Page 1


COL路LECTIU de

COMUNICADORS VISUALS

accions 2011


Qué és Suc?

Suc és un col·lectiu de comunicadors visuals creat per estudiants de l’escola d’art i superior de disseny Serra i Abella. Està destinat a la compartició interactiva de creacions gràfiques, la promoció del disseny i l’establiment de contactes amb el món laboral.


1

LES MEVES ULLERES

Qué fa?

2

REDISSENYS

3 PROPOSICIONS INDECENTS

4 VISUALITZA LA MÚSICA

El concurs consisteix en imprimir la plantilla que et donem de les ulleres, decorar-les, pintar-les... i fer una foto allà on vulguis portant-les. Es penja la fotografia al Facebook i es vota la millor.

Proposem una acció molt simple; fer front als mals dissenys. La idea és trobar un disseny poc adequat, fotografiar-lo, redissenyar-lo i penjarlo al facebook. Els tres dissenys més votats, els farem arribar a l’empresa corresponent i proposarem que l’autor es faci càrrec del redisseny.

La proposició indecent ve donada per l’estudi de disseny HEY. Cosisteix en crear un cartell sobre la Revolució de Gessamí. Per participar només has de ser estudiant de disseny i enviar la teva proposta i així obtenir el reconeixement d’autèntics professionals.

L’acció tracta de crear un videoclip per a un artista conegut (Snjosex en la primera edició) a partir de les creacions gràfiques de tots aquells que hagin participat.


"LeS MevEs UlleREs" El concurs consisteix en imprimir la plantilla que et donem de les ulleres, decorar-les, pintar-les... i fer una foto allĂ on vulguis portant-les. Es penja la fotografia al Facebook i es vota la millor.


L'objectiu és fomentar la creativitat i la diversió mitjançant el disseny de les teves ulleres i crear una interacció amb els participants.

© Paula Mazaira © Sandra Nogueira

© Eli Suriñach © Andreu Ferrer © Lídia Egea © Beatriz Bastard © Júlia Homar © Matías Porta

© Jaime Moreno


Guanya unes ulleres “Rayban” gràcies a la col·laboració de: Optichic Fàbrica.

Sílvia Jové ©

Laia Castellà © Gemma Sahuquillo © Aina Casabella © Marta Martínez © Cristina Gil ©


Guanyador de la primera edició del concurs! Sergio Bautista © Meritxell Bosch © Marynes Rojas © Leticia Mazaira ©

Sergi Delgado ©


"RediSsEnys"

Proposem una acció molt simple; fer front als mals dissenys. La idea és trobar un disseny poc adequat, fotografiar-lo, redissenyar-lo i penjarlo al facebook. Els tres dissenys més votats, els farem arribar a l’empresa corresponent i proposarem que l’autor es faci càrrec del redisseny.


Andreu Ferrer Š


Marc Albertí ©

Lidia Egea ©


C/Mossen Cinto Verdaguer, 166 St. Vicenç dels Horts, Barcelona t.93 676 91 76 – m.669 654 199 calalberta@calalberta.es - www.calalberta.es

Jaime Moreno©

Horari cursets de labors: Dl.D

Dt.

c.

Dj.D

v.

10 -12h 17 -19h

C/Mossen Cinto Verdaguer, 166 St. Vicenç dels Horts, Barcelona t.93 676 91 76 – m.669 654 199 calalberta@calalberta.es - www.calalberta.es

Horari cursets de labors: Dl.D

Dt.

c.

Dj.D

v.

10 -12h 17 -19h

Marynes Rojas©


Sílvia Jové ©

Sergio Bautista ©


Meritxell Bosch ©

L’ objectiu de l'acció és promoure el disseny i tenir la possibilitat d’obrir-se portes al món laboral.

Leticia Mazaira ©

Beatriz Bastard ©


Laia Castellà ©

Sandra Nogueira ©


Cristina Gil Š


"PROpoSiciOnS INdECentS"

La proposició indecent ve donada per l’estudi de disseny HEY. Cosisteix en crear un cartell sobre la Revolució de Gessamí. Per participar només has de ser estudiant de disseny i enviar la teva proposta i així obtenir el reconeixement d’autèntics professionals.


