Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Czerwiec 2014 nr 6 (42) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Burmistrz Tomasz Szrama otrzymał absolutorium!

Obwodnica przez Rudki coraz bliżej Spółka SKANSKA z rozmachem przystąpiła do prac związanych z budową drogi obwodowej przez Rudki. Postępy widać z dnia na dzień, co nie dziwi, gdyż finał całej inwestycji przewidziano na koniec sierpnia. s. 2

Podczas ostatniej sesji najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Oborniki Tomaszowi Szramie. Po rozpatrzeniu stosownych sprawozdań oraz dyskusji zaakceptowano wykonanie budżetu za Maluchy znów miniony rok. Czytaj s. 3 w Obornikach

Dawne ikony rodzimej motoryzacji zjechały do naszego miasta już po raz drugi. A to za sprawą II OBORNICKIEGO ZLOTU FIATA 126 p, zorganizowanego w dniach 7–8 czerwca. s. 6

Zakończenie roku akademickiego UTW 3 czerwca w Sali Obornickiego Ośrodka Kultury odbyło się zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. s. 7

Radzim zachwycił uczestników Rajdu IX Rajd Historyczno-Turystyczny RADZIM, który odbył się 31 maja przeszedł do historii. Tym razem impreza odbyła się w samym Radzimiu nad Wartą, gdzie kilkaset lat temu istniała wieś kasztelańska. s. 8

Świętowaliśmy Dzień Dziecka! W Obornikach po raz pierwszy tak hucznie świętowaliśmy Dzień Dziecka. W obchodach przygotowanych wspólnie przez Urząd Miejski w Obornikach, Obornicki Ośrodek Kultury oraz Obornickie Centrum Sportu wzięło udział kilkaset rodzin z całej gminy. s. 9

22 czerwca zaczynamy największe miejskie świętowanie – Dni Obornik! Podczas tej edycji imprezy nie zabraknie przebojowych punktów programu, jak koncerty gwiazd, Wianki, czy Półmaraton. Mamy jednak kilka zupełnie nowych propozycji… O wszystkim dowiecie się z Wydania Specjalnego „Naszych Obornik”!  Czytaj s. 1 Wydania Specjalnego


2

Nasze Oborniki

Nowe dofinansowanie dla Centrum Rekreacji

26 maja w siedzibie Departamentu PROW w  Poznaniu prezes PWiK Tomasz Augustyn podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W listopadzie 2013 r. złożono do Lokalnej Grupy DziałaniaCzerwiec 2014

Kraina Trzech Rzek wniosek o przyznanie pomocy na „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do zajęć w wodzie oraz utworzenie strony internetowej promującej atrakcje obszaru”. Został on pozytywnie rozpatrzony i przyznano pomoc w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość inwestycji wynosi 75.541,81 zł netto.

Gmina wybuduje mieszkania dla najbiedniejszych

Ku końcowi chylą się już prace nad projektem mieszkań komunalnych, które powstaną za stacją benzynową, przy ulicy Łukowskiej. Przygotowywany projekt zakłada budowę czterech parterowych budynków, każdy z ośmioma lokalami mieszkalnymi z osobnym wejściem, podjazdem i parkingiem.

Inwe s t ore m z a s t ę p c z y m tego przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach, które na jego realizację będzie ubiegać się o dofinansowanie z rządowego programu wsparcia dla budownictwa komunalnego.

Piękna pogoda zachęca do dłuższego korzystania z obiektów sportowych, teraz nie będzie to już problemem – nawet po zmroku. 2 nowe lampy przybyły przy boisku zwanym „Wielką Dziurą”, doświetlono również teren ska-

JEANTIL GM 122 na obornickiej oczyszczalni ścieków „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki” to projekt unijny, który nadal trwa. Umowę przedłużono do końca 2014 roku ze względu na rozszerzenie zakresu projektu. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzięki oszczędnościom z procedur przetargowych skorzystało z możliwości zakupu dodatkowych maszyn i urządzeń. Jedną z nich jest przyczepa do wywozu osadu JEANTIL GM 122. Jej ładowność wynosi 13 ton i jest wykorzystywana

na terenie oczyszczalni ścieków. Koszt zakupu przyczepy wyniósł 93.726,00 złotych i współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wyremontowano maszt 23 maja zakończono dwuetapowe prace związane z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym 15 metrowego masztu pod syrenę alarmową i urządzenia łączności zlokalizowanego przy strażnicy OSP Rożnowo. W pierwszym etapie Firma Borowiak – Olech S.C. z Obornik wykonała demontaż, czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne masztu. Natomiast w drugim Serwis Łączności Firmy „FOKS” z Poznania przeprowadził kapitalny remont elektrycznej syreny wraz z antenami urządzenia zdalnego, selektywnego alarmowania na maszcie. Wy r e m o n t o w a ny m a s z t z urządzeniami łączności nie służy wyłącznie alarmowaniu

Projekt powinien być gotowy do końca lipca, wtedy też ruszą kolejne procedury, a nowe mieszkania dla lokatorów będą gotowe najprawdopodobniej już 2015 roku. Główne powody, dla których mieszkańcy starają się o mieszkania komunalne, czy socjalne to przede wszystkim trudności finansowe, skomplikowana sytuacja rodzinna, czy problem uzależnień. Skala braku tego typu mieszkań w naszej gminie jest porównywalna z innymi gminami w kraju, gdzie lokali jest zawsze za mało. Dlatego staramy się w miarę możliwości problem ten rozwiązywać, a budowa łącznie 32 nowych mieszkań będzie stanowić ważny krok w tej kwestii – wyjaśnia Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk.

O inwestycjach na wsiach

Jasno – jaśniej! teparku i siłowni zewnętrznej, znajdujące się na kompleksie boisk przy ulicy ks. Szymańskiego. Już wkrótce możemy spodziewać się również kolejnych, nowych lamp przy gminnych drogach. Jak wyjaśniają pracownicy wydziału inwestycyjnego – niebawem procedurą rozeznania ofert objęte zostanie oświetlenie drogi w Marszewcu, w przygotowaniu jest także oświetlenie ulicy Szymanowskiego w Rożnowie, fragmentu ulicy Kowanowskiej (od Avermann do Bols) i oświetlenie ulicy Słonecznej w Ocieszynie.

www.oborniki.pl

Największy procent gminny c h i nw e s t y c j i s t a n o w i ą przedsięwzięcia realizowane na wsiach. Aktualnie na terenach wiejskich naszej gminy wykonywanych, bądź przygotowywanych do realizacji jest kilkanaście projektów inwestycyjnych. Na ukończeniu są rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie

oraz budowa świetlicy wiejskiej w Stobnicy, która ma zostać zakończona do końca czerwca. W kuchni świetlicy wiejskiej w Urbaniu zamontowano nowe przewody wentylacyjne, a już wkrótce ogrodzony zostanie teren za świetlicą w Bogdanowie i wymienione drzwi do świetlicy w Łukowie. W Bąblińcu zamon-

towane zostaną piłkochwyty wokół placu do gier usytuowanego przy świetlicy wiejskiej. W Uścikowie natomiast wyremontowana zostanie świetlicowa kuchnia i rozbudowana remiza OSP. W najbliższym czasie powstanie także długo wyczekiwany plac zabaw w Ocieszynie, a tuż po nim w Gołębowie, w miejscowości tej wybudowany zostanie również chodnik na zabudowanym odcinku drogi. Wszystkie te inwestycje są niezwykle ważne – podkreśla Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Wynikają z potrzeb i propozycji naszych mieszkańców i choć najczęściej są jedynie kroplą w morzu potrzeb, nie lekceważymy ich, sukcesywnie dbając o rozwój każdego z 43 gminnych sołectw – dodaje burmistrz.

Obwodnica przez Rudki coraz bliżej

Spółka SKANSKA z rozmachem przystąpiła do prac związanych z budową drogi obwodowej przez Rudki. Postępy widać z dnia na dzień, co nie dziwi,

gdyż finał całej inwestycji przewidziano na koniec sierpnia. W tej chwili na trasie, którą pobiegnie droga wykonano już warstwę podbudowy z kamienia,

zamontowano na całym odcinku oświetlenie drogowe, a także ułożono krawężniki i obrzeża na ścieżce. Obecnie na odcinku od drogi powiatowej do dawnej wytwórni mas toczą się prace związane z poszerzeniem jezdni. Przypominamy, że całość przedsięwzięcia obejmuje budowę trzech kilometrów drogi, wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i oświetleniem. Inwestycję tę o wartości niemal 2,5 mln zł objęto dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

PWiK zakończyło kolejną inwestycję w centrum miasta

straży pożarnej, ale pracuje również w powiatowym i gminnym systemie powszechnego ostrzegania ludności.

We wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Środowiska umożliwiło rozszerzenie zakresów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z programu tego korzystało między

innymi obornickie PWiK, wykonujące w ostatnich latach projekt, pn.: „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”. Wniosek przedsiębiorstwa o  zwiększenie zakresu inwestycji został pozytywnie rozpatrzony, a umowę o dofinansowanie rozszerzono aneksem, uwzględniającym kolejne trzy przedsięwzięcia, czyli: budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach, w rejonie ulic Powstańców Wlkp., Sądowej i Wąskiej, sieci

kanalizacji sanitarnej ulicy Droga Leśna oraz w ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – dostawy przyczepy do wywozu osadu odwodnionego na poletka. W środę, 28 maja odbył się oficjalny odbiór prac, w  którym uczestniczyli Prezes PWiK Tomasz Augustyn, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, wykonawca inwestycji Michał Średziński z P.H.U. LITZ oraz przedstawiciel PWiK Sławomir Orlik.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

Nasze Oborniki

3

Ogólnopolski Głos Profilaktyki Burmistrz Tomasz Szrama otrzymał absolutorium! W sobotę, 14 czerwca w ramach programu Komendy Głównej Policji w „Profilaktyka a Ty” policjanci Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zorganizowali happening zatytułowany „Przestańmy biec!”. Wspólnie z gimnazjalistami propagowali modę na życie bez uzależnień oraz kampanię dotyczącą transplantacji. Do akcji przyłączyli się również poznańscy licealiści, propagujący Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”, którego ideą jest zaangażowanie młodych ludzi w kształtowanie postaw dorosłych już Polaków. Podczas spotkania policjanci rozdawali odblaskowe gadżety oraz balony z hasłami promują-

cymi zdrowy, radosny tryb życia, wolny od uzależnień. O godzinie 15.55 na obornickim rynku, podobnie jak w wielu innych miejscach całego kraju, została odczytana – odezwa społeczności PaT. Natomiast punktualnie o godzinie 16.00, łącząc się z całą Polską odbył się społeczny zryw „Wolnych serc”. Z głośników wydobywał się dźwięk bicia serca, a uczestnicy przez minutę trzymali dłonie na swych sercach. Jak wyjaśniali organizatorzy akcji – był to rytm serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc silnych i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie być chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.

Podczas ostatniej sesji najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Obornik Tomaszowi Szramie. Po rozpatrzeniu stosownych sprawozdań oraz dyskusji zaakceptowano wykonanie budżetu za miniony rok. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podkreślał, że utrzymany został wysoki poziom

oraz liczba realizowanych inwestycji. Ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 5 milionów bezzwrotnego wsparcia co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało około 150 złotych. Dochody zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok zostały wykonane w wysokości 103 790 250,61 złotych, to jest w 96,71% planu. Natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 104 890 336,81 złotych, to jest w 96,28% planu – podsumowała Skarbnik Gminy Joanna Gzyl.

Zamówienia publiczne w skrócie… Od 22 maja do 11 czerwca zrealizowano następujące czynności dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

L.p. Nazwa postępowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Poprawa układu komunikacyjnego na Osiedlu Leśnym w Obornikach. Etap I – rewitalizacja chodników wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Obornikach. Budowa budynków zaplecza kąpieliska „Żwirki” wraz z przyłączami przy ul. Kowanowskiej w Obornikach – I etap. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki – budowa drogi gminnej w miejscowości Kiszewo wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kiszewie. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki – budowa ulic: S. Mikołajczyka i W. Witosa wraz z kanalizacją deszczową w Obornikach. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki – polegająca na przebudowie drogi gminnej w m. Gołębowo – budowa chodnika. Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki – polegająca na budowie miejsc postojowych na ulicy Kasztanowej w Obornikach. Budowa boiska przy ulicy Powstańców Wlkp. W Obornikach. Remont dachu budynku głównego nieruchomości Oborniki ul. Piłsudskiego 18. Remont dachu budynku głównego nieruchomości Oborniki, ul. Droga Leśna 84. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu budynku Żłobka Miejskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu 4 budynków komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń związanych z remontem kuchni świetlicy wiejskiej w Uścikowie.

Stan sprawy Postępowanie zakończone: umowę zawarto dnia 2 czerwca z Firmą Budowlano-Remontowo-Drogową Dariusz Białobrzycki Gniezno w cenie: 169.491,02 zł brutto. Postępowanie w toku. Złożono 3 oferty. Wybrano ofertę Brzechwa Spółka Jawna Oborniki w cenie: 518.769,07 zł brutto. Postępowanie w przygotowaniu. Postępowanie w przygotowaniu. Postępowaniu rozpoczęte: trwa termin składania ofert. Postępowaniu rozpoczęte: trwa termin składania ofert. Postępowaniu rozpoczęte: trwa termin składania ofert. Postępowaniu w toku: złożono 1 ofertę. Trwa jej ocena. Postępowaniu w toku: złożono 2 oferty, w tym 1 oferta złożona po terminie składania ofert. Trwa ocena oferty. Postępowanie w przygotowaniu. Postępowanie w przygotowaniu. Postępowaniu w toku: złożono 3 oferty. Trwa ich ocena.

Postępowanie rozpoczęte: termin składania ofert do dnia 13 czerwca. Postępowanie w toku: wybrano ofertę firmy StolarWykonanie drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej stwo Zenona Cieślik Chodzież w kwocie 9.594,00 zł w Łukowie. brutto. Postępowanie w toku: wybrano ofertę Firmy Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej Handlowo Usługowej Marcin Boch Dąbrówka Leśna w Bogdanowie. w kwocie 29.985,11 zł brutto. Postępowanie w toku: wybrano ofertę firmy JCM Wykonanie projektu schodów zewnętrznych do istProjekt Jarek Matuszak Wągrowiec w kwocie niejącego budynku Szkoły Podstawowej w Maniewie. 4.800,00 zł brutto. Rewaloryzacja zabytkowej kuźni w Bąblinie.

Zrealizowano inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. W minionym roku powstały kolejne drogi oraz chodniki w Obornikach na ulicach Topolowej, Jaworowej, Jesionowej, Leszczynowej, Klonowej i Olchowej, łącznik Krótkiej i Średniej oraz na terenie gminy w Bogdanowie, Nieczajnie, Ocieszynie, Maniewie, Objezierzu, Popówku, Kowanowie, Kowanówku, Gołaszynie. Wybudowane zostały parkingi przy ulicach Ogrodo-

wej, Kopernika, Droga Leśna i przy Zespole Szkół na u li cy Obrzyckiej. Rozbudowano i wykonano oświetlenie drogowe w Pacholewie, Słonawach, Kowanówku oraz w Obornikach przy u lic ach: M . S k ł o d ow skiej-Curie, M. Dąbrowskiej, M. Rodziewic z ó w n y, M . PawlikowskiejJasnorzewskiej, Z. Nałkowskiej, Obrzyckiej. Nowe wiaty przystankowe ustawiono w miejscowościach: Oborniki, Gołębowo, Objezierze, Dąbrówka Leśna, Chrustowo. Zakończono modernizację mostu na „młynówce”, gdzie wzmocniono podpor y, wymieniono konstrukcję stalową oraz odtworzono nawierzchnię drewnianą mostu. Wykonano roboty uzupełniające do zadania dot. zagospodarowania i rozbudowy infrastruktury parku przy rze ce Wełnie tzw. Łazienki Obornickie. Wykonano połączenia ciągów spacerowych dwoma dodatkowymi ciągam i s c h o d ó w, schody z bali d re w n i a ny c h w kierunku targowiska, poszerzono drogę dojazdową do tarasów w i d okow yc h , rozwinięto sieć zasilania energetycznego na terenie parku wraz z lokalizacją 3 skrzynek złącza kablowego, zamontowano poręcze ochronne przy schodach

plenerowych, uzupełniono ścieżki kruszywem granitowym oraz uzupełniono wyposażenie parku o dodatkowe ławki parkowe i kosze na śmieci. W ramach gospodarki

nieruchomościami wybudowano podjazd oraz przebudowano pomieszczenia w przychodni w Objezierzu. Wykonano rewaloryzację budynku przy ulicy Lipowej. Zmodernizowano budynki przy ulicy Średniej i Drodze Leśnej. Za kwotę 1,5 mln przeprowadzono termomodernizację budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ulicy Obrzyckiej 88. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków zewnętrznych uzyskanych w ramach konkursu Programu

Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Z budżetu 2013/2014 wykonywana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie. W Podlesiu i Świerkówkach zmodernizowano świetlice wiejskie. Budowana jest świetlica w Stobnicy. Wykonano dokumentację na rewaloryzację zabytkowej kuźni w Bąblinie. Powstało nowe boisko w Objezierzu, a boisko rekreacyjne przy ulicy Objezierskiej przebudowano, zago-

spodarowany został także teren rekreacyjny na osiedlu Bielawy. Doposażono istniejący plac zabaw w Chrustowie. W sołectwach realizowano projekt „Internet bliżej Ciebie”. Z gminnego budżetu dofinansowano zakup samochodu pożarniczego na potrzeby PPSP w O b or n i k a ch . F i nans owe wsparcie na rozbudowę otrzymał także obornicki szpital.


4

Nasze Oborniki

Jak głosowaliśmy 25 maja w 23 obwodowych komisjach na swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego mogli zagłosować mieszkańcy gminy Oborniki. Po podliczeniu wyników europosłów wybierało tylko 5481 osób na 26 101 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 21%. Jak wynika z danych PKW o 51 mandatów eurodeputowanego ubiegało się 128 posłów i 9 senatorów.

Sondaż late poll IPSOS dla TVN24 wskazuje, że Wielkopolskę w Parlamencie Europejskim będą reprezentować Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO), Ryszard Czarnecki (PiS), Krystyna Łybacka (SLD-UP) i Andrzej Grzyb (PSL), Adam Szejnfeld (PO). Wyniki wyborcze z poszczególnych komisji przedstawia „Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego” na stronie PKW.

Sołeckie obrady Omówieniem zmian w ustawie o funduszu sołeckim rozpoczęli swoje obrady liderzy sołectw z gminy Oborniki. Cykliczna narada sołtysów odbyła się w czwartek, 5 czerwca, a prowadził ją Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Drewiczem. Wszyscy zaproszeni zostali do aktywnego uczestnictwa w sierpniowych XVI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich, które w tym

roku organizuje Gmina Oborniki. Był również czas na rozmowy o sprawach sołectw. Sołtysi poruszyli wiele tematów istotnych dla mieszkańców swoich miejscowości.

Turniej Sudoku rozstrzygnięty W sobotę, 24 maja w gościnnych murach Zespołu Szkół przy ulicy Obrzyckiej pod patronatem Burmistrza Tomasza Szramy, odbył się już piąty Otwarty Turniej Sudoku. Dla każdego uczestnika przewidziano możliwość rozwiązania aż 10 kwadratów w tym 5 łatwych i 5 trudnych. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy wzięli udział w warsztatach z decoupagu. Większość wykonanych prac uczniowie dedykowali swoim mamom z okazji ich święta. Tradycją tego konkursu stały się też zajęcia origami. W tegorocznej edycji mistrzem sudoku w kategorii do lat 13 został Mateusz Dąbkiewicz uczeń Szkoły Podstawowej nr 4. Natomiast wicemistrzostwo przypadło Kacprowi Kolendo ze Szkoły Podstawowej w Ryczywole. Trzecie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w składzie Janina Borowa, Agata Gługiewicz i Wiktoria

Wasila. W kategorii do lat 16 najwyższy laur i tytuł mistrza uzyskała Jagoda Balcerowiak uczennica Prywatnego Gimnazjum z Obornik, a tytuł wicemistrza Wiktoria Zalewska z Gimnazjum w Ludomach. W kategorii powyżej lat 16 mistrzem została zeszłoroczna wicemistrzyni Anna Krystkowiak natomiast wicemistrzem Danuta Witczak. Na zakończenie wszysc y uczestnicy konkursu zostali obdarowani pięknymi dyplomami i nagrodami, ufundowanymi przez Urząd Miejski w Obornikach, a laureaci otrzymali ponadto cenne gry logiczne.

Gratka dla spacerowiczów

W sobotę, 14 czerwca podczas III Letniego Rajdu Nordic Walking uroczyście otwarto punkt widokowy "Na zboczu", który powstał dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy ze Stowarzyszenia „NW Włóczykije”. Punkt znajduje się na trasach nordic walking, oznakowanych w ubiegłym roku również przezCzerwiec 2014

Włóczykijów (start przy szpitalu w Kowanówku). W ramach projektu, w miejscu, gdzie rozciąga się piękny widok na Wełnę, zamontowano stoły, ławy oraz tablicę informacyjną. Całość zrealizowano przy pomocy Nadleśnictwa Oborniki oraz dofinansowaniu przez Gminę Oborniki.

To był czas dzieci! 1 czerwca w wielu krajach obchodzony jest Dzień Dziecka. I w naszej gminie nie było inaczej. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama zaprosił wszystkie dzieci na jego wielkie, wspólne świętowanie na terenie boisk przy szkole Podstawowej nr 2. Bawiono się także podczas mniejszych, lecz nie mniej radosnych festynów i pikników rodzinnych organizowanych przez sołectwa, czy stowarzyszenia. W Nowołoskońcu Dzień Dziecka organizowany jest od kilkudziesięciu lat, jednak tym razem było naprawdę wyjątkowo. Plac zabaw przypominał prawdziwą „wioskę dziecięcą” – tak gwarno i tłoczno nie było tu dawno. Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji i konkurencji sportowych, a także przejażdżki końmi, na kucyku, bądź bryczką oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Gwoździem programu były pokazy strażackie, które przedstawiały scenkę wypadku drogowego w wykonaniu strażaków ochotników z Nowołoskońca i Kiszewa. Na wszystkich, małych uczestników imprezy czekały słodkości i balony rozdawane przez panie sołtys z obu miejscowości, które wspierały rada sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Natomiast strażacy zadbali o to, aby każdy „milusiński” otrzymał lody oraz słodką oranżadę. Tradycyjnie też umożliwili też przejażdżki wozami w asyście sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ostatnia sobota maja także w Kiszewku należała do najmłodszych mieszkańców sołectwa. Wiele dzieci skorzystało z zaproszenia sołtys Katarzyny Tomaszewskiej i tamtejszej Rady Sołeckiej, biorąc udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka. Świetlica i plac zabaw rozbrzmiewały śmiechem i radosnym gwarem gości: od bobasów w wózkach, po prawie dorosłych. Były słodkości, owoce, pamiątkowe piłki z imionami, zabawy i malowanie twarzy. Całość zakończono wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. Pogoda była zamówiona.

1 czerwca oborniccy wędkarze z Koła nr 32 wraz z Obornicką Orkiestrą Dętą zorganizowali „Wędkarski Dzień Dziecka”. Festyn rozpoczęto konkursem wędkarskim, w którym udział wzięło 72 uczestników. Z tej liczby połowa startowała w konkursie po raz pierwszy za co otrzymali certyfikaty potwierdzające ich wytrwałość w walce z różnymi przeciwnościami. Po wędkowaniu i słodkim posiłku przygotowanym przez organizatorów z orkiestry i ich mamy przystąpiono do pozostałych konkursów. Podczas trwania krótki występ miała orkiestra dęta. Konkurs strzelecki wygrał Mateusz Przedpełski, w grupie młodszej w rzutach najlepszy okazał się Alan Rosinowski. Natomiast w sprawności wędkarskiej 1 miejsce w grupie starszej zajął Damian Borowiak, a w młodszej Michał Tarka. W konkursie rysunkowy najlepsze okazały się Marcelina Wawrzyniak oraz Natalia Reich. W konkursie wiedzy ekologiczno – wędkarskiej 1 miejsce zajął Cyprian Springer, a w grupie starszej Łukasz Ułanowski. Natomiast w zawodach wędkarskich w grupie młodszej 1 miejsce zajął Maksymilian Karaśkiewicz 1260 g. łowiąc największą rybę zawodów- klenia 1130 g zdobywając tym samym statuetkę ryby i puchar. W grupie starszej 1 miejsce zajął Patryk Kłosowicz 1540 g. Zwycięzcom puchary i dyplomy wręczył Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Czwórka młodych wędkarzy z koła PZW nr 32 Oborniki Miasto: Magdalena Ast, Dominik Szrama, Jakub Powolny i Filip Cegielski otrzymali piękne książki za udział w sprzątaniu brzegów obornickich akwenów. Stowarzyszenie Pań Aktywnych SPA wraz z  sołectwami Chr ustowo, Wy m y s ł o w o i Żukowo zorganizowało Rodzinny Rajd Rowerowy z  okazji Dnia Dziecka.

www.oborniki.pl

R ajd wyruszył z Żukowa, w Chrustowie dołączyła spora grupa uczestników, którzy wspólnie udali się w kierunku Wymysłowa. Przy świetlicy wiejskiej panie ze SPA wraz z Radą Sołecką Wymysłowa przygotowały szereg ciekawych i zabawnych konkurencji dla dzieci i młodzieży. Przeciąganie liny, spacer z jajkiem czy strzał pistoletem wodnym do celu przysporzyły mnóstwo zabawy, okraszonej nutką rywalizacji. Po słodkim poczęstunku około 60 osobowa grupa udała się rowerami do Objezierza, gdzie na uczestników rajdu czekała niespodzianka. Proboszcz parafii ks. Zbigniew Szlachetka zaprezentował młodym „turystom” kościół jakiego wcześniej nie znali. Nieznane miejsca w kościele i tajemnice, o których opowiadał ksiądz Zbigniew zaciekawiły nawet największych urwisów, a i ich rodzice dowiedzieli się wiele nowego. Ostatnim przystankiem Rajdu było Żukowo, gdzie Rada Sołecka przygotowała ognisko z kiełbaskami. Piękne krajobrazy tej części gminy zachęcają do turystyki rowerowej, a zabytki, choć powszechnie znane okazują się skrywać jeszcze wiele tajemnic. Panie ze SPA mają już kolejne plany i na pewno mieszkańcy Chrustowa, Żukowa i Wymysłowa nie zaznają w najbliższym czasie nudy. W sobotę, 7 czerwca na terenie boisk szkolnych Zespołu Szkół w Kiszewie odbył się VI Nadwarciański Festyn Rodzinny. Głównymi inicjatorami byli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Atrakcji i niespodzianek nie brakowało. Występy artystyczne, pokazy, konkursy, przejazdy bryczką dostarczyły najmłodszym wiele niezapomnianych wrażeń. Organizatorzy zadbali też o dmuchane zjeżdżalnie, wypieki oraz gorący bufet.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

Z życia Biblioteki…

Nasze Oborniki

5

Letnie zmiany w komunikacji

Cała Polska Czyta Dzieciom – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom W tym roku biblioteka zorganizowała spotkania, których bohaterami były krasnoludki i skrzaty z literatury dla dzieci. Bajki czytali wyjątkowi goście: Alicja Nakoneczna ze Szlachetnej Paczki, Mateusz Smoleń z Drużyny Szpiku i Natalia Szymańska ze Stowarzyszenia Wspólnoty Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest”. Celem spotkań było zapoznanie najmłodszych czytelników i ich rodziców z pracą wolontariuszy i ideami jakimi się kierują. Warto zwrócić bowiem uwagę na to, że w naszym mieście wolontariat rozwinął się na dużą skalę.

Letni rozkład jazdy będzie zmieniony w niewielkim stopniu. Jak zwykle w czasie wakacji (od 30 czerwca) zawieszone zostaną krótkie kursy: o godz. 7:10 i 7:27 na linii 23, o godz. 7:50 i 8:12 na linii 24 oraz o godz. 7:45, 8:04, 14:46 i 15:20 na linii 25. Dokonane zostaną korekty godzinowe na linii 33, z czego zadowoleni powinni być pasażerowi e korzystający z pociągów do Poznania. Kursy będą lepiej

Matki sławnych ludzi i nasze 30 maja w bibliotece odbył się wieczór poetycko-muzyczny zatytułowany „Matki sławnych ludzi i nasze”. W wieczorze wystapiły uczennice ZS Rożnowo Julia Styperek, Sonia Sadek, Karolina Steinke, pod opieką pani Barbary Zaranek. Wiersze czytali członkowie Towarzystwa Literackiego Poetycki Wędrowiec: Maria Kogut, Barbara Zielińska, Henryk Wojtysiak i Antoni Pawłowski.

zsynchronizowane z rozkładem jazdy PKP. Dodatkowo, na prośby mieszkańców, trasa linii 33 na dwóch ostatnich kursach została przedłużona do Dąbrówki Leśnej. 24 czerwca wchodzi w życie podjęta przez Radę Miejską uchwała z 28 kwietnia 2014 r. – osoby powyżej 70 roku życia będą mogły jeździć bezpłatne, a powyżej 65 roku życia z 50% ulgą.

Przedstawiamy Partnerów programu Rodzina 3+

Spotkanie z Tomaszem Kruczkiem 11 czerwca odbyło się w bibliotece spotkanie autorskie z Tomaszem Kruczkiem, pisarzem, bardem, animatorem kultury. Autor jest członkiem zespołu „Cithara Sanctorum”, zajmującego się interpretacją wokalno-instrumentalną zapomnianych utworów średniowiecza i wczesnego renesansu. Gra na fletach, piszczałkach, lutni, lirze, gitarze, działa też w historycznych grupach rekonstrukcyjnych. W spotkaniu wzięły udział dzieci z SP 2 w Obornikach.

Rozmawiali o książce Jana Karskiego DKK działający przy bibliotece wziął udział w III Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej Dyskusyjnych Klubów Książki. Jej tematem była książka Jana Karskiego, pt. „Tajne państwo”. Dyskusja odbyła się 12 czerwca w budynku Biblioteki publicznej Miasta i Gminy w Obornikach. Przypominamy, że rok 2014 Sejm RP ustanowił Rokiem Jana Karskiego.

Kalendarium lipiec: 1.07., godz. 16.00 „Witamy wakacje z książką” – wyjątkowe, wakacyjne spotkanie w bibliotece – sala biblioteki 4.07., godz. 18.00 – Spotkanie z Członkami Pracowni Atlasu Historycznego IH PAN – sala biblioteki

Aktualnie w programie Rodzina 3+ uczestniczy 21 firm, oferujących szeroką gamę asortymentu i usług. Od dziś rozpoczynamy cykl artykułów, wyjaśniających co proponują oni swoim klientom i dlaczego postanowili przyłączyć się do projektu. Jako pierwszą przedstawiamy znaną chyba wszystkim oborniczanom pizzerię „Zamkowa”. Na pytanie dlaczego Państwo przystąpili do programu Rodzina 3+ właściciel restauracji Sebastian Kaźmierczak odpowiedział: „Wspieramy program rodzina 3+, ponieważ uważamy, że inicjatywa ta, jest godna propagowania. Każde wsparcie dla rodzin, które w dzisiejszych trudnych czasach podjęły się wychowania kilkorga dzieci jest na pewno bardzo pomocne. Jesteśmy szczęśliwi, że choć trochę się do tego przyczyniamy, a nasi klienci chętnie korzystają z tego przywileju, jakim jest posiadanie Karty Rodziny 3+”. Restauracja Zamkowa oferuje dania kuchni orientalnej, pizze wg oryginalnych recep-

tur oraz kebab. Doskonałym uzupełnieniem potraw są kawy w najróżniejszych smakach oraz bogaty wybór win. Restauracja proponuje również ciasta, desery i orzeźwiające koktajle. Nowością są tradycyjne obiady weekendowe – co tydzień coś nowego. Więcej dodatkowych informacji o restauracji odnaleźć można na stronie www.zamkowaoborniki.pl Szczegóły programu oraz stale uaktualnianą listę Partnerów znajdziecie Państwo na www. oborniki.pl w zakładce Rodzina 3+. A już w kolejnym wydaniu „Naszych Obornik” przedstawimy następnych partnerów. Ponadto: osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby przyłączyć się do programu, poprzez zaoferowanie zniżek posiadaczom Kart Dużej Rodziny prosimy o kontakt z Referatem Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach, tel. (61) 65 59 149 lub e-mail: promocja@ um.oborniki.pl


6

Nasze ObornikiCzerwiec 2014

www.oborniki.pl

Maluchy znów w Obornikach Dawne ikony rodzimej motoryzacji zjechały do naszego miasta już po raz drugi. A to za sprawą II OBORNICKIEGO

ZLOTU FIATA 126 p, zorganizowanego 7 i 8 czerwca, z inicjatywy Szymona Grygorowicza,

młodego fana tych kultowych aut. Tak, jak w ubiegłym roku wśród przybyłych od Obornik

„maluchów” były zarówno modele na co dzień wożące swych właścicieli, jak i kolekcjonerskie perełki. Przygotowano mnóstwo

atrakcji i konkursów z ciekawymi nagrodami, a imprezę zakończył festyn zorganizowany przez Obornicki Ośrodek Kultury.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

Nasze Oborniki

7

Upamiętnili 25 lat wolności Seniorzy świętowali! 4 czerwca cała Polska świętowała jubileusz 25 lat zwycięstwa NSSZ Solidarność i końca reżimu komunistycznego. Tego samego dnia w 1989 r., odbyły się pierwsze od czasów wojny wolne wybory do Sejmu i Senatu, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Tego dnia – jak pisał prof. Antoni Dudek – miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze. Wybory to efekt porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji oraz Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Wzięło w nich udział 62 proc. uprawnionych do głosowania. W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego

„Solidarność” zdobyli 92 mandaty, strona koalicyjna ani jednego. Natomiast w wyborach do Sejmu Solidarność uzyskała 160 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc. Aby uczcić pamięć o tym wydarzeniu Burmistrz Obor-

nik Tomasz Szrama wspólnie ze Starostą Obornickim Adamem Olejnikiem i Zastępcą Piotrem Woszczykiem złożyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem „Solidarności”.

Zakończenie roku akademickiego UTW

Sympatyczna atmosfera i doskonałe humory towarzyszyły seniorom z Bogdanowa, którzy w sobotę, 31 maja obchodzili swoje święto. Na zaproszenie sołtysa Andrzeja Majkowskiego oraz Rady Sołeckiej odpowiedziało jak co roku spore grono najstarszych mieszkańców, dla których, jak sami przyznają, tego typu uroczystości są często jedyną okazją do spotkania dawnych sąsiadów, przyjaciół, czy znajomych. Pełen humoru program artystyczny przygotowała mieszkanka Bogdanowa, choć metrykalnie jeszcze nie seniorka, Jolanta Grabowska. Przytoczyła ona

szereg ciekawych i zabawnych historii o seniorach, a z Barbarą Gallas, także mieszkanką tej wsi, zaprezentowały żartobliwe limeryki, wprowadzając zebranych w doskonały nastrój. O oprawę muzyczną zadbał natomiast niezastąpiony Mariusz Kozłowski. Gościem specjalnym imprezy był Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który złożył seniorom gorące życzenia, wręczając każdemu słodkie upominki. Wspaniała atmosfera i pyszny poczęstunek sprawiły, że bogdanowscy seniorzy świętowali do późnych godzin wieczornych, rozstając się słowami „do zobaczenia za rok!”

Zespół „Ardente” laureatem konkursu „Jestem Polakiem” 3 czerwca w Sali Obornickiego Ośrodka Kultury odbyło się zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podsumowania pracy Uniwersytetu za miniony rok dokonał Prezes Zarządu Edward Mączyński. Jak wyglądało to w tym roku? W roku akademickim 2013/2014 studenci uczestniczyli w: • wykładach plenarnych • zajęciach dydaktycznych z informatyki i języka angielskiego • warsztatach tanecznych, kulinarnych, fotograficznych i rękodzieła artystycznego • wycieczkach i wyjazdach do poznańskich placówek kulturalnych, • zajęciach rekreacyjno- sportowych. Dużym sukcesem Uniwersytetu zakończył się udział w Wojewódzkich zawodach rekreacyjno-sportowych w Sierakowie. W rywalizacji piętna-

Akademia Odkrywców W sobotę, 14 czerwca urząd został otwarty dla finalistów Akademii Odkrywców. Młodzi, ciekawi świata ludzie, którzy wzięli udział w programie prowadzonym przez OOK pod okiem Elżbiety Brodzińskiej zwiedzili budynek urzędu. Ich przewodnikiem był Krzysztof Nowacki.

stu UTW z Wielkopolski nasz uniwersytet zajął I miejsce drużynowo. Zwycięstwem zakończył się również udział zespołu UTW w Wielkopolskim Turnieju Brydża Sportowego. Prezes podkreślił, że działalność i osiągnięcia były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami obornickich placówek oświatowych i pomocy Gminy Oborniki oraz bezpośredniemu wspieraniu działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez burmistrza Tomasza Szramę. W trakcie uroczystości zakończenia roku akademickiego

zaprezentowany został hymn U T W O b or n i k i. Autor am i hymnu są: Jolanta Staniszewska, muzyka – Tomasz Wyrzykowski. W minionym roku w zajęciach Uniwersytetu aktywnie uczestniczyło 165 studentów. Wszyscy otrzymali dyplomy potwierdzające zaliczenie roku akademickiego 2013/2014. Życzenia i gratulacje studentom złożyli obecni na uroczystości Poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz. Zespół wokalny „Ardente” z Gimnazjum nr 3 w Obornikach, nad którym opiekę sprawuje Arleta Zmyślińska wygrał II edycję konkursu „Jestem Polakiem”. Organizatorem jest Posłanka na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska, natomiast patronat nad konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W poniedziałek, 2 czerwca odbył się finał konkursu. Na Placu Wolności w Czarnkowie zaprezentowali się zwycięzcy w dziedzinie muzyki, plastyki i poezji. Młodzież z zespołu „Ardente” w składzie: Pamela Nowak, Martyna Kubiak, Donata Milewska, Daniel Dobiegała, Julia Zagrodzka, Katarzyna Marten, Karolina Giżycka, Wiktoria Lehmann, Monika Krzyśka, zaśpie-

wała piosenkę patriotyczną „Ojczyzna” Marka Grechuty. Można też było posłuchać autorskich wierszy i obejrzeć prace plastyczne wyróżnionych uczniów. Po rozdaniu nagród i dyplomów wszyscy uczestnicy stworzyli z białych i czerwonych balonów flagę Polski, która ciągnęła się wzdłuż Placu Wolności. Na koniec odśpiewany został wspólnie Hymn Polski. W ramach nagrody młodzież z zespołu „Ardente” wraz z Posłanką Marią Małgorzatą Janyską wyjedzie pod koniec czerwca do Warszawy na spotkanie z Prezydentem Komorowskim. W programie przewidziano zwiedzanie Pałacu Prezydenta oraz stolicy. Życzymy zespołowi „Ardente” wielu kolejnych sukcesów.


8

Nasze ObornikiCzerwiec 2014

www.oborniki.pl

Radzim zachwycił uczestników Rajdu IX Rajd Historyczno-Turystyczny RADZIM, który odbył się 31 maja przeszedł do historii. Tym razem impreza odbyła się w samym Radzimiu nad Wartą, gdzie kilkaset lat temu istniała wieś kasztelańska. Trasa rowerowa w tym roku biegła z rynku w Obornikach, poprzez Gołaszyn. Natomiast trasa piesza tradycyjnie ze Szkoły Podstawowej w Maniewie. Po drodze na rajdowiczów czekały zadania sprawnościowe, logiczne i przyrodnicze. W samym Radzimiu organizatorzy zapewnili nam

syty poczęstunek, który w tym roku składał się z kaszy z gulaszem, staropolskiego bigosu, chleba na zakwasie ze smalcem i ogórasem i oczywiście tradycyjnej grochówki, którą serwował w tym roku Zajazd Dziupla przypłynąwszy swoją łodzią. Nie zabrakło wypieków Rady Rodziców przy szkole w Maniewie, Kompotów z rabarbaru i brzoskwiń i historycznych podpłomyków wykonywanych przez niewiasty z Drużyny Wojów Piastowskich Zakapiory. Ta też ekipa zapewniła rynsztunek do

przebierania się w historyczne stroje i zbroje, dała możliwość postrzelania z łuku, wybicia okazjonalnych monet i przedstawiła warsztat rogownika. W tym roku dzieci miały możliwość ulepienia z gliny pradawnych naczyń, wyplecenia wiklinowych koszyków, wykonania wisiorów i malowania średniowiecznych obrazków. Dodatkową atrakcją było spotkanie z archeologiem, który bezpośrednio zajmuje się wykopaliskami na Ostrowiu Radzimskim, Andrzejem Kowalczykiem

oraz historykiem Darkiem Paprotą – którzy wspólnie w pigułce nakreślili czasy istnienia kasztelanii radzimskiej na tych terenach. Całość upiększył występ zespołu frażoletowego ze szkoły w Maniewie, który przedstawił kilka średniowiecznych utworów. Piękna scenografia leśnego terenu nadwarciańskiego, osada średniowieczna, cudowna pogoda, rzesza ludzi chętnych do pomocy /mieszkańcy Maniewa, Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”, Nadleśnictwo

Łopuchówko, Leśnictwo Gołaszyn, Poligon Wojskowy Biedrusko, Szkoła, Ochotnicza Straż Pożarna, Firma Budowlana Mateusza Maćkowiaka z Lwówka, która buduje szkołę w Maniewie, harcerze, Zespół Maniewiacy, Firam ROB-FIL z Obornik…/ złożyło się na udany rajd. Komendantka rajdu Jadwiga Majchrzak-Zagrodnik czuwająca nad wszystkim od początku do końca może być z siebie dumna. Rajd został zorganizowany przy wsparciu finansowym Gminy Oborniki.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

