Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Lipiec 2013 nr 7 (31) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Zawsze na straży

Z Niemieczkowa bliżej do Obornik 1400 metrów drogi uroczyście otwarto w piątek, 12 lipca w Niemieczkowie.  s. 2

Rekordową ilość sprzętu pożarniczego i specjalistycznej odzieży przekazał burmistrz 31 i 32 z Rogoźna Tomasz Szrama strażakom z gminnych jednostek OSP. do Obornik  Czytaj na s. 5

W czwartek, 1 sierpnia w ramach komunikacji miejskiej uruchomione zostaną dwie nowe linie: 31 i 32. Autobusy będą jeździć na trasie Rogoźno – Oborniki i Oborniki – Rogoźno.  s. 3

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Hodowca Bydła Roku 2012” mieszka w Wymysłowie Karol Kowalski z Wymysłowa zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Hodowca Bydła Roku 2012” organizowanym przez redakcję specjalistycznego czasopisma „Bydło”.  s. 7

Przez całe lato „Łazienki” muzycznie Czy wakacyjne spotkania na „Łazienkach” staną się nową, obornicką tradycją? Za nami już trzy piknikowo-koncertowe wydarzenia z cyklu „Niedziel nad Wełną”.  s. 8

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Słońce, woda, plaża … przy prawie 30 stopniowym upale marzy o tym każdy. Mieszkańcy Obornik nie muszą wyjeżdżać nawet z miasta, żeby poczuć wakacyjny klimat.  s. 9

Siła tkwi w młodzieży Rozmowa z Przemysławem Cebulskim, nowym prezesem SKF KPR Sparta Oborniki   s. 14


2

Nasze Oborniki

Pływalnia w przebudowie

Pierwszą odsłonę nowego oblicza obornickiej pływalni ujrzymy już jesienią! Teraz w Centrum Rekreacji Oborniki trwają prace związane z termomodernizacją budynku. W rozpoczętym już, pierwszym etapie zmodernizowane zostaną wszystkie układy wentylacji wewnątrz budynku. Przy tej okazji zmianie ulegnie także wygląd holu przy szatniach oraz łazienek. Powstanie nowa przebieralnia dla osób niepełnosprawnych i szatnia rodzinna (dla kobiet z dziećmi). W zakresie projektu zaplanowana jest także przebudowa zjeżdżalni wodnej. Nowa zostanie ocieplona i unowocześniona, a to dzięki zamontowanym multimediom, czyli układom oświetlenia i dźwięku. Dodatkowo z uwagi na zmieniony układ wentylacji rozbudo-Lipiec 2013

wana zostanie część zachodnia obiektu. W tym miejscu powstanie wanna hamowna, która będzie bezpiecznym zakończeniem przygody w zjeżdżalni. W kolejnych etapach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i dachy. Planuje się również wyposażyć obiekt w dodatkowe systemy dostawy ciepła – układ kogeneracji oraz gazowych pomp ciepła. Jak informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach – zarządca centrum: Jeżeli procedury przetargowe zakończą się w terminie, to finalizacja I etapu zaplanowana jest na wrzesień. Budowa zjeżdżalni zakończy się w październiku, a kolejne etapy dopiero w przyszłym roku. Realizacja tych inwestycji finansowana jest z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

Świetlica po remoncie

Z Niemieczkowa bliżej do Obornik

1400 metrów drogi uroczyście otwarto w piątek, 12 lipca w Niemieczkowie. Jadąc do Obornik nie będziemy grzęźli w błocie, ani nadrabiali kilometrów, jeżdżąc przez trzy inne wsie – podkreślał Marian Krzysztofiak – sołtys wsi, który wraz z mieszkańcami dziękował burmistrzowi za tę ważną dla nich inwestycję. Uroczyste otwarcie zakończyło długi okres realizacji tej inwestycji, która była możliwa dzięki tzw. specustawie drogowej. Jednak procedury związane z przygotowaniem dokumentacji trwały od roku 2010 do czerwca 2012. Sam projekt został zlecony jeszcze w roku 2010, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczna była także dokumentacja podziału gruntów, której musiał dokonać geodeta. Niestety, przygotowanie tej do-

kumentacji trwało dość długo i dopiero 12 września 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Obornikach trafiły podziały geodezyjne. Cała już dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w  Obornikach celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Niestety musiała zostać uzupełniona o dokumenty wymagane przez nowe przepisy prawa, dotyczące udostępnienia kanału technologicznego i uzgodnienia podziałów z  Dyrekcją Lasów Państwowych. Starostwo zakwestionowało także podziały dokonane przez geodetę, bowiem stan faktyczny nie zgadzał się z przygotowaną dokumentacją. Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Obornikach, niezwłocznie przystąpił do uzupełnienia wniosków. Zgodnie

Nowa Bluszczowa

We wtorek, 2 lipca odbył się odbiór remontowanego budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu. Do tej pory mieszkańcom wsi służyła jedna sala. W  ramach zrealizowanych prac przez Przedsiębiorstwo Budowlane INKOR, zagospodarowano nieużywane dotychczas pomieszczenia, z których wykonano kuchnię i toaletę. W budynku wymieniono m.in. okna

i drzwi, wykonano posadzkę oraz wymalowano ściany. Koszt całości przedsięwzięcia wyniósł 45.600,00 zł. W odbiorze oprócz burmistrza Tomasza Szramy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i inspektorów nadzoru, uczestniczyli sołtys wsi Stefan Przymusiński oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Kiszewie i Radna Powiatu Obornickiego Zofia Kotecka.

www.oborniki.pl

Spółka ASTA – BUD z Piły była wykonawcą ulicy Bluszczowej w Kowanówku. We wtorek, 16 lipca odbył się oficjalny odbiór tej inwestycji.

Wraz z przebudową drogi skończył się koszmar mieszkańców wiosną i jesienią zmagających się z błotem, a latem z tumanami kurzu. W ramach

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udostępnienia kanału technologicznego, termin ogłoszenia przetargu wydłużył się aż o sześć miesięcy i było to niezależne od pracy urzędników. 23 stycznia 2012 r. Dyrekcja Lasów Państwowych wydała pozytywną opinię, jednak poprawione przez geodetę mapy trafiły do starostwa 6 czerwca ubiegłego roku. W sierpniu Starostwo Powiatowe wydało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyjątkowo długiej, tegorocznej zimie inwestycję o wartości ponad 700 tys. zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Szamotuł. Nawierzchnia wykonana została z betonu asfaltowego, a pobocze umocnione kruszywem.

inwestycji wykonano 335 metrów drogi z kostki brukowej, wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i wjazdami do posesji. W końcowym fragmencie ulicy umieszczono też wygodne miejsce do zawracania. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 459 tys. zł. Mieszkańcy ulicy Bluszczowej uzyskali możliwość szybszego, wygodniejszego i bezpiecznego poruszania się. Projektowany chodnik o szerokości dwóch metrów pozwolił na oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od pojazdów mechanicznych stwierdził Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

W Objezierzu rozpoczęto już prace Ruszyła modernizacja kamienicy przy ulicy Lipowej

Powstaną drogi dojazdowe do bloków w Objezierzu. Inwestycja obejmująca realizację ok. 460 m wyniesie prawie 353 tys. zł. Dofinansowana zostanie w ponad 80% z funduszy poznańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych BIMEX podpisał w  poniedziałek, 1 lipca Burmistrz Obornik.

Sołtys Objezierza Władysław Winkel cieszy się, że mieszkańcy 5 bloków już niedługo będą mieli bezpieczny i wygodny dojazd. Chciałbym podkreślić, że to dzięki staraniom posła Stanisława Steca, burmistrza Tomasza Szramy oraz przewodniczącego śp. Ryszarda Ciszaka została podpisana umowa na wykonanie dróg wewnętrznych. 

Wybudowana w 1901 roku kamienica przy ulicy Lipowej 6, była niegdyś jednym z piękniejszych budynków w Obornikach.

Przed wojną mieścił się tam zajazd Gasthoff Magdanz. Dziś jednak niewiele pozostało z jej dawnego uroku. Budynek jest

mocno zniszczony, widać wiele spękań w tynkach i murach przy balkonach, a na ścianach widoczne są ubytki oraz odparzenia. Aby zapobiec dalszej dewastacji postanowiono przeprowadzić jego modernizację. W  środę, 3 lipca burmistrz Tomasz Szrama podpisał umowę z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SALI z  Biskupic Wlkp. W ramach prac odtworzony zostanie pierwotny wyraz architektoniczny budynku. Wykonana elewacja frontowa, wymienione okna oraz naprawiony dach i schody. Koszt całości przedsięwzięcia wyniesie 134.525,37 zł, a prace zakończą się pod koniec sierpnia.


www.oborniki.pl

Lipiec 2013

31 i 32 z Rogoźna do Obornik W czwartek, 1 sierpnia w ramach komunikacji miejskiej uruchomione zostaną dwie nowe linie: 31 i 32. Autobusy będą jeździć na trasie Rogoźno – Oborniki i Oborniki – Rogoźno. To połączenie udało się utworzyć dzięki dobrej współpracy i porozumieniu podpisanemu przez włodarzy obu gmin: burmistrza Tomasza Szramę i burmistrza Bogusława Janusa. Autobus linii 31 pojedzie w Rogoźnie z placu Karola Mar-

Trasa 31 00:04 00:06 00:04 00:04 00:02 00:03 00:10 00:04 00:03 00:05 00:02 00:03 00:02 00:03 00:05 00:06 00:01 01:07

Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego Rogoźno, Rondo Józefa Melzera Ruda Motel Rogoźno, Dworzec PKP Rogoźno, Garbacka Garbatka Dziewcza Struga Parkowo Szkoła Wełna Jaracz Rożnowo Kowanówko Oborniki, Rondo Kowanówko Oborniki, Dworzec PKP Oborniki, Urząd Miejski Oborniki, Targowisko Oborniki, Rynek Oborniki, Dworzec Autobusowy

cinkowskiego przez rondo Józefa Melzera, Ruda (motel), dworzec PKP, ulicę Garbacką i miejscowości: Garbatkę, Dziewczą Strugę, Parkowo (szkoła), Wełnę, Jaracz, Rożnowo i Kowanówko, a w Obornikach: dworzec PKP, Urząd Miejski, Targowisko, Rynek i dworzec autobusowy. Autobusy będą kursować w dni robocze od godziny 6:15 do 19:07 oraz od godziny 11:00 do 20:35. Komunikacja międzygminna umożliwi m.in. od września do-

