Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Grudzień 2013 nr 12 (36) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Inwestycja coraz bliżej - umowa na pożyczkę JESSICA podpisana!

Na kręgle w Obornikach? Tak! To jedna z kilku nowych propozycji, które już wkrótce poszerzą ofertę rekreacyjną naszego miasta. W środę, 11 grudnia w Hotelu Sheraton Poznaniu uroczyście podpisano umowę inwestycyjną, na mocy której Centrum Rekreacji Oborniki zagospodaruje pomieszczenia piwniczne obornickiej pływalni. Powstanie tam nowoczesne centrum SPA & Wellness z systemem saun, a także nowe jacuzzi, boisko do squasha, kręgielnia oraz sala konferencyjna z zapleczem kuchennym.  Czytaj na s. 2

Pierwsze miejsce utrzymane – rusza budowa obwodnicy! W piątek, 29 listopada Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach drugiego etapu NPPDL. Najwyżej oceniony wniosek gminy Oborniki utrzymał swoją pierwszą pozycję, gwarantującą niemal dwa miliony dofinansowania na budowę tzw. małej obwodnicy przez Rudki.  s. 3

20 grudnia startują połączenia Oborniki -Poznań Pozostały ostatnie formalności i uzgodnienia techniczne, warunkujące start komunikacji do Poznania. Sprawdź rozkłady jazdy, ceny biletów oraz niespodzianki jakie przygotował dla oborniczan przewoźnik. s. 3

Pierwszy taki jarmark i na pewno nie ostatni! Mieszkańcy naszej gminy dali się porwać bożonarodzeniowej atmosferze i tłumnie pojawili się w sobotnie popołudnie na obornickim Rynku. Po raz pierwszy odbył się „Jarmark Bożonarodzeniowy”.  s. 8

Zapraszamy na wystawę! W piątek, 13 grudnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy odbył się wernisaż wystawy „Oborniczanie w walkach Powstania Wielkopolskiego”, która przygotowana została z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wśród niezwykłych eksponatów, które ją tworzą znalazły się: zdjęcia, mapy, czy elementy uzbrojenia wzorowane na tych z grudnia 1918 roku. Dostępna będzie ona dla zwiedzających codziennie, do końca stycznia 2014 r.  s. 9

Ach, co to był za rok! 2013 był wyjątkowym rokiem w kulturalnej historii naszego miasta. Nie było dotąd bowiem roku tak obfitego w rozmaite wydarzenia kulturalne, sportowe, czy rekreacyjne, kierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Teraz nadszedł czas na podsumowania. s. 10


2

Nasze Oborniki

Gminne przetargi w skrócie… Realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od 21 listopada do 13 grudnia L.p. Nazwa postępowania 1.

2.

3.

Postępowanie zakończone: umowę zawarBudowa oświetlenia drogowego w Koto dnia 2 grudnia z firmą RAGAMA Leszek wanówku przy ul. Jankowskiego i Żelazko Przybyłek w kwocie 64.050,10 zł brutto Postępowanie w toku: złożono 4 oferty, Udzielenie długoterminowego kredytu wybrano ofertę PKO BP SA w kwocie w kwocie 2.500.000 złotych 585 738,22 zł brutto Budowa ulicy Nad Wełną w Obornikach Postępowanie w toku: złożono 7 ofert. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleTrwa ich ocena niem drogowym – I etap

4.

5.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich polegająca na budowie dróg Postępowanie w toku. Trwa ocena ofert. gminnych w Gołaszynie

6. 7.

8.

Poprawa układu komunikacyjnego na Osiedlu Leśnym - I etap -rewitalizacja Postępowanie rozpoczęte: termin składania chodników i miejsc postojowych wzdłuż ofert upływa 20 grudnia ulicy Droga Leśna w Obornikach Postępowanie w toku: złożono 3 oferty. Zakup paliw samochodowych Trwa ich ocena Budowa schodów zewnętrznych i odbudowa Postępowanie rozpoczęte: termin składania istniejącej klatki schodowej w ZS Rożnowo ofert upływa 23 grudnia Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej ze ścieżką pieszo- Postępowanie w przygotowaniu. rowerową i oświetleniem na odcinku Oborniki-Rudki-Kowanówko.

25 listopada Komitet Inwestycyjny dla Inicjatywy JESSICA, wdrażanej w naszym województwie w ramach WRPO na lata 2007-2013 podjął decyzję o udzieleniu spółce PWiK ponad 3 milionów preferencyjnej pożyczki na realizację projektu, pn. Zwiększenie atrakcyjności Cen-

trum Rekreacji Oborniki poprzez budowę nowych form rekreacji. 11 grudnia w Hotelu Sheraton w Poznaniu uroczyście podpisano umowę inwestycyjną. W ramach przedsięwzięcia zagospodarowane zostaną pomieszczenia piwniczne obornickiej pływalni, gdzie powstanie

Zakończyła się oczekiwana przez mieszkańców alei Akacjowej budowa chodnika. Nawierzchnię na odcinku 380 mb wykonano z kostki betonowej,

tol-Janasek, dyrektor OCS Jacek Okpisz, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Jak powiedział burmistrz Tomasz Szrama: Planując budowę parkingu właśnie w tym miejscu mieliśmy na uwadze głównie bezpieczeństwo osób korzystąjacych ze znajdujących się w tym miejscu obiektów sportowych. Oprócz ułożenia kostki brukowej, utwardzenia miejsc parkingowych i chodnika dodatkowo zamontowano nowe oświetlenie. Wykonano także kanalizację deszczową, dzięki której zlikwidowany został problem kałuż, które tworzyły się po opadach deszczu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 300 tysięcy złotych.

nowoczesne centrum SPA&Wellness z systemem saun, a także nowe jacuzzi, boisko do squasha, kręgielnia oraz sala konferencyjna z zapleczem kuchennym. Podpisana umowa to przede wszystkim kolejna szansa na rozwój naszego miasta, dlatego bardzo cieszy mnie fakt, iż została ona sfinalizowana. Zwłaszcza, że rozbudowa Centrum Rekreacji w Obornikach to już druga, po termomodernizacji Zespołu Szkół inwestycja realizowana dzięki środkom z inicjatywy JESSICA – p o d k re ś l a ł To m a s z S z r a m a Burmistrz Obornik

Dwie kolejne inwestycje na Bielawach zakończone

Nowe miejsca parkingowe

To kolejna udana inwestycja w naszym mieście. Nowy parking na 66 miejsc będzie służył nie tylko społeczności szkolnej, ale także korzystającym z Orlika, czy mieszkańcom osiedla. Cała infrastruktura wokół Zespołu Szkół wygląda teraz estetycznie i co najważniejsze dzięki nowym chodnikom i latarniom jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie – tak podsumował oddany do użytku parking przy Zespole Szkół w Obornikach, radny Ariel Mańczak. W uroczystym odbiorze prac wykonanych przez Firmę Handlowo Usługową Anna z Gniezna uczestniczyli: Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, radni Marek Lemański, Ariel Mańczak, dyrektor Zespołu Szkół Justyna Bar-

www.oborniki.pl

Inwestycja coraz bliżej - umowa na pożyczkę JESSICA podpisana!

Stan sprawy

Budowa, modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu Postępowanie w toku: złożono 14 ofert. - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Trwa ich ocena w Stobnicy

6.Grudzień 2013

powstały też nowe przejścia dla pieszych. Inwestycja kosztowała ok. 81 tysięcy złotych, a realizowała ją firma P.U.H. MATBUD Paweł Matkowski z Poznania.

Mieszkańcy ulicy gen. Dąbrowskiego też mają powody do radości – bez zastrzeżeń odebrano nową drogę. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO Kazimierz Stachowiak z Kiszewa. W ramach prac ułożono też kolektor kanalizacji deszczowej. Uroczystego odbioru inwestycji wartej ok. 244 tysięcy złotych dokonali w czwartek (5.12): burmistrz Tomasz Szrama, radny Marek Lemański, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Będzie kanalizacja sanitarna w Lulinie 12 grudnia w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejsk ich w  Poznaniu Prezes Zarządu Tomasz Augustyn podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013. PWiK zrealizuje inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lulinie”. W ten sposób planuje się skanalizowanie całej

miejscowości i podłączenie ok. 400 mieszkańców do kanalizacji sanitarnej. Lulin jest ostatnią wsią w aglomeracji Objezierze nieposiadającą jeszcze kanalizacji. W ramach zadania wybudowane zostanie ponad 2,5 km sieci kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjne oraz 2 przepompownie i 3 mini pompownie ścieków. Wysokość bezzwrotnej pomocy w ramach PROW stanowi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W styczniu

2014 r. planuje się ogłoszenie przetargu, a zakończenie robót już jesienią 2014 r.

