Page 1

BROJ 2 SVIBANJ 2005. www.hrvatska.hr

STRU»NO-INFORMATIVNO GLASILO HRVATSKE TURISTI»KE ZAJEDNICE

STANJE NA TRÆI©TIMA TEMA BROJA: NJEMA»KA

Hrvatska turistiËka zajednica


uvodnik Poštovani čitatelji!

u ime svojih suradnika koji su radili na pripremi i izdavanju prvog broja HTZ glasnika i u svoje osobno ime, iskreno Vam zahvaljujem na podršci i iznijetim mišljenjima. Vaši stavovi obvezuju nas na predani nastavak posla koji smo započeli. Iza nas je prvo četveromjesečje. To je razdoblje intenzivnog rada na promidžbi hrvatskog turizma na svjetskom tržištu i na pripremi sezone u zemlji. U svijetu smo, razrađeno i ciljano, nastupali u za nas važnim emitivnim zemljama, dok je u zemlji u tijeku provedba akcije Volim Hrvatsku. Tema ovog broja je Njemačka, naravno iz kuta turističkotržišnog promišljanja, općenito i posebice glede položaja hrvatske turističke ponude na tom tržištu. Tu su još pojedinačna izvješća o aktualnom stanju na svim tržištima koja pokrivaju naša predstavništva. Iz predočenih podataka mogu se nazrijeti okviri ovogodišnjih očekivanja, zbirno i pojedinačno. No, za bilo kakve apriorne zaključke još je prerano. Ostaje nam ustvrditi da ciljevi postavljeni u 2005. godini ulaze u razdoblje ostvarenja i da će se rezultati pomno pratiti i raščlanjivati.

Nakladnik Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/4 10 000 Zagreb Croatia Tel: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 E-mail: glasnik@htz.hr Za nakladnika mr. sc. Niko Bulić Glavna urednica Slavija Jačan Obratov Suradnici glavne urednice Saša Paparella Suada Mustajbegović Iva Puđak Urednik Stanja na tržištima Igor Borojević Dizajn Ivana Ivanković Nenad Vujošević

HTZ je, uza sve redovne programske zadaće (sajamski nastupi, oglašavanje, izdavaštvo, dolasci novinara i partnera, poslovne radionice, prezentacije, pressice i hrvatske večeri), odlučio pravovremenom pojačanom TV kampanjom oglašavanja dodatno podržati nastojanje turističkog gospodarstva da obrani i ojača stečeni udio na međunarodnom tržištu. Uz informacije o radu Glavnog ureda, u ovom se broju možete upoznati i s pregledom novosti u hrvatskom turizmu, koje smo kao newsletter proslijedili svim partnerima i medijima u svijetu putem web stranice HTZ-a i elektronskom poštom. Kad na prezentacijama u svijetu pozivamo naše goste da nas posjete, onda ih zovemo da dođu podijeliti s nama okuse, mirise, zvukove, boje, osjećaje, naslijeđe, strast i gostoljubivost Hrvatske – Mediterana kakav je nekad bio. Drage kolegice i kolege, pozivam Vas da budemo na razini svojih obećanja i njihovih očekivanja.

Lektura SPES Fotografije Vid Barac Andrija Carli Damir Fabijanić Romeo Ibrišević Damil Kalogjera Ivo Pervan Tisak AKD

S poštovanjem, srdačno Vaš

mr. sc. Niko Bulić direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

1


Tema broja: Njemačka

sadržaj

3

Stanje na tržištima:

23

− Italija

24

− Slovenija

26

− Češka

27

− Austrija

27

− Mađarska

29

− Nizozemska

30

− Poljska

31

− Slovačka

32

− Velika Britanija i Irska

33

− Francuska

34

− Skandinavija

35

− Švicarska

36

− Belgija

37

− Rusija

38

− SAD

39

Vijesti iz predstavništva

41

Vijesti iz rada Glavnog ureda

50

Novosti

64


tema broja

NJEMAČKA

Tekst priredio: Zlatko Deželjin, direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj sa sjedištem u Frankfurtu

U 2004. godini zabilježen je porast turističkih putovanja na njemačkom tržištu. Očigledno je da je nakon 2003. godine, kada je velik broj Nijemaca proveo odmor u vlastitoj zemlji, želja za putovanjima u inozemstvo ponovno ojačala. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

3


tema broja I. INFORMACIJE O TRŽIŠTU

Stanje na njemačkom turističkom tržištu

U 2004. godini zabilježen je porast turističkih putovanja na njemačkom tržištu. Nakon nekoliko teških godina obilježenih ratom u Iraku, terorističkim napadima, SARS-om u Aziji te smanjenom potrošnjom u zemlji turizam se ipak oporavio. Unatoč povećanim izdacima zbog reforme zdravstva u Njemačkoj, visokih cijena energije kao i terorističkog napada u Madridu (u ožujku 2004.) turističko je tržište pokazalo svoju stabilnost. Očigledno je da je nakon 2003. godine, kada je velik broj Nijemaca proveo odmor u vlastitoj zemlji, želja za putovanjima u inozemstvo ponovno ojačala. Udio njemačkih građana koji nisu putovali na odmor je u 2004. ponovno pao ispod 42% (građani koji nisu realizirali niti jedno putovanje u trajanju od najmanje 2 dana; BAT - turistička analiza 2005.). Proporcionalno s time, porastao je udio onih koji su putovali te je i udio gostiju koji su realizirali putovanje od najmanje 5 dana trajanja porastao, unatoč konstantnom trendu kraćeg trajanja odmora. Ipak, još nije dostignuta tržišna razina putovanja iz vremena prije krize, koja je započela u jesen 2001. godine.

I. INFORMACIJE O TRŽIŠTU

- Stanje na njemačkom turističkom tržištu - Prometna sredstva i turistička putovanja – jeftini letovi pojačavaju trend putovanja na odmor zrakoplovom - Vrste i motivi putovanja - Smještaj na odmoru - Pribavljanje informacija i rezervacije putovanja putem interneta - Tržišni trend – pad udjela kasnog bukinga - Ciljne grupe – raste značaj seniora - Omiljene turističke destinacije - Tržište organiziranog prometa - Popusti za rani buking i last-minute buking - Zrakoplovno tržište Low cost zrakoplovne kompanije Charter zrakoplovne tvrtke

Putovanja na odmor još se uvijek nalaze visoko na potrošačkoj ljestvici: 34% Nijemaca ne želi se odreći godišnjeg odmora.

Dinamika putovanja na odmor (%)

II. POZICIJA HRVATSKE NA NJEMAČKOM TRŽIŠTU

- Imidž Hrvatske - Kretanje turističkog prometa u razdoblju od 1999.-2004. godine - Aktualno stanje bukinga - Charter letovi prema Hrvatskoj u 2005. godini - Lista značajnih turoperatora i agencija s programima za Hrvatsku - Sajamski nastupi HTZ-a u 2005. godini III. ZAVRŠNA RIJEČ 4 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Izvor: BAT


Tržište ukupnih putovanja u Njemačkoj (putovanja na odmor/ poslovna putovanja) procjenjuje se na približno 267 milijuna putovanja (putovanja Nijemaca u zemlju i u inozemstvo; World Travel Monitor 2003.). Pritom se ostvaruje oko 1,5 milijardi noćenja, a financijski promet iznosi približno 123 milijarde eura. Analiza putovanja za 2004. godinu pokazala je da potencijal tržišta za putovanja duža od 2 dana iznosi oko 109 milijuna. Od toga gotovo 43 milijuna predstavljaju putovanja na kratak odmor (2-4 dana), a 66 milijuna otpada na putovanja na odmor duža od 5 dana. Izgledi za 2005. godinu, prema prvim naznakama, govore da bi se oporavak tržišta trebao nastaviti, no stopa rasta će vjerojatno biti nešto niža nego u 2004. godini. Izmijenjen raspored ljetnih praznika u Njemačkoj trebao bi se pozitivno odraziti na putovanja: školski praznici najgušće naseljenih saveznih pokrajina u 2005. nisu koncentrirani na isto vremensko razdoblje (za razliku od 2004. godine), a glavna će ljetna sezona ponovno biti duža. U manjoj se mjeri očekuju problemi s kapacitetima (manjak hotelskih kreveta ili izostanak potražnje), kojih je bilo u sezoni 2003. godine. Odluka o odlasku na odmor u % (siječanj 2005.)

domaćinstva, relativno velik broj građana još nije znao hoće li si moći priuštiti putovanje na odmor. Udio osoba koje zasigurno ne namjeravaju putovati bio je početkom 2005. nešto veći nego prethodne godine, što ne bi smjelo utjecati na ukupnu tendenciju porasta putovanja Nijemaca, posebice zato što prilikom analize nisu uzeti u obzir putnici koji putuju više puta godišnje. Potres u jugoistočnoj Aziji krajem prosinca 2004. godine samo marginalno utječe na planove za odmor Nijemaca, a na dugoročne perspektive njemačkog turističkog tržišta najviše utječu demografski pokazatelji. Starenje stanovništva, odnosno manji broj mlađih osoba koje putuju, moglo bi na duže staze za posljedicu imati smanjenje potencijala potražnje, no zasad su na tržištu putovanja upravo seniori segment s najvećim porastom: ne samo po broju, nego i po intenzitetu putovanja (osobe koje godišnje najmanje jedanput putuju na odmor). Sve veći broj Nijemaca, iskusnih i zahtjevnijih putnika željnih putovanja u zemlji i inozemstvu, ulazi u seniorsku dob. U svojoj trend-studiji «2015 FUR» (Istraživačka zajednica za odmor i putovanje) za sljedećih 10 godina predviđa intenzitet putovanja u rasponu od 72% do 85%. Trenutno intenzitet iznosi 77%, a studija pretpostavlja porast broja putovanja dužih od 5 dana do brojke od 71 milijuna, tj. približno 5 milijuna više nego u ovom trenutku, uz zadržavanje slične distribucije prema destinacijama (putovanja u zemlji, Sredozemlje, područje Alpa, daleka putovanja). Skraćeno trajanje odmora je, uz ekspanziju ponude jeftinih letova, trenutno jedna od najznačajnijih promjena na turističkom tržištu. Sve manje gostiju želi, ili financijski može podnijeti, putovanje na odmor od najmanje dva tjedna. Ipak, određenu ulogu ima i promjena želja i sklonosti. Ekspanzija putovanja u gradove pokazuje da mnogi gosti očigledno radije putuju na kraća putovanja, ali zato putuju češće. Potreba za češćom promjenom u pogledu odmorišne destinacije snažno je porasla. Trajanje odmorišnih putovanja

Rizik je cijena nafte: ako nafta opet poskupi, privlačne bi cijene letova, kao i smanjena kupovna moć uslijed visokih troškova goriva, mogli znatno poremetiti situaciju na turističkom tržištu. Prema BAT-ovoj turističkoj analizi, početkom 2005. godine 45% Nijemaca se izjasnilo za putovanje na odmor, što je 3% više nego početkom prethodne godine, a broj neodlučnih je, prema istoj studiji, znatno niži nego u prethodnoj godini. Početkom 2004., s obzirom na nesigurnost očekivanih prihoda www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

5


tema broja Spomenuti pomak s klasičnog koncepta putovanja na odmor u trajanju od najmanje dva tjedna prema putovanjima kraćima od 14 dana ilustriraju i sljedeći podaci BAT-ove analize 2005.: u 2004. godini na 20% je porastao udio Nijemaca čije je najduže putovanje trajalo od 5 do 13 dana (time se taj udio u odnosu na 2001. godinu udvostručio). Istovremeno se udio putovanja dužih od 14 dana smanjio na samo 31% (deset godina ranije taj je udio iznosio 47%). Prosječno trajanje putovanja na odmor iznosilo je u 2004. godini 13,8 dana, što u odnosu na 2000. godinu znači smanjenje od dva dana. Osim najdužeg putovanja na odmor (glavno putovanje na odmor) mnogi gosti odlaze i na dodatna putovanja, koja doduše traju duže od 5 dana, no u pravilu su kraća nego «glavno» putovanje. Prosječno je trajanje putovanja manje od 10 dana. 2003. godine gotovo petina Nijemaca poduzela je dva putovanja u godini (Izvor: RA 2004.). Druga i treća putovanja u međuvremenu se sve više usmjeravaju prema inozemstvu: udio putovanja u inozemstvo u «dodatnim» putovanjima iznosio je 2003. godine 41%, a 2000. godine samo 36%. Velik udio u ovoj skupini zauzimaju starije osobe: 58% u skupini s najmanje dva putovanja duža od 5 dana otpada na starosnu skupinu iznad 50 godina (u ukupnom broju putovanja na odmor njihov udio iznosi 41%). Na tržišni segment kratkih putovanja (sva putovanja, uključujući drugo i treće putovanje) loše je stanje turističkog tržišta posljednjih godina ostavilo tragove: u 2003. zabilježeno je nepunih 43 milijuna kratkih putovanja – 2001. godine bilo ih je više od 58 milijuna. Ipak, sveukupni broj osoba na kratkim putovanjima bio je prethodnih godina manje-više konstantan i iznosio je 24 milijuna (osobe koje su išle samo na kratka putovanja, odnosno koje su poduzimale kratka putovanja, uz «glavno» putovanje na odmor).

na 545 eura, što predstavlja 1% manje nego u istom vremenskom razdoblju prethodne godine (prema anketi organizatora putovanja FVW International). Razlog su, djelomično, veliki popusti organizatora putovanja za rani i last minute buking, koji su u 2004. godini, u kombinaciji s drugim popustima, doveli do uštede troškova čak do 25%. Istodobno, mnoga su se putovanja premjestila iz relativno skupe Španjolske u cjenovno povoljnije zemlje kao što su Egipat i Tunis. I u tekućoj će sezoni cijena putovanja predstavljati dominantnu činjenicu i kriterij kod donošenja odluke o provođenju odmora. Obitelji s djecom su prilikom planiranja odmora naročito osjetljive na cijene. Ipak, neki veliki organizatori putovanja početkom turističke godine 2004./2005. u svojoj promociji cijenu nisu istaknuli u mjeri u kojoj su to činili u sezoni 2003./2004. Također, za očekivati je da će zbog doplata za kerozin putovanja zrakoplovima u globalu poskupjeti. Izdaci za putovanje na odmor znatno ovise o odredištu i trajanju putovanja. Tako su, primjerice, gosti na Karibima u 2004. prosječno potrošili 2.111 eura po osobi, a kod odmora u Njemačkoj prosječni izdaci po osobi iznose 747 eura. Istodobno, treba uzeti u obzir i različito vrijeme trajanja putovanja: na Karibima gosti provode u pravilu 17 dana, a u Njemačkoj samo 12 dana. No i kod samih troškova po danu je, primjerice, odmor na Karibima sa 124 eura dvostruko skuplji nego u Njemačkoj sa 62 eura (BAT-ova analiza turizma 2005.). Kupovna moć eura u pojedinim odmorišnim destinacijama (prosinac 2004.)

Trajanje najdužeg odmorišnog putovanja uvelike ovisi o životnoj dobi. Kod natprosječno mnogo mlađih odraslih osoba, obitelji s djecom ili kod mladeži glavno putovanje na odmor traje uglavnom između 5 i 14 dana, a odlučujući čimbenik je uglavnom financijske prirode (mlađe odrasle osobe u pravilu nemaju nikakav ili imaju nizak dohodak, a kod obitelji se broj osoba koje putuju odražava na proračun). Duži odmor u pravilu prakticiraju odrasli samci, dok kod osoba u mirovini, tj. seniora (iznad 50 godina), putovanje na odmor često traje duže od prosjeka. U 2004. godini gosti su za putovanja potrošili nešto manje nego prethodne godine. BAT-ova analiza utvrdila je prosječne izdatke za putovanje od 1.025 eura po putovanju i po osobi, što predstavlja 1% manje nego u 2003. godini (izdaci za putovanje i smještaj, uključujući sporedne troškove).

Izvor: Savezni ured za statistiku

I troškovi za putovanja organizirana posredstvom turoperatora nešto su niži: prosječni izdaci za organizirano putovanje (bez sporednih troškova) u turističkoj su godini 2003./2004. pali

Kod putovanja u inozemstvo razlika u potrošnji je velika: dok individualni turist prosječno troši 1.100 eura, turist na organiziranom putovanju troši 1.550 eura za osnovni paket aranžman

6 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Također, između individualnih i organiziranih putovanja postoje jasne razlike u pogledu potrošnje – organizirana putovanja više se koriste za daleka odredišta, dok su individualna putovanja primarno usmjerena prema bliskim odredištima.


i sporedne troškove (u oba se slučaja radi o putovanjima dužim od 5 dana; Savezni ured za statistiku - Turističko istraživanje 2003.).

Putovanja prema vrsti prijevoza (automobil i zrakoplov) u %

Prosječno njemačko domaćinstvo za organizirana putovanja ukupno potroši 2,7% svog proračuna, a natprosječni su izdaci za organizirana putovanja seniorskih domaćinstava (starosna dob glavnog primatelja dohotka iznosi 65-70 godina). Takva domaćinstva za putovanja troše približno 4,1% proračuna (analiza dohotka i potrošnje na bazi 2003. godine). Prema BAT-ovoj analizi 2004. godine, umirovljenici su s 1.150 eura po osobi potrošili najviše za svoja putovanja na odmor (ukupni troškovi), a iznad prosjeka troše i parovi bez djece. Istovremeno, po osobi najmanje troše obitelji s djecom. Izdaci za odmor u eurima (po odmoru i po osobi) u 2004. godini

Izvor: VA 2004.

• Izdaci za putovanje, smještaj i sporedne troškove

Prometna sredstva i turistička putovanja – jeftini letovi pojačavaju trend putovanja na odmor zrakoplovom

Posljednjih je godina izgledalo da dolazi do «renesanse» odlazaka na odmor automobilom. I u slučaju kraćih i u slučaju dužih putovanja na odmor udio putovanja na odmor je porastao. Istovremeno, zrakoplov je nakon 11. rujna 2001. godine kod dužih putovanja na odmor dijelom izgubio na značaju. Ipak, već 2003. godine započeo je preokret: prema rezultatima FUR-ove analize, udio korištenja osobnog vozila kod putovanja na odmor pao je za jedan posto, dok je u istoj mjeri povećan udio putovanja zrakoplovom. U 2004. godini takav se trend nastavio, posebice porast organiziranih putovanja zrakoplovom prema odredištima teže dostupnim automobilom (Egipat, Turska, daleka putovanja).

Gornji grafikon odražava trend porasta udjela zrakoplova kao prometnog sredstva kod kratkih putovanja. Prema VA-inoj analizi 2004., gotovo 8% gostiju na kratkom putovanju koristi zrakoplov, što je 2,5% više nego 2003. godine. Taj se porast primarno može zahvaliti pojavi low cost zrakoplovnih kompanija. Velikom ponudom jeftinih letova do europskih metropola - u pravilu su to kratka putovanja – low cost prijevoznici potaknuli su razvitak gradskog turizma. Trenutno 5% stanovnika Njemačke koristi jeftine letove, a daljnjih 21% treba smatrati potencijalnim putnicima na takvim letovima (planirano u sljedeće tri godine). U međuvremenu se jeftini letovi orijentiraju i na turistička odredišta kao što je Mallorca, uslijed čega treba i kod vremenski dužih putovanja očekivati sličan razvoj situacije. Obitelji s djecom uglavnom se iz financijskih razloga na odmor voze automobilom. Kod putovanja na odmor dužih od 5 dana obitelji s djecom ispod 14 godina starosti predstavljaju četvrtinu ukupnog broja turista koji na odmor putuju osobnim vozilom.

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

7


tema broja Prometno sredstvo i životna dob turista (%)

Primarne motive odluke na odmor ilustrira i naredni grafikon za razdoblje od 2002.-2004. godine

Izvor: RA/FUR

Uživanje u prirodi kao motiv putovanja naročito se susreće kod grupe putnika iznad 50 godina starosti. Tako je planinarenje kod putnika u dobi od 50-64 godine posebice omiljena aktivnost na odmoru (BAT - Institut za istraživanje slobodnog vremena 2005.). Trenutno je četvrtina putovanja na odmor rangirana kao «odmor u prirodi». Izvor: VA

Putnici u dobi od 14-29 godina koji se još uvijek školuju osobito često koriste autobus ili vlak pri putovanju na odmor. Ista dobna skupina koja je završila školovanje češće koristi automobil ili zrakoplov. Dobna skupina od 40-59 godina, bez djece mlađe od 14 godina, na odmor često putuje zrakoplovom.

Na značaju je izgubio motiv «izaći iz zagađene okoline» (-3%, tj. udio od 25%). Motiv «učiniti nešto za vlastitu ljepotu, potamnjeti» još samo 15% Nijemaca smatra posebno značajnim, tj. 2% manje nego prethodnih godina. Sagledamo li vrste odmora, odmor na plaži još je uvijek jedna od najznačajnijih kategorija odmora (40% od ukupnog broja putovanja na odmor treba pripisati odmoru na plaži). Vrste odmora u %

Stariji od 60 godina često putuju na odmor vlakom te posebice autobusom. Vrste i motivi putovanja

Motivi Nijemaca za putovanje posljednjih su se godina promijenili: ispitanici sve češće kao razlog odmora navode «regeneraciju od svakodnevice». Doduše, ti su motivi i do sada dominirali, no uslijed teške situacije na tržištu rada, produženja radnog vremena i pada prijava bolovanja, njihov je značaj još više porastao. Tako je u 2004. godini 63% ispitanika kao primarni motiv putovanja navelo «opuštanje i oslobađanje od stresa», što je 5% više nego prethodnih godina. Često se navode i motivi poput »udaljavanja od svakodnevice«, »osjećaja slobode« i »skupljanja snage«. Motiv čiji je značaj također porastao opisuje se kao «imati vremena jedno za drugo» (+5%). Također, sve je snažniji motiv «doživljaja prirode, pejzaža, čistog zraka». 8 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Izvor: RA 2004.


Odmor je značajan motiv kratkih putovanja - 38% putnika otišlo je na najmanje jedno kratko putovanje s ciljem odmaranja. Gotovo isti značaj ima i posjet rodbini. Kratka putovanja, putovanja motivirana upoznavanjem kulture te putovanja s ciljem razonode imaju udio od po 30%.

Izvori informacija pri putovanju na odmor 1

Kategorija koja je u najznačajnijem porastu posljednjih godina je kategorija all inclusive odmora, a izgleda da joj potencijal još uvijek nije iscrpljen. Zdravlje, toplice, wellness ili fitness su sadržaji odmora za koje se zanima sve veći broj Nijemaca. Jednako tako i zimski odmor na suncu ima veliki potencijal. Krstarenja na moru pokazuju značajnije mogućnosti porasta. Klupski brodski koncepti orijentirani na mlađu klijentelu, kao što je Aida, pokazuju put prema proširenju ove ciljne grupe. Smještaj na odmoru

(1) Temelj: putnici u 2004.

(2) Televizija, magazini, novine

Kod 46% dužih putovanja na odmor Nijemci noće u hotelu ili u pansionu, a 25% odmora provode u vikendicama. Privatni smještaj te smještaj kod rodbine ili poznanika imaju udio od po deset posto. Šator, kamp-kućica ili vozilo za stanovanje su odabir kod 8% putovanja na odmor (RA 2004.).

Izvor: ADAC

Interes za odmor u klubovima kao što su Robinson, Aldiana ili Club Med slabi posljednjih godina. Analiza potrošača za 2004. godinu govori o samo 250.000 gostiju u ovom segmentu (za razliku od 340.000 u 2000. godini). Očigledno je jedan dio klupskih gostiju prešao na all inclusive objekte, koji nude sličan koncept, no osjetno jeftinije.

Korištenje interneta pri pripremi putovanja (u milijunima)

Savjetovanje u putničkoj agenciji kod putovanja u daleke destinacije (u Ameriku, Aziju ili u Australiju) igra značajniju ulogu nego što je to slučaj kod putovanja do bližih destinacija u Europi.

Pribavljanje informacija i rezervacije putem interneta

Kod pripreme odmorišnih putovanja internet je za mnoge putnike postao glavni izvor informacija (trećina osoba koje su u 2004. godini planirale putovanje na odmor navelo je internet kao primarni izvor informacija). Na taj način internet dolazi na drugo mjesto, iza osobnog iskustva. Također, u pripremi putovanja često se koriste tiskani turistički vodiči (32%), prospekti turističkih regija, odnosno hotelski prospekti (29%). Ovisno o odabiru destinacije, postoje velike razlike s obzirom na način planiranja odmora. Putnici se kod putovanja unutar Njemačke, kao i kod odmora u Europi, uglavnom oslanjaju na osobno iskustvo. Što se tiče odmora u zemlji, kod planiranja putovanja često se koriste i prospektima pojedinih regija ili hotelskim prospektima. Oslanjaju se i na savjet poznanika i rodbine. Istovremeno, relativno visok udio gostiju na put kreće «naslijepo», tj. bez veće pripreme. Kod dalekih odredišta gotovo nitko ne kreće na put bez pripremne faze. Turisti se primarno pripremaju uz pomoć tiskanog vodiča, a često se koristi i internet, kao i informacije organizatora putovanja. Koriste i prospekte, no osjetno rjeđe nego što je to slučaj kod putovanja u vlastitoj zemlji ili kod putovanja po Europi.

(2) Spremnost za plaćanje informacija Izvor: ACTA 2004

Većina redovitih korisnika interneta traži informacije o pojedinim odmorišnim destinacijama. Prema rezultatima ACTA-e za 2004., 21,5 milijuna posjetitelja interneta on line je istraživalo odmorišno odredište, što predstavlja 72% od ukupno 27 milijuna korisnika interneta u dobi od 14 do 64 godine. Čak 53% svih građana Njemačke u dobi od 20 do 29 godina te 52% građana sljedeće starosne grupe (30 do 39 godina) barem je jednom istraživalo odredište svog putovanja putem interneta. U starosnoj grupi od 40-49 godina taj je udio još uvijek vrlo visok, iznosi 49%. Kod korisnika interneta u dobi od 14 do 19 godina nema naročito velikog zanimanja za traženje informacija o odmorišnom odredištu, što je vezano uz činjenicu da za tu starosnu grupu roditelji donose odluku i planiraju putovanje na odmor. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

9


tema broja Tržišni trend – pad udjela kasnog bukinga

Putovanja na odmor/kratki odmor prema životnoj dobi (%)

Sve do sezone 2002./2003. njemački su gosti imali iskustvo da na tržištu putovanja vrijedi pravilo «tko rano bukira - ne ostvaruje popust». Budući da su organizatori putovanja često zakupljivali prevelike kapacitete, morali su aranžmane prodavati po sniženim cijenama, putem last minute prodaje (čak i više od 30% putovanja). U sezoni 2003./2004. takav se trend po prvi puta zaustavio. Smanjile su se ponude sniženih last minute putovanja, a mnogi gosti koji su planirali uplatiti putovanje po sniženoj cijeni ostali su «kratkih rukava». I u tekućoj se sezoni očekuje daljnji pad last minute prodaje. Popusti za rani buking u velikoj su mjeri utjecali na promjenu ponašanja potrošača. Gost u starosnoj dobi od 30 do 59 godina češće odmor bukira ranije. Kod putnika u ovoj dobi vrijeme odmora vezano je uz školske praznike djece te se može utvrditi unaprijed. Izvor: VA 2004.

Planirani termin rezervacije odmora u 2005. godini prema starosnoj skupini

Imajući u vidu navedeno, ponuđači na turističkom tržištu sve češće svoje marketinške aktivnosti usmjeravaju prema ciljnoj skupini osoba iznad 50 godina. Valja napomenuti da će zbog starenja stanovništva udio osoba iznad 50 godina u ukupnom stanovništvu Njemačke znatno porasti. U 2010. godini njihov će udio iznositi otprilike 50%. Također, kod skupine u starosnoj dobi od 50 do 70 godina postoji velika spremnost na trošenje tijekom putovanja. Već sada su seniori značajan faktor na tržištu. Tako je kod TUI-a već sada daleko više od polovice klijenata na zimskim putovanjima starije od 50 godina (u ljetnoj sezoni njihov je udio ispod 40%).

Ciljne grupe - raste značaj seniora

Omiljene turističke destinacije

Gotovo 35 milijuna njemačkih građana u 2004. realiziralo je najmanje jedno putovanje na odmor duže od 5 dana. Velika se većina zadovoljava samo jednim putovanjem (27,5 milijuna), ali broj putnika koji putuju nekoliko puta godišnje - njih preko 7 milijuna - ipak je vrijedan pažnje. Dva, tri ili čak više putovanja na odmor u godini ipak si može priuštiti čak desetina Nijemaca.

Izbor destinacije za odmor ovisi o nekoliko faktora, koji se kreću od osobnih značajki putnika (starost, bračno stanje, djeca itd.) preko imidža zemalja do financijskih elemenata. Trenutno se može vidjeti kako potražnja za putovanjem senzibilno reagira na promjene odnosa cijene i usluge. Više od 80% građana Njemačke ovaj aspekt smatra vrlo važnim pri donošenju odluke o provođenju odmora. Posebice kod europskih odredišta, kao i kod turističkih odredišta na Sredozemlju, potražnja se u velikoj mjeri orijentira prema cijeni, a lijep krajolik ili povoljni klimatski uvjeti u manjoj se mjeri navode kao presudni motiv u odabiru odmorišta. Slijede osobna sigurnost i gostoljubivost stanovništva, a na začelju su motivi upoznavanja kulturne ponude.

Starosna skupina iznad 50 godina u sve većoj mjeri putuje više puta tijekom godine na odmor (51% gostiju koji više puta godišnje idu na odmor). U ovom je segmentu vrlo visok i udio osoba iz viših socijalnih slojeva (54%), kao i udio stanovnika velikih gradova (48%). Kod gostiju koji na putovanje odlaze samo jednom dominira, u socijalnom smislu, srednja kategorija. I ovdje je udio obitelji s djecom ispod 14 godina relativno visok, kao i udio zaposlenih osoba (58%). Samo na kratka putovanja, i to jednokratno, odlazi socijalni sloj stanovništva s manjim primanjima. 10 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Kriteriji pri izboru destinacije (%)

Glavna putovanja na odmor/dodatna putovanja u zemlji ili u inozemstvu (putovanja duža od 5 dana) u mil.

Izvor: RA 2004/W&V

Iako struka polazi od činjenice da sigurnosni aspekti kod odlučivanja o putovanju igraju značajnu ulogu, ponuđači ih navode samo marginalno. Primjerice, TUI sigurnost ne spominje u promidžbi, ali je spominje u katalozima. U 2004. godini ponovno jača trend putovanja u inozemstvo. Razlog su cjenovno povoljna putovanja u zemlje koje ne pripadaju Euro zoni, nešto povoljnije raspoloženje potrošača što se tiče sigurnosti, kao i loše vremenske prilike u Njemačkoj. Prema BAT-ovoj analizi, u 2004. godini 64% putnika odmor je provelo u inozemstvu (u 2003. godini taj je udio iznosio 62%), no pokazatelji su još uvijek ispod onih iz 2000. godine (70%). U 2005. godini dobro stanje bukinga kod organizatora putovanja upućuje na daljnji porast putovanja u inozemstvo, iako ispitivanja namjera putovanja u okviru BAT-ove analize iz 2004. nisu ukazivala na značajno povećanje u tom segmentu. Ovdje svakako treba uzeti u obzir da se podaci BAT-ove analize odnose samo na krug građana Njemačke koji su početkom 2005. čvrsto odlučili da će putovati (45% stanovništva), dok 29% neodlučnih još uvijek može promijeniti tu sliku. Što se tiče odmora u zemlji, BAT-ova analiza za 2005. ukazuje na tendenciju porasta u tom segmentu od 2% (24% osoba, u usporedbi s 22% godinu dana ranije). Dugoročna usporedba pokazuje da je pad broja putovanja u inozemstvo nakon 11. rujna 2001. pogodio primarno glavnu sezonu odmora (odmori duži od 5 dana). Njihov je broj u razdoblju od 2001. do 2003. godine znatno smanjen, a gotovo 2 milijuna «glavnih» odmora više provedeno je u zemlji. Kod drugog ili trećeg putovanja zadržao se stalan trend provođenja odmora u inozemstvu.

Izvor: analize putovanja

Tržište organiziranog prometa

Sezonu 2003./2004. organizatori putovanja zaključili su s porastom prometa od 4,4%, po prvi puta nakon dvije krizne godine, u kojima se volumen tržišta smanjio za preko 11%. Promet organizatora putovanja na njemačkom tržištu dostigao je protekle sezone 18,6 milijardi eura – još uvijek daleko ispod rezultata iz turističke godine 2002./2001., kada je promet iznosio preko 20 milijardi eura. Nakon povoljnog kretanja bukinga u 2004. godini, loše ljetne klimatske prilike, rano ispadanje njemačke nogometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u nogometu u Portugalu te potreba za putovanjem, naročito kod obitelji, uzrokovali su značajan rast bukinga za ljetni odmor. Obitelji, ta važna ciljna grupa, u 2003. godini u velikom su broju odustale od organiziranog putovanja u inozemstvo. Broj osoba koje su organizirano putovale u inozemstvo iznosio je u sezoni 2003./2004. oko 35 milijuna. Broj gostiju porastao je za 6%, a promet za 4,4%. Gosti su putovali jeftinije - anketa časopisa FVW International utvrdila je da je prosječna cijena za organizirano putovanje bila 545 eura, tj. 2% manje nego prethodne sezone. Uspjeh organizatora putovanja u sezoni 2003./2004. proizašao je iz visokog porasta broja organiziranih putovanja zrakoplovom (postigla su najveći porast u ukupnom broju putovanja). Na temelju ankete časopisa FVW International utvrđen je porast od 4,5% i to nakon što je taj segment u sezoni 2002./2003. zabilježio pad od 6%. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

11


tema broja Sezona 2004./2005. započela je optimistično za organizatore putovanja. Buking za zimska putovanja (daleke destinacije, skijanje) bio je početkom 2005. vrlo dobar. Doduše, prirodna katastrofa u jugoistočnoj Aziji izazvala je svojevrsni šok u turističkoj struci, ali buking za ljeto 2005. time ipak nije bio pogođen. U siječnju 2005. godine veliki organizatori putovanja bilježe dobar buking, posebice u segmentu dalekih putovanja (npr. Karipski otoci i Meksiko). U 2004./2005. godini struka računa s ukupnim porastom od približno 4% – o navedenom govore rezultati godišnjih anketa stručnog časopisa FVW International provedenih među njemačkim organizatorima putovanja. Nešto optimističniji je DRV (Udruga njemačkih putničkih agencija) oni računaju s rastom od 5-6%. Razvitak njemačkog tržišta organiziranog turističkog prometa (1) Prognoza na temelju planiranih brojki - istraživanja časopisa FVW

Cijene će u značajnoj mjeri definirati tržište organiziranog prometa u 2005. godini. Neckermann je snizio svoje kataloške cijene, dok ih drugi organizatori putovanja nisu mijenjali, a neki su ih dijelom i povisili. Osim toga, trend je i nadalje usmjeren prema all inclusive putovanjima. Neckermann, primjerice, bilježi za siječanj 2005. godine plus bukinga od 20% za oko 380 hotela, u kojima klijenti mogu provoditi odmor bez dodatnih izdataka. Popusti za rani buking i last-minute buking

Budući da su kapaciteti letova i hotelskog smještaja u ljeto 2004. po prvi puta nakon dugo vremena bili nedostatni, nije se moglo udovoljiti potražnji. Pojedine su destinacije privremeno bile rasprodane (npr. Kanarski otoci, Tenerife). Vrlo se malo aranžmana prodalo ispod kataloške cijene (u okviru last minute prodaje), što je pogodovalo organizatorima putovanja. Udio last minute prodaje je 2004. godine pao na 20%, tj. 10% manje nego u dvije prethodne godine (Dresdner banka). Cjenovno »agresivne« ponude uglavnom su plasirane preko budget brandova triju velikih koncerna (TUI - One-two-fly, Neckermann - Preisknüller - Thomas Cook i Tjaereborg - Rewe Touristik). Nedostatak kapaciteta u ljetu svakako je bio uvjetovan i rasporedom praznika u tri najnapučenije savezne pokrajine: NordrheinWestfalenu, Bavarskoj i Baden-Württembergu, iz kojih su turisti gotovo istodobno išli na ljetne praznike. U ljeto 2005. godine situacija s rasporedom praznika nešto je povoljnija budući da je njihova koncentracija ublažena. U ovoj su godini znatno zastupljeniji popusti za rani buking, koji predstavljaju okosnicu marketinških akcija. Izgleda da je organizatorima putovanja, barem djelomično, uspjelo navesti turiste da prihvate popust za rani buking umjesto last minute popusta. Tako je Alltours produžio «super popust na rani buking» s termina određenog za 31. siječanj 2005. na sredinu ožujka. TUI je ovdje uveo jednu inovaciju: prednost za rani buking odobrava se u roku od 60 dana prije početka putovanja, što znači da više nije vezan uz neki određen termin.

Rizik u ovoj sezoni i nadalje predstavlja relativno slaba potrošačka moć tržišta, a zabrinjava i rast cijena nafte. Već u zimi 2004./2005. na kataloške su cijene naplaćivani dodaci za kerozin. U međuvremenu su se navedeni dodaci zaračunavali i na ljetne aranžmane. Naredni rizik predstavlja povećanje broja putnika koji koriste usluge tzv. jeftinih zrakoplovnih kompanija. Sve više tih kompanija leti prema destinacijama u važnim turističkim regijama. Suradnja hotela i low cost prijevoznika dijelom zadire u sferu rada organizatora putovanja. Ovakva se tendencija može promatrati i na primjeru Mallorce, a svakako će pojačati pritisak na cijene aranžmana turoperatora, koji su do sada bili konkurentni jer su u pravilu bili u mogućnosti dobiti povoljnije hotelske cijene. 12 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Istodobno, i dalje postoji trend kratkoročnog bukinga, koji svakako nije više tako snažno cjenovno određen, nego više proizlazi iz potrebe mnogih gostiju da vremenski fleksibilno odlaze na odmor. Gosti koji koriste last minute programe i gosti koji koriste rani buking u pravilu su različite ciljne grupe: gosti koji kratkoročno bukiraju su više mlađi ljudi i osobe bez partnera, s visokim dohotkom. Gosti koji rano bukiraju su uglavnom obitelji sa školskom djecom, koje su kod planiranja odmora vezane uz školske praznike i stoga nisu fleksibilne. U sezoni 2003./2004. nove udjele na tržištu u velikoj su mjeri osvojili srednji i manji organizatori putovanja. Oni su bili u stanju održati se u svojim specijalističkim segmentima – krstarenja, studijska putovanja, daleka putovanja i drugo. Prema podacima Amadeusa, vodećeg rezervacijskog sustava u zemlji, ovakva se situacija nastavila i u tekućoj sezoni.


