Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Wrzesień 2013 nr 9 (33) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach? Gmina rozwiązuje problem! 

Czytaj na s. 3

Oborniki bliżej „małej” obwodnicy Korki, stłuczki, stres! Każdy kto rano do pracy, czy szkoły dojeżdża od strony ulicy Czarnkowskiej zna to doskonale. Szanse, że ten problem już wkrótce przestanie istnieć są coraz większe! W kolejną fazę wszedł bowiem projekt budowy tzw. małej obwodnicy Obornik. s. 2

Rusza rozbudowa szkoły w Maniewie Rusza największa tegoroczna inwestycja budowlana – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie. W poniedziałek, 23 września podpisana została umowa z wykonawcą przedsięwzięcia, wartego niemal dwa miliony złotych. s. 2

Znamy wyniki przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych W środę, 18 września rozstrzygnięto przetarg na transport i odbiór odpadów komunalnych ze Związku Międzygminnego GOAP. W naszym sektorze rodzima spółka PGKiM pokonała śmieciowego potentata firmę REMONDIS.  s. 4

Paweł Drewicz nowym Przewodniczącym Rady Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej, ostateczną rezygnację złożył Krzysztof Hetmański. Radni jednogłośnie na jego miejsce wybrali Pawła Drewicza. s. 4

W Chrustowie wszystko było wyjątkowe! Atmosfera, mieszkańcy, naprawdę liczni goście i piękna pogoda schyłku lata. Wspaniale zaprezentowały się też nasze sołectwa, których barwne wieńce prześcigały się pomysłowości. Wspominamy dożynki! s. 8


2

Nasze Oborniki

Rusza rozbudowa szkoły w Maniewie

Rusza największa tegoroczna gminna inwestycja budowlana – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie. W poniedziałek, 23 września podpisana została umowa z wykonawcą, Zakładem Instalacyjno-Budowlanym Mateusza Maćkowiaka z Lwówka. Rozbudowa polega na wzniesieniu budynku z nowoczesnych materiałów o skali i proporcjach dostosowanych do obiektu istniejącego. Nowy budynek ze starym zostanie połączony nie tylko w parterze, ale także w poziomie piętra.

To rozwiązanie wymusza konieczność odciążenia klatek schodowych, a stało się konieczne z uwagi na wymogi ochrony przeciwpożarowej. Parametry istniejących klatek schodowych nie spełniają przepisowych warunków. Projekt trójkondygnacyjnego budynku na parterze przewiduje salę wielofunkcyjną w zależności od potrzeb pełniąca funkcję sali na uroczystości szkolne lub jako stołówka na posiłki dowożone oraz kuchnię cateringową i sanitariaty. Natomiast na piętrze i poddaszu zaprojektowano cztery obszerne izby lekcyjne. Przewiduje się, że koszt realizacji tej przebudowy wyniesie około 2 milionów złotych.

Przystępujemy do najważniejszej tegorocznej inwestycji z zakresu infrastruktury oświatowej – rozbudowy szkoły w Maniewie. Przedsięwzięcie to jest szczególnie ważne, gdyż istniejący obiekt nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa, które my jako gmina jesteśmy zobowiązani zapewnić swym najmłodszym mieszkańcom. Nowa, większa szkoła to jednocześnie zwiększenie szans dla młodzieży wiejskiej, której życiowy start może być równoważny ze startem młodzieży z miasta. Wierzę, że wyłoniona w przetargu firma szybko i profesjonalnie wykona powierzone jej zadanie i zgodnie z planem kolejny rok szkolny uczniowie rozpoczną w nowym budynku.

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

Pierwsze jesienne zmiany już są!

Jesień to tradycyjny okres kończenia wielu inwestycji. Po pracowitym lecie nasza okolica zmienia się pozytywnie. Możemy dostrzec jak znikają różne niedogodności, powstają kolejne drogi, parkingi, zmodernizowane budynki. Już teraz mieszkańcy Nieczajny, Ocieszyna, Bogdanowa i Objezierza mogą się cieszyć z nowo wybudowanych dróg. W Ocieszynie firma STRABAG zakończyła prace związane z budową drogi. Starą nawierzchnię gruntową ulepszoną żużlem zastąpiła nowa z betonu asfaltowego. Natomiast w Objezierzu powstały nowe drogi dojazdowe do bloków o długości 460 metrów. Inwestycję tę realizowało Przedsię-Wrzesień 2013

biorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX z Rudy. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ponad 80% z funduszy poznańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Również w Bogdanowie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO zakończyło roboty związane z wykonaniem drogi z kostki brukowej oraz odwodnienia. Droga w Nieczajnie została gruntownie przebudowana przez firmę POL-DRÓG Piła. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię, krawężniki, odwodnienie i oznakowanie. Mieszkańcy Obornik korzystający z placu zabaw i boiska przy Zespole Szkół przy ul. Obrzyckiej 88 już wkrótce będą mogli cieszyć się z nowych parkingów. W ramach inwestycji zaplanowano także budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zasieku na śmieci oraz zamontowanie stojaków dla rowerów.

Oborniki bliżej „małej obwodnicy”

Korki, stłuczki, stres! Każdy kto rano do pracy, czy szkoły dojeżdża od strony ulicy Czarnkowskiej zna to doskonale. Szanse, że ten problem już wkrótce przestanie istnieć są coraz większe! W kolejną fazę wszedł projekt budowy tzw. „małej obwodnicy” Obornik. Ponad dwukilometrowy odcinek szosy od drogi powiato-

wej w Kowanówku, przez Rudki do drogi wojewódzkiej nr 178 (ulicy Czarnkowskiej) to szansa odciążenia miasta z ruchu. Tak duża inwestycja wymaga jednak nie tylko nakładów finansowych, lecz również załatwienia ogromu formalności. Właścicielami gruntów, na których znajduje się droga są bowiem oprócz gminy, powiat oraz Lasy Państwowe.

2 września burmistrz Tomasz Szrama podpisał z wykonawcami kolejne umowy na realizację nowych inwestycji w naszej gminie. Wkrótce na obornickich ulicach: M. Skłodowskiej-Curie, M. Dąbrowskiej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zaświecą nowe lampy. Zakres robót , które wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RAGAMA z Rogoźna Leszka Przybyłka obejmuje m.in.  budowę oświetleniowej linii kablowej oraz postawienie 42 latarni ulicznych. Inwestycja wyniesie ok. 118 tys. złotych brutto. Oświetlenie jest pierwszym przedsięwzięciem mającym na celu rozbudowę infrastruktury w tym rejo-

To jednak nie o dstrasza władz, które sukcesywnie dążą do realizacji tak ważnej dla nas wszystkich inwestycji. Na wniosek Burmistrza Obornik na początku września ukazało się obwieszczenie Starosty Obornickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na jej realizację. Magistrat stara się również o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeśli nasz wniosek zakwalifikuje się do dofinansowania, wtedy obwodnica stałaby się kolejną w naszym mieście „schetynówką”. Czy tak się stanie? Przekonamy się już pod koniec tego roku, kiedy powołana przez Wojewodę komisja rozstrzygnie konkurs. Koszt budowy drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerowa to prawie 4 miliony złotych.

Boisko przekazano już harcerzom

Ma wymiary 40 na 20 metrów, ogrodzone jest siatką powlekaną o wysokości 3 metrów i wyposażone w piłkochwyty o wysokości 4 m,

a zlokalizowane jest na  obornickich Bielawach. Nowe boisko, którego odbiór techniczny odbył się 28 sierpnia powstało w kwartale ulic: Andersa, Taczaka i Roweckiego. Amatorzy piłki nożnej z tej okolicy nie będą już musieli dojeżdżać do centrum miasta. Jak mówi burmistrz Tomasz Szrama – Do tej pory teren był niezagospodarowany i to właśnie

mieszkańcy postulowali o realizację inwestycji. Z gminnego budżetu wydaliśmy na nią ok. 26 tysięcy złotych. Boisko wykonała Firma Handlowo-Usługowa „BOCH” Marcin Boch z Dąbrówki Leśnej. Obiekt użyczony został harcerzom, którzy zadeklarowali, że posieją trawę i wykonają linie boiskowe.

Nowe inwestycje na Bielawach

Umowy podpisane nie miasta. Obecnie aktualizowany i poszerzany jest zakres dokumentacji projektowej na budowę dróg na tym osiedlu. Za kwotę ok. 77 tys. złotych poznańska firma DEMIURG Sp. z o.o. przeprowadzi remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ulicy Średniej w Obornikach. W ramach prac planowana jest rozbiórka nie nadających się do użytku: rynien i rur spustowych z blachy oraz pokrycia z płyt azbestowo-cementowych. Wymienione zostaną elementy konstrukcyjne, zamontowane dachówki wentylacyjne, gąsiory, rynny spustowe i dachowe. Natomiast firma Budro Kazimierza Stachowiaka z Kiszewa, za prawie 290 tys. zł wybuduje zachodnią część ulicy Henryka Dąbrowskiego na obornickich Bielawach. Umowę na tę inwestycję burmistrz Tomasz Szrama podpisał w poniedziałek, 23 września.

www.oborniki.pl

Na obornickich Bielawach pracują pełną parą przy gminnych inwestycjach. Na ulicy: Waryńskiego i Daszyńskiego

powstanie droga z kostki betonowej, zjazdy oraz odwodnienie. Do tej pory pracownicy konsorcjum: Firmy Usługowo

Daszki przestają istnieć

„Pod daszkami” trwają prace wyburzeniowe. Inwestycja ta zakłada rozbiórkę zniszczonych nawierzchni oraz wiaty użytkowej dawnych pawilonów handlowych przy ul. Obrońców Westerplatte, a także wycinkę drzew i krzewów. 

