Page 1

BROJ 10

SRPANJ 2006.

www.hrvatska.hr

STANJE NA TRÆI©TIMA

TEMA BROJA: AUSTRIJA


uvodnik Poštovani čitatelji,

novi broj HTZ Glasnika dolazi pred vas u samoj “špici” turističke sezone. Obzirom na postignute rezultate u prvih šest mjeseci i procjene o tijeku sezone u srpnju, a očekujući da kolovoz neće zakazati, vjerujemo da će sveukupni rezultati potvrditi službene ciljeve i da ćemo financijski zabilježiti još bolji rezultat nego što je to bio slučaj prošle godine. Svjesni smo da se svake godine “karte iznova miješaju”, ali raduje nas da u cjelini Hrvatsku još uvijek karta dobro ide. Naravno, ništa se ne događa slučajno, pa ni rezultati koji se ostvaruju nisu došli sami od sebe. Zbog toga pozivamo sve profesionalce u turizmu da ustraju na pregalačkom radu za boljitak svojih tvrtki i hrvatskog turizma u cjelini. Tema ovog broja je Austrija, zemlja iz koje nam dolazi više turista nego u predratnom razdoblju, ali zemlja gdje želimo ne samo održati nego ako bude moguće i pojačati svoj tržišni udjel. Ovo je prigoda da posebno zahvalimo našem dugogodišnjem suradniku, gospodinu Željku Tončiniću, prvom direktoru Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice i direktoru u dva mandata našeg predstavništva u Beču, za predani profesionalni doprinos koji je svojim radom pružio hrvatskom turizmu i Hrvatskoj turističkoj zajednici kao instituciji, budući da je Željko od kraja srpnja otišao u zasluženu mirovinu.

Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/4 10 000 Zagreb Hrvatska Tel: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 E-mail: glasnik@htz.hr Za nakladnika mr. sc. Niko Bulić Glavna urednica Viviana VukeliÊ Suradnice glavne urednice Suada MustajbegoviÊ Iva Puak Urednik Stanja na tržištima Igor Borojević Dizajn Ivana Ivanković PrliÊ Nenad Vujošević Lektura SPES

U zemlji smo imali radnu i svečanu sjednicu Sabora Hrvatske turističke zajednice na kojoj smo dodijelili nagrade i priznanja; dječjim vrtićima i školama u akciji “Volim Hrvatsku”, te turističku godišnju nagradu “Anton Štifanić” manifestaciji “Vinkovačke jeseni” i Hrvatsku turističku nagradu za životno djelo, barunu Janku Vranyczany-u Dobrinoviću, prvom ministru hrvatskog turizma. Sastanak Stožera koordinacijskog odbora akcije “Volim Hrvatsku” održali smo u Lici, te posjetili Nacionalni park Sjeverni Velebit. Nakon radnog sastanka s direktorima predstavništava iz svijeta i dogovora o okvirima programa za 2007. godinu i njih smo odveli na upoznavanje ovog do sada relativno “zaobilaženog” kraja Lijepe naše. Poštovani čitatelji, vjerujemo da će Vam i ovaj broj HTZ Glasnika osim informacija o naznačenim događajima, poslužiti i kao korisno štivo s aktualnim informacijama iz rada naših predstavništava i nas u Glavnom uredu. Želim Vam uspješne poslovne razgovore i dobre ugovore s partnerima za sljedeću 2007. godinu, a prije svega uspješnu 2006. turističku sezonu koja će, nadajmo se, biti barem za korak uspješnija od dosad najbolje turističke 2005. godine. Dobar posao i dobro zdravlje. Srdačno Vaš,

Fotografije Ivo Pervan Damir Fabijanić Arhiva HTZ-a Tisak AKD

mr. sc. Niko Bulić direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

1


sadržaj

sadržaj 2 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Tema broja: Austrija

3

Stanje na tržištima:

13

− Njemačka

14

− Italija

15

− Slovenija

18

− »eπka

19

− Mađarska

20

− Nizozemska

20

− Poljska

22

− Slovačka

22

− Velika Britanija i Irska

23

− Francuska

24

− Skandinavija

26

− Švicarska

26

− Belgija

29

− Rusija

30

− SAD i Kanada

31

− ©panjolska

32

Vijesti iz predstavništava

33

Vijesti iz rada Glavnog ureda

57

Novosti

85


tema broja

AUSTRIJA

Tekst priredio: Ranko VlatkoviÊ, direktor predstavništva HTZ-a u Austriji

Hrvatska je turistički i gospodarski izvrsno pozicionirana u Austriji. Činjenica da Austrijanci nakon Italije i Njemačke najviše odlaze u Hrvatsku (10,2%) nas i te kako veseli, ali i obvezuje. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

3


tema broja 1. UVOD

1. UVOD

Osnovni podaci o Republici Austriji Gospodarski pokazatelji Republike Austrije

Osnovni podaci o Republici Austriji

2. ANALIZA AUSTRIJSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA

SLUŽBENI NAZIV: Republika Austrija

Turistička putovanja siječanj-prosinac 2005. Turistička putovanja u glavnim ljetnim mjesecima Vodeće turističke destinacije Kratka turistička putovanja Vrste smještaja prema trajanju i destinaciji Deset najvažnijih poslovnih destinacija Prijevozna sredstva korištena pri raznim vrstama putovanja Način organiziranja putovanja Turistička potrošnja Austrijanaca u inozemstvu

POVRŠINA: 83.858 km2 BROJ STANOVNIKA: 8.121.300 (2000. g.) −od toga je 9,1% stranaca −na jugu i istoku Austrije žive pripadnici šest manjina priznatih u Austriji: Gradišćanski Hrvati, Romi, Slovaci, Slovenci, Česi i Mađari

3. KARAKTERISTIKE AUSTRIJSKOGA GOSTA

GUSTOĆA NASELJENOSTI: 93 stanovnika/km2 (60% stanovništva živi u gradovima)

4. PREGLED ORGANIZIRANOG PUTOVANJA NA TRŽIŠTU

STOPA RASTA STANOVNIŠTVA: 0,3% godišnje

Zrakoplovni čarteri 5. MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU 6. ULAGANJE U TURIZAM HRVATSKE

PODJELA STANOVNIŠTVA PREMA VJEROISPOVIJESTI: −80% rimokatolici −5% protestanti −6% ateisti −9% ostali

7. AKTIVNOSTI PREDSTAVNIŠTVA

JEZIK: njemački jezik 8. AKTUALNI REZULTATI PRODAJE

VREMENSKA RAZLIKA: GMT + 1 9. DALJNJE PERSPEKTIVE

VALUTA: EURO GLAVNI GRAD: BEČ (Wien) VEĆI GRADOVI: −Graz (240.000 st.) −Linz (190.000 st.) −Salzburg (144.000 st.) −Innsbruck (128.000 st.) −Klagenfurt (91.000 st.)

DRŽAVNO UREĐENJE Austrija je parlamentarna republika u čijem je sastavu devet pokrajina, a svakom pokrajinom upravlja vlastita pokrajinska vlada (Landesregierung) na čelu koje je pokrajinski predsjednik (Landeshauptmann). Najviši predstavnik države je savezni predsjednik, mandat kojega traje šest godina, a njegova uloga je de facto ograničena na predstavljanje države. Bira ga izravno narod, a reizbor je moguć samo jedanput. Aktualni predsjednik je gospodin dr. Heinz Fischer (SPÖ) koji je izabran u travnju 2004. godine, a predsjedničku dužnost preuzeo je 8. srpnja 2004. godine. Zakonodavna vlast pripada parlamentu (Bundesversammlung) koji se sastoji od dva doma: 4 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


1.Nationalrat (Narodno vijeće) - donosi savezne zakone, ima 183 člana - bira se na četiri godine 2.Bundesrat (Savezno vijeće) - predstavlja interese pokrajina, ima 64 člana −savezne pokrajine zastupljene su prema broju stanovnika −zakone prihvaćene u oba doma parlamenta potvrđuje predsjednik

Gospodarski pokazatelji Republike Austrije

Tablica: Makroekonomski i strukturni pokazatelji i inozemna izravna ulaganja

Izvršna vlast u rukama je Savezne vlade (Bundesregierung), na čelu koje je savezni kancelar dr. Wolfgang Schüssel (izabran 2000. g.). U sklopu Savezne vlade djeluje 11 resornih ministarstava.

SAVEZNE DRŽAVE, GLAVNI GRADOVI, BROJ STANOVNIKA I POVRŠINA: 1.Wien (Beč): 1.539.848; 415 km2 2.Niederösterreich (Donja Austrija); St. Pölten: 1.473.813; 19.174 km2 3.Oberösterreich (Gornja Austrija); Linz; 1.333.480; 11.980 km2 4.Steiermark (Štajerska); Graz; 1.184.720; 16.388 km2 5.Tirol (Tirol); Innsbruck; 631.410; 12.648 km2 6.Kärnten (Koruška); Klagenfurt; 547.798; 9.533 km2 7.Salzburg (Salzburg); Salzburg; 482.365; 7.154 km2 8.Voralberg (Voralberg); Bregenz; 331.472; 2.601 km2 9.Burgenland (Burgenland); Eisenstadt; 270.880; 3.965 km2 ČLANSTVO U VAŽNIJIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA: −članica Europske unije od 1. siječnja 1995. (na temelju referenduma održanog 12. lipnja 1994.) - u Europskom parlamentu Republika Austrija ima 21 od ukupno 626 zastupnika − UN −EFTA od 1960. (do 1995. godine kada ulazi u Europsku uniju) − WTO −OECD −IMF −EBRD −članica Srednjoeuropske inicijative −članica RZ Alpe-Jadran (pokrajine Salzburg, Koruška, Gornja Austrija, Štajerska i Gradišće) −10. travnja 1995. potpisala s NATO-om Sporazum o partnerstvu za mir −28. travnja 1995. potpisala tzv. Schengenski sporazum

Izvor: Savezno ministarstvo financija Republike Austrije, 2006.

Povodom desete obljetnice priključenja Republike Austrije Europskoj uniji, austrijska Gospodarska komora rezimirala je gospodarske učinke priključenja. Statistički podaci pokazuju vrlo pozitivnu bilancu: BDP je u odnosu na godinu pristupanja EU povećan za 21% te je s 19.700 eura per capita u 1994. godini povećan na 29.900 eura per capita u 2005. godini. Izvoz je u istom razdoblju više no udvostručen, zahvaljujući slobodnom pristupu na nova tržišta: s 37,2 milijarde eura u 1994. godini povećan je na 56,3 milijarde eura u 1998. godini, te 77,4 milijarde eura u 2002. godini, da bi 2005. dosegao razinu od 94,0 milijarde eura.

U Beču je sjedište sljedećih međunarodnih organizacija:

Priključenje Austrije EU pozitivno se očitovalo i u porastu izravnih inozemnih ulaganja u austrijsko gospodarstvo; njihov je kumulativni iznos do 1995. bio 11,8 milijardi eura da bi se 2004. popeo na 51,9 milijardi eura. Zadnje proširenje EU-a dodatno je istaknulo pozitivne učinke članstva Republike Austrije u Europskoj uniji. Podaci o aktualnom broju nezaposlenih u odnosu na stanje od prije deset godina nisu povoljni: postotak nezaposlenih povećan je s 3,8 na 5,1%.

−Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) −Program UN-a za borbu protiv droge (UNDCP) −Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) −Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) - MVPEI - Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji

Od preko 300.000 austrijskih tvrtki 99,6% mala su i srednja poduzeća, po čemu se Austrija ne razlikuje od europskog prosjeka. Preko 260.000 tvrtki zapošljava manje od deset radnika. Svega 1,4% poduzeća zapošljava više od 1.000 radnika. U sivom se gospodarstvu prema procjeni koju je izradio Institut für Volkswirtschaftslehre Linz ostvaruje 10,8% BRD-a Republike Auswww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

5


tema broja trije. U nastanku bruto društvenog proizvoda sa 65% sudjeluje tercijarni sektor, sekundarni s 33%, dok primarni sektor, poljoprivreda i šumarstvo, u nastajanju bruto društvenog proizvoda sudjeluje s 2%. Bez obzira na gotovo dvotrećinsko sudjelovanje sektora usluga u BDP-u, Austrija je i danas industrijska zemlja. Industrija omogućuje posao velikom broju uslužnih tvrtki i kralježnica je austrijskoga gospodarstva, posebice uzme li se u obzir njezina izrazito izvozna orijentacija. Najvažnije industrijske grane su strojogradnja, industrija čelika, kemijska industrija, te elektro i elektronička industrija. U tercijarnom sektoru najvažnije grane su trgovina s udjelom u bruto društvenom proizvodu (2004.) od 12,8% i turizam s udjelom od 9,8%. Slijede promet, bankarstvo i osiguranje, informatičke i telekomunikacijske usluge.

2. ANALIZA AUSTRIJSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA Turistička putovanja siječanj-prosinac 2005.

U 2005. godini 4,61 milijuna Austrijanaca starijih od 15 godina ostvarilo je jedno ili više turističkih putovanja. Navedeno predstavlja intenzitet putovanja od 67,8%, što u odnosu na 2004. predstavlja pad od 7,8%. Ipak, tzv. glavna putovanja s više od četiri noćenja bilježe porast od 1,4% te time dostižu intenzitet od 55,1%. Bitno je napomenuti da je 48,7% Austrijanaca u 2005. realiziralo bar jedno putovanje u inozemstvo.

Turistička putovanja u glavnim ljetnim mjesecima

Kratka turistička putovanja uglavnom se realiziraju od svibnja do rujna. Glavna turistička putovanja na godišnji odmor ostvaruju se u srpnju i kolovozu, i to s 35%. Glavni razlog koncentracije putovanja u dva udarna mjeseca školski su praznici. Vodeće turističke destinacije

Najtraženija turistička destinacija Austrijanaca u 2005. i dalje je Italija s 21,6% udjela. Nakon Italije slijedi Njemačka s 13,3%, te Hrvatska s 10,2%, što nas i te kako treba činiti ponosnim. Slijedi Grčka s 6,2%, Mađarska s 5,7%, Turska s 4,8%, Španjolska s 4,7%, Francuska i Slovenija s 2,6% te Švicarska s 2,5%. Najbitnije je istaknuti da se kod glavnih turističkih putovanja nakon Italije s 21,1% nalazi Hrvatska s 11,3% te Grčka s 8,3%. Ono što je također važno naglasiti je da su sve turističke destinacije, osim Turske, u Europi, što znači da faktor blizine igra veliku ulogu.

Tablica: Deset najvažnijih turističkih destinacija u 2005.

U razdoblju siječanj-prosinac 2005. realizirano je 13,7 milijuna turističkih putovanja (osoba starijih od 15 g.), od čega 6,2 milijuna otpada na kratka putovanja. Važan je i podatak da se 7,1 milijun ili 52,1% putovanja realizira u samoj Austriji. Putovanja izvan Austrije sa 6,6 mil. u usporedbi s 2004. bilježe lagani porast: 4,78 mil. odnose se na glavna putovanja, a 1,79 mil. na kratka.

Tablica: Pregled putovanja, turističkih i poslovnih, u 2005. godini

Kratka turistička putovanja

U 2005. godini realizirano je više kratkih putovanja nego u 2003. i 2004. godini. Najposjećenija je Njemačka, slijede Italija, Mađarska, Hrvatska s 7,3% te Slovenija i Češka. Bitno je spomenuti da su prosječni dani boravka u 2003. sa 6,4 pali na 6,1 u 2004., da bi u 2005. iznosili tek 5,8 dana.

6 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Tablica: Najvažnije kratke destinacije u 2005.

Tablica: Najvažnije poslovne destinacije u 2005.

Vrste smještaja prema trajanju i destinaciji

Prijevozna sredstva korištena pri raznim vrstama putovanja

Smještaj u hotelima, s udjelom od 46,3% i dalje je najtraženiji. Privatni smještaj ima udio od 35%, a ostale vrste smještaja kod glavnih su putovanja zastupljene s 21,8%.

Putovanje osobnim automobilom i dalje je najomiljenije. Organizacija prijevoza putem turističkih agencija koristi se samo u 4% slučajeva. Prijevoz avionom i vlakom češći je kod poslovnih putovanja. Postojeći podaci govore da kvalitetna cestovna infrastruktura igra važnu ulogu u odlučivanju o turističkoj destinaciji na kojoj će se provesti godišnji odmor. Nova auto-cesta do Splita to najbolje potvrđuje budući da je interes Austrijanaca za Dalmacijom sve izraženiji.

Tablica: Vrste smještaja

Tablica: Prijevozna sredstva korištena u putovanjima u 2005.

Deset najvažnijih poslovnih destinacija

1,1 milijun austrijskih građana starijih od 15 godina putuje poslovno, što predstavlja intenzitet od 16,3%. Način organiziranja putovanja

U 2005. ostvareno je 3,53 mil. poslovnih putovanja. Putovanja ne traju duže od tri dana, a najčešća odredišta su Njemačka, Italija i Mađarska. Možemo reći da i Hrvatska zauzima važno mjesto, s udjelom od 3,1%. Analize govore da Austrijanci u Hrvatskoj imaju registriranih oko 750 tvrtki.

Najveći broj ukupnih putovanja realizira se u vlastitom aranžmanu, čak 80,6%. Organizatori putovanja u turističkim putovanjima sudjeluju s 29,6%, prema 64,7% u individualnoj organizaciji. Turističke agencije u ovom segmentu sudjeluju s 5,7%. Taj je podatak veoma interesantan jer upućuje na to da sve veći broj gostiju samostalno odlučuje kamo će na godišnji odmor. Stoga, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

7


tema broja svaka turistička regija i svako turističko mjesto treba imati točne, kvalitetne i pravodobne informacije na internetskim stranicama. Tablica: Način organiziranja putovanja

3. KARAKTERISTIKE AUSTRIJSKOGA GOSTA

Analiza koju je provela nacionalna televizija ORF ilustrativno pokazuje koje ciljne grupe stanovništva najviše putuju (treba uvijek napomenuti da se analiza odnosi na populaciju stariju od 15 godina). Pregled je napravljen za Hrvatsku i Sloveniju. Najviše putuje populacija između 40 i 49 godina - njihov udio je 24%. Slijedi populacija od 30 do 39 godina s 22% te populacija od 50 do 59 godina sa 16% udjela. Udio godišnjih odmora obitelji s djecom starijom od šest godina iznosi 19%. Stariji parovi imaju udio od 15%, a umirovljenici 11%. Najviše putuju materijalno situirane grupe (Schicht A i Schicht B) i to s udjelom od 24%.

Turistička potrošnja Austrijanaca u inozemstvu

godina mil. € usporedba s prošlom godinom _________________________________________________ 2000. 10.049,0 +7,3% 2001. 10.961,0 +9,1% 2002. 10.810,8 -1,4% 2003. 11.400,7 +5,5% 2004. 10.860,0 -4,7% 2005. 11.077,9 +2,0% Izvor: Austrijska nacionalna banka, 2005: WIFO

Izvor: Mediaanalyse 2005. ORF 8 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Časopis EUROCITY proveo je anketu (na 1000 ispitanika) o planiranoj potrošnji na godišnjim odmorima. 28% ispitanika spremno je potrošiti do 1000 €, 34% do 2000 €, a 26% više od 2000€.

Tablica: Osobe koje su u zadnjih 12 mjeseci provele odmor u Sloveniji i Hrvatskoj


4. PREGLED ORGANIZIRANOG PUTOVANJA NA TRŽIŠTU

Od 170 registriranih organizatora putovanja u Austriji, često strukturno i vlasnički povezanih, plasmanom putovanja na odmor u Hrvatsku bave se: a) stalnim programom većeg obujma: −Terra Reisen Salzburg −Gruber Reisen Graz −Adria Reisen Wien −Springer Reisen Klagenfurt −ITS Billa Wien −Novasol Innsbruck −Interhome Innsbruck −Blagus Wien b) stalnim programima manjeg obujma: −Sabtours Raml Linz −Ruefa Reisen Wien −Vordereger Reisen Zell am See −Wintereder Busreisen Vöcklabruck −Christophours Mayerhofen −Sommereger Reisen Klagenfurt −Österreichisches Verkehrsbüro Wien

Najuspješniji turoperator je Terra Reisen koji u ovoj godini očekuje oko 70.000 gostiju. Slijede Gruber, Springer i Adria. Ipak vlada uvjerenje da se boljom suradnjom s manjim agencijama i autobuserima može učiniti određeni bolji iskorak na austrijskom tržištu.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

9


tema broja

Zrakoplovni čarteri

−GRUBER Reisen Graz - šest čarternih veza u Brač iz Innsbrucka, Salzburga, Linza, Beča, Graza i Klagenfurta, od sredine travnja do sredine listopada, −Gruber Reusen Graz - dva čartera u Dubrovnik iz Beča i Graza, −Gruber reisen - 1 čarter iz Beča u Split, −Sabtours Raml Linz (nova linija) Linz - Zadar, −Croatia Airlines - svake subote do rujna veza na liniji Beč-Zadar, te ponedjeljkom i petkom (do listopada) veza na liniji BečDubrovnik. Zrakoplovi na liniji Beč-Split lete četiri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i subotom.

5. MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU

Značajne dnevne novine na austrijskom tržištu su: −Neue Kronen Zeitung −Kleine Zeitung − Kurier −Der Standard −Oberösterreichische Nachrichten −Tiroler Tageszeitung −Salzburger Nachrichten 10 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Važniji časopisi su: − Profil −Format − News − Trend −Gewinn Bitniji stručni turistički časopisi su: −TAI Austrija −TIP −GUSTO −Traveller −Travel Express −Hotel & Touristik Agencija OBSERVER predstavništvu HTZ-a u Beču svakodnevno šalje elektronskom poštom presliku svih objava o turističkoj ponudi te drugih informacija o Hrvatskoj, uz izvještaj o nakladi svake objave, pa se na osnovi JOURNALISTENINDEX-a računa i vrijednost svake objave.

6. ULAGANJE U TURIZAM HRVATSKE

Austrija trenutačno najviše ulaže u Rumunjsku, Poljsku te Slovačku, no ulaganja u Hrvatsku zauzimaju visoko mjesto. Prema podacima Gospodarske komore Austrije do sada se u gospodarstvo Hrvatske investiralo tri milijarde €, čime Austrija s 28,6% ukupnih stranih investicija u našoj zemlji zauzima prvo mjesto, a nakon nje slijede Mađarska i Italija. Naravno, nas najviše zanimaju ulaganja u hrvatski turizam. Nakon već poznatih ulaganja od strane Dr. Holleisa, priznatog hotelijera iz Zell am Seea, u Rovinj i Opatiju, najavljeno je od strane FALKENSTEINERMICHAELER TOURISM GROUP, ulaganje u projekt PUNTA SKALA. Radi se o investiciji od 150 milijuna eura (cijena bez zemljišta). Na površini od 220.000 m2 planira se izgraditi 2000 novih postelja, i to: jedan hotel s 4 zvjezdice, jedan s 3 zvjezdice te ekskluzivne vile i apartmani. Važno je naglasiti da će se poštovati svi potrebni ekološki standardi (ne samo za navedene objekte nego i za čitav okoliš). Glavni arhitekt na projektu je g. Boris Podreka, renomirani stručnjak priznat i u Austriji. Naselje će obuhvaćati sve potrebne sadržaje, od sportskih sadržaja, trgovačkog centra, do marine i igrališta za golf (druga faza izgradnje). Kompletan parking riješit će se podzemnim garažama. Najviše veseli što će u naselju Punta Skala biti otvoreno 500 novih radnih mjesta. Hypo Alpe-Adria-Bank, banka za koju se zna da najviše ulaže u hrvatski turizam, najavila je zajednička ulaganja od oko 300 milijuna eura (spominje se i lanac Kempinski) u projekt Brijuni. Naravno, takva ulaganja vrlo pozitivno utječu na imidž turističke ponude Hrvatske u Austriji.

Radijski i TV programi

7. AKTIVNOSTI PREDSTAVNIŠTVA

Službena državna kuća za radijsko i TV emitiranje je ORF, a na raspolaganju su dva programa (ORF 1 i ORF 2).

Ured predstavništva HTZ-a u Beču smješten u najužem središtu grada, u prvih šest mjeseci ove godine obradio je 11.581 posjetitelja, 2.328 dopisa te 9.276 telefonskih poziva. Broj ulaza na naše internetske stranice bio je impozantan - 32.820 ulaza. Svi ti podaci govore u prilog činjenici da interes za Hrvatskom ne jenjava, dapače, sve je veći, što posebno treba vrednovati u svjetlu aktivnosti HTZ-a.

HTZ je u ovoj godini na ORF-u emitirao videospot KROATIEN ZEITLOSE MEDITERRANE SCHÖNHEIT, koji je polučio iznimnu gledanost i uspjeh. U tri mjeseca emitiranja spota (od travnja do lipnja), tj. u 262 prikazivanja, i to uvijek u udarnim terminima (prije i poslije glavnog dnevnika u 19.30 sati) spot je vidjelo 5,1 milijuna, tj. 75% svih Austrijanaca. Ako se tomu doda (prema anketi ORF-a) da je svaki austrijski gledatelj spot vidio 8,3 puta, dolazimo do podatka da je spot viđen ukupno 42,33 milijuna puta.

Od početka godine realizirano je deset sajmova, i to: Ferienmesse Wien, Senior Aktuel, Ausflug Wels, Reisetrend Innsbruck, Campa Tulln, Ferienmesse Salzburg, Ferien Graz, Boot Tulln, Tourist Linz, Donaubörse Wien. Preostaje bečki sajam Seniorenmesse u studenome.

Kvaliteta spota izazvala je vrlo veliku zainteresiranost Austrijanaca, tako da bi poslije svakog emitiranja u naše predstavništvo po informacije navraćali brojni gosti koji žele godišnji odmor provesti u Hrvatskoj.

Održano je 12 tiskovnih konferencija kojima je nazočilo 124 novinara. Workshopovi su organizirani zajedno s najvećim turoperatorima, i to s Terra Reisen, Springer Reisen i Sab-Raml Reisen. Posjetitelja je bilo preko 2.500, a turističkih agencija 150. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

11


tema broja Adria Reisen Wien Prodali su 14.542 paxa. Bilježe porast bukinga u lipnju, no u kumulativi su na razini prošle godine. ITS BILLA Wien Prodali su 22% više aranžmana u odnosu na prošlu godinu. Springer Reisen Klagenfurt

Gradovi u kojima su se održale prezentacije i workshopovi bili su: Graz, Pasching-Linz, Wien, Salzburg, Villach, Leoben i Stockerau. Organizirali smo i studijska putovanja za 26 agenata. Dva novinara Kurira napisali su divne priče o Istri i Dubrovniku.

8. AKTUALNI REZULTATI PRODAJE

Dosad iskazani optimizam pokazao se opravdanim. Statistika siječanj-lipanj kazuje de je 238.322 Austrijanaca ostvarilo 1.005.862 noćenja i time ostvarilo učešće u ukupnim noćenjima od 8,98%. Indeks dolaska od 108 veći je za 4 indeksna poena od državnog prosjeka, dok su noćenja sa indeksom 112 za 6 indeksnih poena iznad prosjeka. Važno je istaknuti da sa više od milijun noćenja, Austrija trenutno zauzima drugo mjesto, odmah iza Njemačke. Sam lipanj bio je izuzetno dobar: 35% plusa u dolascima i 29% u noćenjima, što predstavlja rezultat vjerskih blagdana (Spasovo, Tijelovo i Duhovni ponedjeljak). Regionalno, najveći indeks porasta prometa Austrijanaca bilježi Dalmacija, što je i razumljivo, budući da nove prometnice donose svoje sve veće rezultate. Organizatori putovanja uglavnom javljaju daljnja pozitivna kretanja u prodaji hrvatskih destinacija u usporedbi s prošlom godinom, no prisutni su i lagani zastoji. Razlog leži ponajprije u stopu bukinga, što onemogućuje bolju prodaju. Hotelijeri kalkuliraju i drže sobe za individualne goste, što se u konačnici može reflektirati negativno kod najvećih turoperatora. Reisen Terra Salzburg Prodali su 64.952 paxa, prema 53.720 paxa prošle godine, što znači porast od 20,9%, pri čemu najviše raste prodaja hotelskog smještaja (45,6%), dok apartmanski smještaj raste samo 6,0%. Najveći porast ima Dalmacija 31,9% (hoteli 78,0%, apartmani 9,5%), pa Kvarner 26,6% (hoteli 67,8%, dok u apartmanima bilježe pad od 1,1%) te Istra 11,2% (hoteli 16,8%, apartmani 7,6%). Gruber Reisen Graz Do kraja lipnja prodao je 19.669 paxa, što znači pad od 12,9%. Od toga je avionskih gostiju 7.577 ili 15,4% manje nego prošle godine. 12 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Prodali su 6.758 paxa, prema 6.775 paxa prethodne godine. Ovakvom su razinom prodaje zadovoljni, a najbolje im ide prodaja grupnih aranžmana i autobusnih putovanja. NOVASOL Innsbruck Kao najjači ponuditelj smještaja u privatnim vilama i apartmanima, bilježe porast od 120,7%. Ipak ističu da nisu pretjerano zadovoljni jer je buking za srpanj dosta slabiji, što definitivno obrazlažu nogometnim svjetskim prvenstvom. INTERHOME Innsbruck Javljaju porast bukinga u ovoj godini za 44,2%, poglavito u malim, privatnim objektima. SABTOURS/RAML Reisen Linz Javlja dobru prodaju avio-aranžmana na novo uspostavljenom čarternom lancu Linz-Zadar.

9. DALJNJE PERSPEKTIVE

Hrvatska je turistički i gospodarski izvrsno pozicionirana u Austriji. Činjenica da Austrijanci nakon Italije i Njemačke najviše odlaze u Hrvatsku (10,2%) nas i te kako veseli, ali i obvezuje. Daljnji nastavak izgradnje cestovne infrastrukture zasigurno će ovo tržište još više približiti našoj zemlji. Navedenom u prilog govori i ove godine povećan interes za Dalmacijom. Ekološka svijest također igra sve veću ulogu, tako za mjestima gdje se na vrijeme riješila komunalna infrastruktura, postoji veća potražnja gostiju. Također, turistička signalizacija i uređenje mjesta sve su bolji, što je na tragu zahtjeva gostiju. Pristup adekvatne vrijednost za novac mora i nadalje biti naša nit vodilja u turizmu. Ako se tomu doda i pravodobna te kvalitetna turistička informacija, onda Hrvatska i u daljnjoj budućnosti može računati na stabilne i dobre rezultate na austrijskom tržištu.


STANJE NA TRŽIŠTIMA

stanje na tržištima

Tekstove priredili:

Zlatko Deželjin, direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj - Frankfurt Miljenko Babić, voditelj ispostave HTZ-a u NjemaËkoj - München Martina Goldoni, voditeljica predstavniπtva HTZ-a u ©panjolskoj Antun PlenkoviÊ, direktor predstavništva HTZ-a u »eπkoj Marin Skenderović, voditelj predstavništva HTZ-a u Mađarskoj Igor »upahin, direktor predstavništva HTZ-a u Nizozemskoj Bojan Baketa, direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj

Sukladno najavama iz prethodnih izdanja Glasnika, s približavanjem vrhunca sezone hrvatski je turizam zauzeo odličnu startnu poziciju za ulazak u ljetne mjesece koji donose glavninu turističkog prometa. S 4% plusa u dolascima i 6% plusa u noćenjima inozemnih gostiju te 7% plusa u dolascima i noćenjima hrvatskih građana, ukupno bilježimo 2.865.996 (+5%) gostiju i 11.918.465 (+6%) registriranih noćenja u razdoblju siječanj-lipanj. Nakon lagane stagnacije u svibnju, vjerski blagdani donijeli su mogućnost većeg broja “spojenih vikenda” u lipnju, što su brojni turisti i iskoristili, posjetivši naša odmorišta. Možemo konstatirati da u ovom trenutku glavnina tržišta bilježi rezultate iznad prošlogodišnjih razina te da su ponegdje prisutni negativni petomjesečni rezultati većinom kompenzirani. Nažalost, određena grupa zemalja još nije “uhvatila korak” s ostalima. Ponajprije je riječ o Francuskoj, tržištu koje je do ove godine bilježilo rekordni rast, ali je u ovoj sezoni, uslijed većeg broja negativnih čimbenika, internih (situacija u gospodarstvu, pad kupovne moći i s time povezano čekanje na last minute ponude) i eksternih (nova stopa PDV-a u Hrvatskoj, ukidanje subvencija za organizirani promet, rast cijena u nekim našim hotelima, Svjetsko nogometno prvenstvo i dr.) došlo do stagnacije i pada turističkog prometa prema našoj zemlji. Nizozemska, koja je unatoč isticanoj dobroj prodaji turoperatora ipak u blagom minusu, očito će bolje rezultate morati tražiti u segmentu individualaca. Češka već nekoliko godina za redom bilježi blagi pad prometa, a izgledno je da će se sličan rezultat ponoviti i u ovoj godini. Očito je da su nove okolnosti na strani turističke ponude i potražnje u Češkoj, ali i ponegdje neprimjeren odnos naših turističkih djelatnika prema češkom gostu, doveli do gubitka jednog dijela turista s ovog, vrlo vrijednog tržišta. Pitanje je u ovom trenutku na kojoj će se razini pad zaustaviti i hoćemo li do kraja godine ipak dostići prošlogodišnju razinu dolazaka i noćenja. Trenutačan minus u rezultatima skandinavskih zemalja prouzročio je poglavito loš rezultat s tržišta Danske. Iako su Švedska, Finska i Norveška u “pozitivi”, danski su nas gosti u nešto manjem broju posjetili tijekom lipnja pa je sukladno tomu i kumulativ za Skandinaviju manji od prošlogodišnjega.

Nora Henterova, voditeljica predstavništva HTZ-a u Slovačkoj Klaudio StojniÊ, direktor predstavniπtva HTZ-a u Italiji - Milano Jelena PoklepoviÊ, voditeljica ispostave HTZ-a u Italiji - Rim Goran BlaæiÊ, direktor predstavništva HTZ-a u Sloveniji Dario MatoπeviÊ, direktor predstavniπtva HTZ-a u ©vedskoj Marina Tomas Billet, direktorica predstavništva HTZ-a u Francuskoj Nevenka Fuchs, direktorica predstavništva HTZ-a u Švicarskoj Ivica Sršen, direktor predstavništva HTZ-a u Belgiji Mladen Falkoni, direktor predstavništva HTZ-a u Rusiji Nevenka Komarica, voditeljica predstavništva HTZ-a u SAD-u Josip LoziÊ, voditelj predstavniπtva HTZ-a u Velikoj Britaniji

Na strani zemalja s dobrim rezultatima prednjače Austrija, Slovenija i Njemačka, koja je kompenziravši loše rezultate u prvih pet mjeseci, s odličnim lipnjem (+38% u dolascima i +47% u noćenjima) na čvrstom prvome mjestu među stranim destinacijama. Valja spomenuti i tržište Poljske, koje se nakon dugogodišnjeg pada čini se ponovno polako vraća “u normalu”, kao i Rusiju, koja unatoč “šoku” koji su pretrpjeli turoperatori uslijed ukidanja subvencija i uvođenja diferencirane stope PDV-a, bilježi vrlo solidan kumulativni porast od +24% u dolascima i +22% u noćenjima. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

13


stanje na tržištima U solidnom plusu je i Švicarska, koja u Hrvatskoj iz godine u godinu ostvaruje sve zapaženije brojke. Sagledamo li rezultate u Hrvatskoj po županijama, očito je da je glavnina problema koncentrirana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (-4% u noćenjima za razdoblje siječanj-lipanj, uz razinu noćenja približno jednaku prošlogodišnjoj). Na većini se tržišta kao najveći uzrok lošijih rezultata dubrovačkih hotela ističu vrlo visoke cijene, čime je konkurentnost aranžmana prema toj regiji znatno narušena. Unatoč brojnim komparativnim prednostima dubrovačke regije, kao i njezinoj nepobitnoj atraktivnosti u turističkom smislu, cijena je odlučujući faktor pri izboru destinacije za sve veći broj turista, čak i onih u “imućnijim” zemljama zapadne Europe. U nastavku slijede izvješća predstavništava i ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu, temeljena na statistici za razdoblje siječanj-lipanj te na razgovorima s turoperatorima, stručnom tisku i turističkim analizama na emitivnim tržištima.

NJEMAČKA Prema anketi koju smo proveli među turoperatorima možemo konstatirati da je buking varijabilan - od pada u odnosu na prethodnu godinu sve do znatno boljih rezultata. Organizatore putovanja zabrinjava povećanje cijena, a ističu da će i ova sezona biti u trendu kasnijeg bukinga. Treba konstatirati da se klima u njemačkom društvu ipak polako mijenja nabolje i da ima nešto više optimizma nego prijašnjih godina. Pozitivan trend počeo je već u prošloj godini. Ponovno je putovalo više od 66 milijuna Nijemaca, a na svojim su putovanjima potrošili 58 mlrd. eura. Također, Nijemci su u 2005. više putovali i u inozemstvo (68% od svih koji su putovali, za razliku od 62% godinu prije) pa prve procjene govore da će se slični trendovi nastaviti i u ovoj godini. Ono što se sigurno neće promijeniti preko noći je gospodarska situacija. Zbog nje će Nijemci (ili veći dio njih) i dalje biti vrlo osjetljivi na cijene, što se iz ovog izvješća i prepoznaje. Stoga, valja posebno voditi računa o cjenovnoj politici, odnosno o „vrijednosti za novac“ kada je riječ o ovom tržištu. U prvih šest mjeseci Nijemci su u Hrvatskoj ostvarili 487.458 dolazaka i 3.016.683 noćenja. Rezultat je to 4%, odnosno 12% bolji od prošlogodišnjeg i na razini je naših očekivanja. Obistinilo se predviđanje da netom završeno Svjetsko nogometno prvenstvo neće imati preveliki utjecaj na buking. Turoperatori najavljuju 14 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

dobru prodaju i u posezoni, pa se može očekivati da će se pozitivni trendovi nastaviti do kraja turističke sezone. TUI Za sada nije moguće dobiti konkretnije brojke, već samo okvirne procjene i mišljenja. Ukupno im je buking nešto bolji nego lani, što se odnosi na sve regije osim grada Dubrovnika. Previsoke cijene za prosječnog njemačkoga gosta navode se kao glavni razlog velikog pada bukinga u toj regiji. Mišljenja su da će se sličan trend nastaviti do kraja godine. Zadovoljni su stanjem prodaje u Istri i na Kvarneru, a očekuju i dobar rezultat u preostalim trima dalmatinskim županijama. Vrlo su nezadovoljni činjenicom što se ponovno u sezonu ušlo s otvorenim gradilištima, zbog čega imaju dosta reklamacija. ITS (REWE GRUPA) Autoprogram O brojkama se još ne žele izjašnjavati, ali su zadovoljni bukingom u Istri i na Kvarneru. Budući da su prošle godine autoprogramom jače ušli i u Dalmaciju, od njega očekuju bolje rezultate. Dosadašnji buking im pokazuje pozitivan trend - program je ukupno cca. 15% bolji nego lani. Avioprogram Kao i većina drugih turoperatora, ITS bilježi minus u bukingu avioprograma. Doduše, naleti na Split se popravljaju, dok Dubrovnik i dalje bilježi minus od cca. 30%. MISIR Buking je uglavnom na prošlogodišnjoj razini, s tendencijom rasta. Ipak, i oni ističu Dubrovnik kao destinaciju koja će im sigurno ostvariti lošije rezultate od prošlogodišnjih. NECKERMANN ( Thomas Cook) Autoprogram Dosadašnji buking ovog programa im je pozitivan. Najveći plus bilježe u Istri, i to u svim destinacijama osim Rovinja. Sam Rovinj bilježi veliki minus, isključivo kako kažu, zbog enormnog povišenja cijena. Bukingom na Kvarneru također su zadovoljni. Dalmacija uglavnom ide dobro, posebno splitska regija gdje bilježe 35% bolji buking (cca. 1550 paxa).


Avioprogram

REISEBÜRO GUSIC

Avioprogramom ne mogu biti zadovoljni jer u naletima na oba dalmatinska aerodroma bilježe lošiji buking. Minus u naletima na Split se doduše smanjio i iznosi samo -1% (bukirano cca. 7400 paxa), ali naleti na Dubrovnik i dalje su u minusu od cca. 30% (bukirano 5400 paxa). I oni ističu cijene kao glavnu zapreku boljem rezultatu.

Buking je nešto bolji nego u isto doba prošle godine, kako u hotelima tako i u privatnom smještaju. Najbolje se prodaje destinacija Istra, a zatim Dalmacija.

DER/ADAC Bukingom su uglavnom zadovoljni. Kao i kod većine drugih turoperatora, buking im u svim regijama uglavnom bilježi pozitivan trend. Iznimka je Dubrovnik koji zaostaje iz već spomenutih razloga (previsoke cijene). Buking u Istri i na Kvarneru bolji je od prošlogodišnjeg. Zadovoljni su bukingom za srpanj i kolovoz te očekuju dobru posezonu.

REISEBÜRO TOMIC Zadovoljni su bukingom i očekuju povećanje prodaje u ovoj godini od približno 8%. REISEBÜRO ZLATARIC Imali su velike teškoće s bukingom hotela na Braču (visoke cijene) pa su bili prisiljeni stornirati sve letove u bračku zračnu luku u ovoj sezoni. U lipnju je prodaja bila otežana, ali ističu da su im svi letovi u Zadar u rujnu i na početku listopada popunjeni te su čak i povećali njihov broj u tom razdoblju. ALPETOUR

ALLTOURS Ovaj turoperator u Hrvatskoj radi isključivo avioprogram vezan na zračne luke Split i Dubrovnik. Za sada su zadovoljni bukingom koji je na prošlogodišnjoj razini. ID RIVA TOURS Ukupan buking je 5% bolji nego u isto doba prošle godine te do kraja sezone očekuju ostvarenje prošlogodišnjeg rezultata. Last minute buking vrlo je naglašen od druge polovice lipnja te očekuju isti trend i u glavnoj sezoni. Najbolje se prodaje destinacija Istra, a posebno ističu i vrlo dobru prodaju hotela na Lošinju. FTI-BIGXTRA Buking se odvija bez teškoća u objektima u kojima je povoljan omjer vrijednosti za novac. Smatraju da prigodom planiranja cijena za 2007. treba povesti računa o specifičnostima njemačkog tržišta te o činjenici da se na Sredozemlju svake godine pojavljuju deseci tisuća novih hotelskih postelja visoke kategorije. Autoprogram u Istri i na Kvarneru prodaje se vrlo dobro. BEMEX REISEN Buking je nešto slabiji nego u isto doba prošle godine. Najbolje se prodaju destinacije Istra i Dalmacija.

Bilježe malo smanjenje prodaje u odnosu na prošlu godinu. I dalje se najbolje prodaje destinacija Istra i kružna putovanja. Očekuju ostvarenje približno istog rezultata kao i prošle godine.

