Page 1

I N V I T A T I O N

ÅBNINGSEVENT TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL.12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK “K LIPPER SPÆNDENDE WORKSHOPS FÅ EN GUIDED RUNDVISNING OG OPL E V DEMONSTRATIONER TILMELD DIG PÅ GREENTECHCENTER.DK

SNOREN”


GREEN TECH CENTER – DEMONSTRATIONSCENTER FOR GRØNNE TEKNOLOGIER Det er med stor glæde, at vi inviterer til åbning af Green Tech Center, der officielt indvies af H.K.H. Kronprins Frederik tirsdag den 24. juni 2014.

Mogens Vig Pedersen, Bestyrelsesformand, Green Tech Center

Jørgen Andersen, CEO, Green Tech Center

Det er lykkedes at skabe et fyrtårn, med et helt

Eksempelvis har Green Tech Center indgået

unikt miljø hvor virksomheder, iværksættere,

enaftale med Urban Future Labs i New York,

forskere og uddannelsesfolk har adgang til at

hvor Green Tech Center kan tilbyde både

udvikle og demonstrere nye grønne teknologier og

arbejdsplads og tilgang til et større fagligt fælles-

services. Det sker i henholdsvis en kontorbygning

skab via Danish Cleantech Hub, samt indledt part-

på 3.800 m , et laboratorium på 1.200 m og en

nerskab med State of Green, hvor Green Tech

energipark på 16.000 m med fire demonstra-

Centers partnere bliver synliggjort gennem

tionsplatforme. Desuden har Green Tech Center

Danmarks officielle grønne brand ’State of Green’.

2

2

2

flere ”live labs” tilknyttet. De fungerer som levende laboratorier for test og demonstration af ny grøn

Green Tech Center er baseret på Triple Helix

teknologi hos rigtige virksomheder og boliger i drift.

tankegangen, hvor samarbejde og vidensdeling på tværs af virksomheder, myndigheder, forskere og

Green Tech Center har desuden fokus på at

uddannelsesinstitutioner er central.

opbygge et stærkt internationalt netværk i tæt samarbejde med Lean Energy Cluster for at

En stor tak skal lyde til vores aktionærer og

understøtte, at den viden og de teknologier,

partnere,der har været med til at realisere,

der udvikles i centret, har globalt udsyn og værdi.

at vi 24. juni kan åbne Green Tech Center.

TILMELDING SKER VIA VORES HJEMMESIDE GREENTECHCENTER.DK


DAGENS PROGRAM VED ÅBNINGEN DEN 24. JUNI 2014 Tidspunkt

Aktivitet

12.00 – 13.00

Alle deltagere ankommer og får sandwich i teltet

13.00 – 14.00

Officiel åbning – i teltet

• Velkommen v/Mogens Vig Pedersen, Bestyrelsesformand, Green Tech Center

• Tale v/Rasmus Helveg Petersen, Klima, Energi og Bygningsminister

• Tale v/Carl Holst, Regionsrådsformand Region Syddanmark

• Tale v/Henrik Dam, Rektor og Professor, Syddansk Universitet

Tale v/Robert Arpe, CEO, Rambøll

• Tale v/Arne Sigtenbjerggaard, Borgmester, Vejle Kommune

• Tale v/Finn Mortensen, CEO, State of Green

• H.K.H. Kronprins Frederik ”klipper snoren”

14.00 – 15.30

1. workshoprunde

15.30 – 16.00

Kaffepause

Tilmeld dig på greentechcenter.dk

16.00 – 17.30 2. workshoprunde 13.00 – 18.00

 undvisning i Green Tech Parken samt R demonstration/udstilling i små telte i parken

18.00

Afslutning på dagen


PRAKTISK INFO 12 WORKSHOPS I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN AF GREEN TECH CENTER

Tilmelding til åbning og workshop sker via Green Tech Centers hjemmeside: www.greentechcenter.dk.

Senest den 10. juni

En række eksperter kommer og deler ud af deres viden omkring fremtidens grønne energi og teknologi. Vælg blandt de 12 inspirerende workshops, der finder sted i løbet af åbningsdagen. Hver workshop varer ca. 1½ time, så der bliver god tid til at gå i dybden og perspektivere. Tilmeld dig allerede nu på greentechcenter.dk

Workshop 1

Smart Grid ready bygninger

Workshop 2

Smartere energiløsninger via big energidata

Workshop 3

Jordvarme/-lagring

Workshop 4

Solcelleteknologi

Workshop 5 E-mobilitet set i et Smart Grid perspektiv – lagring af energi Workshop 6

Vindenergi

Workshop 7

Kapitalfremskaffelse

Der er begrænset deltagerantal til workshops – derfor skal du angive tre prioriteter. Du vil senere få besked om, hvilke to du er tilmeldt.