Już niebawem w tym miejscu powstanie plac rekreacyjny z wkomponowanym skalnikiem z fontanną, kwietniki, zieleńce obsadzone krzewami, różami i bylinami. Przed placem zaprojektowano siedziska na mur-

– Handlowej ANNA oraz Firmy Budowlano – Remontowo – Drogowej z Gniezna wykonali roboty ziemne (koryto pod wykonanie konstrukcji podbudowy) oraz kanalizację deszczową. W trakcie realizacji jest montaż krawężników oraz przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W najbliższych dniach będzie wykonana podbudowa oraz rozpocznie się montaż kostki brukowej na ulicy Waryńskiego. Swojego zadowolenia nie kryją mieszkańcy, bo jak mówią – zimą ciężko było tutaj przejść suchą nogą. kach. Teren wyposażony zostanie w ławki parkowe oraz kosze na śmieci. W ramach projektu wykonane zostaną również miejsca postojowe przy ulicy Młyńskiej i Kopernika oraz chodnik. Zgodnie z przepisami budowlanymi konieczne było wykonanie projektu rozbiórki i uzyskanie stosownego pozwolenia. Z uwagi na wielość stron (około 70. mieszkańców sąsiadujących wspólnot) oraz termin wygaśnięcia ostatniej z umów najmu, który upłynął 31 sierpnia, roboty rozbiórkowe można było rozpocząć dopiero w drugiej połowie września.


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Nasze Oborniki

3

Gminne przetargi w skrócie Zajęcia dodatkowe w przedszkolach? Od dnia 30.08.2013 do dnia 23.09.2013 zrealizowano następujące czynności dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: L.p. Nazwa postępowania 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

Stan sprawy Postępowanie zakończone: umowę zawarto dnia Remont pokrycia dachowego budynku mieszkal2 września z firmą DEMIURG Poznań w wysokości nego w Obornikach przy ul. Średniej 2. 76.949,19 zł brutto. Świadczenie usług dystrybucji energii elek- Postępowanie rozpoczęte. Trwa przygotowytrycznej. wanie umowy. Budowa oświetlenia drogowego w Obornikach Postępowanie zakończone: umowę zawarto dnia na ul. M. Skłodowskiej-Curie, M. Dąbrowskiej, 2 września z firmą RAGAMA Leszek Przybyłek M. Pawlikowskiej-Janorzewskiej, M. RodziewiRogoźno w wysokości 117.784,05 zł brutto. czówny, Z. Nałkowskiej. Postępowanie zakończone: umowę zawarto dnia 23 września z firmą Zakład Instalacyjno-BudowRozbudowa szkoły podstawowej w Maniewie. lany Mateusz Maćkowiak Lwówek w wysokości 1.946.343,55 zł brutto. Postępowanie zakończone: umowę zawarto dnia Budowa ul. Gen. H. Dąbrowskiego w Obornikach 23 września z firmą BUDRO Kazimierz Stachowiak wraz z kanalizacją deszczową. Kiszewo w wysokości 281.875,43 zł brutto. Postępowanie unieważnione: wpłynęła jedna oferta w wysokości 514.962,80 zł brutto tj. przePrzebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Obkraczającej kwotę, którą zamawiający zamierzał jezierskiej w Obornikach. przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 480.000,00 zł brutto. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Oborni- Postępowanie rozpoczęte: złożono dwie oferty. kach ul. Obrzycka 88. Trwa ocena ofert. Przebudowa ul. Granicznej w Obornikach – bu- Postępowanie rozpoczęte: złożono pięć ofert. dowa chodnika. Trwa ocena ofert. Przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Ob- Postępowanie rozpoczęte: termin otwarcia ofert jezierskiej w Obornikach. wyznaczono w dniu 1 października. Poprawa infrastruktury drogowej na terenach Postępowanie rozpoczęte: termin otwarcia ofert miejskich Pol. na budowie ul. Średniej oraz łączwyznaczono w dniu 3 października. nika między ul. Krótką i ul. Średnią w Obornikach

Gmina rozwiązuje problem! Od początku września cała Polska grzmi tematem zajęć dodatkowych w przedszkolach, a właściwie ich brakiem – wprowadzonym rządową decyzją, tłumaczoną tzw. równaniem szans. Czy angielski i rytmika w przedszkolu to coś, o czym maluchy będą mogły już tylko pomarzyć? Zgodnie z nowymi

przepisami rodzice nie mogą bowiem płacić za zajęcia prowadzone w przedszkolu przez zewnętrzne firmy. Może za nie jednak zapłacić gmina! Po dyskusjach z dyrektorami Burmistrz Obornik Tomasz Szrama postanowił, że od października w naszych placówkach ponownie ruszą

Szkoła w liczbach

Wyprawka szkolna 2013 W naszej gminie ruszył rządowy program zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”, na realizację którego otrzymaliśmy dotację w wysokości 92  971,00 zł. W ramach projektu pomoc skierowana jest do trzech grup uczniów: • Uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, • Uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej tj. V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej, • Uczniów niepełnosprawnych – słabowidzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w  stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi. Aby ubiegać się o zakup podręczników musieli oni spełniać jedno z poniższych kryteriów: • dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), tj. 456 zł netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku z wyłączeniem uczniów klas I  szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia; Uczniom klas I szkół podstawowych i klas I  ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.

U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) tj. 539 zł netto; • Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w  art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w  art. 7 tej ustawy (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; • Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży klas podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do szkół artystycznych. W   ok re śl ony m te r m i n i e wnioski o udzielenie pomocy materialnej w formie zakupu podręczników złożono dla: - 95 uczniów kl. I - 73 uczniów kl. II - 70 uczniów kl. III - 46 uczniów kl. V szkół podstawowych - 6 uczniów kl. II zasadniczych szkół zawodowych - 10 uczniów kl. II techników i liceum - 80 uczniów objętych kształceniem specjalnym - 6 uczniów ze szkół specj. przysposabiających do pracy.

tzw. zajęcia dodatkowe. Część z nich zostanie zorganizowana w ramach zatwierdzonych na rok 2013/2014 arkuszy organizacyjnych, pozostałe gmina sfinansuje z otrzymanej dotacji. Wymiar i zakres zajęć zostanie opracowany przez dyrektorów przedszkoli – wyjaśnia Edward Mączyński, dyrektor ZEASu.

Gdy po wakacyjnej przerwie zabrzmiał pierwszy dzwo-

nek, swoją działalność na terenie naszej gminy wznowiło:

9 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 3 zespoły szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum), 1 zespół szkół (gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna), a także 4 przedszkola publiczne. Szkoły podstawowe – 97 oddziałów Gimnazjum – 39 oddziałów Klasy sportowe: • SP nr 2 Oborniki – piłka nożna • SP nr 3 Oborniki – pływanie • SP nr 4 Oborniki – piłka ręczna Nau kę w  k lasie I  szkoły podstawowej rozpoczęło 353 uczniów, w tym 95 sześciolatków. Do klas I w gimnazjach zapisanych jest 338 uczniów.

Remonty w placówkach oświatowych

Jak widać, wakacje to nie dla wszystkich czas leniuchowania. To najlepszy moment na wykonanie wszelkich remontów i modernizacji w placówkach oświatowych. Gdy uczniowie cieszyli się swoim czasem wolnym, a  na korytarzach hulał wiatr, do pracy wkroczyli robotnicy. Pracowali w pocie czoła, aby po wakacjach dzieci mogły wrócić do odnowionych szkół. Oto inwestycje wykonane podczas wakacji: Zespół Szkół Rożnowo: ok. 3  000,00 zł • malowanie korytarza przy kuchni, magazynów oraz zmywalni,malowanie łącznika (szkoła-sala gimnastyczna), • wymiana 5 drzwi w klasach • malowanie kotłowni.

Zespół Szkół Objezierze: 5 000,00 zł • adaptacja mieszkania w internacie na salę dla celów dydaktycznych, • prace malarskie i elektryczne. Szkoła Podstawowa w Objezierzu: 30  000,00 zł • remont łazienek. Zespół Szkół Kiszewo: 3  200,00 zł • malowanie korytarza i szatni. Szkoła Podstawowa w Sycynie: 7  000,00 zł • remont 1 sali lekcyjnej (odkucie tynku, odgrzybianie, nałożenie tynku, malowanie). Zespół Szkół Oborniki: ok. 15  000,00 zł • modernizacja oświetlenia holu w gimnazjum, • naprawa zapadającego się pozbruku przed szkołą.

Gimnazjum nr 3: ok. 1 100,00 zł • malowanie bloku żywieniowego z zapleczem, • malowanie zaplecza pracowni chemicznej. Szkoła Podstawowa w Maniewie: 2  000,00 zł • naprawa instalacji sanitarnohigienicznej, • wymiana detektora gazu oraz naprawa modułu sterującego kotła gazowego. S z k o ł a Po d s t a w o w a n r 2 w Obornikach: 39  779,53 zł • malowanie 6 klas i korytarza w pawilonach. Przedszkole nr 1 w Obornikach: 32  500,00 zł • adaptacja sali na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej (16 dzieci z Przedszkola nr 1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach: 65  000,00 zł • remont kuchni, magazynu i toalety dla pracowników. • remont łazienek na parterze z dostosowaniem dla uczniów oddziałów przedszkolnych. • adaptacja klasy na pracownię komputerową.


4

Nasze Oborniki

Paweł Drewicz nowym Przewodniczącym Rady przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej, a  także w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Obornickiemu.