ITALIJA Lipanj i prvi dani srpnja prošli su u pravoj nogometnoj euforiji Svjetskog nogometnog prvenstva. Grad Rim doslovce je bio prazan u vrijeme nogometnih utakmica, a na ulicama su se mogli susresti samo strani turisti. Oni koji nisu imali mogućnost otputovati u Njemačku, zadovoljili su se praćenjem sportskih događaja na TV-u u krugu obitelji i prijatelja ili na ekranima na najpoznatijim talijanskim trgovima. Većina Talijana razmišljanje i planiranje ljetnog odmora zamijenila je željom za osvajanjem prvog mjesta na Svjetskom prvenstvu. Nakon ostvarene najveće želje i “najluđe talijanske noći” u zadnjih deset godina, očekuje se da će Talijani puni nacionalnog ponosa ove godine odabrati domaća odredišta za ljetni odmor. Prema najnovijim istraživanjima talijanske udruge hotelijera (Federalberghi) po metodi C.A.T.I. (na uzorku od 3000 punoljetnih osoba od 47 milijuna sveukupnog punoljetnog stanovništva) samo 19% Talijana će otputovati u inozemstvo (22% u 2005.), odnosno 4,5 milijuna prema 5,2 milijuna u 2005. Kao i prethodnih godina, i ove godine većina će otputovati u kolovozu (51,1%), potom u srpnju (27,5%), a samo 7,2% u rujnu. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

15


stanje na tržištima Potpredsjednik vlade i ministar za kulturna dobra i turizam Francesco Rutelli prihvatio je izazov istraživanja Glocus, udruge za istraživanja i političku kulturu pod predsjedanjem ministrice za regionalna pitanja, koja u svojoj analizi stanja talijanskog turističkog proizvoda daje novu viziju razvoja, kojom bi do 2016. Italija zauzela prvo mjestu na svjetskoj rang listi po broju dolazaka (sada zauzima četvrto mjesto). Analiza ističe tri područja na kojima bi trebalo djelovati u turističkom sektoru: inovacija turističkog proizvoda, podizanje turističke kulture te jače i koordiniranje upravljanje državnim i regionalnim resursima. Prihvaćajući predloženi izazov, ministar Rutteli ističe da na putu prema postizanju zacrtanih ciljeva Italija mora postići poboljšanje standarda, veću zaposlenost i popraviti internacionalni kredibilitet, a što se tiče turizma, maksimalnu integraciju kulture u ostale mnogobrojne forme turizma, kako bi se pravilno vrednovala kvaliteta i jedinstvenost talijanske umjetnosti i kulturne baštine. Potrebno je i formiranje jedinstvene organizacije za monitoring realiziranih rezultata u turizmu kako bi prestao valcer konfuznih podataka, ističe Rutelli.

jestan. Individualni gosti koji posjećuju naše urede traže infor-

Na odabir odmorišnih odredišta znatno utječe porast cijena te prema statistikama Udruge potrošača (Federconsumatori) Talijani ove godine moraju izdvojiti +8% za benzin, +9% za cestarinu, +10% za hotelski smještaj, +7% za ležaljke i suncobran, +7% za jednodnevne izlete i +5% za restorane.

Zanimanje individualaca pojačano je, poglavito nakon prikazivanja TV spota, objavljivanja mnogobrojnih reportaža u talijanskom tisku i emitiranja TV reportaža na talijanskoj državnoj televiziji i satelitskim programima. Sa sigurnošću se može ustvrditi da Hrvatska nikada nije bila toliko prisutna u talijanskim medijima kao ove godine u mjesecu svibnju, lipnju i srpnju. Naklonjenost medija svakodnevno potvrđuje da je Hrvatska i dalje “hit destinacija” na talijanskom tržištu.

Imajući u vidu da se u talijanskom tisku Hrvatska još uvijek navodi kao destinacija s izrazito povoljnim cijenama u usporedbi s Italijom i ostalim nama konkurentnim mediteranskim zemljama, može se očekivati da će, bez obzira na smanjeni outgoing i pad kupovne moći, isti broj Talijana ponovno odabrati našu zemlju za ljetni odmor. Turoperatori bilježe različite rezultate u odnosu na prošlu godinu. Neki imaju povećanje u grupnim aranžmanima i pad u prodaji aranžmana individualcima, drugi bilježe suprotnu tendenciju. Znatna povećanja prodaje bilježe turoperatori koji prodaju apartmane. Ta povećanja kreću se u rasponu 35-75%, a najbolje rezultate bilježi agencija Novasol. “Mnogi Talijani koji su obišli pola svijeta, odlučuju se za miran odmor, s mirom i u novčaniku”, piše TTG Italia. Talijanske su obitelji shvatile da je jedina mogućnost za produljenje odmora a da se ne naruši obiteljski proračun, boravak u apartmanima. Navedeno će u svakom slučaju ići u prilog onih destinacija koje u strukturi kapaciteta imaju veliki broj kreveta u apartmanima (u našem slučaju privatni smještaj). Najveći talijanski turoperator koji prodaje Hrvatsku žali se na veliko povećanje cijena u srednjoj i južnoj Dalmaciji, dok većina turoperatora ove godine bolje prodaje regiju Istre i Kvarnera. Nažalost, te regije prednjače po stopiranju bukinga, tako da je konačni rezultat i dalje neizv16 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

macije i promidžbeni materijal u velikom broju, što upućuje na mogućnost da neprodane kapacitete turoperatora popune talijanski individualci. Većina organizatora putovanja iz srednje i južne Italije zadovoljna je knjiženjima ostvarenim u prvih šest mjeseci i smatra da će prave pokazatelje imati tek u drugoj polovici srpnja. Naime, najintenzivniji period prodaje očekuje se u drugoj polovici lipnja i tijekom cijelog srpnja. Dosad, talijansko je tržište realiziralo približno isti broj dolazaka i noćenja kao i prošle godine. Lipanj je period kada Talijani najmanje putuju jer se blagdani Tijelova i Duhova u Italiji ne slave. Poraste dolazaka i noćenja za prvih šest mjeseci bilježe županije Dubrovačko-neretvanska i Primorsko-goranska, dok Istarska i Splitsko-dalmatinska bilježe minuse. Zadarska bilježi porast u ostvarenim noćenjima i blagi minus u ostvarenim dolascima za period siječanj-lipanj. Što se tiče turoperatora, realizacija u kolovozu, kao i svake godine definirat će ostvarenja za sezonu 2006.

Prometna povezanost znakovito je poboljšana, uz redovite letove Croatia Airlinesa u Zagreb preko Dubrovnika i Splita u code share-u s Air Oneom, Alitalia uz letove u Zagreb iz Milana uvodi i novi redoviti let iz Milana u Split. Prvi se put uvode i letovi “low cost” talijanske aviokompanije OnAir koji povezuju Pescaru sa Splitom. Sa Sardinije iz Cagliarija TO L’Isola del Viaggio organizira čarterne letove za Split. Premda je talijanski brodar Adriatica Navigazioni ukinuo liniju Ancona - Split, te SNAV Ancona - Zadar, pomorski je promet ipak znatno bolji nego prethodnih godina, te je obogaćen novim linijama. Poglavito brodar Venezia Lines uvodi nove linije na sjevernom Jadranu s brzim katamaranima koji uz putnike prevoze i automobile, a Romagna Lines povezuje srednju Italiju (Rimini i Ravennu) s Istrom i Kvarnerom, dok Navigargano prvi put uvodi linije iz Viestea prema Lastovu, Korčuli i Visu. Na osnovi svega navedenog, možemo zaključiti da će i ove godine talijansko tržište ostvariti prošlogodišnje brojke, s mogućnošću porasta koji bi se mogao kretati u rasponu do 3%.


�������������������������������������� �������������������

���������������������������� ° V en ezia

° O patija ° R abac

° R ov in j

° Z agre b

° M ilan o

P orec °

° P u la ° R av e n n a

° M . Los in j

° R im in i

° Z adar ° D u gi Otok

° S plit °

° A n co n a

° S plit

D u bro v n ik ° P e sc ara

V is ° Ko r cu la

° R om a

° H v ar

Lastov o

° °

° D u brov n ik

° P e sc ara

Term oli °

° V ie ste

° C agliari

° B ar i

° P alerm o ° C atan ia

�������

��������

�������

����������

��������

TUROPERATOR

GRAD

INDEX

AGESTEA

Bari

2800

ALPITOUR

Cuneo

65

AMATORI - CUTTY SARK

Ancona

41

ATERNUM VIAGGI

Pescara

117

AURORA VIAGGI

Trst

107

AVIOMAR

Milano

90

BELTOUR

Cosenza

517

BREVIVET

Milano

286

CARAVANTOURS

Rimini

114

CLUANA VIAGGI

Civitanova Marche

179

COLUMBUS COSMOS TRAVEL DOMINA TRAVEL

Genova

99

Bari

230

Milano

12

ELLEWORLD

Bergamo

8

EUROMOND

Milano

86

EUROTRAVEL

Quart

70

Francofonte

246

Rimini

103

Castelli Caleppio

108

Campobasso

133

EVOLUTION TRAVEL FIRMATOUR FRASE VIAGGI GUINESS TRAVEL HOT WINGS

Dogana

90

I VIAGGI DELLE PLEIADI

Imperia

125

I VOSTRI VIAGGI - SIVET

Palermo

18

IL PICCOLO TIGLIO

Vigevano

107

Rim

113

ILLIRIA VIAGGI

čarter

čarter via Bratislava

čarter

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

17


stanje na tržištima ITERMAR

Cattolica

127

KOMPAS

Venecija

75

LIBARNA VIAGGI

Busalla

78

Rim

163

LOLIMAR MAXITRAVELAND MONDO VIAGGI

Rim

190

Pesaro

285

NOBILTOUR

Treviso

75

OBY WHAN

Catania

177

OLTREOGNIMETA PENTATUR

Lecco

82

Pescara

52

PIANETA TERRA

Milano

122

PODIUM T.O.

Dogana

108

PRISMATOUR

Ancona

113

Bari

28

PROSPETTIVE 2000 Prospettive TO - BV Gestioni

Milano

27

RUSCONI VIAGGI

Lecco

155

SAN MARINO T.O.

San Marino

306

Marsala

45

SOLO CROAZIA

Milano

136

SUPERADRIA

Bibione

89

Portorecanati

75

Milano

97

SOLEMARE

TECNOTURISM TEOREMA TOUR TOP VIAGGI VIAGGI CONCHIGLIA VIAGGI OGGI VIRTUS VIAGGI VISUAL VIAGGI

Acireale

69

Prato

106

Rim

133

Palermo

4

Rim

185

TOTAL

91

SLOVENIJA Na temelju sadašnjih podataka te ostvarenja za prvu polovicu godine, mogu se dati relevantne ocjene za uspješnost turističke sezone na slovenskom tržištu, iako glavni mjeseci za slovenske goste, srpanj i kolovoz, tek dolaze. Ono što bi eventualno moglo narušiti sadašnje rezultate su loše vremenske prilike, koje bi goste s ovog tržišta, zbog blizine i informiranosti, moglo u određenoj mjeri odvratiti od posjeta Hrvatskoj. Rezultati za polugodišnje razdoblje više su nego dobri budući da je na slovenskom tržištu ostvareno 4%-tno povećanje noćenja, a i dolasci su povećani za 2%. Ta povećanja posebno dobivaju na značenju kada se zna da je i prošlogodišnje usporedivo razdoblje bilo vrlo uspješno. Lipanj je donio očekivano povećanje od 3% u noćenjima i dolascima te se i dalje, na temelju izvješća turoperatora, ali i interesa u predstavništvu HTZ-a u Sloveniji, može očekivati do sada najuspješnija sezona na ovom tržištu. 18 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

čarter

čarter

čarter

Većina turoperatora bilježi bolji prodaju za Hrvatsku, na nivou od +10-15% te su vrlo zadovoljni pokazateljima, iako je u zadnjih 15-ak dana uzlazni trend malo usporen. Naravno, on sada ovisi o vremenskim prilikama te se sukladno tomu može mijenjati iz dana u dan, no važno je da su kumulativi u pozitivi u odnosu na prošlu godinu. Dobrim rezultatima u prilog idu i odlični pokazatelji ostalih predsezonskih mjeseci, koji pokazuju stabilan i siguran porast, pa je u svibnju ostvareno 14% više noćenja slovenskih gostiju u odnosu na prošlu godinu, dok je u razdoblju siječanjsvibanj ostvareno 9%, odnosno 30.000 noćenja više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Inače, u prvih šest mjeseci slovenski su gosti ostvarili najveće povećanje u Zadarskoj županiji, čak 24%, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ih je bilo više za čak 18%, dok su u Šibenskokninskoj ostvarili povećanje od 15%. U Splitsko-dalmatinskoj su zasad na prošlogodišnjim ostvarenjima, a na Kvarneru je zabilježeno povećanje od 3%. Svi navedeni podaci govore u prilog najavama da imamo razloga očekivati, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, odnosno nepo-


voljnog razvoja vremenskih prilika, do sada najbolju turističku sezonu na slovenskom tržištu, s povećanjem na godišnjem nivou 3-5%. U apsolutnim iznosima to znači oko 900.000 registriranih dolazaka i više od 5.200.000 noćenja, što je u postojećim okolnostima blizu optimuma. Zadatak u sljedećem razdoblju bit će održati tako visok nivo dolazaka, a on zaslužuje i malo veći angažman i agresivniji nastup na tržištu, naročito kad je u pitanju predsezona i posezona, što je jedina mogućnost za eventualna povećanja u idućim godinama.

ČEŠKA Na temeljem razgovora s turoperatorima, zastupljenosti Hrvatske u medijima, traženju informacija preko predstavništva HTZ-a i stručnih analiza čeških eksperata, smatrali smo da će rezultati s ovoga tržišta biti na razini, ili približni rezultatima iz 2005. Početkom lipnja većina je turoperatora izjavila da im je buking za taj mjesec znatno lošiji nego u isto doba prethodne godine, ali da su istodobno kraj kolovoza i rujan znatno bolji. Bez obzira na to što smo u segmentu organiziranog prometa predvidjeli realan pad noćenja u 2005. od 4 do 5%, očekivali smo da će taj manjak nadoknaditi individualci. Smatramo da je lipanj prilično indikativan i relevantan za ovo tržište, s obzirom na to da se u ovome mjesecu ostvaruje 17% svih registriranih noćenja te da su prema ostvarenim noćenjima u lipnju Česi na drugome mjestu, odmah iza Nijemaca, dok su u kumulativu za prvih šest mjeseci na petome mjestu. U skladu s navedenim, do kraja godine očekujemo realizaciju od cca. 3.890.000 noćenja, tj. 4% manje nego u 2005. Rezultate iz razdoblja 2000.-2003. u ovim tržišnim uvjetima više neće biti moguće ostvariti i mali pad će se vjerojatno nastaviti i u idućim godinama, tj. sve do potpunog i realnog profiliranja tržišta u odnosu na broj turista koji putuju u inozemstvo i broj zemalja koje ugošćuju češke turiste. Ako želimo zadržati sadašnji broj čeških turista, u svakom slučaju trebamo mijenjati svoj odnos prema njima. O ovome najbolje govori i pismo glavnog urednika časopisa EPOCHA, gospodina Pavela Preučila, upućeno predstavništvu HTZ-a, dana 3. srpnja 2006: “Kao novinar, koji među ostalim piše i o turizmu, u sklopu studijskih putovanja mnogo sam puta bio u mogućnosti posjetiti Hrvatsku te

sam uvijek i sada, kao glavni urednik magazina EPOCHA, nastojao čitateljima davati samo najkvalitetnije informacije. Ove sam godine prvi put u Hrvatskoj boravio privatno, s obitelji. Potanko sam pratio uslugu očima “običnog” turista i bio neugodno iznenađen. Sličan su osjećaj imali svi ostali češki turisti s kojima sam razgovarao - radi se o iznimno neprimjerenom odnosu prema češkim gostima. Odabrao sam boravak pred početak glavne sezone, kad je Sol Polynesia u Umagu uglavnom bio pun Čeha. Sve je počelo na recepciji, gdje se zajedno s nama registriralo desetak čeških obitelji. Svi prospekti, ponude, hotelske informacije i upute bili su na različitim jezicima, osim češkog. Iznenadilo nas je i što se na TV prijamnicima moglo pronaći postaje iz svih mogućih zemalja, Poljske, Rusije i Mađarske - čeških nije bilo. Nedostajale su nam informacije iz domovine, prvenstvo svijeta u nogometu nismo mogli pratiti na češkom jeziku. Zar u program nije moguće uključiti nijednu češku TV postaju? Također, u svim centrima od Umaga do Pule nalazile su se zastave svih mogućih zemalja, osim Češke. Vrhunac je bio welcome drink, na kojem su animatori dočekivali goste svih mogućih europskih zemalja, a Čehe opet zaboravili, bez obzira na činjenicu da ih je bilo 80%. Među zastavama na podiju češke zastave opet nije bilo. Nije to pogreška običnih djelatnika u usluzi, trgovinama ili restoranima, koji su prema našim turistima ljubazni i susretljivi, već pogreška menadžmenta, koji češke turiste arogantno ignorira. Očito je da menadžment još nije prevladao osjećaj da su Česi gosti bez velikih zahtjeva, da ih smatraju gostima drugog reda koji su sigurni i ne mora im se poklanjati previše pažnje. Zbog toga što smo se kao i tisuće drugih Čeha smjestili u apartmanima ne znači da sa sobom iz Češke nosimo konzerve, već smo apartmane odabrali zbog većega komoditeta i osjećaja slobode, mogućnosti posjeta restoranima, konobama i tavernama, kušanja mjesnih specijaliteta prema vlastitome izboru. Time želim reći da su i Česi već navikli na mnogo viši standard nego prije i da u Hrvatskoj ostavljaju daleko više novaca. Toj bi činjenici trebao odgovarati i pristup menadžmenta i osjećaj da su češki turisti jednako dobrodošli kao i Nizozemci, Nijemci, Poljaci, Talijani i drugi. Za sada nije tako.” Nekoliko dodatnih momenata koji su po našem sudu utjecali i utječu na smanjenje dolazaka i noćenja turista iz Češke: - ukinute subvencije - visoke cijene limitirajući su čimbenik, s obzirom na činjenicu da sve više turista ljetuje na kredit - ukinut posebni vlak za Split ”Jadran Express” - odnos prema češkim turistima u Hrvatskoj nerijetko je lošiji od odnosa koji doživljavaju u mnogim drugim destinacijama - sve je manje kreveta za češke turoperatore u hotelima - potražnja za novim destinacijama je velika, s obzirom na to da Česi prije nisu mogli toliko putovati. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

19


stanje na tržištima Bez obzira na sve rečeno, Hrvatska i dalje ostaje najomiljenija destinacija za Čehe i zauzima visoko mjesto po broju ostvarenih noćenja (kojih je vjerojatno mnogo više od onih registriranih). Srpanj u realizaciji s ovoga tržišta sudjeluje s 38% i bit će odlučujući faktor u ukupnoj realizaciji dolazaka i noćenja za 2006. godinu.

MAĐARSKA Iz Mađarske je u razdoblju siječanj-lipanj ove godine zabilježen 1% porasta u broju dolazaka i 3% porasta u broju noćenja mađarskih gostiju. U lipnju je zabilježen pad broja dolazaka od 1%, ali istodobno i porast broja noćenja od 1%. Po clusterima rezultati se razlikuju; Istarski, Zadarski, Splitsko-dalmatinski i Dubrovačko-neretvanski clusteri bilježe porast, Kvarner i Zagreb pad, dok je u Šibensko-kninskom clusteru zabilježen pad broja dolazaka i znatniji porast broja noćenja. Turoperatori također bilježe različite rezultate; HBC (+24%), TUI (+5,4%), La Grotta (+4%), Adriatica Travel (13,2%) i Adriatica.net (+3%) i Cartour bilježe porast, dok Vista, Utas Tours i Questor bilježe pad bukinga u odnosu na prošlu godinu. Nastavlja se tendencija znatnijeg pada bukinga privatnog smještaja (na primjer Adriatica.net - 24% i Tui - 11,4%) i porast bukinga hotelskog smještaja (na primjer Adriatica.net + 40% i Tui +26,9%). Na rezultate je bitno utjecala trenutačna gospodarska kriza u Mađarskoj. U Mađarskoj je ove godine zabilježen jedan od najvećih proračunskih deficita, ne samo u Europi nego i u svijetu: -10% GDP-a. Zbog nedavno provedenih parlamentarnih izbora (travanj ove godine) vladajuća je stranka skrivala i “frizirala” podatke, sve dok nisu opet dobili izbore, nakon čega su obznanili tešku gospodarsku situaciju i najavili program restriktivnih mjera kako bi se situacija popravila. Moglo se očekivati kako će se mjere provoditi tek na jesen, nakon predstojećih lokalnih izbora, međutim Europa je nestrpljiva pa se s mjerama moralo krenuti prije. Zato je Vlada najavila zaista oštre restriktivne mjere u gospodarstvu - ukidanje subvencija u zdravstvu, veće porezne stope, najavljena su razna poskupljenja, prije svega energenata, a to onda znači i svih drugih životnih troškova. Forinta je oslabila te je tako vrijednost eura porasla za gotovo 15%. Većina turoperatora morala je korigirati cijene, najavljene u svojim katalozima. 20 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Obični su ljudi zabrinuti, ušteđevinu čuvaju, a najlakše će se odreći putovanja. Istodobno je vlada pojačala i kampanju oglašavanja domaćeg turizma. Na rezultate su utjecali i mađarski mediji. Prvi put nakon rata, zbog akcije rušenja bespravno sagrađenih apartmana na Viru, u mađarskim medijima Hrvatska se pojavila i u negativnom kontekstu. Naime, mađarski su mediji postupke hrvatskih vlasti prezentirali kao anti-mađarske i ksenofobične. Nekoliko dana sve mađarske TV postaje (ima ih 15), i po nekoliko puta na dan, emitirale su priloge rušenja kuća i apartmana na Viru. Sve mađarske dnevne i tjedne novine, napose žuti tisak, na naslovnim stranicama donijele su i fotografije rušenja. U tekstu su u pravilu navodili izjave oštećenih, a komentari su uglavnom bili iznimno nekorektni i netočni. Predstavništvo je izrazito “burno” reagiralo na priloge u mađarskim medijima - brojni intervjui voditelja predstavništva na TV i radiopostajama i novinama pridonijeli su da se situacija na Viru istinito prezentira i da se mađarskim građanima jasno kaže kako su postupci hrvatskih vlasti usmjereni na provođenje hrvatskih (europskih) zakona i propisa. Na koncu je i u mađarskoj javnosti prevladalo uvjerenje kako su postupci hrvatskih vlasti opravdani, no u jednom dijelu javnosti je ipak, prije svega iz neznanja i neinformiranosti, negativni kontekst ostvario i negativni učinak - zbog postupaka hrvatskih vlasti dio mađarskih građana neće putovati u našu zemlju. Sve planirane promidžbene aktivnosti predstavništva realizirane su prema planu i programu rada; oglašavanje jumbo plakatima, spotovima na javnoj MTV1 te posebnim prilozima u mađarskim dnevnim novinama. Velika je šteta što se situacija na Viru dogodila upravo u vrijeme kampanje oglašavanja pa je tako umanjena njezina učinkovitost. Uvažavajući realnu situaciju i provedene aktivnosti predstavništva, ipak je realno očekivati blagi porast broja dolazaka i noćenja iz Mađarske. Naime, mađarskim građanima Hrvatska je ipak najbliža i lako dostupna mediteranska destinacija.

NIZOZEMSKA Usprkos odlično odrađenoj promidžbenoj kampanji Hrvatske turističke zajednice u dnevnim novinama, časopisima, putem elektronske pošte i na nizozemskoj nacionalnoj TV, potpomognutoj objavljivanjem reklama samih turoperatora, za određeni podbačaj u ostvarenim dolascima (-4%) i noćenjima (-1%) u razdoblju siječanj-lipanj ima više uzroka.


Svakako je najveći uzrok nedolaska individualnih gostiju dužina trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva i sudjelovanje, do ispadanja u osmini finala, nizozemske reprezentacije. Također, velik broj Nizozemaca koristio je produžene zimske praznike. Rezultat je povećana zimska potrošnja i štednja za ljetne praznike, što u konačnici rezultira pažljivim odabirom ponuđenih destinacija za ljetovanje. Budući da mi pripadamo u cjenovno skuplje destinacije, Nizozemci se često odlučuju za jeftinije varijante kao što su Turska, Dominikanska Republika ili Bugarska, naročito zbog toga što su u zimi potrošili više nego što su planirali. Blagdan Duhova koji je ove godine bio 4. i 5. lipnja nije utjecao na povećanje odlazaka u Hrvatsku, ponajprije zbog lošeg vremena i činjenice da se gostima ne isplati ići na dalek put od nekoliko dana osobnim automobilom. Ljeti postoji samo jedna čarterna linija u Zadar i Pulu sa samo osam rotacija, a low cost tvrtke još uvijek ne prometuju između Nizozemske i naših primorskih gradova. Prema NIPO-ovoj statistici, kojom su obuhvaćeni gotovo svi nizozemski turoperatori, organizirani dolasci puno su bolji nego prošle godine, tako da je buking za avionske dolaske od početka ožujka do početka lipnja bio bolji od 16,79 do 17,33%. U istom periodu bus-ture su imale buking bolji od 33,54 do 17,85%, dok su se dolasci osobnim automobilom bukirali od 15,14 do 15,88% bolje nego lani. Iz razgovora s vodećim nizozemskim turoperatorima saznajemo da su uglavnom vrlo zadovoljni dosadašnjim interesom i prodajom aranžmana za Hrvatsku. Turoperatori misle da se može očekivati kako će se sada, kada je završilo nogometno prvenstvo i kada su počeli školski praznici, povećati i broj individualnih dolazaka. OAD REIZEN - nemaju nikakvih primjedaba na dosadašnji tijekk bukinga, koji je bolji nego prošle godine. I.D. RIVA TOURS - iako su u pripremnom razdoblju učinili sve što se moglo u svezi s boljom prodajom, lipanj im je podbacio. Buking za srpanj i kolovoz za sada je na razini prošlogodišnjeg. Mišljenja su da je glavni uzrok lošijeg posjeta Hrvatskoj Svjetsko nogometno prvenstvo. HAPPY HOME - turoperator koji se bavi isključivo smještajem u privatnim apartmanima zadovoljan je rezultatima dosadašnjeg bukinga koji je trenutačno 10% bolji nego lani.

DE JONG INTRA VAKANTIES - u lipnju su imali 3% slabije rezultate nego lani u isto doba. Buking za srpanj i kolovoz za sada je samo 1% lošiji te vjeruju da će se znatno popraviti u predstojećem razdoblju. Kao glavni uzrok podbačaja dolazaka u lipnju navode Svjetsko nogometno prvenstvo, dugu zimu s lijepim danima pogodnim za skijanje, što je uzrokovalo povećanu zimsku potrošnju i smanjen ljetni budžet i orijentaciju na jeftine konkurentske ponude Turske i Dominikanske Republike. TIME TO TRAVEL TOURS - novi turoperator koji je ove godine počeo bukirati Hrvatsku. U lipnju je na odmor poslao 40 putnika. Za srpanj i kolovoz do sada ima samo 15 prodanih aranžmana. Očekivao je bolje rezultate, ali i trenutačni relativno loši rezultati neće ga spriječiti da uskoro krene u nove zakupe i proširi svoju ponudu. VITAL - 2000 - vrlo su zadovoljni dosadašnjim rezultatima bukinga. U svibnju 2005. godine u Hrvatsku su poslali 448 gostiju koji su ostvarili 4927 noćenja. U istom periodu ove godine Hrvatsku je posjetilo 475 njihovih gostiju koji su ostvarili 5462 noćenja. U lipnju 2005. godine imali su 650 gostiju, odnosno 7182 noćenja, a ove godine 657 gostiju s ostvarenih 7452 noćenja. U srpnju 2005. godine imali su 922 gosta koji su ostvarili 10833 noćenja, a u srpnju ove godine imaju već 1076 gostiju koji će ostvariti najmanje 12589 noćenja (još uvijek se bukira). Ovaj turoperator uglavnom pokriva Kvarner i najavljuje širenje poslovanja prema sjevernoj i srednjoj Dalmaciji. VACANCESELECT - je do sada prodao 2500 ljetovanja u Hrvatskoj. Do kraja sezone očekuje da će realizirati oko 4500 prodanih aranžmana. U odnosu na lani buking je ukupno bolji 25%, a financijski efekti 46%. Product menadžer Jan Van Der Poel smatra da je uzrok lošeg bukinga u lipnju Svjetsko nogometno prvenstvo. U lipnju su osjetili i smanjenu potražnju za Španjolskom, ali sada se buking odvija izrazito intenzivno za sve mediteranske destinacije. VRIJ UIT - ukupna prodaja im je preko 20% bolja nego lani. Naročito im je porasla prodaja ljetovanja u kampovima i zbog toga sljedeći mjesec kreću u zakup još više kapaciteta u Istri i Dalmaciji. VACANSOLEIL - nemaju razrađeno davanje podataka po mjesecima, ali u odnosu na sezonu 2005. ove godine imaju 20% povećanja prodaje ljetovanja u kampovima.

KRAS - ove godine, do početka lipnja, bilježe 66% ukupno bolji buking nego lani, što iznosi nešto više do 9000 noćenja. Do kraja godine očekuju 80% povećanja broja noćenja. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

21


stanje na tržištima

POLJSKA

SLOVAČKA

Prema podacima Službe za komunikacije i izdavaštvo HTZ-a u prvih šest mjeseci 2006. registrirano je 51.359 dolazaka poljskih turista (rast od 20% u odnosu na isto razdoblje iz 2005. godine) i 234.376 registriranih noćenja poljskih turista (rast od 31 % u odnosu na isto razdoblje iz 2005. godine). Prema istom izvoru u lipnju 2006. registrirano je 33.546 dolazaka poljskih turista (rast od 27% u odnosu na isto razdoblje iz 2005. godine) i 177.870 registriranih noćenja poljskih turista (rast od 30% u odnosu na isto razdoblje 2005. godine). Navedeni su podaci iznad svih očekivanja i procjena kada je riječ o poljskom tržištu. Samo u lipnju 2006. registrirano je 177.870 noćenja poljskih turista - toliko ih je sveukupno bilo u šest mjeseci 2005. godine.

Proteklih su se dana na tržištu Republike Slovačke pojavile prve ocjene ovogodišnje turističke sezone. Dopredsjednik SACKA (Udruženje slovačkih turističkih agencija i turističkih tvrtki) gospodin Pavol Komora komentirao je prve rezultate koji obilježavaju razvoj sezone 2006. u organiziranom turizmu.

Gotovo svi poljski mediji koji su provodili ankete u svibnju i početkom lipnja prognozirali su da će veći dio Poljaka, koji inače odlazi na godišnje odmore u tom razdoblju, ove godine ostati kod kuće zbog praćenja Svjetskog nogometnog prvenstva i prebaciti odlazak na odmor u srpanj i kolovoz. Poljski turoperatori koji prodaju Hrvatsku bili su također oprezni u procjenama lipanjske prodaje. Ipak, činjenica je također da je predstavništvo HTZ-a tijekom svibnja i lipnja 2006. imalo povećane narudžbe za promidžbenim materijalima za 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osim toga, opća gospodarska i socijalna situacija u Poljskoj mnogo je bolja nego proteklih godina te Poljaci svoje slobodno vrijeme i povećani kućni budžet koriste kako bi proveli odmor u nekim od domaćih, odnosno stranih destinacija. Treba podsjetiti da od polovice lipnja iz Krakova, dva puta tjedno prema Hrvatskoj (Split i Dubrovnik), leti low cost prijevoznik SkyEurope te da je ostalo zanemarivo malo neprodanih mjesta. Upiti u predstavništvu na temu koji turoperatori imaju paket aranžmane s avioprijevozom učestali su potkraj lipnja i početkom srpnja. Na poljskim turističkim IT portalima (Hrvatska je na drugome mjestu, iza Egipta), javljaju se poljski gosti koji su se vratili iz Hrvatske te nemaju primjedaba na cijene smještaja, odnosno izvanpansionske usluge. Procjenjujemo da se broj upita na IT portalima u lipnju i početkom srpnja povećao za 20-ak % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Što se tiče idućih mjeseci (tekući srpanj, predstojeći kolovoz i rujan), ništa ne upućuje na smanjenje interesa karakteristično za navedeno razdoblje iz prošle godine. Poljski turoperatori koji prodaju Hrvatsku umjereni su optimisti, a broj upita (bolje reći konkretnih narudžbi za info paket) u predstavništvo HTZ-a u Poljskoj početkom srpnja 2006. povećan je u odnosu na početak prošlogodišnjeg srpnja za 15-20%. 22 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Zasad u Slovačkoj ne postoji tako velika potražnja za godišnjim odmorima kao što je to bio slučaj prošle godine. Udruženje slovačkih putničkih agencija i turističkih tvrtki procjenjuje da će ove godine na godišnji odmor u inozemstvo putovati (u sklopu organiziranog turizma) otprilike 4% manje osoba nego u sezoni 2005. (prošle godine ta je brojka iznosila 486 tisuća osoba). Navodi se nekoliko mogućih razloga - prijevremeni parlamentarni izbori u Republici Slovačkoj, otplata hipotekarnih i drugih kredita, velik broj stanovnika Republike Slovačke koji rade u inozemstvu, Svjetsko prvenstvo u nogometu i slično. U lipnju je prodaja bila slabija, ali s druge strane, turističke agencije su prodale čak 70% ukupnih turističkih aranžmana za srpanj i kolovoz. Prema riječima dopredsjednika SACKA, većina slovačkih putničkih agencija lani je ostvarila uspješnu sezonu. Daljnji rast su očekivali i ove godine pa su sklapali ugovore za veće količine smještajnih kapaciteta u inozemstvu, što se pokazalo preoptimističnim. Putničke agencije sada otkazuju ugovore za višak kapaciteta i zbog toga se očekuje da će potkraj ljeta biti manje “last minute” putovanja nego u sezoni 2005. Kao najtraženije destinacije putničke agencije navode Hrvatsku, Grčku i Bugarsku (Grčka je iz godine u godinu sve omiljenija i postaje najveća konkurencija Hrvatskoj). Od 2004. godine putničke agencije zabilježile su povećanje interesa za Grčku od 16 %. Aktualno stanje hrvatske turističke ponude 2006. na slovačkom tržištu potvrđuje pozitivne procjene vodećih turoperatora iznesene nakon sajma Slovakiatour 2006., kao i rezultati tržišnih istraživanja. Prema podacima većine turoperatora sadašnje stanje prodaje pokazuje prosječan porast 2-3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rezultat prodaje nekih turoperatora jednak je prošlogodišnjem ili je malo slabiji (npr. CK Aquamarin), što ovisi o ponudi kapaciteta. Najveći pad zabilježila je putnička agencija Koala Tours, što je posljedica već najavljenog spajanja s putničkom agencijom Tip Travel, koji je znatno reducirao kapacitete i ponudu hrvatskih destinacija (Koala Tours - nekad je bio jedan od vodećih turoperatora hrvatskih destinacija na slovačkom tržištu). Optimistična očekivanja potvrđuju zasad i podaci turističkog prometa u prvih šest mjeseci 2006. Hrvatsku je posjetilo 7% više


slovačkih turista koji su ostvarili 2% više noćenja. I broj slovačkih turista u lipnju pokazuje tendenciju porasta (6% više turista, 4% više noćenja) u odnosu na isto razdoblje 2005. godine. S obzirom na relativno loše vrijeme u prethodnom razdoblju (početkom lipnja), navedeno možemo smatrati odličnim rezultatom. Pozitivna je naznaka povećanja interesa slovačkih turista za boravak u predsezonskim mjesecima, ali i nadalje postoji najveći interes za mjesece srpanj i kolovoz. Možemo spomenuti i izvanredno povoljne predsezonske popuste turističkih agencija za putovanja seniora u Hrvatsku i Italiju, što je novitet ovogodišnje sezone. U svezi s boravkom u predsezonskim mjesecima potrebno je napomenuti da se u usporedbi s ostalim južnijim mediteranskim konkurentnim zemljama kao „hendikep“ hrvatskih destinacija pokazalo loše vrijeme. Dok je u svibnju i početkom lipnja u Hrvatskoj bilo hladno i kišovito, npr. u Grčkoj i Španjolskoj vladalo je toplo, tipično ljetno vrijeme, što je znatno utjecalo na izbora mjesta za odlazak na godišnji odmor. Unatoč tomu, zabilježeno je statističko povećanje broja slovačkih turista u Hrvatskoj te postoji realna pretpostavka da bi u slučaju ljepšeg vremena taj broj bio još veći. I segment individualaca pokazuje tendenciju porasta. Navedeno potvrđuje velik interes klijentele na svim dosad održanim sajmovima i posebnim prezentacijama, ali i sve veći broj osoba koje traže informacije i prospekte u uredu predstavništva. Ponovno se potvrđuje činjenica da završetak autoceste do Splita i njezina daljnja izgradnja, kao i široka ponuda privatnog smještaja (pogotovo ona prezentirana putem interneta) slovačkim turistima pruža optimalne uvjete za provođenje odmora u našoj zemlji. S obzirom na navedene činjenice, možemo očekivati da će iz godine u godinu sve više rasti interes individualnih turista na uštrb organiziranog turizma. Što se tiče ponude konkurentskih destinacija, znatan je pad zabilježio Egipat. Turističke agencije najavljuju poboljšanje pozicije Grčke (kako je to već spomenuto u procjeni SACKA), koja je vrlo tražena u turističkoj sezoni 2006., te Bugarske. Što se tiče Grčke, većina putovanja realizira se putem organizatora putovanja - za razliku od Hrvatske. Avionski promet - redovite sezonske zrakoplovne linije na relacijama Bratislava - Zadar, Split, Dubrovnik (osigurava ih niskotarifna zrakoplovna kompanija Sky Europe Airlines) u razdoblju od lipnja do rujna 2006. ostaju približno na nivou kapaciteta iz 2005. godine. Moguć je blagi porast na liniji u Zadar, gdje će u sezoni 2006. letjeti zrakoplov većega kapaciteta. Jedini čarter iz Slovačke osigurava turistička agencija CK Trgoturs iz Košica (istočna Slovačka) na otok Krk, s kapacitetom 45 osoba tjedno. Intenzivna promocija Hrvatske na slovačkom tržištu također omogućava dobru polaznu poziciju prije glavne turističke sezone. Početak oglašavanja, 15. travnja u tiskanim medijima, na inter-

netu i putem megaboarda, te nakon toga TV oglašavanje od 1. do 30. lipnja, dali su snažan poticaj turističkom prometu prema našoj zemlji. Posebne prezentacije, reportaže sa studijskih putovanja novinara i opsežni samostalni novinski prilozi o Hrvatskoj kao odmorišnoj destinaciji u slovačkim dnevnim novinama odlična su nadopuna realiziranoj kampanji. Uzimajući u obzir sve spomenute pokazatelje i polazeći od stalno velikog interesa za hrvatske destinacije na slovačkom tržištu, postoji realna pretpostavka porasta broja turista od 3%. Realno je očekivati da će Hrvatska i u turističkoj sezoni 2006. zadržati vodeću poziciju na ljestvici odmorišnih destinacija na slovačkom tržištu (već 7. sezonu za redom).

VELIKA BRITANIJA I IRSKA Osnovne karakteristike sadašnjeg trenutka na britanskom turističkom tržištu su s jedne strane (zahvaljujući stabilnoj gospodarskoj situaciji u Velikoj Britaniji, jakoj funti i osjećaju blagostanja) stalno povećanje broja putovanja u inozemstvo, a s druge strane znatne promjene u dosadašnjoj strukturi turističke industrije. Tradicionalni koncept “package holidays” koji je bio popularan na britanskom tržištu zadnjih 40 godina u posljednje vrijeme doživljava drastične promjene. Velika četiri turoperatora Thomson TUI, Airtours MyTravel, Thomas Cook i First Choice koji posluju po konceptu “vertically integrated company”, tj. u sklopu kuće pokrivaju i sve glavne aspekte putovanja: turoperatorstvo, vlastite zrakoplovne kompanije i vlastitu maloprodajnu mrežu, a neki i vlastite hotele u destinacijama i dalje dominiraju tržištem, ali gube svoj udio u broju putnika. Prema najnovijim podacima Državne uprave civilnog zrakoplovstva (CAA), koja izdaje ATOL licencije turoperatorima, broj tradicionalnih čarter “package holidays” u 2005. doživio je najveći pad u zadnjih 20 godina. Osnovni razlozi su: − Nagli porast postotka gostiju koji sami izravno, bez posredovanja turoperatora, bukiraju svoj let, hotel i transfer te putuju individualno. − Kako se udio u tržištu velikih turoperatora smanjuje, tako se udio specijaliziranih internetskih kompanija kao Lastminute. com, Expedia, Opodo, Interactive Corp, povećava. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

23


stanje na tržištima − Golemi porast broja letova low-cost aviokompanija kao što su Ryanair, Easyjet, Wizzair, natjerao je nacionalne prijevoznike poput British Airwaysa na smanjenje cijena letova na svojim redovitim linijama u europske i mediteranske destinacije, kako bi ostali konkurentni i zadržali svoj udio na tržištu. Ovakva situacija odražava se i na promjene strukture prema Hrvatskoj. Za sezonu 2006. čak su tri low cost aviokompanije uvele znatan broj letova prema Hrvatskim zračnim lukama: − Easyjet, najveći konkurent Ryanairu na britanskom tržištu, 11 letova tjedno: u Rijeku iz Londona (Luton) i Bristola, te u Split iz Londona (Gatwick) − Wizzar u Zagreb i Split iz Londona (Luton)

- Ostale regije srednje Dalmacije i sjevernog Jadrana su u porastu zahvaljujući tržišno prilagođenoj politici cijena i uvođenju dodatnih letova na aerodrome Split, Krk i Pula low-cost avioprijevoznika: Easyjet, Wizzair, Flyglobespan. - Prisutan je opći trend smanjenja bukinga preko velikih turoperatora i povećanje direktnog bukinga individualnih gostiju putem interneta i direktno preko aviokompanija za letova, te u hotelima/apartmanima za smještaj. - Uvođenje PDV-a i ukidanje subvencija u istoj godini izazvalo je nezadovoljstvo kod turoperatora i znatno smanjilo njihovu konkurentnost u odnosu na nove mogućnosti direktnog bukinga koje su na raspolaganju individualnim gostima. - Svjetsko nogometno prvenstvo donekle je poremetilo normalan tijek bukinga za lipanj/srpanj, jer je odmah po ispadanju Engleske buking kod svih ponovno krenuo, tako da se za ostatak sezone može očekivati pozitivan pomak.

