Page 1

Emili Casals i Carme Jurado


MAMÍFERS

Família dels lepòrids

Conill – Oryctolagus cuniculus Castellà: Conejo Francès: Lapin de garenne Anglès: Rabbit

Dimensions : cap+cos= 34-45cm / cua= 4-6cm / Orelles=6,5-7cm Pes:

0,9-1,5 Kg

Hàbitat : Zones obertes, però també a prop de boscos, en terrenys sorrencs o argilosos. Costums: Se’l pot veure tot el dia, però sobretot al crepuscle o a l’alba. Herbívor. Viu en colònies dins llodrigueres. Nivell de protecció: Cinegètica.

Rastres a mida natural:

Petjada pota davantera dreta

Excrements


Fotografies:


MAMÍFERS

Família dels lepòrids

Llebre comuna – Lepus europaeus Castellà: Liebre europea Francès: Lièvre d’europe Anglès: Brown hare

Dimensions : cap+cos= 49-56cm / cua= 8-10cm / Orelles=9,7-12cm Pes: 3-6,5 Kg Hàbitat : Zones obertes i prats de muntanya, però també a prop de boscos. Costums: Sobretot nocturna, tot i que també es veu de dia. Bàsicament herbívora, tot i que hi ha constància que seguien els ramats transhumants i que es menjaven les placentes de les ovelles. Nivell de protecció: Cinegètica. Curiositats: A Catalunya, la frontera natural entre la llebre europea i la llebre ibèrica és el riu Ebre. Rastres a mida natural:

Petjada pota davantera dreta

Excrements


Fotografies de rastres:

Petjada a la neu normal (típica forma de L)

Traça a la neu amb salt normal

Petjada a la neu parada

Traça a la neu amb salt més llarg


Excrements

Fotografies:


Llebre camuflant-se

Lepòrids  

Fitxes del conill i la llebre