ÅRET DER GIK 2017

Page 1

Ã…RET DER GIK 2017


Det er enormt betryggende for mig, at VISDA varetager mine rettigheder og s­ ørger for, at jeg får betaling, når min kunst bliver brugt eller handlet. Det er en opgave, vi – kunstnerne – jo ikke har en kinamands chance for at følge op på selv. LISE MALINOVSKY Billedkunstner F O T O: SIMO N K LE IN -K N UDSEN


TÆNK VISUELT! Budskaber bæres af billeder. Det komplicerede gøres forståeligt, når det tegnes eller fremstilles grafisk. Kunst bevæger os og sætter noget i bevægelse. Verden bliver mere og mere visuel. Vi ser det fx i de digitale, analoge og sociale medier. Billed­siden bærer historien og afgør, om vi overhovedet lægger mærke til den. Og det mærker vi i VISDA. Kunder – alt fra forlag, museer og arkiver til uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kirker – bruger billeder som aldrig før. 2017 bød på omsætningsfremgang og dermed flere penge til kunstnerne. Visuelt arbejde er arbejde. Og uden betaling mister vi kunsten og kunstnerne. Forestil dig et øjeblik en verden uden billeder. Uden alt det skønne, skæve og skøre, som visuelle mennesker har brugt tid på at skabe. Det er ikke en verden, vi ønsker. Derfor er det vores ambition i VISDA at hjælpe til at gøre verden endnu mere visuel. At tænke visuelt er at tænke visionært. VISDA arbejder for kunsten og kunstnerne. VISDA står for Visuelle Rettigheder Danmark. Vi er en nonprofit forvaltningsorganisation stiftet af kunstnerne selv og godkendt af Kulturministeriet. Vi giver brugere af billeder let adgang til kunst, fotografier, tegneserier, illustrationer, mv. mod en rimelig betaling. Vi sikrer, at pengene går tilbage til billedskaberne, og derved skaber grobund for ny produktion af visuelt materiale. God læselyst om året der gik. Peter Thornvig

Torben Gammelgaard

Bestyrelsesformand

Adm. direktør

Fotograf FOTO: HELGA C. THEILGAARD

3


VIGTIGE PENGE TIL BILLEDSKABERNE I 2017 satte VISDA en lille rekord for vederlag til rettighedshaverne. Vi havde indtægter for 63 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,9% i forhold til 2016. Stigningen skyldes primært, at landets undervisningsinstitutioner i stadig større omfang – på papir og digitalt – bruger billeder til at understøtte læring og gøre undervisningen aktuel. VISDA har billedlicensaftaler med alle danske undervisningsinstitutioner. Det kan du læse om på side 10. Derudover giver VISDA tilladelser til brug af billeder i mange andre sammenhænge, fx forlag, museer, TV og hjemmesider. Gennem aftalerne med os kommer billeder og kunst ud at leve, og er med til at gøre verden mere visuel. I slutningen af 2017 lancerede vi specielle aftaler for foredragsholdere og kirker om brug af billeder. Begge aftaler er blevet rigtig godt modtaget af brugerne, der med aftalerne styrker deres visuelle kommunikation. Du kan læse mere om foredragsholdere på side 9 og kirker side 13. Indtægterne fra videresalg af kunst fra auktionshuse og kunsthandlere har i flere år ligget på et stabilt niveau. Du kan læse mere om følgeret på side 16. I VISDA’s Års- og Gennemsigtighedsrapport for 2017, som bliver offentliggjort på www.visda.dk i maj 2018, kan du læse meget mere om vederlag fra VISDA.

4


INDTÆGTER

8,4 mio. kr. F Ø L GER ET • Videresalg af kunst gennem auktionshuse og kunsthandlere

6,4 mio. kr. BILLED LICEN S • Tilladelelser til brug af enkelte billeder • Løbende licensaftaler, fx brug af fotos og kunstværker på hjemmesider, sociale medier, præsentationer og TV.

28,1 mio. kr. 20,1 mio. kr.

U N D ERV I SNI NG • Fotokopi fra lærebøger mv.

