Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Listopad 2012 nr 11 (23) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Bądź spokojny o swoje rachunki Ciągle wzrastające ceny przerażają niemal każdego z nas. Niespokojni o swoje portfele przeliczamy każdą złotówkę. Szukając pocieszenia na zbliżający się wielkimi krokami 2013 rok przeanalizowaliśmy przyszłoroczne opłaty. Ile zapłacimy za przedszkola, wodę, podatki? Czytaj na s. 3

Zmiany w Radzie Rada Miejska podjęła decyzję o wygaśnieciu mandatu Witolda Żółcia. s. 3

Smacznie w Objezierzu Już po raz dziewiąty w kuchni i stołówce Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu stanęli w szranki uczniowie z kilku wielkopolskich szkół o profilach gastronomicznych. s. 4

To już koniec „Bitwy na głosy” – mamy III miejsce! To było dziewięć niezwykłych tygodni, pełnych emocji, radości i nieoczekiwanej integracji, a wszystko to za sprawą wspaniałej, obornickiej szesnastki. s. 5

15 kilometrów dla Ojczyzny! Jak co roku 11 listopada pasjonaci biegania zmierzyli się w „Biegu Niepodległości”. Pobiegli, aby uczcić Ojczyznę, wolność, oddać hołd tym, którzy w imię tych wartości stracili życie. s. 7

Rozejrzyj się dookoła! Kolejne pory roku przynoszą zmiany nie tylko w przyrodzie, ale również w otaczającej nas przestrzeni. Zobacz co zmieniło się przez ostatnie dwa lata. s. 8-9

Bogata historia obornickiej kultury Życie kulturalnie w Obornikach rozwijało się już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. A jak zmieniało się na przestrzeni lat? s. 13


2

Nasze Oborniki

Gminnych inwestycji ciąg dalszy

W Obornikach trwają kolejne inwestycje zaplanowane na ten rok. Tym razem jest to przebudowa boiska i placu rekreacyjnego Gimnazjum nr 3. W ramach projektu wymieniona zostanie wysłużona już nawierzchnia boiska sportowego oraz zmodernizowany przyszkolny plac rekreacyjny. Wybudowana zostanie również droga wewnętrzna i chodniki. Przedsięwzięcie na kwotę 318.998,72 zł brutto realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe REMBUDEX z Obornik. Remont potrwa do 3 grudnia.Listopad 2012

Od 18 września trwają również prace na obornickich „Łazienkach”. Lewobrzeżny teren Wełny od mostu „wronieckiego”, do wyspy przy małej elektrowni przebudowuje firma BUDRO z Kiszewa. Koszt całości przedsięwzięcia, nazwanego „Rewitalizacja, zagospodarowanie i rozbudowa infrastruktury parku przy rzece Wełnie (Łazienki Obornickie)” wyniesie ponad 1,1 mln zł. Na inwestycję tę Gmina Oborniki pozyskała aż 800 tys. zł ze środków zewnętrznych. Prace zgodnie z umową zakończą się jeszcze w tym roku.

Kolejna świetlica wyremontowana

Świetlica wiejska w Dąbrówce Leśnej jest jedną z kilku wyremontowanych i pozytywnie odmienionych w ostatnim czasie. Prace związane były z wymianą pokr ycia dachowego i rynien, wykonaniem elewacji, dociepleniem budynku, osusze-

niem ścian, wymianą stolarki drzwiowej oraz malowaniem świetlicy wewnątrz. Inwestycję zrealizowała firma Real-Bud K. Kiełczewski za kwotę ok. 110 tys. Obiekt wyposażono w klimatyzację, dokupiono również sprzęt AGD.

193.449,01 zł brutto. Dla większości mieszkańców będzie to duże ułatwienie w codziennym poruszaniu się do pracy, czy też szkoły, a w sezonie wakacyjnym popularności ścieżce dostarczą rowerzyści, biegacze oraz osoby korzystające z kąpieliska miejskiego. W ostatnim czasie zakończono również budowę chodnika przy ul. Łukowskiej.

Cieszę się, że tak szybko zakończono przebudowę ścieżki biegnącej wzdłuż ulicy Kowanowskiej. Mówię to z jednej strony jako mieszkaniec tej ulicy, zaś z drugiej jako radny, reprezentant wszystkich którzy będą korzystać z niej, zwłaszcza latem. Liczę, że już wkrótce uda nam się przebudować „Żwirki”, jedno z ulubionych miejsc wakacyjnych spotkań oborniczan, a biegnąca tam ścieżka będzie dużym ułatwieniem dla miłośników aktywnej rekreacji zarówno dla rowerzystów, jak i biegaczy, spacerowiczów, czy pasjonatów nordic walking.

Jarosław Paulus Radny Rady Miejskiej

Śmiało można powiedzieć, że Dąbrówka Leśna ma od dziś wzorcową świetlicę. Dołączyła do grona jeszcze kilku takich świetlic na terenie naszej gminy. Dziękuję za zaangażowanie sołtysowi, mieszkańcom i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzysztofowi Hetmańskiemu, który jako radny z tego okręgu zabiegał o jej gruntowny remont – tak podczas uroczystego otwarcia powitał wszystkich burmistrz Tomasz Szrama. W sobotę, 10 listopada w Dąbrówce Leśnej gościli również: Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Hetmański, Radni Rady Powiatu -Zofia Kotecka, Kwiryn Naparty oraz sołtys Górki – Maria Przysiecka.

Więcej miejsc parkingowych na Rynku

Jest już ścieżka na Żwirki

723 metry liczy nowo wybudowana ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż ulicy Kowanowskiej. W odbiorze przedsięwzięcia, w czwartek 22 listopada wziął udział burmistrz Tomasz Szrama, wykonawca inwestycji Mateusz Cegłowski z firmy BUDROMEL ze Złotkowa, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Wartość nowo wykonanej ścieżki z kostki brukowej wynosi

www.oborniki.pl

Od piątku, 23 listopada obowiązuje zmieniona organizacja ruchu drogowego na odcinku od

ulicy Czarnkowskiej do małego mostu.

W miejscu, gdzie dotąd przebiegała ścieżka rowerowa wytyczono cztery nowe stanowiska parkingowe. Początkowo planowano wprowadzenie zmian od 1 grudnia, jednak z racji iż, wcześniej udało się zakończyć prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego oraz montażem pionowego, na nowych miejscach można zaparkować już teraz. Przypominamy również o konieczności wykupienia biletów uprawniających do parkowania w płatnej strefie.

Trwa budowa ulic Jaworowej i Topolowej oraz Tarninowej w Kowanówku. Będzie też nowy chodnik przy Kopernika 600 metrów będą liczyć nowo wybudowane ulice Jaworowa i Topolowa w Obornikach.

Umowę na to przedsięwzięcie podpisał w poniedziałek, 22 października Burmistrz Obornik Tomasz Szrama z wykonawcą,

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TOR-BRUK Sp. z o.o. z Poznania. Wartość inwestycji, zakładającej wykonanie drogi z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej, oszacowano na kwotę 646.288,62 zł brutto. Termin zakończenia prac wyznaczono na 18 stycznia, wcześniej – bo już 5 grudnia odbędzie się oficjalny odbiór. To jeden z zapisów umowy zawartej w poniedziałek, 29 października z wykonawcą inwestycji Firmą Usługowo – Handlową ANNA z Gniezna.

W ramach prac wykonana zostanie droga z kostki betonowej o długości 60 metrów oraz kanalizacja deszczowa. Wartość tego przedsięwzięcia wyniesie 92.063,66 zł brutto. Już wkrótce ruszą prace na ulicy Kopernika. 21 listopada podpisano umowę na remont chodnika i miejsc postojowych. Prace na ulicy Kopernika będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK z Poznania. Termin ostatecznego zakończenia modernizacji wartej 199.036,80 zł wyznaczono na 10 stycznia.

Obornicka cegiełka w budowanie lepszego, bardziej czystego środowiska Mo der nizac ja ob or nickiej oczyszczalni ścieków była ostatnią z inwestycji realizowanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”, który otrzymał największe w historii naszego miasta dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Inwestycję, trwającą niemal dwa lata przeprowadziła firma ATATECHNIK z Budzynia. W ramach prac zmodernizowano pompownię główną, układ mechanicznego

oczyszczania ścieków, stację zlewną, stację dmuchaw, układ zagęszczania i oddawania osadu oraz istniejący ciąg technologiczny składający się z bioreaktora i osadnika wtórnego. Wybudowano również nowy bliźniaczy ciąg technologiczny, nowy bioreaktor oraz większy osadnik wtórny. Obiekt wyposażono w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową i nowoczesne sterowanie procesem technologicznym. Całkowity koszt inwestycji to ponad 16 milionów złotych.

Podczas otwarcia Prezes Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Augustyn podkreślał, że zwiększona przepustowość oczyszczalni daje możliwości budowy kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach oraz wpływa na osiąganie wysokich parametrów ścieków już oczyszczonych. W oficjalnym zakończeniu modernizacji oczyszczalni wzięli udział Radni Rady Miejskiej, którzy w środę, 14 listopada złożyli wizytę przy ulicy Obrzyckiej.


www.oborniki.plListopad 2012

Nasze Oborniki

3

Bądź spokojny o swoje rachunki Pamiętamy o historii Nie będzie drożej! – zapewnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Większość opłat, których wysokość zależna jest od Gminy postanowiono utrzymać na dotychczasowym poziomie. Przedszkola publiczne i odziały przedszkolne prowadzone przez Gminę zapewnią bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w czasie pięciu godzin dziennie. Za usługi świadczone po upływie tego czasu tak, jak w 2012 roku pobierana będzie opłata, która przedstawia się następująco: • 6 godzin zajęć dziennie – 5% minimalnego wynagrodzenia, • 7 godzin zajęć dziennie – 6,5% minimalnego wynagrodzenia, • 8 godzin zajęć dziennie – 8,5% minimalnego wynagrodzenia, • 9 godzin zajęć dziennie – 10% minimalnego wynagrodzenia, • 10 godzin zajęć dziennie – 12% minimalnego wynagrodzenia, • 11 godzin zajęć dziennie – 14% minimalnego wynagrodzenia, Podobnie przedszkola niepubliczne otrzymają na każde dziecko z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% wydatków bieżących przewidzianych

na dziecko w przedszkolach prowadzonych przez gminę. W 2013 roku nie zmienią się również wysokości podatków. Joanna Kus-Gzyl, skarbnik Gminy Oborniki wyjaśnia, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczną i gospodarczą stawki podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego pozostaną na niezmiennym poziomie w stosunku do 2012 roku. Natomiast stawki podatku od środków transportowych (w związku ze zmianą przedziałów zakwalifikowania pojazdów) w  poszczególnych

przypadkach ulegną obniżeniu. Wszystkie stawki zostały uchwalone podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 14 listopada – teraz oczekują na zatwierdzenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie wzrosną również nasze rachunki za wodę i ścieki. Aktualne ceny postanowiło utrzymać bowiem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Taryfa opłat obowiązująca do lutego 2013 zostaje wydłużona o dziewięć kolejnych miesięcy, tzn. aktualne stawki nie zmienią się do końca października 2013 roku.

