Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Marzec 2013 nr 3 (27) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Inwestycje? Decyduj sam! W Obornikach rusza projekt Budżetu Obywatelskiego. Idea tego przedsięwzięcia zakłada, że to mieszkańcy współdecydują na jaki cel przeznaczone zostaną gminne środki. Wskazują, co w ich ocenie jest najważniejsze do zrobienia. Więcej na s. 2

Dni Obornik 2013 - odsłona pierwsza - KONCERT! Koncert na targowisku z udział e m g w i a z d p olsk i e j s c e ny wszedł już na stałe do kalendarza Dni Obornik. W piątkowy wieczór, 21 czerwca 2013 r., podczas największej imprezy muzycznej w mieście, na scenie pojawi się nie jeden, a kilku znanych wykonawców. Kto to będzie? s. 3

Nie zapomnieli o najuboższych Szczególnie przed świętami potrzebna jest pomoc, dlatego dwa razy do roku na terenie naszej gminy organizowane są Zbiórki Żywności. s. 4

Wiemy ile od lipca będziemy płacić za śmieci! 12 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane z możliwością zastosowania metody degresywnej oraz 20 zł za zbierane nieselektywnie – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca. s. 5

Dofinansowania w ramach pożytku rozstrzygnięte! Blisko 500 tys. złotych trafi do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzące działalność pożytku publicznego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację kilkudziesięciu różnego rodzaju zadań. s. 6

Wiosenne zmiany w komunikacji Nowe kursy, większe autobusy i zmienione godziny jazdy – od 2 kwietnia nastąpi kilka ważnych zmian w obornickiej komunikacji.  s. 8-9

Nagrody Burmistrza rozdane W czwartek, 21 marca rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. W ramach obowiązującej procedury, poddane zostały one analizie komisji konkursowej, która przedstawiła własne propozycje podziału kwot nagród dla poszczególnych zawodników. s. 13


2

Nasze ObornikiMarzec 2013

www.oborniki.pl

W Lulinie jest już Inwestycje? Decyduj sam! świetlica W Obornikach rusza projekt Budżetu Obywatelskiego. Idea tego przedsięwzięcia zakłada, że to mieszkańcy współdecydują na jaki cel przeznaczone zostaną gminne środki. Wskazują, co w ich ocenie jest najważniejsze do zrobienia.

Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Lulinie, którą realizował wyłoniony w przetargu Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusza Maćkowiaka z Lwówka. Prace dotyczyły wykończenia i zaadaptowania sali, która do tej pory była w stanie surowym. W ramach inwestycji wzmocniono konstrukcję dachu i wymienione zostało pokrycie dachowe z azbestowego na blaszane, wewnątrz wykonano posadzki. Projekt zakładał również rozbudowę budynku o zaplecze składające się z kuchni, pomieszczenia so-

cjalnego i sanitariatów. Wykonano nowe przyłącze wodociągowe i wszystkie niezbędne do użytkowania instalacje. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa świetlicy dof inans owana zost ała z  Eu ropejskiego Funduszu Rolnego w  ramach działania „Odnowa i  rozwój wsi” w  ramach Osi 4-LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwotą 296,649 zł. Łączny koszt wykonania tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 480 tys. brutto.

Każdego roku do Urzędu Miejskiego wpływa kilkaset wniosków od osób zainteresowanych swoim otoczeniem, mających wiele pomysłów na wygląd otaczającej ich przestrzeni, którzy podejmują konkretne działania. Budżet Obywatelski stanie się narzędziem, dającym możliwość realizacji wielu z tych zamierzeń – wyjaśnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Pierwszy etap projektu, właśnie rozpoczynany, to zbieranie propozycji mieszkańców, następnie w drodze głosowania wyłonione będą te, które zostaną sfinansowane. W połowie kwietnia wszyscy mieszkańcy otrzymają za pośrednictwem Poczty Polskiej ankiety-ulotki. Należy wypełnić je i do końca maja wrzucić do specjalnie przygotowanych urn, które ustawione zostaną w najwięk-

szych punktach handlowych w mieście. Osobne miejsca zbierania ankiet będą znajdowały się na wsiach. Po analizie merytorycznej przedstawionych propozycji zostaną z nich wybrane te, na które mieszkańcy będą mogli oddać swój głos. Głosowanie potrwa do końca wakacji i już jesienią poznamy obywatelskie inwestycje, które zostaną wykonane w 2014

roku. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie www.oborniki.pl, tam również uruchomiony zostanie elektroniczny formularz ankietowy.

Wierzę, że jeśli w przyszłym roku Budżet Obywatelski okaże się sukcesem, to na pewno będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w następnych latach – dodaje burmistrz.

Czy w demokracji może być coś lepszego, aniżeli ułatwianie każdemu obywatelowi wpływu na rozwój swojej „małej Ojczyzny”? Każda inicjatywa, która aktywizuje mieszkańców wsi czy miast do zainteresowania się swoim otoczeniem jest godna uwagi. Taką na pewno jest projekt „budżet obywatelski”. Takie narzędzie to świetny pomysł na poprawę jakości życia w swojej miejscowości. Co istotne, rośnie w ten sposób także poczucie współodpowiedzialności za rozwój regionu. Pozostaje tylko sobie życzyć, aby kwoty w tych budżetach nie były zbyt niskie. Prezes Stowarzyszenia „Bogdanowo – Zawsze Aktywni” Łukasz Kasperski

Wraz z Młodzieżową Rada uważamy, że Budżet Obywatelski to dobry pomysł. Wszystko zależy jednak w jaki sposób pieniądze te zostaną rozdysponowane i czy będą istniały konkretne kryteria, w jakich te fundusze miałyby być wykorzystane. Przecież nie od dziś wiadomo, że młodzież ma mnóstwo nieziemskich pomysłów. :) Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Alicja Lutomska

Więcej miejsc parkingowych przy Ogrodowej Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę remontu nawierzchni placu przy ulicy Ogrodowej. Obecnie teren utwardzony jest warstwą betonu, częściowo zniszczoną podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej. Przewidziany do realizacji projekt zakłada wykonanie

placu z kostki brukowej betonowej o wymiarach 15x25. W tym miejscu zrobiona będzie także kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie. Wraz z budową  mieszkańcy uzyskają możliwość wygodniejszego i bezpieczniejszego parkowania.

Wierzę, że pomysł Budżetu Obywatelskiego odniesie sukces na wsiach. Ograniczone środki funduszy sołeckich często nie pokrywają wszystkich potrzeb mieszkańców. A jest ich naprawdę dużo. W tym momencie wiele też spoczywa na sołtysach, którzy dzięki częstszym spotkaniom i rozmowom z mieszkańcami mają możliwości zarówno rozpowszechnienia idei tego przedsięwzięcia, jak i zachęcenia do przedstawiania spójnych koncepcji wśród nierzadko podzielonych potrzeb mieszkańców wsi. A na pewno warto! Przewodnicząca Gminnego Koła Sołtysów Aleksandra Łukaszyk

Toalety dla uczniów wyremontowane W marcu również zakończono remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w  Obornikach. Wykonawcą był Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany z Wągrowca. Wyremontowano toalety na I i II piętrze budynku oraz dodatkowo wyposażono pomieszczenie gospodarcze przy pokoju nauczycielskim. Podczas remontu rozebrano części ścian działowych oraz wymurowano nowe. Wymieniono drzwi, elektrykę, instalację wodno - kanalizacyjną oraz sanitarną, jak również wentylację.


www.oborniki.pl

Marzec 2013

Nasze Oborniki

3

Dni Obornik 2013 – odsłona pierwsza – KONCERT! „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Kon c e r t n a t a r g ow i s ku z udziałem gwiazd polskiej sceny wszedł już na stałe do kalendarza Dni Obornik. W minionych latach gościliśmy m.in. Lady Pank, Kasię Kowalską, czy zespół Golec uOrkiestra. I tym razem oborniczanie się nie zawiodą! W  piątkowy wieczór,

21 czerwca 2013 r., podczas największej imprezy muzycznej w mieście, na scenie pojawi się nie jeden, a kilku znanych wykonawców. Jesteśmy przekonani, że spośród tegorocznych propozycji, mocno zróżnicowanych pod względem gatunkowym, każdy wybierze coś dla siebie.

Zabawę zaczynamy o godzinie 1900. Jako pierwszy na scenie pojawi się Liber i  jego goście – Natalia Schroeder, Mateusz Mijal oraz zespół InoRos. Żywiołowy folk i melodyjny pop przyprawiony szczyptą hip-hopu to propozycja na pierwszy koncert. Nie zabraknie też mocnych rockowych uderzeń, które zaserwuje obornickiej publiczności grupa LUXTORPEDA, znana m.in. z  takich przebojów jak: „Autystyczny”, czy „Wilki dwa”. Na koniec targowiskiem zawładnie muzyka taneczna. Dyskoteka pod chmurką, która cieszyła się w ubiegłym roku dużym powodzeniem, potrwa tym razem do godziny 200. Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas DNI OBORNIK!

Rozmawiali o szpitalu

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Obornickiego w piątek, 8 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego spotkali się Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Radni Rady Miejskiej, Starosta Adam Olejnik, Wicestarosta Andrzej Okpisz, radna Rady Powiatu Zofia Kotecka oraz dyrektor szpitala Małgorzata Ludzkowska. Dyskutowano o dalszym rozwoju i funkcjonowaniu szpitala.

Przedstawiono niezbędne zadania inwestycyjne tej placówki. Powiat każdego roku ponosi ogromne wydatki związane z działalnością szpitala. Jak do tej pory udało się wykonać blok operacyjny, łącznik, odział intensywnej terapii, izbę przyjęć oraz termomodernizację budynku. Aby spełnić wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące wymogów szpitala konieczne jest do 2017 roku  zbudowanie trzeciego budynku szpitala. Szacowany koszt inwestycji to 7 mln zł oraz dodatkowe środki do wyremontowania dotychczasowych oddziałów. Powiat obornicki nie ma w budżecie takich pieniędzy, poprosił więc o wsparcie władze gmin z Rogoźna, Ryczywołu oraz Obornik.  W czerwcu władze powiatu chcą ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, a prace związane z budową mają potrwać do połowy

2015 roku. W związku z  tym zarząd zwrócił się do Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz radnych o zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty 4,5 mln. zł.

Ty też masz głos w tej sprawie! W ankiecie dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, którą każdy z Państwa otrzyma pocztą znajdzie się pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Oborniki powinna przeznaczyć środki na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Obornikach?”. Sondaż umożliwi władzom gminy poznanie rzeczywistego poglądu mieszkańców na tę wielomilionową inwestycję.

Odkrywali nieznaną historię Pałacu w Objezierzu

Klasycystyczną rezydencję wzniesiono za czasów gen. Wojciecha Węgorzewskiego i jego żony, Anieli z Kwileckich, w latach 1786-1788. Ostatnią rodziną rezydującą w pałacu byli Turnowie herbu „Trzy kotwice”. Budynek pałacowy to dwupiętrowa bryła z  portykiem kolumn jońskich. Otoczony jest 6 – hektarowym parkiem w stylu

angielskim z elementami francuskimi nad wejściem głównym. Park porastają cenne drzewa będące pomnikami przyrody, w tym: platany, tulipanowiec, katalpa, choinka kanadyjska, lilaki i okazałe lipy. W pałacu gościli w m.in. Jan Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski oraz Adam Mickiewicz. Pobyt wieszcza narodowego w pałacu

uczczono wmurowaniem pamiątkowej tablicy. Z inicjatywy Prezesa Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i Okolic Tomasza Rembowskiego oraz przy współpracy Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu zorganizowano spotkanie pt. „Dwory Wielkopolskie w II połowie XIX w. – Pałac w Objezierzu” z jednym z najwybitniejszych znawców historii architektury Wielkopolski  – profesorem dr hab. Janem Skuratowiczem. W sali kominkowej zgromadzili się licznie miłośnicy historii z okolic Objezierza, Golęczewa i Obornik. Wśród gości był również Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk. Profesor Skuratowicz jako znawca i ekspert, opowiedział nieznane szczegóły z dziejów powstania, budowy i przebudowy pałacu w Objezierzu, jak i wielu pałaców w Wielkopolsce.

Już po raz siódmy w sobotę, 23 lutego w świetlicy wiejskiej w Nowołoskońcu przeprowadzono  Gminne  Eliminacje   Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Podczas eliminacji uczestnicy musieli wykazać się m.in. znajomością sprzętu pożarniczego, wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Po egzaminie pisemnym do półfinału ustnego zakwalifikowano 15 uczestników, z których wyłoniono 9 zwycięzców. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Obornikach Krzysztof Tomaszewski wraz z Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą wręczyli nagrody rzeczowe, dyplomy oraz pamiątkowe medale za udział.

Po wyczerpującej i emocjonującej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach: Szkoły Podstawowe: I miejsce - Weronika Błasiak II miejsce - Maciej Kazimierski III miejsce - Martyna Kubat   Szkoły gimnazjalne: I miejsce - Maja Kaszuba II miejsce - Łukasz Miłoszewski III miejsce - Wojciech Wendland   Szkoły ponad gimnazjalne: I miejsce - Mateusz Wrzeszcz II miejsce - Karol Roguszka III  miejsce - Sławomir Osak Laureaci eliminacji reprezentowali gminę Oborniki na etapie powiatowym.

Uwaga gimnazjaliści! Zawód z przyszłością

Myślisz o przyszłości? Szuk a s z d o b r e g o z aw o d u ? S ą w Obornikach branże, w których znajdziesz niezłą pracę nawet w czasach kryzysu! Według raportów analizujących rynki gospodarcze Polska jest światowym potentatem na rynku mebli tapicerowanych. Zajmujemy IV miejsce na świecie w  ich eksporcie, wyprzedzając niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tendencje te doskonale przekładają się na lokalny rynek, a prężnie rozwijająca się branża tapicerska to

gwarancja pewnej pracy w najbliższych latach. Sektor ten ma już bowiem w naszym mieście wieloletnią tradycję, a prezesi obornickich firm tej branży zapewniają, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników (tapicerów, szwaczki) będzie sukcesywnie rosło. Dlatego już dziś zachęcamy gimnazjalistów do zapoznania się z potrzebami rozwijających się firm oraz rozszerzaną ofertą szkół zawodowych z terenu gminy Oborniki, które kształcą specjalistów w tym zakresie.


4

Nasze Oborniki

Możliwe w Krainie Trzech Rzek

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek to stowarzyszenie, które powstało w 2008 roku. Swoim obszarem obejmuje trzy gminy Murowaną Goślinę, Oborniki i Ryczywół. Głównymi celami działania są: rozwój przedsiębiorczości lokalnej, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozkwit turystyki. LGD realizuje swoje cele między innymi poprzez przyjmowanie wniosków na przeróżne przedsięwzięcia od rolników, przedsiębiorców, gmin, domów kultury, parafii, stowarzyszeń i osób prywatnych, które są zgodne ze strategią działania i przyczyniają się do realizacji celów stowarzyszenia. Dzięki Krainie Trzech Rzek ponad 6 mln zł z PROW może być wykorzystane na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny! Do tej pory LGD przeprowadziła pięć konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W  odpowiedzi na nie wpłynęło ponad 160 wniosków. W ramach cyklu „MożliweMarzec 2013

w Krainie Trzech Rzek” pragniemy przedstawić projekty dofinansowane z budżetu naszej Lokalnej Grupy Działania. Mamy nadzieję, że zainspiruje to Państwa do udziału w nadchodzących naborach wniosków. Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek Projekt dof inans owany przez LGD Kraina Trzech Rzek w kwocie 4 713,80 zł polegał na utworzeniu w Pacholewie Parku Powstańców, gdzie zamontowano dużą tablicę pamiątkową oraz dwadzieścia mniejszych, indywidualnych z nazwiskami mieszkańców, podkomendnych porucznika Leona Masiakowskiego, którzy walczyli w  II. Kompanii IV. Batalionu z Murowanej Gośliny. Projekt również wyróżniono w konkursie na najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ostatnim wydaniu „Naszych Obornik” informowaliśmy o przywróceniu wycofanych połączeń kolejowych na trasie Rogoźno – Oborniki – Poznań, o godz. 4:44 z Obornik oraz powrotnego ok. godz. 23. W artykule zabrakło informacji, że w akcję aktywnie włączyli się mieszkańcy, którzy zbierali podpisy pod przygotowaną petycją, spotkali się również w tej sprawie z Marszałkiem Województwa. Wznowione od 1 marca połączenia to także ich ogromna zasługa, za co w imieniu wszystkich podróżujących na tej trasie serdecznie dziękujemy!

www.oborniki.pl

Nie zapomnieli o najuboższych

Szczególnie przed świętami potrzebna jest pomoc, dlatego dwa razy do roku na terenie naszej gminy organizowane są Zbiórki Żywności. Ostatnia, wielkanocna przygotowana m.in. z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się w miniony weekend. Dzięki wsparciu mieszkańców udało się zebrać 257 kg żywności, z której przygotowano 54 paczki. Akcja ma na celu zwrócenie naszej uwagi na problem niedożywienia i ubóstwa, a  patronat nad nią objął Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

Do tej pory przeprowadzono już dwadzieścia sześć takich zbió-

rek i z 17.094 kg żywności przekazano najbardziej potrzebującym 3.231 świątecznych paczek. Dla rodzin biednych, chorych, wielodzietnych i samotnych od wielu lat pomoc organizuje również Akcja Katolicka, działająca przy parafii św. Józefa. Włączają się w nią wszyscy jej członkowie poprzez zbiórkę pieniędzy do puszek oraz od sponsorów. Środki te przeznaczane są na przygotowanie paczek, których na tegoroczną Wielkanoc udało się zebrać 227. Za uczestnictwo i wsparcie organizatorzy obu akcji najmocniej dziękują wszystkim wolontariuszom i sponsorom.

Sołtysi świętowali

Nie każdy wie, że 11 marca w Polsce obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim liderom obornickich wsi życzymy niegasnącego zapału, coraz ciekawszych pomysłów oraz przychylności włodarzy i sympatii mieszkańców. Gmina Oborniki to 55 miejscowości, z czego aż 43 to wsie sołeckie. Nasi sołtysi obecną

kadencję rozpoczęli na początku 2011 roku i pełnić ją będą do roku 2015. Wśród liderów naszych wsi jest 26 panów i aż 17 pań. Średnia ich wieku wynosi 51 lat. Najmłodszy sołtys Błażej Pacholski z Ocieszyna ma 29 lat. Natomiast zaszczytny tytuł sołtysa seniora przypada Irenie Magdziarek z Wargowa.

Wszyscy mogą pochwalić się społecznym zaufaniem. Zostali wybrani, by reprezentować mieszkańców swoich wsi i z tego zadania wywiązują się świetnie! To, jak wiele dzieje się na obornickich wsiach to bowiem przede wszystkim zasługa ich sołtysów. Miniony miesiąc w całej gminie stał pod znakiem świętowania obchodzonego 8 marca „Dnia Kobiet”. Wyjątkowe spotkania, na które sołtysi (oraz sołtyski) zaprosili mieszkanki swych miejscowości obfitowały w ciekawy program, smaczne jedzenie i wspaniałą atmosferę. Ten dzień wspólnie świętowały również nasze „Panie Sołtys”, podczas wyjątkowego, integracyjnego „Dnia Kobiet Sołtysek”.


www.oborniki.pl

Marzec 2013

Nasze Oborniki

5

Wiemy ile od lipca będziemy płacić za śmieci! Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

W Spółdzielni za 12 złotych

12 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane z możliwością zastosowania metody degresywnej oraz 20 zł za zbierane nieselektywnie – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca. Wysokość stawki opłaty zróżnicowane w oparciu o metodę degresywności:

udział firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, a także zoptymalizuje ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewni sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu. Ogłoszenie przetargów na poszczególne sektory, a nie na cały obszar Związku, pozwala naszemu PGKiM być równorzędnym partnerem. I to udało się przeforsować i jest to nasz sukces – dodaje Woszczyk.

Konsekwentnie twierdzę, że największym minusem nowych regulacji dotyczących zbiórki i selekcji śmieci jest sama Ustawa wraz ze zmianami. W najbliższych dniach skieruję, podobnie jak inni członkowie ZGOAP-u: Murowana Goślina i Suchy Las, na ręce Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, protest przeciwko niektórym zapisom Ustawy:

Wszystkie spółdzielnie w granicach GOAP-u, w tym Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa deklarują wolę segregacji. Zbieranie odpadów w sposób selektywny dotyczy mieszkańców bloków spółdzielczych i obowiązywać będzie ta sama stawka w wysokości 12 zł od osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym. Związek musi zapewnić odpowiednie warunki do segregacji zaopatrując nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz w pojemniki na odpady zmieszane.

Umowy wypowiedzieć do 30 czerwca

Fragmenty protestu: …W zmienionej ustawie Prawo ochrony środowiska dodane zostało następujące zdanie: „w przypadku gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe”.

Jak podkreśla Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk: Stawka 12 złotych w świetle zaistniałej sytuacji i stanowiska wszystkich członków jest dobra. Zwłaszcza po wcześniejszych propozycjach stawek (20 zł, 15 zł, 14,75 zł), które był przez nas nie do zaakceptowania. Nie mogliśmy się zgodzić także na propozycję stawki 12,50 zł zgłoszoną przez Poznań. Wskazywaliśmy konsekwentnie sposoby na niższe kwoty, chociażby poprzez podział na sektory, w których prowadzona będzie zbiórka śmieci. Podczas posiedzenia ustalono również, że na obszarze ZM GOAP utworzone zostaną 23 sektory w tym obornicki, co pozwoli na zapewnienie konkurencyjności na rynku usług i umożliwi szerszy

Zgromadzenie przyjęło regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP. Obejmuje on wszystkich właścicieli nieruchomości oraz określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami, w  tym ich segregowania i  odbioru.Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.

Masz pytania - zadzwoń! Nowy system nadal budzi jeszcze wiele pytań, na które odpowiedzi najlepiej szukać u źródła ZM GOAP uruchomił infolinię 61 624 22 22. Pod tym numerem od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 można uzyskać informacje o zasadach i organizacji nowego systemu gospodarki odpadami.

Powyższa zmiana, obok o czy w istych negaty w nych skutków dla gmin, na których terenie znajdują się składowiska odpadów, niesie ze sobą fatalne skutki dla związków gminnych, których zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami. W tym miejscu należy szczególnie wyraźnie podkreślić, że składowiska odpadów nie są z punktu widzenia wizerunku i atrakcyjności gminy inwestycjami pożądanymi, stanowią stały dyskomfort obniżający poziom życia mieszkańców, są też potencjalnym źródłem zanieczyszczenia i stałej degradacji wielu komponentów środowiska… …Wskutek przedmiotowej zmiany ustawy gmina, która należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, traci należne gminie wpływy na rzecz związku. Oczywistą konsekwencją wprowadzonych zmian będzie wystąpienie gmin, na których obszarze są składowane odpady, ze związków międzygminnych, których zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami. Nowe przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska niszczą de facto idę efektywnego i jednocześnie ekonomicznego gospodarowania odpadami, leżącą u podstaw dyrektyw unijnych oraz wprowadzanych nowych krajowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, realizowaną poprzez tworzenie związków międzygminnych. Przepisy te prowadzą wprost do wystąpienia wielu gmin z istniejących związków i w konsekwencji rozpadu związków, stąd niniejszy protest.

Po­jemniki na odpady oraz ich właściwe oznakowanie zapewni mieszkańcom ZM GOAP. Właściciele i zarządcy nieruchomości nie po­winni więc nabywać pojemników ani też kupować ich od firm do­tychczas odbierających odpady. Zgodnie z ustawą właściciele i zarządcy mają jednak obowiązek wypowiedzieć do 30 czerwca br. umowy zawarte z dotychczaso­wymi odbiorcami odpadów. Od 1 lipca odpady odbierać bowiem będą firmy wyłonione w prze­targach, które wyłoni ZM GOAP.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest obecnie głównym odbiorcą odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Wkrótce spółka weźmie udział w przetargu na odbiór śmieci zgodnie z nową ustawą, do którego przygotowuje się od kilku miesięcy. Spółka do przetargu przystąpi w pełni przygotowana zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym oraz merytorycznym, dlatego jej pracownicy pracują nad optymalizacją kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, by zwiększyć naszą konkurencyjność na tle innych spółek. Natomiast, by dostosować sprzęt i bazę do wymogów nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 122) podjęło szereg działań takich jak: - zakup urządzeń sterowniczych GPS do monitoringu pojazdów; - zakup czujników na odwłok od śmieciarek i  hakowców, by ocenić, gdzie były opróżniane śmieciarki i  kontenery z  odpadów komunalnych; - urządzenia do mycia pojemników do odpadów; -przygotowanie bazy magazynowo-transportowej. Prezes Zarządu PGKiM Sławomir Haraj


6

Nasze ObornikiMarzec 2013

www.oborniki.pl

Dofinansowania w ramach pożytku rozstrzygnięte! Blisko 500 tys. złotych trafi do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację kilkudziesięciu różnego rodzaju zadań, realizowanych w następujących obszarach: • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych • Wypoczynek dzieci i młodzieży • Ratownictwo i ochrona zdrowia • Promocja i organizacja wolontariatu • Przeciwdziałanie patologiom społecznym • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu • Turystyka i krajoznawstwo • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego W ramach obowiązującej procedury oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w odpowiedzi na ogłoszony przez burmistrza konkurs, poddane zostały opiniowaniu komisji. Po dokładnej analizie wszystkich wniosków zatwierdziła ona następujący podział środków: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

Zadanie Rodzinny Rajd Samochodowy -Famuła 2013

Przyznana kwota

60.000,00

Nazwa wnioskodawcy TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBORNICKIEJ

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE AMAZONEK

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5.000,00

MKS TENISA STOŁOWEGO WARTA OBORNIKI

Organizacja cyklów otwartych turniejów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „ szukamy talentów” o puchar Burmistrza Obornik.

2.000,00

MKS TENISA STOŁOWEGO WARTA OBORNIKI

Rodzinne spotkania pokoleń z rakietką i piłeczką. Promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia.

2.000,00

U-P KLUB SPORTOWY PRZY PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA

Parafiada- ruch rzeźbi umysł, cerce i ciało.

4.000,00

VII Turniej Karate Oborniki

4.000,00

1.500,00

Wypoczynek dzieci i młodzieży Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

LUDOWY KLUB SPORTOWY ORKAN OBJEZIERZE

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

3.000,00

OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN

PARAFIA OBJEZIERZE

Wakacje dla dzieci w Kościerzynie

3.500,00

OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN

Mikołajkowy Turniej Karate

3.000,00

K.S AUTO WICHEREK

Dzień dziecka z piłką – piknik sportowy

3.500,00

STOWARZYSZENIE REHABILITACHA WIARDUNKI

Wyjazd uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach na XIV Ogólnopolską Imprezę Sportową – Integracyjną Osób Niepełnosprawnych „ Sport drzemie w każdym z nas” Przygodzice 2013

1.500,00

XVI Memoriał im. J. Kołodziejczyka w tenisie stołowym.