UND E RVIS N IN G • Brug af billeder fra nettet

9,7mio. kr. UDBETALING

53,3 mio. kr. UDB ETAL I NG T IL R ETTI GHEDS H AVE R E

A D M IN ISTRATION OG U D V IK LIN G • Fordeling og udbetaling af vederlag til billedskabere i Danmark og udlandet • Udstedelse af billedlicenser og andre kundehenvendelser • Licensaftaler • Administration af følgeretsordning/ auktionshuses videresalg • Nationalt og internationalt ophavsretligt arbejde/diverse råd og udvalg • Database over billedskabere, herunder eftersøgning af rettighedshavere • Økonomistyring, IT-systemer, husdrift • Billedets Dag – og andre konferencer • Kommunikation/branding af værdien af visuelt arbejde … og meget mere 5


Mine illustrationer uddyber historien og figurernes karaktertrĂŚk. De skal fortĂŚlle alt det, teksten ikke kan. BIRDE POULSEN Illustrator FOT O: S IMO N K LE IN- KNUDSEN


Et godt billede skal fascinere, så beskueren ikke kan slippe det. Om det er simpelt eller komplekst er mindre vigtigt, bare det rører noget i dig. JACOB ROSENVINGE Fotograf FO TO: MA RT IN B E NDIX, M OM ENT STUDIO


BILLEDETS DAG I november 2017 var VISDA for første gang vært for Billedets Dag. Overskriften var TÆNK VISUELT, og konferencen satte fokus på værdien og effekten af visuelt arbejde. De 100 deltagere var fortrinsvis repræsentanter fra forskellige dele af erhvervslivet, der bruger visuelt materiale i deres kommunikation. Konferencen var en stor succes og gentages 1. november 2018 med plads til endnu flere deltagere. Sæt X i kalenderen! F OT O: S IMO N K LE IN -KNUDSEN


Jeg har altid billeder med i mine præsentationer. Billeder understreger budskaberne og hjælper tilhørerne til at huske dem. CLAUS SKYTTE Forfatter og foredragsholder

BILLEDER I PRÆSENTATIONER I 2017 lancerede vi en aftale målrettet foredragsholdere. Med en aftale kan foredragsholdere nu bruge fotos, kunstværker, illustrationer og meget mere fra internettet i sine præsentationer. FO TO: S IM ON KLEIN- KNUDSEN

9


Billeder gør det lettere, når jeg skal forklare eller forstå noget, fx i fag som biologi. Det er nemmere at huske, når jeg har set noget visuelt. KATRINE 2.G

10

Vi kan nu også tale om topaktuelle emner i undervisningen, fordi vi kan bruge billeder fra internettet. Jeg kan altså meget let undervise i det nyeste nye og vise fotos af noget, der måske lige skete i går.

At bruge digitale billeder i under­visningen rummer mange lærings­potentialer. Det giver nuancerede måder at tænke og forstå, ligesom det udvider mulighederne for betydningsdannelse.

SUSANNE VESTERGAARD Gymnasielærer

MIE BUHL PH.D.PROFESSOR, Aalborg Universitet


BILLEDER FRA NETTET GØR UNDERVISNING SPÆNDENDE OG AKTUEL Alle landets uddannelsesinstitutioner, herunder folke­skoler, gymnasier og universiteter har indgået undervisnings­aftaler med VISDA. En aftale betyder, at institutionens lærere og elever frit kan hente billeder, fotos, tegninger og illustrationer fra internettet, blade, bøger og magasiner og bruge dem i undervisningen, opgaver, projekter og præsentationer. FOTO ØVERST FRA VENSTRE: 1: DITTE VA L EN TE , 2 OG 3: J A KOB B OSER U P, 4 OG 5: DITTE VALENTE, 6: JAKOB BOSER U P 7: D ITTE VA L EN TE

11


VISDA’S KUNDER SIGER

På Louisiana er vi meget glade for v­ ores tætte samarbejde med VISDA, som let skaffer os de nødvendige t­ illadelser til udstillinger og ­udgivelser. MICHAEL JUUL HOLM Museumsinspektør, Louisiana

Vi ønsker at inspirere danskerne til at engagere sig i kunst og kultur og på den måde skabe en løbende og ved­ kommende dialog herom i samfundet. Derfor er vi også godt tilfredse med vores aftale med VISDA. Den sikrer, at vi let og enkelt kan vise billedkunsten i vores programmer til glæde for de danske tv-seere. MARIA RØRBYE RØNN Generaldirektør, DR