Iz istraživanja koje je proveo časopis FVW International proizlazi da su udjeli na tržištu dvaju vodećih koncerna pali. Vodeći na tržištu, TUI, izgubio je 0,4% prometa. Taj koncern je, u odnosu na ukupno tržište organizatora putovanja, s prometa od 18,6 milijardi eura došao na tržišni udio od 22%. I Thomas Cook je izgubio 0,4% prometa, a tržišni udio mu trenutno iznosi 16%. Rewe Touristik još je više smanjio «razmak» od Thomasa Cooka. Uz porast od 0,4% i s udjelom na tržištu od 15% ta se tvrtka nalazi na trećem mjestu. Alltours, Öger i FTI također se ubrajaju u veće organizatore putovanja. Šest vodećih organizatora putovanja u turističkoj godini 2003/2004. imalo je ukupni udjel na tržištu od približno 67%. Istraživanje organizatora putovanja, koje svake godine provodi FVW International, reprezentira otprilike 80% tržišta organiziranog turističkog prometa (buking kod organizatora putovanja te prodana sjedišta na letovima vlastitih charter kompanija kao što su Hapag-Lloyd Flug kod TUI-a, Condor kod Thomasa Cooka i LTU kod Rewe Touristika).

ske zrakoplovne kompanije zabilježile su u 2004. godini plus od 10%, nakon porasta od 2% u 2003. godini i minusa od 5% u 2002. godini. Na njemačkom je tržištu broj turista koji putuju zrakoplovom u 2004. godini porastao za 8% (izvor: Savezni ured za statistiku). Dok je broj putnika prema odredištima u zemlji stagnirao, kod letova u inozemstvo zabilježen je plus od 11%. Godine 2003. taj je odnos bio drugačiji: broj putnika na letovima u zemlji porastao je za približno 5% (na 20 milijuna), a kod letova za inozemstvo došlo je do plusa od približno 4% (47 milijuna putnika). Pojačana potražnja i pažljiva politika kapaciteta doveli su do toga da je iskorištenost zrakoplova u 2004. porasla. Kod međukontinentalnih letova iz Njemačke iskorištenost je s 81% dostigla rekordnu vrijednost (od siječnja do studenog: Savezni ured za statistiku). Razvoj putničkog prometa 1) prema značajnim regijama (promjena u %)

Kod organiziranog zračnog putovanja istraživanje obuhvaća otprilike 90% tržišta budući da u tom segmentu dominiraju veći organizatori putovanja. Kod putovanja kopnom obuhvaćena je otprilike polovina organizatora putovanja budući da su ovdje aktivni mnogi organizatori srednje veličine (između ostalog, nekoliko stotina organizatora autobusnih putovanja i posrednika u privatnom smještaju). Udjeli na tržištu vodećih organizatora putovanja u turističkoj godini 2003/04.

(1) Putnički kilometar zrakoplovnih kompanija (članova IATA-e ) iz dotične regije

Osnovica: ukupni promet od 18,6 milijardi eura Izvor: FVW International

Izvor: IATA

Glavno obilježje europskog zrakoplovnog tržišta je sve veći pritisak low cost zrakoplovnih kompanija, a preveliki ukupni kapaciteti (Mercer Management Consulting procjenjuje da iznose 30%), kao i porast troškova goriva, zaoštravaju probleme u struci. Nacionalne kompanije pokušavaju izdržati pritisak cijena uz pomoć programa smanjenja troškova. Neke od nacionalnih zrakoplovnih kompanija na linijskim letovima došle su u težak položaj (posebno je teška situacija u Alitaliji i Swissu).

Zrakoplovno tržište

Globalno zrakoplovno tržište uglavnom je prevladalo krizu koja je započela 2001. godine. Promet putnika zabilježio je u 2004. godini porast od 15% i to nakon minusa od 2% u 2003. godini te stagnacije u 2002. godini. Visoki porast najviše se primjećuje kod zrakoplovnih kompanija sa Srednjeg istoka i iz područja Azija/Tihi ocean, gdje je u 2004., nakon SARS-a i rata u Iraku, ponovno snažno porasla potražnja u zračnom prometu. Europ-

Očito je došlo vrijeme za konsolidaciju struke i to u sva četiri segmenta zrakoplovnog tržišta (međunarodne zrakoplovne kompanije kao što je Lufthansa, regionalne linijske kompanije poput Swissa ili Eurowingsa, kompanije jeftinih letova kao što je Ryanair te charter prijevoznici poput Condora). Prvi su koraci učinjeni spajanjem Air France/KLM-a, a kod jeftinih letova integracijom Goa u Easyjet, kao i Buzza u Ryanair. U to se ubraja i uključivanje Gexxa, low cost kćeri Germanie u DBA, što je planiwww.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

13


tema broja rano za ožujak 2005. Stečajevi poput onih kod Swissaira, Sabene ili Aero Lloyda vjerojatno neće biti jedini (premda nije došlo do stvarnog raščišćavanja tržišta budući da su nasljednici Swissaira, Swiss odnosno kod Sabene, SN Brussels). S obzirom na rastući pritisak konkurencije, strategije su klasičnih zrakoplovnih kompanija različite, posebice u srednjem segmentu (poslovna klasa). Lufthansa se oslanja na ekspanziju na području premija. Prva se klasa poboljšava, a poslovnoj se klasi povećava vrijednost, uređuju se ekskluzivni loungeovi i sl. Osim spomenutog segmenta, niže segmente jeftinim letovima pokriva Germanwings, kćer-tvrtka Eurowingsa (Lufthansa ima 49% udjela u Eurowingsu – majci-tvrtki Germanwingsa). Istovremeno, koncern Condora i Sun Expressa organizira charter letove. Druge kompanije idu suprotnim putem i pojačavaju svoju ponudu u segmentu nižih cijena. Ta se strategija posebice može vidjeti u SAD-u, gdje klasične linijske zrakoplovne kompanije, kao Delta Airlines ili American Airlines, snižavaju tarife. Pojedini segmenti tržišta uvjetuju različite strategije: dok je za kraće letove cijena postala odlučujući kriterij, kod većih je udaljenosti mnogo važnija kvaliteta mreže, komfor i ime kompanije. Prema porastu broja putnika, Air France-KLM je najveća europska zrakoplovna kompanija (Air France: 44 milijuna putnika, KLM: 19 milijuna). U prvoj polovici poslovne godine 2004./2005. to je poduzeće imalo promet od 9,6 milijardi eura (+9%). Prema broju putnika Lufthansa je najveća europska zrakoplovna kompanija, no za 2005. godinu Lufthansa procjenjuje nešto niži porast broja putnika - samo 2%, a razlozi su konkurencija jeftinih letova i porast cijena zbog visoke cijene nafte. U europskim razmjerima, druga kompanija po veličini je British Airways. Linijske zrakoplovne kompanije prema prometu (2003. godina) Izvor: Lufthansa /IATA

Low cost zrakoplovne kompanije

Ekspanzija low cost zrakoplovnih kompanija u Europi nastavlja se i dalje. Dok im je klijentela do sada uglavnom bila iz ciljne skupine osoba koje inače ne koriste zrakoplovni prijevoz, sada započinju širenje i na račun redovne klijentele etabliranih linijskih zrakoplovnih kompanija i charter prijevoznika. Za poslovna putovanja na kraćim relacijama low cost postaje standard. Neke su zračne luke čvrsto u rukama low cost zrakoplovnih kompanija: u Kölnu/Bonnu ostvaruju 57% ukupnog broja putnika - ta je zračna luka uz Berlin-Tegel, München i Frankfurt Hahn najveća njemačka zračna luka za jeftine letove. Jeftina tvrtkakćer Germanwings je po mjestu koje je zauzela u Kölnu/Bonnu ispred matične kompanije Lufthanse. Jedan dio jeftinih letova prometuje samo s regionalnih zračnih luka, koje su na rubu gusto naseljenih područja. Ovu politiku posebice prati Ryanair, čije se najčvršće uporište u Njemačkoj nalazi u Hahnu kod Frankfurta. Druge kompanije poslužuju i velike zračne luke. Specijalist za turizam Karl Borns (sveučilište Harz) mišljenja je da će zračne luke koje se nalaze po strani izgubiti na značaju. Uz rastuću konkurenciju unutar low cost segmenta, centralne zračne luke imaju znatnu prednost pred konkurencijom. Osim letova u velike europske metropole sve se više leti i do destinacija primarno odmorišnog karaktera. Primjerice, jeftini letovi na Sredozemlju, u područjima koja su organizatorima putovanja značajna, naprosto «divljaju». Hotelske ponude na internet stranicama low cost zrakoplovnih kompanija pojačavaju pritisak na tradicionalni turizam jer se na taj način i bez organizatora putovanja, tj. putničke agencije, može organizirati putovanje i odmor. Broj sudionika u sektoru jeftinih letova značajno se povisio. Mercer Management Consulting je 2004. u Europi nabrojao 54 zrakoplovne kompanije jeftinih letova, od toga 14 u Njemačkoj. Ulazak Easyjeta na tržište u proljeće 2004. godine posebice je proširio ponudu ove vrste u Njemačkoj. Neki od onih koji ulaze na tržište ogranci su linijskih zrakoplovnih kompanija ili charter kompanija koje to tržište nisu htjele prepustiti Ryanairu. Tako je, osim Lufthanse (Germanwings), u low cost segmentu aktivan i TUI s HLX-om (dodatno uz svoju charter kompaniju Hapag-Lloyd Flug) te charter kompanija Germania s Germania Expressom (Gexx). Gexx je jedina jeftina zrakoplovna kompanija koja je do sada nudila fiksne cijene (konkurencija povećava cijene što je termin polaska bliži). Gexx će se u ožujku 2005. pretvoriti u DBA te napustiti koncept fiksnih cijena. Prema Mercer studiji, dvije su europske vodeće kompanije na tržištu low cost segmenta, Ryanair i Easyjet, u 2004. godini zajedno ostvarile tržišni udio od 51%. Tijekom konsolidacije među ponuđačima jeftinih letova taj bi udio trebao čak i porasti. Studija polazi od činjenice da će 2010. godine tržištem dominirati tri do četiri velika ponuđača jeftinih letova. Konkurencija

14 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


će ili biti prisiljena na predaju, kao što je sada slučaj s V-Birdom ili Volareom, ili će svoje šanse morati tražiti u tržišnim nišama.

Njemačke charter zrakoplovne kompanije u sezoni 2003/04. prema broju putnika (u 000)

Vodeći na tržištu i vodeći u kontroli troškova, Ryanair, nastavlja svoju ekspanziju. U prva tri kvartala poslovne godine 2004./2005. promet mu je porastao za 19%, tj. na jednu milijardu eura. Easyjet je u poslovnoj godini 2003./2004. imao promet od 1,6 milijardi eura, što je 17% više nego 2002./2003. godine. Udjeli na europskom low cost tržištu u 2004. (broj putnika)

(1) Bez linijskih letova Gexxa (2) To je poduzeće započelo s radom krajem ožujka 2004. godine (1) Basig Air (3%), Virgin Express (3) itd., uključujući Volare (4%), koji je u međuvremenu nestao s tržišta.

Izvor: FVW International

Izvor: Mercer Management Consulting

II. POZICIJA HRVATSKE NA NJEMAČKOM TRŽIŠTU Charter zrakoplovne tvrtke

Imidž Hrvatske

Charter zrakoplovne kompanije kombiniraju svoj tradicionalni posao, letenje za organizatore putovanja, s prodajom sjedala za individualce. U okviru prodaje samih letova snažno ih potiskuju jeftini prijevoznici te se i oni sve više okreću low cost konceptu. Najveći ponuđač charter letova je Air Berlin, po veličini druga njemačka zrakoplovna kompanija (poslije Lufthanse). Još samo 40% poslovanja ostvaruju kroz prijevoz za organizatore putovanja, a promet im je 2004. godine porastao za jednu četvrtinu, na nepunu milijardu eura. Porast se posebice primjećuje kod City Shuttla, koji povezuje 10 njemačkih zračnih luka s europskim metropolama (s početnim cijenama od 29 eura, ovdje operiraju na low cost principu). Kod letova za Mallorcu (Mallorca-shuttle) Air Berlin je vodeća kompanija na tržištu. City-shuttle i Mallorca-shuttle ubuduće će raditi pod nazivom Euro Shuttle. Condor (Thomas Cook AG) i Hapag-Lloyd Flug (TUI) sa svojim ponudama sjedišta za individualce imaju za cilj udaljiti low cost zrakoplovne kompanije od značajnih turističkih odredišta. Time štite posao organiziranog putovanja vlastitih koncerna. Svojim novim nastupom na tržištu Hapagfly.com, Hapag-Lloyd Flug će se još više približiti ponuđačima jeftinih letova.

Imidž zemlje jedna je od najvažnijih karika u kreiranju strategije marketinškog nastupa na tržištu. Na tom planu sve do nedavno naša pozicija nije bila onakva kakvom smo je željeli. Najveći «uteg» predstavljalo je pitanje sigurnosti, a pored toga smo od bivše države naslijedili imidž jeftinog odmorišta. Također, bilo je i onih koji nisu bili sigurni u zemljopisni položaj Hrvatske. Slijedeći Strateški marketinški plan hrvatskog turizma poduzeli smo marketinške mjere i akcije kojima smo Hrvatsku i njezinu turističku ponudu željeli predstaviti onakvima kakve one uistinu jesu i kakve će ubuduće biti. Najznačajnije poduzete mjere bile su: Rad s novinarima: organizirali smo mnogobrojna pojedinačna i grupna putovanja njemačkih novinara i TV ekipa s ciljem da «na terenu» upoznaju hrvatsku turističku ponudu i o njoj izvijeste njemačku javnost.

Godina 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

Broj novinara 113 159 182 91 64

Vrijednost press clipinga 10.547.841,00 kn 152.928.237,00 kn 48.563.506,00 kn 66.449.568,00 kn 107.210.837,00 kn www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

15


tema broja Studijska putovanja agenata: u suradnji s turoperatorima ili samostalno organizirali smo studijska putovanja agenata u našu zemlju s jasnim ciljem, a to je upoznavanje produkta kojeg prodaju. Godina

Broj agenata

2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

635 635 477 392 381

Press konferencije: slijedom godišnjeg plana aktivnosti u prosjeku smo održali 3 do 6 press konferencija godišnje i tako postigli kontinuitet informiranja medija u samoj Njemačkoj. Partnerstva na sajmovima: Hrvatska je u protekle četiri godine bila zemlja partner na četiri velika sajma. U Leipzigu (11/2001.), Stuttgartu (1/2002.), Hamburgu (2/2002.), Berlinu (3/2002.) i u Friedrichshafenu (9/2002.). Ova su nam partnerstva pružila veće mogućnosti promocije hrvatske turističke ponude, ali i zemlje u cjelini. Workshopovi: u suradnji s turoperatorima ili samostalno u prosjeku smo održali 7 do 10 workshopova godišnje. Uglavnom su pozivani agenti, kako bi imali priliku neposredno upoznati novosti u hrvatskoj turističkoj ponudi. Tiskani mediji i TV kampanje: svake godine, sukladno s mogućnostima, ulažemo 300.000 – 350.000 eura u pažljivo odabranu kampanju u njemačkim medijima. Ovogodišnja je kampanja fokusirana na ciljnu skupinu obitelji dobne kategorije od 29 – 49 godina, s djecom. Ova ciljna skupina u Njemačkoj obuhvaća oko 13 milijuna ljudi. TV kampanja započinje sredinom travnja, a traje do kraja svibnja. Odvijat će se na 6 njemačkih TV postaja i to na RTL-u, RTL 2-u, VOX-u, N-TV-u, SAT1-u i KABEL1-u. Namjera nam je pobuditi interes i pojačati potražnju za mjesece svibanj, lipanj, kao i za dio srpnja. Ovo su najvažnije mjere i aktivnosti kojima smo promovirali i kojima ćemo nadalje promovirati Hrvatsku kao zemlju čiste i nepatvorene prirode, gostoljubivih i nasmijanih ljudi, čistog mora s tisuću otoka - zemlju Mediterana kakav je nekad bio. Danas su u Njemačkoj pitanja i nedoumice u svezi sa zemljopisnim položajem Hrvatske ili sigurnošću boravka prava rijetkost. Nijemci Hrvatsku danas vide kao sigurnu mediteransku turističku destinaciju, što smo pretvorili u našu veliku prednost.

16 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Kretanje prometa u razdoblju od 1999.-2004. godine

Dinamika dolazaka i noćenja njemačkih turista u razdoblju od 1999.–2004. Godina

Dolasci

%

Noćenja

%

1999.

531.259

-

4.514.765

-

2000.

919.789

+173%

7.597.881

+168%

2001.

1.299.729

+24%

9.685.991

+24%

2002.

1.481.659

+14%

10.789.069

+11%

2003.

1.551.844

+5%

11.056.130

+2%

2004.

1.580.244

+2%

10.887.638

-2%

U 1999. godini je zbog krize na Kosovu rast prometa iz Njemačke bio zaustavljen, posebice u Dalmaciji. Smirivanjem situacije, već se u 2000. godini pokazalo da se Nijemci vraćaju u Hrvatsku. Stalno poboljšanje infrastrukture u smještajnom, prometnom i ekološkom smislu, originalna ponuda u turističkim mjestima, sve bolja informiranost gostiju i poboljšanje kvalitete ukupnog proizvoda dovelo je do toga da su svi značajniji organizatori uvrstili Hrvatsku u svoju ponudu. Zračne luke Zadar, Split i Dubrovnik pritom su imale posebno važno mjesto u dolasku organiziranih gostiju. Hrvatska se definitivno pozicionirala na tržištu kao jedna od vodećih turističkih zemalja na Mediteranu. U 2001. godini i godinama koje slijede pa sve do 2004. nastavljen je rast broja gostiju, no on je u 2004. godini iznosio samo 2%, prvenstveno zbog teške gospodarske situacije i konstantnog rasta nezaposlenosti u Njemačkoj. Ipak, i ovakav minimalan rast svrstao je Hrvatsku u red rijetkih zemalja koje u posljednjih 5 godina bilježe stalan uzlazni promet na ovom tržištu. Istovremeno, prosječni odmor njemačkih gostiju se između 1990. i 2004. smanjio sa 16,3 na 12,8 dana. Taj trend primjetan je i u Hrvatskoj, tako da se prosječni boravak po dolasku između 1999. i 2004. godine smanjio s 8,5 na 6,9 dana. Slijedom toga i ukupan broj noćenja u 2004. godini je za dva indeksna boda manji nego prethodne godine.

Aktualno stanje bukinga TUI

Sveukupni buking na prošlogodišnjoj je razini. Po regijama rezultat je sljedeći: Kvarner bilježi jednoznamenkasti porast bukinga. Dobro se prodaju Opatija i Novi Vinodolski, a nešto slabije Krk i Rab. Dalmacija je u dvoznamenkastom plusu. Destinacije Zadar i Split prodaju se dobro, Dubrovnik također vrlo dobro, iako osjećaju da ponuda polako postaje preskupa u odnosu na današnje prosječne mogućnosti njemačkih građana. Jedino u Istri zbog neprilagođenih cijena bilježe slabiji buking. Ističu slabiji buking u svibnju i lipnju, posebno apartmana, koji


su cjenovno dostigli all inclusive ponudu pa su tako postali manje konkurentni. Najslabije se prodaje Pula, a najbolje Poreč.

poboljšao, a naročito su zadovoljni predsezonskom prodajom za svibanj. Najbolje se prodaje destinacija Istra (posebno Umag i Lanterna-Poreč).

THOMAS COOK

Buking auto programa je u plusu. Na Kvarneru posebno dobro prodaju Crikvenicu, a jako su zadovoljni prodajom otoka Krka i Raba. Istrom su također zadovoljni, s iznimkom Pule, gdje im je buking loš. Do sada su bukirali oko 6500 putnika te očekuju dvoznamenkasti porast prodaje u 2005. godini. Avionski program zasad pokazuje tendenciju rasta te je približno 4% bolji nego prošle godine. Ukupno je bukirano 36.000 putnika: zračna luka Dubrovnik – 20.000 putnika (+10%), zračna luka Split – 16.000 putnika (–12%).

Reisebüro Gusic

Buking je nešto slabiji nego prošle godine. Najveći dio bukinga odnosi se na privatni smještaj u regijama Istre i Kvarnera. Posebno ističu činjenicu da imaju vrlo velik udio stalnih gostiju u ukupnom bukingu. Reisebüro Tomic

Buking je za 12% bolji u odnosu na prošlu godinu. Istra bilježi porast prodaje od 12%, Kvarner 3%, a Dalmacija porast od 15%. Kružna putovanja također se prodaju vrlo dobro.

ITS

Avio program u naletima na splitski i dubrovački aerodrom u plusu je od približno 20%. Auto program je također u plusu od približno 30%. Posebno su zadovoljni destinacijama Zadar i Novi Vinodolski, dok Umag ističu kao primjer slabijeg bukinga. Na kraju godine očekuju bolji rezultat od prošlogodišnjeg.

Reisebüro Zlataric

DER

ALPETOUR

Buking je na razini prošle godine. Istra je u laganom padu, Kvarner nešto bolji, a Dalmacija je na razini prošle godine. Nakon lošeg ranog Uskrsa očekuju puno bolji buking za blagdan Duhova.

Buking je na razini prošlogodišnjeg. Predsezonski aranžmani u Istri prodaju se nešto slabije. Buking za Dalmaciju, kao i za kružne ture, dobar je. Buking školskih grupa bilježi dvoznamenkasti plus u odnosu na prošlu godinu.

Buking je na razini prošlogodišnjeg. Gotovo sva mjesta na letovima za Zadar u travnju su rasprodana. Destinacija Brač se prodaje usporeno zbog visokih cijena. Posebno ističu odličnu suradnju s malim obiteljskim hotelima.

ALLTOURS

Ovaj turoperator u programu ima samo Dalmaciju, odnosno avionski program vezan na zračne luke Split i Dubrovnik. Dosadašnji buking ocjenjuju jako dobrim te očekuju dobar rezultat na kraju sezone.

Prema anketi provedenoj među turoperatorima može se reći da je kod većine buking uglavnom na razini prošlogodišnjeg. Primjetno je da svi ukazuju na činjenicu da postoji stalni interes za našom ponudom, što bi se trebalo odraziti i na daljnji pozitivan trend bukinga.

MISIR

Za sada im je buking u dvoznamenkastom minusu. Navedeno uglavnom pripisuju ranom Uskrsu te vjeruju u poboljšanje bukinga za blagdan Duhova. Po regijama, Istra je u malom padu, Kvarner na razini prošle godine, Split je u malom padu zbog smanjenih kapaciteta, dok je Dubrovnik u laganom plusu. ID RIVA TOURS

Buking je na razini prošlogodišnjeg, a krajem ožujka povećao se njegov intenzitet. Posebnim akcijama nastoje potaknuti prodaju u prva dva tjedna svibnja. Posebni programi (krstarenja, biciklističke ture, agroturizam) prodaju se vrlo dobro. FTI-BIGXTRA

Ukupan buking za Hrvatsku bolji je od prošlogodišnjeg jer su znatno povećali opseg programa. Buking za Dubrovnik i Split je vrlo dobar, a posebnim akcijama prodaje potiču novu destinaciju u programu, Zadar. Najbolje se prodaju all inclusive aranžmani, a ističu također i da nemamo dovoljno hotela s takvom ponudom. Zadovoljni su bukingom za automobilski program (Istra i Zadar), koji je novost u katalogu za 2005. godinu. Bemex Reisen

Buking je na razini prošlogodišnjeg. Krajem ožujka buking se

Za vrijeme teške gospodarske situacije u Njemačkoj, koja i nadalje traje (preko 5,2 milijuna nezaposlenih), ponašanje njemačkih turista prema putovanju više nego ikada orijentira se prema uravnoteženom odnosu cijene i usluge (value for money). Klasičan ljetni odmor u trajanju dužem od dva tjedna financijski si može priuštiti samo još 53% od ukupnog broja njemačkih putnika. Odluka velikog dijela gostiju o odmorišnom odredištu bit će donesena unutar tri tjedna prije polaska na odmor. Kao i posljednjih godina, kratka su putovanja i nadalje trend, a ponuda letova low fare avionskih kompanija to sve više omogućava. U trendu su all inclusive i wellness aranžmani te krstarenja. U klupskom glasilu ADAC-a Motorweltu za ožujak izašao je članak pod naslovom «Gdje možete provesti odmor po povoljnoj cijeni». ADAC je istražio koliki su sporedni troškovi odmora u najvažnijim destinacijama u Europi te usporedio cijene. Nakon analize cijena u 8 europskih zemalja pokazalo se (i važno je naglasiti) da se Hrvatska po cijenama nalazi ispod europskog prosjeka i to na trećem mjestu (povoljnija je od prosjeka 10%), odmah iza Turske (s najpovoljnijim cijenama -21%) i Grčke (-12%). Ljetovanje je jeftinije od prosjeka čak i u Njemačkoj (-8%), za razliku od Španjolske (skuplja za +3%), Slovenije (+8%), Italije (+10%) te Francuske (+31 %). Za usporedbu su uzete cijene www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

17


tema broja sljedećih usluga: hrana i piće, sport, kultura i zabava, prijevoz, shopping i neplanirani izdaci tijekom odmora. Ovaj će članak pri odabiru mjesta za odmor u 2005. godini zasigurno imati velik utjecaj na 15 milijuna članova ADAC-a. Charter letovi prema Hrvatskoj u 2005. godini CROATIA AIRLINES 2005. Dan letenja

Broj letova Relacija leta

Turoperatori

Ponedjeljak 02.05.-17.10. Ukupno 1 Hannover-Split

-

Srijeda 11.05.-26.10. Ukupno 1 Dresden-Split TUI, TC, LTU, RIVA, Alltours 11.05.-12.10. Ukupno 1 Stuttgart-Split TC, TUI, LTU, RIVA, Alltours Petak 06.05.-14.10. Ukupno 1 Düss.-Dubrovnik Subota 30.04.-22.10. Ukupno 1 Hamburg-Split

TC

TC, evtl. TUI TC, Riva TUI, LTU, Misir

19.03.-23.04. Ukupno 3 Düss.-Split 30.04.-15.10. Düss.-Split 30.04.-15.10. Düss.-Split

TUI, MISIR LTU, Riva TC

30.04.-29.10. Ukupno 2 Frankfurt-Split

TC, Riva

30.04.-22.10. Ukupno 1 München-Split

TC, TUI, LTU, Riva

14.05.-01.10. Ukupno 1 München-Zadar

TUI, Riva

01.05.-16.10. Ukupno 1 Berlin-Split

Gexx Aero Flight LTU Gexx LTU Air France

nedjelja petak petak nedjelja petak subota

Split Frankfurt Aero Flight Düsseldorf LTU/Aero Flight Berlin-Tegel Aero Flight Leipzig-Halle LTU Basel (CH) Hello

srijeda srijeda srijeda srijeda utorak

Zadar München Gexx Frankfurt Düsseldorf Berlin-Tegel Leipzig-Halle

subota subota subota subota subota

Gexx Gexx Gexx Gexx

TUI

19.04.-23.04. Ukupno 2 Berlin-Split 30.04.-15.10. Berlin-Split 30.04.-15.10. 30.04.-29.10. Ukupno 2 Leipzig-Split 30.04.-29.10. Leipzig-Split

Nedjelja 01.05.-30.10. Ukupno 1 Hannover-Dubv.

Stuttgart Frankfurt Düsseldorf Berlin-Tegel Leipzig-Halle Basel (CH)

TC TUI, LTU, Riva

LTU, TC -

20.03.-30.10. Ukupno 2 Berlin-Dubv. 01.05.-16.10. Berlin-Dubv.

TUI, LTU, Alltours TC, MISIR

01.05.-30.10. Ukupno 1 Dresden-Dubv.

TUI, TC, LTU

20.03.-16.10. Ukupno 1 Düss.-Dubv.

TUI, TC, LTU, Misir

01.05.-30.10. Ukupno 2 Leipzig-Dubv. 01.05.-30.10. Leipzig-Dubv.

TUI, LTU, Alltours TC

15.05.-16.10. Ukupno 1 Stuttgart-Dubrovnik

TC, TUI, LTU, Allt

Dubrovnik Hamburg Hannover petak Berlin-Tegel Leipzig-H. Düsseldorf

Hamburg Int. (HHI) Hapag Lloyd (HF)

petak

Germania (ST) LTU (LT) LTU (LT)

petak petak petak

Hannover

Hapag Lloyd (HF)

nedjelja

Split Berlin-Tegel Düsseldorf Frankfurt/M

Aero Flight (GV) LTU (LT) Aero Flight (GV)

srijeda srijeda srijeda

Zadar Berlin-Tegel Leipzig-H. Düsseldorf Frankfurt/M

Germania (ST) Germania (ST) Germania (ST) Germania (ST)

subota subota subota subota

Split Berlin-Tegel Düsseldorf Düsseldorf Leipzig-Halle

Aero Flight (GV) Aero Flight (GV) LTU (LT) LTU (LT)

srijeda srijeda srijeda srijeda

Dubrovnik Berlin-Tegel Hamburg

Germania (ST) Hamburg Int. ( 4R)

petak petak

Split Berlin-Tegel

Aero Flight (GV)

srijeda

Düsseldorf

LTU (LT)

srijeda

THOMAS COOK

DERTOUR FTI - BIGXTRA Dubrovnik München 18 HTZ GLASNIK

Deutsche BA www.hrvatska.hr

nedjelja


Leipzig

LTU (LT)

srijeda

Dubrovnik Düsseldorf Leipzig

LTU (LT) LTU(LT)

petak petak

MISIR Split Hamburg subota Düsseldorf Leipzig

LTU (LT) LTU (LT)

srijeda srijeda

Dubrovnik Düsseldorf Hamburg Leipzig

LTU Hamburg Int. LTU

petak petak petak

Hapag-Lloyd

LOW COST KOMPANIJE Hapag Lloyd Express (HLX) 14. 4.-29. 10. 2005. Köln/Bonn-Rijeka Hannover- Rijeka

HLX HLX

četvrtak, subota, nedjelja utorak, subota

Germanwings (4U) sezona 04/05 Köln/Bonn-Split Köln/Bonn-Zagreb

4U 4U

utorak, četvrtak, subota ponedjeljak, srijeda, petak, nedjelja

Stuttgart-Zagreb

4U

utorak, četvrtak, nedjelja

Leipzig-H. Düsseldorf Frankfurt/M

Germania (ST) Germania (ST) Germania (ST)

subota subota subota

Sajamski nastupi HTZ-a u 2005. godini m2

GRAD

NAZIV SAJMA

DATUM

Stuttgart

CMT

15.01 - 23.01

110

Düsseldorf

BOOT

15.01 - 23.01

94

Dortmund

Jagd&Hund

25.01 - 30.01

20

Dresden

Reisemarkt

28.01 - 30.01

42

Hannover

ABF

29.01 - 06.02

35

Essen

Camp&Car

09.02 - 13.02

40

Hamburg

Reisen

09.02 - 13.02

110

München

CBR

19.02 - 23.02

300

Nürnberg

Freizeit

05.03 - 13.03

40

Berlin

ITB

11.03 - 15.03

348

Freiburg

Camp&Freizt

12.03 - 20.03

35

Augsburg

AFA

02.04 - 10.04

35

München

Jagen&Fischen

06.04 - 10.04

20

Frankfurt

IMEX

19.04 - 21.04

80

Mannheim

Maimarkt

30.04 - 10.05

20

Friedrichshafen

Interboot

24.09 - 02.10

58

Leipzig

TC

16.11 - 20.11

56

Köln

Reisemarkt

25.11 - 27.11

35 www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

19


tema broja

Jahanje

Jedrenje na dasci

Ronjenje

Jedrenje

Biciklizam, brdski biciklizam

Kajaking, rafting, kanjoning

Šetnje, penjanje

Kamping

Putovanja u gradove

Studijska putovanja

Kružna putovanja

Klupski odmor

Island hopping

Kupališni odmor

Slavonija

Središnja Hrvatska

Dalmacija - regija Dubrovnik

Dalmacija - regija Split

Dalmacija - regija Šibenik

Dalmacija - regija Zadar

Kvarner

Istra

Turoperator

Lista značajnih turoperatora i agencija s programima za Hrvatsku

A & A Touristik GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

• _

_

_

• •

Airsun Reisen GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_

_ _

Alltours Flugreisen GmbH

• •

_ _

_

• •

Alpetour GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_ _

_

• •

Ameropa-Reisen GmbH

_ _

_ •

_

• •

_

_

• •

Anton Graf’s Reisen GmbH

_ _

_

• •

Aviation + Tourism Int. GmbH

• •

_

_ •

_

• •

Bayerisches Pilgerbüro

_ •

_ _

_ _

_ •

_

_

• •

Bemex Reisen GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

• _

_

_

_

_

_

_ _

Biblische Reisen GmbH

• •

• • •

_

_ •

• •

Club Aktiv Erlebnis: Reisen

• •

• • •

_

• •

Columbus Seereisen GmbH

• •

_ _ _

_

• •

Das Urlaubspferd - Internationale Reiter-Reisen

_ •

_

• •

• _

Delphin Seereisen

• •

• • •

_

• •

Deutsche Touring GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_ _

_

• •

Eberhardt Travel GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_ _

• •

Falcan Omnibus GmbH

_ _

_ _

_

• •

_

_

_

_

• _

_

_

_

_

_

_ _

Fit Gesellschaft f. Ges. Reisen mbH

_ •

• •

• •

Fox-Tours Reisen GmbH

_ _

_ •

• _ •

_

• _

• •

_ _

_ _

• _ •

_

_

• •

Gall Reisen GmbH

• •

• •

• •

_

• •

Gebeco L_nder Erleben

_ _

_ _

_

_ •

• •

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten

• •

• •

_

• •

Hauser Exkursionen

• •

• •

_

_

• •

Hirsch Reisen

• •

_ •

• •

I. D. Riva Tours GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_ _

ICT Reisen Werner Hofmann GmbH

_ •

• _ _

_

_ _

_

• •

Ikarus Tours GmbH

_ _

_ _

_ _ •

_ •

_

• •

Intercontact GmbH

_ _

• _

_ _ _

_

_ _

• •

Frosch Touristik GmbH

20 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Istrien-Adria-Touristik GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_

_ _

Karawane Studienreisen

• •

• •

_

_ •

• •

Logemann Yachting

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

• •

Lothar K_gel Studienreisen

_ •

_

• •

_

_

_ •

• •

M’Ocean

• •

• • •

_

• •

Marco Polo Reisen

• •

_ _ •

_

• •

Misir Sonnenlandreisen

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_

_ _

Mundivest - Das Erlebnis zu Reisen GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_ _

Mundus Gruppen- und Studienreisen GmbH

_ •

_ _

_ _ _

_ •

• •

Neckermann Reisen (Autoreisen)

_ _

_ _

_

• _

_

_

_

_

_

_ _

Novasol GmbH

_ _

• •

_

• •

Ob_na Reisen FKK-Touristik

_ •

• •

_

_

_

• •

PTI Panoramica Touristik Internat. GmbH

• _

_ •

• _ •

• •

Radurlaub Zeitreisen GmbH

_ _

_ _

_ _ •

_

_

_

_

• •

RDK-Touristik GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_ _

Reiseanbieter B. Gusic

• •

• •

_

• •

Reisebüro Flori

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_

_ _

Reiseservice Zlataric

• •

_ _

_ •

_

_

_

_

_

_

_ •

RUF-Jungendreisen

• •

• _

• •

_

_

• •

Sareiter Reisen GmbH

_ _

• _

_

_

_

_

_ _

Scansail Yachts International GmbH

_ _

_ _

_ _ •

_

• •

Schumann Reisen

_ _

_ •

_ _ _

_

_

_ _

• •

SKR Studien-Kontakt-Reisen

• •

• _ •

_

_ _

_

• •

Spillmann Reisen

_ _

_ •

• _ _

_

_

_

_

_ •

_

_

_ •

Studiosus Reisen München

_ •

_ _

_ _ _

_ •

_

• •

Sunwave Reisen GmbH

• •

• •

_

_

_

• •

Teambus

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_ _

• •

Dr. Tigges

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_ _

• •

Tour mit Schanz

• •

• •

_

_ •

• •

Trend Sailing Yachtcharter & Seereisen GmbH

_ _

_ _

_ _ •

_

• •

TUI Deutschland GmbH

_ _

_ _

_ _ •

_

_

_

• •

Tures Touristik GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_

_

_

_ _

_

_

_

_

_

_

_ _

UC Unlimited Cruises GmbH & Co. KG

• •

• •

• _

• •

Wikinger Reisen GmbH

_ _

• _

_ _ _

_

_

_ •

_

_

• •

Wolters-Bustouristik GmbH

_ •

• •

• •

ZiK Gruppenreisen Europa GmbH

_ _

_ _

_ _ _

_

_

_ _

• •

• •

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

21


tema broja III. ZAVRŠNA RIJEČ

Njemačka će, iako narušenog gospodarstva, u turističkom smislu i dalje ostati najsnažnije emitivno tržište na svijetu, a Hrvatska, poboljšavajući kvalitetu i slijedeći trendove, ima šansu postati omiljena odmorišna destinacija Nijemaca. O kojim je trendovima i prognozama riječ? Trend rasta turističkog prometa nastavlja se i u 2005. godini, a početkom godine 45% Nijemaca već je odlučilo gdje će provesti godišnji odmor. Duljina trajanja godišnjih odmora se smanjuje, prije svega iz financijskih razloga, tj. zbog loše gospodarske situacije, a trend se usmjerava prema nekoliko kraćih putovanja godišnje. Cijena turističkog putovanja i dalje igra važnu ulogu, a profitiraju destinacije koje imaju najbolji odnos između vrijednosti i novca. Last minute buking polagano pada, a turoperatori su produženjem popusta za rani buking motivirali mnoge putnike da odmor kupe ranije. Trend all inclusive odmora je u snažnom porastu. «Odmor bez dodatnih troškova» izrazito je omiljen među Nijemcima, a uz njega iznimno jača i trend wellnesa. Broj putovanja u inozemstvo porast će i u 2005. godini, dok će dio putnika zbog tsunami katastrofe u Aziji svoja putovanja preusmjeriti na Sredozemlje i SAD. Ciljna starosna grupa «50+» ili «mlađi seniori» sve više putuju. Low cost zrakoplovne kompanije još će više povisiti svoj udio na tržištu. Trenutno u Europi prevoze petinu putnika, a procjena je da će do 2010. godine prevoziti čak trećinu. On line buking raste. Sve se više internetom povezuju jeftini letovi s hotelskim smještajem kroz individualni buking. Iz svega navedenog može se zaključiti da je turizam danas zahvaćen najvećim promjenama u posljednjih 100 godina. Stari se stereotipi mijenjaju pa su i sami motivi putovanja, kao i planiranje te način realizacije, promijenjeni u odnosu na ne tako davne osamdesete i devedesete godine prošlog stoljeća. «Galopirajuća» ponuda (novi kapaciteti više kategorije, all inclusive resorti i dr.) i nadmetanje do jučer marginalnih destinacija (Turska) s donedavnim neprikosnovenim svjetskim turističkim silama (Španjolska) «razmazili» su gosta. Gost, putnik, turist je taj koji danas drži «glavnu riječ», raspolaže s informacijama do kojih dolazi putem interneta bez posrednika i ima dovoljno vremena za biranje najpovoljnijeg odredišta, i to do posljednjeg trenutka. Ponašanje njemačkih turista samo potvrđuje ovakve zaključke. Kao što smo već u nekoliko navrata spomenuli, Njemačka jest 22 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

i bit će najvažnije emitivno tržište, ne samo za Hrvatsku nego i za sva svjetska turistička odredišta te zaslužuje stalnu pozornost. Za turističku struku, osobito za voditelje marketinga hotelskih poduzeća, posebno je važno pratiti trendove na njemačkom tržištu i planirati svoje poslovne poteze u skladu s trendovima. Biti u korak s trendovima znači biti konkurentan. Turizam dobiva novu dinamiku i više niti jedna turistička sezona neće biti preslika prethodne. Kupovna moć prosječnog njemačkog turista, odnosno njegov «proračun za slobodno vrijeme» sve je više opterećen rastom troškova života, dok na strani ponude konkurencija sve više jača, a bitka za gosta postaje sve žešća. Upravo zato više nije moguć kampanjski pristup obogaćenju turističkog proizvoda, kao ni rutinska promocija i prodaja istog. Ako neka destinacija želi opstati u «klubu najtraženijih», tada zaista sve svoje resurse treba staviti u funkciju turizma te promišljati i živjeti turizam svih 365 dana u godini. Ovaj tekst ima za cilj pružiti Vam jasnu i nedvosmislenu informaciju o sadašnjem stanju na njemačkom tržištu, o trendovima, promjenama, prognozama itd. U tu smo svrhu koristili najnovije analize stanja u njemačkoj turističkoj struci, najbolje stručne turističke časopise, ali i osobna iskustva. Nadamo se i vjerujemo da će Vam saznanja do kojih ste došli čitajući ovaj tekst pomoći kod daljnjeg promišljanja njemačkog tržišta kao i pri donošenju strateških odluka.