Chudecki na konferencji w Obornikach

Trwają prace na obornickich „Łazienkach”, firma Budro Kazimierza Stachowiaka, która wygrała przetarg, postawiła już nowy mur oporowy oraz zrekonstruowała drugi, którego nie było potrzeby rozbierać. Niedawno pojawiły się głosy dotyczące dewastacji miejsca pamięci po obornickich Żydach, którzy w czasie II wojny światowej pracowali przy budowie „Łazienek”. Opinie te są fałszywe, taka sytuacja nie miała bowiem miejsca! Jak dotąd rozebrany został jeden mur oporowy, który w całości wykonany był z cegieł, a nie cmentarnych nagrobków żydow-

Zmiany w Radzie W związku z podjęciem decyzji przez Witolda Żółcia o zrzeczeniu się mandatu, Rada Miejska podczas posiedzenia w środę, 14 listopada podjęła decyzję o jego wygaśnięciu. Zgodnie z obowiązującymi do końca tej kadencji przepisami mandat, po wyrażeniu zgody, obejmuje kandydat, który kolejno uzyskał największą ilość głosów oraz nie utracił prawa wybieralności z tego samego okręgu wyborczego i z tej samej listy. W skutek zrzeczenia się mandatu radnego Witolda Żółcia kolejnym na liście jest Waldemar Cyranek, który w roku 2006/2010 był radnym oraz przewodniczą-

W poniedziałek, 12 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Michała Chudeckiego. Ten wielokrotny Mistrz Polski w boksie amatorskim od kilku miesięcy walczy na ringach zawodowych. W sobotę, 10 listopada podczas gali boksu zawodowego w Hamburgu miał stoczyć swoją trzecią walkę. Niestety, pojedynek nie doszedł do skutku. Podczas konferencji bokser opowiadał m.in. o  różnicach pomiędzy boksem amatorskim i  zawodowym oraz o  swoich obozach przygotowawczych w Stanach Zjednoczonych. Dzięki pomocy Mariusza Kołodzieja, Michał jest zawodnikiem Global Boxing Gym i  ma możliwość rozwoju swojej zawodowej kariery pod okiem dobrych trenerów, a co najważniejsze do sparingów z silnymi rywalami.

Podczas konferencji prasowej burmistrz Obornik Tomasz Szrama mówił także o współpracy z Michałem i o tym w jaki sposób można wykorzystać jego doświadczenie w kwestiach sportowych oraz promocyjnych. Sam bokser, na co dzień mieszkający w Bębnikącie otwarty jest na wszelkie pomysły i już teraz prowadzone są rozmowy dotyczące współpracy. W sobotę, 17 listopada Michał Chudecki pokonał przez techniczny nokaut Andreia Hramykę. Walka otwierała galę „Wojak Boxing Night” w Warszawie. Sobotni rywal Michała był od niego wyższy o pięć centymetrów i w swojej dotychczasowej karierze na ringach zawodowych przez nokaut wygrał dziewięć walk. Chudecki do momentu przerwania spotkania całkowicie dominował w ringu. Pięściarz Global Boxing od pierwszych sekund był zawodnikiem lepszym.

Michał mając przed sobą wyższego rywala, zadawał dużo ciosów skierowanych na korpus, co przyniosło wymierny skutek po trzeciej rundzie. Wtedy bowiem trenerzy z narożnika Białorusina (który był już dość mocno poobijany), podjęli decyzję o poddaniu swojego pięściarza. Jak mówił w wywiadzie dla ringpolska.pl Chudecki – gdyby nie poddano Andreia, trener kazał mi przyspieszyć, tak żeby zakończyć walkę przed czasem w czwartej rundzie. Sobotnie zwycięstwo jest już trzecim dla Michała, z czego dwa udało mu się uzyskać przed czasem. Kolejną walkę na zawodowym ringu bokser stoczy 8 grudnia podczas gali w Katowicach. O kolejnych sukcesach Michała Chudeckiego informacje można znaleźć na jego oficjalnej stronie www.chudecki.com oraz na www.oborniki.pl

skich. Inne elementy, takie jak schody, nie będą w ogóle demontowane. Gmina Oborniki dba o historię i tradycję, czego przykładem jest jeden z ostatnich projektów, czyli ścieżka historyczno – edukacyjna. Jedna z tablic, została ustawiona przy ulicy Czarnkowskiej, w miejscu, w którym przed wojną znajdowała się Bożnica Żydowska. Zarówno Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, jak i firma wykonująca inwestycję zapewniają, że jeżeli w trakcie prac zostaną odkryte żydowskie kamienie nagrobne, na pewno nie będą one wywiezione na wysypisko śmieci!

Od następnego wydania na łamach „Naszych Obornik” utworzona zostanie rubryka porad prawnych. Zagadnienia najczęściej nurtujące mieszkańców omawiał będzie radca prawny Piotr Mazurkiewicz. Propozycje tematów z zakresu prawa, możliwych do przybliżenia na łamach ,,Naszych Obornik” prosimy kierować na adres e - mail: radca.prawny_pmazurkiewicz@op.pl

cym komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Witold Żółć, sprawował ponadto funkcję wiceprzewodniczącego rady, a jego rezygnacja zobowiązała do przeprowadzenia kolejnych wyborów na to stanowisko. W głosowaniu tajnym, większością głosów nowym wiceprzewodniczącym został radny Paweł Drewicz, który jest przewodniczącym komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz jako radny pełni swoje obowiązki już 4 kadencję. W Starostwie Powiatowym jest naczelnikiem Wydziału Oświaty Kultury i Sportu.

ZDJĘCIE

Piotr Mazurkiewicz Radca prawny


4

Nasze ObornikiListopad 2012

www.oborniki.pl

Smacznie w Objezierzu Już po raz dziewiąty w kuchni i stołówce Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu stanęli w szranki uczniowie z kilku wielkopolskich szkół o profilach gastronomicznych. Tym razem organizatorzy, czyli objezierska szkoła, przygotowali w środę, 14 listopada rywalizację w trzech kategoriach: 1. Aranżacja stołu. Temat: Herbatka u Pani Jesieni 2. Mięsa nadziewane na ciepło

3. Desery z nutką czekoladową Uczestnicy konkursu, po wykonaniu dań w kuchni, podawali je do degustacji komisji złożonej z niezwykle doświadczonych specjalistów w dziedzinie gastronomii. Skład komisji to: Przewodniczący Mieczysław Wiórka– wieloletni szef kuchni w Hotelu Merkurym i przewodniczący komisji kwalifikacyjnej w zawodzie kucharza przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, obecnie szef produkcji w Kuchni Polki; Andrzej Nowakowski, szef kuchni w hotelu Ikar; Wojciech Wiciak, szef kuchni w hotelu Mercury. Dania próbowała również komisja złożona z przedstawicieli instytucji i firm wspierających konkurs oraz przedstawicieli szkół biorących udział w rywalizacji, mając prawo przyznać nagrody publiczności.

Wybór zwycięzców nie był prosty, bowiem, jak przyznał przewodniczący komisji, poziom rywalizacji był niezwykle wysoki i wszyscy tak naprawdę zasłużyli na wysokie oceny. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu:

Kłamstwa zostaną sprostowane

Światło, muzyka i fizyka

Każdy kto śledzi naszą lokalną prasę z łatwością dostrzeże, że jednym z ulubionych tematów „Gazety Powiatowej Ziemia Obornicka” jest działalność obornickiego magistratu z Burmistrzem Obornik na czele. Niestety teksty te najczęściej nie mają nic wspólnego z prawdą. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy kłamliwe artykuły zrodzone są z aktualnych okoliczności politycznych, czy ze zwykłej pogoni za sensacją, bo sensacja jest bardziej chwytliwa niż prawda, a afery i skandale choćby wyssane z palca sprzedają się znakomicie. W czasach kiedy pieniądz rządzi światem bezmyślne rozdrapuje się ludzkie dramaty, nie myśląc o osobach, które krzywdzi się najbardziej, te które tragedia dotknęła osobiście. A co zrobić gdy brak nieszczęść, sensacji, afery? Tworzy się je na bieżąco, konfabuluje, wymyśla kłamliwe informacje, z nadzieją, że druga strona to zignoruje. Nie będzie walczyć o prawdę. Jako Burmistrz Obornik czuję jednak obowiązek tę walkę podjąć, każdy z Państwa ma bowiem prawo do rzetelnych i prawdziwych informacji zarówno o otaczającej Państwa rzeczywistości, jak i o urzędzie, który rzeczywistość tę stara się pozytywnie kształtować. W listopadzie wy-

„Światło i dźwięk w otaczającym nas świecie” pod takim hasłem odbył się VIII Powiatowy Festiwal Nauk Przyrodniczych. Tym razem gospodarzem było Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika. W  środę, 21 listopada doświadczenia fizyczne i chemiczne interesująco przeprowadzała młodzież z  18 szkół powiatu obornickiego. Wykład inauguracyjny pt. „Światło, muzyka i fizyka” oraz krótki pokaz poprowadził dr Adam Buczek. Naukowiec w ten sposób zachęcał uczniów do nauki przedmiotów ścisłych. Organizatorzy po raz kolejny udowodnili, że trudne przedmioty mogą okazać się pasjonujące i ściśle związane z naszym życiem codziennym. Z  zaproszenia na festiwal skorzystali m.in. Wicestarosta Andrzej Okpisz, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz dyrektorzy szkół z powiatu obornickiego. Wyniki konkursów: KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt.: „Światło i dźwięk w otaczającym nas świecie”: I miejsce – Magdalena Maćkowiak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole, II miejsce – Estera Rączko-

Sołtysi obradowali W czwartek, 25 października odbyła się piąta w tym roku narada sołtysów. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące gazyfikacji obszarów wiejskich oraz omówiono sprawy dotyczące akcji „Zima”. Przedstawiono informację dotyczącą organizacji ferii zimowych w sołectwach. Rozmawiano także o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z przyjmowaniem statutów sołectw. W trakcie narady nowa sołtys Maniewa Maria Garczewska ode-

graliśmy cywilny proces sądowy, wyrokiem którego redaktor naczelny tygodnika „Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka” zobowiązany został do zamieszczenia ośmiu sprostowań oszczerczych artykułów godzących w dobre imię zarówno Burmistrza Obornik, jak i całej Gminy. Wiem, że to kropla w  morzu, wierzę jednak, że wyrok ten zwróci uwagę nierzetelnych dziennikarzy na fakt, że jak napisała pewna młoda dziennikarka manipulowanie ludzkimi emocjami czy zwykłe kłamstwo, to nie dowód polotu i błyskotliwości, tylko braku zasad. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

brała legitymację z rąk Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Aleksandry Łukaszyk Prezes Gminnego Koła Sołtysów.

wiak, Zespół Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, III miejsce – Klaudia Matuszak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole, III miejsce – Alicja Musiałkowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole.   KONKURS PLASTYCZNY – PLAKAT pt.: „Światło i dźwięk w otaczającym nas świecie”: I miejsce – Estera Rączkowiak, Zespół Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, II miejsce – Julia Kołodziej, Prywatne Gimnazjum w Obornikach, III miejsce – Patrycja Szymańska, Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach.   KONKURS FILMOWY: I  miejsce – Kinga Wojtkowiak, Prywatne Gimnazjum w Obornikach, II miejsce – Karolina Nowicka, Karolina Andrzejewska, Paulina Nowak, Oskar Tomczak, Mateusz Wrzeszcz, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, III miejsce – Jagoda Micek i Patrycja Halik, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole.

