585x405x155mm) zdvihatelná dvířka s uzamykatelným systémem statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku H

• • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 7 zásuvek ( 5 zásuvek - 585x405x75mm, 2 zásuvky 585x405x105mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku

608542

H

720

440

895

• • •

H A

A

A

B

H

B

B

B

A

• •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 8zásuvek (7 o rozměrech 560x365x75mm, 1 o rozměrech 560x400x150mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku

608545

A

B

H

720

440

895

608547

A

B

H

720

440

895

940E4/1L 940E3

940E9

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"

Univerzální pojízdný vozík

• • • •

• • • •

• • • • • • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 6 zásuvek ( 3 zásuvky - 585x405x75mm, 3 zásuvky 585x405x155mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• • • • • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 7 zásuvek ( 5 zásuvek - 585x405x75mm, 2 zásuvky 585x405x105mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg na levém a pravém boku vozíku je perforovaný plech součástí je 10 ks háčků o délce 5 cm ABS tác na horní části vozíku perorovaný plech na bočních stranách vozíku

210

A

B

H

440

895

• • •

H

A

A

A

B

B

720

H

H

608544

• •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 8 zásuvek (6 zásuvek 585x405x75mm, 2 zásuvky 585x405x155mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku

612138

A

B

H

720

440

895

B

611757

A

B

H

720

500

975


940ES1

940ES4

940ES7

Koš drátěný

Držák role papíru

Univerzální držák

• vyrobená z plechu • možná montáž na vozíčky Eurostyle

• kovový • dodáváno bez papírových ručníků

• vyrobená z plechu • možná montáž na vozíčky Eurostyle

A

B

A

B

H

608923

H

A

B

H

350

120

300

608968

608971

A

B

H

350

100

70

940ES4P

940ES8

940ES2

Papír

Plastová deska na vozík

Koš plechový

• pro držák 940E4

• materiál polystyren

• vyrobená z plechu • možná montáž na vozíčky Eurostyle

H

A B

A

B

H

609499 608924

A

B

H

350

120

300

940ES3 Přepážky do zásuvek - sada 4 kusů pro 940E

608972

2

940ES5

A

B

H

705

440

22

940ES9 Dřevěná pracovní deska

držák dokumentů

H

A

• vyrobená z plechu • možná montáž na vozíčky Eurostyle

B

• vyrobená z plechu

A

B

H

608973 608925 608969

A

B

H

330

60

300

A

B

H

690

430

16

940ES4A Držák na papír - maxi role

940ES6

• kovový • dodáváno bez papírových ručníků

Odkládací police • vyrobená z plechu • možná montáž na vozíčky Eurostyle B

A H

619445 619447

608970

A

B

H

350

200

150

211


940ECO

940EV1

940EV3

Vozík na nářadí Economic

Nástrojový vozík EUROVISION

Univerzální pojízdný vozík EUROVISION

• • • •

• uzamykatelný systém • nová kolečka o průměru 125 mm pro zlepšení rychlosti a stability • systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současné uchopení a otevření zásuvek vozíku. • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek • možnost přidání dalšího příslušenství • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků • zdvihatelná dvířka s uzamykatelným systémem • statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg • nosnosti menších zásuvek: 25 kg • 4 zásuvky (tři o rozměrech5633x365x70mm, 1 o rozměrech 563x410x150mm) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• uzamykatelný systém • nová kolečka o průměru 125 mm pro zlepšení rychlosti a stability • systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současné uchopení a otevření zásuvek vozíku. • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek • možnost přidání dalšího příslušenství • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků • statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg • nosnosti menších zásuvek: 25 kg • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • 6 zásuvek (tři rozměry 563x365x70 mm, tři rozměry 563x410x150 mm)

• • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením možnost přidání dalšího příslušenství ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova perorovaný plech na bočních stranách vozíku 6zásuvek (7 o rozměrech 490x275x70mm,1 o rozměrech 490x310x150mm) Kapacita zásuvek: 30 kg

H A B

H

H A

A

B

617227$

A

B

H

700

355

890

B

940ECOS1 sada 3 ks přepážek pro 940ECO • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 619884$

617269$

940ECOES7 Držák na láhve Economic • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

618460$

212

A

B

H

720

440

895

621436$

A

B

H

720

440

895


940EV4

940EV6

Nástrojový vozík EUROVISION

Nástrojový vozík EUROVISION

• uzamykatelný systém • nová kolečka o průměru 125 mm pro zlepšení rychlosti a stability • systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současné uchopení a otevření zásuvek vozíku. • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek • možnost přidání dalšího příslušenství • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků • statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg • nosnosti menších zásuvek: 25 kg • 7 zásuvek (5 o rozměrech 5635x365x70mm, 2 o rozměrech 563x410x150mm) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• uzamykatelný systém • nová kolečka o průměru 125 mm pro zlepšení rychlosti a stability • systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současné uchopení a otevření zásuvek vozíku. • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek • možnost přidání dalšího příslušenství • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků • statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg • nosnosti menších zásuvek: 25 kg • 8 zásuvek (7 o rozměrech 563x365x70mm, 1 o rozměrech 563x410x150mm) • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

940EVS4 Držák na papír Eurovision • kovový • dodáváno bez papírových ručníků

H

H

A

A B

B

620418$

940EVS7 Přihrádka pro spreje a falšky Eurovision • vyrobená z plechu • snadné uchycení přihrádky k vozíku Eurovision

A

B H

619885$

A

B

H

720

440

895

619886$

A

B

H

720

440

895

940EVS1 Kovová přihrádka (koš) Eurovision • vyrobená z plechu • snadné uchycení přihrádky k vozíku Eurovision

620419$

A

B

H

350

100

85

940.1EV Panel na nářadí Eurovison

A

• vyrobená z plechu • Perforovaný panel k zavěšení nářadí a dalšího příslušenství lze připojit k vozíku Eurovision

B

H

H

A

620416$

A

B

H

350

120

300

620417$

A

B

H

580

20.5

464

B

213


940M1

940H1

940H3

Univerzální pojízdný vozík "EUROMASTER"

Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"

Univerzální pojízdý vozík "HERCULES"

• • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova ekologicky lakované bez olova a kadmia 6 zásuvek (5x 585x405x75 mm, 1x 585x405x155 mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnost zavřeného víka 80 kg, otevřeného - 32 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg s držákem sklenic a plastovými přepážkami pro drobný materiál perorovaný plech na bočních H stranách vozíku

• • • • • • • •

Uzamykací systém (2 bezpečnostní zámky) 4 kola, 2 kola s brzdou 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 7 předních zásuvek 585x408 mm (5x výška 75 mm a 2x výška 155 mm) 7 bočních zásuvek 425x367 mm (5x výška 75 mm a 2x výška 155 mm) dřevěná pracovní deska statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg nosnost malých zásuvek: 25 kg nosnost velkých zásuvek: 40 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku

A

• • • • • •

uzamykatelný systém 4 kola, 2 kola s brzdou 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 7 předních zásuvek 585x408 mm (5x výška 75 mm a 2x výška 155 mm) boční strana s policemi dřevěná pracovní deska statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg nosnost velkých zásuvek: 40 kg

H

H

B

A

A

B

B

612218

A

B

H

730

465

975

615510

A

B

H

1080

550

955

615512

A

B

H

1080

550

955

940M2

940H2

940.1H

Univerzální pojízdný vozík "EUROMASTER"

Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"

Panel na nářadí pro vozík Herkules

• • • • • • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 3 zásuvky (2x 585x405x75 mm, 1x 585x405x155 mm) statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg nosnost zavřeného víka 80 kg, otevřeného - 32 kg nosnosti menších zásuvek: 25 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku H

• • • • • • • • • • •

uzamykatelný systém 4 kola, 2 kola s brzdou 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova 7 předních zásuvek 585x408 mm (5x výška 75 mm a 2x výška 155 mm) dvířka se zámkem dřevěná pracovní deska statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg nosnost velkých zásuvek: 40 kg perorovaný plech na bočních stranách vozíku H

A

A

B

B

H

A

B

621442$

A

B

H

608

120

1025

940HS3 Sada 3 ks přepážek pro 940 H • vyrobená z plechu

612324

214

A

B

H

730

465

975

615511

A

B

H

1080

550

955

610932

A

B

H

339

65

0.8


940/2

D3

D14

Univerzální pojízdný vozík

Malá zásuvka

Velká zásuvka

• • • •

• pro art. 940E - E16

• pro art. 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

• • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova prostor pro uložení většího nářadí 4 oboustrnně výsuvné zásuvky oboustranné uzamknutí vozíku roletou perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H A

610159

A

B

H

585

405

75

615999

A

B

H

585

405

153

D4

D15

Velká zásuvka

Malá zásuvka

• pro art. 940E1 - E16

• pro art. 940H1

B

610160

607054

A

B

H

720

380

910

A

B

H

585

405

153

616000

A

B

H

415

365

75

D11

D16

Malá zásuvka

Velká zásuvka

• pro art. 946A

• pro art. 940H1

940/3 Univerzální pojízdný vozík • • • • • • • • •

uzamykatelný systém 4 zásuvky, 1 uzamykatelné dvířka 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova prostor pro uložení většího nářadí 3 výsuvné zásuvky uzamknutí vozíku roletou perorovaný plech na bočních stranách vozíku H

613099

A

B

H

585

405

75

616001

A

B

H

415

365

153

D12

D17

Velká zásuvka

Malá zásuvka (šuplík)

• pro art. 946A

A B

613098

A

B

H

585

615

153

619521

A

B

H

585

405

75

D13

D18

Malá zásuvka

Velká zásuvka (šuplík)

• pro art. 940H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3

607135

A

B

H

720

380

910

615998

A

B

H

585

405

75

619520

A

B

H

585

405

155

215


D19

D939EV2

K9

Velká zásuvka Eurovision

ˇVelká zásuvka pro zásuvkovou skří Eurovision

Zámek s klíči Eurovision

621664$

K1 Klíč se zámkem • pro art. 940E1 - E16, 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2, M3, 940/2, 940/3, 946 A 620562$

620563$

A

B

H

585

413

155

180°

R1 Držadlo • pro art. 940E1 - E16

D19ECO Velká zásuvka

610165

180°

K1S

610171

Sada dvou klíčů se zámky • pro art. 940E1, E11

R4 Držadlo • pro art. 940H, H1, H2, H3

620246$

A

B

H

520

313

155

D20 Malá zásuvka Eurovision 610233 610174

K7

620564$

A

B

H

585

413

75

Klíč se zámkem

R5

• pro art. 938/3E, 5E, 5M, 5V, 939/3E, 5E, 948E1, E2, E3, 940M1, M2, M3, 912/01, 02, 03

Držadlo • pro art. 940M1, M3

D20ECO 616002

Malá zásuvka

R7 Rukojeť EuroVision 615004

90°

K8 Náhradní zámek s klíčemi

620247$

A

B

H

520

313

75

D939EV1 Malá zásuvka pro zásuvkovou skří Eurovision

621663$

216

619522

180°

620565$

A

B

H

475

98

40


T2

T10

V1

Protiskluzná podložka do zásuvek

Protiskluzná podložka do zásuvek

Vodící lišty pro zásuvky vozíků

• pro art. 940E1 - E16

• pro art. 946A

• pro art. 940E1 - E16

616006

A

B

560

608

T11 Protiskluzná podložka do zásuvek 610177

A

B

694

434

L 610181

• pro art. 940M1, M2, M3

400

V2 T3 Protiskluzná podložka do zásuvek • pro art. 940/2, 940/3

616007

A

B

589

437

Vodící lišta pro zásuvky vozíků • pro art. 940H, H1

T12 Syntetická podložka pro vrchní plochu vozíku EuroVision

610178

A

B

710

372

L 610182

620566$

A

B

694

434

T5

350

V3 Vodíví lišty pro zásuvky vozíku

Protiskluzná podložka do zásuvek

T13

• pro art. 940E1 - E 16, 940H, H1, H2, H3, 940M1, M2, M3

Syntetická podložka pro malé zásuvky EuroVision

• pro art. 940H, H1, H2, H3, 940M1, M2, M3

L 610180

A

B

710

372

620568$

A

B

560

380

603664

400

V4 T6

T14

Vodící lišty pro zásuvky vozíku

Protiskluzná podložka do zásuvek

Syntetická podložka pro velké zásuvky EuroVision

• pro art. 946A

• pro art. 940E1 - E16, 940H, H1, H2, H3, 940M1, M2, M3

615247

A

B

560

398

620569$

A

B

560

405

L 613100

600

T920

V5 Vodící lišty pro zásuvky vozíku

Protiskluzná podložka do zásuvek

Syntetická podložka pro malé a velké zásuvky Europlus

• pro art. 940H (také pro velké zásuvky), 940H1

• pro art. 920PLUS1, 920PLUS2

T7

616003

A

B

391

341

620939$

A

B

375

650

• pro art. 940M1, M2, M3

L 616008

700

T8

T939EV1

V6

Protiskluzná podložka do zásuvek

Syntetická ochrana povrchu pro malou zásuvkovou skříň Eurovision

Vodící lišty pro zásuvky do 940ECO

621665$

619551$

• pro art. 940H1

616004

A

B

391

359

L 300

T9

T939EV2

V8

Protiskluzná podložka do zásuvek

Syntetická ochrana povrchu pro velkou zásuvkovou skříň Eurovision

Pojezdové lišty pro zásuvky

621666$

619523

• pro art. 946A

616005

A

B

560

591

L 400

217


W1

W6

W22

Otočné kolo s brzdou

Kolo - samostatný disk

Sada koloček

• pro art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940M1, M2, M3

• pro art. 940/2, 940/3, 940E9

• pro art. 940/2, 940/3

610188

610183

100

150

W7 Kolo - samostatný disk

W2

• pro art. 940H, H1, H2, H3

610193

Otočné kolo

W23

• pro art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940 M1, M2, M3, 938/5M

Sada koleček • pro art. 994

610189

160

W8 610184

Otočné kolo s brzdou 100

• pro art. 940H, H1, H2, H3

W3 610194

Pevné kolo • pro art. 940E1 - E6, 940E11 - E16, 940 M1, M2, M3, 938/5M

W24 Sada koleček • pro art. 940H, H1, H2, H3 610190

125

W20 Sada kol • pro art. 940E1 - E6, 940 M1, M2, M3, 938/5M 610185

100

W4 Otočné kolo s brzdou • pro art. 940/2, 940/3

610195 610191 610186

100

W21

100

W26 Sada koleček pro vozíky • pro art. 920 PLUS

Sada koleček

W5

• pro art. 940E9

Otočné kolo • pro art. 940/2, 940/3

610187

218

100

610192

619524

125


942 Stavebnicový pracovní stůl • Stavebnicový pracovní stůl je nepostradatelným zařízením v profesionálních i domácích dílnách. Používá se jako pracovní plocha pro bezpečné uložení velkých i malých nástrojů, tak i pro dočasně ležící nářadí a různé materiály. Skládá se z jednotlivých modulů, které umožňují složení různých forem pracovní lavice, přičemž si každý uživatel může vytvořit ideální uspořádání s ohledem na své potřeby a možnosti splátky. Shromáždění je rychlé, jednoduché a bezpečné. Šablona je zařazena a umožňují přesné vrtání otvorů. Komponenty modulární pracovní lavice jsou vyrobeny z kvalitního plechu do 3 mm. Povrch podpůrné konstrukce prácovní lavice je chráněn práškovou barvou, která chrání povrch před mechanickým a atmosférickým poškozením, jakož i vlivy z chemického prostředí. Přepážka je vyrobena z masivního panelu umožňující hrubé práce na jeho povrchu, zatímco ve stejnou dobu, je chráněno environmentálně-příznivým zátěrem. Přepážka je silná a pevná a navržena tak, abypovrch unesl velké zatížení.

(943 P6, 618471)

(943 P4, 618469)

(943 P2, 618467)

(943 P8, 618473)

(943 P9, 618474)

(943 P10, 618475)

(943P11, 618476)

(943 P1, 618466)

943P1

943P2

943P3

943P4

943P5

943P6

(943P12, 618477)

(943 P7, 618472)

(943 P5, 618470)

(943 P3, 618468)

943P8

943P9

943P10

943P11

943P12

619030

942A1

-

-

-

-

-

-

943P7 -

2x

1x

-

-

1x

619031

942A2

-

-

1x

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619032

942A3

-

-

-

1x

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619033

942A4

-

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

-

-

-

619034

942A5

-

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619035

942A6

-

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619036

942A7

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619037

942A8

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619038

942A9

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

1x

-

-

-

619039

942A10

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619040

942A11

-

-

-

1x

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619041

942A12

-

-

-

-

1x

1x

1x

1x

1x

-

-

-

619042

942A13

1x

-

-

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619043

942A14

-

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

-

-

-

619044

942A15

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

619045

942A16

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

619046

942A17

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619047

942A18

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

1x

-

-

-

619048

942A19

1x

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619049

942A20

-

1x

-

-

1x

-

-

-

1x

-

-

-

619050

942A21

1x

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

-

619051

942A22

-

1x

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

-

619052

942A23

1x

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

-

619053

942A24

-

1x

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

-

219


943P1

943P3

943P5

Zásuvková skříň na nástroje, velká - 7 zásuvek

Zásuvková skříň na nástroje, malá - 7 zásuvek

Zásuvková skříň - 2 zásuvky a dveře

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 7 zásuvek (pět s rozměrem 585x615x75 mm, dvě s rozměrem 585x615x155 mm) • kapacita zásuvek: 40 kg • možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 7 zásuvek (pět s rozměry 415x615x75 mm, dvě s rozměry 415x615x155 mm) • kapacita zásuvek: 40 kg • možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 2 zásuvky (rozměr 415x615x75 mm) • dvířka • kapacita zásuvek: 40 kg • možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H

618466

A

B

H

665

650

870

A

B

A

618468

A

B

H

495

650

870

B

A

B

H

618470

495

650

870

943P6

H

H

A

B

943P2

943P4

Zásuvková skříň na nástroje, velká - 8 zásuvek

Zásuvková skříň na nástroje, malá - 8 zásuvek

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 8 zásuvek (sedm o rozměrech 585x615x75 mm, jeden s rozměry 585x615x155 mm) • kapacita malých zásuvek: 40 kg • možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 8 zásuvek (sedm s rozměry 415x615x75 mm, jedna s rozměry 415x615x155 mm) • kapacita zásuvek: 40 kg • možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

Zásuvková skříň - 4 zásuvky • uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 4 zásuvek s rozměry 415x615x75 mm • kapacita zásuvek: 40 kg • možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H A

B

618471

A

B

H

495

650

390

943P7 Skříňka pro stavebnicový pracovní stůl • uzamykatelný systém • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • dvířka • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H

H

A

618467

220

A

B

H

665

650

870

A

B

618469

A

B

H

495

650

870

H B

A

618472

B

A

B

H

495

650

390


943P8

943P12

Podpěra pro stavebnicový pracovní stůl

Krátký konektor pro stavebnicový pracovní stůl

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H

H

A

B

B A

618477

A

B

H

1520

70

50

943PS1 Příčky, sada 5 ks pro 943P1,P2 v 946 • vyrobená z plechu H

618473

A

B

H

100

650

870 A

943P9

B

Krátká pracovní dřevěná deska pro stavebnicový pracovní stůl • překližka buková • chráněná ekologickým nátěrem H B A

621401$

618474

A

B

H

583

558

60

A

B

H

943PS2

1650

750

40

Příčky, sada 5 ks pro 943P3,P4 • vyrobená z plechu

943P10

H

Dlouhá pracovní dřevěná deska pro stavebnicový pracovní stůl • překližka buková • chráněná ekologickým nátěrem

A

H

B

B A

618475

A

B

H

2050

750

40

943P11 Dlouhý konektor pro stavebnicový pracovní stůl

621402$

A

B

H

583

388

60

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

618476

A

B

H

1920

70

50

B

pský výrob vro

Od

ce

A

E

H

ro k u 1 9 19

221


944 Stavebnicový pracovní stůl • Stavebnicový pracovní stůl je nepostradatelným zařízením v profesionálních i domácích dílnách. Používá se jako pracovní plocha pro bezpečné uložení velkých i malých nástrojů, tak i pro dočasně ležícího nářadí a různých materiálů. Skládá se z jednotlivých modulů, které umožňují složení různých forem pracovní lavice, přičemž si každý uživatel může vytvořit ideální uspořádání s ohledem na své potřeby a možnosti splátky. Shromáždění je rychlé, jednoduché a bezpečné. Šablona je zařazena a umožňují přesné vrtání otvorů. Komponenty modulární pracovní lavice jsou vyrobeny z kvalitního plechu do 3 mm. Povrch podpůrné konstrukce prácovní lavice je chráněn práškovou barvou, která chrání povrch před mechanickým a atmosférickým poškozením, jakož i vlivy z chemického prostředí. Přepážka je vyrobena z masivního panelu umožňující hrubé práce na jeho povrchu, zatímco ve stejnou dobu, je chráněno environmentálně-příznivým zátěrem. Přepážka je silná a pevná a navržena tak, abypovrch unesl velké zatížení.

(943 P6, 618471)

(943 P4, 618469)

(943 P2, 618467)

(943 P8, 618473)

(943 P9, 618474)

(943 P10, 618475)

(943P11, 618476)

(943 P1, 618466) 943P1

943P10

943P11

943P12

619054

944A1

-

-

-

-

-

-

-

2x

-

1x

1x

-

619055

944A2

-

-

1x

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619056

944A3

-

-

-

1x

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619057

944A4

-

-

-

-

1x

-

-

1x

-

1x

-

-

619058

944A5

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619059

944A6

-

-

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619060

944A7

-

-

1x

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619061

944A8

-

-

-

1x

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619062

944A9

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

1x

-

-

619063

944A10

-

-

1x

-

-

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619064

944A11

-

-

-

1x

-

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619065

911A12

-

-

-

-

1x

1x

1x

1x

-

1x

-

-

619066

944A13

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619067

944A14

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

1x

-

-

619068

944A15

1x

-

-

-

-

1x

-

1x

-

1x

-

-

619069

944A16

-

1x

-

-

-

1x

-

1x

-

1x

-

-

619070

944A17

1x

-

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619071

944A18

-

1x

-

-

-

-

1x

1x

-

1x

-

-

619072

944A19

1x

-

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619073

944A20

-

1x

-

-

1x

-

-

-

-

1x

-

-

619074

944A21

1x

-

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

-

619075

944A22

-

1x

1x

-

-

-

-

-

-

1x

-

-

619076

944A23

1x

-

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

619077

944A24

-

1x

-

1x

-

-

-

-

-

1x

-

-

619078

944A25

-

-

2x

-

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619079

944A26

-

-

-

2x

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619080

944A27

-

-

2x

-

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619081

944A28

-

-

-

2x

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619082

944A29

-

-

1x

1x

-

-

2x

-

-

1x

-

-

619083

944A30

-

-

1x

1x

-

2x

-

-

-

1x

-

-

619084

944A31

-

-

1x

1x

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619085

944A32

-

-

-

2x

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619086

944A33

-

-

2x

-

-

1x

1x

-

-

1x

-

-

619149

944A34

-

-

1x

-

1x

1x

1x

-

-

1x

-

-

619484

944A35

-

-

1x

-

1x

1x

-

-

-

1x

-

-

222

943P2

943P3

943P4

943P5

943P6

(943P12, 618477)

(943 P7, 618472)

(943 P5, 618470)

(943 P3, 618468)

943P7

943P8

943P9


946A

946AC

946D

Pracovní stůl

Pracovní stůl s panelem na nářadí

Dvířka k pracovnímu stolu art. 946

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • dřevěná pracovní deska • 5 zásuvek (3x 595x615x75 mm, 2x 595x615x155 mm) • statické žatížení: 2300 kg • nosnost malé zásuvky: 30 kg • perorovaný plech na bočních H stranách vozíku

• Kombinace pracovního stolu (art. 946A) a panelu na nářadí (art. 946C) (art. 946 ACR panel s roletou)

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H

B A

B

C

A

A B

613097 612328

A

B

H

1500

750

925

612220

A

B

H

1500

750

1665

C

B

20

565

946G Pracovní deska

946C

946ACR

Panel na nářadí k pracovnímu stolu

Pracovní stůl s panelem na nářadí s roletou

• perorovaný plech na bočních stranách vozíku • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • s 30 háčky

A 665

• Kombinace pracovního stolu (art. 946A) a panelu s roletou (art. 946CR)

• perorovaný plech na bočních stranách vozíku • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • překližka buková • chráněná ekologickým nátěrem

H

H

A

B

A B

B

A

H

621573$ 612329

A

B

H

1500

125

740

B

H

600

850

946T Mobilní pracovní satůl

946CR

• perorovaný plech na bočních stranách vozíku • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • překližka buková • chráněná ekologickým nátěrem • Nosnost: 2000kgKolečka prům. 200 mm

Panel na nářadí s roletou k pracovnímu stolu • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • s 30 háčky • model CR s roletou a uzaH mykatelným systémem • perorovaný plech na A bočních stranách vozíku B

612330

A 1000

A

B

H

1500

125

740

612331

A

B

H

1500

750

1665

A

B

H

621448$

A

B

H

2050

750

800

223


947

948E1.1

948E2

Skříňka na dokumenty

Doplňky pro 948E1

Skříň na nářadí

• 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • dřevěná pracovní deska • 23 zásuvek, rozměr 920x363x42 • perorovaný plech na bočních stranách vozíku • Kapacita zásuvek: 30 kg

• doplňky: háčky (35 ks - 35mm, 10 ks - 50 mm a 20 ks - 100 mm), s plechovými držáky na klíče - 3 ks a výlisek 1ks

• uzamykatelný systém • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • uvnitř skříňky je perforovaný ocelový plech pro zavěšení nářadí • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H

H

A

B

A

B

H

612216

700

300

900

A B

610954

612908 A

B

H

1035

440

1150

947S3 Sada přepážek do zásuvek 947 B

A

C

948E1S

948E2S

Skříň na nářadí s doplňky

Skříň na nářadí

• uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • rozměr zásuvky 575x285x75 • uvnitř skříňky je perforovaný ocelový plech pro zavěšení nářadí • doplňky: háčky (35 ks - 35mm, 10 ks - 50 mm a 20 ks - 100 mm), s plechovými držáky na klíče - 3 ks a výlisek 1ks

• uzamykatelný systém • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • uvnitř skříňky je perforovaný ocelový plech pro zavěšení nářadí • doplňky: háčky (35 ks - 35mm, 10 ks - 50 mm a 20 ks - 100 mm), s plechovými držáky na klíče - 3 ks a výlisek 1ks

H

611961

A

B

C

355

40

0.8

A

B

948E1 Skříň na nářadí • uzamykatelný systém • 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • rozměr zásuvky 575x285x75 • uvnitř skříňky je perforovaný ocelový plech pro zavěšení nářadí • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

H

A

612583 H

A

612215

224

A

B

H

700

300

900

B

A

B

H

700

300

900

612584

B

A

B

H

700

300

900


948E2.1

948E3.1

949.1/3

Doplňky pro 948E2

Doplňky pro 948E3

Skříň na nářadí

• doplňky: háčky (35 ks - 35mm, 10 ks - 50 mm a 20 ks - 100 mm), s plechovými držáky na klíče - 3 ks a výlisek 1ks

• doplňky: háčky (20 ks - 35mm, 5 ks - 50mm, a 10 ks 100mm) plechové držáky na klíče - 1 ks a výlisek 1 ks

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • s policemi • je součástí 949/3 H

A

612909

612910

948E3

949/3

Skříň na nářadí

Skříň na nářadí

• uzamykatelný systém • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • uvnitř skříňky je perforovaný ocelový plech pro zavěšení nářadí • perorovaný plech na bočních stranách vozíku

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

609236

A

B

H

720

595

1000

B

949.2/3 Skříň na nářadí • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • se zásuvkami • je součástí 949/3

H

A

B

H

A

B

612217

A

B

H

500

300

900 H

948E3S

A

B

Skříň na nářadí • uzamykatelný systém • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • uvnitř skříňky je perforovaný ocelový plech pro zavěšení nářadí • doplňky: háčky (20 ks - 35mm, 5 ks - 50mm, a 10 ks 100mm) plechové držáky na klíče - 1 ks a výlisek 1 ks

608393

A

B

H

720

595

2000 609237

A

B

H

720

595

1000

949.3/3 Náhradní police pro 949.1/3 • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

B A

H

H

A

612585

B

A

B

H

500

300

900

611992

A

B

H

673

575

20

225


950/2

950/3V

950/6Z

Šatní skříň, 2 police

Šatní skříň, 3 police

Šatní skříň, 6 polic

• Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou. • Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality • Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

• Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou. • Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality • Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

• Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou. • Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality • Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

A1

A1

H

H

A1 H1

H

H1

H1

A 617115$

B

B1

B A

B

350

A1

B1

H1

500 1880 300

H

20

875

A

B1

A

B

A1

B1

H1

617175$ 1000 500 1880 300

B

H

20

1775

A

B1

A1

B1

H1

617176$ 1000 500 1880 300

A

B

H

20

1775

950/6 Šatní skříň, 6 polic

950

• Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou. • Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality • Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

Šatní skříň

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5010

RAL 6029

RAL 2004

RAL 7035

20 kg

A1

H

H1 B

A

B1

A1

B1

H1

616652$ 1000 500 1880 300

A

20

875

226

B

H


950/9

950.4

960/2

Šatní skříň, 9 polic

Profilovaná podložka pro 950/9,6,3,2,1

Montážní box

• Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou. • Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality • Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • použití pro transport a uschovu nářadí, ručních strojů a zařízení, také dokumentů v různých klimatických podmínkách H A

B

617187$

K950 Zámek s klíčem na šatní skříň

605897

A

B

H

840

420

335

960/3 Montážní box H

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • použití pro transport a uschovu nářadí, ručních strojů a zařízení, také dokumentů v různých klimatických podmínkách

A1 H1 B

A

B1

617180$ A

B

H

A1

B1

H1

617116$ 1000 500 1880 300

20

575

950.1

H

K950COMB

A

B

Kombinovaný zámek na šatní skříň

Rámeček na identifikační kartu

605898

A

B

H

910

530

430

960/6

617188$

950.3 Police pro 950/9,6,3,2,1

617183$

Instalatérský box na nářadí

960/1

• ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • s popruhem

Montážní box • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • použití pro transport a uschovu nářadí, ručních strojů a zařízení, také dokumentů v různých klimatických podmínkách

H A

B

H A

617177$

605896

B

A

B

H

A

B

H

603673

550

200

230

700

380

310

612989

620

200

230

227


Sady nástrojů

Vložky SOS - výhody: Vložky SOS jsou vyrobeny z dvouvrstvého pěnového polyethylenu, který je odolný vůči mazivům, benzinu, oleji, nitro ředidlům, adhezivním prostředkům a motorovému oleji - veškeré tyto látky lze odstranit bez viditelných zbytků (skvrn). Adhezivní prostředky a motorový olej je nutno ihned odstranit očištěním benzínu, aby se zabránilo tvoření stálých skvrn. Vložky zůstávají nedeformované až do teploty 80 °C.

Novinka!

Systém Materiál: Pěna z polyethylenu o nízké hustotě. Rozmezí provozních teplot: -70°C až +95°C

Tyto misky na nástroje z polyethylenové pěny se používají pro jasnější a lépe uspořádané skladování nástrojů v boxech na nářadí, skříňkách, zásuvkách vozíků a skříních na nářadí. Toto skladování je nazýváno SYSTÉM SOS. Tyto misky na nářadí lze použít v širokém rozmezí teplot, nepohlcují vlhkost a zaručují při běžném používání dlouhou životnost. Nástroje chrání jejich uchováváním na přesně navrženém místě, tím zabraňují jejich nekontrolovanému pohybu v oblasti uskladnění. Jelikož jsou pozice v misce přesně určeny a navrženy pro každý specifický nástroj, je také možné snadno zjistit, které nástroje chybí.

Systém SOS

Jednoduchý výběr

Rozumné složení

Sady typických praktických nástrojů

Sestava různých sad je založena na

Pro začátečníky i profesionály

usnadňují výběr a nákup specifických

pokračující spolupráci s místními

nástrojů, které potřebujete a používáte

profesionálními uživateli nástrojů

Sady obsahující různé druhy klíčů,

v práci. Elektrikáři, automechanici,

Unior. Připravené sady berou v úvahu

autolakýrníci, počítačoví technici a

požadavky individuálních oblastí

mnoho dalších odborníků důvěřuje

činnosti a reprezentují kvalitu, rozumný a

zkušenostem značky Unior.

nákladově výhodný výběr nástrojů.

S - Safety (bezpečnost) O - Order (pořádek) S - Survey (kontrola)

kleští, šroubováků, pilníků, kladiv, razidel, sekáčů a dalších nástrojů slouží k vynikajícímu výběru pro prvotřídní, zkušené řemeslníky a správný výběr pro začátečníky.

228

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


964/1SOS

964/1SSOS

964/2ASOS

Sada otevřených plochých klíčů v nouzovém nástrojovém zásobníku

Sada otevřených klíčů v SOS molitanové podložce

Sada dlouhých kombinovaných klíčů v nouzovém zásobníku nástrojů

621049$ 964/1SOS

6 - 32 / 12

vl964/1SOS 0E + 9 4

1/3

0E + 9 4

1/3

PL

US

188

364

30 621232

B

L

H

188

364

30

US

H

620884

0E + 9 4

1/3

+ 920

+ 920

S O

620881

L

94

V 0E

94

S O

vl964/2ASOS Nouzový nástrojový zásobník na dlouhé kombinované klíče

S

B

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2ASOS

vl964/1SSOS V 0E

+ 920

S O

S

621052$ 964/2ASOS 8 - 24 / 12

Molitanová vložka pro jednostranné klíče

PL

94

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník pro ploché otevřené klíče

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/1SSOS

S

B

L

H

188

364

30

US

621178$ 964/1SSOS

PL

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/1SOS

964/1ASOS Sada plochých klíčů v nouzovém zásobníku nástrojů

964/2ASSOS Sada očkoplochých klíčů, dlouhých v SOS molitanové podložce

621051$ 964/2SOS

621181$ 964/2ASSOS

6 - 32 / 12

1/3

vl964/2ASSOS

PL

US

188

364

30 620883

B

L

H

188

364

30

S

621235

B

L

H

188

364

30

0E + 9 4

1/3

+ 920

H

94

S O

620882

L

+ 920

S O

S

B

0E + 9 4

1/3

Molitanová vložka pro dlouhé kombinované klíče

V 0E

94

V 0E

+ 920

S O

S

vl964/2SOS Nouzový nástrojový zásobník na kombinované klíče

US

0E + 9 4

V 0E

94

8 - 24 / 12

120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2ASSOS

US

vl964/1ASOS Molitanová vložka pro jednostranné klíče

8 - 24 / 12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2SOS

PL

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), vl964/1ASOS

PL

621050$ 964/1ASOS

964/2SOS Sada kombinovaných klíčů v nouzovém zásobníku nástrojů

964/1ASSOS Sada otevřených klíčů v SOS molitanové podložce

Systém SOS S - Safety (bezpečnost) O - Order (pořádek) S - Survey (kontrola) 621179$ 964/1ASSOS

6 - 32 / 12

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), vl964/1ASSOS

vl964/1ASSOS

Materiál: 1/3

L

H

364

30

US

B 188

+ 920

S O

S

621233

0E + 9 4

PL

94

V 0E

Molitanová vložka pro jednostranné klíče

• Materiál: Pěna z polyethylenu o nízké hustotě. • Rozmezí provozních teplot: -70°C až +95°C

229


964/2BSOS

964/2CSSOS

964/2SSOS

Sada kombinovaných klíčů v nouzovém zásobníku nástrojů

Sada očkoplochých klíčů prodloužených v SOS molitanové podložce

Sada očkoplochých klíčů v SOS molitanové podložce

621184$ 964/2CSSOS

621180$ 964/2SSOS

vl964/2CSSOS

PL

US

621236

374

364

40

US

30

H

S

PL

364

L

1/3

+ 920

188

B

0E + 9 4

V 0E

H

S

94

+ 920

L

2/3

S O

620885

B

+ 920

S O

S

94

0E + 9 4

S O

1/3

Molitanová vložka pro dlouhé kombinované klíče

vl964/2SSOS Molitanová vložka pro kombinované klíče

V 0E

94

0E + 9 4

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník na kombinované klíče IBEX

8 - 24 / 12

125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), vl964/2SSOS

US

120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSSOS

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24), vl964/2BSOS

vl964/2BSOS

6 - 32 / 26

PL

621053$ 964/2BSOS 8 - 24 / 12

621234

B

L

H

188

364

30

964/3SOS 964/2CSOS

964/2DSOS

Sada očkoplochých klíčů prodloužených v SOS molitanové podložce

Sada očkoplochých a zástrčných klíčů prodloužených v molitanové podložce

Sada kroužkových klíčů v nouzovém zásobníku nástrojů

621055$ 964/3SOS

6 - 22 / 8

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), vl964/3SOS

vl964/3SOS

6 - 32 / 26

0E + 9 4

PL

H 30

US

L 364

PL

B

+ 920

2/3

S

374

L

H

364

30

964/4SOS 94

621507

B 188

US

SOS molitanová podložka pro 964/2DSOS S O

US

H 40

620886

+ 920

S O

L 364

vl964/2DSOS

V 0E

0E + 9 4 2/3

S

B

S

V 0E

94

1/3

+ 920

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946

374

27

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

Výlisek pro očkoploché klíče

621219

621563$ 964/2DSOS

0E + 9 4

V 0E

vl964/2CSOS

94

S O

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSOS

Nouzový nástrojový zásobník na kroužkové klíče

PL

621054$ 964/2CSOS

Sada zahnutých kroužkových klíčů v nouzovém zásobníku nástrojů

621056$ 964/4SOS

21 - 32 / 4

180/1 (21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vl964/4SOS

vl964/4SOS

L

H

364

30

US

230

B 188

+ 920

S O

S

620887

0E + 9 4

1/3

PL

94

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník na kroužkové klíče


964/5SOS

964/6SOS

964/8ASOS

Sada 1/4" nástrčných klíčů s příslušenstvím v nouzovém zásobníku nástrojů

Sada kleští BI v nouzovém zásobníku nástrojů

Sada kleští na pojistné kroužky v SOS molitanové podložce

621058$ 964/6SOS

3

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170), vl964/6SOS (188)

vl964/6SOS

L

H

vl964/8ASOS

364

30

Nouzový nástrojový zásobník na kleště na pojistné kroužky

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

964/7SOS

94

S

621220

B

L

H

188

364

30

US

Sada BI kleští a upínacích kleští v nouzovém zásobníku nástrojů

V 0E

B 188

PL

620889

US

45

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5SOS

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), vl964/8ASOS

+ 920

S O

S

621057$ 964/5SOS

621061$ 964/8ASOS 19 - 60 - 180 / 4

0E + 9 4

1/3

PL

94

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník na kleště BI

vl964/5SOS 964/9SOS 0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

620888

Sada šroubováku TBI v nouzovém zásobníku nástrojů

PL

94

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník na nástrčkové klíče 1/4"

621059$ 964/7SOS

2

430/3 (250), 445/1BI (240), vl964/7SOS

94

0E + 9 4

1/3

H 30 621062$ 964/9SOS

8

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100), vl964/9SOS

964/8SOS Sada kleští na pojistné kroužky v nouzovém zásobníku nástrojů

vl964/9SOS 94

1/3

621185$ 964/5S12SOS

L

H

364

30

45

PL

S

620891

B

L

H

188

364

30

+ 920

US

H 30

1/3

S O

L 364

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 • materiál polystyren 0E + 9 4 94

+ 920

S O

B

vl964/8SOS Molitanová vložka pro kleště na pojistné kroužky

V 0E

1/3

S

188

0E + 9 4

V 0E

94

19 - 60 - 180 / 4

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

US

vl964/5S12SOS Molitanová vložka pro nástrčné klíče 1/4"

621060$ 964/8SOS

PL

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.8 (1/4”), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5S12SOS

621237

B 188

+ 920

S O

S

620892

0E + 9 4

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník na šroubováky TBI

US

L 364

PL

B 188

US

620890

+ 920

S O

S

PL

vl964/7SOS Nouzový nástrojový zásobník na kleště

V 0E

964/5S12SOS Sada gola 1/4" s příslušenstvím ve výlisku

231


964/9BSOS

964/9DSOS

964/11SOS

Sada nástrčných klíčů s rukojetí TBI v SOS molitanové podložce

Sada šroubováků TBI v molitanové podložce

Sada konektorových klěští a koncovek v SOS molitanové podložce

621561$ 964/9DSOS

8

621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

vl964/9DSOS SOS molitanová 964/9CSOS 94

H 30

US

L 364

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 • materiál polystyren 0E + 9 4 94

PL

US

964/9ESOS

1/3

Sada šroubováků TX profilu v molitanové podložce

+ 920

H 30

B 188

V 0E

L 364

621505

vl964/11SOS Molitanová vložka pro konektorové kleště a koncovky

S O

B 188

+ 920

+ 920

621221

S

V 0E

S O

S

S O

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 • materiál polystyren 0E + 9 4 94 1/3

0E + 9 4

1/3

281

426/3A (220), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6), 423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R (1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B (5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8), vl964/11SOS

V 0E

vl964/9BSOS Molitanová vložka pro nástrčné klíče s TBI rukojetí

621065$ 964/11SOS

S

964/9CSOS 620899

Sada šroubováků TBI s TX profilem a dírou v molitanové podložce

B

L

H

188

364

30

US

629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), vl964/9BSOS

PL

5.5 - 13 / 6

PL

621063$ 964/9BSOS

964/12SOS Sada konektorových klěští a koncovek v SOS molitanové podložce 621562$ 964/9ESOS

7

193TX (TX 30, TX 40, TX 45), 621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9)

vl964/9ESOS 1/3

621066$ 964/12SOS

282

425/4A (240), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6), 423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R (1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B (5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8), vl964/12SOS

964/10SOS Sada kladiv a průbojníků v nouzovém zásobníku nástrojů

vl964/12SOS 94

1/3

621064$ 964/10SOS

5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32), vl964/10SOS

vl964/10SOS

L

H

364

30

US

232

B 188

+ 920

S O

S

620893

0E + 9 4

1/3

PL

94

V 0E

Nouzový nástrojový zásobník na kladiva

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

620900

0E + 9 4

V 0E

Molitanová vložka pro konektorové kleště a koncovky

US

US

H 30

PL

L 364

+ 920

B 188

H 30

V 0E

S O

621504

L 364

0E + 9 4

1/3

S

B 188

US

621506 94

+ 920

S O

S

vl964/9CSOS SOS molitanová 964/9CSOS

0E + 9 4

V 0E

94

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

PL

SOS molitanová 964/9CSOS

TX 10 - TX 45 / 8

PL

621560$ 964/9CSOS


964/13SOS

964/14SOS

964/16SOS

Sada šestibokých šroubováků s T rukovětí v nouzovém zásobníku nástrojů

Sada TORX klíčů s T-rukojetí v SOS molitanové podložce

Sada hlavic TORX v SOS molitanové podložce

3 - 10 / 6

TX 15 - TX 40 / 6

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), vl964/14SOS

vl964/14SOS Molitanová vložka pro šroubováky

1/3

30

US

364

PL

188

+ 920

H

S O

620894

L

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

B

94

S

621223

B

L

H

188

364

30

US

0E + 9 4

V 0E

94

V 0E

vl964/13SOS Nouzový nástrojový zásobník na šroubovák s T rukojetí

PL

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13SOS

621071$ 964/16SOS

18

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), vl964/16SOS

vl964/16SOS Výlisek pro sadu hlavic TORX • prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 0E + 9 4

V 0E

94

1/3

+ 920

964/15SOS Sada nástrojů VDE BI v nouzovém zásobníku nástrojů

S O

964/13ASOS Sada IMBUS klíčů s T-rukojetí v SOS molitanové podložce

S

B

L

H

188

364

30

US

621224

PL

621069$ 964/14SOS 621067$ 964/13SOS

964/17SOS Sada klíčů s výkyvnými hlavicemi v SOS molitanové podložce

621070$ 964/15SOS

vl964/13ASOS Výlisek pro IMBUS klíče s T-rukojetí

US

H 30

PL

L 364

193HX

S

620895

621072$ 964/17SOS

+ 920

B 188

0E + 9 4

1/3

S O

621222

+ 920

S O

S

94

V 0E

1/3

8 - 22 / 6

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 19 x 22), vl964/17SOS

B

L

H

vl964/17SOS

188

364

30

Výlisek pro klíče s výkyvnou hlavou • prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 94

0E + 9 4

V 0E

Použití šroubováků s T-rukojetí

1/3

621225

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

US

0E + 9 4

V 0E

94

vl964/15SOS Nouzový nástrojový zásobník na nástroje VDE

PL

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946

9

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140), vl964/15SOS

US

3 - 10 / 6

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13ASOS

PL

621068$ 964/13ASOS

233


964/18ASOS

964/19SOS

964/22SOS

Sada úhlových v SOS molitanové podložce

Sada 1/2" nástrčných hlavic v nouzovém zásobníku nástrojů

Nástrojová sada v nouzovém zásobníku nástrojů

8 - 19 / 10

US

30

PL

364

620896

L

H

374

364

30

964/18BSOS

964/19S12SOS

Sada úhlových klíčů v SOS molitanové podložce

Gola sada 1/2" v SOS molitanové podložce

94

0E + 9 4 3/3

S

620897

B

L

H

564

364

30

+ 920

188

B

V 0E

H

vl964/22SOS Nouzový nástrojový zásobník pro nástrčné hlavice 1/2" a 1/4"

S O

L

S

+ 920

621226

B

0E + 9 4 2/3

S O

+ 920

S O

S

94

US

1/3

vl964/19SOS Nouzový nástrojový zásobník na nástrčnou hlavici 1/2"

60

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150), 220/3PH (1.5 - 10 / 9), vl964/22SOS

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

621077$ 964/22SOS

US

vl964/18ASOS Molitanová vložka pro úhlové klíče • prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 • materiál polystyren

10 - 32 / 29

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), vl964/19SOS

PL

621075$ 964/19SOS

176 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/18ASOS

PL

621073$ 964/18ASOS

964/23SOS Sada průmyslových hlavic 1/2"

621186$ 964/19S12SOS

PL

US

30

621238

L

H

374

364

30

Výlisek pro sadu průmyslových hlavic 1/2" • prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 94

1/3

234

621229

B

L

H

188

364

30

+ 920

S O

S

177

Použití dvojitých nástrčných klíčů

0E + 9 4

V 0E

364

B

+ 920

188

S

vl964/23SOS

0E + 9 4 2/3

S O

H

+ 920

S O

621227

L

94

10 - 24 / 17

231/4 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), vl964/23SOS

US

1/3

S

B

0E + 9 4

V 0E

94

621078$ 964/23SOS

PL

vl964/19S12SOS Molitanová vložka pro nástrčné klíče 1/2"

V 0E

vl964/18BSOS Molitanová vložka pro úhlové nástrčné klíče

US

8 - 19 / 10

177 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/18BSOS

PL

621074$ 964/18BSOS

10 - 32 / 29

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”), vl964/19S12SOS


964/26 1/2SSOS

964/26SSOS

Sada pilníků střední sek v SOS molitanové podložce

Sada pilníků jemný sek v SOS molitanové podložce

964/24SOS Sada nářadí nůž, pilka a svinovací metr v SOS molitanové podložce 621082$ 964/26 1/2SSOS

5

vl964/26 1/2SSOS

vl964/26SSOS Molitanová vložka pro pilníky

PL

US

620903

B

L

H

188

364

30

US

S

+ 920

H 30

V 0E

L 364

S O

B 188

0E + 9 4

1/3

+ 920

S O

S

620902

94

V 0E

0E + 9 4

1/3

3

5

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200), vl964/26SSOS

Molitanová vložka pro pilníky 94

621079$ 964/24SOS

621083$ 964/26SSOS

PL

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200), vl964/26 1/2SSOS

710P (5), 556B (160), 753P (150), vl964/24SOS

vl964/24SOS

964/26BSOS

964/27SOS

Molitanová vložka pro pilku, nůž a svinovací metr

Sada pilníků hrubý sek v SOS molitanové podložce

Sada očkoplochých ráčnových klíčů v SOS molitanové podložce

621081$ 964/26BSOS

621084$ 964/27SOS

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 0E + 9 4

V 0E

1/3

+ 920

S O

S

B

L

H

188

364

30

US

621230

PL

94

964/25SOS Sada 3/8" nástrčných hlavic v nouzovém zásobníku nástrojů 5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200), vl964/26BSOS

vl964/26BSOS

vl964/27SOS

Molitanová vložka pro pilníky

Molitanová vložka pro očkoploché ráčnové klíče

H 30

US

L 364

PL

B 188

S

621231

B

L

H

188

364

30

+ 920

620901

S O

6 - 22 / 23

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8”), 238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), vl964/25SOS

+ 920

S O

S

1/3

US

1/3

V 0E

0E + 9 4

V 0E

94

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 • materiál polystyren 0E + 9 4 94 PL

• prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946

621080$ 964/25SOS

8 - 19 / 10

160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/27SOS

vl964/25SOS Výlisek pro gola sadu 3/8" • prázdný výlisek pro vozíček Eurostyle art. 940E, Euromaster art. 940M, Hercules 940H a pracovní stůl 946 0E + 9 4

V 0E

1/3

B

L

H

188

364

30

US

620898

+ 920

S O

S

PL

94

235


964/28SOS

964/30SOS

964/32SOS

Sada klíčů v SOS molitanové podložce

Gola sada s příslušenstvím v SOS molitanové podložce

Sada BI kleští a kladivo v SOS molitanové podložce

621381

B

L

H

564

364

30

vl964/30SOS

964/33SOS Sada šroubováků v SOS molitanové podložce

94

0E + 9 4

S O

S

621379

B

L

H

564

364

30

+ 920

3/3

Sada klíčů v SOS molitanové podložce

V 0E

964/29SOS

3/3

S

Molitanová vložka pro 964/30SOS

US

H 30

0E + 9 4

PL

L 364

US

B 564

PL

S O

621377

+ 920

3/3

S

V 0E

0E + 9 4

94

+ 920

Molitanová vložka pro 964/28SOS

vl964/32SOS Molitanová vložka pro 964/32SOS

V 0E

vl964/28SOS

14

406/1BI (180), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 442/1HYPO (240), 430/3 (250), 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 812 (400), 819A (315), 660/6 (200), 642/6 (5), vl964/32SOS

S O

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8”), 238.2/1BI (210), 238.3/1 (165), 238.4/1 (125, 250, 45, 75), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), vl964/30SOS

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9), 220/7TXPH (TR9 - TR40 / 8), vl964/28SOS

94

621391$ 964/32SOS

96

US

621389$ 964/30SOS

60

PL

621387$ 964/28SOS

964/31SOS Sada ručního nářadí v SOS molitanové podložce

32 621392$ 964/33SOS

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), 177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 182/2BTX (6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24), vl964/29SOS

vl964/29SOS

H 30

US

L 364

vl964/31SOS 0E + 9 4

236

B

L

H

564

364

30

US

S O

621380

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Molitanová vložka pro 964/31SOS

94

0E + 9 4 3/3

S

621382

B

L

H

564

364

30

+ 920

B 564

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 186.4/2 (21, 19, 16), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263A (30 - 150), vl964/31SOS

Molitanová vložka pro 964/33SOS S O

621378

vl964/33SOS

79

V 0E

S O

S

621390$ 964/31SOS

+ 920

3/3

US

0E + 9 4

V 0E

94

PL

Molitanová vložka pro 964/29SOS

30

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS

PL

621388$ 964/29SOS


964/34SOS

964/36SOS

Sada šroubováků s T rukojetí v SOS molitanové podložce

Gola sada s příslušenstvím v SOS molitanové podložce

621393$ 964/34SOS

18

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45), 760H1/2S (200), 764H1/2S (200), 556B (160), vl964/34SOS

621395$ 964/36SOS

vl964/34SOS 0E + 9 4

L

H

364

30

964/35SOS Sada klíčů v SOS molitanové podložce

vl964/36SOS Molitanová vložka pro 964/36SOS

0E + 9 4

S O

B

L

H

564

364

30

US

621385

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

B 564

US

S O

621383

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Molitanová vložka pro 964/34SOS

88

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”), vl964/36SOS

964/37SOS Sada šroubováků v SOS molitanové podložce 621394$ 964/35SOS

63

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9) 220/7TXPH (TR9 -TR40 / 8), vl964/35SOS

vl964/35SOS 0E + 9 4

H 30

28

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/37SOS

vl964/37SOS Molitanová vložka pro 964/37SOS

0E + 9 4

S O

621386

B

L

H

564

364

30

+ 920

3/3

S

V 0E

94

US

L 364

621396$ 964/37SOS

PL

B 564

US

S O

621384

+ 920

3/3

S

V 0E

94

PL

Molitanová vložka pro 964/35SOS

237


964ECO2

964ECO5

964ECO10

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v SOS vložce

Sada 1/4" hlavic s příslušenstvím v SOS vložce

Sada kladiv a průbojníků v SOS podložce

621290$ 964ECO5 621287$ 964ECO2

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”)

8 - 24 / 12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

vl964ECO2 SOS molitanová vložka pro 964ECO2

9

4 0 EC O

1/2

-EC

O

S O S

620871

B

L

H

498

135

30

621293$ 964ECO10

45

9 40

620874

-EC

B

L

H

498

135

30

EC O

1/2

-EC

O

S O S

B

L

H

498

135

30

EC O

1/2

964ECO2A

9 40

964ECO10

620877 O

S O S

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v SOS vložce

vl964ECO10 SOS molitanová vložka pro

vl964ECO5 SOS molitanová vložka pro 964ECO5

5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)

964ECO19 Sada hlavic 1/2" v SOS podložce

964ECO6 Sada BI kleští v SOS vložce

621294$ 964ECO19 621288$ 964ECO2A

8 - 24 / 12

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

vl964ECO2A

4

406/1BI (180), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 445/1BI (240)

SOS molitanová vložka pro 964ECO2A

9 40

EC O

1/2

-EC

O

S O S

620872

621291$ 964ECO6

B

L

H

498

135

30

vl964ECO6 SOS molitanová vložka pro 964ECO6

9

620875

Sada očkových klíčův SOS vložce

vl964ECO19 SOS molitanová vložka pro 964ECO19

1/2

B

L

H

135

30

0 EC O

1/2

-EC

O

S O S

-EC

498

94

4 0 EC O O

S O S

964ECO3

10 - 32 / 23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)

620878

B

L

H

498

135

30

964ECO26 1/2S Sada pilníků v SOS podložce

964ECO9 Sada TBI šroubováků v SOS vložce

621292$ 964ECO9 621289$ 964ECO3

6 - 22 / 8

8

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

621295$ 964ECO26 1/2S

4

760H1/2S (200), 763H1/2S (200), 765H1/2S (200), 768H1/2S (200)

vl964ECO3

vl964ECO9

vl964ECO26 1/2S

SOS molitanová vložka pro 964ECO3

SOS molitanová podložka pro 964ECO9

SOS molitanová vložka pro 964ECO26 1/2S

94

0 EC O

1/2

-EC

9 40 1/2

S O S

620873

238

B

L

H

498

135

30

EC O

-EC

O

94

-EC

B

L

H

498

135

30

O

S O S

S O S

620876

0 EC O

1/2

O

620879

B

L

H

498

135

30


969S

969.1S

969.11M

Kufr na nářadí

kapsář pro 969S

kapsář pro 969M

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •

Kufr je vyroben z odolného proti nárazů ABS materiálu robustní hliníkový rám s ochranou ostrých hran dva zaklapávací mechanismy kombinovaný zámek přihrádky na dokumenty umístěné ve víku kufru (formát A4) variabilní dno kufru vnitřní rozměry 455x345x160 mm obsah :26 l nosnost: 25 kg

materiál: nylon příslušenství pro kufr 23 kapes dvojstranné zapínání kovovou přezkou

materiál: nylon příslušenství pro kufr 14 kapes jednostranné zapínání kovovou přezkou

H A B

621631$

A

B

H

490

410

190

621634$

969M Kufr na nářadí • • • • • • • • •

Kufr je vyroben z odolného proti nárazů ABS materiálu robustní hliníkový rám s ochranou ostrých hran dva zaklapávací mechanismy kombinovaný zámek přihrádky na dokumenty umístěné ve víku kufru (formát A4) variabilní dno kufru vnitřní rozměry 480x370x180 mm obsah :32 l nosnost: 30 kg

969.1M

969.11L

kapsář pro 969M

kapsář pro 969L

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon příslušenství pro kufr 23 kapes dvjstranné zapínání kovovou přezkou

621635$ H A B

621632$

A

B

H

500

425

200

621652$

materiál: nylon příslušenství pro kufr 14 kapes jednostranné zapínání kovovou přezkou

621653$

969.1L

969.2S

kapsář pro 969L

elastická rozdělovací stěna pro 969S

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon příslušenství pro kufr 23 kapes dvjstranné zapínání kovovou přezkou

materiál: nylon příslušenství pro kufr s elastickými smyčkami dvojstranné zapínání kovovou přezkou

969L Kufr na nářadí • • • • • • • • • •

mobilní kufr s teleskopickou rukojetí Kufr je vyroben z odolného ABS materiálu robustní hliníkový rám s ochranou ostrých hran dva zaklapávací mechanismy kombinovaný zámek přihrádky na dokumenty umístěné ve víku kufru (formát A4) variabilní dno kufru vnitřní rozměry 485x350x195 mm obsah :36 l nosnost: 30 kg

621636$

621637$

969.11S

969.2M

kapsář pro 969S

elastická rozdělovací stěna pro 969M

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon příslušenství pro kufr 14 kapes jednostranné zapínání kovovou přezkou

materiál: nylon příslušenství pro kufr s elastickými smyčkami dvojstranné zapínání kovovou přezkou

H A B

621633$

A

B

H

505

425

265

621651$

621638$

239


969.2L

969.3S

969.31M

elastická rozdělovací stěna pro 969L

Modulová stěna pro 969S

Modulová stěna pro 969M

• • • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon příslušenství pro kufr s elastickými smyčkami dvojstranné zapínání kovovou přezkou

621639$

materiál: nylon příslušenství pro kufr se 3 AB moduly dvojstranné zapínání kovovou přezkou

621640$

materiál: nylon příslušenství pro kufr se 3 AB moduly jednostranné zapínání na suchý zip

621658$

969.21S

969.3M

969.31L

elastická rozdělovací stěna pro 969S

Modulová stěna pro 969M

Modulová stěna pro 969L

• • • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon příslušenství pro kufr s elastickými smyčkami jednostranné zapínání na suchý zip

materiál: nylon příslušenství pro kufr se 3 AB moduly dvojstranné zapínání kovovou přezkou

materiál: nylon příslušenství pro kufr se 3 AB moduly jednostranné zapínání na suchý zip

621659$ 621654$

621641$

969.21M

969.3L

Příčky - 3 ks pro 969S

elastická rozdělovací stěna pro 969M

Modulová stěna pro 969L

• • • • •

• • • • •

• • • •

969.4S

materiál: nylon příslušenství pro kufr s elastickými smyčkami jednostranné zapínání na suchý zip

materiál: nylon příslušenství pro kufr se 3 AB moduly dvojstranné zapínání kovovou přezkou

materiál: ABS nekloužou drobné věci stabilní část velké možnosti pro rozdělení volného prostoru

621643$

969.4M Příčky - 3 ks pro 969M

621655$

621642$

969.21L

969.31S

elastická rozdělovací stěna pro 969L

Modulová stěna pro 969S

• • • • •

• • • • •

materiál: nylon příslušenství pro kufr s elastickými smyčkami jednostranné zapínání na suchý zip

materiál: nylon příslušenství pro kufr se 3 AB moduly jednostranné zapínání na suchý zip

• • • •

materiál: ABS nekloužou drobné věci stabilní část velké možnosti pro rozdělení volného prostoru

621644$

969.4L Příčky - 3 ks pro 969L • • • •

621656$

240

621657$

materiál: ABS nekloužou drobné věci stabilní část velké možnosti pro rozdělení volného prostoru

621645$


Kufr Unior

970U1

970U4

Kufr na nářadí, černý

Kufr na nářadí s číselným kódem

C

C A

A

B

610381

• výhody nových krabic na nářadí

A

B

C

460

310

160

B

608481

A

B

C

470

200

360

970U2

970U5

Kufr na nářadí, modrý

Kufr na nářadí, červený

• KONTAKTNÍ HRANA: hliníkový profil je na krytu upevněn páskou • HLINÍKOVÝ RÁM: otáčení je ztíženo tak, že kryt v uzavřeném stavu nelze poškodit • DRŽÁK KRYTU: dva kovové držáky zajišťují stabilitu krytu v otevřeném stavu. • PODKLAD: podklad krabice na nářadí chráněn proti opotřebení • KLÍČ PRO UZAMČENÍ: klíče pro uza-

C

C A

mčení jsou originální • PŘEPÁŽKY

A

B

B

• Zadní část skříňky je vybavena nastavitelnými přepážkami pro uchování větších předmětů • charakteristika: dělicí stěny jsou vysoce stabilní; vysoké zatížení pouzdra; ochrana před poškozením

610382

A

B

C

460

310

160

612693

A

B

C

460

310

160

970U3

970U6

Kufr na nářadí, modrý s číselným kódem

Kufr pro nářadí na kolo

• materiál o vysoké kvalitě • RUKOJEŤ: • specificky vyvinutá, ergonomicky tvarovaná, vysoké dovolené zatížení, vhodná do ruky

C

C

A

A B

B

610383

A

B

C

460

310

160

617268

A

B

C

460

310

160

241


971/1BI

971/4

977/3

Sada nářadí 51 ks v kufru 970 U2

Sada nářadí 21 ks v kufru 970 U2

Plechový držák na očkoploché klíče krátké • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H

B

A

605162 608540

971/1BI

A

B

H

115

60

420

50

977/4

1000S, 970U2 604575

971/4

971/2VDE

22

Plechový držák na očkové klíče

1000AC, 970U2

Sada nářadí VDE 52 ks v kufru 970 U2

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

977/1 Plechový držák na otevřené klíče • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H

H

605160

608541

971/2VDE

53

1000T, 970U2

971/3VDE Sada nářadí 343 ks v kufru 970 U3

A

B

H

185

50

333

605163

A

B

H

220

80

415

977/2

977/5

Plechový držák na očkoploché klíče prodloužené

Univerzální plechovýdržák na klíče • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H

A

605161

612548

971/3VDE 1000AD, 970U3

242

344

A

B

H

135

60

420

B

A

B

A

H B

A

607386

A

B

H

170

70

575

B


977/6

978VDE

Univerzální plechový držák na klíče

Plastový stojan pro šroubováky VDE

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: akrylové sklo

H H

A

B

H

270

65

575

A

B

A

607387

B

609952

A

B

H

330

205

240

977/7

979

ST.UNI1

Kovový stojan pro šroubováky s T rukojetí

plechový stojan na nůžky na tyče a svorníky

Papírový stojan pro CS sadu

• perorovaný plech na bočních stranách vozíku • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

608355

978E Plastový stojan pro elektrotechnické šroubováky • materiál: akrylové sklo

H

H

B H

621375$

B A

609950

A

B

H

230

135

185

A

B

H

500

415

1180

A

B

621018$

A

B

H

670

430

1680

A

980A

980B

Plechový stojan hlavic 1/2"

Plechový stojan hlavic 1/2"

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

978BICR Plasový stojan pro šroubováky TBI a CR • materiál: akrylové sklo

H B A

609951

A

B

H

330

205

206

H

610384

H B

A

B

A

A

B

H

665

155

190

610385

A

B

H

375

155

190

243


980C

980G

980P2S

Plechový stojan hlavic 3/8"

Plechový stojan na průbojníky a sekáče

Plechový stojan pro stahováky

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H B

A

H

A 610386

B

510

155

A

H 115

B

980D 612212

Plechový stojan hlavic 1/4" • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H

A

B

H

530

136

63 A

980P2 615083

Plechový stojan pro stahováky • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

A

B

H

240

250

430

K Plechová krabice

H B

A

610387

A

B

H

325

155

115

980E Stojan na kleště

C

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

A

A

612653

H A B

611898

A

B

H

530

136

63

B

H

A

B

H

240

200

430

B

601918

1/4”

A

B

C

197

105

38

601913

3/8”

321

198

54

601954

1/2”

448

198

54

980P3

602743

3/4”

505

215

75

Plechový stojan pro stahováky

603521

1”

670

220

100

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

621474$

1/2VDE

448

198

54

612694$

3/8VDE

321

198

54

981PBS1 Plastová krabice na nástrčkové klíče

980F Plechový stojan na sekáče, průbojníky a důlčíky • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H

H

H

A

A

B A

612211

244

A

B

H

410

110

78

612654

A

B

H

240

230

430

B

B

621620$

A

B

H

197

167

35

B


981PBM1

982PB1

994

Plastová krabice na nástrčkové klíče

Malý plastový box pro bity

Pojízdný psací pult

619768

A

B

H

197

167

47

• • • •

dvě zásuvky dvě otočná kola s brzdou dřevěná pracovní deska ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

981PBS2 Plastová krabice na nástrčkové klíče A H

621621$

A

B

H

307

260

55

B

981PBM2 Plastová krabice na nástrčkové klíče

621425$

A

B

H

145

85

30

982PB2 619769

A

B

H

307

260

74

velký plastový box pro bity

981PBS3 Plastová krabice na nástrčkové klíče

621622$

A

B

H

346

292

62

A H

981PBM3

H B

Plastová krabice na nástrčkové klíče

619770

A

B

H

346

292

83

A

621426$

A

B

H

145

85

40

603490

A

B

H

760

420

1100

B

981PB4 Plastová krabice na nástrčkové klíče

619771$

A

B

H

393

331

95

981PBS5 Plastová krabice na nástrčkové klíče

621618$

A

B

H

244

207

44

981PBM5 Plastová krabice na nástrčkové klíče

621619$

A

B

H

244

207

59

245


995.0MD

995.4MD2

995.0MD2

Držák pro prodejní panel

sada 2 částí přihrádek

Držák pro prodejní panel

• materiál: plech • pro použití s panelem 995C, 995D, 995E • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: akrylové sklo

• materiál: plech • pro použití s panelem 995C, 995D, 995E • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

621608$

L 621484$

A

B

C

320

215

63

621489$

A

B

C

960

215

63

314

995.1MD1 995.5MD5

995.1MD

dno držáku

sada 5 částí přihrádek

dno držáku

• materiál: akrylové sklo

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

621485$

A

B

C

320

215

63

621609$

A

B

C

472

207

1.5

621490$

995.1MD2 995.2MD

995.6MD7

dno držáku

držák štítku

sada 2 dílných přihrádek a 5 dílných

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

621486$

A

B

315

45

621610$

L 621491$

A

B

C

944

207

1.5

314

995.2MD1 995.3MD5,5

995.0MD1

šroub

Držák pro prodejní panel

držák štítku

• materiál: plech • pro použití s panelem 995C, 995D, 995E • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

D 621487$

621611$

5.5

995.3MD6,5

995.2MD2

šroub

držák štítku

621607$

A

B

C

480

215

63

D 621488$

246

6.5

621612$

A

B

475

45

A

B

950

45


995.41MD2

995.7MDSOSEP40

995CP3

sada 2 částí přihrádek

SOS podložka pro elektronické šroubováky

Police do rámu 995 .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• materiál: akrylové sklo

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

D 5.0M 2 99

621496$

A

B

C

102

210

30

995CH

C

Rám pro police • • • •

L 621613$

470

995.61MD12

B

materiál: plech pro použití s panelem 995C, 995D, 995E rám pro police 995 CP1 a 995 CP2 ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

A

616624

A

B

C

950

410

20

995D

sada 2 dílných přihrádek a 10 dílných

Prodejní perforovaný panel D

C

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

B A

616621

A

B

C

950

410

90

L 621614$

995CP1

470

Police na panel pro šroubováky

995.7MDSOS85P24 SOS podložka pro šroubováky .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• materiál polystyren

• materiál: plech • použítí s rámem 995 CH • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

D 5.0M 2 99

621492$

A

B

C

102

210

30

H

995.7MDSO100P12

C A

SOS podložka pro šroubováky B

.0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

616506

B

C

102

210

30

616622

A

B

C

475

410

20

995DL

Police na panel pro hlavice 1/2" a 1/4"

SOS podložka pro šroubováky .0 M D 9 95 +

5.0MD1 + 99

• materiál: plech • použítí s rámem 995 CH • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

D 5.0M 2 99

621494$

A

B

C

102

210

30

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

616508

A

B

H

950

560

2200

995D1 Prodejní perforovaný panel D1

995.7MDSO120P10 SOS podložka pro šroubováky .0 M D 9 95 +

C

5.0MD1 + 99

A

B

C

102

210

30

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

B

D 5.0M 2 99

621495$

H 2200

Prodejní perforovaný panel DL osvětlený

995CP2 995.7MDSO110P12

B 560

A

D 5.0M 2 99

621493$

A

A 950

B

A

616623

A

B

C

950

410

20

616507

A

B

H

935

560

2200

247


995D1L

995VDN

995VD

Prodejní perforovaný panel D1L osvětlený

Rohový prodejní perforovaný panel

Prodejní rohový perforovaný panel VD

• Se dvěmi odnímatelnými nohami • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků • samostatný • tyto panely se mohou používat ve dvojici do 90°

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

616509

A

B

H

935

560

2200

995DNL

617809

Prodejní perforovaný panel se světlem

A

B

H

560

2200

H 2200

Prodejní perforovaný panel VDL osvětlený

617810 950

B 410

995VDL

• Se dvěmi odnímatelnými nohami • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

620570$

A 1070

H

A

B

H

1070

410

2200

995VD1 Prodejní perforovaný panel osvětlený

995DN1

A

Přídavný perforovaný panel • S jednou odnímatelnou nohou • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

620573$

A

B

H

1070

410

2200

B

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků • bez podpěrných noh • tyto panely se mohou používat ve dvojici do 90°

995VDNL Rohový preodejní perforovaný panel se světlem

620571$

A

B

H

935

560

2200

• Se dvěmi odnímatelnými nohami • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

995DN1L • S jednou odnímatelnou nohou • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

B

H

410

2200

A

B

H

935

560

2200

620574$

A

B

H

Prodejní perforovaný panel osvětlený

1070

410

2200

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků • bez podpěrných noh • tyto panely se mohou používat ve dvojici do 90°

995ZDN Koncový přídavný rohový perforovaný panel • S jednou odnímatelnou nohou • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

617812

620575$

A

B

H

1050

410

2200

995ZDNL Koncový přídavný rohový perforovaný panel se světlem • S jednou odnímatelnou nohou • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků

620576$

248

A 1030

995VD1L

Přídavný perforovaný panel se světlem

620572$

617811

A

B

H

1050

410

2200

A

B

H

1030

410

2200

995ZD Prodejní perforovaný panel ZD • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků • bez jedné podpěrné nohy • tyto panely se mohou používat ve dvojici do 90°

617813

A

B

H

1050

410

2200


995ZDL

997

997.2

Prodejní perforovaný panel ZD osvětlený

Perforovaný panel

Příslušenství pro perforované panely

• materiál: perforovaný ocelový plech • určený pro zavěšení různého ručního nářadí na háčky vhodného typu • je možné upevnit háčky permanentně • dobrá přehlednost nářadí • možné kombinování panelů na nářadí různých velikostípro sadu 997.2

• plechový držák šroubováků 2 ks, plechový držák dlát 1 ks, plechový držák kladiv 4 ks, plechový držák klíčů 1 ks, plechový držák univerzální 1 ks, plechový držák vrtáků 1 ks, háčky 5 ks

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova • 100 háčků • bez jedné podpěrné nohy • tyto panely se mohou používat ve dvojici do 90°

617814

A

B

H

1050

410

2200

995.2A Odnímatelná noha k prodejnímu panelu

610453 H A

620560$

A

B

C

2180

41

41

607154

A

B

H

1192

20

595

996/2

997.1

Perforovaný panel

Háčky

• materiál: perforovaný ocelový plech • je určen pro zavěšení ručního nářadí na hačcích různých délek • možnost zavěšení panelu na skoby • dobrý přehled o nářadí • možnost kombinace panelů na nářadí různých velikostí

• pro zavěšení výrobků na prodejních panelech • jednoduché zavěšení háčků • pochromovaný

B

997.3 Háček s vysačkou ceny • pro zavěšení výrobků na prodejních panelech • jednoduché zavěšení háčků • pochromovaný

40x40

D L

617085 L

L H

A

605114

B

L

D

150

5

30

D

609478

35

4

609479

50

4

609480

80

4

609447

100

4

A

B

H

610559

150

5

888

22

1000

610560

200

5

249


998A

998C

998.3

Pojízdný prodejní panel

Pojízdný prodejní panel s policemi uprostřed

Stojna pro 998B

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

B

A

616519

A

B

C

1500

40

20

C

998.4 Středová police pro 998C • materiál: plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

C H

H

B A

616514

A

B

H

1000

570

1590

B

A

617076

A

B

H

1000

570

1590

616520

998B

998.1A

Pojízdný prodejní panel s plnou stěnou

Úzký držák pro 998A

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

• materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

B

A

616516

A

B

C

890

47

18

C

998.2A Široký držák pro 998A • materiál: perforovaný ocelový plech • ekologicky lakované barvami bez obsahu kadmia a olova

H B A

616515

250

A

B

H

1000

570

1590

A

B

616517

A

B

C

890

167

18

A

B

C

A

B

C

904

397

20


1000A Sada nářadí 170 ks

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41) 6483C8 (PH 2, PH 3)

1000AC Sada nářadí 21 ks

6484C8 (PH 4) 608140

1000A

170 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

6489C8 (5, 6)

604577

1000AC

6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20)

812 (300)

6762.1 (144) 406/1VDE (180) 6762.2 (1/2” - 5/16”) 192/2PH (PH 2)

461/1VDE (160)

192/2PZ (PZ 2) 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

472/1VDE (160)

193HX (2.5, 4, 5, 8) 478/1VDE (160)

190.2/1BI (1/2”) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

21 660/6 (200)

406/1BI (180) 508/1VDE (200)

188.4/2 (50, 150) 472/1BI (140) 665/6A (250 x 10)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

710P (3)

476/1BI (140)

753W (150) 461/1BI (160) 761HB (200) 512/1BI (170)

385H (4 - 28)

250/1 (250) 630VDE (140)

194/2D1 (20.8) 205/2 (60 x 140)

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

481/6 (1.1/2”)

613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)

194/1B2 (1/2” x 500)

605CR (1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

430/3 (250)

563R/7PR (280)

631 (6 - 12) 640/6 (2, 4, 6, 8) 641/6 (2, 4, 6, 8, 10) 642/6 (5) 660/6 (150, 250)

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200) 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 621TBI (TX 27, TX 30, TX 40) 625TBI (PZ 2 x 100) 626TBI (PH 2 x 25)

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

812 (300, 500, 1000)

445/1BI (240) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

820 (22) 750 (407) 701 (0.05 - 1 x 13)

1000AD

343 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 250/1 (200) 812 (300)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

750 (407)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

193HX (2.5, 4)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 192/2HX (6, 8, 10)

611884

188.4/2 (50, 150) 627TBI (1.2 x 6.5 x 25)

670/6 (150) 682/5 (230 x 190)

1000AD Sada nářadí 343 ks

193TX (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25)

251


220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

1000B

665/6A (250 x 10)

Sada nářadí 207 ks

681/5 (300)

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 426/3A (220)

682/5 (230 x 190) 608141

1000B

198

423.1R (3, 5)

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

423.1B (4, 6)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

423.1J (5, 8) 423.2R (4)

820 (22)

215/2 (10 x 11, 12 x 13)

750 (407)

238.4/1 (45, 75)

423.3J (2.8)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

423.5B (5) 423.7R (6.3 x 0.8) 423.7B (6.3 x 0.8)

190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

406/1VDEBI (180)

190.2/1BI (1/2”)

461/1VDEBI (160)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

466/1VDEBI (180)

701 (0.05 - 1 x 13)

212/2 (17, 19)

423.3R (1.9) 423.3B (1.9)

812 (300, 500, 1000)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

186.4/2 (21, 19, 16) 423.2B (4)

686/5 (260)

616W (PH 2) 192/2HX (6, 8) 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60) 6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41) 6483C8 (PH 2, PH 3) 6484C8 (PH 4) 6489C8 (5, 6)

188.4/2 (50, 150)

6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20)

188.3/2 (1/4”)

6762.1 (144)

188.1/1ABI (1/4”)

6762.2 (1/2” - 5/16”)

188.2/2BI (1/4”)

192/2PH (PH 2)

478/1VDEBI (160)

508/1VDEBI (200)

250/1 (200) 206/2 (60 x 140)

512/1VDEBI (200) 580/1VDEBI (170)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

406/1BI (180)

472/1BI (140)

476/1BI (140)

481/6 (1.1/2”) 383 (4.8 - 7.5)

445/1BI (180)

710P (5)

430/3 (175, 250)

630VDE (140)

431/2 (325)

603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

563R/7PR (280)

194/1A1 (10, 11, 13, 17, 19)

466/1BI (180)

631 (6 - 12) 455/1BI (160)

613VDETBI (PH2 x 100, PH3 x 150) 640/6 (2, 3, 5, 6, 8, 10)

660/6 (200, 250)