STANJE NA TRŽIŠTIMA

stanje na tržištima Iz posljednjih podataka Službe za komunikacije i izdavaštvo Hrvatske turističke zajednice razvidno je da su rezultati za razdoblje siječanj-ožujak na većini emitivnih tržišta pozitivni, a u totalu govorimo o povećanju broja inozemnih dolazaka od 22% (188.131 gost, prema prošlogodišnjih 154.581) te broja noćenja od 20% (562.989 noćenja, prema prošlogodišnjih 467.387). Iako su apsolutne brojke u cjelogodišnjim razmjerima još uvijek niske, ovako dobri rezultati (posebice u ožujku, u kojem je ostvaren rast od 46% u inozemnim dolascima te 43% u inozemnim noćenjima) zasigurno su jednim dijelom rezultat činjenice da je ovogodišnji Uskrs obilježen krajem ožujka, dakle gotovo dva tjedna ranije nego prethodne godine, no i nekih drugih tržišnih kretanja, poglavito pozitivnih pomaka u kreiranju i promociji predsezonskih programa u sve većem broju hrvatskih odredišta. Naravno, prostora za poboljšanja u tom segmentu ima još mnogo, no za vjerovati je da će pozitivni primjeri nekih turističkih mjesta potaknuti i ostatak ponude na aktivnije djelovanje u poticanju vansezonskog turističkog prometa. Istovremeno, na svim tržištima objavljeni su ovogodišnji katalozi turoperatora s ponudama za ljetne programe. Nastavljajući se na prošlogodišnje trendove, turoperatori u većini zemalja vode borbu s rastućim udjelom individualnog organiziranja odmora, koje, poticano mogućnostima direktnog pregleda i rezerviranja smještajnih kapaciteta preko interneta te sve širom ponudom povoljnih letova od strane low fare zrakoplovnih kompanija, postaje sve popularnije. Naviku kupaca da čekaju povoljne last minute ponude turoperatori nastoje kompenzirati atraktivnim first minute ponudama, no senzibilitet tržišta se u tom segmentu u većini slučajeva još uvijek značajnije ne mijenja. Velika tečajna razlika između američkog dolara i eura već je konstanta, koja će i u ovoj sezoni ići u prilog dolarskim destinacijama. Programi za Hrvatsku se u razdoblju siječanj - travanj na većini tržišta prodaju solidno, no u mnogo slučajeva turoperatori još uvijek nisu spremni otkriti apsolutne pokazatelje prodaje, ne želeći konkurentima pružiti uvid u trenutno poslovanje. Ipak, u najvećem broju slučajeva najave su optimistične te se turoperatori u pravilu nadaju ostvarivanju planiranog obujma prometa. Potražnja za informacijama od strane «individualaca» kao i dolasci gostiju u ovom segmentu intenzivirat će se s približavanjem ljeta, no već je sada razvidno da smo sve popularnija destinacija za turiste koji u našu zemlju dolaze cestom, a razlog su svakako nove prometnice, čija se izgradnja nastavlja i u ovoj godini. U nastavku slijedi pregled stanja po tržištima sačinjen na osnovi izvješća predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

23


stanje na tržištima sezonu 2005. predsjednika FIAVET-a, gospodina Antonia Tozzija. Gospodin Roberto Corbella (dopredsjednik ASTOI-a, najveće udruge turoperatora) ističe da je početak prodaje aranžmana za sezonu 2005. kod turoperatora definiran prodajom kratkih aranžmana unutar europskog okruženja. Raste i prodaja za neke arapske destinacije (Egipat, Maroko i Tunis), dok Karipsko otočje i SAD zadržavaju stabilnu razinu prodaje. Za sezonu 2005. očekuju najveće poraste prometa za mediteranske destinacije, za koje prava prodaja još uvijek nije počela. Analiza Osservatoria koju provodi Unioncamere pokazuje da su Talijani sve više pristaše kratkih putovanja, premda ne odustaju od primarnog, dužeg ljetnog odmora. Odabrat će bliže, poznate i sigurne destinacije. Najtraženija odredišta, pored domaćih (Toscana, Emilia Romagna i Sicilija), bit će ona na Sredozemlju. Pretpostavlja se da će ove godine prosječni proračun talijanske obitelji za odmor iznositi 1.330 eura, što je 5,6% više od 2004. godine. Premda će 70% Talijana ljetovati u domovini, pretpostavlja se da će ih najmanje 15% otputovati u inozemna ljetovališta.

Tekstove priredili:

Klaudio Stojnić, direktor predstavništva HTZ-a u Italiji Jelena Poklepović, voditeljica ispostave HTZ-a u Rimu Goran Blažić, direktor predstavništva HTZ-a u Sloveniji Antun PlenkoviÊ, direktor predstavništva HTZ-a u Češkoj Željko Tončinić, direktor predstavništva HTZ-a u Austriji Marin Skenderović, voditelj predstavništva HTZ-a u Mađarskoj

Hrvatska je i dalje u središtu interesa turoperatora i individualnih gostiju iz Italije. Ove godine više od 70 turoperatora programira naša odmorišta, od toga ih je više od 40 iz srednje i južne Italije. Većina turoperatora sa sjevera izdala je kataloge s ljetnim programima, dok su turoperatori iz srednje i južne Italije to većinom učinili u tjednima nakon Uskrsa. U ovom trenutku primarno se prodaju grupni aranžmani za svibanj i lipanj, a s prodajom je počela i sicilijanska agencija koja prodaje đačke ekskurzije.

Agencija BrouwerBetist, Nizozemska Bojan Baketa, direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj

Nevenka Komarica, voditeljica predstavništva HTZ-a u SAD-u

U ovom trenutku osjeća se porast interesa za Hrvatsku, prije svega kroz broj upita i direktnu posjetu individualnih gostiju našim predstavništvima. Upiti za pred i posezonu odnose se većinom na Dubrovnik, Zagreb, kao i na hrvatske nacionalne parkove. Hrvatska je prometno sve dostupnija: uvođenjem ljetnog reda letenja Croatia Airlinesa omogućavaju se izravni letovi iz Rima za Dubrovnik (dva puta tjedno), a SEM Marina novim plovidbenim redom trajekata svakodnevno povezuje Split s Anconom.

ITALIJA

Travanj i svibanj su mjeseci kada se održavaju i najvažniji sajmovi za talijansko tržište, na kojima je Hrvatska turistička zajednica prisutna sa svojim štandovima: Palermo, Napoli, Bari, Pescara, Brescia, Torino i Padova.

«Trenutak potpunog povrata potražnje za turističkim proizvodima još se uvijek očekuje. Uskrs nije donio željeni preokret, koji se planirao nakon proteklih kriznih godina pod utjecajem rata na Bliskom istoku, tsunamija i teške ekonomske situacije u zemljama EU», komentar je prvih tjedana prodaje turističkih aranžmana za

U nastavku se nalazi stanje bukinga turoperatora i agenata s talijanskog tržišta, iz kojeg je vidljivo kako su mnogi turoperatori izašli sa svojim katalozima tek poslije Uskrsa, tj. nakon napuljskog sajma BMT u drugoj polovici travnja. Prva značajnija knjiženja (uz neke izuzetke) mogu se očekivati krajem svibnja.

Nora Henterova, voditeljica predstavništva HTZ-a u Slovačkoj Josip Lozić, voditelj predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji Marina Tomas Billet, direktorica predstavništva HTZ-a u Francuskoj Dario Matošević, direktor predstavništva HTZ-a u Skandinaviji Predstavništvo HTZ-a u Švicarskoj Ivica Sršen, direktor predstavništva HTZ-a u Belgiji Mladen Falkoni, direktor predstavništva HTZ-a u Rusiji

24 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


TUROPERATOR AGESTEA ALPITOUR AMATORI - CUTTY SARK AMERICAN GROUP TRAVEL ATERNUM VIAGGI AURORA VIAGGI AUSONIA VIAGGI AVIOMAR CLUANA VIAGGI COLUMBUS COSMOS TRAVEL CTS DOMINA TRAVEL EDEN VIAGGI EQUATOUR EUROMOND EUROTRAVEL EXECUTIVE TRAVEL S. EXTEMPORE VIAGGI FOUR SEASON TRAVEL FRASE VIAGGI HOT WINGS I VIAGGI DELL’AIRONE I VIAGGI DELLE PLEIADI I VOSTRI VIAGGI – SIVET I.C.I. INTERNATIONAL IL PICCOLO TIGLIO IL TUAREG ILLIRIA VIAGGI IMPRESA VIAGGI INTERHOME ITERMAR JUMBO TOURS KOMPAS LIBARNA VIAGGI LOLIMAR LORUSSO MAGICO SUD MONDO VIAGGI MORABEZA VIAGGI NOBILTOUR NORMANNA VIAGGI PENTATUR PIANETA TERRA PRISMATOUR PROMOZIONE VACANZE PROSPETTIVE TO – BV PROSPETTIVE 2000 ROSSO POMPEIANO RUGGIERI VACANZE RUSCONI VIAGGI SAN MARINO T.O. SETTEMARI SOLEMARE ** SOLO CROAZIA SUPERADRIA ** TECNOTURISM TEOREMA TOUR Mi THINK AWAY T.O. TOP VIAGGI TORNARE A VIAGGIARE VIAGGI CONCHIGLIA VIAGGI DEL SOLE VIAGGI OGGI VILORATOUR VIRTUS VIAGGI VISUAL VIAGGI

GRAD Bari Cuneo Ancona Roma Pescara Trieste Palermo Milano Civitanova Genova Bari Roma Milano Pesaro Napoli Milano Quart Roma Firenze Roma Castelli C. Dogana Napoli Imperia Palermo Roma Vigevano Palermo Roma Brescia Milano Cattolica Siracusa Venezia Busalla Roma Bari Giorgio del S. Pesaro Dresano Treviso Palermo Pescara Milano Ancona Palermo Milano Bari Pompei Marsala Lecco San Marino Torino Marsala Milano Bibione Portorecanati Milano Valmontone Acireale Roma Prato Palermo Roma Roma Palermo Roma

PROVINCIJA Ba Cu An Rm Pe Ts Pa Mi Mc Ge Ba Rm Mi Ps Na Mi Ao Rm Fi Rm Bg RSM Na Im Pa Rm Pv Pa Rm Bs Mi Rn Sr Ve Ge Rm Ba BN Ps Mi Tv Pa Pe MI An Pa Mi Ba Na Tp Lc RSM To Tp Mi Ve Mc Mi Rm Ct Rm Po Pa Rm Rm Pa Rm

PAX katalog izašao 490 145 katalog izašao dopo pasqua 134 katalog izašao katalog izašao katalog izašao 500 katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao 300 katalog izašao katalog izašao katalog izašao 483 30 katalog izašao 107 katalog izašao 50 5698 katalog izašao 25 katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao 3064 katalog izašao 8 katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao 11,213 katalog izašao 200 katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao 100 30 katalog izašao 450 katalog izašao katalog izašao 2021 katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao katalog izašao 20 katalog izašao katalog izašao katalog izašao

u travnju

u travnju

u travnju u travnju u travnju u u u u u u

travnju travnju travnju travnju travnju travnju

u travnju u travnju u travnju

u travnju u travnju

u travnju u u u u

travnju travnju travnju travnju

u travnju u u u u

travnju travnju travnju travnju

u travnju u u u u u u u u

travnju travnju travnju travnju travnju travnju travnju travnju

u travnju u travnju u travnju u u u u u

travnju travnju travnju travnju travnju

u travnju u travnju u travnju www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

25


stanje na tržištima

SLOVENIJA Najveći slovenski turoperatori i dalje izvještavaju o vrlo dobroj prodaji hrvatskih turističkih aranžmana. Prodaja se kreće različito kod pojedinih agencija, ali je, prema sadašnjim informacijama, u prosjeku veća za 10-15% u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, u obzir valja uzeti dvije činjenice. Prva je da su ove godine svi turoperatori s kataloškom prodajom krenuli u siječnju, odnosno dva do tri tjedna ranije nego prethodne godine, što je stvorilo prostor za veću i bržu prodaju. Nadalje, svi su turoperatori, zadovoljni ponudama hrvatskih tvrtki u smislu cijena i uvjeta, krenuli u prodaju sa značajnim popustima za tzv. rani buking. Sljedeća je činjenica da, kada govorimo o uspješnosti na slovenskom turističkom tržištu, više od 80% slovenskih gostiju u Hrvatsku dolazi individualno, bez posredovanja agencija, što će vjerojatno i ove godine determinirati ukupne rezultate. Sudeći po izuzetnom interesu u predstavništvu individualni dolazak neće izostati, samo je, zbog blizine tržišta, snažno vezan uz vremenske prilike. Slovenski gosti prate hrvatske televizijske programe i časopise te su izuzetno dobro informirani o vremenskim uvjetima u našoj zemlji. Posebno loše vrijeme u prošlogodišnjoj predsezoni, koje se, nadamo se, ove godine neće ponoviti, bilo je zasigurno jedan od razloga značajnog podbačaja u svibnju, koji nas je potom pratio do kraja godine. Iako su u svim ostalim mjesecima ostvareni planirani visoki rezultati, taj se manjak nije mogao nadoknaditi te smo godinu završili s već poznatim padom slovenskih dolazaka od 4%. Trenutna je situacija odlična pa s pravom očekujemo ponavljanje do sada najbolje turističke sezone na slovenskom tržištu (2003. godine), što predstavlja više od 900.000 dolazaka te više od 5,2 milijuna noćenja slovenskih gostiju. Posebno nas raduje izuzetno dobra prodaja prvosvibanjskih praznika, odnosno paketa, koje su svi turoperatori ponudili u posebnim katalozima. Svibanjski su praznici, naime, udarni predsezonski termin u Sloveniji, zbog povezivanja s Danom Osvobodilne fronte i školskim praznicima. Nadamo se da će boljem rezultatu doprinijeti i workshop slovenskih i hrvatskih turističkih djelatnika u organizaciji predstavništva HTZ-a Slovenije pod imenom «Podaljšajmo poletje» ili «Produžimo ljeto», koji je koncipiran na način da se upravo motiviraju dolasci sa slovenskog tržišta u predsezoni i posezoni. Na workshopu održanom u travnju turističke su regije ponudile svoje brojne atraktivne programe wellnesa, aktivnog odmora, zabave, 26 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

sporta i rekreacije slovenskim turoperatorima, agencijama i novinarima te pokazale da je Hrvatska izuzetno zanimljiva turistička destinacija i u vansezonskom razdoblju. U planu su i realizacije novih workshopova, putem kojih će ponuditelji moći prezentirati svoje specifične programe, a isti će se realizirati sukladno s interesom i prijedlozima nositelja turističke ponude. Očekujemo i vrlo povoljan utjecaj dodatne televizijske kampanje, koja će se na slovenskom tržištu na najvećim televizijskim postajama realizirati tijekom svibnja, a bit će usmjerena na motivaciju dolazaka, posebno u predsezoni. Pozdravljamo i radujemo se brojnim prezentacijama hrvatske turističke ponude na slovenskom tržištu, i to ne samo u Ljubljani nego i u Mariboru, Celju i Novom Mestu, što do sada nije bio čest slučaj. Posebno valja istaknuti planirani prezentacijski nastup road show Kvarnera, zatim nastup TZ-a Pule u gradskim središtima Ljubljane i Maribora, kao i planirani nastupi zadarske regije. Kroz već realizirani nastup TZ-a Mljeta i hotela Odisej s agencijom Dober dan, nastupe hotelijera s Murtera te brojne promocijske materijale na slovenskom jeziku nazire se ozbiljan pristup slovenskom tržištu, koji će sigurno dati dobre rezultate. Rezultati prodaje prema posljednjim podacima turoperatora su sljedeći: KOMPAS – iskazuju izrazito zadovoljstvo početkom bukinga

ljetnog programa i uspješnost ponude ranog bukinga s povoljnijim cijenama, posebno za razdoblja očekivanih sezonskih «rupa». Dobra je i prodaja predsezonskih aranžmana s naglaskom na prvosvibanjskoj ponudi. Trenutno govore o 10-15% povećanju u odnosu na prošlu godinu. RELAX – prema njihovim riječima, prodaja aranžmana je

zadovoljavajuća, tj. na nivou prethodne godine. BURIN KLUB – izvješćuju o vrlo dobroj prodaji ljetnih aranžmana

te o korištenju povoljnih ponuda za rani buking. Po prvi puta ozbiljnije su pokrenuli i proširili smještajni program (koji vrlo dobro prodaju, uz značajno postotno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, koje je u velikoj mjeri uzrokovano i znatno većom ponudom smještajnih jedinica u katalogu), u usporedbi s dosadašnjom primarnom orijentacijom na nautički segment. DOBER DAN – iskazuju zadovoljstvo i ističu dobru prodaju ljet-

nog programa, uz posebnu koncentraciju na predsezonske programe (koji se prodaju vrlo dobro uz korištenje popusta za rani buking).


Na temelju navedenog očekujemo povećanje dolaska slovenskih gostiju od 4-5% u odnosu na 2004., čime bi se izjednačila ili čak malo povećala dosadašnja najbolja ostvarenja iz 2003. godine.

ČEŠKA Iako je sezona prodaje aranžmana za ljetovanje 2005. započela ranije nego ikad, travanj nije donio značajnije pomake. Buking je, izlaskom kataloga turoperatora, započeo potkraj prošle godine. Nudili su se razni primamljivi popusti do kraja siječnja, potom do kraja veljače, ali niti prvi veći međunarodni sajam GO u Brnu, niti Holiday World u veljači (kada su se prodavali ljetni aranžmani uz sajamski popust) nisu pokazali značajnije rezultate. Neki turoperatori ističu da je prodaja krenula dobro i da su od početka godine prodali 20-ak posto više aranžmana nego u istom razdoblju 2004. godine, dok drugi, među kojima su i najveći i najznačajniji za Hrvatsku (poput Vitkovice Toursa), govore o padu prodaje i bukinga u prva tri ovogodišnja mjeseca. Što je prava istina teško je reći, budući da se svi sugovornici ograđuju izjavama da je još rano za ozbiljne procjene. Dobiva se dojam da kupac čeka dulje i odlučuje kasnije, u očekivanju veće i bogatije last minute ponude. Valja napomenuti da su se od pristupanja Europskoj uniji češkim građanima otvorile veće mogućnosti za kupnju putovanja i odmora. Ove se godine u Češkoj pojavilo i nekoliko novih turoperatora, uglavnom onih koji su dosad imali sjedišta u drugim europskim zemljama (Novasol s.r.o., Happyland itd.). Prošle su godine prestala s radom tri veća važna turoperatora za Hrvatsku: Globtour, Relax Tours i Atlas Adriatic. Međutim, o većoj konsolidaciji tržišta još uvijek je rano govoriti, budući da, s obzirom na broj stanovnika (10,2 milijuna), u Češkoj djeluje mnogo turoperatora. Broj turoperatora je tijekom posljednje dvije godine, kada se zakonski razdijelilo turoperatorsko poslovanje od agencijskoga (obvezna osiguranja), neznatno smanjen, no još je uvijek prevelik. Sredinom veljače objavljen podatak o Hrvatskoj kao tržišnom leaderu nije pobudio veće zanimanje jer je riječ o već poznatoj činjenici. Dugi niz godina Hrvatska je prva na listi inozemnih destinacija, s gotovo dvostruko većim brojem turista od druge na listi, Slovačke. Ljestvica prvih 10 zemalja neće se, prema mišljenju stručnjaka, niti ubuduće mijenjati. Veliko zanimanje i porast broja odlazaka čeških turista zabilježen je protekle godine u Bugarskoj (vrlo povoljne cijene i navodno dobar nivo ponude), u Egiptu te u nekim egzotičnim destinacijama. Samo u vrijeme tsunamija u prosincu Čeha je u prirodnom katastrofom pogođenim područjima bilo više od tisuću.

Česi su postali kvalitetniji turisti, koriste bolje hotele, odmori im traju duže, putuju u birane destinacije i ne žale potrošiti novac kako bi dobili traženu uslugu. Valja istaknuti još nekoliko novih trendova u turističkoj potražnji na češkom tržištu: – sve se više koristi odmor u nekoliko navrata, tako da se povećava broj putovanja kako u okviru domaćeg, tako i u okviru inozemnog turizma, – sve više raste potreba i želja za produženim vikend-putovanjima, – u porastu su i zahtjevi za kvalitetnijim putovanjima u inozemstvo (viša kvaliteta smještaja, veće korištenje avionskih putovanja, putovanja u sve dalje destinacije), – kod mladih raste zanimanje za avanturistička putovanja, individualna putovanja s ruksakom ili za putovanja biciklom, – raste udio putovanja seniora – posebno kod odmorišnih i kružnih putovanja u zemlji i inozemstvu. Na putovanja u inozemstvo Česi češće odlaze individualno (50%), dok je udio organiziranih putovanja 42%. Udio individualnih odlazaka visok je zbog dva razloga: puno Čeha putuje na odmor osobnim automobilom, a sve ih više pri rezervaciji koristi internet, bukirajući smještaj direktno kod iznajmljivača (u 2004. godini 53% Čeha koristilo je internet pri organizaciji putovanja). S obzirom na ulaganja u oglašavanje od strane konkurenata (Turska, Cipar, Egipat pa čak i Austrija) te na blagi trend pada broja turista u posljednje dvije godine, odluka o ovogodišnjoj dodatnoj TV kampanji HTZ-a svakako će biti odlično prihvaćena na tržištu i donijet će potreban poticaj stabilizaciji i poboljšanju hrvatskog turističkog rezultata u Češkoj.

AUSTRIJA Opća gospodarska i politička situacija u Austriji pokazuje lagani trend poboljšanja, ali prema pokazanom općem interesu potencijalnih turista, globalna potražnja za turističkim putovanjima u 2005. godini neće se značajnije promijeniti. Smanjuje se udio dužih ljetnih odmorišnih putovanja (više od 4 dana trajanja), dok kratka putovanja (1 do 4 dana trajanja) povećavaju udio u ukupnom broju putovanja. Raste i udio putovanja po Austriji te udio avionskih putovanja (pogotovo u dolarske destinacije), osim u zemlje Azije zbog tamošnje prirodne katastrofe. Stanje prodaje kod organizatora putovanja Prodaja aranžmana za ljetne odmore značajnije se intenzivirala. Neki organizatori putovanja još uvijek bilježe lagani pad, dok je www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

27


stanje na tržištima kod drugih prisutan lagani porast prodaje u odnosu na 2004. godinu. Rezultati su sljedeći:

kako razdoblje najintenzivnije prodaje tek predstoji. Niti druge destinacije ne prodaju se bolje, dok Italija trenutno bilježi znatno veći pad prodaje od prosjeka.

Terra Salzburg MAG Wien

Trenutno bilježe 26.677 paxa ili 0,4% manje nego prethodne godine u istom razdoblju (26.796 paxa). U prodaji apartmanskih aranžmana bilježe pad od 10,1%, a u prodaji hotelskih aranžmana porast od 21,4%. U Dalmaciji porast prodaje iznosi 24,2% (7.356 paxa prema 5.924 prethodne godine, pri čemu apartmanska prodaja raste za 1.1%, a hotelska za 113,8%). Na području Kvarnera porast iznosi svega 1,3% (7.008 paxa prema 6.915 prethodne godine, s time da je prodaja apartmana slabija za 9,1%, dok je prodaja hotela 25,0% bolja). U Istri pad prodaje iznosi 11,8% (12.313 paxa prema 13.957 prethodne godine, s time da je apartmanska prodaja u padu za 16,5%, a hotelska za 3,1%).

Ukupna prodaja je na prošlogodišnjem nivou, ali se ipak osjeća slabija prodaja skupljih aranžmana. Verkehrsbüro Wien

Nisu organizator putovanja nego najveći i najkvalitetniji lanac prodajnih agencija u Austriji, koji o aktualnoj prodaji aranžmana kaže: – intenzivirala se potražnja za ljetnim aranžmanima; – izrazit porast prodaje ljetnih aranžmana bilježi se za Tursku (+15%) i Grčku, koja se nakon povišenja cijena u olimpijskoj godini vratila u normalne okvire te se odlično prodaje.

Gruber Graz

Ocjena uspješnosti hrvatske turističke ponude Javljaju porast ukupnog bukinga za Hrvatsku od 2,4% (10.622 paksa, prema 10.373 prethodne godine). U avio-charter programu bilježe porast prodaje od 4,4% (4.946 paxa, prema 4.738 prethodne godine).

Hrvatska je 2004. godine u Austriji postigla zamjetan uspjeh, budući da je prema statistici broja putovanja radi odmora ponovno zauzela drugo mjesto, iza Italije, a ispred Grčke, Njemačke, Španjolske, Turske i ostalih destinacija.

Adria Wien

Očekivanja za 2005. godinu: Ostvarili su prodaju od 6.840 paxa ili 13,2%% manje nego prethodne godine (7.880 paxa). Springer-Dengg Klagenfurt-Graz

Javljaju porast bukinga od 0,5% (4.506 paxa, prema 4.483 prethodne godine), koji se odnosi na grupne aranžmane, dok je prodaja pojedinačnih aranžmana slabija nego prethodne godine. ITS Wien

Javljaju porast prodaje svih ljetnih aranžmana, osim onih za Aziju i Španjolsku, uz izrazito dobru prodaju Grčke, Hrvatske i Egipta. Trenutni rezultat prodaje za Hrvatsku iznosi 7.500 paxa, tj. 35% više nego prethodne godine (5.555 paxa). U Dalmaciji bilježe porast od 57%, a u Istri i na Kvarneru od 21%. Blaguss Wien

Javljaju pad prodaje za Hrvatsku od 10% u odnosu na prošlu godinu, što ih značajnije ne zabrinjava s obzirom da smatraju 28 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Emitivni potencijal austrijskog tržišta se ne povećava, a broj potencijalnih gostiju značajnije ne raste. Trend potražnje za inozemnim destinacijama nije uzlazan (za razliku od potražnje za domaćim destinacijama), a konkurencija je, kako ona s Mediterana, tako i ona dalekih dolarskih destinacija, kvalitetom, cijenom i promocijom sve prisutnija na tržištu. Prodaja hrvatskih aranžmana, potražnja informacija o hrvatskoj turističkoj ponudi, kao i rezultati istraživanja tržišne turističke potražnje ubrajaju Hrvatsku u traženije destinacije 2005. godine, pa se u Austriji može očekivati barem dostizanje prošlogodišnjih rezultata. Rezultati bi sigurno mogli biti i bolji kada bi se adekvatnije odgovorilo na praznine u potražnji tijekom lipnja te do sredine srpnja, kao i one koja započinje krajem kolovoza. Uz daljnji razvitak temeljnih infrastrukturnih pretpostavki (ceste, autoputovi, pročišćivači otpadnih voda, garaže-parkirališta), sezonskim prazninama u potražnji treba posvetiti znatno više pažnje, odnosno: – još bolje prilagoditi vansezonske cijene smanjenom potencijalu potražnje na način kako to čini konkurencija,


– osigurati pravovremene i točne informacije za potencijalne turiste, pogotovo one o cijenama, svim voznim redovima, kao i kalendare zbivanja u turističkim mjestima, – promociju u medijima približiti razini konkurencije, – još više koristiti zadovoljnog gosta kao promociju objekata, mjesta i destinacije, – čuvati i konstantno promovirati ekološke kvalitete našeg prirodnog i turističkog okruženja.

MAĐARSKA Ulaskom u EU na emitivnom turističkom tržištu Mađarske nije došlo do značajnijih promjena. Granice su otvorenije, može se slobodnije putovati, na primjer u Grčku, Italiju ili Španjolsku, koje su dio Unije, no za mađarske turiste i nadalje najvažnija destinacija ostaje Hrvatska. Svi turistički stručnjaci i novinari koji prate kretanja u turizmu tvrde kako će i ove godine najviše Mađara na ljetni godišnji odmor putovati u Hrvatsku, što znači da u našoj zemlji možemo očekivati više od četiristo tisuća mađarskih gostiju. Mađarska ima više od 10 milijuna stanovnika, BDP per capita je na razini od gotovo 10.000 USD, gornji srednji sloj stanovništva je brojan, no valja imati na umu da gospodarska situacija nije sjajna. Ulaskom Mađarske u EU porasla je nezaposlenost, a unatoč porastu neto osobnih dohodaka porasli su i troškovi energenata, što za putovanja ostavlja manje novca. Mađari izuzetno vole more, a za mnoge se Mađare, starije i mlađe, prvi susret s morem dogodio na Jadranu. Stoga je Mađarima puno bliži i poznatiji pojam Adria (na mađarskom - Jadran) nego Mediteran, a kada kažu Adria misle gotovo isključivo na hrvatsku obalu Jadrana. Mađarski turisti uistinu cijene hrvatske prirodne i kulturne vrijednosti, naročito naše nacionalne parkove, povijesne gradove i gradiće. Impresionirani su hrvatskom obalom i brojnim otocima, a veže ih i naša zajednička povijest, čije tragove mogu pronaći na brojnim mjestima. Zadovoljni su našom gostoljubivošću te iznimno cijene kada im se domaćini obrate s nekoliko mađarskih riječi. Ovu činjenicu valja upamtiti i, tamo gdje je to moguće, uz ostale svjetske jezike pisati i koristiti i mađarski jezik, posebice u smještajnim i ugostiteljskim objektima. U posljednje su se vrijeme i u Mađarskoj u knjižarama pojavile brojne knjige na teme mediteranske kuhinje (Mađari su turisti koji preferiraju kvalitetnu gastronomsku ponudu), što je dovelo do povećanog zanimanja i za taj segment ukupne hrvatske turističke ponude.

Polovina od prošlogodišnjeg ukupnog broja dolazaka mađarskih turista zabilježena je u Dalmaciji (196.705 dolazaka), a dalmatinske županije bilježe najveći porast broja dolazaka gostiju iz Mađarske (Zadarska županija +30%, Splitsko-dalmatinska +29%, Šibensko-kninska +24%, Dubrovačko-neretvanska +7%). Kvarner je, kao cluster, najviše tražen (104.007 dolazaka), no postotni porast je manji te iznosi +7,5%. Istra bilježi najmanji porast, +3,1%. Više je razloga za ovakvu podjelu, no jedan od najvažnijih sigurno su cijene. Mađarski turoperatori ove godine govore o značajnom porastu bukinga u prom dijelu godine - u prosjeku više od 25% u odnosu na isto razdoblje 2004. godine: TUI

5.375 paxa, porast u odnosu na prošlu godinu

UTAS TOURS

4.080 paxa, porast od 50%

NECKERMANN

2.895 paxa, porast od 10%

LA GROTTA

936 paxa, porast od 30%

QUAESTOR

679 paxa, porast od 40%

HBC

2.905 paxa, približno isti buking kao prošle godine

(nema točnog podatka)

Ipak, vjerojatno se takav trend neće zadržati, a konačne će brojke biti na razini rasta od 5-10%. Naravno, najvažnija činjenica koja potvrđuje optimistična predviđanja o porastu broja dolazaka mađarskih turista je blizina hrvatske obale i naše kvalitetne autoceste. Sve je više mađarskih turista koji u Hrvatsku dolaze više puta godišnje, u pred i posezoni, te za produžene vikende. Čak i Mađari iz najviših slojeva društva, koji preferiraju egzotična i daleka putovanja, uvijek ostavljaju par dana u pričuvi za boravak u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su svoje mjesto našle mlađe obitelji s jednim ili dvoje djece, kao i mladi gosti željni dinamičnih doživljaja: plivanja, jedrenja, ronjenja te drugih oblika zabave na vodi. Veliko zanimanje vlada za apartmane i privatni smještaj, no u predstavništvu se najviše informacija traži o kampovima - što je i razumljivo, budući da se informacije o kampovima mogu dobiti jedino na internetu ili u predstavništvu HTZ-a u Budimpešti. Izuzetnom brzinom raste i direktni buking preko interneta, a razlog leži prvenstveno u činjenici nesolidnosti turoperatora. Naime, u posljednjih nekoliko godina zabilježen je veći broj stečajeva poznatih mađarskih turoperatora (navodimo samo one koji su nudili hrvatske programe - Interturist, Tan Tura, Great Tours, Omnibusz, West Travel, Cippolino - specijalist za Hrvatsku te Eurotours, posljednji od slučajeva stečaja). Mnogo je turista ostalo bez novca kojeg su uplatili, a veći broj onih koji www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

29


stanje na tržištima su otputovali nije se mogao vratiti u Mađarsku te je i država morala intervenirati oko njihova povratka. Situacija na tržištu popravila se nakon uvođenja obveznih kaucija za turoperatore, međutim, domaće su agencije izgubile na ugledu, a mađarski turisti sada više vjeruju poznatim brandovima kao što su TUI, Neckermann, Terra Reisen i sl. Predsjednica Udruge mađarskih putničkih agencija (MUISZ), Gabriella Molnar, tvrdi da ove godine ne treba očekivati (namjerne - planirane) stečajeve velikih turoperatora, već eventualno nekoliko manjih stečajeva kod turoperatora koji loše posluju. Osim on line bukiranja, situaciju na tržištu dinamizirale su i zrakoplovne kompanije s ponudom jeftinih letova te se na taj način iz Budimpešte za zaista malu cijenu može putovati avionom u gotovo sve europske prijestolnice i veće gradske centre, pa tako i u Dubrovnik i Split. Mađarske turističke agencije snalaze se tako da onima koji samostalno bukiraju preko interneta i sami kupuju jeftine aviokarte nude dodatne usluge: posebne pakete, razglede grada, izlete i sl. Međutim, postoje i turoperatori koji kane investirati i kupovati hotele za svoje goste, tako je na primjer poznati mađarski turoperator OTP Travel zainteresiran i za kupovinu hotela u Hrvatskoj. Mađarski turoperatori koji nude hrvatske programe sve su nezadovoljniji ponudom privatnih apartmana te u svojim katalozima smanjuju ponudu istih. Hrvatskim partnerima zamjeraju neposlovnost, preferiranje gostiju s drugih emitivnih tržišta, netočne informacije o kvaliteti i položaju apartmana te o njihovoj udaljenosti od obale (u današnje vrijeme interneta i ostalih elektroničkih pomagala nezamislivo je gostu opisno nuditi apartman, umjesto konkretnih fotografija, ili pak mađarskim gostima davati lošije i udaljenije apartmane). Mnoga istraživanja u ovoj godini govore o relativno manjem iznosu koji Mađari planiraju potrošiti na ljetovanju. Mađari su po prirodi skromni i štedljivi te u anketama navode manje iznose od gostiju iz zapadne Europe. Međutim, kako bi se dobila stvarna slika, valja poznavati način razmišljanja mađarskih turista. Prosječni mađarski turist detaljno planira svoje putovanje, prikuplja sve informacije, pravi financijsku konstrukciju te uvijek ponese više novca, «za svaki slučaj». Ovaj dodatni iznos spreman je i potrošiti ukoliko mu se na destinaciji ponudi prava vrijednost - originalan, zanimljiv i vrijedan suvenir ili uzbudljiv, jedinstven doživljaj. Veći broj mađarskih građana koji je boravio u Hrvatskoj nakon povratka govori o našoj neinventivnosti, stereotipnosti pa i nesposobnosti da turistima «uzmemo» novac, o čemu će u budućnosti 30 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

sve više trebati voditi računa ukoliko želimo postići optimalnu razinu potrošnje gostiju. Trenutačna situacija, kada se bilježi porast bukinga (što je u Mađarskoj uobičajeno nakon sajma turizma UTAZAS), još ne pokazuje pravu sliku o stanju na tržištu. Prava borba za goste započinje sredinom svibnja, kada većina nama konkurentnih zemalja započinje kampanje oglašavanja. Osim mediteranskih zemalja, velika će nam konkurencija biti i mađarski domaći turizam. Mađarska svim silama, pa i stimulacijama poput čekova za odmor (57.000,00 HUF=230 EUR na koje ne treba plaćati porez), nastoji svoje građane navesti da odmor provedu u domovini te je za očekivati da će se ove godine veći broj mađarskih građana zaista i odlučiti za ovu soluciju. Predstavništvo spremno dočekuje borbu za goste: od 18. do 23. travnja organiziran je Hrvatski tjedan; izložbe s hrvatskim temama, književna večer s hrvatskim temama i tradicionalna Hrvatska večer, a sve s ciljem da se probijemo u mađarske medije, dok sredinom svibnja započinje i kampanja oglašavanja na jednoj od mađarskih televizija te postavljanje jumbo plakata u Budimpešti i ostatku Mađarske.