Kunst og billeder spiller en central rolle i mange af de undervisnings­bøger, vi udgiver på Gyldendal. Med VISDA er det nemt og enkelt at sikre de nødvendige ophavsrettigheder. Det er afgørende for os som forlag, at ophavsretten respekteres. Det er jo forudsætningen for, at ny kunst og kultur kan skabes. HANNE SALOMONSEN Direktør, Gyldendal Uddannelse

12


KIRKERNE BLIVER VISUELLE Sammen med Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdede vi i 2017 en helt ny aftale. Aftalen gør det muligt for folkekirker med god samvittighed at bruge internettets millioner af fotos, illustrationer og andre billeder i konfir­ mationsundervisning, foredrag, gudstjenester, kirkelige handlinger mv. FOTO: SIM ON KLEIN- KNUDSEN

Når billederne viser en sammenhæng, til det vi snakker om, er det mere spændende.

Det er bedst, hvis præsten bruger billeder. Så forstår jeg bedre, det hun siger.

TOBIAS, 14 ÅR Allerød

KARLA, 14 ÅR Allerød 13


DØM IKKE EN BOG PÅ DENS OMSLAG

Forside: Fotograf Jes Larsen og grafiker Maria Bramsen

Forside: Illustrator Thomas Hjorthaab

”Omslaget signalerer glæde og energi. Præcis det læseren kan forvente af min bog.”

”Man får lyst til at bladre i bogen. Forsiden vækker nysgerrighed. ”

BRITT BENDIXEN Danseinstruktør

14

F OT O: S IMO N K LE IN -KNUDSEN

JOHAN OLSEN Sanger og forsker

FOTO: SIM ON KL EIN - KN U D SEN

Forsidefoto: Jan Grarup ”De mønstre skuddet danner på muren, findes også i mennesker, der lever i krig. Krig sætter spor. Det er det, jeg beskriver i bogen.” PUK DAMSGÅRD Journalist og forfatter

F OTO: SIM ON KL EIN - KN U D SEN


Bogomslaget spiller en stor rolle, når vi beslutter, om vi vil købe en bog. Det skal ægge, antyde og naturligvis holde sig til bogens tema. På VISDA’s Facebook-side giver en række danske forfattere et skulderklap til skaberne af deres bøgers omslag.

Forside: Grafiker Simon Engstrøm ”Forsiden har høj integritet. Det har jeg også som forfatter, så det passer sammen. Jeg kan godt lide, at fuglen på en meget diskret måde fortæller, hvad historien handler om.” HANNE-VIBEKE HOLST Forfatter FOT O: S IMO N K LEIN- KNUDSEN

Forside: Grafisk designer Alette Bertelsen

Forside: Grafisk designer Peter Stoltze

”Bogen er imødekommende, venlig og humoristisk. Det kommunikerer forsiden på smukkeste vis.”

”Det at fange en bogs indhold og tone i et omslag er en kunstart.”

HELLA JOOF Skuespiller, instruktør og komiker

FOT O: R EN É F R ITZEN

LEIF DAVIDSEN Forfatter

F OTO: SIM ON KL EIN - KN U DS E N

15


FØLGERET – VIGTIG FOR KUNSTNERNE Når et auktionshus eller en kunsthandler videresælger et kunstværk, får kunstneren et vederlag. Det kaldes følgeret. Siden ordningen blev indført i Danmark i 1990, har den været en vigtig indtægtskilde for mange kunstnere og dermed en væsentlig forudsætning for skabelse af ny kunst.

For mig handler følgeret ikke kun om økonomi. Det handler lige så meget om anerkendelsen af min kunst og respekten for mine rettigheder. Det er dejligt, at der er styr på det med det gode samarbejde mellem VISDA og auktionshusene i Danmark. ALEV SIESBYE Keramiker FO TO: PAT RICK M ULLER

16


Den slags eksperimenter, som jeg laver i min kunst, krÌver frihed til at kunne tage chancer og til at kunne engagere sig i arbejde, hvis udfald er fundamentalt usikkert. Sikring af følgeretten for kunst er ikke kun fair, den b ­ idrager direkte til kunstnernes evne til fortsat at eksperimentere i hans eller hendes atelier. OLAFUR ELIASSON Billedkunstner F OTO: SIL J A M A G G


