Το Μωsaycό Του Bridge

Page 1Το µωSAYCό του BRIDGE

«Βασικές γνώσεις για νέους παίκτες» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ιανουάριος 2011


Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αντιγραφή µέρους ή ολοκλήρου του περιεχοµένου του παρόντος πονήµατος χωρίς την άδεια του συγγραφέα. «Το µωSAYCό του BRIDGE», Αγία Παρασκευή, Ιανουάριος 2011


Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Σελ.

Αντί Προλόγου ……………………………………………………………………………………. Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ Ξεκινώντας να παίζουμε – Γνωριμία με το παιχνίδι……………………...........................

3 7

Υπολογίζοντας το σκορ – Τα συμβόλαια στο μπριτζ……………………………………... 12 Η αντάμ………………………………………………………………………………………………………. 14 Λίγα λόγια για την αγορά…………………………………………………………………………….. 15 Ο ρόλος του κάθε παίκτη: Ανοίξας – παρεμβαλλόμενος – απαντών – advancer

Β. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16

Τι πρέπει να θυμάμαι για να ανοίξω την αγορά…………………………………………….. 21 Μαγειρεύοντας αγορές: «Τι ανοίγω;»…………………………………………………………… 22 Απαντών: «Τι πρέπει να θυμάμαι για να απαντήσω»…………………………………….. 23

Άνοιγμα 1♥ – Απαντήσεις……………………………………………………………………………. 25 10. Άνοιγμα 1♠ – Απαντήσεις……………………………………………………………………………. 29 11. Άνοιγμα 1ΧΑ – Απαντήσεις…………………………………………………………………………... 33 12. Άνοιγμα 1ΧΑ – Η ερώτηση 2♣ Stayman………………………………………………………... 35 13. Captain – crew διάλογοι………………………………………………………………………………. 36 14. Άνοιγμα 1♣ – Απαντήσεις …………………………………………………………………………… 38 15. Άνοιγμα 1♦ – Απαντήσεις……………………………………………………………………………. 42 16. Επανεκτίμηση του χεριού μετά το φιτ………………………………………………………….. 43 17. Πρακτική εξάσκηση – Ανοίγματα στο επίπεδο 1 & απαντήσεις……………………… 44 18. Επαναδήλωση: Η 2η κουβέντα του ανοίξαντος……………………………………………… 52 19. Επαναδήλωση με φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη………………………………………….. 53 20. Επαναδήλωση με ομαλή κατανομή χωρίς φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη……… 55 21. Πρακτική εξάσκηση – Επαναδήλωση του ανοίξαντος (1)……………………………..

57

22. Επαναδήλωση με ανώμαλη κατανομή χωρίς φιτ. ΑΝΙΟΥΣΑ – JUMP SHIFT – ΚΑΤΙΟΥΣΑ. Η θέση στη σκάλα των χρωμάτων και ο 58 ρόλος της δύναμης για την αναρρίχηση (πρώτη γνωριμία)……………………………... 23. Όταν το 1ο χρώμα είναι ακριβότερο από το 2ο: ΚΑΤΙΟΥΣΑ – JUMP SHIFT………. 60 24. Πρακτική εξάσκηση – Επαναδήλωση του ανοίξαντος (2)………………………………. 63 25. Όταν το 2ο χρώμα είναι ακριβότερο από το 1ο: ΑΝΙΟΥΣΑ……………………………… 64 26. Ανιούσα ή Χωρίς Ατού; ……………………………………………………………………….……….

66

27. Πρακτική εξάσκηση – Επαναδήλωση του ανοίξαντος (3)………………………………. 67 28. Επαναδήλωση με μονόχρωμο χέρι………………………………..………………………………. 68 1 29. Μονόχρωμο… ή σχεδόν μονόχρωμο!...................................................................................... 70

30. Πρακτική εξάσκηση – Επαναδήλωση του ανοίξαντος (4)………………………………. 71


Περιεχόμενα

Σελ.

31. Η επαναδήλωση του ανοίξαντος με μια ματιά………………………………………………..

72

34. Ανοίγματα στο επίπεδο 2: Δύναμη ή Αδυναμία;……………………………………………..

75

32. Από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά!......................................................................................... 33. Τα μαθηματικά του μπριτζ με μια ματιά………………………………………………………..

35. Το άνοιγμα 2ΧΑ…………………………………………………………………………………………… 36. Πρακτική εξάσκηση στο άνοιγμα 2ΧΑ…………………………………………………………... 37. Αδύνατα ανοίγματα «WEAK 2» 2♦/2♥/2♠………………………………………………….. 38. Πρακτική εξάσκηση στα ανοίγματα WEAK 2…………………………………………………

39. Το δυνατότερο άνοιγμα στο μπριτζ: 2♣………………………………………………………... 40. Η επαναδήλωση του ανοίξαντος: 2♣ - 2♦/?....................................................................... 41. Η ερώτηση Άσων 4ΧΑ (Blackwood)……………………………………………………………… 42. Παραδείγματα διαλόγων μετά από άνοιγμα 2♣……………………………………………. 43. Πρακτική εξάσκηση στο άνοιγμα 2♣…………………………………………………………….

44. Ανοίγματα στο επίπεδο 3, 4 & 5……………………………………………………………………. 45. Πρακτική εξάσκηση στα ανοίγματα φραγμού……………………………………………….

Γ. ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

46. Απλές παρεμβολές: Ο αντίπαλος άνοιξε την αγορά. Τι κάνουμε;…………………….. 47. Πρακτική εξάσκηση στις απλές παρεμβολές………………………………………………..... 48. Παρεμβολή 1ΧΑ σε άνοιγμα του αντιπάλου…………………………………………………..

49. Πρακτική εξάσκηση στην παρεμβολή 1ΧΑ…………………………………………………….

73 74 76 79 81 83 84 85 85 86 88 89 90 93 97 98 99

50. Παρεμβολές με πήδημα: Ο φραγμός σε όλο του το μεγαλείο………………………….. 100 51. Το κόντρ ομιλίας………………………………………………………………………………………….

101

52. Απαντήσεις του advancer στο κόντρ ομιλίας………………………………………………… 103 53. Οι κινήσεις του απαντώντος μετά από κόντρ ομιλίας……………………………………. 105 54. Πρακτική εξάσκηση στο κόντρ ομιλίας…………………………………………………………. 106

55. Το συμβατικό κόντρ ξαναχτυπά…………………………………………………………………… 107

Δ.ΑΜΥΝΑ: ΑΝΤΑΜ - ΣΙΝΙΑΛΑ

56. Αντάμ: Διαλέγοντας το σωστό χρώμα…………………………………………………………... 111 57. Γύρισμα: Δίνοντας τη σωστή πληροφορία στον συμπαίκτη…………………………... 113 58. Τα σινιάλα στην άμυνα………………………………………………………………………………… 115 Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ………………………………………………………………………... 123 ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

59. Αγορές τράνσφερ σε μαζέρ μετά από 1ΧΑ άνοιγμα……………………………………….. 133 2 60. Κρατώντας το σκορ – Βαθμολογία…………………………………...…………………………... 139


Αντί προλόγου Αγαπητοί/ές φίλοι/ες, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο συναρπαστικό κόσµο του µπριτζ. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί το βασικό εργαλείο για το νέο σας ξεκίνηµα στο χώρο του πνευµατικού αθλητισµού, που έχει τον δικό του ξεχωριστό κώδικα επικοινωνίας. Το µπριτζ είναι µια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, που µαθαίνεται, όπως άλλωστε όλες οι γλώσσες, αλλά απαιτεί µελέτη και πρακτική εξάσκηση. Υπάρχουν και εδώ κανόνες, όπως η γραµµατική και το συντακτικό στις άλλες γλώσσες, που πρέπει να εφαρµόζονται ώστε να µάθουµε να «µιλάµε» και να παίζουµε σωστά. Η αγορά, η εκτέλεση και η άµυνα είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες του αθλήµατος-παιχνιδιού, που τώρα αρχίζει. Απαιτείται µεθοδική, συστηµατική και πειθαρχηµένη εκµάθηση και αυτός είναι ο λόγος που το βιβλίο µου το έχω ονοµάσει «Το µωσαϊκό του µπριτζ», κάνοντας και ένα παιχνίδι µε τη λέξη «µωσαϊκό», αφού όπως βλέπετε είναι…….. «µωSAYCό» ! Όπως λοιπόν τα αρχαία µωσαϊκά-ψηφιδωτά ήταν καλλιτεχνικές εµπνεύσεις και δηµιουργίες, όπου ο κατασκευαστής έπρεπε υποµονετικά να βάζει το κάθε λιθαράκιψηφίδα στη σωστή του θέση, για να δώσει ένα όµορφο αποτέλεσµα, έτσι και στο µπριτζ χρειάζεται η κατάκτηση της γνώσης λιθαράκι λιθαράκι, για να ολοκληρωθεί το δικό µας µωσαϊκό. Αν το κάθε πράγµα δεν πάρει τη σωστή του θέση στο µυαλό µας, τότε δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε και να ολοκληρωθούµε ως αθλητές και παίκτες. Γιατί όµως «µωSAYCό»; Τα αρχικά SAYC σηµαίνουν Standard American Yellow Card, που είναι και το σύγχρονο αµερικανικό σύστηµα µπριτζ, στις αρχές του οποίου είναι βασισµένο το βιβλίο σας. Σας εύχοµαι λοιπόν καλό ταξίδι στη νέα σας περιπέτεια! Χριστίνα Συρακοπούλου
BRIDGE

ÃÍÙÑÉÌÉÁ ÌÅ ÔÏ ÁÈËÇÌÁ


6


Ξεκινώντας να παίζουμε μπριτζ – Γνωριμία με το παιχνίδι  Το μπριτζ παίζεται με 4 παίκτες: Τον Βορά, την Ανατολή, το Νότο και τη Δύση! Ο Βοράς είναι συμπαίκτης με τον Νότο ενώ η Ανατολή με τη Δύση. Οι συμπαίκτες κάθονται απέναντι. Έτσι, λέμε ότι έχουμε δυο αντίπαλους «άξονες»: Τον Β-Ν και την Α-Δ.  Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, χρειάζεται μια τράπουλα με 52 φύλλα (τα μπαλαντέρ αφαιρούνται): Η τράπουλα μοιράζεται στους 4 παίκτες αριστερόστροφα κι έτσι ο κάθε παίκτης κρατάει 13 φύλλα! Στην 1η παρτίδα μοιράζει ο Βοράς, στην επόμενη μοιράζει η Ανατολή κ.ο.κ Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια της τράπουλας, το μπριτζ παίζεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.  Η τράπουλα του μπριτζ είναι η γνωστή κοινή τράπουλα με τα 4 σύμβολα, που στο μπριτζ ονομάζονται «χρώματα» (suits). Έτσι, λέμε ότι η τράπουλα του μπριτζ έχει 4 χρώματα και το κάθε χρώμα έχει 13 φύλλα. Έτσι έχουμε: Τις ♠ πίκες: ♠Α, ♠K, ♠Q, ♠J, ♠10, ♠9, ♠8, ♠7, ♠6, ♠5, ♠4, ♠ 3, ♠2 Tις ♥κούπες: ♥A, ♥K, ♥Q, ♥J, ♥10, ♥9, ♥8, ♥7, ♥6, ♥5, ♥4, ♥3, ♥2 Tα ♦ καρά: ♦A, ♦K, ♦Q, ♦J, ♦10, ♦9, ♦8, ♦7, ♦6, ♦5, ♦4, ♦3, ♦2 και τα ♣ σπαθιά: ♣Α, ♣Κ, ♣Q, ♣J, ♣10, ♣9, ♣8, ♣7, ♣6, ♣5, ♣4, ♣3, ♣2.  Το μεγαλύτερο φύλλο κάθε χρώματος είναι ο Άσος, ενώ το μικρότερο είναι το 2. Τα σημαντικότερα φύλλα στο μπριτζ είναι οι φιγούρες Α, Κ, Q, J και το 10. Αυτά λέγονται ΟΝΕΡ (high cards). Τα φύλλα από το 9 και κάτω, λέγονται ΛΙΜΑ (ή απλά μικρά φύλλα).  Μόλις μοιραστεί η τράπουλα στους 4 παίκτες, τότε ο καθένας προσεκτικά τοποθετεί τα 13 φύλλα του κατά χρώματα, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Έτσι τακτοποιεί το «χέρι» του κάπως έτσι:

«Χέρι» (bridge hand) είναι το σύνολο των 13 φύλλων που κρατάει ο κάθε παίκτης ακριβώς μετά το μοίρασμα.

7


 Ο σκοπός των παικτών στο μπριτζ είναι να κερδίσουν όσες περισσότερες «λεβέ» (tricks) μπορούν τις οποίες προηγουμένως έχουν προβλέψει! Λεβέ (ή μπάζα) είναι το σύνολο 4 φύλλων που παίζονται στο τραπέζι με τον εξής κανόνα: Ο πρώτος παίκτης τοποθετεί φανερά ένα από τα 13 φύλλα του στο τραπέζι. Τότε λέμε ότι ο 1ος παίκτης έπαιξε! Στη συνέχεια, ο επόμενος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει και εκείνος ένα δικό του φύλλο ιδίου χρώματος, μετά παίζει ο τρίτος και τέλος ο τέταρτος. Ο κανόνας που ακολουθούν οι παίκτες μετά τον πρώτο, είναι να ακολουθήσουν το χρώμα που έπαιξε ο πρώτος, δηλαδή να τοποθετήσουν στο τραπέζι φύλλο ΙΔΙΟΥ χρώματος με τον πρώτο! Το μεγαλύτερο από τα 4 φύλλα που έχουν παιχτεί κερδίζει τη ΛΕΒΕ! Τα 4 φύλλα κλείνουν πάνω στο τραπέζι και ο κερδισμένος της 1ης λεβέ παίζει πρώτος στη 2η λεβέ όποιο από τα 12 φύλλα που του έχουν απομείνει θέλει εκείνος. Οι επόμενοι είναι και πάλι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το χρώμα του. Ο κερδισμένος της 2ης λεβέ παίζει πρώτος στην 3η λεβέ κ.ο.κ. Για να ολοκληρωθεί η παρτίδα θα πρέπει να παιχτούν 13 λεβέ, αφού θα πρέπει να τελειώσουν τα φύλλα των παικτών.  Ας δούμε πως παίζονται οι λεβέ:  1η λεβέ: Η Δύση παίζει το ♥2, ο Βοράς ακολουθεί με

το ♥6, η τρίτη Ανατολή βάζει τα δυνατά της προσπαθώντας να κερδίσει με τον ♥Κ και ο Νότος παίρνει τη λεβέ με την μεγαλύτερη ♥ της τράπουλας, τον ♥Α. Τα φύλλα κλείνουν και λέμε ότι οι νικητές της 1ης λεβέ είναι ο άξονας του ΒΝ. Ο κάθε παίκτης τοποθετεί τα παιγμένα φύλλα μπροστά του στο τραπέζι κλειστά με το εξής κόλπο: τα χαμένα ξαπλωμένα (οριζόντια), ενώ τα κερδισμένα όρθια (κατακόρυφα)!  2η λεβέ: Ο Βοράς που κέρδισε την πρώτη λεβέ, παίζει πρώτος για τη δεύτερη λεβέ τον ♣J. Η Δύση «σκεπάζει» τον ♣J με την ♣Q, o τρίτος της λεβέ Βοράς βάζει τα δυνατά του με τον ♣Κ και η Ανατολή κερδίζει την 2η λεβέ με τον ♣Α. Η Α-Δ τοποθετεί τα ♣ της όρθια και κλειστά στο τραπέζι, ενώ ο Β-Ν, ξαπλωμένα. Στην 3η λεβέ θα παίξει πρώτη η Ανατολή, όποιο φύλλο θέλει εκείνη! Το παιχνίδι θα συνεχιστεί μέχρι τη 13η λεβέ. 8

♥6 ♥2

♥Κ ♥Α ♣K

♣Q

♣A ♣J


 Υποχρέωση κάθε παίκτη είναι να ακολουθεί το χρώμα της λεβέ. Τι γίνεται όμως εάν του έχει τελειώσει το συγκεκριμένο χρώμα και δεν μπορεί να ακολουθήσει; Αφού μια λεβέ είναι το σύνολο 4 φύλλων, όταν μας τελειώσει το χρώμα που ζητάει ο πρώτος, τότε είναι αναγκασμένος να παίξει φύλλο άλλου χρώματος(ξεσκαρτάρισμα). Τότε όμως δεν μπορούμε να κερδίσει τη λεβέ εκτός εάν… το φύλλο που παίζει είναι… ΑΤΟΥ!  Τι είναι το ατού (trump); Είναι το «προνομιούχο χρώμα της παρτίδας»! Μη βιάζεστε … θα δούμε το θέμα αυτό αναλυτικότερα σε λίγο… Υπάρχουν δυο ειδών παρτίδες: ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ και ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΜΕ ΑΤΟΥ) Α. Παρτίδες ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ: Παίκτης που δεν ακολουθεί το χρώμα δεν μπορεί να κερδίσει τη λεβέ: Ο Νότος έχει παίξει 1ος στη διπλανή λεβέ ζητώντας ♣. Η Ανατολή δεν έχει ♣ κι έτσι παίζει το ♦2. Η κίνηση αυτή λέγεται «ξεσκαρτάρισμα». Νικητής της λεβέ είναι ο Βοράς. Ακόμα και εάν έπαιζε την ♦Q η Ανατολή τη λεβέ θα την κέρδισε ο Βοράς.

♣J

♣9

♦2

♣5

Γι αυτό μια συνηθισμένη στρατηγική, είναι να πετάμε λιμά άχρηστα φύλλα, όταν δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε στο χρώμα της λεβέ! Β. Παρτίδες ΜΕ ΑΤΟΥ (χρωματιστές): Ορίζεται πριν την πρώτη λεβέ ένα από τα 4 χρώματα (♣,♦,♥,♠) ως προνομιούχο, ΑΤΟΥ. Τότε παίκτης που δεν μπορεί να ακολουθήσει στο χρώμα της λεβέ, μπορεί να «κόψει» με ένα ατού και να κερδίσει εκείνος τη λεβέ! Παράδειγμα: Αν έχει οριστεί το ♦ ως ατού της παρτίδας, τότε: Ο Νότος έχει παίξει 1ος στη διπλανή λεβέ ζητώντας ♣. Η Ανατολή δεν έχει ♣ κι έτσι κόβει με το ♦2 και κερδίζει τη λεβέ!! Τώρα λέμε ότι η Ανατολή έκανε μια «κοφτή λεβέ» ή… «έκοψε τον ♣J του Βορά!» Το «κόψιμο» δεν είναι υποχρεωτικό στο μπριτζ. Η Ανατολή θα μπορούσε να ξεσκαρτάρει π.χ μια μικρή ♥, (♥3). Τότε όμως τη λεβέ θα την κέρδισε ο αντίπαλος Βοράς!

♣J

♣9

♦2

♣5

9


 Αν κάποιος παίκτης κόψει με ατού, τότε ο επόμενος μπορεί να πανωκόψει με μεγαλύτερο ατού και να κερδίσει τη λεβέ! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κόψουμε, είναι να ΜΗΝ έχουμε φύλλα στο χρώμα που έπαιξε ο 1ος στη λεβέ, δηλαδή να μην μπορούμε να ακολουθήσουμε.  Η τέχνη στο μπριτζ, είναι να μπορείς να προβλέψεις εκ των προτέρων τις λεβέ που θα κερδίσεις. Το δυσκολότερο δε είναι οι παίκτες να μπορέσουν να προβλέψουν τις λεβέ που θα κάνουν και οι δύο μαζί σαν ζευγάρι!  Για να μπορούν να επικοινωνούν οι παίκτες μεταξύ τους, μαθαίνουν τη γλώσσα του μπριτζ… τα «μπριτζιακά!». Η επικοινωνία μεταξύ συμπαικτών είναι φανερή σε όλους. Κανείς δεν μιλάει με το στόμα, αλλά χρησιμοποιεί το κουτάκι αγορών που βρίσκεται στο δεξί του χέρι. Αυτό περιέχει δηλώσεις που είναι «λέξεις – μπριτζ». Αυτές θα μάθουμε στα επόμενα μαθήματα. Μαθαίνοντας τη γλώσσα του μπριτζ, ένας Έλληνας παίκτης μπορεί πολύ εύκολα να συνεννοηθεί σε ένα τραπέζι με έναν Κινέζο, με έναν Ιταλό και έναν Ολλανδό, χωρίς να ξέρει καμία λέξη στη γλώσσα τους .  Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τις λεβέ, οι 4 παίκτες δηλώνουν πόσες λεβέ θα κάνουν. Αυτό γίνεται με μια διαδικασία που μοιάζει με πλειστηριασμό, που λέγεται ΑΓΟΡΑ (bidding). Κατά τη διάρκεια της αγοράς ορίζεται το είδος του παιχνιδιού (ατού ή χωρίς ατού) και ο εκτελεστής της παρτίδας! Με μία λέξη, ορίζεται το τελικό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (contract). Σε κάθε παρτίδα, ένας από τους 2 άξονες είναι η επίθεση και ο άλλος είναι η άμυνα. Επίθεση είναι το ζευγάρι που κατά τη διάρκεια της αγοράς (πλειστηριασμός) δηλώσει ότι θα κάνει τις περισσότερες λεβέ. Ο παίκτης της επίθεσης που όρισε το είδος του παιχνιδιού (ατού ή χωρίς ατού) είναι ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ (declarer). Ο συμπαίκτης του εκτελεστή είναι ο ΜΟΡ (dummy).  Στη πρώτη λεβέ έχει τη χαρά να παίζει το πρώτο φύλλο στο τραπέζι η άμυνα! Πρώτος παίζει ο παίκτης που κάθεται αριστερά από τον εκτελεστή.  Το 1ο φύλλο που παίζεται στο τραπέζι στην αρχή της παρτίδας λέγεται ΑΝΤΑΜ (lead). Αντάμ κάνει ο παίκτης αριστερά του εκτελεστή, αφού πρώτα τελειώσει η διαδικασία της αγοράς και συμφωνηθεί το συμβόλαιο.

10


 Μόλις εμφανιστεί η αντάμ στο τραπέζι, τότε ο συμπαίκτης του εκτελεστή που είναι ΜΟΡ φανερώνει τα φύλλα του. Ο μορ τοποθετεί τα φύλλα του ανοιχτά πάνω στο τραπέζι σε στήλες και κατά χρώματα, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Αν η παρτίδα είναι με ατού, τότε τα ατού τοποθετούνται πρώτα, στη δεξιά στήλη. Αν η παρτίδα είναι χωρίς ατού, τότε τοποθετούνται οι ♠, μετά οι ♥, στη συνέχεια τα ♦ και τέλος τα ♣.  Τα φύλλα του ΜΟΡ συμμετέχουν στο παιχνίδι, αλλά τα διαχειρίζεται ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ. Ο μορ απλά παίζει χαμογελαστός ακολουθώντας τις εντολές του συμπαίκτη του! Απαγορεύεται να μιλάει ή να τον συμβουλεύει τι να παίξει .  Σκοπός του εκτελεστή είναι να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του και φυσικά όσες περισσότερες λεβέ κερδίσει… τόσο καλύτερα!  Σκοπός της άμυνας είναι να πάρει όσες περισσότερες λεβέ μπορεί και βέβαια να εμποδίσει τον εκτελεστή να «βγάλει το συμβόλαιό του»!  Σε μια παρτίδα μπριτζ παίζονται 13 λεβέ. 13/2 = 6,5…. Άρα ο άξονας της επίθεσης «αγοράζει» με σκοπό να κάνει από 7… μέχρι 13 λεβέ! Προφανώς εάν δεν μπορεί να κάνει ούτε 7, τότε θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση άμυνας!  Ιεραρχία των χρωμάτων στο μπριτζ: «♣, ♦, ♥, ♠, ΧΑ» Για να μπορεί να γίνει σωστός πλειστηριασμός, δόθηκε στα χρώματα μια ιεραρχία. Έτσι, το φθηνότερο χρώμα είναι τα ♣, στη συνέχεια τα ♦, μετά οι ♥ και τέλος οι ♠. Ακριβότερο συμβόλαιο όλων όμως είναι τα ΧΑ (Χωρίς Ατού). Τα ♣ και τα ♦ λέγονται: ΜΙΝΕΡ (minors) Οι ♥ και οι ♠ λέγονται: ΜΑΖΕΡ (majors) Αν ο Βοράς δηλώσει: «Θα κάνω 7 λεβέ με ατού ♣», η Ανατολή αν θέλει να υπερισχύσει θα πρέπει να δηλώσει: «Θα κάνω 7 λεβέ με ατού ♥». Αν τώρα με τη σειρά του ο Νότος θέλει να μπει στην αγορά, θα πρέπει να αγοράσει κάτι πιο ακριβό! Αν ο Νότος θέλει να κάνει ατού τα ♦, θα πρέπει να πει: «Θα κάνω 8 λεβέ με ατού ♦»… ενώ αν θέλει να κάνει ατού τις ♠ θα του κοστίσει πιο οικονομικά αφού θα πει: «Θα κάνω 7 λεβέ με ατού τις ♠». Αν κάποιος παίκτης δεν έχει ενδιαφέρον να «ανέβει» στην αγορά, τότε λέει πάσο.

11


 Η αγορά τελειώνει με 3 συνεχόμενα πάσο, ορίζοντας ως τελικό συμβόλαιο την τελευταία δήλωση (αγορά) που έγινε στο τραπέζι!  Εκτός από το πάσο και την αγορά συμβολαίου, οι παίκτες έχουν ακόμα 2 εναλλακτικές δηλώσεις: Το κόντρ (double) και το ρεκόντρ (redouble). Το κόντρ είναι το κόκκινο χαρτάκι με το «X» και σημαίνει: «Πιστεύω ότι δεν θα βγάλετε το συμβόλαιό σας αντίπαλοι!» Είναι χαρτάκι «προσβολής» των αντιπάλων και κατά κάποιο τρόπο διπλασιάζει το «στοίχημα». Αν οι αντίπαλοι δεν καταφέρουν το στόχο τους, πληρώνουν περισσότερο απ’ ό,τι θα πλήρωναν αν δεν υπήρχε η προσβολή, αλλά αν τα καταφέρουν… εισπράττουν με τόκο! Για να κοντράρει κανείς, θα πρέπει ο αντίπαλος να έχει αγοράσει κάτι! Το ρεκόντρ (ή συρκόντρ) είναι το μπλε χαρτάκι με το «XX» και βγαίνει από τον «θιγμένο» παίκτη που μόλις κοντραρίστηκε!! Το ρεκόντρ πρακτικά τετραπλασιάζει το στοίχημα και σημαίνει: «Πιστεύω πως θα το βγάλω το συμβόλαιο που αγόρασα! Κακώς με προσβάλατε…»  Η ακρίβεια στην αγορά αμείβεται: Όσο πιο πολλές λεβέ προβλέψει ο εκτελεστής, τόσο πιο ακριβό συμβόλαιο έχει αγοράσει. Ανάλογα με το ύψος του συμβολαίου, ο εκτελεστής πληρώνεται για την επιτυχία του! Πόντους παίρνει ο εκτελεστής για κάθε λεβέ που κερδίζει πάνω από την 6η. Όταν ένας παίκτης αγοράζει π.χ. «7 λεβέ με ατού ♣», πληρώνεται μόνο για την 7η λεβέ του, γι αυτό κατά τη διάρκεια της αγοράς, οι δηλώσεις γίνονται ως εξής: 1♣ = «7 λεβέ με ατού ♣», 2♥ = «8 λεβέ με ατού ♥».  Το σκορ υπολογίζεται ως εξής:  Η κάθε λεβέ στα μινέρ, πληρώνεται 20.  Η κάθε λεβέ στα μαζέρ, πληρώνεται 30.  Η 7η λεβέ στα χωρίς ατού πληρώνεται 40, ενώ οι επόμενες 30. Αν το άθροισμα των πόντων από τις λεβέ δεν φτάνει το 100, το συμβόλαιο λέγεται «μερικό σκορ» (part score). Το bonus επιτυχίας για το part-score είναι ένα 50αράκι! Αν το άθροισμα των πόντων είναι 100 και πάνω, το συμβόλαιο λέγεται ΜΑΝΣ και έχει bonus επιτυχίας 300 (στην πράσινη ή αλλιώς 1η μανς) ή 500 (στην κόκκινη ή αλλιώς 2η μανς). Αν το συμβόλαιο είναι 12 λεβέ (μικρό σλεμ), το bonus είναι 800 (στην 1η μανς) ή 1250 (στη 2η μανς). Τέλος αν το συμβόλαιο είναι 13 λεβέ (μεγάλο σλεμ), το bonus είναι 1300 (στην 1η μανς) ή 2000 (στη 2η μανς). 12


Έτσι αν κάποιος αγοράσει και βγάλει 2♥, παίρνει: 2*30 = 60 πόντους από τις λεβέ, συν 50 για τον κόπο του… σύνολο 110 πόντους! Αν κάποιος αγοράσει και βγάλει 4♥, παίρνει: 4*30 = 120 από τις λεβέ συν 500, σύνολο 620 πόντους!! Προσοχή: Αν κάποιος αγοράσει 2♥ και κάνει 10 λεβέ… δεν παίρνει το bonus της μανς, αφού δεν την είχε προβλέψει!  Έτσι έχουμε 4 ειδών συμβόλαια: 1. Μερικό σκορ (part – score) - Εύκολα συμβόλαια, μικρό bonus 2. ΜΑΝΣ (game contracts) - Σημαντικά συμβόλαια, ΚΑΛΟ BONUS 3. Μικρό σλεμ (slam) – Ο εκτελεστής πρέπει να κερδίσει 12 λεβέ! 4. Μεγάλο σλεμ (grand slam) – Ο εκτελεστής πρέπει να κερδίσει 13 λεβέ!

ΛΕΒΕ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΠΟΝΤΟΙ

13

7♣ 7♦

7♥

7♠

7XA

Μεγάλο σλεμ

36-37

12

6♣ 6♦

6♥

6♠

6XA

Μικρό σλεμ

32-33

11

5♣ 5♦

5♥

5♠

5XA

10

4♣ 4♦

4♥ 4♠

4XA

9

3♣ 3♦

3♥

3♠

3XA

8

2♣ 2♦

2♥

2♠

2XA

7

1♣ 1♦

1♥

1♠

1XA

Μ Α Ν Σ

Μερικό σκορ

27 25 25

Μέχρι 24

13


 Οι αμυνόμενοι συνεννοούνται μεταξύ τους κάνοντας ΣΙΝΙΑΛΑ (signals) με τα λιμά τους φύλλα.  Η ΑΓΟΡΑ, η ΕΚΤΕΛΕΣΗ, η ΑΝΤΑΜ και τα ΣΙΝΙΑΛΑ έχουν κανόνες και κόλπα που θα μάθουμε σταδιακά!  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΜ – Ποιο χρώμα και ποιο φύλλο να παίξω στην αρχή; Η επιλογή της αντάμ είναι ένας πονοκέφαλος για την άμυνα. Αφού κανένα φύλλο δεν έχει φανερωθεί στο τραπέζι, τα πράγματα είναι συχνά δύσκολα. Όμως, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε και που μας βοηθάνε να ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ της αντάμ. 1. Αν σε κάποιο χρώμα έχετε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ονέρ τότε αυτό είναι η καλύτερη επιλογή σας! 2. Αν δεν έχετε τέλεια σειρά, αλλά έχετε σχεδόν συνεχόμενα φύλλα, τότε αυτό είναι η δεύτερη επιλογή σας! Βέβαια σαν άμυνα δεν έχουμε πάντα καλά φύλλα… Ανάλογα με την ποιότητα των φύλλων που έχουμε στο χρώμα της αντάμ, διαλέγουμε το φύλλο που θα βγούμε, δηλαδή: 1. Από ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, βγαίνουμε το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ: Α Κ Q, K Q J, Q J 10 4, J 10 9 4, A K 9 8 2, 10 9 8 2 2. Από χρώμα που έχει τουλάχιστον ένα ΟΝΕΡ, βγαίνουμε ΜΙΚΡΟ: Κ 8 6 2, Q 10 7 3, J 8 2, K J 6 3, Q 6 5

Έτσι ο συμπαίκτης αν δει να «εμφανίζεται μια μικρή ♥ στην αντάμ», ξέρει ότι στις ♥ έχουμε κάποιο ονέρ!

3. Από χρώμα που έχουμε ΛΙΜΑ, βγαίνουμε ΜΕΓΑΛΟ: 9 7 2, 9 7 5 2, 10 4, 6 5 2 4. Από δίφυλλο, βγαίνουμε το ΜΕΓΑΛΟ φύλλο: J 4, 9 3 5. Από ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, βγαίνουμε το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ της σειράς: Κ J 10 9 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε συμβόλαια Χωρίς Ατού, βγαίνουμε το μακρύ μας χρώμα! Σε συμβόλαια με ατού, ΔΕΝ βγαίνουμε σε χρώμα που έχουμε Α χωρίς Κ!

14


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  Μετρώντας τους πόντους από ονέρ του χεριού μας υπολογίζουμε:

Α = 4 πόντοι Κ = 3 πόντοι Q = 2 πόντοι J = 1 πόντος

Κάθε χρώμα έχει 10 πόντους, άρα η τράπουλα έχει συνολικά 40 πόντους!  Ο παίκτης που μοίρασε την τράπουλα (dealer) είναι ο πρώτος που έχει το δικαίωμα να κάνει δήλωση στην αγορά.  Με 13+ πόντους στο χέρι μας, ανοίγουμε την αγορά. Αν δεν μπορούμε να ανοίξουμε, λέμε πάσο.  Ο πρώτος παίκτης που κάνει δήλωση εκτός του πάσο, λέμε ότι έκανε ΑΝΟΙΓΜΑ (opening). Μόνο ένας παίκτης μπορεί να κάνει άνοιγμα! Όταν γίνει άνοιγμα από έναν άξονα, τότε οι αντίπαλοι μπορούν να μπουν στην αγορά κάνοντας ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ (overcall). Ο συμπαίκτης του ανοίξαντος έχει χρέος να απαντήσει στο άνοιγμα, γι αυτό λέγεται ΑΠΑΝΤΩΝ (responder). Η αγορά τελειώνει μετά από μια δήλωση που ακολουθείται από 3 πάσο. Η τελευταία δήλωση είναι και το τελικό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (final contract). Αν κανένας από τους 4 παίκτες δεν ανοίξει την αγορά, τότε έχουμε 4 πάσο και η παρτίδα τελειώνει «Όλοι πάσο».  Αν σε ένα χρώμα έχουμε μόνο ένα φύλλο, τότε αυτό λέγεται ΣΟΛΟ (singleton). Αν σε κάποιο χρώμα δεν έχουμε καθόλου φύλλα, τότε λέμε ότι έχουμε σικάν (void).  Αν έχουμε σόλο ή σικάν, τότε η κατανομή μας είναι ΑΝΩΜΑΛΗ.  Αν έχουμε το πολύ ένα δίφυλλο και όχι σόλο ή σικάν, τότε η κατανομή μας είναι ΟΜΑΛΗ.  Έχουμε ΦΙΤ (fit) με τον συμπαίκτη μας σε ένα χρώμα, όταν στο χρώμα αυτό έχουμε μαζί τουλάχιστον 8 φύλλα. 15


Η γλώσσα της αγοράς και ο ρόλος του κάθε παίκτη ΑΝΟΙΞΑΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ - ADVANCER  Κατά τη διάρκεια της αγοράς, ο κάθε παίκτης έχει ένα ρόλο, ανάλογα με τη θέση του στο τραπέζι και το είδος του χεριού που κρατάει! Ας δούμε πως μοιράζονται οι ρόλοι: Ο παίκτης που μοίρασε (dealer), έχει τον πρώτο λόγο στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη χαρά να κάνει πρώτος μια δήλωση, ακολουθώντας τους κανόνες του ανοίγματος που θα μάθουμε στη συνέχεια. Έτσι εάν κρατάει 13+ πόντους, θα ξεκινήσει να μιλάει κάνοντας το κατάλληλο άνοιγμα. Αν δεν έχει τα απαιτούμενα για να ανοίξει, τότε θα περάσει πάσο δίνοντας το δικαίωμα στον επόμενο παίκτη (αριστερά του) να κάνει μια δήλωση. Ο πρώτος παίκτης που αγοράζει κάτι εκτός από πάσο, είναι ο ΑΝΟΙΞΑΣ (opener). Ένας μόνο παίκτης κάθε φορά έχει τη χαρά να ανοίξει την αγορά. Ο ανοίξας κατά τη διάρκεια της αγοράς, ακολουθεί τους κανόνες ανοίγματος για την 1η δήλωσή του και επαναδήλωσης του ανοίξαντος για τη 2η. Ο συμπαίκτης του ανοίξαντος είναι ο ΑΠΑΝΤΩΝ (responder). Ο απαντών ακολουθεί τους κανόνες απάντησης και επαναδήλωσης του απαντώντος, οι οποίοι διαφέρουν από τους κανόνες που ακολουθεί ο ανοίξας. Όταν ένας παίκτης του ενός άξονα ανοίξει την αγορά, στερεί το δικαίωμα από τον αντίπαλο άξονα να κάνει «άνοιγμα». Ο αντίπαλος άξονας πλέον, μπορεί να αγοράσει κάτι εάν θέλει, με σκοπό να «παρεμποδίσει» την αγορά. Μια αγορά από παίκτη του αντίπαλου άξονα ονομάζεται παρεμβολή (overcall). Ο παίκτης που κάνει την παρεμβολή, ονομάζεται ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (overcaller). Ο παρεμβαλλόμενος ακολουθεί τους κανόνες παρεμβολής. Ο συμπαίκτης του παρεμβαλλόμενου, ονομάζεται ΑDVANCER. Για να αγοράσει ο advancer, ακολουθεί τους κανόνες του advancer που φυσικά αφορούν τις απαντήσεις στις παρεμβολές. Η ελληνική ορολογία που χρησιμοποιούμε για τον advancer, είναι «επεκτατής». Όμως δεν θα την ακούσετε σχεδόν ποτέ σε τραπέζι του μπριτζ .

16


 Κάθε παρτίδα έχει ένα άνοιγμα, απάντηση και παρεμβολές; Όχι! Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που έχει μοιραστεί η τράπουλα! Δηλαδή: 1. Μπορεί να γίνει άνοιγμα και απάντηση, χωρίς όμως να εμφανιστεί παρεμβολή. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η δύναμη είναι στον έναν άξονα. 2. Μπορεί να γίνει άνοιγμα χωρίς όμως να δοθεί απάντηση. Αυτό μπορεί να συμβεί αν δυο αντίπαλοι έχουν συγκεντρωμένη δύναμη, ενώ οι συμπαίκτες τους είναι πολύ αδύναμοι. 3. Μπορεί να γίνει άνοιγμα, παρεμβολή, απάντηση στο άνοιγμα και πάσο από τον 4ο παίκτη (advancer). 4. Μπορεί και οι 4 παίκτες να περάσουν πάσο!!! Αυτό συμβαίνει εάν η τράπουλα είναι πολύ «δίκαια» μοιρασμένη στους 4 παίκτες, ώστε κανείς δεν έχει 13+π για να ανοίξει την αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η παρτίδα τελειώνει χωρίς να γίνει εκτέλεση. Το αποτέλεσμα της παρτίδας είναι «Όλοι πάσο» το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι κανείς δεν εισπράττει ούτε πληρώνει πόντους.  Παραδείγματα αγορών – ο ρόλος του κάθε παίκτη: 1.

Βοράς πάσο

Ανατολή Νότος 1ΧΑ πάσο Όλοι πάσο

Δύση 3XA

 Ο Βοράς ήταν dealer και μίλησε πρώτος περνώντας πάσο.  Στη συνέχεια η Ανατολή άνοιξε 1ΧΑ. Έτσι λέμε ότι η Ανατολή είναι ο ΑΝΟΙΞΑΣ στη διανομή!  Αυτομάτως η Δύση αποκτάει ρόλο ΑΠΑΝΤΩΝΤΟΣ στη διανομή.  Ο Νότος πέρασε πάσο στη σειρά του. Αν είχε αγοράσει κάτι άλλο πλην του πάσο, θα είχε ρόλο παρεμβαλλόμενου.  Μετά το πάσο του Νότου, η Δύση αγόρασε το τελικό συμβόλαιο 3ΧΑ που είναι ΜΑΝΣ στα χωρίς ατού.  Εκτελεστής θα είναι η Ανατολή, που είναι ο πρώτος παίκτης του άξονα ΑΔ που αγόρασε χωρίς ατού. Σκοπός της Ανατολής είναι να κάνει τουλάχιστον 9 λεβέ για να βγάλει το συμβόλαιό της.  Αντάμ κάνει ο Νότος, επειδή είναι ο παίκτης αριστερά του εκτελεστή.  Μετά την αντάμ, η Δύση θα γίνει μορ και θα κατεβάσει τα φύλλα της στο τραπέζι με τη σειρά από δεξιά προς τα αριστερά: ♠, ♥, ♦, ♣.

