{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 91

KLUMME | JOSEFINE FRA SOLSIDEN

Illustration, Helene Aabo

JEG KAN FYSISK MÆRKE DET I MIN KROP, NÅR FOR MANGE AF ALLE DE HER INDTRYK PLANTER SIG I MIG. SPECIELT INDEN SOVETID. JEG KAN MÆRKE, HVORDAN JEG LIGE SKAL BRUGE LIDT EKSTRA TID PÅ AT FEJE, STØVSUGE OG LUFTE UD MENTALT

dansende blodcirkulation og medfølgende tryk, faktisk en lige

Jeg kan fysisk mærke det i min krop, når for mange af alle de her

så god indflydelse som både spinat, fine juicer og ’smuddies’, en

indtryk planter sig i mig. Specielt inden sovetid. Jeg kan mærke,

gåtur ved Fjorden og en times karmayoga i svedehytten.

hvordan jeg lige skal bruge lidt ekstra tid på at feje, støvsuge og

De er til stede ved Kongelunden. Ingen bullshit. Når morlille

lufte ud mentalt. Derfor vil jeg også bruge meget mere tid offline

laver frikadeller, farmand hejser flaget og kaffen bliver indtaget

i 2020 og lade verdens ballade fylde meget mindre indeni. Mad-

i det sort/hvide solskin, så smager frikadellerne af kærlighed og

guruen Umahro Cadogan husker os på, at vi selv bestemmer,

ro og bønnerne af nybrygget kaffe, ikke bittert af Trumps sidste

hvad vi vil med vores kroppe, og hvem vi vil fodre. Prinsessen

tweet eller din kollegas onlineudbrud af forargelse over en tilfæl-

eller narkoluderen. De sunde energier eller alt det billige E-junk.

dig persons mangel på udstødningsrør på denne persons forbi-

Og det samme gælder vel vores mentale velvære og helbred.

kørende knallert.

Både hvad vi tager ind, men bestemt også hvad vi sender ud.

Vi smitter hinanden hele tiden med ligegyldigheder og frygt

Vi vil alle sammen rigtig gerne passe på klimaet, men så skul-

for krig, vira og tyv’knægte. Vi smitter hinanden med bomber

le vi måske også holde lidt inde med vores brokkerier, sladder

af fake news og tusindvis af uskarpe fotos, der kun giver mening

og frygtdannelse, og i stedet fokusere på de områder, hvor vi

for os selv. Vi lægger nemlig ikke kun ét godt op af vores tantes

også selv kan komme med positive og konstruktive inputs, samt

nye hundehvalp … vi lægger hele serien op. Sammen med den

glæde og alle de sunde krammere. Klimaet er jo også alle de

halvspiste brunsviger, flere uskarpe lyskæder fra Tivoli, røven af

mentale stråler vi basker rundt imellem.

onkel Orla på vej ud efter flere bajere i køkkenet til påskefrokosten og solnedgang nummer 647.

Jeg vil selv lytte lidt mere til min mors indre stemme, og fordybe mig i dét univers, der får de gode og sunde celler til at gro,

Vi er kun lige begyndt på året, det smukke magiske år 2020,

lade mit bullshit filter forblive online, men resten af min introverte

og allerede nu er det blevet småplettet af vores behov for at ytre

sjæl skal vokse sig stærk gennem den vigtige nærhed, givtige

os om alt og alle og en masse, som vi faktisk ikke ved en skid om.

samtaler, fordybelse og glæde.

Behovet for at løbe med en halv vind og hoppe med på forargelsens bølger over alle dem, der ikke mener og tænker og gør, som

Lad os sammen tænke lidt mere over, hvad vi tager ind og sen-

vi selv mener og tænker og gør. Alt det, som vi lovede os selv, vi

der ud. Så er jeg nemlig sikker på, at året 2020 kan blive ganske

ville stoppe med. Nytårsaften 2019. Hvis vi tager blodtryksmåleren

magisk. ■

frem igen, og giver den et skud før og efter et besøg i frokostkantinen, digitale platforme og sociale medier … så er jeg ret sikker på

KYS & KRAM

trykket er steget, som et skud tripple espresso direkte ind i aorta.

Josefine

APPETIZE NR. 1 | 2020

91

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement