Page 1

Kies je KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS

REGIO GOUDA SCHOOL JAAR 2019 - 2020


DEEL I

DEEL II

Naar de middelbare school De onderwijstypen Je persoonlijke keuze Ondersteuning op school Aanmelden bij een middelbare school Voorbereiden op de brugklas Schema onderwijs

4 4 5 5 5 6 7

Adresgegevens van de samenwerkende scholen

9

Begrippen

Wat vind je waar?

12

Overzicht samenwerkende scholen Gouda e.o. 2019

13

Antoniuscollege Gouda Antoniusmavo XL De Ark Coenecoop College Coornhert Gymnasium Driestar College De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman CSG De Goudse Waarden Kesper College Schoonhovens College Het Segment Wellantcollege CSG Willem de Zwijger

14 18 22 24 28 32 36 42 54 56 64 68 76

Overzicht informatieavonden en open dagen

80

Colofon

83


Ontwikkel je talent! Beste achtsteklassers, De school waar je nu zit, voelt vast heel vertrouwd. Volgend jaar rond deze tijd loop je op een nieuwe school rond. Een spannende tijd! Op die nieuwe school wil je het ook weer naar je zin hebben. Het is dus belangrijk dat je een goede keuze maakt voor een school, want het moet natuurlijk wel een school zijn die bij jou past. Bij jouw leerniveau en interesses, en waar jouw talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dit boekje helpt je bij het maken van die keuze. Want hoe kies je de school die het beste bij je past en waar je je thuis voelt? Is dat de school waar je vrienden of vriendinnen heen gaan? Of waar je broer of zus al rondloopt? Of kies je voor de dichtstbijzijnde school, of die in een leuk gebouw? En hoe weet je nu of er leuke medeleerlingen zijn of dat de docenten aardig zijn? Wellicht weet jij zelfs al wat je later wilt worden, en stuurt dat jouw keuze. In Gouda zijn veel verschillende scholen. Ieder met zijn eigen sfeer, omgangsvormen en onderwijsaanpak. Dat is goed, want het is fijn om een keuze te hebben. Kijk eens samen met je vrienden of je ouders rond op de verschillende scholen tijdens de vele open dagen. Deze worden de komende maanden gehouden. Juist door de school te bezoeken, kom je meer te weten over de sfeer op de school, de vakken die er worden gegeven, het gebouw en de leraren. Laat je goed informeren en dan zit er vast een school bij die bij jou past. Ik ben blij dat de scholen in Gouda en omgeving ook dit jaar weer samen een keuzegids hebben gemaakt. Maak daar dus gebruik van om de school te kiezen waar jij je talent maximaal kunt ontwikkelen! Ik wens je veel succes en plezier bij het kiezen van een school en het lezen van deze gids. Thierry van Vugt Wethouder Onderwijs

3


Naar de middelbare school Je hebt de basisschool bijna afgerond en gaat daarna naar de middelbare school. Hoe bereid jij je daarop voor? Vanaf oktober/november kan je bij een aantal middelbare scholen gaan kijken om je keuze voor een school te bepalen. Later in het schooljaar krijg je het schooladvies en meld je je aan bij een middelbare school. En in aanloop naar de brugklas kan jij je voorbereiden om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de onderstaande teksten vind je algemene tips en informatie die we hebben gevonden op de website www.oudersonderwijs.nl aangevuld met informatie die specifiek voor onze regio geldt.

De onderwijstypen De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk. Waar let je op bij het kiezen? (Bron: https://www.oudersonderwijs. nl/op-school/een-school-kiezen/naar-de-middelbare-school/ middelbare-school-kiezen/ )

4

In principe is er een vrije schoolkeuze voor iedereen. In de praktijk wordt de keuze beperkt door het advies van de basisschool en de toelatingseisen. Er zijn verschillende onderwijstypen: Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt en is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen; Vmbo kent verschillende leerwegen die voorbereiden op een vervolgopleiding op het MBO; Havo bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding op het HBO; Vwo bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding op de Universiteit. Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen: Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Sommige leerlingen kunnen ook naar het havo. Vmbo-gl, de gemengde leerweg; Deze leerweg is vergelijkbaar met de theoretische leerweg, maar in plaats van ĂŠĂŠn van de theoretische vakken wordt een beroepsgericht vak gevolgd voor 4 uur per week. Met een diploma van de gemengde leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kunnen sommige leerlingen naar het havo. Vmbo-kbl, de kaderberoepsgerichte leerweg; Deze leerweg heeft meer praktijkvakken: 12 uur per week. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 en een mbo niveau 4 opleiding. Deze leerweg is vooral geschikt voor leerlingen die kennis in de praktijk willen opdoen.


Vmbo-bbl, de basisberoepsgerichte leerweg; Deze leerweg heeft vooral praktijkvakken: 12 uur per week en biedt daarnaast een leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met een diploma kan een leerling naar een mbo niveau 2 opleiding.

Je persoonlijke keuze Op basis van het (voorlopig) schooladvies voor het schoolniveau kunnen jij en je ouders/verzorgers samen het beste bepalen wat voor type school er bij jou past. De website van Ouders & onderwijs heeft een handige checklist om voor jezelf te bepalen welke criteria je gebruikt om een school te kiezen: https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-kiezen/ naar-de-middelbare-school/checklist-voor-het-kiezen-vaneen-middelbare-school/. De genoemde criteria zijn: Je karakter: wat heb je nodig en verwacht je van een school? Je schoolniveau De methoden en de lessen van de middelbare school Je overtuiging of je geloof De school in cijfers Welke mensen vind je in de school? (demografie) Hoe betrekt de school de ouders/verzorgers erbij? School locatie en gebouw School en omgeving Bepaal eerst met de checklist wat voor type school goed bij jou zou passen. Kijk daarna in deel II van dit boekje welke scholen op jouw schoolniveau je aanspreken en ga eens sfeer proeven tijdens een informatieavond of open dag. Stel daar gerust alle vragen die je nog hebt.

Ondersteuning op school Alle middelbare scholen bieden lichtere ondersteuning, zoals training voor ‘leren leren’ en faciliteiten bij dyslexie. In de

schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school lees je wat de school verder kan bieden aan ondersteuning. Als je extra ondersteuning nodig hebt op de middelbare school, is het van belang dat de school van je keuze dat tijdig weet en de benodigde informatie over jou ontvangt. Alleen dan kan de school zich voorbereiden op de gewenste ondersteuning en ervoor zorgen dat deze klaar staat als jij in de brugklas begint. Sommige leerlingen komen beter tot hun recht in het speciaal onderwijs (VSO). In deel II zijn ook de scholen voor speciaal onderwijs met een vestiging in deze regio opgenomen. Voor het VSO is altijd een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband VO/VSO nodig. Op de website van het Samenwerkingsverband VO/VSO is meer informatie te vinden over de ondersteuning passend onderwijs die de scholen in deze regio bieden: http://www.swv-vo-mhr.nl/ ouders/. Daarop is ook te vinden welke woonkernen en postcodegebieden behoren tot de regio in verband met de plaatsingen bij de scholen voor praktijkonderwijs.

Aanmelden bij een middelbare school In deze regio moeten leerlingen die de overstap gaan maken naar het vmbo-bbl of –kbl met daarbij lwoo, naar het praktijkonderwijs of naar het voortgezet speciaal onderwijs, uiterlijk 8 februari schriftelijk door de ouders/verzorgers worden aangemeld bij de middelbare school. Voor hen geldt namelijk dat het Samenwerkingsverband VO/VSO een besluit moet nemen over deze ondersteuning. Om tijdig een besluit te kunnen nemen, dient de aanmelding per 8 februari te zijn gedaan bij de betreffende middelbare school. De overige leerlingen moeten uiterlijk 15 maart schriftelijk door de ouders/verzorgers zijn aangemeld bij de middelbare school. De ouders/verzorgers melden de leerling aan op een middelbare school die het onderwijsniveau, dat het (voorlopig) schooladvies noemt, aanbiedt.

5


De ouders/verzorgers mogen de leerling op meerdere middelbare scholen aanmelden. Wij vragen de ouders/verzorgers wel een voorkeur uit te spreken voor één van de scholen. Pas op 16 maart start de toelatingsprocedure, voor alle leerlingen. De middelbare scholen sturen op een jaarlijks afgesproken datum de toelatingsbrieven naar de ouders/verzorgers, zodat de leerlingen zoveel mogelijk allen tegelijk weten of ze zijn geplaatst. Deze datum valt meestal in de derde week van april, soms in de vierde week. Indien de school onverhoopt meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen, dan ontvangen de ouders/ verzorgers binnen zes weken na 15 maart een brief waarin staat dat de school nog extra tijd nodig heeft. Vervolgens heeft de school (wettelijk) nog vier weken de tijd om tot een besluit te komen. Het aantal plaatsen in het praktijkonderwijs in deze regio kent een maximum. Daarom geven de scholen voorrang aan leerlingen uit de eigen regio. Vanaf 15 maart voeren de praktijkscholen de eerste ronde plaatsingen uit voor de leerlingen die in ons werkgebied wonen. Als vervolgens nog plekken beschikbaar zijn, voeren zij vanaf 1 juni de tweede ronde plaatsingen uit voor de leerlingen uit andere regio’s.

6

Voorbereiden op de brugklas Je hebt je school gekozen en bent geplaatst. En dan? De overstap naar de middelbare school is voor de meeste leerlingen een hele verandering. Een langere weg naar school, een groot gebouw, wisselen van klaslokalen, en weer de jongste zijn, is voor velen even wennen. Het is handig om je hierop tijdig voor te bereiden, zodat het wennen in de brugklas zo soepel mogelijk verloopt. Tips hiervoor zijn: 1. Bereid je in de laatste weken van de vakantie goed voor. Heb je alle spullen die je nodig hebt in de brugklas? Fiets een keer de route naar de school. 2. Zorg voor een positieve werksfeer thuis. Na school even ontspannen en dan rustig aan de slag met het huiswerk. 3. Creëer een rustige leeromgeving. Zorg voor een werkplek waar weinig afleiding is. 4. Gebruik bij huiswerk maken het 5-stappenplan. Kijk in het begin samen met een ouder/ verzorger naar (het plannen van) je huiswerk, dan leer je sneller hoe je het kan aanpakken. 5. Spreek een eindmoment af. En pak je tas in voor de volgende dag.


de school, en hoe je je huiswerk kunt plannen en maken. Ook maak je daar uitgebreid kennis met de andere leerlingen in je klas. Diverse scholen hebben hiervoor ook speciale kennismakingsdagen aan het begin van het schooljaar, soms op school en soms op een andere locatie. In de schoolgids of op de website van de school kun je lezen hoe het precies georganiseerd is.

6. Ouders, help je kind relativeren. Maak een goede balans tussen huiswerk en ontspanning. 7. Bezoek de kennismakingsavond of het startgesprek van de school. Soms is dit al voor de zomervakantie, vaak direct na de zomervakantie. (Bron: https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/een-schoolkiezen/naar-de-middelbare-school/tips-voor-de-brugklas/ ) In de brugklas krijg je een mentor en mentorlessen. Je mentor is voor jou en je ouders/verzorgers de vaste contactpersoon binnen de school en degene aan wie je al je vragen kunt stellen. In de mentorlessen krijg je uitleg over hoe alles werkt in

Succes op de middelbare school! We wensen je veel succes met je keuze voor een middelbare school en je voorbereiding op de brugklas! Tot ziens bij een van onze scholen.

Schema onderwijs

hbo

Universiteit

mbo

vmbo (4 jaar) Praktijk onderwijs (6 jaar)

Basis beroepsgerichte Leerweg

Kader beroepsgerichte Leerweg

Gemengde Leerweg

Theoretische Leerweg

havo

(5 jaar)

vwo

(6 jaar)

Onderbouw voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

7


8


Adresgegevens van de samenwerkende scholen Carmelcollege Gouda

Coenecoop College

Driestar College

open katholieke scholengemeenschap www.carmelcollegegouda.nl

openbare scholengemeenschap www.coenecoopcollege.nl

Antoniuscollege Gouda www.antoniuscollegegouda.nl gymnasium, atheneum, havo tto, Technasium John Mottstraat 2-4, 2806 HP Gouda tel. 0182 - 514 344

Locatie Oude Dreef 6, Waddinxveen gymnasium, tto vwo, vwo, havo, mavo, vmbo Postbus 161 2740 AD Waddinxveen tel. 0182 - 616 055

christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag: vwo, havo, vmbo, lwoo, praktijkonderwijs www.driestarcollege.nl

havo atheneum gymnasium tto technasium

Antoniuscollege Gouda Antoniusmavo XL www.antoniusmavoxl.nl mavo Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda tel. 0182 - 513 822

Locatie Raadhuisplein 1, Boskoop onderbouw tto vwo, tto havo, havo, vwo tel. 0182 - 616 055

hoofdlocatie Ronsseplein 1, Gouda Postbus 148, 2800 AC Gouda tel. 0182 - 691 691 locatie Bleulandweg 492, Gouda tel. 0182 - 691 691

Coornhert Gymnasium categoraal gymnasium www.coornhert-gymnasium.nl Jan van Renesseplein 1 2805 GT Gouda tel. 0182 - 599 517

COORNHERT GYMNASIUM

9


Vervolg adresgegevens van de samenwerkende scholen

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman

De Goudse Waarden

Schoonhovens College

christelijke scholengemeenschap www.degoudsewaarden.nl

openbare scholengemeenschap www.schoonhovenscollege.nl

Het Lyceum-havo tto, gymnasium, atheneum, havo Heemskerkstraat 105 2805 SN Gouda tel. 0182 - 573 000

locatie Albert Plesmanstraat (tweetalig) vwo, havo, mavo Albert Plesmanstraat 4 2871 HJ Schoonhoven tel. 0182 - 385 288

locatie mavo Burgemeester Martenssingel 15 2806 CL Gouda tel. 0182 - 599 994

Het Lyceum-havo tijdelijke locatie klas 1 en 2 Groen van Prinsterersingel 44 2805 TE Gouda tel. 0182 -573 000

locatie Vlisterweg vmbo-gl/k/b, lwoo Vlisterweg 22, 2871 VH Schoonhoven tel. 0182 - 382 761

locatie havo/atheneum Willem de Zwijgersingel 5 2805 BP Gouda tel. 0182 - 599 994

De Gouwe lwoo, vmbo-k/b 1, 2, 3, 4, mavoplus Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda tel. 0182 - 516 077

openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo www.gsgleovroman.nl locatie brugklas Burgemeester Martenssingel 72 2806 CW Gouda tel. 0182 - 599 994

Het Praktijkonderwijs ingang: Nederhorststraat postadres: Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda tel. 0182 - 516 077

10

GSG Het Segment regionale school voor praktijkonderwijs www.segmentgouda.nl Van Bergen IJzendoornpark 43 2801 AB Gouda tel. 0182 - 513 620


Wellantcollege

De Ark

Kesper College

christelijke school voor vmbo www.wellant.nl

school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) www.zmlkdeark.nl

vmbo-tl, havo en vwo (onderbouw) www.horizon.eu/horizon-locaties/ kesper-college/

hoofdlocatie VSO afdeling Jan Luijkenstraat 1, 2806 PD Gouda tel. 0182 - 679 096

Nansenstraat 40, 2806 HM Gouda tel. 0182 - 511 499

locatie Gouda vmbo-g, vmbo-k, vmbo-b, lwoo Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda tel. 0182 - 543 743 locatie Boskoop vmbo-g, vmbo-k, vmbo-b, lwoo Zijde 105, 2771 EV Boskoop tel. 0172 - 213 456

dependance SO afdeling Coniferensingel 26, 2803 JH Gouda tel. 0182 - 519 729

CSG Willem de Zwijger christelijke scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo www.csgwillemdezwijger.nl Kamerlingh Onnesdreef 4 2871 JN Schoonhoven tel. 0182 - 390 539

11


Begrippen brugperiode

periode om te wennen aan het voortgezet onderwijs en om de definitieve onderwijsrichting te bepalen; afhankelijk van de school eenjarig of tweejarig

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

hbo

hoger beroepsonderwijs

isk

internationale schakelklas

leerweg

de gekozen leerroute binnen het vmbo: - vmbo-t theoretische leerweg - vmbo-g gemengde leerweg - vmbo-k kaderberoepsgerichte leerweg - vmbo-b basisberoepsgerichte leerweg

lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

pro praktijkonderwijs

12

profiel

havo en vwo: aantal samenhangende vakken voor het eindexamen vanaf klas 4 (4 profielen) vmbo: aantal samenhangende vakken in bepaalde beroepsrichting vanaf klas 3 (10 profielen)

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

vo

voortgezet onderwijs

vso

voortgezet speciaal onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

wo

wetenschappelijk onderwijs (universiteit)


Overzicht

Samenwerkende scholen Gouda e.o. 2019

13


Antoniuscollege Gouda havo atheneum gymnasium tto technasium

Antoniuscollege Gouda

havo - atheneum - gymnasium

Op het Antonius doe je havo of vwo (atheneum of gymnasium): in het Nederlands, of in het Engels op ons TTO. Houd je van techniek, onderzoeken en ontwerpen dan kies je voor het Technasium. Wil je veel uitproberen, ontdekken en meemaken dan ga je voor Breed. Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute, die magische mix van leren, uitgedaagd worden, begeleiding krijgen, talenten en vaardigheden ontwikkelen die precies bij jou past.

WHERE THE MAGIC IS Het Antoniuscollege: Jouw magische mix Persoonlijk onderwijs TTO, Technasium of havo/vwo Breed Individuele begeleiding Coaching (hoog)begaafden Antonius MMM (cultuur- en talentprogramma) De wereld in en om de klas Wil je meer weten over het Antonius? Doe mee met diverse activiteiten om het Antoniuscollege beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website: www.antoniuscollegegouda.nl.

14

Persoonlijk onderwijs Je bent ongeveer even oud als je klasgenoten. Maar hoe jij leert, wat je extra nodig hebt en waar je belangstelling ligt, dat kan allemaal heel verschillend zijn. Daarom kies je voor TTO, Technasium of havo/vwo Breed, werken we op verschillende niveaus – zelfs binnen één les – en kun je versnellen, verbreden en verdiepen. Op veel manieren.

Brugklassen Het eerste jaar kom je in een havo-, havo/ atheneum- of atheneum/gymnasiumbrugklas. Kies je voor TTO, dan start je meteen in het eerste jaar met lessen in het Engels. Wil je lessen in het Nederlands, dan beslissen we samen met jou na een jaar wat echt bij jou past: Technasium, of havo, atheneum, gymnasium Breed. Best mogelijk trouwens dat je een


of meer vakken op een hoger niveau doet. Dat kan bij persoonlijk onderwijs. Jouw niveau Wij kijken heel goed naar wat je kunt, waar je intensievere uitleg of oefening nodig hebt en of je meer uitdaging kunt gebruiken in of buiten de les. Gaat het overal uitstekend, dan kun je naar een hoger niveau, je programma uitbreiden met extra vakken of activiteiten of voor vakken eerder examen doen. Samen stellen we jouw persoonlijke programma samen. Tweetalig Onderwijs (TTO) Engels wordt steeds belangrijker als internationale taal. Op ons TTO is vanaf de eerste dag tot en met klas 3 meer dan de helft van je lessen in het Engels. Wiskunde en Nederlands volg je in het Nederlands. Je gaat op uitwisseling, je e-mailt met leeftijdgenoten wereldwijd, speelt Engels theater en nog veel meer. Op het vwo doe je ook mee aan het Pre University Programme: Global Perspectives and Research (GPR). Op de havo haal je je Cambridge certificate voor Engels, op het vwo het internationaal erkende International Baccalaureate (IB)-certificate. Dit certificaat geeft je een grote voorsprong op de universiteit straks. Gymnasium Gymnasium en Technasium kun je op het Antonius op een unieke manier combineren. Je werkt aan uitdagende projecten met technisch-gymnasiale onderwerpen, zoals: het ontwerpen van decors

voor klassieke toneelstukken, klassieke architectuur, technische en filosofische concepten uit de oudheid vertalen naar het heden en nog veel meer. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de combinatie van gymnasium met TTO of Breed. Ook dan maak je in de brugklas kennis met Latijn en de wereld van Romeinen en Grieken. Technasium Wat doet een luchtverkeersleider, architect, sterrenkundige, bioloog, civiel ingenieur? Je ontdekt het op het Technasium terwijl je heel praktisch bezig bent met techniek en technologie, op havo, atheneum en gymnasium. Tijdens de Onderzoek & Ontwerpen (O&O)-projecten ben je bezig in de werkplaats, neem je kijkjes in de praktijk en zoek je met de echte opdrachtgever en je projectteam naar oplossingen voor kleine en grote problemen. Zo doe je kennis op en leer je vaardigheden die je in de toekomst nog veel nodig hebt. Je kunt je hele schooltijd op het Antonius O&O doen, tot en met je eindexamen.

havo atheneum gymnasium tto technasium

Antoniuscollege Gouda

Informatieavond voor alle ouders en leerlingen van groep 7 & 8 Woensdag 21 november 2018 Donderdag 22 november 2018 19.30 - 21.00 uur Informatieavond TTO Maandag 10 december 2018 19.30 - 21.00 uur Informatieavond Technasium Dinsdag 12 februari 2019 19.30 - 21.00 uur Open dag Woensdag 30 januari 2019 18.00 – 21.00 uur

Havo/vwo Breed Op havo, atheneum of gymnasium Breed heb je veel meer mogelijkheden dan op andere scholen. Bij de praktische BMO (Brede Maatschappelijke OriĂŤntatie)-projecten in klas 2 en 3 ga je bijvoorbeeld: grenzeloos ondernemen, verdiep je je in levensvragen, doe je aan mediamanagement en werk je in de buurtacademie. Daarnaast doe je misschien extra Frans, Duits of Cambridge Engels, ga je On

15


je persoonlijke leerroute en het maken van keuzes. Al heel snel houd jij je eerste gesprek met je tutor en je ouders: wat vind je leuk, wat is moeilijk, welke uitdaging of begeleiding heb je nodig en waar ben je trots op: wat zijn voor jou magische momenten!

havo atheneum gymnasium tto technasium

Antoniuscollege Gouda

Antoniuscollege Gouda John Mottstraat 2-4 2806 HP Gouda tel. 0182 - 514 344 Teamleiders dhr. drs. A.W. Stek a.stek@carmelcollegegouda.nl dhr. drs. P. van Voorthuizen p.vanvoorthuizen@carmelcollegegouda.nl dhr. M. Rutte m.rutte@carmelcollegegouda.nl www.antoniuscollegegouda.nl

Stage (theaterklas), discussieer je, of maak en sample je muziek in onze prachtige muziekstudio’s. Op havo/vwo Breed werk je op je eigen niveau en leer je veel vaardigheden. Prima eindexamenresultaten in 2018: 94% van de havo-leerlingen geslaagd Individuele begeleiding Bij persoonlijk onderwijs hoort persoonlijke aandacht en begeleiding. Die krijg je, afgestemd op wat jij nodig hebt. Kennismakingsmiddag en Drama-doedag Al voor de zomer ontmoet je je klasgenoten, je tutor en leerlingmentoren (leerlingen uit klas 4). Na de zomer start je met een Drama-doedag en je gaat ook op brugklaskamp. Zo wen je snel aan je nieuwe school. Je tutor Je hele schoolperiode heb je een tutor. Die begeleidt je klas en jou persoonlijk: bij het leren leren, het samenstellen van

16

Intensieve begeleiding Vind je sommige vakken moeilijk, heb je moeite met sommige vaardigheden, dan gaan we je intensiever begeleiden in de klas en tijdens het tutoruur. Loop je juist voor dan zoeken we samen naar meer uitdaging voor jou. Huiswerk Geen fijne plek om thuis te leren? Na school kun je terecht in het openleercentrum (OLC). In onze school is ook een (betaald) huiswerkinstituut actief. Daarvoor moet je jezelf apart aanmelden. Coaching (hoog)begaafden Meer- of hoogbegaafd kun je zijn op het vwo ĂŠn op de havo. Met jou en je ouders ontwerpen we je individuele leerroute. Onze speciale hoogbegaafdencoach begeleidt, steunt en stimuleert je, zo nodig elke week. De mogelijkheden voor jouw route zijn groot. Je gaat bijvoorbeeld: extra vakken doen twee leerjaren tegelijk doen vakken in een hogere klas meedraaien internationale examens doen (Delf, Cambridge, Goethe)


Wil je graag werken aan bijvoorbeeld gamedesign, sterrenkunde of historisch onderzoek, dan zoeken wij een manier om jou op weg te helpen. Van de vwo-leerlingen is 97% geslaagd voor hun examen in 2018. Antonius MMM Nog Meer Magische Momenten beleef je bij MMM. Twee keer per week staat dit keuzeprogramma op je rooster. Zo kun je cultureel, creatief of sportief bezig zijn met wat jij leuk vindt. Wil je eens iets anders proberen? Je mag elk half jaar wisselen. Dit kun je onder meer kiezen: Sport & Move Music & Sampling Media & Games Art & Design On stage Pre Gymnasium Skills & Personal development Chinese taal en cultuur Technical Skills

De wereld in en om de klas Wat ooit ver leek, is nu dichtbij. Wat eens waar was, is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een onbekende wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar bereiden we je heel goed op voor. Je ontmoet internationale gasten. We discussiëren en filosoferen over racisme en duurzaamheid, robots, digitalisering… Je kunt Engels, Frans en Duits op hoog niveau doen. Je kunt kennismaken met de taal en cultuur van de grootste speler op het wereldtoneel: China. Je werkt aan projecten met echte opdrachtgevers. Je gaat op uitwisseling en op reis. Je hebt contact met Europese scholieren via e-twinning. En misschien word jij Junior European Parliament Ambassador.

havo atheneum gymnasium tto technasium

Antoniuscollege Gouda

Het Antoniuscollege Gouda is onderdeel van het Carmelcollege Gouda, een open katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, vwo, havo, mavo en isk. Bestuursbureau Stichting Carmelcollege Postbus 864 7550 AW Hengelo (O) tel. 074 - 245 55 55 Carmelcollege Gouda Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda tel. 0182 - 513 822 Rector mw. J.P.A. Brent MSc a.brent@carmelcollegegouda.nl www.carmelcollegegouda.nl

Ieder jaar organiseren we samen een Dag van de Kunsten, een muziekfestival en natuurlijk de schoolfeesten. Dan kan jij je talenten laten zien, op of achter het podium. ‘Doe je TTO of Technasium? Net als iedereen op het Antonius doe je MMM, kun je naar de Theaterklas, Techclub, dansen, sporten, Chinees leren en nog veel meer.’

17


Flexibel leren en doen op Antoniusmavo XL Antoniusmavo XL mavo Positieve, uitdagende aanpak Leren en doen Persoonlijk onderwijs met je eigen leerroute: havo (in 5 of 6 jaar) of mbo Flexrooster met studiewerktijd Individuele begeleiding D&O: doen en ontdekken wat bij jou past Antonius TTT (talentkeuzeprogramma) Vaardigheden voor nu en je toekomst www.antoniusmavoxl.nl

Antoniusmavo XL is de nieuwe mavo-vestiging van het Antoniuscollege. De school is speciaal voor jou als je een kader/mavo, mavo of mavo/havo-advies hebt. Je kunt kiezen voor een persoonlijke mbo-route of havo-route. Het onderwijs sluit naadloos aan op het Antoniuscollege. Antoniusmavo XL is anders dan andere mavo's: je deelt zelf je dag in met je flexrooster, je krijgt persoonlijk onderwijs, je gaat leren én doen en je wordt intensief gecoacht. Positief, uitdagend Als je binnenkomt krijg je meteen zin om aan de slag te gaan. Dat komt omdat hier zoveel te doen is, omdat we je serieus nemen én verantwoordelijkheid geven. Al bij je eerste coachgesprek mag jij aangeven wat je al kunt en wat je wilt bereiken en hoe je je flexuren wilt gebruiken. Weet je nu al zeker dat je naar het mbo wilt? Ga je proberen om in klas 1 of 2 de overstap te maken naar de havo op het Antoniuscollege? Of doe je liever eerst mavo XL? Het kan allemaal.

Persoonlijk onderwijs Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute uitstippelt. Samen bekijken jullie wat jouw doelen zijn en hoe je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar je goed in bent en waarover je meer wilt weten. Samen bepalen jullie of je doorgaat voor de mboof havo-route.

Leren en doen Leren is leuk als je kunt toepassen wat je leert. Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel dóen. Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld. Je kookt, presenteert, meet en ontwerpt. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

Mooie eindexamenresultaten: 100% van de mavo-leerlingen geslaagd in 2016, 2017 én 2018!

Op Antoniusmavo XL krijg je meteen zin om aan de slag te gaan!

18

Flexrooster: Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten met telkens een pauze ertussen. Voor en na de gewone lessen kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren in (meer mag ook). Je


Informatieavond voor jou en je ouders Woensdag 28 november 2018 19.30 - 21.30 uur Open dag Woensdag 23 januari 2019 18.30 – 20.00 uur Doe mee aan diverse activiteiten om Antoniusmavo XL beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website www.antoniusmavoxl.nl

gebruikt ze voor coaching, studiewerktijd, extra vakles of voor TTT: Top Talent Tijd. Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. Je bent altijd klaar om 15.15 uur. In klas 1 en 2 heb je elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin of het einde van de dag. Dat kies je zelf. Al je huiswerk en projecten doe je op school Individuele begeleiding Een belangrijk persoon in je schoolleven is je persoonlijke coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en soms ook

je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat past bij jou, wat wil je nog uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou? Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien. Je digitale portfolio kan je goed helpen bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website waarin je alle werkstukken en ervaringen verzamelt die jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, beoordelingen en certificaten.

19


Antoniusmavo XL Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda tel. 0182 - 513 822 Teamleiders dhr. R. Paalvast r.paalvast@carmelcollegegouda.nl mw. M. van Kerkhof m.vankerkhof@carmelcollegegouda.nl www.antoniusmavoxl.nl D&O: Doen en Ontdekken op jouw manier! Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische opdrachten en activiteiten. Je leert veel en intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past. Een paar D&O-thema’s die je kunt tegenkomen op de mbo-route: Woonwereld (H)eerlijk In de mode Kidzwijs Kunst & zo De D&O-onderwerpen voor de havo-route

20

sluiten perfect aan op het Antoniuscollege: Mavo XL-Technasium onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, smart technology Mavo XL-TTO (tweetalig) Mavo XL-BMO (breed)

D&O doe je twee jaar. Pas na al je ervaringen en ontdekkingen beslis je hoe je verder gaat in klas 3 en 4. Je mag zelf kiezen: De havo-route De mbo-route Lifestyle & Ondernemerschap De mbo-route Smart technology & Design


Volg je de havo-route, je stapt over naar de havo van het Antoniuscollege na 1, 2 of 4 jaar TTT: Top Talent Tijd Twee keer per week kun je je flexuren gebruiken voor TTT. Je bent dan technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt. Je mag onder meer kiezen uit: Media & Games Technical Skills Sport & Move Looks & Styling Green Cooking Ieder jaar organiseren we de TTT-dag. Dan mag je laten zien wat jij kunt!

Vaardigheden Voor nu en je toekomst. Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan vaardigheden die je nodig hebt; nu en in je toekomst. Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk bezig met allerlei digitale vaardigheden. Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder goed kunt, wat je graag doet en waarvan je meer zou willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je om de goede beroepskeuze te maken. Wil je meer weten over Antoniusmavo XL? Met je kader/mavo, mavo, of mavo/ havo-advies, ben je van harte welkom!

Kenmerken van Antoniusmavo XL Antoniusmavo XL vormt samen met het Antoniuscollege Gouda het Carmelcollege Gouda, een open katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, vwo, havo, mavo en isk. Bestuursbureau Stichting Carmelcollege Postbus 864 7550 AW Hengelo tel. 074 - 245 55 55 Carmelcollege Gouda Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda Tel. 0182 - 513 822 Rector mw. J.P.A. Brent MSc a.brent@carmelcollegegouda.nl www.carmelcollegegouda.nl

21


De Ark: Leren voor het leven! De Ark is een school in Gouda voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). De school heeft een basisafdeling (SO) en een afdeling voor voortgezet onderwijs (VSO). Het SO is gehuisvest aan de Coniferensingel en het VSO in de binnenstad, aan de Jan Luijkenstraat. De Ark Hoofdlocatie VSO afdeling Jan Luijkenstraat 1 2806 PD Gouda tel. 0182 - 679 096 info.deark@stichtingklasse.nl Dependance SO afdeling Coniferensingel 26 2803 JH Gouda tel. 0182 - 519 729 Directeur dhr. M. Peeters m.peeters@stichtingklasse.nl www.zmlkdeark.nl

Directeur Maurice Peeters vertelt Op onze school zitten leerlingen van 4 tot 18 jaar, die voor hun leerbehoeften speciale begeleiding nodig hebben. Door die begeleiding in hele kleine groepen te organiseren, kunnen onze kinderen succesvol onderwijs volgen. De leerlingen op onze school kenmerken zich door een beperkt verstandelijk functioneren. Onze doelgroep is zeer divers. Maximale ontplooiing Iedere leerling heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. We werken aan een maximale ontplooiing van de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Dat doen we door die vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij, nu en in de toekomst, zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. We leiden onze kinderen op om succesvol te

zijn in de volgende fase van hun leven. Dus eerst richting het volgende leerjaar en uiteindelijk richting succesvolle participatie in de maatschappij. De school heeft een SO- en een VSO-afdeling. SO Op het SO zitten leerlingen van 4 tot 12 jaar. Zij leren basisvaardigheden, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, maar ook zelfredzaamheid, communicatieve, motorische en creatieve vaardigheden. Wij vinden dat elke vaardigheid van even groot belang is. VSO Op het VSO zitten leerlingen van 12 tot 18 jaar. Zo zelfstandig mogelijk leren leven, burgerschap en arbeidstoeleiding staan centraal. De ontwikkeling van vakvaardigheden en competenties zijn hierin belangrijk. In het VSO zijn de thema’s van het onderwijs: Wonen Werken Vrije tijd Burgerschap Alle leeractiviteiten, zowel de praktische vakken als de schoolse vakken zijn gekoppeld aan deze thema’s.

22


De Ark Hoofdlocatie VSO afdeling Jan Luijkenstraat 1 2806 PD Gouda tel. 0182 - 679 096 info.deark@stichtingklasse.nl Dependance SO afdeling Coniferensingel 26 2803 JH Gouda tel. 0182 - 519 729

Toelating Om tot onze school te kunnen worden toegelaten moet een verklaring worden afgegeven door het samenwerkingsverband: SWV Midden-Holland en Rijnstreek voor VO en VSO (voor het SO: samenwerkingsverband PO MiddenHolland). Kennismaken Wit u nader kennismaken of heeft u vragen? U bent altijd welkom voor een gesprek of om een kijkje te komen nemen in onze school. Wij vinden het fijn als u contact opneemt om een afspraak te maken via info.deark@stichtingklasse.nl of 0182 - 679 096.

Het rapport van De Ark: Leering T. (16): “Op m’n oude school moest ik alleen werken, hier werken we samen. Ik vind het goed dat je ervaringen opdoet op stage.”

De Ark

Leerling J. (17): “Hier begrijpen ze wat ik kan. Ik leer goed Nederlands en rekenen en ik heb ook mijn VCA gehaald.” Leerling N. (16): “Op deze school wordt goed lesgegeven. Ik werk iedere keer aan nieuwe doelen om nog beter te worden. En school regelt ook nog een leuke baan.” Leerling L. (10): “Ik vind het leuk op school. Ik leer veel en heb veel vrienden.”

Leren voor het leven Het rapport van De Ark: wat vinden de leerlingen?

“Structuur is het tov Arbeidstoeleiding

erwoord”

23


Coenecoop College

Oude Dreef 6, 2741 ST Waddinxveen Raadhuisplein 1, 2771 EK Boskoop tel: 0182 - 616 055 administratie@coenecoopcollege.nl Postadres Postbus 161, 2740 AD Waddinxveen www.coenecoopcollege.nl Brugklascoördinatoren mw. K. Raateland dhr. E. Spruytenburg mw. R. Dijkema mw. A. Versloot mw. S. van Elswijk brugklas@coenecoopcollege.nl Rector dhr. R. Young

24

Op het Coenecoop College stap je binnen in een levendige school, waar de leerlingen het belangrijkste zijn en zich volop kunnen ontwikkelen. De gangen van het Coenecoop College vullen zich iedere dag opnieuw met enthousiaste en leergierige leerlingen vol met eigen talenten en eigen ambities. Onze docenten geven goed onderwijs waarin veel ruimte is voor maatwerk en jouw persoonlijke ontwikkeling. Je kunt op het Coenecoop College een diploma halen op gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo bl/kl. Op havo en vwo heb je de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. De school heeft twee vestigingen: het hoofdgebouw in Waddinxveen en een onderbouwlocatie waar ‘onderwijs op maat’ wordt gegeven in Boskoop. Gezellig, overzichtelijk, veilig Het Coenecoop College is een middelgrote school. Groot genoeg om alle vormen van onderwijs aan te bieden, kleinschalig

genoeg voor een persoonlijke en gemoedelijke sfeer. De school is onderverdeeld in afdelingen met zoveel mogelijk vaste docenten en een afdelingsleider. Zo blijft de school overzichtelijk. Iedereen is anders. Verschillende interesses, talenten, maar ook culturen, religies en levensopvattingen leven op het Coenecoop College niet alleen naast elkaar, maar vooral ook met elkaar. Wij bereiden leerlingen voor op deelname aan de maatschappij. Het onderwijsaanbod bestaat, naast de diplomagerichte


leert goed te plannen, zodat je al je huiswerk op tijd af hebt en je goed voorbereid bent op de toetsen. Jouw mentor houdt je extra goed in de gaten. Hij of zij kijkt of je goede cijfers haalt, of je vastloopt met bepaalde vakken en of je lekker in je vel zit. Elke brugklas heeft twee juniormentoren, leerlingen uit het eindexamenjaar. De juniormentoren maken je in het eerste jaar wegwijs in de school. Je mentor en juniormentoren gaan ook mee op introductieweek in de tweede week van het schooljaar. Zo leer je jouw nieuwe klasgenoten en begeleiders meteen op een leuke manier kennen. Aan het einde van het eerste jaar kijken we op welk niveau jij op je plek bent. activiteiten, dan ook bewust uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Met deze combinatie van diplomagericht en gepersonaliseerd leren ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze zijn. Jasper, 4 vwo “Ik heb het heel erg naar mijn zin op het Coenecoop. Ik voel me hier thuis en vind het een fijne school. De docenten zijn goed en totaal niet saai. Zo deden we laatst een quiz, waar je wat lekkers kon winnen. Nou, dat motiveert wel!” Brugklas De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap, waarbij veel veranderingen komen kijken. Tijdens het eerste jaar is er veel aandacht voor de studievaardigheden. Je

Informatieavond voor ouders en leerlingen Woensdag 31 oktober 2018 19.30 - 21.30 uur op locatie Waddinxveen Tijdens deze avond zijn er verschillende presentaties voor de ouders en is er een actief programma voor de kinderen.

Tristan, 1 havo/mavo “De eerste weken hebben we elkaar goed leren kennen, bijvoorbeeld met kennismakingsspelletjes. Ik moest wel wennen aan de middelbare school, maar ik vind het vooral leuker. In de pauzes kan je lekker kletsen en dat doe ik graag. Vraag maar aan mijn mentor.” Tweetalig onderwijs (TTO) Je kan op het Coenecoop College kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO). Op de locatie Boskoop kunnen vwo- en havoleerlingen voor TTO kiezen. Op de locatie Waddinxveen hebben we TTO voor de gymnasium- en atheneumleerlingen. Je krijgt vanaf het eerste leerjaar een groot gedeelte van je lessen in het Engels. In een wereld waarin we steeds meer internationaal georiënteerd zijn, is een goede beheersing van de Engelse taal steeds

25


Nieuwe Locatie Boskoop: onderwijs op maat Op locatie Boskoop geven we onderwijs op maat. Dit houdt in: Eigen keuzes in het leerproces Thuiswerkluw onderwijs Individuele begeleiding Flexibele lessen Maatwerk Multifunctionele ruimtes Lesmateriaal met digitale ondersteuning Meer weten? www.coenecoopcollege.nl

meer een basisbehoefte. TTO ontwikkelt jouw taalniveau in een razend tempo. Coenecoop Academie Onderwijs is op het Coenecoop ‘meer dan leren’. Naast de normale lessen besteed je ook tijd aan wat jij zelf leuk vindt. In het eerste jaar kies je een aantal modules op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst of science. Vervolgens staat één middag in de week compleet in het teken van die module. Vanaf de derde klas vul je een deel van je lestijd zelf in met binnen- en buitenschoolse keuzeactiviteiten in de Coenecoop Academie. Ondernemerschap, bootcamp, debatteren, arbeidsoriëntatie bij een bedrijf of een wereldburgerstage in een ontwikkelingsland: het zijn enkele voorbeelden van de uitdagingen die je kunt aangaan in de Coenecoop Academie.

26

Pien, 5 havo over de wereldburgerstage in Indonesië “Ik vond het superspannend om naar de andere kant van de wereld te reizen. Als je daar bent zit je in een flow en vind je het ‘normaal’ om mee te doen, maar als je terugkomt besef je pas wat een onwijs gave reis je hebt gemaakt. Een belevenis om nooit te vergeten!” Leerlingbegeleiding en zorg Op het Coenecoop College willen we dat leerlingen met plezier naar school gaan en veel kunnen leren. Knelpunten thuis of op school kunnen dit helaas wel eens in de weg staan. Heb je dyslexie, problemen met faalangst of sociale vaardigheid? Ook dan helpen wij je. De ondersteuningscoordinator zorgt er samen met jou voor dat je probleem goed wordt aangepakt. Als bepaalde vakken een struikelblok voor jou blijken te zijn, kun je steunlessen of


huiswerkbegeleiding volgen op school. Ook met persoonlijke problemen en knelpunten kun je op school samen met gespecialiseerde mensen zoeken naar oplossingen. Onderwijs op maat in Boskoop Op onze locatie Boskoop geven we les aan de onderbouw van de niveaus havo en vwo. Een leerling kiest voor tweetalig of regulier onderwijs. Tijdens de onderbouw in Boskoop geven we onderwijs op maat. Flexibele lessen, eigen keuzes, maatwerk en multifunctionele ruimtes maken dit mogelijk. Iedere leerling start met lessen op vwoof havoniveau. Als het nodig is, is het mogelijk een vak op een ander niveau te volgen. We kijken naar wat iedere individuele leerling kan en hoe hij/zij het beste uit zichzelf kan halen. Iedere leerling volgt dus alle lessen op het niveau dat het beste bij hem of haar past. Nieuwsgierig geworden naar onderwijs op maat? Op www.coenecoopcollege.nl lees je meer.

Excursies Leerlingen gaan met regelmaat op excursie, zowel in binnen- als buitenland. In Nederland worden onder meer excursies georganiseerd naar Rotterdam (Blijdorp),Gouda, Leiden, Utrecht en Den Haag. De buitenlandse excursies brengen de leerlingen in de straten van Praag, Londen, Rome, Aken, Parijs, de Ardennen en York. Op school wordt deze educatieve reis voorbereid. Eenmaal in het buitenland onderzoek je een cultureel onderwerp, maak je kennis met de nieuwe omgeving en verbreed je jouw algemene kennis en vaardigheden. Kom kennismaken met het Coenecoop! Sfeer en gevoel spelen een grote rol bij je keuze. Je leert immers het beste als je je op je plek voelt. Kom daarom kennismaken met het Coenecoop. Op onze site www.coenecoopcollege.nl vind je onze kennismakingsactiviteiten. Volg ons ook op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte. Beleef de school zelf tijdens de Open Dagen: Boskoop donderdag 31 januari 2019 en Waddinxveen vrijdag 1 februari 2019. Tot dan!

Open Dag locatie Boskoop Donderdag 31 januari 2019 18.00 - 21.00 uur Open Dag locatie Waddinxveen Vrijdag 1 februari 2019 16.00 - 21.00 uur Ontwikkel jouw talent op de Coenecoop Academie Op het Coenecoop College maak jij jouw onderwijs uitdagend en persoonlijk door eigen keuzes te maken in de Coenecoop Academie. Met een keuze voor verschillende projecten op het gebied van sport, kunst en science verdiept iedereen zich in zijn eigen interessegebied op een speelse en actieve manier. Op onze website vind je alle informatie over onze kennismakingsactiviteiten. www.coenecoopcollege.nl

Leerwegondersteunend Onderwijs Op het vmbo wordt Leerweg ondersteunend onderwijs (Lwoo) aangeboden. Leerlingen met een Lwoo-indicatie krijgen hier dagelijks extra ondersteuning. De aangemelde Lwoo-leerlingen worden in een kleine vmbo-klas geplaatst en krijgen extra leerhulp of remedial teaching. De lessen worden gegeven door een kleine groep docenten.

27


COORNHERT GYMNASIUM Jan van Renesseplein 1 2805 GT Gouda tel. 0182 - 599 517 fax 0182 - 524 401 coornhert@coornhert-gymnasium.nl www.coornhert-gymnasium.nl Rector dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger or@coornhert-gymnasium.nl Conrector mw. drs. J.C. Cramer cramer@coornhert-gymnasium.nl Jaarlaagcoördinator klas 1 dhr. M.B. Bronsgeest cgbg@coornhert-gymnasium.nl

Coornhert Gymnasium Heb jij een vwo-advies en durf jij extra uitdagingen aan? Dan is het Coornhert gymnasium de juiste school voor jou! Het Coornhert is een zelfstandig gymnasium, een kleine school waar we jou op allerlei gebieden extra uitdaging bieden. Allemaal een vwo-advies, maar verschillende uitdagingen Wat voor jou een uitdaging is, is dat misschien niet voor je klasgenoten. Leerlingen op het Coornhert verschillen van elkaar, maar hebben wel allemaal een vwo-advies, vinden het leuk om dingen te weten en zelf te ontdekken. Je vindt altijd wel leerlingen uit verschillende leerjaren met dezelfde interesses, of het nu robotica, toneel of muziek is. Latijn en Grieks: klassieke talen Op het gymnasium leer je naast de gebruikelijke vakken twee klassieke talen: Latijn en Grieks. Je leert Griekse

en Latijnse verhalen lezen. Je leert over de achtergrond van die verhalen, hoe ze ontstaan zijn, wie ze hebben verteld en opgeschreven. Hoe zag het leven van die mensen eruit? Wat vonden ze belangrijk? Daarin herken je veel van wat er nu gebeurt en wat wij nu belangrijk vinden. Verder leer je over de verschillen. Zo leer je de cultuur van anderen begrijpen. Aldoende leer je trouwens heel wat over je eigen taal en heel veel andere talen. Andere talen leer je gemakkelijker als je al Latijn en Grieks kent. Bovendien leer je bij klassieke talen heel systematisch nadenken en werken: dat is bij alle andere vakken - en in je dagelijks leven eigenlijk ook - erg handig. Makerklas: technisch ontwerpen en maken Technisch ontwerpen hoort net zo goed bij het gymnasium als Latijn en Grieks. Het vak was er al toen het technasium nog in de maak was. Uitdagend? Reken maar! Je bedenkt na onderzoek een ontwerp, je maakt het en je test het. Je ontwerp moet echt werken; we noemen dat ‘maakonderwijs’. Je werkt in de Makerklas met moderne digitale apparatuur met ontwerpsoftware, een lasercutter, een 3D-printer, sensoren, enzovoort.

28


COORNHERT GYMNASIUM Informatieavond voor ouders Dinsdag 20 november 2018 aanvang 20.00 uur Open dag Ouders en leerlingen Zaterdag 12 januari 2019 9.30 - 13.00 uur

Elke leerling kan meedoen aan aparte Cambridge-examens. 75% neemt deel aan de hoogste Cambridge-examens en slaagt daarvoor. Die Cambridgediploma’s zijn veel waard: je kunt dan zonder problemen studeren aan Engelstalige universiteiten. Het spreekt voor zich dat de eindexamenresultaten voor Engels er mogen zijn met een 8 gemiddeld.

Wat je maakt, moet er goed uitzien en werken; voorbeelden zijn windauto’s, bewegend speelgoed en kettingreacties. Cambridge Engels: op weg naar ‘near native’ Alle leerlingen volgen Cambridge-Engels. Dat is bij ons meteen een hoger niveau dan het gebruikelijke vwo-Engels. Weinig Engels gehad op de basisschool? Geen zorg: onze topdocenten zorgen ervoor dat iedereen snel op dat hoge niveau zit.

Ontdek het Coornhert! Hoe ontdek je het Coornhert? Door ernaartoe te gaan! Zie voor verschillende activiteiten voor groep 8 (en 7) onze website.

We dagen leerlingen uit om vanaf klas 2 deel te nemen aan het Cambridge High Level-programma. In klas 2 gaan alle leerlingen op reis naar Engeland. Verbreden met de Coornhert Academie Zoek je nog meer of een totaal andere uitdaging, dan vind je die in de Coornhert Academie. Leerlingen kiezen voor extra cursussen - van duiken en fotograferen tot psychologie en rechten - en projecten, binnen maar ook vaak buiten de school.

29


COORNHERT GYMNASIUM Coornhert Gymnasium is een openbare school en wordt bestuurd door het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda, Postbus 2134, 2800 BG Gouda. De school biedt een brede, gevarieerde vwo-opleiding; Latijn en Grieks zijn kernvakken naast Nederlands, Engels en wiskunde, en zowel cultuur als (natuur)wetenschap een grote rol speelt. Aantal leerlingen: 753. Voorzieningen Uitstekend toegeruste lokalen. Wifi, beamers en digitale schoolborden zijn vanzelfsprekend. Voor technisch ontwerpen, Makerklas (Maakonderwijs), Kunst, beeldende vorming is naast het traditionele gereedschap ook apparatuur als een 3D-printer, lasercutter, vinylsnijder en zaaginstallatie beschikbaar.

30

Dat maakt het Coornhert ook anders dan een vwo-school. Andere activiteiten Er is natuurlijk nog veel meer te doen: de debatclub, al vanaf de brugklas, is zeer actief en bloeit. Er is een enthousiast schoolorkest, er wordt geschaakt, er is (muziek)theater en toneel, de schoolband swingt en rockt, treedt regelmatig op bij feesten. En heel veel talenten zien we tijdens de Glamournight. Verder doet de schoolkrant Kèrux verslag van alles wat er gebeurt op school en wie het leuk vindt om verhalen te schrijven, kan ze hierin plaatsen. Wil jij graag meepraten over wie er bij ons lesgeven en hoe de dingen op school geregeld zijn? Je bent welkom bij de Leerlingenraad!

Liever versnellen? Sommige hoogbegaafde leerlingen willen behalve meer vakken ook sneller en vooral op hun eigen manier door het gymnasium; dat kan ook op het Coornhert. Er zijn leerlingen die voor de zesde klas al in enkele vakken examen hebben gedaan. Begeleiding Op het Coornhert sta je er echt niet alleen voor. Om je goed te begeleiden staan fijne mentoren en goed opgeleide docenten voor je klaar. Jouw mentor leert je goed kennen tijdens de lessen en tijdens de mentoruren. Vanaf de eerste dag is je mentor er voor jou en je ouders. We zoeken met jou naar de juiste studiemethode. Ook na de eerste klas bieden we je hulp. De ene leerling heeft meer nodig


dan de andere en uiteindelijk kan iedere leerling zelfstandig aan de slag.

COORNHERT GYMNASIUM

Coornhert = leren buiten de school Elk leerjaar ga je eropuit, dichtbij of verder weg. Je onderzoekt de kwaliteit van het Reeuwijkse water, je interviewt mensen op de Goudse markt, je bezoekt musea, maar je reist ook naar Cambridge, Parijs, Xanten, Essen en niet te vergeten Rome of Griekenland als je in de vijfde zit! Van basisschool naar brugklas De overgang van groep 8 naar onze school is een grote verandering. Door een slimme klassenindeling maken we die al wat kleiner. Noem één vriend of vriendin met wie je graag in de klas wilt zitten; die plaatsen we bij jou in de klas als jullie dat allebei willen. De mentoren organiseren kennismakingsactiviteiten waardoor je je snel thuis voelt. Belangrijk in de eerste weken is het brugklaskamp met de mentoren en de brugklasbegeleiders uit klas 5. Zo leer je makkelijk een heleboel andere kinderen kennen.

De toelating Met een vwo-advies van de basisschool ben jij van harte welkom. Meer ondersteuning nodig? Als een leerling een extra ondersteuningsvraag heeft, nemen ouders voor 1 december contact op met de zorgcoördinator van de school, mw. C. Veldman. We kunnen dan kijken of de school aan die vraag kan voldoen. In het Schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning het Coornhert Gymnasium kan bieden. Wij rekenen voor het schooljaar 20192020 op vijf brugklassen. De aanmelding moet in ieder geval vóór 15 maart 2019 zijn gedaan.

ICT Alle leerlingen werken met een laptop. Ouders van geplaatste brugklassers krijgen de mogelijkheid een laptop via huurkoop of koop bij een extern bedrijf aan te schaffen. Bring your own device is echter ook in klas 1 mogelijk mits het apparaat voldoet aan bepaalde specificaties (zie de website). Kunst en cultuur Vanaf leerjaar 1 zijn leerlingen actief bezig met kunst en cultuur. Dat gebeurt tijdens (theater) projecten en excursies (diverse musea; Rome of Griekenland), maar ook tijdens de lessen. Vormen van begeleiding Buiten het mentoraat zijn er studiecoaches voor meer specifieke leerlingbegeleiding. Huiswerk maken op school is mogelijk, tegen betaling ook onder begeleiding bij het TabLab. Vormen van ondersteuning staan op de website genoemd.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Cramer, conrector, per e-mail cramer@coornhert-gymnasium.nl of telefonisch 0182 - 599 517.

31


Het Driestar College

Driestar College Ronsseplein 1 Gouda tel. 0182 - 691 691 post@driestarcollege.nl

Ben je op zoek naar een christelijke middelbare school waar jij je thuis voelt? Leerlingen bij ons op school vinden de sfeer heel goed. Je maakt hier vrienden voor het leven. Maar natuurlijk krijg je ook goed onderwijs. En dat hoef je niet alleen te doen, docenten begeleiden je en samen kom je erachter waar je goed in bent en welke richting je op wil. We zien je heel graag terug op het Driestar College!

Meer zien? Check onze vlogs op www.driestarcollege.nl/opendag

www.driestarcollege.nl Voorzitter College van Bestuur dhr. drs. G. Bergacker bgk@driestarcollege.nl Directeur vmbo bk & PrO dhr. L. van der Ham ham@driestarcollege.nl Directeur vmbo gt dhr. J. van Dam daj@driestarcollege.nl Directeur havo/vwo onderbouw dhr. W.L.W. Kater MSc MA ktr@driestarcollege.nl Directeur havo/vwo bovenbouw dhr. J. Möhlmann mom@driestarcollege.nl

32

De sfeer Een goede sfeer vinden we heel belangrijk. Een plek waar jij je thuis voelt. Ook al zijn we een grote school, het voelt niet zo door alle aparte gebouwen voor de verschillende sectoren en locaties. Onze slogan ‘voor het leven’ betekent ook dat

je op school leert wie God is en hoe Hij wil dat je leeft. Dat merk je als het goed is ook aan de sfeer in de klas! We proberen iedere leerling die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Resultaten We vinden het ook belangrijk dat je ontdekt waar je goed in bent. Want dat vind je dan vaak leuk! We willen jou heel goed onderwijs geven en we streven dan ook naar goede resultaten.


Informatieavond voor ouders Maandag 3 december 2018 voor havo/vwo, in gebouw Bèta, Ronsseplein 1, aanvang 19.45 uur Dinsdag 4 december 2018 voor vmbo/PrO, in gebouw Alfa, Ronsseplein 1, aanvang 19.45 uur

Begeleiding Op het Driestar College krijg je in iedere klas een mentor. De mentor begeleidt je en is de eerste schakel tussen jou, je ouders en de school. Je kunt ook extra begeleiding krijgen op het gebied van dyslexie/spelling, lezen, faalangst, sociale vaardigheden, motorische remedial teaching en studievaardigheden.

Bekijk op www.driestarcollege.nl wat leerlingen zeggen over onze school!

Onderwijs niveaus PrO Vind je het moeilijk om te leren, dan is PrO iets voor jou. In het PrO ben je veel met je handen bezig. Je krijgt vakken als

tuinieren, techniek en huishoudkunde. Ook doe je ervaring op in de winkelhoek, de magazijnhoek, de administratiehoek en de planten- en dierenhoek. Verder leer je hoe je later met mensen omgaat in het werk en hoe je zelfstandig in het leven kan staan. Je loopt veel stage. In het laatste jaar wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Op dat moment ben je van school en werk je echt in een bedrijf. Na het derde en vierde leerjaar kijken we of je misschien naar de Entree-opleiding kunt. Als dat lukt, ga je met een diploma van school.

Maandag 4 februari 2019 voor tto, gymnasium+ en gymnasium, in gebouw Bèta Ronsseplein 1, aanvang 19.45 uur Open dag Voor nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders: Zaterdag 19 januari 2019 9.30 - 12.00 uur Ronsseplein 1 (PrO/lwoo/vmbo/havo/vwo)

Vanaf cursusjaar 2018-2019 heeft de afdeling PrO zijn eigen plekje in het vernieuwde gebouw Gamma. Er is zelfs een eigen schoolplein op het dak van gebouw Gamma.

33


Voor het leven Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO (praktijkonderwijs), vmbo (waaronder lwoo), havo en vwo. Wij zijn een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Het Driestar College baseert zich op de Bijbel als het Woord van God. Daarnaast onderschrijven we de Drie Formulieren van Enigheid als samenvattingen van de kernwaarheden van de Bijbel. Onze slogan is ‘voor het leven’. Driestar College wil jou voorbereiden op je toekomst.

VMBO Past een combinatie van leren en doen bij jou, volg dan het vmbo. Er zijn vier soorten vmbo-brugklassen: vmbo basis-lwoo (in deze klas kom je als je extra zorg nodig hebt) vmbo basis vmbo kader vmbo gth (gemengd theoretisch/havo) Aan het eind van het brugklasjaar kijken we naar welk niveau je kunt doorstromen. Het vmbo duurt vier jaar en bestaat uit vier verschillende leerwegen (van heel praktisch tot heel theoretisch): basisberoepsgericht (ong. 14 uur praktijk) kaderberoepsgericht (ong. 12 uur praktijk) gemengd (ong. 3 - 5 uur praktijk) theoretisch (geen praktijk, alleen in de vierde klas)

34

Binnen deze leerwegen moet je in klas 2 kiezen voor een profiel: techniek: bwi (bouwen, wonen en interieur) of pie (produceren, installeren en energie) zorg en welzijn economie en ondernemen groen (alleen in theoretische leerweg)

Vanaf cursusjaar 2018-2019 zit je met je klas vmbo-bk en PrO in het vernieuwd gebouw Gamma. Bestaande lokalen zijn verbouwd en opgeknapt. En daarnaast zijn er ook hele nieuwe lokalen. Een fris en modern ingericht gebouw!

HAVO Een havo-diploma is een goede basis om verder te studeren. Daarom beginnen we al vroeg met het nadenken over je inte-


resses, je sterke en zwakke kanten, zodat je uiteindelijk ook een goede keuze kunt maken voor je studie. Binnen de havo kan je vanaf havo-4 kiezen voor het International Business College. Elke donderdag ben je dan samen met andere leerlingen bezig met je eigen bedrijf. Je koopt echt producten in en die verkoop je weer aan andere mensen. Vanaf havo-4 kan je ook kiezen voor de kunstklas. Ben je creatief in je denken en vind je het leuk met kunst bezig te zijn? Dan is deze klas wat voor jou! Een aanrader als je na de middelbare school een opleiding wilt doen die om veel creativiteit vraagt.

TTO havo Are you highly motivated? You can do TTO havo! You will follow the same programme as is offered in the ‘havo’, with this one big difference that at least half of your lessons will be given in English. The TTO program lasts at least three years (class 1-3) and you will be trained for an internationally recognised certificate.

VWO Ben je nieuwsgierig en leergierig? Dan is het vwo (atheneum) wat voor jou! Op het vwo bereiden we je voor op wetenschappelijk onderwijs op universitair niveau. We dagen je uit om je talenten te gebruiken en we stimuleren je om zelf oplossingen te vinden. Je vindt het leuk en boeiend om zelf nieuwe dingen te

Het Driestar College heeft nog twee nevenvestigingen in Leiden en Lekkerkerk. ontdekken. Een goede studiehouding is belangrijk om te slagen op het vwo.

Het totaal aantal leerlingen in Gouda is circa 3.100.

Er zijn op onze school nog drie andere soorten vwo: gymnasium, gymnasium+ en TTO. Op het gymnasium krijg je de extra vakken Grieks en Latijn. Gymnasium+ is een klas die een aantal ‘gewone’ vakken van het gymnasium sneller doorwerkt. Er blijven dan drie lesuren over om aan allerlei uitdagende projecten te werken. We geven extra aandacht aan Engels (VTO), zodat je de derde klas kunt afsluiten met een examen voor het First Certificate English. In TTO you will follow the same program as is offered in the ‘vwo’, with this one big difference that at least half of your lessons will be given in English. Part of the program involves excursions and an exchange program.

Wil je meer weten? Kom dan naar de voorlichtingsavond! We vertellen jou en je ouders alles over gymnasium, gymnasium+ en TTO.

35


De GSG Leo Vroman Kom naar GSG Leo Vroman als je actief en zelfstandig wilt leren, net als op de basisschool. Het eerste jaar zit je in een apart gebouw met alle brugklasleerlingen. Op dit brugklasgebouw kan je samen met al je leeftijdsgenoten nog een jaar wennen aan de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Fijn! Onze school in het kort: Wij zijn een openbare school. Iedereen is welkom! Je haalt je atheneum-, havo- of mavodiploma. Extra: atheneum-plusklas en mavo-sportklas. Ons onderwijs sluit perfect aan op het basis- en vervolgonderwijs. Alle brugklassers zitten bij elkaar in een gebouw. Je hebt een eigen leerruimte met je klas: je domein. Je krijgt een lesrooster en een studiewijzer. Docenten geven instructie in jouw domein. Je werkt veel zelfstandig en in groepjes. Je krijgt je eigen device. We geven je de begeleiding die jij nodig hebt.

36

Kansen bieden Weet je nog niet zeker of je een mavo-, havo- of atheneumopleiding gaat volgen? Daar hebben we op de GSG Leo Vroman wat op gevonden. Je definitieve keuze wordt daardoor nog even uitgesteld. Op advies van je basisschool plaatsen we je in een atheneum/havo- of havo/mavoklas. Daarnaast kennen we nog wel ĂŠĂŠn aparte groep, te weten een atheneumplusklas voor extra getalenteerde leerlingen. Na de brugklas gaan al onze leerlingen naar een ander gebouw en dat doen we net iets anders dan andere

scholen. Ga je naar de mavo (de hoogste afdeling van het vmbo), dan studeer je op een apart gebouw voor mavo aan de Burg. Martenssingel. Onze school kent geen gezamenlijk gebouw voor het gehele vmbo. Als je een opleiding wilt gaan volgen voor havo of vwo, dan studeer je verder op ons moderne gebouw aan de Willem de Zwijgersingel.

Dit is hoe je les krijgt bij ons Je eigen leerruimte: het domein Bij ons heb je een eigen leerruimte, het


domein. Hier krijg je de meeste (theorie) vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Jij hoeft zelf niet van lokaal te wisselen, dat doen de docenten! In het eerste jaar deel je je domein met een andere eerste klas, in de hogere jaren met twee andere klassen van jouw leerjaar. De ene keer geeft de vakdocent les in het instructielokaal. De andere keer werk je onder begeleiding van de docent in de open ruimte van je domein. De eerste tien minuten van de les begin je dan altijd in stilte. Daarna mag je overleggen met andere leerlingen, stel je de docent of de onderwijsassistent een vraag of trek je je terug in de stiltezone om zelfstandig te werken. Natuurlijk krijg je een eigen kluisje in het domein om je boeken en device in op te bergen. Specials Een aantal vakken volg je in een praktijkruimte. Deze ‘Specials’ zijn beeldende vorming (2D), muziek, biologie en techniek (3D). De technische ruimte is een soort lab waar je proefjes kunt doen. Voor gym ga je naar een sportzaal buiten de school op de Burgemeester Martenssingel. In de tweede klas krijg je het vak drama. Je leert presentatietechnieken en hoe je gebaren en gezichtsuitdrukkingen kunt inzetten. Heel handig voor je presentatie bij Nederlands en geschiedenis! Lesrooster en studiewijzer Je hebt een lesrooster waarop je kunt zien tijdens welk uur je welk vak krijgt. Met de studiewijzer als leidraad vul je

je eigen agenda in. Hierin staat welke leerstof je op een gegeven moment moet kennen. Samen met de docent bekijk je of je de lesstof al begrijpt of dat je liever nog wat meer wilt oefenen. De kans is groot dat je weinig werk mee naar huis neemt, omdat je het meeste tijdens de lessen en de uren BST (begeleid studeren) al gedaan hebt. Je bent zelf eigenaar van je leerproces. Dat maakt leren leuk!

Dit is hoe wij jou helpen leren Leren om zelfstandig te leren Op de basisschool heb je al geleerd om soms te luisteren naar uitleg, soms samen te werken en soms zelf aan de slag te gaan. Dat gaat bij ons net zo! Wij leren je tijdens je schooltijd om steeds zelfstandiger te leren. Dan is de overstap naar universiteit, hogeschool of mbo straks niet zo groot meer. Leren gaat voor niemand vanzelf. Daarom krijg je les in studievaardigheden. Je leert plannen, hoe je voor een repetitie kunt leren en hoe je een goede samenvatting maakt.

Kom je ook? Voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018 19.30 - 21.30 uur Havo/atheneumlocatie Willem de Zwijgersingel 5 Open Huis Vrijdag 25 januari 2019 17.00 - 21.00 uur Brugklaslocatie: Burgemeester Martenssingel 72 Mavolocatie: Burgemeester Martenssingel 15 Havo/atheneumlocatie: Willem de Zwijgersingel 5

Begeleiding op maat Jij staat bij onze school voorop! We zorgen voor een fijne leerplek waar je je veilig voelt. Tijdens de lesuren helpt de docent degenen die extra uitleg of ondersteuning nodig hebben. Iedere klas heeft zijn eigen mentor. Die bespreekt je resultaten met jou en let heel goed op je. Als je problemen hebt of verdrietig bent, kan je bij hem terecht. Bij faalangst, dyslexie, ADHD, ADD of PDD-NOS helpen zorgcoördinatoren een handje mee.

37


Wij hebben drie schoolgebouwen. Daardoor voelt de school kleinschalig en vertrouwd aan. De leerlingen en docenten kennen elkaar goed. Je voelt je hier straks helemaal thuis! Brugklaslocatie Burgemeester Martenssingel 72 Alle brugklassers starten bij elkaar op deze locatie. Mavolocatie Burgemeester Martenssingel 15 Dit is de oude ‘Rijks H.B.S.’. Een gebouw met klassieke elementen, maar vanbinnen geheel van deze tijd en volgens ons onderwijsconcept compleet ingericht om te werken in domeinen.

Digitaal leren Digitale vaardigheden zijn in deze tijd heel belangrijk. Die leren wij je zeker aan! Daarnaast zal je ook nog steeds met een ouderwetse pen schrijven. Via de school huur of koop je een device. Zo heb je altijd toegang tot de studiewijzer met je persoonlijke planning en kun je je lesrooster en je cijferlijst inzien. Voor sommige vakken heb je papieren boeken nodig, maar steeds meer materiaal vind je op internet: digitale boeken, apps en diverse bronnen van informatie. De docent gebruikt een whiteboard met beamer waarop hij lesmateriaal of filmpjes vertoont. Dat maakt het onderwijs beter, interessanter en meer ‘op maat’.

Dit is waar je voor leert Atheneum, havo, mavo Op de GSG Leo Vroman kun je een diploma halen voor atheneum (vwo), havo of

38

mavo (vmbo-t). Je start in een brugklas atheneum-plus, havo/atheneum, mavo/ havo of mavo/havo-sport. De plaatsing voor een brugklas hangt af van het advies van je basisschool. In het eerste jaar krijg je in de dakpanklassen atheneum/ havo en havo/mavo twee cijfers. Vanaf het tweede jaar krijg je in de dakpanklassen les op het hoogste niveau met het daarbij horende cijfer. In het derde leerjaar ga je naar atheneum-plus, atheneum, havo, mavo of mavo-sport. Atheneum Wij stomen je in zes jaar tijd klaar voor de universiteit. Zelfstandig leren wordt een automatisme op de GSG Leo Vroman, dus dat zit wel goed. Wij stimuleren jou om het beste uit jezelf te halen. Voor verbreding en verdieping kun je extra vakken volgen. Uiteraard begeleiden wij je bij de keuze voor een profiel en studierichting. Alleen het beste is goed genoeg voor jou!


De atheneum-plusklas Wil jij extra uitgedaagd worden en kan je die uitdaging ook aan? Kies dan voor de atheneum-plusklas. Wij verwachten wel meer zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en een hoger werktempo van je. Je krijgt extra vakken zoals ICT en filosofie. Ook bij de andere vakken wordt extra verdieping of verrijkende lesstof aangeboden. Je werkt aan verschillende projecten, zoals het fysicaproject in het tweede leerjaar. En je komt nog eens ergens: in het tweede leerjaar op excursie naar Cambridge en in het derde leerjaar een vijfdaagse studiereis naar Berlijn. Aan het eind van de derde breng je alle vaardigheden in de praktijk bij het geheel zelfstandig voorbereiden van een multimediatentoonstelling over Berlijn. Havo Onze havo bereidt je goed voor op een hbo-opleiding. Alle vaardigheden die je nodig hebt, komen uitgebreid aan bod. Wij begeleiden je op individueel niveau; we kijken wat jij nodig hebt om dat diploma op zak te krijgen. Als je in een hogere klas komt, wordt een grotere hoeveelheid stof getoetst. Onze doorstroming van 3 naar 4 havo is beter dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots op! Mavo Als je kiest voor onze mavo, dan kies je bewust voor de theoretische kant van vmbo-onderwijs (vmbo-t). Door onze manier van lesgeven zijn samenwerken en zelfstandig leren beide belangrijk. Docenten verwachten dat je presteert

op je niveau en zelfs een stapje erboven. Wij vragen veel van onze leerlingen. Zo dagen we je uit om examen te doen in zeven vakken, in plaats van de verplichte zes vakken. Dan heb je meer mogelijkheden voor na de mavo. Je mentor en een decaan begeleiden jou bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Ook een snuffelstage en het bezoeken van beroepenmarkten helpen jou daarbij. Maar dat komt pas in mavo 4, tijd genoeg! De mavo-sportklas Ben jij een enthousiast sporter? Wil je leren en bewegen met elkaar combineren? Dan is de mavo-sportklas echt iets voor jou! Je krijgt dan gemiddeld drie uur in de week extra lichamelijke beweging. Je maakt kennis met bijzondere sporten. De mavo-sportklas sluit goed aan op de mbo-opleiding ‘Sport, Bewegen en Management’ van het ID-College in Gouda. Handig voor als je nu al weet dat je die opleiding wilt gaan doen! Jeugdtoptalentenbeleid Ben jij een uitzonderlijk talent op het gebied van sport, muziek, drama of dans? Dan zorgen wij ervoor dat je dat goed kunt combineren met je schoolopleiding. Wil je weten hoe wij dat doen en welke voorwaarden daarbij horen? Neem dan contact op met onze toptalentencoördinator, de heer B. Mol (toptalenten@gsgleovroman.nl).

Havo/atheneumlocatie Willem de Zwijgersingel 5 Havo 2-5 / Atheneum 2-6 Dit moderne gebouw aan de Willem de Zwijgersingel is verdeeld in drie afzonderlijke afdelingen: leerjaar 2, leerjaar 3-5 havo en 3-6 atheneum. Elke afdeling heeft zijn eigen kleur en eigen trappenhuis, heel overzichtelijk!

39


Dit is waar je leert

Gedicht van Leo Vroman dat in al onze gebouwen hangt: Leerplicht voor de GSG Wat een woordje is dat, PLICHT! Je hersens kunnen het niet laten te leren, ook terwijl je ligt te snurken of zit te praten, want dat hulpeloze leren is net zoiets als ademhalen, drinken, slapen, spijs verteren, al die duizenden malen. Ik heb vaak midden in de nacht iets nogal moeilijks bedacht; dat houdt mijn hersens wakker, en zo kan mijn oude brein ook zonder mij nog bezig zijn, de stakker. Leo Vroman Fort Worth, 8 jan. 2014

40

Veilige en modern ingerichte schoolgebouwen Voor ons is het een belangrijke voorwaarde dat je je veilig kunt voelen in je schoolomgeving. Je bent hier tenslotte elke dag! Wij hebben bewust gekozen voor drie aparte schoolgebouwen zodat de school kleiner aanvoelt. De gebouwen liggen midden in een woonomgeving. Dat draagt bij aan een veilig gevoel. De havo/atheneumlocatie is wel wat groter, maar verdeeld in drie afzonderlijke afdelingen (leerjaar 2, leerjaar 3-5 havo en 3-6 atheneum), dus heel overzichtelijk. Daarnaast motiveert de opzet van de gebouwen jou bij je studieactiviteiten. De domeinen hebben instructielokalen, ruime werkplekken met samenwerktafels en stiltewerkplekken. Het is echt jรณuw domein! Alle brugklassers bij elkaar Alle leerlingen van de GSG Leo Vroman gaan hun eerste jaar naar onze locatie op de Burgemeester Martenssingel 72. Lekker overzichtelijk en kleinschalig; nog een beetje zoals op de basisschool. Binnen de kortste keren ken je de andere leerlingen. Dat maakt het makkelijker om daarna naar de mavo- of havo/atheneum-locatie te gaan. Helemaal omdat leerlingen uit de bovenbouw je in het eerste jaar begeleiden. Voor de zomervakantie maak je al kennis met de andere brugklassers. Aan het begin van het schooljaar ga je op kamp. Wedden dat je je daarna helemaal thuis voelt op school?

Fijne sfeer Wij staan bekend als een leerling-vriendelijke school en daar zijn we trots op! Een goede band tussen de docent en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling vinden wij erg belangrijk. Iedereen gaat ontspannen met elkaar om. We snappen dat niet iedereen hetzelfde is. Juist doordat je met meerdere kinderen samen in een domein zit, houd je rekening met elkaar. Je weet wanneer je stil moet zijn en wanneer je mag fluisteren. Daardoor hangt er een positieve werksfeer. We houden ons aan het volgende: We werken respectvol met elkaar samen. We helpen elkaar waar nodig. We houden ons aan de afspraken.

Dit is de GSG Leo Vroman Openbare scholengemeenschap De GSG Leo Vroman is een openbare school. Dat houdt in dat iedereen welkom


is. Wij maken geen verschil in je achtergrond of religie. Er komen leerlingen van basisscholen uit de hele regio, waaronder Gouda, Reeuwijk, Bodegraven, Moordrecht, Waddinxveen, Haastrecht, Stolwijk en Gouderak. Daarmee vormt de school een goede afspiegeling van de regionale bevolking. Speerpunten Als het gaat om onderwijs, heeft onze school vier speerpunten: 1. Op een inspirerende manier kennis vergaren 2. Zelfstandig leren 3. Samenwerken met anderen 4. Een digitale leeromgeving Om leerlingen goed te laten presteren, zorgen wij voor uitstekende huisvesting en een omgeving waarin je actief en gemotiveerd kunt leren. We bieden je aansprekende en uitdagende leerstof aan. Dit alles met als doel dat je straks met een waardevol diploma op zak de school verlaat. De naam Leo Vroman Onze school is vernoemd naar de beroemde Nederlandse bioloog, schrijver en dichter. Leo Vroman is oud-leerling van onze school. Hij is geboren en opgegroeid in Gouda. Hij is wat ze vroeger een ‘uomo universale’ noemden: een veelzijdig mens dat zich verdiept in kunst en wetenschap. Leo Vroman staat voor ons symbool voor wat wij onze leerlingen ook graag bijbrengen: leren omgaan met allerlei verschillende mensen en ideeën.

Dit zijn onze extra activiteiten Leren rondom de school Op de GSG Leo Vroman leer je binnen de school, maar soms ook er buiten. Zo doe je mee aan een project rondom de waterzuivering van de Reeuwijkse Plassen, onderzoek je een natuurgebied of test je je conditie op een wetenschappelijke manier. In de hogere klassen bezoek je musea en tentoonstellingen en ga je naar het theater. Daar leer je ook heel veel van! Feestjes, excursies en uitjes Leerlingen en docenten organiseren echt van alles op onze school: schoolfeesten (aparte brugklas-, onderbouw- en bovenbouwfeesten), klassenuitjes, een sponsorloop, allerlei sportactiviteiten, een dagexcursie naar Londen, meerdaagse excursies voor de voorexamenklassen, een cultuurreis en een cursus zelfverdediging voor meisjes. Vind je het leuk om te debatteren? Word dan lid van de debatclub! De leerlingenraad kan jouw hulp goed gebruiken, dus geef je op!

GSG Leo Vroman Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo Willem de Zwijgersingel 5 2805 BP Gouda tel. 0182 - 599 994 administratie@gsgleovroman.nl www.gsgleovroman.nl Rector drs. H. van Tongerloo Afdelingsleider brugklas dhr. H. Priem Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda (STOVOG) www.stovog.nl

Leo Vromandagen Drie keer per jaar is er een Leo Vromandag. Het gewone lesrooster geldt voor die dag niet omdat er allerlei activiteiten georganiseerd worden binnen én buiten de school. Voor de brugklasleerlingen staat er steevast een dag gepland die te maken heeft met poëzie en een dag met biologie. Zo blijft de beroemde bioloog, schrijver en dichter Leo Vroman in onze gedachten!

41


CSG De Goudse Waarden Op De Goudse Waarden beleef jij de tijd van je leven. Je ontdekt wat je leuk vindt en waar je echt goed in bent. Je krijgt het onderwijs dat bij jou past. De activiteiten die we naast de lessen organiseren, maken van je tijd op de middelbare school een echte belevenis. Vol uitdaging. Met de juiste ondersteuning. CSG De Goudse Waarden pro | vmbo | mavoplus | havo atheneum | gymnasium | tto Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda 0182 - 516 077 College van Bestuur dhr. P. Dijkshoorn HET LYCEUM-HAVO havo | atheneum | gymnasium | tto DE GOUWE vmbo | mavoplus HET PRAKTIJKONDERWIJS www.degoudsewaarden.nl Wij zijn een open christelijke school, met een gezellige en veilige sfeer en positieve en gemotiveerde docenten. Wij bieden ondersteuning op maat en behalen hoge slagingspercentages.

42

"Op De Goudse Waarden heb je de tijd van je leven"


Het Lyceum-havo Op Het Lyceum-havo krijg je de ruimte om jouw specifieke talent te ontdekken en te ontplooien. Jij hebt onze volle aandacht. Daardoor krijg je het onderwijs dat bij je past. Wil je meer uitdaging? We bieden je allerlei mogelijkheden zoals tweetalig onderwijs, Chinees als examenvak, talentklassen en nog veel meer. Zo haal je het beste uit jezelf. Dat geeft je toekomst de beste start! Op Het Lyceum-havo van De Goudse Waarden... Voel jij je thuis Ontdek je waar jij goed in bent Kies je voor havo, vwo of gymnasium Kun je bij het vwo voor tweetalig onderwijs kiezen Heb je heel veel persoonlijke keuzemogelijkheden Ontwikkel je jouw talent Kun je met al je vragen bij een eigen mentor terecht Ga je aan de slag op je eigen laptop Heb je… de tijd van je leven! TTO (Tweetalig Onderwijs) Zoek je een extra uitdaging? Op het atheneum en gymnasium kun je ervoor kiezen om tweetalig onderwijs te volgen. Het Lyceum-havo is namelijk een erkende TTO Junior school. Vanaf de eerste dag krijg je meer dan de helft van jouw lessen in het Engels. Lijkt dit je leuk? Kies dan voor TTO! Cum laude-regeling en versneld vwo Vind jij zes jaar vwo net iets te lang? Volg dan de versnelde opleiding en je bent in vijf jaar klaar! Je kunt op de havo en het vwo ook het ‘gewone’ programma volgen met een extra uitdaging. Presteer je buitengewoon

goed, dan kun je in aanmerking komen voor de DGW cum laude-regeling. Ook is het mogelijk om een of meer vakken versneld af te sluiten of op een hoger niveau te volgen. 4 soorten brugklassen In welke brugklas kom jij terecht? Dat is afhankelijk van het advies dat je krijgt. Wij hebben vier soorten brugklassen: havo/mavo brugklas havo/vwo brugklas atheneum/gymnasium brugklas tweetalig atheneum/gymnasium brugklas

HET LYCEUM-HAVO havo | atheneum | gymnasium | tto school van csg de goudse waarden Heemskerkstraat 105 2805 SN Gouda 0182 - 573 000 hetlyceumhavo@degoudsewaarden.nl Directeur mw. M.P. van Gurp DE KAZERNE Tijdelijke locatie klas 1 en 2 Groen van Prinsterersingel 44 2805 TE Gouda 0182 573 - 000 www.het-lyceumhavo.nl Het schoolgebouw aan de Heemskerkstraat ondergaat de komende periode een grondige renovatie. Vanwege die verbouwing krijg je les in De Kazerne. Als alles klaar is, verhuis je naar onze nieuwe, supermoderne school.

43


“Ontdek in onze talentklassen wat je echt leuk vindt� 44


Geef jouw talent De Ruimte! Kun jij goed tekenen, of blink je uit in sport? Werk je graag met je handen of maak je graag muziek? In onze talentklassen ontdek je wat jij echt leuk vindt. Of weet je het eigenlijk al? Maakt niet uit, één middag in de week zit je in jouw talentklas. Daar krijg je de kans jouw talent verder te ontwikkelen. Jouw talent: Sport Een hele middag per week extra sporten? Hoe leuk is dat?! Bekende, maar ook minder bekende sporten komen aan bod, zoals snowboarden, klimmen, atletiek, schaatsen, acrogym, squash, badminton, streetdance, flagfootball, frisbee en zelfverdediging. Jouw talent: Da Vinci Ben jij die nieuwsgierige onderzoeker met interesse voor techniek? Dan is de Da Vinci-klas helemaal jouw ding! Samen maak je bijvoorbeeld een robot die werkt op zonne-energie. Leren programmeren doe je in klas twee met Lego Mindstorms en Raspberry Pi. En je gaat naar bijvoorbeeld het Science Centre van de TU Delft, waar je leert wat de beste constructie voor een brug is.

talig België). Ook zijn we naar Krakau in Polen geweest. Jouw talent: Kunst & Cultuur Ben je creatief en nieuwsgierig? Dan is de Kunst & Cultuurklas wat voor jou! In het eerste jaar leer je voor de camera te staan, maak je een eigen film, ga je schilderen, leer je acteren en ga je muziek maken. Regelmatig ga je op excursie naar een museum, of krijg je een workshop dans en theater van echte acteurs. Meer uitdagingen? Versterkt talenonderwijs Deelname aan Olympic Moves Chinees (ook als examenvak) Deelname aan landelijke olympiades Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op de havo Muziek- en toneelavonden en musicals

Kom kijken Doe mee met diverse activiteiten om Het Lyceum-havo beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website. Open dagen Ons Open Huis is op donderdag 1 november 2018 van 17.00 - 21.00 uur. Het Sneak Preview Event is op woensdag 23 januari 2019 van 17.00 - 21.00 uur. De informatieavond voor ouders is op maandag 26 november 2018, vanaf 19.30 uur. Lees op onze website welke informatiesessies u kunt bijwonen en hoe u zich kunt aanmelden. www.het-lyceumhavo.nl

Jouw talent: Wereld Ben je gek op vreemde talen? Vind je andere landen en culturen interessant? Kies dan voor de Wereldklas! We gaan ook op uitwisselingen naar het buitenland. De afgelopen jaren is er een uitwisseling geweest met een school in Genval (Frans-

45


De Gouwe De Gouwe is een fijne school waar jij heel veel kansen krijgt. Zo kun je op het vmbo uit wel zes profielen kiezen! Mavoplus maakt het jou makkelijk om door te stromen naar het havo of het mbo. Vind je het lastig om te ontdekken waarvoor je moet kiezen? Onze enthousiaste docenten helpen je daarbij. Hierdoor krijg je onderwijs dat perfect aansluit bij jouw dromen en mogelijkheden. Zo haal je het beste uit jezelf! DE GOUWE vmbo | mavoplus school van csg de goudse waarden Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda 0182 - 516 077 degouwe@degoudsewaarden.nl Directeur dhr. P. Lommers Kom kijken Doe mee met diverse activiteiten om De Gouwe beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website. De Informatieavond voor ouders en leerlingen is op maandag 19 november 2018 vanaf 19.30 uur. Het Open Huis is op donderdag 31 januari 2019 van 17.00 - 20.30 uur. www.de-gouwe.nl

46

Op De Gouwe... Kun je kiezen uit veel niveaus en profielen Krijg je uitdaging en ondersteuning Leer je op de manier die bij jou past Kennen de docenten je Ga je met plezier naar school Bereid je je voor op een mooie toekomst Heb je‌ de tijd van je leven! Goede begeleiding Als je bij ons op school komt, willen we je graag leren kennen. Je maakt meteen kennis met ons, je klasgenoten en de

mentor die je begeleidt. Tijdens persoonlijke gesprekken en praktische lessen ontdekken we waar jij goed in bent en wat het beste bij jou past. lwoo: ondersteuning op maat Steuntje in de rug nodig? Maak dan gebruik van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De klassen zijn kleiner en je krijgt veel begeleiding. Want wij willen, net als jij, dat de lessen bij jou passen en jij tot je recht komt. Je krijgt extra hulp bij het leren, het omgaan met faalangst of bij problemen met lezen en/of rekenen.


“Jij krijgt alle kansen bij het vmbo of mavoplus”


Kies uit de volgende mavo-profielen: Economie en ondernemen Zorg en welzijn Produceren, installeren en energie Horeca, bakkerij en recreatie Mentoraatplus Het ‘plusprogramma’ in de brugklas helpt je op een soepele manier over te stappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. We helpen je snel je klasgenoten te leren kennen, leren je ‘leren’, huiswerk plannen en samenwerken. Ook zijn er projecten waarin je bijvoorbeeld op een goede manier leert omgaan met social media.

“Met mavoplus gemakkelijker naar het mbo of het havo”


Mavoplus Ben jij nieuwsgierig en wil je onderzoeken en ontdekken? Dat kan op de mavoplus. Je volgt dan het gewone mavoprogramma, maar je krijgt in de bovenbouw extra vakken. Als je na de mavo verder wilt leren, kun je met mavoplus gemakkelijker naar het mbo of het havo. In de bovenbouw maak je een keuze: Het mavoplus - havo programma Naast je gewone vakken kies je een extra theoretisch examenvak. Ook krijg je extra tijd voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Hierdoor stroom je na je examen heel makkelijk in bij 4 havo. Het mavoplus - mbo programma Ben jij een doener en ga je graag meteen met je kennis aan de slag? Kies dan voor dit programma. Je krijgt een extra beroepsgericht vak. Hierdoor maak je met je mavodiploma gemakkelijk de overstap naar mbo niveau 4.

Als mavoplusleerling op De Gouwe heb je de tijd van je leven: Je krijgt boeiende vakken van enthousiaste docenten Op je laptop of Chromebook heb je alle kennis bij de hand Lessen in vaklokalen laten je kennismaken met de praktijk Je hebt iedere week een extra uur sport Je kunt zelfs kiezen voor het vak gym als examenvak Heb je talent op het gebied van kunst? Laat het zien op een professioneel podium In de bovenbouw ga je op excursie naar bijvoorbeeld Keulen, Lille of Canterbury

Kies uit de volgende mavo-profielen: Economie en ondernemen Zorg en welzijn Produceren, installeren en energie Horeca, bakkerij en recreatie Mentoraatplus Het ‘plusprogramma’ in de brugklas helpt je op een soepele manier over te stappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. We helpen je snel je klasgenoten te leren kennen, leren je ‘leren’, huiswerk plannen en samenwerken. Ook zijn er projecten waarin je bijvoorbeeld op een goede manier leert omgaan met social media.

49


Vmbo Ga jij voor basis/kader? Dan krijg je eerst een goede theoretische basis. Daarna ga je in onze eigen bakkerij, restaurant, garagebedrijf of beautysalon aan de slag. Bij De Gouwe kun je uit maar liefst zes examenprofielen kiezen:

DE GOUWE vmbo | mavoplus school van csg de goudse waarden Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda 0182 - 516 077 degouwe@degoudsewaarden.nl Directeur dhr. P. Lommers Kom kijken Doe mee met diverse activiteiten om De Gouwe beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website. De Informatieavond voor ouders en leerlingen is op maandag 19 november 2018 vanaf 19.30 uur. Het Open Huis is op donderdag 31 januari 2019 van 17.00 - 20.30 uur. www.de-gouwe.nl

50

Zorg en welzijn Produceren, installeren en techniek Bouwen, wonen en interieur Mobiliteit en transport Horeca, bakkerij en recreatie Economie en ondernemen (alleen kader) Weet je nog niet wat je wilt kiezen? Geen probleem. In de eerste en tweede klas laten we je met zo veel mogelijk richtingen kennismaken. Zo kun je kijken wat er bij jou past.

Naar welke brugklas ga jij? In groep 8 krijg je van de basisschool advies over de brugklas waarin jij het beste kunt beginnen. Welke brugklassen zijn er? de mavoplus brugklas de kader-mavoplus brugklas de basis brugklas de kader brugklas Als blijkt dat je naar een hoger niveau kunt, dan is overstappen altijd mogelijk. Dat gaat bij ons heel makkelijk omdat we alle niveaus in huis hebben.


“Bij De Gouwe kies je uit maar liefst zes examenprofielen”


Het Praktijkonderwijs werkt!

HET PRAKTIJKONDERWIJS school van csg de goudse waarden Ingang: Nederhorststraat Postadres: Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda 0182 - 516 077 hetpraktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl Directeur mw. M. van Welie Kom kijken Doe mee met diverse activiteiten om Het Praktijkonderwijs beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website. Informatieavond voor ouders en leerlingen maandag 19 november 2018 vanaf 19.30 uur Open Huis donderdag 31 januari 2019 17.00 - 20.30 uur www.het-praktijkonderwijs.nl

52

In Het Praktijkonderwijs krijg je het onderwijs dat bij jou past. Samen met je mentor kies je de juiste leerroute. De docenten hebben veel aandacht voor je. Op school leer je hoe je goed met anderen kunt omgaan en oplossingen kan zoeken voor uitdagingen. We willen graag dat jij op je plek bent, op school en daarna. Je leert op veel verschillende manieren. Uit boeken, via de computer, bij praktijkvakken, in de praktijk en door stage. Na Het Praktijkonderwijs krijg je een baan of je stroomt door naar het mbo voor een vervolgopleiding. Het Praktijkonderwijs... Is een kleine veilige school Zorgt voor uitdagende lessen Geeft je de juiste ondersteuning en begeleiding Leert je een beroep Sluit af met een certificaat in jouw branche Werkt goed samen met jouw ouders en het bedrijfsleven Geeft je de mogelijkheid om door te kunnen stromen naar het vmbo Geeft je de mogelijkheid voor het volgen van de entree-opleiding in leerjaar 5 Sluit af met branchecertificaten en een diploma

In Het Praktijkonderwijs werk je‌ In niveaugroepen Op een manier die bij jou past Met plezier, samen of alleen Vanuit stage naar een baan Zo, dat je later goed kunt samenwerken met collega’s en werkgevers Aan je vaardigheden zodat je op eigen benen leert staan Met een eigen laptop Aan een goede toekomst!


“Leren uit boeken, via de computer, in de praktijk en door stage� 53


Kesper College Gouda

vmbo-tl, havo en vwo Nansenstraat 40 2806 HM Gouda tel. 0182 - 511 499 kespercollege@horizon.eu Open Dag voor ouders en leerlingen woensdag 23 januari 2019 13.00 - 17.00 uur Voor meer informatie zie: www.horizon.eu/kesper-college

Kesper College in de Goudse wijk Kort Haarlem is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Horizon integreert zorg en onderwijs. En dat gaat verder dan een goede afstemming; de zorg die de leerling krijgt moet het onderwijs ondersteunen en andersom. Het onderwijs is hierbij leidend omdat een diploma de beste garantie is voor de toekomst. Leren over het leven Horizon-scholen zijn levensscholen. Naast de traditionele vakken krijgen onze leerlingen les in goed burgerschap en leren zij vaardigheden die hen voorbereiden op het zelfstandig en verantwoordelijk deelnemen aan de maatschappij. In de ontwikkeling van het Kesper College Gouda nemen de zeven Gewoonten van Stephen Covey een belangrijke plek in. Voor wie Het Kesper College verzorgt onderwijs aan maximaal 200 leerlingen met veelal een internaliserende problematiek. De

leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. De school is verdeeld in drie afdelingen. Een zorg-onderwijs arrangement voor thuiszitters met maximaal tien leerlingen, twee klassen voor anderslerenden op vwo-niveau en twee faseklassen waar leerlingen geplaatst worden met een motivatie- en gezagsprobleem. Een kernafdeling voor leerlingen die het gehele onderwijsproces volgen met twaalf klassen van maximaal vijftien leerlingen. De uitstroombestemming is vervolgonderwijs, mbo en hbo. Het Kesper College biedt duidelijkheid, voorspelbaarheid en (bege)leiding. De school ziet het als haar opdracht om leerlingen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Zowel in emotioneel, sociaal als in cognitief opzicht. Door een stabiele en veilige omgeving te creĂŤren waarin het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen, kan het zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouders

54


worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen. Waarom Kesper College Gouda ‘Iedereen kan leren’, is het uitgangspunt bij Kesper College Gouda. Soms is daar meer aandacht voor nodig en lukt het niet binnen het regulier onderwijs. Binnen het onderwijs op het Kesper College besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en de wil en het lef om weer te leren. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we ons laten leiden door de mogelijkheden van de leerling, aansluiten bij zijn interesses en hem de ruimte geven zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Opleidingen die tellen Net als alle andere scholen van Horizon biedt Kesper College Gouda maatschappelijk erkende opleidingen aan. Ook beschikken we over een basisarrangement. Dit betekent dat het Kesper College Gouda voldoet aan alle kwaliteitseisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt aan scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen kunnen een landelijk erkend vmbo-tl of havodiploma halen. Aanpak Voor een ieder die onderwijs volgt bij Horizon geldt een inspanningsverplichting: voor de leerling, voor de ouders/opvoeders en voor onze school. De leerling maakt samen met zijn of haar ouders/ opvoeders en Horizon een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan is leidend tijdens het hele ontwikkelingstraject.

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van ervaringen en resultaten in een eigen portfolio. We spreken niet over de leerling, maar met de leerling. Bij alle besprekingen, die altijd gaan over de zorg én het onderwijs, zijn de leerling, de ouders/opvoeders, de betrokken docent en de mentor uit de zorg aanwezig.

Aanmelden Heeft de school waar uw kind zit een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband en wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor plaatsing op het speciaal onderwijs van Horizon? Dan kunt u uw kind bij het Kesper College aanmelden voor een oriëntatiegesprek. Plaatsing geschiedt onder voorbehoud van verkrijgen TLV. Op de website van het Kesper College zijn de formulieren te downloaden.

Kesper College VSO Het Kesper College biedt onderwijs op de volgende niveaus aan: vmbo-tl, havo en vwo. Binnen ons voortgezet onderwijs werken we met een cyclus van zes weken. Hierbij staan vijf weken lessen met instructie en verwerking centraal. In de zesde week sluiten de leerlingen de cyclus af met een toetsweek. De opleiding wordt afgesloten met Staatsexamens die bij voldoende resultaat een maatschappelijk erkend diploma oplevert.

55


Schoonhovens College Je zoekt een goede school waar je het beste uit jezelf kunt halen. Niet te groot, met een prettige sfeer en goede resultaten. Op het Schoonhovens College locatie Albert Plesmanstraat gaat dat helemaal lukken! Hoe doen we dat? Locatie Albert Plesmanstraat vwo | havo | mavo Albert Plesmanstraat 4 2871 HJ Schoonhoven tel. 0182 - 385 288 www.schoonhovenscollege.nl Rector/bestuurder dhr. drs. G.L. Schenk Locatiedirecteur mw. drs. E.J.W. van Looijengoed Coรถrdinator onderbouw mw. M. Graafland grf@schoonhovenscollege.nl Zorgcoรถrdinator mw. S. Annotee ann@schoonhovenscollege.nl

56

We praten over onze normen en waarden. We luisteren naar elkaar en hebben respect voor ieders mening, cultuur of geloof. Problemen lossen we op door met elkaar in gesprek te gaan. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We zijn duidelijk over regels, afspraken, lestijden.

Wat wij belangrijk vinden: kwaliteit, nieuwsgierigheid, veiligheid en openheid. Op het Schoonhovens College stel je nooit te veel vragen. Je nieuwsgierigheid

prikkelen we met onderwijs op maat, met interessante projecten en met uitdagende activiteiten. Fouten maken mag, want daar leer je het meest van. Ben je ergens goed in, dan krijg je een uitdagende opdracht. Ben je ergens minder goed in, dan zorgen we dat je daar beter in wordt. We kennen jou en weten wat je nodig hebt. Nieuwe vakken, nieuwe docenten De overgang van groep 8 naar de brugklas is best groot en misschien vind je dat ook heel spannend. Leerlingen voelen zich meestal snel thuis op het Schoonhovens College. Je komt in een klas met leerlingen uit dezelfde woonplaats of van dezelfde basisschool. Iedere klas heeft


een mentor. Je maakt al in juni kennis met je nieuwe klas en mentor, zodat je aan het begin van het nieuwe schooljaar iedereen al een beetje kent. In de eerste schoolweek gaan we drie dagen met elkaar op kamp. Dat is best spannend, maar ook heel leuk. Samen activiteiten doen, eten en overnachten. Zo leer je elkaar snel kennen en voel je je snel thuis. Ook de dagen na het brugklaskamp staan in het teken van kennismaken en je weg vinden in de school. De mentor speelt daarin een heel belangrijke rol, maar ook de conciërges en docenten helpen je om je snel thuis te voelen. De mentor Je mentor zie je zo’n drie tot vijf lesuren per week. Hij of zij is voor jou degene bij wie je met al je vragen en problemen terecht kunt. Ook je ouders kunnen altijd

bij jouw mentor terecht. Aan het begin van het jaar heb je samen met je ouders een kennismakingsgesprek met je mentor. Wie ben jij, wat wil je graag bereiken? Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat dat lukt? De mentor houdt goed in de gaten hoe het met je gaat en hoe je resultaten zijn. Als het nodig is, zoekt hij samen met jou naar oplossingen.

Kenmerkend voor het Schoonhovens College: Kernwaarden: kwaliteit, nieuwsgierigheid, veiligheid, openheid Een breed aanbod: (tweetalig) vwo, havo, mavo, vmbo gemengde leerweg en kader- en basisberoepsgerichte leerweg, lwoo Prettige, respectvolle sfeer Talentprogramma’s Sport, Kunst & Media en Science Goed onderwijs, uitstekende (examen)resultaten Zorgvuldige begeleiding van leerlingen Uitwisselingen met scholen in Duitsland, Frankrijk en Italië Projecten in grote buitenlandse steden Snowcamp in de voorjaarsvakantie Maatschappelijke stages bij lokale instellingen

Je mentor: aanspreekpunt, vraagbaak en sfeermaker Hoe doe ik dat, met al die nieuwe vakken, het huiswerk, de toetsen? Natuurlijk moet je leren hoe je omgaat met huiswerk, toetsen en werkstukken. Goed plannen is nog niet zo gemakkelijk. Daarom krijg je studielessen waarin je handige tips krijgt om het schoolwerk aan te pakken. Ook omgaan met Magister, ELO en Google Docs komen aan bod.

57


Leerlingbegeleiding mentor coördinator leerlingbegeleiding zorgcoördinator dyslexiecoach taalcoach coaching door (externe) begeleider Passend Onderwijs huiswerkklas faalangstreductietraining Je kunt geplaatst worden in: tweetalig vwo vwo/havo havo/mavo mavo

Talentprogramma’s Iedereen heeft talenten. De één is sportief, de ander creatief en een derde onderzoekt graag. Het Schoonhovens College geeft je de mogelijkheid om je interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Vanaf klas 1 kun je meedoen aan Specialisatie Sport, Science en Kunst&Media. Sport Een ontdekkingstocht binnen de sport! Golf, surfen, skaten, frisbee, tafeltennis, voetbal, het kan allemaal. Leren omgaan met winnen en verliezen, samenwerken, leidinggeven en organiseren. Dat is wat je allemaal kunt ontwikkelen bij de specialisatie Sport. Ook is er aandacht voor de relatie tussen sport en gezond leven.

58

Science Onderzoeken en ontwerpen is spannend en interessant. Deze specialisatie maakt je vertrouwd met de natuurwetenschappen. Dus met biologie, scheikunde, natuurkunde, techniek en wiskunde. Hoe leuk is het om je eigen robot te ontwerpen en te programmeren? En om het heelal te bestuderen? Kunst&Media Bij deze specialisatie houd je je bezig met tekenen, schilderen, ontwerpen en uitvoeren, muziek, film en fotografie. Ook theater kan op het programma staan. Acteren, decors ontwerpen en bouwen, begeleidende muziek en licht- en geluidstechniek: samen werken aan een voorstelling! Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt het talentprogramma anders vormgegeven.


Tweetalig onderwijs VWO (TTO) Als je een vwo-advies hebt en extra uitdaging zoekt, dan is het tweetalig vwo vast wat voor jou. Je doet vwo en leert tegelijkertijd vloeiend Engels spreken. Je leert van en met leeftijdsgenoten over de hele wereld. Je wordt prima voorbereid op een vervolgstudie in Nederland of in het buitenland. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn wel heel belangrijk om toegelaten te kunnen worden. Of je al goed bent in Engels is minder belangrijk, dat leer je heel snel! Boeken in het Engels, les in het Engels, altijd Engels spreken met je klasgenoten‌ in het begin kan dat best lastig zijn maar het went echt heel snel! Je krijgt niet alle vakken in het Engels. De vakken die je in het Engels volgt zijn History (geschiedenis), Geography

(aardrijkskunde), Biology (biologie), Mathematics (wiskunde) Physical Education (gymnastiek), English (Engels), EIO (European and International Orientation, de specialisatie voor leerling van tweetalig vwo). Er staan veel reizen naar het buitenland op het programma. Logisch natuurlijk, omdat het een opleiding is waarbij wereldburgerschap een belangrijk onderdeel is. Wil je weten of tweetalig vwo iets voor jou is? Kijk dan voor meer informatie op onze website. Meer informatie? Ben je nieuwsgierig geworden naar het Schoonhovens College en wil je meer informatie? In januari ben je samen met je ouders welkom tijdens de Open School. Voor je ouders is er ook een informatieavond in november.

Algemene informatieavond voor ouders, (beide locaties) Donderdag 15 november 2018 19.30 - 22.00 uur Open School locatie Albert Plesmanstraat Voor leerlingen en ouders Donderdag 17 januari 2019 18.30 - 21.30 uur Doe mee aan diverse activiteiten om Schoonhovens College beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website.

59


Schoonhovens College Op onze school is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Wij zijn een toegankelijke school, we praten en debatteren over meningen en opvattingen, over respectvol met elkaar omgaan. Wij zijn een school die midden in de samenleving staat en die niemand uitsluit. Ook jij bent van harte welkom! Locatie Vlisterweg Vmbo-bb/kb/gl Vlisterweg 22 2871 VH Schoonhoven tel. 0182 - 382 761 www.schoonhovenscollege.nl Rector-bestuurder drs. G.L. Schenk Locatiedirecteur dhr. L. Prins Afdelingsleider Onderbouw bb/kb/gl dhr. J.P. Zorgman zor@schoonhovenscollege.nl Afdelingsleider lwoo mw. B.C.W. Walter wal@schoonhovenscollege.nl Zorgcoördinator mw. B.C.W. Walter wal@schoonhovenscollege.nl

Vmbo-gemengd, kader en basis (eventueel met lwoo) Heb je een vmbo-advies of misschien wel hoger en ben je ook graag praktisch bezig, dan is het Schoonhovens College locatie Vlisterweg echt iets voor jou. We bieden gedegen onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Daarmee behalen we al jaren goede resultaten. Ook afgelopen schooljaar is weer 100% van de leerlingen geslaagd. Leerlingen weten bij ons wat er van ze verwacht wordt en wat ze van de school kunnen verwachten. Sinds schooljaar 2018-2019 bieden wij ook de gemengde leerweg aan. De schakel vmbo kader/gemengd is bedoeld voor leerlingen met advies voor vmbo-kader die ook wat extra’s aan kunnen. Ook leerlingen met een vmbo TL-advies of misschien wel hoger, die affiniteit hebben met een beroepsgericht programma kunnen hier prima terecht. Deze klas is een goede voorbereiding op de gemengde leerweg die start in leerjaar 3. In de derde klas volg je dan minimaal vijf vakken op TL-niveau en een beroepsgericht vak. Soepele overgang vanuit de basisschool De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is groot: een groter gebouw, andere vakken en meerdere docenten. Bij

60

de klassenindeling houden we onder meer rekening met de woonplaats, advies van de basisschool en de verdeling jongens en meisjes. Je moet eerst wennen aan de nieuwe situatie. Om de overgang iets makkelijker te maken, kan je na de meivakantie overstaplessen volgen. Zo leer jij de school een beetje kennen en leren wij jou alvast kennen. Verder is er in juni een kennismakingsavond: je maakt kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Voor de lwoo-leerlingen is er nog een instapdag om extra kennis te maken. Na de grote vakantie leer je in de eerste week de school en je klasgenoten goed kennen. In de tweede schoolweek gaan we op woensdag met alle brugklasleerlingen van de locatie Vlisterweg op kamp. Drie dagen trek je intensief op met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Een mentor is één van je leraren die speciaal jou en je klas het gehele jaar - en meestal ook het volgende – extra begeleidt. De mentor praat met jou en je ouders over hoe het gaat op school. Verder houdt je mentor je cijfers in de gaten en houdt hij loopbaangesprekken. Ook leert je mentor je hoe je het beste de leerstof kunt aanpakken. Hij bemiddelt als er problemen zijn in de klas. In het eerste leerjaar heeft elke klas


studie- en mentorlessen. Hierin leer je hoe je met huiswerk moet omgaan, hoe je woordjes moet leren of hoe je om moet gaan met grote stukken tekst. In het eerste jaar heb je daarom ook allemaal dezelfde agenda, die door de school wordt verstrekt. Deze agenda sluit aan bij de studielessen. Een sterke combinatie met het bedrijfsleven Een beroepsopleiding volg je in de eerste plaats op school, maar ook in de beroepspraktijk. Om onze leerlingen voor te bereiden op het mbo, halen we de praktijk naar de school en brengen we de school naar de praktijk. Zo ga je voor praktijkopdrachten naar bedrijven in de buurt en verzorgen bedrijven gastlessen op onze school. Meer dan 100 bedrijven zijn inmiddels aangesloten bij de ‘Vrienden van het Schoonhovens College’. Deze bedrijven zorgen onder andere voor stageplaatsen, maar ook voor nieuwe leermiddelen en machines. Het Schoonhovens College biedt de volgende profielen aan: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) Produceren, Installeren en Energie (PIE) Economie en Ondernemen (E&O) Zorg en Welzijn (Z&W) Het programma sluit aan op de actuele ontwikkelingen in de beroepssector en de vervolgopleidingen in het mbo. We kunnen het onderwijs beter organiseren en rekening houden met jullie leerroutes. In het derde leerjaar volg je met alle leerlingen uit de klas de profieldelen van jouw

keuze. Hier wordt een brede basis gelegd. Naast de lessen in de praktijkgerichte leeromgeving ga je in klas 3 op stage. Drie weken ben je te gast bij een bedrijf om meer te weten te komen over jouw vakgebied. Daarnaast kan je je inschrijven voor de diverse vakwedstrijden. Je vakdocent zal je hierin begeleiden. In het vierde leerjaar kies je uit een aantal keuzedelen jouw persoonlijke leerroute. Lwoo Als je extra begeleiding nodig hebt, bieden wij het leerwegondersteunend onderwijs aan: lwoo. Dit is geen aparte schoolsoort, maar een vorm van extra ondersteuning. In kleine groepen krijg je les van een klein docententeam en word je intensief begeleid. Aan het eind van het tweede leerjaar kies je een profiel. Als voorbereiding op die keuze ga je vanaf januari in het tweede leerjaar meedraaien in een praktische sector oriëntatie (pso)-carrousel. Dit houdt in dat je meer lessen volgt in de vakken die met je profielkeuze te maken hebben. Zo bereiden we je goed voor op het derde leerjaar. In het derde leerjaar stroom je in een reguliere basis- of kaderklas in. Ook in de bovenbouw heb je de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen. Of je voor lwoo in aanmerking komt, wordt overigens niet bepaald door onze school. Dat doet een externe toelatingscommissie.

Algemene informatieavond (beide locaties) voor ouders Donderdag 15 november 2018 19.30 - 22.00 uur Locatie Albert Plesmanstraat Informatie middag LWOO Voor leerlingen en ouders Vrijdag 23 november 2018 13.00 - 15.15 uur Locatie Vlisterweg Open huis Vlisterweg Voor leerlingen en ouders Zaterdag 19 januari 2019 10.00 - 12.00 uur Locatie Vlisterweg Doe mee met diverse activiteiten om Schoonhovens College beter te leren kennen. Je vindt de activiteiten op onze website.

Specialisaties Sport, Kunst & Media, Science Ben je bijzonder geïnteresseerd in sport, cultuur of wetenschap, dan zit je goed bij het Schoonhovens College! Want naast het

61


‘normale’ programma kies je een specialisatie. Je volgt in de eerste klas twee uur per week specialisatie. Aan het begin van het schooljaar maak je een rondgang langs alle specialisaties. Je bepaalt na afloop of je het hele jaar door wilt sporten of juist kiest voor afwisseling met Kunst & Media en Science. Je kunt ervoor kiezen om gedurende het eerste schooljaar elke vier weken te wisselen tussen Sport, Kunst & Media en Science. Je krijgt dan bijvoorbeeld vier weken lang voetbal, vier weken fotografie, en vier weken aquarelleren. Deze variant wordt aangeboden in vijf blokken van vier weken en start na de herfstvakantie. Je kunt er ook voor kiezen om het hele jaar met één specialisatie bezig te zijn. Je bent dan bij de specialisatie sport heel actief bezig en leert van alles over het functioneren van het menselijk lichaam. De werking van het hart bijvoorbeeld, door zelf met hartslagmeters te meten hoe het hart op fysieke inspanning reageert. Bij specialisatie Kunst & Media houd je je bezig met toneel en alles wat er mee te maken heeft zoals kostuums, grime en techniek. De specialisatie Science houdt zich bezig met technische onderwerpen en ontwikkelingen zoals de waterraket. Deze specialisatie wordt afgesloten met een excursie naar het Archeon. Verhoogd niveau Voor verschillende vakken bestaat de mogelijkheid om examen te doen op een verhoogd niveau. Zo kan je bijvoorbeeld Engels afsluiten op het TL-niveau als

62

je in een kaderklas examen doet. Ook voor wiskunde en Nederlands bestaat die mogelijkheid. De leerlingen die op basisniveau examen doen, kunnen deze vakken op kaderniveau afsluiten. Zo heb je de mogelijkheid om meerdere vakken op een hoger niveau af te sluiten. Je docent zal dit met je bespreken. Zo kan je je eigen talenten ontwikkelen en heb je invloed op je leerroute. Extra hulp Naast je mentor zijn er nog meer mensen die je kunnen helpen om een diploma te halen. Je kunt geholpen worden met je huiswerk tijdens de huiswerkbegeleiding. Wanneer je moeite hebt met een bepaald vak zal de docent voor je klaar staan om extra met je te oefenen. Blijft het lastig, dan schakelen we de RT-docenten in. Dit zijn docenten die opgeleid en gespecialiseerd zijn om leerlingen met leerproblemen vooruit te helpen. Maar ook leerlingen waar het allemaal even niet vanzelf gaat helpen we. Zo hebben we een zorgcoördinator, coach (begeleider Passend Onderwijs) en bieden we verschillende trainingen aan, zoals: Rots en Water en Motorische Remedial Teaching (MRT). Als je dyslectisch bent, word je begeleid door de dyslexiecoach. Midden in de maatschappij Het Schoonhovens College wil een school zijn waar leerlingen in de eerste plaats goed onderwijs krijgen, maar waar je naast de lesstof ook veel andere dingen leert die voor jouw ontwikkeling van belang zijn. Door mee te doen aan


buitenschoolse activiteiten en projecten ontwikkel je verantwoordelijkheidsgevoel, discipline en leer je samen te werken met anderen. Zo breng je in de onderbouw een bezoek aan diverse musea. En zal je in je schoolcarrière ook de mogelijkheid hebben tot een buitenlandreis. Sport Ben je sportief? Dan is het Schoonhovens College locatie Vlisterweg echt iets voor jou! Sport speelt een belangrijke rol binnen het onderwijs op de Vlisterweg. We eisen veel van onze leerlingen, maar we zijn wel duidelijk. Van tevoren leggen we precies uit waarop we je gaan beoordelen en waar je op kunt scoren. Je weet dus wat er van je verwacht wordt. Je krijgt gedurende je schoolcarrière relatief veel uren sportonderwijs, zodat je op allerlei manieren je energie kwijt kunt. Gedurende het schooljaar organiseert jouw sportdocent verschillende toernooien. We sluiten het schooljaar af met onze bekende poldersurvival; een hoogtepunt voor veel leerlingen. Sport blijft tot en met de vierde klas een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Dat bewijst ook de verkiezing van sportman of sportvrouw van het jaar, een vast onderdeel tijdens onze diploma-uitreiking. Een positieve bijdrage tijdens de lessen en hulpvaardigheid tijdens bijvoorbeeld sportdagen is net zo belangrijk als goed kunnen sporten. De winnaar of winnares gaat naar huis met een trofee die ontworpen en gemaakt is door leerlingen van onze school.

Oud-leerlingen, die inmiddels op het mbo zitten, hebben het nog steeds over ons sportonderwijs. Daar zijn we stiekem best trots op! Ben je getalenteerd of hou je veel van sport? Geef je dan op voor een schoolteam. De verschillende schoolteams doen mee aan (inter)nationale toernooien. Hiervoor wordt na schooltijd regelmatig getraind. Al jaren sporten we op hoog niveau. Naast heel veel plezier en een leuke ervaring hebben we inmiddels een prijzenkast vol mooie prijzen. Meerdere schoolteams doen elk jaar mee met Olympic Moves. Na meerdere selectietrainingen spelen de teams een voorronde tegen andere scholen uit de regio. Alleen de winnaars plaatsen ze zich voor de finale op Nationaal Sportcentrum Papendal! Een spetterende openingsceremonie op de finaledag is de start van de grootste scholencompetitie van Nederland. Hierna starten de verschillende toernooien, waar je speelt tegen scholen uit heel Nederland. Afgelopen jaren zijn we zelf al verschillende keren Nederlands Kampioen geworden bij de onderdelen Softbal en Ultimate Frisbee. Meer informatie? Voor je ouders zijn er informatieavonden in november, op de Open Avond en Open Dag ben jij samen met je ouder(s) van harte welkom. Kijk ook eens op onze website www.schoonhovenscollege.nl.

Kenmerkend voor het Schoonhovens College: Kernwaarden: kwaliteit, nieuwsgierigheid, veiligheid, openheid Een breed aanbod: (tweetalig) vwo, havo, vmbo-theoretische, gemengde leerweg en kader- en basisberoepsgerichte leerweg, lwoo, gecertificeerde Junior tto-school Specialisaties Sport, Kunst & Media, Science Goed onderwijs, uitstekende (examen)resultaten Zorgvuldige begeleiding van leerlingen Uitwisselingen met scholen in Duitsland en Italië Projecten in Parijs, Berlijn, Keulen, Londen Snowcamp in de voorjaarsvakantie Deelname aan (inter)nationale sporttoernooien Al jaren maatschappelijke stages bij lokale instellingen Aan de school verbonden bedrijven en instellingen Deelname aan vakwedstrijden Prettige, respectvolle sfeer

Je bent welkom op het Schoonhovens College locatie Vlisterweg!

63


GSG Het Segment

DE TIJD VAN JE LEVEN OP GSG HET SEGMENT Regionale school voor Praktijkonderwijs Van Bergen IJzendoornpark 43 2801 AB Gouda tel. 0182 - 513 620 fax 0182 - 523 805 atmkoops@segmentgouda.nl www.segmentgouda.nl Directeur dhr. A. Koops Contactpersonen brugjaar mw. J. Slabbekoorn, mw. N. van den Bosch en mw. W. Hajonides dhr. B. Smit (adjunct-directeur onderbouw) GSG Het Segment is een openbare school en wordt bestuurd door het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda, Postbus 2134, 2800 BG Gouda.

64

GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs met een PRO+-brugklas, mbo1 entree-opleiding en een enorm aanbod van branche-opleidingen. De leerlingen worden begeleid en gecoacht naar werk, in zelfstandigheid, naar een vervolgopleiding (ROC) en in zinvolle vrijetijdsbesteding. Introductie voor ouders Het leren op onze school is afgestemd op de individuele mogelijkheden en wensen uw kind. We werken met de leerlingen aan hun persoonlijke ontplooiing. We bieden brede ontwikkelingsmethoden, flexibele leermogelijkheden in een uitdagende leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid zijn hierin sleutelbegrippen. Het uitgebalanceerde aanbod van theorie- en praktijkvakken, de Pro+-klas, de branchegerichte opleidingen, de mogelijkheden tot het volgen van de entree-opleiding (mbo) bij ons op school, de intensieve begeleiding tijdens de stages door jobcoaches en stagebegeleiders, het

aan de school verbonden Zorgteam en een orthopedagogisch klimaat staan borg voor een positieve ontwikkeling van de leerlingen. Met trots durven wij te stellen dat alle leerlingen van school gaan met een zinvolle bestemming. Dat kan een baan zijn of een vervolgopleiding. Bovendien volgen wij leerlingen twee jaar in de nazorg. Dit alles bij elkaar leidde dan ook al zes jaar op rij tot toekenning van het predicaat Excellente school. Introductie voor de leerlingen GSG Het Segment is een zelfstandige


school voor praktijkonderwijs. Dit betekent dat je bij ons de opleiding praktijkonderwijs kunt volgen. We hebben een Pro+-brugklas waarin leerlingen aan een vmbo-programma meedoen. Binnen de opleiding praktijkonderwijs kun je allerlei branche-opleidingen en interne opleidingen volgen. Bovendien kun je de entree-opleiding volgen in het vijfde jaar. Onze school werkt nauw samen met MBO Rijnland. Op onze school leer je op een andere manier dan je gewend bent. Het leren past helemaal bij wat jij kunt en wat jij wilt. We geven competentiegericht onderwijs. Dat betekent dat we aan vaardigheden werken die voor jou belangrijk zijn. Op GSG Het Segment werk je veel in praktijklokalen en in bedrijven. Je krijgt les in theorievakken en je mag in de derde klas beginnen met stage lopen. In ons mooie schoolgebouw werk je met de nieuwste en modernste leermiddelen. De onderbouw: klas 1 en 2 Op onze school krijg je in de onderbouw les in de basisvakken rekenen en wiskunde, Nederlands, Engels, culturele en maatschappelijke oriëntatie, koken, bewegingsonderwijs, media wijsheid, culturele en kunstzinnige vorming en verzorging. Kennismaken met sectoren Daarnaast kom je meer te weten over de vijf sectoren die wij op onze school aanbieden: verkoop en logistiek, horeca en voeding, groen- en dierverzorging,

techniek, en dienstverlening en zorg. Je werkt bij ons op school heel veel in kleine groepen! Excellente school De afgelopen zes jaar werd onze school uitgeroepen tot Excellente school. Excellent betekent: zeer goed! Daarvoor werden we winnaar van de Gouden Schoolbank. We zijn ontzettend trots op deze prijzen. In het juryrapport stond: “GSG Het Segment is ambitieus, opbrengstgericht en haalt het maximale uit leerlingen. De school heeft een zeer breed onderwijsaanbod, een uitstekend pedagogisch klimaat en vakkundige medewerkers! Alle leerlingen zijn supertrots op hun school.” Werkweek In het eerste en tweede leerjaar gaan alle leerlingen op werkweek. Onder begeleiding van je mentor ‘woon’ je een midweek in een luxe bungalow. Je bent veel zelfstandig bezig en hebt ook vrije tijd. Verder gaan we naar bedrijven om daar te werken. Deze werkweek maakt deel uit van ons lesprogramma.

Informatieochtenden/avonden voor ouders en leerlingen, met diverse doe-activiteiten, gastlessen, voorlichting etc. Woensdag 7 november 2018 19.30 - 21.00 uur Zaterdag 12 januari 2019 10.00 - 12.00 uur Donderdag 7 februari 2019 19.30 - 21.00 uur Dinsdag 5 maart 2019 19.30 - 21.00 uur Individuele afspraken en rondleidingen voor ouder(s)/verzorger(s) zijn altijd mogelijk op afspraak.

Het arbeidsmarktgerichte traject In de klassen 3, 4 en 5 spreken we van het arbeidsgerichte traject. Dan kom je dus steeds meer te weten over het werk dat je na school gaat doen. Daarnaast krijg je les in de volgende basisvakken: rekenen en wiskunde, Nederlands, Engels, verzorging, media wijsheid, culturele en maatschappelijke oriëntatie en praktische oriëntatie op arbeid. Na de

65


Naast een algemeen vormend programma volg je in deze klassen ook lessen in jouw individuele uitstroomprofiel: iets waarvoor je zelf hebt gekozen.

Voorbeelden van branche-opleidingen: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) Veilig werken met de heftruck Veilig werken met de bosmaaier Veilig werken met de motorkettingzaag Veilig werken langs de weg Horeca-assistent Lassen mbo 1 (diverse vormen van lassen) Werken in de zorg Schoonmaak in de groothuishouding Machinale houtbewerking Werken in de kinderopvang Trekkerrijbewijs Klein grondverzet Groot grondverzet Basisopleiding stukadoor Werken in de keuken/keukenmedewerker Aankomend verkoopmedewerker Zorghulp Winkelmedewerker Sociale hygiëne EHBO Horeca-assistent Schilder Bedieningsvaardigheden Dierverzorging Mobiliteitsbranche motorvoertuigentechniek Mobiliteitsbranche fietstechniek Innovam

66

sectororiëntatie in klas 2 kies je in klas 3 twee sectoren.

Het diploma praktijkonderwijs Je kunt aan het eind van vijf jaar praktijkonderwijs bij ons op school het diploma praktijkonderwijs halen. Je verzamelt elk schooljaar allerlei soorten bewijzen in je verzamelmap in Presentis. Dat is jouw digitaal portfolio. Ook de behaalde diploma's van de branche-opleidingen bewaar je hierin. Je sluit je schoolloopbaan af met een examen.

In de vierde klas kies je een uitstroomrichting door één van de sectoren te kiezen. Binnen deze uitstroomsector kun je branchegerichte opleidingen volgen. Hiernaast zie je een overzicht van het aanbod branche-opleidingen. We hebben meer dan 60 branche-opleidingen op onze school…

Eendaagse schoolreis naar het buitenland In de klassen 3, 4 en 5 maken we schoolreizen naar het buitenland. Dit kan Disneyland Parijs zijn, Bobbejaanland, Movie Park Germany of een andere leuke bestemming.

In klas 5 kun je de entree-opleiding volgen (mbo 1). Deze bieden we zelf aan in samenwerking met het MBO Rijnland.

Brede-Schoolactiviteiten Op onze school kun je iedere week kiezen uit activiteiten zoals muziek, theater, sport, enzovoorts. Daarnaast zijn er theater-, muziek- en dansprojecten.

