__MAIN_TEXT__
feature-image

CreuRojaCAT Logo

CreuRojaCAT

Barcelona, ES

La Creu Roja és una organització humanitària que treballa en els àmbits de la Salut, els Socors i les Emergències, la Cooperació Internacional, la Intervenció Social, el Medi Ambient, l'Ocupació i la Formació. La Creu Roja sempre basa la seva acció en 7 principis fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.

www.creuroja.org