Nasze Oborniki

9

Świętowaliśmy Dzień Dziecka! „Ale super!” – krótko, lecz treściwie podsumował Dzień Dziecka pięcioletni Kuba. Bo super było wszystko! począwszy od pogody, która wyjątkowo dopisała tego dnia. Super były występy naszych przedszkolaków, pokazy tańca i akademia – za które serdecz-

nie dziękujemy najmłodszym wykonawcom – byliście wspaniali! Super były też atrakcje dla maluchów, przygotowane przez Obornicki Ośrodek Kultury, Obornickie Centrum Sportu i Zespół Szkół im. Uniceff. I w końcu super był też koncert

finałowy w wykonaniu zespołu „Centrum Uśmiechu”. Wielką popularnością cieszyły się tradycyjnie „dmuchańce”. Choć fakt, iż były one zupełnie za darmo wpłynął na trening cierpliwości najmłodszych uczestników, którzy pragnąc skorzystać z całej, bogatej oferty,

zmuszeni byli poczekać w kilku kolejkach. Nie było to dla nich jednak żadną przeszkodą! Prawdziwy Dzień Dziecka kierowany w całości do najmłodszych mieszkańców naszej gminy urządzaliśmy po raz pierwszy i okazał się on dużym sukcesem. Dopisała pogoda, nie za-

wiodły nas też maluchy. Myślę, że ten dzień na stałe zagości już w obornickim kalendarzu imprez – podkreślał Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Podsumowując – było słonecznie, wesoło i kolorowo – było tak jak powinno być w Dniu Dziecka!


10

Nasze Oborniki

Czerwiec 2014www.oborniki.pl


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

FOTOCOOLTURA

w fotograficznym skrócie Druga edycja Festiwalu Fotograficznego FOTOCOOLTURA już za nami. To były dwa bardzo intensywne dni, pełne doznań wizualnych i dźwiękowych, spotkań i rozmów, sprzyjające nauce i integracji środowiska fotograficznego. Wspólnie z amatorami fotografii z całej Polski: – oglądaliśmy wystawy (m.in. Sergey Maximshin, Rosja); – poznawaliśmy warsztat mistrzów obiektywu (Marcin Kydryński, Tomasz Lazar, Witold Krassowski, Aleksandra Zaborowska); – relaksowaliśmy się przy dobrej muzyce (koncert Mateusza Krautwursta i zespołu Pierończyk Trio, premiera klipu „Oborniki also happy”); – uczyliśmy się nowych technik fotograficznych (warsztaty); – wymienialiśmy się doświadczeniami (m.in. podczas Forum Inicjatyw Fotograficznych).

STUDNIA ŁAGODNOŚCI Artyści podobno nie lubią określenia „ballady z krainy łagodności”, które powstało chyba jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i odnosiło się do jednego z nurtów piosenki poetyckiej. Jak jednak opisać recital zespołu „U studni” (Obornicki Ośrodek Kultury, 8.06.2014), skoro łagodność właśnie była wspólnym mianownikiem tekstów, melodii i emploi zespołu? Z łagodnością i życzliwością opowiadali o małomiasteczko-

wych pejzażach, międzyludzkich relacjach, wielkich i małych marzeniach. W leniwe czerwcowe popołudnie słuchało się tego świetnie. Harmonia głosów i instrumentów działała kojąco. W piosenkach kończących koncert dały się zauważyć motywy bieszczadzkie, toteż nic dziwnego, że po spotkaniu pojawiły się głosy, że koncert zespołu „U studni” należy uznać za nieoficjalny początek wakacji w Obornikach.

Nasze Oborniki

11


12

Nasze ObornikiCzerwiec 2014

UWAGA MIESZKAŃCY!

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki. Nr działki Ark. mapy ewid. Nr KW 1410 25 KW PO1O/00014789/8 1320 24 KW PO1O/00014597/5 1335 24 KW PO1O/00000819/7 1324/1 24 KW PO1O/00014815/0

Położenie

Cena wywoławcza za m2 netto

Opis nieruchomości

Oborniki Czarnkowska 14 piwnica Oborniki Rynek 22 piwnica Oborniki Zamkowa 5 Oborniki Rynek 21

www.oborniki.pl

- lokal użytkowy o powierzchni 18,00 m2 - lokal posiada instalację elektryczną - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od lipca 2014 r. - lokal użytkowy i powierzchni 37,40 m2 - lokal posiada instalację elektryczną, - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od lipca 2014 r. - lokal użytkowy i powierzchni 28,28 m2 - lokal posiada instalację elektryczną, - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od lipca 2014 r. - lokal użytkowy o powierzchni 28,58 m2 - lokal posiada instalację elektryczną ,wod.kan. - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od lipca 2014 r

8,00 zł + Vat

8,00 zł + Vat

16,00 zł +Vat

20,00 zł +Vat

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.): – czynsz płatny miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca z góry, – podatek płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku, – aktualizacja opłat w oparciu o kwartalny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz uchwała Rady Miejskiej Przetarg odbędzie się 02 lipca 2014 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. M.J. Piłsudskiego 76 (sala sesyjna). Wadium za lokal należy wpłacić najpóźniej do 27 czerwca 2014 r. na konto nr 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955. Nie podpisanie przez licytanta umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu powoduje utratę wadium oraz skutkuje przejęciem praw do lokalu kolejnego oferenta, który zaproponował w kolejności najwyższą cenę. Do przetargu w myśl § 3 Regulaminu przetargu na dzierżawę lokali użytkowych może przystąpić osoba nie prowadząca działalności gospodarczej i o ile w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy udokumentuje zgłoszenie prowadzenia działalności, w przeciwnym razie umowę uważa się za nieważną. Przed przystąpieniem do przetargu można dokonać oględzin lokalu tj. do 01.07.2014 r., zapoznać się z regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu (informacja pok. 226 tel. 061 65 59 150) Zwrot wadium nastąpi po zakończonym przetargu na wskazane konto przez uczestnika przetargu”.

W piątek, 13 czerwca rozpoczął się spis z natury wyrobów azbestowych na terenie miasta Oborniki. Przeprowadza go działająca z mojego upoważnienia firma EKOLOG Sp. z o.o. z Poznania, której zadaniem jest przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami i wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystywania materiałów zawierających azbest, a w razie potrzeby wykonanie szacunkowego obmiaru pokrycia dachu. Inspektorzy, ubrani w koszulki z logo firmy, pracować będą w miesiącach

czerwiec – październik 2014 r. w godz. 9.00 – 17.00. W związku z powyższym zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o umożliwienie wykonania inwentaryzacji poprzez udzielenie informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do spisu z natury. AZBEST zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych zachorowań. Bardzo Państwu dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji w naszym mieście, rzetelne przekazywanie informacji oraz pomoc w lokalizacji azbestu.  BURMISTRZ OBORNIK  Tomasz Szrama

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostaną do oddania w dzierżawę nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Oborniki. Wykazy ze szczegółowym opisem nieruchomości zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach do dnia 01 lipca 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położona w Obornikach przy ulicy Łukowskiej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 930/2 o powierzchni 0.1354 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 20, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO10/00015138/7. Wykaz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 06.06.2014 roku do dnia 27.06.2014 roku.

00:00 00:04 00:02 00:01 00:02 00:09

00:02 00:01 00:02 00:04 00:09

SOBOTA 21.06.2014 Oborniki, Rynek Oborniki, Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa nr 4 Słonawy Wybudowanie Słonawy Lądowisko SOBOTA 21.06.2014 Słonawy Lądowisko Słonawy Wybudowanie Szkoła Podstawowa nr 4 Oborniki, Szarych Szeregów Oborniki, Rynek

14:45 14:49 14:51 14:52 14:54

15:00 15:02 15:03 15:05 15:09

15:15 15:19 15:21 15:22 15:24

15:30 15:32 15:33 15:35 15:39

15:45 15:49 15:51 15:52 15:54

16:00 16:02 16:03 16:05 16:09

16:15 16:19 16:21 16:22 16:24

16:30 16:32 16:33 16:35 16:39

Oborniki - Słonawy 16:45 17:45 16:49 17:49 16:51 17:51 16:52 17:52 16:54 17:54

18:45 18:49 18:51 18:52 18:54

Słonawy - Oborniki 17:00 18:00 19:00 17:02 18:02 19:02 17:03 18:03 19:03 17:05 18:05 19:05 17:09 18:09 19:09

19:45 19:49 19:51 19:52 19:54

20:00 20:02 20:03 20:05 20:09

21:00 21:04 21:06 21:07 21:09

21:15 21:17 21:18 21:20 21:24

22:15 22:19 22:21 22:22 22:24

23:00 23:02 23:03 23:05 23:09

Rajd rowerowy zorganizowany przez sołtysa Niemieczkowa, zakończony wspólnym ogniskiem.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