− Globespan, regionalni low-cost prijevoznik iz Škotske u Pulu iz Glasgowa i Edinburgha. Britanski su turisti u prošlosti rano bukirali svoje odmore, posebno starija generacija, i to čak do godinu dana unaprijed. Međutim, situacija se drastično mijenja u posljednje dvije-tri godine. Uslijed goleme ponude na tržištu, putnici odgađaju rani buking tako da po najnovijoj analizi TGI Data, čak 14% putnika bukira odmor 14 dana prije polaska, a najveći broj, 17,5% mjesec dana prije polaska. Ovakva situacija reflektira se na sliku stanja prodaje za Hrvatsku u prvih šest mjeseci: Velika Britanija index dolasci: 99 index noćenja: 101 Irska index dolasci: 90 index noćenja: 91 Zbog Uskrsa najveći broj čarternih letova turoperatora i program letenja low-cost aviokompanija počinje u prvom tjednu svibnja kako bi izbjegli rupu s praznim sjedalima dva tjedna nakon uskrsnih blagdana, kad potražnja na tržištu za sve destinacije drastično pada. Za potpunije sagledavanje situacije treba imati u vidu da je u 2005. godini Britanija imala “boom” godinu, s velikim povećanjem od 23% u dolascima i 33% u noćenjima, zahvaljujući znatnom dodatnom naletu British Airwaysa i čarterima turoperatora, tako da 2006. godina predstavlja konsolidaciju pozicije Hrvatske na tom tržištu. Iako je prodaja iz Velike Britanije u cjelini za Hrvatsku na razini prošle godine, došlo je do znatnog restrukturiranja u sklopu regija: - Dubrovačka regija, koja je imala do sada najveći porast, ove je godine u padu zbog znatnog povećanja hotelskih cijena. 24 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

FRANCUSKA Kada su u pitanju putovanja u inozemstvo na francuskom tržištu, sezona 2006., za razliku od prošlogodišnje, profilira se kao osrednja. Rezervacije su kasnile od samog početka, turoperatori su bilježili znatan pad za veliku većinu destinacija te uvelike prakticirali popuste. Na početku ljetne sezone konstatiramo da rezervacije za srpanj i kolovoz također kasne. Neki čak smatraju da klasično predstavljanje cijena u brošurama više uopće nije aktualno te da bi turoperatori trebali prakticirati “yield” s nižim cijenama za rani buking, uključujući i visoku sezonu. Većina klijenata ovo je već prihvatila i jednostavno čeka povoljan (kasni) trenutak za rezervaciju, što za turoperatora, konačno, predstavlja manji gubitak od praznog sjedala. Taj trend sve kasnijeg rezerviranja nije novitet, ali se ove godine jače profilira. Svjetsko nogometno prvenstvo može dijelom objasniti fenomen, ali ne i potpuno. Ono što je zasigurno imalo veći utjecaj je jaki pritisak na kupovnu moć, koji se uvelike odražava na putovanja Francuza. Osim segmenta putovanja, zastoj se osjeća u svim segmentima potrošnje. Kao i uvijek u takvim situacijama, pad potrošnje najprije je prisutan u segmentu niže i srednje kupovne moći. U tom kontekstu većina programa turoperatora za visoku sezonu postaje cjenovno nepristupačna. Klijenti u ovom slučaju čekaju popuste. Bilježi se pad rezervacija obitelji s djecom - moguće je da se radi o sličnoj kalkulaciji, ali isto tako i o odluci da ostanu ljetovati kod kuće. Mreža agencija Leclerc Voyage, npr., bilježi pad rezervacija za srpanj/kolovoz od 50%.


Turoperatori bilježe pad rezervacija za Tursku (-20%), Egipat (-30%), SAD (-30%), Reunion (-70%), dok su destinacije kao Maroko (+20%) i Tunis (+10%) u porastu. Djelujemo u okružju gdje je ponuda veća od potražnje i jedino “marketinška iznenađenja”, bazirana na cijeni ili sadržaju mogu polučiti pozitivne rezultate. Hrvatska je dosada imala privilegiju “noviteta” i pristupačne cijene, a ove godine gubi ta dva bitna argumenta. Globalno možemo reći da ove godine Francuzi u inozemstvo putuju manje, a oni koji se odlučuju reagiraju selektivno u odnosu na cijenu. Hrvatsku taj negativan trend pogađa još i više budući da se objektivnim uzrocima pridružuje i subjektivni faktor vezan za samu destinaciju. Objektivno kriznoj situaciji u kojoj se nalazi Francuska - gospodarska i politička kriza, socijalni i studentski nemiri, opće neraspoloženje i pomanjkanje dinamizma - pridružuju se znatne cjenovne promjene koje su poremetile odnos kvaliteta/ cijena proizvoda destinacije. Dakle, u središtu problematike nalazi se porast cijena u trenutku kada destinacija pomalo gubi efekt noviteta. Ovo je to važnije što bilježimo određeno zasićenje tržišta prouzrokovano nevjerojatnim uspjehom i medijskom prisutnošću destinacije zadnjih godina. Udruženje francuskih turoperatora CETO i njihov predsjednik René-Marc Chikli na početku sezone izrazili su veliku zabrinutost u odnosu na novonastalu situaciju te su smatrali nužnim izvijestiti nas o problemima koje susreću članovi udruženja čiji ovogodišnji rezultati u Hrvatskoj možda neće opravdati njihovu investiciju. Ovaj preokret, koji je uslijedio nakon nekoliko godina iznimne dinamike razvoja destinacije, francuski turoperatori isključivo pripisuju cjenovnim promjenama koje su nastale ove godine uslijed istodobnog uvođenja nove stope PDV-a, porastom cijena hotelskih usluga i ukidanjem subvencija. Turoperatori teško mogu amortizirati taj pomak pa su se cijene u brošurama znatno povisile. U aktualnom francuskom ozračju, gdje se ponašanje klijenta sve više profilira kriterijem cijene, interes za Hrvatsku opada. Porast cijena posebno je naglašen u regiji Dubrovnika za koju se Francuzi tradicionalno najviše opredjeljuju (31% u 2005.), što će se zasigurno odraziti na evoluciju broja dolazaka i noćenja, ne samo regionalno nego i u ukupnim rezultatima. Ovaj trend na tržištu potvrđuju i statistički podaci noćenja i dolazaka za prvih šest mjeseci 2006. Za period siječanj/lipanj francusko tržište bilježi pad u dolascima od -9%, te -6% kada su u pitanju noćenja. Za sam mjesec lipanj bilježimo pad od -11% u dolascima i -8% u noćenjima.

Minusi su naglašeniji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s kumulativnih -16% u dolascima i -16% u noćenjima, što je i razumljivo s obzirom na to da ova regija registrira najveći broj Francuza koji posjećuju Hrvatsku. Za sam mjesec lipanj bilježi se -17% u dolascima i -20% u noćenjima. Znatan pad bilježimo i u regiji Kvarner s -39% u dolascima i -38% u noćenjima. Regija Zadra stabilna je kada se radi o dolascima, dok u noćenjima bilježi porast od +13%, kao i regija Šibenik s porastom u noćenjima od 44%. Regija Split bilježi također porast od 1% u dolascima i 3% u noćenjima, dok za sam mjesec lipanj ostvaruje porast od 9% u dolascima i 7% u noćenjima. Istra bilježi znatan porast za šestomjesečno razdoblje od čak +67% u dolascima i +47% u noćenjima. Raspodjela dolazaka po regijama za period siječanj - lipanj 2006: Regija 2005. Dubrovnik 77.077 Split 38.396 Kvarner 24.466 Zadar 20.692 Šibenik 19.489 Istra 9019 Ostali 21.743 TOTAL 210.882

% 2006. % 37 64.619 34 18 38.799 20 12 14.828 8 10 20.521 11 9 17.276 9 4 15.062 8 10 20.024 10 100 191.129 100

2006./2005. -16% 1% -39% -1% -11% 33% -8% -9%

Zanimljivo je analizirati udio regija u cjelokupnom rezultatu za prvo polugodište 2005. i 2006. Raspodjela dolazaka po regijama se, naime, progresivno mijenja. U ovom kontekstu se zanimljivo osvrnuti na naš strateški pristup francuskom tržištu i točnu procjenu njegove evolucije. Realizacija ove strategije očitovala se progresivno u pristupu s naglaskom na regije i raznolikost njihove turističke ponude. Mišljenja smo da je razvoj tržišta moguće realizirati isključivo širenjem interesa Francuza na nove proizvode. Naš je nastup usredotočen, dakle, na predstavljanje i razrađivanje novih sadržaja koji karakteriziraju destinaciju. Udio Dubrovnika u ukupnom rezultatu i dalje je presudan, ali lagano opada u korist drugih regija: s 37% u 2005., pada na 34% u 2006. (podaci za šestomjesečno razdoblje). Ta je preraspodjela bila predviđena u situaciji potrebe ekspanzije francuskog tržišta u Hrvatskoj. Orijentacija prema novim regijama trebala je omogućiti ekspanziju francuskog tržišta i smanjiti pritisak na regiju Dubrovnika koja ne raspolaže dovoljnim kapacitetima. Međutim, apsolutne brojke dolazaka i noćenja u regiji Dubrovnika nisu trebale doći u pitanje budući da interes Francuza prema regiji nije smanjen. Negativan rezultat u Dubrovniku nije uslijedio zbog pomanjkanja interesa za destinacijom, nego isključivo zbog cjenovnih promjena. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

25


stanje na tržištima Francuzi su jako prisutni i u regiji Split čiji udio u ukupnom rezultatu lagano raste na 20%. Regija Zadra također pozitivno evoluira, dok u Istri bilježimo znatan pomak, gdje se udio regije u ukupnom rezultatu, kada su u pitanju francuski gosti, udvostručio. Kada su u pitanju rezervacije turoperatora, tržišni lideri potvrđuju ovaj trend i većinom su u zaostatku u odnosu na plan te predviđene avionske i hotelske angažmane. Fram za sada potvrđuje već najavljeni pad rezervacija od 20% te se nada da će do kraja sezone ograničiti gubitak na -15%. Slična situacija je i s Nouvelles Frontières koji su u 2005. ostvarili porast od čak 90%, Europauli, Plein Vent. Specijalisti Bemextours i Croatie tours slijede isti trend, što jednoglasno obrazlažu neadekvatnim odnosom cijena/kvaliteta na terenu. Specijalist Marsans/Transtour također bilježi pad rezervacija od 20% te je smanjio broj letova kako bi se prilagodio novonastaloj situaciji. Za razliku od spomenutih turoperatora Top of Travel i Travel Europe imaju rezultate što odgovaranju njihovim angažmanima i očekivanjima. Travel Europe, turoperator koji prodaje aranžmane autobuserima (za regije Nantes, Lyon, Toulouse i Marseille), nada se da će s 30.000 paxa predviđenih u 2006. udvostručiti prošlogodišnji rezultat. Top of Travel se također nada da će realizirati predviđenih 15.000 paxa, tj. 50% više od prethodne godine. Rivages du Monde, specijalist za krstarenje, bilježi također znatan porast. Ovogodišnji rezultati turoperatora uvelike će odrediti njihove ambicije i angažmane za 2007. godinu u Hrvatskoj i vrlo je vjerojatno da će se francusko tržište trajno stabilizirati na toj razini.

SKANDINAVIJA Skandinavsko tržište u prvih šest mjeseci bilježi ukupan broj dolazaka za 2% manji od prošlogodišnje razine: I-VI-2006 = 77.692 I-VI-2005 = 78.984 Index = 98 U noćenjima je situacija slična: I-VI-2006 = 379.725 I-VI-2005 = 414.677 Index = 92 Danska ostvaruje pad, a Finska (+2%), Norveška (+11%) i Švedska (+5%) povećanje broja dolazaka. Kako je inače tržište organiziranog prometa u porastu, očito je da dolazi do zadržavanja potražnje prema Hrvatskoj približno na prošlogodišnjem nivou, 26 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

pri čemu su cijene avionskih paket aranžmana osnovni faktor. Naime, Hrvatska je i dalje destinacija s vrlo pozitivnim imidžom turističke receptivne zemlje, ali je cjenovna konkurentnost paket aranžmana bitno smanjena, posebno u odnosu na tržišne lidere Španjolsku (Mallorca) i Grčku (Kreta). Inače, cijelu sezonu označava povratak putnika prema tradicionalnim destinacijama, dok je Turska najveći gubitnik. U razdoblju srpanj-rujan zadržat će se isti trend, plasman Hrvatske približno na nivou prošle godine, koja je po broju dolazaka iz Skandinavije bila najuspješnija u posljednjih 25 godina. Primjer ponuda za last minute buking na dan 10. 07. s polaskom 15. 07. (1 tjedan): Brač 3.295 Sek Kreta 3.195 Sek Makarska Rhodos

3.995 Sek 3.395 Sek

Baltičke zemlje, iako po potencijalu još uvijek malo tržište, ove godine bilježe znatan pomak potražnje prema Hrvatskoj. U prvih šest mjeseci broj dolazaka je od 6.760 u 2005. porastao za 35%, na 9.144, pa se isti trend očekuje do kraja sezone.

ŠVICARSKA Švicarska gospodarska situacija i dalje je stabilna. U prvom kvartalu 2006. GDP je porastao za 3,5%, što je za 0,9% više u odnosu na isto razdoblje 2005. godine. Sukladno tomu raste i interes za putovanjima, a hit ove godine je “Badeurlaub”. Gotovo sve švicarske novine objavile su članak pod naslovom “Schweizer stehen wieder auf Badeferien”, u kojem veliki turoperatori, Kuoni, Hotelplan i TUI Suisse objavljuju porast bukinga za 10% u odnosu na 2005. godinu, a najtraženije destinacije su: 1. Španjolska (Kanarski otoci i Baleari) 2. Cipar 3. Hrvatska 4. Italija. Ne čudi nas povećani interes za suncem i morem jer je ove godine zima bila izrazito duga, hladna i snježna, a proljeća nije ni bilo. Sve veći broj organizatora putovanja uključuje Hrvatsku u svoje programe. U nastavku navodimo ažuriranu listu turoperatora (novi su označeni crvenom bojom).


www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

27


stanje na tržištima

Na upitnik koji smo poslali svim gore navedenim organizatorima putovanja o stanju bukinga za prvih šest mjeseci ove godine dobili smo odgovore koje donosimo u sljedećoj tablici. TUROPERATOR 1. Balkan Holidays 2. Baumeler Reisen 3. Chiappa Travel 4. Croatia Tours 5. Epicro 6. Eurotrek 7. Holiday Yachting 8. Imbach 9. Kroatische Segeln 10. Kuoni 11. Marti Ernst 28 HTZ GLASNIK

PAX 103 70 81 isto kao prošle godine 602 37 124 0 284 20 300

www.hrvatska.hr

12. Rattin AG 13. Säggesser Reisen 14. Schoenes Dalmatien 15. Stellamaris Travel 16. Unique Travel 17. Univair Voyages 18. Zbären Reisen

82 35 3 45 3415 323 50

Veseli nas činjenica što se javlja velik broj agencija koje su bile nazočne na workshopovima u Zürichu, Bernu i Lausanni i traže dodatne informacije, materijale i DVD s filmom Zrinka Ogreste, koji smo prikazivali na workshopovima. To su nove agencije, koje do sada nisu imale Hrvatsku u svojim katalozima. Velik broj telefonskih poziva, e-mail i pismenih upita individualnih putnika u predstavništvu HTZ-a u Zürichu također potvrđuje porast interesa švicarske javnosti za Hrvatsku. Taj se


porast posebno osjetio nakon 15. svibnja kada su krenuli TV spotovi na 14 regionalnih TV postaja u Švicarskoj. Također je velik interes medija za Hrvatsku, pa navodimo vrijednosti objavljenih članaka u prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem 2005. godine. Mjeseci 2006 - iznos u CHF siječanj 445’140.00 veljača 1’502’330.00 ožujak 1’914’070.00 travanj 1’579’140.00 svibanj 3’807’355.00 lipanj 3’052’666.00 UKUPNO 12’300’701.00

2005 - iznos u CHF 864’690.00 1’150’680.00 807’210.00 1’892’530.00 1’171’130.00 468’370.00 6’417’610.00

Statistički podaci Glavnog ureda za Švicarsku za prvih šest mjeseci 2006. pokazuju 24% povećanja broja dolazaka i 22% povećanja broja noćenja u odnosu na isto razdoblje 2005. godine. Očekujemo da će se pozitivan trend nastaviti, a zapreka snažnijem rastu organiziranog prometa nedostatni su kapaciteti zrakoplova Croatia Airlinesa (ATR 42) zbog čega se uključuje sve veći broj čartera za sezonu. Kako Švicarci putuju cijele godine, jeftini letovi sa zimskim programima welnessa, kulture, gastronomije i sl. sigurno bi povećali broj gostiju iz Švicarske u razdoblju studenitravanj (prema španjolskome modelu). Očekujemo da će unatoč sve većem broju organizatora putovanja koji nude Hrvatsku, individualni promet i dalje prevladavati.

Predstavništvo je nizom dodatnih akcija promoviralo Hrvatsku kao odredište za kulturni turizam, kao i za zadovoljavanje niza specijalnih interesa. Među tim dodatnim akcijama ponajviše zasluga za poboljšanje prodaje ipak ima TV spot na VTM-u, ali i nova redovita linija (petkom i ponedjeljkom SN Brusseles) u Dubrovnik, kao i snimanje na Kvarneru četiriju posljednjih epizoda “sapunice” Familie, što su se emitirale od 27. do 30. lipnja na VTM-u. Važno je spomenuti i izlazak UPDATE magazina s temom Hrvatske. Ipak, usprkos svemu poduzetom, potvrđuju se sve naše analize i prognoze i sasvim je jasno kako je pravi problem vezan uz organizatore putovanja. Varijabilnost rezultata prodaje pojedinih turoperatora i dalje se nastavlja: TUI Zrakoplov

Jetair, VIP, Sunjets, Jet Only Jetair VIP Sunjets Jet Only

Automobil

-38% -45% -22% -24% -17% -25%

THOMAS COOK Zrakoplov TCook, Pegase, Neckermann TCook Pegase Neckermann Flight Only

BELGIJA I LUKSEMBURG

Automobil

Izvrstan travanj te dobar svibanj i lipanj kompenzirali su 15% minusa u realizaciji prometa belgijskih turista u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2006. - tim bi riječima vjerojatno novinar dnevnih novina naslovio svoj napis o aktualnom stanju prodaje u Belgiji i Luksemburgu. Stvarnost je, ipak, mnogo složenija. Činjenica je da Hrvatska u prvih šest mjeseci ima nešto bolje rezultate od prošlogodišnjih (103 indeks posjeta i 99 indeks noćenja; a u lipnju čak 110 indeks posjeta i 102 indeks noćenja). Međutim, važno je naglasiti da premda raste broj putnika, u masi ostvarujemo 1% manje noćenja. Očito je da smo za belgijsko tržište postali skupa destinacija ili, točnije, belgijski turisti drže kako za cijenu koju plaćaju ne dobivaju uslugu koju očekuju ili kakvu bi mogli dobiti u konkurentskim odredištima. Primjedbe se poglavito odnose na izvanpansionske usluge - ali i na turističku infrastrukturu u cjelini.

ID Riva Belgija TRAVEL EUROPE (Ex- Tirol Hotels) EXPAIRTOURS CHRISTOPHAIR (brošura kasnila) INTERHOME HORIZON 2000 INTERTOUR LAUWERS ALL DREAM HERMAN & VANDAMME CAROLUS ZIGEUNER LEONARD

TCook, Neckermann TCook Neckermann

-21% -36% +23% -1.6% -33% +113% +126% +86% +4% +29% Status quo -12% +1.7% -9% -7% +11% -14% +11% -6% +30% +6%

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

29


stanje na tržištima Analizirajući iznesene podatke, moramo ponoviti zaključke iz prethodnih izvješća:

RUSIJA

• Posebno zabrinjava slaba prodaja automobilskih aranžmana kod grupacije TUI, jer je možda indikator da i u ovom segmentu, koji je mnogo sličniji individualnim turistima, cijena počinje igrati presudnu ulogu.

Podaci o broju dolazaka turista iz Ruske Federacije u lipnju potvrdili su naša očekivanja o tome da će porasla potražnja do koje je došlo u ovoj godini dovesti do skoka prometa. Zbog ukidanja subvencija u svibnju su ruski turoperatori stornirali čarterne programe na dva vrlo važna aerodroma u Hrvatskoj (Split i Dubrovnik), tako da je odgođena mogućnost odmaranja u Hrvatskoj zadovoljena u povećanom broju tijekom lipnja, što je i rezultiralo takvim porastom broja putovanja. Sreća je što su takva kretanja potražnje pretpostavili i turoperatori koji su u špici sezone postavili dovoljan broj letova prema našim aerodromima, iako im to samo djelomično kompenzira pogrešku koju su učinili ne postavivši letove u svibnju. Naime, sada su se definitivno pokazala ispravnim naša pravodobna upozorenja da ne umanjuju programe putovanja u periodu kada se avioni objektivno teže pune, jer je rezultat naše reklamne kampanje i interes na tržištu koji je uslijedio nedvosmisleno pokazao da je potražnja iz dan u dan sve veća. Dodatan razlog tomu je i TV oglašavanje koje se prvi puta realiziralo na ruskom tržištu, što je za sobom ostavilo itekako pozitivne rezultate. Činjenica da je nadoknađen izostali promet iz svibnja pokazala je da, unatoč ukidanju subvencija, turoperatori zaista nemaju razloga bojati se lošeg punjenja aviona u pred i posezoni.

• Također je indikativan i pad prometa programa VIP, jer je taj program u grupaciji TUI program luksuznih putovanja na koji cijene ne bi trebale bitno utjecati. • Uspoređuju li se rezultati grupacije TC i TUI, može se zaključiti kako Pegaz (luksuzni program) među zrakoplovnim aranžmanima jedini ima porast, dok su kod TC-a automobilski programi udvostručeni. • Slabi rezultati grupacije TUI možda su dijelom vezani i za nezainteresiranost za našu destinaciju, ali i za probleme u unutarnjoj organizaciji. • Autobusni programi su, ovisno o turoperatoru, različiti i svjedoče o daljnjim mogućnostima u ovom kanalu prodaje, gdje bilježimo promet u rasponu od +29% (Travel Europe) do -14% (All Dream). • Činjenica da stagnira promet i kod specijalista najbolje govori o tržišnoj poziciji Hrvatske u Belgiji. • Očito je kako smo prerano ukinuli subvencije turoperatorima za putovanja u pred i posezoni, poglavito stoga što čarteri više nisu dovoljno konkurentni low cost zračnim tvrtkama, kao što ni alotmanski ugovori nisu konkurentni direktnoj prodaji putem interneta. Ipak, zahvaljujući naporima Predstavništva u posljednjih se pet godina potpuno izmijenila struktura belgijskih turista u Hrvatskoj. Privukli smo tržišni segment manje osjetljiv na cijenu, ali je za njih presudna cjelokupna kvaliteta turističke destinacije. Borave kraće, ali dolaze češće, čak i više puta godišnje; kupuju kuće i stanove te je veliko pitanje koliko ih naša ponuda u svojoj ukupnosti može zadovoljiti. Orijentacijom na individualnu publiku, ostvarenim TV kampanjama, promidžbom Kvarnera u TV sapunici FAMILIE tijekom lipnja, izlaskom iz tiska trendovskog časopisa za umjetnost UPDATE, u kojem je prvi put cijelo poglavlje posvećeno jednoj zemlji - Hrvatskoj, te uspostavom redovite linije SN Brussels na relaciji Bruxelles-Dubrovnik, ipak smo uvjereni u 5% povećanja prometa iz Belgije u 2006. godini. 30 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Dodatnih razloga za optimizam ima u spoznaji da na temelju postavljenih čarternih programa u glavnim mjesecima turističke sezone, sada već nema sumnje da će u mjesecima koji slijede doći do daljnjeg povećanja broja putovanja ruskih turista u Hrvatsku. Ni sami nismo očekivali da će se izostali broj putovanja u svibnju kompenzirati tako brzo, kao što se u stvarnosti dogodilo. Uz tradicionalna popularna ljetovališta i regije u koje putuju ruski građani, postavljeno je nekoliko novih čarternih programa na aerodrome Zadar i Split, tako da se regija srednje i sjeverne Dalmacije sve više pojavljuje na ruskom tržištu kao nova i neotkrivena destinacija, u koju se do sada malo ili nimalo putovalo. S obzirom na mnoge koji službeno ili neslužbeno postavljaju pitanja o tome je li dobar turistički promet u Hrvatskoj rezultat efikasne reklamne kampanje HTZ-a, možemo konstatirati sljedeće. Prije tri godine predstavništvo HTZ-a otpočelo je vrlo ozbiljnu promotivnu kampanju turističke ponude srednje i sjeverne Dalmacije pa je više nego evidentno da je današnji promet prema toj regiji rezultat iste, kao i podrške komercijalnih partnera iz Hrvatske kroz sve bolju vlastitu turističku ponudu i prisutnost na tržištu. Od sedam studijskih putovanja novinara o trošku HTZ-a organiziranih u posljednje tri godine, četiri studijske grupe po sedam su dana boravile u srednjoj i


sjevernoj Dalmaciji. U konačnici, važno je da je promet povećan te da se prema regiji srednje i sjeverne Dalmacije sve više i više putuje. Također, naši hoteli od Istre pa do Cavtata bilježe sve više ruskih turista. Očito je da su naši hotelijeri i agencije prepoznali ovo tržište kao vrlo perspektivno te su time došla do izražaja naša nastojanja da hrvatska turistička ponuda uđe na široka vrata i na ovo tržište i da na njemu ostvari dobre rezultate. Veliko je zadovoljstvo vidjeti da stručno osoblje na recepcijama brojnih hotela sve bolje govori ruski jezik, da uvažava ruskoga gosta specifičnom pripremom i pristupom ponudi te da su naši hotelijeri i agencije sve zadovoljniji financijskim učincima koje ostvaruju radeći s ruskim tržištem, poglavito zato što je još nedavno sve to izgledalo puno drukčije.

SAD i KANADA Usprkos vrlo slabom dolaru u odnosu na euro, turoperatori su vrlo zadovoljni bukingom prema Europi, a Hrvatska ostaje u krugu traženih destinacija. Pojedini turoperatori koji prodaju Hrvatsku, poput Insight Vacationsa, bilježe porast od preko 30% u bukingu i prihodima. Da bi zadržali što niže cijene, turoperatori se sve više okreću direktnim pregovorima s hotelima. Prestižni turoperator Tauck World Discovery, koji je prošle godine uspostavio plovnu turu u Hrvatskoj, zbog odličnog odaziva odlučio je proširiti ture na kopno (s noćenjima u hotelima umjesto na brodu). Veliki turoperator Gate 1 ove je sezone uveo pet različitih tura u Hrvatsku i već je prodao 800 paxa za izvansezonu 2007., što je stvarno dobar pokazatelj da interes za destinaciju ne opada. Sve više turoperatora uključuje Hrvatsku u svoje programe. Neki od novih su: Auxano Adriatic Travel, Austrian Vacations, Tai Pan Tours. Prema statističkim podacima HTZ-a u prvih šest mjeseci u Hrvatsku je doputovalo 55.949 Amerikanaca, što predstavlja povećanje od 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvareno je 132.755 noćenja (povećanje od 29%). S kanadskog tržišta u Hrvatsku je doputovalo 10.054 turista koji su ostvarili 23.852 noćenja (povećanje od 26% u dolascima i 28% u noćenjima). U statistiku nisu uključeni putnici s kružnih putovanja. Prema istraživanju Prospectiv CPI-a, turisti ove sezone planiraju duže odmore i odlaske u dalje destinacije; čak 74% ispitanika

planira putovanje od jednog do dva tjedna (u usporedbi sa 46% prošle godine). Najviše se traži odmor pokraj mora/jezera, zatim kružna putovanja, dok je interes za kampiranje u padu. Turoperatori izjavljuju da su riječna kružna putovanja u znatnom porastu. Grand Circle kaže da njihova riječna kružna putovanja ostvaruju čak 50% zarade i najvećim dijelom se orijentiraju na europske rijeke. Primjetan je i sve veći interes za “meeting and incentives” putovanja. Prema statistici Beyond Bordersa i Successful meetings magazina postoji velik interes za ovakva putovanja u Europu, što je šansa i za Hrvatsku. Programi od specijalnog interesa i pustolovni turizam su u trendu. Isto vrijedi i za gastronomske ture, a učenje kuhanja jedan je od popularnijih turističkih segmenata, npr. u Francuskoj. U tom se dijelu pojavljuje interes za sve naše regije, a poglavito za Istru i kontinentalnu Hrvatsku. Zdravstveni turizam i wellness centri također zauzimaju sve veći udio u katalozima američkih turoperatora. IATA (International Air Transportation Association) najavljuje ukidanje papirnatih aviokarata do kraja 2007. Asocijacija, koja zastupa 265 aviokompanija, izjavljuje da će početi s uvođenjem kazni članovima koji ne počnu s uvođenjem elektronske karte (E-ticket). IATA smatra da isključenjem papirnatih aviokarata industrija može uštedjeti tri mlrd. USD (cijena e-karte iznosi $1, a cijena papirnate karte $10). Cijena nafte i dalje je u porastu, početkom srpnja dostigla je rekordnih $75.19 po barelu. Pretpostavka je da će cijene i dalje rasti, jer se očekuje minimalno 10 uragana ove godine koji bi mogli utjecati na proizvodnju nafte u Golfskom zaljevu. Zbog prošlogodišnjih uragana i dalje je u SAD-u zatvoreno 22% naftnih platformi. Aviokompanije bilježe vrlo veliku popunjenost, a “load factor” popeo se čak na 77%, što se uspoređuje s rekordnom 2000. godinom. Smatra se da se brojevi neće smanjivati u idućim godinama, a većoj popunjenost avionskih sjedala ponajprije pridonosi internetski buking. Iste internetske kompanije koje omogućavaju putnicima pronalazak najboljeg i najjeftinijeg leta, omogućavaju i aviokompanijama prodati “last minute” mjesta. Drugi važan podatak je da mnoge aviokompanije zbog velike cijene goriva neće znatnije povećavati broj letova, a kapacitet mjesta na internacionalnim letovima povećat će se za samo 4%. Time je nemoguće očekivati znatniji porast dolazaka prema Europi. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

31


stanje na tržištima Anketa Prospectiv CPI-a pokazuje da se većina potrošača, njih 83%, koristi internetom kao sredstvom pretraživanja podataka o određenoj destinaciji te za buking. Najveći internetski pretraživač za putničku industriju www.kayak.com odlučio je lansirati pretraživač za europsko tržište. Spa i wellness centri obogaćuju svoju ponudu novim sadržajima poput programa “poboljšavanje spavanja”. Većina Amerikanaca ima problema sa spavanjem, tako da je nesanica jedan od vodećih psiholoških problema. Hotelski lanac Holiday Inn pojačava svoju ponudu za poslovne putnike. Prema njihovu istraživanju najvažniji dio ponude za poslovnog putnika je besplatna internetska veza, radni stol u sobi i mogućnost korištenja sobe za sastanke. Asocijacija hotela na Bermudskom otočju uvela je program pod nazivom “Garancija u slučaju uragana” u kojem, ako se uragan približi na 200 milja, gost ima pravo otkazati rezervaciju bez plaćanja naknade za otkaz. U slučaju da je otok direktno pogođen uraganom, hoteli neće naplaćivati hotelske sobe, hranu i piće za cjelokupno vrijeme dok se ne uspostave normalni uvjeti rada hotela. U slučaju da hotel nije u mogućnosti nastaviti s radom tijekom uragana, obvezuje se gostima pružiti besplatan odmor (kada god gostu odgovara u sljedećoj godini).

ŠPANJOLSKA Pojačan interes i potražnja za promidžbenim materijalima potencijalnih španjolskih turista u predstavništvu HTZ-a u Madridu te prognoze španjolskih turoperatora i agenata, koji očekuju da će nakon ljetne sezone rezultati biti još bolji od prošlogodišnjih, govore nam o popularnosti Hrvatske na španjolskom emitivnom tržištu i potvrđuju naše pozitivne najave. U razdoblju od siječnja do lipnja zabilježeno je 16% više dolazaka španjolskih turista i 14% više noćenja. Nakon vrlo uspješnog travnja (195% više dolazaka i 218% više noćenja) i svibnja (28% više dolazaka i 48% više noćenja), u lipnju se ponavlja uzlazni trend - registrirano je 25% više dolazaka i 30% više noćenja Španjolaca. U srpnju i kolovozu očekujemo još bolje rezultate budući da u ljetnim mjesecima španjolski turoperatori nude direktne čarterne letove, za sada jedine direktne aviolinije koje povezuju Hrvatsku i Španjolsku. Budući da je većina čarternih letova s ovog tržišta počela tek potkraj lipnja, odnosno početkom/sredinom srpnja, većina 32 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

španjolskih turoperatora još nerado daje točne podatke bukinga. Jedino se može reći da nakon vrlo uspješnog bukinga za Uskrs, vodeći španjolski turoperatori koji već zadnjih par godina prodaju Hrvatsku očekuju zadovoljavajuće rezultate prodaje, iako ističu da je omjer cijene i kvalitete turističkih objekata neodgovarajući i nije u skladu s cijenama nama konkurentskih zemalja. Tuže se na porast cijena hotelskog smještaja (15-20%) što je znatno podiglo i cijene paket aranžmana. Gotovo svi turoperatori i dalje nude pogodnosti za rani buking, tj. već na naslovnici kataloga nude 7% popusta za rani buking, dok su neki ponudili i dodatni popust od 5% za specijalna putovanja u Hrvatsku, kao što su medeni mjesec i sl. Prvi čarterni letovi s polaskom iz Madrida potpuno su puni. Čarteri s polaskom iz Barcelone pune se nešto slabije, što ne znači da Hrvatska kao turistička destinacija nije popularna u ovom dijelu Španjolske, već Katalonci preferiraju putovati u vlastitom aranžmanu. Otvaranjem direktne aviolinije Adria Airwaysa na relaciji Barcelona-Ljubljana, španjolski turoperatori koji nude paket aranžmane izgubili su dio turista koji su ove godine planirali posjetiti našu zemlju u njihovoj organizaciji, dok je time istodobno individualnim turistima sasvim sigurno olakšan put do Hrvatske. Naravno, sve ovo govori u prilog činjenici da bi Hrvatska mogla imati puno bolje rezultate kada bi se uvela izravna aviolinija između naše dvije zemlje. Važnost avionske povezanosti dviju država može se vidjeti i na primjeru Portugala. TAP Portugal ove je godine u suradnji s Croatia Airlinesom uveo redovitu liniju na relaciji Lisabon-Zagreb te je kao rezultat same najave otvaranja leta u portugalskim medijima (prvi let je realiziran 2. lipnja) u Hrvatskoj u prvih šest mjeseci registrirano 101% više dolazaka i 86% više noćenja portugalskih turista. Pravi rezultati i isplativost ove linije već su vidljivi u statistikama za lipanj. Naime, u ovom je mjesecu registrirano 173% više dolazaka i 130% više noćenja Portugalaca. Budući da predstavništvo HTZ-a u Madridu nije bilo u punoj funkciji sve do kraja lipnja, kada se preselilo u nove prostorije, zadovoljni smo rezultatima te smo sigurni da će pokazatelji uskoro dokazati naš rad i potvrditi vrlo pozitivne procjene za nadolazeću sezonu.


VIJESTI IZ PREDSTAVNIŠTAVA

vijesti iz predstavništava

NjemaËka Njemačka u znaku Hrvatske

U suradnji s Generalnim konzulatom RH u Stuttgartu i Zakladom Konrad Adenauer u Stuttgartu je 17. svibnja 2006. održan simpozij „Turizam - gospodarstvo - politika u Hrvatskoj“ u sklopu festivala „Kroatien“. Nazočno je bilo oko 200 sudionika. Na simpoziju su prezentacije održali: Gordan Grlić Radman, načelnik Odjela za jugoistočnu Europu iz Ministarstva vanjskih poslova RH, Slobodan Mikac, pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva RH i Miljenko Babić, voditelj ispostave HTZ-a u Münchenu. Moderatorica skupa bila je dr. Bettina Burkhart, voditeljica hrvatske redakcije na radijskoj postaji Deutsche Welle. Nakon izlaganja održana je podium diskusija, a posjetiteljima su podijeljeni promidžbeni materijali Hrvatske turističke zajednice. Na poziv ministra unutarnjih poslova Bavarske, dr. Günthera Becksteina - zamjenika predsjednika Vlade Bavarske, na utakmicu Hrvatska - Japan održanu 18. lipnja 2006. u Nürnbergu došli su i ministrica vanjskih poslova i europskih integracija RH, Kolinda Grabar Kitarović i ministar unutarnjih poslova

Prazentacija Hrvatske u Stuttgartu

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

33


vijesti iz predstavništava

©panjolska Hrvatska večer u Barceloni

Posljednji održan Hrvatski dan bio je u Barceloni, neposredno prije preseljenja predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Madridu, iz prostorija Veleposlanstva u novouređene prostorije. Hrvatski dan se održao 25. svibnja 2006. godine u prostorijama hotela Palace, a bio je iznimno uspješan, s obzirom na to da je na workshopu bilo 65 katalonskih turoperatora i agenta, a na tiskovnoj konferenciji koju je na španjolskom jeziku predvodio direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić nazočilo je čak 80 predstavnika medija vodećih dnevnih novina, radija, lokalne televizije te časopisa specijaliziranih za DijeliÊ navijaËke atmosfere u NjemaËkoj

SveËanost predstavljanja hrvatske turistiËke ponude u Barceloni

Veleposlanik RH u Kraljevini ©panjolskoj Filip VuËak sa suprugom te direktorom Glavnog ureda HTZ-a, Nikom BuliÊem i voditeljicom predstavniπtva, Martinom Goldoni

Ivica Kirin. Iste su večeri prvi gradonačelnik Bad Brückenaua, Thomas Ullman i generalni konzul RH u Münchenu, Zvonko Plećaš za visoke uzvanike s izaslanstvima priredili bavarskohrvatsku večeru u Bad Brückenau te su tom prigodom podijeljeni i brojni promidžbeni materijali o našoj zemlji. 34 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

turizam. Prema komentarima samih agenata, možemo reći da je workshop bio iznimno uspješan te se nadamo da će se na jesen workshopovima koje predstavništvo planira organizirati u Madridu i Bilbau odazvati veći broj nositelja hrvatske turističke ponude.


Italija Hrvatska omiljena u svim talijanskim medijima

Nastup Draæena Æanka i klape Maestral

Početkom mjeseca objavljeno je istraživanje agencije Symbole (agencije za istraživanje tržišta) na uzorku od 4000 individualnih ispitanika i 83 organizatora putovanja, koje su naručili Expo Cts i sajam BIT. Prezentacija je napravljena u Rimu u sali Stampa Estera gdje je gospodin Ermete Realacci, predsjednik Symbolea istaknuo da će u 2006. samo 11% Talijana otputovati na godišnji odmor u inozemstvo, 43% ostat će kod kuće, a 46% izabrat će domaće destinacije. Dužina trajanja godišnjeg odmora bit će kraća od prošlogodišnjih. Najtraženije destinacije bit će one koje nude jeftinije aranžmane prilagođene obiteljima. Organizatori putovanja optimisti su za razdoblje vrhunaca sezone, iako je prodaja usporena jer se čekaju last minute ponude. Predstavništvo u Milanu i ispostava u Rimu imali su tijekom svibnja i lipnja različite promotivne aktivnosti, i to kako slijedi: Od posebnih prezentacija valja istaknuti one koje su 10. svibnja i 7. lipnja održane u prestižnoj diskoteci „Old Fashion“ u

Juli Barcen, poËasni konzul RH u Kataloniji, Filip VuËak, Veleposlanik RH u kraljevini ©panjolskoj, Niko BuliÊ i Martina Goldoni

Hrvatski dan zaključen je svečanom večerom za 200 uzvanika, na kojoj su bili nazočni predstavnici španjolskih turoperatora, katalonski agenti, novinari te uvaženi gosti iz javnog i društvenog života Barcelone, među kojima valja izdvojiti predstavnike Europskog parlamenta, Europske komisije, Španjolske nacionalne radio-televizije, Ministarstva industrije, turizma i trgovine. Za vrijeme večeri prikazan je i film Hrvatske turističke zajednice “Mediteran kakav je nekad bio”, a za dobar ugođaj pobrinuli su se Dražen Žanko i klapa Maestral.

Sajam “Roma Mediterranea” u gradiÊu Ostia

Predstavništvo HTZ-a u Madridu službeno je otvoreno početkom srpnja, nakon privremenog šestomjesečnog djelovanja iz prostorija Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj. Nova adresa predstavništva je: Claudio Coello 22/1oC, portal B, 28001 Madrid. Radno vrijeme: PON/ČET 9-13.30 14:30-18:30, PETAK 9-15 TEL: +34 91 781 55 14, FAX: +34 91 431 84 43 E-mail: info@visitacroacia.es

Detalj sa prezentacije monografije o Palmiæani www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

35


vijesti iz predstavništava

Prezentacija Hrvatske na Archeofestivalu u Perugii

Naslovnicu Ëasopisa Mototurismo krasi detalj sa hrvatske ceste

Milanu, a svrha je bila predstaviti Bol i Poreč. Dana 15. svibnja održana je prezentacija hrvatskoga gospodarstva i turizma u Ravenni u suradnji s konzulatom Republike Hrvatske u Milanu. Prezentaciju hrvatskog turizma održao je Klaudio Stojnić, direktor Predstavništva HTZ-a u Italiji. Dana 17. svibnja održana je prezentacija gospodarstva i turizma te workshop s agencijama u Ticinu u Campione d’Italia. Na prezentaciji su sudjelovali visoki dužnosnici iz Hrvatske, a prezentaciju je održao Zdenko Mičić, državni tajnik za turizam. Svečanoj večeri uz nastup klape Fortunal nazočilo je 90 uzvanika. Dana 5. lipnja održan je workshop za 72 novinara na kojem su sudjelovale zemlje članice Adute, Udruženja predstavništava turističkih zajednica u Italiji. Dana 11. lipnja u općini Como organiziran je susret Hrvata i Talijana, ljubitelja Hrvatske, u organizaciji Hrvatsko-talijanske zajednice, Predstavništva HTZ-a i Konzulata RH u Milanu. Dana 22. lipnja proslava Dana državnosti u hotelu Melià Milano u organizaciji Konzulata Republike Hrvatske - Milano i Predstavništva HTZ-a. Dana 23.-25. lipnja u Sizzanu, u općini Novara na sajmu talijanskih i inozemnih općina u svrhu promocije regije pred36 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Roadshow prezentacija TZ Kvarnera u Italiji


Na štandu HTZ-a predstavljeni su opći promotivni materijali koji su mnogobrojni posjetitelji doslovce razgrabili u prva tri dana manifestacije. Interes za našu domovinu bio je izrazito velik što se nije moglo primijetiti na ostalim štandovima, kao npr. Turske, Cipra, Grčke i Maroka. Povijesni grad Perugia ugostio ovo je proljeće manifestaciju Archeofestival od 10. do 14. svibnja, na kojoj su u suradnji s ispostavom sudjelovale dalmatinske županije predstavivši specifičan segment kulturnog turizma svojih županija. Na toj je manifestaciji prvi put na talijanskom tržištu predstavljena brošura “Kulturna baština” Šibenske županije. U suradnji Veleposlanstva RH i ispostave HTZ-a 11. svibnja održana je prezentacija monografije Dagmar Meneghello “Palmižana - Saga della Quintessenza - La pietra in fiore” kojoj su prisustvovali mnogobrojni ugledni novinari. Prezentaciju monografije održali su spisateljica Giovanna La Vecchia, prof. Predrag Matvejević, novinar Inoslav Bešker. Istog dana u popularnom turističkom dodatku I Viaggi dnevnog lista La Repubblica (tiraža 750.000 primjeraka) objavljena je reportaža o Palmižani Giovanne La Vecchia koja je polučila izvanredne rezultate kod čitatelja. Na poziv organizatora CRAL Networka, rimski ured HTZ-a prezentirao je hrvatski turizam na radionici održanoj 17. lipnja u malom ljetovalištu Francvilla al Mare u blizini Pescare. Na radionici su sudjelovali “opinion makers” najvažnijih sindikalnih organizacija i udruga za slobodno vrijeme poduzeća, institucija i tvrtki regija srednje i južne Italije koji su pokazali velik interes za grupna putovanja. U tiskanim i ostalim medijima najviše je reportaža o Hrvatskoj. Za mjesec svibanj valja istaknuti one objavljene u „Yacht capitalu“ o Sajmu nautike u Splitu, „Viaggi di Repubblica“ objavio je članak o Palmižani, o Hrvatskoj je pisao mjesečnik „Mototurismo“, dok je mjesečniku „Partiamo“ bila tema: dalmatinski otoci, „Gente viaggi“ pisao je o Hrvatskoj naivnoj umjetnosti, o Korčuli se pisalo u mjesečniku „Nautica“ te reportaža o životu na svjetioniku na RAI 3. U mjesecu lipnju: Cucina e vini piše o Istri, Io donna o svjetionicima, o Hrvatskoj u Milano Giorno e notte te o otoku Lošinju u Itinerari e luoghi. stavila se Istarska županija zajedno s Predstavništvom HTZ-a u Milanu. Također TZ Kvarnera održala je roadshow prezentacije u Vicenzi, Trevisu i Veroni. Za vrijeme sajma EcoTur održanog u Pescari koncem travnja organiziran je road show dalmatinskih županija u najvažnijim urbanim središtma regija Marche i Abruzzo. Tijekom manifestacija dijelio se promidžbeni materijal i upriličene su degustacije dalmatinskih vina uz pjesmu dalmatinske klape. U gradiću Ostia nadomak Rimu od 4. do 7. svibnja prvi je put upriličena manifestacija “Roma mediterranea” na kojoj su se predstavile gotovo sve nama konkurentne zemlje Mediterana.