Średnia i Krótka już gotowe Półtora miesiąca trwała budowa ulicy Średniej, przebudowa łącznika pomiędzy ulicą Krótką i Średnią oraz budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Średniej (od strony ul. Zamkowej). Prace wykonała wyłoniona w przetargu Firma Ogólnobudowlana Jacka Pola z Murowanej Gośliny. Inwestycja polegała na ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej ekologicznej, wykonaniu z betonu asfaltowego zjazdu

z ulicy Zamkowej oraz budowie chodnika z płyt betonowych. Przy ulicy Średniej, w miejscu istniejącej pompy powstał zdrój uliczny połączony z siecią wodociągową. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł około 129 tysięcy złotych. 17 grudnia oficjalnie inwestycję odebrali: burmistrz Tomasz Szrama, radny Marek Lemański, inspektorzy nadzoru oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.


www.oborniki.pl

3

Nasze Oborniki

Grudzień 2013

Pierwsze miejsce utrzymane – rusza budowa obwodnicy! W Objezierzu... W piątek, 29 listopada Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach drugiego etapu NPPDL. Najwyżej oceniony wniosek gminy Oborniki utrzymał swoją pierwszą pozycję, gwarantującą niemal dwa miliony dofinansowania na budowę tzw. małej obwodnicy przez Rudki. Potwierdzenie to rusza machinę realizacji inwestycji, która zakończona będzie jesienią 2014 roku. Aktualnie przygotowywane jest postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ja k w y j a ś n i a Bu r m i st r z Obornik Tomasz Szrama, tak duża i  kosztowna inwestycja

wymaga ogromu formalności, dlatego sam przetarg ogłosimy dopiero po nowym roku. Bardzo chciałbym, abyśmy zrealizowali to jedno z najważniejszych dla Obornik przedsięwzięć w  jak najkrótszym czasie, gwarantującym najwyższą jakość. Stale odbieram bowiem sygnały od mieszkańców, którzy zmuszeni są do korzystania z jedynej dostępnej przeprawy przez Wełnę. Dziś rzeka ta dzieli nasze miasto na niemal dwie równe części, z każdej ze stron mieszka bowiem około 9 tys. oborniczan. Ponad dwukilometrowy odcinek szosy od drogi powiatowej w Kowanówku, przez Rudki do drogi wojewódzkiej to dla nas wszystkich ogromna szansa odciążenia miasta z lokalnego ruchu.

17 grudnia oficjalnie odebrano zadanie realizowane ze środków sołeckich. Za kwotę ok. 11 tysięcy złotych Firma Ogólnobudowlana Jacka Pola z Murowanej Gośliny wykonała chodnik. W ramach inwestycji na odcinku 120 m2 ułożono kostkę brukową betonową. Prace trwały od 26 listopada.

20 grudnia startują połączenia Oborniki-Poznań Pozostały ostatnie formalności i uzgodnienia techniczne, warunkujące start komunikacji do Poznania. Ruszamy 20 grudnia i to już termin ostateczny – zapewnia Andrzej Różewski, właściciel firmy EUROBUS. Pozostało nam jeszcze kilka drobnych spraw natury formalnej, a zależy mi, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Mamy też niespodziankę dla naszych klientów, tego dnia wszystkie kursy będą darmowe – dodaje przewoźnik. W  rozkładzie znajduje się 12 kursów w  jedną i  drugą stronę, z dworca autobusowego w Obornikach do pętli komunikacyjnej na Os. Jana III Sobieskiego, skąd tramwajami PST oraz autobusami można dotrzeć w szybki i dogodny sposób w dowolne miejsce w Poznaniu. Trasa do Poznania podzielona będzie na trzy strefy, określające ceny biletów.

STREFA I Z Obornik do: Oborniki, ul. Marcinkowskiego normalny 2 zł/ulgowy 1,5 zł Z Obornik do: Bogdanowo Ocieszyn norm. 3,50 zł ulg. 2,00 zł Wargowo STREFA II Z Obornik do: Golęczewo Złotkowo Złotniki norm. 5,00 zł ulg. 3,50 zł Jelonek STREFA III Z Obornik do: Suchy Las norm. 6,50 zł ulg. 5,00 zł Poznań Obecnie w ofercie nie mamy biletów miesięcznych, lecz planujemy wprowadzić je po okresie próbnym – wyjaśnia. Ostateczne nie muszą pozostać również godziny, odjazdów. Przewoźnik zapewnia bowiem, że jest otwarty na propozycje podróżnych i po okresie próbnym przewiduje możliwość dostosowania rozkładów do ich oczekiwań.

Dlaczego firma Eurobus postanow iła swoją ofer tę skierować właśnie do mieszkańców Obornik, w krótkiej rozmowie z Andrzejem Różewskim, właścicielem firmy.

Jakie doświadczenie ma firma EUROBUS, jako przedsiębiorstwo komunikacyjne? Firma Eurobus na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu regularnych przewozów pasażerskich. Prawdopodobnie jako pierwsi w Wielkopolsce uruchomiliśmy sieć połączeń busów miasta Poznań z okolicznymi gminami. Oprócz tego zajmujemy się przewoza-

mi pasażerskimi w kooperacji z przedsiębiorstwem BUS4U, świadcząc przewozy pracownicze, szkolne oraz turystykę krajową i międzynarodową. Dlaczego zdecydowali się Państwo swoją ofertę skierować właśnie do mieszkańców naszej gminy? Chcemy się rozwijać i pomagać gminom w  okolicach Poznania, usprawnić komunikację z aglomeracją Poznań. Oborniki to naturalny kierunek tego rozwoju. Dostawaliśmy wiadomości od mieszkańców, że jest taka potrzeba, że ceny przejazdów są wysokie, a godziny przejazdów PKS i PKP nieadekwatne do zapotrzebowania (wycofywane są połączenia z miastem Poznań) Chcielibyśmy rozwinąć komunikację na tym terenie, aby umożliwić mieszkańcom dogodny dojazd do pracy oraz dać pracę przed-

siębiorczym ludziom z tutejszego terenu. Jednocześnie pokazać mieszkańcom, że można inaczej, lepiej.. a  prywatny przedsiębiorca może nie tylko zarabiać pieniądze ale również pomagać innym. Jakimi wozami będziecie Państwo świadczyć usługi na naszym terenie? Preferujemy busy, ze względu na ich mobilność: Iveco, Volkswagen, Mercedes. W zależności od potrzeb, jesteśmy jednak w stanie zapewnić dowolną ilość i rodzaj autobusów (przewóz krajowy i międzynarodowy). Zbliża się wigilia Bożego Narodzenia, dlatego postanowiliśmy dać prezent każdemu mieszkańcowi gminy i w pierwszy dzień uruchomienia linii na trasie Oborniki - Poznań, każdy przejazd na tej trasie jest na nasz koszt.  Pozdrawiamy!

Oficjalnego otwarcia nowych linii 20 grudnia, o godzinie 14:55 dokona Burmistrz Obornik Tomasz Szrama na dworcu w Obornikach. Serdecznie zapraszamy! OBORNIKI DWORZEC AUTOBUSOWY OBORNIKI/DWORZEC PKP OBORNIKI MARCINKOWSKIEGO BOGDANOWO OCIESZYN I OCIESZYN II WARGOWO II WARGOWO GOLĘCZEWO/OBORNICKA ZŁOTKOWO/LIPOWA ZŁOTNIKI/PAWŁOWICKA ZŁOTNIKI/ŁAGIEWNICKA JELONEK/ZŁOTNICKA JELONEK/NEKTAROWA SUCHY LAS/SZKOŁA SUCHY LAS/KOŚCIÓŁ SUCHY LAS/WIADUKT DWORZEC AUTOBUSOWY OS. SOBIESKIEGO POZNAŃ POZNAŃ DWORZEC AUTOBUSOWY OS. SOBIESKIEGO SUCHY LAS/WIADUKT SUCHY LAS/KOŚCIÓŁ SUCHY LAS/SZKOŁA JELONEK/NEKTAROWA ZLOTNIKI/ZLOTNICKA ZŁOTNIKI/ŁAGIEWNICKA ZŁOTNIKI/PAWŁOWICKA ZLOTKOWO/LIPOWA GOLĘCZEWO/OBORNICKA WARGOWO WARGOWO II OCIESZYN II OCIESZYN I BOGDANOWO OBORNIKI/MARCINKOWSKIEGO OBORNIKI/DWORZEC PKP OBORNIKI DWORZEC AUTOBUSOWY

DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

04:30

05:30

06:45

08:15

10:00

11:30

13:20

14:55

16:30

18:10

19:45

21:20

05:15

06:15

08:30

10:30

14:30

16:30

19:00

21:00

06:15

08:30

10:30

16:30

19:00

21:00

04:31 04:33 04:35 04:38 04:40 04:41 04:42 04:49 04:53 04:54 04:56 04:57 04:58 05:00 05:01 05:02

05:31 05:33 05:35 05:38 05:40 05:41 05:42 05:49 05:53 05:54 05:56 05:57 05:58 06:00 06:01 06:02

06:46 06:48 06:50 06:53 06:55 06:56 06:57 07:04 07:08 07:09 07:11 07:12 07:13 07:15 07:16 07:17

08:16 08:18 08:20 08:23 08:25 08:26 08:27 08:34 08:38 08:39 08:41 08:42 08:43 08:45 08:46 08:47

10:01 10:03 10:05 10:08 10:10 10:11 10:12 10:19 10:23 10:24 10:26 10:27 10:28 10:30 10:31 10:32

11:31 11:33 11:35 11:38 11:40 11:41 11:42 11:49 11:53 11:54 11:56 11:57 11:58 12:00 12:01 12:02

13:21 13:23 13:25 13:28 13:30 13:31 13:32 13:39 13:43 13:44 13:46 13:47 13:48 13:50 13:51 13:52

14:56 14:58 15:00 15:03 15:05 15:06 15:07 15:14 15:18 15:19 15:21 15:22 15:23 15:25 15:26 15:27

16:31 16:33 16:35 16:38 16:40 16:41 16:42 16:49 16:53 16:54 16:56 16:57 16:58 17:00 17:01 17:02

18:11 18:13 18:15 18:18 18:20 18:21 18:22 18:29 18:33 18:34 18:36 18:37 18:38 18:40 18:41 18:42

19:46 19:48 19:50 19:53 19:55 19:56 19:57 20:04 20:08 20:09 20:11 20:12 20:13 20:15 20:16 20:17

21:21 21:23 21:25 21:28 21:30 21:31 21:32 21:39 21:43 21:44 21:46 21:47 21:48 21:50 21:51 21:52

05:16 05:18 05:20 05:23 05:25 05:26 05:27 05:34 05:38 05:39 05:41 05:42 05:43 05:45 05:46 05:47

06:16 06:18 06:20 06:23 06:25 06:26 06:27 06:34 06:38 06:39 06:41 06:42 06:43 06:45 06:46 06:47

08:31 08:33 08:35 08:38 08:40 08:41 08:42 08:49 08:53 08:54 08:56 08:57 08:58 09:00 09:01 09:02

10:31 10:33 10:35 10:38 10:40 10:41 10:42 10:49 10:53 10:54 10:56 10:57 10:58 11:00 11:01 11:02

14:31 14:33 14:35 14:38 14:40 14:41 14:42 14:49 14:53 14:54 14:56 14:57 14:58 15:00 15:01 15:02

16:31 16:33 16:35 16:38 16:40 16:41 16:42 16:49 16:53 16:54 16:56 16:57 16:58 17:00 17:01 17:02

19:01 19:03 19:05 19:08 19:10 19:11 19:12 19:19 19:23 19:24 19:26 19:27 19:28 19:30 19:31 19:32

21:01 21:03 21:05 21:08 21:10 21:11 21:12 21:19 21:23 21:24 21:26 21:27 21:28 21:30 21:31 21:32

06:16 06:18 06:20 06:23 06:25 06:26 06:27 06:34 06:38 06:39 06:41 06:42 06:43 06:45 06:46 06:47

08:31 08:33 08:35 08:38 08:40 08:41 08:42 08:49 08:53 08:54 08:56 08:57 08:58 09:00 09:01 09:02

10:31 10:33 10:35 10:38 10:40 10:41 10:42 10:49 10:53 10:54 10:56 10:57 10:58 11:00 11:01 11:02

16:31 16:33 16:35 16:38 16:40 16:41 16:42 16:49 16:53 16:54 16:56 16:57 16:58 17:00 17:01 17:02

19:01 19:03 19:05 19:08 19:10 19:11 19:12 19:19 19:23 19:24 19:26 19:27 19:28 19:30 19:31 19:32

21:01 21:03 21:05 21:08 21:10 21:11 21:12 21:19 21:23 21:24 21:26 21:27 21:28 21:30 21:31 21:32

05:08

06:08

07:23

08:53

10:38

12:08

13:58

15:33

17:08

18:48

20:23

21:58

05:53

06:53

09:08

11:08

15:08

17:08

19:38

21:38

06:53

09:08

11:08

17:08

19:38

21:38

05:00

06:00

07:30

09:05

10:45

12:15

14:10

15:40

17:20

19:00

20:30

22:00

05:45

06:45

09:05

11:05

15:05

17:05

19:30

21:30

06:45

09:05

11:05

17:05

19:30

21:30

05:06 05:07 05:08 05:10 05:11 05:12 05:13 05:15 05:19 05:26 05:27 05:28 05:30 05:33 05:35 05:37

06:06 06:07 06:08 06:10 06:11 06:12 06:13 06:15 06:19 06:26 06:27 06:28 06:30 06:33 06:35 06:37

07:36 07:37 07:38 07:40 07:41 07:42 07:43 07:45 07:49 07:56 07:57 07:58 08:00 08:03 08:05 08:07

09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:18 09:20 09:24 09:31 09:32 09:33 09:35 09:38 09:40 09:42

10:51 10:52 10:53 10:55 10:56 10:57 10:58 11:00 11:04 11:11 11:12 11:13 11:15 11:18 11:20 11:22

12:21 12:22 12:23 12:25 12:26 12:27 12:28 12:30 12:34 12:41 12:42 12:43 12:45 12:48 12:50 12:52

14:16 14:17 14:18 14:20 14:21 14:22 14:23 14:25 14:29 14:36 14:37 14:38 14:40 14:43 14:45 14:48

15:46 15:47 15:48 15:50 15:51 15:52 15:53 15:55 15:59 16:06 16:07 16:08 16:10 16:13 16:15 16:17

17:26 17:27 17:28 17:30 17:31 17:32 17:33 17:35 17:39 17:46 17:47 17:48 17:50 17:53 17:55 17:57

19:06 19:07 19:08 19:10 19:11 19:12 19:13 19:15 19:19 19:26 19:27 19:28 19:30 19:33 19:35 19:37

20:36 20:37 20:38 20:40 20:41 20:42 20:43 20:45 20:49 20:56 20:57 20:58 21:00 21:03 21:05 21:07

22:06 22:07 22:08 22:10 22:11 22:12 22:13 22:15 22:19 22:26 22:27 22:28 22:30 22:33 22:35 22:37

05:51 05:52 05:53 05:55 05:56 05:57 05:58 06:00 06:04 06:11 06:12 06:13 06:15 06:18 06:20 06:22

06:51 06:52 06:53 06:55 06:56 06:57 06:58 07:00 07:04 07:11 07:12 07:13 07:15 07:18 07:20 07:22

09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:18 09:20 09:24 09:31 09:32 09:33 09:35 09:38 09:40 09:42

11:11 11:12 11:13 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:24 11:31 11:32 11:33 11:35 11:38 11:40 11:42

15:11 15:12 15:13 15:15 15:16 15:17 15:18 15:20 15:24 15:31 15:32 15:33 15:35 15:38 15:40 15:42

17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:17 17:18 17:20 17:24 17:31 17:32 17:33 17:35 17:38 17:40 17:42

19:36 19:37 19:38 19:40 19:41 19:42 19:43 19:45 19:49 19:56 19:57 19:58 20:00 20:03 20:05 20:07

21:36 21:37 21:38 21:40 21:41 21:42 21:43 21:45 21:49 21:56 21:57 21:58 22:00 22:03 22:05 22:07

06:51 06:52 06:53 06:55 06:56 06:57 06:58 07:00 07:04 07:11 07:12 07:13 07:15 07:18 07:20 07:22

09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:18 09:20 09:24 09:31 09:32 09:33 09:35 09:38 09:40 09:42

11:11 11:12 11:13 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:24 11:31 11:32 11:33 11:35 11:38 11:40 11:42

17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:17 17:18 17:20 17:24 17:31 17:32 17:33 17:35 17:38 17:40 17:42

19:36 19:37 19:38 19:40 19:41 19:42 19:43 19:45 19:49 19:56 19:57 19:58 20:00 20:03 20:05 20:07

21:36 21:37 21:38 21:40 21:41 21:42 21:43 21:45 21:49 21:56 21:57 21:58 22:00 22:03 22:05 22:07

05:38

06:38

08:08

09:43

11:23

12:53

14:49

16:18

17:58

19:38

21:08

22:38

06:23

07:23

09:43

11:43

15:43

17:43

20:08

22:08

07:23

09:43

11:43

17:43

20:08

22:08

DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Autobusy nie kursują w dniach: I i II Święto Wielkanocne, 25 i 26 grudnia, 1 Stycznia, W Wigilię i Sylwestra kursy do godz.15:40 z Poznania


4

Nasze ObornikiGrudzień 2013

Piernikowe świętowanie u przedszkolaków

By niczego nie zabrakło na świątecznym stole

Świąteczne atrakcje i niesamowita atmosfera czekały na wszystkich, którzy w piątek, 6 grudnia odwiedzili przedszkole „Słoneczny Świat”, przy ulicy Młyńskiej. Tego dnia maluchy i ich rodzice obchodzili tam radosne „Święto Piernika”.

W Mikołajkowej atmosferze

6 grudnia, Mikołajki to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni przez dzieci z całego świata. Każdego roku staje się wyjątkową okazją dla wielu wspólnot, organizacji i stowarzyszeń do radosnego spotkania, w duchu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nie inaczej było w tym roku. Czterdziestoosobowa grupa Uczniów i  Nauczycieli Szkoły Podstawowej w  Maniewie uczestniczyła w nocnym oczekiwaniu na Mikołaja. Wszystko rozpoczęło się od wykonania aniołków, bałwanków z masy solnej, Świętego Mikołaja z papieru, pieczenia pierników, ciastek i przygotowania kolacji. Do szkoły zawitali również

oraz sołtysi Ocieszyna i Gołębowa, którzy czytali "Opowieść Wigilijną". Później rozpoczęło się poszukiwanie i uwalnianie Świętego, który został uwięziony w szkolnej piwnicy. Po wieczorze pełnym emocji wszyscy szybko usnęli, a rano czekały na nich drobne prezenty. Nocne oczekiwanie na Mikołaja to już tradycja w Przedszkolu „Bajeczka” w  Obornikach. Grupa 72 przedszkolaków, po wskazówkach przyniesionych przez listonosza, zaczęła podążać w ślad za Mikołajem. Odwiedzili m.in. dworzec PKP oraz Kościół Miłosierdzia Bożego. Niezwykły gość pojawił się ostatecznie w Przedszkolu, przynosząc wszystkim prezenty.

www.oborniki.pl

Jak co roku przez trzy dni mieszkańcy naszej gminy robiąc zakupy mogli podzielić się produktami spożywczymi. W oznaczonych plakatami sklepach trwała XXVII Świąteczna Zbiórka Żywności. W tym roku udało się zebrać ok. 474 kilogramów żywności. Oborniczanie najchętniej przekazywali mąkę, cukier, ryż, makaron, konserwy, dżemy, słodycze, olej. Wolontariusze przygotowali z nich 79 paczek, które trafią do potrzebujących rodzin. Świątecznej Zbiórce Żywności patronował Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który podsumował tegoroczną edycję: Zwykłe produkty mają wbrew pozorom niezwykłą moc i są szczególnie potrzeb-

Ponad 170 dzieci ze szkół gminy Oborniki wzięło udział w corocznym, wigilijnym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Tego dnia odbyło się między innymi wspólne ubieranie choinki, tańce i śpiewy oraz gorące przywitanie długo oczekiwanego gościa. Św. Mikołaj rozdał upominki małym gościom i niestety szybko pożegnał się, spiesząc do dalszej pracy… Na ten moment z utęsknieniem czekało również 56  małych mieszkańców Bąblinka i Wypalanek. W gościnne progi świetlicy w Bąblinie zawitał wyjątkowy gość – święty Mikołaj. Tradycyjnie pojawił się z wielkim workiem prezentów i mimo zmęczenia pod długiej podróży chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć. Najmłodsi za słodkie podarki podziękowali śpiewając wspólnie ze swoimi rodzicami piękne polskie kolędy. Zachwycony Święty obiecał, że wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi za rok. 6 grudnia, na wspólnych, dość nietypowych, bo wybuchowych mikołajkach spotkały się dzieci z Żukowa i Wymysłowa. W odwiedziny przyjechała grupa szalonych naukowców z Krainy Zabaw. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonywali pod okiem opiekunów przeróż-

ne na święta. Serdecznie dziękuję każdemu z Państwa za wsparcie i przyłączenie się do akcji. Pamiętajmy, że dobro zawsze powraca. Jak co roku do udziału w tej społecznej akcji włączyły się prywatne osoby oraz instytucje i stowarzyszenia: Wielkopolski Bank Żywności,

ne eksperymenty wykorzystujące prawa fizyki, chemii i optyki. Na własne oczy przekonali się czym kończy się zmieszanie kwasu z zasadą, jaki odczyn ma coca – cola oraz jak stworzyć niewidzialny atrament. Po wykonaniu każdego zadania dzieci otrzymały zaliczenie do indeksu Akademii Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci ukończyły akademię z wyróżnieniem,

Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Hufca ZHP, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług w Obornikach, a także Wydział Oświaty Kultury i Sportu oraz Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach. Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia, dzięki wsparciu sponsorów swoje paczki przygotowali również członkowie Akcji Katolickiej, działającej przy kościele pw. św. Józefa w Obornikach. Dla rodzin biednych, chorych, wielodzietnych i samotnych przygotowano łącznie 230 paczek. W ich spakowanie i dystrybucję, jak co roku aktywnie włączyła się obornicka młodzież, której w imieniu Akcji Katolickiej i wszystkich obdarowanych serdecznie dziękujemy.

a w nagrodę otrzymały podrzucone przez Mikołaja upominki. Również najmłodszych mieszkańców Gołębowa, we wtorkowe popołudnie, 17 grudnia odwiedził wyjątkowy gość, z niemniej wyjątkowym asystentem. Do zebranych w wiejskiej świetlicy maluchów przybył bowiem najprawdziwszy Gwiazdor, który swym pomocnikiem mianował Burmistrza Obornik Tomasza Szramę. Wspólnie wręczyli oni dzieciom wspaniałe podarunki. O wyjątkowy, świąteczny nastrój tego dnia zadbały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Maniewie, które specjalnie na tę okazję przygotowały jasełkowy program artystyczny.


www.oborniki.pl

Grudzień 2013

Gminne składowisko odpadów komunalnych w Uścikówcu zamknięte

W latach 1994 – 2013 na terenie gminy Oborniki funkcjonowało Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Uścikówcu. Początkowo zakładano, że nowe wysypisko będzie służyć przez ok. 30 lat, ale z uwagi na fakt, że znalazło się na terenach objętych obszarem „Natura 2000” nie udało się uruchomić pozostałych dwóch komór. W 2006 r. gmina Oborniki stanęła przed widmem zamknięcia składowiska z powodu wypełnienia się komory na kwaterze nr 1, ale dzięki staraniom

Zarządcy wysypiska tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, w roku 2007 udało się uzyskać pozwolenie na podnie-

sienie rzędnej składowania o 3 m, co wydłużyło możliwość eksploatacji wysypiska o dalsze kilka lat. Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, wysypisko musiało zostać zamknięte do 30 czerwca 2013 r. W lutym 2013 roku Spółka PGKiM wykonała projekt zamknięcia składowiska odpadów w Uścikówcu oraz wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji administracyjnej o  zamknięciu i  rekultywacji w/w składowiska, którą otrzymała 7 czerwca 2013 r.

kultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Uścikówcu”. Całkowita wartość inwestycji to około 600 tys. zł, z czego 240 tys. zł pokrywa częściowo umarzalna pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, którą otrzymała Spółka, 200 tys. zł pochodzi ze środków otrzymanych z Gminy Oborniki, zaś pozostałą część pokryje ze środków własnych spółka PGKiM w Obornikach. Rekultywacja składow i s k a g m i n n e g o w   Uś c i kówcu służy nie tylko popr aw i e j a k o ś c i p ow i e tr z a i  walorów krajobrazowych gminy, ale przede wszystkim poprawie jakości życia jej mieszkańców. Do atmosfery wydziela się mniej szkodli-

odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, co mogłoby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Obecnie na terenie wysypiska zakończono już prace ziemne, które prowadziła firma wyłoniona w przetargu LC Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia. Odbiór końcowy prac odbył się 29 listopada br. Po rekultywacji i zamknięciu, wysypisko przez następne 30 lat podlegać będzie kontroli przez dotychczasowego Zarządcę tj. PGKiM w Obornikach zgodnie z Ustawą o odpadach. Monitoring w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne polegać będzie na badaniu wód podziemnychi ilości emitowanego biogazu.

wych substancji, a miejsce staje się bardziej przyjazne środowisku i człowiekowi. Wysypiska odpadów komunalnych są źródłem zanieczyszczenia otoczenia, zwłaszcza te, które nie spełniają obowiązujących wymogów i standardów w zakresie składowania odpadów. Dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu wysypiska, którego pojemność została wypełniona oraz stan techniczny przestał

W imieniu zarządu i  pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej składam Państwu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia radości i rodzinnego ciepła oraz wielu sukcesów i satysfakcji w 2014 roku.

Ukształtowanie terenu i jego uszczelnianie, odgazowanie, odwodnienie i  rekultywacja biologiczna to kolejność etapów realizacji projektu, pn. „Re-

Uwaga !!! Informacja dla mieszkańców o zmianie terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w związku z nadchodzącym okresem świąteczno- noworocznym: Za dzień 25.12.2013 r. odpady zostaną odebrane w dniu 21.12.2013 r. Za dzień 26.12.2013 r. odpady zostaną odebrane w dniu 28.12.2013 r. Za dzień 01.01.2014 r. odpady zostaną odebrane w dniu 04.01.2014 r. Za dzień 06.01.2014 r. odpady zostaną odebrane w dniu 11.01.2014 r.

Paweł Dreger członkiem zarządu LGR 7 Ryb Przedstawicielem gminy Oborniki w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb jest, wybrany uchwałą Rady Miejskiej, radny Paweł Dreger. Dotychczas zasiadał on w komisji rewizyjnej.

Na grudniowym, walnym posiedzeniu, nasz przedstawiciel został wybrany członkiem zarządu stowarzyszenia, który swą działalność rozpocznie już 12 stycznia.

Nasze Oborniki

5

Walka o dofinansowania trwa!

W piątek, 29 listopada Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłosiła listy projektów, które mają szansę na dofinansowanie z ostatniej puli środków z  PROW z  budżetu 2007-2013. Małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to przedsięwzięcia, o których dofinansowanie walczyli wnioskodawcy. Podczas posiedzenia Rady L G D, o c e n i o n o z g o d n o ś ć wszystkich operacji z LSR oraz spełnianie przez nie kryteriów punktowych. Wśród pozytywnie ocenionych znalazły się również wnioski złożone przez Gminę Oborniki. W ramach odnowy i rozwoju wsi: rewitalizacja starej kuźni w Bąblinie, budowa chodnika w miejscowości Bąblinek oraz rozbudowa świetlicy w Stobnicy. Na dofinansowanie z „Małych projektów” ma szansę również budowa punktu widokowego przy ulicy Objezierskiej, utworzenie placu zabaw na Łazienkach, doposażenie skateparku oraz zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na kąpielisko.   Teraz wnioski trafią do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przejdą ostateczną ocenę. A czy wnioskowane środki trafią do beneficjentów okaże się już za kilka miesięcy. Także grudzień Gmina Oborniki rozpoczęła sukcesami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Po listach rankingowych LGD, swoje tabele ocenionych operacji przedstawiła również Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.   Budowa infrastruktury turystycznej na kąpielisku w Obornikach znalazła się wśród wysoko ocenionych operacji i po pozytywnej ocenie Urzędu Marszałkowskiego ma duże szanse na dofinansowanie. Wsparcie nie byle jakie, bo liczące 267 tys. zł, czyli ponad połowę kosztów I etapu inwestycji, szacowanego na 411 tys. zł. Bardzo liczymy na to dofinansowanie, ponieważ nasze kąpielisko musi zostać zmodernizowane. W okresie letnim wielu mieszkańców naszego miasta wypoczywa właśnie na „Żwirkach” – mówi Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.  W ramach przedsięwzięcia na „Żwirkach” powstanie nowy budynek, w którym umiejscowione zostaną: przebieralnie, prysznice, toalety (damska, męska i dla osób niepełnosprawnych), gabinet medyczny oraz biuro.


