Page 1

2016 MEMÒRIA

Mas Les Comelles, Joanetes. Jordi Roca Barros. Arxiu d’Imatges PTCBG


MEMÃ’RIA

2016


ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ DEL PRESIDENT

6

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

8

3. PRESSUPOST 3.1.

Pressupost 2016

3.2. Ajuts de suport i col·laboració 4. ACCIONS PROMOCIONALS I COMERCIALS 4.1

Principals accions promocionals

48

14

6.1.1 Publicacions i mencions en mitjans online

50

16

6.2. Comunicació i Premsa

52

18

6.2.1 Articles i reportatges en mitjans de comunicació

54

6.3.

Suport a professionals i Atenció al visitant

58

6.4. Difusió de marca, publicitat, fons fotogràfic

56

20 22 24

4.3. Accions a prescriptors

26

5.1.

Club Cultura i Identitat

28 30

5.2. Club Enogastronomia

32

5.3. Club Golf

34

5.4. Club Natura i Turisme Actiu

36

5.5. Club Ruta del Vi DO Empordà

38

5.5. Costa Brava Girona Convention Bureau

40

5.6. Club Salut i Bellesa / Club Unique Premium

42

5.7.

44

Costa Brava Cruise Ports / Marca Pirineus de Catalunya

46

6.1. Màrqueting online

4.2. Fires de turisme

5. CLUBS DE MÀRQUETING

6. MÀRQUETING ONLINE, COMUNICACIÓ I PREMSA, I DIFUSIÓ DE MARCA


/6

/7

INTRODUCCIÓ del president

El 2016 va començar amb la commemoració del 40è aniversari de la creació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i amb la declaració de l’Any del Golf i l’Enogastronomia a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, en sintonia amb la designació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. Al llarg de l’exercici, l’entitat va assolir la xifra de 700 membres associats als nou clubs de màrqueting de producte i va desenvolupar un pla d’accions pragmàtic i directe d’acord amb el qual es van dur a terme 576 actuacions i accions promocionals directes, entre presentacions, workshops, viatges de premsa, de familiarització i de bloguers, fires, accions de màrqueting digital, jornades de formació, etc. Entre les iniciatives més rellevants cal destacar la celebració de la Gala de la Guia Michelin Espanya i Portugal 2017 a Girona, l’organització de l’IAGTO Costa Brava Golf Trophy, la Setmana de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a Madrid, l’acció promocional i de comunicació a Nova York integrada per la recepció «Esmorzar amb estrelles», una activitat de maridatge de flors silvestres mediterrànies amb vins de la Ruta del Vi DO Empordà i la presentació del Club Unique Premium, l’acció promocional de turisme de negocis Costa Brava Business Days, la innovadora acció #EuroFoodTrip Costa Brava - Emilia-Romagna, i l’organització de la primera edició del festival d’experiències culturals Som Cultura, entre moltes altres.

Diví Fotografia

També va ser un any de reconeixements de la Generalitat de Catalunya a la tasca duta a terme pel Patronat de Turisme i pel territori amb la concessió del Premi a la Millor Destinació Enoturística de Catalunya 2016 i el Premi a la Innovació Turística de Catalunya 2016. Per primera vegada en la història, l’any 2016 la demarcació de Girona va superar la xifra de 5 milions de turistes estrangers i 20 milions de pernoctacions en establiments reglats. La recuperació dels mercats català i espanyol, la fortalesa dels mercats emissors centreeuropeus, la frenada en la caiguda del mercat rus i el creixement d’altres de nous, com el nord-americà i

Pere Vila i Fulcarà President de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

l’israelià, van contribuir a assolir aquests registres tan satisfactoris en termes de quantitat i qualitat per a les destinacions gironines. Definitivament, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona —després de quatre dècades liderant la promoció turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona— i el sector turístic privat apostem per renovar el model turístic del país, potenciant el desenvolupament de l’activitat turística sostenible, i per rellançar conjuntament la destinació a fi d’adaptar-la a les noves tendències del mercat, amb la voluntat de seguir essent una destinació líder en l’àmbit mundial.


/9

ÒRGANS DE GOVERN Junta General: l’òrgan suprem del Patronat, integrat per accionistes des del 1976. Consell d’Administració: format per 15 membres, 8 del sector públic i 7 del sector privat. Per tal de donar compliment a la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en la redacció modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), el Ple de la Diputació celebrat el 23 de setembre del 2014 va aprovar classificar Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA dins del Grup 1, amb la qual cosa els membres del Consell d’Administració van passar a 15. Girona. Samuel Joffery

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

/8


/10

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ En data 31 de desembre de 2016, la seva composició era la següent:

SECTOR PÚBLIC

/11

COMISSIÓ ASSESSORA

CONSELL ASSESSOR GENERAL

La Comissió Assessora del president està formada pels membres del Consell d’Administració designats per aquest. En data 31 de desembre de 2016, la seva composició era la següent:

En data 31 de desembre de 2016, la seva composició era la següent Pere Vila i Fulcarà

Diputació de Girona Diputació de Girona

Montserrat Mindan i Cortada

Ajuntament de la Costa Brava

Marta Felip i Torres

Diputació de Girona: Sr. Pere Vila i Fulcarà. President

Sr. Pere Vila i Fulcarà, president

Jaume Dulsat i Rodríguez

Diputació de Girona

Lluís Bosch i Rebarter

Ajuntament de la Costa Brava

Sra. Marta Felip i Torres. Vicepresidenta primera

Sra. Marta Felip i Torres, vicepresidenta primera

Juli Fernández i Iruela

Diputació de Girona

Ajuntament de la Costa Brava

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez. Vicepresident segon

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez, vicepresident segon

Pau Presas i Bertran

Diputació de Girona

Immaculada Gelabert i Casadevall

Diputació de Girona

Dafne Galvany i Rossell

Ajuntament de la Costa Brava

Sr. Juli Fernández i Iruela

Lluc Salellas i Vilar

Sr. Enric Dotras i Ruscalleda, vicepresident tercer

Gisela Saladich i Parés

Diputació de Girona

Ramon Moliner i Serra

Sr. Antoni Escudero i Martínez

Lluís Bayona i Prats

Diputació de Girona. Àrea de Cultura

Estacions d’esquí del Pirineu de Girona

Xavier Ribera i Serra

Costa Brava Cruise Ports

Sr. Estanis Vayreda i Puigvert

Carles Ramonet i Costa

Diputació de Girona. Àrea d’Esports

Gerard Darnés i Soms

Persona idònia

Martí Pujals i Castelló

Persona idònia

Helga Nuell i Turon

Diputació de Girona. Àrea de Promoció Econòmica

Joan Roca i Fontané

Persona idònia

Josep Roca i Fontané

Persona idònia

Jordi Llach i Expósito

Diputació de Girona. Fons Europeus

Jordi Roca i Fontané

Persona idònia

Albert Piñeira i Brosel

Consell Comarcal de la Cerdanya

Josep M. Pla i Calsina

Persona idònia

Josep Comaposada i Seuba

Persona idònia

Joaquim Vivas i Vidal

Consell Comarcal de la Selva

Persona idònia

Jordi Caparrós i Marcé

Consell Comarcal del Ripollès

José Antonio Donaire i Benito

Joan Català i Pagès

Consell Comarcal del Baix Empordà

Àlex Trias i Arraut

Persona idònia

Lluís Fernández i Soler

Persona idònia

Joaquim Felip i Gayolà

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Martí Sabrià i Deulofeu

Persona idònia del sector turístic

Joaquim Roca i Ventura

Consell Comarcal del Gironès

Albert Carbonell i Quer

Eduard Llorà i Cullet

Consell Comarcal de la Garrotxa

Turisme accessible de Girona - MIFAS

Jordi Xargay i Congost

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Francesc Xavier Puig i Oliveras

Representant dels parcs naturals de Girona

Josep Serra i Pla

Club de la Ruta del Vi

David Plana i Viladomat

Persona idònia del sector turístic

Marc Casadellà i Amer

Club de Natura i Turisme Actiu

Cristina Ros i Nuño

Club de Salut i Bellesa

Salvador Sunyer i Bover

Club de Cultura i Identitat

Jordi Mias i Morell

Costa Brava Girona Convention Bureau

Sr. Pau Presas i Bertran Consells comarcals: El Sr. Jordi Xargay i Congost, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, va ser escollit per majoria com a representant de tots els consells comarcals de les comarques gironines. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Sr. Miquel Gotanegra i Portell Sr. Xavier Nicolazzi i Angelats Sr. Lluís Torrent i Suñé Sr. Josep M. Pla i Calsina Sr. Ramon Ramos i Argimon

Facultat de Turisme de la Universitat de Girona: Sr. Joaquim Majó i Fernández.

Sr. Martí Sabrià i Deulofeu

SECTOR PRIVAT

Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Cambres de comerç, indústria i navegació de Girona: Sr. Enric Dotras i Ruscalleda, vicepresident tercer

Sr. Josep Comaposada i Seuba

Gremis i associacions: Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona: Sr. Antoni Escudero i Martínez Associació de Càmpings de Girona: Sr. Miquel Gotanegra i Portell Associació Turística d’Apartaments: Sra. Esther Torrent i Vila

Sra. Glòria Plana i Yanes

Sr. Jordi Martí i Utset Sra. Dolors Vidal i Casellas Sr. Xavier Trias i Arraut

Ferran Roquer i Padrosa

Joaquim Majó i Fernández

Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació Universitat de Girona Facultat de Turisme

Agències de viatges (ACAVE): Sr. Jordi Martí i Utset

Lluís Torrent i Suñé

Associació de Turisme Rural de Girona: Sr. Ramon Corominas i Estany

Glòria Plana i Yanes

Ajuntament de Girona

Estanis Vayreda i Puigvert

Ajuntament del Pirineu de Girona

Irene Elias i Valverde

Club de Màrqueting de Golf

Joan Manuel Ribera de Frias

Club Unique Premium

Ajuntament del Pirineu de Girona

Enric Dotras i Ruscalleda

Cambra de Comerç de Girona

Representant gironí al Comitè de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme: Sr. Lluís Torrent i Suñé

