Page 1


HISTORIA

Pitkät perinteet Pastore & Lombardi perustettiin 1900-luvun alussa. Toiminta alkoi pienenä rautakauppana. Yrityksen perustajan mielenkiinto kohdistui kuitenkin heti alusta lähtien moottorikäyttöisten ajoneuvojen osiin ja tarvikkeisiin, jotka tarjosivat uuden ja kiehtovan markkinan. Yrityksen perustaminen voidaan jäljittää vuoteen 1914, jolloin se merkittiin Bolognan kauppakamarin yritysrekisteriin. Jo ennen toista maailmansotaa Pastore & Lombardi toi Italiaan tuotteita alan johtavilta valmistajilta monista maista sekä toimitti vastavuoroisesti valmistamiaan tuotteita useisiin maihin. Toinen maailmansota lamaannutti toiminnan väliaikaisesti, mutta toiminta käynnistyi ja laajeni nopeasti 1950- ja 1960-luvulla, jolloin markkinat elpyivät voimallisesti. Pitkä yhteistyö kahden perheen yritysten välillä mahdollisti 1970-luvun aikana ensimmäisen erityisesti lämpöeristettyyn kuormatilaan suunnitellun lukon esittelyn. Yhteistyöyritys oli niinikään Bolognassa sijaitseva Rhibo. Rhibo oli erikoistunut teräksen kylmämuokkaukseen, mikä loi pohjan Pastore & Lombardin tekniselle kilpailukyvylle myöhemmin, kun yritys erikoistui käyttämään ruostumatonta terästä päämateriaalinaan.

2

Tuotannon kehitys Toinen maailmansota aiheutti suuria ongelmia Rhibolle. Tehdas tuhoutui sodan pommituksissa. Bolognan historiallisessa keskustassa sijainnut Pastore & Lombardi selvisi sodasta vähäisin vaurioin. Tuotannossa käytetyt puristimet, muotit ja työkalut saatiin kuitenkin kunnostettua nopeasti ja tuotanto käynnistyi uudelleen heti sodan loputtua. Tuotteiden valmistukseen tarvittavat muotit ja työkalut tulivat tällöin Pastore & Lombardin omaisuudeksi. Yritys omistaa nykyisin satoja muotteja ja työkaluja joiden avulla valmistetaan merkittävän laajaa tuotevalikoimaa.


Tuoteluettelo Tuoteluettelot ovat vuosien varrella olleet yksi Pastore & Lombardin vahvuus. Luettelon kuvat, tekniset piirrokset ja tuotetiedot ovat aina olleet esimerkillisellä tasolla mihin tahansa ammattiajoneuvojen komponentteja valmistavan yrityksen luetteloihin verrattuna. Luetteloiden kattavuus on myös ollut poikkeuksellisen suuri jo 1930-luvulta lähtien bussien avattavien kattojen osista aina täydellisiin henkilöautojen nahkasisustuksiin asti.

Kehityskulku Pastore & Lombardi on keskittynyt 1980-luvulta lähtien päällirakentajien tarvitsemiin tuotteisiin ja samalla vähentänyt kytköstään bussien ja henkilöautojen osiin. Lämpötilasäädeltyjen kuljetusten kehityskaari on ollut vuosien varrella voimakasta. Tämä on johtanut erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden käytön lisääntymiseen. Kysynnän maailmanlaajuinen vahva kasvu johti siihen, että Pastore & Lombardi kehittyi alan johtavaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden toimittajaksi niin Euroopassa kuin Lähi-Idässä. Pastore & Lombardi on muodostunut teknisellä ja laadullisella tasollaan alan standardiksi monissa tapauksissa. Yrityksen asema oli 1990-luvun lopussa niin vahva, että kaikki johtavat päällirakentajat ympäri maailman tunsivat Pastore & Lombardin ja yrityksen valmistamat tuotteet. Vientitoiminta uloittui aina Kauko-Itään, Australiaan ja Etelä-amerikkaan asti. Tänään Pastore & Lombardi toimittaa yli 80% valmistamistaan tuotteista vientiin.

3


TUOTTEET Ruostumaton Teräs

Saranat

Merkittävimmät tuoteryhmät ovat lukot ja saranat, jotka valmistetaan ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Ruostumaton teräs on sananmukaisesti ruostumatonta, mutta myös joustavaa. Tämä merkitsee, että ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita voidaan käyttää vaativissa olosuhteissa, joissa matemaattinen kestävyys on vaikeaa ennustaa tai laskea. Tällaiset ovat esimerkiksi liikkuvassa ajoneuvossa esiintyvät dynaamiset kuormitukset.

Pastore & Lombardin valikoimassa on useita erityyppisiä saranoita ajoneuvojen sivu- ja takaoviin. Pinta-asenteiset saranat ovat suosituimpia, mutta ohjelmaan kuuluu myös monia upotettavia saranatyyppejä. Laaja valikoima mahdollistaa sopivan saranan löytymisen jokaiseen tarkoitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluu myös useita asiakkaiden toivomusten mukaan räätälöityjä saranoita.