NIZOZEMSKA Recentne NIPO statistike, koje prate kako ukupnu prodaju turoperatora, tako i prodaju prema pojedinim destinacijama, pokazuju da je trenutni turistički promet iz Nizozemske nešto manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Gledano prema segmentima, uočavamo da je spomenuti blagi pad prometa rezultat prvenstveno sve značajnijeg smanjenja broja autobusnih putovanja (što je trend prisutan već duže vrijeme) te pada automobilskih (koja će se vjerojatno intenzivirati tek s približavanjem ljeta) i željezničkih putovanja. Istovremeno, broj avionskih putovanja, kako onih unutar Europe, tako i onih u daleka odredišta, pokazuje trend rasta, čime se nastavlja sličan trend iz 2004. godine. Rezultati su sljedeći:

AVIONSKA PUTOVANJA UNUTAR EUROPE

+11 %

«LONG HAUL» AVIONSKA PUTOVANJA

+10,3 %

AVIONSKA PUTOVANJA UKUPNO

+10,9 %

AUTOBUSNA PUTOVANJA

-19,6 %

AUTOMOBILSKA PUTOVANJA

-10,7 %

PUTOVANJA ŽELJEZNICOM

-2,7 %

TOTAL

-1,7 %


Pregled stanja prodaje prema destinacijama pokazuje različite rezultate za pojedine zemlje. Hrvatska bilježi blagi rast prodaje avionskih programa te nešto značajniji rast prodaje automobilskih programa (uz pad autobusnih programa), Francuska i Španjolska su u minusu za sve segmente, dok je Italija u «pozitivi» jedino u automobilskim programima. Solidan rast prodaje bilježe jedino Grčka i Turska, i to u segmentu avionskih aranžmana, koji su ujedno i primarni način odlazaka Nizozemaca u ta odredišta. Ukupno gledano, možemo zaključiti da je tržišna pozicija Hrvatske u odnosu na trenutnu poziciju konkurenata dobra, a naznake govore da će sličan trend zadržati i u predstojećem razdoblju (unatoč činjenici da će se rezultati konkurencije s približavanjem sezone u većoj ili manjoj mjeri poboljšati, no bolji rezultati očekuju se i za hrvatske programe). OŽUJAK

TRAVANJ

HRVATSKA

TRAVANJ ITALIJA FRANCUSKA ŠPANJOLSKA GRČKA TURSKA

AVIONSKI PROGRAMI

4%

3%

-3%

-25%

-9%

16%

26%

AUTOBUSNI PROGRAMI

-10%

-9%

-25%

-26%

-23%

-

-

AUTOMOBILSKI 14% PROGRAMI

14%

6%

-11%

-13%

-

-

Turoperatori, od kojih kao najznačajnije možemo istaknuti ID Rivu, OAD, De Jong Intra, VacanceSelect, Vrij Uit i Holland International, s optimizmom očekuju predstojeće prodajno razdoblje, kao i dostizanje planiranih tržišnih rezultata za 2005. godinu. Uz očekivani doprinos u dolascima i noćenjima koje će s približavanjem vrhunca sezone ostvariti individualni gosti, do kraja godine možemo prognozirati rast obujma fizičkog prometa s nizozemskog tržišta od 10-15%, naravno uz pretpostavku zadržavanja stabilnih međunarodnih okolnosti.

POLJSKA Poljski Institut za turizam objavio je informaciju kojom procjenjuje da je približno 6,3 milijuna Poljaka u 2004. godini putovalo u inozemstvo u svrhu turističkog putovanja, s najmanje jednim realiziranim noćenjem (što je 12% manje nego u 2003., tj. 25% manje nego u 2002. godini). Istovremeno, putovanja u Poljaka unutar zemlje također bilježe tendenciju pada. Pad broja putovanja tumači se time da Poljaci, bez obzira na naznake gospodarskog oporavka evidentiranog u drugoj polovici 2004. i u prvim mjesecima 2005., još uvijek osjećaju posljedice gospodarske recesije iz proteklih godina.

Vrsta putovanja (u mil.)

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

17,4

18,0

17,2

14,6

44,7

36,4

36,2

31,2

25,0

9,6

7,7

8,4

7,2

6,3

Putovanja u Poljskoj (min. 5 dana)

25,2

19,2

Putovanja u Poljskoj (2-4 dana)

65,6 Inozemna putovanja

7,5

Izvor: Institut za turizam Poljske

U 2004. godini Poljaci su najčešće putovali u Njemačku (2,3 mil., tj. pad od 12 %; motivi za putovanje - posjet rodbini, potraga za poslom, touring i tranzit), potom Italiju (500.000, tj. pad od 9%; motivi za putovanje - hodočasnički turizam, skijanje, ljetovanje, touring), Češku (550.000, tj. rast od 10%; motivi za putovanje - skijanje, odmor ljeti u planinama, tranzit prema jugu i jugoistoku Europe), Slovačku (550.000) itd. Od ostalih destinacija, u 2004. godini značajan rast bilježe Egipat (100.000 turista, tj. porast od 20%), Bugarska (85.000 turista, tj. porast od 30%), Tunis (75.000 turista, tj. porast od 20%) i Turska (155.000 turista, tj. porast od 25%). Španjolska je ostvarila brojku od 150.000 turista, što je rezultat jednak onom iz 2003., dok su naše destinacije ugostile 241.000 poljskih turista, tj. 1% više nego prethodne godine. Najveći broj Poljaka individualno organizira godišnji odmor, no u 2004. godini primijećen je trend rasta kupovine paket aranžmana (popularnost jeftinih dolarskih destinacija) te kupovine samo nekih od segmenata putovanja kod organizatora putovanja, uz samostalnu rezervaciju ostatka putovanja (primjerice leta na lowcost avionskim kompanijama, a smještaja kod turoperatora). Nešto veći udio organiziranih putovanja bilježe destinacije poput Egipta, Tunisa i Turske, za koje je individualno organiziranje putovanja teže izvedivo. Kada govorimo o motivu putovanja, 51% ukupnog broja Poljaka u inozemstvo putuje radi godišnjih odmora (kod 77% posjeta Sredozemlju motiv je turizam). Institut za turizam Poljske predviđa rast broja putovanja u inozemstvo od 5% u 2005. godini, potom i daljnji rast od 10% u 2006. te čak 15 % rasta u 2007. godini u usporedbi s 2004. godinom. Prognozirani rast interesa Poljaka za putovanjima u inozemstvo u idućim godinama tumači se oporavkom poljskog gospodarstva (rastom životnog standarda prosječnog Poljaka), atraktivnijim www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

31


stanje na tržištima ponudama i cijenama turističkih aranžmana u inozemnim destinacijama u odnosu na domaću (poljsku) turističku ponudu, velikom ekspanzijom l ow c o s t zrakoplovnog prometa i sklonošću Poljaka prema putovanjima. Općenito, procjenjuje se da će prilikom donošenja odluke o putovanju u inozemstvo u 2005. godini cjenovna atraktivnost biti ispred atraktivnosti destinacije. Egipat, Turska, Bugarska i Tunis bit će destinacije u trendu (povoljna cijena, dugačka sezona), no kod pojedinih spomenutih destinacija javlja se limitirajući faktor u obliku broja dozvola za letenje (Egipat), zasićenosti jednoličnom ponudom i razočarenja u realizirane uslugu (bez obzira na pristupačnu cijenu). Španjolska i Hrvatska također mogu očekivati blagi rast prometa (do 5%), što se tumači povišenjem standarda života, ali i povjerenjem u provjerene destinacije. Hrvatska će i nadalje biti najpopularnija destinacija za individualne goste, a očekuje se da će broj individualaca i dalje rasti. Interes individualaca pojačan je i zbog lakše dostupnosti Hrvatske, tj. zbog izgradnje i puštanja u promet novih dionica autoceste te informacija plasiranih putem poljskih medija i predstavništva HTZ-a u Poljskoj. Kada govorimo o prosječnom poljskom gostu u Hrvatskoj, riječ je uglavnom o obiteljima s djecom i neformalnim grupama prijatelja. Također, primjetan je i značajan broj gostiju koji Hrvatsku posjećuju tradicionalno, veći broj godina za redom. Poljski turisti koji ljetuju individualno, koristeći privatni smještaj, smatraju da je takav način realizacije godišnjih odmora u Hrvatskoj idealan kada je riječ o doživljaju destinacije i odnosu cijene i usluge. Valja naglasiti i sve veći broj upita individualnih gostiju (na sajmovima, u predstavništvu HTZ-a) o mogućnostima low-cost avionskih veza između Poljske i Hrvatske, kojih u ovom trenutku još uvijek nema. Kada je riječ o poljskim turoperatorima, treba spomenuti da su gotovo svi koji u programu imaju Hrvatsku dosad objavili kataloge, a sve veći udio zauzima ponuda smještaja (hotelskog i privatnog) s vlastitim prijevozom. Brojčani pokazatelji još uvijek se ne spominju, prisutan je oprez (loši rezultati u 2002. i 2003. godini), ali većina ističe raniji početak bukinga za Hrvatsku te prosječno povećanje prometa od 10%. Kao razlog jačanja interesa za Hrvatsku navode povoljan tečaj PLN u odnosu na EUR od početka ove godine (što cijene čini povoljnijima), konsolidaciju cijena pansionskih i vanpansionskih usluga u Hrvatskoj te ugled Hrvatske kao destinacije. Ipak, opća ocjena organiza32 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

tora putovanja je da će konačni rezultat vjerojatno biti u okviru prošlogodišnjeg ili pak jednoznamenkastog porasta. Slično se procjenjuje i rezultat većine konkurentskih zemalja. Također s obzirom na činjenicu da je Sveti Otac pokopan u bazilici Sv. Petra u Rimu, ovaj će grad i u budućnosti postati mjesto hodočašća za veliki broj Poljaka.

SLOVAČKA Prema dostupnim pokazateljima, situacija na turističkom tržištu Republike Slovačke tijekom 2005. godine neće se značajnije mijenjati. Veći porast turističkog prometa zasad se ne može očekivati budući da je isti i nadalje determiniran financijskom situacijom i razinom standarda u zemlji. U optimalnim uvjetima, u 2005. godini očekuje se povećanje broja putovanja na godišnji odmor u inozemstvo od 2-4%, u usporedbi s prethodnom godinom. Također, očekivani redoslijed najtraženijih destinacija u segmentu organiziranog turizma u 2005. godini ostat će uglavnom nepromijenjen. Najtraženija destinacija i nadalje je Hrvatska, a slijede Grčka, Italija, Egipat, Bugarska i Turska. Znatno se smanjio interes za Španjolsku. Eventualne izmjene u redoslijedu mogu izazvati jedino veća smanjenja cijena u nekoj od destinacija. Nakon kratke stagnacije, koju je, prema riječima turoperatora, izazvalo izvanredno hladno vrijeme u prvom dijelu godine, u prvoj polovici ožujka prodaja i buking godišnjih odmora u Republici Hrvatskoj ponovno su počeli rasti, a klijentela je u nešto većoj mjeri koristila posebne popuste kupovine u pretprodaji, koje su turoperatori i putničke agencije nudile do 31. ožujka. Prema riječima turoperatora, do navedenog datuma prodaja je dostigla razinu iz 2004. godine, za isto vremensko razdoblje. I dalje se nastavlja trend iz prethodne godine (kod putovanja u Hrvatsku, ali i u druge inozemne destinacije) - trend povećanja broja individualnih putovanja, nauštrb organiziranih. Navedeno potvrđuje broj posjetitelja i upita u predstavništvu u Bratislavi, kao i nastup na sajmu Godišnji odmor – Relaks – Slobodno vrijeme – Ribarstvo, održanom u Bratislavi u terminu od 15. – 20. ožujka 2005., s 203.000 posjetitelja iz cijele Republike Slovačke, među kojima je zabilježena primarna opredijeljenost za individualni odlazak na godišnji odmor. Zastupljenost hrvatskih destinacija u ponudi turoperatora i ove je


godine tradicionalno široka i kompletna. Tržišni lideri za prodaju Hrvatske i nadalje ostaju SATUR, GLOBTOUR GROUP, TIP TRAVEL i KOALA TOURS. Od turoperatora s programima za hrvatske destinacije smanjenje kapaciteta najavio je TIPTOUR (–26%), uglavnom u kampovima i privatnom smještaju. KOMPAS Ljubljana prekinuo je poslovanje na tržištu Republike Slovačke, kao i slovačka turistička agencija CK M.A.T Tour.

CK FIFO

4 890

790

RIA TOUR

902

498

CK MADO

1 331

649

AUTOTOUR

290

210

KOMPAS

1 010

CK LIPA

3 360

949

VITKOVICE TOURS

-

916

ČEDOK Slovakia

-

941

TRGOTURS

-

749

više ne posluje u Slovačkoj

Ukupno: 110 460 39 334

I u sezoni 2005. se očekuje daljnji rast automobilskih dolazaka u Hrvatsku, na koji može indirektno utjecati i ukidanje autovlaka u ovoj sezoni (u ožujku 2005. obaviješteni smo da sezonski auto-vlak Bratislava – Split neće prometovati, s obzirom na tehničke probleme koji su nastali između tvrtke WAGON SERVICE TRAVEL i Hrvatskih željeznica). Za 2005. godinu najavljen je daljnji porast sezonskog zrakoplovnog prijevoza iz Bratislave u Zadar, Split i Dubrovnik (koji je u sezoni 2004. zabilježio porast od 120% u odnosu na 2003. godinu). Na kraju valja napomenuti da konkurentske zemlje trenutačno provode intenzivne marketinške kampanje za ljetni odmor, u većem opsegu nego što su to činile prethodne godine. U nastavku slijedi prikaz aktualnog stanja prodaje aranžmana za Hrvatsku, dobiven od najznačajnijih slovačkih turoperatora: Turoperator

Ukupan broj turista u 2004. godini

GLOBTOUR Bratislava

18 010

I - IV 2005

6 180

SATUR

6 480

3 311

TIP TOUR

14 035

930

KOALA TOURS

15 872

7 400

N.I.K. Slovakia

8 100

1 740

VD AMIGO

591

430

AQUAMARIN

3 720

930

CK M.A.T. Tour

2 630

više ne posluje

FERROTOUR

980

421

INTERMEDIAL

1 540

499

SUN TRAVEL

994

249

TIP TRAVEL

14 890

6 380

CK MORE

3 120

520

KVALITA TOUR

965

1 780

PEGAS TOUR

2 500

840

SELINAN

240

182

ARCA TOURS

4 010

1 840

VELIKA BRITANIJA I IRSKA Slijedom izuzetno pozitivnih reportaža u britanskim medijima u prvom dijelu godine (kada većina gostiju odlučuje kuda će na odmor), Hrvatska bilježi prosječan porast bukinga kod turoperatora u rasponu od 15-20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Hrvatska je primarno avionsko tržište, a nastavak ovakve stope rasta u predstojećem tijeku sezone gotovo je neupitan zahvaljujući povećanju avionskih kapaciteta: 12 dodatnih redovnih linija British Airwaysa, Croatia Airlinesa, GB Airwaysa i Excel Airwaysa te 8 novih charter linija. Također, 15 novih turoperatora uključilo je Hrvatsku u programe za 2005. Uz preko 100 turoperatora iz Velike Britanije i Irske koji u programima imaju Hrvatsku, zdravo tržišno natjecanje i konkurencija među turoperatorima koji tiskaju brošure u milijunskim nakladama značajno su doprinijeli promociji Hrvatske kao selektivne destinacije za visokoplatežnu klijentelu. Dokaz trenda natjecanja za naklonost najizbirljivijih ekskluzivnih gostiju su i najnoviji katalozi turoperatora specijalista, nedavno objavljeni na britanskom tržištu: - HIDDEN CROATIA (www.hiddencroatia.com) - specijalist za selektivnu klijentelu lansirao je najnoviju brošuru, vrlo luksuzno opremljenu, s izvanredno kvalitetnim fotografijama, koja uspješno konkurira dosadašnjem lideru u luksuznim brošurama, turoperatoru Tapestry Holidays Croatia. Program Hidden Croatia ilustrira raznovrsnost hrvatske turističke ponude: u Istri, pored popularnih hotela Poreča, Rovinja i Vrsara, uključuje stancije i vile agroturizma u unutrašnjosti: Sveti Vincent, San Silvestre, Heraki, Mekiši, Burići, Vodnjan, Gambetići, Bratovići, Bale, Buje, Brtonigla, Sveti Martin, vile na Brijunima. Posebna novost je 14-dnevna gastro tura Gourmet Istria i sedmodnevna tura upoznavanja kulturne baštine regije, Historic Istria. Zadarska je regija po prvi puta značajno zastupljena: grad Zadar, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

33


stanje na tržištima Petrčane, otok Pag te Kornati s ribarskim kolibama i svjetionicima, avanturistička tura kroz Liku do Plitvica preko Zrmanje, Krke i Mrežnice, zahvaljujući uvođenju direktnog charter leta London-Zadar. U srednjoj Dalmaciji i na dubrovačkoj rivijeri nudi se veliki izbor mjesta na obali i otocima, a u suradnji s partnerom Sail Croatia nudi se poseban program za nautičare. - Specijalist za biciklističke ture u kombinaciji s oldtimer cruisingom TWO WHEEL TREKS (www.2wheeltreks.com) po prvi puta uvodi Hrvatsku s programima u tri regije: Istra, Kvarner i Dalmacija, s ukrcavanjem u Puli, Rijeci i Splitu. - MY CROATIA (www.mycroatia.co.uk) nudi eno-gastrološke, kulturno-povijesne i activity programe za najekskluzivniju klijentelu s personal touch pristupom, prema individualnim ukusima gostiju: od stancija i agroturizma u Istri do posebnih programa za floru i faunu otoka Visa. Zahvaljujući uvođenju novih redovnih linija individualni će promet također značajno porasti, budući da gosti mogu i sami bukirati let i smještaj putem internata te direktno u hotelima, vilama i apartmanima u Hrvatskoj (preko hrvatskih putničkih agencija), bez posredovanja turoperatora. Najnoviji trend prisutan kod maloprodajne agentske mreže, dynamic packaging, sve je popularniji: male agencije formiraju aranžmane prema individualnoj mjeri i želji gostiju koji traže veću fleksibilnost odmora, izvan tradicionalnog boravka od 7 ili 14 dana u istom hotelu ili mjestu.

no nisu bile orijentirane na francusko tržište, a koje mogu ponuditi baš ono što Francuzi traže, poglavito Istra i Kvarner. Ekspanzija tržišta pretpostavlja i razvijanje specifičnih segmenata tržišta i specijaliziranih programa: autobuseri, incentive programi, grupe (umirovljenici, radni kolektivi), programi aktivnog odmora (pješačenje), agroturizam. Charter programi, kapaciteti i broj polazišta charter letova znatno su se povećali, što svjedoči o optimizmu turoperatora kada je u pitanju Hrvatska. Iz Pariza su organizirani polasci za Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeku i Pulu u znatno većem broju nego u prethodnoj godini. Iz provincije, pak, imamo 18 polazišnih gradova za Dubrovnik (13 u 2004.), 11 za Rijeku (1 u 2004.) i 4 za Split (0 u 2004.). Potrebno je naglasiti da se turoperatori udružuju na letovima i na taj način umanjuju eventualne rizike. Posebno naglašavamo otvaranje francuskog tržišta prema Istri s charter lancem turoperatora Promovacances/Karavel, koji će u razdoblju od 4. lipnja do 26. rujna letjeti tjedno u Pulu, s kapacitetom od 220 paxa i s alotmanom u Rapcu (Valamar). Postoji mogućnost da se postave dodatni letovi u ljetnim mjesecima. Turoperator predviđa za prvu sezonu buking od 5000 paxa. Charter programi u 2005: Turoperatori s polaskom iz Pariza:

FRANCUSKA Godina 2005. bit će presudna za Hrvatsku na francuskom tržištu. U ovoj fazi razvitka počinje razdoblje konsolidacije, koje se nadovezuje na šest godina eksponencijalnog rasta, kada je potrebno stabilizirati tržišnu poziciju, oslanjajući se na učinke do sada ostvarenog. Ciljevi na koje ćemo usredotočiti našu aktivnost će i dalje biti: produženje sezone i bolja raspoređenost kapaciteta, razvijanje programa iz provincijskih gradova te valorizacija svih hrvatskih regija uz promociju raznolikosti hrvatskog turističkog proizvoda. Programi turoperatora za 2005. s francuskog tržišta predviđaju konsolidaciju i porast organiziranog turističkog prometa. Ekspanzija tržišta realizira se ne samo povećanjem alotmana u postojećim odredištima nego i širenjem programa na regije koje tradicional34 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

• Za Dubrovnik: Adora - Amslav – Europauli – Fram – Go Voyages – Jet Tours – Look Voyages – Norvista/ 7 et demi - Nouvelles Frontières - Prodintour - Salaun Holidays - Tour Indicom – Top of travel – Transtours – Travel Europe • Za Split: Amslav – Crystal TO - Europauli – Nouvelles Frontières - Prodintour – Transtours • Za Zadar: Club Med • Za Rijeku: Rivages - Salaun Holidays - Tour Indicom - Travel Europe • Za Pulu: Promovacances/Karavel Turoperatori s polaskom iz provincije (charter lanci ili pojedinačni letovi): Za Dubrovnik: • Bordeaux: Jet Tours - Nouvelles Frontières - Prodintour - Tour Indicom - Travel Europe • Brest: Salaun Holidays - Top of travel - Tour Indicom - Travel Europe • Chateauroux: Plein Vent


• Clermont Ferrand: Plein Vent - Top of travel - Travel Europe • Deauville: Top of travel - Tour Indicom - Travel Europe • Lille: Aquatour – Tibo Tours • Limoges: Top of travel - Travel Europe • Lyon: Aerosun – Fram - Nouvelles Frontières - Plein Vent Prodintour - Top of travel - Tour Indicom - Transtours - Travel Europe • Marseille: Nouvelles Frontières - Plein Vent - Tour Indicom - Travel Europe • Metz-Nancy: Carlsonwagonlit Travel - Tour Indicom • Montpellier: Tour Indicom - Travel Europe • Nantes: Europauli – Fram – Nouvelles Frontières - Transtours Salaun Holidays – Top of travel - Tour Indicom - Travel Europe Nice: Plein Vent • Poitiers: Top of travel • Pau: Top of travel • Rennes: Salaun Holidays - Top of travel

očekujemo 10 dodatnih gradova. Broj polazaka za Rijeku iz Pariza također se značajno povećao. Croatia Airlines je također povećala kapacitete: predviđaju se dva leta tjedno za Split, tri leta za Dubrovnik te novi let Pariz-Zadar i Lyon-Split. Aktualno stanje prodaje: U 2004. promet u segmentu organiziranog putovanja se udvostručio (+ 107%). Naime, nakon uspješne 2003. godine novi turoperatori programiraju Hrvatsku (Plein Vent, Look, Norvista, Crystal TO, Travel Europe, Go Voyages, Rivages...), dok su postojeći znatno povećali kapacitete, čime se ukupna ponuda znatno povećala. Primjerice:

• Toulon: Plein Vent • Toulouse: Europauli – Fram – Saalt - Top of travel - Tour Indi-

Fram

2003:

2500 paxa

2004: 6000 paxa

Transtours

2003:

3964 paxa

2004: 8000 paxa

com - Travel Europe

NF

2003:

3500 paxa

2004: 6500 paxa

Za Rijeku: • Bordeaux: Tour Indicom - Travel Europe • Brest: Salaun Holidays - Tour Indicom- Travel Europe • Clermont Ferrand: Travel Europe • Deauville: Tour Indicom - Travel Europe • Limoges: - Travel Europe • Lyon: Tour Indicom - Travel Europe

Porast potražnje apsorbirao je dodatnu ponudu i samo u nekoliko slučajeva u predsezoni došlo je do sniženja cijena. Ljeto se odlično prodalo: prema podacima udruženja francuskih turoperatora CETO, njihov se promet za Hrvatsku utrostručio.

• Marseille: Tour Indicom - Travel Europe • Metz: Carlsonwagonlit Travel - Tour Indicom • Montpellier: Tour Indicom - Travel Europe • Nantes: Salaun Holidays - Tour Indicom - Travel Europe • Toulouse: Tour Indicom - Travel Europe Za Split:

• Brest: Salaun Holidays • Lille: Aquatour – Tibo Tours • Nantes: Salaun Holidays • Toulouse: Saalt Voyages Novost u odnosu na prethodnu sezonu su letovi za Split iz provincijskih gradova: Brest – Lille – Nantes – Toulouse. U 2004. su za Dubrovnik organizirani polasci iz 13 gradova provincije, dok ih ove godine brojimo čak 18, s novim polazištima iz Nice, Toulona, Chateaurouxa, Paua, Metza i Montpelliera. Značajno je i povećanje broja letova i polazišta za Rijeku. Prošle godine polasci su organizirani samo iz Lyona, dok ove godine

U odnosu na ovakvu evoluciju, turoperatori su u 2005. većinom povećali kapacitete, a rijetki su smanjili broj sjedišta kao npr. Top of Travel, koji je, zbog velike opće mobilizacije turoperatora na Hrvatsku, smanjio broj sjedišta s 5500 na 4500. Ograničenja proizlaze iz pomanjkanja smještajnih kapaciteta, poglavito «klupskih» hotela. Trenutno, kada su u pitanju rezervacije za Hrvatsku, turoperatori su zadovoljni naznakama, a početak prodaje potvrđuje njihova predviđanja o povećanju prometa u tekućoj godini. Pojedini turoperatori bilježe poraste od 176% (Fram) ili 150% (Nouvelles Frontières) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok drugi imaju umjereniji rast, npr. Interhome (+62%) ili pak ostaju na istim vrijednostima u odnosu na prethodnu godinu, zbog pomanjkanja smještajnih kapaciteta.

SKANDINAVIJA Nakon zastoja u siječnju, u narednim mjesecima bilježi se pojačana prodaja aranžmana, što kod turoperatora upućuje na optimizam i očekivanje «normalne» turističke godine. Ipak, www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

35


stanje na tržištima time neće u cijelosti biti sanirani financijski gubici iz prosinca, uzrokovani prirodnom katastrofom u Tajlandu, što ljetnu sezonu čini još važnijom za glavne tržišne lidere. U apsolutnim pokazateljima dominiraju tradicionalne destinacije Grčka i Španjolska, dok prema postotnom porastu prodaje primat bilježe Turska i Bugarska. Pozicija Hrvatske određena je s nekoliko činjenica: 1. imidž destinacije je kod publike i kod medija vrlo povoljan (priroda, gostoljubivost, racionalne cijene izvan pansiona); 2. na temelju vrlo uspješne prodaje u 2004. godini došlo je do značajnog porasta ponude paket aranžmana i avionskih sjedišta za 2005. godinu; 3. povećanje ponude pojačalo je konkurenciju među turoperatorima, koji za Hrvatsku u ovom trenutku bilježe različite rezultate, od vrlo dobrih do nešto manje uspješnih. U 2005. godini sve tri najveće grupacije turoperatora uključile su Hrvatsku u svoje kataloge, čime je, u smislu distribucije, skandinavsko tržište potpuno pokriveno. Kuoni Apollo je, po broju kapaciteta, najveći prodavatelj aranžmana za Hrvatsku, a naše destinacije trenutno prodaje u Švedskoj i Danskoj. Trenutni rezultat je u ukupnom prosjeku destinacija (što ocjenjuju vrlo dobrim), bolji je od rezultata Španjolske i Grčke, a slabiji od rezultata Turske i Bugarske. S druge strane, u Norveškoj Apollo odlično prodaje naše destinacije te već najavljuje povećanje broja letova za 2006. godinu. My Travel je ove godine povećao kapacitete za približno 6% leti za Pulu, Split i Dubrovnik. Broj rezervacija na istoj je razini kao i prošle godine, ali je došlo do promjene u smislu smanjene potražnje za Dubrovnikom, uz dobru prodaju aranžmana za Split i Pulu (regionalne zrakoplovne luke). Najbolje se prodaju letovi iz Osla, a nešto lošije letovi iz Stockholma za Dubrovnik. Usporedimo li Hrvatsku kod My Travela s konkurentskim zemljama, uočavamo da su Grčka i Španjolska i dalje «najveće» destinacije, a ove se godine bilježi i velik porast potražnje za Turskom. Fritidsresor u 2005. prvi puta uključuje Hrvatsku u svoj program, a početni su rezultati vrlo dobri: u Skandinaviji u cjelini, postotak prodaje je na razini ostalih mediteranskih zemalja, tj. približno 45% prodanih ukupnih kapaciteta. Posebno je dobra prodaja u Švedskoj, znatno iznad prosjeka, uz razinu od 66% prodanih kapaciteta. 36 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Pored velikih turoperatora, srednji i manji organizatori putovanja uspješno plasiraju naše destinacije: – World traveller (Oslo) prodaju ocjenjuje odličnom i leti sa šest aviona za Krk, Split i Dubrovnik, – Kroatien specialisten (Stockholm), nakon vrlo dobre 2004., i ove godine bilježi rezultate bolje za 10%. Segment automobilista i dalje sve više traži Hrvatsku. Primjerice, Sembo (Švedska) je 2004. prodao 9.500 putovanja za cijelu godinu, dok je ove godine već krajem ožujka dostigao brojku od 11.000. U tom segmentu i konkurencija bilježi pozitivne pomake (Italija i Španjolska). Zaključak: prodaja hrvatskih turističkih destinacija na skandinavskom tržištu u znaku je povećane ponude (što znači i veću eksponiranost u konkurentskom nadmetanju), a u apsolutnim brojkama iznad je prošlogodišnje razine u isto vrijeme za približno 15%.

ŠVICARSKA Ove su godine izostale uskršnje kolone ispred tunela St. Gothard – puta iz Švicarske u pravcu Italije, Slovenije i Hrvatske. Automobilisti, koji u najvećem broju za blagdan Uskrsa odlaze na kratak odmor, povukli su «ručnu kočnicu»: službeno objavljen rezultat je pad od 10% u odlascima u inozemstvo, u odnosu na prošlu godinu. Razlog su bili idealni uvjeti za zimske sportove: švicarske obitelji ostale su u vlastitoj zemlji, a skijaški centri zabilježili su nezapamćen promet i porast noćenja. Ipak, nakon Uskrsa buking se intenzivira. Mnogi turoperatori podatke o aktualnoj prodaji aranžmana za Hrvatsku (kao i za druge destinacije) ne objavljuju, držeći ih poslovnom tajnom sve do kraja kalendarske godine. Ipak, možemo govoriti o procjenama i očekivanjima pojedinih turoperatora: - najveći uspjeh očekuje se kod agencije UNIQUE TRAVEL. Oni su tiskali ponudu Hrvatske za najpoznatiju švicarsku agenciju, KUONI, koja je vlasnik najvećeg broja prodajnih poslovnica u Švicarskoj; - Turicum Reisen Zürich (Castel Reisen + Trend Tours) prolongirali su polazak charter letova za Split i Dubrovnik (Air Adriatic) za dva mjeseca: polasci će se realizirati krajem svibnja. Smatraju da neće ostvariti planiranih 13.500 putnika u sezoni 2005; - TUI – Imholz – zasad se očekuju vrlo dobri rezultati, iako nema konkretnih brojčanih pokazatelja.


Pozitivna informacija je da će svoj program za Hrvatsku ovih dana na tržište plasirati i turoperator iz Ženeve, UNIVAIR Voyages, i to s vlastitim charter letom Ženeva-Split. Hotelske kapacitete zakupili su uz pomoć francuskih turoperatora.

– pojavom dvaju novih specijalističkih programa za Hrvatsku, tipično belgijskih (za oba govorna područja), Expertoursa i Christophera, koji su realizacijom studijskih putovanja za svoje agente dodatno uzburkali interes među profesionalcima.

Dostupni trenutni rezultati ostalih važnijih turoperatora i agencija s hrvatskim programima su sljedeći:

Sve navedeno, kao i vrlo uspješna Expertoursova putovanja za 97 agenata i 5 novinara te putovanje prve grupe od 38 agenata Christophera, u kombinaciji s početkom skromne, ali vremenski precizno plasirane promotivne kampanje, dovelo je do «eksplozije» prodaje u ožujku i travnju.

- B. Gusic Reisen

1360 paxa

- Baumeler Reisen

107 paxa

- Bern Airport Tours

70 paxa

- Castell Reisen AG

509 paxa

- Croatia Tours

500 paxa

- Eurobus Knecht Reisen

190 paxa

- FTI Touristik AG

571 paxa

- Kompas Travel

+ 20%

- Twerenbold Reisen

840 paxa

- Venga AG

134 paxa

- Walliser Reisen

672 paxa

Croatia Airlines ove sezone tri puta tjedno planira direktne letove iz Züricha za Split te nedjeljom direktno za Zadar. Naravno, zadržavaju se i dosadašnji letovi za Zagreb. Dnevno se pojavljuju ponude novih autobusera za Hrvatsku te će i taj segment u ovoj godini najvjerojatnije doživjeti određeno povećanje prometa. Prema svim dosad dostupnim podacima, može se očekivati porast od 10% u dolascima i noćenjima Švicaraca u odnosu na sezonu 2004.

BELGIJA Dobar početak prodaje hrvatskih destinacija zabilježen je već u siječnju, a dodatno je potpomognut nastupima HTZ-a na svim važnijim belgijskim sajmovima tijekom narednih mjeseci. Posebno uspješan bio je nastup na sajmu Salon des Vacances u Bruxellesu (najveći i najznačajniji turistički sajam u Belgiji), koordiniran s: – izlaskom prvog dijela reportaže «Privlačni boravak u Hrvat-skoj» u magazinu Voyage, voyage, na 25 stranica s izuzetno privlačnim fotografijama i inspiriranim tekstom punim oduševljenja i direktnog poziva za posjet Splitu i Hvaru, koji se distribuirao na preko 28.000 prodajnih mjesta u cijeloj Belgiji (časopis izlazi u dvojezičnom izdanju), – uspješnim TV prikazom hrvatskog štanda na sajmu Salon des Vacances u emisijama o sajmu,

Grupacija TUI, koja je u prošloj godini stagnirala u prodaji hrvatskih destinacija, u ovom trenutku bilježi porast od 27,44% prodaje za sve programe, što pojedinačno iznosi: – 1,07% porasta prodaje kod SUNJET-a – 36,20% porasta prodaje kod JETAIR-a, – 100% porasta prodaje AUTOMOBILSKIH programa. Grupacija THOMAS COOK bilježi još bolje rezultate, jer je na prošlogodišnju dobru prodaju ostvarila ukupni porast svih programa od 25,72%, što pojedinačno iznosi: – porast od 21,03% zrakoplovnih programa (THOMAS COOK i NECKERMMAN) uz novi, dodatni charter lanac za zračnu luku Dubrovnik, – porast od 78,09% grupacije za VIP klijente – PEGAZ, – porast prodaje od 49,32% AUTOMOBILSKIH programa. Kod INTERHOMA, prodaja je usporena i porasla je samo za 1%, no njihov direktni konkurent, HORIZON 2000, bilježi 37,7% bolju prodaju od prošlogodišnje. TRAVEL EUROPE bilježi znatno bolju prodaju od prošlogodišnje, s porastom od 20%. I.D. RIVA bilježi izvrsnu prodaju i očito je profitirala pojavom novih specijalista i ukupnog tržišnog poleta za Hrvatsku, budući da im je trenutni porast gotovo 90% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Vrlo je dobra i prodaja EXPERTOURSA, koji je već realizirao 30% planiranih kapaciteta, kao i CHRISTOPHERA, koji je s distribucijom programa i s prodajom počeo tek na Salon des Vacances (na tržištu je tek mjesec dana), ali je ipak realizirao 10% planirane prodaje za 2005. godinu. Programi na bazi autobusnog putovanja (INTERTOUR, LEONARD ili ALL DREAM) bilježe znatno slabiji porast prodaje, koji se kreće u rasponu od 1 do 3% povećanja. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

37


stanje na tržištima Podaci o stanju prodaje učvršćuju nas u uvjerenju kako ćemo u 2005. godini premašiti prijeratni broj belgijskih turista u Hrvatskoj, tj. realizirati ukupni porast od najmanje 20%, u usporedbi s prethodnom godinom. Osim ukupnog rasta tržišta posebno nas veseli što nam podaci potvrđuju implementaciju nastojanja predstavništva HTZ-a u smislu restrukturiranja klijentele. Naime, slabiji rast prodaje programa SUNJETS-a (koji je u grupaciji TUI program direktne masovnije prodaje) te najveći porast prodaje upravo kod VIP programa Pegaz u grupaciji Thomas Cook, potvrđuju promjenu strukture turista.

