Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Marzec 2012 nr 3 (15) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Wrócimy na „Łazienki” Najpiękniejsze tereny rekreacyjne naszego miasta. Miejsce wspomnień, wypoczynku i odnowy. Niestety dzisiaj widoczne tylko na zdjęciach, które młodzi ludzie mogą oglądać w zbiorach swoich rodziców i dziadków. Czy przywrócony zostanie „Łazienkom” ich dawny splendor? Czytaj na s. 3

O gminnych inwestycjach Gmina Oborniki wciąż się rozwija. Początek roku, daje o sobie znać licznymi planami inwestycyjnymi, jak i kontynuacją rozpoczętych już przedsięwzięć. W roku 2012 wpływy do budżetu gminy oszacowano na około 88 mln zł, a wydatki, w tym także inwestycyjne na ponad 96,5 mln zł. Na co zostaną wydane? s. 2

Finanse gminy mają się dobrze Mimo kryzysu, który często dotyka także samorządy terytorialne, oborniczanie nie maja powodów do zmartwień, ponieważ sytuacja finansowa gminy Oborniki jest dobra. s. 4

Młodzież Zapobiega Pożarom Już po raz szósty, 17 marca w Szkole Podstawowej nr 2, przeprowadzono Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. s. 4

Trzy medale dla obornickich karateków na Mistrzostwach Polski Karate Seniorów WKF Takich zawodów w sportach walki jeszcze w Obornikach nie było. W sobotę, 17 marca w hali Obornickiego Centrum Sportu odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Seniorów WKF (karate wszechstylowe). s. 8

Oborniczanie z medalami na Mistrzostwach Polski

Widok na most na rzece Wełnie, fot. ze zbiorów Franciszka Ferlasa

Z okazji Wielkiejnocy życzymy wiosennego optymizmu oraz wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie. Niech nadchodzące Święta przyniosą Państwu spokój i harmonię. Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Hetmański

8 marca, medalistami, którzy zdobyli złoto i srebro Indywidualnych Mistrzostw Polski w  boksie amatorskim, zostali dwaj mieszkańcy gminy Oborniki: Michał Chudecki w kategorii 60 kg i Włodzimierz Letr w kategorii 91 kg. s. 14

Lokalni liderzy W naszym miesięczniku rozpoczynamy całkiem nową serię wywiadów. Od tego numeru na łamach „Naszych Obornik” prezentować będziemy sołtysów z gminy Oborniki. Jako pierwszego „pod lupę” bierzemy organizatora tegorocznych dożynek, Błażeja Pacholskiego z Ocieszyna. s. 16


2

Nasze ObornikiMarzec 2012

www.oborniki.pl

O gminnych inwestycjach Przedsięwzięcie polegające na budowie 1,5 km drogi wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem i kanalizacją deszczową to koszt ok. 2 mln zł. Zakończenie budowy przewidywane jest w październiku tego roku. Zaawansowane są również przygotowania nad jeszcze większą inwestycją drogową, która połączy ruch drogi krajowej nr 11 (rondo) z drogą wojewódzką nr 178 (ulica Czarnkowska). Tu ze względu na wymogi związane z oddziaływaniem inwestycji na środowisko procedura powinna być zakończona na przełomie sierpnia i września. Gmina Oborniki wciąż się rozwija. Początek roku daje o sobie znać licznymi planami inwestycyjnymi, jak i kontynuacją rozpoczętych już przedsięwzięć. W  roku 2012 wpływy do budżetu gminy oszacowano na około 88 mln zł, a wydatki, w tym także inwestycyjne na ponad 96,5 mln zł.

nia do następnych przedsięwzięć drogowych w Ocieszynie (droga w kierunku Maniewa), Łukowie i Gołaszynie, choć tam z racji perspektywy ułożenia najpierw sieci gazowych, wybudowany zostanie kolektor deszczowy dla obsługi przyszłych dróg tej dynamicznie rozbudowującej się wsi.

Najważniejsze inwestycje na ten rok to m.in. budowa nowych dróg na obornickich Bielawach oraz szereg przedsięwzięć drogowych na terenach wiejskich. Wśród tych pierwszych, w tegorocznym planie inwestycyjnym znalazły się ulice gen. Dąbrowskiego, Jaworowa z Topolową oraz Klonowa, Jesionowa, Olchowa i Leszczynowa. Nowych dróg powinni spodziewać się mieszkańcy wsi: Sławienko, Niemieczkowo, Bogdanowo, Kowanówko i Objezierze, zaawansowane są też przygotowa-

Największą inwestycja drogową będzie budowa drogi łączącej ulicę Objezierską z drogami powiatowymi nr 2050 i 2052 (skrzyżowanie dróg do Bogdanowa, Objezierza i Uścikowa) oraz wzdłuż sadów w Uścikowie Folwark, z dofinansowaniem z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). Burmistrz podpisał umowę na realizację tej inwestycji z  firmą POL-DRÓG Piła, która wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponad 2 mln zł przeznaczono na remonty świetlic wiejskich w kilku miejscowościach naszej gminy. Priorytetowym działaniem będzie inwestowanie w infrastrukturę środowiskową na terenach wiejskich. W przygotowaniu są dokumentacje na budowę różnej skali świetlic wiejskich w Żukowie, Sycynie, Wychowańcu, Stobnicy, a w nieodległych planach także budowy w Kowanowie, Ocieszynie czy Bąblinku. Wśród tych istniejących zastany stan techniczny daleki jest często od poprawnego. Stąd podjęto już czynności w celu wyremontowania i docieplenia świetlic w Kowalewku, Dąbrowce Leśnej, Bąblińcu oraz rozbudowy w Bąblinie. Przygotowywana jest także dokumentacja kapitalnego remontu zabytkowego Domu Kultury w Objezierzu. W ramach działań integracyjnych społeczności wiejskiej wybudowanych zostanie kilka nowych placów zabaw w Kiszewku, Popowie, Bogdanowie, Świerkówkach i Uścikówcu. Dodatkowo aż 24 tys. zł zaplanowano na zakup wiat autobusowych właśnie na terenach wiejskich. Ku końcowi chylą się prace związane z  I  etapem budowy drogi w Kiszewie oraz rozbudową tamtejszego Zespołu Szkół. Także w Uścikówcu zakończono już budowę 2,5 kilometrowej sieci

oświetlenia drogowego, w Ocieszynie budowany jest chodnik, w Uścikowie utwardzony dojazd i plac przed świetlicą. Wśród planowanych zadań inwe-

administracyjnego i gastronomicznego. Budynek sanitarny, zagospodarowany zostanie na przebieralnie, toalety, prysznice i punkt medyczny. Natomiast budynek

stycyjnych znalazły się również: rewitalizacja Rynku w Obornikach (powstanie tu nowa nawierzchnia kamienna na częściach dotychczas asfaltowych – za wyjątkiem drogi przy stronie północnej – oraz zlikwidowana zostanie „zielona wysepka” pomiędzy drogami), modernizacja „Łazienek” oraz długo oczekiwana przebudowa kąpieliska miejskiego, przy ulicy Kowanowskiej, popularnie zwanego „Żwirkami”. To przedsięwzięcie będzie polegało na budowie przy jeziorze zespołu budynków: sanitarnego,

administracyjno-gastronomiczny, mieścić będzie pomieszczenie kierownika, ratowników oraz kuchnię z zapleczem i magazyn na sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne).

Usługowe RAGAMA z Rogoźna. 19 marca podpisano umowę na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej. Wykonawcą inwestycji na kwotę 73.439,99 zł brutto jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z  Rogoźna.

Zamówienie obejmuje profilowanie dróg o łącznej długości 314.249,00 m2 z jednoczesną likwidacją ubytków, zaniżeń, kolein oraz uwałowaniem nawierzchni do stanu gwarantującego utrzymanie jej stabilności.

Wśród dalszych planów inwestycyjnych znalazła się również przebudowa szkoły w Maniewie. Mają się tam mieścić nowe sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna wraz z pełnym zapleczem kuchennym.

Podpisano nowe umowy

5 marca, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę na wykonanie pionowego oznakowania dróg gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Oborniki. Wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym jest firma DROGLINE Sp. z o. o.  z Poznania. Wartość podpisanej umowy, zakładającej ustawienie

nowych słupków ocynkowanych, montaż znaków drogowych oraz naprawie istniejącej konstrukcji wsporczej znaków wynosi 27. 890,25 zł brutto. Kolejną umowę, tym razem na wykonanie oznakowania poziomego, podpisano w czwartek, 8 marca, z firmą VOBEMA POLSKA Sp. z o.o. z Piły. Wartość

przedsięwzięcia wynosi 29.964,03 zł brutto. 10 kwietnia zakończy się remont pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Świerkówkach. To jeden z zapisów umowy zawartej przez burmistrza z wykonawcą inwestycji – firmą DACHBUD z Kielc. Wartość robót oszacowano na 34.503,97 zł. Przy podpisaniu umowy obecny był również sołtys Świerkówek – Marek Tecław. Podkreślał on: że jest to niezwykle ważna inwestycja dla mojej wsi. Naprawiony dach sprawi, że świetlica stanie się zarówno bezpieczniejsza i komfortowa, ale przede wszystkim bardziej estetyczna. 12 marca Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę na rozbudowę oświetlenia przy ulicy Droga Leśna w Obornikach. Wykonawcą inwestycji, wartej 26.056,04 zł brutto jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo


www.oborniki.plMarzec 2012

Nasze Oborniki

Wrócimy na „Łazienki” 50 lat temu obornicki park przy lewym brzegu Wełny, był jednym z powodów, dla których ludzie odwiedzali Oborniki. Miejskie kąpielisko, ścieżki dla pieszych, teren otoczony naturalnym środowiskiem lasu. Wtedy, nikt nie

przypuszczałby, że w przyszłości, będzie kojarzyć się jedynie z miejscem niebezpiecznym i zdewastowanym. Gmina Oborniki chce przywrócić „Łazienkom” ich dawny blask. Tym samym, rozbudzić na nowo pozytywne skojarzenia mieszkańców i owiać to miejsce dobrą sławą, która przyciągnie turystów. 10 lutego, po otrzymaniu zgody na budowę, złożono wniosek o dotację w wysokości 800 tys. zł na re-

witalizację, zagospodarowanie i rozbudowę infrastruktury parku, przy rzece Wełnie. 27 lutego w Wągrowcu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu LGR 7 Ryb, na którym oceniano złożone dokumentacje. Pierwsze miejsce wśród wnioskodawców, 51 punktów i dofinansowanie otrzymała gmina Oborniki. Wykonany projekt, zakłada twórcze odtworzenie dawnego układu architektonicznego (jaki funkcjonował jeszcze 50 lat temu), m.in. budowę dwóch punktów widokowych, wraz ze ścieżkami

pieszo-rowerowymi (o długości niemal dwóch kilometrów), powstanie oświetlenia parkowego (składającego się z czterdziestu czterech latarń), a także prześwietlenie, w celu otwarcia widoku ze skarpy na rzekę. Nowe spojrzenie na „Łazienki” ma zagwarantować także, urządzenie terenów zielonych oraz powstanie nowej budowli, która dawniej służyła jako przebieralnie kąpieliskowe. Jej nowa forma, ma spełniać funkcję per-

goli kwiatowej i spacerowej. Przebudowa ma stanowić I etap całego przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu nad Wełną szerokiej oferty rodzinno – turystycznej rekreacji.

1945 r., fot. ze zbioró w

ów Lata 50., zisława Eichler w Teresy i Zd fot. ze zbioró

Tadeusza Du

dka

„Łazienki” dz

iśiś kii”dzdz ennk ziie Łaaz „Ł

„Łazienki” powstały w okresie okupacji, pobudowane przez polskich robotników na tzw. pracach przymusowych (wykonywanych bezpłatnie na rzecz okupanta). Z ulicy Łazienkowej do Wełny prowadziło 47-49 stopni. Przy zejściu w stronę Mleczarni wiodła ścieżka, ułożona w jodełkę z czerwonej cegły. Schodząc niżej, po obu stronach stały kabiny do przebierania się, a na ich końcach hangary na kajaki, zaś po prawej stronie torów, za hangarem znajdowały się toalety. Tuż przy rzece, wzdłuż brzegu, na całej długości Łazienek rozpościerała się plaża. Na Wełnie zbudowana była również zatoka basenowa – wyjaśnia Henryk Urbaniak, w latach 1961-1963 ratownik kąpieliska miejskiego na „Łazienkach”.

enny, lerów Okres powoj zisława Eich w Teresy i Zd fot. ze zbioró

„Łazienki” dz

W czasach mojego dzieciństwa, w latach 50. obornickie „Łazienki” były jednym z najbardziej urokliwych zakątków naszego miasta. To właśnie tam z rodzicami wybieraliśmy się na niedzielne spacery. Czas świetlności „Łazienek” przypadał na lata 50. i początek 60. Z biegiem czasu miejsce to stawało się jednak coraz bardziej opuszczone, zapomniane. Niczym nie przypominające dawnego, reprezentacyjnego kąpieliska, przyrzecznego parku, gdzie mieszkańcy udawali się choćby po to, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w ujmującej scenerii – wspomina oborniczanka Helena Rożek.

, dla Niemców ji, kąpielisko ac sta i Gminy up ia ok M ej es kr zn O ic blioteki Publ Bi w ró io zb fot. ze

„Łazienki” dz

Helena Rożek z rodzicami i bratem., fot. ze zbioró w Heleny Roże k

3


4

Nasze ObornikiMarzec 2012

Młodzież Zapobiega Pożarom

www.oborniki.pl

Dzisiaj sołtys to społeczny menadżer Rozmowa z Zarządem Gminnego Koła Sołtysów

Już po raz szósty, 17 marca w Szkole Podstawowej nr 2, przeprowadzono Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Edycja ta zgromadziła 40 uczestników, w 3 kategoriach wiekowych. Podczas testu pisemnego oraz pytań ustnych ze znajomości sprzętu pożarniczego, uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.   * Szkoły Podstawowe Lp. 1. 2. 3.

Nazwisko i imię Błasiak Weronika Krzyżaniak Igor Gniedziński Mikołaj

W zgodnej opinii opiekunów eliminacje były bardzo wymagające. Prezes ZOSP RP w Obornikach Krzysztof Tomaszewski oraz członkowie zarządu wręczyli puchary, dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców i uczestników. Po wyczerpującej i emocjonującej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach: Szkoły Podstawowe*, Szkoły Gimnazjalne**, Szkoły Ponadgimnazjalne***.   Laureaci eliminacji gminnych, będą reprezentować gminę Oborniki w kolejnym etapie eliminacji powiatowych, które odbędą się 31  marca w Parkowie.

Powiat Obornicki Obornicki Obornicki

Szkoła Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 OSP Dąbrówka Leśna

Powiat Obornicki Obornicki Obornicki

Szkoła Prywatne Gimnazjum nr 1 Gimnazjum w Objezierzu Gimnazjum nr 3

** Szkoły Gimnazjalne Lp. 1. 2. 3.

Nazwisko i imię Ciesielski Jacek Kaszuba Maja Żyła Katarzyna

*** Szkoły Ponadgimnazjalne Lp. 1. 2. 3.

Nazwisko i imię Wrzeszcz Mateusz Łukasiewicz Łukasz Bartol Agata

Powiat Obornicki Obornicki Obornicki

Szkoła Liceum Ogólnokształcące w Obornikach Liceum Ogólnokształcące w Obornikach OSP Nowołoskoniec

O komunikacji W poprzednim wydaniu „Naszych Obornik” zamieściliśmy rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. W tym numerze przedstawia-

Trasa 23

my uzupełnienie – linię 30 ( do Murowanej Gośliny) oraz zaktualizowaną linię 23 z drobnymi poprawkami. ROBOCZE R3

R3

R3

Oborniki, Dworzec Autobusowy

12:30

14:30

15:45

Łukowo

12:35

14:35

15:50

Żerniki

12:38

14:38

15:53

Uchorowo

12:40

14:40

15:55

Pacholewo

12:44

14:44

15:59

Marszewiec

12:49

14:49

16:04

Rożnowo, Świetlica

12:52

14:52

16:07

Rożnowo, Szkoła

12:54

14:54

16:09

R3

R3

R3

Rożnowo, Szkoła

06:20

13:05

15:00

Rożnowo, Świetlica

06:22

13:07

15:02

Marszewiec

06:25

13:10

15:05

Pacholewo

06:28

13:13

15:08

Uchorowo

06:32

13:17

15:12

Żerniki

06:37

13:22

15:17

Łukowo

06:40

13:25

15:20

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:45

13:30

15:25

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego jest członkiem, powstałego w 1994 roku Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Organizacja ta wieloaspektowo wspiera przemiany na polskiej wsi. Przede wszystkim poprzez kształtowanie tam obywatelskich postaw, ugruntowanie demokracji oraz wspieranie partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszańców. Już od 13 lat w naszym regionie swą działalność prowadzi Koło Gminne SSWW. W ubiegłym roku oborniccy sołtysi wybrali spośród siebie nowy zarząd koła. Prezesem została Aleksandra Łukaszyk (Gołaszyn), skarbnikiem Bożena Kubiatowicz (Pacholewo), a sekretarzem Wojciech Partyka (Kowalewko). O działalności i planach koła w rozmowie z Zarządem GKSSWW. Czym zajmuje się Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego? Przede wszystkim dążymy do integracji między sołtysami, organizujemy imprezy w sołectwach, poprzez które sołtysi mają możliwość bycia razem, spotkania się w większym gronie. Co dwa miesiące organizowane są narady sołtysów z burmistrzem i pracownikami Urzędu Miejskiego, podczas których omawiane są sprawy dotyczące funkcjonowania sołectw oraz bieżące problemy, dotykające mieszkańców naszych miejscowości. Ponadto każdego tygodnia w czwartek sołtysi mają możliwość spotykania się z bur-

mistrzem i omówienia najistotniejszych spraw dotyczących wsi. Jakie inicjatywy i działania Państwo podejmujecie? Ważni są dla nas ludzie. Chcemy pokazać im, jak można się integrować poprzez wyjazdy, szkolenia, wspólną rywalizację w  turniejach, gdzie współpracuje cała wieś. Naszą inicjatywą jest zachęcanie do wszelkiej aktywności, poprzez którą my sołtysi możemy działać razem Czy sołtysów łatwo jest jakąś inicjatywą ,,zarazić”? Sołtysi bardzo chętnie współpracują z sobą, widać to szczególnie, gdy organizowane są jakieś imprezy, podczas których każda pomoc jest potrzebna. Sami również wychodzą z nowymi propozycjami i chętnie się nimi dzielą. Już od kilku lat zauważamy wzrost aktywności wśród sołtysów. Dobrym przykładem mogą być małe miejscowości, w których „ciągle się coś dzieje”. Tam organizowane są przedsięwzięcia, które na stałe wpisały się w kalendarz wspólnych obchodów. Trzeba zaznaczyć również, że ludzie w małych miejscowościach coraz częściej i chętniej angażują się w przygotowanie imprez, w których sami biorą udział. A skąd biorą się pomysły? Dyskutujemy, głosujemy oraz wspólnie podejmujemy ważne dla nas decyzje. Sołtysi są bardzo otwarci jeśli chodzi o podejmowanie nowych działań zmierzających do budowania wspólnego dobra. Czy z Państwa obserwacji sołtysi z biegiem lat mają więcej obowiązków? Tak to prawda. Ludzie więcej od nich wymagają, gdyż coraz częściej uważają, że to na nich spoczywa cały obowiązek dbania o wieś. Poza tym w dzisiejszych czasach sołtys musi umieć do-

stosować się do pewnych sytuacji i musi umieć rozmawiać z każdym mieszkańcem. Sołtys jest stałym gościem w urzędzie, pilnuje spraw swojej wsi rozliczając budżet sołectwa, planując inwestycje, co wymaga od niego ciągłego zaangażowania i poświecenia swojego czasu. Podsumowując można powiedzieć, że sołtys w obecnych czasach w swojej wsi pełni funkcję menadżera. Reaguje na oczekiwania swoich mieszkańców, którzy ze swoimi problemami przychodzą do niego „o każdej porze dnia i nocy”, licząc na szybkie i pozytywne rozpatrzenie ich prośby. Czy w rozwiązywaniu problemów sołtysi pomagają sobie wzajemnie? Sołtysi często się ze sobą kontaktują. Taką okazją są narady, na których tak naprawdę mają możliwość spotkania się wszyscy razem i omówienia spraw dotyczących wsi. Jak już wspomnieliśmy sołtysi są bardzo otwarci na nowe propozycje i sami również wyrażają chęć współpracy. Jakie cele stawiacie sobie Państwo jako Zarząd? Jako zarząd stawiamy na ludzi. Chcemy, aby sołtysi jeszcze bardziej włączali się w różnego rodzaju wydarzenia, które umożliwiają im integrację. Zachęcamy, aby uczestniczyć w szkoleniach, czy wyjazdach. Przez to nabywamy nowych doświadczeń zarówno osobistych, jak i tych, które rodzą nowe pomysły, na to co byłoby można zmienić, ulepszyć w każdej wsi. Czy są jakieś plany na przyszłość? W przyszłości chcielibyśmy, aby nasze Gminne Koło Sołtysów stało się samodzielnym Stowarzyszeniem. Jest to naszym marzeniem, które mamy nadzieję szybko zrealizujemy.

Finanse gminy mają się dobrze Mimo kryzysu, który często dotyka także samorządy terytorialne, oborniczanie nie maja powodów do zmartwień, ponieważ sytuacja finansowa gminy Oborniki jest dobra. Burmistrz poprzedniej kadencji w projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowała deficyt rzeczywisty w kwocie 14.672.614 zł, a jako źródło sfinansowania wskazała przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

Trasa 30 Murowana Goślina, pl. Powst. Wlkp. Murowana Goślina, ul. Rogozińska Białęgi Białężyn Uchorowo Żerniki Łukowo Oborniki, Dw. Autobusowy Oborniki, Dw. Autobusowy Łukowo Żerniki Uchorowo Białężyn Białęgi Murowana Goślina, ul. Rogozińska Murowana Goślina, pl. Powst. Wlkp.