Stage In de loop van het derde jaar ga je één dag per week individueel stage lopen in een bedrijf. Onze stagebegeleiders begeleiden je daarbij intensief. De stage wordt altijd beoordeeld en afgesloten met een certificaat, dat is een soort getuigschrift. In de vierde en vijfde klas loop je een aantal dagen per week stage. Het doel van de stage is om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Avondschool Speciaal voor oud-leerlingen hebben we een avondschool voor ondersteuning, lessen en branche-opleidingen. 100% geslaagden met een zinvolle uitstroom naar werk of vervolgopleiding. Kom jij bij ons op school om te werken aan je toekomst?


Schoolkenmerken Een mooi gebouw met de nieuwste snufjes en leermiddelen. We hebben een Pro+-brugklas, meer dan 60 branche-opleidingen en de entreeopleiding in huis. GSG Het Segment is een zelfstandige, veilige en kleinschalige school voor praktijkonderwijs. Het onderwijs is uitdagend en veiligheidsgericht. Leerlingen leren actief en zelfstandig. Leerlingen ontwikkelen zich onder meer door stages in het bedrijfsleven. Scholing en begeleiding op maat. Vergroten van welzijn van de leerlingen op school en in de maatschappij. Een sterk pedagogisch klimaat. We werken in kleine groepen. Zorgteam verbonden aan de school. Dit Zorgteam heeft intensieve contacten met Jeugdhulpverlening op school. Veel aandacht voor sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining. Intensief contact met diverse instanties, scholen en instellingen. Structureel aandacht voor vrijetijdsbesteding. Vaste mentor per groep. Deze geeft zestien uur les aan de eigen groep. Intensief contact met ouders. Mentor is de spil tussen ouders, leerling en school. Leerlingen verzamelen gedurende de hele opleiding certificaten, diploma’s

Aanmelden Samen met je ouders kun je je aanmelden voor onze school. Dit kun je doen op de diverse informatieavonden. Ook is het mogelijk een individuele afspraak te maken. We hebben niet zo heel veel plaatsen beschikbaar voor nieuwe leerlingen. Dat doen we omdat we een kleine school willen blijven waar goed onderwijs en goede begeleiding belangrijk zijn. Informatieavonden voor ouders en leerlingen, met diverse doe-activiteiten, gastlessen, voorlichting, enz.

getuigenschriften in hun digitale portfoliomap. Vijf jaar praktijkonderwijs wordt afgesloten met een examen en een diploma praktijkonderwijs. Structuur is een zeer belangrijk aspect. We werken met een vast lesrooster, er is geen lesuitval en er zijn geen tussenuren. Leerlingen blijven de hele dag op school en gaan dus ook niet van het schoolplein af. We werken volgens plannen. We werken structureel aan kwaliteitsverbetering. Nazorg bij vervolgopleiding en/of werk (naschoolse begeleiding). Stages vanaf de derde klassen. Avondschool voor oud-leerlingen

67


Wellant Gouda, dat wordt jouw school! Op Wellantcollege Gouda krijg je onderwijs op vmbo-niveau. We bieden onderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg tot en met mavo-plus. Ook met een lwoo-advies ben je van harte welkom. Wellantcollege Gouda Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda tel. 0182 - 543 743 Bestuur Bestuursraad Wellantcollege Postbus 177 3990 DD Houten Regiodirecteur mw. F. van der Vloed vmbo.gouda@wellant.nl www.wellant.nl Schoolleider onderbouw mw. C. Janssen Leerlingcoรถrdinator onderbouw mw. E. van Tok Intakecoรถrdinatoren basisscholen en ouders mw. E. van Tok mw. C. Boulogne

68

Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Naast de theorievakken hebben we een breed aanbod van praktijklessen. Natuurlijk bieden we vakken uit de groene sector zoals: groen en landschap, voeding, milieu en water, art en design, techniek en dierverzorging. Daarnaast krijg je de kans om kennis te maken met vakken uit andere sectoren. Denk aan: verzorging, sport en recreatie, ondernemen, informatica en technologie. Er zijn dus volop mogelijkheden om je breed te ontwikkelen. Wellantcollege biedt een opleiding die bij jou past. Onze school is kleinschalig, gezellig, vei-

lig en rookvrij. We hebben het predicaat 'Gezonde School'. Een gezonde, veilige en schone leefomgeving vinden we als groene school belangrijk. Daarom hebben wij ook het predicaat ECO-school. Als je het vmbo bij Wellantcollege hebt gevolgd, kun je natuurlijk kiezen voor onze eigen mbo maar ook kun je verder leren op elke andere mbo. Bijvoorbeeld in de sectoren Zorg en Welzijn, Groen, Economie of Techniek. We kennen je! Op het Wellantcollege Gouda sta je er niet alleen voor. Omdat we een kleine school zijn kennen docenten en leerlingen elkaar


en is er volop aandacht voor jou. We bieden je een veilige omgeving wat ervoor zorgt dat je goede resultaten kunt halen. Identiteit Wellantcollege is een school met een christelijke en groene identiteit. Onze kernwaarden zijn: duurzaamheid, respect, naastenliefde, verwondering, verantwoordelijkheid en samenwerken. Leren met een iPad Bij ons leer je uit de boeken, van elkaar en ook met de iPad. Leren met de iPad is niet alleen leuk, maar ook beter. Want dat betekent leren op je eigen manier en in je eigen tempo. Dit doen wij op een interactieve en spannende manier. Je leert omgaan met de digitale wereld, een tablet en het internet. 21e eeuwse vaardigheden De wereld waarin je leeft verandert snel. Wat gisteren nog bijzonder was, is vandaag de normaalste zaak van de wereld en is morgen alweer ouderwets. Het is daarom belangrijk dat je wordt voorbereid op een toekomst waarin dingen heel snel veranderen. Hiervoor heb je bepaalde vaardigheden nodig. In alle lessen besteden we daarom aandacht aan het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. We leren je om onderzoekend, kritisch en creatief te denken. Daarbij leer je vaardigheden zoals samenwerken, plannen en presenteren. Computers zijn niet meer weg te denken in onze wereld. Het is daarom belangrijk

dat je hiermee goed kunt werken. Daarom krijg je bij ons op school ICT-basisvaardigheden en leer je programmeren. Verder vinden we het belangrijk dat je leert hoe je verstandig en handig gebruikmaakt van de mogelijkheden van ICT. Ten slotte is het belangrijk dat we duurzaam omgaan met onze omgeving en de wereld. Onze groene school sluit hier naadloos op aan. Je leert daarom een bijdrage te leveren aan een gezonde en schone samenleving. Profiellessen In de eerste en tweede klas volg je vijf uur per week praktijkvakken. In deze lessen ontdek je op een praktische en uitdagende manier waar je interesses liggen en werk je aan het ontwikkelen van jouw talenten. Deze vakken samen noemen we Profiel groen en Profiel oriëntatie. Bij Profiel groen komen acht thema’s naar voren. Je leert alles over werk in tuin & landschap, voeding: hoe maak je het?, groei voorbereiden, bloemwerk, het houden van dieren, het groene machinepark, water en handel & verkoop. De Profiel groen-lessen worden in een blok van drie lesuren per week aangeboden. Na zeven weken wisselen we van themagebied.

Dinsdag 27 november 2018 Informatieavond voor ouders. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond krijgen ouders informatie over onze school. Woensdag 23 januari 2019 Open dag voor jou en je ouders. Van 15.30 tot 21.00 uur. Op de open dag kan je lesjes volgen, kan je docenten en leerlingen spreken en de prettige sfeer van onze school proeven. Jij komt toch ook? Doe mee met diverse activiteiten om Wellantcollege Gouda beter te leren kennen. Je vindt onze activiteiten op onze website: www.wellant.nl.

Tijdens Profiel oriëntatie doe je ervaring op in thema’s uit verschillende profielen, zoals het werken met ICT, organiseren van evenementen, werken met elektronica, actief zijn met sport en bewegen, het starten van een bedrijf, creatief met

69


Wellantcollege Gouda Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda tel. 0182 - 543 743 Bestuur Bestuursraad Wellantcollege Postbus 177 3990 DD Houten Regiodirecteur mw. F. van der Vloed vmbo.gouda@wellant.nl www.wellant.nl Schoolleider onderbouw mw. C. Janssen Leerlingcoördinator onderbouw mw. E. van Tok Intakecoördinatoren basisscholen en ouders mw. E. van Tok mw. C. Boulogne

70

tekenen en schilderen en het maken van een meubel. Er is veel te doen en daarom is er altijd een leuke, leerzame en interessante Profiel oriëntatie voor jou. Als je een thema succesvol afsluit, krijg je hiervoor een certificaat voor jouw portfolio. In klas 3 en 4 werken we met een Profiel groen door naar het eindexamen. Van theorie naar praktijk In het derde en vierde leerjaar kun je in de praktijk laten zien wat je geleerd hebt. In het derde leerjaar loop je één week stage. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg één dag per week stage. Leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg lopen in klas 4 één week stage. Leerlingen uit klas 1 en uit klas 2 lopen 1 dag stage. Tijdens de stage werk je in een bedrijf binnen een sector die je zelf kiest. We vinden het belangrijk dat je de stageplek zelf regelt. Je moet dus solliciteren. Natuurlijk begeleiden we je hierbij. Het is een mooie ervaring om mee te werken in een bedrijf. Behalve dat je kunt laten zien wat je al weet, leer je ook nieuwe vakkennis bij het bedrijf. Bovendien kun je door deze stage ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Hierdoor kun je een betere keuze maken voor je vervolgopleiding op het mbo. Je kunt zelfs in het buitenland stagelopen. Naast de stage zijn wij als school ook actief in de gemeente via Wellant-Doet. Zo dragen wij ons steentje bij aan de verdere verduurzaming van de stad Gouda.

Buitenschoolse activiteiten Naast leren is het belangrijk dat je het naar je zin hebt op school. Daarom organiseren we buitenschoolse activiteiten. Zo ga je bijvoorbeeld op kamp, naar Movie Park Germany, Londen, skiën en schaatsen. Binnen en buiten school vinden ook activiteiten plaats, zoals projectweken, schoolfeesten, de dag van de Duurzaamheid en excursies. Na je examen sluiten we jouw schooltijd af met een spetterend gala. Persoonlijke leerroute Sommige leerlingen blinken uit in bepaalde vakken, terwijl ze moeite hebben met andere vakken. Het advies dat basisscholen geven, gaat meestal uit van het vak waarmee je de meeste moeite hebt. Dat vinden we jammer, want het kan heel goed zijn dat je een kei bent in Engels, maar moeite hebt met wiskunde. Daarom bieden we je de kans om de vakken waar je heel goed in bent op een hoger niveau te volgen. Basis- en kaderniveau Als je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgt, is het mogelijk om vakken


op een hoger niveau te volgen. Als dit lukt kan je op dit hogere niveau examen doen. Dit maakt is je basis- of kaderdiploma meer waard. Met dit diploma kan je doorstromen naar een twee- of driejarige mbo-opleiding. Gemengde/theoretische leerweg Volg je de gemengde leerweg en haal je goede resultaten, dan kan je een extra vak volgen. In dit extra vak doe je ook examen. Omdat je dan in zeven theorievakken en een praktijkvak examen hebt gedaan, krijg je een mavo-plus diploma (theoretische leerweg). Met dit diploma kan je doorstromen naar een vierjarige mboopleiding of het havo. Begeleiding Met persoonlijke aandacht en individuele begeleiding krijg je van ons onderwijs dat bij jou past. Vanaf klas 1 tot en met klas 4 heb je een coach. Deze coach begeleidt jou en je klas. Je coach heeft ook contact met je ouders. Voor de zomervakantie maak je al kennis met je klasgenoten en je coach. Na de zomervakantie starten we met een introductieprogramma. We vinden het namelijk erg belangrijk dat je je snel thuis en veilig voelt bij ons op school.

Gespecialiseerde ondersteuning Als je het moeilijk vindt om zelfstandig je huiswerk te maken, kan je op school terecht in het opvanglokaal. Hier zijn docenten die je helpen bij het maken van je huiswerk. Jij of je ouders kunnen je hiervoor aanmelden bij je coach. Als je veel moeite hebt met bijvoorbeeld rekenen of Nederlands, dan is er een remedial teacher die jou kan helpen. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met leerproblemen. Ook als je last hebt van faalangst of het moeilijk vindt om met je leeftijdsgenoten om te gaan, kan je hulp krijgen. Je volgt dan de faalangstreductietraining of de training Rots en Water bij ons. Als je een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebt, krijg je een pasje. Op dit pasje staat vermeld op welke aanpassingen jij recht hebt, zodat je in staat bent om te laten zien wat je kunt. Ook kan je gebruikmaken van het programma Kurzweil. Dit is een digitaal programma dat teksten voorleest.

Dinsdag 28 november 2017 Informatieavond voor ouders. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond krijgen ouders informatie over onze school. Woensdag 24 januari 2018 Open dag voor jou en je ouders. Van 15.30 tot 21.00 uur. Op de open dag kan je lesjes volgen, kan je docenten en leerlingen spreken en de prettige sfeer van onze school proeven. Jij komt toch ook? Doe mee met diverse activiteiten om Wellantcollege Gouda beter te leren kennen. Je vindt onze activiteiten op onze website: www.wellant.nl.

Extra ondersteuning Als je achter dreigt te raken bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen, dan krijg je extra ondersteuning van ons. Hiervoor hebben wij hulpuren. Een docent kijkt welk onderdeel jij moeilijk vindt en begeleidt je hierbij. Dit gebeurt in kleine groepen met meer individuele aandacht.

71


Wellant Boskoop, ontdek waar je goed in bent! Heb jij een vmbo-advies gekregen? Wil je graag iets doen met voeding, natuur, dieren of techniek? Dan is Wellantcollege Boskoop echt iets voor jou! Wellantcollege Boskoop Chr. vmbo Zijde 105, 2771 EV Boskoop tel. 0172 - 213 456 / fax 0172 - 230 661 boskoop@wellant.nl Bestuur Bestuursraad Wellantcollege Postbus 177 3990 DD Houten Regiodirecteur mw. F. van der Vloed vmbo.gouda@wellant.nl Teamleiders dhr. M. Vermeulen m.vermeulen@wellant.nl mw. N.D. Vonk nd.vonk@wellant.nl Decanen mw. N. Ketelaar n.ketelaar@wellant.nl mw. M. van de Laar ecmvande.laar@wellant.nl Zorgcoördinator mw. S.G.C. Hoogma sgc.hoogma@wellant.nl www.wellant.nl

72

Wellantcollege Boskoop heeft een prettige sfeer en een veilige leeromgeving. In ons rooster is veel afwisseling in theoretische en praktische vakken. De praktijk bestaat uit vakken die te maken hebben met de natuur, voeding en samenleving. Denk bijvoorbeeld aan bloemen, planten, dieren en koken. Zo is er voor elke leerling oog voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Bij ons op school krijg je vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, sport & bewegen, natuur & scheikunde en mens & maatschappij. Daarnaast besteden we veel tijd aan de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren en samenwerken. Op onze school leren we in een omgeving met planten en dieren; kent en respecteert iedereen elkaar, dat zorgt voor een veilige sfeer; zijn ouders en het bedrijfsleven uit de regio betrokken; hebben we aandacht en ondersteuning voor iedere leerling; kun je doorstromen naar Wellant mbo’s maar ook naar alle andere mbo’s.

Identiteit Wellantcollege Boskoop is een school met een christelijke en groene identiteit. We beginnen elke dag met het lezen van het daggedeelte uit ‘Oase’. Onze kernwaarden zijn: identiteit/liefde, respect, groei, veiligheid en plezier. Identiteit/liefde Vanuit onze christelijke basis en voor iedereen wil het Wellantcollege Boskoop omzien naar de leerlingen, het personeel en de natuur. Wij hebben aandacht voor elkaar door te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit respect voor elkaar kunnen we elkaar aansturen om te groeien naar een eigen identiteit. Met plezier ontvangen we je in onze school, waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Respect Respect is interactie waarbij je grenzen leert kennen en kan aangeven binnen de normen van de Nederlandse maatschappij wat resulteert in veiligheid en eigen waarde. Groei De mogelijkheid voor leerlingen en personeel om zich lichamelijk, mentaal en sociaal te ontwikkelen.


Informatieavond Maandag 5 november 2018 19.30 – 21.00 uur Open dag Woensdag 23 januari 2019 13.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur vrije inloop.

Veiligheid Iedereen moet zich veilig voelen om zijn/haar eigen mening te kunnen uiten zonder anderen daarbij te kwetsen of gekwetst te worden. Hierbij houden wij ons aan de normen en waarden van de school. Plezier Plezier uiten wij in alles en benadrukken wij in de activiteiten. Dit zorgt voor energie en motivatie die nodig is om te leren. Onderwijs op maat Wellantcollege Boskoop biedt in de onderbouw en in het derde leerjaar drie leerwegen aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. Ook bieden we leerwegondersteunend onder-

wijs (lwoo) aan. De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die de theoretische leerweg aankunnen maar ook graag praktisch bezig zijn. Bij de gemengde leerweg zijn de lessen van hetzelfde niveau als van de theoretische leerweg. Het verschil is dat er bij de gemengde leerweg examen wordt gedaan in een praktijkvak in plaats van een theorievak. In het vierde leerjaar kan een leerling op de gemengde leerweg ook een theoretische leerweg (TL) diploma halen. De leerling volgt dan één theoretisch vak extra om dit diploma te kunnen behalen. Welke leerweg de leerling ook kiest, na vier jaar hebben ze een diploma die toegang geeft tot allerlei mbo-opleidingen in de groene sector en daarbuiten.

Doe mee met diverse activiteiten om Wellantcollege Boskoop beter te leren kennen. Je vindt onze activiteiten op onze website: www.wellant.nl.

73


Wellantcollege Boskoop Chr. vmbo Zijde 105, 2771 EV Boskoop tel. 0172 - 213 456 / fax 0172 - 230 661 boskoop@wellant.nl Bestuur Bestuursraad Wellantcollege Postbus 177 3990 DD Houten Regiodirecteur mw. F. van der Vloed vmbo.gouda@wellant.nl Teamleiders dhr. M. Vermeulen m.vermeulen@wellant.nl mw. N.D. Vonk nd.vonk@wellant.nl Decanen mw. N. Ketelaar n.ketelaar@wellant.nl mw. M. van de Laar ecmvande.laar@wellant.nl Zorgcoรถrdinator mw. S.G.C. Hoogma sgc.hoogma@wellant.nl www.wellant.nl

74

Leren met een iPad Bij ons leer je uit boeken, van elkaar en ook met de iPad. Leren met de iPad is niet alleen leuk, maar ook beter. Want dat betekent leren op je eigen manier en in je eigen tempo. Dit doen wij op een interactieve en spannende manier. Je leert omgaan met de digitale wereld, een tablet en het internet. Onze leerlingen ondersteunen we in hun persoonlijke groei en talentontwikkeling; maken wij bewust van de groene wereld om hen heen met een duurzame gedachte; leren we om zelfstandige en zelfbewuste keuzes te maken; worden optimaal uitgedaagd in een veilige leeromgeving. Groen onderwijs Wellantcollege Boskoop is een groene school, dat wil zeggen dat we leren met en over de natuur, voeding, klimaat en samenleving. Je gaat zowel binnen als buiten aan de slag. Bijvoorbeeld door recepten te bereiden van zelf geoogste producten uit onze schooltuin, door met duurzame materialen presentaties te maken voor in de school, door de dieren te verzorgen, of door bijvoorbeeld een insectenhotel te bouwen. Diploma Met een diploma van Wellant vmbo op zak heb je een uitstekende aansluiting op Wellant mbo. Bij Wellant mbo vind je opleidingen op het gebied van design,

paraveterinair, food, melkveehouderij, groene ruimte (hovenier) en nog veel meer. Maar je hoeft natuurlijk niet te kiezen voor Wellant mbo. Je kunt ook terecht bij alle andere mbo-richtingen zoals Economie, Techniek of Zorg en Welzijn. Kijk voor meer informatie op wellant.nl. Wellantcollege Boskoop Ontdek waar je goed in bent en voel je gezien en gehoord in ons mooie lichte schoolgebouw. Ons gebouw heeft een frisse moderne uitstraling. De lokalen zijn groot en allemaal voorzien van moderne apparatuur. Er is veel aandacht voor praktijklessen. Aan de overkant van de school, langs het Zwarte Pad, is natuurtuin de Veenmol aangelegd. Op deze natuurtuin krijgen zoveel mogelijk dieren en planten een plekje. Zo vind je er bijvoorbeeld een insectenhotel en een paddenpoel.