RUSIJA Na temelju informacija koje dobivamo od turoperatora, kao i analiza tržišne situacije, po završetku najvećeg turističkog sajma u istočnom dijelu Evrope – MITT 2005. (kada i službeno počinje prodaja turističkih aranžmana) možemo procijeniti trenutni položaj Hrvatske na ruskom emitivnom tržištu i pružiti prognozu ovogodišnjeg turističkog rezultata. Konkurentska pozicija hrvatske turističke ponude po regijama je sljedeća: Istra

Turistička regija Istre najviše se kvalitetom i strukturom svoje ponude približila zahtjevima ruskih potrošača te se jedina uspjela nametnuti ruskom tržištu kao prepoznatljiva turistička regija Hrvatske. Istra, slično konkurentskim zemljama, nudi vrlo koncentriranu i razvijenu turističku ponudu, što su ruski gosti na pozitivan način prepoznali. Ipak, u prodaji aranžmana do izražaja dolaze slabosti koje onemogućuju ozbiljnije povećanje prometa putnika prema toj regiji. Naša je ponuda na ruskom tržištu skuplja od ponude konkurenata i to u prosjeku za 40-60%. Nažalost, slab dolar situaciju čini još nepovoljnijom. Pokušaji ruskih turoperatora da se izbore za bolje uvjete poslovanja nisu, unatoč obećanjima hrvatskih poslovnih subjekata, urodili plodom, pa, osim u slučaju Plave Lagune (koja je jednim dijelom reagirala na spomenute inicijative). nije došlo do smanjenja cijena i «omekšavanja» uvjeta poslovanja, nego čak i do blagog poskupljenja i zaoštravanja uvjeta. Teško je predvidjeti dugoročne posljedice, ali već je zamjetno da se jedan dio velikih turoperatora, koji su strpljivo i uporno inzistirali na prodaji hrvatske turističke ponude, okrenuo drugim destinacijama, kako onima gdje prodaja zbog povoljnih uvjeta poslovanja ide dobro (Turska), tako i novima, koje se sve više nameću 38 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

na tržištu (Maroko). Nažalost, sve više nekadašnjih specijalista za Hrvatsku, ali i drugih velikih turoperatora, počinje nuditi i reklamirati turističku ponudu konkurenata. Zasad podrška turoperatorima od strane hrvatskih nosilaca turističke ponude nije niti približna onoj koju pružaju konkurenti. Nema ulaganja u kataloge turoperatora, agentima se na studijskim putovanjima naplaćuje smještaj (što je rijedak slučaj kod konkurentskih zemalja), nema ulaganja u promotivne aktivnosti na ruskom tržištu od strane izravnih nositelja turističke ponude. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice svojim aktivnostima u okviru mogućnosti nadoknađuje takve slabosti, no već treću godinu za redom na natječaj za udruženo oglašavanje, koje nudi Hrvatska turistička zajednica, odazivaju se samo ruski turoperatori. Za charterno tržište, na kojem se 95% prometa ostvaruje kroz prodaju turoperatora, ovo su gotovo presudne činjenice. Kvarner

Prema najavama turoperatora, ove će se godine realizirati jedan izravni charterni program na aerodrom Krk. Ipak, kvarnerska regija i njezina turistička ponuda još se nisu nametnuli ruskom tržištu, iako imaju gotovo sve potrebne uvjete da zadovolje potrebe ruskih turista. Opće reklamiranje Kvarnera nije dovoljno bez aktivnijeg sudjelovanja neposrednih kreatora i nositelja turističke ponude, čega zasad nema. Nedefiniranost pozicije glavnih nositelja turističke ponude, nedostatak koncepcijskog nastupa na ruskom tržištu, kao i agresivnije promovirane ponude glavni su razlog nedovoljnog odaziva ruskih gostiju. Dalmacija

Situacija u pogledu prodaje turističkih kapaciteta u Dalmaciji razlikuje se po regijama. Najtraženija je srednja Dalmacija (makarska rivijera, splitsko i šibensko područje te u određenoj mjeri otoci), dok jug Dalmacije, kamo su prije nekoliko godina inicijalno krenuli ruski gosti (zahvaljujući popularnosti i brandu Dubrovnika), iz godine u godinu bilježi pad broja ruskih turista. Makarska rivijera nudi koncentriranu ponudu te u tom smislu možemo govoriti o činjenici da su je ruski gosti prepoznali kao turističku regiju. Ponuda makarske rivijere u velikoj mjeri zadovoljava ruske turiste, što za posljedicu ima rast potražnje. Uočljiv je porast broja programa turoperatora prema tom dijelu Dalmacije pa možemo očekivati i razmjerno veći turistički rezultat u sezoni 2005. Splitsko i šibensko područje ističu se izuzetnim prirodnim ljepotama i prekrasnom obalom, idealnom za nautičke programe.


U ovogodišnjoj se sezoni očekuje porast broja turista u spomenutim regijama, koje sve više nude i kvalitetne smještajne kapacitete, tražene od strane ruskog gosta. Nedovoljan broj kvalitetnih smještajnih kapaciteta prepreka je većem prometu turista s ruskog tržišta prema zadarskoj regiji. Također, u ovoj regiji ne postoji koncentrirana vanpansionska ponuda u obliku kojeg ruski gost traži (osim u nekoliko izuzetaka). Ipak, značajna perspektiva postoji uzmemo li u obzir brojne komparativne prednosti regije, prirodne ljepote (što omogućava korištenje raznih izletničkih programa), činjenicu da je zadarski aerodrom jedan od suvremenijih u Hrvatskoj te ostale prednosti. Jug Dalmacije, s Dubrovnikom kao vodećim brandom koji privlači turiste iz cijelog svijeta, iz godine u godinu bilježi stagnaciju u broju dolazaka, ali i stagnaciju zadovoljstva ruskih gostiju koji se odmaraju na tom području. Cijene u dubrovačkoj regiji su za rusko tržište prilično visoke (pansionske, ali i vanpansionske ponude) te, prema mišljenju ruskih turista, ne odgovaraju kvaliteti smještaja i servisa koji se nudi u regiji (mišljenje i gostiju i turoperatora). Sam hotelski smještaj te relativno brojni i interesantni izletnički programi nisu u tolikoj mjeri upitni, dok su primarni problemi zabavni život (koji gotovo da ne postoji u regiji, pa ni u Dubrovniku), slaba mogućnost shoppinga te nedostatak koncentrirane i strukturirane ponude. Stagnacija u prometu s ruskog tržišta mogla bi se zaustaviti većim nuđenjem kongresnih i incentive kapaciteta, brojnih u Dubrovniku i dubrovačkoj rivijeri. Naporima predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Moskvi spomenuti se segment počinje sve više nuditi, uz sudjelovanje izravnih nositelja turističke ponude iz regije (hoteli, agencije), što u perspektivi ulijeva optimizam. Uzmemo li u obzir sve navedene odrednice, možemo zaključiti da će se očekivanja o ponavljanju prošlogodišnjeg rezultata ruskih gostiju u Hrvatskoj ostvariti. Ipak, većeg povećanja u broju prodanih paket aranžmana nema, a za sada se najbolje prodaje svibanj, kada su u Rusiji brojni praznici i neradni dani. Rezerviraju se i prvi odmori za ljeto: tradicionalno dobro prodaje se kolovoz, no ove godine dobro se prodaje i rujan, što potvrđuje činjenicu da ruski turisti polako prebacuju svoj odmor na drugu polovicu ljeta. Ove godine, još više nego prethodne, zabrinjava razlika u cijenama naše zemlje i konkurencije. Hrvatska je definitivno dobila imidž skupe destinacije, čiju će ekskluzivnost u cjenovnom smislu trebati opravdati. Velik dio interesa za odmor kod ruskog gosta nažalost nestaje kada se turisti suoče s visokim cijenama.

Do kraja sezone vjerojatno će se realizirati mali postotak rasta, ali prvenstveno kao posljedica sve većeg ukupnog broja putovanja ruskih građana u inozemstvo, a ne značajnijih pozitivnih iskoraka hrvatske turističke ponude u poslovanju s ruskim tržištem. Hrvatska će i nadalje ugošćavati goste iz Rusije, koji će tražiti dobru i kvalitetnu ponudu, dobar servis i razne vidove potrošnje, ali trebat će dosta napora i rada da se zadovolje potrebe novog potrošača, koji troši više, ali i traži više nego gost masovnog turizma.

SAD Turistički promet prema Europi i dalje bilježi uzlazni trend na emitivnom tržištu SAD-a. Iako je američki dolar još uvijek slab u odnosu na EUR, prema statistici European Travel Commissiona očekuje se 13 milijuna odlazaka Amerikanaca u Europu tijekom 2005. godine. Prema izvješću Orbitza, buking za Europu je u porastu od 42%, a Eurail očekuje povećanje prometa od 25%, uz 16% povećanja s američkog tržišta. Kružna putovanja Europom su u mnogo slučajeva rasprodana - Crystal Cruises javlja povećanje bukinga od 124%, uz više od 1000 rezervacija tjedno. Snažan porast bukinga za Europu javlja i dvije trećine članica najjače američke udruge turoperatora, USTOA-e. Low-cost zračne kompanije i dalje su važan čimbenik aktualnog tržišnog trenutka. Ryan-air je najavio kupovinu novih 140 zrakoplova tipa Boeing 737 i 800, a Aer-Lingus je nedavno postao prvi low-cost prijevoznik za prekooceanske letove. Istovremeno, Lufthansa govori o smanjenju prometa od 1,1%, dok Air France-KLM iskazuje ukupni porast od 3,8%, uz porast od 5,8% s tržišta Sjeverne Amerike. Po pitanju zrakoplovnog prijevoza prema Hrvatskoj moramo svakako istaknuti uvođenje prve direktne charter linije iz SAD-a. U lipnju po prvi puta kreću letovi iz New Yorka i Chicaga za Zagreb i Split. Prošle je godine krenuo i prvi charter let iz Kanade, tj. Toronta za Zagreb, koji će prometovati i ove godine. Pozicija Hrvatske u odnosu na konkurenciju

Nama konkurentske zemlje: Turska, Grčka, Italija, Malta, Cipar, Francuska i Španjolska u ovom trenutku ulažu vrlo velika sredstva u promotivne aktivnosti na području SAD-a. Primjerice, Turska se oglašava na naslovnicama svih vodećih turističkih časopisa, a turska turistička zajednica će potrošiti više od 7 milijuna dolara na kampanju oglašavanja u SAD-u. S jakom promidžbenom kampanjom krenula je i Grčka, koja će ove godine potrošiti čak www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

39


stanje na tržištima 75 milijuna dolara kroz različite promotivne aktivnosti. Pokrenuli su jaku kampanju oglašavanja putem radija i televizije te oglašavanja na javnim mjestima (npr. u podzemnoj željeznici) putem velikih plakata. U kontekstu promotivnih napora europskih zemalja na tržištu SAD-a valja spomenuti i udruživanje turističkih predstavništava Češke, Slovačke, Mađarske i Austrije u zajedničkoj općoj promociji, oglašavanju turističkih aranžmana i nastupima na workshopovima i seminarima. U ovakvom je okružju Hrvatska dobro pozicionirana u odnosu na konkurenciju, a sredstva javnog informiranja su nam sklona. Hrvatska je medijski prisutna u značajnoj mjeri te je očito da smo postali poželjna destinacija za Amerikance. Važno je istaknuti i da je Hrvatska nedavno postala i dio RailEurope mreže zajedno s Češkom, Slovačkom, Mađarskom i Slovenijom, što Amerikanci vrlo dobro prihvaćaju.

Pregled ostvarenih rezultata nekih od turoperatora je sljedeći: BRENDAN TOURS

600

CENTRAL HOLIDAYS

100

CROATIA TRAVEL`

300

CTH TRAVEL

150

EARTHBOUND EXPEDITIONS INC.

58

ELEGANT CRUISES and TOURS

2500

GRAND CIRCLE TRAVEL

1200

ISRAM WORLD TRAVEL

1000

KOLLANDER WORLD TRAVEL

725

KOMPAS HOLIDAYS

2500

PAN ADRIATIC

350

PAUL LAIFER TOURS

450

REMOTE ODYSSEYS WORLDWIDE

25

SLOVENIA TRAVEL

100

Turoperatori su zadovoljni dosadašnjom prodajom putovanja za Hrvatsku. SmartTours iz New Yorka već je zaključio polaske s 1. lipnjem za 500 gostiju. Novi turoperator, American Travel Abroad, počeo je prodavati Hrvatsku ove godine te je dosad bukirao 550 gostiju. Brendan Tours, kalifornijski turoperator, također bilježi porast bukinga uz realiziranih 600 aranžmana. Kompas iz Floride bukirao je približno 2,500 paxa te je, u suradnji s Isramom, organizirao studijsko putovanje agenata za 25 ljudi. Nova agencija American Travel Abroad sprema novo studij-sko putovanje u listopadu za otprilike 30 agenata. Na listu turoperatora s hrvatskim programima dodana su još tri imena i to: American Travel Abroad, RailEurope, Avanti.

SMARTOURS

500

STERLING VACATIONS

5000

SUNNY LAND TOURS

350

TORONTO TRAVEL SERVICE

150

Na workshopu u organizaciji predstavništva HTZ-a, organiziranom 31. ožujka u Travel Syndicateu, dijelu American Expressa, 80 agenata je sa zadovoljstvom potvrdilo kako je Hrvatska destinacija koja se najlakše prodaje. Posebno je velik interes za toplice, wellness centre te za specijalne programe. Iako Hrvatska posljednjih godina razvija ponudu toplica, nama konkurentske zemlje u tom su pogledu značajno odmakle te će daljnja ulaganja u taj segment ponude biti neophodna.

Zaključno možemo reći da se Hrvatska kao destinacija solidno prodaje kroz programe američkih turoperatora, no zbog pomanjskanja kapaciteta te još neuspostavljenih direktnih i redovnih zrakoplovnih linija, Hrvatska ne može biti optimalno tržišno konkurentna. Prisutan je velik interes za specijalne ture, poput gastro-enoloških, te će se i nadalje biti potrebno fokusirati na ovakve posebne oblike ponude, kako bismo razvili još atraktivniji turistički proizvod.

40 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

TRAVEL TIME

1500

UNIQUE WORLD CRUISES

750

VANTAGE TRAVEL

1250

VEGA TRAVEL

350

VIDOVIC TRAVEL SERV.

200

TOTAL:

20108


VIJESTI IZ PREDSTAVNIŠTVA

vijesti iz predstavništava

Italija Sicilijanski učenici idu na ekskurzije u Zagreb

Milansko predstavništvo HTZ-a organiziralo je niz prezentacija hrvatskih jadranskih regija, i to pred raznim sindikalnim i sportskim udrugama. Posebno je predstavljen Porečki maraton, čemu je nazočio i dogradonačelnik toga grada. U milanskom hotelu Hyatt prezentiran je Michelinov vodič po Hrvatskoj. Nakon uspješnog predstavljanja na najvećem talijanskom turističkom sajmu, milanskom BIT-u, kada je na konferenciju za tisak došlo 30-tak turističkih novinara, tijekom travnja HTZ se predstavio i na nekoliko manjih sajmova – u Napulju, Torinu, Bresciji i Padovi. U suradnji s mjesečnikom Progress Viaggi, u jednom prestižnom lokalu priprema se gastro-kulturni događaj namijenjen novinarima i organizatorima putovanja. Također, dogovorena je prezentacija za mlade goste u Old Fashion Disco Clubu. Ispostava HTZ-a u Rimu po prvi je puta sudjelovala na izuzetno dobro posjećenoj manifestaciji Trade Expo u Palermu. Izlagalo je 50 najznačajnijih sicilijanskih turoperatora, od kojih četiri – Top Viaggi, Solemare, Sivet-I te ObyWhan – u svom programu nude i hrvatska ljetovališta. Turoperator iz Palerma Auzoni Viaggi/Il Giaguaro, specijaliziran za školski turizam, kreće s programom ekskurzija za Zagreb, namijenjenim sicilijanskim gimnazijalcima. U suradnji s ispostavom HTZ-a u Rimu u planu je studijsko putovanje za pedesetak profesora i direktora srednjih škola, koji bi se trebali upoznati s kulturnim i prirodnim bogatstvom hrvatske metropole. Centro Studi CTS organizirao je šestomjesečni poslijediplomski studij «Poduzetništvo i management održivog i odgovornog turizma», s ciljem osposobljavanja mladih profesionalaca i managera. Voditeljica ispostave HTZ-a u Rimu Jelena Poklepović održala je polaznicima predavanje na temu «Inteligentan turizam temeljen na poštivanju i valoriziranju teritorija».

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

41


vijesti iz predstavništava

Slovenija Jadranski motivi na gradskim autobusima

Kampanja oglašavanja na slovenskom tržištu odvija se u nizu gradova – Ljubljani, Mariboru, Novom Mestu, Celju, Kopru i Kranju. Ove se godine Hrvatska reklamira na gradskim autobusima u obliku tzv. mega i super stranica, pri čemu je cijela jedna strana autobusa – uključujući i prozorska stakla – prekrivena motivima iz Hrvatske i sloganom «Mediteran kakav je nekad bio». U svibnju je počela i akcija oglašavanja na nekoliko TV postaja, ukupne vrijednosti 120.000 eura. Paralelno teku pripreme za workshopove slovenskih i hrvatskih turističkih djelatnika pod nazivom Produžimo ljeto, čija su glavna tema predsezonski i posezonski programi aktivnog odmora, wellness ponuda i posebni programi u pojedinim regijama. Štand HTZ-a bio je dobro postavljen na međunarodnom turističkom Sejmu počitnic, na kojem je bilo manje izlagača nego prethodnih godina. U ljubljanskom Grand hotelu Union Hrvatska je večer okupila oko dvije stotine uzvanika, od predstavnika turoperatora do diplomata. Tijekom ožujka i travnja tekstove o Hrvatskoj objavili su turistički mjesečnici Gea i Horizont, kao i dnevni list Finance.

Češka MF DNES objavio: Na Jadran kreće 800.000 Čeha

Pod naslovom «Hit parada čeških odmora» najčitaniji češki dnevnik MF Dnes objavio je zemljovid Europe na kojem uz Hrvatsku stoji brojka od 800.000, što znači da se iz Češke ove godine može očekivati toliko turista. U popratnom tekstu iscrpno se objašnjava kako i zašto doći do Jadrana. Ovogodišnja turistička ponuda Hrvatske nalazi se u katalozima čeških turoperatora u svim cjenovnim kategorijama - od 150 eura za tjedni smještaj u trokrevetnim apartmanima, bez hrane i prijevoza, pa do 530 eura za tjedan dana u istarskom hotelu s četiri zvjezdice. I ove je godine najavljen sezonski vlak Jadran Express, koji kreće sredinom lipnja i vozi svaki tjedan na

42 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

relaciji Prag-Brno-Split, sve do kraja rujna. U prvih desetak dana već je prodano 20% karata za Jadran Express. Povratna karta košta 75 eura, a toliko košta i prijevoz automobila. Gotovo da nema redakcije čeških novina, radio i televizijske postaje koja ovih dana ne traži intervjue ili informacije od predstavnika HTZ-a. Glavna konferencija za tisak održala se na Hrvatskoj večeri u Pragu, a istom je prilikom održan i okrugli stol s predstavnicima čeških turoperatora i agencija. Već četvrtu godinu zaredom predstavništvo HTZ-a u Pragu organiziralo je izložbu fotografija s putovanja brodom i biciklom po hrvatskim otocima. Autori fotografija sudjelovali su na plovidbama Jadranom od 1994. do 2004. u organizaciji praškog Geotura, turoperatora specijaliziranog za Hrvatsku. U gradu Hradec Kralove, smještenom na rijeci Labi, održava se izložba Jadranski otoci na Labi, koja će se krajem godine otvoriti i u Usti nad Labem, drugom gradu smještenom na istoj rijeci. Predstavništvo HTZ-a po treći puta sudjeluje u cjelogodišnjem projektu, izložbi fotografija s biranih lokaliteta svjetske baštine upisanih na UNESCO-vu listu spomenika kulture i prirode. Izložba seli svakog mjeseca, obilazeći tako cijelu Češku. Ovog je puta naglasak na Splitu i Dioklecijanovoj palači, povodom 1.700 godina od njezine izgradnje, te na staroj trogirskoj jezgri. Fotografijama su zastupljeni svi hrvatski kulturni i prirodni spomenici pod zaštitom UNESCO-a: Dubrovnik, Plitvička jezera, Poreč, Split, Šibenik i Trogir. Prilika je to i za posebnu promociju jer izložbe posjećuje publika koja ne obilazi turističke sajmove, a njima je stavljeno na raspolaganje mnoštvo promidžbenog materijala o ljepotama Hrvatske. Ove je godine u Pragu po prvi puta, u okviru sajma Sport Prague,


održan turistički sajam Travel expo. Organizator je HTZ-u besplatno ustupio izložbeni prostor. Nacionalni štand postavljen je i na nautičkom sajmu Lode & Karavany, gdje su gostima dijeljeni materijali o hrvatskim marinama, charterima, ronjenju i kružnim putovanjima.

Austrija Austrijski novinari Hrvatsku nazivaju Kalifornijom

U protekla dva mjeseca austrijski je tisak objavio više od pet stotina članaka, vijesti i reportaža o Hrvatskoj. Poseban naglasak stavljen je na turističku ponudu Kvarnera, Dubrovnika i otoka te na nautičke potencijale Jadrana, ali pisalo se također i o ulaganjima austrijskih investitora u hrvatski turizam te u ostale ekonomske sfere. Primjerice, mjesečnik Business Monat (naklada 46.000 primjeraka) u broju od ožujka na četiri stranice detaljno opisuje Hrvatsku i austrijske, poglavito štajerske, poslovne interese u našoj zemlji, dok dnevne novine Kleine Zeitung Ennstal (s nakladom od čak milijun i pol tisuća primjeraka) dvije stranice posvećuju popisu trenutnih austrijskih ulaganja u hrvatsku turističku industriju. Jedna od najzapaženijih reportaža objavljena je u tjedniku Salzburger Nachrichtern pod naslovom Hrvatska Kalifornija, u kojoj novinar nakon studijskog putovanja opisuje svoja jadranska iskustva koja su ga, kaže, asocirala na slavnu američku obalu. Austrijski novinari tjednika Wirtschaftsnachtrichten Sud posjetili su Opatiju i u njoj pronašli «šarm stare Austro-Ugarske monarhije», o čemu su objavili reportažu na tri strane. Hrvatska se predstavila na pet turističkih sajmova, u Innsbrucku, Salzburgu, Grazu, Tullnu i Vosendorfu, od kojih posebno valja izdvojiti sajam Boot 2005. Tulln, gdje se na dva štanda predstavila nautička i ronilačka ponuda. Kapetan Miljenko Žanić tom je prigodom održao četiri izvrsno posjećena predavanja o novim nautičkim propisima, a direktor austrijskog predstavništva HTZa Željko Tončinić predao je petorici vodećih nautičkih novinara posebne materijale o nautičkom turizmu.

večer na temu Rijeka u mađarskoj književnosti, u sklopu koje je održan okrugli stol i predstavljena knjiga Rijeka i mađarska kultura. Književnoj večeri nazočio je veći broj sveučilišnih profesora i povjesničara književnosti s hrvatskih i mađarskih sveučilišta. Hrvatski tjedan završio je izložbom slika Put do mora, čiji se autor Tibor Pataki inspirirao putovanjima po Hrvatskoj. U ožujku su u Budimpešti održana dva velika sajma – nautike i turizma. Na nautičkom je sajmu Hrvatska bila poseban gost pa je svoju ponudu osim na nacionalnom prezentirala i na središnjem štandu, dok su na središnjem podiju emitirani propagandni filmovi o hrvatskom turizmu. Podatak o sedam podijeljenih paleta promidžbenog materijala dovoljno govori o interesu mađarskih nautičara za hrvatsku turističku ponudu.

Mađarska U Budimpešti održan Hrvatski tjedan

Sredinom travnja u Budimpešti je, u organizaciji HTZ-a, održan Hrvatski tjedan. Najvažniji događaj bila je već tradicionalna Hrvatska večer, održana u elitnom prostoru Mađarske akademije znanosti. Na svečanoj večeri okupilo se oko 150 uzvanika – novinara, predstavnika turističkih agencija i turoperatora te veći broj uglednika iz sfere kulturnog i javnog života. Uz predstavljanje hrvatske turističke i eno-gastronomske ponude upriličen je koncert pijanista Lovre Pogorelića. Tijekom Hrvatskog tjedna u galeriji Central European Cultural Instituta otvorena je izložba fotografija hrvatskih svjetionika. Potom je u Zakladi za mađarsku kulturu održana književna www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

43


vijesti iz predstavništava Za vrijeme turističkog sajma Utazas 2005., u restoranu Mare Croaticum predstavljen je otok Mljet, čemu je nazočilo 50-tak mađarskih novinara. O toj je večeri, kao i o cijelom nastupu HTZ-a na sajmu, na kablovskoj televiziji Halozat TV emitiran 15-minutni prilog. Tekstovi o Hrvatskoj objavljeni su i u gospodarskom tjedniku HVG, magazinima Aqua i Turizmus Trend, a na javnoj televiziji MTV 2 ponovno je repriziran izuzetno uspjeli film o hrvatskim nacionalnim parkovima.

Poljska Nakon višegodišnjeg izbivanja Poljaci se vraćaju na Jadran

Očito je da će 2005. biti godina povratka poljskih turista na Jadran, najavljuju tamošnji turoperatori i novinari specijalizirani za turizam. Nakon dugogodišnje krize poljsko se gospodarstvo počinje oporavljati, što će se odraziti i na odlaske u inozemna ljetovališta. U posljednjih nekoliko godina niti jednom se nije počelo tako rano pisati o ljetovanju u Hrvatskoj kao sada, a tekstovi su, kao i prethodnih godina, mahom u superlativima. Naslovi nekih od tekstova su Godina Hrvatske, Hrvatski biser, Autocestom do sunca, Hrvatska – čudesno lijepa i popularna zemlja, Slobodna i prelijepa Hrvatska... Isto tako, niti upiti prema varšavskom predstavništvu HTZ-a nikada nisu počeli tako rano, pri čemu Poljake najviše zanimaju auto-karte s ucrtanim novim prometnicama prema Jadranu. Zbog velikog interesa takve se auto-karte umeću u turističke mjesečnike Podroze, Poznaj Swiat i Zagle. Na turističkom sajmu u Katowicama hrvatski je štand (veličine 40 metara kvadratnih) bio najposjećeniji, s bogatim izborom promidžbenih materijala, a slično je bilo i na sajmu LATO u Varšavi. Treba istaknuti da, u odnosu na konkurenciju, Hrvatska ima daleko najkvalitetnije, raznolike i informativne turističke publikacije, koje su sve brojnije u odnosu na dosadašnje, polumonografske brošure. Promidžbeni su materijali distribuirani i na sajmovima na kojima HTZ nije imao štand – primjerice na varšavskom nautičkom sajmu Wiatr i Woda i na sajmu ekstremnih sportova Skok adrenaliny u Wroclawu. Promidžbeni materijali dijeljeni su i na izložbi mladih istarskih umjetnika Blu d’Istria, održanoj u Zamosću, gradu pod zaštitom UNESCO-a, u suorganizaciji HTZ-a. Pod pokroviteljstvom dvaju ministarstava kulture u Gdanjsku je održana izložba Hrvatska kulturna baština pod zaštitom UNESCO-a.

biciklističkim stazama, ribolovu, ronjenju, pustolovnom turizmu, kao i cjenici hotela, privatnog smještaja i kampinga. S obzirom na nastupajuću turističku sezonu, predstavništvo u Slovačkoj intenziviralo je kontakte s turoperatorima, ali i s predstavnicima medija, radi maksimalne informiranosti javnosti o novim mogućnostima provođenja godišnjeg odmora u Hrvatskoj. Rezultati suradnje s medijima su tekstovi publicirani u najprestižnijim novinama. Tako je, na osnovi materijala dobivenih u predstavništvu HTZ-a, u časopisu Dimenzije, namijenjenom višoj srednjoj klasi, izašao tekst na dvije stranice pod nazivom Veličanstvenost pulskog amfiteatra. Na isti je način nastao tekst Hrvatski noviteti, otisnut u časopisu Putnik, u kojem je izašla i reportaža Godišnji odmor u Vrsaru. Magazin Žena (naklada 95.000 primjeraka) u svom je specijalnom prilogu Žena i godišnji odmor objavio tri stranice korisnih informacija o Hrvatskoj. U istom je broju, na osnovi materijala dobivenih u predstavništvu, nastao i tekst na tri stranice Novim putevima na Jadran. U travnju su započela studijska putovanja slovačkih novinara pa tako dvojica novinara Dimenzija spremaju reportažu o hrvatskom kontinentalnom i seoskom turizmu, toplicama i eko-turizmu. Časopis Dimenzije ima i engleski prilog, a osim u Slovačkoj i Češkoj distribuira se u još desetak zemalja Europe i Sjeverne Amerike. Početkom travnja predstavnici HTZ-a sudjelovali su na proljetnoj sjednici SACKA-e (Udruženje slovačkih putničkih agencija i turističkih tvrtki). Članovima su podijeljeni podaci o nastupajućoj turističkoj sezoni, kontakti partnera u Hrvatskoj i najnovije brošure. Od 20. travnja započela je intenzivna reklamna kampanja, koja se poklapa s desetom, jubilarnom Hrvatskom večeri u Bratislavi. Proteklih je godina Hrvatska večer postala vrhunski društveni događaj, na kojem se susreću predstavnici medija te političkog, kulturnog i sportskog života Slovačke. Promovirane su nove serije HTZ-ovih plakata, održana je izložba najnovijih prospekata, a emitiran je i film o novim autocestama u Hrvatskoj. Gastro specijalitete spremali su kuhari Riviera Holdinga Poreč. Započeli su pregovori s putničkom agencijom CK Hydrotour o mogućem dovođenju njihovih klijenata u Hrvatsku. Taj je turoperator jako značajan kao suvlasnik TV Markiza – najgledanije slovačke televizije – što bi u budućnosti moglo značiti i još bolje pokrivanje hrvatskih turističkih odredišta.

Velika Britanija i Irska Povećan broj letova za Dalmaciju

Slovačka Tekstovi o Hrvatskoj u najprestižnijim slovačkim novinama

Čak 203.000 Slovaka posjetilo je ovogodišnji sajam Godišnji odmor - Relaksacija - Slobodno vrijeme - Ribarstvo, održan u okviru Autosalona u Bratislavi. Na štandu HTZ-a zainteresiranima su se dijelile nove brošure na slovačkom jeziku, primjerice o marinama, 44 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Za uskrsne blagdane British Airways otvorio je novu seriju direktnih letova iz Londona za Split, koji će do konca sezone biti organizirani tri puta tjedno, dok je već postojeću liniju za Dubrovnik pretvorio u svakodnevnu. Nadalje, GB Airways (franšiza British Airwaysa specijalizirana za tzv. holiday destinations) uveo je novu liniju iz Manchestera za Dubrovnik tri puta na tjedan. Putnicima na toj liniji davat će se i posebni letci sa svim servisnim informacijama vezanim uz buking hotela, vila i apartmana, s mogućnošću transfera od Čilipa do hotela, kao i s popisom najzanimljivijih kraćih izleta i krstarenja.


Workshopovi za promociju regionalnih charter letova za Hrvatsku održani su u Leedsu, Birminghamu, Leicesteru, Greenfordu, Norwichu i Bristolu. Ogroman interes za Hrvatsku pokazao se i na velikom turističkom sajmu u Birminghamu, gdje se pred HTZ-ovim štandom čekalo u redu. U najposjećenijem terminu Hrvatskoj je, kao hot destinaciji, pripala čast da se pred prepunom dvoranom prikaže film Magical Croatia. Ti podaci, uz brojne reportaže objavljene u najčitanijim britanskim i irskim časopisima, dokazuju kako je Hrvatska bila u fokusu tamošnje pažnje tijekom ožujka i travnja – najvažnijeg razdoblja u kojem putnici odlučuju gdje će ljetovati. Iza naslova Kvaliteta zagarantirana, objavljenog u časopisu Travel weekly, krije se podatak da je ove godine čak 15 novih turoperatora uključilo Hrvatsku u svoje programe. Urednica rubrike Departures u tom je tekstu detaljno opisala sve mogućnosti odmora na Jadranu: hotele i plaže, nacionalne parkove, agro-turizam, vile i apartmane, nautiku i sportove na vodi, povijesno-kulturnu baštinu, vinske i biciklističke ture te avanturističke doživljaje. Uspjehom se smatra i naslovnica Travel Bulletina, strukovnog tjednog časopisa namijenjenog službenicima koji rade direktno na bukingu i gostima preporučuju pojedina odredišta. Naslov na prvoj strani «Hrvatska: nove regije uz porast prodaje turoperatora» popraćen je velikom fotografijom Rovinja, a u istom je broju Hrvatskoj posvećeno čak pet stranica rubrike Destinacija u fokusu. Tjednik Woman’s Weekly, najpopularniji ženski magazin s milijunskom nakladom, u rubrici Tried & Tested (Osobno iskušano) objavio je pak impresivne fotografije Dubrovnika, Mljeta i starih jedrenjaka, popraćene nizom praktičnih savjeta i popisom turoperatora preko kojih se mogu rezervirati hvaljeni aranžmani. Magazin Ireland Holiday, najčitaniji irski turistički časopis, objavio je podulju reportažu pod naslovom Dragulji Hrvatske, u kojoj se reporterka, kako piše, «doslovno zaljubila» u Hvar i ribarsko selo Komižu na otoku Visu. Poseban je utisak na nju ostavila eno-gastronomska ponuda konoba i ribljih restorana te u posebnom dijelu reportaže navodi njihov popis, kao i popis irskih agencija specijaliziranih za hrvatsko tržište. Ipak, možda je najveći promidžbeni učinak proizvela reportaža objavljena u uskrsnom broju uglednih britanskih dnevnih novina Independent, gdje u posebnom turističkom prilogu pod naslovom Vodič po diskretnim mjestima Mediterana novinarka čitatelje upućuje na turistički nerazvikana, skrivena i romantična mjesta, među kojima navodi i Vilu Mariju blizu Malinske na otoku Krku. Napokon, Now Magazine pod naslovom «Ekskluzivno i šik uz pristojnu cijenu» čitateljima preporuča Azurnu obalu, Budimpeštu, Sardiniju, Valenciju - i Dalmaciju.

okupila je čak 24 sudionika iz Hrvatske, uglavnom hotelijera, agenata, prijevoznika te više od stotinu francuskih profesionalaca: 60-ak turoperatora, agenata i novinara. Konferenciji za medije – na kojoj je predsjednik HTZ-a Niko Bulić prezentirao nove strateške odrednice hrvatskog turizma – prisustvovalo je više od 40 novinara, koji su svojim napisima u francuskim medijima značajno pridonijeli našoj promidžbi. Hrvatski dan zaključen je svečanom večerom za 120 uzvanika, pred kojima su nastupili dubrovački Maestrali, a francuska kazališna trupa iz Rennesa izvela je kratku scenu Kiosque, prema poeziji Dalibora Cvitana. Tjedan dana kasnije, 15. ožujka, u pariškom hotelu Sofitel Champs-Elysées održana je prezentacija Slavonije kako bi se

Francuska Hrvatska na naslovnicama najprestižnijih vodiča i magazina

Prva manifestacija, Hrvatski dan u Parizu, održana je 8. ožujka, čime je na francuskom tržištu i simbolički otvorena ovogodišnja sezona. Radionica koja se održavala u poslijepodnevnim satima www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

45


vijesti iz predstavništava tamošnjoj publici prikazali i turistički – a naročito eno-gastronomski – potencijali kontinentalne Hrvatske. Osim navedenih prezentacija, koje su obje izazvale veliku pozornost pariške javnosti, HTZ je pokrenuo i niz promidžbenih kampanja, od kojih posebno valja izdvojiti više od 400 jumbo plakata (4x3 metra) postavljenih na gotovo svakoj stanici pariškoga metroa. Posebnost ove kampanje od ukupne vrijednosti 224.000 eura jest da su po prvi puta u njoj financijski sudjelovali i francuski partneri. Turoperatori Marsans/Transtours, Fram i Rivages du Monde uložili su 54 tisuće eura, a nastavak kampanje realiziran je u stručnom tisku – Quotidien du Tourisme (Turistički tjednik) i na internet stranicama Tour Mag. Cilj ove zajedničke akcije bio je osigurati vidljivost i prisutnost Hrvatske kao poželjne destinacije te kroz partnerstvo s turoperatorima dinamizirati prodaju. Slogan «Mediteran kakav je nekada bio» u Francuskoj je izazvao veliki odjek te je obogaćen i novim elementima, koji mu daju dodatnu emotivnu dimenziju. Osnovna kampanja stoga je podijeljena na četiri teme s vizurama Dalmacije, Kvarnera i Istre te popraćena dodatnim sloganima koji multipliciraju razloge za putovanje u Hrvatsku: »trenutak autentičnosti«, «trenutak vječnosti», «trenutak spokoja» i «trenutak ljepote». Tako je francuskim gostima približeno upravo ono što ih u Hrvatskoj najviše oduševljava – autentičnost, netaknuta priroda i neiskvareni ljudi, čistoća i ljepota mora te očuvana povijesna baština. Uspjeh ovih kampanja i prezentacija vidljiv je po sve jačoj prisutnosti tekstova i članaka o našoj obali u francuskom tisku i specijaliziranim magazinima za putovanja. Ugledni tromjesečnik Méditerranée Magazine je čitavo svoje izdanje za ožujak, travanj i svibanj posvetio Hrvatskoj pod naslovom Hrvatska, raj na Jadranu. Na 130 stranica ovo izuzetno luksuzno izdanje iscrpno prikazuje i ilustrira čitavu hrvatsku obalu, nacionalne parkove te daje povijesni prikaz područja od antičkog doba do danas. Hrvatska se prikazuje kao zemlja različitosti i nevjerojatno raznolike i bogate turističke ponude, a nakon poglavlja o nacionalnim parkovima, jezerima i rijekama, otocima, Dubrovniku, Dalmaciji i Istri, u zaključnom dijelu magazina objavljen je detaljan praktični vodič s brojnim adresama i savjetima za putnike. Ipak, možda je najbolja pohvala domaćem turizmu činjenica da je na naslovnoj strani prestižnog Michelinovog Atlasa Europe objavljena slika Hrvatske. Taj izbor izdavač obrazlaže podatkom da je Hrvatska ove godine destinacija koja je u trendu ne samo u europskim nego i u svjetskim razmjerima. Nakon što je lani Michelin po prvi puta objavio cjeloviti ilustrirani vodič o Hrvatskoj u cijenjenoj ediciji Le Guide Vert s nakladom većom od 35 tisuća primjeraka, ovogodišnji Atlas Europe dodatno potvrđuje uspješnost suradnje Michelinovih urednika i HTZ-a. Pored navedenog, obilježavanje početka turističke sezone popraćeno je i s desetak nastupa na sajmovima, samostalnim nastupima i prezentacijama, a u okviru aktivnosti za potporu programima turoperatora francusko predstavništvo HTZ-a organiziralo je i nekoliko informativnih susreta i prezentacija u provincijskim gradovima izvan Pariza. 46 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Skandinavija Po švedskim novinarima, Hrvatska je hit sezone

Drugu godinu zaredom u Oslu je održana Hrvatska večer, koja se pokazala odličnim načinom predstavljanja hrvatske turističke ponude.