8 04:36 04:39 04:45 04:49 04:55 05:00 05:03 05:08 3 07:35 07:40 07:43 07:45 07:51 07:55 08:01 08:04

krajowym w kwocie 17.968.219 zł. 31 grudnia 2011 r. zadłużenie gminy Oborniki wyniosło 30,75 % według ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Ustawa ta przewiduje maksymalne dopuszczalne zadłużenie gminy na poziomie 60% wykonanych dochodów.  Budżet  roku 2011 zamknął się mniejszym deficytem niż planowano w projekcie budżetu na rok 2011, przygotowanym przez bur-

2 04:51 04:54 05:00 05:04 05:10 05:15 05:18 05:23 1 07:45 07:50 07:53 07:55 08:01 08:05 08:11 08:14

3 05:01 05:04 05:10 05:14 05:20 05:25 05:28 05:33 4 07:55 08:00 08:03 08:05 08:11 08:15 08:21 08:24

4 05:43 05:46 05:52 05:56 06:02

8 08:25 08:30 08:33 08:35 08:41 08:45 08:51 08:54

ROBOCZE 1 06:01 06:04 06:10 06:14 06:20 06:25 06:28 06:33 3

16:20 16:26 16:30 16:36 16:39

6 06:11 06:14 06:20 06:24 06:30 06:35 06:38 06:43 7 17:22 17:27 17:30 17:32 17:38 17:42 17:48 17:51

3 11:56 11:59 12:05 12:09 12:15 12:20 12:23 12:28 4 17:55 18:00 18:03 18:05 18:11 18:15 18:21 18:24

mistrza poprzedniej kadencji. Budżet gminy na rok 2012 jest bardzo ambitny i mimo spadających dochodów, na inwestycje zaplanowano ponad 20 mln zł. Aktualnie gmina Oborniki realizuje założenia budżetu na rok 2012, który uchwaliła Rada Miejska w Obornikach, a zadłużenie gminy jest na poziomie roku 2011 i wynosi 30,75% w stosunku do dochodów.

4 12:11 12:14 12:20 12:24 12:30 12:35 12:38 12:43 2 19:15 19:20 19:23 19:25 19:31 19:35 19:41 19:44

7 13:01 13:04 13:10 13:14 13:20 13:25 13:28 13:33 1 19:40 19:45 19:48 19:50 19:56 20:00 20:06 20:09

1 05:51 05:54 06:00 06:04 06:10 06:15 06:18 06:23 2 14:52 14:57 15:00 15:02 15:08 15:12 15:18 15:21

SOBOTY 3 06:11 06:14 06:20 06:24 06:30 06:35 06:38 06:43 1 19:40 19:45 19:48 19:50 19:56 20:00 20:06 20:09

3 20:00 20:05 20:08 20:10 20:16 20:20 20:26 20:29


www.oborniki.plMarzec 2012

Nasze Oborniki

5

Wsparcie może tu znaleźć każdy…

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązy­ wania Problemów Alkoholowych działa przy Urzędzie Miejskim w Obornikach od ponad dziesięciu lat. Od początku swego istnienia służy kompleksową, profesjonalną pomocą osobom uzależnionym od alkoholu, jak i ich rodzinom. W ramach działalności ośrodka przyjmuje w każdą sobotę w godz. od 8.00 do 13.00 certyfikowany terapeuta, który swoją praktykę prowadzi też w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Małeckiego 11 w Po-

znaniu. Wieloletnia praktyka tak wybit­nego specjalisty przyczyniła się do pasma sukcesów terapeutycznych w stosunku do osób zgłaszających się do Ośrodka. Wiele osób zgła­szających się do Ośrodka ukoń­czyło terapię stacjonarną zarów­no podstawową, jak i pogłębioną, dzięki motywacji terapeuty Ośrodka. Od poniedziałku do piątku każdy zgłaszający się może liczyć na kompleksową pomoc pracownika. Jest to osoba wykształcona i przeszkolona w zakresie uzależnień, służy pomocą psychospołeczną i prawną każdemu, posiada przygotowanie

merytoryczne i praktyczne do przeprowadzania interwencji podczas pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną, jak i jego rodziną. W ramach Ośrodka działa również Gminna Komisja Rozwiązy­ wania Problemów Alkoholowych. W skład GKRPA wchodzi dziewięć osób odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do pracy z osobami uzależnionymi jak i ich rodzinami. Wśród członków Gminnej Komisji znaleźli się pedagodzy szkolni, przedstawiciel policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby zaangażowane życiowo w pomoc najbardziej potrzebującym. Do zadań Komisji wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego lub, w przypadku odmowy, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uza­leżnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w trybie określonym w ustawie. Doświadczenie członków Komisji pozwala na wielowymiarową pomoc oso­bie uzależnionej, jak i jej rodzinie. Ośrodek Profilaktyki, oraz GKRPA współpracuje

ze wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Nad prawidłowościami działań GKRPA, jak i Ośrodka czuwa Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych. Owocem wieloletniej współpracy Pełnomocnika Komisji i Ośrodka są wpisane w tradycję imprezy trzeźwościowe. W ramach działalności Ośrodka odbywają się cykliczne wyjazdy trzeźwościowe do Lichenia i Częstochowy, letni festyn rodzinny, jak również zabawa karnawałowa. Organizowane są corocznie kolonie letnie, jak i zimowiska o charakterze profilaktycznym dla dzieci z gminy Oborniki. W każdym roku z wyjazdów tych korzysta ponad 100 dzieci. W ramach GKRPA działają trzy świetlice opiekuńczo-wychowaw­ cze skierowane dla dzieci w wieku szkolnym, które skupiają ponad sto dwadzieścia dzieci. Zajęcia w świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudnio­w ych, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W ramach działalności świetlic odbywa się stała, systematyczna współpraca

z rodziną dziecka, organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, praca indywidualna, jak i grupowa z dzieckiem; współpraca z innymi instytucjami, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami, jak również dożywianie dzieci w postaci podwieczorku. Dla dzieci organizowane są święta, połączone z upominkami oraz atrakcyjne wyjazdy o charakterze kulturalnym, jak i profilaktycznym. Nad działalnością świetlic czuwa Pełnomocnik Burmistrza. Poza godzinami urzędowania Ośrodka w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18.00 odbywają się meetingi AA grupy POWRÓT i EXODUS. W tygodniu każda osoba czująca potrzebę poroz­mawiania, może skorzystać z go­ścinności Ośrodka, wypić gorącą herbatę, porozmawiać z pracowni­kiem, z trzeźwymi alkoholikami, czy poczytać literaturę na temat uzależnień. Służymy fachową pomocą każdemu kto znajdzie się w potrzebie. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązy­ wania Problemów Alkoholowych ul. Piłsudskiego 76 64–600 Oborniki tel. 61 29 65 777

UWAGA ROLNICY! Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna wymaga od rolników podjęcia decyzji o dokonaniu przesiewów. Zwracamy jednak uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy z towarzystw ubezpieczeniowych muszą dokonać oceny zakresu szkód przed likwidacją uszkodzonej plantacji.

Sposób postępowania z nieczystościami ciekłymi

Z tego względu apelujemy do wszystkich poszkodowanych o niezwłoczne zgłaszanie szkód do wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz do towarzystw ubezpieczeniowych - w przypadku posiadania polisy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005. Nr 236 poz. 2008) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez:

lub Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nie uzasadniona nieruchomość należy wyposażyć w:

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w obliczu szkód, które w jego ocenie posiadają wszelkie znamiona klęski informuje, że podjął już działania informujące samorządy terytorialne o obowiązujących procedurach i wystosował do Ministra Rolnictwa oraz parlamen-tarnych Komisji Rolnictwa apel o niezwłoczne uruchomienie wszelkich form pomocy dla poszkodowanych rolników. Uzyskanie takiej pomocy uzależnione jest jednak od posiadania protokołu oszacowania strat. Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Szczelny zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) Przydomową oczyszczalnię ścieków Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Art. 5 ust. 1 pkt. 2 określa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W przypadku posiadania takiej instalacji właściciel zobowiązany jest do właściwej jej eksploatacji zgodnej z zakupioną technologią m.in. regularnym pozbywaniem się osadów ściekowych. W czerwcu ubiegłego roku Rada Miejska w Obornikach podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. O dotację może ubiegać się właściciel nieruchomości, która nie została ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2011-2016.

Właściciele tych nieruchomości mają obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych wyłącznie wyspecjalizowanym firmą . Na terenie miasta i gminy Oborniki działają następujące firmy, świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: • Usługi Transportowe Małgorzata KarkowskaKudlak tel. 506288317 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Obornikach, • Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie, tel. 618125160 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, tel. 612961206 • EKO-TRANS Mściszewo tel. 678122013 • WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH USŁUGI TRANSPORTOWE Adam Goraj w Rokietnicy, • TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., Warszawa, • Clipper Sp. z o.o., Warszawa.


6

Nasze ObornikiMarzec 2012

EUROTRIP

Uczestnicy projektu Eurotrip for Young przemierzyli całą Europę, pokonali prawie siedem tysięcy kilometrów. Wszystko po to, by spełnić marzenia - opowiada organizator Sebastian Waligórski, mieszkaniec Obornik. Gdy wróciliśmy do Poznania, skąd wyruszyliśmy, po 37 dniach cieszyliśmy się co niemiara.Jako pomysłodawca i koordynator projektu nie posiadałem się z  radości, że cała ekipa (plus jeden) wróciła cała i zdrowa do Polski, tym bardziej, że wszystko było organizowane na „wariackich papierach”, jednak dopięte na ostatni guzik.Ale może po kolei… W  projekcie �„Eurotrip for Young” wzięli udział młodzi ludzie, którzy zostali wybrani do posługi jako wolontariusze podczas Światowych Dni Młodzieży, odbywających się z inicjatywy papieża Benedykta XVI. Podróż do Madrytu stała się pretekstem do zorganizowania projektu charytatywnego. Grupa ośmiu wolontariuszy zgromadziła środki na zakup samochodu oraz pokrycie kosztów podróży do stolicy Hiszpanii. Oklejony w barwy Polski oraz logotypy sponsorów i patronów, m.in. PWiK w Obornikach, a także herb Obornik, niebieski Ford Transit przejechał przez Polskę, Czechy, Austrię, Włochy, Hiszpanię, Francję, Holandię, Belgię i Niemcy. Będąc już zaakceptowanym jako wolontariusz, zacząłem się zastanawiać nad sposobem dotarcia do Madrytu, odrzucając podróż

się już 8 maja w Poznaniu. W ciągu niespełna trzech miesięcy z nieznających się wcześniej młodych ludzi z całej Polski stworzyliśmy zgraną ekipę i  zorganizowaliśmy, wydawałoby się, nieprawdopodobną podróż. W  ekipie byli uczniowie, jak