STREFA IV IV IV IV IV IV IV III III III II II I I I I I I

PKP Rogoźno Poznań odjazd z dworca PKP w Rogoźnie

06:15 06:19 06:25 06:29 06:33 06:35 06:38 06:48 06:52 06:55 07:00 07:02 07:05 07:07 07:10 07:15 07:21 07:22

12:10 12:14 12:20 12:24 12:28 12:30 12:33 12:43 12:47 12:50 12:55 12:57 13:00 13:02 13:05 13:10 13:16 13:17

18:00 18:04 18:10 18:14 18:18 18:20 18:23 18:33 18:37 18:40 18:45 18:47 18:50 18:52 18:55 19:00 19:06 19:07

06:34 12:27 18:26

00:02 00:07 00:02 00:04 00:02 00:03 00:02 00:04 00:10 00:05 00:03 00:03 00:02 00:04 00:04 00:06 00:02 01:05

3

Obornicka Straż Miejska ma już nowe auto

jazd na godzinę 8.00 uczniom do szkół w Obornikach i Objezierzu oraz powrót przed 16.00, a dorosłym załatwienie swoich spraw w Starostwie, szpitalu, czy u lekarzy specjalistów i powrót w godzinach południowych. Nie zapomniano też o kursie wieczornym. Ceny biletów normalnych pomiędzy strefami na nowej trasie, będą takie same jak na pozostałych połączeniach i wyniosą: 2,00; 3,00; 3,50 i 5,00 złotych.

Trasa 32

ROBOCZE

Nasze Oborniki

Oborniki, Dworzec Autobusowy Oborniki, Dworzec PKP Miasto Oborniki, Piłsudskiego Oborniki, Urząd Miejski Oborniki, Dworzec PKP Oborniki, Rondo Kowanówko Kowanówko Rożnowo Jaracz Parkowo Szkoła Wełna Dziewcza Struga Garbatka Rogoźno, Garbacka Rogoźno, Dworzec PKP Ruda Motel Rogoźno, Rondo Józefa Melzera Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego

STREFA I I I I I I II II III III III IV IV IV IV IV IV IV

PKP Poznań Rogoźno przyjazd na dworzec w Rogoźnie

ROBOCZE 11:00 11:02 11:09 11:11 11:15 11:17 11:20 11:22 11:26 11:36 11:41 11:44 11:47 11:49 11:53 11:57 12:03 12:05

15:45 15:47 15:54 15:56 16:00 16:02 16:05 16:07 16:11 16:21 16:26 16:29 16:32 16:34 16:38 16:42 16:48 16:50

19:30 19:32 19:39 19:41 19:45 19:47 19:50 19:52 19:56 20:06 20:11 20:14 20:17 20:19 20:23 20:27 20:33 20:35

9 lipca burmistrz Tomasz Szrama oficjalnie przekazał Straży Miejskiej nowe auto, a uroczystego poświęcenia dokonał Ks. Proboszcz Rafał Banaszak. Samochód znacznie różni się od poprzedniego – nie tylko wielkością i klasą, lecz również nowym sposobem znakowania. Takim samym dla radiowozów

z wszystkich miast. Nowa obornicka DACIA bardziej przypomina wóz policyjny, ma szary kolor nadwozia, a po bokach żółto-granatową szachownicę. Na drzwiach pojawił się też charakterystyczny emblemat. Koszt zakupu auta wyniósł ponad 63 tys. zł.

11:47 16:18 19:31

Gminne przetargi w skrócie… Zobacz gminną e-mapę! Procedury przetargowe realizowane od 27 maja do 17 lipca 2013 roku Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Obornikach. Organizacja turnusu kolonijnego dla 70 dzieci nad morzem. Przebudowa drogi w Popówku. Przebudowa dróg w Objezierzu. Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich polegającej na budowie nawierzchni drogi w miejscowości Bogdanowo wraz z odwodnieniem. Rewaloryzacja budynku przy ul. Lipowej w Obornikach. Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA S.A. położonego na terenie gminy Oborniki. Poprawa infrastruktury na terenach miejskich polegająca na budowie ulic: Daszyńskiego i Waryńskiego w Obornikach wraz z odwodnieniem. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Oborniki – rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1847P Oborniki – Obrzycko na odcinku ul. Obrzyckiej. Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich polegająca na budowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ocieszyn. Budowa chodników na terenie gminy polegająca na przebudowie Al. Akacjowej w Obornikach – budowa chodnika. Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich – drogi gminnej w miejscowości Nieczajna. Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Obornikach przy ul. Średniej 2. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Budowa oświetlenia drogowego w Obornikach na ul. M. Skłodowskiej - Curie, M. Dąbrowskiej, M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, M. Rodziewiczówny, Z. Nałkowskiej.

Postępowanie zakończono: umowę zawarto z firmą PIELUSZYŃSKA Poznań, w wysokości 63.365,00 zł brutto. Postępowanie zakończono: umowę zawarto dnia 7 czerwca z firmą LUTUR – Lublin, w wysokości 48.230,00 zł brutto (gdzie cena za osobodzień wynosi 53,00 zł brutto) Postępowanie zakończono: umowę zawarto dnia 24 czerwca z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S. A. w Szamotułach, w wysokości 250.466,29 zł brutto. Postępowanie zakończono: umowę zawarto dnia 1 lipca z firmą BIMEX sp. z o. o. Spółka Komandytowa – Rogoźno, w wysokości 352.480,66 zł brutto. Postępowanie zakończono: umowę zawarto dnia 26 czerwca z firmą BUDRO Kazimierz Stachowiak Kiszewo, w wysokości 286.209,07 zł brutto. Postępowanie zakończono: umowę zawarto dnia 17 lipca z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SALI Tomasz Placko - Biskupice Wlkp., w wysokości 134.525,37 zł brutto. Postępowanie zakończono: umowę zawarto dnia 25 czerwca z firmą ENEA S.A. – Poznań, w wysokości 1.008.014,96 zł brutto (w tym 281.757,14 zł netto rok 2013 i 537.767,22 zł netto rok 2014). Postępowanie rozpoczęte: złożono 3 oferty. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej - Konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka - Gniezno, Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa. Dariusz Białobrzycki – Gniezno, z ceną ofertową 344.377,82 zł brutto. Postępowanie rozpoczęte: złożono 6 ofert. Trwa badanie i ocena ofert. Postępowanie rozpoczęte: złożono 3 oferty. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej – STRABAG Pruszków, z ceną ofertową 564.150,99 zł brutto. Postępowanie rozpoczęte: złożono 3 oferty. Trwa badanie i ocena ofert. Postępowanie rozpoczęte: otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca. Postępowanie rozpoczęte: otwarcie ofert nastąpi dnia 29 lipca. Postępowanie w przygotowaniu. Postępowanie w przygotowaniu.

Przystanek na Folwarku W ubiegłym miesiącu dobi e g ł koń c a m ont a ż pr z ystanku, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci w Uścikowie Folwark. Przystanek został zakupiony w ramach pozytywnie zaakceptowanego przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę funduszu sołeckiego. Tablicę

wykonał, co podkreślają mieszkańcy, najlepszy w swoim fachu cieśla Jacek Chudziak. Montażu całości podjęli się osobiście: Mikołaj Kaczmarek, Krzysztof Szewczak, Michał Kośmicki, Roman Larecki i Aleksander L arecki z Uścikowa. Now y przystanek spełnia już swoją

funkcję i ułatwia życie mieszkańcom wsi, którzy chętnie korzystają z komunikacji miejskiej. Społeczników aktualnie bardzo brakuje, dlatego cieszy mnie bardzo postawa mieszkańców wsi, którzy sami zadbali o swoje najbliższe otoczenie – mówi radny Paweł Dreger.

Na urzędowej stronie internetowej www.oborniki.pl działa już e-mapa naszej gminy. Umożliwia użytkownikom wirtualne sprawdzenie dokładnej lokalizacji, czy np. spisanie numeru ewidencyjnego działki. E-mapa pozwala przede wszystkim na podgląd miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zawiera podstawowe informacje dotyczące położenia działek

znajdujących się w zasobie gminy, oddanych w  użytkowanie wieczyste, czy tych na sprzedaż bądź pod dzierżawę, tworzących tzw. ofertę inwestycyjną. Zaletą jest przejrzysta forma oraz łatwa obsługa programu, który nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem i popularna przeglądarka.


4

Nasze Oborniki

Festyn Rodzinny w Objezierzu

W s ob ot n i e p op o ł u d n i e, 13 lipca na Stadionie Sportowym w Objezierzu odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Rady Sołeckie Objezierza i Ślepuchowa oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Objezierzu. Mnóstwo atrakcji, piękna pogoda, świetne nastroje wszystko to sprawiło, że Festyn Rodzinny można zaliczyć do udanych. Podczas imprezy nie zabrakło licznych

konkurencji sportowych, rozgrywek rodzinnych, toru przeszkód przygotowanego przez strażaków, a na najmłodszych czekały dmuchane zjeżdżalnie. Wszyscy przybyli mieszkańcy mogli skosztować pysznej grochówki oraz kiełbasek. Festyn zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.  

Dzień Dziecka z piłką

Chociaż Dzień Dziecka już dawno za nami, to 15 czerwca z tej okazji odbył się piknik sportowy w ośrodku agroturystycznym „Sołtysówka” w Żernikach. „Dzień dziecka z  piłką” to pełen uśmiechu, i wszelkiego rodzaju zabaw oraz gier festyn, zorganizowany dla dzieci ze świetlic „Promyk”, „Iskierka” oraz z sekcji JUNIOR działającej przy klubie sportowym Auto Wicherek Oborniki.Lipiec 2013

W pikniku uczestniczyło ponad 40 dzieci. We wszystkich przygotowanych konkurencjach nie było żadnych przegranych, a oprócz pamiątkowych medali wszystkie dzieci otrzymały zasłużone nagrody. Wspaniałe antidotum na piekące słońce stanowiły pyszne lody, a doskwierający głód można było zaspokoić tradycyjną kiełbaską usmażoną przy wspólnym ognisku.

www.oborniki.pl

Ocieszyn świętował

Tradycyjnie na początku lipca odbył się Dzień Ocieszyna. To święto każdego roku jest okazją do podsumowania jakiegoś ważnego wydarzenia oraz do wspólnego biesiadowania. Tak jak w ubiegłym roku obchody święta wsi rozpoczęły się mszą w kaplicy pw. św. Wawrzyńca. Tym razem msza miała jednak szczególny charakter, gdyż odprawiana była w intencji mieszkańców oraz wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do remontu dachu na zabytkowej kaplicy. Odbudowana została również wieżyczka, która przywróciła wygląd świątyni sprzed ponad pół wieku. Inwestycja została dofinansowana z środków z Unii Europejskiej w wysokości 80%, pozostała cześć to wkład mieszkańców Ocieszyna, sąsiednich wsi i zaprzyjaźnionych firm. Na koniec mszy sołtys, Błażej Pacholski opowiedział o realizacji inwestycji. Był też czas na podziękowania dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do zrealizowania remontu. Lista wyróżnionych była długa, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zegary przedstawiające kaplicę dziś i niemal 100 lat temu. Po mszy ks. Bolesław Kapuściński oraz ks. Zbigniew Urny p oświęcili wieżyczkę i dach. Na boisku na wszystkich czekały suto zastawione stoły, grochówka strażacka, grill i namiot kulinarny, … gdzie panie z Ocieszyna serwowały pyszne ciasta. Dzień Ocieszyna jest

również okazją do pochwalenia się swoimi umiejętnościami, a ocieszynianki prześcigają się w pomysłach, po to, by zdobyć pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym. Po raz drugi wręczono wyróżnienie „Zasłużony dla Ocieszyna”. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymała Antonina Nowak, która przez ponad 32 lata pracowała w ocieszyńskiej bibliotece. Jak wspomniał sołtys, uzasadniając wybór… kandydatur było wiele, jednak to Pani Tola bezapelacyjnie i jednogłośnie zwyciężyła. Pomagała każdemu z nas – dziś już dojrzałym, odrabiać lekcje, organizowała ferie, wakacje. Czytaliśmy razem z nią książki, graliśmy w karty, organizowaliśmy kuligi, wycieczki. Jest to osoba o duszy Anioła. Sołtys pozwolił sobie również na prywatne wspomnienie: Na Panią Tolę zawsze można było

liczyć. Dziś mogę przyznać, że to nie ja napisałem na język polski swoją pierwsza rozprawkę. Niestety z kolejną już musiałem zmierzyć się sam, ale to nie moja polonistka nauczyła mnie pisać dobre wypracowania”. Na koniec dodał: „Za to całe dobro, za okazane serce dziś jest okazja by Pani podziękować, szczerze, prosto z serca, w którym Panią nosimy. W tym roku podjęto również temat bezpieczeństwa na drodze. Hasłem „Bądź bezpieczny na wakacjach” ratownicy z Automobilklubu Wielkopolski przeprowadzili kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyło się to w ramach akcji „Bezpieczna Jedenastka” organizowanej wspólnie przez Sołectwo Ocieszyn i Stowarzyszenie „Bogdanowo Zawsze Aktywni”. Nie zapomniano również o  najmłodszych. Przez cały dzień dzieci mogły skorzystać z  dmuchanych zamków, czy przejażdżki bryczką. Niespodziankę sprawił Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, któr y przywiózł mnóstwo lodów, a następnie obdarował nimi wszystkie dzieci. Jak każdego roku, Ocieszyn zachęca do aktywnego spędzania czasu. W tym roku rozegrany został mecz towarzyski pomiędzy drużyną z Ocieszyna, a sąsiednim Bogdanowem. Dopiero długa seria rzutów karnych wyłoniła zwycięską drużynę. Nieco lepsi okazali się tym razem gospodarze. Moc atrakcji sprawiło, że Ocieszyn stał się znów miejscem, które tego dnia warto było odwiedzić.

Mali inżynierowie na start! Dziękujemy serdecznie Pani Teresie Szczepaniak za bezpłatne udostępnienie terenu, na którym odbyły się tegoroczne Wianki. Pani pomoc w ogromnej mierze ułatwiła nam od strony formalnej i logistycznej organizację jednej z najbardziej lubianych przez oborniczan imprezy. To również Pani zasługa, że Wianki 2013 zakończyły się dużym sukcesem, pozostawiając wspaniałe wspomnienia na cały następny rok.  Organizatorzy

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Objezierzu już po raz drugi odbywały się warsztaty dla dzieci zatytułowane „Mały inżynier”. Jest to projekt unijny, mający na celu stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych. Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie objezierskiej placówki łączyły wiedzę z zabawą. Nauka konstruowania i programowania robotów, warsztaty z eksperymentów, zajęcia z elektroniki. Brali w nich udział uczniowie klas IV – VI, łącznie 32 osoby wykazujące zainteresowania naukami ścisły-

mi. Dzieci same przygotowywały eksperymenty, które pozwoliły odkryć im tajemnice otaczającego świata. W poniedziałek, 24 czerwca, odbyły się w szkole drzwi otwarte (zamykające projekt) podczas,

których dzieci mogły obejrzeć pokaz eksperymentów chemicznych, przeprowadzonych przez doświadczonych prowadzących, zbudować robota, czy tez bawić się zabawkami, w których wykorzystane są prawa fizyki.


www.oborniki.pl

Lipiec 2013

Nasze Oborniki

5

Zawsze na straży

Rekordową ilość sprzętu pożarniczego i specjalistycznej odzieży przekazał burmistrz Tomasz Szrama strażakom z gminnych jednostek OSP. 80 strojów koszarowych, 30 szt. ubrań typu

Zarząd Oddziału MiejskoGminnego w Obornikach w tym roku obchodzi 37 rocznicę istnienia. Wieloletnia działalność została doceniona i uhonorowana poprzez nadanie naszej organizacji Medalu ,,Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”. Jesteśmy największym stowarzyszeniem działającym na terenie gminy Oborniki, gdzie funkcjonuje 13 jednostek OSP. Związek skupia w swych szeregach 488 czynnych członków, w tym aż 107 kobiet. Członków wspierających w gminie jest 52, a honorowych 25, co daje łączną liczbę 565 druhów. Zakres zadań OSP jest bardzo szeroki, oprócz zadań określonych w  statucie i  ustawie o ochronie ppoż. strażacy ochotnicy wykonują wiele zadań na rzecz swoich środowisk i dla dobra całej gminy. Ciągłe wdrażanie nowoczesnych technologii produkcyjnych, powoduje powstawanie nowych zagrożeń z tym związanych. Wprowadzenie nowych substancji i materiałów, które niekontrolowane mogą stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska, spowodowało, że obowiązki straży pożarnej wykraczają daleko poza gaszenie pożarów. W ostatnich latach obserwujemy zmieniający się zakres działań ra-

Nomex (tzw. mundurów bojowych), 10 par butów, 18 szt. hełmów i 20 szt. węży pożarniczych – to dzięki nim mogą działać jeszcze skuteczniej. Wartość

towniczo – gaśniczych jednostek OSP. Jeszcze do niedawna brały one udział wyłącznie w gaszeniu pożarów, obecnie coraz częściej uczestniczą w usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń. W obecnym czasie prawie żadne zdarzenie będące wypadkiem lub awarią nie może obejść się bez interwencji strażaków. W  wielu przypadkach OSP to jedyny podmiot ratowniczy dysponujący odpowiednim zapleczem sprzętowym, mogącym przeciwdziałać lub usunąć skutki tego zdarzenia. Ochotnicze Straże Pożarne są również ważnym elementem w  systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy poprzez udział w prowadzeniu akcji ratunkowej ludności z terenów objętych klęską np. powodzi. Jeżeli już o wyjazdach mowa trzeba zaznaczyć, że rokrocznie wyjeżdżamy do około 150 akcji, mówiąc obrazowo prawie co 2 dzień któraś z jednostek OSP naszej gminy wyjeżdża, aby ratować mienie i życie ludzkie. Pod względem posiadanego wyposażenia i wyszkolenia nasze jednostki OSP są w pełni przygotowane do prowadzenia samodzielnych akcji w walce z poża-

przekazanego sprzętu to prawie 87 tysięcy złotych. W niedzielne popołudnie 14 lipca na placu przed budynkiem OSP w Uścikowie spotkali się druhny i druhowie z Bąblina, Chrustowa, Dąbrówki Leśnej, Kiszewa, Maniewa, Nieczajny, Nowołoskońca, Objezierza, Ocieszyna, Pacholewa, Rożnowa, Świerkówek i  Uścikowa. Wszystkich serdecznie powitał Prezes Oddziału Gminnego ZOSP dh Krzysztof Tomaszewski. Wśród gości nie zabrakło też delegata do władz krajowych i wojewódzkich nadbrygadiera pożarnictwa Ryszarda Kamińskiego oraz przedstawiciela Rady Miejskiej – Pawła Dregera. Każdego dnia bezinteresownie ratujecie życie ludzkie zarami w lasach, gospodarstwach rolnych i w innych obiektach. W ramach działalności jednostek OSP organizowane były wydarzenia takie jak Dzień Strażaka, zawody gminne, piknik strażacki oraz Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs plastyczny. Działalność strażaków koncentruje się również na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, jak również podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. Coraz więcej jednostek OSP prowadzi swoje kroniki, które biorą udział z sukcesami w konkursach wojewódzkich. Widoczni jesteśmy na wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych, kulturalnych i sportowych podczas Dni Obornik, Rajdu do Radzimia, Dni Dziecka, Turniejów Wsi, Wianków, Dożynek Gminnych, Sylwestra. Jednak przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych zależy od tego, czy zainteresujemy i zaangażujemy młodzież w nasze działania. Ważnym realizowanym przez OSP zadaniem jest wychowywanie dzieci i młodzieży,

grożone podczas pożarów czy wypadków. Nie oczekujecie za to podziękowań – wiecie, że to Wasz obowiązek i Wasza praca. Jesteście niesamowici i  za to Wam bardzo dziękuję! – tak podsumował Burmistrz Oborn i k c a ł oro c z ną , sp o ł e c z ną służbę strażaków ochotników. Burmistrz Tomasz Szrama prze-

kazał również wyrazy uznania za wsparcie i zaangażowanie podczas Dni Obornik do podziękowań dołączyli się: Grażyna Urbaniak z Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” oraz Piotr Kucharski z Obornickiego Centrum Sportu. Po części oficjalnej był czas na wspólny piknik.