2 miejsce w kategorii mięs: Magdalena Lipka, za danie: „Polędwiczki wieprzowe z warzywami”, 2 miejsce w kategorii deserów: Anna Bonek, za deser: „Rożki czekoladowe z kremem kardamonowo-imbirowym”. Wyróżnienie za aranżację stołów: Marika Flaszczyńska.

Wyróżnienie: Karolina Jusik i Monika Topór, Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach.  KONKURS LITERACKI I miejsce – Klaudia Bogielczyk, Gimnazjum nr 1 w Obornikach, II miejsce – Bartosz Skrzypczak, Zespół Szkół Agrobiznesu im. D. Chłapowskiego w Rogoźnie, III miejsce – Patrycja Dąbek, Zespół Szkół Agrobiznesu im. D. Chłapowskiego w Rogoźnie.   KONKURS FOTOGRAFICZNY pt.: „Światło i dźwięk w otaczającym nas świecie”: I miejsce – Kamila Kapusta, Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach, II miejsce – Mateusz Chojnacki, Gimnazjum nr 1 w Obornikach, III miejsce – Paulina Majkowska, Gimnazjum nr 1 w Obornikach. Wyróżnienia: Joanna Soińska, Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach, Marcin Buczkowski, Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach, Filip Jusiewicz, Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, Kinga Wojtkowiak, Prywatne Gimnazjum w Obornikach.


www.oborniki.plListopad 2012

Nasze Oborniki

5

To już koniec „Bitwy na głosy” – mamy III miejsce!

To było dziewięć niezwykłych tygodni, pełnych emocji, radości i nieoczekiwanej integracji, a wszystko to za sprawą wspaniałej, obornickiej szesnastki. Na początku września, nikt nie spodziewał się tak ogromnego sukcesu, jakim jest trzecie miejsce w jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych. Podczas ponad dwumiesięcznej rywalizacji naszej drużynie udało się pokonać Roberta Gawlińskiego, Beatę Kozidrak, Piotra Rubika, czy wyjątkowo popularną wśród młodzieży Julę. Apetyt rósł jednak w trakcie jedzenia, a  każdy kolejny sukces przybliżał nas do głównej wygranej – 100 tys., które wsparłoby budowę obornickiego hospicjum. Mimo przegranej w półfinale stowarzyszenie „Ludzki gest” zyskało i tak bar-

dzo, bardzo wiele. Promocja, którą zrobiła drużyna Libera przeliczalna jest nie tylko dla specjalistów od PR. Cała Polska usłyszała o tym, jak wiele robią własnymi siłami i jak potrzebne jest im miejsce, które pozwoli rozwijać tę cenną działalność. Wiele zyskały też Oborniki. Dziesiątki mieszkańców, tak różnych na co dzień postawiło sobie wspólny cel – wsparcie naszej drużyny. Co tydzień wysyłaliśmy setki smsów, gwarantujących drużynie udział w  kolejnych odcinkach. Wspólnie organizowaliśmy akcje promocyjne – drużyna Libera wzięła udział w imprezach plenerowych w naszym mieście, wystąpiła podczas „Festynu na BIS” na ulicy Piłsudskiego oraz gminnych dożynek w Ocieszynie. Happening z ich udziałem przyciągnął na Rynek setki mieszkańców w każdym

wieku, niemniej osób kibicowało im również podczas spotkań w szkołach. Co tydzień oborniczanie dopingowali naszą drużynę w warszawskim studio ATM, a wsparcie to (szczególnie silne podczas ostatniego odcinka naszej ekipy) nie przeszło bez echa na wizji. Udział oborniczan w  programie to również ogromna promocja dla naszego miasta, Oborniki wielokrotnie pojawiały się bowiem w ogólnopolskich mediach. Dziś już nikt nie ma chyba tzw. kompleksów małego miasta. Nasza drużyna udowodniła, że bez trudu może pokonać Warszawę czy Lublin – siła tkwi bowiem w jedności, a nie w wielkości. I za to wszystko serdecznie im dziękujemy! Dla nas – „Drużyna Libera i tak najlepsza jest!”

Szlachetny cel, jaki postawiła sobie drużyna Libera – wsparcie budowy obornickiego hospicjum – w zupełnie innym świetle stawia medialne przedsięwzięcie o charakterze przede wszystkim rozrywkowym, jakim jest przecież „Bitwa na głosy”. Każdy może wnieść coś istotnego do życia grupy, społeczności. „Dziesiątki mieszkańców (...) postawiło sobie wspólny cel” – być może jest to okazja do rozwijania w społecz-nej świadomości odpowiedzialności nie tylko za siebie samego, lecz uświadomienie sobie, że własny rozwój można zrealizować w kontaktach z innymi ludźmi i że jakość tych kontaktów zależy od nas samych. To my tworzymy społeczność, to my stanowimy o jakości naszego miasta, to my stwarzamy jego klimat. Każda osoba może rozwinąć w sobie większą otwartość dla uczuć i potrzeb innych ludzi w swoim otoczeniu, a tym samym uczynić ten świat lepszym, bezpieczniejszym, szlachetniejszym. Doświadczenie tego, że potrafimy pomóc innym jest bardzo istotne, a to wydarzenie dawało ku temu okazję – okazję doświadczenia większej wrażliwości w odniesieniu do osób śmiertelnie chorych. Artyści – jak widać – mogą docierać do głębszych pokładów świadomości, pozwalających na doświadczenie świata poza powierzchniowymi, sztucznymi zjawiskami.

Agnieszka Lewicz-Durka Pracownia psychologiczna Kopernik Psycholog w Obornikach


6

Nasze ObornikiListopad 2012

www.oborniki.pl

„Wolność jest dana, ale i zadana” – 11 listopada w Obornikach • • • • • •

11 listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości. Po dziesiątkach lat niewoli, trzech wielkich nieudanych powstaniach, Polacy doczekali wolnej Ojczyzny. W 94. rocznicę tych wydarzeń, podczas oficjalnych uroczystości burmistrz Obornik Tomasz Szrama podkreślał, iż chciałby, aby 11 listopada nie

był tylko dniem, w którym świętujemy i wspominamy radosne wydarzenie historyczne. Niech będzie dniem refleksji i  przypomnienia słów Jana Pawła II „wolność jest dana, ale i zadana”. Odrabiajmy to zadanie w swoim codziennym życiu. Odpowiadajmy sobie wciąż na pytanie: jakimi chcemy być Polakami. Naszą pracą, uczynkami i życiem dowiedźmy, że jesteśmy warci tej wolności – zwrócił się do przybyłych.

W uroczystościach mimo chłodu i rzęsistego deszczu wzięło udział wielu oborniczan, pragnących oddać hołd tym, którzy w walce o niepodległą Polskę poświęcili życie. Bohaterom nieugiętym w walce, dla których nie ważna była godzina, nie ważna była też pogoda, lecz światło idei – wolność nas wszystkich. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej złożyli:

W Łukowie zawisła tablica pamięci Święto narodowe stało się okazją do uczczenia pamięci osób prześladowanych, więzionych i mordowanych podczas niemieckiej okupacji. Znamiennym wyrazem tej pamięci stała się tablica, którą dzięki staraniom księdza kanonika Jana Stefana oraz mieszkańców uroczyście odsłonięto w Łukowie. W mosiężnej tablicy w czterech językach wyryto napis, informujący o tragicznej, naznaczonej krwią i ofiarą historii tego miejsca. Tablica to widomy znak oraz świadectwo, że właśnie tu znaj-

dował się obóz pracy kobiet żydowskich i jeńców brytyjskich. To nasz hołd, który składamy ofiarom tamtych, okrutnych czasów. To akt spłacania długu za najcenniejszy dar, jakim jest wolność – mówił podczas ceremonii odsłonięcia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Pamiątkowa tablica w tym miejscu ma znaczenie szczególne, dziś bowiem niewielu wie, że budynek byłej szkoły w Łukowie w swych murach skrywa bolesną historię. W czasie niemieckiej okupacji był tu od połowy 1940 roku obóz pracy

jeńców brytyjskich, a następnie kobiet żydowskich. Jeńcy budowali zabudowania gospodarskie w majątku, kobiety pracowały w polu. Niektórzy z nich trafili do obozów koncentracyjnych, zaś wielu z nich zamordowano w rożnowskich lasach. Podczas uroczystości wyrazy uznania i podziękowania za troskę i pamięć związaną z miejscami historycznymi burmistrz przekazał księdzu kanonikowi Janowi Stefanowi, podkreślając jego szczególną rolę, związaną z opieką nad Grobami Rożnowskimi.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Związek Inwalidów Wojennych Związek Kombatantów Burmistrz Obornik oraz Rada Miejska w Obornikach Młodzieżowa Rada Miejska Starostwo Oborniki oraz Rada Powiatu Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Cech Rzemiosł Różnych Oborniki Związek Emerytów i Rencistów oraz Klub Seniora Organizacje społeczno –polityczne: Platforma Obywatelska Rada Powiatowa SLD Obywatelski Komitet Samorządowy Oborniki NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Gminne Koło Sołtysów Zarząd Miejsko-Gminny OSP Komenda ZHP Ogródki działkowe Relax Koło Żołnierzy Rezerwy LOK Obornicka Sekcja Motocykli Ciężkich „Jastrzębie Dróg” Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Uniwersytet Trzeciego Wieku Związek Nauczycielstwa Polskiego Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach Zespół Szkół im. Gen. Kutrzeby w Obornikach Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza  w Obornikach Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Objezierzu Zespół Szkół im. UNICEF w Obornikach Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

„Nie można żyć bez światła” – wzruszający koncert Eleni w Obornikach

Obchody Święta Niepodległości zakończył piękny, a zarazem wzruszający koncert Eleni, polskiej artystki greckiego pochodzenia. Występ stanowił z jednej strony finał obchodów 11 listopada, z drugiej natomiast podsumowanie obchodzonych w naszym mieście Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wypełniony po brzegi kościół pw. św. Józefa rozbrzmiał zarówno znanymi przebojami artystki,

jak i pieśniami nurtu patriotycznego i chrześcijańskiego. Ostatni, bisowy utwór, „Barkę” Eleni zaśpiewała w towarzystwie organizatorów koncertu oraz osób wspierających przedsięwzięcie. Znane słowa pieśni i ciepła, rodzinna atmosfera zachęciły do śpiewu również publiczność, która chwyciwszy się za ręce wspólnie wykonała tę ulubioną pieśń Jana Pawła II.


www.oborniki.plListopad 2012

Nasze Oborniki

7

15 kilometrów dla Ojczyzny! Okpisz, Radny Rady Miejskiej Paweł Drewicz i dyrektor OCS Jacek Okpisz oraz manager sportu OCS Piotr Kucharski.

Jak co roku 11 listopada pasjonaci biegania zmierzyli się w „Biegu Niepodległości”. Pobiegli, aby uczcić Ojczyznę, wolność, oddać hołd tym, którzy w imię tych wartości stracili życie. W biegu zorganizowanym przez Ob ornickie C entr um Sportu uczestniczyło 226 osób, w tym 29 kobiet. Zanim wyruszyli w 15 kilometrową trasę każdy otrzymał  pamiątkową koszulkę, a na mecie symboliczny medal. Bezkonkurencyjny wynik uzyskał faworyt biegu, oborniczanin Dariusz Szrama (00:51:09). Na miejscu drugim bieg ukończył Tomasz Radtka z Łobżenicy (00:55:30), zaś trzeci był Tomasz Waszczuk ze Szczecina (47,20). Na mecie czekał ciepły posiłek i herbata. Wielu zawodników przyjechało do Obornik już po raz trzeci

w tym roku. Biorą oni bowiem udział w III Biegowym Grand Prix Obornik, które składa się z czterech biegów: Bieg Papieski (10 km w maju), Bieg o Puchar Złotej Pyry (21 km w lipcu), Bieg Niepodległości (15 km w listopadzie) i Bieg Chrustowski (12 km w styczniu). Biegacze zmagali się, z trasą biegnącą ulicą Piłsudskiego w kierunku Urzędu Miejskiego, dalej ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 11 – aż do Rożnowa. Na wysokości ulicy Przyjaciół Dzieci w Kowanówku zawodnicy ponownie znaleźli się na ścieżce pieszo-rowerowej, aby dotrzeć nią do Obornik i dalej ulicami Piłsudskiego, Szpitalną, Łazienkową, Chłopską i Spacerową wbiec na teren kompleksu boisk przy ulicy Ks. Szymańskiego. Najlepszych zawodników nagrodzili Wicestarosta Andrzej

Tegoroczna trasa była atrakcyjna i dobrze zabezpieczona. Bieg odbył się bez żadnych problemów, a co najważniejsze wszyscy zawodnicy pokonali trasę bezpiecznie. Ogromną rolę odegrali też dopingujący nas zarówno w Obornikach, jak i Rożnowie kibice – podkreślali uczestnicy biegu. Równocześnie na terenie kompleksu boisk przy ulicy ks. Szymańskiego odbywały się biegi dzieci i młodzieży szkolnej. W kategorii Szkół Podstawowych pierwsze miejsce zajęło SP2 Oborniki, drugie miejsce uczniowie ze szkoły w Chrustowie oraz trzecie miejsce Rożnowo. W kategorii szkół gimnazjal-

Do dziadka o Polsce Tuż po zakończeniu biegu na blogu jednego z jego uczestników pojawił się nowy wpis. Jego autor Grzegorz Perlik w konwencji wzruszającego listu do nieżyjącego już dziadka przedstawił swoje spojrzenie na bieg, na sport i… na Polskę. W kilka chwil przeczytano go ponad tysiąc razy! Sam autor przyznaje: Nie sądziłem, że ten tekst aż tak trafi do czytelników. Ale...i bardzo się cieszę, że trafił tak jak chciałem, że pobudził do refleksji.  Jechałem do Obornik, żeby poprawić tzw. „życiówkę” na 15 km Nie udało się, ale chyba jednak „życiówkę” zrobiłem, tylko inną i bardziej satysfakcjonującą. Zachęcamy do przeczytania listu i chwili zastanowienia nad otaczającą nas rzeczywistością i nad tym, jak sami ją kształtujemy.

Kochany Dziadku To mój pierwszy list do Ciebie. Nie pisałem nigdy, bo urodziłem się 3 lata po Twojej śmierci. Znam Cię tylko z opowieści Twoich dzieci, w  tym Twojej córki Mar ysi, mojej Mamy. Byłeś dla nich szlachetnym wzorem. Opowiadały o Tobie zawsze z wielkim szacunkiem. Ty, chłopak z Pruszcza, urodzony i wychowany w czasach, kiedy Polska była tylko w sercach i marzeniach Polaków. Ty, który sam nauczyłeś się czytać i pisać po polsku, bo w szkole

był to język zakazany. Ty, który piękną polszczyzną w swoich pamiętnikach „Los żołnierza” opisałeś tułaczkę po frontach I  wojny światowej, a  później polsko-bolszewickiej. Ty, dla którego Ojczyzna była tak samo ważna jak rodzina. Dla niej, Polski, zgodziłeś się (bo on Cię o to sam poprosił), by Twój najstarszy syn, Jerzyk, w wieku 17 lat poszedł w głąb ziemi rosyjskiej, bo tam w czasie II wojny światowej gen. Anders tworzył polską armię. A potem cierpiałeś razem z nim, bo nie mógł wrócić i został w Anglii. Podziwiałem Cię Dziadku za to co znalazłem w Twoim biurku, które długo stało w Twoim domu na strychu. Ty, kolejarz z Pruszcza-Bagienicy, interesowałeś się światem, nauką, w stopniu daleko wybiegającym poza horyzont Twojej wsi. Poza schematy ówczesnego życia a i religijności rozumianej bardzo tradycyjnie. I pisałeś. Wśród Twoich notatek znalazłem też Twoje „Złote myśli”. Jedna z nich szczególnie utkwiła mi w pamięci – Starajmy się być sprawiedliwymi chociażby spotykały nas same niesprawiedliwości. Piszę do Ciebie Dziadku, bo 11 listopada biegłem w jednym z  biegów upamiętniających Dzień Niepodległości. Było to w  Obornikach. Jakbyś jechał

z Pruszcza Bagienicy pociągiem to do Złotowa, trasą na której pracowałeś, dalej do Piły, a potem kierunek Poznań. Biegliśmy 15 km. Nie było nas dużo, bo około 230 osób, ale ja lubię takie biegi. Szczególnie też jeśli wszystko jest dobrze zorganizowane. A było, bo wiesz w Wielkopolsce

„porządek musi być” :). Na początek zaparkowałem samochód blisko mety, a obok było biuro zawodów. Odebrałem numerek i koszulkę z wielkim orłem na piersiach. Ze sobą przywiozłem biało-czerwoną czapeczkę z napisem „Polska” i małą flagą. Potem była rozgrzewka i poszliśmy na start, na ulicę Piłsudskiego. I ruszyliśmy.

nych pierwsze miejsce należało do Kiszewa, drugie zajęło GimCieszymy się, że frekwencja obornickich biegów rośnie. Tegoroczny Bieg Niepodległości był

nazjum nr 1, a trzecie Gimnazjum nr 3. rekordowy w całym cyklu Grand Prix, a uczestnicy przyjechali do naszego miasta praktycznie ze wszystkich stron Polski. Organizując imprezy przykładamy wagę do najdrobniejszych szczegółów i efekty są widoczne, co potwierdzają także wpisy biegaczy na branżowych portalach. Zadowoleni jesteśmy również z rosnącej liczby kibiców, którzy dopingują sportowców wzdłuż trasy, a to zawsze tworzy pozytywny klimat. W styczniu biegniemy w Chrustowie, ale już dzisiaj pracujemy nad pozostałymi przyszłorocznymi biegami. Mamy nadzieję, że znowu będą rekordowe.

Jacek Okpisz Dyrektor OCS

Trasa była fajna, ale mnie od 3 do 6 km rozbolały mięśnie nóg poniżej kolan i musiałem zwolnić. Pierwsze 2 kilometry były po asfalcie, ale potem zaczął się pozbruk. A moje nogi bardzo tego nie lubią. Za twardo. No i musiałem mocno zwolnić, bo inaczej by ten ból nie przeszedł. Dopiero od 6 km znowu mogłem pobiec szybciej. A pod drodze pełno strażaków i policjantów. Pilnowali, żeby nikt nam nie przeszkadzał w biegu. I nikt nie przeszkadzał. Czasem ktoś bił brawo. Potem wbiegliśmy w  osiedle domków jednorodzinnych a po chwili w las. Taki las jak w Pruszczu, tam za mostem do Terespola. W lesie mieliśmy nawrót. Biegło mi się coraz lepiej. Po drodze w dwóch miejscach czekała na nas woda i herbata. Wróciliśmy na ten pozbruk, ale ja już byłem rozgrzany i biegłem jak dla mnie bardzo szybko. Tak około 5:005:05 na kilometr. I dobiegłem do mety. „Życiówki” nie udało się poprawić, ale za metą czekał piękny medal. A oprócz medali kiełbaska, herbatka, bułka, ciepła woda pod prysznicem. I rozmowy. Bo my biegacze dużo ze sobą rozmawiamy, Dziadku. O tym jak się biegło, jaki czas, czy coś bolało. Skoro biegliśmy w jednym biegu to się znamy. To wystarcza. Ale kiedy wracałem z Obornik do domu usłyszałem w radiu, że w Warszawie znowu rozruchy. Że znowu rzucanie kamieniami, niszczenie samochodów. Że znowu policja użyła gazu i strzelała gumowymi kulami. Że znowu

w rękach Polaków biało-czerwone flagi i krzyże, a w ustach wyzwiska i obelgi. Dlaczego Dziadku nie może być tak jak w tym biegu w Obornikach, Łubiance, Luboniu, czy w Warszawie? Dlaczego w jednym biegu może biec rabin obok księdza, komunista obok sympatyka Radia Maryja, czy prezydent miasta obok bezrobotnego, a jedyne czym się różnimy to czas na mecie? A każdy osiągnięty czas jest dobry i każdy szanowany? Brawa na mecie dostaje i pierwszy i ostatni? Dlaczego my biegacze potrafimy tak pięknie świętować urodziny naszej Ojczyzny, a inni zamieniają ten dzień w dzień pogardy wobec siebie i Polski? Walczyłeś Dziadku o Polskę. Przeżyłeś okropieństwa I  i  II wojny, rozczarowanie Polską, którą nazwano Ludową. A teraz jakbyś patrzył na tych co dla własnych ambicji dzielą Polaków na lepszych i gorszych? Myślę, że wolałbyś biec z nami. I dostać taki piękny medal z wolnym, dumnym, polskim Orłem. Więc ten medal jest dla Ciebie. Mojego Dziadka. Twój wnuk Grześ P.S. Dziadku, pewnie powiesz mojej Mamie o tym liście. Powiedz Jej też, że dwa tygodnie temu byłem u  lekarza, który mnie operował, na kolejnych badaniach kontrolnych. Z  moją operowaną nerką wszystko jest dobrze. Bo wiesz, ja po prostu miałem szczęście…


8

Nasze ObornikiListopad 2012

www.oborniki.pl

Rozejrzyj się dookoła! Listopad to miesiąc refleksji nad przemijającym czasem, zadumy nad tym co było, i jak było. Warto zatem wykorzystać ten czas aby spojrzeć w przeszłość. Kolejne pory roku przynoszą zmiany nie tylko w przyrodzie, ale również w otaczającej nas przestrzeni. Rozpoczynają się nowe przedsięwzięcia, kończą wcześniejsze. Przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości, szybko zapominając o tym, jak było jeszcze kilka tygodni, czy miesięcy temu. Niedogodności zawsze silniej zwracają na siebie uwagę, warto zatem spojrzeć wokoło, aby dostrzec, jak pozytywnie w ostatnim czasie zmieniła się nasza okolica.