O klubach radnych…

W poniedziałek, 23 września w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyła się XXXIX sesja. W  związku z  ostateczną rezygnacją pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej przez Krzysztofa Hetmańskiego jednym z ważniejszych punktów było przeprowadzenie ponownych wyborów. W głosowaniu tajnym, jednogłośnie został nim dotychczasowy wiceprzewodniczący rady Paweł Drewicz, który jest również pr z e wo d n i c z ą c y m kom isj i Oświaty i Spraw Społecznych, a jako radny pełni swoje obowiązki już 4 kadencję. Podczas sesji swoje sprawozdanie z  prac przedstawił burmistrz Tomasz Szrama, a  następnie przewodniczący wszystkich komisji. Tradycyjnie na zapytania odpowiadali zaproszeni goście – Wicestarosta Andrzej Okpisz, prezes PGKiM Sławomir Haraj oraz kierownicy Urzędu. Na tej sesji podjęto uchwały, m.in. w sprawie wyrażenia woli do wdrażania i opracowania gospodarki niskoemisyjnej, określenia

W Radzie Miejskiej mogą być tworzone kluby radnych, które skupiają przedstawicieli o określonej opcji politycznej lub zainteresowanych daną działalnością życia kulturalno-społeczno-gospodarczego gminy. Działają one na podstawie Statutu Gminy oraz opracowanych przez siebie regulaminów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 radnych. Nasi radni w  ostatnim czasie zrzeszyli się w trzech nowych klubach: - Klub Radnych Platformy Obywatelskiej R P, k t ó r e g o c z ł on k a m i s ą przewodnicząca Beata Matelska, Paweł Drewicz, Marek Lemański, - Porozumienie Samorządowe Nasze Oborniki, w  skład którego wchodzą przewodniczący Paweł Dreger, Agnieszka Roszyk, Anna Dziarmaga, Waldemar Cyranek, Jarosław Paulus oraz Ariel Mańczak, - Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej , w którym znaleźli się przewodniczący Zenon Talar, Władysław Haraj oraz Jarosław Nosal. Poza tym od początku tej kadencji działa Klub Radnych PSL oraz Klub Stowarzyszeni i Gospodarni.

Z wizytą w Obornikach

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania i Przewodniczący ZM GOAP Mirosław Kruszyński oraz Członek Zarządu Związku Międzygminnego GOAP Przemysław Gonera odwiedzili w środę, 11 września Urząd Miejski w Obornikach. Główne tematy spotkania dotyczyły spraw związanych z polityką śmieciową oraz wejściem w życie ustawy po 1 lipca. Omówiono procedurę przetargu na transport i odbiór odpadów komunalnych oraz sprawy związane z tzw. „poziomem odzysku”.Wrzesień 2013

Podczas spotkania tematem spornym okazał się art. 402 ustawy prawa ochrony środowiska, w którym zdaniem ustawodawcy oraz GOAPu wszystkie gminy zrzeszone w związku winne są przekazać opłaty środowiskowe z tytułu składowania odpadów na własnych wysypiskach do związku. Gmina Oborniki wraz z sześcioma pozostałymi gminami prezentuje odmienne stanowisko w tej spawie i złożyła wniosek do ministerstwa o zmianę tego zapisu. Prawdopodobnie uzyska on pozytywną opinię.

www.oborniki.pl

Znamy wyniki przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W środę, 18 września w siedzibie ZM GOAP odbyła się konferencja prasowa poświęcona wynikom przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów Sektor I Poznań Grunwald II Poznań Jeżyce III Poznań Piątkowo VI Poznań Rataje IX Poznań Stare Miasto X Poznań Wilda-Dębiec XII obszar gminy Buk XIII obszar gm. Oborniki XV Murowana Goślina – Spółdzielnia XVI Murowana Goślina – gmina XVII Czerwonak-Koziegłowy XXI obszar gminy Pobiedziska

Proponowana kwota FB Serwis FB Serwis FB Serwis FB Serwis FB Serwis FB Serwis ZGK Buk PGKiM Oborniki FIRST Recykling ALTRANS FIRST Recykling ZK Pobiedziska

komunalnych. Postępowanie przetargowe ogłoszono 16 maja, a 7 sierpnia 2013 roku nastąpiło otwarcie ofert – przypomniał Krzysztof W. Jonczyk, zastępca dyrektora Biura ZM GOAP. Przetarg rozstrzygnięto w 12 sektorach: Ogólna kwota wybranych ofert wynosi 24.736.595,76 zł. Liczba mieszkańców w sektoNazwa oferenta rach, w których 3.463.722,00 przetarg roz2.558.304,00 strzygnięto prze2.340.413,87 kracza 493 tys. 2.468.069,94 osób. 2.538.539,94 W  pozosta1.925.369,87 łych 10 sektorach 923.314,66 przetarg unie3.604.681,44 ważniono, gdyż 305.985,60 oferta z najniższą 1.319.976,00 ceną przewyższa881.978,40 ła podaną przez 2.406.240,04 zamawiającego

kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tych sektorach przetarg zostanie ogłoszony ponownie. Podczas konferencji dziennikarzom przedstawiono także możliwy dalszy bieg wydarzeń. Firmy, które uczestniczyły w przetargu mają 10 dni na zaskarżenie wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO w ciągu 15 dni (termin instruktażowy) powinna wydać wyrok kończący postępowanie przetargowe. Uczestnicy przetargu, a także zamawiający mogą zaskarżyć wyrok KIO do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na siedzibę zamawiającego. Jednak złożona skarga nie oznacza wstrzymania działań, zamawiający może podpisać umowy z firmami wyłonionymi w przetargu.

PGKiM wygrało przetarg i co czeka nas dalej? 18 września rozstrzygnięto przetarg na transport i odbiór odpadów komunalnych ze Związku Międzygminnego GOAP w Poznaniu. W 22 sektorach, na które został podzielony obszar regionu Związku ogłoszono przetarg, do którego zgłosiło się i złożyło swe oferty 10 firm, wśród nich nasza rodzima spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przetarg rozstrzygnięto w 12 sektorach, w których wystartowało PGKiM w sektorze XIII, natomiast w  pozostałych 10 przetarg unieważniono i postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie. Najbardziej mieszkańców gminy Oborniki interesował sektor XIII obejmujący obszar gminy Oborniki, w którym oferty złożyły dwie firmy rodzima PGKiM oraz konsorcjum firm poznańskich, na którego czele stanął potentat w branży śmieciowej REMONDIS. Dla Spółki PGKiM był to jeden z najważniejszych przetargów w historii przedsiębiorstwa, ponieważ dotychczas klient sam wybierał firmę wywozową. PGKiM swą działalnością obejmowała wówczas całą gminę Oborniki, obsługując 99% jej mieszkańców. Usługi te od lat są głównym zadaniem firmy, przynoszącym największe przychody z działalności i to właśnie przy nich zatrudnionych jest połowa pracowników spółki. Tak więc startując w przetargu

PGKiM walczyło o dalszy byt i utrzymanie miejsc pracy, dla mieszkańców gminy Oborniki. Rozstrzygnięcie przetargu okazało się pomyślne dla Spółki Komunalnej z Obornik, oferta była najkorzystniejsza i najtańsza w stosunku do konkurenta konsorcjum REMONDISA, nadmienić należy, że oferta konsorcjum poznańskiego była dwa raz droższa od oferty przedsiębiorstwa komunalnego z Obornik. Wszyscy z dużym zadowoleniem przyjeliśmy wyniki przetargu. Jest on bowiem odzwierciedleniem ogromnego nakładu pracy włożonego przez zarząd oraz pracowników w przygotowanie przedsiębiorstwa do wymagań stawianych przez wprowadzoną w 2011 r. nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. „ustawę śmieciową” oraz kryteria stawiane w specyfikacji przetargowej. Na uwagę zasługuje również duży wkład merytoryczny oraz finansowy włożony w spółkę przez właściciela, czyli Burmistrza Obornik Tomasza Szramę, a także jego zastępcę Piotra Woszczyka. Wspierali spółkę, dokładając wszelkich starań, aby pomóc w jej przygotowaniu do nowych realiów w gospodarce odpadami. Wygranie przetargu stawia PGKiM nowe zadania związane z wykonywaniem usług dotyczących transportu i odbioru odpadów komunalnych oraz nadaje jej nowe standardy ja-

kościowe, które narzuca nowa ustawa śmieciowa i kryteria przetargowe. Po podpisaniu stosownej umowy spółka rozpocznie wprowadzanie systemu chipowania pojemników oraz kontenerów wraz z montażem systemów wagowych na śmieciarkach w celu bezpośredniej kontroli i ewidencji pojemników oraz ilości przyjmowanych odpadów od właścicieli nieruchomości. Jest to bardzo duże i zarazem kosztowne przedsięwzięcie logistyczne. Przedsiębiorstwo jest dobrze usprzętowione, dysponuje pięcioma śmieciarkami oraz trzema pojazdami do zbiórki odpadów segregowanych, które stanowią w znacznej mierze sprzęt nowej generacji. Choć występują jeszcze jednostki przestarzałe, w miarę możliwości planuje wymienić je na nowe, wydajniejsze i bardziej ekonomiczne. Wygrany przetarg w nowej rzeczywistości gospodarowania odpadami w gminach i w świetle nowych przepisów stawia Spółkę PGKiM w korzystnej pozycji do następnego przetargu, który odbędzie się jesienią w 2014 r., ponieważ doświadczenie wiedza oraz inwestycje przeprowadzone w  taborze pojazdów specjalistycznych (śmieciarki) oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki z chipami wraz z całym systemem zarządzania, spowoduje, iż oferta PGKiM może być atrakcyjniejsza od konkurencji. Spółka PGKiM Oborniki wraz z pracownikami chciałaby podziękować Burmistrzowi Obornik Tomaszowi Szramie i jego zastępcy Piotrowi Woszczykowi za wsparcie w  tych ważnych momentach dla Przedsiębiorstwa oraz wszystkim mieszkańcom gminy Oborniki, sympatykom oraz klientom, którzy pomagali i wspierali nas dobrym słowem.  Prezes PGKiM Sp. z o.o.  Sławomir Haraj


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Nasze Oborniki

5

Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw Eko zabawy na targowisku

W ś ró d 8 8 s o ł e c t w, kt ó re wzięły udział w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, realizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkow-

wysokim 5 miejscu Dąbrówka Leśna, a na 7 pozycji Pacholewo. Dużą inicjatywą wykazali się sołtysi tych miejscowości, którym serdecznie gratulujemy. Celem konkursu było wsparcie uczest ni ków prog ramu w działaniach na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesów odnowy wsi w regionie. Realizacja całego konkursu służyła aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towaskiego znalazły się również 2 rów służących kultywowaniu miejscowości z gminy Oborniki.   tradycji społeczności lokalnych, Dwa projekty, które zostały czy materiałów niezbędnych do zgłoszone przez gminę Obor- promocji wsi, które będą służyły niki znalazły się w  pierwszej lokalnej społeczności w budowie dziesiątce listy rankingowej. Na ich tożsamości i integracji.

O sprawach sołectw, czyli narada sołtysów

Informacje organizacyjne dotyczące sołectw, projektu „Internet bliżej Ciebie” oraz zaproszenie do korzystania z oferty Centrum Rekreacji Oborniki i OOK przekazano 35 sołtysom uczestniczącym w naradzie, któ-

ra odbyła się 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim. Burmistrz Tomasz Szrama wspólnie z lokalnymi liderami omówił bieżące sprawy sołectw. W cyklicznym spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy Ewa Thiem, Prezes PWiK To-

masz Augustyn, Kierownik Referatu Promocji Krzysztof Sroka, Kierownik Referatu Informatyzacji Iwona Chmielarczyk oraz Kierownik OOK Anna Jagodzińska, którzy odpowiadali na zapytania sołtysów.

Troska o środowisko, idea recyklingu oraz prawidłowa segregacja śmieci to tematy, które mogli zgłębić uczestnicy Pikniku Ekologicznego. Największą popularnością tego dnia cieszyły się ekologiczne wyścigi gokartów oraz mini moto-żłobek dla maluchów. Na wszystkich czekały liczne konkursy i zabawy o tematyce ekologicznej, a całości dopełniały

Uczestniczyliśmy w Prezydenckich  Dożynkach w Spale

Rajdowo i rodzinnie Już po raz piąty miłośnic y aktywnego wypoczynku spotkali się na rajdzie rodzinn y m FA M U Ł A R E A K T YWACJA 2013. Organizatorzy jak co roku zapewnili uczestnikom dzień pełen atrakcji.

Zawodnicy oprócz zwiedzania ciekawych miejsc mieli okazję wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami i sprawnością fizyczną. Wśród konkurencji znalazły się m.in. rzuty do kosza, runda mini – golfa, poko-

muzyczne występy „Orkiestry Recykling”. Podczas pikniku swoje stoiska promocyjne przygotował GOAP oraz Nadleśnictwo Oborniki. Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. udostępniło najmłodszym zwiedzanie maszyn do sprzątania miasta oraz do wywozu śmieci.

nanie placu manewrowego oraz rozpoznawanie miejsc ze starych fotografii. W tym roku rajd wygrała załoga Pawła Pyssy.

Dożynki prezydenckie w Spale, to niewątpliwie wydarzenie, w którym choć raz każdy powinien wziąć udział. W tym roku nie zabrakło LGD Krainy Trzech Rzek, którą reprezentowały Renata Gembiak – Binkiewicz oraz Małgorzata Najdek. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prezentował walory Wielkopolski w ramach Miasteczka Regionów. Obok przepysznych wędlin z dziczyzny, smakowitych wyrobów mleczarskich wybornie prezentował się świeżo wypiekany chleb z Sycyna, który niewątpliwie przyciągał do wielkopolskiego stoiska tłumy gości. Punktem kulminacyjnym dnia była wizyta na stoisku

prezydenta Bronisława Komorowskiego. Specjalnie dla niego zaśpiewał zespół ludowy Maniewiacy, a prezydent, urzeczony ich występem, dopytywał o historię zespołu oraz jego pochodzenie. Podczas pobytu na stoisku Wielkopolski Rysiek Kurylonek z Sycyna zdradził kilka tajników wypieku pysznego chleba na zakwasie. Na specjalne wyróżnienie zasłużył zespół Maniewiacy, który wesołymi melodiami zachęcał gości do zabawy i zdecydowanie poprawiał aurę (dosłownie i w przenośni) wielkopolskiej strefy. Z   o g rom ny m u z n a n i e m spotkał się wspólny występ Maniewiaków z  Obornicką Orkiestrą Dętą z Krzystofem Wargułą na czele. Orkiestra do Spały dojechała z Puław, gdzie brała udział w  prestiżowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Współpraca obu zespołów na scenie oraz brawurowe popisy tamburmajorek rozbawiły tłum widzów. Kolejne takie wydarzenie dopiero za rok, ale wrażenia i doświadczenia przywiezione ze Spały pozostaną długo w pamięci.


6

Nasze Oborniki

Wrzesień 2013

Uczcili pamięć ofiar agresji sowieckiej 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radzieckoniemieckim porozumieniem, zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy.

Wystawa prac Ewy Sundmann-Stroińskiej

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach zaprasza na wystawę Ewy Sundmann-Stroińskiej z cyklu „Akwarele i pastele” zatytułowaną „Wiosna, lato- czekam na to!” Można ją oglądać do połowy października. Tym razem są to barwne pejzaże i rośliny – głównie kwiaty. Pani Ewa jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, emerytowaną nauczycielką języka polskiego, a swój talent rozwija nadal, uczestnicząc w warsztatach 55+ przy fundacji „Serdecznik”. W ubiegłym roku brała udział w konkursie plastycznym organizowanym we współpracy z europosłanką Sidonią Jędrzejewską i w nagrodę pojechała na wycieczkę do Brukseli. Malowanie sprawia jej ciągle dużo radości i satysfakcji. Autorka prac wspomaga również akcje charytatywne.

Kalendarz imprez Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 7.10 W poszukiwaniu rymów (warsztaty dla dzieci) – z okazji Roku Tuwima 8.10 W poszukiwaniu rymów (warsztaty dla dzieci) 18.10 godz. 18.00 Bliżej poezji. Wieczór poetyckomuzyczny pt. „Tuwimowskie rymy”, organizowany przez Towarzystwo Literackie Poetycki Wędrowiec 21.10–23.10.2013 Otwarcie akcji „Biblioteka czyta dzieciom: Lekcje biblioteczne, pt. „Bajki naszych rodziców i dziadków” 25.10 godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (omawiana książka „Balzakiana” – Jacka Dehnela)

74 lata po tych wydarzeniach, pamięć bohaterskich obrońców Ojczyzny i ofiar agresji sowieckiej na Polskę uczcili Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. W  szkole odbył się uroczysty apel, po którym młodzież wraz z  dyrektor Agnieszką Balcerowiak złożyła kwiaty w symbolicznym miejscu, przy Dębie Pamięci, posadzonym w hołdzie doktorowi Antoniemu Kruszce, oborniczaninowi, ofierze zbrodni katyńskiej.www.oborniki.pl


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Nasze Oborniki

7

Ksiądz Henryk Kaliszan w Dachau

Wrzesień, miesiąc, który kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. Dla nas, to czas wspomnień o tych, którzy pracowali przy budowie ulicy Poznańskiej, o zburzonym moście na Warcie, niemieckich zasiedleniach. Również o tych, którzy walczyli o przetrwanie w obozach koncentracyjnych. Ten artykuł pragnę poświęcić ks. Henrykowi Kaliszanowi i kapłanom umieszczonym w KL Dachau, na których przeprowadzano pseudomedyczne eksperymenty. Ks. Henryk Kaliszan urodził się 11 grudnia 1911 r. w Essen. Jego rodzice byli bardzo pobożni. Ojciec nosił imię Józefat, matka – Cecylia z domu Jabłecka. Wpływ domu rodzinnego był bardzo duży, co spowodowało, że młody człowiek usłyszał głos Boga i zapragnął Mu służyć. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1938 r. w Poznaniu. Do wybuchu wojny pełnił funkcję katechety gimnazjalnego w Ostrowie Wlkp. W czasie okupacji został mianowany administratorem parafii Koryta. 7 października 1941r. Do kościoła weszli Niemcy, którzy aresztowali kapłana. Został przewieziony do Fortu VII w Poznaniu, a stamtąd transportem wysłany został do Dachau. Przybył tam 30 października i otrzymał numer 28070. W Dachau umieszczono go na specjalnym bloku (oddziale) nr 28, na którym przytrzymywano tysiące polskich kapłanów. Początkowo księża dobrze znosili trudy pracy obozowej – głównie na okolicznych polach i plantacjach, przy transporcie towarów, a zimą przy uprzątaniu śniegu. Warto wspomnieć, że rok 1941 nie był jeszcze najgorszy – więźniom, kapłanom, dozwalano nawet na odprawianie Mszy św. w obozowej kaplicy…Aż do 18.IX.1941 r., gdy zaproponowano polskim kapłanom zapisanie się na listę narodowości niemieckiej – w zamian za przywileje obozowe. Nikt nie zdradził – tę postawę warto przypomnieć dziś, gdy często zapomina się o godności i honorze... W odpowiedzi Niemcy cofnęli przywileje już istniejące: nie wolno było odprawiać Mszy św., odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek przedmiotu kultu religijnego, zakazano niesienia pomocy duchowej umierającym. Zmuszono duchownych do niewolniczej pracy, w rezultacie której do Pana zaczęło odchodzić coraz więcej

wycieńczonych, z wyczerpania i głodu, polskich kapłanów… Zaczęto ich także wykorzystywać jako „obiekty” badań pseudomedycznych, eksperymentów prowadzonych przez niemieckich „lekarzy” i „naukowców” z ropowicą (łac. phlegmone). Kierował nimi niejaki prof. Ernest Robert (niem. Ernst Robert) von Grawitz (w 1945 r. popełnił samobójstwo), a bezpośredni nadzór nad nimi pełnił dr Henryk Emil (niem. Heinrich Emil) Schütz (przed sądem stanął dopiero w 1975 r.…). Tak zeznawał ks. Kaliszan na życzenie Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, jako ostatni z tych, którym Bóg pozwolił przeżyć, aby mogli świadczyć o tamtych czasach: „Dnia 26 listopada 1942r o godz. tej zabrano mnie wraz z moimi kolegami w liczbie 20 (byli to księża różnych diecezji i 1 zakonnik) do Reviru (szpitala obozowego). Po co idę – nie wiedziałem. Dopiero po zbadaniu mojego stanu zdrowia przez lekarza SS Hauptsturfuhrera Waldemara Woltera dowiedziałem się, że jestem przymusowo doprowadzony do stacji doświadczalnej na sztuczną flegmonę. Doświadczenie polegało na tym, że zdrowemu człowiekowi w udo prawej nogi, wstrzykiwano naturalną flegmonę, czyli ropowicę, od człowieka nieżyjącego. Podzielono nas na 2 grupy: A  i  B. Do grupy A, do której włączono między innymi ks. Mariana Magnuszewskiego i ks. Franciszka Kopecia, miała zaaplikowane leczenie allopatią, która za pomocą dużych dawek leków powoduje u człowieka powstanie objawów przeciwnych do objawów choroby, którą ma zwalczać. Z tej grupy nikt nie był operowany i nikt nie umarł. Do grupy B włączono mnie i m.in. ks. Mariana Konopińskiego. Zaaplikowano nam leczenie metodą biochemiczną, która miała niszczyć zarazki, nie szkodząc komórkom żywego organizmu. Ta metoda nie zdała rezultatu. Wszyscy z tej grupy (10) musieliśmy być operowani. 4 zmarło na infekcje, reszta stała się kalekami, już nigdy nie odzyskaliśmy sprawności w prawej nodze. A teraz trochę osobistych refleksji. Dnia 2 grudnia o 10,30 otrzymałem zastrzyk 3cm3 flegmony. Po zastrzyku noga była jakby zmartwiała. Przymocowana została do długiej szyny - od stóp do uda, aby była nieruchoma. Brakowało swobody poruszania ciałem. Po kilku minutach

temperatura ciała podniosła się do 38st. Byliśmy zmuszani do połykania 144 tabletek dziennie, co 15 minut. To skutkowało nieżytem żołądka i kompletnym brakiem apetytu. Dzięki instynktowi i kolegom – zatrzymywałem tabletki w ustach, wypluwałem w odpowiedniej chwili, a koledzy je wyrzucali. Po trzech dniach noga była nabrzmiała, fioletowo – czerwona, ból był okropny, a  o  spaniu nie było mowy. 10 grudnia dr Schutz zdecydował o dokonaniu operacji. W dniu moich urodzin, 11 grudnia o 7 rano, zabieg przeprowadził chirurg Alfons Czarkowski. Cięcie było długie na 5 cm i głębokie na 3 cm. Założonym drenem obficie sączyła się ropa. To przyniosło ulgę. Jednak

stopniowo zacząłem odczuwać ból pod kolanem. Drenem ropa już się nie sączyła. To był znak utworzenia się drugiego ogniska. Temperatura skoczyła ponad 39st., towarzyszył mu kompletny brak apetytu. W ciągu 2 tygodni

straciłem 15 kg. Przy rozpoczęciu badań ważyłem 58 kg.” c.d.n.  Irena Najdek Bardzo dziękuję panu Jerzemu Straszewskiemu za pomoc i udostępnione zdjęcia.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach został powołany do życia w lipcu 2011 roku. Uniwersytet przedstawił ofertę edukacyjną skierowaną do osób, które zakończyły już karierę zawodową i przeszły na rentę lub eme-

ryturę. Proponowane zajęcia mają pomóc w podtrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej tych osób oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu w związku z szybkimi zmianami technologicznymi we współczesnym świecie.

Dwa lata działalnoś c i Un i w e r s y t e t u p o k a z a ły, że utworzenie placówki było oczekiwane i konieczne. W poniedziałek, 7 października Uniwersytet rozpoczyna kolejny rok swej działalności.


8

Nasze ObornikiWrzesień 2013

www.oborniki.pl

W Chrustowie wszystko było wyjątkowe! Atmosfera, mieszkańcy, naprawdę liczni goście i piękna pogoda schyłku lata. Wspaniale zaprezentowały się też nasze sołectwa, których barwne wieńce prześcigały się pomysłowością… Rzecz jasna nie zabrakło też występów artystycznych, osadzonych w dożynkowym klimacie. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął korowód sołectw, który w tym roku liczył aż 37 delegacji. Wraz z nimi szli dostojni goście, a wszystkim akompaniowała Obornicka Orkiestra Dęta.

Na miejscu odbyła się polowa msza święta, koncelebrowana przez księży obornickich parafii, odprawiona w dziękczynieniu za tegoroczne dary pól, ogrodów, łąk i sadow. Ogromnym szacunkiem darzę Waszą ciężką pracę i wierzę, że wartość jej docenią wszyscy, którzy z niej korzystają. Dzisiejszy dzień to czas radosnego świętowania, dumy z owoców tegorocznego trudu i czas budowania planów na przyszłość. – mó-

wił podczas dożynek Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. A osób, które tego dnia pragnęły podziękować rolnikom było naprawdę wiele. Po dożynkowym obrzędzie w sympatyczny nastrój liczną publiczność swym programem zatytułowanym „Czy pamiętasz pobyt na wsi?” wprowadził Marcin Samolczyk. Zaprosił on do udziału w nim lokalnych artystów oraz zaprzyjaźnionych muzyków, w tym Roberta Stachowiaka. Swym dożynkowym programem

artystycznym za serca chwycili również uczniowie chrustowskiej Szkoły Podstawowej. Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Bier Boys, który porwał widownię utworami w klimacie tyrolskiego folkloru. Gospodarzem tegorocznych dożynek nieprzypadkowo było Chrustowo. Miejscowość ta świętuję bowiem w tym roku 625-lecie istnienia. Nie mogło zabraknąć zatem jubileuszowych akcentów. Dożynkowi goście mogli podziwiać wspaniałą

wystawę przedstawiającą dawne Chrustowo, a na stoisku wsi zapoznać się z jego bogatą historią, wpisać się do pamiątkowej księgi i otrzymać ulotkę. Tego dnia poświęcono również tablicę, która zawiśnie na obelisku by każdego dnia przypominać mieszkańcom o wyjątkowości Chrustowa. Dożynkowe świętowanie zakończyła, jak co roku zabawa taneczna, którą prowadził niezastąpiony Marrion Band.


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Nasze Oborniki

9

Poczytaj, jak wyglądało Święto Plonów w latach 30. Świętowanie końca żniw ma w naszej gminie ma niemałą tradycję. Oto opis Dożynek

w Obornikach z 1936 roku, zamieszczony w „Gazecie Obornickiej” nr 16 z 28 lipca 1936 r.


10 Nasze Oborniki

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK

Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość położona w Obornikach oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: – 2043/1 o powierzchni 0.0569 ha, – 2043/5 o powierzchni 0.0826 ha, – 2043/2 o powierzchni 0.0574 ha – 2043/6 o powierzchni 0.0688 ha, – 2043/3 o powierzchni 0.0574 ha, – 2043/7 o powierzchni 0.0899 ha, – 2043/4 o powierzchni 0.0535 ha, – 2043/8 o powierzchni 0.0682 ha arkusz mapy ewidencyjnej nr 34, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1O/00014812/9. Wykaz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 19.9.2013 roku do dnia 10.10.2013 roku.

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Oborniki. Wykazy ze szczegółowym opisem nieruchomości zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Obornikach do dnia 01 października 2013 roku do 31 października 2013 roku.

Standardy w organizacjach pozarządowych Już teraz możesz sprawdzić, czy w  Twoim klubie, stowarzyszeniu, fundacji wszystkie dokumenty są w porządku. „Standardy w organizacjach pozarządowych” to projekt, w którym opracowano zbiór formalno – prawnych standardów prowadzenia organizacji pozarządowych. W jednym miejscu zebrane są obowiązujące przepisy prawa, związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji. Przepisy podzielone są na 5 działów tematycznych: obowiązkowe dokumenty, cykliczne obowiązki, finanse, księgowość i podatki, ludzie. W ten sposób szybko sprawdzisz czy w Twojej organizacji wszystko działa zgodnie z prawem oraz dostaniesz praktyczne wskazówki, co i jak poprawić. Dowiedz się więcej na: http://standardy.ngo.pl

Uwaga! Drobna korekta w rozkładzie jazdy Od poniedziałku, 30 września na linii 25 bus wyjeżdżający z  Bąblińca o  godz. 6:30, będzie wyjeżdżał o  godz. 6:25. W  konsekwencji, ze wszystkich kolejnych przystanków bus będzie odjeżdżał 5 minut wcześniej niż dotychczas.

Informujemy! Od poniedziałku, 16 września Biuro Obsługi Klienta Związku Międzygminnego GOAPDELEGATURA OBORNIKI, czynne jest w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 do 15:00. Dodatkowy nr tel. 506 423  062 czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.

CD zbiórka z twojego podwórka Każdego roku wytwarzane są miliony płyt. Poliwęglan, z którego wytwarzane są płyty CD i DVD jest cennym surowcem. Po jego odpowiednim przetworzeniu powstają m.in. nowe płyty CD, lampy samochodowe i artykuły biurowe. Zbierając oszczędzamy zasoby Ziemi, chronimy środowisko przed "niezniszczalnymi" śmieciami.Wrzesień 2013

Na terenie naszej gminy zużyte płyty CD zbierane są w: - Delegaturze Oborniki w budynku PGKIM ul. Lipowa 19, - Urzędzie Miejskim w Obornikach Do akcji dołączyli także: - Przedszkole nr 2 „Słoneczny Świat” - Przedszkole nr 1 „Bajeczka” - Zespół Szkół w Kiszewie

www.oborniki.pl

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. z  2012r. poz. 647 – ze zmianami/oraz art. 39 w  związku z  art. 54 ust. 2 i  3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 – ze zmianami/oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/331/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 grudnia 2012r. z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach urzędowania od 09 października 2013r. do 08 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,/pokój nr 225, II piętro/ w godzinach od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 15 października 2013r. od godz. 1400 do godz. 1500 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki/pokój 225, II piętro/. Zgodnie z  art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w  formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym/Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zmianami/, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Obornikach (e-mail:um@oborniki. pl) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Obornik.

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z  2012r. poz. 647 – ze zmianami/oraz art. 39 w  związku z  art. 54 ust. 2 i  3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 – ze zmianami/oraz w związku z Uchwałą Nr XXVII/330/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 grudnia 2012r. z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rożnowo, pomiędzy ulicami: Winiary i Cmentarna, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach urzędowania od 09 października 2013r. do 08 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,/pokój nr 225, II piętro/ w godzinach od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2013r. od godz. 1400 do godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki/pokój 225, II piętro/. Zgodnie z  art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w  formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym/Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zmianami/, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Obornikach (e-mail:um@oborniki. pl) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2013r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Obornik.

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: 1) nieruchomość położona w miejscowości Oborniki, oznaczona w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 279/4 o powierzchni 0,1050 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5, zapisana w księdze wieczystej KW nr  PO1O/00014591/3, 2) nieruchomość położona w miejscowości Oborniki, oznaczona w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 1539 o powierzchni 0,0078 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, zapisana w księdze wieczystej KW nr  PO1O/00015417/7, 3) nieruchomość położona w miejscowości Kowanówko, oznaczona w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 418/2 o  powierzchni 0,1149 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1,   zapisana w  księdze wieczystej KW PO1O/00034547/6, 4) nieruchomość położona w  Obornikach przy ulicy Obrzyckiej, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2099/7 o pow. 0,0250 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 36, zapisana w KW PO1O/00011916/7, 5) nieruchomość położona w  Obornikach przy ulicy Droga Leśna, oznaczona w  ewidencji gruntów i  budynków numerem działki 3010/6 o  pow.0,0234 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 33, zapisana w PO1O/00036492/9, Wykaz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 06 września 2013 roku do dnia 18 października 2013 roku.


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Nasze Oborniki

11

Badanie dostępności napojów  alkoholowych na terenie miasta i gminy Oborniki

Od 27 do 28 sierpnia na terenie miasta i gminy Oborniki przeprowadzona została kampania informacyjna dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, mająca na celu uświadomienie praktycznej niemożności ustalenia wieku osoby kupującej alkohol. Zorganizowana na zamówienie Urzędu Miejskiego w Obornikach kampania objęła 98 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, znajdujących się na terenie miasta i gminy. Na realizatora zadania wybrano Małopolskie Centrum Profilaktyki, specjalizujące się we współpracy z  instytucjami administracji publicznej i samorządowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Koordynatorem oraz opiekunem merytorycznym z ramienia Urzędu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powodów dla których zorganizowano kampanię jest kilka: Po pierwsze, Gminna Komisja Rozwiązywania Napojów Alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest komórką zobligowaną do prowadzenia działań zapobiegawczych związanych z kontaktem młodych ludzi z alkoholem. Po drugie, według badań prowadzonych przez szereg instytucji (m.in. Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wakacje to okres w którym młodzi ludzie najczęściej podejmują się zachowań ryzykownych – w tym kontaktu z alkoholem – niejednokrotnie to alkohol właśnie jest przyczyną podejmowania kolejnych działań zagrażających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu młodzieży, a niejednokrotnie i życiu.

Kol ej ny cel k amp ani i to wsparcie sprzedawców alkoholu w należytym i zgodnym z prawem wykonywaniu pracy. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje dwa rodzaje sankcji za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim: • administracyjną, ponoszoną przez przedsiębiorcę korzystającego z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym doszło do naruszenia, w postaci obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niemożności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia przez okres lat 3 od jego cofnięcia (por. art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a oraz ust. 11 ustawy), • karną, którą ponosi osoba winna dokonania sprzedaży (sprzedawca) oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia w zakresie niedopełnienia przez niego nadzoru. Karą za popełnienie omawianego występku jest grzywna w wysokości od 100 PLN do aż 720 000 PLN; ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadku napojów alkoholowych (por. art. 43 ustawy). Kampania zrealizowana została przez doświadczonych Trenerów Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Pracownicy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu mieli możliwość przekonać się w praktyce jak ważne jest legitymowanie osób, których wieku nie są pewni oraz utrwalenia postaw asertywnych jak i zaktualizowania wiedzy dotyczącej przepisów prawa. Kampania zakończyła się wydaniem certyfikatów dla uczestników.


12 Nasze Oborniki

Wrzesień 2013www.oborniki.pl


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Nasze Oborniki

13

ZBRODNIA 10.10.2013, 19:00 Obornicki Ośrodek Kultury

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury

Supełki

30 IX Operetka od Straussa do Warsa; 4 X Kij w mrowisko. Łukasz Warzecha; 5 X Akademia Odkrywców; 10 X Spektakl teatralny Zbrodnia; 12 X Poranek Malucha; 12 X Druga Świeczka na torcie; 19 X koncert Antoniny Krzysztoń w Kościele pw. św. Józefa; 25 X koncert zespołu Cisza Jak Ta w ramach Studenckich Piątków; 26 X Poranek Malucha; 3 XI Muzyczne Zaduszki

Oferty sprawdzone i nowe JAK UGRYŹĆ VAN GOGHA. PROJEKTOWANIE. RYSUNEK. MALARSTWO ADRESACI: od 12 lat CZAS TRWANIA: 1x w tygodniu, środa, 17.30–19.00 (90 minut), CENA: 40 zł/miesiąc OPIS ZAJĘĆ: bloki tematyczne „Poznajemy proporcje”, „Ludzkie ciało”, „Czary mary z ołówkiem”, „Tempera dobra na wszystko” Lato dobiega końca… Powoli wieczory stają się dłuższe a wiatr, z dnia na dzień coraz bardziej nieprzyjemny, przypomina o schowanych na dnie szaf y kur tkach… Jesiennej chandrze mówimy jednak głośne i stanowcze NIE! Już dziś zapraszamy do zapoznania się z  ofertą zajęć artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, które pomogą wydłużyć dzień i zapomnieć o słocie. Z myślą o najmłodszych kontynuujemy cykle edukacyjne: Poranek Malucha, Akademia Odkrywców, Spiżarnia Pomysłów. Grupy szkolne nadal mogą zgłaszać swój udział w Edukacji Kulturalnej Najmłodszych. W nowym sezonie nie zabraknie też warsztatów plastycznych, tanecznych oraz wokalnych. Obok zajęć już sprawdzonych proponujemy „nowości”, a wśród nich oferty dla dzieci i mam, młodzieży i dorosłych: OTWARTA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. WARSZTATY HOBBYSTYCZNE ADRESACI: młodzież, dorośli CZAS TRWANIA: zależny od rodzaju warsztatów (1x w miesiącu) CENA: zależna od rodzaju warsztatów OPIS ZAJĘĆ: zajęcia z zakresu m.in. malarstwa, tkactwa artystycznego, papieroplastyki PIERWSZE SPOTKANIE: „ Sztuka Ebru” 21 X 2013, 17.00–18.30, koszt: 40 zł MAMY CZAS. KAWA MŁODYCH MAM ADRESACI: młode mamy C Z A S T R WA N I A : 1 x w miesiącu (90 minut) CENA: zależna od rodzaju zajęć

OPIS ZAJĘĆ: spotkania integrujące środowisko młodych, aktywnych kobiet, dla których macierzyństwo nie oznacza rezygnacji z własnych pasji; rozmowy przy kawie połączone z zajęciami praktycznymi (m.in. „metamorfozy”, zumba, wspólne pieczenie) oraz wizytami specjalistów (m.in. dietetyka, masażysty, instruktora fitness, stylisty, psychologa) PIERWSZE SPOTKANIE: 30 X 2013, 17.00–18.30, koszt: 10 zł AKADEMIA FOTOCOOLTURA. WARSZTATY FOTOGRAFII – POZIOM PODSTAWOWY ADRESACI (grupy): 15–18 lat CZAS TRWANIA: 1 (180 minut) lub 2 (90 minut) x w miesiącu, sobota CENA: 6zł/90 minut, 12 zł/ miesiąc, 48 zł/semestr OPIS ZAJĘĆ: omówienie zagadnień teoretycznych dotyczących fotografii; ćwiczenia praktyczne; plener z zaproszonym gościem; przygotowanie wystawy PIERWSZE SPOTKANIE: 5 X 2013, g. 10.00 WARSZTATY KREACJA – RECYTACJA ADRESACI: od 13 lat CZAS TRWANIA: 1x w tygodniu (120 minut) CENA: 4 zł/miesiąc (karnet) OPIS ZAJĘĆ: ćwiczenia dykcyjne, emisja głosu, ekspresja sceniczna, przygotowania do konkursów recytatorskich, tworzenie małych form teatralnych oraz spektaklu

archiTEKTURKA. WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE ADRESACI (grupy): 7–9 lat/10–12 lat CZAS TRWANIA: 1x w miesiącu, sobota (180 minut) CENA: 15 zł/spotkanie, 50 zł/4 spotkania OPIS ZAJĘĆ: projektowanie i budowa modeli oraz makiet domów, miast; design WA R S Z TAT Y ŚPI E WAJ I GRAJ ADRESACI: od 8 lat CZAS TRWANIA: 1x w tygodniu, poniedziałek, 16.00– 17.00 (60 minut) CENA: 10 zł/miesiąc (karnet) OPIS ZAJĘĆ: warsztaty wokalno-instrumentalne; podstawy akompaniamentu na gitarze akustycznej; nauka akordów, sposobów bicia; emisja głosu; przygotowanie „biesiady gitarowej” LOGOWANIE. ZABAWY LOGOPEDYCZNE ADRESACI: 5–6 lat CZAS TRWANIA: 1x w tygodniu, poniedziałek, 16.00– 16.45 (45 minut) CENA: 6 zł/spotkanie, 20 zł/4 spotkania OPIS ZAJĘĆ: gimnastyka buzi i języka, zabawy z głoską i literką, harce słowne; wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez zabawę TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK. PLASTYKA, MATEMATYKA … DLA SMYKA ADRESACI: 4–5 lat CZAS TRWANIA: 1x w tygodniu, wtorek, 16.00–16.45 (45 minut) CENA: 8 zł/spotkanie, 25 zł/4 spotkania

Reżyseria: Ewelina Marciniak Tekst i dramaturgia: Michał Buszewicz Oprawa wizualna: Marta Stoces Muzyka na żywo: Marcin Nenko Występują: Jadwiga Grygierczyk, Marta Gzowska-Sawicka, Jaśmina Polak, Tomasz Drabek, Rafał Sawicki We wrześniu gościliśmy w Obornikach artystów Studia Teatralnego Koło. Przedstawienie „Kalino, Malino Czerwona Jagodo” obejrzało w sali widowiskowej przeszło 350 osób. Jesteśmy przekonani, że i tym razem nasza propozycja teatralna przypadnie Państwu do gustu! Już 10 października, w ramach projektu TEATR POLSKA. JEDZIEMY Z  TEATREM, spektakl „ZBRODNIA” z repertuaru Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Spektakl swobodnie inspirowany opowiadaniem Witolda Gombrowicza gra z konwencją kryminału, wciąga w  duszną atmosferę tajemnic jak z  filmów Davida Lyncha. Z  minuty na minutę przekracza granice prawdopodobieństwa. W efekcie powstaje przedstawienie mroczne, a jednocześnie bardzo zabawne. Odklejające się od potocznej rzeczywistości, a jednocześnie prowokujące do stawiania jej bardzo konkretnych pytań. Co naprawdę dzieje

się w higienicznym, mieszczańskim domu? Co zobaczymy, zdejmując bukowe panele i zrywając rajską tapetę? „Zbrodnia” zaprasza, by współczesnej rodzinie zajrzeć pod podszewkę. Z   R E C E N Z J I KO M I S J I ART YST YCZNEJ PROJEKTU TEATR POLSKA Nie tak dawno spektakl ten zwrócił uwagę na debiutującą absolwentkę krakowskiej reżyserii. Dziś Ewelina Marciniak jest już postrzegana jako jedna z najzdolniejszych w swym pokoleniu. Młoda reżyserka czyta Gombrowicza niczym thriller podszyty czarnym humorem, a jednocześnie bawi się konwencją teatru grozy, korzystając ze znakomitej literatury i posługując się niezwykle dowcipnym językiem teatralnym. Oglądamy spektakl, w którym nawet ściany nie są tym, na co zdają się wyglądać. BILETY DO NABYCIA W SEKRETARIACIE OOK 15 zł (przedsprzedaż), 20 zł (w dniu spektaklu), 10 zł (grupy powyżej 10 osób) Pokaz spektaklu realizowany w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR POLSKA ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na stronie: www.polska.e-teatr.pl

OPIS ZAJĘĆ: zajęcia ogólnorozwojowe, w formie twórczej, inspirującej zabawy, rozwijające ekspresję dziecka, pozwalające odkryć talenty i mocne strony

CENA: 8 zł/spotkanie, 25 zł/4 spotkania OPIS ZAJĘĆ: zajęcia ogólnorozwojowe, uczące współpracy w grupie; rozwijanie koordynacji ruchowej (taniec, turlanie się, podskakiwanie) Zajęcia ruszają w październiku. Warunkiem uruchomienia grup jest zgromadzenie odpowiedniej liczby chętnych. Szczegółowe informacje w sekretariacie OOK.

HOPSASANKI. MAMA I JA ADRESACI: 2–3 lata (z osobą dorosłą) CZAS TRWANIA: 1x w tygodniu, środa, 16.00–16.45 (45 minut)


14 Nasze ObornikiWrzesień 2013

www.oborniki.pl

Jesienne wędkowanie Znajdź chwilę, by trochę „pokręcić” Rozmowa z Dariuszem Pytlakiem pomysłodawcą i współorganizatorem mistrzostw.

Wędkarze z obornickiego koła nr 32 powitali jesień nad Wartą. 22 września rozegrali zawody o Puchar Jesieni w grupie seniorów oraz o Puchar Sklepu Zoologiczno – Wędkarskiego,,Meduza” w kategorii młodzieży. Przez cztery godziny 40 pasjonatów wędkowało na „jedną wędkę”. Po z a koń c z e n iu kon ku r s u , k o m i s y j ny m z w a ż e n i u r y b i wspólnym posiłku przy ognisku prezes koła Jacek Kołodziej ogłosił wyniki, a  także wręczył upominki i  puchary.

Najlepszy by ł Mateusz Nogalski – 3880 g przed Michałem Nowackim – 2980 g i Eugeniuszem Kąkolem – 2940 g. W grupie młodzieży puchar zdobyła Sandra Śmielewska – 1440 g. Kolejne miejsce zajął Łukasz Ułanowski, trzecie Dominik Szrama, czwarte Adam Kwiatkowski, kolejny był Oskar Bączyk przed młodszym bratem Sergiuszem i Mateuszem Skrzypkiem. Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez właściciela sklepu,,Meduza”.

Zawody OSP – Bąblin górą w gminie, Nieczajna w powiecie!

Kolejne gminne zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych już za nami. W  zmaganiach, w niedzielę, 1 września brały udział 23 drużyny w 3 kategoriach: 5 zespołów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 7 Kobiecych Drużyn Pożarniczych i 11 Męskich Drużyn Pożarniczych. Zawody swoją obecnością uświetnił Burmistrza Obornik Tomasz Szrama, którego powitano specjalnym okrzykiem strażackim. Po emocjach związanych z rozgrywanymi konkurencjami – sztafetą pożarniczą oraz ćwiczeniami bojowymi wyłoniono zwycięzców: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 1 miejsce: OSP Nowołoskoniec 2 miejsce OSP Ocieszyn 3 miejsce OSP Objezierze Kobiece Drużyny pożarnicze gr. ,,C” 1 miejsce OSP Uścikowo 2 miejsce OSP Świerkówki 3.miejsce OSP Bąblin Męskie Drużyny pożarnicze gr. ,,A” 1 miejsce OSP Bąblin 2 miejsce OSP Nieczajna 3 miejsce OSP Uścikowo

15 września rozegrano natomiast VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorami zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Obornikach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Najlepsi strażacy-ochotnicy z powiatu zmierzyli się w sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych w dwóch kategoriach wiekowych – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF oraz według tradycyjnych zasad Sportu Pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Drużyny z naszej gminy były bezkonkurencyjne. Zdobywając w kategorii męskiej pierwsze (OSP Nieczajna) i  drugie (OSP Bąblin) miejsce. Niegorsze były nasze strażaczki. W kategorii żeńskich drużyn pożarniczych pierwsze były panie z Bąblina, drugie z Uścikowa, a trzecie ze Świerkówek. Młodzieżowe podium także należało do nas: Zwyciężył Ocieszyn, za nim Objezierze i Nowołoskoniec.

Sezon grzybiarski w pełni, a deszczowo-słoneczna pogoda sprzyja. Gdzie szukać najdorodniejszych grzybów? Tylko w Podlesiu! – zapewnia sołtys Stefan Przymusiński, prezentując swoje, ponad kilogramowe znalezisko.

JAK POWSTAŁ POMYSŁ Z ORG A N I Z OWA N IA M I STRZOSTW OBORNIK? Pomy s ł j a k c z ę sto by w a w takich przypadkach powstał sp ont anicznie. Na j e dny m z wspólnych treningów ktoś zaproponował, inni powiedzieli, że fajnie było by „pokręcić” coś się u siebie. I tak jeden z nas poszedł pomysł ten przedstawić Burmistrzowi Tomaszowi Szramie. I tu miłe zaskoczenie, bez zbędnych ceregieli, usłyszeliśmy „TAK ZRÓBMY TO”. Tu należy wspomnieć o OCS Oborniki, bo ich wkład w organizacje tej imprezy jest po prostu ogromny. Dlatego dla Burmistrza jak i OCS-u – WIELKIE DZIĘKI!!! JA K I J E S T C E L U P O WS Z E C H N IA N IA T E G O TYPU PRZEDSIĘWZIĘĆ? Przede wszystkim popularyzacja aktywnego trybu życia. Ponadto dystans jest tak dobrany by każdy mógł spróbować się zmierzyć samemu ze sobą i swoimi słabościami jak też porównać do innych uczestników

takiej imprezy. Chcemy zachęcić, jak największą ilość amatorów, zarówno tych trenujących systematycznie, jak też i tych, którzy okazjonalnie wsiadają na rower. Do udziału w tej imprezie zaprosiliśmy przede wszystkim mieszkańców Gminy Oborniki, pozostali oczywiście też mogli wystartować i rywalizować z innymi rowerzystami, natomiast nie byli wliczani do Mistrzostw o Puchar Burmistrza. W zawodach można było wystartować na każdym rowerze. Rowery szosowe były klasyfikowane oddzielnie. JAK CZESTO TRENUJECIE? CZY MOZNA SIE DO WAS PRZYŁĄCZYĆ? Trenujemy w każdej wolnej chwili. Niestety z tym czasem bywa różnie, mamy rodziny, prace i wiele innych obowiązków. Mimo tak wielu przeszkód, każdy z  nas stara się znaleźć choć chwilę by trochę „pokręcić”. Od poniedziałku do piątku zazwyczaj trenujemy osobno (z różną częstotliwością), ewen-

tualnie spotykają się dwie lub trzy osoby. Za to w każdą niedziele o godzinie 10.00 (w okresie letnim), a o 11.00 (w okresie zimowym) spotykamy się wspólnie na oś. Leśnym (przy sklepie Żabka) i robimy wspólny trening na który zapraszamy zawsze wszystkich chętnych, bez względu na rower jakim „śmigają”. ROZUMIEM ŻE POŁ ĄCZYŁ WAS,,ROWER '', TO PASJA, SPOSÓB NA ZYCIE CZY CHĘĆ AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU? Tak naprawdę to wszystko po trochu, tylko tyle, że w zależności od indywidualnego podejścia w różnych proporcjach. Do tego wszystkiego dołożyłbym jeszcze, rower jako wspaniały sposób na rozładowanie różnego rodzaju stresów, wsiadając na ten prosty mechanizm człowiek na te kilkadziesiąt minut czy nieraz nawet kilka godzin zapomina o wszystkim, liczy się tylko on rower i droga jaką przemierza.  Po prostu coś wspaniałego 

Obornickie zespoły rozpoczęły rozgrywki

Piłkarska jesień już w pełni, a nasi miejscowi zawodnicy od kilku tygodniu walczą o ligowe punkty. W IV lidze piłkarskiej gra Sparta Oborniki. Oborniczanie w tym roku rozegrają jeszcze cztery mecze przed własną publicznością. W A klasie grupie II gmina Oborniki ma aż trzech przedstawicieli. Najbardziej doświadczony i zasłużony z tego grona to Orkan Objezierze. Drugi sezon w A klasie rozgrywa Tęcza Lulin, a beniaminkiem ligi jest zespół z Rożnowa. Wszystkie trzy zespoły rozegrają jeszcze w tym roku po trzy spotkania przed

własną publicznością. Do najciekawszych spotkań w A klasie dojdzie 20 października, kiedy to Tęcza podejmować będzie Orkan oraz 10 listopada, gdy do Objezierza przyjedzie beniaminek z Rożnowa. Sparta Oborniki – IV liga grupa północna 28 września 2013, godz. 16.00 – Sparta Oborniki – 1920 Mosina 5 października 2013, godz. 16.00 – Sparta Oborniki – Sokół Pniewy 20 października 2013, godz. 15.00 – Sparta Oborniki – Płomień Przyprostynia

2 listopada 2013, godz. 14.00 – Sparta Oborniki – Lubuszanin Trzcianka Orkan Objezierze – A klasa gr. II 6 października 2013, godz. 13.00 – Orkan Objezierze – Warta Obrzycko 27 października 2013, godz. 13.00 – Orkan Objezierze – Tarnovia II Tarnowo 10 listopada 2013, godz. 13.00 – Orkan Objezierze – Rożnovia Rożnowo Tęcza Lulin -  A klasa  gr. II 6 października 2013, godz. 13.00 – Tęcza Lulin – Rokita Rokietnica 20 października 2013, godz. 13.00 – Tęcza Lulin – Orkan Objezierze 3 listopada 2013, godz. 13.00 – Tęcza Lulin – Tarnovia II Tarnowo Rożnovia Rożnowo A klasa gr. II 6 października 2013, godz. 14.00 – Rożnovia Rożnowo – KS Sarbia 20 października 2013, godz. 14.00 – Rożnovia Rożnowo – GKS Golęczewo 3 listopada 2013, godz. 14.00 – Rożnovia Rożnowo – Rokita Rokietnica


www.oborniki.pl

Wrzesień 2013

Na rowerach walczyli o Mistrzostwo Obornik

W sobotę, 14 września odbyły się w naszym mieście I Mistrzostwa Obornik w Kolarstwie Szosowym. Prawie 13. kilometrową trasę wiodącą ulicą Towarową w kierunku Rożnowa a następnie w stronę Łukowa i z powrotem pokonało 40 zawodników. Klasyfikacje podzielono na kategorię wiekowe oraz rodzaj roweru na którym startowano: MTB i szosowy. Na krótkich dystansach brali udział także najmłodsi kolarze (Mikołaj Gładecki, Wojciech Gładecki, Stanisław Pietrzak, Mikołaj Knychała, Kasia Wi-

śniewska, Franek Goźdź, Przemek Szymczak). Dzieci w nagrodę otrzymały medale oraz słodki upominek. Najlepsi zawodnicy w  poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe statuetki, kolarskie koszulki i tradycyjną butelkę szampana. Nagrody uczestnikom wręczyli Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz dyrektor OCS Jacek Okpisz. Ostatnim akcentem zawodów było wspólne zdjęcie kolarzy, którzy umawiali się na kolejny wyścig już za rok.

Wyniki: OPEN 1. Artur Sławski 2. Borys Chwiłkowski 3. Jarosław Troszczyński Kobiety 1. Natalia Stefańska 2. Anna Stocka 3. Magdalena Borkowicz MTB 1. Marcin Marcinkowski 2. Jan Andrzejewski 3. Przemysław Gronostaj M20 1. Patryk Wielgosz 2. Adrian Szymot 3. Mateusz Rezlewicz M30 1. Jarosław Troszczyński 2. Dariusz Waleriańczyk 3. Marek Brudnicki M40 1. Tomasz Wiśniewski 2. Marcin Lange M50 1. Artur Spławski 2. Marek Mierzwiczak 3. Sławomir Jakubiak M60 1. Roman Laskowski Niepełnosprawni 1. Dariusz Pytlak 2. Michał Kwiatkowski

Już dziś zapisz się na „Bieg Niepodległości”

Zapraszam wszystkich miłośników biegania na kolejne zawody które odbędą się z okazji Święta Niepodległości. 11 Listopada o godz. 11.00 przy ul. Piłsudskiego w Obornikach wyruszy czwarty już Bieg Niepodległości. 15. kilometrowa trasa podobnie jak w latach poprzednich przebiegać będzie przez Oborniki, Kowanówko i Rożnowo. Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (wejście od strony boisk wie-

lofunkcyjnych – ul. ks. Szymańskiego). Tradycyjnie już każdy uczestnik naszych zawodów otrzyma specjalnie odlewany medal oraz pamiątkową koszulkę. Po biegu na każdego z zawodników czekać będzie posiłek regeneracyjny. W miejscu, gdzie znajdzie się biuro zawodów, mieścić będą się również szatnie i depozyt. Dodatkowo przygotowane będą szatnie z prysznicami w budynku Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby, który bezpośrednio sąsiaduje z boiskami.

Biuro zawodów czynne będzie w dniu biegu w godz. 7.00-10.00 (SP 2) oraz 10 listopada - niedziela w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2 (stadion). Dane do przelewu oraz link do zapisów znajduje się na stronie Obornickiego Centrum Sportu. Wiecej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 61 29 60 906 lub 698 678 504.  Piotr Kucharski  Menadżer OCS

Nasze Oborniki

15

Oborniczanie na Półmaratonie Philipsa

W niedzielę, 8 września w Pile odbyły się 23 Mistrzostwa Polski w Półmaratonie. Linię mety w tym roku przekroczyło aż 2431 zawodników, w tym oczywiście oborniczanie. Aż dziesięciu z nich ukończyło niedzielny półmaraton, w tym także jedna przedstawicielka płci pięknej – Anita Stelmaszczyk. Zawody w Pile po raz kolejny pokazały, że biegi popularne są w Obornikach, a mieszkańcy naszego miasta i gminy

biorą udział w wielu zawodach na terenie całego kraju. Jeden z uczestników pilskiego biegu, Jerzy Kamiński już drugi rok z  rzędu walczy o  Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. W trakcie całego sezonu każdy z  uczestników grand prix musi ukończyć 12 półmaratonów, które odbywają się od kwietnia do października na terenie Wielkopolski. W tym roku panu Jurkowi pozostały jeszcze półmaratony w Gnieźnie, Zbąszyniu, Szamotułach i Kościanie.  Wyniki oborniczan w Półmaratonie Philipsa: Adam Kowalczuk – 1:33:41, Jerzy Kamiński – 1:38:00, Adam Wojcieszak – 1:40:27, Jacek Wojtalak – 1:42:04, Zbigniew Naparty – 1:43:02, Anita Stelmaszczyk – 1:47:15, Jarosław Kuc – 1:49:37, Szymon Kukuła – 1:53:38, Wojciech Osses – 1:53:55, Hubert Urbaniak – 2:02:23.

III Spływ Metropolitalny za nami!

Mimo deszczowej pogody, w sobotę 14 września odbył się III Metropolitalny Spływ Kajakowy, który po raz pierwszy zakończył się w  Obornikach. Impreza współorganizowana przez Biuro Metropolii Poznań oraz Obornickie Centrum Sportu, Urząd Miejski w Obornikach i  Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA przyciągnęła ponad 125 kajakarzy z ca-

łej Wielkopolski. Dodatkową atrakcją był Wyścig Kajakowy o Puchar Burmistrza Obornik, w którym wystartowało 9 załóg. Spływ zakończył się na ul. Wodnej, gdzie burmistrz Obornik Tomasz Szrama wręczył zwycięskiej załodze puchar za wyścig. Warto również zauważyć, że w imprezie brały udział wspaniałe olimpijki: Izabela Dylewska oraz Elżbieta Urbańczyk.  

Udany początek sezonu zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego ,,Oborniki”

W niedzielę 8 września na obiekcie sportowym Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnym nr 1 na os. Stare Żegrze 1 w Poznaniu, odbyło się I Grand Prix Juniorów i Juniorek w Tenisie Stołowym. UKS TS OBORNIKI reprezentowały: Agnieszka Koch, Agnieszka Lipska, Małgorzata Gliniany i Monika Iracka. Najlepiej spośród wszystkich zawod-

niczek wypadła Agnieszka Koch która zajęła I miejsce i bezpośredni awans do Grand Prix Polski. Agnieszka Lipska pomimo kontuzji wywalczyła 4 miejsce , Małgorzata Gliniany miejsce 8 oraz Monika Iracka miejsce 9 Zawodniczki będą reprezentowały klub na turnieju Ogólnopolskim w Brzegu Dolnym Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów.


16 Nasze Oborniki

Wrzesień 2013www.oborniki.pl

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 8000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki wrzesień 2013  
Nasze Oborniki wrzesień 2013  

Nasze Oborniki wrzesień 2013

Advertisement