Adam to absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po spakowaniu busa i po dwóch godzinach rozmów z mediami, 27 lipca pożegnaliśmy znajomych i rodziny i ruszyliśmy z Poznania w stronę Pragi. Po blisko siedmiu godzinach dotarliśmy

ną. Następnym razem całą walizkę i trzy plecaki wezmę na plażę! Stamtąd już tylko kolejny jeden dzień raportowania kradzieży na policji, nocka w Polskiej Misji Katolickiej i pojechaliśmy w  stronę Barcelony. Długo przez nas oczekiwane miasto, jednak ze względu

samolotem jako zbyt prozaiczną. Pewnego kwietniowego wieczora, rozmawiając z innymi wolontariuszami na forum, wpadłem na pomysł powołania do życia projektu „Eurotrip for Young”. Z ponad sześćdziesięciu zgłoszeń wybrałem siedem osób, które zostały pozostałymi pasażerami kolorowego busa. Pierwsze spotkanie odbyło

i studenci – ja (Sebastian) i Bartek uczymy się w  Technikum Łączności w  Poznaniu, drugi Bartek to uczeń Technikum Budowlanego. Gosia z Warszawy jest na trzecim roku prawa, Artur z Lublina studiuje medycynę, Ania lingwistykę. Piotrek jest studentem drugiego roku ekonomii i stosunków międzynarodowych, z kolei

na miejsce. Tuż po tym zwiedzanie Pragi nocą, poznawanie nocnego życia i nowych ludzi. Po krótkiej drzemce ruszyliśmy do Wiednia. W Wiedniu gościliśmy w rezydencji ambasadora Polski. Po nakręceniu materiału do naszego reportażu i zwiedzeniu części Wiednia ruszyliśmy do Wenecji! Noc nastała szybko, a więc spędziliśmy ją w namiotach na stacji benzynowej przed Klagenfurtem. Niestety już na tym etapie drogi przeładowany Transit zaczął jęczeć, a alpejskie góry dały mu nieźle popalić. Awaria auta w Wenecji kosztowała nas 5 dni, 380 euro i dziesiątki godzin szukania części zamiennej. Naprawionym busem ruszyliśmy dalej nad jezioro Garda, a po kolejnej nocy udaliśmy się do Monako. Następnego dnia - Lazurowe Wybrzeże i oczywiście kąpiel w Morzu Śródziemnym. To, że plaża jest oddalona od Waszego samochodu zaledwie o kilkadziesiąt metrów i macie go na oku, a samochód ma alarm i inne bajery nie znaczy, że Was nie okrad-

na poprzednie incydenty musieliśmy skrócić w nim pobyt do 2 dni. Stanowczo za mało! Camp Nou, Sagrada Familia, wybrzeże i  polski konsulat- spotkanie niezbędne po kradzieży niektórych dokumentów. Po dwóch dniach kierunek Madryt. Spędziliśmy tu dwa tygodnie, służąc jako wolontariusze na Światowych Dniach

www.oborniki.pl

Młodzieży. Do stolicy Hiszpanii zjechało półtora miliona młodych ludzi z całego świata, by spotkać się z papieżem Benedyktem XVI. Przez cały ten czas pielgrzymom służyło osiemnaście tysięcy wolontariuszy, z czego dwa tysiące stanowili cudzoziemcy – wśród nich tysiąc dwustu wolontariuszy z Polski. Po zakończonym wolontariacie, 24 sierpnia wyruszyliśmy w podróż powrotną. Jednak nie, jak zakładaliśmy, do Portugalii, lecz do Bilbao na północ, już w kierunku Polski. Stało się to za sprawą kradzieży we Francji, przez co straciliśmy część pieniędzy przeznaczonych na dalszą drogę. Czołgając się busem 80km/h następnego dnia dojechaliśmy do Bilbao i dalej tego samego dnia przez San Sebastian w kierunku Bordeaux. Przed Bordeaux na autostradzie kilkukilometrowy korek, 40 stopni w samochodzie, a każdy myślał tylko o zimnym oceanie, który było od nas oddalony ok. 15km. Po kilkunastu minutach byliśmy już na wybrzeżu. Naszym oczom ukazały się kilkudziesięciometrowe wydmy! Następnego dnia byliśmy już w Paryżu, gdzie ugościła nas pracodawczyni Justyny, koleżanki Gosi, która właśnie kończyła tam wakacyjną pracę i wróciła z nami „na stopa” do Polski. Po dwóch dniach w Paryżu szybko minęła nam droga do Brukseli. Tutaj czekał na nas Arek, kolega Adama. Streszczona w pigułce wycieczka po Brukseli, wieczorne pogawędki, opowiastki i nic nadzwyczajnego… nocleg w 10 osób w kawalerce 22m2. Stamtąd pozostał tylko podbój Amsterdamu. Wzorem poprzednich nocy spaliśmyw samochodzie, co okazało się karalne w Holandii. Szybki poranny policzek w postaci mandatu i już po Eurotripowiczach „ani widu, ani słychu”. Daleko jednak nie zajechaliśmy, bo zaraz za Amsterdamem zabrakło paliwa, a licznik się zawiesił. Szybka motywacja i groźba policją przez Pana z obsługi autostrady i w te pędy ani się obejrzeliśmy, a po dolaniu paliwa byliśmy już w Hannoverze! Kilka kolejnych godzin i jest Polska! Łzy szczęścia, że niedługo zobaczymy najbliższych, ale wcześniej jeszcze nocka u Piotrka w Gorzowie Wlkp. Następnego dnia Poznań! Wysłużonego Forda Transita sprzedaliśmy poprzez Fundację „Mam Marzenie” dnia 30 grudnia 2011 roku za 6200zł i zakończyła się moja prawdziwa, pierwsza i na pewno nie ostatnia przygoda życia! Czy będę kontynuował swoje podboje? Na razie nic nie powiem, ale spodziewajcie się mnie. Sebastian Waligórski


www.oborniki.plZasłużony rzemieślnik

Pisząc o postaciach wybitnych i wyjątkowych przywołujemy osoby, których może nawet nie znaliśmy. Dziś przypomnimy życie i działalność człowieka, którego wielu pamięta. Henryk Eichler przez 20 lat był Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach, pełnił tę funkcję w latach 1978 - 1998. Zasłużył na nią pracowitością i lojalnością. Nigdy nie zmieniał zdania, jeśli był pewny, że postępuje zgodnie z sumieniem. Koordynował pracę rzemieślników, pomagał przezwyciężyć trudności biurokratyczne, np. przy zawieraniu umów na kształcenie

uczniów i uzyskiwaniu refundacji za ich kształcenie (takie umowy potwierdzał cech), współorganizował kursy BHP. Urodził się 7 kwietnia 1922r. w Poznaniu. Ale szybko związał się z Obornikami, tu ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Stanisława Wyspiańskiego – dzisiejszym liceum ogólnokształcącym, które dziś ma tego samego patrona. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu zdał maturę i rozpoczął pracę w zakładzie blacharskim swego ojca. W 1954 r. zdał egzamin mistrzowski w zawodzie blacharza. Miał duszę działacza i społecznika. Był współorganizatorem obornickiego cechu rzemiosł i na I walnym zebraniu został wybrany na członka zarządu jako sekretarz. W 1958 r. wziął udział w wyborach do Rady Powiatu i funkcję radnego (w powiecie i później gminie) pełnił przez kilka następnych kadencji. Jednocześnie poszerzał swoje wiadomości i umiejętności – m.in. w 1970 r. zdał egzamin mi-

Zwycięzcy: Igor Kosmowski (Oborniki) – I miejsce w kategorii młodzików Agata Gługiewicz (Oborniki) – II miejsce w kategorii młodzików Malwina Wruk (Oborniki) – III miejsce w kategorii młodzików Zakończona została II Edycja Konkurs Młodych Artystów FAI2012. Organizatorem na szczeblu regionalnym, był Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej w Poznaniu, który powierzył prace Obornickiemu Stowarzyszeniu Lotniczemu (OSL). Głównym celem tego przedsięwzięcia była promocja poszczególnych dyscyplin sportu lotniczego, kosmonautyki i dziedzin lotnictwa, w tym m.in.: baloniarstwa, szybownictwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa i paralotniarstwa. Do udziału zostały zaproszone wszystkie dzieci z grup wiekowych młodzików, młodszych juniorów i juniorów. Tegorocznym tematem był „cichy lot”, który wyjątkowo rozbudził w dzieciach wyobraźnię. Przedstawiono wszystkie możliwe sposoby podróżowania po niebie, z wykorzystaniem wyłącznie siły wiatru. Prace wielkopolskiej edycji oceniało jury w składzie: • Mariola Kalicka – artystka plastyk z Poznania • Ewa Mikołajczak – OSL • Marta Mikołajczak – pilot, członek OSL • Ryszard Jankowski – pilot, członek OSL

*** Michele Van Den Kroonenberg (Oborniki) – I miejsce w kategorii

Nasze Oborniki

7

Sekcja Książki Mówionej zaprasza! strzowski w zawodzie instalatora centralnego ogrzewania i gazu. Swoim uczniom i współpracownikom przekazywał zapał i doświadczenie. W 1978r. został Starszym Cechu i funkcję tę pełnił do końca życia. Ci, którzy go pamiętają, podkreślają, że był człowiekiem wymagającym i życzliwym. Wiele wymagał od innych, ale i wiele dawał z siebie. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał człowieka i jego potrzeby. Nie wstydził się swoich poglądów, choć ich obrona dużo go kosztowała. Za swą działalność został odznaczony wieloma odznakami i medalami cechu, w tym najwyższym: Złotym Medalem im. J. Kilińskiego. Jednak najwyższym dowodem uznania było odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odszedł nagle, po krótkiej chorobie, 3 września 1998 r. Jego imię nadano uliczce łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Szkolną (na „wyskości” Szkoły Podstawowej nr 2). Irena Najdek, Jerzy Straszewski

Konkurs Młodych Artystów FAI-2012 rozstrzygnięty Po dwie zwycięskie prace z poszczególnych grup wiekowych wezmą udział w konkursie ogólnopolskim z możliwością przejścia do etapu międzynarodowego. Prace można oglądać na I piętrze Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Marzec 2012

Po przebudowie Biblioteki Publicznej, doposażona również została działająca przy niej Sekcja Książki Mówionej. Zakupiono sprzęt komputerowy typu Auto-Lektor, który umożliwia czytanie głosem syntetycznym tekstów drukowanych po uprzednim ich zeskanowaniu. Czytelnicy mający problemy ze wzrokiem lub dyslektycy, mogą za pomocą tego sprzętu przeczytać każdą książkę drukowaną znajdującą się w zasobach Biblioteki oraz pisma i czasopisma do formatu A4. Sprzęt ten umożliwia również wspomnianym wyżej osobom obsługę Internetu, po podłączeniu do sieci i odpowiednim jego skonfigurowaniu. Czytelnicy książki mówionej, mają do dyspozycji 15 czytaków, umożliwiających odtwarzanie audiobooków. Obornicka Biblioteka jest

Biblioteka pełna poezji Natalii Łaszczewskiej, uczennicy II klasy Gimnazjum nr 1 w Obornikach. Tomik poezji ilustrują piękne portrety kobiet, których autorką jest Marianna Forysiak uczennica Gimnazjum w Rożnowie. Po części artystycznej przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy przy kawie, a także na autografy.

juniorów młodszych Marianna Kasprzak (Swarzędz) – II miejsce w kategorii juniorów młodszych Martyna Sałata (Sompolno) – III miejsce w kategorii juniorów młodszych *** Kaja Koster (Sompolno) – I miejsce w kategorii juniorów Justyna Warszewska (Sompolno) – II miejsce w kategorii juniorów Eliza Bednarz (Sompolno) – III miejsce w kategorii juniorów

jedną z niewielu, w której możemy skorzystać z ponad 6000 tytułów i wypożyczyć je wraz z urządzeniem odtwarzającym. Będące na wyposażeniu biblioteki czytaki są urządzeniami prostymi w obsłudze i niezawodnymi. Książki możemy odsłuchiwać w domu, na spacerze i przy różnych innych zajęciach. Książki mówione i czytaki przeznaczone są dla osób, które mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na wzrok, dyslektycy oraz osoby, które ukończyły 70 rok życia. Mimo przypadłości losowych nie zrywajmy z książką, zmieńmy tylko formę dotarcia do niej. Warto, ponieważ w zbiorach książki mówionej są pozycje dla każdego. Bardzo często są to bestsellery polskiej i światowej literatury.