17


2.

Βοράς 2♥

Ανατολή 1♣ 2♠

Νότος Δύση 1♥ 1♠ Όλοι πάσο

 Η Ανατολή ήταν dealer και μίλησε πρώτη ανοίγοντας την αγορά.  Ο Νότος έκανε παρεμβολή σε ♥.  Η Δύση με τη σειρά της απάντησε στο άνοιγμα της Ανατολής.  Στη συνέχεια ο Βοράς απάντησε στην παρεμβολή του Νότου.  Η Ανατολή έχοντας πάρει μια πρώτη απάντηση στο άνοιγμά της από τη συμπαίκτρια Δύση, αγόρασε ξανά δίνοντας φιτ στη Δύση. Η αγορά 2♠ ονομάζεται επαναδήλωση του ανοίξαντος, αφού είναι η δεύτερη κουβέντα του!  Τέλος, κανείς δεν θέλησε να ανέβει πάνω από τις 2♠ κι έτσι τελικό συμβόλαιο ορίστηκαν οι 2♠.  Εκτελεστής θα είναι η Δύση, που είναι ο πρώτος παίκτης του άξονα ΑΔ που αγόρασε ♠. Σκοπός της Δύσης είναι να κάνει τουλάχιστον 8 λεβέ για να βγάλει το συμβόλαιό της.  Αντάμ κάνει ο Βοράς, επειδή είναι ο παίκτης αριστερά του εκτελεστή.  Μετά την αντάμ, η Ανατολή θα γίνει μορ και θα κατεβάσει τα φύλλα της στο τραπέζι με τη σειρά από δεξιά προς τα αριστερά: ♠, ♥, ♦, ♣. Θυμηθείτε ότι σε παιχνίδι με ατού, ο μορ τοποθετεί δεξιά πάντα τα ατού! Δηλαδή αν ήταν ατού π.χ. τα ♦, ο μορ θα κατέβαζε: ♦, ♠,♥,♣. Είμαι ο dealer, και έχω μόνο 8πόντους. Πάσο!

Ήρθε επιτέλους η σειρά μου! Είμαι ο ΑΠΑΝΤΩΝ στο 1ΧΑ Έχω 10π και 6φ♥..χμ… Θα πω: 4♥!

18

15-17π, ομαλή κατανομή! Ανοίγω 1ΧΑ Είμαι ο ΑΝΟΙΞΑΣ!

Γήινοι ή εξωγήινοι… την ίδια γλώσσα μιλάμε στο μπριτζ! Άρα ο αντίπαλος έχει πόντους ενώ ο συμπαίκτης όχι. Πάσο κι εγώ!


ÁÐ

ÁÍ

ÉÓ

ÔÁ

Ì Ã É Ï Á

ÁÍÔÇÓÅ


20


ΑΝΟΙΓΜΑ: «Τι πρέπει να θυμάμαι για να ανοίξω την αγορά» ♣ Για να ανοίξω την αγορά στο επίπεδο 1, χρειάζομαι 13+ πόντους. Για να υπολογίσω τους πόντους μου μετράω: Α = 4, Κ=3, Q=2, J=1 Επίσης, για κάθε 5φυλλο χρώμα, προσθέτω έναν πόντο. ♦ Με 15-17π ομαλής κατανομής, ανοίγω 1ΧΑ. Το άνοιγμα 1ΧΑ είναι το σημαντικότερο άνοιγμα του μπριτζ. Ομαλές κατανομές είναι: 4-3-3-3, 4-4-3-2 και 5♣/♦-3-3-2. Δηλαδή τα χέρια ομαλής κατανομής έχουν το πολύ ένα δίφυλλο και όχι σόλο ή σικάν σε κάποιο χρώμα!

♥ Εάν ΔΕΝ έχω τις προϋποθέσεις για άνοιγμα 1ΧΑ, τότε ανοίγω στο επίπεδο 1 ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες: 1. Άνοιγμα 1♥ ή 1♠ γίνεται με 5 φύλλα και 12+ πόντους. Α) ♠Α J 8 7 2 ♥K Q 2 ♦A 10 8 2 ♣6 : Ανοίγουμε 1♠. Β) ♠9 5 4 ♥Α Κ 8 7 5 ♦Κ J 3 ♣Q 4 : Ανοίγουμε 1♥.

2. Αν δεν έχουμε 5φυλλο Μαζέρ, ανοίγουμε το μακρύτερο μινέρ. Α) ♠Α J 8 ♥Α J 2 ♦A 10 8 2 ♣9 7 4 : Ανοίγουμε 1♦. Β) ♠Κ 2 ♥Q 9 8 2 ♦J 3 ♣A K J 9 4 : Ανοίγουμε 1♣. 3. Με 3-3 τα μινέρ, χωρίς 5φ Μαζέρ, ανοίγουμε 1♣. ♠Α 10 5 ♥Α J 4 2 ♦Q 5 2 ♣K 4 3 : Ανοίγουμε 1♣.

4. Με 2 τετράφυλλα, ανοίγουμε το χαμηλότερο. Προσοχή: Με 4♥-4♠ και χωρίς 4φυλλο μινέρ, ανοίγουμε το 3φυλλο μινέρ μας. Α) ♠Α 5 2 ♥Α Q 5 2 ♦K 10 8 2 ♣6 2 : Ανοίγουμε 1♦. Β) ♠A K Q 3 ♥5 2 ♦J 3 2 ♣K 5 4 2 : Ανοίγουμε 1♣. Γ) ♠Α J 8 4 ♥Κ J 6 2 ♦Q 8 5 ♣A K : Ανοίγουμε 1♦. Δ) ♠Κ Q 6 4 ♥Q J 8 2 ♦A Q ♣A 5 4 : Ανοίγουμε 1♣. 5. Με 2 πεντάφυλλα, ανοίγουμε το ακριβότερο. Α) ♠Α Κ 8 7 2 ♥Α J 5 4 3 ♦ 8 2 ♣2 : Ανοίγουμε 1♠. Β) ♠J ♥A Q 10 7 2 ♦K2 ♣K J 9 4 2 : Ανοίγουμε 1♥.

♠ Το άνοιγμα 1 σε χρώμα, δείχνει κατά κύριο λόγο ΜΗΚΟΣ και όχι ΠΟΙΟΤΗΤΑ! Προτεραιότητα μας είναι να βρεθεί το απαραίτητο φιτ (8+ φύλλα στον άξονα) κατά προτίμηση σε ΜΑΖΕΡ. 21


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Τι ανοίγω;» ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1♥

12+

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5φ ♥

1♠

12+

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5φ ♠

1ΧΑ

15 - 17

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4-3-3-3 ή 4-4-3-2 ή 5♣/♦-3-3-2

1♣

13+

1♦

13+

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3φ ♣

Όχι προϋποθέσεις ανοίγματος 1ΧΑ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4φ ♦… εκτός εάν έχουμε: 4♠-4♥-3♦-2♣ και όχι προϋποθέσεις ανοίγματος 1ΧΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΑΝΟΝΑΣ 1:

ΚΑΝΟΝΑΣ 2:

22

Με 5+φυλλο Μαζέρ (♥/♠) ανοίγουμε το Μαζέρ Με δύο τετράφυλλα χρώματα ανοίγουμε το φθηνότερο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 4-4 τα μαζέρ όπου ανοίγουμε το 3φυλλο μινέρ μας!

ΚΑΝΟΝΑΣ 3:

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 1ΧΑ προηγείται των ανοιγμάτων 1♣ και 1♦!

ΚΑΝΟΝΑΣ 4:

Με δύο πεντάφυλλα χρώματα ανοίγουμε το ακριβότερο.


ΑΠΑΝΤΩΝ: «Τι πρέπει να θυμάμαι για να απαντήσω σε άνοιγμα 1 σε χρώμα…»

♣ Βασικός στόχος μας είναι η αγορά της μανς για την οποία χρειαζόμαστε τουλάχιστον 25 πόντους στον άξονα! Οι καλύτερες μανς είναι οι: 4♥, 4♠ και 3ΧΑ Για να παίξουμε 4♥ ή 4♠, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον φιτ, δηλαδή 8φύλλα σε ♥ ή ♠ αντίστοιχα.

♦ Τα είδη των απαντήσεων είναι: αδύνατες, προτασιακές, δυνατές και αδιευκρίνιστες επιτακτικές (forcing). ♥ Με 0-5πόντους, περνάω πάσο στο άνοιγμα 1 σε χρώμα του συμπαίκτη! Η περίπτωση αυτή είναι η πιο αδύνατη που μπορεί να μας τύχει και δυστυχώς δεν ανοίγουμε διάλογο αγοράς με τον συμπαίκτη μας.

♠ Με 6+πόντους, απαντάω βάσει των παρακάτω κανόνων: 1. Νέο χρώμα στο επίπεδο 1, είναι τουλάχιστον 4φυλλο και δείχνει 6+ πόντους. Η αγορά αυτή είναι αδιευκρίνιστης δύναμης και δεν πασάρεται… αφού όταν λέμε «έξι συν – 6+» πρακτικά εννοούμε «6 έως και 27»!! Μια αγορά που δεν πασάρεται, στο μπριτζ λέγεται επιτακτική αγορά (forcing). 1♦ - (πάσο) – 1♥: «Έχω 6+πόντους και τουλάχιστον 4φυλλη ♥» 2. Απάντηση 1ΧΑ, δείχνει 6-9πόντους, χωρίς φιτ στον συμπαίκτη και χωρίς 4φ χρώμα που μπορεί να αγοραστεί στο επίπεδο 1. Η αγορά αυτή είναι αδύνατη και ο ανοίξας μπορεί εάν θέλει να περάσει πάσο!  1♦ - (πάσο) – 1ΧΑ: «Έχω 6-9 πόντους, χωρίς 4φυλλη ♥ ή ♠»  1♠ - (πάσο) – 1ΧΑ: «Έχω 6-9 πόντους, χωρίς φιτ στις ♠! Δυστυχώς, λόγω του ανοίγματος σου συμπαίκτη, μου στέρησες όλο τον χώρο στο επίπεδο 1 για να αγοράσω τα χρώματά μου »

3. Φιτ στο επίπεδο 2 δείχνει 6-9πόντους και φιτ στον συμπαίκτη. Η αγορά αυτή είναι αδύνατη και ο ανοίξας περνάει πάσο εάν βλέπει ότι το ζευγάρι δεν φτάνει τους πολυπόθητους 25π της μανς.  1♥ - (πάσο) – 2♥: «Έχω 6-9πόντους και φιτ στις ♥, δηλαδή 3+φ» 23


4. Φιτ στο επίπεδο 3, δείχνει 10-11πόντους και 4φυλλο φιτ στον συμπαίκτη. Η αγορά αυτή είναι προτασιακή και ο ανοίξας σκέφτεται σοβαρά την περίπτωση της μανς! Κοινώς, περνάει πάσο μόνο εάν άνοιξε με 12-13πόντους.  1♥ - (πάσο) – 3♥: «Έχω 10-11πόντους και 4φυλλο φιτ στις ♥» 5. Νέο χρώμα στο επίπεδο 2 χωρίς πήδημα είναι τουλάχιστον 4φυλλο και δείχνει 10+ πόντους. Εξαίρεση αποτελεί η απάντηση 2♥ που δείχνει 5φυλλο χρώμα και 10+ πόντους. Η αγορά αυτή είναι δυνατή και δεν πασάρεται! Μετά από μια τέτοια απάντηση το ζευγάρι προχωράει την αγορά υποχρεωτικά μέχρι τα 2ΧΑ.  1♥ - (πάσο) – 2♣: «Έχω 10+πόντους και τουλάχιστον 4φυλλο ♣»  1♠ - (πάσο) – 2♥: «Έχω 10+πόντους και τουλάχιστον 5φυλλη♥»

6. Νέο χρώμα με πήδημα είναι τουλάχιστον 6φυλλο καλό και χέρι τουλάχιστον ανοίγματος (12+ πόντους). Αυτή η απάντηση είναι σπάνια και συνήθως στοχεύει στο σλεμ, αφού τη μανς την έχει στο «τσεπάκι».  1♣ - (πάσο) – 2♥: «Έχω 12+ πόντους και 6+φυλλη καλή ♥»  1♠ - (πάσο) – 3♣: «Έχω 12+ πόντους και καλό 6+φυλλο ♣»

7. Απάντηση 2ΧΑ, δείχνει 10-11(12) πόντους ομαλής κατανομής, χωρίς φιτ στον συμπαίκτη. Η αγορά αυτή είναι προτασιακή και καλεί τον συμπαίκτη να περάσει πάσο με μίνιμουμ ή να πάει μανς με 14+πόντους.  1♦ - (πάσο) – 2ΧΑ: «Έχω 10-11(12) πόντους ομαλής κατανομής. Προφανώς δεν έχω 4φυλλη ♥ ή ♠, αφού θα την αγόραζα στο επίπεδο 1. Το 4φυλλο χρώμα μου είναι ♣ ή ♦, αλλά δεν το αγόρασα λόγω ομαλής κατανομής, αφού η μανς στα 5♣/5♦ δεν ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις!»  1♠ - (πάσο) – 2ΧΑ: «Έχω 10-11(12) πόντους ομαλής κατανομής χωρίς φιτ στις ♠. Άρα οι ♠ μου είναι ακριβώς δύο  ! Μέτρα τους πόντους σου και αποφάσισε μέχρι που θα φτάσουμε.»

8. Απάντηση 3ΧΑ δείχνει 12-15πόντους ομαλής κατανομής χωρίς φιτ στον συμπαίκτη και χωρίς βλέψεις για σλεμ. Προφανώς εάν ο συμπαίκτης έχει 18+πόντους μπορεί να προχωρήσει ψηλότερα… 24


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Περίληψη των συνταγών απάντησης»

ΑΝΟΙΓΜΑ 1♥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Τι κάνουμε εάν έχουμε φιτ στις ♥: ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΦΥΛΛΑ ΣΕ ♥

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

2♥

6-9

3+

ΑΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3♥

10 - 11

4+

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

10 - 11

ΑΚΡΙΒΩΣ 3

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

12+

3+

ΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΟΛΛΕΣ 

ΑΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ!

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 3♥ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 4♥ 4♥

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10

Ο έρωτας, το χρήμα, ο βήχας και ΤΟ ΦΙΤ … δεν κρύβονται! Γι αυτό ο παραπάνω πίνακας είναι απαραίτητος για να αγοράζετε σωστά με τον συμπαίκτη σας …

25


Β. Τι κάνουμε εάν ΔΕΝ έχουμε φιτ στις ♥: 1♥ (ο συμπαίκτης) - ?... ΑΓΟΡΑ 1♠ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 1) 1ΧΑ 2♣ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 2) 2♦ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 2) 2♠ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 2ΧΑ 3♣ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 3♦ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 3ΧΑ

26

ΠΟΝΤΟΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

6 - 27

4+ φυλλο ♠

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

6-9

Το πολύ 2φ ♥. Οποιαδήποτε κατανομή!

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4+ φυλλο ♣

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

10 - 27 10 - 27

4+ φυλλο ♦

Η αγορά συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τα 2ΧΑ

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♠

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

10 – 11 (12)

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με 2φυλλο♥!

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♣

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♦

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

12 – 15

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με 2φυλλο♥!

ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΛΕΜ


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ο ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕ 1♥. ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ!

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

ΕΜΕΙΣ 3♥

Σκεπτικό: Έχουμε 7πόντους χωρίς φιτ στις ♥. Πρέπει να απαντήσουμε στο άνοιγμα του συμπαίκτη μας! Δεν υπάρχει χώρος στο επίπεδο 1 για να αγοράσουμε τα χρώματά μας. Το επίπεδο 2, απαιτεί 10πόντους. Θα απαντήσουμε 1ΧΑ δείχνοντας 6-9π χωρίς φιτ στις ♥ και χωρίς 4φυλλη ♠. Η απάντησή μας είναι ΑΔΥΝΑΤΗ!

Σκεπτικό: Έχουμε 10πόντους με 4φυλλο φιτ στις ♥. Αυτή είναι μια από τις πιο εύκολες περιπτώσεις απάντησης. Είμαστε ΟΡΙΑΚΟΙ για τη μανς, άρα θα κάνουμε πρόταση δίνοντας φιτ στο επίπεδο 3! Είμαστε: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 4+ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ!

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥ κάτι

ΕΜΕΙΣ 2♣ 3♥ (ή 4♥ αν μας δείξει δύναμη!) Σκεπτικό: Έχουμε 11πόντους με 3φυλλο φιτ στις ♥.

Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να δώσουμε το φιτ απευθείας στο επίπεδο 3. Έτσι, θα ξεκινήσουμε αγοράζοντας το 4φυλλο χρώμα μας και στη συνέχεια θα δώσουμε το φιτ στις ♥ με πήδημα! Έτσι, θα δείξουμε 10-11π με 3φυλλο φιτ στις ♥! Είμαστε: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 3ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ! 27

ΦΙΤ στο επίπεδο 3 έχοντας προηγουμένως αγοράσει άλλο χρώμα: 10-11π, 3φυλλο ♥

ΕΜΕΙΣ ♠ 10 2 ♥ΚJ2 ♦ K 10 5 4 ♣A976

ΕΜΕΙΣ 1ΧΑ

ΦΙΤ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3: 10-11πόντοι, 4+φυλλο ♥

ΕΜΕΙΣ ♠ 10 2 ♥Q863 ♦A54 ♣A976

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

Σκεπτικό: Έχουμε 8πόντους χωρίς φιτ στις ♥. Πρέπει να απαντήσουμε στο άνοιγμα του συμπαίκτη μας! Κρατώντας 4φυλλη ♠, μπορούμε να την αγοράσουμε στο επίπεδο 1. Αυτή είναι η αρχή του διαλόγου της αγοράς… Η απάντησή μας είναι αδιευκρίνιστη επιτακτική (forcing) αγορά στο επίπεδο 1 και δείχνει 6-27πόντους με τουλάχιστον 4φ♠.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΧΑ: 6 – 9 πόντοι χωρίς φιτ και χωρίς 4φ♠.

ΕΜΕΙΣ ♠Κ65 ♥8 ♦ J 10 9 2 ♣Κ9632

ΕΜΕΙΣ 1♠

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 4+φ, 6+πόντοι – forcing αγορά

ΕΜΕΙΣ ♠ Α 10 4 2 ♥94 ♦ J 10 9 ♣QJ63

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥


28

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

ΕΜΕΙΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 14πόντους χωρίς φιτ στις ♥. Δεν έχουμε 4φυλλο ♠ για να αγοράσουμε στο επίπεδο 1. Έχουμε εντελώς ομαλή κατανομή με «κρατήματα» (δηλαδή μεγάλα ονέρ) σε όλα τα χρώματα. Η μανς είναι δεδομένη και δεν έχουμε βλέψεις για σλεμ! Θα αγοράσουμε 3ΧΑ. Είμαστε: ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΛΕΜ.

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με 4φυλλο♠ χωρίς φιτ στις ♥. Η μανς είναι δεδομένη, το θέμα είναι να βρούμε τη σωστή! Θα ξεκινήσουμε απαντώντας 1♠. Αν ο συμπαίκτης έχει 4φ ♠ θα μας δώσει φιτ και θα αγοράσουμε 4♠. Αν δεν συμφωνήσει με τις ♠ μας, έχουμε σαν εναλλακτική τα 3ΧΑ. Ξεκινάμε διάλογο και βλέπουμε… Η απάντηση 1♠ ως γνωστόν είναι forcing! (βλέπε π. 1)

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥ κάτι

ΕΜΕΙΣ 2♣ 4♥ (ή σλεμ αν μας δείξει δύναμη!)

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους από τα ονέρ και 3φυλλο φιτ στις ♥. Λόγω του φιτ μετράμε και 2πόντους επιπλέον για το σόλο στις ♠. Έτσι, θα λέγαμε ότι το χέρι μας έχει τη μανς δεδομένη αλλά θα μπορούσε να παίξει και σλεμ. «Το 3φυλλο φιτ το δίνουμε αμέσως μόνο με 6-9π. Με 10+ ξεκινάμε αγοράζοντας νέο χρώμα!» Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Θα ξεκινήσουμε με 2♣ και βλέπουμε … Είμαστε: ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 3Φ ΦΙΤ ΣΤΙΣ ♥.

ΦΙΤ στο επίπεδο 4 έχοντας προηγουμένως αγοράσει άλλο χρώμα: 12 - 17π, 3+φυλλο ♥

ΕΜΕΙΣ ♠2 ♥ΑQ2 ♦ 10 5 4 2 ♣AK765

ΕΜΕΙΣ 3ΧΑ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 4+φ, 6+πόντοι – forcing αγορά

ΕΜΕΙΣ ♠ Q 10 8 2 ♥83 ♦AK4 ♣KJ76

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

Σκεπτικό: Έχουμε 7πόντους με 3φυλλο φιτ στις ♥. ΘΑ ΤΟ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ! Δεν έχει νόημα να αγοράσουμε τις ♠ μας, αφού ήδη βρήκαμε φιτ σε μαζέρ. Άλλωστε αν αλλάξουμε χρώμα και δώσουμε μετά φιτ στις ♥, ο συμπαίκτης μας θα νομίζει ότι έχουμε περισσότερους πόντους από 6-9 . Είμαστε: ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 3ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3ΧΑ: 12-15 πόντοι με 2φ♥ και ομαλή κατανομή.

ΕΜΕΙΣ ♠ΚJ5 ♥84 ♦AJ98 ♣ΚQ32

ΕΜΕΙΣ 2♥

ΦΙΤ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 3+φ, 6-9 π – ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ ά

ΕΜΕΙΣ ♠ Α 10 4 3 2 ♥Κ94 ♦54 ♣963

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥


ΑΝΟΙΓΜΑ 1♠ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις στο άνοιγμα 1♠ βασίζονται στην ίδια λογική με το 1♥! Α. Τι κάνουμε εάν έχουμε φιτ στις ♠: ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΦΥΛΛΑ ΣΕ ♠

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

2♠

6-9

3+

ΑΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3♠

10 - 11

4+

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

10 - 11

ΑΚΡΙΒΩΣ 3

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

12+

3+

ΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΟΛΛΕΣ 

ΑΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ!

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 3♠ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 4♠ 4♠

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10

Μανς σε ♠: «4♠, δηλαδή 10 λεβέ με ατού τις ♠» Τι πρέπει να έχουμε:  Φιτ στις ♠ τουλάχιστον 8φυλλο  25+πόντους στον άξονα

29


Β. Τι κάνουμε εάν ΔΕΝ έχουμε φιτ στις ♠: 1♠ (ο συμπαίκτης) - ?... ΑΓΟΡΑ

1ΧΑ 2♣ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 2) 2♦ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 2) 2♥ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 2) 2ΧΑ 3♣ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 3♦ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 3♥ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 3ΧΑ

30

ΠΟΝΤΟΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

6-9

Το πολύ 2φ ♠. Οποιαδήποτε κατανομή!

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

10 - 27

4+ φυλλο ♣

10 - 27

4+ φυλλο ♦

10 - 27

5+ φυλλο ♥ Εξαίρεση

10 – 11 (12)

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με 2φυλλο ♠!

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♣

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♦

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♥

12 – 15

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με 2φυλλο ♠!

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η αγορά συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τα 2ΧΑ

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΛΕΜ


ΕΜΕΙΣ ♠95 ♥J4 ♦ A Q 10 9 4 ♣KJ63

ΕΜΕΙΣ 2♠

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 2♣

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 2♥

Σκεπτικό: Έχουμε 7πόντους με 3φυλλο φιτ στις ♠. Με 6-9π δεν έχουμε περιθώριο για διάλογο. Θα δώσουμε το φιτ οικονομικά, πετώντας το μπαλάκι στον συμπαίκτη! Θα απαντήσουμε 2♠ δείχνοντας 6-9π με 3+φ ♠. Η απάντησή μας είναι ΑΔΥΝΑΤΗ! Είμαστε: ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 3+ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ!

Σκεπτικό: Έχουμε 12πόντους με 4φ ♣ και 4φ♥, χωρίς φιτ στις ♠. Η μανς είναι δεδομένη, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή. Έτσι, ξεκινάμε αγοράζοντας τα ♣ μας στο επίπεδο 2. Αν ο συμπαίκτης μας έχει♥, θα τις πει. Πιθανά τελικά συμβόλαια από την πλευρά μας είναι: 3ΧΑ, 4♥, 4♠. Η απάντησή μας είναι forcing αγορά στο επίπεδο 2 και δείχνει 10-27πόντους με τουλάχιστον (*3)4φ♣.

Σκεπτικό: Έχουμε 12πόντους με 5φυλλο♥ χωρίς φιτ ♠. Θα ξεκινήσουμε αγοράζοντας τις ♥ μας στο επίπεδο 2. Ανάλογα με την επαναδήλωση του συμπαίκτη, θα διαλέξουμε και τελικό συμβόλαιο! Με τους 12π μας, η μανς είναι δεδομένη. Προσοχή: Σε αντίθεση με τις απαντήσεις 2♣ και 2♦, η απάντηση 2♥ δείχνει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΦΥΛΛΑ στις ♥! 31

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2♥ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 1♠: 10+ πόντοι, 5+φυλλο ♥

ΕΜΕΙΣ ♠93 ♥ Κ Q 10 9 2 ♦QJ3 ♣A97

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 11πόντους χωρίς φιτ στις ♠. Πρέπει να απαντήσουμε στο άνοιγμα του συμπαίκτη και μάλιστα αγοράζοντας νέο χρώμα στο επίπεδο 2 (αφού έχουμε 10+πόντους). Ξεκινάμε αγοράζοντας το μακρύτερο χρώμα μας, τα ♦. Αν έχει♥ ο συμπαίκτης μας, μπορεί να παίξουμε χωρίς ατού, ενώ αν έχει 6φ ♠, μπορεί να παίξουμε ♠. Ο διάλογος αρχίζει και θα δούμε…

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 4+φ, 10+πόντοι – forcing ά

ΕΜΕΙΣ ♠ 10 2 ♥ Q J 10 3 ♦A53 ♣KQ96

ΕΜΕΙΣ 2♦

ΦΙΤ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 3+φ, 6-9 π – ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΜΕΙΣ ♠Κ65 ♥8 ♦ J 10 9 2 ♣Κ9632

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 4+φ, 10+πόντοι – forcing αγορά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ο ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕ 1♠. ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ!


32

ΕΜΕΙΣ 3♣

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 3♠

Σκεπτικό: Έχουμε 16πόντους με πολύ καλό 6φυλλο χρώμα στα ♣, χωρίς φιτ στις ♠. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς το σλεμ, αφού με τόση δύναμη η μανς είναι δεδομένη. Το χέρι μας είναι σπάνιο απέναντι σε άνοιγμα, έτσι θα τραβήξουμε την προσοχή του συμπαίκτη αγοράζοντας τα ♣ στο επίπεδο 3, με πήδημα. Η απάντηση 3♣ είναι forcing τουλάχιστον μέχρι τη μανς!

Σκεπτικό: Έχουμε 10πόντους με 4φυλλο φιτ στις ♠. Θα το δώσουμε αμέσως, ανεβαίνοντας στο επίπεδο 3! Η απάντηση 3♠ είναι πρόταση για τη μανς. Ο ανοίξας με μίνιμουμ άνοιγμα θα περάσει πάσο, ενώ με 14 πόντους θα αγοράσει τη μανς. Με 18, μπορεί να ψάξει ακόμα και το σλεμ! Είμαστε: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 4+ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ!

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠ κάτι

ΕΜΕΙΣ 2♦ 4♠ (ή σλεμ αν μας δείξει δύναμη!)

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους από τα ονέρ και 3φυλλο φιτ στις ♠. Θα ξεκινήσουμε απαντώντας 2♦ και στη συνέχεια θα δώσουμε φιτ στις ♠. Η μανς είναι δεδομένη, αλλά το σλεμ δεν αποκλείεται. Όλα θα εξαρτηθούν από τη δεύτερη κουβέντα (επαναδήλωση) του συμπαίκτη μας! Είμαστε: ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 3Φ ΦΙΤ ΣΤΙΣ ♠.

ΦΙΤ στο επίπεδο 4 έχοντας προηγουμένως αγοράσει άλλο χρώμα: 12 - 17π, 3+φυλλο ♠

ΕΜΕΙΣ ♠ 10 4 2 ♥Α53 ♦ΚJ963 ♣KQ

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 7πόντους χωρίς φιτ στις ♠. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕ 6-9 ΠΟΝΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΙΤ ΣΤΙΣ ♠, ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΧΑ! Δεν μπορούμε να αγοράσουμε 2♦, διότι δεν έχουμε τους απαιτούμενους 10π. Η απάντησή μας δείχνει απλά 6-9π με το πολύ δύο φύλλα στις ♠. Δε δείχνει ομαλή κατανομή! Είμαστε: ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΙΤ!

ΦΙΤ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3: 10-11πόντοι, 4+φυλλο ♠

ΕΜΕΙΣ ♠ Q 10 8 2 ♥Α3 ♦974 ♣KJ76

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΧΑ: 6 – 9 πόντοι χωρίς φιτ στις ♠.

ΕΜΕΙΣ ♠4 ♥K43 ♦ A 10 2 ♣ΑΚQ972

ΕΜΕΙΣ 1ΧΑ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ: 6+φ ΚΑΛΟ, 13+πόντοι –forcing ά

ΕΜΕΙΣ ♠8 ♥Q94 ♦KQ8642 ♣543

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠


ΑΝΟΙΓΜΑ 1ΧΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λογική των απαντήσεων στο άνοιγμα 1ΧΑ, είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των ανοιγμάτων 1 σε χρώμα. Αυτό συμβαίνει διότι ο ανοίξας του 1ΧΑ έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο: 15-17π ομαλής κατανομής! Ο συμπαίκτης του πλέον, είναι ο καπετάνιος (captain) της αγοράς και αποφασίζει το ύψος και το είδος του τελικού συμβολαίου… Έτσι, απέναντι σε άνοιγμα 1ΧΑ έχουμε 3 τύπους απαντώντος: ΑΝΟΙΓΩ 1ΧΑ: Έχω 15-16-17π με ομαλή κατανομή και… βρίσκομαι στη διάθεσή σου partner!

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ:

0-7πόντοι

Η μανς είναι αδύνατη! Θα παίξουμε: 1ΧΑ, 2♦, 2♥ ή 2♠

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ:

8-9πόντοι

Η μανς είναι ΠΙΘΑΝΗ, αν ο ανοίξας είναι μάξιμουμ! Θα κάνουμε την ανάλογη ΠΡΟΤΑΣΗ: 2♣ Stayman, 2ΧΑ

ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ:

10+ πόντοι

Η μανς είναι ΣΙΓΟΥΡΗ, ψάχνουμε να βρούμε τη σωστή αν δεν είμαστε σίγουροι! Θα αγοράσουμε μανς ή θα κάνουμε forcing αγορά: 3ΧΑ, 4♥, 4♠ ή 2♣ Stayman, ή 3♣/♦/♥/♠

33


ΑΝΟΙΓΜΑ 1ΧΑ – ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1ΧΑ – (ΠΑΣΟ) - ?

ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

πάσο

0-7

Ομαλή κατανομή

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ

STAYMAN Αγορά – ερώτηση για 4φ ♥ ή ♠ 5+ φύλλα στα ♦

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟ ή ΔΥΝΑΤΟ ΧΕΡΙ που αναζητά το σωστό συμβόλαιο

5+ φύλλα στις ♥

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο

5+ φύλλα στις ♠

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο

2♣*

8+

2♦

0-7

2♥

0-7

2♠

2ΧΑ

34

0-7

8–9

3♣

10+

3♦

10+

Διόρθωση συμβολαίου από 1ΧΑ σε 2♦ Διόρθωση συμβολαίου από 1ΧΑ σε 2♥ Διόρθωση συμβολαίου από 1ΧΑ σε 2♠

Ομαλή κατανομή, χωρίς 4φ ♥/♠ Ανώμαλη κατανομή με 6φ+ ♣, χωρίς 4φ ♥/♠ Ανώμαλη κατανομή με 6φ+ ♦, χωρίς 4φ ♥/♠

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει 3ΧΑ με 16+-17 ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει 3ΧΑ με κρατήματα παντού… Η μανς είναι δεδομένη και το σλεμ πιθανό  ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει 3ΧΑ με 2φ ♥ ή 4♥ με 3φ/4φ♥ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει 3ΧΑ με 2φ ♠ ή 4♠ με 3φ/4φ♠

3♥

10+

5φ ♥

3♠

10+

5φ ♠

3ΧΑ

10 - 15

Ομαλή κατανομή χωρίς 4φ ♥/♠

ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο

4♥/♠

10 – 14

6φ+ ♥/♠

ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο


ΑΝΟΙΓΜΑ 1ΧΑ – Η ΕΡΩΤΗΣΗ STAYMAN 2♣ Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη μας, συχνά είμαστε τυχεροί και έχουμε 8+ πόντους. Τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης του σωστού συμβολαίου. Είναι γνωστό ότι οι καλύτερες μανς είναι οι χρωματιστές 4♥, 4♠ και κατά δεύτερο λόγο τα 3ΧΑ. Τέλος, τα 5♣, 5♦ είναι λύσεις «ανάγκης» αφού απαιτούν τουλάχιστον 27π στον άξονα. Έτσι, πρώτο μέλημα του απαντώντος είναι να αναζητήσει 4-4 ή 5-3 φιτ σε ΜΑΖΕΡ, ♥ ή ♠. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιούμε συμβατικά μια αγορά – ερώτηση για 4φυλλο ΜΑΖΕΡ που ονομάζεται STAYMAN! Η ερώτηση γίνεται με την απάντηση 2♣ στο άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη:  1ΧΑ: Έχω 15-17π, ομαλής κατανομής   Χμ… κάτσε να μελετήσω το σκονάκι μου για να μάθω τις πιθανές απαντήσεις: Ο ΑΝΟΙΞΑΣ ΑΠΑΝΤΑ: 2♦: Δεν έχω ούτε 4♥ ούτε 4♠ 2♥: Έχω 4φ♥, μπορεί να έχω και 4φ♠ 2♠: Έχω 4φ♠, όχι όμως 4φ♥

 2♣* STAYMAN: Έχω 8+πόντους και ενδιαφέρομαι να βρούμε φιτ σε κάποιο μαζέρ. Πες μου τι έχεις!

 Τι πρέπει να έχει ο απαντών για να κάνει 2♣ Stayman; Ο απαντών θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8π και τουλάχιστον ένα 4φυλλο μαζέρ ♥ ή ♠. Συγκεκριμένα μπορεί να έχει:

1. ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟ ΧΕΡΙ 8-9π με ένα ή δύο 4φυλλα ΜΑΖΕΡ. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνει πρόταση 2ΧΑ, 3♥ ή 3♠ ανάλογα με τα φύλλα του και την απάντηση που θα πάρει. 2. ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟ ΧΕΡΙ 8-9π με 5φυλλο (ή 6φυλλο) ΜΑΖΕΡ. Σε αυτή την περίπτωση θα αγοράσει το μαζέρ του μετά το Stayman οικονομικά. 3. ΔΥΝΑΤΟ ΧΕΡΙ 10+ πόντων με ένα ή δύο 4(5)φυλλα ΜΑΖΕΡ. Μετά την απάντηση του συμπαίκτη, θα αγοράσει την ανάλογη μανς: 3ΧΑ, 4♥, 4♠. 35


ΑΝΟΙΓΜΑ 1ΧΑ: Captain – crew διάλογοι και η ερμηνεία τους!

36

ΔΥΣΗ 1ΧΑ* 3XA***

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♥**

ΔΥΣΗ 1ΧΑ* πάσο***

ΑΝΑΤΟΛΗ 2ΧΑ**

ΔΥΣΗ 1ΧΑ* 2♥***

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣** 4♥****

* Έχω 15-17π, ομαλή κατανομή ** Έχω 10+π και 6φ ♥. Θα παίξουμε 4♥, έχουμε σίγουρα φιτ  *** Ό,τι πεις συμπαίκτη… πάσο!

* Έχω 15-17π, ομαλή κατανομή ** Έχω 10+π και 5φ ♥. Θα παίξουμε 4♥ ή 3ΧΑ ανάλογα με το εάν έχεις φιτ στις ♥. *** Έχω 2φ ♥. Θα παίξουμε 3ΧΑ!

* Έχω 15-17π, ομαλή κατανομή ** Έχω 8-9+π ομαλής κατανομής χωρίς ενδιαφέρον για τα μαζέρ. Σου κάνω πρόταση για μανς και εσύ αποφασίζεις! *** Έχω μόνο 15π, δεν θα αποδεχτώ την πρότασή σου! Πάσο…

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠QJ3 ♥ΑK8653 ♦85 ♣ 10 2

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 3 ♥ΑJ865 ♦853 ♣Q2

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠Α3 ♥ Q 10 2 ♦ 10 9 7 6 ♣K532

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Q 10 9 6 ♥ΑJ43 ♦AJ42 ♣3

ΔΥΝΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ♥/♠

ΔΥΣΗ ♠AJ4 ♥ Q 10 9 8 ♦K9 ♣KQ42

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♥**

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ♥/♠

ΔΥΣΗ ♠Κ942 ♥Κ64 ♦KQ2 ♣A76

ΔΥΣΗ 1ΧΑ* πάσο***

* Έχω 15-17π, ομαλή κατανομή ** Έχω 0-7π και 5+φ ♥. Θα παίξουμε 2♥ *** Ό,τι πεις συμπαίκτη… πάσο!

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠76 ♥ Α 10 8 6 5 3 ♦432 ♣95

ΔΥΝΑΤΟΣ ΜΕ 5Φ

ΔΥΣΗ ♠QJ4 ♥K3 ♦AJ96 ♣AJ84

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♥**

ΔΥΝΑΤΟΣ ΜΕ 6+Φ

ΔΥΣΗ ♠ Α 10 4 2 ♥Q7 ♦A53 ♣ΚQ63

ΔΥΣΗ 1ΧΑ* πάσο***

ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΥΣΗ ♠ΑK42 ♥92 ♦ K J 10 ♣AJ73

* Έχω 15-17π, ομαλή κατανομή ** Έχω 8+π και ενδιαφέρον για τα μαζέρ. Σου κάνω ερώτηση Stayman. *** Έχω 4φ ♥. Δεν αποκλείεται να έχω και 4φ♠! **** Βρήκαμε φιτ, έχω και 10+π. Μάνς λοιπόν!


ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣* 3♥*** πάσο

* Έχω 8+π. Κάνω ερώτηση Stayman ** Έχω 4φ♥, ενδέχεται να έχω και 4φ♠ *** Έχω φιτ στις ♥ και 8-9π ****Έχω max

ΔΥΣΗ 1ΧΑ 2♠** πάσο****

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣* 2XA***

*Stayman ** Έχω 4φ♠ αλλά όχι 4φ♥. ***Ενδιαφερόμουν για ♥. Έχω 8-9π, έχεις μάξιμουμ να πάμε στα 3ΧΑ; ****Όχι!!

ΔΥΣΗ 1ΧΑ 2♦** 4♥****

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣* 2♥*** πάσο

* Stayman **Δεν έχω 4φυλλο μαζέρ. ** *Έχω 5φ♥… αλλά μόνο 8-9πόντους. *** Έχω φιτ στις ♥ σου και 17π μάξιμουμ. Θα αποδεχτώ την πρότασή σου, 4♥ 

ΔΥΣΗ 1ΧΑ 2♦** 3XA****

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣* 3♠*** πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K3 ♥ Α 10 8 7 ♦ J 10 9 8 ♣ 10 3 2 ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ 10 3 ♥ΑJ86 ♦ 10 5 3 2 ♣ K 10 2 ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K6 ♥KQ974 ♦8765 ♣ 10 9 ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ♠AJ764 ♥ K 10 9 8 ♦J ♣Q85

* Stayman **Δεν έχω 4φυλλο μαζέρ. ** Έχω 10+π και 5φ♠ (Αγόρασα τις ♠ ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ για να δείξω τους πόντους μου). ΔΥΝΑΤΟΣ Ξεκίνησα με Stayman διότι είχα ενδιαφέρον και για τις ♥. **** Έχω 2φ♠, άρα θα παίξουμε 3ΧΑ.

