{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

- Det er vel ikke sådan, at I har nogle snacks? Vi er helt nede!

fra et kloster og bliver ansat som kammerpige hos Elisabeth.

Udbryder en forpustet Lue Støvelbæk, da han krænger halstør-

- Indtil videre ser jeg Dorthe som en meget umiddelbar og en

klædet af.

smule naiv kvinde, der til tider kan virke uvidende, men som i

- Ja, vi kommer lige fra prøve, istemmer Clara

virkeligheden er ganske klog, fortæller Clara. Der er dog stadig

mens de trætte dumper ned i en stol i studiet. Vi ryger straks i

meget igangværende karakterarbejde, som løbende udvikles.

skufferne og finder noget overset julechokolade og et par styk-

- Når vi kommer på gulv, kan vi først rigtig massere os ned i ka-

ker frugt, så de to skuespillere kan genfinde lidt energi og et sta-

rakteren, fortæller Lue, der spiller den naive bonde Andreas,

bilt blodsukker.

som kommer i huset hos Stygge Krumpen. Lue arbejder intenst

For udover at kante sig igennem den kaotiske eftermiddags-

16

med Andreas transformation i stykket.

trafik fra Hjørring til centrum Aalborg, har de netop haft fem ti-

- Andreas bliver ophøjet fra bare at være én, der skulle over-

mers prøve på en ny forestilling Stormene på Vendsyssel Teater,

leve, til en der kan få noget til at ske, og det går ind og påvir-

hvor de begge er ansat de næste tre måneder. Forestillingen

ker hans selvforståelse ret meget. Lue tilføjer, at det kan virke

Stormene er en egenproduktion fra teateret og baseret på for-

meget hokus-pokus-agtigt, hvordan sådan en karakter bliver

fatter Maria Hellebergs roman af samme navn, som omhandler

til, men det er egentlig en meget er struktureret proces, som er

et Vendsyssel drama om Stygge Krumpens ukendte dilemma

udviklet på baggrund af research og værktøjer. De forklarer,

mellem tro og kærlighed. Den fraskilte adelskvinde Elisabeth

at essensen af den gode ensembleskuespiller er, at der er intet

forelsker sig lidenskabeligt i biskop Stygge Krumpen på Børglum

som karakteren ikke kan gøre. Selvom det ikke passer ind i ti-

Kloster. Clara spiller kammerpigen Dorthe, som netop er flygtet

den, så får man det bare til at passe. Intet er låst. Det er én lang

APPETIZE.DK

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement