Page 1

©§ªª¡¢ª£¡¢œ§ª¬™©ª«›ž¦¦´¢ ¨ž™œ§œ¡°žª£¡¢¬¦¡›ž©ª¡«ž« ¡¥™¡œž©¯ž¦™

ª™¦£«†¨ž«ž©š¬©œª£¡¢ ¥žŸ¬¦™©§¦´¢ £©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡¢£¤¬š

¢¨ ¤ ¥¦£¦› · š¯¨˜ ©›¦œ¥· Ÿ˜šª¨˜ žËȟé¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ»ÉÂÆ»Æ Ľ¾¼ËŸÈƼÅÆ»ÆÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»ÆÂÃ˹¸ ‘ 

ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ 


šš£ ¬£ £ «ÏȽ¼ÀʽÃÔ ¥§„©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ»ÉÂÀÁĽ¾¼ËŸÈƼÅÓÁÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÀÁÂÃ˹“ ¿¼¸Ê½ÃÔ ¨½¼¸ÂÎÀ×¾ËÈŸø„¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»À׺Ͻȸ ɽ»Æ¼Å× ¿¸ºÊȸ“ ›Ã¸ºÅÓÁȽ¼¸ÂÊÆÈ °½ÉʸÂƺœÄÀÊÈÀÁ˜Å¸ÊÆÃÔ½ºÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ À¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

¦Êº½ÊÉʺ½ÅÅÓÁȽ¼¸ÂÊÆÈ œ¸ÅÀÃƺ˜Å¼È½Á§½ÊÈƺÀÏ ùƽÁ½¹Ë×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

Ÿ¸Ä½ÉÊÀʽÃÀ»Ã¸ºÅÆ»ÆȽ¼¸ÂÊÆȸ œÀ¸½º©¸ÃĸūĸÈƺÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

¤ÀŽÅƤÀ͸ÀÛÈÀ»ÆÈÔ½ºÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ £¹ÄÁÆÁƼɹ½ ©ÇÊÊÁØ

§ÆÂø¼š¸ÉÀÃÀÁ º¸ÅƺÀÏ ùƽÁ½¹ËÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÎƹÌà ½ÇϾÆË ¤Ì¼¹ÆÊà ¬ÃɹÁƹ

©ÄÆÈ»ËÅƺ¸š¸Ã½ÅÊÀŸ¶ÈÔ½ºÅ¸ ½ÇÃËÇÉÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ À¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

ªË»½ÃÔ¹¸½º¸™½ÈĽʸ›¸ÃÀ½ºÅ¸ ùƽÁ½¹Ë˾ÎÆÁоÊÃÁÎƹÌà ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ šÁÑþà £ÁɼÁÀÊùØ©¾ÊÈ̺ÄÁù

¨½¼¸ÂÎÀÆÅŸ×ÂÆÃý»À× ˜Ã¸Ë͸ÅƺÉ¹½È»½Å¦È¸¿ÆºÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ™ÄŹËÔ ©¾ÊÈ̺ÄÁù£¹À¹ÎÊ˹Æ

š¸Å·Å ½ÇÃËÇÉÈɹ»¹ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¨¾ÃÁÆ £Á˹ÂÊùئ¹ÉǽƹØ©¾ÊÈ̺ÄÁù

›ÆżÆÃ̵¼º¸È¼ ½ÇÃËÇÉÈÊÁÎÇÄǼÁÁ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¡Æ½Á¹Æ¹ ªÇ¾½ÁƑÆÆÔ¾±Ë¹ËԙžÉÁÃÁ

›ÆÈнÅÂƺ›½ÅŸ¼ÀÁ¥ÀÂÆø½ºÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¦Á¿ÆÁ¦ǻ¼ÇÉǽ ©ÇÊÊÁØ

¢¸¹¸Åƺ§¸º½Ã˜Ã½ÂɸżÈƺÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¦¹º¾É¾¿ÆÔ¾°¾ÄÆÔ ©ÇÊÊÁØ

¢ÆÅÉʸÅÊÀÅƺ¸ª¸ÊÔןšÃ¸¼ÀÄÀÈƺŸ ÊÇÁÊù˾ÄÕÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁÃ×Æ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

¢ÆȽÎÂÀÁœ¸ÅÀØȸ¼Ô½ºÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ À¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔÂ×ÉÁÊË ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ ©ÇÊÊÁØ

¢ËÈÀ­½ÃÔÄËÊ ½ÇÃËÇÉÈÊÁÎÇÄǼÁÁ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ­É¹ÂºÌɼ ­¾½¾É¹ËÁ»Æ¹Ø©¾ÊÈ̺ÄÁùœ¾ÉŹÆÁØ


£½ÇÉ˜Å¼Æ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ «¹ÄÄÁÆÆ ¶ÊËÇÆÊùØ©¾ÊÈ̺ÄÁù

£ËŽ½ºšÀÂÊÆÈš¸ÉÀÃÔ½ºÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ĹÌɾ¹ËœÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÈɾÅÁÁ©­ ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ

¤ÀÃÖÂƺ©½È»½Á¬¼ÆÈƺÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

¤Ëɸ½º˜Ã¸Ë¼À¥¸¾Ä˼ÀÅƺÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ

¥ÆÉÂƺ¸ ÈÀŸ˜Ã½ÂɸżÈƺŸ ÊÇÁÊù˾ÄÕÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁÃ×Æ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

©¸ÌÆÅƺšÃ¸¼ÀÄÀÈ¥ÀÂÆø½ºÀÏ Ã¹Æ½Á½¹Ë×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ½ÇϾÆË ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

©½ÄÀÂÀŸ¤¸ÈÀש½È»½½ºÅ¸ ÊÇÁÊù˾ÄÕÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁÃ×Æ ®¹º¹ÉÇ»Êà ©ÇÊÊÁØ

©½ÉɸȢøËÉ ½ÇÃËÇÉÈɹ»¹ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ œ¹ÅºÌɼ ­¾½¾É¹ËÁ»Æ¹Ø©¾ÊÈ̺ÄÁùœ¾ÉŹÆÁØ

©ËýÁĸÅƺœ¾¸º¸ÅÐÀÈ ÉøÄƺÀÏ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ š¹ÃÌ ™À¾Éº¹Â½¿¹ÆÊùØ©¾ÊÈ̺ÄÁù

©Ó¼ÓÂƺ¸£½Áø¯ÀÅÊËÈ»¸ÅƺŸ ½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ šÁÑþà £ÁɼÁÀÊùØ©¾ÊÈ̺ÄÁù ­¸ÈøÄƺš¸Ã½ÅÊÀũʸÅÀÉøºÆºÀÏ Ã¹Æ½Á½¹Ë×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ½ÇϾÆË ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

­ÕÉýÈš¸ÃÔʽÈ ½ÇÃËÇÉÈÊÁÎÇÄǼÁÁ šÉ̼¼ ±»¾ÂϹÉÊùØ£ÇÆ;½¾É¹ÏÁØ

¯ËȸÂƺ˜Ã½ÂɸżÈšÃ¸¼ÀÄÀÈƺÀÏ ÊÇÁÊù˾ÄÕÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁÃ×Æ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

¢ÆÈȽÂÊÆÈ ¢ÆÅÆÅƺ¸š¸Ã½ÅÊÀŸ¥ÀÂÆø½ºÅ¸ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ

§½È½ºÆ¼ÏÀ œÆ¹ÈÓÅÀŸ¥¸Ê¸ÃÔ×™ÆÈÀÉƺŸ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ


¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»À׺Ͻȸ ɽ»Æ¼Å× ¿¸ºÊȸŸÌÉƹĪ¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇž¿½Ìƹ† ÉǽÆǼÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹tt’ tª¨º tÊ ŸÌÉƹÄ»ÔÎǽÁËÈǽƹÌÐÆÇÂɾ½¹ÃÏÁ¾ÂÀ¹ÊÄÌ¿¾ÆÆǼǽ¾Ø˾ÄØƹÌÃÁ©­ ½ÇÃËÇɹ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇɹ™±¾Ê˹ÃÇ»¹ÊŹÉ˹¼Ç½¹¨¾É»ÇƹйÄÕÆǾ ƹÀ»¹ÆÁ¾t„£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ»ɹÀ»ÁËÁÁ›¾ÊËÆÁê¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ¦¹ÌÐÆdž˾ÇɾËÁоÊÃÁ ¿ÌÉƹĔ §Ê»¾Ò¹¾Ë ǺÒÌ× ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁоÊÃÌ× ˾ÇÉÁ× ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÇËɹÊÄÁ йÊËÆÔ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÈÉǺľÅÔ ¹ ˹ÿ¾ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ¨Ç½½¾É¿Á»¹¾Ë ˾ÇɾËÁоÊÃÁ¾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ ƾ»ÊÃdž»ÇÄ¿ÊÃÇ ƹÌÐÆÇÂÑÃÇÄÔÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ˜¼È½ÉȽ¼¸ÂÎÀÀ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁž¿½ÌƹÉǽÆÔÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÂÃÄ̺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ƹº¾É¾¿Æ¹ØɾÃÁ¥ÇÂÃÁ ½ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂȾ½¹¼Ç¼ÁоÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÁÅ™¡œ¾ÉϾƹ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÂ͹ÃÌÄÕ˾Ë «¾Ä¾ÍÇÆ  ½Çº ­¹ÃÊ  &†NBJMDSJNJOPMPHZ@DMVC!NBJMSV ŸÌÉƹÄÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ»ùоÊË»¾ª¥¡»­¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿º¾ÈÇƹ½ÀÇÉÌ »Ê;ɾÊ»ØÀÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂÁŹÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ©§ª£§¥¦™ §© ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª† ÇË ŸÌÉƹÄ»ÃÄ×БÆ»¨¾É¾Ð¾ÆÕÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎɾϾÆÀÁÉ̾ÅÔÎƹÌÐÆÔοÌÉƹÄÇ» »ÃÇËÇÉÔνÇÄ¿ÆÔºÔËÕÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÔÇÊÆÇ»ÆÔ¾ƹÌÐÆÔ¾ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÂƹÊÇÁÊùÆÁ¾ÌБÆÔÎÊ˾Ⱦƾ½ÇÃËÇɹÁùƽÁ½¹Ë¹ƹÌà ŸÌÉƹÄ»ÃÄ×БÆ»©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂÁƽ¾ÃÊƹÌÐÆǼÇÏÁËÁÉÇ»¹ÆÁØ ©¡¦¯ ŸÌÉƹÄÁž¾ËÈÇÄÆÇ˾ÃÊËÇ»Ì×ÖľÃËÉÇÆÆÌ×»¾ÉÊÁ×ƹʹÂ˾ÁÀ½¹ÆÁØ IUUQDSJNJOPMPHZDMVCSV ¨Ç½ÈÁÊÆÇÂÁƽ¾ÃÊ»§ºÓ¾½ÁƑÆÆÇÅù˹ÄǼ¾„¨É¾Êʹ©ÇÊÊÁÁ”s «Áɹ¿ÖÃÀ *44/†

‚ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁž¿½ÌƹÉǽÆÔÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÂÃÄ̺ ‚©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂȾ½¹¼Ç¼ÁоÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÁÅ™¡œ¾ÉϾƹ 


4"*/5†1&5&34#63( */5&3/"5*0/"- $3*.*/0-0(:$-6#

3644*"/45"5&1&%"(0(*$"- 6/*7&34*5: 0'"*)&3;&/

$3*.*/0-0(: :&45&3%": 50%": 50.03308 5IFKPVSOBMPG4U1FUFSTCVSH *OUFSOBUJPOBM$SJNJOPMPHZ$MVC ‘ 

4U1FUFSTCVSH 


šš£ ¬£ £ 5IFGPVOEFS /PO†DPNNFSDJBMQBSUOFSTIJQ„5IF4BJOU†1FUFSTCVSH*OUFSOBUJPOBM$SJNJOPMPHZ$MVC“ 5IFFEJUPS 5IFFEJUPSJBMTUBGG„$SJNJOPMPHZ:FTUFSEBZ 5PEBZ 5PNPSSPX“ &EJUPS†JO†DIJFG 4IFTUBLPW%NJUSZ"OBUPMZFWJDI EPDUPSPGMBXT QSPGFTTPS UIF)POPVSFETDJFODFXPSLFSPG3VTTJB 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

&YFDVUJWFFEJUPS %BOJMPW"OESFZ1FUSPWJDI 1I%JO-BXT 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

%FQVUJFT %JLBFW4BMNBO6NBSPWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

.JOFOPL.JIBJM(SJHPSFWJDI EPDUPSPGMBXT QSPGFTTPS ,BMJOJOHSBE 3VTTJB

1PLMBE7BTJMZ*WBOPWJDI 1I% BTTPDJBUFQSPGFTTPS -VHBOTL 6LSBJOF

4NPSHVOPWB7BMFOUJOB:VSZFWOB %PDUPSPGQIJMPTPQIZ QSPGFTTPS UIF)POPVSFETDJFODFXPSLFSPG3VTTJB 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

5VHFMCBFWB#FSNFUB(BMJFWOB 1I%JOUFDIOJDBMTDJFODFT EPDUPSPGMBXT TFOJPSSFTFBSDIFS #JTILFL ,ZSHZ[TUBO

&EJUPSJBMCPBSE "MBVIBOPW&TCFSHFO0SB[PWJDI EPDUPSPGMBXT QSPGFTTPS "MNBUZ ,B[BLITUBO

$IVSBLPW"MFYBOEFS7MBEJNJSPWJDI %PDUPSBMDBOEJEBUFJO-BXT 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

(POEPMG&EXBSE %PDUPSPGQTZDIPMPHZ QSPGFTTPS *OEJBOB UIF64"

(PSTIFOLPW(FOOBEZ/JLPMBFWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS /J[IOJ/PWHPSPE 3VTTJB )BFTMFS8BMUFS %PDUPSPGQTZDIPMPHZ #SVHH 4XJU[FSMBOE ,BCBOPW1BWFM"MFLTBOESPWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS /BCFSF[IOZF$IFMOZ 3VTTJB

,IBSMBNPW7BMFOUJO4UBOJTMBWPWJDI 1I%JO-BXT BTTPDJBUFQSPGFTTPS 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

,PSFUTLZ%BOJM"SLBEJFWJDI %PDUPSPG-BX QSPGFTTPS )POPSFE-BXZFSPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO 3PTUPW†PO†%PO 3VTTJB


,POTUBOUJOPWB5BUJBOB7MBEJNJSPWOB %PDUPSBMDBOEJEBUFJO-BXT 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

,VSZ)FMNVU %PDUPSPGQTZDIPMPHZ QSPGFTTPS 'SFJCVSH (FSNBOZ

-FQT"OEP %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS 5BMMJOO &TUPOJB

-VOFFW7JLUPS7BTJMFWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS -BVSFBUFPGUIF4UBUF1SJ[F PGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO .PTDPX 3VTTJB

.JMZVLPW4FHFZ'ZPEPSPWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

.VTBZFW"MBVEJ/B[INVEJOPWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS .PTDPX 3VTTJB

/PTLPWB*SJOB"MFYBOESPWOB %PDUPSBMDBOEJEBUFJO-BXT 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

4BEZLPWB-FJMB$IJOUVSHBOPWOB %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS #JTILFL ,ZSHZ[TUBO

4BGPOPW7MBEJNJS/JLPMBZFWJDI 1I%JO-BXT BTTPDJBUFQSPGFTTPS 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

4FNJLJOB.BSJB4FSHFFWOB %PDUPSBMDBOEJEBUFJO-BXT ,IBCBSPWTL 3VTTJB

4FTTBS,MBVT EPDUPSPGMBXT QSPGFTTPS )BNCVSH (FSNBOZ

4VMFJNBOPW%[IBWBOTIJS*TMBNPWJDI %PDUPSPGMBXT QSPGFTTPS #BLV "[FSCBJKBO

7BO:BO EPDUPSPGMBXT QSPGFTTPS #FJKJOH $IJOB

1SPPG†SFBEFS ,POPOPWB7BMFOUJOB/JLPMBFWOB 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB

5SBOTMBUPS %PCSZOJOB/BUBMZB#PSJTPWOB 4BJOU†1FUFSTCVSH 3VTTJB


$SJNJOPMPHZ:FTUFSEBZ 5PEBZ 5PNPSSPX5IFKPVSOBMPG4U1FUFSTCVSH*OUFSOBUJPOBM $SJNJOPMPHZ$MVCssÂ’ s4U1FUFSTCVSH tQ 5IF KPVSOBM FEJUFE CZ %JTUJOHVJTIFE 4DIPMBS PG UIF 3VTTJBO 'FEFSBUJPO 1SPGFTTPS %"4IFTUBLPW +% --% IBTCFFOQVCMJTIFETJODF.BSDI5IFJOJUJBMOBNF XBT „$SJNJOPMPHZ JO %FWFMPQNFOU #VMMFUJO PG 4U 1FUFSTCVSH $SJNJOPMPHZ $MVC 5IFPSFUJDBM +PVSOBM” 5IF QVCMJDBUJPO DPWFST UIF HFOFSBM DSJNJOPMPHJDBM UIFPSZ QFDVMJBSDSJNJOPMPHJDBMJTTVFT DSJNJOPMPHJDBMCSBODIFTBOEBDUJWJUJFTPG4U1FUFSTCVSH *OUFSOBUJPOBM$MVCPG$SJNJOPMPHZ BOETVQQPSUTUIFUIFPSFUJDBMBQQSPBDIPG/FWB†7PMHB 3FTFBSDI4DIPPMPG$SJNJOPMPHZ "EESFTTPGFEJUPSoTPGGJDF 4U1FUFSTCVSH*OUFSOBUJPOBM$SJNJOPMPHZ$MVC /BC.PZLJ3VTTJBO4UBUF1FEBHPHJDBM6OJWFSTJUZPG"*)FS[FO -BX'BDVMUZ 4U1FUFSTCVSH3VTTJB 1IPOF  BEEJUJPOBM 'BY  &†NBJMDSJNJOPMPHZ@DMVC!NBJMSV 5IF KPVSOBM JT SFHJTUFSFE BT NBTT NFEJB JO UIF 'FEFSBM $POUSPM 4FSWJDF JO UIF TQIFSF PG DPNNVOJDBUJPO BOE JOGPSNBUJPO UFDIOPMPHJFT 5IF SFHJTUSBUJPO DFSUJGJDBUF JT ¨¡ Â’­ª†BTPG 5IFKPVSOBM„$SJNJOPMPHZZFTUFSEBZ UPEBZ UPNPSSPX”JTJODMVEFEJOUIFMJTU PGUIF3VTTJBOQFFS†SFWJFXFETDJFOUJGJDKPVSOBMTJOXIJDIUIFNBJOTDJFOUJGJD SFTVMUTPGEPDUPSBUFBOEDBOEJEBUFoUIFTFTBSFUPCFQVCMJTIFE 5IFKPVSOBMJTQSFTFOUFEJOUIF3VTTJBO4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 34$*

5IFKPVSOBMIBTBGVMMFMFDUSPOJDWFSTJPOPOUIFTJUFPGUIFKPVSOBM IUUQDSJNJOPMPHZDMVCSV 5IFTVCTDSJQUJPOJOEFYJOUIFVOJGJFEDBUBMPHVF„1SFTTPG3VTTJB”s 5IFDJSDVMBUJPO *44/†

‚4U1FUFSTCVSH*OUFSOBUJPOBM$SJNJOPMPHZ$MVC ‚3VTTJBO4UBUF1FEBHPHJDBM6OJWFSTJUZPG"*)FS[FO 


ª§ž©Ÿ™¦¡ž

¦™±˜·¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢˜·ª¦¨ · šš£ËŽ½º ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ ©VTTZ3JPU»ÎɹŹÎ©ÇÊÊÁÁ              ¢©½ÉɸÈ ­É¹ÂºÌɼ ­¾½¾É¹ËÁ»Æ¹Ø©¾ÊÈ̺ÄÁùœ¾ÉŹÆÁØ ›ÇÀÀɾÆÁØ ƹÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÁÁÀžƾÆÁ¾ǺҾÊË»¹                       ˜£½ÇÉ «¹ÄÄÁÆÆ ¶ÊËÇÆÁØ ¤Ç¼Áùœ¾¼¾ÄØÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕùÃػľÆÁ¾ ÊÌÒÆÇÊËÁ                                     

 ©ª¦¨ ·¢¨ ¤ ¥¦£¦›   ©¬¤ÀÃÖÂƺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ¦Ç ƾÆÇ ¹ɹºÇ˹ËÕƹ½Ç £†Ä¾ËÁסÇÊÁ͹ªÇÄÇÅÇÆÇ»Áй¦ÇØ                      

¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢ ¦ª¨˜©£  ¢¨ ¤ ¥¦£¦› ·Ÿ˜¢¦¥˜

œ˜°½ÉʸÂƺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ÁÈɹ»ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ                       œ¶›ÆÅϸÈƺ žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ ©ÇÊÊÁØ ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÇÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ                                    ¤¸Ê½ÈÀ¸ÃÓ¹½É½¼ÓŸʽÄË„¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»À׿¸ÂÆŸ¢ÆÅνÇÊ˸ÃÔÅÓ½ À¿Ä½Å½ÅÀ×Ë»ÆÃƺÅƻƿ¸ÂÆÅƼ¸Ê½ÃÔÉʺ¸“ÆÊÆÂÊ×¹È׻Ƽ¸ œ˜°½ÉʸÂƺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ §º̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»ÇÅ »ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁÁÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ÈÇ¡™¨¾ËÁÆÌ                   ©«œÀ¸½º ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ §½ÇÃĹ½¾¡™¨¾ËÁƹ           µ¢¦¥¦¤ ¯©¢˜·¢¨ ¤ ¥¦£¦› ·

§˜©ÂƹÃÀÂƺ ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ šÁÀƾÊƹ½ÁÊʾÉ˹ÏÁØλ˾ÉÅÁƹÎÁÈÇÆØËÁØÎ   ¢¨ ¤ ¥¦£¦› ·© £¦š³­©ª¨«¢ª«¨

˜¥ »Å¸Êƺ ª¾»¹ÊËÇÈÇÄÕ ¬ÃɹÁƹ §ºÌÉǻƾÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÁ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» йÊËÕ                        ¢¨ ¤ ¥¦£¦› ·¤˜©©¦š³­¢¦¤¤«¥ ¢˜® ¡

˜¥ÆÉÂƺ¸ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ¨ÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾Çɼ¹Æ¹ÅÁ »ÆÌËɾÆÆÁν¾ÄÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»Êɾ½ÊË»¹ÎŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ      ª©£¸¹¿ÀŸ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ¨É¾ÊËÌÈƹؽ¾ÀÁÆÍÇÉŹÏÁØ ÁƾÃÇËÇÉÔ¾ÈÌËÁÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Áؾ                        

¯˜©ª¥³¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢ §¨¦™£¤³ ¢¦¨¨«§® ·

›©¤¸ËýÅƺ ™Ê˹ƹ £¹À¹ÎÊË¹Æ ¡ÅÈľžÆ˹ÏÁØž¿½ÌƹÉǽÆÔÎÆÇÉÅ »¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǩ¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ£¹À¹ÎÊË¹Æ           


¢¥ ž¥¦¦™¦Ÿ¨¥  ›¥›ÆÈнÅÂƺ ¦Á¿ÆÁ¦ǻ¼ÇÉǽ ©ÇÊÊÁØ £¹Ë¹ÄÁÀ¹ËÇÉƹÌÐÆÇÂÅÔÊÄÁ ɹÀÅÔÑľÆÁØÈÇÈǻǽÌ»ÔѾ½Ñ¾¼Ç»Ê»¾ËÌоºÆÁùÈÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ½ÇÃËÇɹ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇɹ§›ªË¹ÉÃÇ»¹               

š¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢¦¤¢£«™ œ˜°½ÉʸÂƺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ©«œÀ¸½º ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ˜§œ¸ÅÀÃƺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ¤¾ËÇÈÁÊÕª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹œÇ½               

§¦Ÿœ¨˜š£¥ ·¶™ £·¨˜¤  ¹ÉÁÈ̪¹Á½Ç»ÁÐÌ ¹ÉÁÈÇ»ÌtľË                       §Ä¾¼Ì›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ̪˹ÉÃÇ»ÌtѾÊËÕ½¾ÊØË                    £ƹÑÁŹ»ËÇɹÅ                                 £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¹ÆÁØ                           


$0/5&/5

(&/&3"-$3*.*/0-0(*$"-5)&03: 77-VOFFW .PTDPX 3VTTJB 1VTTZ3JPUJO3VTTJBODIVSDIFT             ,4FTTBS 'SFJCVSH (FSNBOZ 7JFXTPODSJNJOBMJUZBOEDIBOHFTPGTPDJFUZ       "-FQT 5BMMJOO &TUPOJB )FHFMoTMPHJDTBOEDSJNJOBMJUZBTBQIFOPNFOPOPGOBUVSF   

)*4503:0'$3*.*/0-0(: 4'.JMZVLPW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB 5IFUIBOOJWFSTBSZPG*4/PBI         

$3*.*/0-0(*$"-#3"/$)&4 $3*.*/0-0(:0'-"8

%"4IFTUBLPW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB $SJNJOPMPHJDBMMFHJTMBUJPOBOESJHIU PGDSJNFDPVOUFSBDUJPO                                %:(PODIBSPW &LBUFSJOCVSH 3VTTJB -FHJTMBUJPOPODSJNFQSFWFOUJPO         5IFNBUFSJBMTPGUIFEJTDVTTJPO„$SJNJOPMPHZPGMBX$PODFQUVBMDIBOHFT PGDSJNJOBMMFHJTMBUJPO“BTPG0DUPCFS %"4IFTUBLPW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB 0OMFHBMSFDPWFSZPGXPSMEPSEFS BDDPSEJOHUP*"1FUJO                                46%JLBFW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB 0O*"1FUJOoTSFQPSU               &$0/0.*$$3*.*/0-0(:

1"4LPCMJLPW .PTDPX 3VTTJB 5IFTJTCVTJOFTT                    $3*.*/0-0(:0'-"8&/'03$&.&/54:45&.

"/*HOBUPW 4FWBTUPQPM 6LSBJOF 0ODSJNFSBUFBOEUIFBDUJWJUZPGMBX FOGPSDFNFOUCPEJFT QBSU                              $3*.*/0-0(:0'."44.&%*"

*"/PTLPWB 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB $SJNFDPVOUFSBDUJPOCZMBXFOGPSDFNFOU CPEJFTJONBTTNFEJB                                 54-BC[JOB 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB $SJNJOBMNJTJOGPSNBUJPOBOETPNFXBZT PGJUTDPVOUFSBDUJPO                                 

1"35*$6-"3$3*.*/0-0(*$"-*446&4 $033615*0/

(4.BVMFOPW "TUBOB ,B[BLITUBO *NQMFNFOUBUJPOPGJOUFSOBUJPOBMOPSNT BOEBOUJ†DPSSVQUJPOMFHJTMBUJPOJOUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBO              

#00,43&7*&8 (/(PSTIFOLPW /J[IOZ/PWHPSPE $BUBMZTUPGTDJFOUJGJDUIPVHIU SFGMFDUJPOTPOUIFOFXCPPLCZ074UBSLPW %PDUPSPG-BX              


*/$3*.*/0-0(*$"-$-6# %"4IFTUBLPW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB 46%JLBFW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB "1%BOJMPW 4U†1FUFSTCVSH 3VTTJB 5IFDISPOJDMFPG4U†1FUFSTCVSHJOUFSOBUJPOBM DSJNJOPMPHZDMVC5IFZFBS                          

+6#*-&&(3&&5*/(4 ;BSJQ4BJEPWJDI;BSJQPWtUIFUIBOOJWFSTBSZ                    0MFH7JLUPSPWJDI4UBSLPWsUIFUIBOOJWFSTBSZ                   5PPVSBVUIPST                                   $SJNJOPMPHJDBMFEJUJPOT                              
››¤Ìƾ¾»©644:3*05›®©™¥™®©§ªª¡¡

§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸ ¬£ šš£

šš£ËŽ½º

¨644:3*05š­¨˜¤˜­¨¦©©   šÓ¾Àĸ¾ÂÊË»ÁØ1VTTZ3JPUØ»ÄØ×ËÊØÎÇÉÇÑÇÊÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÇȾɹÏÁ¾ÂÈÇÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁ×ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÊËÁоɾÀ½ÁÊÃɾ½Á˹ÏÁשÌÊÊÃǨɹ»ÇÊĹ»Æǯ¾ÉûÁ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ɾÄÁ¼ÁØÇÈÈÇÀÁÏÁØÄÁº¾É¹ÄÁÀżÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÊËÕ

77-VOFFW

1644:3*05*/3644*"/$)63$)&4 4VNNBSZ1VTTZ3JPUoTBDUJPOTJTBXFMM†QMBOOFEDBNQBJHOUPEFTUSPZ3VTTJBOTUBUFIPPEUISPVHIUIFJNQVUBUJPOPG UIF3VTTJBOPSUIPEPYDIVSDI ,FZXPSETSFMJHJPOPQQPTJUJPOMJCFSBMJTNTUBUFIPPE £¹¿½ÔÂÎÇоËÁÀžÆÁËÕоÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç ÆÇÆÁÃËÇƾÀ¹½ÌÅÔ»¹¾Ë† ÊØÇËÇÅ ùÃÁÀžÆÁËÕʾºØ £½º¥ÀÂÆø½ºÀϪÆÃÉÊÆÁ t º½ÃÀÂÀÁÈËÉÉÂÀÁÇÀɸʽÃÔ

ÉÊÆÈÀ× ©¾ÄÁ¼ÁÁ »ÇǺҾ Á ÅÁÉdž »Ô¾ ɾÄÁ¼ÁÁ » ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ ÇùÀ¹ÄÁ Ê̆ Ò¾ÊË»¾ÆÆǾ »ÄÁØÆÁ¾ ƹ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÎ ¹ ˹ÿ¾ ȾɻÔÎ Æɹ»ÊË»¾Æ† ÆÔÎÁÈɹ»Ç»ÔÎÊÈÇÊǺǻÀ¹ÒÁËÔÇËǺҾ† ÊË»¾ÆÆÇÇȹÊÆÔν¾ØÆÁ§ÆÁÌƹÊǺÔІ ÆÇ ƹÀÔ»¹ÄÁÊÕ ¼É¾ÎÇÅ ¼É¾ÎÇȹ½¾ÆÁ¾Å ¹ ÇËÊ×½¹ Á »Ô˾ùÄÁ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔ¾ ÍÇÉÅÔ ̽¾É¿¹ÆÁ¾ ¼É¾ÎÇ»ÆÁÃÇ» » ÄÇƾ ɾÄÁ¼ÁÇÀ† ÆÇÂÅÇɹÄÁ¨É¹»½¹ »ɹÀÉؽ¼É¾Î¹ƾɾ½† ÃÇ»ÃÄ×йÄÁÊÕ ÊËÇÐÃÁÀɾÆÁØÊǻɾžƆ ÆÔÎÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁ »ÈÇÄƾÆɹ»ÊË»¾ÆÆÔ¾ Á ǺҾÊË»¾ÆÆÇ º¾ÀÇȹÊÆÔ¾ ½¾ÂÊË»ÁØ ÆÇ ÈÉÇËÁ»ÇɾйÒÁ¾ ÈÉÁ½ÌŹÆÆÔÅ ùÆÇƹÅ ËÇ ÁÄÁ ÁÆÇ ɾÄÁ¼ÁÁ ¡ » ÖËÇÅ ÈĹƾ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ɾÄÁ¼ÁÁ ÇÊ˹»ÁÄÁ » ÁÊËÇÉÁÁ ºÇÄÕÑÇÂÃÉÇ»¹»ÔÂÊľ½ºÇÉÕºÔÀ¹ÐÁÊËÇËÌ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆǼÇÅÔÑľÆÁØ «¾Åƾžƾ¾ Ê»ØÒ¾ÆÆÔ¾ÃÆÁ¼ÁɹÀÆÔÎ ɾÄÁ¼Á ÈÉÁ »Ê¾Â ÁÎ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁ»ÇÊËÁ šÀÂÊÆÈš¸ÉÀÃÔ½ºÀϣˎ½ºt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½Á† оÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¼Ä¹»ÆÔ ƹÌÐÆÔ ÊÇËÉ̽† ÆÁÃʾÃËÇɹ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹ÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ¡Æ† ÊËÁËÌ˹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ Á Èɹ»¹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ¹Ã¹½¾ÅÁÁ ƹÌà ĹÌɾ¹ËœÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÈɾÅÁÁ©­ ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMMVOFFWWW!ZBOEFYSV ‚››¤Ìƾ¾» 

ÉÇÆÉƹÉʺƺ¸ÃÀ ÇȸºÆºÆÁ ÎÀºÀÃÀ¿Æº¸ÅÅƆ ÉÊÀ ÄÅÆ»ÀÍ ŸÈƼƺ ¬¿¾ »Ç »ËÇÉÇ ÃÆÁ¼¾ ¥ÇÁʾ¾»Ç ¡ÊÎǽ ¼Ä ›¾ËÎǼÇÀ¹»¾Ë¹ šÁºÄÁÁ ¾ÊËÕ ½¾ÊØËÕ À¹ÈÇ»¾½¾Â Êɾ½Á Ãdž ËÇÉÔÎ „¦¾ ̺Á»¹Â ¦¾ ÈɾÄ׺ǽ¾ÂÊ˻̠¦¾ Ãɹ½Á ¦¾ ÈÉÇÁÀÆÇÊÁ ÄÇ¿ÆǼÇ Ê»Á½¾† ˾ÄÕÊË»¹¦¾¿¾Ä¹Â½ÇŹºÄÁ¿Æ¾¼Ç˻Ǿ¼Ç ƾ ¿¾Ä¹Â ¿¾ÆÔ ºÄÁ¿Æ¾¼Ç ˻Ǿ¼Ç ÆÁ ɹº¹ ¾¼Ç ÆÁɹºÔÆÁ¾¼Ç ÆÁ»ÇĹ¾¼Ç ÆÁÇÊĹ¾¼Ç ÆÁо¼Ç ÐËÇ Ì ºÄÁ¿Æ¾¼Ç ˻Ǿ¼Ç” ›Ê¾ ÖËÁ À¹ÈÇ»¾½Á ƹÎǽØË ËÇ ÁÄÁ ÁÆǾ ÇËɹ¿¾ÆÁ¾ »Ç »Ê¾Î ÊǻɾžÆÆÔÎ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»ÔÎ ÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÎÊÁÊ˾ŹÎÅÁɹ¨Ç† ½ÇºÆÔ¾ÁÁÆÔ¾À¹ÈÇ»¾½ÁÁž×ËÊØÁ»½É̆ ¼ÁÎÃÆÁ¼¹ÎšÁºÄÁÁ ›¦Ç»ÇÅÀ¹»¾Ë¾¡ÁÊÌʹ®ÉÁÊ˹ ¼ÄÇË ¥¹ËÍ¾Ø  ƹÈÉÁÅ¾É ȾɾÊùÀ¹Æ¹¾¼Ç ¦¹¼ÇÉƹØ ÈÉÇÈÇ»¾½Õ ÃÇËÇɹØ ɹÊÑÁÉؾË ƾÃÇËÇÉÔ¾ À¹ÈÇ»¾½Á Á ¼½¾ »ÇÈɾÃÁ »¾Ë† ÎÇÀ¹»¾ËÆÔÅ Á ÁÊĹÅÊÃÁÅ ÌË»¾É¿½¾ÆÁØÅ »È¾É»Ô¾ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÇ ƾÈÉÇËÁ»Ä¾ÆÁ¾ ÀÄÌƹÊÁÄÁ¾Å¡ÁÊÌʼǻÇÉÁÄ„›ÔÊÄÔѹ† ÄÁ ÐËÇÊùÀ¹ÆÇ„ÇÃÇÀ¹ÇÃÇ ÁÀ̺À¹À̺” šÁºÄÁØ£ÆÁ¼Áª»ØÒ¾ÆÆǼÇÈÁʹÆÁØ›¾ËÎǼÇ Á¦Ç»Ç¼ÇÀ¹»¾Ë¹£¹ÆÇÆÁоÊÃÁ¾›ÉÌÊÊÃÇÅȾɾ»Ç† ½¾ ª ȹɹÄľÄÕÆÔÅÁ žÊ˹ÅÁ šÁºÄ¾ÂÊÃÁ¾ ǺҾ† ÊË»¹tª

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

™Ø¼Ç»ÇÉ×»¹ÅƾÈÉÇËÁ»ÁËÕÊØÀÄÇÅÌ¦Ç ÃËÇ̽¹ÉÁË˾ºØ»Èɹ»Ì×ґÃÌË»Ç× Ǻɹ† ËÁÃƾÅÌÁ½É̼Ìה›ʹÅÇÅÈÉØÅÇÅÈdž ÆÁŹÆÁÁÈÇÊľ½ÆÁ¾À¹ÈÇ»¾½ÁÈɹÃËÁоÊÃÁ ƾ»ÇÊÈÉÁÆØËÔоÄÇ»¾Ð¾ÊË»ÇÅ®ÇËØÈÉÁƆ ÏÁÈ ƾƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆǼÇ ÊÇÈÉÇËÁ»Ä¾ÆÁØ ɹÀ½¾ÄØÄÁ Á ÈÉÇȹ¼¹Æ½ÁÉÇ»¹ÄÁ ÅÆǼÁ¾ ƹÈÉÁÅ¾É ÄÁ½¾É ÁƽÁÂÊÃǼÇ ƹÏÁÇƹÄՆ ÆǼÇ ½»Á¿¾ÆÁØ ¥£ œ¹Æ½Á  À¹»¾Ë ÖËÇË »ÊËɾй¾ËÊØ » „¾ÃĹɹÏÁÁ ÐÌ»ÊË»” ¹Å¾ÉÁùÆÊÃǼÇ ¹ºÇÄÁÏÁÇÆÁÊ˹ ¬¤ œ¹É† ÉÁÊÇƹ Á ÃÇƾÐÆÇ Ì¤¦«ÇÄÊËǼÇ „¯¹ÉÊ˻ǚǿÁ¾»ÆÌËÉÁ»¹Ê” ¶ËÁ À¹»¾ËÔ ËɹÆÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÁÊÕ » ÈÉÁÆÏÁÈÔ „ȹÊÊÁ»ÆǼÇ ÊÇÈÉÇËÁ»Ä¾ÆÁؔ „¼É¹¿½¹Æ† ÊÃǼÇƾÈÇ»ÁÆÇ»¾ÆÁؔ »¼ÌŹÆÁÊËÁоÊÃÁ¾ ¹ÊȾÃËÔ ̼ÇÄÇ»ÆÇ Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ ÅÆǼÁÎ ÊËÉ¹Æ » ËÇÅ ÐÁÊľ Á ©ÇÊÊÁÁ«¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÅÆǼÁ¾ÃÇÉÆÁÊdž »É¾Å¾ÆÆÔÎ ƹÌà ÃÉÁÅÁƹÄÕÆǼÇ ÏÁÃĹ Ê»ØÀ¹ÆÔÊɹÆÆÁÅÁɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÅÁÈÇÄÇ¿¾† ÆÁØÅÁÁÀ¹ÈÇ»¾½ØÅÁ¡ÖËÁÀ¹ÈÇ»¾½ÁÈÁʹ† ÄÁÊÕÅÆǼÁÅÁ¹ÈÇÊËÇĹÅÁÁÈÉÇÉÇùÅÁƹ ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ½¾ÊØËÃÁ»¾ÃÇ» ʆ¼Ç»¾Ã¹½Ç ÆÖÁ½Ç†¼Ç»¾Ã¹ÆÖ › ½É̼ÇÅ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÇÅ ÁÊËÇÐÆÁþ » £Çɹƾ ʹÅÔ¾ ɹÆÆÁ¾ ÊÇÎɹÆÁ»ÑÁ¾ÊØ ÊÈÁÊÃÁ ÃÇËÇÉǼÇ ÇËÆÇÊØËÊØ Ã É̺¾¿Ì t »¾ÃÇ» ÆÖ ÇÊÆÇ»ÆÇ Á½¾¾Â Èɾ½ÌÈɾ† ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ػÄؾËÊØ ºÇ¼ÇºÇØÀ† ƾÆÆÇÊËÕÁÈɹ»½Á»ÇÊËÕ „›¾ÉÌ×ÒÁ¾ ºÇ† ˾ÊÕ™ÄĹιÁºÌ½Õ˾Èɹ»½Á»ÔÅÁ” ¦Ç» ºÇÉÕº¾Êƾ»¾ÉÌ×ÒÁÅÁ»£ÇɹƾÈɾ½Ä¹¼¹† ¾ËÊØÁ¿¾ÊËÇÃǾÈǽ¹»Ä¾ÆÁ¾›½ÇѾ½ÑÁÎ ½Ç ƹÊ ½É¾»ÆÁÎ À¹ÃÇƹÎ ¹ÃÇÆÔ ®¹ÅÅ̆ ɹÈÁÉ¾»Æ¾¼Ç›¹»ÁÄÇƹt¼Ç½Ô ½ÇÆÖ ¹ÃÇÆÔ¥¹Æ̝ɾ»Æ¾Â¡Æ½ÁÁ**t *»¾Ã¹½ÇÆÖ ¹ÃÇÆÔ9**˹ºÄÁϝɾ»Æ¾¼Ç ©ÁŹt¼Ç½Ô½ÇÆÖ ¼Ä¹»ÆÔÅǺɹ† ÀÇÅ ɾ¹ÄÁÀÇ»¹Æ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¹ÊȾÃË ºÇÉÕºÔ Ê ÈɾÊËÌÈľÆÁØÅÁ » ËÇÅ ÐÁÊľ Á ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔ ©¾ÄÁ¼ÁÇÀÆÔ¾ À¹ÈÇ»¾½Á Á ½É¾»ÆÁ¾ À¹† ÃÇÆÔºÔÄÁƾÃÇËÇÉÔÅÇËɹ¿¾ÆÁ¾Åɾ¹ÄՆ ÆÇ ¿ÁÀÆÁ ÊÈÇÊǺÊË»Ì×ÒÁÅ »Ô¿Á»¹ÆÁ× ½É¾»Æ¾¼Ç оÄÇ»¾Ð¾ÊË»¹ » ¿¾ÊËÇÃÇ ºÇÉÕº¾ À¹ʻǑÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁ¾¡ÎÁÅÇ¿ÆÇÌÊÄÇ»† ÆÇ ɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕ ȾɻÇÁÊËÇÐÆÁùÅÁ Á ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹ ÁÇÈÁɹ×Ò¾ÂÊØƹƾ¼Ç ºÇľ¾ ÈÇÀ½Æ¾Â Á ÏÁ»ÁÄÁÀÇ»¹ÆÆÇ ƹÌÃÁ 

 £ÇɹÆ ªÅÔÊÄǻǠȾɾ»Ç½ ÈÉÇ;ÊÊÇɹ š¸±Á½͹ɹt¥ ¬ÅŹ tª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ƾÄÕÀØ À¹ºÔ† »¹ËÕ ÐËÇ ÆÇÉÅÔ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ½¹¿¾ » ÊǻɾžÆÆÇÅ ÅÁɾ ½¹Ä¾ÃÇ ƾ »Ê¾¼½¹ ¹½¾Ã† »¹ËÆÇÇËɹ¿¹×Ëɾ¹ÄÕÆÔ¾ÈÇËɾºÆÇÊËÁǺ† Ò¾ÊË»¹ §ÆÁ ƾɾ½ÃÇ Ø»ÄØ×ËÊØ »Ôɹ¿¾† ÆÁ¾ÅÊ̼̺ÇÄÁÐÆÇÊËÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ»»Ä¹ÊËÕ ÁÅÌÒÁΡžÆÆÇ»ÖËÇÂǺÊ˹Æǻþ ½¹Ä‘† ÃÇÂÇËʾÉՑÀÆÇÂƹÌÃÁ ÉÇ¿½¹ÄÁÊÕȾɻԾ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁØ Ç ÈÉÁÐÁƹÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁÁÎÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾À¹Ë¾Å̼Ä̆ ºÄØÄÁÊÕ Á ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÄÁÊÕ ϾÉÃÇ»ÆÁù† ÅÁ ÍÁÄÇÊÇ͹ÅÁ ÈÊÁÎÇÄǼ¹ÅÁ ×ÉÁÊ˹ÅÁ Á½É̼ÁÅÁÌБÆÔÅÁ½É¾»ÆÇÊËÁÁªÉ¾½ÆÁÎ »¾ÃÇ» «¾Åƾžƾ¾ »ƾÃÇËÇÉÔÎÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎÁÊËÇÐÆÁùÎÁÊËÇÉÁоÊÃǼÇÈĹƹ ÈÉÁÆØËÇÊÐÁ˹ËÕ ÐËÇºÇľ¾ÁÄÁžƾ¾ÊÁ† Ê˾ŹËÁоÊÃÁ ιɹÃ˾É ƹÌÐÆǼÇ ÇÊÅÔʆ ľÆÁØÈÉǺľÅÔÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÁºÇÉÕºÔÊ ƾ »ÇÀÆÁù¾Ë »Ç »ËÇÉÇ ÈÇÄÇ»Áƾ 97*** » Ç оÅ ¼Ç»ÇÉÁËÊØ » Ê»ØÒ¾ÆÆÔÎ ÃÆÁ¼¹Î ÅÆǼÁÎ ɾÄÁ¼Á «¹Ã¹Ø ÃÇÆÊ˹˹ÏÁØ Áž† ¾Ë »¹¿ÆǾ ÀƹоÆÁ¾ ¥ÆǼÁ¾ »À¼ÄؽÔ ˾dž ÄǼÁоÊÃǼÇ Êǽ¾É¿¹ÆÁØ ƾ ÌËɹËÁÄÁ ƾ† ÃÇËÇÉǼÇ ʻǾ¼Ç ÀƹоÆÁØ ½Ç ƹÊËÇØÒ¾¼Ç »É¾Å¾ÆÁ ¡ÊËÇÉÁоÊÃÁƹйÄÕÆÔÅÁ»ÇÀÀɾÆÁØÅÁ ½É¾»ÆÁÎÄ×½¾ÂƹÇËÃÄÇÆØ×Ò¾¾ÊØÈÇ»¾½¾† ÆÁ¾Ç˽ɾ»ÆÁÎǺÔй¾»ÁƾÃÇËÇÉÔÎÈÉdž ËÇÆÇÉÅÈɹ»¹ºÔÄÁº¿»Ã×¼ÓʽÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»Æ ÉƼ½È¾¸ÅÀ× ¦¹Å ËÉ̽ÆÇ Ê̽ÁËÕ ºÔÄÁ ÄÁ ùÃÁ¾ ǺÓØÊƾÆÁØ ǺҾÊË»¾ÆÆÇ »É¾½ÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ½Ç ƹйĹ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ ÅÁ† ÉÇ»ÔÎ ɾÄÁ¼Á Á̽¹ÁÀŹ ÎÉÁÊËÁ¹ÆÊË»¹ ÁÊĹŹ ÁƽÌÁÀŹ ÃÇÆÍÌÏÁ¹ÆÊË»¹ ½¹ÇÊÁÀ† Ź ºÌ½½ÁÀŹÁ½É̼Áλ¾ÉÇ»¹ÆÁ ¥Ç¿ÆÇ Èɾ½ÈÇÄÇ¿ÁËÕ ÄÁÑÕ ËÇ ÐËÇ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÇ ÇÍÇÉÅľÆÆÔ¾ ÈÇÀÁÏÁÁ ÊÇÀ½¹»¹ÄÁÊÕ »¾Ã¹† ÅÁƹÇÊÆÇ»¾ÍÇÉÅÁÉÇ»¹»ÑÁÎÊØƹÉǽÆÔÎ ǺÔй¾»ØÀÔоÊË»¹ ¹ÄÕƾÂѾ¾ ɹÀ»ÁËÁ¾ ÅÇÆÇ˾ÁÀŹ Ê»ØÀ¹ÆÇ Ê ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å ƹÏÁ  ÊÇÀ½¹† ÆÁ¾Å ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË» Ê ¾½ÁÆÇ ɾÄÁ¼Á¾Â »¾ÉÇ » ¾½ÁÆǼÇ ºÇ¼¹ Á ¾½ÁÆdž ½¾É¿¹»ÆÔÅÁ À¹ÃÇƹÅÁ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÅÁ Á ̼ÇÄÇ»ÆÔÅÁ ÊÀ¹ÉÇ¿½¾ÆÁ¾ÅºÇÉÕºÔʼɾ† 

 £ÄÁÆÇÈÁÊÆÔ ˾ÃÊË ÁÀ ʻǽ¹ ¹ÃÇÆÔ ®¹ÅÅ̆ ɹÈÁ »ÔʾоÆ ƹ º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÎ Ê˾ĹÎ » Ê»ØËÁÄÁÒ¾ ºÇ¼¹¥¹É½Ìù»›¹»ÁÄÇƾ›Ê˾ƹÎÎɹŹÇÆÁƾʆ ÄÁ » ʾº¾ Èɹ»Ç»Ç¾ ǺÌоÆÁ¾ Èɹ»Ç»Ç¾ »ÇÊÈÁ˹ÆÁ¾ ÁÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁ§ÊÆÇ»ÇÂʻǽ¹À¹† ÃÇÆÇ»ºÔÄÁʾÅÁËÊÃÁ¾ÆÇÉÅÔ ƹÈÉÁÅ¾É „ÇÃÇÀ¹ÇÃÇ À̺À¹À̺” ™Æ¼Æ­¸È½Å¹½È»®ÉÇÆÁùоÄÇ»¾Ð¾ÊË»¹ ¨¾ÉʹƼÄt¡À½»ËÇÉǾt¥ tª


ย›ย›ยครŒร†ยพยพยปยฉ644:3*05ย›ยฎยฉย™ยฅย™ยฎยฉยงยชยชยกยก

รŽร‡ยปร†ร”ร…ร ร‡ร‹รƒร„ร‡ร†ยพร†รร˜ร…ร ยชร‡ยฝยพร‰ยฟยนร†รยพ ร€ยนย† รƒร‡ร†ร‡ยป รŠร‡ร‡ร‹ร†ร‡รŠรร„ร‡รŠร• รŠ ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร”ร…ร ยปร‡ร€ย† ร€ร‰ยพร†รร˜ร…ร ย› ร‡รŠร†ร‡ยปยพ รรŽ ร„ยพยฟยนร„ร ยฝร‰ยพยปร†รยพ รŠยพร…รร‹รŠรƒรยพรˆร‰ยนยปร‡ยปร”ยพร†ร‡ร‰ร…ร” ย„ร‡รƒร‡ร€ยนร‡รƒร‡ย” ย„ร€รŒยบร€ยนร€รŒยบย”รร‹ยฝ ยงรŠร†ร‡ยปร†ยนร˜ร…ร”รŠร„ร•ร‹ยพร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ยผร‡ยปร€ยผร„ร˜ย† ยฝยนร†ยนยผยพร†ยพร€รรŠรˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹รรŠยปร˜ร€ยนร†ยนรŠรˆร‰ร‡ย† ยบร„ยพร…ร‡ร‚รƒร‰รร…รร†ร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร‰รรรร†ร†ร‡รŠร‹ร ยจร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒtร–ร‹ร‡ยบยพร€ยบร‡ยฟร†รรƒ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒ t รŠร„รŒยผยน ยฝร•ร˜ยปร‡ร„ยน รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒ t ร†ร‡รŠรร‹ยพร„ร• ร‹ย‘ร…ร†ร‡ยผร‡ ร€ร„ยน ยถร‹ร‡ ร‡ร€ร†ยนรยนยพร‹ รร‹ร‡ รˆร‰รรรร†ยน รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜ รƒร‰ร‡ยพร‹รŠร˜ ยป รŠยนร…ร‡ร… ยผร‰ยพร‘ร†ร‡ร… ร รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡ร… รŠรŒยบร“ยพรƒร‹ยพ ยก ร†ยพย† รŠร…ร‡ร‹ร‰ร˜ ร†ยน ร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ ยฝร‰ยพยปร†รรŽ ร‰ยพร„รยผรร‚ ร รรŽ รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†รŒร— ร‰ยนร€ร‡ยบร’ย‘ร†ร†ร‡รŠร‹ร• ร ยนยปร‹ร‡ย† ร†ร‡ร…ร†ร‡รŠร‹ร• ร‡ร†ร ยบร”ร„ร รŠรŽร‡ยฝร†ร” ยป รˆร‡ยฝร‡ยบร†ร‡ร… รˆร‡ร†รร…ยนร†รร ยก ร–ร‹ร‡ ร‡ยบร“ร˜รŠร†รร…ร‡ ยซยนรƒร‡ร‚ รˆร‡ยฝย† รŽร‡ยฝ ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ร…ยพร‰ร†ร‡ รˆร‰รยปร‡ยฝรร„ รˆร‰ยนรƒร‹รรยพรŠรƒร รƒ ร‡ยฝร†ร‡ร€ร†ยนรร†ร‡ร…รŒ ยปร”ยปร‡ยฝรŒ ยบร‡ร‰ร•ยบยน รŠ รˆร‰ยพย† รŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร•ร— t ร–ร‹ร‡ ยฟยพรŠร‹ร‡รƒรยพ ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜ ร รŒร†รรร‹ร‡ยฟยพร†รยพ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒร‡ยป ยพรŠร„ร ร‡ร†ร ร†ยพ ร‰ยนรŠรƒยนร—ร‹รŠร˜ ร ร†ยพ รˆร‡ร‰ยปรŒร‹ รŠยปร‡รรŽ ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร‚ รŠ ยฝร•ร˜ยปร‡ร„ร‡ร… ยฌร†รรร‹ร‡ยฟยพร†รยพ ร„ร—ยฝยพร‚ รˆร‡ยฝ ร€ร†ยนย† ร…ยพร†ยพร…ร‹ร‡ร‚รร„รรร†ร‡ร‚ร‰ยพร„รยผรรยฝร‡รŠรรŽรˆร‡ร‰ยป ร†ยพรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽ ยปยพร‰ร‡ยปยนร†รร˜รŽ ยนรƒร‹รŒยนร„ร•ร†ร‡ ยกรรŠรŒรŠ ยฎร‰รรŠร‹ร‡รŠ ยบร”ร„ ร‡รŠรŒยฟยฝย‘ร† ร ร‰ยนรŠรˆร˜ร‹ รˆร‡ยฝ ร–ร‹รร… ร€ร†ยนร…ยพร†ยพร…ย›ยบร‡ร„ยพยพรˆร‡ร€ยฝร†ยพยพยปร‰ยพร…ร˜ยฟยพร‰ร‹ยปยนย† ร…ร รร†รƒยปรร€รรรร รŠร‹ยนร„ร ยปร”ยฝยนร—ร’รยพรŠร˜ ร„ร—ยฝร ร…รร‰ยน ยยฟ ยšร‰รŒร†ร‡ ยยฟ ย›ยนร†รร†ร ยธร† ยœรŒรŠรŠ ยœยนร„รร„ยพร‡ ยœยนร„รร„ยพร‚ ยŸยนร†ร†ยน ยAย™ร‰รƒ ร ร…ร†ร‡ยผรยพ ยฝร‰รŒยผรยพ ยชยพร‰ร•ย‘ร€ร†ร‡ร‚ รร„ร„ร—รŠร‹ร‰ยนรรยพร‚ ร‰ยพยนร„รร€ยนรรร ร‹ยพร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร‰รรรร†ร†ร‡รŠร‹รรˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร ร˜ยปรร„รรŠร• ยปร‡รŠยพร…ร• ร€ยนรŽยปยนร‹ร†รรยพรŠรƒรรŽ ร‚รˆยฝร‰รŠร†ย† ยบร“ร ร‡ร†รร†ยผร†ยบ ร€ยนรˆยนยฝร†ร‡ย†ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรรŽ รยพร‡ย† ยฝยนร„ร‡ยป ร†ยน ย›ร‡รŠร‹ร‡รƒ รˆร‰ร‡รŽร‡ยฝรยปร‘รรŽ ยป ร‹ยพรยพร†รยพ รˆร‡รร‹ร ยฝยปรŒรŽ รŠร‹ร‡ร„ยพร‹รร‚ t ยผร‡ยฝร” รˆร‡ยฝ ร€ร†ยนร…ยพร†ยพร… ร‡รŠยปร‡ยบร‡ยฟยฝยพร†รร˜ รŽร‰รรŠร‹รยนร†ย† รŠรƒรรŽ รŠยปร˜ร‹ร”ร†ร• ยป ยจยนร„ยพรŠร‹รร†ยพ รร€ย†รˆร‡ยฝ ยปร„ยนรŠร‹ร ร†ยพยปยพร‰รŒร—ร’รรŽยปยฎร‰รรŠร‹ยนร…รŒรŠรŒร„ร•ร…ยนร†ยฃร‰ยพรŠร‹ร‡ย† ยปร”ยพ รˆร‡รŽร‡ยฝร” ยป ยชยปร˜ร‹รŒร— ร€ยพร…ร„ร— รˆร‰รรƒร‰ร”ร‹ร”ยพ รŽร‰รรŠร‹รยนร†รŠร‹ยปร‡ร… ยบร”ร„ร ร€ยนยปร‡ยพยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…ร รŠ รยพร„ร•ร— ร‡รŠยปร‡ยบร‡ยฟยฝยพร†รร˜ ยพย‘ ร‡ร‹ ร…รŒรŠรŒร„ร•ร…ยนร† ร€ยนยปร„ยนยฝยพร†รร˜ ยกยพร‰รŒรŠยนร„รร…ร‡ร… ร ยฝร‰รŒยผรร…ร ยผร‡ย† รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปยนร…ร ย›ร‡รŠร‹ร‡รƒยน ยกยฝยพร‚ร†ร”ร… ยปยฝร‡รŽร†ร‡ย† ยปรร‹ยพร„ยพร… ร ร†ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ร… ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนย† ร‹ร‡ร‰ร‡ร… รƒร‰ยพรŠร‹ร‡ยปร”รŽ รˆร‡รŽร‡ยฝร‡ยป ยบร”ร„ร‡ รˆยนรˆรŠร‹ยปร‡ ยจยนรˆร” รŠร‹ร‰ยพร…รร„รรŠร• ร‰ยนร€ยฟยพรร• ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร”ร‚ รยนร†ยนร‹รร€ร… รร‹ร‡ยบร” ร‰ยนรŠร‘รร‰รร‹ร• ร รŒรˆร‰ร‡รรร‹ร• ยปร„รร˜ร†รยพรƒยนร‹ร‡ร„รรยพรŠรƒร‡ร‚รยพร‰รƒยปรรยฝร‡ยบรร‹ร•รŠร˜ 

 ย›รŠยพร…รร‰ร†ยนร˜ รรŠร‹ร‡ร‰รร˜ ยจร‡ยฝ ร‰ยพยฝ ยœยš ยจร‡ร„ร˜รƒยน ย™ยฆยฅยนร‰รƒร‡ยปร‡ร‚tยฅ tยชรˆร‡ยฝรรร†ยพร†รร˜ รˆร‰ยนยปร‡รŠร„ยนยปร†ร‡ร‚ รยพร‰รƒยปร ยฉรร…รŒ ยชร„ยพยฝรŠร‹ยปรยพร…ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ยผร‡รยนร†ยนร‹รร€ร…ยนร˜ยปรย† ร„รรŠร• ยฝยพร‹รŠรƒรยพ รƒร‰ยพรŠร‹ร‡ยปร”ยพ รˆร‡รŽร‡ยฝร” ยผ รŠร‹ร‡รยปร‘รยพยฟรร€ร†รร†ยพรŠรƒร‡ร„ร•รƒรร…ยฝยพรŠร˜ร‹รƒยนร…ร‹ร”ย† รŠร˜รร€ยนรŽยปยนรยพร†ร†ร”รŽยฝยพร‹ยพร‚ ยฃ รˆยพร‰ยปร‡ร…รŒ รƒร‰ยพรŠร‹ร‡ยปร‡ร…รŒ รˆร‡รŽร‡ยฝรŒ ยปยพร‰รŒร—ย† ร’รรŽยปร‡ร€ร€ยปยนร„รˆยนรˆยนยฌร‰ยบยนร†**ร‡รŠยพร†ร•ร—ยผ ยžยผร‡ ร‡รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร„ร˜ร„ร รŽร‡ร‰ร‡ร‘ร‡ รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ย† ร†ร”ยพรยปร‡ร‡ร‰รŒยฟย‘ร†ร†ร”ยพร‰ร”รยนร‰รรร€ยฆร‡ร‰ร…ยนร†ยฝรร ยคร‡ร‹ยนร‰รร†ยผรร ยญร‰ยนร†รรรรยกร‹ยนร„รรย›ร‡ร‰ยปยนยปย† ร‘รยพรŠร˜ยปยกยพร‰รŒรŠยนร„รร…ยปยผรƒร‰ยพรŠร‹ร‡ร†ร‡รŠรร” ร€ยนยบร”ร„ร รร‹ร‡ร‡ร†รรˆร‰รร‘ร„รยฝร„ร˜รŠรˆยนรŠยพร†รร˜รŽร‰รย† รŠร‹รยนร†รŠรƒรรŽรŠยปร˜ร‹ร”ร†ร•ยœร‡ร‰ร‡ยฝยบร”ร„ร‰ยนร€ยผร‰ยนยบร„ยพร† ร‹ร‡ร‹ รƒร‹ร‡ยปร‰ร”ยปยนร„รŠร˜ยปยฝร‡ร…รร„รยฝยปร‡ร‰ยพรรˆยพร‰ยปร”ร… ร‹ร‡ร‹รรŠรรร‹ยนร„รŠร˜ยพยผร‡รˆร‡ร„ร†ร”ร…รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†รรƒร‡ร… ยจร‡รร‹รร†รรƒร‹ร‡รร€ยฟรร‹ยพร„ยพร‚ ร…รŒรŠรŒร„ร•ร…ยนร†รยพยปย† ร‰ยพยพยป ร†ยพรŒรยพร„ยพร„ ร†ยพร’ยนยฝรร„รร†รรŠร‹ยนร‰รรƒร‡ยป ร†ร ยฟยพร†ร’รร† ร†รร…ร„ยนยฝยพร†รยพยปยจร‡รร‹รรŠร‹ร‡ร„ยพร‹ร‡ร†ร ยปร„ยนรŠร‹ยปร‡ยปยนร„รร†ยนยšร„รยฟร†ยพร…ย›ร‡รŠร‹ร‡รƒยพรยบร”ร„ร ยปร”ยบร‰ร‡ร‘ยพร†ร”ยนร‰ยนยบยนร…ร ย™ร†ยนร„ร‡ยผรรร†ร”ร… ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร… รˆร‰ร‡รŽร‡ยฝรร„ร ร รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รยพ รŠยพร…ร• รˆร‡รŽร‡ยฝร‡ยป ยฃ รˆยนรˆรŠรƒรร… ร€ยนย† ยปร‡ยพยปยนร†รร˜ร… รˆร‰รรŠร‡ยพยฝรร†รร„รรŠร• รร‰ยนร†รรŒร€รŠรƒรยพ ยนร†ยผร„รร‚รŠรƒรยพ ร ยผยพร‰ร…ยนร†รŠรƒรยพ รƒร‡ร‰ร‡ร„ร ร รร…รˆยพย† ร‰ยนร‹ร‡ร‰ร”ยซยนรƒรร…ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร… ร‡รˆร”ร‹รŒร†รรร‹ร‡ยฟยพร†รร˜ ร„ร—ยฝยพร‚ ร‡ร†ยผ ยฟร…ยธร„ยฝร…ยฝร„ ร‚ยธรŠร†รƒร€รยฝร‰ร‚ร†ร รŽยฝรˆร‚ยบร€ ยบร”ร„ รˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ย‘ร† ร€ยนยฝร‡ร„ยผร‡ ยฝร‡ รร†รƒยปรร€รรรร ยฅรŒรŠรŒร„ร•ร…ยนร†ยพร–ร‹ร‡ยผร‡ร†ยพร€ยนยบร”ร„รยกรˆยนรˆยนยกร‡ย† ยนร†ร† ยจยนยปยพร„ ** ยป ร†ยนรยนร„ยพ ร‹ร‰ยพร‹ร•ยพยผร‡ ร‹ร”รŠร˜รยพร„ยพย† ร‹รร˜ ยป ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ ร†ยนรยนร„ยน ร‹ยพร‰ร‰ร‡ร‰รรŠร‹รรยพรŠรƒรรŽ ยปร‡ร‚ร†ยปร”ร†รŒยฟยฝยพร†ยบร”ร„รˆร‰ร‡รŠรร‹ร•รŒร…รŒรŠรŒร„ร•ร…ยนร† รˆร‰ร‡ร’ยพร†รร˜ร€ยนรƒร‰ร‡ยปยนยปร”ยพรƒร‰ยพรŠร‹ร‡ยปร”ยพรˆร‡รŽร‡ยฝร” ยชยนร…ร‡ยพ ร‘รร‰ร‡รƒร‡ยพ ร ร‡ร‹รƒร‰ร”ร‹ร‡ยพ ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡ย† รŠร‹ร‰ยนร†ยพร†รยพ รŒร†รรร‹ร‡ยฟยพร†รร˜ ร„ร—ยฝยพร‚ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพ รˆร‡ รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ยพร†รร— รƒยนร‹ร‡ร„รรยพรŠรƒร‡ร‚ รยพร‰รƒยปร ร…ร‡ยผร„รร†ยพรŠร‹รยปรŠยพยบยพร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†รŒร—รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆย† ร†รŒร— รˆร‰รรรร†ร†ร‡รŠร‹ร• ร†ยนยบร„ร—ยฝยนร„ร‡รŠร• ยป รˆยพร‰รร‡ยฝ ยฝยบรˆร†ร‡ยฝรร‰ร‚ร†รรรˆร€ร‰รŠร€ยธร…ร‰ร‚ร†รร€ร…ร‚ยบร€ยฟร€รŽร€ร€ ย›ยร‰ยพยปร†ยพร…ร…รร‰ยพยบร”ร„ร‡ร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยพร„รย† ยผรร‚ ยนยปรŠร‰ยพยฝร†ยพยปยพรƒร‡ยปร‡ร‚ยžยปร‰ร‡รˆยพรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร‡ยปยนย† ร„ยนร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‡ยฝร†ยนร‰ยพร„รยผรร˜ยฝร„ร˜ยปรŠยพรŽร†ยนร‰ร‡ยฝร‡ยปt รƒยนร‹ร‡ร„รรยพรŠรƒร‡ยพรŽร‰รรŠร‹รยนร†รŠร‹ยปร‡ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพรŠร‹ยนร„ร‡ ยผร‡รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ ร‰ยพร„รยผรยพร‚ ยถร‹ร‡ ยพยฝรร†รŠร‹ยปร‡ ยปร†ยพยฝร‰ร˜ร„ร‡รŠร• ร†ยนรŠรร„ร•ร†ร‡ ยฆยน ร–ร‹ร‡ร‚ ร‡รŠร†ร‡ยปยพ ร ยปร‡ร€ร†รรƒร„ยน รร†รƒยปรร€รรรร˜ ร‡ร‹ ร„ยนร‹รร†รŠรƒร‡ยผร‡ JOย† RVJTJUJPO t ร‰ยนรŠรŠร„ยพยฝร‡ยปยนร†รยพ ร‰ร‡ร€ร”รŠรƒ ยงร†ยน ยป รƒยนร‹ร‡ร„รรยพรŠรƒร‡ร‚ รยพร‰รƒยปร รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ร˜ร„ยน รŠร‡ย† ยบร‡ร‚ รยพร‰รƒร‡ยปร†ร”ร‚ รŠรŒยฝ รˆร‡ ยฝยพร„ยนร… ร‡ ยพร‰ยพร‹รรƒยนรŽ รร‹ร‡ยฟยพรรŠรŽร‡ยฝรร„ยนร‡ร‹รˆยนรˆรŠรƒร‡ร‚ยปร„ยนรŠร‹รยจยนรˆยน ยครŒรรร‚ *** ร รร…รˆยพร‰ยนร‹ร‡ร‰ ยญร‰รยฝร‰รรŽ * ยพร’ย‘ ยป ยผ รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรร„ร ยฟยพรŠร‹ร‡รƒรร‚ รˆร‡ร‰ร˜ยฝร‡รƒ ร‰ร‡ร€ร”รŠรƒยน ร ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜ ยพรˆรรŠรƒร‡รˆรŠรƒรร…ร รŠรŒย† ยฝยนร…ร ยพร‰ยพร‹รรƒร‡ยป รˆร‰รยปยพร‰ยฟยพร†รยพยป ยพร‰ยพรŠร รƒยนรƒ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ÇÊǺǼÇ˾оÆÁØ»À¹È¹½ÆÇÅÎÉÁÊËÁ¹ÆÊË»¾ ÇËÃÄÇÆØ×Ò¾¼ÇÊØÇËÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÂϾÉÃÇ»† ÆǽǼŹËÁÃÁ žÈÁÊÃÇÈÊÃÁ¾Ê̽Ô»ÔÆdž ÊÁÄÁ ËÇÄÕÃÇ ÊžÉËÆÔ¾ ÈÉÁ¼Ç»ÇÉÔ ¹ Ê»¾Ë† ÊÃÁ¾ ÃÇÉÇľ»ÊÃÁ¾ »Ä¹ÊËÁ ÁÎ ÁÊÈÇÄÆØÄÁ ¡ÆûÁÀÁÏÁØÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆǺÔĹÌÐɾ¿½¾Æ¹ »ùËÇÄÁоÊË»¾»ϾÄÇÅȹÈÇ¡ÆÆÇþÆËÁ† ¾Å*** ÃÇËÇÉÔÂÇÄÁϾ˻ÇÉØľ½ÁÆÊË»ÇÎÉÁ† *** ÃÇËÇÉÔÂÇÄÁϾ˻ÇÉØľ½ÁÆÊË»ÇÎÉÁ† ÃÇËÇÉÔÂÇÄÁϾ˻ÇÉØľ½ÁÆÊË»ÇÎÉÁ† ÊËÁ¹ÆÊÃǼÇ ÅÁɹ Èǽ »Ä¹ÊËÕ× ȹÈÔ ÉÁņ ÊÃǼÇ›ÈÉÁ¼Ä¹ÊÁ˾ÄÕÆÇÅÈÇÊĹÆÁÁƹ†Â ¤×˾ɹÆÊÃÁ ÊǺÇÉ ¼ ¼Ç»ÇÉÁÄÇÊÕ ÐËǺÔ „›ÔÃÇÉо»¹ËÕ ÈÇÉÇÃÁc ɾÍÇÉÅÁ† ÉÇ»¹ËÕ ǺÔйÁ ÁÊËɾºÁËÕ ¾É¾ÊÁ ÌÈÉÇÐÁËÕ »¾ÉÌc”™ȹȹ¡ÆÆÇþÆËÁÂ7***»¼ ÁÀ½¹Ä ºÌÄÄÌ ÃÇËÇɹØ Èɾ½Ê˹»ÄØĹ ÁÆûÁ† ÀÁËÇɹÅʹÅÔ¾ÑÁÉÇÃÁ¾ÈÇÄÆÇÅÇÐÁØ»½¾Ä¾ ÇÎÇËÔ ƹ »¾½ÕÅ „›ÁÆÇ»ÆÔΔ Ê¿Á¼¹ÄÁ ƹ ÃÇÊËɾžÊËÕÅƾÆÁ¾ ƾÁÀ»¾ÊËÆÇƹÊÃÇÄՆ ÃÇÇÆÇ»¾ÉÆÇ ÐËǻǻɾÅØÁÆûÁÀÁÏÁÁ» ž»ÉÇȾºÔÄÌÆÁÐËÇ¿¾Æ¼¾ÆÇÍÇƽÃɹÊÁ»ÔÎ ¿¾ÆÒÁÆ«ÇÄÕÃÇ»9*9»¾Ã¾»ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ ÊËɹÆ ¹È¹½ÆÇž»ÉÇÈÔÁÆûÁÀÁÏÁØÊ˹Ĺ ÌÈɹÀ½ÆØËÕÊØ ÆÇ ÇÊ˹»¹Ä¹ÊÕ £ÇƼɾ¼¹ÏÁØ Ê»ØÒ¾ÆÆÇ ùÆϾÄØÉÁÁ ƹ ÃÇËÇÉÌ× ºÔĹ »ÇÀÄÇ¿¾Æ¹ºÇÉÕº¹ÊÁ½¾ÇÄǼÁоÊÃÁÅÁƹÃdž ÅÔÊÄÁ¾Å§Æ¹ºÔĹɾÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹Æ¹»£ÇƆ ¼É¾¼¹ÏÁ×»¾ÉÇÌоÆÁØ ¥Ç¿ÆÇ ºÔÄÇ ºÔ ÈÉÁ»¾ÊËÁ Á ½É̼Á¾ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔ¾ ÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁØ Ä×½¾Â ½É̼Ç »¾ÉÔ ›ÊÈÇÅÆÁÅ ÎÇËØ ºÔ ›¹ÉÍÇÄÇž¾»† ÊÃÌ×ÆÇÐÕ ¼½¾ɾÄÁ¼ÁÇÀƹØ»ÇÂƹ½ÇÊËÁ¼† ĹËɹ¼ÁоÊÃÇ»¾ÉÑÁÆÔ¥¹ÊÊÇ»¹ØɾÀÆØ ¼Ì¼¾ÆÇËÇ»ùËÇÄÁùÅÁ»ÆÇÐÕƹ¹»¼ÌÊ˹ ¼ » ½¾ÆÕ Ê»ØËǼÇ ›¹ÉÍÇÄÇÅ¾Ø ¼½¾ ºÔÄÇ ÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÇ ÇÃÇÄÇ ¼Ì¼¾ÆÇËÇ» ¥Ç¿ÆÇ ˹ÿ¾ ƹÀ»¹ËÕ ËÉÁ½Ï¹ËÁľËÆ×× »ÇÂÆÌ t ¼¼ » ÃÇËÇÉÌ× ºÔÄÁ »ËØÆÌËÔºÇÄÕÑÁÆÊ˻Ǿ»ÉÇȾÂÊÃÁÎÊËÉ¹Æ ž¿½Ìž»¹Æ¼¾ÄÁоÊÃÇÂÌÆÁ¾ÂÈÉÇ˾Ê˹ƈ ÊÃÁÎ ÃÆØ¿¾ÊË» Á £¹ËÇÄÁоÊÃÇ ÄÁ¼Á ¶Ë¹ »ÇÂƹ ÈÉÁƾÊĹ ¼Áº¾ÄÕ ÊÇËÆØÅ ËÔÊØÐ Ä׆ ½¾Â ¹ÐÁÊľÆÆÇÊËÕƹʾľÆÁØœ¾ÉŹÆÁÁ ƹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÃÇËÇÉÇ ºÔÄÁ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ Êɹ† ¿¾ÆÁØ ÌžÆÕÑÁĹÊÕÈÇÐËÁƹËɾËÕ ©ÆºÈ½Ä½ÅÅÓ½Ƚ¸ÃÀÀ¢È¸ÊÂÀÁ¸Å¸ÃÀ¿ ÊÆÃÔÂÆǽȽÏÀÉýÅÅÓÍÀÉÊÆÈÀϽÉÂÀÍȽÃÀ† »ÀÆ¿ÅÓÍÉƹÓÊÀÁÆÇÈÆÂÀ¼Óº¸½ÊʽÆÃÆ»ÀϽ† 

™Æ¼Æ­¸È½Å¹½È»¬Ã¹ÀÊÇÐtª ªÅ ƹÈÉÁžÉ ™Æ¼Æ ­¸È½Å¹½È» ¬Ã¹À ÊÇÐ ™š ©ÆÂÆÃƺ ªËÇ »¾ÄÁÃÁÎ »ÇÂÆ t ¥  ›Ê¾† ÅÁÉƹØÁÊËÇÉÁب¾ÉʹƼÄt¤ÇƽÇÆ ¦Õ׆¢ÇÉà ±ËÌ˼¹ÉË ¥ÇÊû¹ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÉÂËÖÂÆÅνÇÎÀÖÆÇÈÀÏÀÅÅÆÉÊÀÇȽÉÊËÇý† ÅÀÁ ÇÆÉÂÆÃÔÂËÀÉÊÀÅÅÓÄÀÇȽÉÊËÇÅÀ¸ÄÀ ºÅÀ͹ÓÃÀŽʽÃÖ¼À ÂÆÊÆÈÓÍƹºÀÅ×ÃÀº ɺ׿×Í É ¼Ô׺ÆÃÆÄ º ÂÆüƺÉʺ½ º ½È½ÉÀ º ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÆÄÀŸÂÆÄÓÉÃÀÀ ¸ºÃ¸ÉÊÅÓ½Çȸ† ºÆº½ÈÅÓ½ ¸ÊÆÃÀÂÀ š½ÈÆÆÊÉÊËÇÅÀÂÀ ÀÃÀ ÀÅƺ½ÈÎÓ ¹ÓÃÀ ÃÀÐÔ ¾½Èʺ¸ÄÀ ÂÈƺ¸ºÆ»Æ À ¹½ÉÇÆѸ¼ÅÆ»Æ ¸ÊÆÃÀÎÀ¿Ä¸ ¾¸¾¼Ëѽ»Æ ȸÉÐÀȽÅÀ× ɺÆÀÍ ºÃ¸¼½ÅÀÁ À ÇƼÏÀŽÅÀ× ɽ¹½ŸÈƼƺ¼ÈË»ÆÁº½ÈÓ¡ÖËÇËÇÈÔËƹ† ÊÁÄÁØƾÁÊоÀ½ÇÊÁÎÈÇɦ¹ÊÁÄÕÊË»¾ÆÆdž »¹É»¹ÉÊÃǾ ƹʹ¿½¾ÆÁ¾ „ʻǾ ɾÄÁ¼ÁÁ” ʾ¼Ç½ÆØt½¾ÅÇÃɹËÁÁÈdž¹Å¾ÉÁùÆÊÃÁ » ǽÆÁÎÁÀʹÅÔνɾ»ÆÁÎÊËɹÆÅÁɹ ›Õ¾Ë† ƹž ·¼ÇÊĹ»ÁÁ ¡É¹Ã¾ ¤Á»ÁÁ ªÁÉÁÁ ÈÇÊÌËÁʻǾÂŹÄÇоÅÇËÄÁй¾ËÊØÇËù† ËÇÄÁоÊÃÁÎ ÃÉÇ»¹»ÔÎ ÃɾÊËÇ»ÔÎ ÈÇÎǽǻ ÁÈǽ¾ÂÊË»ÁØÅ ÁÈÇÅÇËÁ»¹ÏÁÁ ¦Ç ºÔÄÇ ºÔ ºÇÄÕÑÇ ÇÑÁºÃÇ »Á† ½¾ËÕÄÁÑÕÖËÌÃÉÇ»¹»Ì×ÊËÇÉÇÆÌɾÄÁ¼ÁÁ «¾ÇÄǼÁоÊÃÁ »À¼Äؽ ƹ ¼¾Æ¾ÀÁÊ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ƹÅÆǼÇ ¼Ä̺¿¾ Á ÑÁɾ »Ô† ѾǺÇÀƹоÆÆǼÇ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆǼÇ ÁÀÌ»¾É† ÊË»¹ ¾ÊÄÁ ÅÔ Áž¾Å ÈËÉÉÂƽ ÇȸºÆÉøºÀ½ ›ÊÈÇÅÆÁÅ Ç ÉÇÄÁ ɾÄÁ¼ÁÁ » ÍÇÉÅÁÉÇ»¹† ÆÁÁ Æɹ»ÊË»¾ÆÆdžÈɹ»Ç»ÔÎ Á ȾɻÁÐÆÔÎ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÎ »ÇÀÀɾÆÁ ­¥ Ç† ÊËǾ»ÊÃÁ ÖËÇ ǺɹÀÆÇ ÇËžËÁÄ » ÉÇŹƾ „šÉ¹ËÕØ£¹É¹Å¹ÀǻԔªË¹É¾Ï»ɹÀ¼Ç»Çɾ ÊÇÊ»ÇÁÅÁÊǺ¾Ê¾½ÆÁùÅÁ¼Ç»ÇÉÁË„»¾½Õ ¾ÊÄÁºÔ˾ȾÉÕƾºÔÄÇ®ÉÁÊËÇ»ÇÂϾÉûÁ ËÇƾºÔÄǺÔÈɾÊËÌÈÆÁÃÌÆÁùÃǼÇ̽¾É† ¿Ì»ÀÄǽ¾ÂÊË»¾Á½¹¿¾ùÉÔÀ¹ƾ¼ÇÈÇËÇÅ ËÇ ¾ÊËÕ ùÉÔ ƹÊËÇØҾ  ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ  ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ ÌÊËɹѹ׆ Ҿ Á ÌÅÁÉÇË»ÇÉØ×Ҿ  À¹ÃÄ×й×Ҿ† ÊØ » ÊÇÀƹÆÁÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ÊÇ»¾ÊËÁc ›Ê¾ ÖËÁ ÊÊÔÄÃÁ » ɹºÇËÔ ¹ Èɾ¿½¾ Ê ºÁËÁ¾Å ÆÁÃǼÇ ƾ ÁÊÈɹ»ÄØ×Ë ¹ ¼Ä¹»ÆǾ ÈÇÐËÁ ÆÁùÃǼÇ ÈɾÊËÌÈÆÁù Á ƾ ÌÊËɹѹ×Ë Á ÐÁÊÄÇ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ƾ ËÇÄÕÃÇ ƾ ÌžÆՆ ѹ¾ËÊØ ¹оŽ¹Ä¾¾ ˾ÅºÇľ¾ƹɹÊ˹¾Ëc ¡ »ÔÎǽÁË ÐËÇ ǺҾÊË»Ç ˹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÊǻʾÅƾÇÎɹƾÆÇ ÁºÇÎÇËÕÁÇËʾù¾ËÊØ »É¾½ÆÔÂ ÐľÆ žιÆÁоÊÃÁ Á ÊÊÔĹ¾ËÊØ ½¹Ä¾ÃÇ Ê ¼Ä¹À ½ÇÄÇ  ÆÇ ƹ ¾¼Ç žÊËÇ ËLj йÊ ¿¾ ÈÇØ»ÄؾËÊØ ½É̼Ç ÈɾÊËÌÈÆÁà ¹ ÅÇ¿¾Ë Á ½»¹ ½É̼Á¾ žÊÄÁ ÐËÇ Á ÇÎɹÆؾË ǺҾÊ˻ǽ¹¿¾»ƹѾ»É¾ÅØÁ½¹¿¾ʹÅdž ¼Ç ÈɾÊËÌÈÆÁù ÁÊÈɹ»ÄؾË Á » ½É̼ǼÇ оÄÇ»¾Ã¹ ȾɾÉÇ¿½¹¾Ë ËÇ ÖËÇ ÇÈØËՆ˹ÃÁ ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇ ¿¸ÂÆÅ ­ÈÀÉÊƺ ÊùÀÔ»¹×† ÒÁÂÊØ » ÊÇÀƹÆÁÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ÊÇ»¾ÊËÁ
››¤Ìƾ¾»©644:3*05›®©™¥™®©§ªª¡¡

«ÇÄÕÃÇÊÇÀƹ»Ê»Ç×»ÁÆÌ ùÃÊÔÆ®ÉÁÊËdž »¹ ǺҾÊË»¹ ËÇ ¾ÊËÕ ϾÉûÁ ÇÆ ÊÇÀƹ‘Ë Á »ÁÆÌÊ»Ç×Èɾ½ʹÅÁÅǺҾÊË»ÇÅ ËǾÊËÕ Èɾ½ϾÉÃÇ»Õת¸ÂÀÄƹȸ¿ÆÄ ÇȽ¼ƼÅÆÖ ÊÆÃÔÂÆνÈÂƺÔÖÉƺȽĽÅÅÓÁÇȽÉÊËÇÅÀ ÀÉÇÆÉƹ½ÅÉƿŸÊÔºÀÅËɺÆÖ ¸ŽÊÆÏÊÆ ÇȽ¼»ÆÉ˼¸ÈÉʺÆĔ §ÈÁɹØÊÕ ƹ »ÔÊùÀÔ»¹ÆÁ¾ ­¥ Ç† ÊËǾ»ÊÃÇ¼Ç ÅÔ »ÇÀ»É¹Ò¹¾ÅÊØ ƹ ÃÉ̼Á Ê»ÇØ ¡ ÖËÇ ƹÎǽÁË ÇËɹ¿¾ÆÁ¾ » ƾÃÇËdž ÉÔÎ ÌоºÆÁùÎ ÈÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ žÊÄÁ »¾ÉÆÌËÕÊØ Ã ÁÆûÁÀÁÏÁÁ ÁÄÁ ÃɾÊËÇ»ÔÅ ÈÇÎǽ¹Å ùËÇÄÁÃÇ» ÈÉÇËÁ» ÄÁÏ ½É̼Ç »¾ÉÔÁÄÁ˾ΠÃǼÇ„ÁÀǺÄÁÐÁÄÁ”ÁÆûÁÀÁ† ËÇÉÔÈÌˑÅ¿¾ÊËÇйÂÑÁÎÈÔËÇûʻØÀØÎÊ ½ÕØ»ÇÄÇÅ ËÇ ÃËÇ ÁÀ ÆÁÎ ÈÇ ˾ÇÄǼÁÁ Èɾ† ÊËÌÈÆÁà ›¾½Õ ½¹¿¾ ØÀÔÐÆÁÃÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ŹÊ˾»¾ÉÌ×˻ʻÇÁÎØÀÔоÊÃÁκǼǻ™ ÅÌÊÌÄÕŹƾÉÌÃǻǽÊË»Ì×ËÊØʻǾ»¾ÉÇ  ÇËÄÁÐÆÇÂÇËùËÇÄÁÏÁÀŹ›ªÌɾ£Çɹ† ƹ ¼Ç»ÇÉÁËÊØ „ªÃ¹À¹ÄÁ Á̽¾Á „¦Á » БÅ ƾ Èɹ»Ô ÎÉÁÊËÁ¹Æ¾” Á ÊùÀ¹ÄÁ ÎÉÁÊËÁ¹† ƾ„¦Á»БÅƾÈɹ»ÔÁ̽¾Á”¡ÈÉÁËÇÅ ÐÁ˹×˨ÁʹÆÁ¾¨Ç½ÇºÆÔ¾ÊÄÇ»¹¼Ç»ÇÉØË Ä×½ÁÆÁÇБÅƾ»¾½¹×ÒÁ¾ Á™ÄĹÎɹÀɾ† ÑÁË»¾ÆÕ›ÇÊÃɾʾÆÁػʾÁÎɹÊÎÇ¿½¾† ÆÁؔ¨ÉǺľŹºÔĹºÔùÆËÇɹÀɾÑÁ† ŹÈÉÁ»Ê¾ÇºÒ¾Å¾½ÁÆǺǿÁÁÁÄÁ¾½ÁÆÇ ɾÄÁ¼ÁÁ¦ÇÖËǼÇƾ˝¹¿¾»ǽÆÇÂÁËÇ ¿¾ɾÄÁ¼ÁÁ»¾ÉÌ×Ë»ƾÊÃÇÄÕÃǺǼǻÁÁÎ ʹÅÇÀ»¹ÆÆÔÎ Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ ®ÇËØ Á½¾Ø ¾½ÁÆǺǿÁØ ½ÄØ ƾÃÇËÇÉÔÎ ÅÁÉÇ»ÔÎ ɾ† ÄÁ¼ÁÂùÀ¹Ä¹ÊÕºÔɾёÆÆÇ 

 œÆÉÊƽºÉÂÀÁ ¬¤ šÉ¹ËÕØ £¹É¹Å¹ÀÇ»Ô šÁ† ºÄÁÇ˾ù ›Ê¾ÅÁÉÆÇ ÄÁË ª¾ÉÁØ »ËÇɹØ «ÇÅ t ª † ¶ËÁ »Ô»Ç½Ô ­¥ ÇÊËǾ»ÊÃǼÇ ƾ ÅǼÌË ºÔËÕ Èǽ»¾É¼ÆÌËÔ ÊÇÅƾÆÁ× ½ÄØ ʻǾ¼Ç »É¾Å¾ÆÁ » ©ÇÊÊÁÁ ¦Ç ¿ÁÀÆÕ žÆؾËÊØ Á ÉÇÄÕ ɾÄÁ¼ÁÁ ùà ÈÇ»¾½¾ÆоÊùØ ½¾Ë¾ÉÅÁƹÆ˹ ÇÊĹº¾»¹¾Ë ¡ÄÄ×ʆ ËɹÏÁ¾ÂÃÖËÇÅ̻ԻǽÌÅÇ¿¾ËÊÄÌ¿ÁËÕÌÉÇ»¾ÆÕÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ»›¹ËÁùƾ Ø»ÄØ×ÒÁÂÊØʹÅÔÅ»ÔÊÇÃÁÅ» ÅÁɾ¨ÇÊ˹ËÁÊËÁþ »ÖËÇÅʹÅÇÅŹľÆÕÃÇżÇÊ̽¹É† ÊË»¾ »ÃÇËÇÉÇÅÈÉÇ¿Á»¹¾ËƾÅÆǼÁÅºÇľ¾оÄÇ»¾Ã »¼ÃÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆËÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÊÇÊ˹»ÁÄ ½¾ØÆÁÂƹËÔÊƹʾľÆÁØ ÁÄÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ƹ ǽÆǼÇ ÈÇÊËÇØÆÆǼÇ ¿Á˾ÄØ › ¼ ƹ ǽÆǼÇ ¿Á˾ÄØÌ¿¾ÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¶ËÇ» ɹÀ»ÔѾ оÅ»ÇÃÉÌ¿¹×Ҿ›¹ËÁùơ˹ÄÁÁœ¾Æ¾† ɹÄÕÆÔ ÈÉÇÃÌÉÇÉ ›¹ËÁùƹ ¦ÁÃÇĹ ¨ÁùɽÁÁ ¼Ç»Ç† ÉÁË „›Ê‘ ÖËÇ ÊùÀÔ»¹¾ËÊØ ƹ ƹѾ ɾÈÌ˹ÏÁÁ Á ÐËÇ »¹¿Æ¾¾»Ê¾¼Ç tƹÄ×½ØΔ63-IUUQWBUJDBOJTUFSV TJQIQ ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ ®ÇËØƹ½¾¿½¹ƹ ÊËÔ½ ùÃÁÆÊËÉÌžÆË ÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÇËÇÉǼÇÅÇ¿ÆÇ̺¾† ½ÁËռɹ¿½¹Æ»ÊǺÄ×½¾ÆÁÁ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»ÔÎÆÇÉÅ ÇÊ˹‘ËÊØÁ»ƹѾ»É¾ÅØ ™È½ÁÊËÕÁÊœ¾¨É¾ÊËÌÈľ† ÆÁ¾ ÊËÔ½Á»ÇÊÊǾ½ÁƾÆÁ¾t¥ 

ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÈÉÁ »Ê¾Î ÖËÁÎ ÊÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÔÎÊÇÅƾÆÁØÎÁÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØλdž ÈÉÇÊÔÇÇÈÀÏÀÅÅÆÉÊÀÇȽÉÊËÇýÅÀÁ¼Ô׺Ɔ ÃÀ¸¼ÆÁƾÈɾǽÇľÆÔ½¹¿¾»ƹѾ»É¾ÅØ ÃǼ½¹ ÈÉǺľÅÔ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÇ ÅÁÍÇÄǼÁÁ ÁÀÌоÆÔ » ÅÁɾ ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ ¼Ä̺ÇÃÇ ¦Á¿¾¼ÇÉǽÊÃÁ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ™™ £Çƾ» ÃÇËÇÉÔ » ʻǑ »É¾ÅØ À¹ÒÁËÁÄ ½ÇÃËÇɆ ÊÃÌ× ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× Á ÁÀ½¹Ä ÁÆ˾ɾÊÆÌ× ÎÇËØ Á ƾ º¾ÊÊÈÇÉÆÌ× ÃÆÁ¼Ì Ç Ĺ˾ÆËÆÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÈÁѾË„šÇ¼ÁÀƹйÄÕÆÇƾ ÊÇÀ½¹»¹ÄÀŧÆÇǺɹÀÇ»¹ÄÇÊÕʹÅÇ»ÇÄՆ ÆÇÊËÁÎÁÂÆǡžÆÆÇÈÇÖËÇÂÈÉÁÐÁƾ¾¼Ç ÁžÆÌ×Ë ¼É¾ÎÇÅ ÇËȹ½¾ÆÁØ ÄÇ ÈÇÑÄÇ » ÅÁÉÈǼÇɽÇÊËÁȹ½ÑÁιƼ¾ÄÇ» Ê˹»ÑÁÎ ½ÌιÅÁ ÈɾÁÊÈǽƾ  ˾ º¾Ê¹ÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ »ÈÇÊľ½ÊË»ÁÁÁÈÇɹÀÁÄÁÄ×½¾Â”§ÆÈdž Ĺ¼¹¾Ë ÐËÇ ƹÉÌѾÆÁ¾ ½ÌÎÇ»ÆǼÇ À¹Èɾ˹ ÈÉÁ»¾ÄÇ Ã »¾ÐÆÇÅÌ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁ× оÄÇ»¾Ã¹šÇ¼Ì¡˹ú̽¾Ë½Ç˾ÎÈÇÉ ÈÇù оÄÇ»¾Ã ƾ ÊÅÁÉÁË ʾºØ Ⱦɾ½ šÇ¼ÇÅ ¨Ç ¾¼Ç ÅƾÆÁ× »Ê‘ ÁÊÎǽÁË ÁÀ ¼É¾ÎÇȹ½¾ÆÁØ ™½¹Å¹Áž»Ô ¹À¹Ë¾ÅÇ˺ɹËÇ̺ÁÂÏÔ£¹Á† ƹ t »Ê¾ÅÌ оÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ì œÉ¾ÎÇ»ÆÇÊËÕ Ⱦ† ɾ½¹‘ËÊØÇËÈÇÃÇľÆÁØÃÈÇÃÇľÆÁ×оɾÀ ÃÉÇ»Õ ÅÇÀ¼ Á ÃÇÊËÁ ›Ê¾ ½ÇùÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ʻǾ¼ÇÈǽÎǽ¹ÇÆ»Á½ÁË»šÁºÄÁÁ ƾɾ½† ÃÇ»ÔÎǽØÀ¹¾‘Èɾ½¾ÄÔ ¡½¾Á £Çƾ»¹ ùà ºÔ ÇÆÁ ƾ „Èǽ† ÃɾÈÄØÄÁÊՔ ª»ØÒ¾ÆÆÔÅ ÈÁʹÆÁ¾Å ¾¼Ç Ê̺ӾÃËÁ»ÆÔÅËÇÄÃÇ»¹ÆÁ¾Å Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÁÀÌоÆÁØ ùÃÁΆËÇ ̼ÇÄÇ»ÆÔÎ ½¾Ä Á ½É̆ ¼ÁÎ ÈÁÊÕžÆÆÔÎ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ½¹Ä¾ÃÁ ÇË ɾ¹ÄÕÆǼÇ ¼¾Æ¾ÀÁʹ ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾† ÆÁØ ¡ ÇÆÁ ÈÇÄÌÐÁÄÁ ÃÉÁËÁоÊÃÌ× ÇϾƆ ÃÌ»×ÉÁ½ÁоÊÃÇÂƹÌþ ÎÇËØÁƾÊÃÇÄÕÃÇ ǽÆÇÊËÇÉÇÆÆ×ש¹À½¾ÄØØÇÊÆÇ»ÆÔ¾ÈÇÄdž ¿¾ÆÁØÃÉÁËÁÃÁ™™£Çƾ»¹·¥™ÆËÇÆ؆ ÆÇÅ ƾÄÕÀØ ÇËÉÁϹËÕ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔ ÈÇÁÊà »ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ»ÈĹƾÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  Ç БÅ ǺɹÀÆÇ ÈÁʹÄ ­¥ ÇÊËǾ»ÊÃÁ » »ÔѾÈÉÁ»¾½‘ÆÆÇ ƹÅÁ ¾¼Ç ÏÁ˹˾ ¨É¹»½¹ ÇÊËǾ»ÊÃÁ ¹ºÊÇÄ׆ ËÁÀÁÉ̾Ë »ÄÁØÆÁ¾ ª»ØÒ¾ÆÆǼÇ ÈÁʹÆÁØ ƹÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ÊǻɾžÆÆÔξÅÌÄ×½¾Â¦Ç ÇȽ¼ËÇȽ¼ÀʽÃÔÅÓ½ ºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÀ ŸÇÈÀ† Ä½È ÍÈÀÉÊÀ¸ÅÉÂÀÍ¿¸Çƺ½¼½Áº˼½È¾¸ÅÀÀ º½ÈËÖÑÀÍ ÆÊ Éƺ½ÈнÅÀ× ÇȽÉÊËÇýÅÀÁ ƹѽÀ¿º½ÉÊÅÓ ÄÅÆ»ÆÂȸÊÅÆÀÉÉý¼Æº¸ÅÓÀ ¢ÆŽº˜˜™ÃË̹ÄÕÆÔ¾ÈÉǺľÅÔÊǻɾžÆÆÇ ƹÌÃÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ »ÇÈÉÇÊÔžËǽÇÄǼÁÁÁÈÉÁ† ÐÁÆÆÇÊËÁ t¦¦Ç»¼ÇÉǽ tª t t

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ÇÈƺ½È½ÅÓ ¾À¿ÅÔÖ ¦ÅÀ Ž ÇȽ¼ÉʸºÃ×ÖÊ ǸŸνÀ ÅÆÇÈÀÆÇȽ¼½ÃÅÅÓÍËÉÃƺÀ×ÍÀÍ ºÃÀ×ÅÀ½ ŸÄÅÆ»Æ ÕÌ̽ÂÊÀºÅ½½ ÌÆÈĸÃԆ ÅÆÁ ÇȸºÆºÆÁ ÇÈÆǸ»¸Å¼Ó µÊÆÊ ÇÆ¿ÀÊÀº ÄƾÅÆ ¿¸Ä½ÊÀÊÔ À º ¼ÈË»ÀÍ ȽÃÀ»À×Í ¿† ¹ÀȸʽÃÔÅÓÁ ÇƼÍƼ  ʽÆÃÆ»ÀϽÉÂÆÁ ÂÆņ νÇÎÀÀ º ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀÀ À¿ËϸÖÑÀÁ ȽÃÀ† »ÀÆ¿Åƽ ºÃÀ×ÅÀ½ ÃÀÐÔ º ÇøŽ ºÆ¿ÄƾÅÆ»Æ ˼½È¾¸ÅÀ× ÆÊ Éƺ½ÈнÅÀ× ÇȽÉÊËÇýÅÀÁ º½ÈËÖÑÀÍ Ž Éý¼Ë½Ê ÆÊÈÀθÊÔ À Æʹȸ† ÉÓº¸ÊÔ ºÄ½Éʽ É þ½Å¸ËÏÅÆÁ ¼Ô׺ÆÃÔÉÂÆÁ ÇÈÀÏÀÅÅÆÉÊÔÖ »È½ÍƺÅÓÍ ÇȽÉÊËÇýÅÀÁ ©¾ÄÁ¼ÁØ Á Èɹ»Ç Ø»ÄØ×ËÊØ ÊÁÊ˾ŹÅÁ Êdž ÏÁ¹ÄÕÆÇ ɾ¼ÌÄØÏÁÁ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ÄÁÐÆÇÊËÁ Á¼ÉÌÈÈÔ»ǺҾÊË»¾›Îǽ¾ÁÊËÇÉÁоÊÃÇ ֻÇÄ×ÏÁÁ Ǻ¹ ƹйĹ »À¹ÁÅÆÇ ǺǼ¹Ò¹ÄÁ ½É̼½É̼¹žÊÄÁÈɹ»ÇÈÉÁ½¹»¹ÄÇɾÄÁ¼ÁÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǾÁÀžɾÆÁ¾ ÍÇÉÅÁÉÌØÊÁÊ˾ÅÌ Èɹ»Áľ‘ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ»ǺҾÊË»¾ ËÇ ɾÄÁ¼ÁØ ǽÌÎÇË»ÇÉØĹ Èɹ»Ç Á À¹Ê˹»† ÄØĹÄ×½¾ÂϾÆÁËÕ¾¼Ç¡ÖËÇƾÊľ½Ì¾Ëƾ ÈÉÇÊËÇÁ¼ÆÇÉÁÉÇ»¹ËÕ ÆÇ»žÉÌƹÑÁÎÊÁÄ ɹÀ»Á»¹ËÕ ¨ÇÖËÇÅÌ ÃÇÒÌÆÊË»¾ÆÆǾ ÇËÆdž ѾÆÁ¾ à Èɹ»ÇÊĹ»ÆÔÅ Ê»ØËÔÆØÅ » »Á½¾ „1VTTZ 3JPU” ƹ½Ç ǺӾÃËÁ»ÆÇ ÇϾÆÁ»¹ËÕ ƾ»È¹½¹Ø»ÅǽÆǾ¹ÆËÁɾÄÁ¼ÁÇÀÆǾÈÇž† ѹ˾ÄÕÊË»Ç ¢ÈÀÄÀŸÃÀ¿¸ÎÀ× ªÄ¾½Ì×ÒÁ ˾ÇÄdž ¼ÁоÊÃÁ¹ÊȾÃË ÃÇËÇÉÔÂËɾºÌ¾ËƾÃÇËdž ÉǼÇǺɹҾÆÁØÃɾÄÁ¼ÁÁ»ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÖËÇ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆdžʾÃ˹ÆËÊùØ ÅÇËÁ»¹ÏÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ › ÅÁɾ ƹÊÐÁËÔ»¹¾ËÊØ ǼÉÇÅÆǾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ʾÃË ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÎ ¼ÉÌÈÈÁǺÒÁÆ ÃÇËÇÉÔ¾ÇËÃÇÄÇÄÁÊÕÇ˼dž ÊÈǽÊË»Ì×ÒÁÎ ϾÉû¾Â Á ƾɾ½ÃÇ ÆÇÊØË ÃÉÁÅÁƹÄÕÆÔ ιɹÃ˾É ¨Ç ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹ÆÆÔŽ¹ÆÆÔÅ»©ÇÊÊÁÁ½¾ÂÊ˻̾Ë½Ç ÃÉÌÈÆÔÎ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÎ ʾÃË ÐÁÊľÆÆÇÊËÕ ÃÇËÇÉÔÎÈÉÁºÄÁ¿¹¾ËÊØÃËÔÊØйÅо† ÄÇ»¾Ã¦¹ȾɻÇÅžÊ˾ÊËÇÁËɾÄÁ¼ÁÇÀÆǾ ½»Á¿¾ÆÁ¾ÆÇ»ÇÈØËÁ½¾ÊØËÆÁÃÇ» ƹ»ËÇÉÇÅ t ½»Á¿¾ÆÁ¾ „ª»Á½¾Ë¾ÄÁ ¡¾¼Ç»Ô” °ÁÊÄÇ ÐľÆÇ»ÈÇÊľ½Æ¾¼ÇƹÊÐÁËÔ»¹¾ËÇÃÇÄÇ ËÔÊØÐ оÄÇ»¾Ã ¹Ä¾¾ Á½ÌË ÅÇÉÅÇÆÔ Ã ÊÄÇ»Ì ùƽÁ½¹Ë»ÈɾÀÁ½¾ÆËÔª±™¥ÁËË ©ÇÅÆÁ t ÅÇÉÅÇÆ Á ÃÉÁÑƹÁËÔ £ÉÇž 

 ˜ÅÊÆÅ×Å ¶¤ šÇ¼ÇÊÄÇ»ÊÃÁ ÈÇÁÊà » ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁÁº¾ÊÈÇľÀ¾ÆœÇÊ̽¹ÉÊË»ÇÁÈɹ»Çt t’tªt ©Ê¸ÈÂƺ¦š ™¸Ð¸Êƺ£œ£ÉÁÅÁÆÇ˾ÇÄdž ¼ÁØtª¨º  ¥ÇÉÅÇÆÔ t ÐľÆÔ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÇ ʾÃËÔ ÇÊÆdž »¹ÆÆÇ»ª±™»¼¨ÇÌоÆÁ×ÅÇÉÅÇÆÇ»ÊÌҾʆ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÆÁÎ ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ÅÆǼÇ žÄÃÁÎ ʾÃË ¡Î ÐÁÊÄÇ » ǺҾ ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ½ÇÊËÁ¼¹¾Ë ËÔÊØÐ ¨Ç ½É̼ÁÅ ½¹ÆÆÔÅ » ©ÇÊÊÁÁ ƹ† ÊÐÁËÔ»¹¾ËÊØ ÇË ½Ç ÅÄÆ ¹½¾ÈËÇ» ɾÄÁ† ¼ÁÇÀÆÔÎʾÃË ¹ÁÎÐÁÊÄÇÈɾ»Ôѹ¾Ë ªÈǼǽԻƹѾÂÊËɹƾºÔÄÇ ̺ÁËÇºÇľ¾Ê»ØÒ¾ÆÆÁÃÇ»ÁÊÄÌ¿Á˾ľÂ ϾÉûÁ » ËÇÅ ÐÁÊľ Á ÈÇ ÅÇËÁ»¹Å ɾÄÁ† ¼ÁÇÀÆÇ ƾƹ»ÁÊËÁ Á ɹÀ»ÇÉÇ»¹ÆÇ ÊÇËÆÁ ϾÉû¾Â ªÉ¾½Á ÁÃÇÆ Á ϾÉÃÇ»ÆÇ ÌË»¹ÉÁ ÈÇÎÁÒ¹×ËÊØ ÃÇÈÕØ ÊÁÅ»ÇÄÁÀÁÉÌ×ÒÁ¾ ÃÇÈՑ ÉÁÅÊÃǼÇ »ÇÁƹ ÈÉÇÆÀÁ»Ñ¾¼Ç ɹʆ ÈØËǼÇ¡ÁÊÌʹ®ÉÁÊ˹¨Ç͹Ã˹ŠÁž׆ ÒÁÅÊØ»¹ÉÎÁ»¹ÎÊȾÏÊÄÌ¿º ˹ÃÁ¾ÃÇÈÕØ ÈÇÎÁÒ¾ÆÆÔ¾ ÁÀ Èɹ»ÇÊĹ»ÆÔÎ ϾÉû¾Â ÈÉÁžÆØ×ËÊØ»ÉÁË̹ÄÕÆÔÎ̺ÁÂÊË»¹Î ¨ÉÁ»¾½‘Å ŹÄÔ ÇËɾÀÇà ÎÉÇÆÁÃÁ ŹÊÊÇ»ÔÎ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÎ ʹÅÇ̺ÁÂÊË» ÉÁ† Ë̹ÄÕÆǼÇ ιɹÃ˾ɹ ¨ÇÊľ Ëɹ¼ÁоÊÃÁÎ ÊǺÔËÁÂÆÇغÉؼǽ¹»׿Æǹž† ÉÁùÆÊÃÇÅ ÈÇʑÄþ ¿ÇÆÊ˹ÌÆ ¼½¾ Èdž ÃÇÆÐÁÄÁÊÊǺǹ½¾ÈËÇ»ʾÃËÔ„®É¹Å Ä×½¾Â” À¹È¹½ÆÔ ÅÁÉ ÊǽÉǼÆÌÄÊØ ÆÇ »Ô»Ç½Ç»ƾʽ¾Ä¹Ä¿ÇÆÊ˹ÌÆÊùغÇÂÆØ ¹ÌÃÆÌĹÊÕ»ž»ÉÇȾоɾÀľË›¼ » ±»¾ÂϹÉÁÁ ÈÉÁƾÊÄÁ ʾºØ » ¿¾ÉË»Ì Ðľƹ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÇ ʾÃËÔ „§É½¾Æ ÎɹŹ ªÇÄÆϹ” »ËÇÅÐÁÊľÇÃÇÄǽ¾ÊØËÁ½¾Ë¾Â ›¼»ÃÇÆϾ½¾Ã¹ºÉػǭɹÆÏÌÀÊÃÁÎ ™ÄÕȹÎÈǽ½¾É¾»Æ¾Âª¾Æ†¨Õ¾É†½¾†±¾É¾Æ »ÉÁË̹ÄÕÆÇÅÃÇÊËɾÈǼÁºÄÁ¾Ò¾ÐľÆÇ» „§É½¾Æ¹ÎɹŹªÇÄÆϹ” »ËÇÅÐÁÊľËÉǾ ½¾Ë¾Â¨ÇÊľÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁØʾÉÁÂÆÔÎÃÌÄՆ ËÇ»ÔÎ ʹÅÇ̺ÁÂÊË» ¾»ÉÇȾÂÏÔ ÇÊÇÀƹÄÁ ÐËÇž»ÉÇȹÇÈÌ˹ƹʾÃ˹ÆËÊÃÇÂȹÌËÁÆÇ  ¹ÈɾÄØ ¼Ç½¹ » ¬ÖÂÃÇ Ñ˹Ë «¾Î¹Ê ª±™ ÈÇÊľ †½Æ¾»ÆÇ Çʹ½Ô ÈÇÄÁÏÁ¾Â ÈÇžÊËÕØ ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÇ ʾÃËÔ „›¾Ë»Õ ¹† »Á½Ç»¹”ÇÃÇÄǾ‘ÐľÆÇ» »ËÇÅÐÁÊľ ½¾Ë¾Â ÊÇ»¾ÉÑÁÄÁ ʹÅÇÊÇ¿¿¾ÆÁ¾ ÁÄÁ ºÔÄÁ ̺ÁËÔ ÈÇ ÈÉÁùÀÌ ÄÁ½¾É¹ ʾÃËÔ › ¼ŹÉ˹»¼ª¹Æ†Á¾¼Ç Ñ˹Ë£¹ÄÁ† ÍÇÉÆÁØ ª±™  оÄÇ»¾Ã ÁÀ ʾÃËÔ „¦¾† º¾ÊÆÔ¾ »É¹Ë¹” ÊÇ»¾ÉÑÁÄÁ ʹÅÇ̺ÁÂÊË»Ç ÈÉÁÆØ»ؽ›»¼ª¾Æ†£¹ÀÁÅÁÉ ÈÉdž »ÁÆÏÁØ£»¾º¾Ã £¹Æ¹½¹ ÈÇÃÇÆÐÁÄÁ¿ÁÀÆÕ ˻̾ËÅÆÇ¿¾Ê˻ǺǼǻ ǺĹ½¹×ÒÁÎ˾ĹÅÁ Èɹ»Ø† ÒÁÅÁ»Ê»ÇÁμ¹Ä¹ÃËÁùζÄǼÁÅt¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔ ºÇ¼ ¤×ÏÁÍ¾É ¡ÁÊÌÊ ®ÉÁÊËÇÊ t ¾¼Ç ÈÇÉÇ¿½¾ÆÁØ ¥ÁËË©ÇÅÆÁtÅÇÉÅÇÆÊÐÁ˹¾Ë©ÇÊÊÁ׻ɹ¼ÇÅ’ ›©ÇÊÊÁÁ½¾ÂÊ˻̾ËÃÉÌÈÆÔÎɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÎ ¼ÉÌÈÈ 63- UUQXXXOSSV TPVUI IUNM ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ 
ย›ย›ยครŒร†ยพยพยปยฉ644:3*05ย›ยฎยฉย™ยฅย™ยฎยฉยงยชยชยกยก

ร‰รร‹รŒยนร„ร•ร†ร”ร…รŠยนร…ร‡รŒยบรร‚รŠร‹ยปร‡ร…ยพร’ย‘รร„ยพร†ร‡ยป รร€ ย„ยงร‰ยฝยพร†ยน รŽร‰ยนร…ยน ยชร‡ร„ร†รยนย” ยฎร‰ร‡ร†รรƒยน ร…ร‡ย† ยฟยพร‹ ยบร”ร‹ร• รˆร‰ร‡ยฝร‡ร„ยฟยพร†ยน ยฅร‡ยฟร†ร‡ ยปรŠรˆร‡ร…ร†รร‹ร• ร‹ยพร‰ร‰ร‡ร‰รรŠร‹รรยพรŠรƒรยพยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ยปยธรˆร‡ร†รรรŠยพรƒย† ร‹ร”ย„ย™รŒร…ยชยพร†ร‰รรƒย‘ย” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜รŠรˆร‡ร…ร‡ร’ร•ร—ร†ยพย† รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽ ร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒรรŽ รˆร‰ยนยปรร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽ รรร†ร‡ยปร†รรƒร‡ยป ย†รŽ ยผร‡ยฝร‡ยป ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†รร„ยน รŠยปร‡ย‘ยปร„รร˜ร†รยพรร†ยนยฉร‡รŠรŠรร— ยชร„ยพยฝรŒร—ร’รŒร— รƒร‰รร…รร†ร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรŒร— ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร• รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร‹ ร‹ยพร‰ร‰ร‡ร‰รรŠร‹รรยพย† รŠรƒรยพรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†รร˜ร†ยนรรร‡ร†ยนร„รรŠร‹รรยพรŠรƒร‡ยผร‡ ร ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ยผร‡ ร‹ร‡ร„รƒยน ร‹รรˆยน ย™ร„ร•ย†ยฃยนรยฝยน ย› ร…รร‰ยพ ร†ยนรŠรรร‹ร”ยปยนร—ร‹รŠร˜ รŠร‡ร‹ร†ร ยนร†ยนร„ร‡ยผรรร†ร”รŽ ร‡ร‰ยผยนร†รร€ยนรรร‚ ยฆยพ ยปรˆยนยฝยนร˜ ยป ร†ยนรรร‡ร†ยนร„รรŠร‹รย† รยพรŠรƒรยพ ร ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร”ยพ รŠรร…รˆยนร‹รร ร ยนร†ร‹รย† รˆยนร‹รร รˆร‰รรŽร‡ยฝรร‹รŠร˜ รƒร‡ร†รŠร‹ยนร‹รร‰ร‡ยปยนร‹ร• รร‹ร‡ ร‡รŠร†ร‡ยปร†รŒร— ร…ยนรŠรŠรŒ ร‹ยพร‰ร‰ร‡ร‰รรŠร‹รรยพรŠรƒรรŽ ร‡ร‰ยผยนย† ร†รร€ยนรรร‚รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร‹ยนร‰ยนยบรŠรƒรยพ รรŠร„ยนร…รŠรƒรยพ ร…รŒรŠรŒร„ร•ร…ยนร†รŠรƒรยพ ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ย†ร‰ยนยฝรรƒยนร„ร•ร†ร”ยพ ร‡ยบร“ยพยฝรร†ยพร†รร˜ยซยนรƒรร…ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร… รรŠร‹ร‡ร‰รร˜รƒร‰รย† ร…รร†ร‡ร„ร‡ยผรรรรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡รˆร‰ยนยปยนรรŠร‹ยพรƒยนยพร‹รร€ ยฝร‰ยพยปร†ร‡รŠร‹รรยพย‘ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร”รŽรˆร‡รŠร‹รŒร„ยนร‹ร‡ยปยก รรŠร‹ร‡ร‰รรยพรŠรƒร ร‹ยพร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝ รร…ยพยพร‹ รˆร‰ยนยปร‡ ร†ยน รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร‡ยปยนร†รยพ ยงยฝร†ยนรƒร‡ ร‡ยบร“ร˜รŠย† ร†ยพร†รยพ รˆร‰ร‡รรŠรŽร‡ยฟยฝยพร†รร˜ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร ยฝร•ร˜ย† ยปร‡ร„รยนยฝร‡ร‚ ร†ยนรŒรร†ร‡ ร†ยพ ร‡ยบร‡รŠร†ร‡ยปยนร†ร‡ ยฆร‡ รŠยฝร†ย† รƒร†ยปร€รยฝร‰ร‚ร€ร ร‡ร†ยผรร†ยผ ร‡ร†ร„ร†ยปยธยฝรŠ ร‡ร†ร…ร—รŠร” รˆร†รƒร” รˆยฝรƒร€ยปร€ร€ยบร‡รˆยฝยผร‹ร‡รˆยฝยพยผยฝร…ร€ร€ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡รƒยฝร…ร€รร€ ยบ ร†ยนร’ร—ร‰ร…ยฝร…ร€ร€ รˆยฝรƒร€ยปร€ร†ยฟร…ร† ร„ร†รŠร€ยบร€รˆร†ยบยธร…ร…ร†ร ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡ร…ร†ร‰รŠร€ ยฅร” รŒยบยพยฝรร„รรŠร• รร‹ร‡ รŒ ร†ยนรŠ ยพรŠร‹ร• ร†ยพร‡ยบรŽร‡ย† ยฝรร…ร”ยพ ร‡รŠร†ร‡ยปยนร†รร˜ ยปรยฝยพร‹ร• ยป รƒร‰รร…รร†ร‡ร„ร‡ยผรย† รยพรŠรƒร‡ร… รˆร„ยนร†ยพ รˆร‡ร€รร‹รยปร†ร”ร‚ รˆร‡ยปยพยฝยพร†รยพรŠรƒรร‚ ยนรŠรˆยพรƒร‹ร‰ยพร„รยผรร รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยปยฌยฃยฉยญ ยนร‹ยนรƒยฟยพ ยปรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร”รŽรƒร‡ยฝยพรƒรŠยนรŽยฝร‰รŒยผรรŽรŠร‹ร‰ยนร† รŽร‡ร‹ร˜ร รˆร‡ย†ร‰ยนร€ร†ร‡ร…รŒ ร†ร‡ ร‡ร‹ร‰ยนยฟยพร†ร” ยปยนยฟร†ร”ยพ ร†ร‡ร‰ร…ร” ร‡รŽร‰ยนร†ร˜ร—ร’รยพ รˆร‡รŠร˜ยผยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน ร†ยน ร‰ยพร„รยผรย† ร‡ร€ร†รŒร— รŠยปร‡ยบร‡ยฝรŒ ยผร‰ยนยฟยฝยนร† ยฆยนรˆร‰รร…ยพร‰ ยป รŠร‹ ยฌยฃ ยฉยญ ยฆยนร‰รŒร‘ยพร†รยพ ร‰ยนยปยพร†รŠร‹ยปยน รˆร‰ยนยป ร รŠยปร‡ยบร‡ยฝ รยพร„ร‡ยปยพรƒยน ร ยผร‰ยนยฟยฝยนร†รร†ยน ยผร‡ยปร‡ย† ร‰รร‹รŠร˜ ย„ยรรŠรƒร‰รร…รร†ยนรรร˜ ร‹ยพ ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รยพ รˆร‰ยนยป รŠยปร‡ยบร‡ยฝ ร ร€ยนรƒร‡ร†ร†ร”รŽ รร†ร‹ยพร‰ยพรŠร‡ยป รยพร„ร‡ย† ยปยพรƒยน ร ยผร‰ยนยฟยฝยนร†รร†ยน ยป ร€ยนยปรรŠรร…ร‡รŠร‹ร ร‡ร‹ ยพยผร‡ รˆร‡ร„ยน ร‰ยนรŠร” ร†ยนรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร ร˜ร€ร”รƒยน ร…ยพรŠร‹ยน ยฟรร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน ร†รŠร…ร†รยฝร…ร€ร— ร‚ รˆยฝรƒร€ยปร€ร€ รŒยบยพยฟย† ยฝยพร†รร‚ ยน ร‹ยนรƒยฟยพยป รŠร‹ย†ยฌยฃ ยฉยญ ร‡ร‰ยผยนย† ร†รร€ยนรรร˜ ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รรŠร‹รŠรƒร‡ยผร‡ รŠร‡ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยป ยป รˆร‰รร…ยพรยนร†รร รƒ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ ยผร‡ยปร‡ร‰รร‹รŠร˜ ย„ยจร‡ยฝ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ร…ร ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รรŠร‹รŠรƒร‡ร‚ ร†ยนรˆร‰ยนยปย† ร„ยพร†ร†ร‡รŠร‹ร c รˆร‡ร†รร…ยนร—ร‹รŠร˜ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ย‘ร†ร†ร”ยพ รˆร‡ ร…ร‡ร‹รยปยนร… รˆร‡ร„รร‹รรยพรŠรƒร‡ร‚ รยฝยพร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ร‚ ร‰ยนรŠร‡ยปร‡ร‚ ร†ยนรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ รร„ร รˆยฝรƒร€ยปร€ร†ยฟร…ร†ร ร…ยฝร…ยธยบร€ร‰รŠร€ ร€รƒร€ ยบรˆยธยพยผร“ 

รˆร‰ยพยฝรŒรŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร†ร†ร”ยพรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒร—ร’รร…รรŠร‹ยนย† ร‹ร•ร˜ร…ร ยงรŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ร‚ รยนรŠร‹ร ยฃร‡ยฝยพรƒรŠยน ยถร‹ยน ร…ร‡ย† ร‹รยปยนรรร˜รˆร‡ยปร‹ร‡ร‰ร˜ยพร‹รŠร˜ยปรŠร‡รŠร‹ยนยปยนรŽยฝยพร˜ร†รร‚ ยฌยฃ รŒยบรร‚รŠร‹ยปร‡ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ยพ ยปรยฝร” ร‹ยพร„ยพรŠร†ร”รŽ รˆร‡ยปร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ รˆร‡ยบร‡ยพยป ร รรŠร‹ร˜ร€ยนร†รร‚ รŒยผร‰ร‡ร€ยน รŒยบรร‚รŠร‹ยปร‡ร…รร„รรˆร‰รรรร†ยพร†รยพร…ร‹ร˜ยฟรƒร‡ยผร‡ยปร‰ยพย† ยฝยนร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ร— ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รยพร‰ยนยปยพร†รŠร‹ยปยนรˆร‰ยนยปร รŠยปร‡ยบร‡ยฝ ยปร‡ยปร„ยพรยพร†รยพ ร†ยพรŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†ร†ร‡ร„ยพร‹ร†รรŽ ยนร‹ยนรƒยฟยพร‘รร‰ร‡รƒร‡ร‰ยนรŠรˆร‰ร‡รŠร‹ร‰ยนร†ย‘ร†ร†ร”ยพtรŽรŒร„รย† ยผยนร†รŠร‹ยปร‡ ยปยนร†ยฝยนร„รร€ร…รร†ยนยฝร‰รŒยผยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร†ยนยฝ ร‹ยพร„ยนร…ร รŒร…ยพร‰ร‘รรŽ ร ร…ยพรŠร‹ยนร…ร รรŽ ร€ยนรŽร‡ร‰ร‡ร†ยพย† ร†รร‚ ยฆร‡ยพรŠร„รรŒรยพรŠร‹ร• รร‹ร‡ร†ยนร€ยปยนร†ร†ร‡ยพยปร”ร‘ยพ รˆร‡ร†ร˜ร‹รยพย„ยฝรรŠรƒร‰รร…รร†ยนรรร˜ย”รˆร‡ร„ร†ร‡รŠร‹ร•ร—รˆร‡ย† ยปร‹ร‡ร‰ร˜ยพร‹รŠร˜ ยป รˆ ย„ยพย” รŠร‹ ร‡ยบรŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน ร‡ร‹ร˜ยผรยนร—ร’รยพ ร†ยนรƒยนร€ยนร†รยพ ร‹ร‡ ร‹ยพร‡ร‰ยพร‹รรยพรŠรƒร ร…ร‡ยฟร†ร‡ รˆร‰ยพยฝรˆร‡ร„ร‡ยฟรร‹ร• รร‹ร‡ ร…ร†ร‡ยผรยพ ยฝยพร˜ร†รร˜ รˆร‡รยนรƒร‹รŒ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ย‘ร†ร†ร”ยพรˆร‡ยฝยนร†ร†ร”ร…ร…ร‡ร‹รย† ยปยนร… ร…ร‡ยผรŒร‹ ร‡ร‹ร†ร‡รŠรร‹ร•รŠร˜ รƒ ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รรŠร‹รŠรƒรร… ยถร‹ร‡ รƒร‡ร†ยพรร†ร‡ ร˜ยปร†ร”ร‚ รˆร‡ร„รร‹รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รˆยพร‰ยพยบร‡ร‰ ย› ยนยบรŠร‡ร„ร—ร‹ร†ร‡ร… ยบร‡ร„ร•ร‘รร†รŠร‹ยปยพ รŒยผร‡ย† ร„ร‡ยปร†ร”รŽ รƒร‡ยฝยพรƒรŠร‡ยป ร‰ยนร€ร†ร”รŽ ยป ร‹ร‡ร… รรรŠร„ยพ ยพยปย† ร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรรŽรŠร‹ร‰ยนร†รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒยพร‹รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ยนร˜ร‡ร‹ย† ยปยพร‹รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡รŠร‹ร•ร€ยนร‰ยนรŠรŠร…ยนร‹ร‰รยปยนยพร…ร”ยพยฝยพร˜ร†รร˜ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพยปรˆร‡รŠร„ยพยฝร†รยพยผร‡ยฝร”รร†ร‹ยพร†รŠรยปร†ร‡ยปร‡ร€ย† ร‰ยนรŠร‹ยนร—ร‹ยปรŠร—ยฝรŒ ร†ร‡ร‡ร†รร†รยผยฝยพร†ยพรˆร‡ร„รร‹รร€รย† ร‰ร‡ยปยนร†ร”ยยนยฟยพยปรŠร‹ยนร„รร†รŠรƒรยพยปร‰ยพร…ยพร†ยนรŽรŒร„รย† ยผยนร†รŠรƒรยพ ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ รˆร‰ร ร„ร—ยบร‡ร‚ ร…ร‡ร‹รยปยนรรร ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ ร†ยพ รŠรรร‹ยนร„รรŠร• ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รรŠร‹รŠรƒรร…ร รร†ยพยบร”ร„รรˆร‡ร„รร‹รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร”ยปร€ยนรƒร‡ร†ยพ ยพรŠร„ร รรŽร…ร‡ร‹รยปยนรรร˜ร†ยพร˜ยปร„ร˜ร„ยนรŠร•ร˜ยปร†ร‡ยนร†ร‹รรŠร‡ยปยพร‹ย† รŠรƒร‡ร‚ ย™ รŠยพร‚รยนรŠ ยป รˆร‡ร†ร˜ร‹รยพ ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รรŠร‹รŠรƒร‡ร‚ ร…ร‡ร‹รยปยนรรร ยปรƒร„ร—รยนยพร‹รŠร˜ ร‡รยพร†ร• ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ รŠรˆยพรƒร‹ร‰รˆร‡ยบรŒยฟยฝยพร†รร‚ร‡ร†รƒร€รŠร€รยฝร‰ร‚ร†ร ร€ยผยฝร†รƒร†ย† ยปร€รยฝร‰ร‚ร†ร รˆยธร‰ร†ยบร†ร ร…ยธรŽร€ร†ร…ยธรƒร”ร…ร†ร ร€รƒร€ รˆยฝรƒร€ย† ยปร€ร†ยฟร…ร†รร…ยฝร…ยธยบร€ร‰รŠร€ร€รƒร€ยบรˆยธยพยผร“รƒร€ยนร†ร‡ร†ร„ร†ย† รŠร€ยบยธร„ร…ยฝร…ยธยบร€ร‰รŠร€ร€รƒร€ยบรˆยธยพยผร“ยบร†รŠร…ร†รยฝร…ร€ร€ ร‚ยธร‚ร†รย†รƒร€ยนร†ร‰ร†รŽร€ยธรƒร”ร…ร†รยปรˆร‹ร‡ร‡ร“ ยถรƒรŠร‹ร‰ยพร…รร€ร… t รร‰ยนร†รรŒร€รŠรƒร‡ยพ รŠร„ร‡ยปร‡ FYย† USFNJTNF รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพ ยปรŠยปร‡ร—ร‡รยพร‰ยพยฝร•รˆร‰ร‡รร€ร‡ย† รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพ ยปรŠยปร‡ร—ร‡รยพร‰ยพยฝร•รˆร‰ร‡รร€ร‡ย† ร‘ร„ร‡ ร‡ร‹ ร„ยนร‹รร†รŠรƒร‡ยผร‡ ยพYUSFNVT t รƒร‰ยนร‚ร†รร‚ ยจร‰รร…ยพร†รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ รƒ ร„ร—ยฝร˜ร… ร–ร‹ร‡ ร„รรร‡ รร„ร ยผร‰รŒรˆรˆยน ร„ร—ยฝยพร‚ รˆร‰รยปยพร‰ยฟยพร†ร†ร”รŽ รƒ รƒร‰ยนร‚ร†รร… ร‰ยนยฝรรƒยนร„ร•ร†ร”ร…ยปร€ยผร„ร˜ยฝยนร… รˆร‰รร…ยพร†ร˜ยพร…ร”ร…ร…ยพย† ร‰ยนร… รร„ร ร‰ยพยนร„รร€รŒยพร…ร”ร… รˆร‰รร†รรรˆยนร… ยฆร”ร†ยพ ร…ร” ยปรยฝรร… รƒยนรƒ ร‰ยนยฝรรƒยนร„รร€ร… ร‰ยนร€ร‰ยนรŠร‹ยนยพร‹รŠร˜ ร ร†ยพรŠย‘ร‹ ยป รŠยพยบยพ ร…ร†ร‡ยผร‡ รŠร‡รรยนร„ร•ร†ร‡ ร†ยพรˆร‰รยพร…ย† ร„ยพร…ร‡ยผร‡ ย› รŠร‡รรยนร„ร•ร†ร‡ร‚ ยฟรร€ร†ร ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รร€ร… ร…ร‡ยฟยพร‹รˆร‰รยปยพรŠร‹รรƒร‰ยพรร‡ร‰ร…ยนร… รƒร‰ยพยปร‡ร„ร—รรร ยบรŒร†ร‹รŒ รƒร‰ร‡ยปยนยปร‡ร…รŒยปร‡รŠรŠร‹ยนร†รร— ร‹ยพร‰ร‰ร‡ร‰รŒ รŠร…ยพย† ร†ยพยปร„ยนรŠร‹รรยฝยนยฟยพร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡รŠร‹ร‰ร‡ร˜ยจร‡ รŠรŒร‹ร รŠยปร‡ยพร‚ รˆร‡รร‹ร ยปรŠยพ ร‰ยพยปร‡ร„ร—รรร ยป ร…รร‰ยพ ยปรƒร„ร—รยนร˜รรŠร‹ร‡ร‰รรยพรŠรƒรร‚รˆยพร‰ยพยปร‡ร‰ร‡ร‹ยปยฉร‡รŠรŠรร ยผ รร†รรรรร‰ร‡ยปยนร„รรŠร• ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รรŠร‹ยนร…ร

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

¶ÃÊËɾÅÁÀÅ ùà »ÊØùØ ÃɹÂÆÇÊËÕ ƹ† ºÄ×½¹¾ËÊØ » ɹÀÄÁÐÆÔÎ Ê;ɹÎ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÔ ÅÇ¿¾Ë » À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇË ÊÁË̹ÏÁÁ ÈÇÄÌйËÕ » ǺҾÊË»¾ ÈÇÀÁËÁ»† ÆÌ×ÁÄÁƾ¼¹ËÁ»ÆÌ×ÇϾÆÃ̧ÆÅÇ¿¾ËÁ À¹¼ÌºÁËÕËÇÁÄÁÁÆǾ½¾ÄÇ ½ÉÃÀÀ¿¹È¸ÅŸ× ÂȸÁÅÆÉÊÔ Ž ÆÊȸ¾¸½Ê Ƚ¸ÃÔÅÆÁ ¿¸ÂƆ ÅÆĽÈÅÆÉÊÀ À ׺Ã×½ÊÉ× ¼½ÉÊÈËÂÊÀºÅÆÁ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆ¹Ø ÈÉÇ;ÊÊÁdž ƹÄÕƹØ ÁÄÁ Èɹ»Ç»¹Ø ÇϾÆù ÖÃÊËɾ† ÅÁÊËÊÃÁν¾ÂÊË»ÁÂÀ¹»ÁÊÁËÇËÃÇÆÃɾËÆdž ¼Ç Êǽ¾É¿¹Ë¾ÄÕÆǼÇ ÊÇÊËÇØÆÁØ ÖÃÊËÉÁŹ ÇË ÌÊËÇػѾÂÊØ ÆÇÉÅÔ ÇË ËÇ ÊÁÊ˾ÅÔ ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ  » ÃÇËÇÉÌ× ÇÆ »ÃÄ×й¾ËÊØ ÇË ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇÆdž žÉÆÇÊ˾ ¦¾ÊÅÇËÉØƹËÇ ÐËÇÖÃÊËɾŹÄÇ» ¿¾Ä¹† ×ÒÁÎ Ê»¾ÉÎ ÁÄÁ оɾÊÐÌÉ ÖÃÊËɹ»¹¼¹ÆËÆÇ »Ô½¾ÄÁËÕÊØ ÇËÄÁÐÁËÕÊØ ǺɹËÁËÕƹʾºØ »ÆÁŹÆÁ¾Ä׺ÔÅÈÌˑŠ»Ä×½ÊÃÇÅǺҾ† ÊË»¾Á¾¼Ç½¾Ä¹Î»Ê¾¼½¹ºÔÄÇÈɾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÖËÇ ÊÄÇ»Ç » ºÔËǻǠÁ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ľÃÊÁþ ÖÃÊËɾŹÄÕÆÔ ÖÃÊËÉÁÅ ÈÉÁǺ† ɾÄÇÑÁÉÇÃǾÎÇ¿½¾ÆÁ¾ÄÁÑÕ»ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ¤×ºÇ¾ ÇËÃÄÇƾÆÁ¾ ÇË ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃÇÂÈÇÀÁÏÁÁ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌùÃÁΆ ÄÁºÇ ÇÊÆÇ» ƹÌÐÆǼÇ ÁÊËÇÄÃÇ»¹ÆÁØ ÖËÇÅÌ Æ¾Ë ÅÇ¿ÆÇ ÈÉÁ ¿¾Ä¹ÆÁÁ û¹ÄÁÍÁÏÁÉdž »¹ËÕùÃɹ½ÁùÄÁÀÅÁÖÃÊËɾÅÁÀÅ«¾ÉÅÁÆ „ÖÃÊËɾÅÁÀŔÈÉÁǺɑÄƾÈÉÇÊËÇÃÉÁÅÁ† ƹÄÕÆÔ  ÆÇ ÃÉÁÅÁƹÄÕÆdžÈÇÄÁËÁоÊÃÁ ιɹÃ˾É ¡ ÖËÁÅ Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Å ÈÇ¿¹ÄÌ  ÁÊоÉÈÔ»¹¾ËÊØ »Ê‘ ¾¼Ç ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¾ Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ ÀƹоÆÁ¾ ›Ç »Æ̆ ËɾÆƾÅ ÖÃÊËɾÅÁÀž ÅÇ¿ÆÇ »Ô½¾ÄÁËÕ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ  ÇÈÈÇÀÁÏÁÇÆÆÔ  ž¿† ȹÉËÁÂÆÔ  ƹÏÁÇƹÄÁÊËÁоÊÃÁ  ʾȹɹ† ËÁÊËÊÃÁ  ¹ÆËÁʾÅÁËÊÃÁ  ¹ÆËÁÅÁ¼É¹Æˆ ÊÃÁ  ÈÉÇÅÁ¼É¹ÆËÊÃÁ Á ½É ÈÉÇػľÆÁØ ¶ÃÊËɾÅÁÊËÔºÔ»¹×Ë„Èɹ»Ô¾”Á„ľ»Ô¾” ƹÏÁÇƹĆÊÇÏÁ¹ÄÁÊËÁоÊÃÁ¾ ʾÃÊ̹ÄÕÆÔ¾ ȹËÉÁÇËÁоÊÃÁ¾ Á ½¹¿¾ ͹ÑÁÊËÊÃÁ¾ «¾Å ƾ žƾ¾ ÖÃÊËɾÅÁÀÅ ÖËÇ ƾ „Ê»¹Äù »Ê¾Î ƾ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÔν¾ØÆÁ” ¹ÊȾÏÁÍÁоÊÃÁ »Á½ÈɾÊËÌÈÆǼÇÈÇ»¾½¾ÆÁØÊÇÊǺÇÂÅÇËÁ† »¹ÏÁ¾Â ¥ÆÇ¿¾ÊË»¾ÆƹØ ÃĹÊÊÁÍÁùÏÁØ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ Ê»ØÀ¹Æ¹ Ê ɹÀÄÁÐÆÔÅÁ ÊËdž ÉÇƹÅÁ ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ  ¹ Êľ† ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ Á Ê ºÇÄÕÑÇ ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÕ× ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÈÉÁÐÁÆ Á ÌÊÄÇ»Á  ÃÇËÇÉÔ¾ Èɾ½ÇÈɾ½¾ÄØ×˹½¾Ã»¹ËÆÌ×ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÕ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÇÈÇÊɾ½Ç»¹ÆÆÔÎ žÉ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

£ÉÇž ɹÊÑÁÍÉÇ»ÃÁ „ÖÃÊËɾÅÁʈ ÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ ” ­¾† ½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ” » ©ÇÊÊÁÁ ÇÈɾ½¾ÄؾË ˹ÿ¾ ÐËÇ ÈÇÆÁŹ¾ËÊØ Èǽ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾Â Á ÖÃÊËɾ† ÅÁÊËÊÃÁÅÁ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉØÅÇ ÁÄÁ ÃÇÊ»¾ÆÆÇ „»ÃÄ×оÆԔ » ˾ ÁÄÁ ÁÆÔ¾ ÊÇÊ˹»ÔÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÎÈɾÊËÌÈľÆÁ §ÊǺǾ »ÆÁŹÆÁ¾ ÅÇ¿¾Ë ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÕÂɆ ÊȽÄÀÉÊɸ×ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀ׶ËÇǺҾÊË»¾Æ† ÆǾÁÄÁɾÄÁ¼ÁÇÀÆǾǺӾ½ÁƾÆÁ¾ÁÄÁ¼ÉÌȆ ȹ ÄÁºÇ ÁƹØ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÃÇËÇÉÔÎÈÇÇÊÆÇ»¹ÆÁØÅ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆÔÅ ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅ ;½¾É¹ÄÕÆÔÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»ÇÅ Ê̽ÇÅÈÉÁÆØËÇ»ÊËÌÈÁ»Ñ¾¾»À¹ÃÇƆ ÆÌ×ÊÁÄÌɾѾÆÁ¾ÇÄÁûÁ½¹ÏÁÁÁÄÁÀ¹Èɾ† ˾½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ»Ê»ØÀÁÊÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ¾Å ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¦¾ÃÇËÇɹØ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊùØ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÕ ÇËÃÉÔËÇ Èǽ½¾É¿Á»¹¾ËÊØ À¹É̺¾¿† ÆÔÅÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁ оɾÀ ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÆÁ ½ÇºÁ»¹×ËÊØ Ê»ÇÁÎ ÖÃÊȹÆÊÁÇÆÁÊËÊÃÁÎ Ͼ† ľÂ ¹ÈÉÁžɹÅÁ½¹Ä¾ÃÇÎǽÁËÕƾƹ½Ç ·¼ÇÊĹ»ÁØ ¡É¹Ã ¤Á»ÁØ ¬ÃɹÁƹ œÉ̆ ÀÁØ ªÁÉÁÁ £Ìº¹ Á ½É »Æ¾½É¾ÆÁ¾ ÖÃʆ ËɾÅÁÊËÊÃÁÎ ÈǺ̿½¾ÆÁ » ÅÇÄǽ‘¿ÆÔ¾ ¼ÉÌÈÈÔ Ï»¾ËÆÔÎ ɾ»ÇÄ×ÏÁ » ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÊËɹƹÎ Á » ©ÇÊÊÁÁ Ø»ÄؾËÊØ »¹¿Æ¾ÂѾ ž¿½ÌƹÉǽÆÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃÇ ÊËɹ˾¼Á¾Â ª±™Á¾‘ʹ˾ÄÄÁËÇ»›¼ ƹÈÉÁÅ¾É ª±™ »Ô½¾ÄÁÄÁ Ê»ÔѾ ÅÄÆ ½ÇÄĹÉÇ» ½ÄعÆËÁÃ̺ÁÆÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¬¼ÇÄǻƹØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ À¹ »Ê¾ ÖËÁ ½¾ØÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ ÆÔƾ ÁžÆÌ×ËÊØ ÖÃÊËɾ† ÅÁÊËÊÃÁÅÁ ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹Ä¹ÊǻɾžÆÁÈÉÁ† ÆØËÁج£©­¼§ÊÆÇ»ÆÔ¾ÁÀžƾÆÁØ » ÖËÁÎ Ê˹ËÕØÎ Ê»ØÀ¹ÆÔ Ê ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÅ ÌÊÁľÆÁ¾Å ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ À¹ ˹à ƹÀÔ»¹¾ÅÌ× „ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÌ× ÅÇËÁ† »¹ÏÁה Á ¾‘ ÊÇÅÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÈÇÄÁËÁÀ¹ÏÁ× ®ÇËؾҾ»¼¨™ªž½¹ÄÇ»ÈÇÄƾÈÉÁ† ¾ÅľÅǾ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ „¶Ãʆ ËɾÅÁÀÅtÖËÇ˹ùØÍÇÉŹÈÇÄÁËÁоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÃÇËÇɹØÈÉØÅÇÁÄÁÃÇÊ»¾ÆÆÇ ÇË»¾É¼¹¾ËÈÉÁÆÏÁÈÔȹÉĹžÆËÊÃǽ¾Ådž ÃɹËÁÁ”¶ËÇÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ƹÅÆǼÇÊÌ¿¹¾Ë ̼ÇÄÇ»ÆdžƹùÀ̾ÅÌ× Ê;ÉÌ ÖÃÊËɾÅÁÀ† Ź  ½¾ÊÕ ¼Ç»ÇÉÁËÊØ ƾ Ç ÅÇËÁ»¹ÏÁÁ ¹ Ç ½¾ÂÊË»ÁÁ „ÇË»¾É¿¾ÆÁØ ÈÉÁÆÏÁÈÇ» ȹÉņ žÆËÊÃǽ¾ÅÇÃɹËÁÁ”¦ÇÁÖËǽ¾ØÆÁ¾» ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÊËɹƹÎƾ»¾À½¾ÃÉÁÅÁƹÄÁ† ÀÁÉÇ»¹ÆÇ
››¤Ìƾ¾»©644:3*05›®©™¥™®©§ªª¡¡

©¹ÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÔ¾½¾ØÆÁØ ǺÌÊÄǻľƆ ÆÔ¾ ƾ̻¹¿¾ÆÁ¾Å à ÄÁϹÅ ÁÆÇ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÇÊËÁ ɾÄÁ¼ÁÁ ɹʾ Á ˽ » ËÇ ÁÄÁ ÁÆÇ žɾ Áž×ËÊØ » ¬£ ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ÊËÉ¹Æ ÆÇÇÆÁÅÀ»¼½ŽÇÆÃÀÊÀ¿ÀÈƺ¸ÅÓ› ̼ÇÄÇ»ÆÔÎÀ¹ÃÇƹÎÖËÁÎÊËɹÆ»ÇǺҾƾË ˹ÃǼÇƾÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǼÇÁÈÇÄÁËÁÀÁÉÇ»¹Æ† ÆǼÇÈÇÆØËÁØ„ÖÃÊËɾÅÁÀŹ” ÃÉÇž©¾ÊÈ̆ ºÄÁÃÁš¾Ä¹ÉÌÊÕÁ¬Àº¾ÃÁÊ˹ƹ›Ãǽ¾ÃʹÎ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÊËɹƾÊËÕ½¾ØÆÁ¾„¼ÀÉÂÈÀÄÀ† ŸÎÀד¦¹ÈÉÁÅ¾É »¬£¬È¸ÅÎÀÀ»¼Ä¹»¾ 7 „§ ÈÇÊؼ¹Ë¾ÄÕÊË»¹Î ƹ ½ÇÊËÇÁÆÊË»Ç о† ÄÇ»¾Ã¹” ¾ÊËÕÇ˽¾Ä„§½ÁÊÃÉÁÅÁƹÏÁØΔ ›ÊˆÇ˽¾Ä¹¼Ç»ÇÉÁËÊØ ÐËÇ„½ÁÊÃÉÁ† ÅÁƹÏÁ× ǺɹÀ̾Ë Ä׺Ǿ ɹÀÄÁÐÁ¾ ÈÉdž »¾½‘ÆÆǾ ž¿½Ì ÍÁÀÁоÊÃÁÅÁ ÄÁϹÅÁ » ÊÁÄÌ ÁÎ ÈÉÇÁÊÎÇ¿½¾ÆÁØ ÈÇĹ ʾžÂÆǼÇ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ ÊÇÊËÇØÆÁØ À½ÇÉÇ»ÕØ ÍÁÀÁо† ÊÃÁÎ ƾ½ÇÊ˹ËÃÇ» ǺÔй¾» ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎ ̺¾¿½¾ÆÁ  ÈÉÇÍÊÇ×ÀÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ɾ¹ÄÕÆÇÂÁÄÁÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾ÅÇÂÈÉÁƹ½Ä¾¿† ÆÇÊËÁÃÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÂÖËÆÁоÊÃǼÉÌÈȾ ƹÏÁÁ ɹʾÁÄÁȽÃÀ»ÀÀ¶Ëǽ¾ØÆÁ¾ƹù† ÀÔ»¹¾ËÊؽ»ÌÅؼǽ¹ÅÁË×ɾÅÆǼÇÀ¹ÃÄ׆ оÆÁØÁÑËɹÍÇÅ ›¬£°º½ÎÀÀ»¼Ä¹»¾Ê˼ǻÇÉÁˆ ÊØ „¤ÁÏÇ ÃÇËÇÉǾ » ɹÊÈÉÇÊËɹƑÆÆÇÅ À¹Ø»Ä¾ÆÁÁ ÁÄÁ ÊÇǺҾÆÁÁ ̼ÉÇ¿¹¾Ë ÁÄÁ »Ôɹ¿¹¾Ë ƾ̻¹¿¾ÆÁ¾ à ƹÏÁÇƹÄÕÆÇ  ÖËÆÁоÊÃÇ ÁÄÁ ½É̼Ç ÈǽǺÆÇ ¼ÉÌÈȾ Ä×½¾ÂÊÇÊÊÔÄÃÇÂƹɹÊÌ Ï»¾ËÃÇ¿Á ƹ† ÏÁÇƹÄÕÆǾ ÁÄÁ ÖËÆÁоÊÃǾ ÈÉÇÁÊÎÇ¿½¾† ÆÁ¾ ÁÄÁ ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÓ½ ˹½¾¼½ÅÀ× ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕÈÉÁ¼Ç»ÇɾÆÇÃË×ɾÅÆÇÅÌÀ¹ÃÄ×о† ÆÁ× ƹ ÊÉÇà ƾ ºÇľ¾ ½»ÌÎ Ä¾Ë ÁÄÁ ¾ÊÄÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ Ø»ÄؾËÊØ ŹÄÇÀƹÐÁ˾ÄՆ ÆÔÅ ËÇÃÑËɹÍ̔ ›¬££ÀʺÓ¾ÊËÕÊË„ÁÊÃÉÁÅÁ† ƹÏÁØ ÈÇ ÈÉÁƹ½Ä¾¿ÆÇÊËÁ à ÇÈɾ½¾Ä‘Ɔ ÆÇÂƹÏÁÇƹÄÕÆÇÊËÁ ɹʾ ÈÇÄÌ ÈÉÇÁÊÎdž ¿½¾ÆÁ× ȽÃÀ»ÀÀÁÄÁÁÆǼÉÌÈȾÄ×½¾Â” ÊƹùÀ¹ÆÁ¾ÅÈ̺ÄÁÐÆÔÅÁɹºÇ˹ÅÁÄÁºÇ ÑËɹÍÇÅ ÁÄÁ ǼɹÆÁоÆÁ¾Å Ê»ÇºÇ½Ô ÁÄÁ ¹É¾ÊËÇÅ ÁÄÁ ÄÁѾÆÁ¾Å ʻǺǽÔ ƹ ÊÉÇýÇËɑÎľË › ¬£ ™Æû¸ÈÀÀ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÔ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØ ÈÉÇËÁ» ƹÏÁÇƹÄÕÆǼÇ Á ɹ† ÊǻǼÇɹ»¾ÆÊË»¹ ÊËt ÁÈɾÊË̆ ÈľÆÁØ ÈÉÇËÁ» º½ÈÆÀÉÇƺ½¼¸ÅÀ× Ê˹ËÕÁ t › ¬£ ÉǸÅÀÀ Áž¾ËÊØ »Ê¾¼Ç ǽƹ Ê˹ËÕØ t „«ÇË ÃËÇ ËØ¿ÃÇ ƹÉÌÑÁË ǺҾÊË»¾ÆÆÔ ÈÇÉؽÇà » ÃÇËÇÉÔ »Îdž

½ØË »Ê¾ ÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆÔ¾ Èɹ»¹ Ê ϾÄÕ× »ÇÊÈɾÈØËÊ˻ǻ¹ËÕ ùÃÇÅ̆ÄÁºÇ ÄÁÏÌ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËÕ Ê»ÇÁ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁ¾ Èɹ»¹ ƹ† ùÀÔ»¹¾ËÊØ ÑËɹÍÇÅ ƹ ÊÌÅÅÌ ÇË ËɑÎ ½Ç ½»¾Æ¹½Ï¹ËÁ žÊØÐÆÔÎ À¹É¹ºÇËÆÔÎ ÈĹË Á ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÅ ÄÁѾÆÁ¾Å ȹÊÊÁ»ÆǼÇ ÁÀ† ºÁɹ˾ÄÕÆǼÇÈɹ»¹ƹÊÉÇÃÇ˽»ÌνÇѾ† ÊËÁľ˔ › ¬£ §ÆÃÔÐÀ Áž¾ËÊØ ƾÊÃÇÄÕÃÇ Ê˹† ˾ §½Æ¹ ÁÀ ÆÁÎ t ÊË ÇоÆÕ ËÇÐÆÇ »Ôɹ¿¹¾ËÊÌËÕƹѾÂÈÉǺľÅԧƹ¼Ä¹† ÊÁË„¢ÊÆÆÉÂÆȹÃ×½ÊȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÓ½Ï˺Éʺ¸ ¼ÈË»ÀÍ ÃÀÎ Ç˹ÃÀÏÅÆ ÆÉÂÆȹÃ×× ÇȽ¼Ä½Ê ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÆ»Æ ÇÆÏÀʸÅÀ× ÀÃÀ ĽÉÊÆ ÇȽ¼† Ÿ¿Å¸Ï½ÅÅƽ ¼Ã× Ç˹ÃÀÏÅÆ»Æ ÀÉÇÆÃŽÅÀ× ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÓÍ ƹÈ׼ƺ ÇƼý¾ÀÊ ÐÊȸÌË ÃÀ¹ÆÃÀнÅÀÖɺƹƼÓŸÉÈƼÆýʓ ¨É¹ÃËÁоÊÃǾÉÌÃǻǽÊË»ÇÈÇ„ ¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÌÈÉÇËÁ»ÈɾÊËÌÈľÆÁÂƹÈÇл¾ ƾƹ»ÁÊËÁ” ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆǾš×Éǧšªž ÈÇ ½¾ÅÇÃɹËÁоÊÃÁÅ ÁÆÊËÁËÌ˹Å Á Èɹ† »¹Å оÄÇ»¾Ã¹  ƾ ÌÈÇËɾºÄؾË Èdž ÄÁËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ ÈÇÆØËÁØ „ÖÃÊËɾÅÁÀŔ ¹ ÌÈÇËɾºÄؾË ÈÇÆØËÁØ „ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ƹ ÈÇл¾ ƾƹ»ÁÊËÁ” ¹ ˹ÿ¾ „Èɾ½Ìº¾¿½¾† ÆÁ¾” „ƾƹ»ÁÊËՔ „¼¾ÆÇÏÁ½” „½ÁÊÃÉÁÅÁ† ƹÏÁؔ „ØÀÔÃƾƹ»ÁÊËÁ” › ȾɾÐÁÊľÆÆÔÎ Á ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ Á ʾ»¾Édž¹Å¾ÉÁùÆÊÃÁÎ ÊËɹƹÎ ž¿½Ì ɹÀ† ÄÁÐÆÔÅÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅÁ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÅÁ ɹÊÇ»ÔÅÁ ÖËÆÁоÊÃÁÅÁ ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÓÄÀ Á ½É̼ÁÅÁ ¼ÉÌÈȹÅÁ ÃĹÊʹÅÁ ƾɾ½ÃÇ ÈÉÇÁÊÎǽØË ƹÊËÇØÒÁ¾ ÃÉÇ»¹»Ô¾ ºÇÁ ›Á† ÆÇ»ÆÔ¾ » ÁÎ ÊÇ»¾ÉѾÆÁÁ ƾÊÌË ¹½ÅÁÆÁ† ÊËɹËÁ»ÆÌ× ÁÄÁ ̼ÇÄÇ»ÆÌ× ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÕ §ÆÁ ƾɾ½ÃÇ ƹÊËÉǾÆÔ ÈÉÇËÁ» »Ä¹Ê˾  ËɾºÌ×Ë ÊžÆÔ Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ ÇËžÆÔ¾¼ÇɾѾÆÁ ÃÇËÇÉÔ¾ƾ̽ǻľˆ »ÇÉØ×Ë ºÌÆËÇ»¹»ÑÁÎ »ÔÊËÌȹ×Ë ÈÉÇËÁ» ÅÁ¼É¹ÆËÇ» ÅÁÄÄÁ¹É½¾ÉÇ» º¹ÆÃÁÉÇ» À¹† λ¹ËÔ»¹×Ë Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¾ÆÆÔ¾ À½¹ÆÁØ ¼ÉÇÅØËÈÇžҾÆÁØÁ˽¶ËÇÅÔƹºÄ×½¹† ¾ÅÁ»ž»ÉÇȾ Á»™Å¾ÉÁþ Á»™ÀÁÁ¦Ç » ̼ÇÄÇ»ÆÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ÖËÁÎ ÊËɹÆ ƾËÊ˹˾ÂǺÖÃÊËɾÅÁÀžÁ¾¼ÇÈÇÄÁËÁо† ÊÃÇÂÅÇËÁ»¹ÏÁÁ ¬ƹÊ¿¾¾Ò‘»¼š¦žÄÕÏÁÆƹ £ÇƼɾÊʾ ÁÆ˾ÄÄÁ¼¾ÆÏÁÁ ©ÇÊÊÁÁ È̼¹Ä ¾¼Ç ÌйÊËÆÁÃÇ» „¬¼ÉÇÀ¹ ͹ÑÁÀŹ ɾ¹ÄՆ ƹ”§Æ ƾÊÇÅƾÆÆÇ ÁžÄ»»Á½ÌÇÈÈÇÀÁ† ÏÁÇƾÉÇ» ¾¼Ç ƾÈɹ»ÇžÉÆÇ ¹ÆËÁƹÉǽ† ÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ «¹Ã¹Ø ̼ÉÇÀ¹ ½ÄØ ƾ¼Ç ºÔĹÁº¹À¹¾¼ÇÇÈÈÇÀÁÏÁÁʼǽ¹ÅÁÉÇÊĹ 

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

¹ ¾¼Ç ɾÂËÁƼ » ÊËɹƾ à ʾɾ½Áƾ †Î ¼Ç½Ç» ½ÇÊËÁ¼  ª¾ÉՑÀÆÇ ¿¾ ÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆǺ¹ÀÔ½ÄØ͹ÑÁÀŹ ùÃŹÊÊǻǼÇÊdž ÏÁ¹ÄÕÆǼÇ ػľÆÁØ » ©ÇÊÊÁÁ ÃÇËÇɹØ ÇË ƾ¼ÇÈÇÊËɹ½¹Ä¹»Ç»É¾ÅØ›¾ÄÁÃǧ˾о† ÊË»¾ÆÆÇ»ÇÂÆÔÁ¾¼ÇÈǺ¾½ÁĹ ƾºÔÄÇÁ ƾ˶ËÇ ÃÇƾÐÆÇ ƾÁÊÃÄ×й¾ËƹÄÁÐÁØ» ÊËɹƾ͹ÑÁÊËÊÃÁÎÖľžÆËÇ»Êɾ½ÁÊÇÏÁ† ¹ÄÕÆÇƾÀɾÄÇÂÁ»ÔºÉÇѾÆÆÇÂÁÀ¿ÁÀÆÁ ÅÇÄǽ‘¿ÁÁÈǽÉÇÊËÃÇ»¬ÆÁÎÅǼÌ˺ÔËÕ Á Á½¾ÂÆÔ¾ ƹÊ˹»ÆÁÃÁ ¦Ç ÖËÇ ƾ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ƾǺÎǽÁÅÔÅ ÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å ½ÄØ „͹† ÑÁÀ¹ÏÁÁ” ÊËɹÆÔ «¾Å ƾ žƾ¾ » ¼ š¦žÄÕÏÁÆÁ¾¼ÇǺ¾ÊÈÇÃǾÆÆǾ»ÇÉÇ»¹† ËǾ ÇÃÉÌ¿¾ÆÁ¾ Èɾ½ÄÇ¿ÁÄÁ ÈÉǾÃË ¹Ãdž ƹǻƾʾÆÁÁÁÀžƾÆÁÂÁ½ÇÈÇÄƾÆÁ» ¬¼ÇÄÇ»ÆÔÂÁ™½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÂÃǽ¾ÃÊÔ ÅÆǼÁÎ Ê˹˾Â Ç ͹ÑÁÀž §½Æ¹ÃÇ ÖËÇË ÈÉǾÃË À¹ÃÇÆÇÅ ƾ Ê˹Ä Á ÖËÁ ÈÇÉÇÐÆÔ¾ ÆÇ»¾ÄÄÔƾºÔÄÁɾ¹ÄÁÀÇ»¹ÆÔ»ÆÇ»ÇŬ£ ©­¼ ¦¹ÌÐÆÔ¾×ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ Ãdž ËÇÉÔźÔĹÈÇÉÌоƹÈǽǺƹØɹÀɹºÇˆ ù ƾÊÅǼÄÁ»ÔɹºÇ˹ËÕ¹½¾Ã»¹ËÆÔÎÈɹ† »Ç»ÔÎÈÉÁÀƹÃÇ»˾ÉÅÁƹ„͹ÑÁÀŔ¶ËÇ ÅÇ¿ÆǺÔÄÇʽ¾Ä¹ËÕÄÁÑÕÈÉÁ¾¼ÇÈÇÄÁËÁ† À¹ÏÁÁ¦ÇÇ͹ÑÁÀžƾ¼Ç»ÇÉÁËÊؽ¹¿¾» ¬£­©œ»ɾ½¹ÃÏÁÁ¼ÊÁÀžƾÆÁØÅÁ Á ½ÇÈÇÄƾÆÁØÅÁ ÈÇÊľ½ÆÁÎ ľË «¹Å ¾ÊËÕ ¼Ä¹»¹ ËɾËÕØ „¬¼ÉÇÀ¹ ½¾ÅÇÃɹËÁоÊÃÇÅÌ Èɹ»Ç»ÇÅ̼ÇÊ̽¹ÉÊ˻̔ÊÇÊËÊË ¨Édž ½ÇÄ¿¾ÆÁ¾ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ȹÉËÁÁ ǺÓØ»† ľÆÆÇ ÈÉÇËÁ»ÇɾйҾ £ÇÆÊËÁËÌÏÁÁ  ¦¹ÉÌѾÆÁ¾ À¹Èɾ˹ ƹ ǺӾ½ÁƾÆÁ¾  ©¹ÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ ÈÉÇȹ¼¹Æ½ÁÊËÊÃÁÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  Ø»ÄØ×ÒÁÎÊØ ƾ ÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆÔÅÁ ¹ ¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ÀƹÃÇ»ƾÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» Á §ÉÂÆȹýÅÀ½ º½ÈÆÀÉÇƺ½¼¸ÅÀ× ȽÃÀ»ÀÆ¿† ÅÓÍ ƹѽÉʺ À ÄÀÈƺƿ¿È½ÅϽÉÂÀÍ ƹҽ¼À† ŽÅÀÁ œ¾ÉŹÆÁØ ƾ ½ÇÈÌÊËÁĹ „ÈÇÄÁËÁ† À¹ÏÁÁ”Á„͹ÑÁÀ¹ÏÁÁ”ʻǾ¼Ç̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹§Æ¹ÌÊ˹ÆÇ»ÁĹБËÃÁ ÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆÔÂÈÇÉؽÇÃÁÃÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁÈÉÁ»Ä¾Ã¹×ËÊØÄÁϹ ÃÇËÇÉÔ¾¾¼Çƹ† ÉÌѹ×Ë žÄÕÏÁÆÊùØ ¿¾ »Ä¹ÊËÕ ÈÔ˹ĹÊÕ »Æ¾ÊËÁ » ¬£ ©­ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ¾ ÍÇÉÅ̆ ÄÁÉÇ»ÃÁ ÇϾÆÇÐÆǼÇ ιɹÃ˾ɹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÀ»ÇÄØÄÁ ºÔ ɹÊÈɹ»ÄØËÕÊØ Ê Á½¾ÇÄǼÁ† оÊÃÁ ƾ̼ǽÆÔÅÁ ÈÉÇËÁ»ÆÁùÅÁ §Èɾ† ½¾Ä‘ÆÆÔÅÁ ÈÉÇÈɾÀÁ½¾ÆËÊÃÁÅÁ ¼ÉÌÈȹ† ÅÁ ÊÇÐÁÆØÄÁÊÕ ÆǻԾ ÆÇÉŹËÁ»ÆÔ¾ ¹ÃËÔ ›ÇÀºÌ¿½¹ÄÁÊÕ ̼ÇÄÇ»ÆÔ¾ ½¾Ä¹ ÆÇ ÇÆÁ ƾ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÁžÄÁÊ̽¾ºÆÇÂȾÉÊȾÃËÁ»Ô ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ºÇÉՆ ºÔ Ê ˹ÃÁÅÁ „ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ ÅÇËÁ»ÁÉÇ»¹Æ† ÆÔÅÁ½¾ÂÊË»ÁØÅÁ”ºÔÄÁƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÔÅÁ §ÊÆÇ»ÆÔ¾ ƾ½ÇÊ˹ËÃÁ ºÇÉÕºÔ Ê ɹÊÊŹ† ËÉÁ»¹¾ÅÔÅÁÍÇÉŹÅÁ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁľ¿¹Ë »ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØÎɹÀÄÁÐÆÔÎÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎ ÊÁÄ ÃÇËÇÉÔ¾ƾÅǼÌ˺ÔËÕɾѾÆÔ»ɹņ ùÎ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ ÇϾÆÇÐÆÔÎ ½¾ÍÁÆÁÏÁ ¶ËǺÔÄǺԻÇÀ»É¹ËÇÅÃÈÉÇÑÄÇÅÌ ›Ê‘ ÊùÀ¹ÆÆǾ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊ˻̾Ë Ç ËÇÅ ÐËÇÈɹ»ØÒ¹ØÈÇÄÁËÁоÊùØÁÖÃÇÆÇÅÁо† ÊùØ ÖÄÁËÔ ÃÇËÇÉÔ¾ Ì¿¾ » ƹйľ †Î ¼Ç½Ç» ÊÇÀƹ»¹ÄÁ ÃÇÉÔÊËÆÌ× Á ¹ÆËÁƹÉǽ† ÆÌ× ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ ʻǾ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Á » Ê»ØÀÁ Ê ÖËÁÅ ÈÇÆÁŹÄÁ »ÇÀÅÇ¿ÆǾ ÇÈɹ»½¹ÆÆǾ ƾ½Ç»ÇÄÕÊË»Ç ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ƹÉǽÆÔÎ ŹÊÊ §ÆÁ ÈÔ˹ÄÁÊÕ À¹ÒÁËÁËÕ ʾºØ ¬¼ÇÄÇ»ÆÔÅ Ãǽ¾ÃÊÇÅ ÇË »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ƹÉǽÆÇ ƾƹ»ÁÊËÁ ¹ ÄÇ¿ÆÇ È̺ÄÁÐÆÇ ÇË ØÃÇºÔ ƹ½»Á¼¹×Ò¾¼ÇÊØ ͹ÑÁÀŹ ¦Ç ÄÁÑÕ » t ¼¼ ÇÆÁ ½ÇºÁÄÁÊÕ ʻǾ† ¼Ç ¢ÈÀÄÀŸÃÀ¿¸ÎÀ× ÕÂÉÊȽÄÀ¿Ä¸ ½Ñ ¹Æ† ý½ŽÆÇȽ¼½ÃÅÅÆ»ÆÇÆÅ×ÊÀ× ϽÄ̸ÐÀ¿Ä ÆÊÂÈÓº¸Ã¸ ŽƻȸÅÀϽÅÅÓ½ ºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÀ ÇÈÆÊÀºŽÇÈÀ¸×ÅÅÆÁÀ¹ÈÆнÅÅÆÁÄÆÃƼ† ¾À À ºÉ½Í ÇÈÆÏÀÍ ÀŸÂÆÄÓÉÃ×ÑÀÍ «Ç ÐËÇ »ÊËɹƾɹÀ¼É¹ºÁÄÁ»Ê‘ƹÉǽÆǾ½ÇÊËÇ؆ ÆÁ¾ ¼ÇÄǽÇÅ Á ÎÇÄǽÇÅ ½Ç»¾ÄÁ ƹÉǽ ½Ç ½¾ÈÇÈÌÄØÏÁÁ ƾÀ¹ÃÇÆÆÇ»»¾É¼ÄÁ»ÃÉǻdž ÈÉÇÄÁËÆÌ×»ÇÂÆÌ ̺Á»¹ÄÁÀ¹ÈØ˹ÃtÖËÇ Ê ËÇÐÃÁ ÀɾÆÁØ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ »Ä¹Ê˾ ËǼÇ »É¾Å¾ÆÁ ƾ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ¾ ½¾ØÆÁØ Á »Ç† ǺҾtƾÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÆÁÃËÇ À¹Êǽ¾ØÆÆǾÈɹÃËÁоÊÃÁƾƑÊÆÁùÃÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ™»Ç˾ÊÄÁt†Ä¾ËÆÁ¾ ƾ ƹÎǽØÒÁ¾ » ¿ÁÀÆÁ žÊ˹ ÈǽÉÇÊËÃÁ ÁÀ†À¹ ƾƹ»ÁÊËÁ à ¼É¹ºÁ˾ÄØÅ ÇÊû¾ÉÆØË ÁÎ À½¹ÆÁØ t ÖËÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ¾ ½¾ÂÊË»¹ ®ÇËØ » ½¾ÂÊË»Ì×ҾŠ¬£ Á ½Ç ÖËÁÎ Æǻdž »»¾½¾ÆÁ ºÔÄÇ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÆÇÉÅ ÈÇ ÁÎ ƹùÀ¹ÆÁ× ¦Ç »Á½ÁÅÇ º¾À ¼ÉÇÅÃÁÎ Èdž ÄÁËÁоÊÃÁÎÇϾÆÇà ÇÈÁɹ×ÒÁÎÊØÎÇËÕƹ ùÃÁ¾†ËÇÊ̽¾ºÆÔ¾ɾѾÆÁØ ÈÉÇȹ¼¹Æ½ÌÇ ƹÊËÌÈľÆÁÁ ͹ÑÁÀŹ » ©ÇÊÊÁÁ ƾ Çɼ¹† ÆÁÀ̾ÑÕ Á ž¿½ÌƹÉǽÆÇ Èǽ½¾É¿ÃÁ ÇË „À¹É̺¾¿ÆǼǺĹ¼Ç½¾Ë¾ÄؔƾÈÇÄÌÐÁÑÕ › ϾÄØÎ ÈɾǽÇľÆÁØ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁ ÈÉǾÄÕÏÁÆÊÃÁ ­Çƽ ¡¦ž¥ ½¹¿¾ Èǽ† ¼ÇËÇ»ÁÄ ½ÇÃĹ½ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈÇÄÁ† ËÁоÊÃÇÅÌ ÖÃÊËɾÅÁÀÅÌ ¼½¾ ¼Ç»ÇÉÁÄÇÊÕ ÐËÇ»½¾ÂÊË»Ì×Ò¾ÅÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅÀ¹ÃÇÆǽ¹† ˾ÄÕÊË»¾ƾËÈÇÆØËÁØ„ÖÃÊËɾÅÁÀŔ¡ÖËÇ
››¤Ìƾ¾»©644:3*05›®©™¥™®©§ªª¡¡

ÎÇÉÇÑÇ ÈÁÑÌ˹ƹÄÁËÁÃÁ§½Æǽ¾ÄÇtÊdž ÏÁÇÄǼÁоÊÃǾÈÉÁžƾÆÁ¾½¹ÆÆǼÇÈÇÆ؆ ËÁØ Á½É̼ǾtÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾¾¼Ç»ϾÄØÎ ÈÉÁÆÌ¿½¾ÆÁØ ¡À†À¹ ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ×ÉÁ½Áо† ÊÃÇÂû¹ÄÁÍÁùÏÁÁºÌ½¾ËËÉ̽ÆǽÇùÀ¹ËÕ ÖÃÊËɾÅÁÀÅ ¨ÇÖËÇÅÌ ¹»ËÇÉÔ ÈÉÇËÁ» ÈÉ؆ ÅǼÇÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆǼÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ˾Ɇ ÅÁÆÇ»„͹ÑÁÀŔ „ºÇÄÕѾ»ÁÀŔ „ʾȹɹ† ËÁÀŔ „ÖÃÊËɾÅÁÀŔ §ÆÁ ÈÇĹ¼¹×Ë ÐËÇ ¾ÊÄÁ„ÈÉÁɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁÁƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Èɹ»ÇÊÇÀƹÆÁ¾ Êľ½Ç»¹Ë¾† ÄØ ÁÄÁ Ê̽ÕÁ Á¼É¹¾Ë ÅÁÆÁŹÄÕÆÌ× ÉÇÄÕ ¼Ä¹»ÆÌ×Á¼É¹¾Ë½ÇùÀ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǻÁÆÔ ËÇ ºÖÈÀ¼ÀϽÉÂÆÁÆνŽÇȸºÆŸÈËнÅÀÁÕÂɆ ÊȽÄÀÉÊÉÂÆ»Æ ͸ȸÂʽȸ ÀĽÅÅÆ ÇȸºÆÉƆ ¿Å¸ÅÀ½tȽиÖÑÀÁ̸ÂÊÆȔ¦¾ËÉ̽ÆÇ À¹Å¾ËÁËÕ ÐËÇ ÖËÁ ÆǻԾ „½¾ÅÇÃɹËÁо† ÊÃÁ¾” Á½¾Á ­Çƽ¹ „¡ÆÍÇÉŹÏÁØ ½ÄØ ½¾† ÅÇÃɹËÁÁ”ÊÈÁʹÆÔÊÈɹÃËÁÃÁÈÇÄÁËÁо† ÊÃÁÎɾÈɾÊÊÁÂt†Î¼Ç½Ç»99»¾Ã¹¦Ç ÈǽǺÆÔ¾½¾ÂÊË»ÁØØ»ÄØ×ËÊØÆÁоÅÁÆÔÅ ùà ÇÆÃÀÊÀϽÉÂÀÄÀ ¿ÃÆËÇÆÊȽ¹Ã½ÅÀ×ÄÀ ¨É¹»Ç»Ç¾¼ÇÊ̽¹ÉÊË»Çƹ˹ÃÇÂÈÌËÕ»Ê˹† »¹ËÕ ƾ ÅÇ¿¾Ë ¦Ì¿ÆÔ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÔ¾ ƾ ½»ÌÊÅÔÊľÆÆÔ¾ Á ƾ ÈÇÄÁËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ Èɹ»Ç»Ô¾ÆÇÉÅÔ ›ϾÄØÎ˹ÃǼÇǺÇÊÆÇ»¹ÆÁغÔĹÈɾ½† ÈÉÁÆØ˹ɹÀɹºÇËù;½¾É¹ÄÕÆÇÂÈÉǼɹņ ÅÔ ÈÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á× ÇÆÃÀÊÀϽÉÂÆÄË À ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÆÄË ÕÂÉÊȽÄÀ¿ÄË ƹ t ¼Ç½Ô ¨ÇÄÁËÁоÊÃÁ ÊËɹÎ ƾ ½¹»¹Ä Èdž ÃÇØ¡½¾Á »ÔƹÑÁ»¹¾ÅÔ¾ÊȾɻÇÂÈÇÄdž »ÁÆԆμǽǻ Ê˹ÄÁɾ¹ÄÁÀǻԻ¹ËÕÊØ » ;½¾É¹ÄÕÆÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ t ¼Ç½Ç» › À¹ÃÇƹÎ ɹÊÃÉÔ»¹¾ËÊØ Èdž ÉؽÇÃǺÓػľÆÁØȾɾÐÆØǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ À ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÓÍ ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀÁ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÃÇËÇÉÔÎ ÈÉÁÇÊ˹Æǻľƹ ÁÄÁ À¹ÈɾҾƹ ¹ ˹ÿ¾ »»Ç½ÁËÊØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ À¹ ɹʆ ÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» Á»ÆÇÊØËÊØÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ÁÀžƾÆÁØ»ƾ† ÊÃÇÄÕÃÁÎ Ê˹ËÕØÎ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹×ÒÁÎ ǺÔÐÆÔ¾ºÔËǻԾ½¾ØÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉÁÊdž »¾ÉѾÆÁÁÇÆÄÆÊÀº¸ÄÀ¼½ÆÃÆ»ÀϽÉÂÆÁ ÇƆ ÃÀÊÀϽÉÂÆÁ ȸÉƺÆÁ ŸÎÀÆŸÃÔÅÆÁÀÃÀȽ† ÃÀ»ÀÆ¿ÅÆÁŽŸºÀÉÊÀÃÀ¹ÆºÈ¸¾¼Ó ¸ȸºÅÆ ÇÆÄÆÊÀº¸ÄŽŸºÀÉÊÀÃÀ¹ÆºÈ¸¾¼ÓºÆʆ ÅÆнÅÀÀ¸ÂÆÁ†ÃÀ¹ÆÉÆÎÀ¸ÃÔÅÆÁ»ÈËÇÇÓÆʆ ÅÆÉ×ÊÉ×ÂÇȽÉÊËÇýÅÀ×ÄÕÂÉÊȽÄÀÉÊÉÂÆÁ  £¹Ã ǺÌÀ½¹ËÕ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ ÖÃÊËɾÅÁÀÅ ©ÇÊÊÁÂÊùؼ¹À¾Ë¹tt½¾Ã¹ºÉØ ©ÇÊÊÁÂÊùؼ¹À¾Ë¹tt;»É¹ÄØ

ŸÇȸºÃ½ÅÅÆÉÊÀšÀÊÆ»½º«¢¨¬ÀĽ½ÊÉ× ȸ¿ÃÀÏÅÓÍÉʸʽÁ ÂÆÊÆÈÓ½ÇÈ×ÄÆÀŽ† ÇÆÉȽ¼Éʺ½ÅÅÆ ÇȽ¼ËÉĸÊÈÀº¸ÖÊ Ë»ÆÃƺ† ÅËÖÆʺ½ÊÉʺ½ÅÅÆÉÊÔ¿¸ÕÂÉÊȽÄÀ¿Ä ©½Ç¸È¸ÊÀ¿Ä Ç˹ÃÀÏÅÓ½ ÇÈÀ¿ÓºÓ  À»† ÅÆÈÀÈƺ¸ÅÀÖ ̽¼½È¸ÃÔÅÓÍ ¿¸ÂÆÅƺ  Æʆ ¼½Ã½ÅÀÖ ÆÊ »ÆÉ˼¸ÈÉʺ¸ ŸÎÀÆŸÃÔÅ¸× ȽÃÀ»ÀƿŸ×ºÈ¸¾¼¸ ËÅÀ¾½ÅÀ½ŸÎÀÆŸÃԆ ÅÆ»Æ ¼ÆÉÊÆÀÅÉʺ¸ ¸ ȸºÅÆ ÇÈÆǸ»¸Å¼¸ ÀɆ ÂÃÖÏÀʽÃÔÅÆÉÊÀ ÇȽºÆÉÍƼÉʺ¸ ÃÀ¹Æ Ž† ÇÆÃÅÆνÅÅÆÉÊÀ»È¸¾¼¸ÅÇÆŸÎÀÆŸÃÔÅÆÄË ÀȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÆÄËÇÈÀ¿Å¸Â˺ÆʽϽÉʺ½ÅÅÆÄ ¿¸ÂÆÅƼ¸Ê½ÃÔÉʺ½ºÉ½»¼¸¹ÓÃÀË»ÆÃƺÅÆŸ† ¸¿Ë½ÄÓÄÀ › ÅÆǼÇƹÏÁÇƹÄÕÆÇ ÊËɹƾ ¿ÁÀƾÆÆÔÅ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ÄÁÑÕ ǽÁÆ Èǽ† ÎǽÊǺÄ×½¾ÆÁ¾ɹ»ÆÔÎÈɹ»»Ê¾ÎƹÉǽǻ ÈÉÁÁÎÑÁÉÇÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÆdžƹÏÁÇƹÄÕÆÇ ¹»ËÇÆÇÅÁÁ ¼½¾ ¾ÊËÕ žÊËÇ ½ÄØ ¿¼ÆÈƺƻÆ ǸÊÈÀÆÊÀ¿Ä¸Ä׺ÇÂƹÏÁÁ ™ªÇÄ¿¾ÆÁÏÔÆ»ÃÆÁ¼¾„©ÇÊÊÁØ»Ǻ† »¹Ä¾”  ǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÇ ÈÁѾË „¨¹† ËÉÁÇËÁÀÅ t ½ÇÊËÇØÆÁ¾ ÅÆǼÁÎ ÊËÉ¹Æ » ËÇÅ ÐÁÊľ »Ê¾Î ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ȹËÉÁÇËÁÀÅ tƹйÄÇ ǺӾ½ÁÆØ×Ò¾¾ƹÉǽÁÆÁùÃƾ Ç˽¾ÄØ×Ò¾¾ÇËоÄÇ»¾Ð¾ÊË»¹¨ÉÁÆØ»Èdž ÆØËÁ¾ ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ ȹËÉÁÇËÁÀŹ ƾÄÕÀØ ÌÈÌÊËÁËÕ ȹËÉÁÇËÁÀŹ ƹÏÁÇƹÄÕÆÇ¼Ç › ÊËɹƹÎ ǽÆÇƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎ ËÇË Á ½É̼Ç ¾½ÁÆÔ ÊÌËÕ › ÊËɹƹÎ ÅÆǼÇƹÏÁÇƹÄՆ ÆÔÎ ùÃƹѹ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÂȹËÉÁÇËÁÀÅ ¾ÊËÕÊÇÊ˹»Æ¹ØÁÈǽÃɾÈÄØ×Ò¹ØйÊËÕǺ† Ò¾¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ›ªÇ¾½ÁƑÆÆÔα˹˹ΠȹËÉÁÇËÁÀÅÊËÇÁË»ÔÊÇÃǦ¾ËÇÄÕÃÇÆÁÃËÇ ¾¼ÇƾÊËÔ½ÁËÊØ ÆǙžÉÁù½ÔÑÁËÊ»ÇÁÅ ȹËÉÁÇËÁÀÅÇÅ ¼ÇɽÁËÊØÁÅtÁɹÀÆÔ¾ƹ† ÉǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔÊÄÁ»¹×ËÊØ»Ƒž½ÁÆǔ ¦Ç ʹÅÔ »ÔÊÇÃÁ ÌÉÇ»¾ÆÕ ȹËÉÁÇËÁÀŹ Ì ¾»É¾¾» §Æ À¹ÃÄ×БÆ » ÊÁÇÆÁÀž žÊÄÁ »ÊÇ»¾ËÊÃǾ»É¾ÅØÊÁÇÆÁÀÅÈÉÁɹ»ÆÁ»¹ÄÁ à ž¿½ÌƹÉǽÆÇÅÌ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ËÇ ʾÂйÊ ÇÆ ǺɑÄ ¼É¹¿½¹ÆÊË»¾ÆÆÇÊËÕ › ÆÇ»ÇÅ ¿¾ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ ÉÌÊÊÃÁ  ȹËÉÁÇËÁÀÅ ÈÉÁɹ»ÆÁ»¹¾ËÊØ Ã ÆÇ»ÇػľÆÆÇÅÌÖÃÊËɾÅÁÀÅÌ ¦¹ÁºÇľ¾ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ Á ×ÉÁ½ÁоÊÃÁ ÀƹÐÁÅÔ¾ Ê˹ËÕÁ «¢ ¨¬ † Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁØÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃǼÇÊÇǺҾÊË»¹ Á† Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÖÃÊËɾÅÁʈ ÊÃÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ½¾ÂÊË»Ì×Ë»ÈÇÊľ½Æ¾Â ɾ½¹ÃÏÁÁʼ ÆÇÌÐˑÆÆÔν¾ØÆÁÂÈÇ ÆÁÅ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ŹÄÇ › ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅ 

©ÇÊÊÁÂÊùؼ¹À¾Ë¹tt;»É¹ÄØ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÇž¿¾¼Ç½ÆÁþÖËÁÊ˹ËÕÁ»Ç† ǺҾ ƾ ÌÈÇÅÁƹ×ËÊØ ™ ÊǼĹÊÆÇ »¾½Çņ ÊË»¾ÆÆǼÇ ¾½ÁÆǼÇ ÇËБ˹ Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ À¹¼»ÖËÇżǽ̺ÔÄÇÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉdž »¹ÆÇ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÈÇ ÊË † t  ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎɹÊÊľ½Ç»¹Æǽ¾ÄÁƹÈɹ»Ä¾ÆÇ »Ê̽ ¹ÈÇʈtÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ t  ɹÊÊľ½Ç»¹ÆÇ t Á ƹÈɹ»Ä¾ÆÇ » Ê̽t¬½¾ÄÕÆÔ»¾Ê½¾ØÆÁ»ÊËÉÌÃË̆ ɾ»Ê¾ÎÇÊÌ¿½‘ÆÆÔλÖËÇżǽÌÊÇÊ˹»Ä؆ ¾Ë ®ÇËØ»ȾйËÁÁƹ˾ľ»Á½¾ÆÁÁ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ ÊÄÌйÁ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ ÈÇÊËÇØƆ ÆÇ ÅÌÊÊÁÉÌ×ËÊØ Èǽ ɹÀÄÁÐÆÔÅÁ ÌÊËɹ† ѹ×ÒÁÅÁ Èɾ½ÄǼ¹ÅÁ Ǻ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÎ »À¼Äؽ¹ÎÁ̺¾¿½¾ÆÁØÎ ›ÁÃÁȾ½ÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ÈÉÁ»Ç½ÁËǼÉÇņ ÆÔÂÊÈÁÊÇÃÊǺÔËÁ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊÀ¹ÃÇÆÇÅ ǺÖÃÊËɾÅÁÀž»¼„ƹÌБ˾»¥› ÊÇÊËÇÁË ƾÍÇÉŹÄÕÆÔÎ ÅÇÄǽ‘¿ÆÔÎ ǺӾ½ÁƾÆÁØ Ê ÈÉÁÀƹùÅÁ ÖÃÊËɾÅÁʈ ÊÃÁλÀ¼ÄؽǻÁ̺¾¿½¾ÆÁÄØÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁØÖËÁÅÇÊǺÇÇȹÊÆÔÅػľÆÁØÅ» ¥› ©ÇÊÊÁÁ ǺɹÀÇ»¹Æ ¾È¹É˹žÆË ÈÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á×ÖÃÊËɾÅÁÀÅÌ »ÍÌÆÃÏÁÁ ÃÇËÇÉǼÇ »ÎǽÁË ÅÇÆÁËÇÉÁƼ ÈÉÇÁÊÎǽ؆ ÒÁÎ ÈÉÇϾÊÊÇ» » ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÇ Êɾ½¾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁù »ÔػľÆÁ¾ Á ÈɾʾоÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ¹˹ÿ¾ÃÇÇɽÁƹÏÁØÁ»À¹† ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾Ê½É̼ÁÅÁÈɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ÆÔÅÁ Çɼ¹Æ¹ÅÁ” £¹ÃÇ»Ç ¿¾ ½¾ÂÊË»Á† ˾ÄÕÆǾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ½¾Ä Ê ÊÇÊËÇØÆÁ¾Å Á ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ÅÖÃÊËɾÅÁÀÅÌ ›ƹйľ ÃǼ½¹ ÈÉÇÁÊÎǽÁÄÇ ǺӾÃËÁ»ÆÇ ƾÇÈɹ»† ½¹ÆÆǾ ƹ¼Æ¾Ë¹ÆÁ¾ ǺÊ˹ÆÇ»ÃÁ Á оιɽ¹ ÊÈÉÁÆØËÁ¾ÅÁÁÀžƾÆÁ¾Å̼ÇÄÇ»ÆÔÎÀ¹† ÃÇÆÇ» Ǻ ÖÃÊËɾÅÁÀž ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÔ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ºÔÄÁ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ¾½ÁÆÁІ ÆÔÅÁ › ¼ ºÔÄÇ À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ ʹÅǾºÇÄÕÑǾÐÁÊÄÇtÈɾÊËÌÈľÆÁØ Á»ÔػľÆÈɹ»ÇƹÉÌÑÁ˾ÄÕ ÃÇËÇÉÔ¾ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ÇËǺҾ¼ÇÐÁÊĹÌÐˑƆ ÆÔν¾ØÆÁ šÔÄÇ ºÔ ÇоÆÕ »¹¿ÆÇ Êɹ»ÆÁËÕ ƹÑÁ ½¹ÆÆÔ¾ Ê ɾ¹ÄÕÆÇ Ê˹ËÁÊËÁÃÇ ÈÇÄÁËÁ† оÊÃÁÅÇËÁ»ÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁ Êdž »¾Éѹ¾ÅÔλ½É̼ÁÎÊËɹƹΧ½Æ¹ÃÇÅƾ ƾÁÀ»¾ÊËÆÇÆÁǽÆÇÂÊËɹÆÔ ¼½¾ºÔºÔĹ ̼ÇÄǻƹØÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕÀ¹ÖÃÊËɾÅÁÀÅ ùÃÌƹÊÁÊÁÊ˾ÅÆÔÂÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÌБË ÈǽǺÆÇÂÈÇÄÁËÁоÊÃÇÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ §ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË¥›©­63-IUUQXXX NWESV OFXT ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

§ºÉ¹ËÁÅÊØûÇÀÅÇ¿ÆÔÅž¿½ÌƹÉǽ† ÆÔÅÊɹ»Æ¾ÆÁØÅžÊÄÁÊɹ»ÆÁËÕ©ÇÊÊÁ×Á ª±™ ÁÆÇÂɹÀ¼ÉÇÅо»Ê¾ÎÀ¹Ø»ÄØ×ÒÁÎÇ ÈÉǺľŹÎÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇÖÃÊËɾÅÁÀŹÊ¼Ç† ÄÇÊÇ» „Ê»ÇÁΔ Ä×½¾Â ÎÇËØ ÈÇ ÇÍÁÏÁ¹ÄՆ ÆÇÂÊ˹ËÁÊËÁþÊÁË̹ÏÁØ»©ÇÊÊÁÁ»Ô¼Ä؆ ½ÁËƹÅÆǼÇºÇľ¾ÊÈÇÃÇÂÆǨǽ¹ÆÆÔÅ ¿¾­š© »¼Ç½Ì ÈÇÊľ½ÆÁ¾½ÇÊËÌÈÆÔ¾ ½¹ÆÆÔ¾ » ª±™ ºÔÄÇ À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ ÃÉÁÅÁƹÄÕÆÔÎÁÆÏÁ½¾ÆËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ºÔÄÁ ÅÇËÁ»ÁÉÇ»¹ÆÔ ƾƹ»ÁÊËÕ× Ã ɹʾ ȽÃÀ»ÀÀ ÍÁÀÁоÊÃÁÅ ƾ½ÇÊ˹ËùŠ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÇÊËÁ Á ÈÉ ÈÇÊËɹ½¹ÄÇ  ËÔÊ о† ÄÇ»¾Ã ¹ »ÁÆÇ»ÆÁùÅÁ ÖËÁÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ºÔÄÁ  ËÔÊ оÄÇ»¾Ã ¨Ç ½¹ÆÆÔÅ ƾÀ¹† »ÁÊÁÅǹžÉÁùÆÊÃǹƹÄÁËÁÃÁ»ª±™ ÆÔƾ½¾ÂÊË»Ì×ËºÇľ¾ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  ÁÊÈÇ»¾½Ì×ÒÁÎ Á½¾ÇÄǼÁ× ƾƹ»ÁÊËÁÃÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØŽÉ̼ÇÂɹÊÔ ȽÃÀ»ÀÀ Á ƾËɹ½ÁÏÁÇÆÆÇ ʾÃÊ̹ÄÕÆÇ ÇÉÁ¾Æ˹ÏÁÁ ¹ »Ê¾Î ÁÎ ǺӾ½ÁÆؾË ƾƹ† »ÁÊËÕ Ã ÆÔƾÑƾ ¹Å¾ÉÁùÆÊÃÇ »Ä¹ÊËÁ §ÃÇÄÇ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ½¾ÃĹÉÁÉÌ×Ë ÐËÇ ÇÆÁ ¼ÇËÇ»Ô ÈÉÁº¾¼¹ËÕ Ã ƹÊÁÄÁ× ½ÄØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ Ê»ÇÁÎ ϾľÂ ¤×ºÇÈÔËÆÇ ÐËÇ ÃɹÂƾ Èɹ»Ô¾ Á ÃɹÂƾ ľ»Ô¾ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ª±™ ÈÇÀÁËÁ»ÆÇ ÇϾÆÁ»¹×Ë ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ Áʆ ĹÅÊÃÁÎ ˾ÉÉÇÉÁÊËÇ» ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÁÎ ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÕ ÈÇÅǼ¹¾Ë ÌÆÁÐËÇ¿ÁËÕ ÆÔƾц ÆÁ ƾÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ô ÅÁÉǻǠÈÇÉؽÇà ž¿¾¼Ç½ÆÇ»ª±™ÌÐÁËÔ»¹¾ËÊØºÇľ¾ËÔÊ „ÈɾÊËÌÈľÆÁ ƾƹ»ÁÊËÁ” ¨Ç ÅƾÆÁ× ÃÉÌÈÆÔÎ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÊÃÁÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÊƹйĹ†Î¼Ç½Ç»ƹºÄ×½¹¾ËÊØÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆǾ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÐÁÊĹ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ƾƹ»ÁÊËÁ ¨ÉÁÆØËÁ¾ ¹ÆËÁÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÎ À¹Ãdž ÆÇ» »ÔÀ»¹ÄÇ ºÇÄÕÑÌ× ½ÁÊÃÌÊÊÁ× » œÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ Ìž ©­ œÇ»ÇÉÁÄÇÊÕ ÐËÇ „ÖÃÊËɾÅÁÀŔ ƾÇÈɾ½¾Ä‘ƾÆ „§Æ ɹÀ† »ØÀÔ»¹¾ËÉÌÃÁ½ÄØÈɾÊľ½Ç»¹ÆÁØÄ׺ǼÇ ÁƹÃÇÅÔÊÄÁØ»ƹѾÂÊËɹƾ ¹ÃÇƹÆËÁ† ÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇƾÆ Á ¹ÆËÁ½¾ÅÇÃɹËÁоƔ §½Æ¹ÃÇ ½¾ÈÌ˹ËÔ ÁÀ ž½ÁÆÇ ©ÇÊÊÁÁ ¼Ç† »ÇÉÁÄÁ ½É̼Ǿ §ÆÁ È̼¹ÄÁ ƹÊÁÄÕÊË»¾Æ† ÆÔÅÁÀžƾÆÁ¾ÅÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆǼÇÊËÉÇØ ÈǽÉÔ»ÇÅ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ©­ À¹Î»¹ËÇÅ Á  63- IUUQXXXVTJOGPSVUFSSPSJTUZWVTBIUN ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ  ªÅ ˹ÿ¾ ¦ºÏÀņ ÉÂÀÁš ¢ÆÏ˹½Á¤¶ÃÊËɾÅÁÀÅ»ª±™63-IUUQ [BWUSBSVDHJWFJMEBUB[BWUSBIUNM ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ 
ย›ย›ยครŒร†ยพยพยปยฉ644:3*05ย›ยฎยฉย™ยฅย™ยฎยฉยงยชยชยกยก

รˆร‰รรŠยปร‡ยพร†รยพร… ยปร„ยนรŠร‹ร†ร”รŽ รˆร‡ร„ร†ร‡ร…ร‡รรร‚ ร ร‹ยฝ ยก ร–ร‹ร ยปยนร‰รยนรรร ยบร”ร„ร ยฝร‡ร…รร†รร‰รŒร—ร’รร…ร ยžรŠร‹ร• ร‰รŒรŠรŠรƒยนร˜ รˆร‡รŠร„ร‡ยปรรยน ย„ยฌ รŠร‹ร‰ยนรŽยน ยผร„ยนร€ยน ยปยพร„รรƒรย” ยฅร†ร‡ยผรยพ รˆร‡ร„รร‹รรƒร ร ยนร†ยนร„รร‹รรƒร ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ รˆร‰ร‡ยผร†ร‡ร€รร‰รŒร—ร‹ ร‰ร‡รŠร‹ ร†ยพยฝร‡ย† ยปร‡ร„ร•รŠร‹ยปยน ร†ยนร‰ร‡ยฝยน ยฆยนรยนร„ร•ร†รรƒ รŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รร˜ รŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”รŽ ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรรŽ ร…ยพร‰ร‡รˆร‰รร˜ร‹รร‚ ยฅย›ยยฉยญยšยฅรร‰ร‡ร‘ร†รรƒร‡ยปรŠร‡ร‡ยบร’รร„ รร‹ร‡ยป ร‰รŒร†ยพร‹ยพ ร†ร”ร†ยพ ยฝยพร‚รŠร‹ยปรŒร—ร‹ ยฝร‡ รŠยนร‚ร‹ร‡ยป ร–รƒรŠย† ร‹ร‰ยพร…รรŠร‹รŠรƒร‡ร‚ ร†ยนรˆร‰ยนยปร„ยพร†ร†ร‡รŠร‹ร ยก ร–ร‹ร‡ ยปร”ย† ร€ร”ยปยนยพร‹ รŠร‹ร‰ยนรŽ ร†ยพรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ รยนรŠร‹ร ร–ร„รร‹ร” ย› รยพร„ร˜รŽ ร€ยนร’รร‹ร” ร–ร„รร‹ร” ร…ร‡ร‹รยปยนรรร˜ ร–รƒรŠร‹ร‰ยพย† ร…รร€ร…ยน ยบร”ร„ยน ยฝร‡รˆร‡ร„ร†ยพร†ยน รˆยธยบร…ร† ร‡ร† ร„ร†รŠร€ย† ยบยธร„ ร…ยฝร…ยธยบร€ร‰รŠร€ รƒร€ยนร† ยบรˆยธยพยผร“ ยบ ร†รŠร…ร†รยฝร…ร€ร€ ร‚ยธร‚ร†รย†รƒร€ยนร† ร‰ร†รŽร€ยธรƒร”ร…ร†ร ยปรˆร‹ร‡ร‡ร“ ร†รŠร…ร†ร‰ร—รŠย† ร‰ร— ร‚ ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡รƒยฝร…ร€ร—ร„ ร•ร‚ร‰รŠรˆยฝร„ร€ร‰รŠร‰ร‚ร†ร ร…ยธย† ร‡รˆยธยบรƒยฝร…ร…ร†ร‰รŠร€ ยฐร‹ร‡ ร–ร‹ร‡ ร€ยน ยบยพร€ร”ร…ร˜ร†ร†ร”ยพ รŠร‡ย† รรยนร„ร•ร†ร”ยพ ยผร‰รŒรˆรˆร” ร‡ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽ ร‹ยนรƒ รŒรŠยพร‰ยฝร†ร‡ รˆยพรย‘ร‹รŠร˜ ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร• ยงร‹ยปยพร‹ รˆร‰ร‡รŠร‹ ยถร‹ร‡ ยผร‰รŒรˆรˆร” ร†ยพรˆร‰ยนยปยพยฝร†ร‡ ร†ยนยฟรยปร‘รยพ ร รˆร‰ร‡ยฝร‡ร„ย† ยฟยนร—ร’รยพร†ยนยฟรยปยนร‹ร•ร„รรร†ร‡ยพรŠร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†รยพยฝยนยฟยพ ยปร‡ ยปร‰ยพร…ร˜ ร–รƒร‡ร†ร‡ร…รรยพรŠรƒร‡ยผร‡ ร รรร†ยนร†รŠร‡ยปร‡ยผร‡ รƒร‰รร€รรŠยนยถร‹ร‡ร‡ร„รยผยนร‰รŽร ยบร‡ยผยนร‹ร”ยพร„ร—ยฝร รƒร‡ร‰ย† ร‰รŒรˆรรร‡ร†ยพร‰ร”ยปรŠยพรŽร…ยนรŠร‹ยพร‚tรรร†ร‡ยปร†รรƒร ยฝยพย† รˆรŒร‹ยนร‹ร” รŠยพร†ยนร‹ร‡ร‰ร”รยฝร‰รŒยผรยพรˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพร„ร ย„รƒร‰ยนรˆรยปร†ร‡ยผร‡ รˆร„ยพร…ยพร†รย” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพ ยปร‡รˆร‰ยพรƒร ร€ยนรƒร‡ร†รŒ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒร—ร‹รŠยปร‡รยปร„ยนรŠร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„ร†ร‡ย† ร…ร‡รรร˜ยปร„รรร†ร”รŽรร†ร‹ยพร‰ยพรŠยนรŽ ยฆยนยฝร‡ รร…ยพร‹ร• ยปยปรยฝรŒ รร‹ร‡ ร‹ร”รŠร˜ร ร†ยพย† รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†ร†ร‡ร„ยพร‹ร†รรŽ ยฟรยปรŒร‹ รˆร‡ รŠร„ร‡ยปยนร… ยย™ ยฅยพยฝยปยพยฝยพยปยน ยป รŠร‡รรยนร„ร•ร†ร‡ ร‡รˆยนรŠร†ร”รŽ รŒรŠร„ร‡ยปรร˜รŽ ยจร‰ร ร‹ยนรƒร‡ร… ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร รƒ ร†ยพย† รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†ร†ร‡ร„ยพร‹ร†รร… ร ร…ร‡ร„ร‡ยฝย‘ยฟร ยป ร†ยนร‘ยพร‚ รŠร‹ร‰ยนร†ยพ ร‹ร‰รŒยฝร†ร‡ ร‡ยฟรยฝยนร‹ร• ร‡ร‹ ร†รรŽ ร„ร‡ร˜ร„ร•ร†ร‡ย† รŠร‹ร รƒ ยปร„ยนรŠร‹ร˜ร… ยก ร–ร‹รรŽ ร†ยพยฝร‡ยปร‡ร„ร•ร†ร”รŽ ร†ยพ รรŠรˆร‰ยนยปรร‘ร• รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร”ร… ร†ยนรƒยนร€ยนร†รยพร… ร‡ร†ร ร‡ยบร“ยพรƒร‹รยปร†ร‡ ร‡ยบร‡ร€ร„ยพร†ร” ร†ยน ยฟรร€ร†ร• ร ร†ยพรˆร‰ยนย† ยปยพยฝร†ร‡ยพ ยบร‡ยผยนร‹ร‡ยพ ร‡รƒร‰รŒยฟยพร†รยพ ยจร‡ร†ร˜ร‹ร†ร‡ รร‹ร‡ รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ร‚ ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รร€ร… ยป ร‘รร‰ร‡รƒร‡ร… รˆร‡ย† ร†รร…ยนร†รร ยฝยนร†ร†ร‡ยผร‡ รŠร„ร‡ยปยน t ร–ร‹ร‡ ร†ยพ รŠร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ รŠร‹ร‡ร„รƒร†ร‡ยปยพร†รยพ ร‰ยพร„รยผรร‚ ร†ยนรรร‚ รรยปรร„รร€ยนย† รรร‚ รŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡ยนร†ร‹ยนยผร‡ร†รร€ร…ร…ยพยฟยฝรŒรŠร‹ร‰ยนร‘ร†ร‡ร‚ ยบยพยฝร†ร‡รŠร‹ร•ร—ร†ยพร‰ยพยฝรƒร‡รˆร‡ร‹ยพร†รรยนร„ร•ร†ร‡ยบร‡ยผยนร‹ร”รŽ ร‰ยพยผรร‡ร†ร‡ยป ร ยบยพรŠรˆร‰ยพยฝยพร„ร•ร†ร”ร… ยบร‡ยผยนร‹รŠร‹ยปร‡ร… ร‰ยนร€ยปรร‹ร”รŽรŠร‹ร‰ยนร† รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพร†ยพร‰ยพยฝรƒร‡ยบร”ร„ร‡ยฝร‡ย† ยบร”ร‹ร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‰ยนยปร†ร”ร…รˆรŒร‹ย‘ร…ยกร€ยฝยพรŠร•ยฝยปรย† ยฟรŒร’ยพร‚ รŠรร„ร‡ร‚ ยปร”รŠร‹รŒรˆยนยพร‹ ร†ยพ รŠร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ รŠยนร…ยน ยบยพยฝร†ร‡รŠร‹ร• รŠรƒร‡ร„ร•รƒร‡ยปยพร„รรยนร‚ร‘ยนร˜ร‰ร†รŽร€ยธรƒร”ร…ยธร— ร…ยฝร‰ร‡รˆยธยบยฝยผรƒร€ยบร†ร‰รŠร”ยปร…รร‰ยพ รŒยฝยพร‰ยฟรยปยนยพร…ยนร˜รŠ รˆร‡ร…ร‡ร’ร•ร—รŠยพร‰ร•ย‘ร€ร†ร‡ยผร‡รˆร‰ร˜ร…ร‡ยผร‡รรƒร‡รŠยปยพร†ร†ร‡ย† ยผร‡ยฝยนยปร„ยพร†รร˜รร†ยนรŠรร„รร˜ร‡ยฝร†รรŽรŠร„ร‡ย‘ยปร‡ยบร’ยพย† 

ยฉร‡รŠรŠรร‚รŠรƒยนร˜ยผยนร€ยพร‹ยนttรยพยปร‰ยนร„ร˜

รŠร‹ยปยนร†ยนยฝยฝร‰รŒยผรร…ร ร‡ยฝร†รรŽรŠร‹ร‰ยนร†ร†ยนยฝยฝร‰รŒยผรย† ร…ร ร‡ยฝร†รรŽร†ยนร‰ร‡ยฝร‡ยปร†ยนยฝยฝร‰รŒยผรร…ร ยยนยปร†ร‡ รร€ยปยพรŠร‹ร†ร‡ รร‹ร‡ ยป ร†ยนร‘ยพร‚ รŠร‹ร‰ยนร†ยพ ร‰ยพยผรรŠร‹ร‰รร‰รŒยพร‹รŠร˜ ร€ยนรˆร‰ยพยฝยพร„ร•ร†ร”ร‚ ร‰ร‡รŠร‹ รˆร‰ร‡ย† รˆยนรŠร‹รร…ยพยฟยฝรŒยบยพยฝร†ร”ร…รรยบร‡ยผยนร‹ร”ร…รยจร‡ร†ยพย† รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร… ยฝยนร†ร†ร”ร… ร–ร‹ร‡ร‹ ร‰ยนร€ร‰ร”ยป ยฝร‡รŠร‹รยผยนยพร‹ tย†รƒร‰ยนร‹ร†ร‡ร‚ ยปยพร„รรรร†ร” ยฆยพรŠรˆร‰ยนยปยพยฝย† ร„รยปร‡รŠร‹ร• ร–ร‹ร‡ยผร‡ ร‰ยนร€ร‰ร”ยปยน ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยผร‡ ร€ยน รŠรย‘ร‹ รยนรƒร‹รรยพรŠรƒร‡ยผร‡ ร‰ยนร€ยผร‰ยนยบร„ยพร†รร˜ ร‡ยบร’ยพย† ร†ยนร‰ร‡ยฝร†ร‡ร‚ รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡รŠร‹ร รŠร‡ยปยพร‰ร‘ย‘ร†ร†ร‡ยผร‡ รŠ รˆร‡ร€ยปร‡ร„ยพร†รร˜ ยปร„ยนรŠร‹ยพร‚ ร†ร‰ร†ยฟร…ยธยรŠร‰ร— ร‡ร†รรŠร€ ยบร‰ยฝร„ร…ยธร‰ยฝรƒยฝร…ร€ยฝร„ยกร–ร‹ร‡ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†รยพ ร€ยนยผร†ยนร†ย† ร†ร‡ยพร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜ร…รร…ร‡ร‰ยนร„รรรˆร‰ยนยปยน ยปรˆร„ร‡ร‹ร• ยฝร‡รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡ ร†ยพรŠย‘ร‹ยปรŠยพยบยพร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รƒร‰รย† ร…รร†ร‡ยผยพร†ร†ร”ยพ ร†ร‡ ร ยฝร‡ร„ยผร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ยพ ร‹ยพร‰ย† ร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ยพ ร ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ยพ รŒรŠร„ร‡ยปรร˜ ย› รƒร‰รร‹รรยพรŠรƒรรŽ รŠรร‹รŒยนรรร˜รŽ ร‡ร†ร ร…ร‡ยผรŒร‹ ยนรƒร‹รŒยนย† ร„รร€รร‰ร‡ยปยนร‹ร•รŠร˜ ย›ร„ยนรŠร‹ร ร–ร‹ร‡ยผร‡ ร‡รยพร†ร• ยบร‡ร˜ร‹ย† รŠร˜ ยฆร‡ ยปร…ยพรŠร‹ร‡ ร‹ร‡ยผร‡ รร‹ร‡ยบร” รยพรŠร‹ร†ร‡ ร‡ยบ ร–ร‹ร‡ร… รŠรƒยนร€ยนร‹ร• ร รˆร‰รร†ร˜ร‹ร• ร…ยพร‰ร” รŠยผร„ยนยฟรยปยนร—ร’รยพ รƒร‰รร…รร†ร‡ยผยพร†ร†ร”ยพรร–รƒรŠร‹ร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ยพร‰ยนร€ร„รรรร˜ ยปร„ยนรŠร‹ร ร†ยพรˆร‰ยนยปร‡ร…ยพร‰ร†ร‡ รƒร‰รร…รร†ยนร„รร€รร‰รŒร—ร‹ ร–ร‹ร‡ ร€ยนรƒร‡ร†ร†ร‡ยพ ร†ยพยฝร‡ยปร‡ร„ร•รŠร‹ยปร‡ ร†ยนร‰ร‡ยฝยน รˆร‡ร„ยนย† ยผยนร˜ รร‹ร‡ รŒยผร‰ร‡ร€ร‡ร‚ รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ร‚ ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ย† รŠร‹ร ร…ร‡ยฟร†ร‡ ร€ยนร‹รƒร†รŒร‹ร• ร„ร—ยฝร˜ร… ร‰ร‹ร” ยฆร‡ยธร‰ร…ยธร— รŠยฝร…ยผยฝร…รŽร€ร— ยงร†รƒร€รŠร€ยฟยธรŽร€ร— ยงยบร‡ยบร’รยป ร†ยพรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพ รˆร‰รรรร†ร” ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รร€ร…ยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพ ร…ร‡ยผรŒร‹ รˆร‡ย† ร‰ร‡ยฟยฝยนร‹ร• ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ยพ ร†ยพร‰ยพยฝรƒร‡ ร†ยพรˆร‰รร…รร‰รย† ร…ร”ยพ รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡ร‰ยพรรร˜ ร รƒร‡ร†รร„รรƒร‹ร” ยป ร‡ยบร’ยพย† รŠร‹ยปยพ ร‰ยนร€ร‰ยพร‘ยพร†รยพ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽ ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ย‘ร†ร†ร”ยพ ร„รรยน รŠร„ร‡ร ยผร‰รŒรˆรˆร” รˆยนร‰ร‹รร ร ยฝยนยฟยพ รยพร„ร”ยพ ร†ยนร‰ร‡ยฝร” ยปรยฝร˜ร‹ ร„รยบร‡ ยป ร†ยนรŠรร„ร•รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร… รˆยพย† ร‰ยพรŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยพยฟรร€ร†ร ร„รยบร‡ยปรˆรŠรรŽร‡ร„ร‡ยผรรยพย† รŠรƒร‡ร… ยฝยนยปร„ยพร†รร ร†ยน ยปร„ยนรŠร‹ร รร„ร ร‡ร‹ยฝยพร„ร•ร†ร”ยพ รŠร„ร‡ร ร†ยนรŠยพร„ยพร†รร˜ รˆร‰ร ยฝร‡รŠร‹รยฟยพร†รร รŠยปร‡รรŽ รยพร„ยพร‚ ยฅร†ร‡ยผรยพ รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพ ร‡ยบร“ยพรƒร‹รยปย† ร†ร”ยพ รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡ร‰ยพรรร˜ ร รƒร‡ร†รร„รรƒร‹ร” รƒร‡รˆร˜ร‹รŠร˜ ยผร‡ยฝยนร…ร ยฝยพรŠร˜ร‹รร„ยพร‹รร˜ร…ร ยน รร†ร‡ยผยฝยน ร ยปยพรƒยนย† ร…ร ยธ ยผรˆร‹ยปร†ร ร‰รŠร†รˆร†ร…ร†ร ร€ยปร…ร†รˆร€รˆร‹ร–รŠร‰ร— ร€ ร…ยฝ รˆยธยฟรˆยฝรยธร–รŠร‰ร— ยชร†ยปยผยธ ร‚ยธร‚ ร†ร‰ร…ร†ยบร…ร“ยฝ ร„ร†รŠร€ยบร“ รƒร€ยผยฝรˆร†ยบ ร•ร‚ร‰รŠรˆยฝร„ร€ร‰รŠร‰ร‚ร†ร ยผยฝร—รŠยฝรƒร”ร…ร†ร‰รŠร€ ยบร‚รƒร–รยธร— ยฟยธรˆร‹ยนยฝยพร…ร“ร ยนรƒยธยปร†รŠยบร†รˆร€รŠยฝรƒยฝร ร€ ร†รˆยปยธร…ร€ยฟยธรŠร†รˆร†ยบ ร…ร†ร‰ร—รŠ ร€ร…ร†ร ร€ยผยฝรร…ร“ร ร€รƒร€ ร‡ร‰ยฝยบยผร†ร€ยผยฝรร…ร“รรยธรˆยธร‚รŠยฝรˆ ร…ยธร‡รˆยธยบรƒยฝร…ร…ร“รร…ยธ รˆยธยผร€ร‚ยธรƒร”ร…ร†ยฝ ร€ยฟร„ยฝร…ยฝร…ร€ยฝ ยบรƒยธร‰รŠร€ ร‡ร†รƒร€รŠร€ร‚ร€ ร•ร‚ร†ร…ร†ร„ร€ร‚ร€ ยนร€ยฟร…ยฝร‰ยธ ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡ร…ร†ร ร‰รˆยฝยผร“ ยบร† ร€ร„ร— ร‰ร†ยนร‰รŠยบยฝร…ร…ร“ร ร‡ร†รƒร€รŠร€รยฝร‰ร‚ร€ร ร€ยผยฝร†รƒร†ยปร€ย† รยฝร‰ร‚ร€ร ร€ ร•ร‚ร†ร…ร†ร„ร€รยฝร‰ร‚ร€ร รŽยฝรƒยฝร ร‡รˆร€ร‚รˆร“รŠร“ร รƒร†ยฟร‹ร…ยปยธร„ร€ ร† ยนร†รˆร”ยนยฝ ยฟยธ ร€ร…รŠยฝรˆยฝร‰ร“ ร‰ร†ร†รŠยบยฝรŠย† ร‰รŠยบร‹ร–ร‘ร€รร‰รƒร†ยยบร…ยธร‰ยฝรƒยฝร…ร€ร—ร€รˆยธยฟรˆยฝรยฝร…ร€ยฝร€ร ร…ยธร‚ร†ร‡ร€ยบรร€รร‰ร— ร‰ร†รŽร€ยธรƒร”ร…ร“ร ร…ยธรŽร€ร†ร…ยธรƒร”ร…ร“ร รˆยฝรƒร€ยปร€ร†ยฟร…ร“ร ร€ ร€ร…ร“ร ร‡รˆร†รŠร€ยบร†รˆยฝรร€ร ยตรŠร†รŠ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ÇÈÀÄÐÀÈÆÂÆÀÉÇÆÃԿ˽ÊÉ׺ƹÓÏÅÆÁÇƆ ÃÀÊÀϽÉÂÆÁ ¹ÆÈÔ¹½ ÅÆ ÆÅ ׺Ã×½ÊÉ× ÆÉƹÆ ȸÉÇÈÆÉÊȸŐÅÅÓĺÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀÆÅÅÆÁÕÂɆ ÊȽÄÀÉÊÉÂÆÁ ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÀ » ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ɹÀ»¾ÉÆÌ»ÑÁÎÊØ Ï»¾ËÆÔÎ ɾ»ÇÄ׆ ÏÁ §Ë½¾ÄÕÆÔ¾Ä×½Á ¼ÉÌÈÈÔ ÊÄÇÁ ÊÇÐÌ»† ÊË»Ì×ÒÁ¾ ½¾ÃĹÉÁÉ̾ÅÔÅ ϾÄØÅ ÄÁ½¾† ÉÇ» ÖÃÊËɾÅÁÀŹ ¹ ϸѽ ºÉ½»Æ ƹĸÅËÊÓ½ ÀÄÀ ÄÆÊÀº¸ÎÀÆÅÅÆ Æ¿¸¹ÆϽÅÓ Ƚ¸ÃÔÅÓÄÀ ÇÈÆÊÀºÆȽÏÀ×ÄÀÀŽÉÇȸº½¼ÃÀºÆÉÊ×ÄÀÀÍ ¾À¿ÅÀ À ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÀ §ÆÁ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ½ÄØ Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÇ» ÖÃÊËɾÅÁÀŹ ËÌ ʹÅÌ× ÉÆÎÀ¸ÃÔÅËÖ ¹¸¿Ë ƹ ÃÇËÇÉÌ× ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ÇÈÁɹ×ËÊØ Á Èǽ½¾É¿ÃÇ ÃÇËÇÉÔÎ ÊȾ† ÃÌÄÁÉÌ×Ë š¾À ÖËÇ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ º¹ÀÔ ½Ç† ŹÑÆÁ¾ÁÀ¹Ã¹É½ÇÆÆÔ¾Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔÖÃʆ ËɾÅÁÀŹ ƾ ÅǼÄÁ ºÔ ÁžËÕ ËÇ ÊÁÄÔ ÃÇËÇÉÌ× ÁÆǼ½¹ ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×Ë Ä×½Á » ÈÉÇϾÊʾ ËǼÇ ÁÄÁ ÁÆǼÇ ƹÉǽÆǼÇ ƾ½Ç† »ÇÄÕÊË»¹™ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ»ÈÉÇϾÊʾɹÀ»ÁËÁØ оÄÇ»¾Ð¾ÊÃǼÇǺҾÊË»¹ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ¾ Êdž ÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¾ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔ¾ ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÅÁ¼É¹ÏÁÇÆÆÔ¾ Á ÁÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØ ËÇÄÕÃÇ ƹɹÊ˹×Ë ËÇ Á Êdž ÏÁ¹ÄÕƹØ º¹À¹ ½ÄØ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ » ƹѾ ÊËɹƾƾÊÇÃɹҹ¾ËÊضËÇ¿¾ÇËɹ¿¹¾ËÊØ ƹ ƾºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔÎ ˾ƽ¾ÆÏÁØÎ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁÂÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÇÂƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÁ» ɹÀÄÁÐÆÔÎÊËɹƹÎÁ»ÅÁɾÈǽ»ÄÁØÆÁ¾Å »Æ¾ÑÆÁÎ ƹ½Æ¹ÏÁÇƹÄÕÆÔÎ ǺɹÀÇ»¹ÆÁ  ÇÊÆÇ»ÆÇÂÀ¹½¹Ð¾ÂÃÇËÇÉÔÎØ»ÄؾËÊØ̽¾É† ¿¹ÆÁ¾ÃÇÆËÉÇÄØƹ½ɹÊÑÁÉØ×Ò¾ÂÊØÖÃʆ ËɾÅÁÊËÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ× ¦¾ÃÇËÇÉÔ¾ ¹»ËÇÉÔ Ǻɹҹ×Ë »ÆÁ† ŹÆÁ¾ ƹ ÉÆÎÀ¸ÃÔÅƆÇÉÀÍÆÃÆ»ÀϽÉÂÀ½ À ÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÔÅƆÇÉÀÍÆÃÆ»ÀϽÉÂÀ½ ÇÈÀÏÀÅÓ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ ¥ÇËÁ»¹ÏÁÁ ʹÅÇÌË»¾É¿½¾† ÆÁØ ÊËɾÅľÆÁØ Ã ÌË»¾É¿½¾ÆÁ× ʾºØ » ɾ;ɾÆËÆÇ Êɾ½¾ ÊÄÌ¿¾ÆÁ¾ ͹ƹËÁІ ÆÇÂÁ½¾¾„ÊȹʾÆÁؔÅÁɹ ¹¼É¾ÊÊÁ»ÆÇÊËÕ ÈÉÇػľÆÁ¾ÃɹÂƾÂƾ˾ÉÈÁÅÇÊËÁÃÁƹ† ÃÇÅÔÊÄÁ× à ÅÁ¼É¹Æ˹Š ¹ ÅÁ¼É¹ÆËÇ» à ¹ºÇÉÁ¼¾Æ¹Å Á ˽ ¦¾ ÁÊÃÄ×йØ »ÄÁØÆÁØ ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊ˾ ƹ ÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ÄÁÏ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈÉÁÐÁÆÔ ÖÃʆ ËɾÅÁÀŹľ¿¹Ë ˾Åƾžƾ¾ ƾ»ÈÊÁÎdž ÄǼÁÁ ¹ º ÇÆÃÀÊÀϽÉÂÀÍ ÕÂÆÅÆÄÀϽÉÂÀÍ ÉÆÎÀ¸ÃÔÅÓÍ ŸÎÀÆŸÃÔÅÓÍ À ȽÃÀ»ÀÆ¿ÅÓÍ ÆÊÅÆнÅÀ×Í ƹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇËÇÅ ƹÊĹÁ† »¹×ËÊØ ÅÆǼÁ¾ ½É̼Á¾ ǺÊËÇØ˾ÄÕÊË»¹ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdžÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¾ ÈÉÁÐÁÆÔ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÇÃɹÑÁ»¹×ËÊØ » ËÇË ÁÄÁ ÁÆÇ ÈÇÄÁËÁ† оÊÃÁ  Á½¾ÇÄǼÁоÊÃÁ  ƹÏÁÇƹÄÕÆÔ  ɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔ ÁÄÁ ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÁ ϻ¾Ë ÐËǾґºÇľ¾ÌÈÉÇÐÆؾËÈɾÊËÌÈÆÌ×ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ¼ÉÌÈÈ Á ÊÄǑ» ƹʾľÆÁØ ¹É̺¾¿ÆÔ¾ ¹»ËÇÉÔ Ǻ ÖËÇÅ ¼Ç»ÇÉØË ÇËÃÉÔËÇ ¹ÆÁ¾ÄÕ œ¹ÆʾÉ %BOJFMF %BOJFMF (BO† TFS ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÊǻɾžÆÆÇ ÁÊËÇÉÁÁ » ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˾ ›¹Ä¾ Á ÈɾÀÁ½¾ÆË ™ÊÊÇÏÁ¹† ÏÁÁ ÈÇ ÁÀÌоÆÁ× ƾÍËØÆǼÇ ÈÁù ±»¾Â† ϹÉÁÁ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹Ä ÊÈɹ»ÇÐÆǾ ÁÀ½¹ÆÁ¾ „ª¾ÃɾËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÁ ¦™«§ ˾ÉÉÇÉÁÀÅ »  ¹È¹½ÆÇ ž»ÉÇȾ” /"50 TFDSFU "SNJFT 5FSSPSJTNJO8FTUFSO&VSPQF ªÇ¼Ä¹ÊÆǾ¼Ç ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØÅ ª±™»˾оÆÁ¾ľËÇɆ ¼¹ÆÁÀǻԻ¹ÄÁ» ¹È¹½ÆÇž»ÉÇȾ˾ɹÃËÔ ÃÇËÇÉÔ¾À¹Ë¾ÅÄÇ¿ÆÇÈÉÁÈÁÊÔ»¹ÄÁľ»ÔÅ ÁÃɹÂƾľ»ÔÅÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÁÅȹÉËÁØÅ ÐËǺÔ½ÁÊÃɾ½ÁËÁÉÇ»¹ËÕÁλ¼Ä¹À¹ÎÁÀºÁ† ɹ˾ľÂ ¶Ë¹ ÊËɹ˾¼ÁØ ÈÉÁžÆؾËÊØ Á ʾ† ¼Ç½ÆØ ÐËǺÔ»ÔÀ»¹ËÕÊËɹÎȾɾ½ÁÊĹÅÇÅ ÁÇÈɹ»½¹ËÕ»ÇÂÆÔÀ¹ƾÍËÕ ¥Ô ÃÇÊÆÌÄÁÊÕ ÁÊËÇÉÁÁ ÖÃÊËɾÅÁÀŹ ÈÉÁÐÁÆ ¾¼Ç ÃÉÁÅÁƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¾¼Ç ÁÊÈÇĆ ÆÁ˾ľÂ Á ÉÌÃǻǽÁ˾ľÂ §ÈÁɹØÊÕ ƹ ÖËÌ ºÇľ¾ ÁÄÁ žƾ¾ ½ÇùÀ¹Ë¾ÄÕÆÌ× º¹ÀÌ ÅÇ¿ÆÇ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ ȾɾÂËÁ à ¹Æ¹† ÄÁÀÌ ¹ÆËÁɾÄÁ¼ÁÇÀÆǼÇ „ȹÆÆÅÇľºÆ¹” » ®É¹Å¾ ®ÉÁÊ˹ ªÈ¹ÊÁ˾ÄØ ÌÊËÉǾÆÆǼÇ ;»É¹ÄØ ¼ ¦¹½¾¿½Ç «ÇÄÇÃÇÆÆÁÃdž »Ç ¥¹ÉÁ¾Â™Ä‘ÎÁÆÇ žÃ¹Ë¾ÉÁÆǪ¹Å̆ Ͼ»ÁÐ Á ¾Ò‘ ½»ÌÅØ ½¾»ÌÑùÅÁ ͹ÅÁÄÁÁ ÃÇËÇÉÔÎ ƾ ̽¹ÄÇÊÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ˹à ùà ÇÆÁºÔÄÁ»ŹÊùÎÁÊÃÉÔÄÁÊÕ›ª¥¡ÁÎ ƹÀÔ»¹×˾ґÁȹÆƼÉÌÈÈÇÂ1VTTZ3JPU §ÆÁƹ½¾ÄÁŹÊÃÁÁÈǽÆØÄÁÊÕƹ¹Å»ÇÆ» ®É¹Å¾®ÉÁÊ˹ªÈ¹ÊÁ˾ÄØ ¼½¾ÈÇÅÆǼǻ¾† ÃÇ»ÔÅ Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÅ Èɹ»ÁĹÅ ©ÌÊÊÃÇ ¨É¹»ÇÊĹ»ÆÇ ¯¾ÉûÁ ƾÄÕÀØ ƹÎǽÁËÕÊØ ÈÇÊËÇÉÇÆÆÁÅ Ä×½ØÅ §ÆÁ ºÔÄÁ » ÃɹÂƾ ƾÈÉÁÄÁÐÆÇ ǽ¾¿½¾ ÈÇÄÌǺƹ¿‘ÆÆÔ¾ t » »ÔÀÔ»¹×ÒÁÎ ÈĹËÕØÎ ØÉÃÁÎ ɹÊÏ»¾† ËÇà ›Á½¾ÇÉÇÄÁà ÖËǼÇ ¹ÅÇɹÄÕÆÇ¼Ç ÃÉÁ† ÅÁƹÄÕÆǼÇ Á Êùƽ¹ÄÕÆǼÇ »ÔÊËÌÈľÆÁØ ½¾»ÌѾúÔÄ»ÔÄÇ¿¾Æ»¡Æ˾Éƾ˾›Ⱦʆ ƾ½¾»ÌѾþÊËÕÊËÉÇÐùtɾžÂĚǿ¾ ϹÉØ ¼ÇÆÁ” ȾɾѾ½ÑÁ » „šÇ¼ÇÉǽÁϹ ¨ÌËÁƹÈÉǼÇÆÁ”§ÆÁÇËÃÉÔËÇÊÇ¿¹Ä¾ÄÁ ÐËÇ»ÎɹžÌ¿¾ƾºÔÄǨÇØʹšÇ¼ÇÉǽÁ† ÏԛʑÖËÇÈÉÇÁÊÎǽÁÄÇ»ÈÉÁÊÌËÊË»ÁÁ»¾† ÉÌ×ÒÁÎ ÃÇËÇÉÔ¾ºÔÄÁÃɹÂƾ»ÇÀÅÌÒ¾ÆÔ ÁκǼÇÎÌÄÕÊË»ÇÅ
››¤Ìƾ¾»©644:3*05›®©™¥™®©§ªª¡¡

šÇ¼ÇÎÌÄÕÊË»Ç » ®É¹Å¾ ®ÉÁÊ˹ ªÈ¹† ÊÁ˾ÄØ ƾ ºÔÄÇ ƹйÄÇÅ ÁÎ È̺ÄÁÐÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¨ÇƹйÄÌ ¼ÉÌÈȹ ÊÇÊËÇØĹ ÁÀ »ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ» ÍÁÄÇÊÇÍÊÃǼÇ ͹ÃÌÄՆ ˾˹ ¥œ¬ ǺӾ½ÁÆÁ»ÑÁÎÊØ Á ÊÇÀ½¹»ÑÁÎ ¼ÉÌÈÈÌ „›ÇÂƹ” Ã̽¹ »ÎǽÁÄÇ ÅÆǼÇ ÊË̽¾ÆËÇ» » ËÇÅ ÐÁÊľ Á ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁ ÅÌ¿ «ÇÄÇÃÇÆÆÁÃǻǠt ¨‘ËÉ ›¾ÉÀÁÄÇ» ¡½¾ÇÄǼÇżÉÌÈÈÔ„›ÇÂƹ”ºÔęľÃʾ ¨ÄÌϾɆª¹ÉÆÇ ÍÁÄÇÄǼ ÁÊÃÌÊÊ˻ǻ¾½ Á ¿ÌÉƹÄÁÊË §Æ ¹»ËÇÉ »Ê¾Î ¾‘ ˾ÃÊËÇ» Á ÃÇÆϾÈÏÁ ªÉ¾½Á ¾¼Ç ƹÁºÇľ¾ ¼ÉÇÅÃÁÎ „ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ” t ¹ÃÏÁÁ „œÇ»ÆÇ t ½É̼ ÁÄÁ »É¹¼” „ªÇ»É¾Å¾ÆÆǾ ÁÊÃÌÊÊË»Ç t ¼ÆÇ Á ºÄ¾»ÇËÁƹ” «ÇÄÇÃÇÆÆÁÃÇ»¹ Ìй† Ê˻ǻ¹Ä¹»ƾÈÉÁÄÁÐÆÔÎÁÇžÉÀÁ˾ÄÕÆÔÎ ¹ÃÏÁØÎ ºÌ½ÌÐÁƹžÊØϾº¾É¾Å¾ÆÆÇÊËÁ È̺ÄÁÐÆÇÀ¹ÆÁŹĹÊÕ¼ÉÌÈÈÇ»ÔÅʾÃÊÇÅ ÌйÊ˻ǻ¹Ä¹»ÈÄØÊùÎÁÇɼÁØλÊ̽¹Î » ÅÌÀ¾ØÎ »žËÉÇ ƹ£É¹ÊÆÇÂÈÄÇÒ¹½Á ƹ ¤ÇºÆÇÅ žÊ˾ ƹ ÅǼÁľ ¦¾ÁÀ»¾ÊËÆǼÇ ÊÇĽ¹Ë¹ » ÎɹŹÎ Á ˽ » ËÇÅ ÐÁÊľ Á Ê ɾº‘ÆÃÇÅ ƹ ÉÌùÎ £Ç¼½¹ ŹËÕ «ÇÄÇÃÇƆ ÆÁÃÇ»ÇÂÌ»Á½¾Ä¹¹ÃÏÁÁ„›ÇÂÆԔÈÇ˾ľ† »Á½¾ÆÁ× »ÔÀ»¹»ÑÁ¾Ìƾ‘ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ì× ƾ¼¹ËÁ»ÆÌ× ɾ¹ÃÏÁ× Çƹ ÈÉÁľ˾Ĺ » ¥ÇÊûÌ Á »Ô¼Æ¹Ä¹ ½ÇÐÕ ÁÀ ½ÇŹ ¦¹½Ø ÊÃÁ˹ĹÊÕʽ¾»ÇÐÃÇÂÈÇÐÌ¿ÁÅžÊ˹Š¹ ÈÇËÇÅÇƹʼɹ¿½¹ÆÊÃÁÅÅÌ¿¾Å„ʺ¹¼ÉÁ† Ŕ ˹ÃÊùÀ¹ÆÇ»©œ ½ÇÐÃ̾‘ÉǽÊË»¾Æ† ÆÁùŧÆÁ¿¹¿½¹ÄÁʻǾ¼Ç¹É¾Ê˹ ʻǾ ÁÀ»¾ÊËÆÇÊËÁ ÐËǺÔ ¾Ò¾ ºÇÄÕѾ ÈÉÇÊņ »ÁËÕÊئÇÈÇÄÁÏÁغÔĹ¼ÌŹÆÆÇ ¨Ç ÇÈÉÇÊÌ ›¯¡§¥  ÉÇÊÊÁØÆ ºÔÄÁ̺¾¿½¾ÆÔ ÐËÇ»ÀºÌÆËÇ»¹»ÑÁÎÊؽ¾† »ÇоÃƹ½ÇƹùÀ¹ËÕ£¹ÃÊùÀ¹ÆÇ»ÊÇÈÉdž »Ç½Á˾ÄÕÆÇÂÀ¹ÈÁÊþÃǽÆÇÂÁÀÁιÃÏÁ  „¥ÌÊÇÉ ½ÇÄ¿¾Æ ƹ ÃÇľÆØÎ ÊËÇØËÕ Á ÈÉdž Ò¾ÆÁØ ÈÉÇÊÁËÕ Ì Æ¹Ê ½¾Ø˾ľÂ ÁÀØÒÆÔÎ ÁÊÃÌÊÊË»” ©¾È¾ËÁÏÁ¾Â à ȹÆÆÅÇľºÆÌ » ®É¹Å¾ ®ÉÁÊ˹ ªÈ¹ÊÁ˾ÄØ Ø»ÁĹÊÕ ÇɼÁØ »Ç »ËÇÉÇÅ ÈÇ ÀƹÐÁÅÇÊËÁ Îɹž ¥ÇÊûÔ t » žÄÇÎÇ»ÊÃÇÅ ÊǺÇɾ Á ½É̼ÁÎ ÈÉÁÎdž ½¹Î „š¾ÊÇ»ÊÃÁ ѹº¹Ñ” ùà ƹÀ»¹Ä ÖËÇ ½¾ÂÊ˻ǿÌÉƹÄÁÊË¥¹ÃÊÁŪÇÃÇÄÇ» ѹ† ¼¹ÄÈÇÊËɹƾÁ½¹¿¾À¹¾‘Èɾ½¾Ä¹ÅÁ»¾ ÇÊû¾ÉƑÆÆÔ¾ϾÉûÁ»·¿Ædžª¹Î¹ÄÁÆÊþ ÇÊû¾ÉƑÆƹØ ϾÉÃÇ»Õ » ›¾ÄÁùÎ ¤ÌùΠ ÈÇÈÔËù Èǽ¿¾ÐÕ ÊǺÇÉ » š¹ÄËÁÂÊþ º ¨ÁÄÄ¹Ì ÇÊû¾ÉƾÆÁ¾ ÎɹŹ 9*** »¾Ã¹ » ¨ÊÃÇ»¾ ƹº¾¼ ƹ Èɹ»ÇÊĹ»ÆÔ ÎɹÅ » ›¾Æ¾ ù;½É¹ÄÕÆÔ ùËÇÄÁоÊÃÁ ÊǺÇÉ »£‘ÄÕƾ ÊÇÃÉÌѾÆÁ¾¨ÇÃÄÇÆÆǼÇÃɾÊ˹

» £Á¾»¾ Á ½É̼ÁÎ ¼ÇÉǽ¹Î ¦¹ÏÁÇƹÄÁÊËÔ »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁÊÕ ÖËÁÅ Á Ê˹ÄÁ ËɾºÇ»¹ËÕ ÇËžÆÁËÕÊ˹ËÕÁǺÖÃÊËɾÅÁÀž œÉÌÈȹ º¾Àº¹Ñ¾ÆÆÔÎ ½¾»ÁÏ ƹÀ»¹ÄÁ ʾºØÈÇÀÇÉÆÇÁ»ÌÄÕ¼¹ÉÆÇ1VTTZ3JPU¹¿¾ ƹ¹Æ¼ÄÁÂÊÃÇÅØÀÔþÖËÁÊÄÇ»¹À»ÌйËƾ† ÈÉÁÄÁÐÆÇ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ À¹ËÉ̽ÆØ×ËÊØ ½¹ËÕËÇÐÆÔÂȾɾ»Ç½¡¼ÇÉÕ£ÉÔÄÇ» ƹÈÁ† ʹ»ÑÁÂÇÆÁλ©ÇÊÊÁÂÊÃǼ¹À¾Ë¾ǼÉÇņ ÆÌ× Ê˹ËÕ× „§Ë „›ÇÂÆԔ ½Ç 1VTTZ 3JPU” ÁÎ ƹÀ»¹ÆÁ¾ Ⱦɾ»‘Ä ùà „šÌÆË ÃÁÊÇÔ ¹ žÄ¾Æ¹ £ÇÊË×оÆÃÇ Èɾ½ÄÇ¿ÁĹ „¨ÁÊՆ ÃÁÆ ºÌÆ˔ Ǽǻ¹ÉÁ»¹ØÊÕ ÐËÇ ÖËÇ » ʹÅÇÅ ϾÆÀÌÉÆÇÅ»¹ÉÁ¹Æ˾™½É̼Á¾ÇÈÈÇƾÆËÔ ƹÊ˹Á»¹×Ë ƹ ØÃǺÔ ºÇľ¾ ËÇÐÆÇÅ Ⱦɾ† »Ç½¾„›ÀºÌÆËÇ»¹»ÑÁ¾ÊػĹ¼¹ÄÁÒ¹”žÊÄÁ ¿¾ǺɹËÁËÕÊØùƼÄÁÂÊÃÁÅÊÄÇ»¹ÉØÅ ƾ ÁÊÈÇÄÕÀÌØ ¼Ä̺ÁÆÆǾ Á ÈǽÊÈ̽ÆǾ Èdž ÆÁŹÆÁ¾ ÖËÁÎ ÊÄÇ» ËÇ 1VTT t ÖËÇ ÃÇѾІ ù ÃÁÊù 3JPUtÖËǺÌÆË ÅØ˾¿ ¹˹ÿ¾ ºÌÆËÇ»¹ËÕ ÈÉÁÆÁŹËÕ ÌйÊËÁ¾ » ºÌÆ˾ ºÌÂÊ˻ǻ¹ËÕ ÑÌžËÕ Èɾ½¹»¹ËÕÊØɹÀ¼ÌÄÌ „¨ÌÊÁÃÁ”½ÇºÁÄÁÊÕʻǾ¼Ç ÖËÁÊÄÇ»¹ÁÁÎ ʾÂйÊÀƹ¾Ë»¾ÊÕÅÁÉ£оÅÌÇÆÁ »Á½ÁÅÇ Á ÊËɾÅÁÄÁÊÕ ®ÇËØ »Éؽ ÄÁ ÇÆÁ Á ÁÎ ÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔÁžÄÁ˹ÃÁ¾ÊÃÉÇÅÆÔ¾À¹½¹ÐÁ ¥ÆºÓ½ ÌÆÈÄÓ κ½ÊÅÓÍ ȽºÆÃÖÎÀÁ œ¸ºÅÆÀ¿º½ÉÊÅÆ ÏÊÆÈËÉɸ×ÉÆÃÀ¼¸ÈÅÆÉÊÔ ÀĽ½ÊÉø¹ÓÁÉÆÎÀ¸ÃÔÅÓÁ„ÂýÁ“ ÕÊƺ ɺƐºÈ½Ä×ÀÉÇÆÃԿƺ¸ÃÀ¸Ä½ÈÀ¸ÅÉÂÀ½ȸ¿† º½¼ÏÀÂÀªÉ¹ÀÌ¿¾ÈÇÊľ›§›¹Å¾ÉÁùÆÏÔ ºÉ¾½Á»ÑÁ¾Á½¾¾ÂÅÁÉǻǼǼÇÊÈǽÊË»¹ Ãdž ËÇÉÇ ºÉ¾½ÁÄÁ Á ÈÉÁÑÄÔ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÔ ɾ»ÇÄ×ÏÁÁ ¼ ÁÊùÄÁ ÈÌËÁ ÇÊĹºÄ¾† ÆÁØ Á À¹Î»¹Ë¹ ªªª© › „ÈĹƾ ¹Äľʹ” ƹÈÉÁÅ¾É ¾ÊËÕ ˹ÃÁ¾ ÊÄÇ»¹ „§ÃÇÆÐÁËÊØ »ÇÂƹ »Ê‘ ùÆËÇ ÌËÉØʑËÊØ ÌÊËÉÇÁËÊØ ¡ ÅÔºÉÇÊÁŻʑ ÐËÇÁž¾Å t»Ê‘ÀÇÄÇËÇ »Ê× Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆÌ× ÈÇÅÇÒÕ ƹ ǺÇÄ»¹ÆÁ»¹ÆÁ¾ ÁǽÌɹÐÁ»¹ÆÁ¾Ä×½¾Â°¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÂÅÇÀ¼ ÁÊÇÀƹÆÁ¾Ä×½¾ÂÊÈÇÊǺÆÔÃÁÀžƾÆÁ× ¨Çʾػ˹ÅιÇÊ ÅÔƾÀ¹Å¾ËÆÇÈǽžÆÁÅ ÁÎϾÆÆÇÊËÁƹ͹ÄÕÑÁ»Ô¾ÁÀ¹Ê˹»ÁÅÁÎ »ÖËÁ͹ÄÕÑÁ»Ô¾ϾÆÆÇÊËÁÈÇ»¾ÉÁËÕ£¹Ã ¥Ô ƹ½¾Å Ê»ÇÁÎ ¾½ÁÆÇÅÔÑľÆÆÁÃÇ» Ê»ÇÁÎÊÇ×ÀÆÁÃÇ»»ʹÅÇ©ÇÊÊÁÁ¶ÈÁÀǽ À¹ÖÈÁÀǽÇź̽¾ËɹÀÔ¼ÉÔ»¹ËÕÊؼɹƽÁ† ÇÀƹØÈÇʻǾÅÌŹÊÑ˹ºÌËɹ¼¾½ÁؼÁº¾ÄÁ ʹÅǼÇƾÈÇÃÇÉÆǼÇƹ ¾ÅľƹÉǽ¹ ÇÃÇƆ й˾ÄÕÆÇ¼Ç ƾǺɹËÁÅǼÇ̼¹Ê¹ÆÁؾ¼Çʹ† ÅÇÊÇÀƹÆÁØ ¡À ÄÁ˾ɹËÌÉÔ Á ÁÊÃÌÊÊË»¹ ÅÔÈÇÊ˾ȾÆÆÇ»ÔËɹ»ÁÅÁÎÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ× ÊÌÒÆÇÊËÕ ÇËÌÐÁÅ Î̽ǿÆÁÃÇ» ÇËǺՑÅ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

Ì ÆÁÎ ÇÎÇËÌ À¹ÆÁŹËÕÊØ ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾Å ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ÅÈÉÇϾÊÊÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉÇÁʆ ÎǽØË»¼Ä̺ÁƹÎƹÉǽÆÔÎŹÊʤÁ˾ɹ† ËÌɹ ˾¹ËÉÔ ÃÁÆÇt»Ê‘ºÌ½¾ËÁÀǺɹ¿¹ËÕ Á ÈÉÇÊĹ»ÄØËÕ ʹÅÔ¾ ÆÁÀžÆÆÔ¾ оÄÇ»¾† оÊÃÁ¾ ÐÌ»ÊË»¹ ¥Ô ºÌ½¾Å »ÊØоÊÃÁ Èǽ† ½¾É¿Á»¹ËÕ Á ÈǽÆÁŹËÕ ˹à ƹÀÔ»¹¾ÅÔÎ Î̽ǿÆÁÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ Ê˹ÆÌË ƹʹ¿½¹ËÕ Á »½¹ÄºÄÁ»¹ËÕ » оÄÇ»¾Ð¾ÊÃǾ ÊÇÀƹÆÁ¾ ÃÌÄÕË ʾÃʹ ƹÊÁÄÁØ ʹ½ÁÀŹ Èɾ½¹Ë¾ÄՆ ÊË»¹tÊÄÇ»ÇÅ »ÊØÃǺ¾ÀÆɹ»ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ › ÌÈɹ»Ä¾ÆÁÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»ÇÅ ÅÔ ÊÇÀ½¹½ÁÅ ιÇÊ Á ƾɹÀº¾ÉÁÎÌ ¥Ô ºÌ½¾Å ƾÀ¹Å¾ËÆÇ ÆÇ ¹ÃËÁ»ÆÇ Á ÈÇÊËÇØÆÆÇ ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ʹÅǽÌÉÊË»Ì ÐÁÆÇ»ÆÁÃÇ» »ÀØËÇÐÆÁÃÇ» º¾ÊÈÉÁÆÏÁÈÆÇÊËÁš×ÉÇÃɹËÁÀÅÁ»ÇÄÇÃÁ† ˹ºÌ½ÌË»ÇÀ»Ç½ÁËÕÊØ»½ÇºÉǽ¾Ë¾ÄÕ°¾Êˆ ÆÇÊËÕ Á ÈÇÉؽÇÐÆÇÊËÕ ºÌ½ÌË ÇÊžÁ»¹ËÕÊØ ÁÆÁÃÇÅÌƾÊ˹ÆÌËÆÌ¿ÆÔ Èɾ»É¹ËØËÊØ» Ⱦɾ¿ÁËÇÃÈÉÇÑÄǼÇ®¹ÅÊË»ÇÁƹ¼ÄÇÊËÕ ÄÇ¿ÕÁÇºÅ¹Æ ÈÕØÆÊË»ÇÁƹÉÃÇŹÆÁØ ¿Á† »ÇËÆÔ ÊËɹÎ ½É̼ Ⱦɾ½ ½É̼ÇÅ Á º¾ÀÀ¹† Ê˾ÆÐÁ»ÇÊËÕ Èɾ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƹÏÁÇƹÄÁÀÅ Á »É¹¿½Ì ƹÉǽǻ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç »É¹¿½Ì Áƾƹ»ÁÊËÕÃÉÌÊÊÃÇÅÌƹÉÇ½Ì t»Ê‘ÖËÇ ÅÔ ºÌ½¾Å ÄÇ»ÃÇ Á ƾÀ¹Å¾ËÆÇ ÃÌÄÕËÁ»ÁÉdž »¹ËÕ »Ê‘ÖËÇɹÊÏ»¾Ë‘ËŹÎÉÇ»ÔÅÏ»¾ËÇÅc šÌ½¾ÅºÉ¹ËÕÊØÀ¹Ä×½¾Âʽ¾ËÊÃÁÎ ×ÆÇѾ† ÊÃÁÎÄ¾Ë ¼Ä¹»ÆÌ×Ê˹»Ã̺̽¾Å½¾Ä¹ËÕƹ ÅÇÄǽ‘¿Õ Ê˹ƾÅ ɹÀĹ¼¹ËÕ ɹÀ»É¹Ò¹ËÕ ɹÊËľ»¹ËÕ ¾‘ ¥Ô ʽ¾Ä¹¾Å ÁÀ ÆÁÎ ÏÁÆÁ† ÃÇ» ÈÇÑÄØÃÇ» ÃÇÊÅÇÈÇÄÁËÇ»›ÇË˹ÃÅÔ ÖËÇʽ¾Ä¹¾Å™¹Äľʔ ¹½ÇļÇ ½Ç ȾɾÊËÉÇÂÃÁ ¿ £¾ÆƹƆ ÅĹ½ÑÁ ÈÁʹÄ „žÊÄÁ ÃÇÅ̆ÆÁºÌ½Õ ̽¹ÊËÊØ ƹÉÌÑÁËÕ ¾½ÁÆÊË»Ç Á ÊÁÄÌ £Çņ ÅÌÆÁÊËÁоÊÃÇ ȹÉËÁÁ ùà ÈÇÄÁËÁоÊÃdž ¼Ç ÁÆÊËÉÌžÆ˹ ªÇ»¾ËÊùØ ©ÇÊÊÁØ Ådž ¿¾Ë ºÔËÕ ºÔÊËÉÇ Èɾ»É¹Ò¾Æ¹ ÁÀ ǽÆǼÇ ÁÀÊÁÄÕƾÂÑÁλǽÆÇÁÀʹÅÔÎÊĹºÔÎÁ ÆÁÐËÇ¿ÆÔÎ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎ ÊÇǺҾÊË»” ¡˹ÃÁ¾Èɾ½¹Ë¾ÄÁƹÑÄÁÊÕ¥ªœÇɺ¹Ð‘»  °½º×Âƺ˜§ ¹¼¹½Ã¹¼Áº¾ÄÁªªª©¡ÊËÇÉÁØ À¹¼Ç»ÇÉÇ» Á Èɾ½¹Ë¾ÄÕÊË» t t ¥ tªt£ÀÉÀÏÂÀÅš °½Ã½ÇÀÅ£«É¾ËÕØÅÁ† ÉÇ»¹Ø ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆdžÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃ¹Ø »ÇÂƹt ¥ tªtÁ½É̼Á¾ÁÊËÇÐÆÁÃÁ °½º×Âƺ˜§¬Ã¹ÀÊÇÐtª œÇɺ¹Ð‘»»ÔÊùÀÔ»¹ÄÊØÈÇÖËÇÅÌÈǻǽÌÇÈɾ† ½¾Ä‘ÆÆÇÁƾǽÆÇÃɹËÆÇ»¡ÀɹÁÄÕÊÃÇÅȹÉĹžƆ ˾»;»É¹Ä¾¼„›Ê‘ ÐËÇØʽ¾Ä¹Äʪǻ¾ËÊÃÁÅ ªÇ×ÀÇÅ Øʽ¾Ä¹Ä»ÇÁÅØƹѾ¼ÇšÇ¼¹¥ÇÁʾؔ ÏÁË ÈÇ  »Å¸ÊÔ½º ˜¥ „¨Ø˹Ø ÃÇÄÇÆƹ” t ¥  t ª  » £ÇƼɾÊʾ ª±™ » ¼ „¥ÁÉ ÅÇ¿¾Ë

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

™¦¸Ãǻľ» ¶™±¾»¹Éƹ½À¾ š¦žÄՆ ÏÁÆÁºÇÄÕѹØѾɾƼ¹ÇÈÇÀÇÉÁ»ÑÁÎÊØȾ† ɾ½ƹÉǽÇÅÄÁÏ ¿¹¿½ÌÒÁÎÈÇ¿¹ËÕÉÌÃÌ ÁÈÇÄÌÐÁËÕÈǽÊÈÇÉվ̹žÉÁùÆϾ» › Ê»ØÀÁ Ê ÁÀÄÇ¿¾ÆÆÔÅÁ ɾ¹ÄÁØÅÁ ƾ† »ÇÄÕÆÇ»ÇÀÆÁù¾Ë»ÇÈÉÇÊ ¹˹ÃÄÁÌ¿º¾À† º¹Ñ¾ÆÆÔ Á ÌÊËɾÅđÆÆÔ¾ ʹÅÇÄ׺ǻ¹† ÆÁ¾Å ÌйÊËÆÁÃÁ 1VTTZ 3JPU ¬ ÆÁÎ ºÔÄÁ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁ ÇÆÁÈÇÄÌйÄÁÁÀ†À¹É̺¾¿¹ ºÇÄÕÑÁ¾½¾ÆÕ¼Á ƹÁÎÀ¹ÒÁËÌÁÈǽ½¾É¿† ÃÌ »ÔÊËÌÈÁÄÁ ÁÀ»¾ÊËÆÔ¾ ¹Å¾ÉÁùÆÊÃÁ¾ ª¥¡ §ÊǺÌ× À¹ºÇËÌ Ç ÆÁÎ ÈÉÇØ»ÄØÄ š š¾É¾ÀÇ»ÊÃÁ ½¹»ÆÇžÐ˹×ÒÁÂÊ»¾É¼ÆÌËÕ ½¾ÂÊË»Ì×ÒÌ׻ĹÊËÕ»©ÇÊÊÁÁ ɹ½ÁÖËǼÇ ¼ÇËÇ»ÔÂÀ¹Ë¾ØËÕÄ׺ǺÌÆËžÒ‘»;»É¹† ľ ÖËǼÇ ¼Ç½¹ ÇÆ »ÇÊÎÁÒ¹ÄÊØ ½¾ÂÊË»ÁØÅÁ ¼ÉÌÈÈÔ „›ÇÂƹ” Á ÈÇùÀÔ»¹Ä ÍÇËÇ «Ç† ÄÇÃÇÆÆÁÃǻǠÁ ¾‘ ÅÌ¿¹ ›¾ÉÀÁÄÇ»¹ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÇÆ ÌË»¾É¿½¹Ä ÐËÇ ÊÃÇÉÇ ÖËÁ Ä×½Á ƹÐÆÌË ½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ ÈÇ ϾÉÃÇ»ÆÇ ÄÁÆÁÁ Á ÐËÇ ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ÈǽÃÇÆËÉÇÄÕÆǾ š¾É¾† ÀÇ»ÊÃÇÅÌ13†¹¼¾ÆËÊË»Ç Èɾ½Ä¹¼¹×Ò¾¾ ËÔʽÇÄĹÉÇ»À»¾À½¹ÅÑÇ̆ºÁÀƾʹÀ¹Èǽ† ½¾É¿ÃÌ1VTTZ3JPU¾ÆÕ¼ÁÈÇÊËÌȹÄÁÁÁÀ ½É̼ÁΞÊË ™Å¾ÉÁùÆÊÃǾ ÉÌÃǻǽÊË»Ç ½ÇºÁÄÇÊÕ ʻǾ¼Ç ÈÌˑÅ ǺŹÆÆÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃÇ ½¾† Ź¼Ç¼ÁÁ §ÆÇ »Ê¾¼½¹ ƾƹ»Á½¾ÄÇ ©ÇÊÊÁ× ǼÉÇÅÆÌ× ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÌ× Á ºÇ¼¹ËÌ× ÁÊÃÇȹ¾ÅÔÅÁ ªËɾÅØÒÁ¾ÊØ Ã ÖËÇ ϾÄÁ ÈɾÀÁ½¾ÆËÔ ª±™ ÈǽÈÇÄÕÆÇ ɹÀÉÌÑÁÄÁ»Ä¹ÊËÕ£¨ªª ¹Êľ½ÇÅÀ¹ƾ Á ÊËɹÆÌ ¦Ç ©ÇÊÊÁØ »Ô½¾É¿¹Ä¹ ʾÉՑÀ† ÆÔÅÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅÊÃɾÈÇÅÊËɹÆÔØ»ÁÄÇÊÕ Èɹ»ÇÊĹ»Á¾ ÃÇËÇÉǾ » ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ʾÉՑÀÆÇ ÌÃɾÈÁÄÇÊÕ » ½ÌѹÎ ÉÇÊÊÁØÆ ¦¹ ÈǽÉÔ» Èɹ»ÇÊĹ»ÆǼÇ ÎÉÁÊËÁ¹ÆÊË»¹ Á½É̼ÁÎÅÆǼÇÃÇÆ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎÌÊËǾ» ÃÇËÇÉÔ¾̽¾É¿Á»¹×ËÄ×½¾Â»ÄÇƾÈɹ»Ç† ÊĹ»ÆÇ  ÅÌÊÌÄÕŹÆÊÃÇ Á ½É̼ÁÎ »¾ÉÇÁ† ÊÈÇ»¾½¹ÆÁ Á ÅǼÄÁ ºÔËÕ ƹÈɹ»Ä¾ÆÔ ɹÀÆÌÀ½¹ÆÆÔ¾ „¨ÌÊÁÃÁ” ÄØ »Ê¾Î ÆÔƾ Çо»Á½ÆÇ ÐËÇ ÉÌÃǻǽÊË»Ç ª±™ ¹ÃËÁ»ÆÇ »À½ÇÎÆÌËÕ ÊÈÇÃÇÂÆÇ ¡½ÇÄ ÃÇÅÅÌÆÁÀŹ ÉÌÎÆÌĔ ÏÁËÈǬÈÆ×Åƺ ·¨Ç¼ÉÌ¿¾ÆÁ¾»º¾À½ÆÌ©ÇÊÊÁØ ƹÁÊÎǽ¾99»¾Ã¹tª¨º tª »™Å¾† 99»¾Ã¹tª¨º tª »™Å¾† »¾Ã¹tª¨º tª »™Å¾† ÉÁùÆÊÃÇÅÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˾»«ÌÉÏÁÁ»¼„¯¾ÄÕ× »Ê¾Â ÅǾ ¿ÁÀÆÁ ºÔÄÇ ÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁ¾ ÃÇÅÅÌÆÁÀŹ ¥Æ¾ ̽¹ÄÇÊÕ ƹÂËÁ ÊÈǽ»Á¿ÆÁÃÇ» ªÉ¾½Á ÆÁÎ ÇÊdž ºÇ¾ žÊËÇ À¹ÆÁŹ×Ë ™ ¸Ãǻľ» Á ¶ ±¾»¹É½Æ¹½À¾ À¹ÊÄ̼Á ÃÇËÇÉÔÎ » ƹѾÅ ǺҾÅ ½¾Ä¾ ÈÉÇÊËÇ ƾdž ϾÆÁÅԔ ÏÁË ÈÇ œÈÆ¿¼Æº ¶  ¬¸ÈÊÓнº š  ·ÉÁ™ƽÉÇÈÇ»Á›Ä¹½ÁÅÁɨÌËÁƦ¹ÈÌËÁûÇÀ† ÉÇ¿½¾ÆÁ×t¥ tªt 
ย›ย›ยครŒร†ยพยพยปยฉ644:3*05ย›ยฎยฉย™ยฅย™ยฎยฉยงยชยชยกยก

รŠร‹ร‰ยพร…รร‹รŠร˜ รƒ ร…รร‰ร‡ยปร‡ร…รŒ ยผร‡รŠรˆร‡ยฝรŠร‹ยปรŒ รˆรŒร‹ย‘ร… ร„ร‡ยฟร†ร”รŽร†ยนยปยพร‹ร‡ยปรร‡ยบร…ยนร†ยนรŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽร†ยนย† ร‰ร‡ยฝร†ร”รŽร…ยนรŠรŠยชรŒยฝร˜รˆร‡ร‰ยนร€ร„รรร†ร”ร…ร…ยนร‹ยพร‰รยนย† ร„ยนร…ยชยฑย™ ร‰รŒรƒร‡ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡รŠร‹ร‰ยนร†ร” รˆร‰ยพรŠร„ยพยฝรŒร˜ รŠยปร‡รรˆร‡ร„รร‹รรยพรŠรƒรยพรยพร„ร รŒร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร‡ยฝร‡รˆรŒย† รŠร‹รร„ร‡ร‰ยนร€ยผร‰ร‡ร…รŠยปร‡ยพยผร‡รร„ร‡ร‹ยนร†ยนยบยนร€ยพยจย‘ร‰ร„ย† ยฎยนร‰ยบร‡ร‰ ร‹ยนร… ร‡รŠร‹ยนยปยนร„รรŠร• รŠร‹ยนร‰ร”ยพ รƒร‡ร‰ยนยบร„ร ยน ร†ร‡ยปร”ยพ ยนยปรยนร†ร‡รŠรร” ยบร”ร„ร ร€ยนยบร„ยนยผร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ย† ร†ร‡ ยปร”ยปยพยฝยพร†ร” รŠ ยบยนร€ร” ร†ร‡ รˆร‡ยผรยบร„ร ยบร‡ร„ยพยพ ร‹ร”รŠยนร…ยพร‰รรƒยนร†รŠรƒรรŽยปร‡ยพร†ร†ร”รŽร‰ยนยฝรรˆร‡ร„รร‹รย† รยพรŠรƒรรŽ รยพร„ยพร‚ ยผร„ยนยปร†ร‡ร‚ รร€ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽ ยบร”ร„ร‡ ร†ยพรŠร‡รŽร‰ยนร†ยพร†รยพรŠยปร‡รรŽร…ยนร‹ร‰ร‡รŠร‡ยป ยนร‹ร‡ รร‹ร‡ยบร” ยปร‡ร‚ร†รŒร†ยนรยนร„ยนยธรˆร‡ร†รร˜ ยญร‰ยพยฝยพร‰รรƒยฑยพร‰ร…ยนร† ย„ย›ร‡ร‚ร†ยน ร†ยน ร…ร‡ร‰ยพย” ยจร‰ยนยปยฝยน ยธรˆร‡ร†รร˜ รˆร‡ร‹ร‡ร… ร‹ยนรƒยฟยพยบยพรŠรˆร‰รรรร†ร†ร‡รˆร‡ร„รŒรรร„ยนยฝยปยพยนร‹ร‡ร…ร†ร”ยพ ยบร‡ร…ยบร”ยฐร‹ร‡ยบร”ร€ร†ยนร„ยน รŠรƒยพร…รร…ยพยพร‹ยฝยพร„ร‡ยชร‡ย† ยผร„ยนรŠร†ร‡รƒร†รยผรยซร•ยพร‰ร‰รยฅยพร‚รŠรŠยนร†ยนย„รŠยพร†ร‹ร˜ย† ยบร‰ร˜ยผร‡ยฝยนtรรŒยฝร‡ยปรร’ร†ยนร˜ร…ยนรŽรร†ยนรรร˜ย” ยปรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ร‡ร†รŠยปรยฝยพร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปรŒยพร‹ร‹ร‡ รร‹ร‡ยบยนร‘ย† ร†ร ยบร”ร„ร ยปร€ร‡ร‰ยปยนร†ร” รร€ร†รŒร‹ร‰ร ยน ยฝร„ร˜ ยปรยฝยน ยป ร†รรŽ ยบร”ร„ร รˆรŒร’ยพร†ร” รˆรŒรŠร‹ร”ยพ ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹รรยพรŠรƒร รŒรˆร‰ยนยปร„ร˜ยพร…ร”ยพ รŠยนร…ร‡ร„ยพร‹ร” ยฆยพร€ยนยฝร‡ร„ยผร‡ ยฝร‡ ร–ร‹ร‡ยผร‡ ยบยนร‘ร†ร ยบร”ร„ร รˆร‰ร‡ยฝยนร†ร” ร ร€ยนรŠร‹ร‰ยนรŽร‡ยปยนย† ร†ร” ร†ยน ร‡ยผร‰ร‡ร…ร†ร”ยพ ยฝยพร†ร•ยผร ยฏยพร„ร• ยบร”ร„ยน ร‡ยฝร†ยน t ร‡รˆร‰ยนยปยฝยนร‹ร• ยบยพรŠรˆร‡ร’ยนยฝร†รŒร— ยบร‡ร‰ร•ยบรŒ รŠ ร‹ยพร‰ย† ร‰ร‡ร‰รร€ร…ร‡ร… ยนรยนรƒร‹รรยพรŠรƒรรŠยฝร‰รŒยผรร…รร†ยพรŠยผร‡ย† ยปร‡ร‰รรยปร”ร…รร‰ยพยฟรร…ยนร…รยชร…รร‰ร‡ยปร‡ยผร‡ร‡ยบร…ยนร†ยน ร†ยนรยนร„รŠร˜ร‰ยนร€ยผร‰ร‡ร…ยฝร‰ยพยปร†ยพร‚ร‘ยพร‚รŠร‹ร‰ยนร†ร”ยกร‰ยนย† รƒยนรˆร‡ร„ร‡ยฟร†ร‡ร…รŒร‡ยบยปรร†ยพร†รร—ยพยผร‡ยปร‡ยปร„ยนยฝยพร†รร ร˜ยฝยพร‰ร†ร”ร… ร‡ร‰รŒยฟรยพร… ร‰ยนร€ยผร‰ร‡ร… รŠยนร…ร‡รŠร‹รร‚ร†ร‡ร‚ รŠร‹ร‰ยนร†ร” ยครยปรร ยน ร†ร”ร†ยพ ยชรร‰รร ย™ ยฝร‡ ร–ร‹ร‡ยผร‡ ยบร”ร„ยน ร‰ยนร€ยบร‡ร…ยบร„ยพร†ยน รˆร‰ยนยปร‡รŠร„ยนยปร†ยนร˜ ยทยผร‡รŠร„ยนย† ยปรร˜ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยฟยนร†ร” รƒร‡รŠร‡ยปรŠรƒรยพ ยบยนร†ยฝรร‹ร” ยฎยนย† ร‘รร…ยน ยซยนรร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพ ร‡รƒยนร€ยนร„รรŠร• ร…ยพยฟยฝรŒร†ยนย† ร‰ร‡ยฝร†ร”ร…ร รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒยนร…ร ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปยนยปร‘รร…ร รยพร„ร‡ยปยพรยพรŠรƒรร…ร ร‡ร‰ยผยนร†ยนร…ร ร—ยผร‡รŠร„ยนยปร‡ยป ยซยนรƒ รร‹ร‡ รร…ยพร˜ร‹ยนรƒร‡ร‚ยบร‡ยผยนร‹ร”ร‚ร‡รˆร”ร‹ร‡ยบร…ยนร†ยน ยนร…ยพย† ร‰รรƒยนร†รยนร… ร†รรยพยผร‡ ร†ยพ รŠร‹ร‡รร„ร‡ รˆร‡รˆร”ร‹ยนร‹ร• ร†ยน รˆร‰ร‡รร†ร‡รŠร‹ร• ร‰รŒรŠรŠรƒรŒร— รˆร‰ยนยปร‡รŠร„ยนยปร†รŒร— ยปยพร‰รŒ ยป รŒรŠร„ร‡ยปรร˜รŽ รƒร‡ยผยฝยน ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร”ยพ รˆร‰ยพร€รยฝยพร†ร‹ร” ยชยฑย™รˆร‰ร‡ยปร‡ร€ยผร„ยนร‘ยนร—ร‹ยฉร‡รŠรŠรร—รŠยนร…ร”ร…ยผร„ยนยปย† ร†ร”ร…ยปร‰ยนยผร‡ร… ยฉร†รŽร€ยธรƒร”ร…ร†ย†ร‡รˆยธยบร†ยบยธร— ร†รŽยฝร…ร‚ยธ ยจร‰ร ยปรŠยพร‚ ร†ยนร‘ยพร‚ รƒร‰รร‹รรยพรŠรƒร‡ร‚ ร‡รยพร†รƒยพ ร รร€ยบร”ย† ร‹ร‡รร†ร‡รŠร‹ร ร‰ร‡รŠรŠรร‚รŠรƒร‡ร‚ รˆร‡ร„รร‹รร€ยนรรร ร€ยนรƒร‡ย† ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน ร‡ ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร†ยนยปรรŠร‹ร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ ยป ร†ยนร‘ยพร‚ รŠร‹ร‰ยนร†ยพ ยบร”ร„ยน ร€ยนรˆร‰ร˜ร‹ยนร†ยน ยป ย„ร–รƒรŠร‹ร‰ยพร…รร€ร…ย” ยน ยป ยฝร‰รŒยผรรŽ รŠร‹ร‰ยนร†ยนรŽ t ยป ยฝร‰รŒยผรยพ รŠร„ร‡ยปยพรŠร†ร”ยพ ร‹ยพร‰ร…รร†ร” รŠรŒร‹ร• ร‡รŠร‹ยนยพร‹รŠร˜ ร‡ยฝร†ยน t ร†ยพยฝร‡ยปร‡ร„ร•รŠร‹ยปร‡ ร…ร‡ร„ร‡ยฝย‘ยฟร รˆร‡ร„ร‡ยฟยพย† ร†รยพร… ยฝยพร„ ร ยป ร†ยนร‘ยพร‚ รŠร‹ร‰ยนร†ยพ ร ยป ร€ยนรˆยนยฝร†ร”รŽ รŠร‹ร‰ยนร†ยนรŽย›ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรรŽรŠร‹ร‰ยนร†ยนรŽร–ร‹รยปยนร†ยฝยนย† ร„รรŠร‹รŠรƒรยพ ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ รร…ยพร†รŒร—ร‹รŠร˜ รˆร‡ย†รŠยปร‡ยพร…รŒ

ย„ยฝรรŠรƒร‰รร…รร†ยนรรยพร‚ย” ยญร‰ยนร†รรร˜ ยครร‹ยปยน ย„ร†ยพรŒยปยนยฟยพร†รยพร…ย” ยฑยปยพรรร˜ ย„ร‡รŠรƒร‡ร‰ยบร„ยพร†รย† ยพร…ย” ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ย„รˆร‰ร‡ร‹รยปยปยพร‰ร‡รรŠรˆร‡ยปยพยฝยนร†รร˜ย” ยญยฉยœ ยšร‡ร„ยผยนร‰รร˜ ย„ร‹ร˜ยฟรƒรร… ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รยพร… ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ร‰ร˜ยฝรƒยนย” ยกรŠรˆยนร†รร˜ ร ย„ร†ยน รˆร‡รยปยพ ร†ยพร†ยนยปรรŠร‹รย” ยšร—ร‰ร‡ ยงยšยชยž ร ร‹ ยฝ รˆร‰ยนยปยฝยน ยบยพร€ รŠยนร…ร‡ร‰ยนร€ร‡ยบร„ยนรรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ รˆร‡ร„รย† ร‹รร€ยนรรรยซยพร…ร†ยพร…ยพร†ยพยพ รƒยนรƒยบร”ร†ยพร†ยนร€ร”ยปยนร„ ร€ยนรƒร‡ร† ร–ร‹ร‡ ยฝยพร˜ร†รยพ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ย‘ร†ร†ร‡ยพ ร†ยน รˆร‡รยปยพ ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร†ยนยปรรŠร‹ร ร…ยพร‰ยน รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡ ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜ รƒยนรƒร…ร”รŒยบยพยฝรร„รรŠร• ยปร‡ยปรŠยพรŽรŠร‹ร‰ยนย† ร†ยนรŽร†ยพรˆร‰ยพยปร”ร‘ยนยพร‹ร„ยพร‹ร„รร‘ยพร†รร˜รŠยปร‡ยบร‡ยฝร” ยยพร‚รŠร‹ยปรยพรŠรŒยบร“ยพรƒร‹ร‡ยป รŠร‡ยปยพร‰ร‘รยปร‘รรŽร†ยนยฝย† ร‰รŒยผยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ ร†ยนยฝ ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร”ร…ร รรŒยปรŠร‹ยปยนย† ร…รรˆร‰ยนยปร‡รŠร„ยนยปร†ร”รŽยผร‰ยนยฟยฝยนร†ยปยฎร‰ยนร…ยพยฎร‰รรŠร‹ยน ยชรˆยนรŠรร‹ยพร„ร˜ ยบร”ร„รรŠรŒยฝร‡ร…รƒยปยนร„รรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร” รˆร‡รŠร‹ร รŽรŒร„รยผยนร†รŠร‹ยปร‡ ร‹ร‡ยพรŠร‹ร•ยผร‰รŒยบร‡ยพ ร†ยนร‰รŒร‘ยพร†รยพ ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ร‰ร˜ยฝรƒยน ยปร”ย† ร‰ยนยฟยนร—ร’ยพยพ ร˜ยปร†ร‡ยพ ร†ยพรŒยปยนยฟยพร†รยพ รƒ ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปรŒ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ย‘ร†ร†ร‡ยพรˆร‡ร…ร‡ร‹รยปยนร…ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ร‚ร†ยพย† ร†ยนยปรรŠร‹ร รร ร‹ร‡ยฟยพยฝยพร˜ร†รยพ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ย‘ร†ร†ร‡ยพ ยผร‰รŒรˆรˆร‡ร‚ร„รรรˆร‡รˆร‰ยพยฝยปยนร‰รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร…รŒรŠยผร‡ยปร‡ร‰รŒ รŠยปร˜ร€ยนร†ร†ร‡ยพรŠรŠร‡รˆร‰ร‡ร‹รยปร„ยพร†รยพร…รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพย† ร„ร—ยปร„ยนรŠร‹รร„รยบร‡รร†ร‡ร…รŒร„รรรŒ รรŠรˆร‡ร„ร†ร˜ร—ร’ยพย† ร…รŒ ร‡ยบร˜ร€ยนร†ร†ร‡รŠร‹ร รˆร‡ ร‡รŽร‰ยนร†ยพ ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ร‰ร˜ยฝรƒยน ยฅยนรƒรŠรร…ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŠร‰ร‡รƒ ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜ รร…ยผร‰ร‡ร€รร„ยฝร‡ร„ยพร‹ร„รร‘ยพร†รร˜รŠยปร‡ยบร‡ยฝร”ยœร‡รŠรŒย† ยฝยนร‰รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพ ร‡ยบยปรร†ยพร†รยพ ร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร„ร‡ รˆร‡ ร‹ร‰ร ยผร‡ยฝยนรƒร‡ร„ร‡ร†รรรƒยนยฟยฝร‡ร‚ร‡รŠรŒยฟยฝย‘ร†ร†ร‡ร‚ยงยฝร†ยนรƒร‡ ยฎยนร…ร‡ยปร†รรยพรŠรƒรร‚ รŠรŒยฝ ร†ยนร‘ย‘ร„ รŠร…ร˜ยผรยนร—ร’รยพ ร‡ยบรŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนรรˆร‡ร„ร‡ยฟรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรŽยนร‰ยนรƒร‹ยพย† ร‰รรŠร‹รรƒรยฆยซร‡ร„ร‡รƒร‡ร†ร†รรƒร‡ยปร‡ร‚ ยฅย™ร„ย‘รŽรร†ร‡ร‚ รยžยชยนร…รŒรยพยปรร ยนร‹ยนรƒยฟยพร†ยนร„รรรยพรŒรˆยพร‰ยปร”รŽ ยฝยปรŒรŽ ยฝยพยปรŒร‘ยพรƒ ร…ยนร„ร‡ร„ยพร‹ร†รรŽ ยฝยพร‹ยพร‚ ร†ร‡ ร ร†ยพ รŠรย‘ร„ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร”ร… ร‡ยผร‰ยนร†รรรร‹ร•รŠร˜ รŒรŠร„ร‡ยปร†ร”ร… รŠร‰ร‡รƒร‡ร… ร รˆร‰รยผร‡ยปร‡ร‰รร„ รƒยนยฟยฝรŒร— รร€ ร†รรŽ รƒ ยฝยปรŒร…ยผร‡ยฝยนร…ร€ยนรƒร„ร—รยพร†รร˜ยปรƒร‡ร„ร‡ร†รรร‡ยบร’ยพยผร‡ ร‰ยพยฟรร…ยน ร€ยน รŽรŒร„รยผยนร†รŠร‹ยปร‡ รˆร‡ ร…ร‡ร‹รยปยนร… ร‰ยพร„รย† ยผรร‡ร€ร†ร‡ร‚ร†ยพร†ยนยปรรŠร‹ร ยยพยปรŒร‘รƒร ยป รˆร‡รŠร„ยพยฝร†ยพร… รŠร„ร‡ยปยพ ร†ยนรŠร‹ยนรยปยนย† ร„ร ร†ยน ร‹ร‡ร… รร‹ร‡ รรŽ ยนรƒรรร˜ ร†ร‡รŠรร„ยน รˆร‡ร„รร‹รย† รยพรŠรƒรร‚ ยน ร†ยพ ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร”ร‚ รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰ ยชรŒร‹ร• ยฝยพร„ยน ร–ร‹ร‡ ร†ยพ ร…ยพร†ร˜ยพร‹ รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒ ร…ร‡ร‹รยปยนรรร˜ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ รˆร‡ ยฝยนร†ร†ร‡ร‚ รŠร‹ยนร‹ร•ยพ ร…ร‡ยฟยพร‹ ยบร”ร‹ร•รˆร‡ร„รร‹รรยพรŠรƒร‡ร‚ รยฝยพร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร‡ร‚ ร‰ยนรŠร‡ย† ยปร‡ร‚ ร†ยนรรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚รร„รร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ร‡ร‚ร†ยพร†ยนย† ยปรรŠร‹ร•ร—ยฆยพรŠร‡ร…ร†ยพร†ร†ร‡ร‡ยฝร†ร‡ รร‹ร‡ร…ร‡ร‹รยปยนรรร˜ ยบร”ร„ยน ร รˆร‡ร„รร‹รรยพรŠรƒร‡ร‚ ร†ร‡ ยฝร‡ร…รร†รร‰ร‡ยปยนร„ยน ร‰ยพร„รยผรร‡ร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร’ยนร˜ ย™ รˆร‡ร„รร‹รรยพย† รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร’ยนร˜ รƒร‰รร…รร†ยนร„ร•ร†ร‡ร‚ ร…ร‡ร‹รย† ยปยนรรร ร‹ร‡ยฟยพ ยบร”ร„ยน ย„ยšร‡ยผร‡ร‰ร‡ยฝรรยน รˆร‰ร‡ยผร‡ร†ร ยจรŒร‹รร†ยนย”ยถร‹ร‡ร„ร‡ร€รŒร†ยผรร‰ยปรŒร’รรŽรŠร˜ยปร‡ยปร„ยนรŠร‹ร• ร„รยบยพร‰ร‡รยฝร‡ยป ยถร‹ร‡ ยฟยผรŒรยพยพ ยฟยพร„ยนร†รยพ ยนร…ยพร‰รย†

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ùÆÊÃÇÂÈÇÄÁËÁоÊÃÇÂÖÄÁËÔ ÈǽÃÇËÇÉÌ× „ƾđ¼”¨ÌËÁÆ ùÃÖËÇʽ¾Ä¹ÄÁœÇɺ¹Ð‘» Á žÄÕÏÁÆ ž¼Ç À¹È¹½Æ¹Ø ÖÄÁ˹ ƾ Ä׺ÁË ËÃÇÆË»¾É½ÇÇËÊ˹Á»¹¾ËÁÆ˾ɾÊÔ©ÇÊÊÁÁ Á ž¿½ÌƹÉǽÆǾ Èɹ»Ç ÃÇËÇÉǾ ª±™ »Ê×½Ì ÈÇÈÁɹ×Ë ™ ÄÁº¾ÉÇÁ½Ô Ø»ÄØ×ËÊØ ¹ÃËÁ»ÆÔÅÁÈÇÅÇÒÆÁùÅÁª±™ ÊÁÎÉÌà ÇÆÁ ÃÇÉÅØËÊØ Ê ÁÎ ÈÇÅÇÒÕ× ÇÆÁ ľľ×Ë ¼ÇÄ̺ÌמÐËÌ»ÇÉ»¹ËÕÊØƹÇÄÁÅȻĹÊËÁ ÁÇÃÇÆй˾ÄÕÆÇɹÀÉÌÑÁËÕ©ÇÊÊÁ×›БÅ ˹à ¿¾ ÃÉÇ»ÆÇ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÔ ª±™ ÊÇ »É¾Å‘Æ›ËÇÉÇÂÅÁÉǻǻÇÂÆÔ¦ÇÌ»Ô ¸ ¼ÇÄÇÊÇ»¹Ä À¹ ›› ¨ÌËÁƹ ÆÇ ƾ Ø»† ÄØ×ÊÕ ¾¼Ç ÊËÇÈÉÇϾÆËÆÔÅ ÊËÇÉÇÆÆÁÃÇÅ ¥ÆǼÁÅ ƾ Æɹ»ÁËÊØ ¾¼Ç »Ä¹ÊËƹØ »¾ÉËÁ† ùÄÕ ¾¼Ç ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ÆÁ¾ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ× Ã À¹ÃÇÆÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ɹÊÈÇØʹ»† Ѿ¼ÇÊØ ®Ç½ÇÉÃÇ»ÊÃǼÇ »Áƹ ÃÇËÇÉǼÇ À¹ÃÄ×йĹÊÕ ƾ ÊËÇÄÕÃÇ » ƾÌÈĹ˾ ƹÄdž ¼Ç» ÊÃÇÄÕÃÇ » ʾÉՑÀÆÇÅ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇÅ »ÄÁØÆÁÁ ƹ ȹÉĹžÆË ÆÇ ºÇÄÕÑǾ ÐÁÊÄÇ ȹÉĹžÆ˹ÉÁ¾» Á ȹÉĹžÆËÊÃÁÎ ȹÉËÁ  ÈÇÄÌй»ÑÁÎÇËƾ¼ÇÅÀ½Ì ºÔÄÇÈÇÀÇÉÆÇÁ ÈĹо»ÆÇ Ê̽ÁËÕ »Å¾Ê˾ Ê ®Ç½ÇÉÃÇ»ÊÃÁÅ ÎÇËØÇÆÁÖËǼÇÀ¹ÊÄÌ¿Á»¹ÄÁ ¾¼ÇÇËÆÇѾ† ÆÁ¾Ãª¾»¾ÉÆÇÅÌ£¹»Ã¹ÀÌ ÃÅÁÄÄÁ¹É½¾É¹Å ê±™ ÃËÇÅÌ ÐËÇƾÊÈɹ»ÄؾËÊØÊÃÉÁ† ÅÁƹÄÇŻǻĹÊËÁÁ˽¦ÇÈÇÄÁËÁù¾¼Ç »ÖËÇÅÇËÆÇѾÆÁÁƹÎǽÁËÊØ»ɹÅùÎȽ† ¸ÃÔÅÓͺƿÄƾÅÆÉʽÁÀŽƹÍƼÀÄÆÉʽÁ™ ÃËǾ¼ÇÃÇÆÃÌɾÆËÔ °ËÇÇÆÁʽ¾Ä¹ÄÁ½ÄØ ©ÇÊÊÁÁ §Æ ÈÉÁÆØÄ ©ÇÊÊÁ× ȹ½¹×ÒÌ× ÁÀÉÌÃÈÕØÆǼÇžÄÕÏÁƹ ÁÈǽÆÁŹ¾Ë¾‘Ê ÃÇľÆ §Ð¾ÆÕ »¹¿ÆÔ¾ ÊÄÇ»¹ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ›› ¨ÌËÁƹ ÊùÀ¹Ä †Ä¾ËÆÁ ÁÀ»¾ÊËƾ† ÑÁ¹žÉÁùƾϝÇƹÄÕ½£¾Æ½¹ÄÄ„¸½Ì† Å¹× ¨ÌËÁÆ t Èɾ»ÇÊÎǽÆÔ ÄÁ½¾É žÅÌ ½ÇÊ˹ÄÊØ оÉËÇ»ÊÃÁ º¾ÊÈÇÉؽÇà ®ÇËØ À½¾ÊÕÅÇ¿ÆÇÌÊÄÔѹËÕÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÇËÉÁϹ† ˾ÄÕÆÔÎÇËÀԻǻǨÌËÁƾ¦ÇÖËÇÊÇ»¾É† ѾÆÆÇ ƾľÈÇ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ Ä×½Á ƾ ºÔÄÁ » ©ÇÊÊÁÁ ƾ Àƹ×Ë о¼Ç ̽¹ÄÇÊÕ ½ÇÊËÁÐÕ ÖËÇÅÌȹÉÆ×c¡Åƾù¿¾ËÊØ ºÔÄÇƾ»¾† ÉÇØËÆÔÅ ÐËÇÅÇÄǽÇÂÅÌ¿ÐÁƹt¨ÌËÁÆ ÉÌÃǻǽØ˹ÃÇÂÊËɹÆÇ ùéÇÊÊÁØ ÊÅǼ ÊÈɹ»ÁËÕÊØ Ê ƾÈÉÇÊËÔÅÁ À¹½¹Ð¹ÅÁ ¨Ç† ÊÅÇËÉÁ˾ Êо¼ÇÇÆƹÐÁÆ¹Ä ÁÐËÇÈÉÇÁʆ ÎǽÁËʾ¼Ç½ÆØc¸ÇоÆÕɹ½ ÐËÇÇÆÁÀºÉ¹Æ ¾Ò‘ ƹ ǽÁÆ ÊÉÇà ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ Ì ƾ¼Ç ¾ÊËÕ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁÁ¾ÊËÕÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÁ›ÔÀƹ† ¾Ë¾tƾÅÆǼÁ¾Êɾ½ÁÈɾÀÁ½¾ÆËÇ»ª±™ ½ÇÊËÁ¼¹ÄÁ˹ÃǼÇɾÂËÁƼ¹ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÁ ùà ¨ÌËÁÆ ¹¿¾ ƹ ÈÇÊľ½ÆÁÎ »ÔºÇɹΠ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÃǼ½¹¾¼ÇɾÂËÁƼÌȹÄÊ½Ç Çƻʑ ɹ»ÆÇ ÇÊ˹ÄÊØ »ÔѾ оÅ ɾÂËÁƼ Ä׺ǼÇ ÁÀÈɾÀÁ½¾ÆËÇ»ª±™” ›› ¨ÌËÁÆ ÈÇ ÈǻǽÌ ȹÆƼÉÌÈÈÔ »ÔÊùÀ¹ÄÊØ »ÈÇÄƾ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇ „¦Áо† ¼Ç ÎÇÉÇѾ¼Ç » ÖËÇÅ ƾË «¾Å ƾ žƾ¾ Ø ƾ ½ÌÅ¹× ÐËÇ ÁÎ ƹ½Ç ˹à ̿ ÊËÉǼÇ Ê̆ ½ÁËÕÀ¹ÖËǔ™¾¼ÇÈɾÊʆʾÃɾ˹ÉÕ¨¾ÊÃÇ» Èɾ½ÇÊ˾ɑ¼„›ƹѾÂÊËɹƾÁ¼É¹ËÕÊƹ† ÏÁÇƹÄÕÆÇÊËØÅÁ Á¼É¹ËÕÊɾÄÁ¼Á¾Ât»Ê‘ ɹ»ÆÇ ÐËÇ ÃÌÉÁËÕ ƹ º¾ÆÀÇÃÇÄÇÆþ” ¡ ÖËÇ Èɹ»ÁÄÕƹØ ÃÇÆÊ˹˹ÏÁØ ™ „ÈÌÊÁÃÁ” ¿¹¿½¹ÄÁÈÇÁ¼É¹ËÕÊɾÄÁ¼Á¾Â ÐËǺÔɹÀ† ÉÌÑÁËÕÊÃɾÈÔÊËɹÆÔ ¨ÉÁ¼Ç»ÇÉ »ÔÀ»¹Ä »ÇÄÆÌ »ÇÀÅÌÒ¾ÆÁÂ Ì ƾÃÇËÇÉÇ йÊËÁ ÅÇÄǽ‘¿Á » ©ÇÊÊÁÁ Á À¹È¹½ÆÔÎ ÊËɹƹÎ ¦Ç ½¹Ä¾ÃÇ ƾ Ì »Ê¾Î ¦¹ÈÉÁÅ¾É »¾ÄÁùØ ÍɹÆÏÌÀÊùØ Ⱦ»ÁϹ ¥Áɾ ¥¹ËÕ¾ À¹Ø»ÁĹ ÐËÇ ½¾»ÌÑÃÁ ÁÀ ¹ÆËÁÈÌËÁÆÊÃÇ ȹÆƼÉÌÈÈÔ ÊÇ»¾ÉÑÁÄÁ Ê»ØËÇ˹ËÊË»Ç »ÔÊËÌÈÁ» » Îɹž „¥Æ¾ ù¿¾ËÊØÇÆÁƾ»Å¾ÆؾÅÔ¾ ØÇÊÌ¿½¹×ÁÎ ½¾ÂÊË»Áد¾ÉÃÇ»ÕƾžÊËǽÄØÈǽǺÆÔÎ ¹ÃÏÁ” tÀ¹Ø»ÁĹÇƹ»ÖÍÁɾ˾ľùƹ† Ĺ „«›†¯¾ÆËɔ ¥Ô ¹Æ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÄÁ ̼dž ÄÇ»ÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ÅÆǼÁÎ ÊËɹÆ ¨Ç½ÇºÆÔ¾ ½¾ØÆÁØ ƹùÀÔ»¹×ËÊØ ÈɹÃËÁ† оÊÃÁ»Ç»Ê¾Î¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹Î¡®¹ÅÇ»ÆÁо† ÊÃÁÂÊ̽ƾ»ÔѾÄÀ¹ɹÅÃÁ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ʹÆÃÏÁ t ¼Ç½¹ §ËÆÇÊÁ˾ÄÕÆǾ ºÇÄՆ ÑÁÆÊË»Ç ÉÇÊÊÁØÆ Êľ½Á»Ñ¾¾ À¹ ÈÉÇϾʆ ÊÇÅ ̺¾¿½¾ÆÇ ÐËÇɾѾÆÁ¾Ê̽¹Èǽ¾ÄÌ ºÔÄÇ ƾÀ¹»ÁÊÁÅÔÅ šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÉÇÊÊÁ† ØÆ ½Ç ÁÆÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔÎǺ¹ÃÏÁÁ ƾ ÁÀžÆÁÄÁ ʻǾ¼Ç ÇËÆÇѾÆÁØ Ã Ê̽¾º† ÆÇÂÊÁÊ˾ž¶£ÇÎ „'PSCFT”ª±™ ÈÉÁ† 'PSCFT”ª±™ ÈÉÁ† ”ª±™ ÈÉÁ† ÊǾ½ÁÆÁÄÊØ Ã ÈÉÇËÁ»ÆÁùÅ 1VTTZ 3JPU „1VTTZ3JPU»ÇÉ»¹ÄÁÊÕ»ϾÉÃÇ»Õ ÈÄØʹÄÁ »ÇÃÉ̼ ¹Ä˹ÉØ ÈÉÇÁÀÆÇÊÁÄÁ ƾÈÉÁÊËdž ÆÔ¾ ÅÇÄÁË»Ô t À¹Ø»ÁÄ ÇÆ t ¨Ç†ÅǾÅÌ ÖËÇ ËɾºÌ¾Ë ƹùÀ¹ÆÁØc ¸ ¹ÈÄǽÁÉÌ× ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂÊÁÊ˾žÈɹ»ÇÊ̽ÁØ ÃÇËÇÉ¹Ø ƹÃÇÆ¾Ï ½¹Ä¹ ÈÇÆØËÕ ÐËÇ Ì ϾÉû¾Â ¾ÊËÕ Èɹ»¹” ªËÇÉÇÆÆÁÃÇ» ȹÆƼÉÌÈÈÔ 1VTTZ 3JPU»œ¾ÉŹÆÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾¹»¼ÌÊ˹ ¼Ç½¹ÌÊËÉÇÁÄÁÈǽǺÆÔÂѹº¹ÑÈÉÁÈÉdž »¾½¾ÆÁÁ žÊÊÔ » £‘ÄÕÆÊÃÇÅ ÊǺÇɾ » À¹† ÒÁËÌ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ QVTFL »Ô»¾Ä¹ ÁÀ ÊǺdž ɹ ÇÎɹƹ ¨É¾½Ê˹»Á˾ÄÁ ùËÇÄÁоÊÃÇ ϾÉûÁ ƹÈÁʹÄÁ À¹Ø»Ä¾ÆÁ¾ » ÈÇÄÁÏÁ× ›ÔÈվńÀ¹”c©ÇÊÊÁÂÊùؼ¹À¾Ë¹tt ʾÆËغÉØ
››¤Ìƾ¾»©644:3*05›®©™¥™®©§ªª¡¡

„¨ÇÃÇ»£‘ÄÕÆÊÃÇÅÊǺÇɾºÔÄƹÉÌѾÆ tÅÔƾÅÇ¿¾ÅÁƾÎÇËÁÅÖËǼÇ˾ÉȾËՔ tÀ¹Ø»ÁÄÊ»ØÒ¾ÆÆÁéǺ¾ÉË£ÄØÂƾ¦¹† ÉÌÑÁ˾ÄØÅ ¼ÉÇÀÁË ½¾Æ¾¿ÆÔ ÑËɹÍ ÁÄÁ ½ÇËɑÎľËË×ɾÅÆǼÇÀ¹ÃÄ×оÆÁØ ÊÇǺ† Ò¹¾Ë 'SBOLGVSUFS 3VOETDIBV ¡ ÆÁùÃǼÇ ÑÌŹ»œ¾ÉŹÆÁÁÁ½É̼ÁÎÊËɹƹÎ ¦¾ÄÕÀØƾÊùÀ¹ËÕÁÇËÇÅ ÐËÇѹº¹Ñ ÊÇÈÉǻǿ½¹ÄÊØ ÈÇÊľ½Ì×ÒÁÅÁ ÃÉÁÅÁ† ƹÄÕÆÔÅÁÈÉÇϾÊʹÅÁ¬ÃɹÁÆÊùؼÉÌȆ ȹ 'FNFO ÊÈÁÄÁĹ ½É¾»ÆÁ ¨ÇÃÄÇÆÆÔ ÃɾÊË»£Á¾»¾¡ÖËǽ¾ÂÊË»ÇÇùÀ¹ÄÇÊÕÀ¹† ɹÀÁ˾ÄÕÆÔÅ›¹Æ½¹ÄÁÀÅÊÃɾÊËÇÈÇ»¹ÄÇÅ » ©ÇÊÊÁÁ »ÀØÄÁ ƹ ʾºØ ƹÉǽǻÇÄÕÏÔ › ɹÀÆÔÎɾ¼ÁÇƹκÔÄÇÊÈÁľÆÇƾÊÃÇÄÕÃÇ ÈÇÃÄÇÆÆÔÎȹÅØËÆÔÎÃɾÊËÇ» ÎÇËØÈÇƾ† ÃÇËÇÉÔÅÊ»¾½¾ÆÁØÅÌйÊËÆÁÏÔ1VTTZ3JPU ƾǽǺÉØ×Ë»ÇÄÆÌÃɾÊËÇÈÇ»¹Ä¹¦Çùà ¼Ç»ÇÉÁËÊØ » ǽÆÇÅ ÁÀ ÊÇǺҾÆÁ ¡Æ˾Ɇ ƾ˹„ ¹É¹ÀÆÔ¾ºÇľÀÆÁºÔ»¹×ËƾËÇÄՆ ÃÇ ˾ľÊÆÔ¾ ÆÇ Á ÈÊÁÎÁоÊÃÁ¾” ¦¾ÄÕÀØ ÁÊÃÄ×ÐÁËÕ ùÃǼdžËÇ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁØ Źʆ ÊÇ»ÔÎ »ÔÊËÌÈľÆÁ ƾ½Ç»ÇÄÕÆÔÎ » ËÇÅ ÐÁÊľÁ»À¹ÒÁËÌ1VTTZ3JPU »ËÇÅÐÁÊľ Á ÊÇ ÊÄÌйØÅÁ ÃɾÊËÇÈÇ»¹Ä¹ Á ½É̼ǼÇ »¹Æ½¹ÄÁÀŹ¨Ç½ÈÉÁÃÉÔËÁ¾ÅÅÇËÁ»¹ÏÁÁ Èǽ½¾É¿ÃÁ1VTTZ3JPU»£¹À¹ÆÁ¡¹ÆÁ† 1VTTZ3JPU»£¹À¹ÆÁ¡¹ÆÁ† 3JPU»£¹À¹ÆÁ¡¹ÆÁ† 3JPU»£¹À¹ÆÁ¡¹ÆÁ† »£¹À¹ÆÁ¡¹ÆÁ† ľ»ÊÃÁ ̺ÁÄ ¿¾ÆÌ Á ¾‘ ŹËÕ ¹ ƹ Ê˾ƾ ÁÎ ÃÉÇ»Õ× ƹÈÁʹÄ „'SFF 1VTTZ 3JPU” 

ÈÇĹ¼¹Ø ÐËÇ »Ê‘ ºÌ½¾Ë ÊÈÁʹÆÇ ƹ ÈÌʾà ¦¾ ̽¹ÄÇÊÕ ™ ʾÆËغÉØ ¼Ç½¹ † ľËÆÁ ¼É¹¿½¹ÆÁÆ ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁ » œ¾É† ŹÆÁÁ ¹ÉÇ¿½‘ÆÆÔ»©ÇÊÊÁÁ ǺÄÁÄоɆ ÆÁĹÅÁÁÃÇÆÌ»®É¹Å¾®ÉÁÊ˹ªÈ¹ÊÁ˾ÄØ ¨ÉÁ À¹½¾É¿¹ÆÁÁ ÇÆ À¹Ø»ÁÄ ÐËÇ ÊÇÊËÇÁË ƹÌБ˾»ÈÊÁÎÇƾ»ÉÇÄǼÁоÊÃÇŽÁÊȹƆ ʾɾ ™ ʾÆËغÉØ ÊÇÊËÇØÄÊØ ɹÀɾёƆ ÆÔ »Ä¹ÊËØÅÁ ½Ç йÊÇ» „¥¹ÉÑ ÅÁĆ ÄÁÇÆÇ»” ¼½¾ÆÁùÃÁÎÅÁÄÄÁÇÆÇ»ƾºÔÄÇ ¥Ç¿¾ËºÔËÕƾÊÃÇÄÕÃÇËÔÊØÐ ¹Ã»¾Ð¾ÉÌ ÇÊ˹ÄÁÊÕ¾½ÁÆÁÏÔ£ÇÉÇоŹÉÑÅÁÄÄÁdž ÆÇ» ÈÉÇ»¹ÄÁÄÊØ ©¹À½ÌËÔ¾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì׆ Ҿ ÈɾÊÊÇ ¹ÅÇɹÄÕÆÔ¾ »ÔÎǽÃÁ 1VTTZ 3JPU ƾ ÈÇÅǼÄÁ ªÇÊ˹» ɹÀÆÇѾÉÊËÆÔ ž½ÁÆÊË»¹ t ƾË ¤Á½¾É¹ t ƾË «É¾ºÇ»¹† ÆÁ à »Ä¹ÊËØÅ »ÔÃÉÁÃÁ»¹ÄÇÊÕ ÅÆÇ¼Ç ÆÇ ÆÁо¼Ç ÊÁÊ˾ÅÆǼÇ Á ɹÀÌÅÆǼÇ £ÉÇÎLj ÆÔ¾ŹÉÑÁÈÉÇÑÄÁÁ»ƾÃÇËÇÉÔνÉ̼ÁÎ ¼ÇÉǽ¹Î¡ÖËÇÄÁÑÆÁÂɹÀÊ»Á½¾Ë¾ÄÕÊ˻̆ ¾ËÇƾ½Ç»ÇÄÕÊË»¾ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÂйÊËÁÅdž Äǽ‘¿Á Á Ç »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÃÉÁÅÁƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈǽǺÆÔιÃÏÁ ÊÊÇ»¾ÉѾÆÁ¾ÅÃÇËÇÉÔÎ ƹ½Ç»¾ÊËÁ¼ÌŹÆÆÌ× ɹÀÌÅÆÌ× ÆÇɾÑÁ† ˾ÄÕÆÌ× ºÇÉÕºÌ ¨¾Ð¹ËÕ ÇËÇÀ»¹Ä¹ÊÕ „›Ê¾ ÈÇÆÁŹ×Ë ÐËÇÇÈÈÇÀÁÏÁØƾǺÎǽÁŹ ÆÇ ƾÇÈÈÇÀÁÏÁØɾ»ÇÄ×ÏÁÇÆÆÔÎƹÉÏÁÊÊÇ» ¹ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔÎ » ºÌ½ÌҾŠÊËɹÆԔ ¡ÊÖËÁÅƾÄÕÀØƾÊǼĹÊÁËÕÊØ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸ ¬£ šš£

¢©½ÉɸÈ

š¦ŸŸ¨¥ ·¥˜§¨©ª«§¥¦©ª´   Ÿ¤¥¥ ¦™±©ªš˜ šÓ¾Àĸ›ǺҾÊË»¾¾ÊËÕÇȹʾÆÁ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á¾ÊËÕÈǽÄÁÆƹØƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÊË՝ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕƹØǺ† ĹÊËÕ½ÄØÁÆ˾ÉÈɾ˹ÏÁÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÎÀƹÆÁÂtÊÇÏÁ¹ÄÕÆǾÁÀžƾÆÁ¾ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÊËɹÎÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁƹùÀ¹ÆÁØÁÀžƾÆÁØǺҾÊË»¹

,4FTTBS

7*&840/$3*.*/"-*5:"/%$)"/(&40'40$*&5: 4VNNBSZ'FBSPGDSJNFBOEHFOVJOFQVOJTINFOUDPFYJTUJOUIFTPDJFUZ4PDJBMDIBOHFTJTBOBEEJUJPOBMGJFMEGPSUIF JOUFSQSFUBUJPOPGDSJNJOPMPHJDBMLOPXMFEHF ,FZXPSETGFBSPGDSJNFQVOJTINFOUDIBOHFTPGTPDJFUZ

šº½¼½ÅÀ½¡ÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ»ÇÀÀɾÆÁ ÈǽɹÀÌž»¹×Ë » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÇÈÉÇÊÔ ƹʾ† ľÆÁØÇÅƾÆÁØÎ ÇËÆÇѾÆÁÁÁÄÁÊËɹιÎ ÈÉÇËÁ» ػľÆÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ Ê»ØÀ¹ÆÔ Ê Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÁÄÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁØÅÁ ªÈɹ† ÑÁ»¹×Ë ƹÈÉÁÅ¾É Ç ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÁÄÁ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľ† ÆÁ » ÊËɹƾ » Ç˽¾ÄÕÆÇÅ ¼ÇÉǽ¾ ÁÄÁ » йÊËÁ¼ÇÉǽ¹ Èɾ¿½¾»Ê¾¼ÇÇËÇÅ »ÇÀÉÇÊĹ ÁÄÁ ÈÇÆÁÀÁĹÊÕ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ¡ÄÁ Èɾ½† Ĺ¼¹×ËÊÈÁÊÇÃÊǻʾÅɹÀÄÁÐÆÔÎÊÁË̹ÏÁ ÊÇ»¾ÉѾÆÁØÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƾÈɹ»Çƹ† ÉÌѾÆÁ»ÐÁÊËÇÅ»Á½¾ ÁÈÉÇÊØËÁÀƾ¼Ç »ÔÊËÉÇÁËÕ Ê̺ӾÃËÁ»ÆÌ× ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄՆ ÆÇÊËÕËØ¿¾ÊËÁÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ¡ÄÁÊÈɹ† ÑÁ»¹×Ë Ç ËÇÅ ùÃÇ ˻ÆÃƺÅƆÇȸºÆºÆÁ Ƚ¸ÂÎÀÀ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÎ ̼dž ÄÇ»ÆÔÎÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ»Ç˽¹‘ËÊØÈɾ½ÈÇÐ˾† ÆÁ¾ ÈÉÁÖËÇŽ¾ØÆÁ¾½ÇÄ¿ÆǺÔËÕÃɹËÃÇ ÇÈÁʹÆÇ ƾ ËÇÄÕÃÇ ˹à „̺ÁÂÊ˻ǔ ÁÄÁ „ɹÀºÇ” ÆÇ ƹÈÉÁÅ¾É „̺ÁÂÊË»Ç ÈÇÊľ ÊÊÇÉÔ»º¹É¾”ÁÄÁ„ƹȹ½¾ÆÁ¾ƹÈÇ¿ÁÄdž ¼Ç ÅÌ¿ÐÁÆÌ » ¼ÇÉǽÊÃÇÅ ȹÉþ” ½ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ÇÈØËՆ˹ÃÁ ÈÇÊËÉǾÆ ɾÂËÁƼ ÃÇËdž ¢Ã¸ËÉ ©½ÉɸÈ t ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ½ÇÃËÇÉ Èɹ»¹ ÐľÆ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ œ¹ÅºÌɼ ­¾½¾É¹ËÁ»Æ¹Ø ©¾ÊÈ̺ÄÁùœ¾ÉŹÆÁØ &†NBJMLMBVT!TFTTBSEF ‚£ª¾ÊÊ¹É  ¨¾É¾»Ç½ ÅÁËÉÁ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ ±¾Ê˹ÃÇ» 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÉÔ ƹ½Ä¾¿ÁË ÈÉÇËØÆÌËÕ ÇË ʹÅǼÇ ËØ¿‘† ÄǼÇ ƹùÀ¹ÆÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ÊžÉËÆÇ ùÀ† ÆÁ ÁÄÁ ÈÇ¿ÁÀƾÆÆǼÇ ÄÁѾÆÁØ Ê»ÇºÇ½Ô ½Ç ʹÅǼÇ đ¼ÃǼÇ ƹùÀ¹ÆÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ½¾Æ¾¿ÆǼÇ ÑËɹ͹ ¡ÄÁ ÊÈɹÑÁ»¹×Ë Ç ÊËɹξ Ⱦɾ½ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ƹÈÉÁÅ¾É Ç ËÇÅ ƹÊÃÇÄÕÃÇ»¾ÉÇØËÆÔŽÇÈÌÊù×˽ÄØ ʾºØÇÈÉÇѾÆÆÔ¾Ê˹ËÕ»ÊÃÇÉÇŻɾžÆÁ ¿¾ÉË»ÇÂƹÊÁÄÁØ ÁÄÁƾÈɾ½ÈÉÁÆØÄÁÄÁ ÇÆÁÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾žÉÔÈɾ½ÌÊÅÇËÉÁ† ˾ÄÕÆÇÊËÁ ƹÈÉÁÅ¾É ÇÆÁ»¾Ð¾É¹ÅÁƾÈdž ÃÁ½¹×Ë½ÇŹÁÄÁÁž×ËÈÉÁʾº¾º¹ÄÄÇÆÊ ȾɾÐÆÔż¹ÀÇÅ ¡ÄÁÊÈɹÑÁ»¹×Ë¿¾ÉË» ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɾÊËÌÈľÆÁØ ƾÀ¹Ø»ÄØÄÁÄÁ ÇÆÁ ÁÄÁ ÃËdžÄÁºÇ ½É̼Ç  Ç ÈɾÊËÌÈľ† ÆÁÁ t ˹à ƹÀÔ»¹¾Å¹Ø ¿¸×ºÀʽÃÔɸ× »Æ† ÊƺÅÆÉÊÔ t ˹ÿ¾ ùÃ Ç ÅÇËÁ»¹Î À¹Ø»Ä¾† ÆÁØÁÄÁƾÀ¹Ø»Ä¾ÆÁØ ¦¹½‘¿ÆÔ¾ Ê»¾½¾ÆÁØ Ǻ ÖËÁÎ »¾Ò¹Î Áž×˺ÇÄÕÑǾÀƹоÆÁ¾½ÄØÈÇÄÁËÁÃÁ » ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ½ÄØË»ÆÃƺÅÆÁÇÆÃÀÊÀÂÀ®ÇËØ ¼Ç½Ç»¹Ø ̼ÇÄǻƹØ Ê˹ËÁÊËÁù ɹÊÊŹËÉÁ† »¹¾ËÊØùûÁ½¼É¹½ÌÊÆÁù ÃÇËÇÉÔÅÅÇ¿† ÆÇÁÀžÉÁËÕǺҾÊË»¾ÆÆÔÂÃÄÁÅ¹Ë »Ê‘¿¾ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆǺÄÁ¿¾Ã¿ÁÀÆÁƹÎǽØËÊØ»ÇÀ† ÀɾÆÁØ ƹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÃÇËÇÉÔÅÁ ÅǼÌË ºÔËÕÁÀžɾÆÔÃÇľº¹ÆÁØ»ǺҾÊË»¾ÆÆÇ ÐÌ»ÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁÈÇÇËÆÇѾÆÁ×Ã̼ÇÄÇ»† ÆÔÅÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁØů¾ÄÕ×ÁÊÊľ½Ç»¹† ÆÁ »Ç»ÊØÃÇÅÊÄÌй¾ ½ÇÄ¿ÆǺÔËÕÌÄÌІ ѾÆÁ¾ ÖËǼÇ ÃÄÁŹ˹ °ËÇ ÖËÇ ÇÀƹй¾Ë Á ùÃÇÂÁž¾ËÖÍ;ÃË
£ª¾ÊʹÉ›§  ©ž¦¡¸¦™¨©žª«¬¨¦§ª«µ¡¡ ¥ž¦ž¦¡ž§š²žª«›™

ƹÆÁ¾ »ÇÀÀɾÆÁ  ǽƹÃÇ ˹ÿ¾ »Ô† ÊÇÃÇÀƹÐÁÅǽÄØ ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»Æ ¸Å¸† ÃÀ¿¸ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØÁž¾Ë½¾ÄÇ Ê ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾Å ƾ ùÃ Ê оņËÇ Ç˽¾ÄՆ ÆÔÅ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ Ê ƾÊйÊËÆÔÅ ÊÄÌй¾Å ½ÄØ о¼Ç » ȾɻÌ× Çоɾ½Õ ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ̼ÇÄǻƹØ×ÊËÁÏÁØ ÆÇ˹ÿ¾ùÃÊÉÆÎÀ† ¸ÃÔÅÓÄ̸ÂÊÆĠƹоÆÁ¾ÁÌÉÇ»¾ÆÕÖËÁÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ͹ÃËÇ»ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØоɾÀ ÅƾÆÁØ ÈÉÇ˾ÊËÔ À¹ÒÁËÆÔ¾ žÉÔ ÁÄÁ ËɾºÇ»¹ÆÁØ Ã À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾Ä× ƹÈÉÁžÉ Ǻ Ì¿¾ÊËÇоÆÁÁƹùÀ¹ÆÁØ ÁÄÁ¿¾ ƹǺÇÉÇË оɾÀ ÊÆÁÊÎÇ¿½¾ÆÁ¾ ÊÃÉÔËǾ ÊÇÐÌ»ÊË»Á¾ ÊÇÅƾÆÁ¾ оɾÀ ÈÇÁÊà À¹Å¾ÆÔ º¾ÊÈÇľÀ† ÆÇÅÌ ƹùÀ¹ÆÁ× ¡ÄÁ оɾÀ ËɾºÇ»¹ÆÁØ À¹Å¾ÆÔ Èɹ»Ç»ÔÎ žÉ ÊÁÄÇ»ÔÅÁ  ½¾ÊÕ »Ê˹‘Ë »ÇÈÉÇÊ Ç Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁÁ ¾¼Ç Ǻ† ÊËÇØ˾ÄÕÊË»¹Î Á ËÁȹÎ Èɹ»ÇƹÉÌÑÁ˾ÄØ ÆÇ˹ÿ¾ÁǻĹÊËÆÔÎÇËÆÇѾÆÁØλ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾«¹Ã»Ê‘¾Ò‘ÅÆǼÇǺɹÀÆÇÈÉǻdž ½ÁËÊØ ÅÇɹÄÕÆǾ Á ͹ÃËÁоÊÃǾ ɹÀÄÁÐÁ¾ ž¿½Ì ƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÈÉÇËÁ» ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ž¿½ÌÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇ ÊǽÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ Á ƹÄǼǻÇÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× Ê½É̼ÇÂÊËÇÉdž Æԡž×ËÊØɹÀÄÁÐÆÔ¾»ÇÀÀɾÆÁØƹÈɾ† ÊËÌÈÆÁù»À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËËÇ¼Ç ÉÌÃǻǽÁË ÄÁÇÆÊÇ»¾ÉѾÆÁ¾Å½¾ØÆÁØÁÀ†À¹ÈÁÊÕžƆ ÆǼÇÊËÇĹÁÄÁʹž¼ÇÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾË¡À† ƹÊÁÄÇ»¹ÆÁ¾ƹ»ÇÂƾ¾ÊËÕƾÐËÇÁÆǾ оÅ ˹ÃǾ ¿¾ ½¾ØÆÁ¾ » ÅÁÉÆǾ »É¾ÅØ ª¾ÉÁ† ÆÔÂ̺ÁÂϹÅÇ¿¾ËºÔËÕ¼¾ÉǾÅÁÄÁǺÔІ ÆÔÅ ÈÇ»ËÇÉØ×ÒÁÅÊØ ½ÌѾ¼ÌºÇÅ  ¹½¹Ð¹ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁÊÇÊËÇÁË ÁÄÁÄÌÐѾÊùÀ¹ËÕ ½ÇĿƹÊÇÊËÇØËÕ»ËÇÅ ÐËǺÔÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÈÇоÅÌ ÖËÇ ˹à «Ç¼½¹ ÈÇÐËÁ ¹»ËÇŹËÁо† ÊÃÁÅÔÇËÆÇÊÁÅÃÈɾ½Å¾ËÌÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ƾ ËÇÄÕÃÇ ½¾ØÆÁ¾ ÁÄÁ ÈɾÊËÌÈÆÁù ÁÄÁ ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» ÆÇ˹ÿ¾˾ΠÃËÇǽ¾ØÆÁÁ ÁÄÁÇÈɾÊËÌÈÆÁþÁÄÁÈɾÊËÌÈÆÁùÎÁž† ×ËÊÌ¿½¾ÆÁØ §Æ¿Å¸ÅÀ½ À ĽÊƼ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁ† оÊÃǾ ǺɹҾÆÁ¾ à »ÇÀÀɾÆÁØÅ »Ê‘ ¿¾ »¾ÊÕŹ ÇËؼÇÒ¾ÆÇ ÈÉǺľŹÅÁ ¨ÉǺľ† Ź ÊÇÊËÇÁË » ËÇÅ ÐËÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ʹŹ ɹÀ»Á»¹¾ËžËǽÁоÊÃÁ¾ÁÆÊËÉÌžÆËÔ Ãdž ËÇÉÔÅÁÇƹ»ÇÀÀɾÆÁØÁÀžÉؾ˝ÄØÖËdž ¼Ç Çƹ ÁÊÈÇÄÕÀÌ¾Ë ƾ »Ê¾¼½¹ ÌžÄÇ Ê»ÇÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÔ¾ ÃÉÁ˾ÉÁÁ ʻǑ ÊǺÊË»¾ÆÆǾ Èɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆǾÀƹÆÁ¾ ÅÇ¿¾ËºÔËÕ Ê»ÇÁ ÊǺÊË»¾ÆÆÔ¾ Èɾ½Ìº¾¿½¾ÆÁØ ¡ÆǼ½¹ Çƹ ÌÈÇËɾºÄؾË ÁÆÊËÉÌžÆËÔ Á ˾ÇÉÁÁ ÁÀ ½É̼ÁÎÃÌÄÕËÌÉ ƾÈÉÇ»¾ÉØØ ÈǽÎǽØËÄÁ

ÇÆÁ ˹ÿ¾ à ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ÃÌÄÕËÌɾ ÈÉÁ† žÉtÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔ¾¹Å¾ÉÁùÆÊÃÁ¾˾ÇÉÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÔ¾»ž»ÉÇȾƾÁž×Ë ÊÅÔÊĹ ƹÈÉÁÅ¾É ˾ÇÉÁÁÊ̺ÃÌÄÕËÌÉÁÄÁ ÃÇÆÍÄÁÃ˹ ÃÌÄÕËÌÉ «¹Ã¿¾ ǺÊËÇÁË ½¾ÄÇ Ê ÁÆ˾ÉÈɾ˹ÏÁ¾Â ½¹ÆÆÔÎ ¨ÇÀ¹½Á ÖËdž ¼Ç ÅÆǼÇ ºÇľ¾ ǺҹØ ÈÉǺľŹ ùʹ¾ËÊØ ËÉ̽ÆÇÊËÁ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ȸ¿¼½Ã½ÅÀ×ÇƿŸÅÀ×ÀĽÊƼ¸žÊËÕɹÊÎdž ¿¾¾»Ôɹ¿¾ÆÁ¾„ªÃ¹¿ÁÅƾ ùÃÇžËǽ ËÔÈÉÁžÆؾÑÕ ÁØÊù¿Ì˾º¾ ùÃÁ¾ɾ† ÀÌÄÕ˹ËÔËÔÈÇÄÌй¾ÑՔ›Á½ƹºÄ×½¾ÆÁØ Èɾ½ÇÈɾ½¾ÄؾË ƹºÄ×½¹¾ÅǼÇ œÇ»ÇÉØË ˹ÿ¾„£É¹ÊÇ˹ÊÁ½ÁË»¼Ä¹ÀÌƹºÄ×½¹×† Ò¾¼Ç”«¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÇƹƹÎǽÁËÊØƾ» ǺӾÃ˾ ƹºÄ×½¾ÆÁØ ¦¾Ã¹Ø ¿¾ÆÒÁƹ ƾ ÈɾÃɹÊƹÁÄÁº¾ÀǺɹÀƹ ÆÇÇƹǺÇÀƹ† й¾ËÊØÁÄÁ˾ÅʹÅÔÅ„½¾Ä¹¾ËÊؔÈɾÃɹʆ ÆÇÂÁÄÁº¾ÀǺɹÀÆÇÂоɾÀƾÃǾ¼ÇËɾËÕ¾† ¼Ç ¯¾ÄÔ Éؽ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁ » »Ô»Ç½¹Î Ê»ØÀ¹Æ Ê ˹ÃÁÅÁ ËÉ̽ÆÇÊËØÅÁ §½ÁÆ ÈÉÁ† žÉÖËÇÅ̛ǻʾÎÇÈÉÇʹο¾ÆÒÁÆÔǺƹ† ÉÌ¿Á»¹×Ë ºÇÄÕÑÁ ÊËɹÎ Ⱦɾ½ ÌÄÁÐÆÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× оÅÅÌ¿ÐÁÆÔ ƾÊÅÇËÉØƹ ËÇ ÐËÇÇÆÁžÆÕѾ оÅÅÌ¿ÐÁÆÔÈǽ»¾É† ¼¹×ËÊØÇȹÊÆÇÊËÁ¦ÇÅÌ¿ÐÁÆÔ »Ç»ÊØÃÇÅ ÊÄÌй¾ »œ¾ÉŹÆÁÁ йҾ ƾ¿¾ÄÁ¿¾ÆÒÁ† ÆÔ Èǽ»¾É¼¹×ËÊØ À¹Î»¹ËÌ ƹȹ½¾ÆÁ× ÁÄÁ ǼɹºÄ¾ÆÁ× ÁÀƹÊÁÄÇ»¹ÆÁ¾ t ºÇÄÕÑǾ ÁÊÃÄ×оÆÁ¾ ©¹ÀÓØÊƾÆÁ¾ ½ÄØ ˹ÃǼÇ ɹʆ ÎÇ¿½¾ÆÁØ ÅÇ¿¾Ë ľ¿¹ËÕ » ÈÇÊ˹Æǻþ »Ç† ÈÉÇÊÇ» ªÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ » ª±™ ÆÇ ÌÈÇËɾºÄؾÅÔ ÈÇÐËÁ ÈÇ»Ê×½Ì Ê˹ƽ¹Éˆ ÆÔ»ÇÈÉÇÊÇÊËɹξȾɾ½ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× À»ÌÐÁË „¦¹ÊÃÇÄÕÃÇ Ì»¾É¾ÆÆÇ ÐÌ»Ê˻̾˾ »Ô ʾºØ »¾Ð¾É¹ÅÁ ǽÆÁ ƹ ÌÄÁϾ » »¹Ñ¾Å ¿ÁÄÇÅ û¹É˹ľ ” t Ê »¹ÉÁ¹Æ˹ÅÁ ÇË»¾† ËÇ» „ÇоÆÕ Ì»¾É¾ÆÆǔ „Ì»¾É¾ÆÆǔ „ƾ† ÊÃÇÄÕÃÇƾ̻¾É¾ÆÆǔ „ÇоÆÕƾ̻¾É¾ÆÆǔ ›ÇÈÉÇÊ Êǽ¾É¿ÁË ÈÇÆØËÁ¾ Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÁ t ƾÇȹʾÆÁØÁÄÁÊËɹι¡˹ÿ¾»ƑÅƾ ÌÈÇËɾºÄؾËÊØ ÈÇÆØËÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¦Ç ÈÇÄÌоÆÆÔ¾ ÇË»¾ËÔ ÇϾÆÁ»¹×ËÊØ ùà »Ô† ɹ¿¾ÆÁ¾ÊËɹιȾɾ½ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕק½† ƹÃÇ¿¾ÆÒÁÆÔɹÆÁž¾ÅÌ¿ÐÁÆ »˾ÅÆÇ˾ ÇÆÁ ÐÌ»ÊË»Ì×Ë ʾºØ ƾ̻¾É¾Æƾ¾ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ¾ÊÄÁÁÎƾÊÇÈÉǻǿ½¹×Ë °ËǺÔÖËÇǺƹÉÌ¿ÁËÕ ÅÔ»ǽÆÇÅÁʆ Êľ½Ç»¹ÆÁÁ ÇȹʾÆÁ ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾† ½¾ÆÁØ » ÈØËÁ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ¼ÇÉǽ¹Î ›¾Æ¾ šÌ½¹È¾Ñ˾ £É¹ÃÇ»¾ œ¹ÅºÌɼ¾ Á ™ÅÊ˾Ɇ ½¹Å¾ ÁÀžÆÁÄÁ ÈÇÊ˹ÆÇ»ÃÌ »ÇÈÉÇʹ ¥Ô Ç˽¾ÄÁÄÁ»ÇÈÉÇÊÇÊËɹξȾɾ½˾ÅÆÇËÇÂ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

Á̾½ÁƾÆÁ¾ÅÆÇÐÕ×ƹÌÄÁϾÇË»ÇÈÉÇʹÇ ÊËɹξȾɾ½ƹÊÁÄÁ¾Å¡¿¾ÆÒÁÆÔÇùÀԆ »¹×ËÊØ » ʹÅÇÅ ½¾Ä¾ ƾÈÉÇÈÇÉÏÁÇƹÄÕÆÇ ºÇØÀÄÁ»¾¾ÅÌ¿ÐÁÆ»ÇËÆÇѾÆÁÁ˾ÅÆÇËÔ ¾ÊÄÁ ÁÎ ƾ ÊÇÈÉǻǿ½¹×Ë ÆÇ ËÇÄÕÃÇ ƾ† ÅÆǼǺÇØÀÄÁ»¾¾ ¾ÊÄÁɾÐÕÁ½‘ËÇƹÊÁÄÁÁ ¡Ë¹Ã »ÈÇÄƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÐËÇÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»† ù»ÇÈÉÇʹÈɾ½ÇÈɾ½¾ÄؾËɾÀÌÄÕ˹Ë ¦Ç¾ÊËÕ¾Ò‘À½¾ÊÕÈÇÆØËÁ¾ŸÉÀÃÀ׫¹Ã ùà ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ » ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ ×ÉÁÊËÔ ÇÆÁ ÈÇÆÁŹ×Ë Èǽ ƹÊÁÄÁ¾Å ˾ ½¾ÄÁÃËÔ ƹÊÁÄÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ ¾ÊËÕ » ¬¼ÇÄÇ»ÆÇÅ Ãdž ½¾Ãʾ À¹Ë¾ÅÖËÁ½¾ÄÁÃËÔÀ¹È¾Ð¹Ëľ»¹×ËÊØ » ¹Æþ˹Î ¶ËÇ ÈÄÇÎÇ Ÿ¾ÆÒÁÆÔ ºÇÄÕѾ оÅ ÅÌ¿ÐÁÆÔ Èǽ»¾É¼¹×ËÊØ ÇȹÊÆÇÊËÁ È̺ÄÁÐÆÔÎ ÈÉÁÊ˹»¹ÆÁ  ÊÄÇ»¾ÊÆÔÎ ¹Ë¹Ã ½ÁÊÃÉÁÅÁÆÁÉÌ×ÒÁÎ Èɾ¿½¾»Ê¾¼Ç ʾÃÊ̆ ¹ÄÕÆÔÎ »ÔÊùÀÔ»¹ÆÁ  ¼É̺ÇÊ˾ Á ˽ t »Ê¾¼ÇǺɹÀ¹ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ÃÇËÇÉÔÂØ»ÄؾËÊØ ƹÊÁÄÁ¾Å Ç ˾Î ÈÇÉ ÈÇù »Ê‘ ÖËÇ ƾ ºÌ† ½¾ËǺÓØËÇÈÇÆØËÁ¾ÅƹÊÁÄÁØ ƹ»ÇÈÉÇÊÔ ÇÊËɹξȾɾ½ƹÊÁÄÁ¾ÅƹÅƾÈÇÄÌÐÁËÕ ½ÇÊËÇ»¾ÉÆÔÎÇË»¾ËÇ» ©ÊȸÍÇÆ¿¸¼ÀÉÊȸ͸¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ ÁÊËɹÎÊ˹ËÕ¾‘¿¾ÉË»ÇÂÇËÆÇÊØËÊØÃÃÉÌȆ ÆÔÅ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅ ÈÉǺľŹÅ ƹѾ¼Ç »É¾† žÆÁ¦ÇÇÆÁƾºÔÄÁƹÁºÇÄÕѾÂÈÉǺľ† ÅÇ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÊËɹÎ Ⱦɾ½ ̼ÉÇ¿¹×Ҿ º¾ÀɹºÇËÁϾÂÌƹʻʾ¼½¹ºÇÄÕѾ¡ÅǼÄÇ ÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ ÐËÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÊÆÁ¿¹Ä¹ÊÕ ž¿½Ì Á ¼Ç½¹ÅÁ Ê ÃÇľº¹ÆÁ؆ ÅÁ ÇË ½¾ØÆÁ ƹ ƹʾľÆÁØ ½Ç ½¾ØÆÁ  ÐËÇ ƹ  žÆÕѾ ¹ ÁÀžɾÆÆÔ ÊËɹÎ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÉÇÊ ÁÄÁ ÇÊ˹»¹ÄÊØ ˹ÃÁÅ ¿¾ šÇľ¾ ÆǻԾ ÁÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁØ ½ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ ÈÇÄÌÐÁËÕ ǺӾÆ ËÁ»ÆÔ¾ ÇË»¾ËÔ ºÇÄÕѾ ƾ ǼɹÆÁÐÁ»¹×ˆ ÊØÌÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁØÅÁžËǽǻ›ÆÁÎ ÈÉÇ»¾ÉؾËÊØ Èɾ½ÈÇĹ¼¹×Ë ÄÁ »ÇÈÉÇÊÔ Ç ÊËɹξÁÄÁÇȹʾÆÁØÎÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁËÇÐÆÇ ÖËÇÁÄÁƾÐËǽÉ̼ǾšÔËÕÅÇ¿¾Ë ÈÇÀ¹½Á ÆÁÎÊÃÉÔ»¹×ËÊغÇÄÕÑÁ¾ÊËɹÎÁÁÄÁº¾Ê† ÈÇÃÇÂÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾ Çλ¹ËÔ»¹×ËÊØ »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇ ˹ÿ¾ ¼ÄǺ¹ÄÕÆÔÅÁ ÈÉǺľŹÅÁ ÃÇÆÍÄÁÃ˹ÅÁ ÁÄÁ ÇȹÊÆÇÊËØÅÁ ¨Ç½Ä¾† ¿ÁË Ǻ½ÌÅÔ»¹ÆÁ× ƾ Ø»ÄؾËÊØ ÄÁ ÁÆdž ¼½¹ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÔÅÂƼÆÄ ÀƹоÆÁ¾ÃÇËÇÉǼÇÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅÆÇ»ÔÎÁʆ Êľ½Ç»¹ÆÁ ÆÌ¿ÆÇ ɹÊÑÁÍÉÇ»¹ËÕ „¶ËÇ ÈɾÊËÌÈÆǔÁÄÁ„ÖËÇÇËÆÇÊÁËÊØÃƹùÀ̾† ÅÇÅ̔ ¼Ç»ÇÉØË Ì Æ¹Ê º¾ÀÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ Ã ËÇÅÌ ÐËÇ ÈÇĹ¼¹¾Ë ƹ ʾ ÊБË ̼ÇÄÇ»ÆǾ Èɹ»Ç ÆÇ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÎÇ˾ÄÇÊÕ ºÔ »Ôɹ† ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÀÁËÕ ƾǽǺɾÆÁ¾ ØÉÇÊËÕ ¼Æ¾» ÁÄÁ ˹ÿ¾ ÁÆǼ½¹ÊËɹÎÁ ÁÊÃÌÊÊÁÇÆƹ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀÕ ž¿½Ì Êdž ÊËÇØÆÁ¾ÅǺÒÁÆÔt¼ÇÉǽ¹ йÊËÁ¼ÇÉǽ¹ ÊÇʾ½ÊË»¹ ¿ÁÄǼÇ ɹÂÇƹ t Á ÇȹʾÆÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ°¾ÅÀ¹ÈÌÒ¾ÆƾÂйÊËÕ¼ÇÉdž ½¹ ˾ÅÈ̼ÄÁ»¾¾ƹʾľÆÁ¾¦ÔƾÁž×ËÊØ ÊÁÄÕÆÔ¾ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀÁ ž¿½Ì ÈɾÊËÌÈÆdž ÊËÕ× Á ÉÆÎÀ¸ÃÔÅÆÁ ¼½¿ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀ½Á ÃÇËdž ɹØ ÈÉÇØ»ÄؾËÊØ » ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ½¾Í¾Ã˹Î À¹¼ÉØÀƑÆÆÔ¾ÌÄÁÏÔÁÈÄÇÒ¹½Á À¹ÈÌҾƆ ÆÔ¾ ȹÉÃÁ ɹÀÉÌѾÆÆÔ¾ ǺҾÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ˾ľÍÇÆÆÔ¾ ºÌ½† ÃÁ ȾÉŹƾÆËÆÔ ÆÇÐÆÇ ÑÌÅ ÍÁÀÁо† ÊÃÁÂƾÈÇÉؽÇà ƹÉÃÇŹÆÔ ÈÉÇÊËÁËÌËÃÁ ÁÈÕØÆÔ¾ ¼ÉÌÈÈÔÈɹÀ½ÆÇÊËÇØҾ»ʾ¼½¹ ƹËÇÅ¿¾žÊ˾ÅÇÄǽ‘¿Á ÅÇ¿¾ËºÔËÕ Ê ÊǺ¹Ã¹ÅÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÂƾÈÇÉؽÇà œ½¾t ˹ÃÇ»¹̺¾½Á˾ÄÕƹØ˾ÇÉÁØtƾÊɹÀÌɾ† ÅÇÆËÁÉÌ×ËÊØ ɹÀºÁËÔ¾ ÇÃƹ ˹Å ÈÇØ»Ä؆ ×ËÊØ ÈÇÊľ½Ì×ÒÁ¾ ɹÀºÁËÔ¾ ÇÃƹ À¹Ë¾Å ÈÉÁÎǽÁË » ƾ¼Ç½ÆÇÊËÕ ½ÇÅ ɹÀÉÌѾÆÆÔ¾ ½ÇŹÈÇÊÇʾ½ÊË»Ì ÁÖËÇÈÉÁËؼÁ»¹¾ËÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕ›¾ÉÆÇ«ÇÄÕÃÇÖ˹»À¹ÁÅÇÊ»ØÀÕ ƾƾÈɾžÆƹ ¾ÊËÕÈÉÁѾ½ÑÁ¾»À¹ÈÌÊ˾† ÆÁ¾ɹÂÇÆÔº¾ÀºÇÄÕÑÇÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ƹǺÇÉÇË ¹ ¾ÊËÕɹÂÇÆÔ ÐÕÁÇо»Á½ÆÔ¾ ɹÀÉÌѾÆÁØ À¹È¾Ð¹Ëľ»¹×Ë ºÌ½ÆÁÐÆÌ× ùÉËÁÆÌ Ø»ÄØ×ËÊØ ʹÅÁ ÊǺÇ ɹÀÌž׆ ÒÁÅÁÊØ Á»ÃÇËÇÉÔÎÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕƾÁž† ¾ËºÇÄÕÑÁÎѹÆÊÇ»°ËÇÇʾ½¹¾Ë»¿Á˾ÄØÎ ˹à ÖËÇ ÇËÐÌ¿½‘ÆÆÇÊËÕ ÁÎ »ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¾ » ÊǺÊË»¾ÆÆÔ¾ оËÔɾ Ê˾ÆÔ ÁÎ ƾ̽ǻľˆ »ÇɑÆÆÇÊËÕ¡¾ÊÄÁÌÆÁÎÊÈÉÇÊÁËÕ Áž×Ë ÄÁ ÇÆÁ ÊËɹÎ Ⱦɾ½ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ËǼ½¹ »¾ÊÕŹ»¾ÉÇØËÆÇÇÆÁÇË»¾ËØË„½¹”¡ÊÃÄ׆ оÆÁ¾ÊÇÊ˹»ÄؾËÇË»¾Ë„»Ê‘ÈɾÊËÌÈÆǔ ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÆÌ¿ÆÇ ÁÆ˾¼ÉÁÉÇ»¹ËÕ ÇȹʾÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ºÇľ¾ ÑÁÉÇÃÌ× ÃÌÄÕËÌÉÆÌ× Á ÈÇÄÁËÁоÊÃÌ× ˾ÅÌ ¦¹½Ç ÈÇÈÔ˹ËÕÊØÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÇÈɾ½¾ÄÁËÕ ÉÆÎÀ¸ÃÔÅÓÁ ÇÆÈ׼ƠƹÑÀÅÓ à ÃÇËÇÉÇÅÌ ÇËÆÇÊØËÊØ»ÇÀÀɾÆÁØƹÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ùà ƾÃÌ× ɹÀÓØÊÆØ×ÒÌ× ȾɾžÆÆÌ× »¾ÄÁ† ÐÁÆ̽ÄØÇÒÌÒ¾ÆÁغĹ¼ÇÈÇÄÌÐÁØƹʾľ† ÆÁØ ©¾Ñ¹×ÒÁ ÈÌÆÃË ¾ÊËÕ ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊÔ š¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ »¾Éƾ¾ ¼Ç»ÇÉØ ¾‘ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇÄÇ¿ÆÇÊËÕŽ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊÔǺɹÀ̾˺ÇÄՆ ÑÌ×ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÌ×ȾÉÊȾÃËÁ»Ì оÅ §ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÈÇÆØËÁÁÈɾÊËÌÈľÆÁØ Á Ç ƾ ÃÉÁÅÁƹÄÁÀÇ»¹ÆÆÇÅ ÈɾÊËÌÈľÆÁÁ ÊÅ °½† ÉʸÂƺ œ˜ ›»¾½¾ÆÁ¾ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ× À¹ÃÇƹ t ª¨º·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊÊ tªt
£ª¾ÊʹÉ›§  ©ž¦¡¸¦™¨©žª«¬¨¦§ª«µ¡¡ ¥ž¦ž¦¡ž§š²žª«›™

ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ›ɹÂÇƾ »ÃÇËÇÉÇÅ¿Á»ÌË ÐÌ»ÊË»Ì×Ë ʾºØ ƾºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÆÇ ÁÄÁ ƾ† º¾ÀÇȹÊÆÇÁÄÁÇÒÌÒ¹×ËÇȹʾÆÁØÈÉÇËÁ» ÈÄÇÎÇ »Á½ÁÅÇÊËÁ ˾ÅÆÇËÔ ƾÀƹÃÇņ Ͼ» ¹ÆÇÆÁÅÇ» ÁÇо»Á½ÆǼǺ¾ÊÈÇÉؽù Ê»ØÀÔ»¹×Ë »Ê‘ ÖËÇ Ê ƹÄÁÐÁ¾Å ̼ÉÇÀÔ Á ÇËÊÌËÊË»Á¾Å ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÆËÉÇÄØ › ¹Æ¼Ädž¹Å¾ÉÁùÆÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ À¹È¾† йËľÆÇ ÈÇÆØËÁ¾ „DPMMFDUJWF FGGJDBDZ” §ÆÇ Áž¾Ë ºÇÄÕÑǾ Èɾ»¾ÆËÁ»ÆǾ ÀƹоÆÁ¾ Á ÈǽɹÀÌž»¹¾Ë »À¹ÁÅÆÌ× Èǽ½¾É¿ÃÌ ¿Á† ˾ľ  ÁÎ ¹ÃËÁ»ÆǾ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾ ÈÉÁ ÇÒÌÒ¾ÆÁÁ ǺÒÆÇÊËÁ à ƾÅÌ ɹÀÌž¾ËÊØ ÇËÆÇÊÁËÊØÊÇÊËÇÉÇÆÔǺÒÁÆÔ˹ÿ¾ÍÌÆÆ ÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ žÊÄÁ ÖËÇ ̽¹‘ËÊØ ËÇDPMMFDUJWFFGGJDBDZØ»ÄؾËÊØÄÌІ ÑÁÅÊɾ½ÊË»ÇÅÈÉÇËÁ»ºÇØÀÆÁ »ËÇÅÐÁÊľ Ⱦɾ½ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÄØ о¼Ç ÖËÇ »Ê‘ › ËÇ »É¾ÅØ ùà » Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÇ ÃÇÆϾÈÏÁÁ ºÇØÀÆÕ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ Ø»ÄؾËÊØ »ÇÈÉÇÊÇÅ ÈÇÄÁÏÁÁ Á ̼ÇÄÇ»ÆÇÂÈÇÄÁËÁÃÁtºÇØÀÆÕÆÌ¿ÆÇÈdž ºÇÉÇËÕùÃʹÅÇÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ оÅžÆՆ ѾÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» ˾ÅžÆÕѾÇȹʾÆÁ  t ÊǻɾžÆƹØ ÃÇÆϾÈÏÁØ ÌÃĹ½Ô»¹¾Ë ÖË̺ÇØÀÆÕ»ºÇľ¾ÑÁÉÇÃÁÂÊȾÃËÉǺҾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ƾ̻¾É¾ÆÆÇÊËÁ ¦Ç ËǼ½¹ ƹ† ÉؽÌÊÈÇÄÁÏÁ¾Âʾ‘ȽÇȽÉÉÀºÅÓÄÀÍÇɆ ŹÅÁ ÃÇÆËÉÇÄØ ÇÈɹÑÁ»¹¾ËÊØ ¼É¹¿½¹Æ† ÊÃǾ ǺҾÊË»Ç Á „DPNNVOJUZ” ÃÇËÇÉÔ¾ Ê ÁÎÇȽº½ÅÊÀºÅÓÄÀÍÇÉŹÅÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇ ÃÇÆËÉÇÄØ ÅǼÌË ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ º¾ÀÇȹʆ ÆÇÊËÁÁ»Å¾Ê˾Ê˾Å˹ÿ¾žÆÕѾºÇØÀ† ÆÁ ÅÇ¿ÆÇƹ½¾ØËÕÊØ ¹ÄÕƾÂÑÁ¾ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ ËÇÄÕÃÇ ƹÐÁƹ×ËÊØ ɹÊÑÁÉØ×Ë ½¹ÆÆÌ× ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÌ× ȾÉÊȾÃËÁ»Ì ªÇǺ† ɹÀÆÇ Ê ÖËÁÅÁ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØÅÁ ºÇÄÕÑÁ¾ ÇȹʾÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Áž×Ë Ä×½Á Ì ÃÇËÇÉÔÎ ˹ÿ¾ »Ôɹ¿¾ÆÇ ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ ƾ̻¾É¾ÆÆÇÊËÁ Ⱦɾ½ ǺÒÁÅÁ ̼ÉÇÀ¹ÅÁ ¨ÉÁžɹÅÁ Ø»ÄØ×ËÊØ ¹ËÇÅÆÔ¾ ÖľÃËÉdž Ê˹ÆÏÁÁ ¼ÄǺ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ Ê ƾ¼¹ËÁ»ÆÔÅÁ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØÅÁ ½ÄØ ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁØ ƹ† ÈÉÁÅ¾É º¾ÀɹºÇËÁϹ ƾÈǺ¾¿½‘ÆÆÔ¾ ÖÈÁ½¾ÅÁÁ ÇËɹ»Ä¾ÆÁ¾ÈÉǽÌÃËÇ»ÈÁ˹ÆÁØ ÁÄÁ ǺҾ¾ ÁÀžƾÆÁ¾ ÃÄÁŹ˹ žÊÄÁ ÖËÁ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ̽¹ÄÁÊÕºÔ ËǺÇØÀÆÕÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ»ÈÁʹĹÊÕºÔ¾Ò‘ºÇľ¾»ÃÇƆ ˾ÃÊËǺҾÂƾ̻¾É¾ÆÆÇÊËÁ¦ÇÅÔ¾Ò‘ƾ ˹ý¹Ä¾ÃÇÈÉǽ»ÁÆÌÄÁÊÕ ™½ÉÉÀÃÀ½ À ºÆÇÃÔ Æ ¸Ƚ É̼Ç ÃÇÅÈľÃÊ »ÇÀÀɾÆÁ ùʹ¾ËÊØ »ÇÈÉÇʹ 

ƹÊÃÇÄÕÃÇ ¿¾ÊËÇÃÇ ½ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ƹùÀ¹Æ ÈɾÊËÌÈÆÁà «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÁÊÊľ½Ì¾ËÊØ ǺӑŸȸʽÃÔÅÆÉÊÀ›ËÇÉÁÐÆÇ»ÇÀÆÁù† ¾Ë žËǽÁоÊùØ ÈÉǺľŹ » ɹÀ»ÁËÁÁ ƾ† ǺÎǽÁÅÔÎÁÆÊËÉÌžÆËÇ» ÐËǺÔÈÇÄÌÐÁËÕ ÈÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ½ÇÊËÇ»¾ÉÆÔ¾ÇË»¾ËÔ§½ÁÆ ÈÉÁžÉ¥Ç¿ÆÇÊÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ËÕ½ÄØÇÈɹ† ÑÁ»¹¾ÅÔÎÊÄÌйÂÌÅÔÑľÆÆǼÇ̺ÁÂÊË»¹ » ÊÇʾ½ÊÃÇÅ ÃÇÆÍÄÁÃ˾ Á Èɾ½ÄÇ¿ÁËÕ ÁÅ ÑùÄÌ ƹùÀ¹ÆÁ  ÃÇËÇɹØ ÈÉÇÊËÁɹ¾Ë† ÊØ »ÆÁÀ ÇË ÊžÉËÆÇ ùÀÆÁ ½Ç ½¾Æ¾¿ÆǼÇ ÑËɹ͹›˹ÃÇÅÊÄÌй¾ƾÁÊÃÄ×оÆÇÈdž ÄÌоÆÁ¾ ºÇÄÕѾ йÊËÁ Èɾ½ÈÇÐ˾ÆÁ À¹ ÊžÉËÆÌ× ùÀÆÕ ¦Ç ¾ÊÄÁ ÅÔ Ⱦɾ»¾ÉƑÅ ÑùÄÌÁƹÐƑÅʽ¾Æ¾¿ÆǼÇÑËɹ͹ ½ÇÄØ ÊËÇÉÇÆÆÁÃÇ» ÊžÉËÆÇ ùÀÆÁ ÊÇÃɹËÁËÊØ ¨ÇоÅÌ «¾Æ½¾ÆÏÁØÊÇÊËÇÁË»ËÇÅ ÐËÇƹ† ùÀ¹ÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ÊËÇØË»ÔѾ ÇËžй×ËÊØ йҾ оÅ˾ ÃÇËÇÉÔ¾ÊËÇØËÆÁ¿¾¨ÇÖËÇÅÌ ÅÇ¿ÆÇÌ¿¾ÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ˹ÃÁÎ ÑùĽ¾Ä¹ËÕÈÇÄÁËÁĄ̃ǽǺÆÇËÇÅÌ ùà ǺÊËÇÁË ½¾ÄÇ Ê ÇȹʾÆÁ¾Å ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÌŸ¸¿¸Ê½ÃÔÅÆÉÊÀ˹ÿ¾Áž×ËÊØÇÈÁʹ† ˾ÄÕƹØ ½¾ÊÃÉÁÈËÁ»Æ¹Ø Á¹Æ¹ÄÁËÁоÊùØ ǺĹÊËÁ žÊÄÁ ÈÇÄÌй×Ë »ÔÊÇÃÁ¾ ÇϾÆÃÁ ƹùÀ¹ÆÁØ ËÇ ÖËÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ¼Ç»ÇÉÁË Ç »ÔÊÇÃÇÂÁÄÁ»ÇÀɹÊ˹×Ò¾ÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÁÄÁ Ç ƾ½¹»ÆÁÎ ÇÊǺ¾ÆÆÇ ËØ¿ÃÁÎ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁØÎ ¨ÉÁžÉÇÅ ÁÀ ÈÇÊľ½Æ¾¼Ç »É¾Å¾† ÆÁ ºÔÄÇ Ì ƹÊ ÈÇÄǻǾ ÀÄÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾ ÈÉÇËÁ» ½¾Ë¾Â » À¹ÃÉÔËÔÎ ½¾ËÊÃÁÎ ½ÇŹÎ Á ÁÆ˾Éƹ˹Î ÁÄÁ ÊÇ»¾ÉёÆÆǾ ùËÇÄÁо† ÊÃÁÅ Ê»ØÒ¾ÆÆÁÃÇÅ ¥Ç¿¾Ë ˹ÿ¾ ºÔËÕ ÐËÇƾÃǾǺҾÊË»ÇÃÌÄÕËÌÉÆÇÁËɹ½ÁÏÁ† ÇÆÆÇ ¿‘ÊËо оÅ ½É̼Á¾ ǺҾÊË»¹ Ǻ̆ ÊÄÇ»ÄÁ»¹¾Ë Ê»ÇÁ »ÇÀÀɾÆÁØ ƹ ƹùÀ¹ÆÁ¾ › ¹Æ¹ÄÁËÁоÊÃÇ ǺĹÊËÁ ¾ÊÄÁ ÈÇÊÅdž ËɾËÕ ÈÇÀ¹½Á Ê˹ËÁÊËÁÃÁ Á ½¹ÆÆÔÎ ÁÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁ ËÇÅÇ¿ÆÇÌ»Á½¾ËÕÈÇɹÀÁ˾ÄÕÆÔ¾ ȹɹÄľÄÁÈÇÇËÆÇѾÆÁ×ÃÁÆ˾ÉÈɾ˹ÏÁÁ ÇȹʾÆÁÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ¡ÆǼ½¹ÈÉǺľŹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÁÄÁ ̼ÉÇÀÔ ÈɾÊËÌÈľÆÁ t»Å¾Ê˾ÊËɾºÇ»¹ÆÁ¾ÅƹÃÇƾÏÎÇËÕÐËdž ÆÁºÌ½Õ»ÖËÇÂǺĹÊËÁ½¾Ä¹ËÕtÊǻʾÅƾ ˹û¾ÄÁù¡ÆǼ½¹Èɾ¿½¾ƾ‘¾ÊËÕØÉÇʈ ÆǾ º¾ÊÊÁÄÁ¾ ÈÉÇËÁ» ÈÄÇÎÁÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ƹÈÉÁÅ¾É º¾½ÆÔÎ ÌÊÄÇ»Á  » ÃÇËÇÉÔÎ ÆÌ¿ÆÇ ¿ÁËÕ ÈÉÇËÁ» ÌËɹËÔ Ëɹ½ÁÏÁÇƆ ÆÔÎϾÆÆÇÊ˾ ˹ÃÁÎ ùÃÊÇÄÁ½¹ÉÆÇÊËÕÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕƹØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÈÉÇËÁ» º¾À† ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÂÈÇÄÁËÁÃÁ ÈÉÇËÁ»ÅÁɹº¾À ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÎ ϾľÂ Á ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ» š¾Ê† ÊÁÄÁ¾ ̽»¹Á»¹¾ËÊØ ¾ÊÄÁ À¹Å¾Ð¹¾ËÊØ ÐËÇ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÇËÆÇѾÆÁØ ƾÄÕÀØ ƹùÀ¹ËÕ ›ÈǽǺÆÔÎÊÄÌйØÎÁÆǼ½¹À¹Å¾Ò¹×ÒÁÅ ǺɹÀÇÅËɾºÌ×ËË×ÉÕÅÔ½ÄØÈÇÄÁËÁÃÇ»Á º¹ÆÃÁÉÇ»¦ÇÖËÇ ƹ»¾ÉÆǾ ºÔÄǺÔ˹ÿ¾ ËÇÄÕÃÇ ÃɹËÃÇÊÉÇÐÆÔÅ ̽ǻľ˻ÇɾÆÁ¾Å ǺҾ ÈÇËɾºÆÇÊËÁ » ƹùÀ¹ÆÁÁ œÇÄÇÊ ÁÀ ¹Æ¼ÄÁÂÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ à ƹѾ ˾ž „¡ÊËÁÆÆÌ× ÇÊÆÇ»Ì ùɹ˾ÄÕÆÔÎ »ÇÀÀɾ† ÆÁÂɹ»ÆÇùÃÇȹʾÆÁØÁÄÁÊËɹÎÇ»Ê˹ËÕ ¿¾É˻ǠƹÊÁÄÁØ ÅÇ¿ÆÇ ƹÂËÁ » ÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆǺÇÄÕѾÂǺ¾ÊÈÇÃǾÆÆÇÊËÁÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÔÅÁ ÁÀžƾÆÁØÅÁ” <FOHMJTDI „5IF SFBM TPVSDFPGQVOJUJWFWJFXT BTXFMMBTBOYJFUJFT GFBST BCPVU WJDUJNJTBUJPO NBZ CF GPVOE JO XJEFSDPODFSOTBCPVUTPDJBMDIBOHF”> £¹Ã»Ô¼ÄؽØËÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ¦¹ÁºÇÄՆ ѹØžËǽÁоÊùØÇÑÁºÃ¹ÊÇÊËÇÁË Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç »ËÇÅ ÐËÇƹʾľÆÁ¾ÌÈÇÉÆÇÇÈɹÑÁ† »¹×ËÇƹùÀ¹ÆÁØÎ˹à ùÃÇÆÁÀ¹ÈÁʹÆÔ» À¹ÃÇƾ¦ÇÇÈɹÑÁ»¹¾ÅÔ¾ƾÁÆÍÇÉÅÁÉdž »¹ÆÔÆÁÇËÇÅ ÐËÇÖËÁƹùÀ¹ÆÁØÇÀƹй×Ë ÆÁÇËÇÅ ùÃÁ¾¹ÄÕ˾ÉƹËÁ»ÔÁž×ËÊØÁÄÁ ÅǼÄÁºÔºÔËÕt»ÆÌËÉÁÁ»Æ¾ÊÁÊ˾ÅÔƹ† ùÀ¹ÆÁØ ›ÇË ƾ¼¹ËÁ»ÆÔ Á ÈÇÀÁËÁ»ÆÔ ÈÉÁžÉÔÖËÇÅÌ ¡À»¾ÊËƹ »ÔÊÇùØ ÖÅÇÏÁÇƹÄÕƹØ ÇϾÆùÊžÉËÆÇÂùÀÆÁ»™Å¾ÉÁþ›ÊÁÄÌ Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÇÂÃÌÄÕËÌÉÔ»ÇÀ½¹ØÆÁØ „§ÃÇ À¹ÇÃÇ À̺À¹À̺” ˹Å»¾ÉØË»ÌÊËɹѹ׆ ÒÌ×ÊÁÄÌÖËǼÇƹùÀ¹ÆÁØ ÃÇËÇɹؽ¹»ÆÇ ÖÅÈÁÉÁоÊÃÁ ÇÈÉÇ»¾É¼ÆÌ˹ ¨ÇÆØËÆÇ ÐËÇ ƹ ȾɻÔÎ ÈÇɹÎ ÐÌ»Ê˻̾ÑÕ ʾºØ » º¾Àdž ȹÊÆÇÊËÁÇËÈɾÊËÌÈÆÁù ¾ÊÄÁÇƺÇÄÕѾ ƾ¿Á»‘˦ÇÐÁÊÄÇÊËÇÉÇÆÆÁÃǻʞÉËÆÇ ùÀÆÁ » ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ÌžÆÕÑÁÄÇÊÕ » ÈÇÄÕÀÌ ÈÇ¿ÁÀƾÆÆǼÇ ÄÁѾÆÁØ ʻǺǽÔ ¨ÇÊÃÇÄÕÃÌ ÈɾÊËÌÈÆÁà ÈÇ¿ÁÀƾÆÆÇ À¹† ÃÄ×БÆÆÔ „MJGFS” ÆÁ оɾÀ ÌÊÄÇ»ÆǾ ÇʻǺǿ½¾ÆÁ¾ QBSPMF ÆÁ оɾÀ ÈÇÅÁÄdž »¹ÆÁ¾ƾÅÇ¿¾ËºÔËÕÇʻǺǿ½‘ÆÁÃËÇÅÌ ¿¾ Èǽ»¾É¼¹¾ËÊØ »ÆÌËÉÁ Ë×ɾÅÆÔÎ Ê˾Æ ÐɾÀ»ÔйÂÆÇ ÊÌÉÇ»ÇÅÌ ǺɹҾÆÁ× Èdž ÊËÇÄÕÃÌ Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ ÐËÇ ÖËÇ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ÈÉÁ¼Ç½ÆÔÅ Êɾ½ÊË»ÇÅ ʽ¾Ä¹ËÕ ½ÄØ Ä×½¾Â ÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇ ÇËžÆÌ ÊžÉËÆÇ ùÀÆÁ¡ÆÇÂÈǽÌŹ¾Ë ÊÉÇÐÆǾƹùÀ¹ÆÁ¾ ÖËǼÇ »Á½¹ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ¾Ò‘ ÎÌ¿¾ ÊžÉËÁ ÈÇËÇÅÌÐËÇÇÆÇÈÉǽÇÄ¿Á˾ÄÕƾ¾¾‘ ,JOH" .BSVOB4*TBDPOTFSWBUJWFKVTUBMJCFSBM XIPIBTCFFONVHHFE &YQMPSJOHUIFPSJHJOTPGQVOJ† UJWFWJFXT1VOJTINFOUBOE4PDJFUZ 4t 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

É̼ÇÂÈÉÁžÉùʹ¾ËÊØËÇ¼Ç ºÌ½¾ËÄÁ »ÇÊÈÉÁÆØËÇËùÀÇËƹùÀ¹ÆÁØ ¾ÊÄÁž¿½Ì ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇÅ Á ¿¾É˻ǠÁžĹÊÕ ùù؆ ÆÁºÌ½ÕйÊËƹØÁÄÁÇÈÇÊɾ½Ç»¹ÆƹØоɾÀ ËɾËÕ¾ÄÁÏÇÍÇÉŹÌÊȾÑÆǼÇÊǼĹѾÆÁØ Ç »ÇÀžҾÆÁÁ ÌҾɺ¹ ÁÄÁ ½¾Æ¾¿ÆÇ »Ô† ÈĹ˾žÊËÕÅÆǼÇÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁÂÖËǼÇ¥Ô ǺɹÀ̾Ž»¾¼ÉÌÈÈÔÁÀƹʾľÆÁØ„"”Á „#”§º¾ÈÇÄÌй×ËÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÆÔÂÁÅÊÄ̆ йÂ Ê ɹƾ¾ Ê̽ÁÅÔÅ ÅÌ¿ÐÁÆÇ  ÃÇËÇÉÔ » º¹É¾ ƹйÄ ÃÇÆÍÄÁÃË Á ÈÇ˾ÉȾ»Ñ¾¼Ç ̽¹ÉÇÅÊËÌĹÊ»¹ÄÁÄƹÈÇĝÇĿƹºÔËÕ ƹÀ»¹Æ¹ ÀÁØ×Ò¹Ø ɹƹ ƹ ¼ÇÄÇ»¾ ¹ ˹ÿ¾ ÈÇ˾ÉØ ÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÅ ½»ÌÎ À̺ǻ «ÇÄÕÃÇ ¼ÉÌÈȹ„#”ÈÇÄÌÐÁĹ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ×ÁƆ #”ÈÇÄÌÐÁĹ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ×ÁƆ ”ÈÇÄÌÐÁĹ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ×ÁƆ ÍÇÉŹÏÁ×ÇËÇÅ ÐËÇ»ÁÆÇ»ÆÔ½ÇÊ̽¾º† ÆǼÇɹÊÊÅÇËɾÆÁØ»º¾Ê¾½¾ ƹÈɹ»ÄؾÅÇ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅ ɹºÇËÆÁÃÇÅ ÈÉÇґÆ ÈÇ˾Ɇ Ⱦ»ÑÁÅ ÐÕÁ ̺ÔËÃÁ »ÇÀžҾÆÔ оÅ Èdž ÊËɹ½¹»ÑÁ ̽ǻľ˻ÇɑÆ › ¼ÉÌÈȾ „™”  Èǽ½¾É¿Á»¹×Ë ɾ¹ÄÕÆǾ ÄÁѾÆÁ¾ Ê»ÇºÇ½Ô ÌÊÄÇ»ÆǾÄÁѾÆÁ¾ʻǺǽÔ Ê ÁÊÈÔ˹ÆÁ¾Å ½ÄØ ÇÊÌ¿½‘ÆÆǼÇ › ¼ÉÌÈȾ „#”ÇϾÆÃÁÊÇÊ˹»ÄØ×ËÁ¦ÁÃËÇ » ¼ÉÌÈȾ „"” ƾ ÎÇË¾Ä ÐËǺÔ ̼ÇÄÇ»ÆÔ ÈÉÇϾÊʺÔÄÈɾÃɹґÆº¾ÀÈÇÊľ½ÊË»Á› ¼ÉÌÈȾ„#”˹ÃÁκÔÄǨǽǺÆÔ¾ɾ† ÀÌÄÕ˹ËÔÈÇ»ËÇÉØÄÁÊÕƾǽÆÇÃɹËÆÇ¥¾¿† ½Ì˾ÅÌƹʼǻÇÉØËÇËɾËÕ¾ÂÃÇľ¾tÇ¿¸† »Ã¸¾Àº¸ÅÀÀ ºÀÅÓ ÃÇËÇÉǾ » ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ǺĹÊËÁƾºÇÄÕÑÁÎÁ½¹¿¾Êɾ½Æ¾ÂËØ¿¾ÊËÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÅÇ¿¾Ë À¹Å¾ÆÁËÕ ƹÀƹоÆÁ¾ ƹùÀ¹ÆÁØtÁÄÁÄÌÐѾÊùÀ¹ËÕÅǼÄÇºÔ ¾ÊÄÁ ËÇÄÕÃÇ ×ÊËÁÏÁØ ÈÉÁÆØĹ ºÔ ÌйÊËÁ¾ Ÿ¸ÂÃÖÏÀʽÃÔÅÓ½ ¿¸Ä½Ï¸ÅÀ× ¸ Îdž ˾ÄÈÇÈÔ˹ËÕÊØÁÀ»Ä¾ÐÕÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ»ÇÀ† ÀɾÆÁÂƹÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÁÀ˾ÊÆǼÇÃÇÉʾ˹ ÄÁÑÕ ÈÇÀÁËÁ»ÁÊËÊÃǼÇ ÇÈÁʹÆÁØ ÐËǺÔ ÁÎÈÇÊ˹»ÁËÕ»ºÇÄÕÑÌ×ǺҾÊË»¾ÆÆÇ˾dž ɾËÁоÊÃÌ× »À¹ÁÅÇÊ»ØÀÕ §ÈÁʹÆÁ¾ ÈÉdž ½ÇÄ¿¹¾Ë ÈÇÄÌйËÕ ÀƹÃÇÅÔ¾ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ »ǺҾÊË»¾¾ÊËÕÇȹʾÆÁ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ¾ÊËÕ ÈǽÄÁÆƹØ ƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ ¦Ç ÅÔ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ ƾÎÇ˾ÄÁºÔÖËÁÅ̽ǻÇÄՆ Ê˻ǻ¹ËÕÊØÁÊÈɹÑÁ»¹¾ÅʾºØ ƾËÄÁ¾Ò‘ ÁÆÇ ǺĹÊËÁ ½ÄØ ÁÆ˾ÉÈɾ˹ÏÁÁ ƹÑÁÎ ½¹ÆÆÔÎ ¥ÔÈÇĹ¼¹¾Å˹ÃÌ×ǺĹÊËÕƹ† ËÁ¾ÊËÕÉÆÎÀ¸ÃÔÅƽÀ¿Ä½Å½ÅÀ½ªËɹÎȾɾ½ ÆÁÅ º¾ÊÊÁÄÁ¾ƹÑÁλԻǽǻ½ÄØƹѾ¼Ç ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁØ t »Ê‘ ÖËÇ ƹÎǽÁËÊØ Çо† »Á½ÆÇ ˹ÿ¾ » ƹÑÁÎ »ÇÀÀɾÆÁØÎ ƹ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕ¶ËÇÆǻǾ ÃÇËÇÉǾ½¹Ä¾ÃÇÈÉdž ÊËÁɹ¾ËÊظ»¹ÅɹÊÊùÀ¹ÄÇƹйľ
™¤¾Èʤ§œ¡£™œžœž¤¸¡¨©žª«¬¨¦§ª«µ£™£¸›¤ž¦¡žª¬²¦§ª«¡

¬£ šš£

˜£½ÇÉ

£¦› ¢˜››£· §¨©ª«§¥¦©ª´ ¢˜¢·š£¥ ©«±¥¦©ª  šÓ¾Àĸ§Èɾ½¾Ä¾ÆÁ¾„ÈɾÊËÌÈÆÇÊËՔ»Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÇÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÂÄÁ˾ɹËÌɾØ»ÄؾËÊؽǻÇÄÕÆÇ ÈÉÇÊËÔÅ»ÇÈÉÇÊÇÅ ǽƹÃÇ»½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁÇÆÇØ»ÄؾËÊؽǻÇÄÕÆÇÊÄÇ¿ÆÔÅ»ÇÈÉÇÊÇÅ ÐËǻʻÇ×Çоɾ½Õ ÇÀƹй¾Ë ÐËÇ»ƹÌþ »ËÇÅÐÁÊľÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÈÉÇÊËÔÎÈÉǺľÅƾÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸œ¾¼¾ÄÕÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ»¾ÒÕϾÄǾйÊËÕ

"-FQT

)&(&-o4-0(*$4"/%$3*.& "4"1)&/0.&/0/0'/"563& 4VNNBSZ*OUSBEJUJPOBMDSJNJOPMPHJDBMMJUFSBUVSF UIFDPODFQUPG„DSJNF”DBOBQQFBSBTJNQMFJTTVF CVUJOSFBMJUZ JU JTNVDINPSFDPNQMJDBUFE5IBUNFBOTUIBUUIFSFBSFOPTJNQMFQSPCMFNTJOTDJFODF QBSUJDVMBSMZJODSJNJOPMPHZ ,FZXPSET)FHFMDSJNFUIJOHXIPMFQBSU

 §ÆÅÀĸÅÀ½ ›½»½Ã½Ä º½ÑÀ ÂÆÊÆÈÆÁ ׺Ã×½ÊÉ× ÇÆ ºÀ¼ÀÄÆÉÊÀ À ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÔ ›¾ÄÁÃÁ ƾžÏÃÁ ÌБÆÔ œ›­ œ¾¼¾ÄÕ ÈÁѾË ÐËÇ „ÉËÑÅÆÉÊÔ ¼ÆþŸ ׺Ã×ÊÔ ʾºØ %BT8FTFONVβFSTDIFJOFO šÔËÁ¾ ¾ÊËÕ ¹ºÊÇÄ×ËƹØ ¹ºÊËɹÃÏÁØ Ö˹ ÇËÉÁϹ† ˾ÄÕÆÇÊËÕƾ¾ÊËÕ½ÄØƾ¼Ç»Æ¾Ñƾ¾ ÆÇÇÆÇ ¾ÊËÕºÔËÁ¾ ÁÆÁо¼Ç½ÉÌ¼Ç¼Ç ÃÉÇžºÔËÁØ ËÇÄÕÃÇ ùà Ö˹ ¹ºÊÇÄ×ËƹØ ÇËÉÁϹ˾ÄՆ ÆÇÊËÕ ¡À†À¹ ÖËÇ ÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÇÊËÁ ºÔËÁ¾ ¾ÊËÕÄÁÑÕùÃÊÆÁŹ×Ò¾¾ʾºØºÔËÁ¾ ÇÆÇ Á¾ÊËÕÉËÑÅÆÉÊÔ¦ÇÁƹǺÇÉÇË ÊÌÒÆÇÊËÕ ùà ÈÉÇÊËǾ ɹ»¾ÆÊË»Ç Ê ÊǺÇ ¾ÊËÕ ˹ÿ¾ ¹ÓÊÀ½ ¬Ð¾ÆÁ¾ Ç ºÔËÁÁ Êǽ¾É¿ÁË ȾɻǾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾¹ÓÊÀ½½ÉÊÔÉËÑÅÆÉÊÔ›ËÇÉǾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÉËÑÅÆÉÊÔ ½ÉÊÔ ¹ÓÊÀ½ t Êdž Ê˹»ÄؾËÊǽ¾É¿¹ÆÁ¾ȾɻǼÇɹÀ½¾Ä¹Ìо† ÆÁØ Ç ÊÌÒÆÇÊËÁ ¦Ç ÖËÇ ºÔËÁ¾ ÃÇËÇÉÔÅ ½¾Ä¹¾ËÊØ ÊÌÒÆÇÊËÕ ¾ÊËÕ ÉËѽÉʺ½ÅÅƽ ¹ÓÊÀ½ ÉËѽÉʺƺ¸ÅÀ½ »ÔÎÇ¿½¾ÆÁ¾ )FS† )FS† BVTHFHBOHFOTFJO ÁÀÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÇÊËÁÁÁÀ »ÆÌËɾÆƾ¼Ç” ¨Ç œ¾¼¾Ä× ƹ ÌÉǻƾ ºÔËÁØ »Ê‘ ÃÇƆ ÃɾËÆÇ ÁƹÌÉǻƾÊÌÒÆÇÊËÁÇËÆÇÊÁ˾ÄՆ ˜Å¼Æ£½ÇÉt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉdž ;ÊÊÇÉ ¨É¹»Ç»¹Ø ¹Ã¹½¾ÅÁØ «¹ÄÄÁÆÆÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾˹ ÐľÆ ©ÁÅÊÃǼÇ £Ä̺¹ «¹ÄÄÁÆÆ ¶ÊËÇÆÁØ &†NBJMBOEPMFQT!IPUFF ‚™¤¾ÈÊ  ›½»½ÃÔ›¦¹ÌùÄǼÁÃÁtª¨º tª

ÆÇ ÁÄÁ »¾ÉÇØËÆÇÊËÆÇ ¶ËÇ »¹¿ÆÔ ͹ÃË › ÇËÄÁÐÁ¾ ÇË œ¾¼¾ÄØ ÅÔ ÁÀÌй¾Å À½¾ÊÕ ƾ ػľÆÁ¾ÊÌÒÆÇÊËÁ»ÇǺҾ ¹ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǾ ػľÆÁ¾ÊÌÒÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÔÅØ»ÄؾËÊØÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕ ¼½¾ ¹ºÊÇÄ×ËÆÇ ¹ºÊËɹÃÏÁ¾Â Ø»ÄؾËÊØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ ùà ǽÆÇ ÁÀ ÇÊÆÇ»ÇÈÇņ ¼¹×ÒÁÎÈÇÆØËÁÂÈɹ»Ç»ÔÎƹÌà ÇÊǺ¾ÆÆÇ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹ »ÇÈɾÃÁɹÊÈÉÇÊËɹƑƆ ÆÇÅÌ ÅƾÆÁ× » ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁ ÊÇ»¾É† ѾÆÆǹºÊËɹÃËÆǾػľÆÁ¾ ¹Ä¾¾œ¾¼¾ÄÕÈÁѾË„¶Ëǔ EBT%JFTF ÈdžƹѾÅÌÅƾÆÁ×ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕtÊÌņ ŹɹÀÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁÂt™¤ ÊÇÊ˹»Ä؆ ¾Ë Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÈÇÄÆÌ×ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÊËÕ »¾ÒÁ » ËÇÅ ÊÅÔÊľ ÐËÇ Ö˹ ÇÈɾ½¾Ä‘Ɔ ÆÇÊËÕ¾ÊËÕ»ËÇ¿¾»É¾ÅػƾÑÆØØÇÈɾ½¾† đÆÆÇÊËÕ ›¾ÒÕ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ t ™¤ ÊÇÊËÇÁËÁÀʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ ˾ ÈɾÊËÌÈľÆÁÂt™¤ º¾ÀɹÀÄÁÐÆÔÎÃÁÎ ÊÇÇËÆÇѾÆÁ×»»¾ÒÁ›ÇËÈÇоÅÌÖËÇÊÇLj ÆÇѾÆÁ¾¾ÊËÕÄÁÑÕƾÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆǾÊÇо† ˹ÆÁ¾ÁÎ Á¾ÊËÕÄÁÑÕº¾ÊÊÁÄÕÆǾ„ÖËǔ ›ÇËÈÇоÅÌ ÊÇо˹ØÊÕ»»¾ÒÁ ÇÆÁ ɹÀÆÔ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ t ™¤ ƾ ÊÆÁŹ×Ë ʾºØ ùà ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔ¾ ÇÆÁ ƾÈÉÇÆÁϹ¾ÅÔ ½É̼ ½ÄØ ½É̼¹ » ʻǾ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÊËÁ £½Çɘ£ÉÁÀÁÊ×ÉÁ½ÁоÊÃÇÂƹÌÃÁ »ËÇÅÐÁʆ ľÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁػоɹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹtt’ tª

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ÇÆÁÊÇÇËÆÇÊØËÊØÄÁÑÕÊÊǺÇÂÁÈɾ½Ê˹»† ÄØ×Ë»À¹ÁÅÆǺ¾ÀɹÀÄÁÐÆǾÅÆǼÇǺɹÀÁ¾ ÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÁ ÇÆÁ ÊÈÇÊǺÆÔ ÁžËÕ ÄÁÑÕ ƾÃÇËÇÉÌ×ÃÇÄÁоÊË»¾ÆÆÌ׼ɹÆÁÏÌ›¾ÒÕ ùà Õʸ »¾ÒÕ Ë¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ t ™¤ ¾ÊËÕÁÎÃÇÄÁоÊË»¾ÆÆǾÊÇÇËÆÇѾÆÁ¾ ˾ ɹÀÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ t ™¤ ¾ÊËÕ ÈÉdž ÊËǾÊÃÇÈľÆÁ¾§Æ¹ÉÆÉÊÆÀÊÁÀËǼÇÁÄÁ ÁÆǼÇ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǼÇ ÃÇÄÁоÊË»¹ ǽÆǼÇ »¾Ò¾ÊË»¹ ˾ ɹÀÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁÄÁ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ »Á½Ç» ÈɾÊËÌÈľÆÁ t ™¤ ÊÇÊËÇÁË ʸ¾½ ÁÀ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǼÇ ÃÇÄÁо† ÊË»¹ ½É̼ǼÇ »¾Ò¾ÊË»¹ »¾ÒÕ ÊÇÊ˹»ÄؾË ËÇÄÕÃÇÖËÌÊ»ØÀÕ ÊÇÊËÇØÒÌ×»ÇËÊÌËÊË»ÁÁ »ÊØÃÇÂÊ»ØÀÁ” ¨ÇÆÁŹÆÁ¾ ƹÅÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ùà »¾ÒÁÇоÆÕËÇÆÃǾ¬œ¾¼¾ÄػʑػÄؾËÊØ »¾Ò¹ÅÁ йÊËÇ »¾ÉÇØËÆÇ ÁоÄÇ»¾Ã¨É¾† ÊËÌÈÆÇÊËÕùû¾ÒÕÊÇÊËÇÁËÁÀɹÀÆÔÎÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ ÃÇËÇÉÔ¾Áž×ËËÇÄÕÃÇùÃǾ†ËÇ ÃÇÄÁоÊË»¾ÆÆǾÊÇÇËÆÇѾÆÁ¾ɹÀÆÔÎÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ ÁÄÁ ÁÎ ¼ÉÌÈÈ ÁÄÁ ÁÎ ÈÉÇÊËǾ ÊÃÇÈľÆÁ¾ ©¹»ÆÔÅ ǺɹÀÇÅ ÅÔ ÅÇ¿¾Å ÊùÀ¹ËÕ Á ËÇ ÐËÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ùà ÊÌÅŹ ɹÀÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ƾ Áž¾Ë ÆÁùÃÇ ʻØÀÁž¿½ÌɹÀÆÔÅÁÈɾÊËÌÈľÆÁØÅÁ ¦¹ÖËÇÅÌÉǻƾÀƹÆÁØÅÔÅÇ¿¾ÅÇÈɾ† ½¾ÄÁËÕËÇÄÕÃǻƾÑÆ××ÁÄÁ¹ºÊËɹÃËÆÌ× ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÊËÕ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ £ ÊÇ¿¹Ä¾† ÆÁ× Èɹ»Ç»¹ØƹÌù»ÆÌËɾÆÆ××ÁÄÁƾ† ÍÇÉŹÄÕÆÌ× ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÊËÕ ÈɾÊËÌÈÆdž ÊËÁ½ÇÊÁÎÈÇÉƾÀƹ¾Ë µÊ¸ »¾ÒÕ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ t ™¤ À¹† žй¾Ë œ¾¼¾ÄÕ ùà Çƹ ÇÈɾ½¾ÄÁĹÊÕ ùà ÐÁÊËÇ ÃÇÄÁоÊË»¾ÆƹØ Ê»ØÀÕ ʻǺǽÆÔÎ »¾Ò¾ÊË» ÈɾÊËÌÈľÆÁ t ™¤ ÊÇ»¾É† ѾÆÆÇÁÀžÆÐÁ»¹ž‘ÁÀžƾÆÁ¾ÊÇÊËÇÁË» ËÇÅ ÐËÇǽƹÁÄÁƾÊÃÇÄÕÃÇŹ˾ÉÁ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ t ™¤ »Ô½¾ÄØ×ËÊØ ÁÀ ÖËǼÇ ÊÃÇÈľÆÁØ ÁÄÁ ÈÉÁÊǾ½ÁÆØ×ËÊØ Ã ÖËÇÅÌ ÁÄÁ ¿¾ » ËÇÅ ÐËÇ ÁÎ ÃÇÄÁоÊË»¾ÆÆǾ Êdž ÇËÆÇѾÆÁ¾ ÁÀžÆؾËÊØ ›ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¾ Á ȾɾÉÇ¿½¾ÆÁ¾ ÕÊÆÁ »¾ÒÁ ¾ÊËÕ »Æ¾Ñ† ƾ¾ ɹÊË»ÇɾÆÁ¾ ùà ÇÈɾ½¾Ä‘ÆƹØ Ê»ØÀÕ ž¿½Ì ɹÀÆÔÅÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁØÅÁ t ™¤ ˹ÃÇ »Æ¾Ñƾ ʻØÀ¹ÆÆÇÊËÁ ÁÄÁ Ê»ØÀ¹Æ† ÆÇÊËÕËÇ¼Ç оÅ̺¾ÀɹÀÄÁÐÆǺÔËÕÁÄÁƾ 

›½»½ÃÔ›¬Ã¹ÀÊÇÐtª £½Çɘ¬Ã¹ÀÊÇÐtª  °½ÉʸÂƺ œ˜ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ ùÃÊ»ÇÂÊË»ÇǺҾÊË»¹ª¨ºª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë  ¡À½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç „¤¹ÆՔ ¬Ð¾ºÆÁýÄØ»ÌÀÇ» tª 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ºÔËÕÊ»ØÀ¹ÆÆÔŦÁоÅƾ̽¾É¿Á»¹¾ÅÔ¾ »¾Ò¾ÊË»¹ ˾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ t ™¤ »Ô† ÎǽØËÁÀÕÊÆÁ»¾ÒÁÁÄÁ»ÎǽØË»ƾ‘ʹŹ Çƹt¹ºÊÇÄ×ËƹØÈÇÉÁÊËÇÊËÕ ÈÇƹѾÅÌ ÅƾÆÁ× À½¾ÊÕƹ½ÇÁžËÕ»»Á½Ì ÐËÇÈÇÆ؆ ËÁ¾ ÈÇÉÁÊËÇÊËÕ ÁÄÁ ÈÇÉÁÊËÇÊËÕ Ź˾ÉÁÁ ÀƹÐÁË ÈÉÇËÁ»ÇÈɹ»ÆÇÊËÕ ɹÀÆÔÎ »Á½Ç» ÈɾÊËÌÈľÆÁ º¾À ÊǺÊË»¾ÆÆÇ žÉÔ ÁÄÁ ÍÇÉÅÔt™¤ ” °ËÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕƾÁž¾ËÊǺÊË»¾ÆÆÇ žÉÔ Á ÍÇÉÅÔ t ÖËÇ ÇоÆÕ »¹¿ÆÔ ͹ÃË §Æ×ÉŽÅÀ½ ›½»½Ã× Â ÇȽ¼Ó¼ËѽÄË ºÅ½ÐŽÄËÇÆÅ×ÊÀÖÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÀ›ÈÉÁ† žйÆÁÁ ÈÇÉÁÊËÇÊËÕ Ź˾ÉÁÁ œ¾¼¾ÄÕ ÈÁ† Ñ¾Ë ÐËÇ„ǽÆÇÁÀʹÅÔÎǺÔÐÆÔÎÇÈɾ½¾† ľÆÁ »¾ÒÁ ½¹»¹¾ÅÔÎ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁ¾Å tÖËÇËÇ ÐËǺ½ÑÔÉÆÉÊÆÀÊÀ¿ÄÅÆ»ÀÍɸÄƆ ÉÊÆ×ʽÃÔÅÓÍ ĸʽÈÀÁ ˾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÊÇÊËÇÁË ÁÀ ÅÆǼÁÎ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔÎ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁÂt™¤ ªǽÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ »¾ÒÕ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ ˹à ÐËÇ Çƹ ǺĹ½¹¾Ë ɺÆÁÉʺ¸ÄÀ ˾ÈɾÊËÌÈľÆÁØÅÁt™¤ ËÉÊÆÁÏÀºÆ½ ƹÄÁÐÁ¾ ÃÇËÇÉÔÎ Á ¾ÊËÕ º½ÑÔ ¦ÇʽÉ̼ÇÂtÖËÁɹÀÆÔ¾ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÈdž ÆÁŹ×ËÊØùÃŹ˾ÉÁÁ ˾ùÃÈɾÊËÌÈľ† ÆÁØt™¤ ÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕÃÇËÇÉÔÎƾ¾ÊËÕ »¾ÒÕ ¹ ƹǺÇÉÇË º½ÑÔ ÉÆÉÊÆÀÊ CFTUFIU ÁÀ ÆÁÎ ʹŹ »¾ÒÕ t ÖËÇ ÄÁÑÕ ÁÎ »Æ¾Ñ† ƾ¾ ÊÇо˹ÆÁ¾ Á ÃÇÄÁоÊË»¾ÆƹØ ¼É¹ÆÁϹ ¡Ê»ÇÂÊË»¹ÁŹ˾ÉÁÁtÖËǺɐÆÇȽ¼½Ã½† ÅÀ×ÉƼ½È¾¸ÅÀש¹ÀÆÁϹÄÁÑÕ»ËÇÅ ÐËÇ » ǽÆÇÅ ÊÄÌй¾ ÇÆÁ ÅÇžÆËÔ ɾÍľÃËÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔ¾ » ʻǑ ÇËÉÁϹ˾ÄÕÆǾ ¾½ÁÆÊË»Ç ùûÇËÄÁÐÆÌ×ÇËÆÁÎʹÅÁÎÇÊÆÇ»Ì »º½Ñ† ÅÆÉÊÔ›½É̼ÇÅÊÄÌй¾ÇÆÁʹÅÇÊËÇØ˾ÄՆ ÆÔ¾ ɹÀÆÔ¾ Ź˾ÉÁÁ ù¿½¹ØÁÀÃÇËÇÉÔÎ ɾÍľÃËÁÉÇ»¹Æ¹ » ʻǑ ¾½ÁÆÊË»Ç Ê ÊǺÇ ¶ËÁ Ź˾ÉÁÁ ˾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ t ™¤ ½¹Ä¾¾ ÇÈɾ½¾ÄØ×Ë ʾºØ ùà ʹÅÇÊËÇØ˾ÄՆ ÆÌ×ÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕ ÆÇÇÆÁ˹ÿ¾ƹÎǽ؈ ÊػžÊ˾»ǽÆÇ»¾ÒÁ ˾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ t™¤ ¶Ë¹»¾ÒÕÁž¾Ë½»¹ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ Çƹ »Ç†È¾É»ÔÎ ÕʸÁ »Ç†»ËÇÉÔÎ „ʸ¾½” BVDI „«¹Ã¿¾”tÖËÇËÇ ÐËǻǻƾÑƾÅ ÊÇÀ¾ÉϹÆÁÁ»ÔÊËÌȹ¾ËùÃÇÈÆÉÊȸÅÉʺ½Å† Ÿ× ÇÈÆÊ×¾ÅÅÆÉÊÔ ¹ „ÖËǔ ÇËÉÁϹ† ˾ÄÕÆǾ ¾½ÁÆÊË»Ç ¾ÊËÕ ÊÆϽÏÅÆÉÊÔ »¾ÒÁ ¥¹Ë¾ÉÁÁ ƹÎǽØËÊØ »Å¾Ê˾ » ËÇоÐÆÇÊËÁ Á ÁÄÁ ÁÎ „˹ÿ¾” ÈÉÇËØ¿‘ÆÆÇÊËÕ ¾ÊËÕ ÈÇ»Ê×½Ì Ö˹ ËÇоÐÆÇÊËÕ ÁºÇ „˹ÿ¾” ùà »¾ÒÆÇÊËÕÈÇÊÌÒ¾ÊË»ÌʻǾÅÌɹ»ÆÔÅǺ† 

£½Çɘ¬Ã¹ÀÊÇÐtªt
ย™ยคยพรˆรŠยคยงยœยกยฃย™ยœยžยœยžยคยธยกยจยฉยžยชยซยฌยจยฆยงยชยซยตยฃย™ยฃยธย›ยคยžยฆยกยžยชยฌยฒยฆยงยชยซยก

ร‰ยนร€ร‡ร…ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†ยนรƒยนรƒร‡ร‹ร‰รรยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพยพยฝรร†ย† รŠร‹ยปร‡ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ ยผยฝยพ รร…ยพยพร‹รŠร˜ ร‡ยฝร†ยน รร€ ร–ร‹รรŽ ร…ยนร‹ยพร‰รร‚ ร‹ยนร… ยบ รŠร†ร ยพยฝ ร‰ยธร„ร†ร รŠร†รร‚ยฝ รร…ยพย† ยพร‹รŠร˜รยฝร‰รŒยผยนร˜ยฆยพยปยพร‰ร†ร‡ ยบรŒยฝร‹ร‡ยปยพร’ร•รร…ยพยพร‹ ยปร‡ยฝร†ร‡ร…ร…ยพรŠร‹ยพรŠยปร‡ร‚รยปยพร‹ ยปยฝร‰รŒยผร‡ร…tรŠยปร‡ย‘ ยปยพร’ยพรŠร‹ยปร‡รˆยนรŽรŒรยพรŠร‹ร ยนยปร‹ร‰ยพร‹ร•ยพร…tรŠยปร‡ร‚ร‹ยพย† รˆร„ร‡ร‰ร‡ยฝ รŠรƒยนร€ยนร†ร†ร‡ยพยœยพยผยพร„ยพร…ร€ร†ยนรรร‹ รร‹ร‡ร†ยพย† ยปยพร‰ร†ร‡ ยบรŒยฝร‹ร‡ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร• รร…ยพยพร‹ ยป ร‡ยฝร†ร‡ร… ร…ยพรŠร‹ยพ ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ รƒร‰ยนยฟร ยป ยฝร‰รŒยผร‡ร… รŒยบรร‚รŠร‹ยปยน ยน ยป ร‹ร‰ยพร‹ร•ยพร… t ร…ร‡ร‘ยพร†ร†รรยพรŠร‹ยปยน รร‹ยฝtย™ยค ยยพร„ร‡ร‡ยบรŠร‹ร‡รร‹ร‹ยนรƒ รร‹ร‡ยปร‹ร‡ร‚ ยฟยพร‹ร‡รรƒยพ ยปรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ยปยพร’ร•ร‹ยพรˆร„ยน ร‡ร†ยนร‹ยนรƒยฟยพ รร…ยพยพร‹รยปยพร‹ ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร€ร‡ยปยนร†ยนรร‹รˆย™ร‹ยนรƒรƒยนรƒ ร–ร‹รยปยพร’ยพรŠร‹ยปยนร†ยนรŽร‡ยฝร˜ร‹รŠร˜ร†ยพยปร†ยพยฝร‰รŒยผยฝร‰รŒยผยน ยน ยปร‡ยฝร†ร‡ร…รร‹ร‡ร…ยฟยพย„ร–ร‹ร‡ร…ย” ร‹ร‡รรŽรˆร‰รร†รร…ยนร—ร‹ ร€ยน ร‡ร†รˆร€ร‰รŠร“ยฝ ร‹ยนรƒ รร‹ร‡ ร‡ยฝร†ยน ร…ยนร‹ยพร‰รร˜ รŠรŒร’ยพย† รŠร‹ยปรŒยพร‹ยปรˆร‰ร‡ร…ยพยฟรŒร‹รƒยนรŽยฝร‰รŒยผร‡ร‚ยฆร‡ร…ยนร‹ยพร‰รร˜ ร†ยนรŽร‡ยฝร˜ร’ยนร˜รŠร˜ ยป รˆร‰ร‡ร…ยพยฟรŒร‹รƒยนรŽ ยฝร‰รŒยผร‡ร‚ รŠยนร…ยน ร‹ยนรƒยฟยพรˆร‡ร‰รรŠร‹ยนยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ ร†ยนร‡ยบร‡ร‰ร‡ร‹ ยปยพย‘รˆร‡ย† ร‰ยนรŽรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒยพร‹ยฝร‰รŒยผยนร˜ร…ยนร‹ยพร‰รร˜ ร‡ยฝร†ยนรƒร‡ร†ยพ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ ร–ร‹ยน ยฝร‰รŒยผยนร˜ ร†ร‡ ร ร‹ร‰ยพร‹ร•ร˜ ยฝยพรŠร˜ร‹ยนร˜ ร ร‹ยฝ ย›รŠยพ ร…ยนร‹ยพร‰รร รˆร‡ร‰รรŠร‹ร” ร ยป รˆร‰ร‡ร…ยพยฟรŒร‹ย† รƒยนรŽ รƒยนยฟยฝร‡ร‚ รร€ ร†รรŽ ร†ยนรŽร‡ยฝร˜ร‹รŠร˜ ยปรŠยพ ยฝร‰รŒยผรยพ ร‰ยนยปร†ร‡รƒยนรƒรรŠยนร…ยนร‡ร†ยนยปร…ยพรŠร‹ยพรŠร‡รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ร…ร ร…ยนร‹ยพร‰รร˜ร…รร†ยนรŽร‡ยฝรร‹รŠร˜ยปร–ร‹รรŽรˆร‡ร‰ยนรŽรƒยนยฟยฝร‡ร‚ รร€ ร†รรŽ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ ร‡ร†ร รŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร‹ ร†ยพรƒร‡ร‹ร‡ย† ร‰ร‡ยพร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ รˆร‰ร‡ร†รรƒยนร—ร’ยพยพยฝร‰รŒยผยปยฝร‰รŒยผยน ร‹ยนรƒรร… ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร… รร‹ร‡ รˆร‰ร‡ร†รรƒยนร—ร’รยพ ยป รŠยปร‡ร— ร‡รยพร‰ยพยฝร•รˆร‰ร‡ร†รรƒยนร—ร‹รŠร˜ยฝร‰รŒยผรร…ร รŠร‹ยนร„ร‡ยบร”ร‹ร• รƒยนยฟยฝยนร˜ ร…ยนร‹ยพร‰รร˜ รŠร†ร‡ยปยน รˆร‰ร‡ร†รรƒยนยพร‹ ยป รŠยปร‡ร— รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†รŒร— รˆร‰ร‡ร†รรƒร†รŒร‹ร‡รŠร‹ร• ยฃยนยฟยฝยนร˜ ร…ยนย† ร‹ยพร‰รร˜รˆร‡ร„ร‡ยฟยพร†ยนรƒยนรƒรŠยปร‡ย‘ร‡ร‹ร‰รรยนร†รยพ รร–ร‹ร‡ ร‡ร‹ร‰รรยนร†รยพ ยพรŠร‹ร• รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร• ยฝร‰รŒยผร‡ร‚ ร†ร‡ ร–ร‹ยนรŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•ร‹ร‡รร†ร‡ร‹ยนรƒยฟยพยพรŠร‹ร•ร‡ร‹ร‰รรยนย† ร†รยพร–ร‹ร‡ร‚ยฝร‰รŒยผร‡ร‚รรŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รˆยพร‰ยปร‡ร‚ ยถร‹ร‡ร‹ ยฝร‡ยปร‡ร„ร•ร†ร‡ ยฝร„รร†ร†ร”ร‚ ร ร†ยพ ร„ย‘ยผรƒรร‚ รรร„ร‡รŠร‡รรŠรƒรร‚ร‹ยพรƒรŠร‹ยœยพยผยพร„ร˜รˆร‡รƒยนร€ร”ยปยนยพร‹ รƒยนย† รƒรร…รŠร„ร‡ยฟร†ร”ร…ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰รŒร— รŒรย‘ร†ร”ยพย†รƒร‰รร…รร†ร‡ร„ร‡ยผร ร‡ยบร”รร†ร‡ ร†ยพ ร‰ยนรŠรŠร…ยนย† ร‹ร‰รยปยนร—ร‹ยฅร”รˆร‡ร…ยพรŠร‹รร„รร–ร‹ร‡ร‹ร‹ยพรƒรŠร‹ รร‹ร‡ยบร” รรร‹ยนร‹ยพร„ร•ร…ร‡ยผรŒยบยพยฝรร‹ร•รŠร˜ รร‹ร‡ร…ร‡ยฟร†ร‡รรŠรŠร„ยพย† ยฝร‡ยปยนร‹ร•ร‡รยพร†ร•ยปยนยฟร†รŒร—รรŠร„ร‡ยฟร†รŒร—รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…รŒ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร ยป รŠยปร˜ร€ร รŠ รˆร‰ร‡ยบร„ยพร…ยนร‹รรƒยนร…ร ร˜ยปร„ยพร†รร˜รรŠรŒร’ร†ร‡รŠร‹ร ยงยฝร†ยนรƒร‡ ยœยพยผยพร„ร• ยป ยฝยนร„ร•ร†ยพร‚ร‘ยพร… รŠยนร… ยฝยนย‘ร‹ ยบร‡ร„ยพยพรŒยฝร‡ยบร†ร‡ยพยฝร„ร˜รˆร‡ร†รร…ยนร†รร˜ร‡ยบร“ร˜รŠร†ยพร†รยพ ยปร”ร‘ยพรร€ร„ร‡ยฟยพร†ร†ร‡ร…รŒ ยฃยนรƒ รร€ยปยพรŠร‹ร†ร‡ ยปร‡ ยปร‰ยพย† ร…ยพร†ยน ยœยพยผยพร„ร˜ ร‡รยพร†ร• รยนรŠร‹ร‡ รˆร‡ยปร‹ร‡ร‰ร˜ร„ร ร‡ยฝรร† รร‹ร‡ร‹ยฟยพร‹ยพรƒรŠร‹รร†ร‡ยผยฝยนรŠร†ยพร€ร†ยนรรร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…ร รร€ร…ยพร†ยพร†รร˜ร…รยงยฝร†ยนรƒร‡รˆร‡ยปร‹ร‡ร‰ยพร†รยพtร…ยนร‹ร• รŒรยพร†รร˜ 

ยฃยฝร‡ร‰ย˜ยฌรƒยนร€รŠร‡รtยชย†

ย„ยจร‰ร ยบร„รยฟยนร‚ร‘ยพร… ร‰ยนรŠรŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร†รร ร‡รƒยนย† ร€ร”ยปยนยพร‹รŠร˜ t ร‡ร‹ร…ยพรยนยพร‹ ยœยพยผยพร„ร• t รร‹ร‡ รŽยฝรƒร†ยฝ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร• t ย™ยค t ร–ร‹ร‡ ร‰ยพรร„ยพรƒร‹รย† ร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพ ยพยฝรร†รŠร‹ยปร‡ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพ รŠยนร…ร‡ รˆร‡ รŠยพยบยพ ร‡ยบร„ยนยฝยนยพร‹ รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร”ร… รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร… ร†ยนร„รรรยพร…ยฆร‡ร–ร‹ร‡ยพยผร‡รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡ยพร†ยนร„รรรยพ ร‹ร‡รร†ร‡ร‹ยนรƒยฟยพรร‡ร‹ร‹ยนร„รƒรยปยนยพร‹รŠร˜ร‡ร‹ร†ยพยผร‡ยฃยนรƒ ร‡ร‹ร‰รรยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพ ยพยฝรร†รŠร‹ยปร‡ รยพร„ร‡ยพ ยพรŠร‹ร• ร‡ร‹ย† ร‰รรยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพรŠร‡ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพรŠรŠยนร…รร…รŠร‡ยบร‡ร‚ ยฃยนรƒร‹ยนรƒร‡ยปร‡ยพร‡ร†ร‡รŠร‹ยนร„ร‡ยปร†ยพร‘ร†รร…รˆร‡ร‡ร‹ร†ร‡ย† ร‘ยพร†รร—รƒรŠยพยบยพยงร†ร‡รร…ยพยพร‹รŠยปร‡ย‘ร‹ร‰รŠร†รรร€ยบร†ยฝ ร…ยธรƒร€รร€ยฝ ยป รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ร„ร‡ยฟร†ร‡ร… รŠยพยบยพ ยป ร…ร†ร‡ย† ยผร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร‡ร‚ร†ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡รŠร‹ร ยบรยธร‰รŠร—ร ร‹ยพ ยป ร‰ยนร€ร†ร”รŽ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜รŽ t ย™ยค ยฎยฝรƒร†ยฝ ร‰ร†ร‰รŠร†ร€รŠ CFTUFIU ร€ยฟ รยธร‰รŠยฝร ร‹ยนรƒ รร‹ร‡ยบยพร€ร†รรŽยพยผร‡ร†ยพร‹ยชร„ยพยฝร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ รยพร„ร‡ยพ t ร–ร‹ร‡ ยปรŠย‘ ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพ ร รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ร‹ร‡ร‹ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•ยฆร‡รƒยนรƒร‰ยนร€รˆร‡ร–ร‹ร‡ร‚รˆร‰รรรร†ยพ ร‡ร†ร‡ ร„รร‘ร• ร†ยพรร‹ร‡ ร‡ร‹ร†ร‡รŠรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพ รยบร‡ ร‹ร‡ รร‹ร‡ ยฝยพร„ยนยพร‹ ยพยผร‡ ร‹ร‡ร‹ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ยพรŠร‹ร• ร†ยนร‡ยบร‡ย† ร‰ร‡ร‹ ยพยผร‡ ร€ร…ร†ยฝ t รยนรŠร‹ร ร รŠยปร‡ย‘ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡ยพ ร†ยนร„รรรยพรยพร„ร‡ยพรร…ยพยพร‹ร†ยพยปรŠยนร…ร‡ร…รŠยพยบยพ ยนยป รŠยปร‡ย‘ร…รร†ร‡ร…ยฐยนรŠร‹ร ร‰ยนร€ร†ร”ยพรˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ tย™ยค ร‹ยนรƒยฟยพรŠร‡รŠร‹ยนยปร„ร˜ร—ร‹ยปรŠย‘ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพ ยงร†ร t ร†ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜ รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ย† ร†ร‡รŠร‹ร• ยป ร‡รˆร†รŠร€ยบร†ร‡ร†รƒร†ยพร…ร†ร‰รŠร” ร‰ยพรร„ยพรƒร‹รย† ร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รร†ยพรˆร‰ยพยบร”ยปยนร—ร‹ยปรยพร„ร‡ร… ยนรŠรŒร‹ร• รŠยนร…ร รˆร‡ รŠยพยบยพ ยงร†ร ยฝยนร„ยพยพ รร…ยพร—ร‹ ยป รŠยนร…รรŽ รŠยพยบยพ ร–ร‹ร‡ รยพร„ร‡ยพ รƒยนรƒ รŠยปร‡ร‚ ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ ยงร†ร‡ รŠร‡ย† รŠร‹ยนยปร„ร˜ยพร‹รรŽรŠร‡ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพยšยพร€รยพร„ร‡ยผร‡ร†ยพร‹ รยนรŠร‹ยพร‚ ยฆร‡ ร‹ยนรƒ รƒยนรƒ ร‡ร†ร รŠรŒร‹ร• ร‹ร‡ รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ย† ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ร–ร‹ร‡ยผร‡ รŠร‡ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜ t ร„รร‘ร• ยปร†ยพร‘ร†รร‚ ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ รƒ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร…รŒ ร‡ร†ร ยป รŠยพยบยพ ร ยฝร„ร˜ รŠยพยบร˜ ยบยพร€ร‰ยนร€ร„รรร†ร” ยงยฝร†ยนรƒร‡ ยป ร‹ร‡ ยฟยพ ยปร‰ยพร…ร˜ รยนรŠร‹ร รƒยนรƒ ร…ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร‡ยพ รŠรŒร’ยพย† รŠร‹ยปร‡ยปยนร†รยพ รŠร‡ยปรˆยนยฝยนร—ร‹ ยฝร‰รŒยผ รŠ ยฝร‰รŒยผร‡ร… รยบร‡ ร–ร‹ร‡ ร…ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร‡ยพ รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร‡ยปยนร†รยพ ยพรŠร‹ร• ยบร”ร‹รยพ ร„รร‘ย‘ร†ร†ร‡ยพ ร‰ยพรร„ยพรƒรŠรร ยงร†ร รร…ยพร—ร‹ รŠยปร‡ร— รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ร„รร‘ร• ยป ร‰ยพรร„ยพรƒย† ร‹รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร… ยพยฝรร†รŠร‹ยปยพ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพ ยพรŠร‹ร• ร ร–ร‹ร‡ ยพยฝรร†รŠร‹ยปร‡ รรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒร—ร’ยพยพร…ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‰ยนร€รยพ ยถร‹ร‡ ร‡ร€ร†ยนรยนยพร‹ รร‹ร‡ ร‡ร†ร รร…ยพร—ร‹ รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ย† ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•ร„รร‘ร•ยปรŽยฝรƒร†ร„ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยพ ร‡ยฝร†ยนรƒร‡ ยพรŠร‹ร•ยปร‹ร‡ยฟยพยปร‰ยพร…ร˜ยผรˆร‹ยปร€ร„ยฝร„ร˜รยนรŠร‹ยพร‚ยจร‡ย† ร–ร‹ร‡ร…รŒรยพร„ร‡ยพรรยนรŠร‹ร รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร•รร‰ยนร€ย† ร†ร”ยพรˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜tย™ยค ร†ยนร‹ร‰รƒร†ยบรƒร€ยบยธร–รŠ ยฝร‰รŒยผ ยฝร‰รŒยผยน ยจร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒ รƒยนยฟยฝยนร˜ รร€ รŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜รร…ยพยพร‹รŠยปร‡ร—รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร• ร†ยพ ยป รŠยนร…ร‡ร‚ รŠยพยบยพ ยน ยป รŠยพยบยพ ยผรˆร‹ยปร†ร ร†ยนร„รรร‡ ร„รร‘ร• ร‡ยฝร†ร‡ ร‹ร‡ยฟยฝยพรŠร‹ยปร‡ ร‡ยบยพรรŽ ยป รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร… ร‡ยบยพ รŠรŒร‹ร• ร„รร‘ร• ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ร” ยจร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒ รƒยนยฟย† ยฝยนร˜ รร€ ร†รรŽ รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ยน ยป รŠยนร…ร‡ร‚ รŠยพยบยพ ร‡ร†ร ร˜ยปร„ร˜ร—ร‹ รŠร‡ยบร‡ร‚ ยฝยปยน รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ

 
§š²™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£™¸«ž§©¡¸

ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁØ º¾ÀɹÀÄÁÐÆÔÎ ½É̼ ½É̼Ì ªȾɻÇÂËÇÐÃÁÀɾÆÁØtÊËÇÐÃÁÀɾÆÁØ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆǼÇ ËÇ¿½¾ÊË»¹ ÖËÁÎ ÊËÇÉÇÆ t νÃƽȸºÅÆϸÉÊ×ÄÀϸÉÊÀȸºÅÓνÃÆÄË ¦¾Ë ÆÁо¼Ç » ϾÄÇÅ о¼Ç ƾË » йÊËØÎ Á ƾËÆÁо¼Ç»йÊËØÎ о¼ÇƾË»ϾÄÇů¾† ÄǾtÖËÇƾ¹ºÊËɹÃËÆǾ¾½ÁÆÊË»Ç ¹¾½ÁƆ ÊË»Çȸ¿ÅÆ»ÆÄÅÆ»Æƹȸ¿Àמ½ÁÆÊ˻ǾÊËÕ ÆÇȽ¼½ÃÅÅÆÉÊÔ ÅÆǼÇǺɹÀÁØ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ ÃÇËÇÉÇ ÇÆÇ йÊËÕ ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ Lj ÆÇѾÆÁ¾ Áž¾Ë ǽÆÇ ƾɹÀ½¾Ä‘ÆÆǾ ËÇ¿† ½¾ÊË»Ç Á ÄÁÑÕ ǽÆÌ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇÊËÕ £ÉÇž ËÇ¼Ç ϾÄǾ ɹ»ÆÇ йÊËØÅ §½Æ¹ÃÇ ɹ»ÆÇÇÆÇÀÄƾùÃйÊËØů¾ÄǾtÖËÇ ɾÍľÃËÁÉÇ»¹ÆÆǾ¾½ÁÆÊË»Ç йÊËÁ¿¾Êdž Ê˹»ÄØ×ËÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÂÅÇžÆËÁÄÁÀÅƆ ¹ÓÊÀ½¾½ÁÆÊË»¹ÁÊÌËÕɹÀÆǾÅÆǼÇǺɹÀ† ÆǾ ¯¾ÄǾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ t ™¤ ɹ»ÆÇ ÁÅƾùÃÖËÇÅÌʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇÅÌɹÀÆdž ÅÌ ¹ùÃÁŻʾźĽÉʽ¶ËÇÁ΄»Å¾Ê˾” ¾ÊËÕ ǽƹÃÇ ƾÐËÇÁÆǾ ùÃÁξ½ÁÆÊË»Ç ϾÄǾ ùÃ˹ÃǻǾªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ϾÄǾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕt™¤ ɹ»ÆÇ»йÊËØΠ˾ ɹÀÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁØÎ t ™¤ ÄÁÑÕ ʹ† ÅÇÅÌ ʾº¾ Á ɹ»¾ÆÊË»Ç ¾¼Ç Á йÊ˾ »Ô† ɹ¿¹¾ËÄÁÑÕ˹»ËÇÄǼÁ×νÃƽ¸ÂνÃƽ ȸºÅÆƾйÊËØÅ ¹νÃÆÄË¡ƹǺÇÉÇË й† ÊËÁɹ»ÆÔϾÄÇÅ̦Ç˹ÃùÃÇÆÁÊÌËÕÅdž žÆËÁÆǺÔËÁØ»ʹÅÁÎʾº¾ ËÇÇÆÁɹ»ÆÔ ϾÄÇÅÌƾùþ½ÁÆÊË»Ì ¹˹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÐËÇƼÅÆÁÀ¾¼ÇÅÆǼÇǺɹÀÆÔÎÇÈɾ½¾Ä¾† ÆÁ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ƹ йÊËÕ ¡Æ¹Ð¾ ¼Ç»ÇÉØ ÇÆÁ ɹ»ÆÔ ½ÄË ùà ÄÅÆ»Æƹȸ¿ÅÆÄË ¶ËÇ ÇÀƹй¾Ë ÐËÇÇÆÁɹ»ÆÔ¾ÅÌùÃȸ¿¼½ÃÅ† ÅÆÄË νÃÆÄË ˾ ¸Â ϸÉÊ×Ä ½¾ÊÕ Ê˹† ÄǺÔËÕ Áž¾ËÊØ˹¿¾˹»ËÇÄǼÁØϸÉÊÀ ¸ÂϸÉÊÀɹ»ÆÔƾϾÄÇÅÌùÃ˹ÃÇ»ÇÅÌ ¹ɸÄÀÄɽ¹½»ÖËÇÅϾÄÇÅ ϸÉÊ×ÄÕÊÆ»Æ νÃÆ»Æ ¯¾ÄǾ Á йÊËÁ º¾ÀɹÀÄÁÐÆÇ Ç˽¾† ÄØ×ËÊؽÉ̼Ç˽É̼¹ GBMMFOBVTFJOBOEFS ù¿½¹ØÁÀÖËÁÎÊËÇÉÇÆÊÇÇËÆÇÊÁËÊØÄÁÑÕ ÊÊǺǦÇ̽¾É¿Á»¹¾ÅÔ¾˹ÃÁÅǺɹÀÇÅ »Æ¾ʾºØ ÇÆÁɹÀɾѹ×ËʹÅÁʾºØ¯¾ÄǾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ t ™¤ º¾ÀɹÀÄÁÐÆǾ à йÊËØÅ ÃɹÀÆÔÅÈɾÊËÌÈľÆÁØÅt™¤ ÖËÇ ¾ÊËÕ ¸¹ÉÊȸÂÊÅƽ ƾɹÀÄÁБÆÆǾ »ÆÌËÉÁʾºØÊƾ¼½ÉʺÆ«¹ÃǾËÇ¿½¾ÊË»Ç ¾ÊËÕ ϾÄǾ ÄÁÑÕ ùà ȸ¿ÃÀϐÅÅƽ ºÅËÊÈÀ ɸÄÆ»Æɽ¹× ÁÈÉÁËÇÅɹÀÄÁБÆÆǾ»ÆÌËÉÁ ʾºØ ˹à ÐËÇ ÖËÁ ÅÆǼÇǺɹÀÆÔ¾ ÇÈɾ½¾† ľÆÁØɾÍľÃËÁÉÇ»¹ÆÔ»ʾºØÁƾÈÇÊɾ½† ÊË»¾ÆÆÇ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔ ™ ËÇ¿½¾ÊË»Ç ɾÍľÃÊÁÁ ǺƹÉÌ¿ÁÄÇ ʾºØ оɾÀ ʻǑ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

½»Á¿¾ÆÁ¾ ùà ˹ÃǾ ËÇ¿½¾ÊË»Ç ÃÇËÇÉǾ Áž¾ËʻǾÂÁÊËÁÆÇÂÖËÌȽÌýÂÉÀÖºɺƐ ÀÅƽ©¹»ÆÔÅǺɹÀÇÅÁйÊËÁùú¾ÀɹÀ† ÄÁÐÆԾþ½ÁÆÊË»ÌϾÄǼÇtÖËÇÄÁÑÕƾ† ÊÇÇËƾʑÆÆǾÅÆǼÇǺɹÀÆǾ ÀÅƽºÅËÊÈÀ ɽ¹× ÃÇËÇÉǾ ùÃ˹ÃǻǾ ¾ÊËÕÁÆǾʹÅdž ¼Ç ʾºØ Á ÄÁÑÕ ËÇ ÐËÇ ÊÆÁŹ¾Ë ʾºØ ¶ËÇ ÊÇÇËÆÇѾÆÁ¾ÊÊǺÇÂù¿½ÇÂÁÀǺ¾ÁÎÊËdž ÉÇÆ ¾ÊËÕ ¾‘ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇÊËÕ ¦Ç Ö˹ ¾‘ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇÊËÕ ÃÇËÇÉÌ×ù¿½¹ØÁž¾Ë ÇÆÈÆ¿ÅÔ ¾ÊËÕ ÊÃÇɾ¾ ÇËÉÁϹÆÁ¾ ¾‘ ʹÅÇ ¨ÇÖËÇÅÌ ù¿½¹Ø ÊËÇÉÇƹ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄՆ ƹƾ»ʹÅÇÂʾº¾ ¹»½É̼Ƕ˹½É̼¹Ø ÊËÇÉÇƹ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ò¹ØÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕ ¾ÊËÕ ¾‘ Èɾ½ÈÇÄÇ¿¾ÆƹØ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÃÇËÇɹؼÆþŸºÔËÕȾɻÇÂÁ¾‘ƹйÄÇÅ ¦ÇÖËÇȾɻ¾ÆÊË»Çù¿½ÇÂÁÀÊËÇÉÇÆʹÅÇ ¾ÊËÕÄÁÑÕƾÐËÇ˹ÃǾ ÐËÇƾ¾ÊËÕȾɻ¾Æ† ÊË»Ç ÇÆÇÁž¾ËʻǑƹйÄÇ»ÁÆÇŔ ¡À»ÔѾÊùÀ¹ÆÆǼÇÅÇ¿ÆÇʽ¾Ä¹ËÕ»Ô† »Ç½ ÐËÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » Ëɹ† ½ÁÏÁÇÆÆÇÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÂÄÁ˾ɹË̆ ɾØ»ÄؾËÊؽǻÇÄÕÆÇÈÉÇÊËÔÅ»ÇÈÉÇÊÇÅ ǽƹÃÇ » ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ Ø»ÄؾËÊØ ½Ç»ÇÄÕÆÇ ÊÄÇ¿ÆÔÅ »ÇÈÉÇÊÇÅ ÐËǻʻÇ×Çоɾ½ÕÇÀƹй¾Ë ÐËÇ»ƹÌþ » ËÇÅ ÐÁÊľ Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÈÉÇÊËÔÎ ÈÉdž ºÄ¾ÅƾÊÌÒ¾Ê˻̾Ë › ÖËÇÅ ÃÇÆ˾ÃÊ˾ ƹ½Ç »ÊÈÇÅÆÁËÕ ÐËÇ „ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÊÌÒ¾† Ê˻̾Ë ǺӾÃËÁ»ÆÇ t ½Ç »Æ¾ Á ƾÀ¹»ÁÊÁ† ÅÇ tùÃÈÁѾË»ÇÈɾÃÁ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÇÅÌ „ÃÇÆ»¾ÆÏÁ¹ÄÕÆÇÅÌÈǽÎǽ̔¤¡ªÈÁÉÁ† ½ÇÆÇ» t ÇË ùÃÇ ºÔ ËÇ ÆÁ ºÔÄÇ ÇϾÆÃÁ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄØÁÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕËÇÄÕÃǽÇĆ ¿¾ÆÇËÃÉÔËÕÁÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ËÕ¾¼Ç»»Á½¾ ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇÀ¹ÃÇƹ” ¢È¸ÊÂƽȽ¿ÖĽ„§ËÆÇѾÆÁ¾ϾÄdž ¼Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕt™¤ ÁйÊ˾ ɹÀÆÔ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ t ™¤ ƾ ÀÉÊÀÅÅÆ ÇËž† й¾Ë œ¾¼¾ÄÕ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÁÎ ÈÇÆØËÁ¾ Á ɾ† ¹ÄÕÆÇÊËÕ ƾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ë ½É̼ ½É̼̔ 

£½Çɘ¬Ã¹ÀÊÇÐtªt ªÅ ƹÈÉÁÅ¾É £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ÌоºÆÁà ½ÄØ ÊË̽¾ÆËÇ» »ÌÀÇ» ǺÌй×ÒÁÎÊØ ÈÇ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁ „·ÉÁÊÈÉ̽¾ÆÏÁؔÈǽɾ½œ™™»¹Æ¾ÊÇ»¹t†¾ ÁÀ½ ȾɾɹºÁ½ÇÈt¥·¦¡«¡†™¦™ t ª ªÉ¹»ÆÁËÕ°½ÉʸÂƺœ˜¬Ã¹ÀÊÇÐtª ©ÇÀÈÀ¼ÆÅƺ£ ªÇÏÁÇÄǼÁØ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ† »¹t¥ tª  ›½»½ÃÔ › ¶ÆÏÁÃÄÇȾ½ÁØ ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÎ ƹÌà °¹ÊËÕȾɻ¹Ø¤Ç¼Áùt¥ÇÊû¹t¤¾ÆÁƼɹ½ tª 
ย™ยคยพรˆรŠยคยงยœยกยฃย™ยœยžยœยžยคยธยกยจยฉยžยชยซยฌยจยฆยงยชยซยตยฃย™ยฃยธย›ยคยžยฆยกยžยชยฌยฒยฆยงยชยซยก

ยกร‡ร†รˆร‰ร‡ยฝร‡ร„ยฟยนยพร‹ย„ร–ร‹ร‡ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รยพยพรŠร‹ร• ร…ย‘ร‰ร‹ยปร”ร‚ ร…ยพรŽยนร†รรยพรŠรƒรร‚ ยนยผร‰ยพยผยนร‹ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร‚ รร…ยพยพร‹ ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†รร˜ รร‡ร‰ร…ร” ร‹ยพ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆย† ร†ร‡รŠร‹ร t ย™ยค ยบร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜ รยพร…รŒ ร…ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบย† ร‰ยนร€รยพยพยผร‡รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รร ร‰ยนร€ย† ร†ร”รŽ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร‚ t ย™ยค รŠร‡ร‡ร‹ร†ร‡รŠรร‹รŠร˜ รŠ รŠร‡ยบร‡ร‚ ยป ยพยฝรร†รŠร‹ยปยพ ร‡ยฝร†ยนรƒร‡ ร–ร‹ร‡ ยพยฝรร†รŠร‹ยปร‡ ร‡รŠร‹ยนย‘ร‹รŠร˜ ยปร†ยพร‘ร†รร… ยฝร„ร˜ ร…ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‰ยนร€รร˜ย” ยฃร‰รŒรˆร†ร”ร‚รรŠรŠร„ยพยฝร‡ยปยนร‹ยพร„ร•รรร„ร‡รŠร‡รรรยœยพยผยพย† ร„ร˜ร†ยพร…ยพรรƒรร‚รŒรย‘ร†ร”ร‚ยฃรŒร†ร‡ยญรร‘ยพร‰ยปร–ร‹ร‡ร‚ รŠยปร˜ร€ร รˆรร‘ยพร‹ รŠร„ยพยฝรŒร—ร’ยพยพ ย„ยฏยพร„ร‡ยพ รˆร‰ยพย† รŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร•tย™ยค ยพรŠร‹ร•รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยพ ยน รยนรŠร‹ร ร‰ยนร€ร†ร”ยพรˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜tย™ยค รŠรŒร‹ร• ร„รร‘ร• ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ร” ร–ร‹ร‡ยผร‡ ยพยฝรร†รŠร‹ยปยน ร‡ยฝร†ยนรƒร‡ ยป ร‹ยนรƒร‡ร‚ ยฟยพ ร…ยพร‰ยพ ร ร‡ร†ร ร‡ยบร„ยนยฝยนร—ร‹ รŠยนร…ร‡รŠร‹ร‡ร˜ย† ร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•ร— ยน รรŽ ร‰ยพรร„ยพรƒร‹รยปร†ร‡ยพ ยพยฝรร†รŠร‹ยปร‡ ยพรŠร‹ร•ร„รร‘ร•ร…ร‡ร…ยพร†ร‹ย” ยซร‰ยนยฝรรรร‡ร†ร†ยนร˜ รƒร‰รร…รร†ร‡ร„ร‡ยผรร˜ รŠยพยผร‡ยฝร†ร˜

รŠรƒร„ยนยฝร”ยปยนยพร‹ ยปร…ยพรŠร‹ยพ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ รŠร‡ยปยพร‰ย† ร‘ย‘ร†ร†ร”ยพร†ยนรƒยนรƒร‡ร‚ย†ร‹ร‡ร‹ยพร‰ร‰รร‹ร‡ร‰รรร€ยนร‡รˆร‰ยพย† ยฝยพร„ย‘ร†ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡ร…ยพยฟรŒร‹ร‡รƒยปร‰ยพร…ยพร†ร ยปร‰ยพร€รŒร„ร•ย† ร‹ยนร‹ยพ รยพยผร‡ รŠร‹ร‡ร‰ร‡ร†ร†รรƒยนร… ย„ร‹ร‰ยนยฝรรรร‡ร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝยนย”รƒยนยฟยพร‹รŠร˜ รร‹ร‡ร‹ยนรƒรร…ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร…รˆร‡ย† ร„รŒรยนยพร‹รŠร˜ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†ร†ร‡ ร†ร‡ยปร‡ยพ ร˜ยปร„ยพร†รยพ t รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร• รƒยนรƒ ร˜ยปร„ยพร†รยพ รŠรŒร’ร†ร‡รŠร‹ร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ ร‰ยนรŠรŠร…ยนร‹ร‰รยปยนยพร‹รŠร˜ ยฝรร†ยนร…รรยพรŠรƒร รร€รŒรยนยพร‹รŠร˜ ยพย‘ รŠร‹ร‰รŒรƒร‹รŒร‰ยน รŠร‰ยนยปร†รยปยนยพร‹รŠร˜ รŠ รƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ร… ร†ยนรŠยพร„ยพร†รร˜ ร ร‹ยฝ ยฃร‡ร†ยพรร†ร‡ รŒ ร‹ยนรƒรรŽ ย„รŠรˆร‰ยนยปร‡รƒย” ยพรŠร‹ร• ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ย‘ร†ร†ร‡ยพ ร‡รˆยพย† ร‰ยนร‹รยปร†ร‡ยพ ร€ร†ยนรยพร†รยพ ยฝร„ร˜ รˆร‡ยปรŠยพยฝร†ยพยปร†ร‡ร‚ ร‰ยนย† ยบร‡ร‹ร” รˆร‰ยนยปร‡ร‡รŽร‰ยนร†รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ ร‡ร‰ยผยนร†ร‡ยป ยฆร‡ ร‹ยนรƒรร…ย„รŠรˆร‰ยนยปรƒยนร…ย”รยนรŠร‹ร‡รˆร”ร‹ยนร—ร‹รŠร˜รˆร‰รรˆรย† รŠยนร‹ร• ร†ยนรŒรร†รŒร— รยพร†ร†ร‡รŠร‹ร• รŽร‡ร‹ร˜ ร‡ร†ร ยฝยนร„ยพรƒร ร‡ร‹ร†ยนรŒรƒรยฆยนรˆร‡ยฝร‡ยบร†ร‡ร‚ย„ร†ยนรŒรร†ร‡ร‚ย”ร‡รŠร†ร‡ยปยพ ยปร‡ยปรŠย‘ร…ร…รร‰ยพรˆรร‘ยพร‹รŠร˜ยบยพรŠรƒร‡ร†ยพรร†ร‡ยพรรรŠร„ร‡ ย„รŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”รŽย”ยฝร‡รƒร„ยนยฝร‡ยปรรƒร†รยผย›ยฝยปยฝรƒร”ย›ยฌรƒยนร€รŠร‡รtยช ยชยธร„ยพยฝtยช

ยฃยฝร‡ร‰ย˜ยฌรƒยนร€รŠร‡รtยช

 
¡ª«§©¡¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡¡

¡ª«§©¡¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡¡ ¬£ šš£

©¬¤ÀÃÖÂƺ

¥¦¡ ¥¥¦¡ ˜¨˜™¦ª˜ª´¥˜œ¦ ¢†£ª ¶ ¦© ¬˜©¦£¦¤¦¥¦š ¯˜¥¦·

šÓ¾Àĸ£Ç¼½¹ØÊÅÇËÉ×»ËÌÊÃÄÔ¾ ɹ»ÆǽÌÑÆÔ¾¼Ä¹À¹ÅÆǼÁÎÆÔƾÑÆÁÎÊË̽¾ÆËÇ»†×ÉÁÊËÇ» Ø»ÊÈÇÅÁƹ× ÃÁÈØÒÌ×ÖƾɼÁסÇÊÁ͹¦ÇØÁ½É̼ÁÎÈǽ»Á¿ÆÁÃÇ»Ç˾оÊË»¾ÆÆÇÂƹÌÃÁ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ¡ª¦Ç›¦£Ì½ÉػϾ»

4'.JMZVLPW

5)&5)"//*7&34"3:0'*4/0") 4VNNBSZ8IFO*MPPLJOUIFEVMMBOEJOEJGGFSFOUFZFTPGNBOZUPEBZoTTUVEFOUTPGMBX *SFNFNCFSPG+PTFQI/PBIoT CPJMJOHFOFSHZBOEPUIFSEFWPUFFTPGUIFOBUJPOBMTDJFODF ,FZXPSETDSJNJOPMPHZ*4/PBI7/,VESZBWUTFW

› Ê»ÇÁÎ ÃɹËÃÁÎ »ÇÊÈÇÅÁƹÆÁØÎ Ç ƾ† ÃÇËÇÉÔÎ »Ô½¹×ÒÁÎÊØ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄØÎ ÈľؽÔÊÇ»¾ËÊÃÁÎÈɹ»Ç»¾½Ç»ÁÃÉÁÅÁÆdž ÄǼǻ Åƾ Ì¿¾ ÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕ »ÔÊùÀÔ»¹ËÕ ÅÔÊÄÕÇËÇÅ ÐËÇƹÊËÇØÒÁÂÌБÆÔ ÈÇÅÁ† ÅÇÊ»ÇÁÎƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÔÎÌоÆÁÃÇ»Áž† ¾Ë ƾŹÄÇ ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾Ä¾Â Á ÈÇÐÁ˹˾ľ  ÇÃÇËÇÉÔÎÇÆÈÇÉǽ¹¿¾ƾÈǽÇÀɾ»¹¾Ë ¨ÇÆØËÆÇ ÐËÇ ɾÐÕ Á½‘Ë Ç ˾Î ÈÔËÄÁ»ÔÎ ÊË̽¾Æ˹Π ¹ÊÈÁɹÆ˹Π ÅÇÄǽÔÎ ÈɾÈǽ¹† »¹Ë¾ÄØÎ ÃÇËÇÉÔ¾ÁÀÌй×˾¼ÇÈ̺ÄÁùÏÁÁ ÁÄÁ»ÆÁŹ×˾ÅÌƹƹÌÐÆÔνÁÊÈÌ˹Î §ºÌйØÊÕ » ǽÆÇÅ ÁÀ Ê˹ɾÂÑÁÎ ÖËÇ Ê˹ÄÇÇо»Á½ÆÇÈÇÊľÈÇ˾ÉÁ£Á¾»¹ ®¹ÉՆ ÃÇ»¹ ©Á¼Á «¹ÉËÌ ¤Õ»Ç»¹Á½É̼ÁÎÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾ËÊÃÁμÇÉǽǻ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁλÌÀÇ»tƹ ×ÉÁ½ÁоÊÃÇÅ ͹ÃÌÄÕ˾˾ ›ÇÉÇƾ¿ÊÃǼÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹tØÁÊÈԆ ˹ÄÅÇÒÆǾ»ÄÁØÆÁ¾ƾËÇÄÕÃÇÊÇÊËÇÉÇÆÔ ©½È»½Á¬¼ÆÈƺÀϤÀÃÖÂƺt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ† ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÉÇ;ÊÊÇÉù;½ÉÔ̼dž ÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹©œ¨¬ÁÅ™¡œ¾ÉϾƹ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄÕ ÈÇБËÆÔÂÈÉÇ;ÊÊÇɪ¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇž¿½Ì† ƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMEJLPFQPMFTG!HNBJMDPN ‚ª­¥ÁÄ×ÃÇ»  ªÅ ¤ÀÃÖÂƺ ©¬ ·ºÁľÂ ÃÉÌÈÆǼÇ Ⱦ˾Ɇ ºÌɼÊÃǼÇ Èɹ»Ç»¾½¹ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇɹ ƹÌÃÁ à † ľËÁ× šÇÉÁʹ ›Ä¹½ÁÅÁÉÇ»Áй ›ÇÄ¿¾ÆÃÁƹ  ©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ»À¼Äؽtt ’tª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

Ê»ÇÁÎ Ⱦ½¹¼Ç¼Ç» ¹ ÖËÇ ºÔÄÁ » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÌÅ̽ɑÆÆÔ¾ ¿ÁÀÆÕ× ÈɹÃËÁÃÁ ÅÆǼÁ¾ ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ »Ç¾»¹ÄÁ » ÊÇÊ˹»¾ £É¹ÊÆÇ ™ÉÅÁÁ ÁÄÁ » ȹÉËÁÀ¹Æ¹Î ÆÇ Á ½¾ÂÊË»Á† ˾ÄÕÆÇ ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÄÕÆÇ ºÁºÄÁÇ˾ÃÁ ¼½¾ ÅÔÅǼÄÁ»ÇƼÃÀÅÅÀ½ÈÉÇÐÁ˹ËÕ„À¹Èɾ† ґÆÆÔΔ ­É¾Â½¹ ¥¹ÄÕËÌʹ š¹ÃÌÆÁƹ Á ½É̼ÁÎ ÌÅÇ» ÐÕÁ »À¼ÄؽÔ Èǽ»¾É¼¹ÄÁÊÕ ƾҹ½ÆÇ ÃÉÁËÁþ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ƾÁÊËÇ»ÔÎ ɾ»ÆÁ˾ľÂÐÁÊËÇËÔÌоÆÁØ¥¹ÉÃʹt¶Æ† ¼¾ÄÕʹt¤¾ÆÁƹ£Ê˹ËÁ ÅÆǼÁ¾ÁÀ˹ÃÁÎ ÌБÆÔΆÈÉÇȹ¼¹Æ½ÁÊËÇ» »ÈÇÊľ½ÊË»ÁÁ ÁÀ† žÆÁÄÁÃÇÅÅÌÆÁÊËÁоÊÃÁÅÁ½¾ØÅc ªÉ¾½Á ÈÉÇо¼Ç Ø ƹËÃÆÌÄÊØ ƹ Ê˹ËÕ× ª¸ šÌĹËÇ»¹ „›ÇÀÉÇ¿½¾ÆÁ¾ ¤ÇźÉÇÀÇ » ÊÇ»¾ËÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ” ¶Ë¹ ɹºÇ˹ »ÔÀÔ»¹Ä¹ Ì žÆØ ƹÊËÇØÒÁ »ÇÊËÇɼ ¹ ÐËÇ¿½¹ËÕÁÆǼÇÇËÎÇËØÁ„À¾Ä‘ÆǼǔ»Ëdž ÉÇÃÌÉÊÆÁù ÆÇÌ¿¾ÐÁ˹»Ñ¾¼Ç»ȾɻÇÁʆ ËÇÐÆÁù΄£¹ÈÁ˹Ĕ¥¹ÉÃʹÁÄÁ„¨ÉÇÁʆ ÎÇ¿½¾ÆÁ¾ʾÅÕÁ йÊËÆÇÂÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹”¶Æ¼¾ÄÕʹ ¦¾̽¾É¿¹»ÑÁÊÕ ØÊƹº½ÁÄ˾ÃÊËÊ˹ËÕÁšÌĹËÇ»¹ƾŹÄÔÅ ÐÁÊÄÇÅоÉÆÁÄÕÆÔÎÈǞˣ¹Ãǻǿ¾ºÔÄÇ ÅǑ ̽Á»Ä¾ÆÁ¾ ÃǼ½¹ оɾÀ ƾ½ÇļǾ »É¾† ÅØ Åƾ ÌÊËÉÇÁÄ „»Ô»ÇÄÇÐÃ̔ »Ê¾¼½¹ Èǽ† БÉÃÆÌËÇ»¾¿ÄÁ»ÔÂÊÇÊË̽¾Æ˹ÅÁ›ÁÃËÇÉ §ÊÁÈÇ»ÁÐ ¤ÌÐÁÆ ËǼ½¹ ¾Ò‘ ƹÐÁƹ×ÒÁ 

ªÅ©¾»ÇÄ×ÏÁØÈɹ»¹tt’
ª­¥ÁÄ×ÃÇ»¦§¢ ¦ž¦§¢ ™©™š§«™«µ¦™§

ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕ Á ¹ÊÈÁɹÆË ½¹Ä‘ÃÁ  ùà ÅƾùÀ¹ÄÇÊÕ ÇËÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ »ÈÇÊľ½† ÊË»ÁÁÇÆÊ˹ÄÃÉÌÈÆÔżÇÊ̽¹ÉÊ˻ǻ¾½ÇÅ Ê̽վ£ÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆǼǪ̽¹ ¸†Ëǽ̆ Å¹Ä ÐËÇ ˹ÃÁÅÁ „½É¾»ÆÇÊËØÅÁ” ÆÁÃËÇ ƾ ÁÆ˾ɾÊ̾ËÊØc ªÈÌÊËØ Éؽ Ä¾Ë ɹºÇ˹Ø Êľ½Ç»¹Ë¾Ä¾Å ›ÇÉÇƾ¿ÊÃǼÇ ǺĹÊËÆǼÇ ¬› Á ƹÎdž ½ØÊÕ»ÊÄÌ¿¾ºÆÇÂÃÇŹƽÁÉǻþ ØÌ»Á½¾Ä » ʾÄÕÊÃÇÅ Ź¼¹ÀÁƾ ÃÆÁ¼Ì ÇË ÃÇËÇÉÇ ƾ ÊÅǼÇËÇÉ»¹ËÕÊØ ¾½»¹ÇËÃÉÔľ‘¶ËǺÔĹ ÅÇÆǼɹÍÁØ ¡ÇÊÁ͹ ªÇÄÇÅÇÆÇ»Áй ¦ÇØ „¥¾ËǽÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÈÉǺľÅÔ ÊÇ»¾ËÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ” ¡ ÊÅǼ ̺¾½ÁËÕÊØ ÐËÇ » ÌÊÄÇ»ÁØÎ ¿‘ÊËÃǼÇ Á½¾ÇÄǼÁоÊÃǼÇ ½ÁÆ ˹˹ ¾ÊËÕ ÊžÄÔ¾ Ä×½Á ÊÈÇÊǺÆÔ¾ »ÔÊù† À¹ËÕÅƾÆÁ¾ ɾÀÃÇÇËÄÁй×Ò¾¾ÊØÇËǺҾ† ÈÉÁÀƹÆÆÔÎ »À¼Äؽǻ ªÃ¹¿Ì ÈÉØÅÇ ÐËÇ ƾɹÀ½¾ÄØÄÁƾɹÀ½¾ÄØ×ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔ¾ »ÇÀÀɾÆÁØ ¡ª ¦ÇØ ƹ ¼¾Æ¾ÀÁÊ Á ÈÉÁÉǽÌ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç » ƹѾ ÊËɹ† ƾ§½Æ¹ÃÇÖËÇƾžѹÄÇÁƾžѹ¾Ë»Çʆ ÎÁÒ¹ËÕÊؾ¼ÇϾÄÕÆÇÂÄÁÐÆÇÊËÕ× ƹÌÐÆÇ ½¾ÉÀÇÊËÕ× Á ËؼÇ à ˻ÇÉоÊÃÇÅÌ ÁÆ˾Ć ľÃË̹ÄÕÆÇÅÌ ÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁ× Ê ÃÇÄľ¼¹ÅÁ ›ËÌÈÇÉÌƾºÔÄÇÁÆ˾Éƾ˹ ÍÇËǼɹ† ÍÁÁ¹»ËÇÉÇ»»ÁÎÃÆÁ¼¹ÎƾÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÄÁÊÕ «¾ÅºÇľ¾À¹ÎÇ˾ÄÇÊÕÌ»Á½¾ËÕ¦ÇØ»ÇÇÐÁ× ªÌ½Õº¹ ùÀ¹ÄÇÊÕ ÖËÇÅÌ ºÄ¹¼Ç»ÇÄÁĹ › ¼Ç½Ì ÅÇØ ƾ½Çļ¹Ø Êľ½ÊË»¾ÆƹØ ù† Éվɹ À¹»¾ÉÑÁĹÊÕ Á Ì¿¾ ƹ Êľ½Ì×ÒÁ ¼Ç½ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ ÈĹÆÇ»ÇÅÌ »¾½¾ÆÁ× »ÌÀÇ»† ÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ ØÇùÀ¹ÄÊØƹ͹ÃÌÄÕ˾˾ ÈÇ»ÔѾÆÁØû¹ÄÁÍÁùÏÁÁ»¥œ¬ÁŤdž ÅÇÆÇÊÇ»¹¦ÁÃËÇÁÀÅÇÁÎ „½ÇÊȾÄÔΔ ùà ¼Ç»ÇÉØËоÎÁ ÃÇÄľ¼ƾÀ¹ÎÇ˾ÄÇÊ˹»ÄØËÕ ÉǽÆÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë Á ½ÇŹÑÆÁ Çй¼ ƹ ½ÇļÁ¾оËÔɾžÊØϹ ÁÖËÇÈÉÁº¾ÊÈĹˆ ÆÇÅ ÈÉǾÀ½¾ Á ÈÉÇ¿Á»¹ÆÁÁ ÃÇŹƽÁÉdž »ÇÐÆÔÎÁÊÇÎɹƾÆÁÁÀ¹ÉÈĹËÔ › ¥œ¬ ¦ÇØ ÃÇƾÐÆÇ ÎÇÉÇÑÇ ÀƹÄÁ ùà ÀƹÄÁ ¾¼Ç ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÁ ÊӾι»ÑÁ¾† ÊØ ƹ ­¨£ ÊÇ »Ê¾¼Ç ªÇ»¾ËÊÃǼÇ ªÇ×À¹ § ¾¼Ç Źƾɾ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ Á »ÇÀÆÁù»ÑÁÎ  ¥ÆÁ © ¥¾ËǽÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÈÉǺľÅÔ ÊÇ»¾Ë† ÊÃÇÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁtª¹É¹ËÇ»¡À½†»Çª¹É¹ËÇ»Êà ÌƆ˹  t Ê §ºÉ¹Ò¹¾Ë ƹ ʾºØ »ÆÁŹÆÁ¾ ËÁɹ¿ÃÆÁ¼ÁtËÔÊØÐ ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ»›ÇËÈÇÖËdž ÅÌ ƹÌÐÆÌ× ÄÁ˾ɹËÌÉÌ » ËÌ „ËÇ˹ÄÁ˹ÉÆÌה ÈÇÉÌ ÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇ ÃÌÈÁËÕ » Ä׺ÇÅ ɹºÇоÅ „£Ç¼ÁÀ¾” ™ ʾÂйÊ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ÃÆÁ¼ ÁÀ½¹¾ËÊØ ÆÁÐËÇ¿ÆÔÅÁËÁɹ¿¹ÅÁ ¹ËÇÈÇϾƾÇÆÁŹÄǽdž ÊËÌÈÆÔƾËÇÄÕÃÇÊË̽¾Æ˹ÅÁ¹ÊÈÁɹÆ˹ŠÆÇÁÈɾ† Èǽ¹×ÒÁÅÁÅȾ½¹¼Ç¼¹Å

»ÇÃÉ̼ ¾¼Ç ƾÇɽÁƹÉÆÇ ÄÁÐÆÇÊËÁ »Ç½Ç† »ÇÉÇ˹Î ÊËÇÄÃÆÇ»¾ÆÁ ÎǽÁÄÁ ľ¼¾Æ½Ô ›ÔѾÌÈÇÅØÆÌ˹Ø ÅÇÆǼɹÍÁØ Á ½É̼Á¾ „¾½ÃÁ¾” È̺ÄÁùÏÁÁ ºÔÄÁ ƹ ÊÄÌÎÌ £¹Ã ¿¾ t »ÔÊËÌÈÁËÕ ÇËÃÉÔËÇ ÈÉÇËÁ» ×ÉÁÊ˹ ’ ºÌ½ÌÒ¾¼Ç¹Ã¹½¾ÅÁù›Ä¹½ÁÅÁɹ¦Á† ÃÇĹ¾»Áй £Ì½ÉػϾ»¹ Á ¾¼Ç ÁžÆÁËÔÎ ÃÇÄľ¼t™šª¹Î¹ÉÇ»¹ ¦­£ÌÀƾÏǻǠ ™¥¸Ãǻľ»¹Á½É̼ÁÎÅÖËÉÇ» ÁÀ»¾ÊËÆÔÎ ½¹¿¾„ËÉǾÐÆÁÃ̔ÈÉÇ»ÁÆÏÁ¹ÄÕÆǼÇ»ÌÀ¹ ›Ê¾ ¿½¹ÄÁ ÄÁÐÆǼÇ ºÇØ ¡ÇÊÁ͹ ªÇÄÇÅdž ÆÇ»ÁйÊƹÀ»¹ÆÆÔÅÁÁƾƹÀ»¹ÆÆÔÅÁÌБ† ÆÔÅÁ ÅÌ¿¹ÅÁ Á ľ½Á » ÇÐÆÇ Êλ¹Ëþ ƹ ǽÆÇÅ ÁÀ ɾ¼ÌÄØÉÆÔÎ Á »¾ÊÕŹ ÅÆǼÇÐÁʆ ľÆÆÇÅƹÌÐÆÇÅÊǺɹÆÁÁ»Ç›Ê¾ÊÇ×ÀÆÇÅ ÁÆÊËÁËÌ˾ ÈÇ ÁÀÌоÆÁ× ÈÉÁÐÁÆ Á ɹÀɹ† ºÇËþžÉÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¬»Ô Ö˹½ÌÖÄÕƾÊÇÊËÇØĹÊÕÈÇƾÁÀ»¾Êˆ ÆÇÂÅƾ½ÇÊÁÎÈÇÉÈÉÁÐÁƾ §½Æ¹ÃÇ Ø ÈÉǽÇÄ¿¹Ä ÊǺÁɹËÕ Ê»¾½¾† ÆÁØ Ç ÐɾÀ»ÔйÂÆÇ ÁÆ˾ɾÊÇ»¹»Ñ¾Å žÆØ оÄÇ»¾Ã¾ šÄ¹¼Ç »ÇÃÉ̼ ºÔÄÁ Ä×½Á ÎÇÉdž ÑÇÀƹ»ÑÁ¾ÈÉÇ;ÊÊÇɹ¦ÇضËÇ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ¾¼ÇÈɾ½¹ÆƹØÌоÆÁϹ«¹ËÕØƹ¹Ì† ÉÇ»¹ ¹ ˹ÿ¾ ÅÇ ƹÌÐÆÔ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ ÈÇ ½ÁÈÄÇÅÆÇ ɹºÇ˾ » ËÌ ÈÇÉÌ ½ÇϾÆË ¹ ÈÇËÇÅÈÉÇ;ÊÊÇÉ›¹ÊÁÄÁ­‘½ÇÉÇ»ÁÐ ̆ ½ÁÆ «Ç¿¾ »¾ÊÕŹ ÇÉÁ¼ÁƹÄÕÆÔ Á ʹÅdž ºÔËÆÔ оÄÇ»¾Ã Ê ɹÀÆÇÊËÇÉÇÆÆÁÅÁ ƹ† ÃÄÇÆÆÇÊËØÅÁ Á ̻ľоÆÁØÅÁ ÈÇÅÁÅÇ ÈÉÇо¼Ç ÇÆÈɾÃɹÊÆǼÇËÇ»ÁÄ › Ê»ÇÁÎ »ÇÊÈÇÅÁƹÆÁØÎ Ç ª¹É¹ËÇ»¾  Ì½ÁÆ ƾɾ½ÃÇ ÊÊÔĹ¾ËÊØ ƹ ʻǾ¼Ç ½É̼¹ „¢ÇÊÕÃ̔¸½ÇļÇƾÅǼÈÇÆØËÕ ÐËÇËÇË ÃǼÇ ÇÆ »¾ÄÁйÄ À¹È¹ÆÁºÉ¹Ë¹ Á ¾ÊËÕ ËÇË ʹÅÔ „»¾ÄÁÃÁ Á Ì¿¹ÊÆÔ” ¦Ç ›¹ÊÁ† ÄÁ ­‘½ÇÉÇ»ÁÐ ÅǼ ÃÇƾÐÆÇ ɹÊÊùÀ¹ËÕ ÅÆǼǾǦǾ ÆÇÖËÌ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕØɾ¹ÄÁ† ÀÇ»¹Ä½¹Ä¾ÃÇƾÈÇÄÆÇÊËÕצÇÈÇÅÆ× ÐËÇ ÇÆÁɹºÇ˹ÄÁ»Å¾Ê˾ƾËÇÄÕÃÇ»ª¹É¹ËÇ»¾ ÆÇ Á ¥ÇÄÇËÇ»¾ ˹à ƹÀÔ»¹Ä¹ÊÕ ¨¾ÉÅÕ » t¼¼ › ǺÑÁÉÆÇ ºÁºÄÁÇ˾þ  Ì½Áƹ Ø »Á† ½¾ÄƾŹÄÇÃÆÁ¼¡ª¦ÇØÊˑÈÄÔÅÁ½É̆ ¿¾ÊÃÁÅÁƹ½ÈÁÊØÅÁÁÇËËÁÊÃÁ ùÃʾÂйÊ ¼Ç»ÇÉØË „ÃʾÉÇÃÊԔ ¾¼Ç ÈÇľÅÁоÊÃÁÎ Ê˹˾Ât†Î¼¼ À¹ºÇËÄÁ»ÇǺĹБÆÆÔ¾ 

ªÅÈǽÉǺƾ¾¤ÀÃÖÂƺ©¬›ÊÈÇÅÁƹØÇËϹ ÊÇ»¾ËÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁоÊÃÁ »À¼Äؽ t t ’ t ª t › ÖËÇÂÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÐÕÁ½‘ËǽÉ̼ÇÅÁÀ»¾ÊËÆÇÅÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼ¾t™šª¹Î¹ÉÇ»¾ ÊÃÇËÇÉÔÅ¡ª¦ÇÂƾ† ɾ½ÃÇÈÇľÅÁÀÁÉÇ»¹Ä

 
¡ª«§©¡¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡¡

» ÈÉÇÐÆÔ¾ ǺÄÇ¿ÃÁ ¦¹½Ç ÁžËÕ » »Á½Ì ÐËÇ›­ ̽ÁÆÌ̽¹ÄÇÊÕƾÀ¹½ÇļǽÇʻdž ¾ÂÃÇÆÐÁÆÔÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÃÆÁ¼Ì»ÇÊÈÇÅÁ† ƹÆÁ ¼½¾ÇÆ»¾½‘ËɾÐÕÁÇʻǾŽÉ̼¾ ¬»Á½¾ËÕ¦ÇػȾɻԾÅƾ½Ç»¾ÄÇÊÕľ† ËÇżǽ¹ƹ»¾ÊÕŹÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÆÇ »Ê¾ÊÇ×ÀÆÇ ƹÌÐÆÇ ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ » ›Ç† ÉÇƾ¿¾ §Æ ÈÉÁ¾Î¹Ä Ê ƾŹÄÇ „Ê»ÁËÇ” Ê»ÇÁÎ ʹɹËÇ»ÊÃÁÎ ÌоÆÁÃÇ» À¹ÈÇÅÆÁÄ ½ÇϾÆ˹ ¥ª ©Ôº¹Ã¹ ¾ÊÄÁ ƾ ÇÑÁº¹×ÊÕ Êǹ»ËÇɹ„ɹÀ¼ÉÇÅÆÇ”ɾϾÆÀÁÁƹÃÆÁ¼Ì ›¦ £Ì½ÉػϾ»¹ ¦¹ ÃÇÆ;ɾÆÏÁ× ÊÓ¾† ιÄÇÊÕ ƾŹÄÇ ÁÀ»¾ÊËÆÔÎ » ƹÌþ Ä×½¾Â ›йÊËÆÇÊËÁ ÈÇÅÆ×ÈÉÁÊÌËÊË»Á¾¦ÁÃÇĹØ ™Ä¾Ãʾ¾»Áй ªËÉÌÐÃÇ»¹ ÃÇËÇÉǼÇ Ø Ì¿¾ »Á½¾Ä Á ÊÄÔѹÄ » ¥œ¬ ¼Ç½ÇÅ ɹƾ¾ ¹ ÈÉÇÊËÁË žÆØ ¦ÁÃÇĹ ™Ä¾Ãʾ¾»ÁÐ ÃÇËdž ÉǼÇ Ø ÈÇÐÁ˹× ƹɹ»Æ¾ Ê ÉǽÁ˾ÄØÅÁ ÈÇ »ÃĹ½Ì » ÅǑ Ê˹ÆǻľÆÁ¾ ùà оÄÇ»¾Ã¹ Á ×ÉÁÊ˹ ¼Ä¹»ÆÔÅ ǺӾÃËÇÅ ÅǾ¼Ç »ÆÁŹ† ÆÁØ ºÔÄ ÃÇƾÐÆÇ ¦Ç §Æ ÇùÀ¹ÄÊØ ¿Á† »ÔÅ ÇоÆÕ Èǽ»Á¿ÆÔÅ Á ǺÒÁ˾ÄÕÆÔÅ оÄÇ»¾ÃÇÅ »Æ¾ÑƾÈÇÎÇ¿ÁÅƹ¾Ò‘ǽÆǼÇ ÅǾ¼ÇÌÐÁ˾ÄØ ª¾Å‘ƹ¡Ç¼¹ÆÆÇ»ÁйªÁÉdž ËÌ »ËÌÈÇÉÌ Ì»Ô Ì¿¾ÈÇÃÇÂÆǼǧªÁÉdž ˾»ÊË̽¾ÆоÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊÃÇÂÊɾ½¾ ˹ÿ¾ÎǽÁÄÁľ¼¾Æ½Ô§ÆºÔÄÊËɹÊËÆÔÅ ØÎËÊžÆÇÅ ¹ ŹƾÉÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ¿Á»Ç ƹÈÇÅÁƹÄ „º¾Ñ¾Æǔ ÈÇÈÌÄØÉÆǼÇ » ËÌ ÈÇÉÌ ÍɹÆÏÌÀÊÃǼÇ ¹Ã˾ɹ ¤ÌÁ ½¾ ­×ƾ† ʹ£ÄÁÐÃÌÆÇÊÁÄ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ „£ÇÅÁÊʹÉ Ÿ×»”«¹Ã»ÇËÁ¦ÇÂÁÀÉؽÆÇÈÇÎǽÁÄƹ ÖËǼÇ ÃÇÅÁÊʹɹ ÃÇƾÐÆÇ ÖÃÊÈɾÊÊÁ»Ædž ÊËÕ× ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ¹ ƾ ƾ½¹Ä¾ÃÇÊËÕ× ÈÇÄÁ† ϾÂÊÃǼÇÌŹ ¥ÔùÃÊľ½Ì¾ËÀ¹ÃÌÊÁÄÁ Á»ÔÈÁÄÁ » ǽÆÇÅ ÁÀ ÆÇžÉÇ» ¼ÇÊËÁÆÁÏÔ „›ÇÉÇƾ¿” ¦ÇºÔÄ½Ç»ÇľÆƾÀ¹ÅÔÊÄÇ»¹ËÇÂÊƾ½Õ× »ËÇÅÐÁÊľÇÃÇÉÇÃÇÅžÊËÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ Åƾƾ»ÇÄÕÆÇ»ÊÈÇÅÆÁÄÁÊÕɹÊÊùÀÔ ÇËϹ ºÔ»Ñ¾¼Ç»»Ç¾ÆÆÌ×ÈÇÉÌ»ª¹É¹ËÇ»¾ Ç„¼ÇÄǽÆÇŨǻÇÄ¿Õ¾” ›½ÆÁÃÇÆ;ɾÆÏÁÁÊÇÊËÇØĹÊÕÈÉǼÌÄù ƹ ȹÉÇÎǽ¾ ÈÇ ƾ½¹»ÆÇ ÊÇË»ÇɾÆÆÇÅÌ ›Ç† ÉÇƾ¿ÊÃÇÅÌ„ÅÇÉה »Ç½ÇÎɹÆÁÄÁÒÌ ¦Ç ̽¾ÄÁÄÅƾƾŹÄǻɾžÆÁ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹Æ† ÆÇ ɹÊÊÈɹÑÁ»¹Ä Ç ÅǾ ɹºÇ˾ ƹ½ ùƽÁ† ½¹ËÊÃǽÁÊʾÉ˹ÏÁ¾Â¶ËÇžÆØ»ƾŹÄÇ Ê˾ȾÆÁÊÅÌÒ¹ÄÇ»¾½ÕÅÇÁ»À¼ÄؽÔƹÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕÁÄÁÐÆÇÊËÕÈɾÊËÌÈÆǼÇ„½¾Ø˾† ÄؔùɽÁƹÄÕÆÇɹÊÎǽÁÄÁÊÕÊÆǾ»ÊÃÁÅÁ «¾Åƾžƾ¾ÇÆǺǽÉÁÄžÆØÁÈÇǺ¾Ò¹Ä ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÔÂÇËÀÔ»ƹ¹»ËÇɾ;ɹË ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

 £¹×ÊÕ Ø ƾ ÇÊžÄÁÄÊØ ÈÇÊĹËÕ ¾¼Ç ¡ÇÊÁÍÌ ªÇÄÇÅÇÆÇ»ÁÐÌ t ÎǽÁÄÁ ÊÄÌÎÁ Ç ¾¼Ç ÌÆÁÐÁ¿Á˾ÄÕÆÇ ÃÉÁËÁþ ÅÆǼÁÎ Á ÅÆǼÁÎ ÊÇÁÊù˾ľÂ ùƽÁ½¹ËÊÃÁÎ Á ½ÇÆ ËÇÉÊÃÁÎÊ˾Ⱦƾ ʾÂйÊ»Á½ÁËÊØ ÐËÇÇÆÁ ºÔÄÁ »¾ÊÕŹ Èɾ̻¾ÄÁоÆÔ ™ ÈÇÊËɹ½¹Ä » ¼Ç½ ÅǾ À¹ÒÁËÔ ƾ ¹»ËÇÉ ÖËÁÎ ÊËÉÇà ¹ ùà ɹÀ ÌоÆÁà ¡ÇÊÁ͹ ªÇÄÇÅÇÆÇ»Áй t ÆÔƾ¿Á»ÌÒÁÂƹ¬ÃɹÁƾÁÊ˹»ÑÁÂÈÉdž ;ÊÊÇÉÇÅ ›¨ žÅ¾ÄÕØÆÇ» §Æ ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹Ä Ê»Ç× ùƽÁ½¹ËÊÃÌ× ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× ¾Ò‘ ½ÇÀ¹ÒÁËÔ ÐËǺÔÄÇËǼ½¹ÐɾÀ»ÔйÂÆÇ ɾ½ÃÇÊËÕ×tƾÃÇËÇÉÔ¾ÃÇÄľ¼ÁºÔÄÁ»Ô† ÆÌ¿½¾ÆÔ »ÔÎǽÁËÕ ƹ „ÍÁÆÁÑÆÌ× ÈÉ؆ ÅÌה Ê t ÃÉÇѾÐÆÔÅÁ ˾ÀÁʹÅÁ ¹ ËÇ Á ʺÇÉÆÁÃÇÅ À¹½¹Ð » Êǹ»ËÇÉÊË»¾ žÊ˾† ÊË»¾ÆÆÇ »ÖËÇÂÊɹÀÌÊ˹»Ñ¾ÂÑÁÉÇÃÇÁÀ† »¾ÊËÆÇÂÃÆÁ¼¾ɹÀ»Á»¹Ä¹ÊÕÃÇÆϾÈÏÁؾ¼Ç ƹÌÐÆǼÇÉÌÃǻǽÁ˾ÄØc ¦¹˾ÈÄÇÎǽ¾ØÀ¹½¹Ä¡ÇÊÁÍ̪ÇÄÇÅdž ÆÇ»ÁÐ̺¾Ê˹ÃËÆÔ ùÃʾÂйÊÈÇÆÁÅ¹× »ÇÈÉÇÊt½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÄÁ¾¼ÇƾÊÃÇÄÕÃÇ ɹÀ ÁÊÃÄ×йÄÁ ÁÀ ȹÉËÁÁ ½ÄØ ÅÇÄǽÔÎ ÐÁ˹˾ľÂ ÈÇØÊÆ× t ɾÐÕ ÑĹ Ç ›£¨ º t£¨ªª ¦ÁŹÄÇƾÊÅÌËØÊÕ ÇÆÇË»¾ËÁÄ ÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÇ›ÖËÇÅ»¾ÊզǸ†ËÇÀÆ¹Ä ÐËÇÈǽǺÆÔ¾͹ÃËÔÁžÄÁžÊËÇ Æǡdž ÊÁͪÇÄÇÅÇÆÇ»ÁÐƹÎǽÁÄÊ»Ç×Èɹ»½Ì» »ÔѾÊËÇØÒÁÎȹÉËÁÂÆÔÎÊËÉÌÃËÌɹÎÁ½Ç† ºÁ»¹ÄÊØɾ¹ºÁÄÁ˹ÏÁÁ ¥Æ¾»Ê‘¿¾ÈÉÁÑÄÇÊÕÌ»Á½¾ËÕ׺ÁÄØɹ »ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇÅǺҾÆÁÁÊ»¾½ÌÒÁÅÁ ÊÇ»¾ËÊÃÁÅÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼ¹ÅÁ Á Èɹ»Ç»¾½¹† ÅÁt›¥£Ç¼¹ÆÇÅ ªœ£¾ÄÁÆÇ ™¦¡¼† ƹËÇ»ÔÅ ›¥ »ÁɺÌľŠ ™­ £ÌÀƾÏdž »ÔÅ › ­ÁÄÁÅÇÆÇ»ÔÅ ¨¡ œÉÁѹ¾† »ÔÅ ™¨ ¹Ã¹Ä×ÃÇÅ ·š¥¾ÄÕÆÁÃǻǠ œ ™Æ¹ÑÃÁÆÔÅ ¡¥œ¹ÄÕȾÉÁÆÔÅÁʹ† ÅÁÅ›¦£Ì½ÉػϾ»ÔÅ ¶ËÇÈÉÇÁÀÇÑÄÇƹÀ¹Ê¾½¹ÆÁØÎËɑνƾ»† ÆǼÇÁÇоÆÕÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÆǼÇÊÇ»¾ËÊÃdž ÊùƽÁƹ»ÊÃǼÇ ʾÅÁƹɹ Ê ÌйÊËÁ¾Å ÌБ† ÆÔÎÁÀÈØËÁÊËɹƪùƽÁƹ»ÁÁ »ÈÉÇоŠ ºÔĽÇÃĹ½ÐÁÃÁÀ›Õ¾ËƹŹ ¦¹ÀÇ»ÌƾÃdž ËÇÉÔÎÁÆÇÊËɹÆÆÔÎÌБÆÔÎtÈÉÇ;ÊÊÇɹ šÌƽ¾ÊÇÆ ¹ÆÁØ ™Æ½¾Æ¾Ê ±»¾ÏÁØ £ÉÁÊËÁ ¦ÇÉ»¾¼ÁØ ¦¾ÄÕÊÇÆ ±»¾ÏÁØ «¹ÉÆ ­ÁÆÄØƽÁØ ª»¾ÆÊÇÆ ±»¾ÏÁØ ª»¾ÉÆ ±»¾ÏÁØ ¤¹Æ¼ÉÖÍ ¹ÆÁØ šÔÄ ½ÇÃĹ½ÐÁà ÁÀ ËǼ½¹ ÖÃÀÇËÁоÊÃÇ ¡Ê† ĹƽÁÁ ÆÇ ¾¼Ç ÁÅØ Ø ƾ ɹÊÊÄÔѹÄ ¶ËÇË ½ÄÁ˾ÄÕÆÔ ȾɾоÆÕ Ø ÈÉÁ»‘Ä ½ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ ÁÀǺÄÁÐÁËÕ ¾Ò‘ ɹÀ Ä¿¾ÏÇ» ÁÄÁ
ª­¥ÁÄ×ÃÇ»¦§¢ ¦ž¦§¢ ™©™š§«™«µ¦™§

ƾÃÇÅȾ˾ÆËÆÔÎ ÃÇÅÈÁÄØËÇÉÇ» ÌË»¾É¿† ½¹×ÒÁÎ ÐËÇ » ºÉ¾¿Æ¾»ÊÃdž¹Æ½ÉÇÈÇ»ÊÃÇÅ ªªª©ÃÇÆ˹ÃËÔÊÁÆÇÊËɹÆϹÅÁºÔÄÁƾ† »ÇÀÅÇ¿ÆÔ ­ÇÉÌÅ ÈÉÇÎǽÁÄ » ÈɾÃɹÊÆÔÎ ÁÆ˾† ÉվɹΝǬ½ÉÌ¿ºÔÊƹÉǽ¹ÅÁÀ¹É̺¾¿† ÆÔÎÊËɹÆ»ƹйľºÔ»Ñ¾¼Ç£¹ÄÁÆÁÆÊÃdž ¼Ç ÈÉÇÊȾÃ˹ ¡Æ˾ɾÊÆÇ ÐËÇ ˹Å ʾÂÐ¹Ê ¦¾ºÇÊÕ ÇÈÇÐÁ»¹ÄÕÆÁ ùÃǼdžÆÁºÌ½Õ ÇÄÁ† ¼¹Éι ɹÀÓ¾»Ñ¾¼ÇÊØƹƾÍ˾½ÇÄĹɹÎc ¡ª ¦Ç »ÔÊËÌÈÁÄ ¹ÈɾÄØ ¼Ç½¹ »ËɾËÁ½¾ÆÕɹºÇËÔʾÅÁƹɹ¨ÉÁ† Àƹ×ÊÕ Ø ºÔÄ ƾÊÃÇÄÕÃÇ ɹÀÇйÉÇ»¹Æ ÆÁùÃÇ Êλ¹ËÃÁ Ê ¾¼Ç ƹÌÐÆÔÅÁ ÈÉÇËÁ»† ÆÁùÅÁ ƾ ÈÉÇÁÀÇÑÄÇ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇ À½¾ÊÕ ÈÉÇØ»ÁÄÁÊÕ ½ÁÈÄÇŹËÁоÊÃÁ¾ ùоÊË»¹ ¦ÇØÇÆƾÎÇ˾Ä„ÃÉÇ»Á”ƹ¼Ä¹À¹ÎÐÌ¿¾† À¾ÅϾ» ›ÔÊËÌÈľÆÁ¾ ºÔÄÇ ÉÇ»ÆÔÅ ÊÈÇÃdž ÆÔÅ £Ç¾†ÐËÇ Ø À¹ÈÁʹÄ » ˾Ëɹ½Á ¾Ê˾† ÊË»¾ÆÆÇ ÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇ ʽ¾Ä¹ËÕ ÖËÇ ¼ÇɹÀ½Ç ÈǽÉǺƾ¾ ÆÇľÆՆŹËÌÑùc ›ÇËÈÇÐËÁ »Ê‘ ÁÀ ÅÇÁÎ ÈÇžËÇà „¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ ÈÇ ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÅÇ¿ÆÇ Êɹ»ÆÁËÕ Ê ÈÉǺľÅÇ ɹù¦¹ùоÊË»ÇƹʾľÆÁØʻǑ»ÄÁØÆÁ¾ ÇùÀ¹ÄÁ »ÇÂÆÔ §ÆÁ ÊùÀ¹ÄÁÊÕ ƹ ¼¾Ædž ÍÇƽ¾ÊËɹÆÔcšÇÄÕÑǾÀƹоÆÁ¾Áž¾Ë ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆǼɹÍÁÁ ÌºÁÆÁƹ £¹ÉȾϹÁ£Ì½ÉػϾ»¹ À½¾ÊÕ ÈÉÁÀƹËÕÊØ غÔÄ̽Á»Ä‘Æ ÎÇËØ º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ÊǼĹʾÆ Ê¡ÇÊÁÍÇŪÇÄÇÅÇÆÇ»ÁоÅtª¥ ¶ËÇc Ø»ÄؾËÊØÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔŽÄØÅÁÉÇ»ÇÂÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁÁ ¬ ù¿½Ç¼Ç ÈɾÊËÌÈÆÁù ʻǑ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ ƾÊÅÇËÉØƹ»Æ¾Ñƾ¾ÊÎǽ† ÊË»Ç ¬ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ËÉ̽ÆÇÊËÁ » Êdž »Å¾Ò¾ÆÁÁ t ª¥ ǺҾ Á ÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÇ Èɾ»¾ÆÏÁÁ” ¦¾ ÈÇÅÆ× ÈǽÎǽÁÄ ÄÁ ØËǼ½¹Ã¡ÇÊÁÍ̪ÇÄÇÅÇÆÇ»ÁÐÌÁº¾Ê¾½Ç† »¹ÄÄÁÇБņÄÁºÇ ¹ËÇ ÎÇÉÇÑÇ ÈÇÅÆ× ½É̼Ì× ƹÑÌ »ÊËɾÐÌ §Æ¹ ÊÇÊËÇØĹÊÕ » ¤¾ÆÁƼɹ½¾ » ËÌ ÈÇÉÌ Ø ¿ÁÄ ¾Ò‘ » œÇÉÕÃÇÅ » ËÇÅ ¿¾ ¼Ç½Ì ¥Ô ¾Î¹ÄÁ » ¹»ËǺÌʾ »¾ÉÇ؈ ÆÇ ƹ ÖÃÊÃÌÉÊÁ× ¡ÇÊÁÍ ªÇÄÇÅÇÆÇ»ÁÐ ǺɹҹØÊÕ Ã ™¶ Ÿ¹ÄÁÆÊÃÇÅÌ ÆÇ ¿¾Ä¹Ø Çо»Á½ÆÇ ÐËǺÔ ÖËÇ ÌÊÄÔѹÄÁ Á ½É̼Á¾ À¹Ø»ÁÄ„«¾È¾ÉÕÊǺÁɹ×ÊÕ„ÈÉÇÌË׿ÁËՔ ̼ÇÄÇ»ÆǾÈɹ»Ç”£¹ÃØÈÇÆØÄ ÖËÇÇÀƹй† ÄÇ ƹžɾÆÁ¾ À¹Ë¾ØËÕ » Ê;ɾ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ƾžƾ¾ºÌÉÆÌ×½ÁÊÃÌÊÊÁ× ÐËÇÁ» Ç˾оÊË»¾ÆÆÇÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ › ɹÀ»ÁËÁ¾ ÖËÇ ½¾ÃĹɹÏÁÁ ÈÇØ»Á† ĹÊÕ »¾ÊÕŹ ǺÊÌ¿½¹¾Å¹Ø Ê˹ËÕØ ׺ÁÄØɹ