Švicarska Novi turoperator otvara avio-liniju za Split

Druženje je započelo workshopom na kojem su sudjelovali hrvatski i norveški partneri, a nastavljeno je večernjim predstavljanjem turističke i eno-gastronomske ponude pred oko 200 uzvanika – novinara, diplomata i turističkih djelatnika . Počasni gosti Hrvatske večeri bili su hrvatski predsjednik Stipe Mesić i norveški premijer Kjell Magne Bondevik. Predstavništvo HTZ-a u Stockholmu, koje pokriva cijelu Skandinaviju, koncentrirano je na promotivne akcije i njima osigurava maksimalnu zapaženost Hrvatske u vrijeme kada Skandinavci intenzivno planiraju putovanja. Tako je velik interes izazvalo trotjedno plakatiranje stockholmske podzemne željeznice velikim plakatima s hrvatskim turističkim motivima. Potom su na stadionu Ullevi u Göteborgu na četiri mega ekrana objavljivane promidžbene poruke i hrvatski turistički slogan. Nekoliko tekstova o Hrvatskoj objavljeno je u prestižnim tiskanim medijima, koji Hrvatsku nazivaju «hitom sezone». Od početka veljače do sredine ožujka u skandinavskim je dnevnim novinama objavljen niz oglasa – naklada takvih novina u Švedskoj doseže i do 900.000 primjeraka i računa se da ih dnevno pročita oko tri milijuna ljudi. U sklopu televizijske emisije Go Kväll, u tri nastavka prikazivani su prilozi nastali kao rezultat studijskog putovanja švedskih novinara u Hrvatsku, odnosno u Split, Hvar i Dubrovnik. Od početka ožujka na švedskoj TV 4 su, u sklopu turističke emisije koja se prikazuje dva puta tjedno, objavljivani spotovi koje je gledalo oko milijun ljudi zainteresiranih za putovanja. Na sajmu turizma u Göteborgu, najvećem u cijeloj Skandinaviji, publika je bila izuzetno zainteresirana za hrvatski štand, na kojem je uz HTZ nastupilo i sedam suizlagača. Vrlo uspješna Hrvatska večer održana je u Stockholmu, s oko 200 gostiju, većinom novinara i predstavnika agencija. Večeri je prethodila konferencija za tisak, kojoj se odazvalo 50-tak novinara i agenata, a koja je nastavljena workshopom s 20-tak hrvatskih učesnika i predstavnika švedskih turističkih agencija. Sljedeći dan, u središnjem dijelu najelitnijeg shopping centra u Stockholmu, Hrvatska je predstavljena atraktivnim štandom, distribucijom promo materijala, nagradnom igrom i slasticama.

U Zürichu je, u organizaciji najmlađeg predstavništva HTZ-a, otvorenog u travnju 2004., održana promocija hrvatske turističke ponude, i to na Hrvatskoj večeri u hotelu Marriott. Okupilo se stotinu uzvanika - turoperatora koji u svojim programima nude hrvatske destinacije, potom novinara i diplomatskih predstavnika. Svim je partnerima zahvaljeno na doprinosu u rekordnoj prošlogodišnjoj sezoni, kada je Hrvatsku posjetilo čak 103.000 Švicaraca. Niko Bulić, direktor Glavnog ureda HTZ-a, održao je tom prilikom konferenciju za tisak. HTZ se po prvi puta s nacionalnim štandom predstavio na sajmu OLMA - Ferienmesse u St. Galenu, gdje je pokazan posebno velik interes za Dubrovnik i kamping. Zbog sve veće popularnosti Jadrana od ove godine novi turoperator, ženevska agencija Univair Voyages, kreće s letovima za Split.

Belgija Ugledni časopis Voyage, Voyage objavio dva tematska broja o Hrvatskoj

Jedan od najluksuznijih i najelitnijih belgijskih turističkih časopisa Voyage, Voyage, koji se objavljuje na francuskom i nizozemskom jeziku (za područje Valonije i Flandrije), u dva je nastavka pisao o biserima Dalmacije, posebno o otocima. Prvo su na naslovnoj strani objavili fotografiju Hvara popraćenu inspirativnom reportažom o Splitu i o najsunčanijem jadranskom otoku na čak 25 stranica. Na istom broju stranica u sljedećem su izdanju donijeli priču o Dubrovniku i Korčuli, što je rezultiralo povećanim brojem upita belgijskih turista o mogućnostima ljetovanja na tim lokacijama. Istra i središnja Dalmacija promovirane su pak na nacionalnoj televiziji i to emisijama o kulinarstvu i spravljanju lokalnih mediteranskih specijaliteta te načinu života u manjim obalnim mjestima. Najavljena je i priprema novih televizijskih reportaža poznatog novinara Pola Jambersa, koji je u svom prošlogodišnjem serijalu od 13 epizoda snimljenih na njegovoj jahti u kornatskom akvatoriju dao dodatni poticaj interesu za Hrvatsku. Ove će sezone Jambers snimiti serijal od 17 turističkih dokumentarnih filmova, od kojih prva dva namjerava posvetiti našoj obali. Ispravljen je i dosad najveći nedostatak u turističkoj povezanosti Belgije i domaćeg tržišta. Naime, ove je godine – u organizaciji HTZ-a, Atlasa i Expertoura - grupa od 97 belgijskih turističkih agenata posjetila Trogir, Split, Brela, Makarsku, Ston, Dubrovnik i Cavtat. Da je njihov posjet bio iznimno uspješan očituje se u činjenici da ćemo ove godine imati gotovo 170 agenata u čitavoj Belgiji, koji će neodlučnim klijentima davati svoje osobne sugestije u vezi s putovanjem u Hrvatsku. Imidž «poželjne destinacije», čije stvaranje i promicanje belgijsko predstavništvo HTZ-a potiče iz godine u godinu, okrunjen je www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

47


vijesti iz predstavništava informacije izravno otići ruskom čitateljstvu. Turistički sajam održan je i u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, u kojoj se osjeća optimizam i polet nakon «narančaste revolucije». Ove se godine očekuje daleko veći broj putovanja ukrajinskih građana u inozemstvo. Sajmu su prisustvovali predstavnici nekoliko hrvatskih hotelijera i agencija.

SAD Dubrovnik i Zagreb izabrani za domaćine skupštine Američke udruge turoperatora

tematskim workshopom s turoperatorima koji organiziraju city trip putovanja, održanim potkraj travnja, te Hrvatskom večeri organiziranom u suradnji s misijama RH pri EU i NATO-u te Veleposlanstvom u Kraljevini Belgiji.

Rusija Održana serija workshopova na ruskom tržištu

Moskovsko predstavništvo HTZ-a organiziralo je seriju dobro posjećenih workshopova kako bi se uspostavila suradnja s agencijama u Moskvi i njezinoj okolici. Interes lokalnih agencija bio je neočekivano velik pa je, primjerice, u polumilijunskom gradu Tveru od 100 postojećih agencija njih 50 tražilo suradnju s Hrvatskom. Iskazano je zadovoljstvo dolaskom predstavnika HTZ-a u gradove poput Tvera, Jaroslava, Tule i Ryazana. Najveći workshop održan je krajem ožujka u Moskvi, pred otvaranje turističkog sajma MITT. Tom workshopu nazočili su predstavnici brojnih hrvatskih turističkih tvrtki. U Moskvi je održan i sastanak Hrvatskog turističkog kluba, na kojem se okupilo 50 novinara i 22 turoperatora. Predstavljeno im je 16 novih proizvoda u hrvatskoj turističkoj industriji. Na narednim sastancima Hrvatskog turističkog kluba turoperatori će novinarima izravno prezentirati svoje programe putovanja pa će te 48 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Na godišnjoj skupštini American Tourism Society i USTOA-e, najjače američke udruge turoperatora, održanoj u jordanskom Ammanu, odlučeno je da se sljedeća konferencija, planirana za 2006. godinu, održi u Dubrovniku i Zagrebu. Članice udruge USTOA godišnje organiziraju putovanja za više od deset milijuna putnika, a ukupni im je prihod osam milijardi dolara. Ammanskoj konferenciji nazočila je Nena Komarica, direktorica njujorškog predstavništva HTZ-a. O Hrvatskoj se i dalje puno piše u američkom specijaliziranom tisku. Jadranski su motivi ponovno bili na naslovnici specijaliziranog časopisa za turizam JaxFax, u kojem je objavljena reportaža o kvarnerskim otocima te razgovor s Nenom Komaricom. Tom je prilikom HTZ objavio plaćeni oglas preko cijele stranice JaxFaxa. U Swimsuit Editionu popularnog američkog časopisa Sport Illu-strated (naklada deset milijuna primjeraka) izašao je tekst pod naslovom Yo, Adriatic, uz modne fotografije snimljene na Korčuli. I popularni modni časopis Gentlemen’s Quarterly (GQ) objavio je na 12 stranica reportažu o Dubrovniku i «novoj rivijeri». U New York Timesu izašao je prilog pod nazivom Europe Unlimited, u kojem su gradovi Dubrovnik i Rovinj uvršteni među najljepše na Mediteranu, a HTZ je i tu objavio oglas preko cijele stranice. U istom je dnevniku izašao tekst o Zagrebačkom muzičkom bijenalu. Hrvatski je turizam promoviran i na New York Times Travel Showu, gdje su brojni novinari izrazili želju za pisanjem o «novoj destinaciji». I kanadski Travel Weekly objavio je reportažu o Hrvatskoj. Svi oglasi objavljeni u SAD-u referiraju se na činjenicu da je Hrvatska proglašena najboljom svjetskom destinacijom. U Los Angelesu je održano nekoliko workshopova za kalifornijske turoperatore – Travel Syndicate, Adriatic Travel i Born to Travel, a tom je prilikom održana i prezentacija o Hrvatskoj kao atraktivnoj destinaciji za kulturni turizam, ali i za snimanje filmova. Američko predstavništvo HTZ-a surađuje i s World Monument Fundom, nastojeći plasirati jednu hrvatsku lokaciju na popis ugroženih spomenika. S Kenom Burnsom, jednim od najpoznatijih snimatelja, dogovoreno je snimanje dokumentarnog filma o hrvatskoj kulturi i povijesti za nacionalnu TV mrežu PBS.


www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

49


iz rada glavnog ureda

IZ RADA GLAVNOG UREDA 50 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr


Izrađuje se web katalog smještaja kod domaćina Hrvatska turistička zajednica je, sukladno s planom i programom rada, započela s projektom prikupljanja podataka o pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu, i to na razini cijele države. Namjera je izraditi bazu podataka i katalog privatnog smještaja, a potom ih objaviti na internet stranicama Glavnog ureda HTZ-a. Stoga su od lokalnih i županijskih turističkih zajednica te od županijskih ureda državne Uprave zatraženi podaci o imenu svakog nositelja smještaja, njegovoj adresi, vrsti i kategoriji smještaja koji nudi, broju telefona i faksa, e-mailu i web adresi. Iako je krajnji rok bio 18. ožujka, do sada se odazvalo oko dvije stotine lokalnih turističkih zajednica pa se svi oni koji to već nisu učinili pozivaju da što prije pošalju tražene podatke. Za svaki će se objekt, u drugoj fazi projekta, uz njegovu fotografiju, vezati i standardne informacije kao što su udaljenost od mora, plaže, centra mjesta, aerodroma... Prva faza projekta, koja obuhvaća prikupljanje i objavu osnovnih informacija o smještaju kod domaćina, bit će realizirana tijekom svibnja, dok će druga faza projekta započeti tijekom turističke sezone, a podaci će se odmah po obradi objavljivati na internetu. Budući da su podložni promjenama, podaci će se stalno ažurirati. Zbog bržeg snalaženja, na web stranici privatnog smještaja nalazit će se i pretraživač.

Pojačano TV-oglašavanje na glavnim emitivnim tržištima Uz već prihvaćeno televizijsko oglašavanje u 2005. godini, vrijedno 9,5 milijuna kuna, Turističko vijeće HTZ-a na svojoj je sedmoj sjednici, održanoj 31. ožujka, prihvatilo prijedlog o dodatno pojačanom TV-oglašavanju na glavnim emitivnim tržištima austrijskom, njemačkom, češkom, talijanskom i slovenskom. Najviše, 565.000 eura, ulaže se u oglašavanje na njemačkom tržištu, i to na TV-postajama RTL - prvi i drugi program te televiziji Vox i NTV. Spotovi s porukom hrvatskog turizma na njemačkom jeziku emitiraju se od 11. travnja do 31. svibnja. Također, za njemačko tržište u tijeku je i dodatno oglašavanje na televizijskim postajama SAT 1 i Kabel 1, vrijedno 200.000 eura. TV-oglašavanje u vrijednosti od dodatno odobrenih 300.000 eura na austrijskoj nacionalnoj televiziji ORF – prvi i drugi program, krenulo je 15. travnja i traje do 31. svibnja. U Austriji će se, nadalje, od sredine travnja do sredine rujna na lokalnoj postaji TW 1 emitirati filmovi Čarobna Hrvatska, Sunčani san Mediterana i Cestom kroz Hrvatsku, za što su programom rada predviđena sredstva u visini od 8.745,00 eura. U Nizozemskoj se u periodu od 16. do 30. travnja spotovi o Hrvatskoj na nizozemskom jeziku vrte na nacionalnim televizijskim postajama NL 1, 2 i 3, za što je odobreno dodatnih 150.000 eura.

Za oglašavanje u Češkoj odobreno je 65.000 eura, uz mogućnost utroška dodatnih 35.000 eura, i to na postajama Prima TV, ČT 1 i TV Nova, na kojima će spotovi na češkom jeziku biti emitirani tijekom svibnja. U tijeku je prikupljanje ponuda za dodatno planirana svibanjska oglašavanja za tržišta Mađarske, Poljske, Italije i Slovenije.

Započela sezona dolazaka stranih novinara I ove je godine nastavljena praksa dolazaka predstavnika stranih medija u Hrvatsku, i to kao dugogodišnja uhodana suradnja između Glavnog ureda, predstavništava, PR agencija i lokalnih turističkih zajednica. Već su u ožujku organizirana brojna tematska studijska putovanja novinara sa španjolskog, belgijskog, talijanskog, nizozemskog, njemačkog, poljskog, kineskog i drugih tržišta te su zaprimljeni brojni zahtjevi i najave putovanja za travanj, svibanj i lipanj ove godine. Organizacija svakog putovanja – s obzirom na raznolikost hrvatske turističke ponude, koja novinarima daje veliki opus materijala za istraživanje – tematska je priča za sebe i uključuje najmanje dvije regije, ovisno o duljini putovanja i interesnim sferama novinara. Tako je Hrvatsku u travnju među ostalima posjetila i novinarka njemačkog Cosmopolitana, kojoj je u okviru studijskog putovanja prezentirana wellness i kongresna ponuda Kvarnera. Isto tako, ugledna autorica poznatog američkog vodiča, Jeane Oliver, nakon objavljenog turističkog vodiča Lonely Planeta vratila se u Hrvatsku i za New York Post u okviru studijskog putovanja pripremila reportažu o nacionalnim parkovima Hrvatske s naglaskom na Plitvičkim jezerima, koja će se u tisku moći naći u svibnju. Tijekom obilaska gotovo svih hrvatskih, kako primorskih tako i kontinentalnih regija, skupini mađarskih novinara u okviru studijskog putovanja prezentirani su autohtoni mirisi i okusi gastronomske ponude pojedinih područja. Prikupljene informacije poslužit će autoru knjige Istvanu Palffyju, mađarskoj TV-zvijezdi, pri izdavanju knjige «Gastronomska avantura po Hrvatskoj», koju će izdavačka kuća Pro Europa izdati u lipnju te će biti dostupna u većini mađarskih knjižara i, uz pomoć koncerna MOL, distribuirana na njihovim prodajnim mjestima. Prošle je godine Hrvatsku u potpunoj organizaciji HTZ-a posjetilo 546 novinara iz 24 zemlje, dok ih je u djelomičnoj organizaciji došlo još dvije stotine. Izravan rezultat organiziranih putovanja po Hrvatskoj su objavljeni pisani, TV i radio materijali u stranim medijima, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 737,159.664,00 kuna. U cilju dobivanja transparentnog pregleda izravnih rezultata organiziranih studijskih putovanja, objavljeni pisani materijali iz 2004. godine su obrađeni, sistematizirani i pohranjeni na interaktivnom CD-u, koji omogućava pregled objavljenih članaka i njihovu procijenjenu vrijednost, pretraživanje članaka po zemlji, prezimenu autora, datumu izdavanja, imenu časopisa, naslovu članka, isprint željenih članaka te intervenciju u tekst. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

51


iz rada glavnog ureda

Izabrani direktori predstavništava HTZ-a u inozemstvu Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odredilo je temeljem prijedloga Izbornog povjerenstva tko će u narednom mandatu voditi osam inozemnih predstavništava HTZ-a. Šestorici direktora mandat se obnavlja, a u dva predstavništva stižu novi kadrovi. U sljedećih nekoliko mjeseci Nevenka Fuchs, dugogodišnja djelatnica TZ-a grada Zagreba, preuzet će predstavništvo HTZ-a u Zürichu, koje je u prethodnoj godini vodio Tomislav Mijatović. Nova će direktorica otići u Švicarsku čim budu sređene formalnosti s tamošnjim vlastima. I za direktora predstavništva u Beču izabrana je nova osoba, Milo Sršen, dosadašnji pomoćnik direktora Glavnog ureda HTZ-a i voditelj Ureda za kulturni turizam. Sršen bi dužnost trebao preuzeti 1. siječnja 2006. godine u Beču, gdje će naslijediti sadašnjeg direktora Željka Tončinića, koji se nije javio na raspisani natječaj obzirom na njegov odlazak u mirovinu tijekom 2006. godine. Reizabrani su sljedeći direktori predstavništava: Ivica Sršen u Bruxellesu, Zlatko Deželjin u Frankfurtu, Dario Matošević u Stockholmu, Bojan Baketa u Poljskoj i Mladen Falkoni u Moskvi, dok Jelena Poklepović ostaje još jedan mandat voditeljicom ispostave u Rimu.

Ožujak - najznačajniji mjesec za turističke sajamske nastupe Tijekom ožujka održalo se 20 turističkih sajmova, a od ukupno 17 hrvatskih nacionalnih prezentacija planiranih za ovu godinu u ožujku ih je održano čak sedam. Riječ je o najznačajnijim sajmovima na pojedinim tržištima, u sklopu kojih se održavaju konferencije za tisak, a prisutan je i najveći broj suizlagača i ostalih poslovnih partnera. Prva nacionalna prezentacija u ožujku bio je berlinski ITB. Najveći europski turistički sajam uobičajeno privuče veliki broj ljudi – ove je godine bilo 144.000 posjetitelja – a po terminu održavanja indikator je zbivanja u predstojećoj sezoni. Ovogodišnji je ITB bio u ozračju Svjetskog prvenstva u nogometu, koje se 2006. održava u Njemačkoj. Očito je da se Njemačka sve više pokušava pozicionirati kao turistička zemlja, u čemu joj pomažu i vlastiti građani koji – doduše, dobrim dijelom zbog loše ekonomske situacije – sve češće svoj odmor provode u domovini. Stoga nije čudno da je ITB otvorio kancelar Gerhard Schröder, uz nazočnost nekoliko ministara. Sa 17 hrvatskih izlagača te po veličini HTZ-ovog štanda (360 kvadratnih metara) ovaj je sajam apsolutni rekorder. Gradovi Split, Dubrovnik i Zagreb nastupili su na posebnom štandu, u hali posvećenoj kulturnom turizmu. Vrlo uspješnu konferenciju za tisak pred 50-tak je novinara održao Zdenko Mičić, državni 52 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

tajnik za turizam, koji je s Maxom Stichom, potpredsjednikom ADAC-a, potpisao peti po redu ugovor o ispitivanju čistoće mora. Prema rezultatima za prošlu godinu, Hrvatska ima daleko najčišće more na Mediteranu. Prezentiran je i projekt biciklističkih staza uz hrvatsku, srpsku, bugarsku i rumunjsku obalu Dunava. Na drugom velikom sajmu, pariškom Salon Mondial du Tourisme, HTZ je na svom štandu ugostio sedam hrvatskih tvrtki iz turističkog sektora. Posjećenost štanda je svih dana sajma bila izuzetno velika jer je Hrvatska i dalje hit u Francuskoj pa je sav promidžbeni materijal razgrabljen, a osobito opće i regionalne brošure. Hrvatski štand bio je na odličnoj poziciji tako da se mogao uočiti već s ulaza, a nalazio se u neposrednoj blizini konkurentskih destinacija Italije i Španjolske. Iako je francusko tržište ponajviše upoznato s ponudom Dubrovnika, evidentna je puno bolja upućenost i na ostale turističke destinacije u Hrvatskoj od prošlogodišnje. Opet se pokazalo da su Francuzi, više nego drugi turisti, skloni koristiti godišnji odmor prije i nakon pune sezone. Iznimno je velika posjećenost i interes za hrvatskim turističkim destinacijama zabilježen na sajmu u Göteborgu, inače najvećem skandinavskom sajmu turizma i putovanja. Švedska se publika uglavnom zanimala za jedrenje i otoke te za golf, a zbog velikog interesa do vizualno atraktivnog i dobro pozicioniranog hrvatskog štanda valjalo se probijati. Šveđani su veliki interes pokazali i za prirodnu i kulturnu baštinu. Na najvećem mađarskom turističkom sajmu, Utazásu u Budimpešti, prisustvovala su četiri suizlagača. Štand HTZ-a bio je uobičajeno dobro posjećen i atraktivno uređen. Prema izvješću organizatora i voditelja, Hrvatska Mađarima i dalje predstavlja najzanimljiviju odmorišnu destinaciju. Na moskovskom se MITT-u prvi puta ove godine dozvolilo ruskim turoperatorima koji nude aranžmane za Hrvatsku da zakupe dio HTZ-ovog štanda, velikog 100 kvadratnih metara, što je iskoristilo šest ruskih partnera. Zbog specifičnosti ovoga tržišta napravila se iznimka te se pokazalo da je ovakav model prezentiranja vrlo praktičan. Posjetitelje koje je zanimala određena destinacija i mogućnosti odlazaka te cijene upućivalo se na prisutne suizlagače, koji su nudili konkretna rješenja. Sajam je ukupno posjetilo više od 140.000 posjetitelja. Jedini sarajevski turistički sajam, Intertursa, ove godine zbog nekoliko razloga nije ostvario očekivane rezultate. Dvorana nije bila adekvatna, a organizator nije kvalitetno odradio promociju sajma, što je kao rezultat imalo slabu posjećenost sajma. Na pretposljednjoj nacionalnoj prezentaciji u 2005. godini (u studenom se održava još WTM u Londonu), sajmu Počitnice u Ljubljani, štand HTZ-a nalazio se u centralnom dijelu hale te je kao takav sa svih strana bio vrlo uočljiv i prepoznatljiv. Na štandu su se prezentirala još tri suizlagača, a slovenske su goste najviše zanimale mogućnosti posjeta zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Osim ovih najznačajnijih sajmova tijekom ožujka, u travnju i svibnju HTZ nastupa na još 18 specijaliziranih sajmova, na kojima se većim dijelom odvijaju prezentacije s info-punktovima na kojima se, na skromnijoj kvadraturi, predstavljaju pojedini segmenti turističke ponude. Nakon toga slijedi stanka sajamskih nastupa, sve do rujna. U tom razdoblju potrebno je napraviti


rekapitulaciju održanih sajmova te definirati sajmove na kojima će se sudjelovati tijekom 2006. i prikupiti kandidature zainteresiranih suizlagača. Bitno je napomenuti da će sljedeće godine mogućnost zakupa dijela štanda HTZ-a, osim hrvatskih tvrtki, imati i strane turističke tvrtke specijalizirane za odmor u Hrvatskoj. Prijave za suizlaganje podnose se do kraja svibnja.

Ubrzano stvaranje kulturnoturističkih destinacija Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice u svome se radu pridržava prioriteta određenih u Strategiji razvoja kulturnog turizma, koju je Vlada RH usvojila 2003. godine. Od ukupno pet temeljnih prioriteta Ured za kulturni turizam u proteklom se razdoblju najviše fokusirao na dva: na podizanje stupnja znanja i vještina potrebnih za razvoj kvalitetnih turističkih proizvoda te na podizanje standarda interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturno-turističkih proizvoda. Slijedom plana aktivnosti Ureda za kulturni turizam HTZ-a, utemeljenog na navedenim prioritetima, raspisan je interni natječaj za nacionalni program donacija za poticanje kulturno-turističkih inicijativa, kao i nacionalni program seminara edukacije za kulturni turizam u 2005. godini. Na prvi je natječaj, vezan uz nacionalni program donacija za poticanje kulturno-turističkih inicijativa i kulturno-turističkih proizvoda – među kojima se javljaju i neki sasvim novi proizvodi – prijavljeno 150 projekata, dok je u okviru programa seminara edukacija pristiglo 20 zahtjeva za održavanje različitih seminara. Povjerenstvo za odabir projekata i seminara edukacija predložilo je Savjetu Ureda za kulturni turizam 39 kulturno-turističkih projekata, koje je Savjet na svojoj 4. sjednici, održanoj 30. 03. 2005., odlučio sufinancirati tijekom 2005. godine. Savjet je također usvojio svih 20 zahtjeva za edukativne seminare, kojima su u fokusu dvije osnovne teme. U prvoj je riječ o načinu na koji se može prepoznati i ispričati priča o kulturnim potencijalima u turizmu, dok se drugi koncentrira na problematiku prijelaza od kulturnog resursa do kulturno-turističke atrakcije, gdje bi polaznici naučili kako neki kulturni resurs pretvoriti u kulturno-turističku atrakciju. U edukaciji kadrova za prezentaciju kulturne baštine sudjelovat će predstavnici kulturnog i turističkog sektora, ali i predstavnici lokalne uprave i samouprave. U okviru nastupa na sajmovima Ured za kulturni turizam počeo je sustavno raditi na povezivanju kulture i turizma pa je tako na 39. ITB-u u Berlinu, u dijelu sajamskog programa predstavljanja Art Cities 2005. (kulturnih gradova 2005.) te nastupa europskih gradova kulture na zajedničkoj konferenciji za tisak, predstavljen i rad Ureda za kulturni turizam. Posebna je pažnja posvećena Splitu, gdje je najavljena središnja proslava 1700. obljetnice Dioklecijanove palače. Dubrovnik je, pak, predstavio kulturna događanja u 2005., a Zagreb Zagrebački barokni festival (Zabaf ) i Muzički bienale. Zabaf su prigodnim notama za vrijeme sajma od 12.-15. travnja u hali kulturnih gradova promovirali glazbenici baroknog festivala iz Zagreba. U okviru konferencije za tisak predstavile su se i Varaždinske barokne večeri.

Ured za kulturni turizam predstavio se i u Stockholmu švedskim novinarima i organizatorima putovanja na susretima hrvatskih i švedskih partnera, u okviru čega je održana i radionica Business to business, na kojoj je održana iznimno posjećena prezentacija Discover Croatia through UNESCO-sites, a događaj je zaokružen predstavljanjem kulturno-turističkih aranžmana. U okviru Ljetne međunarodne škole Filozofskog Fakulteta iz Zagreba na temu «Etnologija i kulturni turizam» na Rabu od 4.12. travnja također je predstavljen rad Ureda kulturnog turizma HTZ-a. Kako bi se studenti muzeologije, etnologije i drugih društvenih znanosti upoznali s radom Ureda kulturnog turizma HTZ-a, na Filozofskom Fakultetu održano je predavanje na temu «Strategija pozicioniranja hrvatskog turizma u cjelini» s osvrtom na razvoj kulturnog turizma. Jedna od posljednjih aktivnosti koju valja izdvojiti jest ona od 12. travnja, kada su u okviru savjetovanja i javne tribine »Za stari Grad Dubovac« predstavnici Ureda za kulturni turizam sudjelovali u raspravi o heritološkim i turističkim potencijalima starog grada Dubovca, s ciljem stvaranja prepoznatljivog kulturno-turističkog proizvoda.

Njemački autobuseri pripremaju se za svoju skupštinu u Zadru Godišnja skupština internacionalne Udruge njemačkih autobusera održana je na brodu koji je plovio između luka Kiel i Oslo. Uz oko 300 delegata iz Njemačke, Austrije i Švicarske, skupu su nazočili Zlatko Deželjin, direktor frankfurtskog predstavništva HTZ-a, te predstavnici grada Zadra, u kojem se dogodine održava 55. skupština RDA-e. Pod sloganom »Partnerstvo u najtežim trenucima« hrvatski su predstavnici napomenuli kako njemačkim autobuserima nisu zaboravili dovođenje turista usred rata te da sada, kada je autobusni promet u krizi, svojim prijateljima žele vratiti dug dajući im određene povlastice. Članovi RDA-e podrobno su informirani o autocesti za Dalmaciju, kao i o novim sadržajima, koji daju smisao dovođenju turista na Jadran i van glavne sezone.

Hrvatski anđeli informiraju turiste treću godinu zaredom Krajem ožujka ponovno su, treću godinu zaredom, aktivirani Hrvatski anđeli. Riječ je o servisu za pružanje turističkih informacija putem jedinstvenog telefonskog broja 062 999 999, za područje cijele Hrvatske. U suradnji Glavnog ureda HTZ-a s turističkim zajednicama jadranskih županija i grada Zagreba otvoreno je ukupno osam županijskih call centara, u kojima rade mladi ljudi posebno educirani za informiranje stranih turista. Pozivom navedenog broja s fiksnog telefona gost se prespaja na call centar županije u kojoj se trenutno nalazi, tako da ne mora znati predbrojeve pojedinih županija niti brojeve turističkih zajednica. Poziv je moguć i iz inozemstva te s mobilnih telefona, a u tom slučaju pozivatelj www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

53


iz rada glavnog ureda se prespaja na govorni automat, gdje bira određenu regiju i jezik na kojem se želi o njoj informirati. O postojanju servisa Hrvatski anđeli gosti se informiraju putem raznih promidžbenih materijala, kao i brošura te letaka koje dobivaju pri ulazu u zemlju. Pri pružanju informacija informatorima je na raspolaganju opća baza podataka pomoću koje mogu u kratkom vremenu odgovoriti na upit. Analizom primljenih upita informatori u pismenoj formi daju sugestije za uvrštavanje informacija na internet stranice HTZ-a i pojedinih turističkih zajednica te za popunjavanje opće baze podataka. Do kraja lipnja će Hrvatski anđeli raditi svaki dan, uključujući vikende i praznike, od devet do 17 sati. U razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna radi se od 8 do 24 sata, a nakon toga, sve do 15. listopada, servis će ponovno pružati usluge osam sati dnevno.

Na EXPO-u promidžbeni materijali hrvatskog turizma U koordinaciji s predstavnicima Hrvatskog nacionalnog odbora za Svjetsku izložbu EXPO Aichi Japan 2005., HTZ je realizirao planirane zajedničke aktivnosti. Slanjem promotivnog materijala, koji tematski podržava koncepciju predstavljanja Hrvatske u paviljonu pod temom Kap vode, zrno soli, u razdoblju od 25. ožujka do 25. rujna 2005. godine predstavila se i hrvatska turistička ponuda preko imidž brošure Hrvatska u slikama, turističke cestovne karte Hrvatske na japanskom i engleskom jeziku te ostalih promidžbenih materijala i suvenira. Kod zatraženih dodatnih informacija o hrvatskoj turističkoj ponudi posjetiocima su na raspolaganju informatori HTZ-a, koji kao domaćini goste paviljona informiraju o najnovijim aktualnostima iz hrvatske turističke ponude. U svrhu promocije na toj svjetski važnoj priredbi japanskoj se publici nudi mediteransko-srednjoeuropski aranžman, koji uključuje posjet Italiji, Austriji i hrvatskim gradovima Dubrovniku i Zagrebu te Plitvicama.

Nastup na kongresnoj i incentive burzi IMEX Frankfurt Hrvatski kongresni i incentive ured nastupio je na burzi IMEX u Frankfurtu od 19. do 21. travnja, okupivši najznačajnije predstavnike hrvatske kongresne i incentive ponude kao i 15 suizlagača. Na funkcionalno opremljenom, 150m2 velikom štandu pored pojedinačnih su sastanaka organizirane i prezentacije za grupe kupaca, koje je vodio direktor HKIU-a Nikola Račić. Hrvatski je štand posjetilo oko 300 predstavnika međunarodnih korporacija, organizacija i specijaliziranih medija. Inače, IMEX 2005. bilježi povećanje od 15% u odnosu na prošlu godinu, a 40% u odnosu na godinu kada je prvi puta organiziran. Ove godine nastupilo je rekordnih 300 izlagača iz 140 zemalja svijeta. Organizator je osigurao prisutnost 3.000 kupaca u svojoj organizaciji, za koje je snosio troškove prijevoza i boravka. Pored njih bio je prisutan i velik broj individualaca, koji su se došli upoznati sa svjetskom kongresnom i incentive ponudom. 54 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

U okviru IMEX-a održan je i politički forum na kojem je sudjelovala predsjednica Savjeta za kongresnu i incentive djelatnost, gđa. Pave Župan Rusković. Glavna tema foruma bilo je definiranje i utvrđivanje moguće metodologije kongresne i incentive djelatnosti. Inicijativu statističkog praćenja predložio je Hrvatski kongresni i incentive ured na prošlogodišnjem forumu, s kojom je upoznat i WTO. U izradu ove metodologije uključeni su profesionalci iz kongresne i incentive djelatnosti te WTO (World Travel Organisation).

Uveden HTZ-ov Intranet sustav Početkom travnja pušten je u rad Intranet sustav HTZ-a. Svrha je povećati dostupnost informacija, odnosno u jedinstveni sustav povezati zaposlenike na svim razinama, od lokalnih i županijskih turističkih zajednica pa do Glavnog ureda i predstavništava HTZ-a. Djelatnicima je sada omogućena brza razmjena podataka i mišljenja preko posebnih foruma. Na Intranet stranicama naći će i najave događanja, newsletter, fotogaleriju, podatke o novim zakonima, imenik djelatnika HTZ-a te korisne linkove uz kratak opis stranice na koju se upućuje. U sljedećoj će se fazi preko Intraneta s terena objavljivati statistika o broju noćenja i dolazaka te ažurirati popis smještaja kod domaćina. Intranet sustavu mogu pristupiti djelatnici Glavnog ureda HTZa, sustava turističkih zajednica i predstavništava u inozemstvu i to putem jedinstvenih lozinki koje su im dostavljene.

Prikupljene kandidature za ZLATNU PENKALU Glavni ured Hrvatske turističke zajednice prikupio je 28 kandidatura za predstavnike stranih novinara za nagradu Zlatna penkala. Dodjeljuju se nagrade za najbolji tiskani materijal (reportaže) te za najbolji TV ili radio materijal o Hrvatskoj. Svi nominirani novinari od 19. do 23. svibnja doputovat će na studijsko putovanje u Zagreb i okolicu, što uz Glavni ured HTZa organizira i Turistička zajednica Grada Zagreba. Svečana dodjela priznanja, uz prigodni program i prisutnost turističkih čelnika, održat će se 20. svibnja u Zagrebu. Nagrade će uručiti hrvatski premijer dr. Ivo Sanader. Većina nominiranih radova, kao i drugih medijskih materijala o Hrvatskoj, nastala je upravo kao rezultat boravka novinara na studijskim putovanjima po Hrvatskoj. Pozvani novinari potencijalnim su turistima iz svojih zemalja nastojali interesantnim pričama, reportažama i fotografijama na što bolji način predočiti ljepote Hrvatske te im ujedno pružiti maksimalan broj za putnike korisnih informacija. Objavljene novinske i televizijske reportaže prezentiraju cjelokupnu turističku ponudu Hrvatske, od prirodne i kulturno-povijesne baštine, eno-gastronomije te nautike, uz nezaobilaznu napomenu o gostoljubivosti hrvatskih ljudi.


