Page 1

CANVIS EN L’ECOLOGIA I LA DISTRIBUCIÓ DE LA BIODIVERSITAT DAVANT D’UN AUGMENT DE LA SEQUERA

Lluís Brotons

V -SCB-ICHN: Perspectives ’ús de ’aigua, 25 V Jornada Jornada CREAF CREAF-SCB-ICHN: Perspectives en en ll’ús de ll’aigua, 25 Novembre Novembre 2008 2008


Canvi climàtic, sequera i sistemes mediterranis • L’aigua factor limitant en els sistemes mediterranis • En un context de canvi climàtic: les projeccions indiquen un increment de temperatura i una disminució de precipitacions a la conca del Mediterrani.


Canvi climĂ tic, sequera i sistemes mediterranis


Canvi climàtic, sequera i sistemes mediterranis • L’aigua factor limitant en els sistemes mediterranis • En un context de canvi climàtic: les projeccions indiquen un increment de temperatura i una disminució de precipitacions a la conca del Mediterrani. • Important conèixer els mecanismes biològics que depenen del cicle de l’aigua i quins poden ser els impactes que es deriven dels canvis predits.


L’aigua i la fauna • L’aigua no és un factor tan limitant en els animals com en les plantes: els animals es mouen. • En sistemes ecològics limitats per l’aigua, moltes espècies presenten adaptacions encaminades a fer més eficient la gestió dels recursos hídrics.


Utilitzaci贸 eficient dels recursos h铆drics...


Utilització eficient dels recursos hídrics...

Taxa de creixement (g dia-1)

1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 ne eg R

it Un A

m le

ia an

sa is Su

ça an r F

. nt Co

a eg rs o C


L’aigua i la fauna • L’aigua no és un factor tan limitant en els animals com en les plantes: els animals es mouen. • En sistemes ecològics limitats per l’aigua, moltes espècies presenten adaptacions encaminades a fer més eficient la gestió dels recursos hídrics. • La importància de l’aigua en ecologia animal té un impacte eminentment indirecte: a través de l’alimentació i l’hàbitat de les espècies.


Mecanismes limitants de l’aigua sobre la fauna • Com pot la manca d’aigua afectar els animals?

Efectes directes

Efectes indirectes

Estrès hídric i manca d’hàbitat

Canvis en la vegetació causats per l’estrès hídric en les plantes

Interaccions


Efectes directes de la sequera


Efectes indirectes de la sequera • Impactes sobre la tipologia de vegetació (canvis en l’estructura i tipologia de l’hàbitat dominant). • Canvis en la fenologia de les plantes.

• Canvis en les interaccions entre espècies.

• Canvis en els règims de pertorbacions.


Efectes indirectes de la sequera


90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003

2004

2005

60

2003 2004 2005

50

% de leks

Alรงada del cereal (cm)

Efectes indirectes de la sequera

40 30 20

10 0

AM

C

GJ

GV

LL

M

OL

V

U


Efectes indirectes de la sequera Any 2003: Franรงa


Efectes indirectes de la sequera


Efectes indirectes de la sequera


Impactes del règim de pertorbacions...


Prediccions en escenari de canvi climàtic • Un augment en l’evapotranspiració disminuiria la quantitat d’aigua disponible en zones humides: disminució d’ocells aquàtics. • Un increment de la sequera en sistemes forestals + disminució de la coberta forestal + major estrès hídric + desajustaments en la disponibilitat de recursos: disminució d’ocells forestals de caràcter centreeuropeu. • ..però també comportaria un increment d’espècies de zones obertes més adaptades a l’aridesa.


Models predictius de nínxol ecològic

A Climatic Atlas of European Breeding Birds (a)

AET/PET > 0·995 0·95 < AET/PET ≤ 0·995 0·9 < AET/PET ≤ 0·95 0·8 < AET/PET ≤ 0·9 0·7 < AET/PET ≤ 0·8 0·6 < AET/PET ≤ 0·7 AET/PET ≤ 0·6

AET/PET > 0·995 0·95 < AET/PET ≤ 0·995 0·9 < AET/PET ≤ 0·95 0·8 < AET/PET ≤ 0·9 0·7 < AET/PET ≤ 0·8 0·6 < AET/PET ≤ 0·7 AET/PET ≤ 0·6

(b)

(c)

Distribució projectada Clima i distribució actuals

Modelització i projecció a condicions futures


Prediccions en escenari de canvi climĂ tic


Prediccions en escenari de canvi climĂ tic


Prediccions en escenari de canvi climĂ tic


Prediccions en escenari de canvi climĂ tic


Prediccions en escenari de canvi climĂ tic


Informaci贸 sobre els canvis regionals...


Espècies forestals...

Dendrocopos major


Espècies de zones agrícoles...

Corvus monedula


Impactes del règim de pertorbacions... 1999-2002


Canvis Catalunya en els darrers 20 anys


Canvis de paisatge en els darrers 20 anys


Interaccions hàbitats i característiques espècies Data: canvis en occurrència 82 espècies terrestres en 8 zones Mediterrani occidental. Resident Migrants

a

all species

b a woodland sp.

b a

garrigue sp.

shrubland sp.

b a

farmland sp.

-0,25

-0,2b -0,15

-0,1

-0,05

0

effect size

0,05

0,1

0,15

0,2Migrants tenen tendències negatives Interacció entre estratègia migratòria i hàbitat


Interaccions hàbitats i característiques espècies

NE I CL E D

C IN

SE A RE

Oenanthe hispanica

Parus cristatus

Origen:

Origen:

Habitat: Agrícola/matoll

Habitat: Bosc

Amplitud d’hàbitat: estreta

Amplitud de nínxol: ampla

Migració: SI

Migració: NO


Quin és l’escenari actual

• Els canvis en la distribució de les espècies d’ocells a Catalunya no semblen estar relacionats de manera directa amb el canvi climàtic. • Els canvis en els usos del sòl, les accions de conservació i el règim de pertorbacions exerceixen els impactes més importants. • L’efecte més important d’un augment en la sequera pot tenir a veure amb l’afectació de l’hàbitat i un canvi en el règim de pertorbacions.


Conclusions • Un increment en l’estrès hídric dels sistemes mediterranis pot tenir conseqüències importants per a la fauna. • Els efectes més importants però, serien els causats indirectament a través de l’impacte de la sequera sobre els hàbitats de les espècies. • Aquests efectes indirectes no són fàcils de predir i poden estar relacionats amb diversos components del canvi global. • Necessitem comprendre bé aquests processos indirectes del canvi climàtic especialment en la seva component d’interacció.


Gràcies per la seva atenció …i en especial a tots aquells que, amb el seu suport i entusiasme, han contribuït a l’èxit dels programes de seguiment basats en voluntaris i a que aquests es converteixin en una eina útil per a la recerca i per a la conservació del medi natural!

2008 ctfc brotons  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you