1.000,00

OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN

Obóz wypoczynkowo - rekreacyjny

2.000,00

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Wypoczynek dzieci i młodzieży – Obóz wakacyjny, letni w Łebie

5.700,00

UKS TRÓJKA

Sportowa kolonia letnia

1.800,00

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGO

OBORNICKI KLUB KARATE

Obóz sportowy

500,00

PRK PW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Turniej Wielka Dziura

4.000,00

WSTIRW WARTA

13 Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challange Grand Prix PZK

1.500,00

STOWARZYSZENIE BOGDANOWO ZAWSZE AKTYWNI

Kopać każdy może

3.000,00

KS ROŻNOVIA ROŻNOWO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2.000,00

SKF KPR SPARTA

Wsparcie działalności SKF KPR SPARTA OBORNIKI w dziedzinie Piłka Ręczna dzieci i młodzieży.

46.000,00

UKS TENISA STOŁOWEGO WARTA OBORNIKI

Obóz sportowo – rekreacyjny tenisa stołowego

2.000,00

PARAFIA POPÓWKO

Wakacje z Bogiem w najwyższych górach Polski

3.500,00

PARAFIA FARA

Wakacje dla dzieci w Karpaczu.

8.000,00

PARAFIA PW ŚW. JÓZEFA

Wakacje z Bogiem

4.000,00

STOWARZYSZENIE BOGDANOWO ZAWSZE AKTYWNI

Francuski tydzień

1.000,00

Ratownictwo i ochrona ludności Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI

Szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na młodego ratownika drogowego

2.000,00

Promocja i organizacja wolontariatu Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

WWH LUDZKI GEST

Szkolenie i przygotowanie wolontariuszy do opieki nad terminalnie i przewlekle chorymi.

6.000,00

Przeciwdziałanie patologiom społecznym Nazwa wnioskodawcy PRK PW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Zadanie

Przyznana kwota

Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez różne formy dożywiania

27.000,00

Turystyka i krajoznawstwo Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej

Wytyczanie Szlaków Turystycznych Ziemi Obornickiej

500

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

XIII Zlot Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

„ Rożnowice 2013„

1.500,00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

PZERII REJON OBORNIKI

Piknik dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz udział w konkursie piosenek „ Stare Ale Jare”

2.500,00

UNIWESYTET TRZECIEGO WIEKU

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla mieszkańców Powiatu Obornickiego

7.500,00

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

MKS SPARTA

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w roku 2013

46.000,00

OTS MOTOCROSS

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Cross Country Motocykli i Quadów.

8.000,00

MKS TENISA STOŁOWEGO „WARTA”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych

10.000,00

LKS ORKAN

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

30.000,00

OBORNICKI KLUB KARATE

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i imprezach sportowych.

3.000,00

UKS TRÓJKA

Szkolenie w pływaniu i sportach ogólnorozwojowych.

4.000,00

UKS TENISA STOŁOWEGO

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych tenisa stołowego. Wspieranie sportu masowego i rekreacji.

10.000,00

OBORNICKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN

Szkolenie dzieci i młodzieży

12.000,00

K.S AUTO WICHEREK

FUTSAL- sport wszystkich dzieci, wczesnym impulsem zdrowego życia bez uzależnień

5.500,00

OTS MOTOKLUB

Mistrzostwa Polski w Motocrossie Motocykli i Quadów.

10.000,00

OBORNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE

XI Mikrolotowe Zawody o Puchar Ziemi Obornickiej

8.500,00

OBORNICKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE

Piknik Lotniczy

3.000,00

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Wspieranie zadań sportowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życiaprofilaktycznych. Wspieranie sportu masowego.

1.000,00

LOK

Wiosenny Turniej Strzelecki pamięci st. Sierż, sztab. Roberta Mułka o Puchar Przechodni KŻR LOK „ Wiarus” Oborniki.

1.000,00

LOK

Jesienny Turniej Strzelecki im. Bohaterów Września 39r.

2.000,00

Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Spotkanie świąteczne „ Dzieci – dzieciom „

1.500,00

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

X Edycja Dnia Zająca

300

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL

Spotkanie wigilijno – opłatkowe Stowarzyszenia PRZYJACIEL

700

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIEL

Prezentacja osiągnięć kulturalnych – XII Koncert Stowarzyszenia PRZYJACIEL

500,00

PZN KOŁO POWIATOWE W OBORNIKACH

Spotkanie Andrzejkowo – Mikołajkowe

1.000,00

Nadwarciańska Kolej Drezynowa

Pociąg Specjalny do Czarnkowa

2.500,00

STOWARZYSZENIE KULTURALNE BRASS BAND OBORNIKI

Festiwal muzyki filmowej połączony ze spotkaniem zespołów muzycznych.

2.000,00

Nazwa wnioskodawcy

Zadanie

Przyznana kwota

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

Oznakowanie rzeki Wełny na odcinku 32km od Rogoźna do Obornik

1.700,00

OSW APLAGA

Wianki 2013

9.000,00

Projekt edukacyjny „ Stąd jestem- to moja Mała Ojczyzna „

700

PZW KOŁO NR 32

Wędkarski Dzień Dziecka

2.000,00

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBORNICKIEJ

PZW KOŁO NR 32

Szkółka wędkarska

1.500,00

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBORNICKIEJ

Współczesny wizerunek Ziemi Obornickiej – konkurs fotograficzny

700

ROD RELAKS

Obchody Dnia Działkowca

1.500,00

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla mieszkańców Powiatu Obornickiego

1.500,00

Współczesny wizerunek Ziemi Obornickiej w multimedialnej dokumentacji technicznej.

2.000,00

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OBORNICKIEJ

OSW APLAGA

Warta Obornik Warta - II Biesiada Rybna

4.500,00

PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JÓZEFA W KISZEWIE

Integracyjny wyjazd mieszkańców Parafii Kiszewa

5.000,00

OSW APLAGA

Dbajmy o piękno otaczającej nas przyrody V ” Sprzątanie Samicy „

3.000,00

STOWARZYSZENIE POZNAŃSKI REGIMENT

Cykl imprez propagujących wiedzę z zakresy historycznego strzelnictwa czarno prochowego oraz promujących region.

2.000,00

ZHP OBORNIKI

VIII Rajd Turystyczno – Historyczny Radzim 2013

3.500,00

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wspieranie zadań kulturalnych z profilaktyką w tle.

1.500,00

STOWARZYSZENIE BOGDANOWO ZAWSZE AKTYWNI

Ekologiczne Bogdanowo

800

STOWARZYSZENIE CHÓR MIESZANY CANTILENA

Obornickie spotkania artystyczne, czyli warsztaty i cykl koncertów w ramach V Wiosennych Spotkań Chórów i Orkiestr.

3.600,00


www.oborniki.pl

Marzec 2013

Nasze Oborniki

7


8

Nasze ObornikiMarzec 2013

www.oborniki.pl

Wiosenne zmiany w komunikacji Nowe kursy, większe autobusy i zmienione godziny jazdy – od 2 kwietnia nastąpi kilka ważnych zmian w obornickiej komunikacji. Nowy kurs zyskają mieszkańcy wsi Żerniki. Czekali na niego zwłaszcza uczniowie, którym umożliwi on dojazd do obornickich szkół na godzinę 8:00. W tych godzinach zlikwidowane zostanie natomiast jedno połączenie do Objezierza (o 7:45). Korzystający z niego pasażerowie mogą być jednak spokojni, pozostałe dwa autobusy przed godziną 8:00 będą jeździły jak dotąd, a  jedyną zmianą jest wprowadzenie tam większych pojazdów. Na koniec mała statystyka. Z danych firmy WARBUS wynika, że w styczniu z obornickiej komunikacji skorzystało 17 490 osób, w lutym 19 443.

Trasa 21

ROBOCZE

Trasa 22

SOBOTY

Kowanowo

06:30

08:30

12:00

13:35

15:25

16:55

11:45

00:02

Oborniki, Kąpielisko Miejskie

06:32

08:32

12:02

13:37

15:27

16:57

11:47

00:01

Oborniki, Spokojna

06:33

08:33

12:03

13:38

15:28

16:58

11:48

00:01

Oborniki, Rondo Kowanówko

06:34

08:34

12:04

13:39

15:29

16:59

11:49

00:02

Oborniki, Dworzec PKP

06:36

08:36

12:06

13:41

15:31

17:01

11:51

00:02

Oborniki, Urząd Miejski

06:38

08:38

12:08

13:43

15:33

17:03

11:53

00:02

Oborniki, Targowisko

06:40

08:40

12:10

13:45

15:35

17:05

11:55

00:06

Oborniki, Rynek

06:46

08:46

12:16

13:51

15:41

17:09

00:06

Oborniki, Szarych Szeregów

06:52

08:52

12:22

13:57

15:47

10:26

12:01

10:32

12:07

00:04

Oborniki, 25 Stycznia

06:56

08:56

12:26

14:01

15:51

10:36

12:11

00:02

Oborniki, Czarnkowska I

06:58

08:58

12:28

14:03

15:53

10:38

12:13

00:02

Oborniki, Czarnkowska II

07:00

09:00

12:30

14:05

15:55

10:40

12:15

00:01

Oborniki, Bielawska

07:01

09:01

12:31

14:06

15:56

10:41

12:16

00:02

Oborniki, Korfantego I

07:03

09:03

12:33

14:08

15:58

10:43

12:18

00:01 00:04 00:01 00:02 00:02 00:01 00:04 00:04 00:02 00:04 00:04 00:03 00:32 00:03 00:04 00:04 00:02 00:04 00:04 00:01 00:02 00:02 00:02 00:04 00:01 00:33

00:02

Oborniki, Korfantego II

07:05

09:05

12:35

14:10

16:00

10:45

12:20

00:04

Oborniki, Nadleśnictwo I

07:09

09:09

12:39

14:14

16:04

10:49

12:24

00:05

Dąbrówka Leśna

07:14

09:14

12:44

14:19

16:09

10:54

12:29

Dąbrówka Leśna

05:45

07:15

09:20

12:50

14:20

16:10

11:00

12:30

Oborniki, Nadleśnictwo I

05:50

07:20

09:25

12:55

14:25

16:15

11:05

12:35

0:44

00:05

Trasa 23

ROBOCZE

Oborniki, Dworzec Autobusowy Oborniki, Dworzec PKP Miasto Oborniki, Piłsudskiego Oborniki, Urząd Miejski Oborniki, Dworzec PKP Oborniki, Rondo Kowanówko Kowanówko, Sanatoryjna Kowanówko, Szpital Kowanówko, Sanatoryjna Kowanówko, Miłowody Kowanówko, Tarninowa Rożnowo, Słoneczna Rożnowo, Szkoła

10:20 10:21 10:25 10:26 10:28 10:30 10:31 10:35 10:39 10:41 10:45 10:49 10:52

13:35 13:36 13:40 13:41 13:43 13:45 13:46 13:50 13:54 13:56 14:00 14:04 14:07

16:20 16:21 16:25 16:26 16:28 16:30 16:31 16:35 16:39 16:41 16:45 16:49 16:52

10:55 10:58 11:02 11:06 11:08 11:12 11:16 11:17 11:19 11:21 11:23 11:27 11:28

14:15 14:18 14:22 14:26 14:28 14:32 14:36 14:37 14:39 14:41 14:43 14:47 14:48

17:20 17:23 17:27 17:31 17:33 17:37 17:41 17:42 17:44 17:46 17:48 17:52 17:53

ROBOCZE

Oborniki, Dworzec Autobusowy

07:30

12:00

15:40

00:02

Oborniki, Łukowska

07:32

12:02

15:42

00:03

Łukowo

07:35

12:05

15:45

00:02

Żerniki osiedle

07:37

12:07

15:47

00:01

Żerniki

07:38

12:08

15:48

00:02

Uchorowo

12:10

15:50

00:04

Pacholewo

12:14

15:54

00:05

Marszewiec

12:19

15:59

00:03

Rożnowo, Świetlica

12:22

16:02

00:02

Rożnowo, Szkoła

12:24

16:04

00:22 Rożnowo, Szkoła Rożnowo, Słoneczna Kowanówko, Tarninowa Kowanówko, Miłowody Kowanówko, Sanatoryjna Kowanówko, Szpital Kowanówko, Sanatoryjna Oborniki, Rondo Kowanówko Oborniki, Dworzec PKP Oborniki, Urząd Miejski Oborniki, Targowisko Oborniki, Rynek Oborniki, Dworzec Autobusowy

07:00 07:03 07:07 07:11 07:13 07:17 07:21 07:22 07:24 07:26 07:28 07:32 07:33

Rożnowo, Szkoła

06:25

12:35

16:10

00:02

Rożnowo, Świetlica

06:27

12:37

16:12

00:03

Marszewiec

06:30

12:40

16:15

00:03

Pacholewo

06:33

12:43

16:18

00:04

Uchorowo

06:37

12:47

16:22

00:05

Żerniki

06:42

07:40

12:52

16:27

00:01

Żerniki osiedle

06:43

07:41

12:53

16:28

00:02

Łukowo

06:45

07:43

12:55

16:30

00:03

Oborniki, Łukowska

06:48

07:46

12:58

16:33

00:02

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:50

07:48

13:00

16:35

00:25

Trasa 24

ROBOCZE

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:50

07:50

11:30

14:10

16:20

00:02

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

06:52

07:52

11:32

14:12

16:22

00:04

Oborniki, Korfantego II

05:54

07:24

09:29

12:59

14:29

16:19

11:09

12:39

00:02

Oborniki, Korfantego I

05:56

07:26

09:31

13:01

14:31

16:21

11:11

12:41

00:04

Oborniki, Dom Kultury

06:55

07:56

11:36

14:16

16:26

00:01

Oborniki Bielawska

05:57

07:27

09:32

13:02

14:32

16:22

11:12

12:42

00:02

Oborniki, Szamotulska

06:57

07:58

11:38

14:18

16:28

00:02

Uścikowo Folwark I

06:59

08:00

11:40

14:20

16:30

00:02

Uścikowo Folwark II

07:00

08:02

11:42

14:22

16:32

08:08

11:48

14:28

16:38

00:02

Oborniki, Czarnkowska I

05:59

07:29

09:34

13:04

14:34

16:24

11:14

12:44

00:02

Oborniki, 25 Stycznia

06:01

07:31

09:36

13:06

14:36

16:26

11:16

12:46

00:06

Objezierze

07:05

00:03

Oborniki, Szarych Szeregów

06:04

07:34

09:39

13:09

14:39

16:29

11:19

12:49

00:03

Ślepuchowo I

07:07

11:51

14:31

16:41

00:02

Ślepuchowo II

07:09

11:53

14:33

16:43

00:02

Górka I

07:11

11:55

14:35

16:45

00:01

Górka II

07:12

11:56

14:36

16:46

00:04

Lulin

07:15

12:00

14:40

16:50

00:04

Oborniki, Rynek

06:08

07:38

09:43

13:13

14:43

16:33

11:23

12:53

00:01

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:09

07:39

09:44

13:14

14:44

16:34

11:24

12:54

00:02

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

06:11

07:41

09:46

13:16

14:46

16:36

11:26

00:04

Oborniki, Piłsudskiego

06:15

07:45

09:50

13:20

14:50

16:40

11:30

00:01

Oborniki, Urząd Miejski

06:16

07:46

09:51

13:21

14:51

16:41

11:31

00:04

Oborniki, Dworzec PKP

06:20

07:50

09:55

13:25

14:55

16:45

11:35

00:02

Oborniki, Rondo Kowanówko

06:22

07:52

09:57

13:27

14:57

16:47

11:37

00:01

Oborniki, Spokojna

06:23

07:53

09:58

13:28

14:58

16:48

11:38

00:02

Oborniki, Kąpielisko Miejskie

06:25

07:55

10:00

13:30

15:00

16:50

11:40

00:02

Kowanowo

06:27

07:57

10:02

13:32

15:02

16:52

11:42

0:42

00:30 Lulin

07:15

12:00

14:40

16:50

00:04

Nieczajna

07:19

12:04

14:44

16:54

00:05

Kowalewko

07:24

12:09

14:49

16:59

00:03

Objezierze

07:27

08:12

12:12

14:52

17:02

00:06

Uścikowo, Folwark II

07:33

08:18

12:18

14:58

17:08

00:02

Uścikowo, Folwark I

07:35

08:20

12:20

15:00

17:10

00:03

Oborniki, Dom Kultury

07:38

08:23

12:23

15:03

17:13

00:05

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

07:43

08:28

12:28

15:08

17:18

00:02

Oborniki, Dworzec Autobusowy

07:45

08:30

12:30

15:10

17:20

00:30


www.oborniki.pl

Marzec 2013

TRASA 25 0 00:01 00:02 00:02 00:02 00:01 00:03 00:04 00:01 00:02 00:04 00:02 00:03 00:07 00:04 00:02 00:03 00:03 00:03 00:46

Bąbliniec Nowołoskoniec os.Maślerki Słonawy II Slonawy Wybudowanie Szkoła podstawowa nr 4 Oborniki, Szarych Szeregów Oborniki, Rynek Oborniki, Dworzec Autobusowy Oborniki, Dworzec PKP Miasto Oborniki, Dom Kultury Bogdanowo I Bogdanowo Huby Objezierze Kowalewko Wargowo Szkoła Wargowo stacja PKP Wargowo, Pałac Zielątkowo 905 Zielątkowo - Poznań 907 Zielątkowo - Poznań

ROBOCZE

905 Poznań-Zielątkowo 907 Poznań-Zielątkowo

00:03 00:03 00:02 00:02 00:04 00:07 00:03 00:02 00:07 00:04 00:02 00:01 00:02 00:02 00:02 00:01

Zielątkowo Wargowo, Pałac Wargowo stacja PKP Wargowo Szkoła Kowalewko Objezierze Bogdanowo Huby Bogdanowo I Oborniki, Dom Kultury Oborniki, Rynek Oborniki, Szarych Szeregów Szkoła podstawowa nr 4 Słonawy Wybudowanie Słonawy II os.Maślerki Nowołoskoniec Bąbliniec

05:20 05:23 05:25 05:27 05:29 05:32 05:38 05:40 05:46 05:50 05:52 05:53 05:55

05:57 05:59 06:00 06:04 06:05 06:07 06:11 06:13 06:20 06:24 06:26 06:29 06:32 06:35

06:30 06:31 06:33 06:35 06:37 06:38 06:41 06:45 06:46 06:48 06:52 06:54 06:57 07:04 07:08 07:10 07:13 07:16

06:45 06:40

07:25 07:55

06:10 06:41

07:06

06:43 06:46 06:49 06:51 06:53 06:57 07:04 07:06 07:13 07:17 07:19 07:20 07:22

07:20 07:23 07:26 07:28 07:30 07:34 07:41 07:44 07:46 07:53 07:57 07:59 08:00 08:02

07:22 07:24 07:25 07:28 07:32 07:33 07:35 07:39 07:41 07:48 07:52 07:54 07:57 08:00 08:03

11:15 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:26 11:30 11:31 11:33 11:37 11:39 11:42 11:49 11:53 11:55 11:58 12:01

13:35 13:37 13:38 13:41 13:45 13:46 13:48 13:52 13:54 14:01 14:05 14:07 14:10 14:13 14:16

08:20 08:50

12:35 12:10

14:25 14:50

07:46 08:04 08:20 08:23 08:26 08:28 08:30 08:34 08:41 08:43 08:50 08:54 08:56 08:57 08:59

TRASA 26

08:26

10:53 10:57 10:59 11:00 11:02 11:04 11:06 11:07

TRASA 27

SOBOTY

14:46 14:48 14:52 14:54 15:01

15:10 15:11 15:13 15:15 15:17 15:18 15:21 15:25 15:26 15:28 15:32 15:34 15:37 15:44 15:48 15:50 15:53 15:56

17:40 17:42 17:43 17:46 17:50 17:51 17:53 17:57 17:59 18:02 18:09 18:13 18:15 18:18 18:21 18:24

19:30 19:32 19:33 19:36 19:40 19:41 19:43 19:47 19:49 19:56 20:00 20:02 20:05 20:08 20:11

13:50 13:52 13:53 13:56 14:00 14:01 14:03 14:07 14:09 14:12 14:19 14:23 14:25 14:28 14:31 14:34

16:10 16:40

19:15 18:40

20:14 20:49

15:10 14:50

13:56 14:22

15:41 16:12

18:11 18:01

19:46 20:16

14:38 14:21

12:50 12:53 12:56 12:58 13:00 13:04 13:11 13:14 13:16 13:23 13:27 13:29 13:30 13:32

14:28 14:31 14:33 14:35 14:39 14:46 14:48 14:55 14:59 15:01 15:02 15:04 15:06 15:08 15:09

16:20 16:23 16:26 16:28 16:30 16:34 16:41 16:44 16:46 16:53 16:57 16:59 17:00 17:02

18:30 18:33 18:36 18:38 18:40 18:44 18:51 18:54 18:56 19:03 19:07 19:09 19:10 19:12

20:25 20:28 20:31 20:33 20:35 20:39 20:46 20:48 20:55 20:59 21:01 21:02 21:04

15:15 15:18 15:21 15:23 15:25 15:29 15:36 15:39 15:41 15:48 15:52 15:54 15:55 15:57

ROBOCZE

ROBOCZE

Oborniki, Dworzec Autobusowy

05:50

06:50

11:00

15:15

16:50

00:01

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

05:51

06:51

11:01

15:16

16:51

00:04

Oborniki, Dom Kultury

05:54

06:55

11:05

15:20

16:55

00:02

Oborniki, Szamotulska

05:56

06:57

11:07

15:22

16:57

00:03

Uścikowo I

05:59

07:00

11:10

15:25

17:00

00:01

Uścikowo II

06:00

07:01

11:11

15:26

17:01

00:02

Uścikowo Sławienko

06:01

07:03

11:13

15:28

17:03

00:01

Chrustowo

06:02

07:04

11:14

15:29

17:04

00:02

Urbanie

06:04

07:06

11:16

15:31

17:06

00:02

Popówko

06:06

07:08

11:18

15:33

17:08

00:03

Osowo Nowe

06:09

07:11

11:21

15:36

17:11

00:02

Ludwikowo

06:11

07:13

11:23

15:38

17:13

00:05

Szamotuły

06:15

07:18

11:28

15:43

17:18

00:28

12:06 12:32

15:20 15:27 15:29 15:36

9

Nasze Oborniki

SOBOTY

Szamotuły

06:20

07:20

11:30

15:45

17:20

00:06

Ludwikowo

06:26

07:26

11:36

15:51

17:26

00:02

Osowo Nowe

06:28

07:28

11:38

15:53

17:28

00:02

Popówko

06:30

07:30

11:40

15:55

17:30

00:03

Urbanie

06:33

07:33

11:43

15:58

17:33

00:02

Chrustowo

06:35

07:35

11:45

16:00

17:35

00:02

Uścikowo Sławienko

06:37

07:37

11:47

16:02

17:37

00:01

Uścikowo II

06:38

07:38

11:48

16:03

17:38

00:01

Uścikowo I

06:39

07:39

11:49

16:04

17:39

00:05

Oborniki, Dom Kultury

06:44

07:44

11:54

16:09

17:44

00:04

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

06:48

07:48

11:58

16:13

17:48

00:01

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:49

07:49

11:59

16:14

17:49

00:29

TRASA 28

TRASA 29

ROBOCZE

Oborniki, Dworzec Autobusowy

05:10 11:06

00:01

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

05:11 11:07

00:03

Oborniki, Gołaszyńska

05:14 11:10

00:03

Gołaszyn

00:04

ROBOCZE

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:52 15:30 18:25

00:01

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

06:53 15:31 18:26

00:04

Oborniki, Dom Kultury

06:57 15:35 18:30

05:17 11:13

00:03

Oborniki, Cmentarz Komunalny

-

Gołębowo

05:21 11:17

00:02

Bogdanowo

07:00 15:40 18:33

00:03

Maniewo I

05:24 11:20

00:04

Ocieszyn I

07:04 15:44 18:37

00:02

Maniewo II

05:26 11:22

00:03

Ocieszyn II

07:07 15:47 18:40

00:02

Świerkówki

05:28 11:24

00:01

Wargowo II

07:08 15:48 18:41

00:04

Chludowo I

05:32 11:28

00:02

Wargowo I

07:10 15:50 18:43

00:02

Chludowo II

05:34 11:30

00:04

Chludowo I

07:14 15:54 18:47

00:02

Chludowo I

05:36 11:32

00:02

Chludowo II

07:16 15:56 18:49

15:38 -

Oborniki, Dworzec Autobusowy

06:25

09:10

13:00

15:40

18:10

07:45

13:00

00:04

Wargowo I

05:40 11:36

00:02

Chludowo I

07:18 15:58 18:51

00:01

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

06:26

09:11

13:01

15:41

18:11

07:46

13:01

00:01

Wargowo II

05:41 11:37

00:04

Świerkówki

07:22 16:02 18:55

00:05

Oborniki, Szarych Szeregów

06:30

09:16

13:06

15:46

18:16

07:51

13:06

00:02

Ocieszyn II

05:43 11:39

00:02

Maniewo II

07:24 16:04 18:57

00:02

Szkoła podstawowa nr 4

06:32

09:18

13:08

15:48

18:18

07:53

13:08

00:03

Ocieszyn I

05:46 11:42

00:02

Maniewo I

07:26 16:06 18:59

Bogdanowo

05:50 11:46

00:03

Gołębowo

07:29 16:09 19:02

00:01

Slonawy Wybudowanie

06:33

09:19

13:09

15:49

18:19

07:54

13:09

00:04

00:02

Słonawy I

06:34

09:21

13:11

15:51

18:21

07:56

13:11

00:02

Oborniki, Cmentarz Komunalny

-

11:48

00:04

Gołaszyn

07:33 16:13 19:06

13:12

00:03

Oborniki, Dom Kultury

05:53 11:51

00:03

Oborniki, Gołaszyńska

07:36 16:16 19:09

00:04

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

05:57 11:55

00:03

Oborniki, Dworzec PKP Miasto

07:39 16:19 19:12

00:01

Oborniki, Dworzec Autobusowy

05:58 11:56

00:01

Oborniki, Dworzec Autobusowy

07:40 16:20 19:13

00:01

Słonawy II

06:35

09:22

13:12

15:52

18:22

07:57

00:03

Bąblin

06:37

09:25

13:15

15:55

18:25

08:00

13:15

00:03

Bąblinek

06:40

09:28

13:18

15:58

18:28

08:03

13:18

00:01

Kiszewo cmentarz

06:41

09:29

13:19

15:59

18:29

08:04

13:19

00:01

Kiszewo I

06:42

09:30

13:20

16:00

18:30

08:05

13:20

00:01

Kiszewo II

06:43

09:31

13:21

16:01

18:31

08:06

13:21

00:03

Kiszewo III

06:46

09:34

13:24

16:04

18:34

08:09

13:24

00:03

Kiszewko I

06:49

09:37

13:27

16:07

18:37

08:12

00:02

Kiszewko II

06:51

09:39

13:29

16:09

18:39

08:14

00:01

Kiszewko Stacja

06:52

09:40

13:30

16:10

18:40

08:15

13:30

00:02

Stobnica

06:54

09:42

13:32

16:12

18:42

08:17

13:32

00:50

00:50 907 Poznań - Chludowo

10:29

907 Poznań - Chludowo

06:44 15:25 18:04

905 Poznań - Chludowo

11:16

905 Poznań - Chludowo

07:11 15:47 18:56

13:27

905 Chludowo - Poznań

05:51 11:42

905 Chludowo - Poznań

07:22 16:07 19:12

13:29

907 Chludowo - Poznań

06:12 12:07

907 Chludowo - Poznań

07:52 16:37 19:42

TRASA 30

Stobnica

07:00

09:45

13:40

16:15

18:45

08:20

00:02

Kiszewko Stacja

07:02

09:47

13:42

16:17

18:47

08:22

00:01

Kiszewko II

07:03

09:48

13:43

16:18

18:48

08:23

00:02

Kiszewko I

07:05

09:50

13:45

16:20

18:50

08:25

00:03

Kiszewo III

07:08

09:53

13:48

16:23

18:53

08:28

00:03

Kiszewo II

07:11

09:56

13:51

16:26

18:56

08:31

00:01

Kiszewo I

07:12

09:57

13:52

16:27

18:57

08:32

00:01

Kiszewo cmentarz

07:13

09:58

13:53

16:28

18:58

08:33

00:01

Bąblinek

07:14

09:59

13:54

16:29

18:59

08:34

00:03

Bąblin

07:17

10:02

13:57

16:32

19:02

08:37

00:02

Słonawy I

07:19

10:04

13:59

16:34

19:04

08:39

00:01

Słonawy II

07:20

08:05

09:00

10:05

14:00

16:35

19:05

08:40

16:00

00:01

Slonawy Wybudowanie

07:21

08:06

09:01

10:06

14:01

16:36

19:06

08:41

16:01

00:01

Szkoła podstawowa nr 4

07:22

08:07

09:02

10:07

14:02

16:37

19:07

08:42

16:02

00:02

Oborniki, Szarych Szeregów

07:24

08:09

09:04

10:09

14:04

16:39

19:09

08:44

16:04

00:04

Oborniki, Rynek

07:28

08:13

09:08

10:13

14:08

16:43

19:13

08:48

16:08

00:01

Oborniki, Dworzec Autobusowy

07:29

08:14

09:09

10:14

14:09

16:44

19:14

08:49

16:09

00:03 00:05 00:04 00:04 00:05 00:01 00:02 00:03 00:02

Murowana Goślina, pl. Powst. Wlkp. Murowana Goślina, ul. Rogozińska Białęgi Białężyn Uchorowo Żerniki Żerniki osiedle Łukowo Oborniki, Łukowska Oborniki, Dw. Autobusowy