37

STAYMAN με 5φ-4φ τα Μ

ΔΥΣΗ ♠Q3 ♥AJ4 ♦KQ84 ♣KJ42

ΔΥΣΗ 1ΧΑ 2♥** 4♥****

ΔΥΝΑΤΟΣ

STAYMAN με 5φ Μ

ΔΥΣΗ ♠AQ3 ♥J64 ♦KQ2 ♣AJ86

* Έχω 8+π. Κάνω ερώτηση Stayman ** Έχω 4φ♥, ενδέχεται να έχω και 4φ♠ *** Ενδιαφερόμουν για ♠, έχω και 10+π ****Δεν έχω 4φ ♠… πάσο στα 3ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Κ Q 10 3 ♥J6 ♦A32 ♣ 10 9 8 6

STAYMAN με 4φ Μ

ΔΥΣΗ ♠ΚQJ4 ♥K3 ♦ΚJ96 ♣Q84

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣* 3XA***

STAYMAN με 4φ Μ

ΔΥΣΗ ♠ Α 10 4 2 ♥ΚJ93 ♦A2 ♣AJ4

ΔΥΣΗ 1ΧΑ 2♥** πάσο****

STAYMAN με 4φ Μ

ΔΥΣΗ ♠54 ♥ΑK42 ♦ K J 10 ♣AJ73


ΑΝΟΙΓΜΑ 1♣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Λίγα λόγια για τα μινέρ: Οι απαντήσεις στα ανοίγματα 1 σε μινέρ (1♣/♦) έχουν λίγο διαφορετική λογική από αυτές των ανοιγμάτων 1 σε μαζέρ. Ο λόγος είναι απλός: Η μανς σε μινέρ είναι στο επίπεδο 5 (5♣/5♦) και απαιτούνται τουλάχιστον 27 πόντοι στον άξονα. Συνεπώς είναι δυσκολότερη από αυτή των 4♥,4♠ και επίσης πληρώνεται λιγότερο από αυτήν των μαζέρ, αφού κάθε λεβέ στα μινέρ μας δίνει 20αράκι σε αντίθεση με αυτή των μαζέρ που μας δίνει 30άρι! Άρα, μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ του συμπαίκτη μας, αναζητάμε κατά κύριο λόγο φιτ σε μαζέρ ♥/♠. Αν δε βρεθεί φιτ στο μαζέρ, με ομαλές κατανομές στα χέρια μας, τείνουμε να παίζουμε μανς σε χωρίς ατού. Μόνο με ανώμαλες κατανομές καταφεύγουμε σε μανς 5♣/5♦. Έτσι, ο απαντών απαντάει τα χρώματά του με τη σειρά στο επίπεδο 1 (εφόσον φυσικά έχει χώρο) προσπαθώντας να πάρει και να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στον συμπαίκτη του. Παρατηρήστε ότι ενώ στο άνοιγμα 1♠ δεν υπάρχει χώρος στο επίπεδο 1 για διάλογο, στο άνοιγμα 1♣ υπάρχει «άφθονος χώρος», αφού η απάντηση νέου χρώματος στο επίπεδο 1 απαιτεί απλά 6+πόντους και 4+φύλλα στο χρώμα. Οι κανόνες απάντησης παραμένουν οι ίδιοι: Με 4-4 απαντάμε το φθηνότερο, με 5-5 απαντάμε το ακριβότερο. Με 5-4 προφανώς το 5φυλλο. Α. Απαντήσεις στο επίπεδο 1, μετά από άνοιγμα 1♣: ΑΓΟΡΑ

38

ΠΟΝΤΟΙ

1♦, 1♥, 1♠

6 - 27

1ΧΑ

6-9

ΦΥΛΛΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

4+φ

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 4Φ ΜΑΖΕΡ!

στο χρώμα που αγοράζουμε

Ομαλή κατανομή με 4♣-333 ή 5♣-332


Β. Απαντήσεις στο επίπεδο 2, μετά από άνοιγμα 1♣: ΑΓΟΡΑ

2♣ 2♦ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 2♥ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 2♠ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 2ΧΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

6-9

ΑΔΥΝΑΤΗ 5+φυλλο φιτ ♣, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ χωρίς 4φ ♥/♠ Χέρι ακατάλληλο για 1ΧΑ

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♦

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♥

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♠

10 – 11 (12)

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με 4φυλλο ♣, χωρίς 4φ♥/♠!

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γ. Απαντήσεις στο επίπεδο 3, μετά από άνοιγμα 1♣: ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

3♣

10 - 11

3ΧΑ

12 – 15

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ φιτ ♣, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ χωρίς 4φ ♥/♠ Χέρι ακατάλληλο για 2ΧΑ ΟΜΑΛΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με ΧΩΡΙΣ ΒΛΕΨΕΙΣ 4φυλλο ♣ (ή ♦) ΓΙΑ ΣΛΕΜ χωρίς 4φ♥/♠! 5+φυλλο

39


ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

ΕΜΕΙΣ ♠KJ62 ♥AQ94 ♦975 ♣K3

40

ΕΜΕΙΣ 1♥ Σκεπτικό: Έχουμε 7πόντους με 4φ♥ και 4φ♠.

Είμαστε αδύνατοι, αλλά αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Αρχικά θα απαντήσουμε στο επίπεδο 1 αγοράζοντας το πρώτο μας 4φυλλο! Προσοχή! Δεν αγοράζουμε το «ομορφότερο»… με 4-4 αγοράζουμε τα χρώματα με τη σειρά! Η απάντησή μας είναι φυσικά forcing!

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

ΕΜΕΙΣ 1ΧΑ Σκεπτικό: Έχουμε 8πόντους με 4φ♣ και ομαλή κατανομή.

Δεν έχουμε 4φ χρώμα να αγοράσουμε στο επίπεδο 1. Θα απαντήσουμε 1ΧΑ, δείχνοντας 6-9π και ομαλή κατανομή! Προσοχή: Η απάντηση 1ΧΑ σε άνοιγμα 1♣ γίνεται πάντα με ομαλή κατανομή, ενώ σε άνοιγμα 1♥/1♠, μπορεί να έχει πολύ ανώμαλη κατανομή!! Είμαστε: ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ!

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

ΕΜΕΙΣ 2ΧΑ

Σκεπτικό: Έχουμε 11π ομαλής κατανομής, χωρίς 4φ♥ ή ♠. Το χέρι μας είναι οριακό! Χρειάζεται 14+πόντους για να βγάλει 3ΧΑ, ενώ αν ο συμπαίκτης είναι πολύ δυνατός με ανώμαλη κατανομή, έχουμε φιτ στα ♣ που πιθανόν να του χρησιμεύει για να παίξει σλεμ! Εμείς θα απαντήσουμε 2ΧΑ, δείχνοντας τους πόντους και την κατανομή μας. Η τελική απόφαση ανήκει στον συμπαίκτη μας. Είμαστε: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2ΧΑ: 10 – 11 (12) πόντοι ομαλής κατανομής χωρίς 4φ ♥/♠

ΕΜΕΙΣ ♠KJ9 ♥ΑJ3 ♦ Q 10 3 ♣9642

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1ΧΑ: 6 – 9 πόντοι ομαλής κατανομής χωρίς 4φ ♦/♥/♠

ΕΜΕΙΣ ♠QJ2 ♥ K 10 3 ♦Q53 ♣ 10 9 8 6

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με 4φυλλη ♥ και 4φυλλη ♠. Εφόσον άνοιξε ο συμπαίκτης την αγορά, θα φτάσουμε σίγουρα στη μανς. Το θέμα είναι σε ποια μανς… Θα του απαντήσουμε στο επίπεδο 1, αγοράζοντας το 1ο μας τετράφυλλο χρώμα, τις ♥. Αν ο συμπαίκτης έχει φιτ, θα το δώσει. Αν όχι, θα μας δείξει τα χρώματά του και βλέπουμε! Η απάντησή μας είναι forcing και δείχνει 6-27πόντους!

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 4+φ, 6+πόντοι – forcing αγορά

ΕΜΕΙΣ ♠QJ65 ♥ 10 9 8 2 ♦Α54 ♣43

ΕΜΕΙΣ 1♥

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 4+φ, 6+πόντοι – forcing αγορά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ο ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕ 1♣. ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ!


ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

ΕΜΕΙΣ 3♣

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

ΕΜΕΙΣ 3ΧΑ

Σκεπτικό: Έχουμε 15πόντους με πολύ καλό 6φυλλο χρώμα στις ♠. Ο συμπαίκτης άνοιξε πρώτος την αγορά, άρα η μανς είναι δεδομένη και το σλεμ φαίνεται στον ορίζοντα. Θα ξεκινήσουμε αγοράζοντας τις ♠ μας ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ, για να δείξουμε τη δύναμή μας! Η απάντηση 2♠ είναι forcing μέχρι τη μανς. Είμαστε: ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΛΕΜ.

Σκεπτικό: Έχουμε 14πόντους με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο μαζέρ (♥/♠) και κρατήματα σε όλα τα χρώματα. Από την πλευρά μας θέλουμε να παίξουμε 3ΧΑ. Αυτά θα αγοράσουμε! Είμαστε: ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΛΕΜ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 4ΦΥΛΛΟ ΜΑΖΕΡ!

41

ΦΙΤ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3: 10-11πόντοι, 5+φυλλο ♣

Σκεπτικό: Έχουμε 10πόντους με 5φυλλο φιτ στα ♣. Δεν έχουμε 4φυλλο μαζέρ (♥/♠) για να αγοράσουμε στο επίπεδο 1. Το χέρι μας είναι προτασιακό με φιτ ♣ και ανώμαλη κατανομή. Δεν είναι κατάλληλο για απάντηση 2ΧΑ, αφού δεν έχει «κρατήματα» σε ♥ + ♠. Θα το δώσουμε το φιτ ♣ ανεβαίνοντας στο επίπεδο 3! Είμαστε: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΕ 5+ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3ΧΑ: 12 – 15 πόντοι ομαλής κατανομής χωρίς 4φ ♥/♠

ΕΜΕΙΣ ♠ K Q 10 ♥ΑQ3 ♦QJ63 ♣ 10 9 3

ΕΜΕΙΣ 2♠

Ανώμαλη κατανομή χωρίς 4φΜ

ΕΜΕΙΣ ♠98 ♥Q3 ♦ Α 10 7 4 ♣ K J 10 7 6

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣

Σκεπτικό: Έχουμε 6πόντους με φιτ στα ♣. Όμως στο μπριτζ, όταν έχουμε φιτ στα μινέρ, αναζητάμε φιτ σε μαζέρ αρχικά. Έτσι θα αγοράσουμε τις ♠ μας στο επίπεδο 1 και στη συνέχεια αν χρειαστεί, θα επαναφέρουμε τον συμπαίκτη μας στα ♣! Η απάντηση 1♠ είναι αδιευκρίνιστη επιτακτική αγορά. Στη συνέχεια θα δείξουμε τη δύναμή μας …

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ: 6+φ ΚΑΛΟ, 13+πόντοι –forcing ά

ΕΜΕΙΣ ♠ Α Q J 10 8 2 ♥AQ9 ♦Q82 ♣3

ΕΜΕΙΣ 1♠

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 4+φ, 6+πόντοι – forcing αγορά ά

ΕΜΕΙΣ ♠ Κ 10 9 8 7 ♥3 ♦J2 ♣Q9852

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♣


ΑΝΟΙΓΜΑ 1♦ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Απαντήσεις στο επίπεδο 1, μετά από άνοιγμα 1♦: ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΦΥΛΛΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

4+φ

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 4Φ ΜΑΖΕΡ!

1♥, 1♠

6 - 27

στο χρώμα που αγοράζουμε

1ΧΑ

6-9

ομαλή ή σχεδόν ομαλή κατανομή.

Όχι 4φ♥/♠,

Β. Απαντήσεις στο επίπεδο 2, μετά από άνοιγμα 1♦: ΑΓΟΡΑ 2♣ (Νέο χρώμα στο επίπεδο 2) 2♦

2♥ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 2♠ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 3♣ (Νέο χρώμα ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ) 2ΧΑ

42

ΠΟΝΤΟΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

10 - 27

4+ φυλλο ♣

6-9

(4)5+φ φιτ ♦, χωρίς 4φ ♥/♠

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♥

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♠

13+

6+φυλλο καλό χρώμα σε ♣

10 – 11 (12)

ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με 4φυλλο ♣ ή ♦, χωρίς 4φ♥/♠!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η αγορά συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τα 2ΧΑ

ΑΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Χέρι ακατάλληλο για 1ΧΑ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Γ. Απαντήσεις στο επίπεδο 3, μετά από άνοιγμα 1♦: ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

3♦

10 - 11

3ΧΑ

12 – 15

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ 5+φυλλο φιτ ♦, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ χωρίς 4φ ♥/♠ Χέρι ακατάλληλο για 2ΧΑ ΟΜΑΛΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ με ΧΩΡΙΣ ΒΛΕΨΕΙΣ 4φυλλο ♣ ή ♦ ΓΙΑ ΣΛΕΜ χωρίς 4φ♥/♠!

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΜΑΣ: Όταν ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το φιτ που μόλις βρέθηκε… προσθέτουμε στο χέρι μας, εξτρά «ΠΟΝΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ»! Δηλαδή: Στους πόντους από ονέρ, προσθέτουμε:  Έναν πόντο για κάθε εξτρά ατού (πάνω από τα 4) που προσφέρουμε στον συμπαίκτη.  Έναν πόντο για κάθε 2φυλλο.  Δύο πόντους για σόλο που δεν είναι σε χρώμα που αγόρασε ο συμπαίκτης. Προσοχή: Ένα σόλο μπορεί να αξίζει από 1π μέχρι και 5! Αυτό εξαρτάται από το ποιος έχει τα μεγάλα ονέρ στο εν λόγω χρώμα.  Τρεις πόντους για σικάν σε χρώμα που δεν αγόρασε ο συμπαίκτης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι σικάν σε χρώμα που αγόρασαν οι αντίπαλοι, μπορεί να αξίζει μέχρι και 10πόντους, αφού θα κόβουμε τα AKQJ των αντιπάλων . Πόντοι κατανομής – αφού βρεθεί φιτ! Εξτρά ατού: + 1 Σόλο: + 2 2φυλλο: + 1 Σικάν: + 3

43


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.

2.

3.

4.

 Είστε dealer της διανομής. Τι ανοίγετε σε κάθε περίπτωση; ♠ΑΚJ3 ♥Q7 ♦A86 ♣9762

♠KJ973 ♥A864 ♦K9 ♣Q2

♠K965 ♥AK73 ♦AQ52 ♣4

♠ΑQ2 ♥ J 10 8 7 2 ♦AK52 ♣3

♠KQ4 ♥A73 ♦KJ963 ♣Q4

♠J54 ♥KQJ2 ♦A86 ♣Q42

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Πάσο δεξιά σας και μιλάτε! Τι αγοράζετε σε κάθε περίπτωση; ♠♥ΑJ752 ♦AQ974 ♣K43

♠A973 ♥KJ64 ♦Q9 ♣AJ6

♠A973 ♥KJ64 ♦97 ♣AJ6

♠A2 ♥ A 10 6 3 ♦K4 ♣ A J 10 9 7

♠ 10 9 8 7 ♥AK ♦J9743 ♣KQ

♠AQ543 ♥AQJ32 ♦A8 ♣4

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♠. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠Q84 ♥AJ732 ♦532 ♣43

♠4 ♥KJ64 ♦QJ832 ♣J52

♠KQ73 ♥ A 10 6 4 ♦7 ♣ 10 9 8 7

♠Q83 ♥A4 ♦Q832 ♣KJ98

♠54 ♥AK2 ♦QJ98 ♣ K J 10 4

♠54 ♥974 ♦AK96 ♣AK83

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♥. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠ Q J 10 8 4 ♥AJ7 ♦532 ♣43

♠AQJ862 ♥A3 ♦KQ4 ♣ 10 9

♠Q974 ♥ A 10 6 ♦KJ42 ♣Q9

♠65 ♥3 ♦QJ84 ♣ K 10 5 4 3 2

♠AK42 ♥ 10 9 8 7 ♦85 ♣QJ3

♠K4 ♥974 ♦KJ8762 ♣85

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

44


5.

6.

7.

8.

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠ 10 9 7 6 3 2 ♥Q7 ♦854 ♣43

♠KJ3 ♥A86 ♦Q9 ♣97532

♠Q65 ♥K73 ♦84 ♣QJ742

♠854 ♥ J 10 8 7 2 ♦ A 10 5 2 ♣3

♠KQ42 ♥A732 ♦9764 ♣2

♠QJ87 ♥54 ♦AK872 ♣53

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠3 ♥ Α J 10 5 2 ♦KQ4 ♣ K 10 4 3

♠A973 ♥AJ864 ♦Q9 ♣32

♠AQ9865 ♥K64 ♦973 ♣2

♠ A 10 8 6 5 ♥ A 10 6 3 ♦ 10 4 ♣52

♠ 10 9 8 7 ♥AK2 ♦J974 ♣52

♠J75 ♥AQ2 ♦A86 ♣ J 10 7 2

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♦. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠Q84 ♥AJ73 ♦Q432 ♣87

♠ 10 8 7 3 ♥KJ6 ♦ 10 8 5 ♣532

♠KQ73 ♥ A 10 6 4 ♦7 ♣ 10 9 8 7

♠Q83 ♥A42 ♦Q83 ♣ K 10 9 8

♠KQ4 ♥AQ972 ♦42 ♣A53

♠ Q 10 8 7 2 ♥AQ52 ♦4 ♣J87

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♣. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠ Q J 10 8 ♥K8 ♦975 ♣Q762

♠Q62 ♥AJ3 ♦ Q 10 4 ♣ 10 9 7 5

♠97 ♥432 ♦ A 10 2 ♣Q9742

♠65 ♥ K 10 9 2 ♦QJ84 ♣ K 10 5

♠AKQ42 ♥ 10 9 8 ♦65 ♣Q83

♠K985 ♥97 ♦KJ876 ♣85

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 123 45


9.

10.

11.

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1♦. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠K962 ♥8652 ♦85 ♣A32

♠ J 10 6 5 4 ♥AK62 ♦5 ♣ K 10 2

♠94 ♥Q3 ♦KQ862 ♣A742

♠3 ♥A53 ♦ A 10 5 2 ♣ K J 10 8 2

♠KQ3 ♥A76 ♦976 ♣ Q 10 8 5

♠ 10 9 7 ♥2 ♦KJ972 ♣J765

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠3 ♥ Α J 10 5 2 ♦K842 ♣ 10 9 3

♠A973 ♥QJ84 ♦652 ♣32

♠Q9764 ♥Q642 ♦973 ♣2

♠K65 ♥AQ63 ♦K642 ♣52

♠ A J 10 8 ♥AKQ3 ♦KQ4 ♣52

♠J75 ♥AJ8542 ♦A86 ♣3

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1ΧΑ και ο συμπαίκτης σας απάντησε 2♣ (ερώτηση Stayman). Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1ΧΑ 2♣* ? ♠Α86 ♠ K Q J 10 ♠ K Q J ♠Q832 ♠KJ4 ♠ 10 4 ♥AJ73 ♥KJ6 ♥AQ4 ♥ J 10 9 4 ♥A72 ♥AQ52 ♦ΚJ2 ♦A852 ♦ 10 9 7 ♦AK ♦AJ ♦AJ97 ♣K73 ♣Q3 ♣K965 ♣AQJ ♣ Q 10 7 4 2 ♣ K Q 4 Α……………

12.

Β……………

Γ……………

Δ……………

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά! ΔΥΣΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ♠ΑJ87 ………………… ………………… ♥KQ4 ………………… ………………… ♦QJ8 ………………… ………………… ♣ A 10 9 46

Ε……………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K3 ♥ A 10 9 8 ♦ 10 6 5 3 ♣Q83

ΣΤ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 123


13.

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά, εξηγώντας τις αγορές! - Λυμένα παραδείγματα ΔΥΣΗ ♠K62 ♥AJ95 ♦ Q 10 ♣AQ94

ΔΥΣΗ 1XA*(1) 2♥*(3) πάσο*(5)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣*(2) 3ΧΑ*(4)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 8 7 ♥3 ♦KJ853 ♣K85

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά!  1. Δύση: «Έχω 16π ομαλής κατανομής. Ανοίγω 1ΧΑ!» 2. Ανατολή: «Έχω 11πόντους με 4φυλλη ♠. Η μανς είναι δεδομένη, αλλά πρέπει να βρω τη σωστή. Θα ξεκινήσω με ερώτηση 2♣ Stayman. Αν ο συμπαίκτης έχει 4φυλλη ♠, θα παίξουμε 4♠. Αν όχι, θα παίξουμε 3ΧΑ. 2♣ Stayman!» 3. Δύση: «Ο συμπαίκτης με ρωτάει αν έχω 4φυλλο μαζέρ. Έχω 4φυλλη ♥. Θα του απαντήσω 2♥!» 4. Ανατολή: «Ο συμπαίκτης έχει σίγουρα 4φυλλη ♥ και ενδέχεται να έχει 4φυλλη ♠. Θα αγοράσω 3ΧΑ κι έτσι ο συμπαίκτης θα καταλάβει ότι έκανα Stayman επειδή ενδιαφερόμουν για τις ♠. Έτσι αν έχει και 4φυλλη ♠, θα διορθώσει σε 4♠, αλλιώς θα περάσει πάσο στα 3ΧΑ. 3ΧΑ λοιπόν!» 5. Δύση: «Δεν έχω 4φυλλη ♠… Θα περάσω πάσο!» ΔΥΣΗ ♠KQ82 ♥A95 ♦ Κ J 10 ♣KJ4

ΔΥΣΗ 1XA*(1) 2♠*(3) 3XA*(5)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣*(2) 2ΧΑ*(4)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 7 ♥KJ87 ♦98 ♣ 10 6 5 3

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά!  1. Δύση: «Έχω 17π ομαλής κατανομής. Ανοίγω 1ΧΑ!» 2. Ανατολή: «Έχω 8πόντους με 4φυλλη ♥. Ενδέχεται να έχουμε μανς, αν ο συμπαίκτης είναι μάξιμουμ. Επίσης μπορούμε να κάνουμε ατού τις ♥, αν έχει 4φυλλη, αλλιώς θα παίξουμε χωρίς ατού. Ξεκινάω με ερώτηση 2♣ Stayman και στη συνέχεια θα κάνω και πρόταση για μανς! 2♣ Stayman!» 3. Δύση: «Έχω 4φυλλη ♠, αλλά όχι 4φυλλη♥. Απαντώ 2♠!» 4. Ανατολή: «Φιτ στις ♥ δε βρήκαμε… άραγε έχει μάξιμουμ να πάμε 3ΧΑ; Θα αγοράσω 2ΧΑ κάνοντας πρόταση για τα 3ΧΑ…» 5. Δύση: «Έχω 17πόντους. Αποδέχομαι την πρόταση! 3ΧΑ!» 47


14.

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά εξηγώντας τις αγορές! - Λυμένα παραδείγματα: ΔΥΣΗ ♠Q4 ♥KQJ8 ♦AQ7 ♣ J 10 9 4

ΔΥΣΗ 1XA*(1) 3ΧΑ*(3)

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♠*(2) πάσο*(4)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A J 10 8 3 ♥97 ♦KJ43 ♣Q5

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά!  1. Δύση: «Έχω 15π ομαλής κατανομής. Ανοίγω 1ΧΑ!» 2. Ανατολή: «Έχω 11πόντους με 5φυλλη ♠. Η μανς είναι δεδομένη, αλλά πρέπει να βρω τη σωστή. Ενδιαφέρομαι για 4♠ ή για 3ΧΑ, ανάλογα με το πόσες ♠ έχει ο συμπαίκτης μου! Θα αγοράσω 3♠, δείχνοντας 5φυλλο χρώμα και δυνατό χέρι!» 3. Δύση: «Ο συμπαίκτης με ρωτάει αν έχω φιτ (3φ ή 4φ) στις ♠. Δυστυχώς έχω δύο μόνο φύλλα στις ♠. Θα αγοράσω 3ΧΑ» 4. Ανατολή: «Ο συμπαίκτης δεν έχει φιτ στις ♠. Θα περάσω πάσο!»

Δύσκολη περίπτωση

ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ K 10 2 ♠ΑQ987 (1) (2) 1XA* 2♣* ♥AJ5 ♥KQ87 (3) (4) 2♦* 3♠* ♦ J 10 3 ♦2 (5) 4♠* ♣AK86 ♣J73  Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά! 

1. Δύση: «Έχω 16π ομαλής κατανομής. Ανοίγω 1ΧΑ!» 2. Ανατολή: «Έχω 12πόντους με 5φυλλη ♠ και 4φυλλη ♥. Η μανς είναι δεδομένη αλλά πρέπει να βρω τη σωστή: Α. Αν ο συμπαίκτης έχει 4φυλλο μαζέρ πρέπει να παίξουμε μανς στο μαζέρ του. Β. Αν δεν έχει 4φυλλο μαζέρ θα πρέπει να ψάξω ενδεχόμενη 3φυλλη ♠ για να παίξουμε 4♠ στο 5-3 φιτ! Γ. Αν δεν έχει ούτε 4φυλλο μαζέρ, ούτε 3φυλλη ♠, θα παίξουμε 3ΧΑ! Ξεκινάω με ερώτηση 2♣ Stayman να μάθω για 4φυλλο μαζέρ!» 3. Δύση: «Δεν έχω κανένα 4φυλλο μαζέρ. Απαντώ 2♦!» 4. Ανατολή: «Το σχέδιο «Α» απέτυχε, πάμε στο σχέδιο «Β». Θα αγοράσω τις ♠ μου στο επίπεδο 3. Έτσι θα δείξω 10+πόντους και 5φυλλη ♠. 3♠!» 5. Δύση: «Δύσκολα μου βάζει σήμερα ο συμπαίκτης. Όλο ερωτήσεις είναι… Δεν θα τον απογοητεύσω όμως! Έχω 3φυλλη ♠. Θα αγοράσω μανς στις ♠, 4♠! Αν είχα 2φυλλη ♠, θα του έλεγα 3ΧΑ » 48


15.

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά!

Α.

ΔΥΣΗ ♠Α32 ♥ K 10 9 4 ♦ΑJ8 ♣Κ65

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Q 10 9 8 7 ♥AQ2 ♦9 ♣A832

Β.

ΔΥΣΗ ♠ΑJ52 ♥ Q 10 8 4 ♦Q4 ♣AK9

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ K Q 10 8 ♥3 ♦A952 ♣ J 10 8 3

ΔΥΣΗ ♠ J 10 ♥K74 ♦AJ8 ♣AQ954

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K654 ♥ A Q 10 9 8 ♦Q62 ♣7

ΔΥΣΗ ♠AQJ4 ♥Q87 ♦ 10 9 8 ♣AK3

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠62 ♥K43 ♦KQJ732 ♣95

ΔΥΣΗ ♠KQ62 ♥KQ62 ♦K63 ♣QJ

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 8 7 ♥98 ♦ A 10 9 8 ♣ 10 9 3

Γ.

Δ.

Ε.

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 123 - 124 49


16.

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά, εξηγώντας τις αγορές! - Λυμένο παράδειγμα ΔΥΣΗ 1XA*(1) 2♦*(3) 4♥*(5)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣*(2) 2♥*(4) πάσο*(6)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K73 ♥ Q 10 9 7 6 ♦K62 ♣87

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά! 

Προτασιακός απαντών με 5φυλλο Μαζέρ!

ΔΥΣΗ ♠A4 ♥K82 ♦AJ74 ♣KQ53

1. Δύση: «Έχω 17π ομαλής κατανομής. Ανοίγω 1ΧΑ!» 2. Ανατολή: «Έχω 8πόντους με 5φυλλη ♥. Η μανς είναι πιθανή, αν ο συμπαίκτης έχει μάξιμουμ άνοιγμα. Εγώ θα ήθελα να παίξω χρωματιστό συμβόλαιο με ατού ♥, αν έχει φιτ φυσικά ο συμπαίκτης μου! Αλλιώς, θα παίξω χωρίς ατού. Χρέος μου είναι να αναζητήσω το σωστό συμβόλαιο (ύψος και είδος). Θα ξεκινήσω με ερώτηση 2♣ Stayman και στη συνέχεια θα κάνω την ανάλογη πρόταση. 2♣ λοιπόν!» 3. Δύση: «Ο συμπαίκτης με ρωτάει αν έχω 4φυλλο μαζέρ. Δεν έχω: 2♦!» 4. Ανατολή: «Προς το παρόν δε βρήκαμε φιτ. Τώρα θα δείξω την 5φυλλη ♥ μου σε συνδυασμό με τους πόντους μου. Θα κάνω πρόταση αγοράζοντας τις ♥ μου οικονομικά στο επίπεδο 2. Έτσι θα δείξω 8-9πόντους και 5φυλλη ♥. 2♥λοιπόν!» 5. Δύση: «Θα αποδεχτώ την πρόταση με χαρά, αφού έχω 17 πόντους! Επίσης, έχω και 3φυλλο φιτ στις ♥ του συμπαίκτη. Έτσι θα αγοράσω 4♥!» 6. Ανατολή: «Ωραία! Η μανς βρέθηκε. Πάσο και ώρα για εκτέλεση !» Πολύ με μπέρδεψε το παραπάνω παράδειγμα. Οι προτάσεις είναι το δυσκολότερο κομμάτι τελικά. Τι θα έκανε η Δύση αν δεν είχε φιτ στις ♥; Ή αν είχε μίνιμουμ;

Η αγορά στο μπριτζ, είναι βασισμένη στη λογική! Τίποτα δεν χρειάζεται αποστήθιση, απλά πρέπει να κατανοήσεις τον μηχανισμό!

Μηχανισμοί αποδοχής ή μη της πρότασης 2♥ της Ανατολής  Με μίνιμουμ 15 πόντους και φιτ στις ♥, η Δύση θα έλεγε πάσο στις 2♥.  Με μίνιμουμ 15-16-πόντους χωρίς φιτ στις ♥, η Δύση θα διόρθωνε το συμβόλαιο σε 2ΧΑ και η Ανατολή θα έλεγε πάσο!  Με 16πόντους και φιτ στις ♥, η Δύση θα μπορούσε να «πετάξει το μπαλάκι» στην Ανατολή, αγοράζοντας 3♥!  Με 17 πόντους χωρίς φιτ στις ♥, η Δύση θα έλεγε 3ΧΑ. 50


17.

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά!

Α.

ΔΥΣΗ ♠52 ♥KQ94 ♦Α982 ♣ΚQJ

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A J 10 8 6 ♥J3 ♦Q53 ♣984

Β.

ΔΥΣΗ ♠987 ♥AKJ ♦QJ ♣ K J 10 9 2

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ K Q 10 3 2 ♥Q42 ♦952 ♣Q3

ΔΥΣΗ ♠ A 10 9 ♥K4 ♦AJ87 ♣AJ95

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K64 ♥AQ975 ♦ 10 6 2 ♣74

ΔΥΣΗ ♠ 10 2 ♥ Q 10 9 8 ♦A85 ♣AKQ4

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠KJ974 ♥A43 ♦QJ73 ♣5

ΔΥΣΗ ♠QJ4 ♥AK63 ♦K63 ♣Q98

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 8 7 ♥ 10 9 8 4 2 ♦A85 ♣2

Γ.

Δ.

Ε.

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 124

51


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Τι επαναδηλώνω;» Επαναδήλωση: Η 2η κουβέντα του ανοίξαντος! Λίγα λόγια για την επαναδήλωση (rebid) του ανοίξαντος: Στο άνοιγμα 1ΧΑ είδαμε ότι ο απαντών είναι ο «captain» (καπετάνιος) της αγοράς αφού ο ανοίξας έχοντας πρακτικά δείξει το χέρι του (ομαλή κατανομή 15-17 πόντων) παίζει το ρόλο του υπηρέτη – πληρώματος «crew». Έτσι, τον τελικό λόγο έχει συνήθως ο απαντών. Τα ανοίγματα 1 σε χρώμα γίνονται με πάρα πολλά είδη χεριών, γι αυτό και ο ανοίξας συχνά χρειάζεται 2η και 3η κουβέντα για να περιγράψει πλήρως τους πόντους και την κατανομή του. Έτσι, πλέον η αγορά είναι ένας διάλογος κατά τον οποίο οι 2 συμπαίκτες προσπαθούν να περιγράψουν ο ένας στον άλλο το χέρι τους. Ο διάλογος σταματά όταν ένας από τους 2 δώσει αρκετά στοιχεία στον συμπαίκτη του, ώστε εκείνος να είναι σε θέση να πάρει την τελική απόφαση (τελικός captain)! Οι αγορές που έχουν χαρακτήρα διαλόγου, άρα δεν μπορούν να πασαριστούν, λέγονται επιτακτικές (forcing) αγορές!

Μάθαμε ότι η αλλαγή χρώματος σαν απάντηση σε άνοιγμα 1 σε χρώμα, είναι επιτακτική (forcing) αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος να πει μια 2η κουβέντα, δηλαδή να «κάνει επαναδήλωση». ΑΝΟΙΞΑΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ 1♣ (άνοιγμα) – 1♥ (απάντηση στο επίπεδο 1. Αγορά forcing) η 2 κουβέντα (επαναδήλωση)

Η επαναδήλωση του ανοίξαντος βασίζεται σε λογικούς κανόνες, δηλαδή: 1. Αν έχει φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη το δίνει αμέσως! Είπαμε: Ο έρωτας, το χρήμα, ο βήχας και ΤΟ ΦΙΤ … δεν κρύβονται! Το φιτ δίνεται οικονομικά ή με πήδημα, ανάλογα με τους πόντους! Έτσι, ο ανοίξας περιγράφει κατανομή + πόντους στην 2η κουβέντα του 

52

2. Χωρίς φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη: α. Επαναδηλώνει χωρίς ατού με ομαλή κατανομή (ή σχεδόν ομαλή) β. Αγοράζει δεύτερο δικό του χρώμα αν μπορεί γ. Επαναλαμβάνει το χρώμα που άνοιξε, με τίποτα από τα παραπάνω.


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ: Ο συμπαίκτης

απάντησε νέο χρώμα στο επίπεδο 1: «Τι επαναδηλώνω;» 1♣ - (πάσο) - 1♥ - (πάσο) ?

 Η επαναδήλωση του ανοίξαντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 1η απάντηση. Έτσι, η απάντηση 1♥, δείχνει τουλάχιστον 4 φύλλα στις ♥ και τουλάχιστον 6 πόντους. Η απάντηση 1♥ είναι forcing και αδιευκρίνιστη, αφού ο απαντών μπορεί να έχει… ακόμα και 20 πόντους!! Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αρχικά, ο ανοίξας λαμβάνει ως δεδομένο ότι ο συμπαίκτης έχει 4φύλλα στις ♥ και 6πόντους. Πάνω σε αυτό στηρίζονται οι κανόνες της επαναδήλωσης! Έτσι έχουμε: 1. Με 4φυλλο φιτ στις ♥, ο ανοίξας το δίνει Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α, δηλαδή: ΑΝΟΙΞΑΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ 1♣ – 1♥ 2♥ : 12-14 πόντοι Οικονομική υποστήριξη σημαίνει χαμηλό άνοιγμα!

Χαμηλό άνοιγμα 12 – 14 πόντοι (ονέρ + κατανομή)

Ενδιάμεσο άνοιγμα ΑΝΟΙΞΑΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ 15 – 17 πόντοι 1♣ – 1♥ (ονέρ + κατανομή) 3♥ : 15-17(18-) πόντοι Υποστήριξη με πήδημα, σημαίνει ενδιάμεσο άνοιγμα! Προσέξτε ότι σε αυτή την περίπτωση, ο ανοίξας δείχνει ανώμαλη κατανομή, αφού με ομαλή κατανομή και 15-17πόντους θα είχε ανοίξει αρχικά 1ΧΑ. Δυνατό άνοιγμα ΑΝΟΙΞΑΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ 18+ – 21 πόντοι 1♣ – 1♥ (ονέρ + κατανομή) 4♥ : 18+-21πόντοι Φιτ στο ύψος της μανς, σημαίνει δυνατό άνοιγμα! Προσέξτε ότι σε αυτή την περίπτωση, ο ανοίξας πρακτικά κάνει επίδειξη δύναμης, αφού λέει στον συμπαίκτη του: «Με τα 6 ποντάκια που μου υποσχέθηκες, εγώ πιστεύω ότι θα βγάλουμε μανς! Είμαι πλούσιος »

53


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ ΜΕ 4ΦΥΛΛΟ ΦΙΤ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΟΣ!

ΕΜΕΙΣ ♠ΑΚJ4 ♥ 10 7 4 3 ♦Q3 ♣Κ85

54

ΕΜΕΙΣ 1♣ 2♥

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

ΕΜΕΙΣ 1♦ 3♠

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 1♣ 4♥

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με ομαλή κατανομή και μόλις βρήκαμε φιτ στις ♥. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφέρουμε τις ♠ μας αφού βρήκαμε φιτ σε Μαζέρ, στις ♥. Επειδή το 2φ ♦ μας είναι ντάμα, δεν προσθέτουμε πόντο! Έχουμε χαμηλό άνοιγμα με 4φυλλο φιτ ♥. 2♥!

Σκεπτικό: Έχουμε 14πόντους από ονέρ και μόλις βρήκαμε φιτ στις ♠. Έτσι προσθέτουμε 2 πόντους για το σόλο στις ♥. Τελικός απολογισμός: 16 πόντοι! Έχουμε ενδιάμεσο άνοιγμα με 4φυλλο φιτ ♠. Δηλαδή 15-17 πόντους με ανώμαλη κατανομή… 3♠ λοιπόν!

Σκεπτικό: Έχουμε 18πόντους από ονέρ και φιτ στις ♥. Έτσι προσθέτουμε ακόμα ένα πόντο από κατανομή για το 2φυλλο ♦. Σύνολο: 19πόντοι! Η μανς είναι δεδομένη ακόμα και με 6 πόντους στον συμπαίκτη. Θα κάνουμε επίδειξη της δύναμής μας αγοράζοντας τη μανς με άνεση . Έχουμε δυνατό άνοιγμα 18+πόντων με 4φυλλο φιτ ♥. 4♥!

ΑΓΟΡΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΝΣ στο χρώμα του συμπαίκτη: 4+φ, 18+π

ΕΜΕΙΣ ♠AQ5 ♥ Κ Q 10 9 ♦82 ♣AK83

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με 4φυλλο φιτ στις ♠. Κάνοντας επανεκτίμηση του χεριού μας μετά το φιτ, μπορούμε να προσθέσουμε «πόντους από κατανομή». Έτσι προσθέτουμε 1 πόντο για το 2φυλλο ♦ μας! Για το 2φυλλο ♥, δεν προσθέτουμε, αφού ήδη εκεί έχουμε 7 από τους 13 πόντους μας. Άρα έχουμε 14πόντους  Έχουμε χαμηλό άνοιγμα με 4φυλλο φιτ ♠. 2♠!

ΦΙΤ ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ στο χρώμα του συμπαίκτη: 4+φ, 15-17π

ΕΜΕΙΣ ♠ΚJ97 ♥2 ♦ A K J 10 2 ♣ Q 10 9

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΙΤ στο χρώμα του απαντώντος: 4+φ, 12 -14π (ονέρ + κατανομή)

ΕΜΕΙΣ ♠J854 ♥AK ♦98 ♣AJ976

ΕΜΕΙΣ 1♣ 2♠


ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ, χωρίς 4φυλλο φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη – συνέχεια της θεωρίας! 2. Χωρίς 4φυλλο φιτ στις ♥, ο ανοίξας περιγράφει τους πόντους και την κατανομή του: α. Με ομαλή κατανομή, χωρίς άλλο 4φυλλο χρώμα που μπορεί να αγοραστεί στο επίπεδο 1, ο ανοίξας επαναδηλώνει χωρίς ατού:

Χαμηλό άνοιγμα

ΑΝΟΙΞΑΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ 12 – 14 πόντοι 1♣ – 1♥ (ομαλή κατανομή) 1ΧΑ : 12-14 πόντοι Επαναδήλωση 1ΧΑ σημαίνει: Ομαλή (ή σχεδόν ομαλή) κατανομή με 12-14πόντους, χωρίς 4φυλλο χρώμα που θα μπορούσε να αγοραστεί στο επίπεδο 1. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση χωρίς 4φυλλη ♠. Κανόνας: Όταν ο ανοίξας επαναδηλώνει 1ΧΑ, επιτρέπεται να έχει δυο δίφυλλα χρώματα στο χέρι του, αλλά ποτέ σόλο ή 6φυλλο χρώμα!!! Υπενθυμίζουμε ότι στο άνοιγμα 1ΧΑ δεν επιτρέπεται ο ανοίξας να έχει δύο δίφυλλα χρώματα!

Δυνατό άνοιγμα ΑΝΟΙΞΑΣ – ΑΠΑΝΤΩΝ 18 – 19 πόντοι 1♣ – 1♥ (ομαλή κατανομή) 2ΧΑ : 18-19 πόντοι Επαναδήλωση 2ΧΑ σημαίνει: Ομαλή κατανομή με 18-19πόντους. Δεν αποκλείεται να έχει 4φυλλο χρώμα στις ♠. Ο απαντών μετά την επαναδήλωση 2ΧΑ, είναι υποχρεωμένος να ξαναμιλήσει, αφού γνωρίζει ότι ο άξονάς του έχει δύναμη τουλάχιστον για μανς! Έτσι συνεχίζει να περιγράφει το χέρι του (αν έχει κάποιο 5-4, 5-5) ή επιλέγει αμέσως μανς (3ΧΑ με ομαλή κατανομή ή 4♥ με 6φυλλο). Κανόνας: Όταν ο ανοίξας επαναδηλώνει 2ΧΑ, δεν επιτρέπεται να έχει δυο δίφυλλα χρώματα στο χέρι του ούτε σόλο. Πιθανές κατανομές του ανοίξαντος είναι: 5♣332, 4♣333, 4♠333, 4♣432 Υπενθυμίζουμε ότι ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο φιτ στις ♥!

β. Με ανώμαλη κατανομή ο ανοίξας αποφεύγει να επαναδηλώσει χωρίς ατού και προσπαθεί να αγοράσει χρώμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσέχει να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά εάν δεν έχει την απαιτούμενη δύναμη… Για το λόγο αυτό οι σοφοί του μπριτζ εισάγουν 3 νέες έννοιες: Ι. Την κατιούσα ΙΙ. Το Jump Shift ΙΙΙ. Την ανιούσα (reverse) 55


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΙΣ 4Φ ΦΙΤ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΟΣ!

ΕΜΕΙΣ ♠32 ♥KQJ4 ♦QJ52 ♣A97

ΕΜΕΙΣ ♠AQJ3 ♥87 ♦KQ6 ♣AQJ3

56

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο φιτ στις ♠. Θα επαναδηλώσουμε 1ΧΑ, δείχνοντας έτσι (12)13-14π με ομαλή (ή σχεδόν ομαλή) κατανομή.

ΕΜΕΙΣ 1♦ 1ΧΑ

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2ΧΑ

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

ΕΜΕΙΣ 1♣ 2XA

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο φιτ στις ♠. Έχουμε 4φυλλη ♥, αλλά ο συμπαίκτης προσπέρασε τις ♥ και είπε ♠. Για να αγοράσουμε τις ♥ μας, θα πρέπει να ανέβουμε στο επίπεδο 2 σε ακριβότερο χρώμα από τα ♦. Κάτι τέτοιο απαιτεί μεγαλύτερη δύναμη όπως θα δούμε στη συνέχεια! Θα επαναδηλώσουμε 1ΧΑ, δείχνοντας το μίνιμουμ άνοιγμά μας με την ομαλή κατανομή!

Σκεπτικό: Έχουμε 19πόντους από ονέρ με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο φιτ στις ♥. Θα επαναδηλώσουμε χωρίς ατού με πήδημα (2ΧΑ), δείχνοντας έτσι 18-19π ομαλής κατανομής. Ο συμπαίκτης μας τότε, θα έχει την ευθύνη για την τελική επιλογή συμβολαίου, αφού η επαναδήλωση 2ΧΑ είναι δυνατή και FORCING για τη μανς (Game Forcing - GF)!

Σκεπτικό: Έχουμε 19πόντους από ονέρ με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο φιτ στις ♥. Αυτή τη φορά έχουμε 4φυλλο ♠. Όμως, η επαναδήλωση 1♠ δείχνει μέχρι 17πόντους, ενώ η επαναδήλωση 2♠ δείχνει 18+ με ανώμαλη κατανομή όπως θα δούμε στη συνέχεια! Με ομαλή κατανομή 18-19πόντων, θα επαναδηλώσουμε 2ΧΑ!

ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ 2ΧΑ – Game Forcing: 18 -19π με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο στο χρώμα του

ΕΜΕΙΣ ♠ΑJ4 ♥K52 ♦AQ98 ♣AJ3

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ 1ΧΑ: (12) 13 -14π με ομαλή κατανομή χωρίς 4φυλλο στο χρώμα του συμπαίκτη

ΕΜΕΙΣ ♠975 ♥AJ2 ♦J83 ♣AΚ43

ΕΜΕΙΣ 1♣ 1ΧΑ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ (1)

1.

2.

3.

4.

 Ανοίξατε 1♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠ΑΚJ3 ♥Q7 ♦A86 ♣9762

♠Q73 ♥AJ64 ♦K9 ♣QJ85

♠K965 ♥AK73 ♦4 ♣AJ52

♠Α2 ♥KJ64 ♦KQ5 ♣AQ32

♠86 ♥AJ74 ♦AQ ♣ Q 10 4 3 2

♠QJ84 ♥♦A43 ♣AKJ762

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♥. Τι επαναδηλώνετε; ♠854 ♥ΑJ95 ♦KJ4 ♣A43

♠A973 ♥KJ6 ♦ 10 9 ♣AJ62

♠ A K 10 8 ♥K964 ♦97 ♣ K 10 6

♠A82 ♥ A 10 6 3 ♦4 ♣ A Q 10 9 7

♠AQ7 ♥QJ4 ♦K5 ♣AQ653

♠K8 ♥A8 ♦AJ62 ♣J9754

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♥. Τι επαναδηλώνετε; ♠AQ84 ♥J4 ♦KQJ52 ♣43

♠K42 ♥87 ♦AJ743 ♣KQ4

♠A75 ♥KQ3 ♦AJ87 ♣ 10 8 5

♠AKJ4 ♥AJ86 ♦ 10 8 7 ♣93

♠KQJ3 ♥ A Q 10 2 ♦A97 ♣K4

♠KQJ5 ♥Q3 ♦AK96 ♣KJ4

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠ Q 10 4 ♥AJ7 ♦Κ632 ♣ΚJ5

♠65 ♥AQ75 ♦KQJ4 ♣J93

♠Q974 ♥ A 10 6 ♦KJ42 ♣K9

♠KJ75 ♥3 ♦KQJ84 ♣A52

♠AK42 ♥K4 ♦ A Q 10 4 ♣K32

♠AK6 ♥K43 ♦ A Q 10 4 ♣K32

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 124 57


Επαναδήλωση με ανώμαλη κατανομή χωρίς φιτ! ΚΑΤΙΟΥΣΑ – JUMP SHIFT – ΑΝΙΟΥΣΑ Η θέση στη σκάλα των χρωμάτων και ο ρόλος της δύναμης για την αναρρίχηση! – Πρώτη γνωριμία

 Ποια χέρια είναι ανώμαλα; Όλα αυτά που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 2α «επαναδήλωσης χωρίς ατού». Έτσι, όλα τα χέρια που έχουν σόλο ή σικάν είναι ανώμαλα. Όλα τα χέρια που έχουν κατανομή τουλάχιστον 5-4 είναι ανώμαλα, εκτός από την περίπτωση 5-4-2-2 η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθεί «σχεδόν ομαλή» (βλ. επαναδήλωση 1ΧΑ). Τα ανώμαλα χέρια μπορεί να είναι: Α. Μονόχρωμα: Ένα μακρύ χρώμα χωρίς δεύτερο 4φυλλο. Β. Δίχρωμα: Τουλάχιστον 2 χρώματα, 5-4, 5-5, 6-5 κτλ. Γ. Τρίχρωμα: Κατανομές 4-4-4-1, 5-4-4-0 Δεν είναι πάντα εύκολο να περιγραφεί πλήρως ένα ανώμαλο χέρι, αφού μπορεί να χρειαστεί 3η και 4η αγορά από τον ανοίξαντα κάτι το οποίο δεν θα είναι πάντα εφικτό! Έτσι, ενώ με μια επαναδήλωση 1ΧΑ ο ανοίξας πρακτικά έχει δείξει το χέρι του… στις ανώμαλες κατανομές οι καταστάσεις δυσκολεύουν!  Έχει σημασία αν το μακρύτερο χρώμα μας είναι ιεραρχικά ακριβότερο από το 2ο χρώμα μας;  Γνωρίζουμε ότι με ανώμαλη κατανομή 5-4 ανοίγουμε στο επίπεδο 1 το μακρύτερο χρώμα μας. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 2 φαινόμενα:

2♣

1ΧΑ

1♠ Α. Το 5φυλλο χρώμα μας να είναι φθηνότερο από το 4φυλλο. 1♥ Π.χ. 5φ♦, 4φ♥. Ανοίγουμε 1♦ 1♦ Ανοίγοντας 1♦, σε απάντηση 1♥ του συμπαίκτη 1♣ βρίσκουμε φιτ! 1♦ - 1♠ Σε απάντηση 1♠ όμως…. για να αναφέρουμε το 2♥ - ?? τι 2ο χρώμα ♥ μας, θα πρέπει να ανέβουμε απότομα 4 σκαλιά της να κάνω τώρα?? αγοραστικής σκάλας για να βρεθούμε στο σκαλί των 2♥. Ο δε συμπαίκτης, απλά για να μας επαναφέρει στο 1ο χρώμα που αναφέραμε, τα ♦, θα χρειαστεί να ανέβει άλλα 4 σκαλοπάτια… Σύνολο 8! Θα δούμε ότι αυτό απαιτεί αρκετές δυνάμεις από μέρους μας τις οποίες δεν θα διαθέτουμε πάντα. 58


Β. Το 5φυλλο χρώμα μας είναι ακριβότερο από το 4φυλλο. Π.χ. 5φ♥, 4φ♦. Ανοίγουμε 1♥ Ανοίγοντας 1♥, σε απάντηση 1♠ θα πρέπει να ανέβουμε μόνο 3 σκαλιά της αγοραστικής σκάλας για να αναφέρουμε το 2ο χρώμα μας τα ♦, 2♦. Ο δε συμπαίκτης για να μας επαναφέρει στο 1ο χρώμα, θα ανέβει μόνο ένα σκαλοπάτι. Σύνολο 4!  Με κατανομή 5-5, ανοίγουμε το ακριβότερο. Π.χ. 5φ♦, 5φ♥. Ανοίγουμε 1♥ Ο χειρισμός της 5-5 κατανομής, μοιάζει με αυτόν της 5-4, αφού ξεκινάμε αγοράζοντας το ακριβό χρώμα και στη συνέχεια μπορούμε να αναφέρουμε στο 2ο χρώμα μας σε «οικονομικό» σκαλοπάτι!  Αφού στη σκάλα της αγοράς μόνο να ανέβουμε μπορούμε μετά από μια forcing αγορά, πώς ξεχωρίζουμε τους δυνατούς από τους αδύναμους; Εδώ είναι το κρίσιμο κομμάτι για την κατανόηση του μηχανισμού της αγοράς. Τα δεδομένα είναι απλά:  Όσο περισσότερο ανεβαίνουμε, τόσο δυσκολότερη είναι η επιτυχία μας.  Η αναζήτηση φιτ στο επίπεδο 1, είναι ασφαλής διαδικασία.

 Η αναζήτηση φιτ στο επίπεδο 2, είναι αρκετά επικίνδυνη όταν πρόκειται να μας οδηγήσει στο επίπεδο 3, ενώ είναι ασφαλής όταν μας οδηγεί κάτω από τα 2ΧΑ.

 Τα 2ΧΑ για να βγουν, χρειάζονται περίπου 23-24 πόντους στον άξονα! Γενικά παίκτης που αγοράζει οικειοθελώς 2ΧΑ, εγγυάται την κατοχή 23 - 24 πόντων στον άξονα.  Η αναζήτηση φιτ στο επίπεδο 3, εγγυάται τη μανς!!! Δηλαδή είναι FORCING μέχρι τη μανς . Έτσι, όταν ένας παίκτης αγοράζει νέο χρώμα στο επίπεδο 3 δείχνει ότι ο άξονάς του έχει δύναμη τουλάχιστον για μανς!

59


ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΚΑΤΙΟΥΣΑ & ΤΟ JUMP SHIFT Η θέση στη σκάλα των χρωμάτων και ο ρόλος της δύναμης για την αναρρίχηση! – Όλοι οι κανόνες

 Έστω ότι κρατάμε 5φυλλη ♥ και 4φυλλο♦ με 14πόντους: ♠3 ♥ΑJ1063 ♦KQ42 ♣A98 Πως θα περιγράψουμε το χέρι μας; Το χέρι μας είναι ένα χαμηλό άνοιγμα με ανώμαλη κατανομή! Κατ’ αρχήν θα ανοίξουμε 1♥ και θα περιμένουμε να ακούσουμε απάντηση από τον συμπαίκτη μας. Αν ο συμπαίκτης μας απαντήσει στο επίπεδο 1, λέγοντας 1♠ θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι έχει τουλάχιστον 6 πόντους με 4+φυλλη ♠. Εμείς σε δεύτερο χρόνο να αναφέρουμε τα ♦ οικονομικά! Αυτό σημαίνει ότι θα επαναδηλώσουμε 2♦. Η αγορά 2♦ θεωρείται οικονομική, διότι απλά για να μας επαναφέρει ο συμπαίκτης μας στο 1ο χρώμα που του είπαμε (τις ♥), θα ανέβει μόνο ένα σκαλοπάτι στην αγορά, παραμένοντας στο επίπεδο 2… 2♥! Η επαναδήλωση 2♦, λέγεται ΚΑΤΙΟΥΣΑ αγορά του ανοίξαντος!

Άρα:

Η επαναδήλωση του ανοίξαντος στο επίπεδο 2, λέγεται ΚΑΤΙΟΥΣΑ αγορά, εάν ο ανοίξας αγοράζει δεύτερο χρώμα φθηνότερο του πρώτου! Με την κατιούσα ο ανοίξας δείχνει χέρι ανώμαλης κατανομής, με 12 έως 17 πόντους από ονέρ. Φυσικά το πρώτο χρώμα που αναφέρει είναι 5+φυλλο και το δεύτερο 4+φυλλο! ΑΝΟΙΞΑΣ 1♥ (Έχω 5 φ♥ και 12-21 πόντους) 2♣ (Έχω και 4+φυλλο ♣. Επίσης σε ενημερώνω ότι με την ΚΑΤΙΟΥΣΑ μου, σου δείχνω 12-17πόντους!) +

ΑΠΑΝΤΩΝ 1♠(Έχω 4 φ ♠ και τουλάχιστον 6πόντους! Η απάντησή μου είναι FORCING αγορά… Αναμένω την επαναδήλωσή σου!) ? Τώρα που έχω περισσότερα στοιχεία, θα προσπαθήσω να βρω τελικό συμβόλαιο…! +

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΙΟΥΣΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: 1♦ - (πάσο) – 1♠ - (πάσο) 1♠ - (πάσο) – 1ΧΑ - (πάσο) 2♣: Κατιούσα! Τα ♣ είναι φθηνότερα από τα ♦! 2♦: Κατιούσα! Τα ♦ είναι φθηνότερα από τις ♠! Ο ανοίξας δείχνει 12-17π.ο. και 5+♦ - 4+♣ Ο ανοίξας δείχνει 12-17π.ο. και 5+♠ - 4+♦ 60


 Έστω ότι κρατάμε 5φυλλη ♥ και 4φυλλο♦ με 19πόντους: ♠108 ♥ΑΚJ106 ♦KQ97 ♣AQ Πως θα περιγράψουμε το χέρι μας; Το χέρι μας είναι ένα δυνατό άνοιγμα με ανώμαλη κατανομή! Κατ’ αρχήν θα ανοίξουμε και πάλι 1♥ περιμένοντας να ακούσουμε απάντηση από τον συμπαίκτη μας. Επειδή είμαστε αρκετά δυνατοί… δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε απάντηση από τον συμπαίκτη μας, αφού εκείνος μπορεί να έχει κάτω από 6 πόντους! Αν όμως μας απαντήσει, θα ξέρουμε αυτομάτως ότι το ζευγάρι μας έχει τους απαιτούμενους 25 πόντους για να βγάλει μανς! Το θέμα είναι να βρεθεί η σωστή μανς! Επίσης αν τύχει και είναι δυνατός ο συμπαίκτης μας, εκτός από τη δεδομένη μανς θα ψάξουμε ενδεχόμενο σλεμ. Έστω ότι ο συμπαίκτης μας όπως και προηγουμένως, απαντήσει στο επίπεδο 1, λέγοντας 1♠. Θα ξέρουμε ότι έχει τουλάχιστον 6 πόντους με 4+φυλλη ♠. Μαζί με τους δικούς μας 19, ο άξονάς μας έχει τουλάχιστον 25πόντους! Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον συμπαίκτη μας για τα «καλά νέα», κάνοντας πραγματικά ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ! Η επίδειξη δύναμης σε συνδυασμό με την κατανομή 5-4 που έχουμε, γίνεται αναφέροντας το 2ο χρώμα μας τα ♦, με πήδημα! Έτσι, ενώ με το χέρι των 12-17πόντων, λέμε 2♦ κάνοντας κατιούσα, με το χέρι των 18-21 πόντων λέμε 3♦ κάνοντας πήδημα! Η επαναδήλωση 3♦ λέγεται JUMP SHIFT και είναι FORCING μέχρι τη μανς .

Άρα: Η επαναδήλωση δεύτερου χρώματος ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ του ανοίξαντος, λέγεται JUMP SHIFT και είναι FORCING μέχρι τη μανς! Με το Jump Shift ο ανοίξας δείχνει χέρι ανώμαλης κατανομής, με 18 έως 21 πόντους από ονέρ. Φυσικά το πρώτο χρώμα που αναφέρει είναι 5+φυλλο και το δεύτερο 4+φυλλο! ΑΝΟΙΞΑΣ 1♥

ΑΠΑΝΤΩΝ 1♠

ΑΝΟΙΞΑΣ 3♣

ΑΠΑΝΤΩΝ Τέλεια! Ο συμπαίκτης μου είναι πολύ δυνατός!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ JUMP SHIFT: 1♦ - (πάσο) – 1♠ - (πάσο) 3♣: Jump Shift! Ο ανοίξας μπορούσε να πει 2♣ και είπε 3♣! Έχει 18-21π.ο. και 5+♦ - 4+♣

1♠ - (πάσο) – 1ΧΑ - (πάσο) 3♦: Jump Shift! Ο ανοίξας μπορούσε να πει 2♦ και είπε 3♦! Έχει 18-21π.ο. και 5+♠ - 4+♦ 61


ΚΑΤΙΟΥΣΑ ή JUMP SHIFT? Παραδείγματα επαναδήλωσης του ανοίξαντος, όταν το 1ο χρώμα είναι ακριβότερο από το δεύτερο…

ΕΜΕΙΣ ♠ΑΚ432 ♥QJ94 ♦2 ♣A42

ΕΜΕΙΣ ♠4 ♥ΑJ3 ♦KQ982 ♣AQ52

62

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με 5φυλλη ♥ και 4φυλλο ♣. Ανοίξαμε 1♥ δείχνοντας 5φυλλο χρώμα και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Επειδή τα ♣ είναι φθηνότερα από τις ♠, μπορούμε να τα αγοράσουμε οικονομικά στο επίπεδο 2. Έτσι θα δείξουμε κατανομή 5+- 4+ με ♥ και ♣. Η επαναδήλωση 2♣ είναι ΚΑΤΙΟΥΣΑ και δείχνει 12-17πόντους με ανώμαλη κατανομή (5-4 τουλάχιστον).

ΕΜΕΙΣ 1♠ 2♥

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1ΧΑ

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2♣

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 1♥ 3♣

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 14πόντους με ανώμαλη κατανομή. Ανοίξαμε 1♠ (5φυλλη) και ο συμπαίκτης απάντησε 1ΧΑ, δείχνοντας 6-9π χωρίς φιτ στις ♠ με οποιαδήποτε κατανομή! Δεν θέλουμε να παίξουμε 1ΧΑ κι έτσι θα αγοράσουμε το δεύτερο χρώμα μας οικονομικά στο επίπεδο 2. Ο συμπαίκτης θα επιλέξει μεταξύ ♥ και ♠. Η επαναδήλωση 2♥ είναι ΚΑΤΙΟΥΣΑ!

Σκεπτικό: Έχουμε 16πόντους από ονέρ και 5♦-4♣. Ανοίξαμε 1♦ και σε απάντηση 1♠ επαναδηλώνουμε 2♣, κατιούσα. Έτσι δείχνουμε 12-17π, με τουλάχιστον 5♦-4♣.

Σκεπτικό: Έχουμε 19πόντους από ονέρ με ανώμαλη κατανομή. Ανοίξαμε 1♥ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Δηλαδή έχει τουλάχιστον 6π και 4+φυλλη ♠. Έχοντας 19πόντους, ξέρουμε ότι ο άξονας μας θα οδηγηθεί στη χειρότερη περίπτωση στη μανς! Θα αγοράσουμε το 2ο χρώμα μας τα ♣, με πήδημα! Η επαναδήλωση 3♣ είναι JUMP SHIFT, δηλαδή 18+ πόντοι με ανώμαλη κατανομή! Φυσικά ο συμπαίκτης ΔΕΝ μπορεί να πει πάσο 

JUMP SHIFT – Η δυνατότερη επαναδήλωση του ανοίξαντος: 18+ πόντοι με ανώμαλη κατανομή!

ΕΜΕΙΣ ♠3 ♥ Α Q J 10 9 ♦A92 ♣AKJ6

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ του ανοίξαντος: Γίνεται στο επίπεδο 2 σε φθηνότερο χρώμα του ανοίγματος με χαμηλά και ενδιάμεσα ανοίγματα! Δείχνει: 5+φ το 1ο χρώμα, 4+φ το δεύτερο με 12 -17πόντους από ονέρ.

ΕΜΕΙΣ ♠3 ♥AK852 ♦984 ♣AQ97

ΕΜΕΙΣ 1♥ 2♣


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ (2)

1.

2.

3.

4.

 Ανοίξατε 1♥ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠532 ♥A8652 ♦KQ72 ♣A

♠K ♥KJ864 ♦K94 ♣AJ85

♠K965 ♥AK732 ♦4 ♣Q52

♠ 10 ♥ Q J 10 5 2 ♦K53 ♣AK85

♠J6 ♥AJ743 ♦Q9854 ♣A

♠3 ♥KQJ42 ♦J983 ♣AQ2

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♥ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠7 ♥ΑQ985 ♦ K J 10 2 ♣AQ3

♠85 ♥AJ642 ♦AK ♣AQ92

♠6 ♥AKJ53 ♦AKQ4 ♣ J 10 2

♠Q8 ♥ A 10 6 3 2 ♦4 ♣ A K 10 9 7

♠87 ♥AJ732 ♦KQ4 ♣K52

♠8 ♥AJ732 ♦KQ4 ♣K752

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♥. Τι επαναδηλώνετε; ♠AQ84 ♥K4 ♦KQJ52 ♣A3

♠KJ32 ♥8 ♦AJ743 ♣KQ4

♠AJ5 ♥3 ♦AJ872 ♣QJ63

♠KQ5 ♥3 ♦AKJ72 ♣J853

♠AQJ3 ♥♦ J 10 8 5 4 ♣KJ85

♠AQJ3 ♥♦ A J 10 5 4 ♣AQ85

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♠ και ο συμπαίκτης απάντησε 1XA. Τι επαναδηλώνετε; ♠ Q J 10 6 4 ♥AJ7 ♦ΚQ32 ♣5

♠AKQ42 ♥K962 ♦432 ♣J

♠KQ7532 ♥ A 10 9 6 ♦K2 ♣2

♠ A 10 9 8 7 ♥32 ♦ Q 10 7 6 ♣AK

♠J9752 ♥K42 ♦AQ4 ♣K3

♠AKJ42 ♥K43 ♦A4 ♣ Q 10 2

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 125 63


1♠ 1♦ 1♥ 1♣

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 – ΑΝΙΟΥΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 & 3 Η θέση στη σκάλα των χρωμάτων και ο ρόλος της δύναμης για την αναρρίχηση! – Όλοι οι κανόνες

 ΚΑΝΟΝΑΣ 1ΟΣ Στο επίπεδο 1 οι παίκτες αγοράζουν τα χρώματά τους εφόσον υπάρχει ελεύθερος αγοραστικός χώρος. Έτσι, ο ανοίξας με οποιαδήποτε κατανομή μέχρι 17πόντους αναφέρει αν μπορεί τα χρώματά του στο επίπεδο 1. Έστω ότι κρατάμε 4φυλλο ♣ και 4φυλλη ♥ με 14πόντους: ♠Q2 ♥ΑJ96 ♦872 ♣AΚ98 Πώς θα περιγράψουμε το χέρι μας;

Το χέρι μας είναι ένα χαμηλό άνοιγμα με ομαλή κατανομή και δύο 4φ χρώματα! Κατ’ αρχήν θα ανοίξουμε 1♣ και θα περιμένουμε να ακούσουμε απάντηση από τον συμπαίκτη μας.  Αν ο συμπαίκτης μας απαντήσει 1♦ θα αγοράσουμε 1♥. Έτσι θα δείξουμε 4φυλλη ♥ και άνοιγμα μέχρι 17 πόντους.  Αν ο συμπαίκτης απαντήσει 1ΧΑ θα περάσουμε πάσο, αφού πλέον ΔΕΝ έχουμε φιτ στις ♥. Ο συμπαίκτης εάν είχε 4φυλλη ♥ θα την είχε αναφέρει. Επίσης η απάντηση 1ΧΑ δείχνει 6-9πόντους και με τους 14 δικούς μας η μανς είναι ανέφικτη.  Αν ο συμπαίκτης απαντήσει 1♥ θα του δώσουμε το φιτ οικονομικά επαναδηλώνοντας 2♥! Έτσι θα δείξουμε χαμηλό άνοιγμα 12-14πόντων με 4φ♥.  Αν ο συμπαίκτης απαντήσει 1♠… θα έχει προσπεράσει τις ♥. Δεν αποκλείεται βέβαια να έχει 4φυλλη ♥ και να μην την ανέφερε επειδή έχει 5φυλλη ♠. Το θέμα είναι κατά πόσο μας συμφέρει να αγοράσουμε τις ♥ μας με δεδομένο ότι ο συμπαίκτης τις προσπέρασε… Για να αγοράσουμε τις ♥, θα πρέπει να ανέβουμε αρκετά στο επίπεδο 2, λέγοντας 2♥. Αν ο καημένος ο συμπαίκτης δεν συμφωνεί με τις ♥ μας που θα πάει; Απλά για να διαλέξει τα ♣, θα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο 3… δηλαδή 3♣. Σκεπτόμενοι λογικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αναφορά των ♥ που είναι ακριβότερο χρώμα από το πρώτο μας χρώμα (τα ♣) είναι επικίνδυνη! Αν είχαμε περισσότερους πόντους πιθανόν το ρίσκο να είναι μικρότερο… Η επαναδήλωση των ακριβότερων ♥ στο επίπεδο 2 μετά από την απάντηση 1♠ λέγεται ΑΝΙΟΥΣΑ αγορά και γίνεται με τουλάχιστον 16 πόντους! Η σωστή επαναδήλωση του ανοίξαντος σε αυτήν τη περίπτωση θα ήταν το 1ΧΑ. 64


 ΚΑΝΟΝΑΣ 2ΟΣ Μετά από απάντηση στο επίπεδο 1 ο ανοίξας δεν έχει πάντα τον απαραίτητο χώρο για να αγοράσει το 2ο χρώμα του στο επίπεδο 1. Αν το δεύτερο χρώμα του είναι ακριβότερο του πρώτου, μπορεί να το αγοράσει στο επίπεδο 2 μόνο εάν έχει τουλάχιστον 16 πόντους! Π.χ. 1♦ - (πάσο) – 1♠ - (πάσο) 2♥: Οι ♥ (δεύτερο χρώμα) είναι ακριβότερες από τα ♦ (πρώτο χρώμα)! Ο ανοίξας δείχνει 16+πόντους με τουλάχιστον 5+ και 4φ♥. Αν δεν έχει τους απαιτούμενους 16 πόντους τότε ΔΕΝ αγοράζει το δεύτερο χρώμα του!!! Περιορίζεται στο να επαναδηλώσει 1ΧΑ με σχεδόν ομαλή κατανομή ή να επαναλάβει οικονομικά το πρώτο χρώμα του με ανώμαλη κατανομή! Άρα:

Η επαναδήλωση νέου χρώματος χωρίς πήδημα στο επίπεδο 2, ακριβότερου από το πρώτο του ανοίξαντος, λέγεται ΑΝΙΟΥΣΑ(reverse) αγορά του ανοίξαντος. Με την ΑΝΙΟΥΣΑ ο ανοίξας δείχνει χέρι ανώμαλης κατανομής, με 16 έως 19 πόντους από ονέρ (High Card Points - HCP). Φυσικά το πρώτο χρώμα που αναφέρει είναι 5+φυλλο και το δεύτερο ακριβώς 4φυλλο!  ΚΑΝΟΝΑΣ 3ΟΣ Αν η πρώτη απάντηση είναι νέο χρώμα στο επίπεδο 2, τότε ο ανοίξας μπορεί να κάνει ανιούσα με τουλάχιστον (14)15πόντους! Π.χ. 1♥ - (πάσο) – 2♣ - (πάσο) 2♠: Ανιούσα στο επίπεδο 2, μετά από απάντηση 2♣!

 ΚΑΝΟΝΑΣ 4ΟΣ Ανιούσα στο επίπεδο 3, είναι FORCING για τη μανς! Π.χ. 1♣ - (πάσο) – 1♠ - (2♥) 3♦: Ανιούσα στο επίπεδο 3, μετά από απάντηση 1♠! Αγορά FORCING για τη μανς. Άρα ο ανοίξας δείχνει τουλάχιστον 18 πόντους   ΚΑΝΟΝΑΣ 5ΟΣ Όταν ο ανοίξας κάνει ΚΑΤΙΟΥΣΑ, JUMP SHIFT ή ΑΝΙΟΥΣΑ, δείχνει ανώμαλη κατανομή με τουλάχιστον 9 φύλλα σε δύο δηλωμένα χρώματα! Ο συμπαίκτης του θα πρέπει να γνωρίζει ότι στα υπόλοιπα δυο χρώματα, ο ανοίξας έχει το πολύ τέσσερα φύλλα!  65


ΑΝΙΟΥΣΑ ή ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ? Παραδείγματα επαναδήλωσης του ανοίξαντος, όταν το 2ο χρώμα είναι ακριβότερο από το πρώτο… ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 14πόντους με 5φυλλο ♦ και 4φυλλη ♥. Σε ♠ και ♣ έχουμε 2φυλλα, έτσι η κατανομή μας είναι «σχεδόν ομαλή» 5-4-2-2. Ανοίγουμε 1♦ και ο συμπαίκτης μας απαντά 1♠ προσπερνώντας τις ♥. Εμείς τώρα για να αγοράσουμε το 2ο χρώμα μας ♥, θα πρέπει να ανέβουμε στο επίπεδο 2 και να πούμε 2♥. Και εάν ο συμπαίκτης δεν έχει φιτ στις ♥ που θα πάει; Με 6-8 ποντάκια, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αφού εάν έχει απλά προτίμηση στα ♦ θα πρέπει να αγοράσει 3♦, ενώ εάν δεν θέλει ούτε ♦ ούτε ♥ θα βρεθούμε στα 2ΧΑ με 20 πόντους στον άξονα και θα μπούμε μέσα . Άρα ΔΕΝ θα αγοράσουμε τις ♥ μας! Έχοντας σχεδόν ομαλή κατανομή, θα επαναδηλώσουμε 1ΧΑ!

ΕΜΕΙΣ ♠543 ♥ Α J 10 9 ♦KQJ82 ♣A

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2♥

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 2♣

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2♠

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

Σκεπτικό: Έχουμε 17πόντους με ανώμαλη κατανομή. Ανοίξαμε 1♦ και σε απάντηση 1♠ θα αγοράσουμε χαρούμενοι τις ♥ μας στο επίπεδο 2 κάνοντας ΑΝΙΟΥΣΑ!!

Σκεπτικό: Έχουμε 15πόντους με 5♦-4♥. Ανοίξαμε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 2♣ δείχνοντας 10+πόντους. Με τους 15π που διαθέτουμε, το ζευγάρι έχει τους απαιτούμενους 25 πόντους για να αγοράσει μανς. Έτσι θα αγοράσουμε τις ♥ μας κάνοντας ανιούσα στο επίπεδο 2 και δείχνοντας 5♦-4♥ και 15+π!

ΕΜΕΙΣ ♠ΑΚQ7 ♥2 ♦AKJ642 ♣Q4 66

Σκεπτικό: Έχουμε 19πόντους από ονέρ με ανώμαλη κατανομή. Ανοίξαμε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♥. Τώρα έχουμε διαθέσιμο χώρο στο επίπεδο 1 για να αγοράσουμε τις ♠ μας. Όμως η αγορά 1♠ δείχνει χέρι ανοίγματος από 12 μέχρι 17 πόντους! Με 19π και ανώμαλη κατανομή, θα κάνουμε JUMP SHIFT!!! 2♠!

JUMP SHIFT – Η δυνατότερη επαναδήλωση του ανοίξαντος!

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2♥

ΑΝΙΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Α. Σε απάντηση στο επίπεδο 1: 16-19π Β. Σε απάντηση στο επίπεδο 2: (14)15+π

ΕΜΕΙΣ ♠2 ♥KJ94 ♦ΑΚJ86 ♣AJ2

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΙΟΥΣΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 16+ ΠΟΝΤΩΝ!!!

ΕΜΕΙΣ ♠85 ♥AQ85 ♦Q9764 ♣AQ

ΕΜΕΙΣ 1♦ 1ΧΑ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ (3)

1.

2.

3.

4.

 Ανοίξατε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠53 ♥A865 ♦KQ732 ♣A2

♠K ♥KQ86 ♦ Α J 10 8 4 ♣KQ7

♠4 ♥AK73 ♦ J 10 6 5 3 ♣AQ2

♠4 ♥AK73 ♦AJ653 ♣AQ2

♠A2 ♥KQ85 ♦AQJ752 ♣9

♠♥AK42 ♦J9873 ♣KQ86

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♥. Τι επαναδηλώνετε; ♠7 ♥AJ8 ♦ K Q 10 2 ♣AQJ73

♠KQ53 ♥2 ♦AK42 ♣QJ96

♠KQ5 ♥2 ♦AK42 ♣AJ963

♠K2 ♥98 ♦KJ86 ♣ A K 10 9 7

♠ K 10 6 3 ♥♦Q986 ♣AQJ76

♠KQ63 ♥♦AK6 ♣AQJ763

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠AJ8 ♥K432 ♦KQJ52 ♣5

♠J32 ♥8 ♦AQ743 ♣KQ42

♠7 ♥ Q 10 9 8 ♦AK72 ♣KJ63

♠7 ♥AQ98 ♦AK762 ♣KJ6

♠ J 10 ♥AQ97 ♦AK85 ♣AJ5

♠8 ♥AQ97 ♦ A K 10 8 5 ♣KJ3

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♦. Τι επαναδηλώνετε; ♠ K Q 10 7 ♥AJ92 ♦ΚQ ♣K86

♠KQ7 ♥ J 10 9 2 ♦ΚQ4 ♣K86

♠ K Q 10 7 ♥92 ♦ΚQ3 ♣K864

♠ K Q 10 7 ♥A93 ♦Κ ♣ K 10 9 8 6

♠ K Q 10 7 ♥A93 ♦Κ ♣AK986

♠K ♥A93 ♦ K Q 10 7 ♣ K 10 9 8 6

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 125 67


Επαναδήλωση με ανώμαλη κατανομή χωρίς φιτ! ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ… Η΄ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΑΝΙΟΥΣΑ! Η θέση στη σκάλα των χρωμάτων και ο ρόλος της δύναμης για την αναρρίχηση! – Όλοι οι κανόνες

 ΚΑΝΟΝΑΣ 1ΟΣ – Μίνιμουμ άνοιγμα με 6φυλλο χρώμα Μετά από απάντηση χρώματος του συμπαίκτη στο επίπεδο 1, οικονομική επανάληψη του χρώματος του ανοίγματος δείχνει χέρι ανώμαλης κατανομής, με 12-14 πόντους από ονέρ και 6+φυλλο (σπανίως 5φυλλο, αν δεν έχουμε καλύτερη εναλλακτική) χρώμα.

Π.χ.1: 1♦ – (πάσο) – 1♥ – (πάσο) 2♦: Οικονομική επανάληψη των ♦! 12-14πόντοι, 6+φυλλο ♦!  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλη ♥ … θα έλεγε 2♥.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλη ♠ … θα έλεγε 1♠.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο ♣ … θα έλεγε 2♣ (κατιούσα).  Ο ανοίξας δεν έχει ομαλή κατανομή … θα έλεγε 1ΧΑ. Π.χ.2: 1♥ – (πάσο) – 1ΧΑ – (πάσο) 2♥: Οικονομική επανάληψη των ♥! 12-14πόντοι, 6+φυλλο ♥!  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο ♣ … θα έλεγε 2♣.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο ♦ … θα έλεγε 2♦.  Ο ανοίξας δεν έχει ομαλή κατανομή … θα έλεγε πάσο στο 1ΧΑ. Π.χ.3: 1♣ – (πάσο) – 1♠ – (πάσο) 2♣: Οικονομική επανάληψη των ♣! 12-14(15)πόντοι, 5+φυλλο ♣!  Ο ανοίξας δεν έχει ομαλή κατανομή … θα έλεγε 1ΧΑ.  Ο ανοίξας μπορεί να έχει 4φ ♦ … δεν μπορεί να κάνει ανιούσα 2♦ γιατί δεν έχει τους απαραίτητους 16+ πόντους!  Ο ανοίξας μπορεί να έχει 4φ ♥ … δεν μπορεί να κάνει ανιούσα 2♥ γιατί δεν έχει τους απαραίτητους 16+ πόντους! Άρα ο λόγος που ενδέχεται το ♣ του ανοίξαντος να είναι 5φυλλο, είναι το γεγονός ότι με οποιαδήποτε 5-4-3-1 κατανομή χωρίς τους απαιτούμενους για ανιούσα πόντους, δεν μπορεί να επαναδηλώσει 1ΧΑ. Έτσι αγοράζει 2♣. Π.χ.4: 1♣ – (πάσο) – 1♦ – (πάσο) 2♣: Οικονομική επανάληψη των ♣! 12-14πόντοι, 6+φυλλο ♣!  Ο ανοίξας δεν έχει ομαλή κατανομή … θα έλεγε 1ΧΑ.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φ ♦ … θα έλεγε 2♦!  Ο ανοίξας δεν έχει 4φ ♥/♠ … θα έλεγε 1♥/1♠! 68


 ΚΑΝΟΝΑΣ 2ΟΣ - Ενδιάμεσο άνοιγμα με 6φυλλο χρώμα Μετά από απάντηση χρώματος του συμπαίκτη στο επίπεδο 1, επανάληψη του χρώματος του ανοίγματος με ΠΗΔΗΜΑ δείχνει χέρι ανώμαλης κατανομής, με 15 - 17 πόντους από ονέρ και 6+φυλλο χρώμα. Π.χ.1: 1♦ – (πάσο) – 1♥ – (πάσο) 3♦: Επανάληψη των ♦ με πήδημα! 15-17πόντοι, 6+φυλλο ♦!  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλη ♥ … θα έλεγε 3♥.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλη ♠ … θα έλεγε 1♠.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο ♣ … θα έλεγε 2♣ (κατιούσα).  Ο ανοίξας δεν έχει ομαλή κατανομή … θα άνοιγε 1ΧΑ. Π.χ.2: 1♥ – (πάσο) – 1ΧΑ – (πάσο) 3♥: Επανάληψη των ♥με πήδημα! 15-17πόντοι, 6+φυλλο ♥!  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο ♣ … θα έλεγε 2♣.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλο ♦ … θα έλεγε 2♦.  Ο ανοίξας δεν έχει 4φυλλη ♠ … θα έλεγε 2♠.