Z podziwem patrzę na strażaków ochotników z naszej gminy. Czy to w kwestiach bezpieczeństwa mieszkańców, czy w akcjach społecznych, są zawsze zaangażowani i chętni do pomocy. Nawet przez chwilę nie wątpię w to, że działalność pożarnicza jest ich pasją, której po godzinach swojej pracy, pochłaniają się bez reszty. Warto w nich inwestować i cieszę się, że samorząd obornicki to robi. Dzięki temu mieszkańcy gminy Oborniki mogą spać spokojnie. Generał Ryszard Kamiński

Sprzęt OSP Liczba OSP 13, w tym,,S” 13, w KSRG 3, jednostek zarejestrowanych w KRS 13,,,S” – jednostki posiadające środek transportu (wóz bojowy, nawet GLM) cyfry dodawane przy literze S oznaczają ilość pojazdów. Liczba członków: 488(w tym mężczyzn 381, kobiet 107) wspierających 52, honorowych 25. Liczba samochodów: 15 pojazdów pożarniczych (Ocieszyn, Kiszewo 2 pojazdy) Motopompy: Pożarnicze o wyd. M8/8 lub wyższej 20. szlamowe: 13, pływające: 12. Pompy elektryczne: szlamowe 1 (Chrustowo). Sprzęt ratowniczy: Sprzęt ratownictwa technicznego: 2, pilarki do drewna: 19, piły do betonu i stali: 7 ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa. Tak dobre wyniki i  aktywność strażaków potwierdzają zasadność i dobry kierunek pracy Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Obornikach, co wpływa poprawnie na rozwój i umocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. To wszystko co przytoczyłem to dowód na to, że nie brakuje ludzi chcących działać na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia, a słowo STRAŻAK jest synonimem odwagi, poświęcenia i społecznego zapału.

Prezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach dh Krzysztof Tomaszewski


6

Nasze Oborniki

Szczęście na medal

„Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Pięć par, które wypowiedziały te słowa już ponad pół wieku temu otrzymało wyjątkowe wyróżnienie z rąk Burmistrza Obornik Tomasza Szramy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krzysztofa Tomaszewskiego – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to nagroda nadawana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W dzisiejszych czasach ma on wyjąt-

kowe znaczenie, jest bowiem symbolem pięknych wartości, o których nierzadko zapominają współcześni małżonkowie. O pokonywaniu przeszkód, wierności i miłości rodzinnej najwięcej jednak mogą powiedzieć Państwo: Halina i Stanisław Bugnowie, Janina i Edward Bugnowie, Janina i Jerzy Gärtnerowie, Stanisława i Józef Krejowie oraz Mirosława i Stanisław Zmyślińscy, którzy świętowali uroczyście swoje Złote Gody. Jubilatom w Urzędzie Miejskim towarzyszyły rodziny i przyjaciele, którzy odśpiewali wspólnie „Sto lat”.

Razem raźniej

Stowarzyszenie Primum Vivere zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie RAZEM RAŹNIEJ. Ma on na celu promowanie aktywności społecznej wewnątrz i międzypokoleniowej. W jego ramach przewidziano bezpłatne porady i konsultacje z ekspertami: gerontologiem, psychologiem, psychiatrą, te-

rapeutą, prawnikiem, ale także liczne przedsięwzięcia. Seniorzy wezmą także udział w Międzypokoleniowym Balu Andrzejkowym czy wspólnej Wigilii. Zadbano też o sferę aktywności fizycznej. Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć na basenie czy indywidualnych spotkań z rehabilitantem. Odbędą się też wykłady i warsztaty. Rekrutację uczestników prowadzi Poradnia Leczenia Uzależnień w Obornikach, ul. Staszica 37/1, tel. 61 646 34 94 oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Obornikach (ul. Młyńska). Szczegóły również na stronie Stowarzyszenia: http://pv.poznan.eu.org. Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20122013.

Radny Paweł Dreger przewodniczącym komisji rewizyjnej LGR 7 Ryb Przedstawicielem gminy Oborniki w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb jest radny Paweł Dreger – wybrany uchwałą Rady Miejskiej. 4 lipca na walnym posiedzeniu stowarzyszenia, nasz przedstawiciel został przewodniczącym komisji rewizyjnej. Jest to jedna z najważniejszych komisji stowarzyszenia, która bada bilans i sprawozdanie finansowe z  wydatkowanych środków. Wybór radnego z gminy Oborniki do tak ważnej komisji, pokazuje, że jesteśmy silnym członkiem tego stowarzyszenia.Lipiec 2013

www.oborniki.pl

Weź udział w facebookowym konkursie fotograficznym!

Spędzasz wakacje w mieście? Masz ciekawe, zabawne, niebanalne zdjęcia? Weź udział w naszym facebookowym konkursie fotograficznym! Do wygrania poręczny aparat cyfrowy o rozdzielczości 16.1 Mpix z 10-krotnym zoomem optycznym i 5-krotnym zoomem cyfrowym, funkcją wykrywania i rozpoznawania twarzy oraz 3-ca-

lowym wyświetlaczem LCD TFT. Zastosowano w nim technologię PictBridge oraz moduł Wi-Fi. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy polubić fanpage Gminy Oborniki i najpóźniej do 11 sierpnia przesłać zdjęcia na adres: promocja@um.oborniki.pl Na naszej facebookowej stronie zostanie z nich stworzony album. Tam będzie można lajkować po-

szczególne fotki. Zwycięzcą konkursu zostanie zdjęcie, które do 23 sierpnia otrzyma najwięcej polubień. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 sierpnia, podczas finałowego spotkania z cyklu „Niedziel nad Wełną”. Regulamin konkursu dostępny na www.oborniki.pl Zapraszamy!

Budżetu Obywatelskiego ciąg dalszy… W Obornikach trwa projekt Budżetu Obywatelskiego. Idea tego przedsięwzięcia zakłada, że to mieszkańcy współdecydują na jaki cel przeznaczone zostaną gminne środki. Wskazują, co w ich ocenie jest najważniejsze do zrobienia. Pierwszy etap projektu polegający na zbieraniu propozycji mieszkańców dobiegł końca. Obecnie przedstawione propozycje poddawane są analizie merytorycznej. W kolejnym etapie zostaną wybrane spośród nich te, na które mieszkańcy będą mogli oddać swój głos. Znajdziecie je Państwo w sierpniowym wydaniu „Naszych Obornik”. Głosowanie potrwa do końca wakacji i już jesienią poznamy obywatelskie in-

westycje, które zostaną wykonane w 2014 roku. Wierzę, że jeśli w tym roku Budżet Obywatelski okaże się sukcesem,

to na pewno będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w następnych latach – wyjaśnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

Sukces naszego LGD 28 czer wca LGD Kraina Trze ch Rzek broniła b ar w Wielkopolski w finale Festiwalu Piosenki Ranczerskiej “Wilkowyjce”, który odbył się

w miejscowości Kikół w województwie kujawsko – pomorskim. Udział grupy kabaretowej K3R zakończył się wielkim

sukcesem, przygotowana scenka na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt: “Chłopaki pomóżta…” zdobyła 3 miejsce.


www.oborniki.pl

Lipiec 2013

Nasze Oborniki

7

Jubileusz 50-lecia 8 czerwca 2013 roku świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia szkoły. Udało się go zorganizować dzięki zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego oraz całej Społeczności Zespołu Szkół w Objezierzu. Z tej szczególnej okazji opracowano monografię szkoły. Mogła ona powstać dzięki pracy zespołu redakcyjnego, a szczególnie Elżbiety Czechowskiej i Justyny Woźniak. Ob cho dy rozp o częły się w Kościele pw. św. Bartłomieja w Objezierzu, gdzie ks. Zbigniew Szlachetka odprawił uroczystą mszę św. w intencji nauczycieli,uczniów, absolwentów i byłych pracowników. Uświetnił ją występ na saksofonie Krzysztofa Warguły oraz kwartetu instrumentów dętych braci Kaczmarków- synów jednej z absolwentek. D a lsza częś ć uro czystości miała miejsce za pałacem. W roli prowadzących wystąpili absolwenci: Patrycja Bańdurska i Jerzy Świerkowski. Dyrektor Roman Ostrowski przedstawił przybyłych na uroczystość gości: • Hannę Rajcic - Mergler - Wicekuratora Oświaty, • Tomasza Szramę - Burmistrza Obornik, • Ryszarda Ciszaka - Przewodniczącego Rady Miejskiej,

• Edwarda Mączyńskiego - Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, • Adama Olejnika - Starostę Obornickiego, • Pawła Drewicza - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, • Bogusława Janusa - Burmistrza Rogoźna – absolwenta, • Jerzego Świerkowskiego - zastępcę Wójta Suchego Lasuabsolwenta, • Pawła Bździaka- Radnego Powiatu Obornickiego, • Marię Lisek- Prezesa Oddziału ZNP, • Pawła Turno reprezentującego Spadkobierców objezierskiego majątku, • delegację BBS Lüchow: Ursulę i Rajmunda Grote, Stefana Eiltsa, Carolę Ebeling, • Jurgena Sprockhoffa, • dr Wincentego Wrześniewskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz długoletniego kierownika Oddziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu, • Irenę Magdziarek - sołtysa Wargowa, Radną Rady Miejskiej, • Tomasza Rembowskiego - Prezesa Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i Okolic, • Henryka Schillera i Zygmunta Dyczkowskiego - współorganizatorów Rajdów Mickiewiczowskich,