Svečanost nizozemske turističke udruge održana u znaku Hrvatske

Ukupno 18 nominiranih za godišnju Hrvatsku turističku nagradu

U nizozemskom Ermelu održana je, pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, promocija hrvatske kulture i turizma. Udruženje nizozemskih putničkih agencija (ANVR) svake godine, u suradnji s časopisom Reisrevue, organizira svečanu večeru na kojoj se proglašavaju tri najuspješnije agencije. Ovogodišnja večera pod nazivom Travel Agency of the Year Gala Event 2005. organizirana je u znaku Hrvatske. U dvorani dekoriranoj fotografijama s motivima atraktivnih destinacija prisutnima je prikazan film o Hrvatskoj te su im podijeljene informativne brošure i hrvatski suveniri. Nakon toga uslijedila je večera s hrvatskim specijalitetima. ANVR danas okuplja 650 putničkih agencija i 2.200 članova iz struke, jamčeći visoke standarde kvalitete putovanja.

S posljednjim danom ožujka istekao je rok za dostavu prijedloga za dodjelu godišnje Hrvatske turističke nagrade «Anton Štifanić», koju može dobiti pojedinac, skupina djelatnika, tvrtka ili ustanova. Nagrada se dodjeljuje i pojedincu za životno djelo. Poticaj za dodjelu nagrade mogle su predložiti sve domaće fizičke i pravne osobe. Nominirano je sedam pojedinaca, šest tvrtki ili ustanova i dvije skupine. Za Nagradu za životno djelo nominirana su tri pojedinca. O dobitnicima odlučuje Odbor za dodjelu nagrade imenovan od strane Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice. Vrijedna će priznanja za 2004. godinu biti uručena kao posebne plakete za izniman doprinos pojedinaca, skupine, tvrtke ili ustanove u razvitku turizma Republike Hrvatske. Svečana dodjela najavljena je za lipanjski Sabor HTZ-a.

Po njemačkim restoranima sve više Prozora u Hrvatsku Internet stranice HTZ-a na španjolskom i japanskom jeziku Uz već postojeće, iscrpne informacije na nekoliko jezika, Glavni ured HTZ-a sprema se na svojoj web stranici (www.hrvatska.hr) objaviti osnovne podatke o hrvatskom turizmu na španjolskom, odnosno japanskom jeziku. Prijevod na španjolski već je gotov, kao i spot namijenjen tamošnjem tržištu. Za potencijalne španjolske turiste na njihovom je jeziku pripremljen i DVD Čarobna Hrvatska. Stranice na japanskom jeziku za sada su u pripremnoj fazi, a one na španjolskom bit će objavljene sredinom svibnja.

Akcija Prozor u Hrvatsku, započeta 2002., nastavlja se ove godine postavljanjem 17 novih, reklamnih «prozora» u njemačkim restoranima hrvatskih vlasnika. Riječ je o osvijetljenom staklu uljepšanom nekim hrvatskim turističkim motivom po izboru vlasnika lokala. Sa strane su postavljene imitacije dalmatinskih škura, u koje su umetnute brošure o hrvatskom turizmu. U prvoj fazi, 2002. godine, takve su instalacije postavljene u 70-tak restorana, no sada ih žele i drugi ugostitelji pa će se tijekom svibnja, posredstvom predstavništva HTZ-a u Frankfurtu, na području pokrajine Baden-Württemberg postaviti novi prozori.

Brošure o ronjenju i obiteljskim hotelima dostupne na internetu Nedavno prezentirane nove brošure HTZ-a «Obiteljski i mali hoteli» i «Ronjenje» od početka travnja nalaze se i na internet stranicama HTZ-a na adresi www.croatia.hr. Brošura o obiteljskim i malih hotelima otisnuta je na šest jezika (hrvatskom, slovenskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom) u 60.000 primjeraka, dok je brošura o ronjenju otisnuta u 40.000 primjeraka, na četiri jezika (talijanskom, češkom, engleskom i njemačkom). Oba materijala dostupna su u PDF formatu na stranicama HTZ-a, na kojima zainteresirani mogu naručiti tiskane brošure. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

55


iz rada glavnog ureda

Mjesečni Newsletter HTZ-a izlazi na 12 jezika Već dvije i pol godine, od studenoga 2002., Glavni ured HTZ-a izdaje Newsletter, mjesečnu publikaciju namijenjenu stranim novinarima. Dostupan je na 12 jezika – engleskom, njemačkom, talijanskom, poljskom, francuskom, češkom, ruskom, mađarskom, slovačkom, slovenskom, švedskom i nizozemskom jeziku. Newsletter se pokazao izvrsnim kanalom distribucije najaktualnijih podataka o novostima u turističkoj ponudi Hrvatske. Atraktivnog je dizajna i distribuira se putem predstavništava HTZ-a i PR-agencija na emitivnim turističkim tržištima. Također, dostupan je i na web portalu HTZ-a pod stavkom Journalist web.

Nove ploče dobrodošlice na cestama prema Sloveniji i Mađarskoj I ove se godine nastavlja postavljanje ploča dobrodošlice na graničnim prijelazima prema Sloveniji i Mađarskoj, preko kojih u Hrvatsku dolazi najveći broj turista. Najnovije ploče dobrodošlice – površine tri puta četiri metra, s natpisima «dobrodošli» i «doviđenja» na četiri jezika – postavljene su na granicama prema Sloveniji i Mađarskoj. Analizom prometa na međunarodnim graničnim prijelazima utvrđeni su prioritetni granični prijelazi, na kojima su ove godine postavljene table dobrodošlice. Prepoznatljivo dizajnirane table postavljene su na važnim graničnim prijelazima prema Mađarskoj: Donji Miholjac, Terezino Polje i Duboševica te na prijelazu prema Sloveniji – Pribanjci-Vinica, koji je znatno dobio na značenju izgradnjom autoceste.

Nove brošure o Slavoniji i hrvatskoj gastronomiji Nakon godinu dana priprema, u izdanju HTZ-a će u svibnju biti tiskana brošura o Slavoniji. Sadržaj brošure prihvaćen je i usklađen na koordinaciji turističkih zajednica Slavonije, održanoj u prosincu prošle godine. 56 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Brošura o Slavoniji bit će otisnuta u nakladi od 60.000 primjeraka, od toga 15.000 na engleskom, 12.000 na njemačkom, po 10.000 na mađarskom i talijanskom, 6.000 na francuskom i 7.000 na hrvatskom jeziku. Koncept je izradio Milan Sivački, urednica je Slavija Jačan Obratov, a autori teksta su Miroslav Ambruš-Kiš, Stanko Andrić, Grgur Ivanković, Stjepan Lončarić i Dane Pejnović. Fotografije potpisuju Dražen Bota, Damir Fabijanić, Dalibor Nedela, Ivo Pervan, Saša Pjanić, Damir Rajle, Mario Romulić, Zvonimir Tanocki i Marin Topić. Promocija brošure o Slavoniji zakazana je za lipanj u Đakovu. U pripremi je i brošura o gastronomiji, prema tekstu autora Renea Bakalovića. Ta će se brošura, obogaćena mnoštvom ilustracija prehrambenih proizvoda i lokalnih jela, otisnuti na francuskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Uz nju ide i gastro-karta Hrvatske, s ucrtanim najznačajnijim specijalitetima. Napravit će se i web stranica posvećena hrvatskoj gastronomiji, a bit će smještena na adresi www.hrvatska.hr. U pripremi je i izrada brošure o središnjoj Hrvatskoj, koja će se tiskati u jesen ove godine.

Rytmus života: Istra kao iz bajke... U češkom je tisku ovih dana objavljeno nekoliko zapaženih reportaža o Hrvatskoj, izvijestila je Mirjana Žilić, voditeljica ureda HTZ-a u Pragu. Obiteljski tjednik RYTMUS ŽIVOTA u izdanju od 18. travnja donosi dvije kolor stranice o Istri pod naslovom: Istra – doživite ljetovanje kao iz bajke usred sredozemnog podneblja. Ljepota bisera istarskog poluotoka, Rovinja i Vrsara, čista voda i veseli život sredozemlja sigurno će vas oduševiti... Reportaža je popraćena sa 6 kolor fotografija, od kojih je najveća ona grada Rovinja. Autorica članka, Sabina Kunešova, očito je dobar poznavatelj destinacije, a reportaža je objavljena u redovnoj rubrici Svijet kao na dlanu. Prvi broj novog časopisa DOVOLENA 2005 u potpunosti je posvećen Hrvatskoj - omiljenom i najtraženijem odredištu čeških turista. Svjetlo dana novi je turistički časopis ugledao 20. travnja u Češkoj, a osnovna mu je namjena informirati čitatelje o njihovim omiljenim destinacijama. Na 52 stranice u koloru, luksuznog tiska te u formatu A 4 objavljen je niz zanimljivih članaka o Hrvatskoj popraćenih kvalitetnim fotografijama, a cijelo je izdanje napravljeno u suradnji s predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Pragu. Glavni i odgovorni urednik časopisa, David Černy, u uvodniku


podsjeća da Hrvatsku svake godine posjeti milijun čeških turista, da on osobno tamo putuje nekoliko puta godišnje, najradije na jedrenje, te da se upravo pred dva dana vratio s jedne regate na Jadranu, te navodi «Neka vam novi časopis Ljetovanje 2005 bude vodič koji će vam uštedjeti svaku nepoznanicu i koji će vam biti bogat izvor informacija za vaše ugodno i mirno ljetovanje!». Iz sadržaja izdvajamo razgovor s Janicom Kostelić, koju urednik naziva «pravim bombonom za češke čitatelje»... Tu su i brojne i detaljne korisne informacije, koje svake godine trebaju svakome prije odlaska na odmor. Ostali članci objavljeni su pod naslovima: Kako izabrati organizatora putovanja, Nikako ne propustite..., a gdje su spomenuti Dubrovnik, Pula, Korčula, Split, Kornati, Plitvička jezera, Biograd na moru, Brijuni, Zagreb, Primošten, otok Hvar, Zadar... Objavljene su i reportaže Hrvatska – korak po korak, Znate li..., Protiv tijeka vremena, Spor o janjetini i kamenicama na konopcu, Najljepše plaže Jadrana i Kada ti vjetar napne jedra. Dana je i informacija o cijenama te je objavljen rječnik najkorisnijih riječi i izraza. Sve je popraćeno biranim fotografijama najljepših hrvatskih lokaliteta. Ovaj će časopis biti na novinskim kioscima najmanje mjesec dana, nakon čega izlazi novi s novom temom: Austrija. Uslijedit će London – Pariz, Francuska, Grčka, Španjolska itd., ali će se Hrvatska, ukoliko koji primjerak ostane, moći kupovati i dalje. Ženski tjedni časopis Vlasta u broju od 20. travnja na dvije kolor stranice u rubrici Putovanja objavljuje reportažu o plovidbi Jadranom drvenim jedrenjacima. Članak pod naslovom: Gore na palubu! iz pera Richarda Guryče govori o ljepotama otoka koje turisti «dotiču» na kružnim putovanjima jedrenjacima. Ponuda «brod – bicikl», koju već godinama nudi turoperator, specijalist za Hrvatsku Geotour, ovoga se puta posvećuje otoku Korčuli i Dubrovniku.

Krajem travnja održana Hrvatska večer u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji i Belgiji Potkraj travnja, u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, održan je niz uspješnih Hrvatskih večeri, i to prvenstveno u zemljama čiji građani tradicionalno godišnje odmore provode u Hrvatskoj - u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji i Belgiji. Tako je u Bratislavi Hrvatska večer održana već jubilarni, deseti put. U hotelu Kyjev je pred preko tri stotine predstavnika

najznačajnijih medija i turoperatora, političkog, kulturnog, društvenog i sportskog života Slovačke predstavljena hrvatska turistička ponuda. Uzvanicima se obratila hrvatska veleposlanica Andrea Gustović-Ercegovac, a priredbi je nazočio i Hidajet Biščević, državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. U ime domaćina goste je pozdravio Milo Sršen, pomoćnik direktora Glavnog ureda HTZ-a. Vrijedi istaknuti da su ponovno, drugu godinu zaredom, svojom prisutnošću skup uveličali Ivan Gašparovič, predsjednik Republike Slovačke, te umirovljeni predsjednik Michal Kováč. Ove je godine došao i Viliam Veteška, potpredsjednik slovačkog parlamenta. Proteklih je godina Hrvatska večer postala sastavni dio vrhunskih društvenih događaja u Slovačkoj. Uzvanici su i ovoga puta uživali u bogatoj ponudi vrhunskih hrvatskih vina i tradicionalnih jela iz svih dijelova Hrvatske, koja su pripremili kuhari porečkog Riviera holdinga. Nakon večere gosti su posluženi Kraševim proizvodima. Program je vodila poznata slovačka novinarka Nora Krchňáková s vodeće televizijske postaje TV Markíz. Tijekom večeri prisutni su imali priliku vidjeti novi film Autocestom brže do hrvatske obale, kao i promociju nove serije plakata poznatih autora, a zvuke Mediterana približila je šibenska klapa Berekini. U Pragu, glavnom gradu Češke, Hrvatska je večer održana po peti put, a njezin službeni dio započeo je prezentacijom Nike Bulića, direktora Glavnog ureda HTZ-a. U nastavku je u praškom hotelu Olympic održan okrugli stol s predstavnicima čeških turoperatora pod nazivom Suradnja u turizmu 2005., kojem su s hrvatske strane nazočili Želimir Kramarić, pomoćnik ministra za turističku politiku, Niko Bulić, direktor HTZ-a te Viktor Brož, hrvatski veleposlanik u Češkoj. Navečer je u hotelu Inter Continental Praha održana Hrvatska večer za 250 uzvanika – uz novoimenovanog češkog ministra za regionalni razvoj došli su predstavnici turoperatora i agencija koji u svojim programima nude Hrvatsku, novinari, predstavnici turističkih organizacija drugih zemalja koje imaju sjedište u Pragu, potom predstavnici Czech Tourisma (organizacije za promociju češkog turizma), češkog Ministarstva vanjskih poslova, gospodarstva i trgovine te brojni drugi, među kojima i uvijek vjerni i odani prijatelj Hrvatske, režiser i glumac, nobelovac Jirži Menzel. Jadranske specijalitete spremili su kuhari iz lovranskog Excelsiora, a gostima su nuđena vrhunska hrvatska vina. Ovogodišnja prezentacija hrvatskog turizma u Pragu organizirana je prije glavne turističke sezone, u vrijeme kada najviše ljudi odlučuje kamo na odmor. Računa se da će na odmor u inozemstvo otputovati oko 3,8 milijuna Čeha, od čega više od 800.000 u Hrvatsku, već sedmu godinu zaredom najomiljeniju destinaciju čeških turista. Promocija hrvatske kulture i turizma po treći je puta održana u Bruxellesu, i to u suradnji organizatora, HTZ-a, s Hrvatskim veleposlanstvom u Kraljevini Belgiji te hrvatskim misijama pri EU i NATO-u u Bruxellesu. Započelo je workshopom posvećenom city-trip putovanjima pod nazivom Mogućnosti otkrivanja nove metropole i povijesnih gradova u Hrvatskoj. Na workshopu su sudjelovali belgijski specijalisti za city-trip putovanja te hrvatski hotelijeri i agencije iz Makarske, Splita, Zagreba i Opatije. U popodnevnim satima organiziran je i susret s autobuserima pod www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

57


iz rada glavnog ureda nazivom Moguće povećanje prometa u posezoni. Niko Bulić, direktor Glavnog ureda HTZ-a, održao je konferenciju za tisak na temu kulturnog turizma, kojoj se odazvalo dvadesetak novinara uglednih dnevnih i tjednih listova iz Belgije. Naposljetku, u najprestižnijoj dvorani u Bruxellseu, Concert Noble, upriličena je Hrvatska večer. Nazočili su joj članovi diplomatskog zbora, dužnosnici EU i NATO pakta, Belgije, Valonije, Flandrije i regije Bruxelles te novinari i turoperatori koji u svojoj ponudi imaju hrvatske destinacije. Nastup Sandre Bagarić i zadarske klape Intrade oduševio je prisutne, kojima je uz promociju hrvatske kulture i turizma predstavljena i gastro ponuda. Hrvatska večer održana je i u susjednoj Sloveniji, i to u ljubljanskom Grand hotelu Union. Iz Slovenije je lani na Jadran došlo više od 900.000 gostiju. Prezentacija hrvatskog turizma započela je u prijepodnevnim satima workshopom pod nazivom Produžimo ljeto, na kojem su se nakon uvodne riječi Zdenka Mičića i Nike Bulića, državnog tajnika za turizam, pojedinačno predstavile turističke zajednice jadranskih županija, hotelskih kuća, nacionalnih parkova, parkova prirode, lokalnih turističkih agencija i udruga sa specifičnim programima. Oni su predstavili atraktivni predsezonski i posezonski wellness, aktivni odmor, sport i rekreaciju, odnosno zanimljive programe koji bi i van glavne sezone slovenske turiste mogli privući u Hrvatsku. Svoje mišljenje o mogućnostima produženja sezone izložili su predstavnici najvažnijih slovenskih turoperatora. Odaziv sudionika s obje je strane bio vrlo velik pa ljubljansko predstavništvo HTZ-a planira organizaciju sličnog workshopa, na kojem će sudjelovati zainteresirani predstavnici svih segmenata hrvatske turističke ponude. Hrvatska turistička i eno-gastro ponuda pod nazivom Jadranska serenada okusa predstavljena je u večernjim satima u Grand hotelu Union, čiji su zidovi za tu priliku ukrašeni fotografijama s najljepšim hrvatskim motivima. Svečanoj večeri, prilikom koje je u šest slijedova stizala riba i morski plodovi, nazočilo je 160 uzvanika: hrvatski veleposlanik Mario Nobilo, predstavnici turoperatora i agencija koji u svojim programima nude Hrvatsku, predstavnici diplomacije i javno-političkog života, turistički novinari i četiri glavne slovenske TV kuće. Prisutni su imali priliku vidjeti nove spotove HTZ-a i film Autocestom brže do hrvatske obale. Svaki je uzvanik s Hrvatske večeri ponio uspomenu, licitarsko srce, te malu jedrilicu izrađenu od oblutka i jedara od rezanog stakla u boji. U nastavku večeri goste su zabavljali Nina Badrić i klapa Bonaca.

Workshop u Frankfurtu zakazan za 2. lipanj U frankfurtskom hotelu Hessischer Hof, u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, 2. lipnja održat će se workshop, čiji je cilj bolje povezivanje hrvatskog i njemačkog turističko-komercijalnog sektora. Uz Zdenka Mičića, državnog tajnika za turizam, i Niku Bulića, direktora Glavnog ureda HTZ-a, iz Hrvatske dolaze predstavnici hotelijerskih tvrtki, incoming agencija, udruge malih i obiteljskih hotela te zrakoplovnih tvrtki i Hrvatskih željeznica. S njemačke strane dolazak na prezentaciju potvrdili su brojni turistički agenti koji neposredno prodaju odmor u Hrvatskoj. 58 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Nakon workshopa predviđena je konferencija za tisak, namijenjena prvenstveno novinarima stručnih turističkih časopisa, a druženje završava eno-gastronomskom prezentacijom.

Hrvatskoj gastronomskoj ponudi posvećen svibanjski broj najpoznatijeg kulinarskog časopisa u Poljskoj Svibanjsko izdanje najpoznatijeg poljskog kulinarskog časopisa Kuchnia u cijelosti je posvećeno hrvatskoj gastronomskoj ponudi, izvijestio je Bojan Baketa, direktor predstavništva HTZ-a u Poljskoj. Kulinarski časopis Kuchnia u svibanjskom broju nosi naziv Hrvatska - velika kuhinja male zemlje. U ovom izdanju na oko 80 stranica hrvatska eno-gastronomija predstavljena je regionalno, s puno fotografija i recepata. Časopis sadrži i korisne informacije o kulinarskim navikama u Hrvatskoj te nekoliko recenzija restorana diljem Hrvatske, koje je redakcija magazina posjetila tijekom studijskog putovanja. U časopisu su objavljeni i intervjui s Reneom Bakalovićem, kulinarnim ekspertom i promotorom hrvatske gastro ponude i s kuharom Damirom Crlenim iz Varaždina. Časopis Kuchnia mjesečno izlazi u nakladi od 75.000 primjeraka, a njegova čitanost se procjenjuje na oko dvjesto tisuća čitatelja diljem Poljske. Urednica magazina Kuchnia, Jolante Orlowske, naglašava da će ovakvo reprezentativno predstavljanje hrvatske gastro ponude u Poljskoj izazvati veliki interes poljskih čitatelja.

Na ruskom NTV-u TV emisija o Hrvatskoj Hrvatska turistička ponuda predstavljena je 28. travnja u emisiji pod nazivom Dobro jutro draga - klub za gospođe, na ruskom NTV-u, izvjestio je Mladen Falkoni, direktor predstavništva HTZa u Moskvi. U jutarnjoj emisiji u trajanju od 25 minuta gostovali su predstavnici HTZ-a u Moskvi, koji su imali prilike i odgovarati na izravna pitanja gledatelja. Tijekom emisije prikazane su turističke ljepote Hrvatske te program i ponuda za rusko tržište za ovu sezonu. Hrvatska je predstavljena kao zemlja s prirodnim ljepotama, ugodnom klimom, razvijenom turističkom infrastrukturom te tradicionalnim povijesnim vrijednostima. Prikazan je za ovu priliku specijalno pripremljen video materijal o hrvatskom Jadranu i kontinentalnoj Hrvatskoj. Domaćicama u Rusiji ponuđeno je i nekoliko recepata iz hrvatske mediteranske kuhinje. Emisija Dobro jutro draga - klub za gospođe je najgledanija jutarnja emisija koju prate TV gledaoci u više od 300 gradova Rusije, od Kaliningrada do krajnjeg Sibira (grada Krasnojarska), a njezina se gledanost procjenjuje na preko 30 milijuna. Falkoni dodaje da uspješnu prezentaciju hrvatske eno-gastronomske i turističke ponude potvrđuju brojni telefonski pozivi zaprimljeni u uredu HTZ-a poslije emisije, kojima gledatelji izražavaju želju da svoj odmor provedu u Hrvatskoj.


Turističko vijeće prihvatilo izvješća o radu i financijskom poslovanju HTZ-a Na sedmoj sjednici Turističkog vijeća HTZ-a, održanoj 31. ožujka 2005., prihvaćena su izvješća o radu HTZ-a te o financijskom poslovanju za 2004. godinu. Prihvaćeno je i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem HTZ-a, prema kojem je prihod u odnosu na prethodnu godinu značajno poboljšan. Također, članovi Turističkog vijeća složili su se s prijedlogom izbora direktora i voditelja u inozemnim predstavništvima i ispostavama HTZ-a, kao i s prijedlogom Savjeta za potpore projektima i manifestacijama za 2005. godinu. Croatia Airlinesu odobreno je 14 milijuna kuna pomoći za posebne predsezonske i posezonske zračne mostove. Podržan je prijedlog Nike Bulića, direktora Glavnog ureda HTZ-a, o pojačanom TV-oglašavanju na glavnim emitivnim tržištima u iznosu od 1,06 milijuna eura, kao i prijedlog o otvaranju novog predstavništva HTZ-a u Madridu i ispostave u Kopenhagenu. Govoreći o nadolazećoj sezoni, Niko Bulić najavio je pozitivan trend u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj i skandinavskim zemljama, gdje će indeksi vjerojatno biti nešto niži nego lani, ali rast ostaje snažan. Pozitivan trend nastavlja se i u Nizozemskoj, Švicarskoj, Belgiji i Mađarskoj, a stabilna pozicija uz blagi rast najavljuje se za njemačko, talijansko i slovensko tržište. Očekuje se preokret u negativnim kretanjima u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj. Ukupno gledano, Bulić očekuje ponavljanje prošlogodišnjih rezultata, ali s blagim iskorakom. Dobar prošlogodišnji rezultat omogućio je ove godine dodatno promotivno djelovanje na emitivnim tržištima. Racionalnim pristupom ostvarene su znatne uštede na sajamskim nastupima, a Bulić je napomenuo i da su se svi inozemni uredi HTZ-a držali planiranih financijskih okvira. Prihvaćeno je svih osam kandidata za direktore inozemnih predstavništava i ispostava HTZ-a koje je predložilo Povjerenstvo Turističkog vijeća. U nastavku, Turističko vijeće HTZ-a odobrilo je ukupno milijun kuna potpore raznim projektima i manifestacijama, kandidiranima od strane turističkih zajednica županija. Ukupno je tražen novac za 170 projekata i manifestacija, a odobren je za njih 70. Izviješteno je i da ukupni lanjski dug za nenaplaćene boravišne pristojbe iznosi 17 milijuna kuna, od čega 12

milijuna otpada na 2004. godinu, a preostalih pet milijuna odnosi se na nenaplaćena potraživanja iz prethodnih godina. Taj je ukupni dug zapravo puno manji nego 2003. godine, kada je dosezao i do 40 milijuna kuna. Inače, u ovoj se godini stanje popravilo pa je sada ukupni dug smanjen na deset milijuna kuna. Za dužnike se zahtijeva naplata i sankcije. Najviše je problema u Dalmaciji, gdje prisilna naplata nije moguća u tvrtkama koje su u postupku privatizacije pa je popis dužnika proslijeđen Državnom inspektoratu. Na kraju je prihvaćeno da se naredna, svibanjska sjednica turističkog vijeća, održi u Vodicama, povodom obilježavanja 50-godišnjice turizma u tom mjestu.

Kvarner, Istra i Dubrovnik redovito uplaćuju boravišne pristojbe i članarine Na četvrtoj sjednici Nadzornog odbora HTZ-a, održanoj 29. ožujka, jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu HTZ-a, kao i izvješće o financijskom poslovanju za 2004. godinu, i proslijeđeno Turističkom vijeću na usvajanje. Zaključeno je da Glavni ured HTZ-a nema nikakvih dubioznih potraživanja ili dugovanja. Prema godišnjem izvješću, u 2004. ostvareno je 173 milijuna kuna ukupnih prihoda. Zabilježen je pozitivan pomak u naplati boravišne pristojbe i članarine. Deficit je po tom pitanju smanjen s preko deset milijuna kuna u 2003. na četiri milijuna kuna u 2004. godini, a od tog će se novca plaćati pojačana medijska kampanja na emitivnim tržištima tijekom travnja i svibnja. Dobrom je ocijenjena suradnja s Državnim inspektoratom u naplati boravišne pristojbe. U Istri, Kvarneru i Dubrovniku nema više problema u naplati. U sjevernoj i srednjoj Dalmaciji postoji problem naplate boravišne pristojbe, koji čini 50% ukupno nenaplaćene boravišne pristojbe. Rashodi su za 10% manji od planiranih, a ostvarene su sve osnovne i dodatne aktivnosti sukladno s Programom rada. Na tržištu se uspjela održati pozitivna slika o Hrvatskoj, čemu su znatno doprinijeli i brojni strani novinari tonom svojih reportaža, naglasio je Niko Bulić, direktor Glavnog ureda HTZ-a. Na sajmovima se odustaje od spektakularnih nastupa i prelazi se na poslovniji pristup, što se pokazalo opravdanim i u financijskom i u poslovnom smislu. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

59


iz rada glavnog ureda

Odobrena sredstva za sufinanciranje kulturno-turističkih proizvoda Na prijedlog Savjeta za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice Turističko vijeće je dana 31. ožujka donijelo odluku o sufinanciranju sljedećih kulturno-turističkih proizvoda:

DUBROVAČKE LJETNE IGRE

100.000,00

SPLITSKO LJETO

60.000,00

PARK SKULPTURE BUFALO OTOČIĆ VRNIK - KIPARSKA RADIONICA 50.000,00 KUĆA O BATANI

50.000,00

NA ULICAMA I TRGOVIMA PULE

50.000,00

LABIN ART REPUBLIKA

25.000,00

FESTIVAL PANTOMIME I ULIČNIH DOGAĐANJA U NINU

25.000,00

PROMENADNI KONCERTI NA ZRINJEVCU

25.000,00

KULTURNO TURISTIČKI PROIZVODI DESTINACIJE ZAGREB

20.000,00

IZLOŽBA SKRIVENO BLAGO MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT

20.000,00

MEĐUNARODNI FESTIVAL ORGANUM HISTRIAE

15.000,00

FESTIVAL PLESA I NEVERBALNOG TEATRA SVETVINČENAT

15.000,00

ISTRAETNOJAZZ FESTIVAL

15.000,00

TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE KRAPINA

15.000,00

LJETNE PRIREDBE KRK

15.000,00

LJETNA ŠKOLA «GRADITELJSKO NASLJEĐE≈ - «MOŠĆENICE ŽIVI GRAD MUZEJ≈ 15.000,00 ANDAUTONIJA ZA DJECU

15.000,00

STONSKO LJETO

10.000,00

17. MEĐUNARODNI SUSRET SVIRAČA DIJATONSKIH HARMONIKA «Z ARMONIKU V ROČ≈

10.000,00

MEĐUNARODNO NATJECANJE TENORA TROGIR

10.000,00

TISUĆLJEĆA KULINARSTVA - RADIONICE PRAPOVIJESNE, RIMSKE, SREDNJOVJEKOVNE I TRADICIONALNE KUHINJE U ARHEOLOŠKOM PARKU BUDINJAK 40.000,00

HVARSKE LJETNE PRIREDBE

10.000,00

MEĐUNARODNI FESTIVAL NOVOG FILMA SPLIT

10.000,00

LUTKARSKE MALE PRIČE VARAŽDIN

35.000,00

VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI

10.000,00

MARKO POLO FESTIVAL

30.000,00

FESTIVAL PAŠKO LJETO

10.000,00

OSORSKE GLAZBENE VEČERI

30.000,00

SAJAM VLASTELINSTVA, STARI GRAD DUBOVAC, KARLOVAC

50.000,00

OŽIVLJAVANJE TRADICIJSKIH AMBIJENATA, MAJEROVO VRILO 50.000,00 ARHEOLOŠKI PARK «RIMSKE TERME≈ VIS

45.000,00

Identifikacija i interpretacija lokaliteta od povijesnog i kulturnog značenja

ARHITEKTONSKO-KULTUROLOŠKI KOMPLEKS «DVOR≈, MJESTO LUBENICE, OTOK CRES

30.000,00

PANTAN RESORT - TROGIRSKE MLINICE

30.000,00

MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK

30.000,00

ETNOLOŠKE RADIONICE TRADICIJSKIH RUKOTVORINA I OBRTA «PREDITE PRELJE, VEZITE VELJE, ...≈ 30.000,00 GLAZBENE VEČERI U SV. DONATU 60 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

30.000,00

IZRADA POUČNE STAZE «PLAS≈ I STAVLJANJE U FUNKCIJU EKO TURIZMA, VRŠNI GREBEN PARKA PRIRODE UČKA 50.000,00 KULTURNI VODIČ DALMATINSKE ZAGORE - ITINERER

50.000,00

BRIJUNI - INFO PREZENTACIJA I TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNIH I KULTURNIH SPOMENIKA OTOČJA BRIJUNI 25.000,00


Odobrena sredstva za sufinanciranje manifestacija i projekata Na prijedlog Savjeta za potpore manifestacijama i projektima od značaja na državnoj razini Turističko vijeće je dana 31. ožujka donijelo odluku o sufinanciranju sljedećih projekata i manifestacija:

31. Etno susreti - Bilje

10.000 kn

32. Baranjski bećarac - Beli Manastir

10.000 kn

33. Hrvatsko natjecanje u kuhanju fiš paprikaša - Osijek 10.000 kn 34. Olimpijada starih sportova - Brođanci

10.000 kn

35. K.u.K. razglednica - Opatija

10.000 kn

36. Marunada - Lovran

10.000 kn

37. Metropola čakavštine - Rijeka

10.000 kn

38. Međunarodni ljetni karneval - Novi Vinodolski 10.000 kn ATP Croatia Open - Umag

100.000 kn

Karnevalske priredbe - Opatija Riječki karneval - Rijeka

50.000kn

Sinjska alka - Sinj

50.000 kn

Vinkovačke jeseni - Vinkovci

40.000 kn

Malvasia Mediterranea MMV - Pula

30.000 kn

ACI Club d.d.