 ΚΑΝΟΝΑΣ 3ΟΣ – Τι κάνει ο απαντών; Μετά από επανάληψη του χρώματος του ανοίγματος με πήδημα, ο απαντών έχει 2 επιλογές: Α. Να περάσει πάσο αν έχει μέχρι 8 πόντους χωρίς βλέψεις για μανς. Β. Να αγοράσει κάτι με βλέψεις για μανς! Οποιαδήποτε αγορά από εκεί και πέρα, πλην του πάσο, είναι forcing για τη μανς .

 ΚΑΝΟΝΑΣ 4ΟΣ – Δυνατό άνοιγμα με 6+φυλλο ΜΑΖΕΡ Με 18+ πόντους και 6+φυλλο Μαζέρ ♥/♠, ο ανοίξας ανοίγει 1♥/♠ και σε απάντηση του συμπαίκτη του κάνει αγορά JUMP SHIFT στο επίπεδο 3, 3♣/♦ συχνά με 3 φύλλα (λέγοντας ένα μικρό ψεματάκι). Έτσι δίνει στην αγορά Forcing χαρακτήρα. Στη συνέχεια ξαναλέει το μαζέρ του αν χρειαστεί. Αν το χέρι του είναι πολύ δυνατό με καλό χρώμα και έχει τουλάχιστον 8-9 λεβέ, τότε χρησιμοποιεί το δυνατό άνοιγμα 2♣ του μπριτζ που θα μάθουμε αργότερα!  ΚΑΝΟΝΑΣ 5ΟΣ – Δυνατό άνοιγμα με 6+φυλλο ΜΙΝΕΡ Με 18+ πόντους και 6+φυλλο μινέρ ♣/♦, ο ανοίξας ανοίγει ♣/♦ και σε απάντηση 1 σε χρώμα του συμπαίκτη του, επαναδηλώνει 3ΧΑ. Φυσικά εάν έχει 2ο χρώμα, το αγοράζει κάνοντας ανιούσα ή jump shift . Π.χ.1: 1♣ – (πάσο) – 1♥ – (πάσο) 3ΧΑ: 18 - 21πόντοι, 6+φυλλο ♣ με ανώμαλη κατανομή και κρατήματα στα μη αγορασμένα χρώματα! 69


ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ Ή σχεδόν μονόχρωμο… Παραδείγματα επαναδήλωσης του ανοίξαντος! ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♥

Σκεπτικό: Έχουμε 13πόντους με 6φυλλο ♦. Ανοίξαμε 1♦ και σε απάντηση 1♥, επαναδηλώνουμε 2♦. Τα ♦ μας είναι σίγουρα 6φυλλα, διότι εάν είχαμε 5φ♦, τότε: Α) Με κατανομή 5♦332 θα επαναδηλώναμε 1ΧΑ. Β) Με 5♦ και 4♠ θα επαναδηλώναμε 1♠. Γ) Με 5♦ και 4♣, θα επαναδηλώναμε 2♣ (κατιούσα), ενώ Δ) Με 5♦ και 4♥ θα δίναμε φιτ οικονομικά στις ♥, 2♥! Η επαναδήλωση 2♦ στην προκειμένη περίπτωση, δείχνει 12-14πόντους και τουλάχιστον 6 φύλλα στα ♦!

ΕΜΕΙΣ 1♦ 3♦

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 16πόντους με ανώμαλη κατανομή. Ανοίξαμε 1♦ και σε απάντηση 1♠ θα επαναδηλώσουμε 3♦, δείχνοντας 15-17π με 6+φυλλο ♦.

ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ ΕΜΕΙΣ 1♦ 1♠ ♠2 3ΧΑ ♥ΑJ4 Σκεπτικό: Έχουμε 19πόντους με 6φ♦. Ανοίξαμε 1♦ και ο ♦ Α Q J 8 6 3 συμπαίκτης απάντησε 1♠. ♣AK2 Επαναδηλώνουμε 3ΧΑ, δείχνοντας ανώμαλη κατανομή με 18-21 πόντους, τουλάχιστον 6φ ♦ και κρατήματα σε ♣ και ♥.

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2♦

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ 1♠

Σκεπτικό: Έχουμε 12πόντους από ονέρ με ανώμαλη κατανομή. Επειδή είχαμε 5φυλλο χρώμα, προσθέσαμε ένα πόντο και ανοίξαμε 1♦. Σε απάντηση 1♠ του συμπαίκτη, ήρθε η ώρα της επαναδήλωσης! Όλα μοιάζουν λάθος:  Δεν μπορούμε να πούμε 1ΧΑ, διότι έχουμε ΣΟΛΟ στις ♠.  Δεν μπορούμε να πούμε 2♥, διότι δεν έχουμε 16+π για να κάνουμε ΑΝΙΟΥΣΑ. Δεν μπορούμε να πούμε πάσο… αφού η απάντηση 1♠ είναι forcing!! Θα πούμε το «μικρότερο ψεματάκι», επαναδηλώνοντας 2♦ με 5φυλλο . 70

Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε ανιούσα… ούτε να επαναδηλώσουμε ΧΑ…

ΕΜΕΙΣ ♠3 ♥AQ42 ♦ K J 10 8 7 ♣Q42

ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ 3XA μετά ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ: από απάντηση στο 15-17π, 6+φυλλο επίπεδο 1: 6+φ, 18+πόντοι

ΕΜΕΙΣ ♠2 ♥Q94 ♦ΑQJ863 ♣AK2

ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 12-14π, 6+φυλλο (σπανίως 5φυλλο)

ΕΜΕΙΣ ♠ Κ 10 6 ♥3 ♦AJ8764 ♣KQ4

ΕΜΕΙΣ 1♦ 2♦


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ (4)

1.

2.

3.

4.

 Ανοίξατε 1♦ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠5 ♥A865 ♦KQ732 ♣A72

♠5 ♥QJ4 ♦ΑQ9542 ♣A83

♠5 ♥AJ4 ♦ΑQ9542 ♣A83

♠86 ♥AK3 ♦AJ653 ♣J92

♠6 ♠6 ♥KQ5 ♥Q5 ♦ A Q J 7 5 2♦ A K Q 9 7 5 2 ♣AK8 ♣AQJ

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♥ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι επαναδηλώνετε; ♠7 ♥ K Q 10 7 6 2 ♦AJ3 ♣K85

♠75 ♥ K Q 10 6 2 ♦AJ3 ♣K85

♠94 ♠J4 ♥ A J 10 9 6 2 ♥ A K 10 9 6 2 ♦A ♦A2 ♣ K J 10 5 ♣ K 10 5

♠3 ♥ A K 10 9 6 2 ♦AQ4 ♣KQ5

♠A65 ♥ K Q 10 6 2 ♦AJ ♣KQ5

Α……………

Β……………

Γ……………

Ε……………

ΣΤ……………

Δ……………

 Ανοίξατε 1♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♦. Τι επαναδηλώνετε; ♠K8 ♥AQ32 ♦K3 ♣J8752

♠AJ32 ♥QJ ♦4 ♣KQ9642

♠AJ3 ♥♦QJ94 ♣KQ9642

♠Q85 ♥AQ98 ♦AK7 ♣KJ6

♠AJ4 ♥KQ4 ♦3 ♣ A J 10 8 7 6

♠Q54 ♥AJ3 ♦52 ♣KQJ42

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 1♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 1♥. Τι επαναδηλώνετε; ♠ K Q 10 7 ♥2 ♦ΚQ5 ♣KJ986

♠KQ5 ♥2 ♦ Κ Q 10 7 ♣KJ986

♠ K Q 10 ♥72 ♦ΚQ5 ♣KJ986

♠ A Q 10 ♥2 ♦ Κ Q 10 2 ♣AJ986

♠KQ7 ♥A93 ♦Κ ♣AK9862

♠KQ7 ♥K ♦A93 ♣AK9862

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 125 71


Η ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ! ΑΠΑΝΤΩΝ 1♥

ΑΝΟΙΞΑΣ 1♦ ?

♣♦ ♥

ΜΠΡΙΤΖ

Επαναδήλωση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ

Με 4φυλλο φιτ στις ♥:

2♥

Ο ανοίξας έχοντας βρει φιτ στις ♥, κάνει επανεκτίμηση του χεριού του προσθέτοντας στους πόντους από ονέρ, τους πόντους από κατανομή!

Με 4φυλλο ♠ μέχρι 17π:

Με ομαλή κατανομή, χωρίς φιτ ♥:

Με ανώμαλη κατανομή που έχει ως δεύτερο 4φυλλο χρώμα τα ♣: Με ανώμαλη κατανομή που έχει ως δεύτερο χρώμα τις ♠: Με μονόχρωμο χέρι ανώμαλης κατανομής:

3♥ 4♥

(χαμηλό άνοιγμα)

15 – 17 πόντοι

(ενδιάμεσο άνοιγμα, με ανώμαλη κατανομή)

18 – 19 πόντοι 12 – 17 πόντοι

1♠

(Αν πρόκειται για 15-17π, τότε το χέρι έχει ανώμαλη κατανομή)

1ΧΑ

12 – 14 πόντοι 18 – 19 πόντοι

2ΧΑ 2♣ 3♣ 1♠ 2♠ 2♦ 3♦ 3ΧΑ

72

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 12 – 14 πόντοι

(δεν αποκλείεται να έχουμε 4φ ♠)

Αγορά Forcing για μανς! 12 – 17πόντοι, 5+φ♦ - 4+φ♣ ΚΑΤΙΟΥΣΑ αγορά 18 – 21 πόντοι, 5+φ♦ - 4+φ♣ JUMP SHIFT – Forcing για μανς 12 – 17 πόντοι 18 – 21 πόντοι, 5+φ♦ - 4φ♠ JUMP SHIFT – Forcing για μανς 12 – 14 πόντοι, 6+φυλλο ♦ 15 – 17 πόντοι, 6+φυλλο ♦ 18 – 19 πόντοι, 6+φυλλο ♦

Η αγορά αυτή δείχνει ένα δυνατό χέρι με 8-9 λεβέ περίπου στα ♦! Μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει και με λιγότερους πόντους.


ΑΠΟ ΤΑ «ΜΠΡΙΤΖΙΑΚΑ» … ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ! - ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΩΝ 1♠

ΑΝΟΙΞΑΣ 1♦ ?

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ

Με 4φυλλο φιτ στις ♠:

2♠

Ο ανοίξας έχοντας βρει φιτ στις ♠, κάνει επανεκτίμηση του χεριού του προσθέτοντας στους πόντους από ονέρ, τους πόντους από κατανομή!

Με ομαλή κατανομή, χωρίς φιτ ♠:

Με ανώμαλη κατανομή που έχει ως δεύτερο 4φυλλο χρώμα τα ♣:

3♠ 4♠ 1ΧΑ 2ΧΑ 2♣ 3♣ 2♥

Με ανώμαλη κατανομή που έχει ως δεύτερο χρώμα τις ♥:

3♥

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 12 – 14 πόντοι (χαμηλό άνοιγμα)

15 – 17 πόντοι

(ενδιάμεσο άνοιγμα, με ανώμαλη κατανομή)

18 – 19 πόντοι 12 – 14 πόντοι 18 – 19 πόντοι Αγορά Forcing για μανς! 12 – 17πόντοι, 5+φ♦ - 4+φ♣ ΚΑΤΙΟΥΣΑ αγορά 18 – 21 πόντοι, 5+φ♦ - 4+φ♣ JUMP SHIFT – Forcing για μανς 16 – 19- πόντοι ΑΝΙΟΥΣΑ αγορά 19 – 21 πόντοι, 5+φ♦ - 4φ♥ JUMP SHIFT – Forcing για μανς 12-14(15) πόντοι και 5φ♦-4♥31

2♦

(χαμηλό άνοιγμα με ανώμαλη κατανομή που δεν μπορεί να κάνει ανιούσα… )

1ΧΑ

(χαμηλό άνοιγμα με σχεδόν ομαλή κατανομή Με 2 δίφυλλα, μπορούμε να επαναδηλώσουμε 1ΧΑ… )

2♦ 3♦ 3ΧΑ

12 – 14 πόντοι, (5)6+φυλλο ♦ 15 – 17 πόντοι, 6+φυλλο ♦ 18 – 19 πόντοι, 6+φυλλο ♦

12-14 πόντοι με 5φ♦-4♥-2-2

Με μονόχρωμο χέρι ανώμαλης κατανομής:

73


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ! ΟΜΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Οι κινήσεις του ανοίξαντος:

Οι κινήσεις του απαντώντος:

ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: (12)13 – 14 πόντοι Ανοίγουμε 1 σε χρώμα και επαναδηλώνουμε: Α. Φιτ οικονομικά με 4φυλλο στο χρώμα του συμπαίκτη ή Β. Χωρίς Ατού οικονομικά, χωρίς φιτ!

 Με 6-10π παίζει «part score»  Με 11-12-π κάνει πρόταση για μανς!  Με 12-18 π ψάχνει τη σωστή μανς!  Με 19+… ψάχνει το σλεμ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: 15 – 17 πόντοι Ανοίγουμε 1ΧΑ Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ, καπετάνιος είναι ο συμπαίκτης!

 Με 0-7π παίζει «part score»  Με 8-9π κάνει πρόταση για μανς!  Με 10-15 π ψάχνει τη σωστή μανς!

ΔΥΝΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: 18 – 19 πόντοι Ανοίγουμε 1 σε χρώμα και επαναδηλώνουμε: Α. Μανς με 4φυλλο στο μαζέρ του συμπαίκτη ή Β. Χωρίς Ατού ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ, χωρίς φιτ!

 Με 0-5π παίζει «part score», αφού δεν απαντάει στο άνοιγμα του συμπαίκτη του!  Με 6+ π ψάχνει τη σωστή μανς!

ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Οι κινήσεις του ανοίξαντος:

Οι κινήσεις του απαντώντος:

ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: (12)13 – 14 πόντοι από ονέρ Ανοίγουμε 1 σε χρώμα και επαναδηλώνουμε: Α. Φιτ οικονομικά με 4φυλλο στο χρώμα του συμπαίκτη ή Β. Το δεύτερο χρώμα μας στο επίπεδο 1, εάν έχουμε χώρο. Γ. Το δεύτερο χρώμα μας στο επίπεδο 2 οικονομικά εάν είναι φθηνότερο από το 1ο (ΚΑΤΙΟΥΣΑ) Δ. Το χρώμα που ανοίξαμε οικονομικά στο επίπεδο 2, με 6φυλλο (ή με 5φυλλο αν δεν μπορούμε να πούμε 1ΧΑ)

 Με 6-10π παίζει «part score»  Με 11-12-π κάνει πρόταση για μανς!  Με 12-18 π ψάχνει τη σωστή μανς!  Με 19+… ψάχνει το σλεμ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: 15 – 17 πόντοι Ανοίγουμε 1 σε χρώμα και επαναδηλώνουμε: Α. Φιτ με πήδημα με 4φυλλο στο χρώμα του συμπαίκτη ή Β. Το δεύτερο χρώμα μας στο επίπεδο 1, εάν έχουμε χώρο. Γ. Το δεύτερο χρώμα μας στο επίπεδο 2 οικονομικά εάν είναι φθηνότερο από το 1ο (ΚΑΤΙΟΥΣΑ) Δ. Το χρώμα που ανοίξαμε στο επίπεδο 3, με 6φυλλο! Ε. με 16-17π μπορούμε να κάνουμε και ΑΝΙΟΥΣΑ, λέγοντας το 2ο χρώμα μας στο επίπεδο 2 αν είναι ακριβότερο του 1ου

Στις ανώμαλες κατανομές προσθέτουμε στους πόντους από ονέρ τους πόντους από κατανομή μόλις βρούμε φιτ!!  Με 6-8π παίζει «part score»  Με 9+ π ψάχνει τη σωστή μανς!  Με 13+ αναζητά την ύπαρξη σλεμ!

ΔΥΝΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: 18 – 21 πόντοι - Ο απαντών είναι υποχρεωμένος να αγοράσει μανς! Ανοίγουμε 1 σε χρώμα και επαναδηλώνουμε: Α. Μανς με 4φυλλο στο μαζέρ του συμπαίκτη ή Β. Κάνουμε JUMP SHIFT (ή ανιούσα με 18-19) ή Γ. Επαναδηλώνουμε συμβατικά 3ΧΑ με μονόχρωμο χέρι και κρατήματα στα μη αγορασθέντα! 74


ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΔΥΝΑΜΗ ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ; Λίγα λόγια για τα ανοίγματα στο επίπεδο 2:

Το επίπεδο 2 ανήκει στους δυνατούς… αλλά και στους αδύνατους!!! Έχοντας πρακτικά καλύψει ένα μεγάλο εύρος ανοιγμάτων με ομαλές και ανώμαλες κατανομές, μας λείπουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις: 1. Πολύ δυνατά χέρια…: Α. Ομαλής κατανομής 20+ πόντων. Β. Ανώμαλης κατανομής 22+πόντων. Γ. Ανώμαλης κατανομής που έχουν τη μανς από μόνα τους (π.χ. 10 λεβέ σίγουρες με ατού ♠). 2. Αδύνατα χέρια κάτω του ανοίγματος, με ένα καλό 6φυλλο χρώμα.

Έτσι θα συναντήσουμε 2 δυνατά ανοίγματα και 3 αδύνατα! 1 . Το άνοιγμα 2♣, που είναι το δυνατότερο άνοιγμα του μπριτζ. Γίνεται με χέρια 23+πόντων ομαλής κατανομής και με όλα τα δυνατά χέρια ανώμαλης κατανομής! Είναι σχεδόν πάντα forcing για τη μανς! 2 . Το άνοιγμα 2ΧΑ, που δείχνει 20-22π ομαλής κατανομής.

3 . Τα ανοίγματα 2♦/2♥/2♠ που δείχνουν 6φυλλο καλό το χρώμα που αγοράζουμε και πόντους κάτω του ανοίγματος! Τα ανοίγματα αυτά λέγονται «weak 2» (αδύνατα). Μετά από ένα τέτοιο άνοιγμα η ευθύνη για την τελική απόφαση βαρύνει τον συμπαίκτη.

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Τι ανοίγω;»

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2♣

23+ ή 9+ λεβέ

23+π ομαλής κατανομής ή ανώμαλη κατανομή forcing για μανς!

2♦/2♥/2♠ “Weak 2” 2ΧΑ

6 – 10

6φυλλο καλό χρώμα ♦/♥/♠ 2 από τα 3 μεγάλα ονέρ (ΑΚQ) ή 3 από τα 5 ονέρ (AKQJ10)

Το πολύ έναν Κ (ή Α) σε άλλο χρώμα

20 – 22

Χέρι ομαλής κατανομής 75


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Περίληψη των συνταγών απάντησης»

ΑΝΟΙΓΜΑ 2ΧΑ – ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 2ΧΑ (20-22π ομαλής κατανομής) – (ΠΑΣΟ) - ?

Μετά από άνοιγμα 2ΧΑ του συμπαίκτη οι κανόνες απάντησης μοιάζουν με το 1ΧΑ άνοιγμα, αλλά είναι ευκολότεροι διότι πλέον καταργείται η έννοια της «πρότασης για μανς»! Ο απαντών με 5+ πόντους (ή 4+ και 5φυλλο χρώμα) θεωρείται δυνατός για μανς! Έτσι ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ πλην του πάσο, είναι FORCING τουλάχιστον για τη μανς! ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΝΤΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

0-4

Ομαλή κατανομή

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ

3♣*

5+

STAYMAN Αγορά – ερώτηση για 4φ ♥ ή ♠

Χέρι που αναζητά το σωστό συμβόλαιο

3♦

5+

6+ φύλλα στα ♦

3♥

4+

5(+)φύλλα στις ♥

πάσο

3♠

4+

5(+)φύλλα στις ♠

3ΧΑ

5 – 10

Ομαλή κατανομή χωρίς 4φ ♥/♠

4♥/♠

4 - 10

6φ+ ♥/♠

10+

Ερώτηση για Άσους!

4♣* «Gerber»

4ΧΑ

Χέρι με κάποιο 6+φ χρώμα ή με 14+π

«Ποσοτικό ΧωρίςΑτού»

11-12

Ομαλή κατανομή χωρίς 4φ ♥/♠

6ΧΑ

13 – 14

Ομαλή κατανομή

76

Η μανς είναι δεδομένη!

ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ

Αναζήτηση σωστής μανς ή σλεμ

ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ

Αναζήτηση σωστής μανς ή σλεμ

Ελπίζουμε να βγει η μανς… ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ με βλέψεις για σλεμ! Ο ανοίξας απαντά: 4♦: 0ή4 , 4♥:1, 4♠:2, 4ΧΑ:3 Στη συνέχεια 5♣ είναι ερώτηση για Κ-άδες! ΤΟ ΣΛΕΜ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΑΚΟ!

Ο ανοίξας λέει πάσο με 20 ενώ με 21-22π, απαντάει Άσους στο επίπεδο 5 με στόχο τα 6ΧΑ! 5♣: 0 ή 4, 5♦:1, 5♥:2, 5♠:3

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας λέει πάσο


ΑΝΟΙΓΜΑ 2ΧΑ: Captain – crew διάλογοι και η ερμηνεία τους!

ΔΥΣΗ ♠KJ ♥AK64 ♦KQ4 ♣A973

ΔΥΣΗ ♠ΚQ95 ♥A864 ♦AQJ ♣KQ

ΔΥΣΗ 2ΧΑ* 3ΧΑ***

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♠** πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠A9853 ♥9 ♦J865 ♣ J 10 7

ΔΥΣΗ 2ΧΑ 3♥**

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣* 4♥***

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 8 3 ♥9865 ♦J3 ♣82

ΔΥΣΗ 2ΧΑ 3♥** 4♠****

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣* 3ΧΑ***

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Α 10 8 3 ♥5 ♦ 10 9 7 6 4 ♣J53

ΔΥΣΗ 2ΧΑ 3♦** 4♠ ***

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣* 3♠ ***

* Έχω 20-22π, ομαλή κατανομή ** Έχω 4π και 6φ ♥. Θα παίξουμε 4♥ *** Ό,τι πεις συμπαίκτη… πάσο!

* Έχω 20-22π, ομαλή κατανομή ** Έχω 4+π και 5φ ♠. Έχεις φιτ για να παίξουμε 4♠;  *** Δυστυχώς όχι… Θα παίξουμε 3ΧΑ!

* Έχω 5+π και ενδιαφέρον για μαζέρ. Κάνω ερώτηση 3♣ Stayman. **Έχω 4φ ♥ δεν αποκλείεται να έχω και ♠. *** Θα παίξουμε 4♥.

* Έχω 5+π και ενδιαφέρον για μαζέρ. Κάνω ερώτηση 3♣ Stayman. **Έχω 4φ ♥ δεν αποκλείεται να έχω και ♠. *** Ενδιαφερόμουν για ♠. 3ΧΑ λοιπόν... ****Έχω και 4φ♠ ! Διορθώνω σε 4♠!

* Έχω 5+π με 5-4 τα μαζέρ. 3♣ Stayman. ** Δεν έχω 4φυλλο μαζέρ! Απαντάω 3♦! ***Έχω 5φ ♠. Μήπως έχεις 3φυλλη; ****Έχω 3φυλλη ♠ τυχερέ! 4♠ λοιπόν!

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠76 ♥ Α 10 8 6 5 3 ♦432 ♣95

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ J 10 9 6 3 ♥ΑJ43 ♦4 ♣652

77

Stayman με 5-4 τα μαζέρ!

ΔΥΣΗ ♠AK4 ♥KQ ♦Q97 ♣AQ873

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♥**

Stayman με 4φΜ – διάλογοι με σκοπό τη μανς!

ΔΥΣΗ ♠KJ4 ♥KQJ3 ♦A97 ♣AQ6

ΔΥΣΗ 2ΧΑ* πάσο***

Μανς χωρίς βλέψεις για σλεμ…

ΔΥΣΗ ♠ΑK42 ♥QJ4 ♦ K J 10 ♣AK3


ΔΥΣΗ ♠Α3 ♥AQ85 ♦ K Q 10 3 ♣AJ4

ΔΥΣΗ ♠ A J 10 9 ♥KQ8 ♦AQ2 ♣ΑQ9

ΔΥΣΗ 2ΧΑ πάσο**

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♠*

ΔΥΣΗ 2ΧΑ πάσο**

ΑΝΑΤΟΛΗ 4ΧΑ*

ΔΥΣΗ 2ΧΑ 6XA**

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♣* πάσο

ΔΥΣΗ 2ΧΑ 4ΧΑ** 5♠****

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♣* 5♣*** 7XA 

* Έχω μακρύ ♦ χωρίς βλέψεις για σλεμ. Δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω… Θα παίξουμε 3ΧΑ ελπίζοντας να βγουν! **Ό,τι πεις συμπαίκτη… πάσο!

* Έχω 4π με 7φ♠.Ελπίζω να βγουν οι 4♠. **Ό,τι πεις συμπαίκτη… πάσο!

*Έχω 10π και 5φ ♦. Το χέρι μου αξίζει για 11π. Αν ο συμπαίκτης έχει 21-22π το σλεμ είναι πιθανό! Θα τον ρωτήσω: 4ΧΑ. **Χμ.. Ποσοτικό ΧΑ. Έχω 20π. Πάσο 

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠875 ♥52 ♦ A 10 9 7 5 2 ♣96 ΑΝΑΤΟΛΗ ♠J986542 ♥K7 ♦952 ♣5 ΑΝΑΤΟΛΗ ♠Q3 ♥Α53 ♦ΚJ876 ♣ 10 2

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠Q3 ♥Α53 ♦ΚJ876 ♣ 10 2

*Έχω 10π και 5φ ♦. Το χέρι μου αξίζει για 11π. Αν ο συμπαίκτης έχει 21-22π το σλεμ είναι πιθανό! Θα τον ρωτήσω: 4ΧΑ. **Χμ.. Ποσοτικό ΧΑ. Έχω 22π με 3 Άσους. Θα αγοράσω αμέσως σλεμ, χωρίς καν να απαντήσω Άσους, αφού έχοντας 3, το πολύ να λείπει ένας . 6ΧΑ λοιπόν! Αν περνάει η εμπάς της ♠ θα βγάλουμε 7.

ΔΥΣΗ ♠AK86 ♥AK9 ♦AQ5 ♣ 10 4 3

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠3 ♥52 ♦K96 ♣ΑΚQ9852

Μικρό ή μεγάλο σλεμ!

ΑΝΑΤΟΛΗ 3ΧΑ*

Πρόταση για σλεμ – ΠΟΣΟΤΙΚΟ Χωρίς Ατού

ΔΥΣΗ ♠ A J 10 9 ♥KQ8 ♦A52 ♣KQJ

ΔΥΣΗ 2ΧΑ πάσο**

Απ’ ευθείας μανς

ΔΥΣΗ ♠ΚQJ4 ♥ΑK4 ♦J63 ♣AQ6

* Έχω «άκοπο» μακρύ ♣ και 12πόντους. Το σλεμ είναι μάλλον δεδομένο… αλλά Δεν αποκλείεται να κάνουμε 13 λεβέ. Ρωτάω Άσους με 4♣(Gerber)! **Για να δούμε, οι απαντήσεις πάνε με βήματα: 4♦:0ή4, 4♥:1, 4♠:2, 4ΧΑ:3. ***Τέλεια! Δεν μας λείπει κανένας Άσος. Θα ρωτήσω και Κ-άδες με 5♣. Πόσους έχεις; ****Οι απαντήσεις πάνε και πάλι με βήματα: 5♠! Έχω 2 Κ-άδες! 78


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2ΧΑ ΑΝΟΙΓΜΑ

1.

2.

3.

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 2ΧΑ. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση; ♠Q7652 ♥A86 ♦85 ♣ 10 7 2

♠Q7652 ♥Q987 ♦3 ♣ J 10 4

♠3 ♥ A J 10 8 4 2 ♦654 ♣ 10 4 2

♠Q63 ♥ 10 8 7 5 ♦AJ653 ♣4

♠6 ♠642 ♥ 10 4 ♥976 ♦K972 ♦Q8752 ♣QJ9854♣56

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ανοίξατε 2XA και ο συμπαίκτης απάντησε 3♣. Τι απαντάτε; ♠ΑJ6 ♥KQ62 ♦AK83 ♣K85

♠KJ7 ♥AQ3 ♦A3 ♣KQJ82

♠KQ76 ♥ A J 10 3 ♦AQ ♣AJ3

♠KQ76 ♥A9 ♦AK6 ♣A963

♠AQ ♥ A J 10 3 ♦K987 ♣AK3

♠ A J 10 8 6 ♥K4 ♦AJ9 ♣AK5

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά!

Α.

ΔΥΣΗ ♠ΑJ2 ♥KQ94 ♦ΑQ8 ♣ΚQ5

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Q 10 9 8 7 ♥A2 ♦972 ♣ 10 6 4

Β.

ΔΥΣΗ ♠K986 ♥AK64 ♦KQ ♣AJ9

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠AJ64 ♥3 ♦J952 ♣ 10 8 6 3

79


Γ.

ΔΥΣΗ ♠AJ ♥K74 ♦AJ8 ♣AQJ54

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K9654 ♥ Q 10 9 8 ♦ 10 7 4 ♣3

Δ.

ΔΥΣΗ ♠AJ ♥K74 ♦AJ8 ♣AQJ54

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K965 ♥ Q 10 9 8 3 ♦ 10 7 4 ♣3

ΔΥΣΗ ♠KQ62 ♥AQ3 ♦KQJ7 ♣A9

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 8 7 3 ♥98 ♦ 10 9 8 6 3 ♣J

ΔΥΣΗ ♠Κ9 ♥KQ4 ♦AJ8 ♣AQJ54

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠AQJ4 ♥ A 10 3 ♦ Q 10 9 7 5 ♣3

ΔΥΣΗ ♠AJ97 ♥KQ84 ♦AK2 ♣KQ6

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K6 ♥A5 ♦ 10 7 4 3 ♣ A 10 9 5 2

ΔΥΣΗ ♠KJ62 ♥AQ34 ♦KQ7 ♣AJ

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠A873 ♥987 ♦2 ♣Q6532

Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Η. 80

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 125-126


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Ο συμπαίκτης είναι αδύνατος!»

ΑΔΥΝΑΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 2♦/2♥/2♠ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι απαντήσεις στο άνοιγμα weak 2:

Το άνοιγμα weak, δείχνει χέρι ανώμαλης κατανομής, με ένα καλό* 6φυλλο χρώμα και το πολύ έναν Κ (σπανίως Α) σε άλλο χρώμα! Π.χ. ♠Α Q J 8 7 4, ♥4 2, ♦J 8, ♣9 5 2 . Ανοίγουμε 2♠ Επίσης όταν ανοίγουμε weak σε ένα μαζέρ, απαγορεύεται να έχουμε 4 φύλλα ή 3φυλλο ονέρ στο άλλο μαζέρ! Προφανώς, ΔΕΝ υπάρχει άνοιγμα weak σε 4η θέση. *Καλό χρώμα = 2 από τα 3 μεγάλα ονέρ ΑΚQ ή 3 από τα 5 ονέρ AKQJ10 Οι λόγοι που ανοίγουμε στο επίπεδο 2 αδύνατοι, είναι οι παρακάτω: Α. Με μια αγορά περιγράφουμε αμέσως το χέρι μας. Β. Με 6φυλλο χρώμα γενικά προτιμάμε την «επίθεση» από την άμυνα. Έτσι, αν έχει πόντους ο συμπαίκτης μας θα ξέρει αμέσως ποια μανς να επιλέξει, ενώ αν οι πόντοι είναι στον αντίπαλο άξονα… έχουμε στερήσει στους «εχθρούς» πολύτιμο αγοραστικό χώρο. Έτσι, μετά από άνοιγμα weak 2 ο απαντών είναι ο captain του ζευγαριού! Το weak από τη μεριά του δεν ξαναμιλάει εκτός εάν ερωτηθεί από τον συμπαίκτη του . Πως σκέφτεται ο captain (απαντών): Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι το άνοιγμα weak γίνεται με ανώμαλη κατανομή. Έτσι δεν έχουμε να κάνουμε με μανς από «πόντους», αλλά με μανς που βγαίνουν με «λεβέ». Δηλαδή οι Άσοι είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, ενώ οι νταμοβαλέδες σχεδόν άχρηστοι! Οι ρηγάδες καμιά φορά «ταιριάζουν» με καμιά περαστική ντάμα στο weak, ενώ καμιά φορά χρησιμεύουν μόνο για άμυνα. Επίσης, υπάρχουν φορές που σκοπίμως ανεβαίνουμε ψηλά για να θυσιαστούμε μπαίνοντας 1-2 μέσα, ενώ οι αντίπαλοι έχουν μανς!

ΑΓΟΡΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΦΙΤ ΣΤΟ WEAK

?

Αγορά στρατηγικής

2ΧΑ

13+

Ερώτηση για εξωτερικό Κ ή Α

Νέο χρώμα

15+

(5)6φ+

13+

Χέρι που αισιοδοξεί να κάνει 9 λεβέ!

Ο απαντών είτε σκοπεύει να βγάλει το συμβόλαιο, είτε απλά να εμποδίσει τους αντιπάλους! Ο απαντών ψάχνει τη σωστή μανς ή το σλεμ, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από τον συμπαίκτη! ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ Ο ανοίξας δίνει φιτ αν έχει, αλλιώς αγοράζει αξίες ή επιστρέφει στο χρώμα του. ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ χωρίς βλέψεις για σλεμ Ο ανοίξας λέει πάσο

3ΧΑ

81


ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ WEAK 2: Οι κινήσεις του απαντώντος… ΑΝΑΤΟΛΗ 3♥*

ΔΥΣΗ ♠ΑQJ762 ♥52 ♦9764 ♣2

ΔΥΣΗ 2♠ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♠*

ΔΥΣΗ ♠ΑQ9864 ♥53 ♦K3 ♣875

ΔΥΣΗ 2♠ 3♦**

ΑΝΑΤΟΛΗ 2XA* 6♠***

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠K874 ♥Α96 ♦43 ♣ J 10 6 5

* Έχω 8π και φιτ στις ♥. Οι πόντοι είναι στους αντιπάλους οι οποίοι θα δυσκολευτούν να συνεννοηθούν! Θα τους στερήσω ένα ακόμα επίπεδο ελπίζοντας να μπερδευτούν και να τους «κλέψουμε» το συμβόλαιο! Προσφέρω περίπου 1,5 λεβέ στον συμπαίκτη!

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ 10 9 8 3 ♥97654 ♦A ♣ J 10 7

* Έχω 5π και πολύ καλό φιτ στις ♠. Δίνω έναν πολύτιμο ξερό Άσο στον συμπαίκτη, αλλά γνωρίζω ότι οι αντίπαλοι έχουν πολλούς πόντους και σίγουρα σόλο στις ♠, αφού εμείς έχουμε 10 από αυτές! Έτσι είναι πολύ πιθανόν να έχουν ακόμα και σλεμ… ΔΕΝ θέλω να το βρουν! Θα αγοράσω αμέσως 4♠ δυσκολεύοντας έτσι τη ζωή τους… και που ξέρεις μπορεί καμιά φορά να μας αφήσουν να τις βγάλουμε!

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ K J 10 3 ♥7 ♦ A Q J 10 7 4 ♣A6

Σκεπτικό της Ανατολής: Έχω καλό φιτ στις ♠, σόλο στις ♥ και ένα πολύ καλό δεύτερο χρώμα, τα ♦. Το χέρι μου έχει τη μανς σίγουρη, αφού ξέρω ότι ο συμπαίκτης έχει ♠AQ και με το σόλο ♥ μου, το χέρι μου χάνει το πολύ μια ♥, ένα ♦ και ένα ♣. Όλα αυτά βέβαια αν δεν έχει τίποτα ο συμπαίκτης! Όμως σε άνοιγμα weak, δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποιος ρήγας… Αν ο συμπαίκτης μου έχει τον ♦Κ, τότε κερδίζουμε σίγουρα: 6 λεβέ στα ♦, 6 στις ♠ και μια στα ♣, σύνολο 13. Επειδή όμως οι αντίπαλοι παίζουν πρώτοι, θα προλάβουν να μας πάρουν μια κουπίτσα (τη 2η την κόβω) και θα κάνουμε μόνο 12 λεβέ. Για να μάθω αν ο συμπαίκτης έχει το ρήγα που αναζητώ, θα χρησιμοποιήσω την ερώτηση εξωτερικής αξίας 2ΧΑ. Σε απάντηση 3♦ θα πω 6♠, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη απάντηση θα πω 4♠. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2ΧΑ Α. 3 ΣΕ ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ: Κ ή Α στο χρώμα αυτό Β. 3 ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΣ: «Δεν έχω εξωτερική αξία» Γ. 3ΧΑ: «Το χρώμα που άνοιξα είναι ΑΚQxxx!» 82

Ερώτηση εξωτερικού Κ ή Α με 2ΧΑ

ΔΥΣΗ 2♥ πάσο

Εκνευρίζοντας τους αντιπάλους… Η μαγεία των ανώμαλων κατανομών

ΔΥΣΗ ♠3 ♥ΚQJ874 ♦9753 ♣84


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ WEAK 2  Είστε dealer της διανομής. Τι ανοίγετε σε κάθε περίπτωση;

1.

♠ Α J 10 6 4 2 ♠ 6 ♥86 ♥KJ6432 ♦QJ42 ♦J65 ♣5 ♣Q85

♠Q965 ♥AQJ752 ♦2 ♣ 10 4

♠2 ♥AQJ752 ♦Q965 ♣ 10 4

♠85 ♠64 ♥ 10 4 2 ♥K76 ♦ K Q J 10 4 2 ♦ A 10 7 5 4 2 ♣85 ♣Q6

Α……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

Β……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 2♥. Τι αγοράζετε;

2.

3.

Α.

♠ Q J 10 8 7 2 ♥KQ62 ♦5 ♣32

♠ K 8 5 4 ♠ K 10 6 4 ♥AJ3 ♥♦3 ♦K7 ♣AQ875♣AKQ8763

♠AJ5 ♥3 ♦AK532 ♣KQ42

♠AKJ876 ♥Q ♦KQ87 ♣ 10 3

♠QJ865 ♥♦Q52 ♣K9743

Α……………

Β…………… Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά! ΔΥΣΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ♠J2 ………………… ♥ A Q 9 8 7 4 ………………… ………………… ………………… ♦873 ………………… ………………… ♣ 10 2

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠A43 ♥ J 10 ♦54 ♣AKQ763

Β.

ΔΥΣΗ ♠KQJ865 ♥83 ♦4 ♣ 10 8 7 5

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠A32 ♥QJ5 ♦AKQ7 ♣QJ6

Γ.

ΔΥΣΗ ♠65 ♥K4 ♦ Α Q 10 6 5 3 ♣873

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A 10 2 ♥ A J 10 7 6 3 ♦K94 ♣5 83

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 126


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Ο συμπαίκτης είναι ΠΟΛΥ δυνατός»

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΤΖ: 2♣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το άνοιγμα 2♣ είναι συμβατικό δυνατό άνοιγμα και γίνεται με δύο τύπους χεριών: Α. ΟΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 23+ ΠΟΝΤΟΥΣ Β. ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΣ (ΣΧΕΔΟΝ) ΣΙΓΟΥΡΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ (9+ΛΕΒΕ). .

Ανοίγοντας 2♣ λέμε στον συμπαίκτη μας: «Είμαι πολύ δυνατός! Απαγορεύεται να περάσεις πάσο!»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ 2♣: ♠AKQ9765 ♥AK2 ♦43 ♣A

♠KQJ4 ♥AK2 ♦K987 ♣AKJ

♠♥ A K J 10 6 ♦AKQ94 ♣AJ2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 2♣: ΑΓΟΡΑ

2♦

ΠΟΝΤΟΙ 0+

2♥ / 2♠

5+

3♣ / 3♦

5+

84

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Αγορά αναμονής

Ο απαντών αναμένει να μάθει το είδος του χεριού του ανοίξαντος. Η αγορά 2♦ γίνεται με όλα τα είδη χεριών που δεν εμπίπτουν στις επόμενες κατηγορίες!