• Mariusza Ewerta - Przewodniczącego Rady Rodziców naszej szkoły, absolwenta, • M a t e u s z a K a m r o w s k i e go - Kierownika Oddziału „AGRO-RAMI” w Obornikach, • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, • Sponsorów: Wiesława Bartkowiaka, Andrzeja Wicherka, Krzysztofa Nadstagę, • Michała Zielińskiego, Mariusza Pawlaczyka, Wernera Siegera, Włodzimierza Kowala, Władysława Kałka, Janusza Malinowskiego z RKS Świerkówki, • Lucynę Gawrońską- wdowę po Dyrektorze Tadeuszu Gawrońskim, • Danutę Wizę - wdowę po Dyrektorze Ryszardzie Wizie. Życzenia nadesłali między innymi: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krystyna Łybacka - Poseł na Sejm RP, były długoletni dyrektor szkoły – Dominik Kosmowski. Dyrektor Roman Ostrowski przedstawił 50-letnią historię szkoły. Nauczycielom, którzy przepracowali w tej placówce ponad 30 lat wręczył Medale 50-lecia. Otrzymali je: Dominik Kosmowski, który poświęcił tej szkole 33 lata pracy w tym 22 na stanowisku dyrektora, Jadwiga Ratajczak - 36 lat, Halina Siwek - 32 lata, p. Andrzej Biela - 32 lata, ś.p. Ryszard

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Hodowca Bydła Roku 2012” mieszka w Wymysłowie

Karol Kowalski z Wymysłowa zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Hodowca Bydła Roku 2012” organizowanym przez redakcję specjalistycznego czasopisma „Bydło”. Wyniki Konkursu ogłoszono 10 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Każdego roku konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureaci reprezentowali dziewięć województw, w tym po dwóch było z woj. kujawsko-pomorskiego, z woj. pomorskiego i wielkopolskiego oraz po jednym z woj. lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego. Laureatów, jak co roku

wybierała 15-osobowa Kapituła Konkursu. Wśród zwycięzców znalazł się również Karol Kowalski z Wymysłowa, który prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 58 ha i specjalizujące się w produkcji mleka w oparciu o stado krów liczące ok. 75 sztuk. Czy wykonywana przez Pana praca wynika bardziej z pielęgnowania tradycji rodzinnych czy też z własnych marzeń? Aby dobrze wykonywać swoją pracę należy ją lubić, w moim przypadku wynika to bardziej z zamiłowania do pracy w gospodarstwie, choć tradycje rodzinne też mają pewien wpływ. Patrząc z perspektywy lat zauważył Pan pozytywne zmiany w funkcjonowaniu swojego gospodarstwa?

Do roku 2002 w naszym gospodarstwie prowadzonych było kilka kierunków działalności rolniczej. W 2002 roku wybudowaliśmy nowa oborę wolnostanowiskową z halą udojową. Ta inwestycja znacznie ułatwiła i usprawniła naszą pracę przy zwierzętach. Podjęta decyzja o specjalizacji była trafną, pozwoliło to nam skupić się i poświęcić więcej czasu hodowli bydła mlecznego. Co jest najtrudniejsze w pracy dzisiejszych rolników? Najtrudniejszym czynnikiem jest mała stabilność cen za uzyskiwane produkty rolne. Podejmując decyzję o hodowli zwierząt lub uprawie roślin rolnik nie wie za ile sprzeda swoje produkty i czy przyniesie to zysk. Czy znajduje Pan również czas na wypoczynek? Hodowla bydła mlecznego jest bardzo czasochłonna i pracochłonna lecz w okresach mniejszego nasilenia prac polowych i przy pomocy rodziców mogę sobie pozwolić na kilka dni wakacji. Jakie ma Pan plany dalszego doskonalenia stada? Dalsze doskonalenie stada przebiega w kierunku poprawy pokroju zwierząt ich zdrowotności i długowieczności.

Ciszak - 36 lat, Adam Czechowski- 33lata, Wiesław Dąbkowski - 35 lat, Krzysztof Filipowiak - 34 lata, Jan Napierała - 34 lata, Kazimierz Paprzycki - 36 lat. W ten sam sposób uhonorował Rodziny Państwa Aleksandr y i  Mariusza Ewertów oraz Bogumiły i Przemysława Ostrowskich, którzy nie tylko poznali się w szkole w Objezierzu, ale tutaj wykształcili wszystkie swoje dzieci. Część artystyczna miała charakter wspomnieniowy. Wystąpili reprezentanci uczniów i kilku pokoleń absolwentów oraz orkiestra pod batutą Krzysztofa Warguły. O nagłośnienie zadbał Marcin Samolczyk z Obornickiego Ośrodka Kultury. Było …, jak to w szkole, … czasem uroczyście, czasem zabawnie.

W wielu oczach zakręciła się łezka, a to był dopiero wstęp do szampańskiej zabawy do białego rana, przerywanej zwiedzaniem szkoły oraz pałacu, podczas którego absolwenci szukali swych śladów i dowodów szkolnych przeżyć w kronikach. Radosny nastrój spotkania przegonił deszczowe chmury. Chciałoby się powiedzieć: „Niezapomniane młodzieńcze lata! Szkolne wspomnienia niezapomniane! Na ciężkich drogach chmurnego świata Wyście jak balsam na krwawą ranę!”  

W imieniu Organizatorów Elżbieta Dembińska

Sołtysi obradowali W czwartek, 27 czerwca odbyła się ostatnia przedwakacyjna narada sołtysów. Podczas spotkania oficjalnie pożegnano odchodzącego sołtysa Kowalewka Wojciecha Partykę oraz przywitano nowego – Romualda Solarskiego. Pośród poruszanych tematów znalazły się bieżące sprawy wsi oraz kwestie związane z gospodarką finansową i statutami so-

łectw. Najważniejszym punktem obrad stały się natomiast zbliżające się gminne dożynki oraz Turniej Wsi organizowany przez Obornickie Centrum Sportu. Tym razem sportowe zmagania wsi rozegrane zostaną 27 lipca w Łukowie, natomiast Dożynki Gminne zaplanowano na niedzielę, 8 września w Chrustowie.


8

Nasze ObornikiLipiec 2013

www.oborniki.pl

Przez całe lato „Łazienki” muzycznie

Czy wakacyjne spotkania na Łazienkach staną się nową, obornicką tradycją? Za nami już trzy piknikowo-koncertowe spotkania z cyklu „Niedziel nad Wełną”, z których każde przyciągnęło wielu mieszkańców.

7 lipca swoje jazzowe propozycje przedstawił zespół Tobiasza Gotfryda z wokalistką znaną z  programu „Mam Talent” – Anią Polowczyk. 14 lipca nad Wełną wystąpiła kapela podwórkowa Plewisz-

czoki pod dyrekcją Konstantego Pawelskiego, kapelmistrza Brass Band+ oraz zespół Aspirynki z Komornik. Natomiast 21 na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta Castle Brass z Kórnika. W każdą z niedziel

najmłodsi mogli miło spędzić czas w miasteczku zabaw. Bez wyjątku sporym powodzeniem cieszyły się też rejsy kajakiem po Wełnie. Przed nami jeszcze pięć takich spotkań. Do tej pory rów-

nież pogoda dopisywała, nie zawiedli też oborniczanie, kolejny raz udowadniając, że leniwe niedziele przed telewizorem, to propozycja zupełnie nie dla nich!


www.oborniki.pl

Lipiec 2013

Nasze Oborniki

9

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Słońce, woda, plaża … przy prawie 30 stopniowym upale marzy o tym każdy. Mieszkańcy Obornik nie muszą wyjeżdżać nawet z miasta, żeby poczuć wakacyjny klimat. Mogą skorzystać z oferty miejskiego kąpieliska „Żwirki” przy ulicy Kowanowskiej. W sezonie letnim czynna jest tu wypożyczalnia sprzętu wodnego. Najmłodsi mogą pobawić się na placu zabaw, a troszkę starsi pograć na boiskach do koszykówki, czy siatkówki. Osoby, które preferują aktywny wypoczynek zainteresują się szlakami rowerowymi i trasami spacerowymi. Spragnieni sportu mogą również korzystać z kompleksu boisk przy ulicy Ks. Szymańskiego oraz Orli-

ka mieszczącego się przy ulicy Obrzyckiej. Mówiąc o trasach pieszych warto pośród wielu zaprezentować dwie, wyznaczone i oznakowane w tym roku przez lokalnych miłośników nordic walkingu, działających pod nazwą „Włóczykije”. Jak sami mówią: charakteryzuje je dostępność dla wszystkich – bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Ciekawie prezentuje się również program Obornickiego Ośrodka Kultur y. Kino pod gwiazdami, Niedziele nad Wełną, wakacyjne podróże, lato w teatrze, mój pierwszy biwak – te wszystkie propozycje czekają na tych, którzy lato spędzają w Obornikach. Sprawdź, nie przegap!

Szlaki „Włóczykijów”: Trasa nr 1 (zielona) – dystans 6 km Początek trasy na parkingu przy Szpitalu Kardiologicznym w Kowanówku, - po przejściu 200 m utwardzoną drogą wzdłuż płotu szpitala skręcamy wg. oznakowania w prawo, - idąc malowniczą aleją nad rzeką Wełną można podziwiać jej górski charakter, i różnorodną (w każdej porze roku) roślinność, - przejście do Miejsca Pamięci Narodowej – Grobów w Rożnowicach– to moment zadumy i refleksji, - przejście końcowym odcinkiem „Drogi Krzyżowej”, - powrót drogą wśród lasów: sosnowych, świerkowych i dębowych, - koniec trasy na parkingu Szpitala Kardiologicznego w Kowanówku. Trasa nr 2 (czerwona) – dystans 13 km Początek trasy na parkingu przy Szpitalu Kardiologicznym w Kowanówku, - po przejściu 200 m utwardzoną drogą, wzdłuż płotu szpitala skręcamy wg. oznakowania w prawo, - idąc malowniczą aleją nad rzeką Wełną, można podziwiać jej górski charakter, i różnorodną roślinność, - „Na skarpie” punkt widokowy przełomu Wełny, - przejście do Miejsca Pamięci Narodowej – Grobów w Rożnowicach, - przejście przez dawny ośrodek wypoczynkowy „Polleny” Piłka Młyn, - Muzeum Młynarstwa w Jaraczu i przystań kajakowa spływów rzeką Wełną, - Leśniczówka Rożnowo, agroturystyka i miejsce dobrego wypoczynku, - powrót drogami leśnymi wśród lasów: sosnowych, świerkowych i dębowych, - koniec trasy na parkingu Szpitala Kardiologicznego w Kowanówku.


10 Nasze Oborniki

Lipiec 2013www.oborniki.pl


www.oborniki.pl

Lipiec 2013

Nasze Oborniki

11


12 Nasze ObornikiLipiec 2013

www.oborniki.pl

Z Nowego Tomyśla do Obornik – Franciszek Taberski

W ubiegłym miesiącu dwie ulice w  Obornikach zyskały nowych patronów. Są nimi Jerzy Wolniewicz i  Franciszek Taberski. O roli J. Wolniewicza już pisaliśmy, zatem pora na krótką biografię nauczyciela i wychowawcy, który zapisał się w pamięci i sercach wielu oborniczan, zwłaszcza absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. Franciszek Taberski urodził się w 1913 r. w Chorośnicy w powiecie nowotomyskim. W 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym czasie wielokrotnie był wzywany na szkolenia wojskowe.

W czasie II wojny światowej walczył z okupantem, później trafił do obozu jenieckiego. Już wówczas rozumiał, że Polakom niezbędne jest elementarne wykształcenie. Zaangażował się w nauczanie współjeńców. Praca pedagogiczna to nie tylko pisanie i czytanie, ale również organizacja uroczystości podkreślających polskość i wiarę w Boga. Profesor pracował jako nauczyciel w obozie wysiedleńców w Milheim niedaleko Kolonii, w okresie od maja 1945 r. do lipca 1946 r. Pierwsze kroki na polskiej ziemi postawił ponownie 16 sierpnia 1946r. w Poznaniu. Tak wspominał tamtą chwilę „Zobaczyłem ponury obraz poznań-

Gmina Oborniki przystępuje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego głównego najemcy: – lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się przy ulicy Mikołaja Kopernika 16 w Obornikach wraz z udziałem 409/24270 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 13 mieszczącego się przy ulicy Mikołaja Kopernika 16 w Obornikach wraz z udziałem 487/24270 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 19 mieszczącego się przy ulicy Mikołaja Kopernika 16 w Obornikach wraz z udziałem 414/24270 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 20 mieszczącego się przy ulicy Mikołaja Kopernika 16 w Obornikach wraz z udziałem 520/24270 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 35 mieszczącego się przy ulicy Mikołaja Kopernika 16 w Obornikach wraz z udziałem 514/24270 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się przy ulicy Czarnkowskiej 34 w Obornikach wraz z ułamkowa częścią gruntu 540/1351 cz. – lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się przy ulicy Edmunda Stefanowicza 27 w Obornikach wraz z ułamkowa częścią gruntu 6831/56392 cz. – lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się przy ulicy Edmunda Stefanowicza 27 w Obornikach wraz z ułamkowa częścią gruntu 7997/56392 cz. – lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się przy ulicy Edmunda Stefanowicza 27 w Obornikach wraz z ułamkowa częścią gruntu 5508/56392 cz. – lokalu mieszkalnego nr 10 mieszczącego się przy ulicy Edmunda Stefanowicza 27 w Obornikach wraz z ułamkowa częścią gruntu 5827/56392 cz. – lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się przy ulicy Edmunda Stefanowicza 32 w Obornikach wraz z udziałem 4745/36113 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 13 mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 3 w Obornikach wraz z udziałem 543/14712 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się przy ulicy Sanatoryjnej 4 w Kowanówku, Gmina Oborniki, wraz z ułamkowa częścią gruntu 6500/24550 cz. – lokalu mieszkalnego nr 15 mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 10 w Obornikach wraz z udziałem 7516/131880 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 22 mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 10 w Obornikach wraz z udziałem 5817/131880 cz. w prawie użytkowania gruntu – lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 60 w Obornikach wraz z ułamkowa częścią gruntu 571/5956 cz.

skiego dworca. Główny budynek był poważnej części zniszczony. Na placu przed ruinami stały drewniane baraki, w których obsługiwano podróżnych. Żal i wzruszenie ścisnęły mi gardło, ale jednocześnie radość, bo po 7 latach poniewierki Opatrzność pozwoliła mi wrócić do Ojczyzny”. Już 1 września rozpoczął pracę w Nowym Tomyślu. Jak wspominali ówcześni uczniowie, nazywali go UNRRA, bo chodził w mundurze wojsk alianckich, a naprzeciw szkoły znajdował się Urząd Bezpieczeństwa, którego szef często stał w progu w mundurze NKWD. To był czas ważny również w życiu osobistym, poznał bowiem są przyszłą żonę – Teresę, z którą wstąpił w związek małżeński 10 października 1948r. w Nietkowie. Jak to bywa w państwie totalitarnym, władza zdecydowała o  zmianach personalnych, i tak w sierpniu 1950r. państwo Taberscy znaleźli się w Obornikach. Pani Teresa nauczała w klasach początkowych, a pan Franciszek był nauczycielem historii i nauki o Polsce. W czasie reorganizacji szkolnictwa pani Teresa otrzymała przydział do Szkoły Podstawowej nr1, a pan

Franciszek pozostał w szkole przekształconej w Liceum Ogólnokształcące. Był wychowawcą, zastępcą dyrektora, a  przede wszystkim rozbudzał zainteresowanie regionem, bo jak twierdził „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Franciszek Taberski był również aktywnym działaczem społecznym. Przez 30 lat piastował funkcje radnego Rady Powiatowej, Rady Miejskiej i Gminnej Rady Narodowej w Obornikach. Ściśle współpracował z Biblioteką Publiczną, którą kierowała Hilaria Brust. Dzięki zaangażowaniu i wiedzy stał się współtwórcą Izby Regionalnej w tejże bibliotece. Jest współautorem monografii „Dzieje Obornik”. W czasopiśmie ZNP redagował artykuły o osadnictwie na ziemi obornickiej. Był opiekunem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na początku lat 90-tych profesor, jako niepodważalny autorytet, był powołany jako członek komisji egzaminacyjnych na Wydziale Historii UAM. Zasługi i ciężka praca profesora były dostrzegane i doceniane. Władze oświatowe wystawiały profesorowi wyróżniające oceny pracy. Profesor otrzymał

m.in. nagrodę I stopnia Ministra Oświaty, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 1972 r. Kurator Oświaty nadał panu Franciszkowi Taberskiemu zaszczytny tytuł Profesora Szkoły Średniej, a w 1979 r. profesor został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Oświaty i Wychowania Wielkopolski. Otrzymał również medal Zasłużony dla Ziemi Obornickiej. W „naszym” liceum przepracował blisko 40 lat i to ten okres stał się najistotniejszy dla naszego środowiska. Wówczas miał bowiem największy wpływ na osobowości ludzi, którzy w dużej mierze dziś piastują ważne funkcje, w samorządzie czy szkolnictwie, SĄ blisko innych ludzi. Wyrażam nadzieję, że wiadomości i umiejętności zdobyte w młodości, są pogłębiane i służą dobru społeczeństwa i jednostki, jak uczył tego Profesor Taberski.  Irena Najdek Bardzo dziękuję panu Jerzemu Straszewskiemu za otrzymane dokumenty oraz synom Państwa Taberskich za fotografie Rodziców.

Weź paragon! W okresie wakacyjnym Urząd Skarbowy w Obornikach przeprowadzi letnią akcję „Weź paragon”. Celem akcji jest informowanie podatników o korzyściach wynikających z egzekwowania prawa do uzyskania paragonu potwierdzającego sprzedaż. Pracownicy Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki Urzędu Skarbowego w Obornikach będą rozpowszechniać wśród mieszkańców powiatu obornickiego ulotkę promującą akcję „Weź paragon”.

Zapraszamy do zapoznania się z akcją na stronie Urzędu Skarbo-

wego w Obornikach: http://www.usoborniki.pl

Udany start na rynku pracy!

„Udany start na rynku pracy!” to projekt, którego celem jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W ramach wsparcia przewidziane są, między innymi, (w  100% opłacone ze środków unijnych) staże zawodowe przygotowujące młode osoby do pracy na danym stanowisku. Osoby w wieku do 30 roku życia, zrekrutowane do projektu, przeszkolone i przygotowane do pracy będą mogły odbyć 6

miesięczny staż u potencjalnego pracodawcy, który po jego zakończeniu powinien zatrudnić na okres minimum 3 miesięcy. Aktualnie poszukiwane są miejsca stażowe dla poniższych grup: • 8 kobiet i 2 mężczyzn po kursach spawania metodą MAG możliwy termin rozpoczęcia staży – maj 2014 r. • 9 kobiet i  5 mę żczyzn (w tym 10 osób przeszkolonych z technik sprzedaży) możliwy termin rozpoczęcia staży – lipiec 2014 r.

Jeśli dana firma bądź jednostka administracyjna planuje zatrudnienia, chciałaby odświeżyć zespół, bądź stworzyć rezerwy kadrowe to dobry sposób. Rekrutacja i przygotowanie jest bezpłatne, szkolenia zawodowe również, jak i wynagrodzenie przez 6 m-cy. Wszystkie zainteresowane firmy z terenu gminy Oborniki proszone są o kontakt. Kontakt: Trust Consulting HR Ilona Ristau, www.trustconsulting.pl, tel.: + 48 61 851 52 50

O G Ł O S Z E N I A BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę lokale użytkowe położone na terenie miasta i gminy Oborniki. Wykaz ze szczegółowym opisem lokali użytkowych zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 18 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.


www.oborniki.pl

Lipiec 2013

Stare ale jare…

16 lipca w Obornickim Ośrodku Kultury odbył się już XIII Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów. Jak co roku zaprezentowały się zespoły śpiewacze, które zachęciły publiczność do wspólnej zabawy. I tym razem nie zabrakło dobrego humoru i pięknego słońca!

W amfiteatrze wystąpiły grupy muzyczne: „SONATA”- Oborniki, ”ZŁOTA JESIEŃ”- Kostrzyn, ”GORAJSKIE ECHO”- Goraj, ”GOŚLINIANKA”- Murowana Goślina, MIETEK WIŚNIEWSKIOborniki, ”DĘBOWY LIŚĆ”- Suchy Las, ”STOKROTKI”- Tulce, ”EMILIA”- Krzykosy, ”Lutnia”- Za-

niemyśl, ”LUBASZANKI”- Lubasz, ”HARFA”- Skoki, ”ZŁOTY KŁOS”- Duszniki, ”POGODNA JESIEŃ”- Ślesin. Poza tym, w skeczu opowiadającym o barwnym życiu seniorów, na scenie zaprezentował się kabaret „ToNieMaNazwy” działający przy Obornickim Ośrodku Kultury. Po prezentacjach na terenie parku OOK odbyła się biesiada i zabawa taneczna. Całość miała charakter piknikowy i rodzinny. „…STARE ALE JARE” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy bardzo chętnie prezentują swój dorobek artystyczny, z ogromnym przejęciem i osobistym emocjonalnym zaangażowaniem.

Nasze Oborniki

13

Półkolonie w Zagadkowie 8 – 12.08. 2013 r. OOK W Zagadkowie się spotkali, Ci, co ciągle główkowali. ‘Gdzie? Dlaczego? Co i jak? W PONIEDZIAŁEK już od rana, grupa, cała roześmiana, trasę sobie wyznaczyła i nią raźno podążyła. Cel na mapie – kropka mała, a to jest wyprawa cała! Którą stroną iść chodnika? W prawo? W lewo? Na wprost może? Liczyć wszystko, co spotykasz! Kto w zadaniu tym pomoże? WTOREK czekał niecierpliwie i miał zadań znów bez liku, każdy chciał więc „podróżować”, w kolorowym wagoniku. A do tego pytań wiele: co, kto lubi i dlaczego? Labirynty i krzyżówki, trudne sprawy mój kolego. W ŚRODĘ w naszym ZAGADKOWIE, rzeczy się przedziwne działy, za bandaże i plasterki, chwycił duży, chwycił mały. I kolejne znów pytania : który to jest listek brzozy? Ile jest 2 x 2? Która to jest strona lewa? Kto rebus rozwiązać ma? CZWARTEK gwarny był jak w ulu. Czy się pszczoły bać trzeba? Jak wygląda plaster wosku? Ile z miodem mam zjeść chleba? Jak pokazać fajerwerki? Czy na wszystko jest dziś rada? Ile małpa zje bananów? A deszcz padał…padał…padał… W PIĄTEK jeszcze zadań wiele…a już czas podsumowania. Ilu nowych mam kolegów? Ile ciastek do schrupania? Który uśmiech zapamiętam? Jaką chwilę? To czy owo? Chyba będzie trochę smutno, czas pożegnać ZAGADKOWO! Zajęcia prowadziła Pani Ela Brodzińska.

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury

W drugiej połowie roku STAWIAMY NA TEATR! W ramach akcji sygnowanej zieloną pieczątką w naszym mieście odbędą się trzy spektakle rekomendowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i przygotowane przez zawodowe teatry z Łodzi, Warszawy i Bielska-Białej. Wszystkie przedstawienia wystawione zostaną w Obornickim Ośrodku Kultury, na teranie którego profesjonalni scenografowie zaaranżują przestrzeń teatralną z prawdziwego zdarzenia. W sierpniu zapraszamy rodziny! Pippi Pończoszanka w gronie piratów-akrobatów przemierza całą Polskę. W ramach projektu „LATO W TEATRZE” także w Obornikach – w parku OOK stanie namiot cyrkowy, w którym spotkamy rudą dziewczynkę z ogromną fantazją i mnóstwem pomysłów. Pippi nie siedzi prosto przy stole, śpi z nogami na poduszce i nie lubi, jak każe jej się coś robić. Jest samodzielna, od-

ważna i silna, ale bardzo tęskni za swoimi rodzicami. Oprócz spektaklu „Pippi Pończoszanka” granego w  namiocie cyrkowym artyści teatru PINOKIO z Łodzi oraz zespołu Bura Kura zapraszają najmłodszych na paradę i warsztaty artystyczne. Prosimy o rezerwację miejsc oraz odbiór BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK w sekretariacie Obornickiego Ośrodka Kultury. PROGRAM: WTOREK 20.08.2013 15 00– 00 18 – WARSZTATY W OOK PI R AC I NA T R A PE Z I E warsztaty cyrkowe Marzysz, by wystąpić w cyrku? A może wolisz zostać piratem? Będziemy razem żonglować, chodzić po linie, na chwilę staniemy się treserami dzikich zwierząt,

a na koniec poszukamy ukrytego skarbu! MOR SK I E OP OW I E Ś C I warsztaty muzyczne Artyści zespołu Bura Kura zapraszają do zaczarowanego świata dźwięków. Wspólnie poskaczemy po nutach, poleżymy na pięciolinii i stworzymy dziecięcy song wolności! LIST W BUTELCE warsztaty teatralne Przygotowując się na spotkanie z Pippi, pobawimy się głosem i słowami. Razem z aktorami występującymi w przedstawieniu będziemy szeptać, gadać, a nawet krzyczeć. Urządzimy też maraton pisania listów. ŚRODA 21.08.2013 1800 NAMIOT CYRKOWY w PRARKU OOK SPEKTAKL „PIPPI POŃCZOSZANKA” oraz KONCERT ZESPOŁU BURA KURA (widowisko poprzedzi parada ulicami miasta – startujemy z OOK o godzinie 1100)


14 Nasze ObornikiLipiec 2013

www.oborniki.pl

Siła tkwi w młodzieży Rozmowa z Przemysławem Cebulskim, prezesem SKF KPR Sparta Oborniki i rozwijali sport seniorski. A tu przede wszystkim ważne jest pozyskanie sponsorów. Jako zarząd mamy na to kilka pomysłów, choć niełatwym jest w naszym mieście znalezienie sponsora strategicznego. W Obornikach nie ma bowiem dużych firm, które na stałe chciałyby wspierać piłkę ręczną. Innym problemem jest fakt, że w naszym regionie jest bardzo wiele klubów i każdy z nich potrzebuje wsparcia. Nadrzędnym zadaniem jest teraz przede wszystkim stałe podnoszenie poziomu naszych zespołów, tak aby to one same stały się zachętą dla sponsorów. Pierwsze decyzje zarządu? W  tej chwili zmieniliśmy trenera głównego zespołu męskiego, którym został Marek Arciszewski. Było to naturalne posunięcie, Marek do tej pory był bowiem instruktorem drużyny młodzieżowej, która teraz wstępuje w większości do drużyny seniorskiej. Zna on swoich zawodników i ich możliwości. Dlatego zaproponowaliśmy mu prowadzenie zarówno drużyny juniorów, jak i pierwszego zespołu męskiego. Nie żegnamy się jednak z Michałem Pietrzakiem, który obejmie prowadzenie grupy młodzieżowej juniorów młodszych.

W czerwcu odbyło się walne zebranie klubu SKF KPR Sparta Oborniki. Nowym prezesem został trener i działacz klubu Przemysław Cebulski. W skład zarządu weszli również Adrianna Urbaniak, Urszula Filoda, Katarzyna Przybysz i Grzegorz Hoffmann. Z nowym prezesem rozmawiamy o planach i nadziejach związanych z rozwojem jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym mieście, jaką jest piłka ręczna.

Jest Pan najmłodszym prezesem w historii klubu, jaki ma Pan zatem plan na rozwój tej dyscypliny w naszej gminie? Przede wszystkim chcielibyśmy stawiać na młodzież. Mamy nadzieję, że dzisiejsi młodzi piłkarze stanowić będą w przyszłości o potędze seniorskich drużyn. Obecnie w kilku grupach brakuje naszych reprezentacji, zwłaszcza żeńskiej i te luki będziemy się starali zapełnić, obligując trenerów, aby takie właśnie drużyny powstały. Będziemy również nadal wspierali

W prasie głośno ostatnio było na temat wewnętrznych konfliktów w klubie dotyczących dwóch sekcji żeńskiej i męskiej oraz wycofania się z rozgrywek drużyny juniorek, jak zamierza Pan załagodzić te spory? Obecnie, powiem z  pełną premedytacją, sporu w naszym klubie nie ma! Kwestia ta była w dużej mierze rozdmuchana przez lokalne media czy inne osoby postronne. Jeśli chodzi o kwestie finansowe sytuacja jest absolutnie przejrzysta. Jedyny zarzut jaki nam postawiono, to to, że utrzymujemy sekcję żeńską „bez wizji przyszłości”, jednak i tej kwestii nowy zarząd postanowił stawić czoła. Prowa-

dzimy rozmowy o możliwości powrotu do pierwszej drużyny z dziewczynami, które odeszły z zespołu i wierzę, że zakończą się one sukcesem. Ponadto mamy rokującą drużynę juniorek młodszych, która już za dwa lata będzie miała możliwość zasilenia pierwszej ligi. Powstają też klasy sportowe, które dają nowe nadzieje. Dlatego raz jeszcze powtórzę, iż pozostawiamy przeszłość przeszłości, nie ma konfliktu – skupiamy się na teraźniejszości! Już wkrótce rozpoczyna się nowy sezon dla drużyn seniorskich, o co będą walczyły obie drużyny? Jeśli chodzi o  męską grupę seniorską to bez wątpienia musi ona przede wszystkim starać się o utrzymanie w lidze i to, aby wypaść jak najlepiej. Jednocześnie, jak już wspomniałem chcemy zaprosić do zespołu młodych zawodników. Zaznaczam jednak, że nikomu kto włożył serce w życie tej drużyny nie będziemy dziękować. A wszystkie zmiany będą miały wyłącznie naturalny charakter. Podobne założenia mamy względem drużyny żeńskiej. Nie rezygnujemy z pierwszej ligi i walczymy o najlepsze wyniki. O aspiracje awansów najlepiej będzie zapytać trenerów, już po rozpoczęciu przygotowań do sezonu, gdyż to oni

najlepiej będą wiedzieli jakimi zespołami dysponują. Dziś stąpamy twardo po ziemi. Od 5 sierpnia rozpoczynamy treningi grup, wtedy będziemy wiedzieli na ile silne mamy zespoły. Czy nie obawia się Pan, że sprawowanie funkcji prezesa będzie kolidowało z prowadzeniem jednej z drużyn młodzieżowych w charakterze trenera? Bycie prezesem jest funkcją społeczną, więc w tej kwestii nie ma żadnego konfliktu. A  jeśli chodzi o  czas to również myślę, że nie powinno być z tym problemów. Trenuję zespół juniorów młodszych i nie wyobrażam sobie nawet zostawić chłopaków, z którymi pracowałem już pięć lat, wierzę, że w  tym roku powalczą oni o medale w wielkopolskiej lidze, być może gdzieś dalej… Oj, ciężko byłoby mi to wszystko zostawić! Czego życzyć nowemu zarządowi klubu SKF KPR Sparta Oborniki? Przede wszystkim wytrwałości w działaniu i cierpliwości we współpracy ze sobą, sukcesów w pozyskiwaniu sponsorów oraz dalszej, dobrej współpracy z samorządem. To on dziś jest naszym najważniejszym zabezpieczeniem finansowym, które umożliwia gminna uchwała o sporcie.