605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

670/6 (150)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

642/6 (5)

300/5 (400) 680/5 (230 x 190)

252

626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (0.8 x 4.0 x 25)


629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

563R/7PR (280)

630VDE (180) 238.1/1FBI (3/8”) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

631 (6 - 12)

640/6 (2, 3, 4, 5) 642/6 (4)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

660/6 (150, 250) 670/6 (150) 812 (300, 500, 1000)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 820 (22) 617W (PZ 2 x 100)

1000C

701 (0.05 - 1 x 13)

405/1BI (160, 200) 154 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

506/1BI (140)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.1/1FBI (3/8”)

188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”)

188.4/2 (150, 50) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) 190.1/1ABI (1/2”)

190.3/1 (1/2”)

190.6/2 (1/2”)

461/1BI (160)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

445/1BI (180, 240)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

512/1BI (200)

205/2 (60 x 140)

212/2 (24)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

562/3P (250)

190.6/2 (1/2”)

455/1BI (160)

190.3/1 (1/2”)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

190.4/1 (125, 250) 476/1BI (140)

212/2 (19, 24, 27)

190.4/1 (125, 250)

147 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

190.2/1BI (1/2”) 472/1BI (140)

238.4/1 (45, 75) 186.4/2 (21)

1000D

188.3/2 (1/4”) 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

1000C

608143

186.4/2 (21) 750 (407)

Sada nářadí 161 ks

608142

1000D Sada nářadí 149 ks

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 238.4/1 (45, 75) 300/5 (400)

190.1/1ABI (1/2”)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

405/1BI (180)

190.2/1BI (1/2”)

629TBI (6, 8, 10)

425/4A (240)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

626TBI (PH 2 x 25)

188.4/2 (50, 150) 188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 205/2 (60 x 140)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25) 630VDE (180) 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

430/3 (175) 431/2 (325) 445/1BI (240) 455/1BI (160)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

472/1BI (140)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

476/1BI (140)

430/3 (175) 238.1/1FBI (3/8”)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

431/2 (325) 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

253


536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”)

1000F Sada nářadí 130 ks

188.2/2BI (1/4”) 563R/7PR (280)

205/2 (60 x 140) 608145

600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 425/4A (240)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

430/3 (175)

626TBI (PH 2 x 25)

431/2 (325)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

572R/7PR (280) 631 (6 - 12)

640/6 (2, 3, 4, 5, 6)

660/6 (200, 250) 670/6 (150) 701 (0.05 - 1 x 13)

130 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 185/2 (16 x 145)

631 (6 - 12)

642/6 (4)

1000F

640/6 (2, 3, 4, 5) 642/6 (5) 660/6 (150, 250) 670/6 (150) 300/5 (400)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 250/1 (250)

750 (407)

812 (300, 500)

220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

812 (300, 500, 1000)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

425/4A (240)

405/1BI (180)

430/3 (175)

820 (22)

472/1BI (140)

1000E

563R/7PR (280) 631 (6 - 12)

Sada nářadí 137 ks 476/1BI (140)

640/6 (3, 4) 455/1BI (160) 608144

1000E

641/6 (2, 3, 4, 5, 6) 642/6 (4)

136 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)

660/6 (150, 200)

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

812 (500)

626TBI (PH 2 x 25)

820 (40)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

750 (407)

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

670/6 (150, 200)

212/2 (24) 238.1/1FBI (3/8”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

445/1BI (240) 238.4/1 (45, 75)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46) 197.1/1 (3/4” x 500)

186.4/2 (21) 197.3/1 (3/4”)

190.4/1 (125, 250) 197.4/1 (400, 200) 190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

447/6 (240)

190.2/1BI (1/2”)

406/1BI (180)

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

506/1BI (140)

188.4/2 (50, 150)

254

197.7/1 (3/4” - 1/2”)


508/1BI (170)

455/1BI (160)

461/1BI (160)

461/1BI (160)

472/1BI (140)

506/1BI (140)

476/1BI (140)

508/1BI (170)

572R/7PR (280)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

455/1BI (160)

580/1BI (170) 600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 4 x 200)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

626TBI (PH 2 x 25)

630VDE (180)

627TBI (0.8 x 4.0 x 25)

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

631 (6 - 12) 640/6 (2, 3, 4)

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60) 642/6 (3) 660/6 (150, 200)

1000G

670/6 (150)

Sada nářadí 112 ks

563R/7PR (280) 580/1BI (170)

600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 630VDE (180)

812 (500) 631 (6 - 12)

608146

1000G

112 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

1000H

640/6 (3, 4)

Sada nářadí 92ks

641/6 (2, 3, 4, 5, 6) 642/6 (4)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.1/1FBI (3/8”)

660/6 (150, 200) 608147

1000H

92

670/6 (150, 200)

125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

750 (407)

185/2 (16 x 145) 812 (500)

186.4/2 (21) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.6/2 (1/2”) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 238.4/1 (45, 75)

190.1/1ABI (1/2”)

820 (40)

190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 190.4/1 (125, 250) 190.6/2 (1/2”) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) 250/1 (250) 406/1BI (180)

300/5 (400) 406/1BI (180)

425/4A (240)

425/4A (240)

430/3 (175)

430/3 (175) 445/1BI (240)

447/6 (240)

455/1BI (160)

255


1000K

1000L

1000M

Sada nářadí 82 ks

Sada nářadí 76 ks

Sada nářadí 39 ks

608148

1000K

80 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 238.4/1 (45, 75)

608149

1000L

75 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 238.4/1 (45, 75) 186.4/2 (21) 212/2 (24)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”)

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)

1000M

39 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14) 425/4A (240)

660/6 (150)

186.4/2 (21) 212/2 (19)

608150

190.4/1 (125, 250)

812 (500) 405/1BI (180)

506/1BI (140)

190.3/1 (1/2”)

190.6/2 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”)

472/1BI (140)

190.4/1 (125, 250) 190.2/1BI (1/2”) 190.3/1 (1/2”) 430/3 (175)

476/1BI (140)

190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

563R/7PR (280)

478/1BI (160)

631 (6 - 12)

461/1BI (160)

430/3 (175) 640/6 (1, 3, 5, 8) 572R/7PR (280) 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

660/6 (150, 250)

605TBI (0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

670/6 (150)

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 150)

300/5 (400)

300/5 (400)

812 (500)

812 (500)

405/1BI (180)

405/1BI (160)

506/1BI (140)

506/1BI (140)

472/1BI (140)

512/1BI (170)

476/1BI (140)

455/1BI (160)

455/1BI (160)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

615TBI (PH 2 x 100, PH 3 x 150) 238.1/1FBI (3/8”)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (0.8 x 4.0 x 25) 630VDE (180) 445/1BI (240) 238.1/1FBI (3/8”)

256

512/1BI (200)

642/6 (5)

630VDE (140) 445/1BI (240)


1000N

631 (6 - 12)

Sada nářadí 24 ks

641/6 (2, 3, 5, 6, 8)

1000S Sada nářadí 51 ks

642/6 (5) 660/6 (150, 200) 608151

1000N

24 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22) 425/4B (240)

609329 670/6 (150, 200) 812 (300, 500)

1000S

51 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24)

820 (32)

190.1/1ABI (1/2”)

812 (500)

192/2HX (6, 8)

190.6/2 (1/2”)

405/1BI (180)

192/2PH (PH 2)

190.4/1 (125)

506/1BI (140)

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

660/6 (150)

476/1BI (140)

188.8 (1/4”) 188.6/2 (1/4”)

478/1BI (160)

461/1BI (160)

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

250/1 (200) 812 (500) 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 406/1BI (180)

406/4P (180) 508/1BI (200)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150) 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100)

466/4P (180) 461/1BI (160) 508/4P (170) 512/1BI (200)

630VDE (140) 512/4P (170) 445/1BI (240)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

1000R

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 175, 1.2 x 6.5 x 150)

Sada nářadí 132 ks

615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

625TBI (PZ 2 x 100)

621CR (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30)

710P (2)

629CR (6, 8, 12, 13) 608868

1000R

132 110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32) 125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32) 190.6/2 (1/2”) 190.4/1 (125, 250)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

626TBI (PH 2 x 25)

532PLUS/4DP (180 x 19 - 60) 627TBI (1.2 x 6.5 x 25) 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

445/1BI (240)

536PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)

445/4P (240)

190.3/1 (1/2”) 190.1/1ABI (1/2”) 190.2/1BI (1/2”) 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) 188.4/2 (50, 150) 188.3/2 (1/4”) 188.1/1ABI (1/4”) 188.2/2BI (1/4”) 430/3 (250)

257


1000T

1000V

1001F1

Sada nářadí 52 ks

Sada nářadí 49 ks

Sada nářadí pro hasiče, malá

609330

609331

1000T

52

1000V

49

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

250/1 (200)

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

641/6 (5) 660/6 (150)

621497$ 1001F1

406/1BI (180)

596/6A (750)

250/1 (250)

605TBI (1.0 x 5.5 x 125, 1.6 x 10.0 x 200)

355/6

812 (500)

812 (300) 820 (32)

360/6

817 (1000)

363

750 (407)

406/1BI (180)

425/4AB (240)

665/6A (250 x 10)

420/1VDEBI (180)

817 (2000) 1310 (800) 755 (762) 915/5

430/3 (250) 445/1BI (240)

1001F2

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 406/1VDEBI (160)

10 300/6E (4)

461/1BI (160)

Sada nářadí pro hasiče, velká

480/6 481/6 (1/2”)

466/1VDEBI (180)

482/6 (1.1/2”)

621498$ 1001F2

13 406/1BI (180)

478/1VDEBI (160)

508/1VDEBI (170)

512/1VDEBI (170)

580/1VDEBI (230)

447/1VDEBI (240)

572R/7PR (280)

596/6A (750)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

605TBI (1.6 x 10.0 x 200, 1.0 x 5.5 x 125)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

660/6A (300)

630VDE (180) 660/6 (250)

812 (500) 817 (2000)

670/6 (250)

300/6B (600)

710P (3)

710P (3)

300/6E (4, 12)

760H1/2S (250)

750 (407)

761H1/2S (250)

761H1/2S (250)

630VDE (140, 180) 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100)

258

531/4 (224)

812 (500) 820 (32)

755 (914)

1310 (800)

915/5


1001F3

1001F4

Sada nářadí ve skříňce, pro celkovou údržbu

Sada nářadí pro hasiče, elektrikářské

621499$ 1001F3

621500$ 1001F4

508/1BI (170)

512/1BI (170)

530/4 (200) 79

16 110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15)

125/2CB

531/4 (250)

466/1VDEBI (200) 190BI6P23

556B (160) 508/1VDEBI (200)

572R/7PR (280)

220/3LPH 250/1 (250)

603VDETBI (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

406/1BI (180)

623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100, PZ3 x 150) 970U5

447/1BI (240)

605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150) 630VDE (180) 631 (6 - 24)

466/1BI (180)

710P (5)

1001F5 482/6 (1/2”)

Sada nářadí ve vozíku, pro celkovou údržbu malá

817 (1500)

508/1BI (200)

300/5 (400)

512/1BI (200) 621501$ 1001F5 514/1BI (160)

812 (500)

93

750 (407)

120/2CT 940ECO

605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175) 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

180/1CT

626TBI (PH 2 x 25) 627TBI (1.0 x 5.5 x 25)

188BI

630VDE (140, 180) 641/6 (3, 4, 5, 6) 660/6 (175, 200, 250)

190BI6P23

750 (407)

812 (500) 948E3S (500 x 300 x 900)

220/3LPH

250/1 (300) 406/1VDEBI (200)

447/1BI (240)

466/1BI (180)

478/1BI (160)

481/6 (1.1/2”)

259


1001F6

1001F7

1011A

Sada nářadí ve vozíku, pro celkovou údržbu velká

Sada nářadí v plechovém boxu, pro celkovou údržbu

Sada nářadí 330 ks SOS molitanové podložce

621502$ 1001F6

621503$ 1001F7

621397$ 1011A

162

101

447/1BI (240)

603VDE (0.4 x 2.5 x 75)

481/6 (1.1/2”)

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

556B (160)

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

964/29SOS

637SL (1.2 x 6.5)

630VDE (140, 180)

637PH (PH 1 - PH 2)

631 (6 - 24)

220/3SLPH

710P (5)

325 964/28SOS

964/30SOS

964/31SOS

220/7TXPH

812 (500, 800) 125/2CB

964/32SOS

817 (1500) 190BI6P23 530/4 (200)

964/33SOS 572R/7PR (280)

250/1 (200)

1250 (500)

812A (500)

964/34SOS

641/6 (4, 3, 5, 8) 964/1SOS

964/2ASOS

530/4P (250)

1011B

461/1BI (160)

Sada nářadí 193 ks SOS molitanové podložce

405/1BI (160) 964/3SOS 508/1BI (200) 964/5SOS

430/3 (250)

621398$ 1011B

188 964/32SOS

447/6 (240) 964/6SOS

482/6 (1.1/2”)

964/35SOS

750 (407) 964/9SOS 300/6B (500) 964/22SOS

660/6HS (250) 556B (160)

940E1

710P (3, 5) 914/5

630VDE (180) 660/6AHS (300) 670/6AHS (350) 710W (2) 812 (500, 1000)

260

964/36SOS

964/37SOS


1100

1102

Velká brašna pro nářadí k udržbě

Brašna na opasek - 1102

• Materiál: Polyester 600D • Čtvercový tvar pomáhá uchovávat stabilní a vertikální polohu brašny, aby nedošlo např. k nebezpečí vypadnutí nářadí • Vnitřní kapsy na nářadí poskytují dobrou organizaci uložení nářadí uvnitř brašny. • Ergonomický tvar rukojeťi vytváří zvedání více bezpečné a pohodlné. • Části vyrobené z nerezové oceli nekorodují ani nereznou. Povrchová úprava je podstatnou součástí vzhledu a funkčnosti nerezové konstrukce. • Nýty s velkou pevností zaručují lepší pevnost. Veškeré nýty jsou překryty krytem, který dodává lepší design. • Jednoduše můžete skládat své nástroje uvnitř brašny • Otevřený design pro rychlé rozpoznání nástroje

• Materiál: Polyester 600D • Držák z nerezové oceli, drží kladivo na pohodlné úrovni, nové řešení s bočním držákem umožňuje snadné umístění kladiva • Kovový klip pro uchycení svinovacích metrů • Kožené pouzdro pro nože • Univerzální uchycení k pásku zaručuje lepší držení větších nástrojů a nástroj je v případě potřeby ihned po ruce. • Části vyrobené z nerezové oceli nekorodují ani nereznou. Povrchová úprava je podstatnou součástí vzhledu a funkčnosti nerezové konstrukce. • Nýty s velkou pevností zaručují lepší pevnost. Veškeré nýty jsou překryty krytem, který dodává lepší design.

H L

B H

620587$ B

620585$

L

B

H

530

360

355

• • •

H 260

1103 Set tří brašen • • • •

Malá brašna pro nářadí k udržbě

• •

B 195

L

1101 • • • • •

L 315

Materiál: Polyester 600D Otevřený design pro rychlé rozpoznání nástroje Široká hlavní kapsa na mnoho nástrojů. Gumové vodotěsné dno maximálně chrání nástroj. Řetězový hák 13,5 cm umožňuje snadný přístup k izolační páscey nebo flex. Určeno pro přepravu jedné nebo více elektrických pásek. Možno použít pro různé typy malých nástrojů nebo jejich částí s dírou uvnitř konstrukce. Kovový klip pro uchycení svinovacích metrů Části vyrobené z nerezové oceli nekorodují ani nereznou. Povrchová úprava je podstatnou součástí vzhledu a funkčnosti nerezové konstrukce. Nýty s velkou pevností zaručují lepší pevnost. Veškeré nýty jsou překryty krytem, který dodává lepší design. Nastavitelný ramenní popruh umožňuje pohodlnější nošení a zvedání Gumová rukojeť zajišťuje snadný přenos brašny

Materiál: Polyester 600D Profesionální řešení pro tesaře a stavitele s 5-ti kapsami se vztahuje na většinu prací. Snadno upravitelný, komfortní nylonový pás s rychlím uvolněním spony. Nýty s velkou pevností zaručují lepší pevnost. Veškeré nýty jsou překryty krytem, který dodává lepší design. • Držák šroubováků vyrobený z pravé kůže umožňuje pohodlné skladování. • Držák z nerezové oceli, drží kladivo na pohodlné úrovni, nové řešení s bočním držákem umožňuje snadné umístění kladiva • Kovový klip pro uchycení svinovacích metrů

H L

B

620588$

L

B

H

675

150

250

H B

620586$

L

L

B

H

340

210

300

261


1104

1200/1

1200/2

Pás pro brašny

Řezný kotouč na kov

Řezný kotouč na kov - vypouklý

• Materiál: Polyester 600D • Polstrovaný prodyšný materiál pro extra pohodlí při nošení těžkých nástrojů. • Navrženo pro všechny Unior pouzdra nebo brašny • Se silou 40 mm, snadné otevření spony. Navrženo tak, aby se zabránilo náhodnému uvolnění. • Obloukový profil pro lepší uchycení.

• Rovný řezný kotouč pro žezání na úhlových bruskách s jednostrannou plechovou přírubou pro max obvodovou rychlost 80 m/s. • Vyrobené jsou v souladu z OSA předpisy dle evropskéhpo standardu EN 12413 (boční broušení není dovoleno). • kvalita materiálu: A30S1BF

• Vypouklý řezný kotouč pro žezání na úhlových bruskách s jednostrannou plechovou přírubou pro max obvodovou rychlost 80 m/s. • Vyrobené jsou v souladu z OSA předpisy dle evropskéhpo standardu EN 12413 (boční broušení není dovoleno). • kvalita materiálu: A30S1BF

H

H

T

H L

620589$

L

H

1300

60

1105

D

U

D

T

H

D

U

H

610484

115

3

22

610488

115

3

22

610485

125

3

22

610489

125

3

22

610486

180

3

22

610490

180

3

22

610487

230

3

22

610491

230

3

22

1200/1INOX

1202/2

Řřezné kotouče na INOX

Brusný kotouč na kov • Brusný kotouč pro broušení na úhlových bruskách s oboustrannou plechovou přírubou pro max obvodovou rychlost 80 m/s. • Brousí se pod úhlem. • Ideální pracovní úhel mezi materiálem a kotoučem je od 20° do 35°. • Vyrobené jsou v souladu z OSA předpisy dle evropskéhpo standardu EN 12413 • kvalita materiálu: A30S1BF

Nákoleník • Materiál: Polyester 600D • Flexibilní lehký nákoleník, vyroben z Anti - Slip materiálu, ideální pro většinu různých povrchů podlah. • Prodyšná podšívka ze síťoviny extra 3D poskytuje maximální odpružení pro komfortní nošení po celý den. • Jedna velikost s elastickými popruhy VELCRO se snadno přizpůsobí Vaší velikosti kolene. • Maximální pohodlí při klečení

H

T

D

T

H

619421

115

3

22

619393

125

3

22

619422

180

3

22

D

D

1200/1ALU Řezné kotouče na hliník H

U

H

T H L

B

620590$

262

D

D

U

H

610492

115

4

22

610493

115

6

22

610494

125

6

22

610495

125

8

22

D

T

H

610496

180

6

22

619423

115

3

22

610497

180

8

22

L

B

H

619424

125

3

22

610499

230

6

22

180

90

210

619425

180

3

22

610500

230

8

22

D


1202/2INOX

1210

1250

Brusné kotouče na INOX vypouklé

Řezný kotouč na kov - slabý

Hliníkové vodováhy 2-libely

• Slabé řezné kotouče se smolným pojivem pro ruční řezání na stabilních strojích s pracovní rychlostí 80 m/s. Vyrobené jsou s jednostrannou plechovou přírubou. • Odpovídají evropskému standardu pro bezpečnost brusiv EN 12413. Mají bezpečnostní certifikat DSA 1819 (boční broušení není dovoleno) • Vyrábí se v provedení na konstrukční ocel, nerez, litinu a barevné kovy • kvalita materiálu: A46SBF

• • • • •

H

U

D

U

H

619395

125

4

22

619396

125

6

22

619394

180

6

22

kvalitní hliníkový profil, rozměry 48x22mm stříbrný povrch měrka je plastová a odolná nárazu přesnost do 0,5 mm/m měřící přesnost je testována na elektronickém kontrolním zařízení

D

1202/2GC

L

Brusné kotouče na litinu vypouklé

H

T

H

U

619426

D

L D

610716

300

610717

400

D

T

H

610718

500

610518

115

1

22

610719

600

610519

115

1.6

22

610720

800

610520

125

1

22

610721

1000

610521

125

1.6

22

610722

1200

610522

180

1.6

22

610723

1500

610523

230

1.6

22

610724

2000

D

U

H

1216

1252

180

6

22

Lamelový kotouč

Hliníkové vodováhy s magnetem 2-libely

1207/2 Brusný kotouč na kámen • Brusný kotouč pro broušení na úhlových bruskách s oboustrannou plechovou přírubou pro max obvodovou rychlost 80 m/s. • Brousí se pod úhlem. • Ideální pracovní úhel mezi materiálem a kotoučem je od 20° do 35°. • Vyrobené jsou v souladu z OSA předpisy dle evropskéhpo standardu EN 12413 • kvalita materuálu: C30P4BF

• Lamelové kotouče jsou určeny na rovné a zaoblené povrchy, pro max obvodovou rychlost 80 m/s. • Bezpečnostní certifikát • Použití: jemné i hrubé broušení, odstraňování otřepů, odstraňování barvy. • Použitelnost: hliník, měkké materiály, ocel, plast, dřevo, legovaná ocel.

• • • • •

kvalitní hliníkový profil, rozměry 48x22mm stříbrný povrch měrka je plastová a odolná nárazu přesnost do 0,5 mm/m měřící přesnost je testována na elektronickém kontrolním zařízení • vodováha je vybavena dvěma magnety

D

H

T

D

D

Z

610539

115

40

610540

115

60

610541

115

80

610542

115

100

610725

400

L

L

610543

115

120

610726

500

D

U

H

610544

125

40

610727

600

610510

115

6

22

610545

125

60

610728

800

610513

180

6

22

610546

125

80

610729

1000

263


1253

1255H

1260/7A

Hliníková vodováha 2-libely

Profesionální vodováha

Úhelník zámečnický s příložníkem

• • • •

• • • • •

• • • •

tělo vyrobeno z vysoce kvalitní hliníkové slitiny Al Si12 2 - libely s vroubkovanou měřící stupnicí přesnost: 0,5 mm/m

1 vodorovná a 2 svislé plastové libely dva ergonomické ruční držáky měřící přesnost 0,5 mm/m v normální poloze měřící přesnost 0,75 mm/m v obrácené poloze stěny jsou silnější, zpevněné žebry na vnější straně a stěnách uvnitř, což zvyšuje jejich tuhost a odolnost vůči deformaci • vodorovná nádobka s fluoreskujícím pozadím umožňuje měření také na místech s nedostatkem světla

materiál: konstrukční ocel na kratší straně je přišroubobán příložník přesnost: 0,01458° = 0,25 mm/m na kratší straně je přišroubován příložník

L1 L

A

L2

L 617699

300

617700

400

617701

500

617702

600

L

L 618885

L1

L2

610736

150

100

5

610738

250

165

5

610739

300

200

5

600

1255

618886

800

1262/5

Profesionální vodováha

618887

1000

Zednický úhelník

• • • •

618888

1200

618889

1500

618890

1800

• materiál: konstrukční ocel • povrchová úprava: pozinkováno • přesnost: +/- 0,0285° = 0,5mm/m

618891

2000

618892

2500

1 vodorovná a 2 svislé plastové libely měřící přesnost 0,5 mm/m v normální poloze měřící přesnost 0,75 mm/m v obrácené poloze stěny jsou silnější, zpevněné žebry na vnější straně a stěnách uvnitř, což zvyšuje jejich tuhost a odolnost vůči deformaci • vodorovná nádobka s fluoreskujícím pozadím umožňuje měření také na místech s nedostatkem světla

A

1260/7 Uhelníky zámečnické • • • •

materiál: konstrukční ocel na kratší straně je přišroubobán příložník přesnost: 0,01458° = 0,25 mm/m na kratší straně je přišroubován příložník

L1

A

L

L1

L2

610740

125

85

5

610741

150

100

5

A

L

610742

200

130

5

618874

300

610743

250

160

5

618875

400

610744

300

175

5

618876

500

618877

600

618878

800

618879

1000

L1

L2

A

618880

1200

610730

125

85

5

618881

1500

610731

150

100

5

618882

1800

610732

200

130

5

618883

2000

610733

250

165

5

618884

2500

610734

300

200

5

L1

A

L2

L2

1262/5A Zednický úhelník s příložníkem • • • •

materiál: konstrukční ocel povrchová úprava: pozinkováno přesnost: +/- 0,0285° = 0,5mm/m na kratší straně je přišroubován příložník

L1

A

264

L1

L2

A

617154

125

85

5

617155

150

100

5

617156

200

130

5

617157

250

160

5

617158

300

175

5

L2


1263

1279

1290/5

Úhelník truhlářský

Rýsovací jehla

Olovnice

• díl s milimetrovou stupnicí je z pružinového plechu 40 x 1,2 mm • hliníkový příložník černě eloksovaný, I profil, 40 x 14 mm • přesnost: 0,5 mm/m

• vyrobena z vysoce kvalitní oceli • se sponkou • hrot jehly vyroben z vysokolegované oceli která zaručuje dlouhou životnost při používání na různě tvrdých materiálech

• vyrobena z vysoce kvalitní oceli • 4 m dlouhá šňůra

L2 L1

L1

L2

617693

250

135

617694

300

135

L

L 617692

617725

150

617695

350

190

1280

1299

617696

400

190

Hliníkové pravítko

Tesařská tužka

617697

500

210

• vyrobeno ze stříbrně eloksovaného hliníkového profilu 60 x 5mm, se stupnicí • s milimetrovou stupnicí

• vyrobena z kvatlitního dřeva • tvrdost tuhy HB

1270 Zednické lišty • • • •

Zednické lišty s držadly konce profilu jsou zakryty plastovou zátkou 2 - libely použití pro měření a rovnání větších vertikálních a horizontálních povrchù na stavbě L L

L

B L

A

L

B

A

610745

2000

100

18

610746

2500

100

18

610747

3000

100

18

610748

4000

100

18

617703

400

617704

500

617705

600

L 617724

180

617706

800

1300/6

617707

1000

Nýtovací kleště • materiál: hliníkový rám, páková rukověť je vyrobena ze speciální kompoziční oceli • rukojeť: ergonomický tvar • s pružinou pro samovolné otevření • zakončený čtyřmi špičkami pro nastavení slepých nýtů do průměru 4,8 mm nebo 3/16" • s klíčem na výměnu špiček

1272 Zednické lišty • Zednické lišty s držadly • 2 držadla a 2 - libely • použití při práci na fasádách, vozovce, na hrubou omítku, především pro snadnější a přesnou práci na stavbě

B

D L

A

D1 L

B

A

610751

1000

100

18

610752

1500

100

18

610753

2000

100

18

610754

2500

100

18

610755

3000

100

18

610756

4000

100

18

615454

D2

2.4 3.2 (3/32”) (1/8”)

D3

D4

4.0 (5/32”)

4.8 (3/16”)

265


1301/6

1340VDEDP

Sada ruční nýtovačky

Pinzeta přímá

• lehká a odolná konstrukce • 4 špičky pro instalaci nýtů, 3,2 mm – 6,4 mm (1/8" – 1/4") • 5 špiček pro instalaci matic výbušných nýtů od M4 do M10 (R5/32" – R3/8") • nástroj se používá s nouzovým zásobníkem nástrojů, který lze použít se zásuvkovými skříňkami firmy Unior • lakované rukojeti s odolnými držadly

• • • • •

materiál: nerozová ocel Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

L

L 616847

150

619880

1301.1/4

1311

Špičky pro výbušné nýty pro 1301/6

Sekera CAMP • materiál: speciální ocel pro kalení a popouštění, kované • kalená • lakovaná • rukojeť z jasanového dřeva, protiskluzný povrh

621437$

M4

621438$

M5

621439$

M6

621440$

M8

621441$

M10

L

L

1310

617752

Sekera tesařská • materiál: speciální ocel pro kalení a popouštění, kované • kalená • lakovaná • rukojeť z jasanového dřeva, protiskluzný povrh

500

340

1312

1341VDEDP

Domácí sekera

Pinzeta zahnutá

• materiál: speciální ocel pro kalení a popouštění, kované • kalená • lakovaná • rukojeť z jasanového dřeva, protiskluzný povrh

• • • • •

materiál: nerozová ocel Elektricky testováno Vyrobeno podle normy EN60900 dvouvrstvá - dvoubarevná izolace pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

L

L L

617740

266

800

617749

600

360

L

617750

800

380

380

617751

1000

400

L

L 616848

150


1342

1347

1352VDE

Pinzety ploché

Pinzety kónické křížové

Plastové svorky

• materiál: nerozová ocel

• materiál: nerozová ocel

• materiál: PVC

A

619280

L

A

160

2

A

L

619285

L

A

115

1.2

L

L

L 619100

140

1343

1348

1375/6

Pinzety ploché zahnuté

Pinzety kónické široké

Olejnička s ohebnou hubicí

• materiál: nerozová ocel

• materiál: nerozová ocel

A

619281

L

A

155

2

L

A

1344 619286

Pinzety ploché • materiál: nerozová ocel

L

A

120

1

V

L

619935

0.5 l

1376/6 Mazací pistole

1350VDE Klín • materiál: PVC

A

619282

L

A

140

1.5

V

L

619936

1392 AKU šroubovák

1345 Pinzety kónické

A

• materiál: nerozová ocel

L B

619103

A

619283

0.5 l

L

A

113

1.5

L

L

B

A

165

19

35

• • • • •

upínací čtyřhran 1/2" Max. kroutící moment 350 Nm rychlost: 0 - 1600 ot/min Tip baterie: 3,0 Ah Ni-Mh pro práci mimo region EU, je potřeba adapter mezi nabíječkovým kabelem a zásuvkou elektrické sítě. • Certifikát: CE

1351VDE Plastové svorky • materiál: PVC

1346 Pinzety kónické zahnuté • materiál: nerozová ocel

A

619284

L

A

165

2

L

L

L 619099

160

619205

267


Pneumatické nástroje

Pneumatické ráčny

Sady pneumatického nářadí

Ergonomické uchopení

Pneumatická kladiva

Další pneumatické nástroje

Efektivní provedení

Pneumatické nástroje Unior představují

Nejvyšší bezpečnostní normy

ergonomické uchopení pro snadnou

Pneumatické nástroje Unior se

pneumatické nástroje Unior rychlé,

manipulaci, přičemž robustní kryt zaručuje dlouhou životnost i při těch nejméně příznivých podmínkách na místě použití. Špičková kvalita materiálů a velmi přesná výroba hnacího mechanismu zaručují jejich dokonalou funkci při vysokém točivém momentu, zatímco provozní hlavy nástroje jsou tepelně zpracované, aby odolávaly velkým zátěžím a dlouhodobému použití.

vyznačují vysokou kvalitou a bezpečným provozem při splnění nejvyšších bezpečnostních norem. Jejich snadné použití je činí

Díky síle stlačeného vzduchu umožňují snadné, bezpečné a efektivní provedení různých úkolů. Jednoúčelové nástroje usnadňují práci v autoservisech a ve stavebním a dřevařském průmyslu.

vhodnými pro DIY a také odborné uživatele, kteří si mohou vybrat z různých pneumatických rohatek, pneumatických kladiv a sad obsahujících různá příslušenství a doplňky.

268

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


1500

1501C

1500PG

Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/4“

Sada nádob pro 1501 a1502

Tlakový měřák pro Art. 1500

• • • • • • • •

přívod vzduchu 1/4“ max. tlak: 9,5 Bar spotřeba vzduchu 600 l/min pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar pracovní teplota 5 - 60 °C stupeň prosáknutí 5µ kapacita filtru 15ml kapacita maziva 25 ml

617739 617741

1502 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2“ • • • • • • • •

A

L

617735

L

A

90

155

1501PG Tlakový měřák pro Art. 1501 a 1502

přívod vzduchu 1/2“ max. tlak: 9,5 Bar pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar pracovní teplota 5 - 60 °C stupeň prosáknutí 5µ spotřeba vzduchu 2300 l/min kapacita filtru 60 ml kapacita maziva 90ml

617742

1500C 1505

Nádoby pro Art. 1500

Spirálovitá hadice

A

L

L

A

150

220

617738

617737

1501 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8“

1503 Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/4“

• • • • • • • •

• • • • • • • •

D L

přívod vzduchu 3/8“ max. tlak: 9,5 Bar spotřeba vzduchu 1800 l/min pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar pracovní teplota 5 - 60 °C stupeň prosáknutí 5µ kapacita filtru 60 ml kapacita maziva 90ml

přívod vzduchu 3/4“ max. tlak: 9,5 Bar pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar pracovní teplota 5 - 60 °C stupeň prosáknutí 5µ spotřeba vzduchu 2500 l/min kapacita filtru 60 ml kapacita maziva 90ml

L (m)

D

617743

9

6.5 x 10

617744

9

8 x 12

617745

9

11 x 16

617746

12

6.5 x 10

617747

12

8 x 12

617748

12

11 x 16

1506PZ Spojka • plastová objímka • vnější závit

A

L

A L

L

617736

L

A

150

220

621473$

L 617788

R1/4”

19

72

L

A

617789

R3/8”

19

70

190

240

617790

R1/2”

22

75

269


Jak připojit pneumatické nástroje Unior? 1/4”

1/4”

617735

Art. 1500

617793

Art. 1506 KZ7 3/4”

3/4”

1/4”

Přívod vzduchu 1/4”

621473

Art. 1503

621454

Art. 1506 KZ10

617797

3/8”

3/8”

617736

Art. 1501

617794 621452

Art. 1502

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10

Art. 1506 KZ7 Art. 1506 KZ10

1/2”

617737

Art. 1507 Z7 3/8”

617798 621455

Max. tlak 9,5 bar

1/4” = 617743 (6.5x10/9m) 1/4” = 617744 (8x12/9m) 1/4” = 617746 (6.5x10/12m) 1/4” = 617747 (8x12/12m)

3/8”

3/8” = 617745 (11x16/9m) 3/8” = 617748 (11x16/12m)

Art. 1505

1/2”

621453

Art. 1506 KZ10

Alternativní připojení typu 1508A a 1509B při práci na velmi čistých površích (palubní deska automobilu, …)

Jak utáhnout správným klíčem? Kód

270270

Připojovací závit

mm

1506KN7

617795

1/4"

20

1506KN7

617796

3/8"

20

1506KZ7

617793

1/4"

20

1506KZ7

617794

3/8"

20

1506KZ10

621452

3/8"

24

1506KZ10

621453

1/2"

24

1506KZ10

621454

3/4"

27

1507Z7

617797

1/4”

14

1507Z7

617798

3/8”

19

1507Z7

618483

1/2”

22

1507Z10

621455

3/8"

17

1507Z10

621456

1/2"

24

1507Z10

621457

3/4"

27

617767

Art. 1508 A

617768

Art. 1508 B


1/4”

1/4”

617728

Art. 1517 P

1/4”

617733 617713

Art. 1510

617718

Art. 1514 A1

617719

Art. 1514 A2

617720

Art. 1514 A3

617721

Art. 1514 A4

617722

Art. 1514 A5

617723

Art. 1514 A6

Art. 1200/1 610484 610485

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1200/2 610488 610489

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1202/2 610492 610493 610494 610495

D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm

Art. 1216 610539 610540 610541 610542 610543 610544 610545 610546 610547 610548

D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm D = 125 mm

1/4”

617797

1/4”

Art. 1507 Z7

617714 617715

Art. 1514 1/4”

617729

1/4”

Art. 1517 S 617726

617793

1/2”

Art. 1506 KZ7 3/8”

617794 621452

1/4”

1/4”

615320

Art. 1541

617727

618483 621456

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10

615322

Art. 1561

617731

Art. 1551

617732

3/8”

615318

Art. 1571

Art. 1531 1/4”

1/4”

615324

617798 621455

Art. 1562

Art. 1516 A 1/4”

1/4”

615321

Art. 1516 1/4”

1/4”

615319

Art. 1515 H 1/4”

1/4”

Art. 1506 KZ7 Art. 1506 KZ10

Art. 1515

617730

Art. 1518

1/2”

Art. 1507 Z7 Art. 1507 Z10 615325

Art. 1591

Art. 1205/1 610501 610502

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1205/2 610505 610506

D = 115 mm D = 125 mm

Art. 1207/2 610509 610510 610511 610512

D = 115 mm D = 115 mm D = 125 mm D = 125 mm

1/2”

615326

Art. 1592 1/2”

617690

Art. 1596 1/2”

617691

Art. 1597

3/8”

615323

Art. 1572

www.uniortools.com

271 271


1506PN

1506KN7

1507N

Spojka

Spojka

Spojka

• plastová objímka • vnitřní závit

• kovová objímka • vnitřní závit

• vnitřní průměr hadice Ø 7 mm • vnitřní závit

L

L

L

L

617791

R1/4”

19

60.5

617795

R1/4”

20

54.5

617792

R3/8”

19

60.5

617796

R3/8”

20

55

L

L 617799

R1/4”

15

37.5

1506KZ7

1507Z7

617800

R3/8”

19

39

Spojka

Spojka

618484

R1/2”

25

42

• kovová objímka • vnější závit

• vnitřní průměr hadice Ø 7 mm • vnější závit

1508A Tlaková pistole • max. tlak: 10,9 Bar • spotřeba vzduchu 220 l/min

L

L

L L

617797

R1/4”

14

34

617793

R1/4”

20

58

617798

R3/8”

19

36.5

617794

R3/8”

20

54

618483

R1/2”

22

39

1506KZ10

1507Z10

Spojka

Spojka

• kovová objímka • vnější závit

• vnější závit • Spojka

L

617767

L

A

D

L

A

D

260

135

6

1508B

L

Tlaková pistole prodloužená

L

L

621452$

3/8”

24

62.5

621455$

3/8”

17

39.4

621453$

1/2”

24

65.0

621456$

1/2”

24

39.4

621454$

3/4”

27

67.1

621457$

3/4”

27

48.5

• max. tlak: 10,9 Bar • spotřeba vzduchu 220 l/min

A

D

L

617768

L

A

D

420

135

6

E

Od

272

ce

pský výrob vro

ro k u 1 9 19


1510 Pneumatická bruska • • • • •

Výhody brusných podložek

kroutící moment 10000 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 368 l/min přívod vzduchu 1/4“ Pískovací nástavec Velcro

Ekologická polzuretanová pěna, která brání vibracím

Systém VECCRO rychloupínací systém pro upevnění brusných podložek Odsávání prachu z pracovní plošiny

Povrch pokryt skleněným vláknem

1510-2.5 mm (617733)

1510-5 mm (617713)

Princip brusky

A D

Funguje na principu exetrického kruhového pohybu, jak je uvedeno na obrázku. VELCRO systém umožňuje rychlé upevnění brusné podložky. Dodatkový výfuk brusky zamezuje prašnosti v místnosti.