5+φ ♥ / ♠ με τουλάχιστον 2 από τα 3 μεγάλα ονέρ, ΑΚQ 5+φ ♣/♦ με τουλάχιστον 2 από τα 3 μεγάλα ονέρ, ΑΚQ

Ο απαντών «διαφημίζει» το καλό 5+φυλλο χρώμα του.

Ο απαντών «διαφημίζει» το καλό 5+φυλλο χρώμα του.


Η ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝΤΟΣ 2♣ - 2♦ / ? ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΣΗ 2ΧΑ

2♥ / 2♠

3♣ / 3♦

ΣΗΜΑΣΙΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 23 – 24 πόντοι, ομαλής κατανομής

Ο απαντών με 0-1π ομαλής κατανομής περνάει πάσο, αλλιώς ακολουθεί τους κανόνες απάντησης σε άνοιγμα 2ΧΑ (σελ 59).

Ανώμαλη κατανομή με (5)6+φ ♥ / ♠ και δύναμη τουλάχιστον για μανς.

Ο απαντών δεν μπορεί να περάσει πάσο! Με ελάχιστη δύναμη και φιτ κλείνει μανς, ενώ με κάτι τις και φιτ το δίνει οικονομικά. Χωρίς φιτ αγοράζει το μακρύ του χρώμα!

Ανώμαλη κατανομή με 6+φ ♣ / ♦

Ο απαντών δε μπορεί να περάσει πάσο! Πράττει με βάση τη λογική και τους παραπάνω κανόνες…

25 – 27 πόντοι, ομαλής κατανομής

3ΧΑ

Ο απαντών κάνει πρόσθεση και αποφασίζει το ύψος του τελικού συμβολαίου. Αν θέλει διορθώνει σε 4♥/4♠. Επίσης η αγορά 4♣ είναι Stayman!

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΩΝ 4ΧΑ (Blackwood): «Το απαραίτητο εργαλείο για να βρεθεί ένα σλεμ!» Μιλώντας για σλεμ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να κερδίσει κανείς 12 λεβέ (ΜΙΚΡΟ ΣΛΕΜ) πρέπει πρώτα να μην χάσει τις 2 πρώτες! Επίσης για να κερδίσει 13 λεβέ (ΜΕΓΑΛΟ ΣΛΕΜ) θα πρέπει να μην χάσει καμία… Έτσι η κατοχή των Άσων και των Ρηγάδων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγάλουμε ένα σλεμ. Γι αυτό κρατήσαμε την αγορά – κόλπο 4ΧΑ, για να ρωτάμε τον συμπαίκτη μας πόσους Άσους έχει. Κάτι τέτοιο βέβαια συμβαίνει όταν έχουμε βρει φιτ και επιπλέον έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει στον άξονα αρκετή δύναμη για σλεμ! Σε περίπτωση δε που δε λείπει κανένας Άσος και θέλουμε να τολμήσουμε το ΜΕΓΑΛΟ σλεμ, μπορούμε να ρωτήσουμε και τους ρηγάδες με 5ΧΑ!! Απαντήσεις στην ερώτηση 4ΧΑ: Απαντήσεις στην ερώτηση 5ΧΑ:

5♣: 0 (ή 4) 5♦: 1 5♥: 2 5♠: 3

6♣: 0 6♦: 1 6♥: 2 6♠: 3

85


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 2♣ ΔΥΣΗ ♠ΑQJ8 ♥AQ3 ♦K9 ♣AK53

ΔΥΣΗ 2♣*(1) 2ΧΑ*(3) 3♠*(5) πάσο*(7)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦*(2) 3♣*(4) 4♠*(6)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ 10 9 7 4 ♥642 ♦Q8532 ♣7

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά!  Είμαι δυνατός! Δεν έχω κάποιο πολύ καλό χρώμα να διαφημίσω. Πες μου τι έχεις! Έχω 23-24π ομαλής κατανομής. Έχεις 4φυλλο μαζέρ ♥ ή ♠; (Ερώτηση 3♣ Stayman) Έχω 4φυλλη ♠, αλλά όχι 4φυλλη ♥. Ωραία! Βρήκαμε φιτ στις ♠. Θα παίξουμε 4♠. Εσύ αποφασίζεις το ύψος του συμβολαίου… Πάσο λοιπόν 

ΔΥΣΗ ♠ΚJ4 ♥ΑQ4 ♦ΑΚQJ9 ♣A3

ΔΥΣΗ 2♣*(1) 4ΧΑ*(3) 5XA*(5) 7♠*(7)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♠*(2) 5♦*(4) 6♦*(6) πάσο*(8)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ A Q 10 8 7 ♥7652 ♦3 ♣K96

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά! 

1. Είμαι δυνατός! 2. Έχω 5φυλλη ♠ με 2 μεγάλα ονέρ! 3. Χμ... από τα φύλλα μου συμπεραίνω ότι έχεις ♠AQ. Λείπουν 2 ρηγάδες και θα ήθελα να δω αν τους έχεις. Το μικρό σλεμ είναι δεδομένο, αλλά το μεγάλο δεν είναι καθόλου απίθανο. Για να μάθω πόσους ρηγάδες έχεις πρέπει πρώτα να σε ρωτήσω Άσους. 4ΧΑ!! Πόσους Άσους έχεις; 4. Έχω έναν Άσο. 5. Το ήξερα βασικά αυτό . 5ΧΑ! Πες μου τώρα αν έχεις και κανέναν ρήγα! 6. Πήρες φόρα συμπαίκτη βλέπω. Έχω έναν ρήγα. Απαντάω 6♦. 7. Για να προσθέσω λεβέ: Θα κερδίσουμε 5♠, 4♦, τον ♣Α και τον ♥Α. Σύνολο 11 λεβέ. Αν έχεις τον ♣Κ, θα μπορέσεις να κόψεις το 3ο ♣ σου στον μορ. Έτσι θα κάνουμε 13 λεβέ. Αν πάλι έχεις τον ♥Κ, θα κερδίσεις ♥ΑΚQ για να κάνεις τις 13 λεβέ σου. Επειδή ενδεχομένως να χρειαστεί να κόψεις ένα ♣ στο χέρι μου, θα αγοράσω το ΜΕΓΑΛΟ σλεμ στις ♠. Αν μου είχες δώσει 2 ρηγάδες, θα αγόραζα 7ΧΑ! 8. Πάσο! Με 9 πόντους θα εκτελέσω μεγάλο σλεμ…  86

Άνοιγμα 2♣ με ομαλή κατανομή

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


ΔΥΣΗ ♠ΑK ♥ A Κ Q 10 8 6 2 ♦53 ♣A9

ΔΥΣΗ 2♣*(1) 2♥*(3) πάσο*(5)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦*(2) 4♥*(4)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠9753 ♥642 ♦ 10 9 8 ♣J52

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά! 

Είμαι δυνατός! Δεν έχω κάποιο πολύ καλό χρώμα να διαφημίσω. Πες μου τι έχεις… Έχω ανώμαλη κατανομή με ♥. Έχω τη μανς μόνος μου! Καλά λοιπόν! Βγάλε τη μανς που έχεις. Δεν έχω τίποτα καλό να σου προσφέρω, αλλά έχω φιτ στις ♥ σου ευτυχώς  5. Ό,τι πεις συμπαίκτη. Χωρίς τη βοήθειά σου δεν μπορώ να βγάλω σλεμ. Θα περάσω πάσο στις 4♥.

ΔΥΣΗ ♠8 ♥ Α Κ Q 10 3 ♦AQ4 ♣AKJ9

ΔΥΣΗ 2♣*(1) 2♥*(3) 3♣*(5) 4XA*(7) 6♣*(9)

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦*(2) 2♠*(4) 4♣*(6) 5♣*(8) πάσο*(10)

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Q 10 7 5 2 ♥2 ♦Κ9 ♣ Q 10 8 6 4

 Μετάφραση της αγοράς από τα μπριτζιακά… στα ελληνικά! 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Είμαι δυνατός! Δεν έχω κάποιο πολύ καλό χρώμα να διαφημίσω. Πες μου τι έχεις… Έχω ανώμαλη κατανομή με ♥. Έχω τη μανς μόνος μου! Δεν έχω φιτ στις ♥. Έχω ♠ αλλά όχι πολύ καλές. Έχω και 4φυλλο ♣! Ωραία! Βρήκαμε φιτ στα ♣. Έχω μερικά χρήσιμα φύλλα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν… Π.χ. η ♣Q, ο♦Κ και το σόλο στις ♥. Γι αυτό το λόγο δεν θα κλείσω τη μανς στα 5♣, αλλά θα σου δώσω φιτ οικονομικά με 4♣! Η αγορά 4♣ είναι δυνατότερη από τα 5♣… 7. Τέτοια μου λες και παίρνω φόρα. 4ΧΑ ερώτηση Άσων! 8. Χμ… δεν έχω κανέναν Άσο… απαντάω 5♣ δείχνοντας 0 ή 4 9. Μα καλά πως με ενθαρρύνεις χωρίς κανέναν Άσο στα φύλλα σου; Μάλλον θα έχεις τον ♦Κ και κάμποσα ♣-άκια. Θα δοκιμάσω το σλεμ στα ♣ ελπίζοντας να χάσω μόνο τον ♠Α και τίποτε άλλο! 10. Good Luck Partner! I pass!

87

Άνοιγμα 2♣ με ανώμαλη κατανομή

1. 2. 3. 4.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 2♣  Είστε dealer της διανομής. Τι ανοίγετε σε κάθε περίπτωση;

1.

♠A7 ♠AKJ7 ♥AKQ4 ♥KQJ3 ♦J ♦AQ4 ♣AKQ764♣KJ

♠AK ♥KQ4 ♦AQ862 ♣A76

♠ A K Q 10 7 2 ♥3 ♦AKJ852 ♣-

♠KQJ ♠Q53 ♥ K Q J 10 6 3 2 ♥ A K J 2 ♦A5 ♦AJ84 ♣2 ♣AK

Α……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

Β……………

ΣΤ……………

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 2♣. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση;

2.

3.

Α.

♠ Q J 10 8 2 ♥KQ62 ♦5 ♣732

♠AJ642 ♥842 ♦J9 ♣K74

Α……………

Β…………… Γ……………

♠ 10 8 5 3 ♥97542 ♦♣7654

♠8652 ♥3 ♦AKJ32 ♣972

♠4 ♥KQJ62 ♦9765 ♣ 10 8 7

♠QJ86 ♥5 ♦A852 ♣J743

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά! ΔΥΣΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ♠AKJ7 ………………… ………………… ♥KQJ3 ………………… ………………… ♦AQ4 ………………… ………………… ♣KJ

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ 10 8 4 3 ♥85 ♦962 ♣Q763

Β.

ΔΥΣΗ ♠AK ♥KQ4 ♦AQ862 ♣A76

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠J832 ♥ A J 10 8 7 ♦K3 ♣ 10 4

Γ.

ΔΥΣΗ ♠ A K Q 10 7 2 ♥3 ♦AKJ852 ♣-

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠J96 ♥A42 ♦ 10 3 ♣K9754

88

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 127


ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3, 4… & 5: ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΡΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ! Λίγα λόγια για τα ανοίγματα στο επίπεδο 3, 4 & 5:

Όσο πιο ανώμαλη είναι η κατανομή ενός χεριού, τόσο πιο επιθετικό είναι το χέρι αυτό. Έτσι βλέπουμε ότι με 7φυλλο ή 8φυλλο χρώμα σπανίως μας συμφέρει να κάνουμε άμυνα, αφού τα ονέρ στο μακρύ χρώμα κόβονται από τους αντιπάλους. Βέβαια στο μπριτζ δε γίνεται να «περνάει» μόνο το δικό μας! Έτσι φυσικά θα βρεθούμε και σε θέση άμυνας, αλλά τη φορά που θα γίνει αυτό, καλό θα είναι να έχουν μπερδευτεί λιγάκι οι αντίπαλοι στην αγορά! Έτσι, όπως στο άνοιγμα weak 2 όπου ο ανοίξας υπόσχεται ένα καλό 6φυλλο χρώμα και πρακτικά τίποτε άλλο, στα ανοίγματα στο επίπεδο 3, ο ανοίξας υπόσχεται ένα καλό 7φυλλο χρώμα! Με την ίδια λογική, ένα άνοιγμα στο επίπεδο 4 υπόσχεται 8φυλλο ενώ ένα άνοιγμα στο επίπεδο 5 (σπάνια περίπτωση), υπόσχεται 9φυλλο! Φυσικά όταν ανοίγουμε στο επίπεδο 3 και άνω, απαγορεύεται να έχουμε εξωτερικό Α!! Τα ανοίγματα σε επίπεδο 3 και άνω λέγονται «ανοίγματα μπαράζ» ή «ανοίγματα φραγμού» (preemptive openings).  Ο απαντών και πάλι έχει το ρόλο του captain: Υπολογίζοντας τις λεβέ που προσφέρει στον συμπαίκτη, αγοράζει στο ανάλογο επίπεδο. Αλλαγή χρώματος από τον απαντώντα είναι forcing όπως και στο άνοιγμα weak 2, ενώ οποιαδήποτε άλλη αγορά είναι για πάσο! Για άλλη μια φορά, ο ανοίξας του μπαράζ δεν ξαναμιλάει αν δεν ερωτηθεί από τον συμπαίκτη του!

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Τι ανοίγω;»

ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΝΤΟΙ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΟ 7ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑ

3♣/3♦/3♥/3♠

4 – 10

2 από τα 3 Μεγάλα ονέρ (AKQ) ή 3 από τα 5 (ΑΚQJ10)

4♣/4♦/4♥/4♠

4 – 10

ΚΑΛΟ 8ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑ

5♣/5♦/5♥/5♠

4 – 10

ΚΑΛΟ 9ΦΥΛΛΟ ΧΡΩΜΑ 89


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΓΜΑΤΑ ΦΡΑΓΜΟΥ  Είστε dealer της διανομής. Τι ανοίγετε σε κάθε περίπτωση;

1.

♠KQJ98654 ♥5 ♦Q ♣764

♠6 ♥ Q 10 8 7 6 5 4 ♦K76 ♣53

♠AQJ854 ♥Q753 ♦2 ♣76

♠Q5 ♥54 ♦KQJ765432 ♣-

♠ 10 5 ♥2 ♦972 ♣ A Q J 10 6 5 4

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 3♥. Τι απαντάτε σε κάθε περίπτωση;

2.

3.

Α.

♠ Q J 10 ♥A43 ♦AJ8 ♣ K J 10 4

♠AK642 ♥Q ♦KQ54 ♣A74

♠ 10 8 5 3 ♥97542 ♦♣7654

♠8652 ♥K64 ♦9 ♣ Q J 10 7 4

♠A54 ♥A97 ♦ J 10 9 8 ♣A87

♠9862 ♥K ♦AK52 ♣ A 10 5 2

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Μοίρασε η Δύση. Οι ΒΝ περνάνε πάσο συνέχεια. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά! ΔΥΣΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ♠2 ………………… ………………… ♥542 ………………… ♦ A Q J 10 8 6 4 ………………… ………………… ………………… ♣J8

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠KJ8 ♥AQJ ♦962 ♣ Q 10 9 3

Β.

ΔΥΣΗ ♠6 ♥AQJ87532 ♦53 ♣74

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠AKQ75 ♥K ♦ A 10 9 8 7 6 ♣2

Γ.

ΔΥΣΗ ♠42 ♥3 ♦984 ♣AKJ7543

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠97 ♥ J 10 5 4 2 ♦ 10 3 ♣ Q 10 9 8

90

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 127 - 128


ÐÁ

ÑÅÌ

ÂÏ

ËÅÓ


92


ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ: Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ… ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Λίγα λόγια για τις παρεμβολές:

Σε αντίθεση με το άνοιγμα το οποίο βασίζεται κυρίως στους πόντους από ονέρ, οι παρεμβολές βασίζονται κυρίως σε κάποιο μακρύ καλό χρώμα. Όταν ανοίξει την αγορά κάποιος αντίπαλος πριν από εμάς, γνωρίζουμε ήδη ότι ο αντίπαλος έχει 13+πόντους. Τότε εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση στην αγορά, αφού μειώνονται οι πιθανότητες να έχει πόντους και ο συμπαίκτης για να βγάλουμε μανς. Όμως, είδαμε ότι οι ανώμαλες κατανομές έχουν δύναμη και βγάζουν μανς συχνά χωρίς 25 πόντους από ονέρ!

Επίσης, εκτός από τη μάχη της μανς, στο μπριτζ υπάρχει και η «μάχη του μερικού συμβολαίου» (part score)! Σε μοιρασμένους πόντους δηλαδή, ενδιαφέρον αποκτά για έναν παίκτη να ορίσει το δικό του χρώμα ως ατού, παίζοντας συμβόλαιο 2♠ αντί 2♥ που θα μπορούσαν να βγάλουν οι αντίπαλοι! Επίσης, ακόμα και εάν το συμβόλαιο τελικά καταλήξει στους αντιπάλους, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υποδείξει τη σωστή αντάμ στον συμπαίκτη μας. Έτσι, σε γενικές γραμμές ο παρεμβαλλόμενος παίκτης θα πρέπει να έχει ένα καλό χρώμα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να μπει πολλές μέσα αν τον κοντράρουν οι αντίπαλοι για τιμωρία. Υπάρχουν 4 είδη παρεμβολής τα οποία θα μάθουμε: 1. Απλή παρεμβολή, 2. Παρεμβολή 1ΧΑ, 3. Παρεμβολή με πήδημα, 4. Κόντρ ομιλίας.  Τι πληρώνουμε σε ενδεχόμενο κόντρ των αντιπάλων αν αποτύχει το συμβόλαιό μας; Πάντα παίζει ρόλο η μανς (vulnerability) στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι, αν είμαστε στην 1η μανς (πράσινη) και οι αντίπαλοι ΔΕΝ μας κοντράρουν, για κάθε λιγότερη λεβέ που κάνουμε πληρώνουμε 50-αράκι. Αν όμως μας κοντράρουν, τότε αυξάνεται το κόστος: -1: 100, -2: 300, -3: 500, -4: 800, -5: 1100, -6: 1400… (φτάνει ).

Αν είμαστε στη 2η μανς (κόκκινη) και οι αντίπαλοι ΔΕΝ μας κοντράρουν, για κάθε λιγότερη λεβέ που κάνουμε πληρώνουμε 100-αράκι. Αν όμως μας κοντράρουν τότε αυξάνεται το κόστος: -1: 200, -2: 500, -3: 800, -4: 1100, -5: 1400, -6: 1700… (φτάνει ). Τα bonus αλλά και οι ποινές στη 2η μανς είναι πάντα μεγαλύτερα! Γι αυτό παίζοντας θα διαπιστώσετε ότι μια από τις μεγάλες ομορφιές του παιχνιδιού είναι ο συσχετισμός των μανς σε κάθε διανομή! 93


 Τελικά μέχρι πόσο μας συμφέρει να πληρώνουμε τους αντιπάλους; Γενικά καλό θα είναι να εισπράττουμε παρά να πληρώνουμε. Όμως καμιά φορά, όταν οι αντίπαλοι από μόνοι τους έχουν μανς, μας συμφέρει να τους πληρώνουμε λιγότερο από αυτό που θα παίρνανε αν εκτελούσαν εκείνοι. Δηλαδή, αν εκείνοι εκτελώντας μανς μπορούν να εισπράξουν 600 ή 620, μας συμφέρει να μπούμε μέσα πληρώνοντας το πολύ 500… φυσικά κοντρέ! Αν πάλι εκείνοι βρίσκονται στην 1η μανς, οπότε βγάζοντας μανς μπορούν να εισπράξουν 400 ή 420, μας συμφέρει να μπούμε μέσα πληρώνοντας το πολύ 300! Πάνω σε αυτό το σκεπτικό βασίζεται ο «κανόνας των 500» ή αλλιώς του «3-2» ο οποίος λέει πρακτικά ότι καλό είναι να μην πληρώνουμε πάνω από 500!  Έτσι, στην 1η μανς, μπορούμε να μπούμε το πολύ 3 μέσα κοντρέ όταν οι αντίπαλοι είναι στη 2η, ενώ μόνο 2 μέσα κοντρέ όταν είναι στην 1η. Όταν πάλι είμαστε στη 2η μανς, μπορούμε να μπούμε το πολύ 2 μέσα κοντρέ όταν οι αντίπαλοι είναι στη 2η, ενώ το πολύ μια μέσα όταν είναι στην 1η. Γενικά δε συμφέρει να θυσιαζόμαστε όταν εμείς είμαστε στην κόκκινη και οι αντίπαλοι στην πράσινη…  Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν μία παρεμβολή είναι ασφαλής; Τίποτα δεν είναι 100% ασφαλές στο μπριτζ, αφού είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων. Όμως, για να έχουμε τις πιθανότητες με το μέρος μας θα πρέπει να ακολουθούμε κάποιους απλούς κανόνες. Έτσι, λέμε ότι μια παρεμβολή είναι ασφαλής όταν ο παρεμβαλλόμενος με το χέρι του δε μπαίνει πάνω από 3 μέσα στην 1η και 2 μέσα στην 2η μανς! παρά να πληρώνουμε. Π.χ. Είστε στη 2η μανς και κρατάτε 5καλές ♥. Αν ο αντίπαλος δεξιά σας ανοίξει 1♦, για να παρεμβληθείτε με 1♥ (7λεβέ), πρέπει να διαθέτετε στο χέρι σας τουλάχιστον 7-2= 5 λεβέ. Αν όμως είστε στην 1η μανς, αρκεί να έχετε τουλάχιστον 7-3= 4λεβέ.

 Πώς όμως μπορεί να υπολογίσει κανείς απλά πόσες λεβέ έχει το χέρι του; Ας δούμε τον παρακάτω εμπειρικό κανόνα: Αν έχετε ένα μακρύ χρώμα, υπολογίζετε πόσες λεβέ μπορείτε να κάνετε με τα 3 μεγαλύτερα φύλλα του και στη συνέχεια προσθέτετε σε αυτές τον αριθμό των επιπλέον φύλλων που διαθέτετε στο χρώμα αυτό. Π.χ.: Έχετε ♥ KQJ984: ΚQJ=2λεβέ, άρα συνολικά έχετε 2+3=5 λεβέ στις ♥. Έχετε ♥ ΑΚJ8742: ΑΚJ = 2λεβέ, άρα συνολικά έχετε 2+4=6 λεβέ στις ♥. Έχετε ♥ QJ10984: QJ10=1λεβέ, άρα συνολικά έχετε 1+3=4 λεβέ στις ♥. Μόλις υπολογίζετε τις λεβέ που έχετε από το μακρύ σας χρώμα, προσθέτετε 1 λεβέ για κάθε Α σε άλλο χρώμα, 1 λεβέ για KQ, ενώ αν έχετε σε κάποιο χρώμα πχ Κ43 τότε αυτό είναι «μισή» λεβέ! Επίσης μπορείτε να μετρήσετε το AQ 1,5 λεβέ.

94


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Πως απαντάμε στην παρεμβολή;»

Οι κανόνες αγοράς του Advancer (1♦) – 1♥ – (ΠΑΣΟ) - ?

Ο advancer (επεκτατής) είναι ο συμπαίκτης του παρεμβαλλόμενου. Όπως και ο συμπαίκτης του ανοίξαντος ο απαντών ακολουθεί κανόνες απάντησης σε άνοιγμα, έτσι και ο advancer ακολουθεί κανόνες απάντησης σε παρεμβολή! Οι κανόνες είναι απλοί και βασίζονται στη λογική. Όσο περισσότερη πείρα αποκτάτε στο παιχνίδι τόσο καλύτερα θα καταφέρετε να εκτιμήσετε τις καταστάσεις που θα εμφανίζονται στο τραπέζι. Ας δούμε λοιπόν τι σκέφτεται ο advancer και πως ενεργεί: (1♦) – 1♥ (ο συμπαίκτης μας) - (πάσο) - ? Α. Βασική προτεραιότητα στην αγορά σας είναι η ύπαρξη φιτ (3+φ). Αν έχουμε φιτ και κάποιες «χρήσιμες λεβέ» για τον συμπαίκτη μας, καλό είναι να το δίνουμε! Ι. Αν έχετε πολύ λίγους πόντους περνάτε πάσο ασχέτως φιτ. ΙΙ. Αν έχετε 6-9 πόντους του δίνετε απλό φιτ: 2♥ ΙΙΙ. Αν έχετε 10-12 πόντους του δίνετε φιτ με πήδημα: 3♥ ΙV. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βγάλετε μανς την αγοράζετε: 4♥ Όταν έχετε φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη, θυμηθείτε να προσθέτετε στους πόντους από ονέρ σας και πόντους κατανομής!

Β. Χωρίς φιτ και με λιγότερους από 8 πόντους, περνάμε πάσο. Γ. Με 8-11 πόντους χωρίς φιτ και κάποιο δικό μας 5+φυλλο χρώμα, το αγοράζουμε. Δ. Με 8-11 πόντους χωρίς φιτ και (σχεδόν) ΟΜΑΛΗ κατανομή και ΚΡΑΤΗΜΑ στο χρώμα του ανοίγματος, αγοράζουμε 1ΧΑ. Ε. Με 12-14 πόντους χωρίς φιτ και ΟΜΑΛΗ κατανομή και ΚΡΑΤΗΜΑ στο χρώμα του ανοίγματος, αγοράζουμε 2ΧΑ. ΣΤ. Αν έχουμε 15+πόντους χωρίς φιτ και ΟΜΑΛΗ κατανομή και ΚΡΑΤΗΜΑ στο χρώμα του ανοίγματος, αγοράζουμε 3ΧΑ. Ζ. Αν έχουμε 12+ πόντους χωρίς φιτ, και δεν μπορούμε να πάμε στα 3ΧΑ επειδή δεν κρατάμε το χρώμα του ανοίγματος ή έχουμε δικό μας μακρύ χρώμα, αγοράζουμε το χρώμα του αντιπάλου (cue bid) και έτσι υποχρεώνουμε τον συμπαίκτη να μας περιγράψει καλύτερα το χέρι του.  Όταν αγοράζει κανείς το χρώμα του αντιπάλου, δεν το κάνει γιατί έχει πολλά φύλλα εκεί και θέλει να το κάνει ατού. Θα ήταν παράλογη κίνηση, αφού γνωρίζει ότι σε αυτό το χρώμα ο αντίπαλος έχει πολλά φύλλα! Η αγορά του χρώματος του αντιπάλου (cue-bid), είναι επίδειξη δύναμης και γίνεται συνήθως από παίκτες που δεν έχουν άλλο τρόπο να δείξουν τη δύναμή τους ! Προχωρώντας στο μπριτζ θα μάθουμε πολύ περισσότερα γι αυτές τις κινήσεις… 95


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 1. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♦. Με τα παρακάτω χέρια λέμε 1♥. ♠5 ♥ A K J 10 2 ♦Q874 ♣742

♠A4 ♥ K J 10 7 6 4 ♦875 ♣K5

♠K32 ♥ K Q J 10 4 ♦3 ♣8753

2. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♦. Με τα παρακάτω χέρια λέμε πάσο. ♠A86 ♥J4 ♦KQ742 ♣ K 10 9

♠AQ72 ♥42 ♦AJ85 ♣Q87

♠ A 10 4 ♥J9763 ♦KJ4 ♣Q3

3. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♠. Με τα παρακάτω χέρια λέμε 2♦. ♠52 ♥Q4 ♦AKJ543 ♣A65

♠ A 10 7 3 ♥K6 ♦KQJ976 ♣5

♠K32 ♥4 ♦AQJ852 ♣Q53

4. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♠. Με τα παρακάτω χέρια λέμε πάσο. ♠73 ♥Q5 ♦A874 ♣KJ653

♠A4 ♥ K 10 8 7 3 ♦Q4 ♣ 10 9 5 2

♠Q2 ♥K4 ♦AQ532 ♣J753

 Συνοψίζοντας συμπεραίνουμε ότι οι προϋποθέσεις για απλή παρεμβολή είναι: Α. Ένα καλό 5+φυλλο χρώμα με 8-17πόντους Β. Τήρηση του «κανόνα των 500»  Αν η παρεμβολή είναι μινέρ στο επίπεδο 2, χρειαζόμαστε 6+φυλλο καλό χρώμα και χέρι ανοίγματος.  Αν η παρεμβολή είναι 2♥ σε άνοιγμα 1♠, χρειαζόμαστε 5+φυλλο καλό χρώμα και 10+π. 96


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ – ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.

2.

3.

4.

 Ο δεξιά αντίπαλος άνοιξε 1♣. Τι αγοράζετε; ♠973 ♥A865 ♦ K Q 10 7 2 ♣2

♠A4 ♥ Q 10 9 8 4 ♦K6 ♣ 10 8 3 2

♠AKJ42 ♥976 ♦K4 ♣ 10 3

♠KQJ84 ♥2 ♦AJ653 ♣96

♠64 ♥KQ53 ♦AK42 ♣ J 10 9

♠J98 ♥Q5432 ♦85 ♣AQJ

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο δεξιά αντίπαλος άνοιξε 1♥. Τι αγοράζετε; ♠KQJ3 ♥K6 ♦J73 ♣ 10 9 4 2

♠KJ4 ♥K92 ♦ A 10 8 4 2 ♣32

♠KJ4 ♥2 ♦AKJ842 ♣932

♠AKJ82 ♥ 10 5 ♦9762 ♣32

♠32 ♥ A K 10 9 6 ♦AQJ5 ♣98

♠ K Q J 10 8 3 2 ♥3 ♦953 ♣ 10 5

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο αριστερά αντίπαλος άνοιξε 1♦ και ο συμπαίκτης παρεμβλήθηκε με 1♠. Ο δεξιά αντίπαλος πέρασε πάσο και ήρθε η σειρά σας (είστε ο advancer). Τι αγοράζετε; ♠K8 ♥QJ2 ♦KJ4 ♣J8752

♠AJ32 ♥ 10 7 5 4 2 ♦2 ♣A96

♠8 ♥ Q 10 8 7 ♦AJ94 ♣ K 10 5 3

♠K32 ♥K965 ♦ 10 5 2 ♣976

♠ 10 9 8 ♥Q42 ♦9876 ♣Q83

♠♥ J 10 9 8 7 3 ♦52 ♣QJ42

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Ο δεξιά αντίπαλος άνοιξε 1ΧΑ. Τι αγοράζετε; ♠ K 10 7 ♥KJ432 ♦Κ5 ♣Q73

♠AQ5 ♠AJ973 ♥ K J 10 9 8 5 ♥ K 10 6 4 ♦432 ♦3 ♣9 ♣J98

♠975 ♥2 ♦542 ♣AKJ862

♠96 ♥A932 ♦53 ♣ A J 10 5 2

♠KQ7 ♥KQ92 ♦ A Q J 10 ♣62

Α……………

Β……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

Γ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 128 97


Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 1ΧΑ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ Λίγα λόγια για την παρεμβολή 1ΧΑ:

Η παρεμβολή 1ΧΑ μοιάζει πολύ με το άνοιγμα 1ΧΑ, αφού γίνεται με ομαλή κατανομή και 16-18π. Η βασική διαφορά της παρεμβολής με το άνοιγμα, είναι ότι ο αντίπαλος άξονας έχει προλάβει ήδη να μας ενημερώσει ότι έχει 13+ πόντους και κάποιο μακρύ χρώμα το οποίο πιθανότατα να παιχτεί στην αντάμ! Έτσι, ενώ μετά από άνοιγμα 1ΧΑ ο παίκτης που κάνει αντάμ είναι στο σκοτάδι, μετά από παρεμβολή 1ΧΑ ο παίκτης που βγαίνει έχει ακούσει ένα χρώμα από τον συμπαίκτη του! Άρα, ο παίκτης που παρεμβάλλεται με 1ΧΑ πρέπει να έχει κράτημα στο χρώμα που άνοιξε ο αντίπαλος. Όταν λέμε «κράτημα» εννοούμε κάποιο ονέρ στο εχθρικό χρώμα, το οποίο αποτρέπει τον αντίπαλο από το να πάρει πολλές συνεχόμενες λεβέ στο χρώμα του. Παραδείγματα κρατημάτων είναι: QJx, AQx, Kxx, KJx, AJx Ο λόγος που η παρεμβολή 1ΧΑ είναι 16-18 έναν πόντο πάνω από το άνοιγμα 1ΧΑ, είναι απλός: Επειδή ήδη ο αντίπαλος έχει μερικούς πόντους, δεν θέλουμε να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να πληρώσουμε πολλά αν ο καημένος ο συμπαίκτης είναι πολύ φτωχός …  Ποιες είναι οι απαντήσεις στην παρεμβολή 1ΧΑ; (1♦)* – 1ΧΑ (ο συμπαίκτης μας) - (πάσο) - ?

Οι απαντήσεις στην παρεμβολή 1ΧΑ είναι ίδιες με το αυτές του ανοίγματος 1ΧΑ, αν αφαιρέσουμε 1 πόντο από τους κανόνες. Δηλαδή πλέον ο advancer με 9+ πόντους θα πρέπει να αναζητήσει τη σωστή μανς (πιθανόν μέσω Stayman), με 7-8πόντους θα κάνει πρόταση για μανς, ενώ με 0-6π θα περάσει πάσο ή θα διορθώσει σε 2♥/♠ με μακρύ χρώμα. Το θετικό για τον εκτελεστή μετά από παρεμβολή 1ΧΑ, είναι ότι γνωρίζει ότι οι περισσότερες εμπάς θα «περνάνε», αφού οι 16-18πόντοι είναι τοποθετημένοι μετά από τους 13+ του ανοίξαντος!!! *Σημείωση: Όταν μια αγορά βρίσκεται σε παρένθεση, σημαίνει ότι έγινε από τον

αντίπαλο άξονα! 98


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 1ΧΑ  Ο αντίπαλος ανοίγει 1♣ και ο συμπαίκτης παρεμβάλλεται με 1ΧΑ. Τι αγοράζετε σε κάθε περίπτωση μετά από πάσο του δεξιά αντιπάλου;

1.

♠KQJ98 ♥Κ4 ♦987 ♣764

♠K7652 ♥J854 ♦3 ♣K3

♠KJ752 ♥95 ♦8652 ♣76

♠ Q J 10 ♥KJ32 ♦6 ♣98542

♠AJ4 ♥ Q 10 6 ♦92 ♣Q6543

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

 (1♣) – 1ΧΑ – (2♣) – ? Είστε ο advancer. Τι αγοράζετε;

2.

3.

Α.

♠ Q J 10 8 4 ♥432 ♦J542 ♣6

♠Q52 ♥AQJ64 ♦ 10 5 2 ♣94

♠ 10 8 5 3 ♥J75 ♦K6 ♣7654

♠42 ♥ 10 6 4 2 ♦AJ652 ♣97

♠K974 ♥ A J 10 7 ♦ J 10 9 8 ♣2

♠ K Q 10 6 4 2 ♥K4 ♦ 10 8 5 2 ♣2

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Μοίρασε ο Νότος και άνοιξε 1♥. Στη συνέχεια οι ΒΝ περνάνε πάσο. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά! ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ♠K7 ♠QJ98 ………………… ………………… ♥AJ92 ♥853 ………………… ………………… ♦AK4 ♦Q6 ………………… ………………… ♣K875 ♣ Q 10 9 3

Β.

ΔΥΣΗ ♠J642 ♥KQ3 ♦AQ6 ♣AJ9

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠ Q 10 5 ♥6 ♦K9876 ♣ K 10 5 2

Γ.

ΔΥΣΗ ♠A2 ♥KJ4 ♦AQJ74 ♣J94

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠KJ9762 ♥ 10 9 ♦ 10 3 ♣A87

99

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 128


ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΜΕ ΠΗΔΗΜΑ: Ο ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ! Λίγα λόγια για τις παρεμβολές με πήδημα :

Παλαιότερα οι παρεμβολές με πήδημα γίνονταν με δυνατά χέρια 15+ πόντων που είχαν καλό 6+φυλλο χρώμα. Οι μοντέρνες θεωρίες της αγοράς στο μπριτζ, βασίζονται κατά πολύ σε στρατηγικές φραγμού των αντιπάλων, ενώ έχουν προσθέσει στο αγοραστικό τους οπλοστάσιο νέα κόλπα αγοράς για να περιγράφουν τα πολύ δυνατά χέρια! Έτσι, πλέον οι παρεμβολές με πήδημα είναι αντίστοιχες των αδύνατων ανοιγμάτων weak 2 και φραγμού στα επίπεδα 3 και πάνω! Έτσι, μια παρεμβολή στο επίπεδο 2 με πήδημα δείχνει ένα χέρι που θα άνοιγε weak 2, δηλαδή 6+φ καλό χρώμα και το πολύ 10 πόντους! Π.χ.: (1♦) – 2♥: Αδύνατη παρεμβολή με 6φυλλη καλή ♥. Μια παρεμβολή στο επίπεδο 3 με πήδημα, δείχνει ένα χέρι που θα άνοιγε φραγμό στο επίπεδο 3, δηλαδή 7φυλλο χρώμα και 4-10π. Π.χ. (1♥) - 3♣: Αγορά φραγμού (μπαράζ) σε ♣ με 7φυλλο ♣.

Όμοια μια παρεμβολή στο επίπεδο 4, είναι φραγμός με 8φυλλο χρώμα! Π.χ. (1♥) – 4♠: Αγορά φραγμού (μπαράζ) σε ♠ με 8φυλλη ♠.

Φυσικά προσέχουμε οι παρεμβολές μας γενικά να τηρούν τον κανόνα των 500!

 Ποιες είναι οι απαντήσεις στις παρεμβολές φραγμού; Όπως και στα ανοίγματα φραγμού, έτσι και στις παρεμβολές ο συμπαίκτης έχει τον τελικό λόγο (captain). Έτσι, ο advancer υπολογίζει τις λεβέ που προσφέρει στον συμπαίκτη, τη διάθεση που έχει για άμυνα ή για επίθεση… και αγοράζει ανάλογα!

Η μοναδική forcing αγορά που διαθέτει ο advancer είναι η αγορά του χρώματος του αντιπάλου (cue bid), την οποία θα χρησιμοποιήσει σε σπάνιες περιπτώσεις για να κάνει επίδειξη δύναμης, λέγοντας στο μπαράζ να δείξει αν έχει κάποια εξωτερική αξία…

100


ΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ: ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ… ή ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ! Λίγα λόγια για το κόντρ ομιλίας (take out double) :

Το κόκκινο χαρτάκι του κόντρ (double) χρησιμοποιείται για να «προσβάλει» ένα συμβόλαιο που αγόρασαν οι αντίπαλοι, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα για να το βγάλουν. Κοντράροντας ένα συμβόλαιο αυξάνουμε τα κέρδη μας σε περίπτωση αποτυχίας των αντιπάλων, ανάλογα με το πόσο μέσα θα μπουν. Αν βέβαια οι αντίπαλοι βγάλουν το κοντραρισμένο συμβόλαιο (κοντρέ μπουκ), τότε θα πληρωθούν πολύ περισσότερο από το κανονικό… αφού εμείς τους είχαμε προσβάλει!  Γι αυτό, καταλήξαμε στο απλό συμπέρασμα ότι ΔΕΝ μας συμφέρει να κοντράρουμε για τιμωρία τους αντιπάλους σε χαμηλά επίπεδα είτε διότι μπορεί να βγάλουν το συμβόλαιο κοντρέ, είτε διότι θα κοπιάσουμε να τους βάλουμε μια μέσα ενώ εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια μανς, είτε γιατί απλά θα γλιτώσουν αλλάζοντας χρώμα στα ατού… Άρα το χαρτάκι του κόντρ, δεν μας χρειάζεται όταν οι αντίπαλοι αγοράζουν χαμηλά. Δεν είναι κρίμα να υπάρχει ένα τόσο όμορφο χαρτάκι άχρηστο μέσα στο κουτάκι των αγορών μας; Χμ… Ναι είναι κρίμα!! Γι αυτό το λόγο, οι μπριτζοσοφοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν συμβατικά το χαρτάκι του κόντρ στα χαμηλά συμβόλαια, προσθέτοντας μερικές ακόμα λέξεις στην μπριτζογλώσσα!...