Tijekom svibnja, lipnja i srpnja nastavljeno je emitiranje TV serije „Mediterraneo“ na satelitskom programu Alice (http://www.alice.tv/content.asp?id=4234) s jednosatnim reportažama koje su realizirane u suradnji HTZ-a, ispostave Rim i dalmatinskih regija. Prikazane su emisije “Sebenico, Mediterraneo dell’Anima” (Šibenik, duša Mediterana), “Da Ston a Korčula, i sapori di Marco Polo” (Od Stona do Korčule, okusi Marka Pola) i “Dubrovnik, il porto della libertà” (Dubrovnik, luka slobode). Svaka se emisija prikazala četiri puta. Novinari državne televizije RAI, redakcija “Stella del Sud” (RAIUNO) i “Sereno Variabile” (RAIDUE) boravili su u www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

37


vijesti iz predstavništava Hrvatskoj i realizirali reportaže koje su prikazane u lipnju. Polusatna emisija “Stella del Sud” obuhvatila je Dubrovnik, NP Kornate, PP Telašćica, otoke Mali Lošinj i Cres te istarske gradove Pulu i Poreč. Za pedesetminutne emisije “Sereno Variabile” prikazane su ljepote otoka Brača, povijesni gradovi Split i Hvar, NP Kornati, PP Telašćica, Primošten i seosko gospodarstvo don Stipe. Riječ je o veoma popularnim turističkim emisijama, omiljenima kod talijanskoga gledateljstva koje daju izvanredne promidžbene rezultate. Novinari satelitskog programa Alice ponovno su boravili u Hrvatskoj i realizirali dvije jednosatne emisije na Kvarneru kao nastavak njihove serije Il Mediterraneo. Emisije, koje će se prikazati u listopadu, obrađuju teme vezane za tradiciju, obrte i gastronomiju kvarnerskih otoka Raba, Malog Lošinja, Cresa i Suska.

Prezentacija TZ Kvarnera u Ljubljani

Ispostava uspješno surađuje s redakcijom TG2 Dossier državne televizije RAI koja u sklopu udarnog dnevnika emitira kratke priloge “Si Viaggiare”. Ustupanjem našeg arhivskog videomaterijala realizirana su tri, s komercijalnog aspekta, veoma vrijedna priloga o hrvatskoj turističkoj ponudi. U sklopu jednosatne emisije “Geo & Magazine” na RAITRE 30. lipnja prikazan je dvadesetominutni prilog o ljepotama otoka Cresa i Malog Lošinja koji je realiziran za studijskog putovanja na Kvarneru u 2003. godini. Hrvatska nikada kao do sada nije bila toliko prisutna u talijanskim medijima, poglavito u mjesecima svibnju i lipnju. Sveukupno je bilo prikazano više od 17 sati raznih reportaža i priloga čija komercijalna vrijednost premašuje iznos od 2.500.000 eura.

Slovenija Energičnim roadshow prezentacijama do slovenskih turista

Nakon nastupa na sajmu turizma u Ljubljani, održanog workshopa i Hrvatske večeri te mnoštva pozitivnih informacija o istima, predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani nastavilo je brojnim aktivnostima u Sloveniji promovirati Hrvatsku kao turističku destinaciju. Tijekom svibnja održane su prezentacije u organizaciji Predstavništva u Ljubljani i lokalnih te regionalnih turističkih zajednica. Turistička zajednica Kvarnera i TZ otoka Krka odlučile su se za vrlo dinamičnu i atraktivnu prezentaciju destinacije pa su održale roadshow prezentaciju 9. svibnja, dok je Turistička zajednica Zadarske županije imala pravu malu turneju i održala istu manifestaciju u Ljubljani 10. svibnja, u Celju 11. svibnja i u Mariboru 12. svibnja 2006. godine. Na glavnim gradskim trgovima i ulicama uz glazbenu pratnju nudile su se srdelice i vino te dijelili promotivni prospekti i brošure. U sklopu prezen38 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

tacije TZ Zadarske županije održana je i press konferencija u uredu Predstavništva HTZ-a u Ljubljani, kojoj su nazočili novinari glavnih slovenskih medija te predstavnici turoperatora. Predstavništvo HTZ-a također je priredilo prezentaciju na Sajmu visoke škole za turizam u Portorožu te na posebno uređenom štandu zainteresiranima predstavilo promotivni materijal o Hrvatskoj. Predstavništvo je sudjelovalo i u or-


Prezentacija TZ Zadarske županije u Ljubljani

ganizaciji održavanja operete “Mala Floramy” u Auditoriju u Portorožu s hrvatskim društvom “Istra” iz Pirana. Određen broj ulaznica predstavništvo je namijenilo partnerima - predstavnicima medija i turoperatora s kojima surađuje, a na samom ulazu u Auditorij, prije i nakon predstave, dijelili su se promotivni materijali Hrvatske turističke zajednice. Dana 17. svibnja TZ grada Crikvenice održala je prezentaciju

u eminentnom ljubljanskom ribljem restoranu “Krpan”, gdje je ugostila novinare, predstavnike turoperatora, diplomate iz našeg veleposlanstva uz bogate gastronomske i enološke specijalitete Jadrana. Na jednom od glavnih slovenskih web portala www.bolha.com od 15. svibnja do 15. lipnja 2006. godine bila je objavljena anketa u kojoj su slovenski gosti ocjenjivali kvalitetu svog odmora u Hrvatskoj, navodili motive svog dolaska u Hrvatsku, izjašnjavali se o planiranju ovogodišnjeg odmora u pojedinim regijama u Hrvatskoj itd. Sudjelovanje u nagradnoj anketi dalo je mogućnost osvajanja aranžmana za dvije osobe u hotelskom objektu poduzeća “Maistra” iz Rovinja, koje je u travnju održalo roadshow pred uredom predstavništva. Predstavništvo HTZ-a u Ljubljani nastavilo je i medijsku kampanju oglašavanjem u glavnim slovenskim časopisima, revijama i magazinima (“Jana”, “Cosmopolitan”, “Horizont”, “Finance”, “Lepa in zdrava”, “Lisa”, “Avto magazin”, “Dobro jutro”, “Ekipa”, “50+”, “Geo”, diplomatski časopis “Le Monde diplomatique”, “Moja poroka”) i televizijskim oglašavanjem spotom “Mediteran, kot je nekoč bil” na programima TV Slovenija, Pop TV-u, A-kanalu, Tv net-u, TV Idei. Takvom kombinacijom i odabirom medija nastojale su se obuhvatiti što šire i raznovrsnije skupine, postojećih i potencijalnih slovenskih turista koji će kao destinaciju za provođenje svoga godišnjeg odmora izabrati Hrvatsku. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

39


vijesti iz predstavništava

»eπka Hrvatski običaji predstavljeni češkoj publici

Tijekom svibnja i lipnja češki mediji vrve napisima o Hrvatskoj. Nema novina, časopisa ili stručnog turističkoga glasila koje nije objavilo bar jedan članak o Hrvatskoj. TV NOVA, najgledanija tv postaja u Češkoj u Novoj Cestomaniji 28. lipnja objavila je reportažu snimljenu u vrijeme Uskrsa u Hrvatskoj. Iako statistički podaci i brojke za prvih šest mjeseci ove godine govore o blagom padu broja turista i noćenja iz Češke, ovdašnji tisak bez zadrške tvrdi: I ove godine više od milijun Čeha u Hrvatskoj... Hrvatska je najomiljenija destinacija čeških turista, pa i dalje vodi na ljestvici popularnosti inozemnih odredišta za ljetni odmor. To su samo neki od naslova ili podnaslova iz češkog tiska, koji je tijekom svibnja i lipnja objavio više od stotinu napisa, kraćih ili dužih, popraćenih fotografijama u boji ili crno-bijelih, o Česima najdražoj zemlji za ljetni odmor. Samo tijekom svibnja i lipnja napisi o Hrvatskoj i hrvatskom turizmu pojavili su se u najčitanijem dnevniku MF DNES više od 36 puta, jednom i cijeli prilog na 12 stranica, a i dalje redovito svake subote u vikend prilogu izlazi po stranica o nekom hrvatskom turističkom odredištu. Također i Lidove noviny, dnevnik koji pripada istoj izdavačkoj grupaciji, uredno od početka svibnja donosi velike i važne priloge o Hrvatskoj: tako je 12. lipnja kao prilog novinama objavljena karta Hrvatske, koju su čitatelji dobili na dar. Nije to samo karta: navedena su i najvažnija turistička odredišta s opisima, dani su i prijedlozi i preporuke kamo ove godine.

40 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Ilustracije iz češkog tiska o Hrvatskoj


I tzv. „žuti tisak“ nije ostavio Hrvatsku na strani: tako Super Spy 6. lipnja piše o tri popularne ličnosti s češke javne scene pjevaču Muku, Luciji Borhyovoj, najpopularnijoj voditeljici na TV NOVOJ te glumici Savini Laurenovoj, koji su ove godine bili ili će ići u Dubrovnik. Iako svi uvijek i rado pišu o Dubrovniku, dva su ekskluzivna časopisa na češkom tržištu, namijenjena posebnoj čitateljskoj publici, upravo objavila velike priloge o našem biseru Jadrana. Jedan je časopis o umjetnosti, antikvitetima, slikarstvu, kiparstvu i arhitekturi „Art & Antique“ (www.artantiques.cz), koji u ljetnom dvobroju donosi reportažu o Dubrovniku na punih 12 stranica u boji. Glavna urednica i fotograf bili su na studijskom putovanju u Dubrovniku u svibnju, a kuriozitet tog putovanja je da su od tjedan dana imali samo jedan sunčani dan! Dubrovniku to, međutim, ne smeta, a članak pod naslovom: Jadranska zvijezda Dubrovnik osvanuo je u svoj svojoj ljepoti na stranicama tog umjetničkog časopisa od 180 stranica. Drugi je „Dolce vita“ (www.stratosfera.net), časopis namijenjen posebnoj publici, a koji piše o dizajnu, modi, interijerima i putovanjima, novinari kojega su također boravili u Dubrovniku i u srpanjskom broju donijeli prilog na devet stranica u boji. Najviše je ipak priloga o aktualnom putovanju u Hrvatsku, stanju na prometnicama, propisima i pravilima, cijenama za put i sl. U Češkoj je 1. srpnja stupio na snagu novi zakon o prometu, koji uvodi niz novosti te dodjelu „crnih točaka“ vozačima. Mnogo je stroži, a i kazne za prekršaje daleko su više. Zato se vozači zanimaju i za zakone u zemljama u koje putuju automobilom, pa tako i za hrvatske propise. O Hrvatskoj se čuje i na češkim radiopostajama: najslušaniji češki radio „Impuls“, koji se čuje na području cijele zemlje, od 1. srpnja, redovito dva puta na dan, donosi priloge o putovanju u Hrvatsku - djelomično ga sponzorira turoperator Vitkovice Tours. U općem dijelu, a u suradnji s predstavništvom HTZ-a, govori se o raznim aktualnim temama, češki se građani upozoravaju na eventualne opasnosti što vrebaju na moru po vrućini i na planinama, govori se o hrvatskim specijalitetima te o pojedinim gradovima i njihovim kulturnim spomenicima i baštini. O emisiji Nove Cestomanije već je bilo riječi, tek napomena da je u subotu 1. srpnja reprizirana te da je u predstavništvo u povodu njezina emitiranje stiglo stotinjak poziva i čestitki, s obzirom na to kako je predstavljena Hrvatska. Valja svakako spomenuti da je procijenjena vrijednost objavljenih materijala samo tijekom svibnja oko 9,5 milijuna čeških kruna (oko 350.000 eura), a u lipnju će zbog nekoliko televizijskih priloga biti i daleko veća. Svibanj i lipanj su, kao i uvijek, najintenzivniji mjeseci što se tiče napisa o Hrvatskoj u češkom tisku. Objava reportaža uoči turističke sezone, pogotovo kada su intonirane s pozitivnim predznakom, uvijek je i više nego dobrodošla. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

41


vijesti iz predstavništava Stoga su i napori koje predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Pragu ulaže u održavanje kontakata s redakcijama i novinarima - pojedincima na realizaciji takvih priloga svakako za svaku pohvalu.

Maarska Jumbo plakati Hrvatske turističke zajednice na ulicama diljem Mađarske

U sklopu promidžbene kampanje Hrvatske turističke zajednice, jumbo plakati s motivima iz Hrvatske krasili su od 15. svibnja do 30. lipnja ulice u Mađarskoj. Prema mišljenju mađarskih građana hrvatski je plakat bio vizualno najatraktivniji, a u nastavku dostavljamo listu najpoželjnijih plakata: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hrvatska Nivea Visage Ciprus (država Cipar) Soproni 1895 (mađarsko pivo) Ford C-Max Alfa Romeo 159 Ford Fiesta Coca-Cola Toyota Yaris Chio (čips)

Za vrijeme roadshow prezentacije ulaz budimpeštanske tržnice krasila je hrvatska zastava

86,4% 75,6% 74,3% 74,3% 73,5% 70,9% 70,3% 67,7% 66,0% 64,0% Hrvatski plakat koji je krasio mađarske ulice

Anketu je provela tvrtka “Szonda Ipsos”. Ova se tvrtka bavi ispitivanjem tržišta, a od 1992. godine svake godine provodi istraživanje naziva “Ipsos POSTerTEST” na reprezentativnom uzorku od 800 građana (od 15 do 70 godina) u svrhu da se utvrdi i usporedi učinkovitost kampanja oglašavanja u Mađarskoj putem jumbo plakata. Navedeni postotci su postotci građana kojima se plakat dopada! Rezultate ove ankete objavili su i mađarski stručni mediji. Idejno rješenje plakata u suradnji s predstavništvom izradio je poznati mađarski umjetnik Tibor Pataki. Roadshow prezentacije na mađarskom tržištu

I prošle je godine ovaj plakat izazvao pozornost struke; prof. dr. Istvan Vizi, voditelj katedre za turizam na Visokoj školi za turizam “Kodolanyi Janos”, zatražio je da mu se u jednom amfiteatru postavi plakat, kao primjer uspješno definirane poruke; “Putujte svojim autom u prelijepu, susjednu Hrvatsku”. Hrvatska se ove godine pojavila na naslovnici poznatoga mađarskog turističkog magazina “VILAGJARO”, uz velik članak o mogućnosti odmora na svjetionicima te većim člankom o Kvarneru. Uredništvo magazina već godinama surađuje s predstavništvom HTZ-a u Mađarskoj i redovito objavljuje lijepe priloge o Hrvatskoj. Međutim, na naslovnoj se stranici u pravilu objavljuju egzotične destinacije - Vijetnam, Kina, Burma, Gana i sl. Nakon studijskog putovanja Viole Szabo, novi-

42 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


narke ovog magazina, i njezinih iskustava boravka na hrvatskim svjetionicima, uredništvo se uvjerilo kako se i u Hrvatskoj mogu doživjeti posebnosti ravne drugim “egzotičnim” destinacijama. Od 29. svibnja do 5. lipnja 2006. godine u restoranima velikih mađarskih tvrtki - MOL, Burza, Pošta, K&H Banka uspješno je prezentirana hrvatska gastronomija; zaposlenicima tih velikih tvrtki ponuđeno je nekoliko hrvatskih jela, prostorije su bile posebno dekorirane hrvatskim plakatima i zastavicama, dijelio se naš promidžbeni materijal (lavanda, turističke karte, informacije i jedna od naših najtraženijih brošura u Mađarskoj “Hrvatska gastronomija”). Od 18. do 20. svibnja 2006. godine održana je prezentacija Istre i Kvarnera na poznatoj budimpeštanskoj tržnici. Ovu tržnicu dnevno posjećuje oko 20-25.000 posjetilaca i tijekom tri dana podijeljeno je iznimno mnogo promidžbenog materijala, nekoliko nagradnih putovanja za građane koji su popunjavali upitnike s nagradnim pitanjima, građani su mogli kušati kvarnerske i istarske delicije - pršut, vino, travaricu, sir i sl. Isto tako od 25. do 27. svibnja 2006. godine prezentirala se i Dalmacija - sva četiri klastera. Na posebnom podiju svakoga dana Mađari su mogli uživati u klapskoj pjesmi uz mogućnost degustacija koktela spravljenih od proizvoda zadarske Maraske. Također je svakoga dana podijeljeno po nekoliko nagradnih putovanja. Nagrade je izvlačio Istvan Palffy, jedan od najpoznatijij mađarskih TV urednika, dobitnik ovogodišnje nagrade Zlatna penkala.

Prvi tjedan sudionici navedene prezentacije otputovali su na sedmodnevni boravak u Dubrovnik. U sklopu studijskog putovanja po Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj Predstavništvo su posjetili studenti kulture i turizma sa Sveučilišta u Zadru. Održano im je predavanje o nizozemskom tržištu i radu predstavništva kako bi mogli stvoriti realnu sliku o svim aktivnostima i naporima koji se sustavno čine na promidžbi hrvatskog turizma u Nizozemskoj. Sredinom lipnja u hotelu Okura, jednom od najluksuznijih amsterdamskih hotela, održao se europski kongres o dječjoj stomatologiji. Kongresu je nazočilo preko 700 sudionika. Kako će se sljedeći kongres s istom tematikom 2008. godine održati u Dubrovniku, iskorištena je prigoda i na ulazu u kongresnu dvoranu je postavljen štand s promotivnim materijalom o Hrvatskoj, kako bi se sudionici na vrijeme upoznali s našom zemljom i još se jednom podsjetili na kongres. U suradnji s odjelom za operativni marketing i turističkim zajednicama županija Predstavništvo je organiziralo više individualnih i grupnih posjeta novinara. Prema povratnim informacijama i objavljenim člancima i reportažama zaključuje se da su svi bili iznimno zadovoljni onime što su doživjeli u Hrvatskoj.

Poljska Uživo iz Hrvatske za poljske gledatelje

Nizozemska Nakon objavljivanja promidžbenog spota Hrvatske turističke zajednice na nizozemskim nacionalnim programima, potkraj travnja i početkom svibnja interes publike za dodatnim informacijama o Hrvatskoj naglo je porastao. Predstavništvo je još više intenziviralo komunikaciju s tržištem povećanim brojem slanja pošiljaka s prospektima i promidžbenim materijalom te odgovaranjem na telefonske i e-mail upite. U posljednje vrijeme više je turoperatora kontaktiralo predstavništvo u svrhu davanja podrške za mogućnost uvođenja čarter linija za sljedeću sezonu jer su svjesni da se bez aviogostiju, u uvjetima velike konkurencije atraktivnih i jeftinih destinacija, ne mogu više oslanjati uglavnom na automobilske i autobusne goste. Za sada, uz redovite linije Croatia Airlinesa, samo nizozemska aviokompanija Transavia ima čarter letove u Zadar i Pulu, što prema mišljenju turoperatora nije zadovoljavajuće. Početkom svibnja direktor Predstavništva, Igor Čupahin je u mjestu Aubel kod Maastrichta članovima jednog biznis-kluba održao prezentaciju turističke ponude srednje i južne Dalmacije. Nakon prezentacije podijeljeni su paketi s prospektima i turističkim filmom „Mediteran kakav je nekad bio“.

Nakon gotovo dvije godine priprema i pregovora s TV postajom TVN 24, predstavništvo HTZ-a u Poljskoj realiziralo je originalni i medijski vrlo atraktivan projekt pod nazivom “Vremenska prognoza uživo iz Hrvatske”!. Navedena postaje poljska je inačica CNN-a, s 24 sata programa najaktualnijih informacija iz Poljske i svijeta iz svih područja života, politike, ekonomije, kulture, sporta i sl. Zahvaljujući najsuvremenijoj opremi, prije svega satelitskim vozilima, vrsnim novinarima, TVN 24 u najkraćem mogućem roku uživo pokriva najvažnije događaje, koje poljski gledatelji prate jednako kao i najpopularnije emisije na drugim TV postajama. Biti na mjestu događaja i uživo to prenijeti poljskim gledateljima glavna je strategija ove TV postaje. Reporteri navedene postaje, spadaju među najpopularnije medijske osobe u Poljskoj. Predstavništvo HTZ-a u Poljskoj prije dvije je godine došlo na ideju da se popularnost TV postaje TVN 24 i način komuniciranja s gledateljima iskoristi u promidžbene svrhe. Nakon prezentacije projekta “Vremenska prognoza uživo iz Hrvatske” navedenoj TV postaji i prihvaćanja od strane Glavnog ureda HTZ-a, ove smo godine pristupili realizaciji projekta. Pet osoba (tehničko osoblje i novinar-prezenter) TV postaje TVN 24 boravilo je u Hrvatskoj u organizaciji HTZ-a i u www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

43


vijesti iz predstavništava Napisi o Hrvatskoj u poljskom tisku

44 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


razdoblju od 8. do 19. svibnja 2006. godine realiziralo oko 250 minuta živog programa iz 12 mjesta duž hrvatske obale.

SlovaËka

Dnevno, 4-6 javljanja po pet minuta uživo iz Rovinja, Vrsara, Opatije, N. Vinodolskog, Zadra, Biograda na Moru, Vodica, Šibenika, Primoštena, Tučepa, Dubrovnika i Zadra, medijski je bilo pojačano s ukupno 96 billboarda (svaki u trajanju po osam sekundi) koji su najavljivali i odjavljivali relacije iz Hrvatske.

Prvi put realizirano TV oglašavanje u Slovačkoj

Cijeli projekt bio je okosnica kampanje oglašavanja na navedenoj TV postaji, gdje je od 21. travnja do 30.lipnja prikazano ukupno 414 spotova o Hrvatskoj. Prezenter poljske gledatelje upoznaje s turističkim znamenitostima, kulturno-povijesnom baštinom i sl. te daje osnovne podatke o mjestu (i okolici) iz kojeg se javlja. Zadnji kadrovi javljanja uživo prikazuju panoramu, tj. svojevrsnu razglednicu mjesta i neizostavnu vremensku prognozu. U vrijeme realizacije projekta “Vremenska prognoza uživo iz Hrvatske!” predstavništvo HTZ-a u Poljskoj zaprimilo je golem broj upita potencijalnih poljskih turista, narudžba promidžbenih materijala, čestitke reklamnih agencija i konkurentskih destinacija. Cijeli projekt ocijenjen je kao originalan, spektakularan i u promocijskom pogledu iznimno uspješan.

Prošlo razdoblje na slovačkom tržištu karakterizirala je intenzivna promidžbena kampanja Hrvatske turističke zajednice, koja je počela polovicom travnja u tiskanim medijima, na internetu i putem megaboarda, a kulminirala je TV oglašavanjem (na STV 1 - državna televizija i TV JOJ), što se kontinuirano nadovezalo na već spomenute promidžbene aktivnosti, a realiziralo se tijekom cijelog lipnja. TV oglašavanje u Slovačkoj realizirano je prvi put i naišlo je na pozitivan odaziv, ne samo kod slovačkih turoperatora nego i kod široke javnosti. Nakon objava spotova u ured predstavništva pristigao je velik broj upita o odmoru u Hrvatskoj. Jedna od glavnih aktivnosti u prethodnom razdoblju bila je i road show prezentacija ostvarena polovicom svibnja u trgovačkom centru „Polus City Center“ u Bratislavi, jednom od najvećih i najposjećenijih trgovačkih centara u glavnom gradu (prosječno 30.000 posjetitelja na dan). Od 12. do 13. svibnja 2006. godine ondje su se predstavile tri dalmatinske županije - TZŽ Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske. U Bratislavi je spomenute županije prezentirala Šibensko-kninska

Također, Poljaci i dalje pišu afirmativne reportaže o našoj zemlji te je tako u svibanjskom broju jednog od najpopularnijih turističkih mjesečnika u Poljskoj “Podroze”, uz naslovnicu s fotografijom Dubrovnika i naslov: “Słoneczna Chorwacja!” 18 stranica o najvećim turističkim, kulinarskim atrakcijama u Hrvatskoj, autori reportaže, Elzbieta i Andrzej Lisowscy, jedni od najpoznatijih poljskih turističkih novinara u Poljskoj, tekstom i fotografijama, opisuju najljepše turističke, kulturne i gastronomske atrakcije koje su upoznali tijekom nekoliko boravaka u Hrvatskoj. Navedeni su autori prošlogodišnji dobitnici “Zlatne penkale” iz Poljske. Predstavništvo HTZ-a u Poljskoj od 29. svibnja 2006. na novoj adresi! Premda su kampanja oglašavanja i ostale planirane promotivne aktivnosti bile na vrhuncu, preseljenje je proteklo u rekordno kratkom vremenu, kao i obavještavanje svih poslovnih partnera (mediji, turoperatori u Poljskoj te poslovni partneri u Hrvatskoj). Novi ured predstavništva HTZ-a omogućit će još bolje uvjete komunikacije u kontaktima s potencijalnim turistima koji žele otputovati u Hrvatsku te bolje uvjete za poslovne sastanke i prezentacije za poslovne partnere. Sukladno odluci Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, predstavništvo HTZ-a u Poljskoj s 29. svibnjem 2006. godine preselilo se u novi ured, na adresi:

Jumbo plakati Hrvatske diljem Slovačke

Narodowy Osrodek Informacji Turystycznej IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa Tel:0048 22 828 51 93, 0048 22 828 5194 Fax: 0048 22 828 5190 E-mail: info@chorwacja.home.pl www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

45


vijesti iz predstavništava održalo već treći put u hotelu Sol Aurora u Umagu u razdoblju 18. - 21. svibnja. Na ovogodišnjoj obljetnici bilo je 110 predstavnika poznatih tvrtki iz cijele Republike Slovačke. Drugi od već spomenutih tradicionalnih projekata je „Business Regata“, koju turistička agencija My Way u suradnji s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice organizira već peti put zaredom. Ove se godine regata realizirala od 28. do 31. svibnja na području srednjeg Jadrana. Sudionici regate su top menadžer vodećih tvrtki u Slovačkoj, kao npr. Siemens Slovakia, Coca-Cola, Nokia i sl. Osim 90 predstavnika tvrtki, u projektu je sudjelovalo i 20 novinara iz najvažnijih slovačkih medija, pa se, i zahvaljujući tomu, radi o vrlo dobro praćenom projektu od strane medija, u koji je uključen i HTZ kao partner regate. I u svibnju je nastavljena vrlo dobra suradnja predstavništva sa zastupnicima „Auto-moto kluba“ Republike Slovačke. Predstavništvo je osiguralo široku ponudu promotivnog materijala (uglavnom autokarte RH, brošure Turistički info 2006, kataloge privatnog smještaja, kampova, hotela i sl.) za 35 podružnica Auto-kluba u cijeloj Slovačkoj. Dana 1. svibnja predstavništvo se prezentiralo putem ponude promotivnog materijala Hrvatska prirodna baština, kulturna

županija pod vodstvom direktora TZŽ-a, prof. Šime Vlašića. U sklopu prezentacije prisutni su se mogli zabavljati uz program, koji su vodili animator i voditeljica programa. Posjetitelji su imali mogućnost upoznati različite zanimljivosti iz pojedinih županija. Gostovala je klapa iz Šibenika, a u programu je sudjelovao i barmen, koji je spravljao osvježavajuće koktele iz zadarske Maraske. Podijeljeno je oko 7.000 različitih prospekata. Tijekom prezentacije dalmatinski štand posjetila je i veleposlanica RH u Slovačkoj, Andrea Gustović-Ercegovac, a bili su nazočni i zastupnici nekih slovačkih agencija. Prezentacija je bila vrlo uspješna. Posjetitelji su vrlo pozitivno ocijenili posebne aktivnosti koje hrvatski turistički predstavnici poduzimaju na slovačkom tržištu, široku ponudu promotivnog materijala i konkretnih informacija s područja hrvatskog turizma za potencijalne slovačke turiste. U suradnji s predstavništvom u Slovačkoj u mjesecu svibnju realizirane su i dvije aktivnosti koje su postale sastavni dio suradnje između predstavništva i slovačkih partnera na području turizma. Prva od njih bila je akcija koju organizira agencija Elcop u suradnji s uredom u Bratislavi - „Sportske igre slovačkih tvrtki“ - sportsko natjecanje sportaša rekreativaca, koje se ove godine 46 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Roadshow prezentacija Dalmacije


Početkom svibnja organizirano je studijsko putovanje 25 agenata turoperatora Aquamarin po turističkim središtima Dubrovnik, Klek, Orebić, Makarska rivijera, Split, Primošten, Vodice, Kornati i Ugljan. Sastavni dio rada predstavništva u prethodnom razdoblju bio je nastavak intenzivne suradnje sa slovačkim medijima radi što bolje promidžbe Hrvatske kao optimalne destinacije za provođenje godišnjeg odmora. Kao rezultat inicijative, suradnje i kontakata predstavništva s medijima, prošlih su mjeseci slovački mediji objavili mnoštvo zanimljivih informacija o hrvatskom turizmu. Od gomile objavljenih materijala neophodno je spomenuti bar one koji su nastali zahvaljujući inicijativi ureda te one koji su nastali intenzivnom suradnjom s predstavništvom. Polovicom svibnja na inicijativu predstavništva izašao je samostalni prilog na osam stranica u dnevnom listu SME (naklada 100.000) pod nazivom „Chorvátsko“ (Hrvatska). Dnevni list SME jedan je od najčitanijih dnevnih listova, a pokriva cijelu Slovačku. Taj je prilog među ostalim sadržavao konkretne informacije o sezoni 2006., autokartu Hrvatske, obrađivao je teme vezane uz kulturni turizam, agroturizam, hrvatske svjetionike, lokalitete pod zaštitom UNESCO-a, hrvatske dvorce na putu za jadransku obalu, Zagreb itd. U suradnji s predstavništvom i dnevnim listom Hospodárske noviny (najčitaniji ekonomski dnevni list u Republici Slovačkoj) polovicom svibnja realiziran je samostalni prilog na 23 stranice „Chorvátsko - Slovensko“ (Hrvatska - Slovačka), koji je donio širok spektar informacija o hrvatskom turizmu općenito te o pojedinim destinacijama. Zahvaljujući posebnoj prezentaciji Hrvatski dan - Hrvatska večer, koja se održala potkraj travnja u Bratislavi, u mjesecu svibnju Hrvatska je imala prostor u nekoliko reportaža na slovačkim televizijama - TV Markíza, STV - Slovačka televizija i TV Nové Mesto.

baština te općih imidž brošura prigodom otvaranja „Muzeja hrvatske kulture“ u Bratislavi u gradskoj četvrti Devínska Nová Ves, u kojoj uglavnom živi hrvatska manjina. U prethodnim mjesecima realizirana su i druga studijska putovanja slovačkih novinara u organizaciji HTZ-a, kao i putovanja agenata turoperatora.

Početkom lipnja Hrvatska je opet prezentirana na stranicama dnevnog lista SME. U suradnji s predstavništvom izašao je samostalni prilog na tri stranice „Autom do Chorvátska na dovolenku“ (Automobilom u Hrvatsku na godišnji odmor), u kojem su objavljene sve potrebne informacije, prometni propisi za motoriste, novosti o autocestama i druge korisne informacije za turiste koji putuju automobilom na godišnji odmor u Hrvatsku. Slične opsežne članke, nastale u suradnji s uredom HTZ-a u Bratislavi, objavili su i specijalizirani časopisi: tjednik Auto-aktual i mjesečnik Automagazin. Za časopis „Žena“ predstavništvo je pripremilo specijalizirani samostalni prilog „Dovolenka“ (Godišnji odmor) na osam stranica o mogućnostima kako aktivno i atraktivno provesti godišnji odmor u Hrvatskoj. Ponuda aktivnoga godišnjeg odmora putem raznih sportova kao što su cikloturizam, ronwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

47


vijesti iz predstavništava jenje, rafting, windsurfing, jedriličarstvo, ali i informacije o mogućnostima godišnjeg odmora u Istri. Kao i proteklih godina, početkom lipnja u suradnji predstavništva HTZ-a i dnevnog lista ÚJ SZÓ (novine brojne mađarske manjine koja živi u Republici Slovačkoj) nastala je reportaža o odmorišnim mogućnostima u Hrvatskoj pod nazivom „Suchozemský človek túži po azúrovom mori“ (Suhozemni čovjek žudi za azurnim morem). U slovačkim medijima širok su prostor dobile i reportaže sa studijskih putovanja u organizaciji HTZ-a. U lipnju je objavljena druga reportaža na četiri stranice u prestižnom kulturnom mjesečniku „Antik“ - „Hlebinský maliarsky zázrak“ (Hlebinsko slikarsko čudo), koja je nastala za vrijeme studijskog putovanja u mjesecu ožujku 2006. Rezultat studijskog putovanja HTZ-a iz travnja 2006. godine je reportaža na 26 stranica u časopisu „Dimenzie“ o Zagrebu, Novim dvorima Jelačićevim, pitoresknom srednjovjekovnom Samoboru i Turopoljskoj ljepotici. Časopis „Dimenzie“ distribuira se i u inozemstvo, među ostalim i u Europski parlament, a ima i engleski prijevod tekstova. U lipanjskom broju objavljena je reportaža sa Zlatne penkale iz svibnja ove godine. Na kraju još možemo spomenuti reportažu o Hrvatskoj na sedam i pol stranica u časopisu „Sky Blue Inflight Magazine“ zrakoplovne tvrtke Sky Europe Airlines (koja osigurava redovite sezonske zrakoplovne linije iz Bratislave u Zadar, Split i Dubrovnik). Reportaža je nastala kao rezultat studijskog putovanja koje je organizirala Hrvatska turistička zajednica.

Velika Britanija Počela utrka turoperatora za sezonu 2007.

Kako je uobičajeno na britanskom tržištu, veliki turoperatori vrlo rano izlaze s programima za sljedeću godinu iako je prodaja za ovogodišnju glavnu ljetnu sezonu u punom jeku. Tako su brošure za 2007. “big foura” - Thomson, My Travel Airtours, Thomas Cook i First Choice već na policama svih maloprodajnih agencija, jer je konkurencija među njima nemilosrdna. Za privlačenje što većeg broj ranih bukinga u prvim izdanjima nude se veliki popusti: besplatni odmori za djecu u glavnojsezoni, bez nadoplate za jednokrevetne sobe, posebni popusti za ranu/kasnu sezonu te grupna putovanja itd. Stoga je iznimno važno za naše i ostale hotelske kuće da na vrijeme pripreme cijene koje će biti konkurentne ostalim destinacijama, jer naknadna korekcija cijena teško može imati željene efekte budući da se brošure tiskaju u milijunskoj nakladi. Trend izvrsnih pozitivnih reportaža o Hrvatskoj u britanskim medijima i dalje se nastavlja. Od velikog broja napisa izdvajamo nekoliko najzanimljivijih. 48 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

I Britanski su mediji u posljednje vrijeme pisali o Hrvatskoj, a posebice o Istri

U HELLO! Magazineu od 9. svibnja novinarka Jill Crawshaw, inače veliki poznavalac i prijatelj Hrvatske, objavila je reportažu na tri stranice pod naslovom “Romantika iz bajke” o iznimnom uspjehu koncepta agroturizma u Istri, obnovi stancija i tradicionalnih kamenih kuća, ilustriranih fotografijama u boji. U uvodniku su dvije velike fotografije Rovinja i Pule. Novinar Stephen Cooper u Sunday Telegraphu na dvije stranice donosi nautičku reportažu, uz stari pozdrav dobrodošlice iz britanske pomorske tradicije u naslovu “Aye-aye to the Adriatic” o iznimnom vlastitom doživljaju krstarenja Dalmacijom i otocima uz iskusnog domaćina-skipera, koji je organizirao turoperator specijalist Sail Croatia - London, www.sailcroatia. com. Reportaža je ilustrirana slikama Korčule, Kornata, ribara s mrežama i pasa dalmatinaca u igri. U vikend izdanju Daily Expressa od 13. svibnja novinarka Jilly Goolden, voditeljica popularnog TV programa o vinima, boravila je u Stanciji 1904 u Istru u travnju u sklopu zajedničkog studijskog putovanja HTZ-a i specijalista turoperatora My Croatia, www.mycroatia.co.uk, opisuje s ushićenjem kao pravo otkriće sve bogatstvo istarske eno-gastronomske ponude, ljubaznost i gostoprimstvo domaćina i ljepotu krajolika.


krstarenja “oldimerima” - Istra/Kvarner s otocima i Dalmacija/ Dubrovnik s otocima, koje u svom programu ima specijalizirani australski turoperator za Hrvatsku u Londonu. “She Magazine”, popularni magazine za žene u srpanjskom izdanju donosi reportažu novinarke Claire Wrathall na pet stranica pod naslovom “Dragulji Jadrana” o njezinim izvanrednim utiscima tijekom kružne ture Dalmacijom i otocima. U ABTA Magazineu, stručni mjesečnik, veteran novinar i veliki poznavatelj Hrvatske Brian Richards, donosi posebnu reportažu na šest stranica u redovitoj rubrici Destination in Focus: Croatia, pod naslovom “Out of the Blue” bogato ilustriranu izvanrednim fotografijama u boji kojima dominira panorama “Rovinj by night” na dvije stranice. Leicester Mercury, popularne regionalne novine u središnjoj Engleskoj donose reportažu novinara Mikea Polanykija pod naslovom “Top of the Pops” o izvanrednim utiscima poslije povratka sa studijskog putovanja Dalmacijom i otocima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice.

Francuska Nova monografija o Hrvatskoj: “Croatie, Au Cœur Double”

Croatie, Au Cœur Double (Hrvatska dvojnog srca, edicije Vilo), autora Sophie Massalovitch (dobitnica Zlatne penkale 2005.) i Jeana Maria Boellea, s fotografijama Ive Pervana, nova je monografija o Hrvatskoj što je u svibnju izašla u francuskim knjižarama.

U magazinu World of Cruising, veteran novinar Guy Mansell na četiri stranice bogato ilustrirane fotografijama donosi detaljnu reportažu sa svog kružnog putovanja “oldtimerima” po Dalmaciji i otocima. Pokriveni su svi aspekti regije za različite ukuse gosta: od povijesnih i kulturnih znamenitosti, izvrsnih restorana s autohtonom eno-gastronomskom ponudom do iznimne profesionalnosti domaćih organizatora kružnih putovanja u skladu sa stoljetnom pomorskom tradicijom regije. “In London Magazine” za mlade iz Australije, Novog Zelanda, Južne Afrike, kojih gotovo milijun živi u Engleskoj, reportaža o dva itinerera Naslovnica nove monografije o Hrvatskoj www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

49


vijesti iz predstavništava pristupom baziranim na valorizaciji regija i njihove turističke ponude. Stoga su, osim općeg oglašavanja, u sklopu dodijeljenih sredstava promidžbe na francuskom tržištu (već temeljenim na regionalnom pristupu), inicirana i partnerstva s regijama koje predstavljaju potencijal za razvoj tog tržišta. Na prijedlog predstavništva odazvale su se regije Kvarner, Istra, Dubrovnik i Split. Istra je predstavila svoju hotelsku ponudu u specijalnom izdanju “Tourisme” prestižnog tjednika “Le Figaro Magazine” u nakladi od 450.000 primjeraka. Taj oglas popraćen je i novinarskim prilogom o Istri «Istrie aux trésors” u rubrici “L’Art de Vivre, tourisme”.

Oglašavanje Kvarnera na francuskom tržištu

Kvarner je u najvećem sportskom dnevniku “L’Equipe Magazine”, specijalno izdanje “Tour de France” s nakladom od 361.000 primjeraka, stavio naglasak na turističku ponudu vezanu za prirodne resurse i sportske aktivnosti. Regija se kvalitetno predstavila i u sklopu kratkog TV programa na postaji M6 Idées d’Ailleurs, poznatog francuskog novinara Thierryja Beaumonta. Istu temu francuski je novinar obradio i u svojoj redovitoj rubrici na radiopostaji Radio France Info. Dubrovnik i Split realizirali su akcije u tisku u partnerstvu s turoperatorom Marsans Transtours u svrhu dinamiziranja prodaje u regijama Lyona i Nantesa. Oglasi su ostvareni u tiskovinama: Le Progrès Loire, Le Progrès Rhône, Dauphiné Libéré Isère, Presse Océan, Courrier de l’Ouest, Le Maine Libre.