» ÈɾÊËÁ¿ÆÇÅ ËǼ½¹ ¿ÌÉƹľ „ªÇ»¾ËÊÃǾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»Ç Á Èɹ»Ç” §½Æ¹ÃÇ ƹ ÖËÇË ɹÀ ÈÇľÅÁù ƾ ÈÉÁÆØĹ ÊËÇÄÕ ØÉÇÊËÆÔÂ ι† ɹÃ˾É›Á½ÆÇ ÐËÇ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»¹ØŹ† ˾ÉÁØ ÈÇÀ½Æ¾ÊÇ»¾ËÊÃÇ ÈÇÉÔ ºÔĹ ÊÄÁц ÃÇÅ À¹ÊÌÑÄÁ»Ç ÈÇлÇ ½ÄØ ÆÇ»¹ËÇÉÊÃÁÎ „ʾÅØƔ ›¼Ç½Ì»ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¾ºÔĹ ǺɹÀÇ»¹Æ¹›ÔÊѹØÑÃÇĹ¥› ÈÇÊÃÇÄՆ ÃÌ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¾ ɾѾÆÁ¾ ºÔÄÇ ÈÉÁ† ÆØËÇ ƹùÆÌƾ ÈɾÊÄÇ»ÌËǼÇ „ÈÌËй” Çƹ ǽÁÆ žÊØÏ ÁžÆÇ»¹Ä¹ÊÕ ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ »ÔÊѾ ÑÃÇÄÇ ¥› ©ª­ª© ›ÇÀ¼Ä¹† »ÁÄ ¾‘ ÖƾɼÁÐÆÔ оÄÇ»¾Ã ½Ç ÖËǼÇ »É¾† žÆÁ ÊÄÌ¿Á»ÑÁ ÉؽǻÔÅ ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾† ľÅ »É¾Å؆ËÇ ºÔÄÇ „ÄÁÎǾ” »¹ÄÁ ¾¼Ç ™ÉËÌÉ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ ¥ÁÒ¾ÆÃÇ žÅÌ ̽¹† ÄÇÊÕ ÊÇÀ½¹ËÕ ƾÇɽÁƹÉÆÔ »ÌÀ ÐËÇ ùà »Ç½ÁËÊØ »ÔÀ»¹ÄÇ ɹÀ½É¹¿¾ÆÁ¾ ÃÇÆÃÌɾƆ ËÇ» «Ø¿‘ĹØ ºÇľÀÆÕ Ê»¾Ä¹ ¾¼Ç » ÅǼÁÄÌ ¾Ò‘»¼c ¥¾Æ¾¾ оÅ оɾÀ ¼Ç½ ÈÇ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾ ¥ÁÒ¾ÆÃÇØÊ˹ľ¼ÇÀ¹Å¾ÊËÁ˾ľÅÈÇƹÌІ ÆÇÂɹºÇ˾±Ä¹¹ÃËÁ»Æ¹ØɹºÇ˹ÈÇÈÉÁ† »Ä¾Ð¾ÆÁ×ƹÈÇÊËÇØÆÆÌ×ɹºÇËÌ»±ÃÇÄÌ ÄÌÐÑÁÎÌБÆÔÎÁȾ½¹¼Ç¼Ç»ÁÀɹÀÄÁÐÆÔÎ ÌоºÆÔÎ À¹»¾½¾ÆÁ ©ÇÊÊÁÁ §½ÆǻɾžƆ ÆÇ ¥ÁÒ¾ÆÃÇ Èǽ½¾É¿Á»¹Ä ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ô ÈÇÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ×ÃľÃÏÁÇÆÆÇÅÌÈÉÇϾÊÊÌ ƹÁºÇľ¾ ÁÀ»¾ÊËÆÔÎ Èɹ»Ç»¾½Ç» Á ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼǻ£¹Ã†ËÇÇÆÀ¹»‘ÄɾÐÕǺ¡ª¦Ç¾ ¦¹ÊÃÇÄÕÃÇ Ø ÈÇÅÆ× ÇÆ ÊÄÔѹÄ ÈÉÇ;ʆ ÊÇɹ ƹ ľÃÏÁØÎ » ÅÇÊÃÇ»ÊÃÇ ™Ã¹½¾ÅÁÁ ¥›ªªª© ˹ÃÄÁ ›¾½Õ¡ÇÊÁ͹ªÇÄdž ÅÇÆÇ»Áй ÇȹʹÄÁÊÕ ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹ËÕ » ÑÁÉdž ÃÌ׹̽ÁËÇÉÁ× ¸ÊºÇÄÕÑÇÂÇÎÇËÇ»ÀØÄÊØ»¾ÊËÁȾɾ† ¼Ç»ÇÉÔ ªÇÊËÇØÄÇÊÕ ƾÊÃÇÄÕÃÇ ˾ľÍÇƆ ÆÔÎ º¾Ê¾½ ªÆ¹Ð¹Ä¹ ¡ÇÊÁÍ ªÇÄÇÅÇÆÇ»ÁÐ ÈÉÇØ»ÁÄ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇÊËÕ » ÈÉÁ¾À½¾ ¦ÇÈÇËÇÅÇËùÀ¹ÄÊØ›Á½ÆÇ ÐÌ»Ê˻ǻ¹ÄÇÆ ʾºØ»ËÌÈÇÉÌÌ¿¾ƾÄÌÐÑÁÅǺɹÀÇÅ ¦¾À¹½ÇļǽÇÃÇÆÐÁÆÔ¦Çؾ¼ÇÈÇʾËÁÄ ¶­¨Çº¾¼¹ÂÄÇ ÃÇËÇÉÔÂÇоÆÕ»ÔÊÇÃÇϾ† ÆÁ˾¼ÇƹÌÐÆÔ¾À¹ÊÄ̼Á¾ÄÁÄÊػȾйˆ ľÆÁØÅÁ ¥Ô ƹ½¾ØÄÁÊÕ ƹ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ ¾¼ÇË»ÇÉоÊÃÇ¿ÁÀÆÁ › À¹ÃÄ×оÆÁ¾ ÎÇÐÌ ÈÉÁ»¾ÊËÁ ÇϾÆÃÌ »ÃĹ½¹ ¡ª ¦ÇØ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÌ× ƹÌÃÌ ÃÇËÇɹØ ºÔĹ ½¹Æ¹ ÅÆÇ× ¾Ò‘ ÈÉÁ ¾¼Ç ¿ÁÀÆÁ „c› ¼Ç½Ô ÃǼ½¹ ƹÌù ƹÎdž ½ÁĹÊÕ Èǽ ÈÉÁÊ˹ÄÕÆÔÅ ƹ½ÀÇÉÇÅ ƾ† ÁÊËÇ»ÔÎ ɾ»ÆÁ˾ľÂ ÐÁÊËÇËÔ Á½¾ÇÄǼÁÁ

 
¡ª«§©¡¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡¡

ÆÔƾÅÆǼÁ¾ÁÀÆÁÎÊËÇÄÕ¿¾ɾ»ÆÇÊËÆÇ »Ç××Ë Ê ÃÇÅÅÌÆÁÊËÁоÊÃÁÅÁ Á½¾ØÅÁ ÁžÆÆÇ¡ª¦Ç »ÔÀ»¹»ƹʾºØ„ǼÇÆՔ ÃÉÁËÁÃÁ »ÇÄÕÆÇÁÄÁƾ»ÇÄÕÆÇÈÇÀ»ÇÄÁÄ ÁÆÔÅ ÊùÀ¹ËÕ » ǺҾÊË»¾ „ÈǺ¾½Á»Ñ¾¼Ç ÊÇÏÁ¹ÄÁÀŹ” ÊËÇÄÕÃÇ ÊÃÇÄÕÃÇ » ÁÆÇÅ ÃÇÆ˾ÃÊ˾ ÊùÀ¹ËÕ ºÔÄÇ ºÔ »Éؽ ÄÁ »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇ › ÈÇÄÌоÆÁÁ À¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÇ œÇ† Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÈɾÅÁÁ ªªª© t ª¥ »¾½ÌÒÁÅÁ ÊÇ»¾ËÊÃÁÅÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼ¹ÅÁ ƾŹÄÌ×ÉÇÄÕÊԼɹÄÁËÉ̽ÔÁ»ÇÀÀɾÆÁØ ¡ª¦Çؔ ¥Æ¾ ƾ»¾½ÇÅÇ ÐÁ˹Ä ÄÁ ¡ª ¦Ç ˾ ÊËÉÇÃÁÁùÃÇËƑÊÊØÃÆÁÅ ¾ÊÄÁÈÉÇÐÁ˹Ä ¦ÇÃǼ½¹ØÊÅÇËÉ×»ËÌÊÃÄÔ¾ ɹ»ÆǽÌц ÆÔ¾ ¼Ä¹À¹ ÅÆǼÁÎ ÆÔƾÑÆÁÎ ÊË̽¾ÆËÇ»† ×ÉÁÊËÇ» Ø»ÊÈÇÅÁƹ×ÃÁÈØÒÌ×ÖƾɼÁ× ¡ÇÊÁ͹ ¦ÇØ Á ½É̼ÁÎ Èǽ»Á¿ÆÁÃÇ» Ç˾†

 £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ£ÌÉÊľÃÏÁ¨ǽɾ½›¦šÌɆ ĹÃÇ»¹ ª­ ¥ÁÄ×ÃÇ»¹ ª™ ªÁ½ÇÉÇ»¹ ¤¡ ªÈÁ† ÉÁ½ÇÆÇ»¹ t ª¨º ª¨º ›± ¥› ©­  t ª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

оÊË»¾ÆÆÇ ƹÌÃÁ Á ÈÔ˹×ÊÕ ÎÇËÕ ùÆËÇ ÈÉǺÁËÕÖËÌÊ˾Æ̺¾ÀɹÀÄÁÐÁØ ›Éؽ ÄÁ ÊÄÌйÂÆÇ ¶­ ¨Çº¾¼¹ÂÄÇ » ºÄ¾ÊËØҾŠ»»¾½¾ÆÁÁ à ÈÉÇÏÁËÁÉÇ»¹ÆÆdž ÅÌÃÌÉÊÌľÃÏÁÂÈÉÁ»‘ÄÊËÉÇÃÁ¼¾ÆÁ¹ÄՆ ÆǼÇ ¦¾ÃɹÊÇ»¹ „šÔ»¹ÄÁ ÎÌ¿¾ »É¾Å¾Æ¹ ÆÇƾºÔÄÇÈǽľ” ÌŹ¾ËÊØ ÐËÇ ÈǽÄǾ »É¾ÅØ ƹ ©ÌÊÁ À¹ÃÇÆÐÁËÊØ ùà ÇÆÇ À¹»¾ÉѹÄÇÊÕ » ÈÉdž ÑÄÔ¾ ªÅÌËÔ ¹»¾ÉÑÁËÊØ ËÇÉ¿¾ÊË»ÇÅ ©ÇÊÊÁÁ¥ÇÁƹ½¾¿½Ô»ÖËÇźĹ¼ÇÉǽÆÇÅ ½¾Ä¾ ƹ Èǽ»Á¿ÆÁÃÇ» ȹËÉÁÇËÇ» ˹ÃÁÎ Ä×½¾Â ùÃÁÅ ºÔÄ ¡ÇÊÁÍ ªÇÄÇÅÇÆÇ»ÁÐ ¦Ç¶ËÁÅǺÓØÊÆؾËÊØÀ¹¼ÇÄÇ»Çý¹ÆÆÔÎ À¹Å¾ËÇà ÃÇËÇÉÔÂÅÇ¿¾ËÈÇùÀ¹ËÕÊØƾÃdž ËÇÉÔÅ ƾÊÃÇÄÕÃÇ ÍÉÁ»ÇÄÕÆÔÅ §Æ »ÇÀ† ÆÁà » ȹÅØËÁ ÇÈØËÕ ¿¾ ÁÀ ľ¼¾Æ½ »ÇÃÉ̼ ¡ª¦ÇبÌÊËÕľ¼¾Æ½ÔƾÌÅÁɹ×Ë


™±¾Ê˹ÃÇ»£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§ž ™£§¦§™«ž¤µª«›§¡¨©™›§¨©§«¡›§ž¢ª«›¡¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡ £©¡¥¡¦§¤§œ¡¸ ™£§¦™

¬£ šš£ œ˜°½ÉʸÂƺ

¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢¦Ÿ˜¢¦¥¦œ˜ª£´©ªš¦ §¨˜š¦ §¨¦ª š¦œ¡©ªš ·§¨©ª«§¥¦©ª  šÓ¾Àĸ›Êľ½À¹ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÅÈɹ»ÇŽÇÄ¿ÆÇ»ÇÀÆÁÃÆÌËÕÈɹ»ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨¨¨ ›¾ÉÎÆÁ¾¼ÇÌÉÇ»¾ÆÕt§ÊÆÇ»Ô Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǼÇÁƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ¨Ç½ÆÁÅÌÉÇ»¾ÆÕÃǽ¾ÃÊÇ» £Ç½¾ÃÊÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁžÉº¾Àdž ȹÊÆÇÊËÁ £Ç½¾ÃÊǺ̼ÇÄÇ»ÆÇÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÁɾÊÇÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÅÇÄǽ‘¿Á Ãǽ¾ÃÊÔt¬¼ÇÄÇ»ÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆÔ ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÈɹ»ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁØ

%"4IFTUBLPW

$3*.*/0-0(*$"--&(*4-"5*0/ "/%3*()50'$3*.&$06/5&3"$5*0/ 4VNNBSZ'PMMPXJOHUIFDSJNJOPMPHJDBMSJHIU UIFSJHIUPGDSJNFDPVOUFSBDUJPONVTUCFJNQMFNFOUFE#BTJDDPODFQUT PG MFHJTMBUJPO QSFWFOUJWF BOE QVOJUJWF PO DSJNF DPVOUFSBDUJPO JT JUT IJHIFTU MFWFM #FMPX JT UIF MFWFM PG DPEFT DSJNFQSFWFOUJPO QSFWFOUJPONFBTVSFT DPEF DSJNJOBMSFTQPOTJCJMJUZBOEZPVUISFTPDJBMJ[BUJPODPEF DPEFT tDSJNJOBM DSJNJOBMQSPDFEVSF QFOBM ,FZXPSETDSJNJOPMPHJDBMMFHJTMBUJPOSJHIUPGDSJNFDPVOUFSBDUJPODSJNJOPMPHZ

¦ÇȽ¼½Ã½ÅÀ½ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Çɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉ̾Ëƾ† ùɹ˾ÄÕÆÌ×ÊËÇÉÇÆÌÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾»ÇȆ ÉÇÊÔÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ» ϾÄÇÅ Á Ç˽¾ÄÕÆÔÅ ¾‘ÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÅ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdžÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdž »ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÔ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdžÈÊÁÎÇÄdž ¼ÁоÊÃÁ¾ Á ½É̼Á¾ »ÇÈÉÇÊÔ£ÉÁÅÁÆdž ÄǼÁоÊÃÁ¾ ÆÇÉÅÔ » ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ É¹ÊʾØÆÔ ÈÇ ɹÀÄÁÐÆÔÅÇËɹÊÄØÅÀ¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ÁÀÆÁÎÊǽ¾É† ¿¹ËÊØ » ¬¼ÇÄÇ»ÆÇÅ ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÈÉÇϾʆ Ê̹ÄÕÆÇÅ Á ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇÅ Ãǽ¾ÃʹΠ ƹÈÉÁÅ¾É ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØÀ¹Ãdž ƹ Ç ÈÉÁÅÁɾÆÁÁÄÁϹ ÊÇ»¾ÉÑÁ»Ñ¾¼Ç œÄÀÊÈÀÁ˜Å¸ÊÆÃÔ½ºÀÏ°½ÉʸÂƺtÀ¹ÊÄÌ¿¾Æ† ÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄÕ ÈɾÀÁ† ½¾ÆË ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMTIFTUBEJ!NBJMSV ‚™±¾Ê˹ÃÇ» 

ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ ÊÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÅÁÄÁƹ† Èɹ»Ä¾ÆÆÔ¾ ƹÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÌÈɾ¾ËÌÈ † ľÆÁÂËɾºÇ»¹ÆÁØ Èɾ½ÓØ»ÄؾÅÔ¾ÃÌʆ ÄÇ»ÆÇ ÇÊÌ¿½‘ÆÆÇÅÌ ÄÁºÇÇ˺Ի¹×Ò¾ÅÌ Ì¼ÇÄÇ»ÆǾƹùÀ¹ÆÁ¾ ¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂƽ ¿¸ÂÆÅÆʺÆȆ ϽÉʺÆ › ©ÇÊÊÁÁ ÊÁÊ˾Ź ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ† оÊÃÇÂÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁºÔĹÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÆÇÇÍÇÉÅľƹ¾Ò‘»¼»»Á½¾¬Ê˹»¹ Ç Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ §Æ¹ » °½ÉʸÂƺœ˜£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØÆǻԾÈǽÎǽÔ Ã ÈɾÊËÌÈľÆÁ× Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ £ÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆÔ¾ À¹ÃÇÆÔ Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ¨ÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ÁÀžÆØ×Ҿņ ÊØÅÁɾ¬Ð¾ºÆÁƾÁÀ½ ȾɾɹºÁ½ÇÈtª¨º ¡À½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç © ™ÊĹÆÇ»¹ „·ÉÁ½ÁоÊÃÁ ϾÆËÉ ¨É¾Êʔ tª½»Æ£ÇÆËÉÇÄÕÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǧɼ¹ÆÁ† ÀÇ»¹ÆƹØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ô¾ Á ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÈÉǺľÅԧ˻ɾ½t¥œ¥Áƾ† ÆÇÃt£¹ÄÁÆÁƼɹ½ tªt ªÅ°½ÉʸÂƺœ˜£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØÆǻԾÈǽ† ÎǽÔÃÈɾÊËÌÈľÆÁ×ÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁtª½»Æ ›»¾½¾ÆÁ¾»ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ×À¹ÃÇƹª¨º·ÉÁ½Áо† ÊÃÁÂϾÆËɨɾÊÊ tª

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ÊÇ»¾ËÊÃǾÁÈÇÊľÊÇ»¾ËÊÃǾ»É¾ÅØƾǽÆdž ÃɹËÆÇ žÆØĹÊÕ ɹÀÉÌѹĹÊÕ »ÇÊÊÇÀ½¹† »¹Ä¹ÊÕ ¼½× ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»Æ ¿¸ÂÆÅƆ ¼¸Ê½ÃÔÉʺ¸ º ʽÆÈÀÀ ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀÀ À ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀÀ ¿¸ÂÆŸ ›ÇÈÉÇÊ Ç ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ À¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÁ ¸ÂÆŸËÏÅÆÁÇÈƹýĽºÔÄÈǽÆØË »ʾɾ½Áƾ†Î¼Ç½Ç»ÈÉÇÑÄǼÇ»¾Ã¹ ™»† ËÇÉ ƹÊËÇØÒÁÎ ÊËÉÇà ÈÇÊ˹»ÁÄ ¾¼Ç » ¼Ç½Ìª¾¼Ç½ÆØÆÇÉÅÔÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÁ »Ê‘ ¾Ò‘ ɹÀÉÇÀƾÆÆÔ Á ÅÇ¿ÆÇ ÈÇÆØËÕ ÊþÈÊÁÊ ¦™ ¤ÇȹѾÆÃÇ ÈÇĹ¼¹×Ҿ Èɾ¿½¾»É¾Å¾ÆÆÇ ÃÇÆÊ˹˹† ÏÁ×ƹÄÁÐÁØ»©ÇÊÊÁÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃdž ¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ùà ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ÃÇÅÈľÃÊÆÇÂÇËɹÊÄÁ§½Æ¹ÃÇÖ˹ÇËɹÊÄÕ ž½Ä¾ÆÆÇ ÆÇ»¾ÉÆÇÍÇÉÅÁÉ̾ËÊØ Ǻɾ˹Ø ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÌ× ÊËÉÌÃËÌÉÌ ¥Æ¾ Èɾ½Ê˹»† ÄؾËÊØ ÐËÇ Ì¿¾ ˾ȾÉÕ » ½¾ÂÊË»Ì×ҾŠɹÀºÉÇʹÆÆÇÅ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅ À¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ Á Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç » ÆÇÉŹÎ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ Èɹ»¹ ¹ ˹ÿ¾ » ɹÀɹ† ºÇ˹ÆÆÔÎÁÑÁÉÇÃÇǺÊÌ¿½¹¾ÅÔÎÀ¹ÃÇÆdž ÈÉǾÃ˹ÎÅÇ¿ÆǻԽ¾ÄÁËÕ  ÆÇÉÅÔ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×ÒÁ¾ ÊËɹ† ˾¼Á× ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¥ÁĹÆÊÃÁ ÈĹÆ ½¾ÂÊË»Á  ÈÉÁÆØËÔ 7** £ÇƼɾÊÊÇÅ §§¦ ÈÇ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾† ÆÁ× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ǺɹҾÆÁ× Ê Èɹ»Ç† ƹÉÌÑÁ˾ÄØÅÁ ǽǺɾÆÆÔ ɾÀÇÄ×ÏÁ¾Â œ™ §§¦ ÇË ¨ÉǾÃË  ¹† ÃÇƹ „§ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ” › › ¤Ìƾ¾» œÇÊ̽¹ÉÊË»Ç Á Èɹ»Ç t t’ ¹ÃÇƪ¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹„§ ÈÉÇÍÁĹÃËÁþ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ » ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼ¾”ÇËÁ½É  ÆÇÉÅÔ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×ÒÁ¾ ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃÌ× ÖÃÊȾÉËÁÀÌ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ ©­ ÇË ’ †­  „§º ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇ ÖÃÊȾÉËÁÀ¾ ÆÇÉŹ† ËÁ»ÆÔÎÈɹ»Ç»ÔιÃËÇ»ÁÈÉǾÃËÇ»ÆÇÉŹ† ËÁ»ÆÔÎÈɹ»Ç»ÔιÃËÇ»”  ÆÇÉÅÔ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×ÒÁ¾ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»Á¾ÃÇÆÃɾËÆÔÅ»Á½¹ÅÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ¾ À¹ÃÇÆÔ ©­ ’ †­  ÇË  ªÅ ™ËÈøÂƺ š¥ ›ÀÃÀÅÉÂÀÁ ·  °½Éʸ† Âƺ œ˜ ¨É¾Èǽ¹»¹ÆÁ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ » ÊǻɾžƆ ÆÔÎÌÊÄÇ»ÁØΧËБËÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅʾÅÁƹɾ ›¾ÊËƪ¨ºœ¬ttª¾É »ÔÈtª  £ÆǸнÅÂÆ ¥˜ ¬¼ÇÄǻƹØ ÈÇÄÁËÁù t ¥ 8PMUFST,MVXFS tª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

 „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÃÇÉÉÌȆ ÏÁÁ” ’ †­ ÇË „§ ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅ̔ ’ †­  ÇË „§º ÇÊÆÇ»¹Î ÊÁÊ˾ÅÔ ÈÉÇÍÁ† ĹÃËÁÃÁ º¾Àƹ½ÀÇÉÆÇÊËÁ Á Èɹ»ÇƹÉÌѾ† ÆÁÂƾÊÇ»¾ÉѾÆÆÇľËÆÁΔÁ½É  »ÁÃËÁÅÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»Ç ž»ÉÇȾÂÊùØ £ÇÆ»¾ÆÏÁØ ÈÇ »ÇÀž† Ò¾ÆÁ× ÌҾɺ¹ ¿¾ÉË»¹Å ƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ &54 ’  ªËɹʺÌɼ  ©­ ƾ ÌйÊË»Ì¾Ë ­¾½¾É¹ÄՆ ÆÔ À¹ÃÇÆ ©­ ’ †­  ÇË „§¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÀ¹ÒÁ˾ÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÎ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾ÂÁÁÆÔÎÌйÊËÆÁÃÇ»̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Ê̽ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹” ¡Å¾×ËÊØ »ÁÃËÁÅÇÄdž ¼ÁоÊÃÁ¾ ÆÇÉÅÔ Á » ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÅ À¹ÃÇƾ ©­ ’ †­  ÇË „§ ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁÁ˾ÉÉÇÉÁÀÅ̔ §ÊǺÇ ÊËÇÁË »ÇÈÉÇÊ Ç ÆÇÉŹÎ ˹à ƹ† ÀÔ»¹¾ÅǼÇ Èɹ»¹ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ 4JDIFS† 4JDIFS† IFJUTSFDIU ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔÎ » йÊËÆÇÊËÁ ƹ ÈɾʾоÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ¹ ˹ÿ¾ ƹ À¹ÒÁËÌ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾Â ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ƹ† ÈÉÁÅ¾É ¨É¹»ÁĹ ÈÉÁžƾÆÁØ žÉÔ º¾À† ÇȹÊÆÇÊËÁ » »Á½¾ ȾɾʾľÆÁØ À¹ÒÁÒ¹¾† ÅǼÇ ÄÁϹ ƹ ½É̼Ǿ žÊËÇ ¿Á˾ÄÕÊË»¹ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÎ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾Â Á ÁÆÔÎ ÌйÊËÆÁÃÇ» ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Ê̽ÇÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ §ÆÁ ÌË»¾É¿½¾ÆÔ ÊÄÇ»ÆÇ ÊȾÏÁ† ¹ÄÕÆÇ » ǽÁÆ Ê ƹÑÁÅ ʾÅÁƹÉÇÅ ½¾ÆÕ ÊÇÊËÇØ»ÑÁÅÊØʾÆËغÉؼ ÈÇÊ˹† ÆǻľÆÁ¾Å ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»¹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ’ ¢ÈÀÊÀ¸ ÇÈƽÂʸ ¬½¼½È¸ÃÔÅÆ»Æ ¿¸† ÂÆŸ„¦¹ÆÉÅƺ¸ÍÉÀÉʽÄÓÇÈÆÌÀøÂÊÀ† ÂÀÇȸºÆŸÈËнÅÀÁº¨ÆÉÉÀÁÉÂÆÁ¬½¼½† ȸÎÀÀ“ ¶ËÇË À¹ÃÇÆÇÈÉǾÃË »Æ¾Ê‘ÆÆÔ ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»ÇÅ ©­ ƹ ɹÊÊÅÇËɾÆÁ¾ œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǝÌÅÔ©­ ǺɹґÆƾà ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»ϾÄÇÅ ¹ÄÁÑÕûÁ½ÁÅÇÅÌ ǺԽ¾ÆÆÇÅÌ ¾‘ÊÄÇקÊ˹ÄÕÆÔ¾»ÇʾÅÕ ¾‘ ÊÄǑ» »ÃÄ×йØ »ÆÌËɾÆÆÁ ÇÄÁ¼¹ÉÎÁ† оÊÃÁ ÇÊ˹»Ä¾ÆÔº¾À»ÆÁŹÆÁØ ªÅ°½ÉʸÂƺœ˜›»¾½¾ÆÁ¾»ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ× À¹ÃÇƹtªt ªÉ¹»Æ±½¼ÈÀÅ¥š›»¾½¾ÆÁ¾»Èɹ»Ç»Ì×˾dž ÉÁמɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ¥ÇÆǼɹÍÁØt£É¹ÊÆÇØÉÊà ¡À½†»Ç£É¹ÊÆÇØɼÇÊÌƆ˹  § ÊÄÇØÎ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÊÅ °½ÉʸÂƺ œ˜ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÉƹØ ÇÄÁ¼¹ÉÎÁоÊùØ ÈɾÊËÌÈƹØ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÕ½¾»ØËÔÂÌÉÇ»¾ÆÕÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ£ÉÁÅÁÆdž ÄǼÁػоɹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹtt’ t ªt


™±¾Ê˹ÃÇ»£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§ž ™£§¦§™«ž¤µª«›§¡¨©™›§¨©§«¡›§ž¢ª«›¡¸

¦¾Ë » À¹ÃÇÆÇÈÉǾÃ˾ ÆÁо¼Ç Ç ÈÌËØÎ ɾÊËÁËÌÏÁÁ À¹Î»¹Ð¾ÆÆǼÇ „ÇÄÁ¼¹ÉιÅÁ” ÁÅÌÒ¾ÊË»¹™»¾½ÕɹÀÌÅÆÔ¾ ƹÌÐÆÇǺdž ÊÆÇ»¹ÆÆÔ¾ ɾѾÆÁØ ÖËǼÇ ƹºÇľ»Ñ¾¼Ç »ÇÈÉÇʹ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÔ » ËÇÅ ÐÁÊľ ˹ÃÁ¾ ÃÇËÇÉÔ¾ ƹÎǽØËÊØ À¹ Èɾ½¾Ä¹ÅÁ ̼ÇÄÇ»† ÆǼÇ Èɹ»¹ «¹Ã ƹÈÉÁÅ¾É ¥œ ¾ÄؼÁÆ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ƹÏÁÇƹÄÁÀÁÉÇ»¹ËÕ º¾À ù† ÃÁκÔËÇÆÁºÔÄÇ»ÔÈĹËÁÃÇÅȾÆʹÏÁ Èɾ½ÈÉÁØËÁØ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÃÇËÇÉÔÅÁ»Ô»¾† ½¾ÆÇ»ÇÍÍÑÇÉÆÔ¾ÀÇÆԧƿ¾»ÔÊËÌÈÁÄ À¹ ÃÇÅȾÆʹÏÁÇÆÆÔ ƹÄǼ Ê »Ä¹½¾ÄÕϾ» ÃÉÌÈÆÔÎ ÈÉÁ»¹ËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ Èɾ½ÈÉÁ؆ ËÁÂÀ¹ËÇ ÐËǺÔÇƺÔÄ»ɹÀžɾɹÀÆÁÏÔ ž¿½Ì ÊËÇÁÅÇÊËÕ× ÈÉǽ¹¿Á Á ɾ¹ÄÕÆÇ ϾÆÇ ƹ ÅÇžÆË ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ÈÉÁ»¹ËÁÀ¹† ÏÁÁ Ê ÌБËÇÅ ÈÇÄÌоÆÆÇÂ Ê ÖËÇ ɹÀÆÁÏÔ ÈÉÁºÔÄÁÁ»ÔÈĹоÆÆÔνÁ»Á½¾Æ½Ç»›ÀÁ† ŹËÕ ÃÇÅȾÆʹÏÁÇÆÆÔ ƹÄǼ ÁÅ Èɾ½Ä¹† ¼¹¾ËÊØ ȹþ˹ÅÁ ¹ÃÏÁ ÖËÁÎ Èɾ½ÈÉÁØËÁ ÈÇÉÔÆÇÐÆÇÂÊËÇÁÅÇÊËÁ ›À¹ÃÇÆÇÈÉǾÃ˾ƾËÆÁо¼ÇÁǺÀÂÊÀ† ÄÆÃÆ»ÀϽÉÂÆÄ ÄÆÅÀÊÆÈÀÅ»½ ùÃ Ç Êɾ½ÊË»¾ ÃÇÆËÉÇÄØ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ ̼ÇÄÇ»ÆÇ Ê˹ËÁ† ÊËÁÃÁ ©¹ÀɹºÇËÐÁÃÁ À¹ÃÇƹ ÌÈÇÉÊË»Ì×Ë ÈÉÇËÁ» ÊÁÊ˾ŹËÁоÊÃÁÎ ÈÉǻǽÁÅÔÎ À¹ ÊБ˼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ÇÈÉÇÊÇ»ƹʾľÆÁØǺÁÀ† »¾ÊËÆÔÎ ¾ÅÌ ÊÇ»¾ÉёÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ† ØÎ ƾ ÎÇËØË ÀƹËÕ ÊÃÇÄÕÃÇ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÇÊ˹‘ËÊØƾÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ ¦Ê ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»Æ ¿¸ÂÆÅƼ¸† ʽÃÔÉʺ¸  ÇȸºË ÇÈÆÊÀºÆ¼½ÁÉʺÀ× ÇȽ† ÉÊËÇÅÆÉÊÀ › ÅÁɾ ƹºÄ×½¹×ËÊØ ƾ¼¹† ËÁ»ÆÔ¾ ƾÈɹ»Ç»Ô¾ ƾÈɹ»Ô¾ »¾ØÆÁØ » ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¸ Áž× » »Á½Ì Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ÈɾƾºÉ¾¿¾ÆÁ¾ À¹† ÃÇÆÇžÉÆÇ ÁÊËÇÉÁоÊÃÇ ˾ƽ¾ÆÏÁ¾Â Ã

ÊÅؼоÆÁ× ɾÈɾÊÊÁÁ ¨ÉÁ»¾É¿¾ÆÆÇÊËÕ Ã ¿‘ÊËÃÇÊËÁ ƹùÀ¹ÆÁØ Á½‘Ë Ê ÃÇÆʾɻ¹ËÁ»† ÆǼÇ ›ÇÊËÇù Á ½¾¼¾Æ¾É¹ËÁ»ÆǼÇ ¹È¹½¹ ¡ ÖËÇ ÀÄÇ ɹÀÆÇÊÁËÊØ ÈÇ »Ê¾ÅÌ Ê»¾ËÌ È̆ ˑÅ ̽ÄÁƾÆÁØ ÊÉÇÃÇ» ƹùÀ¹ÆÁØ » »Á½¾ ÄÁѾÆÁØ Ê»ÇºÇ½Ô Ì¿¾ÊËÇоÆÁØ ÌÊÄÇ»ÁØ Ç˺Ի¹ÆÁØ ÖËǼÇ ƹùÀ¹ÆÁØ §¿¾ÊËÇо† ÆÁ¾ »Á½ÆÇ » »Ô½»ÁÆÌËÇ ƹ ǺÊÌ¿½¾ÆÁ¾ „£ÇÆϾÈÏÁÁ ɾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ ̼ÇÄÇ»Ædž ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ ÊÁÊ˾ÅԔ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ† »¹×Ҿ ȾɾÎǽ à ½»ÌÅ ÇÊÆÇ»ÆÔÅ »Á½¹Å ÁÊÈɹ»Á˾ÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁÂË×ÉÕŹÅ  ÁÃÇÄÇÆÁØņÈÇʾľÆÁØÅ ¦¹ÅtƹÉؽÌÊ©ÇÊÊÁ¾ÂØÁž×»»Á½Ì Èɾ¿½¾»Ê¾¼Ç š¾Ä¹ÉÌÊÕ £¹À¹ÎÊ˹ÆÁ£ÔɆ ¼ÔÀÊ˹Æ t ÆÌ¿ÆÇ ºÇÄÕѾ ½ÌŹËÕ Ç ÊǺ† ÊË»¾ÆÆǾ»É¹ÀÁÂÊÃÇÂȾÉÊȾÃËÁ»¾»Å¾ÊËÇ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ ËÇÄÕÃÇ ÃÇÈÁÉÇ»¹ËÕ ÈǽÊǻԆ »¹¾ÅÔ¾ƹÅƾ»Ê¾¼½¹ÈÉÁ¾ÅľÅÔ¾½ÄØƹÊ À¹È¹½ÆÔ¾ ÆÇÉÅÔ ¦¹ÈÇÅÆ× ǽÆÌ ÁÀ ÅÇÁÎ ͹Æ˹ÀÁ¥ƾ»Á½ÁËÊØ ùÃ»Êľ½À¹ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÅ Èɹ»ÇÅ »ÇÀÆÁù×ÒÁÅ ÉؽÇÅ Ê ̼ÇÄÇ»ÆÔÅ Èɹ»ÇÅ Á ÈÇÊ˾ȾÆÆÇ ˾ÊÆØÒÁž¼Ç ÈÉÇÊËÁɹ¾ËÊؽÇÉǼ¹ÃÀ¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÆÇÅÌ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÁ× ÈÉÇÆÁÀ¹ÆÆǼÇ ¾½ÁÆÔÅÁ ÈÉÁÆÏÁȹÅÁ Èɹ»Ì ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨¨¨ ›ÔÉÁÊǻԆ »¹¾ËÊØ »ÇË ùÃǾ ¾¼Ç ÊËÉǾÆÁ¾ ›¾ÉÎÆÁ ÊÄÇ t §ÊÆÇ»Ô Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǼÇ Á ƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉdž ËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨Ç½ ÆÁÅ ÊÄÇ Ãǽ¾ÃÊÇ»  £Ç½¾ÃÊ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾† ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Á žÉ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ  £Ç½¾ÃÊ Ǻ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Á ɾÊÇÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÅÇÄǽ‘¿Á  Ãǽ¾ÃÊÔ t ¬¼ÇÄÇ»ÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÂ

 œ½Ã×»ÀŤ§ËɾÍÇÉÅÃÆÇÉŹÄÕÆÇÊËÁ¥¹ÆÁ† ;ÊË 63- IUUQGPSVN†NTLPSH NBUFSJBMFDPOPN† JDIUNM ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ  ™»ËÇÉƹÊËÇØÒÁÎÊËÉÇûÔÊùÀ¹ÄÃÉÁËÁоÊÃÁ¾ À¹Å¾Ð¹ÆÁØ Ã ÖËÇÅÌ À¹ÃÇÆÇÈÉǾÃËÌ » ʻǑÅ ½ÇÃĹ½¾ „¬¼Ä̺ľÆÁ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ˾ÇÉÁÁ Á ÇÊÆÇ»Ô ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ” ƹ »Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ ƹÌÐÆdžÈɹÃËÁоÊÃÇ ÊǻžÊËÆÇ ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ „ªÁÊ˾Ź ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÊǻɾžƆ ÆǾÊÇÊËÇØÆÁ¾ ÈÉǺľÅÔÁȾÉÊȾÃËÁ»ÔɹÀ»ÁËÁؔ ÈÉÇ»¾½‘ÆÆÇ»¼¬ÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÇÅ¥›©ÇÊÊÁÁ Á£ÇÅÁ˾ËÇÅÈÇ»ÇÈÉÇʹÅÀ¹ÃÇÆÆÇÊËÁ Èɹ»ÇÈÇÉؽù Á º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹ ¦ÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔÃÇÆ;ɾÆÏÁÁÈÇÁž×Ò¾ÅÌÊØ»¬ÆÁ† »¾ÉÊÁ˾˾ ¥› ǺÔÃÆÇ»¾ÆÁ× »Å¾ÊËÇ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ ºÔËÕÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÅÁ Ã̽¹†ËÇÁÊоÀÄÁ

 °½ÉʸÂƺœ˜¨ÇÊËÄÁº¾É¹ÄÕƹØȹɹ½Á¼Å¹Á Èɹ»ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ63-IUUQ XXXDSJNQSBWPSVCMPHIUNM ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ  
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

¤¦œ£´œ ¥¦›¦Ÿ˜¢¦¥¦œ˜ª£´©ªš˜ ¦§¨¦ª š¦œ¡©ªš  §¨©ª«§¥¦©ª 

§ÊÆÇ»ÔÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆǼÇ ÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ

£Ç½¾ÃÊÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁžÉº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

£Ç½¾ÃÊǺ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÁɾ† ÊÇÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÅÇÄǽ‘¿Á

¬£ ¬¨£ ¬¡£
·œÇÆйÉÇ» ™£§¦§™«ž¤µª«›§§¨©ž¬¨©žŸž¦¡¡¨©žª«¬¨¤ž¦¡¢

¬£ šš£

œ¶›ÆÅϸÈƺ

Ÿ˜¢¦¥¦œ˜ª£´©ªš¦¦§¨œ«§¨žœ¥   §¨©ª«§£¥ ¡ šÓ¾Àĸ¨ÉÁžÆÁÅÇÊËÕÀ¹ÃÇƹÃÇËÆÇѾÆÁØÅ »ÇÀÆÁù×ÒÁÅÁÀƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ»ÇÀÄÇ¿¾ÆÁØ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÁÊÃÄ×й¾Ë¾¼ÇÇËƾʾÆÁ¾ÃÐÁÊÄÌÁÊËÇÐÆÁÃÇ»À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁÈɾÊË̆ ÈľÆÁ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç

%:(PODIBSPW

-&(*4-"5*0/0/$3*.&13&7&/5*0/ 4VNNBSZ 5IF BQQMJDBCJMJUZ PG UIF MBX UP UIF SFMBUJPOT XIJDI BSJTF GSPN UIF OFDFTTJUZ PG JNQPTJOH DSJNJOBM SFTQPOTJCJMJUZ FYDMVEFTJUTBTTJHONFOUUPUIFOVNCFSPGUIFTPVSDFTPGUIFMFHJTMBUJPOPODSJNFQSFWFOUJPO ,FZXPSETMFHJTMBUJPODSJNFQSFWFOUJPODSJNJOPMPHJDBMMFHJTMBUJPO

› ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ÈÉÇÁÊÎǽÁË Ê˹† ÆǻľÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ÇËɹÊľÂ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»¹ Ê»ØÀ¹ÆÆǾ Ê ɹÊÑÁɾÆÁ¾Å ÃÉ̼¹ ǺӾÃËÇ» ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ »ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ† ¾Å Á ɹÀ»ÁËÁ¾Å ÆÇ»ÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ › ƹ† Ìþ ǺÊÌ¿½¹¾ËÊØ ÊȾÏÁÍÁоÊùØ ÇËɹÊÄÕ „̼ÇÄÇ»ÆdžÈɾ»¾ÆËÁ»ÆǾ Èɹ»Ç” Ǻņ ½¹×Ò¾¾ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔÅ ιɹÃ˾ÉÇÅ ÃÉÇž ÈÉÇÐÁÎ ÇËɹÊľ  Á ÈÇ ÇËÆÇѾ† ÆÁ× Ã ̼ÇÄÇ»ÆÇÅÌ Èɹ»Ì »Ô½¾ÄؾËÊØ ½¹¿¾ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɾ»¾ÆËÁ»Æ¹Ø ÈÇÄÁËÁù ùà йÊËÕ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ £ÇƾІ ÆÇ ÈÉÁžƾÆÁ¾ Èɾ»¾ÆËÁ»ÆǼÇ »ÇÀ½¾Â† ÊË»ÁØ À¹ÃÄ×й¾ËÊØ Á » ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ ¹ÉʾƹĹ ƹÈÉÁÅ¾É ÃǽÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÇËɹÊľÂ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆdž œ½ÅÀÉ ¶ÈÔ½ºÀÏ ›ÆÅϸÈƺ t ùƽÁ½¹Ë ×ÉÁ† ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ½ÇϾÆË ÈÉÇ;ÊÊÇÉù;½ÉÔ̼ÇÄÇ»† ÆǼÇÈɹ»¹žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼÊÃǼÇÍÁÄÁ¹Ä¹¡ÆÊËÁËÌ˹ ÈÇ»ÔѾÆÁØ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ªÄ¾½ÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÅÁ˾† ˹©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMHPODIBSPW@E!NBJMSV ‚·œÇÆйÉÇ»  ªÅ ƹÈÉÁžÉ ªÈËÅνºÉÂÀÁ ¶š ©ÇÊÊÁÂÊÃǾ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɾ»¾ÆËÁ»ÆǾÈɹ»ÇÈÉÁÀƹÃÁÇËɹÊÄÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ»À¼Äؽtt ’tªt ªÅ™ÃË̹ÄÕÆÔ¾ÈÉǺľÅÔÈ̺ÄÁÐÆǼÇÈɹ»¹ £É̼ÄÔ ÊËÇÄ ¦¹ÌÐÆdžÈɹÃËÁоÊùØ ÃÇÆ;ɾÆÏÁØ ÈÇ ÅÇÆÁËÇÉÁƼÌ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Á Èɹ»ÇÈÉÁž† ƾÆÁØÁ×ÆؼªË¾ÆǼɹÍÁоÊÃÁÂÇËБËt ª¨º tª

ÊËÁ «¹Ã À¹½¹Ð¹ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁÂÀ¹ÃɾÈľƹ»¬£©­›Éؽ¾½¾Â† ÊË»Ì×ÒÁÎ À¹ÃÇÆÇ» Ø»ÆÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔÎ ƹÊȾÏÁ¹ÄÕÆdžÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃǾɾ¼ÌÄÁ† ÉÇ»¹ÆÁ¾ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ »ÃÄ×й¾ËÊØ ÈÇÅÁÅÇ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Á»ºÇÉÕºÌÊÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× Èǽ ÃÇËÇÉÇ ÈÇÆÁŹ¾ËÊØ „»ÔػľÆÁ¾ ÇȽ¼ËÇȽ¾¼½ÅÀ½ ÈɾʾоÆÁ¾ ɹÊÃÉÔËÁ¾Á ɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾c” ¹ÃɾÈľÆÁ¾ ǺҾ À¹½¹ÐÁ ÈÉÇÍÁĹÆ ËÁÃÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁƾÁÊÃÄ×й¾ËƹÄÁÐÁØ ÇÊǺǼÇ Èɾ½Å¾Ë¹ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ Ì ɹÀ† ÆÔÎ ÇËɹÊľÂ ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù ƾ½¾ÄÁŹØ ƹ »Á½Ô ÅÇ¿¾Ë ɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕÊØ ùà ÁÎ ÇËɹÊľ  ž˹À¹½¹Ð¹ ÈdžɹÀÆÇÅÌ ÃÇƆ ÃɾËÁÀÁÉ̾ŹØ » ù¿½ÇÅ „ºÄÇþ” À¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ⱦɾ½ Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÕ×ÅÇ¿¾ËÊ˹»ÁËÕÊØÇÊÆǻƹØÀ¹½¹† й ÊȾÏÁ¹ÄÕÆǼÇ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁ ¾Ò‘ƾÊÇ»¾ÉёÆÆÔÎÊ̺ӾÃ˹ÅÁ ÊÃÄÇÆÆÔÅÁ à ÁÎ ÊÇ»¾ÉѾÆÁ× » ËÇ »É¾ÅØ ùà ǺҾ¾ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ƾǼɹÆÁоÆÆǼÇ ÃÉ̼¹ ÄÁÏ »ÈÇÄƾ ÌÃĹ½Ô»¹¾ËÊØ » ÈÇÆÁŹÆÁ¾ „½Ç† 

ªÅÈ„º”ÐÊË­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÇƹ„§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ˾ÉÉÇÉÁÀÅ̔ÇËŹÉ˹¼Ç½¹ ’†­ È„º”ÐÊË­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÇƹ„§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” ÇË ½¾Ã¹ºÉØ ¼Ç½¹’†­ 

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇÂÀ¹½¹ÐÁ”ÇËɹÊľÂǺÇÉÕº¾Ê ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× «¹Ã ÁÄÁ Áƹо Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ ÐËÇ » ÌÊÄÇ»ÁØÎ Ê˹ÆǻľÆÁØ Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄՆ ÆÇ ÇËɹÊÄÁ ƹÌþ ¾Ò‘ ƾ ɹÀ Èɾ½ÊËÇÁË ǺɹҹËÕÊØ Ã ÈÇÁÊÃÌ ɹÀ¼É¹ÆÁÐÁ˾ÄÕÆÔÎ ÃÉÁ˾ÉÁ¾» ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÎ Ç˽¾ÄÁËÕ Èɾ½† ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ÇË À¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ºÇÉÕº¾ Ê ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× §Ð¾»Á½ÆÇ ÈÉÁ½‘ËÊØ ǺɹËÁËÕÊØ Ã ÁÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁ× Èɾ½Å¾Ë¹ ÊËÉÌÃËÌÉÔ ÍÌÆÃÏÁ ÇËɹÊľ  ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔÎ ƹ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹† ÆÁ¾ǺÇÀƹоÆÆÔÎÍÇÉÅÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ›¾ÉÇØËÆÇ ƹ ½¹ÆÆÇÅ Ö˹Ⱦ ɹÀ»ÁËÁØ ×ÉÁ½ÁоÊÃÇ ƹÌÃÁ Á ÐËÇ ƾ† ŹÄÇ»¹¿ÆÇ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»¹ ɹÊÊÌ¿½¾ÆÁØ Ç ÊÁÊ˾ŹËÁÀ¹ÏÁÁ À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÈÇ ÇËɹÊÄØÅ ½¾Ä¾ÆÁÁ ƹ Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǾ Á »ÔÈÇÄÆØ×Ò¾¾ ÉÇÄÕ ºÇÉÕºÔ Ê ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÈÇÁÊà ƹÁºÇľ¾ БËÃÁÎ ÇËÄÁÐÁ ž¿½Ì ÆÁÅÁ t ÅǼÌË Ædž ÊÁËÕ ÄÁÑÕ »¾ÉÇØËÆÇÊËÆÔ Á ½ÁÊÃÌÊÊÁÇƆ ÆÔÂιɹÃ˾É ©¹Æ¾¾ ™ ±¾Ê˹ÃÇ» ÁÀ»¾ÊËÆÔ  » йÊËÆÇÊËÁ Ê»ÇÁÅÁ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØÅÁ ù† ˾¼ÇÉÁÁ „ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹† ˾ÄÕÊ˻ǔ »ÃÄ×йÄ»ƾ‘̼ÇÄÇ»ÆǾÀ¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç » ÑÁÉÇÃÇÅ ¾¼Ç ÊÅÔÊľ ˾ „ÆÇÉÅÔŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆǼÇÈɹ»¹ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ Á ̼ÇÄÇ»ÆdžÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǼÇ Èɹ»¹” £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹† ˾ÄÕÊ˻ǻÌÀÃÇÅÊÅÔÊľ ÈÇÅƾÆÁ×ÌБ† ÆÇ¼Ç »ÃÄ×й¾Ë ÈÇÅÁÅÇ ÈÉÇо¼Ç ˹ÃÁ¾ Èǽ¼ÉÌÈÈÔ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×Ë ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ Ê̺ӾÃËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇÃÇÆËÉÇÄØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÃÇƆ ËÉÇÄÕ ÍÁƹÆÊǻǠ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¹ ˹ÿ¾ ǺÇÉÇ˹ ƾÃÇËÇÉÔÎ »¾Ò¾Â ƹÉÃÇËÁÃÇ» ÊÁÄÕÆǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎ »¾Ò¾ÊË» ÇÉÌ¿ÁØ Á ºÇ¾ÈÉÁȹÊÇ» ÃÌÄÕËÌÉÆÔÎÁÁÊËÇÉÁоÊÃÁÎ ϾÆÆÇÊ˾ »¹Ä×ËÔÁ½É §Ð¾»Á½ÆÇ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¾ ÇËɹÊľ»Ç¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƹ ÊǻɾžÆÆÇÅ Ö˹Ⱦ ¾¼Ç ɹÀ»ÁËÁØ ƾ ÅÇ¿¾Ë ƾ Êǽ¾É¿¹ËÕ ÆÇɆ ÅÔ ɹÀÆÔÎ ÇËɹÊľÂ Èɹ»¹ ¹¿¾ ˹ÃÁ¾ » ƾŹÄÇ Ê˾ȾÆÁ Ç˼ɹÆÁоÆÆÔ¾ ½É̼ ÇË ½É̼¹ ÇËɹÊÄÁ ùà ̼ÇÄÇ»ÆǾ Á ̼ÇÄÇ»Ædž ÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Ådž ¼ÌË ÁžËÕ » Ê»ÇÁÎ ˾ÃÊ˹Î ÁÆÇÇËɹÊľ»Ô¾ °½ÉʸÂƺœ˜£ÇÆËÉÇÄÕÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÁÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǛÃƧɼ¹ÆÁ† ÀÇ»¹ÆƹØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ô¾ Á ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÈÉǺľÅÔt£¹ÄÁÆÁƼɹ½ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

Èɾ½ÈÁʹÆÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ¬£ ©­ t ÈÉdž ϾÊÊ̹ÄÕÆÔ¾ ÆÇÉÅÔ ¹ ¬¨£ ©­ t Ź˾† ÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ š¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ Ö˹¿¾˾ƽ¾ÆÏÁØ ÈÉÁËÇÅt»ºÇÄÕѾÂÊ˾ȾÆÁtÈÉÁÊÌÒ¹Á ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ× ÇËɹÊÄÁ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ t ÊÇLj »¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ Èɾ½ÈÁʹÆÁØ ɹÊÊɾ½ÇËÇо† ÆÔ»ÇÅÆǼÁÎÁÊËÇÐÆÁùÎ §½Æ¹ÃÇ ½¾Ä¹ËÕ ƹ ÖËÇÅ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ »Ô† »Ç½ Ǻ Ǻӑž À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç Èɾ½Ì† Èɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ùÃÇ ʽ¾Ä¹Æ Ǻ Ǻӑž ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ À¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Çо»Á½ÆÇ ƾ Êľ½Ì¾Ë ªËÇÁË ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ǺӾ½ÁƾÆÁ¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»¹ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹×Ò¾¼Ç ùÃÁ¾ ½¾ØÆÁØ Ø»ÄØ×ËÊØ ÈɾÊËÌÈÆÔÅÁ Á ùÃÁ¾ ƹùÀ¹† ÆÁØ ÈÉÁžÆØ×ËÊØ À¹ ÁÎ ÊÇ»¾ÉѾÆÁ¾ À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¾¼Ç ÈÇÉؽÇà Ê̽ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÉؽÇà ƹÀƹоÆÁØ Á ÁÊÈÇÄƾÆÁØƹùÀ¹ÆÁ ÊǽÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ Á À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆǼÇƹÈɾ½† ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁ Ê½É̼ÇÂÊËÇÉdž ÆÔ ƾ ÌÐÁËÔ»¹¾Ë ɹÀÆÁÏÔ » ÁÎ ÇÊÆÇ»ÆÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÁ ¡ÊËÇÐÆÁÃÁ ȾɻÇ ¼ÉÌÈÈÔ ÇËɹÊľÂ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ë ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ƾǺÎǽÁÅÇ ɾ¹† ¼ÁÉÇ»¹ËÕ ƹ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÁÊËÇÐÆÁÃÁ »ËÇÉÇ ¼ÉÌÈÈÔ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ë »Êľ½ÊË»Á¾ ÈÇÆÁŹÆÁØ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ ÁÎ Èɾ½Ç˻ɹҾÆÁØ ¹ÃɾÈľÆÁ¾ Ê˹Ë̆ ʹ »¾Ò¾Â ǼɹÆÁоÆÆÔÎ ÁÄÁ ÁÀÓØËÔÎ ÁÀ ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ ǺÇÉÇ˹ Áž¾Ë ÃÇƾÐÆÇ » ËÇÅ ÐÁÊľ Á ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁ ÖÍ;ÃË ¦ÇùÃÇ»¹¼Ä¹»Æ¹ØϾÄÕǼɹÆÁоÆÁØǺdž ÉÇËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ ɹÀÆǼÇ Éǽ¹ ǺӾÃËÇ» à ÃÇËÇÉÔÅ ÅǼÌË ÇËÆÇÊÁËÕÊØ Á À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ ÌйÊËÃÁ ÊË  ¾Å¾ÄÕÆǼÇ Ãǽ¾Ãʹ ©­ „§¼É¹ÆÁоÆÁØ ǺÇÉÇËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ À¾† žÄÕÆÔÎÌйÊËÃÇ»” Áľʹ Êˤ¾ÊÆǼÇ Ãǽ¾Ãʹ©­„§¼É¹ÆÁоÆÁ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ľÊÇ»” ¨É¾½Ê˹»ÄؾËÊØ ÐËǼĹ»ÆÇÂϾ† ÄÕ×˹ÃǼÇǼɹÆÁоÆÁØØ»ÄؾËÊØÌÊ˹ÆÇ»† ľÆÁ¾ŹÃÊÁŹÄÕÆǼÇÃÇÆËÉÇÄØƹ½˹ÃÁÅ ǺÇÉÇËÇÅ ÈÉÁ ÖËÇÅ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁÂÅÇ¿¾ËºÔËÕÄÁÑÕÈǽÐÁƑÆÆÇ  ÈÉÇÁÀ»Ç½ÆÇÂϾÄÕ׫ǿ¾ʹÅǾÇËÆÇÊÁËÊØ ÁÃÀ¹ÃÇƹŠɾ¼ÌÄÁÉÌ×ÒÁŽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÃÇÆÃɾËÆÔÎÈɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ À¹ÃɾÈÄ؆ ¾ËÊØ»ÆÁÎùÃǽƹÁÀÀ¹½¹ÐÖËÁÎÇɼ¹ÆÇ» ƹÉؽÌÊÁÆǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕרÇÅÁÅÇLj žоÆÆÇ¼Ç Êľ½Ì¾ËÊùÀ¹ËÕ ÐËÇù˾¼ÇÉÁØ „ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǔ
·œÇÆйÉÇ» ™£§¦§™«ž¤µª«›§§¨©ž¬¨©žŸž¦¡¡¨©žª«¬¨¤ž¦¡¢

Êǽ¾É¿ÁË˾ÉÅÁÆÔ ǺÇÀƹй×ÒÁ¾ ÊǽÆÇ ÊËÇÉÇÆÔ ÇËɹÊÄÕƹÌÃÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ¹ ʽÉ̼ÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÌùÀÔ»¹×ÒÁ¾ƹÇËɹÊÄÕ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ù˾¼ÇÉÁØ „̼ÇÄÇ»Ædž Èɾ»¾ÆËÁ»ÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǔ ÅÇ¿¾Ë »ÇÊÈÉÁÆÁŹËÕÊØùÃÇËÆÇÊØÒ¹ØÊØúÄÇÃÌ »ÃÄ×й×Ò¾ÅÌ ̼ÇÄÇ»ÆdžŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆÌ× ÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆÌ×ÁÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ×ÇËɹʆ ÄÁ ¦¹ ƹÑ »À¼Äؽ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ˹ÃÁÎ ˾ÉÅÁÆÇ»ÁÁÎÊÇо˹ÆÁÂÅÇ¿¾Ë»ÇÊÈÉÁÆÁ† ŹËÕÊØùÃƾ½ÇÊ˹ËÇÃƹÁžÆÇ»¹ÆÁØ ÈÇֆ ËÇÅÌ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ ÇËɹÊÄÁ оɾÀ ù˾¼Ç† ÉÁׄÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÇÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ” Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ ƹÁºÇľ¾ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÔÅ › ÈÇÊľ½ÆÁÎ ɹºÇ˹Î ™ ±¾Ê˹ÃÇ»¹ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç » ÌÀÃÇÅ ÊÅÔÊľ ÊÄÇ»¹ ÈÇÆÁŹ¾ËÊØ ÌБÆÔÅ ùà ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×Ò¾¾ ƾ ùɹ˾ÄÕÆÌ× ÊËÇÉÇÆÌ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»ϾÄÇÅÁÇ˽¾ÄÕÆÔž‘ ÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÅ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdžÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ Ã É Á Å Á Æ Ç Ä Ç ¼ Ç † » Ç Ê È Á Ë ¹ Ë ¾ Ä Õ Æ Ô ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdžÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÁ¾ Á ½É̼Á¾ ¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ™ ±¾Ê˹Ãdž »ÔÅ ǺƹÉǽǻ¹ÆÇ ÇÉÁ¼ÁƹÄÕÆǾ »Á½¾ÆÁ¾ ºÌ½ÌÒ¾¼Ç Èɹ»Ç»Ç¼Ç ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ɾ¹Ã† ÏÁÁ ǺҾÊË»¹ ƹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ §Æ ÈÇņ ¼¹¾Ë „¦¹Å t ƹÉؽÌ Ê ©ÇÊÊÁ¾Â Ø Áž× » »Á½Ì Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç š¾Ä¹ÉÌÊÕ £¹À¹ÎÊ˹Æ Á £ÔɼÔÀÊ˹Æ t ÆÌ¿ÆÇ ºÇÄÕѾ ½ÌŹËÕ Ç ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ¾»É¹ÀÁÂÊÃÇ ȾÉÊȾÃËÁ† »¾ »Å¾ÊËÇ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ ËÇÄÕÃÇ ÃÇÈÁÉÇ»¹ËÕ ÈǽÊǻԻ¹¾ÅÔ¾ƹÅƾ»Ê¾¼½¹ÈÉÁ¾ÅľÅÔ¾ ½ÄØƹÊÀ¹È¹½ÆÔ¾ÆÇÉÅÔ›Êľ½À¹ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃÁÅÈɹ»ÇŽÇÄ¿ÆÇ»ÇÀÆÁÃÆÌËÕ Èɹ»Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨¨¨ ›¾ÉÎÆÁ ¾¼Ç ÌÉÇ»¾ÆÕ t §ÊÆÇ»Ô Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǼÇ Á ƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨Ç½ ÆÁÅ ÌÉÇ»¾ÆÕ Ãǽ¾ÃÊÇ»  £Ç½¾ÃÊ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Á žÉ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ  £Ç½¾ÃÊ Ǻ ̼dž ÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Á ɾÊÇÏÁ¹ÄÁÀ¹† 

ªÅ »йÊËÆÇÊËÁ»ÔÊËÌÈľÆÁ¾œ˜°½ÉʸÂƆ º¸ ʾÆËغÉØ ¼Ç½¹ „£É̼ÄÔ ÊËÇĔ ƹ ˾ÅÌ „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Á ÈÉdž ¼É¹ÅÅÔ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ” 63- IUUQ XXXDSJNJOPMPHZDMVCSV JOEFYQIQ PQUJPO DPN@DPOUFOUWJFXBSUJDMFJE †††† †DBUJE MBTU†TFTTJPOT*UFNJE ½¹Ë¹ ½¹Ë¹ Ǻɹ† Ò¾ÆÁØ 

ÏÁÁ ÅÇÄǽ‘¿Á  Ãǽ¾ÃÊÔ t ¬¼ÇÄÇ»ÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»Ædž ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ” ¨ÇÈÔËù ÊÁÊ˾ŹËÁ† À¹ÏÁÁ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Èɾ½† ÈÉÁÆØ˹ƹÅÁ »йÊËÆÇÊËÁ »ÅÇÆǼɹÍÁÁ „¡ÊËÇÐÆÁÃÁ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ”›ƾÂƹÀ»¹ÆÆÔ¾ ÁÊËÇÐÆÁÃÁÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÔƹ½»¾ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ¼ÉÌÈÈÔÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÇÈɾ½ÌÈɾ¿½¾† ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Ç ºÇÉÕº¾ÊÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× œÄ¹»ÆÔÅÇËÄÁÐÁ¾ÅÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅǼÇƹÅÁ ÈǽÎǽ¹ à ÈÉǺľž ÇËƾʾÆÁØ À¹ÃÇÆÇ» à ÇËɹÊÄÁ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÂƹÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  Ø»ÄؾËÊØ ɾѾÆÁ¾ »ÇÈÉÇʹ Ç ËÇÅ ÈÉÁžÆÁÅ ÄÁ À¹ÃÇÆ »ÃÄ×й¾ÅÔ » ÊÁÊ˾ÅÌ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÇËÆÇѾ† ÆÁØÅ »ÇÀÆÁù×ÒÁÅÁÀ͹Ã˹ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ žÊÄÁ Æ¾Ë Á ¾¼Ç ÇÊÆǻƹØ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ t Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁÂt¾¼ÇÊľ½Ì¾ËÇËÆÇÊÁËÕÃÐÁÊÄÌ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ»À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇÈɾ½ÌÈɾ† ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ žÊÄÁ À¹ÃÇÆ Êdž ½¾É¿ÁË ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁ¾ Èɾ½ÈÁʹÆÁØ ÆÇ ¾¼Ç ÇÊÆǻƹØ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ t ÁƹØ Ê;ɹ ËÇÖËÇËÀ¹ÃÇÆƾÊľ½Ì¾ËÇËÆÇÊÁËÕà À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ì Ç Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁÇÆÅÇ¿¾ËºÔËÕÇËƾʑÆÃÀ¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÌǺÇÉÕº¾ÊÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× §ËÊÌËÊË»Á¾ º¹ÀǻǼÇ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ À¹† ÃÇƹ ɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¾¼Ç ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈÇÄÇ¿¾† ÆÁØ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÇ ¹ÆËÁÃÉÁÅÁƹÄՆ Æǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Çо»Á½ÆÇ ƾÈÇÀ»ÇÄؾË ÆÇÉŹËÁ»ÆÇ ÌÆÁÍÁÏÁÉÇ»¹ËÕ ÃÉÁ˾ÉÁÁ Lj ƾʾÆÁØ ËǼÇ ÁÄÁ ÁÆǼÇ ¹Ã˹ à Èɾ½ÌÈɾ† ½Á˾ÄÕÆÇÂÈǽÊÁÊ˾žÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ¨ÉÁÖËÇÅ À¹ÃÇÆÔ Êǽ¾É¿¹ÒÁ¾»¾ÊÇÅÔÂÆÇÉŹËÁ»Ædž ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁ À¹Éؽ ÅǼÌË » ʻǑÅ ƹÀ»¹ÆÁÁÊǽ¾É¿¹ËÕ˾ÉÅÁÆÔ„ÈÉÇÍÁĹÆ ËÁù” „ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾”Á½É ¹ÅǼÌËÁ ªÅ ƹÈÉÁÅ¾É °½ÉʸÂƺœ˜¨ÇÊËÄÁº¾É¹ÄՆ ƹØ ȹɹ½Á¼Å¹ Á Èɹ»Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÁ¨É¹»ÇË»ÇÉоÊÃÁ¾ÁÈɹ»ÇÈÉÁžÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ȹɹ½Á¼ÅÔ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹† ˾ÄÕÊË»¹ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔ Á ž¿½ÌƹÉǽÆÔ ÇÈÔË Åǽ¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁØ £ÇÄľÃËÁ»Æ¹Ø ÅÇÆǼɹÍÁØ §Ë† »¾ËÊË»ɾ½½×Æ™ž¥ÁÀ¹Æº¹¾»t£ÇÊ˹ƹ  tª  ›ÆÅϸÈƺ œ¶ ¡ÊËÇÐÆÁÃÁ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ t ¥ ·ÉÄÁËÁƆ ÍÇÉÅ tÊ

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ƾ Êǽ¾É¿¹ËÕ ¨ÇĹ¼¹¾Å ˹ÃÇ ÍÇÉŹÄՆ ÆÔÂÈÉÁÀƹà ùÃƹÀ»¹ÆÁ¾À¹ÃÇƹ ƾÄÕÀØ ¹ºÊÇÄ×ËÁÀÁÉÇ»¹ËÕ ÇÆ ƾ ÅÇ¿¾Ë ÈɾÈ؈ Ê˻ǻ¹ËÕ ÁÄÁ ƹǺÇÉÇË ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ÇËƾʾÆÁ× ¾¼Ç à Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇ Èǽ† ÊÁÊ˾ž ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» §½Æ¹ÃÇ ÈÉÁÆØËÁ¾ ù¿½Ç¼Ç À¹ÃÇƹ ǺÌÊÄǻľÆÇ ÃÇÆÃɾËÆÇ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÈÇËɾºÆÇÊËÕ× ÃÇËÇɹØ À¹Ð¹† ÊËÌ× ¹ » Á½¾¹Ä¾ t »Ê¾¼½¹ ½ÇĿƹ ÇËɹ† ¿¹ËÕÊØ»À¹ÃÇƾ ÈÉÁƹÄÁÐÁÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ tƹÐÁƹØʾ¼ÇƹÀ»¹ÆÁئ¹ƹÑ»À¼Äؽ ÈÇÅÁÅÇ ƹÀ»¹ÆÁØ ιɹÃ˾ÉÁÀÌ×Ò¾¼Ç ËÇË ÁÄÁ ÁÆÇ À¹ÃÇÆ ùà ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁ  »Ô»Ç½ Ç ¾¼Ç Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇ ƹÈɹ»† ľÆÆÇÊËÁÅÇ¿¾ËÁ½ÇÄ¿¾ÆÊľ½Ç»¹ËÕÁÀÀ¹† ÃɾÈđÆÆÔλƑÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁ Á »ȾɻÌ× Çоɾ½Õ ÇÊÆÇ»ÆÔÎ Ͼľ  À¹½¹Ð ¼Ä¹»ÆÔÎ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁÂÁËÈ ¡Å¾ÆÆÇƹÖËÇÅÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ»ÈǽÊÁÊ˾† ÅÌ Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ƹÅÁ »ÃÄ×оÆÔ Êľ½Ì×ÒÁ¾ ;½¾É¹ÄÕÆÔ¾ À¹ÃÇÆÔ ­ ©­Ç˼ǽ¹’†­  ÆÇÊÁË ƹÀ»¹ÆÁ¾ ÌùÀÔ»¹×Ò¾¾ ƹ ¾¼Ç ÈÉdž ÍÁĹÃËÁоÊÃÌ× ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ t „§º ÇÊÆÇ»¹Î ÊÁÊ˾ÅÔ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ º¾Àƹ½† ÀÇÉÆÇÊËÁ Á Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƾÊÇ»¾É† ѾÆÆÇľËÆÁΔ §½Æ¹ÃÇ ƹ ƹÑ »À¼Äؽ ʾÉՑÀÆÔÅÈɾÈØËÊË»Á¾Åº¾ÀÌÊÄÇ»ÆǼÇLj ƾʾÆÁØƹÀ»¹ÆÆǼÇÁÊËÇÐÆÁùÃÈǽÊÁÊ˾† ž Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Ø»Äؾˆ Êؾ¼ÇÇÊÆǻƹØƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ ƹÉؽÌÊ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÇ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ  ¾Ò‘ Á ƹ»ÔػľÆÁ¾ÁÈɾʾоÆÁ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ¹˹ÿ¾¹ÆËÁǺҾÊË»¾ÆÆÔν¾ÂÊË»Á«¹Ã »ÔػľÆÁ¾ Á ÈɾʾоÆÁ¾ ½¾ØÆÁ  Èɾ½Ì† ÊÅÇËɾÆÆÔÎÊ˹ËÕØÅÁ ¬£©­ Ø»† ÄؾËÊØ ǽÆÇ ÁÀ ¾¼Ç ÇÊÆÇ»ÆÔÎ À¹½¹Ð Ð ÊË ¶ËÁƹÈɹ»Ä¾ÆÁؽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÈɹ† »ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ׈ ÊØ»ÊÁË̹ÏÁÁƹйĹÁÄÁÇÃÇÆй˾ÄÕÆǼÇ ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ »ÔØ»ÄؾÅÔÎ Á Èɾʾù¾ÅÔÎ ½¾ØÆÁ » ÇËÄÁÐÁ¾ ƹÈÉÁÅ¾É ÇË ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÈÉÁÐÁÆÁÌÊÄÇ»Á ÁÎÌÊËɹƾÆÁØ ËǾÊËÕ ɹÆƾÂÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ §È½¼ËÇȽ¾¼½ÅÀ½ ÇȽÉÊËÇýÅÀÁ ƾÊdž »¾ÉѾÆÆÇľËÆÁÎ ¹ ˹ÿ¾ ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ¾ Å¾É ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎ ÌйÊËÁ× ƾÊdž

 ªÇºÉ¹ÆÁ¾À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹©­ÇË ’ªË

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

»¾ÉѾÆÆÇľËÆÁÎ » ƾÀ¹ÃÇÆÆÇÅ ǺÇÉÇ˾ ƹÉÃÇËÁоÊÃÁÎÊɾ½ÊË» ÈÊÁÎÇËÉÇÈÆÔλ¾† Ò¾ÊË» Á ÁÎ ÈɾÃÌÉÊÇÉÇ» »ÎǽØË » ÃÇÅȾ† ˾ÆÏÁׄÁÆÔÎÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁÂÇɼ¹ÆÇ»»Æ̆ ËɾÆÆÁν¾Ä”ÊǼĹÊÆÇÈÈÁÐÊË ÖËǼÇ À¹ÃÇƹ ›Ç ÅÆǼÁÎ ½É̼ÁÎ ÆÇÉŹÎ ­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÇƹ’†­ ¼Ç»ÇÉÁˆ ÊØǺÓ׺ýÅÀÀÀÇȽɽϽÅÀÀÇȽÉÊËÇýÅÀÁ ÄÁºÇ˾ÉÅÁÆ„ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾”ÌÈÇËɾºÄ‘Æ» ÊÅÔÊľ„ÊÇ»¾ÉёÆÆǾ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅǾ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ¾” ¨ÇÅÁÅÇ ƹÀ»¹ÆÆÔÎ ¹ÊȾÃËÇ» ˹ÃÇ ºÇÉÕºÔ Ê ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÆÇÉŹÅÁ  ¹ÃÇƹ ’ †­  Ìɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÔ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØ ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ǺҾÊË»¾ÆÆÇ ÇȹÊÆǼÇ ½¾Ø† ÆÁØ ÄÁϹÅÁ ƾ Èǽľ¿¹ÒÁÅÁ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ»Ê»ØÀÁÊƾ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾Å »ÇÀɹÊ˹ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ªÇ† ÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ ͹ÃË ÈÇÉÇ¿½¹¾Ë ÇËÆÇѾ† ÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾»̼ÇÄÇ»ÆÇÅÀ¹ÃÇƾƾÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÔ„¡ÎÇËØ»Ç˾оÊË»¾ÆÆÇÂÈɹ»Ç»Ç ƹÌþ ƾ ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ¾½ÁÆǼÇ ÅƾÆÁØ Ǻ ÇËɹÊľ»Ç ÈÉÁƹ½Ä¾¿ÆÇÊËÁ ÖËÁÎ ÇËÆdž ѾÆÁ  » Ä׺ÇÅ ÊÄÌй¾ ¾ÊËÕ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÑÁÉÇÃǾÈÇÆÁŹÆÁ¾ËÇ¼Ç ÐËÇÇÆÁƾÆÇÊØË ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¼Ç ιɹÃ˾ɹ” t ÈÁѾË ¦›œ¾ÆÉÁΫ¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ Èɾ½ÈÁʹÆÁØ ǺÊÌ¿½¹¾ÅǼÇÀ¹ÃÇƹƹϾľÆÔƹɾ¼ÌÄÁ† ÉÇ»¹ÆÁ¾ ÃÇÆÃɾËÆÔÎ žÉ ÈÇ ÈÉÇÍÁĹÃËÁ† þ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄؾË ÇËÆÇÊÁËÕ À¹ÃÇÆ Ã ¹Æ¹ÄÁÀÁÉ̾ÅÇÅÌ ºÄÇÃÌ À¹ÃÇÆǽ¹† ˾ÄÕÊË»¹¦Ç ÃÇƾÐÆÇ »ƑÅɾ¼ÌÄÁÉÌ×ËÊØ ÁÇ˽¾ÄÕÆÔ¾»ÇÈÉÇÊÔ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÇËÆdž ÊÁÅÇ à ºÇÉÕº¾ Ê Ì¿¾ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔÅÁ Êdž »¾ÉёÆÆÔÅÁ ǺҾÊË»¾ÆÆdžÇȹÊÆÔÅÁ ½¾† ØÆÁØÅÁ¶Ë¹½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ǽƹÃÇ ½¹Ä¾Ã¹ ÇË ÊÁÊ˾ÅÆÇ¼Ç ÃÇÅÈľÃÊÆǼÇ »ÇÀÄÇ¿¾ÆÁØ ̼ÇÄÇ»ÆÇÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁÁľ¼¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÅÔ»¹ÆÁ× ½ÇÎǽǻ ÈÇÄÌоÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈÆÔÅ ÈÌˑŠ Á ÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁ× ˾ÉÉÇÉÁÀŹ ÇË ¼Ç½¹ ’ †­  ÌÊ˹ÆÇ»ÁÄ ÐËÇ » Ê;ÉÌ ¾¼Ç ÈÉÁžƾÆÁØ »ÎǽØË » йÊËÆÇÊËÁ ÇËÆÇѾ† ÆÁؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä؆ ×ÒÁÎÃÇÆËÉÇÄÕcºνÃ×ÍÇȽ¼ËÇȽ¾¼½ÅÀ× ºÓ׺ýÅÀ×ÀÇȽɽϽÅÀ×¼½×ÅÀÁ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ľ¼¹ÄÁÀ¹ÏÁ¾Â ÇËÅÔ»¹ÆÁ¾Å ½ÇÎǽǻ  ›½ÅÈÀÍ¥š¨ÉǺľÅÔÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁØž† ιÆÁÀŹ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¼Çɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁاº† Ò¾ÊË»ÇÁÈɹ»Çtt’tª  ªÇºÉ¹ÆÁ¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ©­ ’ йÊËÕ* ªË
·œÇÆйÉÇ» ™£§¦§™«ž¤µª«›§§¨©ž¬¨©žŸž¦¡¡¨©žª«¬¨¤ž¦¡¢

ÈÇÄÌоÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈÆÔÅÈÌˑŠ Á ÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å ˾ÉÉÇÉÁÀŹ ¹ÃÇÆ Êǽ¾É¿ÁË ÊË„¥¾ÉÔ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔ¾ƹÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»Á¾ ľ¼¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÅÔ»¹ÆÁ× ½ÇÎǽǻ ÈÇÄÌоÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈÆÔÅÈÌˑŠ Á ÍÁƹƆ ÊÁÉÇ»¹ÆÁ× ˾ÉÉÇÉÁÀŹ” ›ÃÄ×оÆÁ¾ žÉ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ » ºÇľ¾ ÌÀÃǾ ÈÇÆØËÁ¾ „žÉÔ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁؔ Ê ËÇÐÃÁ ÀɾÆÁØ ×ÉÁ½ÁоÊÃÇ ˾ÎÆÁÃÁ ƹ ƹÑ »À¼Äؽ Ø»† ÄؾËÊØƾ»ÈÇÄƾ̽¹ÐÆÔÅ ¹ÁÀ˾ÃÊ˹ÊË Êľ½Ì¾Ë ÐËÇ»ƾÂÌùÀ¹ÆÔÁžÆÆÇÈÉÇÍÁ† ĹÃËÁоÊÃÁ¾žÉÔÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÁÇÊÌҾʈ »Ä¾ÆÁ¾ »ÆÌËɾÆƾ¼Ç ÃÇÆËÉÇÄØ ǺØÀ¹Ë¾ÄՆ ÆÔÂÃÇÆËÉÇÄÕÀ¹ÈɾËƹÁÆÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÃÄÁ¾ÆËÇ»ÁÁÆÔÎÄÁÏÇÈÉÁÆÁŹ¾ÅÔΞ† ɹÎ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ľ¼¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÅԆ »¹ÆÁ× ½ÇÎǽǻ ÈÇÄÌоÆÆÔÎÈɾÊËÌÈÆÔÅ ÈÌˑŠ Á ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ× ˾ÉÉÇÉÁÀŹ À¹ ÁÊÃÄ×оÆÁ¾Å ÁÆÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ ÃÄÁ¾ÆËÇ» Ç ÈÉÁÇÊ˹ÆǻľÆÁÁ ÇȾɹÏÁÁ Ǻ ÇËùÀ¾ » »ÔÈÇÄƾÆÁÁ ɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁØ ÃÄÁ¾Æ˹ Ç Êdž »¾ÉѾÆÁÁÇȾɹÏÁ ǺÇËùÀ¾ÇËÀ¹ÃÄ×о† ÆÁØ ½Ç¼Ç»Çɹ º¹ÆÃÇ»ÊÃǼÇ ÊБ˹ »ÃĹ½¹ Ç ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ½ÇÃ̆ žÆËÇ» ÈÇ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØÅ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆÔÅ ƹÊËÇØÒÁÅ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔÅ À¹ÃÇÆÇÅ ÁÆÔ¾ žÉÔ ÈÉÁÆÁŹ¾ÅÔ¾ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ;† ½¾É¹ÄÕÆÔÅÁÀ¹ÃÇƹÅÁ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁÁ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ” ÇË ¼Ç½¹ ’ †­  ÇÈɾ½¾ÄÁÄ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈÉÁÆØËÁ¾ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁÎÅ¾É ƹÈɹ»† ľÆÆÔÎ ƹ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÖÃÊËɾÅÁʈ ÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ »ËÇÅÐÁÊľƹ»Ôػľ† ÆÁ¾ Á ÈÇÊľ½Ì×Ò¾¾ ÌÊËɹƾÆÁ¾ ÈÉÁÐÁÆ Á ÌÊÄÇ»Á ÊÈÇÊǺÊË»Ì×ÒÁÎÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ× ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ»ÔػľÆÁ¾ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ÁÈɾʾоÆÁ¾ÖÃÊËɾÅÁʈ ÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ Á ɾÄÁ† ¼ÁÇÀÆÔÎǺӾ½ÁƾÆÁ ÁÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  ÍÁÀÁоÊÃÁÎ ÄÁÏ ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù ÖÃÊËɾ† ÅÁÊËÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹ ùà ÊÁÊ˾Ź »ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÔÎ Á ÈÉÇȹ¼¹Æ½Áʈ ÊÃÁÎÅ¾É ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾÅÔλÈɾ½¾Ä¹Îʻdž ¾Â ÃÇÅȾ˾ÆÏÁÁ » ÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÇÅ ÈÇÉؽþ ;½¾É¹ÄÕÆÔÅÁÇɼ¹Æ¹ÅÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ »Ä¹ÊËÁ Çɼ¹Æ¹ÅÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ »Ä¹ÊËÁ Ê̺ӾÃËÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ Çɼ¹† ƹÅÁ žÊËÆǼÇ ʹÅÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÊË  › ÊË t  À¹ÃɾÈľÆÔ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ žÉÔ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ÖÃÊËɾÅÁÊËÊÃÇ ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ

­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅ̔ ÇË ¼Ç½¹ ’ †­ „¬Ê˹ƹ»ÄÁ»¹¾Ë ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈÉÁÆÏÁÈÔ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ Èɹ»Ç»Ô¾ÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ÇÊÆÇ»ÔÈÉdž ÍÁĹÃËÁÃÁ˾ÉÉÇÉÁÀŹÁºÇÉÕºÔÊÆÁÅc” tÊùÀ¹ÆÇ»¾¼ÇÈɾ¹ÅºÌľ¨É¾½ÌÈɾ¿½¾† ÆÁ¾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁù ˾ÉÉÇÉÁÀŹØ»ÄؾËÊØ ÈÉÁÇÉÁ˾ËÇÅ ùüĹÊÁËǽÁÆÁÀÈÉÁÆÏÁ† ÈÇ» ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÊË  ¹ÊǼĹÊÆÇÈǽÈ„¹”ÈÊË „§ÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈÇÆØËÁؔ ÇÆÇ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ »ÃÄ×й† ¾Ë»ʾºØ»ÔػľÆÁ¾ÁÈÇÊľ½Ì×Ò¾¾ÌÊËɹ† ƾÆÁ¾ÈÉÁÐÁÆÁÌÊÄÇ»Á ÊÈÇÊǺÊË»Ì×ÒÁÎ ÊÇ»¾ÉѾÆÁ×˾ÉÉÇÉÁÊËÁоÊÃÁιÃËÇ» ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” ÇË ¼Ç½¹ ’†­ ¹ÆÆÔ¹ÃËÀ¹ÃɾÈÄؾ˽¾ÍÁ† ÆÁÏÁ× „ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” о† ɾÀ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÈÇ ¾‘ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ× ºÇÉÕº¾ÊÆ¾× ¹˹ÿ¾ÅÁÆÁÅÁÀ¹ÏÁÁÁ ÁÄÁ ÄÁûÁ½¹ÏÁÁ ¾‘ ÈÇÊľ½ÊË»Á §Èɾ½¾Ä¾† ÆÔ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ žÉÔ ÈÇ ÈÉÇÍÁĹÃËÁþ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÔ ƾ ƹ ÈɾʾоÆÁ¾ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔÎ ͹ÃËÇ» »ÀØËÇÐÆÁоÊË»¹ Á ½É̼ÁÎ ÃÇÉÉÌȆ ÏÁÇÆÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁ ¹ƹƾ½ÇÈÌÒ¾ÆÁ¾ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔν¾ÄÁÃËÇ» ¬ÊÄÇ»ÆÇÊËÕ ÇËƾʾÆÁØ ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇÆÇ» „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ˾ÉÉÇÉÁÀ† Å̔Á„§ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁÃÇÉÉÌÈÏÁÁ”à Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÔÅÇо»Á½Æ¹ ÁǺÓØÊÆ؆ ¾ËÊØ˾ŠÐËÇƹÀ»¹ÆÆÔ¾¹ÃËÔÆÇÉŹËÁ»ÆÇ »ÃÄ×й×Ë»ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁƾËÇÄÕÃÇÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÌ ÆÇ ÁºÇÉÕºÌÊƾ›žÊ˾Ê˾ŠÈÉÁÇоÉÐÁ† »¹ÆÁÁÃÉ̼¹Èɹ»Ç»ÔÎÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎ ÇÊÆÇ»ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁÁºÇÉÕºÔÊÈɾÊËÌȆ ÆÔÅÁ ÈÉÇػľÆÁØÅÁ ÃÇÆÃɾËÆÔÎ »Á½Ç» » ùоÊË»¾ Èɹ»Ç»Ç ÇÊÆÇ»Ô ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁØ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÊË­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹† ÃÇƹ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅ̔ Á ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ÊË ­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇ À¹ÃÇƹ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” ƹÀԆ »¹¾ËÊØ ºÇÄÕѹØ ȹÄÁËɹ À¹ÃÇÆÇ» Á ÈǽÀ¹† ÃÇÆÆÔÎ ¹ÃËÇ» §ÆÁ » Ê»Ç× Çоɾ½Õ Èǽ† ÉǺÆÇ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×Ë ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÈÇ »ÔػľÆÁ× ÈɾʾоÆÁ× ɹÊÃÉÔËÁ× Á ɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁ× ÈɾÊËÌÈľÆÁ ºÇÉÕº¹ Ê ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ÈÉÁ½¹»¹Ø ɾ¼Ä¹Å¾Æ˹ÏÁÁ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ žÆÕѾ¾ ÀƹоÆÁ¾ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ǺҹØ ƹÈɹ»† ľÆÆÇÊËÕ;½¾É¹ÄÕÆÔÎÀ¹ÃÇÆÇ»„§ÈÉÇËÁ†

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ˾ÉÉÇÉÁÀÅ̔Á„§ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁÁÃÇÉÉÌÈÏÁÁ”ÊÇÊËÇÁË ƹƹÑ»À¼Äؽ »Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆdžÈɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇÅɾ† ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁÁ¦¹ÉؽÌʽÉ̼ÁÅÁÀ¹ÃÇƹÅÁ ÈÉÁÆØËÔÅÁ»ϾÄØÎÆÇÉŹËÁ»ÆÇÂÃÇÇɽÁ† ƹÏÁÁ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ƹÁºÇľ¾ ¹ÃË̆ ¹ÄÕÆÔŽÄØÃÇÆÃɾËÆǼÇȾÉÁǽ¹»É¾Å¾ÆÁ ÈɾÊËÌÈÆÔÅÈÉÇػľÆÁØÅ Á»ÊÇ»ÇÃÌÈÆdž ÊËÁÊÆÁÅÁ ÇÆÁƾÇλ¹ËÔ»¹×˻ʾÎǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ  ÈÇÊؼ¹Ë¾ÄÕÊË»¹Å ƹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊ˹»Ä¾Æ ƹÈÉÁÅ¾É ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ £ ÐÁÊÄÌ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄՆ ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Êľ½Ì¾Ë ƹ ƹÑ »À¼Äؽ ÇËƾÊËÁ Á ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§º¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇÂÖÃÊȾÉËÁÀ¾ÆÇɆ ŹËÁ»ÆÔÎÈɹ»Ç»ÔιÃËÇ»ÁÈÉǾÃËÇ»ÆÇɆ ŹËÁ»ÆÔÎ Èɹ»Ç»ÔÎ ¹ÃËÇ»” ÇË ¼’†­ ›ƑÅÆÇÉŹËÁ»ÆÇÀ¹ÃɾÈľ† ÆÔ ÈÉÁÆÏÁÈÔ Á Ê̺ӾÃËÔ ¹ÆËÁÃÇÉÉÌȆ ÏÁÇÆÆÇ ÖÃÊȾÉËÁÀÔ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÃÇɆ ÉÌÈÏÁǼ¾ÆÆÔÎ ͹ÃËÇÉÇ» » Èɹ»¾ Á ÐËÇ ÈÇ¿¹ÄÌ ʹÅǾ»¹¿ÆǾtǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇ ÖÃÊȾÉËÁÀÔ ÆÇÉŹ† ËÁ»ÆÔÎ Èɹ»Ç»ÔÎ ¹ÃËÇ» Á ÁÎ ÈÉǾÃËÇ» t »¹¿ÆǾ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆdžÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃǾ žÉÇÈÉÁØËÁ¾ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ À¹ÃÇÆ „§ ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁÁ ƾÈɹ»ÇžÉÆÇÅÌ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ× ÁÆʹ½¾ÉÊÃÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á ŹÆÁÈÌÄÁ† ÉÇ»¹ÆÁ×ÉÔÆÃÇÅÁǻƾʾÆÁÁÁÀžƾÆÁ » Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ¹ÃËÔ ©Çʆ ÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ”ÇËÁ×Äؼǽ¹ ’ †­  Êǽ¾É¿ÁË ǽÆǻɾžÆÆÇ Á Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÔ¾ ÆÇÉÅÔ ÐÁÊÄÇ ÃÇËdž ÉÔÎ ƾÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ Á ÆÇÉÅÔ »ÆÇÊØÒÁ¾ » ¬£ ©­ ½ÇÈÇÄƾÆÁØ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹×ÒÁ¾ ̼ÇÄÇ»ÆÌ×ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ¨ÉÇÍÁĹÃËÁ† оÊÃÁ¾ Èɾ½ÈÁʹÆÁØ ÅÇ¿ÆÇ ǺƹÉÌ¿ÁËÕ » ÊËÊË ªË¹ËÕØ ¹ÃÇƹÈɾ½ÈÁÊÔ»¹† ¾Ë»Æ¾ÊËÁÁÀžƾÆÁØ»¬¼ÇÄÇ»ÆÔÂÃǽ¾ÃÊ ùʹ×ÒÁ¾ÊØ ÆÇÉÅ Ç ŹÆÁÈÌÄÁÉÇ»¹ÆÁÁ ÉÔÆÃÇÅ Á ƾÈɹ»ÇžÉÆÇÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ ÁÆʹ½¾ÉÊÃÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ªÅ ÈǽÉǺƾ¾ Ǻ ÖËÇÅ » йÊËÆÇÊËÁ ›ÆÅϸ† Èƺ œ¶ ›À¹ÁÅÇÊ»ØÀÕ ÆÇÉŹËÁ»ÆÔÎ Èɹ»Ç»ÔÎ ¹Ã† ËÇ» ùà ÈÉÁÆÏÁÈ ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇ ÖÃÊȾÉËÁ† ÀÔ©ÇÊÊÁÂÊùØ×ÊËÁÏÁØtt’  ªÇºÉ¹ÆÁ¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ©­ ’ªË

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ ­¾½¾É¹ÄÕÆÇÅÌ À¹ÃÇÆÌ „§º ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÅ ƹ½ÀÇɾ À¹ ÄÁϹÅÁ ÇʻǺǿ½‘ÆÆÔÅÁÁÀžÊËÄÁѾÆÁØʻǺdž ½Ô” ÇË ¼Ç½¹ ’ †­ ǽÆÇ ÁÀ À¹½¹Ð ɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅǼÇ ƹ½ÀÇɹ Ø»ÄؾËÊØ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Á ½É̼ÁÎ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ÊË   ¹ÃɾÈľÆÔ ù† ˾¼ÇÉÁÁ ÄÁÏ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÃÇËÇÉÔÎ ÌÊ˹† ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔ ƹ½ÀÇÉ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔ¾ ǼɹÆÁоÆÁØ ÌÊ˹ƹ»† ÄÁ»¹¾ÅÔ¾ ÈÉÁ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÅ ƹ½Àdž ɾ ÊÉÇà ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇ ƹ½ÀÇɹ ÊË ÊËt Á½É¬Ê˹ÆǻľÆÔÈÉÇÍÁĹÃËÁо† ÊÃÁ¾žÉÔ ÈÈ ÐÊË ¡ÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄØÅÁ ÇËžоƹ ǺÒÆÇÊËÕ ÈÉÁÆÏÁÈÇ» À¹ÃɾÈđÆÆÔÎ » Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇƹÎ Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÁ ǽƹÃÇ ÌùÀÔ»¹¾ËÊØ ƹ ÇËÊÌËÊË»Á¾ ¾½ÁÆÔÎ ÈǽÎǽǻ à ÈÇÆØËÁ× ϾÄØÅ À¹½¹Ð¹Å Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ Á Êǽ¾É¿¹† ÆÁ× ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÈÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨ÉÁ ÌÊÄÇ»ÁÁ ÐËÇ ƹÌÐÆÇÅÌ ¹Æ¹ÄÁÀÌ ÈÉǺľÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÇ ɾ¼Ä¹Å¾Æ˹ÏÁÁ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ºÌ½¾Ë ̽¾† ÄØËÕÊØ ƾǺÎǽÁÅǾ »ÆÁŹÆÁ¾ »¾ÉÇØËÆÇ ÅÇ¿ÆÇ ÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ËÕ » ºÄÁ¿¹ÂѾÅ ºÌ† ½ÌҾŠÈÇػľÆÁ¾ ½»ÌÎ ƹÌÐÆÔÎ ÈÇÀÁÏÁ ÈÇÆÁŹÆÁØ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ » ÑÁÉÇÃÇÅ ÊÅÔÊľ Á ÁÎ ÈÇÆÁŹÆÁØ » ÌÀÃÇÅ ÊÅÔÊľ ¥ÔÈÇĹ¼¹¾Å ÐËÇÄ׺¹ØÇËɹÊÄÕ ÁÈɾ½Ì† Èɾ½Á˾ÄÕƹØ»ËÇÅÐÁÊľ ½ÇĿƹ„»ÔÃÉÁ† Ê˹ÄÄÁÀǻԻ¹ËÕÊؔ ÈÉÁǺɾ˹Ø ÈÉÁÀƹà ÇËɹÊľ»ÇÂÐÁÊËÇËÔ¨Çù¿¾Êľ½Ì¾ËÈÉÁ† ÀƹËÕ ÐËÇÈɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǾɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹† ÆÁ¾ɹÊÈÔÄؾËÊØ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁ¾Èɾ½† ÈÁʹÆÁØ„ɹÀºÉÇʹÆԔ Êǽ¾É¿¹ËÊØ»¹Ã˹Π ÈÉÁÀ»¹ÆÆÔÎ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ËÕ Ê;ÉÔ ¼ÇɹÀ½Ç ºÇľ¾ ÑÁÉÇÃÁ¾ оÅ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊùØ ɹºÇ˹ ¨É¾½Ê˹»Á˾ÄÕƹØ »Ä¹ÊËÕ ƾ » Êdž ÊËÇØÆÁÁ ÊÇÊɾ½ÇËÇÐÁËÕ À¹ÃÇÆÇË»ÇÉоÊË»Ç ƹ ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔÎ ÊËɹ˾¼ÁоÊÃÁÎ »Ç† ÈÉÇʹÎÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ËɾºÌ×ÒÁξ½ÁÆÇ ÃÇÅÈľÃÊÆÇÂɾ¼Ä¹Å¾Æ˹ÏÁÁ ÇÈËÁÅÁÀÁÉdž »¹ÆÆÇ»ÊËÉÌÃËÌÉÆÇÅÁÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇÅ ÇËÆÇѾÆÁØΣÁÊËÇÐÆÁùÅÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»¹ Ç Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁÂ

 ªÇºÉ¹ÆÁ¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ©­ ’ªË ªÅªÈËÅνºÉÂÀÁ¶š¬Ã¹ÀÊÇÐtª
·œÇÆйÉÇ» ™£§¦§™«ž¤µª«›§§¨©ž¬¨©žŸž¦¡¡¨©žª«¬¨¤ž¦¡¢

Êľ½Ì¾Ë ÇËÆÇÊÁËÕ ˾ À¹ÃÇÆÔ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇ Ê;ÉÇ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ÃÇËÇÉÔÎ Ø»ÄؾËÊØ ÈÉÇÍÁĹÃËÁù ÈɾÊËÌÈľÆÁ ¨ÇĹ¼¹¾Å ÐËÇ ÇËƾʾÆÁ¾ à ÁÊËÇÐÆÁùÅ Èɾ½ÌÈɾ† ½Á˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ »Ê¾Î À¹ÃÇÆÇ» » Ê;ÉÌ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ÃÇËÇÉÔÎ ÄÁÑÕ ºÍƼ×Ê ¿¸† ¼¸ÏÀ ĽÈÓ É˹ҽÂÊÓÇÈÆÌÀøÂÊÀÂÀÀÊÇ

ÈÉÁ ËÇÅ ÐËÇ ÇÊÆÇ»ÆÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ× À¹ÃÇƹ Ø»ÄؾËÊØ ÁÆ¹Ø ƾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁо† ÊùØ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ºÌ½¾Ë ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ÈÉǽÌÏÁÉÇ»¹ÆÁמ¼¹ÇËɹÊÄÁ о¼ÇƹÊdž »É¾Å¾ÆÆÇÅ Ö˹Ⱦ ɹÀ»ÁËÁØ ×ÉÁ½ÁоÊÃÇ ƹÌÃÁÁÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÇÂ˾ÎÆÁÃÁÊľ½Ì¾Ë ÁÀº¾¼¹ËÕ

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡ ¥™«ž©¡™¤´šžªž´¦™«ž¥¬ „£©¡¥¡¦§¤§œ¡¸ ™£§¦™£§¦¯ž¨«¬™¤µ¦´ž¡ ¥ž¦ž¦¡¸¬œ§¤§›¦§œ§ ™£§¦§™«ž¤µª«›™” §«§£«¸š©¸œ§™

¬£ šš£

œ˜°½ÉʸÂƺ

¦™«›¦£¦š¥¦†§¨˜š¦š¦¤š¦©©ª˜¥¦š£¥   ¤ ¨¦«©ª¨¦¡©ªš˜§¦ ˜§ª ¥« šÓ¾Àĸ¡™¨¾ËÁÆƹÎǽÁËÊØƹÈǽÊËÌȹÎÃɾѾÆÁ×»¹¿ÆÇÂÀ¹½¹ÐÁtÈÇÊËÉǾÆÁ¾ƾÊÃÇÄÕÃÇÌËÇÈÁÐÆÇ  ÆÇƾÄÁёÆÆÇÂÊÅÔÊĹÃÇÆϾÈÏÁÁ¼Ä̺ÇÃǼÇÁÀžƾÆÁØÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉǾ½ÇÄ¿ÆÇÊËÉÇÁËÕÊØƹÇÊÆÇ»¾Èɹ»¹ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹Èɹ»ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØÀ¹† ÃÇƹ %"4IFTUBLPW

0/-&("-3&$07&3:0'803-%03%&3"$$03%*/( 50*"1&5*/ 4VNNBSZ*"1FUJOJTBQQSPBDIJOHUPTPMWJOHBOJNQPSUBOUUBTLtGPSNJOHVQBSBUIFSVUPQJBOCVUSBUJPOBMDPODFQU PGUIFQFSWBTJWFDIBOHFTPGUIFMFHJTMBUJPOPODSJNFDPVOUFSBDUJPO4VDIDPODFQUNVTUCFCBTFEPOUIFSJHIUPGDSJNF DPVOUFSBDUJPO

,FZXPSETSFHVMBSJUJFTPGXPSMEPSEFSSJHIUPGDSJNFDPVOUFSBDUJPODSJNJOPMPHZPGMBX

 ¬ÀÃÆÉÆÌÀ× ÇȽÉÊËÇÅÆ»Æ Ÿ Ÿ¹½† Ƚ¾ÅÆÁ¤ÆÁÂÀ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ¾¡¼ÇÉؙƹËÇÄÕ¾»Áй¨¾† ËÁƹ»ÔÊËÌÈÁËÕ»£Ä̺¾Ê½ÇÃĹ½ÇÅ ÇÊÆdž »¹ÆÆÇÅ ƹ ½»ÌÎ ÁÆ˾ɾÊÆÔÎ ¾¼Ç ÃÆÁ¼¹Î ƾÊÄÌйÂÆÇ ¥Ô ƾÁÀžÆÆÇ ÈÉÇØ»ÄؾÅ ÁÆ˾ɾÊÃǻʾÅÌÆÇ»ÇÅÌ ƾǺÔÐÆÇÅÌ »ÇÀ† ÆÁù×Ò¾ÅÌ » ƹÌþ Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ˾Å ºÇľ¾ ¾ÊÄÁ Ö˹ ʹÅǺÔËÆÇÊËÕ ÁÊÎǽÁË ÁÀ ¼Ä̺ÁÆÔƹѾ©ÇÊÊÁÁ »½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾Ê ¬É¹Ä¹ ÁÀ§É¾ÆºÌɼ¹¥Æ¾ƾɹÀÈÉÁÎǽÁ† ÄÇÊռǻÇÉÁËÕÇÅǑÅ¿¾Ä¹ÆÁÁËÇ¼Ç ÐËǺÔ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØƾËÇÄÕÃÇÇÊ˹»¹Ä¹ÊÕÊÇÏÁ† œÄÀÊÈÀÁ˜Å¸ÊÆÃÔ½ºÀÏ°½ÉʸÂƺtÀ¹ÊÄÌ¿¾Æ† ÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄÕ ÈɾÀÁ† ½¾ÆË ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMTIFTUBEJ!NBJMSV ‚™±¾Ê˹ÃÇ»  §½ÊÀÅ ˜ §ÊÇÀƹÆÆǾ Á ƾÇÊÇÀƹÆÆǾ » ÌоÆÁÁ Ç ÈɾÊËÌÈľÆÁÁ t ¥  ½»Æ ›ÄÁØÆÁ¾ ÈÉÁÐÁÆÆdžÊľ½ÊË»¾ÆÆÇÂÊ»ØÀÁƹÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁ† Ê˾ÅÆÇÊËÁ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹t¥ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÇÄǼÁ¾Â ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÆÇ ˹ÿ¾ Ê˹Ĺ ºÔ ÍÁÄÇÊÇÍÁ¾Â¾‘ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á¼ÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆǼÇƹƾ‘ɾ¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁØ™ɹÀɹº¹† ËÔ»¹¾ÅǾ ¡¼ÇɾÅ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁоÅ ÌоÆÁ¾ ÇËÆÇÊØÒ¾¾ÊØtÈÇÅǾ¼ɹ½¹ÏÁÁtÃÂÈÀ† ÄÀÅÆÃÆ»ÀÀ¿¸ÂÆŸ Ê˹»ÁËÎÇËØÁƾ»ÈÇÄƾ ɾ¹ÄÕÆÌ× ÆǼɹƽÁÇÀÆÌ×À¹½¹ÐÌÈÇÈÉÁ† »¾½¾ÆÁ׬¼ÇÄÇ»ÆǼÇÃǽ¾ÃʹÆÁÅÆǼÇÆÁ ŹÄÇ » ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ Ê À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËØÅÁ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹§ÆÇÁž¾ËÃÉÁÅÁÆÇÄǼdž ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÂÇË˾ÆÇà ÁÖËÁÅ º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ÈǽÎǽÁËÊǺÁɹ×Ò¾ÅÌÊØƹ¥ÇÂþÃÉ̼Ì ÈÇÊ»ØґÆÆÔÎ šÄ¾ÊËØÒ¾¾ »ÔÊËÌÈľÆÁ¾ » ʾ¼Ç½ÆØÑƾ º¾Ê¾½¾ ÈÉÇ;ÊÊÇɹ ª¬ Á† ù¾»¹ÊÄÌ¿ÁËËÇÅÌÈǽ˻¾É¿½¾ÆÁ¾Å ¦¾ ̽Á»Á˾ÄÕÆÇ ÐËÇ ÍÁÄÇÊÇÍÁØ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØ Á ƹùÀ¹ÆÁØ »Ô»Ç½ÁË ¡™ ¨¾† ËÁƹ ƹ »ÇÈÉÇÊ Ç Êžƾ ϾľÂ ƹùÀ¹ÆÁØ £ÇƾÐÆÇ Èɹ»ÇÆ ÇËžйØÊÇÅÆÁ˾ÄÕÆÇÊËÕ À¹ÃɾÈđÆÆÇ » À¹ÃÇƾ ϾÄÁ ÁÊÈɹ»Ä¾ÆÁØ °½ÉʸÂƺœ˜£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØƹÉ̺¾¿¾½»ÌÎ ËÔÊØоľËÁ  ›¾ÊËÆÁà ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ¥› ©ÇÊÊÁÁ t t’tªt
™±¾Ê˹ÃÇ»§š¬œ§¤§›¦§†¨©™›§›§¥›§ªª«™¦§›¤ž¦¡¡¥¡©§¬ª«©§¢ª«›™

ÇÊÌ¿½‘ÆÆǼÇ ¨É¾½ÄÇ¿¾ÆƹØ ÁÅ ʹÅÁÅ ÍÇÉÅÌĹ„¦¹Ã¹À¹ÆÁ¾ÈÉÁžÆؾËÊØ»ϾÄØÎ ÇÊÇÀƹÆÁØ ÇÊÌ¿½‘ÆÆÔÅ À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊ˾ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ Á ÈÇ»¾½¾ÆÁØ оÄÇ»¾Ã¹ » ËÇÅ ÐÁÊľ ƾÇ˻ɹËÁÅÇÊËÁ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆdž ÊËÁ ùà ÇÊÆÇ»¹ÆÁ ÁÀžƾÆÁØ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ÇÊÌ¿½‘ÆÆǼÇ ƹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÈÇľÀÆǾ Á Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ÆÇ»ÔÎ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ tÀ»ÌÐÁËÎÇËØÁƾ»ÈÇÄƾ̺¾† ½Á˾ÄÕÆÇ ÆÇ ÊžÄÇ Á ØÉÃÇ ¶Ë¹ ÍÇÉÅÌĹ »ÔÊ»¾ÐÁ»¹¾Ë ÆÇ»¹ËÇÉÊË»Ç Á ʻǾǺɹÀÁ¾ ÅÔÑľÆÁØ ¾‘ ¹»ËÇɹ ¦Ç ¾‘ Êľ½Ç»¹ÄÇ Êdž ÈÇÊ˹»ÁËÕ Ê »ÔÊùÀ¹ÆÆÔÅÁ ɹƾ¾ ÁÆÔÅÁ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØÅÁÈÇÊžƾϾľÂƹùÀ¹ÆÁØ »¬£©­ „©ÆÖ¿ ÊÆÇÆȸ À нÀ“ »¸ÈÄÆÅÀ× ÇȽÉÊËÇÅÀ¸ÉÇÆʽÈǽºÐÀÄ ž½»¹ÄÁÅÇ¿ÆÇÊǼĹÊÁËÕÊØÊ»ÔÊùÀԆ »¹ÆÁ¾Å¡™¨¾ËÁƹÇƹÄÁÐÁÁ»½¾ÂÊ˻̆ ×ҾŠ̼ÇÄÇ»ÆÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ „Èɾ† ÀÌÅÈÏÁÁ ÇÊÇÀƹÆÆǼǔ ¦¹ ʹÅÇÅ ½¾Ä¾ » À¹ÃÇƾ ¾ÊËÕ Ê̺ӾÃËÁ»ÆǾ »Å¾Æ¾ÆÁ¾ » Êdž ÇË»¾ËÊË»Á¾ÊÃÇËÇÉÔÅÅÇËÁ»ÔÅǼÌËÇËؼdž Ò¹ËÕÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕËÇÄÕÃÇÈÉÁÌÊÄÇ»ÁÁ ÁÎÇÊÇÀƹÆÁØ»ÁÆÇ»ÆÔŪ̿½¾ÆÁ¾¡¼ÇÉØ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁйǺÌБ˾»ÄÁØÆÁØÈǽÊÇÀƹ† ÆÁØ ƹ ÊÇ»¾ÉѾÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÆÌ¿½¹† ¾ËÊØ»ÈÇØÊƾÆÁÁ ¨É¾½Ä¹¼¹Ø»ÐÁÊÄÇÀ¹½¹Ð¬£»ÃÄ×ÐÁËÕ „»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾ÁÄÁ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾¼¹ÉÅdž ÆÁÁ»ÇËÆÇѾÆÁØÎÈɾÊËÌÈÆÁùÊÈÇ˾Ɇ Ⱦ»ÑÁÅ ǺҾÊË»ÇÅ Á »Æ¾ÑÆÁÅ ÅÁÉÇÅ » ϾÄÇŔ ¡¼ÇÉÕ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ »ÔÎǽÁË »Ç »ÊØÃÇÅ ÊÄÌй¾ ÇËйÊËÁ À¹ Èɾ½¾ÄÔ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊ˾ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ¦Ç ƾ† À¹Å¾ËÆǽÄØʹÅǼÇʾºØÈÉÁºÄÁ¿¹¾ËÊØà ÈÇÊ˹»Ä¾ÆÆÇÅ̹»ËÇÉÇÅƹÊËÇØÒÁÎÊËÉÇà »ÇÈÉÇÊÌ Ç ¾½ÁÆÇÅ Èɹ»¾ ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨¨¨ Çλ¹ËÔ»¹×†

Ò¾ÅÈÇÅÁÅÇÈÉÇо¼ÇÁ̼ÇÄÇ»ÆǾÈɹ»Ç ª»Ç‘ ÊËɾÅľÆÁ¾ à „¼¹ÉÅÇÆÁÁ ÇȽ¾Å½»Æ ÈɾÊËÌÈÆÁùÊÅÁÉÇŔƹ½ÇºÔÄÇºÔ ½Ì† Ź¾ËÊØ ÊÇÈÇÊ˹»ÁËÕ Ê ɹÊÊÌ¿½¾ÆÁØÅÁ Ç ¨¨¨ §Æ¼ÃÀÅÅƽ ¿ÃÆ ÀÃÀ ½»Æ „ÂÆņ ÉÊÈËÂʓ £¹Ã ÁÀ»¾ÊËÆÇ ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ½»¹ ÇÊÆÇ»† ÆÔÎ ÈǽÎǽ¹ à ÈɾÊËÌÈľÆÁ× Ź˾ÉÁ† ¹ÄÕÆÔ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ t ÀÄÇ ɾ¹ÄÕÆÇ ÈÉÁÐÁÆØ×Ò¾¾ »É¾½ Á ÍÇÉŹÄÕÆÔ ÁÄÁ ùà ¼Ç»ÇÉØË ÃÇÆ»¾ÆÏÁÇƹÄÕÆÔ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ¾ t ËÇ ÐËÇ ƹÀ»¹ÆÇ ˹ÃÇ»ÔÅ » À¹ÃÇƾ ¶ËÁ ÈǽÎÇ½Ô ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁо† ÊÃÁ Á ×ÉÁ½ÁоÊÃÁ  ƾ ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØË ¹ »À¹ÁÅÆÇ ½ÇÈÇÄÆØ×Ë ½É̼ ½É̼¹ ÐËÇ ÈÉÁ† Àƹ‘ËÊØ Á ½ÇÃĹ½ÐÁÃÇÅ §Æ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ÆǻǾÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁؽÄØÐ Êˬ£©­™ÁžÆÆÇ„§È½ÉÊËÇýÅÀ½Ä ÈÉÁÀƹ‘ËÊØ ÈÉÁÐÁƾÆÁ¾ Èɾ½ÌÊÅÇËɾƆ ÆǼÇ ƹÊËÇØÒÁÅ £Ç½¾ÃÊÇÅ ÇȽÉÊËÇÅÆ»Æ »É¾½¹ ÁÄÁ ÊÇÀ½¹»Ñ¾¾ ɾ¹ÄÕÆÌ× ̼ÉÇÀÌ ÈÉÁÐÁƾÆÁØ˹ÃǼǻɾ½¹”¦¹½ÇÈɾ½¾Ä¾† ÆÁ¾Åƹ½Ç¾Ò‘ÈÇɹºÇ˹ËÕ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÇÆÇ »ÔÑÄÇ ˹»ËÇÄǼÁÐÆÔÅ ÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇ ÈÇÆØËÁ¾ ÇȽÉÊËÇýÅÀ× »Ô»Ç½ÁËÊØ оɾÀ ÇÈØËÕ¿¾ÇȽÉÊËÇÅÓÁ»É¾½£¹ÃÇ ùÃÇ  °ËÇ¿¾˹ÃǾ„ÈɾÊËÌÈÆÔ” ¹ÅÃÆÌËÔ ÃÉ̼ ¨Ç½»Ç½ØÁËǼ Êù¿Ì ÐËÇÅƾÈÉÁÑĹÊÕ ÈÇ»ÃÌÊÌË»ÇÉоÊùØÌÊËɾÅđÆÆÇÊËÕ¡¼Ç† ÉØ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»Áй §Æ ƹÎǽÁËÊØ ƹ Èǽ† ÊËÌȹÎÃɾѾÆÁ×»¹¿ÆÇ ƹÅÇ»À¼Äؽ À¹½¹ÐÁÈÇÊËÉǾÆÁØƾÊÃÇÄÕÃÇÌËÇÈÁÐÆÇ  ÆÇ ƾ ÄÁёÆÆÇ ÊÅÔÊĹ ÃÇÆϾÈÏÁÁ ¼Ä̆ ºÇÃǼÇ ÁÀžƾÆÁØ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ½ÇÄ¿ÆÇ ÊËÉÇÁËÕÊØ ÃÇƾÐÆÇ ƹÇÊÆÇ»¾¨¨¨ °½ÉʸÂƺ œ˜ ¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ Êɾ½Á ÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÔÎÈǽÊÁÊ˾Ũǽɾ½™±¾Ê˹ÃÇ»¹tª¨º ·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊÊ tª  °½ÉʸÂƺ œ˜ ¨ÇÊËÄÁº¾É¹ÄÕƹØ ȹɹ½Á¼Å¹ Á Èɹ»Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨É¹»Ç† Ë»ÇÉоÊÃÁ¾ÁÈɹ»ÇÈÉÁžÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ȹɹ½Á¼ÅÔɾ† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÔ Á ž¿½ÌƹÉǽÆÔ ÇÈÔË Åǽ¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁØ £ÇÄľÃËÁ»Æ¹Ø ÅÇÆǼɹÍÁØ §Ë»¾ËÊË» ɾ½ ½×Æ ™ž¥ÁÀ¹Æº¹¾»t£ÇÊ˹ƹ tªt

 ªÅ ›ÀÃÀÅÉÂÀÁ · £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ˾ÇÉÁØ ÁÊËÇÉÁØ ÖÅÈÁÉÁоÊùØ º¹À¹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ ÃÇƆ ËÉÇÄÕ †¾ ÁÀ½ Ⱦɾɹº Á ½ÇÈ t ª¨º ·ÉÁ½Áо† ÊÃÁÂϾÆËɨɾÊÊ tªt

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡ ¬£ šš£

©«œÀ¸½º

¦œ¦¢£˜œ ˜§ª ¥˜ šÓ¾Àĸ›ÔÀÔ»¹¾ËÇоÆÕºÇÄÕÑÁ¾ÊÇÅƾÆÁØËÇ ÐËǹ»ËÇÉÊÃǾ»Á½¾ÆÁ¾„ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔÎÁÀžƾÆÁÂ̼dž ÄÇ»ÆǼÇÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹”ÈÇÀ»ÇÄÁËǺ¾ÊȾÐÁËÕ„½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾¾¼ÇÊÁÊ˾ÅÆÇÊËÁ” ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔ¾ÁÀžƾÆÁØ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾

46%JLBFW

0/*"1&5*/o43&1035 4VNNBSZ*UJTEPVCUGVMUIBUUIFBVUIPSoTWJFXPG„DPODFQUVBMDIBOHFTJODSJNJOBMMFHJTMBUJPO”XJMMBMMPXUPTFDVSF „JUTTZTUFNBUJ[BUJPO” ,FZXPSETDPODFQUVBMDIBOHFTPGDSJNJOBMMFHJTMBUJPOSFHVMBSJUJFTPGXPSMEPSEFSDSJNF

ÇÃĹ½ Áž¾Ë ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÌ× ÇÊÆÇ»Ì Á ÈÇÀ¹ÅÔÊÄ̾¼Ç¹»ËÇɹ ϾÄÕ×Ø»ÄØÄÇÊÕ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾ ƾÃǾ Á½¾Á ÃÇËÇɹØ ÈÇÀ»Ç† ÄÁĹ ºÔ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ÊÁÊ˾ÅÆÇÊËÕ ̼ÇÄÇ»† ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ™»ËÇÉ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ÈÇÖ˹ÈÆǾ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ ¾¼Ç Á½¾Á ÃÇËÇɹØ ˹à Á ƾ ºÔĹ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹Æ¹ ÈÇ Ãɹ† ƾžɾ ØƾÈÇÆØÄùÃÇ»¹ÃÇÆϾÈÏÁØËÇ ÄÁÖËÇ„ʻǺǽ¹»ÇÄÁÁÈÇ»¾½¾ÆÁؔ ËÇÄÁ „ÊÄÌйÂÆÇÊËՔ ÃÇËÇÉÇ ÈÇÅƾÆÁ×¹»ËÇɹ »ÇǺҾƾÅÇ¿¾ËºÔËÕ ËÇÄÁ„ǺÌÊÄǻľƆ ÆÇÊËÕÈÇ»¾½¾ÆÁؔ ËÇÄÁÁ½¾Ø„ÈÉÁÐÁÆÆÇ ʻØÀÁ” ¸ÊÆÇÄÁÑÕǽÆǽÇÃĹ½ÐÁÃÈÉdž ÐÌ»Ê˻ǻ¹Ä ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ ÁÆǼÇ »À¼Äؽ¹ ƹ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ô¾ÇËÆÇѾÆÁØÁÈɾ½† ÈÉÁÆØÄ ÈÇÈÔËÃÌ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ËÕ ÖËÇË »À¼ÄؽƹÇÊÆÇ»¾ÍÁÄÇÊÇÍÁÁ ùÃÅƾÈdž ùÀ¹ÄÇÊÕ ÍÁÄÇÊÇÍÁÁ£¹Æ˹Á­ÁÎ˾ ¦¹½ÇÇ˽¹ËÕ½ÇÄ¿ÆǾ¹»ËÇÉÌÇÆ»ÇËÄÁ† ÐÁ¾Ç˽É̼ÁÎƾ¼Ç»ÇÉÁËÇƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ „ÈÉÁÊÈÇÊǺÁËÕÊؔ à ɹÀ»ÁËÁ× ÊǻɾžƆ ÆǼÇ ǺҾÊË»¹ à „ƹÈÇÉ̔ Á „ƹÊËÌÈľ† ÆÁהÌɺ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÁÁƽÌÊËÉÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÁ ÁÆÔÅÈÉÇϾÊʹŠ»ÔÊËÌȹ×ÒÁÅÃÉÁÅÁÆdž ¼¾ÆÆÔÅÁ͹ÃËÇɹÅÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ¬ƾ¼Ç ©¸ÃĸūĸÈƺÀÏœÀ¸½ºt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½Áо† ÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÉÇ;ÊÊÇÉù;½ÉÔ̼ÇÄÇ»Ædž ¼ÇÈɹ»¹ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹¥› ©ÇÊÊÁÁ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄÕ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿† ½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMEJLBFW!NBJMSV ‚ª¬Áù¾» 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

¾ÊËÕÈÇÆÁŹÆÁ¾ËÇ¼Ç ÐËÇÈÉÁÊÈÇÊǺľÆÁ¾Ã ÈÉǺľžƾ¾ÊËÕ¾‘ɾѾÆÁ¾ ÐËÇоɾÀƾ† ÃÇËÇÉǾ»É¾ÅØǺҾÊË»ÇÇÈØËÕÊËÇÄÃƑËÊØ Ê˾ÅÁ¿¾ ¹ËÇÁʾґºÇľ¾ÊÄÇ¿ÆÔÅÁÀ¹† ½¹Ð¹ÅÁ›¾ÉÆÔÅØ»ÄؾËÊØÈÇÁÊÃÈÉÁÐÁÆÔ ÈÉÁ»¾½Ñ¾ÂоÄÇ»¾Ð¾ÊË»ÇÃ˹ÃÇÅÌÊÇÊËÇ؆ ÆÁ× ÃǼ½¹̼ÇÄÇ»ÆÔÂÀ¹ÃÇÆƾÊÈɹ»Äؾˆ ÊØÊÇÊ»ÇÁÅÁÀ¹½¹Ð¹ÅÁ ¹ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕƾ ɾ¹¼ÁÉ̾ËƹÌ¿¾ÊËÇоÆÁ¾À¹ÃÇƹ›˹ÃÇ ÊÁË̹ÏÁÁ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ ÆÌ¿¾Æ Ãɾ¹ËÁ»† ÆÔ ÆÇ»¹ËÇÉÊÃÁ  »À¼Äؽ ƹ ÅÆǼÁ¾ Êdž ÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇϾÊÊÔ ÃÇËÇÉÔ Á ÈÇÀ»ÇÄÁË »Ô»¾ÊËÁоÄÇ»¾Ð¾ÊË»ÇÁÀÈľƹÁÄÄ×ÀÁÂÇ ÈÉÁÉǽ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÁžËǽ¹ÎÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»Áؾ §½Æ¹ÃÇ »ÔÀÔ»¹¾Ë ÇоÆÕ ºÇÄÕÑÁ¾ Êdž ÅƾÆÁØ ËÇ ÐËÇ ¹»ËÇÉÊÃǾ »Á½¾ÆÁ¾ „ÃÇƆ ϾÈË̹ÄÕÆÔÎ ÁÀžƾÆÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹” ÈÇÀ»ÇÄÁË Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ „½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾ ¾¼Ç ÊÁÊ˾ÅÆÇÊËÁ” ©¹ÊÊÅdž ËÉÁž¼ÇÁ½¾Á»ËÇÂÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ » ùÃÇÂÇÆÁÎÁÀÄÇ¿ÁÄ»˾ÀÁʹΠɹÀžґƆ ÆÔÎƹʹÂ˾£Ä̺¹ ¡Ë¹Ã ¹»ËÇÉ ÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇ ȾɻÔ Ö˹È ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔÎÁÀžƾÆÁÂÊÇÊËÇÁË„ºǽ† ȽÍƼ½ ÆÈÀ½ÅʸÎÀÀ ϽÃƺ½Â¸ À ƹѽÉʺ¸ É ¿¸ÂÆÅÆĽÈÅÆÉʽÁƹѽÉʺ½ÅÅÆ»Æȸ¿ºÀÊÀ× Ÿ¿¸ÂÆÅÆĽÈÅÆÉÊÀÄÀÈÆËÉÊÈÆÁÉʺ¸“ ªÉ¹ÀÌ »ÇÀÆÁù¾Ë »ÇÈÉÇÊ »¾Éƾ¾ Éؽ »ÇÈÉÇÊÇ» „°ËÇ ˹ÃǾ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ” „¦¹ БÅ ÇÊÆÇ»¹ÆÇ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ” „§ ùÃÇÅ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¾ Á½‘Ë ɾÐÕ Ç ºÇ¿¾†
ª¬Áù¾»§§£¤™ž¡™¨ž«¡¦™

ÊË»¾ÆÆÇÅ ÁÄÁ Ç ËÇÅ ÐËÇ ƹÅÁ »ÇÊÈÉÁÆÁ† Ź¾ËÊØ ” „§ɾ¹ÄÕÆÇÅÁÄÁ»ÇǺɹ¿¹¾ÅÇÅ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¾ ” „žÊÄÁÅÁÉ »Ê¾Ä¾ÆÆ¹Ø ÇÊÆǻԻ¹¾ËÊØ ƹ À¹ÃÇƹÎ ÍÁÀÁÃÁ ǺҾ† ÊË»Ç ƹ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇƹΠ ¹ ÁƽÁ»Á½ ùà ºÁÇÄǼÁоÊÃǾ ÊÌÒ¾ÊË»Ç ƹ ºÁÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎ À¹ÃÇƹΠ ËÇ ÇÀƹй¾Ë ÄÁ ÖËÇ ÐËÇ оÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç ½ÇÄ¿ÆÇ ÇËùÀ¹ËÕÊØ ÇË ÊÇÏÁ† ¹ÄÕÆÔÎ À¹ÃÇÆÇ» » ÈÇÄÕÀÌ À¹ÃÇÆÇ» ÍÁÀÁÃÁ Á ºÁÇÄǼÁÁ ” „¡ ƾ ÊùËÁËÊØ ÄÁ » ÖËÇÅ ÊÄÌй¾оÄÇ»¾Ð¾Ê˻ǻ½ÇÁÊËÇÉÁоÊÃÁÂȾ† ÉÁǽ ” ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ ǽÆÇ ÁÀ ˾ÇÉÁ ÅÁÉÇ̆ ÊËÉÇÂÊË»¹ „»Ê‘ » ÅÁɾ ÊÇÀ½¹ÆÇ ÈÇ ǺÒÁÅ ÈÉÁÆÏÁȹÅ ›Ê¾ ÈÉÇϾÊÊÔ »Ç »Ê¾Ä¾ÆÆÇ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¹ÆÔ ùà ½É̼ оɾÀ ½É̼¹ ˹à Á ǺҾ ½ÄØ ÆÁÎ Êɾ½Ç ¤×ºÇ ÈÉÇϾÊÊ Ø»ÄؾËÊØйÊËÕ×½É̼ǼÇÈÉÇϾÊʹÁÁž¾Ë ÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁ¾ʾºØÈÉÇϾÊÊԔ ¥Æ¾Ö˹˾ÇÉÁØÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ»¾ÉÆÇ ¨ÇĹ¼¹× ÐËÇ »Ê¾ÇºÒÆÇÊËÕ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Â Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÊØ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅ ½¾ÂÊË»Á À¹† ÃÇÆÇ»ÍÁÀÁÃÁ ¹ÃÇÆÔÍÁÀÁÃÁÇùÀÔ»¹×Ë ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆǾ»ÄÁØÆÁ¾ƹ»À¹ÁÅÇÊ»ØÀÁ „¿¾ÉË»¹†ÈɾÊËÌÈÆÁÔ§ÆÁľ¿¹Ë»ÇÊÆÇ»¾ ˹ÃÁÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ Ê»ØÀ¾Â ž¿½Ì Ä×½ÕÅÁ Á ž¿½Ì ƾÃÇËÇÉÔÅÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅÁ ¿Á† »ÇËÆÔÅÁÁƹʾÃÇÅÔÅÁ ùÃÄ×ºÇ»Õ ƾƹ† »ÁÊËÕ ½ÉÌ¿º¹ ÈÉÁ»ØÀ¹ÆÆÇÊËÁ©¹ÀÅÔÑÄØØ ƹ½ÖËÇÂÈÉǺľÅÇ ØÈɾ½ÈÇĹ¼¹× ÐËÇ» ÊÃÇÉÇÅ »É¾Å¾ÆÁ ÈÇØ»ÁËÊØ ¾Ò‘ ǽƹ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊùØ ˾ÇÉÁØ ÃÇËÇÉÌ× ÅÇ¿ÆÇ ƹÀ»¹ËÕ„»ÇÄÆÇ»ÇÂ˾ÇÉÁ¾Â” ÁÄÁ„ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃÇÂ˾ÇÉÁ¾ÂйÊËÇËÆÇÊËÁ” ¡½¾Ø À¹ÃÄ×й¾ËÊØ » ËÇÅ ÐËÇ ÅÇÀ¼ Ø»† ÄؾËÊØ Çɼ¹ÆÇÅ »Ôɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÅ ÍÁ† ÀÁоÊÃÁ¾ ÃÇľº¹ÆÁØ йÊËÇ˹ ÃÇËÇÉÔÎ ÇÈɾ½¾ÄؾËÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÕÈÇ»¾½¾ÆÁØ Á»À¹ÁÅÇÇËÆÇѾÆÁ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Â оÄdž »¾Ã¹»ÊÇÏÁÌžŸÁ˾ÂÊÃÁÂÇÈÔËÈÇùÀԆ »¹¾Ë ÐËÇоÅÊÁÄÕƾ¾Á½ÇÄÕѾ»оÄÇ»¾Ã¾ ÊÇÎɹÆؾËÊØ ÐÌ»ÊË»Ç ÊËɹι ÇÊǺǾ ÈÊÁ† ÎÁоÊÃǾ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ǺÌÊÄǻľÆÆǾ ÇÊdž º¾ÆÆÇÊËØÅÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÔÎ ÅÇÀ¼ÇÅ ÍÁ† ÀÁоÊÃÁÎ »ÇÄÆ ˾Å ºÇÄÕѾ »¾ÉÇØËÆÇÊËÕ ËÇ¼Ç ÐËÇÇÆɹÆÇÁÄÁÈÇÀ½ÆÇÊ˹ƾË¿¾Éˆ »Ç ÄÁºÇ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÄÁºÇ ƾÊйÊËÆdž ¼ÇÊÄÌйØ¥ÆǼÁ¾ÅǼÄÁƹºÄ×½¹ËÕÁËÇ ÐËÇ оÅ ÊÁÄÕƾ¾ ¿¾ÉË»¹ ºÇÁËÊØ ƹÊÁÄՆ ÆÁù ˾Å ÊÁÄÕƾ¾ Á ¹¼É¾ÊÊÁØ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ƹÊÁÄÕÆÁù¡ƹǺÇÉÇË ¹ÃËÁ»ÆǾÊÇÈÉdž ËÁ»Ä¾ÆÁ¾ ¿¾ÉË»Ô ǺÌÊÄÇ»ÄÁ»¹×Ò¾¾ Èdž ½¹»Ä¾ÆÁ¾ÁÅʻǾ¼ÇÊËɹι ÊÆÁ¿¹¾Ë¹¼É¾Ê†

ÊÁ× ¨ÇÖËÇÅÌ „»ÇÄÆÇ»¹Ø ˾ÇÉÁؔ ÅǼĹ ºÔǺÓØÊÆÁËÕ»À¹ÁÅÇÊ»ØÀÁ„ÈɾÊËÌÈÆÁÃt ¿¾ÉË»¹” ˹ÿ¾ ùÃÁ»Ä׺ľÆÆÇÊËÕÁƾ† ƹ»ÁÊËÕ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ »¾ÉÇØËƾ¾ »Ê¾¼Ç ÖËÁ Ä×½ÁǺĹ½¹×ËÊȾÏÁÍÁоÊÃÇÂйÊËÇËÇ  ÈÇÀ»ÇÄØ×Ҿ ÁÅ „ƹÎǽÁËՔ ½É̼ ½É̼¹ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÇÊǺǾ ÀƹоÆÁ¾ ÅÇ¿¾Ë ÁžËÕ û¹ÆËÇ»¹Ø ˾ÇÉÁØ ÃÇËÇɹØ » ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ » ž½ÁÏÁƾ û¹ÆËÇ»¹Ø ˾ɹÈÁØ ¥¾ËǽÁÃÁ û¹ÆËdž »ÇÂ˾ɹÈÁÁÈÇÀ»ÇÄØ×Ë„Ê˾ɾËՔ ËǾÊËÕ ÌÆÁÐËÇ¿ÁËÕ ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ºÇľÀÆÁ ƹ† ÉÌÑÁËÕÈĹÆºÇľÀÆÁ ƾ½¹ËÕ¾ÅÌÇÊÌÒ¾† ÊË»ÁËÕÊØ ¨Ç½Ë»¾É½ÁËÕ ÁÄÁ ÇÈÉÇ»¾É¼ÆÌËÕ ÖËÌ ¼ÁÈÇ˾ÀÌ ÅǼÄÁ ºÔ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÁÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÁù Á ¾¼Ç ¿¾ÉË»Ô Êdž ÈÉØ¿‘ÆÆÔ¾ Ê ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅÁ ÁÀž† ɾÆÁØÅÁ ÁÎ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ йÊËÇËÔ ™ ʹÅÌ˾ÇÉÁ×ÅǼºÔɹÀ»ÁËÕÃÉÁÅÁÆÇÄǼ ǺĹ½¹×ÒÁÂÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÅÁÈÇÀƹÆÁØÅÁ »ǺĹÊËÁÍÁÀÁÃÁ ›ÇÀ»É¹Ò¹ØÊÕÃȾɻÇÅÌÖ˹ÈÌ ǺÇÀƹ† оÆÆÇÅÌ ½ÇÃĹ½ÐÁÃÇÅ À¹Å¾ÐÌ ÐËÇ ¾ÊÄÁ ¹»ËÇÉ»¾½‘ËɾÐÕǺÌÈÇÅØÆÌËÇÅ»ÔѾÅÁ† ÉÇÈÇÆÁŹÆÁÁ ËÇ ÅÔ Èɾ½ÓØ»ÄؾÅ ˹ÃÁ¾ ËɾºÇ»¹ÆÁØ Ã ÊÇÀƹÆÁ× Á ʹÅÇÊÇÀƹÆÁ× оÄÇ»¾Ã¹ ÃÇËÇÉÔÅ ÆÁÃËÇ ƾ ÊÅÇ¿¾Ë Êdž ÇË»¾ËÊ˻ǻ¹ËÕ ¶ËÇ ½ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ оÄÇ»¾Ã ƾËÇÄÕÃÇʼÄ̺ÇÃÁÅÁÀƹÆÁØÅÁÍÁÀÁÃÁ ÎÁÅÁÁ ¼¾Ç¼É¹ÍÁÁ Á ŹÊÊÔ ½É̼ÁÎ ƹÌà ÆÇÁÊËÉǼÇÊľ½Ì×ÒÁÂÖËÁÅÀƹÆÁØÅœ½¾ ÅÔ ƹ½‘Å ˹ÃÁÎ Ä×½¾Â ¥Ç¿¾Å ÄÁ ÅÔ ËɾºÇ»¹ËÕÇËÄ×½¾Â˹ÃǼÇÀƹÆÁØÅÁÉÇ̆ ÊËÉÇÂÊË»¹ ¾ÊÄÁÅÔÁÆǼ½¹ƾÅÇ¿¾ÅÈÉÁ† ÌÐÁËÕÊË̽¾Æ˹ûÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ×ËÇÐÆÇ ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»ÃÁÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾¼Ç»¬£©­ ÈÇÆØËÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ Á ¾¼Ç ÈÉÁÀƹÃÇ» šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÆÇÉÅ »Ê¾¼½¹ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÔ ƹ Êɾ½Æ¾¼Ç ÆÇÉŹÄÕÆdž ¼Ç оÄÇ»¾Ã¹¨ÉÁБÅÇÆÁÊÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹† ÆÔ˹à ÐËǹ ƾžѹ×ËɹÀ»ÁËÁ×Æǻdž ¼Ç Ⱦɾ½Ç»Ç¼Ç º ËɾºÌ×Ë„ÈǽËØÆÌËÕÊؔ ˾Π ÃËÇ ƾ ½ÇËؼÁ»¹¾Ë ½Ç „Êɾ½Æ¾¼Ç” о† ÄÇ»¾Ã¹¨ÇÖËÇÅÌÁ½¾Ø¹»ËÇɹÇ„ǽȽÍƼ½ ÆÈÀ½ÅʸÎÀÀ ϽÃƺ½Â¸ À ƹѽÉʺ¸ É ¿¸ÂƆ ÅÆĽÈÅÆÉʽÁ ƹѽÉʺ½ÅÅÆ»Æ ȸ¿ºÀÊÀ× Ÿ ¿¸ÂÆÅÆĽÈÅÆÉÊÀÄÀÈÆËÉÊÈÆÁÉʺ¸“ÈÉÁ»¾† ½‘Ë Ã ÈÇÄÆÇÅÌ ιÇÊÌ Á ½Áʼ¹ÉÅÇÆÁÁ ÈÉÁ ÃÇËÇÉÇÂǺҾÊË»ÇùÃ˹ÃǻǾȾɾÊ˹ƾË ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹Ë՚̽ÌËËÇÄÕÃÇÁƽÁ»Á½ÔÊÇ Ê»ÇÁÅÊǺÊË»¾ÆÆÔÅÈÇÆÁŹÆÁ¾ÅÀ¹ÃÇÆÇ» ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÅÁÉÇÈÇÆÁŹÆÁ¾Å 

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ÇÃĹ½ÐÁÃ˹ÿ¾ÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇȾɾÎǽ ƹ À¹ÃÇÆÔ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ „c ƹÆÉÅƺ¸Å Ê½Ä ÏÊÆ ¼Ã× ¼ÆÉÊÀ¾½ÅÀ× ÉƻøÉÀ× À »¸È† ÄÆÅÀÀºƹѽÉʺ½ ¸ʸ¾½º»ÆÉ˼¸ÈÉʺ½À ÄÀȽ ŽƹÍƼÀÄÆÇÈÀÁÊÀ½¼ÀÅÆÄ˿ŸĽ† ŸʽÃÖ º¸ϽÉʺ½ÂÆÊÆÈƻƿ¸ÂÆÅÆĽÈÅƆ ÉÊÀÄÀÈÆËÉÊÈÆÁÉʺ¸ÀÇƺ½¼½ÅÀ×ϽÃƺ½Â¸ ºŐÄÉÇÆÉƹÅÓºÓÉÊËǸÊԓ ¬ÈÌÊËÁÅËÇ ÐËÇÍÇÉÅÌÄÁÉǻù ùÃÅƾ ù¿¾ËÊØ ƾ̽¹ÐÆ¹Ø ÁÀ¹½¹½ÁÅÊľ½Ì×ÒÁ¾ »ÇÈÉÇÊÔ „£ËÇ ÅÇ¿¾Ë ÇÈɾ½¾ÄÁËÕ ¾½ÁƆ ÊË»ÇÀƹžƹ˾ÄØ ›БÅÖËÇËÀƹžƹ˾ÄÕ ½ÇÄ¿¾Æ »Ôɹ¿¹ËÕÊØ žÊÄÁ оÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç ƾÅÇ¿¾Ë½ÇÃÇÆϹÇÈɾ½¾ÄÁËÕÊØ»À¹ÃÇÆdž žÉÆÇÊËØÎ ɹÀ»ÁËÁØ ǺҾÊË»¹ ËÇ ùà ÅÔ ÊÅÇ¿¾Å ÈÇÊËÁÐÕ À¹ÃÇÆÔ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ £ÉÇžËÇ¼Ç ÇùÃÇŽÇÊËÁ¿¾ÆÁÁÊǼĹÊÁØ Á¼¹ÉÅÇÆÁÁÅÇ¿ÆǼǻÇÉÁËÕ ¾ÊÄÁʹŹÈÉÁ† Éǽ¹ÈÇÊɾ½Ê˻ǎ¾ÂÊË»ÁØÀ¹ÃÇÆÇ»ÍÁÀÁ† ÃÁǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾Ë½Áʼ¹ÉÅÇÆÁ×ÁιÇÊйʈ ÆÇÊ˾ ƹÈÉÁÅ¾É Ç˽¾ÄÕÆÔÎÈɾÊËÌÈÆÔÎ ÈÉÇػľÆÁ  ÈÉÁ ÊÇÎɹƾÆÁÁ ¼¹ÉÅÇÆÁÁ Á ÌÈÇÉؽÇоÆÆÇÊËÁ ϾÄǼÇ »Ê¾¼Ç ǺҾÊË»¹ оÄÇ»¾Ð¾ÊË»¹ ¨ÉÁÉǽ¹ ƾ ˾ÉÈÁË ǽÆÇǺɹÀÁØ °¾Å ǺÓØÊÆÁËÕ ƹÈÉÁÅ¾É ½É¾»Æ¾¾˹ºÌƹÃÉdž »ÇÊžѾÆÁ¾ ùà ƾ À¹ÃÇÆÇÅ ÈÉÁÉÇ½Ô ½Ç ÊÁÎÈÇɽÇÃÇÆϹƾÈÇÀƹÆÆÔÅоÄÇ»¾ÃÇÅ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÅǺ¾ÊȾÐÁËÕ„ùоÊË»¾ÆÆÌה »ÆÌËÉÁ»Á½Ç»Ì× ÅÌ˹ÏÁ× ÈÉÁ ÊÇÎɹƾÆÁÁ »Á½¹ «¾ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔ¾»ÇÂÆÔ ÃÇËÇÉÔ¾ »¾ÄÇоÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç ÈǽÐÁƾÆÔÀ¹½¹Ð¾ÈÉÁ† ÉǽÔ t ÈÇÁÊà ÆÇ»ÔÎ »¹ÉÁ¹ÆËÇ» ÅÌ˹ÏÁÁ ÅÌ¿ÐÁÆÔÈǼÁº¹×Ë ¹»Ô¿Á»ÑÁÅÈǺ¾½Á† ˾ÄØŽÇÊ˹×ËÊØ¿¾ÆÒÁÆÔ ›¾ÐƹØÅÌ˹† ÏÁػʾ¼ÇÁ»ÊØ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾Å¹ØÈÉÁÉǽÇ  ʽ¾Ä¹Ä¹ ÊǻɾžÆÆǼÇ оÄÇ»¾Ã¹ ˹ÃÇ»ÔÅ ùÃÇ ÇÆ ¾ÊËÕ žÊÄÁ »ÊÈÇÅÆÁËÕ À¹ÃÇÆÔ ½Á¹Ä¾ÃËÁÃÁ „¾½ÁÆÊË»¹ Á ºÇÉÕºÔ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇÄÇ¿ÆÇÊ˾” „ÇËÉÁϹÆÁØ ÇËÉÁϹÆÁؔ „ȾɾÎǽ¹ ÃÇÄÁоÊË»¹ » ùоÊ˻ǔ ËÇ ÇÆÁ ÈÇùÀÔ»¹×Ë ÐËÇ »Ê‘ » ÈÉÁÉǽ¾ ½¾É¿ÁËÊØ ƹ ºÇÉÕº¾ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿ÆÇÊ˾  ÈÉÁ Ãdž ËÇÉÇÂÉÇ¿½¹¾ËÊØÆǻǾ«Ç¼½¹ÊÇ»¾ÉѾÆÆÇ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ç ÊÌ¿½¾ÆÁ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼǻ Ç ÈÇÄÕÀ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁšÇÉØÊÕÊÈɾÊËÌÈÆdž ÊËÕ× Á ÈÉÇÐÁÅÁ ÇËÃÄÇƾÆÁØÅÁ ǺҾÊË»Ç ÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻̾ËÊØ ¡ ¾ÊÄÁ Á ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ¼¹ÉÅÇÆÁÁ ËÇ ÅÇ¿ÆÇ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ¼¹ÉÅÇÆÁÁ ºÇÉÕºÔžÊÄÁ¼Ç»ÇÉÁËÕÇÊǼĹÊÁÁ ËÇÇÊdž ¼Ä¹ÊÁÁÊÈɹ»ÁĹÅÁÖËǺÇÉÕºÔ ÇÃĹ½ÐÁà Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë À¹ÃɾÈÁËÕ Ê»ÇÁ Á½¾Á»ÐÊˬ£©­ÌùÀ¹» ÐËÇ„¥¸ÉÊƆ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

×ÑÀÁ ¢Æ¼½ÂÉ ÆÉÅƺӺ¸½ÊÉ× Ÿ ¢ÆÅÉÊÀʈ ÎÀÀ ¨ÆÉÉÀÁÉÂÆÁ ¬½¼½È¸ÎÀÀ ƹѽÇÈÀ¿Å¸Å† ÅÓÍ ÇÈÀÅÎÀǸÍ À ÅÆÈĸÍ Ľ¾¼ËŸÈƼÅÆ»Æ Çȸº¸ ÆÈÀ½ÅÊÀÈË×ÉÔ ÇÈÀ ÕÊÆÄ Ÿ À¿º½Éʆ ÅÓ½ ¿¸ÂÆÅÆĽÈÅÆÉÊÀ ÄÀÈÆËÉÊÈÆÁÉʺ¸ À Çƺ½¼½ÅÀ×ϽÃƺ½Â¸“ ›Ç†È¾É»ÔÎ ˹ÃǾ ɾѾÆÁ¾ ÆÁо¼Ç ƾ ½¹‘Ë ÆÁ ˾ÇÉÁÁ ÆÁ ÈɹÃËÁþ ÇÆÇ ÄÁѾÆÇ »ÊØÃǼÇÊÅÔÊśdž»ËÇÉÔÎ ¹»ËÇÉÈÇоÅ̆ ËÇÊÐÁ˹¾Ë ÐËǻʾÅÁÀ»¾ÊËÆÔÀ¹ÃÇÆÔÅÁ† ÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ª ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ¾Å ÇËžÐÌ ÐËÇ ÄÁÐÆÇÅƾƾÁÀ»¾ÊËÆÔÀ¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁÅÁ† ÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹žÊÄÁÅƾÃËdžËÇÊù¿¾Ë ÐËÇ ÇÆÁÎÀƹ¾Ë ËÇؼÇËÇ»ÊÆÁÅÊÈÇÉÁËÕÊÃÇÄՆ ÃÇ ̼ǽÆÇ Á ÅÔ ÆÁÃǼ½¹ ƾ ½ÇÊËÁ¼Æ¾Å ÆÁ ÊǼĹÊÁØ ÆÁ¼¹ÉÅÇÆÁÁ»ÁÎÈÇÆÁŹÆÁÁ ÆÇ ÅÇ¿¾Å½ÇÊËÁ¼ÆÌËÕ¼¹ÉÅÇÆÁÁ»ʻǑÅÊÈÇɾ žÊÄÁ ºÔ À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ÁºÔÄÁÁÀ»¾ÊËÆÔ ËÇÀ¹Ð¾ÅºÔÆÌ¿ÆǺÔÄÇ ǺÖËÇÅÈÁʹËÕ»ÆÇÉž¬£ «¾ÅºÇľ¾ÐËÇ » Èɾ½Ä¹¼¹¾ÅÇ ÁÅ ÍÇÉÅÌÄÁÉǻþ йÊËÁ ÊË ¬£ ½ÇÃĹ½ÐÁà ÊǼĹѹ¾ËÊØ Ê ˾Š ÐËǣǽ¾ÃÊÇÊÆǻԻ¹¾ËÊØƹ£ÇÆÊËÁËÌÏÁÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ǺҾÈÉÁÀƹÆÆÔÎ ÈÉÁÆÏÁȹÎÁÆÇɏΞ¿½ÌƹÉǽÆǼÇÈɹ† »¹žÊÄÁ˹à ËÇ£ÇÆÊËÁËÌÏÁØÁÈÉÁÆÏÁÈÔ ÁÆÇÉÅÔž¿½ÌƹÉǽÆǼÇÈɹ»¹ ƹ»¾ÉÆǾ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÔ Ê ÌБËÇÅ À¹ÃÇÆÇžÉÆdž Ê˾ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ Á ÈÇ»¾½¾ÆÁØ оÄdž »¾Ã¹ £ÉÇž ËÇ¼Ç ƾÈÇÆØËÆÇ ƹ БÅ ÇÊÆdž »Ô»¹×ËÊØÊÌ¿½¾ÆÁؽÇÃĹ½ÐÁùÇËÇÅ ÐËÇ ƹÅ »Ê¾Å ƾÈɾžÆÆÇ ÁÀ»¾ÊËÆÔ Á À¹ÃÇÆdž žÉÆÇÊËÁ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ оÄÇ»¾Ã¹ ¹¿¾ ʹÅ оÄÇ»¾ÃÁÆǼ½¹ƾÀƹ¾ËÅÇËÁ»ÔʻǾ¼ÇÈdž »¾½¾ÆÁØ ½»Á¿ÁÅÔÂÁÆËÌÁÏÁ¾Â »ÄÁØÆÁ¾Å À»‘À½ Á ÈÉÇÐÁÅÁ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËØÅÁ ÈÊÁÎÁÃÁ ™ÈÇÈÔËÃÁ½ÇÃĹ½ÐÁùÈÉÁ»ØÀ¹ËÕÃÀ¹ÃÇÆdž žÉÆÇÊËØÅÈÇ»¾½¾ÆÁØоÄÇ»¾Ã¹ÊÇÀƹ˾ÄՆ ÆǾ Á º¾ÊÊÇÀƹ˾ÄÕÆǾ ƹÈÉÇËÁ» ½¾Ä¹×Ë ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ оÄÇ»¾Ã¹ ¾Ò‘ žƾ¾ ÈÉǼÆÇÀÁ† É̾ÅÔÅ£ÉÇžËÇ¼Ç ÁÀËÉ̽ǻÃĹÊÊÁÃÇ» ÈÊÁÎÁ¹ËÉÁÁ £·Æ¼ ­É¾Â½ ÅÔÀƹ¾Å ÐËÇ ÈÇÅÁÅÇ ÄÁÐÆǼÇ º¾ÊÊÇÀƹ˾ÄÕÆÇ¼Ç ¾ÊËÕ¾Ò‘ÁÃÇÄľÃËÁ»ÆǾº¾ÊÊÇÀƹ˾ÄÕÆǾ Á ¾ÊËÕ ÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÔ¾ ÊÇÊËÇØÆÁØ ¡ ùà ÖËÁ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾ ÊÇÊËÇØÆÁØ ½ÇÄ¿ÆÔ ÌÐÁËÔ»¹ËÕÊØ » ¬£ ¡ ʹÅǾ ¼Ä¹»ÆǾ ù† ÃÁŽÇÄ¿¾ÆºÔËÕžιÆÁÀÅÌÊ˹ÆǻľÆÁØ ÖËÁÎÊÇÊËÇØÆÁ £¹Ã»Á½ÁÅ »ÇÈÉÇÊÇ»Àƹ† ÐÁ˾ÄÕÆǺÇÄÕѾ оÅÇË»¾ËÇ» ¦¹ »ËÇÉÇÅ Ö˹Ⱦ ½ÇÃĹ½ÐÁà Èɾ½Ä¹¼¹† ¾Ë ǺÇÀƹÐÁËÕ ϾÄÕ ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØ ÈÉdž »ÇÀ¼Ä¹Ñ‘ÆÆÔÎ À¹½¹Ð ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹Ãdž
ยชยฌยรรƒยนยพยปยงยยงยฃยคย™ยยžยกย™ยจยžยซยกยฆย™

ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยน ยšยพร€ ร–ร‹ร‡ร‚ รยพร„ร รŠรรร‹ยนยพร‹ ร‡ร† รˆร‡ร„รŒรยนยพร‹รŠร˜ รร‹ร‡ ย„ร†รรˆยธร…ยธ ร‰ร†ยนร‰รŠยบยฝร…ร…ร†ร‰รŠร€ ร†ร‰ร‹ร‘ยฝร‰รŠยบรƒร—ยฝรŠร‰ร—รˆยธยผร€ยฝยร†รรˆยธร…ร“ รรŠร†ร‡รˆร†ย† รŠร€ยบร†รˆยฝรร€รŠ ร‚ร†ร…ร‰รŠร€รŠร‹รŽร€ร†ร…ร…ร“ร„ ร…ร†รˆร„ยธร„ ร† รยฝรƒร†ยบยฝร‚ยฝร‚ยธร‚ยบร“ร‰รยฝรรŽยฝร…ร…ร†ร‰รŠร€ยงรˆร€ร†ร‡รˆยฝยผยฝย† รƒยฝร…ร€ร€ รŽยฝรƒร€ ยผร†ร‰รŠร€ยพยฝร…ร€ร— ยฟยธยผยธร ร‹ยปร†รƒร†ยบร…ร†ยปร† ยฟยธร‚ร†ร…ร†ยผยธรŠยฝรƒร”ร‰รŠยบยธร…ยฝร†ยนรร†ยผร€ร„ร†ร‹รร€รŠร“ยบยธรŠร” รŽยฝรƒร€ร‹ยปร†รƒร†ยบร…ร†ยปร†ร…ยธร‚ยธยฟยธร…ร€ร—ย“ ยจร‰ยพยฟยฝยพยปรŠยพยผร‡ ร†ยนยฝร‡ร€ยนร…ยพร‹รร‹ร•รยฝร‡รƒร„ยนยฝย† รรรƒรŒ ร ร†ยนร‘ยพร…รŒ ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร— รร‹ร‡ ร€ยนยฝยนรร ร†ยพ ร‡รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร„ร˜ร—ร‹รŠร˜ ยน ร‰ยพร‘ยนร—ร‹รŠร˜ ยน ยนยปร‹ร‡ร‰รŒ รŠร„ยพยฝร‡ยปยนร„ร‡ ยบร” ร‡ยบร‰ยนร‹รร‹ร• ร†ยน ร–ร‹ร‡ ยปร†รร…ยนร†รยพ ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร˜ ร รˆร‰ยพยฝร„ร‡ยฟรร‹ร• รŠรƒร‡ร‰ร‰ยพรƒร‹รร‰ร‡ย† ยปยนร‹ร• ร รŠร‹ ยฌยฃ ยร‡รƒร„ยนยฝรรรƒรŒ รŠร„ยพยฝร‡ยปยนร„ร‡ ยบร”ร€ร†ยนร‹ร•ร‹ยพรŽร†รรƒรŒรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรร‰ร‡ยปยนร†รร˜ร—ร‰รยฝรย† รยพรŠรƒรรŽร†ร‡ร‰ร…ย›ร†ยนร€ยปยนร†ร†ร‡ร‚ร†ร‡ร‰ร…ยพยฌยฃรยพร„ร• ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ยพร… ร†ยนร…ยพร‰ยพร†ร†ร‡ ร‡รˆรŒร’ยพร†ยน ร‹ยนรƒ รƒยนรƒร‹ยพรŽร†รรƒยนรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรร‰ร‡ยปยนร†รร˜ร†ร‡ร‰ร…ร”ร€ยฝยพรŠร• ร‹ยนรƒร‡ยปยน รร‹ร‡รยพร„ร•รˆร‡ยฝร‰ยนร€รŒร…ยพยปยนยพร‹รŠร˜ ร‡ร†ยนยปร”ย† ร‹ยพรƒยนยพร‹ รร€ รŠร‡ยฝยพร‰ยฟยนร†รร˜ ร†ร‡ร‰ร…ร” ย›ยพยฝร• ร€ยนยฝยนย† รร รŠร‹ยนยปร˜ร‹รŠร˜ ร ร‰ยพร‘ยนร—ร‹รŠร˜ ยฝร„ร˜ ยฝร‡รŠร‹รยฟยพร†รร˜ รƒยนรƒร‡ร‚ย†ร‹ร‡รยพร„ร ยฝร„ร˜รˆร‡ร„รŒรยพร†รร˜รƒร‡ร†รƒร‰ยพร‹ร†ร‡ย† ยผร‡ร‰ยพร€รŒร„ร•ร‹ยนร‹ยนยฉยพร‘ยพร†รยพร€ยนยฝยนรยฌยฃรˆร‡ร€ยปร‡ร„ร˜ย† ยพร‹ยฝร‡รŠร‹รยผยนร‹ร•รยพร„ร•tร†รรˆยธร…ร‹รˆร‰ยนยปรรŠยปร‡ยบร‡ยฝ ร ร‹ยฝ ร†ยนยฝร‰ร‡ยฝรยฝร…ร€ยฝ ร…รร‰ยน ร ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร ร ร‡รˆยฝยผร‹ร‡รˆยฝยพยผยฝร…ร€ยฝ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†รร˜ ร†ร‡ยปร”รŽ รˆร‰ยพย† รŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร‚ยจร‡ร„ยนยผยนร— รร‹ร‡ ร€ยนร’รร’ยนร˜ ร…ร”ร†ยนย† รƒยนร€ร”ยปยนยพร… ยนร†ยนรƒยนร€ร”ยปยนร˜ ร€ยนร’รร’ยนยพร…ยกร†รรƒยนย† รƒร‡ยผร‡ รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡ร‰ยพรรร˜ รŠ รƒร‡ร†รŠร‹รร‹รŒรรร‡ร†ร†ร”ร…ร ร†ร‡ร‰ร…ยนร…รร‡ยปร”รŠร‘ยพร‚รยพร†ร†ร‡รŠร‹รรยพร„ร‡ยปยพรƒยนร˜ร†ยพ ยปรยฟรŒ ย™ยปร‹ร‡ร‰ รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร‹ ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ร• ร รŠร‹ ยฌยฃ ยฉยญ ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร… รŠร„ยพยฝรŒร—ร’ยพยผร‡ รŠร‡ยฝยพร‰ยฟยนร†รร˜ ย„cยธรŠยธร‚ยพยฝร‡รˆยฝยผร‹ร‡รˆยฝยพยผยฝร…ร€ยฝร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡รƒยฝร…ร€ร ร‡ร‹รŠยร„ยบร“ร—ยบรƒยฝร…ร€ร—ร‡รˆร€รร€ร… ยบยฝยผร‹ร‘ร€รร‚ร‰ร†ยบยฝรˆย† รยฝร…ร€ร– ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡รƒยฝร…ร€ร— ร€ ร‹ร‰รƒร†ยบร€ร ร‰ร‡ร†ร‰ร†ยนย† ร‰รŠยบร‹ร–ร‘ร€รยฝยปร†ร‰ร†ยบยฝรˆรยฝร…ร€ร– ร‰ร‡ร†ร‰รƒยฝยผร‹ร–ร‘ร€ร„ ร‡รƒยธร…ร†ร„ยฝรˆร…ร“ร„ ร€ร ร‹ร‰รŠรˆยธร…ยฝร…ร€ยฝร„ ยผรƒร— ยบร†ร‰ย† ร‰รŠยธร…ร†ยบรƒยฝร…ร€ร— ร€รƒร€ ยผร†ร‰รŠร€ยพยฝร…ร€ร— ยปยธรˆร„ร†ร…ร€ร€ ยบ ร†รŠร…ร†รยฝร…ร€ร—ร ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡ร…ร€ร‚ยธ ร‰ ร‡ร†รŠยฝรˆร‡ยฝยบรร€ร„ ร†ยนร‘ยฝร‰รŠยบร†ร„ร€ยบร…ยฝรร…ร€ร„ร„ร€รˆร†ร„ยบรŽยฝรƒร†ร„ย“ ยฆยพรˆร‡ร†ร˜ร‹ร†ร‡ รยพร… ยปร”ร€ยปยนร†ยน ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรย† ร…ร‡รŠร‹ร• ยฝยพร‹ยนร„รร€ยนรรร รˆร‰ยพยฝรŒรˆร‰ยพยฟยฝยพร†รร˜ รŒรƒยนย† ร€ยนร†รร˜ ยป ยฌยฃ ร†ยน รŠรˆร‡รŠร‡ยบร” ร–ร‹ร‡ยผร‡ รˆร‰ยพยฝรŒรˆร‰ยพย† ยฟยฝยพร†รร˜ ยžรŠร„ร ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ ยฝร„ร˜ ยฝร‡รŠร‹รยฟยพร†รร˜ ยผยนร‰ร…ร‡ร†รร ยป ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜รŽ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒยน ร ยฟยพร‰ร‹ยปร” ร‹ร‡รร€ยฝยพรŠร•รˆร‰รรŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒร—ร’รรŽยปรย† ยฝยพร†รร˜รŽ รŠร‡ยฝยพร‰ยฟยนร†รร˜ รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย†รˆร‰ยนยปร‡ยปร”รŽ ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร‚ ยผยนร‰ร…ร‡ร†รร ร†ยพ ยบรŒยฝยพร‹ ร‰ยนร€ยปยพ รร‹ร‡ ยผยนร‰ร…ร‡ร†รร˜ ย„ยฑยžยก ยก ยซยงยจยงยฉย™ย” รƒยนรƒ ร€ยนร…ยพย† ร‹รร„ยย™ยฑยพรŠร‹ยนรƒร‡ยป ยฎร‡ร‹ร˜ ร†ยน รŠยนร…ร‡ร… ยฝยพร„ยพ รยฝยพร˜ รŠยนร…ยน รˆร‡ รŠยพยบยพ ร…ร†ยพ รƒยนยฟยพร‹รŠร˜ ร‰ยนร€รŒร…ร†ร‡ร‚ ยพรŠร„ร ยพย‘ รˆร‡ร†รร…ยนร‹ร•