00:02 00:03 00:02 00:01 00:02 00:05 00:04 00:05 00:03

Oborniki, Dw. Autobusowy Oborniki, Łukowska Łukowo Żerniki osiedle Żerniki Uchorowo Białężyn Białęgi Murowana Goślina, ul. Rogozińska Murowana Goślina, pl. Powst. Wlkp.

ROBOCZE 04:38 04:41 04:46 04:50 04:54 04:59 05:00 05:02 05:05 05:07

04:53 04:56 05:01 05:05 05:09 05:14 05:15 05:17 05:20 05:22

05:18 05:21 05:26 05:30 05:34 05:39 05:40 05:42 05:45 05:47

05:43 05:46 05:51 05:55 05:59 06:04 06:05 06:07 06:10 06:12

07:53 07:55 07:58 08:00 08:01 08:03 08:08 08:12 08:17 08:20

08:53 08:55 08:58 09:00 09:01 09:03 09:08 09:12 09:17 09:20

14:28 14:30 14:33 14:35 14:36 14:38 14:43 14:47 14:52 14:55

06:03 06:06 06:11 06:15 06:19 06:24 06:25 06:27 06:30 06:32

SOBOTY

06:28 06:31 06:36 06:40 06:44 -

12:58 13:01 13:06 13:10 13:14 13:19 13:20 13:22 13:25 13:27

16:48 16:50 16:53 16:55 16:56 16:58 17:03 17:07 17:12 17:15

17:33 17:35 17:38 17:40 17:41 17:43 17:48 17:52 17:57 18:00

07:08 07:11 07:16 07:20 07:24 07:29 07:30 07:32 07:35 07:37

17:53 17:55 17:58 18:00 18:01 18:03 18:08 18:12 18:17 18:20

19:18 19:20 19:23 19:25 19:26 19:28 19:33 19:37 19:42 19:45

19:33 19:35 19:38 19:40 19:41 19:43 19:48 19:52 19:57 20:00

16:09 16:11 16:14 16:16 16:17 16:19 16:24 16:28 16:33 16:36


10 Nasze ObornikiMarzec 2013

www.oborniki.pl

Pierwszy społeczny powojenny burmistrz Obornik - mgr Henryk Borowicz

Henryk Borowicz (21.11.1912 – 27.01.1999) przybył wraz z rodzicami do Obornik z Poznania w 1922 r. Tu ukończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum, następnie podjął naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Po dwóch latach nauki przeniósł się do Seminarium Nauczycielskiego w Rogoźnie, które ukończył w 1933 r. W trakcie nauki w Seminarium Nauczycielskim odbywał praktyki w szkołach w Gościejewie i w Obornikach. Staż obornicki dał okazję do nawiązania szczególnie serdecznych więzi z uczniami i ich rodzicami, co stworzyło społeczną bazę dla działań w okresie okupacji niemieckiej oraz w okresie powojennym.

Pierwszą pracę zawodową podjął w Łukowie, zżył się ze społecznością wsi, organizował przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym i krajoznawczym, zwłaszcza związane z obecnością A. Mickiewicza w Łukowie. W 1936 r. ożenił się z Urszulą Jaworską, z tego związku przyszły na świat dzieci: Janusz, Adam, Ewa i Aleksandra. W okresie 1935 – 38 brał aktywny udział w parcelacji majątków ziemskich Łukowa, Żernik i Pacholewa, które zaowocowały przesiedleniem ludności małopolskiej do tych wsi. We wrześniu 1939 r. wraz z mieszkańcami Łukowa zorganizował ucieczkę przed nacierającymi wojskami niemieckimi i włączył się do walk Batalionu Oborniki, a po rozbiciu formacji, wziął udział w dwóch brawurowych akcjach zaczepnych pod dowództwem podoficera z poznańskiego DaKu. Ujęty przez Niemców wraz z innymi uczestnikami walk i uciekinierami, został zapędzony do obozu przejściowego w  Biedrusku, skąd wraz z bratem Alfredem dokonał odważnej i udanej ucieczki. W  okresie okupacji został przez władze niemieckie przekwalifikowany do zawodu kontrolera mleka i  użytkowości bydła powiatu obornickiego. Ta ciężka praca pozwoliła na poznanie i zadzierzgnięcie serdecznych więzi ze społecznością wsi obornickich, przyjaźnie te trwały aż do śmierci.

Kwiecień w bibliotece 4 kwietnia, godz. 9.30 - spotkanie z książką z okazji światowego Dnia Książki dla dzieci (Przedszkole Bajka), 5 kwietnia, godz. 17.00 - Żołnierze wyklęci Ziemi Wielkopolskiej (wykład IPN), 8 kwietnia, godz. 18.00 - spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich, 10 kwietnia, godz. 17.30 - Prawo konsumenckie (wykład radcy prawnego Piotra Mazurkiewicza w ramach UTW), 12 kwietnia, godz. 18.00 - wernisaż wystawy fotograficznej z okazji 10-lecia Koła Turystycznego w Zespole Szkół w Kowanówku, 16 kwietnia, godz. 10.00 – warsztaty „W poszukiwaniu rymów” (przygotowane w ramach akcji Rok z Tuwimem), 19 kwietnia, godz. 18.00 - spotkanie autorskie z Romanem Palinkiewiczem, 22 kwietnia, godz. 18.00 - pierdoły o Obornikach. Tematem rozmów będzie obornicki rynek i okolice, 26 kwietnia, godz. 18.00 - wieczór muzyczny poświęcony Czesławowi Niemenowi.

Był świadkiem zaciętych walk o Oborniki, prowadzonych przez Armię Czerwoną. Po wyzwoleniu Obornik został przez społeczność wybrany komendantem miasta i społecznie formującej się Milicji Obywatelskiej. Organizował życie po wyzwoleniu, uczestniczył w rozmowach w sztabie Marszałka Żukowa dotyczących współpracy władz polskich z wojskami radzieckimi i  rozwiązywaniu pojawiających się konfliktów. Otoczył opieką kilkanaścioro niemieckich dzieci, sierot po rodzicach, którzy zginęli przy szosie Łukowo – Oborniki i przydzielił je do polskich rodzin. Zostały one do połowy lat 50tych w Obornikach i okolicy, by po poszukiwaniach Czerwonego Krzyża, wrócić do Niemiec. Po przekazaniu funkcji komendanta miasta zawodowej milicji na krótki czas wrócił do szkolnictwa, by w  1946 roku zostać wybranym Burmistrzem Miasta Obornik. Podjął się szeregu inicjatyw, służących odbudowie miasta po zniszczeniach wojennych oraz budowie nowych obiektów tj.: siedziby rady miejskiej na rynku (dziś Urząd Skarbowy), rozbudowy szpitala (dwa boczne, wielkie skrzydła), budowę dworca kolejowego Oborniki Wlkp. Miasto, budowę tzw. „Gęsiarni” (cegła rozbiórkowa ofiarowana była przez Piłę), „Betoniarni”. Założył Spółdzielnię Mieszkaniową, wspierał OSP. W czerwcu 1948 r. witał arcb. Walentego Dymka na moście drewnianym na Warcie, całował pierścień Hierarchy Kościelnego – i…ten symboliczny gest został wykorzystany przez władze partyjne PZPR. Zmuszono burmistrza do odejścia ze stanowiska w październiku 1948 r. Podjął studia na Wydziale Historycznym UAM (ukończone tytułem magistra w 1952). W  roku 1948 założył Szkołę Zawodową, której warsztaty znajdowały się w „klasztorku”, a nauka przedmiotów ogólnych w nieistniejącej przybudówce Szkoły Podstawowej nr 1.

W 1955 r. szkoła została przeniesiona do Rogoźna. Od 1955 r. pełnił funkcję drugiego wizytatora szkolnego w  Wydziale Oświaty. Podjął wówczas udaną inicjatywę budowy Szkoły Podstawowej nr 2, którą kierował w latach 1960 – 1962. Od 1962 roku pracował w szkołach wiejskich: Dziewcza Struga, Stobnica, Słonawy. W 1972 r. przeszedł na emeryturę.

Umarł w Owińskach, w styczniu 1999 r., a pochowany został na cmentarzu parafialnym w Obornikach. Tekst opracował dr Adam Borowicz (2013.01.09) – serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów źródłowych, zdjęć i komentarzy Irena Najdek, Jerzy Straszewski

Powojenni burmistrzowie Obornik 16 lutego 1946 roku powołana do życia została Miejska Rada Narodowa. W jej pierwszym posiedzeniu uczestniczyło 13 członków. W wyniku przeprowadzonych wyborów stanowisko burmistrza powierzono Józefowi Gerlińskiemu (PPS). Pierwszy powojenny burmistrz swoje stanowisko piastował do 23 marca 1945 r. Po nim funkcję tę objął Marcin Kluczyński. W wyniku przeprowadzonego konkursu na burmistrza, na który zgłosiło się aż 10 kandydatów, zarząd Miejskiej Rady Narodowej przedstawił całej radzie trzech kandydatów, byli to: Władysław Leszczykiweicz, Władysław Pastor i Henryk Borowicz (PPR), a w tajnym głosowaniu wybrano Władysława Leszczykiewicza. Ten jednak nie przyjął stanowiska burmi-

strza, a wówczas Międzypartyjna Komisja Porozumiewawcza zgłosiła kolejnych kandydatów. Wybór padł na Walentego Chudego, który urząd ten sprawował tylko cztery dni. 25 maja 1946 roku Miejska Rada Narodowa anulowała uchwałę Rady Miejskiej z 21 lutego 1934 roku i tym samym zniosła instytucję zawodowego burmistrza miasta. Pierwszym niezawodowym burmistrzem wybrany został 25 maja Henryk Borowicz (PPR). Powojenni Burmistrzowie Obornik: Alojzy Melerski – 01.02.1945 – 15.02.1945 Józef Grel i ńsk i ( PP S ) – 16.02.1945 – 23.03.1945 Marcin Kluczyński (PPR) – 23.03.1945 – 17.05.1945 Władysław Leszczykiewicz –

wybrany nie przyjął stanowiska Walenty Chudy – 20.05.1945 – 24.05.1945 Henryk Borowicz (PPR) – 25.05.1945 – 22.09.1948 Stanisław Wawrzyniak – 22.09.1948 – 26.10.1948 Stanisław Koszewski (PZPR) – 27.10.1948 – 31.12.1948 Stanisław Rakowicz (PZPR) – 01.01.1949 – 07.06.1950 W wyniku ukazania się ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o organach jednolitej władzy terytorialnej, przestał funkcjonować zarząd miejski z  burmistrzem, a jego miejsce zajęła Rada Narodowa z jej przewodniczącym, a następnie naczelnik miasta i gminy. Funkcję burmistrza przywrócono po wyborach samorządowych i  zmianach ustrojowych w Polsce w roku 1990.


www.oborniki.pl

Marzec 2013

Nasze Oborniki

11

Wyklęci, którzy walczyli o wolność

1 m arc a ob cho d z i l i ś my, wprowadzone 3 lutego 2011 roku, święto państwowe, poświęcone Żołnierzom Wyklętym, czyli bohaterom antykomunistycznego podziemia. W obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Walczyli nie tylko uzbrojeni żołnierze, ale także zwykli obywatele i harcerze. W  tym dniu należy wspomnieć także o tym, co w okresie powojennym działo się na terenie miasta i gminy Oborniki. Lata 1945 – 1955 to wytężone działania Urzędu Bezpieczeństwa, którego główna siedziba mieściła się w  byłym hotelu Wernera, w miejscu dzisiejszej Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. W sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Obornikach z dnia 7 stycznia 1946 roku czytamy, że w powiecie było 138 informatorów, a w więzieniu UB, znajdującym się w piwnicach hotelu znajdowały się 24 osoby. 25 marca 1946 r. aresztowani zostali czterej harcerze w wieku od 16 – 18 lat, którzy żółtą farbą zamalowali okna w PPR, tablice z godłem państwowym przy gminie i przy MO. Na Pomniku Poległych Radzieckich i  Polskich zamalowali farbą żołnierza Radzieckiego, a z drugiej strony pomnika napisali

niech żyje AK. Dodatkowo na oknach Gimnazjum wymalowali swastyki. Do całej akcji doszło 24 marca, UB postawiło na nogi wszystkich swoich agentów. Sprawców wykryto w ciągu dwóch godzin. Byli to Jerzy Chrempiński mieszkający przy ulicy Dworcowej 63, Bronisław Kuligowski z  ulicy Kopernika 17, Marian Gaertner z ulicy Dworcowej 7 i  Henr yk Konieczny z ulicy Łukowskiej 14. Tuż przed aresztowaniem Jerzy Chrempiński uciekł. Zatrzymani chłopcy przyznali się do winy. Jak wspominał uczestnik tamtych wydarzeń Marian Gaertner, UB nie przebierało w środkach w trakcie przesłuchań używając siły i wszelkich innych znanych ubeckich metod. Akcja tzw. czerwonych harcerzy była jedną z najbardziej spektakularnych w mieście. Tym bardziej doniosła, że pokazująca słabość nowego systemu. W dokumentach znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej wiele miejsca zajmuje także ks. Henryk Pankowski. Jak czytamy w materiałach operacyjnych EDM Wiśniewskiego  z 1 lipca 1953 roku – notowano wzmożoną działalność kleru na odcinku młodzieżowym w związku z przygotowaniami do pierwszej komunii świętej. Ks. Pankowski w Obornikach troszczył się prawie o każdą rodzinę, która miała jakiekolwiek wahania z wysłaniem dzieci do pierwszej komunii. Zanotowano także fakt, że ksiądz ten zaagitował tutejszego fotografa i 28 czerwca 1953 r. cały dzień

wykonywał zdjęcia dla dzieci, a wynajęty był w tym samym czasie do robienia fotografii Powiatowemu Zjazdowi Zjednoczeniowemu Ligi Przyjaciół Żołnierza, Ligi Lotniczej i Ligi Morskiej.  W tym sprawozdaniu czytamy, został werbowany jeden informator ps. „Zenek”, który jest na kontakcie szefa UB. Został on zwerbowany do rozpracowywania kleru, gdyż posiada w tym kierunku wszelkie możliwości jako ksiądz !!! Zenek wielokrotnie w tym czasie donosił na swoich kolegów z kręgów kościelnych. Lata powojenne to nieustanna inwigilacja przeróżnych środowisk obornickich. Liczne donosy i raporty wysyłane przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej pokazują, że były to czasy bardzo trudne. Poniżej prezentujemy kilka wycinków z raportów PUBP w Obornikach. Raport z dnia 17.02.1946 – II sekcja otrzymała trzy doniesienia w tym m.in. dotyczące Stanisława Czopka, zamieszkałego w Obornikach na ul. Dworcowej, który prowadzi politykę przeciwko Rządowi Demokratycznemu, wyrażając się w obelżywy sposób. Przy podejrzanym została zastosowana obserwacja. Raport z dnia 27.02.1946 – pojawiła się plotka o zrzuceniu Amerykańskiego wywiadowcy, który na polecenie wywiadu amerykańskiego działać miał na terenie m.in. Obornik. Raport z dnia 7.IX. 1946 – Sekcja II otrzymała 5 doniesień, w tym jedno na Ludwika Wró-

blewskiego, który we współpracy z Roszkiewiczem restauratorem, gdzie często wieczorem odbywają się zebrania z kilkoma mężczyznami, podejrzanymi o współpracę z nielegalną organizacją. W tym kierunku została nastawiona agentura. R ap or t z  dnia 4.08.1947 –  w rzeźni miejskiej w Obornikach aresztowano w ostatnim miesiącu Rembacza Teodora, pełniącego funkcję maszynisty. Wymieniony jest pod zarzutem sabotażu. Mianowicie wypuścił on oliwę z kompresora dokładnie z  maszyny wytwarzającej lód, co mogło spowodować

unieruchomienie rzeźni przez wiele miesięcy. Raport z dnia 7.04.1953 – śmierć Stalina, w przeddzień żałoby aktyw Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przeprowadził we wszystkich parafiach rozmowy z księżmi, aby ci w dniu żałoby o godzinie 10 nakazali bicie w dzwony. Jak czytamy w czasie przeprowadzanych rozmów wszyscy księża wyrazili zgodę, a nawet oświadczyli, że pożądanym jest, aby w okresie 5 min. ciszy biły dzwony w chwili pogrzebu Wielkiego Stalina. Uzgodnienia zostały spełnione, a  zarządzenie o  5 min. ciszy wykonane. Raport z dnia 18.08.1945 – w dniu 17.08.1945 miał miejsce napad na Krajową Kasę Oszczędności i na Urząd Skarbowy. Napad był po między godziną 11 a 12. Do KKO weszło dwóch mężczyzn i zażądali, by oddano im klucze. Obaj mieli pistolety. Przy odbieraniu pieniędzy oświadczyli, że są z AK i pieniądze są im potrzebne. Zabrali 71.985,60 zł i zostawili pokwitowanie. W tym samym czasie obrabowano Urząd Skarbowy. Było także dwóch napastników. Raport za czas od 7.01.1946 – 17.01.1946 – doniesienie odnośnie Bronisława Napierały zamieszkałego przy ulicy Szpitalnej, który w toku rozmowy z informatorem zdradził się, że otrzymał wynagrodzenie pieniężne od organizacji AK i że dostał 8 tys. zł. Przy tej rozmowie był Henryk Górny zamieszkały w  Obornikach na Drodze Leśnej, który pracuje przy budowie mostów kolejowych w Obornikach. Krzysztof Nowacki

Po 64 latach sąd uniewinnił obornickich harcerzy Po publikacji tego artykułu na stronie internetowej www. oborniki.pl zadzwonił do nas syn jednego z uczestników tamtych wydarzeń z informacją, że czterej chłopcy odpowiedzialni za akcję tzw. „Czerwonych Harcerzy”, zostali 1 września 2010 roku uniewinnieni. O  kasację wyroku wnioskował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego zwrócili się Henryk i Andrzej Gertner, czyli dokładnie syn i brat skazanego Mariana Gertnera. Rodzina w piśmie do rzecznika zwracała uwagę na fakt, że akcją którą przygotowali młodzi harcerze nie była chuligańskim wybrykiem, który miał

znaczenie incydentalne, ale związany był z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sam Marian Gertner 28 lipca 2005 r. uzyskał status osoby pokrzywdzonej, który otrzymał od Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd Najwyższy uznał kasację wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich za zasadną. Sprawa „Czerwonych Harcerzy” zakończyła się 64 lata po jej rozpoczęciu, a Jerzy Chrempiński, Marian Gertner, Bronisław Kuligowski, Henryk Konieczny i Henr yk Andrzejewski zostali uznani za niewinnych.


12 Nasze ObornikiMarzec 2013

Z TVN do OOK

Nie Przegap!

„Kij w mrowisko” z Bogdanem Rymanowskim „Tak naprawdę my dziennikarze nie znamy się na niczym, a udajemy, że znamy się na wszystkim” tak – przewrotnie i nie bez odrobiny kokieterii podsumował przedstawicieli swojego zawodu Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, prezenter i publicysta, którego gościliśmy 26 lutego w OOK. Spotkanie z  autorem programów „Kawa na ławę”, „Rozmowy Rymanowskiego” i wielu innych było pierwszym z cyklu „Kij w mrowisko”, na które chcemy zapraszać ludzi mediów i które mają być poświęcone tematom ważnym, trudnym, kontrowersyjnym. Bezpośrednim pretekstem do zaproszenia dziennikarza TVN było wydanie jego książki „Ubek” – zapisu rozmów z Januszem Molką, w latach osiemdziesiątych prominentnym działaczem gdańskiej „Solidarności”, a jednocześnie agentem Urzędu Bezpieczeństwa, donoszącym bez skrupułów na swoich kolegów i znajomych, ba nawet członków rodziny zaangażowanych w opozycyjne działania. O wyjątkowości tej postaci stanowi fakt, że Molka jest jedynym znanym w historii III RP byłym esbekiem, który postanowił przeprosić swoje ofiary i uzyskać od nich przebaczenie. Czy w swym „nawróceniu” jest szczery, jakie motywy nim kierują, a może nadal prowadzi jakąś wyrafinowaną grę? – Rymanowski opowiadał o swoim „bohaterze” bez naiwności, ale też bez cynizmu. „Ja mu wierzę.Czy Państwo mu uwierzą, to już inna sprawa”.

Twarze kultury

Tadeusz Janiszewski

Aktor Teatru Ósmego Dnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca spotka się w OOK z obornickimi licealistami Czy w  świecie telewizji i komputerów teatr ma wystarczającą siłę rażenia? W czym tkwi siła teatru? Teatr jest nieustającą przygodą poszukiwania i odkrywania nowych światów, szczególnie teatr zespołowy i posługujący się technikami improwizacji - a takim jest T8D,w którym pracuję ponad 40 lat. Teatr wymaga aktywnej obecności widza, z którym się dzieli swymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Nie da się zastąpić obecności żywego człowieka, aktora spełniającego się, a czasami spalającego w akcie twórczym wobec widza w bezpośredniej bliskości - często bardzo intymnej. Kiedyś, jeszcze w stanie wojennym, w 1982 roku, rozpoczynałem spektakl „Więcej niż jedno życie.....” słowami: „godzina wolności przed nami..” Nadal jest to dla mnie ważne! Skąd poznańskie „Ósemki” czerpią inspirację do nowych spektakli? Proszę opowiedzieć o najnowszych pomysłach inscenizacyjnych. W naszym teatrze najważniejszymi inspiracjami jesteśmy ciągle my twórcy, sami dla siebie. Jeżeli pojawi się rutyna, skończy się nasz teatr. Tematy do spektakli pojawiają się z najbardziej palących problemów otaczającego nas świata. Z tego, co nas aktualnie najbardziej oburza lub zachwyca. Tak było z wojnami bałkańskimi, tragedią narodu czeczeńskiego, tragedią wypędzanych i poniżanych. Tak było z próbami wyko-

Pasjonująca książka, wydana przez ZNAK to jeden dwóch głównych tematów spotkania w OOK. Drugi stanowiło „życie na wizji”. Bogdana Rymanowskiego pytaliśmy o dziennikarskie standardy, relacje z politykami, „wpadki” zdarzające się przy prowadzeniu programów na żywo, sposoby okiełznania trudnych gości. „Lubię ludzi, lubię się z nimi spotykać, wysłuchiwać ich racji i poglądów, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzam” mówił moderator „Kawy na ławę”, przy-

www.oborniki.pl

taczając szereg anegdot związanych z prowadzeniem programu. Na koniec jedna z uczestniczek spotkania spytała „Dlaczego tak mało kobiet w pańskich programach?” „Nie ma zbyt wielu wybitnych przedstawicielek płci pięknej w polskiej polityce” brzmiała odpowiedź. A jednak od wizyty w Obornikach, do każdej edycji „Kawy na ławę” Bogdan Rymanowski zaprasza którąś z pań. Czy to nasza zasługa ….?

Tacy Sami Dla „Przyjaciela” i wszystkich oborniczan „Tacy sami, a ściana między nami” śpiewał kiedyś zespół Lady Pank. O ścianie między zespołem Tacy Sami a obornicką publicznością nie ma mowy. Już od jedenastu lat grupa śpiewa, gra i bawi oborniczan i zawsze jest gorąco przyjmowana Formacja powstała przy obornickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach z inicjatywy Lecha Farona, ówczesnego dyrektora OOK. Od lat współpracuje z ośrodkiem kultury występując na corocznych koncertach charytatywnych, wiosennych piknikach i innych imprezach. Pomysłodawczynią Wiosennych koncertów charytatywnych jest współpracująca z zespołem Sylwia Fiołek. Celem koncertów obok prezentacji dorobku zespołu jest zbieranie funduszy na rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Przyjaciel” obchodzi w tym roku dwudziestą rocznicę powstania. Jest więc powód, aby wesprzeć je w szczególny sposób. Zapraszamy na koncert. Atrakcji na pewno nie zabraknie!

Alfabet wspomnień „Pleciuga”- Zespół Wokalno - Taneczny /1997-2003 r./

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury

rzystywania zasobów archiwalnych IPN w grach politycznych. Tak było z próbą zrozumienia losu więźniów w spektaklu „Osadzeni”. Tak jest i dzisiaj, gdy próbujemy opowiedzieć o życiu rodzin robotniczych z upadającej fabryki im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, popularnego Ceglorza. Premiera tego nowego spektaklu plenerowego odbędzie się prawdopodobnie w ramach festiwalu Malta w Poznaniu, pod koniec czerwca, pod ogólnym hasłem „Człowiek i maszyna” Jaka publiczność przychodzi na przedstawienia Teatru Ósmego Dnia? Do T8D przychodzi bardzo dużo młodych ludzi. Myślę, że lubią ciągle naszą młodość i niepokój, mimo że niektórzy z nich mogliby być naszymi wnukami! Jest coś co łączy niepokornych!

Zespół złożony z dzieci i młodzieży w wieku od sześciu do czternastu lat powstał w Obornickim Ośrodku Kultury w październiku 1997r. Prowadziło go dwóch instruktorów: Marian Żurowskiwokal, Elżbieta Brodzińska-choreografia Część repertuaru „Pleciugi” stanowiły utwory zupełnie nowe, napisane specjalnie dla zespołu, ich uzupełnieniem były znane piosenki dziecięce i młodzieżowe charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem(country, disco, swing). Zespół występował na wszystkich ważniejszych imprezach w Obornikach (dni miasta, festyny, koncerty noworoczne, spotkania z seniorami, Dożynki Gminne, 2002r Dożynki Wojewódzkie-

część obrzędowa i koncertowa, WOŚP, promocje młodych talentów itd.) Gościł także w Poznaniu (1999r- Dzień Dziecka- Centrum Handlowe Panorama, 2001r- Majówka Z  Książką – Arena, 2001r- Ogólnopolski Telewizyjny Turniej Najmłodszych CK Zamek – wyróżnienie)). Solistki zespołu wielokrotnie zdobywały wyróżnienia i nagrody na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Szkolnej w Gnieźnie m.in. 2001r – I m-ce; 2002r – II m-ce; 2001r –Ostroróg I m-ce w Przeglądzie Zespołów Wokalno-Tanecznych. Zespół uczestniczył także w Międzynarodowym Obozie Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kazachsko – Rosyjsko - Polskim w Rościnnie, gdzie doskonale się sprawdził jako ambasador polskiej kultury. Repertuar „Pleciugi” to ponad 60 piosenek (w 2001 r zespół nagrał płytę z  10 utworami) oraz 8 przedstawień teatralnych (autorstwa Elżbiety Brodzińskiej) Małe Pleciugi wyrosły i cieszy fakt, że wiele z nich kontynuuje przygodę z piosenką i tańcem już w dorosłym życiu zawodowym.

fot. ze strony www.sw.gov.pl

SUPEŁKI – ZAWIĄŻ, NIE ZAPOMNIJ!!! 27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru; 4.04 Historia na dużym ekranie – projekcja filmu REWERS; 6.04 Akademia Odkrywców; 13.04 Poranek Malucha; 13.04 Kids Gospel Joy; 13.04 KIJ W MROWISKO – spotkanie z redaktorem Cezarym Gmyzem; 14.04 Ani Mru Mru; 19.04 Przy muzyce o… fotografii; 21.04 Koncert Stowarzyszenia Przyjaciel; 22.04 MIKROFONIA. Powiatowy Przegląd Młodych Talentów; 30.04 Wiosna Miłosna. Przegląd recytatorski; 27.04 Biesiada Rybna; 27.04 Robotyka dla dzieci; 28.04 Jesteśmy stąd; 1.05 Majówka na Łazienkach; 3.05 Majówka patriotyczna; 11.05 Akademia Odkrywców Szczegóły na stronie www.ook.oborniki.pl oraz www.facebook.com/obornicki.osrodek.kultury


www.oborniki.pl

Marzec 2013

Nasze Oborniki

13

Nagrody Burmistrza rozdane Każdego roku, zarówno poprzez pożytek publiczny, jak i wspieranie sportu seniorskiego Gmina Oborniki dofinansowuje obornickie kluby z  naszego regionu. Dodatkowym wyróżnieniem dla tych najlepszych zawodników, którzy w ubiegłym roku zdobywali medale w zawodach szczebla krajowego lub międzynarodowego są przyznawane nagrody burmistrza. Myślę, że każda pomoc finansowa ułatwia zawodnikom start, jak również stwarza nowe możliwości rozwoju - podkreśla Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. W  czwartek, 21 marca rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. W ramach obowiązującej procedury, poddane zostały one analizie komisji konkursowej, która przedstawiła własne propozycje podziału kwot nagród dla poszczególnych zawodników.

Sportowcom, których wnioski spełniały wszystkie wymogi formalne i merytoryczne komisja zaproponowała przyznanie nagród w następujących wysokościach: Maciej Włudarczak – Wicemistrz Polski w piłce ręcznej plażowej Świnoujście 2012r.- 1000zł. Zespół Juniorek Młodszych SKF KPR Oborniki – za zdobycie VII miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych, Oborniki – 2000zł. Janusz Wolniewicz – za zajecie II miejsca w Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w kategorii MASTERS – 1000zł. Agnieszka Maluśkiewicz –za zdobycie brązowego medalu podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Spale w konkurencji pchnięcia kulą oraz srebrnego medalu Akademickich Mistrzostw Polski w Bydgoszczy w konkurencji pchnięcia kulą -1800zł. Kamila Bracikowska – za zajęcie I miejsca w konkurencji Kumite indywidualne dziewcząt kategoria wiekowa 14-15 lat V Mistrzostwa Polski JKA-KARATE – 1000zł Michał Chudecki – za zajęcie II miejsca w kategorii 60 kg w 83 Mistrzostwach Polski Seniorów w Boksie – 2000zł.

Przekaż 1% podatku

Zachęcamy każdego podatnika, wypełniającego roczne zeznanie podatkowe (PIT) do przekazania 1% podatku na rzecz stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Oborniki, lub pomagającym naszym mieszkańcom. Jak przekazać 1% podatku? Wystarczy wypełnić w formularzu rocznego zeznania podatkowego (PIT) rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego”. Należy podać: Pełną nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, numer wpisu do KRS, obliczoną równowartość 1% podatku należnego. Przekazaniem obliczonej kwoty 1% na konto wybranej organizacji zajmie się Urząd Skarbowy. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. Wykaz organizacji mających status OPP, działających na terenie gminy Oborniki. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i  Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” KRS: 0000079166 Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny o  przekazanie 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Wspierając nas pomagasz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji, opieki i adaptacji społecznej. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Oborniki KRS: 0000114345 TPD prowadzi działalność spo-

łeczną na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Organizuje imprezy masowe, integracyjne, okolicznościowe i turystyczne. Zarząd TDP zwraca się z prośbą o wsparcie działań poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz dzieci. Prosimy w Inne informacje wpisać TPD Zarząd Miejski w Obornikach. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska KRS 0000266321 ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce, dla którego priorytetem jest kształcenie młodego człowieka, poprzez wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru dzięki stawianiu wyzwań. Prosimy dopisać: Hufiec Oborniki Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami – Odział Oborniki KRS: 0000154454 Towarzystwo prowadzi działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otaczanie opieką. Towarzystwo zwalcza przejawy znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. Prosimy dopisać: Odział Oborniki Ochronka „Franciszek” w Obornikach KRS: 0000095623 Ochronka „Franciszek” w Obornikach powstała w  1997 roku i działa przy Towarzystwie Przywracania Rodziny. Placówka daje schronienie dzieciom, które nie mogą z różnych przyczyn zamieszkiwać w domu rodzinnym. Jest formą pomocy zbliżoną do rodzinnej, optymalną dla licznych rodzeństw i innych młodszych dzieci dla których nie ma miejsca w innym środowisku zastępczym. Jednorazowo w ochronce mieszka 6-cioro dzieci.

Angelika Zwolińska – za zajęcie II miejsca w IV Mistrzostwach Polski PTTK w długodystansowym pływaniu w płetwach – 1000zł. Paweł Rybarczyk – za zajęcie II miejsca w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich – piłka ręczna mężczyzn, Tarnów – 500zł. Michał Eitner – za zajęcie II miejsca w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich – piłka ręczna mężczyzn, Tarnów – 500zł. Jan Surma – za zajęcie II miejsca w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich – piłka ręczna mężczyzn, Tarnów – 500zł. Katarzyna Kasperek – za zajęcie II miejsca na dystansie 400 m stylem dowolnym w Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 16 lat – 1000zł Dariusz Majchrzak za zajęcie III miejsca w klasie WETERAN-MASTERS w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie - 900zł. Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki – za zajęcie II miejsca w klasyfikacji klubowej w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Cross Country – 4700zł Piotr Dereń – za zajęcie III miejsca w klasie MX OPEN w Mistrzo-

stwach Strefy Zachodniej w Motocrossie – 900zł. Krzysztof Szynklewski – za zajęcie V miejsca w klasie MX2 w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie – 600zł. Dariusz Biliński – za zajęcie I miejsca w klasie Quad Open w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Cross Country - 1300zł. Wiesław Biliński – za zajęcie III miejsca w klasie Quad Open w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Cross Country - 900zł. Hubert Schoener – za zajęcie I miejsca w klasie senior lic. C w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Cross Country – 1300zł. Wojciech Bloch – Mistrz Polski Seniorów Karate WKF – złoty medaltytuł Mistrza Polski w Kata Drużynowym – 1800zł. Paweł Nochowicz – Mistrz Polski Seniorów Karate WKF – złoty medaltytuł Mistrza Polski w Kata Drużynowym – 1800zł. Bartosz Protasewicz – Mistrz Polski Seniorów Karate WKF – złoty medal- tytuł Mistrza Polski w Kata Drużynowym - 1800zł. Olga Chmielewska – za zajęcie I miejsca Kata Indywidualne – Mistrzostwa Polski Karate – Do Shotokan – 2000zł.

Zapraszamy na warsztaty terapeutyczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach serdecznie zaprasza na zajęcia terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, które odbędą się 6 kwietnia, godz. 1300. Spotkania odbędą się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach. Zajęcia poprowadzi specjalista ds. uzależnień Pani Małgorzata Berwid

Olga Kaczmarek – za zajęcie II miejsca w Kata - Mistrzostwa Polski JKA – 800zł. Paweł Przewoźny – za zajęcie I miejsca Kata Indywidualne seniorów starszych- IV Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA – 1500zł. Paweł Baran – za zajęcie II miejsca Kata Indywidualne seniorów starszych- IV Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA – 1500zł. Obornicki Klub Karate – za zajęcie I miejsca w konkurencji Kata Drużynowego – Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sztukach Walki IMAF – 3000zł. Marek Talar – za zajęcie II miejsca kat. M 20 w 8 Cross Maraton Kalisz – 700zł. Zenon Talar – za zajęcie IV miejsca w kat. Wiek. M 50 – Mistrzostwa Polski Weteranów w biegu na 100 km, podczas 28 Supermaratonu Kalisia – 700zł. Negatywnie zaopiniowano wnioski: Dariusza Szramy, Sebastiana Nowickiego (wnioski te nie spełniały warunków, o których mowa w paragrafie 4 uchwały Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2011r.), Krzysztofa Waśko (wniosek ten nie spełniał warunku, o któr ym mowa w  paragrafie 2 uchwały Nr VII/41/11 z dnia 28 lutego 2011r.)

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA OBORNIK Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) z a w i a d a m i a m o  podjęciu uchwały przez Radę Miejską w  Obornikach Nr XXX/371/13 w dniu 25 lutego 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w  obrębie miejscowości Pacholewo – Marszewiec, gmina Oborniki. Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w północno – wschodniej części gminy Oborniki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64–600 Oborniki. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA OBORNIK Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położona w Obornikach: I. arkusz mapy ewidencyjnej nr 3,zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1O/00014604/0, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3004/11 o pow. 0,01102 ha; 3004/13 o pow. 0,0612 ha; 3004/14 o pow. 0,1171 ha; Wykaz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 05.3.2013 roku do dnia 26.3.2013 roku.


14 Nasze ObornikiMarzec 2013

www.oborniki.pl

Karate to przede wszystkim dążenie do perfekcji Rozmowa z Tomaszem Wosickim, wiceprezesem i trenerem Obornickiego Klubu Karate

Czego nie wiemy o karate, a powinniśmy? Myślę że większości ludzi karate kojarzy się z łamaniem desek i okładaniem się rękoma i  nogami dwóch ludzi w  białych ubrankach. To jest chyba największe przekleństwo tego sportu jakie wykreowały filmy akcji. Sam tego doświadczam na co dzień w kontaktach z ludźmi,

którzy dowiadują się, że trenuję karate. Ich reakcja słowna często oczywiście w formie żartobliwej jest zawsze taka sama „no to musimy teraz uważać” lub „niech nas pan tylko nie bije”. A karate to przede wszystkim dążenie do perfekcji. Jeśli ktoś chce się szybko nauczyć mocno bić niech lepiej zapisze się na boks czy na MMA. W karate shotokan, czy wersji sportowej WKF uczy się głównie jak opanować siłę uderzenia. Nie jest żadną sztuką uderzyć z  całej siły i znokautować przeciwnika. Sztuką jest uderzyć z całej siły i zatrzymać cios, czy kopnięcie centymetr przed twarzą. Tym przede wszystkim różni się karate od innych sportów walki. Karate to także stworzone przez wielkich mistrzów układy technik tak zwane kata. Kata to esencja karate, kto nie trenuje kata nie może nazwać się karateką. Współcześnie karate to zarówno sztuka walki jak i sport. Zwłaszcza jako sport rozwija się bardzo dynamicznie. Być może już w 2020 roku podczas Igrzysk Olimpijskich karate zaprezentuje się jako nowa dyscyplina. Trochę historii. Od kiedy działa Obornicki Klub Karate? Dlaczego i z czyjej inicjatywy powstał? Obornicki Klub Karate powstał we wrześniu 2009 roku z mojej inicjatywy przy poparciu wielu wspaniałych osób, któ-

re przekonały mnie do takiego działania i aktywnie pomogły w jego realizacji. Powodem jego zaistnienia było bezpośrednie działanie prezesa Obornickiego Klubu Karate Shotokan-do Pawła Chmielewskiego który, z  dnia na dzień bez podania żadnych argumentów zabronił mi prowadzić treningi w klubie. Jako osoba, która była jednym z założycieli Obornickiego Klubu Karate Shotokan-do, prowadząca w nim przez 17 lat treningi z wieloma sukcesami, jak również jego wieloletni zawodnik i działacz nie mogłem ot tak zrezygnować z mojej pasji i równocześnie pracy. W jakich kategoriach wiekowych trenuje Pan zawodników? Obecnie dzieci i  młodzież z naszego klubu trenuje w dwóch grupach, podzielonych ze względu na wiek i stopień zaawansowania. W pierwszej trenują dzieci w wieku od 6 do 10 lat, które rozpoczęły treningi w ubiegłym