Hrvatska je iscrpnim povijesnim i kulturnim prikazom predstavljena kao vodeća turistička destinacija na 250 stranica. Sasvim se sigurno radi o najpotpunijem i najatraktivnijem djelu dosada realiziranom o Hrvatskoj i iznimno važnoj promidžbi Hrvatske na francuskom tržištu. Poglavlja slijede regionalnu podjelu: Zagreb, Le langage de la liberté (Zagreb, jezik slobode); Le Zagorje, Le triomphe du baroque (Zagorje, trijumf baroka); L’Istrie, Ou l’appetit du bonheur (Istra, ili preduvjet za sreću); Le Kvarner, La Riviéra des Habsbourg (Kvarner, rivijera Habsbourga); La Dalmatie, Au soleil de l’histoire (Dalmacija, osunčane povijesti); Iles Dalmates, De douceur et d’Azur (Dalmatinski otoci, blagost i plavilo); Dubrovnik, la fiancée du monde (Dubrovnik, zaručnica svijeta). Također, nakon iznimno uspješne opće kampanje oglašavanja na francuskom tržištu organizirane u partnerstvu s četiri francuska turoperatora (Fram, Marsans, Neckermann, Rivages du Monde), koja je ujedinila plakatiranje (sa 781 plakatom u pariškom metrou od 14. 3. do 27. 3.) i TV oglašavanje (s 1327 spota od 27. 3. do 07. 5.), u svibnju i lipnju realizirano je nekoliko akcija u sklopu udruženog oglašavanja. Oglašavanje je, kao i sve druge aktivnosti predviđene i realizirane na francuskom tržištu ove godine, određeno strateškim 50 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Regije su se predstavile i u sklopu kratkog TV programa na postaji M6 Idées d’Ailleurs, poznatog francuskog novinara Thierryja Beaumonta. Teme Split, Hvar i Dubrovnik s otocima bile su vrlo atraktivno obrađene, a bile su i predmet dviju emisija tog poznatog novinara i na radiopostaji France Info. U sklopu redovitih susreta s novinarima i partnerima u svibnju i lipnju predstavništvo je organiziralo tri tematska susreta : Lansiranje nove brošure turoperatora Sept et demi s ekskluzivnim programom «Passion Croatie» na Korčuli. Lansiranje DVD-a «Rivages de la Croatie», u kolekciji «Croisières à la Découverte du Monde», realizatora Alaina Dayana. Radi se o filmu od 52 minute, iscrpnom povijesnom prikazu hrvatske kulturne baštine od Pule do Dubrovnika. Tom je prigodom, 16. svibnja, organizirana projekcija filma uz prigodan koktel za novinare i partnere. Ta iznimno kvalitetna promidžba Hrvatske redovito se može vidjeti na postaji Voyages, te je u mjesec dana čak triput emitirana (22. svibnja - 21. lipnja - 25. lipnja). U suradnji s turoperatorom Thomas Cook 15. lipnja organizirana je koktel/večera s prezentacijom za klijente specijalizirane za grupe i radne kolektive u svrhu razvijanja tog segmenta tržišta.


Interes francuske publike za Hrvatsku ne očituje se samo na temu njezine iznimno bogate i kvalitetne turističke ponude. Velik interes vlada i kada je u pitanju izuzetno uspješan prodor destinacije na francuskom tržištu u zadnjih nekoliko godina. Hrvatska je zasigurno destinacija s najboljom dinamikom razvoja te gotovo eksponencijalnim rastom u razdoblju 1999.2005. Primjer uspješnog marketinga, hrvatska ”success story” na francuskom tržištu česta je tema u francuskim medijima, kao i naši nastupi pred stručnim krugovima na tu temu. Predavanja na temu «Marketinška strategija Hrvatske na francuskom tržištu 1998.-2006.» na fakultetu ESC Troyes - Ecole Supérieure de Commerce de Troyes postala su redovita, a ove je godine predstavništvo uključeno u program postdiplomskog studija na Sorbonni, na smjeru ”Valorisation des sites touristiques”.

Roadshow prezentacije TZ Kvarnera i Istre u Skandinaviji

Skandinavija Hrvatska - Grčka 5:4

Ne radi se o nogometnoj utakmici, već o nadmetanju turističke ponude. Novinari magazina ”Vagabond” usporedili su dvije zemlje po osam kriterija i detaljno obrazložili svoje ocjene, a rezultati su sljedeći: Hrvatska

Grčka

Rezultat

Kupanje

0

1

0:1

Arhipelag - otočje

1

0

1:1

Hrana

1

1

2:2

Jezik - komunikacija

0

1

2:3

Noćni život

1

0

3:3

Smještaj

0

1

3:4

Cijene

1

0

4:4

Priroda

1

0

5:4

Konačan rezultat

5

4

Početkom lipnja švedski list Metro zatražio je od novinara Hadriana Streichenbergera, specijaliziranog za teme „zabava i putovanja“, listu najboljih mediteranskih ”PARTY DESTINACIJA”. Po mišljenju novinara objavljen je sljedeći popis:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Split , Hrvatska Rhodos , Grčka Ibiza , Španjolska Zakyntos , Grčka Alanya , Turska Saint-Tropez, Francuska Amsterdam, Nizozemska www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

51


vijesti iz predstavništava Raspored workshopova bio je sljedeći: Zürich Bern Lausanne

- 15. 5. 2006 - 16. 5. 2006 - 18. 5. 2006

Na workshopovima je sudjelovalo redom: Zürich, 20 izlagača, 101 posjetitelj Bern, 18 izlagača, 41 posjetitelj Lausanne, 15 izlagača, 56 posjetitelja

Obrazlažući svoju listu, Hadrian Streichenberger navodi da je Split izvrsna alternativa za mlade koji traže zabavu. Zabava je bogata i raznovrsna, večeri počinju najčešće na rivi ili u Starom gradu, a nastavljaju se u klubovima izvan centra.

Zbog specifičnosti švicarskog tržišta odlučilo se izmijeniti program standardnog i opće prihvaćenog oblika organizacije workshopova koji se inače prakticira. Program workshopova počinjao je kratkim brifingom izlagača te uređivanjem izlagačkih stolova i prostora. Svaki posjetitelj

U Helsinkiju je 3. svibnja 2006. godine organiziran Dan Hrvatske, koji je uključio nekoliko aktivnosti: - workshop - poslovni susreti hrvatskih agencija i hotelijera s finskim turoperatorima - prezentacija i press konferencija za medije i predstavnike finskih agencija - Hrvatska večer, promotivna večer za predstavnike agencija, medija i osoba iz društvenog života glavnoga grada Finske Značajan rezultat postignut je dogovorom finskih agencija i avioprijevoznika o novim čarternim destinacijama u Hrvatskoj u 2007.

Švicarski mediji rado su pisali o Hrvatskoj

Hrvatska večer je uzvanicima (njih 180) izuzetno uspješno približila hrvatsku gastro i eno-ponudu uz glazbeni doživljaj i prezentaciju filma ”Mediteran kakav je nekad bio”. U Stockholmu su od 19. svibnja do 21. svibnja 2006. održani “Dani putovanja” na kojima su turistički receptivne zemlje predstavljale svoju ponudu. Štandovi su postavljeni u parku u središtu grada, a manifestacija je namijenjena širokoj publici. U tri je dana interes posjetitelja za Hrvatsku bio velik i predstavljao je odraz visoke afirmacije naše ponude na švedskom tržištu.

©vicarska Prvi put održani workshopovi u Švicarskoj

U organizaciji predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Švicarskoj su prvi put organizirani workshopovi. 52 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

dobio je listu s pitanjima koja se odnose na svakog izlagača, a da bi sudjelovao u nagradnoj igri morao je kod izlagača potražiti točan odgovor. Vrijeme predviđeno za razgledavanje bilo je od 18:30 - 19:30 sati. Večer se nastavila prezentacijom koja se u prvom dijelu sastojala od intervjua s direktoricom predstavništva Nevenkom Fuchs, a u drugom dijelu prezentacije prikazan je film Hrvatske turističke zajednice “Mediteran kakav je nekad bio”. Nakon prezentacije HTZ-a slijedilo je predstavljanje pojedinih izlagača te nagradna igra. Takav način prezentiranja workshopova u Švicarskoj pokazao se kao vrlo uspješan. Veliki broj posjetitelja pokazuje koliko je velika zainteresiranost švicarske struke za Hrvatsku. Mnogobrojni e-mailovi zahvale i čestitke naših izlagača pokazuju uspješnost ovakvog načina organiziranja workshopova. Švicarski prestižni strukovni magazin za turističku djelatnost nakon workshopa je objavio članak pod nazivom “Grosses In-


Belgija Hrvatska i njena recentna umjetnost predstavljeni u magazinu „Update“

terese an Kroatien”, što je još jedan dokaz više o porastu interesa za Hrvatskom. Predstavništvo je prisustvovalo prijmu povodom Dana državnosti u Bernu u organizaciji veleposlanstva RH u rezidenciji Murija pokraj Berna. Bilo je nazočno oko 300 uzvanika, među kojim i veleposlanici i članovi diplomatskog zbora zemalja članica EU-a. U vrtu rezidencije postavljen je stol s promidžbenim materijalima Hrvatske, a djevojke u narodnim nošnjama dijelile su uzvanicima licitarska srca i lavandu. Također, TZ grada Pule u suradnji sa stalnom misijom RH pri UN-u organizirala je izložbu „Cultural stories of Pula“ u Palači nacija u Genevi. Izložbu je otvorio zamjenik direktora UN-a, Pierre Le Loarer, a sastojala se od umjetničkih fotografija na kojima su prikazane sve kulturne vrijednosti Pule, od Rimskog Carstva pa sve do danas. Mjesto održavanja poznati je Pasarelle prolaz između stare i nove zgrade UN-a. Izložba je bila postavljena deset dana u vrijeme održavanja triju velikih kongresa tako da je posjećenost bila vrlo velika.

Početkom 2006. godine za turistički promet donesene su tri važne odluke: država je ukinula subvencije, uveden je PDV i na plaćanje iz inozemstva naši su hotelijeri, osobito dubrovački (a to je najpopularnije hrvatsko odredište u Belgiji) podigli 30 - 50% svoje ionako već visoke cijene. Provedene odluke na belgijskom tržištu rezultirale su padom prometa koji je početkom siječnja iznosio između 35 i 40 %. Usprkos tome, ohrabreni pozitivnim znakovima koje smo iščitavali iz povećanog interesa posjetitelja na sajmovima, još smo upornije, raznim aktivnostima nastavili slijediti već četvrtu godinu zacrtani cilj predstavništva: raditi na promjeni strukture gostiju. Početak preokreta situacije nastupio je u travnju, tijekom emitiranja tv spota na najgledanijoj TV postaji u Flandriji,na VTM-u. Svjesni položaja hrvatske turističke ponude na belgijskom tržištu, uspostavljen je direktan kontakt obraćanja visokoplatežnoj klijenteli. Upravo se zato intenzivirala suradnja s UPDATE magazinom. UPDATE art magazin je trendovski magazin koji izlazi dva puta godišnje u nakladi od 100.000 primjeraka. Distribuira se u Španjolskoj (Madrid i Barcelona), Francuskoj (Pariz), Grčkoj (Atena), Nizozemskoj (Amsterdam i Mastriht), Belgiji (Bruxelles, Knokke), Švicarskoj (Loussane, Geneve i Basel) i Luxemburgu i to u svim hotelima s 5 zvjezdica. Za predstavništvo je bio posebice važan podatak da UPDATE u Belgiji ima 12000 pretplatnika, i to onih koji značajno ulažu u otkup djela suvremene umjetnosti. Osim promotivnih oglasa za Zagreb i Dubrovnik, s urednikom UPDATE-a dogovoreno je i uvođenje nove rubrike „ART&TRAVEL“ s prvim prilogom posvećenim Republici Hrvatskoj. U daljnjim razgovorima odlučeno je još 10 stranica posvetiti prikazu hrvatske recentne umjetnosti (prikaz stvaralaštva 8 hrvatskih umjetnika). Pretplatnicima UPDATE-a, koji uglavnom ne koriste usluge touroperatora, ne odgovaraju im destinacije koje su teško dostupne ili do kojih treba mijenjati zrakoplove. Budući da je iz Belgije Croatia Airlines za hrvatsku obalu imala samo jedan direktni let tjedno (subotom za Split), podržali smo SN Brussels u namjeri uvođenja redovne linije za Dubrovnik, i to svaki petak i ponedjeljak. Dogovoren je inauguracijski let, a TZG Dubrovnika je iskazala posebno razumijevanje prihvativši organizaciju i troškove boravka svih sudionika inauguracijskog leta s pratećom skupinom novinara, čiji su natpisi u tisku dodatno utjecali na povećanje interesa individualaca. Iako, situacija glede odluka s početka 2006. godine nije promijenjena, izvjesno je da, zahvaljujući aktivnostima Predstavništva, neće biti očekivanog pada turističkog prometa iz Kraljevine Belgije. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

53


vijesti iz predstavništava

Rusija

SAD

Pojačan interes ruskih turista za odmorom u Hrvatskoj

Američki i kanadski mediji vole Hrvatsku

Predstavništvo u Ruskoj Federaciji je u protekla dva mjeseca realiziralo workshop turu u sibirsrkom regionu, u tri grada Kemerevu, Omsku i Novosibirsku. Ovi posljednji iz serije od 14 održanih workshopova bili su zaista vrlo uspješni. Cilj workshopova je bio još jednom povezati hrvatske i ruske turističke tvrtke, posebno na suradnji punjenja charter programa koji se i ove godine organizira iz Novosibirska. U svakom od navedenih gradova na workshopovima javljao se veliki interes, naročito zbog toga što se terminski njihovo održavanje povezalo sa samim početkom letova za Hrvatsku (workshopovi su se održali koncem svibnja, tj. početkom lipnja mjeseca), dakle neposredno pred početak charter programa iz sibirske regije.

Hrvatska nastavlja s trendom zastupljenosti u američkim i kanadskim medijima kao jedna od vodećih novih europskih destinacija, pogotovo u tijeku visoke, ljetne sezone. Također se spominje velik broj ljetnih manifestacija kao što su festivali, koncerti, razne priredbe i sl. koje pridonose popularnosti Hrvatske i pozitivno utječu na odluku o odabiru Hrvatske za godišnji odmor. Hrvatska je također nedavno proglašena vodećom zemljom u Europi (prema odabiru ETOA - European Tour Operators Association), i to u dvije kategorije: najuzbudljivija zemlja i najbolja vrijednost za potrošeni novac. Ova je titula također pridonijela popularnosti Hrvatske u Americi, pogotovo među putničkim agentima i ostalim stručnim ljudima u turizmu koji prate kretanja svjetskoga turističkog tržišta i trendove u njemu, a to će pridonijeti i povećanju broja bukinga na američko/ kanadskom tržištu. Mnoge stručne publikacije objavile su ovu vijest, poput Travel Agenta, Incentive magazine i sl.

U svibnju mjesecu predstavništvo Hrvatske turističke zajednice realiziralo je sajamski nastup na tradicionalnom proljetnom sajmu u Moskvi (MITF 2006), koji je imao isključivo prodajni karakter s naglašenim pristupom davanja informacija za široku publiku. Sa štandom od 20 m2 Hrvatska turistička zajednica je predstavila kompletnu turističku ponudu pripremljenu za ovogodišnju turističku sezonu. Štand je bio izuzetno dobro posjećen, što je bio još jedan od pokazatelja o uspješnoj poslovnoj godini i o dobrom turističkom prometu koji nas očekuje u 2006. godini. Inače, mjesec svibanj i lipanj protekao je u znaku studijskih putovanja brojnih novinara u Hrvatsku, koji će o tome pisati u tiskovinama. Početkom mjeseca lipnja na poziv Turističke zajednice grada Poreča, a uz pomoć i organizaciju Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Moskvi, u Istru je poslana grupa od 10 novinara, koji su imali prilike upoznati se sa turističkom ponudom jednog od najljepših turističkih gradova na Jadranu. U zaista vrlo kvalitetno pripremljenom programu domaćina TZ grada Poreča, novinari su impresionirani onim što su vidjeli u pripremi turističke sezone i o tome će temeljito pisati u svojim publikacijama, sto će biti još jedan doprinos u ukupnoj promociji hrvatske turističke ponude na ruskom trzištu u 2006. godini. Pored ovih značajnijih aktivnosti, mjeseci lipanj i svibanj su svakako obilježeni brojnim telefonskim pozivima i e-mailovima adresiranim na predstavništvo. Veliki broj svakodnevnih poziva pokazao je pojačan interes na trzištu kod građana Rusije koji planiraju svoj odmor provesti u Hrvatskoj. Sada je već sigurno da mnogi potencijalni putnici ipak najviše vjeruju u informaciju koju iz prve ruke mogu dobiti o Hrvatskoj, te se tako predstavništvo sa stalnim ukazivanjem o turističkim mogućnostima i potencijalnim mjestima za odmor u Hrvatskoj, vrlo efikasno uključilo u sustav davanja svakodnevnih važnih informacija za turiste, i predstavlja neposrednu pomoć finalnoj prodaji hrvatskih turističkih proizvoda na ruskom trzištu. 54 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

U nastavku slijedi pregled objavljenih reportaža: Sunday Denver and Rocky Mountain News 21. svibnja objavljuju tekst “Croatia Reborn” s naglaskom na Dubrovnik, uz posebno poglavlje o otocima i povijesti. Naravno, nezaobilazna je i gastro-enološka tema. Tekst prikazuje Hrvatsku kao gostoljubivu zemlju, koju novinar naziva „draguljem južne Europe”. Relax, luksuzni magazin za stanovanje i stil života, u izdanju svibanj/lipanj objavljuje tekst „The Croatian Renaissance” u kojem piše o hrvatskim vinima, hrani i plažama, uz sliku Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Paddler, specijalizirani magazin za kajaking, koji izlazi šest puta godišnje, u lipanjskom izdanju donosi prilog na sedam stranica o Hrvatskoj, „Sea Kayaking Croatia”. Uz niz prelijepih fotografija mora, obale i rijeke Zrmanje, govori se uglavnom o prirodnim ljepotama, podmorju, ribama, a kao specifičnost navode naše vjetrove, za koje mi imamo toliko naziva koliko Eskimi imaju za snijeg. Spominje se i gastronomija, lokalne cijene riba u restoranima itd. Cruising World, luksuzni mjesečnik za krstarenja, u lipnju objavljuje tekst na pet stranica pod naslovom „Sailing Beyond War”, uz spominjanje Hrvatske u posebnoj temi o čarterima, gdje se Hrvatska preporučuje za tzv. „island hopping”, posjećivanje više otoka za vrijeme boravka na čarter brodu ili jedrilici. U glavnom tekstu naglasak je na informacijama za nautičare i turiste koji stižu brodovima za krstarenje, ali se govori i o povijesti, kulturi i znamenitostima Hrvatske. Uključena je i mapa otoka južne Dalmacije.


Islands, luksuzni magazin o otocima koji izlazi osam puta godišnje, u lipanjskom izdanju posvećuje jednu stranicu Hrvatskoj, u sklopu priloga „Discover”, pod naslovom „Croatian Charmers”. U tri vrlo povoljne kategorije cijena, predstavljeni su otoci Palmižana, Mljet i Pločica, naš najmanji otok. Svaki od njih je predstavljen zanimljivom pričom koja će privući turiste željne nečega novog i još nedoživljenoga. Nytimes.com, New York Times je u svom on-line izdanju 14. lipnja, pod kategorijom Frugal Traveler, objavio temu “Seeking Bargains on the Dalmatian Coast”. Ova kategorija namijenjena je turistima s malim budžetom. U svom putovanju kroz Dalmaciju novinar opisuje kako otoci, naročito Hvar, više nisu tako pristupačni i jeftini, dok se uz obalu, na primjer u Zadru, još uvijek mogu naći jeftiniji smještaj i hrana, te navodi i uspoređuje cijene na raznim lokacijama. The New York Times, 18. lipnja, “Foraging; Split, Croatia: Croata”, tekst o kravati i njezinoj povijesti. Objavljen je i razgovor s vlasnikom tvrtke “Croata” iz Zagreba o današnjem trendu kravate na svjetskom tržištu, uz informacije o cijenama i o tome gdje se kravate ‘Croata’ mogu nabaviti. Express-News, novine iz San Antonia, Teksas, 25. lipnja objavile su tekst “Croatia’s Dalmatian Coast is Back and Open for Business”. Govori se o povratku Hrvatske na svjetsko turističko tržište nakon rata i o stalnom rastu interesa. Poseban osvrt dan je na Dubrovnik i njegovu ponudu.

Prvi samostalni vodič o Hrvatskoj u SAD-u

Chicago Tribune, 25. lipnja, reportaža pod naslovom ”Croatia with 40 nice people”. Putovanje kroz Hrvatsku i Sloveniju obuhvaća susrete sa zanimljivim domaćim ljudima te trenutak kada se 40 turista iz Amerike, Kanade i Australije, zahvaljujući internetu i aranžmanu koji su kupili, našlo zajedno u predvorju jednog hotela u Dalmaciji, razmijenilo svoje dojmove, da bi se sprijateljili i nastavili istraživanje Hrvatske zajedno, iz čega proizlazi i naslov ovog teksta. The Green Magazine, magazin specijaliziran za golfere, u izdanju za lipanj/srpanj objavljuje “Heaven on Earth”, raskošan prilog na šest stranica s lijepim fotografijama. Uz to, uz sadržaj na početku magazina objavljena je velika fotografija Pulske arene. Posebno se spominje Dubrovnik i svi poznati ljudi koji su ga posjetili posljednjih godina, a na kraju citiraju G. B. Shawa, koji je davno, za vrijeme posjeta Dubrovniku rekao: „Ako želite vidjeti raj na zemlji, dođite u Dubrovnik”, po čemu je i tekst dobio naslov. Conde Nast Traveler, srpanj, u sklopu teksta „Best Islands! 60 Easy Escapes”, preporučuje otok Hvar kao destinaciju za listopad i predstavlja ga kao najsunčaniji otok Jadranskog mora. Spominje se i susjedni otok Brač, a na priloženoj mapi Hvar je također označen kao jedan od otoka koji je dobro posjetiti u jesen. The New York Times, nedjelja 9. srpnja, na cijeloj stranici ovog njujorškog dnevnika, u prestižnom podlistku Travel, objavljen www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

55


vijesti iz predstavništava je članak “Going to Dubrovnik”. Velika mapa Dubrovnika dominira stranicom, a tekst je priručnik za svakog putnika koji dođe u Dubrovnik. Smještaj, hrana, aktivnosti, kupnja, prijevoz i još puno toga korisnog o Dubrovniku i okolici. The Globe and Mail iz Kanade, 8. srpnja objavio je reportažu o Hrvatskoj u podlistku Travel, pod naslovom “Croatia Glows”. Novinarka koja je posjetila Hrvatsku u našoj organizaciji napravila je i fotografije, od vegetacije Cresa, Istre, Zagreba, do dubrovačkog Straduna. Uz korisne informacije o lokalnom smještaju, hrani, zbivanjima i sl. opisuje svoje oduševljenje Hrvatskom i svime što nudi turistima različitih profila.

Hrvatsku kao jednu od najboljih destinacija i najavio svoj skorašnji povratak na hrvatske svjetionike. Također, predstavništvo je sudjelovalo i na promociji Travel age West magazinea koji je Hrvatsku nominirao u kategoriji „Best European Country for Value”. U pripremi su sastanak ATS-a (American Tourism Society) koji će se održati u Hrvatskoj početkom studenog ove godine, organizacija Hrvatske večeri koja će se održati u prosincu u poznatom Harvard Clubu te organizacija Hrvatskog ručka u prosincu za vrijeme godišnje konferencije USTOA (United States Tour Operators Association).

NY1 je 27. svibnja također prikazao reportažu u suradnji s novinarom iz magazina Travel+Leisure u kojem se pisalo o prezentaciji Istre i Hrvatske. Premijera polusatne emisije „Any Given Latitude: Croatia” održana je 28. svibnja na kanalu „Fine Living Network”. TV ekipa 24 fps Production koja je radila emisiju boravila je na novinarskom putovanju u Hrvatskoj u listopadu 2005., kada je posjetila Zagreb, Istru, Opatiju i Zadar u organizaciji predstavništva u New Yorku. Također, 14. lipnja u New Yorku, u restoranu Villa Berulia, predstavljen je Frommerov samostalni vodič za Hrvatsku. Ovo je prvi samostalni vodič za Hrvatsku u Americi. Press konferenciji je prisustvovalo tridesetak američkih novinara te autorica vodiča, novinarka Karen Olsen. Među prisutnim novinarima bio je i Steve Dougherty, koji je nominiran za nagradu HTZ-a „Zlatna penkala” u kategoriji pisane reportaže, za svoj tekst o Hrvatskoj objavljen u New York Timesu prošle godine. Voditeljica predstavništva u New Yorku, Nena Komarica održala je tijekom svibnja workshop prezentacije o američkom tržištu u nekoliko županija: Zadarskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj. U sklopu internetske stranice visit Europe svakog mjeseca predstavništvo priprema prilog o temi koja se obrađuje u tom broju. U svibnju je obrađena tema Summer, u lipnju Adventure/Sports, a u srpnju Family Travel. 16. svibnja održana je prezentacija „To Be Scene”, u organizaciji ETC-a (European Travel Commission), u svrhu promidžbe Europe kao vodeće destinacije za američko tržište. Promocija se održala u umjetničkoj galeriji u Sohou u New Yorku. Naše je predstavništvo također aktivno sudjelovalo u toj promociji na kojoj je bilo prisutno preko 100 turističkih novinara. 15. lipnja je u Explorers Clubu u New Yorku otvorena izložba Snow, Water, Ice & Rock na kojoj su prezentirane fotografije prirode i prirodnih ljepota, a autori kojih su ljubitelji avanturističkih sportova i prirode. Izložena je i serija fotografija Jona Bowermastera, pisca i ljubitelja kajaka na moru u sklopu njegova projekta „Oceans 8”. Prošle godine novinar Jon Bowermster i ekipa National Geographica boravila je u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, tako da je na izložbi prestižno mjesto dobila i fotografija Koločepa, a predstavljena je pod imenom: Sunset and Swallows, Kolocep Island, Croatia (Europe), 2005. Jon Bowermster je u svom govoru istaknuo 56 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Američki tisak o Hrvatskoj


iz rada glavnog ureda

IZ RADA GLAVNOG UREDA www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

57


iz rada glavnog ureda

ZLATNA PENKALA Hrvatska turistička zajednica je u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije i Turističkom zajednicom grada Splita u razdoblju od 11. do 14. svibnja 2006. godine organizirala dodjelu godišnje nagrade “Zlatna penkala”. “Zlatna penkala” se drugu godinu zaredom dodijelila inozemnim turističkim novinarima za najbolji objavljeni pisani materijal, TV ili radijsku emisiju o Hrvatskoj objavljenu u stranim medijima, ovog puta u 2005. godini. U svrhu isticanja iznimne vrijednosti profesionalnog pristupa pisanju o Hrvatskoj u stranim medijima, Hrvatska turistička zajednica nagradom „Zlatna penkala“ novinarima želi zahvaliti na njihovu doprinosu u promociji hrvatskog turizma na inozemnim tržištima.

Niko Bulić, direktor Glavnog ureda HTZ-a

Domaćini su tako na trodnevnom boravku ugostili 36 inozemna novinara iz 18 zemalja svijeta, dobitnike nagrade za pojedino tržište. Osim službenog dijela dodjele nagrada, boravak novinara bio je popraćen zanimljivim programom i posjetima povijesnim lokalitetima u Splitu, Saloni i Makarskoj rivijeri. Prvog dana novinari su imali priliku razgledati i upoznati kulturna bogatstva i povijest Dioklecijanove palače, unutar čijih podruma im je upriličen svečani prijam gradonačelnika Splita, Zvonimira Puljića te organizatora manifestacije, direktora Hrvatske turističke zajednice, Nike Bulića. Nakon pozdravnih govora novinare je u doba vladavine cara Dioklecijana vratila prezentacija direktora Turističke zajednice grada Splita, Vedrana Matošića, a o turističkim potencijalima Splitsko-dalmatinske županije sve je nazočne upoznao, Mili Razović, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Uzvanici u Dioklecijanovim podrumima

U svrhu informiranja, kako hrvatskih tako i stranih medija o važnosti dodjele nagrade „Zlatna Penkala“ za hrvatski turizam, u prostorima Meštrovićeve galerije 12. svibnja. 2006. održana je

Kuhar Miro Bogdanović, barmeni Ante Peroš i Jure Vojković u druπtvu hostesa

58 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Dioklecijanova večera


Informatorice koje su bile s novinarima tijekom njihovog boravka u Hrvatskoj Vedran Matošić, direktor TZG Splita kao car Dioklecijan

Zdenko Mičić, Niko Bulić, Ruæica Mikačić i Željko Jerkov

Zvonimir Puljić, gradonačelnik Splita

tiskovna konferencija na kojoj je direktor Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić izložio strateške ciljeve i komparativne prednosti hrvatskog turizma. Uzvanicima su se tom prigodom također obratili državni tajnik za turizam, Zdenko Mičić, dožupanica Splitsko-dalmatinske županije, Anđelka Vuko te predsjednik Vijeća grada Splita, Željko Jerkov i predsjednica Turističke zajednice grada Splita, Ružica Mikačić. Nakon tiskovne konferencije organiziran je razgled galerije Meštrović uz stručno vodstvo te ručak uz ambijentalnu glazbu.

Tiskovna konferencija povodom Zlatne penkale

Hostese dočekuju uzvanike

Ručak u galeriji MeπtroviÊ www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

59


iz rada glavnog ureda

Dobitnik Grand prix-a, Amerikanac Rudy Maxa na tiskovnoj konferenciji

Slobodno vrijeme nakon ručka u dvorištu galerije Meštrović

Stručni razgled galerije Meštrović

Nakon ručka sudionici su posjetili arheološki muzej i Salonu.

gledateljima i slušateljima u medijima na inozemnim tržištima, nagrade su im svečano dodijelili ministar mora, turizma, prometa i razvitka, Božidar Kalmeta, državni tajnik za turizam, Zdenko Mičić i direktor Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić.

Istog dana u večernjim satima u Vili Dalmacija na svečanoj dodjeli nagrade “Zlatna penkala” stranim novinarima uručena su priznanja za najbolje objavljene pisane materijale, TV ili radijske emisije o Hrvatskoj objavljene na inozemnim tržištima u 2005. godini. U znak zahvale za njihov izniman doprinos u isticanju vrijednosti hrvatske turističke ponude i njezino predstavljanje čitateljima, 60 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Zadnjeg dana boravka u Hrvatskoj novinari su imali prigodu upoznati ljepote Makarske rivijere, gdje su obišli Bašku Vodu, Makarsku, Tučepe, Podgoru i Zaostrog. Domaćini su se tom prigodom pobrinuli da novinari u njihovim destinacijama osjete mirise, okuse, zvuke i boje “Mediterana kakav je nekad bio”.


Hostese pored nagrada

NAGRAĐENI:

Na temelju odluke Hrvatske turističke zajednice dvoje novinara primilo je grand prix „Zlatna penkala“ za najbolji pisani i grand prix „Zlatna penkala“ za najbolji TV i radijski materijal o Hrvatskoj objavljen u inozemstvu. Ostalih 27 novinara dobili su „Zlatnu penkalu“ za najbolji materijal o Hrvatskoj objavljen na pojedinom tržištu. Zlatna penkala grand prix za najbolji pisani tekst dobila je Patrizia Magi iz Italije, za reportažu „Od Zadra do Dubrovnika“ („Croazia da Zara a Dubrovnik“), objavljenoj u mjesečniku Panorama Travel koji izdaje najpoznatiji talijanski izdavač Mondadori u nakladi od 94.000 primjeraka. Reportaža na 27 stranica iscrpno opisuje područje Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika kroz informacije o gastronomiji, kulturi te povijesnoj i prirodnoj baštini. Ona je među prvim talijanskim novinarima pri pisanju reportaže posebnu pozornost posvetila bogatstvu Dalmatinske zagore. Zlatna penkala grand prix za najbolju TV reportažu pod nazivom „Croatia’s Dalmatian Coast“ dobio je Rudy Maxa iz SAD. Reportaža u trajanju od 35 minuta prikazivala se na kanalu PBS i Kanalu 13 te na lokalnim televizijama, od lipnja 2005. do danas, čak 197 puta. Rudy Maxa dobitnik je brojnih nagrada za novinarstvo, među kojima i Pulitzerove nagrade, a njegova TV serija „Smart Travels with Rudy Maxa“, koja uglavnom govori o europskim destinacijama, dobitnik je Emmyja. Dobitnici Zlatne penkale za najbolji objavljeni materijal o Hrvatskoj na pojedinom tržištu su: ITALIJA

Za najbolji pisani materijal o Hrvatskoj objavljen na talijanskom tržištu nagrađen je Alessio Andreucci za specijalno izdanje/monografiju „HRVATSKA - raj koji treba otkriti: plaže, otoci, gostoljubivost, nacionalni parkovi, gradovi i gastronomija“ objavljen u mjesečniku izdavačke kuće CONDE’ NAST Traveller u nakladi od 120.000 primjeraka na 220 stranica. Svaki broj mjesečnika obrađuje jednu zemlju, grad ili regiju, a rubrike se odnose na važne informacije kao što su izbori hotela, restorana, muzeji, gastronomija... Odabir Hrvatske kao zanimljive destinacije prikazan

Patrizia Magi-Italija

je aktualnim i atraktivnim fotografijama, detaljnim informacijama te prirodnim i kulturnim bogatstvom. Cilj izdavača bio je da talijanski čitatelji „otputuju s CONDE’ NAST Travellerom“ u Hrvatsku. Za najbolju TV reportažu na talijanskom tržištu nagrađena je Licia Coló za emisiju “Alle falde del Kilimangiaro”, koja promiče održivi i odgovorni turizam. Epizoda o Hrvatskoj emitirana je na programu RAI3 uz još dva priloga o Korčuli i Dubrovniku. Gđa Coló osmislila je i vodila brojne emisije, a njezina aktivnost u borbi za zaštitu životinja i prirode vidljiva je i u njezinu novinarskom radu. Trenutačno je autorica i voditeljica dviju emisija ‘Alle falde di Kilimangiaro’ i ‘Cominiciamo bene Animali e Animali’. Osim novinarstva ova iznimna novinarka napisala je i nekoliko knjiga, ‘Il sogno’, u suradnji s UNICF-om, te ‘Sognando il Kilimangiaro...15 itinerari attorno al mondo’, ‘ Il giro del mondo in 80 paese’ i ‘Animali e Animali’. U Italiju je otišla još jedna nagrada za najbolju TV reportažu. Riječ je o reportaži Ennia Remondina emitiranoj na RAI2 pod nazivom ‘Između Balkana i Europe’ . Ennio Remondino rođen u Genovi, sedamdesetih godina prošlog stoljeća, počeo je bogatu novinarsku karijeru. Opus njegova rada zaista je širok, od regionalne redakcije RAI-ja do mjesta ratnog dopisnika iz Iraka, Bosne, Bliskog istoka i Afganistana. FRANCUSKA

Za predstavljanje Hrvatske i njezina turizma na francuskom tržištu nagradu je dobio Richard Clavaud za tekst pod nazivom “Croatie, le paradis de l”Adriatique” objavljen u posebnom izdanju o Hrvatskoj u časopisu “Méditerranée”. Osim osvrta na turizam tekst također donosi priču o razvoju demokracije u Hrvatskoj s perspektivom ulaska u Europsku uniju. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

61


iz rada glavnog ureda

Pierre Brouwers-Francuska

Lenka Klicperová - Češka

Dobitnik iz Francuske za najbolju TV emisiju Pierrre Brouwers nagrađen je za posebno DVD izdanje vodiča o Hrvatskoj „Croatie, le pays nouveau“ u kolekciji „Decouvrir le Monde“. Panoramskim snimkama francuskim se gledateljima na atraktivan način približava i potiče ih se na mogućnost planiranja njihova budućeg odmora u Hrvatskoj.

SLOVAČKA

ČEŠKA

Nagradu za najbolje napisani tekst u Republici Češkoj dobila je Lenka Klicperová za reportažu pod nazivom „Cres i Lošinj: Otoci iz legende“. Reportaža je nastavak prošlogodišnjeg lipanjskog broja mjesečnika „Lidé- a Zeme“, pod nazivom ‘Nekoliko lica sunčane Hrvatske’. Riječ je o najstarijem češkom zemljopisnom i putopisnom mjesečniku koji izlazi već 55 godina.

Slovački kandidat i dobitnik nagrade za najbolji pisani materijal je Robert Matejovič, urednik časopisa „Dimenzie“ koji je putem nekoliko objavljenih reportaža o Hrvatskoj: „Trakošćan kao kolijevka kontinentalnog turizma“, „Kumrovec, koji živi zahvaljujući Titu“ i „Navik on živi ko zgine pošteno!“ slovačkim turistima približio Hrvatsku, njezinu kulturnu ponudu i povijesnu baštinu. Časopis ‘Dimenzie’ je nezavisni srednjoeuropski apolitični mjesečnik, orijentiran na menadžere, financijske krugove, diplomate, umjetnike, sportaše... koji donosi zanimljive reportaže, razgovore, dajući potporu turizmu, kulturi, humanizmu, etici, umjetnosti i športu. Časopis ima engleski prilog i čitatelje u 13 država u Europi, SAD-u, Kanadi, a prodaje se i u Europskom parlamentu.

Iz Češke nam dolazi i zanimljiv trosatni radijski materijal ekipe emisije „Dobre jitro“, koja je emitirana na Češkom radiju, 2. program, o sinjskoj Alci, Trilju, Omišu, raftingu na Cetini te o Splitu, Dioklecijanovoj palači, Trogiru, Saloni i Kaštelima. Na emisiji su radili gđa Světlana Lavičková, gđa Taťana Smržová i g. Tomáš Černý. Češka radioekipa u Hrvatskoj boravi svake godine od 2001. i obišla je veliki dio Lijepe naše: Dubrovnik, Korčulu, Pelješac, Zagreb... te je o svakom od mjesta snimila zanimljive reportaže.

Robert MatejoviË - SlovaËka

RUSIJA

Nagrađena novinarka za pisani materijal iz Rusije, Natalia Vasil’eva direktorica je časopisa „Voyage & Otdikh- Bon Voyage“, jednog od najpopularnijih turističkih magazina u Rusiji, u čijem je posebnom izdanju izdan katalog „Croatia Istra“, namijenjen putničkim agencijama.

Češki radio - »esky rozhlas 2, Praha, Svetlana Lavičková, Tatana Smržová, Tomáš Černý

62 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Nagradu za najbolji TV materijal objavljen 2005. u Rusiji dobila je Diana Patsygor, voditeljica na kanalu NTV koja je u specijaliziranoj emisiji „Inostranka“, u programu koji se emitira uživo (program prati 30 milijuna gledatelja), uredila i vodila dvije kontakt emisije o Hrvatskoj. U prvoj emisiji posvećenoj Hrvatskoj gostovao je Mladen Falkoni, direktor predstavništva HTZ-a u Moskvi. U drugoj emisiji gošća je bila direktorica Turističke za-


MAĐARSKA

Iz susjedne nam je Mađarske za najbolji pisani materijal nagrađen István Pálffy, autor knjige „Hrvatska - gastronomija, kultura, vodič“, koja govori o hrvatskim ljepotama i kulturi preko hrvatske gastronomije. Knjiga je tiskana u 5000 primjeraka te je rasprodana za manje od pola godine. O knjizi su objavljeni brojni prilozi u mađarskim medijima (mađarska javna televizija MTV1, Danubius radio, magazin Story te brojne dnevne novine), a sama je knjiga je pridonijela popularnosti nove brošure o hrvatskoj gastronomiji, koja je postala najtraženiji prospekt u Mađarskoj.

Natalia Vasil’eva - Rusija

jednice Pule, Sanja Cinkopan koja je u emisiji posvećenoj Istri gostovala zajedno s gospodinom Falkonijem. NIZOZEMSKA

Za najbolji pisani materijal na nizozemskom tržištu nagradu je dobio Nenad Dereta, novinar National Geographic Travelera, za reportažu zanimljivog naziva „Moja Hrvatska“. Reportaža na 14 stranica daje jezgrovite informacije o povijesnim, kulturnim i prirodnim znamenitostima s mnoštvom korisnih servisnih informacija i fotografija u boji.

István Pálffy - Mađarska

POLJSKA

Poljska novinarka Jolanta Orłowska Hrvatsku je predstavila svojim sunarodnjacima putem mjesečnika „Kuchnia“, koji je cijeli svibanjski broj iz 2005. godine posvetio Hrvatskoj sa zanimljivim naslovom “Velika kuhinja male zemlje”, sugerirajući na slogan kojim se hrvatski turizam uspješno promovirao proteklih nekoNenad Dereta - Nizozemska

ŠVEDSKA

Švedski novinari Tobias Larsson i Per J. Andersson dobili su nagradu za izvanredan vodič „Kroatien“, koji je prvi vodič o Hrvatskoj izdan na švedskom jeziku. Vodič od 205 stranica najopširniji je najpotpuniji i najkvalitetniji napisani materijal takve vrste na skandinavskom tržištu.

Tobias Larsson i Per J. Andersson - Švedska

Jolanta Orłowska-Poljska

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

63


iz rada glavnog ureda liko godina u Poljskoj. Cijeli gastronomski doživljaj o Hrvatskoj, od recepata, načina pripreme jela i anegdota tiskan je na 80-ak stranica s cca. 1500 fotografija. Broj je rasprodan u prvih 10-ak dana uz iznimno pozitivne osvrte čitatelja i kritičara. Robert Makłowicz gastronomski kritičar, novinar i autor brojnih knjiga na temu gastronomije te autor i glavni lik najgledanijeg TV ciklusa na poljskoj TV, ‘Kulinarna putovanja Roberta Maklowicza’, dobitinik je nagrade za najbolji TV materijal objavljen na poljskom tržištu. Tijekom prošle godine, u sklopu studijskog putovanja, snimio je četiri reportaže o Hrvatskoj: “Okus Istre”, “Okus Zagorja”, “Okus Zagreba” i “Okus Plitvica i Rastoka”, koje su prikazane na poljskom drugom programu.

BELGIJA

Nagradu za najbolji pisani materijal o Hrvatskoj na belgijskom tržištu dobila je Patricia Minne, novinarka časopisa „Voyage Voyage“ za prekrasno ilustriranu reportažu naziva „Croatie“. Reportaža je na 21 stranici opisala dalmatinsku obalu i njezine otoke s posebnim osvrtom na ponudu Dubrovnika, Cavtata i Korčule.

AUSTRIJA

Za najbolje pisani tekst na austrijskom tržištu nagradu je dobila Katharina Messner za reportažu „Welch ein Naturschauspiel! Donau und Drau im Binnendelta“, koja piše o ljepotama sliva Drave u Dunav i prirodnih bogatstava Kopačkog rita. Tekst je objavljen u „Kronen Zeitung“ Wien. Za najbolji TV materijal objavljen na austrijskom tržištu nagradu je dobio Michael Schlamberger, novinar redakcije ORF 2 Wien, koji je u sklopu serije „Universum“ u dva navrata prikazao reportažu „Plitvice der fallenden seen“, u kojoj je predstavljen prirodni i životinjskog svijet NP Plitvičkih jezera s naglaskom na njihovu svakodnevnu raznolikost življenja i netaknutost prirodne okoline.

Patricia Minne-Belgija

SAD

Nagradu za najbolji pisani materijal objavljen na američkom tržištu dobio je Steven Dougherty, za članak „In Croatia, a New Riviera Beckons“, koji je objavljen na prvoj stranici najčitanije rubrike „New York Times Sunday - travel section“. Članak objavljen u časopisu, koji izlazi u nakladi od 1.700.000 primjeraka popraćen je izvanrednim fotografijama Hvara, Splita i Dubrovnika. Na kraju godine u anketi koju je NYT proveo za 20 najboljih reportaža, članak o Hrvatskoj izabran je kao najbolji.

Walter Köhler preuzeo je nagradu u ime Michaela Schlambergera - Austrija

SLOVENIJA

Vojko Mitrovič predstavnik je Slovenije, koji je dobio nagradu za najbolji pisani materijal, odnosno, članak pod nazivom „Otok Biševo“, objavljen u stručnom časopisu za nautičare „Navtika kapital“, u rubrici „Spustite sidro“, u kojem je na zanimljiv način približena ponuda Hrvatske i opisana jedna od zadnjih netaknutih oaza na Jadranu. Nagradu za najbolju TV reportažu objavljenu na slovenskom tržištu dobila je Renata Picej, novinarka na TV Piki za reportažu „Turistični obelisk na Jadranu“ u kojoj je predstavila južni dio hrvatske obale, u kojoj je na poseban način izdvojila detalje, koji vrlo lako promaknu većini turista. 64 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Rudy Maxa - SAD

ŠVICARSKA

U Švicarskoj je hrvatski turizam najbolje predstavila Viviane Schwizer za reportažu „Ökologisch intakt, preisgünstig und in der Nähe“, objavljenu u „Der Zürcher Oberländer“, koja govori o NP Plitvička jezera. VELIKA BRITANIJA

Nagradu za najbolju pisanu reportažu objavljenu na britanskom tržištu dobio je Alastair Hendy autor gastro-reportaže „Into the Blue“, koja je objavljena na sedam stranica u BBC Magazineu


„Olive“, u kojoj autor po regijama obrađuje teme: gdje kupovati lokalne namirnice, gdje jesti domaće specijalitete, odnosno, koja su mjesta gdje zalaze domaći ljudi, preporuke za smještaj te poznata domaća pića/vina. Gerald Heffernan iz Irske nagrađen je za najbolji TV materijal pod nazivom „No Frontiers: Dubrovnik Riviera“, posebnu pozornost daje autentičnoj gastronomskoj ponudi Stona i Pelješca. NJEMAČKA

Na njemačkom tržištu prošle godine dvije pisane reportaže predstavile su Hrvatsku i hrvatski turizam na poseban način. Nagrade su stoga dobili Ulla Jacobs, novinarka u magazinu „Cosmopolitan“, koja je napisala glamuroznu reportažu o Kvarneru i Istri, pod nazivom „Kroatien“, te ih postavila na listu prioriteta za turistički posjet u 2006. godini. Drugi dobitnik je Ralph Kendlbacher, novinar časopisa „Abenteur und Risen“, vodećeg časopisa za putovanje i doživljaje na njemačkom tržištu. Nagrada je rezultat zanimljive reportaže „Mediterranes Lustspiel“, koja uključuje opise južne Dalmacije s detaljnim povijesnim i gastronomskim informacijama i događajima.

Ministar Boæidar Kalmeta s dobitnicima Grand Prixa

Rudy Maxa i Nena Komarica

Ulla Jacobs-Njemačka

Zajednička fotografija nagrađenih s ministrom Kalmetom i direktorom BuliÊem

Hrvatska je na njemačkom tržištu predstavljena i brojnim TV materijalima, a kao najbolji autori izabrani su Michael MattigGerlach, koji je u emisiji „Mit dem Drahtesel auf den Perlen der Adria“ prikazao povijesne, kulturne i prirodne ljepote grada Splita i otoka Brača. Michael Bender, glavni producent/urednik TV programa VOX-Wolkenlos, u emisiji „Mit der Adria Aura nach Dubrovnik“ pokazao je mogućnosti komercijalnoga krstarenja Sredozemljem s posebnim osvrtom na Dubrovnik. U reportaži je prikazan način spravljanja i konzumiranja hrvatskih jela, degustacije hrvatskih vina te su opisane povijesne i prirodne ljepote Dubrovnika. Michael Mattig-Gerlach i Michael Weber - Njemačka www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

65


iz rada glavnog ureda

Uz odličnu glazbu plesalo se cijelu večer

Davor Glavina, direktor TZ Makarske rivijere s informatorima

Večera u Vili Dalmacija

Mirjana, Andrea i Mihaela, glavni operativci HTZ-a za Zlatnu penkalu

Jedrenjak “ Navigator”

Podgorke

66 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


U subotu, 13. 5. 2006. organiziran je posjet Makarskoj rivijeri. U Baškoj Vodi novinare i ostale sudionike dočekali su domaćini, ponudili ih domaćim specijalitetima te ispratili jedrenjak „Navigator“, koji je krenuo prema Makarskoj. U Makarskoj su posjetili Malakološki muzej uz stručno vodstvo. Domaći su na čelu s gradonačelnikom grada Makarske, Sinišom Srzićom dočekali sve sudionike nakon čega se izlet jedrenjakom nastavio prema Tučepima. Tijekom vožnje pristalo se još u Podgori, gdje su grupu dočekale djevojčice iz folklorne skupine „Podgorke“.

nica. Ovo je putovanje od iznimne važnosti za našu zemlju, a posebice za turizam jer otvara nove okvire poslovne komunikacije Hrvatske i Indije te podiže razinu promidžbe Hrvatske na indijskom tržištu. S obzirom na iznimnu važnost navedenog putovanja, koje prije svega otvara nove okvire poslovne komunikacije na relaciji Indija-Hrvatska i podiže razinu promidžbe Hrvatske na indijskom tržištu, predstavnici su srdačnom dobrodošlicom domaćina

Predvečer je program bio u samostanu u Zaostrogu gdje je domaćin, fra Ante Babić proveo goste u razgled samostana te na kraju pozvao na svečanu večeru uz prigodni glazbeni program. Svi sudionici uživali su u ponudi tipične mediteranske kuhinje, servirane u prekrasnom atriju samostana.

DOLAZAK BOLLYWOODA U HRVATSKU U Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice 16. lipnja u 13 sati održana je tiskovna konferencija na temu Dolazak Bollywooda u Hrvatsku, najveće svjetske filmske industrije. Na konferenciji su uz brojne medije prisustvovali Dev Anand, vodeći producent u Bollywoodu sa suradnicima, direktor Jadran filma, Vinko Grubišić te domaćin, Niko Bulić, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Bollywood je specifična filmska industrija zbog toga što njihovi filmovi traju i po nekoliko sati, razlog tomu su često raskošne plesne točke. Pjesme su neizbježan dio svakog filma u produkciji Bollywooda. Filmovi su namijenjeni lokalnom tržištu i produkcija je masovna, ali svojom specifičnošću privlače strane kulture i kinematografije. Filmska industrija Bollywood prava je inačica Hollywooda, ona uspješno snima svoje verzije holivudskih uspješnica. Dolasku Bollywooda u Hrvatsku prethodilo je predstavljanje hrvatskog turizma u Indiji. Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Niko Bulić 26. travnja 2006. u Indiji je održao vrlo uspješnu prezentaciju hrvatske turističke ponude. Dokaz da je bila uspješna nije dugo trebalo čekati jer su u razdoblju od 16. do 21. lipnja 2006. godine u Hrvatskoj boravili predstavnici Bollywooda pod vodstvom jednog od najpoznatijih producenata i glumaca svjetske filmske industrije Deva Ananda. Oni su posjetili našu zemlju u svrhu susreta s hrvatskim producentima, glumcima, ali i zbog traženja budućih potencijalnih lokacija za snimanje indijskih filmova na području Zagreba, NP Plitvička jezera, Opatije, Rijeke, Pule, Motovuna, Rovinja, NP Brijuni za najveću svjetsku industriju Bollywood, inačicu Hollywooda. Organizator tog inspekcijskog putovanja bila je Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Indiji i sustavom turističkih zajedPredstavnici Bollywooda u prostorima Hrvatske turistiËke zajednice www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK 67


iz rada glavnog ureda dočekani u svim destinacijama obilaska, a organizirane su i tri tiskovne konferencije.

VOLIM HRVATSKU 2006.

Ugledni gosti tada su hrvatskoj javnosti otkrili svoje impresije o Hrvatskoj i novonastale poslovne ideje, a domaćini u cilju podizanja razine buduće poslovne suradnje interesnim subjektima predstavili važnost inspekcijskog putovanja za Hrvatsku i omogućili direktni kontakt i razmjenu svih potrebnih informacija.

Četvrti, i ujedno zadnji, sastanak Stožera projekta VOLIM HRVATSKU održan je prema planu 30. - 31. svibnja 2006. godine na području Ličko-senjske županije. Radni dio Stožera održan je 30. svibnja u Gradskoj vijećnici u Gospiću. Direktori turističkih zajednica županija podnijeli su izvješće o aktivnostima projekta VOLIM HRVATSKU. Naglasak je stavljen na realizaciju natječaja za škole i dječje vrtiće te na pripreme za Zeleni i Plavi cvijet. Prema programu tijekom srpnja će na terenu u prvom krugu obilaska boraviti Povjerenstvo Plavog i Zelenog cvijeta.

“HRVATSKA - ZEMLJA SPORTA I TURIZMA” u Stuttgartu U povodu Svjetskoga nogometnog prvenstva u Njemačkoj 21. lipnja 2006. prije podne, dan prije utakmice Hrvatska - Australija, u velikoj dvorani Vijećnice u Stuttgartu održana je tiskovna konferencija na kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatske, Australije i grada domaćina, Stuttgarta pod predsjedanjem dr. Schustera, nadgradonačelnika grada Stuttgarta. Poslije podne, u 18 sati održana je prezentacija na temu sporta i turizma u prepunoj velikoj Vijećnici pokrajinskoga glavnoga grada. Najprije je prikazan turističkim oscarom nagrađen film Hrvatske turističke zajednice, “Mediteran kakav je nekad bio” autora Zrinka Ogreste, a nakon domaćina prisutnima se obratila generalna konzulica RH, dr. Vera Tadić. U ime delegacije Hrvatskog sabora govorio je Vladimir Šeks, predsjednik Sabora Republike Hrvatske. U ime Društva prijateljstva Republike Hrvatske i pokrajine Baden Würtemberga govorio je gospodin Ulrich Müller, bivši ministar i predsjednik Društva prijateljstva. Milo Sršen, pomoćnik direktora Hrvatske turističke zajednice prezentirao je hrvatsku turističku ponudu prisutnim predstavnicima kulturnog i političkog života Baden Württemberga, predstavnicima njemačkih organizatora putovanja te predstavnicima njemačkih medija. Voditeljica programa bila je Sibylle Grether, poznata voditeljica s njemačke televizije SWR. Prezentaciji je nazočilo oko 500 osoba, a nakon službenog dijela sudionici su se družili na prigodnom domjenku u atriju stuttgartske Vijećnice.

Lika

Visoki dræavni uzvanici na Ëelu s predsjednikom Sabora RH, Vladimirom ©eksom

Adrenalinski park - Rizvanuša

68 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Nakon radnog dijela, ljubazna domaćica, Ankica Grabašnjak, direktorica Turističke zajednice Ličko-senjske županije provela je novinare i članove Stožera jednim malim dijelom Ličko-senjske županije kako bi ih sve upoznala s novim proizvodima i projektima. Budući da je prvi dan bilo pravo nevrijeme, planirani se program nešto skratio. Sudionici su posjetili meteorološku stanicu na Zavižanu, koja je bila zametena snijegom, siranu “Runolist” u Krasnom, Šumarski muzej i svetište Majke Božje na Krasnom, a u Kuterevu su posjetili utočište za mlade medvjede kojemu je Glavni ured donirao 3000 kuna. Osim toga, u prostorijama NP Sjeverni Velebit sudiPrezentacija liËkog folklora

©umarski muzej, Krasno

Majerovo vrilo, Gacka

Pogled na Rab, Grgur i Goli s Zavižana

Medvjedi, Kuterevo

Sirana “Runolist”, Krasno www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

69


iz rada glavnog ureda onicima Stožera park je predstavio ravnatelj, gospodin Milan Nekić. Na Majerovom vrilu na rijeci Gacki posjetili su obnovljene mlinice, a u Rizvanuši vidjeli kako se igra paintball.

ODLAZAK U MIROVINU GOSPODINA ŽELJKA TONČINIĆA Sjednica stožera Volim Hrvatsku u Gospiću

Posjet Kuterevu

Sudjelovanjem na sastanku Glavnog ureda i direktora i voditelja predstavništava i ispostava HTZ-a u inozemstvu, održanom 29. i 30. lipnja, u radnom se dijelu od suradnika oprostio gospodin Željko Tončinić, dugogodišnji turistički djelatnik te donedavni direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Beču. U trenucima odlaska u mirovinu jednog od doajena hrvatskog turizma spomenut ćemo samo neke od najznačajnijih trenutaka u njegovoj uspješnoj radnoj karijeri. Rođen 1939. godine na Boljunskom polju, u Istri je završio osnovnu i srednju školu, te je u Zagrebu magistrirao na studiju ekonomije. Još za vrijeme studija radio je u hotelima u Opatiji, Poreču i Umagu, a nakon diplome zaposlio se najprije u opatijskom hotelu Kvarner, a potom u hotelu Zagreb. Slijedi radno mjesto direktora hotela u izgradnji Moščenićka Draga, a potom i direktora zagrebačkog hotela International. Dvije godine provodi na radnome mjestu direktora sektora za inozemni turizam u Generalturistu Zagreb, a potom preuzima poziciju direktora predstavništva Turističkog saveza Jugoslavije u Frankfurtu te direktora predstavništva Yugotoursa u Beču. Po osamostaljenju Hrvatske, Željko Tončinić postaje prvi direktor Hrvatske turističke zajednice, nakon čega preuzima čelnu poziciju u prvom inozemnom predstavništvu Hrvatske turističke zajednice - u Republici Austriji sa sjedištem u Beču, gdje djeluje u dva četverogodišnja mandata, sve do zasluženog odlaska u mirovinu s 1. kolovozom 2006. Željko Tončinić svakako pri-

Svetište Majke Božje od Krasna

Zavižan u krajem svibnja

70 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Direktor Glavnog ureda HTZ-a, Niko BuliÊ uruËio je prigodan dar zahvalnosti gospodinu Æeljku Tončiniću


pada krugu ljudi koji su svojim radnim i osobnim kvalitetama ostavili golem trag u hrvatskom turizmu te zadobili najdublje povjerenje i poštovanje ljudi iz struke, kako u Hrvatskoj tako i u međunarodnom turističkom okružju.

ODRŽAN SASTANAK GLAVNOG UREDA I INOZEMNIH PREDSTAVNIKA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U Glavnom je uredu 29. i 30. lipnja 2006. godine održan sastanak predstavnika Glavnog ureda s direktorima i voditeljima inozemnih predstavništva i ispostava. Na sastanku su razmotreni dosadašnji rezultati bukinga za Hrvatsku na najvažnijim emitivnim tržištima te sve aktivnosti koje su predstavništva i ispostave, u skladu s Programom rada za 2006. godinu, realizirali od početka kalendarske godine. Svaki je predstavnik aktivnosti pojedinog predstavništva prezentirao prigodnom prezentacijom u power pointu. Također su se razmotrili i prijedlozi te definirale osnove za kreiranje Polaznih odrednica programa rada Glavnog ureda i Programa rada predstavništa i ispostava za 2007. godinu. Nakon radnog dijela sastanka, 1. i 2. srpnja 2006. godine održano je edukativno putovanje u Ličko-senjsku županiju. Na samom početku posjetili su Majerovo vrilo, a nakon toga krenuli put Krasna, pitomoga velebitskog sela na najvećoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj (714m). Putovanje je obuhvaćalo i posjet NP Sjeverni Velebit, Zavižanu, šetnju rubom velebitskoga botaničkog vrta do ulaska u Premužićevu stazu i posjet Vukušić snižnici. Drugi dan putovanja posjetili su prijevoj Veliki Alan uz kratku šetnju Premužićevom stazom, Štirovaču, a planinarenje se nastavilo druženjem u lugarnici u Vranjkovcu. Oduševljeni ljepotama Like i nadasve gostoljubivošću domaćina većina sudionika ovog putovanja zasigurno će opet posjetiti taj netaknuti dio Lijepe naše...

PROGLAŠENI DOBITNICI HRVATSKE TURISTIČKE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO I GODIŠNJE TURISTIČKE NAGRADE ANTON ŠTIFANIĆ Za vrijeme svečane dodjele šeste sjednice Sabora Hrvatske turističke zajednice 4. srpnja je u hotelu Sheraton u Zagrebu održana svečana dodjela hrvatske turističke nagrade za životno djelo i godišnje turističke nagrade Anton Štifanić za 2005. godinu. Za ovogodišnju Hrvatsku turističku nagradu „Anton Štifanić“ nominirano je sedam pojedinaca, šest tvrtki, ustanova ili skupina, dok su za nagradu - životno djelo nominirana četiri pojedinca. O dobitnicima je odlučio Odbor za dodjelu nagrade u sastavu Niko Bulić, predsjednik odbora, Silvana Jakuš, Amelia Tomašević, Sanda Čorak, Ivo Kirigin, Hrvoje Urlić i Ivan Šorić koji su jedoglasno donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima. Janko Vranyczany - Dobrinović, prvi ministar turizma Republike Hrvatske dobio je nagradu za životno djelo, a godišnju nagradu Anton štifanić dobila je folklorno - turistička manifestacija Vinkovačke jeseni. Na svečanosti su nazočili državni dužnosnici i brojni turistički djelatnici i gosti Hrvatske turističke zajednice. Hrvatsku turističku nagradu “Anton Štifanić”, koju može dobiti pojedinac, skupina, tvrtka ili ustanova te pojedinac za životno djelo. Poticaj za dodjelu nagrade mogle su predložiti sve fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske. Nagrada za životno djelo, Janko Vranyczany - Dobrinović

Janko Vranyczany - Dobrinović rođen je 27. svibnja 1920. godine, u Krapinsko - zagorskoj županiji, točnije u Bedekovčini www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

71


iz rada glavnog ureda

Sadaπnji ministar turizma, Boæidar Kalmeta uruËuje priznanje prvom ministru turizma, Janku Vranyczany - DobrinoviÊu

Ministar Kalmeta uruËuje priznanje Mladenu KarliÊu, Predsjedniku organizacijskog odbora VinkovaËkih jeseni

Boæidar Kalmeta, Janko Vranyczany - DobrinoviÊ i Niko BuliÊ

Direktor Glavnog ureda HTZ-a, Niko BuliÊ u obraÊanju nazoËnima

Janko Vranyczany-Dobrinović odræao je upeËatljiv govor

Ministar Kalmeta dobio je prigodan dar iz Vinkovaca

gornjoj, a trenutno živi i djeluje u Bruxelles-u. Zagrebački maturant, nosilac Zlatne medalje austrijskog turizma, vitez Ordre de la Couronne Belge i Ordre de Merite du Grand Duche de Luxemburg, generalni predstavnik austrijskog turističkog ureda u Bruxellesu, Luxemburgu i Parizu tijekom 17 godina, kojega je 1986. godine Savez turističkih novinara Belgije proglasio “turističkim čovjekom godine”. Janko Vranyczany - Dobrinović posjeduje i brojna odlikovanja hrvatske države i to:

- Red Hrvatskog Pletera - Spomenica Domovinskog rata - Spomenica Domovinske Zahvalnosti - Spomen - medalja Vukovar

- Velered Kralja Dimitra Zvonimira s lentom i danicom - Red Hrvatskog Trolista 72 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Za svoj dugovječan, ali poglavito iznimno uspješan rad odlikovan je velikim brojem hrvatskih, austrijskih, luksemburških i belgijskih odličja. Posjednik je rimske akademske diplome za internacionalnu komunikaciju, stručnjak za izvozne poslove i marketing koji je svojim savjetima bitno utjecao na austrijski turistički marketing i turistički stil, ostavio snažan trag u hrvatskom turizmu,


Niko BuliÊ, Janko Vranyczany-Dobrinović i Milan BandiÊ

Detalj sa Sjednice TuristiËkog vijeÊa HTZ-a. Dræavni tajnik za turizam Zdenko MiËiÊ i direktor Glavnog ureda HTZ-a, Niko BuliÊ

predavač na mnogim stručnim seminarima, dugogodišnji predsjednik Unije inozemnih turističkih predstavnika u Bruxellesu, čovjek s razgranatim međunarodnim vezama koji se snažno afirmirao na području turizma i marketinga.

SveËanu dodjelu nagrada nisu propustili Ivan MiπetiÊ i Hrvoje ©ariniÊ. Na fotografiji u druπtvu s direktorom BuliÊem

Zdenko MiËiÊ u druπtvu pomoÊnika ministra Kalmete, Æelimira KramariÊa i Roberta Pendea

Barun Janko Vranyczany Dobrinović, potkraj srpnja 1990. godine izabran je za prvog ministra turizma u samostalnoj Hrvatskoj. Zbog najmanje dva razloga izazvao je veliki interes turističke javnosti: u nas do sada nedovoljno poznat, ovaj je pripadnik starog i uglednog hrvatskog plemstva ujedno i međunarodno priznat turistički stručnjak. Vranyczany je na poziv prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana iz domoljublja prihvatio složene zadaće, a u namjeri da svoja dugogodišnja iskustva primjeni ovog puta u vlastitoj domovini. Nakon svog imenovanja dao se odmah svim snagama na ovaj izazovan posao u stvaranju novog hrvatskog turističkog identiteta i temeljnih uporišta za budući razvoj hrvatskog turizma, a idejni je tvorac i hrvatskog turističkog znaka. U tome ga je vodila snažna želja da široko bogatstvo hrvatskih turističkih potencijala postepeno bolje uključimo u europsku potražnju. Iako je relativno kratko vrijeme djelovao u Ministarstvu turizma, njegov doprinos hrvatskom turizmu ostavio je trajan i dubok trag. Aktivno je odredio put osamostaljenja hrvatskog turizma iz tadašnjeg jugoslavenskog zajedništva u kojem hrvatski turizam nije bio kao takav prepoznatljiv. Neposredni razlog za kandidiranje Janka Vranyczanya - Dobrinovića za najveću hrvatsku turističku nagradu je donošenje paketa triju turističkih zakona i to: - ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA - ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI - ZAKONA O TURISTIČKIM ČLANARINAMA.

Veleposlanica Kraljevine Belgije Marie - Johane Roccas, Hrvoje ©ariniÊ, Mladen Vedriπ, Mate GraniÊ, Davor Faget - ©piπiÊ

Navedenim Zakonima stvorena je temeljna pretpostavka za profesionalizaciju turističkih zajednica i osnivanje Hrvatske turističke zajednice kao krovne institucije hrvatskog turizma. Pravilan i funkcionalan izbor ustroja turističke nacionalne institucije i sustava na terenu koji čine bit temeljnih turističkih zakona, zasluga www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

73


iz rada glavnog ureda je gospodina Janka Vranyczany - Dobrinovića. Posebnu važnost i trajnu vrijednost donošenju ovih zakona daje činjenica da su oni predloženi i prihvaćeni u vrijeme kad su se donosile sve presudne odluke koje su odredile naš put prema punoj hrvatskoj državnoj samostalnosti tj. u vremenu 1990/1991. godine. Prijelaz iz društvene institucije u profesionalni sustav vezan za članstvo, ali i osiguranje vlastitih na zakonu zasnovaih prihoda bio je presudan čimbenik koji je omogućio uspostavu i osamostaljenje novog sustava. Mi koji smo na osnovu donesenih zakona proveli oživotvorenje zakonskih postavki i operativno vodili pripreme i samo osnivanje Hrvatske turističke zajednice to možemo i vjerodostojno potvrditi. Janko Vranyczany - Dobrinović, danas hrvatski veleposlanik u miru, svoj bogati profesionalni život ne završava umirovljenjem, već kao ugledni turistički ekspert ostaje predavač, član niza odbora i savjetodavni suradnik generalnog direktora austrijskog Turističkog ureda u Bruxellesu, te organizator velike izložbe Europalia - Austrija u Belgiji. Na prijedlog Hrvatske turističke zajednice Odbor za dodjelu hrvatske turističke nagrade jednoglasno je usvojio prijedlog da se hrvatska turistička nagrada za životno djelo dodijeli Janku Vranyczany - Dobrinoviću. Nagrada za skupinu, folklorno - turistička manifestacija Vinkovačke jeseni

Četiri desetljeća trajanja, jubilej kojeg upravo ove godine obilježavaju Vinkovačke jeseni, impresivan je dokaz vrijednosti ove smotre izvornog hrvatskog folklora. Važan ali ne jedini... Od osnutka, 1966. godine, svake su sljedeće Vinkovačke jeseni bile bogatije kvalitetom i sadržajem, svake su godine one bile nov i sve važniji doprinos očuvanju slavonsko-srijemske i hrvatske tradicijske baštine - glazbe, pjesme, plesova, običaja i narodnih nošnji. Od skromne manifestacije u samim počecima, Vinkovačke su jeseni prerasle u pravu instituciju i tako na najbolji način povezale prošlost i sadašnjost, svakodnevicu i turistički život. Iako je zasluga mnogo, jedna od najvećih jeste da su Vinkovačke jeseni utemeljitelj Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti kojoj je cilj u prvom redu očuvanje i unapređenje tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije, okupljanje folklornih društava, osnivanje novih i pomoć u njihovu radu. I tako tradicija živi... Uz folklorne skupine ovoga područja, svake se godine na Vinkovačkim jesenima predstavlja i 30 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Hrvatske i dijaspore koje su prema prosudbama ocjenjivačkih sudova izabrane na regionalnim i županijskim smotrama folklora. Izmjenjuju se tako folklorne grupe, predstavljaju i od zaborava čuvaju običaji a njihova vrijednost i ljepota utiskuje u život novih generacija, onih kojima je zadaća da nastavljaju tradiciju 74 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

a Vinkovačke jeseni vode do novih i novih jubileja. Iako uvijek drukčije i neponovljive, Vinkovačke jeseni iz godine u godinu imaju i konstantu - sastoje se od više priredaba kao što su Folklorne večeri, Dječje Vinkovačke jeseni, Svečanost otvaranja, Šokački divani, Smotra izvornog hrvatskog folklora, Svečani mimohod, Revija konjskih zaprega i Svečanost zatvaranja Vinkovačkih jeseni. Njima se svake godine pridružuju i popratni sadržaji - izložbe knjiga, stručni skupovi, književne večeri, koncerti, turističke manifestacije, gospodarska događanja i savjetovanja, sportske priredbe... O važnosti koju Vinkovačke jeseni imaju za turizam ove regije i cijele Hrvatske svjedoči i podatak da je ova manifestacija prije dvije godine dobila i visoku europsku turističku nagradu - Povelju Zasluge za turizam 2004. Ali još više, potvrđuje to interes publike i ona neprekinuta nit sudionika svih generacija koji pomno čuvaju običaje i tradiciju te svake godine otkrivaju njihovo bogatstvo i raznolikost. A samo oni koji cijene prošlost jasno vide put kojim - u kulturi, turizmu pa i svakodnevnom životu - treba ići dalje...

U nastavku donosimo govor prvog ministra turizma, Janka Vranyczany-Dobrinovića koji je izmamio gromoglasan pljesak nazočnih:

Poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine direktore, poštovana gospođo veleposlanice Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj, ganut sam, duboko dirnut. Preplavljuje me danas i u ovim danima, u eto poodmaklim godinama melankolična nostalgija. Nostalgija za onim danima, otprije 15 godina, prvih početaka današnje Hrvatske, a s tim počecima i ustrojavanja hrvatskog turizma, promicatelja hrvatske posebnosti zaboravljenoga, prigušenog hrvatskog imena. Drago mi je što mogu još jedanput biti ovdje među vama, ne u diplomatskom, nego u turističkom, hrvatsko-turističkom svojstvu. Jer upravo sam za turizam, a ne za diplomaciju, ponavljam za turizam - za tu internacionalno gospodarski važnu, pozitivnu, socijalno razvojnu, međuetničku i međunacionalno mirotvornu granu svjetske ekonomije, te gospodarske grane u konstantnom porastu, stvaratelja prihoda sa širokom lepezom radnih mjesta, konačno i gospodarske grane izvan kritika i polemika oko globalizacije i mondializacije - upravo toj grani posvetio najbolje godine svog života. Svoja sam godinama sakupljena saznanja i iskustva diljem Europe i svijeta, konačno, doduše kratkotrajno, mogao posvetiti zemlji u kojoj sam se rodio, u kojoj sam odrastao, kojoj, zbog okolnosti, nisam mogao dati svoj, u nutrini željeni, tek u snovima posvećeni doprinos. Dobio sam u inozemstvu za izgradnju turizma i međunarodnih mostova, danas mogu to reći, pohvale, priznanja, luksemburških, francuskih, od udruženja novinara ili raznih turističkih agencija. No ako je sve to bilo naoko lijepo, ugodno, ipak u nutrini nekako poluodsutno, krnje, bez onog pravog i toplog domovinski pripadajućeg - Krleža bi kazao „malograđansko lokalpatriotskog“ sadržaja.


Danas me ispunjava i obdaruje ono što mi je tada vani manjkalo. Ako sam vani katkad bio poluprisutan, danas sam ispunjen i te kako prisutan. Hvala onima koji su se sjetili mog, nažalost prekratkog, udjela u stvaranju baza i usmjerenja jednog samostalnog slobodno tržišnoga, vlastito državnog, isključivo vlastito zvanoga hrvatskog turizma. Zadaće su bile velike, ciljevi mnogobrojni, uz to balvani, nepovjerenje pregitirano u mržnju, u pozadini postupno zvuk kalašnjikova - trebalo se požuriti, dati se na posao. Izvanredno u izvanrednim vremenima. Intenzivno, svim raspoloživim sredstvima, tada u povojima stvaranja demokratske države, s dodatnom emotivnom dinamikom početnih dana, zapravo suludo, bezizgledno, no s čvrstom optimističnom vjerom u našu budućnost. Hvata me danas ponešto nostalgija za tim pionirskim danima, u kojima je bilo mnogo ideja, a primiti u gradnju se moglo tek najbitnije zadaće. Na papiru još je postojao Savez Federativnih Republika Jugoslavije. Odrješito, uljudno otišao sam u Beograd izjaviti Markoviću i saveznim turističkim organima da se odvajamo od svih paternalističkih, a i ispaljivajućih savezničkih, turističkih veza, da se zaustavi svako pripremanje na nas odnosećega se turističkog materijala, s oznakom „Jugoslavija“ i da financijski, organizatorski, promidžbeno uzimamo sve u svoje ruke, nadajući se razumijevanju, a i korektnoj suradnji svih republika u ovom mirotvornom sektoru. Još nije bilo ni referenduma, a i daleko od priznanja. Na brzinu se bio stvorio hrvatski znak, logo, vlastiti promidžbeni materijal, na brzinu organizirane konferencije u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, izravno kontaktiranje najbitnijih stranih klijenata i multiplikatora. Hrvatski turizam, sa svojim znakom i imenom, svojim agresivnim, daleko vidljivim slovima CROATIA bio je prva, mirotvorna, u medijima i od internacionalne publike zapažena lasta hrvatskog, do tada međunarodno zanemarenog identiteta. A time i prvi međunarodno zapažen doprinos našoj posebnosti. Paralelno se išlo na stvaranje suvremene i učinkovite bazne podloge tog našeg samostalnog turizma. Ustrojiti osnove jednog modernog ministarstva, no izvan svega, pomoćnu politički i financijski nezavisnu organizaciju za promidžbu i za izazove slobodno tržišne dinamike. No kako je već rečeno, dolazili su teški oblaci, izbjeglica u hotelima sve više, a turista sve manje i manje. Hrvatski turizam pada i pada u tešku krizu. Trebalo se još više požuriti da razvoj situacije ne uguši sve. Bio sam uvjeren, kao i mnogi da će se hrvatski turizam jednoga dana oporaviti. Da će za taj oporavak trebati širok konsenzus, sveopća zajednica svih turističkih snaga, gdje će svaki koji direktno ili indirektno doprinosi turističkoj ponudi i od nje vuče koristi, svojim minimalnim doprinosom na sebi osjetiti solidarnost i suodgovornost, ravnopravno poticajno kulturološko zbivanje, sudjelovanje u izboru svojih predstavnika. Turistički doprinos uz boravišnu pristojbu omogućit će jednog dana dinamiku poleta turizma, no time i po koju zavist.

Bilo je glasova u vladinim, u saborskim i novinarskim krugovima da je to hirovito i neuobičajeno. Vranyczany želi ubirati svoj poseban porez, svoj turistički harač. Pa da ovakvo što uvede i neko drugo ministarstvo za svoje tobožnje potrebe i fiksne ideje. No na mojoj strani u Vladi bio je već u kratkom roku pokojni prof. Hanžeković, prvi hrvatski ministar financija, prvi naš ubirač poreza i predlagač budžeta, ugledan ekonomist i međunarodno priznati stručnjak, a moj prijatelj iz mladih dana. Tumačenjima i argumentima nije bilo teško uvjeriti stručnjake - ministre Kalođeru, Babića, Čičin-Šaina, pa pragmatike - predsjednike vlade Mesića, Manolića, Šarinića, pa Vladu Šeksa, koji je u to doba pisao prvi ustav, bio na čelu zakonske komisije. Svi manjeviše, s dobronamjerno pozitivnim, ali ujedno i umjerenijim pristupom, s blagim smiješkom. I to s teško pobijajućom argumentacijom da u tom času Hrvatska ima važnije probleme. Takav je stav zauzimao i predsjednik Franjo Tuđman. Već mi je u travnju 1991. usmeno dao na znanje da će me imenovati svojim predstavnikom u za nas važnom Bruxellesu, sjedištu europskih i sjeverno-atlantskih institucija. No ja sam uporno nastavljao svoj posao kao da me se to ne tiče. U svibnju 1991. veli mi Predsjednik: „Janko, nemoj gubiti vrijeme u turističkim nebulozama. Možeš to poslije nastaviti. Miči se u Bruxelles“. Bio sam rastrgan, u teškom položaju. U punoj akciji da prvi zakoni, nalazeći se u drugom poluvremenu, napokon krenu u proceduru. Uspio sam dobiti naklonost i pozitivan stav Franjićeva saborskog Odbora za turizam. No sve posijano primjedbama, savjetima i amandmanima, mnogima dobronamjernim, kao odgovor Instituta za turizam i mnogih drugih ustanova i sveznadarskih strana. Ako popustim, ostavim u ladici, sve će se odužiti, staviti u hladnjak, pa otapati, razvodniti, te konačno otići u škrinju zaborava. Sjetio sam se dalekih stričeva, nositelja križeva, Mojsije, Terezije, visokog odlikovanja, ako mirno i usprkos višoj zapovijedi na svoj način uspiješ i dobiješ nagradu, no u suprotnom slučaju odlaziš pred ratni sud. „Predsjedniče, daj mi još nekoliko tjedana. Idem u Bruxelles čim prođu prvi zakoni. Dogovorio sam se s Franjom Grgurićem, dvojica smo kao i ti, Predsjedniče, Zagorci, tvrdoglavi i uporni. Vidjet ćeš, od svega toga ubirat ćemo jednoga dana koristi, potrebnih sredstava za ubrzani turistički oporavak i njegov, vidjet ćeš, danas još nezamislivi razvoja...„ Tuđman je tada, u fazi pripreme za referendume, bio dobrog raspoloženja. Reci mi, Janko, kako dugo, prema tvom mišljenju, nećemo imati turizma. To ovisi o općim političkim, prometnim i sigurnosnim prilikama, a time djelomično i o tebi, Predsjedniče. Za pet-šest godina vjerojatno još nećemo imati pravog turizma. „Pa ti si, Janko, malo fantazist. Što se sada gnjaviš s nečim, što će po tebi, proraditi tek za nekoliko godina. Do tada ćemo sve urediti. Nastavit ćeš nakon toga. Dajem ti, jer si to ti, rok do www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

75


iz rada glavnog ureda sljedećeg rujna da započeto pripremiš i svršiš. Trebaju nas priznati i da uđemo u euroatlantske ustanove. To su naši strateški ciljevi. Kad to postignemo, nakon toga, ako želiš, nastavi...“ Vladalo je uvjerenje da je dovoljno otići u Bruxelles, uljudno kucati na europska vrata, ostaviti dobar utisak i prijam na recepciji, dobiti dopuštenje za pristup gornjim katovima i svojim europskim, kulturnim lijepim izgledom, pa tradicijom, izobrazbom i kršćanstvom, sve od Karla Velikoga dalje, pa će nas u kratkom roku primiti za ravnopravnog stanara europskog hotela. No evo još danas smo na recepciji. Moji savjeti i vapaji da se ne otkvačimo, ne izgubimo godine, čak jednu godinu, koja nam danas tragično manjka, u najgorem slučaju tek te dvije nisu bile dovoljne, nisu bile uspješne ni prodorne. No zato u zadnje vrijeme kreveti se pune, turistički su prihodi u porastu, bar se ta zamisao planski ostvarila. Vratimo se ponovno na turizam u ratnim okolnostima. Bio sam nepopustljiv. Franjo Gregurić mi je omogućio, uz privolu predsjednika Republike, da sjedim u Vladi kao ministar u produženoj ostavci ili ministar - fantom u sjeni primarno radeći na rješenju mudrovanja amandmana, lokalnih, regionalnih, saborskih, institucionalnih, kočnica i klipova - bilo ih je kako nekad mnogih. Nemojmo zaboraviti, da su stari sustav, bivša mišljenja i radni ritam još bili na snazi. Prve zakonske pretpostavke i procedure, čitanje, rasprave, prošli put je bio otvoren i nezaustavljiv za ostvarenje zamišljenog. Otišao sam, s još mnogo projekata u torbi, na primjer, usput rečeno, stvaranje specijalizirane, poticajne i stručne turističke banke, mehanizma za sprječvanje ružne i štetne gradnje, a uz poticaj estetske turističke gradnje, pa civilizacijskih i unosnijih kreveta i tako dalje... Otišao sam, a da se više nisam vratio na hrvatsku turističku pozornicu, tek eto danas nakon 16 godina, ovdje sam, s vama. U inozemstvu sam ostao, jučer u diplomaciji, a danas još možda pojačano, jedna diskretna nekomercijalna agencija za animiranje, slanje i savjetovanje, bezbroj osoba i obitelji iz društvenih, diplomatskih, gospodarskih, umjetničkih, rodbinskih i športskih krugova, znanaca, rođaka i prijatelja iz Londona, preko Bruxellesa, Pariza, Münchena, Beča, Venecije do Johhanesburga, sve uz pomoć našeg dragoga kolege Ivice Sršena.

Vlade, na prvog šefa kabineta Predsjednika države, koji su me pozvali, nepolitičkog čovjeka, tek turističkog radnika u inozemstvu i usput domoljuba, i poklonili mi povjerenje u tada važnim početnim trenucima. Iskazujem posebnu hvalu svim onima koji su imali lijepu, za mene dirljivu ideju da me se sjete, koji su odlučivali i djelovali u tom smislu. Ne znam i ne mogu imenovati sve, no eto u snopu i prijenosu na sve, Niko, velika ti hvala, i prenesi to svima u ovo uključenim dragim kolegicama i kolegama. Sve što sam smatrao potrebnim i korisnim, bilo u turizmu ili na drugim odgovornim mjestima, radio sam iz uvjerenja u ispravnost pothvata, ne za interes, nego za korisnu gestu, u domoljubnoj, humanističkoj i multikulturnoj tradiciji moje obitelji, a u suvremenom, modernom, socijalno odgovornom demokratskom stilu. Jednoć, na počecima, izjavio sam: „Siguran sam, uspjet ćemo!“ Drago mi je i toplo pri srcu da sam danas ponovno među vama. Sve na putu uspjeha. Hvala vam svima!

NAGRADE DJECI U EKOLOŠKO - EDUKATIVNOJ AKCIJI VOLIM HRVATSKU - VIŠE CVIJEĆA, MANJE SMEĆA Najuspješnijima na natječaju VOLIM HRVATSKU 2006. dodijelile su se nagrade i priznanja u sklopu svečane Sjednice Sabora Hrvatske turističke zajednice 4. srpnja 2006. godine u hotelu Sheraton. Tom je prigodom priređena i izložba svih radova, a povodom dodjele nagrada tiskala se i prigodna slikovnica dječjih radova. U nastavku slijedi popis nagrađenih radova:

I pratim, diskretno, sa zadovoljstvom, kao vrtlar koji je pokušao pod teškim okolnostima, posaditi novu, krepku i lijepu vrst ruže. Diskretno gledajući, kako se primila, proradila i procvjetala. Čestitam i drago mi je što su današnji vrsni voditelji i dograditelji te zdrave i uspješne biljke, danas već rascvjetanoga širokog grma, ministar Božidar Kalmeta i direktor Niko Bulić. U ovom času imam toplu misao za sve one suradnike, kolege i kolegice, danas na drugim mjestima, u mirovini ili koji više nisu među nama, koje sam uspio ispuniti, uvjeriti i oduševiti u važnost i ispravnost našeg nastojanja, u uspjeh, tada zaista, još u zamagljenoj daljini. Bez njih ne bi sve to moglo proći, jer to je bio timski rad. Mislim na prvog Predsjednika, na prvog predsjednika 76 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Djeca nagrađena u akciji VH


U KATEGORIJI LIKOVNIH RADOVA DJECE POLAZNIKA DJEČJIH VRTIĆA 1. NAGRADA DV DUGO SELO, DUGO SELO MIA MARKUŠIĆ (6,5 g.) 2. NAGRADA

Izloæba djeËijih radova

DV CVRČAK, VIROVITICA KARLO ARAGOVIĆ (6,9 g.) JERKO BOBANAC (6,9 g.) BORNA BOSILJ (6,9 g.) TEA FARKAŠ (6,4 g.) EVA GUROVIĆ (6,9 g.) STJEPAN IHAROŠ (6,9 g.) DOROTEA KIŠ (6,2 g.) MATEA KOCIJAN (6,9 g.) NIVES KOLEC (6,5 g.) LUKA OJUROVIĆ (6,1 g.) VANESA VILJEVAC (5,6 g.) 3. NAGRADA DV GAZA, KARLOVAC LARA MATAN (6 g.) VEDRANA MATIĆ (7 g.) ADRIJANA VUK (6 g.) U KATEGORIJI LIKOVNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OŠ DOLAC, RIJEKA EMA BAJDUK RENATA BERISHA ANTONIA BISKUPIĆ ŽELJKA BRKIĆ FILIP DEŽELIĆ NINA FRGAČIĆ VALENTINO HUTINSKI IVANA NIKOLAC ELA TOMLJANOVIĆ NIKOLINA TROBOJEVIĆ LARA OLUIĆ LAURA SCHWARZ TINA BLAŽEVIĆ IVAN JENDROK FILIP JUSTINIĆ MARTA KARAMAULI IZABELA KUČINA RINALDO RADNOVIĆ

Zbog višedimenzionalnog pristupa, vrlo lijepog likovnog rješenja i izuzetne edukativnosti koja nas podsjeća na smjerove u kojima treba ići valorizacija naše domovine, Ocjenjivačka komisija Hrvatske turističke zajednice proglasila je rad OŠ Dolac, Rijeka najboljim i van svake konkurencije. 1. NAGRADA OŠ DOBRI, SPLIT MARINELA KUŠETA 2. NAGRADA IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR IGOR ĆORIĆ IVONA ĆUK GIULIANNO ĐURĐEVIĆ 3. NAGRADA OŠ DONJI LAPAC, DONJI LAPAC ILIJANA MARIJA MEDIĆ JOVANA VLAISAVLJEVIĆ DRAGANA PASKAŠ MATEA ROMIĆ JOVANA AJDUKOVIĆ www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

77


iz rada glavnog ureda

BROŠURA TURIZAM U BROJKAMA U lipnju je otisnuta brošura Turizam u brojkama koju Hrvatska turistička zajednica već tradicionalno izdaje u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka. Brošura sadrži podatke o kretanjima turističkog prometa u 2005. godini te osnovnim pokazateljima koji su tabelarno i grafički prikazani kroz 18 cjelina. Brošura je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku u nakladi od po 2.000 primjeraka.