ร‹ยนรƒย„ยฆยนยฝร‡ร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร†ยนรƒยนร€ยนร‹ร•รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รย† รƒยน ร†ร‡รร‡ยบยพรŠรˆยพรรร‹ร• รร‹ร‡ยบร”ร‡ร†ยฝร‡รŠร‹รยผร…รร‰ยน รŠยฟยพร‰ร‹ยปร‡ร‚ย”ยฆร‡ร‹ยนรƒร‡ร‚ร…รร‰ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟยพร† ยพรŠร„ร ร–ร‹ร‡ยผร‡ร€ยนรŽร‡ร‹ร˜ร‹ร‡ยบยพรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร†ร”ยšร‡ร„ยพยพร‹ร‡ยผร‡ ยฝร„ร˜ ร‡ยบยพรŠรˆยพรยพร†รร˜ร–ร‹ร‡ร‚รยฝยพรร†รŒยฟร†ร‡รŠยฝยพร„ยนร‹ร•รˆร‡ย† ร‹ยพร‰รˆยพยปร‘ยพยผร‡ รˆร‡ร„ร†ร‡รˆร‰ยนยปร†ร”ร… รŒรยนรŠร‹ร†รรƒร‡ร… รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย†รˆร‰ยนยปร‡ยปร”รŽ ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร‚ ย›ยพยฝร• รŠยพย† ยผร‡ยฝร†ร˜ รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย†รˆร‰ยนยปร‡ยปร”ยพ ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜ t ร–ร‹ร‡ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜ร…ยพยฟยฝรŒยผร‡รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปร‡ร…รร„รย† รร‡ร… รŠร‡ยปยพร‰ร‘รยปร‘รร…รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รยพย™ร†ยนยฝร‡ รร‹ร‡ยบร” ร–ร‹ร‡ ยบร”ร„ร ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜ ร…ยพยฟยฝรŒ ยฟยพร‰ร‹ย† ยปร‡ร‚รรˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒร‡ร… ร‰ยนร€ร‰ยพร‘ยนยพร…ร”ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝย† รŠร‹ยปร‡ร… ยผร‡รŠรŒยฝยนร‰รŠร‹ยปยน ยซร‡ยผยฝยน ยปยพรŠร• รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย† รˆร‰ยนยปร‡ยปร‡ร‚ ร‰ยพรŠรŒร‰รŠ ยบรŒยฝยพร‹ ร‡ร‰รยพร†ร‹รร‰ร‡ยปยนร† ร†ยน ร…ยนรƒรŠรร…ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร‡ยบยพรŠรˆยพรยพร†รยพ รร†ร‹ยพร‰ยพรŠร‡ยป ยฟยพร‰ร‹ยปร” ยฆร‡ ยฝร‡รƒร„ยนยฝรรรƒ ร†รรยพยผร‡ ร†ยพ ยผร‡ยปร‡ร‰รร‹ ร‡ยฟยพร‰ร‹ยปยนรŽ ยบร‡ร„ร•ร‘ยพยนรƒรยพร†ร‹รร‰รŒร˜รŠยปร‡ย‘ยปร†รร…ยนย† ร†รยพรยปร†รร…ยนร†รยพยนรŒยฝรร‹ร‡ร‰รรร†ยนย„ยผยนร‰ร…ร‡ร†รรรŠ ยปร†ยพร‘ร†รร…ร…รร‰ร‡ร…ยปรยพร„ร‡ร…ย” ยฆยน ร‹ร‰ยพร‹ร•ยพร… ร–ร‹ยนรˆยพ ร‰ยพรร‡ร‰ร…รร‰ร‡ยปยนร†รร˜ รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡ร€ยนรƒร‡ร†ยนยฝร‡รƒร„ยนยฝรรรƒยปรยฝรร‹ร†ยพร‡ยบย† รŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹ร• ย„ร‡รˆร€ยฟร…ยธรŠร” ยบรƒร€ร—ร…ร€ยฝ ร…ยฝร†ร‰ร†ยฟร…ยธร…ย† ร…ร†ยปร† ร‡ร†ยผร‰ร†ยฟร…ยธร…ร€ร— ร…ยธ ร‡ร†ยบยฝยผยฝร…ร€ยฝ รยฝรƒร†ยบยฝร‚ยธ ร€ ร†รŠร†รรŠร€ ร†รŠ ร‡รˆยฝยฟร‹ร„ร‡รŽร€ร€ ร†ร‰ร†ยฟร…ยธร…ร…ร†ยปร† ร‡ร†ย† ยบยฝยผยฝร…ร€ร— ร€ร…ยผร€ยบร€ยผยธย“ ยถร‹ร‡ รˆร‡ร€ยปร‡ร„รร‹ รˆร‡ ยพยผร‡ ร…ร†ยพร†รร— ย„รˆยธยฟรˆยฝรร€รŠร”ร‡รˆร†ยนรƒยฝร„ร‹ยบร€ร…ร“ยบร‹ยปร†ย† รƒร†ยบร…ร†ร„ ร‡รˆยธยบยฝ ยธ ร€ร„ยฝร…ร…ร† รรŠร† ยผร†รƒยพยฝร… ร†ร‰ร†ย† ยฟร…ยธยบยธรŠร” ร‰ร‹ยนร’ยฝร‚รŠ ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡รƒยฝร…ร€ร— ร€ ร‡ร† ร‚ยธย† ร‚ร€ร„ ร‡รˆร€ยฟร…ยธร‚ยธร„ ร‰รƒยฝยผร‹ยฝรŠ ร•รŠร† ร†ร‡รˆยฝยผยฝรƒร—รŠร”ย“ ยฎยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒยน ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†รร˜ ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร ยฝยพร˜ร†รร˜ รŠรรร‹ยนยพร‹ ร‡ร† ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ รƒร‰ยนร‚ร†ยพ ร†ยพร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ย‘ร†ร†ร‡ร‚ รƒยนร‹ยพยผร‡ร‰รยพร‚ ย„ร‡ร†ย† ร‰ร‚ร†รƒร”ร‚ร‹ยบร…ยฝรร…ยฝรŠร†ร‡รˆยฝยผยฝรƒยฝร…ร€ร—ร‡รˆยฝร‰รŠร‹ร‡ร…ร†ยปร† ยบรˆยฝยผยธ ร€ ร…ยฝ ยผยธร–รŠร‰ร— ร‡รˆร€ยฟร…ยธร‚ร€ ร‡ร† ร‚ร†รŠร†รˆร“ร„ ร‹ร‰รŠยธร…ยธยบรƒร€ยบยธยฝรŠร‰ร—ร•รŠร†ร†ร‰ร†ยฟร…ยธร…ร€ยฝร‡รˆยธยบร†ร‡รˆร€ย† ร„ยฝร…ร€รŠยฝรƒยฝร„ย“ ย›ร‡ย†รˆยพร‰ยปร”รŽ รŽร‡รยพร‹รŠร˜ รŠร‰ยนร€รŒ ยฟยพ ร€ยนร˜ยปรร‹ร• รร‹ร‡ร–ร‹ร‡ร†ยพร‹ยนรƒยจร‰ร‡ยบร„ยพร…ยนยปรร†ร”ยปรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ร… รˆร‰ยนยปยพยฝยนยปร†ร‡ร‰ยพร‘ยพร†ยน รร‰ยพร‘ยพร†รยพร–ร‹ร‡รŒรŠร‹ร‡ร˜ย† ร„ร‡รŠร• ยฌยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยพ รˆร‰ยนยปร‡ รˆร‡ รƒร‰ยนร‚ร†ยพร‚ ร…ยพร‰ยพ รˆร‡รŠร„ยพยฝร†รยพ ร„ยพร‹ รŒรŠรˆยพร‘ร†ร‡ รŠร‹ยนยปรร‹ ร„รรรŒ ยป ยปรร†รŒ ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†ร†ร”ยพ ร ยปร‡ร„ยพยปร”ยพ ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ ย™ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†รยพรŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนยพร‹รŠร˜รˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปร‡ร… ยนร†ยนร„รร€ยน ร‡ยบร“ยพรƒร‹รยปร†ร”รŽ รˆร‰รร€ร†ยนรƒร‡ยป ร รŠรˆยพรย† ยชร… ร†ยนรˆร‰ยœร€ร‚ยธยฝยบยฉยซยฆยพรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพยปร‡รˆร‰ร‡รŠร”รŠร‡ย† ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร‚ ย„ร†ยนรƒยนร€ยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร‚ย” รˆร‡ร„รร‹รรƒร ยฉร‡รŠรŠรร ยฌยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย†รˆร‰ยนยปร‡ยปร‡ร‚ ร€ยนรˆร‰ยพร‹ ร ยพยผร‡ ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹ร• ยป ยบร‡ร‰ร•ยบยพรŠรŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร‚รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร•ร—ยชยบร‡ร‰ร†รรƒร†ยนย† รŒรร†ร”รŽร‹ร‰รŒยฝร‡ยปtยชยนร‰ยนร‹ร‡ยปยชยนร‹ยพร„ร„รร‹ tยชt ยœร€ร‚ยธยฝยบยฉยซยฏยพร„รรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜รรƒร‰รย† ร‹ยพร‰รรร‡รยพร†รƒรร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹รรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜ ยทร‰รยฝรรยพรŠรƒยนร˜ร…ร”รŠร„ร•ยฆยนรŒรร†ร‡ย†รˆร‰ยนรƒร‹รรยพรŠรƒรร‚ยฟรŒร‰ย† ร†ยนร„ttย’tยชt

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ÁÍÁоÊÃÁÎ Ê̺ӾÃËÁ»ÆÔÎ ÈÉÁÀƹÃÇ» t ÅÇËÁ»¹ ϾÄÁ Á ÇËйÊËÁ ÖÅÇÏÁ › ɹÅùÎ ÌоºÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔ »ÌÀ¹ ÊË̽¾ÆËÇ» ÌйË ËÇÅÌ ÐËÇÊ̺ӾÃËÁ»Æ¹ØÊËÇÉÇƹ »ÆÌËɾƆ ÆØØ ÊËÇÉÇƹ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹† ¾ËÊØÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅÌÊ˹ÆǻľÆÁØÁ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ǺӾÃËÁ»ÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ »Æ¾ÑƾÂÊËÇÉÇÆÔ ›Ç†»ËÇÉÔÎ ÇÊÇÀƹÆÁ¾ ιɹÃ˾ɹ Èɾ† ÊËÌÈÆǼÇ »É¾½¹ ÅÇ¿¾Ë ÁžËÕ ÀƹоÆÁ¾ ËÇÄÕÃÇ ½ÄØ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ÅÇ¿¾Ë ÁÀž† ÆÁËÕÊØÍÇÉŹ»ÁÆÔ ÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ƹùÀ¹ÆÁØ ¡ ùà »É¾½ ÅÇ¿¾Ë ÁÅ ÇÊÇÀƹ† »¹ËÕÊØ ÈÉÁ ÈɾÊËÌÈÆÇ ƾºÉ¾¿ÆÇÊËÁ ùà ÍÇÉž ƾÇÊËÇÉÇ¿ÆÇ »ÁÆÔ ›¾½Õ » ÖËÇÅ ÊÄÌй¾À¹ÃÇƻžÆؾË»ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÕËÇ ÐËÇ »ÁÆÇ»ÆÔ ½ÇÄ¿¾Æ ºÔÄ Á ÅǼ Èɾ½»Á½¾ËÕ »É¾½ÆÔ¾ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØ ¨ÇÖËÇÅÌ ½ÄØ Èɹ»¹ ƾË ɹÀÆÁÏÔ ÇÊÇÀƹ‘ËÊØ »ÁÆÇ»ÆÔÅ »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÔ»ɾ½ÁÄÁÆ¾Ë »¹¿ÆÇ ÐËǺÔ»ÁÆdž »ÆÔÅ ÇÊÇÀƹ»¹ÄÊØ ιɹÃ˾É ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔÎ ÁŽ¾ÂÊË»Á ™ ËÇ ùà ÇÊÇÀƹÆÁ¾ »ÁÆÇ»ÆÔÅ »É¾½¹ ÅÇ¿¾ËÀ¹»ÁʾËÕÇËÊ˾ȾÆÁÈÇÆÁŹÆÁØÁÅ À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊ˾ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ Á ¾¼Ç ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ƹ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÌÉÇ»ÆØÎ ÈÉÇØ»† ľÆÁØÈÉÁÐÁÆÆdžÊľ½ÊË»¾ÆÆÔÎÊ»ØÀ¾Â ½ÄØ žÆØÇÊ˹‘ËÊØƾÈÇÆØËÆÔÅ ÇоŹ»ËÇÉÎdž ˾ÄÈÇ»¾½¹ËÕÅÁÉÌ ªÇ»Ê¾Å ƾØÊÆÔÅ ½ÄØ žÆØ ºÔÄ оˆ »‘ÉËÔÂÖË¹È ƹÃÇËÇÉÇŽÇÃĹ½ÐÁûÁ½ÁË ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ Á »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÃĹÊÊÁÍÁ† ùÏÁÁ „½¼ÀÅÉʺ½ÅÅÆ»Æ ÇÈÀ¿Å¸Â¸ ÇȽÉʈ ÇýÅÀ× ¸ ÀĽÅÅÆ ÇȽÉÊËÇÅÆ»Æ ºÈ½¼¸ ÇÆ ½¼ÀÅÆÄË ÂÈÀʽÈÀÖ º ÆÉÅƺË ÂÆÊÆÈÆ»Æ ¿¸† Âø¼Óº¸½ÊÉ׺ÓÉи×νÅÅÆÉÊÔ¼Ã×ϽÃƺ½† ¸ ¸ÀĽÅÅÆ ½»Æ¾À¿Å½ÅŸ×ÕŽȻÀד ©¹À»¾ »ÇÀÅǿƹ ÃĹÊÊÁÍÁùÏÁØ о¼Ç ºÔ ËÇ ÆÁ ºÔÄÇ „¾½ÁÆÊË»¾ÆÆǼǔ › БÅ À¹ÃÄ×й¾ËÊØ »ÔÊѹØ ϾÆÆÇÊËÕ ½ÄØ оÄdž »¾Ã¹t¾¼Ç¿ÁÀƾÆƹØÖƾɼÁØ £ËǺ̽¾Ë ¾‘ ÁÀžÉØËÕ Á ùà ¾‘ ÁÀžÉÁËÕ ¦Ì¿ÆÇ ºÌ½¾Ë ÁÀǺɾÊËÁ „¿ÁÀƾžËɔ ƹÈǽǺÁ¾ »ÇÄÕËžËɹžÊÄÁ½ÇÃÇÆϹÈÉÁ½¾É¿Á»¹ËՆ ÊØÄǼÁÃÁ¹»ËÇɹ ËÇÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËǾÊÄÁ ¿ÁÀƾÆÆÇ ÖƾɼÁÁ žÆÕѾ ËÇ Á Ê˾ȾÆÕ À¹ÒÁґÆÆÇÊËÁ ÖËÇ ¿ÁÀÆÁ ½ÇĿƹ ºÔËÕ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ҿ ¨ÇĹ¼¹× ÐËÇ »ÔÊѹØ ϾÆÆÇÊËÕ ½ÄØ оÄÇ»¾Ã¹ t ÖËÇ ʹŹ ¾¼Ç ¿ÁÀÆÕ»Ä׺Çž‘ÊÇÊËÇØÆÁÁ £ÉÇžËÇ¼Ç ¾ÊËÕÈɾÊËÌÈľÆÁغ¾ÀŹ† ˾ÉÁ¹ÄÕÆÔÎÈÇÊľ½ÊË»Á ùÃÊÆÁÅÁ¹»ËÇÉ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ÈÇÊËÌÈÁËÕ ¤¾¼Ð¾ »Ê¾¼Ç Èɾ½†

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÄÇ¿ÁËÕ ÁÎ ½¾ÃÉÁÅÁƹÄÁÀÇ»¹ËÕ ÆÇ » ÖËÇÅ ÊÄÌй¾ÆÌ¿ÆÇÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ ÈÇÊľ½ÊË»ÁؽÄØǺҾÊË»¹ ¦¹ÈØËÇÅÖ˹Ⱦ½ÇÃĹ½ÐÁÃÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇ ÈÇÊľ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ȾɻÔÎ оËÔɑÎ Ö˹ÈÇ» Ì¿¾ ÊÇÀ½¹ÆÔ ÌÊÄÇ»ÁØ ½ÄØ ÁÀžƾÆÁØ Ð ÊË ¬£ ©­ §Æ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ¹ºÊÌɽÆǾ »Ç »Ê¾Î ÇËÆÇѾÆÁØÎ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØ „§È½ÉÊËÇýÅÀ½Ä ÇÈÀ¿Å¸ÊÉ× ÇÈÀÏÀŽÅÀ½ ÇȽ¼ËÉÄÆÊȽÅÅÆ»Æ ŸÉÊÆ×ÑÀÄ ¢Æ¼½ÂÉÆÄÇȽÉÊËÇÅƻƺȽ¼¸ÀÃÀÉÆ¿¼¸ºÐ½½ Ƚ¸ÃÔÅËÖ Ë»ÈÆ¿Ë ÇÈÀÏÀŽÅÀ× ʸÂÆ»Æ ºÈ½† ¼¸“ ›¾½Õ Ä׺¹Ø ½¾ÍÁÆÁÏÁØ ¾ÊËÕ ÊÇ»ÇÃÌȆ ÆÇÊËÕ ÈÉÁÀƹÃÇ» ػľÆÁØ £¹ÃÁ¾ ÈÉÁÀƹ† ÃÁ ÅÔ ÅÇ¿¾Å »Ô½¾ÄÁËÕ ÁÀ ÈÉÁ»¾½‘ÆÆǼÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ ¹ ÆÁùÃÁ¾ ¨ÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇÇÊÇÀƹÆÆǾÁ»Çľ»Ç¾½¾ØÆÁ¾ÅÇ¿¾ËÁ ƾ Êǽ¾É¿¹ËÕ ˹ÃÁ¾ ÈÉÁÀƹÃÁ ùà ǺҾ† ÊË»¾ÆƹØÇȹÊÆÇÊËÕ ÈÉÇËÁ»ÇÈɹ»ÆÇÊËÕ »Á† ÆÇ»ÆÇÊËÕÁƹùÀ̾ÅÇÊËÕ ™¾ÊÄÁƾËÈɾ† ÊËÌÈÆǼǻɾ½¹ ËÇƾËÁÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¦¹ѾÊËÇÅÖ˹ȾÈÉÁÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁɹÀ† žɹƹùÀ¹ÆÁؽÇÃĹ½ÐÁÃÈɾ½Ä¹¼¹¾Ë»Ð Êˬ£©­½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇÌÐÁËÔ»¹ËÕ „ÇÈÀÏÀÅÓ ÂÆÊÆÈÓ½ ÇÈÀº½ÃÀ  ÇȽÉÊËÇý† ÅÀÖ ÀËÉÃƺÀ× ÉÇÆÉƹÉʺËÖÑÀ½½»ÆÉƺ½È† нÅÀ֓ ¨ÇĹ¼¹× ÐËÇ ÈÉÁÐÁÆÔ Á ÌÊÄÇ»ÁØ Ø»† ÄØ×ËÊØ ͹ÃËÇɹÅÁ ÇÈɾ½¾ÄØ×ÒÁÅÁ Ê˾† ȾÆÕ ǺҾÊË»¾ÆÆÇ ÇȹÊÆÇÊËÁ ½¾ØÆÁØ ÇÆÁ ιɹÃ˾ÉÁÀÌ×Ë ÄÁÐÆÇÊËÕ »ÁÆÇ»ÆǼÇ §ÆÁÌùÀÔ»¹×ËÁƹƹÄÁÐÁ¾»Êǽ¾ØÆÆÇÅ ÊÅؼй×ÒÁÎÁÄÁÇËؼй×ÒÁλÁÆÌǺÊËdž Ø˾ÄÕÊË» ¨ÇÖËÇÅÌ ÈÉÁÐÁÆÔ Á ÌÊÄÇ»ÁØ Á ˹ÃÌÐÁËÔ»¹×ËÊØÊ̽ÇÅÈÉÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÁ† À¹ÏÁÁ ƹùÀ¹ÆÁØ ªÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÌùÀԆ »¹ËÕÁλйÊËÁÊˬ£t§ºÒÁ¾ƹйĹ ƹÀƹоÆÁØƹùÀ¹ÆÁØtÁÀÄÁÑƾ ™ ʾ½ÕÅÇ ÖË¹È ƹ ÃÇËÇÉÇÅ ÈÇ Åƾ† ÆÁ× ½ÇÃĹ½ÐÁù ÆÌ¿ÆÇ ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ „ȾɾÊÅÇËɾËÕ ÁÆÔ¾ ÆÇÉÅÔ §ºÒ¾Â йÊËÁ ¬£ ©­ Á ƾǺÎǽÁŹ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¹Ø ɹÀɹºÇËùÆÇÉŧÊǺ¾ÆÆÇÂйÊËÁ” »Ç»Ê¾ ÇùÀÔ»¹¾ËÊØÁÀÄÁÑÆÁÅ › ϾÄÇÅ ƹ½Ç ÈǺĹ¼Ç½¹ÉÁËÕ ½ÇÃĹ½† ÐÁù À¹ ËÇ ÐËÇ ÇÆ ÈÇÀ»ÇÄÁÄ ÈÇÍÁÄÇÊÇ͆ Ê˻ǻ¹ËÕ ƹ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ì× ˾ŹËÁÃÌ ¦ÇÁ½¾Á¾¼ÇÇÊ˹ÄÁÊÕ½ÄØžÆØƾÈÇÆØËԆ ÅÁ »Á½ÁÅÇ ÈÇÖËÇÅÌÁ¾¼ÇÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØØ ƾÅǼÌÈÉÁÆØËÕùýÇÊËÇÂÆÔ¾»ÆÁŹÆÁØ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄØ
¨™ªÃǺÄÁÃÇ»š¡ ¦žª¦™¡ªªž©«™¯¡¸®›«ž©¥¡¦™®¡¨§¦¸«¡¸®

¶£§¦§¥¡°žª£™¸£©¡¥¡¦§¤§œ¡¸

¬£ šš£

§˜©ÂƹÃÀÂƺ

™ Ÿ¥©¥˜œ ©©¨ª˜® ·­šª¨¤ ¥˜­ §¦¥·ª ·­ šÓ¾ÀĸÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔºÁÀƾÊ»ÈÇÊËÊÇ»¾ËÊÃÇ©ÇÊÊÁÁ»ÊÁÄÌÉؽ¹ÈÉÁÐÁÆÈÇÄÌÐÁÄÑÁÉÇÃǾɹÊÈÉdž ÊËɹƾÆÁ¾¶ËÇ˺ÁÀƾÊÁž¾ËØ»ÆÇÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÌ×ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÌБƹØÊ˾ȾÆÕ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔºÁÀƾʽÁÊʾÉ˹ÏÁØ

1"4LPCMJLPW

5)&4*4#64*/&44 4VNNBSZ*O1PTU†4PWJFU3VTTJB UIFTJTCVTJOFTTCFDBNFBGSFRVFOUQSBDUJDFGPSBWBSJFUZPGSFBTPOT5IJTCVTJOFTTJT DPSSVQUJPO†GPDVTFE ,FZXPSETBDBEFNJDEFHSFFUIFTJTCVTJOFTTUIFTJT šÉ ÏÊÆ ÉÆ¿¼¸ÅÆ ϽÃƺ½Ï½ÉʺÆÄ ÉÆ¿¼¸ÅÆ ¹Ã¸»Æ¼¸È× ŸË½ ½ÉÃÀ˾É˾¼½ÅÆŸнÁÉÊȸŽ¹ÓÊÔº½ÃÀÂÆÁ¼½È¾¸ºÆÁ ÊÆ ÆŸ ½Ö ¹Ë¼½Ê Ž ¹Ã¸»Æ¼¸È× ×¼½ÈÅÆÄË ÆÈ˾ÀÖ ÀÃÀ ¿¸Ç¸¼ÅÓÄ Àź½ÉÊÀÎÀ×Ä Ž¹Ã¸»Æ¼¸È׺½È½º™Æ»¸ÀÃÀ§È½¿À¼½Åʸ ¸¹Ã¸† »Æ¼¸È×ÊÈ˼˽ŸÈƼ¸ º½È½º¿Å¸ÅÀ½ ºŸËÂË ¹Ã¸»Æ¼¸È×ÉƆ ÍȸŽÅÀÖÀȸ¿ºÀÊÀÖŸËÏÅÆ»ÆÇÆʽÅÎÀ¸Ã¸Àƹȸ¿Æº¸ÅÀ× £¸ËȽ¸Ê¥Æ¹½Ã½ºÉÂÆÁÇȽÄÀÀž ˜Ã̐Èƺ

›¼ÈÉÇÁÀÇÑÄÁ½»¹¼ÉÇÅÃÁÎÊǺԆ ËÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ ϾľÊÇǺɹÀÆÇ ÌÈÇÅØÆÌËÕ » ùоÊË»¾ »ÊËÌÈľÆÁØ §ÆÁ ƾÈÄÇÎÇ ÁÄÄ׆ ÊËÉÁÉÌ×Ë ˾ÅÌ ƹÊËÇØҾ Ê˹ËÕÁ ʹÅÁ ÈÇ ʾº¾ ÆǾґÄÌÐѾt»ÊÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁÁ½É̼ ʽÉ̼ÇÅ §½ÈºÆ½ ÉƹÓÊÀ½ › ;»É¹Ä¾ ¼ ÊȾÏÃÇÅÁÊÊÁØ š¹ÂÉÇÂËÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾† ˹»Ô½»ÁÆÌĹǺ»ÁƾÆÁ¾ÈÉÇËÁ»ÅÁÆÁÊËɹ ǺÇÉÇÆÔ œ¾ÉŹÆÁÁ £¹Éņ«¾Ç½Çɹ ÏÌ œÌˆ ˾ƺ¾É¼¹ ÌÄÁÐÁ»¾¼Ç»ËÇÅ ÐËǾ¼Ç½ÇÃËÇɆ ÊùØ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁØ » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÊÇÊËÇØĹ ÁÀ Íɹ¼Å¾ÆËÇ» ÐÌ¿ÁÎ ˾ÃÊËÇ» ƾ Êƹº¿‘Ɔ ÆÔÎ ƾǺÎǽÁÅÔÅÁ ÊÊÔÄùÅÁ ¥ÁÆÁÊËÉ ƾÃÇËÇÉǾ »É¾ÅØ ½¾É¿¹ÄÊØ ÆÇ ƾ½ÇļÇ ;»É¹ÄØ ºÔÄÇ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÇ ÇËÃÉÔËǾ ÈÁÊÕÅÇÌБÆÔÎ ÊǺɹ»Ñ¾¾ÇÃÇÄÇËԆ ÊØÐ ÈǽÈÁʾ ¼É¹¿½¹Æ  Ê ËɾºÇ»¹ÆÁ¾Å ÇËÊ˹»ÃÁ ÈÇÂŹÆÆǼÇ ƹ Ä¿Á ÅÁÆÁÊËɹ §ÊÈ ˜Ã½ÂɸżÈƺÀÏ ©ÂƹÃÀÂƺ t ½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ™Ã¹½¾† ÅÁÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ¥›©ÇÊÊÁÁ ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ &† NBJMTLPCMJLPW!MJTUSV ‚¨™ªÃǺÄÁÃÇ» 

› ϾÄØÎ „ÈǼ¹Ñ¾ÆÁؔ Êùƽ¹Ä¹ ÏÌ œÌˆ ˾ƺ¾É¼ ÊƹйĹ ÈÇÊȾÑÁÄ ÇËùÀ¹ËÕÊØ ÇË ÌБÆÇ Ê˾ȾÆÁ ÆÇ ÖËǼÇ ÇùÀ¹ÄÇÊÕ ƾ½Ç† Ê˹ËÇÐÆÇ ¬¿¾ ŹÉ˹ ¼ ÇÆ ºÔÄ »Ô† ÆÌ¿½¾ÆÈǽ¹ËÕ»ÇËÊ˹»ÃÌ šÊÆÈƽ ÉƹÓÊÀ½ › ÃÇÆϾ ŹØ ¼ ÍÇƽ„¡ÊËÇÉÁоÊùØȹÅØËՔǺ»ÁÆÁļ̆ º¾ÉƹËÇɹ£ÁÉÇ»ÊÃÇÂǺĹÊËÁ¦ÁÃÁËÌš¾† ÄÔÎ ©ÇÊÊÁØ »ÈĹ¼Á¹Ë¾¾¼Ç½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ¾ÄÇ » ËÇÅ ÐËÇ ÖËÇË ÈÇÄÁËÁà ľËÇÅ ¼À¹ÒÁËÁĽÁÊʾÉ˹ÏÁ×ƹÊÇÁÊùÆÁ¾ÌБ† ÆÇÂÊ˾ȾÆÁùƽÁ½¹Ë¹ÁÊËÇÉÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÇ ˾ž „§ÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ Á ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ Ĺ¼¾ÉÆÇ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ » t ¼¼ ƹ Ź˾ÉÁ¹Ä¹Î ›ØËĹ¼¹ ¦£›†¥›ªªª© ” ¹ÈÇËÇÅǺƹÉÌ¿Á† ÄÁÊÕ ÈÇ ÅƾÆÁ× Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ ÍÇƽ¹ ƾÈÉÁ¼ÄؽÆÔ¾ ͹ÃËÔ §º»ÁƾÆÁ¾ Èǽ† ÃɾÈÄØÄÇÊÕ ÃÇÆÃɾËÆÔÅÁ Á ÅÆǼÇÐÁÊľƆ 

 ¶ËÇ ÊÇÃɹґÆÆǾ ƹÀ»¹ÆÁ¾ ›ØËÊÃǼÇ ÁÊÈɹ† »Á˾ÄÕÆdžËÉ̽ǻǼÇĹ¼¾ÉØtǽÆǼÇÁÀÃÉÌÈƾÂÑÁÎ »ªªª© ¼½¾ÇÊÌ¿½‘ÆÆÔ¾À¹ÈɾÊËÌÈľÆÁØÇ˺Ի¹ÄÁ ƹùÀ¹ÆÁ¾»»Á½¾ÄÁѾÆÁØÊ»ÇºÇ½Ô ©¹ÊÈÇĹ¼¹ÄÊØ» ›¾ÉÎƾùÅÊÃÇÅɹÂÇƾ£ÁÉÇ»ÊÃÇÂǺĹÊËÁ

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ÆÔÅÁ ͹Ã˹ÅÁ ½ÇÊÄÇ»ÆǼÇ ÊÈÁÊÔ»¹ÆÁØ ÐÌ¿ÁÎ ƹÌÐÆÔÎ ɹºÇË Ê »Ô½¹Ð¾Â ˾ÃÊ˹ À¹Ê»ÇÂÊǺÊË»¾ÆÆÔ ¹ÆƹØÁÊËÇÉÁؽdž »ÇÄÕÆÇÑÁÉÇÃÇǺÊÌ¿½¹Ä¹ÊÕ»¡Æ˾Éƾ˾ ÆÇ ÌБÆÔ¾ ƾ »ÇÀÅÌËÁÄÁÊÕ ¼É¹¿½¹Æ¾ ËÔÊØÐ ÈÉÇ˾ÊËÆÔÎ ÈǽÈÁʾ ƾ ÇÊ˹»ÁÄÁ ÁÊʾÉ˹ÆËÇËÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁƾÇËùÀ¹Ä† ÊØÁ»ÇËÊ˹»ÃÌÊ»ÔÊÇÃǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁƾÌёÄc ¬Ã¹À¹ÆÆÔ¾ÊǺÔËÁؽ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÌ×Ëƾ ËÇÄÕÃÇ ºÇÄÕÑÌ× ˾ÉÈÁÅÇÊËÕ ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ǺҾÊË»¹ÃÈĹ¼Á¹ËÌ»ƹÌþ ÆÇÁ»ÔÊÇÃÁ ÊÈÉÇÊƹÌБÆÔ¾Ê˾ȾÆÁ™ÊÈÉÇÊ ùÃÁÀ† »¾ÊËÆÇ ÉÇ¿½¹¾ËÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾«¹Ã»ÇÀÆÁà ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ „ºÁÀƾʔ ÃÇËÇÉÔ » ÈÇÊËÊÇ»¾ËÊÃÇ©ÇÊÊÁÁ»ÊÁÄÌÉؽ¹ÈÉÁÐÁÆ ÈÇÄÌÐÁÄ ÑÁÉÇÃǾ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ ¨ÉÁ† БÅ ÖËÇË „ºÁÀƾʔ Áž¾Ë Ø»ÆÇ ÃÇÉÉÌÈÏÁ† ÇÆÆÌ×ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÕ › ÊǻɾžÆÆÇÅ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ ǺҾÊË»¾ ÈÇ¿¹ÄÌ Ì¿¾ƾÇÊ˹ÄÇÊÕÊ;É¿ÁÀƾ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔμÉÌÈÈ »ËÇÂÁÄÁ ÁÆÇÂÊ˾ȾÆÁƾÇλ¹Ð¾ÆÆÔÎÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â ®ÇËØÀ¹ÆØËÁ¾ƹÌÃÇÂÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë»ùо† ÊË»¾ ¼Ä¹»ÆǼÇ ÅÇËÁ»¹ ¹ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ÊËɾņ ľÆÁ¾ à ÁÊËÁƾ ÐËÇ ùÀ¹ÄÇÊÕ ºÔ Ê ÃÇɆ ÉÌÈÏÁ¾ÂƾÊǻžÊËÁÅÇ ƹÌÐƹØÊɾ½¹ƾ Ø»ÄؾËÊØ ÁÊÃÄ×оÆÁ¾Å ÁÀ ÈÉÁ»¾½‘ÆÆǼÇ »ÔѾȾйÄÕÆǼÇÈɹ»ÁĹ ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ„ºÁÀƾʔ»ÇÀÆÁÃùà ÊÁÆ˾À ÌÊËɾÅľÆÁ ½»ÌÎ ɹÀÆÇёÉÊËÆÔÎ ¼ÉÌÈÈ Ä×½¾Â ª ǽÆÇ ÊËÇÉÇÆÔ ˾Π ÃËÇ Áž¾Ë½¾ÆÕ¼ÁÁÄÁ½É̼Á¾ɾÊÌÉÊÔÁÎÇ˾Ä ºÔÊÁÎÈÇÅÇÒÕ×ÌÄÌÐÑÁËÕÊ»ÇÂÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÔ Ê˹ËÌÊ Á ÁÄÁ Ǻľ¼ÐÁËÕ ùÉÕ¾ÉÆÔ ÉÇÊË ÈÇÄÌÐÁ» ÌБÆÌ× Ê˾ȾÆÕ ™ Ê ½É̆ ¼Ç t ˾Π ÃËÇ ÆÌ¿½¹¾ËÊØ » ½¾ÆÕ¼¹Î ½É̆ ¼ÁÎǼɹÆÁоÆÆÔκĹ¼¹ÎÁ˹ÃÁÄÁÁƹо ÅÇ¿¾Ë ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ÈÇÄÌоÆÁ× ÌБÆÇ Ê˾ȾÆÁ ªËÇÄÕ ƾ¼¹ËÁ»ÆǾ ػľÆÁ¾ »ÇÀÆÁÃÄÇ ÇËÆ×½Õ ƾ ʾ¼Ç½ÆØ ÇÆÇ À¹Å¾Ð¾ÆÇ ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ× ½Ç»ÇÄÕÆÇ ½¹»ÆÇ Á ÈÉÇÑÄÇ Éؽ Ê˹½Á ËɹÆÊÍÇÉŹÏÁÁ ÈÉÁǺɾËØ » ÁËǼ¾ ƾÅÔÊÄÁÅÔ Èɾ¿½¾ ŹÊÑ˹º §½† ƹÃÇ ɾ¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÔ » ƹÊËÇØҾ ɹºÇ˾ ÈǽÎǽ à ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ× ɹƾ¾ ÆÁþÅ ƾ ÈÉÁžÆØÄÊØt»¾½ÕÀ½¾ÊÕÈɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹Èdž ÈÔËù »ÔØ»ÁËÕ ÊÁÊ˾ŹËÁÀÁÉÇ»¹ËÕ Á Èdž ùÀ¹ËÕŽÌÆÈĸÃÔÅÓ½˾ÉÅÁÆÔÁÈÇÆØËÁØ 

ªÅ ƹÈÉ©¸ºÀ؝ÁÊʾÉ˹ÏÁÁÇÈËÇÅÁ»ÉÇÀ† ÆÁÏÌ¡À»¾ÊËÁØttÇÃËغÉØ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÇËɹ¿¹×ÒÁ¾ǺÇÀƹоÆÆÔ¾ÈÉÇϾÊÊÔÁLj ÆÇѾÆÁ؛ʾÖËÁ˾ÉÅÁÆÔÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ» ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÂÊɾ½¾ ¹˹ÿ¾˾ÅÁ ÃËÇ ÊÖËÇÂÊɾ½ÇÂÊÇÈÉÁùʹ¾ËÊØ ÃËǾ‘ÁÀÌй† ¾Ë ƾ»ƹÌÐÆÔÎϾÄØÎ ¨ÇĹ¼¹× ÐËÇ ½¹ÆÆÔ ÈǽÎǽ »¾ÊÕŹ ÈÉǽÌÃËÁ»¾Æ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÈÇÀ»ÇÄؾË ÇÈÁ† ʹËÕÀ¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁػľÆÁØ Ì»Á½¾ËÕ¾¼Ç ½¾ÂÊË»Ì×ÒÌ× Åǽ¾ÄÕ ƹ Êɾ½Æ¾Å ÌÉǻƾ ¹ºÊËɹÃÏÁÁ ƾÈÇÊËÌȹØÊÕÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÅÁ ½¾Ë¹ÄØÅÁ ÆÇ Á ƾ ÌËÇȹØ » ÈǽÉǺÆÇÊËØÎ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ÊÄÌй¾» £ÉÇž ËÇ¼Ç ÇÆ ½¹‘Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇÆØËÕ ƾ ËÇÄÕÃÇ ʹÅÔ¾ Ǻ† ÒÁ¾ ÆÇÁÃÇÆÃɾËÆÔ¾ÈÉÁÐÁÆÔÁÌÊÄÇ»ÁØ »ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ¹À¹Ë¾ÅÁ»ÇÊÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎÇËÆÇѾÆÁ ¡Ë¹Ã Ⱦɾ½ ÐÁ˹˾ÄØÅÁ ɾÀÌÄÕ˹Ë ÅÇÁÎ ÁÀÔÊùÆÁ žÊÄÁ ÈÇ ˾ÃÊËÌ ÁÊÈÇÄՆ À̾ËÊØ ÊÄÇ»Ç ÁÄÁ »Ôɹ¿¾ÆÁ¾ ÃÇËÇÉÇÅÌ »ÔѾ ÁÄÁ ÆÁ¿¾ » ¹Ä͹»ÁËÆÇÅ ÈÇÉؽþ ½¹ÆÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ËÇ ˹ÃÇ ˾ÉÅÁÆ »Ô† ½¾Ä¾Æ ÃÌÉÊÁ»ÇÅ Á ÊÇÈÉǻǿ½¹¾ËÊØ ÈÉÁ† ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ¾Å „ÊÅ” À¹ÃÄ×БÆÆÔÅ » ÊÃǺÃÁ ¨ÇľÀÆÇ ˹ÿ¾ ÌÈÇÅØÆÌËÕ ÐËÇ » ¼ » ¥ÇÊû¾ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ „¦ÇÉŹ” »ÔÈÌÒ¾† ƹ ÅÇØ ÃÆÁ¼¹ „£ÇÉÉÌÈÏÁØ » ÊǻɾžÆÆÇ ©ÇÊÊÁÁ ÊÄÇ»¹ÉÕ ƾÍÇÉŹÄÕÆÔÎ ˾ÉÅÁÆÇ» Á ÈÇÆØËÁ” ¹ ƹÊËÇØÒÌ× Ê˹ËÕ× ÅÇ¿ÆÇ ɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕùþ‘ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ ˜Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅŸ× ¼ÀÉɽÈʸÎÀ× »¹ÉÁ† ¹ÆË t „¿¸Ä¸¿¸ÅŸ× ¼ÀÉɽÈʸÎÀה t ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁØ »À¹ÒÁ˾ÃÇËÇÉÇÂÁž¾ËÊØÄÁÐƹØ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇÊËÕÐľÆÇ» йÊËÁÐľÆÇ» ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ¡Æ˾ɾÊ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆÔ  ¾ÊÄÁ ÇÆÁ ʹÅÁ Ìй† Ê˻ǻ¹ÄÁ » Èǽ¼ÇËǻþ ½¹ÆÆǼÇ ËÉ̽¹ ÁÄÁ ÈÇÄÌÐÁÄÁ »ÇÀƹ¼É¹¿½¾ÆÁ¾ À¹ ÄÇØÄÕÆÇÊËÕ ÄÁºÇ ÁÆÇ ÄÁÐÆÔ  ÃǼ½¹ À¹ÒÁÒ¹¾ËÊØ Êdž ÁÊù˾ÄÕ ÈÇľÀÆÔÂ ÐľƹÅ ÊÇ»¾Ë¹ » ËÇÅ ÁÄÁÁÆÇÅÇËÆÇѾÆÁÁ »ÊÁÄÌÀ¹ÆÁŹ¾ÅÇ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ Ê»ØÀ¾ÂÁ˽ Á½É ¨ÉÁžÉ ÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „c˹ùØ ÈɹÆ ËÁù ƾ ƹÊËÇÄÕÃÇ ÑÁÉÇÃÇ ɹÊÈÉÇÊËɹƾ† ƹ ùà À¹ÒÁ˹ ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÍ ¼ÀÉɽȆ ʸÎÀÁ“ ˜Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÁÊÈÇÄÕÀ̆ ×ËÊØ˹ÿ¾ùÃÊÁÆÇÆÁÅÔÈÉÁĹ¼¹Ë¾ÄÕÆÔ¾  ™¸Ã¸ÎÂÀÁ š ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆƹØ ÄÇ»Ìц ù ¡Æ˾Éƾˆ¿ÌÉƹÄ „£¹ÈÁ˹Ä ÊËɹÆԔ t ¹»† ¼ÌÊ˹ ¼ 63- XXXLBQJUBM†SVTSVBSUJDMFT BSUJDMF ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ 
¨™ªÃǺÄÁÃÇ»š¡ ¦žª¦™¡ªªž©«™¯¡¸®›«ž©¥¡¦™®¡¨§¦¸«¡¸®

„»ÅËÊÓÁ“ „¼È˾½Éʺ½ÅÅÓÁ“ „¿¸Ä¸¿¸Å† ÅÓÁ“ „ÇƼ»ÆÊƺýÅÅÓÁ“ t ƹÀƹоÆÆÔ »ùоÊË»¾ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆǼÇÇÈÈÇƾÆ˹¼É¹¿† ½¹ÆÁÆ Áž×ÒÁ ÄÁÐÆÌ× À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹Æ† ÆÇÊËÕ » ÌÊȾÑÆÇ À¹ÒÁ˾ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ » ÊÁÄÌɹÀÄÁÐÆÔÎǺÊËÇØ˾ÄÕÊË» t¾ÊÄÁÇÆÈÇËÇÂÁÄÁÁÆÇÂÈÉÁÐÁƾ » ËÇÅ ÐÁÊľ À¹ »ÇÀƹ¼É¹¿½¾ÆÁ¾ ÄÁÐÆÇ Ìй† Ê˻ǻ¹Ä » Èǽ¼ÇËǻþ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ÇÍÁ† ÏÁ¹ÄÕÆÇÖËÇÀ¹ÈɾҾÆÇ t ¾ÊÄÁ ÇÆ ƹÎǽÁËÊØ » Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆÇ À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÊÇÁÊù˾ÄØ ¹ɹ»ÆÇÈɾ½† Ê˹»ÄؾÅÔÎÁÅÄÁÏ t¾ÊÄÁÇÆÁÄÁ¾¼ÇºÄÁÀÃÁ¾ƹÎǽØËÊØ» ÊÄÌ¿¾ºÆÇ À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇË ÊÇÁÊù˾ÄØ ¹ ɹ»ÆÇÈɾ½Ê˹»ÄؾÅÔÎÁÅÄÁÏ t¾ÊÄÁÇÆƹÎǽÁËÊØ»½ÉÌ¿¾ÊÃÁÎÇËÆdž ѾÆÁØÎ Ê ÊÇÁÊù˾ľÅ ¹ ɹ»ÆÇ Èɾ½Ê˹»† ÄؾÅÔÅÁÁÅÄÁϹÅÁ t ¾ÊÄÁ » ºÌ½ÌҾŠÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ Ǻ† žÆ»À¹ÁÅÆÔÅÁÌÊÄ̼¹ÅÁž¿½ÌÊÇÁÊù˾† ľÅÁÇÈÈÇƾÆËÇÅ ÁÄÁÈɾ½Ê˹»ÄؾÅÔÅÁ ÁÅÁÄÁϹÅÁ ¨ÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÇÈÈÇƾƆ ËÇ»ÃÀ¹ÒÁ˾½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁØ»ÄؾËÊØǺØÀ¹† ˾ÄÕÆÔÅ ¡Î ƹÀƹй¾Ë ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ ÊÇ»¾Ë ÈÉÁÆØ»ÑÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× Ã À¹ÒÁ˾ ÁÀ ÐÁÊĹ ÃÇÅȾ˾ÆËÆÔÎ » ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì׆ Ò¾ÂÇËɹÊÄÁƹÌÃÁÌБÆÔÎ ½¹»ÑÁÎƹÖËÇ ʻǑ ÊǼĹÊÁ¾ ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾ÅÌ ÈÇÉؽÃÌÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÇÈÈÇƾÆËƹÇÊÆÇ»¾ ÁÀÌоÆÁØ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ Á ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎ ɹºÇËÈÇ˾ž½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁÈɾ½Ê˹»ÄؾË» ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ ÊÇ»¾Ë ÈǽÉǺÆÔ ÈÁÊՆ žÆÆÔ ÇËÀÔ» ¨ÇÅÁÅÇ ÖËÇ¼Ç ÈÇ ǺҾÅÌ Èɹ»ÁÄÌ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ ÇÈÈÇƾÆË ÄÁÐÆÇ »ÔÊËÌȹ¾Ë»Îǽ¾À¹ÒÁËÔ „ƹȹ½¹Ø”ƹÊdž ÁÊù˾ÄØ ¹ÈÇÊľ½ÆÁ½ÇÄ¿¾Æ„À¹ÒÁÒ¹ËՆ Êؔ ¨ÉÁžÉ ÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „¦¹ À¹ÒÁ˹Î Ê˹ÄÇ ¼ÇɹÀ½Ç ºÇÄÕѾ ƾ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÍ ÆÇÇÆŽÅÊƺÁÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÊÇÊËÇÉÇÆԔ ™½ÃÓÁÆÇÇÆŽÅÊtÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÇÈÈdž ƾÆË ÈÉÁÀ»¹ÆÆÔ ÊԼɹËÕ ÉÇÄÕ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇÄÇ¿ÆÌ×ÉÇÄÁϐÈÅÆ»ÆÆÇÇÆŽÅʸ ÊÅ ™ÈÀ»¸¼¸ ɾ¿¾ t ˹ºÇÉ ʾÅÕØ ȹĹ˹ ’ ÃÇÄÎÇÀ »ÇÄÕ¾É tǺӾ½ÁƾÆÁ¾ʽ͆ Ä½ÃÔ׎ÅÂƘ¨É¹»ÇƹÀ¹ÒÁËÌ£¹ÃÊȹÊËÁÊÕ ƹÌþ ÇË ÅÆÁÅÔÎ ½ÇÃËÇÉÇ» ©ÇÊÊÁÂÊùØ ¼¹À¾Ë¹ ­¾½¾É¹ÄÕÆÔ»ÔÈÌÊà t’ttØƆ »¹ÉØ

ÅÀϽÉÂÀÍ ¸ºÊÆÈƺ ÊÅ ÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» Á ɾÃĹÅÒÁÃÇ» ùà Èɹ»ÁÄÇ Èǽ ƹйÄÇÅ ¹ÈÀ»¸¼Àȸ „¦¹»¾ÉÆǾ ºÉÁ¼¹½¹ɹºÇ˹¾Ë” t¼Ç»Ç† ÉØË ÈÉÇ ÌБÆÇ¼Ç »Ô½¹×Ò¾¼Ç ÅÆǼÇ ɹºÇË ¾¿¾¼Ç½ÆÇ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ¹ÈÀ»¸¼ÀÈ Áƹо t Ð½Ì ĸÂÃ½È ÅÇ¿¾ËÁʹÅÈÁʹËÕ ÆÇɾ½ÃÇ › ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ҿ Êɾ½¾ ¾ÊËÕ Èɾ½¹ÆÁ¾ ÊǼĹÊÆÇÃÇËÇÉÇÅÌɹÆÕѾ»Ê¾ºÉÁ¼¹½ÁÉÔ ÈÁʹÄÁ ¹ ½É̼Á¾ ÁÅ ËÇÄÕÃÇ ÈÇÅǼ¹ÄÁ ÆÇ ÈÇÊ˾ȾÆÆǺÉÁ¼¹½ÁÉÔÊ˹ÄÁƹºÁɹËÕʾº¾ Ž»Èƺ ÊÅ ÇËƹйĹ½ÇÃÇÆϹɹºÇËÔ ›ÅËÊÓÁ ÆÇÇÆŽÅÊ t ËÇ ¿¾ ÐËÇ Á ¸Å»¸† ¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÊÅ œÀÉɽÈʸÎÀÆÅÅÓÁ ¹À¿Å½É t ÊÇ»ÇÃÌȆ ÆÇÊËÕƾľ¼¹ÄÕÆÔÎÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇËÆÇѾ† ÆÁ  ÊÃĹ½Ô»¹×ÒÁÎÊØ ÈÇ ÈǻǽÌ Èǽ¼Ç† ËÇ»ÃÁÁÀ¹ÒÁËÔ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ › ÖËÇÅ „ºÁÀƾʾ” ½¾Æ¾¿ÆÔ¾ ÈÇËÇÃÁ Ⱦɾ˾ù×Ë ÇË ÊÇÁÊù˾ÄØ ÌБÆÇ Ê˾Ⱦ† ÆÁÁÄÁÏ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔλÍÇÉŹÄÕÆÇ ÌÊȾÑÆÇ À¹ÒÁ˾ ¾¼Ç ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ à ˾Š ÃËÇ ˹à ÁÄÁ Áƹо Êǽ¾ÂÊË»Ì×Ë ÁÄÁ ƾ ÈɾÈØËÊË»Ì×Ë Èǽ¼ÇËǻþ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ Á ¾‘À¹ÒÁ˾ ©¹ÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÔ ºÁÀƾÊ À¹ ÁÊ˾ÃÑÁ¾ t ľË Èɾ˾ÉȾÄ ʾÉՑÀÆÔ¾ ÁÀžƾ† ÆÁاÆÁ»Ôɹ¿¹×ËÊØƾËÇÄÕÃÇ»ËÇÅ ÐËÇ ¾¼ÇŹÊÑ˹ºÔÈÇÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÅ̽¾Æ¾¿ÆÇÅÌ ǺÇÉÇËÌ ÈÇÐÁÊÄÌÄÁÏ »ƾ¼Ç»Ç»Ä¾Ð‘ÆÆÔÎ ÈǼ¾Ç¼É¹ÍÁÁÇλ¹Ë¹»ÇÀÉÇÊÄÁƹƾÊÃÇÄՆ ÃÇ ÈÇÉؽÃÇ» ÆÇ Á » ËÇÅ ÐËÇ ÈÉÁÆÏÁÈÁ† ¹ÄÕÆÇ ËɹÆÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÄÊØ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ɹÊÑÁÉÁÄÊØ ÊÇÊ˹» ¾¼Ç Ê̺ӾÃËÇ» ÊÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹Ä¹ÊÕ½É̼¹ØÁ¾É¹ÉÎÁØ ›¹¿ÆÇ ˹ÿ¾ ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ¼ÀÉɽÈʸ† ÎÀÆÅÅÓÁ¹À¿Å½ÉÁž¾ËžÊËÇƾËÇÄÕÃÇ˹Š ¼½¾ Èǽ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØ Á À¹ÒÁÒ¹×ËÊØ À¹† ùÀÆÔ¾ ÈÇÃÌÈÆÔ¾ÁÈÉÇÐÁ¾½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ » ÃÇËÇÉÔÎ͹ÅÁÄÁØ͹ÃËÁоÊÃǼǹ»ËÇɹƾ Êǻȹ½¹¾ËÊ͹ÅÁÄÁ¾Â¹»ËÇɹÆÇÅÁƹÄÕÆdž ¼Ç¶ËÇ˹À¿Å½É»Ê‘ºÇľ¾Çλ¹ËÔ»¹¾Ë½Çʾľ ľ¼¹ÄÕÆÌ×Ê;ÉÌÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÁÀ¹ÒÁËÔ˾Î ɹºÇË ÃÇËÇÉÔ¾ÈÁÑÌËÊؽǺÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔÅÁ ¹»ËÇɹÅÁ »ÔÆÌ¿½¾ÆÆÔÅÁ ÈɾǽÇľ»¹ËÕ ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔ¾ Èɾ¼É¹½Ô Á »ËؼÁ»¹ËÕÊØ ½ÄØÖËǼÇ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔ¾ÇËÆÇѾÆÁØ ›ÇËÐËÇÌË»¾É¿½¹¾ËÈǽ¹ÆÆÇÅÌ»ÇÈÉdž ÊÌž›š¹Ä¹ÏÃÁ„¦¹½ÇÊùÀ¹ËÕ ÐËÇÀ¹Èdž Êľ½Æ¾¾ »É¾ÅØ p½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ ºÁÀƾÊq Èɾ˾ÉȾÄÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÌ×Ö»ÇÄ×ÏÁ×ÁÈɾ†

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

»É¹ËÁÄÊØ»Á¾É¹ÉÎÁоÊÃÁÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÔ »Á½ ÃÇÅžÉоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ›ÆÁÀÌ ÊËÇØË pоÉÆÇɹºÇÐÁ¾q t ˾ ÃËÇ ƾÈÇÊɾ½† ÊË»¾ÆÆÇ ÈÁѾË ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× ©¹ÆÕѾ Ö˹ ù˾¼ÇÉÁØ Ä×½¾Â ºÔĹ ÈÉÁ»Áľ¼ÁÉÇ»¹Æ† ÆÔÅ ÃĹÊÊÇÅ Á »Ê¾ ÆÁËÁ p½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇƆ ÆǼÇ ºÁÀƾʹq ÊÎǽÁÄÁÊÕ Ã ƾÅÌ §½Æ¹ÃÇ ʾÂйÊÇÆÁ»ÔÊËÌȹ×Ë»ùоÊË»¾ǺÔÐÆÇ ɹºÇоÂÊÁÄÔ£Ä×о»Ô¾¿¾ÈÇÀÁÏÁÁÀ¹ÆÁ† Ź×Ë pËÇȆžƾ½¿¾ÉÔq ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ t Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇƆ ÆÔÎÊÇ»¾ËÇ»ÁÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  ¼½¾ÈÉÇÎǽÁËÀ¹ÒÁ˹¡Å¾ÆÆÇÇËÖËÁÎÄ׆ ½¾Â À¹»ÁÊÁË ƾ ËÇÄÕÃÇ ÌÊȾÑƹØ À¹ÒÁ˹ ÆÇ Á ʹÅÇ ÈÉÁÆØËÁ¾ ¼ÇËǻǠ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ à À¹ÒÁ˾ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ¾ÊÄÁ ½¹ÆÆÔ¾ ȾÉÊdž ÆÔ ƾ ÎÇËØË ÈÉÁÆÁŹËÕ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÌ× ɹºÇËÌÃÀ¹ÒÁ˾ ËÇ»ÁÎÉÌùÎÁž¾ËÊؽdž Ê˹ËÇÐÆÇÁÆÊËÉÌžÆËÇ» ÐËǺÔº¾ÊÃÇƾÐÆÇ p½ÁƹÅÁËÕq ½¹¿¾ ʹÅǾ ¼¾ÆÁ¹ÄÕÆǾ Ë»Çɾ† ÆÁ¾ §ÊǺÌ× ÃǼÇÉËÌ À¹ÆÁŹ×Ë ÖÃÊȾÉËÔ ›™£¹ ÃÇËÇÉÔ¾˹ÿ¾ÅǼÌËƾËÇÄÕÃÇÈǽ† ÊǺÁËÕÊÇÁÊù˾Ä× ÆÇÁƹǺÇÉÇËʾÉՑÀÆÇ ÈÇÈÇÉËÁËÕ¾ÅÌÃÉǻ՛ÇËÄÁÐÁ¾ÇËpоÉÆdž ɹºÇÐÁÎq pËÇȆžƾ½¿¾ÉÔq ƾ »ÔÈÇÄÆØ×Ë »ÇǺҾ ÆÁùÃÇ ˾ÎÆÁоÊÃÇ ɹºÇËÔ ¹ ËÇÄÕÃÇÄǺºÁÉÌ×˼ÇËǻԽÁÊʾÉ˹ÏÁÇƆ ÆÔÂÈÉǽÌÃË›ÖËÇÅÇÆÁŹÄÇоÅÇËÄÁй† ×ËÊØÇËÈÇÄÁËÁÃÇ» ÄǺºÁÉÌ×ÒÁÎÁÆ˾ɾ† ÊÔ˾ÎÁÄÁÁÆÔμÉÌÈȽ¹»Ä¾ÆÁؔ œÀÉɽÈʸÎÀ×ÇƼÂÃÖÏtÃÇÅÈľÃÊƹØ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆƹØ ÌÊÄ̼¹ À¹ÃÄ×й×Ò¹ØÊØ » ËÇÅ ÐËÇ ÊÇÁÊù˾ÄÕ ÌБÆÇ Ê˾ȾÆÁ À¹ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǾ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆǾ »ÇÀƹ¼É¹¿† ½¾ÆÁ¾ ǺÔÐÆÇ À¹ ½¾ÆÕ¼Á ÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ ÁÆǼÇ ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ɹºÇË ÌÊÄ̼ ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ÇʻǺǿ½¹¾ËÊØ ÇË ùÃÁΆÄÁºÇ À¹ºÇË Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ÈÇÄÌоÆÁ† ¾ÅÁÊÃÇÅÇÂÊ˾ȾÆÁžÅÌÈÇÅǼÌ˻ԺɹËÕ ˾ÅÌ ºÌ½ÌÒ¾¼Ç ƹÌÐÆǼÇ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ¹ ÈÉÁ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ t Á ƹÌÐÆÌ× ÊȾÏÁ† ¹ÄÕÆÇÊËÕ Èǽº¾ÉÌË ÌоºÆǾ ÁÄÁ ƹÌÐÆǾ ÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ ¼½¾ ÇÆ ºÌ½¾Ë ÈÉÁÃɾÈđÆ » ùоÊË»¾ÊÇÁÊù˾ÄØÁÄÁÃ̽¹ÇÆÈÇÊËÌÈÁË » ùоÊË»¾ ¹ÊÈÁɹÆ˹ ½ÇÃËÇɹÆ˹ ÈÇÊdž ½¾ÂÊË»Ì×Ë » ÌË»¾É¿½¾ÆÁÁ ˾ÅÔ ÈÉÇ»¾½¾† ÆÁÁÖÅÈÁÉÁоÊÃǼÇÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ¾ÊÄÁÈÇ ˾žÇÆÇƾǺÎǽÁÅÇ ƹÈÁÑÌ˽ÁÊʾÉ˹† ÏÁ× ÈÇÊÈÇÊǺÊË»Ì×˾‘ǽǺɾÆÁ×ù;† ½ÉÇ ÁÄÁ ½É̼ÁÅ ƹÌÐÆÔÅ ÃÇÄľÃËÁ»ÇÅ 

™¸Ã¸ÎÂÀÁš¬Ã¹ÀÊÇÐ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

Èǽº¾ÉÌË ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇƆ ÆÔ ÊÇ»¾Ë Á ºÄ¹¼Ç¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÇÈÈÇƾƆ ËÇ» ½ÄØ À¹ÒÁËÔ »¾½ÌÒÌ× Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ× Èǽ¼ÇËÇ»ØË Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÅÁÅÇ ÊǺÊË»¾ÆÆǽÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ƾǺÎǽÁÅÔ½ÄØ À¹ÒÁËÔ ˾ÃÊË»ÔÊËÌÈľÆÁØ ÇË»¾ËÔÇÈÈdž ƾÆ˹ÅÁ½É Á˽ §È¾É¹ÏÁØ ÈÇ ÈÇÄÌоÆÁ× ÌБÆÇ Ê˾† ȾÆÁ »ÃÄ×й¾Ë Êľ½Ì×ÒÁ¾ Ê˹ËÕÁ À¹ËɹË ˾ÃÊ˽ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ˾ÃÊ˹»ËÇɾ;ɹ˹½Áʆ ʾÉ˹ÏÁÁ ÁÆǼ½¹ÖËÁ½»¾ÈÇÀÁÏÁÁǺӾ½Á† ÆØ×ËÊØ ˾ÃÊË Ê˹˾ ÁÁÄÁ ÅÇÆǼɹÍÁ „ÈÉÇ˹ÄÃÁ»¹ÆÁ¾”Ê˹˾ÂÁÅÇÆǼɹÍÁ½ÄØ È̺ÄÁùÏÁÁ Èǽ¼ÇËǻù ÇËÀԻǻ ƹ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁ× Èǽ¼ÇËǻù ÇËÀԻǻ ƹ ¹»ËÇɾ† ;ɹË ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ ÌйÊËÁØ ÇÈÈÇƾÆËÇ» Á »¾½ÌҾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ Ǻ¾† ÊȾоÆÁ¾ ÊÈɹ»ÇÃ Ç »Æ¾½É¾ÆÁÁ ɾÀÌÄÕ˹† ËÇ»½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÇÂɹºÇËÔǺ¾ÊȾоÆÁ¾ ʽ¹ÐÁùƽÁ½¹ËÊÃǼÇÅÁÆÁÅÌŹ ƾžÆՆ ѾËɑÎǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔÎÖÃÀ¹Å¾ÆÇ» ¹ÁÆǼ½¹ ¾Ò‘ ɹÀÆÇǺɹÀÆÔ¾ À¹Ð‘ËÔ Á ɾ;ɹËÔ Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ „º¹ÉιËÆÇ” À¹ÒÁËÔ ƹ ÌБ† ÆÇÅ ÊÇ»¾Ë¾ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆǾ ¼ÇÄÇÊÇ»¹ÆÁ¾ Á ƾ½ÇÈÌÒ¾ÆÁ¾ ÄÁÑÆÁÎ »ÇÈÉÇÊÇ» à ÊÇÁʆ ù˾Ä× º¹ÆþË ÈÇÊľ ÌÊȾÑÆÇ À¹ÒÁËÔ ÈǽÊËɹÎǻù Á ÄǺºÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉÇÎÇ¿½¾† ÆÁؽÁÊʾÉ˹ÏÁÁ»›™£ ½É ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ  „¨É¾½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ ›ÔÊѾ ¹Ë˾Ê˹ÏÁ† ÇÆÆÇ ÃÇÅÁÊÊÁÁ ›™£ ¥ÁιÁÄ £ÁÉÈÁІ ÆÁÃÇ»Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë»»¾ÊËÁÈɾÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ÈÇ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇ ÁÄÁ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÄÁÆÁÁ ½Äع»ËÇÉÇ»ÁÀ¹Ã¹ÀÐÁÃÇ»˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÔÎ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÁÇƼÂÃÖϔ  „žÊÄÁ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ÉÔÆþ ˹à ƹÀԆ »¹¾ÅÔÎ „¼ÀÉɽÈʸÎÀÁ ÇƼ ÂÃÖϔ ËÇ » Èdž Êľ½ÆÁ¾ÈÇļǽ¹ÇÆȾɾ¿Á»¹¾ËƹÊËÇØÒÁ Ñû¹Ä”  „£¹Æ½Á½¹ËÊÃÁ¾ Á ½ÇÃËÇÉÊÃÁ¾ ¼ÀɆ ɽÈʸÎÀÀ ÇƼ ÂÃÖÏ Ê ¼¹É¹ÆËÁ¾Â À¹ÒÁËÔ XXX SV œÈ˾½Éʺ½ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊtËÇ¿¾ ÐËÇ Á¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÊÅ Ÿ¸Ä¸¿¸ÅŸ×¼ÀÉɽÈʸÎÀ×tËÇ¿¾ ÐËÇ Á¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅŸ×¼ÀÉɽÈʸÎÀ× ÊÅ  ¹ À¹Ã¹ÀÆÔ¾ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ » ©ÇÊÊÁÁ ̼ÉÇ¿¹×Ë Ë×ÉÕÅǪ¹ÂË„£ÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËOFU”¹Èɾ† OFU”¹Èɾ† ”¹Èɾ† ÄØ 63- IUUQLPSSFTQPOEFOUOFU XPSME ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ  «¹Å¿¾ ©¾ÃĹÅÆǾǺÓػľÆÁ¾ƹʹÂ˾„¸Æ½¾Ãʔ
¨™ªÃǺÄÁÃÇ»š¡ ¦žª¦™¡ªªž©«™¯¡¸®›«ž©¥¡¦™®¡¨§¦¸«¡¸®

Ÿ¸Ä¸¿¸ÅÅÓÁ ÆÇÇÆŽÅÊ t ËÇ ¿¾ ÐËÇ Á ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÊÅ Ÿ¸Â¸¿Å¸×¼ÀÉɽÈʸÎÀ×t½ÁÊʾÉ˹ÏÁØ ƹÈÁʹÆƹØÁÊÈÇÄÆÁ˾ľÅÁÄÁÁÊÈÇÄÆÁ˾† ÄØÅÁ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ ÁÄÁ ÇÈÇÊɾ½Ç»¹Æ† ÆÇƹÆØËÔÅÁÀ¹Ã¹ÀÐÁÃÇņÊÇÁÊù˾ľŠÃdž ËÇÉÔ»Խ¹‘ËÈÇÄÌоÆÆÔÂ˹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÐÌ¿Ç ËÉ̽ À¹ ʻǠÊǺÊË»¾ÆÆÔÂ Ê ϾÄÕ× ÈÇÄÌоÆÁØÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁùƽÁ½¹Ë¹ÁÄÁ ½ÇÃËÇɹƹÌà ¥Ç¿ÆÇ ÈÉÁ»¾ÊËÁ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÁ† ÀƹÃÁ ºÁǼɹÍÁÁ Á ÄÁÐÆÇÊËÁ À¹Ã¹ÀÐÁù† ÊÇÁÊù˾ÄØ ÃÇËÇÉÔ¾ ÌùÀÔ»¹×Ë ƹ »ÔÊdž ÃÌ×»¾ÉÇØËÆÇÊËÕËÇ¼Ç ÐËÇÀ¹ÒÁґÆƹØÁÅ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁØtÀ¹Ã¹ÀƹØ ª ÅÇžÆ˹ ÌË»¾É¿½¾ÆÁØ ˾ÅÔ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁÁ ½Ç ¾‘ À¹ÒÁËÔ ÈÉÇÑÄÇ ƾÅÆǼÇ »É¾Å¾ÆÁ ¼Ç½†ÈÇÄËÇɹÁÄÁ½¹¿¾žÆÕѾ  ¦¾À¹½ÇļÇ Ⱦɾ½ À¹ÒÁËÇ À¹ÄÈÇÅ ºÔÄÁ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÔ ÍÇÉŹÄÕÆÇ ƾǺÎdž ½ÁÅÔ¾½ÄØÀ¹ÒÁËÔɹºÇËÔ ¹ÈÇÊľÀ¹ÒÁËÔ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ „ÌБÆÔ” ÌËɹËÁÄ ÁÆ˾ɾÊ Ã ƹÌÐÆÇÅÌË»ÇÉоÊË»ÌÁºÇľ¾ÆÁо¼ÇƾÈ̆ ºÄÁÃ̾Ë ªÇÁÊù˾ÄÕ Ⱦɾ½ À¹ÒÁËÇ À¹ÆÁŹÄ »ÔÊÇÃÁÂÈÇÊËÁ ÁÄÁ ÁžÄ»ÔÊÇÃÁ½ÇÎǽ ľ¼¹ÄÕÆÔÂÁÄÁƾľ¼¹ÄÕÆÔ  §ÊÆǻƹؽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÃÇËÇÉÇÂÀ¹† ÆÁŹÄÊØ ÊÇÁÊù˾ÄÕ Ⱦɾ½ À¹ÒÁËÇ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁÁ ƾ ½ÇÈÌÊùĹ ̾½ÁƾÆÁØ Lj ÆÁŹĹ ÅÆǼÇ »É¾Å¾ÆÁ ɹºÇÐÁ ½¾ÆÕ ÈÇ tйÊÇ» ËɾºÇ»¹Ä¹ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÂÃÇƆ ϾÆËɹÏÁÁƹÊÄÌ¿¾ºÆÔλÇÈÉÇʹÎÁºÇÄՆ ÑÇÂʹÅÇÇ˽¹ÐÁ ÁÊʾÉ˹ÏÁØ À¹ÒÁҾƹ ÈÇ ¼ÌŹÆÁ† ˹ÉÆÇÂƹÌÐÆÇÂÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁ ×ÉÁ½Áо† ÊÃÇ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ÈÇÄÁËÇÄǼÁоÊÃÇÂÁ ˽ À¹Ã¹ÀÆÔ¾ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ÈÇ ¾Ê˾ÊË»¾Æ† ÆÔÅ ƹÌùÅ »ÊËɾй×ËÊØ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ɾ¿¾ ˾Å ƾ žƾ¾ »ÊËɾй×ËÊØ Á ÐÁÊÄÇ ÁÎɹÊË‘Ë ªÍ¾É¹ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ» Á¿ÁÀƾÆÆÔÂÇÈÔË„ÌБÆǼǔÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÇËÄÁй×ËÊØ ÇË Èɾ½Å¾Ë¹ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆdž ¼ÇÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ¬ÀÇÊËÕ ÃÉ̼ÇÀÇɹ „ÌБÆǼǔ ɹʆ ÎÇ¿¹Ø Ê˾ɾÇËÁÈÆÇÊËÕ ¾¼Ç ÅÔÑľÆÁØ ƾÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ƹ ½ÇÄ¿ÆÇÅ ÌÉǻƾ Èǽ† ½¾É¿Á»¹ËÕº¾Ê¾½ÌÈÇÈɾ½Å¾ËÌÈÉÇ»¾½‘Ɔ ÆǼÇ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ÁÄÁ ºÄÁÀÃÁÅ Ã ƾÅÌ »ÇÈÉÇʹÅ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ

 „cÖÃÊȾÉËÔ ÇËžй×Ë ÊËɾÅÁ˾ÄՆ ÆÔÂÉÇÊËÉÔÆù¿¸Â¸¿ÅÓͼÀÉɽÈʸÎÀÁ”  „¨Ç ÊÄÇ»¹Å ÖÃÊȾÉËÇ» ÈÉǺľŹ ¿¸Â¸¿ÅÓÍ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÁ ÊËÇÁË ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÇÊËÉÇctÇËǺҾ¼ÇÃÇÄÁоÊË»¹ À¹ÒÁÒ¹¾ÅÔλ¼Ç½½ÁÊʾÉ˹ÏÁÂtÖËÇɹ† ºÇËÔ ƹÈÁʹÆÆÔ¾À¹½¾ÆÕ¼Á” „¦¹ÁºÇÄÕѾ¾»ÇÀÅÌÒ¾ÆÁ¾›™£»Ô† ÀÔ»¹×Ë ùà ɹÀ ƾ ÊÈÁʹÆÆÔ¾ ¹ ¿¸Â¸¿ÅÓ½ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ ƹÈÁʹÆÆÔ¾ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄØÅÁ ƹÆØËÔÅÁ À¹Ã¹ÀÐÁÃÇÅ t ÊÇÁÊù˾ľÅ ƹ† ÌÐÆÇÂÊ˾ȾÆÁ” ÅʽÈŽÊÏÀÂtËÇ¿¾ ÐËÇÁÌËÌÃÆ»ÆÅ ÊÅ ¶ËÁÅ ÊÁÆÇÆÁÅÇÅ ÈǽБÉÃÁ»¹¾ËÊØ ÊÈÇÊǺÈÇÄÌоÆÁØ˾ÃÊ˹ÁÁÆÔÎŹ˾ÉÁ¹† ÄÇ»ʽÍÅÀϽÉÂÀÄÇÀɸʽýÄ ÊÅ ¢ËÇýÅŸ× ¼ÀÉɽÈʸÎÀ× ËÇ ¿¾ ÐËÇ „ÇÆÂËÇŸ× ¼ÀÉɽÈʸÎÀה t ɹÀÆÇ»Á½† ÆÇÊËÕ ¿¸Â¸¿ÅÆÁ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ ÊÅ ÃǼ½¹ À¹Ã¹ÀÇÈĹÐÁ»¹¾ËÊؽ¾ÆÕ¼¹ÅÁ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „¨ÉÁÆÁŹËÕɾѾÆÁ¾ÇËÇÅ Ø»Äؾˆ ÊØ ÄÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁØ ÂËÇýÅÅÆÁ ÁÄÁ ¿¾ ÖËÇ ɾÀÌÄÕ˹ËƹÌÐÆÇÂɹºÇËÔ½ÁÊʾÉ˹Æ˹ ÈÇ À¹ÅÔÊÄÌ£ÁÉÈÁÐÆÁÃÇ»¹ ½ÇÄ¿ÆÔÖÃÊȾɈ ÆÔ¾ÊÇ»¾ËÔ¨ÉÁБŠÈÇÊÄÇ»¹Å¹Ã¹½¾ÅÁù ÖËÁÊÇ»¾ËÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÌÊËÇÂÐÁ»Ôý¹»† ľÆÁ×ÁÀ»Æ¾” „šÇÉÕºÌÊÇÆÂËÇÅÓÄÀ¼ÀÉɽÈʸÎÀ׆ ÄÀ ƹйĹ ›ÔÊѹØ ¹Ë˾Ê˹ÏÁÇÆƹØ Ãdž ÅÁÊÊÁØ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ¹Ã¹½¾ÅÁÁ ƹÌà c ƹÌÐÆǾÊÇǺҾÊË»ÇÁÌÀÃÁ¾ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ºÌ½ÌË ÇϾÆÁ»¹ËÕ Á ÈÉÇÊŹËÉÁ»¹ËÕ ÖËÁ ɹ† ºÇËÔpÈǽÄÌÈÇÂq” ©ÀĸÂÀÅœÇÃËÇɹƾ»Á½ÁÅǼÇÍÉÇÆ˹¨ÇІ ËÁ ËɾËÕ À¹ÒÁґÆÆÔÎ » ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ½ÁÊʾÉ˹† ÏÁ ƹÈÁʹƹ À¹ ½¾ÆÕ¼Á ¦¾À¹»ÁÊÁŹØ ¼¹À¾Ë¹ t tŹÉ˹  ¹À¹Ã¹ÀÆÔ¾½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ»©ÇÊÊÁÁ̼ÉÇ¿¹×Ë Ë×ÉÕÅǪ¹ÂË„£ÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËOFU”¹Èɾ† OFU”¹Èɾ† ”¹Èɾ† ÄØ 63- IUUQLPSSFTQPOEFOUOFU XPSME ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ  ¥ÆÁÅÔ½ÇÃËÇÉ ¹ÇÐÆÔÂÃÉ̼ÄÔÂÊËÇÄÁ׆ ÄØ ¼ 63- IUUQPSBOHFTUSGSV DMJFOUOFXTBTQ Y PC@OPQSJOU ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ   ¹À¹Ã¹ÀÆÔ¾½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ»©ÇÊÊÁÁ̼ÉÇ¿¹×Ë Ë×ÉÕÅǪ¹ÂË„£ÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËOFU”¹Èɾ† OFU”¹Èɾ† ”¹Èɾ† ÄØ 63- IUUQLPSSFTQPOEFOUOFUXPSME ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ

 ¦¹ÌÐÆǾÊÇǺҾÊ˻Ǻ̽¾ËÁÀÌйËÕ½ÁÊʾÉ˹† ÏÁÁ„ÈǽÄÌÈÇ”ª¹ÂË©ÇÊÊÁÂÊÃǹù½¾ÅÁÁƹÌà Á×Æؼǽ¹63-XXXSBTSVOFXTTIPXOFXT BTQY JECB†F††BF†DGBE ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ 

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

£ÀÇƺÓÁ ÆÇÇÆŽÅÊ t ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ » ½»ÌÎ ÀƹоÆÁØÎ ùà ÊÁÆÇÆÁÅ »Ôɹ¿¾ÆÁØ ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÊÅ Á½ÄØǺdž ÀƹоÆÁØ ÇÈÈÇƾÆ˹ ƾ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌ×Ò¾† ¼ÇÊØ » Èɾ½Å¾Ë¾ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ¨ÇÊľ½Æ¾¾ ÅÇ¿¾Ë ÁžËÕ ɹÀÆÔ¾ ÈÉÁÐÁÆÔ ÇÈÈÇƾÆË Áž¾Ë½É̼Ì×ÊȾÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁ× »ÇǺҾ½¹»† ÆÇ ÇËÇёÄ ÇË ƹÌÐÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÄÁºÇ ÆÁÃǼ½¹ ƾ ºÔÄ ʾÉՑÀÆÔÅ ÌБÆÔÅ t ƹ† ÈÉÁÅ¾É Ø»ÄؾËÊØ ǺĹ½¹Ë¾Ä¾Å ÂËÇýÅÅÆÁ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ ÊÅ ¨ÉÁžÉÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ„›Ð¾É¹ǺҹÄÊØ ÊƹÌÐÉÌÃÇÅ ÇÆÊÇǺÒÁÄ ÐËÇÊØÆ»¹ÉØÊľ† ½Ì×Ò¾¼Ç ¼Ç½¹ ›™£ »»Ç½ÁË ÆÇ»Ì× ÆÇÉÅÌ ØÃǺÔÖÃÊȾÉËÆÔ¾ÊÇ»¾ËÔ£ÇÅÁÊÊÁÁºÌ½ÌË ʹÅÁ ƹÀƹйËÕ ɾÃÇžƽǻ¹ËÕ ªÇ»¾Ë¹Å ÇÈÈÇƾÆËÇ» ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ùà ÇÆ »ÔɹÀÁĆ ÊØ pÊÄÁÑÃÇÅ ÅÆǼÇ ÃÀÇƺÓÍ ÆÇÇÆŽÅÊƺ ɹÀ»¾ÄÇÊÕq”

˹ÃÁÅ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÅ ùÃǻǾ Ø»ÄؾË Ê˹† ËÁÊËÁùÀ¹ÒÁËÁ»ÑÁÎÊØÊÇÁÊù˾ľÂ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ  „› ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ¹Ã¹½¾ÅÁÁ ƹÌà ÊÐÁ† ˹×Ë ¾ÊÄÁ ÐÁÊÄÇ ŸÉÊÆ×ÑÀÍ ¼ÆÂÊÆÈƺ À ¸żÀ¼¸ÊƺŸË Á½ÌÒÁÎɹºÇ˹ËÕ»ƹÌІ ÆÌ×Ê;ÉÌƾ»ÇÀɹÊË‘Ë ÉÇÊÊÁÂÊùØƹÌù ÈÇƾʑË ʾÉՑÀÆÔ ÌÉÇÆ ÁÊÈÉÇÈÇÉÏÁØ ž¿½Ì ¼ÌŹÆÁ˹ÉÆÔÅÁ Á ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÔÅÁ ƹÌùÅÁÁ»Ê¾ÇºÒ¹ØÃÇÅžÉÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁØt ÖËÇ ¼Ä¹»ÆÔ¾ ÈÉǺľÅÔ ÊǻɾžÆÆÇ ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÇÂƹÌÃÁ”  „ª¾ÂÐ¹Ê Ê̽Ø ÈÇ »Ê¾ÅÌ pÃÇÆËɹÈ ƹØq ÊÁÊ˾Ź ƹ ŹÉѾ Á ÆÁÃǼÇ ̽Á»ÁËÕ Ì¿¾ƾÅÇ¿¾Ë™ÀƹÐÁË ÍÇÉÅÁÉ̾ËÊØ̺¾¿† ½¾ÆÁ¾ ÐËǻʾÊÁ¾»ÈÇÉؽþ»¾Ò¾Â”

¥¸ÉÊÆ×ÑÀÁ¼ÆÂÊÆÈ ¸żÀ¼¸Ê ŸËÂt оÄÇ»¾Ã ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ ÄÁІ ÆÇÅÌ ËÉ̽Ì Á ˹ĹÆËÌ Èǽ¼ÇËÇ»Á»ÑÁ Á À¹ÒÁËÁ»ÑÁ ½ÇÃËÇÉÊÃÌ× ùƽÁ½¹ËÊÃÌ× ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× °ÁÊÄÇ ˹ĹÆËÄÁ»ÔÎ Ä×½¾Â ÊÃÄÇÆÆÔÎ ÃƹÌÐÆǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ËɾºÌ×Ò¾ÂÊǻdž ÃÌÈÆÇÊËÁ ɾ½ÃÇ »ÊËɾй×ÒÁÎÊØ ùоÊË» » оÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ ÈÇÈÌÄØÏÁÁ »¾ÊÕŹ Ǽɹ† ÆÁоÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ ÃÇÄÁоÊË»Ç ƹÊËÇØÒÁÎ ½ÇÃËÇÉÇ»ƹÌûÈÉÁÆÏÁȾƾÅÇ¿¾ËºÔËÕ

¥½»È t ͹ÃËÁоÊÃÁ ¹»ËÇÉ ÁÊÈÇÄÆÁ† ˾ÄÕ ¿¸Â¸¿ÅÆÁ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ ÊÅ ¶ËÇ ÊÄÇ»Ç »¾ÉÇØËÆÇ Ê˹ÄÇ ÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ËÕÊØ ÈÇ ¹Æ¹ÄǼÁÁ Ê ºÇľ¾ ÁÀ»¾ÊËÆÔÅ »Ôɹ¿¾ÆÁ¾Å „ÄÁ˾ɹËÌÉÆÔ ƾ¼É” Êdž ÃɹґÆÆÔ »¹ÉÁ¹ÆË t „ƾ¼É” ÃÇËÇÉǾ ÇÀƹй¾Ë ÊÎǽÆǾ ػľÆÁ¾ » ÊǻɾžÆÆÇ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÂÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÇÂÄÁ˾ɹËÌɾ ¥½»ÈÓ ÅǼÌË »ÔÊËÌȹËÕ » ùоÊË»¾ ˹† ÃÇ»ÔÎÈÇÊÄÌй×ÁÄÁƹɾ¼ÌÄØÉÆÇÂÇÊÆdž »¾ Ê˹»ØƹÈÁʹÆÁ¾½ÁÊʾÉ˹ÏÁÂƹÈÇËÇà Èɾ»É¹Ò¹Ø ½¹ÆÆÔ »Á½ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ » ½Ç»ÇÄÕÆdž˹ÃÁÈÉÁºÔÄÕÆÔºÁÀƾÊ›Èdž Êľ½Æ¾Å ÊÄÌй¾ ÇÆÁ ɹºÇ˹×Ë ¹»ËÇÆÇÅÆÇ ÁÄÁ Çɼ¹ÆÁÀÌ×ËÊØ » ¼ÉÌÈÈÔ ƾɾ½ÃÇ t Ê ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ÅÉǾ ¦¹ÁºÇľ¾ ËÁÈÁÐÆÔ Êľ½Ì×ÒÁ¾ ÊÁ† Ë̹ÏÁÁ › ÉÇÄÁ „ƾ¼ÉÇ»” »ÔÊËÌȹ×Ë ÈǽÐÁ† ƑÆÆÔ¾ ÊÇÁÊù˾ÄØ ¾ÊÄÁ ÁÎ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÀ»ÇÄؾËÈÁʹËÕƹÌÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ÌÊÇÁʆ ù˾ÄØ À¹ÆÁŹ×Ò¾¼Ç½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ»ÔÊÇÃÁ ÈÇÊË » Çɼ¹Æ¹Î ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ »Ä¹ÊËÁ ÁÄÁ»ºÁÀƾʆÊËÉÌÃËÌɾ ÈÇÐËÁ»Ê¾¼½¹ƹ† ½ÌËÊØ Ë»ÇÉоÊÃǼÇ ÊÃĹ½¹ ÈǽÐÁƑÆÆÔ¾ À¹Ð¹ÊËÌ×Áž×ÒÁ¾ÌБÆÌ×Ê˾ȾÆÕƾɾ½† ÃÇÁÎÊȾÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÁƹÌÐÆÔ¾ÁÆ˾ɾÊÔ Èɾ½ÇÈɾ½¾ÄØ×ËƹÌÐÆÌ×ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÕÁ

 ­ÇÉÌÅ ¹ÊÈÁɹÆËÇ» ;»É¹ÄØ ¼ 63- XXXSBOUVSVWJFXQIQ DPOUFOUWJFX ½¹Ë¹Ǻ† ɹҾÆÁØ  Ä½ÃÔ׎ÅÂƘ¬Ã¹ÀÊÇÐt$  ¥ÆÁÅÔ ½ÇÃËÇÉ ¹ÇÐÆÔ ÃÉ̼ÄÔ ÊËÇÄ Á×ÄØ ¼Ç½¹ 63- IUUQPSBOHFTUSGSVDMJFOU OFXTBTQY PC@OPQSJOU ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ 

 ¦¹ÌÐÆǾÊÇǺҾÊ˻Ǻ̽¾ËÁÀÌйËÕ½ÁÊʾÉ˹† ÏÁÁ„ÈǽÄÌÈÇ”ª¹ÂË©ÇÊÊÁÂÊÃǹù½¾ÅÁÁƹÌà Á×Æؼǽ¹63-XXXSBTSVOFXTTIPXOFXT BTQY JECB†F††BF†DGBE ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ  §½ÊÈƺÉÂÀÁš£¹ÃÇËÄÁÐÁËÕƹÊËÇØÒ¾¼Ç½ÇÆ ËÇɹ ÇË ͹ÄÕÑÁ»Ç¼Ç ¦¹Ìù Á ¿ÁÀÆÕ t t ’

¤ÅÀÄÓÁ ¼ÆÂÊÆÈ t оÄÇ»¾Ã Áž×ÒÁ ÌБÆÌ×Ê˾ȾÆÕ½ÇÃËÇɹƹÌà ÆÇ͹ÃËÁо† ÊÃÁ ÁÅ ƾ Ø»ÄØ×ÒÁÂÊØ ˹à ùà À¹ÒÁËÁÄ ÇÆÂËÇÅËÖ ÁÄÁ ÊËÌÊƺËÖ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÖ ÊÅ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ  „§½Æ¹ÃÇ оÊËÇÄ׺Á»Ô¾ Á ÇÊǺÇ ƹ† ÊËÔÉÆÔ¾¼É¹¿½¹Æ¾ ÊƹÌÃÇÂÆÁùÃƾʻ؆ À¹ÆÆÔ¾ »Ê‘ɹ»ÆÇƹÎǽØËÊ»ÇÁÇËÅÔÐÃÁÁ ÎǽԔ  „¡ÆÔÅÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØËÕ ÈĹ¼Á¹ËÇɹÅÁ„ÄÅÀÄÓļÆÂÊÆȸĔÅÇ¿¾Ë ËÇÄÕÃÇʹÅÇƹÌÐÆǾÊÇǺҾÊË»Ç ”

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™
¨™ªÃǺÄÁÃÇ»š¡ ¦žª¦™¡ªªž©«™¯¡¸®›«ž©¥¡¦™®¡¨§¦¸«¡¸®

˾Å̺̽ÌҾ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁºÇÊʹ ¦¹ÈÉÁ† Å¾É »Îǽ¾ʺÇɹÖÅÈÁÉÁоÊÃǼÇŹ˾ÉÁ¹† Ĺ½ÄØƹÊËÇØÒ¾ÂɹºÇËÔƹÌÊÄÇ»ÁØιÆdž ÆÁÅÆÇÊËÁɾÊÈÇƽ¾ÆËÊÇǺÒÁÄ ÃÈÉÁžÉÌ ÐËÇ ºÔ»ÑÁ ƹйÄÕÆÁà ǽÆǼÇ ÁÀ ¬› ÈÇÊľÇËÊ˹»ÃÁÈÉÁÆØËÔÂƹ»ÔÊÇÃÁÂÈÇÊË »¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ×ǺĹÊËÁ Ê»¾½ÇŹ¼Ìº¾É† ƹËÇɹƹºÁɹ¾Ë»ÈǽÐÁƑÆÆÔ¾ÅÌÇ˽¾Ä ºÔ»ÑÁÎ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ» Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ÆÔÎÇɼ¹ÆÇ»ÊÌБÆÔÅÁÊ˾ȾÆØÅÁ ÐËǺÔ ÇÆÁÈǽ¼ÇËÇ»ÁÄÁ½ÄØÖËǼǼ¾Æ¾É¹Ä¹»Lj Ê˹»Ã¾½ÇÃËÇÉÊÃÌ×½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× ¥½»ÈÆÄØ»ÄؾËÊØƹÌÐÆÔÂÉÌÃǻǽÁ† ˾ÄÕÊÇÁÊù˾ÄØž¿½ÌÆÁÅÁÀ¹ÃÄ×й¾ËÊØ ƾ¼Ä¹ÊÆÔ ÃÇÆËɹÃË ÊǼĹÊÆÇ ÃÇËÇÉÇÅÌ ÊÇÁÊù˾ÄÕ »ÔÈĹÐÁ»¹¾Ë ƾÃÌ× ÊÌÅÅÌ ½¾† ƾ¼ ùà Èɹ»ÁÄÇ » ƹйľ ¹»¹ÆÊ ¹ ÈÇÊľ ƹÈÁʹÆÁØ ɹºÇËÔ ÁÄÁ ÈÇÊľ ¾‘ À¹ÒÁËÔ t ÇÊ˹ÄÕÆǾ ¹ ƹÌÐÆÔ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ À¹ ʻǾ¼Ç ÌоÆÁù ÈÁѾË ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× Çù† ÀÔ»¹¾Ë ɹÀÄÁÐÆǾ Êǽ¾ÂÊË»Á¾ » Ê»ØÀÁ Ê ¾‘ À¹ÒÁËÇ ùûÎǽØÒ¾¾»ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁƹ† ÌÐÆǼÇÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ ˹ÃÁ»ÔÎǽØÒ¾¾À¹ ÁÎɹÅÃÁ  ¥½»È¸ÄÀ Ê˹ÆÇ»ØËÊØ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ Ðľ† ÆÔ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆǼÇÊÇ»¾Ë¹ »ËÇÅÐÁÊľ ʾÃɾ˹ÉÕÊÇ»¾Ë¹ ÃÇÅÈÁÄÁÉÌ×ÒÁ¾ÆǻԾ ɹºÇËÔ ÁÀ Ì¿¾ ÈÉÇѾ½ÑÁÎ À¹ÒÁËÌ ¹ ËÇ Á ÈÉǽ¹×ÒÁ¾ÇËÃÄÇƑÆÆÔ¾Èǽƹ½ÌŹÆÆԆ ÅÁ Èɾ½ÄǼ¹ÅÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ¨ÇÉÇ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁÁÊÇÀ½¹×ËÊØƹÇÊÆÇ»¾ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ½ÇºÉÇËÆÔÎ ½ÁÈÄÇÅÆÔÎ ɹºÇË ÊË̽¾ÆËÇ» ÊÎǽÆÇÂ˾ŹËÁÃÁ ›ÉÇÄÁŽ»È¸»ÔÊËÌȹ¾ËÄÁÏÇ ¼ÉÌÈȹ ÄÁÏ ɾ¼ÌÄØÉÆÇÇùÀÔ»¹×Ò¾¾˹ÃÁ¾ÌÊÄ̆ ¼Á¨Ç½ÇºÆǼÇŽ»È¸ǺÔÐÆÇÈǽÔÊÃÁ»¹×Ë ÈÇ ɾÃÇžƽ¹ÏÁØÅ ˾Π ÃËÇ Ì¿¾ ÈÇÄÌйÄ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ ÌÊÄ̼Á ÆÇ »Ê‘ йҾ Ǻ ÖËÇÅ ½¹‘ËÊØ ÇËÃÉÔ˹Ø ɾÃĹŹ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç » ¡Æ˾Éƾ˾ › ÈÇÊľ½Æ¾Å ÊÄÌй¾ ½ÄØ ÊÇÁÊù˾Ä؆À¹Ã¹ÀÐÁù »ÔÊÇù »¾ÉÇ؈ ÆÇÊËÕ ÇùÀ¹ËÕÊØ ¿¾É˻ǠÅÇѾÆÆÁоÊË»¹ ¨ÁùÆËÆÇÊËÕ » ËÇÅ ÐËÇ ÈÇÊËɹ½¹»ÑÁ »Éؽ ÄÁ ɾÑÁËÊØ ǺɹËÁËÕÊØ À¹ ÈÇÅÇÒÕ× »Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾Çɼ¹ÆÔ ÈÇËÇÅÌÐËÇ ºÌ½¾ËËÉ̽ÆÇǺÓØÊÆÁËÕ À¹ùÃÌׄÌÊÄ̼̔ Êƾ¼Ç»ÀØÄÁ½¾ÆÕ¼Á ÆÇ„ÌÊÄ̼̔ƾÇùÀ¹† ÄÁ ›Å¾Ê˾ Ê ˾Å ËǼ½¹ »ÇÀɹÊ˹¾Ë »¾ÉÇ؈ ÆÇÊËÕ ÈÇÁÊù À¹ÒÁËÔ » ɹÅùÎ „˾ƾ»Ç” ×ÊËÁÏÁÁ 

©ÂƹÃÀÂƺ§˜¡ÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ÊÈÇÉÔÁÃÉÁ† ÅÁƹÄ»ÊǻɾžÆÆÇ©ÇÊÊÁÁ¥¾ÄÇ 

 ©¹ÊÈÉÇÊËɹƾƹ ÊξŹ ÃǼ½¹ ǽÁƆ ½»¹ ½ÁÊȾËоɹ ½¹×Ë ɾÃĹÅÌ ÌÊÄ̼ ÈÇ Èǽ¼ÇËǻþ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ Á ½Ç»¾½¾ÆÁ× ÖËǼÇ ÈÉǽÌÃ˹ ½Ç ÁÊÃÇÅǼÇ ɾÀÌÄÕ˹˹ ÈÉǻǽØË ȾɻÇƹйÄÕÆǾ ÊǺ¾Ê¾½Ç»¹ÆÁ¾ Ê ÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔÅ ÃÄÁ¾ÆËÇÅ ÇËʾÁ»¹×Ë ÆÊÄÆÈÆ¿Âƺ ÊÅ ʻǽØË Ê ÁÊÈÇÄÆÁ˾ľŠ ÌйÊË»Ì×Ë»ÈǽÈÁʹÆÁÁ½Ç¼Ç»Çɹ ¹À¹Ë¾Å ÈÇÄÌй×Ë Ê»Ç× ½ÇÄ× ÈÇ žɾ ÇÈĹËÔ ÁÄÁ ɹÀÇŝÇÄØÅÇ¿¾ËÃÇľº¹ËÕÊØÇË½Ç ÁºÇľ¾›ÖËÇÅÊÄÌй¾ÄÁÏÇ »ÔÊËÌȹ׆ Ò¾¾»ÉÇÄÁŽ»È¸ »ÈÇÄÆÇžɾÇÈɹ»½Ô† »¹¾ËʻǑÈÉÇÀ»ÁÒ¾ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „žÊÄÁÌÊÇÁÊù˾ÄØƾ˻ɾžÆÁÁÄÁ ÊÈÇÊǺÆÇÊ˾  ÆÇ ¾ÊËÕ ½¾ÆÕ¼Á ÇÆ º¾À ÇÊdž ºÔÎÈÉǺľÅÅÇ¿¾ËƹÂËÁʾº¾pŽ»È¸qÁÀ º¾½Æǹù½¾ÅÁоÊÃÇÂÊɾ½Ô”  „©¾¼ÁÇƹÄÕÆǾ ƹйÄÕÊË»Ç йÊ˾ÆՆ ÃÇ À¹ÒÁÒ¹¾ËÊØ » ¥ÇÊû¾ ÐËǺ ÈÇËÇÅ ƾ Ǻ»ÁÆÁÄÁ » ƹÃÄÇƾ p¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇ »¾ÉËÁùÄÁq ›Å¾Ê˾ Ê ÊÇÁÊù˾ľÅ ÈÉÁ¾À† ¿¹×Ë Á pŽ»ÈÓq ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÊǺÇ ƾ ÊÃÉԆ »¹ØʻǾÂÉÇÄÁ»½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë ɾ½ÃÌ× »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈǺԻ¹ËÕ » ÊËÇÄÁϾ ½ÄØ ÈÇÄÌоÆÁØ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ÀƹÆÁ Á ƹ»ÔÃÇ»ƹÈÁʹÆÁؔ  „šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ˹ÃÁÎ ƹйÄÕÆÁÃÇ» ÇоÆÕ½¹¿¾ƾÈÉÇÐÕÀ¹ÁžËÕùƽÁ½¹ËÊÃÌ× Ê˾ȾÆÕª¹ÅÁÇÆÁ ÃÇƾÐÆÇ ƹÈÁʹËÕ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁ× ƾ ÅǼÌË ¡Î ÈÉÁÊËɹÁ»¹×Ë Êdž ÁÊù˾ÄØÅÁ à ùÃÇÅ̆ÆÁºÌ½Õ ŹÊËÁËÇÅÌ ÈÉÇ;ÊÊÇÉÌ ÃÇËÇÉÔÂÁÈÁѾËÁÅ»ǺžÆ ƹ ØÒÁÃÁ Ê ÃÇÆÕØÃÇÅ ½¹ÉÔ ×¼¹ Á Ç˽ÔÎ ƹ»ÀÅÇÉÕ¾™ÈÇÊľÀ¹ÒÁËÔÖËÁÆÇ»ÇÁÊȾ† БÆÆÔ¾ùƽÁ½¹ËÔʾґºÇÄÕÑÁÅÉ»¾ÆÁ¾Å ƹÐÁƹ×˽¹»ÁËÕƹÌÃÌ ÈÉÁ¼Ç»¹ÉÁ»¹Ø„¸ ʹÅ ùƽÁ½¹Ë ƹÌà Ø ƾ ÎÌ¿¾ »¹Ê Àƹ×” ªÅ¾ÑÆÇ ” ¦ÊÄÆÈÆ¿Æ t ÊÇÁÊù˾ÄՆÀ¹Ã¹ÀÐÁÃ Ê ƾ¹½¾Ã»¹ËÆÔÅÈÇ»¾½¾ÆÁ¾Å ÊĹºÇɹÀ»ÁËÔ ÁÆ˾ÄľÃË̹ÄÕÆÇ ƾÊÈÇÊǺÆÔÂÊľ½Ç»¹ËÕ ÊÇ»¾Ë¹Å ÃÇËÇÉÔ¾ ½¹×ËÊØ ¾ÅÌ ½ÄØ ÌÊȾц ÆǼÇÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁػʾÎƾǺÎǽÁÅÔÎÈÉdž  ¥ÆÁÅÔ ½ÇÃËÇÉ ¹ÇÐÆÔ ÃÉ̼ÄÔ ÊËÇÄ Á×Äؼǽ¹63-IUUQPSBOHFTUSGSVDMJFOU OFXTBTQY PC@OPQSJOU ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ   ˜Ã½Âɽ½º  ¨ÌËÁÆÊÃÁ ÈĹ¼Á¹Ë ŸÌÉƹÄ „ ÇÄÇËǤ¾»”t’t ¤¸ÈÀÅÀŸ˜™ªË¾Ð¾ÆÁ¾ǺÊËÇØ˾ÄÕÊË»t¥ 

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

Ͼ½ÌÉ ÁÊÈÇÊǺÆÔÂƹƾÈÉǼÆÇÀÁÉ̾ÅÔ¾ ÈÇÊËÌÈÃÁ ©¾¿¾ ˹à ƹÀÔ»¹×Ë Ðľƹ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁÇÆÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ Ê ƾÈɾ½ÊùÀ̾ÅÔÅ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾Å ÃÇËÇÉÔ ÅÇ¿¾Ë À¹½¹ËÕ ÊÇÁʆ ù˾Ä× ÇÊËÉÔ¾ Á ƾǿÁ½¹ÆÆÔ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ÈÉǼÇÄÇÊÇ»¹ËÕ „ÈÉÇËÁ»” ʹÅ Á ƹÊËÉÇÁËÕ ÈÉÇËÁ»ÊÇÁÊù˾ÄؽÉ̼ÁÎÐľÆÇ»ÊÇ»¾Ë¹ §½È½ÃÀÎƺ¸ t ÈÉÁ‘Å ŹÊÃÁÉÇ»ÃÁ ÈĹ¼Á¹Ë¹ ÃÇËÇÉÔ ÈÉÁžÆØ×Ë ƾ½ÇºÉdž ÊÇ»¾ÊËÆÔ¾ ÊÇÁÊù˾ÄÁ ÃǼ½¹ ÇÆÁ ÄÁÐÆÇ ¼ÇËÇ»ØË Ê»ÇÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ÁÄÁ ƹÆØËÔ¾ ÁÅÁʽÍÅÀϽÉÂÀ½ÇÀɸʽÃÀ ÊÅ ¨ÉÁБÅ» ÈÇÊľ½Æ¾ÅÊÄÌй¾ÖËÇƾɾ½ÃÇÈÉÇÁÊÎǽÁË »Ë¹Âƾ ÇË À¹Ã¹ÀÐÁù†ÊÇÁÊù˾ÄØ ÈÇÊÃÇÄՆ Ã̾ÊÄÁÈÉÁƹÈÁʹÆÁÁ¿¸Â¸¿ÅÆÁ¼ÀÉɽÈʸ† ÎÀÀ ÊÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹Æ ÈĹ¼Á¹Ë ÖËÇ ɾÀÃÇ ÊÆÁ¿¹¾Ë ÃÇÅžÉоÊÃÌ× ÊËÇÁÅÇÊËÕ ˹ÃÇ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ¨ÉÁ‘ÅÀ¹ÃÄ×й¾ËÊØ»ËÇÅ ÐËÇ»½ÁÊʾɆ ˹ÏÁ×»ÃÄ×й¾ËÊØÐÌ¿Ç »ÀØËÔÂÁÀɹºÇ† ËÔÁÆǼǹ»ËÇɹ˾ÃÊË ÃÇËÇÉÔ»Խ¹‘ËÊØ À¹ ÁÀÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎ ÅÔÊľÂ ÊÇÁʆ ù˾ÄØ ¹ÐËǺÔÈĹ¼Á¹ËƾºÔÄÀ¹Å¾Ë¾Æ » ÐÌ¿ÇÅ˾ÃÊ˾À¹Å¾ÆØ×ËÊØÊÄÌ¿¾ºÆÔ¾ÊÄdž »¹ ÇÈÇÉÆÔ¾ÊÄÇ»¹žÆØ×ËÊØƹÊÁÆÇÆÁÅÔ ÁÄÁ žÆؾËÊØ ÈÇÉؽÇà ÊÄÇ» ¾ÊÄÁ ÖËÇ ƾ ÇËɹ¿¹¾ËÊØ ƹ ÊÅÔÊľ ÄÁºÇ ½Çº¹»ÄؾËÊØ ÃÌÊÇÃÍɹÀÔ ÃÇËÇɹØƾʾËÈǽɹÀÌž»¹¾† ÅÔÂÁÀƹйÄÕÆÇÊÅÔÊÄÁ¾‘ÈÉÁÊÌËÊË»Á¾» ˾ÃÊ˾ÈɹÃËÁоÊÃÁÆÁо¼ÇƾžÆؾË ¶ËÇËÈÉÁ‘ÅÁž¾ËÊÎǽÊË»ÇÊÈÉÁ‘ÅÇÅ ϽÄƼ¸Å†ÂÆÃǸ ÊÅ ¦¾É¾½ÃÇ ÇÆÁ ÈÉÁ† žÆØ×ËÊØ»ȹɾ§ËÄÁÐÁ¾»ËÇÅ ÐËÇǽȽ† ÃÀÎƺ¸ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊØ ÈÉÁ À¹ÁÅÊ˻ǻ¹ÆÁÁ ÌÆÁùÄÕÆÔÎ ½¾ÍÁÆÁÏÁ  ÇÈÁʹÆÁ  Ⱦɾ† »Ç½Ç» Á ˽ ˾ ˾ÃÊËÇ» ›ËÇÉÇ ÈÉÁ‘Å ÊÃÉÔ»¹¾ËÀ¹ÁÅÊ˻ǻ¹ÆÁ¾ÐÌ¿ÁÎÁ½¾Â §Æ¼»ÆÊƺýÅÅÓÁ ÆÇÇÆŽÅÊ t ËÇ ¿¾ ÐËÇÁ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÊÅ §Æ¼ÉŽ¾ÅÀ t ÌБÆÔ  » ʻǾ »É¾ÅØ »¾ÊÕŹÁÀ»¾ÊËÆÔ ÆÇÀ¹Ë¾Å»ÊÁÄÌ»ÇÀɹÊ˹ ºÇľÀƾ Á ½É̼ÁÎ ǺÊËÇØ˾ÄÕÊË» ÈɾÃɹ† ËÁ»ÑÁ ¹ÃËÁ»ÆÌ× ƹÌÐÆÌ× ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ 

›ºÌû¹ÄÕÆÇÅÀƹоÆÁÁȾɾÄÁϾ»¹ËÕtȾɾ† ÑÁËÕÐËdžËÇ ʽ¾Ä¹»ÁÀƹÆÃÌÄÁϾ»ÇÂÊËÇÉÇÆÇ ÐËdž ºÔÊÈÉØ˹ËÕÈÇ˾ÉËÌ× »ÔÏ»¾ËÑÌ×ÊËÇÉÇÆÌËùÆÁ ›ºÇľ¾ÑÁÉÇÃÇÅÀƹоÆÁÁtȾɾ½¾Ä¹ËÕ ÁÀžÆÁËÕ ÈÉÁ½¹»¹Ø »Á½ÁÅÇÊËÕ ÆǻǼÇ t ªÅ ¥¹ÄÔ ¹Ã¹½¾† ÅÁоÊÃÁ ÊÄÇ»¹ÉÕ t ¥ ¡ÆÊËÁËÌË ÉÌÊÊÃǼÇ ØÀÔù ™Ã¹½¾ÅÁÁƹÌꪪ©t

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

½¹»ÆÇ ƾ ÈÇØ»ÄØ»ÑÁÂÊØ ƹ À¹Ê¾½¹ÆÁØÎ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔÎÊÇ»¾ËÇ» »ÇÀÅÇ¿Æǽ¹¿¾ ÊÐÁ˹»ÑÁÂÊØ ÌžÉÑÁÅ ƾǿÁ½¹ÆÆÇ Èdž Ø»Á»ÑÁÂÊØ »ÔÀ»¹»ÑÁÂÊØ »ÔÊËÌÈÁËÕ ƾdž ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÅÇÈÈÇƾÆËÇÅ › ÈÉÁÆÏÁȾ ÇÆ ÅÇ¿¾Ë Èǽ½¾É¿¹ËÕ Êdž ÁÊù˾ÄØ ÆÇƹ»ÊØÃÁÂÊÄÌй ÐËǺÔÁÀ† º¾¿¹ËÕ »ÇÀÅÇ¿ÆÔÎ ƾ¼¹ËÁ»ÆÔÎ ÈÇÊľ½† ÊË»Á  À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔ¾ » À¹ÒÁ˾ ÄÁϹ ÊɹÀÌÈÔ˹×ËÊØÇ˻ľÐÕÇƼÉŽ¾ÅÀ¸º¹Æ† þËÇÅ ÃÇËÇÉÔ ǺÔÐÆÇ ƹÐÁƹ¾ËÊØ Ì¿¾ Ⱦɾ½ À¹ÒÁËÇ Á ÈÉǽÇÄ¿¹¾ËÊØ »Ç »É¾ÅØ À¹ÒÁËÔ ̻ľÐÕ º¾Ê¾½Ç ƹ ÊËÇÉÇÆÆÁ¾ ˾ÅÔÁƹùйËÕ¹ÄÃǼÇľÅ §Æ¼È×¼ÏÀÂtËÇ¿¾ ÐËÇÁʽÍÅÀϽÉÂÀÁ ÇÀɸʽÃÔ ÊÅ ¡ÆǼ½¹ƹÈÁʹÆÁ¾½ÁÊʾɆ ˹ÏÁÁ ÁÄÁÅÇÆǼɹÍÁÁ ƹÀ¹Ã¹À½¾ÂÊË»Á† ˾ÄÕÆÇ ÇÍÇÉÅÄؾËÊØ ½Ç¼Ç»ÇÉÇÅ ÈǽÉؽ¹ ž¿½Ì ÊÇÁÊù˾ľÅ Á ʽÍÅÀϽÉÂÀÄ ÇÀɸ† ʽýÄ ÇƼÈ×¼ÏÀÂÆÄ §ÆÂËǟ׼ÀÉɽÈʸÎÀ×tËÇ¿¾ ÐËÇÁ ÂËÇýş׼ÀÉɽÈʸÎÀ× ÊÅ §ÆÂËÇÅÆÁ ¸żÀ¼¸Ê ¼ÆÂÊÆÈ ŸË  t оÄÇ»¾Ã ÈÇÄÌÐÁ»ÑÁ ÌБÆÌ× Ê˾ȾÆÕ ùƽÁ½¹Ë¹ ÁÄÁ ½ÇÃËÇɹ ƹÌà » ɾÀÌÄÕ˹˾ À¹ÒÁËÔÂËÇýÅÅÆÁ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ ÊÅ ÄÁºÇ Èǽ¼ÇËÇ»Á»ÑÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× ʹÅÇÊËÇ؆ ˾ÄÕÆÇ ÆÇ À¹ÒÁËÁ»ÑÁÂÊØ ÄÁÑÕ ºÄ¹¼Ç½¹† ÉØ ÈǽÃÌÈÌ ÄÁÏ »ÄÁØ×ÒÁÎ ƹ ɾÀÌÄÕ˹Ë À¹ÒÁËÔ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ Èǽ¼ÇËǻľÆƹØ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁØ ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻ǻ¹Ä¹ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ Èɾ½ÓØ»ÄؾÅÔÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ Ø»ÄØĹÊÕ ÈĹ¼Á¹ËÇÅ ÁÄÁ ƾ ÁžĹ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ Ædž »ÁÀÆÔ ¹ÃË̹ÄÕÆÇÊËÁ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÇÊËÁ Èdž ÄÌоÆÆÔÎɾÀÌÄÕ˹ËÇ»Á˽ ¨ÉÁžÉÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ„¦Á½ÄØÃǼÇƾ ʾÃÉ¾Ë ÐËÇÌƹÊÅÆǼÁ¾ùƽÁ½¹ËÔÁ¼Æ† ÊÆȸÇÆÂËÇÅÓ½c” §ÆÄƽÏÅÀ t ËÇ ¿¾ ÐËÇ Á ÌËÌÃÆ»ÆÅ ÊÅ §ÈƼ¸ºÃ½ÅŸ×¼ÀÉɽÈʸÎÀ×t½ÁÊʾɆ ˹ÏÁØ ƾØ»ÄØ×Ò¹ØÊؽÄØÐľÆÇ»½ÁÊʾɆ ˹ÏÁÇÆÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ „ʻǾ” »Æ¾Ê‘ÆƹØ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ½Ç»¾½‘ÆƹؽÇÀ¹ÒÁËԺĹ¼Ç½¹ÉØ  ¥ÆÁÅÔ ½ÇÃËÇÉ ¹ÇÐÆÔ ÃÉ̼ÄÔ ÊËÇÄ Á×ÄØ ¼ 63- IUUQPSBOHFTUSGSVDMJFOU OFXTBTQY PC@OPQSJOU ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ 
¨™ªÃǺÄÁÃÇ»š¡ ¦žª¦™¡ªªž©«™¯¡¸®›«ž©¥¡¦™®¡¨§¦¸«¡¸®

ÄǺºÁÊËÊÃÁÅÌÊÁÄÁØÅƾÃÁλÄÁØ˾ÄÕÆÔÎ ÄÁÏ ƹÈÉÁÅ¾É ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ»ÌÀ¹ ÈÉÁÃdž ËÇÉÇÅ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉ̾Ë ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ ÊÇ»¾Ë ÈǽÃÌÈÌ ÌБÆǼÇ ʾÃɾ˹ÉØ »ÌÀ¹ Á ˽«Ç¾ÊËÕɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅǾÈÇÆØËÁ¾ÇËй† ÊËÁ ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇÁË ÈÇÆØËÁ× ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸Å† Ÿ×¼ÀÉɽÈʸÎÀ× ÊÅ §ÈÆÇøϽÅŸ× ¼ÀÉɽÈʸÎÀ× t йʈ ÆÔ ÊÄÌй ¸Å»¸¾ÀÈƺ¸ÅÅÆÁ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ ÊÅ ÃǼ½¹»ϾÄØÎÈÉÁÆØËÁؽÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ÃÀ¹ÒÁ˾ ÌÊȾÑÆǼÇÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁØÈɾ½À¹† ÒÁËÔÁÀ¹ÒÁËÔ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁÈǽÃÌȹ×ËÊØ ÃÄ×о»Ô¾ÍÁ¼ÌÉÔÖËǼÇÈÉÇϾÊʹÉÌÃǻdž ½Á˾ÄÕ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ »ÌÀ¹ ÁÄÁ ƹÌÐÆǼÇ ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ¼½¾ ÍÌÆÃÏÁdž ÆÁÉ̾Ë ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ ÊÇ»¾Ë ÌБÆÔ ʾÃɾ˹ÉÕ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾¾¼ÇÐľÆÔÁ˽ ¨¸¹Æʸ ÆÊ ¹ÆȼÖȸ t ÌÊ˹ÆǻľÆÁ¾ ÃÇÆ˹Ã˹ ÊÇÁÊù˾ÄØ Ê ʽÍÅÀϽÉÂÀÄ ÇÀ† ɸʽýÄ ÊÅ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅ ɾÃĹÅÆÔÎ ǺÓػľÆÁ › ÖËÇÅ ÊÄÌй¾ ȾɻÔÅ ÁÆÁ† ÏÁ¹ËÁ»ÌÈÉÇØ»ÄؾË˾ÎÆÁоÊÃÁÂÈÁʹ˾ÄÕ Èɾ½ÈÉÁÆÁŹØ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔ¾ ÌÊÁÄÁØ ɾ† ÃĹÅÆǼÇιɹÃ˾ɹ ¨¸¹Æʸ ÇÆ ȽÂÆĽż¸ÎÀÀ t ÌÊ˹ÆÇ»† ľÆÁ¾ÃÇÆ˹Ã˹ÊÇÁÊù˾ÄØÊʽÍÅÀϽÉÂÀÄ ÇÀɸʽýÄ ÊÅ ÈÇ ÊÇ»¾ËÌ ƹÌÐÆÔÎ ÉÌÃdž »Ç½Á˾ľ  À¹»¾½Ì×ÒÁÎ ù;½É¹ÅÁ Èɾ½† ʾ½¹Ë¾Ä¾Â Á ÐľÆÇ» ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔÎ Êdž »¾ËÇ» ÁÆÔÎ Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ ƹÌÐÆÇ Á ÇÃÇÄÇƹÌÐÆÇÂÊɾ½Ô ¨¸¿ÆºÓÁ Éƺ½Ê t ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆÔ ÊÇ»¾Ë ÊÇÀ½¹ÆÆÔ » ɹÊБ˾ ƹ ƾÈÉǽÇĆ ¿Á˾ÄÕÆǾ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ˹Š ¼½¾ ½ÄØ ¾¼Ç ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ƾ ºÔÄÇ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÂtǺÔÐÆÇ»ÈÉÇ»ÁÆÏÁÁ ¼½¾ƾË ƾǺÎǽÁÅǼÇÃÇÄÁоÊË»¹ÌБÆÔÎ ÇË»¾Ð¹† ×ÒÁÎ »Ê¾Å Èɾ½ÓØ»ÄؾÅÔÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ¹ºÔ »ÇÊÈÇÄÆÁËÕ ÖËÇË ÈÉǺ¾Ä ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹† ×Ë »É¾Å¾ÆÆÇÌÊËɹÁ»¹×ËƹɹºÇËÌ»»ÌÀ ƹÌÐÆǾ ÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ ¼½¾ ÊÇÀ½¹‘ËÊØ ÊÇ»¾Ë „»¹Éؼǻ” t ÌБÆÔÎ ÁÀ ½É̼ÁÎ ¼ÇÉǽǻ Á ɾ¼ÁÇÆÇ»›Ê‘ÖËǽ¾Ä¹¾ËÊؽÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔ Ì ƾÃǾ¼Ç »ÄÁØ˾ÄÕÆǼÇ ƹ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì׆ Ҿ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÁÄÁ » ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ҿ Ê;ɾ ÄÁϹ ÁÄÁ ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ÄÁÏ ÈÇØ»Á† ÄÁÊÕ ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔ¾ ÌÊÄdž »ÁØ ½ÄØ À¹ÒÁËÔ ¹ ÐľÆÔ ɹÀǻǼÇ ÊÇ»¾Ë¹

ÈÇÈɹ»ÁÄÁʻǑŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆǾÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ¨ÉÁžÉ ÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „¨ÇÄÆÇÊËÕ× ÈɾÃɹҾÆÇ ÇËÃÉÔËÁ¾ ˹à ƹÀÔ»¹¾ÅÔÎ pȸ¿ÆºÓÍq Éƺ½Êƺ ¹ ÁÀ ÊÇÀ½¹ÆÆÔÎ ÈÉÁdž Ê˹Æǻľƹ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕÇÃÇÄÇËɑÎÊÇ˔ ©ºÆÁÆÇÇÆŽÅÊtËÇ¿¾ ÐËÇÁ¸Å»¸¾À† Èƺ¸ÅÅÓÁÆÇÇÆŽÅÊ ÊÅ ¨ÉÁžÉ ÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „£Ê˹ËÁ ƹ† ÊÃÇÄÕÃÇ Ø ÀÆ¹× ÐËÇ pɺÆÁq ÆÇÇÆŽÅÊ ÐËÇ ÐÌ¿Ç»ʑɹ»ÆÇÊÇÁÊù˾ÄؽÇÄ¿ÆÔÇÀƹ† ÃÇÅÁËÕÊÇËÀԻǎÇÀ¹ÒÁËÔ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÁ»ÇÈÉÇÊÔËÇ¿¾À¹É¹Æ¾¾ÁÀ»¾ÊËÆÔ” ª½Å½ºÆÁ ÈÓÅÆ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÁ t ÍÇÉŹ ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁØ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÆÅÅÆ»Æ ¹À¿Å½É¸ ÊÅ ʾ¼Å¾ÆË˾ƾ»Ç¼ÇÉÔÆùÁÆ˾ÄľÃË̆ ¹ÄÕÆÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ¼½¾ Èɾ½Ä¹¼¹×ËÊØ Á ɾ¹ÄÁÀÌ×ËÊØ ÌÊÄ̼Á ÈÇ ƹÈÁʹÆÁ× ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁ ÁÎÈÉǽ»Á¿¾ÆÁ×ÃÀ¹ÒÁ˾ÁÈÇ ÄǺºÁÉÇ»¹ÆÁ×ÊǺÊË»¾ÆÆÇÀ¹ÒÁËÔ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „ªÌÅŹÉÆÔÂǺӑÅʽŽºÆ»ÆÈÓŸ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÁ ÅÇ¿ÆÇ ÇϾÆÁËÕ ÅÁÆÁÅÌÅ » ÅÁÄÄÁÇÆÇ»½ÇÄĹÉÇ»” „›ÔÂËÁƹʽŽºÆÁÈÓÅƼÀÉɽÈʸ† ÎÀÁƾ˹ÃÌ¿ÊÄÇ¿ÆÇžÊËÕÈÉÁÅÁËÁ»ÆÔ¾ ÁƾÇоÆÕƹ½‘¿ÆÔ¾ùƹÄÔ »ÃÄ×йØǺӆ ػľÆÁØ»¼¹À¾Ë¹ÎÁ»¡Æ˾Éƾ˾¡Å¾×ËÊØ Á ºÇľ¾ ÏÁ»ÁÄÁÀÇ»¹ÆÆÔ¾ žËǽÔ t »Ô† Îǽ ƹ Ä×½¾Â À¹ÆÁŹ×ÒÁÎÊØ ÈǽǺÆÔÅ ºÁÀƾÊÇŔ ª½ÍÅÀϽÉÂÀÁÇÀɸʽÃÔtËÇ¿¾ ÐËÇÁ Ž»È ÊÅ ¶ËÇ »Ôɹ¿¾ÆÁ¾ йҾ ÁÊÈÇÄՆ À̾ËÊØ ʹÅÁÅÁ ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄØÅÁ À¹Ã¹À¹ ƹ ƹÈÁʹÆÁ¾ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ ÐËǺÔ ÈǽоɆ ÃÆÌËÕÁÎÇËÄÁÐÁ¾ÇË˾ΠÃËÇÈÁѾËÊϾƹ† ÉÁÁ ½¾Ë¾ÃËÁ»ÔÁÈÉÇÐÌׄÄÁ˾ɹËÌÉÆÌ× ¿»¹ÐÃ̔ ªËÌÊƺ¸×¼ÀÉɽÈʸÎÀ×tƾùоÊË»¾Æ† ƹØ ÈÇ Êǽ¾É¿¹ÆÁ× ƾ ÇË»¾Ð¹×Ò¹Ø Ëɾ† ºÇ»¹ÆÁØÅƹÌÐÆÇÂÆÇ»ÁÀÆÔ ¹ÃË̹ÄÕÆÇÊËÁ ÁǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ÄÁºÇØ»ÄØ×Ò¹ØÊØÈņ ¼Á¹ËÇÅ Á ÁÄÁ ƹÈÁʹÆƹØÈÇÀ¹Ã¹ÀÌ ÊÅ 

Ä½ÃÔ׎ÅÂƘ¬Ã¹ÀÊÇÐtª ­ÇÉÌÅ ¹ÊÈÁɹÆËÇ» ;»É¹ÄØ ¼ 63- XXXSBOUVSVWJFXQIQ DPOUFOUWJFX ½¹Ë¹Ǻ† ɹҾÆÁØ ªËÁÄÕ¹»ËÇɹÊÇÎÉ¹Æ‘Æ  ˜Ã½Âɽ½º¬Ã¹ÀÊÇÐtª ™¸Ã¸ÎÂÀÁš¬Ã¹ÀÊÇÐ 

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

¿¸Â¸¿Å¸× ¼ÀÉɽÈʸÎÀ× ¨ÉÁĹ¼¹Ë¾ÄÕÆǾ » ½¹ÆÆÇÅ »Ôɹ¿¾ÆÁÁ ǺɹÀÇ»¹ÆÇ ÇË Èdž ÈÌÄØÉÆǼÇ ÊÄÇ»¹ ÁÀ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ¿¹É¼Çƹ „ËÌÍ˹” ÃÇËÇÉǾ ½¹»ÆÇ »ÇÑÄÇ » Èǻʾ½† ƾ»ÆÔ ØÀÔà ÅÆǼÁÎ ÉÇÊÊÁØÆ ½¹Ä‘ÃÁÎ ÇË ÃÉÁÅÁƹÄÕÆÇ Êɾ½Ô Á ÇÀƹй¾Ë ɹÀÆdž »Á½ÆÇÊËÕÅÇѾÆÆÁоÊË»¹ÈÌˑÅʺÔ˹ƾ† ¼Ç½ÆÔλ¾Ò¾Â»Å¾ÊËÇùоÊË»¾ÆÆÔÎ ¹˹Æ ¿¾ǺŹÆÁÈǽ½¾ÄÃÌ žÊÄÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁØ Èǽ¼ÇËǻľƹ ÈÇ À¹† ùÀÌ Á ÈÇ ʻǾÅÌ Êǽ¾É¿¹ÆÁ× Èɾ½Ê˹»Ä؆ ¾Ë ùоÊË»¾ÆÆÔ ÈÉǽÌÃË ÐËÇ »ÊËɾй¾ËÊØ ɾ½ÃÇ ǺŹÆ »Ê‘ ɹ»ÆÇ Áž¾Ë žÊËÇ »¾½Õ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔ ¹»ËÇÉ ÖËǼÇ ËÉ̽¹ Á ÊÇÁʆ ù˾ÄÕƾÊǻȹ½¹×Ë»ǽÆÇÅÄÁϾ žÊÄÁ¿¾ÊËÌÊƺ¸×¼ÀÉɽÈʸÎÀ×ƹÈÁ† ʹƹ ʹÅÁÅ ÊÇÁÊù˾ľŠ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆƹØ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ò¹Ø ÅÇ¿¾Ë ÈÉÁÊÌËÊ˻ǻ¹ËÕ ÈÉÁ ÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁÁƾǺÎǽÁÅÔÎÈÉÇϾ½ÌÉ ÃǼ† ½¹ ÈǽÃÌȹ×ËÊØ ÁÄÁ ƾÂËɹÄÁÀÌ×ËÊØ ÈÉÁ ÈÇÅÇÒÁ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇ ɾÊÌÉʹ ɾ† ϾÆÀ¾ÆËÔ ÇÈÈÇƾÆËÔ ÐľÆÔ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ† ÇÆÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ Á ½É̼Á¾ ÄÁϹ Ê ˾Å ÐËǺÔ ÇÆÁƾÊÇÀ½¹»¹ÄÁÈɾÈØËÊË»Á½ÄØÀ¹ÒÁËÔ ÖËÇ ƾÇË»¾Ð¹×Ò¾ÂÈɾ½ÓØ»ÄؾÅÔÅËɾ† ºÇ»¹ÆÁØÅ ɹºÇËÔ ¨ÉÁžÉÔÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ „ªÇ¼Ä¹Ê¾Æ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÂÀ¹ÒÁÒ¹¾ËÊØ ½ÇÍÁ¼¹ËÇÄÕÃÇ»Ôо¼Ç »Ð¾É¹ÉǽÁÄÁÊÕ  ÖËÁÎ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÁ t ÈÇÄƹØ ÊËÌʸ ÁÈÉÁБÅËÌËƹÌù йÊ˾ÆÕÃǽÁÊʾÉ˹† ÏÁØtƹºÇÉÃɹÊÁ»ÔÎÍÇÉÅÌÄÁ¼ÉÇÅÃÁÎ ÍɹÀ½¹¾Ò‘ƹÈÁʹÆÆÔÎpƾ¼É¹ÅÁq” „¦ÇɾºØ˹ À¹ÒÁËÁ»ÑÁ¾½¹¿¾ÊË̆ Êƺӽ ¼ÀÉɽÈʸÎÀÀ Èɾ˾ƽÌ×Ë ˾Å ƾ žƾ¾ ƹÉÇÄÕƹÊËÇØÒÁÎÌБÆÔÎœÀÉɽȆ ËÇÌÆÇ»ÇÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆǼÇÊËÌÊƺÓÁºÔÄ œÇ½ƹÀ¹½À¹ÒÁËÁīǾÊËÕ À¹ÒÁÒ¹ÄÊØÌ¿¾ ɾÃËÇÉÇŨÇÆØËÆǾ½¾ÄÇ” ªÅ ƹÈɤÀÃÔ׎ÅÂƺ£¨ÇËÌÊËÇÉÇÆÌÀ¹† ÃÇƹ¶ÆÏÁÃÄÇȾ½ÁØÈɾÊËÌÈÆǼÇÅÁɹtª¨º©¾† ½¹ÃÏÁØ¿ÌÉƹĹ„¹ÅÔÁ¼ÇÊÈǽ¹” tª  §º ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÅ ɾÊÌÉʾ ÊÅ ©ÂƹÃÀ† Âƺ§˜£ÇÉÉÌÈÏÁØ»ÊǻɾžÆÆÇ©ÇÊÊÁÁÊÄÇ»¹ÉÕ ƾÍÇÉŹÄÕÆÔÎ ˾ÉÅÁÆÇ» Á ÈÇÆØËÁ t ¥ ¦ÇÉŹ tªt  ­ÇÉÌÅ ʹÂ˹ „¥¾ÅºÉ¹Æ¹” 63- IUUQGP† SVNNFNCSBOBSV GPSVNTDJUFDIIUNM QBSFOU QBHFNBSL@BT@SFBE ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ  ªËÁÄÕ ¹»ËÇɹ ÊÇÎÉ¹Æ‘Æ ¡Æ˾Éƾˆ ÍÇÉÌÅ ƹ ˾ÅÌ „«É¹¼ÁоÊùØ ÊžÉËÕ ɾÃËÇɹ «œ¬ ºÔ»Ñ¾¼Ç ÅÖɹ «c” 63- IUUQXXXFSVUBMLGP† XXXFSVUBMLGP† XXXFSVUBMLGP† FSVUBMLGP† FSVUBMLGP† SVUBMLGP† SVUBMLGP† UBMLGP† UBMLGP† GP† GP† SVNSFBEQIQ GJUQBHF ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

¬ËÌÃÆ ÌË̽ÃÔ ÌË̽à t»ÃÇÆ˾ÃÊ˾ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÇÂ˾ÅÔÖËÇ»ÔÅÔÑľÆÆÔ¾ ÖÅÈÁÉÁоÊÃÁ¾ ½¹ÆÆÔ¾ ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉ̾ÅÔ¾ »½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁùÃÈÇÄÌоÆÆÔ¾À¹Ã¹ÀÐÁÃÇÅ ÊÇÁÊù˾ľŠ ªÄÇ»Ç „ÍÌÍÄǔ À¹ÁÅÊ˻dž »¹ÆÇÁÀ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ¿¹É¼Çƹ ¼½¾ÇÆÇÇÀƹ† й¾ËÇºÅ¹Æ ÈǽÄǼ ªÉ¾½Á˾ÎÆÁоÊÃÁÎÈÁʹ˾ľ ½ÇÉÇ¿¹† ÒÁÎʻǾÂɾÈÌ˹ÏÁ¾Â ÊÐÁ˹¾ËÊØ ÐËǽÄØ »ÃÄ×оÆÁØ ÌËÌø » ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× ƾǺÎdž ½ÁÅÇ ÈÇ¿¾Ä¹ÆÁ¾ ÁÄÁ ÊǼĹÊÁ¾ À¹Ã¹ÀÐÁù ¾ÊËÕ½¹¿¾ÁÀ»¾ÊËƹØ»ÌÀÃÁÎÃÉ̼¹ÎÈÇÊÄdž »ÁϹ„­ÌÍÄǺ¾ÀÁÆ»¾ÊËÇɹƾ½»Á¼¹×˔ ¬ËÌÃÆ»ÆÅ ËÇ ¿¾ ÐËÇ ÇÆÄƽÏÅÀ  t ˾ÎÆÁоÊÃÁ ÈÁʹ˾ÄÕ ½ÇÈÌÊù×ÒÁ ÌËÌÃÆ ÊÅ º¾ÀÊǼĹÊÁØÀ¹Ã¹ÀÐÁù ƾLj »¾Ð¹×ÒÁ À¹ ùоÊË»Ç ˾ÃÊ˹ Á ½ÇÊËÇ»¾É† ÆÇÊËÕ»ÃÄ×БÆÆÔλƾ¼Ç½¹ÆÆÔÎ ¯½ÄƼ¸Å†ÂÆÃǸÂtÈÉÁ‘ÅùÅÌÍÄÁÉdž »¹ÆÁØÈĹ¼Á¹Ë¹ ÃÇËÇÉÔÂÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊؽÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ»Ô½¹ËÕÐÌ¿Ì×Á½¾×À¹Ê»Ç× £¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ÆÇ»¹ØÁ½¾ØËɾºÌ¾ËÆÇ»ÔÎ ˾ÉÅÁÆÇ» Á¹»ËÇÉÁ½¾Á»»Ç½ÁËÁλƹÌІ ÆÔÂǺÇÉÇË ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÅǺɹÀÇÅƹÀԆ »¹Ø »Ô½»ÁÆÌËÌ× ÁÅ ¼ÁÈÇ˾ÀÌ À¹ÍÁÃÊÁÉdž »¹ÆÆÌ× À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÕ ÇËÃÉÔËÔ žËǽ ÈÇÄÌоÆÁØ о¼Ç†ÄÁºÇ Á ˽ ¨Ä¹¼Á¹ËÇɆ ÊÇÁÊù˾ÄÕ ÁÄÁ ƹÆØËÔ ÁÅ ʽÍÅÀϽÉÂÀÁ ÇÀɸʽÃÔ ÊÅ ÁÀĹ¼¹¾Ë ȾɾÊùÀÔ»¹¾Ë Ê»ÇÁÅÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ ÁÄÁ ÈÉÁžÆؾË ÈÉÁ¾Å ǽȽÃÀÎƺÂÀ ÊÅ ȾɻÁÐÆǼÇÁÀÄÇ¿¾ÆÁØ ÐÌ¿Ì× Á½¾× ÆÇ »Ô½¹‘Ë ¾‘ À¹ Ê»Ç× ÈÉÁ ÖËÇÅ ÐËǺÔ ÈĹ¼Á¹Ë ƾ ºÔÄ À¹Å¾Ë¾Æ ½ÄØ ǺÇÀƹоÆÁØÁ½¾ÁÁÊÈÇÄÕÀ̾˽É̼Á¾ ÈÉÁ† ½ÌŹÆÆÔ¾ÁÅƹÌÐÆÔ¾˾ÉÅÁÆԪǽ¾É¿¹† ÆÁ¾Á½¾ÁÈÉÁÖËÇÅÇÊ˹‘ËÊØƾÁÀžÆÆÔÅ ÄØ ǺÇÀƹоÆÁØ ½¹ÆÆǼÇ ÈÉÁ‘Ź ÈÇ ¹Æ¹ÄǼÁÁ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÇ »Ôɹ¿¾ÆÁ¾ ϽÄƼ¸Å†ÂÆÃǸ  ÃÇËÇÉǾ À¹ÁÅÊ˻ǻ¹ÆÇ ÁÀ ÈɹÃËÁÃÁ ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆÔÎ »ÇÃÀ¹ÄՆ ÆÔÎ »ÇÉÇ»§½ÁÆÁÀÆÁÎ ÈÉÁÄÁÐÆǼÇ»Á½¹ оÄÇ»¾Ã »ÔºÁɹ¾Ë ÅÇžÆË ÃǼ½¹ ƹž† оÆÆÔ ƹ ÉÇÄÕ ¿¾ÉË»Ô ȹÊʹ¿ÁÉ ˾ÉؾË º½Á˾ÄÕÆÇÊËÕ ÈÇÉÇ ½É̼Ç ÊÇÌйÊËÆÁà ÎÁÒ¾ÆÁØ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇ Ç˻ľù¾Ë ¿¾ÉË»Ì ºÔÊËÉÇ ƹÃÉÔ»¹¾Ë ¾¼Ç º¹¼¹¿ Ê»ÇÁÅ ºÇľ¾ »Å¾ÊËÁ˾ÄÕÆÔÅ оÅǽ¹ÆÇÅ º¾À ½Æ¹ Á ƾ† »ÇÀÅÌËÁÅÇ̽¹ÄؾËÊØ  ªÅ ƹÈÉ ¤ÀÃÔ׎ÅÂƺ £ t ¬Ã¹À ÊÇÐ t ª
¨™ªÃǺÄÁÃÇ»š¡ ¦žª¦™¡ªªž©«™¯¡¸®›«ž©¥¡¦™®¡¨§¦¸«¡¸®

«¹Ã ¿¾ Á ƾ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔ ½ÁÊʾɆ ˹ÆË ƹÃÉÔ»¹¾Ë ÌÃɹ½¾ÆÆÌ× Á½¾× ÈÉÁ† ½ÌŹÆÆÔÅÁ ½ÄØ ƾ‘ ÆÇ»ÔÅÁ ˾ÉÅÁƹÅÁ ƹÈÉÁÅ¾É »ÔÆÇÊÁË ƹ À¹ÒÁËÌ ½¹»ÆÇ À¹† ÒÁґÆÆÔ¾ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ ¯ÈÅÓÁ ÆÇÇÆŽÅÊ t ƾÍÇÉŹÄÕƹØ ÉÇÄÕ ÃÇËÇÉÌ×ÈÉÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁºÌ½ÌҾ À¹ÒÁËÔ ¾‘ ˾ƾ»Ç Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉ ƹÈÉÁ† Å¾É „ʻǔÌБÆÔÂʾÃɾ˹ÉÕ½ÁÊÊÇ»¾Ë¹ ÇÈɾ½¾ÄؾËÃÇÅ̆ÄÁºÇÁÀÇÈÈÇƾÆËÇ» ùà Èɹ»ÁÄÇ ¹Æ¼¹¿ÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ¶Ë¹ÉÇÄÕÊdž ÊËÇÁ˻̞ɾÆÆÇÂÃÉÁËÁþ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ tÃÉÁËÁþ ÃÇËÇÉÌ×ÈÇÊľÈɾ½»¹ÉÁ˾ÄՆ ÆÇÂÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÊÇÁÊù˾ÄÕÊÌž¾ËÇËɹÀ† ÁËÕ Èɾ½Ê˹»»»ÔÁ¼ÉÔÑÆÇÅÊ»¾Ë¾Ⱦɾ½ ÐľƹÅÁ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÇÆÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ¨ÉÁ ÖËÇÅ„БÉÆÇÅ̔ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇÁ˹½ÃÓÁÆdž ÇÆŽÅÊ ÊÅ ÃÇËÇÉÔ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ×λ¹†

ÄÁË › ÁËǼ¾ Ì ÊËÇÉÇÆÆÁÎ ƹºÄ×½¹Ë¾Ä¾Â ÊÃĹ½Ô»¹¾ËÊØ »È¾Ð¹ËľÆÁ¾ ÈǽÄÁÆÆÇ ƹÌÐÆÇ ½ÁÊÃÌÊÊÁÁ „ƹÊËÇØҾ” À¹ÒÁ† ËÔ ÃÇËÇɹØƹ½¾Ä¾Ø»ÄؾËÊØÀ¹É¹Æ¾¾Lj ɾ¿ÁÊÊÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÊȾÃ˹ÃľŠ ÄØ ½ÁÊʾÉ˹Æ˹ »¹¿ÆÇ ÐËǺÔ ÊÄ̆ йÂÆÇƾÊÇÑÄÁÊÕ½»¹ϐÈÅÓÍÆÇÇÆŽÅʸ «¹ÃÇÂɹÊÃĹ½ÅÇ¿¾ËʾÉՑÀÆÇÇÊÄÇ¿ÆÁËÕ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÊʾÉ˹Æ˹žÊÄÁ¿¾½ÁÊʾɆ ˹ÏÁØÇËÃÉÇ»¾ÆÆÇÊĹº¹Ø ÊËÌÊƺ¸× ÈÇ Êǽ¾É¿¹ÆÁ× ËÇ ÈÇÅÇÐÕ „½¾Ä̔ ÅǼÌË ½»¹¹½ÃÓÍÆÇÇÆŽÅʸ ÊÅ ǽÁÆÁÀÃÇËdž ÉÔÎ ½ÇÄ¿¾Æ ºÌ½¾Ë À¹ÈÌÊËÁËÕ ƾÊÃÇÄÕÃÇ »ËÇÉÇÊ˾ȾÆÆÔÎ ÆÇ »ÔÀÔ»¹×ÒÁÎ ÁÆ˾† ɾÊ ¹Ì½ÁËÇÉÁÁ ÃÉÁËÁоÊÃÁÎ À¹Å¾Ð¹ÆÁ  ̻ǽØ ÌйÊËÆÁÃÇ» ǺÊÌ¿½¾ÆÁØ ÇË ÊÌÒ¾† ÊË»¹½¾Ä¹™»ËÇÉÇÂtλ¹ÄÁËÕ λ¹ÄÁËÕÁ λ¹ÄÁËÕ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ×Á¾‘ÆÇÅÁƹÄÕÆǼÇ ¹»ËÇɹ

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡ £©¡¥¡¦§¤§œ¡¸ª¡¤§›´®ª«©¬£«¬©

¬£ šš£

˜¥ »Å¸Êƺ

¦™«¨¦š¥§¨©ª«§¥¦©ª  œ·ª£´¥¦©ª  §¨˜š¦¦­¨˜¥ ª£´¥³­¦¨›˜¥¦š ¯˜©ª´

šÓ¾Àĸ¦¾ÇºÎǽÁÅǹƹÄÁÀÁÉÇ»¹ËÕÐÁÊÄÇÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁÂÊϾÄÕ×ÌÊ˹ÆǻľÆÁØǺӆ ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ»ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁÈɾÊËÌÈľÆÁÂÈɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÅÁÇɼ¹Æ¹ÅÁ

¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÐÁÊÄÇÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁ¬ÃɹÁƹ "/*HOBUPW

0/$3*.&3"5&"/%5)&"$5*7*5: 0'-"8&/'03$&.&/5#0%*&4 1"35

4VNNBSZ*UJTOFDFTTBSZUPBOBMZ[FUIFOVNCFSPGSFQPSUFEDSJNFJOPSEFSUPFTUBCMJTIPC† KFDUJWJUZJOSFQPSUJOHDSJNFTCZMBXFOGPSDFNFOUCPEJFT ,FZXPSETDSJNFBOVNCFSPGSFHJTUFSFEDSJNFTUIF6LSBJOF ¨ÉÇ»¾½‘ÆÆǾƹÅÁÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ÈÇÀ»Ç† ÄؾËÃÇÆÊ˹ËÁÉÇ»¹ËÕ ÐËÇÌÉÇ»¾ÆÕƹÊÁÄՆ ÊË»¾ÆÆÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ϾÄÇÅ » ¬ÃɹÁƾ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ Èɾ»Ôѹ¾Ë ÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁ ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ† ˾ÄÕÆÔÅÁÇɼ¹Æ¹ÅÁÊÇ»¾ÉёÆÆÔÎÈɾÊË̆ ÈľÆÁ™ƹÄÁÀ¿¾ÁÀžƾÆÁÂÌÉÇ»ÆØÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ » ¬ÃɹÁƾ ÈÇÀ»ÇÄؾË ʽ¾Ä¹ËÕ Èɾ½ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ÇÊÇÃÉÔËÁÁÈɾÊËÌÈľÆÁ ÇË ÌБ˹ ƹ ŹÊÊÇ»ÇÅ ÊÁÊ˾ÅÆÇÅ ÌÉǻƾ ÈÌˑÅ ŹÆÁÈÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ† ˾ÄÕÆÔÅÁ Çɼ¹Æ¹ÅÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅÁ Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÁÅÁ ½¹ÆÆÔÅÁ ¡ ¾ÊÄÁ ½ÇÈ̆ ÊËÁËÕ ÐËÇ ŹÆÁÈÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Èɹ»ÇÇÎɹ† ÆÁ˾ÄÕÆÔÅÁ Çɼ¹Æ¹ÅÁ Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÁÅÁ ˜Ã½ÂɸżÈ¥ÀÂÆø½ºÀÏ »Å¸ÊƺtùƽÁ½¹Ë ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà À¹»¾½Ì×ÒÁÂù;½ÉÇÂ̼ÇÄÇ»Ædž Èɹ»Ç»ÔÎ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ž»È¹ËÇÉÁÂÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃǼÇ ƹÏÁÇƹÄÕÆǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ »Æ̆ ËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ÐľÆ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½Ì† ƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ž»È¹ËÇÉÁØ ¬ÃɹÁƹ &†NBJMBMFLTBOESJHOBUPW!NBJMSV ‚™¦¡¼Æ¹ËÇ»   »Å¸Êƺ ˜¥ §º ÌÉǻƾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁÈɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» йÊËÕ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁػоɹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹtt’  tªt   ½¾ÊÕ Á ½¹Ä¾¾ ¼Ç»ÇÉØ Ç Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹Æ¹Î ɾÐÕ ºÌ½¾Ë Á½ËÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç Ǻ Çɼ¹Æ¹Î

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

½¹ÆÆÔÅÁ ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ ÌÉÇ»ÆØ Á ÊÇÊËÇ؆ ÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ¬ÃɹÁƾ » йÊËÆÇÊËÁ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅƹÉÌѾÆÁØɾ¼ÁÊËɹÏÁÇÆÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔƹÌÉǻƾ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹Áž¾Ë žÊËÇ ºÔËÕ »ÇÀÆÁù¾Ë »ÇÈÉÇÊ ÈÇоÅÌ Á ùÃÁÅǺɹÀÇÅÖËÇÈÉÇÁÊÎǽÁË £¹Ã ÁÀ»¾ÊËÆÇ ÊÇÃÉÔËÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÅÁ Çɼ¹Æ¹ÅÁ ÇË ÌБ˹ ½ÇÊ˹ËÇÐÆǽ¹»ÆÇÈɹÃËÁÃ̾ËÊØ»ÇÅÆǼÁÎ ÊËɹƹÎ £¹Ã ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ç ÌùÀÔ»¹¾Ë ™ ±¾Ê˹ÃÇ» „ǺÔÐÆÔ¾ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆÔ¾ À¹ÃÇÆÇÅ „ÌÊËÇØ»ÑÁ¾Êؔ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ Ç ÊÇ»¾ÉѾÆÁÁ ÃÇËÇÉÔÎ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ÆÔÅ Çɼ¹Æ¹Å ÁÀ»¾ÊËÆÇ ˹ÿ¾ ½¹Ä¾ÃÇ ƾ » ÈÇÄÆÇ žɾ ÈÇȹ½¹×Ë » ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÌ×ÇËБËÆÇÊËÕ¦¾ÄÕÀØƾÀ¹Å¾ËÁËÕ ÐËÇÌ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ ÅÁÄÁÏÁÁ Ê ÊÇ»¾ËÊÃÁÎ »É¾Å‘Æ ÊÇÎɹÆÁÄÇÊÕ ÈÉÁÊËɹÊËÁ¾ ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä §› ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÁžÆÆÇ §› ƹÁºÇľ¾ ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ Çɼ¹Æ » ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ ɹÊÊľ½Ì×ÒÁ ºÇľ¾  »Ê¾Î ̼ÇÄÇ»ÆÔÎ ½¾Ä ƹÎǽØÒÁÎÊØ » ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÇ ÊÁÊ˾ÅÔ ¨ÉÁžй˾ÄÕÆÇ ÐËÇ ƹÅÇžÆËȾɾ½¹ÐÁ̺ÁÂÊË»ÁÀÈǽÊľ½ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÈÉÇÃÌɹËÌÉÔ §› ɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾Å ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÈÉÇËÁ»¿ÁÀÆÁÁÀ½ÇÉÇ»ÕØ»ÈÉÇÃÌɹËÌɾÀ¹ÆÁŹÄÇÊÕ ÇÃÇÄÇ ËÔÊØÐÊľ½Ç»¹Ë¾Ä¾Â ÐËÇÈɹÃËÁоÊÃÁ»ËÉǾ Èɾ»ÔѹÄÇÑ˹ËÆÌ×ÐÁÊľÆÆÇÊËÕÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ Ç˽¾ÄÇ»§›


™¦¡¼Æ¹ËÇ»§š¬©§›¦ž¨©žª«¬¨¦§ª«¡¡ž¸«ž¤µ¦§ª«¡¨©™›§§®©™¦¡«ž¤µ¦´®§©œ™¦§›

ÊÇÀ½¹»¹ËÕ»Á½ÁÅÇÊËÕÊÆÁ¿¾ÆÁØÐÁÊĹÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ  Èɾ½Ê˹»ÄØØ ˹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ʻǾ ɹºÇËÔ ÈÇ Èǽ¹»Ä¾ÆÁ× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » „ÄÌÐѾÅ Ê»¾Ë¾” «¾Å ʹ† ÅÔŽÇÊËÁ¼¹¾ËÊØÁ½É̼¹ØϾÄÕÌžÆÕѾ† ÆÁ¾ƹ¼ÉÌÀÃÁ” ¦¾ Ø»ÄØ×ËÊØ ÁÊÃÄ×оÆÁ¾Å » ÈÉÁž† ƾÆÁÁ ÌùÀ¹ÆÆÇ ÈɹÃËÁÃÁ à ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× Á Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ Çɼ¹ÆÔ ¬ÃɹÁÆÔ £¹ÃÊ»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì×ËÊ˹ËÁÊËÁоÊÃÁ¾½¹Æ† ÆÔ¾ »ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅØɹÊˑËÃÇÄÁоÊË»Ç ÊÄÌй¾» »ÔػľÆÁØ ƹÉÌѾÆÁ ÌБËÆdž ɾ¼ÁÊËɹÏÁÇÆÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ÄÕ»ÁÆÌ× ½ÇÄ× ÃÇËÇÉÔÎ ÊÇÊ˹»ÄؾË ƾÀ¹ÃÇÆÆÔ Lj ùÀ » »ÇÀºÌ¿½¾ÆÁÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ½¾Ä¹ ɹ† ºÇËÆÁùÅÁ§›«¹Ã ÃÇÄÁоÊ˻ǽ¹ÆÆÔÎ ͹ÃËÇ» Ì»¾ÄÁÐÁÄÁÊÕ Ê  » ¼ ½Ç »¼šÇľ¾оÅ»½»Ç¾»ÇÀÉÇÊÄÇ ÁÃÇÄÁоÊË»Ç͹ÃËÇ»»ÔػľÆÁØÊÇÃÉÔËÁØ ÌÃÉÔ»¹Ë¾ÄÕÊË»¹ À¹Ø»Ä¾ÆÁØ ÁÄÁ ÊÇǺҾ† ÆÁØÇÊÇ»¾ÉёÆÆÇÅÁÄÁ¼ÇËÇ»ØÒ¾ÅÊØÈɾ† ÊËÌÈľÆÁÁ ÇË ÌБ˹ ÐËÇ ÈÉÇÁÊÎǽÁË ùà ÈÌˑÅ ÈÉØÅǼÇ ÌÃÉÔ»¹Ë¾ÄÕÊË»¹ » Èǽ¹† »ÄØ×ҾźÇÄÕÑÁÆÊË»¾ÊÄÌй¾» ùÃÊ»Á½¾† ˾ÄÕÊ˻̾Ë Ê˹ËÁÊËÁоÊùØ ÇËБËÆÇÊËÕ ÈdžÊľ½ÆÁÎÄ¾Ë ˹ÃÁÈÌˑÅƾɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ ÁÎ » ŸÌÉƹľ ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ À¹Ø»Ä¾ÆÁ Á ÊÇǺҾÆÁÂÇÈɾÊËÌÈľÆÁØÎÁÄÁŸÌÉƹľ ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Ç ÈɾÊËÌÈľÆÁ† ØÎ ÁÄÁ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅ ͹ÄÕÊÁÍÁùÏÁÁ Ź† ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÁÊÈÁʹÆÁ؄ý¾Ä̔»Ê»ØÀÁÊƾ Èǽ˻¾É¿½¾ÆÁ¾ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÁ¶ËÇËÈÇù† À¹Ë¾ÄÕÌ»¾ÄÁÐÁÄÊØÊ»¼½Ç »¼ ÉÁÊ ­¹ÃËÇÉÔ ½¾Ë¾ÉÅÁÆÁÉÌ×ÒÁ¾ ÊÇÃÉԆ ËÁ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁ ùÃ̺ÁÂÊË» ˹ÃÁÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ »ÇǺҾ ÇË ÌБ˹ ÅÇ¿ÆÇ ɹÀ† ½¾ÄÁËÕ ƹ ½»¾ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ ¼ÉÌÈÈÔ ¨¾É»Ì× ¼ÉÌÈÈÌ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ͹ÃËÇÉÔ Ê»ØÀ¹ÆÆÔ¾ Ê ƾ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÇÊËÕ× ÁÊÈÇÄƾÆÁØ ʻǾ¼Ç ÊÄÌ¿¾ºÆǼÇ ½Çļ¹ ƾÃÇËÇÉÔÅÁ ÊÇËÉ̽† ÆÁùÅÁ ¶ËÁ ͹ÃËÇÉÔ » ϾÄÇÅ Êǻȹ½¹×Ë Ê ˾ÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ½¾Ë¾ÉÅÁÆÁÉÌ×Ë Ĺ˾ƈ ÆÇÊËÕ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ùà ʞ¿ÆǾ ž¿½Ì ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ Á ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇ Ĺ˾ÆËÆdž ÊËÕ× ÊÇÊËÇØÆÁ¾ »ÊÄÌй¾ÊÇо˹ÆÁØÁÎÊÇ ÊËɾÅľÆÁ¾ÅÊÇËÉ̽ÆÁù ƾÈÉÁĹ¼¹ØÇÊdž ºÔÎÌÊÁÄÁ ÐËÇËɾºÌ¾ËÃËÇÅÌ¿¾»ÔÊÇÃÁÎ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎ ùоÊË» »ÔÈÇÄÆÁËÕ »ÇÀÄÇ¿¾ÆÆÔÂƹƾ¼ÇǺӑÅɹºÇËÔ ÌÄÌІ

©ÁʝÁƹÅÁùƹÉÌѾÆÁÂÌБËÆdžɾ¼ÁÊËɹÏÁÇÆÆǽÁÊÏÁÈÄÁÆÔ »§›¬ÃɹÁÆÔÀ¹t¼¼ °½ÉʸÂƺ œ˜ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ¦Ç»Ô¾ ÈǽÎdž ½Ô à ÈɾÊËÌÈľÆÁ× Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ £ÉÁÅÁÆǼ¾Æ† ÆÔ¾À¹ÃÇÆÔÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ¨ÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ÁÀžÆØ×Ò¾ÅÊØ ÅÁɾ ¬Ð¾ºÆÁà †¾ ÁÀ½ Ⱦɾɹº Á ½ÇÈ ¨É¾½ÁÊÄ ›¨ª¹ÄÕÆÁÃÇ»¹tª¨º¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻ǩ™ÊĹÆÇ»¹ „·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊʔ tª  ›Œ½ÇÅÇÊˌ ÈÉÇ ÈÇÉÌѾÆÆØ ǺČÃǻdžɾ“ÊËɹ† όÂÆǘ ½ÁÊÏÁÈČÆÁ ÒÇ »ÐÁƾƌ Èɹό»ÆÁùÅÁ ÇɆ ¼¹ÆŒ» »ÆÌËɌÑƌÎ ÊÈɹ» ¬Ãɹ˜ÆŒ À¹ t ÉÉ ÍÇÉŹ† ¨ 

ÑÁËÕ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁ ÈÇÄÌÐÁËÕ »ÇÀƹ¼É¹¿† ½¾ÆÁ¾ ÈÉǽ»Á¿¾ÆÁ¾ ÈÇ ÊÄÌ¿º¾ Á ˽ ¨ÉÁ ÖËÇŽ¾ÄÇÅÇ¿¾ËºÔËÕƾËÇÄÕÃÇ»˹Ãƹ† ÀÔ»¹¾ÅÔÎ „ùÉÕ¾ÉÁÊËÊÃÁΔ „ÊÄÌ¿¾ºÆÔΔ ÅÇËÁ»¹Î ÆÇÁ»ÊËɾÅľÆÁÁÊÇÎɹÆÁËÕ »Ô† ÈÇÄÆØØ»¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÔÂÈÄ¹Æ ɹºÇËÌ 

 ªÅ Š»Å¸Êƺ ¦¤ ¹¼¹ÄÕƹ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁù ͹ÃËÇɌ»Ĺ˾ÆËÆÇÊˌ»ºÁ»ÊË»›Ð¾ÆŒÀ¹ÈÁÊÃÁ«¹»† ɌÂÊÕÃǼÇ ƹόÇƹÄÕÆǼÇ Ìƌ»¾ÉÊÁ˾ËÌ ŒÅ ›‹ ›¾É† ƹ½ÊÕÃǼÇ t t ª¾ÉŒØ „·ÉÁ½ÁÐƌ ƹÌÃÁ” t « t’tªt

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

¡ÊÆÇ»¹»ÇÀÆÁù¾Ë¿¾Ä¹ÆÁ¾»ÊÈÇÅÆÁËÕ ÃĹÊÊÁÃÇ»£¹ÃÇËžйÄœ¹ºÉÁÖÄÕ½¾«¹É½ „ÌžÆÕѾÆÁ¾ ÐÁÊĹ ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» ǺÓØʆ ÆؾËÊØ ÊÃÇɾ¾»Ê¾¼Ç ɹÊÈÉÇÊËɹÆØ×Ò¾ÂÊØ Êù¿½ÔŽƑŻʑºÇľ¾Êɾ½ÁÈÉÇÃÌÉÇÉÇ» ÈÇλ¹ÄÕÆÇÂÈÉÁ»ÔÐÃÇÂÁÊÈɹ»ÄØËÕƾÀƹ† ÐÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÈÉÇÁÀ»ÇÄÕÆÇLj ÃÁ½Ô»¹Ø ƾÃÇËÇÉÔ¾ ǺÊËÇØ˾ÄÕÊË»¹ ùà ƹÈÉÁÅ¾É »ÀÄÇÅ ÁÄÁ ÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¾ » Ð̿Ǿ ÈÇžҾÆÁ¾ ÐËÇ ŹÄÇ Áž¾Ë Àƹо† ÆÁØ ÈÉÁ Ãɹ¿¹Î ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÆÔ¾ ˹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ »Ç »É¾ÅØ ÈÉÇϾÊʹ ÈɾÊËÌÈÆÔ¾ ͹ÃËÔ »Ä¾ÃÌË À¹ ÊǺÇ ¼ÇɹÀ½Ç žÆÕѾ¾ ƹùÀ¹ÆÁ¾” ªÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÊËÇľËÁØÅÁ ¿¾Ä¹ÆÁ¾ Á ÌžÆÁ¾ „ƾ ɹºÇ˹ËՔ Ê»ÇÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ƾÃÇËÇÉÔÅ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄØÅ Èɹ»ÇÇÎɹ† ÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ÇÊ˹×ËÊØ ƾÁÀžƆ ÆÔÅÁ¡ÀžÆØ×ËÊØÄÁÑÕ½ÇÅÁÆÁÉÌ×Ò¹Ø ÅÇËÁ»¹ÏÁØ Á žιÆÁÀÅ ¾‘ ÈɹÃËÁоÊÃÇ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ «¹Ã à ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ƹÉؽÌ Ê ÌÃÉÔ»¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁÀ „ù† ÉÕ¾ÉÁÊËÊÃÁΔ Á „ÊÄÌ¿¾ºÆÔΔ ÅÇËÁ»Ç» » ÈÇÊľ½Æ¾¾ »É¾ÅØ »Ê‘ ºÇÄÕÑÁ ŹÊÑ˹º ÈÉÁǺɾ˹¾Ë ÁÎ ÊÇÃÉÔËÁ¾ ÁÀ º¹Æ¹ÄÕÆÔÎ ÃÇÉÔÊËÆÔÎ ÈǺ̿½¾ÆÁ ¦¹ÉÌѾÆÁ¾ ɾ† ¼ÁÊËɹÏÁÇÆÆǽÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ÌÃÉÔ»¹Ë¾ÄՆ ÊË»Ç͹ÃËÇ»Á½ÇùÀ¹Ë¾ÄÕÊË» ȾɾÃÉÌÐÁ»¹† ÆÁ¾ ͹ÃËÇ» „»ÇÀºÌ¿½¾ÆÁ¾†ÈɾÃɹҾÆÁ¾ ½¾Ä¹” „Èɹ»ÁÄÕƹؔ û¹ÄÁÍÁùÏÁØ Á ËÇÅÌÈǽǺÆǾtÈÉÁÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÂϾÄÁ ÖËÇ »Ê‘ t ÖÍ;ÃËÁ»ÆÔ ÁÆÊËÉÌžÆ˹ÉÁ ÈÇÄÌоÆÁØ ÈÉÇËÁ»ÇÀ¹ÃÇÆÆǼÇ »ÇÀƹ¼É¹¿† ½¾ÆÁØÁ»Ô¼Ç½Ô °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ Êdž ÃÉÔËÁØ ̺ÁÂÊË» ÇË ÌБ˹ ËÇ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕÊØÖËÇÅÇ¿¾ËÊÈÇÅÇÒÕ×ƾ† ÊÃÇÄÕÃÁÎ ËÁÈÁÐÆÔÎ ÈÉÁ‘ÅÇ»  ÇËùÀ » ÈÉÁ‘ž Á ɹÊÊÅÇËɾÆÁÁ À¹Ø»Ä¾ÆÁ Á Êdž ǺҾÆÁÂ Ç ÈɾÊËÌÈľÆÁØÎ ÍÇÉŹÄÁÀÅ Á º¾À½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ » ɹºÇ˾ Ê À¹Ø»Ä¾ÆÁØÅÁ À¹»¾½ÇÅÇƾÈɹ»ÁÄÕƹØÈɹ»Ç»¹ØÇϾƆ ù ÊǺÔËÁØ ƹÈÉÁÅ¾É ùà ƾ Áž×Ò¾¼Ç ÈÉÁÀƹÃÇ» ÊÇÊ˹»¹ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÁÄÁ ùà Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁØ  ˾ƽ¾ÆÏÁÇÀƹØ Èǽ† ¼ÇËǻù Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ½ÇÊľ½ÊË»¾ÆÆÇ ÈÉdž »¾ÉÃÁ ÈÇ ͹ÃËÌ ÊǺÔËÁØ ÈǺ̿½¾ÆÁ¾ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾Â ¿¾ÉË»Ô ÈÇÃÌѾÆÁØ à ½¹Ð¾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ ÈÇùÀ¹ÆÁ ƾÄǼÁІ  ª¸È¼ › ¨É¾ÊËÌÈÆÁà Á ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ ªÉ¹»ÆÁ† ˾ÄÕƹØÈɾÊËÌÈÆÇÊËըɾÊËÌÈľÆÁØËÇÄÈÔªÇÊË ÁÈɾ½ÁÊÄ›ª§»ÐÁÆÊÃǼÇt¥¡¦­©™†¥ tª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÆǾ Á »ÔºÇÉÇÐÆǾ ÈÇÄÌоÆÁ¾ ǺÓØÊƾÆÁ ÈÇ ͹ÃËÌ ÊǺÔËÁØ Á ˽  ÈÇ˾ÉØ Ǻӆ ¾ÃËÁ»ÆÔÎ ½¹ÆÆÔÎ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì×ÒÁÎ Ç ÊÇ»¾ÉѾÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ  Èǽ˹Êǻù ͹ÃËÇ» ÈǽžÆÔ ÁÊù¿¾ÆÁØɾÀÌÄÕ˹ËÇ» ª¥¶ Á ˽  ŹÆÁÈÌÄØÏÁÁ ÈÉÁ û¹ÄÁ† ÍÁùÏÁÁ ÊǺÔËÁØ ÇÊǺ¾ÆÆÇ ÖËÇ ùʹ¾ËÊØ ÀÄÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ û¹ÄÁÍÁùÏÁ¾Â ½¾ØÆÁ ùà ËØ¿ÃÁÎ ˾ľÊÆÔÎ Èǻɾ¿½¾ÆÁ ÊÇ ÊžÉ˾ÄÕÆÔÅÁÊÎǽÇÅÈÉÁÖËÇÅ ƾɾ½ÃÇ ÊϾÄÕ×ÊÆØËÁØÊÌБ˹„ÃÇÆËÉÇÄÕÆǼǔƾ† ɹÊÃÉÔËǼÇ̺ÁÂÊË»¹ ɹƾ¾»ÇÀºÌ¿½‘ÆÆÔ¾ ̼ÇÄÇ»ÆÔ¾½¾Ä¹Ǻ̺ÁÂÊË»¾ ½¹¿¾ÈÉÁÈǽ† Ë»¾É¿½¾ÆÁÁÖËÁÎ͹ÃËÇ»»Ô»Ç½¹ÅÁª¥¶Á ½É̼ÁÎǺÊËÇØ˾ÄÕÊË»»ÈÇÊľ½Ì×Ò¾ÅȾɾ† û¹ÄÁÍÁÏÁÉÌ×ËÊØƹÈÉÁÐÁƾÆÁ¾ËØ¿ÃÁÎ ˾ľÊÆÔÎ Èǻɾ¿½¾ÆÁ ÊÇ ÊžÉ˾ÄÕÆÔÅÁ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØÅÁ Á˽›ϾÄÇÅ¿¾ ùÃLj žй×ËÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÌÃÉÔ»¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ ÈÉÇÁÊÎǽÁË » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÈÌˑÅ »ÔƾʾÆÁØ ƾǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÔÎ ÈÇÊ˹Æǻľ† ÆÁ Ǻ ÇËùÀ¾ » »ÇÀºÌ¿½¾ÆÁÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ½¾Ä¹ » Ê»ØÀÁ Ê ÇËÊÌËÊË»Á¾Å ÊǺÔËÁØ ÁÄÁ ÊÇÊ˹»¹ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ›ËÇÉÌ× ¼ÉÌÈÈÌ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ͹ÃËÇÉÔ Ê»ØÀ¹ÆÆÔ¾ Ê ƾ½ÇÊ˹ËùÅÁ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ¬ÃɹÁÆÔ » ϾÄÇÅ ¡Å¾ÆÆÇ ÖËÁ ͹ÃËÇÉÔ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÇÆÆÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃǼÇ ÈÇÉؽù ½¾Ë¾É† ÅÁÆÁÉÌ×Ë ÌÃÉÔ»¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁžÆÆÇ ƹ ŹÊÊÇ»ÇÅ ÊÁÊ˾ÅÆÇÅ ÌÉǻƾ £Ä×о»Ì× ÉÇÄÕ » ÖËÇÅ ƹ ƹÑ »À¼Äؽ Á¼É¹×˽»¹ÅÇžÆ˹ÂÈÀʽÈÀÀÆνÅÂÀ¼½×† ʽÃÔÅÆÉÊÀÇȸºÆÆÍȸÅÀʽÃÔÅÓÍÆÈ»¸ÅƺÁ ÆÊÈÀθʽÃÔÅÓ½ ¹ÖÈÆÂȸÊÀϽÉÂÀ½ ϽÈÊÓ ÌËÅÂÎÀÆÅÀÈƺ¸ÅÀ×ÇÆÉý¼ÅÀÍ £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÅÇ¿ÆÇ ÃÇÆÊ˹ËÁÉÇ»¹ËÕ ÐËÇ ƾÊÅÇËÉØ ƹ »Ê¾ ÈÉǼɾÊÊÁ»ÆÔ¾ Èɾ† ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ÈÉÇÁÊÎǽØÒÁ¾ » ¬ÃɹÁƾ » ËÇÅÐÁÊľÁ»Ê;ɾÊ̽¾ºÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ ƾ† ÊÇ»¾ÉѾÆÆÇÂÇÊ˹‘ËÊØÉÀÉʽĸÂÈÀʽÈÀ½º  Š»Å¸Êƺ ¦¤ ¹¼¹ÄÕƹ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁù ͹ÃËÇɌ»Ĺ˾ÆËÆÇÊˌ»ºÁ»ÊË»tª  ›ÆÈ×ÀÅƺ ¢¢ ¤¹Ë¾ÆËƹØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ » ©Çʆ ÊÁÁ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ Á žÉÔ ºÇÉÕºÔ ¤¹Ë¾ÆËƹØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÈÇÀƹÆÁ¾ ÈÇÄÁËÁù ÊËɹ† ˾¼ÁØ ªºÇÉÆÁà Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ʾÅÁ† ƹɹt¥›¦¡¡¥›©­ tª Š»Å¸Êƺ¦²Ç½ÇÃÉÁ˾Ɍ˜»ÇόÆÃÁ¾Í¾ÃËÁ»ÆÇÊˌ ½ŒØÄÕÆÇÊˌ Çɼ¹ÆŒ» »ÆÌËɌÑƌÎ ÊÈɹ» ¨É¹»Ç ¬Ãɹ˜ÆÁtt’tªt  Š»Å¸Êƺ ¦ ¾ØÌ ͹ÃËÇÉÁ Ĺ˾ÆËÆǘ ÀÄÇÐÁÆÆÇÊˌÈɹό»ÆÁÌ»ŌČό˜ÑÄØÎÁ˜ÎÌÊÌƾÆÆØ ¨É¹»Ç¬Ãɹ˜ÆÁtt’tªt


™¦¡¼Æ¹ËÇ»§š¬©§›¦ž¨©žª«¬¨¦§ª«¡¡ž¸«ž¤µ¦§ª«¡¨©™›§§®©™¦¡«ž¤µ¦´®§©œ™¦§›

ÆνÅÂÀ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÀÇȸºÆÆÍȸÅÀʽÃÔÅÓÍ ÆÈ»¸Åƺ »йÊËÆÇÊËÁ§› ªÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁ¾ ÃÉÁ˾ÉÁØ ÇϾÆÃÁ ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ §› » À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇË ÈÉdž ϾÆËÇ» ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ Á ɹÊÃÉÔËÁØ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ  ½ÇÊ˹»Ñ¾¼ÇÊØ ƹÅ » ƹÊľ½Á¾ ÇË ÊÇ»¾ËÊÃÇ ÊÁÊ˾ÅÔ » ÃÇËÇÉÇ ÅÁÍ Ǻ ÌÉǻƾ Èɹ»ÇÈÇÉؽù » ÊËɹƾ ÊÄÌ¿ÁÄ Êɾ½ÊË»ÇÅ ½¾ÅÇÆÊËɹÏÁÁ ƹʾľÆÁ× »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÇÄÁËÁоÊÃǼÇ ÉÌÃǻǽÊË»¹ ɹÀÉÌÑÁ˾ÄÕÆǽ¾ÂÊ˻̾ËƹÊǻɾžÆÆÌ× Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÊÁÊ˾ÅÌ ¡ÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ÆÁ¾ ½¹ÆÆǼÇ ÃÉÁ˾ÉÁØ » ˾оÆÁ¾ ƾ† ÊÃÇÄÕÃÁÎ ½¾ÊØËÃÇ» ľË Ì¿¾ ½ÇùÀ¹ÄÇ ¾¼Ç ƾÊÇ»¾ÉѾÆÊË»ÇÁƾϾľÊÇǺɹÀÆÇÊËÕ ›ÊǻɾžÆÆÇÂÅÁÉÇ»ÇÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÈÉÁÀƹ‘ËÊØ ÐËÇ ÌÉÇ»¾ÆÕ Èɹ»ÇÈÇÉؽù ƾ Ø»ÄؾËÊØËÇÄÕÃÇɾÀÌÄÕ˹ËÇŽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ÈÇÊÃÇÄՆ ÃÌ » ǺҾÊË»¾ Áž×ËÊØ Á ÁÆÔ¾ ͹ÃËÇÉÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ë ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ Ä×½¾Â Á »ÄÁØ×Ë ƹ ½ÁƹÅÁÃÌ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¡Ê† Êľ½Ç»¹ÆÁØ ºÉÁ˹ÆÊÃÁÎ ÈÇÄÁϾÁÊËÇ» Èdž ùÀ¹ÄÁ ÐËÇ ÈÇÄÁÏÁØ »ÇǺҾ Áž¾Ë ½ÇÊ˹† ËÇÐÆÇǼɹÆÁоÆÆǾ»ÄÁØÆÁ¾ƹ½ÁƹÅÁÃÌ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»ÊËɹƾ¡Å¾ÆÆÇÈÇÖËÇÅÌ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾Ä¾Â ÊÐÁ˹×Ë Ͼ† ľÊÇǺɹÀÆÔÅ ÇϾÆÁ»¹ËÕ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ÁžÆÆÇ ÈÇ ÃÇÅÈľÃÊÆÔÅÃÉÁ˾ÉÁØÅ ÃÇËÇÉÔ¾ƹÈɹ»† ľÆÔƹùоÊË»¾ÆÆÔ¹ƹÄÁÀ½¾ÄÁÈÇÊľ† ½Ì×Ò¾¾ÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁ¾Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ† ˾ÄÕÆǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ £¹Ã Êɾ½Á ÌБÆÔÎ ˹à Á » ÊÇÀƹÆÁÁ ¼É¹¿½¹Æ »Ê‘ ºÇľ¾ À¹ÃɾÈÄؾËÊØ ÈÇÆÁŹ† ÆÁ¾ËÇ¼Ç ÐËÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËջĹÊËÁ»Ê;ɾ Ǻ¾ÊȾоÆÁØ Èɹ»ÇÈÇÉؽù ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÏÁÍɹÅÁ Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÁÎ Lj БËÇ» ÆÇ Á ÌÉǻƾÅ ̽ǻľ˻ÇɾÆÆÇÊËÁ ƹʾľÆÁØ ɾÀÌÄÕ˹˹ÅÁ ɹºÇËÔ Çɼ¹ÆÇ» »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ǽƹÃÇ ÊÁÊ˾Ź ÃÉÁ˾† ÉÁ¾» ÇϾÆÃÁ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ §› ÇÊ˹‘ËÊØ ƾÊÇ»¾ÉѾÆÆÇ ª¾¼Ç½ÆØ §› ¬ÃɹÁÆÔ ÈÉǽÇÄ¿¹×Ë ÇËÐÁËÔ»¹ËÕÊØ Ⱦɾ½ ǺҾÊË»ÇÅ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÁÎ ÇËБËÇ»

Ç ÊÇÊËÇØÆÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¼½¾ ÁÊÎǽÆÇ ËÇÐÃÇ ÈÉÁ ÇϾÆþ ɾÀÌÄÕ˹ËÇ» ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ§›ÇÊ˹×ËÊØÁÀžƾÆÁؽÁƹÅÁÃÁ Á ÊËÉÌÃËÌÉÔ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¦¾ÊÇ»¾ÉѾƆ ÊË»Ç˹ÃÇÂÊÁÊ˾ÅÔÇËБËÆÇÊËÁºÄÇÃÁÉ̾Ë ¿¾Ä¹ÆÁ¾ɹºÇËÆÁÃÇ»§›Èɾ½¹»¹ËÕǼņ Êþ ɾ¹ÄÕÆÌ× ÊÁË̹ÏÁ× ¹ ÈÇËÇÅÌ žѹ¾Ë ÈÉÁÆØËÁ×¹½¾Ã»¹ËÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎÁ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁÎɾѾÆÁ ¡Å¾ÆÆÇ ÈÇ ÖËÇ ÈÉÁÐÁƾ » §› ÊÄdž ¿ÁĹÊÕÈÇÉÇÐƹؽÁÊÏÁÈÄÁƹÉƹØÈɹÃËÁ† ù »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÃÇËÇÉÇÂÈɾÃɹҾÆÁ¾ ̼ÇÄÇ»ÆǼǽ¾Ä¹ƹÇÊÆÇ»¹ÆÁÁÇËÊÌËÊË»ÁØ ÊǺÔËÁØÁÊÇÊ˹»¹ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÊÐÁ˹¾Ë† ÊØ ƾ½ÇÊ˹ËÃÇÅ » ɹºÇ˾ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄØ Èdž ÊÃÇÄÕÃÌ ƹ ÅÇžÆË »ÇÀºÌ¿½¾ÆÁØ ̼ÇÄÇ»† ÆǼǽ¾Ä¹ÇÆƾɹÀǺɹÄÊØ»ƹÄÁÐÁÁÁÄÁ ÇËÊÌËÊË»ÁÁʹÅǼÇ͹Ã˹ÊÇ»¾ÉѾÆÁØÈɾ† ÊËÌÈľÆÁØ ÁÄÁ ÈÉÁйÊËÆÇÊËÁ ÄÁϹ à ¾¼Ç ÊÇ»¾ÉѾÆÁ× «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕ Èǽȹ½¹¾Ë Èǽ ̼ÉÇÀÌ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ Ã Lj »¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹ƾÀ¹ÃÇÆÆǾ»ÇÀºÌ¿½¾ÆÁ¾ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ½¾Ä¹ ¶ËÇ ½¾Ä¹¾Ë ¾¼Ç ùà Èɹ† »ÁÄÇ ÄÁÏÇÅ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔÅ ÊËɾÅ؆ ÒÁÅÊØ Ä׺Ç ϾÆÇ ½ÇùÀ¹ËÕ »ÁÆÇ»ÆÇÊËÕ ÄÁϹ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÃÇËÇÉǼÇ »ÇÀºÌ¿½¾ÆÇ ̼ÇÄÇ»ÆǾ½¾Äǧо»Á½ÆÇ ÐËÇ˹ÃÇÂÈǽ† Îǽ à ÇϾÆþ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ §› ÊÈÇÊǺ† Ê˻̾ËÌÃɾÈľÆÁ×ƾ¼¹ËÁ»ÆÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ƾ ËÇÄÕÃÇ ƹ ÊÇÃÉÔËÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÇË ÌБ˹ ÊÇÀƹ˾ÄÕÆÔÎ „»Ô¼Ç½ÆÔΔ Êľ½Ç† »¹Ë¾Ä× „ÇÑÁºÇÔ » û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ÆÇ Á ÊÇÀ½¹‘ËÌÊÄÇ»ÁؽÄؽÉ̼ÁÎ ºÇľ¾ËØ¿ÃÁÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ œÇ»ÇÉØ Ç ÉÇÄÁ ƾ½ÇÊ˹ËÃÇ» ÊÁÊ˾ÅÔ ÃÉÁ˾ÉÁ¾» ÇϾÆÃÁ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɹ»Çdž ÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» Êľ½Ì¾ËÌÐÁËÔ»¹ËÕ Á ƾ½ÇÊ˹ËÃÁ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆdž˾ÎÆÁоÊÃǼÇ Ǻ¾ÊȾоÆÁØ ÁÎ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ £¹Ã ÊÈɹ† »¾½ÄÁ»Ç ÇËžй¾Ë §™ ¥¹ÉËÔƾÆÃÇ ¾ÊÄÁ ǺҾÊË»Ç ËɾºÌ¾Ë »ÔÊÇÃÇ ɹÊÃÉÔ»¹¾Ådž ÊËÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ƾ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹Ø ÈÉÁ ÖËÇÅ §› ÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÅÁ ÇȾɹËÁ»Ædž Êľ½ÊË»¾ÆÆÔÅÁ ˾ÎÆÇÄǼÁØÅÁ Á ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»Ì×ÒÁÅÁ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆdž˾ÎÆÁоÊÃÁÅÁ Êɾ½ÊË»¹ÅÁ ËÇ »ÇÀÆÁù¾Ë ÈĹÊË ÈɾÊË̆

 ÅиÂƺ ©¤  ¹É̺¾¿Æ¹Ø ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ t ¥ ¹ÃÇÆÁÈɹ»Ç tª  Š»Å¸Êƺ ¦¤ ¦¹ÊÁÄÕÆÁÏÕÌ ÀÄÇÐÁÆÁ ÒÇ »ÐÁÆØ×ËÕÊØ Èɹό»ÆÁùÅÁ Çɼ¹ÆŒ» »ÆÌËɌÑƌÎ ÊÈɹ» ¬Ãɹ˜ÆÁ ÃÉÁŌÆÇÄǼŒÐƹ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁù ½¾Ë¾ÉŌƹόØ ˹ ÈÇȾɾ½¿¾ÆÆØ ¥ÇÆǼɹ͌Ø t ® «§›„›Á½†»Ç„­Çɏ˨Ä×ʔ tª

 ¤¸Ã×ȽÅÂÆ šª ¨¾É¾ºÌ½Ç»¹ ÃÉÁŌƹÄÕÆǼÇ ÈÉÇϾÊ̬Ãɹ˜ÆÁ»ÃÇÆ˾ÃÊˌ“»ÉÇȾÂÊÕÃÁÎÊ˹ƽ¹É† ˌ»˾ÇÉŒØ ŒÊËÇɌØŒÈɹÃËÁùÁÊc½†É¹×ÉÁ½ƹÌà t® tª¤¸ÈÊÓŽÅÂƦ˜¾† ˾ÉÅÁƹÏÁØÁÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÊɾ½Á ȾÉÊÇƹĹÇɼ¹ÆÇ»»ÆÌËɾÆÆÁν¾Ä¬ÃɹÁÆÔ¥ÇÆdž ¼É¹ÍÁØt®¡À½†»Ç®¦¬›ª tªt 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

ÈľÆÁ  Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ƾÀ¹ÃÇÆÆÔÅÁ žËdž ½¹ÅÁ »¾½¾ÆÁØ Êľ½ÊË»ÁØ Á ÈɾÊľ½Ì×ÒÁÎ ϾÄÕ ÊÇÃɹËÁËÕ ɹÀÉÔ» ž¿½Ì Ç¿Á½¹ÆÁ؆ ÅÁǺҾÊË»¹ÁɾÀÌÄÕ˹˹ÅÁÈÇÄÁϾÂÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ §ËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇŽ»¸ÊÀºÅÓÍϽÈÊÌËņ ÎÀÆÅÀÈƺ¸ÅÀ× ÇȸºÆÆÍȸÅÀʽÃÔÅÓÍ ÆÈ»¸† Åƺ ÃÇËÇÉÔ¾ ÊÈÇÊǺÊË»Ì×Ë ŹÆÁÈÌÄÁÉdž »¹ÆÁ×Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÁÅÁ½¹ÆÆÔÅÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç Êľ½Ì¾Ë ÌùÀ¹ËÕ ƹ ¹»ËÇÉÁ˹ÉÁÀÅ ÈÉÇϾÊʹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ Á ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ »Æ¾ÑƾÅÌÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÅÌÃÇÆËÉÇÄ× ™»ËÇÉÁ˹ÉÁÀÅ ÈÉÇϾÊʹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ »Ôɹ¿¹¾ËÊØ » ÊÈÇÊǺ¾ ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»ÃÁ Ͼ† ľÂ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ §› ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ÃÇËÇÉÇ ÅǼÌË ºÔËÕ »Ô¼Ç½ÆÔ ÉÌÃǻǽÊË»Ì §ËÊ×½¹ »ÇÀÆÁù¾Ë ÈɹÃËÁ† ù Èǽ¼Çƹ ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èǽ Èɾ½»¹ÉÁ˾ÄÕÆÇ À¹½ÌŹÆÆÔ ɾÀÌÄÕ˹Ë §ÊǺÌ×Ǻ¾ÊÈÇÃǾÆÆÇÊËÕÖ˹ÈÉǺľŹ»Ô† ÀÔ»¹¾Ë»Ê»ØÀÁÊ˾ŠÐËÇɹºÇËÆÁÃÁ§› Ø»ÄØ×ËÊØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÅÁ À¹ ǺӾÃËÁ»† ÆÇÊËÕÇϾÆÃÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÁžØÈÉÁÖËÇÅ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ŹÆÁÈÌÄÁÉÇ»¹ËÕ ¾‘ ÈÇùÀ¹† ˾ÄØÅÁ «¹ÃÁ¾ ŹÆÁÈÌÄØÏÁÁ ÈÉÁ»Ç½ØË Ã Ĺ˾ÆËÁÀ¹ÏÁÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ£¹ÃÇËžй¾Ë §¥¤ÁË»¹Ã Áž×ËÊØ»¾ÊÇÅÔ¾ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÈÇĹ¼¹ËÕ ÐËÇƾÃÇËÇÉÔÂÊȹ½ÌÉÇ»ÆØÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ»ÈÇÊľ½ÆÁ¾¼Ç½Ô ùûÁ½ÁÅ À¹ ÈÇÊľ½Æ¾¾ ½¾ÊØËÁľËÁ¾ ŹÄÇ ÐËÇ ÁÀžÆÁ† ÄÇÊÕ t ˜  ƹºÄ×½¹¾ÅÔ » Ê˹ËÁÊËÁо† ÊÃÇÂÇËБËÆÇÊËÁ Ø»ÄؾËÊØÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÅ ÁÈɾ½ÇÈɾ½¾Ä‘Æ ¾ÊÄÁƾùÉÕ¾ÉÁÊËÊÃÁÅÁ ÁÄÁÁ½¾ÇÄǼÁоÊÃÁÅÁÅÇËÁ»¹ÅÁ ËÇÈÇÉÇІ ÆÇÂÈÇÄÁËÁÃÇÂÉÌÃǻǽÊË»¹Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ† ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ»ÁƾÈǽǺ¹×Ҿ„½ÇºÉdž ÊÇ»¾ÊËÆÇÊËÕהÁÊÈÇÄÆÁ˾ľÂ ¨ÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ »Æ¾ÑƾÅÌ ÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÇÅÌ ÃÇÆËÉÇÄ× »Ç ÅÆǼÇÅ ǺÌÊÄǻľÆÇ ˹ÃËÁÃdžÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÅ Ê̼̺Ç »¾† ½ÇÅÊË»¾ÆÆÔÅ ιɹÃ˾ÉÇÅ ÍÌÆÃÏÁ  Ǻ̆ ÊÄǻľÆÆÔÎ ÊȾÏÁÍÁÃÇ ÊÄÌ¿¾ºÆÇ ½¾Ø† 

¤¸ÈÊÓŽÅÂƦ˜¾Ë¾ÉÅÁƹÏÁØÁÈɾ½ÌÈɾ† ¿½¾ÆÁ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÊɾ½ÁȾÉÊÇƹĹÇɼ¹ÆÇ»»Æ̆ ËɾÆÆÁν¾Ä¬ÃɹÁÆÔtª  ¯½È½Ç¸ÐÂÀÅ ˜© £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊùØ ιɹÆ ˾ÉÁÊËÁù Á Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  Êdž »¾Éѹ¾ÅÔÎ ÊÇËÉ̽ÆÁùÅÁ ÅÁÄÁÏÁÁ ǺҾÊË»¾ÆÆÇ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÁÊ c ùƽ ×ÉÁ½ ƹÌà t §ÅÊà tª  £Àʺ¸Â ¦¤ ¾É¿¹»ÆÁ ÃÇÆËÉÇÄÕ À¹ ÀÄÇÐÁÆƌÊË× ÃÉÁŌÆÇÄǼŒÐÆÁ ¹ÊȾÃË ÁÊc½†É¹ ×ÉÁ½ƹÌÃt®¹ÉÕÃÇ» tª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

˾ÄÕÆÇÊËÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ©¾¿ÁÅʾÃɾËÆÇÊËÁÈÇÀ»ÇÄؾ˧›ŹÆÁ† ÈÌÄÁÉÇ»¹ËÕǺҾÊË»¾ÆÆÔÅÅƾÆÁ¾ÅÁÈÉÁ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ Èǽ½¾É¿Á»¹ËÕ ÅÆÁÅÌ× »Á½ÁÅÇÊËÕ ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁØ ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ ÊÇÊËÇØÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¦¾Î»¹Ëù ǺҾ† ÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÆËÉÇÄØ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ǺҾÊË»¹ ÈÇÀ»ÇÄؾË ÊÃÉÔ»¹ËÕ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÊÇLj »¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÊÄÌ¿ÁËǽÆÇÂÁÀÈɾ½ÈÇÊÔÄÇà ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁØĹ˾ÆËÆÇÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¦¾ÄÕÀØƾÊǼĹÊÁËÕÊØÊÈÇÀÁÏÁ¾Â Êdž ¼Ä¹ÊÆÇ ÃÇËÇÉÇ ÇËÃÉÔËÇÊËÕ Èɹ»ÇÇÎɹ† ÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ÁÎ ˾ÊƹØ Ê»ØÀÕ Ê ǺҾÊË»¾ÆÆÇÊËÕ× Ø»ÄؾËÊØ »¹¿ÆÔÅ À¹† ÄǼÇÅ ½¾ÅÇÃɹËÁоÊÃÇ ËɹÆÊÍÇÉŹÏÁÁ ǺҾÊË»¹ ¾¼Ç ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁØ ÈÉÁÀƹÆÆÔÅ ÏÁ»ÁÄÁÀÇ»¹ÆÆÔÅ ǺɹÀϹÅ Á Ö˹ÄÇƹÅ ¡Å¾ÆÆÇ ÈÇÖËÇÅÌ ÊǻɾžÆƹØ ¾»ÉÇȾ† ÊùØ ÈɹÃËÁù ɾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ ÈÇÄÁÏÁÁ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾Ë ƹÄÁÐÁ¾ ƾ ËÇÄÕÃÇ »Æ̆ ËɾÆƾÂÊÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄؽÁÊÏÁÈÄÁÆÔÁ À¹ÃÇÆÆÇÊËÁ ÆÇÁ¹ÃËÁ»ÆǾ»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾ Ê ǺҾÊË»¾ÆÆÔÅÁ ǺӾ½ÁƾÆÁØÅÁ ϾÄÕ× ÃÇËÇÉÔÎ Ø»ÄؾËÊØ ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ¾ ǺҾ† ÊË»¾ÆÆǼÇ »Æ¾Ñƾ¼Ç ÃÇÆËÉÇÄØ À¹ ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÕ×ÈÇÄÁÏÁÁ §É¼¹ÆÔ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ùà º×ÉÇÃɹ† ËÁоÊùØ ÊÁÊ˾Ź ÉÌÃǻǽÊË»ÌØÊÕ ˹ÃÁÅÁ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄØÅÁ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ¾‘ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ ùà ÃÇÄÁоÊË»Ç ɾ¼ÁÊËÉÁÉ̾ÅÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁÂÁÌÉÇ»¾ÆÕÁÎɹÊÃÉÔËÁØ ½Ç† ÈÌÊËÁÄÁÊÇÀƹ˾ÄÕÆÌ×ÊÁÊ˾ÅÆÌ×ÇÑÁºÃÌ ªÌËÕ ¾‘ À¹ÃÄ×й¾ËÊØ » ËÇÅ ÐËÇ » Ãdž ƾÐÆÇÅ ÊБ˾ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÔÅÁ ÁÊÈÇĆ ÆÁ˾ÄØÅÁ ɾ¼ÁÊËÉÁÉ̾ËÊØ ˹ÃǾ ÃÇÄÁо† ÊË»Ç ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ɹÊÃÉÔËÁ¾ ÃÇËÇÉÔÎ ÇÆÁ»ÊÇÊËÇØÆÁÁ ÊÌБËÇÅ»ÇÊËɾºÇ»¹ÆÁØ ÈÉÇϾÆ˹ɹÊÃÉÔËÁØ ºÄÁÀÃǼÇùºÊÇÄ×ËÌ ËǾÊËÕɹÊÃÉÔËÁ¾ÈɹÃËÁоÊÃÁÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ £¹Ã ÇËžйÄ ¾Ò‘ » ʾɾ½Áƾ ®‹® »¾Ã¹ ÉÌÊÊÃÁÂÃÉÁÅÁƹÄÁÊË­ ¹Î¹É¾»ÁÐ „ÐÁÊÄÇ ¹É¾Ê˹ÆËÇ» Ⱦɾ½¹ÆÆÔλÉÌÃÁÈɹ»ÇÊ̽ÁØ ƾ ¾ÊËÕ ¾Ò‘ Êɾ½ÊË»Ç »ÈÇÄƾ ½ÇÊ˹ËÇÐÆǾ ½ÄØ ÐÁÊĹ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ÁÊËÁÆÆÇ ÊÇ»¾É† ѹ¾ÅÔÎ ªË¹ËÁÊËÁоÊÃÁ¾ ÏÁÍÉÔ »ÀØËÔ¾ »  ¤½ÃÔÅÀ §š ª½È½Ñ½ÅÂÆ £š £ÇÆϾÈË̹ÄÕƌ Ⱦɾ½ÌÅÇ»Á ÍÇÉÅÌ»¹ÆÆØ ÈÉÇ;ʌÇƹČÀÅÌ Èɹό† »ÆÁÌ» ŌČό˜ ¥ÇÆǼɹ͌Ø t ‹ÉȌÆÕ ¬Ãɹ˜ÆÊÕÃÁ ͌ƹÆÊÇ»Çt¾ÃÇÆÇŌÐÆÁ ŒÆÊËÁËÌË  t ª t  ¤¸ÈÊÓŽÅÂÆ ¦˜ £ÉÁŌÆÇÄǼŒØ ÊÄÌ¿ºÇ»ÁÎ Èɹ»ÇÈÇÉÌѾÆÕ»§›ª¬Ãɹ˜ÆÁ›ŒÊÆÁæ¹ÏÌƆ ËÌ »ÆÊÈɹ» ÊȾϻÁÈÌÊà t ® ¦¹Ï Ìƌ»¾ÉÊÁ˾Ë »ÆÌËɌÑƌÎÊÈɹ»ttªt


™¦¡¼Æ¹ËÇ»§š¬©§›¦ž¨©žª«¬¨¦§ª«¡¡ž¸«ž¤µ¦§ª«¡¨©™›§§®©™¦¡«ž¤µ¦´®§©œ™¦§›

ŹÊʾ ÊÃÇɾ¾½ÇÄ¿ÆÔÊÐÁ˹ËÕÊØžÉÁĹÅÁ ÈÇÄÁϾÂÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ оÅ ÊÇÊËÇØÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ¼Ìº¾ÉÆÁÁ ÁÄÁ ǺĹÊËÁ” ¦¹ ÈɹÃËÁþ ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ ÇËǺɹ¿¾† ÆÁØÊÇÊËÇØÆÁØÁÌÉÇ»ÆØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÖËÇ ÈÉÇÁÊÎǽÁË Êľ½Ì×ÒÁÅ ǺɹÀÇÅ «¹Ã ƹ† ÈÉÁÅ¾É ù¿½Ô ¼Ç½ » ¬ÃɹÁƾ ɾ¼ÁÊËÉÁ† É̾ËÊØ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ˹ÃǾ ¿¾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ̺ÁÂÊË» ÊÃÇÄÕÃÇ ÇÃÇÆоÆÇ ɹÊÊľ½Ç»¹† ÆÁ¾Å ̼ÇÄÇ»ÆÔÎ ½¾Ä ÖËÇ ù˾¼ÇÉÁÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅÁÀ¼Ç½¹»¼Ç½ÊÇÃɹҹ¾ËÊØùÃǺҾ¾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ̺ÁÂÊË» ̼ÇÄÇ»ÆÔ¾ ½¾Ä¹ ÈÇ ÃÇËÇÉÔÅ ƹÎǽØËÊØ » ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ §› ˹ÃÁÃÇÄÁоÊ˻ǽ¾ÄÈÇ̺ÁÂÊË»¹Å ɹÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁ¾ ÈÇ ÃÇËÇÉÔÅ À¹ÃÇÆоÆÇ ÈÉÇÈÇɆ ÏÁÇƹÄÕÆÇ Á ÃÇÄÁоÊË»Ç ɾ¼ÁÊËÉÁÉ̾ÅÔÎ ̺ÁÂÊË» Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÃÇÄÁоÊË»Ç ½¾Ä ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔλÊ̽ ÉÁÊ «¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ¾¿¾¼Ç½ÆǾÌžÆÕѾÆÁ¾ ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÇÉɾÄÁÉ̾Ë Ê ÊÇÊËÇØÆÁ¾Å §› Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» »ÇǺҾ ¹ » ÃÇƾÐÆÇÅ ÊБ˾ Á ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ » ϾÄÇÅ › Ê»Ç× Çоɾ½Õ Êdž »É¾Å¾ÆÆǾ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ¬ÃɹÁÆÔ ÇÊ˹»ÄؾË ¿¾Ä¹ËÕ ÄÌÐѾ¼Ç¨ÇÄÁËÁоÊÃÁ¾ÁÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¾ ÃÉÁÀÁÊÆÔ¾ ػľÆÁØ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ÇËɹ† ¿¹×ËÊØ ƹ ɹºÇ˾ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ» Á §› » йÊËÆÇÊËÁ ¦¾Ì½¹ÐÆǾ À¹ËØÆ̻Ѿ¾ÊØ ɾÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ƾƹ½Ä¾† ¿¹Ò¹Ø Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆdž˾ÎÆÁоÊùØ Ǻ¾ÊȾ† оÆÆÇÊËÕ ÆÁÀùØÃÇÆÃÌɾÆËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ÁƾÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕÊÄÌ¿ºÔ ÊÇÃɹҾ† ÆÁ¾»¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÔλÌÀÇ» ÈÇ»¹ÄÕÆǾÇÅdž ÄÇ¿¾ÆÁ¾ ù½ÉǻǼÇ ɾÊÌÉʹ Á ÁÆÔ¾ ͹Æ ËÇÉÔ»ÄÁØ×Ëƹ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä §› ɾ¹ÄÕÆÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨¹½¾ÆÁ¾ ½¹ÆÆǼÇ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä¹ ÇËɹ¿¹¾ËÊØ»ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇ„ɾ¼ÌÄØÏÁÁ” ÌÉÇ»ÆØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ÊËɹƾ ùà Êɾ½† ÊË»¹ ʹÅÇÊÇÎɹƾÆÁØ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔ ¥Ç¿ÆÇ ÃÇÆÊ˹ËÁÉÇ»¹ËÕ ÐËÇ ʾ¼Ç½ÆØ ÌÉÇ»¾ÆÕ ɾ¼ÁÊËÉÁÉ̾ÅÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ » ÊËɹƾ ÇË»¾Ð¹¾Ë ƾ ÊËÇÄÕÃÇ ɾ¹ÄÕÆÇÅÌ ÌÉÇ»Æ× ÈÇɹ¿‘ÆÆÇÊËÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ƹѾ¼Ç ǺҾÊË»¹ ÊÃÇÄÕÃÇ ͹ÃËÁоÊÃÁÅ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅ ÁÎ ¼É¹ÆÁϹŠ Èɹ»ÇÇÎɹ† ÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ɹÊÊľ½Ç»¹ËÕ Ǻɹ† º¹ËÔ»¹ËÕÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Á ÈÉÁÆÁŹËÕ ɾѾÆÁ¾ À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ† ÆÔ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁثǾÊËÕ ȹ½¾ÆÁ¾ÊÇLj »¾ËÊË»Ì×Ò¾¼Ç ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä¹ ÇËɹ¿¹¾ËÊØ » ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇ „ɾ¼ÌÄØÏÁÁ” ÌÉÇ»ÆØ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ»ÊËɹƾ ùÃÊɾ½ÊË»¹ʹÅÇÊdž ÎɹƾÆÁØ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÇ ÊÁÊ˾ÅÔ

©ÁʪÇÊËÇØÆÁ¾ɾ¼ÁÊËɹÏÁÁÁɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁØÌÅÔÑľÆÆÔÎ̺ÁÂÊË» ÁÈÇÃÌѾÆÁ  ƹ¬ÃɹÁƾÀ¹t¼¼ 

Ÿ¸Í¸È½ºÀϬ§ÈÔË×ÉÁ½ÁоÊÃÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁ ŸÌÉƹÄ ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä  t °tª¯ÁËÈÇ¢ÈËÇÀŸ¤˜¡ÊËÇÉÁоÊÃÁ¾ ¹ÊȾÃËÔ Ê˹ÆǻľÆÁØ ÈÇÆØËÁØ Ĺ˾ÆËÆÇ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÁ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ »Ð¾É¹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹ t t’ tª  »ŒË ¥›ª ¬Ãɹ˜ÆÁ ÈÉÇ ÀÄÇÐÁÆƌÊËÕ ÍÇÉŹ ’ À¹tÉÇÃÁ

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡ £©¡¥¡¦§¤§œ¡¸¥™ªª§›´®£§¥¥¬¦¡£™¯¡¢

¬£ šš£

˜¥ÆÉÂƺ¸

§¨¦ª š¦œ¡©ªš ¦¨›˜¥˜¤ š¥«ª¨¥¥ ­ œ£§¨©ª«§¥¦©ª š©¨œ©ªš˜­¤˜©©¦š¦¡  ¥¬¦¨¤˜®   šÓ¾Àĸ ›¹¿ÆÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÈÉǺľÅÇ ػÄؾËÊØ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ Çɼ¹Æ¹ÅÁ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»Êɾ½ÊË»¹ÎŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ»Êɾ½ÊË»¹ÎŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇɆ ŹÏÁÁ Çɼ¹ÆÔ»ÆÌËɾÆÆÁν¾Ä Ç˽¾ÄÔÁÆÍÇÉŹÏÁÁÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎÊ»ØÀ¾Â

*"/PTLPWB

$3*.&$06/5&3"$5*0/#:-"8&/'03$&.&/5#0%*&4 */."44.&%*" 4VNNBSZ"OFYUSFNFMZJNQPSUBOUDSJNJOPMPHJDBMQSPCMFNJTDSJNFDPVOUFSBDUJPOCZMBXFOGPSDFNFOUCPEJFTJONBTT NFEJB ,FZXPSETDSJNJOBMJUZJONBTTNFEJBMBXFOGPSDFNFOUCPEJFTJOGPSNBUJPOBOEQVCMJDSFMBUJPOTEFQBSUNFOU

¦¹ À¹Ê¾½¹ÆÁÁ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ » ŹÉ˾ ¼Ç½¹ Ê ½ÇÃĹ½ÇÅ „¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ » Ê;† ɾ ŹÊÊǻǠÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁ ̼ÇÄÇ»Ædž Èɹ»Ç»ÇÂÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¹ÊȾÃËԔ »ÔÊËÌÈÁÄœ¦œÇÉѾÆÃÇ» ÃÇËÇÉÔÂÈɾ½† ÄÇ¿ÁÄ »È¾É»Ô¾ ÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ ÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÁ¾ „ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÔ ÉȽ¼Éʺ ĸÉÉƺÆÁ ÀÅÌÆÈĸÎÀÀ” ™»ËÇÉ ƹÊËÇØҾ ɹºÇËÔ ÇÊÆǻԻ¹ØÊÕƹʾŹÆËÁоÊÃÇÂÃÇÆϾÈÏÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ™±¾Ê˹ÃÇ»¹ »»Ç½ÁË»ƹ† ÌÐÆÔÂǺÇÉÇËʻǑÈÇÆØËÁ¾ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÀ ºÉȽ¼Éʺ¸ÍĸÉÉƺÆÁÀÅÌÆÈĸÎÀÀ«¹Ã Èǽ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× » Êɾ½ÊË»¹Î ŹÊÊǻǠÁƆ ÍÇÉŹÏÁÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁʽÇÃËÉÁÆÇÂÈɾ† ÈÀŸ ˜Ã½ÂɸżÈƺŸ ¥ÆÉÂƺ¸ t ×ÉÁÊÃÇƆ ÊÌÄÕËÍÁÄÁ¹Ä¹­£¬„œÄ¹»ÆÔÂϾÆËÉÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎ Ⱦɾ»ÇÀÇà ¥› ©­” „¯¾ÆËÉ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎ Ⱦɾ† »ÇÀÇÃ¥›©­ƹ§ÃËغÉÕÊÃÇ¿½” ÐľÆª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ† оÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJM OPTLPWB@JB!NBJMSV ‚¡™¦ÇÊÃÇ»¹  ™ËÈøÂƺ š¥ ›ÆÈнÅÂƺ ›¥ ¤¸ÂÉÀŸ ©š °½ÉʸÂƺ œ˜ ªÉ¾½ÊË»¹ ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁت¥¡ ¨É¹»Ç»¾½¾† ÆÁ¾tt’tªt

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÊËÌÈÆÇÊËÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÈǽÊÁÊ˾Š Èɾ½† Ĺ¼¹¾ËÊØ ÈÇÆÁŹËÕ Ê»ÇÂÊË»Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇ ÁÆÊËÁËÌ˹ Êɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ »ÇÊÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ÅÆÇ¿¾ÊË»Ç ÇȹÊÆÔÎ ½ÄØ оÄÇ»¾Ã¹ÁǺҾÊË»¹½¾ØÆÁ ÈÉÇØ»ÄØ×Ò¾† ¾ÊػǻÀ¹ÁÅÇÊ»ØÀÁÁÊÎǽØÒÁÎÁÀÊɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÉÁÐÁÆ ÊÇ»¾ÉѾ† ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Á ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁ  ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔÎ Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å Êɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ¨É¾ÊËÌÈľÆÁØ ¿¾ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔ¾ Ê Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å Êɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇɆ ŹÏÁÁ »À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËƹÄÁÐÁØÁÄÁLj ÊÌËÊË»ÁØ » ½¾ØÆÁÁ û¹ÄÁÍÁÏÁÉÌ×Ò¾¼Ç ÈÉÁÀƹù „ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ Êɾ½ÊË» Źʆ ÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ” ¹»ËÇÉ ÈǽɹÀ½¾ÄؾË ƹ ½»¾ ¼ÉÌÈÈÔ ȾɻԾ t ÈɾÊËÌÈľÆÁØ Ê ÊÇÊ˹»ÇǺɹÀÌ×ÒÁÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å Êɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ §ÆÁ Êdž ÇË»¾ËÊË»Ì×Ë ×ÉÁ½ÁоÊÃÇÅÌ ÈÇÆØËÁ× ÈɾÊËÌÈľÆÁØ »ËÇÉÔ¾ t ÈɾÊËÌÈľÆÁØ Ê ƾ ÊÇÊ˹»ÇǺɹÀÌ×ÒÁÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å Êɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ§ÆÁÊÇLj »¾ËÊË»Ì×Ë ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÌ ÈÇÆØËÁ× ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ªÈÇÊǺ „ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ Êɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ” » ȾɻÇÂ


¡™¦ÇÊÃÇ»¹¨©§«¡›§ž¢ª«›¡ž§©œ™¦™¥¡›¦¬«©ž¦¦¡®ž¤¨©žª«¬¨¦§ª«¡›ª¥¡

¼ÉÌÈȾ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÃÉÁÅÁƹÄÁÀÁÉÇ»¹Æ »Ç»ËÇÉÇÂtƾË ›¹¿ÆÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÈÉǺľ† ÅÇ ػÄؾËÊØ ÇÈÆÊÀºÆ¼½ÁÉʺÀ½ ÆÈ»¸Åƺ ºÅËÊȽÅÅÀÍ ¼½Ã ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÀ º ©¤ ¨Ç ÅƾÆÁ×¹»ËÇɹÈǽÖËÁÅÊľ½Ì¾ËÈÇÆÁŹËÕ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ Çɼ¹ÆÇ» »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ÈÇ ɹÀɹºÇËþ ÌË»¾É¿½¾ÆÁ×»Èɾ½ÌÊÅÇËɾƆ ÆÇÅ À¹ÃÇÆÇÅ ÈÇÉؽþ Á ÈÉÁžƾÆÁ× Èɹ† »Ç»ÔÎÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎÅ¾É ƹÈɹ»Ä¾Æ† ÆÔÎƹƾÂËɹÄÁÀ¹ÏÁ×ÈÉÁÐÁÆÁÌÊÄÇ»Á  ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔÎÊÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹† ÆÁ¾Å Êɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ »Ô† ɹºÇËþ ¹½¾Ã»¹ËÆÔÎ žÉ ɾ¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁØ ƹ ÊÇ»¾ÉёÆÆÔ¾»Ê;ɾª¥¡ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¹ ˹ÿ¾ Å¾É ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔÎ ƹ ÅÁÆÁÅÁÀ¹† ÏÁ×ÐÁÊĹÖËÁÎÈɾÊËÌÈľÆÁ ¶Í;ÃËÁ»ÆǾ»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾§›ÊÇ ª¥¡ Ø»ÄؾËÊØ ǽÆÇ ÁÀ »¹¿ÆÔÎ Á Ãɹ† ƾ¹ÃË̹ÄÕÆÔÎÀ¹½¹Ð ÊËÇØÒÁÎȾɾ½¥› ©­ £¹Ã ÈÇùÀÔ»¹×Ë ÅÆǼÇľËÆÁ¾ ƹÌІ ÆÔ¾ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ÇÊÆÇ»ÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ɹºÇ˾ ÈÇÄÁÏÁÁ ¼É¹¿½¹Æ¾ ÈÇÄÌй×Ë ÁÀ ȾйËÆÔÎ ÁÀ½¹ÆÁ  ˾ľ»Á½¾ÆÁØ Á ɹ½ÁÇ ÈÇÖËÇÅÌ Ⱦɾ½ §› Ì¿¾ ƹ ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ ƾÊÃÇÄÕÃÁν¾ÊØËÁľËÁÂÊËÇÁË»¹¿Æ¹ØÀ¹† ½¹Ð¹ À¹ÃÄ×й×Ò¹ØÊØ » Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ˾ʆ ÆǼÇÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹ÊǪ¥¡ £¹Ã ÁÀ»¾ÊËÆÇ » †Î ¼Ç½¹Î ÈÉÇÑÄdž ¼Ç »¾Ã¹ ÈɾÊËÁ¿ §› » ¼Ä¹À¹Î ƹʾľÆÁØ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÌÈ¹Ä Á ùÃ Êľ½ÊË»Á¾ ÖËÇ¼Ç ÊÆÁÀÁÄÊØ ÌÉÇ»¾ÆÕ ½Ç»¾ÉÁØ ¼É¹¿½¹Æ à ÅÁ† ÄÁÏÁÁ ¦ÁÀÃÇÅÌ ÌÉÇ»Æ× ÈɾÊËÁ¿¹ §› ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹Ä¹ƾËÇÄÕÃÇÊÁË̹ÏÁØ»¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾» ϾÄÇÅ ÆÇ Á ÈÇÄÁËÁù ª¥¡ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆƹØ ƹ ǽÆÇÊËÇÉÇÆƾ¾ ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÅÁÄÁÏÁÁtÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¾Æ† ÆÇÇÊ»¾Ò¹ÄÁÊÕÊǺÔËÁØ ιɹÃ˾ÉÁÀÌ×ÒÁ¾ §›ÊÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÇÂÊËÇÉÇÆÔ › ɾÀÌÄÕ˹˾ Ⱦɾ½ §› »Ê˹ÄÁ ½Ç† Ê˹ËÇÐÆÇ »¹¿ÆÔ¾À¹½¹ÐÁÌÄÌÐѾÆÁØ ÃÉÁ† ÅÁƹÄÕÆÇ ǺÊ˹ÆÇ»ÃÁ » ÊËɹƾ ¹ ˹ÿ¾ ÈÇ»ÔѾÆÁØ ÈɾÊËÁ¿¹ §› Á ½Ç»¾ÉÁØ ¼É¹¿½¹ÆÃÈÇÄÁÏÁÁ ¨ÇÖËÇÅÌ ÉÌÃǻǽÊË»Ç §› ǺɹËÁ† ÄÇ ʻǑ »ÆÁŹÆÁ¾ ƹ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ¾ À¹† »¾½Ç»¹»Ñ¾¾ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾Å ÊÇ ª¥¡ ¹ ÁžÆÆÇtÇ˽¾Ä¾ÆÁ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÁÁÊ»ØÀÁ Ê ǺҾÊË»¾ÆÆÇÊËÕ× §› ÃÇËÇÉÔ¾ ˹ÿ¾ ƹÀÔ»¹×ËÈɾÊʆÊÄÌ¿º¹ÅÁ ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ»ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¾ »ÊËÉÌÃËÌɾ¥›ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉ̾ËƾÊÃÇÄՆ ÃÇ ÈɾÊʆÊÄÌ¿º ÈÇÄÆÇÅÇÐÁØ ÃÇËÇÉÔÎɹÀ¼É¹ÆÁоÆÔ ÊȾÏÁÍÁÃÇ ÁÎ ½¾Ø˾ÄÕÆdž ÊËÁ ¹ ˹ÿ¾ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËØÅÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÃÇËÇÉÇ ÇÆÁ ɹÊÈÇĹ¼¹×Ë «¹Ã ƹÈÉÁ† Å¾É ÊÇËÉ̽ÆÁÃÁ ÈɾÊʆÊÄÌ¿ºÔ ª¾»¾Édž ¹È¹½ÆǼÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ»ÆÌËɾÆÆÁν¾Äƹ ËɹÆÊÈÇÉ˾ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÁž×ÒÌ×ÊØÌÆÁÎ ÁÆÍÇÉŹÏÁ× ½ÄØ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ Á ɹʆ ÃÉÔËÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ƹ ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿† ÆÇÅ »Ç½ÆÇÅ ɾÐÆÇÅ Á ¹»Á¹ËɹÆÊÈÇÉ˾ ªÇËÉ̽ÆÁÃÁ œ¡š t ½ÄØ ÈÉÇȹ¼¹Æ½Ô ¨É¹»ÁĽÇÉÇ¿ÆǼǽ»Á¿¾ÆÁØÁÈɾ½ÌÈɾ† ¿½¾ÆÁØ «¨ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÁ œ¬ ¥› ÈÇ ¼ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÌ Á ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ Ǻ† ĹÊËÁt½ÄØÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØÁɹÊÃÉÔËÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ƹ Èǽ»¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÇ ÁÅ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¨É¹ÃËÁù ÈÇùÀ¹Ä¹ ÐËÇ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ Á ½¹ÄÕƾÂѹØɹºÇ˹ÈɾÊʆÊÄÌ¿ºÔ»ÊËÉÌÆ ËÌɾ ¥› ©­ ÈÇÄÆÇÊËÕ× ʾºØ ÇÈɹ»½¹† Ĺ ÐËÇ Èǽ˻¾É¿½¹¾ËÊØ ºÇÄÕÑÁÅ Çλ¹ËÇÅ Ê»ØÀ¾Â ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆǼÇ Á ǺҾÊË»¾ÆÆdž ¼ÇιɹÃ˾ɹ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ»ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼ¾ Á ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ǺĹÊËÁ À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÇ ºÇľ¾ ª¥¡ ¼¹À¾† ËÔ ¿ÌÉƹÄÔ ˾ľ† Á ɹ½ÁÇÃÇÅȹÆÁÁ ÁƆ ÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ¹¼¾ÆËÊË»¹ Á ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ª¥¡ ÁÀÆÁμ¹À¾Ët¿ÌÉƹÄÇ»t ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔΪ¥¡tɹ½ÁÇtÁƆ ÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎ ¹¼¾ÆËÊË» t ¡Æ˾Éƾˆ ª¥¡t §Ë½¾Ä ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á ǺҾÊË»¾Æ† ÆÔÎ Ê»ØÀ¾Â œ¬ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÌ Á ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ǺĹÊËÁ ƹ ÈÇÊËÇØÆÆÇ ÇÊÆÇ»¾ ÊÇËÉ̽ÆÁй¾Ë Ê   ÇË ǺҾ¼Ç ÐÁÊĹ ª¥¡ ɾ¼ÁÇƹ ȾйËÆÔÅÁÁÖľÃËÉÇÆÆÔÅÁɾ¼ÁÇƹÄÕÆԆ ÅÁ Á ;½¾É¹ÄÕÆÔÅÁ ª¥¡ ž¿¾½Æ¾»ÆÔ ÅÇÆÁËÇÉÁƼ ÈÉǻǽÁËÊØ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ȾйËÆÔÎ ª¥¡  ˾ľùƹÄÇ» Á ʹ† ËÇ» ¡Æ˾Éƾ˹ ƹ ÃÇËÇÉÔÎ ɹÀžҹ¾ËÊØ ÁÆÍÇÉŹÏÁØ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÇ ˾Ź† ËÁÃÁ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ Ç˽¾Ä ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ Ê»ØÀ¾Â œ¬ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ¼ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÌ Á ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ ǺĹÊËÁ Çλ¹ËÔ»¹¾Ë ÈɹÃËÁоÊÃÁ ÇÊÆÇ»ÆÔÎ ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎ » ɾ¼ÁÇƾ ª¥¡ ɹÀžҹ×ÒÁÎÁÆÍÇÉŹÏÁ×ƹÈɹ»ÇÇÎɹ† ÆÁ˾ÄÕÆÌ×˾ŹËÁÃÌ

 ª»¾½¾ÆÁØÇ˽¾Ä¹ÈÇÃÇÆËÉÇÄ×À¹ª¥¡©ÇÊÇÎɹƆ ÃÌÄÕËÌÉÔÈǪ ­§ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹ Á¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇÂǺĹÊËÁ¨Ç½¹ÆÆÔÅƹ¼Ç½

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹Æ¹ÅÁ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ª¥¡ » ɾѾÆÁÁ ÃÇÆÃɾËÆÔÎ Èɹ»Ç† ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ À¹½¹Ð ÈÇÀ»ÇÄؾË ½ÇÊËÁÐÕ Êľ½Ì×ÒÁÎϾľÂ t ÅÁÆÁŹÄÕÆÇ À¹ËɹËÔ »É¾Å¾ÆÁ ÊÁÄ ÁÊɾ½ÊË» tÇȾɹËÁ»ÆÇÊËÁɾ¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁØƹʾľ† ÆÁØƹǺɹҾÆÁØÅÁÄÁÏÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ× ƹʾľÆÁØ Ã ÉÇÀÔÊÃÌ ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» ÇùÀ¹ÆÁ×ÈÇÅÇÒÁ»ɹÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁÁÈɾÊËÌÈľÆÁÂƹƾǼɹÆÁоÆÆÇ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ tÊÇÀ½¹ÆÁ×ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÇƹÈɹ»Ä¾Æ† ÆǼÇ ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÅƾÆÁØ ÐËÇ » Ê»Ç× Çоɾ½Õ ÊÈÇÊǺÊ˻̾Ë Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ× ÆÇ»ÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁ t ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¼Ç »ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØ ƹ ÌÉÇ»¾ÆÕ Èɹ»ÇÊÇÀƹÆÁØ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž Èɹ»Ç»Ç¹ÃËÁ»ÆÇÊËÁ¼É¹¿½¹Æ ¨ÉÁ ɾѾÆÁÁ À¹½¹Ð ÊËÇØÒÁÎ Ⱦɾ½ §› ÈÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÁÇ˽¾ÄÇ»ÁÆÍÇÉŹÏÁÁÁǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔÎÊ»ØÀ¾ÂÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ËÊ»Ç×½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÕ»ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÎƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÎ tɹÀÓØÊƾÆÁ¾À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ t ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Èɹ»ÇÊÇÀƹÆÁØ ¼É¹† ¿½¹Æ t»ÔػľÆÁ¾ÁɹÀÓØÊƾÆÁ¾ÊÌÒÆÇÊËÁ ÈÉÁÐÁÆ ÈÇÉÇ¿½¹×ÒÁÎ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ Á ÌÊÄÇ»Á  ÊÈÇÊǺÊË»Ì׆ ÒÁÎÁÎÊÇ»¾ÉѾÆÁ× t ÌйÊËÁ¾ ¼É¹¿½¹Æ » ÌÊËɹƾÆÁÁ ÖËÁÎ ÈÉÁÐÁÆÁÌÊÄÇ»Á t»ÇÊÈÁ˹ÆÁ¾¹ÃËÁ»ÆÇÊËÁƹʾľÆÁØ» ºÇÉÕº¾ÊÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁØÅÁ t »ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆdžÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃǾ »ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾ ƹ ÄÁÏ ÊÃÄÇÆÆÔÎ Ã ÊÇ»¾É† ѾÆÁ× ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÁÄÁ ÊÇ»¾ÉÑÁ»ÑÁÎ ùÃǾ†ÄÁºÇÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ¾ t ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ Åƾ† ÆÁØ Ê ϾÄÕ× ÊÇÀ½¹ÆÁØ ǺÊ˹ÆÇ»ÃÁ ƾ˾Ɇ ÈÁÅÇÊËÁ Á ÇÊÌ¿½¾ÆÁØ ÄÁÏ ƹÉÌѹ×ÒÁÎ Èɹ»ÇÈÇÉؽÇà Á˾ΠÃËÇÁÅÈÇÈÌÊËÁ˾ÄՆ Ê˻̾Ë t ÈÉÇȹ¼¹Æ½¹ ƾÇ˻ɹËÁÅÇÊËÁ ƹùÀ¹† ÆÁØÀ¹ÊÇ»¾ÉёÆÆǾÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ¾ t ̽ǻľ˻ÇɾÆÁ¾ ÈÇÁÊÃÇ»ÔÎ ÈÇËɾº† ÆÇÊ˾ §› ÉÇÀÔÊà ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» ÌÊ˹† ÆǻľÆÁ¾ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾Â Á ÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÎ Ǻ† 

 ©ÀÄÀÅ×»ÀÅ ¶¥ §ºÒ¾ÊË»¾ÆÆǾ ÅƾÆÁ¾ Á ¾¼Ç ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Çɼ¹Æ¹ÅÁ»ÆÌËɾÆÆÁν¾Ä»ºÇÉÕº¾Ê Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁØÅÁ™»ËÇɾͽÁÊcùƽ×ÉÁ½ ƹÌÃt¥ tª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ƹÉÌ¿¾ÆÁ¾ ÈÇÎÁÒ¾ÆÆǼÇ Á »¾Ò¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ½ÇùÀ¹Ë¾ÄÕÊË» t ÈÉÇÍÁĹÃËÁù ÈɾÊËÌÈÆÔÎ ÈÉdž ػľÆÁ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ÃÇÆÃɾËÆÇ ÇÉÁ¾ÆËÁ† ÉÌ×Ҿ¼ɹ¿½¹ÆÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇÊÈÇÊǺ¹Î ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  Á ÄÁϹΠ ÁÎ ÊÇ»¾ÉÑÁ»ÑÁÎ t Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆǼÇ Ådž ɹÄÕÆdžÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄÁŹ˹ Êɾ½Á ƹʾľÆÁØÊϾÄÕ×ÊÇÀ½¹ÆÁØÇÈËÁŹÄÕÆÔÎ ÌÊÄÇ»Á ½ÄØ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Çɼ¹ÆÇ» »Æ̆ ËɾÆÆÁν¾Ä t ÁÆÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ƹʾľÆÁØ Ç ½¾Â† ÊË»Á˾ÄÕÆÇÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁ½¾ÄÊϾÄÕ×Èɾ† ʾоÆÁØÄÇ¿ÆÔÎÊÄÌÎÇ» t ÈɹÃËÁоÊÃǾ »Å¾Ñ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç » ÃÇƆ ÃɾËÆÔÂ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÂÃÇÆÍÄÁÃË t ɾÃĹŹ Êɾ½ÊË»¹ÅÁ ŹÊÊǻǠÁƆ ÍÇÉŹÏÁÁ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÈÇÄÁÏÁÁ t ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ ÃÇÆËÉÇÄÕ ¼É¹¿½¹Æ À¹ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕק› ›Îǽ¾ÈÉÇ»¾½‘ÆÆÔι»ËÇÉÇŹÆþËÁÉdž »¹ÆÁ¿Á˾ľÂª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹»ÔØÊÆÁ† ÄÇÊÕ ÐËÇ » ª¥¡ ǺɹÀ ÊÇËÉ̽ÆÁù ÈÇÄÁ† ÏÁÁÁ¾¼ÇÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÇÊ»¾Ò¹¾ËÊØ йҾ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕƾ¾ оÅ ÖËÇ ºÔ»¹¾Ë ƹ ÈɹÃËÁþ ÐËÇ » Ê»Ç× Çоɾ½Õ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊ˻̾ËÇ„ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÇ”ɹºÇ† ˾ª¥¡»ÇÊ»¾Ò¾ÆÁÁÈɹ»Ç»ÔλÇÈÉÇÊÇ»Á ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ§› ›Ç »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»ÁÁ §› Á ª¥¡ ÈÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ϾÄÇÅ Á ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » Êɾ½† ÊË»¹Î ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ùà Á » ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ Ä׺ÔÎ ½É̼ÁÎ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ ÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ Áž×ËÊØ„ÈÉǺ¾ÄԔ ÃÇËdž ÉÔ¾ ËɾºÌ×Ë ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǼÇ »ÆÁŹÆÁØ ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅƾÃÇËÇÉÔ¾ÁÀÆÁÎ ÄØ ºÇľ¾ ÈÉǽÌÃËÁ»ÆǼÇ »À¹ÁÅǽ¾Â† ÊË»ÁØ §› Á ª¥¡ ÈÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ƾǺÎǽÁÅÇ ÈÇÊËÇØÆÆÇ Èdž »ÔѹËÕ û¹ÄÁÍÁùÏÁ× ÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ» › Ê»ØÀÁ Ê оŠ ¥› ̽¾ÄؾË ½ÇÄ¿ÆǾ »ÆÁ† ŹÆÁ¾ Èǽ¼ÇËǻþ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ» Ç˽¾Ä¾† ÆÁÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎÊ»ØÀ¾Â ¨ÇÖËÇÅÌ ÌÐÁËÔ»¹Ø ÅÆǼÇľËÆÁ ÇÈÔË ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ¥› ©Çʆ ÊÁÁ ÊÐÁ˹×ϾľÊÇǺɹÀÆÔÅÈÉÁÈǽ¼ÇËÇ»† þÊÇËÉ̽ÆÁÃÇ»»»¾ÊËÁƹ»Ê¾Î͹ÃÌÄÕ˾˹Î »ÔÊÑÁÎ ÌоºÆÔÎ À¹»¾½¾ÆÁ ¥› ÃÌÉÊ ÁÄÁ ͹ÃÌÄÕ˹ËÁ» ÈÇ ÌоºÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁƾ „§ÊÆǻԻÀ¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Áا›ÊǪ¥¡” 


¡™¦ÇÊÃÇ»¹¨©§«¡›§ž¢ª«›¡ž§©œ™¦™¥¡›¦¬«©ž¦¦¡®ž¤¨©žª«¬¨¦§ª«¡›ª¥¡

ÈɾÈǽ¹»¹¾ÅÔ»ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØËÇÄÕÃÇ ƹ ͹ÃÌÄÕ˾˾ Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁ ÉÌÃǻǽÁ˾ľÂ ù½Éǻdž»ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÔιÈȹɹËÇ»§› ¨ÉÁ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ½¹ÆÆÇ Á½¾Á »ÔÈÌÊÆ ÆÁÃÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØØ Ê»ÇÁ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔ¾ ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ » ÊËÉÌÃËÌÉÆÔÎ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÎ §› ºÌ½ÌË ¼ÇËÇ»Ô Ã Ǻ† Ò¾ÆÁ×ÊÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØÅÁª¥¡ £ÉÇž ËÇ¼Ç » ɹÅùÎ ½¹ÆÆÇ ½ÁÊÏÁ† ÈÄÁÆÔ ƾǺÎǽÁÅÇ » ǽÆÇ ÁÀ ľÃÏÁ ɹÊÃÉÔËÕ »ÇÈÉÇÊ Ǻ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ À¹ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ ƾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ҿ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Êɾ½ÊË»¹† ÅÁ ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ «¹Ã ÊÇËÉ̽ÆÁà ÈÇÄÁÏÁÁ Ⱦɾ½¹»¹Ø ùÃÌ׆ÄÁºÇ ÁÆÍÇɆ ŹÏÁ× Êɾ½ÊË»¹Å ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Ø»ÄؾËÊØ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÅ Èɾ½Ê˹»Á˾ľÅ §› Á Ⱦɾ½¹¾Ë ÁÆÍÇÉŹÏÁ× ÇË ÁžÆÁ Èɾ½Ê˹»ÄؾÅǼÇ ÁÅ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØ ¹ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ ƾ½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇ ÁÆÍÇɆ ŹÏÁÁ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÔ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ »Á½Ô ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ¨ÇÖËÇÅÌ ÊÇËÉ̽† ÆÁùÅ ÈÇÄÁÏÁÁ » ÈÉÇϾÊʾ ÈɾÈǽ¹»¹ÆÁØ ½¹ÆÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ ɹʆ ÃÉÔËÔ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ƹÉÌѾÆÁØ Èɹ»Çƹ† ÉÌѾÆÁØ Á ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔ¾ Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ª¥¡ ½ÄØ ƾ½ÇÈÌÒ¾ÆÁØ ÁÎÊÇ»¾ÉѾÆÁ؝¹ÆÆǾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ºÔÄÇ Èǽ½¾É¿¹ÆÇ »Ê¾ÅÁ ÈÉǹÆþËÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ ÖÃÊȾÉ˹ÅÁ t ÊÇËÉ̽ÆÁùÅÁ Ç˽¾ÄÇ» ÁƆ ÍÇÉŹÏÁÁÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎÊ»ØÀ¾Â › ÈÉÇϾÊʾ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»ÁØ ª¥¡ Á §›Ìù¿½ÇÂÁÀÊËÇÉÇÆ»ÇÀÆÁù×ËÇÈɾ† ½¾Ä‘ÆÆÔ¾ɹÀÆǼĹÊÁØÁÈɾ˾ÆÀÁÁ§ÊÆÇ»† ÆÇ Èɾ˾ÆÀÁ¾Â §› à ª¥¡ Ø»ÄؾËÊØ ƾ½ÇÊ˹ËÇÐƹØ ×ÉÁ½ÁоÊùØ Èǽ¼ÇËǻù ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ» ÇÊ»¾Ò¹×ÒÁÎ Èɹ»Ç»Ì× ˾† ŹËÁÃÌ «¹Ã œ¦ œÇÉѾÆÃÇ» ÇËžй¾Ë ½Ç† Ê˹ËÇÐÆÇ ÆÁÀÃÁ ÈÉÇϾÆË »ÔÊѾ¼Ç Ǻɹ† ÀÇ»¹ÆÁØÌ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ»¡Å¾ÆÆÇÈÇÖËÇÅÌ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÌБÆÔÎ Á ÈɹÃËÁоÊÃÁÎ ɹ† ºÇËÆÁÃÇ» À¹½¾ÂÊ˻ǻ¹ÆÆÔλÊ;ɾÁÀÌо† ÆÁØ»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Áا›Áª¥¡ ÊÐÁ˹×Ë ÐËÇ „¿ÌÉƹÄÁÊËÔ ÇÊ»¾Ò¹×ÒÁ¾ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÕ ÅÁÄÁÏÁÁ Á ÈÁÑÌÒÁ¾ ÈÇ Èɹ»Ç»ÔÅ ˾ŹËÁùŠ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÊ»¾½ÌÒÁÅÁ»»Ç† ÈÉÇʹÎ×ÉÁÊÈÉ̽¾ÆÏÁÁ”¹ÆÆǾÈɾ½Ädž ªÅ›ÆÈнÅÂƺ›¥ªÉ¾½ÊË»¹ŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇɆ ŹÏÁÁ » žιÆÁÀž Èɹ»Ç»Ç¼Ç ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ t ªÔÃËÔ»Ã¹É tª ©½Èƹ×ŧ¨¾Ð¹ËÕ ɹ½ÁÇ ˾ľ»Á½¾ÆÁ¾ÁÈɹ† »Ç»Ç¾»ÇÊÈÁ˹ÆÁ¾ªÇÏÁ¹ÄÁÊËÁоÊùØÀ¹ÃÇÆÆÇÊËÕ t t ’ t ª ªÆÄÀÅ šª ›ÆÈнÅÂƺ ›¥¿¾ÆÁ¾ ǺÌÊÄǻľÆÇ ƹÄÁÐÁ¾Å » Ź˾ÉÁ¹† ĹÎÁÄÁÈ̺ÄÁùÏÁØοÌÉƹÄÁÊËÇ»¼É̺ÔÎ ÇÑÁºÇà ˹ÃÁÎùÃƾÈɹ»ÁÄÕƹØû¹ÄÁÍÁ† ùÏÁØ̼ÇÄÇ»ÆdžƹùÀ̾ÅǼǽ¾ØÆÁØ ¹˹Æ ¿¾ ÁÆÔ¾ ƾËÇÐÆÇÊËÁ » ÌùÀ¹ÆÁÁ ÄÁÏ ÁÄÁ ÁÆÔν¹ÆÆÔÎ ÈÉÁ»Ç½ØÒÁÎÃÁÊù¿‘ÆÆÇÅÌ ËÇÄÃÇ»¹ÆÁ×Èɹ»¹«¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ¿ÌÉƹ† ÄÁÊË ÐËǺÔ½¹ËÕÇϾÆÃÌʻǾÅÌɾÈÇÉ˹¿Ì ÊÈɹ»Ç»ÇÂËÇÐÃÁÀɾÆÁØ ½ÇÄ¿¾ÆǺĹ½¹ËÕ ÀƹÆÁØÅÁÇÊÆÇ»×ÉÁÊÈÉ̽¾ÆÏÁÁ §½ÆÁÅÁÀÈÌ˾ÂɾѾÆÁØÖËÇÂÈÉǺľ† ÅÔØ»Á¿ÌÊÇÀ½¹ÆÁ¾ÃÄ̺¹ÁÄÁùÃdžÄÁºÇ ½É̼Ç ǺҾÊË»¾ÆÆÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ½ÄØ ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ» ÈÁÑÌÒÁÎƹÈɹ»Ç»Ô¾˾Ź† ËÁÃÁ Ã̽¹ºÔÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹ÄÁÊÕÈɾ½Ê˹»Á˾† ÄÁ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» ¿ÌÉƹ† ÄÁÊËÔ ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÁ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ §› Á ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ª¥¡ ÆÌ¿ÆÔ Ä×½Á ǺĹ½¹×ÒÁ¾ ÈÇÀƹÆÁØÅÁ»½»ÌÎǺĹÊËØÎ×ÉÁÊÈÉ̽¾Æ† ÏÁÁÁ¿ÌÉƹÄÁÊËÁþ §› ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØØ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾ ÊÇ ª¥¡ ½ÇÄ¿ÆÔ » ÈÇÄÆÇ žɾ ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ËÕ ƾ ËÇÄÕÃÇ »Ê¾ ÍÇÉÅÔ Á žËÇ½Ô ÆÇ Á »Ê¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ ËÉ̽ǻԾ ɾÊÌÉÊÔ ƹÎdž ½ØÒÁ¾ÊØ » ÁÎ ÈǽÐÁƾÆÁÁ › ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ Ñ˹Ë Ç˽¾Ä¹ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔÎ Ê»ØÀ¾Â œ¬ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ¼ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÌ Á ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃÇ Ǻ† ĹÊËÁ ÌÃÇÅÈľÃËÇ»¹Æ ƹ  › ¼ÇÉɹ† Çɼ¹Æ¹Î »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ˹ÿ¾ ÄÁºÇ ÊÇÀ† ½¹ÆÔ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ ÁÆÊȾÃËÇÉÇ» ÈÇ Ê»ØÀØÅ ÊÇ ª¥¡ ÄÁºÇ ƹÀƹоÆÔ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔ¾ ÄÁϹ À¹ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾ ÊÇ ª¥¡ §½Æ¹ÃÇ ÄÁϹ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔ¾ À¹ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Á¾ ÊÇ ª¥¡ Ê»ÇÁ ÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔ¾ ǺØÀ¹Æ† ÆÇÊËÁ »ÔÈÇÄÆØ×Ë ƾ » ÈÇÄÆÇ žɾ ÐËÇ ǺÌÊÄǻľÆÇ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ÊǻžҾÆÁ¾Å ºÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÅ ÁÀ ÆÁÎ Ê»ÇÁÎ ƾÈÇÊɾ½† ÊË»¾ÆÆÔÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ǺØÀ¹ÆÆÇÊ˾Â Ê ǺØÀ¹ÆÆÇÊËØÅÁ ÁÆÊȾÃËÇɹ ÈÇ Ê»ØÀØÅ ÊÇ ª¥¡«¹Ã½ÇÄ¿ÆÇÊËÁÊ˹ÉѾ¼ÇÁÆÊȾÃËdž ɹÈÇÊ»ØÀØÅÊǪ¥¡ÊÇÀ½¹ÆÔºÔÄÁÄÁÑÕ »ɹÂÇÆÆÔÎÌÈɹ»Ä¾ÆÁØΧ›¨¾ËÉǼɹ½† ÊÃÇ¼Ç ­ÉÌÆÀ¾ÆÊÃÇ¼Ç ¨ÉÁÅÇÉÊÃǼÇÁ›Ô† ºÇɼÊÃǼÇɹÂÇÆÇ»›ÇÊ˹ÄÕÆÔο¾ɹÂÇƆ ÆÔÎ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÎ »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ¼ÇÉǽ¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔ¾ÍÌÆÃÏÁÁ ÁÆÊȾÃËÇɹ ÈÇ Ê»ØÀØÅ ÊÇ ª¥¡ »ÔÈÇÄÆ؆

¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ Êɾ½ÊË» ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ » ÈÉÇÍÁĹÃËÁþÈɾÊËÌÈľÆÁÂt¥ tª

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

×Ë ÄÁºÇ ƹйÄÕÆÁà ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØ ÄÁºÇ Ê˹ÉÑÁ ÁÆÊȾÃËÇÉ Ç˽¾Ä¾ÆÁØ ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁØÁÃÇÆËÉÇÄØÑ˹º¹¨ÇÖËÇÅÌ ÊÐÁË¹× ÐËÇ » ϾÄØÎ ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁ ɹºÇËÔ Ç˽¾Ä¹ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Á ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ ʻ؆ À¾Â Çɼ¹ÆÇ» »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ƾǺÎǽÁÅÇ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÈÉÁžÉ ª¾»¾Édž ¹È¹½ÆǼÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ»ÆÌËɾÆÆÁν¾ÄƹËɹÆÊÈÇÉ˾ » ÃÇËÇÉÇÅ ÈɹÃËÁоÊÃÁ »Ç »Ê¾Î ÄÁƾÂÆÔÎ Ç˽¾Ä¹Î »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä ÊÇÀ½¹ÆÔ ½ÇÄ¿Ædž ÊËÁ ÁÆÊȾÃËÇɹ ÈÇ Ê»ØÀØÅ ÊÇ Êɾ½ÊË»¹ÅÁ ŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ


«ª¤¹ºÀÁƹ¨©žª«¬¨¦™¸ž ¡¦­§©¥™¯¡¸¡¦ž£§«§©´ž¨¬«¡¨©§«¡›§ž¢ª«›¡¸ž¢¬£ šš£

ª©£¸¹¿ÀŸ

§¨©ª«§¥˜·œŸ ¥¬¦¨¤˜® · ¥¢¦ª¦¨³§«ª  §¨¦ª š¦œ¡©ªš ·¡ šÓ¾Àĸ¡ÆÍÇÉŹÏÁØ ÈÇÊËÌȹ×Ò¹ØÁÀª¥¡ À¹Ð¹ÊËÌ×ÆÇÊÁËƾÈÉÇÊËÇÄÇ¿ÆÔ ÆÇÁÈɾÊËÌÈÆÔÂιɹÆ ˾ɦ¾ÇºÎǽÁÅÇÅÆǼÇÊËÇÉÇÆƾ¾ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ÈɾÊËÌÈÆǽ¾ÀÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ½¾ÀÁÆÍÇÉŹÏÁØŹÆÁÈÌÄØÏÁت¥¡

54-BC[JOB

$3*.*/"-.*4*/'03."5*0/"/%40.&8":40'*54 $06/5&3"$5*0/ 4VNNBSZ5IFJOGPSNBUJPOXIJDIGMPXTUISPVHIUIFNBTTNFEJBJTRVJUFPGUFONPSFPGDSJNJOBMDIBSBDUFSUIBOPGGBMTF POF.VMUJMBUFSBMDPVOUFSBDUJPOUPDSJNJOBMNJTJOGPSNBUJPOJTFYUSFNFMZFTTFOUJBM ,FZXPSETDSJNFNJTJOGPSNBUJPONBOJQVMBUJPONBTTNFEJB ™Î ǺŹÆÌËÕžÆØƾËÉ̽ÆǸʹÅǺŹÆÔ»¹ËÕÊØɹ½ ˜©§ËÐÂÀÅ ¸ÐÁ˹×¼¹À¾ËÔÊ¿¹½ÆÇÊËÕםÄØžÆØÖËÇÍÇÉŹƾ† ÈɾÉÔ»ÆÇÂ͹Æ˹ÊËÁÃÁ µ™Àº½Å

›ÄÁØÆÁ¾ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ƹ ǺҾÊË»Ç ÇоÆÕ »¾ÄÁÃÇ ©Ç½ÇƹйÄÕÆÁà ÇËɹÊÄÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ œ¦ œÇÉѾÆÃÇ» ÅÆǼÇ ÊùÀ¹»ÑÁÂ Ç Ź† ÆÁÈÌÄØÏÁØÎÊÈÇÅÇÒÕת¥¡ ÈÁÑ¾Ë ÐËÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁØ t ÖËÇ „ÃÉÇ»¾ÆÇÊƹØ ÊÁÊ˾† Ź”»Ê¾¼ÇǺҾÊË»¾ÆÆǼÇÇɼ¹ÆÁÀŹ§Æ¹ »Ê¾¼½¹ Á¼É¹Ä¹ ¼Ä¹»ÆÌ× ÉÇÄÕ » ɹÀÌÅÆÇ ¿ÁÀƾ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÄ×½¾Â ®ÇËØ ÅÆǼÁ¾ Ä×½Á ÈÇÆÁŹ×Ë ÐËÇ Ê»¾½¾ÆÁØ ÈÇÊËÌȹ×ÒÁ¾ ÁÀ ª¥¡ Á ¡Æ† ˾Éƾ˹ ÅǼÌË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻ǻ¹ËÕ ½¾Â† ÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁ ÇÊ˹‘ËÊØ ÊÄÇ¿ÆÔÅ ÈÉdž ËÁ»Ç½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ ½¾ÀÁÆÍÇÉŹÏÁÁ °¹ÊËÇ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇɹÊÈÇÀƹËÕÄÇ¿ÕÊɹÀÌ ÄÁºÇ ª¸ÊÔן ©½È»½½ºÅ¸ £¸¹¿ÀŸ t ÊË̽¾ÆËù ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇÁÆÊËÁËÌ˹ ÈÊÁÎÇÄǼÁÁÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂɹºÇËÔ ª¨šœ¡¨¡ª© ù;½É¹ÈÉÁÃĹ½ÆÇÂÈÊÁÎÇÄǼÁÁ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMSJTF†U!ZBOEFYSV ‚«ª¤¹ºÀÁƹ  ªÅ ›ÆÈнÅÂƺ ›¥ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ ¦¹ÌÐÆdžÌоºÆǾ ÁÀ½¹ÆÁ¾ t ¦Á¿† ÆÁ¦ǻ¼ÇÉǽ¦œ¬ÁŦ¡¤Çº¹Ð¾»ÊÃÇ¼Ç t tª

ÈÇÆØËÕ » БÅ ÁžÆÆÇ Çƹ À¹ÃÄ×й¾ËÊØ ¡ÆÍÇÉŹÏÁØ ÃÇËÇɹØ ÈɾÈǽÆÇÊÁËÊØ ùà ½ÇÊËÇ»¾ÉÆ¹Ø ƹ ½¾Ä¾ йÊËÇ Ø»ÄؾËÊØ ʻǾ¼ÇÉǽ¹„Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔÅÈÉÇÁÀ»¾½¾† ÆÁ¾Å” ÁÄÁ »Á½ÇÅ „͹Æ˹ÊËÁÃÁ” ¡ÆǼ½¹ ½ÇÎǽÁË ½Ç ¹ºÊÌɽ¹ ùà » ÊÄÌй¾ ÈÉÁ»¾† ½‘ÆÆÇÅ ¡™ ¦ÇÊÃǻǠ ÃǼ½¹ ÉÇÊÊÁØƾ ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁ¾»¡Ë¹ÄÁÁ Ì»Á½¾ÄÁǽÆÁÁ˾ ¿¾ ÊǺÔËÁØ ÈÇ ÈǻǽÌ ÃÇÆÍÄÁÃ˹ œÉÌÀÁÁ Á ·¿ÆÇ §Ê¾ËÁÁ ÆÇ Ê ɹÀÆÔÅÁÃÇÅžƆ ˹ÉÁØÅÁÈÇ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅÌ Á Á˹ÄÕØÆÊÃÇÅÌ ÊÈÌËÆÁÃÇ»ÇÅÌ˾ľ»Á½¾ÆÁרǿÁĹØÇʾ† ËÁÆù ɾÈÇÉ˹¿ÁÀ§Ê¾ËÁÁ »ÊľÀ¹Îɹʆ ÊùÀÔ»¹Ä¹ÇËÇÅ ùÃľËƹÀ¹½ ƹȾɆ »Ç»ÇÂƾœÉÌÀÁÁÈÉÇËÁ»§Ê¾ËÁÁ ÈǼÁº¾‘ ÊÔÆ ¹ ˾ȾÉÕ Çƹ ½¹¿¾ ÈÇ˾ÉØĹ ÈÇÊľ½† ÆÁ¾ ¾¼Ç ÍÇËǼɹÍÁÁ » ½Çž ÊÇ¿¿‘ÆÆÇÅ ¼ÉÌÀÁƹÅÁ ¨Ç Á˹ÄÕØÆÊÃÇÅÌ¿¾ ùƹÄÌ ɾÈÇÉ˹¿Ì¿¾ ØÃǺÔÁÀœÉÌÀÁÁ ÇƹʹŹ ƾǿÁ½¹ÆÆÇÊ˹Ĺ¼ÉÌÀÁÆÃÇ  ªÅ ¥ÆÉÂƺ¸ ˜ ªÉ¾½ÊË»¹ ŹÊÊǻǠÁÆÍÇɆ ŹÏÁÁ » ÇÊ»¾Ò¾ÆÁÁ ÃÇÆÍÄÁÃ˹ œÉÌÀÁÁ Á ·¿ÆÇ §Ê¾ËÁÁ£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁػоɹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹt t’ tª

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž§«©™ª¤¡

©¹ÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ŹÊÊÇ»ÇÂÄ¿ÁÅÇ¿¾Ë ÈÉÁÐÁÆÁËÕ ǺҾÊË»Ì ÀƹÐÁ˾ÄÕÆǾ ÀÄÇ ¡ÆÍÇÉŹÏÁØ ƹÈɹ»Ä¾ÆƹØƹÊËÇÄÃÆÇ»¾† ÆÁ¾ɹÀÄÁÐÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ» ÅÇ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁ ûʾǺҾÂƾƹ»ÁÊËÁ ŹÊÊÇ»ÔÅÈÇ˹ÊÇ»† ùŠ ̺ÁÂÊË»¹Å Á ˽ ˾ » ÁËǼ¾ ºÇÉÕº¾ ǺҾÊË»¹ ʹÅǼÇ Ê ÊǺÇ  Ê ½É̼ÁÅÁ ÊËɹ† ƹÅÁ ™ ÀƹÐÁË ˹ÃÁÅ ¿¾ ǺɹÀÇÅ ÅÇ¿ÆÇ ÈÇ»ÄÁØËÕ ƹ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ Ä×½¾Â ½ÄØ Ä׺Ç ϾÄÁ«¾ ÃÇÅÌÖËǻԼǽÆÇ ÅǼÌË„ƹÈɹ»† ÄØËÕ »ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾ ƹ ÈÊÁÎÁоÊÃÁ¾ ÊËÉÌÆ ËÌÉÔ оÄÇ»¾Ã¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØØ ÁÎ ÊÃÉÔËÆÇ Á Ê˹»Ø ʻǾ À¹½¹Ð¾Â ÁÀžƾÆÁ¾ ÅƾÆÁ  ÈǺ̿½¾ÆÁ Á ϾľÂ Ä×½¾Â » ÆÌ¿ÆÇÅ ÁÅ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁ” œ¦œÇÉѾÆÃÇ»ÇËžй¾Ë ÐËÇ„cª¥¡ ùà ÅÁÍÁоÊùØ „о˻‘É˹Ø »Ä¹ÊËՔ » ɾ† ¹ÄÕÆÇÊËÁ »Ôɹ¿¹×Ë ÁÆ˾ɾÊÔ ½É̼ÁÎ »¾Ë»¾Â ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ »Ä¹ÊËÁ » ËÇÅ ÐÁʆ ľ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ Á ÈÇÄÁËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÇ ½ÌÎÇ»ÆdžÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇ  ƾ ÇоÆÕ Ì»¹† ¿¹×ÒÁÎÈɹ»Ç” ªÄÇ¿ÆÇÊËÕÁƾǽÆÇÀƹÐÆÇÊËÕÈÉǺľ† ÅÔ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇ ½¾ÀÁƆ ÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇÉÇ¿½¹¾Ë ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ ɹÀ† ÆÇÊËÇÉÇÆƾ¼ÇÈǽÎǽ¹Ã¾‘ÁÀÌоÆÁ× ¨ÇÊÃÇÄÕÃÌÊ»ÇÁÅÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁ¾ÅÈɾ† ÊËÌÈƹؽ¾ÀÁÆÍÇÉŹÏÁØ»ÇÅÆǼÇÅǺØÀ¹† ƹÅÇÆÇÈÇÄÁÀ¹ÏÁÁÈɹ»ƹª¥¡ »¹¿ÆÔÅ Ø»ÄؾËÊØ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÐÁÊĹ ƾÀ¹»ÁÊÁÅÔÎ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅ ÃÇËÇÉÔÎ ǺҾÊË»Ç ÅǼÄÇ ºÔ ÈÇÄÌйËÕ ½Ç† ÊËÇ»¾ÉÆÌ×ÁƾÁÊù¿‘ÆÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Á˾ÅʹÅÔÅÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÊ»Ç×ËÇÐÃÌÀɾ† ÆÁØ Ç ÊÇÊËÇØÆÁÁ ǺҾÊË»¹ Ç ÈɾÊËÌÈÆdž ÊËÁ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎ ÊǺÔËÁØÎ ÖÃÇÆÇÅÁþ ÊËɹÆÔ«¹ÃÁ¾ÁÊËÇÐÆÁÃÁƾ½ÇÄ¿ÆÔÁžËÕ ϾÆÀÌÉÔÊÇÊËÇÉÇÆÔÃÇÅžÉÏÁÁÁÈÇÄÁËÁ† ÃÁ›¹¿ÆÇ˹ÿ¾ɹÀɹºÇ˹ËÕ×ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ žÉÔ ÈɾÈØËÊË»Ì×ÒÁ¾ ÅÇÆÇÈÇÄÁÀ¹ÏÁÁ ÃÉÌÈÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎ ¼ÉÌÈÈ ƹ »Ä¹½¾ÆÁ¾ ª¥¡ ™±¾Ê˹ÃÇ» ÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇ „¿ÌÉƹ† ÄÁÊËÊÃǾ ǺɹÀÇ»¹ÆÁ¾ ½ÇÄ¿ÆÇ »ÃÄ×йËÕ » ʾºØºÄÇÃÈɹ»Ç»ÔÎÈɾ½Å¾ËÇ» »ËÇÅÐÁÊľ ƾ»ÈÇÊľ½ÆÁ×Çоɾ½ÕtÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ× ŹÊÊǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ” ¶ËÇ ƾǺÎǽÁ† ÅǽÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔ¿ÌÉƹÄÁÊËƾƹÆÇÊÁÄ ǺҾÊË»Ì »É¾½ ÐËÇ ÊÄÌй¾ËÊØ „¾ÊÄÁ Ê˹† ªÅ¢¸È¸†¤ËÈ¿¸©›¥¹ÆÁÈÌÄØÏÁØÊÇÀƹÆÁ¾Å t¥ tª  ›ÆÈнÅÂƺ ›¥ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇņ ÅÌÆÁùÏÁÂtª

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ËÕØ ɾÈÇÉ˹¿ ˾ľ† ÁÄÁ ɹ½ÁÇÈÉǼɹÅŹ ƾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ÁÆÍÇÉÅÁÉ̾Ë Ç Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØÎÁ˾ÅºÇľ¾ ¾ÊÄÁÇƹƾ»ÇÄՆ ÆÇ ÊÈÇÊǺÊ˻̾Ë ƹÉÌѾÆÁ× ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇƹ” š¦ ¤ÇÀÇ»ÊÃÁ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ÇËɹºÇ† ˹ËÕ ʻǽ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎ Ê˹ƽ¹ÉËÇ» ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÎ ÇËÄÁйËÕ ¿ÌÉƹÄÁÊËÁÃÌ ÇË ½É̼ÁÎ Êž¿ÆÔÎ ÈÉÇ;ÊÊÁ ÇʻǾÆÁ× Èɹ»ÁÄ „˾ÎÆÁÃÁ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ” » ÈÉdž ϾÊʾʺÇɹ ǺɹºÇËÃÁÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ¿ÌÉƹÄÁÊËÇÅ žËǽÁþ ʹ† Åǹ̽Á˹ÁʹÅÇÀ¹ÒÁËÔ ¨Ç ÅƾÆÁ× ¹»ËÇɹ ƹÊËÇØҾ Ê˹ËÕÁ ½ÇĿƹ ºÔËÕ ˹ÿ¾ ÌÊ˹Æǻľƹ ½ÇÊ˹† ËÇÐÆÇ¿‘ÊËùØÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕÀ¹ɹÊÈÉdž ÊËɹƾÆÁ¾À¹»¾½ÇÅÇÄÇ¿ÆÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ¯¾ÄØÅ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇ ½¾† ÀÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÅǼÄÁ ºÔ ÈÇÊÄÌ¿ÁËÕ ÖÃʆ ȾÉËÆÔ¾ ÃÇÅÁÊÊÁÁ ǺҾÊË»¾ÆÆÔ¾ Çɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÃÇÆËÉÇÄÁÉÌ×ÒÁ¾ ª¥¡ «¹ÃÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ½ÇÄ¿ÆÔ »ÃÄ×йËÕ ɹÀÄÁІ ÆÔÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» » ËÇÅ ÐÁÊľ ÈÊÁÎÇÄdž ¼Ç» ½ÄØ »ÔػľÆÁØ ŹÆÁÈÌÄØÏÁ ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔÅÊÇÀƹÆÁ¾Å ›Ê»Ç×Çоɾ½Õ §›½ÇÄ¿ÆÔÌйÊ˻dž »¹ËÕ»ÅÇÆÁËÇÉÁƼ¾¡Æ˾Éƾ˹ƹÈɾ½Å¾Ë ƹÄÁÐÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ½ÄØ ¾‘ ÌÊËɹƾÆÁØ Á ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ Ã ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁɹÊÈÉÇÊËɹÆÁ˾ľÂ §½Æ¹ÃÇ »ÇÀ½¾ÂÊË»ÌØƹ»Æ¾Ñƾ¾»Ôɹ† ¿¾ÆÁ¾ÈÉǺľÅÔ Ê»ØÀ¹ÆÆÇÂÊÈɾÊËÌÈÆÇ ½¾ÀÁÆÍÇÉŹÏÁ¾Â ƾǺÎǽÁÅÇ ǺɹËÁËÕ »ÆÁŹÆÁ¾ Á ƹ ¼Ä̺ÁÆÆÌ× ¾‘ ÊËÇÉÇÆÌ ¹ ÁžÆÆÇ ½ÌÎÇ»ÆÌ× ÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÌ× ʹÅǼÇ оÄÇ»¾Ã¹ ¨Ç ÅƾÆÁ× ™™ «¾É†™ÃÇÈÇ»¹ º¾À½Ì† ÎÇ»ÆÇÊËÕ ÊËÇÁË » ƹйľ »ÊØÃǼÇ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁØ оÅÁÇÈɾ½¾ÄؾËÊؾ‘žÊËÇ»ž† ιÆÁÀžÈɾÊËÌÈÆǼÇÈÇ»¾½¾ÆÁØ  ªÅ °½ÉʸÂƺ œ˜ ŸÌÉƹÄÁÊËÁù Èɹ»Ç»¹Ø Á ÃÉÁÅÁÆǼ¾ÆƹØ ¦¹Ìù Á ¿ÁÀÆÕ £¹À¹ÎÊ˹ƹ t t’tªt  ªÅ £Æ¿ÆºÉÂÀÁ ™¥ ¥¹ÆÁÈÌÄØËÁ»ÆÔ¾ ˾ÎÆdž ÄǼÁÁ»ÄÁØÆÁØƹÊɾ½ÊË»¹ŹÊÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ™»ËÇɾÍ ½ÁÊ ùƽ ×ÉÁ½ ƹÌà t žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ tª ªÅ ª½È†˜ÂÆÇƺ˜˜ÌÎÇ»ÆÇÊËÕ»žιÆÁÀž ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ Ã †Ä¾ËÁ× ÊÇ ½ÆØ ÉÇ¿½¾† ÆÁØ ÈÉÇ;ÊÊÇɹ ™™ «¾É†™ÃÇÈÇ»¹ §ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ ʹÂË ›¾ÉÎÇ»ÆǼÇ ªÌ½¹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ 63- IUUQXXXTVQDPVSUSV ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ 


«ª¤¹ºÀÁƹ¨©žª«¬¨¦™¸ž ¡¦­§©¥™¯¡¸¡¦ž£§«§©´ž¨¬«¡¨©§«¡›§ž¢ª«›¡¸ž¢

¤×½Á½ÇÄ¿ÆÔ»Á½¾ËÕÅÇɹÄÕÆÔ¾Ê˹Ɔ ½¹ÉËÔ ÐËǺÔ ÁžËÕ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÊÇÈdž Ê˹»ÄØËÕ Ê»ÇÁ ½¾ÂÊË»ÁØ Á ÈÇÊËÌȹ×ÒÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ê »ÔÊÑÁÅÁ оÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÅÁ ϾÆÆÇÊËØÅÁ §½ÆÁÎ Ä×½¾Â ÖËÇ ̽¾É¿¹ÄÇ ºÔ ÇË ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ » ËÇÅ ÐÁÊľ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇÂÊ;† ÉÇ  ¹ ½É̼ÁÅ ÈÇÅǼÄÇ ºÔ ƾ ÇùÀ¹ËÕÊØ ¿¾ÉË»ÇÂÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¦¾É¾½ÃÇ ƹ ƹÑ »À¼Äؽ Ä×½Á ÈÇ ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÇÅÌ¿¾Ä¹ÆÁ×»¾ÉØË»ËÇ »ÇÐËÇÁÅ »Ô¼Ç½ÆÇ »¾ÉÁËÕ ƹÎǽØË ÇÈɹ»½¹ÆÁ¾ ʻdž ÁÅ ÊĹºÇÊËØÅ ªÉ¹»ÆÁ»¹Ø ʻǑ ÈÇ»¾½¾† ÆÁ¾ Ê ËÇ „ÅÇɹÄÕÆÇ ÈĹÆÃÇ” ÃÇËÇɹØ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØ ª¥¡ оÄÇ»¾Ã ƹÎǽÁË ÇÈɹ»½¹ÆÁ¾ʻǾÅÌÈÇ»¾½¾ÆÁ×£ÈÉÁžÉÌ „оÊËÆÇÅÌоÄÇ»¾ÃÌ»˹ÃǾ»É¾ÅØƾÈÉdž ¿ÁËՔ „»Ê¾ »ÇÉÌ×˔ „ɹ½Á ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ç† ÊËÁƾǺÎǽÁÅÇÅÊËÁËՔÁ˽ ¨ÉÁžɹÅÁ ÈɾÊËÌÈÆÇ ½¾ÀÁÆÍÇÉŹ†ÏÁÁ Á ŹÆÁÈÌÄØÏÁÁ ÊÇÀƹÆÁ¾Å Ø»ÄØ×ËÊØ ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔ¾ ÊÄÌйÁ ÅÇѾÆÆÁоÊË»¹ Ê»ØÀ¹ÆÆԾʻÃĹ½¹ÅÁ¼É¹¿½¹Æ»ÍÁƹÆÊdž »Ô¾ ÈÁɹÅÁ½Ô „›Ä¹Ê˾ÄÁƹ” „¥¥¥” „°¾ÃǻԾÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔ¾ÍÇƽԔÁ½É ›ËÇ¿¾»É¾ÅØ ÇÆÁÊÄÌ¿¹ËÈÉÁžÉÇÅоÄdž »¾Ð¾ÊÃÇÂƹÁ»ÆÇÊËÁ Á ǽÆǻɾžÆÆÇ ¿¹½† ÆÇÊËÁ¦¾ÊÅÇËÉØƹÁÎɹÀǺĹоÆÁ¾ Ä×½Á »Ê‘ɹ»ÆÇÈÉǽÇÄ¿¹×ËÈÇȹ½¹ËÕÊØƹ̽ÇІ ÃÌ ÈÇÎÇ¿ÁÎ „Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ” Á ½É̼Á¾ »Á½Ô ÅÇѾÆÆÁоÊË»¹ ¿¾Ä¹ØºÔÊËÉÇǺǼ¹ËÁËÕÊØ ƾ À¹ËɹÐÁ»¹Ø ÈÉÁ ÖËÇÅ ÆÁùÃÁÎ ÌÊÁÄÁ šÇľ¾ǺɹÀÇ»¹ÆÆÔ¾Ä×½Á ¹˹ÿ¾Áž† ×ÒÁ¾»ʾº¾Æɹ»ÊË»¾ÆÆÔÂÊ˾ɿ¾ÆÕ žƾ¾ ÊÃÄÇÆÆÔ ÊľÈÇ ½Ç»¾ÉØËÕ ÈǽǺÆÇ ½¾ÀÁƆ ÍÇÉŹÏÁÁ Ǻ½ÌÅÔ»¹×˾‘ ¹ÀƹÐÁË ƹÁÎ ÊÇÀƹÆÁ¾ Ê˹ÆÇ»ÁËÊØ ÊÄǿƾ¾ ÈÇ»ÄÁØËÕ› Ê»ØÀÁÊÖËÁÅƾǺÎǽÁÅÇÈÇ»ÔѹËÕǺÒÁ ÃÌÄÕËÌÉÆÔ Æɹ»ÊË»¾ÆÆÔ ƹÌÐÆÔÂÌÉdž »¾Æռɹ¿½¹ÆÊËɹÆÔ

 


°™ª«¦´ž£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž¨©§š¤ž¥´°™ª«¦´ž£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž¨©§š¤ž¥´ £§©©¬¨¯¡¸

¬£ šš£

›©¤¸ËýÅƺ

¤§£¤¥ª˜® ·¤žœ«¥˜¨¦œ¥³­¥¦¨¤š ˜¥ª ¢¦¨¨«§® ¦¥¥¦Ÿ˜¢¦¥¦œ˜ª£´©ªš¦ ¨©§«™£ ¢ ¢˜Ÿ˜­©ª˜¥ šÓ¾Àĸ £¹À¹ÎÊ˹Æ »ÔѾÄ ƹ ÆǻԠÌÉÇ»¾ÆÕ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ɹËÁÍÁÏÁÉÇ»¹» »¹¿Æ¾ÂÑÁ¾ ž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾Èɹ»Ç»Ô¾¹ÃËԛʻØÀÁÊÖËÁÅ »Ê˹Ä»ÇÈÉÇÊǺÁÎÁÅÈľžÆ˹ÏÁÁ»ƹÏÁÇƹÄÕÆǾÀ¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ¢ÃÖϽºÓ½ÉÃƺ¸ÁÅÈľžÆ˹ÏÁØÃÇÉÉÌÈÏÁØ©¾ÊÈ̺ÄÁù£¹À¹ÎÊ˹Æ

(4.BVMFOPW

*.1-&.&/5"5*0/0'*/5&3/"5*0/"-/03.4"/% "/5*†$033615*0/-&(*4-"5*0/*/5)&3&16#-*$0' ,";",)45"/ 4VNNBSZ,B[BLITUBOIBTNPWFEUPBOFXMFWFMPGDSJNFDPVOUFSBDUJPOCZSBUJGZJOHUIFNPTUJNQPSUBOUJOUFSOBUJPOBM MFHBMBDUT5IVT BRVFTUJPOBSPTFBCPVUJUTJNQMFNFOUBUJPOJOUPOBUJPOBMMFHJTMBUJPO ,FZXPSETJNQMFNFOUBUJPODPSSVQUJPOUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBO

› ¨ÇÊĹÆÁÁ ¨É¾ÀÁ½¾Æ˹ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ £¹À¹ÎÊ˹Æ ¦™ ¦¹À¹Éº¹¾»¹ „ªÇÏÁ¹ÄÕÆdž ÖÃÇÆÇÅÁоÊùØ Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁØ t ¼Ä¹»ÆÔ »¾ÃËÇÉɹÀ»ÁËÁØ£¹À¹ÎÊ˹ƹ”ÇËØÆ»¹ÉØ ¼ÇËžоÆÇ„§½ÁÆÁÀ»¹¿ÆÔλÇÈÉdž ÊÇ» Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁ t ɾÑÁ˾ÄÕƹØ ºÇÉÕº¹ Ê ÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â ¦¹½Ç ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÆǻԾ Èɹ»Ç»Ô¾ žιÆÁÀÅÔ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÑÁɾ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹ËÕ ǺҾÊË»Ç ½ÄØ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ Á ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔÎƹÉÌѾÆÁ¦¹½ÇÁÀÌÐÁËÕ Á ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÇÈÔË ½É̼ÁÎ ÊËɹÆ ¦¾Çº† ÎǽÁÅÇ ȾɾÎǽÁËÕ Ã ½¾ÃĹÉÁÉÇ»¹ÆÁ× ƾ ËÇÄÕÃÇ ½ÇÎǽǻ ÆÇ Á ɹÊÎǽǻ ¼ÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÄÌ¿¹ÒÁÎ ¦¹½Ç ÈÉÁÆØËÕ À¹ÃÇÆ ÈÇÖËÇÅÌ»ÇÈÉÇĘ̂ÇÉÌйרɹ»Á˾ÄÕÊË»Ì »ËɑΞÊØÐÆÔÂÊÉÇÃÈǽ¼ÇËÇ»ÁËÕÁÈɾ½† ›¸¿À¿©Óȹ¸½ºÀϤ¸ËýÅƺt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½Á† оÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¼Ä¹»ÆÔ ƹÌÐÆÔ ÊÇËÉ̽† ÆÁà ¡ÆÊËÁËÌ˹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ Á Èɹ»¹ ÁÅ œ ª¹È¹É¼¹† ÄÁ¾»¹ ÐľÆª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹ ™Ê˹ƹ ©¾ÊÈ̺ÄÁù£¹† À¹ÎÊË¹Æ &†NBJMDSJN†L[!NBJMSV ‚œª¥¹ÌľÆÇ» 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

Ê˹»ÁËÕ £ÇÅÈľÃÊÆÌ× ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇƆ ÆÌ×ÈÉǼɹÅÅ̔ ¦¾ÊÅÇËÉØ ƹ ËÇ ÐËÇ ÈÇÊľ ÈÉÁÆØËÁØ ¹ÃÇƹ©£„§ºÇÉÕº¾ÊÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â”ÈÉdž ÑÄÇÈÇÐËÁÄ¾Ë ÃÇÉÉÌÈÏÁØÈdžÈɾ¿Æ¾ÅÌ Èɾ½Ê˹»ÄؾË ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÌ× ̼ÉÇÀÌ ½ÄØ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ Á ǺҾÊË»¹ ›ÇÈÉÇÊ ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁØ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ÅÇ¿ÆÇ ÊÐÁ˹ËÕ ǽ† ÆÁÅÁÀ¹ÃË̹ÄÕÆÔνÄØÄ׺ǼÇÏÁ»ÁÄÁÀdž »¹ÆÆǼÇǺҾÊË»¹£ÇÉÉÌÈÏÁØɹÀĹ¼¹¾ËÁ ɹÊѹËÔ»¹¾Ë¼ÇÊ̽¹ÉÊË»ÇÁÀÆÌËÉÁ ʻǽÁË ƹƾËÁÆÁÏÁ¹ËÁ»ÔÁ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁئ¾ÊÄ̆ йÂÆǺÇÉÕº¹ÊÖËÁÅÀÄÇÅØ»ÄؾËÊØǽÆÁÅ ÁÀ ¼Ä¹»ÆÔÎ ÈÉÁÇÉÁ˾ËÇ» ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹ ÇÊǺ¾ÆÆÇ » Ê;ɾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÊÄÌ¿ºÔ › À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ £¹† À¹ÎÊ˹ÆʹÅ˾ÉÅÁÆ„ÃÇÉÉÌÈÏÁؔ»È¾É»Ô¾ ºÔÄ ÌÈÇËɾºÄ‘Æ » ¼Ç½Ì » ¬Ã¹À¾ ¨É¾† ÀÁ½¾Æ˹ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ £¹À¹ÎÊ˹Æ „§ žɹÎ ÈÇ ÌÊÁľÆÁ× ºÇÉÕºÔ Ê Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÔÅÁ ÍÇÉŹÅÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â” ǽƹÃÇ ʹÅÇ ÈÇÆØËÁ¾ „ÃÇÉÉÌÈÏÁؔ » ƑÅ ƾºÔÄÇÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÇ


œª¥¹ÌľÆÇ»¡¥¨¤ž¥ž¦«™¯¡¸¥žŸ¬¦™©§¦´®¦§©¥›™¦«¡£§©©¬¨¯¡§¦¦§ž ™£§¦§™«ž¤µª«›§

›¹¿ÆÔÅ „ÈÇÊ˹»ÒÁÃÇŔ ÃÇÉÉÌÈÏÁ† ÇÆÆÇ ÈɹÃËÁÃÁ Ø»ÄؾËÊØ ÑÁÉÇÃÇ ɹʆ ÈÉÇÊËɹƑÆÆÔžËǽÈɹ»Á˾ÄÕÊË»¾ÆÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ ɾ¼ÌÄÁÉÇ»¹ËÕ ÉÔÆÇÐÆÔ¾ ÈÉdž ºÄ¾ÅÔƾÉÔÆÇÐÆÔÅÁÊɾ½ÊË»¹ÅÁ »Ê»ØÀÁ ÊоÅÇËÃÉÔ»¹×ËÊØÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔ¾Èǻdž ½Ô½ÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔÈÉÁº¾¼¹ËÕÃÃÇÉÉÌÈÏÁ† ÇÆÆÔÅÇËÆÇѾÆÁØÅœÇÊ̽¹ÉÊË»ÇÊȾɾ† ÎǽÇÅ Ã ÉÔÆÇÐÆÇ ÖÃÇÆÇÅÁþ ùà ÅǼÄÇ ÈÇùÀ¹ËÕÊØ ƾÃÇËÇÉÔÅ „ÄÁº¾É¹Ä¹Å” ƾ ÌËɹÐÁ»¹¾Ë ÍÌÆÃÏÁÁ ɾ¼ÌÄØËÇɹ ÖÃÇÆdž ÅÁоÊÃǼÇɹÀ»ÁËÁØ §ÊǺÔ ÈǽÉÔ» ¹»ËÇÉÁ˾˹ ¼ÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆÇ »Ä¹ÊËÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾ Èɾ½Ê˹»† ÄؾË ÄÁÑÕ ËǼ½¹ ÃǼ½¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØÍÌÆÃÏÁ»Ĺ† ÊËÁ «ÇÄÕÃÇ ËÇË ÃËÇ ½¾ÂÊ˻̾Ë ùà Çɼ¹Æ »Ä¹ÊËÁ ÅÇ¿¾ËÊ»ÇÁÅÁ½¾ÂÊË»ÁØÅÁÉÇÆØËÕ ½ÇÊËÇÁÆÊË»Ç »Ä¹ÊËÁ Á ÈǽÉÔ»¹ËÕ ¾‘ ¹»Ëdž ÉÁ˾Ë«ÇÄÕÃÇƹ½¾Ä‘ÆÆÔÂÈÇÄÆÇÅÇÐÁØÅÁ »Ä¹ÊËÁ ÈÇÄÌй¾Ë ºÇľ¾ đ¼ÃÌ× »ÇÀÅÇ¿† ÆÇÊËÕ ÈÇÄÕÀÌØÊÕ ÁÅÁ ÊÇ»¾ÉѹËÕ ˹ÃÁ¾ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ ƾ ÅǼÌË ºÔËÕ ÊÇ»¾ÉѾÆÔ йÊËÆÔÅÁ ÄÁϹÅÁ ùà ƹÈÉÁ† Å¾É ÄÁÎÇÁÅÊË»Ç Á ½É t ÈÁʹÄ » ƹйľ ®® » ÁÀ»¾ÊËÆÔ ¼ÇÊ̽¹ÉÊ˻ǻ¾½ ¦¥ £ÇÉÃÌÆÇ» š¾ÊÈÉÁÊËɹÊËÆÇÊËÕ ƾÀ¹»ÁÊÁÅÇÊËÕ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÄÁÏ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Çɼ¹† ÆÇ» ÈÉÁ ÈÉÁÆØËÁÁ ÁÅÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ ɾѾÆÁ t ǽÆÇ ÁÀ »¹¿Æ¾ÂÑÁÎ ÌÊÄÇ»Á Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØÁÈɾʾоÆÁØÃÇÉÉÌÈÏÁÁ » ÊÁÊ˾ž ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÊÄÌ¿ºÔ Á ˾Å ʹÅÔÅ Ǻ¾ÊȾоÆÁØ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ç ÃÇÆÃ̆ ɾÆÏÁÁ ƹ ËÇ»¹ÉÆÔÎ ÉÔÆùÎ › ϾÄÇÅ ¿¾ ÈÉÁÎǽÁËÊØÇËžËÁËÕ ÐËÇ;ÆÇžÆÃÇÉÉÌȆ ÏÁÁÊ»ØÀ¹Æʽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ×¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹Á ÇÊǺ¾ÆÆÇ ¾¼Ç ÅÇÆÇÈÇÄÕÆÔÅÁ Á ɹÀɾÑÁ† ˾ÄÕÆÔÅÁÍÌÆÃÏÁØÅÁ¦ÇÖËÇƾÇÀƹй¾Ë ÐËÇ Ê»¾½¾ÆÁ¾ à ÅÁÆÁÅÌÅÌ ÖËÁÎ ÍÌÆÃÏÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ ½ÇÄ¿ÆÇ »¾ÊËÁ ÃÊÆÁ¿¾ÆÁ×ÌÉÇ»ÆØÃÇÉÉÌÈÏÁÁ £ÇÉÉÌÈÏÁØǺÌÊÄǻľƹÁ˾ÅǺÊËÇ؆ ˾ÄÕÊË»ÇÅ ÐËÇ ǽÆÁ ÄÁÑÕ ÍÇÉŹÄÕÆÔ¾ À¹ÃɾÈđÆÆÔ¾ » À¹ÃÇƹÎ Á ÁÆÔÎ ÆÇÉŹ† ËÁ»ÆÔÎÈɹ»Ç»ÔιÃ˹ÎÇËÆÇѾÆÁØž¿½Ì ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÁ Á ƾ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÁ ÊËÉÌÃËÌɹÅÁ ƾ ÅǼÌË Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ÈÇÄÆdž 

 ±½ÊÀÅÀÅ š §½Çľ¾Å ÄÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁ× ¥¾¿½ÌƹÉǽƹØ¿ÁÀÆÕtt’tª ªÅ¢ÆÈÂËÅƺ¥¤©ÌÊÊÃǾ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆǾÈɹ»Ç«°¹ÊËÕ§ÊǺ¾ÆƹØtª¨º tªϾÆÆǼÇ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ÊÁÊ˾ÅÔ ¼Ç† Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ Á ǺӾÃËÁ»ÆÇ » Ä׺ÇÅ ǺҾÊË»¾ ½ÇÈÇÄÆØ×ËÊØ ƾÍÇɆ ŹÄÕÆÔÅÁÇËÆÇѾÆÁØÅÁªÈ¾ÏÁÍÁоÊÃÁÅ »Á½ÇÅ ÖËÁÎ ƾÍÇÉŹÄÕÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ Á Ø»ÄؾËÊØ ÃÇÉÉÌÈÏÁØ › ½¹ÆÆÇÅ ÃÇÆ˾ÃÊ˾ Ä׺ÇÈÔËÆÇ »ÔÊùÀÔ»¹ÆÁ¾ ÈÉÇ;ÊÊÇɹ ±ÖÃÄËÇƹ ÃÇËÇÉÔÂÇËžËÁÄ ÐËÇ„ÈÇù ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»Ç » ËÇ ÁÄÁ ÁÆÇ ÍÇÉž ɾ¼Ì† ÄÁÉ̾Ë ¿ÁÀÆÕ ǺҾÊË»¹ ÇÆÇ »ÔÆÌ¿½¾† ÆÇ ÅÁÉÁËÕÊØ Ê ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÅ ÌÉǻƾÅ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” ¥Ç¿¾Ë ºÔËÕ Èɹ»Ô ÍÁÄdž ÊÇÍÔ ÊÐÁ˹×ÒÁ¾ ÐËÇ ˹Š ¼½¾ ƾË ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ»ĹÊËÁ ƾËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÁ › ϾÄÇÅ ÈÉÁÆØËÔ¾ ¹ÃÇÆÔ » ƹÊËÇ؆ Ò¾¾ »É¾ÅØ Ì¿¾ ¹ÈÉǺÁÉÇ»¹ÆÔ »ÔØ»ÁÄÁÊÕ ÁÎƾ½ÇÊ˹ËÃÁª¾¼Ç½ÆØÇоÆÕ»¹¿ÆÇÊÇLj ÆÇѾÆÁ¾ ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹† ˾ÄÕÊË»¹©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ£¹À¹ÎÊ˹ÆÁ£ÇÆ»¾Æ† ÏÁÁ§§¦¼Ç½¹„¨ÉÇËÁ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” ¹˹ÿ¾»¹¿Æ¹ÁÅÈľžÆ˹ÏÁØÆÇÉÅž¿† ½ÌƹÉǽÆǼÇ Èɹ»¹ » ùÀ¹ÎÊ˹ÆÊÃǾ À¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ›ž¿½ÌƹÉǽÆÇÅÈɹ»¾½ÄØǺÇÀƹо† ÆÁØÈÇÆØËÁØ„ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ¾”ÆÇÉÅž¿† ½ÌƹÉǽÆǼÇÈɹ»¹ÑÁÉÇÃǾɹÊÈÉÇÊËɹƾ† ÆÁ¾ÈÉÁǺɾÄ˾ÉÅÁÆ„ÁÅÈľžÆ˹ÏÁؔ ¨ÉÇÁÊѾ½ÑÁ ÇË ¹Æ¼ÄÁÂÊÃǼÇ JNQMF† NFOUBUJPO ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ¾ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ ˾ÉÅÁÆ „ÁÅÈľžÆ˹ÏÁؔ ÈÉÇÐÆÇ ÌÃÇɾ† ÆÁÄÊØ » ž¿½ÌƹÉǽÆdžÈɹ»Ç»Ç ÈɹÃËÁ† þ ž¼Ç ÅÇ¿ÆÇ »ÊËɾËÁËÕ » ÅÆǼÇÐÁÊľƆ ÆÔÎ ɾÀÇÄ×ÏÁØÎ œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÇ ™ÊʹźľÁ §§¦Á¾‘Çɼ¹ÆÇ» ɾѾÆÁØÎÁÆÔΞ¿½Ì† ƹÉǽÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©¹»¾ÆÊË»Ç ¼ÇÊ̽¹ÉÊË» ÁÎ ƾÀ¹»ÁÊÁ† ÅÇÊËÕ » ÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁÁ »ÆÌËɾÆƾ Á »Æ¾ÑƾÂÈÇÄÁËÁÃÁǺÌÊÄÇ»ÁÄÁËÇǺÊËÇ؆ ˾ÄÕÊË»Ç ÐËÇ ÇÆÁ Ø»ÄØØÊÕ ÊÇÀ½¹Ë¾ÄØÅÁ ž¿½ÌƹÉǽÆdžÈɹ»Ç»ÔÎ ÆÇÉÅ »ÔÊËÌȹ† ×Ë » ËÇ ¿¾ »É¾ÅØ ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁ Ê̺ӾÃ˹ÅÁ ÁÎ ÁÅÈľžÆ˹ÏÁÁ ¨Ç½¹»ÄØ×Ò¾¾ ºÇÄՆ ÑÁÆÊË»Ç ž¿½ÌƹÉǽÆdžÈɹ»Ç»ÔÎ ÆÇÉÅ Êǽ¾É¿¹ÒÁÎÊØ » Ÿ¾Æ¾»ÊÃÁÎ ÃÇÆ»¾ÆÏÁØÎ ¼ Á ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ÈÉÇËÇÃÇĹÎ Ã ÆÁż ɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØоɾÀƹÏÁÇƹÄՆ ÆÔžιÆÁÀÅÁÅÈľžÆ˹ÏÁÁ 

 ªÅ 4IBDLMFUPO + $PSSVQUJPO "O FTTBZ JO FDPOPNJDBOBMZTJT1PMJUJDBMHVBSU-tt 7PMt’t1t ¥ÀÂÀÌÆÈƺ™© ¨½Ð½ÊÅÀÂƺ¬¤ªÇ»É¾† žÆÆǾ ¹Å¾ÉÁùÆÊÃǾ ̼ÇÄÇ»ÆǾ Èɹ»Ç t ¥ tª

 


°™ª«¦´ž£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž¨©§š¤ž¥´ §½Æ¹ÃÇ ÁÅÈľžÆ˹ÏÁØ ÆÇÉÅ ž¿½Ì† ƹÉǽÆǼÇÈɹ»¹ƹƹÏÁÇƹÄÕÆÇÅÌÉǻƾ t ÇÊÆÇ»ÆÇ  ÆÇ ƾ ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔ ÈÌËÕ ÁÎ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ › ÆÇÉŹÎ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ¼ÌŹÆÁ˹ÉÆǼÇ Èɹ»¹ À¹ÃɾÈľÆÔ ½ÇÈÇĆ ÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ž¿½ÌƹÉǽÆdžÈɹ»Ç»Ô¾ Á ÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ Êɾ½ÊË»¹ Ǻ¾ÊȾоÆÁØ Áņ ÈľžÆ˹ÏÁÁ ƹ ž¿½ÌƹÉǽÆÇÅ ÌÉǻƾ ÃÇËÇÉÔ¾»ʻǾÂÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÁÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ž¿½ÌƹÉǽÆÔ žιÆÁÀÅ ÁÅÈľžÆ˹† ÏÁÁÆÇÉÅž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ¼ÌŹÆÁ˹ÉÆǼÇ Èɹ»¹ › ÊÇ»¾ËÊÃÇ ƹÌþ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ Èɹ»¹ ˾ÇɾËÁоÊÃÁ¾ ¹ÊȾÃËÔ Êǽ¾É¿¹ÆÁØ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ žιÆÁÀŹ ÁÅÈľžƆ ˹ÏÁÁ ºÔÄÁ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÔ ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ §ÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ žιÆÁÀŹ ÁÅÈľžÆ˹ÏÁÁÆÇÉÅž¿½ÌƹÉǽÆǼǼ̆ ŹÆÁ˹ÉÆǼÇÈɹ»¹ÈɹÃËÁоÊÃÁƾɹÊÊŹ† ËÉÁ»¹ÄÁÊÕ›Á½ÁÅÇ ˹ÃǾÇËÆÇѾÆÁ¾ºÔÄÇ Ê»ØÀ¹ÆÇ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç Ê ÌË»¾É½Á»ÑÁÅÁÊØ » ƹÌþ Á½¾ÇÄǼÁоÊÃÁÅÁ ½Ç¼Å¹ÅÁ Á ÇÊdž º¾ÆÆÇÊËØÅÁ»Æ¾ÑƾÂÈÇÄÁËÁÃÁªªª© «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ Èǽ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ žιÆÁÀÅÇÅÁÅÈľžÆ˹ÏÁÁÆÇÉÅž¿½Ì† ƹÉǽÆǼÇ¼ÌŹÆÁ˹ÉÆǼÇÈɹ»¹ÈÇÆÁŹ¾Ë† ÊØ ÊÁÊ˾Ź Èɹ»Ç»ÔÎ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔÎ Êɾ½ÊË» ùà ÊÇÀ½¹»¹¾ÅÔÎ ÊǻžÊËÆÔÅÁ ÌÊÁÄÁØÅÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË» ˹ÃÁÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔÎ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ»ϾÄØλʾÊËÇÉÇÆƾ ʻdž ¾»É¾Å¾ÆÆÇ Á ÈÇÄÆÇ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÁÆ؆ ËÔÎ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ ¼Ì† ŹÆÁ˹ÉÆÔÅÈɹ»ÇÅǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË» ¨ÉÁÊǾ½ÁƾÆÁ¾ £¹À¹ÎÊ˹ƹ à ÃÇÆ»¾Æ† ÏÁØÅ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ÌÐ˾ÆÇ ÈÉÁ ɹÊÊÅÇËɾ† ÆÁÁ ½¾Ä » ž»ÉÇȾÂÊÃÇÅ Ê̽¾ ÈÇ Èɹ»¹Å оÄÇ»¾Ã¹ » ªËɹʺÌɼ¾ » ž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ Ê̽¹Î ÈÉÁ ɹÊÊÅÇËɾÆÁÁ ½¾Ä » ÁÆÇÊËɹƆ ÆÇÂ×ÉÁʽÁÃÏÁÁ ¾Ë¹ÄÕÆǾÊǽ¾É¿¹ÆÁ¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÃÇƆ »¾ÆÏÁ½ÇƹÊËÇØÒ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁƾÁÀ»¾Êˆ ÆÇÆÁùÀ¹ÎÊ˹ÆÊÃÁżɹ¿½¹Æ¹Å ÆÁÈɾ½† Ê˹»Á˾ÄØÅ »Ä¹ÊËÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÃÇÆ»¾ÆÏÁÁ ÇÈÁÊÔ»¹×Ë Èɹ»Ç»Ô¾ ÆÇÉÅÔ ÅÆǼÁ¾ ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ Ø»ÄØ×ËÊØ ÆÇ»¹ÏÁØÅÁ ½ÄØ ùÀ¹Î† Ê˹ÆÊÃǼÇÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ£ÇÆÊËÁËÌÏÁÁ©£Ä׺ԾÆÇɆ ŹËÁ»ÆÔ¾ Èɹ»Ç»Ô¾ ¹ÃËÔ À¹Ëɹ¼Á»¹×ÒÁ¾ Èɹ»¹ ʻǺǽÔ Á ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ оÄÇ»¾Ã¹ Á ¼É¹¿½¹ÆÁƹ ƾ ÅǼÌË ÈÉÁžÆØËÕÊØ ¾ÊÄÁ ÇÆÁƾÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÔÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆǽÄػʾ† ǺҾ¼Ç Ê»¾½¾ÆÁØ ¦¾ÇºÎǽÁŹ ÇÍÁÏÁ¹ÄՆ ƹØ È̺ÄÁùÏÁØ ˾ÃÊËÇ» ɹËÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æ† ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÆÔÎ ÃÇÆ»¾ÆÏÁ «¹Ã¿¾ ƾǺÎǽÁÅÔ ѹ¼Á ÈÇ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ× Êɹ»ÆÁ˾ÄÕÆǼÇ ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ ÃÇÆ»¾ÆÏÁÂ Ê ÆÇÉŹÅÁ ƹѾ¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Èǽ¼ÇËǻù ɹÀÓØÊÆØ׆ ÒÁνÇÃÌžÆËÇ» ›¹¿ÆÇ оÉËÇ £ÇÆ»¾ÆÏÁ ػÄؾËÊØ ɹÊÑÁɾÆÁ¾ ÃÉ̼¹ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ  Lj ÆÇÊÁÅÔÎ Ã ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔÅ ÈÇ ÃÇËÇÉÔÅ ƹѹ ÊËɹƹ Ê ǽÆÇ ÊËÇÉÇÆÔ ÈÉÁÆØĹ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÈÇ ÁÎ ÃÉÁÅÁƹÄÁÀ¹ÏÁÁ » ƹÏÁÇƹÄÕÆÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ¹ Ê ½É̆ ¼Ç ÊËÇÉÇÆÔ ÈÇÄÌÐÁĹ Èɹ»Ç»Ô¾ ÁÆÊËÉ̆ žÆËÔ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹ » йÊËÁ Ǻžƹ ÁÆÍÇÉŹÏÁ¾Â ÊǻžÊËÆǼÇ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁ  ¹É¾Ê˹ ÃÇƆ ÍÁÊùÏÁÁÁ»ÇÀ»É¹Ë¹¹ÃËÁ»Ç» »Ô½¹ÐÁÈɾ† ÊËÌÈÆÁÃÇ» ½ÄØÖËǼÇ˾ȾÉÕƾËɾºÌ¾ËÊØ À¹ÃÄ×оÆÁ¾ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁÎ ½Ç† ¼Ç»ÇÉÇ» › ƹÊËÇØÒÁ ÅÇžÆË ©¾ÊÈ̺ÄÁù £¹† À¹ÎÊ˹Æ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾË ÈĹÆÇžÉÆÌ× ɹ† ºÇËÌ ÈÇ ÈÉÁ»¾½¾ÆÁ× ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ » ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ Ê ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ̼ÇÄÇ»ÆÔÅÈɹ»ÇÅ «¹Ã ÈÉÁÀƹ»¹Ø ϾÆÆÇÊËÕ ÈÉÁÆÏÁÈÇ» ƹ ÃÇËÇÉÔÎ º¹ÀÁÉÌ×ËÊØ ǺҾÈÉÁÀƹÆÆÔ¾ ÆÇÉÅÔž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹ ÃÃÇËÇÉÔÅ»йÊËÆÇÊËÁ ÇËÆÇÊÁËÊØÈÉÁÆÏÁÈ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»ÇÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹ʾ† ÉՑÀÆǾ ƹÉÌѾÆÁ¾ ÆÇÉÅ ž¿½ÌƹÉǽÆdž ¼Ç ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ƹѾ ɾÊÈ̺ÄÁÃÇ ºÔÄÁ ÈÉÇ»¾½¾ÆÔ žÉÇÈÉÁØËÁØ ÈÇ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁƹ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅÌÉǻƾ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇ ƹ ÈÉÁÊǾ½ÁƾÆÁ¾ à Ç˽¾ÄÕÆÔÅ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ ½Ç¼Ç»ÇɹÅ Á ÊǼĹѾÆÁØÅ ¹ ˹ÿ¾ ½ÄØ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ɹºÇËÔÈǻƾʾÆÁ×ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁνdž ÈÇÄƾÆÁ » ƹÏÁÇƹÄÕÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ Ê˻ǩ¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ£¹À¹ÎÊ˹Æ §ÊǺǾÀƹоÆÁ¾Áž¾ËÈÉÁ»¾½¾ÆÁ¾ù† À¹ÎÊ˹ÆÊÃǼÇ ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆǼÇ À¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹»ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾Ê£ÇÆ»¾ÆÏÁ¾Â §§¦ „¨ÉÇËÁ» ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ” £ÇÉÉÌÈÏÁØ ̼ÉÇ¿¹¾Ë »¾ÉÎÇ»¾ÆÊË»Ì À¹ÃÇƹ ½¾ÅÇÃɹ† ËÁÁÁÈɹ»¹ÅоÄÇ»¾Ã¹ ÈǽÉÔ»¹¾ËÖÍ;Æ ËÁ»ÆǾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǾ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ƹ† ÉÌѹ¾ËÈÉÁÆÏÁÈÔɹ»¾ÆÊË»¹ÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁ Á ̼ÉÇ¿¹¾Ë Ê˹ºÁÄÕÆÇÊËÁ ½¾ÅÇÃɹËÁоÊÃÁÎ ÁÆÊËÁËÌËÇ» Á ÅÇɹÄՆ ÆÔÅÌÊËÇØÅǺҾÊË»¹ £ÇÉÉÌÈÏÁØ t „½ÇÊËÇØÆÁ¾” ƾ ËÇÄÕÃÇ º¾½ÆÔÎÊËɹƪǼĹÊÆǽ¹ÆÆÔÅÊ˹ËÁÊËÁ† ÃÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁØ ÑÁÉÇÃÇ ɹÊÈÉÇÊËɹƾƹ »


œª¥¹ÌľÆÇ»¡¥¨¤ž¥ž¦«™¯¡¸¥žŸ¬¦™©§¦´®¦§©¥›™¦«¡£§©©¬¨¯¡§¦¦§ž ™£§¦§™«ž¤µª«›§

ª±™ ¨ÉǺľÅÔ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ƾǽÆÇÃɹˆ ÆÇ Ê˹ÆÇ»ÁÄÁÊÕ Èɾ½Å¾ËÇÅ ÊÄÌѹÆÁ » £ÇƼɾÊʾÁª¾Æ¹Ë¾ª±™ › йÊËÆÇÊËÁ ºÇÄÕÑÇ ɾÀÇƹÆÊ ÈÇÄ̆ ÐÁÄÇǺÊÌ¿½¾ÆÁ¾»£ÇƼɾÊʾª±™™Ã˹Ç оÊËÆÇ ÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ Á ÈÉÇËÁ» »ÀØËÇÐÆÁ† оÊË»¹ ¼ ÁÅÈľžÆËÁÉÌ×Ò¾¼Ç £ÇƆ »¾ÆÏÁק¶ª©¼Ç½¹ ©¾ÊÈ̺ÄÁù £¹À¹ÎÊ˹Æ ÌйÊ˻̾Ë »Ç ÅÆǼÁÎ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ žιÆÁÀŹÎ ÈÇ ºÇÉÕº¾ÊÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â«¹Ã »¼Ç½ÌƹѾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»Ç ɹËÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÄÇ £ÇÆ»¾ÆÏÁ× ªÇ»¾Ë¹ ž»ÉÇÈÔ Ǻ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁÀ¹ÃÇÉÉÌÈÏÁ×Á»¼£ÇÆ»¾ÆÏÁ× §§¦ÈÉÇËÁ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ › £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ ÈǽоÉÃÆÌ˹ ƾǺÎǽÁ† ÅÇÊËÕÈÉǻǽÁËÕ»ȾɻÇÇоɾ½ÆÇÅÈÇÉؽ† þ ǺÒÌ× ̼ÇÄÇ»ÆÌ× ÈÇÄÁËÁÃÌ ƹÈɹ»† ľÆÆÌ×ƹÀ¹ÒÁËÌǺҾÊË»¹ÇËÃÇÉÉÌÈÏÁÁ »ÃÄ×йØ ÈÉÁÆØËÁ¾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¼Ç À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÁÈɾ»¾ÆËÁ»ÆÔÎžÉ £ÇÆ»¾ÆÏÁØ Ø»ÄؾËÊØ º¹ÀÇ»ÔÅ ½ÇÃ̆ žÆËÇÅ Á ÈÉÁÀ»¹Æ¹ ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕ ǺÒÌ× ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ì× ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÌ× ÈÇÄÁËÁÃÌƹž¿½ÌƹÉǽÆÇÅÌÉǻƾ¬Ê˹† ƹ»ÄÁ»¹¾Ë ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÕ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË» À¹Ãɾ† ÈÁËÕ»ʻǑÅ̼ÇÄÇ»ÆÇÅÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ÊÇÊ˹»Ô ˹ÃÁÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ùà ÈǽÃÌÈ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ÄÁÏ Èǽ† ÃÌÈ » йÊËÆÇÅ ʾÃËÇɾ ÀÄÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾ »ÄÁØÆÁ¾Å » ÃÇÉÔÊËÆÔÎ ϾÄØÎ ÇËÅÔ»¹† ÆÁ¾ ½ÇÎǽǻ ÇË ÈɾÊËÌÈľÆÁ  Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â Á ½É ¹ ˹ÿ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ʹÆÃÏÁÁÀ¹ÁÎÊÇ»¾ÉѾÆÁ¾ ¶ÃÊȾÉËÔ ªÇ»¾Ë¹ ž»ÉÇÈÔ ˹ÿ¾ ÇÈɾ† ½¾ÄØ×Ë ÃÇÉÉÌÈÏÁ× ùà „»ÀØËÇÐÆÁоÊË»Ç ÈǽÃÌÈÁÄ׺Ǿ½É̼ǾÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ÄÁϹ ƹ† ½¾Ä‘ÆÆǼÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×»ǺҾÊË»¾Æ† ÆÇÅ Á йÊËÆÇÅ ʾÃËÇɾ Á ƹÉÌѹ×Ò¾¼Ç Ê»ÇÁ ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ ÈÉÁБÅ ÖËÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ƹÈɹ»Ä¾ÆÇƹÈÇÄÌоÆÁ¾Ä׺ÔÎƾÈɹ»Ç† žÉÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË» ½ÄØ ʾºØ Á ½É̼ǼÇ ÄÁϹ” ¨¹É¹½Á¼Å¹ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔÎ Èɹ»Ç† ƹÉÌѾÆÁ ƹ ÊǻɾžÆÆÇÅ Ö˹Ⱦ ùà »Á½ÆÇ ƹ½¾ÄؾËÊØÊ»ÇÂÊË»ÇÅÃÈɾ½¾ÄÕÆdž ÅÌ ɹÊÑÁɾÆÁ× » ƾ‘ »ÃÄ×й×ËÊØ ÆǻԾ »Á½ÔÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔν¾ØÆÁ › £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ Ç ¼É¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»Ç ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÈÉÁÆØËÇ ªÇ»¾ËÇÅ ž»† ÉÇÈÔ ÃÇÉÉÌÈÏÁØ ÇÀƹй¾Ë ÈÉÇÊÕºÌ Èɾ½† ÄÇ¿¾ÆÁ¾ ½¹ÐÌ ÁÄÁ ÈÇÄÌоÆÁ¾ ÈÉØÅÇ ÁÄÁ ÇÈÇÊɾ½Ç»¹ÆÆÇ»ÀØËÃÁÁÄÁÄ׺ǼǽÉ̼ǼÇ ƾƹ½Ä¾¿¹Ò¾¼Ç ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ÁÄÁ ȾɆÊȾÃËÁ» ˹ÃÇ»ÔÎ ÃÇËÇÉÔ¾ ÁÊù¿¹×Ë ÆÇɆ ŹÄÕÆǾ »ÔÈÇÄƾÆÁ¾ Ä׺Ç ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ ÁÄÁ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ËɾºÌ¾ÅǾ ÇË ÈÇÄÌй˾ÄØ »ÀØËÃÁ ƾƹ½Ä¾¿¹Ò¾¼ÇÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ÁÄÁ ȾÉÊȾÃËÁ»˹ÃÇ»ÔÎ ›£ÇÆ»¾ÆÏÁÁ§§¦ÈÉÇËÁ»ËɹÆÊƹÏÁ† ÇƹÄÕÆÇ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÐÊË ÃÇÉÉÌÈÏÁØËɹÃË̾ËÊØùà ¹ Ǻ¾Ò¹ÆÁ¾ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÁÄÁ Èɾ½Ç† Ê˹»Ä¾ÆÁ¾ È̺ÄÁÐÆÇÅÌ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÇÅÌ ÄÁÏÌ ÄÁÐÆÇÁÄÁоɾÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ùÃǼdž ÄÁºÇ ƾÈɹ»ÇžÉÆǼÇ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ½ÄØ ʹÅǼǽÇÄ¿ÆÇÊËÆǼÇÄÁϹÁÄÁÁÆǼÇÍÁ† ÀÁоÊÃǼÇ ÁÄÁ ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ÄÁϹ Ê ˾Š ÐËǺÔ ÖËÇ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆǾ ÄÁÏÇ ÊÇ»¾ÉÑÁÄÇ ùÃǾ†ÄÁºÇ½¾ÂÊË»Á¾ÁÄÁº¾À½¾ÂÊË»Á¾ÈÉÁ »ÔÈÇÄƾÆÁÁ Ê»ÇÁÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ǺØÀ¹Æ† ÆÇÊ˾ º »ÔÅǼ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ÁÄÁ ÈÉÁÆØËÁ¾ È̆ ºÄÁÐÆÔŽÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÅÄÁÏÇÅ ÄÁÐÆÇÁÄÁ оɾÀ ÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ùÃǼdžÄÁºÇ ƾÈɹ»Ç† žÉÆǼÇ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ½ÄØ ʹÅǼÇ ½ÇÄ¿† ÆÇÊËÆǼÇÄÁϹÁÄÁÁÆǼÇÍÁÀÁоÊÃǼÇÁÄÁ ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇÄÁϹÊ˾ŠÐËǺÔÖËǽÇÄ¿† ÆÇÊËÆǾ ÄÁÏÇ ÊÇ»¾ÉÑÁÄÇ ùÃǾ†ÄÁºÇ ½¾Â† ÊË»Á¾ ÁÄÁ º¾À½¾ÂÊË»Á¾ ÈÉÁ »ÔÈÇÄƾÆÁÁ Ê»ÇÁνÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎǺØÀ¹ÆÆÇÊ˾ ›½ÇÃÌžÆ˹ΆÂʾÊÊÁÁœ¾Æ¾É¹ÄÕÆÇ ™ÊʹźľÁ §§¦  ÃÇÉÉÌÈÏÁØ ÇÀƹ† й¾Ë „»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÅ ÄÁÏÇÅ ùÃÁΆÄÁºÇ ½¾ÂÊË»Á ÁÄÁ º¾À½¾ÂÊË»Á¾ » Ê;ɾ ¾¼Ç ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ÈÇÄÆÇÅÇÐÁ À¹ »ÇÀƹ¼É¹¿½¾ÆÁ¾»Ä׺ÇÂÍÇÉž»ÁÆ˾ɾ† ʹÎ ½¹×Ò¾¼Ç ˹ÃǾ »ÇÀƹ¼É¹¿½¾ÆÁ¾ ùÃ Ê ƹÉÌѾÆÁ¾Å ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ÁÆÊËÉÌÃÏÁ  ˹ÃÁº¾ÀÁÎƹÉÌѾÆÁؔ ©¾ÈɾÀ¾Æ˹ËÁ»ÆÇ ˹ÿ¾ ÈÇÆÁŹÆÁ¾ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ÈÉÁÆØËǾ » ¼¾ÉŹÆÊÃÇÅ ¹ÆËÁ† ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ½¾ÊÕ ÃÇÉÉÌÈÏÁؾÊËÕ t ÀÄÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÕ× ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÅ»ÄÁØÆÁ¾ÅÁÄÁ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å » Ê;ɾ ËÇɼǻÄÁ ÁÄÁ ÈÉdž ÅÔÑľÆÆÇÊËÁ t Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË» Ëɾ† ËÕ¾ÅÌÄÁÏÌ t ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ Ê ϾÄÕ× ÈÇÄÌоÆÁØ ùÃdžÄÁºÇ »Ô¼Ç½Ô ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÅ ÄÁÏÇÅ ÁÄÁ ËɾËÕÁÅ ÄÁÏÇÅ ƹÆÇÊÁË »É¾½ ǺҾ† ÊË»Ì ¾ÊÄÁ ɾÐÕ Á½‘Ë Ç ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÁÄÁÈÇÄÁËÁоÊÃÇÂÍÁ¼Ìɾ ÁÄÁÃÇÅȹÆÁÁ ¾ÊÄÁɾÐÕÁ½‘ËÇÄÁϾ À¹ÆÁŹ×ҾŽÇÄ¿† ÆÇÊËÕ»ǺĹÊËÁÃÇÅžÉÏÁÁ 

 


°™ª«¦´ž£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž¨©§š¤ž¥´¥¾¿½Ì ˾Š » ¹ÃÇƾ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ £¹† À¹ÎÊ˹Æ„§ºÇÉÕº¾ÊÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â”ÇËžо† ÆÇ„¨Ç½ÃÇÉÉÌÈÏÁ¾Â»ƹÊËÇØҾŠ¹ÃÇƾ ÈÇÆÁŹ¾ËÊØ ƾ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆǾ À¹ÃÇÆÇÅ ÈÉÁÆØËÁ¾ ÄÁÐÆÇ ÁÄÁ оɾÀ ÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ºÄ¹¼ Á ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË» ÄÁ† ϹÅÁ »ÔÈÇÄÆØ×ÒÁÅÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÌÆÃÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÄÁϹÅÁ ÈÉÁɹ»Æ¾ÆÆÔÅÁ ÃÆÁÅ ÊÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÊ»ÇÁνÇÄ¿ÆÇʈ ÆÔÎÈÇÄÆÇÅÇÐÁÂÁÊ»ØÀ¹ÆÆÔÎÊÆÁÅÁ»ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊ˾ ÄÁºÇ ÁÆǾ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ÁÅÁ Ê»ÇÁÎÈÇÄÆÇÅÇÐÁ½ÄØÈÇÄÌоÆÁØÁÅÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÇ »Ô¼Ç½Ô ¹ ɹ»ÆÇ ÈǽÃÌÈ ½¹ÆÆÔÎ ÄÁÏ ÈÌˑÅ ÈÉÇËÁ»ÇÈɹ»ÆǼÇ Èɾ½Ê˹»Ä¾† ÆÁØÁÅÍÁÀÁоÊÃÁÅÁÁ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÅÁÄÁ† ϹÅÁÌùÀ¹ÆÆÔκĹ¼ÁÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»” žÊÄÁ ÈÉÁÊÅÇËɾËÕÊØ Ã ÖËÇ ½¾ÍÁÆÁ† ÏÁÁ ÅÇ¿ÆÇ ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ¾‘ Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ »ƾÃÇËÇÉÇÅÊÅÔÊľÇËÄÁй¾ËÊØÇËž¿½Ì† ƹÉǽÆÔÎËɹÃËÇ»ÇཾÊÕƾËÊÄÇ»„ÀÄÇ̆ ÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾” „ÄÁÐƹػԼǽ¹” ƾËÌùÀ¹† ÆÁØƹ½¾ÂÊË»ÁØ»ÃÇÉÔÊËÆÔÎϾÄØÎÁ˽ ©¹ÊÎǽÁËÊØ ÇÆÇ Ê ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÅÁ À¹ÍÁÆ ÊÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ»½ÇÃÌžÆ˹Χ§¦ÁªÇ»¾Ë¹ ž»ÉÇÈÔ §ËžËÁÅž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾¹ÆËÁÃÇÉÉÌȆ ÏÁÇÆÆÔ¾½ÇÃÌžÆËÔ £ÇÆ»¾ÆÏÁØ Ç ¼É¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»Ç ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ À¹ ÃÇÉÉÌÈÏÁ× ¯¾ÄÕ× £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ Ø»ÄؾËÊØ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ÖÍ;ÃËÁ»† ÆÔÎ Êɾ½ÊË» Èɹ»Ç»Ç À¹ÒÁËÔ ½ÄØ ÄÁÏ ÈÇƑÊÑÁÎ ÌҾɺ » ɾÀÌÄÕ˹˾ ¹ÃËÇ» ÃÇɆ ÉÌÈÏÁÁ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÁÅ À¹ÒÁÒ¹ËÕ Ê»ÇÁ Èɹ»¹ Á ÁÆ˾ɾÊÔ »ÃÄ×йØ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇÄÌоÆÁØÃÇÅȾÆʹÏÁÁÀ¹ÌҾɺ £ÇÆ»¾ÆÏÁØǺ̼ÇÄÇ»ÆÇÂÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁ À¹ ÃÇÉÉÌÈÏÁ× ¯¾ÄÕ× £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ Ø»ÄؾËÊØ ɹÊÑÁɾÆÁ¾ ¹ÃËÁ»ÁÀ¹ÏÁØ Á ƹ½Ä¾¿¹Ò¾¾ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ž¿½Ì† ƹÉǽÆǼÇÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹»ǺĹÊËÁ̼dž ÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ÊËɹÆ t ÌйÊËÆÁÏ £ÇƆ »¾ÆÏÁÁ Ê ϾÄÕ× Èɾ½Ç˻ɹҾÆÁØ ̼ÉÇÀÔ »¾ÉÎÇ»¾ÆÊË»ÌÀ¹ÃÇƹ ½¾ÅÇÃɹËÁÁÁÈɹ»¹Å оÄÇ»¾Ã¹ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÅÌ ¼ÇÊ̽¹Éʈ »¾ÆÆÇÅÌ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ× ÈÉÁÆÏÁȹÅ ɹ† »¾ÆÊË»¹ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁ ÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÅÌ ɹÀ»ÁËÁ× Á ̼ÉÇÀÔ Ê˹ºÁÄÕÆÇÊËÁ ½¾ÅÇÃɹËÁоÊÃÁÎ ÁÆÊËÁËÌËÇ» Á ÅÇɹÄÕÆÔÅ ÌÊËÇØÅ Ǻ† Ò¾ÊË»¹ £ÇÆ»¾ÆÏÁا§¦ÈÉÇËÁ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ¯¾ÄÕ× £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ Ø»ÄØ×ËÊØ Êǽ¾ÂÊË»Á¾ ÈÉÁÆØËÁ×ÁÌÃɾÈľÆÁ¾Å¾É ƹÈɹ»Ä¾ÆÆÔÎ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ƹ ºÇľ¾ ÖÍ;ÃËÁ»ÆǾ Á ½¾ÂÊË»¾ÆÆǾ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ Á ºÇÉÕºÌ Ê ƾ  ÈÇÇÒɾÆÁ¾ Ǻľ¼Ð¾ÆÁ¾ Á Èǽ½¾É¿Ã¹ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»¹ Á ˾ÎÆÁоÊÃÇ ÈÇÅÇÒÁ » Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ Á ºÇÉÕº¾ Ê ƾ  » ËÇÅ ÐÁÊľ ÈÉÁÆØËÁ¾ žÉ ÈÇ »ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ× ¹ÃËÁ»Ç» ÈÇÇÒɾÆÁ¾ оÊËÆÇÊËÁ Á ƾÈǽÃÌÈÆÇÊËÁ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ¹ ˹ÿ¾ ƹ½Ä¾¿¹Ò¾¼Ç ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ È̺ÄÁÐÆÔÅÁ ½¾Ä¹ÅÁ Á È̺ÄÁÐÆÔÅÁÅÌÒ¾ÊË»ÇÅ £ÇÆ»¾ÆÏÁØ §§¦ ÈÉÇËÁ» ËɹÆʆ ƹÏÁÇƹÄÕÆÇ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÇ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ¯¾ÄÕ £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ À¹ÃÄ×й† ¾ËÊØ»Êǽ¾ÂÊË»ÁÁÊÇËÉ̽ÆÁоÊ˻̻½¾Ä¾ ºÇľ¾ ÖÍ;ÃËÁ»ÆǼÇ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ËɹÆÊƹÏÁÇƹÄÕÆÇ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÇ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁÁºÇÉÕºÔÊƾ  £ÇÆ»¾ÆÏÁØ §¶ª© ÈÇ ºÇÉÕº¾ Ê ÈǽÃÌÈÇŽÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎÄÁÏÁÆÇÊËɹÆÆÔÎ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË» §½ÆÇ ÁÀ ϾľÂ ƹÊËÇØҾ £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ Ø»ÄؾËÊØ ÈÇ»ÔѾÆÁ¾ ÉÇÄÁ Èɹ»Á˾ÄÕÊË» » Èɾ½Ç˻ɹҾÆÁÁ ÊÄÌй¾» »ÔÅǼ¹Ë¾ÄÕÊË»¹»ÀØËÇÃÇËÇ˽¾ÄÕÆÔÎÄÁÏÁ ÃÇÅȹÆÁÂÈÉÁÊÇ»¾ÉѾÆÁÁž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ½¾ÄÇ»ÔÎÇȾɹÏÁ  ©ÌÃǻǽÊË»Ç §¶ª© ÈÇ ɹÀɾѾÆÁ× ÃÇÆÍÄÁÃËÇ»ÁÆ˾ɾÊÇ»ƹ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÊÄÌ¿º¾ › ϾÄÇÅ ̼ÇÄÇ»ÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄՆ ÊË»Ç ©£ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ ¹ÆËÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔÅ Ê˹ƽ¹É˹Š ǽƹ† ÃÇ Áž×ËÊØ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ƾÊÇÇË»¾ËÊË»ÁØ Á ÈÉǺ¾ÄÔ ùʹ×ÒÁ¾ÊØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ À¹ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔ¾ÈɾÊËÌÈľÆÁØ «¹Ã £ÇÆ»¾ÆÏÁØ §§¦ ÈÉÇËÁ» ÃÇÉÉÌȆ ÏÁÁÈɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾Ë»ùоÊË»¾ÃÇÉÉÌÈÏÁ† ÇÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ÊÇÊ˹»Ç» ÈǽÃÌÈ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎ È̺ÄÁÐÆÔÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ÄÁÏ ÈǽÃÌÈ ÁÆÇÊËɹÆÆÔÎ È̺ÄÁÐÆÔÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎÄÁÏÁ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎÄÁÏÈ̆ ºÄÁÐÆÔÎ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ÎÁÒ¾ÆÁ¾ ƾÈɹ»ÇžÉÆǾ ÈÉÁʻǾÆÁ¾ ÁÄÁ ÁÆǾƾϾľ»Ç¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ È̺ÄÁÐÆÔÅ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÅ ÄÁÏÇÅ ÀÄÇÌÈdž ËɾºÄ¾ÆÁ¾ »ÄÁØÆÁ¾Å » ÃÇÉÔÊËÆÔÎ ϾÄØÎ ÀÄÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁ¾ÊÄÌ¿¾ºÆÔÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å ƾÀ¹ÃÇÆÆǾǺǼ¹Ò¾ÆÁ¾ÈǽÃÌÈ»йÊËÆÇÅ ʾÃËÇɾ ÎÁÒ¾ÆÁ¾ ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ » йÊËÆÇÅ ʾÃËÇɾ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ÄÁÏ ÊÇÃÉÔËÁ¾ »ÇÊÈɾÈØËÊ˻ǻ¹ÆÁ¾ ÇÊ̆ Ò¾Ê˻ľÆÁ×Èɹ»ÇÊ̽ÁØÇËÅÔ»¹ÆÁ¾½ÇÎdž ½Ç»ÇËÈɾÊËÌÈľÆÁÂ


œª¥¹ÌľÆÇ»¡¥¨¤ž¥ž¦«™¯¡¸¥žŸ¬¦™©§¦´®¦§©¥›™¦«¡£§©©¬¨¯¡§¦¦§ž ™£§¦§™«ž¤µª«›§

›Å¾Ê˾Ê˾Ŭ¼ÇÄÇ»ÆÔÂÃǽ¾ÃÊ©£ƾ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾Ë ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ À¹ ƾ† ÃÇËÇÉÔ¾½¾ØÆÁØ ɹÊϾÆÁ»¹¾ÅÔ¾»ǺÇÀƹ† оÆÆÔΣÇÆ»¾ÆÏÁØÎùÃÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔ¾ ¹ ÁžÆÆÇ ¦¾À¹ÃÇÆÆǾǺǼ¹Ò¾ÆÁ¾ÁǺ¾Ò¹ÆÁ¾ ÁÆÇÊËɹÆÆÇÅÌÈ̺ÄÁÐÆÇÅ̽ÇÄ¿ÆÇÊËÆÇÅÌ ÄÁÏÌ ÁÄÁ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÇÅÌ ÄÁÏÌ È̺ÄÁÐÆÇ ž¿½ÌƹÉǽÆÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ùÃǼdžÄÁºÇ ƾÈɹ»ÇžÉÆǼÇ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹ » Ê»ØÀÁ Ê »¾½¾ÆÁ¾Å ž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ½¾Ä » ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»ÁÁ ÊÇ ÊË £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ §§¦ ÈÉÇËÁ» ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ §º¾Ò¹ÆÁ¾ ƾÈɹ»ÇžÉÆǼÇ ÈɾÁÅ̆ Ò¾ÊË»¹ ÄÁÏÌ ÃÇËÇÉǾ ÉÌÃǻǽÁË ɹºÇËÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁйÊËÆǼÇʾÃËÇɹÁÄÁɹºÇ˹† ¾Ë»Ä׺ÇŽÉ̼ÇÅùоÊË»¾»˹ÃÇÂÇɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁÁ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÇÊË£ÇÆ»¾Æ† ÏÁÁ§§¦ÈÉÇËÁ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ªÇÃÉÔËÁ¾ÁÄÁÌ˹Á»¹ÆÁ¾ÈǽÄÁÆÆdž ¼Ç ιɹÃ˾ɹ ÁÊËÇÐÆÁù žÊËÇƹÎÇ¿½¾† ÆÁØ ÊÈÇÊǺ¹ɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁØ ȾɾžҾÆÁØ Èɹ» ƹ ÁÅÌÒ¾ÊË»Ç ÁÄÁ ¾¼Ç ÈÉÁƹ½Ä¾¿† ÆÇÊËÕ À¹»¾½ÇÅÇ Èɾ½ÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÎ ½ÇÎdž ½Ô ÇË ÈɾÊËÌÈľÆÁ  Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆǾ È „B” „JJ”ÊË£ÇÆ»¾ÆÏÁÁ§§¦ÈÉÇËÁ» ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ªÇÃÉÔËÁ¾ Á ƾÈɾÉÔ»ÆǾ ̽¾É¿¹† ÆÁ¾ ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ À¹»¾½ÇÅÇ ÈÇÄÌоÆÆǼÇ » ɾÀÌÄÕ˹˾ ÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆdž ¼Ç ÈɾÊËÌÈľÆÁØ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ ÊÇ ÊË £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ§§¦ÈÉÇËÁ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ §º¾Ò¹ÆÁ¾ ƾÈɹ»ÇžÉÆǼÇ ÁÅÌÒ¾† ÊË»¹ÊϾÄÕ×ÊÃÄÇƾÆÁØý¹Ð¾ÄÇ¿ÆÔÎÈdž ùÀ¹ÆÁÂÁÄÁÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁؽÇùÀ¹Ë¾ÄÕÊË»ÈÇ ̼ÇÄÇ»ÆÇÅÌ ½¾ÄÌ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ ÊÇ ÊË£ÇÆ»¾ÆÏÁÁ§§¦ÈÉÇËÁ»ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ¦¾ Èɾ½ÌÊÅÇËɾƹ ¬£ ©£ ÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ À¹ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔ¾ ÈɾÊËÌÈľ† ÆÁØ ÊÇ»¾ÉёÆÆÔ¾×ÉÁ½ÁоÊÃÁÅÁÄÁϹÅÁ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÇÊË£ÇÆ»¾ÆÏÁÁ§§¦ ÈÉÇËÁ» ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÌБÆÔÎ »ÔÊËÌȹ×Ë ÈÉÇËÁ» ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ÄÁÏ ½É̼Á¾ À¹ «¹Ã ™› ¦¹ÌÅÇ» ÊÊÔĹØÊÕ ƹ Èɹ»ÇË»ÇÉо† ÊÃÁ ÇÈÔË ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ÊËɹÆ ƹÈÉÁÅ¾É ¬£­É¹ÆÏÁÁ¼ ½ÇùÀÔ»¹¾Ë ÐËÇLj »¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ÄÁÏ »ÈÇÄƾ ÅÇ¿¾Ë ÊÇÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ËÕ Ê ÈÉÁÆÏÁÈÇÅ ÄÁІ ÆÇ »ÁÆÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Á ½ÇÈÇĆ ÆØËÕ¾¼Ç £¹À¹ÎÊ˹Æ »ÔѾÄ ƹ ÆǻԠÌÉdž »¾ÆÕ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ɹËÁ† ÍÁÏÁÉÇ»¹» »¹¿Æ¾ÂÑÁ¾ ž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾ Èɹ»Ç»Ô¾ ¹ÃËÔ › Ê»ØÀÁ Ê ÖËÁÅ »Ê˹Ä »Ç† ÈÉÇÊ Ǻ ÁÎ ÁÅÈľžÆ˹ÏÁÁ » ƹÏÁÇƹÄՆ ÆǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç §ÊǺǼÇ »ÆÁŹÆÁØ À¹ÊÄÌ¿Á»¹¾Ë ÁÎ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ » ɾÊÈ̺ÄÁ† ùÆÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç » йÊËÆÇÊËÁ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ §§¦ ÈÉÇËÁ» ÃÇɆ ÉÌÈÏÁÁÇËÇÃËغÉؼÁ£ÇÆ»¾ÆÏÁÁ ªÇ»¾Ë¹ ž»ÉÇÈÔ Ǻ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁÀ¹ÃÇÉÉÌÈÏÁ×ÇËØÆ»¹Éؼ › ÌÊÄÇ»ÁØÎ ɹÊÑÁÉØ×ÒÁÎÊØ ž¿½Ì† ƹÉǽÆÔÎ Ê»ØÀ¾Â ÈÉǺľŹ ºÇÉÕºÔ Ê ÃÇɆ ÉÌÈÏÁ¾Â ƾɹÀɾÑÁŹ » Ç˽¾ÄÕÆÇ »ÀØËÇ ÊËɹƾÁËɾºÌ¾Ë¹½¾Ã»¹ËÆÔÎÊÃÇÇɽÁÆÁÉdž »¹ÆÆÔΞÉÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØùûɹÅùÎ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁΞ¿½ÌƹÉǽÆÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁ ˹ÃÁ»ÆÇ»ÕÊÇÀ½¹»¹¾ÅÔÎ

 ¯ÁËÈǢ˿ŽÎƺ¸¥¬¦Ç»Ô¬¼ÇÄÇ»ÆÔÂÃdž ½¾ÃÊ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁš¾Ä¹ÉÌÊÕ›¾ÊËÆÁÃ¥œ¬tª¾† ÉÁØ„¨É¹»Ç”tt’tª

 


£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡ž£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡ž ¬£ šš£

›¥›ÆÈнÅÂƺ

¢˜ª˜£ Ÿ˜ª¦¨¥˜«¯¥¦¡¤³©£  ¨˜Ÿ¤³°£¥ ·§¦§¦š¦œ«š³°œ°›¦š©šª«¯™¥ ¢˜ §¦¢¨ ¤ ¥¦£¦›  œ¦¢ª¦¨˜¶¨ œ ¯©¢ ­¥˜«¢ §¨¦¬©©¦¨˜¦š©ª˜¨¢¦š˜

¨ÇƹйÄÌ Ø ÎÇ˾Ä ƹÀ»¹ËÕ ƹÈÁʹÆÆǾ ÆÁ¿¾ ˹à „«ÉÁ½Ï¹ËÕ ľË ƹ ѾÊËÁ½¾ÊØËÁ ѾÊËÁ ÄÁÊ˹Δ ÁžØ » »Á½Ì ȾйËÆÔ¾ ÄÁ† ÊËÔ »ǺӑÅÃÇËÇÉÔλžҾƹ Ø»ÆÇ ¾Ò‘ ½¹Ä¾ÃÇƾÈÇÄÆÇÊËÕ× ÈÉÇ;ÊÊÇÉÊùØÃÇƆ ϾÈÏÁØÌоºÆǼÇÃÌÉʹ„£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁؔ ™ËÉÁ½Ï¹ËÕľËtÖËǹ»ËÇÉÊÃÁÂȾÉÁǽÈdž Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÔÎƹÌÐÆÔÎÇËÃÉÔËÁÂÁǺɹ† ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÁÆÆÇ»¹ÏÁ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÃÇËÇÉÇÂÇÆÈɾ½¹ÆÁǺɹÀÏÇ»ÇÊÄÌ¿Á˻ʾ ÖËÁ½¾ÊØËÁľËÁبÇÁÊËÁƾÖËǼǽÔƹÌІ ÆǼÇÃÁȾÆÁØ ¦Ç ÐÁ˹ØÃÆÁ¼Ì ƹžɾ»¹ØÊÕƹÈÁʹËÕ ƹ ƾ‘ ɾϾÆÀÁ× Ø »ÊÃÇɾ ºÔÄ »ÔÆÌ¿½¾Æ ÇÊ˹»ÁËÕÖËÌÁ½¾× ˹ÃùÃÈÇÆØÄ ÐËÇÃÆÁ¼¹ »ÔÀÔ»¹¾ËÌžÆؽÉ̼Ì×ɾ¹ÃÏÁ×tÊ̽ÁËÕ ƾ Ç ƾ ʹÅÇ ùà ¹»ËÇÉÊÃÇ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ¹ÇÊÌËÁ»¾Ò¾Â »ƾÂÁÀÄÇ¿¾ÆÆÔΣÆÁ¼¹† ù˹ÄÁÀ¹ËÇÉ ùà ¹»ËÇÉÊÃdžÄÁÐÆÇÊËÆǾ ػľÆÁ¾ »ÔÀÔ»¹Ä¹ ÁžÆÆÇ ˹ÃÌ× ¹ÃËÁ»† ÆÇÊËÕÅÔÊÄÁ ƹÃÇËÇÉÌ×ØÊ̽ǻÇÄÕÊË»Á† ¾ÅÁÈÇÂŹÄÊØ«¾ÅºÇľ¾ʹŹ»ËÇÉÈÉǻdž ÏÁÉ̾Ëƹ„ÈÇÁÊĺɾ½Ç»ÔΔÁ½¾Â ʹÅÔÎ ÐËÇ ÆÁ ƹ ¾ÊËÕ „ÊÌŹÊѾ½ÑÁΔ ÅÔÊľ  Á½¾ÂƹÇÊÆÇ»¾¹Æ¹ÄÁÀ¹ùÃdžÄÁºÇÌÀÃÇ ÈÉǺľÅԔ Ê ¡ÖËÇžÆØ»½ÇÎÆÇ»Á† ÄÇƹɹÀÅÔÑľÆÁØ »ÃÇËÇÉÔÎØžÊ˹ÅÁ ½¹¿¾ ùÃÅƾù¿¾ËÊØ À¹ºÔ»¹×ÁÇʹÅÇÅ ¹»ËÇɾ * ›½ÅŸ¼ÀÁ ¥ÀÂÆø½ºÀÏ ›ÆÈнÅÂƺ t ½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÉÇ;ÊÊÇÉù;½ÉÔ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ¦Á¿¾† ¼ÇÉǽÊÃǼǼÇÊÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ÁŦ¡¤Çº¹Ð¾»ÊÃÇ¼Ç ÐľÆ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ¦Á¿ÆÁ ¦Ç»¼ÇÉǽ ©Çʆ ÊÁØ &†NBJMHFO!ZBOEFYSV ‚œ¦œÇÉѾÆÃÇ»  ªÅ ©Ê¸ÈÂƺ ¦š £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ §ºÒ¹Ø §ÊǺ¾ÆƹØÁªÈ¾ÏÁ¹ÄÕƹØйÊËÁ¬Ð¾ºÆÁÃtª¨º ¡À½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç „·ÉÁ½ÁоÊÃÁ ϾÆËɆ¨É¾Êʔ  tÊ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

™»ËÇÉ t §Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ ªË¹ÉÃÇ» ÁÀ»¾ÊËÆÔ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ ÌБÆÔ  ½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¼Ä¹»ÆÔ ɾ½¹ÃËÇÉ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ ¾¿¾Ã»¹É˹ÄÕÆǼÇ ÈǽÈÁÊÆǼÇ ¿ÌÉƹĹ ›™£ „©ÇÊÊÁÂÊÃÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ »À¼Äؽ” ÈÇБËÆÔ »ÁϾ†ÈɾÀÁ½¾ÆË ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃǹÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ ¦¹ÊоËÌ̧ľ¼¹›ÁÃËÇÉÇ»ÁйƾŹÄÇ ÁÀ½¹ÆÆÔÎ ɹºÇË ÈÇ Èɹ»Ç»¾½¾ÆÁ× ÇÉÁ† ¼ÁƹÄÕÆÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÈÉǺľ† ŹËÁþ ÆÇ „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁؔ t ÖËÇ ÇÊdž º¾ÆÆÔ ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÄÕÆÔ ËÉ̽ ÃÇËÇÉÔ ÇÆÈÇоÅ̆ËÇƹÀ»¹ÄÌоºÆÁÃÇÅ®ÇËØʹÅ ¿¾ ÈÉÇËÁ»Çɾйʾº¾ »Ç»»¾½¾ÆÁÁÈÁѾË „¦¹ÊËÇØÒÁÂÃÌÉÊľÃÏÁÂÐÁ˹ÄÊع»ËÇÉÇÅ ƹ ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ ºÇľ¾ ľË » ɹÀÆÔÎ »Ì† À¹Î” Ê ¬Ð¾ºÆÁÃtÖËÇ ùÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ÁÀ½¹ÆÁ¾ Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ ÃÇËÇÉǼÇ ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØ ÁÀÄdž ¿¾ÆÁ¾Å ƾ ƹÌÐÆÇ  ¹ ÌоºÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁ† ÆÔ¥¾¿½Ì˾ÅËɹ½ÁÏÁÇÆÆÇÌоºÆÁÃÁÈÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁƹÐÁƹ×ËÊØʼŻԄ£ÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁØùÃƹÌù ƹÌÐƹؽÁÊÏÁÈÄÁ† ƹ ” Á ÁÀĹ¼¹¾ËÊØ ÊÁÊ˾Ź ÀƹÆÁÂ Ç Èɾ½† ž˾ÖËÇÂƹÌÃÁ ¾‘žËǽ¾¦ÇÈÇоÅÌºÔ ƾƹйËÕÁÀÄÇ¿¾ÆÁ¾Ź˾ÉÁ¹Ä¹»ÌоºÆÁ† þ ÃÌÉʾľÃÏÁ Ê¼Ä¹»Ô„£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ùÃƹÌÐƹØÁÌоºÆ¹Ø½ÁÊÏÁÈÄÁƹ” ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÁžËÕ » »Á½Ì ÐËÇ Èɾ½Å¾Ë ÌоºÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØ ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄՆ ÆÇÂÈÉǼɹÅÅÇ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÃÇËÇÉÇ ɹÊÃÉÔ»¹×ËÊØ ϾÄÁ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Àƹ† ÆÁÂÇƹÌÐÆǽÁÊÏÁÈÄÁƾùÃÊÇÊ˹»ÄØ׆ Ò¾ÅÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇÅÃÇÅÈÇƾÆ˾Á˽ Á À¹½¹ÐÁ ÌʻǾÆÁ¾ Èɾ½Å¾ËÆÔÎ ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÀƹÆÁ  ǺÌоÆÁ¾ ÌžÆÁØÅ ÈÉÁžƾÆÁØÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÁÆÊËÉ̆ žÆ˹ÉÁØÁ½É ª¾¼Ç½ÆØ ÁÀ½¹×ËÊØ ÌоºÆÁÃÁ ½ÄØ º¹Ã¹† Ĺ»ÉÇ» ·¥ ™ÆËÇÆØÆ ¦· £É̼ÄÇ»¹ 
œ¦œÇÉѾÆÃÇ»£™«™¤¡ ™«§©¦™¬°¦§¢¥´ª¤¡

Ź¼ÁÊËÉÇ» ›› ¤Ìƾ¾» žÊËÕ ÃÇƾÐÆÇ ɹÀÄÁÐÁØ ž¿½Ì ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÅÁ ÈÉdž ¼É¹ÅŹÅÁ º¹Ã¹Ä¹»ÉÁ¹Ë¹ Á Ź¼ÁÊËɹËÌÉÔ › йÊËÆÇÊËÁ ÇÆÁ ÁÀÄÇ¿¾ÆÔ » ;½¾É¹ÄՆ ÆÇÅ ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÅ Ê˹ƽ¹É˾ »ÔÊѾ¼Ç ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ÈÇ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÁ×Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁ„·ÉÁÊÈÉ̽¾ÆÏÁؔ ÃĹÊÊÁÍÁùÏÁØ Ê˾ȾÆÕ „º¹Ã¹Ä¹»É” » ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ t » ËɾºÇ»¹ÆÁØÎ ÇÊÆÇ»ÆÔÎ ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÈÉǼɹÅÅ¡ÊËɾÅľÆÁ¾ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ× ÖËÁÎ ÈÉǼɹÅÅ ÌоºÆÇÂÄÁ˾ɹËÌÉÇ»ÈÇÄƾÈÇÆØËÆǨÉÁ ÖËÇÅ ÈÇĹ¼¹× ½ÇĿƹºÔËÕ½ÁÍ;ɾÆÏÁ† ¹ÏÁØ ÀƹÆÁ Á ÌžÆÁ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆÔÎ ÈÉǼɹÅÅ ÁÊÎǽØÁÀо¼ÇÊľ½Ì¾ËÇÈɾ½¾† ÄØËÕ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ ÁÎ ǺӑÅÔ ¨ÉÁ† БŠÊÐÁ˹×ƾǺÎǽÁÅÔÅÈÉÁÖËÇÅÉÌÃdž »Ç½Ê˻ǻ¹ËÕÊØ ÈÉÁÆÏÁÈÇÅ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÊËÁ ›ÈÉÇËÁ»ÆÇÅÊÄÌй¾ÊË̽¾Æ˺̽¾Ë»ÔÆÌ¿† ½¾Æ ÌÊ»¹Á»¹ËÕ ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÄÕÆÔ¾ ÀƹÆÁØ ºÇÄÕѹØ йÊËÕ ÃÇËÇÉÔÎ ÆÁÃǼ½¹ ƾ ºÌ½¾Ë »ÇÊËɾºÇ»¹Æ¹ƹÈɹÃËÁþ ¬Ð¾ºÆÁà §› ªË¹ÉÃÇ»¹ Èɾ½Ê˹»Äؾˆ ÊØÅƾ¹Ã¹½¾ÅÁоÊÃÁÅÌоºÆÔÅÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ȾɾÎǽÆǼÇ ȾÉÁǽ¹” Áž¾ËÊØ » »Á½Ì ½»ÌÎÌÉǻƾ»Ç¾ǺÌоÆÁ¾ ÃÇËÇÉǾƾÇÉÁ† ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÇ ƹ ÃÇÆÃɾËÆÌ× ÈÉǼɹÅÅÌ t º¹Ã¹Ä¹»ÉÁ¹Ë¹ ÁÊȾÏÁ¹ÄÁ˾˹ Ź¼ÁÊËɹ† ËÌÉÔ ÈÇÊľ»ÌÀÇ»ÊÃǼÇ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ¶ËÇË ÌоºÆÁà ɾÃÇžƽ̾ËÊØ ½ÄØ »Ê¾Î ÊÇÁÊù† ˾ÄØÅ ÌБÆÇ Ê˾ȾÆÁ ½ÇÃËÇÉÊÃÇ  ùƆ ½Á½¹ËÊÃÇ  ÊË̽¾Æ˹Å Á ÈÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdž ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊÃÇÅÌ ÊÇÊ˹»Ì »ÔÊÑÁÎ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎÀ¹»¾½¾ÆÁ ½ÄØÈɹÃËÁоÊÃÁÎ ɹºÇËÆÁÃÇ» Çɼ¹ÆÇ» »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä «¹† ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ Èɾ½Ä¹¼¹¾ËÊØ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄՆ ÆÔ»ԺÇÉÌоºÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÈÇÌÉÇ»Æ× ÈÇÄÌоÆÁØ »ÔÊѾ¼Ç ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ÈÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ× Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁ „·ÉÁÊÈÉ̽¾ÆÏÁؔ Á ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÅÌ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»ÇÅÌ ÈÉdž ÍÁÄ× ¹˹ÿ¾»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÁÆ˾ɾʹ† ÅÁÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǼÇÃÉ̼¹ÄÁÏ ¡¾Ò‘ƾÊÃÇÄÕÃÇÊÄÇ»ǺǽÆÇÂÊËÇÉdž ƾ ÍÌÆÃÏÁÁ ÌоºÆÁùtÈɹ¼Å¹ËÁоÊÃÇ ¬Ð¾ºÆÁÃÈÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁÈÉÁÀ»¹ÆǺ¾ÊȾ† ÐÁ»¹ËÕ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ƹ»ÔÃÇ» ÌÊȾÑÆÇ Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆǹ½¹È˹ÏÁÁÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç t»ɾѾÆÁÁ»ÇÈÉÇÊÇ» ÇËÆÇÊØÒÁΆ ÊØ Ã ÁÀÌоÆÁ× ÇϾÆþ ÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ÆÁ× ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÊÁË̹ÏÁÁ ÈÉǼɹņ ÅÁÉÇ»¹ÆÁ× Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆÇ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ›Ê»ØÀÁÊÖËÁÅϾľÊÇǺɹÀÆǺÔÄÇ

ÈÇžҹ¾ÅÔ » ÌоºÆÁà Ź˾ÉÁ¹Ä ½¾ÄÁËÕ ƾƹ§ºÒÌ×Á§ÊǺ¾ÆÆÌ× ¹˾ȾÉÕÌ¿¾Á ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÌ× йÊËÁ ¹tƹ˾ÇɾËÁоÊÃÌ× Á ÈɹÃËÁоÊÃÌ× ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž Èɹ»Ç»Ç¾ ÅÔÑľÆÁ¾ º¹Ã¹Ä¹»É¹†Èɹ»Ç»¾½¹ À¹ÃÄ×й¾ËÊØ ùÃÅƾÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ »Áʆ ÃÌÊÊË»¾ÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽ»Ì¾½ÁÆÔÅÈÉÇϾÊÊÇÅ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ˾»Ìž† ÆÁÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÈɹ»ÇÈÉÁžƾÆÁ¾ÁÈÉdž ÍÁĹÃËÁÃÌ » ÊÁÊ˾ÅÆÇÅ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÇÅ »ÇÀ½¾ÂÊË»ÁÁƹÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ›ÈɹÃËÁо† ÊÃÌ×йÊËÕÊľ½Ç»¹ÄǺÔÈÇžÊËÁËÕÌоº† ÆÔ Ź˾ÉÁ¹Ä ÈÇÊ»ØґÆÆÔ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹† ÆÁ×ÈɹÃËÁоÊÃÇžËǽÇÄǼÁÁºÌ½ÌÒ¾¼Ç Èɹ»Ç»¾½¹ ½¾ÊÕ ùà ÅÁÆÁÅÌÅ ½ÇÄ¿ÆÔ ÁžËÕžÊËÇËÉÁ¹ÊȾÃ˹¹ ǺÌоÆÁ¾ÈÉÁ† ÃĹ½ÆÇÅÌ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÌ ÁÊÊľ† ½Ç»¹ÆÁ× º ǺÌоÆÁ¾ žËǽ¹Å ÁÀÌоÆÁØ »Á½Ç» ÁÄÁËÁÈÇ»ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Áž¾ËÊØ» »Á½Ì ʺÇÉ ÇÈÁʹÆÁ¾ ǺÓØÊƾÆÁ¾ ÇϾÆù »ËÇÅÐÁÊľÈÉǼÆÇÊËÁоÊÃ¹Ø ÐËǽÁÃË̾Ë ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕǻĹ½¾ÆÁØžËǽÁÃÇÂÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÂÖÃÊȾÉËÁÀÔ » ǺÌоÆÁ¾ ÇÊÆÇ»¹Å ÈÉǼɹÅÅÁÉÇ»¹ÆÁØ Á ÈĹÆÁÉÇ»¹† ÆÁØ Èɹ»ÇÈÉÁžÆÁ˾ÄÕÆÇ Á Èɾ½ÌÈɾ½Á† ˾ÄÕÆǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ›Ê‘ ÖËÇ Ø ÈÁÑÌ ½ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ Ǻdž ÀƹÐÁËÕʻǑÇËÆÇѾÆÁ¾Ã;ÆÇžÆÌ Áž† Æ̾ÅÇÅÌ ÌоºÆÁÃÇÅ ÈÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ¦ÇÅǑÇÊǺǾÅƾÆÁ¾»Ç»Ê¾ƾÁÊÃÄ×й¾Ë Ì»¹¿Á˾ÄÕÆǼÇ ÇËÆÇѾÆÁØ » йÊËÆÇÊËÁ à ɾϾÆÀÁÉ̾ÅÇÅÌÌоºÆÁÃÌ ÁÄÁÃÌÉÊÌľÆ ÏÁ «¾Å ºÇľ¾ »ÇÀ»É¹Ò¹ØÊÕ Ã ǺɹÀÇ»¹† ˾ÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅž Ø Ǻɹҹ× »ÆÁŹÆÁ¾ ƹ¾‘»¹ÉÁ¹ËÁ»ÆÌ× ÁÄÁÈÉÇÍÁÄÕÆÌ×йÊËÕ » ƹѾÅ ÊÄÌй¾ t ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç ÈÉÇÍÁÄÕ ÃÇËÇÉÌ× ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾Ë ›¬  ›¹ÉÁ¹ËÁ»Æ¹ØйÊËÕ½¹‘Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕɹʆ ÑÁɾÆÁØ ̼Ä̺ľÆÁØÀƹÆÁ ÌžÆÁ ¹ÈÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ Á ƹ»ÔÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÈɾ½¾† ľÆÔ»º¹ÀÇ»ÔνÁÊÏÁÈÄÁƹΠÁ ˹ÃÁÅǺ† ɹÀÇÅ ÈÇÀ»ÇÄؾËÊË̽¾ÆËÌÈÇÄÌÐÁËÕÊÇLj »¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾̼Ä̺đÆÆÔ¾ÀƹÆÁØ ÌžÆÁØ Áƹ»ÔÃÁ ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ ÌоºÆÁà ÈÇ ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁÁ ÇËÄÁй¾ËÊØ ÇË ¾¼Ç Èɾ½Ñ¾ÊË»¾ÆÆÁ† ù ºÄÁÀÃǼÇ Ã Ê˾ɾÇËÁÈÆÇÅÌ ÁÀ½¹ÆÁ× ÁžÆÆÇ »¹ÉÁ¹ËÁ»ÆÇ ÇÊÆǻǠ ÃÇËÇɹØ „ºÄ¹¼ÇÊÄÇ»Äؾ˔ ¹»ËÇɹ ƹ ÊžÄÔ¾ ÁÆÆdž »¹ÏÁÁ £¹Ã ÁÀ»¾ÊËÆÇ » ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÊÇÀ½¹† ÆÁØÊǻɾžÆÆǼÇÌоºÆÁùǺÇÀƹÐÁÄÁÊÕ ƾÊÃÇÄÕÃÇ ÈǽÎǽǻ ǽÁÆ ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÇËùÀÇËǺҾÂ˾ÇÉÁÁÌоº†

 


£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡žÆÁù Á ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ˹ÃÇ»Ç¼Ç ÇÊÆǻԻ¹ØÊÕ ƹ »ÔºÉ¹ÆÆÔÎ ¹»ËÇÉÇÅ ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÃÇÆϾÈÏÁØÎ ù¿½¹ØÁÀÃÇËÇÉÔ΄½ÁÃË̾˔ Ê»ÇÁÌÊÄÇ»ÁبÉÁžÉËÇÅÌtÌоºÆÁÃÁÈÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ¸¡œÁÄÁÆÊÃÇ¼Ç ™±¾† Ê˹ÃÇ»¹¡Å¾ÆÆÇ˹ÃÇÂÈǽÎǽØƹÎÇ¿ÌÌ §› ªË¹ÉÃÇ»¹ ÃÇËÇÉÔ »ÇǺҾ ÈÉÁ»Ôà ÅÔÊÄÁËÕÁ½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ„ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆǔ ¡ ÖËÇ ÈɾÃɹÊÆÇ ÈÉÁ»ÔÐþ §Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ Êľ½Ì¾Ë Ì¿¾ ºÇľ¾ ËÉÁ½Ï¹ËÁ ľËªÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅǺɹÀÇÅ»¾¼ÇľÆ ÏÁØÎ ȾÉÊÇÆÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æ ˾ÃÊË ÌоºÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ¹ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ Á ÁÀÌй¾† ÅǼÇÈɾ½Å¾Ë¹ž¼ÇÃÌÉÊľÃÏÁÂÈÇÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁÁtÖËǾґÁÇÉÁ¼ÁƹÄÕÆÔÂØÀÔÃÁ ÊËÁÄÕ ÐËÇÈÇÅǼ¹¾Ë½ÇÎǽÐÁ»ÇɹÊÃÉÔ»¹ËÕ ÊÈÇÉÆÔ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ¹É¼ÌžÆËÁÉÇ»¹ËÕ ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÌ×ÈÇÀÁÏÁ×›˹ÃÇÅÊËÁľÁƹÈÁ† ʹÆÌоºÆÁáÖËÇƾÅÇ¿¾ËƾɹºÇ˹ËÕƹ ʾÉՑÀÆÔÂǺÌй×ÒÁÂÖÍ;ÃË ¦¹ ÖËÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÔ ÌžÊËÆÔ¾ Á ÇÊËÉdž ÌÅÆÔ¾ ÁÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÐËÇ ËÇÄÕÃÇ Èǽ† Ë»¾É¿½¹¾Ë½¾ÉÀÆÇ»¾ÆÆÔÂιɹÃ˾ɹ»ËÇɹ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ò¾¼Ç » ÌоºÆdžÈÇÀƹ»¹Ë¾ÄÕÆÇÅ ÁÊÃÌÊÊË»¾ žËǽÔ ÇÊǺǼÇ ÊËÁÄØ t ¹Éˆ ÁÊÃÌÊÊË»¹ »ÇÊÆÇ»¾ÃÇËÇÉǼÇľ¿ÁËǺɹÀ† ÆÔ ØÀÔà ™ Ö˹ ǺɹÀÆÇÊËÕ ½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ »Ôɹ¿¾ÆÁ¾Å ÅÔÊÄÁ ÈÉÁ ÈÇÅÇÒÁ Ä׺ÔÎ ÊÈÇÊǺǻÁÊɾ½ÊË»ÖÈÁ¼É¹ÍÇ» ùÉËÁÆÇà ¥ÇÁ ÃÇÄľ¼Á ƹ»¾ÉÆØù ÈÇÅÆØË ÁÀ† ½¹ÆÆÔ §Ä¾¼ÇÅ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁоÅ ÃɹËÃÁ ÊÄÇ»¹ÉÕ „£ÉÁÅÁÆÇȾÆÇÄǼÁؔ ¼ ƹǺÄǿþÃÇËÇÉǼÇÁÀǺɹ¿‘ÆʹŹ»ËÇÉ ÆÇ t À¹ Ë×ɾÅÆÇ ɾёËÃÇ °ËÇ ºÔ ÖËÇ ÀƹÐÁÄÇ ªÈÉÇÊÁÌƾ¼ÇʹÅÇ¼Ç ƹ»¾ÉÆØù ÇË»¾ËÁË Ê ÎÁËÉÇ»¹ËÔÅ ÈÉÁÒÌÉÇÅ Á ÌÄÔº† ÃÇ „¦¾ ½Ç¿½‘˾ÊÕ” ›Éǽ¾ ùà ù¿½Ô ÈÇÂőË » žÉÌ ʻǾ ÁÊÈÇÉоÆÆÇÊËÁ ¦Ç ÈÇÆÁŹËÕÖËÇÊľ½Ì¾Ë˹à ùÃÈÇùÀÔ»¹¾Ë ǺɹÀÆǹ»ËÇÉÇÆ»¾ÄÁÃÇľÈÆÇÀƹ¾Ë¿ÁÀ† ƾ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÊÁÊ˾ÅÔ ÁÊÈÇÄƾÆÁØ ƹ† ùÀ¹ÆÁ ½¹»ÆÇÇÈɾ½¾ÄÁ»¾‘žÊËÇ»Ê;ɾ Èɾ½Å¾Ë¹ʻǾ¼ÇƹÌÐÆǼÇÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØ ¦¾ÄÕÀØ ƾ ÇËžËÁËÕ Á ̽¹ÐÆÔ¾ ÊξŹ† ËÁоÊÃÁ¾ »Ôɹ¿¾ÆÁØ ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔÎ Èdž ÄÇ¿¾ÆÁ  à ÃÇËÇÉÔÅ ½Ç»ÇÄÕÆÇ йÊËÇ Ǻ† ɹҹ¾ËÊع»ËÇÉ®ÇËØÅÆǼÁ¾ÁÀÆÁÎØ»ÆÇ ÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇȾɾ¼ÉÌ¿¾ÆÔ ªÅǺÖËÇÅ»ÃÆ­ËÊÆÈÉÂÆÁ˜šªÇ»É¾Å¾ÆƹØ ½Á½¹ÃËÁù ¬Ð¾ºÆǾ ÈÇÊǺÁ¾ †¾ ÁÀ½¹ÆÁ¾ Ⱦɾɹ† ºÇ˹ÆÆǾ ™ › ®ÌËÇÉÊÃÇ t ¥ ›ÔÊѹØ ÑÃÇĹ tÊ

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

„£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁؔ §› ªË¹ÉÃÇ»¹ ÇËÄÁ† й¾ËÊØ » йÊËÆÇÊËÁ ˹ÃÇ ½Á½¹ÃËÁоÊÃÇ ˾ÎÆÇÄǼÁ¾Â ùà ˾ÊËǻԠÃÇÆËÉÇÄÕ ËÇІ ƾ¾ ʹÅÇÃÇÆËÉÇÄÕ ¡ÀÄÇ¿¾ÆÁ¾ ù¿½Ç ˾ÅÔÀ¹»¾Éѹ¾ËÊØɹÀÆÇËÁÈÆÔÅÁ˾Ê˹ÅÁ ÇË»¾ËÔƹÃÇËÇÉÔ¾½¹×ËÊØ»ÃÇÆϾÌоºÆÁ† ù ¬½¹ÐÆÇ ƹ ÅÇ »À¼Äؽ ÁÀÄÇ¿¾ÆÔ »Ç† ÈÉÇÊÔɹÀ»ÁËÁØÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÂÅÔʆ ÄÁÁ½¹Æ¹Êǽ¾É¿¹Ë¾ÄÕƹØιɹÃ˾ÉÁÊËÁù À¹É̺¾¿ÆÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ Á ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÇÂÈɹÃËÁÃÁ °ËÇùʹ¾ËÊØ„ËɑÎÃÁËÇ»” ÁÄÁÊËÉÌÆ ËÌÉÆÔÎ йÊ˾ „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ” ËÇ Ø Ì¿¾ »ÔÊùÀ¹ÄʻǑÅƾÆÁ¾¦¹ÈÉÁÅ¾É »ÔÀÔ»¹† ¾Ë ÊÇÅƾÆÁ¾ ϾľÊÇǺɹÀÆÇÊËÕ »Ô½¾Ä¾ÆÁØ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇ йÊËÁ ÌоºÆÁù » ÃÇËÇÉÇ ɹÊÃÉÔ»¹¾ËÊØÊÌÒÆÇÊËÕ˹ÃÁÎÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎ˾ÇÉÁ ùûÁÃËÁÅÇÄǼÁØ ÃÉÁ† ÅÁÆÇ˾ÇÄǼÁØ ÃÉÁÅÁÆÇ×ÊËÁÏÁÇÄǼÁØ ÃÉÁÅÁÆÇʾÃÊÇÄǼÁØ ÃÉÁÅÁÆÇȾÆÇÄǼÁØ ¦¹½Ç ÊùÀ¹ËÕ ÐËÇ ÈǽǺÆÔÎ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎÇËɹÊľÂɹÀɹº¹ËÔ»¹¾ËÊؽÇÊ˹† ËÇÐÆǺÇÄÕÑǾÃÇÄÁоÊ˻ǻÊǻɾžÆÆÇ Ç˾оÊË»¾ÆÆÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ à ÊùÀ¹Æ† ÆÇÅ̽Ǻ¹»Ä×ÃÉÁÅÁÆÇ͹ÅÁÄÁÊËÁù ÁÄÁ ʾžÂƹØ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ŹÊÊÇ»ÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ  ÈÇÄÁËÁоÊùØ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ÖËÆÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ Á ½É §½Æ¹ÃÇ »Éؽ ÄÁ ϾľÊÇǺɹÀÆÇ »ÃÄ×йËÕ ÁÎ » ÌоºÆÁà ¥Ç¿¾Ë ºÔËÕ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ºÔÄÇ »Ô½¾ÄÁËÕ » §ºÒ¾Â йÊËÁ ¼Ä¹»Ì Èdž Ê»ØґÆÆÌ× ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÅ ˾ÇÉÁØÅ ¦Ç¹»ËÇÉɾÑÁÄ˹ÃÁÖËǾ¼ÇÈɹ»Ç ½¾ÊÕ ¿¾ ɹÀ½¾ÄØ× ËÇÐÃÌ ÀɾÆÁØ ™ ±¾Ê˹Ãdž »¹ ÃÇËÇÉÔ ÈÁѾË „¨ÇػľÆÁ¾ ÌùÀ¹Æ† ÆÔÎ ÇËɹÊľÂ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ƾ ÇÀƹй¾Ë ÉÇ¿½¾ÆÁØ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ ÆÇ»ÔÎ ƹÌà ©¹ÀÌž¾ËÊØ ʾžÂÆ¹Ø ÈÇÄÁËÁоÊùØÁËÈ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ Ø»ÄØ×ËÊØ ÊÇÊ˹»ÆÔÅÁ й† ÊËØÅÁǺҾÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÂƹÌÃÁ” ¨¾ÉÊÇÆÁÍÁùÏÁØÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁtÀ¹† ÃÇÆÇžÉÆǾ Á ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆǾ ػľÆÁ¾ » ƹÌÐÆÇ Á Ⱦ½¹¼Ç¼ÁоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÌБÆǼÇ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä ÈÉÇÈÌÒ¾ÆÆÔ оɾÀ ÈÉÁÀÅÌ ¾¼Ç ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ÅÔÑľ†  °½ÉʸÂƺ œ˜ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ¦Ç»Ô¾ ÈǽÎdž ½Ô à ÈɾÊËÌÈľÆÁ× Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ £ÉÁÅÁÆǼ¾Æ† ÆÔ¾À¹ÃÇÆÔÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ¨ÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ÁÀžÆØ×Ò¾ÅÊØ ÅÁɾ¬Ð¾ºÆÁƾÁÀ½ ȾɾɹºÁ½ÇȨɾ½ÁÊÄ ›¨ª¹ÄÕÆÁÃÇ»¹tª¨º¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻ǩ™ÊĹÆÇ» „·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊʔ tª
œ¦œÇÉѾÆÃÇ»£™«™¤¡ ™«§©¦™¬°¦§¢¥´ª¤¡

ÆÁØ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇ žËǽÇÄǼÁÁ ƾÁÀ† º¾¿ÆÇ ÈÉÁÆÁŹ¾Ë ÄÁÐÆÇÊËÆdžÊÅÔÊÄǻԾ ÁÖÅÇÏÁÇƹÄÕÆÔ¾ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ÇÈɾ½¾† ÄؾË»ϾÄÇÅ„¹»ËÇÉÊÃÁÂÊÅÔÊĔÁÇÊǺÔ ÊËÁÄÕÁÀÄÇ¿¾ÆÁØÃÇÆϾÈÏÁÁ¡ƾ̽Á»Á† ˾ÄÕÆÇ ÐËÇ ÅÆǼÁ¾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ ¹»ËÇɹ Ædž ÊØË À¹¿Á¼¹Ë¾ÄÕÆÇ ½ÁÊÃÌÊÊÁÇÆÆÔ ιɹÆ ˾ɶËǻǻʾÎÊÄÌйØÎÎÇÉÇÑÇÊÈÇÉØËÄÁ ÈÇÃÇÆÃɾËÆÇÂÈÉǺľžÊË̽¾ÆËÔ »ÇÀɹ† ¿¹×ËÄÁÇÈÈÇƾÆËÔ ÈÇȹ½¹¾ËÄÁÁÀ½¹ÆÁ¾ ÈǽÈÉÁϾÄÃÉÁËÁù¦¹ËÇÅ»йÊËÆÇÊËÁÁ ÊËÉÇÁËÊØÈÉǺľÅÆǾǺÌоÆÁ¾ùÃ͹ÃËÇÉ ÁÆ˾ÄľÃË̹ÄÕÆǼÇ ɹÀ»ÁËÁØ ǺÌй×ÒÁΆ ÊØ›ËÇÅÁÊÇÊËÇÁËǽƹÁÀÇÊǺ¾ÆÆÇÊ˾ ÆÇ»¹ËÇÉÊÃǼÇ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ÐËÇ ÇÆÇ »ÇÀ† ºÌ¿½¹¾Ë ¹ÃËÁ»ÆÇÊËÕ ƹÌÐÆÇ ÅÔÊÄÁ ƾ† ɾ½Ãǽ¹¿¾Ⱦɾ»Ç½Ø¾‘»ÁÆÌ×ÈÄÇÊÃÇÊËÕ ÁÄÁ ùà ÅǽÆÇ ¼Ç»ÇÉÁËÕ ʾ¼Ç½ÆØ » ÁÆÇ ÍÇÉŹË œÇ»ÇÉØǽÇÊËÇÁÆÊË»¹ÎÁÀ½¹ÆÁØ ÇËžÐÌ »ϾÄÇżĹ»Ì »ÃÇËÇÉǹ»ËÇÉÈɾ½Ê˹† »ÁÄ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ÈɾÃɹÊÆÇ »ÔÈÇÄƾÆÆǼÇ ÊÁÊ˾ÅÆÇ¼Ç Á ÈǽоÉÃÆÌ ÂÆÅÉÊÈËÂÊÀºÅƆ ÂÈÀÊÀϽÉÂÆ»Æ ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÈÉÁÐÁÆ Á ÌÊÄÇ»Á ÈɾÊËÌÈľÆÁ » ©ÇÊÊÁÁ «¹Ã » ɹÀ½¾Ä¾ „¨ÉÇËÁ»ÇɾÐÁØ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǼÇ Á ÈÇÄÁ† ËÁоÊÃǼÇ ºÔËÁؔ » „¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Ædž ÃÇŹƽÆÇÅ»¹ÉÁ¹Æ˾ÊÇÏÁ¹ÄÁÀŹ ɾ¹ÄÁÀdž »¹ÆÆÇÅ»ƹѾÂÊËɹƾc” ÇÆ»йÊËÆÇÊËÁ ÈÁѾË Ç ȾɻÇÅ ˹ÃÇÅ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁÁ „› ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ »ÇÀÉÇ¿½¾ÆÁ¾ ÆǻǼÇ ÃĹÊʹ ùÈÁ˹ÄÁÊËÇ» ˹à ƹÀÔ»¹¾ÅÔÎ „ÆÇ»ÔÎ ÉÌÊÊÃÁΔ ¾Ò‘ ºÇľ¾ ÌÊÁÄÁ»¹¾Ë ¹ ÇËÆ×½ÕƾÊÆÁŹ¾ËÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹»ÑÁ¾ÃĹʆ ÊǻԾÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØ ÁºÇ̻ĹÊËÁÇÊ˹ÄÊØ ËÇË ¿¾ ÃĹÊÊ º×ÉÇÃɹËÇ» „Ⱦɾǽ¾»ÑÁ† Êؔ » ÆǻԾ ǽ¾¿½Ô „ȾɾÃɹÊÁ»ÑÁÂÊؔ ÁÀÃɹÊÆǼÇ»ËɑÎÏ»¾ËÆÔ ¹¾ÊÄÁÈÇƹ½Ç† ºÁËÊØ ËÇÁ¾Ò‘ȾɾÃɹÊÁËÊØ ÁÖËÇËÃĹÊÊ ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÇ Ê»Ç× »Ä¹ÊËÕ ƾ Ç˽¹ÊË ÆÁÃdž ÅÌ ÆÇʾÂйʾ‘ÅÇ¿ÆÇcÃÌÈÁËՔ Ê › ùоÊË»¾ »ËÇÉǼÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃǼÇ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØ §Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ ɹÊÊŹ† ËÉÁ»¹¾Ë »Ç†È¾É»ÔÎ Áž»ÑÁ¾ žÊËÇ ½Ç ¼ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØ ËÉǾ»Ä¹ÊËÁØ ȹɆ ËÁÂÆ¹Ø ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Æ¹Ø ÊÇ»¾ËÊÃ¹Ø »Ç†»ËÇÉÔÎ ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹»ÑÁ¾ ½Ç ¼ ȾÉÁǽȾɾÊËÉÇÂÃÁ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁØÅÆdž ¿¾ÊË»¹ »Ä¹Ê˾  „ÃÇËÇÉÔ¾ ɹÀɾÑÁÄÁÊÕ ÈÇÊľ ɹÊÊËɾĹ ¨¹ÉĹžÆ˹ ©¾ÊÈ̺ÄÁ† ÃÁt›¾ÉÎÇ»ÆǼǪǻ¾Ë¹ ÈÉÁÆØËÁØÆǻǠ£ÇÆÊËÁËÌÏÁÁ ͹ÃËÁоÊÃÁ ÌÀ¹ÃÇÆÁ»Ñ¾Â ¾½ÁÆÇÄÁÐÆÌ׻ĹÊËÕÈɾÀÁ½¾Æ˹ctÇÊ˹†

ÄÇÊÕ ËÇÄÕÃÇ À¹ÃɾÈÁËÕ ƹÊľ½ÊË»¾ÆÆÔ ιɹÃ˾ÉȾɾÎǽ¹»Ä¹ÊËÁÈɾÀÁ½¾Æ˹¶ËÇ ÈÇÄÁËÁоÊùØ ÇÊÆÇ»¹ ½ÄØ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ÈÇÄÆǼÇ „ŹÍÁÇÀÆǼǔ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹c” Ê  ½¾ÊÕ ¿¾ ¹»ËÇÉ ÈÁѾË Ç Èɾ»É¹Ò¾† ÆÁÁ ǺҾƹÉǽÆÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ „» ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ º×ÉÇÃɹËÁоÊÃǼÇ ÃĹÊʹ” ÐËÇ „ÈÉÁ»¾ÄÇ Ã ɹÀ»ÁËÁ× ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ÄÁϾ ¾‘ Ê̺ӾÃ˹ t º×ÉÇÃɹËÁоÊÃǼÇ ¹Èȹɹ˹ ÊɹÊ˹»Ñ¾¼ÇÊØ »Ê‘ ºÇľ¾ Ê ɾÏÁ½Á»ÆÇ  ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ  ǺҾ̼ÇÄÇ»ÆÇ Çɼ¹† ÆÁÀÇ»¹ÆÆÇÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕה ›Ê»ØÀÁÊÖËÁÅÌžÊËÆÇ»ÊÈÇÅÆÁËÕ;»† ɹÄÕÊÃÌ×»ÊËɾÐÌ››¨ÌËÁƹ»¥ÇÊû¾Ê ÈÇÄÁËÇÄǼ¹ÅÁ ¼½¾ ÇÆ À¹Ø»ÁÄ ÐËÇ ƾ Àƹ† ¾Ë ÆÁ ǽÆǼÇ оÄÇ»¾Ã¹ ÃËÇ ºÔ ƹÎǽÁĆ ÊØ » Ë×ÉÕž ÈÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÅ ÅÇËÁ»¹Å „¬Æ¹Ê ÈdžÅǾÅÌ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎÀ¹ÃÄ×БƆ ÆÔÎÆ¾Ë ÁÊĹ»¹šÇ¼Ì”¨ÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇÈɹ» §›ªË¹ÉÃÇ»ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ »½¹ÆÆÇÅÊÄ̆ й¾ ÈÇÄÁËÁоÊÃ¹Ø ÃÇËÇɹØ ÆÔƾ ÁÀÌй¾ËÊØ ƾËÇÄÕÃÇ»ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÆÇÁ»ÈÇÄÁËÇÄdž ¼ÁÁ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆǹ½¿ÃÀÏÅÆÉÊÅƽػľÆÁ¾ ¦Ç ¾ÊÄÁº¾ÀÃÌÉՑÀÇ» ËÇ»ÇËÆÇѾÆÁÁ ¹»ËÇÉÊÃǼÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ ÈÇÆØËÁØ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ǺÖËÇÅÐÌËÕÈǽÉǺƾ¾ØÊù† ¿Ì ÆÁ¿¾ „ùà ƹѽÉÆÎÀ¸ÃÔÅƽ ¸ ÇÆÊÆÄË ¹½¿ÃÀÏÅÆÉÊÅƽc” Ê ËǼ½¹Ì¿ÄÌÐѾ „º¾ÊоÄÇ»¾ÐÆǾ” À¹Å¾ÐÌ Êľ½Ì×Ò¾¾ ¨Ç† ÅǾÅÌ ËÇÐƾ¾ ºÔÄÇ ºÔ ÊùÀ¹ËÕ ƾ „º¾À† ÄÁÐÆÇÊËÆǾ” »¾½Õ ÁÀÌйØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÅÔÁÀÌй¾ÅÁÄÁÐÆÇÊËÆÌ× ÁÄÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÌ× ÊËÇÉÇÆÌ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÄÁÐÆÇÊËÕÈɾÊËÌÈÆÁù ¹„ϾÄÇÊËÆǾ”Ø»† ľÆÁ¾ ¹ÆÆÔ ½¾ÍÁÆÁÏÁÇÆÆÔ ÈÉÁÀƹà ƾ „»ÔÎÇĹÒÁ»¹¾Ë” ÊÌÒÆÇÊËÕ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇػľÆÁØ „ƾ»ÔÈđÊÃÁ»¹¾Ë ɾº‘Æù” ¹ Ⱦɾ½¹‘Ë ÊÅÔÊÄ ÈÇÄÆÇ ÊÌ҆ ÆÇÊËÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ °ËÇ ÊÐÁË¹× »¹¿ÆÇ ÁžËÕ » »Á½Ì ÈɾÈǽ¹»¹Ø ÖËÌ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÌ׏˾ÉÁ×ÊË̽¾Æ˹Å ¨ÉÁ»Ä¾Ã¹¾Ë ÁÆ˾ɾÊ ¹»ËÇÉÊùØ ¿ÁÀ† ƾÌË»¾É¿½¹×Ò¹Ø ÅÔÊÄÕ Ç ËÇÅ ÐËÇ » Èdž ÊËÁƽÌÊËÉÁ¹ÄÕÆÇÅ ǺҾÊË»¾ ƾ ºÌ½¾Ë ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ §Ê˹ÆÌËÊØ ËÇÄÕÃÇ ºÔËǻԾ ÖÃÊϾÊÊÔ ÆÇ„ÇÆÁ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ÖÃÊϾÊÊÔtºÌ½ÌË §ËÊÀÅšš¬ƹÊƾËÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎÀ¹ÃÄ×БƆ ÆÔÎ63-IUUQHSBOJSV1PMJUJDT3VTTJB$BCJOFU NIUNM ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ  ªÅ ¢ºÆÅ œ˜ ¨ÇÄÁËÁоÊùØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÈÉǺľŹ ÃÇÆϾÈË̹ÄÁÀ¹ÏÁÁ Á ¹ÃË̹ÄÕÆÔ¾ ÈɹÃËÁ† ÃÁ¹»ËÇɾͽÁÊcùƽÈÇÄÁËƹÌÃt¥ 

 


£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡žÈǽÐÁÆØËÕÊØÀ¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËØÅÈÉÁÐÁÆÆdž ¼Ç žιÆÁÀŹ ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ƾ† ÊÅÇËÉØƹËÇ ÐËÇƾºÌ½¾ËÆÁÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÆÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁؔ Ê  §Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊØ ƾƹ½Ç¿½¹ËÕÈÇÊËÁƽÌÊËÉÁ¹ÄÕÆǼÇǺҾ† ÊË»¹ ÐËǺÔ ʺÔĹÊÕ žÐ˹ À¹ÉǽÁ»Ñ¹ØÊØ ¾Ò‘ » Ê»¾ËÄÔÎ ¼ÇÄÇ»¹Î ÊÇÏÁ¹Ä†ÌËÇÈÁÊËÇ» tǺ¾ÊÈɾÊËÌÈÆÇÅǺҾÊË»¾¶ËÇ»ÇÀÅÇ¿† ÆÇ Á ʾ¼Ç½ÆØ ƹ ÈÉÁžɾ „ºÔÄÇ” Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎ ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» » ©ÇÊÊÁÁ Æ¾Ë ¹ À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁ ÈÉÁÐÁÆÆdž ¼Ç žιÆÁÀŹ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ½¾ÂÊË»Ì×Ë ÆÇ ÈǽÐÁÆØ×Ë ÇÆÁ ÄÁÑÕ „Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ ÖÃÊϾÊÊԔ ¡ ʾ¼Ç½ÆØ ˹ÃǾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÊÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇ ÈÇ ÈÇÄÁ† ËÁоÊÃÇ »Çľ ›Ê‘ ÖËÇ ºÔÄÇ ºÔ ÊžÑÆÇ ÃǼ½¹ºÔƾºÔÄÇ˹üÉÌÊËÆÇ §½Æ¹ÃÇ Ø ɹÀ½¾ÄØ× ̺¾¿½¾ÆÁ¾ §Ä¾¼¹ ›ÁÃËÇÉÇ»Áй ÇËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ ËÇ¼Ç ÐËÇ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕ „» ÈÉÁÆÏÁȾc » ƾǺÇÀÉÁÅÇÅ ºÌ½ÌҾŠÅÇ¿ÆÇ ÄÁûÁ½ÁÉÇ»¹ËՔ Ê  ¸ÈÉÇÊËÇ»¾É× ¹»¾É¹ƾÆÌ¿½¹¾ËÊØ»¹É¼Ì† žÆ˹Π»ÖËÇƾǺÇÀÉÁÅǾºÌ½ÌÒ¾¾›Ê¾ÅÌ ÈÉÁÎǽÁËÃÇƾÏ£Ê˹ËÁ ÁǺÇÀÉÁÅÇÅ̺̆ ½ÌÒ¾ÅÌËÇ¿¾ ©¹ÀÅÔÑÄØØÈÇÈǻǽÌ»ϾÄÇÅÀ¹Å¾Ð¹† ˾ÄÕÆÇÂÃÆÁ¼Á§›ªË¹ÉÃÇ»¹ »ÊÈÇÅÆÁÄØ ÁÇËÇÅ ÐËÇÄÌÐÑÁÂÊÈÇÊǺÇËžËÁËÕÈɹÀ½† ÆÁà » ½¹ÆÆÇÅ ÃÇÆ˾ÃÊ˾ t »ÔÎǽ » Ê»¾Ë ɾϾÆÀÁÉ̾ÅǼÇÌоºÆÁù tÖËÇÊÇÊɾ½Ç† ËÇÐÁËÕ »ÆÁŹÆÁ¾ ƹ ƾ½ÇÊ˹ËùÎ «ÇÄÕÃÇ »½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾ɾÐÕƾÇƾ½ÇÊ˹ËùΠ¹Ç ½¼ÀÅÉʺ½ÇÈÆÊÀºÆÇÆÃƾÅÓÍÈÇÀÁÏÁ ›ÔѾ Ø ¼Ç»ÇÉÁÄ Ç ½ÁÊÃÌÊÊÁÇÆÆÇÅ ι† ɹÃ˾ɾÅÆǼÁÎÈÇÄÇ¿¾ÆÁÂÌоºÆÁù ÐËÇ º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ½Çº¹»Äؾ˹»ËÇÉÁ˾ËÆÇ»¾Êdž ÅÇÊËÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÂÄÁ˾ɹËÌɾ¦Ç »Å¾Ê˾ÊÖËÁÅžÆØƾÈÇÃÁ½¹×ËÊÇÅƾÆÁØ » ËÇÅ ÐËÇ Ø»ÆÇ Áž¾ËÊØ Á ƾŹĹØ ½ÇÄØ »¾ÉÇØËÆÇÊËÁËÇ¼Ç ÐËÇÇ¿Á½¹ÆÁؽÁÊÃÌÊÊÁ »ÉÊ˼½ÅϽÉÂÀ͹̽ÁËÇÉÁØÎÅǼÌËÇùÀ¹ËՆ ÊØ ŹÄÇ»¾ÉÇØËÆÔÅÁ ¨ÉÁÐÁÆÇ ËÇÅÌ Åƾ »Á½ÁËÊØÅÆÇ¿¾Ê˻DŽËØ¿¾ÄÇ»¾ÊÆÔΔÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÁ ÈÇÆØËÁ  ǺÇÉÇËÇ» ɾÐÁ ¦¹ÈÉÁ† Å¾É »¼Ä¹»¾½¹‘ËÊØÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ÈÇÆØËÁ „ÈɾÊËÌÈÆÇÊËՔ „ÈɾÊËÌÈÆǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾” „ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾” Á ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ ÁÎ ÊÎǽÊË»Ç ɹÀÄÁÐÁ¾ ÊÇÇËÆÇѾÆÁ¾ °Á˹× „c¨É¾ÊËÌÈÆǾÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ÅÇ¿¾ËÊÌÒ¾Ê˻dž »¹ËջƾÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ™ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕƾ ÅÇ¿¾ËÁƾÈÇËÇÅÌ ÐËÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÁÈɾ† ÊËÌÈÆǾÈÇ»¾½¾ÆÁ¾tػľÆÁØ»À¹ÁÅÇÀ¹»Á† ÊÁÅÔ¾ªÃÇɾ¾»Ê¾¼ÇtƹǺÇÉÇ˔ Ê ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÌÅ¹× ÊË̽¾ÆËÌ ÈÇÆØËÕ ÖËÌ ÅÔÊÄÕ ºÌ½¾Ë ƾÈÉÇÊËÇ£Ê˹ËÁ ʹÅØ˹ÃÁƾÈÇÆØÄ ¨ÇÈÉǺÌ×ÈǽÁÊÃÌËÁÉÇ»¹ËÕʹ»ËÇÉÇÅ ¡ÊɹÀÌ¿¾ÈÉÇÑÌǺɹËÁËÕ»ÆÁŹÆÁ¾ÐÁ† ˹˾ÄØ ÁžÆÆÇ ƹ ½ÁÊÃÌÊÊÁÇÆÆÇÅ ιɹÆ ˾ɾÅÇÁÎɹÊÊÌ¿½¾ÆÁÂÁƾʻǽÁËÕÁÎà ˾ÉÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÌ ÊÈÇÉÌ ¨Ç ̺¾¿½¾† ÆÁ× ¹»ËÇɹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ „º¾ÀÄÁÐÆÇʈ ÆǾ” ػľÆÁ¾ £Ê˹ËÁ „º¾ÊоÄÇ»¾ÐÆǾ” t ºÔÄÇ ºÔ » ½¹ÆÆÇÅ ÃÇÆ˾ÃÊ˾ ËÇÐƾ¾ ª ǽÆÇ ÊËÇÉÇÆÔ ÖËÇ ˹à ™ºÊËɹ¼ÁÉÇ»¹ÆÁ¾ t ÖËÇ ùà ÁÀ»¾ÊËÆÇ ÈÉÇϾÊÊ ÅÔÊÄÁ˾ÄՆ ÆǼÇÇ˻ľоÆÁØÇËƾÃÇËÇÉÔÎÈÉÁÀƹÃÇ» Ê ϾÄÕ× ÄÌÐѾ¼Ç ÈÇÀƹÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ½¹ÆÆÇÅ ÊÄÌй¾ ƹ ÌÉǻƾ ǺҾ¼Ç ®ÇËØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØÁƹÌÉǻƾ йÊËÆÇ¼Ç ˾ ùà ÁÆ˾¼ÉÁÉÇ»¹ÆÆǾ ʻdž ÊË»Ç ½¾ØÆÁØ Èɾ½ÌÊÅÇËɾÆÆǼÇ ¬¼ÇÄÇ»† ÆÔÅ Ãǽ¾ÃÊÇÅ ©­ ƹÈÉÁÅ¾É ÊË ÊË   «¹Ã ÐÊˬ£©­„¨ÉÁÆÏÁÈÀ¹ÃÇƆ ÆÇÊËÁ” Èɾ½ÌÊŹËÉÁ»¹¾Ë „¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ ½¾ØÆÁØ ¹ ˹ÿ¾ ¾¼Ç ƹùÀ̾ÅÇÊËÕ Á ÁÆÔ¾ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ô¾ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØ ÇÈɾ½¾† ÄØ×ËÊØƹÊËÇØÒÁţǽ¾ÃÊÇŔ£Ç½¾ÃÊÇÅ »ÊÈÇÅÆÁÅ ÇÈɾ½¾ÄØ×ËÊØ Á ½¾ØÆÁØ ƾ Êdž ½¾É¿¹ÒÁ¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ¸ Áž× » »Á½Ì ÁÀ»¾ÊËÆÌ׼Ĺ»Ì¬£©­ »ÃÇËÇÉÇÂÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÔ ÃÉÁ˾ÉÁÁ†ÇºÊËÇØ˾ÄÕÊË»¹ ÁÊÃÄ׆ й×ÒÁ¾ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÔ½¾ØÆÁØ ¦Ç »¾ÉƑÅÊØ Ã Ð ÊË ¬£ ©­ Á Ǻ† ɹËÁÅ »ÆÁŹÆÁ¾ ƹ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÁ ùÃË»ÆÃƺÅƆÇȸºÆºÓ½ÇÆÉý¼ÉʺÀ× ¡ÆÔÅÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ ÖËÇ ÆÁ ÐËÇ ÁÆǾ ùà »Æ¾ÑÆØØ „º¾ÀÄÁÐÆÇÊËƹؔ ÊËÇÉÇƹ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØ ½¾ØÆÁ¾ §½Æ¹ÃÇ » ËÇ ¿¾ »É¾ÅØ ÖËÁÈÇÊľ½ÊË»ÁØÁ¾ÊËÕɾÀÌÄÕ˹ËÄÁÐÆÇʈ Æǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÁÄÁ½¹¿¾º¾À½¾Ø˾ÄÕÆdž ÊËÁ ÐËÇ ùÃÌË»¾É¿½¹¾ËʹŹ»ËÇÉ „ƾLj ½¾ÄÁÅÇ ÇË ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆǼÇ ÄÁϹ” Ê  ¶ËÌ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ º¾À½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ɾ¹† ÄÁÀÌ¾Ë ¼Ä¹»ÆÔÅǺɹÀÇÅ ÅÇËÁ»¹ÏÁÇÆÆÔ žιÆÁÀÅ ÐËÇ ùà ÁÀ»¾ÊËÆÇ ÇËÆÇÊÁËÊØ Ã »ÆÌËɾÆƾÂÊËÇÉÇƾÈɾÊËÌÈľÆÁØ™ ¾ÊÄÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ t ÖËÇ ػľÆÁ¾ „ÇÈÆ׺Ã×ֆ ѽ½É×c » йÊËÆÇÊËÁ t ¸ºÊ º ŽƼÅÆÈƼ† ÅÆÁ ĸÉɽ ÇȽÉÊËÇýÅÀÁ“ Ê  ËÇ Êľ† ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ Çƹ ÈÉÇØ»ÄؾËÊØ » ÄÁÐÆÇÊËØÎ t ÈɾÊËÌÈÆÁù Á ¿¾ÉË»Ô ÈɾÊËÌÈľÆÁØ »ÊÄÌйØÎ ÃǼ½¹ÖËÇÁž¾ËžÊËÇ ¡Åƾ ù¿¾ËÊØ ½¹¿¾ ÌҾɺÆÔÅ ˹ÃǾ „»Ô½¹»ÄÁ† »¹ÆÁ¾”ÄÁÐÆÇÊËÆǼÇÁÀÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÎÇËØ ÖËÇËÈÉÇϾÊÊ»žËǽÇÄǼÁоÊÃÇÅÇËÆÇѾ† ÆÁÁÀ¹ÒÁґÆº¾ÀÌÈɾÐÆÇ


œ¦œÇÉѾÆÃÇ»£™«™¤¡ ™«§©¦™¬°¦§¢¥´ª¤¡

£¹ÃÇ ¿¾ ÊÅÔÊÄ Áž¾Ë Èɾ½Ä¹¼¹¾Å¹Ø À¹Å¾Æ¹ ½¾ÍÁÆÁÏÁÇÆÆǼÇ ÈÉÁÀƹù „º¾À† ÄÁÐÆÇÊËÆǾ”½É̼ÁÅÈÉÁÀƹÃÇÅt„ϾÄÇʈ ÆǾ”¨Ç†ÅǾÅÌ ÖËÇºÇľ¾ËÇÐÆÔÂÈÉÁÀƹà ¹ºÊËɹÃËÆǼÇ §Æ ¹ÃϾÆËÁÉ̾Ë »ÆÁŹÆÁ¾ ƾƹ„»ÔÈľÊÆÌËǼÇɾº‘Æù” ¹ƹÊÁÊ˾ņ ÆÇÊËÕ›½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾ØÁÊÎÇ¿ÌÁÀ½Á½¹Ã† ËÁоÊÃÁÎ ÁÆ˾ɾÊÇ» Á ÊÆÁŹ× ÁÀÄÁÑÆ×× ÈÉǺľÅÆÇÊËÕ ËϽ¹ÅÆ»Æ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ ÌÈÉdž Ò¹Ø ¾¼Ç ÌʻǾÆÁ¾ ƾ ˾ÉØØ ÊÅÔÊĹ ƹ† ÈÉÁÅ¾É ÌйÒÁÅÊØ ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ÃÇÄľ½† ¿¹ÁÄÁÊË̽¾ÆËÇÅtºÌ½ÌÒÁź¹Ã¹Ä¹»ÉÇÅ ¨ÉÁ ÖËÇÅ Ø ºÔ ºÇľ¾ ÈÉÇÊËÇ Á ½ÇÎǽÐÁ»Ç ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹Ä ½¾ÍÁÆÁÏÁ× ÈÇÆØËÁØ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ §Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ ÍÇÉÅÌÄÁÉ̾Ë Ž ¼½† ÌÀÅÀÎÀÖ ÆÇȽ¼½Ã½ÅÀ× ¸ ÀĽÅÅÆ ÆÇȽ¼½Ã½† ÅÀ½ ¾ÄÇ » ËÇÅ ÐËÇ » ÊǻɾžÆÆÇ ƹÌþ ˾ÉÅÁÆÔ„ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾”Á„½¾ÍÁÆÁÏÁؔƾ ɹÊÊŹËÉÁ»¹×ËÊØ ùà ÊÁÆÇÆÁÅÔ ¦ÇȽ¼½† ýÅÀ½tÖËÇÄǼÁоÊùØÇȾɹÏÁØ ÅÔÊÄÁ† ˾ÄÕÆÔ ÈÉÇϾÊÊ » ÃÇËÇÉÇÅ ÑÁÉÇÃÇ ɹʆ ÃÉÔ»¹¾ËÊØ Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾ ÈÇÆØËÁØ °ËÇ Ø Á ÌÊŹËÉÁ»¹× ƹÈÉÁÅ¾É »ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁÈdž ÆØËÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ§ÆÇ ǺɹÀÆǼǻÇÉØ „À¹ÊËÔÄǔ ƹ ËÇ ÅÔÊÄÁ˾ÄÕÆÇ Ê˹½ÁÁ ÃÇËÇɹØ»ÈÁʹƹÅÔÊÄÁ˾ľÅ»˾ÃÊ˦ǻ ɾÀÌÄÕ˹˾ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ ÍÇÉÅÌÄÁÉ̾ËÊØ » Ê¿¹ËÇÂÁØ»ÆÇ БËÃÇ »Á½ÁÅÇ ÇËÃÉԆ ËÇ ÍÇÉžÆÉÅƺÅƽÉƼ½È¾¸ÅÀ½ ûÁÆËÖʆ ʾÆÏÁØ ÇÆÅ×ÊÀ× ÁÄÁ¼½ÌÀÅÀÎÀרÇÊÌËÁ Ä׺ÇÂÊÄÇ»¹ÉÕtÖËÇÊÄÇ»¹ÉÕ½¾ÍÁÆÁÏÁ  ÁÄÁ ɾ¸ÊÓÍ ÈÇÆØËÁ ¬ ¹»ËÇɹ Ê¿¹ËÇÊËÕ ùÆËÇƾÌ¿Á»¹¾ËÊØÊÑÁÉÇËÇÂÁ¼Ä̺ÁÆÇ ÅÔÊÄÁ ÃÇËÇÉÇÂÇÆÈÔ˹¾ËÊØÇλ¹ËÁËÕ»Á† ½ÁÅǾ¾ÅÌػľÆÁ¾ÁÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÌ×ƹ† ÌÐÆÌ×ù˾¼ÇÉÁ׫¹ÃÇ»¹»ËÇÉÊÃÁÂÈǽÎǽ ÁÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÂÊËÁÄÕ ¬§Ä¾¼¹›ÁÃËÇÉÇ»Áй ùÃØÈɾ½Ê˹»† ÄØ× Ø»ÆÇ „ÅÇÆǼɹÍÁоÊÃÁ” ÈǽÎǽ à »ÔºÇÉÌ ½¾ÍÁÆÁÏÁÇÆÆÔÎ ÈÉÁÀƹÃÇ» §Ë† Ê×½¹ Á „ËØ¿¾ÄÇ»¾ÊÆÔ¾” ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ Á ÊÌ¿½¾ÆÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ºÇÄÕѾÈǽÎǽØ˽¹¿¾ ƾÊËÇÄÕÃǽÄØÊË̽¾ÆËÇ» ǺÌй×ÒÁÎÊØÈÇ Ź¼ÁÊ˾ÉÊÃÇ ÈÉǼɹÅž ÊÃÇÄÕÃÇ t ½ÄØ ÊÇÁÊù˾ľÂÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁ ›Ê»ØÀÁÊÖËÁÅØ ÈÇĹ¼¹× ƾǺÎǽÁÅÇ ÇÊǺ¾ÆÆÇҾȾËÁÄÕÆÇǺɹҹËÕÊØÊ˹ÃÇ ƹÌÐÆÇ Ź˾ÉÁ¾Â ùà žËǽÇÄǼÁØ ¦¹† ÈÉÁÅ¾É Åƾ Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ ƾ ÊǻʾÅ ̽¹ÐÆÇ ÁÆ˾ÉÈɾ˹ÏÁØ ¹»ËÇÉÇÅ ºÔÄÁƆ ÆÇ ùÉËÁÆÔ ›¥ ›¹ÊƾÏÇ»¹ „›ÁËØÀÕ ƹ ɹÊÈÌËÕ¾”»ɹÀÓØÊƾÆÁÁÊÇÇËÆÇѾÆÁØž†ËǽÇÄǼÁÁ Á žËǽÁÃÁ ÈÉÁБŠ » º¾¼ÄÇÅ ÀƹÃÇÅÊË»¾ǺÌй×Ò¾¼ÇÊØÊžËǽÇÅÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁÁ „¦¹Ä¾»Ç Èǽ‘ÑՔ „ƹÈɹ»Ç Èǽ‘ÑՔc ˾ „ËÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ Ã̽¹ Èǽ‘˺Ǽ¹ËÔÉÕ Á¾ÊËÕžËǽÇÄǼÁØ ¹ùà ÇÆ „Èǽ‘Ë” t ƹ ÃÇƾ ÈÇÊÃ¹Ð¾Ë ȾÑÃÇÅ ÈÇÄÀÃÇÅ ƹ Ãǻɾ†Ê¹ÅÇđ˾ ÈÇľËÁË Èǽ À¾Åđ ÈÉǺ¾É‘ËÊØ ÎÇËØ ÈÇ Ê׿¾ËÌ ºÇ¼¹† ËÔÉ× ÊÌ¿½¾ÆÇ ºÔÄÇ ËÇÄÕÃÇ „¾Î¹ËÁ”  t ÖËÇÁ¾ÊËÕžËǽÁù” Ê ¦Ç»½¹ÆÆÇÅž˹ÍÇÉÁÊËÁÐÆÇÅÊ׿¾Ë¾ ØƾƹÎÇ¿Ì ½¹ÈÉÇÊËÁËžÆØ»¾ÄÁÃǽÌц ÆÔ¹»ËÇÉ ÆÁžËǽÁÃÁ ÆÁžËǽÇÄǼÁÁ žÊËÕËÉÁÀ¹½¹ÆÆÔΟÇȸºÃ½ÅÀ× ÁƾÊÃÇÄՆ ÃÇ ¼ÁÈÇ˾ËÁоÊÃÁÎ ÊÈÇÊǺǻ ½»Á¿¾ÆÁØ ™ žËǽÁù ÁÄÁ˾ÎÆÇÄǼÁØ ÃÇËÇɹØÈÉÁÀ»¹† ƹǺ¾ÊȾÐÁ»¹ËÕɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁמËǽ¹ ÁÄÁ» ½¹ÆÆÇÅÊÄÌй¾ÊÈÇÊǺ¹½»Á¿¾ÆÁØ ƹÈÉÁ† Å¾É ùà ƹ ÃÇƾ ÈɾǽÇľ»¹ËÕ ɹÀÄÁÐÆÔ¾ Èɾ¼É¹½Ô ÊùÃÇÂÊÃÇÉÇÊËÕ×ÁùÃÖËÌÊÃdž ÉÇÊËÕ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ Á ËÈ ÇËÊÌËÊ˻̾Ë «¾Å ºÇľ¾ ÆÁÐËÇƾƹÈÇÅÁƹ¾ËÇžËǽÇÄǼÁÁ ùÃËϽÅÀÀÇžËǽ¾ ¨ÉÁ»Ê‘ÅÈÉÁÖËÇÅØǽǺÉÁ˾ÄÕÆÇÇËÆdž ÑÌÊÕÞ˹ÍÇÉÁÊËÁÐÆÇÊËÁ ÁÄÄ×ÊËɹËÁ»† ÆÇÊËÁ½Á½¹ÃËÁоÊÃÁÎÈÉÁ‘ÅÇ»¹»ËÇɹ¶ËÇ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÁνÇÎǽÐÁ»ÇÊËÕ»ÌʻǾÆÁÁ ª¹Å̻ľù×ÊÕÖËÁÅ¡ÈÇĹ¼¹× ÐËÇ˾ÅÌ žËǽÇÄǼÁÁ»ÌоºÆǽÁÊÏÁÈÄÁƾÁÊÇLj »¾ËÊË»¾ÆÆÇ»ÌоºÆÁþÊľ½Ì¾ËɹÊÃÉÔ»¹ËÕ ¼Ä̺¿¾ ÆÇ ÈÉÇÒ¾ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌØÊÕ ƹ ÊË̆ ½¾ÆоÊÃÌ× ¹Ì½ÁËÇÉÁ× ÁÀ ÃÇËÇÉÇ »ÊÃÇɾ »Ô½Ì˺̽ÌÒÁ¾Èɹ»Ç»¾½Ô†ÈɹÃËÁÃÁ¡Å Æ̿ƹ „Èɾ½Å¾Ëƹؔ žËǽÇÄǼÁØ t »Ç† ȾɻÔÎ ùÃÊÈÇÊǺÆÉƿŸÅÀ×ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÁ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊ˾ÂÈÇÀƹ»¹¾ÅǼÇÈɾ½Å¾Ë¹ ƹ† ÈÉÁÅ¾É ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÁžÆÆÇ ùà ػľ† ÆÁØ ¹ƾÊ˹ËÁÊËÁоÊÃÁ»Ôɹ¿¾ÆÆÇÂÊÌņ ÅÔ ÁÄÁ ÅؼÃÇ ¼Ç»ÇÉØ ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÁ ¹ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÁÇÊǺ¾ÆÆÇÊ˾ ÈÇÀƹ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ Á »Ç†»ËÇÉÔÎ ùÃÊÈÇÊǺÇƿŸÅÀ× ÁÄÁÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ» ÊÌÒÆÇÊËÕÈɾ½Å¾Ë¹ ˾»¾¼Ç»ÆÌËɾÆÆÁ¾Á »Æ¾ÑÆÁ¾Ê»ØÀÁ ¬Ð¾ºÆÁà ÈÉÁÀ»¹Æ ÈÇÅǼ¹ËÕ ÊË̽¾ÆËÌ » ÖËÇ ǺĹÊËÁ ¾¼Ç ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ɹÀ† »ÁËÁØ ÁÎÇÉÇÑÇ ¾ÊÄÁ„ƹ»ÔÎǽ¾”½ÁÈÄdž ÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ »ÔÊÇÃÇû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊË ºÌ½¾Ë »Ä¹½¾ËÕ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄՆ ÆÇžËǽÇÄǼÁ¾Â ˾ ÈÇ»ËÇÉØ× ÌžÆÁ¾Å ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ȾɻÁÐÆÔ¾ ˾ÇɾËÁоÊÃÁ¾ ÀƹÆÁØ » ÈÇÄÌоÆÁÁ »ËÇÉÁÐÆÔÎ ÁÄÁ ÈÉÁ† ÃĹ½ÆǼÇ ιɹÃ˾ɹ ÀƹÆÁ ½¾ÊÕ ÈÉÇÊËÇ

 


£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡žƾǺÇÂËÁÊÕº¾ÀÌʻǾÆÁØƹÁºÇľ¾ƹÑÀÍ ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÎ ÈÇÆØËÁ  ÈÉÁÆÏÁÈÇ» À¹† ÃÇÆÇ» ù˾¼ÇÉÁ Á ƹѽŸËÏÅÓÍ ĽÊƼƺ ÈÉÁžÆÁ˾ÄÕÆÇ Ã ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÌ ÈÇÀƹÆÁ× ƹÇÊÆÇ»¾ÃÇËÇÉÔλ¹¿ÆÇÊÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ËÕÌžÆÁØÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ˾ÎÆÇÄǼÁ† ØÅÁ žËǽÁùÅÁ ÈÉÁÃĹ½ÆǼÇ ƹÌÐÆǼÇ ÈÇÀƹÆÁØ ªÇºÊË»¾ÆÆÇ ƹ ǺÌоÆÁ¾ ÃÇÆÃɾËÆdž ƹÌÐÆÇžËǽÇÄǼÁÁÁ½ÇĿƹºÔËÕÇÉÁ† ¾ÆËÁÉÇ»¹Æ¹ ÈɹÃËÁоÊùØ йÊËÕ ÌоºÆÁù ÈÇÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ÇБżǻÇÉÁÄÇÊÕ»ÔѾ ÇÈÌÊËÁÅ ¾ÊÄÁ»˾ÇɾËÁоÊÃÇÂйÊËÁ ÁÀĹ¼¹×ËÊØ žËǽÇÄǼÁоÊÃÁ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ÇËÆÇÊØÒÁ¾ÊØ Ã ÇÊÅÔÊľÆÁ× ÈÇÆÁŹÆÁ× ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ùà ػľÆÁØ ǺҾÊË»¾ÆÆÇ ¿ÁÀÆÁ ËÇÐƾ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ػľÆÁØ ËÇ»ÈɹÃËÁоÊÃÇÂйÊËÁÖËÁ ǽȆ ºÀÏÅÓ½ÀƹÆÁØ»ÔÊËÌȹ×ËùÃÁÆÊËÉÌžÆË ÈÇÄÌоÆÁØ »ËÇÉÁÐÆÔÎ ˾ÇɾËÁоÊÃÁÎ ÄÁºÇÖÅÈÁÉÁоÊÃÁÎ ÀƹÆÁ ¦¹ÈÉÁÅ¾É »Ä¹½¾ËÕ ÉÀÉʽÄÅÓÄ Èǽ† ÎǽÇÅ ÇÊǺ¾ÆÆÇ ƾǺÎǽÁÅÇ Èɹ»Ç»¾½Ì† ˾ÇɾËÁÃÌ ËÇÅÌ ÃËÇÀ¹ÆÁŹ¾ËÊØ»ÇÈÉÇʹÅÁ ¹ÆËÁÃÉÁÅÁƹÄÕÆÇÂÈÇÄÁËÁÃÁ ÈÉǼɹÅÅÁ† ÉÇ»¹ÆÁ¾ÅºÇÉÕºÔÊÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ×ÁÈɾ½† ÌÈɾ¿½¾ÆÁØÈɾÊËÌÈľÆÁÂÇȽ¼Ä½ÊÅÓÄt Èɹ»Ç»¾½Ì†ÈɹÃËÁÃÌ ËÇÅÌ ÃËÇÀ¹ÆÁŹ¾ËÊØ »ÇÈÉÇʹÅÁ ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ÃÇÆËÉÇÄØ ÖËÇ ɹºÇËÔ ™Æ¹ÄÁÀÁÉÌØÈÇÆØËÁ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Ãdž ËÇÉǾ½¹‘ËÊØ»»ÌÀÇ»ÊÃÁÎÌоºÆÁùΠ§Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ Ǻɹҹ¾Ë »ÆÁŹÆÁ¾ ƹ ÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ùà „ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÕ ÊÁÊ˾Ź ÈɾÊËÌÈľÆÁ”ÁÈÁѾË„œÄ¹»† ÆÔÅ ʹÅÔÅ ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÅ ÈÉÁÀƹÃÇÅ » ÖËÇÅÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁØ»ÄؾËÊØÉƺÆÂËÇÅÆÉÊÔ ÉËÄĸ ÇȽÉÊËÇýÅÀÁ ʽ ÉËÄĸÊÀºÅ¸× ÉÀÉʽĸ ÈÇÆÁŹ¾Å¹ØǺÔÐÆÇ»ËÇÅÈĹƾ ÐËÇ»ÊØÊÁÊ˾ŹǺĹ½¹¾ËËÇÄÕÃÇÊ»ÇÂÊË»¹† ÅÁ»ÎǽØÒÁλƾ‘ÖľžÆËÇ» ƹÀÔ»¹¾ÅÔÎ ǺÔÐÆÇ ¸¼¼ÀÊÀºÅÓÄÀ ùà ÃÌй ùÅƾ  ÊËǼʾƹ ƹÈÉÁžɔ Ê «¹Ã »ÇË ÁÊÎǽØ ÁÀ Èɾ½Å¾ËÆǼÇ Èǽ† Îǽ¹ ƹ»¾ÉÆǾ Ê ÖËÁÅ ÅÇ¿ÆÇ ÊǼĹÊÁËՆ ÊØ ¦Ç »ÇË Ê ÊÁÊ˾ÅÆǼÇ ÈǽÎǽ¹ Ê̽ÁËÕ ˹Ã Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ƾ ÊǻʾÅ ÃÇÉɾÃËÆÇ ™½½ÁËÁ»ÆÔ ÇËĹËBEEFSFt½Çº¹»ÄØËÕ ÇÀƹй¾ËÊÌÅŹÉÆԠ˾ÊÈÇÊǺÆÔÂÃÊÄdž ¿¾ÆÁ× » ÊÌÅÅÌ ÆÇ ƾ ǺɹÀÌ×ÒÁ ϾÄՆ ÆÇÊËÁ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÈɾÊËÌÈľÆÁØ » ÊÌÅž ÅÇ¿ÆÇ ƹÀ»¹ËÕ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× ùà ÊÌÅÅÌ ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÕ Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÌס»ÖËÇÅ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÊÄÌй¾ ùà ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ç À¹Å¾Ð¹¾Ë ™¡ Çļǻ¹ „ÃǼ½¹ɾÐÕÁ½‘ËÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÈÉÇÊËÇùÃÇÅÆÇ¿¾ÊË»¾ ŹÊʾÈɾÊËÌÈľ† ÆÁ »ÆÁŹÆÁ¾¹ÃϾÆËÁÉ̾ËÊØƹÊ˹ËÁÊËÁ† оÊÃÇŹƹÄÁÀ¾½¹ÆÆÔÎÇƾ” ¦ÇÊÈÇÀÁÏÁÁÊÁÊ˾ÅÆǼÇÈǽÎǽ¹Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ ùà ÊÁÊ˾Ź » ÃÇËÇÉÇ ɺÆÁÉʺ¸ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎ ÊÇÊ˹»ÆÔÎйÊ˾ ÁÄÁÖľžÆËÇ» ÈɾÊË̆ ÈľÆÁ  ƾ ʻǽØËÊØ Ã Ê»ÇÂÊË»¹Å ϾÄǼÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ «Ç¾ÊËÕÖËÁɺÆÁÉʺ¸Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ Ø»ÄØ×ËÊØ Ž¸¼¼ÀÊÀºÅÓÄÀ ƹ† ÈÉÁÅ¾É ÁÊËÇÉÁоÊùØ ÁÀžÆÐÁ»ÇÊËÕ Źʆ ÊÇ»ÇÊËÕ ›Ê»ØÀÁÊÖËÁÅÈÉÁ»¾½Ì»ÔÊùÀÔ»¹ÆÁ¾ œ¡ ©ÌÀ¹»Áƹ „›¾½Õ ½¹¿¾ ÃÌÐÌ ùÅƾ ÅÇ¿ÆÇ ɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕ ùà ƾÃÇËÇÉÌ× ÊÁ† Ê˾ÅÌ ÖľžÆËÔ ÃÇËÇÉÇ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊ˻̆ ×Ë ÈÇ À¹ÃÇÆÌ »Ê¾ÅÁÉÆǼÇ ËؼÇ˾ÆÁØ «¾Å ƾ žƾ¾ À½¾ÊÕ ÅÔ ƾ ǺƹÉÌ¿Á»¹¾Å »ÇÀ† ÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ÆÇ»ÔÎ ϾÄÇÊËÆÔÎ Ê»ÇÂÊË» ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉÁÊÌÒÁÈǽÄÁÆÆÔÅÊÁÊ˾ŹŔ ¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ ùà νÃÆÉÊÅƽ ׺ýÅÀ½ ÃÇÆÊËÉÌÁÉ̾ËÊØ ÇÊÆǻԻ¹ØÊÕ ƹ À¹ÃÇƾ ȾɾÎǽ¹ÃÇÄÁоÊË»¹»ùоÊË»Ç ƹÊÁƾɆ ¼¾ËÁоÊÃÇÅ ÈǽÎǽ¾ ÖƾɼÁÁ ŹÊÊÔ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ  ½¼ÀÅÀÏÅÓÍ „ÈɾÊËÌÈÆÇÊ˾” ÊÁƾɼÁ  ǺӾ½ÁÆØ×ËÊØ » ϾÄÇÊËÆǾ t ƹÑËÖ„ÈɾÊËÌÈÆÇÊËՔªÇÀ½¹‘ËÊØÊÁƾɆ ¼¾ËÁоÊÃÁ ÖÍ;ÃË t »ÇÀɹÊ˹ÆÁ¾ » ɾ† ÀÌÄÕ˹˾ »ÊËÌȹ×ÒÁÎ »Ç º¿¸ÀÄƼ½ÁÉʺÀ½ ÖľžÆËÇ» Öƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä¹ »ÆÇ»ÇÅػľÆÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ «Ç¾ÊËÕ À½¾ÊÕ Ì¿¾ Áž¾Ë žÊËÇ ŽɺƼÀÄÆÉÊÔ Ædž »ÔÎ Ê»ÇÂÊË» ÊÌÅŹÉÆǼÇ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä¹ ÖËÇÂÊÁÊ˾ÅÔÃÈÉÇÊËÇÂÊÌÅž ÈÇ˾ÆÏÁ¹† ÄÇ» ¾¾ йÊ˾ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ˹ÃǾ Ž¸¼¼À† ÊÀºÅƽ Ê»ÇÂÊË»Ç ùà ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ùà ̼ÉÇÀ¹ ƹÏÁÇƹÄÕÆÇ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ƾ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ Ê»¾½¾ÆÇ Ã Ê»ÇÂÊË»¹Å Ç˽¾ÄՆ ÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁ ¨Ç½ÉǺƾ¾ ÇÊ˹ÆÇ»Ä×ÊÕ ƹ ¹»ËÇÉÊÃÁÎ ɹÀÅÔÑľÆÁØÎ Ç ÊÇÇËÆÇѾÆÁÁ ù˾¼ÇÉÁ „ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ” „ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾† ÆÁؔ Á „ÈɾÊËÌÈľÆÁؔ §ÆÁ º¾ÀÌÊÄÇ»† ÆÇ ¸ʸÃÀ¿ÀÈËÖÊ ƹÌÐÆÔ ÁÆ˾ɾÊ ƾ 

œÆûƺ¸˜ ¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕùÃǺӾÃËÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÁÀÌоÆÁØ£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁجоºÆÁà ½ÄØ»ÌÀÇ»¨Ç½ɾ½™¡ÇļǻÇÂt†¾ÁÀ½ Ⱦɾ† ɹºÁ½ÇÈt¥ tª ¨Ë¿¸ºÀÅ› ¥¾ËǽÇÄǼÁØƹÌÐÆǼÇÈÇÀƹÆÁØ ¬Ð¾º ÈÇÊǺÁ¾ ½ÄØ »ÌÀÇ» t ¥ ·¦¡«¡†™¦™ tªt


œ¦œÇÉѾÆÃÇ»£™«™¤¡ ™«§©¦™¬°¦§¢¥´ª¤¡

º¾ÉÌÊÕ ¼Ç»ÇÉÁËÕ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÁÆ˾ɾʹ ÌоºÆÇ¼Ç ©¹ÀÅÔÑľÆÁØ ÈÇ ÖËÇÅÌ Èǻdž ½Ì »ÔÎǽØË À¹ Èɾ½¾ÄÔ ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇ Ê˹ƽ¹É˹ »ÔÊѾ¼Ç ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ¦Ç ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ɾϾÆÀÁÉ̾† ÅÔÂÌоºÆÁÃÁž¾ËÑÁÉÇÃÁ½Á¹È¹ÀÇÆ ½¹ Á ɾÃÇžƽ̾ËÊØ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ½ÇÃËÇɹƆ ˹ŠƹÎÇ¿ÌÌžÊËÆÔÅɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕÖËÌ ˾ÅÌƹÅÇÆǼɹÍÁоÊÃÇÅÈÇľ «¹Ã ¹»ËÇÉ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾Ë ËÉÁ ù˾† ¼ÇÉÁÁ „ÈɾÊËÌÈÆÇÊËՔ „ÈɾÊËÌÈÆǾ Èdž »¾½¾ÆÁ¾” Á „ÈɾÊËÌÈľÆÁ¾” §Æ ½¹‘Ë ¼ÉÇÅÇÀ½ÃǾ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÈÇÆØËÁØ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ùà ƹѽÉÆÏÁ¹ÄÕÆǼÇ ػľÆÁØ › ÖËÇÅ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁ ¹»ËÇÉ ÌùÀÔ»¹¾Ë ¾¼Ç ÉƼ½È¾¸ÅÀ½ „º¾ÀÄÁÐÆÇÊËÆǾ ÆÁÊÎǽØÒ¾† »ÇÊÎǽØÒ¾¾ ɾ¼É¾ÊÊÁ»ÆǾ Á ̼ÇÄÇ»Ædž ÈÉÇËÁ»ÇÈɹ»ÆǾ” ÁÌÆÈÄËtÈÉÇػľÆÁ¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ„»ƾǽÆÇÉǽÆÇÂŹÊʾÈɾ† ÊËÌÈľÆÁ” „» Ê»ÇÁÎ ËÁȹΔ Á „» Ê»ÇÁÎ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎÈÇÊľ½ÊË»ÁØΔ › „ÈɾÊËÌÈÆÇÅ ÈÇ»¾½¾ÆÁÁ” Á „Èɾ† ÊËÌÈÆÁùΔ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ƾ ƹÎǽÁË »Ô† ɹ¿¾ÆÁØ ªÇ¼Ä¹ÑÌÊÕ Ê ÖËÁÅ ÌË»¾É¿½¾† ÆÁ¾Å » ËÇÅ ÈĹƾ ÐËÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ùà ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǾ ػľÆÁ¾ t ÖËÇ »ÔÊѹØ ÍÇɆ Ź ¹ºÊËɹÃÏÁÁ ÁÄÁ ÆʺýϽÅÀ½ ÇË Éؽ¹ Ê»ÇÂÊË» Ê ÃÇËÇÉÔÅÁ Çƹ Žȸ¿ÈÓºÅÆ ʻ؆ À¹Æ¹ ÆÇ ÄÓÉÃÀÊÉ× À¿ÆÃÀÈƺ¸ÅÅÆ ÆÊ ÅÀÍ ™»ËÇÉ ¹ºÊËɹ¼ÁÉ̾ËÊØ ÇË „ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁؔ ˾ ½ÇÈÌÊù¾Ë ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁ¾ „ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ” ùà ù˾¼ÇÉÁÁ ÆÇ ƾ ɾ† ¹ÄÕÆÇÊËÁ º¾À „ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁؔ Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ùà ¹ºÊËɹÃËÆǾ ÈÇÆØËÁ¾ „ÄÁѹ¾ËÊؔ » йÊËÆÇÊËÁ ÄÁÐÆÇÊËÆǼÇ ¦Ç »ËÇ¿¾»É¾ÅØÖËÇÌÊÄÇ»ÆǾɹÀ½¾Ä¾ÆÁ¾ƾ ÊÈÇÊǺÆÇ ÈÇÄÆÇÊËÕ× ¹ºÊËɹ¼ÁÉÇ»¹ËÕÊØ ÇË ÁÎƾɹÀÉÔ»ÆÇÂÊ»ØÀÁ ÐËÇÁ̽ÇÊËÇ»¾ÉؾË ¹»ËÇÉ ÇËžйØ „c¨É¾ÊËÌÈÆǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ÅÇ¿¾Ë ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ËÕ »Æ¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ™ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ƾ ÅÇ¿¾Ë Á ƾ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ Á ÈɾÊËÌÈÆǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ t ػľÆÁØ »À¹ÁÅÇÀ¹»ÁÊÁÅÔ¾ ªÃÇɾ¾ »Ê¾¼Ç tƹǺÇÉÇ˔ Ê §È½ÉÊËÇÅÆÉÊÔ t ÉÆÎÀ¸ÃÔŸ× ù˾¼Ç† ÉÁØ Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ Çƹ ƹ ǺҾÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÅ ÁÄÁ ÍÁÄÇÊÇ͆ ÊÃÇÅ ÌÉǻƾ ª ÈÇÀÁÏÁ ÊÇÏÁÇÄǼÁоÊÃdž ¼Ç ÈǽÎǽ¹ „ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ Èɾ½Ê˹‘Ë ùà  ªÅ ™ºÊËɹÃÏÁØ ­ÁÄÇÊÇÍÊÃÁ ÊÄÇ»¹ÉÕ ¨Ç½ ɾ½ ¡« ­ÉÇÄÇ»¹ †¾ ÁÀ½ Ⱦɾɹº Á ½ÇÈ t ¥¨ÇÄÁËÁÀ½¹Ë tª¾½ÁÆÊË»Ç ǺӾÃËÁ»ÆǼÇ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ½¾Â† ÊË»ÁØ ¹ÃËÔ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ Á Ê̺ӾÃËÁ»ÆǼÇ ÇϾÆÁ»¹×Ò¹Ø ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ »Ôɹ¿¾ÆƹØ»̼ÇÄÇ»ÆÇÅÀ¹ÃÇƾ” §Æº½¼½ÅÀ½ϽÃƺ½Â¸tù˾¼ÇÉÁØÇÉÀÍƆ ÃÆ»ÀϽɸ× §ËÆÇÊÁ˾ÄÕÆÇ ǺӾÃËÁ»ÁÉdž »¹ÆÆǼÇÈÇ»¾½¾ÆÁØƾÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇÂŹÊÊÔ ÄÁÏ ÁÄÁÉÆÎÀ¸ÃÔÅÆ»ÆÇƺ½¼½ÅÀ× ËÇÖËÇÌ¿¾ ù˾¼ÇÉÁØ ÉÆÎÀ¸ÃÔÅƆÇÉÀÍÆÃÆ»ÀϽɸ× ¡ À½¾ÊÕ À¹ÃÇÆÇžÉÆÇ ¹»ËÇÉ Ǻɹҹ¾ËÊØ Ã ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÁÅžËǽ¹ÅÁÀÌоÆÁØ °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ÈÇÆØËÁØ ÇȽÉÊËÇýÅÀ½ ËÇ ¾¼Ç ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ½¹ÆÇ ƹÈÇÄÇ»ÁÆÌ ùà ػľÆÁØ ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃǼÇ „¹ÃË ÅÇžÆË ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁؔ ƹÈÇÄÇ»ÁÆÌ t ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¼Ç „Áž×ÒÁÅ »Ê¾ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ô¾ÈÉÁÀƹÃÁ” Ê ¡ÊÎǽØ ÁÀ ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÎ ù˾¼ÇÉÁ ǺҾ¼Ç ÇÊǺ¾ÆÆǼÇ Á йÊËÆÇ¼Ç ÅÇ¿ÆÇ ɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕ ػľÆÁ¾ ƹ ËɑÎ ÌÉÇ»ÆØÎ ¹ ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÔ Ë¾ǺҹØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ÁÄÁ „ǺҾÃÉÁÅÁƹÄÕÆÔ” ǺɹÀ ¿ÁÀ† ÆÁ ƾÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇ ÅÆǼÇÅÁÄÄÁÇÆÆÇ  йÊËÁ ƹʾľÆÁØ » ÁÆÇÅ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁ „ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǾ ػľÆÁ¾ À¹ÃÄ×й×Ò¾¾ÊØ » ɾѾÆÁÁ йÊËÕ× ƹʾľÆÁØ Ê»ÇÁÎ ÈÉdž ºÄ¾ÅÊ»ÁÆÇ»ÆÔÅƹÉÌѾÆÁ¾Å̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹Èɾ˹”º ºÀ¼ ÀÃÀÊÀÇ ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÀ ÁÄÁÊȾÏÁ¹ÄÕÆdžÃÉÁÅÁƹÄÕÆÔÂǺɹÀ¿ÁÀ† ÆÁ» ÇȽÉÊËÇýÅÀ½ ÁÄÁÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ ÈÇػľÆÁ¾ ǺɹÀ¹ ÃÉÁÅÁƹÄÕÆÇ ¿ÁÀÆÁ ÃÇÆÃɾËÆǾ½¾ØÆÁ¾ÁƽÁ»Á½¹ ¨ÇÃÇÂÆÔ ¹Ã¹½¾ÅÁà ›¦ £Ì½ÉػϾ» ÈÁʹÄ„¥Ç¿ÆǻԽ¾ÄÁËÕËÉÁÌÉÇ»ÆØɹʆ ÊÅÇËɾÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ¦¹ ÆÁ¿Æ¾Å ÌÉǻƾ t ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇ Èdž ÊËÌÈùc¦¹ºÇľ¾»ÔÊÇÃÁÎÌÉÇ»ÆØÎtÍÁ† ÄÇÊÇÍÊÃÇÅ Á ÊÇÏÁÇÄǼÁоÊÃÇÅ t ÁÊÊľ† ½Ì¾Å ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ÊËÉÌÃËÌÉÌ Á ˾ƽ¾ÆÏÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»ϾÄÇÅ ¾‘ÈÉÁÐÁÆÔ ¹˹ÿ¾ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾»Á½ÔÈɾÊËÌÈľÆÁ” ›ÖËÇÅ»ÔÊùÀÔ»¹ÆÁÁt½ÇÈÌÊËÁÅÇÊËÕ ǽÆǼÇ ÁÀ ÈǽÎǽǻ à ɹÊÊÅÇËɾÆÁ× Èɾ† ·Âƺýº˜¤ªÇÏÁÇÄǼÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁØ §ÊÆÇ»ÔǺҾÂ˾ÇÉÁÁt¥ 63- IUUQDSJNFTUVEZSV ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ  œÆûƺ¸ ˜ ¨É¾ÊËÌÈÆÇÊËÕ ¾‘ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹Æ† ÆÇÊËÕÁÃÉÁÅÁƹÄÕÆǾǺҾÊË»Çt¥©ÇÊÊÁÂÊùØ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊùعÊÊÇÏÁ¹ÏÁØ tª  ¢Ë¼È׺νº š¥ œ¾Æ¾ÀÁÊ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ §ÈÔË ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÅǽ¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁجоºÈÇÊǺÁ¾ t¥¡À½¹Ë¾ÄÕÊùؼÉÌÈȹ„­§©¬¥†¡¦­©™†¥” tª

 


£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡žÊËÌÈÆǼÇ ÈÇ»¾½¾ÆÁØ ÁÄÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¤Æ¾ÅÆɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÁùà »Á½ǺҾÊË»¾ÆÆÇÇȹÊÆǼÇÈÇ»¾½¾ÆÁØ Èdž ÉÁϹ¾ÅǼÇ Ê ÈÇÀÁÏÁÁ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¼Ç ÈǽÎǽ¹ ÁÄÁ „ÈɾÊËÌÈÆǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾” ÆÇ ËǼ½¹ ¹ÃϾÆË ÊžÊËÁËÊØ ƹ ÉÆÎÀ¸ÃÔÅƆ ÇÉÀÍÆÃÆ»ÀϽÉÂËÖÊËÇÉÇÆÌÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ «¹Ã¿¾ ½ÇÈÌÊËÁÅÔ Á ½É̼Á¾ ÈǽÎǽÔ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕùÃÊ˹† ËÁÊËÁоÊùØÊÌÅŹÈɾÊËÌÈľÆÁ ÃÌÄÕË̆ ÉÇÄǼÁоÊÃÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ ùÃ ÖľžÆË ÃÌÄÕËÌÉÔ ÊÇÏÁÇÄǼÁоÊÃÁ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÕùÃιɹÃ˾ÉƹØоÉ˹ Ê»ÇÂÊË»ÇǺ† Ò¾ÊË»¹ ½¹¿¾ȹËÇÄǼÁØ Á½É °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ù˾¼ÇÉÁÁ „ÈɾÊËÌÈľ† ÆÁ¾” ËÇ ƾ ÅǼÌ ÊǼĹÊÁËÕÊØ Ê ¹»ËÇÉÊÃÁÅ ÉÁËÇÉÁоÊÃÁÅ »ÇÈÉÇÊÇÅ „¨ÇоÅÌ „ÆÁ ǽÁÆÊǻɾžÆÆÔÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼƾÌÈÇËɾ† ºÄؾËù˾¼ÇÉÁ׻ʻÇÁÎÁÀÔÊùÆÁØÎ ¹ƹ† ÀÔ»¹¾ËÁÄÁ„ÈɾÊËÌÈÆÇÊËՔ ÁÄÁ„ÈɾÊËÌȆ ÆǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ” Ê  §Ð¾»Á½ÆÇ §Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ ÈǼÇÉØÐÁÄÊØ ƾ »ÊÈÇÅÆÁ» » À¹È¹ÄÕÐÁ»ÇÊËÁ Ǻ ÁÀÔÊùÆÁØÎ ƹÈÉÁÅ¾É ™ ±¾Ê˹ÃÇ»¹ ÃÇËÇÉÔ ½¹»ÆÇ ÈÁѾË Ç ϾľÊÇǺɹÀÆÇÊËÁ ½ÁÍ;ɾÆÏÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ ÈÇÆÁŹÆÁØÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¹ÁžÆÆÇ»¾¼Ç ×ÉÁ½ÁоÊÃÇÅ ÁÄÁ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»ÇÅ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÊÅÔÊľÁùÃÈɾÊË̆ ÈľÆÁ¾ÅÆÁÅǾ°ËǺÔ½¹Ä¾ÃÇƾÎǽÁËÕ À¹ ÈÉÁžÉÇÅ ÊÇÑÄ×ÊÕ ƹ ʻǠÊÃÉÇÅÆÔ ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁ ÇÈÔË ɹÊÊÅÇËɾÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ùà ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ù˾¼ÇÉÁÁ žÒ‘ ɹÀ ǼǻÇÉ×ÊÕ ÅÇÁ ɹÊÊÌ¿½¾ÆÁØ ƾ Êľ½Ì¾Ë ÇËÆÇÊÁËÕ Ã ˾ÉÅÁÆÇÄǼÁоÊÃdž ÅÌ ÊÈÇÉÌ «¾Å ºÇľ¾ Ø ƾ ÇÊȹÉÁ»¹× ˾Ɇ ÅÁÆÔ ÆǹƹÄÁÀÁÉÌ×Áν¾ÍÁÆÁÏÁÇÆÆÔ¾ ÖľžÆËÔÁÈÉÁÃÁ½Ô»¹× ùúÔØÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹Ä ÁÎ » Ê»ÇÁÎ ˾ÃÊ˹Π ËÇÐƾ¾ ÃÇÆ˾Æ Ê˹Î ¦¹»¾ÉÆØù Ø ºÔ ÌÈǽǺÁÄÊØ Ëɹ½Á† ÏÁÇÆÆÇÅÌ ÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁ× ÈǽǺÆǼÇ Éǽ¹ 

ªÅ°½ÉʸÂƺœ˜£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØùÃʻdž ÊË»Ç ǺҾÊË»¹ t ª¨º ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ¼Ç† Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë  t ª ½»Æ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ¦Ç»Ô¾ ÈǽÎǽÔ Ã ÈɾÊËÌÈľÆÁ× Á ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ £ÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆÔ¾ À¹ÃÇÆÔ Á ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ¨ÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»ÁÀžÆØ×Ò¾ÅÊØÅÁɾtª ªÅ›ÆÈнÅÂƺ›¥¨É¾ÊËÌÈľÆÁ¾ùÿÁÀƾƆ ÆÔ ͹ÃË Á Èɹ»Ç»¹Ø ù˾¼ÇÉÁØ ¬Ð¾ºÆǾ ÈÇÊǺÁ¾ t ¦Á¿ÆÁ ¦Ç»¼ÇÉǽ ¡À½†»Ç ¦¦œ¬ ÁÅ ¦¡ ¤Ç† º¹Ð¾»ÊÃÇ¼Ç  ½»Æ ¨É¾ÊËÌÈľÆÁ¾ £¹Ã ¾¼Ç ÈÇÆÁ† ŹËÕ ¥ÇÆǼɹÍÁØt¦¦Ç»¼ÇÉǽ¡À½†»Ç¦¦œ¬ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

½¾ÍÁÆÁÏÁ Á ÇÊǺ¾ÆÆÇ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ˾ÉÅÁ† ÆÇ» ƾ»ÊËÉØÎÆÁžÆØÈÉÇ;ÊÊÇɪ˹ÉÃÇ» Ê»ÇÁŹù½¾ÅÁоÊÃÁÅ»À¼ÄؽÇÅƹÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁ× £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÅÆǼÁ¾ ÃÄ×о»Ô¾ Èdž ÆØËÁØ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ˹ÃÁ¾ ùà „Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËՔ „ÈÉÁÐÁÆÔ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ” „ÄÁÐÆÇÊËÕ ÈɾÊËÌÈÆÁù” „ºÇÉÕº¹ Ê Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÕה „Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÁ” Á ½É ƾ Áž×Ë ¾½ÁÆÇ ½¾ÍÁÆÁ† ÏÁÁ ¸ ÅǼÌ ǺÓØÊÆÁËÕ ÖËÇ À¹ÃÇÆÇžÉÆǾ ػľÆÁ¾ » йÊËÆÇÊËÁ ˹ÃÇ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÕ× ÉÌÊÊÃǼÇØÀÔù ùÃƾǽÆÇÀƹÐÆÇÊËÕÊÄÇ» » Ê»ØÀÁ Ê оÅ ¹ºÊÇÄ×ËƹØ ǽÆÇÀƹÐÆÇÊËÕ ˾ÉÅÁÆÇ» »ÇÀÅǿƹ ÊÃÇɾ¾ ùà ÁÊÃÄ׆ оÆÁ¾ «¾Å ºÇľ¾ ÖËÇ Ê»ØÀ¹ÆÇ Ê ¹»ËÇÉÊÃÇ ȾÉÊÇÆÁÍÁùÏÁ¾Â ÁÄÁ ƹ½¾Ä¾ÆÁ¾Å ÄÁІ ÆÇÊËÆÔÅÁ Ê»ÇÂÊË»¹ÅÁ Éؽ¹ ǺҾÁÀ»¾Êˆ ÆÔÎ ÈÇÆØËÁ  ÁÎ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ÖľžÆËÇ» £¹¿½Ô ÃÉÁÅÁÆÇÄǼ ùà Èɹ»ÁÄÇ Ê˹ɹ† ¾ËÊØ»ÔɹÀÁËÕ»ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁʻǑ»Á½¾ÆÁ¾ ػľÆÁØ ÈÉǺľÅÔ„Ê»ÇÁÅÁÊÄÇ»¹ÅÁ” »Ô† ÊùÀ¹ËÕʻǑÅƾÆÁ¾™˹Š¼½¾ÊÈÇÉØ˽»¹ ×ÉÁÊ˹ »ÊÈÇÅÆÁÅ žÆÕѾËɾÎÅƾÆÁÂƾ ºÔ»¹¾Ë ™»ËÇÉ ÃÆÁ¼Á „­ÁÄÇÊÇÍÁØ ÈɾÊËÌÈľ† ÆÁؔ¶™¨ÇÀ½ÆØÃÇ»ÈÁѾË„¨É¾ÊËÌÈÆǾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ ÇËÃÄÇÆØ×Ò¾¾ÊØc Á ÈÉÇÐÁ¾ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÆÇÊØË ƹÊËÇÄÕÃÇ Ø»ÆÔ ÇϾÆÇÐÆÔ ιɹÃË¾É ÐËÇ ƾ À¹Å¾ËÁËÕ ÖËÇ ÅǼÌË ËÇÄÕÃÇ »¾ÊÕŹ ºÄÁÀÇÉÌÃÁ¾Ä×½Á ¹˹ÃÇ»ÔÎ ½ÇÄ¿¾ÆÊÇǺ† ÒÁËÕ Ê ƾÃÇËÇÉÔÅ ÈÉÁÊÃÇɺÁ¾Å Áž¾ËÊØ Êɾ½Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼǻ ƾŹÄǔ £ ÊÇ¿¹† ľÆÁ× ÖËÇ ˹à £ÇÆ»¾ÆÏÁÇƹÄÕÆÇÊËÕ ùà ÌÊÄÇ»ÆÇÊËÕ ÈÉÁÆÁŹ¾Å¹Ø » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ÌÊ˹ÆÇ»Á»ÑÁÅÁÊØ Ëɹ½ÁÏÁØÅÁ ½¹Ä¾ÃÇ ƾ ÈÇÐÁ˹¾Å¹Ø Êɾ½Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼǻ ù˾† ¼ÇÉÁ؜ǻÇÉÁËÕÇƾÂùÃÇÈÉÁÆÏÁȾƹ† ÌÐÆÇÂÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁƾÈÉÁÎǽÁËÊØ ¥Ç¿¾ÅÊÈÁʹËÕÖËÇƹÈÉÁÉǽÌоÄÇ»¾† оÊÃǼÇØÀÔù »ÃÇËÇÉÇÅ„ÁÆÔÎÊÌ¿½¾ÆÁÂ Ç »ÊØÃǼÇ Éǽ¹ ػľÆÁØÎ Á ͹Ã˹Π ÃÉÇž ÇϾÆÇÐÆÔÎ ƾÊÌÒ¾Ê˻̾˔ ¶ËÇ ÈÉÁÆÏÁÈÁ¹ÄÕÆǾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ι† ɹÃ˾ÉÆÇ ½ÄØ „ɹºÇо¼Ç” ƹÌÐÆǼÇ ÈÉdž ϾÊʹ ÊÁÊ˾ŹËÁÀ¹ÏÁÁ ÀƹÆÁ  ¼½¾ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉ̾Ë ÅÆǼÇǺɹÀÁ¾ ľÃÊÁо† ÊÃÁÎ Êɾ½ÊË» ÃÇËÇÉÔ¾ » ÖËÇÅ ÈÉÇϾÊʾ  §Æ¿¼Å×Âƺ µ˜ ­ÁÄÇÊÇÍÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ t ¥ tª ª¸Ä¾½


œ¦œÇÉѾÆÃÇ»£™«™¤¡ ™«§©¦™¬°¦§¢¥´ª¤¡

ÈÇÀƹÆÁØ ÉÇ¿½¹×ËÊØ ÌË»¾É¿½¹×ËÊØ Lj »¾É¼¹×ËÊØ Èɾ¿½¾ оÅ ÌË»¾É½ÁËÕÊØ ÆÇ » ÏÔ½Á†ÊÆÃÇÆϾÈÏÁÁ › ÇËÄÁÐÁ¾ ÇË ƹÌÐÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ÌоºÆ¹Ø½ÁÊÏÁÈÄÁƹÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹Æ¹ƹ¹Ì† ½ÁËÇÉÆǾÁÀÌоÆÁ¾ËǼÇ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØÁËÈ ÐËÇÀƹ×ËÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ ¦Ç ǺÌй×Ò¾ÅÌÊØ ƾǺÎǽÁÅÇ ÈÇÄÌÐÁËÕ ÊËÉǼÇ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔ ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅÅÇ ÃÉ̼ÀƹÆÁÂÁÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁ¾ Ǻ ÁÀÌй¾ÅÇÅ Èɾ½Å¾Ë¾ ÁÀÌйËÕ ǺÒÌ× ÃÇÆϾÈÏÁ× ¹tƾйÊËÆÔ¾£ËÇÅÌ¿¾Êľ† ½Ì¾Ë ÌÐÁËÔ»¹ËÕ ɹÀÆÔ ÌÉÇ»¾ÆÕ ÌоºÆÇ ¹Ì½ÁËÇÉÁÁtÊË̽¾ÆоÊÃÇ ¹ÊÈÁɹÆËÊÃÇ  ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊÃÇ ÈÇ»Ôѹ×Ҿ û¹ÄÁ† ÍÁùÏÁ× ½ÇÃËÇɹÆËÊÃÇ ¡ ÖËÇ ǺÊËÇØ˾ÄÕÊË»Ç ƹ»Ç½ÁË žÆØ ƹ ÅÔÊÄÕ Ç ϾľÊÇǺɹÀÆÇÊËÁ ɹÀɹºÇˆ ÃÁ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ˹ÃǼÇ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØ žËǽÇÄǼÁоÊÃǼÇ ιɹÃ˾ɹ » ÃÇËÇÉÇÅ ÈÇÄÌÐÁÄÁºÔƹÌÐÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾˹ÃÁ¾»Ç† ÈÉÇÊÔ ùÃ˾ÉÅÁÆÇÊÁÊ˾ŹÁËɾºÇ»¹ÆÁØà ˾ÉÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ £¹¿½Ô ˾ÉÅÁÆ À¹ÃÄ×й¾Ë » ʾº¾ ÊÁ† Ê˾ÅÇǺɹÀÌ×ÒÌ× ÊÌÒÆÇÊËÕ ÁºÇ ù¿½Ç¾ ÈÇÆØËÁ¾ ÃÇËÇÉǾ ǺÇÀƹоÆÇ ˾ÉÅÁÆÇÅ Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇÂÖľžÆËÊÁÊ˾ÅÔÀƹ† ÆÁ  ÁÄÁ » ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÇÅ ÊÄÌй¾ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÇËɹÊÄÁ ÀƹÆÁØ ›»Á½Ì ÖËǼÇ Êľ½Ì¾Ë ɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕ ˾ÉÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÌ׾ÃÊÁÃÌÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁùÃʽȆ ÄÀÅÆÉÀÉʽÄË »ÃÇËÇÉÇ»Ôɹ¿¾Æ¹ÊÁÊ˾Ź ÈÇÆØËÁ  ɹÊÃÉÔ˹Ø » ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÎ ÁÄÁ ½¾ÍÁÆÁÏÁØÎ £¹¿½ÔÂÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕɹÆÇÁÄÁÈÇÀ½† ÆÇ Ê˹ÄÃÁ»¹¾ËÊØ Ê ÈÉÁØËÆÇ ÈÉǺľÅÇ ½¹ËÕƹÌÐÆǾÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾оÅ̆ËÇ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ½¹¿¾ Á ǺҾÁÀ»¾ÊËÆÇÅÌ ÆÇ оÅÌ ÈÉÁ½¹‘ËÊØ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾ ÀƹоÆÁ¾ §Èɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÈÇÆØËÁØ t ÖËÇ ƾÈÉÇÊ˹Ø ÄǼÁоÊùØ ÇȾɹÏÁØ ÅÔÊÄÁ˾ÄÕÆÔ ÈÉÇϾÊÊ » ÃÇËÇÉÇÅ » йÊËÆÇÊËÁ ¹Æ¹ÄÁÀÁ† É̾ËÊØù¿½Ç¾ÊÄǻǡ»Ê¾ÅÔɹ»ÆÔȾ† ɾ½ ½Á¹Ä¾ÃËÁоÊÃÁÅ À¹ÃÇÆÇÅ t ¾½ÁÆÊË»¹ Á ºÇÉÕºÔ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿ÆÇÊ˾Â Ê ǽÆÇ ÊËÇÉÇÆÔ t ¸¹ÉÊȸ»ÀÈƺ¸ÅÀ½ ÁÄÁ „ÇÐÁ† Ò¾ÆÁ¾”ÁÀÌй¾ÅǼÇ;ÆÇžƹÇËÈɾ½Å¾Ë† ÆÔÎιɹÃ˾ÉÁÊËÁà йÊËÆÇ¼Ç ÇÊǺ¾ÆÆǼÇ ιɹÃ˾ɹ Ê ½É̼Ç ÊËÇÉÇÆÔ t ÂÆÅÂȽ† ÊÀ¿¸ÎÀ× ÖËÇ ÃÇÆÊËÉÌÁÉ̾ÅÇ ¹ºÊËɹÈ ÆÇ ù˾¼ÇÉÁÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÅÇ¿¾ËºÔËÕÊËÇÄÕÃÇ ÊÃÇÄՆ ÃÇÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉÇ»§ËÊ×½¹ Á „˾ÉÅÁÆÇÄǼÁоÊùØ ɹÀÆdž ¼ÇÄÇÊÁϹ” » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ » ËÇÅ ÐÁÊľ ¦Ç¾‘¾Ò‘ÅÇ¿ÆÇȾɾ¿ÁËÕ ÁÇËÆÇÊÁ˾ÄՆ ÆÇ ľ¼ÃÇ ½¹¿¾ ƾɾ½ÃÇ Ê ̽ǻÇÄÕÊË»Á¾Å ÈǽÃÇ»ÔÉÆÌ» ÃÇÄľ¼Ì ÁÄÁ ÈÇÄÌÐÁ» Èǽ† ÃÇ»ÔÉÃÌ ÇË ÃÇÄľ¼Á » ÅÇÆǼɹÍÁоÊÃÇ ÄÁ˾ɹËÌɾ¶Ëǽ¹¿¾ÊËÁÅÌÄÁÉ̾ËÊËɾņ ľÆÁ¾ÇËËÇÐÁËÕØÀÔà ƾ»À¹È¹ÄÕÐÁ»ÇÂÈdž ľÅÁþ ɹÀÌž¾ËÊØ ¹ » ˾ÉÅÁÆÇ˾ÎÆÁþ ¦Ç»ÇËÈǽǺƹØ„ɹÀÆǼÇÄÇÊÁϹ”»Ìоº† ÆÇÂÄÁ˾ɹËÌɾ½ÇĿƹºÔËÕÊ»¾½¾Æ¹ÃÅÁ† ÆÁÅÌÅÌ£¹ÃÁÅǺɹÀÇÅtÖËÇÌ¿¾½É̼Ç »ÇÈÉÇÊ ùÃǽÁÆÁÀ˾ΠÈÇÃÇËÇÉÔÅÅǼÌË ºÔËÕ ƹ½¾ÆÔ ɾѾÆÁØ » ÈÉÇϾÊʾ ƹÌІ ÆÔÎ ÁÀÔÊùÆÁ Èɾ½Ä¹¼¹¾ÅǼÇ ÆǻǼÇ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÁØ °ËÇ ùʹ¾ËÊØ ɾϾÆÀÁÉ̾ÅǼÇ ÈÉÇÁÀ† »¾½¾ÆÁØ ËÇÊÐÌ»Ê˻ǟÇÄÕÑǼÇ̽ǻľˆ »ÇɾÆÁØ À¹ÃÄ×й× ÖËÇË ÌоºÆÁà ËÇÐƾ¾ ÃÌÉÊľÃÏÁ ƾÇɽÁƹÉÆÔ»ÉؽÌÊǻɾ† žÆÆÔÎ ÌоºÆÔÎ ÁÀ½¹ÆÁ ÈÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁÁ§ÆÇËÄÁй¾ËÊؼÄ̺ÇйÂÑÁÅÈÉÇÆÁÆ ÆÇ»¾ÆÁ¾Å ÌБÆǼÇ » ÊÌÒÆÇÊËÕ ÁÀÌй¾ÅÔÎ ػľÆÁ  ÈÉÁБŠ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÇËÆÇÊØÒÁÎÊØ Ã Èɹ»Ç»Ç Ê;ɾ ž¼Ç ÃÌÉÊ ľÃÏÁ t ÖËÇ ƹ»Á¼¹ËÇÉ ½ÄØ ǺÌй×ÒÁÎÊØ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁÁ ÃÇËÇÉÔÅÇƽ¹‘˺Ǽ¹Ë¾ÂÑÌ× ÎÇÉÇÑÇ ÊËÉÌÃËÌÉÁÉÇ»¹ÆÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÌоºÆÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁƾ „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁؔ Á ÐËÇ ƾ† ŹÄÇ»¹¿ÆÇ ÇËžËÁËÕ Èɾ½Ä¹¼¹¾Ë ÌоºÆdž žËǽÁоÊÃǾǺ¾ÊȾоÆÁ¾ ™ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÅÇÁÎ ÃÉÁËÁоÊÃÁÎ À¹† žËÇà ÁžÆÆÇ À¹Å¾ËÇà ƾ À¹Å¾Ð¹ÆÁ  ÈǽоÉÃÆÌ ÇÆÁ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ǺÌÊÄǻľ† ÆÔËÇ¿¾ȾÉÊÇÆÁÍÁùÏÁ¾Â«¹ÃǼÇÉǽ¹ ȾÉÊÇÆÁÍÁùÏÁØ ÈÇÆØËÁ  ÈÇÅÁÅÇ ÁÆÔÎ ÊÌ¿½¾ÆÁ ½¾Ä¹¾Ë¹»ËÇɹÌÀƹ»¹¾ÅÔŧľ¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐÇÈɾ½¾ÄؾËƹÌÐÆÔ¾ù˾¼ÇÉÁÁ »ǽÆǠغÔÊùÀ¹Ä ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÄÕÆÇ»ÇÀ† »ÔѾÆÆÇÂÈÄÇÊÃÇÊËÁ Ø¿¾ÁÊÎÇ¿ÌÁÀ½É̆ ¼Ç ÈÄÇÊÃÇÊËÁ Èɾ½Å¾ËÆdžÈÉÁÀ¾ÅđÆÆÇ  ÃÇËÇɹØ ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ¹ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ÆÁ¿¾ ¡ž¿½ÌƹÅÁ ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ ƾÅÇ¿¾ËºÔËÕ ǺҾ¼Ç ÈÇÆØËÁÂÆdž½¾ÍÁÆÁÏÁÇÆÆǼÇ ØÀԆ ù ¹ËÇ ÖËÇ ÆÁÊÃÇÄÕÃÇ ƾ žѹ¾Ë ƹÑÁÅ ÃÇÆ»¾ÆÏÁÇƹÄÕÆÔÅÇËÆÇѾÆÁØÅ ™Ã×ÅÇÉÌ ½¹¿¾„ÈÉÁÊÇľÆÆÇÅ̔ÁÉdž ÆÁ¾Â ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÇËÆÇÊÁËÊØ ËÇ¿¾ ƾ º¾À ×ÅÇɹ¡ÃÁÉÇÆÁÁtËÇ¿¾ ÃÇËÇɹØÌƾ¼Ç ƾɾ½ÃÇ ȾɾÎǽÁË » ʹÉùÀÅ ¸ ùÆËÇ » ÑÌËÃÌ ÊùÀ¹Ä ˹Š ¼½¾ Êž‘ËÊØ ªË¹ÉÃÇ» ˹ÅƾÁÀº¾¿ÆÔÊđÀÔ§ÆƾɹÊÊžØÄÊØ ¹ ËÇÄÕÃÇÌÄÔºÆÌÄÊؽ¾ÊùËÕ ÎÇÉÇÑÇÊž‘ˆ

 


£¦¡Ÿ¦§ž§š§ ©ž¦¡žÊØËÇË ÃËÇÊž‘ËÊØÈÇÊľ½ÆÁŧÆÈÉÁ»Ôà „ɾÀ¹ËՔ Èɹ»½Ì†Å¹ËÃÌ » ¼Ä¹À¹ ÈÉÁ ÖËÇÅ ÊǻʾÅ ƾ ºÇØÊÕ ÇÑÁºÁËÕÊØ §Æ ÊËÇÂÃÁ Á ÎÇÉÇÑÇ »ÇÇÉÌ¿‘ÆÆÔ » ½ÁÊÃÌÊÊÁÇÆÆÔÎ ÈǾ½ÁÆùÎ «¹ÃÇÅÌ »Ç»Ê¾ ƾǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ¿¾Ä¹ËÕºÔËÕÊÇÒÁËÇŧƻʾ¼½¹ÊÆÁÅ › ϾÄÇÅ ¿¾ ÇËžÐÌ §Ä¾¼ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁÐ ½ÇÊËÇÂÆÇÌ»¾ÆйÄʻdžľËÆÁÂƹÌÐÆdž ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁ ËÉ̽ ¹Ã¹½¾ÅÁоÊÃÁÅ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÃÇËÇÉǾºÄ¹¼Ç½¹ÉÆÔ¹»ËÇÉÈdž Ê»ØËÁÄÊ»¾ËÄÇÂȹÅØËÁÊ»ÇÁÎÉǽÁ˾ľÂÁ ºÉ¹ËÕ¾» „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁؔ ªË¹ÉÃÇ»¹ ÖËÇ Á „¹»† ËÇÈǽ¹ÉÇÔ Ã ʻǾÅÌ ׺Áľ× ľË ƹ† ÊËÌйÄÇ ¾¼Ç »ÔÆÇÊÄÁ»Ç¾ ʾɽϾ ¸ Áʆ ÃɾÆƾÀ¹»Á½Ì×ɹºÇËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ§Ä¾¼¹ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁйÁ̽Á»ÄØ×ÊÕ ùÃÇÆ оÄÇ»¾Ã ºÇÄÕÑÇ ÁÀ»¾ÊËÆÇÊËÁ È̺ÄÁÐÆÔ ÌБ† ÆÔ  ÈÇÊËÇØÆÆÇ ÈɾºÔ»¹×ÒÁ » ÃÉ̼¹Î ƹÌÐÆÇ ǺҾÊË»¾ÆÆÇÊËÁ À¹¼ÉÌ¿¾ÆÆÔ ɾ½¹ÃËÇÉÊÃÁÅÁ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊÃÁÅÁ ½¾Ä¹ÅÁ ǺҾÊË»¾ÆÆÇÂɹºÇËÇ ÐÁ˹×ÒÁÂľÃÏÁÁ »ɹÀÆÔλÌÀ¹ÎÁ¼ÇÉǽ¹Î »ËÇÅÐÁÊľÁÀ¹ É̺¾¿ÇÅ ȾÊËÌ×ÒÁ ¹ÊÈÁɹÆËÇ» Á ÊÇÁʆ ù˾ľ  ƹÎǽÁË »É¾ÅØ ÈÁʹËÕ ½¹ Ĺ½ÆÇ ºÔ ËÇÄÕÃÇÊ˹ËÕÁ ÆÇÊÇÀ½¹»¹ËÕ˹ÃÁ¾ÈÉdž ÁÀ»¾½¾ÆÁØ ¨ÉÇ;ÊÊÇɪ˹ÉÃÇ»tǽÁÆÁÀ˾ÎÌБ†

ÆÔÎ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØÃÇËÇÉÔÅÁ»ÉǽÆÇŧ˾о† ÊË»¾ɹÀ»Á»¹¾ËÊØÃÉÁËÁоÊùØÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁØ ¹ÆÆǾ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÇ „Ðɾ»¹ËǔùɽÁƹÄÕÆÇÂȾɾÊËÉÇÂÃÇÂǺ† Ò¾ÊË»¾ÆÆÇÂÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÇÊǺ¾ÆÆǼÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÊÁÊ˾Å»ϾÄØÎÖÍ;ÃËÁ»Ædž ¼ÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ¥Ç¿ÆÇ ÊùÀ¹ËÕ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ À¹ÆÁŹ¾Ë Ⱦɾ½Ç»Ô¾ ÈÇÀÁÏÁÁ » ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ¡ ƾË ÆÁо¼Ç ̽Á»Á˾ÄÕÆÇ¼Ç ÐËÇ „¼¾Æ¾É¹Ä ÇË ƹÌÃÁ” ªË¹ÉÃÇ» ƹÎǽÁË ϾľÊÇǺɹÀÆÇ »ÇÂÆÌ Ê ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ×ùÄ»ÇÇÉÌ¿‘ÆÆÌ׺ÇÉÕºÌ ž¿½Ì ÊËÇÉÇƹÅÁ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÌ× ƹ ÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁ¾ ÈÌˑÅ ƹÊÁÄÁؔ Ê  ™ »ÇÂƹÖ˹Á½‘Ë Á½¹»ÆǪ¾ÂÐ¹Ê ùÃÈÁѾË „¦¾À¹»ÁÊÁŹØ ¼¹À¾Ë¹” „» ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¾ ǺÇÉÇÆÔɹÊÊŹËÉÁ»¹×ËÊØÈĹÆÔÈǽÃÄ׆ оÆÁعɞÂÊÃÁÎÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁÂÃÌйÊËÁ× »ÃÇÆËÉ˾ÉÉÇÉÁÊËÁоÊÃÁÎÇȾɹÏÁØÎ ÈÉdž »Ç½ÁÅÔÎ » ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ƹ ª¾»¾ÉÆÇÅ £¹»Ã¹À¾c” ª¾¼Ç½ÆØ ÖËÇ Ì¿¾ ƾ ÈĹÆÔ ˹à »ÇÃɾÊËÆÇÊËØÎ¥¹Î¹ÐùÄÔƹÆÇÊØËÊØ ¹»Á¹Ì½¹ÉÔÈǺ¹Æ½¼ÉÌÈÈÁÉǻùÅ ¨ÇÀ½É¹»ÄØקľ¼¹›ÁÃËÇÉÇ»ÁйÊ»ÇÀ† ɹÊËÆÔÅ ׺Áľ¾Å Á ׺Áľ¾Å ƹÌÐÆÇ ÅÔÊľ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁtÇÆÁ ùý»¹Çɽ¾Æ¹ ½ÇÊËÇÂÆÇ ÌÃɹѹ×Ë ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁ ÅÌƽÁÉ ÌБÆǼÇ

 ›ÇÂÊù¼ÇËÇ»ØËÊØúǾ»ÔÅÇȾɹÏÁØÅƹª¾† »¾ÉÆÇÅ £¹»Ã¹À¾ 63- IUUQXXXOHSVQSJOUFE ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ 

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™


™±¾Ê˹ÃÇ» ª¬Áù¾» ™¨¹ÆÁÄÇ»¤ž«§¨¡ªµ£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§œ§£¤¬š™œ§›£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§¥£¤¬šž ¬£ šš£

œ˜°½ÉʸÂƺ ©«œÀ¸½º ˜§œ¸ÅÀÃƺ

£ª¦§ ©´©˜¥¢ª†§ª¨™«¨›©¢¦›¦¤žœ«¥˜¨¦œ¥¦›¦ ¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢¦›¦¢£«™˜›¦œ ĸÈʸ»Æ¼¸ÉÆÉÊÆ×ÃÉׄÂÈË»ÃÓÁ ÉÊÆÓ Ÿ ʽÄË „šÆÉÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆ ÇȽ† ÉÊËÇÅÆÉÊÀ §ÈÀÏÀÅÓ ÇȽÉÊËÇÅÆ»Æ ºÄ½† иʽÃÔÉʺ¸ºÇÆÃÀÊÀÂËÉ˺½È½ÅÅƻƻÆɈ ¼¸ÈÉʺ¸“ ›ʾÅÁƹɾÈÉÁÆØÄÁÌйÊËÁ¾ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹  ¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ÈÉÇ»‘Ä ÈɾÀÁ½¾ÆË £Ä̺¹ ª¬Áù¾» š™ ¤¸ÃÀÅÀÅ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆɆ ÉÀ× §ÈÀÏÀÅŸ×ɺ׿Ժ˻ÆÃƺÅÆÄÇȸº½À ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀÀ ¼ÆÂø¼ÇÆÉÃËϸֆýÊÀ× › ÍÁÄÇÊÇÍÁÁ ùà ǺҾ ˾ÇɾËÁоÊÃÇ ƹÌþ ÃÇÆϾÈÏÁؽ¾Ë¾ÉÅÁÆÁÀŹÀ¹ÆÁŹ¾Ë ÁÊÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇ »¹¿ÆǾ žÊËÇ ¨ÉǺľŹ ÈÉÁÐÁÆÆÇÊËÁ t ÖËÇ ÇÆËÇÄǼÁоÊÃÁ  ¹ ƾ ÄǼÁоÊÃÁ»ÇÈÉÇÊ ˹ÃùÃÈɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë† ÊØ ÐËÇÇƹÇËÆÇÊÁËÊØÃоÉ˹Ž¾ÂÊË»Á˾ÄՆ ÆÇÊËÁÁ Ê˹ÄǺÔËÕ ƾÅÇ¿¾ËºÔËÕɾѾƹ ¹ÈÉÁÇÉÆÇ ÐÁÊËÇÄǼÁоÊÃÁÅÁÊɾ½ÊË»¹ÅÁ ÇƹÅÇ¿¾ËºÔËÕÈÉǹƹÄÁÀÁÉÇ»¹Æ¹ÊÈÇÅdž ÒÕ× ÄǼÁÃÁ ÆÇ ƾ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ Ê»¾½¾Æ¹ à ÄǼÁоÊÃÁÅ ˾ÉÅÁƹÅ ¤×ºÇ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄՆ ÆǾÊǺÔËÁ¾ ÈÉÇϾÊÊ ˹ÿ¾ ùÃÁÄ׺Ծ ÁÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÔËÁØ ÅǼÌË ºÔËÕ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÔ½É̼ÁÅÁŹ˾ÉÁ¹ÄÕÆÔÅÁÈÉdž ϾÊʹÅÁÁËÇÄÕÃÇÁÅÁ œÄÀÊÈÀÁ˜Å¸ÊÆÃÔ½ºÀÏ°½ÉʸÂƺtÀ¹ÊÄÌ¿¾Æ† ÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄÕ ÈɾÀÁ† ½¾ÆË ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMTIFTUBEJ!NBJMSV ©¸ÃĸūĸÈƺÀÏœÀ¸½ºt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ½Á† оÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ù;½ÉÔ ̼dž ÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ÊÇÌÐɾ½Á˾ÄÕ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMEJLBFW!NBJMSV ˜Å¼È½Á §½ÊÈƺÀÏ œ¸ÅÀÃƺ t ùƽÁ½¹Ë ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ ÈɾÀÁ½¾Æ˹ ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁ† оÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ©ÇÊÊÁØ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ &†NBJM EBOJMPW†B!NBJMSV

¨ÉÁÐÁÆÆÇÊËÕ t »Ê¾ÇºÒÁ À¹ÃÇÆ ÈÉÁ† ÉǽÔ Á ǺҾÊË»¹ ¶ËÇË À¹ÃÇÆ ǽÁƹÃÇ»Ç ɹÊÈÉÇÊËɹÆؾËÊØ ƹ ºÁÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÎÁ† ÅÁоÊÃÁ¾ ÍÁÀÁÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÁÄ׺ԾÁÆÔ¾ÈÉÇϾÊÊÔÁػľÆÁØ ¦¹Ìù̼ÇÄÇ»ÆǼÇÈɹ»¹ƾÊÇÀ½¹¾ËÇÊdž ºÇ¼ÇÈÇÆØËÁØÈÉÁÐÁÆÆÇÂÊ»ØÀÁ ƾÀ¹»ÁÊÁ† ÅÇ ÇË ÍÁÄÇÊÇÍÊÃǼÇ t ½Á¹Ä¾ÃËÁÃdžŹ˾† ÉÁ¹ÄÁÊËÁоÊÃǼÇtÈÇÆØËÁØÈÉÁÐÁÆÆÇÊËÁ œ˜°½ÉʸÂƺ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆɆ ÉÀ× ¦ÇÈÀÏÀŸÍºÄ½Ð¸Ê½ÃÔÉʺ¸ºÇÆÃÀÊÀ† ÂËÉ˺½È½ÅÅƻƻÆÉ˼¸ÈÉʺ¸¬Ð¹ÊËÆÁÃÁ„ÃÉ̆ ¼ÄǼÇÊËÇŔƾǺÇÑÄÁÈÉÁÐÁÆÔ»ÇÊÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ©ÇÊÊÁÁ Á ÅÁɾ ªÇ ʻǾÂÊËÇÉÇÆÔƹÀÇ»ÌËÉÁÈÉÁÐÁÆÔ ¨ÉÇËÁ»ÇɾÐÁ¾ ž¿½Ì ÈÇËɾºÁ˾ÄՆ ÊË»ÇÅ Á ½ÌÎÇ»ÆÇÊËÕ× ÈÉÇØ»ÄØ×Ò¾¾ÊØ » ÇÊĹºÄ¾ÆÁÁƹÏÁÇƹÄÕÆÇÂÁ½¾Á ¨ÉÇËÁ»ÇɾÐÁ¾ ž¿½Ì º¾½ÆÇÊËÕ× Á ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÇ ÌÃɹ½¾ÆÆÔÅ Ì ƹÉǽ¹ ºÇ¼¹Ë† ÊË»ÇÅ ÈÉÁ ÇËÊÌËÊË»ÁÁ Êɾ½Æ¾¼Ç À¹¿ÁËÇІ ÆǼÇÊÄÇØ ¨ÉÇËÁ»ÇɾÐÁ¾ž¿½Ì»Ä¹ÊËÕ× ÊÄÁ»† ѾÂÊØ Ê ÇÄÁ¼¹ÉÎÁ¾Â Á ºÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÅ ƹ† ʾľÆÁØ ¹»¹Â˾ »Å¾Ê˾ ÈǽÌŹ¾Å ƹ½ Êľ½Ì׆ ÒÁÅÁ»ÇÈÉÇʹÅÁ §ËÆÇÊÁËÊØ ÄÁ à Èɾ½Å¾ËÌ ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁÁ»Å¾Ñ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÁÀ†À¹É̺¾¿¹»ÈÇÄÁ† ËÁоÊÃÌ׿ÁÀÆÕÊÌ»¾É¾ÆÆǼǼÇÊ̽¹ÉÊË»¹ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ ɾ»ÇÄ×ÏÁ Á »ÔÊËÌÈľÆÁ ÈÉÇ˾Ê˹ ÇùÀ¹ÆÁ¾ »ÄÁØÆÁØ ƹ »ÔºÇÉÔ žÊÄÁ ½¹ ËÇ » БÅ ÈɾÊËÌÈƹØ ÊÌËÕ ÖËÁÎ »Å¾Ñ¹Ë¾ÄÕÊË» ¨ÇоÅÌÊÁÄÔ Èɾ˾ƽÌ×ÒÁ¾ƹ¼Ädž º¹ÄÕÆÌ× »Ä¹ÊËÕ Ä׺ØË ¥¾½»¾½¾»¹ ¹ ƾ ¨ÌËÁƹ › БÅ ÊÇÊËÇØË ÈǽÄÁÆÆÔ¾ ϾÄÁ Áņ ÈÇÉËÁÉ̾ÅÔÎ ɾ»ÇÄ×ÏÁ Á ÁÆÔÎ »Å¾Ñ¹† ˾ÄÕÊË» » ÈÇÄÁËÁоÊÃÌ× ¿ÁÀÆÕ ÊÌ»¾É¾Æ† ÆÔÎÊËɹÆ

 


›£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§¥£¤¬šž £¹ÃǾ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á¾ ÈɾÊËÌÈÆdž Å̻žѹ˾ÄÕÊË»ÌÅǼÌËÈɾ½ÄÇ¿ÁËÕÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁ šɺ׿ÀÉÀÉʽϽÅÀ½ÄÉÈƸÇÆÃÅÆÄÆÏÀÁ ÇȽ¿À¼½Åʸ ÂÃ˹¸ ¼ÆÂÊÆȸ ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀÍ ŸË ÇÈÆ̽ÉÉÆȸ©«œÀ¸½º¸ ºÉÆÆʺ½Ê† ÉʺÀÀÉ«ÉʸºÆÄ¢Ã˹¸ÉÆÉÊÆ×ÃÀÉÔºÓ¹ÆÈÓ ÇȽ¿À¼½Åʸ ÂÃ˹¸ ¦ÊÂÈÓÊÓÄ »ÆÃÆÉƺ¸† ÅÀ½Ä ÇȽ¿À¼½ÅÊÆÄ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ»ÉÂÆ»Æ Ľ¾¼ËŸÈƼÅÆ»ÆÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÆ»ÆÂÃ˹¸ ½¼ÀÅƻøÉÅÆ À¿¹È¸Å ¿¸ÉÃ˾½ÅÅÓÁ ¼½×ʽÃÔ ŸËÂÀ¨ÆÉÉÀÁÉÂÆÁ¬½¼½È¸ÎÀÀ ¼ÆÂÊÆÈÖÈÀ† ¼ÀϽÉÂÀÍŸË ÇÈÆ̽ÉÉÆÈœÄÀÊÈÀÁ˜Å¸ÊƆ ÃÔ½ºÀÏ°½ÉʸÂƺ ©Æ»Ã¸ÉÅÆ Ÿ¸ÂÃÖϽÅÀÖ §È½¿À¼ÀËĸ šÓÉнÁ¸ÊʽÉʸÎÀÆÅÅÆÁÂÆÄÀÉÉÀÀ¤ÀÅÀ† ÉʽÈÉʺ¸ƹȸ¿Æº¸ÅÀ×ÀŸËÂÀ¨ÆÉÉÀÁÉÂÆÁ ¬½¼½È¸ÎÀÀ ÆÊ ĸ× »Æ¼¸ ‘ ¿ÌÉƹÄ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½Ì† ƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ »Ð¾É¹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹ” »ÃÄ×БÆ » ¨¾É¾Ð¾ÆÕ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ɾϾƆ ÀÁÉ̾ÅÔÎ ƹÌÐÆÔÎ ¿ÌÉƹÄÇ» » ÃÇËÇÉÔÎ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÔÇÊÆÇ»ÆÔ¾ƹ† ÌÐÆÔ¾ɾÀÌÄÕ˹ËÔ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÂƹÊÇÁÊù† ÆÁ¾ÌБÆÔÎÊ˾Ⱦƾ½ÇÃËÇɹÁùƽÁ½¹Ë¹ ƹÌà ÀÖÅ× »Æ¼¸ ÉÆÉÊÆ×ÃÉ× Ľ¾¼Ë† ŸÈƼÅÓÁ ʽÆȽÊÀϽÉÂÀÁ ɽÄÀŸÈ „¬½† ÅÆĽÅ ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÀ“ §ÊÆÇ»ÆÇ ½ÇÃĹ½† ÐÁà t ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ½ÇÃËÇÉ Èɹ»¹ £Ä¹ÌÊ ª¾ÊʹÉ œ¹ÅºÌɼ œ¾ÉŹÆÁØ „›À¼ÄؽÔ ƹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕÁÁÀžƾÆÁ¾ǺҾÊË»¹” ›ʾÅÁƹɾÈÉÁÆØÄÁÌйÊËÁ¾ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁ ÁÀ ¥ÁÆÊù ©¾ÊÈ̺ÄÁù š¾Ä¹ÉÌÊÕ ¥ÇÊûÔ ©ÇÊÊÁØ §É¾ÆºÌɼ¹ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÂºÌɼ¹ ­©œ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹ ©ÇÊÊÁØ ªË¹»ÉÇÈÇÄØ ©ÇÊÊÁØ ¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ÈÉÇ»‘Ä ÈɾÀÁ½¾ÆË £Ä̺¹ ™±¾Ê˹ÃÇ» šÓ¾ÀĸÀ¿¼ÆÂø¼¸ ¡ÀžɾÆÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇÇËÆÇѾÆÁ×à ÈÉǺľž ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÇËÆÇÊÁËÊØ Ã ϾƆ ËɹÄÕÆÔÅ ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁÅ ǺĹÊËØÅ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ¥¾ËǽÔ ˹ÃÁÎ ÇÈÉÇÊÇ» ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ ÇÈÁʹ˾ÄÕÆÔ ©¾ÊÈÇƆ ½¾ÆËÔ ÇÈɹÑÁ»¹×ËÊØ ƹÈÉÁÅ¾É Ç ¿¾Ä¹† ÆÁÁ ƹùÀÔ»¹ËÕ t »ÇǺҾ ÁÄÁ À¹ ÇÈɾ½¾† đÆÆÔ¾ ¼ÉÌÈÈÔ ½¾ÄÁÃËÇ» ÁÄÁ À¹ ÇÊǺÇ ËØ¿ÃÁ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ÁÄÁ Ç ÊËɹξ Ⱦɾ½ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ× t ÇÈØËՆ˹ÃÁ »ÇǺҾ ÁÄÁ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÎ ½¾ÄÁÃËÇ» à ÈÉÁžÉÌ »ÇËÆÇѾÆÁÁƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÔν¾† ÄÁÃËÇ» ÁÄÁ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔÎ » ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÇ йÊËÁ¼ÇÉǽ¹ ¨ÇÄÕÀ¹ ½ÄØ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ ÇË ˹ÃÁÎÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁÂÅÇ¿¾ËºÔËÕÇоÆÕ»¾† ÄÁù Èɾ¿½¾»Ê¾¼Ç ¾ÊÄÁËɾºÇ»¹ÆÁØƹù† À¹ÆÁØ Á ÊËɹÎ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔ tÁ¿‘ÊËùØ̼ÇÄǻƹØÈÇÄÁËÁù»ɾÀÌÄՆ ˹˹Î ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ »Á½ÁË ʻǑ Èǽ˻¾É¿½¾ÆÁ¾ ÄØ ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁÁ ÈÉÁºÔËÇà »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ƾ ÊËÇÄÕ »¾† ÄÁà »Ç »ÊØÃÇÅ ÊÄÌй¾ ½Ç ˾Î ÈÇÉ ÈÇù » ÇËÆÇѾÆÁÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÃƹʾľÆÁØÈÇÈǻdž ½ÌÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁƾÈÇÊ˹»Ä¾Æɹ»ÆÔÅǺ† ɹÀÇÅ »ÇÈÉÇÊ „¨ÇоÅÌ ” žÊÄÁ ÖËÇ ½¾Ä¹† ¾ËÊØ ËÇ ¹Æ¹ÄÁËÁоÊÃÁ »ÔØÊÆؾËÊØ ľ¿¹Ë ÄÁ ÈǽйÊ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ˹ÃÁΆËÇ ÌÊ˹ÆÇ»Çà » ÁÊÈÇÉоÆÆÇÅ ÇÃÉÌ¿¾ÆÁÁ » ÊËØ¿¹×Ҿ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ ùà »Ôɹ¿¾ÆÁÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ À¹ÈÌÒ¾ÆÆÇÊËÁ » ÇËÊÌËÊË»ÁÁ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ Á ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇ ÊÇÄÁ½¹ÉÆÇÊËÁ ƹÈÉÁ† Å¾É ÊÇʾ½ÊÃǼÇÃÇÆËÉÇÄب¾É»Ô¾ɾÀÌÄՆ ˹ËÔƹÄÁÏÇžÊÄÁÇÆÁËɾºÌ×ËÈǽ˻¾É¿† ½¾ÆÁØ ½¹ÄÕƾÂÑÁÅÁ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØÅÁ ËÇ ÖËǺÔÄÁºÔƾËÇÄÕÃÇ»ÇÈÉÇÊÔÃ̼ÇÄÇ»† ÆÇ ÈÇÄÁËÁþ ƹÈÉÁÅ¾É » ÍÇÉž ÈÇÄÁ† ËÁÃÁ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ÆÇ ˹ÿ¾ t »ÇÀÅÇ¿ÆÇ » ȾɻÌ× Çоɾ½Õ t à ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÈÇÄÁËÁþÁÃÇÅÅÌƹÄÕÆÇÂÈdž ÄÁËÁþ › ǺÊÌ¿½¾ÆÁÁ ÈÉÁÆØÄÁ ÌйÊËÁ¾ ¸¡ œÁÄÁÆÊÃÁ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©Çʆ ÊÁØ ™¨ ¹ÆÁÄÇ» ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ «ª¤¹ºÀÁƹ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ª¸ ¤¾º¾½¾» ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ ¡™¨¾ËÁÆ §É¾ÆºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ­¦ª¾† ľÀƾ» ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇÇÃÇÆйÆÁÁʾÅÁƹɹÆÇ»ÔÅÐľƹÅ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ t ÈɾÈǽ¹† »¹Ë¾ÄØÅ ù;½ÉÔ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ Á ÃÉÁÅÁƹÄÁÊËÁÃÁ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ »Ç¾ÆÆǼÇ ÁÆÊËÁËÌ˹ »ÆÌËɾÆÆÁÎ »ÇÂÊà ¥›©ÇÊÊÁÁt©¥™¼ÁѾ»Ì ›œŸ¾Ä¾À† ÆÇÅÌ ™› ¥¹ÉоÆÃÇ › ¦Ç»ÇÃÑÇÆÇ»Ì ¦™¨¾ËÌÎÇ»Ì ªª©Ô¿¹ÃÇ»Ì ª°ÌÃÁ† ÆÌ ¹˹ÿ¾˾ÎÆÁоÊÃÇÅÌʾÃɾ˹É×ÃÄ̺¹ ¦™ £É×ÃǻǠ»ÉÌоÆÔ ̽ÇÊËÇ»¾É¾ÆÁØ ÐľÆÇ»ÃÄ̺¹