www.oborniki.pl

Chudecki pokonał doświadczonego Szota

To miała być walka decydująca o dalszej karierze wielokrotnego Mistrza Polski w boksie amatorskim Michała Chudeckiego, który od kilkunastu miesięcy walczy na ringach zawodowych. Podczas gali w Ostródzie mieszkaniec gminy Oborniki na punkty zdecydowanie pokonał Krzysztofa Szota (80:72, 80:72 i 79:73). Wielu znawców boksu tuż przed walką skazywało Michała na porażkę, bowiem Szot to bardzo doświadczony zawodnik walk zawodowych. W ringu było jednak zupełnie inaczej i to Chudecki kontrolował całe ośmiorundowe starcie, nie dając swojemu doświadczonemu koledze narzucić stylu. Od pierwszej rundy Michał wykazał się świetną techniką, zadając dużo różnorodnych ciosów, często zaskakujących dla przeciwnika. Szot starał się zepchnąć Chudeckiego na liny, jednak ciosy zadawane z defensywy zupełnie rozbijały doświadczonego boksera. Do końca ósmej rundy Szot starał się wciągnąć Chudeckiego w chaotyczne wymiany ciosów, jednak Michał systematycznie realizował ułożony wspólnie z Piotrem Wilczewskim plan walki. Po ósmej rundzie sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości ogłaszając wygraną Chudeckiego. Było to szóste zwycięstwo odniesione przez mieszkańca gminy Oborniki na zawodowych ringach. Nie miałem wyjścia musiałem walczyć z Szotem, mimo iż wiele osób skazywało mnie na porażkę. Ciężko pracuję na swój sukces, ale ja w siebie wierzę i znam swoją wartość – mówił tuż po walce Chudecki. Chciałem od początku narzucić swój styl walki i to mi się udało. Cały czas robię postępy i z każdej kolejnej walki wyciągam odpowiednie wnioski – dodał Chudecki. Zadowolony po walce był także promotor boksera Mariusz Kołodziej oraz trener Piotr Wilczewski. Michał boksował bardzo fajnie i jestem z jego postawy zadowolony. Uważam że w walce z taki ciężkim zawodnikiem jak Szot boksował perfekcyjnie. Teraz przed Michałem lekki odpoczynek, a następnie obóz przygotowawczy, bowiem Chudecki kolejną walkę stoczy 18 sierpnia na gali w Międzyzdrojach. 

Lipiec 2013

Nasze Oborniki

15

Oborniccy sportowcy – nagrodzeni nie tylko na Mistrzostwach

Z zawodnikami SKF KPR Sparta i ich sportowymi opiekunami spotkał się w Urzędzie Miejskim Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Piłkarze ręczni odebrali gratulacje za zajęcie V miejsca w Finałach Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. To wielka promocja, a dla Was wspaniałe doświadczenie. Jesteście kolejnym pokoleniem, które buduje historię obornickiej piłki ręcznej. Z całego serca życzę Wam jeszcze wielu sukcesów – powiedział do młodych szczypiornistów burmistrz Tomasz Szrama. Gratulując również trenerom: Markowi Arciszewskiemu i Przemysławowi Cybulskiemu, podziękował zawodnikom za godne reprezentowanie gminy Oborniki na sportowych arenach. Przedstawiciel klubu z kolei wręczył unikalną koszulkę z numerem 1 i nazwiskiem włodarza naszej gminy.

Shootout StreetBall Night

Zapraszamy na wystawę

W sobotę, 6 lipca na terenie boisk przy ul. Ks. Szymańskiego odbył się kolejny w naszym mieście turniej koszykówki ulicznej. Impreza pod nazwą Shootout StreetBall Night zgromadziła tłumy oborniczan. Zawodnicy zmierzyli się tym razem w nocy. W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn, w tym trzy z naszego miasta. Po bardzo emocjonujących meczach wygrała drużyna „Wyindywidualizowanych Indywidualistów” z Wrześni. Drugie miejsce zajęli Animalsi z Czarnkowa, a trzecie poznańskie Ogry. Podczas turnieju odbył się również konkurs wsadów, którego zwycięzcą został Edgar Molęcki reprezentujący drużynę z Poznania. Zawody przeprowadzono dzięki pomocy sympatyków koszykówki Bartosza Drewicza oraz Łukasza Trafasa.

Sparta Oborniki 1922 – 2013, taki tytuł nosi wystawa zdjęć, która w piątek, 28 czerwca stanęła na Rynku. Na 10 dużych tablicach prezentuje się ok. 100 zdjęć z różnych lat w historii piłki nożnej w Obornikach. Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów Elżbiety i Tomasza Królczyków, a zdjęcia współczesne wykonane zostały przez Krzysztofa Nowackiego, który jest także autorem wystawy. Wśród zaprezentowanych fotografii znajdują się m.in. zdjęcia drużyny zrobione na boisku, które meiściło się przed II wojną światową w okolicach ulicy Jagiellońskiej, a także współczesne zdjęcia najmłodszych grup dziecięcych działających w klubie. Wystawa na Rynku postoi do końca lipca.


16 Nasze ObornikiLipiec 2013

www.oborniki.pl

Ratownicy i założyciele obornickiego WOPR Malowniczo położone miasto nad rzekami Wełną i Wartą stwarzało wiele możliwości wypoczynku letniego. W okresie międzywojennym, oborniczanie wypoczywali nad rzeką Wartą nad tzw. Olszynkami, które znajdowały się miejscu dzisiejszego toru motocrossowego. Popularna była także Aplaga, czyli miejsce w którym rzeka Wełna łączy się z Wartą. W okresie II wojny światowej władze niemieckie stacjonujące w Obornikach postanowiły zagospodarować teren przybrzeżny w okolicach mostu „wronieckiego” i  w  roku 1940 przystąpiły do budowy kąpieliska miejskiego, w późniejszym okresie popularnie nazywanego „Łazienkami”. Tworząc ten kompleks wy-

poczynkowy hitlerowcy wykorzystali pracę Żydów, którzy prawdopodobnie zostali tutaj ściągnięci z getta w Łodzi i stacjonowali w  obozie przejściowym w byłej cegielni, przy ulicy Obrzyckiej (dziś na terenie Słonaw). Do budowy sąsiadującej z kąpieliskiem ulicy Łazienkowej użyto pomników ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego, znajdującego się obecnie w okolicach Pływalni. Przy „Łazienkach” pracowali także jeńcy angielscy, których obóz mieścił się w okolicach ulicy Obrzyckiej, w dzisiejszej hurtowni Guma. Po zakończeniu II wojny światowej z kąpieliska korzystali mieszkańcy Obornik jednak stwarzało także wiele niebezpieczeństw i zagrożeń.

W 1963r. Grzegorz Lewandowski, Szymon Miękus i Henryk Urbaniak spotkali się na przystani LOK i postanowili utworzyć drużynę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przed 1962 r. wszyscy byli ratownikami na obornickich Łazienkach zrzeszonymi w Polskim Związku Pływackim. Przez 3 miesiące w roku czuwali nad bezpieczeństwem kąpiących się na Łazienkach (wydawali kajaki, sprawdzali karty pływackie). Pasją do wody zaraził ich Stefan Galuba, który w latach 50. działał w Lidze Morskiej, do której jako 13-latkowie wstąpili. W  1963 r. otrzymali z poznańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego legityma-

cje. Co więcej, udało im się także pozyskać z WOPR Poznań-motorówkę drewnianą ALGĘ z silnikiem AS. Ich zadaniem było patrolowanie Warty na długości do Gołaszyna do Bąblina. W tym czasie istniały plaże w Gołaszynie, Łukowie i Obornikach. Korzystało z nich wielu mieszkańców. Koszty utrzymania drużyny ponosiło TKKF i MPGK (paliwo, naprawy sprzętu, rzutki, lornetki) Szymon Miękus (instruktor) i Grzegorz Lewandowski (instruktor wykładowca) prowadzili szkolenia na ratowników. Henr yk Urbaniak, Szymon Miękus, Grzegorz Lewandowski jako pierwsi w województwie rozpoczęli propagowanie jazdy na nartach wodnych. WOPR za-

bezpieczał również zimowe spływy kajakowe na Wełnie. W latach 1986–1996 drużynowym WOPR był Henryk Urbaniak. WOPR w  tym czasie skupiał około 30 osób. W  latach 80. postawiono przy ul. Gołaszyńskiej strażnicę WOPR. Niestety została ona spalona. Za swoją działalność Grzegorz Lewandowski, Szymon Miękus i Henryk Urbaniak otrzymali srebrne i złote odznaki WOPR oraz odznaczenia regionalne, a w roku 2013 Honorowe Wyróżnienie Burmistrza Obornik – Tomasza Szramy Opracował Krzysztof Nowacki na podstawie materiałów dostarczonych przez Państwa Grażynę i Henryka Urbaniaków.

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 8000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki lipiec 2013  

Nasze Oborniki lipiec 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you