U KATEGORIJI LITERARNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 1. NAGRADA OŠ MARČANA, MARČANA KARLO CRLJENICA 2. NAGRADA OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA NIKOLA DRAGIČEVIĆ 3. NAGRADA OŠ IVAN FILIPOVIĆ, VELIKA KOPANICA ANA VRANJIĆ

NOVA BROŠURA O HRVATSKIM VINIMA U kolovozu će u izdanju Hrvatske turističke zajednice izaći brošura o hrvatskim vinima. Brošura će, prema tekstu Davora Butkovića, biti obogaćena mnogim fotografijama vina iz svih regija Hrvatske, a otisnut će se na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i mađarskom jeziku u nakladi od 50.000 primjeraka. Urednici su Davor Butković, Mirjana Brabec, Viviana Vukelić i Veljko Ostojić. 78 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA IZDAJE SEDMEROSTRUKI NOSAČ ZVUKA Hrvatska turistička zajednica u završnoj je fazi realizacije sedmerostrukog nosača zvuka pod nazivom „Anima Croatica“. Urednik cjelokupnog materijala je Ljubo Stipišić Delmata. Projekt je zamišljen kao CD-box podijeljen u četiri karakteristične tematske cjeline: - kompilacijski album etno glazbe - kompilacijski album narodne glazbe (2 cd-a) - folklor - kompilacijski album klapske glazbe (2 cd-a) - kompilacijski album duhovne glazbe (2 cd-a) - sacra

Svaki kompilacijski album koncipiran je tako da su sve hrvatske glazbene regije odgovarajuće zastupljene specifičnim skladbama. Autor dizajna CD-boxa, svakog pojedinog omota te pripadajuće knjižice s tekstom je Boris Ljubičić. CD-box „Anima Croatica“ u prvoj će se nakladi umnožiti u 10.000 komada.

PLAKATI DESTINACIJA Hrvatska turistička zajednica u suradnji s turističkim zajednicama županija, gradova, mjesta i općina te nacionalnim parkovima i parkovima prirode priprema novu seriju plakata destinacija. Autor koncepta serije od preko 120 različitih motiva hrvatskih destinacija je Ivan Doroghy, a fotografije potpisuju Ivo Pervan, Renzo Kosinožić, Tješimir Marić, Josip Madračević, Damir Fabijanić, Petar Trinajstić, Andrija Carli, Saša Pjanić, Romeo Ibrišević, Goran Vranić, Milan Babić, Ante Verzotti, Mario Romulić, Marin Topić, Petar Fabijan, Mladen Radolović Mrlja, Želimir Černelić, Vesna Mitrović, Predrag Mandić, Zoran Alajbeg, Vesna Štajner, Marko Gracin, Jörg Raasch, Stanislav Horaček, Damir Rajle, Juraj Kopač. Plakati formata 70x100 cm, ovisno o motivu destinacije, sadržavaju dva prepoznatljiva slogana „Mediterranean as it once was“ i „Natural stress relief“, a izrađeni su prema zahtjevima tržišta te u svrhu promocije hrvatskih destinacija, kako morskih tako i kontinentalnih.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

79


iz rada glavnog ureda Prva serija plakata obuhvatit će 40 različitih motiva, ukupna naklada je 80.000 komada, a bit će otisnuti na engleskom jeziku. Do kraja godine planira se otisnuti još 60-ak plakata raznih hrvatskih destinacija.

STUDIJSKA PUTOVANJA AGENATA I NOVINARA Do srpnja 2006. godine Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je studijska putovanja francuskih (165), slovačkih (115), njemačkih (132), poljskih (90), belgijskih (60), švedskih (45), španjolskih (57), američkih (41+100), čeških (35), baltičkih (32), talijanskih (30), engleskih (20), austrijskih (16), japanskih (12), australskih (5), kineskih (2) i indijskih (2) agenata. U većini tih putovanja Hrvatska turistička zajednica je, prema Programu rada, sufinacirala putovanja s 20 € po osobi, po danu, dok je kod manjeg broja putovanja sufinacirala samo neki segment u sklopu cijelog putovanja, kao na primjer, agentima koji su došli u sklopu putovanja - krstarenja „M/S Arion - Sterling Vacation“ iz Amerike, za svih 100 agenata pripremljen je paket promidžbenih materijala. Najveći broj francuskih agenata, posljedica je znatno povećanje cijena, poglavito dubrovačkih hotelijera, što je rezultiralo lošijim rezultatima prodaje u odnosu na prošlu godinu. Kako bi se ublažio negativan trend prodaje, turoperator Marsans / Transtours u dogovoru je s našim predstavništvom u Parizu organizirao studijsko putovanje za sve najvažnije turoperatore koji prodaju Hrvatsku (gotovo 150 agenata) i za nekoliko novinara, kako bi se neutralizirali ti negativni efekti. Inspekcijsko putovanje dvojice indijskih „decision maker“ agenta, iz Kuonija iz Indije, u cjelini je organizirala Služba za operativni marketing Hrvatske turističke zajednice u suradnji s Veleposlanstvom RH u Indiji. Oni su u srpnju tijekom boravka u Hrvatskoj posjetili Zagreb, Plitvička jezera, Hrvatsko zagorje, Varaždin i Istru kako bi njihov tim za razvijanje proizvoda mogao napraviti aranžmane putovanja za sljedeću godinu. U prvih šest mjeseci Hrvatsku je, u potpunoj organizaciji Hrvatske turističke zajednice, posjetilo 355 novinara iz 25 zemalja, dok ju je u djelomičnoj organizaciji posjetilo 76 stranih novinara. Dakle, ukupno 431 strani novinar. Kao i dosadašnjih godina, prema Programu rada za 2006. godinu, koncepcija organizacije studijskih putovanja novinara, uključivala je dva modela financiranja putovanja. Potpuna organizacija (Model 1 ili Model 2) Glavnog ureda uključivala je financijsku i organizacijsku raspodjelu troškova u suradnji s turističkim zajednicama županija, gradova, općina i mjesta, dok je djelomična organizacija uključivala samo organizacijsku potporu Glavnog ureda i lokalnih turističkih zajednica. Najveći broj novinara došao je iz Njemačke, Italije, Češke, Francuske, Austrije, Poljske, Engleske, Slovačke i Amerike. Studijska putovanja novinara realiziraju se u pred i posezoni, a tijekom predsezone najveći broj ih je realiziran u svibnju. U nastavku izdvajamo nekoliko zanimljivih studijskih putovanja: 80 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Poljska inačica CNN-a, program TVN 24, proizvodi i emitira 24 sata programa vijesti. U Poljskoj je TVN 24 proglašen najperspektivnijim programom za prošlu godinu. U Hrvatskoj je boravila peteročlana TV ekipa, koja se od 7. do 20. svibnja 2006. godine uživo javljala 4-6 puta po 4-5 minuta za gledatelje programa TVN 24 i TVN Meteo prenoseći gledateljima vremensku prognozu iz mjesta odakle se javljaju. Osim prognoze, TV prezenter govori i o značajkama mjesta, regije i zemlje gdje se ekipa nalazi. Prije i poslije svakog javljanja uživo iz Hrvatske emitirao se „clippboard“ s našom reklamom u trajanju od osam sekunda. Tijekom 12 dana boravka, javljanja su se emitirala iz mjesta duž cijele naše obale (Rovinj, Vrsar, Opatija, N. Vinodolski, Zadar, Biograd, Vodice, Šibenik, Primošten, Tučepi, Dubrovnik i Cavtat). U svibnju se realizirao još jedan zanimljiv projekt. Naime, od 5 do 20. svibnja 2006. godine na području Kvarnera snimale su se posljednje epizode ovogodišnje sezone najpopularnije flamanske TV sapunice „Familie“. Naime, sapunica „Familie“ emitira se već 15 godina i želja producenata bila je snimiti posljednju epizodu za sezonu 2005./2006. (na TV se emitira svake godine od rujna do lipnja) u Hrvatskoj. Očarani Kvarnerom, odlučili su umjesto jedne epizode snimiti čak četiri, na različitim lokacijama Kvarnera. Zanimljiv podatak je da se tijekom četiriju epizoda 140 puta spominje Hrvatska i hrvatski lokaliteti, dakle, osim što je prikazan prekrasan ambijent, o njemu je puno toga i ispričano, tako da je gledateljima bilo jasno gdje se odvija radnja. S obzirom na to da je na snimanju sudjelovalo čak 45 osoba, ovaj projekt podržali su posebno TZ Kvarnera, TZG Opatije, Croatia Airlines i Hrvatska turistička zajednica kao glavni organizator snimanja. Ljepote hrvatskog turizma u elitnom australskom časopisu “Nossa weekender Magazine”. U razdoblju od 27. do 30. lipnja 2006. godine Hrvatsku su prvi put posjetili ugledni novinari australskog elitnog modnog časopisa “Nossa weekender Magazine”. S obzirom na to da australsko tržište sve više dobiva na važnosti kada je u pitanju otvaranje marketinške komunikacije u promociji hrvatskog turizma, novinarima su se u sklopu putovanja organizirali obilasci, prije svega glavnoga grada Hrvatske, zatim Hrvatskoga zagorja, NP Plitvička jezera te Istre i Kvarnera. Kako bi se novinari što bolje upoznali s turističkom ponudom Hrvatske i time je mogli približiti i predložiti svojim čitateljima, u sklopu putovanja prezentirane su im prirodne i kulturne ljepote Hrvatske, s naglaskom na specifičnosti i „čari“ pojedinih destinacija, koje su im osobno predstavili sami domaćini. Rezultat organiziranog putovanja manifestirat će se već u rujnu 2006. godine, kada u posebnom izdanju putovanja “Nossa weekender Magazine” budu objavljeni članci o Hrvatskoj u kojima će se čitateljima preporučiti Hrvatska kao novo mjesto za odmor Australaca na europskom kontinentu. Na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i u Stonu, redakcija „Sereno Variabile“ talijanske TV kuće RAI 2 snimala je istoimenu reportažu. Redakcija se usredotočila na Split i otoke Hvar i Brač, te sve ono što ih karakterizira, od kulturne baštine (stare gradske jezgre) pa sve do svakodnevnog života i zabave (noćni život, pripremanje kulinarskih specijaliteta i sl.). Prikupljeni materijal realizirat će se u obliku dviju reportaža - jedne od 45


minuta s emitiranjem u lipnju i jedne od 15 minuta u srpnju. Interes za Hrvatsku raste i na Dalekom istoku. Naime, početkom lipnja Hrvatsku su posjetili novinari East Weeka. Radi se o jednom od vodećih hongkonških zabavno-informativnih časopisa s tjednom nakladom od 150.000. Ovaj tjednik iznimno dobro prihvaćaju i čitatelji i oglašivači zbog svog objektivnog stava i analitičnosti. Sastoji se od dva dijela - informativnog i zabavnog (Entertainment & Lifestyle). U svakome broju izlazi šest stranica o putovanjima, a jedan takav broj krasit će i reportaža o Hrvatskoj. Novinarka Wing Liu s fotografom na ovom studijskom putovanju obišla je Zagreb i okolicu sa Zagorjem (Samobor, Veliki Tabor, Trakošćan...), Plitvice, Kvarner i Istru. Javnosti vjerojatno najpoznatiji bio je projekt „A Journey in the Heart of Croatia“ - realiziran od strane CNN-a pod organizacijskom palicom Glavnog ureda HTZ-a, a u koordinaciji s lokalnim Turističkim zajednicama. Ekipa CNN-a na čelu s Paulom Harperom, glavnim producentom i novinarom, boravila je u Hrvatskoj od 25. 6.do 8. 7. 2006. u svrhu snimanja vinjeta o Hrvatskoj koje će se emitirati na CNN-u u sklopu promotivne kampanje Hrvatske turističke zajednice. Teme vinjeta su gastronomija, kultura i umjetnost te agroturizmi. Sam cilj i način snimanja upravo je prikaz, u obliku kratkog spota, izbora iz onog najboljeg i reprezentativnog što Hrvatska ima, a što bi potaknulo gledatelje da izaberu upravo Hrvatsku kao svoje odredište za posjet i odmor u predivnoj prirodi, zemlji bogate kulturne, prirodne baštine i očuvanog okoliša u kojoj ljudi još znaju živjeti. Preko kratkih, ali znakovitih poruka u trajanju od 60 sekunda emitirala bi se poruka o “putovanju u srce Hrvatske” na najbolji mogući način. Tako će svoje mjesto u spotovima među ostalim naći Zagreb, Pula, Split, Pelješac, Dubrovnik, Osijek, Đakovo... WORKSHOPOVI

Hrvatska turistička zajednica, preko svojih predstavništava u inozemstvu, ove je godine izrazito radila na poticanju „business to business“ radionica, tzv. workshopova, u kojima su sudjelovala hrvatska turistička poduzeća i turističke poduzeća s tržišta gdje se workshop održavao. U prvoj polovici godine realizirana su 35 workshopa na 19 tržišta. Od rujna pa do kraja godine planira se održati još 11 workshopova, koji će se orijentirati na sezonu 2007. Generalno gledajući, pokazao se veliki interes za ovu vrstu aktivnosti, jer na ciljanom tržištu hrvatskim turističkim subjektima HTZ osigurava prostor i najbitnije strane partnere, zainteresirane za suradnju s hrvatskim tvrtkama. Kako bi se domaćim tvrtkama omogućilo da unaprijed planiraju svoja putovanja, te kako bi se koordiniralo vrijeme održavanja pojedinih workshopova, da ne bi došlo do preklapanja, Hrvatska turistička zajednica će potkraj godine formirati tablicu svih predviđenih workshopova u 2007. godini, s datumima održavanja i objaviti podatke na internetu. Osim workshopova na kojim sudjeluju hrvatski i strani turistički subjekti, na tržištu Austrije, Velike Britanije i Rusije aktivnosti predstavništva usmjerene su na direktan kontakt/prezentacije direktora predstavništva s turoperatorima/agentima, a nakon toga

turoperatori prakticiraju uspostavljati neposredan i samostalan kontakt s hrvatskim poduzećem. U Austriji će se do kraja godine održati 12 tako organiziranih prezentacija, u Velikoj Britaniji sedam, a u Rusiji tri prezentacije. HRVATSKI DAN

Hrvatski dan je manifestacija u koordinaciji predstavništava HTZ-a u inozemstvu te Službe za operativni marketing u GU. Hrvatski dan sastoji se od tri zasebna događaja: workshop, kao glavni događaj, tiskovna konferencija za strane medije te svečana večera za sudionike workshopa i tiskovne konferencije, uzvanike veleposlanstava te općenito poznate javne osobe na neki način povezane s hrvatskim turizmom. Na svim svečanim večerama promotivno je pušten novi film Hrvatske turističke zajednice, „Mediteran kakav je nekad bio“, koji je na apsolutno svim večerama izazvao oduševljenje uzvanika. Kako bi doživljaj Hrvatske bio što autentičniji, za gastronomske užitke gotovo na svim večerama brinuli su se vrhunski hrvatski kuhari, a za što opušteniju atmosferu u tipičnome hrvatskom ugođaju brinuli su se razni hrvatski glazbeni izvođači. U Moskvi 19. 1., Bruxellesu 8. 2., Parizu 9. 2., Pragu 29. 3., Ljubljani 12. 4. i Bratislavi 20. 4. Hrvatski dan postao je tradicionalan i bitan događaj u gradu, za koji se traži ulaznica više. Ove se godine prvi put organizirao Hrvatski dan i u tri baltičke zemlje - Tallin 26. 4., Riga 27. 4., Vilnius 28. 4. U organizaciji našeg predstavništva u Skandinaviji, osim „baltičke ture“, Hrvatski je dan organiziran u Kopenhagenu 6. 4. i Helsinkiju 3. 5., s obzirom na to da je prošle godine održan u Stockholmu i Oslu. Predstavništvo u Moskvi organiziralo je Hrvatski dan i u Kijevu 17. 3., a prvi put održani su Hrvatski dani u Varšavi 19. 4., Campione d’Italiji 17. 5. i Barceloni 25. 5. Hrvatski dan u Campione d’Italiji zajednički su organizirali Predstavništvo u Milanu i Zürichu, budući da je riječ o talijanskom kantonu u Švicarskoj. Posljednji održan Hrvatski dan bio je u Barceloni, neposredno prije preseljenja predstavništva HTZ-a u Madridu, iz prostorija Veleposlanstva u novouređene i zakupljne prostorije HTZ-a. Hrvatski dan bio je vrlo uspješan, s obzirom na to da je na workshopu bilo 65 katalonskih turoperatora i agenta, a na tiskovnoj konferenciji čak 80 predstavnika medija. Sveukupno na svečanoj večeri bilo je 210 uzvanika. SAJMOVI

Hrvatska turistička zajednica 2007. godine namjerava nastupiti na 108 sajmova (2006. nastupa na 105). U odnosu na 2006. godinu nećemo više nastupati na sajmu Mahana u Lyonu, no zato ćemo u Francuskoj nastupiti na „novome“ turističkom sajmu u Nantesu. U Belgiji ćemo nastupiti na još jednom sajmu u Bruxellesu (Zenith), ali koji je poglavito namijenjen populaciji treće životne dobi. U Amsterdamu ćemo prvi put nastupiti na sajmu „Fiets en wandel beurs“, namijenjenom za aktivni turizam, biciklizam i outdoor. Svake druge godine nastupamo na lovnom sajmu u Münchenu „Jagen & Fischen“, jer se on i održava svake druge godine. Umjesto Sankt Petersburga, 2007. godine ćemo nastupiti u Ekaterinburgu, na kojem smo nastupili prije dvije gowww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

81


iz rada glavnog ureda dine. U Španjolskoj više nećemo nastupiti na sajmu u Valenciji i San Sebastianu, nastupit ćemo prvi put na sajmu INTUR u Valladolidu. U Švicarskoj se željelo sajamskim nastupima obuhvatiti sve kantone, tako da ćemo prvi puta nastupiti u Genevi i Luganu, uz preostala četiri sajma gdje smo nastupili i ove godine. Isto tako nekoliko se promjena dogodilo u planu za sajamske nastupe u Italiji. Naime, više nećemo nastupati na sajmu u Pescari (Ecotur) i Riminiu (TTG), a sljedeće godine nastupit ćemo na novom sajmu u Rimu (Globe). Napominjem da se ronilački sajam u Genovi (EUDI show) sljedeće godine održava u Rimu. Izgled štanda 2007. promijenit će se u odnosu na ovu godinu, a trenutačno smo u procesu prikupljanja kreativnih rješenja za dizajn hrvatskog štanda na turističkim sajmovima u 2007. godini. Isto tako koristiti ćemo se novim motivima, koje smo prikupili prigodom izrade novih plakata destinacija. U dogovoru s kamping udruženjem Hrvatske, prikupit ćemo i reprezentativne kamping motive, s obzirom na nedostatak upravo takvih motiva, a koje ove godine nismo uspjeli prikupiti. Naime, svi motivi na štandovima trebaju imati visoku rezoluciju, no osim toga i velikih su formata, tako da u kontaktu s pojedinim kampovima nismo uspjeli pribaviti karakteristične, no opet i opće motive, koje će moći predstaviti svako pojedino kamping poduzeće. Na internetu su već gotovo mjesec dana objavljeni svi dokumenti bitni za nastupanje na sajmovima u 2007. godini, pa tako na webu možete pronaći: opće uvjete zakupa i suizlaganja, prijavnicu za suizlaganje, popis sajmova u 2007., rokove za prijavu te cijene sajmova u 2007. Služba za operativni marketing upravo sada tijekom ljetnih mjeseci mora prijaviti velik broj sajmova, koji se održavaju u prvoj polovici 2007. godine, stoga molimo zainteresirane suizlagače da se prijavljuju na vrijeme, jer naknadne prijave često znače veće cijene zakupa prostora, nemogućnost dobivanja kvalitetnih pozicija štanda ili uopće nemogućnost dodatnog zakupa prostora. Hrvatska će sljedeće godine biti zemlja partner u Antwerpenu, na sajmu Vakantiesalon (26.-31. 1.) te u Münchenu, na sajmu CBR (22.-26. 2.). S obzirom na važnost njemačkog tržišta za hrvatski turizma, za München se planiraju posebni događaji kojima ćemo obilježiti svoj nastup kao zemlje partner, stoga pozivam sve zainteresirane suizlagače da se prijave za sudjelovanje na ovom sajmu kako bi prezentacija hrvatske turističke ponude bila što potpunija. Tijekom ljeta Hrvatska turistička zajednica, zajedno sa šest suizlagača, nastupa na sajmu RDA, namijenjenom isključivo poslovnoj publici, tj. autobuserima. S obzirom na naše vrlo kvalitetne prometnice i dobar položaj Hrvatske, postoji velik interes naših turističkih poduzeća da predstavi svoju ponudu. U sklopu sajma održat će se i tiskovna konferencija pod vodstvom g. Mila Sršena, pomoćnika direktora HTZ-a. 82 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

SAJMOVI Hrvatska turistička zajednica 2007. godine namjerava nastupiti na 108 sajmova (2006. nastupa na 105). U odnosu na 2006. godinu neće se više nastupati na sajmu Mahana u Lyonu, no zato će se u Francuskoj nastupiti na „novome“ turističkom sajmu u Nantesu. U Belgiji nastupamo na još jednom sajmu u Bruxellesu (Zenith), ali koji je ponajprije namijenjen populaciji treće životne dobi. U Amsterdamu prvi put nastupamo na sajmu „Fiets en wandel beurs“ namijenjenom za aktivni turizam, biciklizam i outdoor. Svake druge godine nastupamo na lovnom sajmu u Münchenu „Jagen & Fischen“, s obzirom na to da se i održava svake druge godine. Umjesto Sankt Petersburga, 2007. godine nastupit ćemo u Ekaterinburgu, na kojem smo nastupili prije dvije godine. U Španjolskoj Hrvatska turistička zajednica više neće izlagati na sajmu u Valenciji i San Sebastianu, ali će prvi put predstaviti turističku ponudu naše zemlje na sajmu INTUR u Valladolidu. U Švicarskoj se željelo sajamskim nastupima obuhvatiti sve kantone, tako da ćemo prvi put nastupiti u Genevi i Luganu, uz preostala četiri sajma gdje smo nastupili i ove godine. Isto tako nekoliko se promjena dogodilo kod sajamskih nastupa u Italiji. Naime, više nećemo nastupati na sajmu u Pescari (Ecotur) i Riminiju (TTG), a sljedeće ćemo godine nastupiti na novom sajmu u Rimu (Globe). Napominjemo kako se ronilački sajam umjesto u Genovi (EUDI show) sljedeće godine održava u Rimu. Izgled štanda 2007. promijenit će se u odnosu na ovu godinu, a trenutačno se prikupljaju kreativna rješenja za dizajn hrvatskog štanda na turističkim sajmovima u 2007. godini. Štandovi će se dekorirati motivima koji su prikupljeni prigodom izrade destinacijskih plakata Hrvatske turističke zajednice. U dogovoru s kamping udruženjem Hrvatske, prikupit će se i reprezentativni kamping motivi s obzirom na njihov nedostatak. Na internetu su već gotovo mjesec dana objavljeni svi dokumenti bitni za nastupanje na sajmovima u 2007. godini, pa se tako na www.croatia.hr može pronaći sljedeće: • Opći uvjeti zakupa i suizlaganja • Prijavnica za suizlaganje • Popis sajmova u 2007. • Sajmovi 2007. - rokovi prijave • Sajmovi 2007. - cijene. Služba za operativni marketing tijekom ljetnih mjeseci mora prijaviti velik broj sajmova koji se održavaju u prvoj polovici 2007. godine, stoga molimo zainteresirane suizlagače da se prijavljuju na vrijeme, jer naknadne prijave često znače veće cijene zakupa prostora, nemogućnost dobivanja kvalitetnih pozicija štanda ili uopće nemogućnost dodatnog zakupa prostora. Hrvatska će sljedeće godine biti zemlja partner u Antwerpenu, na sajmu Vakantiesalon (26.-31. 1.) te u Münchenu, na sajmu CBR (22.-26. 2.). S obzirom na važnost njemačkog tržišta za hrvatski turizam, za München se planiraju posebne prezentacije kojima će Hrvatska obilježiti svoj nastup kao zemlja partner, stoga pozivamo sve zainteresirane suizlagače da se prijave za sudjelovanje na ovom sajmu kako bi predstavljanje hrvatske turističke ponude bilo što potpunije.


Tijekom ljeta Hrvatska turistička zajednica, zajedno sa šest suizlagača, nastupa na sajmu RDA, namijenjenom isključivo autobuserima. S obzirom na naše vrlo kvalitetne prometnice i dobar položaj Hrvatske, postoji velik interes naših turističkih tvrtki da predstave svoju ponudu. U sklopu sajma održat će se i tiskovna konferencija, koju će voditi Milo Sršen, pomoćnik direktora Hrvatske turističke zajednice. HRVATSKI DAN

Hrvatski dan je manifestacija u koordinaciji predstavništava HTZa u inozemstvu te Službe za operativni marketing u GU. Hrvatski dan sastoji se od tri zasebna događaja: workshop, kao glavni događaj, tiskovna konferencija za strane medije te svečana večera za sudionike workshopa i tiskovne konferencije, uzvanike veleposlanstava te općenito poznate javne osobe na neki način povezane s hrvatskim turizmom. Na svim svečanim večerama promotivno je pušten novi film Hrvatske turističke zajednice, „Mediteran kakav je nekad bio“, koji je na apsolutno svim večerama izazvao oduševljenje uzvanika. Kako bi doživljaj Hrvatske bio što autentičniji, za gastronomske užitke gotovo na svim večerama brinuli su se vrhunski hrvatski kuhari, a za što opušteniju atmosferu u tipičnome hrvatskom ugođaju brinuli su se razni hrvatski glazbeni izvođači. U Moskvi 19. 1., Bruxellesu 8. 2., Parizu 9. 2., Pragu 29. 3., Ljubljani 12. 4. i Bratislavi 20. 4. Hrvatski dan postao je tradicionalan i bitan događaj u gradu, za koji se traži ulaznica više. Ove se godine prvi put organizirao Hrvatski dan i u tri baltičke zemlje - Tallin 26. 4., Riga 27. 4., Vilnius 28. 4. U organizaciji našeg predstavništva u Skandinaviji, osim „baltičke ture“, Hrvatski je dan organiziran u Kopenhagenu 6. 4. i Helsinkiju 3. 5., s obzirom na to da je prošle godine održan u Stockholmu i Oslu. Predstavništvo u Moskvi organiziralo je Hrvatski dan i u Kijevu 17. 3., a prvi put održani su Hrvatski dani u Varšavi 19. 4., Campione d’Italiji 17. 5. i Barceloni 25. 5. Hrvatski dan u Campione d’Italiji zajednički su organizirali Predstavništvo u Milanu i Zürichu, budući da je riječ o talijanskom kantonu u Švicarskoj. Posljednji održan Hrvatski dan bio je u Barceloni, neposredno prije preseljenja predstavništva HTZ-a u Madridu, iz prostorija Veleposlanstva u novouređene i zakupljne prostorije HTZ-a.

REALIZIRANO TV OGLAŠAVANJE HTZ-A NA SVIM GLAVNIM EMITIVNIM TURISTIČKIM TRŽIŠTIMA Do kraja mjeseca lipnja 2006. godine Hrvatska turistička zajednica je kroz Odjel za istraživanje tržišta i razvoj proizvoda realizirala glavninu općeg oglašavanje u tiskovnim medijima na tržištima Njemačke, Italije, Velike Britanije, Švedske, Danske, Finske, Norveške, Austrije, Češke, Nizozemske, Poljske, Slovenije, Belgije, Švicarske, SAD-a, Slovačke, Rusije i Španjolske, te plakatiranje na tržištima Švedske, Francuske, Mađarske, Slovačke, Rusije i Španjolske.

Globalno televizijsko oglašavanje na CNN-u ulazi u ljetnu stanku te se emitiranje spotova Hrvatske turističke zajednice i CNN-ove produkcije „A Journey in the Hearth of Croatia“ u suradnji s Glavnim uredom Hrvatske turističke nastavlja 11. rujna 2006. godine. Televizijsko oglašavanje na Eurosportu uspješno je realizirano s 28. svibnjem 2006. godine, isto kao i televizijsko oglašavanje na primarnim i sekundarnim tržištima koje je uspješno realizirano u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Sloveniji, Belgiji, Švedskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Švicarskoj i Rusiji. Udruženo oglašavanje u suradnji s ustrojem turističkih zajednica, gospodarskim subjektima i stranim partnerima u sklopu odobrenih kandidatura je u tijeku, a djelomično se već i realiziralo.

AKTIVNOSTI HRVATSKOGA KONGRESNOG I INSETIV UREDA U SVIBNJU I LIPNJU 2006. 1. 5. SJEDNICA SAVJETA ZA KONGRESNU I INSENTIVNU DJELATNOST TURISTIČKOG VIJEĆA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE, ZAGREB, 23. SVIBNJA 2006. GODINE Dana 23. svibnja 2006. godine u Glavnom uredu HTZ-a održala se 5. sjednica Savjeta za kongresnu i insentivnu djelatnost Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice. Na sjednici se govorilo o statističkom praćenju kongresne i insentivne djelatnosti u Hrvatskoj, web stranici Hrvatske turističke zajednice / kongresnom uredu te o kandidaturi grada Splita za 48. Svjetski ICCA kongres koji bi se trebao održati u Splitu 2009. godine. Također su se razmatrali kriteriji koje trebaju ispunjavati kongresni hoteli u Hrvatskoj. 2. NASTUP NA KONGRESNOJ BURZI IMEX, FRANKFURT, od 30. svibnja do 1. lipnja 2006. Kongresna i insentivna burza IMEX, kao najveća i najvažnija na svijetu na području MICE industrije, okupila je ove godine rekordnih 3300 izlagača iz 150 zemalja svijeta. Organizator je osigurao prisutnost 3400 kupaca u svojoj organizaciji, za koje je snosio troškove smještaja i boravka. Službene statistike sajma bilježe broj od čak 7600 individualnih posjetilaca koji su se došli upoznati sa svjetskom kongresnom i insentivnom ponudom, što je također rekordan broj u odnosu na protekle godine. Na hrvatskom štandu, najveće kvadrature do sada (175 m2), nastupili su sljedeći predstavnici hrvatske kongresne i insentivne ponude: Atlas DMC, Croatia Hoteli, Dubrovnik Travel, Elite Travel, Generalturist, Grand Villa Argentina, Gulliver Travel, Hotel Hilton Imperial Dubrovnik, Turistička zajednica grada Opatije, Rathanea DMC Dubrovnik, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica grada Splita, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

83


iz rada glavnog ureda Hoteli Sunčani Hvar, Regent Esplanade Zagreb, Unique Events & Incentives, Valamar Hotels & Resorts, Venevent DMC i Kongresni ured grada Zagreba. Hrvatski kongresni i insentivni ured više je mjeseci pripremao dolazak kupaca iz Europe i SAD-a na hrvatski štand. Ta dobro planirana i osmišljena akcija u suradnji s organizatorima burze učinila je hrvatski prostor jednim od najfrekventnijih i najposjećenijih mjesta na burzi. Hrvatski štand posjetilo je oko 350 predstavnika specijaliziranih medija, međunarodnih organizacija i korporacija, a pored pojedinačnih sastanaka, direktor Hrvatskoga kongresnog i insentivnog ureda, Nikola Račić, vodio je i prezentacije za grupe kupaca. Svim kupcima i posjetiocima burze podijeljeni su informativnopromidžbeni materijali o Hrvatskoj, među kojima i novi CD HKIU-a s kongresnim kapacitetima te novo izdanje Croatian Convention and Incentive Magazinea. U sklopu burze i ove se godine održao Politički forum na kojem je sudjelovala predsjednica Savjeta za kongresnu i insentivnu djelatnost, Pave Župan Rusković. Forum je organiziran u suradnji s organizacijom EFCT (European Federation of Conference Towns), a glavna tema bila je značaj i vrijednost kongresne industrije te investiranje u kongresnu infrastrukturu. Gđa. Pave Župan Rusković na forumu je predočila projekt statističkog praćenja kongresne i insentivne djelatnosti. 3. STATISTIČKO PRAĆENJE KONGRESNE I INSENTIVNE DJELATNOSTI U HRVATSKOJ Hrvatski kongresni i insentivni ured nastavio je uspješnu suradnju s Državnim zavodom za statistiku. Tako je prema statističkim pokazateljima u travnju u Hrvatskoj održano 447 poslovnih skupova. Od toga je 212 (47%) skupova s noćenjem, a 235 (53%) skupova bez noćenja. Ukupan broj dana trajanja svih poslovnih skupova je 950. Prosječno je svaki skup trajao dva dana. Na poslovnim skupovima bilo je 39.854 sudionika, od kojih 36.005 (što čini 90%) domaćih i 3849 (što čini 10%) stranih. 4. CD-rom S KONGRESNIM KAPACITETIMA U HRVATSKOJ Hrvatski kongresni i insentivni ured je pored ažuriranih podataka o kongresnim kapacitetima na web stranici Hrvatske turističke zajednice izdao i CD-rom hrvatske kongresne i insentivne ponude, na kojem se osim kongresnih objekata mogu naći i korisne informacije o Hrvatskoj. 5. CROATIAN CONVENTION AND INCENTIVE MAGAZINE U 7. izdanju specijalne publikacije ‘’Croatian Convention and Incentive Magazine’’, koji izdaje stručni časopis Ugostiteljstvo i turizam, Hrvatski kongresni i insentivni ured redovito objavljuje članke, vezane za kongresnu industriju. Tako su u spomenutom izdanju Pave Župan Rusković, predsjednica Savjeta za kongresnu i insentivnu djelatnost i Nikola Račić, direktor Hrvatskog kongresnog i insentivnog ureda istaknuli kako je Hrvatska jedna od 84 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

rijetkih i prvih zemalja u svijetu koja je počela službeno voditi statističko praćenje kongresne i insentivne djelatnosti u Hrvatskoj. G. Račić je također naglasio važnost poboljšanja dosadašnjih i izgradnje novih kongresnih kapaciteta te izgradnju kongresnog centra, što je od presudne važnosti za razvoj kongresne industrije u Hrvatskoj.

PRIPREMA TURISTIČKE 2007. GODINE Pripremu turističke 2007. godine, Hrvatska turistička zajednica započela je krajem lipnja zajedničkim sastankom s direktorima predstavništava i ispostava u svijetu. Rezimirano je dosadašnje stanje na emitivnim tržištima, te se sukladno tome pristupilo pripremanju programa rada za 2007. godinu. Početkom srpnja održano je Turističko Vijeće i Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice, a krajem srpnja sastanci Glavnog ureda i predstavnika Turističke zajednice Primorsko - goranske i Istarske županije s predstavnicima Turističkog vijeća i Nadzornog odbora navedenih županijskih turističkih zajednica, a na temu analize turističke 2006. godine. Također, poseban naglasak u 2007. godini stavit će se na održavanje workshopova, promijenit će se izgled štandova, rokovi prijave i zakupa te popis sajmova za 2007. godinu odaslani su županijskim turističkim zajednicama i objavljeni su na web stranicama Hrvatske turističke zajednice. U pripremi je novo izdanje turističke i cestovne karte, imidž brošure te brošura kulturna i prirodna baština Hrvatske. U 2006. godini pojačana je suradnja s Državnim inspektoratom i sustavom turističkih zajednica koja će se nastaviti i u 2007. godini. Osim toga, u planu je i održavanje Svjetskog jedriličarskog kupa turističkih novinara na Jadranu, a tradicionalno se provode pripreme za najvažniji turistički kongres odnosno Dane Hrvatskog turizma u Cavtatu, program događanja dostupan je na web stranicama www.croatia. hr uz mogućnost izmjena.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

novosti Fužine

Bijeg od ljetne žege Sve topliji dani zasigurno će brojne ljubitelje prirode, ali i one koji se bar na jedan dan požele maknuti od nesnosnih ljetnih vrućina, navesti na put prema Gorskom kotaru i Fužinama, najbližoj goranskoj turističkoj destinaciji na području Kvarnera do koje se od Rijeke stiže za oko pola sata vožnje. Priroda je tamo u ovo doba godine iznimno lijepa - sve je zeleno, a zrak je mnogo svježiji nego uz obalu. Osim toga, same su Fužine iznimno atraktivne za izletnike svih generacija i u svako doba godine jer nude niz sadržaja te velik broj obilježenih pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza. Fužine su smještene u jugozapadnom dijelu Gorskoga kotara na 730 metara nadmorske visine. Okružene su planinskim vrhovima, stoljetnim crnogoričnim šumama te jezerima, stoga pružaju izniman spoj mogućnosti za odmor ali i aktivan odmor. Same Fužine vrlo su se brzo turistički razvile zavaljujući odličnomu prometnom položaju, s obzirom na blizinu tranzitnih pravaca - nekada cesti Karolini, što je unutrašnjost povezivala s priobaljem, željezničkoj pruzi, a danas i auto-cesti Zagreb - Rijeka, koja put do mora skraćuje na samo pola sata vožnje. Na cijelom području oko Fužina danas ima čak deset kraćih i dužih pješačkih staza, a svaka je od njih prilagođena različitim zahtjevima i stupnju kondicije posjetitelja (zanimljiva imena nekih staza: Ribička staza, Staza zaljubljenih, Staza Afrika, Staza Jelena, Staza djevojačka haljina, Staza gorska vila i druge). Osim staza Fužine skrivaju i druge atraktivne turističke sadržaje kao što je špilja Vrelo koja je otkrivena 1950. godine prilikom izgradnje akumulacijskog jezera Bajer. Starost špilje procjenjuje se na oko tri i pol milijuna godina, a s obzirom na bogatstvo stalaktita, stalagmita i špiljskog jezera jedna je od najljepših špilja na tom području. Dugačka je oko tristotinjak, a osim stalaktita, zbog kojih ovu špilju često nazivaju i Postojnom u malom, Vrelo je jedinstveno i po tome što u njoj nema nijedne stube, od ulaza pa sve do kraja kroz špiljsku galeriju pod je ravan tako da je bez ikakve pratnje mogu posjećivati i mala djeca, ali i osobe s posebnim potrebama.

Dubrovnik

Romantična vjenčanja u gradu za romantike Da je Dubrovnik postao “opasno” važna svjetska turistička destinacija, dokazuje i sve veći broj mladih parova koji upravo u Dubrovniku žele reći sudbonosno “da”. Tako su atraktivna vjenčanja na poznatim dubrovačkim kulama Lovrijencu, Minčeti, Kneževu dvoru, ali i ostalim jedinstvenim lokacijama Grada već nekoliko godina pravi hit među brojnim mladencima iz Europe i svijeta. U matičnom uredu u Dubrovniku ističu tako da je ljeto godišnje doba u kojem se sklopi najveći broj brakova izvan službenog uredskog prostora te da se na vjenčanja na najljepšim dubrovačkim lokacijama najčešće odlučuju parovi iz inozemstva. Domaći su parovi, naime, i dalje više naklonjeni tradicionalnim vjenčanjima u matičnom uredu ili crkvama, no stranim je parovima velika želja da prigodom posjeta Dubrovniku svoje sudbonosno “da” jedan drugomu izgovore na atraktivnim lokacijama na otvorenome. Dubrovnik je, osim toga, nedavno proglašen i jednom od najromantičnijih destinacija na svijetu, pa je i to jedan od razloga sve većem broju sklopljenih brakova. Osim Lovrijenca, Minčete i Kneževa dvora mladenci se za obred vjenčanja sve češće odlučuju i za palaču Sponzu, a u zadnje su vrijeme za tu svrhu postali atraktivni i stari dubrovački jedrenjaci što netom vjenčane parove odvoze u njihovu bračnu luku. A bračna luka vrlo je često i jedan od dubrovačkih romantičnih hotela u kojima se, jednako kao i u njihovim vrtovima ili na terasama, vrlo često organiziraju i svadbene svečanosti.