™±¾Ê˹ÃÇ» ª¬Áù¾» ™¨¹ÆÁÄÇ»¤ž«§¨¡ªµ£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§œ§£¤¬š™œ§

ɽÅÊ×¹È׻Ƽ¸ÉÆÉÊÆ×ÃÉׄÂȈ »ÃÓÁÉÊÆÓŸʽÄË„¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂƽ ¿¸ÂÆÅƼ¸Ê½ÃÔÉʺÆ À ÇÈƻȸÄÄÓ ÇȽ¼Ë† ÇȽ¾¼½ÅÀ× ÇȸºÆŸÈËнÅÀÁ“ §ÊÆÇ»† ÆÇ ½ÇÃĹ½ÐÁà t ùƽÁ½¹Ë ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ½ÇϾÆË ™Ä¾Ãʾ ™Ä¾ÃʹƽÉÇ»ÁÐ ª¾ÄÁÍÇÆÇ» ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ©ÇÊÊÁØ „œÉ¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»¹Ø ÈÇÄÁËÁù » ɾ¼Ádž ƹÄÕÆÇ ÈÉÇÍÁĹÃËÁþ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƹÈÉÁžɾª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹ ” ¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ÈÉÇ»‘Ä ÈɾÀÁ½¾ÆË £Ä̺¹ ™±¾Ê˹ÃÇ» › ʾÅÁƹɾ ÈÉÁÆØÄÁ ÌйÊËÁ¾ ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁ ÁÀ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹ ©ÇÊÊÁØ £ÇÊ˹ƹØ ©¾ÊÈ̺ÄÁù £¹À¹ÎÊË¹Æ ªÉ¾½Á ÈÉÁÊÌËÊË»Ì×ÒÁÎ ÉÊ˼½ÅÊƺºË¿Æº ©œ¨¬ÁÅ™¡œ¾É† Ͼƹž¡š¾ÃÄØѾ»¹ žž­¾½ÇËÇ»¹t»Ê¾ †Â ÃÌÉÊ ª ™œª ›· ¤Ì¼Áƹ ¦› ›Á† ÆÇÃÌÉÇ»¹ §™ œÄ¹À¾»¹ ªª ¦Ç»Ç¿ÁÄÇ» ž› ¤ÁÅÇÆÇ» ¦ª °ÁŹÉÇ» t »Ê¾ †Â ÃÌÉÊ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ¥› ©ÇÊÊÁÁ ¥š ¨¹ÆÍÁÄÇ» ™› ¨¾† ËÉÇ» ¡£¹Ð¹ÄÃÁÆt»Ê¾†ÂÃÌÉÊ ¦§¬ ›¨§ ¥¡¶¨ «¥ œÇÄ̺¾ÆÃÇ ¡™  ¾Å† оÆÃÇ ¨œ£É¹»Ð¾ÆÃÇt»Ê¾†ÂÃÌÉÊ  ÉÆÊÈ˼ÅÀ¸ ¨›§« ÀÄ ˜  ›½ÈνŸ ž›²¾½ÉÁƹ ·›²¾½ÉÁƹ ¡›£Ç¿Ì† ÎÇ»¹ ¸ÉÇÀȸÅÊ ©œ¨¬ ÁÅ ™¡ œ¾ÉϾƹ ™¦šÇƽ¹É¾»¹t†ÂÃÌÉÊ ¸¼ÒÖÅÂÊ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁÂÌÆÁ† »¾ÉÊÁ˾Ë¥›©ÇÊÊÁÁ¡™¦ÇÊÃÇ»¹  ¸żÀ¼¸Êƺ ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀÍ ŸË ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë œ›  ¹ÀÌÄÁÆ ¦¡¡ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ª¾»¾Édž ¹È¹½ÆÇÅÌ ÇÃÉ̼Ì ›ª ®¹ÉĹÅÇ» ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ »Ç† ¾ÆÆÔ ÁÆÊËÁËÌË »ÆÌËɾÆÆÁÎ »ÇÂÊà ¥› ©ÇÊÊÁÁ › ¦Ç»ÇÃÑÇÆÇ» ¦™ ¨¾ËÌÎÇ» ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ¥› ©ÇÊÊÁÁ™™ª¾ÄÁÍÇÆÇ» ™›¦ÁÃÌľÆÃÇ ©œ¨¬ ÁÅ ™¡ œ¾ÉϾƹ ™› £ÇŹÉÆÁφ ÃÁ ™¨¹ÆÁÄÇ»  ¼ÆÂÊÆÈƺ ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀÍ ŸË ¦¹ÌІ ÆdžÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁ ÁÆÊËÁËÌË ÖÃdž ÆÇÅÁÃÁ Á Èɹ»¹ ÈÉÁ £ÇÊ˹ƹÂÊÃÇÅ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž˾ÎÆÁоÊÃÇÅ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˾ ª¥ Ÿ¹ÄÔºÁÆ ©œ¨¬ ÁÅ ™¡ œ¾ÉϾƹ ¸¡ œÁÄÁÆÊÃÁ  ª­ ¥ÁÄ×ÃÇ» ¦§¬ ›¨§ ¥¡¶¨ œ¤ £¹ÊËÇÉÊÃÁ  ¡™ ªÇ† ºÇÄÕ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ¥›©ÇÊÊÁÁª¬Áù¾» ÉȽ¼ÀÂÆÊÆÈÓÍ ¿¸ÉÃ˾½ÅÅÓÁ ¼½×ʽÃÔ ŸËÂÀ ¨¬ ©œ¨¬ ÁÅ™¡œ¾ÉϾƹ™±¾Ê˹ÃÇ» › ǺÊÌ¿½¾ÆÁÁ ½ÇÃĹ½¹ ÌйÊ˻ǻ¹ÄÁ ™±¾Ê˹ÃÇ» ¸¡œÁÄÁÆÊÃÁ ª­¥Á† Ä×ÃÇ» ª¬Áù¾» ª¥Ÿ¹ÄÔºÁÆ œ› ¹† ÀÌÄÁÆ ™› £ÇŹÉÆÁÏÃÁ  ™¨ ¹ÆÁÄÇ» šÓ¾ÀĸÀ¿¼ÆÂø¼¸ ›ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¾ ¼É¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»Ç ÈÇÄÁËÁÃÁ œ¨¨ »©ÇÊÊÁÁÊ»ØÀ¹ÆÇÊȾɾ† ÇÉÁ¾Æ˹ÏÁ¾Â ©ÇÊÊÁÁ ƹ ǺҾ¾»ÉÇȾÂÊÃÁ¾ Á½¾Á ÈÇÊËÉǾÆÁØ ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ ǺҾÊË»¹ ƹйÄÇ97***»¾Ã¹t¼ ¨‘ËÉ* ¨Édž 97***»¾Ã¹t¼ ¨‘ËÉ* ¨Édž »¾Ã¹t¼ ¨‘ËÉ* ¨Édž ÆÁÃÆÇ»¾ÆÁ¾½¹ÆÆÇÂÁ½¾ÁÈÉÇÁÊÎǽÁÄÇÈdž Ê˾ȾÆÆÇÁ»ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉŹΠ»ȾɻÌ× Çоɾ½Õ »»Á½¾ÈÉÁÆØËÁؼɹ¿½¹ÆÊÃÁÎÀ¹† ÃÇÆÇ» ËÇŨÇÄÆǼǪǺɹÆÁØ ¹ÃÇÆÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ¡ÅȾÉÁÁ¼Ç½¹ ÁɹÀ»Á† ËÁØ ƹÌÃÁ ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ Èɹ»¹ ¡Å¾ÆÆÇ ÖËÁÅÁ ½»ÌÅØ ػľÆÁØÅÁ Á ÇÈɾ½¾ÄØÄÇÊÕ ȾɻÇƹйÄÕÆǾ ÈÇÆÁŹÆÁ¾ ¼É¹¿½¹ÆÊÃdž Èɹ»Ç»Ç ÈÇÄÁËÁÃÁ ùà žËǽ¹ ¼É¹¿½¹Æ† ÊÃǼÇ Èɹ»Ç»¾½¾ÆÁØ ¤¡ ¨¾Ëɹ¿ÁÏÃÁ  œ­ ±¾ÉѾƾ»ÁÐ ¡™ ¨ÇÃÉÇ»ÊÃÁ  ©¹À»ÁËÁ¾ ¼É¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»Ç ƹÌÃÁ ÈÉÁ»Ç½ÁË Ã ËÇÅÌ ÐËÇ ÈÇØ»Á»Ñ¹ØÊØ » Ç˾† оÊË»¾ÆÆÇÂÍÁÄÇÊÇÍÁÁÈɹ»¹»ÃÇÆϾ9*9»¾† ù ˾ÇÉÁØ ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ ǺҾÊË»¹ » ȾɆ »Ì× Çоɾ½Õ ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØ ÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹† ÆÁ¾Å ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ ÁÄÁ йÊËÆǼÇ Èɹ»¹ ª™¥ÌÉÇÅϾ» š¦°ÁоÉÁÆ ¦¹ ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ ½¾ÆÕ ¼É¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ† »Ç»¹ØÈÇÄÁËÁù ÊËÇÐÃÁÀɾÆÁؼÇÊÈǽÊ˻̆ ×Ò¾¼Ç„×ÉÁ½ÁоÊÃǼǔÈǽÎǽ¹ÃÖËÇÅÌØ»† ľÆÁ× »Ô¼ÄؽÁËùÃÊÇо˹ÆÁ¾ËɑÎйÊ˾ t žËǽ¹ Èɹ»Ç»¾½¾ÆÁØ ιɹÃ˾ÉÁ† ÀÌ×Ò¾¼ÇÊØ À¹½¹Ð¾Â ÇϾÆÃÁ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹Á»ÔÊËÌȹ×Ò¾¼ÇÈÇÊľ½† ƾÂÊËÌȾÆÕ×ÁÀÌоÆÁØÈɹ»¹ t Êɾ½ÊË»¹ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ ÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÎ ÃÉÁ˾ÉÁ¾»Èɹ»ÇÈÇÉؽù ÁÆÊËÉÌžÆ˹ÄՆ ƹØ˾ÇÉÁØÈɹ»¹ t ϾľƹÈɹ»Ä¾ÆƹØ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÈÇ »ÇÊÈÁ˹ÆÁ× оÄÇ»¾Ã¹ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅ ɹÀ»Á† ËÁØ»ƑÅÇÈɾ½¾Ä‘ÆÆÔÎÊ»ÇÂÊË»ÁÄÁÆɹ»† ÊË»¾ÆÆÔÎùоÊË» ÏÁ»ÁÄÁÊËÁоÊùØÈÇÄÁ† ËÁùÄÁºÇÖËÁùÈɹ»¹ ¬Ã¹À¹ÆÆÔ¾йÊËÁ ÊËÇÐÃÁÀɾÆÁØÍÁÄdž ÊÇÍÁÁ Èɹ»¹ ÅǼÌË ºÔËÕ ǺӾ½ÁƾÆÔ Ǻ† Ò¾ÂϾÄÕל¨¨tÈÇÊËÉǾÆÁ¾Å¼É¹¿½¹Æ† ÊÃǼÇǺҾÊË»¹ ¨É¾½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ػ† ÄؾËÊØ йÊËÆÇ ϾÄÕ× œ¨¨ ÈÉÁ ƹÄÁÐÁÁ Êľ½Ì×ÒÁÎÌÊÄÇ»ÁÂ

 


›£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§¥£¤¬šžt » ùоÊË»¾ Ê̺ӾÃËÇ» ÈÉÇÍÁĹÃËÁ† ÃÁ »ÔÊËÌȹ×Ë ƾ ËÇÄÕÃÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾ Çɼ¹ÆÔ ÆÇ˹ÿ¾ǺҾÊË»¾ÆÆÔ¾ǺӾ½Áƾ† ÆÁØÁÇ˽¾ÄÕÆÔ¾¼É¹¿½¹Æ¾ t » ùоÊË»¾ ǺӾÃËÇ» ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ »ÔÊËÌȹ×Ë ƾ ËÇÄÕÃÇ ¼É¹¿½¹Æ¾ Á ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔ¾Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÆÇÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÔ¾Çɼ¹ÆÔ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔ¾ÄÁϹ t » ùоÊË»¾ Êɾ½ÊË» ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ »ÔÊËÌȹ×Ë žιÆÁÀÅÔ ÇÊÆÇ»¹ÆÆÔ¾ ƹ ÈÉÁÆÏÁȹÎ ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇ Èɹ»¹ ½ÇºÉdž »ÇÄÕÆÇÊËÕ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¹Áɹ»¾ÆÊË»ÇÌйʈ ÆÁÃÇ» ÈÇÇÒɾÆÁ¾ÁÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆƹØÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ t » ùоÊË»¾ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ÇϾÆÃÁ ÈÉdž ÍÁĹÃËÁÃÁ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ÁÊÈÇÄÕÀ̆ ×ËÊØ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÇϾÆÃÁ ÆÇ ÁÇϾÆÃÁǺҾÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÄÁÐÆǾÅƾÆÁ¾ ¼É¹¿½¹Æ t ÁËǼǻÔÅ ɾÀÌÄÕ˹ËÇÅ ÈÉÇÍÁĹÃËÁ† ÃÁØ»ÄؾËÊØƾÊÇÊËÇØÆÁ¾„ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ” ÁÄÁ „ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ” ¹ ÈÇ»¾† ½¾ÆÁ¾оÄÇ»¾Ã¹ œ¨¨»žÉÇÈÉÁØËÁØÎÈÇÈÉÇÍÁĹÃËÁþ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ»ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¾ ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ »ÊÁÄÌÇËÊÌËÊË»ÁØ »Ê¾ÎÌÊÄÇ»ÁÂÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØœ¨¨ ƾÄÕÀØ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç ¾‘ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ » ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÈÉÇÍÁĹÃËÁþ ǽƹÃÇÅÇ¿† ÆǻԽ¾ÄÁËÕÇ˽¾ÄÕÆÔ¾ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÈÉÁ† žƾÆÁØœ¨¨»ÖËÇÂÊ;ɾ §ÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁ¾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁÎ žÉÇÈÉÁØËÁ ÈÉÇÁÊÎǽÁË » »Á½¾ ÌÊÄ̼ ÃÇËÇÉÔ¾ » À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇË Ê̺ӾÃËÇ» ÁÎ ÇùÀ¹ÆÁØ ÈǽɹÀ½¾ÄØ×ËÊØ ƹ йÊËÆÔ¾ Á È̺ÄÁÐÆÔ¾ ­ÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖËÁÎ žÉdž ÈÉÁØËÁ À¹ ÊБË ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ÈÉÁ»Ç½ÁËÃÊȾÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÖËǼÇ»Á½¹ÖÃdž ÆÇÅÁоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Á ÊÇÀ½¹ÆÁ× ƹ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÅ ÌÉǻƾ „ÅÁÃÉÇÖÃÇÆÇÅÁÃÁ” ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁÈɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ  ªÉ¾½Á Ê̺ӾÃËÇ» ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ƹ† ÉؽÌʼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÁÇɼ¹Æ¹ÅÁ»ÔÊË̆ ȹ×Ë×ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ÄÁϹ ¨ÉÁ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁÁ à ÌйÊËÁ× » ÇÊ̆ Ò¾Ê˻ľÆÁÁ ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÁÎ žÉÇÈÉÁ† ØËÁ ÇϾÆÃÁÁÎùоÊË»¹ÁÈÇÇÒɾÆÁÁÀ¹ ÈÇÄÌоÆÆÔ¾ɾÀÌÄÕ˹ËÔÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØž† ιÆÁÀÅÔ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔ¾ƹÌÃǼɹ¿½¹Æ† ÊÃǼÇÈɹ»¹ ªÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ Éؽ¹ ÈÉÇÍÁĹÃËÁо† ÊÃÁΞÉƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇÊ»ØÀ¹ÆÇʽÁƹ† ÅÁÃÇ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÎ Èɹ» Á ǺØÀ¹ÆÆÇÊ˾ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

Ê̺ӾÃËÇ»ÁǺӾÃËÇ»ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ œ˜°½ÉʸÂƺ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆɆ ÉÀ× ¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂƽ¿¸ÂÆÅƼ¸Ê½ÃÔÉʺÆ À ÇȸºÆ ÇÈÆÊÀºÆ¼½ÁÉʺÀ× ÇȽÉÊËÇÅÆÉÊÀ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǾÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Çɾ¼† ĹžÆËÁÉ̾Ëƾùɹ˾ÄÕÆÌ×ÊËÇÉÇÆÌÈɾ† ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ† ÇÆÆÔ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾËÌȆ ÆÇÊËÁ » ϾÄÇÅ Á Ç˽¾ÄÕÆÔÅ ¾‘ ÊÇÊ˹»† ÄØ×ÒÁÅ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdžÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼdž»ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÔ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼdž ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÁ¾ Á ½É̼Á¾ »ÇÈÉÇÊÔ £ÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ÆÇÉÅÔ»ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ ɹÊʾØÆÔÈÇɹÀÄÁÐÆÔÅÇËɹÊÄØÅÀ¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹ › ©ÇÊÊÁÁ ÊÁÊ˾Ź ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁºÔĹÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÇÇÍÇÉņ ľƹ¾Ò‘»¼»»Á½¾¬Ê˹»¹ÇÈɾ½ÌÈɾ† ¿½¾ÆÁÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ §Æ¹ » ÊÇ»¾ËÊÃǾ Á ÈÇÊľÊÇ»¾ËÊÃǾ»É¾ÅØƾǽÆÇÃɹËÆÇžÆ؆ ĹÊÕɹÀÉÌѹĹÊÕ »ÇÊÊÇÀ½¹»¹Ä¹ÊÕ ›ÇÈÉÇÊ Ç ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅ À¹ÃÇÆdž ½¹Ë¾ÄÕÊË»¾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Ç ÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¸Â Æ ŸËÏÅÆÁ ÇÈƹýĽºÔÄÈǽÆØËÈÇÃɹÂƾžɾÌ¿¾ »¼Ç½Ì›¾¼ÇÊÇÊ˹»¾ÅÇ¿ÆǻԽ¾ÄÁËÕ Êľ½Ì×ÒÁ¾¼ÉÌÈÈÔÆÇÉÅ ÆÇÉÅÔ ɾ¼Ä¹† žÆËÁÉÌ×ÒÁ¾ÊËɹ˾¼Á×ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ  ÆÇÉÅÔ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉ̆ ×ÒÁ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÌ× ÖÃÊȾÉËÁÀÌ ÆÇÉÅÔ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÌ×ÒÁ¾ÈÉÇËÁ»Ç½¾Â† ÊË»Á¾ ÃÇÆÃɾËÆÔÅ »Á½¹Å ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ  »ÁÃËÁÅÇÄǼÁоÊÃǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç §ÊǺÇ ÊËÇÁË »ÇÈÉÇÊ Ç ÆÇÉŹÎ ˹à ƹ† ÀÔ»¹¾ÅǼÇ Èɹ»¹ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ƹÈɹ»† ľÆÆÔÎ » йÊËÆÇÊËÁ ƹ ÈɾʾоÆÁ¾ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ  ¹ ˹ÿ¾ ƹ À¹ÒÁËÌ Ê»Á½¾Ë¾Ä¾Â ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¨ÉǾÃË­¾½¾É¹ÄÕÆǼÇÀ¹ÃÇƹ„§ºÇÊÆdž »¹ÎÊÁÊ˾ÅÔÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁÈɹ»ÇƹÉÌѾ† ÆÁ»©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ” »Æ¾Ê‘ÆÆÔ ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»ÇÅ ©ÇÊÊÁÁ ƹ ɹÊÊÅÇËɾÆÁ¾ œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǝÌÅÔ ǺɹґÆƾÃÈɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ » ϾÄÇÅ ¹ ÄÁÑÕ Ã »Á½ÁÅÇÅÌ ǺԽ¾ÆÆÇÅÌ ¾‘ ÌÉÇ»Æ× §Ê˹ÄÕÆÔ¾ »Ç† ʾÅÕ¾‘ÌÉǻƾ »ÃÄ×йØ»ÆÌËɾÆÆÁÂÇÄÁ† ¼¹ÉÎÁоÊÃÁ ÇÊ˹»Ä¾ÆÔº¾À»ÆÁŹÆÁØ ¦¾Ë»À¹ÃÇÆÇÈÉǾÃ˾ÆÁо¼ÇÆÁÇÈÌËØÎ ɾÊËÁËÌÏÁÁ À¹Î»¹Ð¾ÆÆǼÇ „ÇÄÁ¼¹ÉιÅÁ” ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ ÆÁǺÀÂÊÀÄÆÃÆ»ÀϽÉÂÆÄÄÆÅÀ† ÊÆÈÀÅ»½ ùÃ Ç Êɾ½ÊË»¾ ÃÇÆËÉÇÄØ ÇÍÁÏÁ† ¹ÄÕÆÇÂ̼ÇÄÇ»ÆÇÂÊ˹ËÁÊËÁÃÁ


™±¾Ê˹ÃÇ» ª¬Áù¾» ™¨¹ÆÁÄÇ»¤ž«§¨¡ªµ£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§œ§£¤¬š™œ§

¦¹ÅtƹÉؽÌÊ©ÇÊÊÁ¾ÂØÁž×»»Á½Ì Èɾ¿½¾»Ê¾¼Ç š¾Ä¹ÉÌÊÕ £¹À¹ÎÊ˹ÆÁ£ÔɆ ¼ÔÀÊ˹ÆtÆÌ¿ÆǺÇÄÕѾ½ÌŹËÕÇÊǺÊË»¾Æ† ÆǾ»É¹ÀÁÂÊÃÇÂȾÉÊȾÃËÁ»¾»Å¾ÊËÇËÇ¼Ç ÐËǺÔ ËÇÄÕÃÇ ÃÇÈÁÉÇ»¹ËÕ ÈǽÊǻԻ¹¾ÅÔ¾ ƹÅ ƾ »Ê¾¼½¹ ÈÉÁ¾ÅľÅÔ¾ ½ÄØ ƹÊ À¹È¹½† ÆÔ¾ÆÇÉÅÔ›Êľ½À¹ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÅ Èɹ»ÇŽÇÄ¿ÆÇ»ÇÀÆÁÃÆÌËÕÈɹ»ÇÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨¨¨ ›¾ÉÎÆÁ ¾¼Ç ÌÉÇ»¾ÆÕ t §ÊÆÇ»Ô Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄՆ ÆǼÇÁƹùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨Ç½ ÆÁÅ ÌÉÇ»¾ÆÕÃǽ¾ÃÊÇ» £Ç½¾ÃÊÈɾ½ÌÈɾ¿½¾† ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľÆÁ Á žÉ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ  £Ç½¾ÃÊ Ǻ ̼ÇÄÇ»ÆÇ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Á ɾÊÇÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÅÇÄǽ‘¿Á  Ãǽ¾ÃÊÔ t ¬¼ÇÄÇ»ÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆÔ  ¬¼ÇÄÇ»ÆdžÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ  ©¬ ¤ÀÃÖÂƺ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆÉÉÀ× › ʻǑÅ »ÔÊËÌÈľÆÁÁ Èǽ»¾É¼ ÃÉÁËÁþÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾™±¾Ê˹† ÃÇ»ÔÅ Èɾ½ÌÈɾ½Á˾ÄÕÆǼÇ Á ̼ÇÄÇ»Ædž ùɹ˾ÄÕÆǼÇ ƹйÄ » ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ½¾ÂÊË»Ì×ҾŠÁ ÈÉdž ¾ÃËÁÉ̾ÅÇÅ ¦¹ ¾¼Ç »À¼Äؽ Ö˹ ¹ÆËÁ˾À¹ Äǿƹ £¹Ã ÈÇùÀÔ»¹¾Ë Ç˾оÊË»¾ÆÆÔ Á À¹É̺¾¿ÆÔ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç £¦© Á ª±™ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈÇÄÁËÁоÊÃÁÂÇÈÔË ¿‘ÊËÃǾ»ÇÀ† ½¾ÂÊË»Á¾ ƹ ÇÊǺÇ ÇȹÊÆÔÎ ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» »ËÇÅÐÁÊľÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎ ÊÈÇÊǺÆÇ Èɾ½Ç˻ɹËÁËÕ ÊÇ»¾ÉѾÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ÈɾÊË̆ ÈľÆÁÂÊÁÎÊËÇÉÇÆÔ«¾ÅºÇľ¾ÖËÇιɹÆ ˾ÉÆǽÄØɹÊÎÁËÁ˾ľÂÁÃÇÉÉÌÈÏÁÇƾÉÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÊÃÄÇÆÆÔÃÉÇÊÃÇÑÁ ¼¾½ÇÆÁÀÅÌÁÊ ËÉ̽ÇÅȾɾÆÇÊØËË×ɾÅÆÔÂɾ¿ÁÅ ¾ÊÄÁ ÃÇƾÐÆÇ ÁÅƾ½¾Ä¹¾ËÊØľ¼¹ÄÕÆÔÎÁƾľ† ¼¹ÄÕÆÔÎÈǺĹ¿¾Ã ¦¾žƾ¾ÖÍ;ÃËÁ»Æ¹ »ÁÎÇËÆÇѾÆÁÁÃÇÆÍÁÊùÏÁØÁÅÌÒ¾ÊË»¹ «¾Å ºÇľ¾ ÇÆÁ ƾ ¼ÇËÇ»Ô ÈÇ¿¾É˻ǻ¹ËÕ ʻǾ ¿ÁÀÆÕ× ɹ½Á ÁÀ»Ä¾Ð¾ÆÁØ ÃÉÁÅÁ† ƹÄÕÆÇ ʻ¾ÉÎÈÉÁºÔÄÁ ÎÇËØ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇ¥¹ÉÃÊÌ ÊÈÇÊǺÆÔÁƹÖËÇ ›Ê»¾Ë¾ÊùÀ¹ÆÆǼÇÅÔƾÅÇ¿¾ÅÈǽ½¾É† ¿¹ËÕ Çоɾ½ÆÌ× ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ì ›› ¨ÌËÁ† ƹ Ç ÊÇÀ½¹ÆÁÁ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ÆÇÉŹ† ËÁ»ÆÔÎ Èɾ;ɾÆÏÁ ½ÄØ ÖÃÇÆÇÅÁоʆ ÃÁÎ ÈɾÊËÌÈÆÁÃÇ» ƹ ÖËÇË ɹÀ ̼ÇÄÇ»Ædž ÈÉÇϾÊÊ̹ÄÕÆǼÇ Ê»ÇÂÊË»¹ ©¾ÐÕ Á½‘Ë Ç ËÇÅ ÐËÇÖËÁÊÇ»¾Éѹ¾ÅÔ¾ÁÅÁÎÁÒ¾ÆÁØÁÀ ½¾ÄÈ̺ÄÁÐÆǼÇȾɾ»Ç½ØËÊØ»ÆÁÀÑÁÂɹƼ йÊËÆǼÇ Ǻ»ÁƾÆÁØ ¶ËÇ ÈÉÁ»¾½‘Ë Ã ¾Ò‘ ºÇÄÕѾÂĹ˾ÆËÆÇÊËÁÖËÁÎÈɾÊËÌÈľÆÁ ÃɹÊÏ»¾ËÌ„˾ƾ»Ç¼Ç”Èɹ»¹Á˾ƾ»Ç¿¾ɾ† ÈɾÊÊÁÁǽÆÁÎÃÉÁÅÁƹÄÕÆÔκÁÀƾÊžÆÇ»» ÇËÆÇѾÆÁÁ ½É̼ÁÎ À¹Ã¹ÀÆÔ¾ ̺ÁÂÊË»¹ Èǽ† ¿Ç¼Á À¹»¾½ÇÅÇÄÇ¿ÆÔ¾½ÇÆÇÊÔÁËÈ ¦¹ÈÉÇËÁ» ÅÇ¿ÆÇ ǽǺÉÁËÕ Èɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁ¾ ™ ¥¾½»¾½¾»¹ ÃÇËÇÉÔ ǺÔÐÆÇ Èdž ÀÁÏÁÇÆÁÉ̾ËÊØ ùà ºÇÄÕÑÁ ÄÁº¾É¹Ä ƾ† ¿¾ÄÁ¾¼ÇÊȹÉÉÁƼ†È¹ÉËƑÉƹÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅ ÈÇÄÁËÁоÊÃÇÅÇÄÁÅȾ¦¹ÍÇƾÐ̽ǻÁ҆ ÆÔÎ ÈÇ Ê»ÇÁÅ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØÅ ½ÇÉÇ¿Ædž ËɹÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  ÇÆ ÊÐÁ˹¾Ë ƾǺÎǽÁÅÔÅɾÀÃǾÌÊÁľÆÁ¾ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÁÈÕØÆÔλǽÁ˾ľÂ¥ÔƾǽÆÇÃɹˆ ÆÇǺɹҹÄÁ»ÆÁŹÆÁ¾À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄØƹËÇ ÐËÇ ÅÆǼÁ¾ »Ä¹½¾ÄÕÏÔ ¹»ËÇÅǺÁľÂ Èɾ† ¿½¾»Ê¾¼ÇÁÀÐÁÊĹÆÌ»ÇÉÁѾ ɹÀ»ØÀ¹ÄÁ ƹ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ½ÇÉǼ¹Î ƹÊËÇØÒÁ ˾ÉÉÇÉ ÈÉÇËÁ»½É̼ÁÎ À¹ÃÇÆÇÈÇÊÄÌÑÆÔÎ Ìйʈ ÆÁÃÇ» ½ÇÉÇ¿ÆǼÇ ½»Á¿¾ÆÁØ » ËÇÅ ÐÁÊľ ȾѾÎǽǻ ÊÅ » йÊËÆÇÊËÁ ƹÑ ÇÍÁÏÁ† ¹ÄÕÆÔÂÇËÀÔ»ƹ½ÁÊʾÉ˹ÏÁצ™¦ÁÃÁ† ËÁÆÇ » ’ ¿ÌÉƹĹ „¬¼ÇÄÇ»ÆǾ Èɹ»Ç” À¹¼ ªËÇÁËÈÉÁÖËÇÅƹ½¾ØËÕÊØ ÐËÇ ÈÉǾÃËÁÉ̾ÅÔ¾ ÆÇ»¹ÏÁÁ ºÌ½ÌË ÇÍÇÉÅľ† ÆÔƾÊËÇÄÕ̺ǼÇÊ×ÉÁ½ÁÃdž˾ÎÆÁоÊÃÇ ËÇÐÃÁ ÀɾÆÁØ ùà ÆÔƾ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¹Ø ɾ† ½¹ÃÏÁØÊˬ£©­ ¡Æ˾ɾÊÆÔ ÊÇǺɹ¿¾ÆÁØ ÇÊÆÇ»ÆǼÇ ½ÇÃĹ½ÐÁùÈÇÈǻǽÌÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØǺҾ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ à ÈÉÇÍÁĹÃËÁоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ » ËÇÅ ÐÁÊľ ÈÌˑÅ »ÇÀÉÇ¿½¾ÆÁØ ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÔνÉÌ¿ÁƼɹ¿½¹Æ›ƹÊËÇ؆ Ò¾¾ »É¾ÅØ ÇË ÈÇÄÁÏÁÁ Ǻ¾ÊÃÉǻľÆÆÇ ȾÉŹƾÆËÆÔÅÁ ÐÁÊËùÅÁ Á ÈǼÄÇґƆ ÆÇ ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØÆÁ¾Å Ê ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÅÁ ÇÈÈÇƾÆ˹ÅÁ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾Å ŹÊÊÇ»ÔÎ ɹÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ Á »ÇÂÆÇ ƹ £¹»Ã¹À¾ ËÉ̽ÆÇ ¿½¹ËÕ ÖÍ;ÃËÁ»ÆǼÇ »ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØƹÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕ¨ÇÖËÇÅÌϾ† ľÊÇǺɹÀÆÇ ÊÇÀ½¹ËÕ ƹÉǽÆÌ× ÅÁÄÁÏÁ× ÃÇËÇɹØ »ÃÄ×ÐÁË ƾÁÊÈÇÉоÆÆÌ× йÊËÕ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÈÇÃÁÆÌ»ÑÁÎ Çɼ¹ÆÔ ¥› Á ½É̼Á¾ ÊÁÄǻԾ ÊËÉÌÃËÌÉÔ ½¾ÊÕ ÅÇ¿ÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÇÈÔË ±»¾ÂϹÉÁÁ Á ª±™ ƹÏÁÇƹÄÕƹØ ¼»¹É½ÁØ «¹Ã¹Ø ÅÁ† ÄÁÏÁØ ½ÇĿƹ ºÔËÕ »ÇÇÉÌ¿¾Æ¹ Ǻ¾ÊȾо† ƹ ǺÅÌƽÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å Á ÊȾÏÊɾ½ÊË»¹ÅÁ Á ƾÌйÊ˻ǻ¹ËÕ»ɹÀ¼ÇƾÈÇÄÁËÁоÊÃÁν¾† ÅÇÆÊËɹÏÁ ÊÇÊɾ½ÇËÇÐÁ»ÑÁÊջʾϾÄÇƹ ÈɾʾоÆÁÁǺҾ̼ÇÄÇ»ÆÇÂÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ˜š ¢ÆĸÈÅÀÎÂÀÁ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆÉÉÀ× ¢ ºÆÇÈÆÉË Æ Éƺ½ÈнÅÉʺƺ¸ÅÀÀ

 


›£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§¥£¤¬šžÅÆÈĸÊÀºÅƆÇȸºÆºÆÁ ¹¸¿Ó ÇÈÆÌÀø† ÊÀÂÀ ÇȸºÆŸÈËнÅÀÁ ŽÉƺ½ÈнÅÅÆýʆ ÅÀÍ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ»©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾† ½¾É¹ÏÁÁÇËÊÌËÊ˻̾ËÖÍ;ÃËÁ»Æ¹ØÊÁÊ˾Ź ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƾÊÇ»¾É† ѾÆÆÇľËÆÁÎ ¦¾ ɹÀɹºÇ˹ÆÔ Ê˹ƽ¹ÉËÔ Ǻ¾ÊȾоÆÁØ Á À¹ÒÁËÔ Èɹ» ƾÊÇ»¾ÉѾƆ ÆÇľËÆÁÎ žιÆÁÀÅ ÈĹÆÇžÉÆǼÇ »Ô† ÈÇÄƾÆÁØ ƹ ž¿»¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÇÅ ÌÉǻƾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ £ÇÆ»¾ÆÏÁÁ Ç Èɹ»¹Î ɾº‘Æù ¥ÁÆÁŹÄÕÆÔÎÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÎÈɹ»Áħ§¦ ùʹ×ÒÁÎÊØ ÇËÈɹ»Ä¾ÆÁØ Èɹ»ÇÊ̽ÁØ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ƾÊÇ»¾ÉѾÆÆÇľËÆÁÎ ¨¾ÃÁƆ ÊÃÁ¾ Èɹ»ÁĹ ¼Ç½¹ ©ÌÃǻǽØÒÁÎ ÈÉÁÆÏÁÈÇ» §§¦ ½ÄØ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Êɾ½Á ƾÊÇ»¾ÉѾÆÆÇľËÆÁÎ ¶É†©ÁؽÊÃÁ¾ ÉÌÃǻǽØÒÁ¾ ÈÉÁÆÏÁÈÔ ¼Ç½¹ ¦¾ ÇÈɾ½¾Ä‘Æ ÃÇÇɽÁÆÁÉÌ×ÒÁ ;† ½¾É¹ÄÕÆÔÂÇɼ¹ÆÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ»ĹÊËÁ ÈÇ»ÔɹºÇËþÁɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆÇÂÈÇÄÁËÁÃÁ»ÇËÆÇѾÆÁÁƾÊÇ»¾ÉѾƆ ÆÇľËÆÁÎ ž¿¾¼Ç½ÆÇ ½¾ÊØËÃÁ ËÔÊØÐ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ½¾Ë¾Â»Ç»Ä¾Ã¹×ËÊØ»Ê;É̼ɹ¿½¹ÆÊÃÇ¼Ç ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇÁ̼ÇÄÇ»ÆǼÇÊ̽ÇÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»¹ › ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ž¿½ÌƹÉǽ† ÆÔÅÁǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÅÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾† ɹÏÁÁ ƹ½Ä¾¿ÁË Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ½ÇÊËÌÈ ½¾Ë¾Â ÃÈɹ»ÇÊ̽Á׻ƾÀ¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÁÎÈÉdž ϾÊÊ̹ÄÕÆÇ Èɹ»ÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ Á Ê˹ËÌʹ ÐËǺ̽¾ËÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕÊÇÀ½¹ÆÁ×½ÉÌ¿¾† ÊË»¾ÆÆǼÇÃɾº¾ÆÃÌÈɹ»ÇÊ̽ÁØ §½ÆÇÂÁÀʹÅÔÎÇȹÊÆÔÎÈÉǺľÅØ»† ÄؾËÊØ ƹÊÁÄÁ¾ ƹ½ ½¾ËÕÅÁ ƹÐÁ˾ÄՆ ƹØ йÊËÕ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÈÉÇËÁ» ¿ÁÀÆÁ À½ÇÉÇ»ÕØÁÈÇÄÇ»ÇÂƾÈÉÁÃÇÊÆÇ»¾ÆÆÇÊËÁ ½¾Ë¾ÂÊÇ»¾Éѹ¾ËÊØ»ʾÅÕ¾ ¹˹ÿ¾ÄÁϹ† ÅÁ ǺØÀ¹ÆÆÔÅÁ ÈÇ À¹ÃÇÆÌ À¹ºÇËÁËÕÊØ Ç ɾº‘Æþ ªÁË̹ÏÁØ ÊÄÇ¿Á»Ñ¹ØÊØ » Ê;† ɾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ ÈÉÇËÁ» ½¾Ë¾Â À¹ÒÁËÔ ÁÎ Èɹ» Ø»ÄؾËÊØ ƾ̽dž »Ä¾Ë»ÇÉÁ˾ÄÕÆÇÂÁËɾºÌ¾ËÈÉÁÆØËÁØƾ† ÇËÄÇ¿ÆÔÎžÉ £ÇÇɽÁƹÏÁØ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Çɼ¹ÆÇ» Á ÌÐɾ¿½¾ÆÁ  ÈÉÁÀ»¹ÆÆÔÎ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÌ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƾÊÇ»¾É† ѾÆÆÇľËÆÁÎÁÀ¹ÒÁËÌÁÎÈɹ» »ÇÀÄÇ¿¾Æ¹ ƹ ÃÇÅÁÊÊÁÁ ÈÇ ½¾Ä¹Å ƾÊÇ»¾ÉѾÆÆÇľˆ ÆÁΧ½Æ¹ÃÇÈɹ»Ç»¹ØÇÊÆÇ»¹ɹºÇËÔÖËÁÎ ÃÇÅÁÊÊÁÂƾÊÇÇË»¾ËÊ˻̾ËÊËÇØÒÁÅȾɾ½ ÆÁÅÁϾÄØÅÁÀ¹½¹Ð¹Å ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

˜§ œ¸ÅÀÃƺ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆɆ ÉÀ× ªÈÀ½¼ÀÅƽ ¸ÅÊÀÂÈÀÄÀÅÆ»½ÅÅƽ ºÃÀ† ×ÅÀ½¸¿¸Ï½Éʺ¸ŸƹѽÉʺÆ›ʻǑŻԆ ÊËÌÈľÆÁÁƹ˾ÅÌ„œÉ¹¿½¹ÆÊÃdžÈɹ»Ç»¹Ø ÈÇÄÁËÁù » ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ ÈÉÇÍÁĹÃËÁ† þ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƹ ÈÉÁžɾ ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼ¹ ” ™™ ª¾ÄÁÍÇÆÇ» »ÔÊùÀ¹Ä ÅƾÆÁ¾ÇËÇÅ ÐËÇ»Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁÁÈɹ† »ÇƹÉÌѾÆÁ Á ÈɾÊËÌÈľÆÁ ¹ÃËÁ»Æ¹Ø ÉÇÄÕ ½ÇĿƹ Ç˻ǽÁËÕÊØ ǺҾÊË»¾ÆÆÔÅ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅ Á ɹÀÄÁÐÆÔÅ ÁÆÊËÁËÌ˹Å ¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇǺҾÊË»¹ªÇ¼Ä¹ÑÌÊÕÊÆÁÅ »ÖËÇÅ › ùоÊË»¾ ÈǽǺÆǼÇ ÁÆÊËÁËÌ˹ Ådž ¿¾Ë »ÔÊËÌȹËÕ Á ¸¿¸Ï½É漮 ÊĹ»ÆǾ ʻǾ¸ÂÊÀºÅÆÁÇȸºÆÆÍȸÅÀʽÃÔÅÆÁ¼½×† ʽÃÔÅÆÉÊÔÖ Á ºÓÉÆÂÆÁ ¼ËÍƺÅÆÉÊÔÖ ÐËÇ ˹ÿ¾ÃɹÂƾ»¹¿ÆÇ£¹À¹Ð¾ÊË»ÇtÊÇÊÄdž »Á¾»ÇÁÆÊÃǾ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹»Ñ¾¾À¹ÒÁËÌùà ÈÉÁ¼É¹ÆÁÐÆÔÎ ˾ÉÉÁËÇÉÁ ÊËɹÆÔ ˹à Á Êľ½Á»Ñ¾¾ À¹ ÈÇÉؽÃÇÅ »ÆÌËɾÆÆÁÅ ¶ËÇ ÌÆÁùÄÕÆÔÂÁÆÊËÁËÌËÊĹ»ØÆÊÃǼÇǺҾ† ÊË»¹ Áž×ÒÁ»ÔÊÇÃǾ½ÌÎÇ»ÆǾƹйÄÇ ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØÒ¾¾ »Ê¾ÅÌ ˑÅÆÇÅÌ ÁÊÃÇÆÆÇ ÊËÇØÒÁ ƹ ½¾ÅÇÃɹËÁоÊÃÁÎ ÈÉÁÆÏÁȹÎ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÌйÊË»Ì×ÒÁ » À¹† ÒÁ˾ ǺҾÊË»¹ Á ÉǽÆÇ À¾ÅÄÁ ÇË »Æ̆ ËɾÆÆÁÎÁ»Æ¾ÑÆÁÎ̼ÉÇÀ ¡ » ÊǻɾžÆÆÔÎ ÌÊÄÇ»ÁØÎ ©ÇÊÊÁÁ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ùÀ¹ÃÇ» ÅǼĹ ºÔ Ê˹ËÕ Ö͆ ;ÃËÁ»ÆÔÅ ͹ÃËÇÉÇÅ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ »Ç†È¾É»ÔÎ À¹ ÊБË ÇùÀԆ »¹¾ÅǼÇ ùÀ¹Ðվ Êɾ½Ç ƹ Ê»ÇÁÎ ÐľÆÇ» ¹ÆËÁÃÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆǼÇ »ÄÁØÆÁØ ˾ »ÄÁ؆ ÆÁØ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÇÂÂÆÄÄËŸÃÔÅÆÁÇȽº½Å† ÎÀÀ »Ç†»ËÇÉÔÎ оɾÀÇȸºÆÆÍȸÅÀʽÃÔÅËÖ ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÔɸÄÀ͸¿¸Âƺ¡ »†ËɾËÕÁÎ ÌÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇ ùÀ¹ÃÁ t ƹÉǽ ÁÊËÁÆÆÇ ÉǽÇÄ׺Á»Ô  ¹ ÉǽÇÄ׺Á¾ ÃÉÇž »Ê¾¼Ç ÈÉÇо¼Ç Ø»ÄؾËÊØ ¹ÆËÁÃÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆÔÅ ͹ÃËÇÉÇÅ ÅÔ оÉȹ¾Å ÁÀ ùÀ¹Ð¾ÊË»¹ ¾Ò‘ ǽÁÆ ¹ÆËÁÃÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆÔ ͹ÃËÇÉ t ºÆ¿† Èƾ¼½ÅÀ½¼ËÍƺÅƆÅȸºÉʺ½ÅÅÆÁÉ̽ÈӻƆ É˼¸ÈÉʺ¸ ©Ç½ÇÄ׺Á¾ùÀ¹ÃÇ»ÁÁÎÊÇÇË»¾ËÊË»Ì׆ Ò¾¾¹ÆËÁÃÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆǾ»ÄÁØÆÁ¾ƹǺҾ† ÊË»ÇÇÊǺÇ»¹¿ÆÇ»ÊǻɾžÆÆÔÎÌÊÄÇ»ÁØÎ ¦¹Ñ¾ ǺҾÊË»Ç Æɹ»ÊË»¾ÆÆÇ ºÇÄÕÆÇ Ê»Á† ½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ оÅÌ ;ÆÇžÆ „1VTTZ3JPU” tÏÁÆÁÐÆǾÁÀ½¾»¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅÇɹÄÕÆÇɹÀ† ÄÇ¿Á»ÑÁÎÊØÁÈÇÀÇÉØÒÁο¾ÆÊÃǾƹйÄÇ „½¾»Áϔ ƹ½ ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁ оÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÅÁ ϾÆÆÇÊËØÅÁ Ä׺ǻÕ× Ì»¹¿¾ÆÁ¾Å ½ÇÊËdž


™±¾Ê˹ÃÇ» ª¬Áù¾» ™¨¹ÆÁÄÇ»¤ž«§¨¡ªµ£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§œ§£¤¬š™œ§

ÁÆÊË»ÇÅ ÐÁÊËÇËÇ ½ÌÎÇ»ÆÇÊËÁ ¤¾Ð¾ÆÁ¾ ½ÌÎÇ»ÆǼÇ ¼ÆÁ¾ÆÁØ t ÖËÇ Æɹ»ÊË»¾ÆÆǾ ÇÀ½ÇÉǻľÆÁ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆǾ »ËÇÅÐÁÊľ о† ɾÀÇÉÁ¾Æ˹ÏÁ×ƹ½ÇÊËÇÂÆÔ¾ÈÉÁžÉÔÁÀ ƹѾ¿ÁÀÆÁ›Êɾ½¾ùÀ¹Ð¾ÊË»¹ÈǽǺÆÔÎ ÈÉÁžÉÇ»ÅÆÇ¿¾ÊË»Ç »ÀØËÕÎÇËغÔƹѾ¼Ç ÊǻɾžÆÆÁùtÃÇŹƽÁɹ†¼ÇÇÆÊÃǼÇ ùÀ¹ÐÕ¾¼ÇÈÇÄù¨‘Ëɹ¥ÇÄǽÁ½Ç»¹ œÌº¾ÉƹËÇÉ £É¹ÊÆǽ¹ÉÊÃǼÇ ÃɹØ ™¦«Ã¹Б» À¹ºÇËØÊÕÇÈÉÇÏ»¾Ë¹ÆÁÁʻǾ† ¼Ç ÃÉ¹Ø ÊÇ»¾ÉѾÆÆÇ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ç ɹË̾Ë À¹ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ à ÇÎɹƾ ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÇÉؽùùÀ¹ÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ÊǻžÊËÆÇÊÊdž ËÉ̽ÆÁùÅÁÈÇÄÁÏÁÁºÌ½ÌËƾÊËÁÊÄÌ¿ºÌ ƹ ÌÄÁϹÎ ¼ÇÉǽǻ ¹ ÊБË ÖËǼÇ ̽¹Êˆ ÊØ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ Èɾ† ÊËÌÈÆÇÊËÁ ɾ¹ÄÁÀÌØ »Ê¾ ËÉÁ ¹ÆËÁÃÉÁÅÁ† ÆǼ¾ÆÆÔÎ ͹ÃËÇɹ ùÀ¹Ð¾ÊË»¹ ¶ËÇ Á ¾ÊËÕ ÈÉÁžÉ ¹ÃËÁ»ÆǼÇ ÌйÊËÁØ ¼É¹¿½¹Æ ÁƆ ÊËÁËÌ˹¼É¹¿½¹ÆÊÃǼÇǺҾÊË»¹tùÀ¹Ð¾† ÊË»¹ » ÈÉÇÍÁĹÃËÁþ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ Á ÈɾÊËÌÈľÆÁ › ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¾ » ʾÆËغɾ ÖËǼÇ ¼Ç½¹ » ÈÉØÅÇÅ ÖÍÁɾ «©£ „¨¾Ë¾ÉºÌɼ† ¨ØËÔÂùƹĔºÔÄÈÉÇ»¾½‘ÆÇÈÉÇÊÇƾǺ† ÎǽÁÅÇÊËÁ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ ùÀ¹ÃÇ» à ÇÎɹƾ ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÇÉؽù » ¼ÇÉǽ¾ ƹ ¦¾»¾ ¨ÇÉؽù ¼É¹¿½¹Æ ÈÉÁÆØ»ÑÁÎ Ìй† ÊËÁ¾»¼ÇÄÇÊÇ»¹ÆÁÁ ÇË»¾ËÁÄÁ„¹ ÖËÇƾ† ǺÎǽÁÅǔ §ÃÇÄÇ ¼É¹¿½¹Æ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇ ƾÊǼĹÊÆÔÊÈǽǺÆÇÂÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ç ªÉ¾½Á ˹ÃÇ»ÔÎ ƹ»¾ÉÆØù ÃËdžËÇ »ÈÇÄƾ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÇÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇùÀ¹Ð¾ÊË»Ç ÃÇËdž ÉǾºÔÄÇÃǼ½¹†ËÇ ʾÂйÊÊǻʾÅƾËǶËÇ ˹æÇÅÔÅÇ¿¾Å»ÇÀÉǽÁËÕ¾¼Ç ¹»Å¾Ê˾ Ê ÆÁÅ Á ˾ Ëɹ½ÁÏÁÁ »¾ÄÁÃÌ× ÃÌÄÕËÌÉÌ ÉÌÊÊÃÌ× ½ÌÎÇ»ÆÇÊËÕ ¦Ì¿ÆÇ »ÊÈÇÅÆÁËÕ ÁÊËÁÆÆÌ× ÁÊËÇÉÁ× ©¹ÊʾÁ t ÖËÇ À¹ºÔËǾ ÁÅØƹѾÂÊËɹÆÔÇ¿Á»ÄؾË»ʻǾÂȾÊÆÁ „§Ë›ÇļÁ½ÇžÆÁʾؔ¦©¹ÊËÇɼ̾»¹¿¾ »ʻǑÅÆÔƾÑƾÅÊÇÊËÇØÆÁÁÁÊËÇÉÁØ ÁÀ† »É¹Ò‘ÆƹØÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔÅÁ„ÁÊÊľ½Ç»¹† ˾ÄØÅÁ”»̼ǽÌÀ¹È¹½ÆÔżɹÆËǽ¹Ë¾ÄØÅ ½Ç ÊÇÊËÇØÆÁØ ÈÇÄÆǼÇ »ÔÎÇĹÒÁ»¹ÆÁØ » ƹÊÈÇÐËÁ»Ê¾¼ÇÊ»¾ËÄÇ¼Ç ½ÇÊËÇÂÆÇ¼Ç »ÇÀ† ÉÇ¿½¹×Ò¾¼Ç Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì¾Ë ÐËÇ » ÅÁÉ ùÀ¹ÃÁ ƾÊÄÁ ÅÁÉ ÈǺ¾½ÇÆÇÊÆÇ À¹»¾ÉѹØ » ¨¹ÉÁ¿¾ §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÌ× »ÇÂÆÌ ¼Ç½¹šÔÄÁùÀ¹ÃÁÁ»š¾ÉÄÁƾ»¼Ç½Ì »Æ¾ÊØʻǻ¾ÊÇÅÔ»ÃĹ½»ÈǺ¾½Ì ÇБÅ ÊËÇÄÕ ÊÃĹ½ÆÇ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊ˻̾Ë ƹÉǽÆǾ Ë»ÇÉоÊË»Ç¨Çº¾ÉÄÁÆÊÃÇÂÅÇÊËÇ»ÇÂÃÇÆÁÑÄÁƹ»Ç½ÇÈÇ ±ÄÁ ÈÇËÉØÎÁ»¹Ø¼ÉÁ»Ç ÃÇÆÁ†½ÇÆйÃÁ ©¹ÊȾ»¹¾Ë»¾ÉÎǻDŽ¶Î ɾºØ˹ ƾ»È¾É»Ç ¦¹ÅÈÇÁËÕÃÇƾÂùÀ¹ÐÕÁÎÁÀÐÌ¿ÇÂɾÃÁ” £¹À¹ÃÁ ùÀ¹ÃÁ ¾½ÌË ¾½ÌËÈÇš¾ÉÄÁÆÌ ¦¹ÑÁùÀ¹ÃÁ

¹ ¼½¾ ùÀ¹ÃÁ ËÇÄÕÃÇ ƾ ºÔÄÁ ÈÉÁÆdž ÊØ ÅÁÉ ƹÉǽ¹Å › ©ÇÊÊÁÁ ùÀ¹ÃÁ ÃÉÇž ÈÉÇо¼Ç t ÇÈÀĽÈ ÀÉÊÀÅÅÆÁ ¼½ÄÆÂȸÊÀÀ ÃÇËÇÉÇ ƾÊÅÇËÉØƹ»Ê¾À¹Ø»Ä¾ÆÁØʹÅÇ ÈÔÑÌҾ„½¾ÅÇÃɹËÁ¾Â”ÊËɹÆÔtª±™ »ÖËÇżÇÊ̽¹ÉÊË»¾ƾË ªÉ¾½Á Áž×ÒÁÎÊØ žιÆÁÀÅÇ» ɾ¹† ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉǼɹÅÅ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ ƾǺÎǽÁÅÇ Èɾ½ÌÊÅÇËɾËÕ Á ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ùÀ¹ÐÕÁÎ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊùØ ÈÇÄÁËÁù ¼ÇÊ̽¹É† ÊË»¹ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ÖÍ;ÃËÁ»Æ¹ ËÇÄÕÃÇ ÈÉÁ ¾‘¼É¹ÅÇËÆÇÅÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁÁ¨ÇÖËÇÅÌ ƾ ÅǼÌ ÊǼĹÊÁËÕÊØ Ê ÅƾÆÁ¾Å ƾÃÇËÇÉÔÎ »ÔÊËÌȹ»ÑÁÎ À¹ „ÃÉ̼ÄÔÅ ÊËÇÄÇŔ ÐËÇ ÈÉǼɹÅÅÔ Èɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁØ ÈɾÊËÌÈľ† ÆÁÂt»¾ÒÕƾÆ̿ƹØ Ø»ÔɹÀÁÄÊØÃÇɆ ɾÃËƾ¾ ƾ¿¾ÄÁ »ÔÊËÌȹ»ÑÁ  ¹ ÅÆdž ¼Á¾ ÈÇÀÁÏÁÁ ½¹ÆÆÔÎ ÈÉǼɹÅÅ ËɾºÌ×Ë ȾɾÊÅÇËɹ »ÇÅÆǼÇÅÁιÃϾÆËÔ½ÇÄ¿† ÆÔ ºÔËÕ ɹÊÊ˹»Ä¾ÆÔ Áƹо ùà ʾÉՑÀ† ÆÔÂƾ½ÇÊ˹ËÇûÔÊËÌȹ¾ËËÇ ÐËÇƾÌÐ˾† ÆÔ ÆÇ»¾ÂÑÁ¾ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ Á½¾Á Ç ÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ç ÊËÉÌÃËÌɾ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ ÈÉdž ËÁ»Ç½¾ÂÊË»Áؾ‘ƹÁºÇľ¾ÇȹÊÆÔÅÌÉÇ»† ÆØÅ ¦¾ Èɾ½ÌÊÅÇËɾƹ ÊÁÊ˾Ź ÇϾÆÃÁ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ½¾ÂÊË»ÁØ ÈÉǼɹÅÅ Á ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ »Ô½¾ÄؾÅÔÎ ½¾Æ¾¿ÆÔÎ Êɾ½ÊË»§½Æ¹ÃÇ ÈÇ»ËÇÉ×ÊÕ ÈĹƽÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ÈÉǼɹÅÅÔ ÆÌ¿ÆÔ ¡ » ÖËÁÎ ÈÉdž ¼É¹ÅŹÎ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ½ÇÄ¿ÆÇ ÌÐÁËÔ»¹ËՆ ÊØÊÈÀ½¼ÀÅƽ¸ÅÊÀÂÈÀÄÀÅÆ»½ÅÅƽºÃÀ×ÅÀ½ ¸¿¸Ï½Éʺ¸ŸŸнƹѽÉʺÆ ÆÂÊ×¹È× »Æ¼¸ ÇÈÆÐø ¹½É½¼¸ ŸʽÄË„¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»À׿¸ÂÆŸ¢ÆÅνdž Ê˸ÃÔÅÓ½ À¿Ä½Å½ÅÀ× Ë»ÆÃƺÅÆ»Æ ¿¸ÂÆÅƆ ¼¸Ê½ÃÔÉʺ¸“§ÊÆÇ»ÆÇ ½ÇÃĹ½ÐÁà t ùƆ ½Á½¹Ë×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ½ÇϾÆËù;½ÉÔ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ­œš§¬ ›¨§ §œ™¬ ÐľÆ ©™·¦ ¡¼ÇÉÕ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ ¨¾ËÁÆ §É¾ÆºÌɼ ©ÇÊÊÁØ „£ÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔ¾ ÁÀžƾÆÁØ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌ×ÒÁ¾ ƹ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾ ¾¼Ç ÊÁ† Ê˾ÅÆÇÊËÁ”

 


›£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§¥£¤¬šž¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ÈÉÇ»‘Ä ÈɾÀÁ½¾ÆË £Ä̺¹ ™±¾Ê˹ÃÇ» ›ʾÅÁƹɾÈÉÁÆØÄÁÌйÊËÁ¾ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁ ÁÀ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹ ©ÇÊÊÁØ £Ç† Ê˹ƹØ ©¾ÊÈ̺ÄÁù £¹À¹ÎÊË¹Æ ¥ÇÊûÔ ©ÇÊÊÁØ ªÉ¾½ÁÈÉÁÊÌËÊË»Ì×ÒÁÎ ÉÊ˼½ÅʸºË¿Æº ©œ¨¬ÁÅ™¡œ¾É† Ͼƹ ¤£ ¹ÆÁľ»ÊÃ¹Ø ¥ª Áù¾»¹ ž¤ØÑÁƹ ™›ª¹»Ð¾ÆÃÇ»t»Ê¾†ÂÃÌÉÊ ¸ÉÇÀȸÅÊ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ¦™ £É×ÃÇ»¹  ¸¼ÒÖÅÂÊƺ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ¥› ©ÇÊÊÁÁ ¡ª Çź† ÉÇ»ÊÃÁ  ¡› ¦¾Í‘½Ç» ¡™ ¦ÇÊÃÇ»¹ ¤¨¥¹ÄÇ;¾»¹ ™œ­ÁÄÁÅÇÆÇ»¹ »ÆÉÊÔ ÈÁʹ˾ÄÕ¦›£ÇÍÔÉÁÆ ÇȽÇƼ¸º¸Ê½ÃÔ ¡ž›ÇÄÕÊÃ¹Ø  ¸żÀ¼¸Ê¸ ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀÍ ŸË ¦¡¡ ¥› ©ÇÊÊÁÁ ÈÇ ª¾»¾Édž ¹È¹½ÆÇÅÌ ÇÃÉ̆ ¼Ì ›ª ®¹ÉĹÅÇ» ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁ »Ç¾ÆÆÔ ÁÆÊËÁËÌË »ÆÌËɾÆÆÁÎ »ÇÂÊà ¥› ©ÇÊÊÁÁ ¦™ ¨¾ËÌÎÇ» ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë¥›©ÇÊÊÁÁ §› ¤ÌÃÁБ» ©œ¨¬ ÁÅ ™¡ œ¾ÉϾƹ ™¨¹ÆÁÄÇ»  ¼ÆÂÊÆÈƺ ÖÈÀ¼ÀϽÉÂÀÍ ŸË £ÇÊ˹† ƹÂÊÃÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ÁžÆÁ ™Îž˹ š¹ÂËÌÉÊÔÆÇ»¹ ™ž ¥Á† À¹Æº¹¾» ™Ã¹½¾ÅÁØ £ÇÅÁ˾˹ ¬¡ª ¥· ©£ š£ ±Æ¹Éº¹¾» ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÁ ÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾Ë ¥› ©ÇÊÊÁÁ ª¸ ¤¾º¾½¾» ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë¥›©ÇÊÊÁÁ ª¬ Áù¾» ÉȽ¼À ÂÆÊÆÈÓÍ ¿¸ÉÃ˾½Å† ÅÓÁ¼½×ʽÃÔŸËÂÀ¨¬ ©œ¨¬ÁÅ™¡œ¾É† Ͼƹ™±¾Ê˹ÃÇ»  ¬Ð¹ÊËÆÁùź¾Ê¾½ÔÈÇÊËÌÈÁÄÁÈÉÁ»¾Ë† ÊË»ÁØ ÁÀ ¦Á¿Æ¾¼Ç ¦Ç»¼ÇÉǽ¹ ÇË ½ÇÃËÇɹ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇɹ œ¦ œÇɆ ѾÆÃÇ»¹ Á ÁÀ ›¾ÄÁÃǼÇ ¦Ç»¼ÇÉǽ¹ ÇË ƹ† ÎǽÁ»Ñ¾¼ÇÊØ˹Å»ƹÌÐÆÇÂÃÇŹƽÁÉǻþ ½ÇÃËÇɹ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇɹ ª­¥ÁÄ×ÃÇ»¹ ›Ç »É¾ÅØ º¾Ê¾½Ô ºÔÄÁ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ ÃÆÁ¼Á œ˜ °½ÉʸÂƺ ©« œÀ¸½º ˜§ œ¸† ÅÀÃƺ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ»ÉÂÀÁ Ľ¾¼ËŸ† ÈƼÅÓÁ ÂÈÀÄÀÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÀÁ ÂÃ˹ ª¨º ·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊÊ §È¸ºÆʺÆÈϽÉÂÀ½ À ÇȸºÆÇÈÀĽÅÀ† ʽÃÔÅÓ½ Ǹȸ¼À»ÄÓ ȽÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ ˻Ɔ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÃƺÅƻƿ¸ÂÆÅƼ¸Ê½ÃÔÉʺ¸ŸÎÀÆŸÃÔÅÓÁ À Ľ¾¼ËŸÈƼÅÓÁ ÆÇÓÊ ÄƼ½ÃÀÈƺ¸ÅÀ× £ÇÄľÃËÁ»Æ¹ØÅÇÆǼɹÍÁØt©¾ÊÈ̺ÄÁù £¹À¹ÎÊË¹Æ ¼£ÇÊ˹ƹ tÊ ˜ §½ÊÀÅ šÃÀ×ÅÀ½ ÇÈÀÏÀÅÅƆ Éý¼Éʺ½ÅÅÆÁ ɺ׿À ÇȽÉÊËÇýÅÀ× Ÿ ÌÆÈÄÀÈƺ¸ÅÀ½ ÉÀÉʽÄÅÆÉÊÀ Ë»ÆÃƺÅÆ»Æ Çȸº¸t¥ „·ÉÄÁËÁÆÍÇÉŔ  › ǺÊÌ¿½¾ÆÁÁ ½ÇÃĹ½¹ ÌйÊ˻ǻ¹ÄÁ ª¬ Áù¾» ª¸ ¤¾º¾½¾» ™ž ¥ÁÀ¹Æº¹† ¾» ™±¾Ê˹ÃÇ» š£±Æ¹Éº¹¾» šÓ¾ÀĸÀ¿¼ÆÂø¼¸ ¨¾É»Ô Ö˹È ÃÇÆϾÈË̹ÄÕÆÔÎ ÁÀ† žƾÆÁ ÊÇÊËÇÁË » ȾɾÎǽ¾ ÇÉÁ¾Æ˹ÏÁÁ оÄÇ»¾Ã¹ Á ǺҾÊË»¹ Ê À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊ˾ ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ɹÀ»ÁËÁØ ƹ À¹ÃÇÆÇžɆ ÆÇÊËÁÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹¹ÆÆǾÁÀžƾÆÁ¾ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÇ ˾Š ÐËÇ ½ÄØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ Êdž ¼Ä¹ÊÁØ Á ¼¹ÉÅÇÆÁÁ » ǺҾÊË»¾ ¹ ˹ÿ¾ » ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÁÅÁɾ ƾǺÎǽÁÅÇÈÉÁÂËÁà ¾½ÁÆÇÅÌ Àƹžƹ˾Ä× » ùоÊË»¾ ÃÇËÇÉdž ¼Ç À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ Á Èdž »¾½¾ÆÁØ оÄÇ»¾Ã¹ » ƑÅ ÊÈÇÊǺÆÔ »ÔÊË̆ ȹË՛ʻØÀÁÊÖËÁÅÐÊˬ¼ÇÄÇ»ÆǼÇ Ãǽ¾Ãʹ©­ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊľ½Ì×ÒÌ×ɾ½¹Ã† ÏÁ× „¦¹ÊËÇØÒÁ £Ç½¾ÃÊ ÇÊÆǻԻ¹¾ËÊØ ƹ £ÇÆÊËÁËÌÏÁÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ǺҾÈÉÁÀƹÆÆÔÎ ÈÉÁÆÏÁȹÎ Á ÆÇÉŹÎ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇÈɹ»¹ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÌØÊÕÈÉÁ ÖËÇÅƹÁÀ»¾ÊËÆÔ¾À¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËÁÅÁÉÇ̆ ÊËÉÇÂÊË»¹ÁÈÇ»¾½¾ÆÁØоÄÇ»¾Ã¹” ›ËÇÉÔÅ Ö˹ÈÇÅ Êľ½Ì¾Ë ǺÇÀƹÐÁËÕ ϾÄÕÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØÈÉÇ»ÇÀ¼Ä¹Ñ‘ÆÆÔÎÀ¹† ½¹Ð ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ š¾À ƾ‘ ÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇ ƹÈÉÁÅ¾É ÇÎɹƹ ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØ ɹ½Á ¾‘ ÇÎɹ† ÆÔ ÐËÇ ÈÉÇËÁ»ÇɾÐÁË ÃÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆÔÅ ÆÇÉŹÅ Ç оÄÇ»¾Ã¾ ùà »ÔÊѾ ϾÆÆÇÊËÁ ¨ÉÁ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁÁ ϾÄÁ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ À¹½¹Ð ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ƾǺÎǽÁÅÇ ÌÐÁËÔ»¹ËÕ ϾÄÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ƹùÀ¹ÆÁØ ª ÌБËÇÅ ÊùÀ¹ÆÆǼÇ Ð ÊË ¬¼ÇÄÇ»ÆǼÇ Ãǽ¾Ãʹ©­ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊľ½Ì×ÒÌ×ɾ½¹Ã† ÏÁ× „ ¹½¹Ð¹ÅÁ ƹÊËÇØÒ¾¼Ç £Ç½¾Ãʹ Ø»† ÄؾËÊØÇÎɹƹÈɹ»ÁÀ¹ÃÇÆÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ» оÄÇ»¾Ã¹ Á ¼É¹¿½¹ÆÁƹ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÇÉؽù Á ǺҾÊË»¾ÆÆÇ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÃÉÌ¿¹×Ò¾ÂÊɾ½Ô ÃÇÆÊËÁ† ËÌÏÁÇÆÆǼÇÊËÉÇØ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ ÇËÈɾÊËÌÈÆÔÎÈÇÊؼ¹Ë¾ÄÕÊË» Ǻ¾ÊȾоÆÁØ ÅÁɹÁº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁоÄÇ»¾Ð¾ÊË»¹ ¹˹ÿ¾


ยย™ยฑยพรŠร‹ยนรƒร‡ยป ยชยฌยรรƒยนยพยป ย™ยจยยนร†รร„ร‡ยปยคยžยซยงยจยกยชยตยฃยฉยกยฅยกยฆยงยคยงยœยกยฐยžยชยฃยงยœยงยฃยคยฌยšย™ยœยงย

รˆร‰ยพยฝรŒรˆร‰ยพยฟยฝยพร†รยพ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร‚ รˆรŒร‹ย‘ร… ยปร”ย† ร˜ยปร„ยพร†รร˜ รˆร‰รรรร† ยปยพยฝรŒร’รรŽ รƒ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†รร— รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ ร รŒรŠร„ร‡ยปรร‚ รŠรˆร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปรŒร—ย† ร’รรŽ ยพยผร‡ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†รร— รŠ รˆร‡รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รร… รˆร„ยนร†ร‡ร…ยพร‰ร†ร”ร… รรŽ รŒรŠร‹ร‰ยนร†ยพร†รยพร… ยฝร„ร˜ ยปร‡รŠย† รŠร‹ยนร†ร‡ยปร„ยพร†รร˜ รร„ร ยฝร‡รŠร‹รยฟยพร†รร˜ ยผยนร‰ร…ร‡ร†รร ยป ร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜รŽ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†รรƒยน รŠ รˆร‡ร‹ยพร‰รˆยพยปร‘รร… ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปร‡ร…รยปร†ยพร‘ร†รร…ร…รร‰ร‡ร…ยปรยพร„ร‡ร…ย” ยซร‰ยพร‹ร•รร…ร–ร‹ยนรˆร‡ร…รŠร‹ยนร†ร‡ยปรร‹รŠร˜ร†ยพร‡ยบรŽร‡ย† ยฝรร…ร‡รŠร‹ร•รˆร‰รร€ร†ยนร‹ร•ยปร„รร˜ร†รยพร†ยพร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ยฝรŠร‡ร€ร†ยนร†รร˜ ร†ยน รˆร‡ยปยพยฝยพร†รยพ รยพร„ร‡ยปยพรƒยน ร ร‡ร‹ร‡ร‚ร‹ร ร‡ร‹ รˆร‰ยพร€รŒร…รˆรรร ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‡ย† ยปยพยฝยพร†รร˜รร†ยฝรยปรยฝยน รร‹ร‡ยปรˆรŠรรŽร‡ร„ร‡ยผรรรŒยฟยพ ยบร”ร„ร‡ รŠยฝยพร„ยนร†ร‡ รˆร‡รร‹ร ร„ยพร‹ ร†ยนร€ยนยฝ ยซร‡ยผยฝยน รŠร‹ยนร†ร‡ยปรร‹รŠร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร”ร… ร‰ยนร€ร‰ยพร‘รร‹ร• รˆร‰ร‡ย† ยบร„ยพร…รŒยปรร†ร”ยปรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ร…รˆร‰ยนยปยพ ยนรร…ยพร†ร†ร‡ รร‹ร‡ ยฝร‡ร„ยฟยพร† ร‡รŠร‡ร€ร†ยนยปยนร‹ร• รŠรŒยบร“ยพรƒร‹ รˆร‰ยพรŠร‹รŒย† รˆร„ยพร†รร˜รรˆร‡รƒยนรƒรร…รˆร‰รร€ร†ยนรƒร‡ร…รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ร–ร‹ร‡ ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ร˜ร‹ร• ย› ยฝยพร‚รŠร‹ยปรŒร—ร’ยพร… รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ร… ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยพ รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒยน ร‡รŠร‡ย† ร€ร†ยนร†รร˜ ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร ยฝยพร˜ร†รร˜ ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ รƒร‰ยนร‚ร†ยพ ร†ยพร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ย‘ร†ร†ร‡ร‚ รƒยนร‹ยพยผร‡ย† ร‰รยพร‚ รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•รƒรŒ ยป ร†ย‘ร… ร†ยพร‹ ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†รร˜ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡ยผร‡ ยปร‰ยพยฝยน ร ร†ยพ ยฝยนร—ร‹รŠร˜ รˆร‰รร€ร†ยนย† รƒร รˆร‡ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร… รŒรŠร‹ยนร†ยนยปร„รยปยนยพร‹รŠร˜ ร–ร‹ร‡ ร‡รŠร‡ย† ร€ร†ยนร†รยพ รˆร‰ยนยปร‡รˆร‰รร…ยพร†รร‹ยพร„ยพร… ยฎยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰ ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†รร˜ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡ยผร‡ ยปร‰ยพยฝยน ร€ยนยปรรŠรร‹ ร‡ร‹ รŠร‹ยพรˆยพร†ร รˆร‡ร†รร…ยนร†รร˜ รร… ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ร…ยพร‰ร†ร‡รŠร‹ยพร‚ ร…รร‰ร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยน ร ยพยผร‡ รˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜ ร†ยน ร‰ยนร€ย† ร„รรร†ร”รŽ รŒร‰ร‡ยปร†ร˜รŽ รˆร‰ร‡ร˜ยปร„ยพร†รร˜ รˆร‰รรรร†ร†ร‡ย† รŠร„ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽ รŠยปร˜ร€ยพร‚ ยจร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒ ร‹ยนรƒยนร˜ รยพร„ร• ร†ยนรƒยนร€ยนร†รร˜ รƒยนรƒ รรŠรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยพ ร˜ยปร„ร˜ยพร‹ย† รŠร˜ รˆร‡ รŠยปร‡ยพร‚ รŠรŒร‹ร ร†ยพรƒร‡ร‰ร‰ยพรƒร‹ร†ร‡ร‚ รˆร‡รŠรƒร‡ร„ร•ย† รƒรŒ ยปร†ยพร‘ร†ยพยพ รˆร‡ยปยพยฝยพร†รยพ ร„ร—ยบร‡ยผร‡ รร†ยฝรยปรยฝยน ยนยฝยพรƒยปยนร‹ร†ร‡ ยพยผร‡ ยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†ยพร…รŒ ร…รร‰รŒ ร‡ร‹ รƒร‡ย† ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยนยปรรŠรร‹ รˆร‡ร†รร…ยนร†รยพ รร… ยปร†ยพร‘ร†ยพยผร‡ ร…รร‰ยนย›รŠยปร˜ร€รรŠร–ร‹รร…รรŠร‹ยฌยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย† ยผร‡รƒร‡ยฝยพรƒรŠยนยฉยญรˆร‰รร†รร…ยนยพร‹รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รŒร—ร‰ยพย† ยฝยนรƒรรร—ย„ยฆยนรƒยนร€ยนร†รยพรˆร‰รร…ยพร†ร˜ยพร‹รŠร˜ยปรยพร„ร˜รŽ ร‡รŠร‡ร€ร†ยนร†รร˜ร‡รŠรŒยฟยฝย‘ร†ร†ร”ร…ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ร…ยพร‰ร†ร‡รŠร‹ยพร‚ ร…รร‰ร‡รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปยน ร รˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜ รยพร„ร‡ยปยพรƒยน ยป ร‹ร‡ร… รรรŠร„ยพ ร†ยพร‡ร‹ยปร‰ยนร‹รร…ร‡รŠร‹ร ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ย† รŠร‹ร รƒยนรƒ ร‡รŠร†ร‡ยปยนร†รร‚ รร€ร…ยพร†ยพร†รร˜ รˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜ ร‡รŠรŒยฟยฝย‘ร†ร†ร‡ยผร‡ ร†ยน รŠร‡รรยนร„ร•ร†ร‡ รˆร‡ร„ยพร€ร†ร‡ยพ ร รˆร‰ยพยฝรŒรˆร‰ยพยฟยฝยพร†รร˜ รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†รร˜ ร†ร‡ยปร”รŽ รˆร‰ยพย† รŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร‚ย” ยงรˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†รยพ ยฝยนร†ร†ร‡ยผร‡ ร‡รŠร‡ย† ร€ร†ยนร†รร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร‡ รยพร‰ยพร€ รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร‹รยปร‡ยปรรยพร„ยพร‚รˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜รŠรŒยบร“ยพรƒร‹ยน รƒร‡ย† ร‹ร‡ร‰ร”ยพ ยป ร‹ร‡ร‚ รร„ร รร†ร‡ร‚ รร‡ร‰ร…ยพ ยปรŠยพยผยฝยน รˆร‰ร‡ย† ร˜ยปร„ร˜ร—ร‹รŠร˜ยปร‰ยพยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร ยฆยน รยพร‹ยปย‘ร‰ร‹ร‡ร… ร–ร‹ยนรˆยพ รŠร‹ยนร†ร‡ยปรร‹รŠร˜ ร†ยพย† ร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร”ร…รยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ร”ร…รƒร„ยนรŠรŠรรรรƒยนรรร˜ ยพยฝรร†รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยผร‡ รˆร‰รร€ร†ยนรƒยน รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ ยน รร…ยพร†ร†ร‡ รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡ยผร‡ ยปร‰ยพยฝยน รˆร‡ ยพยฝรร†ร‡ร…รŒ รƒร‰รร‹ยพร‰รร— ยปร‡รŠร†ร‡ยปรŒรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡ร€ยนรƒร„ยนยฝร”ยปยนยพร‹ย† รŠร˜ยปร”รŠร‘ยนร˜รยพร†ร†ร‡รŠร‹ร•ยฝร„ร˜รยพร„ร‡ยปยพรƒยน ยนรร…ยพร†ย† ร†ร‡ ยพยผร‡ยฟรร€ร†ยพร†ร†ยนร˜ร–ร†ยพร‰ยผรร˜ ยฆยนรˆร˜ร‹ร‡ร…ร–ร‹ยนรˆยพร…ร”รˆร‰รรŽร‡ยฝรร…รƒร‡ยบร‡ย† รŠร†ร‡ยปยนร†ร†ร‡ร…รŒ รˆร‡ร†ร˜ร‹รร— รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร˜ ยป รŠร‡ย† ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรร รŠ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร… ร รŠร‹ ยฌยผร‡ร„ร‡ยปย† ร†ร‡ยผร‡ รƒร‡ยฝยพรƒรŠยน ยฉยญ รˆร‰รร†รร…ยนยพร‹ รŠร„ยพยฝรŒร—ร’รŒร— ร‰ยพยฝยนรƒรรร— ย„ยจร‰ยพรŠร‹รŒรˆร„ยพร†รยพร… รˆร‰รร€ร†ยนย‘ร‹รŠร˜ รˆร‰รรรร†ยพร†รยพรˆร‰ยพยฝรŒรŠร…ร‡ร‹ร‰ยพร†ร†ร‡ยผร‡ร†ยนรŠร‹ร‡ร˜ร’รร… ยฃร‡ยฝยพรƒรŠร‡ร… รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡ยผร‡ ยปร‰ยพยฝยน รร„ร รŠร‡ร€ยฝยนยปย† ร‘ยพยพ ร‰ยพยนร„ร•ร†รŒร— รŒยผร‰ร‡ร€รŒ รˆร‰รรรร†ยพร†รร˜ ร‹ยนรƒร‡ยผร‡ ยปร‰ยพยฝยนย” ยฆยน ร‘ยพรŠร‹ร‡ร… ร–ร‹ยนรˆยพ รยพร„ยพรŠร‡ร‡ยบร‰ยนร€ร†ร‡ ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„รร‹ร•รŠร˜ รŠ รƒร‰รร…รร†ร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒร ร‡ยบร‡ย† รŠร†ร‡ยปยนร†ร†ร”ร… ร‰ยนร€ร…ยพร‰ร‡ร… รŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ยผร‡ ร†ยนรƒยนร€ยนย† ร†รร˜ รˆร‰ร ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†รร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡ รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ ยฝร‡รˆร‡ร„ร†รร‹ยพร„ร•ร†ร‡รŒรรร‹ร”ยปยนร‹ร• ยปรรŠร‹ยฌยฃ ยฉยญ ย„รˆร‰รรรร†ร” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพ รˆร‰รยปยพร„ร รƒ รˆร‰ยพย† รŠร‹รŒรˆร„ยพร†รร— ร รŒรŠร„ร‡ยปรร˜ รŠรˆร‡รŠร‡ยบรŠร‹ยปรŒร—ร’รยพ ยพยผร‡รŠร‡ยปยพร‰ร‘ยพร†รร—ย” ยฆยนรŠยพยฝร•ร…ร‡ร…ร–ร‹ยนรˆยพรˆร‰ร‡รรŠรŽร‡ยฝรร‹รˆร‡รŠร„ยพย† ยฝร‡ยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚รˆยพร‰ยพรŠร…ร‡ร‹ร‰รร†ร”รŽร†ร‡ร‰ร…ยงยบร’ยพร‚ รยนรŠร‹ร ยฌยฃ ยฉยญ ร รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรŒร—ร’ยนร˜ ร‰ยนร€ร‰ยนย† ยบร‡ร‹รƒยนร†ร‡ร‰ร…ยงรŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ร‚รยนรŠร‹ร ยฉยซ ยœร€ร‚ยธยฝยบ ยฉยธร…ร‚รŠย†ยงยฝรŠยฝรˆยนร‹รˆยป ยจร†ร‰ย† ร‰ร€ร— ยร‡รƒร„ยนยฝ รร…ยพยพร‹ รรร„ร‡รŠร‡รรŠรƒรŒร— ร‡รŠร†ร‡ยปรŒ ร รˆร‡ร€ยนร…ร”รŠร„รŒยพยผร‡ยนยปร‹ร‡ร‰ยน รยพร„ร•ร—ร˜ยปร„ร˜ร„ร‡รŠร• ร‡ยบร‡รŠร†ร‡ยปยนร†รยพ ร†ยพรƒร‡ยพร‚ รยฝยพร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ รˆร‡ร€ยปร‡ย† ร„รร„ยน ยบร” ร‡ยบยพรŠรˆยพรรร‹ร• รŠรรŠร‹ยพร…ร†ร‡รŠร‹ร• รŒยผร‡ร„ร‡ยปย† ร†ร‡ยผร‡ ร€ยนรƒร‡ร†ร‡ยฝยนร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปยนย™ยปร‹ร‡ร‰ รˆร‰ยพยฝร„ยนยผยนยพร‹ รˆร‡ร–ร‹ยนรˆร†ร‡ยพ ยปร†ยพยฝร‰ยพร†รยพ ยพยผร‡ รยฝยพร รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ ร‹ยนรƒ ร ร†ยพ ยบร”ร„ยน รŠรร‡ร‰ร…รŒร„รร‰ร‡ยปยนร†ยน รˆร‡ รƒร‰ยนร‚ย† ร†ยพร‚ร…ยพร‰ยพ ร˜ร†ยพรˆร‡ร†ร˜ร„รƒยนรƒร‡ยปยนรƒร‡ร†รยพรˆรรร˜ร‹ร‡ ร„รร–ร‹ร‡ย„รŠยปร‡ยบร‡ยฝยนยปร‡ร„รรรˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜ย” ร‹ร‡ร„ร ย„รŠร„รŒรยนร‚ร†ร‡รŠร‹ร•ย” รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ร‚ รˆร‡ร…ร†ยพร†รร—ยนยปร‹ร‡ร‰ยน ยปร‡ร‡ยบร’ยพร†ยพร…ร‡ยฟยพร‹ยบร”ร‹ร• ร‹ร‡ร„รย„ร‡ยบรŒรŠร„ร‡ยปร„ยพร†ย† ร†ร‡รŠร‹ร•รˆร‡ยปยพยฝยพร†รร˜ย” ร‹ร‡ร„รรยฝยพร˜ย„รˆร‰รรรร†ร†ร‡ร‚ รŠยปร˜ร€รย” ยธรŠร†ร‡ร„รร‘ร•ร‡ยฝร†ร‡ยฝร‡รƒร„ยนยฝรรรƒรˆร‰ร‡ย† รรŒยปรŠร‹ยปร‡ยปยนร„ ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹ร• รร†ร‡ยผร‡ ยปร€ยผร„ร˜ยฝยน ร†ยนรŒยผร‡ร„ร‡ยปร†ร‡ย†รˆร‰ยนยปร‡ยปร”ยพร‡ร‹ร†ร‡ร‘ยพร†รร˜รรˆร‰ยพยฝย† รˆร‰รร†ร˜ร„ รˆร‡รˆร”ร‹รƒรŒ รŠรร‡ร‰ร…รŒร„รร‰ร‡ยปยนร‹ร• ร–ร‹ร‡ร‹ ยปร€ยผร„ร˜ยฝร†ยนร‡รŠร†ร‡ยปยพรรร„ร‡รŠร‡รรร รƒยนรƒร…ร†ยพรˆร‡ย† รƒยนร€ยนร„ร‡รŠร• รรร„ร‡รŠร‡รรรยฃยนร†ร‹ยนรยญรรŽร‹ยพ ยฆยนยฝร‡ร‡ร‹ยฝยนร‹ร•ยฝร‡ร„ยฟร†ร‡ยพยนยปร‹ร‡ร‰รŒร‡ร†ยปร‡ร‹ร„รย† รรยพร‡ร‹ยฝร‰รŒยผรรŽร†ยพยผร‡ยปร‡ร‰รร‹ร‡ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รŠร‹ร ย„รˆร‰รรŠรˆร‡รŠร‡ยบรร‹ร•รŠร˜ย” รƒ ร‰ยนร€ยปรร‹รร— รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ย† ร†ร‡ยผร‡ ร‡ยบร’ยพรŠร‹ยปยน รƒ ย„ร†ยนรˆร‡ร‰รŒย” ร ย„ร†ยนรŠร‹รŒรˆร„ยพย† ร†รร—ย” รŒร‰ยบยนร†รร€ยนรรร ร รร†ยฝรŒรŠร‹ร‰รยนร„รร€ยนรรร ร รร†ร”ร… รˆร‰ร‡รยพรŠรŠยนร… ยปร”รŠร‹รŒรˆยนร—ร’รร… รƒร‰รย† ร…รร†ร‡ยผยพร†ร†ร”ร…ร รยนรƒร‹ร‡ร‰ยนร…ร รˆร‰ยพรŠร‹รŒรˆร†ร‡รŠร‹ร ยฌ ร†ยพยผร‡ ยพรŠร‹ร• รˆร‡ร†รร…ยนร†รยพ ร‹ร‡ยผร‡ รร‹ร‡ รˆร‰รรŠรˆร‡ย†

 


›£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£§¥£¤¬šžÊǺľÆÁ¾ à ÈÉǺľž ƾ ¾ÊËÕ ¾¾ ɾѾÆÁ¾ ÐËÇоɾÀƾÃÇËÇÉǾ»É¾ÅØǺҾÊË»ÇÇÈØËÕ ÊËÇÄÃƾËÊØ Ê ˾ÅÁ ¿¾ ¹ ËÇ Á Ê ¾Ò‘ ºÇľ¾ ÊÄÇ¿ÆÔÅÁ À¹½¹Ð¹ÅÁ ›¾ÉÆÔÅ Ø»ÄؾËÊØ ÈÇÁÊÃÈÉÁÐÁÆÔ ÈÉÁ»¾½Ñ¾ÂоÄÇ»¾Ð¾ÊË»Ç Ã˹ÃÇÅÌÊÇÊËÇØÆÁ× ÃǼ½¹̼ÇÄÇ»ÆÔÂÀ¹† ÃÇÆƾÊÈɹ»ÄؾËÊØÊÇÊ»ÇÁÅÁÀ¹½¹Ð¹ÅÁ ¹ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÕƾɾ¹¼ÁÉ̾ËƹÌ¿¾ÊËÇоÆÁ¾ À¹ÃÇƹ › ˹ÃÇ ÊÁË̹ÏÁÁ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ ÆÌ¿¾ÆÃɾ¹ËÁ»ÆÔ ÆÇ»¹ËÇÉÊÃÁ »À¼Äؽ ƹÅÆǼÁ¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÈÉÇϾÊÊÔ ÃÇËÇÉÔ ÁÈÇÀ»ÇÄÁ˻Ի¾ÊËÁоÄÇ»¾Ð¾ÊË»ÇÁÀÈľ† ƹÁÄÄ×ÀÁÂÇÈÉÁÉǽ¾ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁÁž† Ëǽ¹ÎÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Áؾ §½Æ¹ÃÇ »ÔÀÔ»¹¾Ë ÇоÆÕ ºÇÄÕÑÁ¾ Êdž ÅƾÆÁØ ËÇ ÐËÇ ¹»ËÇÉÊÃǾ »Á½¾ÆÁ¾ „ÃÇƆ ϾÈË̹ÄÕÆÔÎ ÁÀžƾÆÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹” ÈÇÀ»ÇÄÁË Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ „½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾¾¼ÇÊÁÊ˾ÅÆÇÊËÁ” › ϾÄÇÅ ƹ½Ç ÈǺĹ¼Ç½¹ÉÁËÕ ½ÇÃĹ½† ÐÁù À¹ ËÇ ÐËÇ ÇÆ ÈÇÀ»ÇÄÁÄ ÈÇÍÁÄÇÊÇ͆ Ê˻ǻ¹ËÕƹ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ì×˾ŹËÁÃÌ ¦ÇÁ½¾Á¾¼ÇÇÊ˹ÄÁÊÕ½ÄØžÆØƾÈÇÆØËԆ ÅÁ »Á½ÁÅÇ ÈÇÖËÇÅÌÁ¾¼ÇÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØØ ƾÅǼÌÈÉÁÆØËÕùýÇÊËÇÂÆÔ¾»ÆÁŹÆÁØ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄØ œ˜°½ÉʸÂƺ ©¸ÅÂʆ§½Ê½È¹ËÈ» ¨ÆɆ ÉÀ× ©¹Àɹº¹ËÔ»¹¾ÅǾ ¡¼ÇɾÅ ™Æ¹Ëdž ÄÕ¾»ÁоÅÌоÆÁ¾Ê˹»ÁËÎÇËØÁƾ»ÈÇÄƾ ɾ¹ÄÕÆÌ× ÆǼɹƽÁÇÀÆÌ×À¹½¹ÐÌÈÇÈÉÁ†

»¾½¾ÆÁ׬¼ÇÄÇ»ÆǼÇÃǽ¾ÃʹÆÁÅÆǼÇÆÁ ŹÄÇ»ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ÊÀ¹ÃÇÆÇžÉÆÇÊËØÅÁ ÅÁÉÇÌÊËÉÇÂÊË»¹§ÆÇÁž¾ËÃÉÁÅÁÆÇÄǼdž ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁ ÇË˾ÆÇà Á ÖËÁÅ ÈǽÎǽÁË ÊǺÁɹ×Ò¾ÅÌÊØ » ÃÄ̺¾ ƹ ¥ÇÂþ ÃÉ̼Ì ÈÇÊ»ØґÆÆÔÎ ¨É¹»½¹ Èɾ½Ä¹¼¹Ø » ÐÁÊÄÇ À¹½¹Ð ¬£ »ÃÄ×ÐÁËÕ „»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾ ÁÄÁ ½ÇÊËÁ† ¿¾ÆÁ¾ ¼¹ÉÅÇÆÁÁ » ÇËÆÇѾÆÁØÎ ÈɾÊËÌȆ ÆÁù Ê ÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÅ ǺҾÊË»ÇÅ Á »Æ¾Ñ† ÆÁÅÅÁÉÇÅ»ϾÄÇŔ ¡¼ÇÉՙƹËÇÄÕ¾»ÁÐ »ÔÎǽÁË »Ç »ÊØÃÇÅ ÊÄÌй¾ ÇËйÊËÁ À¹ Èɾ½¾ÄÔ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊ˾ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ† »¹ ›ÈÉÇоŠ ƾÀ¹Å¾ËÆÇ ½ÄØ ʹÅǼÇ ʾºØ ÇÆÈÉÁºÄÁ¿¹¾ËÊØÃƹÊÌÒÆÇÅÌ»ÇÈÉÇÊÌÇ ¾½ÁÆÇÅ Èɹ»¾ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÁ ¨¨¨  Çλ¹ËÔ»¹×ҾŠÈÇÅÁÅÇ ÈÉÇо¼Ç Á ̼ÇÄÇ»ÆǾ Èɹ»Ç §½Æ¹ÃÇ ʻǑ ÊËɾÅľÆÁ¾ à „¼¹ÉÅÇÆÁÁ ÇȽ¾Å½»Æ Èɾ† ÊËÌÈÆÁùÊÅÁÉÇŔƹ½ÇºÔÄÇºÔ ½ÌŹ¾Ë† ÊØ ÊÇÈÇÊ˹»ÁËÕÊɹÊÊÌ¿½¾ÆÁØÅÁǨ¨¨ ¨Ç½»Ç½ØÁËǼ Êù¿Ì ÐËÇÅƾÈÉÁÑĹÊÕ ÈÇ»ÃÌÊÌË»ÇÉоÊùØÌÊËɾÅđÆÆÇÊËÕ¡¼Ç† ÉØ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»Áй §Æ ƹÎǽÁËÊØ ƹ Èǽ† ÊËÌȹÎÃɾѾÆÁ×»¹¿ÆÇ ƹÅÇ»À¼Äؽ À¹½¹ÐÁÈÇÊËÉǾÆÁØƾÊÃÇÄÕÃÇÌËÇÈÁÐÆÇ  ÆÇ ƾ ÄÁёÆÆÇ ÊÅÔÊĹ ÃÇÆϾÈÏÁÁ ¼Ä̆ ºÇÃǼÇ ÁÀžƾÆÁØ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ½ÇÄ¿ÆÇ ÊËÉÇÁËÕÊØ ÃÇƾÐÆÇ ƹÇÊÆÇ»¾¨¨¨

 °½ÉʸÂƺ œ˜ ¨ÇÊËÄÁº¾É¹ÄÕƹØ ȹɹ½Á¼Å¹ Á Èɹ»Ç ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ¨É¹»Ç† Ë»ÇÉоÊÃÁ¾ÁÈɹ»ÇÈÉÁžÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ȹɹ½Á¼ÅÔɾ† ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÔ Á ž¿½ÌƹÉǽÆÔ ÇÈÔË Åǽ¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁØ £ÇÄľÃËÁ»Æ¹Ø ÅÇÆǼɹÍÁØ §Ë»¾ËÊË» ɾ½ ½×Æ ™ž ¥ÁÀ¹Æº¹¾» t £ÇÊ˹ƹ  t ª t

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™


¨§ ©™›¤ž¦¡¸·š¡¤¸©™¥¨§ ©™›¤ž¦¡¸·š¡¤¸©™¥

Ÿ˜¨ §«©˜ œ¦š ¯«Ÿ˜¨ §¦š«t£ª

¦Ôƾ ¹ÉÁȪ¹Á½Ç»ÁÐt½ÇÃËÇÉ×ÉÁ† ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ À¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔ ɹºÇËÆÁûÔÊѾÂÑÃÇÄÔ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ­¾† ½¾É¹ÏÁÁ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ù;½ÉÔ ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁÁ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁ ™Ã¹½¾ÅÁÁ Èɹ»¹ Á ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ­ª¡¦©­ ©Ç½ÁÄÊØ ¹ÉÁȪ¹Á½Ç»Áл©¾ÊÈ̺ÄÁ† þ «ÌÉÞÆÁÊË¹Æ » ¼ÇÉǽ¾ °¹É½¿ÇÌ ÆÇغÉØ ¼Ç½¹ ª ÈÇ ¼¼ ÇÆ ÊÄÌ¿ÁÄ»»ÇÀ½ÌÑÆdž½¾Ê¹ÆËÆÔλÇÂÊùÎt »¼ÇÉǽ¹Î¨ÊÃÇ»¾ £Ì˹ÁÊÁ £ÁÉÇ»¹º¹½¾ª ½¾Ã¹ºÉؼɹºÇ˹ÄƹÀ¹»Ç½¾ ›Ź¾¼ ª ¹ÉÁÈÇ»ÈÇÊËÌÈÁÄ» «¹ÑþÆËÊÃÌ×›ÔÊÑÌ×ÑÃÇÄÌ¥›ªªª© ÃÇËÇÉÌ×À¹ÃÇÆÐÁÄÊÇËÄÁÐÁ¾Å»¼› ÆÇغɾ¼ÇÆÈÇÊËÌÈÁÄ»¹½Ó×ÆÃË̆ É̙ù½¾ÅÁÁ¥›ªªª© ¥ÇÊû¹ ƹ ù;½ÉÌ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ Á ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁ ƹÌÐÆÔ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ tÀ¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ½×Æ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ œ™ ™»¹Æ¾† ÊÇ» ¹ÈɾÄؼ ¹ÉÁȪ¹Á½Ç»ÁÐÀ¹† ÒÁËÁÄùƽÁ½¹ËÊÃÌ×½ÁÊʾÉ˹ÏÁ×ÈÇÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁ t ̼ÇÄÇ»ÆǾ Èɹ»Ç Á ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ ̼ÇÄÇ»ÆdžÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆǾ Èɹ»Ç ƹ ˾ÅÌ „§É¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØ Á ÇÊÌҾʈ »Ä¾ÆÁ¾ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁÂ Êľ½ÊË»¾ÆÆÔÅÁÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÅÁÇɼ¹ÆÇ» »ÆÌËɾÆÆÁν¾Ä” ªÈǼ¼ ¹ÉÁȪ¹Á½Ç»ÁÐɹ† ºÇ˹Ä»«¹ÑþÆËÊÃÇ»ÔÊѾÂÑÃÇľ¥›

ªªª©Ê¼t½ÇϾÆËÇÅù;½ÉÔÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁÁ ʼtƹйÄÕÆÁÃÇÅù;† ½ÉÔ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ ¹ Ê ÈÇ ¼Ç½ t À¹Å¾ÊËÁ˾ľÅ ƹйÄÕÆÁù ÈÇ ƹÌÐÆÇ ɹºÇ˾ÖËǼÇ»ÔÊѾ¼ÇÌоºÆǼÇÀ¹»¾½¾ÆÁØ ʾÆËغÉؼ ¹ÉÁÈÇŪ¹Á½Ç»Á† оÅ À¹ÒÁҾƹ ½ÇÃËÇÉÊùØ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁØ ƹ ˾ÅÌ „ªÁÊ˾Ź Èɹ»Ç»ÔÎ žÉ ÈÉdž ÍÁĹÃËÁÃÁ Èɹ»ÇƹÉÌѾÆÁÂÁÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÌÊÄÇ»ÁØ ¾‘ ÖÍ;ÃËÁ»ÆǼÇ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉdž »¹ÆÁؔ › ¼Ç½Ì ¾ÅÌ ÈÉÁʻǾÆÇ ÌБ† ÆǾÀ»¹ÆÁ¾„ÈÉÇ;ÊÊÇɔ  ª  ¹ÉÁÈÇ»ÔÅ Èǽ¼ÇËǻľÆÇ Á ÇÈ̆ ºÄÁÃÇ»¹ÆÇ Ê»ÔѾ ƹÌÐÆÔÎ ɹºÇË » ËÇÅÐÁÊľǺɹҹ×ÒÁ¾ƹʾºØ»ÆÁŹÆÁ¾ Êǽ¾É¿¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ÃÆÁ¼Á „¨ÉÇÍÁĹÃËÁù ÈɾÊËÌÈľÆÁ” t ¬Ð¾ºÆÁà t ™ÄŹËÔ  »Êǹ»ËÇÉÊË»¾Êž§™Ä¹ÌιÆÇ»ÔÅ „¨ÉÇÍÁĹÃËÁùÈɾÊËÌÈľÆÁÂÊɾ½ÁŹɆ ¼ÁƹÄÕÆÇ йÊËÁ ƹʾľÆÁØ º¾ÀɹºÇˆ ÆÔÎ ”t¥ÇÆǼɹÍÁØt »Êǹ»ËÇɆ ÊË»¾Êž§™Ä¹ÌιÆÇ»ÔÅ › ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÇÅ ž¿½ÌƹÉǽ† ÆÇÅ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇÅ ÃÄ̺¾ ÎÇÉÇÑÇ Àƹ×Ë ÈÉÇ;ÊÊÇɹ  ¹ÉÁÈÇ»¹ ùà ½ÇºÉÇÊdž »¾ÊËÆǼÇÌБÆÇ¼Ç ϾÆØË»ƑÅÇËÀÔ»ÐÁ»Ç¼Ç ËÇ»¹ÉÁÒ¹Á»Ê¾¼½¹ɹ½ÔÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÊ ÆÁÅ¥Ô¿¾Ä¹¾Å›¹Å ½ÇÉǼÇ ¹ÉÁȪ¹Á† ½Ç»ÁÐ À½ÇÉÇ»ÕØÁ½¹ÄÕƾÂÑÁÎË»ÇÉоÊÃÁÎ ÌÊȾÎÇ» œ°½ÉʸÂƺ

 
¨§ ©™›¤ž¦¡¸·š¡¤¸©™¥

¦£›«š ¢ª¦¨¦š ¯«©ª˜¨¢¦š«t°©ª´œ©·ª

ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÇĆ ÃÇ»ÆÁà »ÆÌËɾÆƾ ÊÄÌ¿ºÔ » ÇËÊ˹»Ã¾ Êdž ÌÐɾ½Á˾ÄÕ Á »ÁϾ†ÈɾÀÁ½¾ÆË ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǹÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ ¼Ä¹»ÆÔÂɾ† ½¹ÃËÇÉ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ ¿ÌÉƹĹ „©ÇÊÊÁÂÊÃÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ »À¼Äؽ” §› ªË¹ÉÃÇ» ÆÇغÉؼǽ¹ÇËžËÁÄ׺ÁľÂ ¦¹Ê ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼Ç» ƾ ˹à ̿ ÅÆǼÇ » ©ÇÊÊÁÁ ¨ÇÐËÁ »Ê¾ ÅÔ ½É̼ Ê ½É̼ÇÅ ÀƹÃÇÅÔ ¡ ÃÇƾÐÆÇ ÊÄÇ¿Á»ÑÁÂÊØ ÃÉ̼ ½¹ Á ʹÅÌ Ç˾оÊË»¾Æ† ÆÌ×ƹÌÃÌÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ»Ç»ËÇÉÇÂÈÇÄdž »ÁƾÅÁÆ̻Ѿ¼ÇÁƹйľÆÔƾÑƾ¼Ç»¾Ã¹ ƾÄÕÀØ ʾº¾ Èɾ½Ê˹»ÁËÕ º¾À ÈÉÇ;ÊÊÇɹ §Ä¾¼¹›ÁÃËÇÉÇ»ÁйªË¹ÉÃÇ»¹ ¨ÌËÁ ƹÑÁ ƾ ɹÀ ȾɾʾùÄÁÊÕ t Á » ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¾ Á » ¥ÇÊû¾ Á ƹ ×¼¾ ƹѾ ©Ç½ÁÆÔ ¶ÅÇÏÁÇƹÄÕÆÔ  ƾ̑ņ ÆÔ оÄÇ»¾Ã ÃÇËÇÉÇÅÌ ËÉ̽ÆÇ ºÔ»¹¾Ë ÇÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊØ t ÆÁÃǼ½¹ ƾ ÌÃĹ½Ô»¹×† ÒÁÂÊØ»ÌÊ˹ÆǻľÆÆÔ¾»É¾Å¾ÆÆÔ¾ɹÅÃÁ »ÔÊËÌÈľÆÁØ ÈÁÑÌÒÁ ǺӑÅÆÔ¾ ÃÆÁ¼Á ¡ ùÃØÀ¹Å¾ËÁÄ »¾ÊÕŹɹÆÁÅÔ › ƹÌÃÌ Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ §Ä¾¼ ›ÁÃËdž ÉÇ»ÁÐ »ÇёÄ Ê ½ÇºÉÇËÆÔÅ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾Å ƹÊÁÄÁØ ÊÇ»¾Éѹ¾ÅǼÇ » ºÔËÌ Ç ÃÇËdž ÉÇÅ ÁÅ ºÔÄÇ À¹Ø»Ä¾ÆÇ » ÎÇÉÇѾ Ê˹ËÕ¾ „§ ÈÉÁÐÁƹÎ ºÔËÇ»ÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ” ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÇ » §ÅÊþ » ¼ ¹Ë¾Å » ¼ ÇÆ À¹ÒÁÒ¹¾Ë ùƽÁ½¹ËÊÃÌ× ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁׄ©ÇÄÕÃÉÁÅÁÆǼ¾ÆÆÇÂÊÁË̹ÏÁÁ » ºÔËÇ»ÔÎ ƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÔÎ ÈɾÊËÌÈľÆÁ† ØΔ ¦¹ÌÐÆÔ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ t ʹŹ ¦Á† ƾÄÕ ­‘½ÇÉǻƹ £ÌÀƾÏÇ»¹ §› ªË¹É† ÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇ ÁÀÌÐÁÄ »ÇÈÉÇÊÔ ºÔËǻǠ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ƾÊǻžÊËÁÅÇÊËÁ ÈÉÇ»¾½Ø ÊÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ ̺ÁÂÏ Ê »Ô¿Á»ÑÁÅÁ ÈÇ˾ÉȾ»ÑÁÅÁ §Æ ɹÀɹºÇ˹Ä žËǽÁÃÌ »ÎÇ¿½¾ÆÁØ ÊÇËÉ̽† ÆÁÃÇ»Èɹ»ÇÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔÎÇɼ¹ÆÇ»»ÃÉÁ† ÅÁÆǼ¾ÆÆÔ¾ ÊÁË̹ÏÁÁ Á ɹÀɾѾÆÁØ ÁÎ ÁÀÆÌËÉÁ ÈÇÊɾ½ÊË»ÇÅ ¼ÉÌÈÈǻǠÈÉÇÍÁ† ĹÃËÁÃÁ ªÅ¾¼ÇÅÇÆǼɹÍÁׄšÔËǻԾ ƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÔ¾ ÈɾÊËÌÈľÆÁØ ¨ÉÁÐÁƆ ÆÇÊËÕ ¼ÉÌÈÈÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁĹÃËÁù ƹùÀ¹† ÆÁ¾¥ÇÆǼɹÍÁؔt©ØÀ¹ÆÕ©›±¥› ©­  £É̼ ¾¼Ç ½¹ÄÕƾÂÑÁÎ ƹÌÐÆÔÎ ÁÆ˾† ɾÊÇ» ÑÁÉÇà ÇË žËǽÇÄǼÁÁ ÃÉÁÅÁÆdž ÄǼÁÁ Á ˾ÇÉÁÁ Èɹ»¹ ½Ç ¼ÉÌÈÈǻǠÈÉdž ÍÁĹÃËÁÃÁ ÈɾÊËÌÈľÆÁ  » ɹÀɹºÇËÃÌ ÈÉÁ‘ÅÇ» ÃÇËÇÉÇ ÇÆ »Æ‘Ê ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔ »ÃĹ½ ¦¾Å¹ÄÇ ʽ¾Ä¹ÆÇ §Ä¾¼ÇÅ ›ÁÃËÇÉdž »ÁоÅ » ÉÌÊľ ƹÌÐÆÇ ÑÃÇÄÔ ÈɾÊËÌȆ ÆÔÎ ÈǽÊÁÊ˾Å t » ÃÉÁÅÁÆÇ˾ÇÄǼÁ× Á ÃÇƾÐÆÇ » ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÃÉÁÅÁÆÇȾÆdž ÄǼÁÁ ùà ÇËɹÊÄÁ ƹÌÃÁ Ç ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ £ ÐÁÊÄÌ ¾¼Ç À¹ÊÄ̼ ÈÇÅÁÅÇ ÈÉÇо¼Ç ÇËÆdž ÊÁËÊØɹÀɹºÇËùÃÉÁ˾ÉÁ¾»ÁÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ÈÉÇ˾ùÆÁØ ƹùÀ¹ÆÁØ Á žÉ ̼ÇÄÇ»ÆdžÈɹ»Ç»Ç¼Ç ιɹÃ˾ɹ ž¼Ç „›»¾½¾ÆÁ¾ » ÃÉÁÅÁÆÇȾÆÇÄǼÁ× ¥ÇÆdž ¼É¹ÍÁؔ t ¬Í¹ ¬›± ¥› ©­  „§ÊÆÇ»Ô ÃÉÁÅÁÆÇȾÆÇÄǼÁÁ ¥ÇÆǼɹ†
¨§ ©™›¤ž¦¡¸·š¡¤¸©™¥

ÍÁؔ t ¬Í¹ ¬›± ¥› ©­  › ¼ §› ªË¹ÉÃÇ» À¹ÒÁËÁÄ ½ÇÃËÇɆ ÊÃÌ× ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ× „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÈÉǺľÅÔ ÁÊÈÇÄƾÆÁØ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ ƹù† À¹ÆÁؔ ƹÌÐÆÔÂÃÇÆÊÌÄÕ˹ÆËtÇÈØËÕ¿¾ Ç˾оÊË»¾ÆƹØ ÀƹžÆÁËÇÊËÕ ¶½Ì¹É½ ­Á† ÄÁÈÈÇ»ÁШǺ¾¼¹ÂÄÇ ¨ÉÇ;ÊÊÇÉÇÅ ªË¹ÉÃÇ»ÔÅ ƾŹÄÇ ʽ¾† ĹÆÇÆÌ¿ÆǼǽÄØɹÀɹºÇËÃÁžÉÈÉÇËÁ»Ç† ½¾ÂÊË»ÁØÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁƾÍÇÉŹÄÕÆÔÎÅdž Äǽ‘¿ÆÔÎǺӾ½ÁƾÆÁ ¹˹ÿ¾ŹÊÊÇ»ÔÎ ÁɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔÎÈɾÊËÌÈľÆÁ›ÈÉÇоŠÇÆ ÈÉÁÄÇ¿ÁÄ ÉÌÃÌ Ã ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ì ɹÀ½¾ÄÇ» ƹѾ ƹÌÃÁ ¥ÆǼÇÊËÇÉÇÆÆØØ ÁÊÊľ½Ç† »¹Ë¾ÄÕÊùØ Á ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊùØ ɹºÇ˹ §Ä¾¼¹›ÁÃËÇÉÇ»ÁйÈÉÁ»¾Ä¹¾¼ÇÃƹÈÁʹ† ÆÁ× ºÇÄÕÑǼÇ ÌоºÆÁù „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ §ºÒ¹Ø §ÊǺ¾ÆƹØÁªÈ¾ÏÁ¹ÄÕƹØйÊËÁ” tª¨º·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊÊ ÊËɹÆÁÏ £ ÐÁÊÄÌ ƾÊÇÅƾÆÆÔÎ À¹ÊÄ̼ §Ä¾¼¹ ›ÁÃËÇÉÇ»Áй ÇËÆÇÊÁËÊØ ÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾ ÁÅ » ¼ Á ƹÌÐÆǾ ɾ½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¿ÌɆ ƹĹ „©ÇÊÊÁÂÊÃÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ »À¼Äؽ” Ì»¾ÊÁÊËÇ¼Ç ÅÆǼÇÊËÇÉÇÆƾ¼Ç Êdž

½¾É¿¹Ë¾ÄÕÆǼÇc ¨ÇÅÆ× ùà » ȾɾÉÔ»¾ ž¿½Ì À¹Ê¾½¹† ÆÁØÅÁƹǽÆÇÂƹÌÐÆÇÂÃÇÆ;ɾÆÏÁÁÅÔ ÊǪ˹ÉÃÇ»ÔÅ ÈÉǽÇÄ¿¹ØƹÌÐÆÌ׺¾Ê¾½Ì ÃÌȹÄÁÊÕ » °‘ÉÆÇÅ ÅÇɾ ¹ ÈÇËÇÅ ÈÇ ¾¼Ç ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ× ÈǾιÄÁ » œ¾Ä¾Æ½¿Áà ¼½¾ Ê ÅÇËÇÉÆÇ ÄǽÃÁ ¾¼Ç ÈÉÁØ˾ÄØ ÈÇÈÉǺǻ¹† ÄÁ ÉÔº¹ÐÁËÕ » À¹ÄÁ»¾ ¦¹¿Á»ÃÁ Ì ƹÊ ƾ ºÔÄÇ ¸ ½¾É¿¹Ä » ÉÌùÎ ̽ÇÐÃÌ ù¿¾ËÊØ »ËÇÉÇÂɹÀ»¿ÁÀÆÁÁºÔÄƾŹÄÇ̽Á»Ä‘Æ ËÇÅÌ ÐËÇžÄÃÁ¾ʾɾºÉÁÊËÔ¾ÉÔºÃÁʹÅÁ ƹÆÁÀÔ»¹ÄÁÊÕ ƹ ÈÌÊËÔ¾ ÃÉ×ÐÃÁ š¾Àdž ¼ÄؽÆÇ ƹºÉ¹ÊÔ»¹ÄÁÊÕc ¨Ç¼ÄÇґÆÆÔ ÃɹÊÇËÇÂÈÉÁÉǽÔtº¾É¾¼»½¹ÄÁ ÊÇÄƾІ ÆÔÂÄÌÐÊûÇÀսǿ½Áоà tØƾËɾºÇ»¹Ä ËÇÅÌǺÓØÊƾÆÁإǿ¾ËºÔËÕ ̽¹ÐÌÈÉÁ† ËؼÁ»¹Ä§Ä¾¼ ÇÊÁÎÈÇÉtȾɻԾѾÊËÕ½¾ÊØËľËt ¿ÁÀÆէľ¼¹›ÁÃËÇÉÇ»ÁйªË¹ÉÃÇ»¹ Ê̽Ø ÈÇ ƹÌÐÆÔÅ ɾÀÌÄÕ˹˹Š ÊÃĹ½Ô»¹¾ËÊØ ̽¹ÐÆÇ о¼Ç Ø ¾ÅÌ ÁÊÃɾÆƾ ¿¾Ä¹× Á ƹ ÈÇÊľ½Ì×ÒÁ¾ѾÊËÕ½¾ÊØË ¶ËÇtÈÇžÆՆ Ѿžɾ œ°½ÉʸÂƺ

 
£¦™±¡¥™›«§©™¥

¢¥˜° ¤˜šª¦¨˜¤ ŸÌÉƹÄ „£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ »Ð¾É¹ ʾ¼Ç½† ÆØ À¹»Ëɹ” t ȾɻÔ » ÁÊËÇÉÁÁ ©ÇÊÊÁÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ ¿ÌÉƹÄ ©¾½¹ÃÏÁØ ̽¾ÄؾËÇÊǺǾ»ÆÁŹÆÁ¾Êǽ¾É¿¹Ë¾ÄÕÆÇ ÊËÇÉÇƾÈɾ½Ê˹»ÄؾÅÔνÄØÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹† ÆÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¦¹Ñ¿ÌÉƹÄ»ÃÄ×БÆ»¨¾É¾Ð¾ÆÕÉÇʆ ÊÁÂÊÃÁÎ ɾϾÆÀÁÉ̾ÅÔÎ ƹÌÐÆÔÎ ¿ÌɆ ƹÄÇ» » ÃÇËÇÉÔÎ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ ÇÈ̺ÄÁ† ÃÇ»¹ÆÔ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ƹÌÐÆÔ¾ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ ƹ ÊÇÁÊùÆÁ¾ ÌБÆÔÎ Ê˾Ⱦ† ƾ½ÇÃËÇɹÁùƽÁ½¹Ë¹ƹÌà ¨ÉÁ ɾѾÆÁÁ »ÇÈÉÇʹ Ǻ ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹ÆÁÁ Ê˹ËÕÁ Èɾ½ÈÇÐ˾ÆÁ¾ Ç˽¹‘ËÊØ ˾Å Ê˹ËÕØÅ » ÃÇËÇÉÔÎ Áž¾ËÊØ Ê»ØÀÕ Ê ƹ† ÌÐÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ× ƾ»ÊÃdž»ÇÄ¿ÊÃÇ ƹÌÐÆÇ ÑÃÇÄÔ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ Á ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ ¹ ÁžÆÆÇ ÈÉÁÊ̈ ÊË»Ì×Ë ÊÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ Ê ˾ÇɾËÁоÊÃÁÅÁ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØÅÁ ɾÀÌÄÕ˹˹ÅÁ Á Èɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁØÅÁ ƹѾ ÑÃÇÄÔ Á Ê »ÔÊËÌÈľÆÁØÅÁ ÌБÆÔÎ ÈÉÇÀ»Ìй»ÑÁÅÁ ƹ À¹Ê¾½¹ÆÁØÎ ÃÄ̺¹ ¦ÉÅƺÅÓ½ÊȽ¹Æº¸ÅÀ× ÇȽ¼Ò׺Ã×½† ÄÓ½Ƚ¼¸ÂÎÀ½ÁÂÉʸÊÔ×Ä ¨É¾½Ê˹»ÄؾŹØ Ê˹ËÕØ ƾ ½ÇĿƹ ºÔËÕÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹Æ¹ÁÄÁƹÈɹ»Ä¾Æ¹»½É̆ ¼Á¾ÁÀ½¹ÆÁØ ªË¹ËÕØ ½ÇĿƹ ºÔËÕ ÃÉÁÅÁÆÇÄdž ¼ÁоÊÃÇ  ǺĹ½¹ËÕ ƹÌÐÆÇ ÆÇ»ÁÀÆÇ Á ˾ÇɾËÁоÊÃÇ ÀƹÐÁÅÇÊËÕ× ɹÊÃÉÔ»¹ËÕ ÀƹÐÁÅÔ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ Ê ÌБ† ËÇÅ ÊÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ Ê ˾ÇɾËÁоÊÃÁÅÁ Èdž ÄÇ¿¾ÆÁØÅÁ ɾÀÌÄÕ˹˹ÅÁÁÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ؆ ÅÁ ƾ»ÊÃdž»ÇÄ¿ÊÃÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÑÃÇÄÔ »ÔÊËÌÈľÆÁØÅÁ ÌБÆÔÎ ÈÉÇÀ»Ì† й»ÑÁÅÁƹÀ¹Ê¾½¹ÆÁØÎÃÄ̺¹ÁÄÁÇÈ̺ÄÁ† ÃÇ»¹ÆÆÔÅÁ»ƹѾÅ¿ÌÉƹľ §ºÓ‘Å Ê˹˾ ÊË̽¾ÆËÇ» ¹ÊÈÁɹƆ ËÇ» ÊÇÁÊù˾ľÂÌБÆÇÂÊ˾ȾÆÁùƽÁ½¹† ˹ ƹÌà t t ÊËɹÆÁÏÔ ÍÇÉŹ˹ ™ ½Ç  ÀƹÃÇ» Ê ÈÉǺ¾Ä¹ÅÁ ùƽÁ½¹ËÇ» ƹÌÃt½ÇÊËɹÆÁÏ ½ÇÀƹÃÇ»Ê ÈÉǺ¾Ä¹ÅÁ ½ÇÃËÇÉÇ» ƹÌà t ½Ç ÊËɹ† ÆÁÏ ½ÇÀƹÃÇ»ÊÈÉǺ¾Ä¹ÅÁ  ªË¹ËÕØ ÇÍÇÉÅÄؾËÊØ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ž¿¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅ Ê˹ƽ¹ÉËÇÅ œ§ª« † ¦¹ºÇÉ Ê˹ËÕÁ »¾ÉÎƾ¾ Á ÆÁ¿Æ¾¾ ›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÈÇľtÈÇÅÅ ľ»Ç¾tÅÅ Èɹ»Ç¾t ÅűÉÁÍËt5JNFT/FX3PNBOɹÀžÉ ÑÉÁÍ˹ ÇÊÆÇ»ÆǼÇ ˾ÃÊ˹ t  ÊÆÇÊÇà t ž¿ÊËÉÇÐÆǾ ɹÊÊËÇØÆÁ¾ t ÈÇÄÌËÇɆ ÆǾ ¹ºÀ¹ÏÆÔ ÇËÊËÌÈ t  ­ÇÉÅÌÄÔ »Ôɹ»ÆÁ»¹×ËÊØÈÇϾÆËÉÌ ÁÎÆÇžɹ»ÃÉ̆ ¼ÄÔÎ ÊÃǺùÎ ÈÇ Èɹ»ÇÅÌ Ãɹ× ˹ºÄÁÏÔ ÆÌžÉÌ×ËÊØ Ê»¾ÉÎÌ «¹ºÄÁϹ t ¦¹À»¹† ÆÁ¾ ÉÁÊÌÆÃÁÆÌžÉÌ×ËÊØÊÆÁÀÌ ©ÁÊÌÆÇà t¦¹À»¹ÆÁ¾ ªÊÔÄÃÁƹÁÊËÇÐÆÁÃÁÁÄÁ† ˾ɹËÌÉÌ»ÔÈÇÄÆØ×ËÊØÈÇÊËɹÆÁÐÆÇ»ÆÁÀÌ ÊËɹÆÁÏÔ ¦¾ ½ÇÈÌÊù¾ËÊØ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ »Å¾ÊËÇ ºÌûÔ „‘” ºÌûÔ „¾” ¦ÌžɹÏÁØ ÊËɹÆÁÏ t »ÆÁÀÌ ÈÇʾɾ½Áƾ ƹ ù¿½Ç ÊËɹÆÁϾ ¦ÇžÉ Àƹà ÊÆÇÊÃÁ ¾ÊÄÁ ¾ÅÌ Èɾ½Ñ¾Ê˻̾ËÀƹÃÈɾÈÁƹÆÁØ Êľ½Ì¾ËÀ¹ ÀƹÃÇÅÈɾÈÁƹÆÁØ º¾ÀÁÆ˾ɻ¹Ä¹ ªË¹ËÕØ ½ÇĿƹ ºÔËÕ Êƹº¿¾Æ¹ »Ô† ¿ÁÅÃÇ ¹ÆÆÇ˹ÏÁ¾Â ÁÃÄ×о»ÔÅÁÊÄdž »¹ÅÁ ƹ ÉÌÊÊÃÇÅ ØÀÔþ ¹ ˹ÿ¾ Ⱦɾ»Ç† ½ÇÅ ƹÀ»¹ÆÁØ Ê˹ËÕÁ ÃÄ×о»ÔÎ ÊÄÇ» Á »Ô¿ÁÅÃÁƹ¹Æ¼ÄÁÂÊÃÁÂØÀÔà ǺӑÅ½Ç ÀƹÃÇ» Ê ÈÉǺ¾Ä¹ÅÁ ›Ô¿ÁÅù ƾ ½ÇĿƹ Êǽ¾É¿¹ËÕ » ʾº¾ »»Ç½ØÒÁÎ Ì»¾† ½ÇÅľÆÁ „» Ê˹ËÕ¾ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ Á½‘ËɾÐÕc”ÁËÈ ªË¹ËÕØÇÍÇÉÅÄؾËÊØ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ÈÉÁĹ¼¹¾ÅÔÅ ɾ½¹ÃÏÁÇÆÆÇ ÃÇÄľ¼Á¾Â ǺɹÀÏÇÅÇÍÇÉÅľÆÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Ê˹ËÕÁ §È¸ºÀøÇȽ¼ÉʸºÃ½ÅÀ×ÉʸʽÁ ÄØ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÁØ Ê˹ËÕÁ ¹»ËÇÉ ½ÇÄ¿¾Æ ÇËÈɹ»ÁËÕ À¹Ø»Ä¾ÆÁ¾ » ÊùÆÁÉdž »¹ÆÆÇÅ»Á½¾ÁÄÁÇÉÁ¼Áƹľ ƹÁÅØÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆǼÇ ɾ½¹ÃËÇɹ ¿ÌÉƹĹ Ç È̺ÄÁù† ÏÁÁ Ê˹ËÕÁ ÍÇÉŹ À¹Ø»Ä¾ÆÁØ ɹÀžҾƹ ƹ ʹÂ˾ £Ä̺¹ ¹ ˹ÿ¾ Ê»¾½¾ÆÁØ Ǻ ¹»† ËÇɾÈÇÌÊ˹ÆǻľÆÆÇÂÍÇÉž ÍÇÉŹɹÀ† žҾƹ ƹ ʹÂ˾ £Ä̺¹ ƹ ÖľÃËÉÇÆÆÔ ¹½É¾Ê£Ä̺¹DSJNJOPMPHZ@DMVC!NBJMSVÁÄÁ ÈÇÈÇÐËÇ»ÇÅ̹½É¾ÊÌ©ÇÊÊÁÂÊÃǼǼÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆǼÇ Ⱦ½¹¼Ç¼ÁоÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ÁÅ™¡œ¾ÉϾƹ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÂ͹ÃÌÄÕ˾Ë  ¼ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ƹº¾É¾¿Æ¹Ø ɾÃÁ¥ÇÂÃÁ ½ ÃÇÉÈ ùºt ¨É¾½Ê˹»ÄؾŹØÊ˹ËÕؽÇĿƹÊÇLj »¾ËÊ˻ǻ¹ËÕËɾºÇ»¹ÆÁØÅ Èɾ½ÓØ»ÄؾÅÔÅ ɾ½¹ÃÏÁ¾ÂÃÈ̺ÄÁÃ̾ÅÔÅŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å ªË¹ËÕØÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ»ÌÊ˹ÆǻľƆ ÆÔ¾ɾ½¹ÃÏÁ¾ÂÊÉÇÃÁ
£¦™±¡¥™›«§©™¥

»’ ØÆ»¹ÉÕ t½ÇÆÇغÉØÈɾ½Ñ¾† ÊË»Ì×Ò¾¼Ç¼Ç½¹ »’ ¹ÈɾÄÕ t½Ç;»É¹ÄØ˾ÃÌÒ¾† ¼Ç¼Ç½¹ » ’ Á×ÄÕ t ½Ç ŹØ ˾ÃÌÒ¾¼Ç ¼Ç½¹ »’ ÇÃËغÉÕ t½Ç¹»¼ÌÊ˹˾ÃÌÒ¾† ¼Ç¼Ç½¹ ªË̽¾ÆËÔ ¹ÊÈÁɹÆËÔ ÊÇÁÊù˾ÄÁ ÌБÆÇ Ê˾ȾÆÁ ùƽÁ½¹Ë¹ ƹÌà ½ÄØ ÇÈ̆ ºÄÁÃÇ»¹ÆÁØ Ê˹ËÕÁ ½ÇÄ¿ÆÔ Èɾ½Ê˹»ÁËÕ ɾÃÇžƽ¹ÏÁ× » ÊùÆÁÉÇ»¹ÆÆÇÅ »Á½¾ ÁÄÁ ÇÉÁ¼Áƹľ ÈǽÈÁʹÆÆÌ× ÄÁÏÇÅ Áž×ÒÁÅ ÌБÆÌ× Ê˾ȾÆÕ Á À¹»¾É¾ÆÆÌ× ȾйËÕ× ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ÁÄÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ › ɾÃÇžƽ¹ÏÁÁ ÇËɹ¿¹¾ËÊØ ¹ÃË̹ÄÕÆÇÊËÕ ɹÊÃÉÔ»¹¾ÅÇ ÈÉǺľÅÔ ÇϾÆÁ»¹¾ËÊØ ƹÌÐÆÔ ÌÉÇ»¾ÆÕ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆǼÇ Ź˾† ÉÁ¹Ä¹ Á ½¾Ä¹×ËÊØ »Ô»Ç½Ô Ç »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÁØÊ˹ËÕÁ»¿ÌÉƹľ„£ÉÁÅÁ† ÆÇÄǼÁػоɹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹ” §ÆÈ×¼ÆÂȸÉÉÄÆÊȽÅÀ×ÉʸʽÁ › ˾оÆÁ¾ ËɑΠ ½Æ¾Â Ê ÅÇžÆ˹ ÈÇÊËÌÈľÆÁØ»ɾ½¹ÃÏÁ×Ê˹ËÕÁ¹»ËÇÉÌÈÇ ÌùÀ¹ÆÆÇÅÌÁŹ½É¾ÊÌÖľÃËÉÇÆÆÇÂÈÇÐËÔ ƹÈɹ»ÄؾËÊØÌ»¾½ÇÅľÆÁ¾ÇÈÇÊËÌÈÁ»Ñ¾Â »ɾ½¹ÃÏÁ×Ê˹ËÕ¾ ¨ÇÊËÌÈÁ»Ñ¹ØÊ˹ËÕØɹÊÊŹËÉÁ»¹¾Ë† ÊØ ɾ½¹ÃÏÁÇÆÆÇ ÃÇÄľ¼Á¾Â » ˾оÆÁ¾ ËÉÁ½Ï¹ËÁ ½Æ¾Â ¨ÇÁÊ˾оÆÁÁÌÊ˹ÆǻľÆÆǼÇ»È ÊÉÇù ɾ½¹ÃÏÁØ ÊÇǺҹ¾Ë ¹»ËÇÉÌ Ǻ ̽dž »Ä¾Ë»ÇɾÆÁÁ ¾¼Ç À¹Ø»Ä¾ÆÁØ Ǻ ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹ÆÁÁÁÄÁǺÇËùÀ¾»È̺ÄÁùÏÁÁ ªË¹ËÕØÅÇ¿¾ËºÔËÕÇËÈɹ»Ä¾Æ¹¹»Ëdž ÉÌƹ½ÇɹºÇËÃÌ ¦ÉƹӽËÉÃƺÀ× ÇÈÀÆÇ˹ÃÀÂƺ¸ÅÀÀÉʸÊÔÀ ™»ËÇÉÔ ƾÊÌË ÈÇÄÆÌ× ÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇÊËÕ À¹ ÈǽºÇÉ Á ½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕ ÈÉÁ† »¾½‘ÆÆÔÎ ͹ÃËÇ» ÊÈÁÊÇà ÏÁË¹Ë ÃÉÁ† ÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÊÇÏÁÇÄǼÁоÊÃÁÎ ÈÊÁ† ÎÇÄǼÁоÊÃÁÎ Á ÁÆÔÎ ½¹ÆÆÔÎ ÁőÆ ÊǺ† ÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÈÉÇÐÁÎ Ê»¾½¾ÆÁ  ¹ ˹ÿ¾ À¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾½¹ÆÆÔÎ ƾÈɾ½Æ¹ÀƹоƆ ÆÔνÄØÇËÃÉÔËÇÂȾйËÁ ¨É¾½Ê˹»ÄØØ Ê˹ËÕ× ½ÄØ È̺ÄÁù† ÏÁÁ ¹»ËÇÉ ˾Å ʹÅÔÅ »Ôɹ¿¹¾Ë ÊǼņ ÊÁ¾ ƹ ɹÀžҾÆÁ¾ ¾‘ » ʾËÁ ¡Æ˾ÉƾË ƹ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ʹÂ˹Î ¦¹ÌÐÆÇÂ ÖľÆ ËÉÇÆÆÇ ºÁºÄÁÇ˾ÃÁ XXXFMJCSBSZSV 

ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ÃÄ̺¹ IUUQXXX DSJNJOPMPHZDMVCSV ½É̼ÁÎ ÊÈɹ»ÇÐÆdž Èɹ»Ç»ÔÎÊÁÊ˾ŹΠÊÃÇËÇÉÔÅÁÌɾ½¹ÃÏÁÁ Áž¾ËÊØÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¾ÊǼĹѾÆÁ¾ ©¾Ñ¾ÆÁ¾ǺÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÁÁÁÄÁ̽¹† ľÆÁÁ Ê˹ËÕÁ ÈÉÁÆÁŹ¾Ë ɾ½¹ÃÏÁÇÆƹØ ÃÇÄľ¼ÁØ ªË¹ËÕØ Èɾ½Ê˹»ľÆƹØɾ½ÃÇÄľ¼ÁÁ ¿ÌÉƹĹ ƾºÌ½¾ËÈÉÁÆØ˹ÃɹÊÊÅÇËɾÆÁ× ¾ÊÄÁ ¹»ËÇÉÇÅ ƾ ÊǺÄ×½¾ÆÔ ËɾºÇ»¹ÆÁØ Èɾ½ÓØ»ÄؾÅÔ¾ ɾ½¹ÃÏÁ¾Â ÁÄÁ Èɹ»ÁĹ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁØ Ê˹˾ › ÊÄÌй¾ ÇËùÀ¹ » È̺ÄÁùÏÁÁÊ˹ËÕÁɾ½¹ÃÏÁØǺØÀ¹Æ¹Ì»¾† ½ÇÅÁËÕ¹»ËÇɹ ©¾½ÃÇÄľ¼ÁØ¿ÌÉƹĹÈÉÁžËÄ׺Ծ ÈÇ¿¾Ä¹ÆÁØÈÇÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁ×¾‘½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁ ›ÇÀÆÁù×ÒÁ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ɹÀɾ† ѹ×ËÊØÈÌˑÅÖľÃËÉÇÆÆÇÂȾɾÈÁÊÃÁ ©¾½¹ÃÏÁÇÆƹØÃÇÄľ¼ÁØÈɹ»ÇÅÇÐƹ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕƹÌÐÆǾÁÄÁ˾ɹËÌÉÆǾɾ† ½¹ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇÊËÌÈÁ»ÑÁÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉÁ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ ÊÇÃɹҹËÕ ÁÎ ÈÇ Êdž ¼Ä¹ÊÇ»¹ÆÁ×ʹ»ËÇÉÇÅ ¨É¾½Ê˹»Ä¾ÆÆÔ¾ Ê˹ËÕÁ È̺ÄÁÃÌ׈ Êغ¾ÊÈĹËÆÇ ©˺¸¾½ÅÀ½Ä Ƚ¼ÂÆÃý»À×¾ËÈŸø

¦™¨˜Ÿ®³¦¬¦¨¤£¥ · ¤˜ª¨ ˜£˜©ª˜ª´  ¦¹È¸¿½Î¿¸»Ã¸ºÀ×ÉʸÊÔÀ ºÓ¾ÀÄÂÀ ¸ÅÅÆʸÎÀÀ ÀÂÃÖϽºÓÍÉÃƺ šš£ËŽ½º ¨644:3*05š­¨˜¤˜­¨¦©©   šÓ¾Àĸ ¾ÂÊË»ÁØ 1VTTZ 3JPU Ø»ÄØ×ËÊØ ÎÇÉÇÑÇ ÊÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÆÇ ÇȾɹÏÁ¾Â ÈÇ ÌÆÁÐËÇ¿¾ÆÁ× ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÊËÁ оɾÀ ½ÁÊÃɾ½Á˹ÏÁ× ÉÌÊÊÃÇÂÈɹ»ÇÊĹ»ÆÇÂϾÉûÁ ¢ÃÖϽºÓ½ ÉÃƺ¸ ɾÄÁ¼ÁØ ÇÈÈÇÀÁÏÁØ ÄÁº¾É¹ÄÁÀÅ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÊËÕ

77-VOFFW 1644:3*05*/3644*"/$)63$)&4 4VNNBSZ 1VTTZ 3JPUoT BDUJPOT JT B XFMM†QMBOOFE DBNQBJHO UP EFTUSPZ 3VTTJBO TUBUFIPPE UISPVHI UIF JNQVUBUJPOPGUIF3VTTJBOPSUIPEPYDIVSDI ,FZXPSETSFMJHJPOPQQPTJUJPOMJCFSBMJTNTUBUFIPPE

 
£¦™±¡¥™›«§©™¥

©º½¼½ÅÀ×ƹ¸ºÊÆȽ ºŸϸýÇ˹ÃÀ¸ÎÀÀ

ÊÃǾ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ ¹»ËÇɾÍ ½ÁÊ c ½ÇÃË ×ÉÁ½ƹÌÃtžÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ tª

šÀÂÊÆÈš¸ÉÀÃÔ½ºÀϣˎ½ºt½ÇÃËÇÉ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ĹÌɾ¹ËœÇ† Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÈɾÅÁÁ©­ ¼Ä¹»ÆÔÂƹÌІ ÆÔ ÊÇËÉ̽ÆÁà ʾÃËÇɹ ̼ÇÄÇ»ÆǼÇ Èɹ»¹ ÁÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁÁ¡ÆÊËÁËÌ˹¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹Á Èɹ»¹©ÇÊÊÁÂÊÃǹù½¾ÅÁÁƹÌà ¥ÇÊû¹ ©ÇÊÊÁØ &†NBJMMVOFFWWW!ZBOEFYSV ‚››¤Ìƾ¾» 

œÀÉɽÈʸÎÀ× °½ÉʸÂƺ œ˜ £ÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ÈÉǺľÅÔ ʾžÂÆÔÎ ÇËÆÇѾÆÁ ½ÁÊ c ½ÇÃË×ÉÁ½ƹÌÃt¤ tª

§ÈÀĽÈÓÆÌÆÈÄýÅÀ×ÉÉÓÃÆ ©Ê¸ÊÔ×À¿¾ËÈŸø ­¸ÈøÄƺ š© ªË¹ÉѾ¾ ÈÇÃÇľÆÁ¾ Á »ÆÌËÉÁʾžÂÆǾƹÊÁÄÁ¾»ž¼¹ÈÇÄÁʾ ƹ ÈÉÁžɾ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ¹  £ÉÁÅÁÆdž ÄǼÁػоɹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹtt’  tª ¤ÆÅƻȸÌÀ× œÀ¸½º ©« «¾ÉÉÇÉ ˾ÉÉÇÉÁÀÅ Èɾ† ÊËÌÈľÆÁØ ˾ÉÉÇÉÁÊËÁоÊÃǼÇ ιɹÃ˾ɹ tª¨º¡À½¹Ë¾ÄÕÊ˻ǩ™ÊĹÆÇ»¹„·ÉÁ† ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊʔ tªt ˜ºÊÆȽ̽ȸÊ ¢¸¹¸Åƺ §˜ ¨ÇÄÁËÁоÊùØ ÈɾÊËÌȆ ÆÇÊËÕ ÈÇÆØËÁ¾ ÊÌÒÆÇÊËÕ »Á½Ô ÈÉÁÐÁ† ÆÔ ÄÁÐÆÇÊËÕÈÇÄÁËÁоÊÃǼÇÈɾÊËÌÈÆÁù žÉÔ ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁØ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁо†

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™

ÅʽÈŽʆ¼ÆÂËĽÅÊÓ IUUQXXXUBMLPWTVNVSEFSQIQ ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ œ¸ÅÀÃƺ ˜§ ©Ç½ÇÄ׺Á¾ ÊȹʑË ÅÁÉ 63- IUUQDSJNQSBWPSVCMPHIUNM ½¹Ë¹ǺɹҾÆÁØ ®¹Ê¹»×ÉË ÅÁÄÁϾÂÊÃÁ¾ ŹÑÁÆÔ ÊÅ؆ ÄÇ ºÌ½ËÇ ÍÇÄÕ¼Ì 63- IUUQOFXTNBJM SVJODJEFOU ½¹Ë¹ ǺɹҾÆÁØ 

¢ÅÀ»¸¹½¿Æʺ½ÊÉʺ½ÅÅÆ»ÆȽ¼¸ÂÊÆȸ ˜ÅÊÆÅ×Ŷ¤¦¹ÊÁÄÁ¾°¾ÄÇ»¾Ã§º† Ò¾ÊË»Çt¥ tª ¢ÅÀ»¸ÉÆʺ½ÊÉʺ½ÅÅÓÄȽ¼¸ÂÊÆÈÆÄ ¢ÈÀÄÀÅÆÃÆ»À׬оºÆÁèǽɾ½›¦ £Ì½ÉػϾ»¹Á›ž¶ÅÁÆÇ»¹t†¾ÁÀ½ Ⱦ† ɾɹºÁ½ÇÈt¥ ©Ê¸ÊÔ׺»¸¿½Ê½ ¬¸Ã¸Ã½½º¤„ªËÇȔŹÉÑÉÌËþ©Çʆ ÊÁÂÊùؼ¹À¾Ë¹ttÇÃËغÉØtª
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž¡ ™¦¡¸

©˜¥¢ª†§ª¨™«¨›©¢ ¡ ¤žœ«¥˜¨¦œ¥³¡¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢ ¡¢£«™ §¨¦°£¦ ¥˜©ª¦·±

™±¾Ê˹ÃÇ» ª¬Áù¾» ™¨¹ÆÁÄÇ»„ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁž¿† ½ÌƹÉǽÆÔÂÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁÂÃÄ̺ÈÉÇÑÄǾÁƹÊËÇØÒ¾¾”tª¨º¡À† ½¹Ë¾ÄÕÊ˻DŽ·ÉÁ½ÁоÊÃÁÂϾÆËɨɾÊʔ ›ÃÆÁ¼¾ÇÊ»¾Ò¾ÆÔÇÊÆÇ»ÆÔ¾ƹÈɹ»Ä¾ÆÁؽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆǼÇ» ʻǑÅÉǽ¾ƹÌÐÆǼÇÊÇǺҾÊË»¹tª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹¨É¾½Ê˹»Ä¾ÆÔľËÇÈÁÊÕÃÄ̺¹Ê¼Ç½¹ÈÇƹ† ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ ¹˹ÿ¾ľËÇÈÁÊÕÈ̺ÄÁùÏÁ»¾¼Ç¿ÌÉƹľ„£ÉÁÅÁÆÇÄǼÁØ »Ð¾É¹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹»Ëɹ” ÇÃÌžÆ˹ÄÕÆÇÇËɹ¿¾ÆÔÇÊËÉÔ¾ǺÊÌ¿½¾ÆÁØÈÉǺľÅÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ » ÃÇËÇÉÔÎÈÉÁÆÁŹÄÁÌйÊËÁ¾®¹Æʆ¢Çɼ™ÄպɾÎË ·¥™ÆËÇÆØÆ ›™š¹ÐÁ† ÆÁÆ ›¦šÌÉĹÃÇ» ¥¥š¹º¹¾» ¸¡œÁÄÁÆÊÃÁ ·›œÇÄÁà ¶œÇƽÇÄÍ œ¦œÇÉѾÆÃÇ» ™¨¹ÆÁÄÇ» ª¬Áù¾» ™¡Çļǻ¹ ¬ Áº¾É ª¥¡Æ† ѹÃÇ» ¨™£¹º¹ÆÇ» œ¤£¹ÊËÇÉÊÃÁ ››£ÇľÊÆÁÃÇ» ™›£ÇŹÉÆÁÏÃÁ  ®£ÌÉÁ ¦™¤ÇȹѾÆÃÇ ¡¦¤ÇÈÌѹÆÊÃÁ §›¤ÌÃÁБ» œª¥¹ÌľÆÇ» ª­¥ÁÄ×ÃÇ» ›™¦ÇÅÇÃÇÆÇ» ›ª§»ÐÁÆÊÃÁ ¶­¨Çº¾¼¹ÂÄÇ ›¡¨Ç† ÃĹ½ ™¤ªÅÇɼÌÆÇ»¹ šš«¹Æ¼Á¾» ›ª®¹ÉĹÅÇ» ™±¾Ê˹ÃÇ»ÁÅÆǼÁ¾ ½É̼Á¾ ¨Ç»ÇÈÉÇʹÅÈÉÁǺɾ˾ÆÁØÅÇ¿ÆÇǺɹҹËÕÊØÈÇÖľÃËÉÇÆÆÇÅ̹½É¾ÊÌ £Ä̺¹DSJNJOPMPHZ@DMVC!NBJMSV

 
£©¡¥¡¦§¤§œ¡°žª£¡ž¡ ™¦¡¸

ž«¨¥˜£ „¨¦©© ¡©¢ ¡¢¨ ¤ ¥¦£¦› ¯©¢ ¡šŸ›£·œ“

¬»¹¿¹¾ÅÔ¾ÐÁ˹˾ÄÁÁ¹»ËÇÉÔ ©¾½¹ÃÏÁÇÆƹØ ÃÇÄľ¼ÁØ ¾¿¾Ã»¹É˹ÄÕÆǼÇ ƹÌÐÆdžÈɹÃËÁоÊÃǼÇ ¿ÌÉƹĹ „©ÇÊÊÁÂÊÃÁ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃÁ »À¼Äؽ” ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Ë ›¹Ê à ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ŸÌÉƹÄ À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ » œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ ÃÇÅÁ˾˾ ©­ ÈÇ ȾйËÁ ¹ÈɾÄØ ¼ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊ˻Ǩ¡’† Á»ÃÄ×БÆ»¨¾É¾Ð¾ÆÕ»¾½ÌÒÁÎɾϾƆ ÀÁÉ̾ÅÔÎƹÌÐÆÔοÌÉƹÄÇ»ÁÁÀ½¹ÆÁÂÈÇÈɹ»Ì »ÃÇËÇÉÔνÇÄ¿ÆÔºÔËÕÇÈ̆ ºÄÁÃÇ»¹ÆÔÇÊÆÇ»ÆÔ¾ƹÌÐÆÔ¾ɾÀÌÄÕ˹ËÔ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÂƹÊÇÁÊùÆÁ¾ÌБÆÔÎÊ˾† ȾƾÂùƽÁ½¹Ë¹Á½ÇÃËÇɹƹÌÛɾ½ÃÇÄľ¼Á׿ÌÉƹĹ»ÎǽØ˧›ªË¹ÉÃÇ» ¼Ä¹»ÆÔÂɾ½¹ÃËÇÉ ›¦§ÉÄÇ» ÈÇÅÇÒÆÁüĹ»ÆǼÇɾ½¹ÃËÇɹ ™¸œÉÁÑÃÇ ¡¥ ¥¹Ïþ»ÁÐ ¶­ ¨Çº¾¼¹ÂÄÇ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÁ ¼Ä¹»ÆǼÇ ɾ½¹ÃËÇɹ ž§ ™Ä¹† ÌιÆÇ» ›¥™ÆÁÊÁÅÃÇ» ¥¥š¹º¹¾» ™¸›ÁÄÃÊ ¤™›ÇÊÃǺÁËÇ»¹ ¸¡œÁ† ÄÁÆÊÃÁ ·›œÇÄÁà œ¦œÇÉѾÆÃÇ» ™š¿ÌÉÁÐ ™£ÇɾÏÃÁ ™¦£ÇÊ˾Ɔ ÃÇ ª¸ ¤¾º¾½¾» ›› ¤Ìƾ¾» ª› ¥¹ÃÊÁÅÇ» ª­ ¥ÁÄ×ÃÇ» ¥œ ¥ÁƾÆÇà ¥ª ¦¹ÉÁú¹¾» ›™ ¦ÇÅÇÃÇÆÇ» ™¡ ©¹ÉǼ ›¡ ª¾ÄÁ»‘ÉÊËÇ» ª¤ ªÁºÁ† ÉØÃÇ» §› ­ÁÄÁÅÇÆÇ» ™ ±¾Ê˹ÃÇ» ›ž ¶ÅÁÆÇ» ÐľÆÔ ɾ½ÃÇÄľ¼ÁÁ › ¹Ã¹ÄØÈÁÆ ¶¤ªÁ½ÇɾÆÃÇ ™¨ªÃÁº¹ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔ¾ʾÃɾ˹ÉÁ ™§¥¹† ¼ÌÀ¹ ¹ÊÊÁÊ˾ÆË¿ÌÉƹĹ ¨ÌºÄÁÃÌ×ËÊØɹºÇËÔÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ ÈɾÊËÌÈÆÇÅÈÇ»¾½¾ÆÁÁÁÁÎËÁȹΠÈÉÁ† ÐÁƹΠÌÊÄÇ»ÁØÎ ÈÉÇÍÁĹÃËÁþÁÄÁÐÆÇÊËÁÈɾÊËÌÈÆÁù¦¹ÊËɹÆÁϹοÌÉƹĹ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔºÇľ¾É̺ÉÁà ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ Èɾ½Ä¹¼¹¾ÅÔ¾ÃÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÁ× Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØÁÀ¹Å¾Ð¹ÆÁØÊľ† ½Ì¾ËƹÈɹ»ÄØËÕ »ȾйËÆÇÅÁÄÁÉÌÃÇÈÁÊÆÇÅ»Á½¾§ÉÄǻ̛Ĺ½ÁÊĹ»Ì¦ÁÃdž Ĺ¾»ÁÐÌÈÇÈÇÐËÇ»ÇÅ̹½É¾ÊÌ ¥ÇÊû¹ ÌģɾžÆÐ̼ÊÃ¹Ø û »ÖľÃËÉÇÆÆÇÅ»Á½¾Èǹ½É¾Ê¹ÅPMFHTUBS!NBJMSVPMFHTVQFSTUBS!ZBOEFYSVWMBE† PSMPW!NBJMSV § ËÇÅ ºÌ½¾Ë ÄÁ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹Æ¹ ¾¼Ç ÁÄÁ ÁÎ Ê˹ËÕØ ¹»ËÇÉÔ ÅǼÌË ÌÀƹËÕ ÈÇ ˾Ä †††† Ì ¼Ä¹»ÆǼÇ ɾ½¹ÃËÇɹ ¿ÌÉƹĹ ªË¹ÉÃÇ»¹ §Ä¾¼¹ ›ÁÃËÇÉÇ»ÁйÁÄÁ¿¾ÈÇ˾Ä ††††††ÌÈÇÅÇÒÆÁù¼Ä¹»† ÆǼÇɾ½¹ÃËÇɹ¿ÌÉƹŧÉÄÇ»¹›Ä¹½ÁÊĹ»¹¦ÁÃÇĹ¾»Áй

›°ž©™ªžœ§¦¸ ™›«©™


¢¨ ¤ ¥¦£¦› · š¯¨˜ ©›¦œ¥· Ÿ˜šª¨˜ ŸÌÉƹĪ¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃǼÇ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ÃÉÁÅÁÆÇÄǼÁоÊÃǼÇÃÄ̺¹ ‘ 

­ÇÉŹËÎœ¹ÉÆÁËÌɹ„¨¾Ë¾ÉºÌɼ” ¨¾Ð¹ËÕÇÍʾËƹØšÌŹ¼¹ÇÍʾËƹجÊÄȾÐÄ «Áɹ¿ÖÃÀ §ËȾй˹ÆÇ»¯£¨„©¾¼ÁÇƆ¨Éǔ ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ šÇÄÕÑÇÂÈÉ›§ ÇÍÁÊ ˾Ä͹ÃÊ † F†NBJM!JOCPYSV

CRIMINOLOGY: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW # 28  

The journal, edited by Distinguished Scholar of the Russian Federation, Professor D. A. Shestakov, J.D., LL.D., has been published since Mar...

Advertisement