Lukot Pastore & Lombardin lukot ovat aina olleet edelläkävijöitä. Yritys oli ensimmäinen, joka valmisti lukkoja ruostumattomasta teräksestä. Yritys on säilyttänyt edistyksellisen asemansa vaihtoehtojen laajuuden, tuotteiden ajanmukaisuuden ja korkean laadun myötä. Tuotevalikoima on markkinoiden laajin ja kattaa päällirakennuksen koko tarpeen. Lukot voidaan toimittaa erilaisin lukinnoin, jolloin räätälöidyt ratkaisut ovat mahdollisia sekä pinta-asenteisissa että upotettavissa vaihtoehdoissa ja eri kokoluokissa. Lukkojen kehittely tapahtuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa jolloin tuotteet vastaavat markkinoiden kulloistakin vaatimusta. Tuotteiden testaus tapahtuu tietokonesimuloinnin sekä laboratoriotestien avulla. Kenttätestejä suoritetaan yhteistyössä monien asiakkaiden kanssa. Testaustyötä tukee yrityksen 50-vuotinen kokemus.

4


Muotoilu Tuotteiden muotoilussa on käytetty 3D-tekniikkaa yli kymmenen vuoden ajan. Näin raaka-aineen käyttö voidaan optimoida. Myös muotit ja työkalut voidaan valmistaa nopealla aikataululla. Pastore & Lombardi räätälöi tuotteitaan asiakkaan erityisvaatimusten mukaan. Tätä mahdollisuutta ovat hyödyntäneet monet johtavat päällirakentajat. Strateginen yhteistyö on monessa tapauksessa niin tiivistä, että Pastore & Lombardi on asiakkaansa kumppani muussakin kuin lukintajärjestelmän kehittämisessä. Iso osuus yrityksen liikevaihdosta muodostuu räätälöidyistä lukoista. Joustava tuotanto mahdollistaa räätälöinnin erikokoisille asiakkaille sekä tuotantomäärille.


TUOTANTO Työkalut Pastore & Lombardilla on sadoittain erilaisia muotteja ja työkaluja sekä mittava määrä teknistä tietoutta. Henkilökunnan osaamistaso vastaa monimuotoisen ja nykyaikaisen tuotannon asettamia vaatimuksia. Tuotantoverkko perustuu osavalmistajiin, jotka sijaitsevat usein vain muutaman kilometrin etäisyydellä Pastore & Lombardin toimitiloista. Näin yhteistyö on kiinteää ja mutkatonta mikä merkitsee sitä, että tuotantoa on erittäin helppo ohjata kulloisenkin tarpeen mukaan. Kaikkien osatoimittajien tuotantomenetelmä on ajanmukainen ja jokainen heistä on erikoistunut omaan tuotantoalueeseensa. Näin toimien saavutetaan paras mahdollinen teknisen osaamisen taso, vähennetään tuotantoprosessin haavoittuvuutta sekä käytetään henkilöstöresursseja tehokkaasti.


Tuotannonohjaus ja laadunvalvonta Tuotteiden hajautettu valmistus vaatii tarkan tuotannon valvonnan. Suurin osa alihankkijoista on hankkinut itselleen laatusertifikaatin. Heistä jokaisella on oma erikoisosaamisensa ja usein pitkä kokemus . Näistä seuraa oikeanlainen tuotannontarkkailu ja osaamisen korkea taso. Pastore & Lombardin laadunvalvontahenkilöt seuraavat alihankkijoiden toimintaa ja raportoivat tuotantomenetelmän eri vaiheet seuraten ulkopuolisina laatujärjestelmän toteutumista sekä siinä mahdollisesti esiintyviä epätarkkuuksia ja virheitä. Jokainen valmistettava osa on dokumentoitu piirustuksin. Valmistuserät voidaan jäljittää mahdollisten virheiden varalta ja laadunvalvonnassa suoritetaan säännöllisiä tarkistuksia. Loppukasatulle tuotteelle suoritetaan perusteellinen laaduntarkistus ennen kuin se on valmis toimitettavaksi asiakkaalle. Käytettävästä teräksestä vaaditaan aina valmistajatehtaan laatutodistus. Pastore & Lombardi on sertifioitu ISO 9001 mukaan.

Tuotantomenetelmät Pastore & Lombardi kehittää yhteistyössä alihankkijoiden kanssa erilaisia kylmämuokkauksen, valun tai pintakäsittelyn yksityiskohtia. Kehitystoiminta on jatkuvaa. Metallilevyjen käsittely tapahtuu automaattisilla tuotantolinjoilla. Mittavat investoinnit mahdollistavat hyvinkin monimuotoisten muottien käytön.


Pastore & Lombardi 2013 - Tutti i diritti riservati

PASTORE & LOMBARDI s.p.a. Via Don Minzoni 3, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) - Italy Tel. +39 051 764111 - Fax +39 051 765118 info@pastorelombardi.com

Pastore e Lombardi - Brochure aziendale 2013 (finnish)  

Pastore e Lombardi - Brochure aziendale 2013 (finnish)