Montse Dolcet i Bosch

Membre del Consell de Direcció de l’ACT


/12

/13

Narcís Coll i Ferrer

Cambra de Comerç de Girona

Enric Gimeno i Aragonés

Transports - mobilitat

Joaquim Clarà i Estañol

Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols

Genís Matabosch i Giménez

Persona idònia

Oriol Aguilà i Vilà

Persona idònia

Josep Maria de Vehí i Falgàs

Cambra de Comerç de Palamós

David Bellver i Vives

Persona idònia

Antoni Escudero i Martínez

Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona

Dolors Vidal i Casellas

Persona idònia

Ramon Ramos i Argimon

Director general del Patronat

Xavier Nicolazzi i Angelats

Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona

Jesús M. Pont i Colldecarrera

Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona

Miquel Gotanegra i Portell

Associació de Càmpings de Girona

Ramon Corominas i Estany

Associació de Turisme Rural de Girona

Esther Torrent i Vila

Associació d’Apartaments Turístics

Josep Damià Carreras i Espígol

Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona

Cristina Blay i Vives

Associació de Camps de Golf Costa Brava - Empordà - Girona

Genís Dalmau i Burgués Emili Albó i Casals

Associació de Centres Turístics Subaquàtics Gremi de Sales de Festa, Discoteques i Similars de la Província de Girona

Jordi Martí i Utset

Associació Catalana d’Agències de Viatge

Miquel Bosch i Gardella

Gremi de Promotors i constructors d’Edificis de Girona

Josep M. Cama i Massana

Parcs Aquàtics de la Costa Brava

Carles Gibert i Bernat

Creuers turístics de la Costa Brava

Ramon Roca i Roig

Ports esportius de la Costa Brava

Rosa Duran i Portas

Associació de Guies de Girona

Luis García Lacuesta

El Bulli Foundation

Consell d’Administració

Consell Assessor General

Presidència

Comissió Assessora

Intervenció general

ORGANISMES EN ELS QUALS EL PATRONAT TÉ REPRESENTACIÓ

Secretari general

Direcció

Comunicació i premsa

Màrqueting, promoció i comunicació

Administració

Agència Catalana de Turisme (ACT) Representants del Patronat a l’ACT: Consell de Direcció: Sr. Ramon Ramos i Argimon Consell General de Participació: Sr. Pere Vila i Fulcarà Comissió de Coneixement i Estratègia: Sr. Ramon Ramos i Argimon

Administració

Recepció Administració Comptabilitat

Universitat de Girona (UdG)

Logística

Representants del Patronat a la UdG

Tresoreria

Consell Assessor del Campus de Turisme: Sr. Ramon Ramos i Argimon

Suport jurídic

Aeroport de Girona Informació turística

Clubs de màrqueting i de producte Natura i Turisme Actiu Salut i Bellesa Cultura i Identitat Ruta del Vi DO Empordà Golf Costa Brava Girona Convention Bureau Costa Brava Cruise Ports Sènior Inclusiu Familiar Unique Premium Enogastronomia

Fires i Operadors

Màrqueting online

Documentació i Arxiu d’Imatges

Gestió de marca i publicitat

Portal oficial

Comercial

Mitjans online

Formació

Comunicació


Baix Empordà. Dani Salvà

PRESSUPOST

/14 /15


/16

/17

PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST DE DESPESES DESCRIPCIÓ

DESPESA REAL (€)

%

1.441.064,65

24,47

1.254.831,11

21,31

178.195,81

3,03

8.037,73

0,14

3.659.539,55

62,15

1.391.556,56

23,63

Publicacions, documentació i arxiu d’imatges

121.308,30

2,06

Publicitat

289.694,67

4,92

1.545.341,80

26,24

311.638,22

5,29

PROGRAMA 2: DESENVOLUPAMENT EN LÍNIA

90.436,86

1,54

PROGRAMA 3: SUPORT A LES DESTINACIONS

271.541,90

4,61

Actes de divulgació i jornades de formació

103.541,90

1,76

Ajuts a la competitivitat

168.000,00

2,85

PROGRAMA 4: POTENCIACIÓ DEL PRESTIGI INTERNACIONAL

18.169,23

0,31

PROGRAMA 5: POSICIONAMENT I GESTIÓ DE LA MARCA

37.605,51

0,64

PROGRAMA 7: COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES

156.487,93

2,66

PROGRAMA 9: LIDERATGE TURÍSTIC

213.782,75

3,63

Despeses de lideratge turístic

59.601,28

1,01

Despeses de l’Oficina de Turisme de l’Aeroport

154.181,47

2,62

PROGRAMA O ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT Despeses de personal Despeses d’administració Inversió en immobilitzat PROGRAMA 1: MÀRQUETING I PROMOCIÓ Màrqueting de productes

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Despeses en accions promocionals Patrocinis

DESCRIPCIÓ

DRETS NETS (€)

%

5.585.000,00

93,73

5.450.000,00

91,46

100.000,00

1,68

Membres de Costa Brava Cruise Ports

10.000,00

0,17

Patrocini de “la Caixa”

25.000,00

0,42

369.573,84

6,20

4.311,00

0,07

TRANSFERÈNCIES CORRENTS Diputació de Girona Agència Catalana de Turisme, per la coorganització del Congrés TBEX 2015

PRESTACIÓ DE SERVEIS INGRESSOS PATRIMONIALS APLICACIÓ DE ROMANENTS TOTAL INGRESSOS

0,00 5.958.884,84

0,00

TOTAL DESPESES

5.888.628,38


/18

/ 19

AJUTS DE SUPORT I COL·LABORACIÓ Itineraris marins 12.000 €

8

AJUTS A LA COMPETITIVITAT

168.000 €

17

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

871.000 €

10

AJUTS A LA GASTRONOMIA

9.000 €

Atorgats a consells comarcals gironins

Atorgats a entitats, fundacions, municipis i altres administracions públiques

Atorgats a cinc ajuntaments de la Costa Brava

6

AJUTS A ENTITATS

78.000 €

Atorgats per a campanyes de comunicació i difusió gastronòmiques

Atorgats per a campanyes de comunicació i difusió a entitats, associacions, federacions i municipis

28

AJUTS A ESDEVENIMENTS, COMPETICIONS ESPORTIVES I CONTRACTES DE PATROCINI

166.000 €

Atorgats a esportistes d’elit, agrupacions, clubs, associacions, fundacions i municipis

3

AJUTS A LA PROMOCIÓ DE LA RUTA DEL VI DO EMPORDÀ EN EL FESTIVAL VÍVID

1.300 €

Atorgats a entitats i ajuntaments


Costa Brava Food Truck. Arxiu d’Imatges PTCBG

ACCIONS PROMOCIONALS I COMERCIALS

/20 /21


/22

/23

PRINCIPALS ACCIONS PROMOCIONALS Gala Michelin 2017

IAGTO Costa Brava Golf Trophy

450

80

convidats

2

concursos Instagram

1

operadors turístics de 23 països

50

entitats i empreses

1

jornada de formació «El poder de la gastronomia en el turisme», per a 60 professionals

torneig de golf

1

workshop

viatge de premsa per a 5 periodistes i líders d’opinió

1 6

viatges de familiarització

Setmana de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a Madrid

2

Costa Brava Business Days

60

Primera edició de Som Cultura

70

workshops per a 92 agents de viatges i agències organitzadores d’esdeveniments

representants d’agències d’organització d’esdeveniments i comunicació

activitats i promocions

5

50

40

membres del Costa Brava Girona Convention Bureau

entitats i empreses organitzadores

20

4

1.800

viatges de familiarització

5a edició dels «Esmorzars amb estrelles»

80

periodistes

presentacions temàtiques per a 80 periodistes

entitats i empreses

Promoció als Estats Units: Nova York

participants

1

presentació de la Ruta del Vi DO Empordà a 20 prescriptors

1

presentació del Club Unique Premium amb maridatge de vins de la DO Empordà i flors per a 20 agents de viatges

1

trobada amb 25 bloguers


/24

/ 25

FIRES DE TURISME

14 fires genèriques 27 fires específiques

BENELUX 1.

Salon des Vacances, Brussel·les

2.

50PlusBeurs, Utrecht

3.

Fiets en Wandelbeurs, Amsterdam

4.

KLM Dutch Open Golf, Zandvoort

PAÏSOS ESCANDINAUS 1.

Helsinki Golf Fair, Helsinki

REGNE UNIT 1.

WTM, Londres

2.

London International Dive Show (LIDS), Londres

3.

DIVE, Birmingham

PAÏSOS DE L’EST 1.

MITT, Moscou (Rússia)

2.

AITF, Bakú (Azerbaidjan)

FRANÇA 1.

Salon Mondial du Tourisme, París

2.

Salon de la Plongée, París

3.

UTMB, Chamonix

4.

Salon Nautique d’Automne, Cap d’Agde

5.

ILTM Europa, Canes

6.

Salon du Randonneur, Lió

ALEMANYA

CATALUNYA 1.

Girocamping, Girona

2.

Mercat del Ram, Vic

3.

B-Travel, Barcelona

4.

B-Delicious, Barcelona

5.

Mercat de Mercats, Barcelona

6.

IBTM World, Barcelona

7.

Bebés & Mamás, Barcelona

8.

Mostra de Vins i Caves de Catalunya, Barcelona

9.

Fira del Vi, Banyoles

10. Mostra del Vi de l’Empordà, Figueres 11. Firatast d’Estiu, Sant Feliu de Boada 12. Fòrum Gastronòmic, Barcelona

ITÀLIA 1.

ESPANYA 1.

FITUR, Madrid

2.

IGTM, Palma

3.

Expovacaciones, Bilbao

4.

UNIBIKE, Madrid

TTG Incontri, Rímini

ALTRES 1.

IMTM, Tel Aviv (Israel)

2.

Seatrade Cruise Shipping, Miami (Estat Units)

3.

CONFEC Red, Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units)

4.

ILTM Amèrica, Rivera Maya (Mèxic)

1.

CMT, Stuttgart

2.

ITB, Berlín

3.

Tour Natur, Düsseldorf

4.