9 marca sala Biblioteki Publicznej w Obornikach pękała w szwach. Tłumnie zjawili się w niej miłośnicy poezji i imprez kulturalnych organizowanych przez tę instytucję. Barbara Zielińska, oborniczanka i poetka związana z Towarzystwem Literackim Poetycki Wędrowiec, wydała drugi tomik poezji zatytułowany „Kobieta i miłość”, którego promocja odbyła się tego wieczoru. Spotkanie było pełne wzruszeń, ponieważ autorka wspominała wszystkie kobiety, które wywarły wpływ na jej życie. Wiersze przeplatane były ulubionymi piosenkami poetki. O oprawę muzyczną zadbali członkowie Towarzystwa Poetycki Wędrowiec: Jolanta Staniszewska, Alicja Jastrząbek, Czesław Karolczak, Antoni Pawłowski. Niespodzianką był recital


8

Nasze ObornikiMarzec 2012

www.oborniki.pl

Trzy medale dla obornickich karateków na Mistrzostwach Polski Karate Seniorów WKF Takich zawodów w sportach walki jeszcze w Obornikach nie było. W sobotę, 17 marca w hali Obornickiego Centrum Sportu odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Seniorów WKF (karate wszechstylowe). Organizatorem spotkania był Obornicki Klub Karate oraz Tomasz Wosicki, były zawodnik, działacz i trener karate. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który wraz z Tomaszem Wosickim wręczył specjalne puchary za wkład w rozwój karate w naszym mieście. Otrzymali je byli działacze i trenerzy, którzy w latach 90. budowali podwaliny późniejszych sukcesów tej dyscypliny sportu. Wyróżnienia otrzymali m.in.: wieloletni prezes klubu karate Tadeusz Stachowiak oraz trenerzy Marek Pawlaczyk, Mariusz Jewdokimow oraz Rafał Urbaniak.

160 zawodników z 39 klubów podczas mistrzostw rywalizowało w konkurencjach indywidualnych i  drużynowych. Czterech zawodników, którzy reprezentowali obornicki klub wywalczyło trzy medale w najbardziej prestiżowych i zaawansowanych technicznie konkurencjach. Olga Chmielewska, która broniła tytułu mistrzowskiego, tym razem zdobyła brązowy medal w swojej koronnej konkurencji kata indywidualnego, przegrywając jedynie ze swoją koleżanką z Kadry Narodowej, Katarzyną Dubel z Opola. Paweł Nochowicz w bardzo silnie obsadzonej rywalizacji kata seniorów zajął również 3 miejsce, pokonując w walce o brązowy medal broniącego tytułu mistrza Polski Łukasza Wolnego z Wrocławia. Największy sukces odniosła jednak drużyna kata seniorów, w której wystąpił najbardziej utytułowany karateka z Obornik, wracający do rywalizacji sportowej po ciężkiej kontuzji Wojciech Bloch. Prowadzona przez niego drużyna w składzie: Wojciech Bloch, Paweł Nochowicz, Bartosz Protasewicz nie dała szans swoim rywalom pokonując w drodze po tytuł mistrzowski ekipy z: Bydgoszczy, Wrocławia i Prudnika. Jest to duży sukces, ponieważ w tym składzie zawodnicy startowali po raz pierwszy i od razu okazali się najlepsi w Polsce. Przed zawodnikami z Obornik cały rok startów na imprezach mistrzowskich w kraju i za granicą. Olga Chmielewska i Paweł Nochowicz już otrzymali powołania na zgrupowanie Kadry Polski przed indywidualnymi Mistrzostwami Europy Seniorów WKF, które odbędą się w maju na Wyspach Kanaryjskich. Natomiast obornicka drużyna będzie przygotowywać się docelowo do Mistrzostw Świata w Rio de Janeiro (październik) i Mistrzostw Europy w Serbii (listopad). Praca trenerska w Obornickim Klubie Karate Shotokan została doceniona przez najwyższe organy sportowe w Polsce. Minister Sportu Joanna Mucha przyznała Wojciechowi Blochowi nagrodę indywidualną pierwszego stopnia za osiągnięcia w pracy trenerskiej w 2011 roku. Została ona uroczyście wręczona przez Prezesa Polskiego Związku Karate Wacława Antoniaka przed rozpoczęciem zawodów w Obornikach. Nagrodę za wyniki sportowe otrzymała Olga Chmielewska, która w minionym roku przywiozła medale z Mistrzostw Europy i Świata. W sobotę Oborniki były stolicą Polski karate i trzeba przyznać, że wywiązały się z tego zadania dobrze. Szczególne słowa uznania należą się tutaj głównemu organizatorowi, czyli Tomaszowi Wosickiemu, któremu udało się przekonać Polski Związek Karate do tego, aby to właśnie tu zorganizować imprezę tak dużej rangi. 


www.oborniki.plMarzec 2012

Nasze Oborniki

9


10 Nasze Oborniki

Supełki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obornicki Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 18; 64 – 600 Oborniki tel. 61 29 61 424 / 605  600  494; e-mail ook@oborniki.pl strona www.ook.oborniki.pl lub www.facebook.com/obornicki.osrodek.kultury

Zawiąż, nie zapomnij

30.03.2012 / G: 19.00 / wstęp wolny

Premiera sztuki „Nauka Latania” z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Co jest dobrem a co złem? Czy jako ludzie mamy możliwość wyboru między jedną a drugą opcją? Te pytania podejmie spektakl „Nauka Latania”, przygotowany przez grupę teatralną Fintifluszka do muzyki ze suity Roberta Bauma i Michała Christopha oraz tekstem Katarzyny Adamczak nagranej przez zespół „UNDISH”. 14.04.2012 IV

Festiwal Piosenki Turystycznej i Harcerskiej „Z PIOSENKĄ W PLECAKU” współorganizowany z ZHP Uczestnicy spotkania wystąpią w kategoriach: „Zakazane piosenki” – piosenki pochodzące z czasów wojny i okupacji oraz „Spodnie wytarte i buty stare” – piosenki rajdowe. 15.04.2012 / G: 17.00 / bilety: 37 zł

Recital zespołu Stare Dobre Małżeństwo Jeden z najbardziej znanych i lubianych zespołów z kręgu poetyckiej ballady. 20.04.2012

MIKRO – FONIA. Finał Powiatowego Przeglądu Młodych Talentów Eliminacje do Przeglądu Młodych Talentów Mikro – Fonia przyciągnęły wielu chętnych w Obornikach, Ryczywole i Rogoźnie. 20 kwietnia nastąpi ostateczne starcie najlepszych młodych wokalistów i instrumentalistów w powiecie. 28.04.2012

BIESIADA RYBNA Jedną z atrakcji jest występ Grupy Trzymającej Ster – zespołu szantowego. 29.04.2012

JESTEŚMY STĄD Gośćmi programu Marcina Samolczyka będą: Lech Czaban, Lech Faron, Alina Forysiak, Renata Wrzeszcz, chór Cantilena i inni. 1.05.2012

MAJÓWKA ZE STARYM SAMOCHODEM W programie m.in. pokaz samochodów, loteria auto – gadżet, rozstrzygnięcie konkursów „Na drogach PRL”, „Pierwsze auto moich dziadków”Marzec 2012

Już niebawem LEGENDY ROCKA JESZCZE PRZED KOŃCEM SEZONU W NASZYM MIEŚCIE! 1.05.2012

„TRZY KORONY” W przebojach Krzysztofa Klenczona. Majówka ze starym samochodem.

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury

***

ALE TO JUŻ BYŁO… Dwa spotkania z Operetką, Babski Wieczór, występ kabaretu Grupa MoCarta, mocne rockowe granie z Markiem Raduli i Witkiem Żuromskim, alternatywny Camero Cat, Hip – Hop Underground Night w którym wystąpili m.in. Rafi / Koni i Kubiszew, młodzieżowy zespół The Pupils to tylko niektóre z wydarzeń artystycznych ostatnich dwóch miesięcy. A oprócz tego warsztaty, Poranki Malucha, Edukacja Kulturalna Najmłodszych i wiele innych działań. Poniżej wybrane relacje. Więcej na stronie www.ook.oborniki.pl oraz na naszym profilu facebook.

Z koncertu… na pogotowie czyli Grupa MoCarta w Obornikach Zaczęło się tak: na scenie jest już trzech muzyków. Z wyraźnym zniecierpliwieniem oczekują czwartego. Zaczynają grać. Wtem pojawia się spóźniony wiolonczelista. Pędzi na swoje miejsce. Nagle potyka się na schodach i przewraca na proscenium. Wiolonczela uderza z hukiem o sceniczne deski. Muzyk masuje stłuczone udo, z troską ogląda obity instrument. Koledzy marszczą z niepokojem brwi. Publiczność klaszcze z uznaniem. Jest pełna podziwu dla aktorskich umiejętności muzyków i brawurowego odegrania scenki….. Dopiero po koncercie okazuje się, że upadek nie był zamierzony a ból i troska o instrument autentyczne. Incydent ten nie wpłynął jednak na formę grupy. Artyści przedstawili blisko

upłynął jak w zwykle w klimacie szalonej zabawy. 10 marca w OOK atrakcja goniła atrakcję. 10 marca w klimacie wspólnej zabawy mijały kolejne minuty wieczoru kobiet. Atrakcja goniła atrakcję. Na scenie OOK prezentował się zespół muzyczny TEMPO. Humorystyczne scenki przedstawili Marta Napierała i Zbyszek Płomiński. Także publiczność mogła wykazać się zdolnościami aktorskimi. Emocji było dużo, gdy panie opowiadały o swoich pierwszych razach; o tym,

LOMBARD

Festyn „Jastrzębi Dróg” 29.06.2012

LADY PANK

Dni Obornik. Koncert na Targowisku ZAPRASZAMY TAKŻE NA: 30.06.2012

WIANKI 1.07.2012

FINAŁ DNI OBORNIK Tym razem na ulicy Piłsudskiego.

Twarze Kultury Katarzyna Adamczak dziewięćdziesięciominutowe show, bogate w oryginalne pomysły i pięknie zagrane utwory muzyczne.Po koncercie cierpliwie rozdawali autografy, udzielali wywiadu, gawędzili z widzami.Publiczność była znakomita! Ciepło reagująca na występ zespołu, rozpoznająca

aluzje muzyczne i potrafiąca docenić wyrafinowane dowcipy. A co z wiolonczelistą? Pan Bolesław odwiedził po koncercie izbę przyjęć przy obornickim szpitalu. Mamy nadzieję, że nie doszło do poważniejszej kontuzji.

Pudełko niespodzianek, deszcz kart i cukierków… Występ krakowskiego zespołu Camero Cat to nie był koncert lecz widowisko z pogranicza muzyki i teatru. – Wesoła, choć nieco upiorna trupa, przypominająca świtę Volanda z Mistrza i Małogorzaty, bawiła nas niezwykłą opowieścią; trochę mówioną, trochę śpiewaną, trochę śmieszną a trochę straszną… ale przede wszystkim bardzo intrygującą! Było magicznie… i nie jest to frazes, bo młodzi artyści weszli w konwencję z pogranicza pokazu iluzjonisty, kabaretu, koncertu rockowego i dziecięcej zabawy. - Alicja z Krainy Czarów z gitara basową w rękach, szalony wiolonczelista-akrobata, ludziekoty o błędnym wzroku, grający na klawiszach i perkusji, dwaj

13.05.2012

„Raz na Ludowo” z udziałem zespołu Rzepczyno.