 Έστω ότι ο δεξιά αντίπαλος μας ανοίγει 1♣ και εμείς κρατάμε: Αν δεν είχε προλάβει να ανοίξει ο αντίπαλος, θα ♠ K 10 9 6 ανοίγαμε 1♦ και σε οποιαδήποτε απάντηση του ♥ΑJ74 συμπαίκτη μας θα βρίσκαμε φιτ! Τώρα που άνοιξε ο αντίπαλος, για να κάνουμε ♦ K Q 10 2 παρεμβολή σε κάποιο χρώμα χρειαζόμαστε τουλάχιστον ♣2 5φύλλα. Εμείς δεν έχουμε πουθενά 5φυλλο αλλά έχουμε 3 πιθανά 4φυλλα χρώματα στα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε φιτ… αν φυσικά έχει 4φυλλο ο συμπαίκτης. Είναι πολύ πιθανό, με το σόλο που έχουμε στο χρώμα του αντιπάλου, να υπάρχει κάπου φιτ σε εμάς και τον συμπαίκτη μας. Πού όμως; Και αν υπάρχει φιτ, μέχρι που θα πρέπει να ανέβουμε; Δύσκολα τα πράγματα μετά το άνοιγμα του αντιπάλου… Για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις που βρισκόμαστε σε θέση παρεμβολής έχοντας μήκος στα μη αγορασθέντα χρώματα και 12+ πόντους, αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε συμβατικά το χαρτάκι του κόντρ αναγκάζοντας έτσι τον συμπαίκτη να ΜΙΛΗΣΕΙ διαλέγοντας ποσοτικά κάποιο χρώμα! 101


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΡ 1. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♦. Με τα παρακάτω χέρια λέμε κόντρ. ♠ΑJ65 ♥AKJ2 ♦6 ♣ Q 10 5 3

♠AJ84 ♥Q852 ♦♣KQ854

♠ K J 10 8 ♥AQ62 ♦85 ♣K94

2. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♥. Με τα παρακάτω χέρια λέμε πάσο. ♠ A 10 8 6 ♥K42 ♦KQ74 ♣92

♠AQ72 ♥ Q 10 7 5 ♦A5 ♣J87

♠ A 10 4 ♥J9763 ♦ K J 10 4 ♣A

3. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♠. Με τα παρακάτω χέρια λέμε κόντρ. ♠♥Q874 ♦AKJ4 ♣ A J 10 4 3

♠3 ♥ K 10 9 7 ♦AK652 ♣Q64

♠♥ A J 10 4 ♦K96 ♣AKJ754

4. Ο δεξιά αντίπαλος ανοίγει 1♣. Με τα παρακάτω χέρια λέμε κόντρ. ♠KQ3 ♥AJ64 ♦A874 ♣96

♠AKQ4 ♥ A K J 10 7 4 ♦ 10 9 ♣2

♠ J 10 5 3 ♥KJ74 ♦AQ532 ♣-

 Συνοψίζοντας συμπεραίνουμε ότι οι προϋποθέσεις για παρεμβολή με κόντρ ομιλίας είναι: Α. 12+ πόντοι Β. Μήκος στα μη αγορασθέντα χρώματα (Ιδανική κατανομή 4-4-4-1(στο χρώμα του ανοίγματος) Γ. Το πολύ 2 φύλλα στο χρώμα του αντιπάλου Ή…  Πολύ δυνατό χέρι με ανώμαλη κατανομή και τουλάχιστον 9 λεβέ. Στην περίπτωση αυτή, ο παρεμβαλλόμενος μετά το κόντρ θα αγοράσει το μακρύ του χρώμα (παράδειγμα 4β) 102


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Πώς απαντάμε στο κόντρ ομιλίας;»

Οι κανόνες αγοράς του Advancer (1♦) – κόντρ (=μίλααα…) – (ΠΑΣΟ) - ?

Α. Αν ο αντίπαλος δεξιά μας περάσει πάσο, τότε ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να περάσουμε πάσο γιατί θα τελειώσει η αγορά! Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας στα μαθηματικά, διαλέγουμε χρώμα δείχνοντας και τους πόντους μας. Δηλαδή απαντάμε Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α!

Ανοίξας

1♦

Παρεμβαλλόμενος (Συμπαίκτης) 12+πόντους

Κόντρ (έχω και τα άλλα χρώματα, διάλεξε!)

Απαντών πάσο

Advancer (Εμείς) ?

Έτσι έχουμε τις παρακάτω επιλογές: 1. 1♥/♠/2♣ = Διαλέγουμε κάτι οικονομικά με 0-8π. 2. 2♥/♠/3♣ = Διαλέγουμε χρώμα με πήδημα με 9-11π. 3. Αγοράζουμε μανς = 4♥/♠ με 12+ πόντους. 4. 1ΧΑ = 8-10πόντοι, δεν έχω 4φυλλο να διαλέξω, αλλά έχω καλό κράτημα στα ♦ που φοβάσαι! 5. 2ΧΑ = 11-12πόντοι, ομαλή κατανομή με κράτημα στα ♦ χωρίς 4φΜ. 6. 3ΧΑ = 13+ πόντοι, ομαλή κατανομή με κράτημα στα ♦ χωρίς 4φΜ. 7. πάσο = έχω πάρα πολλά ♦, και πιστεύω πως το συμβόλαιο θα μπει αρκετά μέσα! (ΣΠΑΝΙΑ ΑΓΟΡΑ)

Β. Αν ο αντίπαλος δεξιά μας αγοράσει κάτι, τότε παύει η υποχρέωσή μας να αγοράσουμε κάτι. Αγοράζουμε μόνο αν έχουμε λόγο (τουλάχιστον 7+π και 4+φ σε κάποιο από τα άλλα χρώματα), αλλιώς περνάμε πάσο. Έτσι, εάν αγοράσουμε κάτι ο συμπαίκτης μας υπολογίζει κάποιους πόντους στα φύλλα μας:

Ανοίξας

1♦

Παρεμβαλλόμενος (Συμπαίκτης) Κόντρ (έχω 12+πόντους και τα άλλα χρώματα, διάλεξε!)

Απαντών

2♦

Advancer (Εμείς) ?

1. πάσο = 0-6 πόντοι ή και περισσότεροι αν δεν έχουμε κάποιο 4φυλλο χρώμα να βοηθήσουμε τον συμπαίκτη. 2. 2♥/♠/3♣ = 7- 10π και 4+φ, θέλουμε να κλέψουμε το part score! 3. 3♥/♠ = 11-12 πόντοι και 4+φ χρώμα, είμαστε ΟΡΙΑΚΟΙ για τη μανς! 4. Αγοράζουμε μανς = 4♥/♠ είμαστε σίγουροι! (Πολλούς πόντους έχει αυτό το τραπέζι  ! Αυξάνονται οι πόντοι λόγω των ανώμαλων κατανομών…)

103


Γ. Αγορά του χρώματος του αντιπάλου = cue bid ! Άφησα την περίπτωση αυτή για το τέλος, με σκοπό να την δούμε αργότερα πιο αναλυτικά. Ας δούμε λοιπόν την παρακάτω «περίεργη» αγορά:

Ανοίξας

1♦

Παρεμβαλλόμενος (Συμπαίκτης) Κόντρ (έχω 12+πόντους και τα άλλα χρώματα, διάλεξε!)

Απαντών πάσο

Advancer (Εμείς)

2♦?!

Τι εννοεί ο ποιητής; Αποκλείεται να θέλουμε να παίξουμε ΕΜΕΙΣ 2♦… Αν έχουμε τόσα πολλά ♦ θα λέγαμε πάσο στο κόντρ, μετατρέποντας το κόντρ ομιλίας σε τιμωρίας, με σκοπό να βάλουμε μέσα τον αντίπαλο. Άρα, η απάντηση 2♦ είναι Forcing και προφανώς είναι κάποιο είδος επίδειξης δύναμης! Γιατί όμως αφού έχουμε δύναμη δεν αγοράσαμε μανς; Η απάντηση είναι απλή: Δεν ξέραμε ποια μανς να διαλέξουμε… είχαμε μάλλον 2 επιλογές κι έτσι «πετάξαμε το μπαλάκι» στον συμπαίκτη! Η μοναδική σημασία της αγοράς 2♦ με «λόγια» είναι: «Έχω κάποιους πόντους, 10+, αλλά δε ξέρω τι να διαλέξω, έχω 4♥ και 4♠, προτιμώ να διαλέξεις εσύ καλύτερα!» Παράδειγμα 1. Έχω 4φυλλη ♥ και 4φυλλη ♠. Ο συμπαίκτης είπε κόντρ στο άνοιγμα 1♦ του αντιπάλου. Άρα υπόσχεται πόντους ανοίγματος και μήκος στα άλλα χρώματα. Πιθανόν να μην έχει και τα 2 μαζέρ 4φυλλα, αλλά να έχει κατανομή 4-4-32φ♦. Θέλω να παίξω μανς αλλά δεν ξέρω ποιο μαζέρ να διαλέξω… Έτσι απαντάω στο κόντρ 2♦ (cue bid). Ο συμπαίκτης θα αγοράσει το πρώτο 4φυλλο μαζέρ που έχει και εγώ θα αγοράσω την ανάλογη μανς!

♠ K 10 8 3 ♥AJ64 ♦A42 ♣96

Παράδειγμα 2. Έχω 4φυλλη ♠ και κράτημα στα ♦. Ο συμπαίκτης είπε κόντρ στο άνοιγμα 1♦ του αντιπάλου. Με τους 13 πόντους που έχω, ξέρω ότι ο άξονάς μας πρέπει να παίξει μανς. Αν ο συμπαίκτης έχει 4φυλλη ♠, πρέπει να παίξουμε 4♠. Αν όμως έχει 3φυλλη ♠, πρέπει να παίξουμε 3ΧΑ. Έχω 2 πιθανές επιλογές αλλά δεν ξέρω ποια είναι η σωστή! Γι άλλη μια φορά, θα απαντήσω 2♦ στο κόντρ! Αν ο συμπαίκτης αγοράσει 2♥, θα του πω 3ΧΑ. Έτσι θα καταλάβει ότι η εναλλακτική μου ήταν οι ♠. Έτσι αν έχει και 4φυλλη ♠, θα διορθώσει τα 3ΧΑ σε 4♠. Αν όχι, θα περάσει πάσο στα 3ΧΑ. Αν πάλι αγοράσει αμέσως 2♠, θα αγοράσω 4♠.

♠KJ83 ♥54 ♦AQ92 ♣K62

104


ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ: «Πως κινείται ο απαντών μετά από κόντρ ομιλίας του αντιπάλου;» - Χρήσιμες συμβουλές! 1♦ – (Χ =μίλααα…) – ?

Λίγα λόγια για τον απαντώντα: Αν ο αντίπαλος δεξιά μας μπει στην αγορά με κόντρ ομιλίας, τότε γνωρίζουμε ότι ο εχθρός έχει κι εκείνος πόντους ανοίγματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις 3 πράγματα συμβαίνουν: Α. Οι πόντοι είναι μοιρασμένοι και γίνεται μάχη του part score. Β. Οι πόντοι ανήκουν στον άξονα που άνοιξε την αγορά. Τότε συχνά οι παρεμβαλλόμενοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να εκτελέσουν μπαίνοντας πολύ μέσα κοντρέ… ή ο ανοίξας βρίσκει φιτ με τον απαντώντα και εκτελεί κάποια μανς! Γ. Οι πόντοι ανήκουν στον παρεμβαλλόμενο άξονα. Τότε συνήθως εκείνοι αναζητούν τη σωστή μανς, ενώ σπανίως το συμβόλαιο παραμένει στο επίπεδο 1 κοντρέ. Συνήθως ο απαντών είναι σε θέση να γνωρίζει από τους πόντους του ποια από τις 3 περιπτώσεις συμβαίνει στη διανομή. Έτσι κινείται ως εξής: 1. Με λίγους πόντους 0-5 περνάει πάσο ως συνήθως. 2. Με 6-9πόντους, μπορεί να αγοράσει οικονομικά χρώμα στο επίπεδο 1 ή να δώσει φιτ στον συμπαίκτη του. 3. Με 8-9πόντους και κρατήματα σε όλα τα χρώματα, απαντάει 1ΧΑ. 4. Με 10+πόντους είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο άξονάς του έχει την υπεροπλία των πόντων! Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός και θα πρέπει να ενημερώσει τον συμπαίκτη του. Αυτό γίνεται βγάζοντας το «μπλε χαρτάκι» του ρεκόντρ (redouble - ΧΧ). Η απάντηση ρεκόντρ (ΧΧ) στο κόντρ (Χ) ομιλίας του αντιπάλου, δείχνει 10+ πόντους και πιθανόν διάθεση τιμωρίας των καημένων των αντιπάλων!!! Συνέπεια του παραπάνω κανόνα είναι η εξής: Κρατάμε το διπλανό χέρι. Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♦, ο αντίπαλος λέει «κόντρ» και έρχεται η σειρά μας. 1♦ - (κόντρ) - ? Αν ο αντίπαλος είχε περάσει πάσο, θα απαντούσαμε υποχρεωτικά 1ΧΑ μη μπορώντας να αγοράσουμε 2♣, αφού η απάντηση χρώματος στο επίπεδο 2 δείχνει 10+πόντους. Τώρα που ο αντίπαλος είπε κόντρ, ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ 2♣ αφού πλέον ο συμπαίκτης ΞΕΡΕΙ ότι δεν έχουμε 10+πόντους! Με 10+πόντους, θα απαντούσαμε στην αρχή ρεκόντρ (ΧΧ)! 

♠J3 ♥542 ♦92 ♣KQJ642

105


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ  Ο αντίπαλος ανοίγει 1♣ και ο συμπαίκτης παρεμβάλλεται με κόντρ. Τι αγοράζετε σε κάθε περίπτωση μετά από πάσο του δεξιά αντιπάλου;

1.

♠KQJ98 ♥Κ4 ♦987 ♣764

♠K762 ♥J854 ♦985 ♣K3

♠752 ♥Q85 ♦54 ♣ J 10 8 7 6

♠984 ♥KJ3 ♦Q84 ♣KJ62

♠8 ♥654 ♦932 ♣ A Q J 10 8 4

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

 (1♣) – κόντρ – (2♣) – ? Είστε ο advancer. Τι αγοράζετε;

2.

3.

Α.

♠ Q J 10 8 4 ♥432 ♦Q542 ♣6

♠Q2 ♥AQJ642 ♦3 ♣9752

♠K853 ♥KQ95 ♦K6 ♣765

♠872 ♥ 10 6 4 ♦A4 ♣ Q J 10 6

♠ Q 10 8 7 4 ♥ K J 10 7 ♦432 ♣2

♠642 ♥Q984 ♦AJ852 ♣2

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

ΣΤ……………

 Μοίρασε ο Νότος και άνοιξε 1♦. Στη συνέχεια οι ΒΝ περνάνε πάσο. Αγοράστε με τα φύλλα ανοιχτά! ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ♠KQ98 ♠AJ42 ………………… ………………… ♥AJ9 ♥KQ53 ………………… ………………… ♦32 ♦ 10 6 4 ………………… ………………… ♣K875 ♣Q9

Β.

ΔΥΣΗ ♠AJ64 ♥ A Q 10 3 ♦3 ♣ Q 10 9 5

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠3 ♥J87542 ♦A986 ♣K2

Γ.

ΔΥΣΗ ♠ A 10 6 5 ♥KJ4 ♦2 ♣AJ984

ΔΥΣΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ………………… ………………… ………………… …………………

ΑΝΑΤΟΛΗ ♠J9 ♥A965 ♦ K J 10 3 ♣A87

106

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 129


ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ: «Μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες καταστάσεις…» Κόντρ ομιλίας σε θέση σάντουιτς:

Σε θέση σάντουιτς βρισκόμαστε όταν ανοίξει ο αριστερά αντίπαλος, πασάρει ο συμπαίκτης και απαντήσει ο δεξιά αντίπαλος: (1♦) – πάσο – (1♠) - ? Μια παρεμβολή στη θέση αυτή είναι πολύ επικίνδυνη, αφού ακόμα δεν ξέρουμε τι μας περιμένει… Κοινώς ο ανοίξας έχει δείξει 13+ (πόσο συν;) και ο απαντών 6+ (πόσο άραγε…;) Οι παρεμβολές σε θέση σάντουιτς είναι γενικά επικίνδυνες γι αυτό ο παρεμβαλλόμενος καλό θα είναι να έχει καλό χρώμα και γενικά ανώμαλη κατανομή για να μην κινδυνεύει να πληρώσει 800αράκι. Στη θέση αυτή, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κόντρ ομιλίας, αφού έχοντας οι αντίπαλοι αγοράσει 2 χρώματα, ο παρεμβαλλόμενος υπόσχεται τα άλλα δύο, τουλάχιστον 5-4!

♠3 ♥ K Q 10 5 4 ♦42 ♣AQ965

Παράδειγμα. (1♦) – πάσο – (1♠) - Χ Έχουμε 5-5 τα μη αγορασθέντα χρώματα και 11 πόντους σε αυτά. Όλο και κάπου θα έχει ένα 3φυλλο ο συμπαίκτης! Αγοράζουμε κόντρ και ο συμπαίκτης αποφασίζει. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο λιγότερους πόντους έχουμε, τόσο πιο ανώμαλη να είναι η κατανομή μας!

Κόντρ σε συμβατική αγορά του αντιπάλου (π.χ. Stayman):

Ο αριστερά αντίπαλος ανοίγει 1ΧΑ και ο δεξιά αγοράζει 2♣ Stayman: (1ΧΑ) – πάσο – (2♣) – ? Είναι εμφανές ότι οι αντίπαλοι έχουν τουλάχιστον 23 πόντους και έχουν πάρει το δρόμο προς τη μανς. Επίσης με το άνοιγμα 1ΧΑ στα αριστερά μας, το πιθανότερο είναι ότι στην αντάμ θα βρίσκεται ο συμπαίκτης μας! Συνήθως παρακολουθούμε σιωπηλοί την αγορά προσπαθώντας να καταλάβουμε τι έχουν οι αντίπαλοι, ενώ καμιά φορά κάνουμε τη ζωή τους δύσκολη με τις παρεμβολές μας! Το να κοντράρει κανείς το Stayman του αντιπάλου για τιμωρία δεν έχει νόημα, αφού η αγορά 2♣ είναι ερώτηση και όχι τελικό συμβόλαιο. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς το κόντρ σε συμβατική αγορά του εχθρού ως «συμβατικό κόντρ υπόδειξης αντάμ» στον συμπαίκτη! Συνεπώς το κόντρ σε Stayman σημαίνει: «Κάνε μου αντάμ ♣ παρακαλώ. Έχω πολλά και καλούτσικα ♣άκια!» 107S I GNALS


110


ΑΝΤΑΜ: «Διαλέγοντας το σωστό χρώμα»  Καλές και κακές αντάμ – τι πρέπει πάντα να προσέχουμε! ΚΑΚΕΣ ΑΝΤΑΜ: Αποφεύγουμε να κάνουμε αντάμ σε χρώμα που έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι… και κυρίως δεν βγαίνουμε ποτέ στο χρώμα του εκτελεστή! ΚΑΛΕΣ ΑΝΤΑΜ: Επιβάλλεται να κάνουμε αντάμ στο χρώμα που έκανε παρεμβολή ο συμπαίκτης μας, εκτός εάν έχουμε μια δική μας εξαιρετική αντάμ σε άλλο χρώμα (KQJ10). Κλειδί της επιτυχίας: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ! Προσπαθήστε να μαζέψετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τα φύλλα των αντιπάλων και κατά συνέπεια και για τα φύλλα του συμπαίκτη σας!

Όταν βρίσκεστε σε δίλημμα μεταξύ 2 χρωμάτων: διαλέξτε την αντάμ που για να «πετύχει» χρειάζεστε τη λιγότερη βοήθεια από τον συμπαίκτη!

 Συμβουλές αντάμ σε συμβόλαια χωρίς ατού: ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΜΑΣ ΧΡΩΜΑ: Βγαίνουμε το μακρύτερό μας χρώμα, κυρίως όταν κανένας από τους αντιπάλους δεν το έχει αγοράσει. Αν το μακρύ μας χρώμα το έχει αγοράσει ο εκτελεστής και δεν είναι καλό, τότε βγαίνουμε το χρώμα που δεν έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι.

ΑΠΟ ΙΣΟΜΗΚΗ ΧΡΩΜΑΤΑ: Από ισομήκη χρώματα διαλέγουμε αυτό που ζητάει τη λιγότερη βοήθεια από τον συμπαίκτη! Για παράδειγμα με: ♣Q1096, ♦K862, κάνουμε αντάμ στο ♣, αφού όποιο ονέρ (J,K,A) βρεθεί στον συμπαίκτη βοηθάει για να αναπτυχθεί το χρώμα. Φυσικά, εάν οι αντίπαλοι έχουν αγοράσει κάποιο από τα χρώματά μας κάνουμε αντάμ στο άλλο.

111


 Συμβουλές αντάμ σε χρωματιστά συμβόλαια: 1. 2. 3. 4.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΝΤΑΜ: Αντάμ από 3 ή περισσότερα συνεχόμενα ονέρ (KQJ, J109, 1098 κτλ) Αντάμ από σχεδόν συνεχόμενα ονέρ (KQ10, J108) Αντάμ από ΑΚ Αντάμ ατού υπό προϋποθέσεις (βλέπε παρακάτω)

ΚΑΛΕΣ ΑΝΤΑΜ: 5. Αντάμ σε μη αγορασμένο χρώμα από τους αντιπάλους έχοντας 2 συνεχόμενα ή σχεδόν συνεχόμενα ονέρ (KQ52, Q1082, KJ63 κτλ) 6. Αντάμ από λιμά (ΠΑΘΗΤΙΚΗ αντάμ) όταν έχουμε εμείς όλους τους πόντους της άμυνας… κοινώς όταν «δεν περιμένουμε τίποτα από τον συμπαίκτη» 7. Βγαίνουμε το σόλο ή το δίφυλλο όταν περιμένουμε ότι εκεί μπορεί να μας δώσει κοφτή ο συμπαίκτης μας (π.χ. το έχει αγοράσει, ή ξέρουμε ότι έχει πόντους επειδή άνοιξε την εκείνος αγορά κτλ), αλλά όχι όταν έχουμε πολλά ατού. ΑΝΤΑΜ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ: 8. Αντάμ από αστήριχτο ονέρ (Α52, Κ82, Q63). 9. Αντάμ Α, όταν στο χρώμα δεν έχουμε τον Κ.

ΚΑΚΕΣ ΑΝΤΑΜ: 10. Αντάμ από AQ(xx) ή από ΚJ ξερά 11. Αντάμ από Kx ή Qx σε χρώμα που δεν αγόρασε ο συμπαίκτης μας. 12. Αντάμ του σόλου στο χρώμα του εκτελεστή. 13. Αντάμ του Αx στο πλευρικό χρώμα των αντιπάλων. 14. Αντάμ του σόλου όταν έχουμε τέσσερα ατού. 15. Αντάμ μικρού φύλλου σε χρώμα που έχουμε τον Α!

 Πότε κάνουμε αντάμ ατού; 1. 2. 3.

4. 5.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΜ ΑΤΟΥ ΟΤΑΝ: Έχουμε περισσότερους πόντους από τους αντιπάλους και ελέγχουμε όλα τα χρώματα. Οι αντίπαλοι αγόρασαν δυο χρώματα και έκαναν ατού τρίτο χρώμα (άρα μάλλον παίζουν σε 4-4 φιτ) Οι αντίπαλοι βρήκαν φιτ, αλλά έμειναν χαμηλά. Έχουμε λεβέ στο χρώμα που αγόρασε ο εκτελεστής.(π.χ. 1♥ - 1ΧΑ / 2♣ - 2♥ όλοι πάσο…και έχουμε ♣KQ10x, βγαίνουμε ♥.) Οι άλλες αντάμ είναι «κακές». 112


ΓΥΡΙΣΜΑ: «Δίνοντας την κατάλληλη πληροφορία…»  Ποιο φύλλο να «γυρίσω»; Ο συμπαίκτης μας βγήκε ένα χρώμα και κερδίσαμε εμείς την 1η λεβέ. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το χρώμα...ποιο φύλλο πρέπει να «γυρίσουμε», έτσι ώστε να δώσουμε στον συμπαίκτη μας περισσότερες πληροφορίες για τα φύλλα μας; Συχνά, είναι πολύ σημαντικό για τον συμπαίκτη μας να ξέρει το πλήθος των φύλλων που είχαμε αρχικά στο χρώμα της αντάμ. Ειδικά εναντίον συμβολαίων χωρίς ατού, όπου έχει κάνει αντάμ στο μακρύ του χρώμα, μαθαίνοντας το πλήθος φύλλων μας μπορεί αμέσως να «μετρήσει» τα φύλλα του εκτελεστή και έτσι να κερδίσει γρήγορες λεβέ. Όπως λοιπόν ακολουθούμε κανόνες για την αντάμ (βγαίνουμε το 4ο της δύναμής μας σε χρώμα που δεν έχουμε συνεχόμενα ονέρ), έτσι θα πρέπει να ακολουθούμε και κανόνες για το φύλλο που θα γυρίσουμε, εάν παίξουμε 2η φορά το εν λόγω χρώμα!

Ο κανόνας είναι ο εξής: Α. Αν αρχικά είχαμε 4 φύλλα στο χρώμα, γυρίζουμε το μικρότερο φύλλο μας. Β. Αν αρχικά είχαμε 3 φύλλα στο χρώμα, γυρίζουμε το μεγαλύτερο (από τα 2 που απέμειναν). Γ. Αν είχαμε 5 φύλλα στο χρώμα, γυρίζουμε το 4ο από την αρχική μας σειρά.

Στέλνει ένα ΜΗΝΥΜΑ στον συμπαίκτη, με το φύλλο που κάνει αντάμ και με αυτό που γυρίζει αργότερα!

113


Ας δούμε τα παρακάτω παραδείγματα άμυνας σε συμβόλαιο χωρίς ατού, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το φύλλο που γυρνάμε στη 2η λεβέ. 1.

Συμπαίκτης ♠KJ93

Μορ ♠75

Εκτελεστής ♠ Q 10 4

Εμείς ♠A862

1η Περίπτωση: Ο συμπαίκτης κάνει αντάμ το ♠3 και εμείς κερδίζουμε με τον Α. Στη συνέχεια, γυρνάμε το μικρότερό μας φύλλο το ♠2 (έχουμε 4 φύλλα στο χρώμα), ο εκτελεστής βάζει το 10 και ο συμπαίκτης μας κερδίζει με τον J. Το ♠2 που γυρίσαμε στη 2η λεβέ, δείχνει στο συμπαίκτη μας ότι αρχικά είχαμε 4φύλλα στις πίκες, άρα ο εκτελεστής ξεκίνησε με Q104! Έτσι, ο συμπαίκτης μας μπορεί άφοβα να τραβήξει τον ♠Κ του και στη συνέχεια και το ♠9 του. Απορία: «Υπάρχει περίπτωση το γύρισμα του ♠2 να προέρχεται από ♠Α2 ;» Αν είχαμε αρχικά ξεκινήσει με ♠Α2, τότε θα κερδίζαμε τον Α και θα γυρίζαμε πάλι το 2, αλλά τότε ο εκτελεστής θα έπρεπε να έχει 5 πίκες, κάτι το οποίο συνήθως είναι γνωστό από την αγορά! 2.

Συμπαίκτης ♠KJ93

Μορ ♠75

Εκτελεστής ♠ Q 10 6 4

Εμείς ♠A82

2η Περίπτωση: Ο συμπαίκτης κάνει αντάμ το ♠3 και εμείς κερδίζουμε με τον Α. Στην συνέχεια, γυρνάμε το μεγαλύτερό μας φύλλο ♠8 (έχουμε 3 φύλλα στο χρώμα), ο εκτελεστής βάζει το 10 και ο συμπαίκτης μας κερδίζει με τον J. Παρατηρώντας προσεκτικά τα «λιμά» φύλλα που έχουν εμφανιστεί ήδη στο τραπέζι, ο συμπαίκτης μας καταλαβαίνει ότι «λείπει το ♠2» και επίσης ότι το 8 μας είναι ένα αρκετά μεγάλο φύλλο που υποδηλώνει ότι αρχικά ξεκινήσαμε με 3 φύλλα στις πίκες. Άρα ο εκτελεστής ξεκίνησε με Q1064, και τώρα έχει στο χέρι του ♠ Q 6 ενώ ο συμπαίκτης μας έχει ♠ Κ 9! Έτσι, το απλό γύρισμα του ♠8 λέει στο συμπαίκτη μας: «Μην παίξεις τον Κ σου! Περίμενε να πιάσω χέρι σε ένα άλλο χρώμα έτσι ώστε να «βάλουμε στη μέση» τον εκτελεστή!»

Όπως όλα τα πράγματα στο μπριτζ, έτσι και το γύρισμα πολλές φορές απαιτεί κρίση: Για παράδειγμα, αν αρχικά ξεκινήσατε με ♥ AJ102, και ο συμπαίκτης βγήκε το ♥4, είναι λογικό, αφού κερδίσετε με τον Α, να συνεχίσετε με τον ♥J (και όχι με το 2), ώστε να βάλετε «στην μέση» μια πιθανή ♥Q του εκτελεστή. Επίσης παίζοντας τον ♥J, ξεμπλοκάρουμε το χρώμα εάν ο συμπαίκτης μας ξεκίνησε αρχικά με ♥Κ9643 ή ♥Q9643. 114


ΤΑ ΣΙΝΙΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ: Η επικοινωνία των αμυνομένων…! «Πόσο καλά καταλαβαίνετε τον συμπαίκτη σας στην άμυνα;» Ε… ανάποδη! Τι άμυνα παίζετε;

?!

Λίγα λόγια για την άμυνα:

Ένα κομμάτι θεωρίας του μπριτζ πολύ δύσκολο, αλλά βασικότατο είναι: Τα σινιάλα στην άμυνα! Για να βελτιωθούμε στην άμυνα, πρέπει να προσέχουμε εκτός από τα ονέρ και τα λιμά φύλλα! Η άμυνα απαιτεί κρίση και ετοιμότητα . Αν ξεχάσουμε να κάνουμε το σωστό σινιάλο τη σωστή στιγμή, ο συμπαίκτης μας ενδέχεται να μείνει αβοήθητος να πολεμά τον εχθρό-εκτελεστή!

Εισαγωγή: Η αγορά τελειώνει, το συμβόλαιο καθορίζεται και αναλαμβάνει δράση ο παίκτης αριστερά του εκτελεστή! Εκείνος παίζει πρώτος ένα φύλλο κάνοντας αντάμ, με σκοπό να δυσκολέψει τους αντιπάλους. Η επιλογή του χρώματος της αντάμ γίνεται βάσει των πληροφοριών που συλλέγει ο παίκτης κατά την αγορά. Αφού επιλεγεί το χρώμα, τότε ακολουθώντας τους «κανόνες» αντάμ (σελ. 14), ο παίκτης επιλέγει το κατάλληλο φύλλο δίνοντας έτσι μια πληροφορία στον συμπαίκτη του. Στη συνέχεια, κατά την πορεία του παιχνιδιού, οι αμυνόμενοι παίκτες χρησιμοποιούν τα λιμά κυρίως φύλλα τους, για να κάνουν σινιάλο επιδοκιμασίας (π.χ. θέλω να μου παίξεις ♥, έχω κάτι καλό) ή αποδοκιμασίας (π.χ. ΔΕΝ θέλω να παίξεις ♣… παίξε κάτι άλλο καλύτερα!) στον συμπαίκτη τους! Προσοχή: Πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά οι παίκτες συγχέουν την έννοια της αντάμ με τα σινιάλα! Αυτό είναι λάθος, αφού… για να κάνει κανείς σινιάλο, θα πρέπει ήδη να έχουν παιχτεί φύλλα από τους 2 πρώτους παίκτες! Η αντάμ έχει δικούς της κανόνες: π.χ. «από 2φυλλο κάνουμε αντάμ το μεγάλο» ή «Εάν έχουμε 4+φυλλο ονέρ κάνουμε αντάμ το 4ο», «Από συνεχόμενα φύλλα βγαίνουμε το μεγαλύτερο» κτλ… Ας δούμε λοιπόν πως λειτουργεί η άμυνα αναλυτικά…

ΚΑΝΟΝΕΣ – ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ Αντάμ: Η 1η κίνηση της άμυνας… επίθεση και παράλληλα ενημέρωση! Π.χ. 1. Βγήκα το ♦2 στα 3ΧΑ:Έχω 4φ♦ (ή 3φ) με ονέρ. Κοινώς, έχω ενδιαφέρον στα ♦  2. Βγήκα την ♥Q στις 4♠:Έχω σειρά από την Q και κάτω. Δεν έχω τον ♥Κ

115


 Σινιάλο θέλω – δε θέλω: «Κάντε νόημα στον συμπαίκτη!» Σινιάλο κάνει ο 3ος παίκτης της λεβέ, εάν δεν πρέπει να βάλει τα δυνατά του! Πως λειτουργεί το σινιάλο: «Το σινιάλο σε 1ο χρόνο ενημερώνει τον συμπαίκτη για την επιθυμία μας να συνεχίσει να παίζει το χρώμα που διάλεξε». Ο συμπαίκτης μας Δύση, κάνει αντάμ τον Παράδειγμα 1. ♥Α. Ο μορ παίζει το ♥2… τι πρέπει να Καθόμαστε στη θέση ♠ A Q 7 2 κάνουμε; της Ανατολής. ♥842 Ξέρουμε ότι ο συμπαίκτης έχει ♥ΑΚ, αλλιώς Ο Νότος εκτελεί 4♠. ♦KJ976 δεν θα έπαιζε αμέσως τον ♥Α ♣3 στην αντάμ! Έχοντας μόνο 2 φύλλα ♠ 10 4 στις ♥, θέλουμε να ♥93 ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να παίζει ♥, ♦8532 έτσι ώστε την 3η φορά να ♣KQ542 κόψουμε!

♥Α

Έτσι, θα πρέπει να έχουμε κάποιο τρόπο (εκτός από το πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό μας… που φυσικά απαγορεύεται) να του λέμε: «Συνέχισε ♥!! Θέλωωω!». Ο τρόπος είναι απλός: Αν βάλουμε μικρό φύλλο (δηλαδή το ♥3), του λέμε: Συνέχισε! Αν βάλουμε μεγάλο φύλλο (δηλαδή το ♥9), του λέμε: Δεν θέλω να παίξεις ♥! Βέβαια, το σινιάλο είναι απλά η επιθυμία του 3ου παίκτη και δεν αποτελεί δέσμευση για την επόμενη κίνηση του συμπαίκτη… ο οποίος πχ. Μπορεί να έχει ΑKQJ και να θέλει από μόνος του να συνεχίσει το χρώμα που ξεκίνησε .

Παράδειγμα 2.

Καθόμαστε στη θέση της Ανατολής. Ο Νότος εκτελεί 4♠.

♥Α

♠AQ92 ♥84 ♦QJ976 ♣Κ6

Ο συμπαίκτης μας Δύση, κάνει αντάμ τον ♥Α. Ο μορ παίζει το ♥2… τι πρέπει να κάνουμε; Σκεπτόμενοι ψύχραιμα, βλέπουμε ότι ΔΕΝ θέλουμε να συνεχίσει ♥. Παρ’ ο,τι έχουμε 2φυλλο και κόβουμε, έχει και ο μορ 2φ ♥. Μη έχοντας κάποιο μεγάλο ατού να πανωκόψουμε ♠84 τον μορ και σε ♥93 συνδυασμό με το ♣ΑQ ♦8532 που είναι πίσω από τον ♣AQ542 ♣Κ… θέλουμε σαφώς ♣!

Έτσι, θα πρέπει να του πούμε: «Δεν θέλω ♥»! Φυσικά κάνοντας σινιάλο και όχι γκριμάτσα απογοήτευσης… Θα του βάλουμε μεγάλη ♥, δηλαδή το ♥9! Έτσι, ο συμπαίκτης .. θα «μυρίσει τα νύχια του» και βλέποντας ωραία ♦ και ωραία ατού στον μορ, θα συμπεράνει ότι πρέπει να μας παίξει ♣!!! Έτσι, τα σινιάλα με τα λιμά φύλλα είναι η γλώσσα της άμυνας. Όπως βλέπετε όμως, το σινιάλο απαιτεί κρίση και φαντασία .

116


 Λίγα λόγια για τα ανάποδα σινιάλα: «Χρησιμοποιούν όλοι τα ίδια σινιάλα – κωδικούς στην άμυνα;»

Όπως και στην αγορά, έτσι και στην άμυνα υπάρχουν πολλές παραλλαγές της «μπριτζογλώσσας». Έτσι κάθε χώρα έχει τις δική της διάλεκτο, αλλά σε παγκόσμια βάση η λογική σκέψη στο μπριτζ είναι ίδια! Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει η μόδα των «ανάποδων σινιάλων», (upside down carding – udca) που μόλις μάθαμε δηλαδή: Α. Όταν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον συμπαίκτη μας, του παίζουμε ένα μικρό φύλλο, που σημαίνει: Θέλω να συνεχίσεις! Απορία: Γιατί να θέλουμε να συνεχίσει ο συμπαίκτης μας; 1. Διότι έχουμε τα υπόλοιπα ονέρ στο χρώμα που παίζει. 2. Διότι έγινε αντάμ τον Α (άρα μάλλον έχει ΑΚ ο συμπαίκτης) και έχουμε δίφυλλο οπότε σκοπεύουμε να κόψουμε την 3η φορά!! (Χρωματιστό) 3. Διότι πέτυχε το μακρύ μας χρώμα στα χωρίς ατού! Β. Όταν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τον συμπαίκτη μας, παίζουμε μεγάλο φύλλο, που σημαίνει: Δεν θέλω να συνεχίσεις! Απορία: Γιατί δεν θέλουμε να συνεχίσει ο συμπαίκτης μας; 1. Διότι δεν έχουμε τίποτα ενδιαφέρον στο χρώμα που παίζει. 2. Διότι έχουμε άμεση ανάγκη να μας παίξει κάτι άλλο!!! (Π.χ., έχουμε ΑQ σε χρώμα που έχει Κ ο μορ!) Μικρό φύλλο: ΘΕΛΩ!

Μεγάλο φύλλο: ΔΕΝ ΘΕΛΩ!

