VISDA - Visuelle Rettigheder Danmark

Page 1


F O T O : M A RT I N BE N D I X, M O M E N T S T U D I O

Et godt billede skal fascinere, sü beskueren ikke kan slippe det. Om det er simpelt eller komplekst er mindre vigtigt, bare det rører noget i dig. JACOB ROSENVINGE Fotograf


F O T O : S I M O N KL E I N -KN U D S E N

Mine illustrationer uddyber historien og figurernes karaktertrĂŚk. De skal fortĂŚller alt det, teksten ikke kan. BIRDE POULSEN Illustrator


Jeg vil forstyrre og forundre folk. De skal udfordres, nĂĽr de ser min kunst. JULIE NORD Billedkunstner


F O T O : JA KO B BO S E RU P

VISDA – GØR VERDEN MERE VISUEL VISDA forhandler billedlicenser på vegne af alle danske og udenlandske billedskabere: fotografer, billedkunstnere, tegnere, illustratorer og kunsthåndværkere mv. Gennem licensaftaler giver vi uddannelsesinstitutioner, tv-selskaber, museer, forlag, virksomheder og mange andre mulighed for at bruge kunst og billeder. Samtidig sikrer vi, at kunstnerne får betaling, når deres værker bruges. Vi fordeler også penge til kunstnerne ved videresalg af deres kunstværker fra auktionshuse og gallerier. Det hedder følgeret. Vi repræsenterer mere end 2.500 danske og gennem samarbejde med vores udenlandske søsterselskaber over 160.000 udenlandske kunstnere. VISDA er en selvstændig, uafhængig forening dannet af billedskaberne selv gennem deres faglige organisationer. Vi er en del af Copydan-samarbejdet og bemyndiget af Kulturministeriet til at varetage kunstnernes ophavsrettigheder. Vi er non-profit. Pengene går tilbage til kunstnerne – og sikrer herved grobund for skabelse af ny kunst og en mere visuel kultur i Danmark. Se mere på VISDA.dk.

5


VISDA udbetaler hvert år vederlag til mange tusinde rettighedshavere i Danmark og i udlandet. Vi udbetaler direkte til billedskaberne. Vederlagene udbetales efter fordelingsplaner vedtaget af VISDA’s generalforsamling, der består af repræsentanter fra billedskabernes faglige organisationer. På nogle områder udbetaler vi ud fra konkrete indberetninger om, hvilke værker der er blevet brugt. På andre områder, hvor indberetning ikke er praktisk muligt, fordeler vi ud fra undersøgelser og statistiske oplysninger. En mindre pulje af VISDA’s indtægter er øremærket kulturelle formål, som støtter billedskabere og fremmer visuel kultur i Danmark. F.eks. i form af legater, stipendier eller projektstøtte. De kulturelle midler administreres af de faglige organisationer bag VISDA.

6

F O TOS: KER A M IKER G U R L I EL B Æ KG A A R D , F OTO SIM ON KL EIN - KN U D SEN . TEG N ESE RI E S KA BE R KA RO L I N E S T JE RN F E LT, F O T O S I M O N KL E I N -KN U D S E N F OTOG R A F J ON A S B IE, F OTO A N D R EA S P L E S S . BI L L E D KU N S T N E R P E T E R M A RT E N S E N , F O T O H E N RI K P E T I T

PENGENE GÅR TILBAGE TIL KUNSTNERNE
F O TSIMON O : S I M OKNLKL E I-K N -KN SEN F OTO: EIN N UUDDSEN

Det er enormt betryggende for mig, at VISDA varetager mine rettigheder og sørger for, at jeg får betaling, når min kunst bliver brugt eller handlet. Det er en opgave, vi – kunstnerne – jo ikke har en kinamands chance for at følge op på selv. LISE MALINOWSKY Billedkunstner

9


Billeder gør det lettere, når jeg skal forklare eller forstå noget, f.eks. i fag som biologi. Det er nemmere at huske, når jeg har set noget visuelt. KATRINE 2.G

Billeder giver blikfang. Eleverne synes, at det ser interessant ud. Jeg bruger både billeder i præsentationer, på arbejdsark og på vores interne website. TANIA SHEIKH LARSEN Gymnasielærer 10


F O T O : D I T T E VA L E N T I N (T O Ø VE RS T E ), H E N RI K P E T I T (N E D E RS T )

UNDERVISNING Alle landets uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskoler, gymnasier og universiteter har indgået undervisningsaftaler med VISDA. En aftale betyder, at institutionens lærere og elever frit kan hente billeder, fotos, tegninger og illustrationer fra internettet, blade, bøger og magasiner og bruge dem i undervisningen, opgaver, projekter og præsentationer.

Vi kan nu også tale om topaktuelle emner i undervisningen, fordi vi kan bruge billeder fra internettet. Jeg kan altså meget let undervise i det nyeste nye og vise fotos af noget, der måske lige skete i går.

At bruge digitale billeder i undervisningen rummer mange læringspotentialer. Det giver nuancerede måder at tænke og forstå, ligesom det udvider mulighederne for betydningsdannelse.

SUSANNE VESTERGAARD Gymnasielærer

MIE BUHL Ph.D.Professor, Aalborg Universitet 11


Jeg har altid billeder med i mine præsentationer. Billeder understreger budskaberne og hjælper tilhørerne til at huske dem. CLAUS SKYTTE Forfatter og foredragsholder


F O T O : S I M O N KL E I N -KN U D S E N

BILLEDER I PRÆSENTATIONER Stort set alle præsentationer og foredrag gøres i dag spændende og levende med billeder fra internettet. Med en årlig aftale hos VISDA får du nemt og enkelt styr på ophavsretten og kan straks gå i gang med at bruge fotos, kunstværker, illustrationer og meget mere fra f.eks. Google.