Sergio Bautista Š


Jaime Moreno©

Laia Castellà ©


El guanyador obtindrà una original samarreta Hey, un cartell signat per l'estudi i la seva obra serà exposada.

Lidia Egea ©

Leticia Mazaira ©

Anibal Martín ©


Meritxell Bosch ©

2010–2011 Middle East an


L' objectiu de l'acció és fomentar la creativitat i el compromÌs amb el disseny social. Antonio Carmona ©

nd North Africa protests Marynes Rojas©


Andreu Ferrer ©

Cristina Gil ©

Sílvia Jové ©

Beatriz Bastard ©


Sandra Nogueira ©

Sandra Nogueira ©

MANIFESTATION OF TUNISIA

*NOW OR NEVER · MAINTENANT OU JAMAIS

Andreu Ferrer ©

Andreu Ferrer ©


"VisuAlitzA La MúSiCa"

L’acció tracta de crear un videoclip per a un artista conegut (Snjosex en la primera edició) a partir de les creacions gràfiques de tots aquells que hagin participat.


Sílvia Jové ©

FRAGMENTS DE LA CANÇÓ “SÓN INSTINTS”

“Són instints, que tenim, sensacions que venen de dins.”

Sandra Nogueira ©

“Un amic m’ha trucat, aquest matí s’ha llevat i feia un gran dia.”

Lídia Egea ©


Leticia Mazaira © Marynes Rojas © Laia Castellà ©

“I és que últimament no se’ls veia contents, ell ja s’ho imaginava.”

es varen mirar

“Es varen mirar, van riure i ja està. Ell ja ho intuïa.” “Són històries de sempre, errors, encerts.”


Aquesta acció és un experiment basat en la sinestèsia (la barreja de diversos sentits). Un sinestèssic pot, sentir colors, veure sons, o percebre gustos en tocar un objecte.

Cristina Gil ©


Jaime Moreno © Meritxell Bosch ©

“Una casa amaga un misteri” “Una pedra té molts i molts anys.” “Una vida ve d’una altra vida.” “És fàcil caure en paranys.” “Són cançons que costen d’entendre.”


L’ objectiu és crear un videoclip original, potenciar l’interés per les arts gràfiques i promocionar el col·lectiu.

Eli Suriñach ©

Sergio Bautista ©

Andreu Ferrer ©


PROMOCIÓ DE LES 4 ACCIONS

El col·lectiu de comunicadors visuals Suc vol deixar constància de la identitat del col·lectiu i donar a conèixer les bases de les seves primeres accions mitjançant un producte editorial en format desplegable. Aquest conté la informació de les bases amb un pictograma per a cada acció per una banda i de l’altra és un cartell.


Marynes Rojas Š


Andreu Ferrer ©

Eli Suriñach ©


Meritxell Bosch ©

Lídia Egea ©


L’ objectiu és donar a conèixer les accions del col·lectiu i persuadir el públic per a que participi.

Leticia Mazaira ©

Sandra Nogueira ©


Cristina Gil Š


Sergio Bautista Š


Beatriz Bastard ©

Laia Castellà ©

Sílvia Jové ©


Participants 2010/2011: Aina Casabella/ Antonio Carmona/ Anibal Martín/ Gemma Sahuquillo/ Marta Martínez/ Andreu Ferrer/ Beatriz Bastard/ Marynes Rojas/ Eli Suriñach/ Eva Moya/ Marc Albertí/ Júlia Homar/ Laia Castellà/ Jaime Moreno/ Leticia Mazaira/ Lídia Egea/ Meritxell Bosch/ Sílvia Jové/ Matías Porta/ Sandra Nogueira/ Sergi Delgado/ Sergio Bautista/ Cristina Gil

Contacte: dissenysuc.blogspot.com facebook.com/dissenysuc twitter.com/dissenysuc

Institucions:

Col·laborador:


revista col.lectiu Suc ok  

recull accions 2011