Budowa budynku gospodarczego oraz remont Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie

Droga łącząca miejscowości Sławienko - Niemieczkowo

Nowa droga w Kiszewie

Nowe ulice Jaworowa i Topolowa w Obornikach

Nowa droga oraz oświetlenie drogowe przy ulicy Malinowej w Kowanówku

Ulica Tarninowa w Kowanówku

Ulice Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa i Olchowa w Obornikach

Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż ulicy Kowanowskiej w Obornikach

Ulica Jaśminowa w Kowanówku

Termomodernizacja Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach

Ulica Droga Leśna wraz z kanalizacją deszczową Wyremontowane chodniki przy ulicy Tartacznej w Obornikach

Ulica Droga Leśna wraz z kanalizacją deszczową

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

Aż trudno uwierzyć, ale to już dwa lata odkąd objąłem fotel Burmistrza Obornik. Dwa lata zarówno ciężkiej pracy, jak i satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Dziś chciałbym, aby każdy z Państwa rozejrzał się wokół siebie i sam ocenił miniony czas. Nie zważając na

doniesienia medialne stawiające w negatywnym świetle zarówno mnie, jak i działania urzędu, którym kieruję. Proszę aby każdy z Państwa dokonał oceny nie poprzez pryzmat politycznych rozgrywek, a otaczającej nas rzeczywistości, wybudowanych dróg i chodników,

oświetlonych ulic, zmodernizowanych szkół, przedszkoli, czy świetlic. Pragnąłbym jednocześnie, aby ta rzetelna i sprawiedliwa ocena była katalizatorem dalszych działań, przed nami bowiem kolejny rok wytężonej pracy. W środę, 19 grudnia Radni Rady Miej-

skiej zadecydują o budżecie na 2013 rok. Zważając na obecną, niełatwą ekonomicznie sytuację przedstawiony im projekt jest zarówno odpowiedzialny, jak i ambitny. Wierzę, że dobra współpraca uczyni go możliwym do zrealizowania.


www.oborniki.plListopad 2012

Nasze Oborniki

Nadbudowana część budynku Zespołu Szkół w Kiszewie

Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Urbaniu

Sezonowe lodowisko przy ul. Obrzyckiej 88 Utwardzone place postojowe w kwartale ulic: Młyńskiej, Kopernika i Marsz. J. Piłsudskiego w Obornikach

Sezonowe lodowisko przy ul. Obrzyckiej 88

Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Obornikach

Ponad 1000 nowych latarń świeci w naszej gminie

Ulica Sportowa w Obornikach

Przebudowane boisko oraz plac rekreacyjny Gimnazjum nr 3 w Obornikach

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewku

Nowy chodnik w Świerkówkach

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej

Utwardzony plac przy świetlicy wiejskiej w Uścikowie

Zagospodarowanie i rozbudowa infrastruktury parku przy Wełnie – Łazienki Obornickie

Budowa Schetynówki Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nieczajnie

„Schetynówka” do Objezierza

9


10 Nasze Oborniki

Przepis na Superdziecko

Każdy chciałby mieć Superdziecko. Jak osiągnąć tak spektakularny sukces we wtorek, 20 listopada w Obornickim Ośrodku Kultury radziła Dorota Zawadzka. Pedagog i psycholog rozwojowy, wykładowca akademicki oraz doradca Rzecznika Praw Dziecka. Z nana wszystkim jako niezawodna „Superniania” – bohaterka popularnego programu telewizji TVN, do Obornik przyjechała z  inicjatywy niepublicznych placówek oświatowych: Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya, Akademii Wiedzy i Zabawy oraz Zaczarowanego Przedszkola. Wśród słuchaczy licznie zebranych tego dnia w OOK poja-Listopad 2012

wili się pedagodzy, nauczyciele i przede wszystkim rodzice, których przywitała Alicja Lisek-Nienartowicz dyrektor wspomnianej szkoły i przedszkoli. Dorota Zawadzka zaprezentowała temat, dotyczący wartości w życiu dziecka. Okraszone sympatycznym dowcipem i ubarwione licznymi przykładami treści nie ujęły na swej powadze, a wyraźnie zainteresowały zebranych. Nie brakowało też pytań do eksperta padających z sali, a „Superniania” jeszcze długo po wykładzie nie mogła się pożegnać z obornickimi słuchaczkami. Rodzice uczestniczący w  przedsięwzięciu wspólnie podkreślali, iż wierzą, że to nie ostatnie takie spotkanie.

www.oborniki.pl

XIV Dzień Patrona

14 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Rożnowie obchodzili ważne święto – Dzień Patrona. To już 14 lat, odkąd szkoła nosi imię Franciszka Mickiewicza. Brat wielkiego poety, uczestnik powstania listopadowego, swoim życiem i niezłomną postawą jest dla całej społeczności szkolnej zobowiązaniem, aby hasło – „Dobry syn, kochający brat, dzielny Polak, wzorowy uczeń” – wcielać w życie i przekazywać następnym pokoleniom. Uro czystoś ć t radyc yjnie rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w intencji patrona, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Druga część obchodów miała już miejsce w sali gimnastycz-

nej, gdzie w scenografii soplicowskiego dworku i  ogródka Zosi, po powitalnej piosence, dyrektor szkoły – Dorota Stypuła – w krótkim przemówieniu nawiązała do sylwetki patrona, podkreślając fakt, że tegoroczne święto zbiegło się z jubileuszem 175 – lecia szkoły i 150. Rocznicy śmierci patrona. Następnie swoje talenty i umiejętności aktorskie zaprezentowała młodzież drugiej klasy gimnazjum wcielając się w takie postaci jak: Telimena, Zosia, Adam, Franciszek, Sędzia, Tadeusz, Ksiądz Robak. Mimo trudnego, dla większości młodszych uczniów, tematu, przedstawienie oparte na motywach „Pana Tadeusza” wzbudziło duże zaciekawienie i zostało na-

grodzone gorącymi oklaskami. Szczególne wrażenie wywarły piosenki, umiejętnie wplecione w scenariusz i taniec polonez w wykonaniu młodych artystów. Konwencja teatru, oprawa muzyczna, barwne kostiumy, ciekawa scenografia, a przede wszystkim staranne przygotowanie się do roli młodych adeptów sztuki, dodały splendoru przedstawieniu, czyniąc z niego inscenizację o wysokich walorach artystycznych. Uroczystość święta patrona zakończyło ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli ślubowania. Po uroczystym przyjęciu ich w poczet uczniów Gimnazjum, emocjonujący przebieg miała również seria pytań, z którymi musieli się zmierzyć – dopiero co – pełnoprawni gimnazjaliści. Franciszek wraz z Adamem sprawdzali, czy posiadają oni wiedzę na temat patrona i szkoły. Ostatnim zadaniem będącym swoistym świadectwem potwierdzającym pełną gotowość pier wszoklasistów do bycia prawdziwymi gimnazjalistami, było odśpiewanie hymnu szkoły, które wypadło na ocenę celującą.

W Rożnowie świętowano

Tyle człowiek wart ile drugiemu może pomóc

50-lecie rożnowskiego Koła Gospodyń Wiejskich oraz 15-lecie zespołu Rożnowianie świętowano w sobotę, 17 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie. Pośród wielu gości nie zabrakło Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – Krystyny Eichler oraz Dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury – Adama Krasickiego. Z okazji wyjątkowego jubileuszu Rożnowianki przygotowały niecodzienne „show”. Panie w wesołej stylistyce przedstawiły bogatą historię rożnowskiego zespołu. Nie zabrakło typowych dla Rożnowian scenek oraz zabawnych przyśpiewek. Dla zebranych gości jak na

„Choć szron na głowie i nie to zdrowie to w sercu ciągle maj”

W środę, 7 listopada w kole Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczczono wyjątkowe święto – Dzień Seniora. W uroczystości uczestniczyli zwierzchnicy obornickiego samorządu: pracownicy Starostwa Powiatowego w Obornikach, zastępca burmistrza Piotr Woszczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Hetmański. Złożyli oni przybyłym życzenia zdrowia i dalszej, nieustającej pogody ducha, serdeczności bliźnich i co najważniejsze na-

leżnego im szacunku. Przekazali również szczególne życzenia i kwiaty dostojnym jubilatom, świętującym niedawno 80 oraz 90 urodziny, podkreślając, że to ogromny zaszczyt poznać osoby, które odnalazły receptę na tak długie życie. Seniorzy dla zebranych przygotowali występy okolicznościowe, a spotkanie upłynęło w wyjątkowo miłej i wzruszającej atmosferze.

Seniorzy z Dąbrówki Leśnej, Gołaszyna, Świerkówek, Objezierza, Ślepuchowa i Urbania mogą czuć się docenieni. Sołtysi oraz Rady Sołeckie zorganizowali specjalnie z okazji ich święta spotkania. Radość i  zabawa tak można podsumować Dni Seniora, które odbyły się w tych miejscowościach. Z zaproszenia na te wyjątkowe uroczystości skorzystali również burmistrz Tomasz Szrama, zastępca burmistrza Piotr Woszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Hetmański. W Dąbrówce Leśnej Seniorów odwiedził Radny Powiatu Obornickiego Kwir yn

Koło Gospodyń Wiejskich przystało przygotowano smaczny posiłek oraz wykwintne ciasta. Na każdego czekał również kawałek jubileuszowego tortu. Rożnowianki zgodnie przyznawały, że są dumne z takiego

jubileuszu, bogatej historii i tradycji zarówno koła, jak i zespołu. Nie zamierzają stać w miejscu już planują kolejne występy i przedsięwzięcia. A błysk w ich oczach zdradza, że to co robią, to prawdziwa pasja!

Naparty, a w Objezierzu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Ciszak oraz Ksiądz Proboszcz Zbigniew Szlachetka. Najstarszym mieszkańcom so-

łectw składano najlepsze życzenia zdrowia i dalszej, nieustającej pogody ducha, serdeczności bliźnich i co najważniejsze należnego im szacunku.


www.oborniki.plListopad 2012

Nasze Oborniki

11

Ostatni Powstaniec Wielkopolski w Obornikach Chór „Con Brio” ma już 15 lat

Tym razem pragniemy przybliżyć sylwetkę patrioty, który Ziemię Obornicką wybrał w latach 50-tych. Anastazy Stepka był Wielkopolaninem. Urodził się 2 sierpnia 1896 r. w Pokrzywnicy w pobliżu Wałcza. Nauka przychodziła mu łatwo, dlatego bez problemu uzyskał wykształcenie średnie. 17 września 1915 r. dowództwo armii niemieckiej powołało go do wojska. Brał udział w I wojnie światowej w stopniu sierżanta i walczył na froncie zachodnim. Wiedział, że musi uciec, udało mu się tego dokonać 26 grudnia 1918 r. Tak trafił do Obornik.

Tu rozpoczyna się jego historia związana z próbą oswobodzenia Ojczyzny i udziałem w Powstaniu Wielkopolskim. Już w pierwszych dniach stycznia 1919 r., wraz z kompanią, udał się w okolice Chodzieży. Tam został ranny w lewe ramię. Po rekonwalescencji udał się z obornicką kompanią do Czarnkowa. W czasie walk pod Wieleniem nad Notecią został ranny ponownie. Jednak znów po wyleczeniu udał się z oddziałem do Inowrocławia. W czerwcu tegoż roku został mianowany podporucznikiem. 1 maja 1920 r. wyruszył na front wschodni. Za ofiarną i bohaterską postawę został odzna-

„Cantilena” wspomina i dziękuje

Wracając wspomnieniami do koncertu z okazji 35-lecia chóru zaprezentowanego dnia 27 października w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Chór Mieszany „Cantilena” wspólnie z dyrygentem Tomaszem Wyrzykowskim kierują słowa wdzięczności wobec Instytucji, Firm i wszystkich Miłośników Pieśni,

którzy przyczynili się do uświetnienia tej okoliczności. Czynimy szczery ukłon w Państwa stronę, dziękując za przychylność, za ofiarowane dary jak i środki finansowe, które pomogły nam zorganizować obchody jubileuszu. Nasze podziękowania kierujemy do:

czony Orderem Virtuti Militari V klasy. Po nominacji na porucznika w 1923 roku pracował jako oficer sądowy w Grudziądzu. Lata 1934–1937 to działalność w rejonie Warszawy i Dęblina oraz praca w sztabie. W czasie wybuchu II wojny światowej kierował mobilizacją w okręgu Dęblina, brał udział w  walkach pod Lubartowem oraz w grupie gen. Kleeberga, gdzie został wzięty do niewoli. Wyzwolenie zastało go w Oflagu II C w Woldenburgu. Po wojnie mianowany został majorem Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny, aż do emerytury, pracował w Kłodawie, gdzie pełnił stanowisko dyrektora Banku Spółdzielczego. Około 1957 roku przybył do Obornik. Tu zintegrował się ze społecznością i prowadził działalność społeczną. Zmarł 18 lutego 1989 r., w wieku 92 lat i był ostatnim Powstańcem Wielkopolskim na naszych ziemiach. Irena Najdek, Jerzy Straszewski Dziękujemy za materiały udostępnione przez Bibliotekę Publiczną oraz fotografie wykonane do naszych artykułów przez pana Henryka Wojtysiaka.

• Urzędu Miejskiego w Obornikach, • Starostwa Powiatowego w Obornikach, • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach, • Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Agromech” w Rogoźnie, • Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach, • Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach, • Cukierni MAĆKOWIAK w Obornikach, • Firmy BRZECHWA w Obornikach, • Restauracji MILLENIUM w Obornikach, • Firmy DELBUD w Kowanówku, • Zespołu muzycznego MARRION w Kowanówku, • Apteki św. Łukasza w Obornikach, • Zakładu ELEKTRO-TEL w Obornikach, • Gabinetu Lekarskiego p. Marka Daniela, • Firmy DOMINIK, • Kwiaciarni ASIA w Obornikach, • Pana Zbigniewa Stroińskiego.

Międzynarodowy Listopad Poetycki w bibliotece W ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w czwartek, 8 listopada odbyło się w bibliotece spotkanie autorskie z poetką Anną Elżbietą Zalewską. Poetka uraczyła gimnazjalistów opowieściami o swoim życiu, a czytając autorskie wiersze zachęcała młodzież do pisania. Anna Elżbieta Zalewska była wielokrotnie nagradzana m.in. odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (2001). Współpracuje z innymi poetami, także z zagranicy. Jest współzałożycielką Fundacji Literackiej w Poznaniu, a od 2003 roku jej prezesem.

Obornickie „Con Brio” 4 listopada w kościele Miłosierdzia Bożego w Obornikach świętowało wyjątkowy jubileusz – 15 lecie istnienia. Chór powstał z inicjatywy młodych pasjonatów muzyki, którzy postanowili rozwijać swoje talenty i dzielić się z innymi radością śpiewania. Przez ten czas Con Brio wpisało się w krajobraz kulturalny Obornik i ich okolic, a także za granicą oraz podczas wielu kon-

kursów i festiwali. Podziękowania za rozbudzanie u oborniczan wrażliwości, poprzez wykonywaną pracę oraz jej owoce uwidaczniane podczas licznych koncertów wręczył na ręce Marcjanny Nowak Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk. Podkreślał, że ma nadzieję na niesłabnącą motywację do tworzenia i kontynuowania rozpoczętego przed 15 lat dzieła.

„Czarne – białe” czyli wernisaż wystawy Wojciecha Cyruliczka

W sobotni wieczór, 24 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Czarne-Białe” Wojciecha Cyru-

liczka. Oprawę muzyczną całości spotkania zapewnili Emilia Figurniak, Krzysztof Bachorzewski, Barbara Zielińska oraz Jakub Byliński.

Grudzień w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy • 7 grudnia, godz. 18:00 – spotkanie autorskie połączone z promocją książki K. Springera – „Kolej doliny Warty. Histo­ ria linii kolejowej Oborniki – Obrzycko – Wronki”. • 13 grudnia, godz. 16:00 – spotkanie z bajkopisarką i ilustra­ torką Edytą Zarębską. • 14 grudnia, godz. 18:00 – wieczór poetycko-muzyczny pt. „Śpiewamy i gramy Mu”. • 17 grudnia, godz. 11:30 – spotkanie z Krzysztofem Sadow­ skim pt. „Odwiedziłem dom Świętego Mikołaja w Laponii”. • 20 grudnia, godz. 15:30 – wigilia Klubu Mądra Sowa


12 Nasze Oborniki

30 listopada, g. 19.00/OOK A N DR Z E J KOW Y W I E C Z ÓR BARDÓW Neurolog z wykształcenia i Przewodniczący Sekcji Literackiej ZAIKS – to także wspaniali muzycy, których będziemy mieli okazję usłyszeć już pod koniec listopada. Kto to? Nie kto inny jak KUBA SIENKIEWICZ i BOGUSŁAW NOWICKI! Podczas koncertu towarzyszyć im będzie Marek Stefankiewicz. Jak przystało na Andrzejki w OOK – będzie Magicznie, Muzycznie i Miło! 1 grudnia, g. 19.00/OOK WIECZÓR FILMOWY – STREFA GROZY! Seans filmowy tym razem w wersji hard – zapraszamy na przeżycie dreszczyku emocji!Listopad 2012

www.oborniki.pl

dzeniowego makowca i kolorowych pierników oraz dźwięków kolęd zapraszamy na koncert zaproponowany przez artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu. 22 grudnia, g. 10.00 – 14.00/Rynek BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU Ogień, który swoją wędrówkę rozpoczął w Betlejem, tego dnia zostanie przekazany z rąk obornickich harcerzy mieszkańcom naszego miasta. Jest najpiękniejszym symbolem porozumieniaa, nadziei i braterstwa.

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury

365 dźwięków dalej!

Relacje Kryminalni w OOK

6 grudnia, g. 18.00/OOK GZIK, czyli Grupowe Zabawy Improwizacją Kabaretową! Mieszanka artystów kabaretowych z różnych formacji poznańskich w skeczach jedynych i niepowtarzalnych. Tutaj publiczność rozdaje karty! 10 grudnia, g. 18.00/OOK OPERETKA „ŚWIĄTECZNE NASTROJE” W oczekiwaniu na woń bożonaro-

Konkurs Plastyczny Magia Świąt Bożego Narodzenia

Zapraszamy wszystkie dzieci z Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Zapach choinki, mroźne powietrze, rodzinna pasterka a może wspólne odśpiewanie kolęd? Święta Bożego Narodzenia w każdym z nas budzą różne skojarzenia… A jak to wygląda u Was, Drogie Dzieci? Zaprezentujcie magię świąt w formie plastycznej i przekażcie wychowawcom klas. Szczegółowy regulamin na naszej stronie internetowej.

Konkurs Mikołajkowy

Wielu spodziewało się miłego koncertu. Roczek Brass Bandu+ przerósł jednak oczekiwania zebranych i okazał się być ogromnym zaskoczeniem zarówno dla zebranej publiczności, jak i samych muzyków w orkiestrze… Koncert zatytułowany 365 dźwięków dalej był zwieńczeniem całego roku ciężkiej pracy zespołu oraz wspaniałym dowodem na muzyczne umiejętności i wrodzony talent! Siedemnaścioro muzyków ubranych w  jednakowe, fioletowe koszule, dzierżących w dłoniach swoje instrumenty – puzony, trąbki, saksofony, zasiadło w sobotni wieczór na scenie Obornickiego Ośrodka Kultury. Brass Band+ tego dnia świętował rok swojego istnienia. Orkiestra z wielką gracją zaprezentowała nam utwory oscylujące między jazzem, popem, a nawet soft rockiem. Po odsłuchaniu soundtrack’u do filmu o agencie 007, grupa zagrała m.in. znany z bajki „Król Lew” utwór The Lion Sleeps Tonight oraz popularny przebój prosto z filmu Rocky. Koncert poprowadził Kabaret ToNieMaNazwy! a efekty

Twarze Kultury

Alicja Nakoneczna

Wygraj podwójne zaproszenie na GZIK (Grupowe Zabawy Improwizacją Kabaretową) Napisz skecz kabaretowy ze św. Mikołajem w roli głównej i prześlij go na adres ook.reporter@gmail.com do 3 grudnia :-) Zapraszamy do udziału w zabawie!

ich przygotowań były niespodzianką również dla zespołu. Zabawne monologi przeplatane świetną grą Brass Band’u+ wzbudzały salw y śmiechu wśród zebranej publiczności. Teraz już stało się jasne kto z nut czytać nie umie, kto w Biedronce kupuje i kto skutecznie pacyfikuje Murowaną Goślinę? Dopełnieniem koncertu Brass Band’u+ był występ Dajany Runowskiej i Pauli Wróblewskiej z zespołu Sing Simile. Rzec o koncercie, że był udanyto nie docenić starań zarówno muzyków, jak i kabareciarzy. Ze sceny emanowało poczucie pełnego profesjonalizmu. Koncert wydawał się być pozbawiony jakichkolwiek ram i schematów, tworząc między zebraną publicznością a artystami przyjazną więź i niemal rodzinną atmosferę. Może to dopiero początek udanej współpracy między Kabaretem a Brass Bandem+? Będziemy na pewno pamiętać, że swoją wędrówkę po światowych estradach grupy zapoczątkowały właśnie tu, w Obornickim Ośrodku Kultury :) ? Fizjoterapeutka, instruktorka nordic walking, korepetytorka języka angielskiego, ale przede wszystkim opiekunka Grupy Kabaretowej „ToNieMaNazwy!” 1. Podczas występów w kabarecie ToNieMaNazwy! wcielasz się w postać Pani Janinki, kobiety o bardzo energicznym usposobieniu. Wszystko wie, wszędzie jej pełno, ale właśnie za to każdy ją lubi. Można powiedzieć, że to Twoje alter – ego czy bierzesz z kogoś przykład? Pani Janinka to ja za czterdzieści lat (śmiech). Dobrze się dogadujemy, mogę ją nazwać mianem mojej przyjaciółki. Lubię się wygłupiać, dlatego świetnie się czuję w roli Janinki. Jest ona mieszanką różnych osób, różnych zachowań, które zaobserwowałam w mijających mnie na co dzień ludziach i postaciach komediowych.

17 listopada br. w godzinach rannych na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury zjawili się: młodszy aspirant Katarzyna Szrama, sierżant sztabowy Marcin Marcinkowski i starszy sierżant Grzegorz Chudziak z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. W  krótkim czasie docierają do nich „posiłki”, czyli grupa detektywów. Zaczynają się żmudne procedury i czynności związane z zabezpieczeniem śladów przestępstwa. Pracują cicho i w rękawiczkach. Do odpowiednich pojemników zbierają pozostawione na miejscu zdarzenia dowody i ślady: narzędzia, włosy, ślady krwi, odciski palców. DLACZEGO? Czyżby doszło do zbrodni w gabinecie dyrektora? A może okradziono służbową lodówkę? Dla dobra śledztwa nie wolno nam ujawniać żadnych szczegółów. Możemy tylko zdradzić, że wyjaśnieniem sprawy wraz 2. Grupa Kabaretowa niedawno świętowała roczek swojego istnienia, a już zdążyła zebrać bardzo pozytywne recenzje. Widzisz Was na wielkich estradach i myślisz czasem o sukcesie na miarę Kabaretu Hrabi czy Ani Mru Mru? Hmm…nie zastanawiałam się nad tym…, ale jak nam dobrze pójdzie to i na nasze skecze będzie trzeba kupować bilety w OOK. To ciężka praca zrobić coś, co rozśmieszy publiczność, ale bardzo bym życzyła kabaretowi żeby zaistniał w szerszej przestrzeni. 3. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć Was podczas koncertu urodzinowego Brass Band+, który okazał się być ogromną, miłą niespodzianką! Kształtują się może jakieś wspólne plany na przyszłość? O tak, zamierzamy wyruszyć w tourne po okolicy, a może i gdzieś dalej?

z zawodową policją, zajęli się młodzi detektywi - uczestnicy Akademii Odkrywców. Dzieciństwo to wiele pytań, które są początkiem poznania otaczającego świata. Jest to szczególny moment rozwijania określonych predyspozycji i talentów, które z czasem, jeżeli nie zostaną dostrzeżone, mogą być bezpowrotnie utracone. Akademia Odkrywców podsyca naturalną ciekawość dzieci, uczy przez zabawę, rozwija talenty. Jeżeli chcesz skonfrontować swoja wiedzę, poznać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, które sam będziesz mógł zadawać, poznać nowych kolegów, ciekawie spędzić czas, rozwijać i odkrywać swe talenty i predyspozycje, jesteś w wieku 6-12 lat – ZAPRASZAMY. Kolejny wykład (1 grudnia br. Temat: Miasta Amer yk i Po ł u d n i o w e j ) w y g ł o s i dr Jolanta Kijowska, wykładowca UAM w Poznaniu. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, ale jeszcze o nas usłyszycie. 4. Jesteś niesamowicie aktywną osobą, a mimo to na wszystko znajdujesz czas. Jak Ty to robisz? Nigdzie się nie ruszam bez mojego kalendarza. To kwestia zorganizowania, choć trochę tego się nazbierało. Mam takie szczęście że moja praca jest moją pasją, otworzyłam własny gabinet rehabilitacji, udzielam korepetycji i prowadzę kabaret ToNieMaNazwy. To ostatnie, to świetna terapia śmiechem, ale czasem bywa nerwowo, zwłaszcza pięć minut przed występem. Na spacery z kijami Nordic Walking zawsze znajdę czas, po prostu wtedy się relaksuję. A ostatnio włączyłam się w akcję Szlachetnej Paczki. Dobrze jest pomóc drugiemu człowiekowi nie mając w tym żadnej korzyści dla siebie, zwyczajnie, tak bezinteresownie.


www.oborniki.plBogata historia obornickiej kultury

Życie kulturalne w Obornikach rozwijało się już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku działalność rozpoczęło Towarzystwo Czytelni Ludowych. Zajmowało się ono propagowaniem czytelnictwa, organizowało spotkania autorskie, wykłady i wieczornice. Przedstawienia amatorskie i imprezy kulturalno – oświatowe odbywały się w  sali hotelu Klosego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. W hotelu odbywały się także raz w miesiącu pokazy kina objazdowego, gdzie wyświetlano filmy

z repertuaru krajowego, jak i zagranicznego. W hotelowej sali miały miejsce także spektakle teatralne w  wykonaniu artystów z teatrów w Poznaniu i we Lwowie. W  tym okresie w  Obornikach działały także chóry i stowarzyszenia śpiewacze i muzyczne: Dźwięk, Święta Cecylia, Lutnia, Moniuszko, oraz koło Mandolinistów Polonia. Tuż po zakończeniu II wojny światowej życie kulturalne w Obornikach rozwijało się na nowo. Na przełomie marca i kwietnia 1945 roku powstała Powiatowa Centrala Biblioteczna, która zajmowała się odnajdywaniem

i przechowywaniem książek z Czytelni Ludowych. 15 kwietnia 1946 roku uruchomiono kino Muza, które znajdowało się w byłym hotelu Klosego. Kinem zarządzała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska i posiadało ono 250 miejsc siedzących. W latach 1964 – 1965 kino otrzymało nowoczesny ekran panoramiczny oraz potrzebny sprzęt do wyświetlania filmów szerokoekranowych. W latach 1968 – 1969 w  powołanym do życia Referacie Kultury pojawiły się plany budowy Powiatowego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ostatecznie z różnych powodów nowy dom kultury nie został zbudowany, a na potrzeby życia kulturalnego wykorzystano istniejącą już salą znajdującą się przy Strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ulicy Armii Poznań. W latach 50 – tych w sali tej odbywały się m.in. różnego rodzaju teatrzyki dla dzieci i  funkcjonowały kółka zainteresowań. Życie kulturalne kreował w tym okresie Powiatowy Dom Kultury, który w 1975 roku przemianowany został na Obornicki Ośrodek Kultury. Pod nazwą taką ośrodek funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Listopad 2012

Nasze Oborniki

13

Co nowego w ZS w Objezierzu? Odpowiedź na to pytanie może być jedna- wiele. Tak jak zapowiadałam w poprzednim numerze, w  ostatnią sobotę września gościliśmy około 700 miłośników wędrówek, uczestników XXXI Rajdu ,,Mickiewiczowskim Szlakiem”. Zgodnie z wieloletnią tradycją to właśnie na terenie zespołu parkowopałacowego w Objezierzu zlokalizowano metę tejże imprezy. Pogoda jak zwykle dopisała. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali konkurencje sportowe, serwowali kiełbaski z rusztu i wypieczony w tradycyjnym piecu chleb. Wśród uczestników nie zabrakło oczywiście reprezentantów Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu.

i umiejętności radzenia sobie w stresie. Najmłodsi pomyślnie przeszli wszystkie próby, wykazując się sprytem i poczuciem humoru. Nau c z yc i el e pr z e d miotów ogólnokszt ałcących zadbali o  możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności swych podopiecznych.18 października miłośnicy skomplikowanych zadań i łamigłówek uczestniczyli w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, a dzień później odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Od marca 2012 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu uczestniczy w  programie,,Albatros”, którego celem jest zapew-

11 października pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni w poczet braci uczniowskiej naszej szkoły. Starsi koledzy przygotowali dla nich zadania wymagające sprawności manualnych, talentów tanecznych

nienie profesjonalnej edukacji w zakresie eksploatacji i obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego. Uczniowie Technikum Rolniczego realizowali kolejny etap tego programu. 18 i  19 października uczestniczy-

li warsztatach polowych w Mielżynie k/Gniezna. Pod nadzorem specjalistów z firmy Agro Rami wykonywali różnorodne zadania i poznawali możliwości wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. W  piątek 26 października w Instytucie Inżynierii i Biosystemów na Uniwersytecie Przyrodniczym w  Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy partnerami wspólnie realizującymi wspomniany wyżej program: firmą Agro Rami, Instytutem Inżynierii Biosystemów i 11 placówkami oświatowymi z terenu Wielkopolski a wśród nich Zespołem Szkół w Objezierzu. W/w umowa, obowiązująca do 30 czerwca 2015 roku, gwarantuje patronat naukowy nad szkołami i cykliczne wykłady na temat najnowocześniejszych rozwiązań w technice rolniczej. Konkursy aranżacji stołów to już objezierska tradycja. Ten zorganizowany 25 października odbył się pod hasłem ,,Herbatka u Pani Jesieni”. W rywalizacji uczestniczyły trzy dwuosobowe drużyny. Efekty ich pracy można obejrzeć na naszej stronie internetowej: www.zs.objezierze.pl Zapraszam Elżbieta Dembińska


14 Nasze ObornikiListopad 2012

www.oborniki.pl

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. z  2012r. poz. 647/oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.  1227 – ze zmianami/oraz w  związku z  Uchwałą Nr XVII/205/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2012r. z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66 położonej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach urzędowania od 03 grudnia 2012r. do 04 stycznia 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, /pokój nr 225, II piętro/ w godzinach od 800 do 1500 . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 14 grudnia 2012 r od godz. 1400 do godz. 1500 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki /pokój 225, II piętro/. Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zmianami z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w  Obornikach (e-mail:um@ oborniki.pl) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia   21 stycznia 2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Obornik. Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowościach: I. Oborniki, działki nr: 1/2 o pow. 0,01076 ha; 1/3 o pow. 0,1243 ha; 1/4 o pow. 0,1480 ha; 1/5 o pow. 0,1258 ha; 1/6 o pow. 0,1543 ha; 1/7 o pow. 0,1565 ha, ark.mapy ewid. nr 1, zapisane w księdze wieczystej PO1O/00014495/0,Sądu Rejonowego w Obornikach IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. II. Oborniki, działki nr: 3316/90 o pow.0,0975 ha; 3316/92 o pow. 0,0744 ha; 3316/93 o pow. 0,0794 ha; 3316/94 o pow. 0,0818 ha; 3316/95 o pow. 0,0621 ha; 3316/96 o pow. 0,0840 ha; 3316/97 o pow. 0,0756 ha; 3316/98 o pow. 0,0730 ha; 3316/100 o pow. 0,0646 ha; 3316/103 o pow. 0,0620 ha; 3316/105 o pow. 0,0651 ha; 3316/106 o 0,0706 ha; 3316/107 o 0,0651 ha; 3316/108 o pow. 0,0700 ha,ark. mapy ewid. nr 34, zapisane w księdze wieczystej PO1O/00014812/9, Sądu Rejonowego w Obornikach IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. III. Oborniki, działki nr:1822/6 o pow. 0,0418 ha, 1822/7 o pow. 0,0383 ha, ark.mapy ewid. nr 30, zapisane w księdze wieczystej PO1O/00015417/7, Sądu Rejonowego w Obornikach IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. IV. Oborniki ,działki nr: 1822/9 o pow. 0,0200 ha; 1822/10 o pow. 0,0237 ha; 1822/12 o pow. 0,0617 ha; 1822/13 o pow.0,0619 ha ark, mapy ewid. nr 30, zapisane w księdze wieczystej PO1O/00014495/0, Sądu Rejonowego w Obornikach IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. V. Żerniki, obręb Łukowo, gmina Oborniki działka nr 126/4, ark. mapy ewid. nr 2 o pow. 0,0962 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1O/00014561/4, Sądu Rejonowego w Obornikach IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. Wykaz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 22.11.2012 roku do dnia 13.12.2012 roku. 