L

L

A

D

617733

2.5

220

105

150

617713

5

220

105

150

1514 Úderové pneumatické kladivo • • • • • • •

Sekáče pro pneumatické kladivo Art.1514

použití pro sekání plechů, šroubů, odstraňování svárů, omítky a tašek v kompletu je rychloupínací hlava jako náhradní díl Rozměr pístnice: 170 - 67 mm, 225 - 92 mm průměr otvoru 9,1 mm úderů za minutu: 170 - 3000, 225 - 2100 spotřeba vzduchu 250 l/min přívod vzduchu 1/4“

Plochý sekáč 1514A1 Tvarování a číštění svárů, odsekávání šroubů a hřebů, začišťování povrchů. Špičatý sekáč 1514 15A2 Odstraňování čepů a nýtů, dělání otvorů

Sekáč 1514 A3 Odstraňování nýtů a strusky od sváření D

A

Řezací sekáč řezání plechů L

Řezací sekáč řezání plechů

Rydlový sekáč 1514 A6 Tvarování a čištění svárů, odstraňování šroubů a hřebů, vytváření drážek, čištění povrchů

L

A

D

617714

170

150

19

617715

225

150

19

273


1514.1

1514A3

1514PB

Pružina pro Art. 1514

Sekáč na nýty , sváry, strusku

Úderové pneumatické kladivo se sadou sekáčků

B

D

L

617716

617720

L

B

D

180

20

19

1514.2

1514A4

Výměná hlava pro Art 1514

Sekáč na plechy

619964

7 1514 (170), 1514A1 (182), 1514A2 (180), 1514A3 (180), 1514A4 (180), 1514A5 (190), 1514A6 (178), 981PBM2

D

B

L

1515 Pneumatická vrtačka

617721

617717

L

B

D

180

16.7

19

1514A1

1514A5

Sekáč plochý

Sekáč s V ostřím

B

B

D

617718

L

B

D

182

18

19

1514A2 Sekáč špičatý

617722

L

B

D

190

19.2

19 L

D B

L

274

A

1514A6 Hloubící sekáč

B

617719

oboustranné otáčení rychlost 1800 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 113 l/min přívod vzduchu 1/4“ upínání 1,0 - 10 mm vřeteno hlavy 3/8“, 24 UNF vnitřní průměr hadice 10 mm

D

L

L

• • • • • • • •

L

B

D

180

2

19

617723

L

D

L

B

D

178

32.8

19

617726

L

A

190

150


1515H

1516A

1517S

Pneumatická vrtačka s rukojetí

Pneumatická úhlová bruska

Pneumatická úhlová bruska

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • •

oboustranné otáčení rychlost 800 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 113 l/min přívod vzduchu 1/4“ upínání 1,5 - 13 mm vřeteno hlavy 3/8“, 24 UNF vnitřní průměr hadice 10 mm

rychlost 20000 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 113 l/min přívod vzduchu 1/4“ upínání 6 mm vnitřní průměr hadice 10 mm

rychlost 4500 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 340 l/min přívod vzduchu 1/4“ vřeteno hlavy 5/8“

A D A

L

L

617727

L

A

L

A

220

150

617732

L

A

162

76

617729

L

A

D

375

100

175

1516

1517P

1518

Pneumatická bruska

Pneumatická úhlová leštička

Pneumatický úhlová bruska

• • • • • •

• • • • •

• • • •

rychlost 25000 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 113 l/min přívod vzduchu 1/4“ upínání 6 mm vnitřní průměr hadice 10 mm

rychlost 2500 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 340 l/min přívod vzduchu 1/4“ vřeteno hlavy 5/8“

rychlost 1100 otáček za minutu max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 170 l/min přívod vzduchu 1/4“

L

A L

A

A

D

D

617731

L

A

155

60

617728

L

L

A

D

375

100

175

617730

L

A

D

230

90

125

275


1531

1541

1551

Pneumatická ráčna 3/8“

Pneumatické kladivo 3/8“

Pneumatická ráčna 1/2“

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

rychlost 250 otáček za minutu max. kroutící moment 27 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 62 l/min přívod vzduchu 1/4“ max. rozměr šroubu M6

rychlost 1000 otáček za minutu max. kroutící moment 271 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 70 l/min přívod vzduchu 1/4“ max. rozměr šroubu M10

rychlost 160 otáček za minutu max. kroutící moment 81 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 113 l/min přívod vzduchu 1/4“ max. rozměr šroubu M10

A L

A ’

L

A

OIL

L

615319

A

L

45

254

81

1555 615318

A

L

37

165

Sada pneumatické ráčny a nástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

27

1535 Sada pneumatické ráčny a nástrčných hlavic 3/8“ v plechové krabici

615515 615320

3/8”

A

L

175

139

1545

615513

1535

1561 Pneumatické kladivo 1/2“ • • • • • •

8 - 17 / 13

1531, 230.4/4 (125, 75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21), 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50ml)

10 - 24 / 14

1551, 231.4/4 (125, 75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24), 1374 (50ml)

244

Sada pneumatického kladiva a nástrčných hlavic 3/8“ v plechové krabici

1555

rychlost 8000 otáček za minutu max. kroutící moment 542 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 113 l/min přívod vzduchu 1/4“ max. rozměr šroubu M16

A L 615514

1545

8 - 17 / 14

1541 (3/8”), 230.4/4 (125, 75), 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21), 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17), 1374 (50ml)

276

615322

A

L

190

188

678


1562

1572

1592

Pneumatické kladivo 1/2“

Pneumatické kladivo 3/4“

Pneumatické kladivo 1“

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

rychlost 6500 otáček za minutu max. kroutící moment 813 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 124 l/min přívod vzduchu 1/4“ max. rozměr šroubu M18

rychlost 5500 otáček za minutu max. kroutící moment 1491 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 269 l/min přívod vzduchu 3/8“ max. rozměr šroubu M30

A

L 204

813

L

615323

A

L

235

220

OIL

A 192

OIL

L

615321

A

A

L

OIL

rychlost 4000 otáček za minutu max. kroutící moment 2439 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 255 l/min přívod vzduchu 1/2“ max. rozměr šroubu M36

615326

1491

A

L

280

307

2439

1565

1575

1596

Sada pneumatického kladiva a nástrčných hlavic 1/2“ v plechové krabici

Pneumatické kladivo a sada hlavic 3/4“ v kufříku

Pneumatické kladivo 1 1/2“ 3/4”

• • • • • •

rychlost 3000 otáček za minutu max. kroutící moment 3388 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 410 l/min přívod vzduchu 1/2“ max. rozměr šroubu M45

A

615516

1565

L

10 - 27 / 20

1561, 231.4/4 (125, 75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

617161

1575

7

1571 (3/4”), 232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

617690

A

L

145

450

3388

1571

1591

1597

Pneumatické kladivo 3/4“

Pneumatické kladivo 1“

Pneumatické kladivo 1 1/2“

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

rychlost 6500 otáček za minutu max. kroutící moment 1016 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 198 l/min přívod vzduchu 1/4“ max. rozměr šroubu M24

rychlost 4000 otáček za minutu max. kroutící moment 2439 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 255 l/min přívod vzduchu 1/2“ max. rozměr šroubu M36

rychlost 3000 otáček za minutu max. kroutící moment 4065 Nm max.tlak: 6,2 Bar spotřeba vzduchu 435 l/min přívod vzduchu 1/2“ max. rozměr šroubu M52

A ’

L

OIL

A

A L

615324

3/4”

A

L

240

236

1016

615325

L

A

L

180

495

2439

617691

A

L

145

465

4065

277


Nástroje pro opravu automobilů

Přesné nástroje

Mazání a filtrace

Údržba

Kola, řízení a náboje

Zapalování a karburace

Motor

Snadné použití

Vysoká přesnost

Speciálně, zcela přizpůsobené zvláštnímu použití,

Zavěšení a přenášení

Autoelektrika

Ochrana povrchu

Nástroje Unior pro opravu

Ergonomická rukojeť

automobilů zajišťují svým

Nástroje Unior pro opravu

tomobilů jsou vyrobeny z

nevyžadují žádné nadby-

dokonalým designem a

automobilů poskytují s

vynikající oceli s vylepšeným

tečné úsilí!

technologickou mimo-

pomocí ergonomických

složením. Několik modelů

řádností vysoce přesné

rukojetí a speciálně navr-

přichází s dodatečnou

uchopení v jakémkoli

ženého povrchu svírání

ochranou chromovaného

případě obecného či jednoú-

maximální komfort při práci

povrchu.

čelového používání.

a vysokou účinnost s vynalo-

Nástroje pro opravu au-

žením minimální námahy.

278

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


1900

1912

1917

Souprava nástrojů pro klempířské opravy karosérií

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

H D

B

619208

D

B

H

54

44

425 B

1913

H

A

Lehká vysekávací lžíce • materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový 619226

1900

619213

A

B

H

171

58.5

401

6

1918

1923, 1925, 1927, 1929, 1934, 1936

Klempířská kovadlina

1901

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

B

Souprava nástrojů pro klempířské opravy karosérií

A

H L

619209

L

A

B

H

250

110

48

51.5

1914 Klempířská kovadlina • materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

B

B

A

H

D1 H

619214

D2

619227

1901

7

1932, 1934, 1936, 1924, 1925, 1926, 1927

1910

619210

D2

H

1919

56

58

Klempířská kovadlina • materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

B1

B

B2

L

H

A1

H

H 510

56

Klempířská kovadlina

A1

B 59

D1

1915 Klempířská kovadlina

B

A 179

H

A2

A2

619206

A1

A2

B

H

80

74

58

70

619211

A1

B1

A2

B2

90

70

39.9

38.2

H 125

619215

L

B

H

266

51

68.5

1916

1920

1911

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

B

A

H

619207

L

B

H H

C

B

A

B

H

102

72

62

619212

L

B

C

H

250

29.5

4

99

619216

A

A

B

H

109

59

17

279


1921

1925

1929

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

H

B

H

A A

L B

B

H

619217

A

B

H

118

55

24

619221

A

B

H

133

58.5

45

619225

L

B

H

236

49

70

1922

1926

1930

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

Klempířské kladivo

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový • rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo

A

B A

H

B

H

619218

A

B

H

122

59.5

30

619222

A

B

H

79

30

61

1923

1927

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

A

H D

L

L

A

D

H

619228

325

27

29.6

106

1931 Klempířské kladivo

B1

A1

H

H

619219

• • • •

A

B2

A2

B

A1

B1

A2

B2

H

86

61

61

61.5

74.5

619223

A

B

H

121

58.5

29

1924

1928

Klempířská kovadlina

Klempířská kovadlina

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • leštěný povrh: zrcadlový

B

B1

619220

280

H

B2

A

B1

B2

H

76

73

48

66

619224

A

H

B

A

H

materiál: uhlíková nástrojová ocel leštěný povrh: zrcadlový rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo nárazová plocha: zaoblená 40 mm

D

A

A

B

H

122

59.5

25.5

619229

L

L

A

B

D

H

325

8

19.6

40

140


1932

1935

1940.1/2BI

Klempířské kladivo

Klempířské kladivo

Vytahovák kolíků čalounění

• • • •

• • • •

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel leštěný povrh: zrcadlový rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo nárazová plocha zaoblená: 40 mm, čtvercová: 38 mm

materiál: uhlíková nástrojová ocel leštěný povrh: zrcadlový rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo nárazová plocha: zaoblená 40 mm a 32 mm

materiál: uhlíková nástrojová ocel pro odstraňování kolíků čalounění od 2 mm do 15 mm zahnutá špička ergonomická dvou komponentní rukojeť Tento nástroj se používá pro vytažení upevňovacích kolíků, odstranění okrajů a pro různé čalounické práce. • Ergonomický design nástroje umožňuje snadnou a bezpečnou práci v různých polohách a na špatně dostupných místech bez nebezpečí poškození vytahovaných nebo odstraňovaných součástek.

D2

A

H

H D1

619230

L

A

D

H

325

38

40

100

L

619233

L

D1

D2

H

326

40

32

155

1933

1936

Klempířské kladivo

Klempířské kladivo

• • • •

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel leštěný povrh: zrcadlový rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo nárazová plocha: zaoblená 40 mm

materiál: uhlíková nástrojová ocel leštěný povrh: zrcadlový rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo nárazová plocha zaoblená: 40 mm, čtvercová: 38 mm vroubkovaná čtvercová úderová ploska

B

A

H D

619231

L

A

B

D

H

325

8

19.6

40

140

619234

B2

A O

D

L

B1

20

H

O

L

30

D

L

L

A

D

H

325

38 x 38

40

100

619268

L

L

B1

B2

A

230

16.3

28

2.5

1934

1940/2BI

1940.2/2BI

Klempířské kladivo

Vytahovák kolíků čalounění

Vytahovák kolíků čalounění

• • • •

• • • • •

• • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel leštěný povrh: zrcadlový rukověť: osmihranný tvar, hikorové dřevo nárazová plocha: zaoblená 40 mm

materiál: uhlíková nástrojová ocel pro odstranění kolíků čalounění do 8 mm zahnutá špička ergonomická dvou komponentní rukojeť Tento nástroj se používá pro vytažení upevňovacích kolíků, odstranění okrajů a pro různé čalounické práce. • Ergonomický design nástroje umožňuje snadnou a bezpečnou práci v různých polohách a na špatně dostupných místech bez nebezpečí poškození vytahovaných nebo odstraňovaných součástek.

materiál: uhlíková nástrojová ocel pro odstraňování kolíků čalounění do délky 4,5 mm zahnutá špička ergonomická dvou komponentní rukojeť Tento nástroj se používá pro vytažení upevňovacích kolíků, odstranění okrajů a pro různé čalounické práce. • Ergonomický design nástroje umožňuje snadnou a bezpečnou práci v různých polohách a na špatně dostupných místech bez nebezpečí poškození vytahovaných nebo odstraňovaných součástek.

D2 B1

B2

A

L

619232

L

D1

D2

H

325

40

12

138

619267

B2

B1 O

O

L

25

D1

30 30°

H

L

B1

B2

A

230

8.5

28

2.5

619269

A

L

L

B1

B2

A

230

5

10

2.5

281


1941/2

1943/2BI

Stahovák ramínek stěračů na předním okně

Soupravy pro demontáž čelního skla

• materiál pouzdra a vřetena: uhlíková nástrojová ocel • pro odstranění ramének stěračů čelního skla • pro prakticky všechny druhy vozidel • chrání plast na pouzdře ramének stěračů • použití s klíčem o velikosti 17 • Stahovák ramínek stěračů na předním okně. Stahovák má robustní konstrukci a umožňuje použití větší síly při odstraňování ramínek stěračů na čelním skle. Hadr je „přilepený“ na hnací hřídel, takže se prodlužuje životnost nástroje. Jsou používány pro odstranění stěrače, které jsou vyvýšené nad povrch auta. Práce s tímto nástrojem je jednoduchá a rychlá.

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • pro demontáž čelního a zadního skla • velmi dlouhá špička páky pro lepší dostupnost při demontáži čelních skel • Sada nástrojů pro demontáž čelního skla s pomocí drátu. Pomocí delšího nástroje, aby otvor mezi karoserií a sklem, přes který se spouští drát, a poté spojí oba nástroje. Pomocí „T“ tvaru nástroje, vytáhněte kabel mezi karoserií a sklem, což je odděluje. Tento nástroj umožňuje rychlou a bezpečnou práci, zatímco její tvar zaručuje, že práce jsou prováděny bez vynaložení nadměrné energie.

D

L1

Lmax.

L2

619270

L

D

32

18

619272

L1

L2

354

78

1942/2

1943.1SQ

Stahovák ramínek stěračů na zadním okně

Čtvercová ocelová struna pro demontáž čelního skla

• materiál čelistí: chróm-vanadiová ocel • pro demontáž ramének stěračů zadního okna • speciální adaptér pro ochranu hadice raménka stěrače • použití s klíčem o velikosti 13 • dodáván s • Stahovák ramínek stěračů na zadním okně je navržen tak, aby umožnil jednoduché odstranění všech typů zadních stěračů. Adaptér na odstraňování hřídelí je chráněn při práci hadicí, která poskytuje čistší tekutinu. Dorn,který je zahrnut v sadě umožňuje otáčení vřetena rychleji, a při větší síle je nutné použít 13 mm klíč. Výstavba nástroji zajišťuje jeho dlouhou životnost. L (m) 619611

22

1943.1R Kulatá ocelová struna pro demontáž čelního skla

D Lmax. L 619271

282

103

L (m)

D 22 - 25

619612

22


1943.2/2

1945

krátké nástroj s rukojetí pro 1943/2BI

Multifunkční škrabka s chráničem ostří

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • pro demontáž čelního a zadního skla

• • • •

materiál: PVC čepel z vysoce legované oceli S chráničem čepele Tento nástroj je určen pro stírání nečistot přilepených na různé povrchy. Vzhledem ke své velké pracovní plochše nástroje seškrabuje rovnoměrně po celé ploše. Je vhodný pro odstraňování silikonu z motorových hlav, zpečená těsnění, nálepky, atd.

L2

L2 621405$

a

1943.3/2 Dlouhý nástroj s BI rukojetí pro 1943/2BI • materiál: uhlíková nástrojová ocel • pro demontáž čelního a zadního skla • velmi dlouhá špička páky pro lepší dostupnost při demontáži čelních skel

L

b

78

620240$

B

L

B

axb

165

70

60.8 x 18.9

1945.1 Sada 5 ks náhraadních čepelí pro 1945

L1

L1 621406$

621042$

354

1946 1944/6

Držák pilníků

Zvedač s dvojitou přísavkou • • • • • •

pro dopravu a umístění oken vozidel během instalace a odstraňování dvě silné přísavky pro zajištění maximální bezpečnosti odolné plastové tělo kapacita zatížení: 75 kg přísavky lze nastavit na rovné nebo zakřivené povrchy Zvedač je užitečný při výměně nebo přenosu předních skel (musí být odstraněna nebo vyměněna). Zvedač se používá tak, že se na čelní sklo umístí dvě přísavky a s použitím držadel se v přísavkách vytvoří vakuum. Přísavky poté bezpečně uchopí čelní sklo, které má být vyměněno nebo nainstalováno.

Použití zvedače: 1. Umístěte zvedač na čelní sklo. 2. Pohybujte s držadly tak, abyste vytvořili vakuum mezi zvedačem a sklem. 3. S pomocí zvedače lze přední sklo lze bezpečně odstranit nebo nainstalovat.

L

L 621477$

350

1946.1 Náhradní čepele npro 1946

B

621478$

L

L

B

350

35

619740

283


1976/2

1977/6

Nastavitelný klíč na olejový filtr

Klíč na olejový filtr

• materiál zachycovacích ramen: uhlíková nástrojová ocel • odstraňuje všechny typy olejových filtrů s průměrem od 60 do 120 mm • ramena jsou žebrovaná pro lepší zachycení olejového filtru • pro montáž a demontáž olejových filtrů • používá se s rohatkou 3/8“ a tyčkou pro správný rozsah • Stejně jako auto opravny je obvykle potřeba nahradit různé typy olejových filtrů, jsme vyvinuli nástroj, který může být použit na většinu standardních filtrů. Pokud je použit, nástroj je v souladu s filtrem napínání a uchopení. Nástroj může být použit na všech filtrech s průměrem v rozmezí 60 až 120 mm. Vzhledem k omezenému prostoru v průběhu výměny, je nástroj upraven tak, že vyžaduje tak málo prostoru, jak je to možné. Háky jsou žebernaté tak, aby byly vhodné pro filtry bez hran, které umožní uchycení a které by bylo obtížné nahradit konvenční metodou. Tento nástroj funguje v obou směrech, a tím umožňuje utáhnutí a uvolnění olejových filtrů, jak ji upravuje a využívá úsilí vloženého optimálně v obou případech.

• používá se s rohatkou 3/8“ a tyčkou pro správný rozsah • pro montáž a demontáž olejových filtrů • pro olejové filtry v těžce dostupných místech • pokryté černým nátěrem pro ochranu proti korozi • Tento nástroj je v 8 velikostech, které mohou být použity na většinu běžných automobilů olejových filtrů na trhu. Použití je jednoduché, protože všechno co je zapotřebí je vhodný nástroj na filtru a lehce to střídat. Nástroj může být použit při montáži olejových filtrů jako konstrukce a materiály jsou pečlivě vybrány tak, aby se nástroj vydržel maximální sílu na ni působící. Vzhledem k povrchové ochraně je nástroj vysoce odolný proti poškrábání a poškození stejně jako před atmosférickými a chemickými vlivy.

n D

H

619257

284

60

120

3/8”

H D1

D

360°/n

D1

H

620949$

27

6

37.5

33.5

620950$

32

6

43.5

34.6

620951$

36

6

48.4

34.9

619258

66

6

73

37

619259

65

14

70.7

36.8

619260

74

15

81

36

619261

75 - 77

15

81.4

41.8 35

619262

76

12

82

620952$

76

14

81.3

37

619263

86

16

96

47.2

H

619264

86

18

92

39.5

60

619265

96

18

102

36.8


1978/2

2026/2

Klíč na nádrž

Stahovák

• materiál ramen: uhlíková nástrojová ocel • pro odstranění matic plastových palivových nádrží • rychlé sevření matic palivové nádrže • použití s nástrčným klíčem nebo klíčem rozměru 22 • pro montáž a demontáž • Tento nástroj má tři vyjímatelné háčky,takže rukojeť plynu víčko nádrže upevní tak,že se nepohybuje. Přístup k víku je obvykle velmi obtížný při výměně, nástroj je konstruována tak, že vyžaduje minimum prostoru. Stačí umístit nástroj na víčku a střídat v příslušném směru. Tento nástroj se přizpůsobí uzávěru a víčko pak může být odstraněno velice rychle. Nahrazení uzávěrem je také jednoduché. Tento nástroj zajišťuje bezpečnou práci a dlouhou životnost.

• •

L max.

Stahovák je nářadí, které umožňuje účinné snímání různých strojních dílů, které jsou nasazené na hřídeli. Je to nezbytný přípravek, který bez deformací a bezpečně zajistí odstranění těžko snímatelných strojních dílů. Stahovák je sestaven z nastavitelné objímky, vřetene, dvou rozpěrných tyček, které umožňují stejnoměrné stahování. V nabídce jsou 3 velikosti stahováku, se kterými můžete z hřídelí stahovat součásti od Ø 5 mm do Ø 115 mm. Stahováky jsou navrženy tak, aby práce s nimi byla jednoduchá a bezpečná. Stahovák je vyroben z vysoce kvalitní oceli Povrchová úprava: šrouby jsou leštěné, ostatní díly chromované

H D

619273$ 619266

D

D

120

155

22

D

L

5 - 60

229

H

619274$

12 - 75

234

73

619275$

22 - 115

325

1980 Optiký tester v plastikovém boxu

HLEDÁČEK NASTAVENÍ

1 DESTILOVANÁ VODA 2 – 3 KAPKY

2 30 s zaostřování

3 Nastavte kalibrační šroub

4 Bílé pole nastaveno na nulovou hodnotu

621403$

285


2027/2

2029/2

Stahovák náboje kola a bubnu kola

Hlavice 1/2“ pro sundání brzdového bubnu

• materiál misek háků: molybden • s pěti vytahovacími háky • pro stahování nábojů kol až do průměru otvoru 250 mm;

• • • • •

materiál: chrom molybden speciální uhlíková nástrojová ocel pro odstraňování brzdových bubnů dva kusy v soupravě Kvůli obtížnému snímání automobilového brzdového bubnu je tu práci potřeba speciální nářadí. • Nářadí je složeno ze dvou šroubů, které našroubujeme do brzdového bubnu, pokud ho požadujeme sejmout. • Postupným rovnoměrným šroubováním ráčnou nebo klíčem, je buben postupně odstraněný. • Po odstranění brzdového bubnu nářadí vyšroubujeme a uložíme.

Postup: 1. Smontujte nástroj, namontujte pouze tolik vytahovacích háků, kolik jich bude potřeba 2. Vytahovací háky namontujte na buben kola 3. Otáčejte vřetenem, abyste zahájili stahování bubnu kola • Tento nástroj je určen k rozebrání různých nábojů kola. Je určen pro jednoduché a flexibilní použití. S vytahovákem háčků , náboji, může být odstraněna třemi, čtyřmi nebo dokonce pěti háčky, a to v závislosti na typu náboje. Vzhledem k tomu, že jeho použití je velmi flexibilní díky pěti vytahováky háčků, nástroj je vhodný pro většinu druhů nábojů až do průměru 250 mm. Tento nástroj se skládá z vřetene pěti vytahováků háčků a kované hákem zvládnout. Rukojeť má rovněž další zářez, který zabraňuje vytahování háčků z posuvného nástroje, během montáže nebo rozebírání náboje. Silná konstrukce umožňuje bezpečné a dlouhé použití s vysokou zátěží. Doporučujeme, abyste nepoužívají pneumatická kladiva!

M

619148

M8

L1

D

L

L

D

L1

64

22.9

28

2030/2BI Kleště na lanko ruční brzdy • materiál: uhlíková nástrojová ocel • pro výměnu lanka ruční brzdy • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • značka UNIOR na rukojeti • Používají k upevnění nebo odpojení lanka ruční brzdy. Stačí použít ruční kleště pro rychlé napnutí, připevnit nebo odpojit brzdové lanko.

D1 max.

360 / n o

D2 max.

619278

D1

D2

250

18.5

n 24

3-5 L

2028/2P Kleště pro vyvažování kol

L 619734

• materiál: chrom vanadium • povrchová úprava: chrom • rukojeti izolované plastovým návlekem

234

2032/2 Vytahovač kulových kloubů materiál: nástrojová ocel kapacita: 23 mm maximální délka: 53 mm pro vytahování kulových kloubů z volantů a závěsů • Používá se přednostně pro rychlou a snadnou demontáž kulových kloubů volantů od průměru 18 do 22 mm. Nástroj je plně nastavitelný tak, aby pasoval na téměř všechny kulové klouby závěsů s kapacitou čelistí od 18 do 22 mm. H max.

• • • •

D

L

L 619288

286

250

619736$

D

H

23

53


2033/2

2035

Roztahovač disků

Kartáč na čištění čelistí diskových brzd

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • hlavní souprava adaptérů pro široký rozsah aplikací na různých vozidlech • lze jej použít pro levé i pravé závity • s odolným plastovým obalem a s měkkou pěnovou vložkou • Vhodný pro: Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, MercedesBenz, Opel. • 8 adaptérů dodávaných s nástrojem je vhodných pro stlačení téměř všech typů automobilových pístů brzdových válečků během výměny brzdového obložení.

• pro čištění čelistí diskových brzd před instalací nového brzdového obložení a ostatních kovových částí • mimořádně úzký design vhodný pro těžko dostupná místa • Brzdění způsobuje tření na brzdách. Materiál brzdového obložení se shromažďuje v čelistech diskových brzd - ty musí být vyčištěny během výměny brzdového obložení. Úzký design tohoto nástroje umožňuje jeho použití pro čištění brzdových diskových čelistí a pro jakoukoliv další práci vyžadující čištění.

Jak pracuje: Vložte nástroj do čelisti brzdového disku a plynulým otáčením nástroje proveďte stlačení a současné otáčení pístu brzdového válečku zpátky do jeho brzdové čelisti. Postup vytvoří dostatek místa pro provedení výměny brzdového obložení.

619739

2036/2 Třmen lisovacího nástroje

L 619737

151

• materiál: speciální složení pro kalení a popouštění • Kompresi nástroj se používá pro kompresi brzdových pístů při výměně brzdového obložení. Užitečné hlavně s „botami“ brzdového kotouče, které jsou uzavřeny z přední strany. Tento nástroj je užitečný pro kompresi jednoduchých nebo dvojitých brzdových pístů, většinou na přední kola. Používá se k rychlému a snadnému přesunoutí brzdového pístu zpět do „boty“ bez poškození pístu nebo „boty“.

2034/2BI Nástroj pro nastavení ventilků pneumatik • • • •

materiál: chrom vanadium ergonomická dvou komponentní rukojeť značka UNIOR na rukojeti pro nastavení ventilků Schrader na pneumatikách • na rukojeti je plastová krytka, která zabraňuje poškození ráfků při možném proklouznutí, nářadí lze použít na všechny rozměry ráfků

H

C

Jak pracuje: 1. Vložte nový ventilek do otvoru v ráfku kola. 2. Našroubujte nástroj na ventilek. 3. Pro zatlačení ventilku do správné polohy na ráfku použijte páku.

B

A

620224$

A

B

C

H

153

90

12 - 97

150

2037/2BI Kleště na brzdové pružiny • • • •

L

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění celé kalené a temperované pohyblivá hlava kalená v oleji , fosfátovaná, povrch těla kleští chromován Nástroj je určen pro montáž a demontáž pružin brzdových čelistí. Díky svým kompaktním rozměrům umožňuje snadněji dosáhnout na brzdové pružiny, než stávající nástrou Unioru Art.431, který je větší a je určen pro užitková vozidla, nákladní automobily a jiná průmyslová vozidla. Kleště jsou vybyveny nastavitelným proloužením s drážkováním proti sklouznutí.

L 619738$

325

L

L 620227$

244

287


2038

2051/4

Vnitřní stahovák ložisek

Kompresor závěsů pro pružiny tlumičů

• Ten je používán na snadné, rychlé a čisté odstranění vnitřního kroužku ložiska z náboje kola. Nástroj je určen k odstranění vnitřní nosné části bez rizika poškození a bez nutnosti použití jakýhkoli dalšíh nástrojů, jako jsou pily, kladiva či frézy apod. Nástroj má 4 dráhy, které se používají k odstranění ložiska s průměrem od Ø40 do Ø60 mm. Nástroj může být použit pro: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Toyota, VW atd. • Se 4 čelistmi; velikost 1 - od Ø40 do Ø45, velikost 2 - od Ø45 do Ø50, velikost 3 odØ50 do Ø55, velikost 4 - od Ø55 do Ø60

1. Vyberte vhodnou misku pro Vaši pružinu. 2. Stahovák umístěte na pružinu. 3. Začněte stlačovat pružinu tlumiče.

Jak pracuje:

• MACPHERSON je stále rostoucí, nářadí obsahuje tři různé dvojice svěráků, takže téměř kompletně pokrývají celou škálu různých podpěr MACPHERSON. Nástroj sada obsahuje také rozpěru pro kuželové pružiny, která zvyšuje užitnou hodnotu tlumiče Remover. Vývojem tohoto nástroje je bezpečnost, bereme-li v úvahu jak velké síly se podílejí na odstraňování tlumiče což může představovat riziko poranění uživatele. Z tohoto důvodu, všechny svěráky mají v sadě rozšířené funkce okraje pevnou rukojeť pružiny v nástroji čímž zamezí jakékoliv možnosti uklouznutí, které by mohly poškodit nástroj uživatele. Doporučené zatížení nástroje je 9000 N Maximální zatížení na nástroj až 37000 N. Nástroj je dodáván v krabici trvanlivého PVC, která umožňuje snazší a bezpečnější dopravu. • v soupravě jsou 2 misky 80 - 115, 2 misky 110 - 150 ve 2 miskách 140 - 195

D

620228$

2039/2 Nástroj pro vnitřní kloub řízení • Tento nástroj se používá k rychlé a snadné montáži a demontáži vnitřního kloubu na volantu . Nástroj je tlačen skrz volantovou tyč směrem ke kloubu a zároveń je jím otáčeno,3 ramena jsou přichycena ke kloubu, který se pak uvolní pomocí S27 klíčem. Může být použit s průměry od Ø 32 ~ 40 mm. Vnější průměr hlavy nástroje je Ø77mm.Délka nástroje je 400 mm je vhodná pro všechny velikosti nebo délky řídících tyčí. Je výhodné, že použití tohoto nástroje nevyžaduje aby matice řízení nebyla vyšroubována předem , protože vnitřní průměr nástroje je větší než matice řídící tyče a nástroj lze jednoduše tlačit proti matici.

L

L 620230$

400

D

2041/2 Stahovák homokinetického kloubu

L

• Stahovák se používá k demontáži nebo opravám homokinetických kloubů různých velikostí. Před demontáži kloubu, zkontrolujte, zda homokinetický kloub může být demontován. Nejprve odstraňte horní nastavitelný držák a vložte kloub skrz kroužek a otáčením vrchního nastavitelného držáku kloub do stahováku. Homokinetický kloub zahrnuje matici, která může být použita k utažení, nebo demontáži kloubu. Před přišroubováním matice, odstraňte pojistný kroužek, který drží horní a dolní části kloubu. Současným stiskem dvou tlačítek, může být držák nastaven na vhodnou délku kloubu. Výhody: Nástroj může být použit při opravách automobilů, nepoškozuje kloub, šetří pracovní čas při demontáži.

D

D 620232$

288

18 - 36

619279

300

L max. D

21

80 - 195


2052/4 Kompresor (stlačovač) na pružiny tlumičů, lehká verze • navržený pro demontáž tlumičů vozidel. • maximální zatížení nástroje je do 11000 N • Firma UNIOR již prodává zavěšovací stlačovač na pružiny tlumičů (číslo 2051), avšak řada malých autoservisů nepotřebuje pravidelně používat tak profesionální nástroj. Proto vznikla tato lehká verze nástroje - funguje stejně jako nástroj pod číslem 2051, ale má doporučené zatížení pro nástroj 2750 N. Pro prevenci jakéhokoliv ohnutí nebo vypadnutí pružiny z misky je tento nástroj vybaven zabezpečením, které umožňuje, že části nástroje používané pro odstraňování dílů vždy pracují paralelně.

619733

19

2076/1 Vytahovák závrtných šroubů • • • •

materiál: chrom vanadium povrch chrom leštěný válečkový systém upevněný k závrtnému šroubu, v obou směrech • snadné vyndávání závrtných šroubů

Použití:

2077/2BI

1. Umístěte válečkový vytahovák závrtných šroubů na závrtný šroub 2. Začněte otáčet vytahovák závrtných šroubů PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK 3. Když je závrtný šroub odstraněn, jednoduše zatlačte vytahovák směrem dolů

Kleště na pružinové svorky • • • •

Důležité: Válečkový vytahovák závrtných šroubů nepoužívejte pro utahování!! • Hřeby jsou šrouby bez povrchu, který lze uchytit, což zabraňuje jejich odstranění bez jejich poškození. Tento nástroj je určen k tomu, že přesně - odstraní hřeby bez poškození vláken. Tento nástroj funguje prostřednictvím systému tří válců, které při odstraňování uchytí šroub na třech místech, odstranění je bez poškození. Všechny tři válce nemají žádné ostré hrany, které umožní odstranění bez poškození,navzdory tomu, že nástroj může pracovat v obou směrech. Tlak na nástroj nedoporučuje, mohlo by způsobit poškození systému válečků, které jsou dimenzovány pouze pro uvolnění.

• • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel materiál pracovní špičky: speciální uhlíková nástrojová ocel pasuje do většiny svorek standardní velikosti Na hadicové svorky v systémech pro chlazení, rozvod paliva nebo ostřikování předního skla polohovací zámek usnadňuje odstraňování hadicových svorek povrchová úprava: chrom Černé provedení dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení značka UNIOR na rukojeti Kleště na objímky.. jsou používány pro otevření tuby svorky, které umožňují rychlé a bezpečné odstranění trubky z trubky prodloužení. Jsou také používány pro uzavření příchytky trubek, když se připojuje k prodloužení trubice, aby se zabránilo pádu z trubek z prodloužení, a tím zajistit bezpečný pohyb tekutiny. Kleště byly navrženy tak, že pouze minimální síla je dostatečná k vytvoření velkého tlaku na svorkách, zajištění bezpečného a trvalého připojení ze zkumavky do zkumavky prodloužení.Kleště byly tvarované tak, aby mohly být efektivně použity v místech, která jsou těžko přístupná, což umožní rychlou a snadnou manipulaci. Pevné a bezpečné uchopení je zajištěno ergonomickým tvarem rukojeti. Lze jej použít pro: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, atd.

D L

L

D

619238

M5

60

21.5

19

3/8”

-

619239

M6

60

23.5

21

1/2”

-

619240

M7

60

23.5

21

1/2”

-

619241

M8

60

23.5

21

1/2”

-

619242

M 10

69

27.5

21

1/2”

-

619243

M 12

69

27.5

21

1/2”

-

619244

M 14

72

34.3

21

-

16

619245

R 1/4”

60

23.5

21

1/2”

-

619246

R 5/16”

60

23.5

21

1/2”

-

619247

R 3/8”

69

27.5

21

1/2”

-

619248

R 7/16”

69

27.5

21

1/2”

-

619249

R 1/2”

72

34.3

21

-

16

L

L 619250

235

289


2078/2BI

2080/2BI

Kleště pro objímky a příruby OETIKER®

kleště na objímky CLIC®

• • • • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel pro zalisované manžety náprav OETIKERŽ přesná deformace ouška manžety nápravy delší, pro snadnou deformaci ouška manžety nápravy prakticky pro všechna osobní vozidla dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení značka UNIOR na rukojeti Kleště na objímky.. jsou používány pro otevření tuby svorky, které umožňují rychlé a bezpečné odstranění trubky z trubky prodloužení. Jsou také používány pro uzavření příchytky trubek, když se připojuje k prodloužení trubice, aby se zabránilo pádu z trubek z prodloužení, a tím zajistit bezpečný pohyb tekutiny. Kleště byly navrženy tak, že pouze minimální síla je dostatečná k vytvoření velkého tlaku na svorkách, zajištění bezpečného a trvalého připojení ze zkumavky do zkumavky prodloužení.Kleště byly tvarované tak, aby mohly být efektivně použity v místech, která jsou těžko přístupná, což umožní rychlou a snadnou manipulaci. Pevné a bezpečné uchopení je zajištěno ergonomickým tvarem rukojeti. Lze jej použít pro: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW

• materiál: uhlíková nástrojová ocel • pro demontáž a montáž pružinových svorek CLIC® • otevírání a zavírání kleští v rozsahu 180° • povrchová úprava: chrom • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • značka UNIOR na rukojeti • Kleště na objímky.. jsou používány pro otevření tuby svorky, které umožňují rychlé a bezpečné odstranění trubky z trubky prodloužení. Jsou také používány pro uzavření příchytky trubek, když se připojuje k prodloužení trubice, aby se zabránilo pádu z trubek z prodloužení, a tím zajistit bezpečný pohyb tekutiny. Kleště byly navrženy tak, že pouze minimální síla je dostatečná k vytvoření velkého tlaku na svorkách, zajištění bezpečného a trvalého připojení ze zkumavky do zkumavky prodloužení.Kleště byly tvarované tak, aby mohly být efektivně použity v místech, která jsou těžko přístupná, což umožní rychlou a snadnou manipulaci. Pevné a bezpečné uchopení je zajištěno ergonomickým tvarem rukojeti. • Použití pro: Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, VW

L

L

L 619251

L 619253

230

190

2079/2BI

2081/3

Kleště na rychlospojky plynových potrubí

Kleště pro zachycení hadicových svorek pro zastavení průtoku kapaliny

• • • • • • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel pro rozpojování plynových trubek s pružinou pro samovolné otevření povrchová úprava: chrom Černé provedení dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení značka UNIOR na rukojeti Tento nástroj se používá pro odstraňování rychlospojek, které spojují plynová vedení. Nástroj má dva kované čepy v čelistech, které zmáčknou spojky během jejich odstraňování nebo opravy (následně lze odstranit hadici). Čelist je navržena a seřízena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou práci s velkou silou na omezeném prostoru. • Použití pro: Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault apod..

• materiál: čelisti - speciální uhlíková ocel. • rukojeti jsou plechové • používaný pro zastavení průtoku oleje, benzínu ... • čelisti nemají ostré okraje, takže nemohou poškodit citlivé nebo křehké hadice. • rukověti z plastu usnadňují lepší držení uživatelem. • rychlé a jednoduché zastavení průtoku paliva nebo jiných kapalin. • univerzální blokovací mechanismus. • Nástroj pro zastavení toku kapalin je nepostradatelným nástrojem při změně různých automobilových dílů spojených s kapalným ložiskem hadice. Tento nástroj jehož hlavní funkcí je zastavení toku kapalin v různých měkkých hadicích tak, že mechanik může nahradit určité části automobilu bez přerušení nebo znepokojením před potenciálním únikem. Nástroj může být použit na měkké hadice do automobilů, nákladních automobilů, zemědělských strojů, jakož i různých námořních plavidel však hadice průměr nesmí překročit 55 mm v libovolném čase, v tomto případě zastavení toku není zaručeno.

L

L L

L 619252

290

206

619254

285

55


2082/3

2083

Zachycovací kleště pro řezání výfukových potrubí

Teleskopický magnetický vytahovací nástroj se světlem

• materiál: čelisti - speciální uhlíková ocel. • rukojeti jsou plechové • používané pro řezání výfukových potrubí při výměně určité části výfukového systému. • Výkon řezání: 25 - 85 mm • rukověti z plastu usnadňují lepší držení uživatelem. • univerzální blokovací mechanismus. • velmi dlouhý řezací řetěz • Tento nástroj je primárně určen pro řezání výfukového potrubí, ale vzhledem ke své konstrukci řetězce a řezného břitu, může být také použit pro měděné trubky, plastové potrubí a různé další trubky s průměrem mezi 25 a 85 mm. Nástroj je bezpečný a snadno ovladatelný díky doplňky, jako jsou: - delší řezné řetězce vám umožní snížit potrubí o průměru až 85 mm; - větší řezné břity, umožní vám řezané ocelové trubky až 3 mm, mosaz trubice až 4 mm, PVC trubka až 5 mm; - plastové-T-potažená rukojeť, která snižuje množství síly nezbytné na použítí nástroje, zlepšuje přilnavost a zabraňuje uklouznutí - univerzální blokovacího mechanismu, který zajistí nástroj v poloze, dokud se neuvolní blokovací mechanismus a přestane řezání. Řezací řetěz podléhá opotřebení, což je důvod, proč nabízíme jako náhradní díl (čl. 2082.1)

• • • •

pro vytahování matic, šroubů baterie chráněny proti vlhkosti součástí soupravy jsou baterie 3 LR41 se světlem pro temná místa mezi součástkami stroje • Tento nástroj je navržen pro vytahování malých kovových předmětů. Je vybaven speciálním světlem, které se aktivuje automaticky, jakmile je nástroj vytažen z pouzdra. Nástroj je velmi užitečný pro špatně osvětlené prostory, které jsou běžné uvnitř motorů. Pokud již nástroj nepotřebujete, zasuňte jej zpět do pouzdra a světlo se okamžitě vypne. Nástroj je vybaven upevňovací sponou.

L1

619741

L

L1

170

660

L

kg

0.5

2084 Profesionální kontrolní automobilová souprava • • • •

s LED světlem s dlouhou životností je k dispozici v odolném plastovém obalu zvedací výkon magnetu: 3,5 kg Kontrolní automobilová souprava.zahrnuty v sadě: 1 kruhové zrcadlo Ø60, 1 úhlové zrcadlo (65 x 42 mm), 2 kusy příloh, 3 L1154F baterií, 1 sáček s SOS zásobníkem nářadí. • Kromě LED světla obsahuje tato souprava doplňková zrcadla pro usnadnění pohledu do těžce dostupných míst uvnitř vozidla. To z něj činí velmi užitečný nástroj. Nástroje jsou také určeny ke zvedání a vytahování malých kovových předmětů, jako jsou například šrouby, matice, apod. Sada je dodávána v atraktivním a odolném pytlíku. Jednotlivé nástroje se umísťují do nouzového nástrojového tácu, aby bylo snadné je rychle najít. L

L 619255

330

25

85

2082.1 Náhradní řetěz pro položku 2082 • materiál: slitinová ocel

H

B

A L1

619742

A

B

H

L1

kg

240

110

45

650

3.5

L

L 619256

305

291


2085

2087

Háčkový vytahovací nástroj

Flexibilní magnetický nástavec

• pro zvedání malých a převážně nekovových malých součástek, jako jsou šroubky, matice • Tento nastavitelný nástroj lze snadno navigovat obtížně dosažitelnými oblastmi. Pro rychlé a spolehlivé uchopení předmětů je nástroj vybaven třemi čelistmi, které se vysunují, případně vrací do původní polohy po stisknutí tlačítka.

• Flexibilní magnetický nástavec je navržen k tomu, aby sbíral kovové předměty z obtížně dostupných míst. • Vyznačuje se flexibilním tělem se silným magnetem. • Magnet může zvednout kovové předměty do váhy 1 kg. • Nástroj má ergonomickou rukojeť, která zajišťuje snadnou práci.

Dmax

L

619883

L

D

510

15

2086 Magnetický podnos • • • • • • •

Materiál: nerezová ocel odolná proti korozi silný permanentní magnet krytý ochrannou gumovou vrstvou lze jej použít v jakékoliv poloze udržuje díly a nástroje přesně na místě, kde je potřebujete pro použití v garážích, motorech, domácích dílnách podrží jakékoliv malé matice, šrouby a ocelové díly Se svým silným magnetem krytým gumovou vrstvou je tento magnetický tác vhodný pro použití v prakticky jakékoliv průmyslové aplikaci od opraven automobilů až ke všem oborům, kde je možno tento tác připevnit na kovový povrch. Lze jej používat ve všech pozicích - magnet je tak silný, že tác může být dokonce připevněn dnem vzhůru. Tác je určen na ochranu šroubů, matek a podobných součástek před ztracením a také pro jejich uložení ve středu tácu z důvodu minimalizace času potřebného k nalezení vhodné součástky.

kg

619929

2089/2BI Automatické kleště s pružinovou spojkou • • • •

H

• • • •

D 2086

619728

D

H

kg

150

40

3

1

materiál: uhlíková nástrojová ocel materiál pracovní špičky: speciální uhlíková nástrojová ocel pasuje do většiny svorek standardní velikosti Na hadicové svorky v systémech pro chlazení, rozvod paliva nebo ostřikování předního skla polohovací zámek usnadňuje odstraňování hadicových svorek povrchová úprava: chrom dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení Kleště se používají pro otevření spony trubek používaných na chladících a topných ystémech, které umožňují rychlé a bezpečné odstranění těchto spon. Vhodné pro pružinové spojky s velikostí sevření od 18 do 54 mm. 600 mm dlouhý bowden umožňuje efektivní využití v těžko přístupných místech, kde nemůžete použít jiné kleště. Kleště obsahují ozubenéhý blokátor s 8 pozicemi pro otevírání spon, nebo jejich upevnění na zprávném místě, bez použití další síly. Rukojeti jsou navrženy tak, aby při rozevření čelistí vmaximální šíři je bylo možno sevřít zpět s minimální silou. Používá se při oprávách vozidel Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel / Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, atd.

L1

L

620234$

292

L

L1

230

600


2091

2177.02

LED světlo

Nástroj na snímání konektorů

• s 26 žárovkami (21 ve předu a 5 nahoře) • 21LED žárovek může být zapnuto mezi 4 a 5 hodinami, 5 světel nahořa na 13 hodinách • se dvěmi nastavitelnými ramínky • se třemi magnety • jednoduché světlo s úhlem 0 - 180° • vyrobeno s příjemného plastového materiálu • se dvěma adaptéry (12/24V na 100-240 V) • magnet ve spodní části nese kompletní hmotnost LED světla • Li-Ion baterie

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 3.5mm

5 LED D

21 LED

D 620970$

5

2177.021 Demontážní hlava pro

L

A

d

D L

620237$

L

A

250

55

620978$

2151/2BI

D

d

L

5

4.4

24

2177.01

2177.03

Kleště na zapalovací svíčky

Nástroj na snímání konektorů

Nástroj na snímání konektorů

• • • • •

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 1.5mm

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 4mm

materiál: uhlíková nástrojová ocel pro demontáž zapalovacích svíček dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení značka UNIOR na rukojeti Tento nástroj je určen pro bezpečné a rychlé odstranění zapalovacích svíček bez jejich poškození. Jako přidanou funkci vám nástroj umožní snížit napájení kabelů nebo kabelové stlačení příloh.

D

D

L

D

D 620969$

620971$

3.3

6

L 619732

192

2177.011

2177.031

Demontážní hlavice pro 2177.01

Demontážní hlavice pro 2177.03

d

D

d

L

620977$

D L

D

d

L

3.3

3

30

620979$

D

d

L

6.5

6

27

293


2177.032

2177.051

2177.071

Montážní trubička pro 2177.03

Demontážní hlavice pro 2177.03

Demontážní hlavice pro 2177.07

d

D

d

D

d

L

620985$

D

L

D

d

L

6.5

4

50

620981$

L

D

d

L

3.3

3

35

620983$

D

d

L

2.8

2.3

30

2177.04

2177.06

2177.08

Nástroj na snímání konektorů

Nástroj na snímání konektorů

Nástroj na snímání konektorů

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 2.5mm (např. vks)

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 4mm

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory (např. lks) 1.5mm

D

D

D

D 620972$

D

4.5

620974$

D 620976$

6

3.6

2177.041

2177.061

2177.081

Demontážní hlavice pro 2177.04

Demontážní hlavice pro 2177.06

Demontážní hlavice pro 2177.08

d

D

d

d

D

L

620980$

L

D

d

L

4.4

4

28

620982$

D

d

L

6

5.5

20

2177.05

2177.07

Nástroj na snímání konektorů

Nástroj na snímání konektorů

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 2.5mm

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro kruhové konektory 1.5mm

D

D

D 620973$

294

3.3

D

L

D 620975$

1.9

620984$

D

d

L

3.6

2.8

30


2177.09

2177.12

2177.15

Nástroj na snímání konektorů

Nástroj na snímání konektorů s trnem

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro jednokanálové JPT kontakty

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

620986$

620989$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro mikro spínače II a III, MFK/MFS

620992$

2177.10

2177.13

2177.16

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů s trnem

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro iso konektor autorádia

620987$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro junior/standart časové spínače, FASTI-FASTON

620990$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití

620993$

2177.11

2177.14

2177.17

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů s trnem

Nástroj na snímání konektorů s asimetricky otevřeneou hlavicí

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití •

620988$

620991$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití

620994$

295


2177.18

2177.19

2177.20

Nástroj na snímání konektorů s asimetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů s trnem

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro MCP 9.5 mm

620995$

620996$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro pit-pod\faston 6.3 mm

620997$

www.uniorto

296


2177.22

2177.25

Nástroj na snímání konektorů s trnem

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

620998$

620999$

nkta ee

vaaliltiyta áqku

rau G uZaár

621002$

2177.23

2177.26

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon, mcp, mak

621000$

621003$

2177.24

2177.27

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů s asimetricky otevřeneou hlavicí

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon

621001$

621004$

ich IO R

UN

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Ducon

rukou

ie Ergono m

ools.com

VHy si gohk

2177.21 Nástroj na snímání konektorů s trnem

U - o c hr an

av

297


2177.28

2177.31

2177.34

Nástroj na snímání konektorů

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro ploché zástrčky bez krabičky

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro SLK kontakty (základní)

621008$

621011$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití

621005$

2177.29

2177.32

2177.35

Nástroj na snímání konektorů s trnem

Nástroj na snímání konektorů s multi trnem

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro VKR

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro SLK primární a sekundární spouštěče

621009$

621012$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Mikrospínač

621006$

2177.30

2177.33

2177.36

Nástroj na snímání konektorů s trnem

Nástroj na snímání konektorů s multi trnem

Nástroj na snímání konektorů s trnem

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro LKS

621007$

298

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro MKS\MKR

621010$

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro pájené kontakty

621013$


2177.37

2177.40

2202/2BI

Nástroj na snímání konektorů s trnem

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Kompresor (stlačovač) pružiny ventilu

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro pájené kontakty

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro Junior/Standard časovače, MDK/DFK

• • • • • • • •

• • •

621014$

621017$

2177.38

2201/2BI

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

Kleště pro demontáž těsnění ventilů

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro E95

• • • •

• • • •

materiál: uhlíková nástrojová ocel kalený povrchová úprava: chrom vhodný téměř pro všechny typy motorů, široké možnosti nastavení nářadí nezahrnuje nástavce 4 nástavce umožňují práci na téměř všech typech motorů a jsou dostupné jako náhradní díl použití s pákovou blokací je velmi rychlé a snadné po nastavení nářadí na prvním ventilu, je práce rychlejší, protože na další ventily není potřeba nové nastavení s nastavitelnými rukojeťmi, docílíme silný stisk na pružinu mimořádně velké hrdlo pro velké motory Tento nástroj se používá na připojení a demontáž pružin ventilů. Je vybaven samozajišťovací pákou a rychle nastavitelnými doplňky, které zajišťují, že nástroj je možno použít na všechny typy motorů.

materiál: uhlíková nástrojová ocel povrchová úprava: chrom extra dlouhé čelisti extra tenký tvar umožňuje demontáž olejových těsnění vřetene ventilu na místech hluboko v bloku motoru pro těsnící kroužky vřetene ventilu značka UNIOR na rukojeti dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení Kleště pro demontáž těsnění ventilů - úzký design umožňuje přístup k těsnění vřetene ventilu i v případě nedostatku prostoru u motorů se 4 ventily na jedné hlavě válce. Kleště jsou vybaveny vroubkovanými špičkami pro pevné zachycení těsnění, tělem vyrobeným z tepelně upravené oceli a odpruženými čelistmi.

D L

621015$

2177.39

L

Nástroj na snímání konektorů se simetricky otevřeneou hlavicí

L

619722$

430

D 20 - 250

2202.1/2

• pro opravy poškozených konektorů • pracovní špičky jsou vyrobeny z kvalitní pružinové oceli • předepnutí chrání špičky před poškozením • vhodné pro většinu konektorů na trhu • snadné a bezpečné použití • pro SLK 8

Nástavce pro nářadí na pružiny ventilů

D

621016$

619721

620567$

21

620208$

25

620209$

30

L

620210$

35

275

620211$

43

299


2205 Kompresor (stlačovač) pístních kroužků • používá se pro instalaci pístů ve všech typech osobních vozidel. • vysoce kvalitní konstrukce s odpruženým ocelovým obalem • s bezpečnostními regulačními šrouby • k dispozici ve velkém množství velikostí • Nástroj se používá pro instalaci pístů a pístních kroužků do válců motoru. K dispozici jsou různé velikosti nástroje. • Vložte píst a jakýkoliv pístní kroužek do nástroje, nástroj umístěte do otvoru a použijte ho na zasunutí / zatlačení pístu a jakýchkoliv pístních kroužků do válce.

2203/2BI Nástroj na otáčení kladkou vačkové hřídele

D

• materiál: chrom vanadium • materiál čepu: speciální uhlíková nástrojová ocel • pro držení kladek vačkových hřídelí, vstřikovacích čerpadel • na rozteče časovacích kladek od 24 do 160 mm • nabízené rozměry čepů: Ø5.7, Ø7.7, Ø9.7, Ø11.7, Ø18 • dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení • značka UNIOR na rukojeti • Používá se pro držení kladek vačkových hřídelí na místě tak, aby bylo možno odšroubovat střední šroub před demontáží kladek vačkových hřídelí. Tento snadno použitelný nástroj je určen pro všechny typy kladek vačkových hřídelí.

L 619723

525

2204 Souprava pro kontrolu napnutí rozvodového řemene • velmi snadné použití • přesné progresivní nastavovací tlačítko • dvoustranná stupnice umožňuje odečítání hodnot ze dvou stran • Nástroj se používá pro nastavení tahu rozvodového řemenu. Je vhodný pro většinu typů automobilových rozvodových řemenů. • Jak pracuje: • 1. Zvolte vhodnou polohu nástroje podle doporučení výrobce. • 2. Umístěte nástroj na kontrolu napnutí rozvodového řemene. • 3. Správnou hodnotu napnutí řemene vyhledejte v přiložené tabulce. • 4. Nástroj na kontrolu napnutí rozvodového řemene nastavte na požadovanou hodnotu. • 5. Ověřte aeraci rozvodového řemene. • 6. Proveďte nezbytná nastavení na napínacím zařízení rozvodového řemene. • 7. Nástroj umístěte opět do polohy pro kontrolu napnutí rozvodového řemene a prověřte, zda je rozvodový řemen správně napnut.

619724

300

H

H

D

D

619725

50

1 3/4” - 3 1/2”

40 - 90

619726

80

2 1/4”- 5”

57 - 125

619727

80

3 1/2” - 7”

90 - 175

619729

165

3 1/2” - 7”

90 - 175

2206 Univerzální vyrovnávač spojky • navržen pro většinu vozidel s jednokotoučovými spojkami • pro spojku až do 15 - 28 mm • snadné použití • Nástroj podle výrobku 2206 je jediný univerzální vyrovnávač spojky, který umožňuje vyrovnání téměř všech typů standardních spojek osobních vozidel. Vyrovnání se provádí přímo mezi kotoučem spojky a tlakovým kotoučem s použitím univerzálního vyrovnávače spojky, který obě součásti spojuje dohromady. Poté, co je vyrovnávač spojky odstraněn, jsou obě části spojeny a vyrovnány s ohledem na jejich osy.

619730

2207/2 1/2" nástrčný klíč se čtvercovým otvorem pro otáčení pro vstřikovače naftových motorů • vhodný pro řadu dieselových motorů • Nástrčný klíč pro injektory naftových motorů se používá pro demontáž a výměnu vstřikovačů bez poškození palivového potrubí.

619887

6P - 22mm

619731

12P - 22mm

L

619888

12P - 27mm

BMW. Fiat. Ford

98

619889

12P - 28mm

Scania. Volvo HGV


2208 Stahovák žebrovaných řemenic • Tento stahovák se používá při demontáži řemenic různých tvarů používaných v osobních autech. Nástroj je vhodný pro řemenice různých rozměrů: min. Ø45 mm; max. Ø235 mm. Stahovák je vhodnný zejména v těžko dostupných místech a to bez rizika poškození řemenice.

A

A

H1

A H3

H2 C1 D1

C3

C2 D2

D3

B

620223$

A

B

C1

C2

C3

D1

D2

D3

H1

H2

H3

171

32

60 - 82.5

69 - 91

34

80 - 150

40 - 120

40 - 150

200

213

152

2209

2211

Kombinovaný nástroj na opravu alternátoru

SAC spojková sada nářadí

• Tento nástroj (2části) pro alternátor umožňuje snadnou demontáž a montáž řemenice za účelem výměny, nebo opravy.Alternátor je blokován 10 mm XZN vložkou a šroub je současně uvolněn/utažen.Nástroj je k dispozici jako 1/2“ hlavice s XZN-M10 bitem a jako 1/2“ hlavice s TX50 bitem.

• materiál: nástrojová ocel • otvory jsou celé kalené a temperované • Tento nástroj umožňuje rychlou a snadnou montáž a demontáž samonastavitelné spojky (SAC). Vlastní spojka je přichycena nastavitelnými pružinami v přítlačné desce. Bez tohoto nástroje je správné osazení spojky prakticky nemožné, protože při tomto procesu může dojít velmi snadno k poškození . Takováto spojka se nemůže uvolnit, nebo sklouznout.. Nástroj chrání spojku před poškozením během montáže, nebo demontáže a zabraňuje protočení nastavovacího kroužku v přítlačné desce Tato sada je vhodná pro samonastavitelné spojky VW,Audi, BMW,Mercedes, Volvo, Opel/Vauxhall, Renault a jiných. • Výhody • 1. předepnutí tažného talíře během demotáže a instalace (důležité při prevenci tahu spojky) • 2. vystředění desky směrem k ložisku, nebo směrem k tažnému talíři • 3. odnímání stavěcího prstence s odnímacím nástrojem

L1

D

L2

D

L1

L2

620225$

M 10

23.8

113

75

620948$

TX 50

23.8

113

75

2210/2 Stahovák rozvodové řemenice • • • •

materiál: nástrojová ocel otvory jsou celé kalené a temperované Povrchová úprava: chromováno dle normy EN12540, šroub černé provedení Nástroj je určen k odstranění kladky s čelní drážkou. Nástroj odstraňuje kladku naprosto bez rizika poškození. Nástroj je vhodný pro různé průměry kladky, protože nohy jsou nastavitelné.

H

A

B

H

D

A B

620233$ 305

B 268

D 322

H 267

D

620226$

B

D

H

100

48 - 82

135

301


6460C6,3

6463TINC6,3

6466C6,3

Bity ploché C6,3

Bit PHILLIPS TIN C6,3

Bity POZDRIV C6,3

• • • • •

• • • • •

• • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • povrchová úptava titan • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

D

L

D L

L

axb

L

602370

0.5 x 3.0

25

602371

0.5 x 4.0

25

602372

0.6 x 3.5

602373

0.6 x 4.5

602374

0.8 x 4.0

25

602375

0.8 x 5.5

25

6464C6,3

6466TINC6,3

602376

1.0 x 5.5

25

Bity PHILLIPS C6,3

Bity POZIDRIV TIN C6,3

602377

1.2 x 6.5

25

602378

1.2 x 8.0

25

• • • • •

• • • • •

D

L

4.5

25

PH 2

6

PH 3

8

604691

PH 1

25

604692

25

604693

6463C6,3 Bity PHILLIPS C6,3 • • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

D

L

4.5

25

PZ 2

6

25

PZ 3

8

25

602397

PZ 1

25

602398

25

602399

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • povrchová úptava titan • Vyrobeno dle normy ISO 2351

D

D L

L D

D L

D

L

L

604694

PZ 1

602392

PH 3

8

32

604695

PZ 2

6

25

PH 4

10

32

604696

PZ 3

8

25

602388

PH 0

3

25

6465C6,3

6469C6,3

PH 1

4.5

25

Bity PHILLIPS C6,3

Bity IMBUS C6,3

• • • • •

• • • • •

602390

PH 2

6

25

PH 3

8

25

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

D

L L

302

L 25

602393

602389 602391

D 4.5

D 602400

2.5

25

D

L

602401

3

25

602394

PH 1

4.5

50

602402

4

25

602395

PH 2

6

50

602403

5

25

602396

PH 3

8

50

602404

6

25


6472C6,3

6480C8

6484C8

Bity TORX C6,3

Bity ploché C8,0

Bity PHILLIPS C8,0

• • • • •

• • • • •

• • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

L

D

L L

602405

TX 6

25

602406

TX 7

25

602407

TX 8

25

602408

TX 9

25

602409

TX 10

25

axb

L

602410

TX 15

25

602414

1.0 x 5.5

41

Bity POZIDRIV C8,0

602411

TX 20

25

602415

1.2 x 6.5

41

602412

TX 25

25

602416

1.2 x 8.0

41

621283$

TX 27

25

602417

1.6 x 8.0

41

621284$

TX 30

25

602418

1.6 x 10.0

41

• • • • •

621285$

TX 40

25

602419

2.0 x 12.0

41

6472TINC6,3

6483C8

Bity TORX TIN C6,3

Bity PHILLIPS C8,0

• • • • •

• • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • povrchová úptava titan

602425

L

PH 4

D

L

10

38

6486C8 speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

D

L

D

L

4.5

32

602426

PZ 1

602427

PZ 2

6

32

602428

PZ 3

8

32

6489C8 Bity IMBUS C8,0 L

• • • • •

D

L 604699

TX 10

25

604700

TX 15

25

604701

TX 20

25

604702

TX 25

604825

TX 30

L

D

L

4.5

32

PH 2

6

32

PH 3

8

32

602422

PH 1

25

602423

25

602424

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

L

L 602429

3

30

602430

4

30

602431

5

30

602432

6

30

602433

7

30

602434

8

30

602435

10

30

303


6503E6,3

6515E6,3

Bity PHILLIPS E6,3

Bity čtyřhranné E6,3

• • • • •

• • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly

L

6492C8

L

Bity TORX C8,0 • • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly

L

D

L

603417

SQ 1

75

602519

PH 1

4.5

50

603418

SQ 2

75

602520

PH 2

6

50

603419

SQ 3

75

602521

PH 3

8

50

6715E6,3 6506E6,3

Nástavec na bity E6,3 (1/4“)

Bity POZIDRIV E6,3 • • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

L

L

L

L 605518

TX 20

30

602436

TX 25

30

602437

TX 27

30

602438

TX 30

30

602439

TX 40

30

602440

TX 45

30

602441

TX 50

30

603028

Sada úderového šroubováku s bity

L

D

L

PZ 1

4.5

50

6500E6,3

602523

PZ 2

6

50

Bity ploché E6,3

602524

PZ 3

8

50

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

77

6762 D

602522

• • • • •

E6.3 (1/4”)

6509E6,3 Bity IMBUS E6,3 • • • • •

speciální vysoce legovaná ocel dlouhá životnost anti-korozní ochrana pro ruční i pneumatické šroubování možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly • Vyrobeno dle normy ISO 2351

605061

6762

14

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41), 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4), 6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20), 6762.1 (144), 6762.2 (1/2” - 5/16”)

6762.1

L

Úderový šroubovák

axb

L

602510

0.5 x 3.0

50

602511

0.5 x 4.0

50

602512

0.6 x 3.5

50

602513

0.6 x 4.5

50

602514

0.8 x 4.0

50

602515

0.8 x 5.5

50

602526

3

50

602516

1.0 x 5.5

50

602527

4

50

602517

1.2 x 6.5

50

602528

5

50

602518

1.2 x 8.0

50

602529

6

50

304

L

L 602525

2.5

50

L L 605062

1/2”

144


6762.2

6778

6778/5A

Redukce 1/2“ - 5/6“

Sada bitů

Sada bitů

L

L 605063

1/2” - 5/16”

37

6776PB21 Sada bitů v plastové krabici 605527

6778

TX 10 - TX 25 / 18

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

603771

6778/5A

10

6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)

6778/8A Sada bitů

6778/2A Sada bitů

621650$ 6776PB21

21

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6463C6,3 (PH 1, PH 2), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

603768

6778/2A

6

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)

603774

6778/8A

TX 8 - TX 25 / 10

6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25)

6777 Sada bitů

605526

6777

10

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))

305


A

T

N3/4

Visačka A na šroubováky

Visačka T na T-klíče s rukojetí

Visačka N na hlavice 3/4“

610953

I1

610696

Visačka I1 na zástrčné klíče

B Visačka B na šroubováky

610700

N1/4 Visačka N na hlavice 1/4“

610704

I2 Visačka I2 na zástrčné klíče 610697

C Visačka C na klíče

610701

N3/8 Visačka N na hlavice 3/8“

610705

610698

D Visačka D na kleště 610702

N1/2 Visačka N na hlavice 1/2“

610699

306

610703


I3

UV

Visačka I3 na zástrčné klíče

Visačka UV

619392 610706

I4

O140 Visačka O 140

Visačka I4 na zástrčné klíče SDSPLUS Závěsný držák SDS PLUS

610707

610714

U

O180

Visačka U na šroubováky

Visačka O 180

617498

SDSMAX Závěsný držák SDS MAX

615088

610715

617499

307


Nástroje na servis kol

Nástroje na kolo

Multifunkční nástroje

Nová pokročilá technologie Použití nových technologických postupů a materiálů prvotřídní kvality mají za výsledek výrobu nástrojů s dlouhou životností, bezpečnostní designy zajišťují opravy bez poškození, technologie podle přání zákazníka, vynikající efektivitu; moderní materiály a ergonomický design poskytují dobrý vzhled a bezpečné použití.

Nástroje na sady kol

Technologie na přání zákazníka pro vynikající výsledky Naše technologie nabízejí přizpůsobení částem kol všech výrobců. Díky naší tradici, našemu vlastnímu designu a neustálému technickému vývoji a moderní technologii jsme vždy o krok vpředu.

Nástroje na rám a vidlice

Sady nástrojů

Vynikající odolnost Pomocí ručních nástrojů Unior lze řadu úkolů realizovat rychleji a nástroje usnadňují práci v těsných oblastech. Jsou také přizpůsobeny pro práci dokonce na nejnovějších modelech kol.

308

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


1600A

1600AT

1600E1

Sada nářadí na kolo 5 ks

Prázdná brašna pro 1600A

Sada nářadí na kolo v plechovém boxu

617229

A

B

210

200

1600BT Prázdná brašna pro 1600B 617275 617232

1600A

1600E1

39

1600E, 912/3, 912V

13

584/2POLLY (180), 1647/2BI, 1630/2P (3.3), 1669/4, 220/3PH (1.5 - 10 / 9)

1600G Sada nářadí na kolo 50 ks

1600B Sada nářadí na kolo 9 ks

617230

A

B

390

270

1600CT Prázdná brašna pro 1600C

617239

617233

1600B

17

1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 584/2POLLY (180), 250/1 (100), 1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

617231

A

B

380

460

1600E Sada nářadí na kolo 37 ks

1600C Sada nářadí na kolo 14 ks

1600G

50

1607/4, 1609/2BI, 1612/2A (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15), 1613/2BI, 1616/4, 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17, 32), 1630/2P (3.3, 3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4, 1671.2/4, 1680/4, 1681/4, 1682/4, 183/2 (8 x 10), 253/2DP, 125/1 (24), 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 449/1PYTHON (240), 449.1, 1643/4, 1670/2BI, 250/1 (100, 300), 1683/4A, 1671.1/4, 584/2POLLY (180), AP1

1600G1 Sada nářadí na kolo 50 ks v kufru

617238

617234

1600C

22

1609/2BI, 1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 250/1 (100, 150), 584/2POLLY (180), 615TBI (PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)

1600E

37

1609/2BI, 1613/2BI, 1615/4, 1616/4, 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17), 1630/2P (3.3, 3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4, 1671.1/4, 1671.2/4, 1682/4, 250/1 (100, 300), 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1681/4, 1644/2, 584/2POLLY (180), AP1

617276

1600G1

51

1600G, 970U6

309


1600SOS1

1600SOS3

1600SOS5

Cyklistická sada nástrojů v panelu na nástroje SOS

Cyklistická sada nástrojů v panelu na nástroje SOS

Cyklistická sada nástrojů v panelu na nástroje SOS

620119$ 1600SOS1

620121$ 1600SOS3

620123$ 1600SOS5

6

H

564

364

30

3/3

S

1600SOS2

1600SOS4

Cyklistická sada nástrojů v panelu na nástroje SOS

Cyklistická sada nástrojů v panelu na nástroje SOS

620129

L

B

H

564

364

30

US

US

620127

B

0E + 9 4

PL

PL

30

L

94

+ 920

364

S

VL.1600SOS5 Náhradní zásobník na nářadí pro 1600SOS5

V 0E

564

3/3

S O

H

0E + 9 4

+ 920

B

94

S O

S O

L

+ 920

3/3

S

620125

0E + 9 4

V 0E

94

US

VL.1600SOS3 Náhradní zásobník na nářadí pro 1600SOS3

V 0E

VL.1600SOS1 Náhradní zásobník na nářadí pro 1600SOS1

15

1670/2BI, 1660/2, 1613/2BI, 1608/2BI, 1609/2BI, 190.1/1ABI (1/2”), 1670.1/4, 1670.4/4, 1670.5/4, 1670.7/4, 1671.1/4, 1671.2/4, 1695.1, 1661.2/4PGR, VL.1600SOS5

1696, 1696.2, 1697, 1683/4A, 1681/4, VL.1600SOS3

PL

10

1680/4, 1615/4, 1616/4, 1682/4, 1617/2DP (14, 15, 16, 17), 1618/2DP (36), VL.1600SOS1

1600SOS6 Cyklistická sada nástrojů v panelu na nástroje SOS

620124$ 1600SOS6

12

620122$ 1600SOS4

16

1635/2P, 1636/2P, 1634/2P, 1663/2BI, 1666/2DP, 1606 (2 x 2.5 x 3, 4 x 5 x 6), 1667/2, 1630/2P (3.3, 3.45), 1630/2A (3.3, 3.45), 1658/2P, 1669/4, 1671.5/2BI, VL.1600SOS6

4

1699, 1694, 1607/4, VL.1600SOS4

VL.1600SOS4

VL.1600SOS6

Náhradní zásobník na nářadí pro 1600SOS4

Náhradní zásobník na nářadí pro 1600SOS6

PL

B

H

364

30

US

L 564

PL

620128

S

620130

L

B

H

564

364

30

0E + 9 4 3/3

S O

S

94

+ 920

3/3

+ 920

US

H 30

0E + 9 4

V 0E

B 364

94

S O

S O

310

L 564

+ 920

3/3

S

620126

0E + 9 4

V 0E

94

V 0E

VL.1600SOS2 Náhradní zásobník na nářadí pro 1600SOS2

US

1601/2P, 1640/1DP, 466/1BI (180), 1612/2 (13 x 14, 13 x 14), 183/2 (8 x 10), 1643/4, 1647/2BI, 701A, 1642/2DP, 584/2POLLY (180), VL.1600SOS2

PL

620120$ 1600SOS2


1601/2P

1602/2

1604/2

Kleště pro demontáž plášťů kol

Řízení převodové konzole

• • • • •

• Materiál: uhlíková ocel, trubka je vyrobena z konstrukční oceli • Řízení převodové konzole, se závitem na něm, musí být rovnoběžná se zadními koly, která je základem pro hladký chod řetězu a pro rychlé, efektivní přesunutí. • Pokud jízdní kolo spadne na pravou stranu, pak dojde často k poškození zadního převodu a k deformaci konzole (držáku) převodů. To způsobí ztrátu souběžnosti držáku převodů, což ztěžuje řádnou funkci přehazovačky. • Při provádění oprav musí být nejprve vycentrováno zadní kolo, protože seřízené zadní kolo je základem pro seřízení konzole převodů. • Nástroj se snadno používá a je velmi přesný. Využívá se pro kontrolu rovnoběžnosti mezi konzolí převodů a kolem a pro vyrovnání konzole, pokud není rovnoběžnosti dosaženo. • Jak používat nástroj: Namontujte regulační zařízení na převodovou konzoli. Posuňte pohyblivou část podél měřícího zařízení směrem k ráfku kola a umístěte ho takovým způsobem, že se měřidlo jen zlehka dotýká ráfku kola. Poté připevněte měřidlo dotažením šroubu na horní část posuvné části. Kontrolu proveďte posunováním kontrolního zařízení konzole do různých míst na ráfku kola. Pokud je konzole převodů rovnoběžná s kolem, pak se bude měřící zařízení dotýkat ráfku ve všech polohách pouze zlehka. Pokud se tyčka vzdálí od ráfku, nebo je k němu velmi blízko, je třeba konzoli vyrovnat. Vzhledem k tomu, že naše kontrolní zařízení pro konzoli je silné, může být konzole převodů vyrovnána pomocí upevněného kontrolního zařízení. Celý postup opakujte do doby, než se měřící zařízení jen zlehka dotýká celého ráfku. Poté je opět dosaženo rovnoběžnosti.

Řezací nástroj s vodítkem, pro profesionální použití

materiál: chrom vanadium celé kalené a temperované povrchová úprava: chrom rukojeti izolované plastovým návlekem Kleště pro demontáž pneumatik jsou navrženy pro přímou demontáž pneumatiky - zvláště pro pneumatiky, které se již spojily s ráfkem. Při použití kleští zmáčkneme pneumatiku tak, že se oddělí od krajů ráfku. Pomocí tohoto úchopu pak umožníme odstranění pneumatik. Vypracovaný tvar kleští umožňující oddělení pneumatiky od ráfku zajišťuje, že nepropíchneme vnitřní duši během odstraňování pneumatiky. Kleště jsou pochromované a potažené plastem, což zajišťuje pohodlné držení nástroje.

• materiál: legovaná nástrojová ocel • Pro rámy s rozměry: 1“ a 1 1/8“ • Když jsou trubky na nové vidlici delší než je nezbytně nutné, je třeba zkrátit na odpovídající délku. Řezací nástroj umožňuje rovnoměrný a přesný střih vidlice potrubí bez závitu - o rozměrech 1 „a 1 1 / 8“ - zatímco zamontované měřidlo umožňuje rychlé a přesné stanovení požadované délky vidlice po řezu. Upevnit vidlice na řezací mřížce a nastavit požadovanou délku pomocí měřicí měřidla. Řez musí být umístěn přesně na mřížce. Lehce utáhněte šroub. Nainstalujte řezání mřížky spolu s pevnou vidlicí na pracovní lavici. Rozříznout vidlici pilou (prod. 750) přes otvor v mřížce. V kontaktu, k němuž došlo v těsném a přesném způsobu, nezanechává škrábance na vidlici potrubí.

617586

618409

617587

311


1605/2

1607/4

1609/2BI

Vodítko pro řezání 1“, 1 1/8“

Nástroj pro instalaci pouzdra spodní konzole

Klíč se stahovacím kroužkem

• materiál: legovaná nástrojová ocel • Když trubice nové vidlice je delší, než je nezbytně nutné, snížíme velikosti. Řezací průvodce zajišťuje rovný a přesný řez na vidlici trubky bez závitu rozměry jsou 1 „a 1 1 / 8“. Svěrák vidlice na řezání vodítka. Posuňte vodítko tak, aby jeho otevření bylo na označené části trubice a jemně utáhněte šroub. Svěrák na řezání vodítka zajištěte vidle s kazy na pracovní stůl. Rozřízněte vidlice pomocí pily (§ 750) prostřednictvím zářezu na vodítku. Kompaktně a precizně vyrobené nářadí nezanechává známky poškrábání na vidličku trubice.

• Materiál: uhlíková ocel • Tento nástroj se používá pro instalaci a demontáž pouzdra spodní konzole 35, 8 mm a 36, 3 mm. Je vyroben z kvalitní oceli připravené tepelným zpracováním a vybavené povrchovou ochranou. Výhodou nástroje je to, že zabraňuje sklouznutí pouzdra.

• Klíč se používá pro montáž a demontáž spodních konzolí Shimano ® XTR - FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE ® X-TYPE, FSA ® MEGAE X, Truativ ® Giga X a umožňuje snadnou práci bez prokluzu nebo poškození. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • ergonomická dvou komponentní rukojeť

615536

1610/2 Klíč na pedály • • • •

616293

1608/2BI nástroj na spodní konzoli • • • •

618419

1606 Inbus, trojitý

materiál: chrom vanadium pochromovaný celkově tvrzený a temperovaný Klíč na pedály je určen pro rychlou, jednoduchou a účinnou montáž a demontáž pedálů. Mimořádně dlouhé a tenké tělo spolu se speciálně navrženou čelistí umožňuje vynikající přizpůsobivost k pedálu. Vyšší rychlost a bezpečnost zašroubování a vyšroubování pedálů v porovnání s tradičními plochými klíči zajišťuje pohodlnou práci bez jakýchkoliv dalších poškození zařízení. Pedálové klíče jsou k dispozici ve třech různých rozměrech: 15 x 15 pro pedály, zatímco 15 x 17 a 15 x 9/16“ jsou určeny pro náboje.

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný ergonomická dvou komponentní rukojeť Tento nástroj se vyrábí pro montáž a demontáž spodních konzolí XTR® a Dura Ace a umožňuje snadnou práci bez prokluzu nebo poškození.

• materiál: chrom vanadium • Klíč se používá pro dotahování a povolování šroubů s maticemi pro imbusové klíče. Plastem pokrytá střední část klíče nabízí pohodlný a pevný úchop klíče, což umožňuje účinnou práci, zatímco použité vysoce kvalitní materiály zajišťují dlouhodobou životnost nástroje.

615011 618405

2

2.5

3

618406

4

5

6

312

615534

15 x 15

615012

15 x 17

615127

15 x 9/16”


1612/2

1612PB

1614/4BI

Klíče na náboje kol

Sada kuželových klíčů

Univerzální stahovač kroužků

• Klíče na náboje kol jsou určeny pro hobby mechaniky i pro profesionální uživatele. Mimořádně tenký design klíče umožňuje použití každým cyklistou pro rychlou opravu a údržbu. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Tento univerzální stahovač kroužků je nástroj pro rychlé a přesné odstranění náhlavní korunky od 1 „do 1 1 / 2“ závěsu nebo tuhé přední vidlice. Chcete-li použít, vložte stahovák Bush na přední vidlice rasy a upevněte otočením matice. Otáčením vřetena připojenýho ke sloupku řízení pro vytáhnutí koruny z vidlice. Tento produkt umožňuje efektivní odstranění závad bez použití kladiva. Je určen jak pro profesionály tak pro domácí uživatele.

615120

2

13/14 x 15/17. 13/14 x 15/16

1613/2BI Klíč na pedál, profesionál • • • • •

615125

13 x 14

15 x 17

615126

13 x 14

15 x 16

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný celkově tvrzený a temperovaný ergonomická dvou komponentní rukojeť Profesionální klíč na pedály má tři 15 mm otvory orientované pod různými úhly, takže uživatel může dosáhnout přesného a účinného vyjmutí pedálu bez ohledu na jeho pozici. Tvar i vyhotovení klíče zajišťují trvanlivost, sílu a přesnou práci. Délka klíče umožňuje povolení silně utažených pedálů.

620195$

1615/4 Systém nastavení oběžné dráhy • Materiál: uhlíková ocel • Černá povrchová úprava • Úderný nástroj je určen pro montáž řídících ložisek 1“ a 1 1/8“. Před přípravou práce je potřebné vybrat správný rozměr nástavce. Nástroj je navržen tak, že umožňuje přesný tlak na ložisko.

1612/2A Vytahovák kuličkových ložisek • Tento klíč je vyrobený z kvalitní chrom-vanadiové oceli kombinuje extrémní tuhost, tvrdost a odolnost. Tento krátký tvar umožňuje práci v obtížně přístupných místech. • materiál: chrom vanadium • postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno • pochromovaný

615373

8x9

615374

10 x 11

615375

12 x 13

615376

14 x 15

615537

615526

313


1616/4

1618/2DP

1621/1ABI

Vytahovák kuličkových ložisek

Kuželový klíč, jednostranný, zahnutý

• Tento nástroj se používá na demontáž ložisek různých velikostí. Odstranění misek kuličkových ložisek poklepem na nástroj. • Materiál: uhlíková ocel • Černá povrchová úprava

• Konstrukce tohoto klíče umožňuje práci v těžko dostupných místech. Tato jedinečná konstrukce je vhodná pro montáž a demontáž šroubů řídítek. Je určen k použití spolu s Kónickým klíčem-jednostraným, art. 1617. Tento nový design umožňuje vyšší točivý moment a snižuje fyzické úsilí. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • dvoukomponentní plastová rukojeť

Stranový klíč na matice nábojů se 14mm nástrčnou hlavicí a 8mm imbusovou hlavou • • • •

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění 75 - zubů ergonomická dvou komponentní rukojeť Vyměnitelná imbusová hlava HX8 a nástrčná hlavice 14 mm • Vyměnitelná imbusová hlava HX8 a nástrčná hlavice 14 mm

615527

1617/2DP Kuželový klíč, jednostranný • Konstrukce a rozměry našich nástrojů vždy přizpůsobujeme novým normám a cyklistickým modelům. Kónický klíč-jednostranný má pozoruhodnou pevnost, tvrdost, odolnost a pevně přiléhá na řídítka a mechaniky ložisek. Umožňuje snadnou montáž a uvolnění šroubů na řidítkách. Ergonomický tvar zajišťuje dobrou funkčnost držení v ruce, což znamená, že práce je rychlá a pohodlná. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • dvoukomponentní plastová rukojeť

615372

36

616288

1621/1BI

1629

Stranový klíč na matice nábojů

Pravítko

materiál: speciální složení pro kalení a popouštění ergonomická dvou komponentní rukojeť 75 - zubů Design západkového klíče na matice náboje umožňuje pracovat na těžko dostupných místech a také zlepšuje dostupnost nábojů. Nový tvar umožňuje vyšší kroutivou sílu, snižuje fyzickou námahu a zajišťuje delší životnost nástroje. Maximální kroutivá síla je zajištěna tvarem rukojeti. Nástroj perfektně sedí v ruce, a práce s ním je proto velmi pohodlná. • Západkový maticový klíč je vyroben pro dotahování a povolování matic o rozměrech 14 a 15 mm. To je velmi užitečné zvláště při montáži a demontáži nábojů kol. Speciální svorníky zabraňují ztrátě objímky. • Vyměnitelné nástrčné hlavy: 14 mm a 15 mm

14

8

• • • •

615518

13

615519

14

615520

15

615521

16

615522

17

615523

18

615524

19

615525

20

617840

22

617841

24

619554

27

615367

30

615368

32

615369

34

615370

36

615371

40

615456

42

615457

44

314

615248

14 x 15

620561$

L

B

357.5

30.8


1630/2P

1631/2

1633/2P

Klíč na paprsky kola

Trojitý klíč na paprsky kola

Klíč na dráty kol

• Rukověť s dvojitým plastovým povlakem • Klíč na paprsky kola je navržen pro dotahování matic paprsků s vodorovným průměrem 3,3 mm a 3,45 mm. • Ergonomický design usnadňuje a zefektivňuje práci. 3,3mm klíč má modrou a 3,45mm klíč šedou barvu. • materiál: uhlíková ocel, kalená

• Materiál: uhlíková ocel • celkově tvrzený a temperovaný • Tento klíč pasuje na populární ploché matice paprsků o velikosti: 3,3 mm, 3,45 mm, 3,7 mm, 3,96 mm, 4,4 mm a 5 mm. Tvar nástroje se perfektně přizpůsobí ruce a umožňuje pohodlnou práci a snadné uchopení.

• • • •

616289

620179$

615532

3.3

615533

3.45

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný tělo klíče je potažené plastem Klíč na paprsky kol slouží k centrování paprsků s rozměry 4,0 a 4,4 mm na některých kolech. Plastovépotažené tělo umožňuje pohodlné dotahování a povolování matic paprsků kol. Délka klíče je 100 mm.

1630/2A

1632

1634/2P

Klíč na centrování kol

Klíč pro připevnění plochého paprsku

Klíč na paprsky kola, Shimano

• Klíče na paprsky kola jsou určeny pro utahování matic paprsků s vodorovným průměrem 3,3 mm až 3,45 mm. Tvar klíče pasuje perfektně a bez sklouzávání na matice paprsků kola a zabezpečuje efektivní dokončení práce.

• materiál: polyamid

• • • •

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný tělo klíče je potažené plastem Shimano hovořil klíč slouží pro centrování paprsků s rozměry 4,3 a 4,4 mm na některých Shimano kolech. Tělo potažené plastem umožňuje pohodlné utahování a zašroubování výstupku s Shimano paprsky. Délka klíče je 100 mm, který umožňuje přístup na výstupky, které jsou umístěny na středu volantu.

617588

618410

616759

3.3

616845

3.45

315


1635/2P

1640/1DP

1642/2DP

Klíč na paprsky kola, Mavic

Kleště na nýty řetězu

Kleště pro vnitřní dráty

• • • •

• • • • • •

• Funkce kleští je napínaní ocelových lanek na kolech. Tvar kleští zajišťuje dobrou funkčnost držení v ruce, což znamená, že práce je rychlá a pohodlná s menší námahou. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • dvoukomponentní plastová rukojeť

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný tělo klíče je potažené plastem Klíč na paprsky kola Mavic se používá pro centrování některých paprsků kol Mavic. Plastem pokryté tělo umožňuje pohodlné dotahování a povolování matic paprsků kol. Délka klíče je 120 mm.

materiál: uhlíková ocel, kalená celé kalené a temperované pochromovaný Čep je indukčně vytvrzen dvoukomponentní plastová rukojeť Kleště na nýtování (opravu) řetězu byly vyvinuty pro profesionální servisní práce, ale i pro domácí opravy. Přednosti těchto kleští jsou vyšší funkčnost, účelnost a praktičnost. Díky této unikátní konstrukci je zapotřebí menší fyzické úsilí. Práce budou provedeny rychle a pohodlně bez škody na nýtech řetězu. Ergonomický tvar umožňuje jednotné použití rukou.

618411

1636/2P Klíč na paprsky kola, 5 a 55,5 mm • • • •

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný tělo klíče je potažené plastem Klíč se používá na centrování paprsků s 5mm a 5,5mm maticemi. Tělo nástroje potažené plastem umožňuje pohodlné dotahování a povolování matic paprsků. Délka nástroje je 100 mm. 615128

1642.1/2P Kleště pro vnitřní strunu s bezpečnostním zámkem

B1

B2

615377

C1

C2

A L

1640.1/4 Výměnný čep pro kleště na řetězové nýty

619718

• • • •

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný dvoukomponentní plastová rukojeť Základní funkcí kleští pro vnitřní strunu s bezpečnostním zámkem je napětí brzdy a derailleur ocelových kabelů. Je využíván pro držení vnitřního kabelu a protahování ven z domů. Bezpečnostní zámek se aktivuje zatlačením palce. Kleště nyní mohou být uvolněny a kabelově ustáleny. Zámek se automaticky uvolní stlačením rukojetí. Dodatečná bezpečnostní pojistka umožňuje jednodušší, rychlejší a pohodlnější použití.

1639/2 Svěrák na hřídele • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • Svěrák je vybaven dvěma objímkami o průměrech 9 mm a 10 mm pro vložení přední nebo zadní osy. Nástroj pasuje do čelistí mechanického svěráku. Použití svěráku na osy (nápravy) je velmi snadné. Dvě vložené pružiny otevřou automaticky čelisti, když je svěrák na osy odstraňován z mechanického svěráku.

605956

619719

619715

316


1643/4

1647/2BI

1647.1/4A

Pomůcka k měření řetězu - profi

Nástroj pro montáž řetězu

• Pro zlepšení pohybu řetězu a nerovnoměrného opotřebení hnacích dílů doporučuje většina výrobců výměnu řetězu v okamžiku nebo před okamžikem, kdy dojde k 1% natažení řetězu. Nyní můžete rychle a přesně stanovit hodnotu opotřebení a protažení jakéhokoliv řetězu. Jednoduše vložte kolíky nástroje pro kontrolu řetězu do dvou článků řetězu, zatlačte na rameno měřidla a poté odečtěte z okénka měřidla přesnou hodnotu. Pro zmenšení dopadů špatného pohybu a nerovnoměrného opotřebení pohonu doporučuje většina výrobců výměnu řetězu.

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Šroubový nástroj na řetěz je určen pro profesionální i domácí použití. Jednoduché utažení vřetena zajistí perfektní upevnění čepu řetězu. Ergonomický design nástroje usnadňuje jeho použití a umožňuje pracovat s velkou přesností. • ergonomická dvou komponentní rukojeť

Výměnný čep pro šroubovací nástroj na řetěz

621734$

1658/2P Indikátor opotřebení řetězového kola • materiál: uhlíková ocel, kalená • Na řetězová ozubená kola HG a IG • Řetězový indikátor opotřebení se používá k určení stavu zadního řetězového kola. Může být použit k ověření 12 - 21 zubů kola. Postup: Řetěz je kladen na ozubené kolo a nástroje jsou umístěné kolem jeho konce mezi dvěma zuby na horní ozubené straně. Poslední spojovací řetěz je posunutý od ozubené strany a silou 100 N nebo 10 kg se aplikuje na nástroje ve směru řetězové rotace. Nyní je poslední spojovací řetěz přesunut na ozubené kolo. Pokud zuby skákají snadno na ozubeném kole je v dobrém stavu a bude fungovat bezchybně i s novým řetězcem. Pokud se však poslední spojovací řetěz dostane na špičku sousedního zubu nebo když musíme nutit, aby přeskočil na další zub, ozubené kolo je opotřebené a je třeba je nahradit. V případě, že řetězec padá při použití síly, ozubené kolo je silně opotřebené a je nutné je nahradit. • pochromovaný

617170

1644/2 Pomůcka k měření řetězu • Vyroben z přesné oceli řezané laserem. • Pomůcka k měření řetězu slouží ke zjištění, kdy je řetěz kola opotřebován a je potřeba udělat výměna řetezu. • Měření: od 0 do 0,6 mm - řetez je v normě opotřebení a není nutná výměna. od 0,7 do 1,2 mm řetěz je opotřebený a je nutné jej vyměnit.

615531

1647.1/4 Výměnný čep pro šroubovací nástroj na řetěz

619717

1659/2 Vytahovák (stahovák) volnoběhu, 1/8“ • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • Stahovák(vytahovák) volnoběhu je určen k odstranění jediné rychlosti volnoběhu, které jsou širší než multikombinované rychlostní volnoběhy. Řetěz zapadá přesně do volnoběžky zubů, a tím umožňuje efektivní práci bez zpoždění nebo škody na ozubeném kole. Přidán záchytný zdroj, speciální funkce odlišující tento nástroj z podobných výrobků. 616496

1647/2ABI Nástroj pro montáž řetězu. • pro Campagnolo, pro 11 rychlostní

617171

621662$

619589

317


1660/2

1661.1/4P

1663/2BI

Vytahovák volnoběhu

Standardní vytahovač klikové hřídele s rukovětí

Klíč na matice brzdového disku Saint

• Omotání řetězem: 1/2“ • Vytahovák volnoběhu je určen pro všechny typy řetězových ozubených kol, včetně kazetových typů. Pracuje účinně a přesně bez sklouzávání nebo poškození ozubených kol. Přidaná přidržovací pružina představuje v porovnání s podobnými výrobky speciální vlastnost nástroje. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný

• Vytahovák kliky je navržen pro standardní čtverhranné vřetenové kliky a nezávitové šrouby s 8mm maticemi. Pevná rukojeť umožňuje rychlé a snadné použití nástroje. Výrobek zajišťuje optimální účinnost a je vhodný jak pro profesionální, tak i pro domácí uživatele.

• • • •

materiál: uhlíková ocel, kalená pochromovaný ergonomická dvou komponentní rukojeť Klíč je určen pro instalaci a demontáž brzdových disků Shimano Saint. Otvor klíče je plně nastaven na matici brzdového disku, zatímco tělo klíče je zahnuté, což umožňuje kvalitní a rychlou práci. Dvousložkový povlak držadla zapadá přesně do ruky a umožňuje vyvinutí maximální síly pro povolení a dotažení disku.

619708 618413

1661.2/4PGR Vytahovač kliky Shimano s rukojetí

1664

• Vytahovák kliky je navržen pro standardní čtverhranné vřetenové kliky a nezávitové šrouby s 8mm maticemi. Pevná rukojeť umožňuje rychlé a snadné použití nástroje. Výrobek zajišťuje optimální účinnost a je vhodný jak pro profesionální, tak i pro domácí uživatele.

vytahovač kliky XTR

615528

1661/4 Stahovák a klíč na kliku • Rozměr: 14 mm • Tento nástroj je navržen pro demontáž řetězových kol a 14mm matic. Vysoce kvalitní ocel a malá velikost umožňuje pracovat s tímto nástrojem i na obtížně dostupných místech. Je určen jak pro profesionály, tak i pro domácí uživatele. • materiál: uhlíková ocel, kalená • celkově tvrzený a temperovaný • Černá povrchová úprava

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Vytahovák kliky je navržen pro odstraňování klik XTR. Při použití odstraňte plastový kroužek na vnější straně kliky pomocí čtyř kolíků na levé straně vytahováku. Vytáhněte matici na vnitřní straně kliky s plastovou svorkou. Navlékněte vytahovák jeho pravou stranou na kliku a použijte klíč na šestihranné matice pro vyšroubování matice, která zajišťuje kliku. Nyní táhněte vytahovák spolu s matkou upevněnou v jeho vnitřní části tak dlouho, až uvolníte kliku. Výrobek umožňuje maximální účinnost a je vhodný jak pro profesionální, tak i pro domácí uživatele.

619709

1662/4 Vytahovač kliky se zúženým závitem • materiál: uhlíková ocel, kalená • Vytahovák kliky se používá pro odstraňování klik s poškozeným vnitřním závitem, když kliku nelze odstranit za pomocí normálního vytahováku kliky.

619710

1666/2DP Vidlice pro vyrovnávání rotoru • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • Nástroj je navržen na opravy malých poškození rotorů brzd. Je vybaven dvěma drážkami s různými hloubkami, ze kterých je možno při použití volit.

615529

619707

619716

318


1667/2

1669/4

1670.1/4

Vyrovnávací vidlice předního řetězového ozubeného kola

Nástroj na demontáž volnoběhu a matic poškozených paprsků

Vytahovák volnoběhu Shimano

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Nástroj se používá pro opravy malých poškození na předním řetězovém kole. Malý otvor nástroje je určen pro orovnání zubu, širší otvor se používá pro orovnání držáku ozubeného kola.

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • Klíč je základním pracovním nástrojem pro delší cyklistické cesty. • Pro výměnu rozbitých paprsků na pravé straně zadního kola je nezbytné nejprve vyšroubovat matice paprsků. • Klíč připevníte na matice volnoběhu a poté otočíte pedálem kola. • Řetěz přenese sílu 40 Nm a tím umožní uvolnění matic, zajištění montáže a demontáže volnoběhu a usnadnění výměny matic paprsků. • Matice jsou namontovány za pomoci ručního otáčení kola opačným směrem.

• Pro: Shimano®, SRAM® a Sachs Aris®, Sun Race® • Vytahovák volnoběhu používejte společně s rohatkou 1/2“ výrobek 190.1A BI.

616062

1670.2/4 Vytahovák volnoběhu Suntour • Pro: Suntour®

616063

1670.3/4

619704

Vytahovák volnoběhu Suntour

1668/2

• Pro: Suntour®

Klíč na matice předního ozubeného kola • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • Klíč se používá pro zašroubování a utažení předních ozubených matic. Utažení začíná v širší části, a jsou-li matice dostatečně utaženy, končí s užší části, která je zahnutá, aby umožnila lepší přenos síly během závěrečného utažení matice. Když zašroubujeme matice, klíč se používá v obráceném pořadí. • Rozsah tohoto šestihranného klíče je otevření SW10. Umožňuje zašroubování a utažení matic tohoto rozměru, a zároveň jej lze zavěsit na klíče.

616758 616064

1670/2BI Klíč na řetěz

1670.4/4

• Vytahovák volnoběhu je určen pro všechny typy řetězových ozubených kol, včetně kazetových typů. Je užitečný pro volnoběhy s 11 a 12 zuby. • materiál: uhlíková ocel, kalená • pochromovaný • ergonomická dvou komponentní rukojeť

Nástroj na demontáž volnoběhu • Nástroj na demontáž volnoběhu se používá pro demontáž namontovaných volnoběhů Compagnolo.

616707

1670.5/4 Vytahovák volnoběhu Shimano • Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® a Sun Race® a další. • Vytahovák volnoběhu používejte společně s rohatkou 1/2“ výrobek 190.1A BI.

618415

617235

616065

319


1670.6/4

1671.1/4

1671.2/4

Vytahovák volnoběhu pro BMX

Nástroj na náboj spodní konzole

Nástroj na náboj spodní konzole

• Volnoběh BMX

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Pro: Shimano®, ISIS® • Vytahovák volnoběhu používejte společně s rohatkou 1/2“ výrobek 190.1A BI. • Nové nástroje na náboj spodní konzole se používají pro instalaci a odstraňování náboje spodní konzole viz. níže. Skládá se z klíče, produkt č.1671,1, šroub s maticí a rukojeť. Výhoda: Pokud chceme odstranit spodní konzoli, je třeba dát do spodního klíče držák matice. Šroub je upevněný na nosné hřídeli. Zabraňuje kroucení, uklouznutí a poškození spodního držáku matice. Práce je snadná s 350 mm dlouhými rukojeťmi s dvěma-konstrukcemi ergonomického přebalu. Stejný postup se používá pro instalaci. Doplňkovou částí na šroubu je 24 mm AF a je určen pro použití s 24 mm klíčem a točivý moment s kontrolou momentu kroucení. Rukojeť je možné sundat v případě potřeby.

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Pro: Shimano®, XTR BB-950, Bontrager®, a TruVativ® (ISIS Drive ® type)

616066

1670.7/4 Vytahovák volnoběhu s Guide Pin • Vytahovák volnoběhu s vodítkem pro Shimano®, SRAM® Sun Race®, Suntour® a další.

616069

1671.3/2BI Nástroj na konzoli s nábojovou spodní částí

616067

• • • •

1670.8/2BI Klíč pro zadní ozubené řetězové kolo Shimano s rukovětí • Klíč s rukovětí pro zadní ozubené řetězové kolo se používá pro Shimano®, SRAM®, Sun Race®, Suntour® a další kazetová ozubená kola, jako v případě klíče číslo 1670.7. Pevná rukojeť umožňuje snazší použití, protože nejsou potřeba žádné další nástroje pro zachycení nástroje. Dvousložkový povlak rukojeti sedí perfektně v ruce a umožňuje výborný úchop klíče.

616068

materiál: uhlíková ocel, kalená ergonomická dvou komponentní rukojeť pro standardní spodní konzole Shimano Skládá se z klíče, výrobku číslo 1671.1, šroubu s maticí a rukověti. • Výhoda: Pokud chceme odstranit spodní konzoli, je nezbytné vložit klíč do matice spodní konzole. Pomocí šroubu je nástroj upevněn v příslušném úhlu. To zabraňuje sklouznutí klíče a možnému poškození matice spodní konzole. Práce s nástrojem je snadná díky 350 mm dlouhé rukojeti pokryté dvousložkovým ergonomickým návlekem. Stejný postup se používá také pro instalaci. • Doplňkové části na šroubu je 24 mm AF a je určen pro použití s 24 mm klíčem a točivý moment s kontrolou momentu kroucení. • Rukověť lze sundat, pokud je to nutné.

617908

619502

320

FOR QUALITY


1671.4/2BI

1671.6/2BI

1672/2

Nástroj na konzoli s nábojovou spodní částí

Nástroj na spodní konzole s nábojem pro vysoký kroutivý moment Campagnolo s rukojetí

Klíč na hnací ložisko, pro starší typy hnacích ložisek

• • • •

materiál: uhlíková ocel, kalená ergonomická dvou komponentní rukojeť Pro spodní konzole Shimano Octalink a Truvativ Skládá se z klíče, výrobku číslo 1671.1, šroubu s maticí a rukověti. • Výhoda: Pokud chceme odstranit spodní konzoli, je nezbytné vložit klíč do matice spodní konzole. Pomocí šroubu je nástroj upevněn v příslušném úhlu. To zabraňuje sklouznutí klíče a možnému poškození matice spodní konzole. Práce s nástrojem je snadná díky 350 mm dlouhé rukojeti pokryté dvousložkovým ergonomickým návlekem. Stejný postup se používá také pro instalaci. • Doplňkové části na šroubu je 24 mm AF a je určen pro použití s 24 mm klíčem a točivý moment s kontrolou momentu kroucení. • Rukověť lze sundat, pokud je to nutné.

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Nástroj se používá pro instalaci a demontáž výše uvedených typů spodních konzolí. Nástroj se skládá z klíče, šroubu s maticí a rukojeti. Při použití vložte klíč do matice spodní konzole tak, že matice bude zasunuta do spodních konzolí. To zabrání tomu, aby klíč sklouzl a poškodil matici spodní konzole při vyvolání tlaku. Vaše práce bude usnadněna 350 mm dlouhou rukojetí s dvousložkovým ergonomickým držadlem. Doplňkovou částí na šroubu je 19mm AF pro použití s 19mm klíčem a pro kontrolu kroutivé síly s momentovým klíčem. Klíč lze také použít nezávisle společně s 19mm klíčem bez šroubu s maticí a rukojetí.

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Klíč se používá pro instalaci a odstraňování starých modelů hnacích ložisek. Klíč dokonale zapadá do ruky, zatímco štíhlé tělo a mezera umožní rychlou a efektivní instalaci a odstraňování starých typů hnacích ložisek. Délka klíče je 204 mm.

618414

1678/2BI Nářadí na rám kola 619714

1671.7/2BI Nástroj na spodní konzole s nábojovou spodní konzolí Truvativ s rukojeťí

619503

1671.5/2BI Nástroj na spodní konzole s dutým nábojem Shimano s rukojetí • materiál: uhlíková ocel, kalená • Nástroj se používá pro instalaci a demontáž výše uvedených typů spodních konzolí. Nástroj se skládá z klíče, šroubu s maticí a rukojeti. Při použití vložte klíč do matice spodní konzole tak, že matice bude zasunuta do spodních konzolí. To zabrání tomu, aby klíč sklouzl a poškodil matici spodní konzole při vyvolání tlaku. Vaše práce bude usnadněna 350 mm dlouhou rukojetí s dvousložkovým ergonomickým držadlem. Doplňkovou částí na šroubu je 19mm AF pro použití s 19mm klíčem a pro kontrolu kroutivé síly s momentovým klíčem. Klíč lze také použít nezávisle společně s 19mm klíčem bez šroubu s maticí a rukojetí.

• materiál: uhlíková ocel, kalená • Nástroj se používá pro instalaci a demontáž výše uvedených typů spodních konzolí. Nástroj se skládá z klíče, šroubu s maticí a rukojeti. Při použití vložte klíč do matice spodní konzole tak, že matice bude zasunuta do spodních konzolí. To zabrání tomu, aby klíč sklouzl a poškodil matici spodní konzole při vyvolání tlaku. Vaše práce bude usnadněna 350 mm dlouhou rukojetí s dvousložkovým ergonomickým držadlem. Doplňkovou částí na šroubu je 19mm AF pro použití s 19mm klíčem a pro kontrolu kroutivé síly s momentovým klíčem. Klíč lze také použít nezávisle společně s 19mm klíčem bez šroubu s maticí a rukojetí. • Dodáváno s nábojem na spodní konzole o Ø13.9mm pro větší rozměry

• • • •

materiál: uhlíková ocel, kalená ergonomická dvou komponentní rukojeť povrchová úprava: chrom Kleště jsou určeny pro rychlé a snadné odstranění pneu z kola a duší u starších a městských kol s kovovou konstrukcí. • Delší rukojeť Vám umožní vytvářet dostatek síly, aby se uvolnily ráfky a tím vzniknul dostatek prostoru pro jednoduché odstranění pneumatiky nebo duše z kola, aniž by bylo potřeba demontovat celé kolo. Díky zámku, nástroj vždy zůstane ve stavu, dle Vašeho výběru a umožní Vám používání bez vnější pomoci.

620077

620206$

619713

EXCELLENT RESULTS

321


1680/4

1681.1/4

1682.1/4

Lis na misky ložisek

Stahovák simeringů ventilů

Seřizovač bezzávitových matic

• Lis na misky ložisek přesně kopíruje krk trubky na kole (viz. obrázek níže) .Určen pro trubky hlavy kola 1“, 1 1/8“, 1 1/4“ a 1 1/2“. Navíc má delší vřeteno pro BMX kola s větším krkem. Tento nástroj umožňuje precizní provedenou práci beze škody. • Materiál: uhlíková ocel

• Materiál: uhlíková ocel • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • Použití tohoto nástroje velmi usnadňuje sejmutí použitých simeringů 1.1/4“ a 1.1/2“

• Materiál: uhlíková ocel • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • Toto nářadí se používá na instalování hvězdicových jader na 1“ a 1/1/8“ systémů. Je ururčeno jak prö profesionály, tak pro domácí použití.

619705

1682/4 Seřizovač bezzávitových matic 616290

1681/4

• Nářadí se používá na vkládání matic tvaru hvězdice. Odpovídá rozměrům ložisek od 1“ do 1 1/8“. Je určen jak profesionálům, tak běžným uživatelům. • materiál: uhlíková ocel, kalená

Vytahovák ložiskových misek

619618

1683/4 Systém pro nastavení ložisek v trubce vidlice. • Nástroj se používá pro nastavení ložisek v trubce vidlice. • Rozměry: 1“, 1 1/4“, 1 1/8“

• Materiál: uhlíková ocel • Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476 • Vytahovák umožňuje odstranění ložiskových misek. Určen pro trubky hlavy kola 1 „1 1/8“, 1 1/4“

617172

1683/4A Klíč na utahování řidítek k trubce vidlice • Nástroj se používá pro nastavení ložisek v trubce vidlice. • Rozměry: 1“, 1.1/4“, 1,1/8“ oddělené díly a 1,1/2 „ je rozměr pro trubkovou část

620255$

616292 616291

322

TO THE


1684

1688

1689

Závěsné zařízení na kolo

Centrovací stojánek na kola - pro domácí použití

Centrovací stojánek na kola profesionální použití

• Materiál: konstrukční ocel • Stojánek je určen hlavně pro občasné uživatele. Jeho použití je velmi snadné, je lehký (2,3 kg) a nezabere mnoho místa. Levý držák je připevněn a přivařen ke spodnímu profilu, zatímco pravý držák je pohyblivý z důvodu různých délek os kol. • Stojánek lze složit překlopením ramen do spodní polohy k podpěrnému profilu. • Stojánek lze také připevnit šrouby k pracovnímu stolu nebo lavici, což samozřejmě zvýší jeho stabilitu. • Umožňuje centrování kol s rozměry od 16 do 29 palců s pneumatikou nebo bez pneumatiky • Kontrolní čidlo je jednostranné, takže nejprve se kolo centruje po jedné straně, poté se otočí a je centrováno na druhé straně. • Doplňková funkce umožňuje dobrou kontrolu disků na kole.

• Materiál: konstrukční ocel • Stojan je určen pro profesionální použití v prodejnách jízdních kol a opraven. • Třmeny na držení kola umožňují souběžné ovládání kola na obou stranách • Geometrický tlačítko umožňuje axiální kontrolu vycentrování ráfku. • Třmeny jsou potaženy plastem, aby zabránily odření kola. • Na stojanu lze nastavit jak šířku pro kola, tak i výšku • Při výměně stejných velikostí kol lze snadněji vrátit původní hodnotu rozměru již seřizeného kola • Umožňuje centrování kol s rozměry od 16 do 29 placů s pneumatikou nebo bez pneumatiky • Přebrušování 20 mm náprav kol vyžaduje další adaptéry. • Kontrolu brzd na ose lze provést dotažením kola v čelisti předního držáku.

• Materiál: konstrukční ocel • Zdvih na kolo je jednoduché závěsné zařízení umožňující uložení kola pod stropem. Zdviž se upevňuje ke stropu. Kolo lze zvedat nebo spouštět za pomoci lanka. • Pokyny pro instalaci jsou přiloženy. • Nosnost: 50 liber nebo 22,5 kg.

618371

619720

1689.1 Kontrolní kalibrovací rameno pro 1689

618489

621615$

FUTURE

323


1689.2

1692/4

1693B

Kalibr brzdových disků pro 1689

Měřící nástroj pro rám a vyrovnání konců vidlice

Stojan na opravu kol s pevnou deskou.

• Nástroj se používá pro měření rámu kola a vyrovnání konců vidlice. Po demontáži kola se nástroj vloží do rámu kola viz. obrázek níže. • materiál: uhlíková ocel, kalená

• Stojan na opravu kol s pevnou deskou je konstruován pro dílny a každodenní použití. • Pevná deska je ergonomicky tvarována. Maximální únosnost je 30 kg, což umožňuje servis težších sjezdových kol. • váha stojanu je 36 kg • Stojan je vhodný pro rámy kol min. Ø24 mm a max. Ø32 mm

621616$

1689.3 Adaptér 20 mm nápravy kola

621617$

2

618412

1690/1

1693A

Skutečný kontrolní nástroj - profesionální

Stojan na opravu kol s nastavitelnýma nohama

• Materiál: konstrukční ocel, nerezová ocel a polyetylén-PE • Přesný kontrolní nástroj je nástroj navržený pro kontrolu symetrie nosné hřídele (nápravy) mezi nábojem kola a ráfkem kola. Nejprve nastavíme přibližnou vzdálenost mezi posuvnými částmi nástroje podle velikosti kola. Střední opěrnou část opřeme o osu náboje kola a rám s posuvnými částmi posuneme blíže k ráfku tak, aby se posuvné části dotýkaly ráfku. Poté připevníme opěru šroubem a zkontrolujeme opačnou stranu kola. To nám umožní zjistit, zda je náboj kola vycentrován podle ráfku. Pokud není kolo vycentrováno, je třeba jej vycentrovat. • Přesně vyrobené nástroje umožňují jednoduchou kontrolu kol s rozměry od 16 do 29 palců, s pneumatikou nebo bez pneumatiky.

618486

324

• Stojan na opravu kol je základní pracovní nástroj pro servisy a pro zapálené amatéry • Snadné sestavení, nastavitelné nohy umožňují lepší a snadnější pohyb po pracovišti. • Maximální nosnost je 19 kg • Stojan je vhodný pro t)rámy kol s trubkami min Ø24 mm a max.Ø32 mm • Váha stojanu je 6.5 kg

621471$

STOJAN NA KOLA

Upravit stojan vysoko, Upravit stojan - uvolněnte uvolněnte páčku (A) a nastavte páčku (C) a nastavte/otočte výšku stojanové trubky (B). (D)

621470$

UPÍNACÍ STOJAN

UVOLNĚNÍ KOLA.

Do čelistí (F) vložte trubku kola. Otáčejte rukojetí (E) dokud čelisti neobepnou celou trubku. Finální tlak nastavte tak, aby nedošlo k poškození a nepřetahujte.

Pevně uchopte rám kola (H). Otočte rukojetí (G) a rychle uvolněnte trubku z čelistí.


1693.1

1694.1

1695.1

Otočné čelisti svěráku pro 1693

Výstužník pro 1694

Pedálové závitníky

• Stojan je vhodný pro rámy kol min. Ø24 mm a max. Ø32 mm

• materiál: legovaná nástrojová ocel

• materiál: legovaná nástrojová ocel • Přesný design a kalení pro zajištění kvality nástroje. V sadě je k dispozici levý i pravý závitník. • Pedálový závitník určen pro opravu závitu při zlomení šlapky na kole.

621472$ M

1694

616080

Trubkový výstružník 1 1/8“ materiál: legovaná nástrojová ocel ergonomická dvou komponentní rukojeť maximální délka vidlice 190 mm maximální brusná hloubka - 15 mm maximální tloušťka rámu: 4 mm PRO SPOLEHLIVÝ CHOD PŘEDNÍHO KOLA Pro spolehlivou činnost předního kola.Bezchybný běh předního kola a spolehlivé řídící vlastnosti závisí na řídícím ložisku, které spojuje vidlice s rámem jízdního kola. Když ložiska začnou slábnout z důvodu opotřebení, budeme opravovat paralelní vyrovnání s řízením povrchu. Do okraje ovládacího trubice, docílíme, že trubice jsou optimálně seřízeny na řízení nosného ložiska. • Zvláštní výhodou je Unior trubkového výstružníku je možnost rychlého odvěšení a regulace. V naostřeném středu kužele je namontován na ložisko, které umožňuje plynulý provoz nástroje. Všechny řezné plochy se vyznačují top-úrovni kvality.

16 x 1.25

1695.1AL

• • • • • • •

Pedálový závitník • levý • materiál: legovaná nástrojová ocel

617824

1 1/8” (34 mm)

1695

616554

5/8” x 24

Rámové závitníky • materiál: legovaná nástrojová ocel • Jeho funkcí je seškrábat rez, nebo obnovit poškozené závity. Je k dispozici ve třech různých rozměrech. • Dokončení zabraňuje eventuálnímu vnějšímu poškození. • M10 - rámový závitník pro závěs (616079) M5 - rámový závitník pro lahev na kolo, blatník, stojan na kolo ... (616078) M3 - rámový závitník pro závěs (616077)

1695.1AR Pedálový závitník • pravý • materiál: legovaná nástrojová ocel

616553

5/8” x 24

1695.2 Pedálové závitníky • materiál: legovaná nástrojová ocel • Přesný design a kalení pro zajištění kvality nástroje. V sadě je k dispozici levý i pravý závitník. • Pedálový závitník určen pro opravu závitu při zlomení šlapky na kole.

M 616077 617593

1 1/8” (34 mm)

3

616078

5

616079

10

M 616081

16 x 1

325


1695.3

1695.4A

1697

Nástroj pro nastavení polohy pedálových závitníků, pravý

Korektor závitu na osu pedálu

Nástroje na řezání vnitřního závitu spodní konzole (BSA)

• materiál: legovaná nástrojová ocel • Rozměr: M16x1/M16x1,25 • Tento nástroj se používá pro vyrovnání ramene kliky a opravu závitu na pedálu

• levý • materiál: legovaná nástrojová ocel

616552

• materiál: legovaná nástrojová ocel • Nástroj na řezání vnitřního závitu spodní konzole konstrukce kola. Při řezání levé a pravé strany vložte nástroj najednou paralelně z obou stran na spodní otvory konzole nedostavěných rámečkem. Konstrukce umožňuje efektivní a přesnou práci. • ergonomická dvou komponentní rukojeť

5/8” x 24

1696 Nástroj na závity vidlice • Závitník na vidlice kola je navržen pro řezání závitů nových a stávajících na vidlici sloupku, které nejsou chromovaný. Vyrobeno z kvalitní oceli s dlouhou životností. Nastavení nástroje na vidličku sloupku je pod úhlem 90°. Ergonomický design rukojeti zajišťuje optimální přenos síly a efektivní práci. • materiál: legovaná nástrojová ocel • ergonomická dvou komponentní rukojeť

616082

1695.3A Korektor závitu na osu pedálu • pravý • materiál: legovaná nástrojová ocel

616076

1697.1 Náhradní závitníky pro 1697

616074

1” x 24

619633

1.1/8” x 24

• materiál: legovaná nástrojová ocel • levý a pravý závitník jsou k dispozici v sadě pro výrobek 1697

1696.1 Řezací vodítko • materiál: legovaná nástrojová ocel 616551

5/8” x 24

1695.4 Nástroj pro nastavení polohy pedálových závitníků, levý • materiál: legovaná nástrojová ocel • Rozměr: M16x1/M16x1,25 • Tento nástroj se používá pro vyrovnání ramene kliky a opravu závitu na pedálu

616075

M

D

1

24

1696.2 Řezací nástroj řízení • materiál: legovaná nástrojová ocel 617310

M 616083

326

617898

D

1.37”x24tpi ( BSA)

BUMP IN THE RO

1.1/8”

26


1698

1698.1

1699

Spodní držák závitníkových nástrojů, ITAL

Náhradní díly pro art. 1698

• materiál: legovaná nástrojová ocel • ergonomická dvou komponentní rukojeť • Pro opravy a řezání závitů v rámci mechaniky ložiska, použijte speciální vlákno fréza. Je určen především pro kola italského původu, které mají pravostranný závit na obou stranách disku ložiska (36 mm x 24 t pi), což znamená, že se odvíjí na obou stranách v proti směru hodinových ručiček. Můžete také opravovat závity pomocí vlákna fréza.

• materiál: legovaná nástrojová ocel

Držákový pouzdrový čelní nástroj (BSA a ITAL) • materiál: legovaná nástrojová ocel • ergonomická dvou komponentní rukojeť • Když kvůli řezání závitů nebo nepřesné výrobě na komoře disku nebo na okraji ložiska objeví změny, použijte kompletní sadu nástrojů pro zpracování a čelní broušení. Použití je jednoduché: Utáhněte bity se závitem do komory mechaniky ložiska a uložte pružiny a matice pro zajištění vhodné axiální síly. Velmi dobrý design a velká úroveň výroby nástroje umožní levé a pravé strany ložiska komory, které mají být ošetřeny, a současně coaxially hranami.

617590

617589

OAD

36 x 24 tpi (ITAL)

36X24 tpi (ITAL)

617591

36 x 24 tpi (ITAL). 1.37x24tpi(BSA)

1699.1 Čelní nůž pro 1699 • materiál: legovaná nástrojová ocel

617592

327


Marketingový materiál

328

IO R

i ch

rukou

ie E rgono m

UN

U - o c hr a n

av


1800

1805

1807

Bezpečnostní obuv, normální

Pracovní boty, nízké

Bezpečnostní obuv, nízká

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

antistatické oleji odolné benzínu a chemikáliím odolná podrážka vodě odolné špička boty odolná 200 J ochranná podrážka zabraňuje poškození protiskluzné tlumí náraz Vyrobeno dle normy EN 20345

antistatické oleji odolné benzínu a chemikáliím odolná podrážka vodě odolné špička boty odolná 200 J ochranná podrážka zabraňuje poškození protiskluzné tlumí náraz Vyrobeno dle normy EN 20345

antistatické oleji odolné benzínu a chemikáliím odolná podrážka vodě odolné špička boty odolná 200 J ochranná podrážka zabraňuje poškození protiskluzné tlumí náraz Vyrobeno dle normy EN 20345

617615

38

618379

38

619906

38

617532

39

618380

39

619907

39

617616

40

618381

40

619908

40

617533

41

618382

41

619909

41

617534

42

618383

42

619910

42

617535

43

618384

43

619911

43

617536

44

618385

44

619912

44

617617

45

618386

45

619913

45

617618

46

618387

46

619914

46

617619

47

618388

47

619915

47

1800L

1805L

1807L

Pracovní boty, vysoké

Pracovní boty, vysoké

Bezpečnostní obuv, vysoká

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

antistatické oleji odolné benzínu a chemikáliím odolná podrážka vodě odolné špička boty odolná 200 J ochranná podrážka zabraňuje poškození protiskluzné tlumí náraz Vyrobeno dle normy EN 20345

antistatické oleji odolné benzínu a chemikáliím odolná podrážka vodě odolné špička boty odolná 200 J ochranná podrážka zabraňuje poškození protiskluzné tlumí náraz Vyrobeno dle normy EN 20345

antistatické oleji odolné benzínu a chemikáliím odolná podrážka vodě odolné špička boty odolná 200 J ochranná podrážka zabraňuje poškození protiskluzné tlumí náraz Vyrobeno dle normy EN 20345

617620

38

618389

38

619916

38

617621

39

618390

39

619917

39

617622

40

618391

40

619918

40

617623

41

618392

41

619919

41

617537

42

618393

42

619920

42

617538

43

618394

43

619921

43

617624

44

618395

44

619922

44

617625

45

618396

45

619923

45

617626

46

618397

46

619924

46

617627

47

618398

47

619925

47

329


1830

1832

1851M

Kombinéza UNIOR

Vesta UNIOR

Tričko s límečkem UNIOR pánské

621683

50

621684

52

621685

54

621686

56

621687

58

621688

60

621689

62

621690

64

1840

621702

Čepice UNIOR

621703

L

621704

XL

621705

XXL

M

1851W Tričko s límečkem UNIOR dámské 621667

50

621668

52

621669

54

1850M

621670

56

Tričko UNIOR pánské

621671

58

621672

60

621673

62

621674

64

621691

1831 Pracovní overal UNIOR 621706

L

621708

XL

621709

XXL

AP1 621694

M

621695

L

621696

XL

621697

XXL

Pracovní zástěra

1850W Tričko UNIOR dámské

616497

621675

50

621676

52

621677

54

621678

56

621679

58

621698

621680

60

621699

L

621681

62

621700

XL

621682

64

621701

XXL

330

M

M

621707


15B

15BWSET

1845

Cyklistické tričko

Souprava cyklistického oblečení dámská

Závěná šňůrka na krk s karabinou

621710

1845C Závěná šňůrka na krk s karabinou a žetonem do nákupního košíku 619531

XS

619532

S

617628

M

617474

L

617475

XL

617476

XXL 621711

15BW 1846F

Cyklistické šortky dámské

Skládací deštník 617485

L

617486

XL

15BM Cyklistické šortky pánské 621712

1846 Deštník UNIOR

619533

XS

619534

S

619535

M

617480

L

617481

XL

621713

1847B 617477

L

617478

XL

617479

XXL

15BMSET

Papírový pytel UNIOR

621714

Souprava cyklistického oblečení pánská

A

B

H

320

120

410

1847S Papírový pytel UNIOR

617482

L

617483

XL

617484

XXL

621715

A

B

H

265

100

370

331


1847SHT

20/4

Papírový pytel UNIOR ruční nářadí

Sada kleští a šroubováků

621716

A

B

H

265

100

370

Katalog 2011/2012

EN

Price list 2011 - 2012

1848

te

ct

rg ur h ands – e

on

308

5

Sada kleští a zkoušečka

621718

226

308

25

nds

rh a go

no

ou

rh a ty

er

226

m ic s - pr ote c

R

621717

no

U NI O

20/5

go

er

H

R

B

U NI O

A

nds

2

406/1BI (160), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80)

ou

20/4

yo

m ic s - pr ote c

ty

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

er

go

no

ou

620967

om

pro

ic

Pořadač UNIOR

m ic s - pr ote c

ty

621817

SLO

45/2

621818

EN

Otvírák lahví

621824

D

Katalog pneumatického nářadí 620968

20/5

2

406/1BI (160), 630VDE (140)

Pneumatic tools

OBE Přívěsek s SOS molitanové pěny 603886

13

L

B

A

100

43

7.5

45/2BI Otvírák lahví s BI rukojetí

www.uniortools.com

613194

D90A

617917

OBE1

Sada nářadí, 6 ks

617918

OBE2

617919

OBE3

617920

OBE4

617921

OBE5

617922

OBE6

617923

OBE7

617924

OBE8

620214

D90A

6

406/1BI (180), 556A (160), 605TBI (1.0 x 5.5 x 125), 615TBI (PH 2 x 100), 710P (3), 812 (300)

332

617925

OBE9

617926

OBE10

617927

OBE11

617928

OBE12

617929

OBE13

617930

OBE14

617931

OBE15

617932

OBE16

619700

OBE17

621514

SLO

621515

EN


UNIOR ESPAÑA, S.L.

Poligon Sargaitz 2, Nave A5, 31840 UHARTE - ARAKIL (Navarra) Spain Telephone: +34 948 56 71 13 Fax: +34 948 46 42 48 www.unior.es unior@unior.es

UNIOR PROFESSIONAL TOOLS Ltd.

23A, Szyranskaya, 196105 SAINT PETERSBURG Russia Telephone: +7 812 449 83 50 Fax: +7 812 449 83 51 www.unior.ru sales@unior.ru

8 Wayne Court, Dandenong 3175, MELBOURNE (Victoria), Australia Telephone: +613 9701 3268 Fax: +613 9793 7077 www.unior-aust.com.au bob@unior-aust.com.au

andwerkze

Evropski pr

Evro

Evropski pr

28 kg

opäische Eur

opäische Eur

ufa an

S inc

cturer

o

e an

manufa c

S inc

e 1919

Seit 1919

ufa an

S inc

e 1919

The perforated sheet metal on the side walls serves as extra space for hanging tools and other accessories. The side walls also have a waste basket.

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 Zreče, Slovenia T: +386 3 757 81 00 F: +386 3 576 26 43 E: sales@unior.si I: www.uniortools.com

UNIOR TEPID S.R.L.

UNIOR AUSTRALIA TOOL Co. PTY Ltd.

Pull-out shelf (290 x 350 mm) can be used to support documents or other items. When not needed, it can be simply pushed back in. Load capacity is 10 kg. 10 kg

Workshop equipment

UNIOR TEOS ALATI, d. o. o.

Gospodara Vučića 22, 11118 BEOGRAD, Serbia Telephone: +381 11 344 0330 Fax: +381 11 344 0330 www.uniorteos.com office@uniorteos.com

rH

Seit 1919

pe a Euro n m

PLUS LINE

Ul. Glowna 10, 61-005 POZNAN Poland Telephone: +48 61 877 05 06 Fax: +48 61 877 05 11 www.unior.pl unior@unior.pl

opäischer Eur

Euro p

Bul. Car Boris III, 136 B, P.O. Box 168, 1618 SOFIA, Bulgaria Telephone: +359 2 9559 233 Fax: +359 2 9559 380 www.unior.bg office@unior.bg UNIOR COFRAMA sp. z o.o.

andwerkze

Seit 1919

pe a Euro n m

UNIOR BULGARIA Ltd.

The working platform of the carriage's ABS cover is 20 % larger in comparison to a standard tool carriage. Due to the 10 mm high verge, objects cannot roll and fall down. There are also three additional drawers for tools.

Mihail Kogalniceanu nr.19, 500135 BRASOV, Romania Telephone: +40 268 322 483 Fax: +40 268 317 786 www.sculeseridase.ro tepid@tepid.ro UNIOR SINGAPORE Pte. ltd.

40 Jalan Pemimpin, 01-02B, SINGAPORE 577185, Singapur Telephone: +65 625 825 86 Fax: +65 625 807 47 unior@singnet.com

Carriage corners are strengthened by ANTI-SHOCK rubber protectors, protecting the carriage and the environment from damage.

100% pull-out shelves enable clear storage and allow easy access to tools. They are 70 mm and 150, high, respectively, with a total load capacity of up to 40 kg.

www.uniortools.com

621521

zadnja stran

A structural application of the colour assures good grip and resistance to corrosion. The metal parts of the carriage are additionally protected with ecological varnish (without cadmium or lead). The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) provides a distinct look and recognition.

naslovka

621521

EN

www.uniortools.com

Katalog cyklonářadí 2011/2012 www.uniortools.com

619942 EN

pro

yo

rg ur h ands – e

on

ou

m ic s - pr ote c

go

er

er

no

R

R

rh a

U NI O

U NI O

go

ty

no

m ic s - pr ote c

619945

RU

619946

ES

619947

GR

ty

Leták multifunkčníh kleště

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

Insulated tools

EN

nds

te

ct

D

619944

rh a

Katalog nářadí VDE

SLO

619943

ou

EN

ic

621517

Bike tools 2011/12

om

SLO

nds

621516

m ic s - pr ote c

ty

514 BI

621522

EN

621523

SLO

ELECTRICIANS MULTIFUNCTIONAL PLIERS The electricians multifunctional pliers are made from special composition steel. Their advantage is their multipurpose use, and since one pair of pliers can be used for 7 different types of work, the change of pliers during work is not necessary. The pliers are especially useful for electricians. They can be used for bending rings for screws, crimping insulated spade terminals, crimping cable terminals, stripping off insulation and gripping sensitive objects, itc.

Hlavní leták na cyklonářadí

IO

R

er

gon

pr o m ic s -

ot

i r o f p li er s f o

r7

i 7 c zy n nośc

mi ca

ow

an

e

ls

Tool

d to ols • 167pro qualit 2/2 y gh gram m

Han

• 1682.1

s forr d driv es tools riv

One tool for the wide range of operations.

Hi

Gua

621519

EN

e

SLO

rante

621518

619948 621524

EN

Všeobecný leták

SLO

619949

D

619950

EN

619951

ES

Hlavní leták autonářadí ality

te

e

High

qu

Whee

Guara

ls, ste

n

ering an

d hub

s

Pliers

Sales Programme

Insulated tools Plumbing tools

En

Shears

gin e

Screwdrivers Hammers, punches and chisels

1/ 2” so sq inje cket uare ctor for d driv s - iese e 220 l e 7/ ng 2

Pullers

Measuring tools Workshop equipment

om om ic ic

co

m

bi

na

Lubr

ou

ic

om

te

ou r han r h ds and s

pro

oouu rr hh a a nndd s s

ue 205/2 catalog Product rench -

p w

ct

yo

rg ur h ands – e

on

ion filtrat

d d n an tion ifica

• Stra U NI O

U NI

R go

er

European manufacturer of hand tools since 1919

g og ty y noon m te c e ct oim c si c-sp r o - prot

Automotive tools

tomotive tools g for simple and demandin

er R er U N I OR

ggoo n y ctt y n oo m o t ee c m iiccs s -- p prr o t

U NI O

e rr R e NI O R U U NI O

www.uniortools.com

ine

nn

s

te

tio

Additional hand tools

rh and

pt er o

Pneumatic tools

on

cyt o u r erg n yo h a n d s – rgo ur h ands – e

- prot

ec

no

ou

pro

ct

m ic s - pr ote c

ty

er r R Re U NUI ON I O

go

ou ou r h r ha a n dn d s s

er

go

no

ou

R

rh a

U NI O

nds

www.uniortools.com

m ic s - pr ote c

ty

y

t n g o o m ic s - pr ote c y t no m ic s - pr ote c

621520

EN

621559

EN

333

yp

t t y p e s of w re n

! n ih opr avil

z l ič

den

h ie

.

ne e F u nk ti o

ur h ands

yo

ct

k or

ffe

pa

di

ne

ct

UN

d too

ur h ands

i am

yo

z e n im i kl eš č

s

a–

o

ab

to

r

e–

ve

or

eb

in e Za n ge , 7

High durability

up

sg

gue

–e

sc

I

Extra strong grip ie t

iw e r s a l n e z a s

Ergonomically shaped handle

m ols.co niorto ike.com www.u nior-b www.u

Un

e

urp ose us

ot

a men s ka

pr o m ic s -

lt i-p

Multi-toothed jaw B enut zun g

IO

gon

Ve čn

es

UN

er

Mu

W elt

n!

7 different functions

Product catalo

UN

pr

R

ra

e

7

omi

c

Advantages:

on

ct y s– our hand

Tools for drives

of han urer 9 nufact an ma since 191

Europe

www.uniortools.com

te

rg

p

ro

ie - je n y mi sz d

cz

cturer

o

e 1919

nd tools f ha

Via Amendola 19/17, 20037 PADERNO DUGNANO (MI) Italy Telephone: +39 02 99 04 3403 Fax: +39 02 99 04 3414 uniorit@tiscalinet.it unioritalia@tiscalinet.it

UNIOR KOMERC d.o.o.

Bulevar Asnom 58, 1000 SKOPJE Macedonia Telephone: +389 2243 2057 Fax: +389 2243 2089 www.uniorkomerc.com.mk contact@uniorkomerc.com.mk

Dimensions: Carriage: 810 x 510 x 945 mm Large drawer: 565 x 385 x 150 mm Small drawer: 565 x 365 x 70 mm

er tur

Measuring tools

UNIOR ITALIA S.p.A.

3550 N. Union Drive, 62450 OLNEY (Illinois), USA Telephone: + 001 618 393 29 55 Fax: + 001 618 393 29 56 Karl@KHSBicycleParts.com

nd tools f ha

UNIOR FRANCE S.A.S.

166-172 Rue du General Delestraint, 77000 MELUN France Telephone: +33 1 64 37 23 00 Fax: +33 1 64 39 40 90 uniortools@wanadoo.fr contact@uniortools.fr

Unit 7, Belton Lane Industrial Estate, GRANTHAM (Lincolnshire), NG31 9HN Great Britain Telephone: +44 1476 567 827 Fax: +44 1476 590 703 www.unior.co.uk sales@unior.co.uk

EuroPLUS

UNIOR USA CORPORATION

ersteller

UNIOR INTERNATIONAL Ltd.

rH

leta 1919

ugh

Pierias & Kimis 30, 14451 METAMORFOSIS (Athens) Greece Telephone: +30 210 28 52 881-885 Fax: +30 210 28 52 886 www.unior.net www.uniorgr.com unior@hol.gr info@uniorgr.com

vajalec roč

od

ersteller

UNIOR DEUTSCHLAND GmbH

Neckaraue 25, 71686 REMSECK Germany Telephone: +49 1 634 469 908 Fax: +386 3 576 26 43 www.unior.com deutschland@unior.si

UNIOR HELLAS S.A.

Katalog dílenského vybavení ugh

Auengasse 9, 9170 FERLACH Austria Telephone: +43 4227 35 15 Fax: +43 4227 35 15 18 www.unior.com office@unior.at

oiz

leta 1919

93,5 mm

Unior world distribution network UNIOR PRODUKTIONS- und HANDELS- GmbH

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

95 mm

leta 1919

c

Leták Plus line

vajalec roč

ale

95 mm

oiz

od

ga orodja ne

Katalog měřících93,5přístrojů mm

EuroPLUS


Leták na nůžky na tyče a svorníky

563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS

BOLT CUTTERS with interchangeable triangular cutting edges

PLUS TIN SNIPS with inserted blade

The 596 PLUS bolt cutters are made of drop

PLUS Tin Snips are the

blade lengthens its service life threefold. The tool is further protected from damage by a special shock absorber. Handles are made of lacquered steel tubes. Their ergonomic shape and insulation with plastic housings enable straightforward guidance and proper handling.

A net or a sheet steel basket can be installed into the carriage.

at e

r

a tr wał ość żs z

wy

e

os

i

e

ility!

rab

vost!

�lji dr

vz

Werk uges! ze es

rd

du

0 times gre

trze

- 10 -ci o k

ro

tn

Han

n ia

dwerkz e

äi urop scher

Han

E is installed on the side wall, The lock just under the handle. Thus the key cannot be damaged and due to its flexibility does not cause any obstructions when handling the carriage.

r 125 mm diameter wheels with a Durable safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling stability is very useful especially on uneven workshop floors or in the yard.

Seit 1919

r The 400 mm ball-bearing slides are of higher quality, compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic Se safety buttons.

manufa c e an

ufacturer o an

äi che uropES5,s608969) r E(940

Seit 1919

it 1919

ższy czas u

ży

Ergonomically designed handles for faster and easier use

t

Euro p

pe a Euro n m

www.uniortools.com S inc 19 e 19

619952

SLO

619960

619953

D

619961

D

619975

SLO

619954

EN

619962

EN

619976

EN

619955

ES

619963

ES

619977

D

S inc

e an

manufa c

er tur

e 1919

nd tools f ha

S inc

er tur

nd tools f ha

Smooth cutting through challenging surfaces.

Euro p

d łu

Long lasting and extreme cutting capability.

S inc

e 1919

e 1919

SLO

Plakát vozík na nářadí Europlus

1800, 1800 L, 1805, 1805 L

EuroPLUS Tool Carriage

Modular Workbenches

Workplace according to your wishes

The ABS plate has a special design, making the work surface 20% larger. It is also recessed by 10 mm so that small parts do not accidentally roll off the carriage. The plate also features three storage recesses. Pull-out shelf (290 x 350 mm) can be used to support documents or other items. When not needed it can be simply pushed back in. Load capacity is 10 kg.

Unior safety shoes are designed to fit the needs of the user, who should find them comfortable even after several hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking shoes than like work footwear. But looks can be deceiving. Their sporty outside conceals protection features that have in the past prevented many workrelated accidents - the shoes have an anti-slip sole; the toes are protected by a steel toecap; a steel plate is inserted into the mid sole, offering puncture protection; the heel part features shock absorbers; the sole is acid resistant, the entire shoes are oil resistant. A special line of water repellent shoes is also available.

Plakát variabilní pracovní stůl

Accessories

An innovative carriage

SAFETY SHOES conformant to European standards

10 kg

Working plate is made entirely from a heavy duty composite panel and can be 1600 or 2050 mm long. Its surface is protected by an environmentally friendly coating.

Tool rack wall A perforated sheet metal tool rack wall for hanging tools and other accessories can be attached to the EuroPLUS carriage (920.1, 619711).

30 kg Paper holder

28 kg

Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4A, 619445).

Perforated sheet steel on the side walls is a convenient place to hang tools and other accessories.

leta 1919

leta 1919

200 Joule toecap protection

i proizvaj p sk

od

942 A3

leta 1919

942 A13

andwerkze

Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake enable mobility and stability, even if rolled fully loaded over a cable. Proper rolling Seit stability 9 is very 191workshop useful especially on uneven floors or in the yard.

opäischer Eur 944 A1

Seit 1919

rH

andwerkze

opäische Eur

rH

opäische Eur

opäische Eur

opäische Eur

p r ac y

Drawer closing mechanism prevents unwanted opening of drawers.

Seit 1919

opäischer Eur

944 A10

Seit 1919

944 A13

opäischer Eur 944 A15

Seit 1919

Seit 1919

944 A21

944 A34

944 A35

ortu

944 A19

e 1919

S inc

e 1919

ufa an

manufa c

S inc

S inc

e 1919

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

ufa an

www.uniortools.com S inc 19 e 19

619956

SLO

619957

D

619972

SLO

619978

SLO

619958

EN

619973

EN

619979

EN

619959

ES

619974

D

619980

D

S inc

cturer

o

e 1919

Euro p

e an

Euro p

o

pe a Euro n m

www.uniortools.com S inc 19 e 19

cturer

pe a Euro n m

ufa an

Euro p

manufa c

pe a Euro n m

e an

e an

manufa c

S inc

er tur

o

nd tools f ha

S inc

cturer

er tur

ufa an

i

pe a Euro n m

a

er tur

tw

nd tools f ha

pieczens

er tur

bez

nd tools f ha

la

Euro p

mf -d

ko

rk! wo

rt

fo

delo!

no

ob

it!

rb e

leta 1919

ersteller

lA

vajalec roč

ugh

ANTi-SLiP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.

dwerkz e

ersteller

oh

oiz

od

942 A2

ugh

om

Safety and comfort go hand in hand.

nd tools f ha

fo r s af e a n d c

New 400 mm ball-bearing slides are of higher quality compared to standard models. This means load capacity increased by 10%, while the drawer still runs smoothly Seand it 1919 almost inaudibly. Drawers can be taken out easily – with a simple push of the plastic safety buttons.

an rH

ersteller

s–

opäischer Eur

ugh

oe

e

ud

nn

za va rno i n

sh

l ji –

ty

ev

Safe

i

ch

itn

tss

Za š�

Ar bei

B u ty o chr o

Shock absorbers

w

ersteller

The lock is positioned inside the frame, within the outside edges of the carriage. Thus, when inserted, the key cannot be damaged and due to its flexibility cause Seit 1it9does 9 notcarriage. 1the obstructions when handling

Oil and chemical resistant

für s icher und

dwerkz e

ugh

an rH

Anti-static

e–

leta 1919

942 A10

Puncture resistant

uh

i proizvaj p sk

od

942 A1

Evro

vajalec roč

Evropski pr

oiz

od

c

Evropski pr

aj

ps

od

ale

*SOS = Safety Order Survey

ga orodja ne

Evropski pr

Tool trays Plastic (965) or SOS* (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from proizv kidamage.

c

leta 1919

ale

vajalec roč

Ball-bearing slides are of higher quality compared to standard models and enable higher load capacity, while the drawer still runs smoothly and almost inaudibly. The slide design enables the drawers to be taken out easily – with a simple push of plastic safety buttons.

ga orodja ne

oiz

od

c

leta 1919

Lacquer coated to resist rusting. The carriage is ecologically lacquered with cadmium and lead free colour for additional protection. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) give the carriage an aesthetic and distinguishable look.

The lock is built into the front side of the drawer chest. When the chest is used separately the lock does not obstruct the running of the drawers and in the final composition it is safely hidden within the outside frame and thus protected from damage.

ale

od

ga orodja ne

i proizvaj p sk

c

leta 1919

ale

od

ga orodja ne

vajalec roč

Evro

100% pull-out drawers enable a good overview and easy access to tools. They are 75 mm or 155 mm high with a load capacity of 43 kg (large drawer).

oiz

EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).

Evro

The carriage is lacquer coated to enable a firm grip and resist rusting. Metal parts of the carriage are doubly protected by ecological coating with cadmium and lead free colour. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) gives the carriage an attractive and distinguishable look.

The drawers come in two sizes (585 x 615 mm and 415 x 615 mm) and are 75 mm or 155 mm high. Strong construction design enables a load capacity up to 42 kg.

Partitions

Evropski pr

Carriage corners are strengthened by ANTi-ShoCk rubber protectors, protecting the carriage and the environment from damage.

Evro

Side walls have waste baskets.

Advantages:

334

Document holder

dwerkz e

Seit 1919

pe a Euro n m

ie

ufacturer o an

Leták na pracovní boty

leta 1919

wa

ce Life

rv i

–1

10 kg

od Bottle holder

The holder can hold up to 10 kg of glass bottles, oil cans or plastic bottles (940 ES7, 608971).

Longer working life

ko

l je

Se

ob a!

ka d n js

zeit! and

St

de

leta 1919

c

la

od

ersteller

ja

leta 1919

ugh

e�

od

vajalec roč

ale

leta 1919

oiz

The EuroSTYLE carriage can be extended by a finishing plate, without using its work surfaces. Finishing plate load capacity is 15 kg i proizvaj (940 ES6, 608970). psk

ga orodja ne

od

ersteller

re

15 kg

i proizvaj p sk

c

vajalec roč

ale

oiz

ugh

s et kr at v

an

– de

ow

tn

i lo

b no f or m

er

ez

b

ng

e

t ed

h r e e f ol d l o

au

I nser

–T

c h L e be ns d

r

de

e i fa

o

iv

dr

en

e

ik r a t d al j š

o

– tr

kr

i lo

Broader range of use y Trz

e

la

B

ng

l ar

– dr e i mal l ä

Triangu

ide

ez

r

ch

ne

ko

ns

Trostrans

D r e is ei te

Shock absorber for the prevention of injuries

ng

10 times greater durability

Straightforward guidance and proper handling

V st a vlj

i e c k i g e r Kli

Faster and more comfortable use

Complete anti-corrosion resistance

O so

D re

Inserted blade hardness 64 HRC

Outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting

• net basket (940 ES1, 608923) • sheet steel basket (940 ES2, 608924)

Finishing plate

Advantages:

Extreme strength and minimum weight

Basket

The carriage is lacquer coated to enable a firm grip and resist rusting. It is ecologically lacquered with cadmium and lead free colour for additional protection. The basic blue colour (RAL 5015), combined with grey (RAL 7036) gives the carriage an attractive and distinguishable look.

ga orodja ne

Advantages:

Tool trays Plastic (965) or SOS (964) tool trays from polyethylene foam will keep your tools well ordered and protected from damage.

High quality and functionally designed drawers feature elegant handles which enable the drawers to be opened from the top. The drawers come in two different sizes and two heights – 75 mm or 155 mm. A strong construction design enables a load capacity of 40 kg.

Evro

it successfully resists wear and tear, while its triangular

Partitions EuroPLUS carriage drawers can be divided freely into different sized parts by installing partitions (920 ES3, 617823).

25 kg

Evropski pr

As it is induction hardened,

Special ANTi-SLiP covering offers damage protection for the drawer, as it prevents tools from sliding during opening and closing of the drawer.

Evropski pr

able and has three positions.

Paper holder Paper holder, available in two versions, ensures that paper is always close at hand (920 ES4 A, 619445).

opäische Eur

replaceable jaw is adjust-

New!

ANTi-SLiP covering offers damage protection for the cover plate, as it prevents tools from sliding and at the same time protects the carriage sheet steel parts in the event of accidental impacts. The plate can be additionally covered by an ABS plate (608972) with special compartments for storing bottles, oil cans, screws, nuts and other equipment.

first shears with a separately inserted blade, enabling easier and faster cutting of sheet metal. The blade is harder than the shears themselves, enabling a better force transmission. The cut with only one point of tangency – the blades come together in one point only additionally increases cutting efficiency. Plus Tin Snips come in different shapes – Universal Tin Snips, Pelican Tin Snips, Pelican Tin Snips with Spring and Pelican Lever Tin Snips. These tin snips are intended for professional users, especially for roofers and other craftsman.

forged special tool steel. The

Accessories

EuroVISION Tool Carriage

For most demanding users

opäische Eur

596 PLUS

Plakát vozík na nářadí Eurovision

Evro

Leták na nůžky na tyče a svorníky

e 1919


Plakát nůžky

Plakát šatní skříň

Plakát pracovní boty

PLUS Tin Snips

Wardrobe Cabinets

563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591L PLUS

Safety Shoes

with inserted blade

Tidiness begins with personal items

The body of the wardrobe is made of 0.8 mm thick high quality sheet steel, the doors are even stronger - made from 1 mm thick sheet steel.

200 Joule toecap protection

Extra strong inserted blades

Puncture resistant

Faster and more comfortable use

Anti-static

10 times greater durability

Oil and chemical resistant

Broader range of use

Shock absorbers

Longer working life

hangers inside the wardrobe are intended for hanging clothes. They are made of thicker sheet steel, matching the colour of the wardrobe itself.

The doors are made of 1 mm thick sheet steel, reinforced against lateral torsion and bending. The doors come in six different colours (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 and RAL 7035).

Advantages:

Inserted blade hardness - 64 HRC

The keys are flexible, therefore the key does not cause obstructions even when inserted in the lock. The safety of the wardrobe can be additionally strengthened with a combination lock, protected by both a key and a code.

The wardrobes are powder painted to resist rusting. For additional protection the sheet steel is ecologically lacquered with cadmium- and lead-free paint. The wardrobe doors in bright colours fill each room with youthful atmosphere.

Ergonomically designed handles for faster and easier use

Product List Unior Product

563L PLUS

PLUS Universal Tin Snips

563R PLUS

PLUS Universal Tin Snips

Left

280

s et k r at v

e�

567R PLUS

C

51

ja

520

10

ility! Code

la

de

PLUS PELICAN Tin Snips

L

615039

–1

rab

�lji

L

615040

– de

Your foot will be protected from penetration and puncture of sharp objects, e.g. nails.

C

du

vost! i lo

dr

Code

ez

e

vz

es

au

1,0 mm

b

c h L e be ns d

t ed

no, only jaws

e i fa

r

e

dr

(400 N/mm2) Inserted blade

I nser

64 HRC

o

64 HRC

1,5 mm

en

64 HRC

1,5 mm

ng

64 HRC

1,5 mm

Right

carbon steel

Suitable for cutting sanded

280

0 times gre

592R PLUS

at e

51

r

520

1800

rk!

!

wo rt

fo

ud

s–

fo r s af e a n d c

om

Dim

10

618380

38

618390

1

39

618391

1

40

618392

1

41

1

618393

42

1

1

618394

43

1

618395

1

44

618396

1

45

1

opäischer Eur

1

46

1

618397

46

1

47

1

618398

47

1

Seit 1919

The sole prevents the foot to come in contact with dangerous materials.

Seit 1919

Safety and comfort go hand in hand.

pe a Euro n m

S inc

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

ufa an

www.uniortools.com S inc 19 e 19

SLO

619987

SLO

619993

SLO

619982

EN

619988

EN

619994

EN

619983

D

619989

D

619995

D

cturer

o

manufa c

oiz

vajalec roč

leta 1919

od

leta 1919

opäischer Eur

rH

andwerkze

Plakát nářadí na kola

Euro p

o

e an

manufa c

S inc

e 1919

Extreme strength and minimum weight

7 different functions Multi-toothed jaw

Outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting

Ergonomically shaped handle Extra strong grip

Complete anti-corrosion resistance

High durability

Straightforward guidance and proper handling Shock absorber for the prevention of injuries

49

150

n js

leta 1919

ce Life de

Se

la

Evro

od

rv i

k a d o ba !

zeit! and St re

vajalec roč

Evropski pr

Evro

Evropski pr

andwerkze

–T

h r e e f ol d l o

ng

er

i proizvaj p sk

od

opäische Eur

Seit 1919

10

Code

L

615256

750

andwerk r H615257 ze900

opäischer Eur

opäische Eur

Evro

Evro

Evropski pr

Evropski pr

opäische Eur

C

9

oiz

iv

c

A

2,5

leta 1919

9 mm

a�

Bolt cutters for cutting wire-rope

ale

D

od

8 mm

16 mm

B

opäischer Eur

B

16

i proizvaj p sk

hard wire (ø)

13 mm

ik r a t d al j š

Seit 1919

B

A

leta 1919

C

43

96

46

47

109

50

3900

1

äi urop scher 1 E6400

ersteller

160

– tr

ugh

L

Seit 1919

i lo

l ar

ez

596 PLUS

ersteller

andwerkze

Code

612782

Seit 1919

ersteller

ersteller

opäische Eur

900

leta 1919

ugh

rH

ugh

ugh

opäischer Eur

Seit 1919

soft wire (ø)

750

e

ga orodja ne

od

vajalec roč

Spare cutting edge for 596 PLUS – 596.3 PLUS The set contains 1 cutting edge. od leta 1919

rH

andwerkze

ng

c

i proizvaj p sk

Ergonomic shape - the handles fit the hand perfectly due to their double component design. They are made from anti-slip material, preventing the arm from slipping during use.

rH

– dr e i mal l ä

ale

leta 1919

oiz

Multifunctional pliers

ga orodja ne

od

roč

c

Crimping cable terminals up to Ø 0.4 mm.

leta 1919

va

ale

od

oiz

ga orodja ne

c

leta 1919

514 jBI alec

i proizvaØj2.2 mm to Ø 4.0 mm. p sk

ale

od

Extra strong grip – the design and shape of the handles give the hand more leverage during use, enabling more stability and safer transmission of force.

ide

The set contains 2 cutting edges, 4 plates for cutting edges, 4 bolts and 4 nuts. Cutting wires from

ga orodja ne

vajalec roč

ne

r

Spare cutting edges for 596 PLUS – 596.2 PLUS

The pliers can be used for crimping insulated spade terminals.

oiz

Cutting capability (10 N = 1 kg) Dim.

The set contains a pair of jaws, 2 screws and 2 nuts.

r7

ch

i r o f p li er s f o

ko

pa

lje

k. or

t ty p e s of w

Spare jaw for 596 PLUS – 596.1 PLUS

re n

i7

Spare parts

ffe

ne

di

l i� ni h o p ra v i

ra z

den

h ie sc

m

Triangu

�a

Stripping off insulations from Ø 3.5 mm to Ø 4.0 mm.

Trostrans

e ni mi kl eš

ns

–z

o

ba

D r e is ei te

ra

er

e–

7v

o

eb

e

urp ose us

Stripping off insulations from Ø 2.2 mm to Ø 3.0 mm.

up

sg

a m e ns ka

B enutzun g

t–

lt i-p

e F u nk ti o

l!

ne

Multi-toothed jaw prevents slipping and enables a better grip of cables, wires etc.

Ve �n

es

ie

injaw e Za n ge , The ground part of the is intended for gripping objects with sensitive surfaces.

Mu

W elt

n!

Functions Winding hard wire and bending rings up to Ø 3.5 mm. Rings can be bent to the right or to the left, since the tool has appropriate teeth on both sides of the jaw.

Seit 1919

Seit 1919

Long lasting and extreme cutting capability.

Seit 1919 Wire max. (650 N/mm2)

ø 1,6 mm

ø 2,0 mm

pe a Euro n m

pea Euro n m

Euro p

pea Euro n m

Euro p

S inc

facturer o

S inc

e 1919

e an

manufa c

fa anu

www.uniortools.com S inc e 1919

S inc

cturer

o

e 1919

e an

manufa c

S inc

er tur

manufa c

nd tools f ha

e 1919

e an

er tur

S inc

o

nd tools f ha

www.uniortools.com S inc 19 e 19

cturer

er tur

ufa an

nd tools f ha

e 1919

manufa c

er tur

nd tools f ha

S inc

e an

Euro p

Wire max. (1600 N/mm2)

an u

ufacturer o

pe a Euro n m

Dim. 160

an

Euro p

Cutting capacity (10 N = 1 kg)

One tool for the wide range of operations.

www.unior-bike.com

e 1919

e 1919

619984

SLO

619990

SLO

619996

SLO

619985

EN

619991

EN

619997

EN

619986

D

619992

D

619998

D

opäische Eur

opäische Eur

pe a Euro n m

Advantages:

Advantages:

cturer

e 1919

335

ufa an

S inc

cturer

o

e 1919

nd tools f ha

S inc

Seit 1919

er tur

ufa an

Bike tools 2009

596 PLUS

with interchangeable triangular cutting edges

nd tools f ha

Bolt Cutters

514 BI

Seit 1919

ersteller

ersteller

Seit 1919

ugh

dwe Han rkze

ugh

r

Electricians multifunctional Pliers

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

leta 1919

c

vajalec roč

ale

oiz

od

e 1919

ga orodja ne

Plakát na nůžky na tyče a svorníky

e an

S inc

e 1919

Evropski pr

619981

S inc

Evropski pr

ufa an

e 1919

e 1919

Plakát multifunkční kleště

leta 1919

1 1 1

42

andwerkze 45

i proizvaj p sk

1

er tur

S inc

e 1919

Seit 1919

oil and chemical protection

manufa c

e an

Dim

43 44

rH

Code 618389

nd tools f ha

S inc

Footwear with built-in shock absorbers in the Secomheel area is more it 1919 fortable and more suitable for all-day wear.

Euro p

o

618386 618387 618388

er tur

www.uniortools.com S inc e 1919

cturer

39 40 41

618385

opäischer Eur

1 1

od

1

opäische Eur

Seit 1919

Shock absorbers

fa anu

38

618381

opäische Eur

Seit 1919

manufa c

pea Euro n m

e an

Dim

618382

nd tools f ha

e 1919

Euro p

pea Euro n m

o

Code 618379

618383

andwerkze

1 1 1 1

Safety Shoes, high

leta 1919

618384

rH

46 47

ersteller

cturer

Evropski pr

Evropski pr

opäischer Eur 480

1 1 1 1

42 43 44 45

617626 617627

pe a Euro n m

C 37

40 41

617624 617625

1805 L

Evro

L 260

od

leta 1919

38 39

617622

617538

1 1

Safety Shoes, normal

Euro p

Code 615043

46

617623 617537

1 1 1 1

vajalec roč 47

Dim

617620 617621

1 1 1

42 43 44 45

oiz

ugh

Seit 1919

10

617618

1

39 40 41

617534 617535 617536 617617 617619

Code

38

617532 617616 617533

1805

pe a Euro n m

andwerkze

480

od

leta 1919

Euro p

rH

37

opäische Eur

opäische Eur

C

260

The shoes protect the wearer from electrical hazards and shocks with the sole.

i proizvaj p sk

Evro

d elo no

it! rb e lA

oh

ob

za va rno i n

Evro

Evro

Evropski pr

Evro

Evropski pr

Evro

vajalec roč

ersteller

Euro p

Safety Shoes, high

c

Evropski pr

1800 L

ale

oiz

ugh

opäische Eur

high EN ISO 20345:2004

er tur

pe a Euro n m

normal EN ISO 20345:2004

ga orodja ne

Evro

l ji –

1

leta 1919

c

L

nd tools f ha

Euro p

900

ale

Evropski pr

oe

sh

ev

Anti-static properties

i proizvaj p sk

od

ga orodja ne

opäische Eur

ty

C 90

PLUS PELICAN Lever Tin Snips

ersteller

pe a Euro n m

Safe

L 350

591R PLUS

Smooth cutting through challenging surfaces.

S inc

i

ch

Code 613196

ugh

opäischer Eur

er tur

S inc

e 1919

w

itn

tss

10

Ergonomically designed handles for faster and more effective use.

manufa c e an

für s icher und

Za š�

Ar bei

685

c

Code

Seit 1919

nd tools f ha

S inc

56

PLUS PELICAN Lever Tin Snips

leta 1919

615044

19

er tur

www.uniortools.com S inc 19 e 19

e 1919

C

290

ale

andwerkze

Plastic dipped, double component handles for easier and more comfortable use.

The pole hanger can be installed into the upper part of the wardrobe.S e i t 19

nd tools f ha

S inc

L

ga orodja ne

rH

Pole hanger

ufacturer o an

er tur

nd tools f ha

a

manufa c e an

vajalec roč

od

od

fa anu

ctu nufa rer o

oiz

591L PLUS

leta 1919

opäischer Eur Cell phone pocket

Seit 1919

RAL 7035

c

RAL 2004

ale

Seit 1919

RAL 6029

Code 615036

leta 1919

ersteller

RAL 5010

andwerkze

e–

Code

i proizvaj p sk

od

ugh

RAL 3020

leta 1919

Waved plastic insert

ersteller

ersteller

Seit 1919

RAL 1021

rH

high EN ISO 20345-1:2004

Safety Shoes, normal

617615

vajalec roč

handle stops prevent pinching of user’s fingers.

The waved plastic insert is specially designed to collect water from wet shoes, leading the water into channels with the shoes remaining in a dry position.

ugh

ugh

opäischer Eur

normal EN ISO 20345-1:2004

10

inserted blade for longer working life.

oiz

od

ga orodja ne

andwerkze

c

od

leta 1919

Accessories rH

ale

c

od

leta 1919

Piano hinges range along roizlength i pdoor the entire vaj and p sk enable a 180 degree opening. At collision they move into either direction.

ga orodja ne

ale

ga orodja ne

od

Type

PLUS PELICAN Tin Snips

uh

leta 1919

Anti-slip sole Shock absorbers Standard

Ergonomically designed handles

Features:

od

1805 L

Puncture resistant

200 joules toecap The toes will be protected against falling objects up to an impact of 200 J.

Puncture protection

591R PLUS 260

V st a vlj

350

carbon steel

Werk uges! ze

591L PLUS

Right

290 carbon steel

steel with thickness – max.

PELICAN lever

592R PLUS

Right

280 carbon steel

rd

567R PLUS

i e c k i g e r Kli

Right

Water repellent

PELICAN without spring

PELICAN with spring

563R PLUS

Left

D re

563L PLUS

Hardness of inserted blade

vajalec roč

Toecap

Universal Article Lenght Material Drop forged entirely

oiz

1805

Acid resistant sole Water resistant

The load capacity of the shelf is 20 kg. It can be additionally partitioned if desired.

The front side of the door features a frame for inserting identification cards.

i proizvaj p sk

1800 L

Oil resistant

Construction

vajalec roč

1800

Antistatic

20 kg

oiz

1800, 1800 L, 1805, 1805 L

conformant to European standards

Advantages:

Doors have ventilation holes, specially designed to protect the opening from rain.


Index

600000

600127

110/2

600128

110/2

600129

110/2

600059

110/1

22

600130

110/2

600060

110/1

600131

110/2

600061

110/1

600132

110/2

600062

110/1

600133

110/2

600063

110/1

600134

110/2

600064

110/1

600135

110/2

600065

110/1

600136

110/2

600066

110/1

600137

110/2

600067

110/1

600138

110/2

600068

110/1

600139

110/2

600069

110/1

600140

110/2

600070

110/1

600141

110/2

600071

110/1

600142

110/2

600072

110/1

600143

110/2

600074

110/1

600144

110/2

600075

110/1

600145

110/2

600076

110/1

600146

110/2

600077

110/1

600147

110/2

600078

110/1

600148

110/2

600079

110/1

600149

110/2

600080

110/1

600150

110/2

600081

110/1

600151

110/2

600082

110/1

600152

110/2

600083

110/1

600153

110/2

600084

110/1

600154

110/2

600085

110/1

600155

110/2CB

600086

110/1

600156

110/2CB

600087

110/1

600158

110/2CB

600088

110/1

600159

110/2PB

600089

110/1

600160

110/2PB

600090

110/1

600262

135/2

600091

110/1

600357

120/1

600092

110/1

600358

120/1

600093

110/1

600359

120/1

600094

110/1

600360

120/1

600095

110/1

600361

120/1

600096

110/1

600362

120/1

600097

110/1

600363

120/1

600098

110/1

600364

120/1

600099

110/1

600365

120/1

600100

110/1

600366

120/1

600101

110/1

600367

120/1

600102

110/1

600368

120/1

600105

110/1CB

600369

120/1

600106

110/1CB

600370

120/1

600107

110/1CB

600371

120/1

600108

110/1PB

600372

120/1

600109

110/1PB

600373

120/1

600110

110/2

600374

120/1

600111

110/2

600375

120/1

600112

110/2

600376

120/1

600113

110/2

600377

120/1

600114

110/2

600378

120/1

600115

110/2

600379

120/1

600116

110/2

600380

120/1

600117

110/2

600381

120/1

600118

110/2

600382

120/1

600119

110/2

600383

120/1CB

600120

110/2

600384

120/1CB

600121

110/2

600386

120/2

600122

110/2

600387

120/2

600123

110/2

600388

120/2

600124

110/2

600389

120/2

600126

110/2

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

600390

120/2

336

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 35 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29

600391

120/2

600392

120/2

600393

120/2

600394

120/2

600395

120/2

600396

120/2

600397

120/2

600398

120/2

600399

120/2

600400

120/2

600401

120/2

600402

120/2

600403

120/2

600404

120/2

600405

120/2

600406

120/2

600407

120/2

600408

120/2

600409

120/2

600410

120/2

600411

120/2

600412

120/2CB

600413

120/2CB

600414

125/1

600415

125/1

600416

125/1

600417

125/1

600418

125/1

600419

125/1

600420

125/1

600421

125/1

600422

125/1

600423

125/1

600424

125/1

600425

125/1

600426

125/1

600427

125/1

600428

125/1

600429

125/1

600430

125/1

600431

125/1CB

600509

180/1

600510

180/1

600511

180/1

600512

180/1

600513

180/1

600514

180/1

600515

180/1

600516

180/1

600517

180/1

600518

180/1

600519

180/1

600520

180/1

600521

180/1

600522

180/1

600523

180/1

600524

180/1

600525

180/1

600526

180/1

600527

180/1

600528

180/1

600529

180/1

600530

180/1

600531

180/1

600532

180/1

600533

180/1

600534

180/1

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

600535

180/1

600536

180/1

600537

180/1

600540

180/1PB

600541

180/1CB

600542

180/1CB

600543

180/1CB

600544

180/1PB

600671

200/2

600672

200/2

600673

200/2

600674

200/2

600675

200/2

600676

200/2

600677

200/2CB

600696

215/2

600697

215/2

600698

215/2

600699

215/2

600700

215/2

600701

215/2

600702

215/2

600703

215/2

600705

215/2

600706

215/2

600707

215/2

600708

215/2

600709

215/2

600710

215/2CB

600717

215/2

600718

215/2

600719

215/2

600723

215/2

600745

215.1/2

600747

215.1/2

600771

185/2

600772

185/2

600773

185/2

600776

186.4/2

600777

238.4/1

600778

238.4/1

600782

210/2

600783

210/2

600785

212/2

600786

212/2

600787

212/2

600788

212/2

600789

212/2

600790

212/2

600791

212/2

600809

213/6

600810

213/6

600811

213/6

600812

213/6

600813

213/6

600814

213/6

600815

188/2 6p

600816

188/2 6p

600817

188/2 6p

600818

188/2 6p

600819

188/2 6p

600820

188/2 6p

600821

188/2 6p

600822

188/2 6p

600823

188/2 6p

600824

188/2 6p

600825

188/2 6p

600826

188.4/2

600827

188.4/2

600830

188.3/2

600851

190/1 6p

600852

190/1 6p

600853

190/1 6p

600854

190/1 6p

600855

190/1 6p

600856

190/1 6p

600857

190/1 6p

600858

190/1 6p

600859

190/1 6p

600860

190/1 6p

600861

190/1 6p

600862

190/1 6p

600863

190/1 6p

600864

190/1 6p

600865

190/1 6p

40 40 40 41 40 40 40 41 73 73 73 73 73 73 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 75 75 75 75 76 76 46 46 46 46 97 97 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52


600866

190/1 6p

600867

190/1 6p

600868

190/1 6p

600869

190/1 6p

600871

190/1 6p

600872

190/1 6p

600873

190.6/2

600874

190.4/1

600875

190.4/1

600876

190.3/1

600909

190.9/2BI

600954

197MB2

600978

192/2HX

52 52 52 52 52 52 60 59 59 59 61 71 62

601000 601016

250/1

601017

250/1

601018

250/1

601019

250/1

601024

205/2

601025

206/2

601036

220/3

601037

220/3

601038

220/3

601040

220/3

601041

220/3

601042

220/3

601044

220/3

601045

220/3

601046

220/3

601047

220/3

601048

220/3

601057

220/3PB

601059

220/3PB

601061

220/3PB

601099

370

601100

355/6

601101

358/6

601102

358.1/7

601103

358.2/5

601104

360/6

601105

360.1/7

601106

360.2/5

601108

361/6

601109

361.1/7

601111

361.2/7

601112

363

601127

582/3P

601136

425/4A

601137

425/4B

601138

426/3A

601139

426/3B

601142

432/3A

601144

432/3C

601262

418/2

601263

418/2

601336

530/4PR

601337

530/4PR

601338

530/4PR

601339

530/4PR

601341

530/4

601342

530/4

601343

530/4

601344

530/4

601372

531/4

601373

531/4

601374

531/4

601375

531/4

601386

531/4PR

601387

531/4PR

601388

531/4PR

601461

446/2

601464

441/7PR

601481

480/6

601482

480/6

601483

480/6

601484

480/6

601495

481/6

601496

481/6

601497

481/6

601498

481/6

601499

481/6

601510

482/6

601511

482/6

100 100 100 100 74 74 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 110 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 161 124 124 124 124 126 127 121 121 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 130 129 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

601512

482/6

601513

482/6

601514

482/6

601530

484/6

601531

484/6

601532

484/6

601533

484/6

601544

492/6

601545

492/6

601546

492/6

601547

492/6

601548

492/6

601549

492/6

601550

493/6

601551

430/3

601552

430/3

601553

430/3

601554

431/2

601557

558/5P

601569

562.1/9

601578

542/4PR

601580

544/6

601581

544.2/9

601582

544.1/5

601583

546/6

601584

546.1/5

601585

550.1/9

601590

550/3PR

601591

550.3/9

601592

550.2/9

601688

631

601689

631

601702

640/6

601703

640/6

601704

640/6

601705

640/6

601706

640/6

601707

640/6

601708

640/6

601709

640/6

601711

641/6

601712

641/6

601713

641/6

601714

641/6

601715

641/6

601716

641/6

601717

641/6

601719

641/6

601724

642/6

601725

642/6

601726

642/6

601732

660/6

601733

660/6

601734

660/6

601737

646

601738

647

601739

645

601747

670/6

601748

670/6

601749

670/6

601755

300/5

601756

300/5

601757

300/5

601758

300/5A

601762

680/5

601763

680/5

601764

680/5

601765

681/5

601766

681/5

601767

682/5

601768

682/5

601769

682/5

601771

685/5

601772

686/5

601783

702/5WH

601784

702/5WH

601785

702/5WH

601786

702/5WH

601787

702/5WH

601788

702/5WH

601789

702/5WH

601790

702/5WH

601791

702/5WH

601792

702/5WH

601796

812

142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 126 126 126 126 157 157 155 155 155 155 155 155 155 155 156 155 179 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 183 183 183 182 183 182 184 184 184 107 107 107 107 187 187 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 199

601797

812

601799

812

601801

812

601802

812

601803

812

601804

812

601805

812

601806

812

601807

812

601808

812

601809

812

601810

812

601812

816

601813

816

601814

816

601816

816

601824

805

601825

809

601826

810

601828

813

601832

820

601833

820

601834

820

601835

820

601836

820

601837

820

601838

830

601840

817

601841

817

601842

817

601843

817

601844

818

601845

818

601847

818

601848

818

601849

818

601850

818

601890

750

601896

701

601897

701

601898

701

601907

911/1

601909

911/5

601910

912/1

601911

912/3

601912

912/5

601913

K

601918

K

601939

909

601954

K

601967

902/1

601968

902/2

601969

902/3

601985

914/5

601994

932

601995

931

601996

930

601998

910

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 201 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 192 188 188 188 206 206 206 206 206 244 244 203 244 201 201 201 207 208 208 208 203

602000 602069

250.1/1

602070

250.1/1

602071

250.1/1

602072

250.1/1

602073

250.1/1

602075

196/2

602076

196/2

602077

196/2

602078

196/2

602080

360/6

602081

112/2

602082

112/2

602083

112/2

602084

112/2

602085

112/2

602086

112/2

602087

112/2

602088

112/2

602089

125/1

602090

125/1

602091

125/1

602092

125/1

602093

125/1

602094

125/1

100 100 100 100 100 68 68 68 68 109 26 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31

602095

125/1

602096

125/1

602097

125/1

602098

125/1CB

602099

125/2

602100

125/2

602101

125/2

602102

125/2

602103

125/2

602104

125/2

602105

125/2

602106

125/2

602107

125/2

602108

125/2

602109

125/2

602110

125/2

602111

125/2

602112

125/2

602113

125/2

602114

125/2

602115

125/2

602116

125/2

602117

125/2

602118

125/2

602119

125/2

602120

125/2

602121

125/2

602122

125/2

602123

125/2

602124

125/2

602125

125/2CB

602126

125/2CB

602327

428/4

602328

428.1/4

602332

492.1/7

602340

492.1/7

602344

493.1/7

602346

486.1/7

602369

686/5A

602370

6460C6,3

602371

6460C6,3

602372

6460C6,3

602373

6460C6,3

602374

6460C6,3

602375

6460C6,3

602376

6460C6,3

602377

6460C6,3

602378

6460C6,3

602388

6463C6,3

602389

6463C6,3

602390

6463C6,3

602391

6463C6,3

602392

6464C6,3

602393

6464C6,3

602394

6465C6,3

602395

6465C6,3

602396

6465C6,3

602397

6466C6,3

602398

6466C6,3

602399

6466C6,3

602400

6469C6,3

602401

6469C6,3

602402

6469C6,3

602403

6469C6,3

602404

6469C6,3

602405

6472C6,3

602406

6472C6,3

602407

6472C6,3

602408

6472C6,3

602409

6472C6,3

602410

6472C6,3

602411

6472C6,3

602412

6472C6,3

602414

6480C8

602415

6480C8

602416

6480C8

602417

6480C8

602418

6480C8

602419

6480C8

602422

6483C8

602423

6483C8

602424

6483C8

602425

6484C8

602426

6486C8

602427

6486C8

31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 125 126 144 144 144 143 188 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

337


602428

6486C8

602429

6489C8

602430

6489C8

602431

6489C8

602432

6489C8

602433

6489C8

602434

6489C8

602435

6489C8

602436

6492C8

602437

6492C8

602438

6492C8

602439

6492C8

602440

6492C8

602441

6492C8

602510

6500E6,3

602511

6500E6,3

602512

6500E6,3

602513

6500E6,3

602514

6500E6,3

602515

6500E6,3

602516

6500E6,3

602517

6500E6,3

602518

6500E6,3

602519

6503E6,3

602520

6503E6,3

602521

6503E6,3

602522

6506E6,3

602523

6506E6,3

602524

6506E6,3

602525

6509E6,3

602526

6509E6,3

602527

6509E6,3

602528

6509E6,3

602529

6509E6,3

602530

820.1

602531

820.1

602532

820.1

602533

820.1

602534

820.1

602535

820.1

602536

812A

602537

812A

602538

812A

602539

812A

602547

910/1

602552

909/1

602557

215/2

602592

361/6

602593

110/1

602594

110/1

602595

110/1

602596

110/2

602597

110/2

602598

110/2

602600

375/6

602601

120/1

602602

120/1

602663

180/1

602664

180/1

602665

640/6

602683

361.1/7

602689

120/2

602690

120/2

602691

492.1/7

602695

492.1/7

602699

492.1/7

602703

492.1/7

602707

484.1/7

602708

484.2/7

602709

484.3/7

602710

484.1/7

602711

484.2/7

602712

484.3/7

602713

484.1/7

602714

484.2/7

602715

484.3/7

602716

484.1/7

602717

484.2/7

602718

484.3/7

602719

492AL

602720

492AL

602721

492AL

602722

492AL

602723

197/1 6p

602724

197/1 6p

338

303 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 201 201 201 201 201 201 199 199 199 199 203 203 75 110 22 22 22 24 24 24 111 28 28 40 40 181 110 29 29 144 144 144 144 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 69 69

602725

197/1 6p

602726

197/1 6p

602727

197/1 6p

602728

197/1 6p

602729

197/1 6p

602730

197/1 6p

602731

197/1 6p

602732

197/1 6p

602733

197/1 6p

602734

197/1 6p

602735

197/1 6p

602736

197/1 6p

602737

197.1/1

602738

197.3/1

602739

197.4/1

602740

197.4/1

602741

197.7/1

602742

197MB1

602743

K

602773

486/6

602817

616W

602841

205.1

602844

110/1CS

602845

180/1CS

602846

110/2CS

602848

687/5

602997

180/1

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 244 143 174 74 23 40 24 188 40

603000 603028

6715E6,3

603095

199MB1

603096

199/1 6p

603097

199/1 6p

603098

199/1 6p

603099

199/1 6p

603100

199/1 6p

603101

199/1 6p

603102

199/1 6p

603103

199/1 6p

603104

199.1/1

603105

199.3/1

603106

199.4/1

603107

199.4/1

603121

110/1

603122

110/2

603123

180/1

603124

180/1

603128

215/2

603129

215/2

603130

188/2 6p

603131

188/2 6p

603134

112/2

603135

197/1 6p

603160

447/6

603164

812A

603192

186.4/2

603193

186.4/2

603316

110/1

603317

110/1

603318

110/1

603319

110/2

603320

110/2

603332

125/1

603333

125/2

603334

190.7/2

603345

110/2CB

603347

125/2CB

603348

125/2CB

603378

190.10

603380

192/2HXL

603381

192/2HXL

603383

192/2HXL

603384

192/2HXL

603386

192/2HXL

603393

361.2/7

603417

6515E6,3

603418

6515E6,3

603419

6515E6,3

603420

192/2HX

603421

192/2HX

603422

192/2HX

603423

192/2HX

603424

192/2HX

603425

192/2HX

304 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 22 24 40 40 75 75 47 47 26 69 131 199 46 46 22 22 22 24 24 31 32 60 24 33 33 61 62 62 62 62 62 110 304 304 304 62 62 62 62 62 62

603426

192/2HX

603427

192/2HX

603428

192/2HX

603455

192/2HXL

603468

617W

603477

666/6A

603490

994

603521

K

603522

555/6

603611

112/2

603655

192/10

603656

192/11

603657

192/12

603658

192/13

603664

V3

603670

120/2CB

603671

120/2CB

603673

960/6

603674

180/1CB

603709

120/1CS

603710

120/2CS

603711

125/1CS

603712

125/2CS

603768

6778/2A

603771

6778/5A

603774

6778/8A

603812

190/1 12p

603813

190/1 12p

603814

190/1 12p

603815

190/1 12p

603816

190/1 12p

603817

190/1 12p

603818

190/1 12p

603819

190/1 12p

603820

190/1 12p

603821

190/1 12p

603822

190/1 12p

603823

190/1 12p

603824

190/1 12p

603825

190/1 12p

603826

190/1 12p

603827

190/1 12p

603828

190/1 12p

603829

190/1 12p

603845

180/1

603846

110/1

603847

110/1

603848

110/1

603849

110/2

603850

110/2

603851

110/2

603870

542.1/5

603886

45/2

603962

231/4 6p

603963

231/4 6p

603964

231/4 6p

603965

231/4 6p

603966

231/4 6p

603967

231/4 6p

603968

231/4 6p

603969

231/4 6p

603970

231/4 6p

603971

231/4 6p

603972

231/4 6p

603973

231/4 6p

603974

231/4 6p

603975

231/4 6p

603976

231/4 6p

603977

231.4/4

603978

231.4/4

603979

231.7/4

603980

232/4 6p

603981

232/4 6p

603982

232/4 6p

603983

232/4 6p

603984

232/4 6p

603985

232/4 6p

603986

232/4 6p

603987

232/4 6p

603988

232/4 6p

603989

232/4 6p

603990

232/4 6p

603991

232/4 6p

603992

232.4/4

603993

232.4/4

62 62 62 62 174 184 245 244 156 26 64 64 64 64 217 30 30 227 40 28 30 31 33 305 305 305 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 40 22 22 22 24 24 24 155 332 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

603994

232.6/4

603995

232.7/4

603996

232.8/4

603997

231.8/4

603998

231.8/4

90 90 91 89 89

604000 604174

670/6A

604242

660/6

604267

660/6

604531

188.10

604546

621E

604547

621E

604575

971/4

604577

1000AC

604691

6463TINC6,3

604692

6463TINC6,3

604693

6463TINC6,3

604694

6466TINC6,3

604695

6466TINC6,3

604696

6466TINC6,3

604699

6472TINC6,3

604700

6472TINC6,3

604701

6472TINC6,3

604702

6472TINC6,3

604825

6472TINC6,3

604903

670/6A

184 183 183 51 175 175 242 251 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 184

605000 605000

196/2

605001

196/2

605002

196/2

605006

447/6

605007

406/1VDE

605007

406/1VDE

605008

406/1VDE

605008

406/1VDE

605009

406/1VDE

605009

406/1VDE

605010

406/1VDE

605010

406/1VDE

605011

406/1VDE

605011

406/1VDE

605012

461/1VDE

605012

461/1VDE

605013

461/1VDE

605013

461/1VDE

605015

472/1VDE

605016

476/1VDE

605017

476/1VDE

605018

478/1VDE

605019

506/1VDE

605019

506/1VDE

605020

506/1VDE

605020

506/1VDE

605021

508/1VDE

605021

508/1VDE

605022

508/1VDE

605022

508/1VDE

605042

179/2

605043

215/2

605044

215/2

605045

112/2

605061

6762

605062

6762.1

605063

6762.2

605112

175/2

605113

250/1

605114

996/2

605125

480/6

605155

530/4PR

605160

977/1

605161

977/2

605162

977/3

605163

977/4

605206

429/3

605212

466/1VDE

605212

466/1VDE

605214

555.1/9

605236

555.2/9

605237

447/1

605307

190/1 6p

605322

238/1 6p

68 68 68 131 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 135 135 135 135 137 138 138 139 145 145 145 145 146 146 146 146 40 75 75 26 304 304 305 37 100 249 142 150 242 242 242 242 126 136 136 156 156 131 52 95


605323

238/1 6p

605324

238/1 6p

605325

238/1 6p

605326

238/1 6p

605327

238/1 6p

605328

238/1 6p

605329

238/1 6p

605330

238/1 6p

605331

238/1 6p

605332

238/1 6p

605333

238/1 6p

605334

238/1 6p

605335

238/1 6p

605336

238/1 6p

605337

238/1 6p

605338

238/1 6p

605341

238.3/1

605342

238.4/1

605343

238.4/1

605344

238.6/1

605345

238.7/1

605348

110/1

605349

110/1

605350

110/1

605351

110/1

605352

110/1

605353

110/1

605354

110/1

605355

110/1

605356

110/1

605357

110/1

605358

110/1

605359

110/1

605360

125/1

605361

125/1

605362

125/1

605363

125/1

605364

125/1

605365

125/1

605366

125/1

605367

125/1

605368

125/1

605369

125/1

605370

125/1

605371

125/1

605372

125/1

605373

125/1

605374

125/1

605375

180/1

605376

180/1

605377

180/1

605378

180/1

605379

180/1

605380

180/1

605381

180/1

605382

180/1

605383

180/1

605384

180/1

605385

180/1

605386

180/1

605418

583/6

605419

583.1/7

605458

110/2

605459

110/2

605460

110/2

605461

110/2

605462

110/2

605463

110/2

605464

110/2

605465

110/2

605466

110/2

605467

110/2

605468

110/2

605469

110/2

605470

125/2

605471

125/2

605472

125/2

605473

125/2

605474

125/2

605475

125/2

605476

125/2

605477

125/2

605478

125/2

605479

125/2

605480

125/2

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 97 97 97 98 98 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 161 161 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

605481

125/2

605482

125/2

605483

125/2

605484

125/2

605491

820A

605492

820A

605493

820A

605494

820A

605495

820A

605496

820A

605503

820.1A

605504

820.1A

605505

820.1A

605506

820.1A

605507

820.1A

605508

820.1A

605516

805A

605518

6492C8

605526

6777

605527

6778

605528

110/1MS

605529

110/2MS

605530

110/1CB

605531

110/1CB

605532

110/1MS

605533

110/2CB

605534

110/2CB

605535

110/2MS

605537

120/1MS

605538

120/2MS

605539

125/1MS

605540

125/2MS

605541

125/1CB

605542

125/1CB

605543

125/2CB

605544

125/2CB

605545

180/1MS

605546

180/1CB

605547

180/1CB

605548

231/4 6p

605549

110/1

605550

110/2

605551

192/2SL

605552

192/2SL

605553

192/2SL

605554

192/2SL

605555

192/2SL

605556

192/2PH

605557

192/2PH

605558

192/2PH

605559

192/2PZ

605560

192/2PZ

605561

192/2PZ

605562

192/2TX

605563

192/2TX

605564

192/2TX

605565

192/2TX

605566

192/2TX

605567

192/2TX

605568

192/2TX

605569

192/2TX

605570

192/2TX

605806

425/4AB

605838

120/1

605839

120/2

605896

960/1

605897

960/2

605898

960/3

605921

112/2

605923

192/2HX

605956

1640.1/4

32 32 32 32 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 199 304 305 305 23 25 22 22 23 24 24 25 29 30 32 33 31 31 33 33 41 40 40 85 22 24 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 124 28 29 227 227 227 26 62 316

607000 607019

120/1

607020

120/2

607054

940/2

607064

192/14

607123

512/1VDE

607123

512/1VDE

607124

512/1VDE

607124

512/1VDE

607125

420/1VDE

607125

420/1VDE

607135

940/3

28 29 215 64 148 148 148 148 121 121 215

607137

915/5

607138

260

607139

261

607140

262

607141

191/1

607142

191/1

607143

191/1

607144

191/1

607145

191/1

607146

191/1

607147

191/1

607148

191/1

607149

191/1

607153

598/6

607153

598/6

607154

997

607161

193HX

607162

193HX

607163

193HX

607164

193HX

607165

193HX

607166

193HX

607167

193HX

607168

193HX

607169

193HX

607170

193HX

607171

193TX

607172

193TX

607173

193TX

607174

193TX

607175

193TX

607176

193TX

607177

193TX

607178

193TX

607179

193TX

607180

193TX

607181

193TX

607182

193TX

607314

191MB1

607330

503/4AP

607346

703/5WH

607347

741/6

607348

447/6

607349

188.8

607386

977/5

607387

977/6

607494

529/4P

607732

446/2P

607821

188.6/2

207 103 103 103 61 61 61 61 61 61 61 61 61 165 165 249 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 61 145 189 191 131 51 242 243 149 130 51

607823

220/3

607824

220/3

607825

220/3

607826

220/3S

607827

220/3S

607828

220/3S

607829

220/3S

607830

220/3S

607831

220/3S

607832

220/3S

607834

220/3S

607835

220/3S

607852

220/3PH

607853

220/3SPH

607857

125/1

607858

125/2

607860

530/4

607863

503/4P

607867

405/1BI

607867

405/1BI

607868

405/1BI

607868

405/1BI

607869

405/1BI

607869

405/1BI

607870

406/1BI

607870

406/1BI

607871

406/1BI

607871

406/1BI

607872

406/1BI

607872

406/1BI

607873

420/1BI

607873

420/1BI

607874

506/1BI

607874

506/1BI

607875

506/1BI

607875

506/1BI

607876

508/1BI

607876

508/1BI

607877

508/1BI

607877

508/1BI

607878

472/1BI

607879

472/1BI

607880

476/1BI

607881

476/1BI

607882

478/1BI

607883

461/1BI

607883

461/1BI

607884

461/1BI

607884

461/1BI

77 77 77 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 80 31 32 150 144 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 121 121 145 145 145 145 146 146 146 146 137 137 138 138 139 134 134 134 134

339


607885

445/1BI

607887

445/1BI

607888

193TXCS

607889

193TXMS

607890

193HXCS

607892

187/2PH

607893

187/2PH

607894

187/2PH

607895

187/2SL

607896

187/2SL

607897

187/2SL

607898

187/2HX

607899

187/2HX

607900

187/2HX

607901

187/2HX

607902

187/2HX

607903

187/2TX

607904

187/2TX

607905

187/2TX

607906

187/2TX

607907

187/2TX

607908

187/2TX

607909

187/2TX

607910

187/2TX

607911

189/2

607912

189/2

607913

189/2

607914

189/2

607915

189/2

607916

189/2

607917

189/2

607918

231/4L6p

607919

231/4L6p

607920

231/4L6p

607921

231/4L6p

607922

231/4L6p

607923

231/4L6p

607924

231/4L6p

607925

231/4L6p

607926

231/4L6p

607927

231/4L6p

607928

231/4L6p

607929

231/4L6p

607930

231/4L6p

607931

231/4L6p

607932

231/4L6p

607933

231/4L6p

607934

232/4L6p

607935

232/4L6p

607936

232/4L6p

607937

232/4L6p

607938

232/4L6p

607939

232/4L6p

607940

232/4L6p

607941

232/4L6p

607942

232/4L6p

607943

232/4L6p

607944

232/4L6p

607945

232/4L6p

607946

918

607948

263L

607949

424/4P

607950

424/4P

607955

190.4/1

607956

185/2

607957

215/2

607958

215/2

607960

215/2

607962

215/2

607964

215/2

607966

512/1BI

607966

512/1BI

607967

512/1BI

607967

512/1BI

607968

598.1/7

607975

190.7/2

607976

188.7/2

607977

238.7/1

607992

194/1A1

607993

194/1A1

607994

194/1A1

607995

194/1A1

607996

194/1A1

607997

194/1A1

607998

194/1A1

340

130 130 67 67 66 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 52 52 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 207 104 124 124 59 46 75 75 75 75 75 147 147 147 147 165 60 51 98 67 67 67 67 67 67 67

607999

194/1A1

67

608000 608101

194/1A1

608102

194/1A1

608103

194/1A1

608104

194/1A1

608105

194/1A1

608106

194/1A1

608107

194/1A1

608108

194/1A1

608109

194/1A1

608110

194/1A1

608111

194/2D1

608112

194/2D1

608113

194/2B1

608114

194/1B2

608115

194/2D1L

608116

194/2D1L

608117

194/2C1

608118

194/2C1

608119

194/2C1

608120

194/2C1

608121

194/2C1

608122

196/1A1

608123

196/1A1

608124

196/1A1

608125

196/1A1

608126

196/1A1

608127

196/1A1

608128

196/1A1

608129

196/1A1

608130

196/1A1

608131

196/1A1

608132

196/1A1

608133

196/1A1

608134

196/1A1

608135

196/1A1

608136

196/1A1

608137

196/1A1

608138

196/1A1

608139

196/1A1

608140

1000A

608141

1000B

608142

1000C

608143

1000D

608144

1000E

608145

1000F

608146

1000G

608147

1000H

608148

1000K

608149

1000L

608150

1000M

608151

1000N

608213

445/1P

608230

703/5MH

608276

193HXS

608277

193HXS

608278

193HXS

608279

193HXS

608280

193HXS

608281

193HXS

608282

193HXS

608283

193N

608284

193N

608285

193N

608286

193N

608287

193N

608288

193N

608289

193N

608290

193N

608291

193N

608292

193N

608293

193N

608294

193N

608295

193N

608296

605E

608297

605E

608298

605E

608299

605E

608300

605E

608301

605E

608302

605E

608303

605E

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 67 67 68 68 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 251 252 253 253 254 254 255 255 256 256 256 257 130 189 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 170 170 170 170 170 170 170 170

608304

615E

608305

615E

608306

615E

608307

615E

608308

625E

608309

625E

608310

621E

608311

621E

608312

621E

608313

621E

608314

621E

608315

621E

608316

621E

608354

406/1BI

608354

406/1BI

608355

977/7

608360

702/5MH

608393

949/3

608433

702/5MH

608434

702/5MH

608435

702/5MH

608436

702/5MH

608437

702/5MH

608438

702/5MH

608439

702/5MH

608440

702/5MH

608441

702/5MH

608442

598/6

608442

598/6

608481

970U4

608484

660/6HS

608485

670/6HS

608486

670/6A

608487

670/6A

608488

670/6A

608489

670/6AHS

608490

670/6AHS

608491

670/6AHS

608492

660/6A

608493

660/6A

608494

660/6A

608495

660/6A

608496

660/6A

608497

660/6AHS

608498

660/6AHS

608499

660/6AHS

608500

665/6A

608501

665/6A

608502

580/1VDE

608503

666/6AHS

608510

220/3L

608511

220/3L

608512

220/3L

608513

220/3L

608514

220/3L

608515

220/3L

608516

220/3L

608517

220/3L

608518

220/3L

608519

220/3L

608520

220/3L

608521

220/3L

608522

220/3L

608523

220/3L

608524

220/3SL

608525

220/3SL

608526

220/3SL

608527

220/3SL

608528

220/3SL

608529

220/3SL

608530

220/3SL

608531

220/3SL

608532

220/3SL

608533

220/3LPH

608534

220/3SLPH

608538

914/3

608540

971/1BI

608541

971/2VDE

608542

940E1

608544

940E3

608545

940E4

608547

940E6

608554

660/6A

608555

670/6A

608668

405/4G

173 173 173 173 177 177 175 175 175 175 175 175 175 117 117 243 188 225 188 188 188 188 188 188 188 188 188 165 165 241 183 184 184 184 184 185 185 185 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 160 184 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 81 81 81 81 81 81 81 81 81 79 81 207 242 242 210 210 210 210 184 184 117

608668

405/4G

608669

405/4G

608669

405/4G

608670

405/4G

608670

405/4G

608671

667/6A

608672

671HS

608673

406/4G

608673

406/4G

608674

406/4G

608674

406/4G

608675

406/4G

608675

406/4G

608676

406/4G

608676

406/4G

608677

406/4G

608677

406/4G

608678

405/4P

608678

405/4P

608679

405/4P

608679

405/4P

608680

405/4P

608680

405/4P

608681

406/4P

608681

406/4P

608682

406/4P

608682

406/4P

608683

406/4P

608683

406/4P

608684

406/4P

608684

406/4P

608685

406/4P

608685

406/4P

608686

441/4P

608687

445/4P

608689

445/4P

608690

445/4G

608692

445/4G

608693

455/4P

608693

455/4P

608694

455/4G

608694

455/4G

608695

461/4P

608695

461/4P

608696

461/4P

608696

461/4P

608697

461/4G

608697

461/4G

608698

461/4G

608698

461/4G

608699

466/4P

608699

466/4P

608700

466/4G

608700

466/4G

608701

478/4G

608702

472/4P

608703

472/4P

608704

472/4G

608705

472/4G

608706

476/4P

608707

476/4P

608708

476/4G

608709

476/4G

608710

508/4G

608710

508/4G

608711

508/4G

608711

508/4G

608712

506/4G

608712

506/4G

608713

506/4G

608713

506/4G

608714

508/4P

608714

508/4P

608715

508/4P

608715

508/4P

608716

506/4P

608716

506/4P

608717

506/4P

608717

506/4P

608718

512/4P

608718

512/4P

608719

512/4P