ADRESSE Green Tech Center Lysholt Allé 6 7100 Vejle Tel: +45 7642 0079

KØRSEL

Workshop 8 Internationalisering – med udgangspunkt i salg til USA

Tag afkørsel 60 fra motorvej E45.

Workshop 9

Internationalt forskningssamarbejde

Til venstre ad Sysselvej.

Workshop 10

Grønne forretningsmodeller

Workshop 11

Liveable cities

Workshop 12

Energy Management i produktionsvirksomheder

TILMELDING SKER VIA VORES HJEMMESIDE GREENTECHCENTER.DK

Drej til højre ad Horsensvej. Til venstre ad Grundet Ringvej. Til venstre ad Fertinvej. Her finder du P-pladser.


1 WORKSHOP NR.

DEMONSTRATION AF SMART GRID READY BYGNINGER

der er etableret i forbindelse med Green Tech Center og hvilke muligheder det skaber for forskning og demonstrationsaktiviteter inden for big energidata. Herunder de muligheder det skaber for at indgå partnerskaber mellem forskere, virksomheder og brugere.

WORKSHOPLEDER

Center for smarte energiløsninger ved Syddansk

Richard Schalburg, Chefkonsulent, Dansk Energi.

Universitet vil ligeledes præsentere eksempler på igangværende forskningsaktiviteter i forbindelse

Denne workshop har fokus på hvordan vi kan

med centret. Der vil bl.a. blive lejlighed til at høre om,

demonstrere Smart Grid ready bygninger, teknologier

hvordan data fra Green Tech Centers living lab bliver

og produkter, som er en forudsætning for et intelligent

brugt til at evaluere nye analysemetoder til big energi

elsystem – et Smart Grid.

data - og til at svare på hvordan fremtidens energiforsyning skal opbygges.

Hidtil har forbrugere og kunder primært været ’passive’ med et forudsigeligt og regelmæssigt forbrugsmønster. Hverken det professionelle, det kommercielle segment eller det private segment, har skullet agere fleksibelt og er derfor ikke Smart Grid forberedt og i stand til at

3 WORKSHOP NR.

agere fleksibelt.

JORDVARME/-LAGRING

Smart Grid ready bygninger, teknologier og produkter er

WORKSHOPLEDER

forudsætningen for et intelligent el-system. Forbrugere

Steen Kramer, Chief specialist, INSERO Energy og Henrik Bjørn, Bygningsingeniør, VIA University College.

og kunder vil via aggregatorer kunne interagere med el-systemet og produktionen gennem automatiseret og intelligent styring af bygninger, samt el-forbrugende

På workshoppen vil Henrik Bjørn og Steen Kramer

og varmeproducerende anlæg. Hvilke demonstrations-

fortælle om muligheder og udfordringer ved jordvarme

forsøg er nødvendige?

og jordlagring, samt gennemgå de jordboringer der er etableret i forbindelse med Green Tech Center.

2

På baggrund af nogle af de første boringer, VIA og

WORKSHOP NR.

INSERO Energy har etableret i lokalområdet, og de

SMARTERE ENERGI LØSNINGER VIA BIG ENERGIDATA

erfaringer der hidtil er opnået, afprøves der nu to

WORKSHOPLEDER

etableret et laboratorium i Green Tech Center,

Mikkel Baun Kjærgaard, Lektor, Syddansk Universitet og Anders Midtgaard, CEO, INSERO Software.

hvor solvarme kan lagres i jordboringerne, således at

koncepter for boreprofiler. Disse kan sammenholdes investeringsmæssigt og energiøkonomisk. INSERO Energy har i forbindelse med jordboringerne

varmen senere kan tages ud igen og anvendes ved hjælp af varmepumper. Rambøll og VIA har lavet en film om

På workshoppen vil Mikkel Baun Kjærgaard, Emil Holme-

jordbundsforholdene på området, som også vil blive vist

gaard og Anders Midtgaard fortælle om de living labs,

på workshoppen.