25.000 kn

Rapska fjera - Rab Nastup Rapskih samostreličara - Rab

39. Ružica Vinodola - Novi Vinodolski

10.000 kn

40. Dani maslina - Punat

10.000 kn

41. Novogodišnje natjecanje u podvodnom ribolovu - M.Lošinj

10.000 kn

42. Ljeto u Fužinama - Fužine

10.000 kn

43. Čabar 2005. - Čabar

10.000 kn

44. Polane na tragu goranske starine - Delnice 10.000 kn 45. Kestenijada - Hrvatska Kostajnica

10.000 kn

20.000 kn

46. Voloderske jeseni - Voloder/Popovača

10.000 kn

Noć punog mjeseca - Zadar

20.000 kn

47. Festival roda - Čigoć

10.000 kn

Brzinske utrke maratona lađa - Opuzen

15.000 kn

48. Selo graditeljske baštine - Krapje/Jasenovac 10.000 kn

10. Blatsko ljeto - Blato

15.000 kn

49. Ljeto u Topuskom - Topusko

10.000 kn

11. Porečki delfin - Poreč

15.000 kn

50. Letovanić selo pokraj Kupe - Lekenik

10.000 kn

12. Viteški turnir - Gornja Stubica

15.000 kn

51. Faros maraton - Stari Grad / Hvar

10.000 kn

13. Međunarodni ljetni karneval - Senj

15.000 kn

52. Međunarodni festival novog filma - Split

10.000 kn

14. Hrvatska revija jednominutnih filmova - Požega

53. Gastrobrač - Bol

10.000 kn

15.000 kn

54. Cvit razgovora

10.000 kn

15. Sisački viteški turnir - Sisak

15.000 kn

55. Kulturno ljeto Dani Vrlike - Vrlika

10.000 kn

16. Pustolovna utrka Terra Incognita

15.000 kn

17. Cro Challenge 2005.

15.000 kn

56. Vanka regule - festival ekstremnih sportova Sutivan

10.000 kn

18. Velebitski pustolovni Trekking

10.000 kn

57. Dani bikle i biklijada - Vrgorac

10.000 kn

19. Međunarodni atletski supermaraton «Zagreb-Čazma≈

58. Big Game Fishing - Jezera

10.000 kn

10.000 kn

20. Brodsko kolo - Slavonski Brod

10.000 kn

59. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam - Varaždin

10.000 kn

21. Mala ribarska akademija «Sardela≈ - Fažana10.000 kn

60. Međunarodni festival čipke - Lepoglava

10.000 kn

22. Subotina po starinski - Buzet

10.000 kn

61. Cvetlin - Trakošćan

10.000 kn

23. Međunarodni festival folklora - Karlovac

10.000 kn

62. Špancirfest - Varaždin

10.000 kn

24. Ivanjski krijes - Karlovac

10.000 kn

63. Orahovačko proljeće - Orahovica

10.000 kn

25. Festival vještica i vila - Ogulin

10.000 kn

64. U posjet starim vremenima - Pitomača

10.000 kn

26. Legenda o picokima - Đurđevac

10.000 kn

65. Rokovo - Virovitica

10.000 kn

27. Izložba paške ovce i sira - Novalja

10.000 kn

66. Šokačko sijelo - Županja

10.000 kn

67. Saljske užance - Sali/Dugi otok

10.000 kn

68. Samoborski fašnik - Samobor

10.000 kn

69. Dani Jelačića - Zaprešić

10.000 kn

70. Međunarodna smotra folklora - Zagreb

10.000 kn

28. Mura 2005. - međunarodni spust murskih ladji 10.000 kn 29. Dani Zrinskih i Porcijunkule - Čakovec

10.000 kn

30. Međunarodni sajam ekologije i zdrave hrane -Čakovec 10.000 kn

www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

61


iz rada glavnog ureda

Volim Hrvatsku 2005. U obnovljenom hotelu Risnjak u Delnicama održan je drugi sastanak Stožera projekta Volim Hrvatsku. Članove Stožera pozdravili su Marijan Pleše, gradonačelnik grada Delnica, njegov zamjenik Ivica Briški te predsjednica Turističke zajednice grada Delnica Jasna Janeš i direktorica Irena Vučenik Šostik. Direktori turističkih zajednica županije podnijeli su izvješće o planiranim aktivnostima i onima koje su u tijeku, a Glavni ured izvijestio je nazočne o tijeku informatizacije sustava turističkih zajednica. Kvarner je područje najjačeg investiranja u turizmu, rekla je Gordana Medved, direktorica TZ-a Primorsko-goranske županije. Osim ulaganja u hotelske objekte visoke kvalitete ulagat će se u kampove i u selektivne oblike turističke ponude. Posebno se to odnosi na kongresni i zdravstveni turizam, koji na tom području imaju dugu tradiciju, a ta regija želi postati najjača hrvatska wellness destinacija. Što se tiče priprema za turističku sezonu, prošle godine redizajnirani web-portal sada je dostupan na četiri jezika, ažurirana je tiskana produkcija, a predstavljeno je i prvo ovogodišnje izdanje Kvarnera Info s pratećim kalendarom priredaba Iz dana u dan. Info punkt Vrata Jadrana, koji radi cijele godine, intenzivno se priprema za nadolazeću sezonu. Elaborat za turističku signalizaciju je odrađen i postupno se ide u realizaciju postavljanja tabli. Ove godine Kvarner dobiva dvije izravne zračne veze, i to s Kölnom i Hannoverom. Marino Brečević naglasio je da se ove godine u Istarskoj županiji po jedanaesti puta održava akcija Neka moja Istra blista, a glavna tema su parkovi prirode. Želi se potaknuti svijest o parkovima prirode, kojih u Istri ima čak 34, no građanima nisu dovoljno poznati. Radi se i na ostalim aktivnostima – čišćenju, očuvanju okoliša, sađenju. Akcija se provodi u suradnji s javnom ustanovom Natura Histrica i Odjelom za prosvjetu i kulturu Istarske županije. Napravljeni su songovi, spotovi, plakati, a na Novoj TV su dogovorene tematske emisije. Brošura Volim Hrvatsku poslana je u sve osnovne škole i vrtiće. U središnjoj je Hrvatskoj, prema izvješćima svih direktora županijskih turističkih zajednica, materijal koji je stigao iz Glavnog ureda (knjižica Volim Hrvatsku, plakati, naljepnice i dopis Zavoda za školstvo) odaslan u osnovne škole i vrtiće, izvijestio je Antun Turčić. Sveobuhvatna akcija čišćenja za Dan planeta Zemlje dogovorena je s raznim udrugama – planinarima, lovcima te sa stanovništvom i školarcima. Priprema se koordinacija direktora turističkih zajednica središnje Hrvatske, na kojoj će dogovoriti akciju s kojom će zajedno započeti Volim Hrvatsku. Glavnom uredu HTZ-a upu62 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

tili su prijedloge za sufinanciranje projekata i manifestacija, a u tijeku su prijedlozi za nove proizvode i smeđu signalizaciju. Sve turističke zajednice u istočnoj Hrvatskoj primile su materijal iz Glavnog ureda i odmah ga uputile u škole i vrtiće, rekao je Josip Mikolčić. Na sveopći dan čišćenja dogovoren je odlazak na lokalitete koji su van dohvata komunalnih službi, s kojih će se čistiti divlji deponiji smeća. Suradnja s regionalnim i lokalnim medijima vrlo je dobra – kontinuirano prate sve akcije i o njima pišu. Na kraju je konstatirano da je akcija Volim Hrvatsku zaživjela u istočnoj Hrvatskoj. Ove godine akcije u Zadarskoj županiji idu pod istim sloganom kao i lani – Uz cvit je lipši svit. Ivo Dunatov izvijestio je da su izrađeni plakati i majice, a u Zadru je postavljen display. Svake se godine u čišćenje i na natječaje uključuje veliki broj djece i učenika pa se nadaju da će tako biti i ove godine. Dobra je suradnja s komunalnim poduzećima i Županijom, s kojima dogovaraju akcije odvoza divljih deponija smeća. Organiziraju se i piknici u prirodi, koji za cilj imaju čišćenje manjih lokaliteta i sadnju sadnica. Što se tiče turističke signalizacije, ove će godine pokušati odraditi veći dio postavljanja tabli. Intenzivno se radi na pripremama otvaranja info-punkta Jesenice. Pripremaju se kandidature za Naj domaćina predsezone te za Plavi cvijet. Akcija Volim Hrvatsku radi se u suradnji sa Zadarskim listom, koji prati sve aktivnosti i o njima izvještava. Priprema se i velika manifestacija pod nazivom Zadarska koka – regata koju će popratiti još niz kulturnih, gastronomskih i ostalih događanja. Turistička zajednica Zadarske županije na projektu Volim Hrvatsku vrlo dobro surađuje sa svim udrugama i s Cehom ugostitelja. Pripremaju i niz raznih akcija za jesen, koje idu za produženjem sezone. Projekt Volim Hrvatsku postao je zaštitni znak pripreme turističke sezone u Šibensko-kninskoj županiji, rekao je Šime Vlašić. Svako mjesto ima svoju akciju čišćenja i uređenja, a županijska turistička zajednica organizira sveobuhvatne akcije uređenja, sadnje i otklanjanja divljih deponija. Intenzivno se radi na novim proizvodima: ponovno će se skakati bungee jumping s mosta, sokolarski centar otvara svoju izložbu, rade manifestaciju Big Game Fishing, otvoren je novi arheološki lokalitet na Bribirskoj Glavici, u Vodicama se otvara novi pomorski muzej i akvarij, radi se na razvoju seoskog turizma i manifestaciji Četiri bunara tajne Šibenika. U planu je intenzivno čišćenje uvala nenaseljenih otoka i Nacionalnog parka Krka, zajedno s raznim udrugama i stanovništvom. Materijal iz Glavnog ureda poslan je u sve škole i vrtiće. Akcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji i ove godine ide pod nazivom Budi šesna i čista, Dalmacijo moja, kazao je Mili Razović. Održani su sastanci s turističkim zajednicama i dogovoreni zajednički zadaci i aktivnosti iz projekta Volim Hrvatsku. Otvaranje autoputa potaknulo je postavljanje prometne signalizacije, ali i turističke, što je zadatak turističke zajednice. Zajedno s Hrvatskim cestama planira se veliko čišćenje divljih deponija smeća uz ceste. Kako bi se ekološki zaštitilo rijeku Cetinu, Ministarstvu je upućen dopis o preusmjeravanju prometa opasnim tvarima s područja rijeke koja daje pitku vodu. Materijal dobiven iz Glavnog ureda proslijeđen je u sve škole i vrtiće, koji su također pozvani na sudjelovanje u natječaju.


Na koordinacijama s turističkim zajednicama usklađene su i dogovorene sve aktivnosti pa je tako isplaniran i dan velikog čišćenja dubrovačke okolice, rekao je Vladimir Bakić. Za Clean up day dogovoren je odvoz divljeg deponija smeća na cesti kod Stona te stavljanje ograde kako ljudi više ne bi mogli na to mjesto odlagati smeće. Priprema se akcija pod nazivom Novo lice grada, u kojoj će se zajedno s udrugama krenuti u uređenje grada Dubrovnika. Planira se niz raznih zahvata i investicija, a sve u cilju poboljšanja kvalitete boravka turista na području Županije Dubrovačko-neretvanske, kao što su: uređenje parka prirode Prevlaka, promjena asfalta na prometnicama, uređenje uvale Lapad, uređenje trga u Opuzenu, šetnice Adrija u Vela Luci te niz aktivnosti na Korčuli. Preko 800 milijuna kuna investirat će se u pripremu ovogodišnje sezone u Županiji. Turistička zajednica grada Zagreba već nekoliko godina provodi akciju za očuvanje zdrave životne sredine, potiče tvrtke da usvoje ekološke principe, stvara klimu dobrodošlice za posjetitelje te provodi projekte koji se odnose na informiranost kao što su info planovi grada, putokazi i signalizacija, rekao je Mario Zmajević. U gradu se provodi osam akcija. U suradnji sa Zelenom akcijom grada prate se sve aktivnosti vezane uz Dan planeta Zemlje, a ove godine glavna je tema ekološka hrana. Druga aktivnost je akcija Pozelenimo, čiji je cilj ozelenjivanje i uređenje vrtova, okućnica, prozora i balkona. U osnovnim školama provodi se u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje projekt Dobrim građanstvom protiv nasilja. Osim tema o maloljetničkoj delikvenciji i štetnosti droge djeca uče o ekologiji i zaštiti prirode općenito, o vodama, utjecaju čovjeka na okoliš, preživljavanju u prirodi. Dan ljubaznosti u prometu je akcija koja se realizira u suradnji sa zagrebačkom prometnom policijom i ima za cilj podizanje prometne kulture svih sudionika u prometu, a u okviru akcije tiska se prigodni letak koji se dijeli vozačima, ali i pješacima na kritičnim zagrebačkim križanjima. Na Međunarodni dan zaštite okoliša i Svjetski dan pješačenja organizira se, u suradnji s poduzećem za zaštitu okoliša, čišćenje planinarskih staza Medvednice. Osim toga, organizira se rafting Savom uz čišćenje obala. Za Europski dan bez automobila TZ grada Zagreba surađuje s udrugom Bicikl, koja promiče izgradnju biciklističkih staza i parkirnih biciklističkih mjesta te uključivanje bicikla kao ravnopravnog prijevoznog sredstva. Ove godine realizirat će se i natječaj za fotografiju, natječaj za učenike osnovnih škola i dječjih vrtića na temu Kultura i turizam. S Gradskim uredom za poljoprivredu provodi se akcija Zeleni cvijet, čiji je naglasak na uređenosti pojedinačnih objekata od turističkog interesa. Od proizvođača će se otkupiti određena količina sadnica, koje će se podijeliti dječjim vrtićima i građanima putem nagradnih igara na radiju. Realizacija postavljanja tabli turističke signalizacije započet će početkom mjeseca lipnja i to najprije po pješačkim zonama. Postavljanje će biti u skladu s projektom Geodetskog fakulteta (nakon dobivanja svih potrebnih rješenja i dozvola). Zagreb će ove godine imati pet velikih međunarodnih manifestacija, a treba očekivati i jesen bogatu događanjima. U nastavku sastanka je Niko Bulić, direktor Glavnog ureda HTZ-a, pozvao sve direktore da se maksimalno angažiraju u svim

akcijama projekta Volim Hrvatsku, kao i u pripremi turističke sezone. Glavni ured procijenio je da može dodatnim sredstvima od milijun kuna potpomoći oglašavanje projekta Volim Hrvatsku na lokalnim radio i TV-postajama. Bulić je zamolio direktore da što prije kandidiraju svoje potrebe. Dopunska sredstva osigurana su i za projekte koji nisu novi proizvodi, a imaju za cilj boljitak razvoja hrvatskog turizma. Svi su prisutni preko kratke prezentacije upoznati s tijekom informatizacije sustava turističkih zajednica, a poseban naglasak stavljen je na neke probleme u procesu informatizacije. Članovi Stožera su u Opatiji obišli objekte u obnovi i izgradnji, odnosno hotele Savoy, Astoria, Admiral, Adriatic, Četiri opatijska cvijeta i Thalasso-wellness centar, bili su nazočni na predstavljanju izdanja Kvarner info 2005. te na otvorenju nacionalne izložbe suvenira Kvarner expo u opatijskom hotelu Kvarner.

Natječaj za fotografiju onečišćenja Glavni ured HTZ-a je u Vjesniku, Večernjem listu, Jutarnjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Glasu Istre, Novom listu, Glasu Slavonije, Zadarskom listu, Varaždinskom listu, Karlovačkom tjedniku, Međimurskom listu, Glasu Podravine i Prigorja, Bjelovarskom listu i Sisačkom tjedniku 31. ožujka 2005. objavio natječaj za naj-fotografiju, koja prikazuje onečišćenje ili onečišćivača na terenu. Natječaj je otvoren do 9. svibnja 2005. godine.

Spot Volim Hrvatsku emitira se na radiju i na televiziji Tijekom mjeseca travnja pa do početka svibnja prikazuju se radijski i TV-spotovi ekološko-edukativne akcije Volim Hrvatsku. Ti se spotovi, u kojima su sudjelovali najpoznatiji hrvatski glazbenici: Nina Badrić, Oliver Dragojević, Gibonni, Giuliano, Mladen Bodalec, Alen Vitasović, klapa Maestrali te dječji zbor Zvjezdice, emitiraju na 32 radijske i devet televizijskih postaja.

Stožer VH u Komiži Treći sastanak Stožera Koordinacijskog odbora projekta Volim Hrvatsku održan je 3. svibnja u hotelu Issa u Visu. Na dnevnom redu bilo je izvješće o aktivnostima projekta Volim Hrvatsku 2005. i tijek informatizacije sustava turističkih zajednica. Dan kasnije članovi stožera posjetili su Komižu i Biševo te prisustvovali čišćenju uvale Rukavac na Visu.

Početak akcije Volim Hrvatsku u središnjoj Hrvatskoj obilježen sadnjom Gupčevih lipa Turističke zajednice središnje Hrvatske obilježile su početak svih akcija projekta Volim Hrvatsku sadnjom drvoreda Gupčevih lipa u Donjoj Stubici. Po jedno stablo lipe zasadili su direktor Glavnog ureda HTZ-a Niko Bulić, predstavnik Turističkog vijeća i direktori županijskih turističkih zajednica središnje Hrvatske. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

63


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

novosti Hilton Imperial Dubrovnik

Spoj tradicije i suvremenosti U Dubrovniku je početkom svibnja otvoren luksuzni hotel Hilton Imperial Dubrovnik. Ovaj je hotel izgrađen u obnovljenom prostoru Grand Hotela Imperial – prvog moderno uređenog hotela u Dubrovniku – koji je otvoren 1897. godine. Njegova tradicija, udobnost, bogatstvo sadržaja kao i vizija modernog dubrovačkog turizma nadahnula je Atlansku Plovidbu da, u suradnji s hotelskom kompanijom Hilton International, kupi i obnovi ovaj dubrovački hotel, koji je dijelom porušen i devastiran tijekom rata. Ovaj hotel s 5 zvjezdica spoj je fascinantne arhitekture 19. stoljeća i modernog dizajna te prepoznatljivog Hiltonovog standarda. Hotel ima 147 vrhunski opremljenih soba mediteranskog ugođaja i 7 prostranih apartmana te veliki predsjednički apartman. Prepoznavši važnost današnjeg ubrzanog ritma života, način sklapanja poslova i razmišljanje poslovnih ljudi, Hilton je izašao u susret modernom poslovnom svijetu nudeći i Executive uslugu. Gosti Hiltonovog Executive Floora moći će uživati u prekrasnim Executive sobama s prostranim balkonima te će imati pristup Executive Loungeu, u kojem će se posluživati doručak, gratis snacks, novine, časopisi i pića. U sastavu hotela naći će se i luksuzni restoran, koji se proteže na osunčanu «taracu» s mediteran-skim biljem i spektakularanim pogledom na povijesne gradske zidine. Za one koji se žele opustiti i posvetiti sebi tu je i moderni Fitness Club hotela koji se sastoji od potpuno opremljene fitness dvorane upotpunjene velikim unutarnjim bazenom natkrivenim staklenom kupolom te saunom i turskom kupelji. Hilton Imperial Dubrovnik svojim klijentima nudi šest dvorana za sastanke, vlastiti Business Centre kao i veliku konferencijsku dvoranu kapaciteta 260 mjesta uz podršku najnovije tehnologije i profesionalnog osoblja obučenog prema Hiltonovim standardima.

Pakovo Selo kod Drniša

Živi muzej tradicionalne baštine Skupina mladih poduzetnika iz Drniša, gradića u zaleđu Šibenika, započela je u nedaleko smještenom Pakovu Selu, na 15 tisuća četvornih metara neplodnoga krša, gradnju jedinstvenog povijesno-etnografskog turističkog centra, u kojem će se turistima prezentirati nekad tradicionalan način života tamošnjeg 64 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

stanovništva. U centru, naime, namjeravaju zaposliti najmanje 20-ak osoba iz Pakova Sela, koje znaju stare narodne vještine, pamte recepte originalnih narodnih jela, nekadašnje seoske običaje te tajne već odavno zaboravljenih zanata. Između ostalog, turisti će tako moći uživati u vještini ručnog predenja vune i tkanja, branju samoniklog aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja, u radu starih kovača, drvodjeljama, guslarima, u starim vještinama zidanja suhozida i pokrivanja kuća kamenim pločama – kako su se nekada gradile sve kuće u tome kraju. Centar će zapravo pružati uvid u sve što se veže uz taj kraj pa će tako prezentirati i poljoprivredne poslove - oranje plugom uz pomoć domaćih životinja, proizvodnju domaćih suhomesnatih proizvoda i sira, jednostavan pastirski život s ovcama – od kojih se radi i kaštradina – dimljena ovčetina. Uz sve nabrojano bit će tu još i mnogo drugih iznenađenja, poput šivanja narodnih nošnji, njegovanja folklora i zaista mnogo toga drugog. Tako će u stvari cijeli centar postati jedan živi muzej, u kojem će turisti moći zaista detaljno upoznati nekadašnji način življenja u tom živopisnom brdsko-seoskom kraju u zaleđu morskih destinacija Šibensko-kninske županije.

Hrvatsko Zagorje

Gradi se novi wellness i rekreacijski centar U mjestu Jezerčica – nedaleko od Donje Stubice u Hrvatskom Zagorju - do lipnja će biti otvoren novi zdravstveno-rekreacijski i wellness centar s hotelom. Novi će rekreativno-zdravstveni, turistički i rehabilitacijski centar turistima moći pružiti brojne oblike opuštanja i zabave, a sam hotel Terme Jezerčica nudit će i ukupno 115 ležajeva te prateće sadržaje poput restorana i aperitiv bara. Uz olimpijski bazen i bazene za djecu, koji će biti punjeni vodom iz termalnih izvora Stubice, sagradit će se pet velikih wellness dvorana, fitness studio, dvorana za skwash, a uz rekreacijski će centar biti sagrađena i tri velika vanjska tobogana i pet sjenica, u kojima će se tijekom ljeta nuditi razne alternativne masaže – od uobičajenih vrsta do ajurvedskih i orijentalnih tai masaža. Osim toga, izgradit će se i jedna dvorana kapaciteta od oko pedesetak mjesta – za potrebe kongresnog turizma. Ovaj novi centar upotpunit će turističku ponudu stubičkog kraja, u kojem se već nalaze popularne Stubičke toplice.

Dubrovnik

Novo sidrište za sve brojnije ploveće hotele U Dubrovniku je nedavno predstavljena Studija o izboru lokacije sidrišta za cruisere koji plove dubrovačkim akvatorijem. Naime, u Dubrovnik svake godine uplovljava sve veći broj luksuznih plovećih hotela te je već odavno postalo jasno da grad treba novo sidrište, jer ovo staro, nažalost, više ne zadovoljava potrebe tolikog broja velikih brodova.


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Tako će se sidrište koje se nalazi između grada Dubrovnika i otočića Lokruma uskoro udaljiti na, umjesto starih 850 metara od gradskih zidina, novih 980 metara, čime će se zadovoljiti svi potrebni sigurnosni i ekološki standardi. Novo polje sidrenja površine 850.000 četvornih metara i dubine do 60 metara bit će podijeljeno na dva dijela, od kojih će manji i bliži gradu Dubrovniku biti za sidrenje brodova dugačkih do 150 metara, dok će se u drugom dijelu sidrišta sidriti takozvani veliki ploveći hoteli. Osim toga, ideja je da se, u dogovoru s konzervatorima, pred Lazaretima, starom dubrovačkom karantenom kod izlaza iz Staroga grada, postavi pontonsko pristanište na koje bi pristajali svi putnici na cruiserima. Tim bi se činom znatno rasteretila i gradska luka i Pile - gradska vrata Starog grada te bi se vratio duh starih vremena kada su svi putnici prije ulaska u grad morali proći kroz takvu karantenu. No, kako takvi običaji više nisu potrebni, turistima bi se samo potaknula mašta o starim vremenima, jer bi umjesto prave karantene u Lazaretima bio postavljen virtualni muzej u kojem bi putnici uživali u razglednici grada te bi odmah po ulasku u grad već mogli odabrati što sve u njemu žele vidjeti.

Udruga Med Cruise

Cruiseri stižu u Šibenik Grad Šibenik nedavno je donio odluku o učlanjenju u prestižnu međunarodnu udrugu Med Cruise, koja okuplja sve luke Mediterana zainteresirane za prihvat velikih putničkih brodova na krstarenjima. Šibenska se luka donedavno smatrala nedovoljno velikom za prihvat velikih cruisera, no takvo je mišljenje protekle godine definitivno opovrgnuto kada su u luku uplovila čak 43 velika cruisera. Svi su oni dolazili posredstvom domaćih pomorskih agenata, no učlanjenjem u ovu udrugu u Šibenik bi već ove godine trebali početi stizati i veliki svjetski krstaši. Tako je već za ovu godinu najavljeno uplovljavanje 47 cruisera, no šibenski turistički djelatnici smatraju kako će se rezultati učlanjenja u Med Cruise jače osjetiti vjerojatno tek za dvije godine. Do tada će se učlanjenje redovno isticati u promidžbenim akcijama grada Šibenika i cijele šibenske regije kako bi se njime privukli i organizatori krstarenja i turistički autobuseri.

Istraturist Umag

Visoko priznanje Hotelu Sol Umag Na održanom turističkom sajmu u Moskvi ruski je turoperator VKO Travel umaškom hotelu Sol Umag, koji djeluje u sklopu tvrtke Istraturist dodijelio visoko priznanje u kategoriji The best quality of service in Croatia. To je priznanje temeljeno na rezultatima glasovanja gostiju koji su putem tog turoperatora protekle godine posjetili Hrvatsku. Klijenti VKO Travela birali su najbolji od ukupno 60 hotela koji

se nalaze duž hrvatske obale te su odlučili da upravo hotel Sol Umag pruža najbolju uslugu. Inače, VKO Travel jedan je od pet najjačih ruskih turoperatora, a u protekloj je godini putem svojih charter letova u Hrvatskoj ostvario oko 50.000 noćenja, od čega je čak 11.500 ostvareno u Istraturistovim objektima. Hotel Sol Umag poznat je po kvaliteti usluge te po jednom od najljepših wellness centara u Hrvatskoj – Wellness Centru Istrian Relax Village, koji je uređen u autentičnom istarskom stilu i nudi mnogo opuštajućih programa. Osim toga hotel raspolaže i s meeting centrom prilagođenim najsuvremenijim kongresnim gostima, ima mnogo sportskih i zabavnih sadržaja te odličnu gastronomsku ponudu.

Zadar

Zasvirale jedinstvene morske orgulje Nakon više od pola godine izgradnje i uređenja, na zadarskoj su rivi napokon počele svirati velike betonske morske orgulje. Duge su oko 70 metara i, po diktatu vjetra i mora, na rivi sviraju jedinstvenu melodiju. Orgulje se sastoje od ukupno 35 velikih cijevi kroz koje struji zrak proizvodeći na taj način jedinstvene tonove u kojima sada mogu uživati svi šetači na rivi. www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

65


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti Riva je tako postala i novo okupljalište kako samih Zadrana, tako i turista. Orgulje su također i najuvjerljivija pozivnica potencijalnim gostima, koji su s ovim projektom upoznati na dosad održanim turističkim sajmovima na kojima se predstavljao i grad Zadar. No, nisu one jedina nova atrakcija zadarske rive. Nedaleko njih nalazi se i takozvana točka «pozdrava suncu» s koje se svakodnevno može promatrati zalazak sunca.

Žumberačko gorje

Kako su živjeli naši stari ... Mirisi prženog žita iz dvjestogodišnjeg mlina, miris vinskog podruma i stare pecare iz koje se širi opojna aroma jabukovače, kruškovače i šljivovice, pogled na stare tradicionalne zanatske alate – to je samo jedan mali dio kojeg nudi eko imanje na Žumberačkoj gori, gori koja se prostire sjeverno od grada Zagreba – blizu granice sa susjednom Slovenijom. Imanje je smješteno na samom ulazu u Park prirode Žumberak, a kao i cijela gora, obavijeno je velom tišine koju remeti tek žuborenje dvaju obližnjih potoka i cvrkutanje ptica. Cijelo zdanje u kojem je skriven veliki kompleks drvenih zgrada staro je više od tristo godina. Njegova je površina veća od 25.000 četvornih metara i slobodno možemo reći kako se u svakom njegovom kutu ocrtava život kakvim su živjeli preci obitelji Medven – sadašnjeg vlasnika imanja. Ljepoti bogate kulturne i povijesne baštine tog idiličnog žumberačkog kraja dosad nisu mogli odoljeti mnogi domaći, a ni strani turisti, koji su često znali reći kako ovakav mirni i ljupki kraj nikako više ne bi mogli zamijeniti odmorom u nekim mondenim ljetovalištima. To je i razumljivo ako se zna da se na imanju nudi toliko zanimljivih sadržaja koji su stoljećima utkani u prirodu i tamošnji način života. Nedavno je čak obnovljena i vodenica koja datira iz 18. stoljeća te stari mlin i sjenik u kojem se turisti mogu odmarati i uživati u krajoliku. Osim toga, turisti na imanju mogu uživati i pecajući pastrve ili pak samo voziti se čamcem po bistrim potocima, a nakon svega mogu se počastiti nekim od izvornih žumberačkih jela.

Voice of America

Hrvatska nudi idealan spoj prirode, kulture i povijesti Već više od 50 godina u Washingtonu djeluje organizacija pod imenom National Trust for Historic Preservation (Nacionalna zaklada za zaštitu i čuvanje povijesnog blaga). Njezina je misija, ukratko, pružiti vodstvo, obrazovanje i sredstva kako bi se sačuvala povijesna mjesta u SAD-u, a u posljednjih tridesetak godina i u cijelome svijetu. Zaklada naime posljednjih tridesetak godina organizira i niz studijskih putovanja izvan matične zemlje, pa se tako ove godine po prvi puta u njihovom planu našla i Hrvatska. 66 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

Cilj njihovih putovanja prije svega je bolje upoznavanje s tradicijom i kulturom drugih zemalja, u ovom slučaju Hrvatske te približavanje zanimljivih povijesno-kulturnih itinerara američkim turistima koji imaju u planu posjetiti Hrvatsku. Sa svojim programom studijskih putovanja Zaklada usko surađuje i s British National Trustom te s drugim, sličnim europskim organizacijama, a partneri su i s UNESCO-om pa u svoja putovanja uvijek nastoje uključiti i spomenike koji se nalaze pod njegovom zaštitom. Putovanje u Hrvatsku organizirat će se pod imenom Splendors of Croatia’s Dalmatian Coast: Historic Towns and Glorious Islands, a prva će grupa na put u Hrvatsku krenuti sredinom kolovoza. Iako govori o obalnom pojasu Hrvatske, putovanje će započeti u Zagrebu, a uključit će i posjet zagorskim dvorcima Miljani i Velikom Taboru te mjestima Belcu i Kumrovcu, da bi se turisti tek potom uputili prema obali. Prvo je morsko odredište Opatija i dalje brodom prema jugu Hrvatske – s posjetom otoku Rabu, otočju Kornatima te gradovima Trogiru, Splitu, Metkoviću i Dubrovniku. Brošura putovanja u Hrvatsku već je izrađena, a reakcije na nju i više su nego dobre jer, kako ističu u Zakladi, Hrvatska nudi idealan spoj raznih elemenata – od prekrasnih gradova, vinograda, dvoraca, čiste prirode i još mnogo toga zanimljivog – što ustvari predstavlja pravi mamac za današnje goste.

Otočac

Oživljavanje tradicijskih ambijenata Područje grada Otočca, smještenog u srcu Like, u turističkom je svijetu najpoznatije po rijeci Gackoj koja svojom netaknutom prirodom i izuzetno bogatim biljnim i životinjskim svijetom turistima svakodnevno pruža mogućnost aktivnog, tihog i zdravog odmora. Gacka je, naime, iznimno bogata autohtonom potočnom pastrvom, zbog koje već dugi niz godina rijeku posjećuju brojni ribolovci, profesionalci i amateri te «obični» turisti željni uživanja u netaknutoj prirodi i čistom planinskom zraku. Njezin tok ima i međunarodni značaj jer je svjetski poznata kao jedna od najčistijih salmonidnih voda, a s obzirom da je okružena i zaštićenim područjima Nacionalnih parkova Plitvička jezera i Sjeverni Velebit te Parkom prirode Velebit – njena je atraktivnost još i veća. Međutim, cijelo to područje u sebi krije i brojne druge zanimljive sadržaje, koji su čvrsto vezani uz povijest, kulturu i tradiciju toga kraja. U te se sadržaje svakako ubrajaju i obnovljene mlinice na Majerovom vrilu u Sincu, smještenom uz rubni dio Nacionalnog parka Plitvička jezera na sjeveroistoku Ličko-senjske županije. Mlinice u Sincu, u kojem i izvire rijeka Gacka, danas predstavljaju spomenik tradicionalne graditeljske baštine i hidrološki spomenik prirode, a u njima će se uskoro otvoriti prezentacijski centar u kojem će biti uređen reprezentativan izložbeno-uporabni prostor. Ideja o otvaranju takvog centra potekla je od Turističke za-


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti jednice grada Otočca, čiji su djelatnici osmislili projekt pod nazivom Oživljavanje tradicijskih ambijenata. Stoga će se u centru prezentirati tradicionalni načini prerade vune i tkanje do konačnog proizvoda, kojega će posjetitelji moći kupiti kao suvenir ili ga čak, uz pomoć tamošnjih stručnjaka, i sami izraditi. Tim će se projektom još jače potaknuti revitalizacija tradicije Gacke doline, koja je uz sve već navedeno poznata i po bogatom lovištu te još bogatijoj tradicionalnoj gastronomskoj ponudi, u kojoj su najpoznatiji lički sir škripavac, janjetina, rakija šljivovica te, naravno, potočna pastrva.

Otok Krk

Uvala Redagara postaje plaža za kućne ljubimce Nakon neuobičajeno duge zime koja je ove godine doslovno okovala obalu Jadrana već su prva toplija jutra omogućila provođenje redovitih predsezonskih aktivnosti. Tako su komunalni djelatnici na otoku Krku započeli s kompletnim preuređenjem gradskih plaža. U istoimenom gradu – gradu Krku – započelo je uređenje stotinjak metara dugog betonskog sunčališta na popularnoj gradskoj plaži Portapisani, a uljepšat će se i stjenovita obala podno hotela Koralj, zatim predio plaže Punta di galeto te plaža Dražica, gdje će se uz nove površine za sunčanje postaviti i dodatnih četrdesetak metara rukohvata. No, najveća je zapravo novost uređenje dvadesetmetarskog žala koji se nalazi u uvali Redagara, gdje će već ovog ljeta biti uređena prva plaža za posjetitelje s kućnim ljubimcima. Naime, krčke plaže, koje su svako ljeto pretrpane turistima, dosad nisu bile naklonjena životinjama, stoga će ova plaža vjerojatno mnogima dati povoda da sa svojim ljubimcem ljetuju upravo na sjevernojadranskom otoku Krku.

Otok Vis

Etnografsko blago usred otoka Svatko tko će na Visu poželjeti pronaći sadržaje koji daju izvanredan pečat kulturnog nasljeđa tog južnodalmatinskog otoka nikako ne bi trebao zaobići viški zaselak Podhumlje, koji se nalazi u unutrašnjosti otoka. Tamo se nalazi jedan mali seoski muzej, no njegova je vrijednost u etnografskom smislu neprocjenjiva jer čini zanimljivu zbirku stotinama godinama starih raznovrsnih predmeta iz težačkog života otočana. U zbirci se nalazi više od stotinu starih predmeta koje je njihov vlasnik godinama skupljao, nerijetko ih pronalazeći i na najzabačenijim mjestima otoka Visa. Mnogi od tih predmeta danas uopće više nisu u uporabi jer su s vremenom zamijenjeni predmetima modernoga doba, no tim im više daju poseban čar jer zaista predstavljaju staru sliku otočkog života. Neki su predmeti i od neprocjenjive važnosti kako za sam otok tako i za Hrvatsku, jer se među starim alatima i posudama nalazi

i dosta predmeta iz nekadašnje nacionalne zbirke – iz doba kada se zbog političkih prilika hrvatski nacionalni znakovi uopće nisu smjeli isticati.

Dubrovnik

Gumball 3000 dovodi svjetsku elitu Grad Dubrovnik sredinom će svibnja postati domaćin najglamuroznijeg relija na svijetu. Riječ je o reliju Gumball 3000 na kojem sudjeluju najspektakularniji automobili svijeta, a za čijim se upravljačima nalaze brojne svjetski poznate osobe iz svijeta filma, mode, glazbe, sporta i biznisa. Ta se manifestacija održava već šestu godinu zaredom, na različitim stranama svijeta te je u međuvremenu stekla ugled jednog od najglamuroznijih automobilskih relija o kojem svake godine piše više od 12.000 najprestižnijih tjednika, uključujući Esquire, Rolling Stone, Financial Times, Vogue i Vanity Fair, a putem televizije ga prati preko 100 milijuna gledatelja. Ovogodišnji Gumball 3000 vozit će se, kao što mu samo ime kaže, rutom dugom tri tisuće milja - od Londona do Dubrovnika - a proći će glavne gradove brojnih europskih država poput Bruxellesa, Praga, Beča, Budimpešte, Rima te Monaca. Očekuje se da će u Dubrovnik doći stotinjak svjetskih zvijezda koje će svojim egzotičnim limenim ljubimcima «okupirati» www.hrvatska.hr HTZ GLASNIK

67


novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti poznatu dubrovačku gradsku ulicu Stradun. Iako su svoj dolazak u Dubrovnik najavile brojne svjetske zvijezde, istaknimo samo to da se među sudionicima očekuje pedesetak najbogatijih ljudi svijeta, koji će barem nekoliko dana uživati u čarima Dubrovnika.

Zračni promet

Povećan broj low cost carriera za Hrvatsku Najavljene su nove linije između otoka Krka, odnosno aerodroma u Omišlju i njemačkih gradova Berlina, Koelna i Bonna. Na tim će relacijama prometovati zrakoplovi međunarodne tvrtke Hapag Lloyd Express koja najavljuje po dva leta tjedno iz svakog od navedenih gradova. Iz Njemačke su najavljeni i novi letovi njihova low cost carriera – Germanwingsa, čiji će zrakoplovi od početka lipnja pa sve do kraja turističke sezone redovito letjeti na relaciji Zagreb – Berlin, Zagreb – Köln te Zagreb – Stuttgart i obratno. Time će Zagreb ustvari postati prvi grad u Europi koji ima izravnu vezu sa sva tri njemačka aerodroma iz kojih lete zrakoplovi te niskotarifne aviokompanije. Dodatnim zrakoplovnim linijama Hrvatska će, točnije gradovi Split i Dubrovnik, biti povezana i s Londonom, od kud će tri puta tjedno polijetati zrakoplovi British Airwaysa. Što se pak tiče samog Dubrovnika – za njega je ove godine najavljeno čak 2270 letova stranih avio kompanija kojima će taj najjužniji hrvatski grad biti povezan s nizom europskih i izvaneuropskih metropola. Sezona charter letova započela je uoči uskrsnih blagdana slijetanjem zrakoplova iz Norveške, Irske, Španjolske i Njemačke te naknadno Austrije i Velike Britanije. Domaća zrakoplovna kompanija Croatia Airlines, osim s nizom gradova u Njemačkoj, Dubrovnik će povezivati i s Amsterdamom, Rimom, Dublinom, Parizom, Tel Avivom, Bečom. Osim toga, ove je godine za Dubrovnik najavljen i niz letova iz čak sedam francuskih aviokompanija. Avioni kompanije Aigle Azur iz Pariza polijetat će jednom tjedno. Kompanija Air Mediterranee od početka travnja jednom tjedno povezuje Dubrovnik s Nicom, Merseilleom, Lyonom i Toulousom. Njima se pridružila i kompanija Blue Line koja organizira letove iz Nantesa, Pariza i Lyona, zatim tvrtke Corsair i Euralair koje najavljuju letove iz Pariza te tvrtka Europe Air Post, čiji će zrakoplovi letjeti na relaciji između Dubrovnika i Pariza, Nantesa i Bordeauxa, a letove prema Dubrovniku najavili su i iz tvrtke Regional Europe. Uz sve navedene zrakoplovne linije koje će ove sezone Europu povezivati s brojnim hrvatskim gradovima spomenimo i letove najavljene iz skandinavskih i istočnoeuropskih zemalja. Međunarodna zrakoplovna kompanija Air Lingus najavljuje letove iz Dublina prema Dubrovniku, zrakoplovi slovačke tvrtke Skyeurope prometovat će između Dubrovnika i Budimpešte te Splita i Bratislave. Svoje su letovi najavili i iz skandinavskog ScandJeta – i to između Pule i Kopenhagena, Splita i Kopenhagena te Dubrovnika i Goeteborga. Norveška zrakoplovna kompanija najavljuje letove između Du68 HTZ GLASNIK

www.hrvatska.hr

brovnika i Osla dok će zrakoplovi tvrtke Snowflake prometovati između Zagreba i Kopenhagena.


HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Fax: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Fax: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus 60311 Frankfurt Kaiserstr. 23 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Fax: +49 69 23 85 35 20 E-mail: Kroatien-Info@gmx.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstr. 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Fax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@T-Online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Fax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via dell’Oca 48 Italia Tel.: +39 06 32 11 0396 Fax: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1

Narodowy Osrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji

Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Fax: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz

Chmielna 16 lok. 2 00-020 Warszawa, Poland Tel.: +48 22 828 51 93 Fax: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava

Kroatiska turistbyrån 11135 Stockholm

Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Fax: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@kerling.sk

Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Fax: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1053 Budapest Magyar ut. 36 Magyarország Tel./fax: +36 1 266 65 05 +36 1 266 65 33 E-mail: horvatinfo@axelero.hu

Tourist Office Services 2800 Ag Gouda Hoge Gouwe 93, Netherlands Tel.: +31 182 670 244 Fax: +31 182 526 959 E-mail: info@brouwerbetist.nl

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Fax: +33 1 45 00 99 56 E-mail: CROATIE.OT@wanadoo.fr

38 Place de la Viele Halle aux Blés, Belgium Tel.: +32 255 018 88 Fax: +32 251 381 60 E-mail: croatia.brussels@biz.tiscali.be

123610 Moscow Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Fax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@cnto.freeserve.co.uk

Krasnopresnenskaya nab. 12 1502, Russia Tel.: +7 095 258 15 07 Fax: +7 095 258 15 08 E-mail: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana

Croatian National Tourist Office New York 10118

Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Fax: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net

350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Fax: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Kroatische Zentrale für Tourismus Badenerstr. 332 8004 Zürich, Switzerland Tel.: + 41 4 3321 8211 Fax: +41 4 3321 8213 E-mail: kroatien@gmx.ch


HTZ Glasnik 2  
HTZ Glasnik 2  

Stanje na tržištima. Stručno-informativno glasilo Hrvatske turističke zajednice broj 2 svibanj 2005. www.hrvatska.hr

Advertisement