IMEX, Frankfurt

Llegenda del mapa Fira genèrica

Enogastronomia

Golf

MICE

Creuers

Prèmium

Natura i Turisme Actiu

Familiar


/26

/ 27

ACCIONS A PRESCRIPTORS

NOUS PORTALS WEB PROFESSIONALS TRADE

www.trade.costabrava.org

62

VIATGES DE PREMSA

67

VIATGES DE FAMILIARITZACIÓ

218

PERIODISTES

803

AGENTS DE VIATGE

Plataforma en quatre idiomes adreçada a empreses del sector turístic, agències de viatges i operadors turístics per a la promoció i comercialització de les destinacions, els productes i els serveis de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. S’estructura en cinc seccions —Qui som?, Facts and figures, Material de difusió (publicacions, presentacions, vídeos i fotos), Testimonials i Agències receptives— i ofereix enllaços als portals web de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, al pla d’accions, al calendari de fires, al butlletí professional i a les xarxes socials.

SALA DE PREMSA www.premsa.costabrava.org

43

BLOGTRIPS

94

BLOGUERS

Plataforma en quatre idiomes adreçada als professionals de la comunicació, als líders d’opinió i als creadors de continguts a través de la qual es divulga i distribueix informació de la destinació Costa Brava i Pirineu de Girona i corporativa del Patronat. S’estructura en cinc seccions —Notes de premsa, Articles destacats, Story ideas (redaccionals) i Banc d’imatges— i ofereix enllaços als portals web de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, al banc d’imatges, al butlletí professional, als Premis G! i a les xarxes socials.


/29

CLUBS DE MÀRQUETING

/28

La diversitat de la demanda exigeix que la nostra oferta s’adapti cada vegada més a les exigències i els gustos existents. És per això que l’entitat va crear els clubs de producte, amb la finalitat de poder segmentar l’oferta i dur a terme accions molt més adaptades a les característiques del públic objectiu. Actualment el Patronat de Turisme disposa de nou clubs de màrqueting de producte, amb més de sis-cents membres. La filosofia principal dels clubs de producte es basa en la cooperació i la col·laboració entre els seus membres públics i privats sota una marca comuna, amb l’objectiu, d’una banda, d’incrementar la qualitat i la competitivitat del producte i la destinació turística, i, de l’altra, de millorar-ne la comercialització. També l’entitat forma part de la marca Pirineus de Catalunya, a través de la qual es promociona de manera conjunta i específica tota la diversitat de l’oferta turística dels Pirineus.

DiVi Fotografia.

Cadascun dels clubs té unes característiques particulars que fan que es trobin en diferents fases de desenvolupament: implementació, creixement, consolidació i renovació.


/ 30

/ 31

CLUB CULTURA I IDENTITAT SOM CULTURA

73 MEMBRES

• 1.749 participants • 76 activitats proposades per 40 membres • 2 presentacions oficials, a Barcelona i a Girona

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL

• 1.791 visites al web somcultura.costabrava.org • Càpsula promocional de Som Cultura • Campanya de comunicació en mitjans

• Concurs Instagram «Costa Brava Girona Festivals», Pals

• Campanya de comunicació i difusió: setmanari El Temps, Amante Magazine, El Economista, suplement del diari Ara, El suplement de Catalunya Ràdio, Expocultur, portal Menuts Girona, Núvol. com, Ràdio Capital, El Punt Avui i Diari de Girona.

• Concurs Instagram «Jornada Europea de la Cultura Jueva», Girona • Concurs Instagram Som Cultura, Tossa de Mar

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ • Networking dels clubs de Cultura i Identitat i de Natura i Turisme Actiu, Girona • Networking del Club de Cultura i Identitat, de Turisme Rural i de l’ATA, Girona • Formació «Creació de producte cinematogràfic», Girona • Presentació del 30è aniversari del Festival Castell de Peralada i de CBG!Festivals, Madrid

ATENCIÓ A RODATGES I PROJECTES AUDIOVISUALS ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ • Blog de continguts culturals Som Cultura

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS

• Exposició Dalí, breaking news, Brussel·les

• 5 blog trips: 9 bloguers

• Plataforma digital de CBG!Festivals

• Presentació del 30è aniversari del Festival Castell de Peralada i de CBG!Festivals, Tolosa, França • Campanya de promoció de Game of Thrones, Girona • Presentació del FIMAG i de CBG!Festivals, Barcelona • Presentació de la destinació i de CBG!Festivals, Madrid

• 6 viatges de familiarització: 15 agents de viatges, 6 artistes i 4 localitzadors • 1 viatge de premsa: 1 periodista del Regne Unit

• Suport a 12 localitzacions per a produccions nacionals i internacionals • Càpsula promocional de Game of Thrones • Col·laboració amb Fora de lloc, de La Xarxa de televisions locals • Col·laboració amb El lloc dels fets, de TV3 - Ripoll, Ullastret i Sant Pere de Rodes

PATROCINIS I SUPORT A DESTINACIONS • Festivals de la marca CBG!Festivals • Girona, Temps de Flors • Espai Carmen Thyssen • Fira del Llibre Prohibit de Llagostera • 50è aniversari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell • Chic & Cheap

• Premi de cinema Panorama Platja d’Aro-Costa Brava, atorgat a Pilar Monsell

• Marrecs de Salt

• Presentació del 25è aniversari del festival Temporada Alta i de la marca CBG!Festivals, Madrid

• Fira d’Indians de Begur

• Encartaments als programes de mà del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres i del festival ÍTACA

• Associació Passatges de Cultura Contemporània, Portbou

• Banderoles al Festival Castell de Peralada i al Jazz Festival L’Estartit

• Tercer Esquerra

• Lona publicitària al Festival Castell de Peralada i marca CBG!Festivals • Campanya de publicitat: Culturae, Expocultur, Top Girona, Condé Nast Traveler, Proscenium, La Vanguardia, CBHLuxe i Cerdanya Cultura

• Associació Amics de Palera


/ 32

/ 32

/ 33

CLUB ENOGASTRONOMIA ACCIONS PER A PRESCRIPTORS

159 MEMBRES

• 14 viatges de premsa per a 22 periodistes de mitjans especialitzats de 8 països • 4 blog trips especialitzats per a 10 bloguers de 3 països • 2 viatges de familiarització per a 30 agents de viatge

FIRES SECTORIALS

• Epicurean Ways - Luxury Wine & Food Trips in Spain & Portugal

• B-Delicious (B-Travel), Barcelona • Mostra Crustum, Sant Feliu de Pallerols • Fira Orígens, Olot

MATERIAL PROMOCIONAL • Publicació del catàleg Enogastronomia

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL • Costa Brava Food Truck • Mercat de Mercats • Campanya a Instagram «Your foodie city»

ACCIONS DE COMUNICACIÓ • «Esmorzar amb estrelles» a Nova York, Estats Units • Presentació de les estrelles Michelin Espanya i Portugal 2017 • Reportatge «Terra de pagesos i cuiners» a la revista Cuina

• Fullet amb 22 experiències enogastronòmiques per a la tardor i l’hivern del 2016

PATROCINIS I SUPORT A LES DESTINACIONS • Exposició El Celler de Can Roca. De la Terra a la Lluna • Programa Benvinguts a Pagès • Congrés Gastropirineus, la Seu d’Urgell • Gira BBVA d’El Celler de Can Roca 2016

• Vídeo promocional Food & Wine Experiences

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ • Presentació de la destinació enogastronòmica dirigida a 7 operadors i 21 periodistes a Tel Aviv, Israel • Cicle de presentacions territorials a Girona, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Figueres, Palamós i Lloret de Mar • Jornada de formació «El poder de l’enogastronomia en el turisme», per a 70 assistents


/ 34

/ 34

/ 35

CLUB GOLF ACCIONS PER A PRESCRIPTORS

46 MEMBRES

• Costa Brava Winter Camp • 1 viatge per a 4 PGA d’Alemanya i el Regne Unit

FIRES SECTORIALS

• 3 viatges de premsa: 14 periodistes de 13 països

• Helsinki Golf Fair, Finlàndia • IGTM, Palma

• Retorn econòmic en termes publicitaris: 254.840 € • 1 viatge de familiarització: 12 agents i operadors turístics de Finlàndia

ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL • Tornejos Touristik Aktuell, Alemanya • Alstom Open de Golf, França • KLM Open, Holanda • Golfy Cup Catalogne, Girona

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ • Presentació a IGTM, Palma

ACCIONS DE COMUNICACIÓ • Campanya online per a la revista de la Federació Sueca, Suècia • Comàrqueting amb l’operador turístic GolfBreaks • Campanya de relacions públiques amb Landmark Media • Col·laboració amb Golf Voyager • Anuncis i articles en mitjans • Partenariat amb PGA France (2016-2018)

PATROCINIS • Jordi Garcia Pinto (ambaixador) • Programa de televisió setmanal De Tee a Green

IAGTO COSTA BRAVA GOLF TROPHY 2016 • 20-28 de maig del 2016 • Participació de 80 operadors turístics de 23 països • 4 viatges de familiarització: 50 agents turístics de 18 països • Workshop • Torneig a PGA Catalunya Resort


/ 36

/ 36

/ 37

CLUB NATURA I TURISME ACTIU ACCIONS PER A PRESCRIPTORS

232 MEMBRES

• 3 viatges de premsa per a 6 periodistes d’Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units

FIRES SECTORIALS

• 6 viatges de familiarització per a 25 agents de viatges internacionals

• Salon de la Plongée, París, França • London International Dive Show, Regne Unit

• 2 blogtrips per a 10 bloguers

• Fiets en Wandelbeurs, Amsterdam, Holanda • IMTM, Tel Aviv, Israel • UTMB, Chamonix, França • Salon Nautique d’Automne, Cap d’Agde, França • Salon du Randonneur, Lió, França • TourNatur, Düsseldorf, Alemanya • UNIBIKE, Madrid • DIVE, Birmingham, Regne Unit

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL • Ennatura’t, Festival de les Activitats a la Natura • Plataforma WeFitter

• Workshop de cicloturisme a Girona per a 12 agents de viatge d’Alemanya i dels Estats Units • Workshop de turisme esportiu a l’Hospitalet de Llobregat per a 25 agents de viatges de Noruega, Bèlgica, Regne Unit, Suècia, Alemanya, Israel i Espanya • Workshop Pirineu de Girona a Mallorca per a 80 agents de viatges • Networking dels clubs de Natura i Turisme Actiu i de Cultura i Identitat, de Turisme Rural i de l’ATA, Girona