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

Informujemy! Informujemy, że już od 28 listopada zostanie wyłączona emisja naziemnych telewizji ana-

logowej, a odbiór będzie możliwy dzięki cyfrowym naziemnym transmisjom telewizyjnym.

Głosuj na OOK! Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MOC POLSKICH ŚWIĄT! Pomóżmy wyremontować salę kameralną Obornickiego Ośrodka Kultury.

Wystarczą 4 kroki: 1) wejdź na stronę: http://celmapomaga.pl/ 2) pod mapą Polski znajdź ranking instytucji 3) kliknij przycisk „GŁOSUJ” przy Obornickim Ośrodku Kultury 4) powtarzaj trzy pierwsze kroki każdego dnia - od dziś do 24 grudnia! Jeśli uda nam się zdobyć najwięcej głosów, firma CELMA wyremontuje salę kameralną :-) Burmistrz Obornik informuje, że w Wigilię (24 grudnia) Urząd Miejski będzie nieczynny. W zamian za to dniem pracy będzie sobota, 29 grudnia, w godz. 7:00-15:00. Taką samą zmianę dni pracy przyjęło Starostwo Powiatowe w Obornikach.


www.oborniki.plListopad 2012

Nasze Oborniki

Spotkanie trzech pokoleń z rakietką i piłeczką W zawodach tenisa stołowego, które rozegrano w sobotę, 17  listopada w Gimnazjum nr 3 uczestniczyły 24 drużyny rodzinne. Każda drużyna składała się z  rodzica, dziecka, dziadka lub wujka. Sędzia zawodów przeprowadził rozgrywki w dwóch  kategoriach. W pierwszej grupie zaawansowanej  rywalizowały rodziny, które  startowały  w pierwszym  turnieju rodzin 26 maja i zajęły tam czołowe miejsca. Kategorię drugą stanowiły zespoły rodzinne  uczestniczące po raz pierwszy w takich zawodach. W fazie eliminacyjnej rozgrywano pojedynki w 4 grupach. Najlepsze dwa zespoły z grupy  uzyskiwały awans do finałowej ósemki. W finałowej grupie grano systemem pucharowym o każde miejsce.

Zwycięstwo Klubu Sportowego Auto Wicherek W niedzielę, 4 listopada w hali sportowej OCS odbył się turniej rundy wstępnej Halowego Pucharu Polski, w którym wzięła udział, reprezentująca Oborniki, drużyna KS Auto Wicherek. Gospodarze turnieju wygrali wszystkie swoje spotkania i do dalszych rozgrywek awansowali z pierwszego miejsca w tabeli. Oborniccy zawodnicy swój udział w rozgrywkach  rozpoczęli od zwycięstwa, pokonując drużynę SMS Mosina. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Kolejne mecze z OranjeSport.pl Poznań i FC Aquila Szczecin potwierdziły dobrą passę oborniczan.  Do kolejnych eliminacji poza naszą drużyną awansowała OranjeSport.pl Poznań.

Wyniki: KS Auto Wicherek – 9 pkt OranjeSport.pl Poznań – 6 pkt

SMS Mosina – 3 pkt FC Aquilla Szczecin – 0 pkt

Udany start karateków z Obornik

4 medale dla Krzysztofa

W sobotę, 10 listopada zawodnicy Obornickiego Klubu Karate wraz z trenerem Tomaszem Wosickim brali udział w Otwartych Mistrzostwach Karate o Puchar Burmistrza Wronek. O b or nick i klub reprezentowała 5 osobowa ekipa, która rywalizowała z ponad setką innych karateków z kilkunastu klubów z terenu całego województwa. Jak zwykle nasi zawodnicy pokazali niezwykłe zacięcie sportowe, które zaowocowało 7 medalami.

W niedzielę 25 listopada zawodnik Obornickiego Klubu Karate Krzysztof Waśko brał udział w V Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w Karate WKF, które odbyły się w Poznaniu. Reprezentował on nie tyko barwy naszego miasta, ale również uczelni, na której studiuje. Jego start należy uznać za bardzo udany zajął bowiem III miejsce w klasyfikacji generalnej na najlepszego zawodnika mistrzostw. Jest to bardzo dobry prognostyk przed Akademickim Pucharem Polski, który odbędzie się już w połowie grudnia w Swarzędzu.

Medaliści Mistrzostw Świata w Kowanówku 22 listopada, w środę w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku z inicjatywy dr Henryka Kosa oraz dyrektor szkoły Ewy Szczescińskiej odbyło się nietypowe spotkanie uczniów z kajakarkami Karoliną Nają i Agnieszką Kowalczyk oraz kanadyjkarzem Łukaszem Woszczyńskim. Karolina Naja polska kajakarka, trzykrotna medalistka mistrzostw świata, brązowa medalistka olimpijska z Londynu 2012 roku. Jest zawodniczką AZS-AWF Gorzów Wielkopolski. Brązowa medalistka mistrzostw świata 2010 w Poznaniu w konkurencji kajaków w  K-4 na dystansie 500 m.

W 2011 roku w Szeged zdobyła wicemistrzostwo świata w K-2 na dystansie 200 m oraz brązowy medal w K-1 w sztafecie 4x200 m. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w konkurencji K-2 500 m. Agnieszka Kowalczyk akademicka mistrzyni świata. W 2012 roku w Kazań na 200 m w K-4 zdobyła 2 miejsce, natomiast na 500 m również w K-4 wywalczyła upragnione złoto Łukasz Woszczyński polski kajakarz, olimpijczyk z Aten 2004, kanadyjkarz. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, ma na swoim koncie sześć złotych, jak i sześć srebrnych medali oraz trzy brązowe. Wywalczył rów-

nież tytuły młodzieżowego mistrza Polski w roku 2005 w konkurencjach: C-1 na dystansie 500 m, C-2 na dystansie 500 m, C-1 na dystansie 1000 m. Na igrzyskach olimpijskich w 2004 zajął 5. miejsce w konkurencji C-2 na dystansie 1000 m. Spotkania miało na celu zachęcić uczniów do aktywności fizycznych, czynnego wypoczynku i rozwijania sportowych zainteresowań. Podczas spotkania nie obyło się bez wielu pytań, na które olimpijczycy ciekawie odpowiadali i zachęcali do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego.

15


16 Nasze ObornikiListopad 2012

www.oborniki.pl

Lokalni Liderzy

Gołaszyn to moje miejsce! Rozmowa Aleksandrą Łukaszyk sołtys Gołaszyna

Sołtysem Gołaszyna jest Pan i ju ż d r u g ą k a d en c j ę. Oprócz sympatii mieszkańców, zyskała Pani również przychylnoś innych sołtysów, którzy wybrali Panią swoją „szefową” – jak zaskarbia się takie zaufanie? Myślę że przychylność i zaufanie zaskarbia się swoją osobowością, serdecznym i uczciwym podejściem do ludzi oraz wywiązywaniem się z obietnic. Chociaż w  obecnych czasach bardzo trudno jest temu sprostać, nawet gdyby wszystko było zgodne z własnym sumieniem i oczekiwaniem ludzi. Przykre, ale są tacy, którzy wszystko niszczą bez żadnych podstaw i skrupułów… Muszę przyznać, że moi mieszkańcy są dla mnie bardzo życzliwi i przyjaźni, okazując to na co dzień. W tym roku mieszkańcy Gołaszyna świętowali 625 – lecie istnienia swojej miejscowości. Czym może się poszczyci miejscowo o tak bogatej historii? Gołaszyn sprzed 625 lat był zupełnie inną miejscowością. Była to mała osada pośród bujnych lasów. Obecnie powstało tu duże osiedle domów jedno-

rodzinnych, a wieś zmieniła się bardzo, jest oświetlenie, kanalizacja, internet, telekomunikacja. Pozostała jednak piękna przyroda, która zachęca do osiedlania się właśnie tutaj. Część mieszkańców to potomkowie rodzin od pokoleń związanych z  tą miejscowością, z drugiej to właśnie osoby z miast, które zakochały się w tym urokliwym miejscu i tu właśnie postanowiły wybudować swoje domy. Czy i czym różną się oni od siebie? Mieszkańcy związani z Go-

łaszynem od pokoleń mają trochę inne spojrzenie. Są bardziej przywiązani do tego miejsca od osób przybyłych, którzy traktują na razie to miejsce jako nowe, myślę że w niedalekiej przyszłości też będą bardziej przywiązani. Ja mieszkam w Gołaszynie 8 lat i to miejsce jest już moje.

że już w niedługim czasie będziemy jedną, wspólną, gołaszyńską społecznością.

Trudniej jest zarządzać tak podzieloną wsią? Tego typu wsią bardzo trudno jest zarządzać. Potrzeba bowiem dużo wysiłku, aby zintegrować te dwa środowiska. Myślę jednak,

A co udało się już zrealizować?

Czego najbardziej brakuje w Gołaszynie? Najbardziej brakuje tu świetlicy, drogi i chodników oraz gazu.

W czasie mojej kadencji duży nacisk położyłam na integrację, między innymi organizując wiele imprez kulturalno-oświatowych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, wycieczki, od dwóch lat świętujemy Dzień Gołaszyna, w tym roku powiązany z 625-le-

ciem wsi. Przy braku świetlicy jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Wymiernym przykładem realizacji planów jest również nowe oświetlenie, kanalizacja wsi oraz budowa części chodników. To wszystko cieszy, choć do zrobienia zostało jeszcze bardzo dużo. A jakie plany na przyszłość? Jak widzi Pani Gołaszyn za 10 lat? Myślę, że jeszcze przez dwa lata mojej kadencji i wspaniałej Rady Sołeckiej zrealizuję to co jest w planach, czyli budowę drogi, reszty chodników oraz świetlicy, boiska i gazociągu. W przyszłości widzę Gołaszyn jako piękne miejsce w gminie Oborniki.

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 8000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki, listopad, 2012  

Nasze Oborniki, listopad, 2012

Advertisement