roku. Druga grupa to gimnazjaliści i oraz trochę młodsze dzieci, które trenują już przynajmniej od dwóch lat. Jest jeszcze grupa seniorska, której zawodnicy ze względu na charakter pracy i miejsce zamieszkania trenują najczęściej w prowadzonej przeze mnie grupie seniorów w Szamotułach lub w Poznaniu w zaprzyjaźnionym klubie Dynamic. Generalnie zajęcia w klubie mogą rozpocząć dzieci w wieku 6- 5 lat, górna granica o ile nie ma przeciwskazań lekarskich nie jest niczym ograniczona. Karate to dobry sport dla dzieci? Powiedziałbym, że wręcz doskonały. Pomijając już oczywisty fakt doskonałego wpływu na harmonijny rozwój całego organizmu dziecka jest jeszcze kilka innych czynników, które wyróżniają ten sport od pozostałych. Specyfika treningu karate wymaga od dzieci umiejętności koncentracji, co nie jako automatycznie przenosi się na lepsze efekty w nauce. Dyscyplina wprowadzona na zajęciach uczy szacunku dla drugiego człowieka, a także posłuszeństwa i  przestrzegania określonych zasad. Dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne życiowo. Nabywają poczucia własnej wartości i pewności siebie. Oczywiście można by wymieniać jeszcze więcej. Myślę jednak że najlepszym dowodem na to, jak

wspaniałe jest karate jest fakt, że na zajęcia do mnie bardzo często przyprowadzane są dzieci osób, które same kilka lat temu trenowały ten sport. Czy znaczenie ma płeć? karate to męski sport? W żadnym w ypadku nie można powiedzieć, że karate to męski sport, chociaż takie można odnieść wrażenie. Dziewczyny, które zdecydowały się trenować karate na pewno mogą to potwierdzić. W naszym klubie trenuje kilka dziewcząt, które doskonale sobie radzą i na równi rywalizują z chłopakami. Wbrew pozorom karate jest sportem bardzo mało kontuzyjnym. Wynika to z faktu, że w czasie treningu duży nacisk kładzie się na opanowanie swojego ciała. Czyli tak jak już wspominałem na początku zawodnik nie może tak jak np. w boksie uderzać z całej siły i nie kontrolować uderzenia. W walce sportowej karate należy uderzyć z całej siły lecz uderzenie należy w odpowiednim momencie tak wyhamować, by nie wyrządzić krzywdy przeciwnikowi. Karate jest na tyle uniwersalnym sportem, że nie przeprowadza się jak to ma miejsce w innych dyscyplinach selekcji. Trening karate można rozpocząć niemal w każdym wieku bez znaczenia, czy jest się kobietą czy, mężczyzną. Bogactwo techniki, systemów treningowych oraz konkurencji sportowych jest tak wielka, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Nie bez znaczenia jest również to, że w karate nie trzeba brać udziału w zawodach sportowych i zdobywać medale, by być dobrym karateką. Znam wielu wspaniałych karateków, którzy nigdy nie startowali na zawodach. Karate bowiem można trenować tylko dla siebie, by być sprawniejszym, poczuć się pewniej na ulicy lub dla jeszcze wielu innych powodów. A kadra trenerska? Kto szkoli Waszych zawodników? Wszystkie zajęcia w  klubie prowadzone są przeze mnie. Jestem trenerem z blisko 20 letnim stażem, który ukończył AWF w Poznaniu właśnie na kierunku trenerskim. Równocześnie od wielu lat pracuję w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Współpracuję jednak z wieloma doskonałymi trenerami z  Wielkopolskiego Związku Karate WKF. W ramach tej organizacji zawodnicy z naszego klubu wyjeżdżają na zgrupowania szkoleniowe, gdzie doskonalą swoje umiejętności przed ważniejszymi zawodami. Nasi karatecy w okresie letnich wakacji biorą udział również w obozach sportowych, gdzie także mają możliwość trenowania pod okiem innych trenerów. Zawodnicy Obornickiego Klubu Karate zwyciężają w wielu turniejach zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Co jest największym sukcesem klubu?

Sukcesy w naszym klubie rozkładają się na klika aspektów, które łącznie składają się na ten najważniejszy czyli wynik sportowy. Jako młode stowarzyszenie sportowe, musieliśmy konkurować z istniejącym w naszym mieście już od przeszło 20 lat OKK Shotokan-do, co łączyło się z pokonaniem wielu problemów natury organizacyjnej i finansowej. Pokonanie właśnie tych przeszkód można śmiało nazwać pierwszym ważnym sukcesem, który przekłada się obecnie na stały wzrost liczby osób trenujących. Jak dobrze jest oceniana działalność Obornickiego Klubu Karate, niech świadczy przyznanie nam przez Polski związek Karate w roku 2012 organizacji najważniejszej imprezy sportowej w roku, czyli Mistrzostw Polski Karate WKF Seniorów. Było to olbrzymie wyróżnienie tym bardziej, że o zawody te starały się kluby z Bydgoszczy, Łodzi i Bielsko Białej. Dzięki wsparciu władz naszego miasta mistrzostwa udały się znakomicie. Liczne podziękowania od startujących zawodników, trenerów i sędziów oraz prezesa PZ Karate były tego najlepszym dowodem.

Co do sportowych osiągnięć podzieliłbym to na dwie kategorie. Pierwsza, czyli udział w zawodach i tu niech przemówią liczby. W roku 2012 wzięliśmy udział łącznie w 25 turniejach, gdzie wywalczyliśmy 83 medale. Druga kategoria to ranga zawodów tu możemy się pochwalić zdobyciem 3 medali z Mistrzostw Świata, 21 z Mistrzostw Polski. Myślę, że świadczy to doskonale o tym, że klub rozwija się w dobrym kierunku. Jakie są zatem plany na przyszłość? O czym marzą trenerzy i zawodnicy OKK? Najbliższe plany to przede wszystkim jak najlepszy start naszych zawodników na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych, który umożliwił by powołanie ich do kadry narodowej. Największe marzenie zarówno trenera, jak i zawodników to z pewnością to, by karate wreszcie stało się pełnoprawną dyscypliną olimpijską. Tym bardziej, że jest ono bardzo realne, gdyż już we wrześniu tego roku MKOL ma podjąć ostateczną decyzję o włączeniu karate do programu letnich igrzysk olimpijskich.

Zawodnicy OKK kolejny raz wśród najlepszych W niedzielę, 17 marca grupa najstarszych zawodników Obornickiego Klub Karate wraz z trenerem Tomaszem Wosickim brała udział w Ogólnopolskim Turnieju Karate ENOEDA CUP w Przeźmierowie. Zawody te były równocześnie turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy Japońskiej Federacji Karate, które mają się odbyć pod koniec kwietnia w Niemczech. Start obornickich karateków okazał się niezwykle udany, szczególnie w konkurencji kata indywidualnego, gdzie wszystkie medale przypadły właśnie im. Wyniki z poszczególnych konkurencji przedstawiają się następująco. Kata indywidualne: I miejsce – Krzysztof Waśko; II miejsce – Paweł Baran; III miejsce – Paweł Przewoźny Kumite indywidualne: I miejsce – Paweł Przewoźny; II miejsce – Paweł Baran Kumite drużynowe: II miejsce – P. Baran, P. Przewoźny, K. Waśko.


www.oborniki.pl

Awans juniorów młodszych SKF Sparty do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski

Piłkarze ręczni obornickiej Sparty w ostatnim czasie rozegrali dwa mecze ligowe. U siebie podejmowali Arot Leszno. Mecz nie zachwycił zgromadzonej publiczności. Mnóstwo błędów technicznych z obu stron i słaba wola walki sprawiła, że Spartanie cieszyli się jedynie z dwóch punktów przybliżających ich do wygrania ligi w Wielkopolsce. Na mecz wyjazdowy nasi zawodnicy udali się do Ostrowa. Po wyrównanej walce udało się odnieść zwycięstwo na trudnym terenie rywala 27 : 19, gwarantując sobie udział w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Z jakiej pozycji wystartują o tym zadecydują wyniki w ostatnich dwóch meczach, w których to Spartanie, żeby zająć pierwsze miejsce w lidze Wielkopolski muszą zdobyć 2 pkt.

Siatkarze walczyli o Puchar Dyrektora Sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 3 w Obornikach gościła w sobotę, 23 marca amatorów siatkówki, którzy rozegrali turniej o Puchar Dyrektora tej placówki. W zawodach, nad którymi pieczę organizatorów sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego Mariusz Bacic i Marek Zawierzyński (będący w tym dniu jednocześnie sędzią technicznym), wzięło udział 5 drużyn, które rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”. Już od pierwszych serwów oczywistym był fakt, że na parkiecie nikt nie będzie odpuszczał, a panowie chociaż w różnym wieku, posiadają ducha sportowej walki. Sędzią głównym zawodów był Bogdan Kąkol. W przerwach zawodnicy mogli posilić się kawą, herbatą i wypiekami, ufundowanymi przez cukiernię p. Maćkowiaka. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pierwsza trójka puchary.

Marzec 2013

Nasze Oborniki

15

Zapaśnicy w Zespole Szkół w Kowanówku

8 marca, w piątek w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku z inicjatywy dra Henryka Kosa oraz dyrektor szkoły Ewy Szczecińskiej odbyło się nietypowe spotkanie uczniów z zapaśnikami stylu wolnego, którzy wracali wraz ze swoim trenerem Markiem Garmulewiczem ze zgrupowania kadry narodowej w Wałczu. Głównym celem było zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej, czynnego wypoczynku i rozwijania sportowych zainteresowań. Wszystkich zapaśników będzie można zobaczyć podczas Mistrzostw Polski seniorów w stylu wolnym, które odbędą się w „długi majowy weekend” w Komornikach.

Szybka wygrana Chudeckiego W piątek, 15 marca pierwszą w tym roku walkę na ringach zawodowych stoczył mieszkaniec gminy Oborniki Michał Chudecki. Podczas gali, która odbyła się w Lincoln Michał już w pierwszej rundzie znokautował Carlosa Johnsona (0-6). Piątkowy pojedynek miał duże znaczenie dla dalszej kariery Michała, była to bowiem pierwsza walka pod okiem nowego trenera Jamesa Ali Bashira. Teraz Chudeckiego czeka kilka dni odpoczynku, a następnie będzie przygotowywał się do kolejnej walki. Wspólnie z Jamesem Ali Bashirem Chudecki będzie pracował nad poprawieniem techniki i siły, a specjalny plan treningowy pod kątem poprawienia siły, dynamiki i koordynacji przygotowuje Arkadiusz Mąka z Red Box Akademia Kreatywnego Futbolu. Kolejną walkę mieszkaniec Gminy Oborniki stoczy 13 kwietnia podczas gali w North Bergen, a jego rywalem będzie najprawdopodobniej 24-letni Christian Steele (3-5, 1 KO). Będzie to walka na dystansie sześciu rund, a jak mówi sam Chudecki prawdopodobnie kolejny pojedynek będzie już ośmiorundowy.

Kolejne udane starty obornickich karateków

Klasyfikacja końcowa: I miejsce drużyna Środowy Team; II miejsce drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach; III miejsce drużyna Grupa LAK; IV miejsce nauczyciele Gimnazjum nr 3; V miejsce Uniwersytet Trzeciego Wieku. To pierwszy otwarty turniej siatkówki w hali sportowej naszego gimnazjum, ale zapewniam że nie ostatni. Miłośników tej dyscypliny sportu w naszym mieście nie brakuje i już myślimy o jesiennej edycji zawodów, tym razem o Puchar Burmistrza Obornik. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za sportową walkę, Pani Dyrektor   Iwonie Ostrowskiej za ufundowanie pucharów oraz doping w czasie spotkań, a także uczniom, którzy pomogli w organizacji zawodów. Mam nadzieję, że siatkarskie turnieje na stałe wejdą do sportowego kalendarza Obornik. Mając tak wspaniałe warunki, staramy się także popularyzować piłkę siatkową w codziennej pracy z młodzieżą i to już z pewnymi sukcesami. W tym roku nasze uczennice zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach Gminy w Piłce Siatkowej.

W sobotę, 16 marca oborniccy karatecy Olga Chmielewska i Bartosz Protasewicz uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Funakoshi Cup we Wrocławiu. Oboje startowali w konkurencji indywidualnej – kata seniorów rywalizując z karatekami z Polski, Litwy, Czech, Słowacji, Łotwy i Anglii. Olga wygrała swoje walki eliminacyjne i w finale nie dała szans swojej rywalce zwyciężając jednogłośnie 5-0, natomiast Bartek po wygraniu eliminacji w finale spotkał się z kolegą z reprezentacji i po zaciętym boju wygrał 3-2. Zawody   były ostatnim startem kontrolnym przed Mistrzostwami Polski karate  WKF seniorów, które odbędą się 23 marca w Bydgoszczy. Zawodników czeka ostatni tydzień indywidualnych treningów i szlifów pod okiem Wojciecha Blocha, a po nich jeden z najważniejszych startów w roku będący eliminacją do reprezentacji Polski na turnieje międzynarodowe.


16 Nasze ObornikiMarzec 2013

www.oborniki.pl

Zobacz jak zmieniły się Oborniki Jak zmieniły się Oborniki na przestrzeni dziesiątek lat? Jak wyglądały niegdyś ulice, miejsca pracy, spotkań, wypoczynku, a jak wyglądają one dziś? Odpowiedzi na te pytania niesie wyjątkowa wystawa fotografii, którą obejrzeć można w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Do porównań służą archiwalne zdjęcia naszego miasta zestawione w całość z wykonanymi w tych samych miejscach, lecz aktualnie. Fotograficzne połączenia, wykonane przez Krzysztofa Nowackiego, powstały w ramach projektu „Obornicki Wehikuł Czasu”. Wystawę będzie można oglądać w Urzędzie Miejskim jeszcze przez kilka tygodni. Zapraszamy!

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 8000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki marzec 2013  

Nasze Oborniki marzec 2013

Nasze Oborniki marzec 2013  

Nasze Oborniki marzec 2013

Advertisement