Nasze Oborniki

13

Kompozytor i patriota – Arkadiusz Skrzypczak „Dni Lasu” w Dąbrówce Leśnej

Talent – dla wielu z nas to słowo kojarzy się z wielkim darem i ciężką pracą. Jednak należy pamiętać, że każdy z nas nosi w sobie tę Bożą iskrę i tylko od nas zależy, co z niej zostanie… Pragniemy wspomnieć o wielkim kompozytorze i pedagogu, którego symboliczny nagrobek znajduje się na naszym cmentarzu parafialnym. Skromne epitafium brzmi: „Arkadiusz Skrzypczak. Urodzony 1903, zmarł 1944. Stracony przez niemieckich okupantów w lutym 1944 roku w Warszawie na Pawiaku”. Historię tego wyjątkowego człowieka poznaliśmy dzięki Jego córce – pani Marzannie Skrzypczak-Mizgalskiej, za co serdecznie dziękujemy. Otóż Arkadiusz Skrzypczak przyszedł na świat 21 grudnia 1903 r. w Poznaniu, w rodzinie, w której tradycje patriotyczne wywodzą się przynajmniej z XVII wieku. Wówczas pułkownikiem wojsk polskich Jana III Sobieskiego był Mikołaj Gronowski, a dewiza „BÓG – HONOR –OJCZYZNA” realizowana była w codziennym życiu kolejnych pokoleń. Franciszka Skrzypczak zaplanowała dla syna drogę kapłańską. On zaczął ją realizować, wstąpił do seminarium w Kleczy Dol-

nej i rozpoczął naukę w Studentacie Filozoficznym w Krakowie, którą ukończył w 1923 r. Naturalne było podjęcie pracy – rozpoczęła się jego współpraca z młodzieżą, najpier w w Gimnazjum w Oświęcimiu, a równolegle rozwijała się pasja związana z muzyką. To one zdecydowały o dalszym życiu. Wyjechał do Ratyzbony. Tam przez 2 lata studiował na Wyższym Uniwersytecie Muzycznym. W 1927 r. zrezygnował z seminarium. Po powrocie do kraju pracował w gimnazjach klasycznych i przyklasztornych w Oświęcimiu, Lądzie nad Wartą, na Świętej Górze pod Gostyniem. Uczył języka niemieckiego, muzyki, gry na fortepianie i na skrzypcach. Organizował orkiestry i był ich dyrygentem, tworzył chór y, organizował koncerty. Do prowadzonych zespołów tworzył własną muzykę, np. do sonetu „Burza” Adama Mickiewicza, czy dedykowany uczniowi Koncert Skrzypcowy G-moll. Jego wybranką została oborniczanka – Zofia z domu Kandulska. W grudniu 1936 r. pobrali się. W latach 1938–1940 mieszkali w Lesznie. Arkadiusz był nauczycielem w gimnazjum i organistą w leszczyńskiej farze.

To wojna, a w zasadzie działalność konspiracyjna, spowodowały, że rodzina przeniosła się w 1940 r. do Warszawy. Muzyk i pedagog, działając w strukturach Armii Krajowej, był inicjatorem i organizatorem akcji uwalniania żydowskich więźniów z obozu na Majdanku. Udzielał noclegów i schronienia „cichociemnym” i kurierom z Londynu. Mieszkanie państwa Skrzypczaków przy ulicy Żurawiej 24 było azylem dla wielu patriotów… Takie zachowanie nie mogło być nie zauważone przez okupantów. Arkadiusz Skrzypczak został aresztowany, a 22 lutego 1944 r., decyzją Sądu Doraźnego Policji Bezpieczeństwa, został skazany na karę śmierci „z powodu udziału w zabronionych organizacjach oraz innych politycznych przestępstw” (Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Warszawski z dn. 26 lutego 1944 r.). Małżonkowie doczekali się potomstwa. Ich dzieci to: Marek (1939), Wojciech (1941) i już po zamordowaniu na Pawiaku przyszła na świat – Marzanna (czerwiec 1944). Intensywne, choć zdecydowanie za krótkie życie Arkadiusza Skrzypczaka, zaowocowało wieloma skomponowanymi przez niego utworami. Niestety, wiele zaginęło, spłonęło, ale wśród zachowanych są m.in. msza, pieśni liturgiczne i hymny. Korzystać z nich mogą nie tylko kościelne chóry… Działalność pedagogiczno – artystyczna i społeczno – polityczna dla wielu z nas może stanowić inspirację i wskazać drogę działania….  Irena Najdek,  Jerzy Straszewski

Oborniczanie w Supermaratonie W sobotę, 14 czerwca grupa obornickich kolarzy dzięki pomocy lokalnych przedsiębiorców – „sponsorów” wzięła udział w choszczyńskim maratonie rowerowym „Pętla Drawska”, zorganizowanym przez klub rowerowy „Voyager”. Supermaraton był rozgrywany w ramach Pucharu Polski, przeznaczony dla wszystkich amatorów rowerów – zarówno sportowców, jak i entuzjastów tego sportu. Rywalizacja odbyła się na trzech dystansach 96 km, 152 km, 251 km, z podziałem na grupy wiekowe i typy rowerów. Zawodnicy startowali co 3 minuty, w grupach 10 osobowych. Udział w wyścigu zgłosiło 450 osób z całej Polski, lecz niestety zmienna pogoda zniechęciła do przyjazdu wiele osób. Nie straszna była ona jednak obornickim kolarzom. Na najlepszy wynik mógł liczyć Sławomir Jakubiak, ale niestety na 40 km „złapał gumę”. Nasi kolarze ukończyli maraton na dystansie 96 km z czasami: Dariusz Waleriańczyk 2:54:38

• Patryk Wielgosz 2:54:20 • Paweł Kosmowski 2:51:33 • Tomasz Zawiślak 2:52:12 • Tomasz Wiśniewski 3:04:09 • Kazimierz Piechowiak 2:47:31 • Dariusz Pytlak 3:00:55 • Wojciech Konitz 3:00:56 • Sławomir Jakubiak 3:03:54 • i 63 letni Zenon Grela (Rogoźno) 3:23:34 Przy prawdziwie kolarskiej, zmiennej pogodzie zawody były przeprowadzone perfekcyjnie. W Choszcznie odbył się również rodzinny maraton rowerowy na dystansie 12 km. Imprezę za-

kończyła dekoracja zawodników i wspólne ognisko nad pięknym jeziorem choszczyńskim. To jednak nie jedyny start naszych kolarzy. Taka sama ilość zawodników MTB wzięła udział w wyścigu w Wyrzysku na trasie Piła – Bydgoszcz. Jak przyznają uczestnicy zawody te pokazały, że nie trzeba jechać daleko, aby zaznać tego co w MTB najlepsze – bruk jak na belgijskich klasykach, „bieszczadzkie błoto” i widoki na jakie można liczyć w Kotlinie Kłodzkiej.

Dbając o naturalny krajobraz w gminie Oborniki wnosicie ogromny wkład w ochronę polskiej przyrody, a dziś możecie z dumą spojrzeć na Waszą pracę i osiągnięcia. Niech nigdy nie zabraknie Państwu energii oraz wytrwałości – takie życzenia przekazał pracownikom Nadleśnictwa Burmistrz Obornik Tomasz Szrama z okazji Dni Lasu oraz 90-lecia Lasów Państwowych. Uroczystości odbyły się w piątek, 13 czerwca na terenie strzelnicy myśliwskiej w Dąbrówce Leśnej, a poprowadził je zastępca nadleśniczego Kwiryn Naparty. Historię Nadleśnictwa Oborniki w swoim wystąpieniu przypomniał nadleśniczy Włodzimierz Kowal. Lasy Państwowe powołano w 1924 roku, a Nadleśnictwo Oborniki to jedno z najstarszych w naszym kraju. W Polsce lasy zajmują 29,2 procent terytorium kraju rosnąc na 9,1 milionach hektarów, żyje w nich 65 procent ogółu gatunków zwierząt – te dane plasują nas w europejskiej czołówce. Powierzchnia, którą stanowią lasy Nadleśnictwa Oborniki wynosi 20 896 ha.