śpiewający czarodzieje, których głosy wspaniale się uzupełniały, karty do gry rozsypane nad głowami widzów, znienacka rozdane cukierki… Specyficzne „bycie na

scenie” młodych artystów stanowiło dla widzów pasjonującą przygodę, powiew świeżości, wskazało nowy kierunek muzycznych poszukiwań.

XXI BABSKI WIECZÓR...

Więcej na stronie www.ook.oborniki. pl oraz na naszym profilu facebook.

www.oborniki.pl

jak zostały babciami, jak przestały mieścić się w rozmiarze 36 lub musiały zmieniać koło. Widownia, działająca jako Grupa Wsparcia, odśpiewywała - ćwicząc już trochę na EURO - gromkie: „nic się nie stało, naprawdę nic się nie stało…” Panie poznały tajemny przepis na surówkę piękności autorstwa samej Heleny Rubinstein, skorzystały z porad fachowców ze Studia Zdrowia i Urody YASUMI, którzy zachwalali walory elektrosauny, ćwiczeń na platformie czy

zabiegów elektrostymulacji. Na imprezie nie mogło zabraknąć nowinek o modnych kolorach na wiosnę i lato 2012 r. Jeśli dodać jeszcze: przepowiednie Wróżki, wesołe monologi i smaczne co nieco, to dziwić nikogo nie powinno, że babskie rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych. Upominki dla pań ufundowane zostały przez firmę YASUMI, Gabinet Światłoterapii BIOPTRON oraz Gabinet Ósemka.

* Najważniejsze jest być! Nie mieć! * Nie można żyć bez działania. To hasło przyświeca mi od zawsze. * Wyrastałam w twórczej atmosferze. Rodzice podejmowali różnorodne działania, żeby pokazać mi wielość i bogactwo światów. * Idę przez życie własną drogą, trudną i kontrowersyjną dla innych. * Podejmowałam różnorodne formy wypowiedzi: teatr, haiku, sztuki wizualne, wreszcie kreacja przestrzeni. * Początkiem wszystkiego jest natura i jej zrozumienie. Ona daje nam ciszę, która jest zaraniem muzyki. * Nie wyobrażam sobie świata bez muzyki, jest ona drogą i celem, ale również środkiem tłumaczenia obrazu. * Czy coś z moich działań pozostało w pamięci odbiorców? Mam nadzieję. W mojej pamięci ciepłe schronienie znajduje Grupa Teatralna „PANOPTICUM” działająca w połowie lat 90. przy OOK. Nie mniej serdecznie myślę o współpracy z zespołem UNDISH, której owocem są nagrane na płytach suity. * Dobrze, że w OOK jest klimat do twórczego działania. Dzięki temu mam okazję przekonać się po raz kolejny, że bariery wiekowe nie istnieją i mogę nawiązać twórczy kontakt z młodym pokoleniem. Efektem tego porozumienia jest zespół teatralny „FINTIFLUSZKA”, z którym w najbliższy piątek wystawiamy spektakl zatytułowany „NAUKA LATANIA” w konwencji teatru ruchu i ekspresji z muzyką ze suity zespołu UNDISH. Grupę tworzy młodzież obornickich szkół ponadgimnazjalnych.


www.oborniki.plMarzec 2012

Nasze Oborniki

11

Imprezy w sołectwach Marzec w gminie Oborniki obfitował w wiele ciekawych wydarzeń

Pożyteczne Ferie

jezierze

w Kiszewku

Dzień Kobiet Ob

cikowo

Dzień Kobiet Uś Półkolonie w Ni

eczajnie

wo kowo-Wymysło

Dzień Kobiet Żu

Wywalamy graty z chaty!

14 kwietnia 2012 od 10 00 – 14 00 na terenie miasta Oborniki odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (szafy, tapczany, fotele, itp.) oraz AGD i RTV. Zbiórka będzie prowadzona w formie „wystawki”. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady. Przy większych ilościach prosimy o zgłoszenia telefoniczne. Informacje pod nr. Tel. (61) 29-60-149 (Magdalena Żychowska) HARMONOGRAM: I Rejon - od 10–11 Rynek i Okolice. II Rejon - od 11-12 ulice: Staszica, Polna od Kowanowskiej, Dobrzyckiego, 11 Listopada i przyległe ulice. III Rejon - od 12-13 ulice Obrzycka, Bielawy, Czarnkowska, przyległe ulice, Osiedle leśne. IV Rejon - od 13-14 za Wartą cały rejon do granicy Bogdanowa, Amii Poznań, Szamotulska. Na terenie gminy Oborniki zbiórka odbędzie się 21 kwietnia 2012, w godz. 10:00 – 14:00 Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane będą do 19 kwietnia 2012, pod numerem telefonu: (61)29-60-149 (Magdalena Żychowska)


12 Nasze Oborniki

Marzec 2012www.oborniki.pl


www.oborniki.plMarzec 2012

Nasze Oborniki

13

Młodzieżowa Rada Miejska Redagowaniem tej strony zajmują się członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy w jej imieniu na łamach Naszych Obornik chcą przybliżyć Wam sprawy interesujące obornicką młodzież. Jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź chcielibyście poruszyć ważny dla Was temat prosimy pisać na e-mail: mrm@oborniki.pl

Strzelali w Dąbrówce

Sportowe nadzieje

17 marca w Dąbrówce Leśnej odbył się Turniej Strzelecki z  broni wojskowej typu AK i TT. Zorganizowany był przez Klub Rezerwistów z Obornik. Brał w nim udział członek Młodzieżowej Rady Miejskiej, Stanisław Janasek, zachęcił go do tego Klub Strzelecki „Kadet” prowadzony przez Mariusza Roguszkę w Zespole Szkół im.

Artur Klopsteg jest uczniem klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Jego największym zainteresowaniem jest piłka ręczna z którą wiąże swoje plany na przyszłość.

gen. T. Kutrzeby w Obornikach, w  którym Stasiu chętnie się udziela. Atmosfera spotkania była wspaniała, pogoda, jak i humor dopisywały. Do strzelnicy zawitało ponad 60 osób, wszystkich poczęstowano prawdziwą wojskową grochówką. Na zawodach gościł również z-ca burmistrza Piotr Woszczyk. Ostatecznym zwy-

cięzcą została drużyna z Szamotuł. Jednak broń, mundury, huki strzałów i adrenalina mylnie kojarzone są z domeną mężczyzn. W zawodach biorą udział też kobiety. Jedną z nich jest Kinga Polcyn, członkini Klubu Strzeleckiego „Kadet” i uczennica ZSZ Oborniki, która na pytanie - Skąd zainteresowania bronią wojskową? Odpowiada – Strzelectwo pomaga mi w rozładowaniu złych emocji a stereotyp kobiet w wojsku jest mocno przesadzony, ponieważ kobieta z pasją jest nieraz lepszym strzelcem aniżeli mężczyzna.

Od jak dawna trenujesz piłkę ręczną? Piłkę ręczną zacząłem trenować w klasie pierwszej gimnazjum, wtedy bardzo odstawałem poziomem gry od moich kolegów z drużyny. Chłopacy trenowali już kilka lat, ja dopiero się uczyłem, lecz z dnia na dzień było widać postępy. Jak to mówią trening czyni mistrza. Co Cię zafascynowało w tym sporcie? Dlaczego akurat piłka ręczna, a nie np. piłka nożna, która jest chyba najsłynniejszą dziedziną sportu u młodych chłopaków? Jest to zdecydowanie najciekawsza dziedzina sportu. Przed piłką ręczną dość długo, bo 6 lat grałem w piłkę nożną, więc mogę porównać oba sporty. Moim zdaniem piłka ręczna jest bardziej fascynującym sportem, ponieważ towarzyszą jej ogromne emocje, których nie da się opisać. Ile godzin w tygodniu poświęcasz na treningi? Zajęcia treningowe odbywają się dwa razy w tygodniu. Jest to

Aby zwrócić uwagę na potrzeby młodzieży Rozmowa z Alicją Lutomską, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Alicja twoja ulubiona postać z bajki to? Kubuś Puchatek

do siebie podobne, każdy ma inną osobowość.

Inne ulubione zajecie prócz szkoły? Wolontariat, pomoc innym, długie spacery, dobre stare filmy.

Twój sposób na relaks po długim dniu w szkole? Jakaś spokojna muzyka i… czas do nauki.

Jaka osobowość Ciebie inspiruje i dlaczego? Inspiruje mnie każdy kto potrafi bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi, ciągle się tego uczę. Jakie zwierzęta są najbliższe twemu sercu i dlaczego? Koty, mam ich w domu aż 5, choć są

Najczęściej w weekend...odpoczywam. Zgłosiłam się do MRM dlatego, że? Chciałabym, aby zwrócono uwagę na potrzeby młodzieży, których jest przecież tak wiele. Nie umiem żyć bez: moich przyjaciółek – Kasi i Olki.

dość mało, dlatego też w zakresie indywidualnym biegam i chodzę na siłownię. Twoje największe osiągnięcie sportowe to? Do jednych z największych osiągnieć sportowych należy brązowy medal zdobyty z kadrą województwa wielkopolskiego na Ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieżowej w Płocku oraz powołanie do kadry narodowej rocznik 94 i młodszy. Jakie są Twoje plany związane z tą dyscypliną sportu na najbliższy czas? Z piłką ręczną chciałbym związać się profesjonalnie, lecz jeśli mi się to nie uda chciałbym w formie zabawy dalej uprawiać ten sport. Mimo wszystko wierzę, że dzięki ciężkiej pracy oraz chęci można osiągnąć wszystko. Jakbyś zmotywował młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu? Wszystkie sporty drużynowe zbliżają do siebie ludzi. Koledzy z mojej drużyny są drugą rodziną. Nie tylko nauka, ale również sport kształtuje. Arturowi życzmy wielu sportowych sukcesów, a wszystkich młodych zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.


14 Nasze Oborniki

Oborniczanie z medalami na Mistrzostwach Polski

8 marca, medalistami, którzy zdobyli złoto i srebro Indywidualnych Mistrzostw Polski w boksie amatorskim, zostali dwaj mieszkańcy gminy Oborniki: Michał Chudecki w kategorii 60 kg i Włodzimierz Letr w kategorii 91 kg. Dla Chudeckiego te mistrzostwa, miały być jednym z etapów walki o kwalifikacje olimpijskie. Niestety, okazały się ostatnim spotkaniem w karierze amatorskiej. Ze strony Włodzimierza Letra poznańskie mistrzostwa były sprawdzianem w nowej kategorii wagowej, bowiem przeszedł on do wagi ciężkiej. Decydujący okazał się półfinał dla Michała Chudeckiego, w którym zmierzył się ze swoim klubowym kolegą Damianem Wrzesińskim. Walka była bardzo zacięta i emocjonująca, od pierwszej do ostatniej sekundy trzeciej rundy. Zdaniem sędziów właśnie Chudecki jednogłośnie wygrał punktowo. Niestety zwycięstwo przypłaciłMarzec 2012

ciężką kontuzją, złamaniem kości promieniowej przedramienia. W tej sytuacji czwartkowy finał w wadze 60 kg nie mógł dojść do skutku. Złoto zdobył Dawid Michelus, a Michał Chudecki został srebrnym medalistą. Po ogłoszeniu werdyktu wszedł na ring dziękując kibicom, trenerom i sponsorom oraz oznajmił, że w związku z kontuzją ręki musi zapomnieć o kwalifikacjach olimpijskich. Tym samym sportowiec zakończył swoją karierę w boksie amatorskim, w którym był wielokrotnym mistrzem Polski. Jak jednak zapowiedział, z tym sportem nie kończy i po wyleczeniu kontuzji latem spróbuje swoich sił w boksie zawodowym. Włodzimierz Letr w walce finałowej o złoty medal, jednogłośnie pokonał punktowo Michała Cieślaka. Medale zwycięzcom wręczali m.in. Krzysztof Diablo Włodarczyk i Marco Huck.