4 WORKSHOP NR.

SOLCELLETEKNOLOGI, MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORKSHOPLEDER Kasper M. Paasch, projektleder/Civ.ing., Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet.

kapacitetsproblemer i nettet, samt brug af batterier i eldrevne køretøjer som balanceringskraft i el-nettet, for at optimere forbrug af vedvarende energi. Det kræver nye teknologiske løsninger, forretningsmodeller og måder for bil- og energibranchen at samarbejde på. Mogens Løkke fra ECOmove fortæller om deres erfaringer med at udvikle en innovativ elbil, samt arbejdet med at løse elbilens udfordringer med rækkevidden gennem en rækkeviddeforlænger, baseret på en

På workshoppen vil Kasper M. Paasch gennemgå

biomethanol brændselscelle. H2 Logic vil slutteligt

resultaterne af Sunrise-PV projektet, som blev

fortælle om brintbiler og deres plads i fremtidens

afsluttet i april måned, samt se på mulighederne for

energisystem, herunder brint til lagring af energi.

optimering af store solcelleanlæg. Workshoppen vil ud over gennemgangen af Sunriseprojektet indeholde en generel orientering om solcelleanlæg, deres opbygning, tekniske funktion, betydning af skygge, samt specielle forhold ved store

6 WORKSHOP NR.

VINDENERGI

anlæg (>100 kW). Herunder en diskussion af fordele

WORKSHOPLEDER

og ulemper ved henholdsvis string- og central-inverter

Thomas Hjort, Senior Turbine Architect, Siemens Wind Power A/S.

konceptet. Vi hører gerne om jeres erfaringer med at opføre og drive solcelleanlæg.

På mange måder har Danmark været vindindustriens living lab. Thomas Hjort vil fortælle om vindenergiproduktionen i det danske elnet. Igennem de sidste 30 år

5

har vindmøller i stigende grad stået for elproduktionen i Danmark, og er i dag en af Danmarks hovedenergikilder.

WORKSHOP NR.

E-MOBILITET SET I ET SMART GRID PERSPEKTIV – LAGRING AF ENERGI

Udviklingen fra de første møller til det moderne vindkraft-

WORKSHOPLEDER

dynamik har gennemgået store forandringer, fra et

Mai Louise Agerskov, Direktør, INSERO E-Mobility.

stærkt centraliseret produktionssetup, over en stor

værk vil blive gennemgået. Den modning af teknologien der er sket og fortsat sker inden for vindkraft, har været og bliver ved med at være fundamental for skiftet til en mere grøn elproduktion. Også elnettets struktur og

opblomstring af decentrale produktionsenheder, Mai Louise Agerskov fortæller om perspektiverne

til dagens hybrid.

i elektrisk transport nationalt og internationalt. De danske målsætninger om grøn omstilling af

Denne udvikling og de udfordringer, der har været

el-produktionen og fossilfrihed i 2050 kræver en

undervejs og er nu, har været en forudsætning for at

større transportomlægning til e-mobilitet og intelligent

vi i dag har verdens største procentuelle produktion fra

indpasning af eldrevne køretøjer i el-nettet.

vindkraft og andre bæredygtige energikilder, og som

Dette indebærer kontrolleret ladning for at undgå

Smart Grid initiativerne vil bidrage til fremover.

TILMELDING SKER VIA VORES HJEMMESIDE GREENTECHCENTER.DK


7 WORKSHOP NR.

KAPITALFREMSKAFFELSE WORKSHOPLEDER John Dascher, Investment Manager, INSERO Fonden. John Dascher vil fortælle om INSEROs arbejde med venture investering, samt hvordan iværksættere kan skaffe penge fra innovationsmiljøer, business angels, accelerators, og strategiske investorer. Få et indblik i, hvordan professionelle investorer analyserer nye investeringer, og hvilke krav de stiller, så du kan positionere din virksomhed til at rejse kapital fra investorer, der passer til dig. John Dascher har mere end 17 års erfaring inden for venture kapital investeringer i USA og Danmark med særlig fokus på seed og tidlig-fase investering. Han er uddannet ingeniør og har erfaring fra ingeniørverdenen og med økonomisk forvaltning af porteføljeselskaber. Fonden INSERO Horsens investerer i iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover bidrager fonden til lokale aktiviteter inden for uddannelse, sport og kultur.