Wiele ciepłych słów na temat swojej służby, a także podziękowań za zaangażowanie oraz dobrą współpracę usłyszeli pracownicy nadleśnictwa oraz Zakładu Usług Leśnych od samorządowców: Adama Olejnika Starosty Obornickiego, Pawła Kowzana Starosty Szamotulskiego, Bogusława Janusa Burmistrza Rogoźna, Piotra Woszczyka Z astępcy Burmistrza Obornik, a także Wojciecha Spychały Komendanta Komendy Powiatowej Policji i Dariusza Szramy Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP. Jak podkreślał Henryk Piskonowicz, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – Nadleśnictwo Oborniki jedna z wyróżniających się jednostek na terenie Wielkopolski. Z rąk Dyrektora najwyższe odznaczenie „Kordelas Leśnika Polskiego” odebrał leśniczy Waldemar Gałaman. Po części oficjalnej przeprowadzono konkursy na precyzję i czas m.in. obsługi specjalistycznych maszyn wyrębkowych.

Agnieszka Maluśkiewicz najlepszą Polką!

Na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka w Szczecinie rozegrano 60. Memoriał Janusza Kusocińskiego, w którym wystartowała reprezentantka naszej gminy – Agnieszka Maluśkiewicz. Agnieszka uzyskując wynik 16,73 m zajęła trzecie miejsce na podium. Na pierwszym miejscu znalazła się Aliona Dubicka z Białorusi, natomiast drugie miejsce uzyskała Niemka Lena Urbaniak.

Kulomiotka z gminy Oborniki wypadła najlepiej ze wszystkich Polek, co spowodowało powołaniem do Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Drużynowe Mistrzostwa Europy (superliga), które odbędą się 20–22 czerwca w Brunszwiku. Agnieszka wystartuje w pchnięciu kulą w niedzielę, 22 czerwca, o godz. 12:37. Zawody będą transmitowane w TVP Sport i Eurosporcie. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kibicowania!


14

Nasze ObornikiCzerwiec 2014

www.oborniki.pl

Upalna Przedszkoliada Tym razem Przedszkoliada odbyła się ku zadowoleniu kilkuset przedszkolaków z naszej gminy. W pierwotnym terminie na przeszkodzie stanęła nienajlepsza, deszczowa pogoda. Poniedziałkowa (9.06) Przed-

szkoliada przebiegała w skrajnie przeciwnych warunkach pogodowych, jednak upalne przedpołudnie nie zburzyło dobrej zabawy najmłodszych. Tradycyjnie już dzieci uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym, zawodach

sportowych, pokazie wozów specjalistycznych straży pożarnej, policji i straży miejskiej. Oczywiście największą radością dla najmłodszych okazały się dmuchane zamki i zjeżdżalnie.

Organizatorami czwartej już Przedszkoliady było Obornickie Centrum Sportu oraz Obornicki Ośrodek Kultury. Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji zabawy dla dzieci: Komendzie Powiatowej Policji w Oborni-

kach, KPP Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, Straży Miejskiej, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, wolontariuszom Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Do zobaczenia za rok.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2014

Nasze Oborniki

15

II Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

1 czerwca, odbyły się zorganizowane przez druhów z OSP Rożnowo rozgrywki II Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Przechodni Prezesa Gminnego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Oborniki. Spotkanie druhów odbyło się dzięki uprzejmości sołtysa wsi

Kowalewko Romualda Solarskiego. W turnieju brały udział piłkarskie drużyny jednostek OSP z: Ocieszyna, Uścikowa, Kiszewa, Pacholewa, Rożnowa, Nowołoskońca, Dąbrówki Leśnej, Objezierza oraz Nieczajny. W wyniku eliminacji I miejsce zdobyły: OSP Nieczajna

w kat. wiekowej 12–15 lat oraz zwycięzca zeszłorocznego Turnieju OSP Uścikowo w kategorii 16–18 lat. Podczas zawodów sędziowie oceniali również zawodników, wśród których wyróżniono pucharami najlepszego zawodnika i strzelca w obu kategoriach wiekowych.

Miano najlepszego strzelca turnieju zdobyli: • Gracjan Kaczmarek– w kat. wiekowej 12–15 lat z OSP Objezierze • Mateusz Śrama– w kat. wiekowej 16–18 lat z OSP Uścikowo Nagrodzono również najlepszych zawodników:

• Donat Kledzik– kat. wiekowa 12–15 lat z OSP Objezierze • Jakub Magdziński– kat. wiekowa 16–18 lat z OSP Kiszewo Każda drużyna na zakończenie otrzymała z rąk prezesa Krzysztofa Tomaszewskiego pamiątkowy medal oraz dyplom, a drużyny zwycięskie główną nagrodę, czyli puchar.

I INTEGRACYJNA OLIMPIADA SPORTOWA Mistrzostwa Polski Wspólnymi siłami członków Stowarzyszenia „Przyjaciel”, piłkarzy ręcznych obornickiej Sparty oraz sporej grupy wolontariuszy w niedzielne przedpołudnie, 15 czerwca zorganizowano

I INTEGRACYJNĄ OLIMPIADĘ SPORTOWĄ. Całość perfekcyjnie przygotowana, a radość uczestników w różnym wieku, którzy chętnie brali udział w konkurencjach i zabawach bezcenna...

Gośćmi specjalnymi Olimpiady byli Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Waldemar Cyranek.

Parakajakarz Eddie Montanez z Puerto Rico w ZS w Kowanówku 30 maja odbyło się spotkanie uczniów z parakajakarzem reprezentującym Puerto Rico – był nim Eddie Montanez. Zawodnik ten od trzech lat trenuje kajakarstwo. W ubiegłym roku podczas Mistrzostw Świata w parakajakarstwie rozgrywanych w Duisburgu zajął 7 miejsce (K1 – 200m), natomiast już podczas rozgrywanych zawodów o Puchar Świata w Szeged (23 – 25.05.2014r) zajął 4 miejsce (K1 – 200m). Jego trenerem jest Zdzisław Szubski – olimpijczyk (IO Moskwa 1980) oraz medalista Mistrzostw Świata, który również był gościem szkoły. Trener Zdzisław Szubski po zakończeniu kariery zajął się szkoleniem. Przez 7 lat pracował z reprezentacją Portugalii,

5 z Grecji, a 11 z kadrą Brazylii. Obecnie jest trenerem koordynatorem w Chile i przygotowuje zawodników do startu w Igrzyskach Południowoamerykańskich w 2014 roku. Jest on także posiadaczem ustanowionych 3 rekordów Guinnessa. Podczas spotkania Eddie opowiadał o swojej sportowej drodze, którą podąża, wypadku na motocyklu, efektem którego była utrata prawej nogi, konieczności a zarazem chęci zmiany dyscypliny, przełamywaniu własnych słabości, sportowej konsekwencji, pokonywaniu przeciwności losu w dążeniu do osiągnięcia sportowego sukcesu. Powitanie gości oklaskami na stojąco, przedstawienie się gospodarzom przez Eddiego

w języku hiszpańskim zapoczątkowało spotkanie, które przebiegało w niepowtarzalnej atmosferze. Tłumaczem był oczywiście trener Zdzisław Szubski, który biegle posługuje się językiem hiszpańskim. Goście po spotkaniu zapewnili, że wykorzystają każdą nadarzającą się okazję, aby spotkać się z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły, bo czuli się u nas jak w domu.  …dla Eddiego… NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ŻEBY ZACZĄĆ OD NOWA, ŻEBY PÓJŚĆ INNĄ DROGĄ I RAZ JESZCZE SPRÓBOWAĆ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY NA STACJI ZŁYCH ZDARZEŃ ZŁAPAĆ POCIĄG OSTATNI I DOJECHAĆ DO MARZEŃ!!!

i Puchar Polski SUPER ENDURO

W niedzielę, 15 czerwca odbyła się I runda Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w SUPERENDURO. Była to też premiera nowo wybudowanego toru superenduro w Obornikach. W zawodach wzięli udział (fundując kibicom niemałe emocje) czołowi zawodnicy tej dyscypliny z całej Polski. W klasie OPEN pierwsze miejsce za-

jął Paweł Szymkowski z CKM Cieszyn, przed Karolem Paśko z KM ETER Rymanów i Pawłem Kaimem z Joniec Team. W kategorii JUNIOR złoto zdobył Emil Juszczak Joniec Team, drugi był Oskar Kaczmarczyk AMK Gorce Nowy Targ, na miejscu trzecim podium stanął natomiast Jakub Kucharski HAWI Racing Team Opole.

Mikroloty Od 6 do 8 czerwca na lądowisku w Słonawach rozegrano XIII Mikrolotowe Zawody o Puchar

Ziemi Obornickiej, organizowane przez Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze.


16

Nasze Oborniki

Czerwiec 2014www.oborniki.pl

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 8000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki 06 2014  
Nasze Oborniki 06 2014  
Advertisement