6

Nasze Oborniki

Obradowali po raz czterdziesty drugi Na 42 sesji tej kadencji spotkali się radni gminy Oborniki. Podjęli trzynaście uchwał i zatwierdzili zmiany w tegorocznym budżecie. Podczas posiedzenia przyjęli m.in. uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” czy zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Obornikami a Rogoźnem w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbio-

Dariusz Szrama, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztof Tomaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz oraz strażacy z OSP Ocieszyn. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z priorytetów dlatego też bardzo cieszymy się z auta przekazanego przez PSP Oborniki – powiedział sołtys wsi Błażej Pacholski.

Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Nagrodą główną dla zwycięskich szkół był wyjazd do kina wraz z opiekunami, w terminie dostosowanym bezpośrednio do poszczególnych grup. Ponadto w podziękowaniu za twórcze zaangażowanie w projekt organizator konkursu Burmistrz Obornik Tomasz Szrama zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie przy pizzy do restauracji „Młynek”. W  imieniu organizatorów jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku. Podczas obchodów tegorocznego Święta Niepodległości młodzież z 12 szkół w naszej gminie z zapałem zaangażowała się w prezentację narodowych barw. Pomysły ich wskazują na to, że uczniowie zarówno chcieli, jak również potrafili wykazać się swoją kreatywnością i inwencją twórczą. W  tegorocznej, pierwszej edycji konkursu „Barwy Narodowe” wzięli udział uczniowie z 12 szkół. Zwycięzcami konkursu zostali: • Szkoła Podstawowa w Maniewie • Gimnazjum nr 1 w Obornikach • Gimnazjum nr 3 im Mikołaja Kopernika w Obornikach • Gimnazjum im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie

• Liceum Ogólnokształcące im.

Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat 6 gr udnia najmło dszych podopiecznych obornickiego szpitala odwiedzili członkowie Młodzieżowej Rady wraz koordynatorem MRM Arielem Mańczakiem. Maluchom z okazji Mikołajek wręczono drobne upominki. „Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie udało nam się dać choć trochę uśmiechu dzieciom, które zmuszone są spędzać ten wyjątkowy dzień w szpitalnych murach” – podkreślali członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Seniorzy z Kiszewka mieli swój dzień

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Obornickiego. Świeta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślnoci oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński

Starosta Obornicki Adam Olejnik

www.oborniki.pl

Podsumowali konkurs „Barwy Narodowe”

rowego. Oborniccy radni zadecydowali również o wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. Ponadto przegłosowali uchwałę dotyczącą przyjęcia dokumentu „Studium Energii Odnawialnych w gminie Oborniki. Polityka lokalizacji przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Oborniki.” W porządku obrad znalazło się także sprawozdanie Burmistrza Obornik Tomasza Szramy z prac w okresie pomiędzy sesjami.

OSP Ocieszyn ma nowe auto W piątek, 6 grudnia strażakom z OSP Ocieszyn św. Mikołaj przyniósł wymarzony prezent. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego auta. Po ponad 25 latach stare, wysłużone zastąpił nowy wóz bojowy. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Zdrenka, Zastępca KomendantaGrudzień 2013

W niedzielę, 8 grudnia najstarsi mieszkańcy Kiszewka obchodzili swoje święto. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji seniorów, którą odprawił Proboszcz Parafii w Kiszewie Michał Krych. Następnie dokonano uroczystego poświęcenia pomnika Matki Boskiej. Z zaproszenia na tę wyjątkową uroczystość skorzystali również Radna Powiatu Zofia Kotecka oraz Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który składając życzenia przekazał seniorom słodkie upominki. Spotkanie było także okazją do podziękowania mieszkańcom za pomoc przy naprawie pomnika. Dzień Seniora w Kiszewku upłynął w wyjątkowo miłej, a zarazem wzruszającej atmosferze.


www.oborniki.pl

Mamy II miejsce w konkursie „Przyjazna wieś” ! Z radością informujemy, że Gmina Oborniki zajęła II miejsce w piątej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt z zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych – mówi burmistrz Tomasz Szrama. Uznanie w oczach kapituły zyskał projekt „Kompleksowa termomodernizacja i  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki – I i II etap”. W środę, 4 grudnia odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. W  imieniu burmistrza Tomasza Szramy nagrodę oraz dyplom z  rąk Wicemarszałka Województwa

Wielkopolskiego Tomasza Bugajskiego oraz Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Emilii Dunal odebrał Kierownik Wydziału

Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesantów Krzysztof Nowacki.

Włóczykije i KaJa Fitness jubileuszowo Obornicka grupa Nordic Walking Włóczykije ma już pięć lat, a ćwierć wieku świętowała KaJa Fitness. Te wyjątkowe urodziny kolorowo i  hucznie obchodziły panie, dla których sport i ruch na świeżym powietrzu jest pasją. Jak na piękny jubileusz przystało w gościnnej „Piwnicy” nie zabrakło chwil pełnych wspomnień. Od 1988 r. „KaJa Fitness Gimnastyka” działała w trzech grupach, gdzie na szczególną uwagę zasługuje fakt utworzenia specjalnej dla osób starszych. Zajęcia odbywały się: – w budynku Straży Pożarnej – w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby – w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy przy ul. Kopernika – od 2010 r. (dzięki uprzejmości

Nasze Oborniki

Grudzień 2013

Dyrekcji Prywatnej Szkoły Podstawowej) w pomieszczeniach byłych Fabryk Mebli. Panie przyznają, że: bez względu na porę roku i  pogo-

dę spotykamy się żeby pokonywać siebie i kilometry, a przede wszystkim realizujemy swoje turystyczne pomysły.

Z życia biblioteki…

Poeci na jubileuszu 29 listopada Jerzy Grupiński poeta i krytyk literacki obchodził 50-lecie pracy twórczej. Delegacja obornickich poetów zrzeszonych w Towarzystwie Literackim „Poetycki Wędrowiec” wzięła udział w obchodach jubileuszu, które odbyły się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Mikołajki w bibliotece Tradycyjnie w bibliotece odbyły się Mikołajki. W tym roku dzieci z  Klubu Mądra Sowa same ubrały choinkę, śpiewały pierwsze kolędy i dostały prezenty. Ogromne oklaski otrzymał miś Wiktoria, który ma pomóc chorym dzieciom. Dzieci z  klubu zbierały pieniążki do specjalnej skarbonki, dzięki czemu możliwy był zakup tego miśka. Od dziś Wiktoria mieszka w bibliotece razem z misiem Julką, kupionym przez dzieci w zeszłym roku. 

II Ogólnopolska Dyskusja DKK Druga Ogólnopolska Dyskusja Literacka Dyskusyjnych Klubów Książki została zorganizowana przez Instytut Książki i Wydawnictwo Muza SA. DKK, działający przy naszej bibliotece wziął w niej udział. Przedmiotem dyskusji była książka Haruki Murakamiego, pt. „Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”. Lekcja biblioteczna  11 grudnia odbyła się lekcja biblioteczna zatytułowana „W świątecznym nastroju”. Odwiedzały nas dzieci i opiekunki ze Świetlicy Iskierka (Osiedle Leśne). Podczas spotkania dzieci dowiedziały się czym jest biblioteka, jak zostać czytelnikiem. Spotkanie odbyło się przy choince. Były kolędy i opowieści o świątecznych zwyczajach.

Gwiazdor, kolędy, opłatek – wigilijne spotkanie sołtysów

Czytelnikom i Przyjaciołom składamy najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Aby przyjście Chrystusa na świat przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość, a Nowy Rok obfitował w zdrowie, optymizm i wszelką pomyślność. Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Obornikach Zbliża się Boże Narodzenie, ten przedświąteczny czas to okazja do spotkań. W czwar tek, 12 gr udnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, burmistrz Tomasz Szrama gościł sołtysów z terenu gminy Oborniki oraz Księży Zbignie-

wa Urnego, Rafała Banaszaka i Józefa Kamzola. Wspólnie odśpiewano kolędy, złożono świąteczne życzenia, podzielono się opłatkiem. Niespodzianką dla wszystkich było przybycie Gwiazdora. Całe spotkanie uświetnił występ artystyczny

w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Rożnowie. Burmistrz Tomasz Szrama wręczył także gratulacje dla sołtysów obchodzących jubileusz pełnienia funkcji sołtysa dla: Ireny Madziarek (15 lat) oraz Mariana Krzysztofczyka (25 lat).

7

Kalendarz Biblioteki 8.01 godz. 16.00 zapraszamy dzieci na Kolędowanie z biblioteką. 10.01 godz. 18.00 Kolędowy koncert uczniów Aliny Forysiak 29.01 godz. 17.00 Spotkanie DKK 


8

Nasze ObornikiGrudzień 2013

www.oborniki.pl

Pierwszy taki jarmark i na pewno nie ostatni! Mieszkańcy naszej gminy dali się porwać bożonarodzeniowej atmosferze i tłumnie pojawili się w sobotnie (14.12) popołudnie na obornickim Rynku. Po raz pierwszy odbył się „Jarmark Świąteczny” - było kolorowo i wesoło. Obornicką starówkę wypełniły stragany ze specjalnie dobranym asortymentem: rękodziełem, przysmakami, ozdobami choinkowymi, czy żywymi karpiami. Baśniową scenerię tego miejsca zapewniły też iluminacje, tradycyjna szopka oraz 11-metrowa choinka przekazana mieszkańcom gminy przez Nadleśnictwo Oborniki. Specjalną atrakcją była wizyta Świętego Mikołaja, któ-

ry wraz z pomocnikami oraz burmistrzem Tomaszem Szramą rozdawał słodycze grzeczny m d z i e c i om . Naj m ł o d s i mogli pośpiewać kolędy, przygotować ozdoby świąteczne czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Gwiazdorem. Pod opieką harcerzy ZHP sklejono łańcuch, który mierzył 46 metrów. Nie zabrakło lokalnych artystów wykonujących świąteczne utwory w oryginalnych aranżacjach. Wystąpili: Brass Band+, kapela podwórkowa „Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny, Obornicka Orkiestra Dęta, Maniewiacy, zespół Skrzaty oraz chór Cantilena.  

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów pierwszego „Jarmarku Bożonarodzeniowego” składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, partnerom i patronom medialnym, a także tym którzy wsparli i współtworzyli ten przedświąteczny kiermasz. Bez Państwa pomocy i  zaangażowania nie udałoby się stworzyć tak wyjątkowej, przedświątecznej atmosfery. Tegoroczny jarmark wsparli: Bank Zachodni WBK, Solange Olszewska Solaris Bus and Coach S.A., Iwona Zielińska, Karina Stachowiak, Szkoła Podstawowa w Maniewie, ZHP Oborniki, ZHR Oborniki, Fundacja „Zielony Dworek” z Kiszewka,

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, LGD Kraina Trzech Rzek, Dariusz Wróbel „Dziupla” w Golęczewie, Akademia Wiedzy i Zabawy, Zaczarowane Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Johna Dewey’a w Obornikach, Firma Robfil, Zespół Szkół Specjalnych w  Kowanówku, Młodzieżowa Rada Miejska w  Obornikach, Firma Agart, młodzież z  LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, kabaret To Nie Ma Nazwy, Fundacja Szlachetna Paczka, firma Arcon z Wargowa. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich wystawców, którzy prezentowali się w tym dniu na obornickim rynku oraz zespo-

łów artystycznych: Swoja Wiara, Obornicka Orkiestra Dęta, Maniewiacy, Skrzaty, Brass Band +, Chór Cantilena. Wielkie podziękowania należą się mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli na obornicki Rynek. To właśnie dla Państwa zorganizowaliśmy tegoroczny jarmark. Cieszę się, że byliście Państwo z nami!

   

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama


www.oborniki.pl

Grudzień 2013

Nasze Oborniki

9

Zapraszamy na wystawę! W piątek, 13 grudnia w Bibliotece Publicznej Miasta i  Gminy odbył się wernisaż wystawy „Oborniczanie w walkach Powstania Wielkopolskiego”, która przygotowana została z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wśród niezwykłych eksponatów, które ją tworzą znalazły się: zdjęcia, mapy, czy elementy uzbrojenia wzorowane na tych z grudnia 1918 roku. Dostępna będzie ona dla zwiedzających codziennie, do końca stycznia 2014 r.

Inicjatorem stworzenia tej nowatorskiej prezentacji był Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, zaś koncepcja i materiały historyczne zostały opracowane przez Krzysztofa Nowackiego, historyka, kierownika wydziału Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Obornikach. Wyjątkowość przedsięwzięcia docenił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, obejmując honorowym patronatem to wydarzenie.

Mecenasem wystawy jest firma AVANS, dzięki której ekspozycja wzbogaciła się o elementy multimedialne. Nad pomysłem przez dwa tygodnie pracowali: Zbigniew Adamczewski, Mateusz Klepka oraz Krzysztof Nowacki, którzy własnoręcznie wykonali wszystkie elementy wystawy. Jak zwiedzać?: • Wystawa składa się z  kilku niezależnych ekspozycji. Zdjęcia podzielone zostały tematycznie: na te sprzed wybuchu powstania, z samego powsta-

nia oraz z okresu po powstaniu. • Autorzy wystawy odtworzyli scenerię przypominającą okopy, z elementami uzbrojenia, a także z użyciem multimediów. • W dwóch specjalnie przygotowanych punktach można zapoznać się z filmami opowiadającymi o powstaniu, a ze słuchawki telefonu usłyszeć można informacje m.in. z życia codziennego powstańców. • Prezentowane zdjęcia wykorzystane w  ekspozycjach

w większości wykonane zostały przez K. Gregera, fotografika z Poznania, który upamiętnił wydarzenia z okresu Powstania Wielkopolskiego w wielu miastach w Wielkopolsce. Zorganizowane grupy szkolne prosimy o  indywidualne ustalenie terminów zwiedzania w bibliotece (tel. 61 29 60 265) oraz kontakt z autorem ekspozycji Krzysztofem Nowackim (tel. 667 973 983), który zaprezentuje wystawę, zwracając uwagę na najważniejsze jej elementy.

Z inicjatywy działającego w Obornikach Towarzystwa Miłośników Powstania Wielkopolskiego, odsłonięto 13 grudnia na dworcu PKP w Obornikach tablicę poświęconą 95. Rocznicy powitania w naszym mieście w przeddzień wybuchu Powstania Ignacego Paderewskiego.


10 Nasze ObornikiGrudzień 2013

www.oborniki.pl

Ach, co to był za rok! 2013 rok był wyjątkowym rokiem. Nie było dotąd bowiem tak obfitego w rozmaite wydarzenia kulturalne, sportowe, czy rekreacyjne, kierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Teraz nadszedł czas na podsumowania.

Oto krótka, fotograficzna retrospekcja. A Wy, które z wydarzeń wspominacie najcieplej? Styczeń

12

Bieg Chrustowski Po raz szósty Chrustowo gościło miłośników biegania na corocznym biegu zimowym. Mimo trudnych warunków zawody ukończyło aż 277 biegaczy

Luty

9

Osobowości Sportowe Urszula Filoda, Maciej Włodarczak, Maciej Brauza, Olga Chmielewska, Hubert Schoener, Romuald Ruks oraz Miłosz Sobkowiak zdobyli zaszczytne miano Osobowości Sportowych Ziemi Obornickiej

Marzec

8

Styczeń

13

WOŚP Oborniczanie stanęli murem za Owsiakiem i wrzucili do skarbonek łącznie 46 600 zł i 10 gr! Po raz pierwszy sztab działał przy OOK.

Luty

10

Estradowe potyczki wsi Heca, heca koło pieca! Z przytupem, podziałem na głosy i kabaretowym zacięciem prezentowali się na deskach OOK reprezentanci trzech sołectw…

W imieniu wszystkich organizatorów dziękuję, że byliście z nami przez cały rok, za to, że tłumnie odpowiadaliście na nasze zaproszenia. To dla nas bardzo ważne, każde z wydarzeń to tygodnie, a czasem nawet miesiące pomysłów, przygotowań, stresu, czasem sprzeczek i nierzadko nieprzespanych nocy. Ale finał imprezy wynagradza nam zawsze wszystkie trudy! Tłumy, a później pozytywne opinie zagrzewają do dalszej pracy. Bo to tylko koniec roku, nie zaś pomysłów! Zapewniam, że rok 2014 będzie równie udany, pomysłowy i atrakcyjny – do zobaczenia!  Burmistrz Obornik  Tomasz Szrama Luty

14

Światłoczułe Oborniki Przez jeden dzień znów mieliśmy w Obornikach prawdziwe kino. Dzięki ekipie Polski Światłoczułej obejrzeliśmy film „Jesteś Bogiem” w towarzystwie reżysera

Kwiecień

Kwiecień

22

21

Grudzień

14

Babski wieczór Żelazna pozycja w wiosennej ofercie OOK

Kwiecień

27

Biesiada Rybna Majtki Bosmana były gwiazdą tegorocznego otwarcia sezonu wodniackiego w naszym mieście, czyli tradycyjnej „Biesiady Rybnej.

XII Koncert charytatywny "Przyjaciela" Koncert zespołu „Tacy Sami” uświetnił dwudziestolecie stowarzyszenia „Przyjaciel”

Kwiecień

27

Rajd TPD Już 13. raz uczestnicy Rajdu spotkali się w rożnowickich lasach

Przy muzyce o… Dwie odsłony – dwa tematy… Rozmawialiśmy o fotografii i tajemnicach służb specjalnych…

Kwiecień

28

Jesteśmy Stąd Solo i w zespole, wokalnie i instrumentalnie oborniccy artyści zaproszeni przez Marcina Samolczyka podkreślali, że są stąd!


www.oborniki.pl

Kwiecień

28

Bieg Papieski „Nie planowałem być pierwszy…” – powiedział na mecie oborniczanin Sebastian Nowicki, zwycięzca III Biegu Papieskiego, który 10. kilometrową trasę pokonał w znakomitym czasie 00:34:15.

Maj

19

Otwarcie Łazienek Powróćmy jak za dawnych lat… Czy możliwe jest wskrzeszenie ducha Łazienek? – Udało się… po kilku dekadach dawne kąpielisko nad Wełną znów tętniło życiem…

Czerwiec

1-2

Zlot Fiata 126p Niegdyś najpopularniejsze na polskich drogach, na lata zapomniane – na dwa dni powróciły do łask w naszym mieście, a to za sprawą OBORNICKIEGO ZLOTU FIATA 126 p.

Czerwiec

8

Piknik Lotniczy Loty widokowe na pokładzie Antonowa były jedną z atrakcji IV już Pikniku Lotniczego.