Naturens kræfter er kilden til en bæredygtig fremtid


CMYK Logo / State of Green Green C 100 - M 0 - Y 70 - K 0 100% & 60 % Dark C 0 - M 0 - Y 0 - K 95

9

8 WORKSHOP NR.

WORKSHOP NR.

INTERNATIONALISERING - MED UDGANGSPUNKT I SALG TIL USA

INTERNATIONALT FORSKNINGSSAMARBEJDE

WORKSHOPLEDER Jørgen Andersen, CEO, Green Tech Center. På workshoppen vil Dansk Industri New York City v/Kinga Valeria Szabo og Jørgen Andersen fortælle om efterspørgslen på intelligent energi og klima løsninger, herunder Smart Grid i USA. I vil høre om, hvilke konkrete værktøjer til markedsføring, netværk, partnering og salgshjælp vi kan tilbyde virksomheder til at komme ind på det amerikanske marked med grønne teknologier.

WORKSHOPLEDER Bo Nørregaard Jørgensen, Professor, MSO, Syddansk Universitet. På workshoppen vil Bo Nørregaard Jørgensen fortælle om, hvorfor vi i Green Tech Center fokuserer på internationalt forskningssamarbejde og vigtigheden af et globalt udsyn i udviklingen af intelligente energiløsninger. I får mulighed for at møde nogle af vores internationale forskningssamarbejdspartnere og høre nærmere om deres igangværende forskningsprojekter. I vil også høre om, hvilke projekter og aktiviteter vi har startet samt planlægger at starte i og omkring Green Tech Center.

Alene i New York har

10

det offentlige afsat 20 milliarder kroner til klimatilpasningsløsninger og grøn teknologi

WORKSHOP NR.

GRØNNE FORRETNINGSMODELLER WORKSHOPLEDER

Hør mere om et nystartet fælles initiativ i Urban Future

Jeanette Kristensen, Business Development Manager og Jørgen Ranlev, Design Manager, Vejle Kommune.

Labs i Brooklyn, New York, hvor Green Tech Center har arbejdsplads og tilgang til fagligt fællesskab via

Hos Green Tech StartUp er der mulighed for at blive en

DI’s Danish Cleantech Hub. Green Tech Center har sikret

del af et udviklingsmiljø for grønne iværksættere

medlemsvirksomheder adgang til disse kontorer via

og virksomheder, hvor der er adgang til række fysiske

korte ophold, hvor de foruden arbejdsplads og sparring

faciliteter, netværk, partnerskaber samt individuelt

med de lokale repræsentanter fra Danish Cleantech Hub

tilpassede forløb. Ligeledes er der mulighed for kobling

og deres netværk får mulighed for at vise deres

af mentorer, rådgivning, arrangementer samt udvikling

løsninger. Hør også om hvilke virksomheder, der kan

af grønne forretningsmodeller, kapitalsparring og

komme i betragtning og hvordan.

vækstforløb.

State of Green v/Majken Kalhave slutter workshoppen

Hør om de fysiske faciliteter i Green Tech Center,

af med at give et indblik I de generelle muligheder for

herunder Green Tech Centers VE platforme.

danske virksomheder i forhold til global markedsføring

På workshoppens anden del tages der udgangspunkt

i regi af State of Green.

i iværksættervirksomheden OneHeat ApS, som netop

TILMELDING SKER VIA VORES HJEMMESIDE GREENTECHCENTER.DK


12 har lanceret banebrydende testresultater for sin vandopvarmningsteknologi. Hør direktør Tor Reedtz fortælle om sin vej fra idé til produkt, samt hvorledes han effektivt har brugt sit netværk til at styrke sin forretning og etablering i USA. Afslutningsvis vil vi perspektivere OneHeats ApS grønne forretningsmodel.

WORKSHOP NR.

ENERGY MANAGEMENT I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER WORKSHOPLEDER Mads Brøgger, Salgsdirektør, Scanenergi Solutions

11 WORKSHOP NR.

For mange produktionsvirksomheder overstiger

LIVEABLE CITIES

energiomkostningerne virksomhedens samlede

WORKSHOPLEDER

deres første erfaringer med energioptimering og

Lars Hededal, Områdechef, Rambøll.

-ledelse og høstet de lavest hængende gevinster.

En holistisk approach til levende byer.

Scanenergi Solutions fortæller om erfaringerne fra

Byerne er den primære kilde til global vækst, ressource-

danske og internationale energioptimeringsprojekter

forbrug og CO2 udledning. Det er en central udfordring

for produktionsvirksomheder, samt hvorfor de fleste

at få byerne gjort bæredygtige og på samme tid

ikke formår at realisere det fulde udbytte af

forbedre livskvaliteten.

energioptimering.

lønomkostninger. Mange har derfor allerede gjort

Ligeledes fortælles der om, hvordan indsatsen på både energistyring, energiledelse, tekniske projekter samt medarbejdernes adfærd er nødvendig for at sikre det Halvdelen af verdens befolkning lever i byområder

maksimale udbytte af energioptimeringsindsatsen, herunder vigtigheden af at tillægge en holistisk adgang til energibesparelser. Det kræver både stærke tekniske kompetencer, der kan gå i dybden med specifikke forbrugsarter, processer og tekniske komponenter.

Et nyere Rambøll Reseach Study viser, at en holistisk og integreret approach til økonomi, sociale forhold, miljø og

Endelig præsenteres seneste tendenser og muligheder

rummelighed er nøglen til succesfuld bæredygtig

inden for energistyring, energiledelse og energiopti-

samfundsudvikling. Workshoppen perspektiverer lokal

mering, samt hvordan produktionsvirksomheder kan

urban erfaring med global viden om byer.

realisere op til 30% besparelse på deres energiomkostninger uden selv at skulle investere i projekterne.

Hvilke udfordringer står vi konkret med og hvordan kan en holistisk tilgang til en levende by, være med til at skabe byer, der er værd at leve og trives i? Hvilke internationale samfund og byer kan vi med fordel lade os inspirere af?


IVÆRKSÆTTERE DEMONSTRERER PROTOTYPER I GRØNNE OMGIVELSER I teltene udenfor kan en række iværksætteres innovative teknologier opleves på tæt hold, hvor de står klar til at demonstrere deres prototyper. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål og få demonstreret de mange spændende teknologier, der er under udvikling, og som på sigt skal markedsmodnes og lanceres kommercielt.

BLIV EN DEL AF GREEN TECH CENTER Så er du allerede i dag sikret en række fordele, såsom nyhedsbreve med nyeste viden inden for Smart Grid, grøn energi og teknologi. Information og mange spændende arrangementer med førende foredragsholdere.

Klik ind på vores hjemmeside greentechcenter.dk og tilmeld dig med det samme!

TILMELDING SKER VIA VORES HJEMMESIDE GREENTECHCENTER.DK


GREEN TECH LAB

GREEN TECH PARK

GREEN TECH HOUSE

GREEN TECH HOUSE

GREEN TECH LAB

struktur for el, fjernvarme, køl og

Kontorhus på 4.000m fordelt

Laboratorium på 1.200 m med

forskere, uddannelsesfolk og

på 3 plan med møde- og demo-

undervisningsfaciliteter, værksted,

myndigheder benytte de realis-

rum i forskellige størrelser,

iværksætterlokaler samt Smart

tiske test og demonstrations-

der kan organiseres efter formål.

Grid kontrolrum, der indsamler

faciliteter af fremtidens Smart

data fra Green Tech Park.

Grid produkter og ydelser.

mindre virksomheder, samt

Her kan energiparkens udstillere,

Parken er anlagt, så nye

studieområder i forbindelse

iværksættere, forskere og under-

vedvarende produktions og

med projekter.

visere teste og demonstrere

lagringsprodukter inden for vind,

energiløsninger i teori og praksis.

sol, brændselsceller, jord m.v.

2

2

data. Her kan producenter,

Særlig iværksætter-zone for

nemt kan installeres.

20 virksomheder med til sammen knap 200 vidensmedarbejdere flytter ind i juni 2014.

GREEN TECH PARK Energipark på 16.000m2 med integreret micro energi infra-

Husk du kan læse meget mere om Green Tech Center på vores hjemmeside greentechcenter.dk


TAK TIL VORES PARTNERE... BW Negative Logo / State of Green Grey C - M 0 - Y - K 10 Dark C0-M0-Y0-K0

...OG LEJERE

SOLARELEMENTS

Lysholt Allé 6 ~ DK - 7100 Vejle info@greentechcenter.dk www.greentechcenter.dk

Green Tech Center åbningsevent den 24. Juni 2014  

Invitation til Green Tech Centers hvor H.K.H. Kropnprins Frederik "Klipper snoren", se spændende workshops, få en guided rundvisning og ople...