Bereikbaarheid Ons schoolgebouw ligt centraal in Boskoop, vlakbij het bus- en treinstation. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met 455 leerlingen. Begeleiding Elke klas heeft een mentor. Je spreekt hem of haar regelmatig en met vragen of problemen kun je altijd bij je mentor terecht. Wij hebben vier keer per week een mentormoment ingeroosterd voor de onderbouw leerlingen en drie momenten voor de bovenbouwleerlingen. De mentor heeft ook contact met je ouders. Tijdens de lessen en in gesprekken ben je bezig met Loopbaan oriëntatie ‘ontdek waar je goed in bent’. Soms is er een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Op school hebben we een zorgcoördinator, een orthopedagoog en meerdere leerlingbegeleiders. Daarnaast ontvangen we regelmatig bezoek van de schoolverpleegkundige en een medewerker van Go. Je kunt daar vrijwillig terecht op het spreekuur. Met elkaar zorgen we ervoor dat jouw schoolperiode zo goed en fijn mogelijk verloopt. Mentorhalfuur Er zijn drie/vier mentorhalfuren en één studieles in het rooster opgenomen (afhankelijk per leerjaar). Algemeen: Dit lesuur is bedoeld ter begeleiding van de klas door het schooljaar heen. Voor leerjaar 1 en 2 is daarvoor een specifieke methode aangeschaft, ook worden er LOB-activiteiten georganiseerd. Eén

half uur wordt ingezet om leerlingen individueel te spreken. Te behandelen onderwerpen kunnen zijn: welzijn van de klas; welzijn van de individuele leerling; studiebegeleiding/rapportanalyse; leren leren, leren plannen en leren samenwerken; schoolorganisatie; LOB-activiteiten; mentorlesmethode. Dit zijn voor leerlingen zeer belangrijke onderwerpen. Hierover hebben mentoren en docenten ook regelmatig overleg. Het mentoruur is een zeer nuttig instrument in de leerlingbegeleiding en zal de rust en het vertrouwen in de school voor leerling en docent sterk doen toenemen. Buitenschoolse activiteiten We doen er alles aan om jouw schooljaren tot een leerzame én fijne tijd te maken. Buiten de lessen is er genoeg te beleven, zoals sportdagen, stage, schoolfeesten en de leerlingenraad. Elk jaar kent uitjes en/of een buitenland excursie. De eersteklassers gaan survivallen om kennis te maken met elkaar, de tweedeklassers gaan naar de Ardennen De derdeklassers gaan cultuur opdoen in Londen en de vierdeklassers sluiten hun schoolperiode af met een uitje en natuurlijk de diploma-uitreiking! Daarnaast is er alle ruimte voor ontwikkeling van eigen talenten!

Informatieavond Maandag 5 november 2018 19.30 – 21.00 uur Open dag Woensdag 23 januari 2019 13.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur vrije inloop. Doe mee met diverse activiteiten om Wellantcollege Boskoop beter te leren kennen. Je vindt onze activiteiten op onze website: www.wellant.nl.

Kijk voor meer informatie op wellant.nl, of op onze facebookpagina.

75


CSG Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger vmbo-t, havo, vwo Kamerlingh Onnesdreef 4 2871 JN Schoonhoven Postbus 119 2870 AC Schoonhoven tel. 0182 - 390 539 Rector dhr. J.T. van Heukelum rector@csgwillemdezwijger.nl Sectordirecteur onderbouw/vmbo-t dhr. A.T. Seton st@csgwillemdezwijger.nl Coördinator brugklassen mw. A.P. van Wijngaarden wg@csgwillemdezwijger.nl Administratie algemeen@csgwillemdezwijger.nl  csgwillemdezwijgerschoonhoven www.csgwillemdezwijger.nl

76

CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven is een christelijke school voor vmbo-t, havo en vwo. Onze leerlingen komen uit Schoonhoven en omliggende dorpen. Ze noemen onze school vaak ‘de WZ’. Leerlingen kiezen voor de WZ, omdat ze het een goede, gezellige en veilige school vinden met leuke kinderen en docenten. Ze weten ook dat ze hier veel kunnen leren. Wij willen graag dat je je snel thuis voelt op de WZ. Christelijke school De WZ is een christelijke school. Het onderwijs en onze manier van omgaan met elkaar zijn gebaseerd op de Bijbel. Daarom zien we jou en je klasgenoten als unieke personen, en zo willen we jullie ook benaderen. Elke dag staan we in de klas tijdens de dagopening samen stil bij een bepaald onderwerp en bidden we met elkaar. We vieren met elkaar de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Naast het leren, vinden wij het heel belangrijk hoe je omgaat met de mensen om je heen: je familie, vrienden, medeleerlingen en

docenten. We doen projecten om geld in te zamelen, bijvoorbeeld voor leerlingen in Ghana en Malawi. Dat hoort ook bij ‘omgaan met anderen’. We verwachten dat je bewust kiest voor onze school en de christelijke identiteit respecteert. Twee jaar brugklas Na groep 8 kom je in de brugklas. Op de WZ mag je twee jaar kijken welk niveau je aankunt. Op basis van het advies van je meester of juf van de basisschool plaatsen we je in een vmbo-t/havo-, havo/vwoof vwo-klas. Je krijgt in de vmbo-t/havoklas les op vmbo-t-niveau en in de havo/


vwo-brugklas op havoniveau. In deze twee ‘dakpanklassen’ mag je ook werken op het hogere niveau. De docent zorgt dat je de lesstof krijgt die bij je past. Bekende en nieuwe vakken Je volgt op de WZ bekende vakken, zoals geschiedenis, gym en Engels. Je krijgt ook veel nieuwe vakken, zoals Frans, Duits, wiskunde, ICT & media, drama en verzorging. Technostroom voor havo/vwo De technostroom is voor havo/vwo-leerlingen die zich interesseren voor techniek en wetenschap. In deze klas krijg je een extra vak: Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Je gaat aan de slag met echte technische en wetenschappelijke opdrachten. Het zijn bijvoorbeeld projecten voor een bedrijf of de gemeente. Je analyseert een probleem, doet onderzoek en bedenkt creatieve oplossingen. Zo leer je om vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken en samen te werken aan een oplossing. Die manier van werken is ook heel handig als je gaat studeren en werken. De technostroom loopt van klas 1 tot en met 3. Vwo-advies: extra uitdaging in keuzevakken Om je extra uit te dagen, kies je op het vwo extra vakken. Zo kun je Cambridge Engels volgen in plaats van ‘gewoon’ Engels. Ook kun je Latijn kiezen. Bij voldoende aanmeldingen bieden we dit vak aan in klas 1 tot en met 3. In de onderbouw van het vwo volgt iedereen ook O&O.

Informatieavonden voor je ouder(s)/verzorger(s) Dinsdag 20 en woensdag 21 november 2018 20.00 - 22.00 uur

Talenten ontdekken In alle onderbouwklassen krijg je naast je lessen in de klas ook te maken met talentstromen, vakoverstijgende projecten en excursies. In klas 1 staan binnen de talentstromen verschillende richtingen centraal: sport, kunst & cultuur, economie & maatschappij en techno. Zo ontdek je je talenten en leer je op een andere manier denken. Binnen deze talentstromen krijg je extra vakken aangeboden, zoals dans, toneel, jong ondernemen en sport extra. In klas 2 kies je voor één van de talentstromen. Vanaf de brugklas zijn er vakexcursies, zoals naar Rotterdamse musea voor de beeldende vakken. In het tweede jaar neem je bijvoorbeeld deel aan een meerdaagse excursie in de Duitse Eifel met opdrachten voor verschillende vakken of je brengt een bezoek aan Lille om Frans te praten.

Open Avonden Voor alle belangstellenden: ouder(s)/verzorger(s) en basisschoolleerlingen groep 7 & 8 Woensdag 30 en donderdag 31 januari 2019, 19.00 - 21.00 uur Doe mee met diverse activiteiten om de WZ beter te leren kennen. Je vindt onze activiteiten op onze website: www.csgwillemdezwijger.nl.

77


Kenmerkend WZ: Identiteit Kwaliteit Kleinschaligheid Sfeer Goede resultaten Buiten de lessen leer je ook veel: Cultuur De schoolband Dansgroep Expression Talentenavond ExpoWZed Sport Sportdagen Skikamp in Oostenrijk BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) LO2 (lichamelijke opvoeding 2) Extra onderwijsactiviteiten Technostroom/O&O Internationale uitwisseling naar Duitsland, Frankrijk, Italië Stedenreizen in het buitenland Culturele projecten Maatschappelijke stage Latijn Cambridge Engels Business School

78

Leren leren Leren is een vak apart. Als je dat goed kunt, heb je er je leven lang plezier van. Je gaat het dan ook echt goed leren! Daarvoor krijg je aparte studievaardigheidslessen. Je mentor (klassendocent) legt dan bijvoorbeeld uit hoe je je huiswerk het beste kunt leren en maken, en hoe je repetities kunt voorbereiden. Chromebook, ICT & media We vinden het belangrijk dat je naast het leren uit boeken ook digitaal leert en werkt, passend bij jouw manier van leren en jouw niveau. Hiermee wordt leren leuker en uitdagender! Alle brugklasleerlingen werken met een eigen Chromebook, zodat je op school én thuis aan de slag kunt. Je volgt in de brugklas ook het vak ICT & media, waarbij je leert hoe je je Chromebook moet gebruiken. Daarnaast leer je werken met Microsoft Office en hoe je verstandig omgaat met social media.

Brugklaskamp In september ga je met je klas drie dagen op kamp. Zo leer je je nieuwe klasgenoten en docenten kennen. Begeleiding Elke klas heeft een eigen mentor. Die houdt zich speciaal met jou en je klas bezig. Je kunt met al je vragen bij deze docent terecht. Misschien is leren wat lastiger voor je of zijn er situaties waarin je wel wat hulp kunt gebruiken. Dan begeleiden we je. Er zijn daarvoor speciaal opgeleide mensen op school, zoals een orthopedagoog, een dyslexiecoach, remedial teachers, een counselor, een zorgcoördinator en decanen. We bieden ook trainingen aan die je kunnen helpen bij faalangst, rouw of om sociaal vaardiger te worden. Rapporten en contact met je ouders Op je eigen digitale cijferpagina kun je op elk moment zelf of met je ouders je cijfers bekijken. Aan het eind van het schooljaar krijg je een rapport mee. Er zijn voor je ouders spreekmiddagen/avonden om jouw voortgang te bespreken en speciale thema-avonden. Ouders zijn ook onze gesprekspartners in de ouderklankbordgroep en de medezeggenschapsraad. Zo werken we samen aan goed onderwijs voor jou! Verder na de brugklassen Vmbo-t (mavo) Op de WZ kun je de theoretische leerweg van het vmbo volgen. Er is een duidelijke structuur in de les en je wordt intensief


begeleid. We stimuleren je om actief te leren en samen te werken. Docenten letten niet alleen op je ontwikkeling en resultaten, maar ook op je motivatie en omgang met andere leerlingen. Met een vakkenpakket op maat, een extra zevende vak en de internationale uitwisselingen, biedt de WZ in het vmbo-t veel extra’s aan! Doe bijvoorbeeld examen in LO2: lichamelijke opvoeding voor gevorderden! Met je vmbo-t-diploma kun je naar het mbo of naar de vierde klas van het havo. Havo Actief en samenwerkend leren wordt na de brugklas op de havo verder uitgebouwd. Ben je ondernemend? Speciaal voor havoleerlingen is er de Business School als extra uitdaging. Dit diploma kan vrijstellingen opleveren op de vervolgopleiding. Het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) is een keuzevak op het gebied van sport, bewegen en organiseren. Met een havodiploma stroom je door naar het hbo of de vijfde klas van het vwo. Vwo Van vwo-leerlingen verwachten we dat ze verder studeren aan een universiteit. Dit vraagt van jou een onderzoekende houding. Je leert zelfstandig verbanden te leggen, die leiden tot de juiste (onderzoeks)resultaten. Je wordt steeds weer uitgedaagd om deze houding en vaardigheden verder te ontwikkelen. Buitenschoolse activiteiten Wij vinden het belangrijk dat je je ook

inzet voor de maatschappij. In de derde klas loop je daarom een maatschappelijke stage. Buiten de lessen om kun je deelnemen aan de dansgroep Expression, meezingen of meespelen in onze schoolband of meedoen aan onze jaarlijkse talentenjacht: ExpoWZed. Elk jaar organiseren we in de voorjaarsvakantie het skikamp naar Oostenrijk. Samen met een aantal docenten kun je daar (leren) skiĂŤn. Gezond en mooi gebouw Je krijgt les in een mooie school met een gezellige aula. Naast de theorie- en praktijklokalen zijn er twee gymzalen, een muzieklokaal en een groot dans-/ dramalokaal. In de mediatheek en bibliotheek kun je zelfstandig werken, leren en boeken lenen. In onze gezonde schoolkantine heb je de keus uit lekker en verantwoord eten en drinken. Direct naast de school ligt het sportveld waar je bij mooi weer gymles krijgt. Aanmelding Voor de toelating tot onze school is het advies van jouw meester of juf het meest belangrijk. Maar natuurlijk speelt je motivatie ook een belangrijke rol. We bespreken jouw aanmelding met de meester of juf van groep 8. Welkom op de WZ Kijk voor meer informatie over onze school op de speciale groep 8-pagina: www.wzgroep8.nl. Op Instagram ervaar je alvast het WZ-gevoel: volg csgwillemdezwijgerschoonhoven.

De WZ-lessen herken je aan 10 dingen: 1. Je leert actief. 2. Je ziet dat er samenhang is tussen de leerstof van de verschillende vakken. 3. Je leert verstandige keuzes te maken in de aangeboden leerstof. 4. Je wordt steeds verantwoordelijker voor wat je leert en je leert samen met andere leerlingen. 5. Je herkent samenhang, verbreding en verdieping in de opbouw van de leerstof. 6. Je leert je grenzen herkennen en verleggen. 7. Je neemt steeds meer de verantwoordelijkheid voor je omgeving. 8. Je leert theorie toe te passen in praktische situaties. 9. Je past nieuwe media en diverse vormen van ICT steeds doelmatiger toe. 10. Je kijkt naar hoe je leert en je blikt vooruit op je toekomst. Met het WZleren sluit jouw schooltijd goed aan bij je plannen voor de toekomst!

79


Overzicht informatieavonden en open dagen Locatie

Datum

Tijd Omschrijving

Antoniuscollege Gouda John Mottstraat 2-4 woensdag 21 november 2018 19.30 - 21.00 uur 2806 HP Gouda donderdag 22 november 2018 19.30 - 21.00 uur maandag 10 december 2018 19.30 - 21.00 uur woensdag 30 januari 2019 18.00 - 21.00 uur dinsdag 12 februari 2019 19.30 - 21.00 uur Antoniusmavo XL Groen van Prinsterersingel 49 woensdag 28 november 2018 19.30 - 21.00 uur 2805 TD Gouda woensdag 23 januari 2019 18.30 - 20.00 uur Coenecoop College Locatie Waddinxveen woensdag 31 oktober 2018 19.30 - 21.30 uur Locatie Waddinxveen donderdag 10 januari 2019 19.30 - 21.30 uur Locatie Boskoop donderdag 31 januari 2019 18.00 - 21.00 uur Locatie Waddinxveen vrijdag 1 februari 2019 16.00 - 21.00 uur

Algemene informatieavond voor ouders en leerlingen Informatieavond TTO voor ouders en leerlingen Open Dag voor ouders en leerlingen Open Dag voor ouders en leerlingen

Coornhert Gymnasium

Informatieavond alleen voor ouders Open Dag voor ouders en leerlingen

dinsdag 20 november 2018 zaterdag 12 januari 2019

20.00 - 21.30 uur 09.30 - 13.00 uur

Driestar College Ronsseplein 1 maandag 3 december 2018 19.45 - 21.30 uur dinsdag 4 december 2018 19.45 - 21.30 uur zaterdag 19 januari 2019 09.30 - 12.00 uur maandag 4 februari 2019 19.45 - 21.30 uur

80

Informatieavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders Informatieavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders Informatieavond TTO (TweeTalig Onderwijs) voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders Open Dag voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders Informatieavond Technasium voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders Informatieavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders Open dag voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders

Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen havo & vwo Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen PrO, vmbo-bk en vmbo-gt Open Dag Voorlichtingsavond ouders toekomstige brug- klasleerlingen tto, gymnasium+ en gymnasium


Locatie

Datum

Tijd Omschrijving

GSG Leo Vroman Willem de Zwijgersingel 5-7 dinsdag 13 november 2018 19.30 - 21.30 uur woensdag 14 november 2018 19.30 - 21.30 uur vrijdag 25 januari 2019 17.00 - 21.00 uur Burg. Martenssingel 15+72 vrijdag 25 januari 2019 17.00 - 21.00 uur

Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 Open Huis voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 Open Huis voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8

CSG De Goudse Waarden Het Lyceum-havo donderdag 1 november 2018 17.00 - 21.00 uur Heemskerkstraat 105 maandag 26 november 2018 aanvang 19.30 uur woensdag 23 januari 2019 17.00 - 21.00 uur De Gouwe maandag 19 november 2018 aanvang 19.30 uur Kanaalstraat 31 donderdag 31 januari 2019 17.00 - 20.30 uur Het Praktijkonderwijs maandag 19 november 2018 aanvang 19.30 uur Nederhorststraat donderdag 31 januari 2019 17.00 - 20.30 uur

Open Huis voor ouders en leerlingen Informatieavond voor ouders Sneak Preview Event voor ouders en leerlingen Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen mavoplus | vmbo basis | vmbo kader | lwoo Open Huis voor ouders en leerlingen mavoplus | vmbo basis | vmbo kader | lwoo Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen praktijkonderwijs Open Huis voor ouders en leerlingen praktijkonderwijs

Kesper College

woensdag 23 januari 2019

15.00 - 17.00 uur

Open Dag voor ouders en leerlingen

Schoonhovens College Beide locaties

donderdag 15 november 2018

19.30 - 22.00 uur

Algemene informatieavond voor ouders

Albert Plesmanstraat donderdag 17 januari 2019 aanvang 18.00 uur woensdag 30 januari 2019 14.00 - 16.00 uur Locatie Vlisterweg vrijdag 23 november 2018 13.00 - 15.15 uur zaterdag 19 januari 2019 10.00 - 12.00 uur

Open School voor leerlingen en ouders TTO Try Out voor leerlingen die geĂŻnteresseerd zijn in tweetalig vwo Informatieavond LWOO Open Huis

81


Vervolg overzicht informatieavonden en open dagen Locatie

Datum

Tijd Omschrijving

GsG Het Segment woensdag 7 november 2018 19.30 - 21.00 uur zaterdag 12 januari 2019 10.00 - 12.00 uur donderdag 7 februari 2019 19.30 - 21.00 uur dinsdag 5 maart 2019 19.30 - 21.00 uur

Informatieavond voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) Informatieochtend voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) Informatieavond voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) Informatieavond voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Wellantcollege Gouda dinsdag 27 november 2018 Aanvang 19.30 uur woensdag 23 januari 2019 15.30 - 21.00 uur

Informatieavond voor ouders van groep 7 en 8 Open Dag voor leerlingen en ouders

Wellantcollege Boskoop maandag 5 november 2018 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders van groep 7 en 8 woensdag 23 januari 2019 13.00 - 16.00 uur en Open Dag voor leerlingen en ouders 19.00 - 21.00 uur CSG Willem de Zwijger Kamerlingh Onnesdreef 4 dinsdag 20 november 2018 20.00 - 22.00 uur woensdag 21 november 2018 20.00 - 22.00 uur woensdag 30 januari 2019 19.00 - 21.00 uur donderdag 31 januari 2019 19.00 - 21.00 uur De Ark

82

Geen Open Dag

Informatieavond voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen Informatieavond voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen Open avond voor groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers Open avond voor groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers


Kies je KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS

Samengesteld door Scholen voor voortgezet onderwijs Gouda e.o.: Carmelcollege Gouda, De Ark, Coenecoop College, Coornhert Gymnasium, Driestar College, De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman, CSG De Goudse Waarden, Kesper College, Schoonhovens College, GSG Het Segment, Wellantcollege, CSG Willem de Zwijger Realisatie: GTI uitgeverij Nieuwkoop, Uitgave oktober 2018


Kies je KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS

Volgend jaar rond deze tijd loop je al een tijdje rond op je nieuwe middelbare school. Haal je misschien al grappen uit met je medeleerlingen en ben je natuurlijk ook heel serieus aan het leren. Nu een goede keuze maken voor later, is essentieel. Het is belangrijk dat je je thuis voelt op je nieuwe school. Dat je het naar je zin hebt. En dat het onderwijs aansluit bij jou, je leerniveau en interesses.

Dit boekje helpt je bij het maken van die keuze.

COORNHERT GYMNASIUM

Kies Je School Gouda 2019 - 2020  

Samengesteld door Scholen voor voortgezet onderwijs Gouda e.o.: Carmelcollege Gouda, De Ark, Coenecoop College, Coornhert Gymnasium, Driest...

Kies Je School Gouda 2019 - 2020  

Samengesteld door Scholen voor voortgezet onderwijs Gouda e.o.: Carmelcollege Gouda, De Ark, Coenecoop College, Coornhert Gymnasium, Driest...

Advertisement