Dobry początek roku W tenisie stołowym, trwający drugi sezon sportowy oznacza rozpoczęcie zmagań indywidualnych i drużynowych. Po eliminacjach wojewódzkich w III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym, awans do III Ogólnopolskiego Turnieju wywalczyła Agnieszka Koch w Juniorkach. W tej kategorii brązowy medal w województwie zdobyła Małgorzata Gliniany, a wśród Juniorów Michał Iracki. Wśród kadetek, Monika Iracka może pochwalić się srebrnym medalem. W lutym w Poznaniu, odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów Indywidualnie, najlepiej wypadła Asia Drygas, która grając w ścisłym finale wywalczyła piątą lokatę i prawo udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów w Wieliczce. W grach deblowych doskonale spisały się Agnieszka Koch i Małgorzata Gliniany – dziewczyny wywalczyły 3 miejsce, brązowy medal i tytuł drugich wicemistrzyń Wielkopolski, choć grały w starszej kategorii wiekowej. Taki sam tytuł i miejsce wywalczyła Joasia Drygas w grze mieszanej z Mateuszem Margrafem. 4 marca w Poznaniu odbył się turniej Młodzieżowców, kolejny z turniejów Mistrzostw

www.oborniki.pl

Rodzina, trenerzy i ciężka systematyczna praca O niełatwym sporcie w rozmowie z mieszkańcem naszej gminy, bokserem – Michałem Chudeckim

Mistrzostwa Polski w boksie, miały być początkiem drogi do Olimpiady, tymczasem zakończyły Twoją karierę amatorską. Jakie teraz ma plany Michał Chudecki? Przygotowania całego ostatniego roku ustawione były właśnie pod Mistrzostwa Polski, turniej imienia Feliksa Stamma i kwalifikacje olimpijskie w Turcji, dzięki którym chciałem pojechać do Londynu i powalczyć o tak długo już wyczekiwany medal olimpijski w boskie. Niestety los chciał inaczej, kontuzja której się nabawiłem zakończyła etap amatorskiego boksu w mojej karierze zawodowej. Teraz leczę rękę i mam nadzieję jeszcze w tym roku zawalczyć na ringach zawodowych. Jak w Polsce zostać bokserem? Żeby zostać bokserem, czy innym

sportowcem, trzeba mieć dużo woli, samozaparcia i pasji. Co prawda na początku tej drogi, ktoś życzliwy musi nas zaprowadzić na salę gimnastyczną i zaszczepić bakcyla do danej dyscypliny sportowej. W moim przypadku był to brat, a potem wszystko jakoś się potoczyło. Oczywiście nie było by moich sukcesów, gdyby nie rodzina, trenerzy, a także ciężka systematyczna praca na treningach. Co dał Ci pobyt w Stanach Zjednoczonych? Pobyt za oceanem pokazał mi jak wygląda oblicze sportu zawodowego. Możliwość trenowania pod okiem tak wybitnych fachowców, pokazała mi, jaka jest różnica między boksem amatorskim, a zawodowym. Bardzo dużo wniosły także moje sparingi z zawodnika-

Kronika sportowa Wielkopolski. Na ogromne brawa za swą postawę, zasługują Joanna Drygas i Miłosz Sobkowiak. Oboje zwyciężyli w wyrównanej rywalizacji, zdobywając tytuł Młodzieżowych Mistrzów Wielkopolski i prawo startu w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców. W tym samym dniu w Środowiskowej Sali sportowej w Objezierzu, odbył się Turniej TOP 8, którego organizatorem był UKS TS OBORNIKI, z udziałem najlepszych zawodników z naszego województwa, w kategoriach junior/kadet/młodzik. bardzo dobrym wynikiem tym razem poszczycić się mogła kadetka Monika Iracka, która zwyciężyła w swej kategorii. Wakacje z piłką Obornickie Centrum Sportu w okresie ferii zimowych zorganizowało „Wakacje z piłką” – halowy turniej piłki nożnej adresowany do uczniów obornickich szkół. W zawodach udział wzięły 23 drużyny podzielone na kategorie szkół: podstawowych, gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych. Przez pięć dni, ponad 200 uczniów rywalizowało w hali OCS, przy ulicy Obrzyckiej o miano najlepszej drużyny. W każdej kategorii wiekowej cztery zespoły otrzymały puchary i medale, które wręczali na zakończenie sportowych zmagań: dyrektor OCS Jacek Okpisz, Stanisław Manicki oraz Zbigniew Małachowski. Karatecy z Obornik wśród najlepszych w Polsce 26 lutego w Kowarach, odbyły się IV Mistrzostwa Polski Karate Shotokan Funakoshi FSKA. W zawodach wzięło udział ponad 300 zawodników z 31 klubów, w tym oczywiście zawodnicy Obornickiego Klubu Karate, którzy wypadli wręcz znakomicie zdobywając 7 medali. W konkurencji kumite seniorów starszych open zajęli całe podium. Wspaniale spisali się również w konkurencji kata indywidualnego seniorów starszych, gdzie również zajęli dwa

mi na co dzień tam trenującymi. Pobyt ten będę wspominał bardzo mile, licząc, że jeszcze tam wrócę, przygotowując się do walk na arenach zawodowych. Jak oceniasz poziom boksu amatorskiego w Polsce? Boks nie jest tak spektakularną i powszechną w Polsce dyscypliną sportu jak np. piłka nożna, czy piłka ręczna. Jeżeli nie ma kibiców, nie ma też tak wielkich sponsorów i mniejsze są wówczas środki przeznaczane na dany sport. Tak jest w boksie amatorskim w Polsce właśnie. Zawodnicy trenujący w klubach nie mają łatwego życia, bowiem oprócz treningów trzeba też z czegoś żyć. Warsztat pracy polskich trenerów jest dobry, jednak brakuje nam doświadczenia w walkach np. z zawodnikami latynoskimi, co widać na zawodach międzynarodowych. Ostatnie Mistrzostwa Polski pokazały, że kibiców jest mało, ale może czas pomyśleć o jakiejś lepszej oprawie takich zawodów, bo przecież kilkanaście lat temu areny mistrzostw Polski w boksie wypełniały się kibicami po brzegi. Kiedy zobaczymy Cię ponownie w ringu? Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Aktualnie leczę kontuzję ręki, jednak fizycznie jestem w dobrej formie, bowiem przygotowywałem się do kwalifikacji olimpijskich. Jak tylko ręka się zagoi wracam do treningów i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym roku powalczyć już na zawodowych ringach bokserskich.

czołowe miejsca. Po konkurencjach indywidualnych przyszedł czas na konkurencje drużynowe w tym wypadku nasi zawodnicy wywalczyli II miejsce w konkurencji kata seniorów w składzie: Paweł Przewoźny, Paweł Baran i Krzysztof Waśko. Pierwsza runda KPP w pływaniu w płetwach już za nami Na pływalni w Obornikach odbyła się pierwsza runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach. Głównym organizatorem imprezy był Wielkopolski Klub Sportowy Poznań. Zawodnicy z całej Polski przez dwa dni (17 i 18 marca) rywalizowali we wszystkich kategoriach wiekowych, od najmłodszych, po seniorów. Pierwszą edycję, która odbyła się właśnie w Obornikach wygrał w klasyfikacji drużynowej zespół Nautilus Jastrzębie, przed Delfinkiem Chodzież oraz Laguną Toruń i Rekinem Wrocław. Gospodarze imprezy WKS Poznań, zakończyli zawody na piątym miejscu. W niedzielę odbyła się sztafeta o puchar ufundowany przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę.


www.oborniki.plMarzec 2012

Nasze Oborniki

15

Piłkarska wiosna w gminie Oborniki

Klasy sportowe w gminie Oborniki

Zakończyła się przerwa w rozgrywkach piłki nożnej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Na boiska sportowe wracają drużyny

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama po konsultacjach ze środowiskiem sportowym oraz dyrektorami szkół z terenu gminy, podjął decyzję o możliwości utworzenia klas sportowych. Powstaną one w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach – o profilu piłka nożna oraz w Zespole Szkół w Obornikach przy ul. Obrzyckiej – o profilu piłka ręczna. Zgodnie z założeniami w obu placówkach prowadzone są zapisy dzieci do klas IV, V i VI. Dodatkowo w Zespole Szkół trwa nabór do klas gimnazjalnych, tak aby można było obecne tam klasy usportowione przekształcić

z terenu gminy Oborniki. W klasie okręgowej swoje mecze rozgrywać będzie Sparta Oborniki. W A klasie Orkan Objezierze, a w B klasie

Rożnovia Rożnowo i Tęcza Lulin. Kibiców i sympatyków piłki nożnej zapraszamy na mecze z udziałem obornickich drużyn.

Sparta Oborniki, mecze rozgrywane w Obornikach na stadionie przy ul. Objezierskiej: SPARTA Oborniki – KŁOS Zaniemyśl SPARTA Oborniki – CONCORDIA Murowana Goślina SPARTA Oborniki – WEŁNA Rogoźno SPARTA Oborniki – STELLA Luboń SPARTA Oborniki – HURAGAN Pobiedziska SPARTA Oborniki – OTPS WINOGRADY Poznań

2012. 03. 31 2012. 04. 14 2012. 04. 28 2012. 05. 06 2012. 05. 26 2012. 06. 07

16:00 16:00 16:00 15:00 17:00 16:00

Orkan Objezierze, mecze rozgrywane na stadionie w Objezierzu: ORKAN OBJEZIERZE – ARKA Kiekrz ORKAN OBJEZIERZE – ORZEŁ SŁopanowo ORKAN OBJEZIERZE – ROKITA Rokietnica ORKAN OBJEZIERZE – KŁOS Gałowo ORKAN OBJEZIERZE – WARTA Wartosław ORKAN OBJEZIERZE – CZARNI Kaźmierz ORKAN OBJEZIERZE – SUCHARY Suchy Las

2012. 03. 25 2012. 04. 07 2012. 04. 15 2012. 04. 29 2012. 05. 06 2012. 05. 20 2012. 06. 03

11:00 16:00 11:00 11:00 11:00 11:00 14:00

Tęcza Lulin, mecze rozgrywane na boisku w Lulinie: TĘCZA Lulin – ZIELONI GAJ MAŁY TĘCZA Lulin – WARTA Obrzycko TĘCZA Lulin – ŚWIT II Piotrowo TĘCZA Lulin – ODLEW Poznań TĘCZA Lulin – MIEDZIANI SZCZUCZYN

2012. 04. 01 2012. 04. 15 2012. 05. 13 2012. 05. 27 2012. 06. 10

13:00 13:00 13:00 13:00 15:00

Rożnovia Rożnowo, mecze rozgrywane na boisku w Rożnowie: ROŻNOVIA Rożnowo – MIEDZIANI SZCZUCZYN ROŻNOVIA Rożnowo – KS Kąsinowo ROŻNOVIA Rożnowo – TĘCZA Lulin ROŻNOVIA Rożnowo – BURZA GĄSAWY ROŻNOVIA Rożnowo – WARTA Obrzycko

2012. 04. 15 2012. 04. 29 2012. 05. 06 2012. 05. 20 2012. 06. 03

14:00 14:00 14:00 14:00 15:00

w klasy sportowe.  Dzieci, które zdecydują się na naukę w klasach sportowych w SP2 o profilu piłki nożnej lub ZS piłki ręcznej będą miały w programie 10 godzin zajęć wychowania fizycznego. W tej chwili obie szkoły rozpoczęły akcję  informacyjną. Rodzice, którzy chcieliby zapisać dzieci do klas sportowych proszeni są o kontakt z sekretariatami szkół. Piłka nożna – Szkoła Podstawowa nr 2 – tel.  (61) 29 60 382 Piłka ręczna – Zespół Szkół – tel. (61) 29 70  273

Ogłoszenie o przetargu Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z  2004 r.).