13


BILLEDLICENSER VISDA sørger for, at vores mange forskellige kunder lovligt kan bruge kunstværker og billeder. Vi udsteder tilladelser for både danske og udenlandske kunstnere og billedskabere til brug i alle tænkelige sammenhænge. F.eks. i bøger og magasiner, på hjemmesider, i TV og film, på plakater og postkort. Vi sikrer dermed, at værkerne kommer ud at leve, og at kunstnerne samtidig får en rimelig betaling for deres arbejde.

14


VORES KUNDER SIGER

På Louisiana er vi meget glade for ­vores tætte samarbejde med VISDA, som let skaffer os de nødvendige ­tilladelser til udstillinger og ­udgivelser. MICHAEL JUUL HOLM Billedredaktør, Louisiana

Vi ønsker at inspirere danskerne til at engagere sig i kunst og kultur og på den måde skabe en løbende og ved­ kommende dialog herom i samfundet. Derfor er vi også godt tilfredse med vores aftale med VISDA. Den sikrer, at vi let og enkelt kan vise billedkunsten i vores programmer til glæde for de danske tv-seere. MARIA RØRBYE RØNN Generaldirektør, DR

Kunst og billeder spiller en central rolle i mange af de undervisnings­ bøger, vi udgiver på Gyldendal. Med VISDA er det nemt og enkelt at sikre de nødvendige ophavsrettig­ heder. Det er afgørende for os som forlag, at ophavsretten respekteres. Det er jo forudsætningen for, at ny kunst og kultur kan skabes. HANNE SALOMONSEN Direktør, Gyldendal UddannelseF O T O : S I M O N KL E I N -KN U D S E N

VISDA ER MED TIL AT SIKRE KULTURARVEN En unik aftale mellem kulturarvsinstitutionerne i Danmark og VISDA gør det muligt for biblioteker, arkiver og museer at lægge alt deres billedmateriale på internettet. Det betyder, at vi alle kan gå på opdagelse i Danmarks historie. Flere og flere danske kirker bruger billeder fra nettet, bøger og magasiner i konfirmandundervisning og gudstjenester. Med en aftale hos VISDA kan kirker nemt og enkelt få lovlig adgang til at bruge billeder.

17


F O T O : S I L JA M A G G

FØLGERET Når et auktionshus eller en kunsthandler videresælger et kunstværk, har kunstneren eller kunstnerens arvinger ret til et vederlag. Det kaldes følgeret. VISDA er bemyndiget af Kulturministeriet til at administrere denne ordning og sikre betaling til kunstnerne.

Den slags eksperimenter, som jeg laver i min kunst, kræver frihed til at kunne tage chancer og til at kunne engagere sig i arbejde, hvis udfald er fundamentalt usikkert. Sikring af følgeretten for kunst er ikke kun fair, den bidrager direkte til kunstnernes evne til fortsat at eksperimentere i hans eller hendes atelier. OLAFUR ELIASSON Billedkunstner

18
I L L U S T RAT I O N : P E R CH RI S T I A N S E N

INTERNATIONALT SAMARBEJDE Nordisk Ophavsretten i de nordiske lande hviler på den samme struktur. VISDA samarbejder med Bildupphovsrätt (Sverige), BONO (Norge), Kuvasto (Finland) og Myndstef (Island) om værdifuld udveksling af erfaringer om både juridiske og administrative emner. Europæisk EVA (European Visual Artists) er sammenslutningen af europæiske billedforvaltningsorganisationer. Organisationen har kontor i Bruxelles, og herigennem arbejder vi for at sikre billedskaberne rimelige vilkår og rettigheder i europæisk og international lovgivning samt for at gøre rettighedsklarering nem og enkel for brugerne af kunst. Globalt CIAGP (International Council of Creators of Graphic, Plastic and Photographic Art) er en sammenslutning af billedforvaltningsorganisationer fra hele verden. CIAGP opstiller standarder for god og transparent rettighedsforvaltning. Organisationen har blandt andet indført det internationale IPI-databasesystem til identifikation af billedskabere, som gør det muligt at finde frem til den rette ophavsmand.

21


Bryggervangen 8 2100 København Ø Telefon 35 44 14 91 mail@visda.dk www.visda.dk

REDAK T I O N O G T E K S T: TOR B E N GAMME LGAAR D • B O T IELD A L • MA RIA N N E SEYD EL JØRG EN SEN GRAF I SK D E S I G N : P E R C H R IS T IANS E N • P R ODUKT ION: P R IN TD IV ISION • 2017

22


Organisationerne bag VISDA Billedkunstnernes Forbund Dansk Forfatterforening, Illustratorgruppen Dansk Fotografisk Forening Dansk Journalistforbund: Danske Bladtegnere Dansk Journalistforbund: DJ:Fotograferne Dansk Journalistforbund: Pressefotografforbundet Dansk Journalistforbund: Visuelt Forum Danske Billedkunstneres Fagforening Danske Kunsthåndværkere Danske Tegneserieskabere Film- og TV Arbejderforeningen HK Privat, Tegnere og Illustratorer Tegnerforbundet af 1919

VISDA er godkendt af Kulturministeriet som forvaltningsorganisation til at administrere aftalelicens og følgeret.

23Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.