Czerwiec

21

Dni Obornik. Piątek. Koncert na targowisku Muzyczny róg obfitości… żywiołowy folk i melodyjny pop przyprawiony szczyptą hip-hopu czyli Liber w duecie z Natalią Schroeder, Mateuszem Mijalem oraz zespołem InoRos, mocne rockowe uderzenia Luxtorpedy i dyskoteka do późnych godzin nocnych.

Lipiec -Sierpień

lipiec-sierpień Niedziele nad Wełną Wakacyjne tygodnie zamykaliśmy… i otwieraliśmy nad rzeką. Przyjemna muzyka, rodzinne spacery i kawa w plenerze czyli re-animacja Łazienek!...

Grudzień 2013

Maj

12

Piknik motocyklowy Motory ryczały w strugach deszczu…

Maj

25

Rajd Radzim W strugach deszczu, z wypiekami na twarzy grupy dzielnych wojów docierały do Radzimia, gdzie czekała na nich swojska strawa – bigos i chleb ze smalcem

Czerwiec

1

Dzień Dziecka Bąbelkowy Flash Mob czyli dzieciaki, małe fiaty i aparaty… a nad Rynkiem miliony baniek mydlanych!

Nasze Oborniki

Maj

18

Nocne zwiedzanie miasta Ciepła, majowa noc… trzy autokary, trzy wyjątkowe miejsca i wielki finał na Łazienkach – tak w mieście bez muzeum - wyglądała „Noc Muzeów”.

Maj-Czerwiec

30-1

Fotocooltura Co to jest camera obscura, jak wywołać zdjęcie z kliszy, co Tomasz Tomaszewski fotografował w parku OOK… odpowiedź na te pytania znają uczestnicy pierwszej edycji Festiwalu Fotograficznego FOTOCOOLTURA

Czerwiec

4

Przedszkoliada Po raz trzeci przedszkolaki opanowały stadion

Czerwiec

Czerwiec

16

12

V Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich Ks. dr hab. Andrzej Draguła oraz redaktor Tomasz Terlikowski byli gośćmi V Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich odbywających się w Obornikach

Czerwiec

22

Dni Obornik. Sobota. Festyn Lasom Przyjazny i Wianki W centrum miasta wyrósł las … a nad Wartą powstała plaża… gorące rytmy, taniec brzucha i wystrzałowy wieczór… Aloha Hawaje!

Lipiec

17

Gminny Turniej Wsi Kiszewo zwyciężyło tegoroczną edycję imprezy.

11

Mistrzostwa Polski w Motocrossie Na torze motocrossowym odbyły się kolejne rundy Mistrzostw Polski w Motocrossie

Czerwiec

23

Dni Obornik. Niedziela. Półmaraton i Festyn Śródmiejski Tegoroczny zdobywca Pucharu Złotej Pyry biegł z całych sił… bo spieszył się na Jarmark Obornicki

Lipiec

29

Wakacje na Żwirkach Słońce, plaża, atrakcje dla dzieci i dorosłych…Ach! Lato na Żwirkach


12 Nasze ObornikiGrudzień 2013

Sierpień

20-21

Stawiamy na teatr Wielki teatr w małym mieście czyli spektakle w ramach ogólnopolskich programów „Teatr Polska” i „Lato w teatrze”

Wrzesień

14

I Mistrzostwa Obornik w Kolarstwie Szosowym 40 zawodników pokonało prawie 13. kilometrową trasę wiodącą ulicą Towarową w kierunku Rożnowa a następnie w stronę Łukowa i z powrotem.

Październik

14-19

Dni Kultury Chrześcijańskiej Tegoroczne obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście zakończył piękny, a zarazem wzruszający koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Antoniny Krzysztoń.

Listopad

10

Polowanie na dźwięki Spotkanie w międzynarodowym lesie z sygnalistami myśliwskimi z Lüchow

Listopad

24

II Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Obornickie Centrum Sportu oraz Maciej Przybył - miłośnik sportów siłowych z naszego miasta byli organizatorami tegorocznych zawodów w wyciskaniu sztangi

Grudzień

2013

Grudzień 2013 Wystawa „Oborniczanie w Powstaniu Wielkopolskim” Dwa tygodnie trwało przygotowanie nowatorskiej ekspozycji, którą do końca stycznia można zwiedzać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Sierpień

25

Mocny Finał Lata Dobra muzyka, kajaki i zmagania małych siłaczy, pod okiem naprawdę silnych górali – to wszystko czekało na gości Mocnego Finału Lata.

Wrzesień

22

Piknik ekologioczny Eko-zabawy na targowisku kolejny raz przyciągnęły na targowisko całe rodziny

Październik

13

Dzień Dawców Szpiku Burmistrz Obornik Tomasz Szrama dołączył do grona potencjalnych dawców szpiku, podczas organizowanego wraz z fundacją DKMS Dnia Dawców Szpiku.

Listopad

11

Święto Niepodległości Wizyta Piłsudskiego i Paderewskiego, barwy narodowe i radosny patriotyzm oborniczan

Grudzień

7

Dziewczyny jak te kwiaty Muzyczny bukiet nie tylko dla pań od Marcina Samolczyka i Witka Żuromskiego

Grudzień

14

Jarmark Bożonarodzeniowy Świąteczny klimat w centrum miasta poczuli wszyscy, którzy wybrali się na pierwszy, obornicki Jarmark Bożonarodzeniowy

www.oborniki.pl

Wrzesień

8

Dożynki Dożynki w szczerym polu? I to jakie! Tegoroczne Święto Plonów w Chrustowie przyciągnęło rekordową ilość gości.

Kwi, Paź

13,4

KIJ W MROWISKO Gorące dyskusje z dziennikarzami – w fotelu Rymanowski, Gmyz i Warzecha.

Październik

18-19

I Turniej Siatkarski o Puchar burmistrza Obornik Dwa dni trwały siatkarskie zmagania o puchar Burmistrza Obornik

Listopad

22

Recital Artura Andrusa Najwięcej emocji wzbudziła napisana przed koncertem piosenka o Obornikach

Grudzień

8

Zaduszki Tym razem poświęcone twórczości Krzysztofa Klenczona

2013

Wieczory Operetkowe Największe przeboje operetki i musicalu, recital piosenki francuskiej i biesiada wigilijna. 6 razy gościliśmy w 2013 roku artystów poznańskiego Teatru Muzycznego


www.oborniki.pl

Grudzień 2013

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Oborniki. Wykazy ze szczegółowym opisem nieruchomości zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach do dnia 02 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 r.

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje: I. Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca nieruchomość. Nr działki Położenie Pow. Przeznaczenie Okres umowy Wysokość czynszu 28/1 Niemieczkowo 15 86,34 m2 Koło Łowieckie nr 52 „Szarak” 15 lat 2,50 zł +VAT/ m2/m-c

II. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokale mieszkalne położone w Obornikach przy ulicy Czarnkowskiej 18, Powstańców Wielkopolskich 3, Powstańców Wielkopolskich 18 i Młyńskiej 6a. Wraz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia 7 listopada 2013 roku.

Uwaga! Celem usprawnienia przebiegu zbliżającej się akcji rozliczania zeznań rocznych za 2013 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach zachęca wszystkich podatników do: - wysyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, jest to bowiem najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania rocznego – wszelkie niezbędne informacje na temat PIT przez Internet dostępne są na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje, - zgłaszania numerów rachunków bankowych do zwrotów nadpłat podatku:w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na druku ZAP-3, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poprzez aktualizację zgłoszenia CEIDG.

Niech pierwsza wigilijna gwiazda, ogrzeje ludzkie serca, niosąc spokój i nadzieję. A czas przeżywania Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie przyniesie wiele szczęśliwych i głębokich przeżyć oraz stanie się źródłem niegasnącej życzliwości. Związek Kombatantów i Inwalidów Wojennych w Obornikach

Nasze Oborniki

13

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki. Nr działki Ark. mapy ewid. Nr KW

Położenie

1410 25 KW PO1O/00014789/8

Oborniki Czarnkowska 14 piwnica

1320 24 KW PO1O/00014597/5

Oborniki Rynek 22 piwnica

1335 24 KW PO1O/00000819/7

Opis nieruchomości

- lokal użytkowy o powierzchni 18,00 m2 - lokal posiada instalację elektryczną - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r. - lokal użytkowy i powierzchni 29,24 m2 - lokal posiada instalację elektryczną, - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r.

Cena wywoławcza za m2 netto

8,00 zł + Vat

8,00 zł + Vat

Oborniki Zamkowa 5

- lokal użytkowy i powierzchni 28,28 m2 - lokal posiada instalację elektryczną, - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r.

16,00 zł +Vat

Oborniki Rynek 22

- lokal użytkowy o powierzchni 39,98 m2 - lokal posiada instalację elektryczną - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r

16,00 zł +Vat

1349 24 KW Oborniki TIK35

Oborniki Rynek 16

- lokal użytkowy o powierzchni 28,70 m2 - lokal posiada instalację elektryczną , wod.kan. - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r

20,00 zł+Vat

1252/4 23 KW PO1O/00014496/7

Oborniki Powstańców Wielkopolskich 18

- lokal użytkowy o powierzchni 32,62 m2 - lokal posiada instalację elektryczną , wod.kan. - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r

12,00 zł+Vat

1432 25 KW Oborniki 14811

Oborniki Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

- lokal użytkowy o powierzchni 21,58 m2 - lokal posiada instalację elektryczną ,wod.kan - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r

20,00 zł+Vat

Oborniki Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

- lokal użytkowy o powierzchni 32,60 m2 - lokal posiada instalację elektryczną , wod.-kan - wysokość wadium 200,00 zł - umowa dzierżawy zawarta od stycznia 2014 r

20,00 zł+Vat

1320 24 KW PO1O/00014597/5

1437/2 25 KW PO1O/00018216/9

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) : - czynsz płatny miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca z góry, - podatek płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku, - aktualizacja opłat w oparciu o kwartalny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz uchwała Rady Miejskiej Przetarg odbędzie się 8 stycznia 2014 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. M.J. Piłsudskiego 76 (sala sesyjna). Wadium za lokal należy wpłacić najpóźniej do 03 stycznia 2014 r. na konto nr 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955. Nie podpisanie przez licytanta umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu powoduje utratę wadium oraz skutkuje przejęciem praw do lokalu kolejnego oferenta, który zaproponował w kolejności najwyższą cenę. Do przetargu w myśl § 3 Regulaminu przetargu na dzierżawę lokali użytkowych może przystąpić osoba nie prowadząca działalności gospodarczej i o ile w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy udokumentuje zgłoszenie prowadzenia działalności, w przeciwnym razie umowę uważa się za nieważną. Przed przystąpieniem do przetargu można dokonać oględzin lokalu tj. do 03.01.2014 r., zapoznać się z regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu (informacja pok. 226 tel. 061 65 59 150 ) Zwrot wadium nastąpi po zakończonym przetargu na wskazane konto przez uczestnika przetargu”.


14 Nasze Oborniki

Grudzień 2013

Dziewczyny jak te kwiaty, OOK, 7.12.2013

Należą do najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej lubianych obornickich artystów: Jeden z nich, kabareciarz, multiinstrumentalista, wokalista, konferansjer, który z ekipą Bohdana Smolenia objechał pół świata. Drugi, znakomity gitarzysta, aranżer, wokalista, pedagog, współtwórca wielu projektów muzycznych. Marcin Samolczyk i Witek Żuromski, bo o nich tutaj mowa wystąpili razem siódmego grudnia w recitalu pt. "Dziewczyny jak te kwiaty". Publiczność wypełniła salę kameralną OOK po brzegi i chyba nikt nie odszedł zawiedziony. Były porywające gitarowe solówki, piosenki zabawne i poważniejsze przepla-

Co nowego w Brass Band+ czyli refleksje po drugich urodzinach

tane dowcipną konferansjerką, a przede wszystkim klimat porozumienia z widzami, a ci reagowali spontanicznie i przez długi czas nie pozwolili artystom zejść ze sceny. Koncert, reklamowany jako antidotum na Ksawerego (To ten orkan, który dawał nam się we znaki na początku grudnia) spełnił swoją rolę!

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury

Opowiada Leszek Paprota, prezes Stowarzyszenia Brass Band Drugi rok działalności w jednym zdaniu : - Dużo chęci mało czasu. Nasze hobby wymaga poświęceń (próby, przygotowania, samodzielna praca) Nie zawsze możemy zaangażować się na tyle, na ile byśmy chcieli. Tym niemniej wspólne granie daje ciągle wiele radości. Skład zespołu? - Jest stały. Kierownik muzyczny? - W tym roku do koncertów przygotował nas pan Konstanty Pawelski. Muzyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Kolejarzy w Poznaniu. Na koncertach zasiadał też w naszych szeregach grając na saksofonie altowym. Do Kostka chciałbym skierować szczególne podziękowania, bo jego cierpliwość i upór pozwoliły nam zmierzyć się z trudnym i ambitnym repertuarem, takim jak np.Sir Duke (Steve Wondera). - Ciekawe doświadczenia, najlepsze występy w drugim roku... Patrząc na rok 2012 i 2013 widać kilka stałych punktów programu, chociażby występ na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (de facto w 2012 właśnie tam debiutowaliśmy), Biesiadzie Rybnej, i szczególnie dla nas ważny występ, koncert w okolicach 11 listopada- to taka nasza mała

rocznica bo właśnie 11 listopada 2011 oficjalnie powstał zespół. Był w ystęp w Szamotułach i w Obornikach Ślaskich przed zespołem Brathanki. Zagraliśmy też na starcie obornickiego półmaratonu –niestety nie w komplecie, bo jeden z członków zespołu postanowił pobiec. Współpraca z kabaretem ToNieMaNazwy... - Mieliśmy z kabaretem kilka owocnych występów. Takie połączenie jest nietypowe i na obornickiej scenie czegoś takiego jeszcze nie było. Trzeba im przyznać, że do wspólnych występów przygotowują się bardzo sumiennie i niejednokrotnie bardzo pozytywnie nas zaskoczyli. Nowości w repertuarze... - Wymieniliśmy wszystko... prócz "Bonda". W tym roku pracowaliśmy nad muzyką filmową pojawiły się takie tytuły jak Hawaii 5-0, Copocabana, Moon River z filmu Śniadanie u Tiffaniego , Gonna Fly Now z filmu Rocky, ale także składanki z musicali Grease oraz Jesus Christ Superstar. Kawał przyjemnej muzyki i dużo pracy. Plany muzyczne na 2014 rok... - Powiem krótko warsztaty i instrumenty... co do szczegółów zapraszam na naszeą stronę www.brassband.oborniki.pl oraz na Facebook.www.oborniki.pl

Przy muzyce o …. tajemnicach służb specjalnych, OOK, 14.12.2014 Ci, którzy twierdzą, że młodzi ludzie są leniwi, egoistyczni i zapatrzeni w siebie, mylą się! Dowodzi tego choćby piątkowy koncert „Hip-hop dla Olka” Pomysł na koncert był odpowiedzią młodzieży na apel o pomoc dla Olka Spadło, 17-miesięcznego Oborniczanina, którego czeka zagraniczna kosztowna operacja serduszka. Pozyskano wykonawców, przygotowano program. OOK zapewnił salę, nagłośnienie i ochroniarzy. Koncert ruszył o godz. 18.00. Wystąpiło wielu przedstawicieli obornickiego środowiska hip-hopowego i ich przyjaciół: Mina&Parys, Świstak, M.S.T., Grek&Wawrzon, S.T.R.E.E.T., Jong DI, Klepson, KaErEs, i inni Punkt kulminacyjny stanowił występ RY23 i Kowalla, którym towarzyszył Rudi. Zabawa trwała do godz. 23.00 . Zarówno przed, jak i w trakcie trwania koncertu młodzi wolontariusze sprzedawali cegiełki na operacje Olka. Zebraliśmy ponad 2260 zł, które zasilą budżet operacji. W ten o to sposób połączone zostało przyjemne z pożytecznym!


www.oborniki.pl

Grudzień 2013

Nasze Oborniki

15

Gwiazdkowy Turniej Szachowy W niedzielne przedpołudnie, 8 grudnia odbył się Gwiazdowy Turniej Szachowy. Organizatorami zawodów było Obornickie Centrum Sportu oraz Obornicki Ośrodek Kultury. Tradycyjnie już sędzią głównym zawodów był Henryk Brodniewicz. Oto końcowa klasyfikacja dzisiejszych zawodów oraz całorocznego Grand Prix. Gwiazdkowy Turniej Szachowy I miejsce Robert Zając

II miejsce Tomasz Kowalski III miejsce Marek Galczewski Grand Prix 2013 I miejsce Mirosłąw Zając II miejsce Robert Zając III miejsce Marek Galczewski IV miejsce Marcin Dykcik V miejsce Tomasz Kowalski

Wicemistrzostwo Europy w Karate Shotokan

Od 22 do 24 listopada w Portugalii w miejscowości Póvoa de Varzim, odbyły się Mistrzostwa Europy Karate Shotokan. Po raz kolejny dwóch zawodników Obornickiego Klubu Karate Do Shotokan- Olga Chmielewska i Bartek Protasewicz- zostało powołanych do Kadry Narodowej, aby reprezentować Polskę podczas tych rozgrywek. Pierwszego dnia miały miejsce konkurencje najmłodszych zawodników- kadetów. W kata indywidualnym udział brał Bartosz Protasewicz. Bez trudu wygrał on 2 rundy, jednak w  kolejnej poległ z  zawodnikiem z Niemiec, tracąc szanse na wejście do półfinału. Następnie odbyły się najbardziej wyczekiwane konkurencje seniorskie. Olga i Bartek w tym dniu brali udział indywidualnie, jak i zarówno drużynowo. Bartek wraz ze swoją drużyną w składzie: Maciej Wilczek i Dawid Gaweł, uplasowali się na 11 miejscu. Olga natomiast indywi-

dualnie nieznacznie przegrała wejście do półfinałowej ósemki. Drużynowo dziewczyny (w składzie: Olga Chmielewska, Berenika Prządka, Agnieszka Dybicz) miały znacznie więcej szczęścia i przechodząc kolejne etapy zajęły ostatecznie srebrny medal. Zostały wyprzedzone niewielką liczbą punktów przez  reprezentację Włoch.Udowodniły, że srebrny medal zdobyty niedawno podczas Mistrzostw Świata w Liverpoolu nie był przypadkiem, lecz został on w pełni zasłużenie wywalczony. W tym samym czasie (23 listopada) odbył się turniej XIV Euroepan Cuprum Cup 2013 w Legnicy. Podczas tej międzynarodowej imprezy Jakub Kuklewski reprezentował klub startując w kata oraz kumite indywidualnym młodzików. Start Kuby można zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ przywiózł on aż dwa brązowe medale. Gratulujemy!


16 Nasze Oborniki

Grudzień 2013www.oborniki.pl

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 8000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki grudzień 2013  

Nasze Oborniki grudzień 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you