Makarska rivijera

Gradi se replika Modre špilje U sklopu hotela Soline u Brelima, jednoj od poznatih turističkih destinacija na Makarskoj rivijeri, gradi se neobična atrakcija Đ replika poznate Modre špilje, inače skrivene na otočiću Biševu. U predvorju hotela Soline gradi se, naime, veliki wellness centar čiji će se unutarnji i vanjski bazeni povezati deset metara dugom replikom Modre špilje. Gosti novog wellness centra hotela Soline, koji se gradi na iznimno atraktivnoj lokaciji samo desetak metara udaljenoj od mora, moći će tako plivajući preći iz unutarnjeg u vanjski bazen ili obrnuto, a u špilji će moći osjetiti djelić atmosfere glasovite biševske Modre špilje. Osim toga, u brelskoj će se replici špilje postaviti i reflektori koji će davati poseban ugođaj s obzirom na mogućnosti koje daje kombinacija svjetlosti i refleksije vode, a u špilji će se puštati i ambijentalna glazba, tako da će atmosfera biti još privlačnija. Sam wellness centar prostire se na oko 1500 četvornih metara i u njemu se nalazi cijeli niz sadržaja za rekreaciju i uljepšanje tijela i duha. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

85


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Novi gastronomski vodič

“Istra gastro 2006” Već desetu godinu zaredom Istarska županija pred turističku sezonu objavljuje gastronomski vodič kroz svoje najbolje restorane i najbolje specijalitete. Vodič “Istra gastro 2006” tako nanovo donosi popis i adrese najboljih ugostiteljskih objekata, no među njima se ističu i objekti prema vrsti i tipu usluge. Tako se među stotinjak adresa ističu klasični restorani, konobe i agroturistička domaćinstva, a najboljima u svakoj kategoriji dodana je i titula “top 2006.” kako bi se gosti lakše snašli u potrazi za najboljim istarskim gastronomskim objektima. Među najboljima, koji su prigodom predstavljanja vodiča dobili i priznanja, su restorani: Milan, Valsabbion i Vela Nera iz Pule, Marino iz Kremenja, San Rocco iz Brtonigle, Toklarija iz Sovinjskog Polja, Zigante iz Livada te porečki restoran Sveti Nikola. Od konoba su najboljima proglašene Astarea iz Brtonigle, Bare iz Funtane. Alla becaccia iz Valbandona te Batelina iz Banjola. Istarske su konobe, kao i dalmatinske, očuvale svoj tradicionalni rustikalni štih i zbog toga su vrlo privlačne i stranim, ali i domaćim gostima. Osim toga, način spravljanja jela također je ostao dosljedan istarskoj tradiciji pa tako u mnoštvu ukusnih jela gosti vrlo često ne mogu lako odabrati. Naime, Istra je poznata po bogatoj kulinarskoj tradiciji, a specijaliteti poput onih spravljenih na bazi tartufa već su stekli i svjetsku slavu. Uz tartufe tu su i drugi poznati specijaliteti - istarski pršut, fuži, jela pod pekom, ovčji sirevi te brojna autohtona istarska vina.

Ministarstvo zaštite okoliša

Plaže na Jadranu iznimno čiste - Plave zastave Prema ispitivanjima kakvoće mora u Hrvatskoj plaže su na Jadranu iznimno čiste. Objavilo je to nedavno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske prema čijim mjerenjima čak 98 posto uzoraka odgovara visokim standardima što ih propisuje Uredba o standardima kakvoće mora na plažama. Na više od 860 plaža duž cijele hrvatske strane jadranske obale od početka svibnja ove godine obavlja se redovito ispitivanje kakvoće mora, pri čemu se najveća pažnja posvećuje na sam izgled mora, njegovu prozirnost, otpadne tvari te mineralne masnoće. U obzir se uzimaju i temperatura te pH vrijednost, a mikrobiološki uvjeti, koji zbog vremenskih prilika mogu varirati, određuju se posebnim laboratorijskim metodama. Kakvoća mora na plažama na cijelom jadranskom obalnom i otočnom prostoru prati se od 1988. godine. Hrvatska je kao 86 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

potpisnica Konvencije o zaštiti morskog okoliša u Sredozemlju bila jedna od prvih zemalja koja je počela sustavno provoditi program praćenja kakvoće mora na morskim plažama. Do kraja kupališne sezone kakvoća mora na svim će se plažama mjeriti još deset puta, odnosno svakih petnaestak dana kako bi kupači mogli biti sigurni da se kupaju u čistome more koje je - usput rečeno - među najčišćim vodama na Mediteranu. Diljem Hrvatske ove će se godine na plažama vihoriti čak 103 Plave zastave ili 11 posto više nego protekle godine. Plave će se zastave vihoriti i u 19 hrvatskih marina. Po broju Plavih zastava na plažama prednjače Istra, gdje je ukupno nagrađeno 49 plaža te Primorsko-goranska županija u kojoj je izvješeno 28 Plavih zastava. Ostale Plave zastave raspoređene su po cijeloj Dalmaciji, a njih šest vihori se i na kontinentu Đ pet na zagrebačkom jezeru Jarun te jedna na plaži Aquacity u Trnovcu Bartolovečkom blizu Varaždina.

Sinac kraj Otočca

I žito je turistička atrakcija Obnovljene mlinice na kojima se nekada svakodnevno mljelo žito mnogi posjetitelji više ne smatraju samo svakodnevnim sadržajem, nego u njima vide prave spomenike tradicijske kulturne baštine. Uostalom, mlinice su u već poodmakloj prošlosti možda i bile tradicionalan seoski element, no njihova je uporaba zbog tadašnje modernizacije počela naglo izumirati pa mlince danas predstavljaju pravu rijetkost. Naime, promjenom načina života mijenjale su se i prehrambene navike. No kako to biva sa svakom modom, stari su se trendovi opet vratili pa je i kruh od integralnog brašna postao omiljen među stanovnicima mnogih zemalja. A s povratkom na takav, mnogo zdraviji način prehrane vratila se i ljubav prema integralnom brašnu s kojim se pak vratila i ljubav prema izvornom načinu mljevenja žita. Selo Sinac, smješteno nedaleko od ličkoga grada Otočca, vrelo je upravo takve tradicijske baštine u čiju je obnovu posljednjih nekoliko godina uloženo dosta financijskih sredstava. Mlinice su smještene u predjelu znanom kao Majerovo vrilo gdje se posjetitelji, osim s autohtonom arhitekturom tih mlinica, mogu upoznati i s tradicionalnim načinima mljevenja žita, pšenice, raži, prosa i kukuruza. Gosti tako sami mogu isprobati kako se mljelo nekada te kao suvenir ponijeti kilogram “svoga” brašna. Majerovo je vrilo međutim samo jedan od atraktivnih turističkih lokaliteta na tome području. Naime, cijeli je taj kraj jedinstven i zbog prelijepe rijeke Gacke koja je u svijetu poznata kao bogato stanište pastrve pa se tako uz rijeku godišnje nađe na tisuće stranih i domaćih turista koji uz pastrvu uživaju i u jedinstvenom okružju Gacke doline.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Vodice

Najveći dalmatinski akvarij U Vodicama, gradu smještenom nedaleko od Šibenika, otvara se najveći dalmatinski akvarij. Na prostoru veličine oko 650 četvornih metara smješten je akvarij s 60-ak vrsta ribe i drugih organizama iz Jadrana, a jedan od vlasniku najdražih primjeraka jest riba barjaktarka koja se ne može vidjeti ni u jednome drugom jadranskom akvariju. Naime, tu je ribu, što se u Jadranu može vrlo rijetko vidjeti, sam vlasnik ulovio u blizini jednog od najudaljenijih hrvatski otoka - Jabuke te je iznimno ponosan što će u njegovu “ulovu” odsad moći uživati i svi koji posjete taj akvarij. Akvarij je smješten u staroj kući na samoj vodičkoj rivi, doduše, nešto udaljenijoj od strogog centra, a podijeljen je na 18 zasebnih jedinica, tako da se u svakoj nalazi desetak različitih vrsta riba i morskih organizama koji žive u suživotu s ribama. Jedinice se razlikuju po dubini i po veličini te će se tako moći razgledati od onih najplićih do najdubljih i najvećih, a u jednoj ograđenoj jedinici turisti će u sigurnosti staklene stijene moći vidjeti morskog psa te još nekoliko velikih vrsta riba poput raže ili jadranske tune. Vodice su inače poznate i po atraktivnom natjecanju - Big Game Fishing - sportskom ribolovu na velike ribe što obitavaju u vodičkom i šibenskom akvatoriju. U akvariju neće biti nijedne tropske ribe, nego samo ribe što žive u Jadranskome moru, tako da će se turisti iz prve ruke moći upoznati sa svijetom o kojem vjerojatno i ne razmišljaju dok se kupaju u moru, a koji nesmetano živi bez obzira na kupače koji svake godine, i u sve većem broju stižu na vodičku rivijeru. Na prvom će katu, iznad akvarija, posjetitelji vidjeti slike antičkih brodoloma koji su se dogodili na šibenskom području. Tamo su izloženi i atraktivni eksponati iz fundusa Muzeja grada Šibenika, stručnjaci kojega su radili i na uređenju akvarija. Među važnijim je eksponata i divovsko srednjovjekovno sidro, staro oko 500 godina, a posjetitelji će moći pogledati i zbirke maketa starih hrvatskih te najpoznatijih svjetskih brodova, poput njemačkog broda Fridrich Wilcheim iz 17. stoljeća. Izložena je i velika zbirka originalne ronilačke opreme od najstarijih vremena do danas te zbirke starih ribarskih alata.

Top 130 Conde Nast Travelera

Hrvatski hoteli na ljestvici najboljih Časopis Conde Nast Traveler u svom je svibanjskom izdanju objavio već tradicionalnu, desetu po redu ljestvicu po njima najboljih svjetskih hotela, spa centara, restorana i noćnih klubova. Među 130 najboljih novoizgrađenih i obnovljenih hotela našla su se tako i dva hrvatska hotela - dubrovački Hilton Imperial te opatijski Astoria Design Hotel.

Takvi se hoteli više ne grade, ali se mogu obnoviti - prva je rečenica kojom u Conde Nast Traveleru opisuju izvanredan dojam koji je na njihove predstavnike ostavio dubrovački Hilton Imperial. Proporcije su u hotelu kraljevske, a posebno su prekrasni polukružni balkoni što odišu posebnim šarmom, primjećuju dalje o dubrovačkom objektu. Opatijski je pak hotel stavljen u kontekst priče o bogatome povijesnom naslijeđu i famoznoj opatijskoj kulturi te je proglašen i ljepoticom razdoblja “belle epoqua”. Sobe su mu prostrane i ukusno opremljene modernim namještajem, a s obzirom na prilično povoljne cijene stručnjaci prije svega predlažu gostima najam apartmana s vlastitim balkonom. Bitno je napomenuti da je ovaj poznati časopis svoj prijedlog najboljih temeljio na nepristranom i inkognito dolasku svojih timova koji tijekom cijele godinu obiđu i više od tisuću svjetskih hotela, a kao najvažniji kriterij uzima se opći dojam. Tako su u ovogodišnjem izboru svoje mjesto među najboljima pronašli i hoteli poput onog u Katmanduu, gdje noćenje stoji manje od 80 dolara, za razliku od primjerice južnoafričkih vila u kojima cijena jednog noćenja doseže i do famoznih 4,5 tisuća dolara.

Zagreb

Memorijalni centar Dražena Petrovića i još mnogo toga Osjetnim jačanjem turizma, a samim time i jačanjem turističke ponude Zagreb se polako pretvara u vrlo poželjnu europsku urbanu turističku destinaciju. Tako je u samo nekoliko dana Zagreb dobio čak tri turistički vrlo važna sadržaja. Prvi je od njih dugo očekivani Memorijalni centar Dražena Petrovića - jednog od najuspješnijih hrvatskih sportaša ikada, najuspješnijeg europskoga košarkaša i dugogodišnjeg igrača NBA lige, koji je tragično preminuo prije točno 13 godina. Memorijalni centar otvoren je na trgu koji već odavno nosi njegovo ime i na kojem se nalazi i dvorana njegova kluba Cibone. U memorijalnom centru, pored više od 300 eksponata, među kojima su svi važniji trofeji, priznanja i dresovi klubova za koje je košarkaški Mozart nastupao, izloženi su i predmeti iz svakodnevne uporabe koji svjedoče o Draženovu javnom i privatnom životu. Uz eksponate posjetitelji će moći uživati i u snimkama svih njegovih važnijih utakmica te će se na taj način ponovno saživjeti s vremenom u kojem je Dražen Petrović bio idol svakog Hrvata ali i svakog istinskog zaljubljenika u košarku. Mlađi naraštaji, koji nažalost nisu imali priliku uživati u njegovoj igri, na taj će se način još bolje upoznati s njegovim duhom i djelom. U neposrednoj blizini Memorijalnog centra otvoren i jedan novi hotel, koji nema veze s košarkom, ali ima s filmovima. Riječ je o tematskom Movie hotelu, smještenom nekoliko katova iznad već postojećeg Movie puba u Savskoj ulici koja vodi od Trga Dražena Petrovića, koji smo najavljivali prije nekoliko mjeseci. Uz novi Memorijalni centar te novi hotel, u Zagrebu je newww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

87


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti davno službeno otvoren i novi park na jezeru Bundek. Ta će lokacija tako parirati turistički već poznatom jezeru Jarun oko kojeg se u posljednjih nekoliko godina odvija najživlji noćni život u gradu. Bundek će, doduše, biti nešto mirniji, a samim tim pogodovat će svim onima koji požele provesti dan u šetnji prirodom.

Obljetnice

Memorijalni centar i Tematski park u spomen na Nikolu Teslu Povodom 150. godišnjice rođenja slavnog znanstvenika Nikole Tesle u njegovu se rodnom selu Smiljanu, smještenom nedaleko od ličkoga grada Gospića, otvorio Memorijalni centar s velikim tematskim parkom u kojem će posjetitelji moći saznati brojne detalje iz života toga genija svjetskoga glasa. Cijelo se zdanje prostire na oko 14.000 četvornih metara, područja na kojima je Nikola Tesla živio i stvarao svoja prva znanstvena dostignuća. Na ulazu u Tematski park, koji je otvoren na samu godišnjicu njegova rođenja, uređen je trijem koji će služiti kao info-punkt za posjetitelje, a odatle će se popločenim stazicama stizati do njegove rodne kuće, parohijske crkve sv. Petra i Pavla, gdje je njegov otac bio svećenik, te do potoka Vaganac u kojem je Tesla radio svoje prve eksperimente. Njegova rodna kuća, koja se posljednji put preuređivala na 130. godišnjicu rođenja, doživjet će nove preinake, iako će cijeli interijer ostati autentičan. Unutrašnjost kuće čine tri sobe s hodnikom te podrumskim i tavanskim prostorijama. U prizemlju su ostavljene replike njegova kreveta, kolijevke, kamina i stilskog pokućstva, a u hodniku se nalazi bista tako da cijeli prostor predstavlja zapravo originalan ambijentalni postav iz njegova ranog života. Prizemlje je oplemenjeno i multimedijalnim sadržajima. S pomoću svjetlosti te audio i videozapisa posjetitelji će osluškivati zvukove njegova djetinjstva, moći će čitati njegove “mudre izreke”, gledati kratke filmove o njegovu stvaralaštvu, a svjetlost, koja će se postupno pojačavati kako posjetitelji budu koračali kućom, pratit će cijeli taj postav. Na tavanu se pak posjetitelji mogu upoznati sa svim njegovim izumima te likovnim postavom koji će naglašavati cijelu zbirku. U produžetku njegove rodne kuće uređen je i Multimedijalni centar u kojem se predstavlja još cijeli niz njegovih izuma, a uz rodnu kuću posjetitelji će moći vidjeti i veliku zbirku etnograđe koja je već otprije postavljena u gospodarskim objektima kakvi se vrlo često nalaze uz tradicionalne kuće. Posebno je atraktivan i potok Vaganac u kojem je postavljena turbina na kakvoj je Nikola Tesla izvodio svoje bezbrojne eksperimente. Naime, Tesla je u području elektrotehnike obogatio svijet s više od 700 evidentiranih pronalazaka, a za mnoge od njih može se reći da su bili toliko ispred njegova vremena da 88 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

su se mnogi od njih realizirali tek nakon njegove smrti, 1943. godine, dok se mnogi njegovi izumi ni do danas nisu ponovili. Teslina važnost u stvaranju svijeta moderne civilizacije, s obzirom na velik doprinos u otkrićima električne energije, već je otprije posebno istaknuta u sklopu današnjeg Tematskog parka. Još prije 20 godina tamo su postavljena tri kamena obilježja. Prvi se nalazi na samom ulazu u kuću, velika kamena spomen-turbina postavljena je kao sjećanje na najveće izume tog svjetskoga genija, a treće obilježje postavljeno je uz njegov najomiljeniji potok gdje se nalaze i kamene klupice, tako da će posjetitelji koji će obići ovo iznimno vrijedno spomen obilježje moći sjesti i baš kao Tesla promišljati o svim mogućnostima što nam priroda daje i iz koje je on crpio svoje najvrjednije izume. Povodom svečanog obilježavanja godišnjice njegova rođenja u sklopu Tematskog parka održat će se niz manifestacija, no svatko tko na taj dan ne bude mogao doći u Smiljan, imat će mogućnost obići to memorijalno spomen područje svaki dan, i na taj način iskazati divljenje velikom znanstveniku po kojem je, prema odluci Hrvatskog sabora, cijela 2006. godina proglašena upravo godinom Nikole Tesle. Hrvatska turistička zajednica također je obilježila tu važnu obljetnicu i na svojim web stranicama poseban prostor posvetila Nikoli Tesli.

Visoka priznanja hrvatskom turizmu

U društvu najboljih Kako se približava ljetna sezona, Hrvatska se sve više spominje u renomiranim svjetskim časopisima, na internetskim portalima te u važnim turističkim asocijacijama, proglašavajući se jednom od najpopularnijih turističkih destinacija ne samo na Mediteranu nego i u svijetu. Tako je European Tour Operators Association, udruženje koje broji više od 400 turističkih tvrtki, Hrvatsku nedavno proglasilo najuzbudljivijom europskom destinacijom te zemljom u kojoj se najviše očituje vrijednost za novac. Njujorški dnevnik The Times nedavno je uputio vrijedno priznanje Dubrovniku proglasivši ga top ljetnom destinacijom koja se nipošto ne bi smjela zaobići na odmoru, a slična preporuka upućena je i s američke internetske stranice Smartertravel.com na kojoj se redovito ocjenjuju i preporučuju turističke destinacije diljem svijeta, a na kojoj je Dubrovnik uvršten među deset europskih gradova koji se svakako moraju posjetiti. Amerikanci su očito zadivljeni “netaknutim i nevjerojatno plavim” hrvatskim morem, kako ga često opisuju, a o tome još jednom svjedoči i novi samostalni vodič za Hrvatsku, koji je nedavno objavio najpoznatiji američki turistički vodič Arthur Frommer. U vodiču se na ukupno 340 stranica opisuje cjelokupna turistička ponuda Hrvatske od Dubrovnika, Istre i Dalmacije, Zagreba s okolicom, Zagorja, Slavonije i Podravine, a uz niz korisnih informacija autorica vodiča navodi i niz preporuka - što u Hrvatskoj obvezno treba posjetiti, gdje odsjesti i gdje dobro jesti.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Iako nije klasično turističko priznanje, nominacija grada Opatije za međunarodnu nagradu Ente Florale - Zlatni cvijet Europe 2006. također je iznimno važna. Komisija Europske udruge za cvijeće i okoliš sa sjedištem u Bruxellesu, koja dodjeljuje tu nagradu, uskoro će posjetiti Opatiju, kao i ostalih 11 kandidiranih europskih gradova, kako bi procijenila njihovu kvalitetu i uređenost okoliša te razvoj turizma, komunikaciju gradskih vlasti s građanima i medijima. To su, naime, osnovni kriteriji za dodjelu nagrade što je prije nekoliko godina već dodijeljena jednom hrvatskom gradu - Velikoj Gorici, smještenom u neposrednoj blizini grada Zagreba. Uz klasična priznanja hrvatskim top ljetovalištima internetski portal Houston Voice, inače vodeći gay portal u Americi, Dalmaciju je smjestio među trenutačno deset “najvrućih” gay destinacija na svijetu, uz već razvikana gay odredišta poput Ibize i Kariba. Priznanja, međutim, nisu zaobišla ni pojedine hrvatske turističke tvrtke. Tako je direkcija poznatog World Travel Awardsa, često prozivanog i turističkim oskarom, za ovu godinu među najbolje hotele uvrstila i dva kandidata iz Hrvatske. Prvi je Hotel Dubrovnik Palace iz Dubrovnika, koji je nominiran u kategoriji najboljeg resort hotela u Europi, te u kategoriji za najbolji hotel u Hrvatskoj, za koju je nominiran i cavtatski Hotel Croatia. Hotel Dubrovnik Palace također je nominiran za najbolji SPA resort hotel u Hrvatskoj. Slično priznanje Đ za najbolju marinu u Hrvatskoj, ove je godine dobila marina Vrsar iz istoimenoga grada u Istri, a to joj je priznanje dodijelio njemački nautički portal Skippertipps. Priznanja su Hrvatskoj stigla i za gastronomsku ponudu. Austrijski gastro-vodič Gault Millau dodijelio je tako kuharske kapice za 13 restorana u Hrvatskoj od kojih se njih deset nalazi u Istri, a tri u Primorsko-goranskoj županiji. Riječ je o Valsabbionu i Milanu iz Pule, Ziganteu iz Livada i Kukuriku iz Kastva s najvećim brojem bodova - s dvije kuharske kapice od najviše četiri koje predstavljaju vrhunac svjetske kvalitete. Po jednu kapicu dobili su restorani Damir i Ornela te Čok u Novigradu, Toklarija iz Sovinjskog Polja, Blu i Monte iz Rovinja, Sv. Nikola iz Poreča i Malo selo iz Fratrije kod Buja. Također, jednu kuharsku kapicu dobili su još restorani Le Mandrać u Voloskom i Johnson u Mošćeničkoj Dragi.

Slavonski Brod

Promocija lovnog turizma Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači MIG 95 iz Brodskoposavske županije nedavno je predstavilo najnoviju brošuru koja predstavlja mogućnosti za lov na području Migalovaca, udaljenom svega osam kilometara od središnje gradske jezgre Slavonskog Broda, a u samom srcu Slavonije. Na području Brodsko-posavske županije djeluje 31 lovačko društvo s 2500 lovaca, a jedno od njih je Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači MIG 95. Lovište Migalovci u predratnom je razdoblju bilo poznato kao

jedno od najposjećenijih lovišta u Hrvatskoj od strane inozemnih lovaca, posebice Talijana, što je pridonosilo intenzivnom razvoju lovnog turizma u gradu Slavonskom Brodu te velikoj turističkoj potrošnji inozemnih gostiju. Po završetku Domovinskog rata te nakon što je Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači MIG 95 zakupilo lovišta, uprava tog društva počela je s intenzivnim naporima u svrhu obnavljanja fonda kako krupne tako i sitne divljači devastiranog lovišta. Nakon što se društvo registriralo i za bavljenje lovnim turizmom u veljači ove godine potpisan je i ugovor o posredovanju s društvom Brod - turist d.o.o. u vlasništvu Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, čime su stvorene i glavne pretpostavke za razvoj tog selektivnog oblika turističkih kretanja. Stoga je Turistička zajednica grada Slavonskog Broda izdala prospekt lovišta Migalovci kojim uz promociju lovišta promovira i ostale turističke sadržaje u gradu, poput smještajne, ugostiteljske i gastronomske ponude te drugih zanimljivih sadržaja. Područje Migalovaca poznato je, međutim, i po svom bogatom sportsko-rekreacijskom centru što se prostire na oko 82 tisuće četvornih metara, a koji uz brojna sportska igrališta i terene za sve uzraste ima i kvalitetan kompleks bazena s olimpijskim i dječjim kupalištem te dodatnom gastronomskom ponudom.

Lokve - Gorski kotar

Turisti hrle u Muzej žaba Od kraja travnja mjesto Lokve, smješteno u srcu Gorskoga kotara, postalo je bogatije za jedan vjerojatno jedinstveni turistički sadržaj u svijetu. Riječ je o prvome Muzeju žaba u kojem će se turisti upoznati s bezbrojnim pojedinostima vezanima uz život simpatičnog vodozemca, inače zaštitnog znaka Lokava. Zamisao o stvaranju takva muzeja sazrijevala je godinama, a njegov idejni začetnik osnivač je i popularne lokvarske “Žabarske noći” koje se organiziraju još od 1975. godine, a tijekom kojih se održavaju i natjecanja u skokovima žaba. Inače, rekord drži žaba koja je 2001. godine preskočila čak 140 centimetara. Kroz sve te godine članovi obitelji Zorc-Gašparac, začetnici te ideje, skupljali su saznanja o žabama i njihovu svijetu, prikupljali suvenire iz cijeloga svijeta tako da se danas na uređenom prostoru muzeja može vidjeti više od tisuću eksponata - od raznih suvenira, umjetničkih radova, školskih uradaka na temu žaba, pa sve do vivarija u kojem je moguće vidjeti i čuti žive primjerke žaba i žabaca s područja Lokava. Osim Muzeja žaba, koji ovih dana zaokuplja tamošnje stanovnike i turiste, Lokve već dugi niz godina turiste privlače i svojim neupitnim prirodnim ljepotama. Iz poznatih razloga to se područje često naziva i “zelenim srcem Hrvatske” s obzirom na to da se nalazi u udolini koju okružuju goranske planine - Risnjak i Snježnik s jedne te Bitoraj i Bjelolasica s druge strane. Nalazi se ondje i prekrasno zeleno Lokvarsko jezero, atraktivna špilja Lokvarka te Park šuma Golubinjak, što zajedno stvara cjelinu pogodnu za sve vidove aktivnog odmora - od šetnji, vožnji biciklom do lova i ribolova. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

89


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Starigrad - Paklenica

Hotel Alan dobio wellness centar Starigradski hotel Alan što djeluje u sklopu tvrtke Bluesun hoteli nedavno je dobio novi wellness centar na oko tisuću četvornih metara. Hotel ima tri zvjezdice, a u njegovo je uređenje proteklih godina uloženo više od milijun eura, zbog čega je i ponuda te usluga u hotelu na znatno višoj razini, a novi wellness centar prvi je takav centar otvoren u hotelima tvrtke Bluesun, čiji se objekti nalaze i u Tučepima, Brelima te u Bolu na Braču. Hotel Alan smješten je uz more sa šljunčanom plažom i bujnim mediteranskim raslinjem. Udaljen je svega 800 metara od strogog središta Starigrada te oko kilometar od ulaza u Nacionalni park Paklenica. Hotel je posebno prilagođen osobama s invaliditetom, gostima s posebnim potrebama te svima onima koji na odmoru žele uživati u uređenim sportskim terenima, zabavi i gastronomskim specijalitetima. Kako je u blizini hotela smješten i moderno uređen autokamp za oko 600 gostiju, tako se i kamperima pruža mogućnost za uživanje u toj poznatoj podvelebitskoj turističkoj destinaciji, ali i novom wellness centru u hotelu. Centar ima niz sadržaja za ljepotu i zdravlje - veliki izbor sauna i whirpoola te širok asortiman različitih medicinsko-preventivnih i terapeutskih programa. Starigrad je središte 20-ak km dugačke Pakleničke rivijere, područja što osvaja i očarava jedinstvenim prožimanjem mora i planine. Ondje se na čudesan način dodiruju blaga mediteranska i oštra planinska klima, a u zaleđu naselja prostire se Nacionalni park Paklenica koji obuhvaća dva prekrasna kanjona: Veliku i Malu Paklenicu. Park je bogat mnogim rijetkim životinjskim i biljnim vrstama pa ga je zbog toga UNESCO 1987. proglasio biogenetskim rezervatom. Zbog svoga jedinstvenog položaja Starigrad je mjesto što pruža idealan odmor gostima sportskog i pustolovnog duha. Kupači će uživati u šljunčanim plažama, dok je rekreativcima i sportašima na raspolaganju velik izbor sportskih terena i aktivnosti, a ljubiteljima prirodnih ljepota i sportskih izazova poput planinarenja, free climbinga, brdskog biciklizma i trekkinga preporuča se posjet Nacionalnom parku Paklenica.

Baština je to kakvom se može pohvaliti tek malo koja zemlja u svijetu. Iza tih je jubileja i slikovita povijest nastanka pasmine lipicanaca, njihov dolazak iz Lipice u Đakovo, osnutak ergele i njezin kontinuirani uzgojno-selekcijski rad koji je đakovačke lipicance proslavio u cijelom svijetu te odveo u sam vrh zaprežnog i konjičkog sporta. Djelujući na dvije lokacije - Pastuharni i Ivandvoru, koje su sačuvale svoju autentičnost, ergela je već niz godina odredište koje godišnje posjeti oko 10.000 gostiju, a još je i više onih koji u Đakovo, slavonski biser, dolaze i radi njegove bogate kulturne i tradicijske baštine. Svoje ovogodišnje jubileje ergela će obilježiti i radno i svečano; radni karakter slavlja daju završne pripreme za početak gradnje oko dva milijuna eura vrijedne zatvorene jahaonice, a svečani dio proslave obuhvatit će, među ostalim, izlazak monografije o ergeli i knjige Zapisi o konjima, izložbe, postavljanje turističke signalizacije, konjička natjecanja te skupštinu Svjetskog udruženja uzgajivača lipicanaca. Glavna proslava u sklopu koje će se organizirati i prvenstvo u vožnji zaprega, na koje su pozvani i predstavnici svih europskih ergela, održat će se početkom rujna ove godine. Osim ergele, Đakovo privlači i bogatstvom svojih znamenitosti. Unutar stare gradske jezgre nalaze se sakralni objekti koji se stapaju u prostor i s brojnim drugim kulturno-povijesnim spomenicima čine taj grad prepoznatljivim i jedinstvenim. Jedna od brojnih gradskih znamenitosti je Biskupski dvor, dvorac koji je sagrađen u 18. stoljeću, zatim Crkva Svih svetih za koju se vjeruje da je izgrađena u dalekom 14. stoljeću, Bogoslovno sjemenište u kojem je osnovana najstarija visokoškolska ustanova u Slavoniji i Baranji te katedrala sv. Petra koju su i pape prozivali jednom od najljepših između Venecije i Carigrada. Od suvremenih znamenitosti tu je svakako i đakovački Korzo, glavna šetnica u gradu, Muzej Đakovštine i brojni drugi spomenici kulture. Đakovo s okolicom nudi i obilje sadržaja za izletnike, ribiče i lovce s obzirom na to da je kao i sva slavonska mjesta okruženo jezerima i šumama. Uz bogatu atraktivnu turističku baštinu Đakovo ima i svoje već prepoznatljive manifestacije - Đakovačke vezove koji će održati početkom srpnja, a na kojima će se kao i svake godine, počevši od 1967., na đakovačkim ulicama okupiti na tisuće narodnih nošnji izvučenih iz škrinje zaborava, na tisuće sudionika iz Slavonije i Baranje, cijele Hrvatske, Europe, ali i svijeta te brojni konjanici i ponosni Šokci koji će u svatovskim zapregama oživljavati uspomene iz davnih vremena.

Đakovo

Svečani jubileji ergele lipicanaca Neizostavan dio svake đakovačke turističke, gospodarske i sportske razglednice čini državna ergela lipicanaca, jedna od najstarijih takvih ergela u Europi koja ove godine obilježava čak dva jubileja - pola stoljeća otkako je ergela prvi put spomenuta te dva stoljeća uzgoja plemenitih lipicanaca. 90 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Istra

Brendiranje turističkih apartmana Privatni turistički smještaj u Istri prva je usluga koja će se nakon istarske malvazije, poznate istarske sorte vina, standardizirati te ponijeti oznaku istarske kvalitete Domus Bonus - Istria Quality


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Apartments. Riječ je o istodobnom projektu Turističke zajednice Istarske županije, lokalnih turističkih zajednica te Istarske razvojne agencije u sklopu kojeg će se odrediti standardi kvalitetnoga privatnog turističkog smještaja. Objektima koji će ispunjavati te uvjete dodijelit će se certifikat te će biti uključeni u zajedničku promociju putem turističkih zajednica. Jamstvo kvalitete smještaja zasad će moći dobiti samo apartmani, a s vremenom će se standardizirati i kuće za odmor. Privatni smještaj u Istri čini četvrtinu ukupnih turističkih kapaciteta. Privatnih je iznajmljivača oko 5,5 tisuća, objekata za iznajmljivanje oko 15 tisuća, a ukupan broj kreveta u njima je oko 50 tisuća. Velika većina ležajeva, oko 33 tisuće nalazi se upravo u apartmanima od kojih najveći broj ima kategoriju triju zvjezdica. Tim se projektom standardizacije pokušava privatne iznajmljivače potaknuti na poboljšanje ponude kako bi cijeli taj segment bio konkurentniji te da se u njima još više podigne razina popunjenosti. U planu je da se ove godine znak brenda Domus Bonus dodijeli za oko 500 objekata te da se svake sljedeće godine njihov broj povećava.

Poluotok Prevlaka

Obnavlja se prva konoba Park Prevlaku, koji čini najjužniju točku Hrvatske, protekle je godine posjetilo oko 15.000 turista, a ove se godine očekuje i znatno veći posjet. Da bi se taj plan i postigao, u Parku se svakodnevno rađaju nove ideje kako obogatiti turističku ponudu i kako sve to organizirati s obzirom na to da je riječ o prostoru koji je dugi niz godina bio pod “kapom” vojske, a sve do danas nema mogućnosti normalne opskrbe vodom i strujom. Trenutačno se u parku obnavlja prva dalmatinska konoba koja bi trebala početi s radom već početkom lipnja, a za čije su potrebe već pronađene alternativne mogućnosti napajanja strujom i vodom. Energija će se dobivati solarno-plinskim sustavima, a voda iz obližnje gustijerne, dubokog bunara u kojem se nalazi oko 75.000 litara pitke vode. Park Prevlaka iznimno je atraktivno odredište jer nudi aktivan odmor u netaknutoj prirodi. Uz to, on je i krajnja točka Hrvatske, što posjetiteljima daje dodatan motiv za dolazak. Aktivan odmor turistima nudi se u bogato opremljenom adrenalinskom parku, u kojem se od niza sadržaja nekako najviše ističe penjanje po umjetnim stijenama te paintball na otvorenom ali i zatvorenom prostoru u hangaru što je namijenjen i za brojne druge sportove. Turistima su, osim toga, posebno atraktivni i tamošnji “stanovnici” magarci Mišo, Mare i Kate, obitelj divljih svinja te 15-ak kornjača čančara. Prevlaku uglavnom posjećuju strani gosti u organiziranim grupama za koje se nude bogati “aktivni” programi Đ biciklizam kroz prirodu, vožnja popularnim vlakićem nazvanim Ćiro i ATV motociklima za koje je uređena kilometarska staza što vodi preko poluotoka. Od ove sezone turistima će se nuditi i nekoliko kajaka kojima će se moći voziti duž skrovitih i netaknutih plaža.

Uz brojne postojeće sadržaje, trenutačno je u izradi i studija sigurnosti nakon koje će se krenuti u montažu kružnih stuba oko tvrđave Ponta Oštra - krajnje točke Prevlake, kako bi se turistima omogućio posjet i fotografiranje s te jedinstvene izvidnice.

Igrališta za golf u Hrvatskoj

Jedinstvenih 18 rupa na Velom Brijunu Potkraj travnja u Hrvatskoj je otvoreno drugo veliko igralište za golf s 18 rupa, no ovo je, čini se, jedinstven teren u svijetu. Riječ je o igralištu za golf smještenom na sjeveroistočnom dijelu Velog Brijuna, otoka u sklopu Brijunskog otočja i Nacionalnog parka Brijuni. Tereni su smješteni na području gdje su nekad i bili, između kristalno plavog mora i safari parka u kojem bezbrižno šeću brojne životinje - zebre, mufloni, jeleni... Za razliku od većina europskih igrališta za golf na kojima se trava kosi dva-tri puta na tjedan, na ovom brijunskom trava će se kositi tek pokoji put godišnje, jer će se za njezino održavanje brinuti upravo životinje. To je samo jedna od specifičnosti tih terena što su uređeni po nacrtima iz davne 1923. godine kada su na tim istim obroncima golf igrali brojni pripadnici tadašnje elite. Po istim je projektima uređen i cijeli okoliš oko golf-terena. Na mjestu nekadašnjega golf-kluba, koji golferi obično nazivaju 19. rupom, u izvornom je stilu podignut montažni drveni objekt u kojem se igrači i posjetitelji mogu osvježiti uz piće i pogled na more. Uz novi teren za golf, turiste će ove sezone dočekati i dotjerani safari park, obnovljena luka za brodove te neke nove atrakcije. Naime, posjetiteljima će se pružati mogućnost da na jedan dan samo za sebe rezerviraju otočić na kojem će im se servirati ručak ili večera, a nova je atrakcija i Sony i Lanka Bar smješten pokraj nastambe istoimenih slonova.

ADAC

Najčišće more na Mediteranu ADAC Sommerservice koji turiste izvještava o plažama i kvaliteti mora na Sredozemlju pokazao je kako je hrvatski dio Jadrana najčišći dio Sredozemnog mora. Ispitivanja su pokazala kako nigdje nema pokazatelja velikih onečišćenja i kvaliteta mora je “pretežno vrlo dobra”. ADAC provodi ispitivanje mora i plaža na Sredozemlju već godinama, a ovogodišnji su rezultati ispitivanja na hrvatskoj obali čak i bolji nego u dosadašnjim analizama. Rezultate istraživanja Sommerservica objavljuje revija ADAC Motorwelt, glasilo tog njemačkog autokluba koji, među ostalim, ima i najveći broj članova u Europi, a ADAC-ova se istraživanja smatraju vrlo relevantnima i imaju veliki utjecaj na izbor destinacije “motoriziranih” gostiju. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

91


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Nove zrakoplovne linije

Sve više low cost carriera Protekle je godine broj putnika zrakoplovom u Hrvatskoj porastao za gotovo 25 posto u odnosu na prethodnu 2004. godinu. Tako velikom porastu broja putnika na devet hrvatskih aerodroma - Zagreb, Dubrovnik, Split, Pula, Zadar, Osijek, Rijeka, Lošinj i Brač, najviše je pridonio sve veći broj niskotarifnih aviokompanija čiji zrakoplovi lete u Hrvatsku. Od ove se godine u hrvatskom zračnom prostoru pojavljuju i nova imena svjetskih low cost carriera poput britanskog easyJeta i mađarskog WizzAira što će se pridružiti ostalim devet kompanijama koje već posljednje tri godine u Hrvatsku dovode turiste iz cijele Europe. Riječ je o njemačkim avioprijevoznicima Germanwings i Happag Lloyd Express, što prometuju na relaciji Köln/Bonn u Zagreb, Split i Dubrovnik, Sttutgart - Zagreb, Split, Berlin - Zagreb i Split te Hamburg - Zagreb, odnosno iz Kölna i Bonna u Rijeku te Hannovera, Sttutgarta i Münchena odakle zrakopovi HLX prometuju u Rijeku i Dubrovnik. Avioprijevoznik Aeroflight prometuje na relaciji Frankfurt, Dusseldorf i Berlin u Split te iz Frankfurta u Dubrovnik. Slovački niskotarifni avioprijevoznik SkyEurope prometuje na relaciji Brastislava - Split, Bratislava - Zadar, Bratislava - Dubrovnik te iz Krakowa u Split i Dubrovnik, a njihovi avioni povezuju i Budimpeštu sa Splitom i Dubrovnikom. Iz sjeverne Europe prometuje Norwegian Air Shuttle čiji zrakoplovi povezuju Oslo s Rijekom, Splitom i Dubrovnikom s kojim je ugovorena i redovita ljetna linija na relaciji Dubrovnik - Bergen te Dubrovnik - Trondheim, dok iz Bruxellesa u Dubrovnik prometuju zrakoplovi kompanije SN Brussels Airline. Iz Italije prometuju zrakoplovi kompanije Air One koji Split i Dubrovnik povezuju s Pescarom, mađarski Wizz Air prometuje između Budimpešte i Splita te Londona, koji se redovito povezuje sa Splitom i Zagrebom. Najnovija je vijest dolazak zrakoplova easyJeta koji su već počeli s redovitim ljetni linijama između Londona i Splita te Rijeke, a uskoro će u Rijeku početi letjeti i zrakoplovi iz Bristola. Dosad je već postojala veza između Dubrovnika i Manchestera, gdje prometuju zrakoplovi kompanije GB Airways. Germanwings web stranice: www.germanwings.com Happag Lloyd Express web stranice: www.hlx.com Aeroflight web stranice: www.luftfahrt.net SkyEurope web stranice: www.skyeurope.com 92 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

GB Airways web stranice: www.gbairways.com Norwegian Air Shuttle web stranice: www.norwegian.no Air One web stranice: www.flyairone.it SN Brussels Airline web stranice: www.flysn.com Wizz Air web stranice: www.wizzair.com easyJet web stranice: www.easyjet.com

Novi Vinodolski i Vižinada

Novi info-punktovi Ponukani prohtjevima modernih turista te novih cestovnih pravaca što Jadran povezuju s Europom i unutrašnjosti Hrvatske, u kvarnerskom gradu Novom Vinodolskom otvoren je novi turistički info-punkt, u sklopu postojećeg ureda Turističke zajednice grada. Informativno-promotivni punkt, nazvan Kvarner - Jug otvoren je kao ulaz za turiste koji kreću iz smjera juga prema Kvarneru i kvarnerskim otocima te za sve one koji će odsjesti na Novljanskoj rivijeri. Na oko 200 četvornih metara nalazi se bankomat, mjenjačnica, internet corner te turističko informativni centar gdje će turisti moći saznati sve potrebne informacije o raspoloživim smještajnim kapacitetima, turističkim događajima, brodskim i autobusnim linijama, informacijama o cjelokupnoj turističkoj ponudi na rivijeri, ali i ostalim krajevima Hrvatske. Kvarner - Jug povezan je s centralnim informacijskim sustavom što ujedinjuje svu turističku ponudu Kvarnera, a iste se informacije mogu dobiti i na već postojećem info-punktu Vrata Jadrana, što se nalazi na riječkoj zaobilaznici. Sličan info-punkt uskoro će se otvoriti i u Vižinadi, smještenoj u središnjoj Istri, gdje će se turistima pružati informacije vezane uz turističku ponudu Vižinade te susjednih općina Višnjan i Kaštelir - Labinci. Osim osnovnih informacija o smještaju, atraktivnim lokalitetima, biciklističkim stazama i ostalom, pružat će se i informacije o turističkim događajima.


HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Fax: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus 60311 Frankfurt Kaiserstr. 23 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Fax: +49 69 23 85 35 20 E-mail: Kroatien-Info@gmx.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstr. 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Fax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Fax: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1053 Budapest Magyar ut. 36 Magyarország Tel./fax: +36 1 266 65 05 +36 1 266 65 33 E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Fax: +33 1 45 00 99 56 E-mail: CROATIE.OT@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Fax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@cnto.freeserve.co.uk

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji IPC Business Center ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 828 51 93 Fax: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via Dell’oca 48 Italia Tel.: +39 06 32 11 0396 Fax: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Oficina de turismo de Croacia 28001 Madrid, Espana Calle Claudio Coello 22, 1o C Tel.: centrala: +34 91 781 5514 Fax: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1 Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Fax: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz

Croatian National Tourist Office New York 10118 350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Fax: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Fax: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam Nijenburg 2F, Netherlands Tel.: +31 20 661 64 22 Fax: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Vieille Halle aux Bles 38, Belgique Tel.: +32 255 018 88 Fax: +32 251 381 60 E-mail: croatia.brussels@biz.tiscali.be

123610 Moscow Krasnopresnenskaya nab. 12 office 1502, Russia Tel.: +7 095 258 15 07 Fax: +7 095 258 15 08 E-mail: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Fax: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich Badenerstr. 332, Switzerland Tel.: + 41 4 3321 8211 Fax: +41 4 3321 8213 E-mail: kroatien@gmx.ch


HTZ Glasnik 10  

STANJE NA TRÆI©TIMA BROJ 10 SRPANJ 2006. www.hrvatska.hr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you