ACCIONS DE COMUNICACIÓ • Lliurament de l’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) de la Federació EUROPARC a 3 parcs gironins, al Parlament Europeu • Campanya multimèdia «Ennatura’t» • Campanya de ports de la Costa Brava per a mitjans francesos • Campanya de neu per a mitjans d’àmbit català • Campanya de comunicació en mitjans de premsa especialitzada, com Kiteworld Magazine i Plongez !, i a Canal 4 Ràdio de Mallorca • Produccions audiovisuals temàtiques de ciclisme (Volata i The Col Collective), submarinisme i parcs naturals

PATROCINIS • Oxfam Intermón Trailwalker • Copa del Món de Windsurf • La Cerdanya Cycle Tour • Cerdanya Happy Walkers • Salt Kayak Festival • MIC Football • Pirinexus Challenge • Big Way FS Sequential Camp - Skydive Empuriabrava • Sealight - Camí de Llum • La Tramun • 250/4.000 Challenge in Costa Brava • Swimrun


/ 38

/ 38

/ 39

CLUB RUTA DEL VI DO EMPORDÀ PRESENTACIÓ I TAST DE VINS PER A INFLUENCIADORS, NOVA YORK

101 MEMBRES

• 25 participants: 10 periodistes i 15 influenciadors del sector

FIRES SECTORIALS • Mostra del Vi de l’Empordà, Figueres

• 9 referències de vins seleccionades per Josep Roca i maridades amb flors silvestres de les comarques gironines

• Mostra de Vins i Caves de Catalunya, Barcelona

• Primer tast exclusivament dedicat a la DO Empordà als EUA

• Arrels del Vi, al Mercat del Born, Barcelona

• Fòrum Gastronòmic, Barcelona

ACCIONS DE COMUNICACIÓ ACCIONS PER AL PÚBLIC FINAL • Vívid, Festival del Vi • Mercat del Ram, Vic • B-Delicious, Barcelona

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ I PRESCRIPTORS • Workshop al congrés IWINETC

• Firatast d’Estiu, Sant Feliu de Boada

• 4 viatges de familiarització: 26 participants d’11 països diferents

• Costa Brava Food Truck, itinerant

• 5 viatges de premsa: 25 periodistes de 12 països

• Mercat de Mercats, Barcelona • Presentació a la Festa del Vi Nou de Calonge

PATROCINIS I SUPORT A ESDEVENIMENTS • Festival Sons del Món • Festival ÍTACA - Pujada al Montgrí • Festival Portalblau - cicle DO RE VI

• Presentació i tast de vins per a periodistes enogastronòmics, Madrid • Presentació i tast de vins per a influenciadors, Nova York • Còctel i presentació, Figueres • Col·locació de senyalització de municipis • Presentació al Simposi de l’Associació de Museus del Vi d’Espanya, Peralada

• Presència dels vins de la Ruta del Vi DO Empordà a la Gala Michelin 2017, Girona • 1 blogtrip

JORNADES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA • «Storytelling» • «English for wine lovers» • Vívid enoConference • Seminari Marca Vi • Jornades «Creació de producte enoturístic»


/ 40

/ 40

/ 41

COSTA BRAVA GIRONA CONVENTION BUREAU ACCIONS DE COMUNICACIÓ

The Costa Brava and Girona Pyrenees: lands of contrast

136 MEMBRES

• Butlletí bimestral en quatre idiomes dirigit a 2.200 contactes d’agències, empreses i associacions MICE Cala Culleró, Cap de Creus.Karel Noppé.Arxiu Imatges PTCBG

Nestled between the French border and Barcelona, the Costa Brava and Girona Pyrenees region is home to a unique diversity of landscapes within an hour’s drive: over two hundred kilometres of coastline where quiet beaches and small coves alternate with rocky landscapes. The Pyrenees plunge into the sea and nature in all its forms holds a surprise around every corner, offering genuinely beautiful landscapes: volcanic, marshes, forests and plains, medieval villages... This stunning backdrop is paired with a mild Mediterranean climate that makes it the perfect place for combining work and pleasure with experiences that bring people together and have a high emotional impact. The companies that belong to the Costa Brava Girona Convention Bureau provide unique and authentic options tailored to the needs of each group: dinner in the crater of a volcano, flying a plane over the sea, exploring nature, discovering the secrets of the great Salvador Dalí or being part of a human castle.

FIRES SECTORIALS

Convention centres

• IMEX, Frankfurt, Alemanya

The Costa Brava Girona Convention Bureau offers a range of unique venues –from historical buildings to centuries-old estates– that make any event or meeting a unique and unforgettable experience.

• Publicacions en revistes i plataformes digitals estatals especialitzades en el sector: Eventoplus, Punto MICE... • Publicacions en mitjans online de notícies i temes relacionats amb esdeveniments, l’agenda d’activitats i novetats de producte • Edició del catàleg Destinació de congressos en quatre idiomes

A good place to do business

Germans Roca

Sant Pere de Roda

Globus sobre el volcà, Cap de Creus, TBEX

• IBTM World, Barcelona

Separated by a mere 35 km, the region is home to three venues that offer a perfect match: » Olot, a town in the heart of a uniquely stunning volcanic zone, features historical sites perfects for meetings in small groups. » Girona is the capital of the province: an ancient city that hides amazing treasures for visitors and is home to the largest conference centre in the region. » The largest concentration of business tourism on the Costa Brava is located in Lloret de Mar, a city with everything needed to host major events, including three modern conference centres within walking distance of the main hotels. Roses, Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro and Palamós also have centrally located conference centres with all the services your need for any type of meeting and event

• Producció de 4 vídeos testimonials publicats en plataformes digitals

Local cuisine is on a meteoric rise, with thirteen restaurants boasting seventeen Michelin stars between them and one, El Celler de Can Roca, rated the world’s best restaurant.

The Costa Brava Girona Convention Bureau offers over 130 companies specialised in providing a host of business tourism services.

Av. Sant Francesc, 29, 3r. 17001 Girona · Tel. +34 972 208 401 convention@costabrava.org · www.costabravagironacb.com · @costabravacb

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ

FORMACIÓ ESPECÍFICA • Jornada de formació i networking «Com podem potenciar el producte MICE del nostre negoci? Aliances entre membres i necessitats de mercat» • 2n Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya, CCB

PETICIONS DE NEGOCI • 170 peticions de negoci generades per a l’organització d’esdeveniments • 12 presentacions de candidatures per a l’organització de congressos

SUPORT A ESDEVENIMENTS • Gordon Research Conferences, Caldes de Malavella • 32è Seminari de Televisió Multipantalla AEDEMO TV 2016, Girona • VII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Psicooncologia, Girona • Congrés Internacional sobre Tuberculosi, l’Escala • 13a Concentració FurgoVolkswagen, Sant Pere Pescador • Congrés Internacional de Processos Ambientals, Girona • Half-Year International Conference AIJA (Associació Internacional de Joves Advocats), Girona • Congrés Internacional de Defensors Locals, Girona

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS • 7 viatges de familiarització amb 128 agents i operadors turístics de 12 països europeus

• Workshop Costa Brava i networking amb 52 agències organitzadores d’esdeveniments, associacions i travel managers de Madrid • 4 agendes comercials amb 60 visites a Madrid, París, Lió, Frankfurt, Stuttgart i Düsseldorf • Workshop CONFEC Red, Abu Dhabi: 20 entrevistes amb agències, empreses i associacions del mercat britànic i irlandès • Costa Brava Business Days: 60 agències i operadors de França, Alemanya, els països nòrdics i Espanya • Workshop M&I Europe Summer Forum, Madrid: 52 entrevistes amb agències i empreses europees • Meeting Incentive Summit, Madrid: 15 entrevistes amb agències i empreses europees i presentació a 200 operadors MICE • Presentació del CBGCB a 20 agències i associacions de Tolosa (França) • Roadshow per a 97 professionals d’agències i operadors a Bremen, Colònia i Stuttgart (Alemanya) • Jornada de networking amb associacions belgues, CCB • Presentació del CBGCB a 20 professionals d’associacions mèdiques catalanes del Programa Ambassadors de Catalunya, CCB


/ 42

/ 42

/ 43

CLUB SALUT I BELLESA

CLUB UNIQUE PREMIUM 25 MEMBRES

14 MEMBRES

FIRES SECTORIALS

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS

• ILTM Amèrica, Mèxic • ILTM Europa, Canes

• 4 viatges de premsa per a 4 periodistes de l’Estat espanyol • 3 blog trips per a 9 bloguers de l’Estat espanyol

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS ACCIONS DE COMUNICACIÓ

• 7 viatges de familiarització per a 52 agents de 8 països

• Presentació de l’oferta de salut i bellesa per a periodistes especialitzats, Madrid

• 1 viatge de premsa per a 1 periodista

• 56 publicacions en premsa especialitzada • Repercussió econòmica publicitària als mitjans: 1.966.640 € • Articles i publireportatges en premsa escrita: Love, Cosmopolitan, Mia, Woman, El Periódico, Semana, Expertos en Estética i Excellence

FORMACIÓ • Curs de Spa Management Spain, adreçat a directors d’hotels i de spas • Benchmark a Baden-Baden, amb 9 membres del Club

• Publicacions en blogs i webs: Mil ideas mujer, Belleza Solidaria, Pretty Addict, Beauty.com, Belleza Pura, Las cosas de Dama, Enfemenino.com, Yo Woman, Mujerhoy. com, Mi bebé y yo, Telva, La Razón, Gidona, Guía del Ocio i Tribuna Termal • Programa de ràdio Estilo de vida a Radio Capital. Audiència: 100.000 oients a l’Estat espanyol

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ • Visites comercials a Londres amb 10 agents • Acció prèmium a Nova York per a 15 agents

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I MATERIAL PROMOCIONAL • Publireportatge a la revista Condé Nast Traveler • Creació del catàleg de l’oferta del Club Unique Premium


/ 44

/ 45

COSTA BRAVA CRUISE PORTS

/ 45

/ 45

MARCA PIRINEUS DE CATALUNYA 7 MEMBRES

6 ENTITATS REPRESENTANTS

FIRES SECTORIALS

FIRES SECTORIALS

• FITUR, Madrid, Espanya • Fahrrad- & Erlebnis, Stuttgart, Alemanya

• Seatrade Cruise Shipping, Fort Lauderdale

• IMTM, Tel Aviv, Israel • Fiets en Wandelbeurs, Amsterdam, Holanda

• Seatrade Cruise Shipping, Santa Cruz de Tenerife

• Bergsportdag, Utrecht, Holanda

• Saló Nàutic de Barcelona

• B-Travel, Barcelona • TourNatur, Düsseldorf, Alemanya • Salon du Randonneur, Lió, França

FORMACIÓ PROFESSIONAL • International Cruise Summit, Madrid

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ

AGENDA COMERCIAL AMB COMPANYIES DE CREUERS

• Assemblees de MedCruise a Odessa i Santa Cruz de Tenerife

• Saga

• 1 viatge de familiarització per a directius de la companyia de creuers Carnival Cruise Line

• P&O

• Fred Olsen • Princess Cruises • Crystal Cruises

ACCIONS PER A CANALS D’INTERMEDIACIÓ

ACCIONS PER A PRESCRIPTORS

• Jornades Inter-Pirineus, amb formació i workshop entre empreses i agències de viatges d’ACAVe

• Campanya «The Catalan Pyrenees meet the press»: 4 viatges de premsa temàtics als Pirineus per a 30 periodistes espanyols, francesos, alemanys, belgues, holandesos i israelians

• Presentació dels Pirineus per a 7 operadors i 21 periodistes, Tel Aviv, Israel • Workshop Buy Catalunya - Muntanya i Pirineus per a 150 operadors turístics nacionals i internacionals

• 3 viatges de premsa: 20 periodistes de l’Estat espanyol, Holanda i Alemanya

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

PATROCINIS • Transpyr

• Campanya digital als mercats català i espanyol

• Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa

• Participació en la campanya de neu de l’Agència Catalana de Turisme

• Gastropirineus

• Insercions publicitàries i publicacions en mitjans israelians, francesos i catalans • Acord amb el portal Rutes Pirineus. GR-1 i GR-11

• Tour de France


Eurofoodtrip. Cadaqués. Arxiu d’Imatges PTCBG

MÀRQUETING ONLINE, COMUNICACIÓ I PREMSA, I DIFUSIÓ DE MARCA

/46 /47


/48

/ 49

MÀRQUETING ONLINE

#EuroFoodTrip

Costa Brava i Emilia-Romagna

Portal oficial: www.costabrava.org i www.pirineugirona.org

@CostaBrava: 283.730 seguidors (

1.380.000 visites ( al 2015)

@VisitCostaBrava: 162.150 seguidors ( 21 %)

25 % respecte

Facebook

Twitter

@EmpordaWine 18.520 seguidors (

1 %)

115 %)

@CostaBravaPirineudeGirona 71.808 admiradors ( 17 %)

@CostaBravaCB 1.308 seguidors ( 10 %)

@VisitCostaBrava 18.113 admiradors ( 16 %)

@GolfCostaBrava 12.621 seguidors ( 20 %)

@PatronatdeTurismeCostaBravaGirona 6.339 admiradors ( 213 %)

@CostaBravaFesti 11.567 seguidors ( 221 %)

@RutadelViDOEmporda 2.031 admiradors ( 76 %)

@SpaCostaBrava 1.241 seguidors ( 3 %)

YouTube @CostaBravaPirineu 259 vídeos publicats (105 de nous) 1.103.227 visualitzacions ( 76 %)

Instagram @CostaBravaPirineu 26.015 seguidors ( 75,4 %) @EmpordaWine 992 seguidors ( 149 %)

Costa Brava Pirineu Girona 93 publicacions

Campanyes a Instagram: «Instagram your city» temàtics 6 concursos temàtics, amb 420 participants que van publicar 1.429 fotografies i van generar 204.164 likes

Acció pionera de promoció i difusió de l’enogastronomia en mitjans online impulsada per les destinacions Costa Brava i Emilia-Romagna. Doble blog trip de 7 dies (octubre del 2016) 6 influenciadors de viatges de la xarxa iambassador Impactes i resultats a les xarxes • • • •

25 articles 50 fotografies 7 vídeos de storytelling a YouTube Vídeo oficial #EuroFoodTrip amb 103.550 visualitzacions en 5 mesos

• 16.570 mencions a Twitter del hashtag #EuroFoodTrip • 47,9 milions d’OTS (opportunities to see) a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram L’acció #EuroFoodTrip Costa Brava - EmiliaRomagna ha estat nominada als World Travel Awards 2017 en la categoria de «Millor campanya de màrqueting d’Europa». El vídeo oficial #EuroFoodTrip ha estat finalista als premis Trophées de la Vidéo Touristique et Culturelle de Cannes.


/50

PUBLICACIONS I MENCIONS EN MITJANS ONLINE

/51


/52

COMUNICACIÓ I PREMSA 51

NOTES DE PREMSA

11

BUTLLETINS PROFESSIONALS AMB 98 NOTÍCIES

30

RODES DE PREMSA

36

ARTICLES I REDACCIONALS PROPIS

75

ENTREVISTES A MITJANS DE COMUNICACIÓ

/ 53

PREMIS G! XI Premi G! Josep Pujol i Aulí a la Tasca Professional a Josep Suñé i Sabadí XI Premi G! Xiquet Sabater al Projecte Empresarial a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) V Premi G! Especial Jordi Comas i Matamala a Denis O’Brien II Premi G! Especial Juli Soler i Lobo a l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona XI Premi G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines en la categoria de mitjans escrits al periodista Salvador Garcia-Arbós i al fotògraf Roberto Iván Cano per un reportatge publicat en la revista Club +Renfe

11a edició 500 assistents

del sector turístic gironí XI Premi G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines en la categoria de mitjans audiovisuals a Viktoriia Garmashova, de Samara TV (Rússia) V Premi G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines en la categoria de mitjans digitals a la bloguera portuguesa Sofia Vasconcelos I Premi G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines en la categoria de mitjans audiovisuals digitals al periodista i bloguer Paco Nadal VII Premi G! de Recerca Yvette Barbaza al treball de recerca Girona, terra memorial de David González i Ferran Riera


/54

/55

ARTICLES I REPORTATGES EN MITJANS DE COMUNICACIÓ  Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Más información aquí.

Destination

Meet Lina & David

Costa Brava

Centre stage

Currently

Costa Brava, Mediterraneora amiltzen diren labar malkartsuek, adarrekin itsasoa ukitu nahian bezala makurtzen diren pinuen basoek, irudi sinesgaitzenak ere itxuratzen dituzten haitzek eta uharte, lurmutur, kala eta hareatzek osatzen duten batura hori, bazterrik basatienetatik hiritartuenetara, itsasoko kayak batean goazela ezagutu dugu.

RUSSIA Inicio / Viajes / Al natural ABOUT

PHOTOGRAPHY TOURS

DESTINATIONS

BLOG

ADVENTURE

PHOTOGRAPHY

RESOURCES

CONTACT

Artículo anterior

Hiking Camino de Ronda From Lloret to Tossa

VIAJES

GASTRONOMÍA

GUÍAS

RANKINGS

GUÍA DE VINOS

Artículo: CALELLA DE PALAFRUGELL: EL PUEBLO COSTERO FAVORITO DE LOS LECTORES DE TRAVELER

Artículo siguiente

By Lina | April 18th, 2016 | 0 Comments

38 € Ver ofertas Cadaqués Ver ofertas

Ver ofertas Empuriabrava Ver ofertas

Spain has some of the world’s best hiking trails. With picture perfect views of the Pyrenees Mountains and shoreline views that look like they were made for a movie set. It should come as no surprise to you that we were eager to strap on our hiking shoes and join the Mediterranean track along the Camino de Ronda, also known as the Costa Brava Coastal Trail and GR92 trail, for a day hike from Lloret de Mar to Tossa de Mar.

9,182

56,682

15,571

408

30,144

32,672

Fans

Subscribers

Followers

Followers

Followers

Followers

Divergent Travelers 226 vídeos

Suscribirse

415

Alamy

Un pueblo que de tan bonito parece de mentira

CALELLA DE PALAFRUGELL: EL PUEBLO COSTERO FAVORITO DE LOS LECTORES DE TRAVELER Texto: ARANTXA NEYRA

Our hike started mid trail in the seaside town of Lloret de Mar, one of the liveliest towns on the Costa Brava coastline, not far from Barcelona. Starting this portion of the Camino de Ronda begins at the edge of the Lloret de Mar main beach by taking you around a castle that overlooks the Sa Caleta beach. Winding around the rocky shoreline, we found ourselves short of breath quickly. Not from hiking but from the view of stunning teal and dark blue water splashing against the rocky shoreline.

FREE Travel Photography EBOOK! Join our mailing list and you’ll get access to exclusive discounts for our PHOTO TOURS! email address

Decenas, cientos, miles... De todos los pueblos bañados por el mar o el océano que hay en la piel de toro, el que nuestros lectores ­ vosotros­ han ­habéis­ elegido como el pueblo costero más bonito de España es Calella de Palafrugell. Él y ninguno otro. Razones hay muchas; éstas son las nuestras (solo diez de ellas). Publicado el 23.08.2016 Tags: PLAYA, ESCAPADA, INSPIRACIÓN, ROMÁNTICO

Vejer de la Frontera con Jesús Castro

62 ............... Sunday, June 12, 2016

Ver mapa

Ali Wood spends a weekend in Girona, the stunning Catalonian city that is soon to star in Game of Thrones and boasts 20 decades of history hidden behind its stone ramparts

LO ÚLTIMO

the

This monster Mediterranean track stretches 220km from Blanes, Spain and tracks all the way up the coast to Collioure near the border of France. A celebrated hike that allows you the chance to stop o쌏‫ ݱ‬in and enjoy all the small towns, beaches and culture of Spanish coastal living on the Mediterranean Sea.

Girona is a city awash with colour

LO MÁS VISTO

S unday

news SCOTS will go without almost anything to enjoy

a new travel experience — including giving up designer clobber, a fancy phone upgrade and even nights out. More than eight out of ten (83 per cent) “experience hunters” surveyed by Hilton Hotel Resorts in Edinburgh, Glasgow and Aberdeen said they are prepared to sacrifice material goods to discover something new. Over half (57 per cent) said they would give up designer clothes, 46 per cent would forgo a phone upgrade and 40 per cent would give up takeaways for a trip away. Top Ten bucket list experiences include seeing the Northern Lights, staying on a tropical island, riding the Orient Express, driving Route 66 and going on safari.

1SM

1SM

lHealth l Property l Money l Perks l Motors l Puzzles

l Travel

FILM icon Ava Gardner brought glamour to the Costa Brava with the classic Pandora And The Flying Dutchman — and a new route from Scotland has opened up this box of delights.

the small hours in the bars and clubs. It’s not just the coastline that warrants exploring — the inland plains are worth a look too. Within a few miles of the coast there are a handful of stunning villages and towns that are perfect for an early-evening wander and a delicious dinner. The old town of Pals was decimated during the Spanish Civil War, but then restored by a local doctor in a 30-year labour of love. It actually feels more like a film set or a Disney recreation than a real place. Peratallada is an equally beautiful walled medieval village, and Palau-Sator is a must to sample a paella or casserole made with the local rice. I stayed at 4H The Hotel Fergus Nautic in Platja d Aro, just 20 minutes from Girona airport. It’s great for couples and families. Situated next to the port of Playa d’Aro beach, it offers free

Girona, on the Spanish coast, is now a destination for Jet2 from Glasgow and it led me to the gorgeous — if not comically named — village of Tossa de Mar, dubbed the ‘blue paradise’.

Hollywood beauty Ava brought the sleepy fishing village to the world’s attention when she co-starred with James Mason, right, as the fiery bullfighter Mari Cabré in 1951. It led to a real-life drama,

GO: GIRONA

GETTING THERE: Jet2.com fly twice weekly to Girona from Glasgow from now until September with fares from £53pp one way including taxes. See jet2.com STAYING THERE: Jet2holidays has a week at the 4H Fergus Style Nautic Park Hotel, Girona, from £329pp room only on June 10 from Glasgow. The price includes a 22kg baggage allowance and return transfers. See jet2holidays.com or call 0800 408 5599. MORE INFO: For the best information on the Costa Brava see en.costabrava.org with the actress getting a little too friendly with Mason, forcing then boyfriend Frank Sinatra to fly in to reclaim her. But director Albert Lewin chose Tossa because of its stunning scenery and I immediately fell in love with it too. Its main beach, Platja Gran, was dotted with colourful boats and sunseekers. Tossa de Mar

is a rare town where you can watch the Mediterranean waves and get a charming view of medieval history without even turning your head. Vila Vella is the last fortified medieval town in Costa Brava and has thriving restaurants, charming cobblestone pedestrian streets and breath-taking views. The new Jet2 service is

also the gateway to some of the most popular tourist resorts on the Brava, including Platja d’Aro and Lloret de Mar. With its beautiful beaches and plentiful bars and restaurants, Platja d’Aro is perfect for both family and adult-only breaks. Spend the day soaking up the sun on the golden sands, lose yourself wandering the medieval streets of the Old Town or simply enjoy some retail therapy on the bustling Av. De S’Agaro. At night head to one of the many fantastic restaurants to sample some traditional Catalan cuisine before partying into

GIRONA IS PERFECT BASE TO EXPLORE SPANISH SIMMPLY THE BEST GIG, FLAMINGOLAND FORMER Liberty X star and The Voice winner Kevin Simm is set to headline at Flamingo Land’s Party In The Park on June 25. So don’t rush home after a day exploring the Theme Park Zoo. Get in a party mood instead and stay for an evening packed with spectacular live entertainment. The fun starts with a children’s Farewell Show starring Mia and Mylo, the Yorkshire park’s meerkat mascots, followed by acrobatic team the Bongo Warriors, and supporting live music acts. Liberty X had seven Top Ten hits and the No1 single, Just A Little. Kevin will be supported by 4th Impact, who caused a stir when they hit TV screens on The X Factor in 2015. Admission to Party In The Park is free for visitors attending during the day, Season Pass holders and Holiday Village guests. Special Event Tickets available online, allowing entry from 5pm for £10. See flamingoland.co.uk

Mar the merrier

63

MISSIONTRAIL’STEXAPPEAL Wi-Fi, room service and, as you would expect in the area, top dining. We just had to visit Lloret de Mar — one of the most popular resorts for us Scots — just an hour’s drive from Girona. I could have relaxed on the lovely beach all day in the glorious sunshine — but, a wee warning, watch out for the naked sun worshippers! Next stop was Tossa de Mar, where I had lunch at the familyrun Castell Vell restaurant in the old quarter. They pride themselves on serving the very best in Mediterranean cuisine and I was not disappointed. This restaurant was stunning, the food was divine and the service impeccable. Rosa took care of us — from helping to pick from the menu and even making up some

sample dishes from her own authentic recipes for us to try. I ate fresh seabass with escalivada (various grilled vegetables), mongetes amb botifarra (beans and pork sausage). If, like me, you enjoy hearing about local heritage, then the fish museum in Palamos is well worth a visit (no fishy smell at all). They have fantastic exhibits showing the history of fishing on the Costa Brava. Seeing an entire preserved fishing boat made me realise just how much we owe to guys all over the world who risk their lives for our fish suppers. They also do a cookery school called Espai del Peix daily. Sadly I didn’t have enough time to join but it looked great. Keeping with the fish theme for the day I dined at The Hotel Trias in Palamos and ate locally caught fish — although I nearly died when it came AN authentic two-course complete with authentic Catalan lunch EYES and TAIL! will cost around €15. Castell de for Peralada vinesave your luggage allowance yard is absowine from Castillo Perelada. lutely worth a when hat sun your forget visit. You can paths. following the coastal book different tours from a short wine-tasting to a complete visit including the wine cellar, museum, tasting of wines and cavas. There are barrels and barrels of the famous Peralada wine. Given that I had a hefty baggage allowance of 22kg thanks to Jet2 I stocked up on the Perelada Brut Reserva — well, it was only six euros a bottle here and £15 in Waitrose back home. Another trip I’d recommend is to Peralada Castle Museum which forms part of the property of Peralada Castle. The grounds of the old castlepalace of the Counts of Peralada, which is now used as a casino, contain other important buildings such as the convent of El Carme. The tour includes the library, the wine museum, the glass museum, the church and the cloister of El Carme, which was simply stunning. Before heading back to the hotel to pack I took one last coastal path walk around Platja d’Aro, to soak up the last minutes of this lovely trip. I don’t know if I added to the glamour of this fabulous Costa but one thing’s for sure I’ll be back to try many more of its delights. JEAN YOUNG

What costs what?

DELIGHTS

Do Don’t

news OUTDOOR adventure specialist G Adventures

has three new Norwegian treats onboard its expedition ship, G Expedition, in May next year. Cruise the fjords from Tromso to Bergen to see the glaciers, UNESCO-protected sites and wildlife. Try the Scottish Highlands and Norwegian Fjords where you will see the Standing Stones of Stennes, the mystical Ring of Brodgar and cruise to the Shetlands. Or the Norwegian Fjords and Polar Bears of Spitsbergen trip, where you cross the glaciers in search of polar bears. There’s a 15 per cent discount if you book by June 30. See gadventures.co.uk or call 0844 272 2040.

Sunday, June 12, 2016 ...............

PICTURESQUE .. . . beautiful beautiful Tossa Tossa del del Mar Mar is is perfect perfect place for for a holiday

EXPERIENCE a snapshot of the history and beauty in Texas by taking the Texas Mission Trail. Begin your journey in San Antonio, in Hill Country region, the home of the five Spanish missions that are a designated UNESCO World Heritage Site. The Alamo is the most iconic mission as the battle is a defining moment in American history. The 1836 siege paved the way for Texas’s independence from Mexico and the Lone Star State’s entry into the USA. In the 18th Century, Spanish priests established five additional Catholic missions: San Antonio de Valero, San Jose, Concepción, San Juan and Espada along the San Antonio River. These represent the largest concentration of Spanish colonial missions in North America and they each have their own unique history and attributes. This July will mark the San Antonio Mission’s first year as being designated as a UNESCO World Heritage Site. Stop off at Laredo, a town that was founded in 1755 and became the country’s largest inland port of entry and an important connection between Texas and Mexico. Visitors can explore the Border Heritage Museum, San Agustin Plaza and

the San Agustin Church. Nearby in San Ygnacio, visitors will find a tiny town with less than 1,000 residents that was originally a pueblo founded by Mexican settlers and is now listed on the National Register of Historic Places. The San Ygnacio Historic District includes Spanish and Mexican-influenced buildings dating back to the earliest period of settlement in the late 19th Century. In Starr County, the charming town of Roma is known as the most historical city in South Texas. Its historic district is a National Historic Landmark with more than 30 structures constructed before 1900. In southern Hidalgo County, the town of McAllen offers the historic Casa de Palmas hotel and La Placita building which was once the post office and now it is home to the McAllen Heritage Center. The centre helps preserve McAllen’s cultural and traditional treasures and articles of the town history. Other McAllen sites include the Museum of South Texas History and the beautiful Sacred Heart Church. The mission trail offers a fantastic insight into the history of the state, and there are a variety of Spanish missions dotted around the state as well as the famous five Spanish Catholic missions. For more info, see traveltexas.com

As I pose for a photo outside Girona Cathedral, I reflect on the decade that’s passed since I last stood here. Film cameras have changed for mobiles, tripods for selfie-sticks, and it’s my friend Briony behind the lens this time, not my husband. But as for the cathedral, the churches and the rest of this historic city – it looks exactly the same. In fact, if I’d been standing here 2,000 years ago, it wouldn’t look too different either, which is

why Girona is the perfect backdrop for the latest series of Game of Thrones. Although often overshadowed by Barcelona, Girona is set to be one of Spain’s hottest destinations thanks to the HBO adaptation of George R R Martin’s book series, A Song of Ice and Fire. Built by the Romans and extended during the 14th century, the city has been under siege no fewer than 22 times. But the 23rd siege – the

Eat Foodies are in for a treat in Girona. The food is reasonably priced and delicious! Our favourite restaurant was Boira, a lively tapas bar overlooking the river, which is tucked into the corner of Plaça de la Independència. We also enjoyed monkfish at Casa Marieta, the city’s oldest restaurant (opened in 1892), and the excellent set menu at Indigo next to Hotel Carlemany. Our guide, Carles, recommended Bubbles, especially the €1� (£12) menu on a Thursday, which in Catalonia is ‘rice day’ – a bit like our fish and chips Friday! Unfortunately, we missed out on the ‘world’s second-best restaurant’, El Celler de Can Roca (you have to book a year in advance), but we did pay homage to the ice-cream parlour Rocambolesc, owned by the same trio, the Roca brothers. It was every bit as good as its reputation. You can even buy toasted icecreams there!

4� | VOYAGE | Spring 2016

Source: Edition: Country: Date: Page: Area: Circulation: Ad data: Phone: Keyword:

Scottish Sunday Express {Main} UK Sunday 12, June 2016 67,68,69 1586 sq. cm Pub Stmt 28670 Weekly page rate £37,670.00, scc rate £24.00 0141 352 2585

Jet2

Wandern an der Costa Brava

FEELTHEFORCEOF DYNAMICDINGLEWAY

THE Star Wars team has recently been back in Ireland and on the magnificent Wild Atlantic Way, filming the next instalment of the space saga. Moviegoers got a glimpse of the natural beauty of the west of Ireland in Star Wars: The Force Awakens and the crew is back with Star Wars VIII and shooting in various locations along the West of Ireland, including the Dingle Peninsula. They have been taken by the out-of-this-world landscapes, fascinating heritage, breathtaking ocean views… and so can you. You don’t have to be a Jedi to feel the Force of the Dingle Peninsula, just pack your walking boots and head over. IrelandWays.com has some great walking tour options on the stunning Dingle Way and you can even get your Kerry Camino passport and get it stamped along the way, to get your pilgrim certificate in Dingle’s St James Church. See irelandways.com for details and prices.

TRIP . . . Jean checks out the sights, including Peralada Castle Museum

4

DIVENDRES, 29 D’ABRIL DEL 2016

5

DIVENDRES, 29 D’ABRIL DEL 2016

TURISME I NATURA

NATURA VERGE A L’ABAST UN TOTAL DE VUIT PARCS NATURALS PERMETEN GAUDIR DEL PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES EN ENTORNS DE GRAN BELLESA, PRESERVATS I PREPARATS PER ACOLLIR VISITANTS

TEXT ANIOL COSTA-PAU

GELI/PILAR PLANAGUMÀ/ PTCBG

El Cap de Creus

ELS MUNICIPIS SE SUMEN AL FESTIVAL ENNATURA’T HAN PROGRAMAT DESENES D’ACTIVITATS, DES DE PASSEJADES EN TRENET FINS A SESSIONS PER MILLORAR LA TÈCNICA DE CURSA I MUSCULACIÓ PER A CORRREDORS

Els ajuntaments i les oficines de turisme han programat nombroses activitats per practicar turisme actiu en el medi natural, amb diversos nivells de dificultat. N’hi ha que són aptes per practicar amb tota la família fins a d’altres destinades a esportistes iniciats.

(dissabte, 7), un entrenament per a quadriatló amb Albert Corominas, campió del món i d’Europa (dissabte, 7) i una marxa nòrdica familiar (dissabte 7 i diumenge 29). També s’ha programat una descoberta de l’estany en caiac (diumenge, 8) i una activitat familiar per investigar els mamífers (diumenge, 8). Les setmanes següents se seguirà el rastre de la llúdriga (diumenges, 15 i 22) i es farà una ruta en kangoojump i una descoberta de la torre mirador del nord de l’estany (dissabte, 21).

Banyoles

Garrotxa

TEXT J. C.

El segon cap de setmana de maig, l’Oficina de Turisme ha organitzat una sessió d’estratègia de millora de la tècnica de cursa i de musculació específica per a corredors a càrrec d’Esther Guerrero

Turisme Garrotxa ha programat una visita al volcà Croscat (diumenge, 1), passejades en burro pel parc de Pedra Tosca de Les Preses (diumenge, 8), una ruta pel Fluvià i els volcans d’Olot (dissabte, 14), una visita

Assequibles LA MAJORIA D’ACTIVITATS SÓN DE FRANC O TENEN UN COST MÀXIM DE 25 EUROS a les bestioles de nit (dissabte, 21), una ruta en bicicleta als racons de la Fageda d’en Jordà (diumenge, 22) i una excursió a Els tres roures del Rei a la vall d’Hortmoier (diumenge, 29). Roses

L’Oficina de Turisme proposa diferents rutes de senderisme: panoràmic al Cap de Creus i al Pic de l’Àliga (diumenge, 1), per la reserva integral del parc del Cap de Creus per anar a Cap Norfeu (diumenge, 8), una excursió al Pic de l’Àliga (diumenge, 15) i

senderisme pel GR92, al camí de ronda de Montjoi i l’Almadrava (diumenge, 22). Llançà

Una ruta de senderisme familiar per l’Albera de Llançà (diumenge, 29), una altra en BTT en aquest mateix paratge (dissabte, 21), una visita guiada familiar per conèixer la pesca i l’escamarlà (dissabte, 14), i la presentació d’una nova ruta de trailrunning a llançà i al Parc Natural del Cap de Creus (dissabte, 28) són les propostes de l’Oficina de Turisme. Empuriabrava

Descobrir el Parc dels Aiguamolls en trenet és una activitat familiar que l’Oficina de Turisme local ha programat tots els dissabtes (7, 14, 21 i 28) del mes de maig. Sant Feliu de Guíxols

També tots els dissabtes de maig, en

grups de 5 persones, es podrà recórrer la Via Ferrata Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. El cap de setmana del 21 i 22 l’Ajuntament ha organitzat la Fira Guíxols Mar, la Festa del Mar.

en el seu terme municipal (diumenge, 15 i 29). Santa Cristina d’Aro

L’Oficina de Turisme ha programat la sortida guiada Ball de Bastons Tresors de Cadiretes, que recorre diversos racons del massís de Cadiretes (dissabte, 7).

Descobrir les gorges de Salenys a través de la via ferrada (diumenge, 1) i dos itineraris, el Rodoreda - El Jardí de tots els Jardins (diumenge, 15), i el Megalític, amb una visita taller a la Cova d’En Daina (diumenge, 29), són les activitats programades per l’Ajuntament.

Sant Hilari Sacalm

L’Estartit

Tossa de Mar

També el dissabte 7 de maig el Patronat de Turisme Costa Brava, Les Guilleries Associació i l’Oficina de Turisme de Sant Hilari Sacalm han organitzat el concurs InstaEnnatura’t El tresor d’en Serrallonga Sant Pere Pescador

L’Ajuntament proposa fer una visita guiada per l’itinerari natural del riu Fluvià, que desemboca

L’Oficina de Turisme ha organitzat l’últim cap de setmana del mes (dissabte, 28, i diumenge, 29) la festa Apropa’t al Parc. Maçanet de Cabrenys

El consorci Salines Bassegoda i l’Ajuntament han muntat la sortida guiada Espai Natural de Les Salines & Instawalk MçtdC (diumenge, 22).

El Parc Natural del Cap de Creus ha inspirat escriptors com Josep Pla i pintors com Salvador Dalí. La tramuntana i la salinitat del mar originen roques metamòrfiques i granítiques de gran singularitat i bellesa; la seva vegetació és única en tot el litoral català. Hi destaca el Cap Norfeu, península rocosa, amb coves i penya-segats, que s’endinsa al Mediterrani i tanca el golf de Roses. A més, el parc s’hi troben dòlmens, el monestir benedictí de Sant Pere de Roda o la Casa Museu de Salvador Dalí a Portlligat. La serra de l’Albera

A l’oest del Cap de Creus s’alça la serra de l’Albera, l’últim tram dels Pirineus abans de desembocar al mar. És un paratge Natural d’Interès Nacional que es divideix en dos sectors: l’occidental, més humit i enlairat; i la zona oriental, amb el monestir de Sant Quirze de Colera com principal atractiu, una joia del romànic català.

Aiguamolls de l’Empordà

Antigament, tota la plana de la badia de Roses i del baix Ter estava coberta d’aigua,

Felsige Steilküsten mit versteckten Buchten, vogelreiche Sumpfgebiete mit kleinen Fischerdörfern und ein mildes Mittelmeerklima: Die nordspanische Costa Brava ist das ideale Ziel für Frühjahrstouren – besonders schön ist die Halbinsel

Forget the skyscraper hotels, packed beaches and full English breakfasts, COLETTE WILSON discovers this green and pleasant corner of Spain has much more to offer the discerning holidaymaker

Cap de Creus. Text und Fotos: Annika Müller

98

I

Pocs territoris reuneixen un nombre de parcs naturals tan elevat com les comarques gironines. Vuit parcs naturals, tots d’una gran bellesa, singularitat i interès, fan de la demarcació de Girona un indret idoni per gaudir del paisatge i practicar-hi activitats de natura.

Turisme Garrotxa programa visites al volcà Croscat durant l’Ennatura’t. MARIA

Die wilDe Küste Kataloniens

JcXdkZgi]Z hZXgZid[gZVa 8dhiV7gVkV

La tramuntana i la salinitat del mar originen roques matemòrfiques i granítiques de gran bellesa al Cap de Creus. J.M. GUASCH/ ARXIU IMATGES PTCBG

PROTEGITS ELS PARCS NATURALS AJUDEN A LA PROMOCIÓ I A LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI però ara només en resta el que avui són els Aiguamolls de l’Empordà, una amalgama d’estanys d’aigua dolça, platges verges, terra, conreus i masos i veïnats perfectament integrats en el paisatge. El parc acull rics ecosistemes de flora i fauna que el fan interessant per als amants de la natura. Montgrí, Medes i Baix Ter

Prop dels Aiguamolls s’aixeca el Massís del Montgrí, una de les

siluetes més emblemàtiques i comentades de l’Empordà. Per la seva posició s’hi troben coves prehistòriques com el Cau del Duc i, sobretot, l’imponent Castell del Montgrí que corona el massís. El parc també el formen les Illes Medes, una de les reserves de flora i fauna marines de la Mediterrània més excepcionals; i els aiguamolls del Ter, un conjunt de llacunes costaneres i maresmes que crea un bell mosaic de colors on s’hi refugien nombroses aus aquàtiques.

rutes senyalitzades, s’hi pot accedir i trepitjar-ne el cràter. El clima humit de muntanya mitjana permet una vegetació frondosa que ha ajudat a evitar l’erosió dels volcans. El Montseny

Força més al sud, enlairat entre les planes de la Selva, Osona i el

Vallés, s’alça el massís del Montseny, considerat també Parc Natural. És un bloc muntanyós altiu, visible des de molts indrets de Catalunya. Des del 1978 també és reserva de la biosfera de la UNESCO. Capçaleres del Ter i del Freser

I finalment, ja a l’alta

Cadí-Moixeró

Zona Volcànica

La de la Garrotxa és la zona volcànica més ben conservada a la Península Ibèrica: consta d’uns 40 volcans, inactius però no extingits. Per diverses

muntanya, es troba el Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser, declarat com a tal fa menys d’un any. És un espai emblemàtic dels Pirineus orientals que comprèn tot el conjunt de muntanyes que envolten les capçaleres del riu Ter i Freser. Cims amb un relleu suau i arrodonit com Bastiments, o el més alt de tots, el Puigmal (2.910 m).

La Vall de Núria acull paratges fantàstics. Arxiu PTGCB

Prop dels límits entre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà i l’Alt Urgell trobem el Parc Natural de Cadí-Moixeró. Hi destaca la majestuosa cara nord del Cadí, el vessant rocallós del sud del Moixeró o la imponent silueta del Pedraforca, que és un mític objectiu dels muntanyencs catalans.

HE Costa Brava, birthplace of the package holiday, has a charm and beauty totally at odds with its past reputation of high-rise hotels welcoming tourists every two weeks. Stepping off the inaugural flight with Jet2 from Newcastle to Girona, I am suddenly struck by how lovely this part of Spain is – very green and a marked contrast from the arid southern regions. I arrive at my hotel, the ultra-modern Fergus Nautic, in Platja d’Aro. My room is on the fourth floor with a private balcony overlooking the marina. The evening meal is a vast buffet serving everything to satisfy your appetite. Breakfast offers just as much – and I need it as I have a busy day ahead. Accompanied by our guide, Ely, we head for the verdant Santa Clotilde Gardens in Lloret de Mar, another name familiar to Scots holidaymakers. The area is set on a cliff top with breathtaking views of the Mediterranean. Santa Clotilde could not be more beautiful, one of the finest examples of contemporary Catalan landscape gardening, with a distinct Italian Renaissance style. You can feel the pure romanticism that underlies the garden, built by the Marquis of Roviralta, the former owner of the property, for his beloved wife. But sadly, by the time Nicolau Rubió i Tuduri finished his work in 1919, his wife had passed away. Listening to the murmur of running water, I turn and catch a glimpse of a marble bust and statues amid the vines and tall cypress trees. This is an outstanding location making skilful use of the steep and uneven terrain. Clipped hedges set off all the paths that shape

DAV

TRIBUTE: A statue of Ava Gardner looks longingly out over the bay

2/2016

158 GOLF TRAVELLER

sc*/gas

MEDITERANNEAN

FAIRWAYS

TURN TO NEXT PAGE

SPEND A FEW DAYS ON SPAIN’S COSTA BRAVA TO DISCOVER A REGION OF WORLD-CLASS GOLF, HISTORY AND CULTURE, GOURMET CUISINE AND FINE WINES. WORDS Andrew Marshall

Par-5 13th, Club de Golf Peralada. PHOTO: Steve Carr

158

Reproduced by Gorkana under licence from the NLA (newspapers), CLA (magazines), FT (Financial Times/ft.com) or other copyright owner. No further copying (including printing of digital cuttings), digital reproduction/forwarding of the cutting is permitted except under licence from the copyright owner. All FT content is copyright The Financial Times Ltd. 359769468 - CRAWRI - G11679-1 - 113708325

Article Page 1 of 7

THE CUT

GOLF & LEISURE

159

ITSASOKO KAYAKEAN Testua eta argazkiak: Oriol Clavera


/56

/57

SUPORT A PROFESSIONALS PROGRAMA «TURISME 360º» DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

VISITES COMERCIALS AL SECTOR

11 tallers presencials i 1 jornada de formació amb l’assistència de 383 professionals.

Més d’un centenar de visites a entitats i empreses turístiques (allotjaments, restaurants, agències receptives, empreses d’activitats, consells comarcals i ajuntaments), amb la incorporació de 219 noves entitats i empreses als clubs de màrqueting de producte arran de la creació dels clubs Unique Premium i d’Enogastronomia així com de les visites comercials.

ATENCIÓ AL VISITANT OFICINA DE TURISME DE L’AEROPORT GIRONA-COSTA BRAVA Durant el 2016, l’Aeroport Girona-Costa Brava va rebre 1.665.100 passatgers, xifra que representa un 6,19 % menys que el 2015, malgrat que l’ocupació dels vols va augmentar un 2,8 %. En conseqüència, a l’Oficina de Turisme de l’aeroport es van atendre 39.345 usuaris, un 5,28 % menys que en l’exercici anterior. La procedència dels visitants va lligada a les destinacions programades per les companyies aèries (Ryanair, Transavia, Pobeda Airlines i Jet2). Per nacionalitats, el turista britànic (16,6 %) ocupa la primera posició, seguit per l’alemany (16,3 %), l’italià (15 %) i l’holandès (9,5 %).

El 2016, un 87 % dels usuaris de l’aeroport va arribar a la destinació per motius relacionats amb les vacances; un 3 % ho va fer per motius familiars, i un 2,6 % per negocis. Un 37 % viatjava en parella, un 24 % sol, un 18 % en família i un altre 18 % en grup. Cal destacar la celebració d’esdeveniments culturals, esportius i congressuals a la destinació, que van incrementar el nombre de consultes a l’Oficina de Turisme.


/58

/59

DIFUSIÓ DE MARCA, PUBLICITAT, FONS FOTOGRÀFIC CAMPANYES EN MITJANS AUDIOVISUALS

PUBLICITAT CAMPANYES DE PUBLICITAT GENÈRICA Gastronòmica, Guía Oficial de Estaciones de Esquí, Kiteworld Travel Guide, Costa Brava Ru, MITT 2016, All Inclusive) i als mapes d’Apartur (Barcelona) i de l’ATA (Girona). Campanya digital específica al sud de França en el diari La Dépêche du Midi, a Catmèdia, a Enderrock i amb Comunicatur.

CAMPANYES MULTIPLATAFORMA PER A ESDEVENIMENTS PROPIS

Publicació d’imatges gràfiques en catàlegs (Costa Brava Hotels de Luxe, Costa Brava Verd Hotels, Petits Grans Hotels de Catalunya, Costa Brava Excellence, Girona Territori d’Estrelles, Girona

Insercions gràfiques, falques i mencions radiofòniques, així com anuncis en canals de televisió digital, de la primera edició del festival Som Cultura, de la segona edició del festival Ennatura’t, de la tercera edició del festival Vívid, de la plataforma CBG!Festivals i de la campanya de neu a les estacions d’esquí del Pirineu de Girona 2015-2016.

Hi ha racons on la natura desplega la seva immensitat

Nous choisissons toujours le chemin le plus long, pour en profiter plus longtemps.

Producció del programa televisiu Bons vins amb TV Costa Brava, per a la Xarxa de Comunicació Local de Catalunya, i difusió del Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya - Costa Brava a Eurosport International i a Eurosport 2, amb la col· laboració de l’Agència Catalana de Turisme.

Un viatge inspirat per l’enogastronomia i el producte local, un territori per descobrir a través de tots els sentits.

Temporada Alta. Mesura per mesura. Bitò Produccions

Publicació d’imatges gràfiques en mitjans de comunicació escrits i digitals de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa: El Punt Avui, Diari de Girona, Pànxing Pirineus, Ara, La Vanguardia, setmanari Empordà, Què fem?, Descobrir, Experiències Descobrir, Cuina, Condé Nast, El Mundo de los Pirineos, Presència, Gidona, Hora Nova, revista PGA France, InfoLloret, Girona Gastronòmica, revista Esports d’Hivern, La Biblia del Outdoor, setmanari El Temps, Mira’m, Amante Magazine, Book Style, Revista Publintur, Economía 3, Cap Catalogne, Petit Futé, Guia Michelin i Top Girona.

Acords publicitaris amb les emissores del Grup Godó (RAC1 i RAC105) i el Grup Flaix (Ràdio Flaixbac), la Cadena SER i Catalunya Ràdio.

Costa Brava i Pirineu de Girona, on el territori parla d’arrels, de festivals i de genialitat.

Roger Lleixà. Arxiu d’imatges del PTCBG

Senderismo, Malniu.Àlex Tremps.Archivo Imagenes PTCBG

Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols. Àlex Tremps. Banque d’images du Syndicat d’Iniciatives Costa Brava Gérone.

www.costabravagironafestivals.com


/60

CAMPANYES DE COMÀRQUETING AMB PORTALS I COMPANYIES OPERADORES DE VIATGES Presència, amb continguts sobre la Costa Brava i el Pirineu de Girona, fotografies, vídeos i bàners, als portals de viatges: www.minube.com, www.tripadvisor.com www.atrapalo.com, www.logitravel.com, www.nautalia.com, www.rumbo.com www.monnuage.com Realització d’un blog trip conjunt amb www.monnuage.com per tal d’augmentar la promoció i difusió de la marca Costa Brava entre el públic francès. Presència de continguts, fotografies, vídeos i bàners dels operadors Dertour, Jet2holidays, Ryanair, Tez Tour, Coral Travel, Terramar i Anex Tour.

DIFUSIÓ DE MARCA Els acords comercials establerts amb les companyies aèries Ryanair i Jet2 inclouen contraprestacions publicitàries, amb l’aparició de les marques i els productes turístics de la Costa Brava en portals web oficials, bàners, revistes de bord, fotografies i butlletins informatius.

/61

FONS FOTOGRÀFIC Banc d’imatges digital: http://fotos.costabrava.org Adquisició de 988 noves imatges d’alta resolució i qualitat per completar l’arxiu de 12.894 fotografies. A més, es van encarregar dues sessions temàtiques fotogràfiques (enogastronomia i senderisme), es van atendre 337 peticions d’imatges i es van cedir 4.527 fotografies. La plataforma digital http://fotos.costabrava.org va enregistrar 533 descàrregues.


/62

Fotògrafs: Fotògrafs: Jordi Roca Barros, Vicky Pirata, A. Torres, Dani Salvà, Pere Duran, Miguel Ángel Muñoz, Iconna, Jordi Rubio, Vanessa Miralles, Rita Andreu, Vicente Ortega, John Carter, Roger Lleixà, Martí Artalejo, J. Renart, Diví Fotografia Fotos cedides per: Baix Empordà, Circus Foundation, MIC Football, Vies Braves, Palau Robert, PWA, Sons del Món Dipòsit legal: GI 1063-2017

/63


/64

MEMÃ’RIA

2016

Memòria 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you