Μικρά φύλλα είναι τα: 2,3,4,5 Μεγάλα φύλλα είναι τα: 8, 9 (10) Ενδιάμεσα φύλλα: 6,7

(ανάλογα με τη διανομή μπορεί να είναι μικρά, μεγάλα… ή απλά αδιάφορα φύλλα  )

Παλαιότερα, χρησιμοποιούσαν τη φυσική άμυνα στην οποία μεγάλο φύλλο, σήμαινε θέλω να συνεχίσεις! Όμως επειδή συνειδητοποίησαν ότι «δε βολεύει» να πετάνε τα μεγάλα φύλλα στο καλό χρώμα που μπορεί να τους χρησιμέψουν αργότερα για να κερδίσουν λεβέ, αποφάσισαν να αλλάξουν μέθοδο και να πετάνε μεγάλα φύλλα στο χρώμα που τους είναι άχρηστο, κρατώντας έτσι στο καλό χρώμα όλα τα καλά  Έτσι, εάν ένα ζευγάρι παίζει φυσική άμυνα (std – standard carding), τότε: Μεγάλο φύλλο = Θέλω να συνεχίσεις Μικρό φύλλο = Δεν θέλω να συνεχίσεις! Προφανώς οι κανόνες της αντάμ παραμένουν ΙΔΙΟΙ είτε παίζουμε φυσική είτε ανάποδη άμυνα! 117


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΝΙΑΛΑ 1. Τα σινιάλα γίνονται με τα «λιμά» φύλλα της τράπουλας, δηλαδή 9,8,7,……2 (σπανίως με το 10)

2. Όταν «πετάμε» ένα ονέρ, τότε 2 ενδεχόμενα υπάρχουν: Α. Δεν είχαμε άλλο φύλλο στο χρώμα, Β. Έχουμε όλη τη σειρά! Π.χ. Κάνει αντάμ ο συμπαίκτης μας τον ♥Α και εμείς παίζουμε την ♥Q. Αυτό σημαίνει ότι ή έχουμε σόλο την ♥Q, ή τα έχουμε όλα από την Q και κάτω ♥QJ10(x)! 3. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο πιο σαφείς πληροφορίες μπορούμε! Δεν τσιγκουνευόμαστε τα λιμά μας όταν δεν πρόκειται να πάρουμε τη λεβέ. Π.χ. έχουμε ♥973 και ο συμπαίκτης μας κάνει αντάμ τον ♥Κ. Εμείς, δεν έχουμε ενδιαφέρον στις ♥ και επίσης δεν πρόκειται να κάνουμε λεβέ με το 9 ή με το 7. Έτσι θα πετάξουμε αμέσως το ♥9 καθιστώντας σαφές ότι «δε θέλουμε να συνεχίσει ♥». 4. Καμιά φορά δεν έχουμε τίποτα καλό, άρα πρακτικά δεν θέλουμε τίποτα. Τότε το σινιάλο που θα δώσουμε απαιτεί κρίση, αφού συχνά μπορεί να χρειάζεται να ενθαρρύνουμε, έτσι ώστε να μην παίξει κάτι άλλο ο συμπαίκτης κάνοντας «δωράκι» στον αντίπαλο 

 Μέτρημα: «Ο εκτελεστής παίζει ένα χρώμα από το χέρι του ή από τον μορ, στο οποίο δεν κερδίζουμε εμείς τη λεβέ!» Ο εκτελεστής είναι αντίπαλός μας! Άρα προφανώς δεν του «κάνουμε σινιάλο» λέγοντας θέλω το χρώμα σου! Συχνά όμως, όταν δεν πρόκειται να «φορτσάρουμε», χρειάζεται να ενημερώσουμε τον συμπαίκτη μας πόσα φύλλα έχουμε στο εν λόγω χρώμα! Το μέτρημα είναι απλό: Έχουμε μονό πλήθος φύλλων (3/5), ή ζυγό πλήθος φύλλων (2/4). Παίζοντας ανάποδη άμυνα και ανάποδο μέτρημα, ισχύουν τα εξής:  Μονό πλήθος φύλλων: Παίζουμε το μεγαλύτερο λιμό μας. (Μεγάλο – μικρό = μονά)  Ζυγό πλήθος φύλλων: Παίζουμε το μικρότερο λιμό μας. (Μικρό – μεγάλο = ζυγά) Π.χ. Ο εκτελεστής παίζει το ♦2 προς το ♦ΚQ104 που βρίσκεται στον μορ. Α) Αν έχουμε ♦872, τότε παίζουμε το ♦8. Αυτό δε σημαίνει ότι «δεν θέλουμε ♦», αφού το ♦ το παίζει ο αντίπαλος. Απλά σημαίνει ότι έχουμε 3 ή 5 φύλλα (μονό πλήθος). 118


Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ♦ΜΠΡΙΤΖ ΔΕΝ Β) Αντίστοιχα εάν έχουμε 8642, παίζουμε το ♦ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ… 2 (μικρό=ζυγό πλήθος ♦ΤΑ ) ΣΙΝΙΑΛΑ ΟΜΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ!

 Μακάρι να επιτρεπόταν η ομιλία στο μπριτζ! Τότε θα λέγαμε: «Τι ♥ μου παίζεις… παίξε ♠ αμέσως!!!!» ή «Πάρε το ♦ σου να κόψεις… και μετά παίξε μου ♣ που έχω τον Α, για να σου παίξω ♦ να ξανακόψεις!» ή… «Ψιτ… συμπαίκτη! Μας πιέζει στο ξεσκαρτάρισμα ο αντίπαλος!». Κράτα εσύ τις ♥, να κρατήσω εγώ τα ♣ που έχω ονέρ» ή… «Πάρε γρήγορα τον ♦Α σου, έχει σόλο ο εκτελεστής!», και άλλα πολλά… Όσο πιο «δεμένο» είναι ένα ζευγάρι, τόσο καλύτερα καταλαβαίνει ο ένας τα σινιάλα του άλλου. Όλοι όμως οι παίκτες ακολουθούν τις βασικές αρχές που περιγράψαμε προηγουμένως. Ας δούμε τώρα ένα πιο προχωρημένο σινιάλο που συνήθως γίνεται σε δεύτερο χρόνο…  Σινιάλο προτίμησης χρώματος (Lavinthal): Όταν δεν θέλουμε το χρώμα του συμπαίκτη και εκείνος το ξέρει ήδη, τότε έχουμε τη χαρά να τον καθοδηγήσουμε λέγοντάς του ποιο από τα άλλα χρώματα να παίξει μετά! Παράδειγμα 1: Ο συμπαίκτης βγαίνει τον ♥Α σε συμβόλαιο 4♠ και εμείς κρατώντας: ♠xx, ♥863, ♦ΑQxxx, ♣Jxx, δεν έχουμε ενδιαφέρον στις ♥. Έτσι στον ♥Α παίζουμε την μεγαλύτερη ♥ μας, το ♥8. Ο συμπαίκτης μας που δεν μας έχει ανάγκη στις ♥, συνεχίζει με τον ♥Κ του. Τώρα πρέπει να τον καθοδηγήσουμε για το τι θα θέλαμε να παίξει εκείνος στη συνέχεια (ΗΧΩ). Θέλουμε να παίξει ♦. Το ♦, είναι το «ακριβότερο» από τα 2 χρώματα που απομένουν (εξαιρούμε τα ατού). Έτσι στον ♥Κ παίζουμε το ♥6, τη μεγαλύτερη από τις 2 που μας μείνανε!!! Ο συμπαίκτης μας που ήδη έχει δει 8 ♥ να κυκλοφορούν, συν τις δικές του που έχει στο χέρι, θα διαπιστώσει ότι το ♥3 δεν έχει εμφανιστεί πουθενά! Έτσι θα καταλάβει ότι το έχουμε εμείς και δεν το παίζουμε! Έτσι καταλαβαίνει ότι του ζητάμε το ακριβότερο χρώμα, δηλαδή το ♦! Αντίστοιχα, εάν θέλαμε να μας παίξει ♣, τότε θα παίζαμε το ♥3 τη 2η φορά. Επίσης, εάν δεν θέλαμε τίποτα, θα βλέπαμε τι έχει ο μορ, και θα ζητούσαμε να μας παίξει το δυνατό χρώμα του μορ για να μην κάνουμε δωράκι στον εκτελεστή! Παράδειγμα 2: Αμυνόμαστε στις 3♥ των αντιπάλων και ο συμπαίκτης κάνει αντάμ το ♦10. Εμείς έχουμε ♠Αxx, ♥863, ♦ΑK82, ♣xxx. Κερδίζουμε την αντάμ με τον ♦Κ και συνεχίζουμε με τον ♦Α (ο συμπαίκτης βάζει το 3). Καταλαβαίνουμε από τα ♦ που περνάνε ότι ο συμπαίκτης μας κόβει στον 3ο γύρο (έκανε αντάμ από 2φυλλο ♦103) και έτσι του ξαναπαίζουμε ♦ για να κόψει! Όμως εμείς θέλουμε όταν κόψει να μας παίξει ♠ (το μεγάλο χρώμα), για να πάρουμε τον ♠Α μας και να του παίξουμε πάλι ♦ να ξανακόψει. Έτσι στην 3η λεβέ που του δίνουμε να κόψει, του παίζουμε το ♦8 μας (μεγάλο φύλλο = παίξε το μεγάλο χρώμα). Αν το καταλάβει, θα μας παίξει ♠!

119


120122


ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6-16. Ανοίγματα στο επίπεδο 1 - Απαντήσεις Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 44 1. Α. 1♣ Β. 1♠ Γ. 1♦ Δ. 1♥ Ε. 1ΧΑ

ΣΤ. 1♣

3. Α. 2♠

ΣΤ. 2♣

2. Α. 1♥

Β. 1ΧΑ

Γ. 1♣

Δ. 1♣

Ε. 1♦

4. Α. 2♥

Β. 2♠

Γ. 1♠

Δ. 1ΧΑ

Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 45 5. Α. 2♠ Β. 3ΧΑ Γ. 2ΧΑ Δ. 2♥

Ε. 3♥

ΣΤ. 2♥

Ε. 2♣

ΣΤ. 2♣

7. Α. 1♥

Ε. 1♥

ΣΤ. 1♠

6. Α. 3♥

8. Α. 1♠

Β. 1ΧΑ

Β. 2♣

Β. πάσο

Β. 1ΧΑ

Γ. 3♠

Γ. 4♠

Γ. 1♥

Γ. 2♣

Δ. 2♣

Ε. 3ΧΑ

Δ. 2♣

Ε. 2♣

Δ. 2ΧΑ

Δ. 1♦

Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 46 9. Α. 1♥ Β. 1♠ Γ. 3♦ Δ. 2♣ 10. Α. 2♣ 11. Α. 2♥

Β. πάσο Β. 2♠

ΔΥΣΗ 1XA 2♠ 3ΧΑ

12.

Γ. 2♠ Γ. 2♦

Α.

Ε. 1♠

ΣΤ. 1♦

Ε. 2ΧΑ

ΣΤ. 2♦

Ε. 6ΧΑ

Δ. 2♥

ΣΤ. 3ΧΑ

Ε. 2♦

ΣΤ. 4♥

ΣΤ. 2♥

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 2ΧΑ πάσο

Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 49 15.

ΔΥΣΗ 1XA 2♥ 4♠

Δ. 2♣

ΣΤ. 1♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 3♠ πάσο

Β.

ΔΥΣΗ 1XA 2♥ 4♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 3ΧΑ πάσο

123


Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 49 (συνέχεια) 15.

Γ.

ΔΥΣΗ 1XA 2♦ 4♥

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 3♥ πάσο

Ε.

ΔΥΣΗ 1XA 2♥ 3♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 2ΧΑ πάσο

Δ.

Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 51 17.

Α.

ΔΥΣΗ 1XA 2♥ 2ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 2♠ πάσο

Γ.

ΔΥΣΗ 1XA 2♦ 3ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 2♥ πάσο

Ε.

ΔΥΣΗ 1XA 2♥ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 4♥

Β.

Δ.

ΔΥΣΗ 1XA πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 3ΧΑ

ΔΥΣΗ 1XA 2♦ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 2♠

ΔΥΣΗ 1XA 3ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♠ πάσο

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 18-20. Επαναδήλωση του ανοίξαντος (1) Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 57 1. Α. 2♠ Β. 1ΧΑ Γ. 3♠ Δ. 2ΧΑ Ε. 1ΧΑ

ΣΤ. 4♠

2. Α. 2♥

Β. 1♠

Γ. 2♥

Δ. 3♥

Ε. 2ΧΑ

ΣΤ. 1ΧΑ

4. Α. 1ΧΑ

Β. 1ΧΑ

Γ. 2♠

Δ. 3♠

Ε. 4♠

ΣΤ. 2ΧΑ

3. Α. 1♠ 124

Β. 1ΧΑ

Γ. 1ΧΑ

Δ. 2♥

Ε. 4♥

ΣΤ. 2ΧΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22-23. Επαναδήλωση του ανοίξαντος (2) Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 63 1. Α. 2♦ Β. 2♣ Γ. 2♠ Δ. 2♣ Ε. 2♦

ΣΤ. 2♦

3. Α. 2♠

ΣΤ. 2♠

2. Α. 2♦

Β. 3♣

Γ. 3♦

Δ. 2♣

Ε. 1ΧΑ

4. Α. 2♦

Β. 2♥

Γ. 2♥

Δ. 2♦

Ε. πάσο

Β. 1♠

Γ. 2♣

Δ. 2♣

Ε. 1♠

ΣΤ. 2♣

ΣΤ. 2ΧΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25-26. Επαναδήλωση του ανοίξαντος (3) Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 67 1. Α. 1ΧΑ Β. 2♥ Γ. 2♣ Δ. 2♥ Ε. 2♥

ΣΤ. 2♣

3. Α. 2♦

ΣΤ. 2♥

2. Α. 2♦

Β. 1♠

Γ. 2♦

Δ. 1ΧΑ

Ε. 1♠

4. Α. 2ΧΑ

Β. 1♥

Γ. 1♠

Δ. 1♠

Ε. 2♠

Β. 2♣

Γ. 2♣

Δ. 2♥

Ε. 2ΧΑ

ΣΤ. 2♠ ΣΤ. 3♦

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 28-29. Επαναδήλωση του ανοίξαντος (4) Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 71 1. Α. 2♦ Β. 2♦ Γ. 3♦ Δ. 1ΧΑ Ε. 3ΧΑ

ΣΤ. 3♣

3. Α. 1♥

ΣΤ. 1ΧΑ

2. Α. 2♥

Β. 1ΧΑ

4. Α. 1♠

Β. 2♣

Β. 1♠

Γ. 2♣

Γ. 3♦

Γ. 1ΧΑ

Δ. 3♥

Δ. 2ΧΑ

Δ. 2♦

Ε. 3♣

Ε. 3♣

Ε. 2♠

ΣΤ. 2ΧΑ

ΣΤ. 3ΧΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35. Συνέχεια της αγοράς μετά από 2ΧΑ άνοιγμα Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 79 1. Α. 3♠ Β. 3♣ Γ. 4♥ Δ. 3♣ Ε. 3ΧΑ ΣΤ. πάσο 2. Α. 3♥ 3.

Α.

Β. 3♦

ΔΥΣΗ 2XA 4♠

Γ. 3♥

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♠ πάσο

Δ. 3♠

Β.

Ε. 3♥

ΔΥΣΗ 2XA 3♥ 4♠

ΣΤ. 3♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣ 3ΧΑ πάσο 125


Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 79 (συνέχεια) 3.

ΔΥΣΗ 2XA 3♦ 3ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣ 3♠ πάσο

Ε.

ΔΥΣΗ 2XA 4♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♠ πάσο

Ζ.

ΔΥΣΗ 2XA 6ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ 4ΧΑ πάσο

Γ.

Δ.

ΔΥΣΗ 2XA 3♦ 4♥

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣ 3♥ πάσο

ΣΤ.

ΔΥΣΗ 3XA 3♦ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣ 6ΧΑ

Η.

ΔΥΣΗ 2XA 3♥ 4♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 3♣ 3ΧΑ πάσο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37. Τα ανοίγματα weak 2, 2♦/2♥/2♠ Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 83 1. Α. 2♠ Β. πάσο Γ. πάσο Δ. 2♥ Ε. 2♦ 2. Α. 4♥

3.

Β. 4♥

Γ. 3ΧΑ

Α.

ΔΥΣΗ 2♥ 3♥

ΑΝΑΤΟΛΗ 2ΧΑ* πάσο

Γ.

ΔΥΣΗ 2♦ 4♥

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♥ πάσο

Δ. 4♥

Ε. 2♠

Β.

ΔΥΣΗ 2♠ πάσο

ΣΤ. πάσο ΣΤ. πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 3ΧΑ

Απορία: Αν ο απαντών έχει κάποιους πόντους, πώς μπορεί να εκτιμήσει αν είναι αρκετοί για μανς ή πρόταση για μανς μέσω 2ΧΑ;

Τα «weak points» wps του απαντώντος σε άνοιγμα weak 2: Προσθέστε τους πόντους από ονέρ με τα φύλλα που έχετε στο χρώμα που άνοιξε weak ο συμπαίκτης! (π.χ. 13π + 4φ φιτ = 17 wps)  Με 17+ wps, αγοράστε μανς!  Με 16-17-wps, είστε στο όριο! Ρωτήστε για εξωτερική αξία με 2ΧΑ και αγοράστε μανς μόνο εάν έχει ο συμπαίκτης σας!  Με κάτω από 16 wps, περάστε πάσο (ή κάντε αγορά θυσίας!) 126


ΚΕΦΑΛΑΙΑ 39-42. Το άνοιγμα 2♣ Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 88 1. Α. 2♣ Β. 2♣ Γ. 2♣ Δ. 2♣ 2. Α. 2♦

3.

Α.

Γ.

Β. 2♦

Γ. 2♦

ΔΥΣΗ 2♣ 2ΧΑ 3♥ 4♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦ 3♣ 3ΧΑ πάσο

ΔΥΣΗ 2♣ 2♠ 4♣* 6♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦ 3♠ 4♥* πάσο

Ε. 2♣

Δ. 3♦

Ε. 2♥

Β.

ΔΥΣΗ 2♣ 2ΧΑ 3♦ 4♥

ΣΤ. 2ΧΑ ΣΤ. 2♦

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦ 3♣ 3♥ 6♥

Προσοχή: Στο παράδειγμα Γ, η Δύση έχει ένα πολύ δυνατό χέρι με σικάν στα ♣. Έχοντας βρει φιτ στις ♠, θέλει να αγοράσει σλεμ. Όμως αν ρωτήσει 4ΧΑ «πόσους Άσους έχεις» και πάρει απάντηση «έχω έναν Άσο», δεν θα ξέρει ΠΟΙΟΣ Άσος είναι…. ο ♣ ή ο ♥;

Γι αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει ένα τέχνασμα που λέγεται: CUE BID! Όταν κατά τη διάρκεια της αγοράς, 2 συμπαίκτες βρίσκουν φιτ έχοντας δείξει δύναμη τουλάχιστον για μανς… οποιαδήποτε αγορά νέου χρώματος δείχνει κοντρόλ στο χρώμα αυτό (Α ή σικάν) και λέγεται αγορά cue bid. Στη συνέχεια, δεύτερο cue bid στο χρώμα, δείχνει Κ ή σόλο!  Έτσι στο παράδειγμα Γ, η ΑΔ βρίσκουν φιτ στις ♠ μετά το άνοιγμα 2♣. Η απάντηση 3♠ της Ανατολής στις 2♠ της Δύσης, είναι θετική, αφού με ελάχιστους πόντους η Ανατολή θα έλεγε 4♠ (κλείσιμο της μανς). Μετά το 3♠, η αγορά 4♣ της Δύσης είναι cue bid και δείχνει έλεγχο 1ου γύρου στα ♣, περιμένοντας να ακούσει αντίστοιχα καλά νέα από την Ανατολή. Η Ανατολή με τη σειρά της, έχοντας τον ♥Α τον «αναφέρει», λέγοντας 4♥ cue bid! Η Δύση τότε χαρούμενη, αγοράζει το σλεμ, 6♥. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος για τη Δύση να μάθει αν η Ανατολή έχει και την μαγική ♦Q που της λείπει στα ♦ για να αγοράσει 7♠… ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44. Τα ανοίγματα φραγμού στα επίπεδα 3, 4 & 5 Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 90 1. Α. 4♠ Β. πάσο Γ. πάσο Δ. 5♦ Ε. 3♣ 2. Α. 3ΧΑ

Β. 4♥

Γ. 6♥

Δ. 4♥

Ε. 3ΧΑ

ΣΤ. 4♥ 127


Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 90 (συνέχεια) 3.

Α.

ΔΥΣΗ 3♦ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 3ΧΑ

Γ.

ΔΥΣΗ 3♣ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 5♣

Β.

ΔΥΣΗ 3♥ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♥

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46. Απλές παρεμβολές και απαντήσεις Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 97 1. Α. 1♦ Β. 1♥ Γ. 1♠ Δ. 1♠ Ε. πάσο

ΣΤ. πάσο

3. Α. 1ΧΑ

ΣΤ. πάσο

2. Α. πάσο

Β. πάσο

Γ. 2♦

Δ. 1♠

Ε. πάσο

4. Α. πάσο

Β. 2♥

Γ. πάσο

Δ. 2♣

Ε. πάσο

Β. 4♠

Γ. 1ΧΑ

Δ. 2♠

Ε. πάσο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48. Η παρεμβολή 1ΧΑ Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 99 1. Α. 3♠ Β. 2♣ Γ. 2♠ Δ. πάσο 2. Α. 2♠ 3.

128

Β. 3♥

Γ. πάσο

Α.

ΔΥΣΗ 1ΧΑ 2♥ 3ΧΑ

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♣ 2ΧΑ πάσο

Γ.

ΔΥΣΗ 1ΧΑ πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♠

Δ. 2♦

Β.

Ε. 3ΧΑ

Ε. 3♣

ΔΥΣΗ 1ΧΑ πάσο

ΣΤ. 3♠

ΣΤ. κόντρ (Χ)

ΣΤ. 4♠

ΑΝΑΤΟΛΗ 3ΧΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51-53. Το κόντρ ομιλίας Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 106 1. Α. 2♠ Β. 1♥ Γ. 1♥ () Δ. 1ΧΑ 2. Α. 2♠ 3.

Β. 4♥

Γ. 3♣

Δ. πάσο

Ε. πάσο

Ε. 2♠

Α.

ΝΟΤΟΣ 1♦ πάσο

ΔΥΣΗ ΒΟΡΑΣ Χ πάσο 2♠ πάσο Όλοι πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦ 4♠

Β.

ΝΟΤΟΣ 1♦

ΔΥΣΗ ΒΟΡΑΣ Χ πάσο Όλοι πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 4♥

Γ.

ΝΟΤΟΣ 1♦ πάσο

ΔΥΣΗ ΒΟΡΑΣ Χ πάσο 2♠ πάσο Όλοι πάσο

ΑΝΑΤΟΛΗ 2♦ 3ΧΑ

ΣΤ. 2♦

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 59. Αγορές τράνσφερ μετά από άνοιγμα 1ΧΑ Λύσεις των ασκήσεων της σελ. 138 1. Α. 2♥, πάσο Β. 2♥, 2ΧΑ Γ. 2♥, 3♠ Δ. 2♥, 3ΧΑ Ε. 2♦, 3♦ ΣΤ. 2♦, 3♣ Ζ. 2♥, 2ΧΑ Η. 2♦, πάσο Θ. 2♣ και α. Σε απάντηση 2♦, 2♥. β. Σε απάντηση 2♥, 4♥. γ. Σε απάντηση 2♠, 3♠ Ι. 2♦, 2ΧΑ 2. Α. 4♥

Β. 3♥

Γ. 3ΧΑ

Δ. 4♥

129


130


BRIDGE

Ð

Ñ Á

Ñ Á

Ç Ô

Á Ì


132


Μαγειρεύοντας αγορές: Απαντήσεις τράνσφερ σε άνοιγμα 1ΧΑ: «Πως θα κρύψουμε το χέρι του ανοίξαντος…!» - Γνωριμία με τις συμβατικές αγορές 2♦ και 2♥ Λίγα λόγια για τα ανοίγματα τις αγορές τράνσφερ (transfer): Τι είναι: Οι αγορές τράνσφερ είναι αγορές-εντολές (συμβατικές) τις οποίες χρησιμοποιεί ο απαντών του ανοίγματος 1ΧΑ σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν έχει γίνει παρεμβολή. Τι δείχνουν: Τουλάχιστον 5φύλλα στο επόμενο χρώμα από αυτό που αγοράζουμε. Σε τι χρησιμεύουν: Διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τον απαντώντα του 1ΧΑ ανοίγματος να περιγράψει σωστά το χέρι του! Αρχικά αγοράζει το φθηνότερο χρώμα από αυτό που έχει, υποχρεώνοντας τον συμπαίκτη να αγοράσει εκείνος το 5+φυλλο μαζέρ του! Έτσι στη συνέχεια υπάρχει χώρος για επόμενη αγορά που θα δείχνει τους πόντους και την κατανομή του καταλήγοντας έτσι στο σωστό συμβόλαιο . Επίσης εάν βρεθεί φιτ στο μαζέρ, έχει καταφέρει να κάνει εκτελεστή τον συμπαίκτη (που άνοιξε 1ΧΑ) και έτσι θα είναι «κρυμμένο» το χέρι των 15-17 πόντων, δυσκολεύοντας την άμυνα των αντιπάλων! Ποιες είναι οι αγορές τράνσφερ λοιπόν; Βασική αρχή του τράνσφερ για ♥: Δύση(συμπαίκτης)

1XA 2♥* = αποδοχή του τράνσφερ (ακολουθώ την εντολή σου, και περιμένω επόμενες πληροφορίες)

Βασική αρχή του τράνσφερ για ♠: Δύση(συμπαίκτης)

1XA 2♠* = αποδοχή του τράνσφερ (ακολουθώ την εντολή σου, και περιμένω επόμενες πληροφορίες)

Ανατολή(εμείς)

2♦* = αγόρασε 2♥ (εντολή!)

(η αγορά μου δείχνει ότι έχω 5+φ♥, ανεξαρτήτως πόντων. Στη συνέχεια θα δείξω πόντους και κατανομή!)

???

θα αναλύσουμε την επόμενη «κίνηση» στη συνέχεια

Ανατολή(εμείς)

2♥* = αγόρασε 2♠ (εντολή!)

(η αγορά μου δείχνει ότι έχω 5+φ♠, ανεξαρτήτως πόντων. Στη συνέχεια θα δείξω πόντους και κατανομή!)

???

θα αναλύσουμε την επόμενη «κίνηση» στη συνέχεια

Τι χάνουμε με το τράνσφερ: Χρησιμοποιώντας αγορές τράνσφερ, χάνουμε την φυσική αδύνατη αγορά 2♦, που ήταν τελικό συμβόλαιο. Στην πράξη, μικρό είναι το κακό, αφού σπάνια μας άφηναν οι αντίπαλοι να παίξουμε 2♦, όλο και κάποιο μαζέρ είχαν να αγοράσουν για να εκτελέσουν εκείνοι: 2♥ ή 2♠. 133


 Πότε κάνουμε τράνσφερ; Τράνσφερ κάνουμε πάντα όταν έχουμε: 1. Ακριβώς ένα 5+ φυλλο μαζέρ ανεξαρτήτως πόντων! 2. Και τα 2 μαζέρ 5φυλλα. 3. Με ένα 4φυλλο μαζέρ, και ένα 5φυλλο, κάνουμε τράνσφερ στο 5φυλλο μόνο αν έχουμε 0-7 πόντους! Αλλιώς ξεκινάμε με Stayman!  Πώς συνεχίζεται η αγορά μετά την αποδοχή του τράνσφερ;

Όταν απαντάμε σε άνοιγμα 1ΧΑ, οι πόντοι μας ρυθμίζουν το ύψος του τελικού συμβολαίου και η κατανομή μας το είδος! Χωρίζουμε τα χέρια με 5+φ Μαζέρ σε 3 κατηγορίες: Ι. 0-7π, Αδύνατα χέρια – τελικό συμβόλαιο: 2 στο Μαζέρ. ΙΙ. 8-9π, Οριακά χέρια – το τελικό συμβόλαιο αποφασίζεται κατόπιν πρότασης. ΙΙΙ. 10+π, Δυνατά χέρια – το τελικό συμβόλαιο θα είναι τουλάχιστον μανς!

Άρα: «Η συνέχεια της αγοράς (επαναδήλωση), είναι ανάλογη με τους πόντους και την κατανομή μας!» I. Με αδύνατα χέρια (0-7π), κάνουμε τράνσφερ στο 5φυλλο μαζερ μας και περνάμε πάσο.

II. Με προτασιακά χέρια (8-9π) κάνουμε τράνσφερ στο 5φυλλο μαζέρ μας και επαναδηλώνουμε 2ΧΑ. Αν έχουμε 6φ Μαζέρ, επαναδηλώνουμε το μαζέρ μας στο επίπεδο 3.

III. Με δυνατά χέρια (10+πόντων) που έχουν βλέψεις για μανς (ή σλεμ), κάνουμε τράνσφερ στο 5φυλλο μαζέρ μας και στη συνέχεια: α. Με ομαλή κατανομή επαναδηλώνουμε 3ΧΑ. β. Με ανώμαλη κατανομή, αγοράζουμε το μινέρ μας στο επίπεδο 3.

134


Και… μετά την αποδοχή του τράνσφερ τι γίνεται;  Η συνέχεια της αγοράς αναλυτικά με παραδείγματα… Θα αναλύσουμε αγορές χεριών με 5+φ♥. Ανάλογη ανάπτυξη κάνουμε και με 5+φ ♠.

Ι. ΑΔΥΝΑΤΑ χέρια, 0-7 πόντοι:

Δ(συμπαίκτης) Α(εμείς) 1XA 2♦* = πες 2♥, (εντολή)  περνάμε ΠΑΣΟ 2♥* = υποχρεωτική απάντηση Παραδείγματα χεριών που θα κάνουν την παραπάνω αγορά:

♠5 ♥ Κ 10 7 6 3 ♦ J 10 9 6 ♣ 10 9 3

♠ 10 5 ♥AQ976 ♦J2 ♣9842

♠72 ♥ Q 10 9 7 3 2 ♦ J 10 8 ♣87

♠ 10 8 6 3 ♥K9764 ♦2 ♣653

Τα παραδείγματα Α,Β,Γ ανήκουν στην περίπτωση (1) χεριών που κάνουν τράνσφερ. Το παράδειγμα Δ, έχει 5-4 τα μαζέρ, αλλά μόνο 3π. Ανήκει στην κατηγορία (3). Σημειώστε ότι εάν είχε πάνω από 8π, θα ξεκινούσε με ερώτηση Stayman.

ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΑ χέρια, 8-9 πόντοι: Δ(συμπαίκτης) 1XA

2♥* = υποχρεωτική απάντηση

Με μίνιμουμ λέμε πάσο, ενώ με μάξιμουμ αγοράζουμε την ανάλογη μανς. Πάντα με 3+φ φιτ και 16-17π, αγοράζουμε μανς 4♥!

Α(εμείς) 2♦* = πες 2♥, (εντολή)  Αγοράζουμε 2ΧΑ με ακριβώς 5φ♥ ή  Αγοράζουμε 3♥ με 6φυλλο Ο συμπαίκτης αποφάσισε!

Παραδείγματα χεριών που θα κάνουν την παραπάνω αγορά:

♠5 ♥ Α 10 7 6 3 ♦ J 10 9 6 ♣Κ93

♠ 10 5 ♥AQ976 ♦Κ2 ♣9842

♠Q2 ♥KJ932 ♦98 ♣K763

Αγοράζουμε 2♦ τράνσφερ, και μετά λέμε 2ΧΑ = 8-9 με 5♥

♠ 10 6 ♥KQ7642 ♦52 ♣K32 Αγοράζουμε 2♦ τράνσφερ, και μετά λέμε 3♥ = 8-9 με 6♥ 135


ΙΙΙ. ΔΥΝΑΤΑ χέρια, 10+ πόντοι: Θέλουν να παίξουν μανς ή σλεμ

1. Με ομαλή κατανομή, 5φυλλο μαζέρ (-332) και πόντους για μανς, κάνουμε τράνσφερ στο μαζέρ και στη συνέχεια αγοράζουμε 3ΧΑ. Εμείς

Δ(συμπαίκτης)

♠Κ2 ♥ Α 10 7 6 3 ♦ J 10 6 ♣Κ93

1XA

Α(εμείς) 2♦* = έχω 5+♥, ανεξαρτήτως πόντων Αγοράζουμε 3ΧΑ με ακριβώς 5φ♥ και 10+π

2♥*

Πάσο με 2φ♥  Αλλιώς 4♥

2. Με ανώμαλη κατανομή, 5φυλλο μαζέρ και κάποιο 4+φυλλο μινέρ, αγοράζουμε το 2ο χρώμα μας μετά το τράνσφερ στο επίπεδο 3. (3♣ ή 3♦). Εμείς

♠2 ♥ΚQ763 ♦ 10 6 ♣KQJ93

Δ(συμπαίκτης) 1XA 2♥*

 Φιτ ♥ με 3φ  Αλλιώς 3ΧΑ με κρατήματα σε ♠ ♦

Α(εμείς)

2♦* = έχω 5+♥, ανεξαρτήτως πόντων Αγοράζουμε 3♣ που σημαίνει: 5φ♥, 4+φ♣ και 10+π

Παρατήρηση: Για να αγοράσουμε το μινέρ μας στο επίπεδο 3 μετά από αγορά τράνσφερ, θα πρέπει να έχουμε τη μανς σίγουρη! Δηλαδή, 10+πόντους!

3. Με 6φυλλο μαζέρ, κάνουμε τράνσφερ στο μαζέρ και στη συνέχεια αγοράζουμε μανς στο μαζέρ (4Μ). Εμείς

♠82 ♥KQ8763 ♦A6 ♣J93 Περίπτωση splinter –

Δηλαδή ψάχνω σλεμ έχοντας κάποιο σόλο!!!

♠82 ♥AKJ9632 ♦6 ♣ A 10 3 136

Δ (συμπαίκτης) 1XA 2♥*

Δ (συμπαίκτης) 1XA 2♥*

Α(εμείς) 2♦* = έχω 5+♥, ανεξαρτήτως πόντων Αγοράζουμε 4♥ Α(εμείς) 2♦* = έχω 5+♥ Αγοράζουμε 4♦*(splinter)= Σόλο ή σικάν♦, 6+♥ και ενδιαφέρον για σλεμ!


 Πώς αγοράζουμε με 5-5 τα μαζέρ; Αδύνατα χέρια: Με 0-6(7)πόντους, κάνουμε τράνσφερ στο καλύτερο μαζέρ μας, και περνάμε πάσο!

Προτασιακά χέρια: Με (7)8-9 πόντους, κάνουμε τράνσφερ σε ♥, και αγοράζουμε 2♠.

Παραδείγματα χεριών με 5-5 τα μαζέρ:

Αδύνατο ♠98752 ♥ Κ 10 9 6 3 ♦3 ♣87

Προτασιακό ♠Κ7542 ♥ΑJ976 ♦2 ♣98

Συμπαίκτης Εμείς 1ΧΑ – 2♦* 2♥ – πάσο

Συμπαίκτης Εμείς 1ΧΑ – 2♦* 2♥ – 2♠ ? α) Πάσο ή 3♥ με μίνιμουμ και φιτ β) 4♥/4♠ με μαξ!

Δυνατά χέρια: Με 10+ πόντους, κάνουμε τράνσφερ σε πίκες, και αγοράζουμε 3♥. Πολύ δυνατό ♠AKJ73 ♥KQ872 ♦A ♣42

Δυνατό ♠AQ762 ♥KJ965 ♦ J 10 ♣3

Συμπαίκτης Εμείς 1ΧΑ – 2♥* 2♠ – 3♥ ? α)3♠=φιτ ♠, μαξ β)4♥/♠ =φιτ♥/♠, μιν γ)Νέο χρώμα=φιτ♥ και cuebid (μαξ)

Συμπαίκτης Εμείς 1ΧΑ – 2♥* 2♠ – 3♥ Μόλις μας δώσει φιτ ο συμπαίκτης… θα ρωτήσουμε Άσους και θα πάμε σλεμ! 

 Πώς αγοράζουμε με 5-4 τα μαζέρ; Αδύνατα χέρια: Με 0-7 πόντους, κάνουμε τράνσφερ στο 5φυλλο μαζέρ μας, και περνάμε πάσο!

Προτασιακά χέρια: Με 8-9 πόντους, κάνουμε Stayman και: α. Σε απάντηση 2♦ αγοράζουμε το 5φ στο επίπεδο 2. β. Σε απάντηση 2Μ, αγοράζουμε 3Μ.

Παραδείγματα χεριών με 5-4 τα μαζέρ: Προτασιακό ♠ Α 10 5 4 ♥ΚJ976 ♦7 ♣62

Συμπαίκτης Εμείς 1ΧΑ – 2♣ 2♦* – 2♥ Ι. Σε απάντηση 2♥, θα αγοράζαμε 4♥. ΙΙ. Σε απάντηση 2♠, θα αγοράζαμε 3♠.

Δυνατό ♠ΑJ54 ♥ΚJ976 ♦7 ♣Κ2

Δυνατά χέρια: Με 10+ πόντους, κάνουμε Stayman και: α. Σε απάντηση 2♦ αγοράζουμε το 4φ στο επίπεδο 3 (Smolen). β. Σε απάντηση 2Μ, αγοράζουμε μανς (ή 4μινέρ=σπλίντερ με βλέψεις για σλεμ!). Συμπαίκτης Εμείς 1ΧΑ – 2♣ 2♦* - 3♠*(4φ♠+5φ♥) ? Ι. Με 3φ♥, αγοράζει 4♥. ΙΙ. Με 2φ♥, αγοράζει 3ΧΑ. 137


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡ

1.

 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ και ο δεξιά αντίπαλος πέρασε πάσο. Τι αγοράζετε και τι επαναδηλώνετε σε κάθε περίπτωση; ♠ 10 9 8 7 5 4 ♥9862 ♦42 ♣6

♠ K Q 10 7 2 ♥3 ♦942 ♣QJ65

♠ K J 10 8 3 2 ♥2 ♦KJ62 ♣53

♠ A K 10 8 2 ♥A64 ♦843 ♣54

♠A74 ♥ K Q J 10 7 ♦ K Q J 10 9 ♣-

Α……………

Β……………

Γ……………

Δ……………

Ε……………

♠5 ♥ A Q 10 3 2 ♦93 ♣KQ872

♠ J 10 9 7 2 ♥2 ♦ 10 5 2 ♣AK53

♠97532 ♥ Q 10 9 8 2 ♦84 ♣2

♠ Q 10 9 8 2 ♥AQ92 ♦75 ♣J2

♠A74 ♥J9653 ♦K872 ♣3

ΣΤ……………

Ζ……………

Η……………

Θ……………

Ι……………

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΠΛΩΣ 5Φ ΣΤΟ ΜΑΖΕΡ! ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΜΑΖΕΡ ΣΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ 6ΦΥΛΛΑ! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΜΙΝΕΡ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΝΣΦΕΡ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΠΟΝΤΟΥΣ! ΜΕ 8-9π ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ 5ΦΥΛΛΟ ΜΑΖΕΡ, ΚΑΝΕΤΕ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΛΩΝΕΤΕ 2ΧΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΜΑΛΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ!

2.

 Ανοίξατε 1ΧΑ και η αγορά συνεχίστηκε ως εξής: ♠A2 ♠Q2 Εσείς Συμπαίκτης ♥AQ62 ♥AJ2 1ΧΑ – 2♦* ♦KJ92 ♦AK32 2♥ – 2ΧΑ ♣Q84 ♣J875 ? Τι αγοράζετε σε κάθε περίπτωση;

Α……………

♠AQ3 ♥K2 ♦KJ65 ♣A962

♠KQ4 ♥642 ♦AKJ53 ♣K7

Β…………… Γ……………

Δ……………

 Απαντήσεις - Λύσεις των ασκήσεων στη σελ. 129

138


Κρατώντας το σκορ – Πίνακες βαθμολογίας Αν καταφέρουμε να βγάλουμε το συμβόλαιο, εισπράττουμε: Πόντοι από τις λεβέ που αγοράσαμε (Below the line – Κάτω από τη γραμμή) ΜΙΝΕΡ ♣, ♦ ΜΑΖΕΡ ♥, ♠

Κάθε λεβέ (από την 7η και πάνω)

20 30 40

Η 7η λεβέ

ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ

Σκορ

Οι επόμενες: 8η, 9η κτλ

30

Αν το συμβόλαιο βγει κοντρέ (Χ), πολλαπλασιάστε το σκορ από τις λεβέ επί 2. Αν το συμβόλαιο βγει συρκοντρέ (XX), πολλαπλασιάστε το σκορ από τις λεβέ επί 4.

Πόντοι από τις πρόσθετες λεβέ (άνω) που καταφέραμε να κάνουμε… (Overtricks) Άκοντρα:

Κοντρέ (ανά λεβέ):

Συρκοντρέ (ανά λεβέ) BONUS ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΕΒΕ ΜΕΣΑ (ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)

Άκοντρα

Κοντρέ

Στην 1η μανς

Στη 2η μανς

Στην 1η μανς

Στη 2η μανς

-2

100

200

300

500

150

300

500

800

Κάθε επιπλέον

+50

+100

+300

+300

50

-1 -3

100

100

Αν το συμβόλαιο είναι συρκοντρέ, πολλαπλασιάστε την ποινή επί 2.

200

Στην 1η Στη 2η μανς μανς Η κανονική αξία των λεβέ (20, 30, 40) 100

200

200

400

Σκορ Στην 1η μανς

Στη 2η μανς

Μανς (Game)

300

500

500

750

Μεγάλο σλεμ (Grand Slam)

1000

1500

Μερικό σκορ (part-score)

το σκορ των λεβέ έφτασε το 100

Όταν το συμβόλαιο μπαίνει μέσα… τότε πληρώνουμε:

Σκορ

Μικρό σλεμ (Slam)

50

Επιτυχία κοντρέ συμβολαίου

100

4 ονέρ των ατού στο ίδιο χέρι*

100

5 ονέρ των ατού στο ίδιο χέρι*

150

4 Άσοι σε ένα χέρι σε συμβόλαιο χωρίς ατού*

150

50

50

Επιτυχία συρκοντρέ συμβολαίου

*Τα bonus αυτά ισχύουν μόνο σε ελεύθερη παρτίδα Chicagο.

Αν αγοράσετε και βγάλετε συμβόλαιο σλεμ, τότε προσθέτετε το bonus της μανς και του σλεμ! Π.χ. Μικρό σλεμ στη 2η: 500+750 = 1250 139