Under temaet ”Fremtiden for billedskaberne og ophavsretten” var VISDA i 2017 vært for Nordisk Billedophavsretskonference. Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien fra Kulturministeriet åbnede konferencen, og repræsentanter for de nordiske lande – herunder Harald Holter fra norske BONO – lagde op til debat. FOTO: SIMON KLEIN-KNUDSEN

2017 – INTERNATIONALT SET Nordisk samarbejde og konference Ophavsretten i de nordisk lande er baseret på samme velfungerende systemer. VISDA har derfor et tæt samarbejde med de øvrige lande i Norden. I 2017 var vi vært for Nordisk Billedophavsretskonference. Her blev der debatteret og udvekslet erfaringer om billedophavsret med det formål fortsat at være i stand til at levere de bedste løsninger i forhold til kundernes behov og efterspørgsel. Reformarbejde i EU VISDA følger arbejdet med Digital Single Market-direktivet med stor interesse. Det er afgørende, at nye EU-regler indrettes, så de systemer vi har i dag – såsom Aftalelicens – fortsat kan bruges til at sikre brugerne nem og fleksibel adgang til brug af billeder, samt sikre at billedskaberne modtager betaling, når deres værker bliver brugt i fx undervisning. Globale aftaler – flere penge til billedskaberne VISDA deltager i en række globale netværk og arbejdsgrupper, der i for­ skellige regi arbejder på at sikre flere penge til billedskaberne på tværs af landegrænser. Senest, i 2017, blev vi medlem af IFFRO, International Federation of Reproduction Rights Organisation, der bl.a. har fokus på licensering af billeder til brug i undervisning.

18


VISDA SAMARBEJDER MED ORGANISATIONER OVER HELE VERDEN

Società Italiana degli Autori ed Editori

la s a if

Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe

A SOCIACIJALATGA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIREITOS DE AUTORES VISUAIS

21


Bryggervangen 8 2100 København Ø Telefon 35 44 14 91 mail@visda.dk www.visda.dk

Organisationerne bag VISDA Billedkunstnernes Forbund Dansk Forfatterforening, Illustratorgruppen Dansk Fotografisk Forening Dansk Journalistforbund: Danske Bladtegnere Dansk Journalistforbund: DJ:Fotograferne Dansk Journalistforbund: Pressefotografforbundet Dansk Journalistforbund: Visuelt Forum Danske Billedkunstneres Fagforening Danske Kunsthåndværkere Danske Tegneserieskabere Film- og TV Arbejderforeningen HK Privat, Tegnere og Illustratorer Tegnerforbundet af 1919

1

2

VISDA er godkendt af Kulturministeriet som forvaltningsorganisation til at administrere aftalelicens og følgeret.

3

4

5

8

6

9

7

ÅRET DER GIK 2017

F O RSI DE F O T O S : 1 : K E R AMIKE R GUR LI E LB ÆKGAAR D VE D D REJESKIVEN , FOTO: SIMON K LEIN -KN U D SEN . 2: FOTOG RA F JA CO B RO SENVI N G E , F O T O : MART IN B E NDIX, MOME NT S T UDIO. 3: BILLED KU N STN ER LISE MA LIN OVSK Y, FOTO: SIMON KLEIN -KN U D SEN . 4: TEGN E S E R I E S K A B E R KAR OLINE S T JE R NFE LT, FOT O: S IMON K LEIN -KN U D SEN . 5: D ETA LJE A F ILLU STRATOR BIRD E POU LSENS A RBEJ D E, F O TO : S I MO N K L E I N - K N UDS E N. 6 : B ILLE DKUNS T NE R LIS E MA LIN OV SK Y S A RBEJD SBORD , FOTO: SIMON K LEIN -KN U D SEN . 7: K ERA M IK ER GURL I EL B Æ K G A A R D , F OT O: S IMON KLE IN- KNUDS E N. 8 : BILLED K U N STN ER JU LIE N ORD , FOTO: JA K OB BOSERU P. 9: D ETA LJE A F BIL L ED K UNSTN E R L I S E MA L I N OVS KYS AR B E JDE , FOT O: S IMON K LEIN -KN U D SEN . REDAK T I O N O G T E K S T: TOR B E N GAMME LGAAR D • B O T IELD A L • MA RIA N N E SEYD EL JØRG EN SEN GRAF I SK D E S I G N : P E R C H R IS T IANS E N • P R ODUKT ION: P R IN TD IV ISION • 2018