Burmistrz Obornik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność Dane geodezyjne Nr działki ARKUSZ MAPY Powierzchnia [ha] KW 8/1 1 0,8700 ha PO1O/00014846/6

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza [ zł brutto ]

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Istnieje możliwość uzbrojenia w sieci: wodociągową i energetyczną. Dla terenu przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

425.150,73 zł + koszty postępowania: 224,20 zł + koszt aktu notarialnego

Położenie Kowanówko

Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach pokój 201 oraz pod nr telefonu (0-61) 65-59-137; Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2012 o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna). Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnych gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w  pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy U.M. w Obornikach w PKO BP S.A. O/ Oborniki 63  1020 4128 0000 1002 0006 9955 w  terminie do 22.05.2012 r. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik przetargu uchyli się od zawarcia umowy. Z  operatem szacunkowym można się zapoznać w  Urzędzie Miejskim (pokój 201). Przetarg może zostać odwołany z  uzasadnionych przyczyn podanych przez właściciela nieruchomości.

Wybór najstarszego auta w powiecie Już 1 maja w naszym mieście odbędzie się MAJÓWKA ZE STARYM SAMOCHODEM, organizowana wspólnie przez Klub Miłośników Syren i Warszaw, Citroen Klub, Obornicki Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Obornikach. Popołudniu na teren parku przy OOK zjadą auta z całej Polski. Wcześniej pojazdy, których praktycznie nie można już spotkać na naszych ulicach, przejadą trasę wyznaczoną przez organizatorów, zatrzymując się na chwilkę w kilku miejscach, np. na obornickim rynku.

Od godz. 15.00 rozpocznie się majówka, podczas której zostaną przeprowadzone konkursy, m.in. na samochodową miss elegancji. Dla mieszkańców naszego powiatu przygotowano konkurs na Najstarsze Auto w Powiecie Obornickim, gdzie o zwycięstwie będzie decydował tylko i wyłącznie udowodniony przez właściciela wiek samochodu. Chętnych zapraszamy do zgłaszania udziału. Szczegóły regulaminu na www. oborniki.pl. Na zwycięzcę czeka atrakcyjny puchar.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Oborniki. Wykazy ze szczegółowym opisem nieruchomości zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 26 marca 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku.


16 Nasze ObornikiMarzec 2012

www.oborniki.pl

Lokalni Liderzy

Tu słychać ciszę... Rozmowa z sołtysem Ocieszyna Błażejem Pacholskim rzewającego zboża, zielone łąki. To tu słychać przelatujące dzikie gęsi, grające koniki polne, ciszę i wszechobecny spokój. Kiedyś usłyszałem komentarz, że Ocieszyn, to tam gdzie słychać ciszę… Mamy coraz atrakcyjniejszą ofertą na spędzanie wolnego czasu. Wraz z początkiem wiosny stajemy się ważnym punktem na trasie miłośników wypraw rowerowych, dotrzeć można do nas z każdej strony. Na Ocieszyn zawsze można liczyć, wśród mieszkańców jest wielu pełnych zaangażowania społeczników. Myślę, że ludzie zaufali mi, bo… Do wyborów sołeckich w 2011 roku podszedłem w sposób nowatorski i w Ocieszynie do tej pory niepraktykowany. Sam uważałem, że Ocieszyn od jakiegoś czasu pogrążony jest w zimowym śnie i domaga się odmiany. Przedstawiłem konkretny plan działania na najbliższe lata i zawarłem go na pewnego rodzaju plakacie wyborczym. Punkty programowe pokrywały się z oczekiwaniami mieszkańców. Z wszystkiego, co obiecałem mieszkańcom, na koniec kadencji punkt po punkcie zamierzam się rozliczyć. Sołtys na wsi to wykonawca czy inicjator pomysłów? Już na pierwszym powyborczym spotkaniu z mieszkańcami zarzucono mnie licznymi atrakcyjnymi pomysłami i zadaniami, których realizacji się podjąłem. Jednym z pomysłów, który wyszedł od mieszkańców jest wprowadzenie w Ocieszynie nazw ulic. Dziś zadanie to jest na ostatniej prostej, jesteśmy na etapie dopinania wszystkiego na ostatni guzik i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach dotrzemy do celu. Oczywistym jest, że zadanie sołtysa polega na aktywowaniu mieszkańców i inicjowanie nowych przedsięwzięć. Czasy, w których sołtys mógł pozostać „figurantem” odeszły do lamusa. Cieszy mnie też, że do tej pory udawało mi się

zrealizować każde przedsięwzięcie z sukcesem. W swoich działaniach korzystam zawsze z zaangażowania mieszkańców, co ważne - bardzo aktywna jest młodzież, za co im dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Ocieszyn będzie w tym roku gospodarzem Dożynek Gminnych – to ogromne wyzwanie zarówno dla sołtysa, jak i mieszkańców – nie boi się Pan? Byłbym nieszczery mówiąc, że nie mam obaw. Nie ma tygodnia, bym nie rozmyślał nad organizacją tej imprezy. Mając jednak na uwadze mój debiut, jakim był niezwykle udany ubiegłoroczny Dzień Ocieszyna, jestem dobrej myśli i tym razem również oczekuję sukcesu. Mieszkańcy już zadeklarowali swoją pomoc, co jest budujące. Liczę, że w szczególności w organizację zaangażują się ocieszyńscy rolnicy, bo to święto jest przede wszystkim dla nich. Jest niestety wiele czynników, na które nie mam wpływu, mam nadzieję, że nie zaważą one na całości. Wiele zależy od pogody. Chciałbym, by tego dnia świeciło słońce… to zadanie wziął na siebie mój ksiądz proboszcz i obiecał zorganizować bezchmurne niebo na ten dzień ;-) Za co można lubić Ocieszyn? To tu znajdują się malownicze, kolorowe od rzepaków, chabrów i maków pola. Czuć zapach doj-

A z ciekawostek? Ocieszyn jest jedną z niewielu wsi w gminie posiadającą bibliotekę. Mamy też śliczną kaplicę, z której pachnącą aleją lipową dotrzemy do zabytkowego dworku. Znana w całej okolicy jest jedna z najaktywniejszych w gminie Oborniki jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. To do nas dostarczony został w 2009 roku, pierwszy w historii jednostek OSP, fabrycznie nowy wóz strażacki. Obchodzimy w tym roku swoje 675-lecie istnienia. Będziemy w tym roku świętowali, jestem przekonany, że nuda się nie wkradnie. O przedsię wzięciach jeszcze poinformuję Właśnie tworzymy stronę internetową poświęconą wsi. Planujemy, że do wakacji będzie można ją regularnie odwiedzać i być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. W tym roku zdeklarowanych mieszkańców Ocieszyna jest 373, to o 12 osób więcej niż w poprzednim roku. Czy sołtys w dzisiejszych czasach zna mieszkańców swojej wsi? Ocieszyn jest osiedlem zajmującym niewielki obszar. Mieszkańcy z reguły znają się nawzajem bardzo dobrze. W okresie studiów rzadko przebywałem „we wsi”. Moim domem wówczas na kilka lat stał się Poznań, później odległe Niemcy. W tym czasie w Ocieszynie nastąpiły znaczne zmiany personalne, a tym samym miałem spore zaległości. Niedawno, pełen pomysłów i zapału wróciłem do rodzinnej wsi. Pamiętam, kiedy zorganizowałem pierwszy Dzień Dziecka, jeden z rodziców zaciekawiony zapytał mnie, czy znam imiona wszystkich obecnych dzieci. Miałem wówczas spory problem i nie sprostałem zadaniu. Podczas wspomnianego już Dnia Ocieszyna z premedytacją zorganizowałem „chrzest nowych mieszkańców”, a to właśnie po to bym mógł sam lepiej poznać ludzi i po to, by wszyscy czuli się u nas jak w wielkiej rodzinie. Je-

stem przekonany, że nadrobiłem straty i dziś znam już niemalże wszystkich… Z jakimi problemami do sołtysa najczęściej przybywają mieszkańcy? Słowo „problem” ma negatywne zabarwienie i w słowniku Ocieszyna raczej nie występuje. U nas nie ma problemów, są za to wyzwania. Korzystając ze słynnego cytatu z filmu „Forrest Gump” mogę śmiało stwierdzić, że „Rozmowa z mieszkańcami jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz na co trafisz”. Mieszkańcy przychodzą z przeróżnymi tematami. Pojawiają się zapytania o porady w rozwiązywaniu spraw bieżących typu: nieświecąca latarnia, dziury

w drogach, formalności związane z wycinką drzew czy krzewów, utylizacja azbestu itp. Zdarzają się też „uprzejme donosy” typu: pies porwał pranie sąsiada (śmiech). Do wszystkich tematów podchodzę poważnie. To co dla jednego jest sufitem, dla innych może być podłogą, dlatego nikogo nie lekceważę i zawsze staram się pomagać. Ocieszyn w przyszłości – jak go Pan widzi? Co chciałby zobaczyć?

Kiedy opracowywałem Plan Odnowy Miejscowości na najbliższe lata, musiałem mieć ustaloną wizję Ocieszyna. Zapisałem wówczas tłustym drukiem, że Ocieszyn będzie: • Wsią nowoczesną, bezpieczną i ekologiczną. • Dawał szansę na wypoczynek, sport i rekreację. • Wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością z wysoką świadomością ekologiczną. • Wsią dbającą o dzieci i młodzież, a  także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał lepsze warunki rozwoju.

• Wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający krajobraz naturalny. Myślę, że w tych tezach zawarte jest meritum. Dodatkowo bardzo chciałbym, by Ocieszyn się rozrastał, by powstawały nowe domy. Zależy mi też na utrzymaniu trendu wsi ekologicznej.

Ważne numery telefonów Gmina Oborniki Urząd Miejski W Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.................61 65 59 100 64-600 Oborniki........................... Fax: 61 65 59 101 Burmistrz Obornik................................61 65 59 103 Zastępca Burmistrza Obornik.............61 65 59 103 Sekretariat...............................................61 65 59 103 Sekretarz Gminy Oborniki.................. 61 65 59 113 Skarbnik Gminy Oborniki...................61 65 59 118 Biuro Rady..............................................61 65 59 112 Straż Miejska..........................................61 65 59 146 Ośrodek Profilaktyki I Rozwiązywania Probl. Alkoholowych............................61 29 65 777 Urząd Stanu Cywilnego........................61 65 59 105

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 7000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki - marzec 2012  

Nasze Oborniki - marzec 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you